Жер салығының базалық мөлшерлемелерін түзету туралы

Шығыс Қазақстан облысы Курчатов қалалық мәслихатының 2018 жылғы 23 қарашадағы № 26/198-VI шешімі. Шығыс Қазақстан облысы Әділет департаментінің Курчатов қалалық Әділет басқармасында 2018 жылғы 11 желтоқсанда № 5-3-133 болып тіркелді. Күші жойылды - Абай облысы Курчатов қалалық мәслихатының 2024 жылғы 21 ақпандағы № 15/91-VIII шешімі.

      Ескерту. Күші жойылды - Абай облысы Курчатов қалалық мәслихатының 21.02.2024 № 15/91-VIII шешімімен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" (Салық кодексі) Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы кодексінің 510 - бабы 1 - тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6 - бабы 1- тармағы 15) тармақшасына сәйкес Курчатов қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес түзету коэффициенттерін қолдана отырып, Курчатов қаласының жер - бағалау аудандары бойынша жер салығының базалық мөлшерлемелері арттырылсын.

      2. Курчатов қалалық мәслихатының 2009 жылғы 19 ақпандағы № 16/120-IV "Жер салығының базалық мөлшерлемелеріне түзету коэффициенттерін бекіту туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5-3-68 нөмірімен тіркелген, 2009 жылғы 17 наурызда "Дидар", "Рудный Алтай" газеттерінде жарияланған), 2018 жылғы 4 мамырдағы № 20/154-VІ "Жер салығының базалық мөлшерлемелеріне түзету коэффициенттерін бекіту туралы" Курчатов қалалық мәслихатының 2009 жылғы 19 ақпандағы № 16/120-IV шешіміне өзгерістер енгізу туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5-3-122 нөмірімен тіркелген, 2018 жылғы 28 мамырда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі Эталондық бақылау банкінде, 2018 жылғы 23 мамырда "Мой край" газетінде жарияланған) шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы Т. Жақсыбаев
      Курчатов қалалық мәслихатының
      Хатшысы Г. Қарымбаева

  Курчатов қалалық
мәслихатының
2018 жылғы 23 қарашадағы
№ 26/198-VI
шешіміне қосымша

Курчатов қаласының жер - бағалау аудандары бойынша жер салығының базалық мөлшерлемелеріне түзету коэффициенттері

№ р/с

Жер - бағалау аудандары

Жер салығының базалық мөлшерлемелеріне түзету коэффициенттері

1

I

1.5

2

II

1.5

3

III

1.5

4

IV

1.5

5

V

1.4

6

VI

1.4

7

VII

1.4

8

VIII

1.4

9

IX

1.3.

10

X

1.3.

11

XI

1.3.


О корректировке базовых ставок земельного налога

Решение Курчатовского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23 ноября 2018 года № 26/198-VI. Зарегистрировано Управлением юстиции города Курчатова Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области 11 декабря 2018 года № 5-3-133. Утратило силу решением Курчатовского городского маслихата области Абай от 21 февраля 2024 года № 15/91-VIII.

      Сноска. Утратило силу решением Курчатовского городского маслихата области Абай от 21.02.2024 № 15/91-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с пунктом 1 статьи 510 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), подпунктом 15) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Курчатовский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Повысить базовые ставки земельного налога по земельно-оценочным районам города Курчатов применив корректирующие коэффициенты согласно приложению к настоящему решению.

      2. Признать утратившими силу решения Курчатовского городского маслихата от 19 февраля 2009 года № 16/120–IV "Об утверждении поправочных коэффициентов к базовым ставкам земельного налога" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-3-68, опубликовано 17 марта 2009 года в газетах "Дидар" и "Рудный Алтай"), от 4 мая 2018 года № 20/154-VI "О внесении изменений в решение Курчатовского городского маслихата от 19 февраля 2009 года № 16/120–IV "Об утверждении поправочных коэффициентов к базовым ставкам земельного налога" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-3-122, опубликовано 28 мая 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде, 23 мая 2018 года в газете "Мой край").

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии Т. Жаксыбаев
      Секретарь
      Курчатовского городского маслихата Г. Карымбаева

  Приложение
к решению Курчатовского
городского маслихата
№ 26/198-VI
от 23 ноября 2018 года

Корректирующие коэффициенты к базовым ставкам земельного налога по земельно-оценочным районам города Курчатов

№ п/п

Земельно-оценочные районы

Корректирующие коэффициенты к базовым ставкам земельного налога

1

I

1.5

2

II

1.5

3

III

1.5

4

IV

1.5

5

V

1.4

6

VI

1.4

7

VII

1.4

8

VIII

1.4

9

IX

1.3.

10

X

1.3.

11

XI

1.3.