"Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 28 сәуірдегі № 154 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 250 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 7 наурызда № 16537 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 30 наурыздағы № 40 қаулысымен

      Ескерту. Қаулының күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.03.2019 № 40 (01.07.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру және валюталық операциялар туралы хабарлау тәртібін нақтылау мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 28 сәуірдегі № 154 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7701 тіркелген, 2012 жылғы 25 тамызда "Егемен Қазақстан" газетінде № 551-556 (27629) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      қаулыда:

      преамбула мынадай редакцияда жазылсын:

      ""Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы және "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне валюталық реттеу және валюталық бақылау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2012 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларында:

      58-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "58. Жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің экспорты (импорты) бойынша төлемдер және (немесе) ақша аударымдарын жүргізген кезде резиденттің хабарлауы талап етілмейді. Уәкілетті банк резидент-клиенттердің көрсетілген төлемдері және (немесе) ақша аударымдары бойынша ай сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 20-на дейін (қоса алғанда) Ұлттық Банктің орталық аппаратына осы Қағидаларға 2-қосымшада белгіленген нысан бойынша есепті ұсынады. Төлем карточкаларын пайдалана отырып жүзеге асырылған валюталық операциялар бойынша төлемдер және (немесе) ақша аударымдары резиденттен осындай төлемдер және (немесе) ақша аударымдары туралы ақпарат келіп түскен кезеңдегі есепке кіргізіледі.

      Резиденттің тіркеу куәлігі, хабарлама туралы куәлік берілген валюталық шарт шеңберінде жүзеге асырылатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің экспорты (импорты) бойынша төлемдер және (немесе) ақша аударымдары туралы ақпарат осы Қағидалардың 34-тармағына сәйкес, ал келісімшарттың есептік нөмірі алынған валюталық шарт шеңберінде жүзеге асырылатындар бойынша Экспорттық-импорттық валюталық бақылауды жүзеге асыру қағидаларына сәйкес ұсынылады.

      Ұлттық Банк валюталық операцияларды жүргізудің мән-жайларын нақтылау мақсатында резиденттен валюталық шарттың көшірмесін сұратады.

      Резидент-жеке тұлғаның жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің экспортымен (импортымен) байланысты және осы Қағидалардың 12-тармағына сәйкес жүргізілген төлемдері және (немесе) ақша аударымдары туралы хабарламаны уәкілетті банк Ұлттық Банктің орталық аппаратына осы Қағидалардың 13-тармағына сәйкес жібереді.";

      66-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "66. Жылжымайтын мүлікке меншік құқығын сатып алумен байланысты төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүргізген кезде резидент-жеке тұлғаның хабарлауы талап етілмейді. Уәкілетті банк Ұлттық Банктің орталық аппаратына көрсетілген төлемдер және (немесе) ақша аударымдары бойынша ай сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 20-на дейін (қоса алғанда), осы Қағидаларға 2-қосымшада белгіленген нысан бойынша хабарлайды.

      Резидент-жеке тұлғаның жылжымайтын мүлікке меншік құқығын сатып алумен байланысты және осы Қағидалардың 12-тармағына сәйкес жүргізілген төлемдері және (немесе) ақша аударымдары туралы хабарламаны уәкілетті банк Ұлттық Банктің орталық аппаратына осы Қағидалардың 13-тармағына сәйкес жібереді.";

      1-қосымшада:

      "Бұзушылық бойынша № ______ карточка" нысанын толтыру бойынша нұсқауларда:

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Коды 23-жолда валюталық заңнаманы бұза отырып жүргiзiлген валюталық операция бойынша валюта кодының ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 "Валюталарды және қорларды белгiлеуге арналған кодтар" Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішiне сәйкес әріппен берілген белгісі көрсетiледi.";

      2-қосымшада:

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған "Валюталық операциялар бойынша ақша төлемі және (немесе) аударымдары туралы есеп" нысанын толтыру бойынша түсіндірмеде:

      9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Есептің 3-18-бағандары Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14365 тіркелген "Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысымен бекітілген Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларына (бұдан әрі – № 203 қағидалар) сәйкес айқындалатын кодтарды пайдаланыла отырып, ақша аударуға (алуға) арналған төлем құжатының негізінде толтырылады.

      8 және 14-бағандарда елдің атауы ҚР ҰЖ 06 ISO 3166-1-2016 "Елдердің және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерінің аттарын ұсыну үшін кодтар. 1-бөлік. Елдердің кодтары" Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

      16-бағанда төлем валютасының үш таңбалы коды ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 "Валюталарды және қорларды белгiлеуге арналған кодтар" Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

      18-бағанда ақша жөнелтуші (алушы) төлем құжатында көрсеткен төлем белгілеу коды көрсетіледі.";

      3-қосымшада:

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған "Валюталық операциялар бойынша жеке тұлғалар жүзеге асырған ақша төлемі және (немесе) аударымдары туралы есеп" нысанын толтыру бойынша түсіндірмеде:

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. 2, 3, 7, 10, 13, 14 және 15-бағандар ақша аударуға (алуға) арналған төлем құжатының негізінде № 203 қағидаларға сәйкес айқындалатын кодтар пайдаланыла отырып толтырылады.";

      12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "12. 9-бағанда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14336 тіркелген "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы корреспонденттік қатынастарды белгілеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 209 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы корреспонденттік қатынастарды белгілеу қағидаларында көзделген уәкілетті банктің коды немесе оның филиалының коды қойылады. Егер жеке тұлғаның төлеміне және (немесе) ақша аударымына уәкілетті банктің филиалында қызмет көрсетілсе, банк филиалының коды көрсетіледі.

      10-бағанда ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 "Валюталарды және қорларды белгiлеуге арналған кодтар" Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес төлем валютасының үш таңбалы коды көрсетіледі.";

      14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "14. 13-бағанда 6-бағанда көрсетілген белгісіне ("жөнелтілген" немесе "алынған" немесе "алу") қарай бенефициар немесе ақша жөнелтуші немесе ақша алу елінің коды ҚР ҰЖ 06 ISO 3166-1-2016 "Елдердің және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерінің аттарын ұсыну үшін кодтар. 1-бөлік. Елдердің кодтары" Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес қойылады.";

      4-қосымшада:

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған "Тіркеу куәліктері, хабарлама туралы куәліктер берілген валюталық шарттар бойынша жүзеге асырылған ақша төлемі және (немесе) аударымдары туралы есеп" нысанын толтыру бойынша түсіндірмеде:

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. 2-бағанда осы Қағидаларға сәйкес Ұлттық Банк берген тіркеу куәлігінің, хабарлама туралы куәліктің нөмірі көрсетіледі.

      3-10-бағандар ақша аударымына (алуға) арналған төлем құжатының негізінде № 203 қағидаларға сәйкес айқындалатын кодтарды пайдалана отырып толтырылады.

      9-бағанда ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес төлем валютасының үш таңбалы коды көрсетіледі.";

      9-қосымшада:

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған "Валюталық шарт бойынша міндеттемелерді орындау туралы есеп" нысанын толтыру бойынша түсіндірмеде:

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Егер міндеттемені орындау ақша түрінде жүзеге асырылатын болса, онда 3-бағанда төлем мақсатының коды көрсетіледі, 4-баған толтырылмайды, ал 5-11-бағандарда № 203 қағидаларға сәйкес айқындалатын кодтарды пайдалана отырып ақша аударуға (алуға) арналған төлем құжаты негізінде ақша жөнелтуші, ақша бенефициары, төлем күні, төлем валютасы, төлем валютасының мың бірлігінде төлем сомасы көрсетіледі.

      10-бағанда ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес төлем валютасының үш таңбалы коды көрсетіледі.";

      9-2-қосымшада:

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған "Банк резидент еместерден тартқан қаржылай қарыздарды игеру және оларға қызмет көрсету туралы есеп"

      нысанын толтыру бойынша түсіндірмеде:

      12-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Баланстық шоттың нөмірі Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14804 тіркелген "Екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстанның Даму Банкінің және ипотекалық ұйымдардың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне қаржы секторына шолуды қалыптастыруға арналған мәліметтерді ұсынуы жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 316 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстанның Даму Банкінің және ипотекалық ұйымдардың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне қаржы секторына шолуды қалыптастыруға арналған мәліметтерді ұсынуы жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес толтырылады.";

      10-қосымшада:

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған "Жарғылық капиталға қатысу, бағалы қағаздармен және туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша есеп" нысанын толтыру бойынша түсіндірмеде:

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. 1-кестенiң 2 және 6-бағандары № 203 қағидаларға сәйкес толтырылады.

      1-кестенің 5 және 8-бағандары және 2-кестенің 9-бағаны ҚР ҰЖ 06 ISO 3166-1-2016 "Елдердің және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерінің аттарын ұсыну үшін кодтар. 1-бөлік. Елдердің кодтары" Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес толтырылады.

      1-кестенің 13-бағаны және 2-кестенің 7-бағаны ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес толтырылады.".

      2. Төлем балансы және валюталық реттеу департаменті (Қасымжанова Г.З.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электрондық түрдегі көшірмесін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау және енгізу үшін жіберуді;

      3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

      4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында және 3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

      5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
Төрағасы
Д. Ақышев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

      Министр __________ Д. Абаев

      2018 жылғы "___" _________

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

      Министрдің міндетін атқарушы

      __________ А. Әжібаев

      2018 жылғы 15 қаңтар

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Инвестициялар және даму министрлігі

      Министрдің м.а. __________ Р. Скляр

      2018 жылғы 5 қаңтар

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрлігі

      Министр __________ Б. Сұлтанов

      2018 жылғы 17 қаңтар

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Сыртқы істер министрлігі

      Министр __________ Қ. Әбдірахманов

      2018 жылғы 2 ақпан

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық экономика министрлігі

      Министр __________ Т. Сүлейменов

      2018 жылғы "___" _________

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық экономика министрлігі

      Министрдің міндетін

      атқарушы __________ Р. Дәленов

      2018 жылғы 23 ақпан

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 154 "Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан"

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 250. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 марта 2018 года № 16537. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 (вводится в действие с 01.07.2019)

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 30.03.2019 № 40 (вводится в действие с 01.07.2019).

      В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 19 марта 2010 года "О государственной статистике", в целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан и уточнения порядка уведомления о валютных операциях Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 154 "Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7701, опубликованное 25 августа 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 286-287 (27105-27106) следующие изменения:

      в постановлении:

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" и от 6 января 2012 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:";

      в Правилах осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 58 изложить в следующей редакции:

      "58. Уведомление резидентом не требуется при проведении платежей и (или) переводов денег по экспорту (импорту) работ, услуг. По указанным платежам и (или) переводам денег клиентов-резидентов уполномоченный банк ежемесячно до 20 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в центральный аппарат Национального Банка отчет по форме, установленной приложением 2 к настоящим Правилам. Платежи и (или) переводы денег по валютным операциям, осуществленные с использованием платежных карточек, включаются в отчет за тот период, в котором информация о таких платежах и (или) переводах денег поступила от резидента.

      Информация о платежах и (или) переводах денег резидента по экспорту (импорту) работ, услуг, осуществляемых в рамках валютного договора, на который выдано регистрационное свидетельство, свидетельство об уведомлении, представляется в соответствии с пунктом 34 настоящих Правил, а по осуществляемым в рамках валютного договора, на который получен учетный номер контракта, – в соответствии с Правилами осуществления экспортно-импортного валютного контроля.

      Национальный Банк в целях уточнения обстоятельств совершения валютных операций запрашивает у резидента копию валютного договора.

      Уведомление о платежах и (или) переводах денег физического лица-резидента, связанных с экспортом (импортом) работ, услуг и проведенных в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил, направляется уполномоченным банком в центральный аппарат Национального Банка в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил.";

      пункт 66 изложить в следующей редакции:

      "66. Уведомление физическим лицом-резидентом не требуется при проведении платежей и (или) переводов денег, связанных с приобретением права собственности на недвижимость. По указанным платежам и (или) переводам денег уполномоченный банк уведомляет центральный аппарат Национального Банка ежемесячно до 20 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, по форме, установленной приложением 2 к настоящим Правилам.

      Уведомление о платежах и (или) переводах денег физического лица-резидента, связанных с приобретением прав собственности на недвижимость и проведенных в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил, направляется уполномоченным банком в центральный аппарат Национального Банка в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил.";

      в приложении 1:

      в указаниях по заполнению формы "Карточка по нарушению № ___":

      пункт 7 изложить в следующей редакции:

      "7. В строке с кодом 23 указывается буквенное обозначение кода валюты по валютной операции, проведенной с нарушением валютного законодательства, согласно национальному классификатору Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 "Коды для обозначения валют и фондов".";

      в приложении 2:

      в пояснении по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о платежах и (или) переводах денег по валютным операциям":

      пункт 9 изложить в следующей редакции:

      "9. Графы 3-18 отчета заполняются на основе платежного документа на перевод (получение) денег с использованием кодов, определяемых в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 "Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365 (далее – Правила № 203).

      В графах 8 и 14 указывается наименование страны в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 06 ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

      В графе 16 указывается трехзначный код валюты платежа в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 "Коды для обозначения валют и фондов".

      В графе 18 указывается код назначения платежа, указанный отправителем (получателем) денег в платежном документе.";

      в приложении 3:

      в пояснении по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о платежах и (или) переводах денег, осуществленных физическими лицами по валютным операциям":

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Графы 2, 3, 7, 10, 13, 14 и 15 заполняются на основе платежного документа на перевод (получение) денег с использованием кодов, определяемых в соответствии с Правилами № 203.";

      пункт 12 изложить в следующей редакции:

      "12. В графе 9 проставляется код уполномоченного банка или код его филиала, предусмотренный Правилами установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 209 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14336. Код филиала банка указывается, если платеж и (или) перевод денег физического лица обслуживался в филиале уполномоченного банка.

      В графе 10 указывается трехзначный код валюты платежа в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 "Коды для обозначения валют и фондов".";

      пункт 14 изложить в следующей редакции:

      "14. В графе 13 в зависимости от признака, указанного в графе 6 ("отправленный или "полученный" или "снятие"), проставляется код страны бенефициара или отправителя или снятия денег в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 06 ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".";

      в приложении 4:

      в пояснении по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о платежах и (или) переводах денег, осуществленных по валютным договорам, на которые были выданы регистрационные свидетельства, свидетельства об уведомлении":

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. В графе 2 отражается номер регистрационного свидетельства, свидетельства об уведомлении, выданного Национальным Банком согласно настоящим Правилам.

      Графы 3-10 заполняются на основе платежного документа на перевод (получение) денег с использованием кодов, определяемых в соответствии с Правилами № 203.

      В графе 9 указывается трехзначный код валюты платежа в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 "Коды для обозначения валют и фондов".";

      в приложении 9:

      в пояснении по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об исполнении обязательств по валютному договору":

      пункт 7 изложить в следующей редакции:

      "7. Если исполнение обязательства осуществляется в виде денег, то в графе 3 указывается код назначения платежа, графа 4 не заполняется, а в графах 5-11 указываются отправитель денег, бенефициар, дата платежа, валюта платежа, сумма платежа в тысячах единиц валюты платежа на основе платежного документа на перевод (получение) денег с использованием кодов, определяемых в соответствии с Правилами № 203.

      В графе 10 указывается трехзначный код валюты платежа в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 "Коды для обозначения валют и фондов".";

      в приложении 9-2:

      в пояснении по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об освоении и обслуживании финансовых займов, привлеченных банком от нерезидентов":

      часть вторую пункта 12 изложить в следующей редакции:

      "Номер балансового счета заполняется в соответствии с Инструкцией по представлению банками второго уровня, Банком Развития Казахстана и ипотечными организациями в Национальный Банк Республики Казахстан сведений для формирования обзора финансового сектора, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 316 "Об утверждении Инструкции по представлению банками второго уровня, Банком Развития Казахстана и ипотечными организациями в Национальный Банк Республики Казахстан сведений для формирования обзора финансового сектора", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14804.";

      в приложении 10:

      в пояснении по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет по участию в уставном капитале, операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами":

      пункт 7 изложить в следующей редакции:

      "7. Графы 2 и 6 Таблицы 1 заполняются в соответствии с Правилами № 203.

      Графы 5 и 8 Таблицы 1 и графа 9 Таблицы 2 заполняются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 06 ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

      Графа 13 Таблицы 1 и графа 7 Таблицы 2 заполняются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 "Коды для обозначения валют и фондов".".

      2. Департаменту платежного баланса и валютного регулирования (Касымжанова Г.З.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

      3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Председатель
Национального Банка
Д. Акишев

      "СОГЛАСОВАНО"
Министерство информации и коммуникаций
Республики Казахстан
Министр ____________ Д. Абаев
"___" _________ 2018 года

      "СОГЛАСОВАНО"
Министерство информации
и коммуникаций
Республики Казахстан
Исполняющий обязанности
Министра
____________ А. Ажибаев
15 января 2018 года

      "СОГЛАСОВАНО"
Министерство по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
И.о. Министра ____________ Р. Скляр
5 января 2018 года

      "СОГЛАСОВАНО"
Министерство финансов
Республики Казахстан
Министр____________ Б. Султанов
17 января 2018 года

      "СОГЛАСОВАНО"
Министерство иностранных дел
Республики Казахстан
Министр____________ К. Абдрахманов
2 февраля 2018 года

      "СОГЛАСОВАНО"
Министерство национальной экономики
Республики Казахстан
Министр____________ Т. Сулейменов
"___" _________ 2018 года

      "СОГЛАСОВАНО"
Министерство национальной экономики
Республики Казахстан
Исполняющий обязанности
Министра ____________ Р. Даленов
23 февраля 2018 года