Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидаларын бекіту туралы

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 2020 жылғы 30 шiлдедегi № 6-НҚ нормативтік қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 7 тамызда № 21070 болып тіркелді.

      "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 4-тармағының 9) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Жоғары аудиторлық палатасының 24.02.2023 № 8-НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) нормативтік қаулысымен.

      1. Осы нормативтік қаулыға 1-қосымшаға сәйкес Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидалары бекітілсін.

      2. Осы нормативтік қаулыға 2-қосымшаға сәйкес Есеп комитетінің кейбір нормативтік қаулыларының күші жойылды деп танылсын.

      3. Есеп комитетінің Заң бөлімі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы нормативтік қаулының Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы нормативтік қаулының Есеп комитетінің интернет-ресурсына орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      4. Осы нормативтік қаулының орындалуын бақылау Есеп комитетінің аппарат басшысына жүктелсін.

      5. Осы нормативтік қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Республикалық бюджеттің
атқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің Төрайымы
Н. Годунова

  Республикалық бюджеттің
атқарылуын бақылау
жөніндегі есеп комитетінің
2020 жылғы 30 шілдесі
№ 6-НҚ нормативтік қаулысына
1-қосымша

Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидалары

      Ескерту. Қағида жаңа редакцияда - ҚР Жоғары аудиторлық палатасының 22.08.2023 № 15-НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) нормативтік қаулысымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 12-бабы 4-тармағының 9) тармақшасына сәйкес, сондай-ақ Халықаралық жоғары аудит органдары ұйымының (ИНТОСАИ) ISSAI 100 – 400 халықаралық стандарттарының қолайлы ережелері ескеріле отырып әзірленді.

      2. Қағидалар Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (бұдан әрі – Жоғары аудиторлық палата) және облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссияларының (бұдан әрі – Тексеру комиссиялары) мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесін қалыптастыру, сыртқы мемлекеттік аудитті жоспарлау, жүргізу, оның қорытындылары бойынша құжаттарды ресімдеу, қаржылық бақылауды жүзеге асыру, сыртқы мемлекеттік аудиттің нәтижелері бойынша сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының аудиторлық қорытындысында берілген ұсынымдардың және Нұсқамалардың орындалуын мониторингілеуді және бақылауды ұйымдастыру, аудиторлық іс-шара нәтижелерінің бұқаралық ақпарат құралдарында жария етілу және мемлекеттік аудит материалдарын есепке алу тәртібін айқындайды.

      3. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) аудиторлық рәсімдер – аудиторлық іс-шара барысында оны жүргізу бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылатын, аудиторлық іс-шара мақсаттарына қол жеткізу үшін қажетті іс-қимылдар;

      2) аудиторлық іс-шара – мемлекеттік аудиттің қорытындысы бойынша аудиторлық есептер мен аудиторлық қорытындыларды дайындауға, жүргізуге, ресімдеуге бағытталған іс-қимылдар кешені;

      3) қаулы – сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының аудиторлық қорытындыны бекітетін құжаты;

      4) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау материалдары – мемлекеттік аудитті жүргізу үшін қажетті құжаттар, сондай-ақ оның нәтижелері бойынша жасалған құжаттар және қоса берілетін аудиторлық дәлелдемелер;

      5) сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары – Жоғары аудиторлық палата, Тексеру комиссиялары;

      6) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілері – мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, квазимемлекеттік сектор субъектілері, сондай-ақ бюджет қаражатын алушылар (бұдан әрі – мемлекеттік аудит объектілері);

      7) мемлекеттік аудиттің сапасын бақылау – мемлекеттік аудиторлар мен мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының өзге де уәкілетті лауазымды адамдары мемлекеттік аудитті жүзеге асыру кезінде жасайтын құжаттардың мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарына сәйкестігі мәніне тексеру және (немесе) талдау;

      8) нұсқама – анықталған бұзушылықтарды және (немесе) оларға итермелейтін себептерді, жағдайларды жою, сондай-ақ осы бұзушылықтарға жол берген адамдарға Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылық шараларын қолдану үшін мемлекеттік органдарға, ұйымдар мен лауазымды адамдарға жіберілетін, орындау үшін міндетті сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының актісі;

      9) тапсырма – аудиторлық іс-шараны жүргізуге және сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органы шешімдерінің орындалуын тексеруге құқық беретін ресми құжат, "Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды және (немесе) тексеруді тағайындау туралы актілерді, олардың мерзімдерін ұзарту туралы қосымша актілерді тіркеудің, оларды тіркеуден бас тартудың және күшін жоюдың, бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды және (немесе) тексеруді тоқтата тұру, қайта бастау, мерзімдерін ұзарту туралы хабарламалардың, қатысушылар құрамын өзгертудің және бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау және (немесе) тексеру және олардың нәтижелері туралы ақпараттық есепке алу құжаттарын ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының міндетін атқарушының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 162 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21964 болып тіркелген) сәйкес құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы уәкілетті органда тіркей отырып, қатаң есептілік бланкісінде ресімделеді.

      4. Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау мемлекеттік басқару жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады және бюджет қаражатын, мемлекет пен квазимемлекеттік сектор активтерін пайдаланудың айқындығын, тиімділігін, жауаптылығын арттыруға бағытталған.

      5. Сыртқы мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды жүргізу Заңмен, Мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың жалпы стандарттарымен, Сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандарттарымен және осы Қағидалармен регламенттелген.

      6. Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының Заңда белгіленген құзыретке сәйкес тиімділік аудиті, сәйкестік аудиті және қаржылық есептілік аудиті типтері бойынша аудиторлық іс-шараларды жүргізуі көзделген. Мемлекеттік аудиттің типтері бойынша аудиторлық іс-шараларды жүргізудің ерекшеліктері Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің (бұдан әрі – Есеп комитеті) 2016 жылғы 31 наурыздағы № 5-НҚ нормативтік қаулысымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13647 болып тіркелген) Сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың тиісті рәсімдік стандарттарымен (бұдан әрі – Рәсімдік стандарттар) айқындалады.

      7. Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының аудиторлық қызметінің барлық кезеңдері, мемлекеттік аудиторлардың барлық қызметі, соның ішінде мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша берілген материалдар (қорытындылар) сапа бақылауына жатады. Сапа бақылауы Есеп комитетінің 2016 жылғы 31 наурыздағы № 5-НҚ нормативтік қаулысымен бекітілген 750. Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының сапа бақылауын жүзеге асыруы бойынша сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандартында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізімінде № 13647 болып тіркелген, бұдан әрі – 750. Рәсімдік стандарт) көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

      8. Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары өзара, сондай-ақ мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарымен жүргізетін бірлескен және қатар тексерулерді жоспарлау және жүргізу тәртібі Есеп комитетінің 2015 жылғы 28 қарашадағы № 9-НҚ нормативтік қаулысымен және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 қарашадағы № 589 бұйрығымен бірлесіп бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12577 болып тіркелген) Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарымен өзара іс-қимыл қағидаларымен регламенттелген.

2-тарау. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін қалыптастыру

1-параграф. Мемлекеттік аудит объектілері тізбесінің жобасын қалыптастыру

      9. Мемлекеттік аудит Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) тиісті жылға арналған мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесі (бұдан әрі – Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесі) негізінде жүргізіледі.

      10. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін қалыптастыру Заңның 18-бабына сәйкес жүзеге асырылады.

      11. Жоғары аудиторлық палатаның және Тексеру комиссияларының мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесі Жоғары аудиторлық палатаның Интеграцияланған ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі – ЖАП ИАЖ) қалыптастырылады.

      12. Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының Мемлекеттік аудит объектілері тізбесінің жобасын қалыптасыру кезінде:

      1) мыналар:

      Қазақстан Республикасы Президентінің және оның Әкімшілігінің тапсырмалары;

      мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау саласындағы халықаралық міндеттемелер;

      жоспарлауға жауапты құрылымдық бөлімше жүзеге асыратын мемлекеттік аудит объектілерінің тәуекелдерін бағалау нәтижелері;

      әлеуметтік-экономикалық дамудың, соның ішінде мемлекеттік басқару және экономика салалары бөлінісіндегі статистикалық деректер қарауға және есепке алуға жатады;

      2) мыналар:

      кезекті қаржы жылындағы республикалық бюджеттің атқарылуы туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің және Жоғары аудиторлық палатаның есептерін қарау қорытындылары бойынша берілген Қазақстан Республикасы Парламентінің ұсынымдары;

      кезекті қаржы жылындағы жергілікті бюджеттің атқарылуы туралы және Тексеру комиссияларының есептерін қарау нәтижелері бойынша берілген тиісті мәслихаттардың ұсынымдары;

      құқық қорғау және арнайы мемлекеттік органдардың ұсыныстары;

      бірлескен және қатар аудиторлық іс-шаралар жүргізу бойынша шет елдердің жоғары мемлекеттік аудит органдарының, сондай-ақ бірлескен (қатар) аудитті жүзеге асыру бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссияларының ұсыныстары;

      бюджет қаражаты мен активтерді тиімсіз жұмсап отырған белгілі бір мемлекеттік аудит объектілерінде аудиторлық іс-шараларды ұйымдастыру не Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарының, бюджеттік инвестициялардың тиімсіз іске асырылуы мәселелері бойынша жеке және заңды тұлғалардың өтініштері;

      бюджет қаражаты мен активтердің қалыптастырылуы және жұмсалуы, Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының және бюджеттік инвестициялардың іске асырылуы барысындағы бұзушылықтар туралы бұқаралық ақпарат құралдарын мониторингілеу нәтижелері Тізбеге қосудың орындылығы тұрғысынан талданады.

      13. Аудиторлық іс-шараның бағытын таңдау мынадай өлшемшарттарға:

      аудиторлық іс-шара бағытының Заңда белгіленген құзыреттерге сәйкестігі;

      бюджет қаражаты мен активтерді қалыптастыру және (немесе) пайдалану кезінде, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілері қызметінде әлеуетті түрде теріс нәтижелерге әкеп соғуы мүмкін тәуекелдердің болуы;

      бюджет қаражаты мен активтердің жұмсалуының басым бағыттарына сәйкес жоспарланатын жылғы бюджеттің аудитпен қамтылуына;

      аралық іске асыру қорытындылары бойынша немесе Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын іске асыруды аяқтау кезеңінде бюджет қаражаты мен активтер есебінен объектілерді пайдалануға енгізуде олардың күшін жоюға қою тиімділігіне бағалау жүргізу қажеттілігіне негізделеді.

      Мемлекеттік аудит объектілерін іріктеу кезінде бюджеттік бағдарламаларға, бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне, квазимемлекеттік сектор субъектілеріне, тәуекелдердің жоғары және орта топтарына жатқызылған Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына басымдық беру керек.

      14. Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін қалыптастырудың ішкі тәртібі Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) регламентінде айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.

2-параграф. Жоғары аудиторлық палатаның Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін келісу және бекіту тәртібі

      15. Жоғары аудиторлық палата осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалған Мемлекеттік аудит объектілері тізбесінің алдын ала жобасын жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың 25 қазанына дейін ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі – Уәкілетті орган) және тексеру комиссияларына жібереді.

      16. Жоғары аудиторлық палата жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың 20 қарашасына дейін тексеру комиссияларымен және жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың 10 қарашасына дейін Уәкілетті органмен хаттама жасай отырып, мемлекеттік аудит объектілерін және мемлекеттік аудитпен қамтылатын бюджет қаражаты мен активтердің болжамды көлемін келіседі, бірлескен, қатар тексеру жүргізу мәселелерін пысықтайды.

      17. Жоғары аудиторлық палата жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың 20 қарашасына дейін Мемлекеттік аудит объектілері тізбесінің түпкілікті жобасын Уәкілетті органға және тексеру комиссияларына жібереді.

      18. Мемлекеттік аудит объектілері тізбесінің келісілген жобасы жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың 10 желтоқсанына дейін Жоғары аудиторлық палатаның отырысында қаралады және мақұлданады.

      19. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін келісудің және бекітудің ішкі тәртібі Жоғары аудиторлық палатаның регламентінде айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.

3-параграф. Тексеру комиссияларының Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін келісу және бекіту тәртібі

      20. Тексеру комиссиясы жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың 10 қарашасына дейін Жоғары аудиторлық палата және мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары жүзеге асыратын бірлескен, қатар тексерулерді Мемлекеттік аудит объектілері тізбесінің жобасына енгізу үшін оларды жүргізу мәселелерін келіседі.

      21. Тексеру комиссиясы осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Мемлекеттік аудит объектілері тізбесінің алдын ала жобасын жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың 5 желтоқсанына дейін Жоғары аудиторлық палатаға және Уәкілетті органның аумақтық бөлімшесіне жібереді.

      22. Мемлекеттік аудит объектілері тізбесінің келісілген жобасы жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың 25 желтоқсанына дейін Тексеру комиссиясының отырысында қаралады және мақұлданады.

      23. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін келісудің және бекітудің ішкі тәртібі Тексеру комиссиясының регламентінде айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.

4-параграф. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесіне өзгерістер енгізу, Тізбені мүдделі органдарға жіберу және оны орналастыру

      24. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбелерін бекіту туралы бұйрықтар тіркелген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Жоғары аудиторлық палата (Тексеру комиссиясы) оларды электрондық құжат айналымының ақпараттық жүйесі (бұдан әрі – ЭҚАЖ) арқылы және (немесе) жазбаша түрде поштамен мыналарға:

      Жоғары аудиторлық палатаның Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін бекіту туралы бұйрықты Уәкілетті органға, тексеру комиссияларына, құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы уәкілетті органға;

      Тексеру комиссияларының Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбелерін бекіту туралы бұйрықтарды Жоғары аудиторлық палатаға, Уәкілетті органның аумақтық бөлімшесіне, құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы уәкілетті органға жіберуді жүзеге асырады.

      25. Мемлекеттік аудит объектілерінің бекітілген тізбелеріне өзгерістер (толықтырулар) енгізу туралы бұйрықтар тіркелген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде оларды ЭҚАЖ арқылы және (немесе) жазбаша түрде поштамен мыналарға:

      Жоғары аудиторлық палатаның Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесіне өзгерістер (толықтырулар) енгізу туралы бұйрықты құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы уәкілетті органға, сондай-ақ Уәкілетті органға және тексеру комиссияларына;

      Тексеру комиссияларының Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесіне өзгерістер (толықтырулар) енгізу туралы бұйрықты құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы уәкілетті органға, сондай-ақ Жоғары аудиторлық палатаға және Уәкілетті органның аумақтық бөлімшесіне жіберу жүзеге асырылады.

      26. Жоғары аудиторлық палата (Тексеру комиссиясы) бекітілген және өзгерістер (толықтырулар) енгізілген күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) Интернет-ресурсына орналастыруды жүзеге асырады.

      27. Аудиторлық іс-шаралардың қайталануын болдырмау мақсатында мемлекеттік аудит органдарының объектілері тізбелерінің өзгерістеріне:

      Жоғары аудиторлық палата Уәкілетті орган және тексеру комиссиялары объектілерінің тізбелеріне қатысты;

      Тексеру комиссиялары Жоғары аудиторлық палата және Уәкілетті органның тиісті аумақтық бөлімшелері объектілерінің тізбелеріне қатысты тұрақты негізде мониторинг жүргізеді.

      28. Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесі бекітілгеннен кейін бес жұмыс күні ішінде Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) регламентінде айқындалған тәртіппен отырыстарды өткізудің жылдық жоспары қалыптастырылады.

      29. Есепті кезеңнің қорытындылары бойынша Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) Төрағасына Мемлекеттік аудит объектілері тізбесінің іске асырылуы туралы ақпарат ұсынылады.

      30. Заңның 18-бабының 2-тармағына сәйкес Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесіне өзгерістер енгізілуі мүмкін.

      Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмалары және Жоғары аудиторлық палата Төрағасының бастамасы Жоғары аудиторлық палатаның Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесіне өзгерістер енгізу үшін негіздер болып табылады.

      Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмалары, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің тапсырмаларына негізделген Жоғары аудиторлық палатаның сұрау салулары, тиісті мәслихаттардың шешімдері және Тексеру комиссиясы төрағасының бастамасы Тексеру комиссиясының Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесіне өзгерістер енгізу үшін негіздер болып табылады.

      Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары объектілерінің тізбесіне осы Қағидалардың 52, 81-тармақтарында көзделген негіздер бойынша өзгерістер енгізілуі мүмкін.

      31. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесіне өзгерістер енгізу осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша және Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) регламентінде айқындалған тәртіппен Жоғары аудиторлық палата (Тексеру комиссиясы) мүшесінің аудиторлық іс-шараны жүргізуге өтінімі (бұдан әрі – Өтінім) ескеріле отырып жүзеге асырылады.

3-тарау. Жеке мемлекеттік аудитті жоспарлау және оны жүргізу

1-бөлім. Жеке мемлекеттік аудитті жоспарлау

      32. Аудиторлық іс-шараны жүргізуге дайындық оның бастапқы кезеңі болып табылады, онда:

      1) мемлекеттік аудит тобын қалыптастыру;

      2) мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеу;

      3) тексеру тағайындау туралы актілер болып табылатын мемлекеттік аудит жүргізу бағдарламасын (бұдан әрі – Аудит бағдарламасы), аудиторлық іс-шараны, бірлескен және қатар тексерулерді жүргізуге тапсырманы (бұдан әрі – Тапсырма) жасау жүзеге асырылады.

      Аудиторлық іс-шара Заңның 1-бабына сәйкес мыналарды:

      1) мемлекеттік аудит объектісінің ақпараттық жүйесінің өнеркәсіптік пайдалануға енгізілуін және оның толыққанды жұмыс істеуін;

      2) мемлекеттік аудит тобының мемлекеттік аудит объектісінің ақпараттық жүйесін пайдалану жөніндегі техникалық оқумен қамтамасыз етілуін;

      3) мемлекеттік аудит тобына қашықтықтан қолжетімділікте жұмыс істеу мүмкіндігінің берілуін ескере отырып, ақпараттық технологияларды қолдану арқылы қашықтықтан электрондық тәсілмен жүргізілуі мүмкін.

      Аудиторлық іс-шараны электрондық тәсілмен жүргізу кезінде мемлекеттік аудит материалдарын жіберу және алу электрондық цифрлық қолтаңба арқылы ақпараттық технологияларды қолдана отырып жүзеге асырылады.

      33. Жеке мемлекеттік аудит жүргізуге дайындық тиісті Рәсімдік стандартқа сәйкес мемлекеттік аудиттің типіне қарай жүзеге асырылады.

1-параграф. Мемлекеттік аудит тобын қалыптастыру

      34. Аудиторлық іс-шараны жүргізуге тікелей басшылықты Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты мүшесі өзіне бекітілген жұмыс бағыты бойынша жүзеге асырады.

      35. Мемлекеттік аудит тобы "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы", "Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы", "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес топ мүшелерінің мемлекеттік аудит объектілерімен мүдделер қақтығысын болдырмау бойынша талаптар ескеріле отырып, мемлекеттік аудит объектілеріне алдын ала зерделеу жүргізу басталғанға дейін қалыптастырылады.

      36. Мемлекеттік аудит тобын қалыптастыру Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) регламентінде айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.

      37. Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары өз өкілеттіктері шегінде өздеріне жүктелген міндеттерді орындау мақсатында, Заңның 18-бабының 8-тармағына сәйкес сарапшыларды тарта алады. Сарапшыларды тарту Есеп комитетінің 2016 жылғы 31 наурыздағы № 5-НҚ нормативтік қаулысымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13647 болып тіркелген) 600. Мемлекеттік аудитті және сараптамалық-талдау іс-шараларын жүргізуге аудиторлық ұйымдар мен сарапшыларды тарту бойынша сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандартында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

2-параграф. Мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеу

      38. Мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеуді мемлекеттік аудит тобының барлық қатысушылары Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын аудиторлық іс-шараларды қоспағанда, мемлекеттік аудит объектісіне бармай, олардың қызметі туралы мемлекеттік аудиттің типін, тексеру түрі мен мемлекеттік аудит объектілерін, аудиторлық іс-шарамен қамтылатын қаражат және активтер көлемін, мемлекеттік аудит жүргізу мерзімдерін нақтылауға, мемлекеттік аудит мәселелерін айқындауға, соның ішінде қаражаттың жұмсалуы туралы мәліметтерде және Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 97-бабына сәйкес жүргізілген ағымдағы бақылау нәтижелерінде көзделген деректерді өзекті етуге қажетті ақпаратты жинау және талдау жолымен жүргізіледі.

      39. Мемлекеттік аудит объектісі туралы ақпаратты талдау негізінде алдын ала зерделеу барысында мемлекеттік аудиттің типіне қарай мыналар:

      1) өңірлік және (немесе) елдік бөліністе аудиттелетін саланың, соның ішінде мемлекеттік басқарудың және (немесе) экономика саласының, әлеуметтік-экономикалық дамудың жай-күйін талдау жүзеге асырылады;

      2) Заңның 4-бабында көзделген базалық көрсеткіштер айқындалады;

      3) аудит типтеріне қарай тиісті рәсімдік стандарттарда және әдіснамалық құжаттарда көзделген арнайы көрсеткіштер айқындалады;

      4) тәуекелдер – тексерілетін саладағы бюджет қаражаты мен активтердің қалыптастырылуына және пайдаланылуына немесе мемлекеттік аудит объектісінің қаржылық-шаруашылық қызметіне теріс әсер ететін, салдарынан бұзушылықтар мен жүйелі кемшіліктер болуы мүмкін қандай да бір факторлардың (іс-қимылдың немесе оқиғалардың) болуы бағаланады;

      5) мемлекеттік аудит объектісінің қызметіндегі ішкі бақылаудың тиімділік дәрежесі зерделенеді;

      6) аудиторлық іріктемені негіздеу (қажет болған жағдайда маңыздылық деңгейін айқындау) және аудиторлық тәуекелді бағалау жүзеге асырылады.

      40. Алдын ала зерделеу сатысында аудиторлық іс-шараның мақсаттары, мәселелері мен өлшемшарттары қалыптастырылады.

      Алдын ала зерделеу сатысында мемлекеттік аудит тобы тұжырымдаған тиімділік аудитінің өлшемшарттары Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің қолы қойылған хатпен аудит объектісіне талқылау үшін жіберіледі.

      41. Тиімділік аудитінің аудиторлық іс-шарасы шеңберінде тиімділіктің базалық және арнайы өлшемшарттарының тізбесі (бұдан әрі – Өлшемшарттар тізбесі) қалыптастырылады.

      42. Мәнділіктің деңгейін, мемлекеттік аудит үшін анағұрлым маңызды секторларды (салаларды), мемлекеттік аудит объектілерінің тәуекелдерін және ішкі бақылау жүйесін бағалауды, аудит жүргізу әдістерін айқындаудың тәртібі аудит типтеріне қарай тиісті рәсімдік стандарттардың және әдіснамалық құжаттардың негізінде мемлекеттік аудиттің типіне байланысты айқындалады.

      43. Мемлекеттік аудит тобы мемлекеттік аудит объектілерінің қызметін алдын ала зерделеуді Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесінде көзделген мерзімдерде жүргізеді.

      44. Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің қолы қойылған, осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес ресімделетін Алдын ала зерделеуге тапсырманың болуы Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын аудиторлық іс-шаралар бойынша алдын ала зерделеу жүргізу үшін негіз болып табылады.

      45. Осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес ресімделетін алдын ала зерделеу жүргізу туралы хабарлама мемлекеттік аудит объектісіне оны жүргізудің басталатын күнінен кешіктірілмей жіберіледі.

      Мемлекеттік аудит объектісіне осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мәліметтер, құжаттама, ақпарат және материалдар (дәлелдемелер) ұсыну туралы талап (бұдан әрі – Құжаттар ұсыну туралы талап) жіберіледі.

      46. Мемлекеттік аудит тобы аудиторлық іс-шараға дайындық кезеңі барысында:

      1) мемлекеттік аудит объектілерінің қызметін алдын ала зерделеу үшін ақпарат көздеріне талдау жүргізеді;

      2) қолжетімді көздерден, Бірыңғай дерекқордан ақпарат жинауды және Заңның 21-бабына сәйкес мемлекеттік аудит объектілеріне, лауазымды, жеке және заңды тұлғаларға Құжаттар ұсыну туралы талапты жіберуді жүзеге асырады.

      47. Мемлекеттік аудит объектісін алдын ала зерделеу кезінде мемлекеттік аудит тобы:

      1) квазимемлекеттік сектор субъектілерінің арнайы мақсаттағы аудитінің нәтижелері бойынша аудиторлық қорытынды және бюджет қаражатын, кредиттерді, байланысты гранттарды, мемлекет пен квазимемлекеттік сектор субъектілері активтерін, мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыздарды, сондай-ақ мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыздарды пайдалану мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына және Мемлекеттік аудит туралы заңға сәйкес жүргізілетін аудит нәтижелерін;

      2) Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) жоспарланған мемлекеттік аудитімен сәйкес келетін мемлекеттік аудитпен қамтылатын мақсаты, кезеңі бойынша мемлекеттік аудит органдарының аудиторлық іс-шараларды (тексеру немесе бақылау) жүргізу мәселелерін міндетті түрде қарайды.

      48. Алдын ала зерделеу кезінде қарастыруға жататын құжаттар мен ақпарат тізбесі аудит типтеріне қарай тиісті рәсімдік стандарттарда және әдіснамалық құжаттарда айқындалады.

      49. Егер алдын ала зерделеу сатысында мемлекеттік аудит объектісінде мемлекеттік аудит органының аудиторлық іс-шарамен қамтылатын мақсаты, кезеңі бойынша Жоғары аудиторлық палатаның аудиторлық іс-шарасымен сәйкес келетін мемлекеттік аудитті жүргізу фактісі анықталса, онда Жоғары аудиторлық палатаның мемлекеттік аудит тобы мемлекеттік аудит нәтижелерін тану рәсімін жүргізеді. Мемлекеттік аудит нәтижелерін тану Есеп комитетінің 2016 жылғы 31 наурыздағы № 5-НҚ нормативтік қаулысымен бекітілген 700. Мемлекеттік аудит нәтижелерін тану бойынша сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандартына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13647 болып тіркелген) сәйкес жүзеге асырылады.

      50. Басқа мемлекеттік аудит органы жүргізген мемлекеттік аудит нәтижелері танылған жағдайда аудиторлық іс-шара жүргізілмейді немесе мемлекеттік аудит көлемдерін қысқарта отырып жүргізіледі. Тану нәтижелері Аудит бағдарламасын қалыптастыру кезінде ескеріледі.

      51. Қолда бар және мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеу қорытындысы бойынша алынған деректерге жүргізілген зерделеу мен талдауға сәйкес:

      1) мемлекеттік аудит нәтижелерін тану (танымау), тәуекелдерді бағалау және аудиторлық іріктеу нәтижелері ескеріле отырып, мемлекеттік аудиттің типіне, тексерудің түріне және мемлекеттік аудит объектілеріне, мемлекеттік аудитпен қамтылатын қаражаттың, активтердің көлеміне, кезеңіне нақтылау жүргізіледі;

      2) мемлекеттік аудит объектілері – мемлекеттік аудиторлардың арасында, бірлескен және қатар тексеру жүргізілген кезде мемлекеттік органдар мен мемлекеттік аудит органдары арасында бөлінеді;

      3) үстеме тексеру объектілері айқындалады;

      4) мемлекеттік аудит тобының құрамы нақтыланады;

      5) мемлекеттік аудитті жүргізуге тартылатын ассистенттер, сарапшылар және мемлекеттік аудиттің соларға тапсырылуы жоспарланатын нақты мәселелері айқындалады;

      6) режимдік объектілерде мемлекеттік аудит жүргізілген жағдайларда рұқсат алу мәселелері пысықталады;

      7) Мемлекеттік аудит объектісі басшысының (келісімімен аудиторлық іс-шара жүзеге асырылатын лауазымды адам) міндеттерін атқару жөніндегі талапқа қосу мақсатында аудиторлық іс-шараны жүзеге асыру үшін құжаттардың және ақпараттың тізбесі жасалады;

      8) жоспарланған мемлекеттік аудитті жүргізуге қажетті ақпарат көздері айқындалады;

      9) аудит тобы мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеудің нәтижелері туралы ақпаратты осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасайды.

      52. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесіне өзгерістер енгізу мыналарды:

      1) мемлекеттік аудит органдары мемлекеттік аудит жүргізген және олардың нәтижелерін таныған;

      2) құқық қорғау органдары құқық белгілеуші, соның ішінде бастапқы құжаттарды алып қойған;

      3) мемлекеттік аудиттің жоспарланған күніне құқық қорғау органдары тексерулер жүргізген немесе жоспарланған аудиторлық іс-шараның мақсаты, бюджеттік бағдарламалары және кезеңі бойынша басқа мемлекеттік аудит органдары жоспардан тыс аудит жүргізген;

      4) аудит объектісін басқарудың басқа уәкілетті органының қарамағына берген не әкімшілік-аумақтық өзгеріс кезінде;

      5) жүргізілетін аудиторлық іс-шараның мерзімдері және көлемі өзгерген кезде;

      6) осы Қағидалардың 51-тармағының 1), 3) тармақшаларында көзделген жағдайларда, тиісті негіздемелермен бірге Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) регламентінде айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.

      Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) Төрағасы Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесіне өзгерістер енгізу туралы шешім қабылдайды.

3-параграф. Аудит бағдарламасын және Тапсырмаларды жасау

      53. Мемлекеттік аудит нәтижелерін тану (танымау) ескеріле отырып, мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеудің негізінде мемлекеттік аудит тобы осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Аудит бағдарламасын, мемлекеттік аудит нәтижелерін тану қорытындылары бойынша Сараптамалық қорытындыны (тану рәсімі жүргізілген жағдайда) жасайды.

      54. Аудит бағдарламасы аудиторлық іс-шара туралы жалпы ақпараттан, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектісі бойынша аудиторлық іс-шараның мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған аудит көрсеткіштерінен және мәселелерінен тұрады.

      55. Аудит бағдарламасының мәселелері аудиторлық іс-шараның қойылған мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған болуы тиіс.

      56. Аудит бағдарламасында және Тапсырмада аудиторлық іс-шараның мақсаты Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесінде көзделген мемлекеттік аудиттің тақырыбына (аудиторлық іс-шараның атауына) және типіне сүйене отырып айқындалады.

      57. Тиімділік аудиті бірнеше мемлекеттік аудит объектісінде жүргізілген жағдайда, мемлекеттік аудит типі аталған обьектідегі мемлекеттік аудиттің мақсатына қарай әрбір мемлекеттік аудит объектісі бойынша көрсетіледі.

      58. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесіне сәйкес Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің қолы қойылған Аудиторлық іс-шара жүргізуге тапсырманың болуы аудиторлық іс-шара жүргізу үшін негіз болып табылады. Әрбір мемлекеттік аудит объектісіне жеке Тапсырма ресімделеді.

      59. Аудиторлық іс-шараны жүргізуге тапсырма және Үстеме (бірлескен, қатар) тексеруді жүргізуге тапсырма осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ресімделеді.

      60. Сапа бақылауын жүргізу мақсатында мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше аудит объектісіне шыққанға дейін сегіз жұмыс күнінен кешіктірмей:

      1) мемлекеттік аудит нәтижелерін тану қорытындылары бойынша сараптамалық қорытындыны және тану жүргізілген материалдарды (тану рәсімі жүргізілген жағдайда) тіркей отырып, мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеудің нәтижелері туралы ақпаратты;

      2) Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесіне өзгерістер енгізу қажеттілігі болған жағдайда, қызметтік жазбаның жобасын;

      3) Аудит бағдарламасының жобасын;

      4) Есеп комитетінің 2016 жылғы 31 наурыздағы № 5-НҚ нормативтік қаулысымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №13647 болып тіркелген) Тиімділік аудитін жүргізу бойынша сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандартына сәйкес жасалған аудиторлық іс-шараның жобалық матрицасын сапа бақылауын жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшеге ұсынады.

      61. Сапа бақылауы Заңның 24-бабына сәйкес 750. Рәсімдік стандартында және оны қолдану жөніндегі Әдіснамалық басшылықта айқындалған тәртіппен жүргізіледі.

      62. Аудиторлық іс-шараға (негізгі кезеңге) шыққанға дейін Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) регламентінде айқындалған тәртіппен Аудит бағдарламасын бекіту және Тапсырмаға қол қою жүзеге асырылады.

      Тексеру комиссиясы мүшесінің аудиторлық іс-шараны жүргізуге тікелей қатысуына жол беріледі.

      Тексеру комиссиясы мүшесінің аудиторлық іс-шараны жүргізуге, мемлекеттік аудитті жоспарлау сатысында және аудиторлық іс-шараны жүргізу барысында құжаттарға қол қою және бекіту рәсіміне қатысуы Тексеру комиссиясының регламентінде айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.

      63. Осы Қағидалардың 62-тармағында көрсетілген құжаттарды тіркеу Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) регламентінде айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.

      64. Тіркелген Тапсырмаларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі, құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы уәкілетті орган бір мезгілде хабардар етіле отырып, жаңа Тапсырма қабылданады.

      65. Мемлекеттік аудит тобының жетекшісі мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше басшысының келісімі бойынша осы Қағидалардың 45-тармағында көзделген нысан бойынша аудиторлық іс-шара жүргізу туралы хабарламаны дайындайды және Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің қол қоюымен тікелей мемлекеттік аудит объектісінде мемлекеттік аудит жүргізудің (үстеме тексеруді қоспағанда) негізгі кезеңі басталғанға дейін екі жұмыс күнінен кешіктірмей, мемлекеттік аудит объектісіне жібереді.

2-бөлім. Жеке мемлекеттік аудит жүргізу

1-параграф. Аудиторлық іс-шараны жүргізудің ұйымдастырушылық негіздері

      66. Аудиторлық іс-шараны жүргізу басталмас бұрын мемлекеттік аудит объектісінің басшысына:

      1) Аудиторлық іс-шара жүргізуге тапсырма;

      2) мемлекеттік аудитті жүзеге асыруға уәкілетті лауазымды адамдардың мемлекеттік лауазымын және лауазымдық өкілеттіктерін растайтын сәйкестендіру карталары немесе олардың жеке басын куәландыратын құжаттар;

      3) Қазақстан Республикасында құпиялылық режимін қамтамасыз ету жөніндегі заңнамада белгіленген жағдайларда, режимді объектілерде болуға арналған рұқсаты;

      4) тәуелсіз сарапшылар тартылған жағдайда, тартылған (тәуелсіз) сарапшылардың жеке куәліктері көрсетіледі.

      67. Аудиторлық іс-шараны Тапсырмада көрсетілген адамдар ғана жүзеге асырады.

      68. Аудиторлық іс-шара жүргізудің басталған кезі мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамына (адамдарына) Тапсырманың көрсетілген күні болып табылады.

      69. Мемлекеттік аудит объектісінің басшысына немесе келісімімен аудиторлық іс-шара жүзеге асырылып жатқан лауазымды адамға Тапсырма көрсетілген күннен бастап екінші күннен кешіктірілмей, мемлекеттік аудит тобының жетекшісі немесе мемлекеттік аудитор қол қойған, осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Мемлекеттік аудит объектісі басшысының (келісімімен аудиторлық іс-шара жүзеге асырылып жатқан лауазымды адамның) міндеттерін атқару жөніндегі талап беріледі.

      70. Мемлекеттік аудит объектісі басшысының міндеттерін атқару жөніндегі талап мемлекеттік аудит объектісінің Кеңсесі арқылы жіберіледі, мұнда оның бірінші данасы мемлекеттік аудит объектісінің Кеңсесінде, ал қабылданғаны туралы белгісі бар екінші данасы мемлекеттік аудиторда қалады және Аудиторлық есептің жобасына қоса тіркеледі.

      71. Аудиторлық іс-шараны жүзеге асыру барысында қосымша құжаттарды, материалдарды, ақпараттарды алу үшін мемлекеттік аудит объектісіне осы Қағидалардың 69 және 70-тармақтарына сәйкес ресімделетін мемлекеттік аудит объектісі басшысының міндеттерін атқару жөніндегі қосымша талап жіберіледі.

      Үстеме тексеру жүргізу кезінде мемлекеттік аудит объектісіне осы Қағидалардың 69 және 70-тармақтарына сәйкес ресімделетін басшының міндеттерін атқару жөнінде қосымша талап қоюға жол беріледі.

      72. Мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдары мемлекеттік аудит объектісіне кіргізуден бас тартқан жағдайда және (немесе) аудиторлық іс-шараны жүргізуге кедергі келтірген кезде мемлекеттік аудитор екінші күннен кешіктірмей осы Қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік аудит объектісіне кіргізуден бас тарту фактісі бойынша акті және Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің (бұдан әрі – ӘҚтК) негізінде және онда көзделген тәртіппен әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама жасайды.

      73. Осы Қағидалардың 72-тармағында көзделген жағдайда, мемлекеттік аудит тобының жетекшісі жазбаша, электрондық пошта (факс), пошта байланысы арқылы және (немесе) қолма-қол бір жұмыс күні ішінде Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесіне осы фактілер туралы хабарлайды, ол осыларды жою жөнінде шаралар қабылдайды.

      74. Мемлекеттік аудит объектісі мемлекеттік аудит жүргізуге кедергі келтіретін мән-жайларды жоймаған жағдайда, Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі екі жұмыс күні ішінде Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) Төрағасына мемлекеттік аудит жүргізуге кедергі келтіретін себептер толық жойылғанға дейін аудиторлық іс-шараны тоқтата тұру туралы қолдаухат дайындайды.

      75. Аудиторлық іс-шараны тоқтата тұру туралы шешім мемлекеттік аудит объектісін, құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы уәкілетті органды бір мезгілде хабардар ете отырып, Жоғары аудиторлық палата (Тексеру комиссиясы) Төрағасының бұйрығы түрінде шығарылады.

      Аудиторлық іс-шара қайта басталған кезде жаңа Тапсырма жазылып беріледі.

      76. Заңның 38-бабының 1-тармағында көзделген мүдделер қақтығысы болған жағдайда, Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) мүшелеріне, сондай-ақ өзге де жұмыскерлерге аудиторлық іс-шараларды жүргізуге және (немесе) сүйемелдеуге байланысты лауазымдық міндеттерін жүзеге асыруға тыйым салынады.

      Мүдделер қақтығысын реттеу сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі, сондай-ақ мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы заңнамаларға сәйкес қабылданатын, мүдделер қақтығысын болғызбауға және шешуге, ол бойынша Жоғары аудиторлық палата (Тексеру комиссиясы) мен Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) жұмыскерлері үшін өзара қолайлы шешімдер қабылдауға бағытталған шараларды іске асыру арқылы жүзеге асырылады.

      Жоғары аудиторлық палата (Тексеру комиссиясы) жұмыскерлерінің мүдделер қақтығысын реттеу тәсілдері:

      жұмыскердің аудиторлық іс-шараға, мүдделер қақтығысының ықпалындағы немесе ықпал етуі мүмкін мәселелер бойынша талқылауға және шешімдерді қабылдау процесіне қатысудан өз еркімен бас тартуы немесе оның шеттетілуі (тұрақты немесе уақытша);

      Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) мүдделерімен қақтығыс тудырып отырған өзінің жеке мүддесінен қызметкердің бас тартуы.

      Мүдделер қақтығысын шешу тәсілдерінің келтірілген тізбесі толық болып табылмайды.

      77. Аудиторлық іс-шараны жүргізу мемлекеттік аудит объектісінің жұмыс режиміне және күн тәртібіне сәйкес жүзеге асырылады, сондай-ақ оның қызметіне кедергі келтірмеуі тиіс.

      78. Мемлекеттік аудит объектісінің ақпараттық стендінде немесе жұмыскерлерінің баршасына көрінетіндей жерде Жоғары аудиторлық палата (Тексеру комиссиясы) жұмыскерлерінің мемлекеттік аудит объектісінде аудиторлық іс-шара жүргізіп жатқаны туралы ақпарат, сондай-ақ осы Қағидаларға 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) сенім телефоны туралы хабарландыру орналастырылады.

      79. Егер мемлекеттік аудит объектісінде мемлекеттік аудит органының аудиторлық іс-шарамен қамтылатын Аудит бағдарламасында көрсетілген мақсат, кезең және мәселелер бойынша жүргізілетін аудиторлық іс-шарамен сәйкес келетін мемлекеттік аудит жүргізу фактісі анықталса, онда мемлекеттік аудиторлар Заңның 19-бабында және Есеп комитетінің 2016 жылғы 31 наурыздағы № 5-НҚ нормативтік қаулысымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13647 болып тіркелген) Мемлекеттік аудит нәтижелерін тану бойынша сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандартында айқындалған тәртіппен мемлекеттік аудит нәтижелерін тану рәсімін жүргізеді.

      80. Мемлекеттік аудит органы жүргізген мемлекеттік аудит нәтижелері танылмаған жағдайда, мемлекеттік аудиттің аталған объектілеріндегі аудиторлық іс-шара Аудит бағдарламасына сәйкес жүргізіледі.

      81. Мемлекеттік аудит органы жүргізген мемлекеттік аудит нәтижелері танылған жағдайда, мемлекеттік аудиттің көлемі өзгерген кезде Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесіне, Аудит бағдарламасына өзгерістер енгізіледі.

      82. Құқық қорғау органдары мемлекеттік аудит объектісіндегі құжаттарды алып қойғанда, сарапшылар мемлекеттік аудит жүргізуден бас тартқанда, мемлекеттік аудит нәтижелерін танығанда, еңбекке қабілетсіздігіне байланысты мемлекеттік аудитор, аудиторлық топтың мүшесі ұзақ уақыт болмағанда Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі немесе Тапсырмаға қол қойған лауазымды адам тіркелген Тапсырманың күшін жоюға келісім берген мемлекеттік аудит тобы жетекшісінің, мемлекеттік аудитті жүргізуге, құқықтық қамтамасыз етуге жауапты бөлімше басшыларының қолы болған жағдайда, оның оң жақ жоғарғы бұрышына қойылатын "Тапсырманың күші жойылды" деген мәтіні бар мөртаңбаға өзінің қолын қою арқылы растай отырып Тапсырманың күшін жояды. Тапсырманың артқы бетінде (мөртаңбаның бедері деңгейінде) оның күшін жоюдың себептері және осындай шешімнің қабылданған күні көрсетіледі.

      83. Егер мемлекеттік аудитор тапсырмада көрсетілген мерзімдерге дейін аудиторлық іс-шараны аяқтаса, онда мемлекеттік аудитор Аудит бағдарламасында бекітілген мемлекеттік аудит мәселелері бойынша оның нәтижелері туралы қол қойылған ақпаратты аудит тобының жетекшісіне, ал ол болмаған жағдайда аудит объектісінде болған мемлекеттік аудиторға ұсынады, ол аудиторлық есепке қосымша және оның нәтижелерін аудиторлық есепке қосу үшін негіз болып табылады.

      84. Аудиторлық іс-шара барысында Аудит бағдарламасымен қамтылмаған, бірақ толық зерделеуге қажетті мәселелер туындаған жағдайда, мемлекеттік аудитор мемлекеттік аудит тобы жетекшісінің және аудит жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше басшысының келісімі бойынша Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесін жазбаша түрде хабардар етеді.

      85. Аудит бағдарламасында қамтылмаған мәселелер бойынша аудиторлық іс-шара жүргізудің орындылығы танылған жағдайда, Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі Аудит бағдарламасына толықтырулар енгізе отырып, мемлекеттік аудиторға тиісті тапсырма береді. Мемлекеттік аудит объектісі Аудит бағдарламасында қамтылмаған мәселелер бойынша материалдарды аудиторлық іс-шараны жүзеге асыратын мемлекеттік аудитор жіберген Құжаттарды ұсыну туралы талаптың негізінде ұсынады.

      86. Мемлекеттік аудитті жүргізу мерзімін ұзарту қажет болған жағдайда, соның ішінде осы Қағидалардың 79 және 85-тармақтарында көзделген жағдайларда, Өтінімге тиісті өзгерістер енгізіле отырып, Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) Төрағасы жоспарлауға және сапа бақылауына жауапты құрылымдық бөлімшелер басшысының келісімімен Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің жазбаша өтінішхаты бойынша ол аяқталғанға дейін кемінде бір жұмыс күні бұрын мерзімін ұзартады.

      Аудиторлық іс-шараны жүргізу мерзімін ұзарту кезінде осы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша рәсімделген Аудиторлық іс-шараны ұзарту туралы тапсырма беріледі және мемлекеттік аудит объектісіне ұсынылады.

      87. Аудиторлық іс-шараны жүргізу барысында Аудит бағдарламасына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) регламентінде айқындалған тәртіппен осы Қағидалардың 51, 52, 81-85-тармақтарында көзделген негіздер бойынша жүзеге асырылады.

      88. Аудиторлық іс-шараны жүзеге асыру кезінде аудиторлық іс-шараның қойылған мақсатына және мәселелеріне сәйкес аудиторлық дәлелдемелерді қалыптастыру үшін қажетті, соның ішінде үшінші тұлғалардан алынған нақты деректерді жинау, талдау жүргізіледі.

      Аудиторлық іс-шараны жүргізу барысында жиналған аудиторлық дәлелдемелер мемлекеттік аудит объектісінде анықталған құқықтық актілер, мемлекеттік аудит объектілерінің актілері бұзушылықтарының, заңнамадағы олқылықтар мен коллизиялардың, жүйелі кемшіліктердің негіздемесі болып табылады.

      89. Мемлекеттік аудиторлар (ассистенттер, мемлекеттік аудитті жүргізуге тартылған сарапшылар) іс жүзінде тауарларды жеткізу, қызметтерді көрсету және жекелеген жұмыс түрлерін (көлемдерін), соның ішінде субсидиялар, гранттар, нысаналы салымдар, қарыздар, кредиттер есебінен сатып алынғандарды орындау мәнінің анықтығын растау және (немесе) осыған байланысты аудиторлық дәлелдемелер жинау үшін мемлекеттік аудит объектісінің басшысы уәкілеттік берген адаммен бірге аудиторлық іріктеумен қамтылған барлық позициялар бойынша аудиторлық рәсімдерді қолдану негізінде бақылау өлшемін, тексеріп қарауды (бұдан әрі – бақылау өлшемі (тексеріп қарау)) жүргізеді.

      Мемлекеттік аудит объектісінің басшылығы тапсырыс берушінің және (немесе) өнім берушінің (мердігердің) өкілдерінің, субсидиялар, гранттар, нысаналы салымдар, қарыздар, кредиттер алушылардың және қатысы бар адамдардың толыққанды бақылау өлшемін (тексеріп қарауды) жүргізуге қажетті бақылау-өлшеу аспаптарымен қатысуын қамтамасыз ету қажеттілігі туралы жазбаша нысанда бақылау өлшемін (тексеріп қарауды) жүргізу басталғанға дейін кемінде бір жұмыс күні бұрын хабардар етіледі.

      90. Бақылау өлшемінің (тексеріп қараудың) қорытындысы бойынша осы Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бақылау өлшемі (тексеріп қарау) актісі екі данада ресімделіп, оған аяқталған күні қол қойылады. Қол қойылған актінің бір данасы мемлекеттік аудиторда қалдырылады, ал екінші данасы – мемлекеттік аудит объектісіне беріледі. Бақылау өлшемінің (тексеріп қараудың) нәтижелерін мемлекеттік аудитор негізгі мемлекеттік аудит объектісінде жасалатын Аудиторлық есепте міндетті түрде көрсетеді.

      91. Мемлекеттік аудит объектісінің (тапсырыс берушінің) және (немесе) өнім берушінің (мердігердің) өкілдері тарапынан бақылау өлшемі (тексеріп қарау) актісіне қол қоюдан бас тартылған жағдайда, қол қоюдан бас тартылғаны жөнінде белгі қойылады. Жүргізілген бақылау өлшемінің нәтижелерін растайтын тиісті негіздер (аудиторлық дәлелдемелер) болған жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі (тапсырыс беруші) және (немесе) өнім беруші (мердігер) тарапынан бақылау өлшемі (тексеріп қарау) актісіне қол қоюдан бас тарту өлшем (тексеріп қарау) нәтижелерін Аудиторлық есепке енгізуден бас тартуға негіз бола алмайды.

2-параграф. Аудиторлық есептерді жасау және ресімдеу

      92. Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары жүргізген аудиторлық іс-шараның нәтижелері бойынша мемлекеттік аудит жүргізілген объектілердің әрқайсысына осы Қағидаларға 14-қосымшаға сәйкес қатаң есептілік бланкісінде мыналар ресімделеді:

      1) аудиторлық есеп – осы Қағидаларға 15-қосымшаға сәйкес нысан бойынша аудиторлық іс-шараны тікелей жүргізген мемлекеттік аудиторлар жасаған, белгілі бір уақыт кезеңі үшін жүргізілген тиімділік аудитінің және (немесе) сәйкестік аудитінің нәтижелерін қамтитын құжат;

      2) қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есеп – осы Қағидаларға 19-қосымшаға сәйкес нысан бойынша аудиторлық іс-шараны тікелей жүргізген мемлекеттік аудиторлар жасаған, қаржылық есептіліктің анықтығы, сондай-ақ бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау тәртібінің Қазақстан Республикасында бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкестігі туралы жазбаша нысанда білдірілген пікірді қамтитын құжат.

      93. Аудиторлық есеп Аудит бағдарламасындағы мәселелердің тізбесіне сәйкес жасалады. Есептердің мазмұны жүйеленген және қайталануды болдырмауы тиіс, қысқа, қисынды және қабылдау үшін жеңіл болуы тиіс.

      94. Анықталған бұзушылықтар мен жүйелі кемшіліктер Аудиторлық есептегі жазбалардың анықтығын растайтын құжаттардың түпнұсқаларының деректемелеріне қажетті сілтемелер көрсетіле отырып, объективті және дәл сипатталады. Анықталған бұзушылықтар ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптары, тармақтары мен тармақшалары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің оларды іске асыру үшін қабылдаған актілері көрсетіле отырып сипатталады. Егер талдамалық сипаттағы мәселелерді қоспағанда, аудиторлық іс-шара мәселесі бойынша бұзушылықтар мен жүйелі кемшіліктер анықталмаса, мемлекеттік аудитор:

      1) Аудиторлық есепте Аудит бағдарламасының мәселесі бойынша қысқаша ақпаратты, анықталған жүйелі кемшіліктер мен бұзушылықтардың болмағандығын көрсетеді;

      2) Аудиторлық есепке мемлекеттік аудит (тексеру) жүргізілген құжаттардың деректемелерін көрсете отырып, олардың тізбесін қоса береді.

      95. Бұзушылықтың әрбір фактісі, сондай-ақ заңнаманың анықталған жүйелі кемшіліктері мен олқылықтары бұзушылықтың сипаты мен түрі, соның ішінде Есеп комитеті Төрағасының 2022 жылғы 25 қарашадағы № 158-н/қ бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілерінде анықталатын бұзушылықтар сыныптауышында көзделгендері сипаттала отырып, реттік тәртіппен нөмірленеді және жеке тармақпен (1-тармақ, 2-тармақ және тағы басқалар) тіркеледі. Біртекті бұзушылықтар топтастырылып, бір тармақта көрсетіледі.

      Бұзушылықтар сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттарға сілтеме жасалады.

      Қаржылық бұзушылық тіркелетін тармақта құзыреті мен өкілеттіктеріне аудиторлық іс-шараны жүргізу барысында бұзушылықтар анықталған мәселелерді қарастыру кірген мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдарын растайтын құжаттарымен қоса көрсету қажет.

      Аудиторлық есепте бұзушылықтарға жол беру үшін жағдай жасайтын және заңнамаға өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізуді талап ететін жүйелі кемшіліктер көрсетіледі.

      96. Аудиторлық есептің жобасына (Аудиторлық есепке) оның ажырамас бөлігі болып табылатын мынадай аудиторлық дәлелдемелер қоса беріледі:

      1) мемлекеттік аудит объектісі басшысының міндеттерін атқару жөніндегі талап;

      2) саладағы ағымдағы жағдай, соның ішінде саланың проблемалық мәселелері мен жүйелі кемшіліктері (алдын ала зерделеу кезеңінде қамтылмаған қосымша фактілер анықталған жағдайда);

      3) мемлекеттік аудиторлар қол қойған және осы Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалған аудиторлық іс-шараны жүргізу барысында анықталған жүйелі кемшіліктер кестесі (болған жағдайда) (бұдан әрі – Жүйелі кемшіліктер кестесі);

      4) мемлекеттік аудиторлар қол қойған және осы Қағидаларға 17-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалған аудиторлық іс-шараның нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар тізілімі (бұдан әрі – Тізілім);

      5) құжаттардың, кестелердің төлнұсқалары немесе белгіленген тәртіппен куәландырылған көшірмелері, сондай-ақ болған жағдайда, бұзушылық фактілерін көрсететін анықтамалар, фотосуреттер;

      6) функционалдық және лауазымдық міндеттеріне сүйене отырып, жол берілген бұзушылықтар бойынша адамдардың жазбаша түсініктемелері;

      7) бақылау өлшемдері (тексеріп қараулар) актілері (соның ішінде негізгі құралдар мен тауарлық-материалдық құндылықтарды түгендеу нәтижелерінің актілері (олар жасалған жағдайда);

      8) зерттеулердің (сынақтардың), сараптамалардың қорытындылары, хаттамалардың көшірмелері, аудиторлық іс-шараның нәтижелеріне байланысты құжаттар немесе олардың көшірмелері (олар жасалған жағдайда);

      9) сарапшылардың қорытындылары (тартылған жағдайда);

      10) мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді алушылардың қанағаттануы тұрғысынан халық арасында сауалнама жүргізу нәтижелері (болған жағдайда);

      11) ақы төлеу фактісін растайтын құжаттар (көшірмелері) (аудиторлық іс-шара барысында қаражат өтелген (қалпына келтірілген) жағдайда):

      төлем тапсырмалары (төлеуге арналған шоттар, түбіртектер, чектер);

      ведомостер, ордерлер, нарядтар;

      орындалған жұмыстардың, тауарларды жеткізудің және көрсетілген қызметтердің актілері;

      12) талдамалық материалдар және мемлекеттік аудит объектісінің қызметіндегі бұзушылықтар мен жүйелі кемшіліктер фактісін растайтын материалдар;

      13) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарына сәйкестігіне мемлекеттік аудит нәтижелерін тану рәсімінің қорытындылары бойынша сараптамалық қорытындылар (тану рәсімі жүргізілген жағдайда);

      14) аудит объектісінің осы Қағидаларға 18-қосымшаға сәйкес нысан бойынша аудиторлық іс-шараны жүргізу барысында ұсынылған ақпарат пен құжаттардың толықтығы мен анықтығы туралы ұсыным-хаты;

      15) өзара есеп айырысу бойынша салыстырып тексеру актілері қоса беріледі.

      97. Осы Қағидалардың 96-тармағының 1), 3), 4), 6), 7), 9), 13) және 14) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды және әкімшілік және қылмыстық құқық бұзушылық белгілері бар аудиторлық дәлелдемелерді қоспағанда, осы Қағидалардың 96-тармағында көрсетілген құжаттарды электрондық форматта (егер жинау жалпыға қолжетімді көздерден не ресми ақпараттық жүйелер арқылы жүзеге асырылған жағдайда) ұсынылады.

      98. Аудиторлық есепке қоса берілетін құжаттардың көшірмелері уәкілетті лауазымды адамдардың қолымен, мемлекеттік аудит объектісінің мөрімен және мөртабанымен (болған жағдайда) расталады. Аудиторлық есепте қосымшаларының реттік нөмірі, әрбір қосымша бойынша жеке-жеке парақ саны көрсетіле отырып, оларға сілтеме жасалады.

      99. Аудиторлық есепке тиісті құжаттармен расталмаған фактілерді, тұжырымдарды енгізуге жол берілмейді.

      100. Аудиторлық есепте жазылып, Аудиторлық есепте соларға сілтеме жасалған бұзушылықтарды растайтын құжаттардың болмауы, сондай-ақ оларды толықтыру мүмкіндігінің болмауы оларды Аудиторлық қорытындыға қоспауға негіз болып табылады.

      101. Мемлекеттік аудит объектісінің тауарларға, жұмыстарға немесе көрсетілген қызметтерге ақы төлеуінің негізділігін растайтын құжаттар мемлекеттік аудит объектісінде болмаған жағдайда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген талаптар, міндеттер орындалмағанда немесе тиісінше орындалмағанда, мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдары мемлекеттік аудиторларға олардың сұрау салуы бойынша тиісті жазбаша түсініктемелер береді.

      102. Аудиторлық есептің жобасын аудиторлық іс-шараны жүргізген мемлекеттік аудиторлар жасайды және оған қол қояды.

      103. Мемлекеттік аудиторлар қол қойған Аудиторлық есептің жобасы, Тізілім, кесте және қосымшалар (болған жағдайда) мемлекеттік аудит объектісіндегі аудиторлық іс-шара аяқталғаннан кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) регламенттерінде айқындалған тәртіппен оларға жіберіледі.

      104. Аудиторлық есептердің жобалары (аудиторлық есептер), жүйелі кемшіліктер кестелері және оларға қоса берілген Тізілімдер бойынша сапа бақылауы рәсімі және заң сараптамасы 750. Рәсімдік стандартта, сондай-ақ осы стандартты қолдану жөніндегі әдіснамалық басшылықта, сондай-ақ Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) регламентінде айқындалған тәртіппен жүргізіледі.

      Аудиторлық есептердің жобалары (аудиторлық есептер), жүйелі кемшіліктер кестелері және оларға қоса берілген Тізілімдер бойынша сапа бақылауы рәсімін мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше (Тексеру комиссиясының регламентінде айқындалған құрылымдық бөлімше), заң сараптамасын – құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімше жүзеге асырады.

      105. Сапа бақылауы және заң сараптамасының нәтижелері бойынша аудиторлық есепке аудиторлық іс-шара жүргізген мемлекеттік аудитор екі данада қол қояды, олардың біреуі Жоғары аудиторлық палатада (Тексеру комиссиясында) қалады, екінші данасы Жоғары аудиторлық палатаның (тексеру комиссиясының) регламентінде айқындалған тәртіппен мемлекеттік аудит объектісіне жіберіледі.

      106. Аудиторлық іс-шараның нәтижелерімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісінің басшылығы Аудиторлық есепке жазбаша қарсылықтарын қол қойылған Аудиторлық есеп мемлекеттік аудит объектісіне жіберілген күннен бастап он жұмыс күнінен аспайтын мерзімде сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органына ұсынады.

      Көрсетілген мерзім өткен соң келіп түскен Аудиторлық есепке қарсылықтар қаралмайды.

      107. Аудиторлық есепке қарсылықтарды қарау нәтижелері бойынша мемлекеттік аудит объектісінің атына дәлелді жауап Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) регламентінде айқындалған тәртіппен қарсылықтың әрбір тармағы бойынша қабылданған және қабылданбаған дәлелдер көрсетіле отырып, жіберіледі. Мемлекеттік аудит объектісінің аудиторлық есепке ұсынған түсіндірмелері оларға жауап дайындаусыз назарға алынады.

      108. Мемлекеттік аудит нәтижелерін қайта тексеру мынадай:

      1) аудит мәселелері бойынша негізделген шағым келіп түскен;

      2) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу кезіндегі мүдделер қақтығысы;

      3) аудиторлық іс-шараның мақсатына қол жеткізуге мүмкіндік бермейтін Аудит бағдарламасының мәселелері толық ашылмаған жағдайларда, Жоғары аудиторлық палата (Тексеру комиссиясы) Төрағасының атына аудит жүргізуге, құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімше басшыларымен келісіліп, Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясы) аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің қолы қойылған қызметтік жазба негізінде жүзеге асырылады.

      Жоғары аудиторлық палата (Тексеру комиссиясы) Төрағасының шешімі бойынша мемлекеттік аудит объектісінде қайта тексеру осы Қағидалардың 1-бөлімінің 3-параграфында және 2-бөлімде айқындалған тәртіппен тағайындалады.

3-параграф. Аудиторлық қорытындыларды, Нұсқамаларды жасау және ресімдеу

      109. Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органы жүргізген мемлекеттік аудиттің нәтижелері бойынша Аудиторлық қорытынды ресімделеді, ол Аудиторлық есептердің негізінде жасалатын, тұжырымдар мен ұсынымдарды қамтитын және Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) қаулысымен бекітілетін құжат болып табылады.

      110. Жүргізілген аудиторлық іс-шараның нәтижелері бойынша, мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше аудит жетекшісімен және тобымен, тартылған сарапшылармен бірлесіп, Жоғары аудиторлық палатаның аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің жетекшілік етуімен (Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі) Аудиторлық есептер жобаларының заң сараптамасының нәтижелері бойынша шығарылған заң қорытындысын, жергілікті жерге барып аудиторлық іс-шараны қайта тексеру (ол жүргізілген жағдайда) нәтижелерін ескере отырып, қол қойылған Аудиторлық қорытынды соңғы мемлекеттік аудит объектісіне жіберілгеннен кейін, Аудиторлық қорытындының, Аудиторлық іс-шара барысында анықталған жүйелі кемшіліктердің жиынтық кестесінің (бұдан әрі – Жиынтық кесте), Мемлекеттік аудиттің нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар жиынтық тізілімінің (бұдан әрі – Жиынтық тізілім) және Қазақстан Республикасы заңнамасының анықталған бұзушылықтарын және (немесе) оларға ықпал ететін себептерді, жағдайларды жою, сондай-ақ осы бұзушылықтарға жол берген адамдарға Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылық шараларын қолдану үшін Нұсқаманың жобаларын дайындайды.

      111. Жоғары аудиторлық палатаның мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшесі (Тексеру комиссиясының мемлекеттік аудит тобының жетекшісі) Аудиторлық қорытындының, Жиынтық тізілімнің, Жиынтық кестенің, Қаулының және Нұсқаманың жобаларын сапа бақылауына және құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшелерге жібереді.

      Аудиторлық қорытындының, Жиынтық тізілімнің, Жиынтық кестенің, Қаулының және Нұсқаманың жобалары бойынша заң сараптамасы үш жұмыс күні ішінде жүргізіледі, содан кейін қорытындысы Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесіне, сапа бақылауына және мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшелерге жіберіледі.

      Сапа бақылауы 750. Рәсімдік стандартта айқындалған тәртіппен Аудиторлық қорытындының, Жиынтық кестенің, Жиынтық тізілімнің, Нұсқаманың және Қаулының жобалары келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жүргізіледі.

      112. Нұсқаманың, Жиынтық кестенің және Жиынтық тізілімнің жобалары сапа бақылауы рәсімі жүргізілгеннен кейін Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің қолы қойылып, Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) отырысы өткізілгенге дейін бес жұмыс күнінен кешіктірілмей мемлекеттік аудит объектісіне және мүдделі тараптарға қарау үшін жіберіледі.

      Мемлекеттік аудит объектісі және мүдделі тараптар Нұсқаманың, Жиынтық кестенің және Жиынтық тізілімнің жобаларымен келіспеген жағдайда, Жоғары аудиторлық палатаға (Тексеру комиссиясына) жазбаша қарсылықтарын оларды алған күннен бастап екі жұмыс күнінен аспайтын мерзімде ұсынады.

      Аудиторлық қорытындының, Жиынтық кестенің, Жиынтық тізілімнің және Нұсқаманың жобалары Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің қолы қойылып, мемлекеттік аудит объектісіне Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) отырысына дайындалу мақсатында Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) отырысы өткізілгенге дейін екі жұмыс күнінен кешіктірілмей жіберіледі.

      Аудиторлық қорытындының, Жиынтық кестенің, Жиынтық тізілімнің, Қаулы мен Нұсқаманың жобалары мемлекеттік аудит объектілері және мүдделі тараптар қарсылықтарының қаралуын ескере отырып, Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) отырысына шығарылады.

      113. Аудиторлық қорытынды кіріспе, негізгі (талдамалық), қорытынды бөліктерден тұрады және осы Қағидаларға 20-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ресімделеді.

      114. Жиынтық тізілім осы Қағидаларға 17-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалады және Аудиторлық қорытындыға қосымша болып табылады.

      115. Аудиторлық қорытындының қорытынды бөлігінде мемлекеттік аудит барысында қабылданған шаралар, мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша тұжырымдар, мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша ұсынымдар мен тапсырмалар көрсетіледі.

      116. Аудиторлық есепте көрсетілген және құжаттармен, сапа бақылауымен расталған бұзушылықтардың, жүйелі кемшіліктердің анықталған фактілері Жиынтық тізілімде және Жиынтық кестеде көрсетіледі.

      117. Аудиторлық қорытындыда Қазақстан Республикасы заңнамасы нормаларының, сондай-ақ оларды іске асыру үшін қабылданған квазимемлекеттік сектор субъектілері актілерінің анықталған бұзушылықтарының жалпы сомасы, соның ішінде:

      1) қаржылық бұзушылықтар;

      2) бюджет қаражатын, активтерді тиімсіз пайдалану;

      3) бюджет қаражатын, активтерді тиімсіз жоспарлау;

      4) Қазақстан Республикасының заңнамасы нормаларын іске асыру үшін қабылданған квазимемлекеттік сектор субъектілерінің актілерін бұзушылықтардың сомалары көрсетіледі.

      Рәсімдік бұзушылықтар және жүйелі кемшіліктер бойынша олардың саны көрсетіледі.

      118. Аудиторлық қорытындыға мемлекеттік аудит объектісінің осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен қаралмаған қарсылықтары бар бұзушылық фактілерін енгізуге жол берілмейді.

      119. Аудиторлық қорытынды Жоғары аудиторлық палата (Тексеру комиссиясы) Нұсқамасының жобасын дайындау үшін негіз болып табылады.

      120. Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) Нұсқамасы құқықтық актілер туралы заңнамада белгіленген деректемелерді қамтиды.

      121. Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) отырысында жүргізілген аудиторлық іс-шаралардың қорытындылары қаралады. Аудиторлық қорытынды, Нұсқама Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің және мемлекеттік аудит объектілері өкілдерінің ақпаратын тыңдаудың қорытындысы бойынша қабылданады.

      Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) отырысында Аудиторлық қорытындының жобасына құқықтық сүйемелдеу мәселелері бойынша келіспеушіліктер болған кезде құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімше басшысының ақпараты тыңдалады.

      122. Егер аудиторлық іс-шаралардың қорытындысы бойынша Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) отырысы барысында мемлекеттік аудит объектісі Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) Нұсқамасы жобасының тапсырмалық тармақтарын орындау мерзімдерін ауыстыруға не өзге де түзетулерге бастама жасаса, отырыс хаттамасында бастамашы, негіз және қабылданған шешім көрсетіледі.

      Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) Нұсқамасы жобасын түзету тапсырмалық тармақтарды басқа мүдделі тараптарға қайта бағыттауға қатысты болған жағдайда, оларға Нұсқаманың жобасын жіберу және оны қарау Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) отырысынан кейін осы Қағидалардың 112-тармағында айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.

      123. Құпия сипаттағы аудиторлық іс-шаралар бойынша отырыстар Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі заңнамасында белгіленген талаптар сақтала отырып өткізіледі.

      124. Мемлекеттік органдармен жүргізілген бірлескен аудиторлық іс-шараның қорытындысы бойынша Аудиторлық қорытынды мен Нұсқамалар Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) отырысында осы органның өкілдерінің қатысуымен ақпаратты талқылағаннан кейін қабылданады.

      125. Аудиторлық қорытынды Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) Қаулысымен бекітіледі.

      126. Қаулы мыналарды:

      1) жүргізілген аудиторлық іс-шараның қорытындысы бойынша дайындалған Аудиторлық қорытындыны бекіту туралы шешімді;

      2) Қазақстан Республикасының Үкіметіне және (немесе) облыстың (облыстық маңызы бар қаланың, ауданның) жергілікті атқарушы органына және (немесе) тиісті мәслихатқа, консультативтік-кеңесші органға Аудиторлық қорытындыны немесе одан үзіндіні беру туралы шешімді;

      3) Заңның 5-бабы 2-тармағының 3-1) тармақшасына және осы Қағидалардың 160-тармағына сәйкес материалдарды құқық қорғау органдарына жіберу туралы шешімді;

      4) Нұсқамаларды жіберу туралы шешімді қамтиды.

      127. Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі қол қойған Аудиторлық қорытындыны және Жиынтық тізілімді немесе Аудиторлық қорытындыдан және Жиынтық тізілімнен алынған үзінді көшірме қоса беріліп, мемлекеттік органдар мен ұйымдардың басшыларына жіберілген Нұсқамалар көрсетілген мерзімдерде қаралуы тиіс.

      128. Қаулылар мен Аудиторлық қорытындыларды толық көлемінде мыналарға:

      Жоғары аудиторлық палата - Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне, Қазақстан Республикасының Үкіметіне және құқық қорғау органдарына;

      Тексеру комиссиялары - облыстың (облыстық маңызы бар қаланың, ауданның) жергілікті атқарушы органына, тиісті мәслихатқа және құқық қорғау органдарына жіберуі мүмкін.

      Аудиторлық қорытындыда жазылған Қазақстан Республикасының Үкіметіне, жергілікті атқарушы органдарға ұсынымдар Қаулының және Аудиторлық қорытындының мөрмен расталған көшірмелері қоса беріліп, Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) Төрағасы қол қоятын хатпен Қазақстан Республикасының Премьер-Министріне, тиісті әкімдерге жіберіледі.

      129. Заңға сәйкес, сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары Аудиторлық қорытынды бекітілгеннен кейін үш жұмыс күні ішінде құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы уәкілетті органға электрондық ақпараттық есепке алу құжаты – талон-хабарламаны ұсынады.

3-бөлім. Жоғары аудиторлық палатаның жоғары мемлекеттік аудит органдарымен жүргізетін үстеме тексеруін, сондай-ақ бірлескен және қатар тексерулерін жүргізудің ерекшеліктері

1-параграф. Үстеме тексеруді жүзеге асыру

      130. Мемлекеттік аудиттің негізгі объектілерінің қызметін алдын ала зерделеу барысында үстеме тексерудің ықтимал объектілері айқындалып, Аудит бағдарламасына енгізіледі.

      Егер аудиторлық іс-шараны жүргізу барысында үстеме тексеру жүргізу үшін негіздер туындаса, Аудит бағдарламасына тиісті толықтырулар енгізіледі.

      131. Үстеме тексеру жүргізу үшін әрбір мемлекеттік аудит объектісіне осы Қағидалардың 44-тармағында көзделген нысан бойынша үстеме тексеру жүргізуге жеке Тапсырма ресімделеді және қажет болған жағдайда осы Қағидалардың 45-тармағына сәйкес Талап ұсынылады.

      132. Үстеме тексеру нәтижелерін ресімдеу кезінде Аудиторлық есептің нысанынан мынадай бөлімдер: мемлекеттік аудит типі, алдыңғы мемлекеттік аудит нәтижелері туралы мәліметтер алып тасталады.

      133. Үстеме тексеруді жүргізген мемлекеттік аудиторлар және тартылған сарапшылар Аудиторлық есепті екі данада жасайды және оларға қол қояды.

      Аудиторлық есептің бірінші данасы үстеме тексеру аяқталғаннан кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде осы Қағидалардың 103-тармағына сәйкес Жоғары аудиторлық палатаға (Тексеру комиссиясына) жіберіледі, ол бойынша Заңның 24-бабына сәйкес сапа бақылауы рәсімі жүргізіледі.

      Аудиторлық есептің екінші данасы үстеме тексеру аяқталған күні мемлекеттік аудит объектісінің кіріс хат-хабарларды есепке алу жүйесінде тіркеледі не хабарламамен пошта арқылы жіберіледі.

      134. Үстеме тексеру жүргізілген жағдайда, мемлекеттік аудитор оның нәтижелерін негізгі мемлекеттік аудит объектісінде жасалатын Аудиторлық есепте міндетті түрде көрсетеді.

2-параграф. Жоғары аудиторлық палатаның елдердің жоғары мемлекеттік аудит органдарымен жүргізетін бірлескен және қатар тексерулерін жүзеге асыру

      135. Елдердің жоғары мемлекеттік аудит органдарымен бірлескен немесе қатар тексерулеріне Жоғары аудиторлық палатаның қатысуының құқықтық негізі Бақылаудың басшылық қағидаттарының Лима декларациясы, Халықаралық жоғары аудит органдары ұйымының (ИНТОСАИ), Еуропа жоғары аудит органдары ұйымының (ЕУРОСАИ), Азия жоғары аудит органдары ұйымының (АЗОСАИ), Экономикалық ынтымақтастық елдерінің жоғары аудит органдары ұйымының (ЭКОСАИ), Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің Жоғары қаржылық бақылау органдары басшылары кеңесінің, Еуразиялық Экономикалық Одақ (ЕАЭО) туралы шарттың, елдердің жоғары мемлекеттік аудит органдарымен Жоғары аудиторлық палатаның ынтымақтастық туралы келісімдері шеңберінде қабылданған шешімдер, Заң және осы Қағидалар болып табылады.

      136. Елдердің жоғары мемлекеттік аудит органдарымен бірлескен және қатар тексеру іс-шаралары Мемлекеттік аудит объектілері тізбесінің жобасын қалыптастыру кезеңінде көзделеді.

      137. Жоғары аудиторлық палата бірлескен тексеруді елдердің жоғары мемлекеттік аудит органдарымен бірге тексерудің ортақ тақырыбы, Бағдарламасы бойынша және келісілген мерзімдерде екіжақты немесе көпжақты негізде жүргізеді.

      138. Жоғары аудиторлық палата қатар тексеруді елдердің жоғары мемлекеттік аудит органдарымен бірге кейіннен оның нәтижелерімен алмаса отырып, келісілген мәселелер мен жүргізу мерзімдері бойынша өзара келісім шеңберінде дербес жүргізеді.

      139. Елдердің жоғары мемлекеттік аудит органдарымен бірлескен немесе қатар тексеру республикалық бюджет қаражатының, қатысушы елдердің аумағында орналасқан жекелеген объектілерді бірлескен үлестік қаржыландыруға бағытталатын бюджеттік инвестициялардың пайдаланылуына жүргізілген мемлекеттік аудит кезінде және Қазақстан Республикасының мемлекетаралық шарттары мен келісімдерінде көзделген жағдайларда жүргізіледі.

      140. Бірлескен немесе қатар тексеруді жүргізу үшін мемлекеттік аудитті жүргізуге, сыртқы байланыстарды үйлестіруге жауапты құрылымдық бөлімшелер Жоғары аудиторлық палатаның аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің басшылық етуімен тексеру жүргізу басталғанға дейін екі ай бұрын елдердің жоғары мемлекеттік аудитінің бір немесе бірнеше органымен ақпарат алмасу жөнінде жұмыстар жүргізеді, онда:

      1) тексерудің мақсаты, міндеттері мен мәселелері;

      2) тексеру объектілері;

      3) тексеру жүргізу мерзімдері;

      4) тексеру жүргізуге жауапты адамдар;

      5) ұлттық заңнамада, ынтымақтастық туралы келісімдерде айқындалған функциялары мен аудиторлық өкілеттіктеріне сүйене отырып, әрбір жоғары мемлекеттік аудит органының қатысу шарттары мен мәселелері;

      6) жоғары мемлекеттік аудит органдарының тексеру жүргізуге байланысты жұмыстарды қаржыландыру бөлігіндегі міндеттемелері;

      7) ақпарат алмасу және тексеру нәтижелерін ресімдеу тәртібі, соның ішінде қорытынды құжаттың нысаны;

      8) аудиторлық іс-шаралардың нәтижелері бойынша шешімдерді дайындау мен қабылдау тәртібі;

      9) аудиторлық іс-шаралардың нәтижелері бойынша қабылданған шешімдердің орындалуын мониторингілеу (бақылау) тәртібі айқындалады.

      141. Сыртқы байланыстарды үйлестіруге жауапты құрылымдық бөлімше мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшемен бірлесіп, Жоғары аудиторлық палатаның аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің басшылық етуімен ынтымақтасып отырған елдің жоғары мемлекеттік аудит органымен ақпарат алмасқаннан кейін бірлескен (қатар) тексеруді жүргізу туралы келісімнің (бұдан әрі – Келісім) және Тексеру бағдарламасының жобаларын дайындау жөнінде жұмыстар жүргізеді.

      142. Тексеру бағдарламасының жобасы сапа бақылауынан өткеннен кейін сыртқы байланыстарды үйлестіруге жауапты құрылымдық бөлімше мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшемен бірлесіп, тексеру жүргізу басталғанға дейін жиырма жұмыс күнінен кешіктірмей, Келісімнің және Тексеру бағдарламасының жобаларын ынтымақтасып отырған елдің жоғары мемлекеттік аудит органына келісуге жібереді. Келісу барысында Келісімге және Тексеру бағдарламасына, қажет болған жағдайда, түзетулер енгізіледі.

      143. Ынтымақтасып отырған елдің жоғары мемлекеттік аудит органымен келісілген Келісім және Бағдарлама жобаларына Жоғары аудиторлық палатаның жауапты мүшесі, мемлекеттік аудитті жүргізуге, құқықтық қамтамасыз етуге, сапа бақылауына, сыртқы байланыстарды үйлестіруге жауапты құрылымдық бөлімшелердің басшылары бұрыштама қойып, Жоғары аудиторлық палатаның Төрағасына қол қоюға енгізіледі.

      Келісім және Бірлескен тексерудің бағдарламасы тексеру басталғанға дейін жеті жұмыс күнінен кешіктірілмей, ынтымақтасып отырған елдің жоғары мемлекеттік аудит органына бекіту үшін жіберіледі.

      144. Бірлескен тексеру тобының құрамына кіретін Жоғары аудиторлық палатаның жұмыскерлері өздері болған елдің аумағында тексеру жүргізу кезінде, болған елінің мемлекеттік аудит жүргізу заңнамасын, қағидаларын, сондай-ақ бекітілген Келісімді және Бірлескен тексеру бағдарламасын басшылыққа алуға міндетті.

      145. Бірлескен (қатар) тексеруді сапалы жүргізу мақсатында Жоғары аудиторлық палатаның тексеруге жауапты мүшесі ынтымақтасып отырған елдің жоғары мемлекеттік аудит органымен Жоғары аудиторлық палатаның өзара іс-қимылын:

      1) бірлескен (қатар) тексеруді жүзеге асыру барысында туындайтын мәселелер талқыланатын кеңестер;

      2) консультациялар;

      3) әдістемелік және талдамалық құжаттар, ақпарат алмасу түрінде ұйымдастырады.

      146. Қазақстан Республикасының аумағында бірлескен тексеру жүргізілген кезде Аудиторлық есеп Жоғары аудиторлық палатаның бланкісінде тексеру объектісі үшін бір данасы ескеріле отырып, бірлескен тексеруге қатысып отырған елдердің жоғары мемлекеттік аудит органдарының санына тең даналарының саны бойынша ресімделеді.

      Аудиторлық есепке тексеруді жүргізген жұмыскерлер қол қойған, Жүйелі кемшіліктердің тізбесі, бірлескен немесе қатар тексерудің нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар тізілімі қоса беріледі.

      147. Қатар тексеруді жүргізу кезінде Аудиторлық есептер қатар тексеруге қатысушы жоғары мемлекеттік аудит органдарының ұлттық заңнамасына сәйкес жасалады.

      148. Қатар немесе бірлескен тексерудің нәтижелері бойынша осы Қағидаларда белгіленген тәртіпке сәйкес Аудиторлық қорытынды жасалады.

      149. Қатар немесе бірлескен тексерудің қорытындылары туралы Жоғары аудиторлық палатаның Аудиторлық қорытындысы, егер Келісімде өзгеше көзделмесе, осы Қағидалардың 3-бөлімінде белгіленген тәртіпке сәйкес Жоғары аудиторлық палатаның отырысында қаралады және қабылданады.

      150. Қатар тексеруге қатысушы елдердің жоғары мемлекеттік аудит органдары оның нәтижелері бойынша қабылданған, бекітілген Аудиторлық есептердің көшірмелерімен алмасады.

      151. Бірлескен (қатар) тексеруді жүргізу туралы келісімде жүргізілген бірлескен (қатар) тексерудің қорытындысы бойынша бірлескен қорытынды құжатты дайындау көзделуі мүмкін.

      152. Келісімді іске асыру үшін, қажет болған жағдайда, жоғары мемлекеттік аудит органдарының жүргізген бірлескен (қатар) тексеруінің нәтижелері бойынша олардың бірлескен отырыстар өткізуі, бірлескен шешімдер қабылдауы көзделеді.

4-тарау. Қаржылық бақылау

1-параграф. Жалпы ережелер

      153. Заңның 5-бабының 1-тармағына сәйкес сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары қаржылық бақылауды жүзеге асырады. Қаржылық бақылаудың ден қою шаралары Заңның 5-бабының 2-тармағында белгіленген.

      154. Қаржылық бақылаудың ден қою шаралары:

      1) барлық мемлекеттік органдардың, ұйымдардың және лауазымды адамдардың орындауы үшін міндетті, анықталған бұзушылықтарды жою туралы және оларға жол берген лауазымды адамдардың жауаптылығын қарау туралы Нұсқама шығару;

      2) Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында көзделген құзырет шегінде әкімшілік іс жүргізуді қозғау;

      3) мемлекеттік аудит объектісі лауазымды адамдарының әрекеттерінде әкімшілік құқық бұзушылықтар белгілері анықталған кезде материалдарды тиісті аудиторлық дәлелдемелерімен бірге әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қозғауға және (немесе) қарауға уәкілеттік берілген органдарға беру;

      4) мемлекеттік аудит объектісі нұсқаманы орындамаған немесе тиісінше орындамаған кезде қылмыстық құқық бұзушылық белгілері бар материалдарды мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органының тиісті аудиторлық дәлелдемелерімен бірге процестік шешім қабылдау үшін қылмыстық қудалау органдарына беру прокуратура органдары арқылы жүзеге асырылады.

      Мемлекеттік аудит объектісі, мүдделерін аудиторлық іс-шаралар қозғаған кәсіпкерлік субъектілері және өзге де тұлғалар мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау нәтижелеріне шағым жасаған кезде қылмыстық құқық бұзушылық белгілері бар материалдарды тиісті аудиторлық дәлелдемелерімен бірге процестік шешім қабылдау үшін қылмыстық қудалау органдарына беру дауларды реттеудің апелляциялық және (немесе) сот тәртібі сақталғаннан кейін прокуратура органдары арқылы жүзеге асырылады;

      5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, оның ішінде бюджетке өтеуді қамтамасыз ету, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету, тауарларды жеткізу және (немесе) бұзушылықтардың ерікті түрде өтелмеген (қалпына келтірілмеген), анықталған сомаларын есепке алу бойынша көрсету арқылы қалпына келтіру және Нұсқаманы орындау мақсатында сотқа талап қоюды ұсыну болып табылады.

2-параграф. Анықталған бұзушылықтарды жою және оларға жол берген лауазымды адамдардың жауаптылығын қарау туралы нұсқама

      155. Осы Қағидаларға 21-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) Нұсқамалары оларда көрсетілген мерзімдерде қаралатын Аудиторлық қорытындыны немесе Аудиторлық қорытындыдан үзінді көшірмені қоса бере отырып, мемлекеттік аудит объектілеріне, мемлекеттік органдарға, ұйымдарға және лауазымды адамдарға жіберіледі.

      156. Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) Нұсқамаларын орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдарының жауаптылығы ӘҚБтК-де көзделген.

3-параграф. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама жасау

      157. Егер мемлекеттік аудит объектісінің басшысы Мемлекеттік аудит объектісі басшысының міндеттерін атқару және (немесе) құжаттарды ұсыну жөніндегі талаптарда көрсетілген мерзімдер аяқталғаннан кейін Заңның 21-бабында көзделген міндеттерін орындамаса, мемлекеттік аудитор анықталған күні, ал әкімшілік құқық бұзушылықтың мән-жайларын және жеке тұлғаның жеке басын қосымша анықтау қажет болған жағдайларда, көрсетілген деректер анықталған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде ӘҚтК-нің 462-бабының негізінде ӘҚтК-нің 803-бабына сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама жасайды, оның жобасы ӘҚтК-де белгіленген мерзімдер шегінде оны ұсынған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшемен келісіледі.

      158. Осы Қағидалардың 160-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, аудиторлық іс-шараны жүргізу барысында анықталған әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша ӘҚтК-де белгіленген тәртіппен әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама жасалады.

      159. Жоғары аудиторлық палатаның және тексеру комиссияларының мемлекеттік аудиторлары ӘҚтК-нің 216, 219, 233 (үшінші және төртінші бөліктерінде), 235, 236, 237, 247 (алтыншы бөлігінде)-баптарында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы хаттамаларды ӘҚтК-ге сәйкес толтырады және әкімшілік жазалар қолданады.

      Жоғары аудиторлық палатаның және тексеру комиссияларының мемлекеттік аудиторлары ӘҚтК-нің 234-1-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманы ӘҚтК-ге сәйкес жасайды.

4-параграф. Құқық қорғау органдарына немесе әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қозғауға және (немесе) қарауға уәкілетті органдарға материалдар беру

      160. Мемлекеттік аудит объектілері Нұсқамаларды орындамаған немесе тиісінше орындамаған кезде қылмыстық құқық бұзушылық белгілері бар материалдар мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органының тиісті аудиторлық дәлелдемелерімен бірге процестік шешім қабылдау үшін қылмыстық қудалау органдарына прокуратура органдары арқылы беріледі.

      Мемлекеттік аудит объектісі, мүдделерін аудиторлық іс-шаралар қозғаған кәсіпкерлік субъектілері және өзге де адамдар, сондай-ақ мүдделерін сот тәртібімен аудиторлық іс-шаралар қозғаған адамдары бар мемлекеттік аудит объектісі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау нәтижелеріне шағым жасаған кезде қылмыстық құқық бұзушылық белгілері бар материалдарды тиісті аудиторлық дәлелдемелерімен бірге процестік шешім қабылдау үшін қылмыстық қудалау органдарына беру дауларды реттеудің сот тәртібі сақталғаннан кейін прокуратура органдары арқылы жүзеге асырылады.

      Нұсқаманың тиісінше орындалмауы деп оның белгіленген мерзімдерде толық орындалмауы не уақтылы орындалмауы түсініледі.

      Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қозғауға және (немесе) қарауға уәкілетті органдарға материалдар ӘҚтК-де көзделген әкімшілік құқық бұзушылық құрамының белгілері анықталған жағдайда беріледі, бұл ретте процестік шешімді қарау және қабылдау әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға уәкілетті органдардың құзыретіне жатады.

      Мемлекеттік аудиторлар құқық қорғау органдарына және әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға уәкілетті органдарға беру үшін құқық бұзушылықтарға жол берген адамдардан жазбаша түсініктемелер және анықталған құқық бұзушылықтың белгілерін растайтын, лауазымды адамдардың қолымен немесе ұйымның мөрімен расталған құжаттардың төлнұсқаларының көшірмелерін (бұдан әрі – құжаттар тізбесі) жасауды талап етеді:

      1) бұзушылық фактісін тікелей растайтын құжаттар:

      қаулылар мен Нұсқамалар, олардың орындалуы бойынша жауаптар;

      мемлекеттік аудит объектісі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау нәтижелеріне шағымданған жағдайларда, аудит қорытындыларына шағымдану жөніндегі құжаттарды қоса бере отырып, соттардың шешімдері;

      бұзушылық фактілерін көрсететін және аудиторлық есептің ажырамас бөлігі болып табылатын фотоматериалдар;

      жүргізілген зерттеулердің (сынақтардың, бақылау өлшемдерінің (тексеріп қараулардың) және тағы басқаларының) актілері;

      сараптаманың және мемлекеттік емес аудиторлық ұйымдардың қорытындылары (жүргізілген жағдайларда);

      функционалдық және лауазымдық міндеттеріне сүйене отырып, адамдардың жазбаша түсініктемелері (не түсініктеме беруден бас тарту туралы акті), олардың жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмелері;

      бұзушылық фактісін тікелей растайтын өзге де құжаттар;

      2) операция немесе әрекет фактісін қамтитын құжаттар немесе олардың көшірмелері, соның ішінде шешімдер:

      орындалған жұмыс актілері (тауарларды қабылдау-тапсыру, қызметтерді көрсету, есептен шығару, жою актілері);

      мемлекеттік сатып алу туралы бұйрықтар, хаттамалар және мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, лауазымды адамдардың шешімдері;

      шарттар;

      операция немесе әрекет фактілері қамтылған өзге де құжаттар немесе олардың көшірмелері;

      3) ақы төлеу фактісін растайтын құжаттар немесе олардың көшірмелері:

      төлем тапсырмалары (төлеуге арналған шоттар, түбіртектер, чектер);

      ведомостер, ордерлер, нарядтар;

      4) лауазымды адамдардың өкілеттіктерін растайтын құжаттар немесе олардың көшірмелері:

      жарғылар, ережелер, лауазымдық нұсқаулықтар;

      анықталған бұзушылықтарға қатысы бар лауазымды адамдарды тағайындау (жұмыстан босату) туралы бұйрықтар;

      5) мемлекетке, мемлекеттің қатысуымен құрылған заңды тұлғалардың мүдделеріне келтірілген залалдың сомасын растайтын құжаттар:

      анықтамалар, кестелер, диаграммалар;

      есептеулер;

      төлем фактісін растайтын өзге де құжаттар немесе олардың көшірмелері.

      161. Жоғары аудиторлық палатаның материалдарды құқық қорғау органдарына беруі Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 26 қарашадағы № 5 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасы туралы ережеге сәйкес бекітілетін Сыртқы мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды жүргізу кезінде анықталған құқық бұзушылықтар бойынша мемлекеттік аудит материалдарын беру қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

      Тексеру комиссияларының материалдарды құқық қорғау органдарына беруі тексеру комиссиялары мен құқық қорғау органдары бекіткен бірлескен бұйрықтарға сәйкес жүзеге асырылады.

5-параграф. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, оның ішінде бюджетке өтеуді қамтамасыз ету, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету, тауарларды жеткізу және (немесе) бұзушылықтардың ерікті түрде өтелмеген (қалпына келтірілмеген), анықталған сомаларын есепке алу бойынша көрсету арқылы қалпына келтіру және нұсқаманы орындау мақсатында сотқа талап қою

      162. Жоғары аудиторлық палата (Тексеру комиссиясы) сотқа талап қоюды Нұсқамалардың, соның ішінде бюджетке өтеудің, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету, тауарларды жеткізу және (немесе) бұзушылықтардың ерікті түрде өтелмеген (қалпына келтірілмеген), анықталған сомаларын есепке алу бойынша көрсету арқылы қалпына келтірудің қажеттігін қамтитын тапсырмалық тармақтары көрсетілген мерзімдерде орындалмаған және орындау мерзімдерін ұзарту туралы шешім болмаған кезде жүзеге асырады.

      163. Сотқа талап қою шеңберінде Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) ішкі жұмыс тәртібі Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) регламентінде айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.

      164. Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) басшылығы айқындаған құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшенің жұмыскері және тиісті құрылымдық бөлімшелер басшыларының келісімі бойынша, аудиторлық іс-шараны жүргізген мемлекеттік аудитор және Нұсқамалар тармақтарының орындалуын бақылауды жүзеге асыратын жұмыскер сот процесіне тікелей қатысады.

5-тарау. Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) Аудиторлық қорытындысында қамтылған ұсынымдардың, Нұсқамаларының орындалуын мониторингілеуді жүзеге асыру

1-параграф. Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) Аудиторлық қорытындысында қамтылған ұсынымдарды, Нұсқамаларын бақылауға қою және олардың орындалуын мониторингілеу

      165. Аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдарды, Нұсқамаларды бақылауға қоюдың ішкі тәртібі Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) регламентіне сәйкес жүзеге асырылады.

      166. Аудиторлық қорытындыда берілген ұсынымдарды қараудың нәтижелері туралы және Нұсқамаларды орындау туралы ақпаратты мемлекеттік аудит объектісі және оларда көрсетілген мүдделі адамдар растайтын құжаттарымен бірге тиісті құжаттарда көрсетілген мерзімдерде Жоғары аудиторлық палатаға (Тексеру комиссиясына) жібереді.

2-параграф. Мемлекеттік аудит объектісінің Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) Аудиторлық қорытындысында қамтылған ұсынымдарды және Нұсқамасының тармақтарын орындауын талдау

      167. Сапа бақылауына жауапты құрылымдық бөлімше Аудиторлық қорытындыда берілген ұсынымдардың және міндетті түрде орындау үшін жіберілген Нұсқамалардың орындалуына жауапты Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) мүшесімен бірлесіп, тұрақты және жүйелі негізде мыналардың:

      1) аудит объектілерінің Аудиторлық қорытындыда берілген ұсынымдарды қарауының, соның ішінде қарау нәтижелері туралы ақпараттың және олардың қаралғанын растайтын құжаттардың және шешімдер қабылдаудың;

      2) Нұсқамалардың тапсырмалық тармақтарын орындаудың, соның ішінде аудит объектісі және мүдделі адамдар жіберетін Нұсқамаларды орындау нәтижелері туралы ақпараттың және растайтын құжаттардың уақтылылығы мен толықтығын бақылау мен талдауды жүзеге асырады.

      168. Үкіметтің Аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдарды орындауы туралы ақпаратты оларды орындауға жауапты мемлекеттік орган (квазимемлекеттік сектор субъектісі) бақылаудан алу не оларды орындау мерзімдерін ұзарту туралы мәселені қарау үшін Жоғары аудиторлық палатаға жібереді.

      169. Бақылау:

      1) Аудиторлық қорытындыда (соның ішінде бірлескен) қамтылған ұсынымдардың және Нұсқамалар тармақтарының орындалуының толықтығы және анықтығы, растайтын құжаттардың болуы;

      2) Аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдардың және Нұсқамалар тармақтарының орындалу мерзімдерін ұзарту туралы ұсыныстар енгізудің негізділігі;

      3) бақылаудан алудың негізділігі тұрғысынан жүргізіледі.

      170. Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) Аудиторлық қорытындысында қамтылған ұсынымдарды және Нұсқамаларының (Қаулыларының) тармақтарын бақылаудан алу үшін:

      1) толық және сапалы орындалуы;

      2) заңды тұлғаның таратылуы (соның ішінде банкрот болуы), жеке тұлғаның қайтыс болуы;

      3) лауазымды адамның және/немесе заңды тұлғаның Қазақстан Республикасынан тыс жерге тұрақты тұру үшін шығуы;

      4) объект шағымдану жөніндегі шараларды қабылдаған жағдайда, заңды күшіне енген сот шешімімен өтелуге (қалпына келтірілуге) жататын фактілердің немесе сомалардың көлемдерінің расталмауы;

      5) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген ескіру мерзімінің өтуі;

      6) заңдастыру (рақымшылық жасау) актісін қабылдау, сондай-ақ олардың негізінде Жоғары аудиторлық палата (Тексеру комиссиясы) қаражатты өтеу (қалпына келтіру) туралы тұжырым жасаған фактілерді заңдастыратын заңнаманы өзгерту;

      7) жойылмайтын құқықтық және әкімшілік кедергілердің салдарынан ұсынымдар мен тапсырмаларды орындаудың мүмкін еместігі (заңнаманы өзгерту, тиісті жоғары тұрған уәкілетті органдардың шешім қабылдауы);

      8) сарапшылардың, мамандардың бұзушылық фактілерінің жоқтығы туралы тиісті қорытындыларының болуы (қылмыстық және әкімшілік іс жүргізу шеңберінде);

      9) тапсырмаларды (ұсынымдарды) дайындау үшін негіз болған анықталған бұзушылықты (әрекетті (әрекетсіздікті) қылмыстық сипаттан арылтатын заңнаманың өзгеруі;

      10) бұрын жіберілген тапсырмалардың (ұсынымдардың) өзектілігіне әсер ететін ұйымдастырушылық өзгерістер (қайта құру);

      11) талап қою арызын қанағаттандыру туралы сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін Қазақстан Республикасы Азаматтық процестік кодексінің 241-бабына сәйкес атқару құжатының аумағы бойынша тиісті әділет органына не жеке сот орындаушыларының өңірлік палатасына орындалуға жіберілгенін растайтын тиісті құжаттың болуы негіз болып табылады.

      171. Тергеу іс-шараларының, сот талқылауларының жүргізілу ұзақтығына, нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеумен, сондай-ақ қаржыландырудың болмауымен байланысты жағдайларды қоспағанда, ұсынымдардың және (немесе) Нұсқамалар тармақтарының орындалуын үш реттен аспайтын мерзімге ұзартуға жол беріледі.

      Мемлекеттік аудит объектісінен және өзге де мүдделі адамдардан Аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдарды және Нұсқамалардың тармақтарын орындау мерзімдерін ұзарту туралы ұсыныстар болмаған жағдайда, орындау мерзімдерін Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) Төрағасы белгілейді.

      172. Аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдарды және Нұсқамалардың, Қаулылардың тармақтарын бақылаудан алуды, олардың орындалу мерзімдерін ұзартуды ұйымдастырудың ішкі тәртібі Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) регламентіне сәйкес жүзеге асырылады.

      Аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдарды және Нұсқамалардың, Қаулылардың тармақтарын бақылаудан алу, орындау мерзімдерін ұзарту туралы шешімді Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) Төрағасы қабылдайды.

      173. Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) Төрағасы шешім қабылдаған күннен бастап төрт жұмыс күні ішінде сапа бақылауына жауапты құрылымдық бөлімше Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің қолы қойылған хатпен мемлекеттік аудит объектісін Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) Аудиторлық қорытындысында қамтылған ұсынымдардың және (немесе) Нұсқама тармақтарының, Қаулылардың бақылаудан алынғаны не олардың орындалуы жалғасатындығы туралы хабардар етеді.

      Аудиторлық қорытындыда қамтылған Жоғары аудиторлық палатаның ұсынымдарын бақылаудан алу не орындау мерзімін ұзарту туралы хабарламаны алғаннан кейін ұсынымдардың орындалуына жауапты мемлекеттік орган (квазимемлекеттік сектор субъектісі) атқарылған жұмыс туралы ақпаратты Қазақстан Республикасы Үкіметінің атына жібереді.

      Мемлекеттік аудит объектісінің атына Аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдарды және (немесе) Нұсқаманың тармақтарын, Тексеру комиссиясы қаулыларын бақылаудан алу не олардың орындалу мерзімін ұзарту туралы ақпаратты жіберу олардың регламенттерінде айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.

      174. Қажет болған жағдайда, Аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдардың және Нұсқаманың, Қаулылардың тармақтарының орындалу барысы туралы мәселені талқылау мемлекеттік аудит объектілерінің, уәкілетті мемлекеттік органдардың және ұйымдардың лауазымды адамдарының ақпаратын тыңдау үшін оларды шақыра отырып, Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) отырысына шығарылады, оны қараудың қорытындысы бойынша тиісті шешім қабылданады.

3-параграф. Жоғары аудиторлық палата (Тексеру комиссиясы) шешімдерінің орындалуын тексеру

      175. Тексеру жүргізу туралы шешімді Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) Төрағасы қабылдайды.

      176. Тексеру мынадай тәсілдердің біреуі арқылы жүзеге асырылады:

      1) Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) Аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесіне енгізе отырып, аудит объектісіне шығу арқылы Аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдарды және Нұсқамалар тармақтарын орындаудың толықтығы мен анықтығына бақылау жүргізу;

      2) сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органы осы объектіде жүргізетін (жоспарлаған) аудиторлық іс-шара бағдарламасына тексеру жүргізу мәселелерін қосу.

      177. Тексеру жүргізу осы Қағидаларға 22-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ресімделген Жоғары аудиторлық палата (Тексеру комиссиясы) шешімдерінің орындалуын мониторингілеуге және бақылауға жауапты Жоғары аудиторлық палата (Тексеру комиссиясы) мүшесінің тапсырмасы негізінде жүзеге асырылады.

      178. Жоғары аудиторлық палата (Тексеру комиссиясы) шешімдерінің орындалуын тексеру үшін мемлекеттік аудит тобының құрамына мемлекеттік аудиторлар, ал қажет болған кезде сапа бақылауына жауапты құрылымдық бөлімшенің жұмыскерлері кіреді.

      179. Тексеру жүргізу нәтижелері бойынша оны жүргізген адам (адамдар) растайтын құжаттарды (қарау, тексеріп қарау актісі, фото-бейнематериалдар, жүргізілген жағдайда, жүргізілген пікіртерім нәтижелері, болған жағдайда тиісті уәкілетті органдардың, ұйымдардың сараптамалық қорытындылары және т.б.) қоса бере отырып, осы Қағидаларға 23-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Жоғары аудиторлық палата (Тексеру комиссиясы) шешімдерінің орындалуын тексеру актісін (бұдан әрі – Тексеру актісі) жасайды.

      Тексеру актісі Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) бланкісінде екі данада (бірінші данасы – Жоғары аудиторлық палатаға (Тексеру комиссиясына), екінші данасы – мемлекеттік аудит объектісіне) ресімделеді.

      180. Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) Төрағасы тексеру нәтижелері бойынша қызметтік жазбаның негізінде Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) шешімдерін толық бақылаудан алу не жекелеген тармақтарын орындауды жалғастыру туралы шешім қабылдайды.

      181. Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясы) мүшесі Жоғары аудиторлық палата (Тексеру комиссиясы) Төрағасының қарарын алғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде мемлекеттік аудит объектісіне Жоғары аудиторлық палата (Тексеру комиссиясы) шешімінің толық бақылаудан алынғаны немесе оны орындаудың жалғасатыны туралы хабарлама жібереді.

4-параграф. Мемлекеттік аудит объектісінің ақпарат ұсынбауы, Нұсқама тармақтарын орындамауы немесе тиісінше орындамауы бойынша шаралар қабылдау

      182. Мемлекеттік аудит объектісі Нұсқамалар тармақтарының орындалуы жөніндегі ақпаратты тиісті мерзімдерде ұсынбаған жағдайда, Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі Нұсқама тармақтарының орындалу мерзіміне дейін кемінде екі жұмыс күні бұрын мемлекеттік аудит объектісіне ЭҚАЖ (болған жағдайда) арқылы және қағаз түрінде поштамен ӘҚтК-нің 462-бабында көзделген әкімшілік жауаптылық туралы ескерту жібереді.

      183. Мемлекеттік аудит объектісінің ақпаратты ұсынбауы, Нұсқаманың тармақтарын орындамауы немесе тиісінше орындамауы жөнінде шаралар қабылдауды ұйымдастырудың ішкі тәртібі Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) регламентімен айқындалады.

6-тарау. Қорытынды ережелер

1-параграф. Аудиторлық іс-шараның нәтижелерін бұқаралық ақпарат құралдарында жария ету

      184. Аудиторлық іс-шараның нәтижелерін қарау жөнінде отырыс өткізу қорытындысы бойынша Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) интернет-ресурсына тиісті баспасөз релизі және құпиялылық режимі сақтала отырып, аудиторлық қорытынды орналастырылады.

      185. Аудиторлық іс-шараның нәтижелерін қарау бойынша Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) алдағы отырысы туралы анонс Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) интернет-ресурсына оны өткізгенге дейін екі жұмыс күнінен кешіктірілмей орналастырылады.

      186. Аудиторлық іс-шараның нәтижелерін қарау бойынша Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) отырысы өткізілгеннен кейін жұртшылықпен байланысқа жауапты құрылымдық бөлімше қажет болған жағдайда, қоғамдық маңыздылығын ескере отырып, Жоғары аудиторлық палата (Тексеру комиссиясы) Төрағасының келісімімен бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің алдында Жоғары аудиторлық палата (Тексеру комиссиясы) лауазымды адамдарының сөз сөйлеуін ұйымдастырады.

2-параграф. Мемлекеттік аудит материалдарын есепке алу

      187. Мемлекеттік аудит материалдарын есепке алу Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) регламентіне сәйкес жүзеге асырылады.

  Сыртқы мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
1-қосымша

      нысан

Мемлекеттік аудит объектілерінің ________ жылға арналған тізбесі

Р/с

Мем. аудит объектісі

Мем. аудиттің типі

Тексерудің түрі

Аудиторлық іс-шараның қысқаша атауы

Аудиторлық іс-шара бойынша мерзімдер (тоқсандарға бөліне отырып көрсетіледі)

дайындық

негізгі

қорытынды

1

2

3

4

5

6

7

8

1.
...
      Кестенің жалғасы

Мем. аудитпен қамтылатын бюджет қаражатының және активтердің жоспарланған сомалары бойынша болжам, жылдар бөлінісінде (млн. теңге)

Мем. аудитор(лар)дың ассистент(тер)ін, басқа да сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарын, Уәкілетті органды, сарапшылар мен мемлекеттік емес аудиторларды тарту бойынша ақпарат

қаржыландыру көзі (бюджет, активтер)

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды

бюджеттік бағдарламаның нөмірі

20__

20__

20__ жыл

Барлығы


9

10

11

12

13

14

15

16

      Ескертпе:

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      мем. аудит – мемлекеттік аудит

      млн. теңге – миллион теңге

      мем. аудитор – мемлекеттік аудитор

  Сыртқы мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
2-қосымша

      нысан

Аудиторлық іс-шараны жүргізуге өтінім

Мем. аудит объектісі
(-лері)

Мем. аудиттің типі

Тексерудің түрі

Аудиторлық іс- шараның қысқаша атауы

Тәуекел тобы (е.ж., орт., е.т.)

ББ №, активтер

1

2

3

4

5

6      Кестенің жалғасы

Аудиторлық іс-шарамен қамтылатын жоспарланған сомалар бойынша болжам (жылдар бөлінісінде)

Аудиторлық іс-шарамен қамту кезеңі

Аудиторлық іс-шара бойынша мерзімдер (күнтізбелік күндер)

Мем. аудитордың ассистенттерін, сарапшыларды (аудиторлық іс-шараны жүргізу барысында мем. аудиторларды) тартуға қажеттілік

қаржыландыру көзі

20__ жыл

20__ жыл

БАРЛЫҒЫ

Дайындық кезеңі

Негізгі кезең

Қорытынды кезең

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

2.

_.


      Өтінімге бастамашы:

      _________________________ __________ ______________

      Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасы (Тексеру комиссиясы) (Қолы) (Күні) мүшесінің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      Негіздеме:

      ______________________________________________________________

      Аталған бағыт бойынша алдыңғы аудиторлық іс-шара (тексеру) туралы мәлімет

      _________________________________________________________

      Ескертпе:

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      мем. аудит – мемлекеттік аудит

      е.ж. – ең жоғары

      орт. – орташа

      е.т. – ең төмен

      ББ – бюджеттік бағдарлама

      мем. аудитор – мемлекеттік аудитор

  Сыртқы мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
3-қосымша

      нысан

Алдын ала зерделеуге ТАПСЫРМА

      "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының ____-бабына және Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасы (облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) Тексеру комиссиясының) мемлекеттік аудит объектілерінің _____ жылға арналған тізбесіне сәйкес ___________________________________ (алдын ала зерделеу жүргізу тапсырылған Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасы (Тексеру комиссиясы) жұмыскер(лер)інің аты, әкесінің аты (болған жағдайда), тегі және лауазымы көрсетіледі) ____________________________________________________________________

      Мемлекеттік аудит объектісі (мемлекеттік аудит объектісінің ұйымдық-құқықтық нысаны, толық атауы, оның орналасқан жері, жеке сәйкестендiру нөмiрі, бизнес сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі)

      ____________________________________________________________________

      (алдын ала зерделеудің мәні көрсетіледі)

      ________________________________ алдын ала зерделеу жүргізу тапсырылады.

      Алдын ала зерделеудің мақсаты ____________________________________

      Алдын ала зерделеу кезеңі ________________________________________

      Алдын ала зерделеу мерзімдері: _________ ___________________ аралығы

      Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (Тексеру комиссиясының) мүшесі _______________________________________________

      (тапсырмаға қол қоюға уәкілетті адамның аты, әкесінің аты (болған жағдайда), тегі және қолы)

      Ескертпе: Алдын ала зерделеуге тапсырманы (бұдан әрі – Тапсырма) жасау.

      Тапсырма мынадай деректерді:

      нөмірі мен берілген күнін;

      Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (Тексеру комиссиясының) алдын ала зерделеу жүргізуге жауапты мүшесінің аты-жөні мен тегін, оның қолын не оның міндетін атқарушы адамның деректерін, сондай-ақ сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органының мөрін қамтиды.

  QR
  Сыртқы мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
4-қосымша

      нысан

Алдын ала зерделеуді (аудиторлық іс-шараны, тексеруді) жүргізу туралы хабарлама

      Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының ((облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) Тексеру комиссиясының)) мемлекеттік аудит объектілерінің ______ жылға арналған тізбесіне сәйкес _________

      ___________ аралығында (ұзақтығы көрсетіледі) _________________

      ____________________________________________________________________

                        (мақсаты көрсетіледі)

      алдын ала зерделеу (аудиторлық іс-шара, тексеру) жүргізіледі.

      Сіздерден:

      1) алдын ала зерделеу (аудиторлық іс-шара, тексеру) жүргізуге және жауапты лауазымды адамдарды белгілеуге жәрдем көрсетулеріңізді;

      2) оны жүргізуге кедергі келтірмеулеріңізді және барлық сұратылған ақпаратпен қамтамасыз етулеріңізді;

      3) қажетті жағдай жасауларыңызды, дайындық жұмыстарын жүзеге асырып, жұмыскерлерді жұмыс орындарымен қамтамасыз етулеріңізді*;

      4) аудиторлық іс-шараның өлшемшарттарын талқылауға қатысуларыңызды сұраймыз.

      Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (Тексеру комиссиясының) мүшесі

      _______________________________________________________________

      (аты-жөні, тегі)

      Ескертпе:

      Алдын ала зерделеу (аудиторлық іс-шара, тексеру) жүргізу туралы хабарлама Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (Тексеру комиссиясының) ресми бланкісінде ресімделеді.

      * 3) тармақша хабарламада аудиторлық іс-шараны, тексеруді жүргізу кезінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын аудиторлық іс-шаралар бойынша мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеу жүргізген жағдайда көрсетіледі.

      Аудиторлық іс-шараны, тексеруді жүргізу туралы хабарламаға Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (Тексеру комиссиясының) әдеп жөніндегі уәкілінің сенім телефоны туралы ақпарат міндетті түрде қоса беріледі.

  Сыртқы мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
5-қосымша

      нысан

Мәліметтерді, құжаттамаларды, ақпаратты және материалдарды (дәлелдемелерді) ұсыну туралы талап _____________________________________________________________ мемлекеттік органның немесе ұйымның атауы

      Қазақстан Республик асы Жоғары аудиторлық палатасының (облыстың, республикалық маңызы ба0р қалалардың, астананың тексеру комиссиясының)) мемлекеттік аудит объектілерінің ____ жылға арналған тізбесіне сәйкес ___________________ аралығында (мемлекеттік аудиттің ұзақтығы көрсетіледі)

      ____________________________________________________________________

      (объектінің атауы, аудиторлық іс-шараның мақсаты көрсетіледі)

      аудиторлық іс-шара жүргізу көзделген.

      Осыған байланысты, "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы"

      Қазақстан Республикасы Заңының 21-бабына сәйкес ______________________

      ____________________________________________________________________

      (қажетті мәлімет және мәселелердің үлгі тізбесіне сәйкес құжаттама тізбесі көрсетіледі) туралы ақпаратты растайтын құжаттардың көшірмелерімен бірге ұсынуларыңызды сұраймыз.

      Сұратылған ақпарат және құжаттардың көшірмелері __________________

      (құжаттаманы ұсынудың күні көрсетіледі) қарай қағаз жеткізгіштерде немесе электрондық поштамен ұсынылсын.

      Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (Тексеру комиссиясының) мүшесі _______________________________________________

      (аты-жөні, тегі)

      Орындаушының аты-жөні, тегі (телефоны, электрондық пошта мекенжайы)

      Ескертпе: Мәліметтерді, құжаттамаларды, ақпаратты және материалдарды (дәлелдемелерді) ұсыну туралы талап Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (Тексеру комиссиясының) ресми бланкісінде ресімделеді.

      Мәліметтерді, құжаттаманы, ақпаратты және материалдарды (дәлелдемелерді) ұсыну туралы талапқа сәйкес мемлекеттік аудиттің мақсатына қарай мыналар:

      1) 1-кесте. Құрылыс жұмыстары көлемінің орындалуы және құрылыс объектілерін пайдалануға уақтылы тапсыру туралы ақпарат;

      2) 2-кесте. Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне жарғылық капиталды толықтыруға бөлінген бюджет қаражатының пайдаланылуы туралы мәліметтер сұратылады.

  Мәліметтерді, құжаттаманы,
ақпаратты және материалдарды
(дәлелдемелерді) ұсыну
туралы талапқа
№ _ қосымша

      1-кесте. Құрылыс жұмыстарының көлемін орындау және құрылыс объектілерін пайдалануға уақтылы беру туралы ақпарат

Р/с №

Бюджеттік бағдарламаның/ объектінің атауы

Мемлекеттік сараптаманың қорытындысы бойынша құрылыстың сметалық құны (м. теңге)

Іске асыру кезеңі

Құрылыстың шарттық құны (м. теңге)

Қымбаттауы (м. теңге)

Құрылыстың бас кезінен бастап, орындалған (қабылданған) жұмыстар көлемі (м. теңге)

Шартқа сәйкес объектіні пайдалануға берудің жоспарланған мерзімі

Объектіні пайдалануға берудің іс жүзіндегі мерзімі

Объектілердің пайдалануға уақтылы берілмеу себептері

құрылыстың нормативтік ұзақтығы

шарт бойынша

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.2.

  Мәліметтерді, құжаттаманы,
ақпаратты және материалдарды
(дәлелдемелерді) ұсыну
туралы талапқа
№ _ қосымша

      2-кесте. Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне жарғылық капиталын толықтыруға бөлінген бюджет қаражатының пайдаланылуы туралы мәліметтер

Р/с №

Бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесі

Бюджет қаражаты қандай мақсатқа бөлінді

Жарғылық капиталдың көзделген қаражатының жоспарлы мақсаты

Жарғылық капиталдың бөлінген қаражатының іс жүзінде пайдаланылуы

Жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларға қол жеткізу нәтижелері

іс-шаралар

сомасы (м. теңге)

іс-шаралар

сомасы (м. теңге)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.
2.
...
      Ескертпе:

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      м. теңге – мың теңге

  Сыртқы мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
6-қосымша

      нысан

  Қазақстан Республикасы
Жоғары аудиторлық
палатасының (Тексеру
комиссиясының) мүшесі
______________________
Аты-жөні, тегі

Мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеу нәтижелері туралы ақпарат

      1. Мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеу барысында

      ____________________________________________________________________

      (мемлекеттік аудит объектілерінің атауы)

      ____________________________________________________________________

      (аудиторлық іс-шараның мақсаты көрсетіледі)

      жүргізуге маңызы бар мынадай құжаттар зерделенді

      1) _____________________________________________________________

      (зерделенген құжаттардың, есептердің және басқа да ақпараттың, соның ішінде қаржыландырудың бекітілген сомаларының тиісті бюджеттік бағдарлама бойынша бөлінуі мен игерілуін жылдар бөлінісінде көрсете отырып, мемлекеттік аудит объектісінен талап ету бойынша алынғандарының тізбесі көрсетіледі)

      2) _____________________________________________________________

      (квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит нәтижелері (болған жағдайда)

      3) _____________________________________________________________

      (тиімділік аудиті өлшемшарттарын мемлекеттік аудит объектісіне жіберу туралы ақпарат (деректемелері бар шығыс хаттар))

      4) аудиттелетін саланың, соның ішінде мемлекеттік басқарудың және (немесе) экономика саласының, өңірлік және (немесе) елдік бөліністегі әлеуметтік-экономикалық дамудың жай-күйін талдау

      ____________________________________________________________________

      (Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына бағалау жүргізілген жағдайда оларды іске асыруға арналған жоспарлы шығыстар көздер бөлінісінде, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарына сәйкес бекітілген сомалар, жылдар бөлінісінде нақты бөлінген және игерілген сомалар, жылдар бөлінісінде нақтыланған, түзетілген және игерілген қаржыландыру көлемі бар бюджеттік бағдарламалар мен активтер, кезеңдер бөлінісінде жоспарланғандар қатарынан Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының қол жеткізілген нысаналы индикаторларының, нәтижелер көрсеткіштерінің саны көрсетіледі, қол жеткізілмеген жағдайда себептері, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалған/орындалмаған іс-шараларының саны көрсетіледі, орындалмаған жағдайда себептері көрсетіледі; бұзушылықтар және/немесе жүйелі кемшіліктер фактілері анықталған жағдайда оларды өтпелі нөмірлеу жолымен тіркеу талап етіледі, ғылыми және талдамалық зерттеулер жүргізілген жағдайда оларды практикалық тұрғыдан пайдалану нәтижелері талдамалық құралдарды қолдана отырып көрсетіледі).

      5) ____________ _______________________________________________

      (аудит объектілерінің саны болмашы болған жағдайда мемлекеттік аудит объектілерін таңдау өлшемшарттарының сипаттамасы және негіздемесі қолданылмайды)

      6) ____________ _______________________________________________

      (аудиторлық іріктемені негіздеу (қажет болған жағдайда маңыздылық деңгейін айқындау) және аудиторлық тәуекелді бағалау)

      7) ____________ _______________________________________________

      (Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының мемлекеттік аудиторларының (мемлекеттік аудиторлар ассистенттерінің) үлестестік тізілімін аудит тобы мүшелерінің мемлекеттік аудит объектілерімен үлестестігі тұрғысынан талдау жасау. Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасы жұмыскерлерінің үлестестік тізілімін жүргізу Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.)

      2. Мемлекеттік аудит объектісін алдын ала зерделеудің және жүргізілген талдаудың қорытындысы бойынша мыналарды ұсынамыз:

      2.1. Аудит бағдарламасына мыналар енгізілсін:

      1) аудиторлық іс-шарамен қамтылатын бюджет қаражаты мен активтердің көлемі __________________________________________________________________

      (тексерілетін жылдар және бюджеттік бағдарламалар бөлінісінде аудиторлық іріктеудің қорытындылары бойынша мемлекеттік аудитпен қамтылатын қаражат пен активтер көлемі көрсетіледі)

      2) мемлекеттік аудит объектілері және оларды мемлекеттік аудиторлар (тартылған жағдайда мемлекеттік аудитордың ассистенті) арасында бөлу, соның ішінде бірлескен және қатар тексеру жүргізілген кезде, мемлекеттік органдар мен мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының арасында бөлу __________________________________________________________________

      3) зерделенген мемлекеттік аудит объектілеріне қатысты қолданылатын мемлекеттік аудиттің типі мен тексерудің түрі

      _____________________________________________________________

      4) тиімділік аудитін немесе сәйкестік аудитін жүргізу кезіндегі көрсеткіштер және көрсеткіштердің әрбіреуіне мәселелер

      _____________________________________________________________

      2.2. Аудиторлық іс-шарадан мынадай _____________________________

      ___________________________________________________ негіздер бойынша

      (тиісті негіздер, аудиторлық іріктеудің нәтижелері көрсетіледі)

      __________________________________________________________________

      (мемлекеттік аудит объектісінің атауы)

      мемлекеттік аудит объектісі алынып тасталсын.

      2.3. Аудиторлық іс-шаралар жүргізу мерзімі мынадай __________________________________________________________________

      негіздер бойынша қайта қаралсын (ұлғайтылсын/қысқартылсын)

      2.4. Мемлекеттік аудит тобы мүшелерінің аудит объектілерімен мүдделер қақтығысын талдау нәтижелері бойынша мемлекеттік аудит тобының мынадай құрамы ұсынылады: __________________________________________________________________

      (мүдделер қақтығысының болуы немесе болмауы расталады)

      Мемлекеттік аудит тобының жетекшісі

      __________________________________________________

      (қолы, аты-жөні, тегі)

      Мемлекеттік аудит тобына қатысушылар

      __________________________________________________

      (қолы, аты-жөні, тегі)

      Ескертпе: 2.2, 2.3-тармақтар қажет болған жағдайда толтырылады.

  Сыртқы мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
7-қосымша

      нысан

  "Бекітемін"
Қазақстан Республикасы
Жоғары аудиторлық
палатасының (облыстың,
қаланың тексеру
комиссияның) мүшесі
Т.А.Ә.(қолы)
20__ жылғы "___" ________

АУДИТ БАҒДАРЛАМАСЫ

      I. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

      1. Аудиторлық іс-шараның атауы:

      _______________________________________________________________

      2. Аудиторлық іс-шараның мақсаты:

      _______________________________________________________________

      3. Мемлекеттік аудиттің типі, тексерудің түрі:

      _______________________________________________________________

      4. Мемлекеттік аудиттің мәні:

      _______________________________________________________________

      5. Аудиторлық іс-шарамен қамтылатын қаражат және (немесе) активтер

      көлемі:______________________________________________________________

      6. Аудиторлық іс-шарамен қамтылатын кезең:

      _______________________________________________________________

      7. Аудиторлық іс-шараны жүргізу мерзімдері:

      _______________________________________________________________

      8. Мемлекеттік аудит тобының құрамы: топ жетекшісі, мемлекеттік аудиторлар

      (ассистенттер), сарапшылар:

      9. Мемлекеттік аудиттің объектілері:


р/с

Мемлекеттік аудит объектісінің атауы

Мемлекеттік аудит объектісінің орналасқан жері (облыс/қала)      II. МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ ОБЪЕКТІЛЕРІ БОЙЫНША АУДИТТІҢ (бірлескен, қатар тексерудің) КӨРСЕТКІШТЕРІ МЕН МӘСЕЛЕЛЕРІ

      Мемлекеттік аудит объектісінің атауы

      _______________________________________________________________

      Мемлекеттік аудит объектісіндегі мемлекеттік аудиттің мақсаты

      _______________________________________________________________

      Мемлекеттік аудиттің типі

      _______________________________________________________________

      Мемлекеттік аудитпен қамтылатын кезең

      _______________________________________________________________

      Мемлекеттік аудит жүргізудің жалпы мерзімі (күндер саны)

      _______________________________________________________________

№ р/с

Қаражаттың және (немесе) активтердің көлемі *

Мемлекеттік аудит көрсеткіштері (өлшемшарттар)

Аудиторлық іс-шараның мәселелері

Жауапты мемлекеттік аудитор (сарапшы, ассистент)

Жүргізу мерзімдері (кезеңдері)

жыл

бюджеттік бағдарлама

бюджеттік кіші бағдарлама

активтер

сомасы

      III. НОРМАТИВТІК-ӘДІСНАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

      Мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше басшысы

      Мемлекеттік аудит тобының жетекшісі

      Мемлекеттік аудиторлар (сарапшылар, ассистенттер)

      Ескертпе:

      * мемлекеттің бюджет қаражаты мен активтерін қамту көлемін көздемейтін, соның ішінде республикалық бюджетке түсетін түсімдердің толықтығы мен уақтылығына аудит жүргізуге, республикалық бюджеттен түсетін түсімдер сомасын қайтаруға, салықтық және кедендік әкімшілендірудің тиімділігіне, талдамалық іс-шараға бағытталған аудиторлық іс-шараларды қоспағанда.

      Мемлекеттік аудит жүргізу бағдарламасын (бұдан әрі – Аудит бағдарламасы) жасау.

      "I. Жалпы ақпарат" бөлімінде:

      1. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесіне сәйкес аудиторлық іс-шараның атауы.

      2. Аудиторлық іс-шараның мақсаты.

      Жоспарланған мемлекеттік аудиттің тақырыбына және типіне қарай мақсаты ретінде "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Заңның 12-бабының 1, 2, 3-тармақтарында көзделген бағыттар көрсетіледі.

      3. Мемлекеттік аудиттің типі, тексеру түрі.

      Жүргізілетін мемлекеттік аудиттің тиісті типі көрсетіледі: сәйкестік, қаржылық есептілік, тиімділік. Тексеру жүргізілген жағдайда оның түрі көрсетіледі. Үстеме тексеру жүргізу кезінде мемлекеттік аудиттің типі көрсетілмейді.

      4. Мемлекеттік аудиттің мәні.

      Оларға қатысты мемлекеттік аудит жүргізу жүзеге асырылатын экономикалық құбылыстар, процестер, оқиғалар, құжаттар.

      5. Аудиторлық іс-шарамен қамтылатын қаражат және (немесе) активтер көлемі.

      Жүргізілетін аудиторлық іс-шара (бірлескен, қатар тексеру) шеңберінде аудиторлық іс-шарамен (бірлескен, қатар тексеру) қамтылуға жататын қаражаттың және (немесе) активтердің жалпы көлемі көрсетіледі.

      6. Аудиторлық іс-шарамен қамтылатын кезең.

      Мемлекеттік аудит объектісі қызметінің аудиторлық іс-шарамен (бірлескен, қатар тексерумен) қамтылатын кезеңі (күндері, айлары, жылдары) көрсетіледі.

      7. Аудиторлық іс-шараны жүргізу мерзімдері.

      Аудиторлық іс-шараны жүргізудің басталған және аяқталған күндері көрсетіледі.

      8. Мемлекеттік аудит тобының құрамы: топ жетекшісі, мемлекеттік аудиторлар (ассистенттер), сарапшылар.

      Жоғары аудиторлық палата (Тексеру комиссиясы) жұмыскерлерінің, мемлекеттік аудиторлардың және ассистенттердің, мемлекеттік органдар мамандарының, мемлекеттік емес аудиторлық ұйымдар жұмыскерлерінің және сарапшылардың (олар тартылған жағдайда) тегі, аты-жөні, лауазымы көрсетіледі.

      9. Мемлекеттік аудит объектілері:

      1-бағанда – рет санының нөмірі;

      2-бағанда – мемлекеттік аудит объектісінің атауы;

      3-бағанда – мемлекеттік аудит объектісінің орналасқан жері (облыс/қала).

      "II. Мемлекеттік аудит объектілері бойынша аудиттің (бірлескен, қатар тексерудің) көрсеткіштері мен мәселелері" бөлімінде:

      1. Мемлекеттік аудит объектісінің атауы.

      Мемлекеттік аудит объектісінің реттік нөмірі, атауы көрсетіледі.

      2. Мемлекеттік аудит объектісіндегі мемлекеттік аудиттің мақсаты.

      Аудиторлық іс-шараның (бірлескен, қатар тексерудің) мәселелеріне сүйене отырып, аталған мемлекеттік аудит объектісіндегі мемлекеттік аудиттің мақсаты көрсетіледі.

      3. Мемлекеттік аудиттің типі.

      Аталған мемлекеттік аудит объектісінде жүргізілетін мемлекеттік аудиттің тиісті типі: сәйкестік, қаржылық есептілік, тиімділік аудиті көрсетіледі. Тексеру жүргізілген жағдайда, оның түрі көрсетіледі. Үстеме тексеру жүргізілген кезде мемлекеттік аудиттің типі көрсетілмейді.

      4. Мемлекеттік аудитпен қамтылатын кезең.

      Мемлекеттік аудит объектісі қызметінің аудиторлық іс-шарамен (бірлескен, қатар тексерумен) қамтылатын кезеңі (күндері, айлары, жылдары) көрсетіледі.

      5. Мемлекеттік аудит жүргізудің жалпы мерзімі (күндер саны).

      Аталған мемлекеттік аудит объектісінде аудиторлық іс-шараны (бірлескен, қатар тексеруді) жүргізудің басталған және аяқталған күні көрсетіледі.

      Кесте бойынша:

      1-бағанда – рет санының нөмірі;

      2-бағанда – бюджеттік бағдарламалар мен кіші бағдарламалардың жылдар бойынша бөлінісінде қаражаттың, сондай-ақ активтердің (жылдар бойынша) көлемі;

      3-бағанда – мемлекеттік аудиттің көрсеткіштері (өлшемшарттары);

      4-бағанда – аудиторлық іс-шараның мәселелері;

      5-бағанда – жауапты мемлекеттік аудитор, сарапшы, ассистент;

      6-бағанда – аталған мемлекеттік аудит объектісінде аудиторлық іс-шараны жүргізу мерзімдері, кезеңдері.

      "ІІІ. Нормативтік-әдіснамалық қамтамасыз ету" бөлімінде:

      Аудиторлық іс-шара (бірлескен, қатар тексеру) барысында пайдаланылатын Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің, сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандарттарының және Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (Тексеру комиссиясының) әдіснамалық құжаттарының тізбесі көрсетіледі.

  Сыртқы мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
8-қосымша

      нысан

Аудиторлық іс-шара жүргізуге ТАПСЫРМА (Тексеруді/қайта тексеруді тағайындау туралы акт)

      "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының ________-бабына және Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссиясының) Мемлекеттік аудит объектілерінің 20__ жылға арналған тізбесіне сәйкес

      _______________________________________________________________

      Мемлекеттік аудит объектісі (мемлекеттік аудит объектісінің ұйымдық-құқықтық нысаны, толық атауы, оның орналасқан жері, жеке сәйкестендiру нөмiрі, бизнес сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі) ___________________________

      _______________________________________________________________

      мәселесі бойынша аудиторлық іс-шара (үстеме, бірлескен, қатар тексеру) жүргізу тапсырылады.

      Мемлекеттік аудиттің типі ___________________________________

      Тексерудің түрі _____________________________________________

      Аудиторлық іс-шарамен (тексерумен/қайта тексерумен) қамтылатын тексерілетін кезең _______________________________________________________________

      Аудиторлық іс-шара (тексеру/қайта тексеру) жүргізудің мерзімдері: ________ _________ аралығы.

      Аудиторлық іс-шараны (тексеруді/қайта тексеруді) жүзеге асыратын лауазымды адамдар _______________________________________________________________

      (аудиторлық іс-шара (тексеру/қайта тексеру) жүргізу тапсырылған Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасы (Тексеру комиссиясы) жұмыскер(лер)інің аты, әкесінің аты (болған жағдайда), тегі және лауазымы көрсетіледі)

      Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (Тексеру комиссиясының) мүшесі _______________________________________________________________

      (тапсырмаға қол қоюға уәкілетті адамның аты, әкесінің аты (болған жағдайда), тегі және қолы)

      Ескертпе:

      Аудиторлық іс-шара (тексеру/қайта тексеру) жүргізуге тапсырманы (бұдан әрі – Тапсырма) жасау.

      Тапсырма мынадай деректерді:

      нөмірі мен берілген күнін;

      аудиторлық іс-шара (тексеру/қайта тексеру) жүргізу тапсырылған Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасы (Тексеру комиссиясы) жұмыскер(-лер)інің, мемлекеттік аудитор(-лар)дың және ассистент(-тер)дің атын, әкесінің атын (болған жағдайда), тегін және лауазымын, аудиторлық іс-шара (тексеру/қайта тексеру) жүргізуге тартылған мемлекеттік органдар мамандарының, мемлекеттік емес аудиторлық ұйымдар жұмыскерлерінің және (немесе) сарапшылардың атын, әкесінің атын (болған жағдайда), тегін;

      Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (Тексеру комиссиясының) аудиторлық іс-шараны ұйымдастыруға және жүзеге асыруға жауапты мүшесінің аты-жөні мен тегін, оның қолын не оның міндетін атқарушы адамның деректерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (Тексеру комиссиясының) мөрін қамтиды.

  QR
  Сыртқы мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
9-қосымша

      нысан

Аудиторлық іс-шараны ұзарту туралы ТАПСЫРМА (акт)

      "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының ________-бабына және Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссиясының) Мемлекеттік аудит объектілерінің 20__ жылға арналған тізбесіне сәйкес _______________________

      _______________________________________________________________

      Мемлекеттік аудит объектісі (мемлекеттік аудит объектісінің ұйымдық-құқықтық нысаны, толық атауы, оның орналасқан жері, жеке сәйкестендiру нөмiрі, бизнес сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі) ___________________________

      _________________________________________________ мәселесі бойынша аудиторлық іс-шара (үстеме, бірлескен, қатар тексеру) жүргізу тапсырылады.

      Аудиторлық іс-шара (тексеру) жүргізудің мерзімдері:_____ _______ аралығы.

      Аудиторлық іс-шараның (тексерудің) мерзімі ____ жылғы "__"_____ бастап, ____ жылғы "__" ______ дейін ұзартылды.

      Тапсырмаларға қол қоюға уәкілетті адамның аты, әкесінің аты (болған жағдайда), тегі және қолы

      _______________________________________________________________

      (қолы, аты-жөні, тегі)

  QR
  Сыртқы мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
10-қосымша

      нысан

  күні, айы, жылы
  Мемлекеттік аудит
объектісінің басшысына
(министрліктің, агенттіктің
жауапты хатшысына)
_______________________
(аты-жөні, тегі)

Мемлекеттік аудит объектісі басшысының міндеттерін атқару жөніндегі талап

      1. "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Мемлекеттік аудит туралы заң) 21-бабына, 37-бабының 2-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектісінің басшысы:

      1) мемлекеттiк аудит және қаржылық бақылау органының жұмыскерлерiн жұмыс орындарымен қамтамасыз етуге;

      2) мемлекеттiк аудит және қаржылық бақылау органының жұмыскерлерiн мемлекеттiк аудитті жүзеге асыру үшiн сұратылып отырған барлық қажеттi ақпаратпен: _______________________________________ (басшысының немесе бас бухгалтерінің қолы қойылған қажетті құжаттар мен ақпараттың тізбесі көрсетіледі)

      ___________ ___________ дейін қамтамасыз етуге; (күні көрсетіледі)

      3) мемлекеттiк аудит және қаржылық бақылау органы жұмыскерлерiнiң ақпараттық және есептік жүйелерге кіруін қамтамасыз етуге;

      4) мемлекеттiк аудит және қаржылық бақылау органы жұмыскерлерiнiң iс- әрекеттерiне, соның ішінде мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының лауазымды адамдары аудит объектісіне бару арқылы аудиторлық іс-шараның барысын қадағалауды жүзеге асырған кезде олардың іс-әрекеттеріне араласпауға және мемлекеттік аудит жүргiзуге кедергi келтiрмеуге;

      5) аудиторлық іс-шараның нәтижелерімен келіспеген кезде қол қойылған Аудиторлық есеп мемлекеттік аудит объектісіне тапсырылған күннен бастап он жұмыс күнінен аспайтын мерзімде Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасына (Тексеру комиссиясына) Аудиторлық есепке жазбаша қарсылықтарын ұсынуға;

      6) кәсіпкерлік субъектілерінің және мүдделерін аудиторлық іс-шаралар қозғаған өзге де тұлғалардың анықталған қаржылық бұзушылықтары туралы хабардар етуге міндетті.

      2. Мемлекеттік аудит туралы заңның 21-бабы негізінде мемлекеттiк аудит және қаржылық бақылау органдарының лауазымды адамдарына өз құзыреттерiне сәйкес өздерінің қызметтiк мiндеттерiн орындауда аудит жүргiзуге жiберуден бас тарту, қажеттi құжаттарды, материалдарды, қызмет туралы ақпаратты және өзге де мәлiметтердi беруден бас тарту, анық емес ақпарат беру түрiндегi кедергi келтiру, аудитті жүзеге асыруға өзге де кедергiлер келтіру "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (бұдан әрі – ӘҚтК) 462-бабына сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы ӘҚтК-нің 803-бабына сәйкес хаттаманы жасай отырып әкімшілік жауаптылыққа әкеп соқтырады.

      Мемлекеттік аудит туралы заңның 37-бабының 2-тармағына сәйкес аудит объектісінің басшысы барлық бухгалтерлік және бастапқы құжаттардың толықтығы мен анықтығы, сондай-ақ аудиторлық іс-шараны жүргізу барысында ұсынылған барлық ақпараттың толықтығы мен анықтығы үшін жауапты болады.

      Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (Тексеру комиссиясының) жұмыскері

      _______________________________________________________________

      (лауазымы, аты-жөні, тегі, қолы)

      Ескертпе:

      Талаптың бірінші данасы Аудиторлық есептің бланкісінде ресімделеді.

  Сыртқы мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
11-қосымша

      нысан

Мемлекеттік аудит объектісіне жіберуден бас тарту фактісі бойынша акті

      ___________ қаласы

      20__жылғы "__" _________

      "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Мемлекеттік аудит туралы заң) 36-бабының 1-тармағына, Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасы (облыстың, қаланың тексеру комиссиясының) Мемлекеттік аудит объектілерінің ____ жылға арналған тізбесіне сәйкеc_____________________________________

      _____________________________________________________________________

      (тексерілетін органның, мекеменің, ұйымның атауы) ________________________

      _____________________________________________________________________

      (аудиторлық іс-шараның атауы) аудиторлық іс-шара жүргізіледі.

      Тексерілетін объектінің лауазымды адамы ___________________________

      _____________________________________________________________________

                  (лауазымы, аты-жөні және тегі)

      _____________________________________________________________________

      ((Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасы (Тексеру комиссиясы) жұмыскерінің лауазымы, аты-жөні және тегі) Аудиторлық іс-шара жүргізуге тапсырманы (тексеруді тағайындау туралы актін) көрсеткеніне қарамастан, оларды тексерілетін объектіге

      ________________________________

      _____________________________________________________________________

      (тексерілетін органның, мекеменің, ұйымның атауы)

      жіберуден бас тартты.

      Бұл Мемлекеттік аудит туралы заңның 36-бабы 1-тармағының 1) тармақшасын және 37-бабының 2-тармағын бұзу болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лауазымды адамдардың жауапты болуына әкеп соғады.

      Осы Акт екі данада жасалды, оның бірі

      _____________________________________________________________________

      (органның немесе ұйымның атауы) басшысына (лауазымды адамына)

      _____________________________________________________________________

      (лауазымы, аты-жөні, тегі) тапсырылды

      Қолдары:

      Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасы (облыстың, қаланың тексеру комиссиясы) атынан

      _____________________________________________________________________

      (лауазымы, аты-жөні, тегі, қолы)

      Актінің бір данасын алдым _________________________________________

      (лауазымы, аты-жөні және тегі, қолы, қол қоюдан бас тарқан кезде –

      алудан бас тартты деп көрсетіледі).

  Сыртқы мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
12-қосымша

      нысан

      (Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органының логотипі көрсетіледі)

      _______________________________________________________________

      (Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының әдеп жөніндегі уәкілінің телефоны көрсетіледі)

      Сіздер мемлекеттің бюджет қаражаты мен активтерін пайдалану кезінде жол берілген қаржылық бұзушылықтар, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (Тексеру комиссиясының) жұмыскерлері тарапынан заңсыз іс-әрекеттер және олардың Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексінің нормаларын сақтамауы фактілері туралы хабарлай алатын (Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының, Тексеру комиссиясының) сенім телефоны

      Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары логотиптерінің тізбесі

      Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының логотипі      2.Тексеру комиссияларының логотиптері  Сыртқы мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
13-қосымша

      нысан

Бақылау өлшемі (тексеріп қарау) АКТІСІ

_____________________________

___________________________


(жасалған орны)


(жасалған күні)

      Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасы (Тексеру комиссиясы) мүшесінің 20__жылғы ______________________________________

      тапсырмасына сәйкес жүргізілген _______________________________________

      (аудиторлық іс-шараның, тексерудің атауы) мемлекеттік аудит барысында ________________________________ (мемлекеттік аудит объектiсінiң атауы) объектісінде Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (Тексеру комиссиясының) жұмыскер(лер)i (сарапшы, маман) ____________________________________________________________________

      (мемлекеттік аудитордың және аудитке тартылған сарапшылардың, мамандардың аты-жөндерi, тектері, лауазымдары көрсетіледі) ________________________________________ (мемлекеттік аудит объектісінің, тапсырыс берушінің, мердігердің және тағы басқаның өкілдерінің аты-жөндері, тектері, лауазымдары көрсетіледі) өкiлдердің қатысуымен __________________

      ____________________________________________________________________

      (объекті және бақылау өлшемі (тексеріп қарау) мәні көрсетіледі)

      анықтығын растау мақсатында бақылау өлшемі (тексеріп қарау) жүзеге асырылып, нәтижесінде ________________________________________________

      (бақылау өлшемінің (тексеріп қараудың) нәтижелері көрсетіледі) анықталды.

      Актіге қосымша _______________________________ (тексеріп қарауға байланысты түсіндірме, фото және басқа да материалдар)

      Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (Тексеру комиссиясының) жұмыскер(лер)і (аудитке тартылған сарапшы, маман):

      _______________________________________________________________

      (лауазымы) (қолы, аты-жөнi, тегі)

      Мемлекеттік аудит объектісінің, тапсырыс берушінің, мердігердің және тағы басқаның өкілдері:

      _______________________________________________________________

      (лауазымы) (қолы, аты-жөнi, тегі)

      _______________________________________________________________

      (лауазымы) (қолы, аты-жөнi, тегі)

      Актінің жасалған даналарының саны:

      _______________________________________________________________

      (адресат көрсетіледі)

  Сыртқы мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
14-қосымша

      нысан

  Сыртқы мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
15-қосымша

      нысан

Аудиторлық есептің үлгілік нысаны

  ___________________
(жасалған орны)
20__жылғы "____" _____
№ _______

      I. Кіріспе бөлік

      1.1. Мемлекеттік аудит объектісінің атауы:___________________________

      1.2. Аудиторлық іс-шараның атауы:________________ ________________

      1.3. Мемлекеттік аудит объектісіндегі мемлекеттік аудиттің мақсаты: ____________________________________________________________________

      1.4. Мемлекетті аудиттің мәні:__ ___________________________________

      1.5. Аудиттің типі, тексерудің түрі:_ ________________________________

      (үстеме, бірлескен немесе қатар тексеру жүргізу кезінде толтырылады)

      1.6. Мемлекеттік аудит тобының құрамы:_ ___________________________

      1.7. __________ "__" ___________ №____ мемлекеттік аудит (тексеру) жүргізуге тапсырма

      1.8. Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең: _________________________

      1.9. Мемлекеттік аудит жүргізу мерзімі: _______________ ______________ аралығы

      1.10. Мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдары:_______ ____________________________________________________________________

      1.11. Үстеме тексеру жүргізілген объектілердің тізбесі:

      ____________________________________________________________________ (жүргізілген кезде көрсетіледі)

      1.12. Алдыңғы мемлекеттік аудиттің нәтижелері туралы қысқаша мәліметтер: __________________________________________________________

      II. Негізгі бөлік

      2.1. Аудит бағдарламасын ашу:

      2.1.1. Аудит бағдарламасындағы ________________________ мәселенің атауы:______________________

      Аудит бағдарламасының мәселесін талдау, соның ішінде жүйелі кемшіліктерге, бюджет қаражатын және активтерді тиімсіз жоспарлауға және пайдалануға, нәтижелерге қол жеткізбеуге байланысты, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектісінің жіберіп алынған пайдасы мен экономикалық шығындарын бағалауды қоса алғанда, мемлекеттік аудит объектісі қызметіндегі өзге де проблемалық мәселелер бойынша бұзушылықтарға ықпал еткен себептер мен жағдайларды талдау:

      2.1.2. Сарапшылардың сараптамалық қорытындыларының қысқаша қорытындылары (ескертулер, бұзушылықтар): ____________________________

      ____________________________________________________________________

      (оларды тартқан жағдайда)

      2.1.3. Үстеме тексерудің қысқаша нәтижелері:

      _________________________________________________ (ол жүргізілген кезде)

      III. Қорытынды бөлік

      3.1. Мемлекеттік аудит объектісі бойынша жалпы тұжырымдар:

      *3.1.1. Мыналарға:

      - мемлекеттік органдарға;

      - квазимемлекеттік сектор субъектілеріне мемлекеттік аудит жүргізу мәніне байланысты қойылған мақсаттарға, міндеттерге, функцияларға және өкілеттіктерге бағыттарға (аудит объектісінің ережесіне, жарғысына сәйкес) қол жеткізуге мемлекеттік аудит объектісі қызметінің ықпалын бағалау

      3.2. Мемлекеттік аудит жүргізудегі кедергілер:______________________

      3.3. Мемлекеттік аудит барысында қабылданған шаралар (соның ішінде мемлекеттік аудит объектісі одан әрі бұзушылықтар мен жүйелі кемшіліктерді болдырмау мақсатында қабылдайтын шаралар):

      ____________________________________________________________________

      Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (Тексеру комиссиясының) жұмыскер(-лер)і:

      ________________________________________________________

      (лауазымы, қолы, аты-жөні, тегі)

      Аудиторлық есеп _______________________ данада (саны) жасалды

      * Мемлекеттік аудит типіне байланысты Мемлекеттік аудит бағдарламасында тиісті мәселе болған жағдайда ашып жазылады

      IV. Қосымшалар:

      1) мемлекеттік аудит объектісі басшысының міндеттерін атқару жөніндегі талап;

      2) саладағы ағымдағы жағдай, соның ішінде проблемалық мәселелер мен саланың жүйелі кемшіліктері (алдын ала зерделеу кезеңінде қамтылмаған қосымша фактілер анықталған жағдайда);

      3) мемлекеттік аудиторлар қол қойған және Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалған аудиторлық іс-шараны жүргізу барысында анықталған жүйелі кемшіліктер кестесі (болған жағдайда);

      4) мемлекеттік аудиторлар қол қойған және Қағидаларға 17-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалған аудиторлық іс-шараның нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар тізілімі (бұдан әрі – Тізілім);

      5) аудиторлық дәлелдемелер:

      құжаттардың төлнұсқалары немесе белгіленген тәртіппен расталған көшірмелері, кестелер, сондай-ақ қажет болған жағдайда бұзушылық фактілерін көрсететін анықтамалар, фотосуреттер;

      функционалдық және лауазымдық міндеттеріне сүйене отырып, жол берілген бұзушылықтарға қатысы бар адамдардың жазбаша түсініктемелері;

      бақылау өлшемдерінің (қарап-тексерулердің) актілері (соның ішінде негізгі құралдар мен тауар-материалдық құндылықтарды түгендеу нәтижелерінің актілері (оларды жасау кезінде);

      зерттеулердің (сынақтардың), сараптамалардың қорытындылары, хаттамалардың көшірмелері, аудиторлық іс-шараның нәтижелеріне байланысты құжаттар немесе олардың көшірмелері (олар жасалған жағдайда);

      сарапшылардың қорытындылары (тартылған жағдайда);

      мемлекеттік қызметтерді алушылардың қанағаттануы тұрғысынан халық арасында сауалнама жүргізу нәтижелері (қажет болған жағдайда);

      ақы төлеу фактісін растайтын құжаттар (көшірмелері) (аудиторлық іс-шара барысында қаражат өтелген (қалпына келтірілген) жағдайда):

      төлем тапсырмалары (төлеуге арналған шоттар, түбіртектер, чектер;

      ведомостар, ордерлер, нарядтар;

      орындалған жұмыстар, тауарларды жеткізу және көрсетілген қызметтер актілері;

      талдамалық материалдар және мемлекеттік аудит объектісінің қызметінде бұзушылық және жүйелі кемшілік фактісін растайтын материалдар;

      мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарына сәйкестігіне мемлекеттік аудит нәтижелерін танымау қорытындылары бойынша сараптамалық қорытындылар (тану рәсімі жүргізілген жағдайда);

      аудит объектісінің осы Қағидаларға 18-қосымшаға сәйкес нысан бойынша аудиторлық іс-шараны жүргізу барысында ұсынылған ақпарат пен құжаттардың толықтығы мен анықтығы туралы ұсыну хаты;

      өзара есеп айырысу бойынша салыстыру актілері.

      Мемлекеттік органдардың немесе квазимемлекеттік сектор органдарының ресми ақпараттық жүйелерінен алынған құжаттарда штрих код немесе өзге де тану белгілері болған жағдайда олар куәландырылмайды.

      Аудиторлық есепке қоса берілетін құжаттардың көшірмелері белгіленген тәртіппен уәкілетті лауазымды адамдардың қолтаңбаларымен, мемлекеттік аудит объектісінің мөрімен немесе мөртабанымен куәландырылады. Аудиторлық есепте қосымшаларының реттік санының нөмірі көрсетіле отырып, оларға сілтеме, әрбір қосымша бойынша бөлек парақтар саны көрсетіледі.

      Ескертпе.

      Аудиторлық есептің жоғары бөлігінде оның жасалған орны (қаланың, басқа да елді мекеннің (ауыл, кент және тағы басқаларының) атауы), Аудиторлық есептің жасалған күні, Аудиторлық есеп данасының нөмірі көрсетіледі (№ 1 дана – Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасы (Тексеру комиссиясы) үшін, № 2 дана – мемлекеттік аудит объектісі үшін жасалады.

      Бірлескен тексеру кезінде № 1 дана – Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасы (Тексеру комиссиясы) үшін, № 2 дана – бірлескен тексеруге қатысушы мемлекеттік орган үшін, № 3 дана – мемлекеттік аудит объектісі үшін жасалады).

      Аудиторлық есепте мынадай деректер көрсетіледі:

      Аудиторлық есептің кіріспе бөлігінің 1-бөлімінде мыналар қысқаша сипатталады:

      1.1. Мемлекеттік аудит объектісінің атауы - мемлекеттік аудит объектісінің толық атауы, БСН көрсетіледі.

      1.2. Аудиторлық іс-шараның атауы –Мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесіне сәйкес аудиторлық іс-шараның толық атауы көрсетіледі.

      1.3 Мемлекеттік аудит объектісінде жүргізілетін мемлекеттік аудиттің мақсаты – Аудит бағдарламасының мәселелеріне сүйене отырып, аталған объектіде жүргізілетін мемлекеттік аудиттің мақсаты көрсетіледі.

      1.4. Мемлекеттік аудиттің мәні – жүргізілетін мемлекеттік аудиттің, бюджеттік бағдарламалардың және (немесе) активтердің мәні көрсетіледі.

      1.5. Аудиттің типі, тексерудің түрі – аталған мемлекеттік аудит объектісінде жүргізілетін аудиттің тиісті типі және түрі көрсетіледі: үстеме, бірлескен немесе қатар.

      1.6. Мемлекеттік аудит тобының құрамы – мемлекеттік аудитті жүргізген Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасы (Тексеру комиссиясы) жұмыскерінің, мемлекеттік органдардың мамандарының, мемлекеттік емес аудиторлық ұйымдардың жұмыскерлерінің және мемлекеттік аудитті жүргізуге тартылған сарапшылардың аты-жөні, тегі, лауазымы көрсетіледі.

      1.7. Мемлекеттік аудит жүргізуге тапсырма (Тексеру тағайындау туралы акт) – Тапсырманың күні және нөмірі, Тапсырмаға қол қойған лауазымды адамның аты-жөні, тегі, лауазымы көрсетіледі.

      1.8. Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең – мемлекеттік аудит объектісі қызметінің іс жүзінде тексерілген кезеңі көрсетіледі (қажет болған жағдайда бюджеттік бағдарламаларды немесе мәселелерді көрсете отырып, ("қажет болған жағдайда басқа да кезеңдер" деген сөздерді көрсетпей) жылдары, айлары және Аудит жоспарына және бағдарламасына сәйкес келеді).

      1.9. Мемлекеттік аудит жүргізу мерзімі – аталған мемлекеттік аудит объектісінде мемлекеттік аудитті жүргізудің басталған және аяқталған күні көрсетіледі.

      1.10. Мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдары – мемлекеттік аудит объектісінің рұқсатымен мемлекеттік аудит жүзеге асырылған мемлекеттік аудит объектісі лауазымды адамдарының аты-жөні, тегі (болған жағдайда), сондай-ақ мемлекеттік аудит объектісінің мемлекеттік аудитпен қамтылған кезеңде жұмыс істеген және құжаттарға қол қою құқығы болған лауазымды адамдарының аты-жөні, тегі көрсетіледі.

      1.11. Үстеме тексеруге ұшыраған объектілердің тізбесі – үстеме тексеруге ұшыраған мемлекеттік аудит объектісінің (лерінің) толық атауы көрсетіледі

      1.12. Алдыңғы мемлекеттік аудиттің нәтижелері туралы қысқаша мәліметтер – Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасы (Тексеру комиссиясы) жүргізетін мемлекеттік аудит мәселелерімен сәйкес келетін басқа мемлекеттік қаржылық бақылау органдары мен құқық қорғау органдары бұрын қамтыған мәселелер бойынша ғана қысқаша мәліметтер, мемлекеттік аудит объектісі қабылдаған анықталған бұзушылықтарды жою жөніндегі шаралар көрсетіледі.

      Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (Тексеру комиссиясының) бақылауда тұрған Аудиторлық қорытындылары (Нұсқамалары) бойынша орындалу мерзімі өткен тапсырмалық тармақтар бойынша шаралар көрсетіледі. Егер мұндайлар болмаса олардың жоқ екенін көрсету қажет.

      Аудиторлық есептің негізгі бөлігінің 2-бөлімінде мынадай деректер көрсетіледі:

      2.1. Аудит бағдарламасын ашып көрсету – мемлекеттік аудиттің мақсатына қол жеткізілгенін растау үшін жеткілікті жүргізілген мемлекеттік аудиттің нәтижелері сипатталады.

      Аудит бағдарламасының мәселелеріне жауаптар тіркеледі, бұл ретте Аудит бағдарламасының әрбір мәселесінің атауы көрсетіледі. Аудит бағдарламасының мәселелеріне жауаптар дәл, объективті және қысқаша баяндалады, тұжырымдардың нақтылығын, баяндалған материалдың логикалық және хронологиялық реттілігін сақтау қажет. Құжаттармен расталмаған түрлі болжамдар мен мәліметтерді енгізуге жол берілмейді. Бағдарлама мәселесін ашу Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарымен байланыстыруды бағалай отырып, тікелей және түпкілікті нәтижелерге қол жеткізу үшін бюджет қаражатының, мемлекет активтерінің негізділігі мен пайдаланылуын талдауды ескере отырып жүзеге асырылады. Жүйелі кемшіліктерге, бюджет қаражаты мен активтерін тиімсіз жоспарлауға және пайдалануға, нәтижелерге қол жеткізбеуге байланысты бұзушылықтарға ықпал еткен себептер мен жағдайларды талдау, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектісі қызметіндегі өзге де проблемалық мәселелер бойынша топтастырылған біртекті бұзушылықтар бойынша, сондай-ақ осы талдауды жүргізуге мүмкіндік беретін бағдарламалық мәселелерді ескере отырып жүргізіледі. Мемлекеттік аудит объектісінің жіберіп алынған пайдасы мен экономикалық шығындарын бағалау бюджетке қаражат толық түспеген, бюджет атқарылмаған, бюджет қаражаты мен активтерді тиімсіз пайдаланған, бюджет қаражаты мен активтер жоғалған, мемлекеттік меншік жоғалған, бюджет қаражаты мен активтердің артық шығыстары, бюджет кірістерінің тікелей және ықтимал (бағалау) шығындары, бюджет және өзге де заңнаманың сақталмауы, өндірістің төмен рентабельділігі және өндірілген өнімнің, тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жоғары өзіндік құны, шығыстардың нәтижелі болмауы кезінде жүргізіледі.

      Аудиторлық есепте жүргізілген үстеме тексерудің (негізгі объектінің бұзушылықтар тізіліміне енгізілмейтін үстеме тексерудің аудиторлық есебіне сәйкес нөмірленген бұзушылықтардың тармақтары ғана), бақылау өлшемдерінің (қарап тексерулердің) қысқаша нәтижелері көрсетіледі, сондай-ақ бұзушылық фактілері, жүйелі кемшіліктер (проблемалар), соның ішінде мемлекеттік аудит объектісі болып табылмайтын басқа да мемлекеттік органдар бөлетін бюджеттік бағдарламаның қаражатын пайдалану кезінде жасалған себептер мен салдарларды көрсете отырып жазылады.

      Мемлекеттік аудиттің мәселелері бойынша бұзушылықтар, кемшіліктер және жүйелі кемшіліктер (проблемалар) анықталса, әрбір факт жалғаспалы тәртіппен нөмірленеді және бұзушылықтың, жүйелі кемшіліктің (проблеманың) сипаты мен түрін көрсете отырып, жеке тармақпен (1-тармақ, 2-тармақ және т.б.) тіркеледі. Бұзушылықтар бойынша ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме көрсетіледі және тиісті бұзушылыққа дәлел болатын құжаттар көрсетіледі. Бұзушылыққа, жүйелі кемшілікке (проблемаға) әкеп соққан себеп-салдарлық байланыстар талданады.

      Аудит бағдарламасының мәселесі бойынша бұзушылықтар, жүйелі кемшіліктер (проблемалар) анықталмаса, онда қысқаша ақпарат келтіріледі және мынадай жазба жасалады "Бағдарламаның (атауы) мәселесі тексерілді. Бұзушылықтар, жүйелі кемшіліктер (проблемалар) анықталған жоқ.". Аудиторлық есепке тексеру жүргізілген құжаттардың деректемелері көрсетіле отырып, олардың тізбесі қоса беріледі.

      Аудит бағдарламасының мәселелерін қарау шеңберінде мемлекеттік аудиторлар қажет болған кезде аудит объектісінің жіберіп алған пайдаларына және шығындарына бағалау жүргізеді, сарапшылар тартқан жағдайда, Аудиторлық есепте олардың қорытындыларының қысқаша нәтижелерін сипаттайды.

      Аудиторлық есептің Қорытынды бөлігінің 3-бөлімінде мынадай мәліметтер көрсетіледі:

      3.1. Аудит объектісінде жүргізілген мемлекеттік аудиттің қорытындылары бойынша жалпы тұжырымдарда объект қызметінің, мемлекеттік аудиттің көрсеткіштеріне (өлшемшарттарына) сәйкес Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын іске асыру тиімділігіне баға беріледі. Мемлекеттік аудиттің көрсеткіштерін (өлшемшарттарын) сипаттау кезінде аудит объектісіне баға беруге сәйкес олардың толық атаулары көрсетіледі. Аудиторлық есепте аудит объектісінің ағымдағы жағдайына, сондай-ақ оның қызметінің мемлекеттік басқару саласының және (немесе) экономика саласының дамуына тигізетін әсеріне талдау жасалады және баға беріледі.

      3.2. Мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдарының Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (Тексеру комиссиясының) жұмыскерлеріне мемлекеттік аудит жүргізуге кедергі жасау фактілері туралы мәліметтер көрсетіледі.

      Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (Тексеру комиссиясының) жұмыскері әкімшілік құқық бұзушылықтың жасалғаны туралы хаттама жасаған жағдайда, оның нөмірі және күні көрсетіледі (хаттама мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдары мемлекеттік аудит объектісіне жіберуден бас тартқан кезде, мемлекеттік аудит жүргізу үшін қажетті құжаттарды ұсынбаған немесе анық емес, объективті емес және (немесе) толық емес ақпаратты, материалдарды және өзге де мәліметтерді ұсынған кезде толтырылады).

      3.3. Мемлекеттік аудит барысында анықталған бұзушылықтарды жою бойынша мемлекеттік аудит объектісі қабылдаған шаралар туралы мәліметтер көрсетіледі (соның ішінде мемлекеттік аудит объектісі одан әрі бұзушылықтар мен жүйелі кемшіліктерді болдырмау мақсатында қабылдайтын шаралар (салықтарды, айыппұлдарды, өсімпұлдарды қосымша есептеу, негізсіз пайдаланылған қаражатты бюджетке өтеу, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік бойынша қаражатты қалпына келтіру, тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің өнім берушілерінің шарттық міндеттемелерді орындауы, мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдарына қабылданған тәртіптік жаза шаралары және басқалар). Шаралар қабылданбаған жағдайда, олардың жоқ екенін көрсету қажет.

      Аудиторлық есепке қосымшаларда Қағидалардың 157-тармағында көзделген аудиторлық дәлелдемелер қоса беріледі.

      4. Мемлекеттік аудитті жүргізген Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасы (Тексеру комиссиясы) жұмыскерлерінің қолдары.

      Аудиторлық есептің соңғы бетінде адресатты және бланк нөмірін көрсете отырып, Аудиторлық есептің екі данада (Аудиторлық есептің № 1 данасы – Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасына (Тексеру комиссиясына), Аудиторлық есеп бланкісінің №__; № 2 дана – мемлекеттік аудит объектісіне, бланк № __) жасалғаны туралы жазба жасалады.

      Екінші парақтан бастап аудиторлық есептің барлық беттеріне мемлекеттік аудит жүргізген мемлекеттік аудиторлар қол қояды.

      Мемлекеттік аудит объектісінде бірыңғай топ бірлескен тексеру жүргізген кезде Аудиторлық есеп Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасы (Тексеру комиссиясының) бланкісінде үш данада ресімделеді, оның бірінші данасы – Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасына (Тексеру комиссиясына), екінші данасы – бірлескен тексеруге қатысушы мемлекеттік органға, үшінші данасы – мемлекеттік аудит объектісіне беріледі.

  Сыртқы мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
16-қосымша

      нысан

Аудиторлық іс-шара барысында анықталған жүйелі кемшіліктер КЕСТЕСІ (Аудиторлық іс-шара барысында анықталған жүйелі кемшіліктердің ЖИЫНТЫҚ КЕСТЕСІ)

№ р/с

Жыл

Мемлекеттік аудит объектісінің атауы

Жүйелі кемшіліктердің сипаттамасы (соның ішінде жүйелі кемшіліктердің болуының теріс салдары)

Ұсынылып отырған тапсырманың редакциясы

1

2

3

4

5      Мемлекеттік аудит жүргізген Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (Тексеру комиссиясы) жұмыскерлері

      ____________________________________________________________________ (қолы, аты-жөні, тегі)

      * Мемлекеттік аудит тобының жетекшісі мен қатысушылары Аудиторлық іс-шара барысында анықталған жүйелі кемшіліктердің жиынтық кестесіне қол қояды.

      Ескертпе: Аудиторлық іс-шара барысында анықталған жүйелі кемшіліктер кестесін құру.

      1-бағанда – реттік санының нөмірі көрсетіледі;

      2-бағанда – жүйелі кемшіліктердің анықталған жылы көрсетіледі;

      3-бағанда – мемлекеттік аудит объектісінің атауы;

      4-бағанда – аудиторлық іс-шара барысында анықталған жүйелі кемшіліктердің сипаттамасы, соның ішінде жүйелі кемшіліктердің болуының теріс салдарын көрсету;

      5-бағанда – жүйелі кемшілікті шешу үшін ұсынылатын тапсырманың (ұсынымның) редакциясы.

  Сыртқы мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
17-қосымша

      нысан

Аудиторлық іс-шараның нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтардың ТІЗІЛІМІ (Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтардың ЖИЫНТЫҚ ТІЗІЛІМІ)

      1) қаражат бюджетке түскен кезде (мың теңге)

№ р/с

Жыл

Мем. аудит объектісінің атауы

Мем. аудит объектісінің БСН-і

ББС бойынша бюджетке түсетін түсімдер коды

Бюджетке түсетін түсімдер бойынша анықталған қаржылық бұзушылықтардың сомасы

барлығы

оның ішінде

түсуге жататыны

мем. аудит барысында түскені

1

2

3

4

5

6

7

8

1.
Жиыны (с.і. мем. аудитке қатысқан адамдар бөлінісінде):

1

Т.А.Ә.

2

Т.А.Ә.

Жиыны

      кестенің жалғасы

Бюджеттің тікелей (жанама) шығындары (болған жағдайда)

Бұзушылық фактісін сипаттау, НҚА-ның бұзылған ережелеріне сілтеме жасау

Бұзушылықтар сыныптауышының тармағы (болған жағдайда)

Әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар анықталған бұзушылықтар (ӘҚтК-тің баптарына сілтемесімен)

9

10

11

12


Бұзушылық ретінде….........      2) бюджет қаражаты мен активтерді пайдалану кезінде (мың теңге)

№ р/с

Жыл

Мем. аудит объектісінің атауы

Мем.аудит объектісінің БСН-і

ББ/КББ коды

Мемлекеттік аудитпен қамтылған қаражат көлемі *

Қаржылық бұзушылықтар

Барлығы

соның ішінде:

Барлығы

оның ішінде

қалпына келтіруге жататыны

өтелуге жататыны

Бюджет қаражаты

активтер

барлығы

оның ішінде аудит барысында қалпына келтірілгені

барлығы

оның ішінде аудит барысында өтелгені

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Жиыны (с.і. мем. аудитке қатысқан адамдар бөлінісінде):

1

Т.А.Ә.

2

Т.А.Ә.

Жиыны

      кестенің жалғасы

Тиімсіз жоспарлау

Тиімсіз пайдалану

Ықтимал шығындар мен жіберіп алған пайда

Бұзушылық фактісін сипаттай отырып, НҚА-ның бұзылған ережелері

Бұзушылықтар сыныптауышының тармағы (болған жағдайда)

Әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар анықталған бұзушылықтар (ӘҚтК-тің баптарына сілтемесімен)

14

15

16

17

18

19
Бұзушылық ретінде…..      * бюджет қаражаты мен мемлекет активтерінің қамтылу көлемін көздемейтін аудиторлық іс-шараларды қоспағанда.

      3) қаржылық есептілік аудитін жүргізу кезінде белгіленген қаржылық есептіліктің бұрмалануы (мың теңге) **

№ р/с

Жыл

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы

Мем. аудит объектісінің атауы

Мем.аудит объектісінің БСН-і

Қаржылық бұзушылықтар болып табылатын қаржылық есептіліктің белгіленген бұрмалануы

Барлығы

Оның ішінде

қалпына келтіруге жататыны

қалпына келтірілді

өтеуге жататыны

өтелді

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1Жиыны (с.і. мем. аудитке қатысқан адамдар бөлінісінде):


1

Т.А.Ә.


2

Т.А.Ә.


Жиыны


      кестенің жалғасы

Рәсімдік бұзушылықтар болып табылатын қаржылық есептіліктің белгіленген бұрмалануы

Қаржылық есептіліктің белгіленген бұрмалануының жалпы сомасы

Бұзушылық фактісінің сипаттамасы, НҚА-ның бұзылған ережелеріне сілтеме, Бұзушылықтар сыныптауышының тармағы

Көлемі

Жалпы сомасы

Барлығы (7-баған+13-баған

Оның ішінде


қалпына келтіруге жататыны (8-баған)

қалпына келтірілді (9-баған)

өтеуге жататыны (10-баған)

өтелді (11-баған)


12

13

14

15

16

17

18

19
Бұзушылық ретінде…

      ** қаржылық есептілік аудитін жүргізу кезінде

      4) мемлекеттік аудит объектісінің қызметіндегі, соның ішінде оның міндеттері мен функцияларын іске асырумен байланысты заңнаманың рәсімдік бұзушылықтары

№ р/с

Жыл

Мем. аудит объектісінің атауы

Мем.аудит объектісінің БСН-і

Рәсімдік бұзушылықтар

оның ішінде

Барлығы

бюджет заңнамасын бұзушылықтар

бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау кезінде заңнаманы бұзушылықтар

құрылыс және қала құрылысы саласындағы заңнаманы бұзушылықтар

мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнаманы бұзушылықтар

өзге де салалық заңнаманы бұзушылықтар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.


Жиыны (с.і. мем. аудитке қатысқан адамдар бөлінісінде):1

Т.А.Ә.2

Т.А.Ә.Жиыны      кестенің жалғасы

Бұзушылық фактісін сипаттау, НҚА-ның бұзылған ережелеріне сілтеме жасау

Бұзушылықтар сыныптауышының тармағы (болған жағдайда)***

Әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар анықталған бұзушылықтар (ӘҚтК-тің баптарына сілтемемен)***

11

12

13
      ***Аудиторлық қорытындыға қоса берілетін Анықталған бұзушылықтардың жиынтық тізілімінде 12, 13-бағандар толтырылмайды.

      Жоғары аудиторлық палатаның (Тексеру комиссиясының) мемлекеттік аудитті жүргізген жұмыскерлері

      __________________________________________________________________________

                        (қолы, аты-жөні, тегі)

      **** Мемлекеттік аудитті жүргізген аудит тобының жетекшісі мен қатысушылары Аудиторлық қорытындыға қоса берілетін Анықталған бұзушылықтардың жиынтық тізіліміне қол қояды.

      Ескертпе: Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар тізілімін (Жиынтық тізілімін) толтыру.

      Анықталған бұзушылықтар тізілімі әрбір мемлекеттік аудит объектісінде толтырылып, Аудиторлық есепке қоса беріледі.

      Анықталған бұзушылықтардың жиынтық тізілімі сапа бақылауы қорытындысын ескере отырып мемлекеттік аудит объектілерінің қарсылықтары қаралғаннан кейін Аудиторлық қорытындыға қоса беріледі.

      Анықталған бұзушылықтар тізілімі (Жиынтық тізілімі) Есеп комитеті Төрағасының 2022 жылғы 25 қарашадағы № 158-н/қ бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілерінде анықталатын бұзушылықтар сыныптауышына (бұдан әрі – Сыныптауыш) сәйкес жасалады.

      1-бөлім. Қаражат бюджетке түскен кезде (мың теңге):

      "Р/с №" деген 1-бағанда – мемлекеттік аудит объектілерінің реттік санының нөмірлері (1, 2, 3 және т.б.) көрсетіледі;

      "Жыл" деген 2-бағанда – есепті кезеңдер көрсетіле отырып, мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең көрсетіледі;

      "Мемлекеттік аудит объектісінің атауы" деген 3-бағанда – мемлекеттік кірістер органдары, квазимемлекеттік сектор субъектілері, сондай-ақ салықтық емес төлемдер бойынша уәкілетті органдар көрсетіледі;

      "Мемлекеттік аудит объектісінің БСН-і" деген 4-бағанда – мемлекеттік аудит объектісінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі (болған жағдайда) көрсетіледі;

      "ББС бойынша бюджетке түсетін түсімдер коды" деген 5-бағанда – Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасына (бұдан әрі – ББС) сәйкес бюджет түсімдерінің коды көрсетіледі;

      "Бюджетке түсетін түсімдер бойынша анықталған қаржылық бұзушылықтардың жалпы сомасы" деген 6-бағанда – түсімдер бойынша анықталған қаржылық бұзушылықтардың жалпы сомасы, соның ішінде "оның ішінде түсуге жататыны" деген 7-бағанда – бюджетке түсуге жататын бұзушылық сомасы, "оның ішінде мем.аудит барысында түскені" деген 8-бағанда – мемлекеттік аудит барысында түскен бұзушылық сомасы көрсетіледі;

      "Бюджеттің тікелей (жанама) шығындары" деген 9-бағанда – салықтық және кедендік әкімшілендірудің белгіленген тәртібін сақтаған жағдайда есепке жатқызылуы мүмкін бюджетке толық түспеген түсімдердің сомалары көрсетіледі;

      "Бұзушылық фактісін сипаттау, НҚА-ның бұзылған ережелеріне сілтеме жасау" деген 10-бағанда – бұзушылықтар фактісін қысқаша нысанда сипаттай отырып, НҚА-ның бұзылған ережелері көрсетіледі.

      "Бұзушылықтар сыныптауышының тармағы (болған жағдайда)" деген 11-бағанда – Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілерінде анықталған бұзушылықтар сыныптауышының тармағы көрсетіледі;

      "Әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар анықталған бұзушылықтар (ӘҚтК-тің баптарына сілтемемен)" деген 12-бағанда – әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар анықталған бұзушылықтар ӘҚтК-тің баптарына сілтемемен көрсетіледі: "… бұзыла отырып,";

      "Жиыны" деген жолда – мемлекеттік аудит объектілерінің бөлінісінде тізілім (жиынтық тізілім) деректері көрсетіледі (1-жол+...).

      2-бөлім. Бюджет қаражаты мен активтерді пайдалану кезінде (мың теңге):

      "№ р/с" деген 1-бағанда – мемлекеттік аудит объектілерінің реттік санының нөмірлері (1, 2, 3 және тағы басқалар) көрсетіледі;

      "Жыл" деген 2-бағанда – есепті кезеңдер көрсетіле отырып, мемлекеттік аудитпен қамту кезеңі көрсетіледі;

      "Мемлекеттік аудит объектісінің атауы" деген 3-бағанда – мемлекеттік аудит объектісінің Аудит бағдарламасында көзделген толық атауы көрсетіледі;

      "Мемлекеттік аудит объектісінің БСН-і" деген 4-бағанда – мемлекеттік аудит объектісінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі (болған жағдайда) көрсетіледі;

      "ББ/КББ коды" деген 5-бағанда – ББС-ға сәйкес бюджеттік кіші бағдарламалар мен бағдарламалардың коды мен атауы көрсетіледі;

      "Мемлекеттік аудитпен қамтылған қаражат көлемі*" деген 6-бағанда – мемлекеттік аудитпен қамтылатын қаражат көлемі, бұл ретте мемлекеттік аудитпен қамтылған есепті кезеңде енгізілген түзетулер мен нақтылауларды ескере отырып, бюджеттік бағдарламалар бойынша, соның ішінде "оның ішінде бюджет қаражаты" деген 7-бағанда – бюджет қаражатының қамту сомасы, "оның ішінде активтер" деген 8-бағанда – мемлекет пен квазимемлекеттік сектор активтерінің қамту сомасы көрсетіледі;

      "Қаржылық бұзушылықтар, барлығы (10-бағ.+12 бағ.)" деген 9-бағанда– анықталған қаржылық бұзушылықтардың жалпы сомасы көрсетіледі, соның ішінде "барлығы" деген 10-бағанда – мемлекеттік аудит қорытындысы бойынша қалпына келтіруге жататын жалпы сома, "барлығы" деген 12-бағанда – мемлекеттік аудит қорытындысы бойынша өтеуге жататын жалпы сома көрсетіледі.

      "оның ішінде аудит барысында қалпына келтірілгені" деген 11-бағанда – мем. аудит барысында қаржылық бұзушылықтардың қалпына келтірілген сомасы көрсетіледі.

      "оның ішінде аудит барысында өтелгені" деген 13-бағанда – мемлекеттік аудит барысында қаржылық бұзушылықтардың өтелген сомасы көрсетіледі.

      "Тиімсіз жоспарлау" деген 14-бағанда – тиімсіз жоспарланған бюджет қаражатының (активтерінің) анықталған сомасы көрсетіледі.

      "Тиімсіз пайдалану" деген 15-бағанда – тиімсіз пайдаланылған бюджет қаражатының, мемлекет және квазимемлекеттік сектор активтерінің анықталған сомасы көрсетіледі.

      "Ықтимал шығындар және жіберіп алған пайда" деген 16-бағанда – анықталған ықтимал шығындар мен жіберіп алған пайданың жалпы сомасы көрсетіледі.

      "Бұзушылық фактісін сипаттау, НҚА-ның бұзылған ережелеріне сілтеме жасау" деген 17-бағанда – бұзушылық фактісін қысқаша нысанда сипаттай отырып, нормативтік құқықтық актілердің бұзылған ережелері көрсетіледі: "… бұзыла отырып,";

      "Бұзушылықтар сыныптауышының тармағы (болған жағдайда)" деген 18-бағанда – Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілерінде анықталған бұзушылықтар сыныптауышының тармағы көрсетіледі.

      "Әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар анықталған бұзушылықтар (ӘҚтК-тің баптарына сілтемемен)" деген 19-бағанда – әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар анықталған бұзушылықтар (ӘҚтК-тің баптарына сілтемемен) көрсетіледі;

      "Жиыны" деген жолда – мемлекеттік аудит объектілерінің бөлінісінде тізілім (жиынтық тізілім) деректері көрсетіледі (1-жол+...).

      3-бөлім. Қаржылық есептілік аудитін жүргізу кезінде анықталған қаржылық есептіліктің бұрмалануы (мың теңге) **

      "№р/с" деген 1-бағанда – мемлекеттік аудит объектілерінің реттік санының нөмірлері (1, 2, 3 және т.б.) көрсетіледі;

      "Жыл" деген 2-бағанда – есепті кезеңдер көрсетіле отырып, мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең көрсетіледі;

      "Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды" деген 3-бағанда – ББС-ға сәйкес бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды көрсетіледі;

      "Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы" деген 4-бағанда – бюджеттік бағдарламаларды жоспарлауға, негіздеуге және іске асыруға жауапты мемлекеттік орган көрсетіледі;

      "Мемлекеттік аудит объектісінің атауы" деген 5-бағанда – Аудит бағдарламасында көзделген мемлекеттік аудит объектісінің толық атауы көрсетіледі;

      "Мемлекеттік аудит объектісінің БСН-і" деген 6-бағанда – мемлекеттік аудит объектісінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі (болған жағдайда) көрсетіледі;

      "Қаржылық бұзушылықтар болып табылатын қаржылық есептіліктің анықталған бұрмалануы" деген 7-бағанда – қаржылық бұзушылықтар болып табылатын қаржылық есептіліктің анықталған бұрмалануларының сомасы көрсетіледі, соның ішінде "оның ішінде қалпына келтіруге жататыны" деген 8-бағанда – мемлекеттік аудит қорытындысы бойынша қалпына келтіруге жататын сома, "оның ішінде қалпына келтірілгені" деген 9-бағанда – мемлекеттік аудит барысында қалпына келтірілген сома, "олардың ішінде өтеуге жататыны" деген 10-бағанда – мемлекеттік аудит қорытындылары бойынша өтелуге жататын сома, "олардың ішінде өтелгені" деген 11-бағанда – мемлекеттік аудит барысында өтелген сома көрсетіледі;

      "Рәсімдік бұзушылықтар болып табылатын қаржылық есептіліктің белгіленген бұрмаланудың көлемі" деген 12-бағанда – рәсімдік бұзушылықтар болып табылатын қаржылық есептіліктің белгіленген бұрмалануларының саны көрсетіледі;

      "Рәсімдік бұзушылықтар болып табылатын қаржылық есептіліктің белгіленген бұрмаланудың жалпы сомасы" деген 13-бағанда – рәсімдік бұзушылықтар болып табылатын қаржылық есептіліктің белгіленген бұрмалануларының жалпы сомасы көрсетіледі;

      "Қаржылық есептіліктің анықталған бұрмалануларының жалпы сомасы, барлығы (7-бағ.+13-бағ.)" деген 14-бағанда – қаржылық және рәсімдік бұзушылықтар болып табылатын қаржылық есептіліктің анықталған бұрмалануларының жалпы сомасы көрсетіледі, соның ішінде "оның ішінде қалпына келтіруге жататыны (8-бағ.)" деген 15-бағанда – мемлекеттік аудит қорытындысы бойынша қалпына келтіруге жататын сома, "оның ішінде қалпына келтірілгені (9-бағ.)" деген 16-бағанда – мемлекеттік аудит барысында бұзушылықтардың қалпына келтірілген сомасы, "өтелуге жататыны (10-бағ.)" деген 17-бағанда – мемлекеттік аудит қорытындылары бойынша өтелуге жататын сома, "өтелгені (11-бағ.)" деген 18-бағанда – мемлекеттік аудит барысында өтелген сома көрсетіледі.

      "Бұзушылық фактісінің сипаттамасы, НҚА-ның бұзылған ережелеріне сілтеме, Бұзушылықтар сыныптауышының тармағы" деген 19-бағанда – нормативтік құқықтық актілердің бұзылған ережелері бұзушылық фактісін қысқаша нысанда сипаттай отырып және Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілерінде анықталған бұзушылықтар сыныптауышының тармағына сілтемемен көрсетіледі: "… бұзыла отырып,".

      "Жиыны" деген жолда – мемлекеттік аудит объектілерінің бөлінісінде тізілім (жиынтық тізілім) деректері көрсетіледі (1-жол+...).

      4-бөлім. Мемлекеттік аудит объектісінің қызметіндегі, соның ішінде оның міндеттері мен функцияларын іске асырумен байланысты заңнаманың рәсімдік бұзушылықтары

      "№ р/с" деген 1-бағанда – мемлекеттік аудит объектілерінің реттік санының нөмірлері (1, 2, 3 және т.б.) көрсетіледі;

      "Жыл" деген 2-бағанда – есепті кезеңдер көрсетіле отырып, мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең көрсетіледі;

      "Мемлекеттік аудит объектісінің атауы" деген 3-бағанда – мемлекеттік аудит объектісінің Аудит бағдарламасында көзделген толық атауы көрсетіледі;

      "Мемлекеттік аудит объектісінің БСН-і" деген 4-бағанда – мемлекеттік аудит объектісінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі (болған жағдайда) көрсетіледі;

      "Рәсімдік бұзушылықтар" деген 5-бағанда – жүргізіліп отырған мемлекеттік аудит барысында анықталған рәсімдер бұзушылықтарының саны көрсетіледі;

      "Бюджет заңнамасының бұзушылықтары" деген 6-бағанда – бюджет заңнамасының рәсімдік бұзушылықтары көрсетіледі;

      "Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау кезінде заңнама бұзушылықтары" деген 7-бағанда – бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау кезінде заңнаманың рәсімдік бұзушылықтары көрсетіледі;

      "Құрылыс және қала құрылысы саласындағы заңнама бұзушылықтары" деген 8-бағанда – құрылыс және қала құрылысы саласындағы заңнаманың рәсімдік бұзушылықтары көрсетіледі;

      "Мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнама бұзушылықтары" деген 9-бағанда – мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнаманың рәсімдік бұзушылықтары көрсетіледі;

      "Өзге де салалық заңнама бұзушылықтары" деген 10-бағанда – өзге де салалық заңнаманың рәсімдік бұзушылықтары көрсетіледі;

      "Бұзушылық фактісін сипаттау, НҚА-ның бұзылған ережелеріне сілтеме жасау" деген 11-бағанда – қысқаша нысанда бұзылған құқық нормаларының тармағына сілтеме жасай отырып бұзушылық фактісі сипатталады;

      "Бұзушылықтар сыныптауышының тармағы (болған жағдайда)" деген 12-бағанда – Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілерінде анықталған бұзушылықтар сыныптауышының тармағы көрсетіледі.

      "Әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар анықталған бұзушылықтар (ӘҚтК-тің баптарына сілтемемен)" деген 13-бағанда – әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар анықталған бұзушылықтар ӘҚтК-тің баптарына сілтемемен көрсетіледі;

      "Жиыны" деген жолда – мемлекеттік аудит объектілерінің бөлінісінде тізілім (жиынтық тізілім) деректері көрсетіледі (1-жол+...).

  Сыртқы мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
18-қосымша

      нысан

Ұсыным-хат (аудит объектісінің ресми бланкісінде жасалады)

  Қазақстан Республикасы
Жоғары аудиторлық
палатасының мүшесі
______________________

      Бұл ұсыным-хат Сіз жүргізіп отырған __________________________________

      (аудиторлық іс-шараның атауы көрсетіледі)

      аудитке байланысты жіберіледі.

      "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Заңның 37-бабына сәйкес мен, басшы ретінде (аудит объектісінің атауы) өз жауапкершілігімді мойындаймын және барлық бухгалтерлік және бастапқы құжаттардың толықтығы мен анықтығын, сондай-ақ аудиторлық іс-шараны жүргізу барысында ұсынылған барлық ақпараттың толықтығы мен анықтығын растаймын. Бұдан басқа, осымен "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Заңның 37-бабының 2-тармағында көзделген барлық міндеттемелердің орындалуын растаймын.

      Қажетті құжаттарды, материалдарды, қызмет туралы ақпаратты және өзге де мәліметтерді беруден бас тартқаны, анық емес ақпарат бергені, аудитті жүзеге асыруға өзге де кедергі келтіргені үшін "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабына сәйкес әкімшілік жауаптылық туралы ескертілді.

      Мемлекеттік аудит объектісінің жетекшісі.

  Сыртқы мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
19-қосымша

      нысан

Қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есептің үлгілік нысаны

      ___________________

      (жасалған орны)

      1. Аудиторлық іс-шараның атауы

      _________________________________________________________

      2. Мемлекеттік аудит тобының құрамы (мемлекеттік аудиторлардың сертификаттарының нөмірлерін көрсете отырып):

      _________________________________________________________

      3. "_____" _______ №_____ Мемлекеттік аудит (тексеру) жүргізуге тапсырма

      4. Мемлекеттік аудит жүргізу мерзімі: ________- _________ аралығы

      5. Аудит объектісі (-лері)

      6. Аудиттің мәні

      Аудит тобы мынадай нысандарды:

      - 20__ жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша бухгалтерлік баланс;

      - 20__ жылғы қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп;

      - 20__ жылғы ақша қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс),

      - 20__ жылғы таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есеп;

      - қаржылық есептілікке түсіндірме жазбаны қамтитын, қоса беріліп отырған қаржылық есептілікке (шоғырландырылған қаржылық есептілікке) аудит жүргізді.

      7. Қаржылық есептіліктің дайындығы үшін аудит объектісі басшылығының жауаптылығы

      Аудит объектісінің басшылығы (бірінші және екінші қол қою құқығына сәйкес қаржылық есептілікке қол қойған адамдардың аты, әкесінің аты (болған жағдайда), тегі және лауазымының атауы көрсетіледі) қаржылық есептілікті Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік саласындағы заңнамасына сәйкес дайындау мен ұсыну және жосықсыз әрекеттерден немесе қателіктен туындаған елеулі бұрмалауларды қамтымайтын қаржылық есептілікті дайындауға қажеттілер ретінде айқындалған ішкі бақылау құралдары үшін жауапты болады.

      8. Мемлекеттік аудитордың жауаптылығы

      Біз өзіміз жүргізген аудит негізінде қаржылық есептіліктің анықтығы туралы білдірген пікіріміз үшін жауап береміз. Біз аудитті Қазақстан Республикасының мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау саласындағы заңнамасына сәйкес жүргіздік, бұл қаржылық есептілік аудитін жүргізу бойынша рәсімдік стандарттың талаптарын орындауды білдіреді. Осы стандарт аудитті қаржылық есептілікте елеулі бұрмалаулардың қамтылмағандығына орынды сенімді болатындай етіп жүргізуді талап етеді.

      Аудит қаржылық есептіліктегі сандық көрсеткіштерді және ондағы ақпараттың ашып көрсетілуін растайтын аудиторлық дәлелдемелер алуға бағытталған аудиторлық рәсімдер жүргізуді қамтыды. Аудиторлық рәсімдерді таңдау жосықсыз әрекеттер немесе қателіктер салдарынан жол берілген елеулі бұрмалаулар тәуекелін бағалауға негізделген біздің пайымдамамыздың мәні болып табылады. Осы тәуекелді бағалау барысында біз тиісті аудиторлық рәсімдерді таңдау мақсатында қаржылық есептілікті жасауды және оның анықтығын қамтамасыз ететін ішкі бақылау жүйесін қарастырдық.

      Сонымен қатар, аудит қолданылатын есеп саясатының тиісінше сипатын және аудит субъектісінің басшылығы алған бағалау көрсеткіштерінің негізділігін, сондай-ақ жалпы қаржылық есептіліктің ұсынылуын бағалауды қамтыды.

      Біз аудит барысында алынған аудиторлық дәлелдемелер жеткілікті және тиісінше болып табылады деп санаймыз, бұл қаржылық есептіліктің анықтығы туралы пікір білдіруге негіз болады.

      9. Пікір (оң, ескертпесі бар) білдіруге немесе пікір білдіруден бас тартуға негіз.

      10. Пікір

      (Оң пікір кезінде)

      Біздің пікірімізше, қаржылық есептілік (шоғырландырылған қаржылық есептілік) 20__ жылғы _________ жағдай бойынша қаржылық жағдайды, 20______ жылғы қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелерін және ақша қаражатының қозғалысын Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік саласындағы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес бүкіл елеулі аспектілерде анық көрсетеді.

      (Ескертпесі бар пікір кезінде)

      Біздің пікірімізше, қаржылық есептілікке ескертпесі бар пікір білдіруге негіздемені қамтитын тармақта жазылған мән-жайлардың әсерін қоспағанда, қаржылық есептілік 20__ жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қаржылық жағдайды, 20__ жылғы қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелерін және ақша қаражатының қозғалысын Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік саласындағы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес бүкіл елеулі аспектілерде анық көрсетеді.

      (Пікір білдіруден бас тартқан кезде)

      Пікір білдіруден бас тартуға негіздемені қамтитын тармақта жазылған мән-жайлардың маңыздылығы салдарынан бізде пікір білдіруге негіздемені қамтамасыз ететін жеткілікті тиісінше аудиторлық дәлелдемелер алу мүмкіндігі болмады, және сәйкесінше, біз қаржылық есептіліктің анықтығы туралы пікір білдірмейміз.

      11. Түсіндірме параграф

      Қаржылық есептіліктің анықтығы туралы пікірді өзгертпей, біз қаржылық есептілікке түсіндірмеде жазылған мынадай ақпаратқа назар аударамыз:

      ____________________________________________________________________.

      12. Назар аударуды талап ететін өзге де мәселелер

      Қаржылық есептіліктің анықтығы туралы пікірді өзгертпей, біз мынадай ақпаратқа назар аударамыз:

      _______________________________________________________________.

      Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (Тексеру комиссиясының) жұмыскер(лер)і:

      _______________________________________________________________

      (лауазымы, қолы, аты-жөні, тегі)

      Аудиторлық есеп _____________________ данада жасалды (саны)

      Ескертпе.

      Аудиторлық есептің жоғарғы бөлігінде оның жасалған жері (қаланың, басқа елді мекеннің (ауыл, кент және т.б.) атауы), Аудиторлық есептің жасалған күні, Аудиторлық есеп данасының нөмірі (№1 дана - Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасы (Тексеру комиссиясы) үшін, № 2 дана – мемлекеттік аудит объектісі үшін жасалады.

      Аудиторлық есепте мынадай деректер көрсетіледі:

      1. Аудиторлық іс-шараның атауы – тиісті жылға арналған Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесіне сәйкес аудиторлық іс-шараның толық атауы көрсетіледі.

      2. Мемлекеттік аудит тобының құрамы – мемлекеттік аудитті жүргізген Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасы (Тексеру комиссиясы) жұмыскерінің, мемлекеттік аудит жүргізуге тартылған мемлекеттік органдар мамандарының, мемлекеттік емес аудиторлық ұйымдар жұмыскерлерінің және сарапшылардың аты-жөні, тегі, лауазымы көрсетіледі.

      3. Мемлекеттік аудит жүргізуге тапсырма (Тексеру тағайындау туралы акт) – Тапсырманың күні мен нөмірі, Тапсырмаға қол қойған лауазымды адамның аты-жөні, тегі, лауазымы көрсетіледі.

      4. Мемлекеттік аудит жүргізу мерзімі – аталған мемлекеттік аудит объектісінде мемлекеттік аудит жүргізудің басталған және аяқталған күні көрсетіледі (Аудит бағдарламасына сәйкес келеді).

      5. Аудит объектісі – мемлекеттік аудит объектісінің толық атауы, мемлекеттік тіркеу туралы деректер (БСН (ЖСН) көрсетіледі.

      6. Аудиттің мәні – жүргізілетін мемлекеттік аудиттің мәні көрсетіледі. Қаржылық есептілік аудитін жүргізу кезінде мән ретінде есепті күнгі жағдай бойынша қаржылық есептілік нысандары әрекет етеді.

      7. Аудит объектісі басшылығының қаржылық есептілікті дайындаудағы жауаптылығы – рәсімдік стандартқа сәйкес қаржылық есептілікті дайындауға жауапты және функционалдық және лауазымдық міндеттеріне қарай қол қою құқығы берілген адамдарды аудара отырып, қаржылық есептілікті жасау үшін аудит объектісінің жауаптылығы көрсетіледі.

      8. Мемлекеттік аудитордың жауаптылығы – осы тармақта қаржылық есептілік бойынша айтылған пікір үшін мемлекеттік аудитордың жауаптылығы көрсетіледі. Тармақтың мазмұны стандартты болып табылады және түзетуге жатпайды.

      9. Пікір білдіру (оң, ескертпемен) немесе пікір білдіруден бас тарту үшін негіз – осы тармақ бойынша мынадай ақпарат көрсетілуге тиіс:

      оң пікір болған жағдайда – аудит барысында қаржылық есептілікте елеулі бұрмалаушылықтар анықталмағанын көрсету;

      пікірін ескертпемен білдірген жағдайда – қаржылық есептіліктің белгіленген бұрмалануларын дәйекті түрде (қаржылық есептілік нысандары мен баптар тәртібімен) көрсету. Бұрмалаудың әрбір фактісі толассыз тәртіппен нөмірленеді және бұрмалаудың сипаты мен түрін сипаттай отырып, жеке тармақпен белгіленеді. Бұрмалаулар бойынша ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтемелер көрсетіледі және дәлелдеме ретінде қызмет ететін құжаттар көрсетіледі;

      пікір білдіруден бас тартқан жағдайда – нормативтік құқықтық актілерге сілтеме жасай отырып, негіздеме, мемлекеттік аудитордың қаржылық есептілік бойынша пікір білдіруден бас тартуының себептері;

      қолданылатын есеп саясатының тиісті сипатын бағалау нәтижелері.

      10. Пікір – белгіленген бұрмалаулардың көлемі мен сипатына байланысты ұсынылған үш стандартты пікір нысандарының біріне сәйкес қаржылық есептіліктің сенімділігі туралы пікір білдіріледі.

      11. Түсіндірме параграф – 300. Қаржылық есептілік аудитін жүргізу бойынша сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандартына сәйкес, егер мемлекеттік аудитор өзінің кәсіби пайымдауы бойынша пайдаланушылардың қаржылық есептілікті түсінуі үшін іргелі болып табылатындай аса маңызды, қаржылық есептілікте ұсынылған немесе ашылған мәселеге пайдаланушылардың назарын аудару қажет деп есептесе, онда мемлекеттік аудитор түсіндірме параграфты қаржылық есептілікте елеулі бұрмалаулар болмайтындығына жеткілікті және тиісті аудиторлық дәлелдеме алған жағдайда аудиторлық есепке (қорытындыға) енгізуі тиіс. Мұндай мәселе болмаған жағдайда, бұл тармақ аудиторлық есепке енгізілмейді.

      12. Назар аударуды талап ететін өзге де мәселелер – 300. Қаржылық есептілік аудитін жүргізу бойынша сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандартына сәйкес, егер мемлекеттік аудитор өзінің кәсіби пайымдауы бойынша аудитті пайдаланушылардың мемлекеттік аудитордың міндеттерін немесе аудиторлық есепті (қорытындыны) түсіну үшін маңызды болып табылатын қаржылық есептілікте берілгендерден немесе ашып көрсетілгендерден басқа қандай да бір мәселе туралы хабарлау қажет деп есептесе, онда мемлекеттік аудитор мұндай мәселені аудиторлық есепте (қорытындыда) ұсынуы тиіс. Мұндай мәселе болмаған жағдайда, бұл тармақ аудиторлық есепке енгізілмейді.

      Ескертпе:

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты

      және т.б. – және тағы басқа

      БСН – бизнес сәйкестендіру нөмірі

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі

  Сыртқы мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
20-қосымша

      нысан

  Қазақстан Республикасы
Жоғары аудиторлық
палатасының (Тексеру
комиссиясының) Төрағасына
________________________
(Т.А.Ә. (болған жағдайда)

АУДИТОРЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫНЫҢ ҮЛГІЛІК НЫСАНЫ

      I. Кіріспе бөлік

      1.1.Аудиторлық іс-шараның атауы:_________________________________

      1.2. Мемлекеттік аудиттің мақсаты: _________________________________

      1.3. Мемлекеттік аудиттің объектілері: ______________________________

      1.4. Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең: _________________________

      II. Негізгі (талдамалық) бөлік

      2.1. Аудиттелетін саланың жай-күйін қысқаша талдау__________________

      2.2. Мемлекеттік аудиттің негізгі нәтижелері _________________________

      _____________________________________________________________________

      2.3. Мемлекеттік аудит объектілері қызметінің әлеуметтік-экономикалық

      дамуға әсерін бағалау (өңірлік және (немесе) елдік бөліністе):

      ___________________________________________________ (болған жағдайда)

      III. Қорытынды бөлік

      3.1. Мемлекеттік аудит барысында қабылданған шаралар ________

      ____________________________________________________________________

      3.2. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша тұжырымдар _____________

      ____________________________________________________________________

      3.3. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша ұсынымдар мен тапсырмалар

      ____________________________________________________________________

      3.4. Қосымша: (__парақ) __________________________________________

      Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (Тексеру комиссиясының) мүшесі

      _______________________________________________________________

      Аты-жөні, тегі

      Аудит жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы

      _______________________________________________________________

      Аты-жөні, тегі

      Сапа бақылауына жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы

      _______________________________________________________________

      Аты-жөні, тегі

      Құқықтық сүйемелдеуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы

      _______________________________________________________________

      Аты-жөні, тегі

      Аудит тобының жетекшісі

      _______________________________________________________________

      Аты-жөні, тегі

      Аудиторлық іс-шараны өткізген мемлекеттік аудиторлар

      _______________________________________________________________

      Аты-жөні, тегі

      Ескертпе: Мемлекеттік аудит қорытындысы бойынша Аудиторлық қорытынды (бұдан әрі – Аудиторлық қорытынды) жасау.

      I. Аудиторлық қорытындының кіріспе бөлігінде мынадай деректер көрсетіледі:

      1.1. Аудиторлық іс-шараның атауы.

      Mемлекеттік аудит объектілерінің тізбесінде көрсетілген аудиторлық іс-шараның атауы көрсетіледі.

      1.2. Мемлекеттік аудиттің мақсаты.

      Бекітілген Аудит жоспарына сәйкес мемлекеттік аудиттің мақсаты көрсетіледі.

      1.3. Мемлекеттік аудит объектілері.

      Мемлекеттік аудит объектілерінің атауы, соның ішінде үстеме тексеру объектілері көрсетіледі.

      1.4. Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең.

      Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең көрсетіледі.

      II. Аудиторлық қорытындының негізгі (талдамалық) бөлігі мыналарды қамтиды:

      2.1. Аудиттелетін саланың жай-күйін қысқаша талдау.

      Аудиттің мәні немесе негізгі аудит объектісі қызметінің мәні болып табылатын саланы жиынтық талдау қысқаша нысанда ұсынылады.

      Қаржылық есептілік аудитінің іс-шаралары бойынша қаржылық есептіліктің негізгі көрсеткіштеріне жинақталған талдау ұсынылады. Республикалық бюджеттің шоғырландырылған қаржылық есептілігі аудитінің нәтижелері бойынша мемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есептің жай-күйіне қысқаша талдау да ұсынылады.

      2.2. Аудиторлық іс-шаралардың негізгі нәтижелері.

      Аудит нәтижелері, соның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасы нормаларының, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілері актілерінің анықталған бұзушылықтарының жалпы сомасы қысқаша нысанда ұсынылады:

      1) қаржылық бұзушылықтар;

      2) бюджет қаражатын, активтерді тиімсіз пайдалану;

      3) бюджет қаражатын, активтерді тиімсіз жоспарлау;

      4) рәсімдік бұзушылықтар (саны көрсетіледі).

      Қаржылық есептілік аудитінің іс-шаралары бойынша қаржылық есептіліктің белгіленген бұрмалануларының жалпы сомасы көрсетіледі.

      2.3. Мемлекеттік аудит объектілері қызметінің әлеуметтік-экономикалық дамуға әсерін бағалау.

      Мемлекеттік аудиттің негізгі объектісі қызметінің салаға, өңірге немесе тұтастай елге әсер етуін бағалаудың қысқаша нәтижесі ұсынылады.

      Қаржылық есептілік аудитінің іс-шаралары бойынша аталған бөлім толтырылмайды.

      III. Аудиторлық қорытындының қорытынды бөлігі мынадай бөлімдерді қамтиды:

      3.1. Мемлекеттік аудит барысында қабылданған шаралар.

      Бұл бөлімде есептелген (толық есептелген) қаржылық есептіліктің түзетілген қателіктерінің сомасы, салықтар, айыппұлдар, өсімпұлдар туралы, бюджетке түсімдер енгізудің қамтамасыз етілгені және негізсіз пайдаланылған қаражаттың өтелгені, тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді берушілердің шарттық міндеттемелерін орындағаны, мемлекеттік аудит объектісінің бұзушылықтарға жол берген лауазымды адамдарына қолданылған тәртіптік жазалау шаралары туралы, мемлекеттік аудитті жүзеге асыру процесінде және мемлекеттік аудиттің қорытындысы бойынша отырыс өткізілгенге дейін мемлекеттік аудит объектісінің бұзушылықтарды жоюына қатысты басқа да ақпарат, сондай-ақ мемлекеттік аудит материалдарын әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарауға уәкілетті органдарға беру туралы мәліметтер мен оларды қараудың нәтижелері (болған жағдайда) көрсетіледі.

      3.2. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша тұжырымдар.

      Жүргізілген мемлекеттік аудит мәселелері бойынша мемлекеттік аудит объектілері қызметінің нәтижелерін жалпы бағалау және белгіленген бұзушылықтардың жалпы сомасы көрсетіледі. Мемлекеттік аудит бағыттарының ерекшеліктерін есепке ала отырып, мемлекеттік аудит типі мен объектісіне, тексеру түріне қарай бюджеттің атқарылуын, мемлекеттік органдардың даму жоспарларының іске асырылуын, ұлттық жобалардың және бюджеттік бағдарламалардың іске асырылу тиімділігін бағалау, республикалық бюджеттен түсетін түсімдердің сомасын қайтара отырып, республикалық бюджетке түсетін түсімдердің толықтығы мен уақтылылығын қамтамасыз ету, сондай-ақ бюджет қаражаты мен активтерді, байланысты гранттарды, мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыздарды, бюджеттік инвестицияларды, мемлекет кепілгерліктерін тиімді пайдалануды қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік органдардың (бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің) қызметін бағалау, акциялары (қатысу үлестері) мемлекетке тиесілі квазимемлекеттік сектор субъектілері активтерін басқару көрсетіледі. Анықталған бұзушылықтар мен жүйелі кемшіліктердің себептері, сондай-ақ олар әкеп соқтыруы мүмкін салдар. Тұжырымдар дәлелді болуы керек, ал ұсыныстар олардан қисынды түрде орындалуы керек.

      Қаржылық есептілік аудитінің іс-шаралары бойынша қаржылық есептіліктің түзетілмеген бұрмалануларының жалпы сомасы, сондай-ақ қаржылық есептілік бойынша айтылған пікір көрсетіледі.

      3.3. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша ұсынымдар.

      Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (Тексеру комиссиясының) аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің тұжырымдармен негізделген және анықталған бұзушылықтар мен жүйелі кемшіліктердің себептерін жоюға бағытталған ұсынымдары, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (Тексеру комиссиясының) отырысында аудиторлық іс-шараның қорытындыларын қарау туралы оның пікірі көрсетіледі.

      Бөлімде:

      1) Қазақстан Республикасының Үкіметіне, уәкілетті мемлекеттік органдарға, жергілікті атқарушы органдарға, басқа да консультативтік-кеңесші органдарға нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру жөніндегі ұсынымдар;

      2) Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (Тексеру комиссиясының) нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру, Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының сақталуын қамтамасыз ету бойынша қызметті ұйымдастыру жөніндегі ұсынымдары;

      3) мемлекеттік аудит объектісі басшылығының бюджет және өзге де заңнама талаптарының бұрын жол берген бұзушылықтарының салдарын барынша азайтуға бағытталған, аудиторлық іс-шара барысында және отырыс өткізілгенге дейін жасаған іс-әрекеттерін назарға алу туралы ұсыныстар көрсетіледі.

      3.4. Қосымшалар.

      Аудиторлық қорытындыға мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтардың жиынтық тізілімі, анықталған жүйелі кемшіліктер бойынша жиынтық кесте (болған жағдайда) міндетті түрде қоса беріледі.

      Жекелеген бұзушылықтарды неғұрлым толығырақ ашу үшін негізгі (талдамалық) бөлік қосымшалармен (кестелер, есептеулер, таратып жазулар) толықтырылады. Қосымшалар Аудиторлық қорытындының негізгі мәтінімен бірге біртұтас бүтінді құрайды.

  Сыртқы мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
21-қосымша

      нысан

  ________________________
Нұсқама жіберіліп отырған
органның, ұйымның атауы

Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының) НҰСҚАМАСЫ

      №_______

  ___________________
(органның орналасқан жері)
20__ жылғы " ___"________

      Нұсқаманың тақырыбы

      Айқындаушы бөлік _____________________________________________

      Тапсырмалық тармақтар _________________________________________

      Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (Тексеру комиссиясының) мүшесі _______________________________________________

      (қолы, аты-жөні, тегі)

      Ескертпе: Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (Тексеру комиссиясының) нұсқамасын (бұдан әрі – Нұсқама) жасау.

      Нұсқамада анықталған бұзушылықтарды, оларға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою, сондай-ақ осы бұзушылықтарға жол берген адамдарға Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауаптылық шараларын қабылдау және Нұсқаманың орындалғаны туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасына (Тексеру комиссиясына) белгіленген мерзімдерде ұсыну туралы талап көрсетіледі.

      Нұсқама мемлекеттік аудит объектісіне (басқа да мүдделі адамдарға):

      1) негізсіз пайдаланылған бюджет қаражатын қалпына келтіру не оларды есеп бойынша қалпына келтіру, атаулылық және нысаналы сипат қағидатын бұза отырып пайдаланылған бюджет қаражатын, соның ішінде мақсаты бойынша пайдаланылмаған нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару, заңсыз іс-әрекеттер нәтижесінде мемлекетке келтірілген залалдың орнын толтыру туралы;

      2) бұзушылық фактілері анықталған жағдайда, өнім берушілердің тауарларды жеткізуін (жұмыстарды орындауын және қызметтерді көрсетуін), басқа да шарттық міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету туралы, сондай-ақ басқа да шараларды қабылдау туралы;

      3) Нұсқаманың орындалуы туралы ақпаратты сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органына онда белгіленген мерзімде ұсыну туралы талаптарды қамтиды.

      Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (Тексеру комиссиясының) аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі Нұсқама жобасын Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (Тексеру комиссиясының) отырысында талқылау үшін Аудиторлық қорытындының жобасымен бірге енгізеді.

      Нұсқамаға Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (Тексеру комиссиясының) мүшесі қол қояды және мемлекеттік аудит объектісінің, ұйымдар мен лауазымды адамдардың мекенжайына оған (оларға) қатысты бөлігінде жіберіледі. Әрбір адресатқа жеке-жеке нұсқама жіберіледі.

      Нұсқама Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (Тексеру комиссиясының) бланкісінде ресімделеді.

  Сыртқы мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
22-қосымша

      нысан

Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасы (Тексеру комиссиясы) шешімдерінің орындалуына тексеру жүргізуге ТАПСЫРМА

      "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының ___ -бабына және Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (облыстың, қаланың тексеру комиссиясының) Мемлекеттік аудит объектілерінің 20__ жылға арналған тізбесіне сәйкес

      ____________________________________________________________________

      (тексеру жүргізу тапсырылған Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасы (Тексеру комиссиясы) жұмыскер(-лер)інің аты, әкесінің аты (болған жағдайда), тегі және лауазымы көрсетіледі)

      ____________________________________________________________________

      (мемлекеттік аудит объектісінің ұйымдық-құқықтық нысаны, толық атауы, оның орналасқан жері, жеке сәйкестендiру нөмiрі, бизнес сәйкестендіру нөмірі, басшысының аты, әкесінің аты (болған жағдайда), тегі көрсетіледі).

      __________________ №___ Нұсқама тармағында (тармақтарында) көзделген ұсынымның(-дардың) орындалу толықтығы мен анықтығына тексеру жүргізу тапсырылады.

      Тексеру жүргізу мерзімдері: ______- _______ аралығы

      Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (Тексеру комиссиясының) мүшесі

      _______________________________________________________________

      (қолы, аты-жөні, тегі)

  Сыртқы мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
23-қосымша

      нысан

Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасы (Тексеру комиссиясы) шешімдерінің орындалуын тексеру АКТІСІ

  __________________
(жасалған орны)
20___жылғы "____"_________
№_______

      1. Мемлекеттік аудит объектісінің атауы: ____________________________

      2. Оларға қатысты орындалуына тексеру жүргізілетін ұсынымдар, шешімдер шығарылған аудиторлық қорытынды, Нұсқама

      _______________________________________________________________

      3. Мемлекеттік аудит тобының құрамы: _____________________________

      4. Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасы (Тексеру комиссиясы) шешімдерінің орындалуына тексеру жүргізуге "____" №_____ тапсырма

      5. Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органы ұсынымдарының атауы

      _______________________________________________________________

      6. Ұсынымдардың орындалуын тексеру нәтижелері ___________________

      _______________________________________________________________

      Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (Тексеру комиссиясының) жұмыскер(-лер)і:

      _______________________________________________________________

      (лауазымы, қолы, аты-жөні, тегі)

  Республикалық бюджеттің
атқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің
2020 жылғы 30 шілдесі
№ 6-НҚ нормативтік қаулысына
2-қосымша

Күші жойылды деп танылуға жататын Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің кейбір нормативтік қаулыларының тізбесі

      1. "Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 17-НҚ нормативтік қаулысы, (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №12557 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 6 қаңтарда жарияланған ).

      2. "Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 17-НҚ нормативтік қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 2016 жылғы 27 қыркүйектегі № 13-НҚ нормативтік қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14369 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 11 қарашада жарияланған).

      3. "Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 17-НҚ нормативтік қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 2018 жылғы 14 маусымдағы № 13-НҚ нормативтік қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17129 болып тіркелген, 2018 жылғы 5 шілдеде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған).

Об утверждении Правил проведения внешнего государственного аудита и финансового контроля

Нормативное постановление Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета от 30 июля 2020 года № 6-НҚ. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 августа 2020 года № 21070.

      В соответствии с подпунктом 9) пункта 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О государственном аудите и финансовом контроле" Высшая аудиторская палата Республики Казахстан (далее – Высшая аудиторская палата) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      Сноска. Преамбула - в редакции нормативного постановления Высшей аудиторской палаты РК от 24.02.2023 № 8-НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Утвердить Правила проведения внешнего государственного аудита и финансового контроля согласно приложению 1 к настоящему нормативному постановлению.

      2. Признать утратившими силу некоторые нормативные постановления Счетного комитета согласно приложению 2 к настоящему нормативному постановлению.

      3. Юридическому отделу Счетного комитета в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего нормативного постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего нормативного постановления на интернет-ресурсе Счетного комитета.

      4. Контроль за исполнением настоящего нормативного постановления возложить на руководителя аппарата Счетного комитета.

      5. Настоящее нормативное постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель Счетного комитета по контролю з
а исполнением республиканского бюджета
Н. Годунова

  Приложение 1
к нормативному постановлению
Счетного комитета
по контролю за исполнением
республиканского бюджета
от 30 июля 2020 года № 6-НҚ

Правила проведения внешнего государственного аудита и финансового контроля

      Сноска. Правила - в редакции нормативного постановления Высшей аудиторской палаты РК от 22.08.2023 № 15-НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

      1. Правила проведения внешнего государственного аудита и финансового контроля (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 9) пункта 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О государственном аудите и финансовом контроле" (далее – Закон), а также с учетом приемлемых положений Международных стандартов Международной организации высших органов аудита (ИНТОСАИ) ISSAI 100 - 400.

      2. Правила определяют порядок формирования перечня объектов государственного аудита Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан (далее – Высшая аудиторская палата) и ревизионных комиссий областей, городов республиканского значения, столицы (далее – Ревизионные комиссии) на соответствующий год, планирования, проведения внешнего государственного аудита, оформления документов по его итогам, осуществления финансового контроля, организации мониторинга и контроля исполнения рекомендаций, данных в аудиторском заключении, и Предписаний органов внешнего государственного аудита и финансового контроля по результатам внешнего государственного аудита, освещения в средствах массовой информации результатов аудиторского мероприятия и учет материалов государственного аудита.

      3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

      1) аудиторские процедуры – осуществляемые в ходе аудиторского мероприятия в соответствии с программой его проведения действия, необходимые для достижения целей аудиторского мероприятия;

      2) аудиторское мероприятие – комплекс действий, направленных на подготовку, проведение, оформление аудиторских отчетов и аудиторских заключений по итогам государственного аудита;

      3) постановление – документ органов внешнего государственного аудита и финансового контроля, которым утверждается аудиторское заключение;

      4) материалы государственного аудита и финансового контроля – документы, необходимые для проведения государственного аудита, а также составленные по его результатам документы и прилагаемые аудиторские доказательства;

      5) органы внешнего государственного аудита и финансового контроля – Высшая аудиторская палата, Ревизионные комиссии;

      6) объекты государственного аудита и финансового контроля – государственные органы, государственные учреждения, субъекты квазигосударственного сектора, а также получатели бюджетных средств (далее – объекты государственного аудита);

      7) контроль качества государственного аудита – проверка и (или) анализ документов, составляемых государственными аудиторами и иными уполномоченными должностными лицами органов государственного аудита и финансового контроля на предмет соответствия стандартам государственного аудита и финансового контроля при осуществлении государственного аудита;

      8) предписание – обязательный для исполнения акт органов внешнего государственного аудита и финансового контроля, направляемый государственным органам, организациям и должностным лицам, для устранения выявленных нарушений и (или) причин, условий, способствующих им, а также принятия мер ответственности, предусмотренных законами Республики Казахстан, к лицам, допустившим эти нарушения;

      9) поручение - официальный документ, дающий право на проведение аудиторского мероприятия и проверку исполнения решений органа внешнего государственного аудита и финансового контроля, оформляется на бланке строгой отчетности с регистрацией в уполномоченном органе в области правовой статистики и специальных учетов в соответствии с приказом исполняющего обязанности Генерального Прокурора Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 162 "Об утверждении Правил регистрации актов о назначении, дополнительных актов о продлении сроков проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и их отмены, уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении сроков проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, изменении состава участников и представлении информационных учетных документов о проверке и профилактическом контроле и надзоре с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и их результатах" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 21964).

      4. Внешний государственный аудит и финансовый контроль является неотъемлемой частью системы государственного управления и направлен на повышение прозрачности, эффективности, ответственности за использование бюджетных средств, активов государства и квазигосударственного сектора.

      5. Проведение внешнего государственного аудита и финансового контроля регламентировано Законом, Общими стандартами государственного аудита и финансового контроля, Процедурными стандартами внешнего государственного аудита и финансового контроля и настоящими Правилами.

      6. Органами внешнего государственного аудита и финансового контроля в соответствии с компетенцией, установленной Законом предусмотрено проведение аудиторских мероприятий по типам - аудита эффективности, аудита соответствия и аудита финансовой отчетности. Особенности проведения аудиторских мероприятий по типам государственного аудита определяются соответствующими Процедурными стандартами внешнего государственного аудита и финансового контроля, утвержденными нормативным постановлением Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (далее – Счетный комитет) от 31 марта 2016 года № 5-НҚ (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 13647) (далее – Процедурные стандарты).

      7. Все этапы аудиторской деятельности органов внешнего государственного аудита и финансового контроля, вся деятельность государственных аудиторов, в том числе материалы (заключения), выданные по результатам государственного аудита, подлежат контролю качества. Контроль качества осуществляется в порядке, предусмотренном 750. Процедурным стандартом внешнего государственного аудита и финансового контроля по осуществлению контроля качества органами внешнего государственного аудита и финансового контроля, утвержденным нормативным постановлением Счетного комитета от 31 марта 2016 года № 5-НҚ (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 13647, далее – 750. Процедурный стандарт).

      8. Порядок планирования и проведения совместных и параллельных проверок, проводимых органами внешнего государственного аудита и финансового контроля между собой, а также с органами государственного аудита и финансового контроля регламентирован Правилами взаимодействия органов государственного аудита и финансового контроля, утвержденными совместным нормативным постановлением Счетного комитета от 28 ноября 2015 года № 9-НҚ и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года № 589 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 12577).

Глава 2. Формирование Перечня объектов государственного аудита

Параграф 1. Формирование проекта Перечня объектов государственного аудита

      9. Государственный аудит проводится на основе перечня объектов государственного аудита Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) на соответствующий год (далее – Перечень объектов государственного аудита).

      10. Формирование перечня объектов государственного аудита осуществляется в соответствии со статьей 18 Закона.

      11. Перечень объектов государственного аудита Высшей аудиторской палаты и Ревизионных комиссий формируется в Интегрированной информационной системе Высшей аудиторской палаты (далее – ИИС ВАП).

      12. При формировании проекта Перечня объектов государственного аудита органов внешнего государственного аудита и финансового контроля:

      1) рассмотрению и учету подлежат:

      поручения Президента Республики Казахстан и его Администрации;

      международные обязательства в области государственного аудита и финансового контроля;

      результаты оценки рисков объектов государственного аудита, осуществляемой структурным подразделением, ответственным за планирование;

      статистические данные социально-экономического развития, в том числе в разрезе сфер государственного управления и отраслей экономики;

      2) анализируются на предмет целесообразности включения в Перечень:

      рекомендации Парламента Республики Казахстан по итогам рассмотрения отчетов Правительства Республики Казахстан и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за очередной финансовый год;

      рекомендации соответствующих маслихатов по результатам рассмотрения отчетов об исполнении местного бюджета и Ревизионных комиссий за очередной финансовый год;

      предложения правоохранительных и специальных государственных органов;

      предложения Высших органов государственного аудита зарубежных стран, по проведению совместных и параллельных аудиторских мероприятий, а также ревизионных комиссий областей, городов республиканского значения, столицы по осуществлению совместного (параллельного) аудита;

      обращения физических и юридических лиц по вопросам организации аудиторских мероприятий на определенных объектах государственного аудита, неэффективно расходующих бюджетные средства и активы, либо неэффективной реализации документов Системы государственного планирования, бюджетных инвестиций;

      результаты мониторинга средств массовой информации о нарушениях в ходе формирования и расходования бюджетных средств и активов, реализации документов Системы государственного планирования и бюджетных инвестиций.

      13. Выбор направления аудиторского мероприятия обосновывается по следующим критериям:

      соответствия направления аудиторского мероприятия компетенциям, установленным Законом;

      наличия рисков при формировании и (или) использовании бюджетных средств и активов, а также деятельности объектов государственного аудита, которые потенциально могут приводить к негативным результатам;

      охвату аудитом бюджета планируемого года в соответствии с приоритетными направлениями расходования бюджетных средств и активов;

      необходимости проведения оценки эффективности по итогам промежуточной реализации или на этапе завершения реализации документов Системы государственного планирования, постановки их на утрату введения в эксплуатацию объектов за счет бюджетных средств и активов.

      Приоритетом при выборе объектов государственного аудита необходимо отдавать бюджетным программам, администраторам бюджетных программ, субъектам квазигосударственного сектора и документам Системы государственного планирования, отнесенным к высокой и средней группам рисков.

      14. Внутренний порядок формирования перечня объектов государственного аудита Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) осуществляется в порядке, определенном регламентом Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии).

Параграф 2. Порядок согласования и утверждения Перечня объектов государственного аудита Высшей аудиторской палаты

      15. Высшей аудиторской палатой в срок до 25 октября года, предшествующего планируемому, предварительный проект Перечня объектов государственного аудита, составленный по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам, направляется в уполномоченный орган по внутреннему государственному аудиту (далее – Уполномоченный орган) и ревизионные комиссии.

      16. Высшей аудиторской палатой согласовываются объекты государственного аудита и прогнозные объемы бюджетных средств и активов, охватываемые государственным аудитом, отрабатываются вопросы проведения совместной, параллельной проверки до 20 ноября года, предшествующего планируемому, с ревизионными комиссиями и до 10 ноября года, предшествующего планируемому, с Уполномоченным органом с составлением протокола.

      17. Высшей аудиторской палатой до 20 ноября года, предшествующего планируемому, направляется в Уполномоченный орган и ревизионные комиссии окончательный проект Перечня объектов государственного аудита.

      18. Согласованный проект Перечня объектов государственного аудита до 10 декабря года, предшествующего планируемому, рассматривается и одобряется на заседании Высшей аудиторской палаты.

      19. Внутренний порядок согласования и утверждения Перечня объектов государственного аудита осуществляется в порядке, определенном регламентом Высшей аудиторской палаты.

Параграф 3. Порядок согласования и утверждения Перечня объектов государственного аудита Ревизионными комиссиями

      20. Ревизионной комиссией до 10 ноября года, предшествующего планируемому, согласовываются вопросы проведения совместных, параллельных проверок, осуществляемых Высшей аудиторской палатой и органами государственного аудита и финансового контроля, для включения их в проект Перечня объектов государственного аудита.

      21. Ревизионной комиссией до 5 декабря года, предшествующего планируемому, предварительный проект Перечня объектов государственного аудита по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам направляется в Высшую аудиторскую палату и территориальному подразделению Уполномоченного органа.

      22. Согласованный проект Перечня объектов государственного аудита до 25 декабря года, предшествующего планируемому, рассматривается и одобряется на заседании Ревизионной комиссии.

      23. Внутренний порядок согласования и утверждения Перечня объектов государственного аудита осуществляется в порядке, определенном регламентом Ревизионной комиссии.

Параграф 4. Внесение изменений в Перечень объектов государственного аудита, направление Перечня заинтересованным органам и его размещение

      24. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации приказов об утверждении Перечней объектов государственного аудита, Высшей аудиторской палатой (Ревизионной комиссией), посредством информационной системы электронного документооборота (далее – ИЭДО) и (или) в письменном виде по почте осуществляется их направление:

      приказа об утверждении Перечня объектов государственного аудита Высшей аудиторской палаты - Уполномоченному органу, ревизионным комиссиям, уполномоченному органу в области правовой статистики и специальных учетов;

      приказов об утверждении Перечней объектов государственного аудита Ревизионных комиссий – Высшей аудиторской палате, территориальному подразделению Уполномоченного органа, уполномоченному органу в области правовой статистики и специальных учетов.

      25. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации приказов о внесении изменений (дополнений) в утвержденные Перечни объектов государственного аудита посредством ИЭДО и (или) в письменном виде по почте осуществляется их направление:

      приказа о внесении изменений (дополнений) в Перечень объектов государственного аудита Высшей аудиторской палаты - уполномоченному органу в области правовой статистики и специальных учетов, а также Уполномоченному органу и ревизионным комиссиям;

      приказа о внесении изменений (дополнений) в Перечень объектов государственного аудита Ревизионных комиссий - уполномоченному органу в области правовой статистики и специальных учетов, а также Высшей аудиторской палате и территориальному подразделению Уполномоченного органа.

      26. Высшей аудиторской палатой (Ревизионной комиссией) в течение пяти календарных дней со дня утверждения и внесения изменений (дополнений) осуществляется размещение Перечня объектов государственного аудита на Интернет-ресурсе Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии).

      27. В целях исключения дублирования аудиторских мероприятий на постоянной основе проводится мониторинг изменений перечней объектов органов государственного аудита:

      Высшей аудиторской палатой в отношении перечней объектов Уполномоченного органа и ревизионных комиссий;

      Ревизионными комиссиями в отношении перечней объектов Высшей аудиторской палаты и соответствующих территориальных подразделений Уполномоченного органа.

      28. В течение пяти рабочих дней после утверждения Перечня объектов государственного аудита Высшей аудиторской палатой (Ревизионной комиссией) формируется годовой план проведения заседаний в порядке, определенном регламентом Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии).

      29. По итогам отчетного периода Председателю Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) представляется информация о реализации Перечня объектов государственного аудита.

      30. В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона в Перечень объектов государственного аудита могут быть внесены изменения.

      Основаниями для внесения изменений в Перечень объектов государственного аудита Высшей аудиторской палаты являются поручения Президента Республики Казахстан, и инициатива Председателя Высшей аудиторской палаты.

      Основаниями для внесения изменений в Перечень объектов государственного аудита Ревизионной комиссии являются поручения Президента Республики Казахстан, запросы Высшей аудиторской палаты, основанные на поручениях Администрации Президента Республики Казахстан, решения соответствующих маслихатов и инициатива Председателя Ревизионной комиссии.

      В Перечень объектов органов внешнего государственного аудита и финансового контроля могут вноситься изменения по основаниям, предусмотренным пунктами 52, 81 настоящих Правил.

      31. Внесение изменений в Перечень объектов государственного аудита осуществляется с учетом заявки на проведение аудиторского мероприятия члена Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам (далее – Заявка) и в порядке, определенном регламентом Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии).

Глава 3. Планирование и проведение отдельного государственного аудита

Раздел 1. Планирование отдельного государственного аудита

      32. Подготовка к проведению аудиторского мероприятия является его первоначальным этапом, на котором осуществляются:

      1) формирование группы государственного аудита;

      2) предварительное изучение объектов государственного аудита;

      3) составление программы проведения государственного аудита (далее – Программа аудита), поручения на проведение аудиторского мероприятия, совместной и параллельной проверок (далее – Поручение), являющиеся актами о назначении проверки.

      Аудиторское мероприятие согласно статье 1 Закона может проводиться дистанционно электронным способом посредством применения информационных технологий с учетом:

      1) ввода в промышленную эксплуатацию информационной системы объекта государственного аудита и ее полноценного функционирования;

      2) обеспечения техническим обучением группы государственного аудита по использованию информационной системы объекта государственного аудита;

      3) предоставления группе государственного аудита возможности работы в удаленном доступе.

      При проведении аудиторского мероприятия электронным способом отправка и получение материалов государственного аудита осуществляется с применением информационных технологий посредством электронной цифровой подписи.

      33. Подготовка к проведению отдельного государственного аудита осуществляется в зависимости от типа государственного аудита в соответствии с соответствующим Процедурным стандартом.

Параграф 1. Формирование группы государственного аудита

      34. Непосредственное руководство за проведением аудиторского мероприятия осуществляет член Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии), ответственный за проведение государственного аудита, по закрепленным за ним направлением работы.

      35. Группа государственного аудита формируется до начала проведения предварительного изучения объектов государственного аудита с учетом требований по исключению конфликта интересов членов группы с объектами государственного аудита, согласно Законам Республики Казахстан "О противодействии коррупции", "О государственной службе Республики Казахстан", "О государственном аудите и финансовом контроле".

      36. Формирование группы государственного аудита осуществляется в порядке, определенном регламентом Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии).

      37. Органы внешнего государственного аудита и финансового контроля в пределах своих полномочий, в целях выполнения возложенных на них задач в соответствии с пунктом 8 статьи 18 Закона, могут привлекать экспертов. Привлечение экспертов осуществляется в порядке, предусмотренном 600. Процедурным стандартом внешнего государственного аудита и финансового контроля по привлечению аудиторских организаций и экспертов к проведению государственного аудита и экспертно-аналитических мероприятий, утвержденным нормативным постановлением Счетного комитета от 31 марта 2016 года № 5-НҚ (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 13647).

Параграф 2. Предварительное изучение объектов государственного аудита

      38. Предварительное изучение объектов государственного аудита проводится всеми участниками группы государственного аудита без посещения объекта государственного аудита, за исключением аудиторских мероприятий, осуществляемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан по защите государственных секретов, путем сбора и анализа информации об их деятельности, необходимой для уточнения типа государственного аудита, вида проверки и объектов государственного аудита, объема средств и активов, охватываемых аудиторским мероприятием, сроков проведения государственного аудита, определения вопросов государственного аудита, в том числе актуализации данных, предусмотренных в сведениях о расходовании средств и результатов текущего контроля, проводимого в соответствии со статьей 97 Бюджетного кодекса Республики Казахстан.

      39. В ходе предварительного изучения на основе анализа информации об объекте государственного аудита в зависимости от типа государственного аудита:

      1) осуществляется анализ состояния аудируемой сферы, в том числе государственного управления и (или) отрасли экономики, социально-экономического развития в региональном и (или) страновом разрезе;

      2) определяются базовые показатели, предусмотренные статьей 4 Закона;

      3) определяются специальные показатели, предусмотренные соответствующими процедурными стандартами по типам аудита и методологическими документами;

      4) оцениваются риски - существование каких-либо факторов (действий или событий), оказывающих негативное влияние на формирование и использование бюджетных средств и активов в проверяемой сфере или финансово-хозяйственную деятельность объекта государственного аудита, следствием чего могут быть нарушения и системные недостатки;

      5) изучается степень эффективности внутреннего контроля деятельности объекта государственного аудита;

      6) осуществляется обоснование аудиторской выборки (определение уровня существенности при необходимости) и оценка аудиторского риска.

      40. На стадии предварительного изучения формулируются цели, вопросы и критерии аудиторского мероприятия.

      Критерии аудита эффективности, сформулированные группой государственного аудита на этапе предварительного изучения, письмом за подписью члена Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии), ответственного за аудиторское мероприятие, направляются объекту аудита для обсуждения.

      41. В рамках аудиторского мероприятия аудита эффективности формируется перечень базовых и специальных критериев эффективности (далее – Перечень критериев).

      42. Порядок определения уровня существенности, секторов (сфер), наиболее значимых для государственного аудита, оценки рисков и системы внутреннего контроля объектов государственного аудита, методов проведения аудита определяется в зависимости от типа государственного аудита на основе соответствующих процедурных стандартов по типам аудита и методологических документов.

      43. Группой государственного аудита предварительное изучение деятельности объектов государственного аудита проводится в сроки, предусмотренные Перечнем объектов государственного аудита.

      44. Основанием для проведения предварительного изучения по аудиторским мероприятиям, осуществляемым в соответствии с законодательством Республики Казахстан по защите государственных секретов, является наличие подписанного членом Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии), ответственным за аудиторское мероприятие, Поручения на предварительное изучение, оформляемого согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

      45. Уведомление о проведении предварительного изучения, оформляемое согласно приложению 4 к настоящим Правилам, направляется объекту государственного аудита не позднее дня начала его проведения.

      Объекту государственного аудита направляется требование о предоставлении сведений, документации, информации и материалов (доказательств) по форме, согласно приложению 5 к настоящим Правилам (далее – Требование о предоставлении документов).

      46. Группа государственного аудита в ходе подготовительного этапа к аудиторскому мероприятию:

      1) проводит анализ источников информации для предварительного изучения деятельности объектов государственного аудита;

      2) осуществляет сбор информации из доступных источников, Единой базы данных и направление объектам государственного аудита, должностным, физическим и юридическим лицам в соответствии со статьей 21 Закона Требований о предоставлении документов.

      47. При предварительном изучении объекта государственного аудита группой государственного аудита в обязательном порядке рассматриваются:

      1) аудиторские заключения по результатам аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора и результаты аудита, проводимого в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности и Законом о государственном аудите, по вопросам использования бюджетных средств, кредитов, связанных грантов, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора, государственных и гарантированных государством займов, а также займов, привлекаемых под поручительство государства;

      2) вопросы проведения аудиторского мероприятия (проверки или контроля) органами государственного аудита по цели, периоду, охватываемому государственным аудитом, совпадающими с запланированным государственным аудитом Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссией).

      48. Перечень документов и информации, подлежащих рассмотрению при предварительном изучении, определяется соответствующими процедурными стандартами по типам аудита и методологическими документами.

      49. Если на стадии предварительного изучения выявлен факт проведения государственного аудита на объекте государственного аудита органами государственного аудита по цели, периоду, охватываемому аудиторским мероприятием, совпадающими с аудиторским мероприятием Высшей аудиторской палаты, то группой государственного аудита Высшей аудиторской палаты проводится процедура признания результатов государственного аудита. Признание результатов государственного аудита осуществляется в соответствии с 700. Процедурным стандартом внешнего государственного аудита и финансового контроля по признанию результатов государственного аудита, утвержденным нормативным постановлением Счетного комитета от 31 марта 2016 года № 5-НҚ (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 13647).

      50. В случае признания результатов государственного аудита, проведенного другим органом государственного аудита, аудиторское мероприятие не проводится или проводится с сокращением объемов государственного аудита. Результаты признания учитываются при формировании Программы аудита.

      51. В соответствии с проведенным изучением и анализом имеющихся и полученных данных по итогам предварительного изучения объектов государственного аудита:

      1) производится уточнение типа государственного аудита, вида проверки и объектов государственного аудита, объема средств, активов, периода, охватываемых государственным аудитом, с учетом признания (непризнания) результатов государственного аудита, оценки рисков и результатов аудиторской выборки;

      2) распределяются объекты государственного аудита между государственными аудиторами, при проведении совместной и параллельной проверки – между государственными органами и органами государственного аудита;

      3) определяются объекты встречной проверки;

      4) уточняется состав группы государственного аудита;

      5) определяются ассистенты, эксперты, привлекаемые к проведению государственного аудита, и конкретные вопросы государственного аудита, планируемые для поручения им;

      6) прорабатываются вопросы получения разрешений в случаях проведения государственного аудита на режимных объектах;

      7) составляется перечень документов и информации для осуществления аудиторского мероприятия, с целью включения в Требование по исполнению обязанностей руководителя объекта государственного аудита (должностного лица, с ведома которого осуществляется аудиторское мероприятие);

      8) определяются источники информации, необходимой для проведения запланированного государственного аудита;

      9) группой аудита составляется информация о результатах предварительного изучения объектов государственного аудита по форме, согласно приложению 6 к настоящим Правилам.

      52. Внесение изменений в Перечень объектов государственного аудита осуществляется в порядке, определенном регламентом Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) с соответствующим обоснованием при:

      1) проведении государственного аудита органами государственного аудита и признания их результатов;

      2) изъятии правоохранительными органами правоустанавливающих в том числе первичных документов;

      3) проведении на дату запланированного государственного аудита проверки правоохранительным органом или внепланового аудита другим органом государственного аудита по цели, бюджетным программам и периоду, запланированному аудиторским мероприятием;

      4) передаче объекта аудита в ведение другого уполномоченного органа управления либо административно-территориального изменения;

      5) изменении сроков и объема проводимого аудиторского мероприятия;

      6) в случаях, предусмотренных подпунктами 1), 3) пункта 51 настоящих Правил.

      Решение о внесении изменений в Перечень объектов государственного аудита принимается Председателем Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии).

Параграф 3. Составление Программы аудита и Поручений

      53. На основе предварительного изучения объектов государственного аудита с учетом признания (непризнания) результатов государственного аудита, группой государственного аудита составляется Программа аудита по форме, согласно приложению 7 к настоящим Правилам, Экспертное заключение по итогам признания результатов государственного аудита (в случае проведения процедуры признания).

      54. Программа аудита включает в себя общую информацию об аудиторском мероприятии, а также показатели и вопросы аудита по объектам государственного аудита, направленные на достижение целей аудиторского мероприятия.

      55. Вопросы Программы аудита должны быть направлены на достижение поставленных целей аудиторского мероприятия.

      56. В Программе аудита и Поручении цель аудиторского мероприятия определяется исходя из тематики (наименования аудиторского мероприятия), и типа государственного аудита, предусмотренного Перечнем объектов государственного аудита.

      57. В случае проведения аудита эффективности на нескольких объектах государственного аудита, тип государственного аудита указывается по каждому объекту государственного аудита в зависимости от целей государственного аудита на данном объекте.

      58. Основанием для проведения аудиторского мероприятия является наличие Поручения на проведение аудиторского мероприятия, подписанного членом Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии), ответственным за аудиторское мероприятие, в соответствии с Перечнем объектов государственного аудита. На каждый объект государственного аудита оформляется отдельное Поручение.

      59. Поручение на проведение аудиторского мероприятия и Поручение на проведение встречной (совместной, параллельной) проверки оформляются по форме, согласно приложению 8 к настоящим Правилам.

      60. В целях проведения контроля качества, структурным подразделением, ответственным за проведение государственного аудита не позднее чем за восемь рабочих дней до выхода на объект аудита, в структурное подразделение, ответственное за проведение контроля качества представляются:

      1) информация о результатах предварительного изучения объектов государственного аудита, с приложением экспертного заключения по итогам признания результатов государственного аудита и материалов, подвергнутых признанию (в случае проведения процедуры признания);

      2) проект служебной записки в случае необходимости внесения изменений в Перечень объектов государственного аудита;

      3) проект Программы аудита;

      4) проектная матрица аудиторского мероприятия, составленная в соответствии с Процедурным стандартом внешнего государственного аудита и финансового контроля по проведению аудита эффективности, утвержденным нормативным постановлением Счетного комитета от 31 марта 2016 года № 5-НҚ (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 13647).

      61. Контроль качества проводится в соответствии со статьей 24 Закона в порядке, определенном 750. Процедурным стандартом и Методологическим руководством по его применению.

      62. До выхода на аудиторское мероприятие (основной этап) осуществляется утверждение Программы аудита и подписание Поручения в порядке, определенном регламентом Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии).

      Допускается непосредственное участие члена Ревизионной комиссии в проведении аудиторского мероприятия.

      Участие члена Ревизионной комиссии в проведении аудиторского мероприятия, процедура подписания и утверждения документов на стадии планирования государственного аудита и в ходе проведения аудиторского мероприятия осуществляются в порядке, определенном регламентом Ревизионной комиссии.

      63. Регистрация документов, указанных в пункте 62 настоящих Правил, осуществляется в порядке, определенном регламентом Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии).

      64. При внесении изменений и (или) дополнений в зарегистрированные Поручения принимается новое Поручение с одновременным уведомлением объекта государственного аудита, уполномоченного органа в области правовой статистики и специальных учетов.

      65. Руководителем группы государственного аудита по согласованию с руководителем структурного подразделения ответственного за проведение государственного аудита подготавливается уведомление о проведении аудиторского мероприятия по форме, предусмотренной пунктом 45 настоящих Правил и за подписью члена Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) ответственного за аудиторское мероприятие, не позднее, чем за два рабочих дня до начала основного этапа проведения государственного аудита непосредственно на объекте государственного аудита (за исключением встречной проверки) направляется объекту государственного аудита.

Раздел 2. Проведение отдельного государственного аудита

Параграф 1. Организационные основы проведения аудиторского мероприятия

      66. Перед началом проведения аудиторского мероприятия руководителю объекта государственного аудита предъявляется:

      1) Поручение на проведение аудиторского мероприятия;

      2) идентификационные карты, подтверждающие государственную должность и должностные полномочия уполномоченных на осуществление государственного аудита должностных лиц, либо документы, удостоверяющие их личность;

      3) разрешение на посещение режимных объектов в случаях, установленных законодательством по обеспечению режима секретности в Республике Казахстан;

      4) в случае привлечения независимых экспертов, удостоверения личности привлеченных (независимых) экспертов.

      67. Аудиторское мероприятие осуществляется только лицами, указанными в Поручении.

      68. Началом проведения аудиторского мероприятия является день предъявления Поручения должностному лицу (лицам) объекта государственного аудита.

      69. Руководителю объекта государственного аудита или должностному лицу, с ведома которого осуществляется аудиторское мероприятие, не позднее второго дня со дня предъявления Поручения выставляется Требование по исполнению обязанностей руководителя объекта государственного аудита (должностного лица, с ведома которого осуществляется аудиторское мероприятие), по форме, согласно приложению 10 к настоящим Правилам, подписанное руководителем группы государственного аудита или государственным аудитором.

      70. Требование по исполнению обязанностей руководителя объекта государственного аудита направляется через Канцелярию объекта аудита, где первый экземпляр остается в Канцелярии объекта государственного аудита, а второй экземпляр, с отметкой о его принятии остается у государственного аудитора и прилагается к проекту Аудиторского отчета.

      71. В ходе осуществления аудиторского мероприятия для получения дополнительных документов, материалов, информации, объекту государственного аудита направляется дополнительное Требование по исполнению обязанностей руководителя объекта государственного аудита, оформляемое в соответствии с пунктами 69 и 70 настоящих Правил.

      При проведении встречной проверки допускается выставление объекту государственного аудита дополнительного Требования по исполнению обязанностей руководителя, оформляемого в соответствии с пунктами 69 и 70 настоящих Правил.

      72. В случае отказа должностными лицами объекта государственного аудита в допуске на объект государственного аудита и (или) при воспрепятствовании проведению аудиторского мероприятия государственным аудитором не позднее второго дня составляется акт по факту отказа в допуске на объект государственного аудита по форме, согласно приложению 11 к настоящим Правилам и протокол об административном правонарушении на основании и в порядке, предусмотренном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее – КоАП).

      73. В случае, предусмотренном пунктом 72 настоящих Правил, руководитель группы государственного аудита письменно, посредством электронной почты (факсом), почтовой связью и (или) нарочно в течение одного рабочего дня информирует о данных фактах члена Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии), ответственного за аудиторское мероприятие, который принимает меры по их устранению.

      74. При неустранении объектом государственного аудита обстоятельств, препятствующих проведению государственного аудита, член Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии), ответственный за аудиторское мероприятие, в течение двух рабочих дней готовит ходатайство Председателю Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) о приостановлении аудиторского мероприятия до полного устранения причин, препятствующих проведению государственного аудита.

      75. Решение о приостановлении аудиторского мероприятия выносится в виде приказа Председателя Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) с одновременным уведомлением объекта государственного аудита, уполномоченного органа в области правовой статистики и специальных учетов.

      При возобновлении аудиторского мероприятия выписывается новое Поручение.

      76. Членам Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии), а также иным работникам запрещается осуществлять должностные обязанности, связанные с проведением и (или) сопровождением аудиторских мероприятий, в случае конфликта интересов, предусмотренного пунктом 1 статьи 38 Закона.

      Урегулирование конфликта интересов осуществляется путем реализации мер, принимаемых в соответствии с законодательствами о противодействии коррупции, государственной службе Республики Казахстан, а также государственном аудите и финансовом контроле, направленных на предотвращение и разрешение конфликта интересов, принятие взаимоприемлемых для Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) и работников Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) решений по нему.

      Способы урегулирования конфликта интересов работников Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии):

      добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) от участия в аудиторском мероприятии, в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

      отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии).

      Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является исчерпывающим.

      77. Проведение аудиторского мероприятия осуществляется в соответствии с режимом работы и распорядком дня объекта государственного аудита и не должно препятствовать его деятельности.

      78. На информационном стенде или месте, доступном для всеобщего обозрения работников объекта государственного аудита, размещается информация о проведении аудиторского мероприятия работниками Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии), а также объявление о телефоне доверия Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) по форме согласно приложению 12 к настоящим Правилам.

      79. Если на объекте государственного аудита выявлен факт проведения государственного аудита органом государственного аудита по цели, периоду и вопросам, указанным в Программе аудита, охватываемому аудиторским мероприятием, совпадающий с проводимым аудиторским мероприятием, то государственными аудиторами проводится процедура признания результатов государственного аудита в порядке, определенном статьей 19 Закона и Процедурным стандартом внешнего государственного аудита и финансового контроля по признанию результатов государственного аудита, утвержденным нормативным постановлением Счетного комитета от 31 марта 2016 года № 5-НҚ (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 13647).

      80. В случае непризнания результатов государственного аудита, проведенного органом государственного аудита, аудиторское мероприятие на данных объектах государственного аудита проводится в соответствии с Программой аудита.

      81. При изменении объема государственного аудита в случае признания результатов государственного аудита, проведенного органом государственного аудита в Перечень объектов государственного аудита, Программу аудита, вносятся изменения.

      82. В случае изъятия документов на объекте государственного аудита правоохранительными органами, отказа экспертов в проведении государственного аудита, признания результатов государственного аудита, длительного отсутствия государственного аудитора, члена аудиторской группы, связанного с нетрудоспособностью, Поручение отменяется членом Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии), ответственным за аудиторское мероприятие, или должностным лицом его подписавшим, путем заверения своей подписью штампа с текстом "Поручение отменено", которое проставляется в верхнем правом углу зарегистрированного Поручения при наличии подписи руководителя группы государственного аудита, руководителей подразделений, ответственных за проведение государственного аудита, правовое обеспечение, согласовавших его отмену. На оборотной стороне Поручения (на уровне оттиска штампа) указываются причины отмены и дата принятия такого решения.

      83. В случае если государственным аудитором завершено аудиторское мероприятие до сроков, указанных в поручении, то государственным аудитором представляется подписанная информация о результатах государственного аудита по его вопросам, закрепленным в Программе аудита, руководителю группы аудита, а в его отсутствии государственному аудитору, находящемуся на объекте аудита, которая будет являться приложением к аудиторскому отчету и основанием для включения его результатов в аудиторский отчет.

      84. При возникновении в ходе аудиторского мероприятия вопросов, не охваченных Программой аудита, но необходимых для полного изучения, государственный аудитор, по согласованию с руководителем группы государственного аудита и с руководителем структурного подразделения, ответственного за проведение аудита, информирует в письменном виде члена Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии), ответственного за аудиторское мероприятие.

      85. В случае признания целесообразности проведения аудиторского мероприятия, по неохваченным, Программой аудита вопросам, член Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии), ответственный за аудиторское мероприятие, дает государственному аудитору соответствующее поручение, с внесением дополнений в Программу аудита. Материалы, по неохваченным, Программой аудита вопросам, предоставляются объектом государственного аудита на основании Требования о предоставлении документов, направленного государственным аудитором, осуществляющим аудиторское мероприятие.

      86. При необходимости продления срока проведения государственного аудита, в том числе в случаях, предусмотренных пунктами 79 и 85 настоящих Правил, срок продлевается не менее чем за один рабочий день до его окончания Председателем Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) по письменному ходатайству члена Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии), ответственного за аудиторское мероприятие по согласованию с руководителями структурных подразделений, ответственных за планирование и контроль качества, с внесением соответствующих изменений в Заявку.

      При продлении срока проведения аудиторского мероприятия выписывается Поручение о продлении аудиторского мероприятия, оформленное по форме согласно приложению 9 к настоящим Правилам и предъявляется объекту государственного аудита.

      87. Внесение изменений и (или) дополнений в Программу аудита в ходе проведения аудиторского мероприятия осуществляется по основаниям, предусмотренным пунктами 51, 52, 81 - 85 настоящих Правил в порядке, определенном регламентом Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии).

      88. При осуществлении аудиторского мероприятия проводится сбор, анализ фактических данных, в том числе полученных от третьих лиц, необходимых для формирования аудиторских доказательств, в соответствии с поставленной целью и вопросами аудиторского мероприятия.

      Собранные в ходе проведения аудиторского мероприятия аудиторские доказательства являются обоснованием выявленных у объекта государственного аудита нарушений правовых актов, актов объекта государственного аудита, пробелов и коллизий в законодательстве, системных недостатков.

      89. Государственные аудиторы (ассистенты, эксперты, привлекаемые к проведению государственного аудита) для подтверждения достоверности и (или) сбора аудиторских доказательств на предмет фактической поставки товаров, оказания услуг и выполнения определенных видов (объемов) работ, в том числе приобретенных за счет субсидий, грантов, целевых вкладов, займов, кредитов совместно с лицом, уполномоченным руководителем объекта государственного аудита, на основе применения аудиторских процедур проводят контрольный обмер, осмотр (далее – контрольный обмер (осмотр)) по всем позициям, охваченным аудиторской выборкой.

      Руководство объекта государственного аудита в письменной форме не менее, чем за один рабочий день до начала проведения контрольного обмера (осмотра) уведомляется о необходимости обеспечить участие представителей заказчика и (или) поставщика (подрядчика), получателей субсидий, грантов, целевых вкладов, займов, кредитов и задействованных лиц с контрольно-измерительными приборами, необходимыми для проведения полноценного контрольного обмера (осмотра).

      90. По итогам контрольного обмера (осмотра) оформляется акт контрольного обмера (осмотра) по форме, согласно приложению 13 к настоящим Правилам, в двух экземплярах, которые подписываются в день его завершения. Один экземпляр подписанного акта остается у государственного аудитора, а второй экземпляр – передается объекту государственного аудита. Результаты контрольного обмера (осмотра) в обязательном порядке отражаются государственным аудитором в Аудиторском отчете, составляемом на основном объекте государственного аудита.

      91. В случае отказа от подписания акта контрольного обмера (осмотра) со стороны представителей объекта государственного аудита (заказчика) и (или) поставщика (подрядчика), делается отметка об отказе в подписании. При наличии соответствующих оснований (аудиторских доказательств), подтверждающих результаты проведенного контрольного обмера, отказ от подписания акта контрольного обмера (осмотра) со стороны объекта государственного аудита (заказчика) и (или) поставщика (подрядчика) не является обоснованием для отказа включения результатов обмера (осмотра) в Аудиторский отчет.

Параграф 2. Составление и оформление Аудиторских отчетов

      92. По результатам аудиторского мероприятия, проведенного органами внешнего государственного аудита и финансового контроля, по каждому из подвергнутых государственному аудиту объектов, на бланке строгой отчетности, в соответствии с приложением 14 к настоящим Правилам, оформляются:

      1) аудиторский отчет – документ, составленный непосредственно проводившими аудиторское мероприятие государственными аудиторами, содержащий результаты проведенного аудита эффективности и (или) аудита соответствия за определенный период времени, по форме согласно приложению 15 к настоящим Правилам;

      2) аудиторский отчет по финансовой отчетности – документ, составленный непосредственно проводившими аудиторское мероприятие государственными аудиторами, содержащий выраженное в письменной форме мнение о достоверности финансовой отчетности, а также соответствии порядка ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности требованиям, установленным законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Республике Казахстан по форме согласно приложению 19 к настоящим Правилам.

      93. Аудиторский отчет составляется в соответствии с перечнем вопросов Программы аудита. Содержание отчетов должно быть систематизированным и исключать повторы, быть кратким, логичным и доступным для восприятия.

      94. Выявленные нарушения и системные недостатки описываются объективно и точно, с указанием необходимых ссылок на реквизиты оригиналов документов, подтверждающих достоверность записей в Аудиторском отчете. Выявленные нарушения описываются с указанием статей, пунктов и подпунктов нормативных правовых актов, положения которых нарушены, а также актов объектов государственного аудита, принятых для их реализации. Если по вопросу аудиторского мероприятия, за исключением вопросов аналитического характера, не установлено нарушений и системных недостатков, государственным аудитором:

      1) в Аудиторском отчете отражаются краткая информация по вопросу Программы аудита, отсутствие выявленных системных недостатков и нарушений;

      2) к Аудиторскому отчету прилагается перечень подвергнутых государственному аудиту (проверке) документов с указанием их реквизитов.

      95. Каждый факт нарушения, а также выявленные системные недостатки и пробелы законодательства нумеруются и фиксируются отдельным пунктом (пункт 1., пункт 2. и так далее) в последовательном порядке с описанием характера и вида нарушения, в том числе предусмотренных в Классификаторе нарушений, выявляемых на объектах государственного аудита и финансового контроля, утвержденном приказом Председателя Счетного комитета от 25 ноября 2022 года № 158-н/қ. Однородные нарушения группируются и отражаются в одном пункте.

      В описании нарушения делается ссылка на документы, подтверждающие нарушения.

      В пункте фиксируемого финансового нарушения необходимо указать должностных лиц объекта государственного аудита, в компетенцию и полномочия которых входило рассмотрение вопросов, по которым в ходе проведения аудиторского мероприятия выявлено нарушение, с приложением подтверждающих документов.

      В Аудиторском отчете отражаются системные недостатки, которые создают условия для возможного допущения нарушений и требуют внесения изменений и/или дополнений в законодательство.

      96. К проекту Аудиторского отчета (к Аудиторскому отчету) прилагаются следующие аудиторские доказательства, являющиеся его неотъемлемой частью:

      1) требование по исполнению обязанностей руководителя объекта государственного аудита;

      2) текущая ситуация в отрасли, в том числе проблемные вопросы и системные недостатки отрасли (в случае выявления дополнительных фактов, неохваченных на этапе предварительного изучения);

      3) таблица системных недостатков, выявленных в ходе проведения аудиторского мероприятия (при наличии) (далее – Таблица системных недостатков), подписанная государственными аудиторами и составленная по форме, согласно приложению 16 к настоящим Правилам;

      4) реестр выявленных нарушений по результатам аудиторского мероприятия (далее – Реестр), подписанный государственными аудиторами и составленный по форме, согласно приложению 17 к настоящим Правилам;

      5) подлинники или заверенные в установленном порядке копии документов, таблицы, а также при наличии справки, фотографии, иллюстрирующие факты нарушений;

      6) письменные объяснения лиц по допущенным нарушениям, исходя из функциональных и должностных обязанностей;

      7) акты контрольных обмеров (осмотров) (в том числе акты результатов инвентаризации основных средств и товарно-материальных ценностей (при их составлении);

      8) заключения исследований (испытаний), экспертиз, копии протоколов, документы или их копии, связанные с результатами аудиторского мероприятия (в случае их составления);

      9) заключения экспертов (в случае привлечения);

      10) результаты анкетирования населения с точки зрения удовлетворенности получателей государственных услуг (при наличии);

      11) документы (копии), подтверждающие факт оплаты (в случае возмещения (восстановления) средств в ходе аудиторского мероприятия):

      платежные поручения (счета к оплате, квитанции, чеки);

      ведомости, ордера, наряды;

      акты выполненных работ, поставки товаров и оказанных услуг;

      12) аналитические материалы и материалы, подтверждающие факт нарушения и системного недостатка в деятельности объекта государственного аудита;

      13) экспертные заключения по итогам непризнания результатов государственного аудита на соответствие стандартам государственного аудита и финансового контроля (в случае проведения процедуры признания);

      14) письмо-представление объекта аудита о полноте и достоверности информации и документов, представленных в ходе проведения аудиторского мероприятия по форме, согласно приложению 18 к настоящим Правилам;

      15) акты сверок по взаиморасчетам.

      97. Документы, указанные в пункте 96 настоящих Правил предоставляются в электронном формате (в случае если сбор осуществлен из общедоступных источников либо посредством официальных информационных систем), за исключением документов, указанных в подпунктах 1), 3), 4), 6), 7), 9), 13) и 14) пункта 96 настоящих Правил и аудиторских доказательств, имеющих признаки административного и уголовного правонарушений.

      98. Копии документов, прилагаемые к Аудиторскому отчету, заверяются подписями уполномоченных должностных лиц, печатью или штампом объекта государственного аудита (при наличии). В Аудиторском отчете указываются ссылки на его приложения с отражением их порядкового номера, количества листов по каждому приложению в отдельности.

      99. Не допускается включение в Аудиторский отчет фактов, выводов, не подтвержденных соответствующими документами.

      100. Отсутствие документов, подтверждающих изложенные в Аудиторском отчете нарушения, ссылки на которые зафиксированы в Аудиторском отчете, а также невозможность их восполнения является основанием для не включения их в Аудиторское заключение.

      101. В случае отсутствия на объекте государственного аудита документов, подтверждающих обоснованность оплаты объектом государственного аудита товаров, работ или услуг, а также неисполнения или ненадлежащего исполнения предусмотренных законодательством Республики Казахстан требований, обязанностей, должностные лица объекта государственного аудита представляют государственным аудиторам по их запросу соответствующие письменные объяснения.

      102. Проект аудиторского отчета составляется и подписывается государственными аудиторами, проводившими аудиторское мероприятие.

      103. Проект аудиторского отчета, подписанный государственными аудиторами, Реестр, таблица и приложения (при наличии) в срок не позднее следующего рабочего дня после завершения аудиторского мероприятия на объекте государственного аудита направляются в Высшую аудиторскую палату (Ревизионную комиссию) в порядке, определенном их регламентами.

      104. По проектам аудиторских отчетов (аудиторским отчетам), таблицам системных недостатков и Реестрам, приложенным к ним, проводится процедура контроля качества и юридическая экспертиза в порядке, определенном 750 Процедурным стандартом, а также Методологическим руководством по применению данного стандарта, а также Регламентом Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии).

      Процедура контроля качества по проектам аудиторских отчетов (аудиторским отчетам), таблиц системных недостатков и Реестров, приложенных к ним, осуществляется структурным подразделением, ответственным за проведение государственного аудита (структурным подразделением, определенным регламентом Ревизионной комиссии), юридическая экспертиза – структурным подразделением, ответственным за правовое обеспечение.

      105. По результатам контроля качества и юридической экспертизы аудиторский отчет подписывается в двух экземплярах государственным аудитором, проводившим аудиторское мероприятие, один из которых остается в Высшей аудиторской палате (Ревизионной комиссии), второй экземпляр направляется объекту государственного аудита в порядке, определенном регламентом Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии).

      106. При несогласии с результатами аудиторского мероприятия, руководством объекта государственного аудита письменные возражения к Аудиторскому отчету представляются в орган внешнего государственного аудита и финансового контроля в срок не более десяти рабочих дней со дня направления объекту государственного аудита подписанного Аудиторского отчета.

      Не подлежат рассмотрению возражения к Аудиторскому отчету, поступившие по истечении вышеуказанного срока.

      107. По результатам рассмотрения возражений к Аудиторскому отчету в адрес объекта государственного аудита направляется мотивированный ответ с указанием принятых и непринятых доводов по каждому пункту возражения в порядке, определенном регламентом Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии). Пояснения, представленные объектом государственного аудита на Аудиторский отчет, принимаются во внимание без подготовки ответа на них.

      108. Перепроверка результатов государственного аудита осуществляется на основании служебной записки на имя Председателя Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии), за подписью члена Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии), ответственного за аудиторское мероприятие, согласованной с руководителями структурного подразделения, ответственного за проведение аудита, правовое обеспечение, в случаях:

      1) поступления обоснованной жалобы по вопросам аудита;

      2) конфликта интересов при проведении государственного аудита и финансового контроля;

      3) неполноты раскрытия вопросов Программы аудита, не позволяющей достичь цель аудиторского мероприятия.

      По решению Председателя Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) назначается перепроверка на объекте государственного аудита в порядке, предусмотренном Параграфом 3 Раздела 1 и Разделом 2 настоящих Правил.

Параграф 3. Составление и оформление Аудиторских заключений, Предписаний

      109. По результатам государственного аудита, проведенного органом внешнего государственного аудита и финансового контроля, оформляется Аудиторское заключение, являющееся документом, составляемым на основании Аудиторских отчетов, содержащих выводы и рекомендации, и утверждаемым постановлением Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии).

      110. По результатам проведенного аудиторского мероприятия с учетом юридического заключения, вынесенного по результатам юридической экспертизы проектов Аудиторских отчетов, результатов (материалов) перепроверки аудиторского мероприятия с выездом на место (в случае ее проведения) структурное подразделение ответственное за проведение государственного аудита совместно с руководителем и группой аудита, привлеченными экспертами, под руководством члена Высшей аудиторской палаты, ответственного за аудиторское мероприятие (член Ревизионной комиссии, ответственный за аудиторское мероприятие), после направления подписанного Аудиторского отчета последнему объекту государственного аудита, готовит проекты Аудиторского заключения, Сводной таблицы системных недостатков, выявленных в ходе аудиторского мероприятия (далее – Сводная таблица), Сводного реестра выявленных нарушений по результатам государственного аудита (далее – Сводный реестр) и Предписаний для устранения выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан и (или) причин, условий, способствующих им, а также принятия мер ответственности, предусмотренных законами Республики Казахстан, к лицам, допустившим эти нарушения.

      111. Проекты Аудиторского заключения, Сводного реестра, Сводной таблицы, Постановления и Предписания структурным подразделением, ответственным за проведение государственного аудита Высшей аудиторской палаты (руководителем группы государственного аудита Ревизионной комиссии) направляются в структурные подразделения, ответственные за контроль качества и правовое обеспечение.

      Юридическая экспертиза по проектам Аудиторского заключения, Сводного реестра, Сводной таблицы, Постановления и Предписания проходит в течение трех рабочих дней, с последующим направлением заключения члену Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии), ответственному за аудиторское мероприятие, в структурные подразделения, ответственные за контроль качества и проведение государственного аудита.

      Контроль качества проводится по проектам Аудиторского заключения, Сводной таблицы, Сводного реестра, Предписания и Постановления в течение трех рабочих дней со дня поступления, в порядке, определенном 750. Процедурным стандартом.

      112. Проекты Предписания, Сводной таблицы и Сводного реестра после проведения процедуры контроля качества направляются за подписью члена Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии), ответственного за аудиторское мероприятие, объекту государственного аудита и заинтересованным сторонам для рассмотрения не позднее пяти рабочих дней до проведения заседания Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии).

      При несогласии с проектами Предписания, Сводной таблицы и Сводного реестра объектом государственного аудита и заинтересованными сторонами в Высшую аудиторскую палату (Ревизионную комиссию) представляются письменные возражения в срок не более двух рабочих дней со дня их получения.

      Проекты Аудиторского заключения, Сводной таблицы, Сводного реестра и Предписания направляются за подписью члена Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии), ответственного за аудиторское мероприятие объекту государственного аудита с целью подготовки к заседанию Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) не позднее двух рабочих дней до проведения заседания Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии).

      Проекты Аудиторского заключения, Сводной таблицы, Сводного реестра, Постановления и Предписания выносятся на заседание Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) с учетом рассмотрения возражений объектов государственного аудита и заинтересованных сторон.

      113. Аудиторское заключение состоит из вводной, основной (аналитической), итоговой частей и оформляется по форме, согласно приложению 20 к настоящим Правилам.

      114. Сводный реестр составляется по форме, согласно приложению 17 к настоящим Правилам, и является приложением к Аудиторскому заключению.

      115. В итоговой части Аудиторского заключения отражаются принятые меры в ходе государственного аудита, выводы по результатам государственного аудита, рекомендации и поручения по результатам государственного аудита.

      116. Установленные факты нарушений, системных недостатков, указанные в Аудиторском отчете и подтвержденные документами, контролем качества отражаются в Сводном реестре и Сводной таблице.

      117. В Аудиторском заключении указывается общая сумма установленных нарушений норм законодательства Республики Казахстан, а также актов субъектов квазигосударственного сектора, принятых для их реализации, в том числе суммы:

      1) финансовых нарушений;

      2) неэффективного использования бюджетных средств, активов;

      3) неэффективного планирования бюджетных средств, активов;

      4) нарушений актов субъектов квазигосударственного сектора, принятых для реализации норм законодательства Республики Казахстан.

      По процедурным нарушениям и системным недостаткам указывается их количество.

      118. Не допускается включение в Аудиторское заключение фактов нарушений с нерассмотренными возражениями объекта государственного аудита в установленном настоящими Правилами порядке.

      119. Аудиторское заключение является основой для подготовки проекта Предписания Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии).

      120. Предписание Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) содержит реквизиты, установленные законодательством о правовых актах.

      121. На заседании Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) рассматриваются итоги проведенного аудиторского мероприятия. Аудиторское заключение, Предписания принимаются по итогам заслушанной информации члена Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии), ответственного за аудиторское мероприятие, и представителей объектов государственного аудита.

      На заседании Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) заслушивается информация руководителя структурного подразделения, ответственного за правовое обеспечение при наличии разногласий по вопросам правового сопровождения проекта Аудиторского заключения.

      122. В случае, если в ходе заседания Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) по итогам аудиторских мероприятий объект государственного аудита инициирует перенос сроков исполнения порученческих пунктов или какие-либо корректировки проекта Предписания Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии), в протоколе заседания указываются инициатор, основание и принятое решение.

      В случае, если корректировка проекта Предписания Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) касается перенаправления порученческих пунктов другим заинтересованным сторонам, направление им проекта Предписания и его рассмотрение осуществляется после заседания Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) в порядке, определенном пунктом 112 настоящих Правил.

      123. Заседания по аудиторским мероприятиям, имеющим секретный характер, проводятся с соблюдением требований, установленных законодательством Республики Казахстан по защите государственных секретов.

      124. Аудиторское заключение и Предписания по итогам совместного аудиторского мероприятия, проведенного с государственными органами, принимаются после обсуждения информации на заседании Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) с участием представителей такого органа.

      125. Аудиторское заключение утверждается Постановлением Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии).

      126. Постановление содержит:

      1) решение об утверждении Аудиторского заключения, подготовленного по итогам проведенного аудиторского мероприятия;

      2) решение о передаче Аудиторского заключения или извлечения из него Правительству Республики Казахстан и (или) местному исполнительному органу области (города областного значения района) и (или) соответствующему маслихату, консультативно-совещательному органу;

      3) решение о передаче материалов в правоохранительные органы в соответствии с подпунктом 3-1) пункта 2 статьи 5 Закона и пунктом 160 настоящих Правил;

      4) решение о направлении Предписаний.

      127. Предписания с приложением Аудиторского заключения и Сводного реестра или выписки из Аудиторского заключения и Сводного реестра, за подписью члена Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии), ответственного за аудиторское мероприятие, направленные руководителям государственных органов и организаций, подлежат рассмотрению в указанные сроки.

      128. Постановление и Аудиторское заключение в полном объеме также могут направляться:

      Высшей аудиторской палатой - в Администрацию Президента Республики Казахстан, Правительство Республики Казахстан и правоохранительные органы;

      Ревизионными комиссиями - в местные исполнительные органы области (города областного значения, района), соответствующий маслихат и правоохранительные органы.

      Рекомендации Правительству Республики Казахстан, местным исполнительным органам, изложенные в Аудиторском заключении, направляются Премьер-Министру Республики Казахстан, соответствующим акимам письмом, подписываемым Председателем Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии), с приложением заверенных печатью копий Постановления и Аудиторского заключения.

      129. Органы внешнего государственного аудита и финансового контроля представляют в уполномоченный орган в области правовой статистики и специальных учетов электронный информационный учетный документ – талон-уведомление в течение трех рабочих дней после утверждения Аудиторского заключения в соответствии с Законом.

Раздел 3. Особенности проведения встречной проверки, а также совместной и параллельной проверок, проводимых Высшей аудиторской палатой с высшими органами государственного аудита

Параграф 1. Осуществление встречной проверки

      130. В ходе предварительного изучения деятельности основных объектов государственного аудита определяются возможные объекты встречной проверки, которые включаются в Программу аудита.

      Если в ходе проведения аудиторского мероприятия возникли основания для проведения встречной проверки, то в Программу аудита вносятся соответствующие дополнения.

      131. Для проведения встречной проверки на каждый объект государственного аудита оформляется отдельное Поручение на проведение встречной проверки по форме, предусмотренной пунктом 44 настоящих Правил и при необходимости предъявляется Требование в соответствии с пунктом 45 настоящих Правил.

      132. При оформлении результатов встречной проверки из формы Аудиторского отчета исключаются следующие разделы: тип государственного аудита, сведения о результатах предыдущего государственного аудита.

      133. Аудиторский отчет составляется и подписывается в двух экземплярах государственными аудиторами и привлекаемыми экспертами, проводившими встречную проверку.

      Первый экземпляр Аудиторского отчета в срок не позднее следующего рабочего дня после завершения встречной проверки, в соответствии с пунктом 103 настоящих Правил, направляется в Высшую аудиторскую палату (Ревизионную комиссию), по которому в соответствии со статьей 24 Закона проводится процедура контроля качества.

      Второй экземпляр Аудиторского отчета в день завершения встречной проверки регистрируется в системе учета входящей корреспонденции объекта государственного аудита либо направляется почтой с уведомлением.

      134. В случае проведения встречной проверки его результаты в обязательном порядке отражаются государственным аудитором в Аудиторском отчете, составляемом на основном объекте государственного аудита.

Параграф 2. Осуществление совместной и параллельной проверок, проводимых Высшей аудиторской палатой с высшими органами государственного аудита стран

      135. Правовой основой участия Высшей аудиторской палаты в совместных или параллельных проверках с высшими органами государственного аудита стран являются Лимская декларация руководящих принципов контроля, решения, принятые в рамках Международной организации высших органов аудита (ИНТОСАИ), Европейской организации высших органов аудита (ЕВРОСАИ), Азиатской организации высших органов аудита (АЗОСАИ), Организации высших органов аудита стран экономического сотрудничества (ЭКОСАИ), Совета руководителей высших органов финансового контроля государств – участников Содружества Независимых Государств, Договора о Евразийском Экономическом Союзе (ЕАЭС), соглашений о сотрудничестве Высшей аудиторской палаты с высшими органами государственного аудита стран, Закон и настоящие Правила.

      136. Мероприятия совместной и параллельной проверки с высшими органами государственного аудита стран предусматриваются на этапе формирования проекта Перечня объектов государственного аудита.

      137. Совместная проверка проводится Высшей аудиторской палатой с высшими органами государственного аудита стран на двусторонней или многосторонней основе по общей теме, Программе проверки и в согласованные сроки.

      138. Параллельная проверка проводится Высшей аудиторской палатой с высшими органами государственного аудита стран по взаимному соглашению, самостоятельно по согласованным вопросам и срокам проведения с последующим обменом его результатами.

      139. Совместная или параллельная проверка с высшими органами государственного аудита стран проводится при государственном аудите использования средств республиканского бюджетов, бюджетных инвестиций, направляемых на совместное долевое финансирование отдельных объектов, находящихся на территории стран - участников, и в случаях, предусмотренных межгосударственными договорами и соглашениями Республики Казахстан.

      140. Для проведения совместной или параллельной проверки структурными подразделениями, ответственными за проведение государственного аудита, координацию внешних связей, под руководством члена Высшей аудиторской палаты, ответственного за аудиторское мероприятие, за два месяца до начала проведения проверки проводится работа по обмену с одним или несколькими высшими органами государственного аудита стран информацией, в которой определяются:

      1) цель, задачи и вопросы проверки;

      2) объекты проверки;

      3) сроки проведения проверки;

      4) лица, ответственные за проведение проверки;

      5) условия и вопросы участия каждого высшего органа государственного аудита, исходя из их функций и аудиторских полномочий, определенных национальным законодательством, соглашениями о сотрудничестве;

      6) обязательства высших органов государственного аудита в части финансирования работ, связанных с проведением проверки;

      7) порядок обмена информацией и оформления результатов проверки, в том числе форма итогового документа;

      8) порядок подготовки и принятия решений по результатам аудиторских мероприятий;

      9) порядок мониторинга (контроля) за исполнением принятых решений по результатам аудиторских мероприятий.

      141. Структурное подразделение ответственное за координацию внешних связей совместно со структурным подразделением ответственным за проведение государственного аудита под руководством члена Высшей аудиторской палаты, ответственного за аудиторское мероприятие после обмена информацией с высшим органом государственного аудита страны сотрудничества проводит работу по подготовке проектов соглашения о проведении совместной (параллельной) проверки (далее – Соглашение) и Программы проверки.

      142. После прохождения проекта Программы проверки контроля качества, структурным подразделением ответственным за координацию внешних связей, совместно со структурным подразделением ответственным за проведение государственного аудита проекты Соглашения и Программы проверки направляются на согласование в высший орган государственного аудита страны сотрудничества не позднее двадцати рабочих дней до начала проведения проверки. В ходе согласования в Соглашение и Программу проверки при необходимости вносятся корректировки.

      143. Проекты Соглашения и Программы проверки, согласованные с высшим органом государственного аудита страны сотрудничества, визируется ответственным членом Высшей аудиторской палаты, руководителями структурных подразделений, ответственных за проведение государственного аудита, правовое обеспечение, контроль качества, координацию внешних связей, и вносится на подпись Председателю Высшей аудиторской палаты.

      Соглашение и Программа совместной проверки направляются для утверждения высшему органу государственного аудита страны сотрудничества не позднее семи рабочих дней до начала проверки.

      144. Работники Высшей аудиторской палаты, входящие в состав группы совместной проверки, при проведении проверки на территории страны пребывания, должны руководствоваться законодательством, правилами проведения государственного аудита страны пребывания, а также утвержденными Соглашением и Программой совместной проверки.

      145. В целях качественного проведения совместной (параллельной) проверки, член Высшей аудиторской палаты, ответственный за проверку, организует взаимодействие Высшей аудиторской палаты с высшим органом государственного аудита страны сотрудничества в виде:

      1) совещаний с обсуждением вопросов, возникающих в ходе осуществления совместной (параллельной) проверки;

      2) консультаций;

      3) обмена методическими и аналитическими документами, информацией.

      146. При проведении совместной проверки на территории Республики Казахстан Аудиторский отчет оформляется на бланке Высшей аудиторской палаты по количеству экземпляров, равному количеству участвующих в совместной проверке высших органов государственного аудита стран, с учетом одного экземпляра для объекта проверки.

      К Аудиторскому отчету прилагается Таблица системных недостатков, Реестр выявленных нарушений по результатам совместной или параллельной проверки, подписанные работниками, проводившими проверку.

      147. При проведении параллельной проверки Аудиторские отчеты составляются в соответствии с национальным законодательством высших органов государственного аудита – участников параллельной проверки.

      148. Аудиторское заключение по результатам параллельной или совместной проверки составляется в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами.

      149. Аудиторское заключение Высшей аудиторской палаты об итогах параллельной или совместной проверки рассматривается и принимается на заседании Высшей аудиторской палаты в соответствии с порядком, установленным в разделе 3 настоящих Правил, если иное не предусмотрено Соглашением.

      150. Высшие органы государственного аудита стран - участниц параллельной проверки обмениваются копиями утвержденных Аудиторских отчетов, принятых по его результатам.

      151. В Соглашении о проведении совместной (параллельной) проверки может быть предусмотрена подготовка совместного итогового документа по итогам проведенного совместной (параллельной) проверки.

      152. Для реализации Соглашения при необходимости предусматривается проведение совместных заседаний, принятие совместных решений высших органов государственного аудита по результатам проведенного ими совместной (параллельной) проверки.

Глава 4. Финансовый контроль

Параграф 1. Общие положения

      153. В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона органами внешнего государственного аудита и финансового контроля осуществляется финансовый контроль. Меры реагирования финансового контроля установлены пунктом 2 статьи 5 Закона.

      154. Мерами реагирования финансового контроля являются:

      1) вынесение обязательного для исполнения всеми государственными органами, организациями и должностными лицами Предписания об устранении выявленных нарушений и о рассмотрении ответственности лиц, их допустивших;

      2) возбуждение административного производства в пределах компетенции, предусмотренной законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

      3) при выявлении признаков административных правонарушений в действиях должностных лиц объекта государственного аудита передача материалов с соответствующими аудиторскими доказательствами в органы, уполномоченные возбуждать и (или) рассматривать дела об административных правонарушениях;

      4) при неисполнении или ненадлежащем исполнении Предписания объектом государственного аудита передача материалов с признаками уголовного правонарушения с соответствующими аудиторскими доказательствами органа государственного аудита и финансового контроля для принятия процессуального решения в органы уголовного преследования осуществляется через органы прокуратуры.

      При обжаловании результатов государственного аудита и финансового контроля объектом государственного аудита, субъектами предпринимательства и иными лицами, интересы которых затронуты аудиторскими мероприятиями, передача материалов с признаками уголовного правонарушения с соответствующими аудиторскими доказательствами для принятия процессуального решения в органы уголовного преследования осуществляется через органы прокуратуры после соблюдения апелляционного и (или) судебного порядка урегулирования споров;

      5) предъявление иска в суд в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе в целях обеспечения возмещения в бюджет, восстановления путем выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров и (или) отражения по учету выявленных сумм нарушений, не возмещенных (не восстановленных) в добровольном порядке, и исполнения Предписания.

Параграф 2. Предписания об устранении выявленных нарушений и рассмотрении ответственности должностных лиц, их допустивших

      155. Объектам государственного аудита, государственным органам, организациям и должностным лицам направляются Предписания Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) по форме, согласно приложению 21 к настоящим Правилам, с приложением Аудиторского заключения или выпиской из Аудиторского заключения, которые рассматриваются в указанные в них сроки.

      156. Ответственность должностных лиц объекта государственного аудита за невыполнение или ненадлежащее выполнение Предписаний Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) предусмотрена КоАП.

Параграф 3. Составление протокола об административном правонарушении

      157. Если руководителем объекта государственного аудита по истечении сроков, указанных в Требованиях по исполнению обязанностей руководителя объекта государственного аудита и (или) предоставления документов, не выполняются обязанности, предусмотренные в статье 21 Закона, государственный аудитор в день обнаружения, а в случаях, когда требуется дополнительное выяснение обстоятельств административного правонарушения и личности физического лица, в течение трех рабочих дней со дня установления указанных данных составляет в соответствии со статьей 803 КоАП протокол об административном правонарушении на основании статьи 462 КоАП, проект которого согласовывается со структурным подразделением, ответственным за правовое обеспечение, в течение одного рабочего дня со дня его представления в пределах сроков, установленных КоАП.

      158. По административным правонарушениям, выявленным в ходе проведения аудиторского мероприятия, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 160 настоящих Правил, составляется протокол об административном правонарушении в порядке, установленном КоАП.

      159. Протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 216, 219, 233 (частями третьей и четвертой), 235, 236, 237, 247 (частью шестой) КоАП составляют и налагают административные взыскания государственные аудиторы Высшей аудиторской палаты и ревизионных комиссий, в соответствии с КоАП.

      Протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 234-1 КоАП составляют государственные аудиторы Высшей аудиторской палаты и ревизионных комиссий, в соответствии с КоАП.

Параграф 4. Передача материалов в правоохранительные органы или органы, уполномоченные возбуждать и (или) рассматривать дела об административных правонарушениях

      160. Материалы в органы уголовного преследования передаются при неисполнении или ненадлежащем исполнении Предписаний объектами государственного аудита, с признаками уголовного правонарушения с соответствующими аудиторскими доказательствами органа государственного аудита и финансового контроля для принятия процессуального решения через органы прокуратуры.

      При обжаловании результатов государственного аудита и финансового контроля объектом государственного аудита, субъектами предпринимательства и иными лицами, интересы которых затронуты аудиторскими мероприятиями, передача материалов с признаками уголовного правонарушения с соответствующими аудиторскими доказательствами для принятия процессуального решения в органы уголовного преследования осуществляется через органы прокуратуры после соблюдения судебного порядка урегулирования споров, а также объектами государственного аудита с лицами, интересы которых затронуты аудиторскими мероприятиями в судебном порядке.

      Под ненадлежащим исполнением Предписания понимается его неполное исполнение в установленные сроки, либо несвоевременное исполнение.

      Материалы в органы, уполномоченные возбуждать и (или) рассматривать дела об административных правонарушениях передаются в случаях выявления признаков состава административных правонарушений, предусмотренных КоАП, рассмотрение и принятие процессуального решения по которым относится к компетенции органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях.

      Государственные аудиторы для передачи в правоохранительные органы и органы, уполномоченные возбуждать и (или) рассматривать дела об административных правонарушениях, требуют письменные объяснения от лиц, допустивших правонарушения, и снять копии подлинников документов, заверенных подписью должностных лиц или печатью организации, подтверждающих признаки выявленного правонарушения (далее – перечень документов):

      1) документы, непосредственно подтверждающие факт нарушения:

      постановления и Предписания, ответы по их исполнению;

      решения судов, с приложением документов по обжалованию итогов аудита, в случаях обжалований результатов государственного аудита и финансового контроля объектом государственного аудита; фотоматериалы, иллюстрирующие факты нарушений и являющиеся неотъемлемой частью аудиторского отчета;

      акты проведенных исследований (испытаний, контрольных обмеров (осмотров) и так далее);

      заключения экспертизы и негосударственных аудиторских организаций (в случаях проведения);

      письменные объяснения лиц, исходя из функциональных и должностных обязанностей (либо акт об отказе в дачи объяснений), копии документов, удостоверяющих их личность;

      прочие документы, непосредственно подтверждающие факт нарушения;

      2) документы или их копии, содержащие факт операции или действия, в том числе решения:

      акты выполненных работ (акты приема-передачи товаров, оказания услуг, списания, уничтожения);

      приказы, протоколы о государственных закупках, решения государственных органов, организаций, должностных лиц;

      договоры;

      прочие документы или их копии, содержащие факт операции или действия;

      3) документы или их копии, подтверждающие факт оплаты:

      платежные поручения (счета к оплате, квитанции, чеки);

      ведомости, ордера, наряды;

      4) документы или их копии, подтверждающие полномочия должностных лиц:

      уставы, положения, должностные инструкции;

      приказы о назначении (увольнении) должностных лиц, имеющих отношение к выявленным нарушениям;

      5) документы, подтверждающие суммы ущерба государству, интересам юридических лиц с участием государства:

      справки, таблицы, диаграммы;

      расчеты;

      прочие документы или их копии, подтверждающие факт оплаты.

      161. Передача материалов Высшей аудиторской палатой в правоохранительные органы осуществляется в соответствии с Правилами передачи материалов государственного аудита по выявленным правонарушениям при проведении внешнего государственного аудита и финансового контроля, утверждаемыми в соответствии с Положением о Высшей аудиторской палате Республики Казахстан, утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 26 ноября 2022 года № 5.

      Передача материалов Ревизионными комиссиями в правоохранительные органы осуществляется в соответствии с совместными приказами, утвержденными ревизионными комиссиями и правоохранительными органами.

Параграф 5. Предъявление иска в суд в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе в целях обеспечения возмещения в бюджет, восстановления путем выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров и (или) отражения по учету выявленных сумм нарушений, не возмещенных (не восстановленных) в добровольном порядке, и исполнения Предписания

      162. Предъявление исков в суд Высшей аудиторской палатой (Ревизионной комиссией) осуществляется при неисполнении в указанные сроки и отсутствия решения о продлении сроков исполнения порученческих пунктов Предписаний, в том числе содержащих необходимость возмещения в бюджет, восстановления путем выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров и (или) отражения по учету выявленных сумм нарушений, невозмещенных (невосстановленных) в добровольном порядке.

      163. Внутренний порядок работы Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) в рамках предъявления иска в суд осуществляется в порядке, определенном регламентом Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии).

      164. Непосредственное участие в судебном процессе принимает определенный руководством Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) работник структурного подразделения, ответственного за правовое обеспечение, и по согласованию с руководителями соответствующих структурных подразделений, государственный аудитор, проводивший аудиторское мероприятие и работник, осуществлявший контроль исполнения пунктов Предписания.

Глава 5. Осуществление мониторинга и контроля за исполнением рекомендаций, содержащихся в Аудиторском заключении, Предписаний Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии)

Параграф 1. Постановка на контроль рекомендаций, содержащихся в Аудиторском заключении, Предписаний Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) и мониторинг их исполнения

      165. Внутренний порядок постановки на контроль рекомендаций, содержащихся в Аудиторском заключении, Предписаний осуществляется в соответствии с регламентом Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии).

      166. Информацию о результатах рассмотрения рекомендаций, данных в Аудиторском заключении, и об исполнении Предписаний объект государственного аудита и указанные в них лица направляют в Высшую аудиторскую палату (Ревизионную комиссию) в указанные в соответствующих документах сроки с приложением подтверждающих документов.

Параграф 2. Анализ исполнения объектом государственного аудита рекомендаций, содержащихся в Аудиторском заключении, и пунктов Предписания Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии)

      167. Структурное подразделение, ответственное за контроль качества, совместно с членом Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии), ответственным за контроль исполнения данных в аудиторском заключении рекомендаций и направленных для обязательного исполнения Предписаний, на постоянной и системной основе осуществляет контроль и анализ своевременности и полноты:

      1) рассмотрения объектами аудита рекомендаций, данных в Аудиторском заключении, в том числе информации о результатах рассмотрения и подтверждающих документов об их рассмотрении и принятии решения;

      2) исполнения порученческих пунктов Предписаний, в том числе информации о результатах исполнении Предписаний и подтверждающих документов, направляемых объектом государственного аудита и заинтересованными лицами.

      168. Информация об исполнении Правительством рекомендаций, содержащихся в Аудиторском заключении, направляется государственным органом (субъектом квазигосударственного сектора), ответственным за их исполнение, в Высшую аудиторскую палату для рассмотрения вопроса о снятии с контроля либо продлении сроков их исполнения.

      169. Контроль проводится на предмет:

      1) полноты и достоверности исполнения рекомендаций, содержащихся в Аудиторском заключении (в том числе совместном), и пунктов Предписаний, наличия подтверждающих документов;

      2) обоснованности внесения предложения о продлении сроков исполнения рекомендаций, содержащихся в Аудиторском заключении, и пунктов Предписаний;

      3) обоснованности снятия с контроля.

      170. Основаниями для снятия с контроля рекомендаций, содержащихся в Аудиторском заключении, и пунктов Предписаний (Постановлений) Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссий) являются:

      1) полное и качественное исполнение;

      2) ликвидация юридического лица (в том числе банкротство), смерть физического лица;

      3) выезд должностного лица и/или физического лица за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительство;

      4) неподтверждение решением суда, вступившим в законную силу, фактов или объемов сумм, подлежащих возмещению (восстановлению), в случае принятия объектом мер по обжалованию;

      5) истечение срока давности, установленного законами Республики Казахстан;

      6) принятие акта легализации (амнистии), а также изменения законодательства, узаконивающих факты, на основании которых Высшей аудиторской палатой (Ревизионной комиссией) был сделан вывод о возмещении (восстановлении) средств;

      7) невозможность исполнения рекомендаций и поручений, вследствие неустранимых правовых и административных препятствий (изменение законодательства, принятия решения соответствующими вышестоящими уполномоченными органами);

      8) наличие соответствующих заключений экспертов, специалистов об отсутствии фактов нарушений (в рамках уголовных и административных производств);

      9) изменение законодательства, декриминализующее выявленное нарушение (действие (бездействие), послужившее основанием для подготовки поручений (рекомендаций);

      10) организационные изменения (преобразования), влияющие на актуальность ранее направленных поручений (рекомендаций);

      11) наличие соответствующего документа, подтверждающего направление исполнительного документа на исполнение в соответствующий орган юстиции либо в региональную палату частных судебных исполнителей по территориальности в соответствии со статьей 241 Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан после вступления в законную силу решения суда об удовлетворении искового заявления.

      171. Продление срока исполнения рекомендаций и (или) пунктов Предписаний допускается не более трех раз, за исключением случаев, связанных с длительностью проведения следственных мероприятий, судебных разбирательств, разработкой проектов нормативных правовых актов, а также отсутствием финансирования.

      При отсутствии от объекта государственного аудита и иных заинтересованных лиц предложений о продлении сроков исполнения рекомендаций, содержащихся в Аудиторском заключении, и пунктов Предписаний, сроки исполнения устанавливаются председателем Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии).

      172. Внутренний порядок организации снятия с контроля, продления сроков исполнения рекомендаций, содержащихся в Аудиторском заключении, и пунктов Предписаний, Постановлений осуществляется в соответствии с регламентом Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии).

      Решение о снятии с контроля, продлении сроков исполнения рекомендаций, содержащихся в Аудиторском заключении, и пунктов Предписаний, Постановлений принимается Председателем Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии).

      173. В течение четырех рабочих дней со дня принятия решения Председателя Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) структурное подразделение, ответственное за контроль качества письмом за подписью члена Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии), ответственного за аудиторское мероприятие, информирует объект государственного аудита о снятии с контроля либо продолжении исполнения рекомендаций, содержащихся в Аудиторском заключении, и (или) пунктов Предписания, Постановлений Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии).

      После получения уведомления о снятии с контроля либо продлении срока исполнения рекомендаций Высшей аудиторской палаты, содержащихся в Аудиторском заключении, государственным органом (субъектом квазигосударственного сектора), ответственным за исполнение рекомендаций, направляется информация о проделанной работе в адрес Правительства Республики Казахстан.

      Направление в адрес объекта государственного аудита информации о снятии с контроля либо продлении срока исполнения рекомендаций, содержащихся в Аудиторском заключении, и (или) пунктов Предписания, Постановлений Ревизионной комиссии осуществляется в порядке, определенном их регламентами.

      174. В случае необходимости, обсуждение вопроса о ходе и (или) о полноте исполнения рекомендаций, содержащихся в Аудиторском заключении, и пунктов Предписания, Постановлений выносится на заседание Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) с приглашением должностных лиц объектов государственного аудита, уполномоченных государственных органов и организаций для заслушивания их информации, по итогам его рассмотрения принимается соответствующее решение.

Параграф 3. Проверка исполнения решений Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии)

      175. Решение о проведении проверки принимается Председателем Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии).

      176. Проверка осуществляется одним из следующих способов:

      1) осуществление контроля полноты и достоверности исполнения рекомендаций, содержащихся в Аудиторском заключении, и пунктов Предписаний с выходом на объект аудита, с включением в Перечень объектов аудита Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) на соответствующий год;

      2) включением вопросов проведения проверки в программу аудиторского мероприятия, проводимого (запланированного) органом внешнего государственного аудита и финансового контроля на данном объекте.

      177. Проведение проверки осуществляется на основании поручения члена Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии), ответственного за мониторинг и контроль исполнения решений Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии), оформленного по форме согласно приложению 22 к настоящим Правилам.

      178. В состав группы государственного аудита для проверки исполнения решений Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) включаются государственные аудиторы, а в случае необходимости работники структурного подразделения, ответственного за контроль качества.

      179. По результатам проведения проверки, лицом (лицами) его проводившими составляется акт проверки исполнения решений Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) (далее – Акт проверки), по форме согласно приложению 23 к настоящим Правилам, с приложением подтверждающих документов (Акта осмотра, обследований, фото-видеоматериалов, результаты проведенного опроса, при его проведении, экспертных заключений соответствующих уполномоченных органов, организаций, при их наличии, и так далее).

      Акт проверки оформляется на бланке Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) в двух экземплярах (первый экземпляр – для Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии), второй экземпляр – для объекта государственного аудита).

      180. Председатель Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) на основании служебной записки по результатам проверки принимает решение о полном снятии с контроля либо продолжении исполнения отдельных пунктов решений Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии).

      181. Член Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) в течение трех рабочих дней после получения резолюции Председателя Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) направляет уведомление объекту государственного аудита о снятии с контроля решения Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) или продолжении его исполнения.

Параграф 4. Принятие мер по непредставлению объектом государственного аудита информации, невыполнению или ненадлежащему выполнению им пунктов Предписания

      182. Членом Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии), ответственным за аудиторское мероприятие, не менее чем за два рабочих дня до срока исполнения пунктов Предписания направляется посредством ИЭДО (при наличии) и в бумажном виде по почте объекту государственного аудита напоминание об административной ответственности, предусмотренной статьей 462 КоАП, в случае непредставления объектом государственного аудита в соответствующие сроки информации по исполнению пунктов Предписания.

      183. Внутренний порядок организации принятия мер по непредставлению объектом государственного аудита информации, невыполнению или ненадлежащему выполнению им пунктов Предписания определяется регламентом Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии).

Глава 6. Заключительные положения

Параграф 1. Освещение в средствах массовой информации результатов аудиторского мероприятия

      184. По итогам проведения заседания по рассмотрению результатов аудиторского мероприятия на интернет-ресурсе Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) размещается соответствующий пресс-релиз и аудиторское заключение с соблюдением режима секретности.

      185. Анонс о предстоящем заседании Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) по рассмотрению результатов аудиторского мероприятия размещается на интернет-ресурсе Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) не позднее двух рабочих дней до его проведения.

      186. После проведения заседания Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) по рассмотрению результатов аудиторского мероприятия структурное подразделение, ответственное за связи с общественностью, по согласованию с Председателем Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) при необходимости, с учетом общественной значимости, организует выступление должностных лиц Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) перед представителями средств массовой информации.

Параграф 2. Учет материалов государственного аудита

      187. Учет материалов государственного аудита осуществляется в соответствии с регламентом Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии).

  Приложение 1
к Правилам проведения
внешнего государственного
аудита и финансового контроля
  форма

Перечень объектов государственного аудита на _______ год

№ п/п

Объекты гос. аудита

Тип гос. аудита

Вид проверки

Краткое наименование аудиторского мероприятия

Сроки по аудиторскому мероприятию (указываются в разбивке по кварталам)

подготовительный

основной

заключительный

1

2

3

4

5

6

7

8

1.
...
      Продолжение таблицы

Прогноз по планируемым суммам охвата гос. аудитом бюджетных средств и активов в разрезе по годам (млн. тенге)

Информация по привлечению ассистента (ов) гос. аудитора(ов), других органов внешнего гос. аудита и финансового контроля, Уполномоченного органа, экспертов и негосударственных аудиторов

источник финансирования (бюджет, активы)

код администратора бюджетной программы

номер бюджетной программы

20___

20___

20___ год

Всего


9

10

11

12

13

14

15

16

      Примечание:
Расшифровка аббревиатур:
гос. аудит – государственный аудит
млн. тенге – миллион тенге
гос. аудитор – государственный аудитор

  Приложение 2
к Правилам проведения
внешнего государственного
аудита и финансового контроля
  форма

Заявка на проведение аудиторского мероприятия

Объект(ы) гос. аудита

Тип гос. аудита

Вид проверки

Краткое наименование аудиторского мероприятия

Группа риска (макс, сред., мин.)

№ БП, активы

1

2

3

4

5

6      Продолжение таблицы

Прогноз по планируемым суммам охвата аудиторским мероприятием (в разрезе лет)

Период охвата аудиторским мероприятием

Сроки по аудиторскому мероприятию (календарные даты)

Потребность в привлечении ассистентов гос. аудитора, экспертов (гос. аудиторов в ходе проведения аудиторского мероприятия)

источник финансирования

20_ год

20_ год

ВСЕГО


Подготовительный этап

Основной этап

Заключительный этап


7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

2.
_.

      Инициатор заявки:
_______________________________________ __________ ______________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
(Подпись) (Дата)
члена Высшей аудиторской палаты
Республики Казахстан (Ревизионной комиссии)
Обоснование: _____________________________________________________
Сведения о предыдущем аудиторском мероприятии (проверке) по данному
направлению: _____________________________________________________
Примечание:
Расшифровка аббревиатур:
гос. аудит – государственный аудит
макс. – максимальный
сред. – средний
мин. – минимальный
БП – бюджетная программа
гос. аудитор – государственный аудитор

  Приложение 3
к Правилам проведения
внешнего государственного
аудита и финансового контроля
  форма

ПОРУЧЕНИЕ
на предварительное изучение

      В соответствии со статьей ____ Закона Республики Казахстан "О государственном
аудите и финансовом контроле" и перечнем объектов государственного аудита
Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан (Ревизионной комиссии
(области, городов республиканского значения, столицы)
на ____ год поручается ________________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество (при наличии)
и должность работника(-ов) Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан
(Ревизионной комиссии), которому(-ым) поручено проведение предварительного
изучения) провести в __________________________________________________
Объект государственного аудита (указать организационно-правовую форму объекта
государственного аудита, полное наименование, его местонахождение,
индивидуальный идентификационный номер, бизнес-идентификационный номер)
предварительное изучение _____________________________________________
(указать предмет предварительного изучения)
Цель предварительного изучения _______________________________________
Период предварительного изучения _____________________________________
Сроки предварительного изучения: с ________________ по _________________
Член Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан (Ревизионной комиссии)
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись лица уполномоченного
подписывать поручение)
Примечание: составление Поручения на предварительное изучение
(далее – Поручение).
Поручение содержит следующие данные:
номер и дата выдачи;
фамилия и инициалы члена Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан
(Ревизионной комиссии), ответственного за проведение предварительного изучения,
его подпись, либо данные лица, исполняющего его обязанности, а также печать органа
внешнего государственного аудита и финансового контроля.

      QR

  Приложение 4
к Правилам проведения
внешнего государственного
аудита и финансового контроля
  форма

Уведомление о проведении предварительного изучения
(аудиторского мероприятия, проверки)

      В соответствии с перечнем объектов государственного аудита Высшей аудиторской
палаты Республики Казахстан (Ревизионной комиссии (области, городов
республиканского значения, столицы))
на _________________ год с _________________ по _________________ проводится
(указать продолжительность)
предварительное изучение (аудиторское мероприятие, проверка) ________________
________________________________________________________________________
(указать цель)
Просим Вас:
1) оказать содействие в проведении предварительного изучении (аудиторского
мероприятия, проверки) и определении ответственных должностных лиц;
2) не препятствовать его проведению и обеспечить всей запрашиваемой информацией;
3) создать необходимые условия, осуществить подготовительные работы, обеспечить
работников рабочими местами*;
4) принять участие в обсуждении критериев аудиторского мероприятия.
Член Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан (Ревизионной комиссии)
____________________________________________________________________
(инициалы, фамилия)
Примечание:
Уведомление о проведении предварительного изучения (аудиторского мероприятия,
проверки) оформляется на официальном бланке Высшей аудиторской палаты
Республики Казахстан (Ревизионной комиссии).
* Подпункт 3) указывается в уведомлении при проведении аудиторского
мероприятия, проверки, а также в случае предварительного изучения объектов
государственного аудита по аудиторским мероприятиям, осуществляемым
в соответствии с законодательством Республики Казахстан по защите
государственных секретов.
К Уведомлению о проведении аудиторского мероприятия, проверки обязательно
прилагается информация о телефоне доверия уполномоченного по этике Высшей
аудиторской палаты Республики Казахстан (Ревизионной комиссии).

  Приложение 5
к Правилам проведения
внешнего государственного
аудита и финансового контроля
  форма

Требование о предоставлении сведений, документации, информации и материалов (доказательств)
______________________________________________________________
наименование государственного органа или организации

      В соответствии с перечнем объектов государственного аудита Высшей аудиторской
палаты Республики Казахстан (Ревизионной комиссии области, городов
республиканского значения, столицы) на ____ год предусмотрено проведение
аудиторского мероприятия ____________________________________________
____________________________________________________________________
(указать наименование объекта, цель аудиторского мероприятия)
с ________________________________ по _______________________________.
(указать продолжительность государственного аудита)
В связи с чем, в соответствии со статьей 21 Закона Республики Казахстан
"О государственном аудите и финансовом контроле" просим предоставить
информацию с копиями подтверждающих документов _____________________
____________________________________________________________________
(указать необходимые сведения и перечень документации согласно примерному
перечню вопросов)
Запрашиваемую информацию и копии документов предоставить к
_________________________ на бумажных носителях или по электронной почте.
(указать дату предоставления документации)
Член Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан (Ревизионной комиссии)
____________________________________________________________________
(инициалы, фамилия)
Фамилия, инициалы исполнителя (телефон, адрес электронной почты)
Примечание: Требование о предоставлении сведений, документации, информации
и материалов (доказательств) оформляется на официальном бланке Высшей
аудиторской палаты Республики Казахстан (Ревизионной комиссии).
В зависимости от цели государственного аудита в соответствии с Требованием
о предоставлении сведений, документации, информации и материалов
(доказательств), запрашиваются:
1) таблица 1. Информация о выполнении объема строительных работ
и своевременности сдачи в эксплуатацию объектов строительства;
2) таблица 2. Сведения об использовании бюджетных средств, выделенных
на пополнение уставного капитала, субъектам квазигосударственного сектора.

  Приложение №__
к Требованию о предоставлении
сведений, документации,
информации и материалов
(доказательств)

Таблица 1. Информация о выполнении объема строительных работ и своевременности сдачи в эксплуатацию объектов строительства


п/п

Наименование бюджетной программы/ объекта

Сметная стоимость строительства по Заключению госэкспертизы (тыс. тенге)

Период реализации

Договорная стоимость строительства (тыс. тенге)

Удорожание (тыс. тенге)

Выполненный (принятый) объем работ с начала строительства, (тыс. тенге)

Запланированный срок сдачи объекта в эксплуатацию согласно договору

Фактический срок сдачи объекта в эксплуатацию

Причины несвоевременной сдачи объектов в эксплуатацию

нормативная продолжительность строительства

по договору1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.2.

  Приложение №__
к Требованию о предоставлении
сведений, документации,
информации и материалов
(доказательств)

Таблица 2. Сведения об использовании бюджетных средств, выделенных на пополнение уставного капитала, субъектам квазигосударственного сектора

№ п/п

Финансово-экономическое обоснование бюджетных инвестиций

На какие цели выделены бюджетные средства

Плановые назначения, предусмотренных средств уставного капитала

Фактическое использование выделенных средств уставного капитала

Результаты достижения бюджетных инвестиции посредством участия государства в уставном капитале

мероприятия

сумма (тыс. тенге)

мероприятия

сумма (тыс. тенге)


1

2

3

4

5

6

7

8

1.
2.
...
      Примечание:
Расшифровка аббревиатур:
тыс. тенге – тысяча тенге

  Приложение 6
к Правилам проведения
внешнего государственного
аудита и финансового контроля
  форма
  Члену Высшей аудиторской
палаты Республики Казахстан
(Ревизионной комиссии)
______________________
Фамилия, инициалы

Информация о результатах предварительного изучения объектов государственного аудита

      1. В ходе предварительного изучения объектов государственного аудита
______________________________________________________________
(наименование объектов государственного аудита)
______________________________________________________________
изучены следующие документы, имеющие значение для проведения
______________________________________________________________
(указать цель аудиторского мероприятия)
1) ____________________________________________________________
(указать перечень изученных документов, отчетов и другой информации,
в том числе полученных по требованию у объекта государственного аудита,
с отражением утвержденных сумм финансирования, выделенных и освоенных
по соответствующей бюджетной программе в разрезе годов)
2) ____________________________________________________________
(результаты аудита специального назначения субъектов квазигосударственного
сектора (при наличии))
3) ____________________________________________________________
(информация о направлении критериев аудита эффективности объекту
государственного аудита (исходящие письма с реквизитами))
4) анализ состояния аудируемой сферы, в том числе государственного управления
и (или) отрасли экономики, социально-экономического развития в региональном
и (или) страновом разрезе ________________________________________
_______________________________________________________________
(в случае проведения оценки документов Системы государственного планирования
Республики Казахстан указать плановые расходы на их реализацию в разрезе
источников, утвержденные суммы согласно Плану мероприятий по реализации
документов Системы государственного планирования Республики Казахстан,
фактически выделенные и освоенные суммы в разрезе годов, бюджетные программы
и активы с объемами финансирования, уточненными, скорректированными
и освоенными в разрезе годов, количество достигнутых целевых индикаторов,
показателей результатов документов Системы государственного планирования
Республики Казахстан из числа запланированных в разрезе периодов, в случае
недостижения указать причины, количество выполненных/невыполненных
мероприятий Плана мероприятий по реализации документов Системы
государственного планирования Республики Казахстан, в случае невыполнения
указать причины; в случае выявления фактов нарушений и/или системных
недостатков, требуется их фиксация путем сквозной нумерации, в случае проведения
научных и аналитических исследований, указать результаты их практического
использования с применением аналитических инструментов).
5) _____________________________________________________________
(описание и обоснование критериев выбора объектов государственного аудита
не применяется в случае незначительного количества объектов аудита)
6) _____________________________________________________________
(обоснование аудиторской выборки (определение уровня существенности
при необходимости) и оценка аудиторского риска)
7) _____________________________________________________________
(проанализировать реестр аффилированности государственных аудиторов
(ассистентов государственных аудиторов) Высшей аудиторской палаты
Республики Казахстан на предмет аффилированности членов группы аудита
с объектами государственного аудита. Ведение реестра аффилированности
работников Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан осуществляется
в соответствии с внутренними документами Высшей аудиторской палаты
Республики Казахстан.)
2. По итогам предварительного изучения объекта государственного аудита
и проведенного анализа предлагаем:
2.1. Включить в Программу аудита:
1) объем средств бюджета и активов, охватываемый аудиторским мероприятием
____________________________________________________________________
(указать объем средств и активов, охватываемых государственным аудитом,
в разрезе проверяемых годов и бюджетных программ по итогам аудиторской
выборки)
2) объекты государственного аудита и их распределение между государственными
аудиторами (ассистентом государственного аудитора в случае их привлечения),
в том числе при проведении совместной и параллельной проверки между
государственными органами и органами государственного аудита и финансового
контроля ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
3) тип государственного аудита и вид проверки применительно к изученным
объектам государственного аудита
____________________________________________________________________
4) показатели при проведении аудита эффективности или аудита соответствия
и вопросы к каждому из показателей
____________________________________________________________________
2.2. Исключить объект государственного аудита
____________________________________________________________________
из (наименование объекта государственного аудита) аудиторского мероприятия
по следующим основаниям
____________________________________________________________________.
(указать соответствующие основания, показать результаты аудиторской выборки)
2.3. Срок проведения аудиторского мероприятия пересмотреть (увеличить/сократить)
по следующим основаниям
____________________________________________________________________
2.4. По результатам анализа конфликта интересов членов группы государственного
аудита с объектами аудита предлагается следующий состав группы государственного
аудита:
_______________________________________________________
(подтвердить наличие или отсутствие конфликта интересов)
Руководитель группы государственного аудита
_______________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
Участники группы государственного аудита
_______________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
Примечание: пункты 2.2, 2.3 заполняются при необходимости.

  Приложение 7
к Правилам проведения
внешнего государственного
аудита и финансового контроля
  форма
  "Утверждаю"
Член Высшей аудиторской
палаты Республики Казахстан
(Ревизионной комиссии области,
города)
_________________________
Ф.И.О. (подпись)
"__" __________ 20__ года

ПРОГРАММА АУДИТА

      I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

      1. Наименование аудиторского мероприятия:
____________________________________________________________________

      2. Цель аудиторского мероприятия:
____________________________________________________________________

      3. Тип государственного аудита, вид проверки:
____________________________________________________________________

      4. Предмет государственного аудита:
____________________________________________________________________

      5. Объем средств и (или) активов, охватываемый аудиторским мероприятием:
____________________________________________________________________

      6. Период, охватываемый аудиторским мероприятием:
____________________________________________________________________

      7. Сроки проведения аудиторского мероприятия:
____________________________________________________________________

      8. Состав группы государственного аудита: руководитель группы,
государственные аудиторы (ассистенты), эксперты:

      9. Объекты государственного аудита:

№ п/п

Наименование объекта государственного аудита

Местонахождение объекта гос. аудита (область/город)

1

2

3
      II. ПОКАЗАТЕЛИ И ВОПРОСЫ АУДИТА ПО ОБЪЕКТАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА (совместной, параллельной проверки)
Наименование объекта государственного аудита
____________________________________________________________________
Цель государственного аудита на объекте государственного аудита
____________________________________________________________________
Тип государственного аудита
____________________________________________________________________
Период, охватываемый государственным аудитом
____________________________________________________________________
Общий срок проведения государственного аудита (количество дней)
____________________________________________________________________

№ п/п

Объем средств и (или) активов*

Показатели государственного аудита (критерии)

Вопросы аудиторского мероприятия

Ответственный государственный аудитор (эксперт, ассистент)

Сроки (этапы) проведения

год

бюджетная программа

бюджетная подпрограмма

активы

сумма

      III. НОРМАТИВНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Руководитель структурного подразделения, ответственного за проведение
государственного аудита
Руководитель группы государственного аудита
Государственные аудиторы (эксперты, ассистенты)
Примечание:
* за исключением аудиторских мероприятий, не предусматривающих объем охвата
бюджетных средств и активов государства, в том числе направленных на проведение
аудита полноты и своевременности поступлений в республиканский бюджет, возврате
сумм поступлений из республиканского бюджета, эффективности налогового
и таможенного администрирования, аналитического мероприятия.
Составление Программы проведения государственного аудита
(далее – Программа аудита):
В разделе "I. Общая информация":

      1. Наименование аудиторского мероприятия согласно Перечню объектов
государственного аудита.

      2. Цель аудиторского мероприятия.
В зависимости от тематики и типа запланированного государственного аудита
в качестве цели указываются направления, предусмотренные пунктами 1, 2, 3
статьи 12 Закона "О государственном аудите и финансовом контроле".

      3. Тип государственного аудита, вид проверки.
Указывается соответствующий тип проводимого государственного аудита:
соответствия, финансовой отчетности, эффективности. В случае проведения проверки
указывается ее вид. При проведении встречной проверки тип государственного аудита
не указывается.

      4. Предмет государственного аудита.
Экономические явления, процессы, события, документы в отношении которых
осуществляется проведение государственного аудита.

      5. Объем средств и (или) активов, охватываемый аудиторским мероприятием.
Указывается общий объем средств и (или) активов, подлежащих охвату аудиторским
мероприятием (совместной, параллельной проверкой) в рамках проводимого
аудиторского мероприятия (совместной, параллельной проверки).

      6. Период, охватываемый аудиторским мероприятием.
Указывается охватываемый аудиторским мероприятием (совместной, параллельной
проверкой) период деятельности объектов государственного аудита
(дни, месяцы, годы).

      7. Сроки проведения аудиторского мероприятия.
Указываются даты начала и окончания проведения аудиторского мероприятия.

      8. Состав группы государственного аудита: руководитель группы, государственные
аудиторы (ассистенты), эксперты.
Указываются фамилии, инициалы, должности работников Высшей аудиторской
палаты Республики Казахстан (Ревизионной комиссии), государственных аудиторов
и ассистентов, специалистов государственных органов, работников
негосударственных аудиторских организаций и экспертов (в случае их привлечения).

      9. Объекты государственного аудита:
в графе 1 – номер по порядку;
в графе 2 – наименование объекта государственного аудита;
в графе 3 – местонахождение объекта государственного аудита (область/город).

      В разделе "II. Показатели и вопросы аудита по объектам государственного
(совместной, параллельной проверки)":

      1. Наименование объекта государственного аудита.
Указывается порядковый номер, наименование объекта государственного аудита.

      2. Цель государственного аудита на объекте государственного аудита.
Указывается цель государственного аудита на данном объекте государственного
аудита исходя из вопросов аудиторского мероприятия (совместной, параллельной
проверки).

      3. Тип государственного аудита.
Указывается соответствующий тип проводимого государственного аудита на данном
объекте государственного аудита: соответствия, финансовой отчетности,
эффективности. В случае проведения проверки указывается ее вид. При проведении
встречной проверки тип государственного аудита не указывается.

      4. Период, охватываемый государственным аудитом.
Указывается охватываемый аудиторским мероприятием (совместной, параллельной
проверкой) период деятельности объекта государственного аудита
(дни, месяцы, годы).

      5. Общий срок проведения государственного аудита (количество дней).
Указывается даты начала и окончания проведения аудиторского мероприятия
(совместной, параллельной проверки) на данном объекте государственного аудита.

      По Таблице:
в графе 1 – номер по порядку;
в графе 2 – объем средств, в том числе в разрезе бюджетных программ и подпрограмм
по годам, а также активы (по годам);
в графе 3 – показатели государственного аудита (критерии);
в графе 4 – вопросы аудиторского мероприятия;
в графе 5 – ответственный государственный аудитор, эксперт, ассистент;
в графе 6 – сроки, этапы проведения аудиторского мероприятия на данном объекте
государственного аудита.

      В разделе "ІІІ. Нормативно-методологическое обеспечение":
Указывается перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан,
процедурных стандартов внешнего государственного аудита и финансового контроля
и методологических документов Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан
(Ревизионной комиссии), используемых в ходе аудиторского мероприятия
(совместной, параллельной проверки).

  Приложение 8
к Правилам проведения
внешнего государственного
аудита и финансового контроля
  форма

ПОРУЧЕНИЕ
на проведение аудиторского мероприятия
(Акт о назначении проверки/перепроверки)

      В соответствии со статьей ___ Закона Республики Казахстан "О государственном
аудите и финансовом контроле" и перечнем объектов государственного аудита
Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан (Ревизионной комиссии области,
города) на 20__ год поручается провести
____________________________________________________________________
Объект государственного аудита (указать организационно-правовую форму объекта
государственного аудита, полное наименование, его местонахождение,
индивидуальный идентификационный номер, бизнес-идентификационный номер)
аудиторское мероприятие (встречную, совместную, параллельную проверку) по вопросу _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Тип государственного аудита ______________________________________
Вид проверки ___________________________________________________
Проверяемый период, охватываемый аудиторским мероприятием
(проверкой/перепроверкой) _______________________________________
Сроки проведения аудиторского мероприятия (проверки/перепроверки):
с ________ по _________
Должностные лица, осуществляющие аудиторское мероприятие
(проверку/перепроверку) __________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность работника (-ов)
Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии), которому (-ым) поручено
проведение аудиторского мероприятия (проверки/перепроверки)
Член Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан (Ревизионной комиссии)
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись лица уполномоченного
подписывать поручение)
Примечание:
составление Поручения на проведение аудиторского мероприятия
(проверки/перепроверки) (далее – Поручение).
Поручение содержит следующие данные:
номер и дата выдачи;
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность работника(-ов) Высшей
аудиторской палаты Республики Казахстан (Ревизионной комиссии),
государственного (-ых) аудитора (-ов) и ассистента (ов), которому(-ым) поручено
проведение аудиторского мероприятия (проверки/перепроверки), фамилия, имя,
отчество (при наличии) специалистов государственных органов, работников
негосударственных аудиторских организаций и (или) экспертов, привлекаемых
к проведению аудиторского мероприятия (проверки/перепроверки);
фамилия и инициалы члена Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан
(Ревизионной комиссии), ответственного за организацию и осуществление
аудиторского мероприятия, его подпись, либо данные лица, исполняющего его
обязанности, а также печать Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан
(Ревизионной комиссии).
QR

  Приложение 9
к Правилам проведения
внешнего государственного
аудита и финансового контроля
  форма

ПОРУЧЕНИЕ (Акт) о продлении аудиторского мероприятия

      В соответствии со статьей ___ Закона Республики Казахстан "О государственном
аудите и финансовом контроле" и перечнем объектов государственного аудита
Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан (Ревизионной комиссии области,
города) на 20__ год поручается провести аудит
____________________________________________________________________
Объект государственного аудита (указать организационно-правовую форму объекта
государственного аудита, полное наименование, его местонахождение,
индивидуальный идентификационный номер, бизнес-идентификационный номер)
аудиторское мероприятие (встречную, совместную, параллельную проверку)
по вопросу __________________________________________________________
Сроки проведения аудиторского мероприятия (проверки): с _____ по ________
Срок аудиторского мероприятия (проверки) продлен с "___"________ года
по "___"________ года
Фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись лица уполномоченного
подписывать поручение _____________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
QR

  Приложение 10
к Правилам проведения
внешнего государственного
аудита и финансового контроля
  форма
  число, месяц, год
Руководителю объекта
государственного аудита
(Ответственному секретарю
министерства, агентства)
________________________
(фамилия, инициалы)

Требование по исполнению обязанностей руководителя объекта государственного аудита

      1. В соответствии со статьей 21, пунктом 2 статьи 37 Закона Республики Казахстан
"О государственном аудите и финансовом контроле" (далее – Закон
о государственном аудите) руководитель объекта государственного аудита обязан:

      1) обеспечить работников органа государственного аудита и финансового контроля
рабочими местами;

      2) обеспечить работников органа государственного аудита и финансового контроля
в срок до _____________ ______________ всей запрашиваемой информацией,
необходимой для осуществления государственного аудита: (указать дату)
________________________________________________________________
(указать перечень необходимых документов и информации за подписью руководителя
или главного бухгалтера);

      3) обеспечить доступ работников органа государственного аудита и финансового
контроля к информационным и учетным системам;

      4) не вмешиваться в действия работников органа государственного аудита
и финансового контроля и не препятствовать проведению государственного аудита,
в том числе в действия должностных лиц органов государственного аудита
и финансового контроля при осуществлении ими наблюдения за ходом аудиторского
мероприятия с посещением объекта аудита;

      5) при несогласии с результатами аудиторского мероприятия письменные возражения
к Аудиторскому отчету представить в Высшую аудиторскую палату Республики
Казахстан (Ревизионную комиссию) в срок не более десяти рабочих дней со дня
вручения объекту государственного аудита подписанного Аудиторского отчета;

      6) уведомить о выявленных финансовых нарушениях субъектов предпринимательства
и иных лиц, интересы которых затронуты аудиторскими мероприятиями.

      2. На основании статьи 21 Закона о государственном аудите воспрепятствование
должностным лицам органов государственного аудита и финансового контроля
в выполнении ими служебных обязанностей в соответствии с их компетенцией,
выразившееся в отказе допуска для проведения аудита, отказе от предоставления
необходимых документов, материалов, информации о деятельности и иных сведений,
предоставлении недостоверной информации, создании иного препятствования
в осуществлении аудита влечет административную ответственность в соответствии
со статьей 462 Кодекса Республики Казахстан "Об административных
правонарушениях" (далее – КоАП) с составлением протокола об административном
правонарушении согласно статьи 803 КоАП.
В соответствии с пунктом 2 статьи 37 Закона о государственном аудите руководитель
объекта аудита несет ответственность за полноту и достоверность всех
и первичных документов, а также полноту и достоверность всей информации,
представленной в ходе проведения аудиторского мероприятия.
Работник Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан
(Ревизионной комиссии) _______________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Примечание:
первый экземпляр Требования оформляется на бланке Аудиторского отчета.

  Приложение 11
к Правилам проведения
внешнего государственного
аудита и финансового контроля
  форма

Акт по факту отказа в допуске на объект государственного аудита

      город________ "___" _________20__года

      В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан
"О государственном аудите и финансовом контроле" (далее – Закон
о государственном аудите), перечнем объектов государственного аудита Высшей
аудиторской палаты Республики Казахстан (Ревизионной комиссии области, города)
на ____ год в
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование проверяемого органа, учреждения, организации)
проводится аудиторское мероприятие ___________________________________.
(название аудиторского мероприятия)
Должностным лицом проверяемого объекта
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы) отказано в допуске на проверяемый объект
____________________________________________________________________
(наименование проверяемого органа, учреждения, организации)
____________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы работника Высшей аудиторской палаты
Республики Казахстан (Ревизионной комиссии) несмотря на предъявление им (ими)
Поручения на проведение аудиторского мероприятия (акта о назначении проверки).
Это является нарушением подпункта 1) пункта 1 статьи 36 и пункта 2 статьи 37
Закона о государственном аудите и влечет за собой ответственность должностных лиц
в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вручен руководителю
(должностному лицу)
____________________________________________________________________
(наименование органа или организации)
____________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы)
Подписи:
От Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан
(Ревизионной комиссии области, города)
____________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы, подпись)
Один экземпляр акта получил
____________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы, подпись, при отказе от подписи указать
– отказано в получении)

  Приложение 12
к Правилам проведения
внешнего государственного
аудита и финансового контроля
  форма

      (Отражается логотип органа внешнего государственного аудита и финансового контроля)
____________________________________________________________________
(указывается телефон уполномоченного по этике Высшей аудиторской палаты
Республики Казахстан)
Телефон доверия (Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, Ревизионной
комиссии) по которому Вы можете сообщить о фактах финансовых нарушений,
допущенных при использовании бюджетных средств и активов государства, а также
неправомерных действий со стороны работников Высшей аудиторской палаты
Республики Казахстан (Ревизионной комиссии) и несоблюдения ими норм Этического
кодекса государственных служащих Республики Казахстан.

      Перечень логотипов органов внешнего государственного аудита и финансового контроля

      1. Логотип Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан      2. Логотипы Ревизионных комиссий  Приложение 13
к Правилам проведения
внешнего государственного
аудита и финансового контроля
  форма

АКТ контрольного обмера (осмотра)

_____________________________
(место составления)

___________________________
(дата составления)

      В ходе государственного аудита ________________________________________
(наименование аудиторского мероприятия, проверки)
проводимого в соответствии с Поручением члена Высшей аудиторской палаты
Республики Казахстан (Ревизионной комиссии) от ____________ 20_____ года
на объекте __________________________________________________________
(наименование объекта государственного аудита) работником (-ами) Высшей
аудиторской палаты Республики Казахстан (Ревизионной комиссии) (экспертом,
специалистом)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указать фамилии, инициалы, должности государственного аудитора и
привлекаемых экспертов, специалистов) в присутствии представителей
____________________________________________________________________
(указать фамилии, инициалы, должности представителей объекта
государственного аудита, заказчика, подрядчика и так далее) осуществлен
контрольный обмер (осмотр) с целью подтверждения достоверности,
____________________________________________________________________
(указать объект и предмет контрольного обмера (осмотра) в результате которого
установлено следующее
____________________________________________________________________
(указать результаты контрольного обмера (осмотра)
Приложение к акту ____________________________________________________
(пояснение, фото и другие материалы, связанные с осмотром)
Работник(-и) Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан /Ревизионной
комиссии (привлеченный эксперт, специалист):
____________________________________________________________________
(должность) (подпись, фамилия, инициалы)
Представители объекта государственного аудита, заказчика, подрядчика и так
далее: ______________________________________________________________
(должность) (подпись, фамилия, инициалы)
____________________________________________________________________
(должность) (подпись, фамилия, инициалы)
Количество составленных экземпляров акта:
____________________________________________________________________
(указать адресат)

  Приложение 14
к Правилам проведения
внешнего государственного
аудита и финансового контроля
  форма

     


     


  Приложение 15
к Правилам проведения
внешнего государственного аудита и финансового контроля
  форма

Типовая форма Аудиторского отчета
___________________________
(место составления)
"__" _______ 20__ года № ____

      I. Вводная часть

      1.1. Наименование объекта государственного аудита:
____________________________________________________________________

      1.2. Наименование аудиторского мероприятия:
____________________________________________________________________

      1.3. Цель государственного аудита на объекте государственного аудита:
____________________________________________________________________

      1.4. Предмет государственного аудита: __________________________________

      1.5. Тип аудита, вид проверки:
____________________________________________________________________
(заполняется при проведении встречной, совместной или параллельной проверки)

      1.6. Состав группы государственного аудита:
     
____________________________________________________________________

      1.7. Поручение на проведение государственного аудита (проверки) от "____" № _____

      1.8. Период, охваченный государственным аудитом:
____________________________________________________________________

      1.9. Срок проведения государственного аудита: с __________ по ________

      1.10. Должностные лица объекта государственного аудита:
____________________________________________________________________

      1.11. Перечень объектов подвергнутых встречной проверке:
____________________________________________________________________
(указывается при проведении)

      1.12. Краткие сведения о результатах предыдущего государственного аудита:
____________________________________________________________________

      II. Основная часть

      2.1. Раскрытие Программы аудита:

      2.1.1. Наименование вопроса ___ Программы аудита: ______________________
Анализ вопроса Программы аудита, в том числе анализ причин и условий,
способствовавших нарушениям, связанным с системными недостатками,
неэффективным планированием и использованием бюджетных средств и активов,
не достижением результатов, а также по иным проблемным вопросам в деятельности
объекта государственного аудита, включая оценку упущенных выгод
и экономических потерь объекта государственного аудита:

      2.1.2. Краткие итоги экспертных заключений экспертов (замечания, нарушения):
____________________________________________________________________
(в случае их привлечения)

      2.1.3. Краткие результаты встречной проверки:
____________________________________________________________________
(при ее проведении)

      III. Заключительная часть

      3.1. Общие выводы по объекту государственного аудита:

      * 3.1.1. Оценка влияния деятельности объекта государственного аудита на достижение
поставленных целей, задач, функций и полномочий, направлений (в соответствии
с положением, уставом объекта аудита), связанных с предметом государственного
аудита:
- государственных органов;
- субъектов квазигосударственного сектора

      3.2. Препятствия в проведении государственного аудита:
____________________________________________________________________

      3.3. Меры, принятые в ходе государственного аудита (в том числе меры,
принимаемые объектом государственного аудита в целях недопущения
в дальнейшем нарушений и системных недостатков):
____________________________________________________________________
Работник (-и) Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан
(Ревизионной комиссии):
____________________________________________________________________
(должность, подпись, фамилия, инициалы)
Аудиторский отчет составлен в ______________ экземплярах (количество)
* раскрывается при наличии соответствующего вопроса в Программе
государственного аудита в зависимости от типа государственного аудита

      IV. Приложения:

      1) требование по исполнению обязанностей руководителя объекта государственного аудита;

      2) текущая ситуация в отрасли, в том числе проблемные вопросы и системные недостатки отрасли (в случае выявления дополнительных фактов, неохваченных на этапе предварительного изучения);

      3) таблица системных недостатков, выявленных в ходе проведения аудиторского мероприятия (при наличии), подписанная государственными аудиторами и составленная по форме, согласно приложению 16 к Правилам;

      4) реестр выявленных нарушений по результатам аудиторского мероприятия (далее – Реестр), подписанный государственными аудиторами и составленный по форме, согласно приложению 17 к Правилам;

      5) аудиторские доказательства:

      подлинники или заверенные в установленном порядке копии документов, таблицы, а также при наличии справки, фотографии, иллюстрирующие факты нарушений;

      письменные объяснения лиц по допущенным нарушениям, исходя из функциональных и должностных обязанностей;

      акты контрольных обмеров (осмотров) (в том числе акты результатов инвентаризации основных средств и товарно-материальных ценностей (при их составлении);

      заключения исследований (испытаний), экспертиз, копии протоколов, документы или их копии, связанные с результатами аудиторского мероприятия (в случае их составления);

      заключения экспертов (в случае привлечения);

      результаты анкетирования населения с точки зрения удовлетворенности получателей государственных услуг (при наличии);

      документы (копии), подтверждающие факт оплаты (в случае возмещения (восстановления) средств в ходе аудиторского мероприятия):

      платежные поручения (счета к оплате, квитанции, чеки);

      ведомости, ордера, наряды;

      акты выполненных работ, поставки товаров и оказанных услуг;

      аналитические материалы и материалы, подтверждающие факт нарушения и системного недостатка в деятельности объекта государственного аудита;

      экспертные заключения по итогам непризнания результатов государственного аудита на соответствие стандартам государственного аудита и финансового контроля (в случае проведения процедуры признания);

      письмо-представление объекта аудита о полноте и достоверности информации и документов, представленных в ходе проведения аудиторского мероприятия по форме, согласно приложению 18 к настоящим Правилам;

      акты сверок по взаиморасчетам.

      Документы, полученные из официальных информационных систем государственных органов или органов квазигосударственного сектора, не заверяются при наличии штрих кода или иных опознавательных знаков.

      Копии документов, прилагаемые к Аудиторскому отчету, заверяются подписями уполномоченных должностных лиц, печатью или штампом объекта государственного аудита в установленном порядке. В Аудиторском отчете указываются ссылки на его приложения с отражением их порядкового номера, количества листов по каждому приложению в отдельности.

      Примечание.

      В верхней части Аудиторского отчета указывается место его составления (название города, другого населенного пункта (село, поселок и т.д.)), дата составления Аудиторского отчета, номер экземпляра Аудиторского отчета (экземпляр № 1 составляется для Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан (Ревизионной комиссии), экземпляр № 2 – объекту государственного аудита.

      При совместной проверке экземпляр № 1 – Высшей аудиторской палате Республики Казахстан (Ревизионной комиссии), экземпляр № 2 – государственному органу – участнику совместной проверки, экземпляр № 3 – объекту государственного аудита).

      В Аудиторском отчете указываются следующие данные:

      В разделе 1 вводной части аудиторского отчета кратко описываются:

      1.1. Наименование объекта государственного аудита - указывается полное наименование объекта государственного аудита, БИН.

      1.2. Наименование аудиторского мероприятия – указывается полное наименование аудиторского мероприятия в соответствии с Перечнем объектов государственного аудита на соответствующий год.

      1.3. Цель государственного аудита на объекте государственного аудита – указывается цель государственного аудита на данном объекте исходя из вопросов Программы аудита.

      1.4. Предмет государственного аудита – указывается предмет проводимого

      государственного аудита, бюджетные программы и (или) активы.

      1.5. Тип аудита, вид проверки - указывается соответствующий тип аудита и вид проводимой проверки на данном объекте государственного аудита: встречный, совместный или параллельный.

      1.6. Состав группы государственного аудита - указывается фамилия, инициалы, должность работника Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан (Ревизионной комиссии), проводившего государственный аудит, специалистов государственных органов, работников негосударственных аудиторских организаций и экспертов, привлеченных к проведению государственного аудита.

      1.7. Поручение на проведение государственного аудита (Акт о назначении проверки) - указывается дата и номер Поручения, фамилия, инициалы, должность должностного лица, подписавшего Поручение.

      1.8. Период, охваченный государственным аудитом - указывается фактически проверенный период деятельности объекта государственного аудита (годы, месяцы, при необходимости с указанием номеров бюджетной программы или вопросов (без указания слов "при необходимости другие периоды") и соответствует Программе аудита).

      1.9. Срок проведения государственного аудита - указываются даты начала и окончания проведения государственного аудита на данном объекте государственного аудита.

      1.10. Должностные лица объекта государственного аудита – указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) должностных лиц объекта государственного аудита, с ведома которых осуществлялся государственный аудит, а также фамилии, инициалы должностных лиц объекта государственного аудита, работавших в период, охваченный государственным аудитом, и имевших право подписи документов.

      1.11. Перечень объектов, подвергнутых встречной проверке - указывается полное наименование объекта (-ов) государственного аудита, подвергнутого (-ых) встречной проверке.

      1.12. Краткие сведения о результатах предыдущего государственного аудита - указываются краткие сведения только по вопросам, охваченным ранее другими органами государственного финансового контроля и правоохранительными органами, которые совпадают с вопросами государственного аудита, проводимого Высшей аудиторской палатой Республики Казахстан (Ревизионной комиссией), меры по устранению выявленных нарушений, принятые объектом государственного аудита.

      По находящимся на контроле Аудиторским заключениям (Предписаниям) Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан (Ревизионной комиссии) указываются меры по порученческим пунктам с истекшими сроками исполнения. Если таковые отсутствуют, необходимо указать их отсутствие.

      Во 2 разделе в основной части Аудиторского отчета указываются следующие данные:

      2.1. Раскрытие Программы аудита - описываются результаты проведенного государственного аудита, достаточные для подтверждения того, что цель государственного аудита достигнута.

      Фиксируются ответы на вопросы Программы аудита, при этом указывается наименование каждого вопроса Программы аудита. Ответы на вопросы Программы аудита излагаются точно, объективно и лаконично, необходимо соблюдение четкости формулировок, логической и хронологической последовательности излагаемого материала. Не допускается включение различного рода предположений и сведений, не подтвержденных документами. Раскрытие вопроса Программы осуществляется с учетом анализа обоснованности и использования бюджетных средств, активов государства на достижение прямых и конечных результатов с оценкой увязки с документами Системы государственного планирования. Анализ причин и условий, способствовавших нарушениям, связанным с системными недостатками, неэффективным планированием и использованием бюджетных средств и активов, не достижением результатов, а также по иным проблемным вопросам в деятельности объекта государственного аудита проводится по сгруппированным однородным нарушениям, а также с учетом программных вопросов, позволяющих провести данный анализ. Оценка упущенных выгод и экономических потерь объекта государственного аудита проводится при наличии недопоступления средств в бюджет, неисполнение бюджета, неэффективное использование бюджетных средств и активов, утраты бюджетных средств и активов, утраты государственной собственности, избыточные расходы бюджетных средств и активов, прямые и возможные (оценочные) потери доходов бюджета, несоблюдение бюджетного и иного законодательства, низкой рентабельности производства и высокой себестоимости произведенной продукции, товаров, работ, услуг, безрезультативность расходов.

      В Аудиторском отчете отражаются краткие результаты проведенной встречной проверки (только пункты нарушений, с нумерацией согласно аудиторскому отчету встречной проверки, которые не включаются в реестр нарушений основного объекта), контрольных обмеров (осмотров), а также излагаются факты нарушений, системные недостатки (проблемы) с указанием причин и последствий, в том числе совершенных при использовании средств распределяемой бюджетной программы другими государственными органами, не являющимися объектом государственного аудита.

      В случае выявления нарушений, системных недостатков (проблем) по вопросам государственного аудита, каждый факт нумеруется в сквозном порядке и фиксируется отдельным пунктом (пункт 1., пункт 2. и так далее) с описанием характера и вида нарушения, системного недостатка (проблемы). По нарушениям указываются ссылки на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены, и указываются документы, которые служат доказательством соответствующего нарушения. Анализируются причинно-следственные связи, которые привели к нарушению, системному недостатку (проблеме).

      Если по вопросу Программы аудита, нарушений, системных недостатков (проблем) не выявлено, то приводится краткая информация и делается запись: "Вопрос программы (наименование) проверен. Нарушений, системных недостатков (проблем) не установлено.". К Аудиторскому отчету прилагается перечень подвергнутых проверке документов с указанием их реквизитов.

      В рамках рассмотрения вопроса Программы аудита государственные аудиторы при необходимости осуществляют оценку упущенной выгоды и потерь объекта аудита, в случае привлечения экспертов в Аудиторском отчете описывают краткие результаты их заключений.

      В 3 разделе Заключительной части Аудиторского отчета указываются следующие сведения:

      3.1. В общих выводах по итогам государственного аудита на объекте аудита дается оценка эффективности деятельности объекта, реализации документов Системы государственного планирования в соответствии с показателями (критериями) государственного аудита. При описании показателей (критериев) государственного аудита указывается их полное наименование в соответствии с которыми дается оценка объекту аудиту. В Аудиторском отчете кратко анализируется и дается оценка текущего состояния объекта аудита, а также влияние его деятельности на развитие сферы государственного управления и (или) отрасли экономики.

      3.2. Указываются сведения о фактах препятствования должностными лицами объекта государственного аудита в проведении государственного аудита работниками Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан (Ревизионной комиссии).

      В случае составления работником Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан (Ревизионной комиссии) протокола о совершении административного правонарушения указывается его номер и дата (протокол составляется при отказе должностными лицами объекта государственного аудита в допуске на объект государственного аудита, при непредставлении необходимых документов или предоставление недостоверной, необъективной и (или) неполной информации, материалов и иных сведений для проведения государственного аудита).

      3.3. Указываются сведения о мерах, принятых объектом государственного аудита по устранению нарушений, выявленных в ходе государственного аудита (в том числе меры, принимаемые объектом государственного аудита в целях недопущения в дальнейшем нарушений и системных недостатков (доначисление налогов, штрафов, пени, возмещение необоснованно использованных средств в бюджет, восстановление средств по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности, выполнение поставщиками товаров, работ и услуг договорных обязательств, мерах дисциплинарного взыскания, принятых к должностным лицам объекта государственного аудита, и другие). В случае непринятия мер необходимо указать их отсутствие.

      В приложении к Аудиторскому отчету прилагаются аудиторские доказательства, предусмотренные пунктом 157 Правил.

      4. Подписи работников Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан (Ревизионной комиссии), проводивших государственный аудит.

      На последней странице Аудиторского отчета делается запись о том, что Аудиторский отчет составлен в двух экземплярах с указанием адресата и номера бланка (экземпляр № 1 Аудиторского отчета – Высшей аудиторской палате Республики Казахстан (Ревизионной комиссии), № ___ бланка Аудиторского отчета; экземпляр № 2 – объекту государственного аудита, № __ бланка).

      Все страницы аудиторского отчета, начиная со второго листа, парафируются государственными аудиторами, проводившими государственный аудит.

      При проведении совместной проверки единой группой на объекте государственного аудита, Аудиторский отчет оформляется на бланке Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан (Ревизионной комиссии) в трех экземплярах с предоставлением первого экземпляра Высшей аудиторской палате Республики Казахстан (Ревизионной комиссии), второго экземпляра – государственному органу-участнику совместной проверки, третьего экземпляра – объекту государственного аудита.

  Приложение 16
к Правилам проведения
внешнего государственного
аудита и финансового контроля
  форма

ТАБЛИЦА
системных недостатков, выявленных в ходе аудиторского мероприятия

(СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
системных недостатков, выявленных в ходе аудиторского мероприятия)

№ п/п

Год

Наименование объекта государственного аудита

Описание системных недостатков
(в том числе негативные
последствия от наличия
системных недостатков)

Предлагаемая редакция поручения

1

2

3

4

5      Работники Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан
(Ревизионной комиссии), проводившие государственный аудит
______________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
* Руководитель и участники группы государственного аудита подписывают
Сводную таблицу системных недостатков, выявленных в ходе аудиторского
мероприятия.
Примечание: составление Таблицы системных недостатков, выявленных
в ходе аудиторского мероприятия.
в графе 1 – указывается номер по порядку;
в графе 2 – указывается год, в котором выявлены системные недостатки;
в графе 3 – наименование объекта государственного аудита;
в графе 4 – описание системных недостатков, выявленных в ходе аудиторского
мероприятия с указанием в том числе негативных последствий от наличия
системных недостатков;
в графе 5 – предлагаемая редакция поручения (рекомендации)
для решения системного недостатка.

  Приложение 17
к Правилам проведения
внешнего государственного
аудита и финансового контроля
  форма

РЕЕСТР
выявленных нарушений по результатам аудиторского мероприятия
(СВОДНЫЙ РЕЕСТР выявленных нарушений по результатам государственного аудита)

      1) при поступлении средств в бюджет (тыс. тенге)

№ п/п

Год

Наименование объекта гос. аудита

БИН объекта гос. аудита

Код поступлений бюджета по ЕБК

Сумма установленных финансовых нарушений по поступлениям в бюджет

всего

из них

подлежит поступлению

поступило в ходе гос.аудита

1

2

3

4

5

6

7

8

1.
Итого (в т.ч. разрезе лиц, участвовавших в гос.аудите):

1

Ф.И.О.

2

Ф.И.О.

Итого

      продолжение таблицы

Прямые (косвенные) потери бюджета (при наличии)

Нарушенные положения НПА с описанием факта нарушения

Пункт Классификатора нарушений (при наличии)

Выявленные нарушения с признаками административного правонарушения (со ссылкой на статьи КоАП)

9

10

11

12


В нарушение…............      2) при использовании бюджетных средств и активов (тыс. тенге)

№ п/п

Год

Наименование объекта гос.аудита

БИН объекта гос.аудита

Код БПП/ БП

Объем средств, охваченных гос.аудитом *

Финансовые нарушения

Всего

в том числе:

Всего

из них

подлежит восстановлению:

подлежит возмещению

Бюджетные средства

активы

всего

из них восстановлено в ходе аудита

всего

из них возмещено в ходе аудита

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Итого (в т.ч. разрезе лиц, участвовавших в гос.аудите):

1

Ф.И.О.

2

Ф.И.О.

Итого

      продолжение таблицы

Неэффективное планирование

Неэффективное использование

Возможные потери и упущенная выгода

Нарушенные положения НПА с описанием факта нарушения

Пункт Классификатора нарушений (при наличии)

Выявленные нарушения с признаками административного правонарушения (со ссылкой на статьи КоАП)

14

15

16

17

18

19
В нарушение…      *за исключением аудиторских мероприятий, не предусматривающих объем охвата бюджетных средств и активов государства.

      3) искажения финансовой отчетности, установленные при проведении аудита финансовой отчетности (тыс. тенге) **

№ п/п

Год

Код администратора бюджетной программы

Наименование администратора бюджетной программы

Наименование объекта гос.аудита

БИН объекта гос.аудита

Установленные искажения финансовой отчетности, являющиеся финансовыми нарушениями

Всего

Из них

подлежит восстановлению

восстановлено

подлежит возмещению

возмещено

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1Итого (в т.ч. разрезе лиц, участвовавших
в гос.аудите):


1

Ф.И.О.


2

Ф.И.О.


Итого


      продолжение таблицы

Установленные искажения финансовой отчетности, являющиеся процедурными нарушениями

Общая сумма установленных искажений финансовой отчетности

Описание факта нарушения, ссылка на нарушенные положения НПА, пункт Классификатора

Количество

Общая сумма

Всего (гр.7+гр.13)

Из нихподлежит восстановлению (гр. 8)

Восстановлено (гр.9)

подлежит возмещению (гр.10)

возмещено (гр.11)


12

13

14

15

16

17

18

19
В нарушение…

      ** при проведении аудита финансовой отчетности

      4) процедурные нарушения законодательства в деятельности объекта государственного аудита, в том числе связанные с реализацией его задач и функций

№ п/п

Год

Наименование объекта гос.аудита

БИН объекта гос.аудита

Процедурные нарушения

из них

Всего

нарушения бюджетного законодательства

нарушения законодательства при ведении бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности

нарушения законодательства в сфере строительства и градостроительства

нарушения законодательства в сфере государственных закупок

нарушения иного отраслевого законодательства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.


Итого (в т.ч. разрезе лиц, участвовавших в гос.аудите):1

Ф.И.О.2

Ф.И.О.Итого      продолжение таблицы

Описание факта нарушения, ссылка на нарушенные положения НПА

Пункт Классификатора нарушений (при наличии)***

Выявленные нарушения с признаками административного правонарушения (со ссылкой на статьи КоАП) ***

11

12

13
      *** в Сводном реестре выявленных нарушений, прилагаемом к Аудиторскому заключению графы 12, 13 не заполняются.

      Работники Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии), проводившие государственный аудит _____________ _______________________ (подпись, фамилия, инициалы)

      **** Руководитель и участники группы аудита, проводившие государственный аудит, подписывают Сводный реестр выявленных нарушений, прилагаемый к Аудиторскому заключению.

      Примечание: заполнение Реестра (Сводного реестра) выявленных нарушений по результатам государственного аудита.

      Реестр выявленных нарушений заполняется на каждом объекте государственного аудита и прилагается к Аудиторскому отчету.

      Сводный реестр выявленных нарушений прилагается к Аудиторскому заключению после рассмотрения возражений объектов государственного аудита с учетом заключения контроля качества.

      Реестр (Сводный реестр) выявленных нарушений составляется в соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых на объектах государственного аудита и финансового контроля, утвержденным приказом Председателя Счетного комитета от 25 ноября 2022 года №158-н/қ (далее – Классификатор).

      Раздел 1. При поступлении средств в бюджет (тыс.тенге):

      графа 1 "№ п/п" – указываются порядковые номера объектов государственного аудита (1, 2, 3 и т.д.);

      графа 2 "Год" – указывается период охвата государственным аудитом с указанием отчетных периодов;

      графа 3 "Наименование объекта гос.аудита" – указываются органы государственных доходов, субъекты квазигосударственного сектора, а также уполномоченные органы по неналоговым платежам;

      графа 4 "БИН объекта государственного аудита" – указывается бизнес-идентификационный номер объекта государственного аудита (при наличии);

      графа 5 "Код поступлений бюджета по ЕБК" – указывается код поступлений в бюджет согласно Единой бюджетной классификации Республики Казахстан (далее – ЕБК);

      графа 6 "Сумма установленных финансовых нарушений по поступлениям в бюджет" – указывается общая сумма установленных финансовых нарушений по поступлениям в бюджет, в том числе в графе 7 "из них подлежит поступлению" – сумма нарушений, подлежащих поступлению в бюджет, в графе 8 "из них поступило в ходе гос.аудита" – сумма нарушений, поступивших в ходе государственного аудита;

      графа 9 "Прямые (косвенные) потери бюджета (при наличии)" - фиксируются суммы установленных недопоступлений в бюджет, которые могли бы быть зачисленными при условии соблюдения установленного порядка налогового и таможенного администрирования;

      графа 10 "Нарушенные положения НПА с описанием факта нарушения" - указываются нарушенные положения нормативных правовых актов с описанием в краткой форме факта нарушения;

      графа 11 "Пункт Классификатора нарушений (при наличии)" – указывается пункт Классификатора нарушений, выявляемых на объектах государственного аудита и финансового контроля;

      графа 12 "Выявленные нарушения с признаками административного правонарушения (со ссылкой на статьи КоАП)" - указываются выявленные нарушения с признаками административного правонарушения с указанием ссылки на статьи КоАП: "В нарушение…";

      строка "Итого" – указываются данные реестра (сводного реестра) в разрезе объектов государственного аудита (строка 1 +...).

      Раздел 2. При использовании бюджетных средств и активов (тыс.тенге):

      графа 1 "№ п/п" – указываются порядковые номера объектов государственного аудита (1, 2, 3 и т.д.);

      графа 2 "Год" – указывается период охвата государственным аудитом с указанием отчетных периодов;

      графа 3 "Наименование объекта гос.аудита" – указывается полное наименование объекта государственного аудита, предусмотренного в Программе аудита;

      графа 4 "БИН объекта гос.аудита" – указывается бизнес-идентификационный номер объекта государственного аудита (при наличии);

      графа 5 "Код БПП/БП" - указываются коды и наименования бюджетных подпрограмм и программ согласно ЕБК;

      графа 6 "Объем средств, охваченных гос.аудитом*" – указывается объем средств, охватываемых государственным аудитом, при этом по бюджетным программам с учетом внесенных корректировок и уточнений на отчетный период, охваченный государственным аудитом, в том числе в графе 7 "из них бюджетные средства" – сумма охвата бюджетных средств, в графе 8 "из них активы" – сумма охвата активов государства и квазигосударственного сектора;

      графа 9 "Финансовые нарушения, всего (гр.10+гр.12)" – указывается общая сумма установленных финансовых нарушений, в том числе в графе 10 "всего" – общая сумма, подлежащая восстановлению по итогам государственного аудита, в графе 12 "всего" – общая сумма, подлежащая возмещению по итогам государственного аудита;

      в графе 11 "из них восстановлено в ходе аудита" – указывается сумма финансовых нарушений, восстановленная в ходе государственного аудита;

      в графе 13 "из них возмещено в ходе аудита" – указывается сумма финансовых нарушений, возмещенная в ходе государственного аудита;

      графа 14 "Неэффективное планирование" - указывается сумма выявленных неэффективно запланированных бюджетных средств (активов);

      графа 15 "Неэффективное использование" - указывается сумма выявленных неэффективно использованных бюджетных средств, активов государства и квазигосударственного сектора;

      графа 16 "Возможные потери и упущенная выгода" - указывается общая сумма, установленных возможных потерь и упущенной выгоды;

      графа 17 "Нарушенные положения НПА с описанием факта нарушения" - указываются нарушенные положения нормативных правовых актов с описанием в краткой форме факта нарушения: "В нарушение…";

      графа 18 "Пункт Классификатора нарушений (при наличии)" – указывается пункт Классификатора нарушений, выявляемых на объектах государственного аудита и финансового контроля;

      графа 19 "Выявленные нарушения с признаками административного правонарушения (со ссылкой на статьи КоАП)" - указываются выявленные нарушения с признаками административного правонарушения с указанием ссылки на статьи КоАП;

      строка "Итого" – указываются данные реестра (сводного реестра) в разрезе объектов государственного аудита (строка 1 +...).

      Раздел 3. Искажения финансовой отчетности, установленные при проведении аудита финансовой отчетности (тыс.тенге)**

      графа 1 "№ п/п" – указываются порядковые номера объектов государственного аудита (1, 2, 3 и т.д.);

      графа 2 "Год" – указывается период охвата государственным аудитом с указанием отчетных периодов;

      графа 3 "Код администратора бюджетной программы" - указывается код администратора бюджетных программ согласно ЕБК;

      графа 4 "Наименование администратора бюджетных программ" - указывается государственный орган, ответственный за планирование, обоснование и реализацию бюджетных программ;

      графа 5 "Наименование объекта гос.аудита" - указывается полное наименование объекта государственного аудита, предусмотренного в Программе аудита;

      графа 6 "БИН объекта гос.аудита" - указывается бизнес-идентификационный номер объекта государственного аудита (при наличии);

      графа 7 "Установленные искажения финансовой отчетности, являющиеся финансовыми нарушениями" - указывается сумма установленных искажений финансовой отчетности, являющихся финансовыми нарушениями, в том числе в графе 8 "из них подлежит восстановлению" - сумма, подлежащая восстановлению по итогам государственного аудита, в графе 9 "из них восстановлено" – восстановленная сумма в ходе государственного аудита, в графе 10 "из них подлежит возмещению" - сумма, подлежащая к возмещению по итогам государственного аудита, в графе 11 "из них возмещено" - возмещенная сумма в ходе государственного аудита;

      графа 12 "Количество установленных искажений финансовой отчетности, являющиеся процедурными нарушениями" - указывается количество установленных искажений финансовой отчетности, являющиеся процедурными нарушениями;

      графа 13 "Общая сумма установленных искажений финансовой отчетности, являющиеся процедурными нарушениями" - указывается общая сумма установленных искажений финансовой отчетности, являющиеся процедурными нарушениями;

      графа 14 "Общая сумма установленных искажений финансовой отчетности, всего (гр.7+гр.13)" - указывается общая сумма установленных искажений финансовой отчетности, являющиеся финансовыми и процедурными нарушениями, в том числе в графе 15 "из них подлежит восстановлению (гр.8)" - сумма, подлежащая восстановлению по итогам государственного аудита, в графе 16 "из них восстановлено (гр.9)" - восстановленная сумма нарушений в ходе государственного аудита, в графе 17 "подлежит возмещению (гр.10)" – сумма, подлежащая возмещению по итогам государственного аудита, в графе 18 "возмещено (гр.11)" - возмещенная сумма в ходе государственного аудита;

      графа 19 "Описание факта нарушения, ссылка на нарушенные положения НПА, пункт Классификатора" - указываются нарушенные положения нормативных правовых актов с описанием в краткой форме факта нарушения и указанием ссылки на пункт Классификатора нарушений, выявляемых на объектах государственного аудита и финансового контроля: "В нарушение…".

      строка "Итого" – указываются данные реестра (сводного реестра) в разрезе объектов государственного аудита (строка 1 +...).

      Раздел 4. Процедурные нарушения законодательства в деятельности объекта государственного аудита, в том числе связанные с реализацией его задач и функций

      графа 1 "№ п/п" – указываются порядковые номера объектов государственного аудита (1, 2, 3 и т.д.);

      графа 2 "Год" – указывается период охвата государственным аудитом с указанием отчетных периодов;

      графа 3 "Наименование объекта гос.аудита" – указывается полное наименование объекта государственного аудита, предусмотренного в Программе аудита;

      графа 4 "БИН объекта гос.аудита" – указывается бизнес-идентификационный номер объекта государственного аудита (при наличии);

      графа 5 "Процедурные нарушения" - указывается количество нарушений процедур, выявленных в ходе проводимого государственного аудита;

      графа 6 "нарушения бюджетного законодательства" - указываются процедурные нарушения бюджетного законодательства;

      графа 7 "нарушения законодательства при ведении бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности" - указываются процедурные нарушения законодательства при ведении бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности;

      графа 8 "нарушения законодательства в сфере строительства и градостроительства" - указываются процедурные нарушения законодательства в сфере строительства и градостроительства;

      графа 9 "нарушения законодательства в сфере государственных закупок" - указываются процедурные нарушения законодательства в сфере государственных закупок;

      графа 10 "нарушения иного отраслевого законодательства" - указываются процедурные нарушения иного отраслевого законодательства;

      графа 11 "Описание факта нарушения, ссылка на нарушенные положения НПА" - в краткой форме описывается факт нарушения со ссылкой на пункт нарушенных норм права;

      графа 12 "Пункт Классификатора нарушений (при наличии)" - указывается пункт Классификатора нарушений, выявляемых на объектах государственного аудита и финансового контроля;

      графа 13 "Выявленные нарушения с признаками административного правонарушения (со ссылкой на статьи КоАП)" - указываются выявленные нарушения с признаками административного правонарушения с указанием ссылки на статьи КоАП;

      строка "Итого" – указываются данные реестра (сводного реестра) в разрезе объектов государственного аудита (строка 1 +...).

  Приложение 18
к Правилам проведения
внешнего государственного
аудита и финансового контроля
  форма

Письмо-представление (составляется на фирменном бланке объекта аудита)

  Члену Высшей
аудиторской палаты
Республики Казахстан
_______________________

      Данное письмо-представление направляется в связи с проводимым Вами аудитом
___________________________________________________________________
(указывается наименование аудиторского мероприятия)
В соответствии со статьей 37 Закона "О государственном аудите и финансовом
контроле" я, как руководитель (наименование объекта аудита), признаю свою
ответственность и подтверждаю полноту и достоверность всех бухгалтерских
и первичных документов, а также полноту и достоверность всей информации,
представленной в ходе проведения аудиторского мероприятия. Кроме того
настоящим подтверждаю выполнение всех обязательств, предусмотренных пунктом 2
статьи 37 Закона "О государственном аудите и финансовом контроле".
Предупрежден об административной ответственности в соответствии со статьей 462
Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" за отказ
от предоставления необходимых документов, материалов, информации
о деятельности и иных сведений, предоставлении недостоверной информации,
создании иного препятствования в осуществлении аудита.
Руководитель объекта государственного аудита

  Приложение 19
к Правилам проведения
внешнего государственного
аудита и финансового контроля
  форма

Типовая форма Аудиторского отчета по финансовой отчетности

      _______________________
(место составления)

      1. Наименование аудиторского мероприятия
____________________________________________________________________

      2. Состав группы государственного аудита
(с указанием номеров сертификатов государственных аудиторов):
____________________________________________________________________

      3. Поручение на проведение государственного аудита (проверки) от "__" №___

      4. Срок проведения государственного аудита: с _________ по ___________

      5. Объект (-ы) аудита

      6. Предмет аудита
Группой аудита проведен аудит прилагаемой финансовой отчетности
(консолидированной финансовой отчетности), включающей следующие формы:
- бухгалтерский баланс по состоянию на 1 января 20__ года;
- отчет о результатах финансовой деятельности за 20__ год;
- отчет о движении денег (прямой метод) за 20__ год,
- отчет об изменениях чистых активов/капитала за 20__ год;
- пояснительной записки к финансовой отчетности.

      7. Ответственность руководства объекта аудита за подготовку финансовой отчетности.
Руководство объекта аудита в лице (указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) и наименование должности лиц, подписавших финансовую отчетность в соответствии с правом первой и второй подписи) несет ответственность за подготовку и представление финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности и за средства внутреннего контроля, которые определены как необходимые для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных недобросовестными действиями или ошибкой.

      8. Ответственность государственного аудитора.

      Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере государственного аудита и финансового контроля, что также означает выполнение требований процедурного стандарта по проведению аудита финансовой отчетности. Данный стандарт требует проведения аудита таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

      Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность финансовой отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур.

      Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством объекта государственного аудита, а также оценку представления финансовой отчетности в целом.

      Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, что дает основание для выражения мнения о достоверности финансовой отчетности.

      9. Основание для выражения мнения (положительного, с оговоркой) или отказа от выражения мнения.

      10. Мнение

      (При положительном мнении)

      По нашему мнению, финансовая отчетность (консолидированная финансовая отчетность) отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение по состоянию на _________ 20__ года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 20___год в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

      (При мнении с оговоркой)

      По нашему мнению, за исключением влияния на финансовую отчетность обстоятельств, изложенных в пункте, содержащем основание для выражения мнения с оговоркой, финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 20__ года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 20__ год в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

      (При отказе от выражения мнения)

      Вследствие значимости обстоятельств, указанных в пункте, содержащем основание для отказа от выражения мнения, у нас отсутствовала возможность получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства, которые обеспечили бы основание для выражения мнения, и, соответственно, мы не выражаем мнение о достоверности финансовой отчетности.

      11. Пояснительный параграф

      Не изменяя мнения о достоверности финансовой отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в пояснении к финансовой отчетности:
____________________________________________________________________.

      12. Прочие вопросы, требующие внимания

      Не изменяя мнения о достоверности финансовой отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию:
____________________________________________________________________.

      Работник (-и) Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан (Ревизионной комиссии):
_______________________________________________________________

      (должность, подпись, фамилия, инициалы)
Аудиторский отчет составлен в ________ экземплярах (количество)
Примечание.
В верхней части Аудиторского отчета указывается место его составления (название города, другого населенного пункта (село, поселок и т.д.)), дата составления Аудиторского отчета, номер экземпляра Аудиторского отчета (экземпляр № 1 составляется для Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан (Ревизионной комиссии), экземпляр № 2 – объекту государственного аудита.

      В Аудиторском отчете указываются следующие данные:

      1. Наименование аудиторского мероприятия – указывается полное наименование аудиторского мероприятия в соответствии с Перечнем объектов государственного аудита на соответствующий год.

      2. Состав группы государственного аудита - указывается фамилия, инициалы, должность работника Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан (Ревизионной комиссии), проводившего государственный аудит, специалистов государственных органов, работников негосударственных аудиторских организаций и экспертов, привлеченных к проведению государственного аудита.

      3. Поручение на проведение государственного аудита (Акт о назначении проверки) - указывается дата и номер Поручения, фамилия, инициалы, должность должностного лица, подписавшего Поручение.

      4. Срок проведения государственного аудита - указываются даты начала и окончания проведения государственного аудита на данном объекте государственного аудита (соответствует Программе аудита).

      5. Объект аудита - указывается полное наименование объекта государственного аудита, данные о государственной регистрации (БИН (ИИН).

      6. Предмет аудита - указывается предмет проводимого государственного аудита. В качестве предмета при проведении аудита финансовой отчетности выступают формы финансовой отчетности по состоянию на отчетную дату.

      7. Ответственность руководства объекта аудита за подготовку финансовой отчетности – в соответствии с процедурным стандартом указывается ответственность объекта аудита за составление финансовой отчетности с перечислением лиц, которые несут ответственность за подготовку финансовой отчетности и наделены правом подписи исходя из функциональных и должностных обязанностей.

      8. Ответственность государственного аудитора – в данном пункте указывается ответственность государственного аудитора за выражаемое по финансовой отчетности мнение. Содержание пункта является стандартным и не подлежит корректировке.

      9. Основание для выражения мнения (положительного, с оговоркой) или отказа от выражения мнения – по данному пункту подлежит отражению следующая информация:

      в случае положительного мнения – указание на то, что в ходе аудита не установлено существенных искажений финансовой отчетности;

      в случае выражения мнения с оговоркой – последовательное (в порядке форм финансовой отчетности и статей) указание установленных искажений финансовой отчетности. Каждый факт искажения нумеруется в сквозном порядке и фиксируется отдельным пунктом с описанием характера и вида искажения. По искажениям указываются ссылки на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены, и указываются документы, которые служат доказательством;

      в случае отказа от выражения мнения – обоснование, со ссылкой на нормативные правовые акты, причин по которым государственный аудитор отказывается от выражения мнения по финансовой отчетности;

      результаты оценки надлежащего характера применяемой учетной политики.

      10. Мнение – в зависимости от объема и характера установленных искажений выражается мнение о достоверности финансовой отчетности в соответствии с одной из трех предложенных стандартных форм мнения.

      11. Пояснительный параграф – в соответствии с 300 процедурным стандартом внешнего государственного аудита и финансового контроля по проведению аудита финансовой отчетности, если государственный аудитор сочтет необходимым привлечь внимание пользователей к вопросу, представленному или раскрытому в финансовой отчетности, который, по его профессиональному суждению, настолько важен, что является фундаментальным для понимания пользователями финансовой отчетности, то государственный аудитор должен включить пояснительный параграф в аудиторский отчет (заключение), при условии, что он получил достаточное и надлежащее аудиторское доказательство того, что данный вопрос не содержит существенного искажения в финансовой отчетности. При отсутствии такого рода вопроса данный пункт в аудиторский отчет не включается.

      12. Прочие вопросы, требующие внимания - в соответствии с 300 процедурным стандартом внешнего государственного аудита и финансового контроля по проведению аудита финансовой отчетности, если государственный аудитор считает необходимым сообщить о каком-либо вопросе кроме тех, что представлены или раскрыты в финансовой отчетности, который, по его профессиональному суждению является значимым для понимания пользователями аудита, обязанностей государственного аудитора или аудиторского отчета (заключения), то государственный аудитор должен представить такой вопрос в аудиторском отчете (заключении). При отсутствии такого рода вопроса данный пункт в аудиторский отчет не включается.
Примечание:
Расшифровка аббревиатур:
ФИО – фамилия, имя, отчество
и т.д. – и так далее
БИН – бизнес-идентификационный номер
ИИН – индивидуальный идентификационный номер

  Приложение 20
к Правилам проведения
внешнего государственного
аудита и финансового контроля
  форма
  Председателю Высшей
аудиторской палаты
Республики Казахстан
(Ревизионной комиссии)
________________________
(ФИО (при его наличии)

ТИПОВАЯ ФОРМА АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

      I. Вводная часть

      1.1. Наименование аудиторского мероприятия:
____________________________________________________________________

      1.2. Цель государственного аудита: _____________________________________

      1.3. Объекты государственного аудита: __________________________________

      1.4. Период, охваченный государственным аудитом: _______________________

      II. Основная (аналитическая) часть

      2.1. Краткий анализ состояния аудируемой сферы
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

      2.2. Основные результаты государственного аудита
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

      2.3. Оценка влияния деятельности объектов государственного аудита на
социально-экономическое развитие (в региональном и (или) страновом разрезе):
_______________________________________________________ (при наличии)

      III. Итоговая часть

      3.1. Принятые меры в ходе государственного аудита _______________________
____________________________________________________________________

      3.2. Выводы по результатам государственного аудита
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

      3.3. Рекомендации и поручения по результатам государственного аудита
____________________________________________________________________

      3.4. Приложение: (на __ листах) ________________________________________
Член Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан (Ревизионной
комиссии) ___________________________________________________________
Фамилия, инициалы
Руководитель структурного подразделения, ответственного за проведение
аудита ______________________________________________________________
Фамилия, инициалы
Руководитель структурного подразделения, ответственного за контроль
качества _____________________________________________________________
Фамилия, инициалы
Руководитель структурного подразделения, ответственного за правовое
сопровождение _______________________________________________________
Фамилия, инициалы
Руководитель группы аудита ___________________________________________
Фамилия, инициалы
Государственные аудиторы, проводившие аудиторское мероприятие
____________________________________________________________________
Фамилия, инициалы
Примечание: составление Аудиторского заключения по итогам государственного
аудита (далее – Аудиторское заключение).

      I. В вводной части Аудиторского заключения указываются следующие данные:

      1.1. Наименование аудиторского мероприятия.
Указывается наименование аудиторского мероприятия, указанное в Перечне
объектов государственного аудита.

      1.2. Цель государственного аудита.
Указывается цель государственного аудита в соответствии с утвержденным Планом аудита.

      1.3. Объекты государственного аудита.
Указывается наименование объектов государственного аудита, в том числе объекты встречных проверок.

      1.4. Период, охваченный государственным аудитом.
Указывается период, охваченный государственным аудитом.

      II. Основная (аналитическая) часть Аудиторского заключения содержит:

      2.1. Краткий анализ состояния аудируемой сферы.

      В краткой форме представляются обобщенный анализ состояния сферы, выступающей предметом аудита, либо предметом деятельности основного объекта аудита.

      По мероприятиям аудита финансовой отчетности представляется обобщенный анализ
основных показателей финансовой отчетности. По результатам аудита
консолидированной финансовой отчетности республиканского бюджета
представляется также краткий анализ состояния бухгалтерского учета
в государственном секторе.

      2.2. Основные результаты аудиторских мероприятий.
В краткой форме представляются результаты аудита, в том числе общая сумма установленных нарушений норм законодательства Республики Казахстан, а также актов объектов государственного аудита:

      1) финансовых нарушений;

      2) неэффективного использования бюджетных средств, активов;

      3) неэффективного планирования бюджетных средств, активов;

      4) процедурные нарушения (указывается количество).

      По мероприятиям аудита финансовой отчетности указывается общая сумма установленных искажений финансовой отчетности.

      2.3. Оценка влияния деятельности объектов государственного аудита на социально-экономическое развитие.

      Представляется краткий результат оценки влияния деятельности основного объекта государственного аудита в зависимости от направления его деятельности на отрасль, регион или страну в целом.

      По мероприятиям аудита финансовой отчетности данный раздел не заполняется.

      III. Итоговая часть Аудиторского заключения содержит следующие разделы:

      3.1. Принятые меры в ходе государственного аудита.

      В данном разделе указывается информация о сумме исправленных искажений финансовой отчетности, начислении (доначислении) налогов, штрафов, пени, об обеспечении внесения поступлений и возмещении необоснованно использованных средств в бюджет, выполнении поставщиками товаров, работ и услуг договорных обязательств, мерах дисциплинарного взыскания, принятых к должностным лицам объекта государственного аудита, допустивших нарушения, и другую информацию относительно устранения объектом государственного аудита нарушений в процессе осуществления государственного аудита и до проведения заседания по итогам государственного аудита, а также сведения о передаче материалов государственного аудита в органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях и результатов их рассмотрения (при наличии).

      3.2. Выводы по результатам государственного аудита.

      Указывается общая оценка результатов деятельности объектов государственного аудита по вопросам проведенного государственного аудита и общая сумма установленных нарушений. В зависимости от типа и объекта государственного аудита, вида проверки, с учетом особенностей направления государственного аудита, отражается оценка исполнения бюджета, реализации планов развития государственных органов, эффективности реализации национальных проектов и бюджетных программ, деятельности государственных органов (администраторов бюджетных программ) по обеспечению полноты и своевременности поступлений в республиканский бюджет, за возвратом сумм поступлений из республиканского бюджета, а также по обеспечению эффективного использования средств бюджета и активов, связанных грантов, государственных и гарантированных государством займов, бюджетных инвестиций, поручительств государства, управление активами субъектов квазигосударственного сектора, акции (доли участия) которых принадлежат государству. Причины выявленных нарушений и системных недостатков, а также последствия, которые они могут повлечь за собой. Выводы должны быть аргументированными, а предложения логически следовать из них.

      По мероприятиям аудита финансовой отчетности указывается общая сумма неисправленных искажений финансовой отчетности, а также мнение, выраженное по финансовой отчетности.

      3.3. Рекомендации по результатам государственного аудита.

      Указываются рекомендации члена Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан (Ревизионной комиссии), ответственного за аудиторское мероприятие, основанные на выводах и направленные на устранение причин выявленных нарушений и системных недостатков, а также его мнение о рассмотрении итогов аудиторского мероприятия на заседании Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан (Ревизионной комиссии).

      В разделе отражаются:

      1) рекомендации Правительству Республики Казахстан, государственным уполномоченным органам, местным исполнительным органам, другим консультативно-совещательным органам по совершенствованию нормативных правовых актов;

      2) рекомендации Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан (Ревизионной комиссии) по совершенствованию нормативных правовых актов, организации деятельности по обеспечению соблюдения требований законодательства Республики Казахстан;

      3) предложения о принятии к сведению действий руководства объекта государственного аудита, совершенных в ходе аудиторского мероприятия и до проведения заседания, направленные на минимизацию последствий допущенных ранее нарушений требований бюджетного и иного законодательства.

      3.4. Приложения.

      К Аудиторскому заключению в обязательном порядке прилагается сводный реестр выявленных нарушений по результатам государственного аудита, сводная таблица по выявленным системным недостаткам (при наличии).

      Для более полного раскрытия отдельных нарушений основная (аналитическая) часть дополняется приложениями (таблицы, расчеты, расшифровки). Приложения вместе с основным текстом Аудиторского заключения составляют единое целое.

  Приложение 21
к Правилам проведения
внешнего государственного
аудита и финансового контроля
  форма
  ___________________________
Наименование органа,
организации, которым
направляется предписание

ПРЕДПИСАНИЕ Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан
(Ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы)

№_________

_________________


(местонахождение органа)
" ___"________ 20__ года

      Заголовок предписания
Констатирующая часть ___________________________________________
Порученческие пункты ___________________________________________
Член Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан (Ревизионной
комиссии) ______________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
Примечание: составление предписания Высшей аудиторской палаты
Республики Казахстан (Ревизионной комиссии) (далее – Предписание).
В Предписании указываются требования об устранении выявленных нарушений,
причин и условий, способствующих им, а также принятия мер ответственности,
предусмотренных законодательством Республики Казахстан, к лицам, допустившим
эти нарушения, и о представлении в установленные сроки в Высшую аудиторскую
палату Республики Казахстан (Ревизионную комиссию) информации об исполнении
Предписания.
Предписание содержит требования к объекту государственного аудита
(другим заинтересованным лицам):
1) о восстановлении необоснованно использованных бюджетных средств либо
о восстановлении их по учету, возврату использованных с нарушением принципа
адресности и целевого характера бюджетных средств, в том числе не по целевому
назначению сумм целевых трансфертов и бюджетных кредитов, возмещение
нанесенного в результате неправомерных действий ущерба государству;
2) об обеспечении поставки поставщиками товаров (выполнения работ и услуг),
выполнении других договорных обязательств, при установлении фактов нарушений,
а также о принятии других мер;
3) о представлении в установленные в нем сроки в орган внешнего государственного
аудита и финансового контроля информации об исполнении Предписания.
Проект Предписания членом Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан
(Ревизионной комиссии), ответственным за аудиторское мероприятие, вносится
для обсуждения на заседание Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан
(Ревизионной комиссии) совместно с проектом Аудиторского заключения.
Предписание подписывается членом Высшей аудиторской палаты Республики
Казахстан (Ревизионной комиссии) и направляется в адрес объекта государственного
аудита, организаций и должностных лиц в части его (их) касающейся. Каждому
адресату направляется отдельное Предписание.
Предписание оформляется на бланке Высшей аудиторской палаты
Республики Казахстан (Ревизионной комиссии).

  Приложение 22
к Правилам проведения
внешнего государственного
аудита и финансового контроля
  форма

ПОРУЧЕНИЕ
на проведение проверки исполнения решений Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан
(Ревизионной комиссии)

      В соответствии со статьей ___ Закона Республики Казахстан "О государственном
аудите и финансовом контроле" и перечнем объектов государственного аудита
Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан (Ревизионной комиссии области,
города) на 20__ год поручается провести
______________________________________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность работника (-ов)
Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан (Ревизионной комиссии),
которому(-ым) поручено проведение проверки в
______________________________________________________________________
(указать организационно-правовую форму объекта государственного аудита, полное
наименование, его местонахождение, индивидуальный идентификационный номер,
бизнес-идентификационный номер, фамилию, имя отчество (при наличии)
руководителя) проверку полноты и достоверности исполнения рекомендации (-ий),
предусмотренной (-ых) пунктом (-ами).
Предписания №_____ от __________________.
Сроки проведения проверки: с __________по ____________
Член Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан (Ревизионной комиссии)
_______________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

  Приложение 23
к Правилам проведения
внешнего государственного
аудита и финансового контроля
  форма

АКТ
проверки исполнения решений Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан
(Ревизионной комиссии)

  ______________________
(место составления)
"__" _______ 20__года № ____

      1. Наименование объекта государственного аудита:
____________________________________________________________________

      2. Аудиторское заключение, Предписание в соответствии с которым вынесены
рекомендации, решения, в отношении которых проводится проверка исполнения
____________________________________________________________________

      3. Состав группы государственного аудита:
____________________________________________________________________

      4. Поручение на проведение проверки исполнения решений Высшей аудиторской
палаты Республики Казахстан (Ревизионной комиссии) от "____" № _________

      5. Наименование рекомендации органа внешнего государственного аудита
и финансового контроля _______________________________________________

      6. Результаты проверки исполнения рекомендации
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Работник (-и) Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан
(Ревизионной комиссии):
_____________________________________________________________________
(должность, подпись, фамилия, инициалы)

  Приложение 2
к нормативному постановлению
Счетного комитета по контролю
за исполнением республиканского
бюджета от 30 июля 2020 года № 6-НҚ

Перечень некоторых нормативных постановлений Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, подлежащих признанию утратившими силу

      1. Нормативное постановление Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета от 30 ноября 2015 года № 17-НҚ "Об утверждении Правил проведения внешнего государственного аудита и финансового контроля" (зарегистрирован Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12557, опубликован 6 января 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет").

      2. Нормативное постановление Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета от 27 сентября 2016 года № 13-НҚ "О внесении изменений и дополнений в нормативное постановление Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета от 30 ноября 2015 года № 17-НҚ "Об утверждении Правил проведения внешнего государственного аудита и финансового контроля" (зарегистрирован Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 14369, опубликован 11 ноября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет").

      3. Нормативное постановление Счетного комитета по контролю за исполнением Республиканского бюджета от 14 июня 2018 года № 13-НҚ "О внесении изменений и дополнений в нормативное постановление Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета от 30 ноября 2015 года № 17-НҚ "Об утверждении Правил проведения внешнего государственного аудита и финансового контроля" (зарегистрирован Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17129, опубликован 5 июля 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).