V сайланған Алматы қаласы мәслихатының XLI сессиясының "Алматы қаласында әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту туралы" 2015 жылғы 23 шілдедегі № 347 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

VI сайланған Алматы қаласы мәслихатының кезектен тыс ХLIV сессиясының 2019 жылғы 18 наурыздағы № 322 шешiмi. Алматы қаласы Әдiлет департаментінде 2019 жылғы 28 наурызда № 1531 болып тіркелді. Күші жойылды - Алматы қаласы мәслихатының 2023 жылғы 8 желтоқсандағы № 73 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Алматы қаласы мәслихатының 08.12.2023 № 73 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі "Құқықтық актілер туралы" Заңының 26-бабына сәйкес, VI сайланған Алматы қаласының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. V сайланған Алматы қаласы мәслихатының XLI сессиясының "Алматы қаласында әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту туралы" 2015 жылғы 23 шілдедегі № 347 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1194 болып тіркелген, 2015 жылғы 18 тамызда "Алматы ақшамы" және "Вечерний Алматы" газеттерінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:

      аталған шешіммен бекітілген Алматы қаласында әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларындағы:

      3 тармақтың 8) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

      "8) уәкілетті орган - "Алматы қаласы Әлеуметтік әл-ауқат басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі;";

      14 тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

      "14. Жан басына шаққанда орташа табысы күнкөріс деңгейінің екі есе мөлшерінен аспайтын отбасыларға (азаматтарға) жылына бір рет әлеуметтік көмек 20 (жиырма) айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде көрсетіледі.";

      15 тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

      "15. Ыстық және (немесе) суық сумен, газбен жабдықтаудың жеке есептеуіш құралдарын сатып алу, орнату немесе тексеруден өткізу шығындарын өтеуге арналған әлеуметтік көмек жан басына шаққанда орташа табысы күнкөріс деңгейінің үш есе мөлшерінен аспайтын төменде көрсетілген азаматтарға бір құрал үшін 3,4 (үш бүтін оннан төрт) айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен аспайтын көлемде көрсетіледі:";

      36 тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

      "36. Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасы әр айдың 29-на дейін емдеудің амбулаториялық кезеңінде жүрген туберкулезбен ауырған адамдардың тізімдерін, сондай-ақ "Каменское Плато" туберкулезге қарсы шипажайына стационарлық емдеуге жіберілген туберкулезбен ауырған адамдардың тізімдерін және емін 7 күннен аса үзген туберкулезбен науқас адамдардың тізімдерін Алматы қаласы Әлеуметтік әл-ауқат басқармасына ұсынады.";

      42 тармақтың 5) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

      "5) туберкулезбен ауыратын науқастарды "Каменское Плато" туберкулезге қарсы шипажайына стационарлық емдеуге немесе Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының тізіміне сәйкес емін 7 күннен аса дәлелсіз себептер бойынша үзген кезде тоқтатылады.".

      2. Алматы қаласы Мәслихатының аппараты осы шешімді әділет органдарында мемлекеттік тіркеуді, кейіннен ресми мерзімді баспа басылымдарында және Алматы қаласы әкімдігінің ресми интернет-ресурсында, сонымен қатар Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде және Алматы қаласы әкімдігінің ресми интернет-ресурсында жариялауды қамтамасыз етсін.

      3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Алматы қаласы мәслихатының еңбек, жұмыспен қамту және көлікті дамыту мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясының төрағасы Р.К. Бадаеваға жүктелсін.

      4. Осы Алматы қаласы мәслихатының шешімі алғаш ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

      VI сайланған Алматы қаласы
мәслихатының кезектен тыс
XLIV сессиясының төрағасы
Қ. Сәрсенбай
      VI сайланған Алматы қаласы
мәслихатының хатшысы
Қ. Қазанбаев

О внесении изменений в решение XLI-й сессии маслихата города Алматы V-го созыва от 23 июля 2015 года № 347 "Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в городе Алматы"

Решение ХLIV внеочередной сессии маслихата города Алматы VI созыва от 18 марта 2019 года № 322. Зарегистрировано Департаментом юстиции города Алматы 28 марта 2019 года № 1531. Утратило силу решением маслихата города Алматы от 8 декабря 2023 года № 73

      Сноска. Утратило силу решением маслихата города Алматы от 08.12.2023 № 73 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      В соответствии со статьей 26 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах", маслихат города Алматы VI-го созыва РЕШИЛ:

      1. Внести в решение XLI-й сессии маслихата города Алматы V-го созыва от 23 июля 2015 года № 347 "Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в городе Алматы" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1194, опубликованное 18 августа 2015 года в газетах "Алматы Ақшамы" и "Вечерний Алматы") следующие изменения:

      в Правилах оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в городе Алматы, утвержденных указанным решением:

      подпункт 8) пункта 3 изложить в следующей редакции:

      "8) уполномоченный орган - коммунальное государственное учреждение "Управление социального благосостояния города Алматы;";

      пункт 14 изложить в следующей редакции:

      "14. Социальная помощь предоставляется раз в год семьям (гражданам), имеющим среднедушевой доход, не превышающий величину двукратного прожиточного минимума, в размере 20 (двадцати) месячных расчетных показателей.";

      пункт 15 изложить в следующей редакции:

      "15. Социальная помощь на возмещение затрат за приобретение, установку или поверку индивидуальных приборов учета горячего и (или) холодного водоснабжения, газоснабжения предоставляется нижеследующим гражданам, имеющим среднедушевой доход, не превышающий величину трехкратного прожиточного минимума в размере, не превышающем 3,4 (три целых четыре десятых) месячных расчетных показателей за один прибор:";

      пункт 36 изложить в следующей редакции:

      "36. Управление общественного здоровья города Алматы ежемесячно до 29 числа предоставляет в Управление социального благосостояния города Алматы списки лиц, больных туберкулезом, находящихся на амбулаторном этапе лечения, а также списки лиц, больных туберкулезом, направленных на стационарное лечение в противотуберкулезный санаторий "Каменское Плато", и списки лиц, больных туберкулезом, оторвавшихся от лечения более 7 дней.";

      подпункт 5) пункта 42 изложить в следующей редакции:

      "5) направления больных туберкулезом в стационарное лечение в противотуберкулезный санаторий "Каменское Плато" или при наличии пропуска лечения более 7 дней по неуважительным причинам, согласно списку Управления общественного здоровья города Алматы.".

      2. Аппарату Маслихата города Алматы обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции с последующим опубликованием в официальных периодических печатных изданиях, а также в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и на официальном интернет-ресурсе акимата города Алматы.

      3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по вопросам труда, занятости и развитию транспорта маслихата города Алматы Бадаеву Р.К.

      4. Настоящее решение вводится в действие co дня его первого официального опубликования.

      Председатель внеочередной
XLIV-й сессии маслихата города
Алматы VІ-го созыва
К. Сарсенбай
      Секретарь маслихата города
Алматы VІ-го созыва
К. Казанбаев