"Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 17-НҚ нормативтік қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 2018 жылғы 14 маусымдағы № 13-НҚ нормативтік қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 27 маусымда № 17129 болып тіркелді. Күші жойылды - Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 2020 жылғы 30 шiлдедегi № 6-НҚ нормативтік қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 30.07.2020 № 6-НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) нормативтік қаулысымен.

      "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 4-тармағының 9) тармақшасына сәйкес Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті (бұдан әрі – Есеп комитеті) ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 17-НҚ нормативтік қаулысына (Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тізілімінде № 12557 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 6 қаңтарда жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1 тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) осы нормативтік қаулыға 2-қосымшаға сәйкес, Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссияларының сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидалары бекітілсін.";

      көрсетілген нормативтік қаулымен бекітілген Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидаларында:

      2 және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Қағидалар Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің (бұдан әрі – Есеп комитеті) мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесін қалыптастыру, сыртқы мемлекеттік аудитті жоспарлау, жүргізу, оның қорытындылары бойынша құжаттарды ресімдеу, қаржылық бақылауды жүзеге асыру, сапа бақылауын жүргізу, сыртқы мемлекеттік аудиттің нәтижелері бойынша Есеп комитетінің аудиторлық қорытындысында берілген ұсынымдардың және Нұсқамалардың орындалуын мониторингтеуді және бақылауды ұйымдастыру, аудиторлық іс-шара нәтижелерінің бұқаралық ақпарат құралдарында жария етілу және мемлекеттік аудит материалдарын есепке алу тәртібін айқындайды.

      3. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) аудиторлық рәсімдер – аудиторлық іс-шара барысында оны жүргізу бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылатын, аудиторлық іс-шара мақсаттарына қол жеткізу үшін қажетті іс-қимылдар;

      2) аудиторлық іс-шара – мемлекеттік аудиттің қорытындысы бойынша аудиторлық есептер мен аудиторлық қорытындыларды дайындауға, жүргізуге, ресімдеуге бағытталған іс-қимылдар кешені;

      3) қаулы – Есеп комитетінің аудиторлық қорытындыны бекітетін құжаты;

      4) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау материалдары – мемлекеттік аудитті жүргізу үшін қажетті құжаттар, сондай-ақ оның нәтижелері бойынша жасалған құжаттар және қоса беріліп отырған аудиторлық дәлелдемелер;

      5) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілері – мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, квазимемлекеттік сектор субъектілері, сондай-ақ бюджет қаражатын алушылар (бұдан әрі – мемлекеттік аудит объектілері);

      6) мемлекеттік аудитор – мемлекеттік аудитор сертификаты бар, мемлекеттік аудитті және (немесе) қаржылық бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік әкімшілік қызметші;

      7) мемлекеттік аудитордың ассистенті – бухгалтерлік есеп және аудит саласында кәсіби білімі, мемлекеттік аудитке қатысу құқығы бар мемлекеттік қызметші;

      8) мемлекеттік аудиттің сапа бақылауы – мемлекеттік аудиторлардың мемлекеттік аудитті жүзеге асыру кезінде Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарының және осы Қағидалардың талаптарын сақтауын тексеру;

      9) нұсқама – анықталған бұзушылықтарды және (немесе) оларға итермелейтін себептерді, жағдайларды жою, сондай-ақ осы бұзушылықтарға жол берген адамдарға Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылық шараларын қолдану үшін мемлекеттік аудит объектілеріне, ұйымдар мен лауазымды адамдарға жіберілетін, орындау үшін міндетті Есеп комитетінің актісі.

      10) сыртқы мемлекеттік аудит – Есеп комитеті жүзеге асыратын:

      бюджет қаражатының, мемлекет пен квазимемлекеттік сектор субъектілері активтерінің, байланысты гранттардың, мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыздардың, сондай-ақ мемлекет кепілгерлігімен, оның ішінде бюджетті атқаруға байланысты тәуекелдерді басқару жүйесіне негізделген басқа да қызмет кезінде тартылатын қарыздардың басқарылу және пайдаланылу тиімділігін;

      халықтың тұрмыс жағдайлары сапасының қарқынды өсуін және елдің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ұлттық ресурстардың (қаржылық, табиғи, өндірістік, кадрлық, ақпараттық) тиімді және заңды басқарылуын талдау, бағалау және тексеру (бұдан әрі – мемлекеттік аудит).";

      8 және 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Мемлекеттік аудит тобы топ мүшелерінің мемлекеттік аудит объектілерімен үлестестігі тізімі (бұдан әрі - үлестестік тізімі) ескеріле отырып аудиторлық іс-шараны жүргізу басталғанға дейін қалыптастырылады. Үлестестік тізімі Есеп комитеті қызметкерлерінің жұбайының (зайыбының), жақын туыстарының, жақындарының жұмыс орны, олар қатысушылары, құрылтайшылары болып табылатын заңды тұлғалардың атауы, сондай-ақ сенім білдірілген тұлғалардың (мүлікті сенімгерлік басқаруға берген жағдайда) жұмыс орны туралы мәліметтерді қамтиды. Үлестестік тізімі Есеп комитетінің Төрағасы бекітеді.

      Мемлекеттік аудит тобының қалыптастырылған құрамы аудиторлық іс-шараны жүргізуге қатысатын Есеп комитетінің қызметкерлерін – мемлекеттік аудит тобының жетекшісін, мемлекеттік аудиторларды және (немесе) мемлекеттік аудитордың (лардың) ассистентін (терін) (бұдан әрі – ассистент), сондай-ақ тартылған жағдайда, мемлекеттік органдардың мамандарын, сарапшыларды, мемлекеттік емес аудиторлық ұйымдарды (бұдан әрі – сарапшы) қамтиды.

      9. Құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы мемлекеттік аудит тобына қызметкер бекітеді, ол аудиторлық іс-шараның барлық кезеңдерінде құқықтық сүйемелдеуді жүзеге асырады және мемлекеттік аудит тобы жетекшісінің жүргізіліп жатқан мемлекеттік аудит мәселелері бойынша жазбаша сұрау салуларына (электрондық пошта бойынша) бұзушылықтар мен кемшіліктер анықталған кезде заңнаманы қолдануға қатысты мемлекеттік аудит объектілеріне шықпай, жазбаша консультация береді.";

      19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "19. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесі мемлекеттік аудит объектілерінің қайталануын жою мақсатында, тиімділік аудитінің перспективалық жоспарының негізінде, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының өзара іс-қимылы, Есеп комитетінің мемлекеттік аудит нәтижелерін тануы ескеріле отырып, кезекті жылға арналған аудиторлық іс-шараларды сапалы және тиімді жүзеге асыру үшін қалыптастырылады.";

      20-тармақ алып тасталсын;

      21, 22 және 23-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "21. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесі Есеп комитетінің Интеграцияланған ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі – ЕК ИАЖ) қалыптастырылады.

      22. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін қалыптастыру үшін Есеп комитетінің мүшелері мемлекеттік аудит объектілерінің тәуекелдерін бағалауды және қосымша көздерден алынатын деректер мен сұрау салуларды ескере отырып, Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылаудың бірыңғай дерекқорының (бұдан әрі – Бірыңғай дерекқор) негізінде жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың 1 қазанынан кешіктірмей, Мемлекеттік аудит объектілері тізбесінің жобасына ұсыныстарын осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ЕК АИЖ-да аудиторлық іс-шараны жүргізуге өтінім (бұдан әрі – Өтінім) түрінде дайындайды.

      23. Есеп комитетінің мүшелері мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшемен бірлесіп, Өтінімді жасау кезінде мемлекеттік аудит объектілерін және мемлекеттік аудитпен қамтылатын бюджет қаражаты мен активтердің болжамды көлемін, аудиторлық іс-шараның атауын, өз бағыттары бойынша мемлекеттік аудиттің типтері мен тексеру түрлерін, аудиторлық іс-шараның әрбір кезеңін жүргізу мерзімдерін, сондай-ақ мемлекеттік аудиторлардың қажетті санын ескере отырып, ассистенттерді және сарапшыларды тартудың қажеттілігін айқындайды.";

      мынадай мазмұндағы 23-1 және 23-2 тармақтармен толықтырылсын:

      "23-1. Есеп комитетінің Мемлекеттік аудит объектілері тізбесінің жобасын қалыптасыру кезінде:

      1) мыналар:

      Қазақстан Республикасы Президентінің және оның Әкімшілігінің тапсырмалары;

      мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау саласындағы халықаралық міндеттемелер;

      Есеп комитетінің жоспарлауға жауапты құрылымдық бөлімшесі жүзеге асыратын мемлекеттік аудит объектілерінің тәуекелдерін бағалау нәтижелері;

      елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының, соның ішінде мемлекеттік басқару және экономика салалары бөлінісіндегі статистикалық деректер қарауға және есепке алуға жатады;

      2) мыналар:

      кезекті қаржы жылына арналған республикалық бюджеттің атқарылуы туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің және Есеп комитетінің есептерін қарау қорытындалары бойынша берілген Қазақстан Республикасы Парламентінің ұсынымдары;

      құқық қорғау және арнайы мемлекеттік органдардың ұсыныстары;

      бірлескен және қатар аудиторлық іс-шаралар жүргізу жөніндегі Шет елдердің жоғары мемлекеттік аудит органдарының, сондай-ақ бірлескен (қатар) аудитті жүзеге асыру бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссияларының ұсыныстары;

      бюджет қаражаты мен активтер тиімсіз жұмсалатын не болмаса Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары, бюджеттік инвестициялар тиімсіз іске асырылатын белгілі бір мемлекеттік аудит объектілерінде аудиторлық іс-шаралар ұйымдастыру мәселелері туралы жеке және заңды тұлғалардың өтініштері;

      бюджет қаражаты мен активтердің қалыптастырылуы және жұмсалуы, Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттары және бюджеттік инвестициялардың іске асырылуы барысындағы бұзушылықтар туралы бұқаралық ақпарат құралдарының мониторингілеу нәтижелері олардың орындылығы мәніне талданады.

      23-2. Есеп комитеті мүшесінің аудиторлық іс-шараның бағытын таңдауы мынадай өлшемшарттарға негізделеді:

      аудиторлық іс-шараның бағыттарының Мемлекеттік аудит туралы заңда белгіленген Есеп комитетінің құзыреттеріне сәйкестігі;

      бюджет қаражаты мен активтерді қалыптастыру және (немесе) пайдалану кезінде, сондай-ақ әлеуетті түрде теріс нәтижелерге әкеп соғуы мүмкін мемлекеттік аудит объектілері қызметінде тәуекелдердің болуы;

      осы саладағы аудитке жататын және (немесе) мемлекеттік аудит объектілері пайдаланатын бюджет қаражаты мен активтердің болжамды көлеміне;

      мемлекеттік аудит объектілерінде алдыңғы аудиторлық іс-шараларды жүргізу мерзімдері мен нәтижелеріне;

      бюджет қаражаты мен активтердің жұмсалуының басым бағыттарына сәйкес жоспарланатын жылғы бюджеттің аудитпен қамтылуына;

      аралық іске асыру қорытындылары бойынша немесе Мемлекеттік басқару жүйесінің құжаттарын іске асыруды аяқтау кезеңінде бюджет қаражаты мен активтер есебінен объектілерді пайдалануға енгізуде олардың күшін жоюға қою тиімділігін бағалау жүргізу қажеттілігіне.

      Мемлекеттік аудит объектілерін іріктеу кезінде бюджеттік бағдарламаларға, бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне, квазимемлекеттік сектор субъектілеріне, тәуекелдердің жоғары және орта топтарына жатқызылған Мемлекеттік басқару жүйесінің құжаттарына басымдық беру керек.";

      24, 25 және 26-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "24. Жоспарлауға жауапты құрылымдық бөлімше аудиторлық іс-шараларды жүзеге асыруға арналған Өтінімдердің негізінде аудиторлық іс-шараны жүргізу мерзімінің нормативін есептеуді жүзеге асырады.

      Бұл ретте, мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеу жүргізу мерзімі аудиторлық іс-шараның негізгі кезеңін жүргізу мерзімінің кемінде үштен бірін қамтиды.

      25. Жоспарлауға жауапты құрылымдық бөлімше осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша және Есеп комитетінің аппараттық кеңесінде мақұлданған Мемлекеттік аудит объектілері тізбесінің алдын ала жобасын, сондай-ақ осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік аудит объектілерінің нақтыланған тізбесін жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың 25 қазанына дейін Ішкі аудит жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі – Уәкілетті орган) және облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссияларына (бұдан әрі – тексеру комиссиялары) жібереді.

      Есеп комитеті Төрағасының кеңесінде мемлекеттік аудит объектілерінің нақтыланған тізбесімен Мемлекеттік аудит объектілері тізбесінің алдын ала жобасын қарау кезінде олардың өтінімдері бойынша Есеп комитеті мүшелерінің баяндамалары тыңдалады.

      26. Жоспарлауға жауапты құрылымдық бөлімше жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың 20 қарашасына дейін тексеру комиссияларымен және жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың 10 қарашасына дейін Уәкілетті органмен хаттама жасай отырып, мемлекеттік аудит объектілерін және мемлекеттік аудитпен қамтылатын бюджет қаражаты мен активтердің болжамды көлемін келіседі, бірлескен, қатар тексеру жүргізу мәселелерін пысықтайды.";

      34-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "34. Аудиторлық іс-шаралардың қайталануын болдырмау мақсатында, жоспарлауға жауапты құрылымдық бөлімше Уәкілетті органның және тексеру комиссияларының мемлекеттік аудит объектілері тізбелерінің өзгерістеріне тоқсан сайынғы негізде мониторинг жүргізеді.";

      38-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "38. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесіне Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмалары және (немесе) Есеп комитеті Төрағасының бастамасы бойынша, сондай-ақ мемлекеттік аудит, сапа бақылауын жүргізуге және жоспарлауға жауапты құрылымдық бөлімшелердің басшыларының қолдары қойылған және өзекті етілген Өтінімді, сондай-ақ өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізудің негізділігін растайтын құжаттарды (материалдарды) қоса бере отырып, Есеп комитетінің аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің қызметтік жазбасының негізінде осы Қағидалардың 54, 55-тармақтарында көзделген негіздер бойынша өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізіледі.";

      40 және 41-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "40. Жеке мемлекеттік аудит жүргізуге дайындық Мемлекеттік аудит туралы заңның 8 және 17-баптарына, осы Қағидаларға және сыртқы мемлекеттік аудитті жүргізуді регламенттейтін өзге де құжаттарға сәйкес жүзеге асырылады.

      41. Мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеуді мемлекеттік аудит тобының барлық қатысушылары мемлекеттік аудит объектісіне бармай, Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларын қорғау жөніндегі заңнамаға сәйкес жүзеге асырылатын аудиторлық іс-шараларды қоспағанда, олардың қызметі туралы мемлекеттік аудиттің типін, тексеру түрі мен мемлекеттік аудит объектілерін, аудиторлық іс-шарамен қамтылатын қаражат және активтер көлемін, мемлекеттік аудит жүргізу мерзімдерін нақтылауға, мемлекеттік аудит мәселелерін айқындауға, соның ішінде қаражаттың жұмсалуы туралы мәліметтерде және Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 97-бабына сәйкес жүргізілген ағымдағы бақылау нәтижелерінде көзделген деректерді өзекті етуге қажетті ақпаратты жинау және талдау жолымен жүргізіледі.";

      43-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "43. Мемлекеттік аудит объектісі туралы ақпаратты талдау негізінде алдын ала зерделеу барысында мемлекеттік аудиттің типіне және аудиторлық іс-шараның мақсатына қарай, осы Қағидалардың 42-тармағында көзделген мемлекеттік аудит көрсеткіштерін қоспағанда, мынадай көрсеткіштер айқындалады:

      1) тәуекелдердің болуы мен дәрежесі – тексерілетін саладағы бюджет қаражаты мен активтерінің қалыптастырылуына және пайдаланылуына немесе мемлекеттік аудит объектісінің қаржылық-шаруашылық қызметіне теріс әсер ететін, салдарынан бұзушылықтар мен кемшіліктер болуы мүмкін қандай да бір факторлардың (іс-қимыл немесе оқиғалардың) болуын айқындау;

      2) ішкі аудиттің болуы мен жай-күйі – осы мемлекеттік аудит объектісінде аудиторлық рәсімдердің көлемін жоспарлау және оларды жүргізу мақсатында, мемлекеттік аудит объектісінің қызметіндегі ол жүзеге асыратын ішкі бақылаудың тиімділігі дәрежесіне алдын ала бағалау жүргізу;

      3) мемлекеттік аудиторлардың мемлекеттік аудит объектілерімен үлестес болуы – Есеп комитеті мемлекеттік аудиторларының үлестестік тізімінің деректерін зерделеу.";

      51, 52, 53 және 54-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "51. Егер алдын ала зерделеу сатысында мемлекеттік аудит объектісінде басқа мемлекеттік аудит органы аудиторлық іс-шарамен қамтылатын мақсаты, кезеңі бойынша Есеп комитетінің аудиторлық іс-шарасымен сәйкес келетін мемлекеттік аудит жүргізу фактісі анықталса, онда мемлекеттік аудит жүргізуге жауапты болып айқындалған топ тиісті жылға арналған Есеп комитетінің мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілерінің тізбесіне сәйкес міндетті түрде мемлекеттік аудит нәтижелерін тану рәсімін жүргізеді. Есеп комитетінің мемлекеттік аудит нәтижелерін тануы Мемлекеттік аудит туралы заңның 8, 19-баптарына сәйкес жүзеге асырылады.

      52. Мемлекеттік аудит нәтижелерін тану қорытындылары мемлекеттік аудит нәтижелерін тану қорытындылары бойынша Есеп комитетінің сараптамалық қорытындысымен рәсімделеді. Басқа мемлекеттік аудит органы жүргізген мемлекеттік аудит нәтижелерін Есеп комитеті таныған жағдайда аудиторлық іс-шара жүргізілмейді немесе мемлекеттік аудит көлемдерін қысқарта отырып жүргізіледі. Тану нәтижелері Аудит жоспарын, Аудит бағдарламаларын, Мемлекеттік аудиторлардың аудиторлық тапсырмаларын қалыптастыру кезінде ескеріледі.

      53. Қолдағы бар және мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеу қорытындысы бойынша алынған деректерге жүргізілген зерделеу мен талдауға сәйкес:

      1) мемлекеттік аудит нәтижелерін тану (танымау), тәуекелдерді бағалау және аудиторлық іріктеу ескеріле отырып, мемлекеттік аудиттің типіне, тексерудің түріне және мемлекеттік аудит объектілеріне, мемлекеттік аудитпен қамтылатын қаражаттың, активтердің көлеміне, кезеңіне нақтылау жүргізіледі;

      2) мемлекеттік аудит объектілері – мемлекеттік аудиторлардың және олар тартылған жағдайда ассистенттердің арасында, бірлескен және қатар тексеру жүргізілген кезде мемлекеттік органдар мен мемлекеттік аудит органдары арасында бөлінеді;

      3) үстеме тексеру объектілері айқындалады;

      4) мемлекеттік аудитті жүргізуге тартылатын ассистенттер, сарапшылар және мемлекеттік аудиттің соларға тапсырылуы жоспарланатын нақты мәселелері айқындалады;

      5) режимдік объектілерде мемлекеттік аудит жүргізілген жағдайларда, рұқсат алу мәселелері пысықталады;

      6) Мемлекеттік аудит объектісі басшысының (келісімімен аудиторлық іс-шара жүзеге асырылатын лауазымды адам) міндеттерін атқару жөніндегі талапқа қосу мақсатында, аудиторлық іс-шараны жүзеге асыру үшін құжаттардың және басқа да ақпараттың тізбесі жасалады;

      7) жоспарланған мемлекеттік аудитті жүргізуге қажетті ақпарат көздері айқындалады;

      8) мемлекеттік аудит тобының жетекшісі мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеудің нәтижелері туралы ақпаратты осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасайды.

      54. Есеп комитетінің аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі:

      1) басқа мемлекеттік аудит органдары мемлекеттік аудит (тексеру немесе бақылау) жүргізген және олардың нәтижелерін Есеп комитеті таныған;

      2) құқық қорғау органдары құқық белгілеуші және өзге де бастапқы құжаттарды алып қойған;

      3) мемлекеттік аудитті жоспарлау күніне құқық қорғау органдары тексерулер жүргізген немесе бюджеттік бағдарламалардың мақсаты және жоспарланған аудиторлық іс-шараның кезеңі бойынша басқа мемлекеттік аудит органдары жоспардан тыс аудит жүргізген;

      4) аудит объектісін басқарудың басқа уәкілетті органының қарамағына берген;

      5) жүргізілетін аудиторлық іс-шараның мерзімдері өзгерген кездерде тиісінше негіздей отырып, Есеп комитетінің Төрағасына аудитті, жоспарлауды және сапа бақылауын жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшілері басшыларының қолдары қойылған, өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу және (немесе) Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесінен аудиторлық іс-шараны алып тастау туралы қызметтік жазба енгізеді.";

      56, 57 және 58-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "56. Есеп комитетінің мемлекеттік аудит нәтижелерін тануы (танымауы) ескеріле отырып, мемлекеттік аудит объектісін алдын ала зерделеудің негізінде осы Қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Аудит жоспары, осы Қағидаларға 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Аудит бағдарламасы, осы Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Аудиторлық тапсырмалар, мемлекеттік аудит нәтижелерін тану қорытындылары бойынша Сараптамалық қорытынды жасалады.

      57. Аудит жоспары мен Аудит бағдарламасының жобалары бойынша Мемлекеттік аудит туралы заңның 8-бабына және осы Қағидаларға сәйкес сапа бақылауы жүргізіледі.

      Сапа бақылауын жүргізу мақсатында сапа бақылауын жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшеге мыналар:

      1) мемлекеттік аудит нәтижелерін тану қорытындылары бойынша сараптамалық қорытындыны және тану жүргізілген материалдарды (тану рәсімі жүргізілген жағдайда) тіркей отырып, мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеудің нәтижелері туралы ақпарат;

      2) осы Қағидалардың 54-тармағына сәйкес Есеп комитетінің аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің қызметтік жазбасы;

      3) аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы және Есеп комитетінің аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесімен келісілген Аудит жоспары мен Аудит бағдарламасының жобалары ұсынылады.

      Аудит жоспары, Аудит бағдарламасы, Аудиторлық тапсырмалар және Тапсырмалар, Мемлекеттік аудит нәтижелерін тану қорытындылары бойынша сараптамалық қорытынды ЕК ИАЖ-да және ЭҚАБЖ арқылы қалыптастырылады.

      58. Аудиторлық іс-шараға (негізгі кезең) шыққанға дейін:

      1) мемлекеттік аудит тобының жетекшісі жасап, оған мемлекеттік аудит жүргізуге, жоспарлауға, сапаны бақылауға жауапты құрылымдық бөлімшелердің басшылары бұрыштама қойған және Есеп комитетінің аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі қол қойған Аудит жоспары төрт жұмыс күнінен кешіктірілмей Есеп комитетінің Төрағасына бекітуге енгізіледі;

      2) Есеп комитетінің аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі мемлекеттік аудит тобының қатысушылары мемлекеттік аудит объектілері бойынша жасап, мемлекеттік аудит тобының жетекшісі, мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы жинақтаған және қол қойған, жоспарлауға, сапаны бақылауға жауапты құрылымдық бөлімшелердің басшылары бұрыштама қойған Аудит бағдарламасын төрт жұмыс күнінен кешіктірмей бекітеді;

      3) Есеп комитетінің аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі мемлекеттік аудит тобының әрбір қатысушысына жеке-жеке жасалып, мемлекеттік аудиторлар, мемлекеттік аудит тобының жетекшісі, мемлекеттік аудит жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше басшысы қол қойған Аудиторлық тапсырманы екі жұмыс күнінен кешіктірмей бекітеді;

      4) Есеп комитетінің аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі мемлекеттік аудит тобының қатысушылары жасап, мемлекеттік аудит тобының жетекшісі, мемлекеттік аудит жүргізуге, құқықтық қамтамасыз етуге жауапты бөлімшелердің басшылары бұрыштама қойған Тапсырмаларға екі жұмыс күнінен кешіктірмей қол қояды.";

      64 және 65-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "64. Үстеме тексеру жүргізуге берілген тапсырмаға негізгі мемлекеттік аудит объектісіндегі Аудиторлық іс-шара жүргізуге тапсырманың нөміріне бөлшек қою арқылы реттік нөмір беріледі (N-1/1-Т, N-2/1-Т және тағы басқалары).

      Егер үстеме тексеру жүргізу объектісі мемлекеттік аудитті жүргізу барысында айқындалса, онда тапсырманы тіркеу үстеме тексеру жүргізу объектісіне шыққанға дейін кемінде бір жұмыс күні бұрын жүзеге асырылады.

      Осы Қағидалардың 63, 64-тармақтарында көрсетілген құжаттарды тіркеу оларды ЕК ИАЖ-да қалыптастырғаннан кейін жүзеге асырылады.

      65. Есеп комитетінің аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі мен мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы аудиторлық іс-шараға (негізгі кезең) шыққанға дейін мемлекеттік аудит тобының қатысушыларына техникалық сабақ (нұсқама) өткізеді.

      Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің алдын алу және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарының, Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 15 желтоқсандағы №153 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексінің (Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп қағидалары) және Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 18-НҚ нормативтік қаулысы және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 601 бірлескен бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде № 12575 болып тіркелген) Мемлекеттік аудиторлардың кәсіби әдеп қағидаларының сақталуын қамтамасыз ету мақсатында техникалық оқу өткізуге (нұсқамалық) Есеп комитетінің әдеп жөніндегі уәкілі тартылады.";

      мынадай мазмұндағы 79-1-тармақпен толықтырылсын:

      "79-1. Есеп комитетінің аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі және (немесе) оның жүргізілуіне жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы мемлекеттік аудит тобының қатысушыларын мемлекеттік аудиттің негізгі объектісіне таныстырады және оның басшысын аудиторлық іс-шараны жүргізу кезінде Мемлекеттік аудит туралы заңның 37-бабының сақталуын қамтамасыз ету туралы хабардар етеді.";

      83-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "83. Мемлекеттік аудит объектісінің басшысына немесе келісімімен аудиторлық іс-шара жүзеге асырылып жатқан лауазымды адамға Тапсырма көрсетілген күннен бастап екінші күннен кешіктірілмей, мемлекеттік аудит тобының жетекшісі немесе мемлекеттік аудитор қол қойған, осы Қағидаларға 15-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік аудит объектісі басшысының (келісімімен аудиторлық іс-шара жүзеге асырылып жатқан лауазымды адамның) міндеттерін атқару жөніндегі талап беріледі.

      Қағидалардың осы тармағында көзделген Талапқа бөлшек арқылы тапсырманың нөмірі беріледі және көрсетілген Талаптың табыс етілген күні көрсетіледі.

      Мемлекеттік аудит объектісі басшысының міндеттерін атқару жөніндегі Талаптың бірінші данасы мемлекеттік аудит объектісінің басшысына немесе келісімімен аудиторлық іс-шара жүзеге асырылып жатқан лауазымды адамға қол қою арқылы беріледі. Қабылдамаған кезде мемлекеттік аудит тобының жетекшісі (мемлекеттік аудитор) Мемлекеттік аудит объектісі басшысының міндеттерін атқару жөніндегі талапты мемлекеттік аудит объектісінің кеңсесі арқылы жібереді.

      Мемлекеттік аудит объектісі басшысының міндеттерін атқару жөніндегі талаптың қабылданғаны туралы белгісі бар екінші данасы мемлекеттік аудиторда қалады және Аудиторлық есепке қоса тіркеледі.

      Міндеттерін атқару жөніндегі талап А4 форматының парағында жасалады.

      Аудиторлық іс-шараны жүзеге асыру барысында қосымша құжаттар, материалдар, ақпарат алуға кедергі келтірілген жағдайда, оларды алу үшін, Қағидалардың осы тармағына сәйкес ресімделетін Мемлекеттік аудит объектісі басшысының міндеттерін атқару жөніндегі талап жіберіледі.

      Үстеме тексеру жүргізу кезінде кедергі келтірген және қажетті құжаттарды ұсынбаған жағдайда мемлекеттік аудиторлар мемлекеттік аудит объектісіне Мемлекеттік аудит объектісі басшысының міндеттерін атқаруы жөніндегі талапты көрсетеді.";

      90 және 91-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "90. Мемлекеттік аудиторлар мемлекеттік аудит объектісінің ақпараттық стендінде Есеп комитеті қызметкерлерінің мемлекеттік аудит объектісінде аудиторлық іс-шара жүргізіп жатқаны туралы ақпарат, сондай-ақ Есеп комитетінің сенім телефоны туралы хабарландыру іледі.

      91. Егер мемлекеттік аудит объектісінде басқа мемлекеттік аудит органының мақсаты, аудиторлық іс-шарамен қамтылатын кезеңі және Аудит бағдарламасында көрсетілген мәселелер бойынша Есеп комитетінің аудиторлық іс-шарасымен сәйкес келетін мемлекеттік аудит жүргізу фактісі анықталса, мемлекеттік аудиторлар Мемлекеттік аудит туралы заңның 8, 19-баптарына сәйкес, міндетті түрде мемлекеттік аудит нәтижелерін тану рәсімін жүргізеді.";

      94-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "94. Құқық қорғау органдары мемлекеттік аудит объектісіндегі құжаттарды алып қойғанда, сарапшылар мемлекеттік аудит жүргізуден бас тартқанда, Есеп комитеті мемлекеттік аудит нәтижелерін танығанда, еңбекке қабілетсіздігіне байланысты мемлекеттік аудитор, аудиторлық топтың мүшесі ұзақ уақыт болмағанда, Есеп комитетінің аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі немесе Тапсырмаға қол қойған лауазымды адам тіркелген Тапсырманың күшін жоюға келісім берген мемлекеттік аудит тобы жетекшісінің, мемлекеттік аудитті жүргізуге, құқықтық қамтамасыз етуге жауапты бөлімше басшыларының қолы болған жағдайда, оның оң жақ жоғарғы бұрышына қойылатын "Тапсырманың күші жойылды" деген мәтіні бар мөртаңбаға өзінің қолын қою арқылы растай отырып Тапсырманың күшін жояды. Тапсырманың артқы бетінде (мөртаңбаның бедері деңгейінде) оның күшін жоюдың себептері және осындай шешімнің қабылданған күні көрсетіледі.

      Аудит тобының мүшелерінің біреуі еңбекке қабілеттілігінен айырылған не ол ауыстырылған жағдайда аудиторлық іс-шараны аяқтаған адам тапсырмаларда көрсетілген мерзімдерге дейін аудиторлық тапсырмада бекітілген мемлекеттік аудит мәселелері бойынша оның нәтижелері туралы қол қойылған ақпаратты топ жетекшісіне, ал ол болмаған жағдайда аудит объектісінде болған мемлекеттік аудиторға ұсынады, ол аудиторлық есепке қосымша және оның нәтижелерін аудиторлық есепке қосу үшін негіз болып табылады.";

      96, 97, 98 және 99-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "96. Мемлекеттік аудитті жүргізу мерзімін ұзарту қажет болған жағдайда, соның ішінде осы Қағидалардың 91 және 95-тармақтарында көзделген жағдайда, Өтінімге тиісті өзгерістер енгізіле отырып, Есеп комитетінің Төрағасы Есеп комитетінің аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің жазбаша қолдаухаты 6ойынша ол аяқталғанға дейін кемінде бір жұмыс күні бұрын мерзімін ұзартады.

      97. Аудиторлық іс-шараны жүргізу барысында Аудит жоспарына, Аудит бағдарламасына және Аудиторлық тапсырмаларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу:

      Аудит жоспарына – Есеп комитетінің аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізудің негіздемелерін көрсете отырып, мемлекеттік аудит жүргізуге, жоспарлауға және сапа бақылауына жауапты құрылымдық бөлімшелер басшыларының бұрыштамасы алынған, Есеп комитеті Төрағасының атына жазбаша қолдаухатының негізінде;

      Аудит бағдарламасына – мемлекеттік аудит тобы жетекшісінің өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізудің негіздемелерін көрсете отырып, мемлекеттік аудитті жоспарлауға, жүргізуге және сапа бақылауына жауапты құрылымдық бөлімшелер басшыларының келісімі бойынша Есеп комитетінің аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің атына қызметтік жазбасының негізінде;

      Аудиторлық тапсырмаға – мемлекеттік аудитордың мемлекеттік аудит тобының жетекшісімен келісілген, Есеп комитеті мүшесінің атына қызметтік жазбасының негізінде немесе Аудит жоспары мен Аудит бағдарламасына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайда осы Қағидалардың 93-95-тармақтарында көзделген негіздер бойынша жүзеге асырылады.

      Бұл ретте Аудит жоспарын – Есеп комитетінің Төрағасы, Аудит бағдарламасын және Аудиторлық тапсырманы – Өтінімге (қажет болғанда) бір мезгілде өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізе отырып, Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесіне (қажет болғанда) бір мезгілде өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізе отырып, енгізілген өзгерістер және (немесе) толықтыруларды ескеріп, аудиторлық іс-шара жүргізу мерзімін өзгертіп немесе өзгеріссіз қалдырып, келісу рәсімдерін сақтай отырып, Есеп комитетінің аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі қайта бекітеді.

      98. Аудиторлық іс-шараны жүзеге асыру кезінде аудиторлық іс-шараның қойылған мақсатына және мәселелеріне сәйкес аудиторлық дәлелдемелер қалыптастыруға қажетті нақты деректерді жинау, талдау жүргізіледі.

      Нақты деректерді жинау мынадай тәсілдермен:

      1) бір мезгілде;

      2) үздіксіз процесс жолымен, белгілі бір уақыт аралығында;

      3) аудиторлық іс-шара жүргізілетін бүкіл мерзім ішінде жүзеге асырылады.

      Аудиторлық іс-шараны жүргізу барысында жиналған аудиторлық дәлелдемелер мемлекеттік аудит объектісінде анықталған құқықтық актілер, мемлекеттік аудит объектілерінің актілері бұзушылықтарының, заңнамадағы олқылықтар мен коллизиялардың, жүйелі және өзге де кемшіліктердің негіздемесі болып табылады.

      Жиналған аудиторлық дәлелдемелердің негізінде аудиторлық іс-шараның нәтижелері бойынша Аудиторлық қорытындыда тұжырымдар мен ұсынымдар қалыптастырылады.

      99. Мемлекеттік аудиторлар іс жүзінде тауарларды жеткізу, қызметтерді көрсету және жекелеген жұмыс түрлерін (көлемін) орындау мәнінің анықтығын растау және (немесе) осыған байланысты аудиторлық дәлелдемелер жинау үшін мемлекеттік аудит объектісінің басшысы уәкілеттік берген адаммен бірге аудиторлық рәсімдерді қолдану негізінде бақылау өлшемін, тексеріп қарауды (бұдан әрі – бақылау өлшемі (тексеріп қарау)) жүргізеді.

      Мемлекеттік аудит объектісінің басшылығы тапсырыс берушінің және (немесе) өнім берушінің (мердігердің) өкілдерінің және басқа да қатысы бар адамдардың толыққанды бақылау өлшемін (тексеріп қарауды) жүргізуге қажетті бақылау-өлшеу аспаптарымен қатысуын қамтамасыз ету қажеттілігі туралы жазбаша нысанда хабардар етіледі.";

      102, 103 және 104-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "102. Мемлекеттік аудиторлар күн сайын мемлекеттік аудит тобы жетекшісіне ауызша есеп беріп отырады, апта сайын соңғы жұмыс күнінің алдындағы күні қорғалған байланыс арналары арқылы осы Қағидаларға 18 және 20-қосымшаларға сәйкес нысан бойынша атқарылған жұмыс туралы есепті күнге толтырылған (жасалған) апта сайынғы есебін жіберіп отырады. Көрсетілген есеп осындай тәртіппен мәлімет үшін Есеп комитетінің аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесіне, сондай-ақ аудиторлық іс-шараға бекітілген, құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшенің қызметкеріне (леріне) ұсынылады.

      Аудиторлық іс-шараға тартылған сарапшылар Мемлекеттік аудит туралы заңның 8-бабына сәйкес өз жұмысының барысы туралы есеп береді.

      103. Мемлекеттік аудит тобының жетекшісі мемлекеттік аудиторлардың жұмысын үйлестіреді, аудиторлық іс-шара мәселелерінің толық қамтылуына мониторинг жүргізеді, аудиторлық іс-шараның жекелеген бағыттарын түзетеді, мемлекеттік аудиторлардың арасында туындайтын проблемалық мәселелерді шешеді, апта сайын аптаның соңғы жұмыс күні сағат 15-00-ге дейін қорғалған байланыс арналары арқылы мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты бөлімшенің басшысына және Есеп комитетінің аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесіне осы Қағидалардың 102-тармағында көзделген нысан бойынша атқарылған жұмыс туралы есепті күнге толтырылған (жасалған) мемлекеттік аудит тобы жетекшісінің жиынтық апта сайынғы есебін талдау үшін ұсынып отырады.

      104. Мемлекеттік аудит тобының жетекшісі мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты бөлімшенің басшысын және Есеп комитетінің аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесін мемлекеттік аудитті жүргізу барысында аудиторлық іс-шараға қатысқан мемлекеттік аудиторлардың, сарапшылардың қызметтік міндеттерін орындамау жағдайлары және атқарушылық тәртіпті, еңбек тәртібін бұзу, мемлекеттік қызметшілердің қызмет әдебін сақтамау фактілері туралы жазбаша түрде хабардар етеді.

      Өз кезегінде, мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты бөлімшенің басшысы Есеп комитетінің аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесімен бірге тәртіптік сипаттағы шаралар қабылдау үшін көрсетілген фактілер туралы Есеп комитетінің Төрағасына жазбаша түрде хабарлайды.";

      107-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "107. Сарапшыларды тартудың мақсаты сапалы аудиторлық іс-шарамен қамтамасыз ету және мемлекеттік аудит нәтижелерін арнайы білімдерді қажет ететін мәселелер жөніндегі тәуелсіз сараптаманың қорытындысымен растау болып табылады.

      Мемлекеттік органдардың мамандарын аудиторлық іс-шараға қатысуға жіберуге мүмкіндік болмаған не оларды жіберуден бас тартылған жағдайда, Есеп комитетінің аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі, қажет болғанда, сынақтардың, бақылау өлшемдерінің (тексеріп қараулардың) нәтижелерін қажетті қорытындыларды алу мақсатында уәкілетті органдар мен ұйымдарға жібереді.

      Сарапшылардың қорытындылары Аудиторлық есепке, анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктер тізіліміне қосылады.";

      112-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "112. Үстеме тексеру жүргізу үшін әрбір мемлекеттік аудит объектісіне осы Қағидалардың 77-тармағында көзделген нысан бойынша үстеме тексеру жүргізуге жеке Тапсырма ресімделеді және қажет болған жағдайда осы Қағидалардың 83-тармағына сәйкес Талап ұсынылады.";

      114-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "114. Үстеме тексеруді жүргізген мемлекеттік аудиторлар және тартылған сарапшылар Аудиторлық есепті екі данада жасайды және оларға қол қояды

      Мемлекеттік аудитор Аудиторлық есептің екінші парағынан бастап барлық беттеріне қол қояды.

      Аудиторлық есептің екінші данасы үстеме тексеру аяқталған күні мемлекеттік аудит объектісінің кіріс хат-хабарын есепке алу жүйесінде тіркеледі не болмаса хабардар етіле отырып, поштамен жіберіледі.";

      143-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "143. Есеп комитеті мемлекеттік органдардың Тексеру жоспары мен бағдарламасының жобаларын Есеп комитетіне келіп түскен күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде келіседі, қажет болған жағдайда, Тексеру жоспарына, бағдарламасына және Аудиторлық тапсырмаларға түзетулер енгізеді. Есеп комитетінің тарапынан жазбаша ескертулер болмаған жағдайда, көрсетілген мерзімдерде жіберілген мемлекеттік аудит органдарының тексеру Жоспары мен Бағдарламасының жобалары келісілген деп есептеледі.";

      182 және 183-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "182. Аудиторлық есептің құрылымы Аудит бағдарламасындағы барлық мәселелердің толық көрсетілуін, онда жазылған мәліметтердің анықтығын, объективтілігін қамтамасыз етеді.

      Есептердің мазмұны жүйеленген және қайталауларды болдырмауы тиіс, ойға қонымды және қабылдау үшін жеңіл болуы қажет.

      183. Аудиторлық есеп Аудит бағдарламасындағы және Аудиторлық тапсырмалардағы мәселелердің тізбесіне сәйкестікте жасалады.

      Анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктер Аудиторлық есептегі жазбалардың анықтығын растайтын құжаттардың түпнұсқаларының деректемелеріне қажетті сілтемелер көрсетіле отырып, объективті және дәл сипатталады. Анықталған бұзушылықтар ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптары, тармақтары мен тармақшалары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің оларды іске асыру үшін қабылдаған актілері көрсетіле отырып, сипатталады.

      Егер, талдау сипатындағы мәселелерді қоспағанда, аудиторлық іс-шара мәселесі бойынша бұзушылықтар мен кемшіліктер анықталмаса, мемлекеттік аудитор:

      1) Аудиторлық есепте анықталған кемшіліктер мен бұзушылықтардың болмағандығы, Аудит бағдарламасы бойынша қысқаша ақпарат көрсетіледі;

      2) мемлекеттік аудит (тексеру) жүргізілген құжаттардың деректемелерін көрсете отырып, олардың тізбесін Аудиторлық есепке қоса береді.

      Тиімділік аудитінің немесе сәйкестік аудитінің нәтижелері бойынша Аудиторлық есепке қолданылған көрсеткіштердің атаулары, олардың сипаттамасы, сондай-ақ мемлекеттік аудит саласын немесе мемлекеттік аудит объектілері қызметін қолданылған көрсеткіштердің сәйкестігі мәніне бағалау кіреді.";

      185-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "185. Аудиторлық есепке оның ажырамас бөлігі болып табылатын мынадай аудиторлық дәлелдемелер:

      1) мемлекеттік аудит объектісі басшысының міндеттерін атқару жөніндегі талап;

      2) мемлекеттік аудиторлар қол қойған және осы Қағидаларға 21-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалған аудиторлық іс-шараның нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің тізілімі (бұдан әрі – Тізілім);

      3) құжаттардың, кестелердің түпнұсқалары немесе белгіленген тәртіппен куәландырылған көшірмелері, сондай-ақ қажет болған жағдайда, бұзушылық фактілерін көрсететін анықтамалар, фотосуреттер;

      4) функционалдық және лауазымдық міндеттеріне сүйене отырып, жол берілген бұзушылықтар бойынша адамдардың жазбаша түсініктемелері;

      5) бақылау өлшемдері (тексеріп қараулар) актілері (олар жасалған жағдайда);

      6) зерттеулердің (сынақтардың), сараптамалардың қорытындылары, хаттамалардың көшірмелері, аудиторлық іс-шараның нәтижелеріне байланысты басқа да құжаттар немесе олардың көшірмелері (олар жасалған жағдайда);

      7) сарапшылардың қорытындылары (тартылған жағдайда);

      8) мемлекеттік қызметтерді алушылардың қанағаттануы тұрғысынан халық арасында сауалнама жүргізу нәтижелері (қажет болған жағдайда);

      9) ақы төлеу фактісін растайтын құжаттар (көшірмелері) (аудиторлық іс-шара барысында қаражат өтелген (қалпына келтірілген) жағдайда):

      төлем тапсырмалары (төлеуге арналған шоттар, түбіртектер, чектер және (немесе) басқалары);

      ведомостар, ордерлер, нарядтар;

      10) мемлекеттік аудит объектісінің басшысына (лауазымды адамына) Аудиторлық есептің тапсырылған күнін растайтын құжат (көшірмесі) (оны қабылдағаны туралы мемлекеттік аудит объектісінің мөртабаны болмаған жағдайда);

      11) талдау материалдары және мемлекеттік аудит объектісінің қызметіндегі бұзушылықтар мен кемшіліктер фактісін растайтын материалдар;

      12) басқа мемлекеттік аудит органдарының мемлекеттік аудит нәтижелерін тану рәсімінің қорытындылары бойынша сараптамалық қорытындылар және тану жүргізілген материалдар (тану рәсімі жүргізілген жағдайда);

      13) аудиторлық іс-шара жүргізу барысында осы Қағидалардың 21-1-тармақшасына сәйкес нысан бойынша аудит объектісі ұсынған ақпараттар мен құжаттардың толықтығы және анықтығы туралы ұсыныс хаты қоса беріледі.

      Аудиторлық есепке қоса берілетін құжаттардың көшірмелері белгіленген тәртіппен уәкілетті лауазымды адамдардың қолымен, мемлекеттік аудит объектісінің мөрімен және мөртабанымен (болған жағдайда) расталады. Аудиторлық есепте қосымшаларының реттік нөмірі, әрбір қосымша бойынша жеке-жеке парақ саны көрсетіле отырып, оларға сілтеме жасалады.";

      187-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "187. Аудиторлық есепте жазылып, Аудиторлық есепте соларға сілтеме жасалған бұзушылықтарды растайтын құжаттардың болмауы, сондай-ақ оларды толықтыру мүмкіндігінің болмауы сапа бақылауы қорытындылары бойынша оларды аудиторлық қорытындыға қоспауға негіз болып табылады.";

      190-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "190. Аудиторлық есептің екінші данасы аудиторлық іс-шара аяқталған күннен кешіктірілмей мемлекеттік аудит объектісінің кіріс хат-хабарын есепке алу жүйесінде тіркеледі не болмаса хабардар етіле отырып, поштамен жіберіледі.";

      194 және 195-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "194. Мемлекеттік аудит тобының жетекшісі (мемлекеттік аудитор) Аудиторлық есеп мемлекеттік аудит объектісіне тапсырылғаннан кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей, Аудиторлық есептерді, Тізілімдерді, кестелерді және басқа да қосымшаларды (болған жағдайда) мынадай қолайлы тәсілдердің бірі арқылы:

      1) мемлекеттік аудитордың өзі қолма-қол;

      2) сканерден өткізілгендерін – қорғалған байланыс арналары бойынша;

      3) Аудиторлық есептің тұпнұсқасын (құпиясын қоспағанда) – фельдъегерлік байланыс не хабарламасы бар тапсырыс хатпен пошта арқылы;

      4) құпия сипаты бар Аудиторлық есептерді – Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларын қорғау жөніндегі заңнамада белгіленген талаптарды сақтай отырып Есеп комитетіне жібереді және (немесе) ұсынады;

      5) электрондық нұсқалар ЕК ИАЖ-да орналастырылады (құпия және ҚПБҮ белгісі барларды қоспағанда).

      Аудиторлық есептің бір данасы (№ 2 дана) анықталған бұзушылықтарды жою жөнінде шаралар қабылдау және басқа да іс-әрекеттер жасау үшін мемлекеттік аудит объектісінің басшысында қалдырылады.";

      195. Мемлекеттік аудиторлар іссапардан келген күннен бастап келесі жұмыс күнінен кешіктірмей құжаттардың атауы мен аудиторлық іс-шараның қалған материалдарын жасақтағанға дейін жинақтау папкасында қалыптастырылатын парақ санын тізімдемеде көрсете отырып, алдын ала зерделеу нәтижелері туралы материалдардың, Өтінімге енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы қызметтік жазбалардың, Аудит жоспарының, Аудит бағдарламасының, Аудиторлық тапсырмалардың, Тапсырмалардың, Аудиторлық есептің (№ 1 дана), Тізілімнің және Аудиторлық есепке басқа да қосымшалардың түпнұсқаларын, мемлекеттік аудит объектілерінің қарсылықтарын (болған жағдайда) және оларға жауаптарды құжат айналымына жауапты құрылымдық бөлімшеге тапсырады.

      Құжат айналымына жауапты құрылымдық бөлімше Аудиторлық есептердің, Тізілімнің және Аудиторлық есепке басқа да қосымшалардың түпнұсқаларын, мемлекеттік аудит объектілерінің қарсылықтарын олар Есеп комитетіне түскен күннен бастап, үш жұмыс күні ішінде сканерлейді, ЭҚАБЖ-да тіркейді және Есеп комитетінің мүшесіне, аудиторлық іс-шараны ұйымдастыруға және жүзеге асыруға, мемлекеттік аудит және сапа бақылауын жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшелерге беріледі.

      Аудиторлық іс-шара шеңберінде қалыптастырылған құжаттар олардың сканерленген нұсқаларын жинақтай отырып, ЕК АЖ-да орналастырылады.";

      197-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "197. Егер, аудиторлық іс-шара материалдарына заң қорытындысын (сапа бақылауын) дайындау кезінде мемлекеттік аудиторлар тіркелген Аудиторлық есепке қоса берілмеген өзге де құжаттарды ұсынса, олар мұндай құжаттарды мемлекеттік аудит материалдарына, соның ішінде оның электрондық нұсқасына қоса тіркейді.

      Құжаттарды қоса тіркеу мемлекеттік аудит жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшенің құжатайналымына, құқықтық қамтамасыз етуге, сапа бақылауына жауапты құрылымдық бөлімшеге Есеп комитетінің отырысы өткізілетін күннен кешіктірмей қоса тіркеуге жататын құжаттарды немесе олардың көшірмелерін тіркей отырып, ЭҚАБЖ арқылы қызметтік жазбаны жіберу арқылы жүзеге асырылады.";

      200 және 200-1-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "200. Аудиторлық қорытындының, Жиынтық тізілімнің, Қаулы және Нұсқаманың жобаларын Есеп комитетінің аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі бір мезгілде сапа бақылауына және құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшелерге жібереді.

      Аудиторлық қорытындының, Жиынтық тізілімнің, Қаулы және Нұсқаманың жобалары бойынша заң сараптамасы үш жұмыс күні ішінде өткізіледі, содан кейін заң сараптамасының қорытындысы сапа бақылауына жауапты құрылымдық бөлімшеге жіберіледі.

      Сапа бақылауы Мемлекеттік аудит туралы заңның 8-бабына сәйкес, заң сараптамасының қорытындысы келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде Аудиторлық қорытындының, Жиынтық тізілімнің, Қаулы және Нұсқаманың жобалары бойынша жүргізіледі.

      200-1. Аудиторлық қорытындының және Жиынтық тізілімнің жобалары сапа бақылауы және құқықтық сараптама жүргізілген соң Есеп комитетінің аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің қолы қойылып, Есеп комитетінің отырысы өтетін күнге дейін екі жұмыс күнінен кешіктірілмей, Есеп комитетінің отырысына дайындалу мақсатында танысу үшін негізгі мемлекеттік аудит объектісіне және оларға қатысты бөлігінде басқа мүдделі тараптарға жіберіледі.";

      202-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "202. Сапа бақылауының сараптамалық қорытындысында жасалған Аудиторлық есептердің Мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың жалпы стандарттарына және Мемлекеттік аудит туралы заңның 8-бабына сәйкессіздігін растайтын фактілер көрсетілген жағдайда, Есеп комитетінің аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі ескертулерді ескере отырып, аудиторлық іс-шараның материалдарын Есеп комитетінің отырысына шығарудың орындылығы және Аудиторлық қорытындыға қайта тексеру тағайындау не оны пысықтау туралы сапа бақылауын жүргізуге жауапты бөлім басшысының келісімі бойынша Есеп комитеті Төрағасының атына қызметтік жазба енгізеді.";

      205-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "205. Аудиторлық қорытындының қорытынды бөлігінде:

      1) аудиторлық іс-шараның негізгі нәтижелері;

      2) олардың туындауының себеп-салдарлық байланысын анықтай отырып, бұзушылықтар мен кемшіліктер жинақтап қорытылған талдау, сондай-ақ оларды жою және мемлекеттік аудит объектілерінің қызметін регламенттейтін, сондай-ақ экономиканы немесе экономиканың жекелеген саласын, әлеуметтік саланы, мемлекеттік басқарудың басқа да салаларын дамытуға бағытталған құқықтық актілерді, квазимемлекеттік сектор актілерін жетілдіру бойынша тұжырымдар мен ұсыныстар жинақталады, жүйеленеді және қысқаша нысанда көрсетіледі.

      Аудиторлық есепте көрсетілген және құжаттармен, сапа бақылауымен расталған бұзушылықтардың, кемшіліктердің анықталған фактілері Жиынтық тізілімде көрсетіледі.

      Аудиторлық қорытындыда Қазақстан Республикасы заңнамасы нормаларының, сондай-ақ оларды іске асыру үшін қабылданған квазимемлекеттік сектор субъектілері актілерінің анықталған бұзушылықтарының жалпы сомасы, соның ішінде:

      1) қаржылық бұзушылықтар;

      2) бюджет қаражатын, активтерді тиімсіз пайдалану;

      3) бюджет қаражатын, активтерді тиімсіз жоспарлау;

      4) Қазақстан Республикасының заңнамасы нормаларын іске асыру үшін қабылданған квазимемлекеттік сектор субъектілері актілері бұзушылықтарының сомалары көрсетіледі.

      Рәсімдік бұзушылықтар бойынша олардың саны көрсетіледі.";

      236 және 236-1-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "236. Аудит объектісінің лауазымды адамдарының іс-қимылында Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі Қылмыстық кодексінің баптарымен көзделген қылмыстық белгілер және олар бойынша қарау мен процестік шешім қабылдау әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарауға уәкілетті органдардың құзыретіне жататын әкімшілік құқық бұзушылық құрамының белгілері анықталған жағдайларда, мемлекеттік аудиторлар кейіннен құқық қорғау органдарына және әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарауға уәкілетті органдарға беру үшін құқық бұзушылықтарға жол берген адамдардан жазбаша түсініктемелер және анықталған құқық бұзушылықтың белгілерін растайтын, лауазымды адамдардың қолымен немесе ұйымның мөрімен расталған құжаттардың түпнұсқаларының көшірмелерін (бұдан әрі – құжаттар тізбесі) жасауды талап етеді:

      1) бұзушылық фактісін тікелей растайтын құжаттар:

      бұзушылық фактілерін көрсететін және аудиторлық есептің ажырамас бөлігі болып табылатын фотоматериалдар;

      жүргізілген зерттеулердің (сынақтардың, бақылау өлшемдерінің (тексеріп қараулардың) және тағы басқаларының) актілері;

      сараптаманың және мемлекеттік емес аудиторлық ұйымдардың қорытындылары (жүргізілген жағдайларда);

      функционалдық және лауазымдық міндеттеріне сүйене отырып, адамдардың жазбаша түсініктемелері (не түсініктеме беруден бас тарту туралы акт), олардың жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмелері;

      бұзушылық фактілерін тікелей растайтын өзге де құжаттар;

      2) операция немесе әрекет фактісін қамтитын құжаттар немесе олардың көшірмелері, соның ішінде шешімдер:

      орындалған жұмыс актілері (тауарларды қабылдау-өткізу, қызметтерді көрсету, есептен шығару, жою актілері);

      мемлекеттік сатып алу туралы бұйрықтар, хаттамалар және мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, лауазымды адамдардың басқа да шешімдері;

      шарттар;

      операция немесе іс-қимыл фактілері қамтылған өзге де құжаттар немесе олардың көшірмелері;

      3) ақы төлеу фактісін растайтын құжаттар немесе олардың көшірмелері:

      төлем тапсырмалары (төлеуге арналған шоттар, түбіртектер, чектер және (немесе) басқалары);

      ведомосттар, ордерлер, нарядтар;

      4) лауазымды адамдардың өкілеттіктерін растайтын құжаттар немесе олардың көшірмелері:

      жарғылар, ережелер, лауазымдық нұсқаулықтар;

      анықталған бұзушылықтарға қатысы бар лауазымды адамдарды тағайындау (жұмыстан босату) туралы бұйрықтар;

      5) мемлекетке, мемлекеттің қатысуымен құрылған заңды тұлғалардың мүдделеріне келтірілген залалдың сомасын растайтын құжаттар:

      анықтамалар, кестелер, диаграммалар;

      есептеулер;

      төлем фактілерін растайтын өзге де құжаттар немесе олардың көшірмелері.

      Құқық қорғау органдарына материалдарды жіберу "Сыртқы мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды жүргізу кезінде анықталған құқық бұзушылықтар бойынша мемлекеттік аудит материалдарын беру қағидаларын бекіту туралы" Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 2016 жылғы 31 наурыздағы № 6-НҚ және Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2016 жылғы 30 наурыздағы № 51, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 19 ақпандағы № 76, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері министрлігінің Сыбайлас жеморлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) Төрағасының 2016 жылғы 26 ақпандағы № 20 бірлескен нормативтік қаулысына және бұйрығына сәйкес жүзеге асырылады (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13679 болып тіркелген).

      Әкімшілік және өзге де құқық бұзушылық белгілері көзделген бұзушылық фактілері бойынша мемлекеттік аудиторлар дайындаған материалдар Аудиторлық есепке заң сараптамасы алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде Есеп комитетінің аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесіне қызметтік жазбамен жіберіледі.

      Есеп комитетінің аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі бір күндік мерзім ішінде материалдарды құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшеге жіберу жөнінде шешім қабылдайды.

      Заң қорытындысы Есеп комитетінің аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесіне және мемлекеттік аудит жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшеге материалдардың құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшеге келіп түскен күнінен бастап үш жұмыс күн ішінде жіберіледі.

      236-1. Мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше әкімшілік іс жүргізуді қозғау және процестік шешім қабылдау үшін материалдарды жіберуді мемлекеттік аудиторлар бастамашылық жасаған және Есеп комитетінің мүшесі қол қойған әкімшілік құқық бұзушылық белгілері көзделген бұзушылық фактілеріне заң қорытындысын алған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей жүзеге асырады.";

      5-параграфтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5-параграф. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, соның ішінде бюджетке өтеуді қамтамасыз ету, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету, тауарлар беру және (немесе) анықталған бұзушылықтар сомасын есепке алу бойынша көрсету жолымен қалпына келтіру және нұсқамаларды орындау мақсатында сотқа талап қоюды беру.";

      237- тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "237. Сапа бақылауын жүзеге асыру қағидаттары мыналар болып табылады:

      1) тәуелсіздік – сапа бақылауын жүзеге асырып жатқан кезде қызметкерлердің қызметіне кез-келген араласуға жол бермеу;

      2) объективтілік – сапа бақылауын Қазақстан Республикасының заңнамасына қатаң сәйкестікте жүргізу, сапа бақылауын жүргізу және сапа бақылауының қорытындыларын ресімдеу кезінде құжаттамалық негізделген және расталған тұжырымдармен бірыңғай тәсілді қамтамасыз ету, мүдделер қақтығысын болғызбау;

      3) ашықтық – сапа бақылауының нәтижелерін баяндаудың анықтығы, сапа бақылауы нәтижелерінің барлық мүдделі тараптарға түсініктілігі мен анықтығын қамтамасыз ететін, сапа бақылауын жүргізудің әдістері мен өлшемшарттарын қолдану;

      4) құзыреттілік – сапа бақылауын жүзеге асыру үшін қызметкерлердің қажетті кәсіби білімдері мен дағдыларының жиынтығы;

      5) анықтық – сапа бақылауы нәтижелерін құжаттардың түпнұсқаларымен немесе олардың сканерленген нұсқаларымен, сондай-ақ ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілерге сілтемелермен растау.";

      мынадай мазмұндағы 239-1-тармақпен толықтырылсын:

      "239-1. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарына сәйкес келмеуі туралы сараптамалық қорытындының тұжырымдарымен, сондай-ақ сапа бақылауы анықтаған бұзушылықтармен келіспеген жағдайда жұмыс талқылауынан кейін қалған даулы мәселелер Келісім комиссиясының қарауына шығарылады.

      Мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше қарсылықтарды сапа бақылауын жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысымен жұмыс тәртібінде талқылаған күннен бастап бір күндік мерзімде қарсылықтарды дәлелді негіздерімен, Келісім комиссиясына жібереді.

      Келісім комиссиясын аппарат басшысы басқарады, аудит, сапа бақылауын жүргізуге, құқықтық және әдіснамалық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшелердің басшылары немесе оларды алмастыратындар мүшелері болып табылады.

      Келісім комиссиясының шешімі дауыс беру жолымен қабылданады және егер оған көпшілігі дауыс берсе, қабылданды деп саналады. Дауыстар тең болған жағдайда комиссия төрағасының шешімі қабылданған деп саналады. Келісім комиссиясы қабылданған шешімнің құқыққа сыйымдылығын және негізділігін қамтамасыз етеді.";

      248 және 249-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "248. Сапаны бақылауға жауапты құрылымдық бөлімше жартыжылдықтың қорытындылары бойынша есепті кезеңнен кейінгі айдың екінші айының 20 күнінен кешіктірмей, Есеп комитетінің Төрағасына аудиторлық іс-шаралар материалдарының сапасын бақылаудың нәтижелері туралы, сондай-ақ талдаудың қорытындылары бойынша Есеп комитетінің Аудиторлық қорытындыларында, Қаулыларында (Нұсқамаларында) қамтылған ұсынымдардың орындалу сапасы жөнінде жинақталып қорытылған ақпарат ұсынады.

      249. Мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше Аудиторлық қорытындыда берілген ұсынымдардың және міндетті түрде орындау үшін жіберілген нұсқамалардың орындалуына жауапты Есеп комитетінің мүшесімен бірлесіп, тұрақты және жүйелі негізде мыналардың:

      1) Аудиторлық қорытындыда берілген ұсынымдарды Үкіметтің қарауы, соның ішінде қарау нәтижелері туралы ақпараттар және оларды қарау мен қабылданған шешімдер туралы растайтын құжаттардың;

      2) Нұсқамалдардың, соның ішінде Нұсқамаларды орындау нәтижелері туралы ақпараттарды және мемлекеттік аудит объектілеріне және өзге де мүдделі адамдарға жіберілетін растайтын құжаттардың уақтылылығы мен толықтығына бақылау және талдау жүргізеді.";

      251 және 251-1-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "251. Сапа бақылауын жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше мемлекеттік аудит объектісінен, Үкіметтен ақпараттар (растайтын құжаттар) алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде Аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдардың және Нұсқама тармақтарының мемлекеттік аудит объектілерінің орындауына, Үкіметтің қарауына сапа бақылауын жүргізеді.

      Сапа бақылауы:

      1) Аудиторлық қорытындыда (соның ішінде бірлескен) қамтылған ұсынымдардың және Нұсқама тармақтарының орындалу толықтығы, растайтын құжаттардың болуы;

      2) Аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдардың және Нұсқама тармақтарының орындалу мерзімдерін ұзарту туралы ұсыныстар енгізудің негізділігі;

      3) бақылаудан алу негізділігі мәніне жүргізіледі.

      Сапа бақылауының қорытындысы бойынша сапа бақылауын жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше сараптамалық қорытынды дайындайды және Есеп комитетінің мүшесіне енгізеді.

      Сараптамалық қорытындының негізінде сапа бақылауын жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше, Есеп комитетінің мүшесі екі жұмыс күні ішінде ұсынымдар мен нұсқамалардың орындалу нәтижелері немесе аудит объектісінен және өзге де мүдделі адамдардан қосымша ақпараттар қажеттігі жөнінде Төрағаның атына қызметтік жазба дайындау туралы шешім қабылдайды.

      Есеп комитетінің мүшесінің тапсырмасы бойынша мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше Төрағаның атына қызметтік жазба жобасын немесе аудит объектісіне және өзге де мүдделі адамдарға қосымша сұрау салу дайындайды. Төрағаның атына жазылатын қызметтік жазбаның жобасы сапа бақылауына жауапты құрылымдық бөлімшемен келісіледі.

      251-1. Ұсынымдар және (немесе) нұсқамалар тармақтарының орындалу мерзімін аудиторлық іс-шаралардың негізінде сот тәртібімен қарау және (немесе) қылмыстық іс жүргізіліп жатса немесе аудит объектісіне байланысты емес өзге де негіздерді қоспағанда екі реттен көп емес ұзартуға жол беріледі. Орындалу мерзімін қайта ұзарту уақтылы орындалмаған ретінде есептеледі. Аудит объектісі орындау мерзімі бұрын екі рет ұзартылған тапсырмалар бойынша орындау мерзімін ұзарту туралы ұсыныс енгізген кезде Есеп комитетінің мүшесі осы Қағидалардың 258-тармағында көзделген шаралар қабылдайды.

      Егер сапа бақылауына жауапты құрылымдық бөлімше ұсынымдардың және (немесе) нұсқамалардың тармақтарын орындау мерзімін ұзарту үшін аудит объектісі ұсынған негіздемені негізсіз деп таныған жағдайда мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше аудит объектісіне Есеп комитеті мүшесінің қол қоюымен нұсқамалардың және (немесе) аудиторлық қорытынды ұсынымдарының тармақтарын тиісінше орындамау туралы тұжырымдарды тіркей отырып, хат жібереді. Аудит объектісінің нұсқама тармақтарын белгіленген мерзімде орындауды және (немесе) ұзарту үшін дәйекті негіздемелермен толықтыруды қамтамасыз ету мүмкінкіндігі болмаған жағдайда кейіннен негізсіз ұзарту фактісі туралы белгі қоя отырып, орындалу мерзімін ұзарту туралы ұсыныс қолдау табады.";

      251-2 және 252-тармақтар алып тасталсын;

      253, 254, 255 және 256-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "253. Есеп комитетінің Төрағасы аудиторлық іс-шараға жауапты Есеп комитеті мүшесінің қызметтік жазбасының негізінде Аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдарды және Нұсқаманың, Қаулының тармақтарын бақылаудан алу, орындау мерзімдерін ұзарту туралы шешім қабылдайды.

      254. Есеп комитетінің Төрағасы шешім қабылдаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде Есеп комитетінің аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі мемлекеттік аудит объектісін Есеп комитетінің Аудиторлық қорытындысында қамтылған ұсынымдарды және (немесе) Нұсқамасының, Қаулысының тармақтарын бақылаудан алу не олардың орындалуын жалғастыру туралы хабардар етеді.

      Мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше Есеп комитеті Төрағасының бұрыштамасы бар Есеп комитетінің жауапты мүшесінің қызметтік жазбасын және мемлекеттік аудит объектілерінің Аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдарды және Нұсқама, Қаулы тармақтарын орындауы туралы ақпаратты ЕК ИАЖ-да жүктеуді жүзеге асырады.

      255. Есеп комитетінің Аудиторлық қорытындысында қамтылған ұсынымдарды және Нұсқамасының, Қаулысының тармақтарын орындалуын жалғастыру туралы Есеп комитеті Төрағасының бұрыштамасы қабылданған күннен бастап жоспарлауға жауапты құрылымдық бөлімше олардың орындалуын әрі қарай мониторингтеуді жүзеге асырады.

      256. Аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдардың және Нұсқаманың, Қаулының тармақтарының орындалу барысы туралы мәселені талқылау қажет болған жағдайда олардың ақпараттарын тыңдау үшін мемлекеттік аудит объектілерінің, уәкілетті мемлекеттік органдардың және өзге де ұйымдардың лауазымды адамдарын шақыра отырып, Есеп комитетінің отырысына шығарылады, оны қараудың қорытындысы бойынша тиісті шешім қабылданады.";

      мынадай мазмұндағы 2-1-параграфпен толықтырылсын:

      "2-1-параграф. Шешімдердің орындалуына постаудит жүргізу

      256-1. Мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше аудиторлық іс-шараға жауапты Есеп комитеті мүшесінің басшылығымен Аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдардың және Нұсқамалар тармақтарының толық орындалуы туралы мемлекеттік аудит объектісінен ақпарат алған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде қажет болған кезде бұзушылықтардың жойылуын және ұсынымдардың орындалуын растау үшін объекті қабылдаған шараларды жергілікті жерде тексеріп қарау үшін Есеп комитеті Төрағасының атына оны жүргізу күнін келісе отырып, Есеп комитеті шешімдерінің орындалуына постаудит жүргізу туралы (бұдан әрі - постаудит) сапа бақылауына жауапты құрылымдық бөлімшемен келісілген қызметтік жазба дайындайды.

      256-2. Постаудит жүргізу туралы шешімді Есеп комитетінің Төрағасы қабылдайды.

      256-3. Постаудит мынадай тәсілдердің біреуі арқылы жүзеге асырылады:

      1) постаудит объектісіне шыға отырып, Аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдардың және Нұсқама тармақтарының орындалу толықтығы мен анықтығына аудит жүргізу;

      2) объект постаудит объектісі болып табылатын аудиторлық іс-шара бағдарламасына постаудит жүргізу мәселелерін қосу.

      256-4. Постаудит жүргізу мыналардың;

      1) осы Қағидалардың 256-3 тармағының 1) тармақшасында көрсетілген тәсіл кезінде ұсынымдардың орындалуына мониторинг және бақылау жүргізуге жауапты Есеп комитеті мүшесінің тапсырмасы;

      2) осы Қағидалардың 256-3 тармағының 2) тармақшасында көрсетілген тәсіл кезінде аудиторлық іс-шараға жауапты Есеп комитеті мүшесінің тапсырмасы негізінде жүргізіледі.

      256-5. Есеп комитетінің Төрағасы сапа бақылауына жауапты құрылымдық бөлімшемен келісілген Есеп комитеті мүшесінің қызметтік жазбасының негізінде Есеп комитетінің шешімдерін толық бақылаудан алу не болмаса жекелеген тармақтарының орындалуын жалғастыру туралы шешім қабылдайды.

      256-6. Есеп комитетінің мүшесі Есеп комитеті Төрағасының бұрыштамасын алғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде мемлекеттік аудит объектісіне Есеп комитеті шешімінің толық бақылаудан алынуы немесе оның орындалуының жалғасатыны туралы хабарлама жібереді.

      256-7. Есеп комитеті Төрағасының бұрыштамасы қойылған жүргізілген постаудиттің нәтижелері бойынша қорытынды, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектісінің ақпараты ЕК ИАЖ-ға енгізіледі.";

      258-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "258. Аудиторлық іс-шараға жауапты Есеп комитетінің мүшесі мемлекеттік аудит объектісі ақпарат ұсынбаған жағдайда – бір жұмыс күнінің ішінде, ал көрсетілген мерзімде Нұсқама тармақтарын орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда – Нұсқамада көрсетілген мерзім аяқталғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде Есеп комитеті Төрағасының атына мемлекеттік аудит объектісіне әкімшілік ықпал ету шарасын қолдану туралы қызметтік жазба дайындап, сараптама жүргізу үшін құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшеге жібереді.";

      261, 262, 263, 264 және 265-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "261. Аудиторлық іс-шаралардың нәтижелерін қарау жөнінде отырыс өткізу қорытындылары бойынша Есеп комитетінің интернет-ресурсына тиісті баспасөз релизі орналастырылады.

      262. Аудиторлық іс-шаралардың нәтижелерін қарау бойынша Есеп комитетінің алдағы отырыстары туралы анонс Есеп комитетінің интернет-ресурсына оны өткізгенге дейін бір жұмыс күнінен кешіктірілмей орналастырылады.

      263. Аудиторлық іс-шараның нәтижелерін қарау бойынша Есеп комитетінің отырысы өткізілгеннен кейін жұртшылықпен байланысқа жауапты құрылымдық бөлімше Есеп комитеті Төрағасының келісімі бойынша бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің алдында Есеп комитеті лауазымды адамдарының сөз сөйлеуін ұйымдастырады.

      264. Мемлекеттік және қызметтік құпияны, сондай-ақ шектеулі таралымды мәліметті (қызмет бабында пайдалану үшін) қамтымайтын аудиторлық іс-шараның қорытындылары туралы ақпарат Есеп комитетінің бюллетенінде жариялауға жатады.

      265. Есеп комитетінің Аудиторлық қорытындысын бекітіп, Нұсқамасына қол қойғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде мемлекеттік аудит тобының жетекшісі Есеп комитетінің аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің келесімі бойынша мемлекеттік аудит материалдарын (алдын ала зерделеу материалдарының, Аудит жоспарының, Аудит бағдарламасының, Аудиторлық тапсырмалардың, Тапсырмалардың түпнұсқаларын, сараптамалық қорытындыны, Есеп комитетінің аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі қол қойған Аудиторлық қорытындыны, Жиынтық тізілімді, Есеп комитетінің Төрағасы қол қойған отырыс хаттамасын, қаулы, нұсқамалар, отырыстың аудио және бейнежазба материалдары) алдын ала зерделеу жүргізу туралы хабарлама, аудиторлық іс-шара жүргізу туралы хабарлама, құжаттарды ұсыну туралы талап, мемлекеттік аудит объектілерінің қарсылықтары мен түсіндірмелері (болған жағдайда) және Есеп комитетінің қарсылықтарға уәжделген жауаптары, құқықтық қамтамасыз етуге және сапа бақылауына жауапты құрылымдық бөлімшелердің сараптамалық талдаулары, материалдарды қоса тіркеу туралы қызметтік жазбаны (болған жағдайда) қамтыған аудиторлық іс-шара материалдары бар жинақ папканы толықтырып, кейіннен архивке өткізу үшін құжат айналымына жауапты құрылымдық бөлімшеге тапсырады, аудиторлық іс-шара материалдарының электрондық нұсқалары Бірыңғай дерекқордың электрондық архивіне және ЕК ИАЖ-ға енгізіледі.";

      1 және 2-қосымшалар алып тасталсын;

      3-қосымша осы нормативтік қаулыға 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      4-қосымша осы нормативтік қаулыға 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      5-қосымша осы нормативтік қаулыға 3-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      7-қосымша осы нормативтік қаулыға 4-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      осы нормативтік қаулыға 5-қосымшаға сәйкес 7-1-қосымшамен толықтырылсын;

      9-қосымша осы нормативтік қаулыға 6-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      10-қосымша осы нормативтік қаулыға 7-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      11-қосымша осы нормативтік қаулыға 8-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      12-қосымша осы нормативтік қаулыға 9-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      13-қосымша осы нормативтік қаулыға 10-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      14-қосымша осы нормативтік қаулыға 11-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      15-қосымша осы нормативтік қаулыға 12-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      18-қосымша осы нормативтік қаулыға 13-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      20-қосымша осы нормативтік қаулыға 14-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      21-қосымша осы нормативтік қаулыға 15-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      21-1-қосымша осы нормативтік қаулыға 16-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      22-қосымша осы нормативтік қаулыға 17-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      осы нормативтік қаулымен бекітілген Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссияларының сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидаларында:

      2 және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Қағидалар облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссияларының (бұдан әрі – Тексеру комиссиялары) мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесін қалыптастыру, сыртқы мемлекеттік аудитті жоспарлау, жүргізу, оның қорытындылары бойынша құжаттарды ресімдеу, қаржылық бақылауды жүзеге асыру, сапа бақылауын жүргізу, сыртқы мемлекеттік аудиттің нәтижелері бойынша Тексеру комиссияларының аудиторлық қорытындысында берілген ұсынымдардың және Нұсқамалардың орындалуын мониторингтеуді және бақылауды ұйымдастыру, аудиторлық іс-шара нәтижелерінің бұқаралық ақпарат құралдарында жария етілу және мемлекеттік аудит материалдарын есепке алу тәртібін айқындайды.

      3. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) аудиторлық рәсімдер – аудиторлық іс-шара барысында оны жүргізу бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылатын, аудиторлық іс-шара мақсаттарына қол жеткізу үшін қажетті іс-қимылдар;

      2) аудиторлық іс-шара – мемлекеттік аудиттің қорытындысы бойынша аудиторлық есептер мен аудиторлық қорытындыларды дайындауға, жүргізуге, ресімдеуге бағытталған іс-қимылдар кешені;

      3) қаулы – Тексеру комиссиясының аудиторлық қорытындыны бекітетін құжаты;

      4) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау материалдары – мемлекеттік аудитті жүргізу үшін қажетті құжаттар, сондай-ақ оның нәтижелері бойынша жасалған құжаттар және қоса беріліп отырған аудиторлық дәлелдемелер;

      5) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілері – мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, квазимемлекеттік сектор субъектілері, сондай-ақ бюджет қаражатын алушылар (бұдан әрі – мемлекеттік аудит объектілері);

      6) мемлекеттік аудитор – мемлекеттік аудитор сертификаты бар, мемлекеттік аудитті және (немесе) қаржылық бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік әкімшілік қызметші;

      7) мемлекеттік аудитордың ассистенті – бухгалтерлік есеп және аудит саласында кәсіби білімі, мемлекеттік аудитке қатысу құқығы бар мемлекеттік қызметші;

      8) мемлекеттік аудиттің сапа бақылауы – мемлекеттік аудиторлардың мемлекеттік аудитті жүзеге асыру кезінде Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарының және осы Қағидалардың талаптарын сақтауын тексеру;

      9) нұсқама – анықталған бұзушылықтарын және (немесе) оларға итермелейтін себептерді, жағдайларды жою, сондай-ақ осы бұзушылықтарға жол берген адамдарға Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылық шараларын қолдану үшін мемлекеттік аудит объектілеріне, ұйымдар мен лауазымды адамдарға жіберілетін, орындау үшін міндетті Тексеру комиссиясының актісі.

      10) сыртқы мемлекеттік аудит – Тексеру комиссиясы жүзеге асыратын:

      бюджет қаражатының, мемлекет пен квазимемлекеттік сектор субъектілері активтерінің және мемлекеттік аудит объектілерінің байланысты гранттардың, мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыздардың, сондай-ақ мемлекет кепілгерлігімен, оның ішінде бюджетті атқаруға байланысты тәуекелдерді басқару жүйесіне негізделген басқа да қызмет кезінде тартылатын қарыздардың басқарылу және пайдаланылу тиімділігін;

      халықтың тұрмыс жағдайлары сапасының қарқынды өсуін және елдің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ұлттық ресурстардың (қаржылық, табиғи, өндірістік, кадрлық, ақпараттық) тиімді және заңды басқарылуын талдау, бағалау және тексеру (бұдан әрі – мемлекеттік аудит).";

      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Мемлекеттік аудит тобы топ мүшелерінің мемлекеттік аудит объектілерімен үлестестігі тізімі (бұдан әрі – үлестестік тізімі) ескеріле отырып аудиторлық іс-шараны жүргізу басталғанға дейін қалыптастырылады. Үлестестік тізімі Тексеру комиссиясы қызметкерлерінің жұбайының (зайыбының), жақын туыстарының, жақындарының жұмыс орны, олар қатысушылары, құрылтайшылары болып табылатын заңды тұлғалардың атауы, сондай-ақ сенім білдірілген тұлғалардың (мүлікті сенімгерлік басқаруға берген жағдайда) жұмыс орны туралы мәліметтерді қамтиды. Үлестестік тізімін Тексеру комиссиясының төрағасы бекітеді.

      Мемлекеттік аудит тобының қалыптастырылған құрамы аудиторлық іс-шараны жүргізуге қатысатын Тексеру комиссиясының қызметкерлерін – мемлекеттік аудит тобының жетекшісін, мемлекеттік аудиторларды және (немесе) мемлекеттік аудитордың (лардың) ассистентін (терін) (бұдан әрі – ассистент), сондай-ақ тартылған жағдайда, мемлекеттік органдардың мамандарын, сарапшыларды, мемлекеттік емес аудиторлық ұйымдарды (бұдан әрі – сарапшы) қамтиды.

      Мемлекеттік аудит тобы жетекшісінің міндеттері Тексеру комиссиясы Төрағасының шешімімен Тексеру комиссиясының Регламентінде белгіленген тәртіппен мемлекеттік аудиторлардың біріне жүктеледі.

      19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "19. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесі мемлекеттік аудит объектілерінің қайталануын жою мақсатында, тиімділік аудитінің перспективалық жоспарының, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының өзара іс-қимылы, мемлекеттік аудит нәтижелерін тану негізінде, кезекті жылға арналған аудиторлық іс-шараларды сапалы және тиімді жүзеге асыру үшін қалыптастырылады.";

      20-тармақ алып тасталсын;

      22 және 23-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "22. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін қалыптастыру үшін Тексеру комиссиясының мүшелері мемлекеттік аудит объектілерінің тәуекелдерін бағалауды және қосымша көздерден алынған деректер мен сұрау салуларды ескере отырып, Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылаудың бірыңғай дерекқорының (бұдан әрі – Бірыңғай дерекқор) негізінде жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың 1 қазанынан кешіктірмей, Мемлекеттік аудит объектілері тізбесінің жобасына ұсыныстарын осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша аудиторлық іс-шараны жүргізуге өтінім (бұдан әрі – Өтінім) түрінде дайындайды.

      23. Тексеру комиссияларының мүшелері мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшемен бірлесіп, Өтінімді жасау кезінде мемлекеттік аудит объектілерін және мемлекеттік аудитпен қамтылатын бюджет қаражаты мен активтердің болжамды көлемін, аудиторлық іс-шараның атауын, өз бағыттары бойынша мемлекеттік аудиттің типтері мен тексеру түрлерін, аудиторлық іс-шараның әрбір кезеңін жүргізу мерзімдерін, сондай-ақ мемлекеттік аудиторлардың қажетті санын ескере отырып, ассистенттер мен сарапшыларды тартудың қажеттілігін айқындайды.";

      мынадай мазмұндағы 23-1 және 23-2 тармақтармен толықтырылсын;

      "23-1. Тексеру комиссияларының Мемлекеттік аудит объектілері тізбесінің жобасын қалыптасыру кезінде:

      бюджет қаражаты мен активтер тиімсіз жұмсалатын не болмаса Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары, бюджеттік инвестициялар тиімсіз іске асырылатын белгілі бір мемлекеттік аудит объектілерінде аудиторлық іс-шаралар ұйымдастыру мәселелері туралы жеке және заңды тұлғалардың өтініштері;

      бюджет қаражаты мен активтердің қалыптастырылуы және жұмсалуы, Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары және бюджеттік инвестициялардың іске асырылуы барысындағы бұзушылықтар туралы бұқаралық ақпарат құралдарының мониторингілеу нәтижелері;

      жоспарлауға жауапты құрылымдық бөлімше жүзеге асыратын мемлекеттік аудит объектілерінің тәуекелдерін бағалау нәтижелері;

      елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының, соның ішінде мемлекеттік басқару және экономика салалары бөлінісіндегі статистикалық деректер мен басқа да мәліметтер қарауға жатады.

      23-2. Тексеру комиссиясы мүшесінің аудиторлық іс-шараның бағытын таңдауы мынадай өлшемшарттарға негізделеді:

      аудиторлық іс-шараның бағыттарының Мемлекеттік аудит туралы заңда белгіленген Тексеру комиссиясының құзыреттеріне сәйкестігі;

      бюджет қаражаты мен активтерді қалыптастыру және (немесе) пайдалану кезінде, сондай-ақ әлеуетті түрде теріс нәтижелерге әкеп соғуы мүмкін мемлекеттік аудит объектілері қызметінде тәуекелдердің болуы;

      осы саладағы аудитке жататын және (немесе) мемлекеттік аудит объектілері пайдаланатын бюджет қаражаты мен активтердің болжамды көлеміне;

      мемлекеттік аудит объектілерінде алдыңғы аудиторлық іс-шараларды жүргізу мерзімдері мен нәтижелеріне;

      аудиторлық іс-шараны жүзеге асыру үшін еңбек және басқа да ресурстардың жеткіліктілігі;

      бюджет қаражаты мен активтерді жұмсаудың басым бағыттарына сәйкес жоспарланатын жылғы бюджеттің аудитпен қамтылуына;

      аралық іске асыру қорытындылары бойынша немесе Мемлекеттік басқару жүйесінің құжаттарын іске асыруды аяқтау кезеңінде бюджет қаражаты мен активтер есебінен объектілерді пайдалануға енгізуде олардың күшін жоюға қою тиімділігін бағалау жүргізу қажеттілігіне.

      Мемлекеттік аудит объектілерін іріктеу кезінде бюджеттік бағдарламаларға, бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне, квазимемлекеттік сектор субъектілеріне, тәуекелдердің жоғары және орта топтарына жатқызылған Мемлекеттік басқару жүйесінің құжаттарына басымдық беру керек.";

      25-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "25. Жоспарлауға жауапты құрылымдық бөлімше осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Мемлекеттік аудит объектілері тізбесінің алдын ала жобасын, сондай-ақ осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік аудит объектілерінің нақтыланған тізбесін жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың 5 желтоқсанына дейін Есеп комитетіне және Ішкі аудит жөніндегі уәкілетті органның аумақтық бөлімшесіне (бұдан әрі – Уәкілетті орган) жібереді.

      Тексеру комиссиясы төрағасының кеңесінде мемлекеттік аудит объектілерінің нақтыланған тізбесімен Мемлекеттік аудит объектілері тізбесінің алдын ала жобасын қарау кезінде олардың өтінімдері бойынша Тексеру комиссиясы мүшелерінің баяндамалары тыңдалады.";

      31-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "31. Аудиторлық іс-шаралардың қайталануын болдырмау мақсатында, жоспарлауға жауапты құрылымдық бөлімше Есеп комитетінің және Уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінің мемлекеттік аудит объектілері тізбелерінің өзгерістеріне тоқсан сайынғы негізде мониторинг жүргізеді.";

      34-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "34. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесіне Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасы, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің тапсырмаларына негізделген Есеп комитетінің сұрау салулары, тиісті мәслихаттардың шешімдері және (немесе) Тескеру комиссиясы төрағасының бастамасы бойынша, сондай-ақ аудит, сапа бақылауын жүргізуге және жоспарлауға жауапты құрылымдық бөлімшелердің басшыларының қолдары қойылған және өзекті етілген Өтінімді, сондай-ақ өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізудің негізділігін растайтын құжаттарды (материалдарды) қоса бере отырып, Тексеру комиисиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің қызметтік жазбасының негізінде осы Қағидалардың 51-тармағында көзделген негіздер бойынша өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізіледі.";

      36 және 37-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "36. Жеке мемлекеттік аудит жүргізуге дайындық Мемлекеттік аудит туралы заңның 8 және 17-баптарына, осы Қағидаларға және сыртқы мемлекеттік аудитті жүргізуді регламенттейтін өзге де құжаттарға сәйкес жүзеге асырылады.

      37. Мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеуді мемлекеттік аудит тобының барлық қатысушылары мемлекеттік аудит объектісіне бармай, Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларын қорғау жөніндегі заңнамаға сәйкес жүзеге асырылатын аудиторлық іс-шараларды қоспағанда, олардың қызметі туралы мемлекеттік аудиттің типін, тексеру түрі мен мемлекеттік аудит объектілерін, аудиторлық іс-шарамен қамтылатын қаражат және активтер көлемін, мемлекеттік аудит жүргізу мерзімдерін нақтылауға, мемлекеттік аудит мәселелерін айқындауға, соның ішінде қаражаттың жұмсалуы туралы мәліметтерде және Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 97-бабына сәйкес жүргізілген ағымдағы бақылау нәтижелерінде көзделген деректерді өзекті етуге қажетті ақпаратты жинау және талдау жолымен жүргізіледі.";

      39-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "39. Мемлекеттік аудит объектісі туралы ақпаратты талдау негізінде алдын ала зерделеу барысында мемлекеттік аудиттің типіне және аудиторлық іс-шараның мақсатына қарай, осы Қағидалардың 38-тармағында көзделген мемлекеттік аудит көрсеткіштерін қоспағанда, мынадай көрсеткіштер айқындалады:

      1) тәуекелдердің болуы мен дәрежесі – тексерілетін саладағы бюджет қаражаты мен активтерінің қалыптастырылуына және пайдаланылуына немесе мемлекеттік аудит объектісінің қаржылық-шаруашылық қызметіне теріс әсер ететін, салдарынан бұзушылықтар мен кемшіліктер болуы мүмкін қандай да бір факторлардың (іс-қимыл немесе оқиғалардың) болуын айқындау;

      2) ішкі аудиттің болуы мен жай-күйі – осы мемлекеттік аудит объектісінде аудиторлық рәсімдердің көлемін жоспарлау және оларды жүргізу мақсатында, мемлекеттік аудит объектісінің қызметіндегі ол жүзеге асыратын ішкі бақылаудың тиімділігі дәрежесіне алдын ала бағалау жүргізу;

      3) мемлекеттік аудиторлардың мемлекеттік аудит объектілерімен үлестес болуы – Тексеру комиссиясы мемлекеттік аудиторларының үлестестік тізімінің деректерін зерделеу.";

      48, 49, 50 және 51-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "48. Егер алдын ала зерделеу сатысында мемлекеттік аудит объектісінде басқа мемлекеттік аудит органы аудиторлық іс-шарамен қамтылатын мақсаты, кезеңі бойынша Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шарасымен сәйкес келетін мемлекеттік аудит жүргізу фактісі анықталса, онда мемлекеттік аудит нәтижелерін тану жүргізуге бастамашылық жасалады және Есеп комитетінің атына мемлекеттік аудиттің нәтижелерін мемлекеттік аудит және қаржылық бақылаудың стандарттарына сәйкестігіне тану рәсімін жүргізу туралы сұрау салу жіберіледі. Мемлекеттік аудит нәтижелерін тану Мемлекеттік аудит туралы заңның 8, 19-баптарға сәйкес жүзеге асырылады.

      49. Басқа мемлекеттік аудит органы жүргізген мемлекеттік аудит нәтижелерін Есеп комитеті таныған жағдайда, аудиторлық іс-шара жүргізілмейді немесе мемлекеттік аудиттің көлемдері қысқартылып жүргізіледі. Тану нәтижелері Аудит жоспарын, Аудит бағдарламаларын, Мемлекеттік аудиторлардың аудиторлық тапсырмаларын қалыптастыру кезінде ескеріледі.

      50. Қолдағы бар және мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеу қорытындысы бойынша алынған деректерге жүргізілген зерделеу мен талдауға сәйкес:

      1) мемлекеттік аудит нәтижелерін тану (танымау), тәуекелдерді бағалау және аудиторлық іріктеу ескеріле отырып, мемлекеттік аудиттің типіне, тексерудің түріне және мемлекеттік аудит объектілеріне, мемлекеттік аудитпен қамтылатын қаражаттың, активтердің көлеміне, кезеңіне нақтылау жүргізіледі.

      2) мемлекеттік аудит объектілері – мемлекеттік аудиторлардың және олар тартылған жағдайда ассистенттердің арасында, бірлескен және қатар тексеру жүргізілген кезде мемлекеттік органдар мен мемлекеттік аудит органдары арасында бөлінеді;

      3) үстеме тексеру объектілері айқындалады;

      4) мемлекеттік аудитті жүргізуге тартылатын ассистенттер, сарапшылар және мемлекеттік аудиттің соларға тапсырылуы жоспарланатын нақты мәселелері айқындалады;

      5) режимдік объектілерде мемлекеттік аудит жүргізілген жағдайларда, рұқсат алу мәселелері пысықталады;

      6) Мемлекеттік аудит объектісі басшысының (келісімімен аудиторлық іс-шара жүзеге асырылатын лауазымды адам) міндеттерін атқару жөніндегі талапқа қосу мақсатында, аудиторлық іс-шараны жүзеге асыру үшін құжаттардың және басқа да ақпараттың тізбесі жасалады;

      7) жоспарланған мемлекеттік аудитті жүргізуге қажетті ақпарат көздері айқындалады;

      8) мемлекеттік аудит тобының жетекшісі мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеудің нәтижелері туралы ақпаратты осы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасайды.

      51. Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі:

      1) басқа мемлекеттік аудит органдары мемлекеттік аудит (тексеру немесе бақылау) жүргізген және оларды таныған;

      2) құқық қорғау органдары құқық белгілеуші және өзге де бастапқы құжаттарды алып қойған;

      3) мемлекеттік аудитті жоспарлау күніне құқық қорғау органдары тексерулер жүргізген немесе бюджеттік бағдарламалардың мақсаты және жоспарланған аудиторлық іс-шараның кезеңі бойынша басқа мемлекеттік аудит органдары жоспардан тыс аудит жүргізген;

      4) аудит объектісін басқарудың басқа уәкілетті органының қарамағына берген;

      5) жүргізілетін аудиторлық іс-шараның мерзімдері өзгерген кездерде тиісінше негіздей отырып, Тексеру комиссиясының төрағасына аудитті, жоспарлауды және сапа бақылауын жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшілері басшыларының қолдары қойылған, өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу не Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесінен аудиторлық іс-шараны алып тастау туралы қызметтік жазба енгізеді.

      55-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "55. Аудит жоспары және Аудит бағдарламасының жобалары бойынша Мемлекеттік аудит туралы заңның 8-бабына және осы Қағидаларға сәйкес сапа бақылауы жүргізіледі.

      Сапа бақылауын жүргізу мақсатында сапа бақылауын жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшеге мыналар:

      1) мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеудің нәтижелері туралы ақпарат;

      2) осы Қағидалардың 51-тармағына сәйкес Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің қызметтік жазбасы;

      3) аудит жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысымен және аудиторлық іс-шараға жауапты Тексеру комиссиясының мүшесімен келісілген Аудит жоспары мен Аудит бағдарламасының жобалары ұсынылады.";

      59 және 60-тармақтар мынадай редакциядар жазылсын:

      "59. Екінші және кейінгі Тапсырмаларды бір аудиторлық іс-шараның шеңберінде тіркеу көрсетілген мәнге дефис арқылы реттік нөмір бере отырып (-1Т, -2-Т және тағы басқалары), сол реттік нөмірмен (N) жүзеге асырылады.

      Тіркелген Тапсырмаларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі, құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы уәкілетті орган бір мезгілде хабардар етіле отырып, жаңа Тапсырма қабылданады.

      Үстеме тексеру жүргізуге берілген тапсырмаға негізгі мемлекеттік аудит объектісіндегі Аудиторлық іс-шара жүргізуге тапсырманың нөміріне бөлшек қою арқылы реттік нөмір беріледі (N-1/1-Т, N-2/1-Т және тағы басқалары).

      Егер үстеме тексеру жүргізілетін объект мемлекеттік аудит жүргізу барысында айқындалса, онда тапсырманы тіркеу объектіге шыққанға дейін кемінде 1 жұмыс күні бұрын жүзеге асырылады.

      60. Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі мен мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы аудиторлық іс-шараға (негізгі кезең) шыққанға дейін мемлекеттік аудит тобының қатысушыларына техникалық сабақ (нұсқама) өткізеді.

      Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің алдын алу және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарының, Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 15 желтоқсандағы №153 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексінің (Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп қағидалары) және Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 18-НҚ нормативтік қаулысы және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 601 бірлескен бұйрығымен бекітілген "Мемлекеттік аудиторлардың кәсіби әдеп қағидаларын бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде №12575 болып тіркелген) Мемлекеттік аудиторлардың кәсіби әдеп қағидаларының сақталуын қамтамасыз ету мақсатында техникалық оқу өткізуге (нұсқамалық) Тексеру комиисиясының әдеп жөніндегі уәкілі тартылады.";

      мынадай мазмұндағы 74-1-тармақпен толықтырылсын:

      "74-1. Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі және (немесе) оның жүргізілуіне жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы мемлекеттік аудит тобының қатысушыларын мемлекеттік аудиттің негізгі объектісіне таныстырады және оның басшысын аудиторлық іс-шараны жүргізу кезінде Мемлекеттік аудит туралы заңның 37-бабының сақталуын қамтамасыз ету туралы хабардар етеді.";

      80-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "80. Үстеме тексеру жүргізу кезінде кедергі келтірген және қажетті құжаттарды ұсынбаған жағдайда мемлекеттік аудиторлар мемлекеттік аудит объектісіне Мемлекеттік аудит объектісі басшысының міндеттерін атқаруы жөніндегі талапты көрсетеді.";

      87 және 88-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "87. Мемлекеттік аудиторлар мемлекеттік аудит объектісінің ақпараттық стендінде Тексеру комиссиясы қызметкерлерінің мемлекеттік аудит объектісінде аудиторлық іс-шара жүргізіп жатқаны ақпарат, сондай-ақ осы Қағидаларға 6-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Тексеру комиссиясының сенім телефоны туралы хабарландыру іледі.

      88. Егер мемлекеттік аудит объектісінде басқа мемлекеттік аудит органының мақсаты, аудиторлық іс-шарамен қамтылатын кезеңі және Аудит бағдарламасында көрсетілген мәселелер бойынша Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шарасымен сәйкес келетін мемлекеттік аудит жүргізу фактісі анықталса, мемлекеттік аудиторлар Мемлекеттік аудит туралы заңның 8, 19-баптарына сәйкес, мемлекеттік аудит нәтижелерін тану рәсімдерін жүргізуге бастамашылық жасайды.";

      91-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "91. Құқық қорғау органдары мемлекеттік аудит объектісіндегі құжаттарды алып қойғанда, сарапшылар мемлекеттік аудит жүргізуден бас тартқанда, Есеп комитеті мемлекеттік аудит нәтижелерін танығанда, еңбекке қабілетсіздігіне байланысты мемлекеттік аудитор, аудиторлық топтың мүшесі ұзақ уақыт болмағанда, Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі немесе Тапсырмаға қол қойған лауазымды адам тіркелген Тапсырманың күшін жоюға келісім берген мемлекеттік аудит тобы жетекшісінің, мемлекеттік аудитті жүргізуге, құқықтық қамтамасыз етуге жауапты бөлімше басшыларының қолы болған жағдайда, оның оң жақ жоғарғы бұрышына қойылатын "Тапсырманың күші жойылды" деген мәтіні бар мөртаңбаға өзінің қолын қою арқылы растай отырып Тапсырманың күшін жояды. Тапсырманың артқы бетінде (мөртаңбаның бедері деңгейінде) оның күшін жоюдың себептері және осындай шешімнің қабылданған күні көрсетіледі.

      Аудит тобы мүшелерінің біреуі еңбекке жарамсыз болып қалған не ауыстырылған жағдайда, тапсырмада көрсетілген мерзімдерге дейін аудиторлық іс шараны аяқтаған адам аудиторлық тапсырмада бекітілген оның мәселелері бойынша мемлекеттік аудит нәтижелері туралы қол қойылған анықтаманы топ жетекшісіне, ал ол болмаған жағдайда аудит объектісінде орналасқан мемлекеттік аудиторға ұсынады, ол аудиторлық есепке қосымша және аудиторлық есептің нәтижелеріне қосу үшін негіз болып табылады.";

      93, 94, 95 және 96-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "93. Мемлекеттік аудитті жүргізу мерзімін ұзарту қажет болған жағдайда, соның ішінде осы Қағидалардың 88 және 92-тармағында көзделген жағдайда, Өтінімге тиісті өзгерістер енгізіле отырып, Тексеру комиссиясының төрағасы Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің жазбаша қолдаухаты 6ойынша ол аяқталғанға дейін кемінде бір жұмыс күні бұрын мерзімін ұзартады.

      94. Аудиторлық іс-шараны жүргізу барысында Аудит жоспарына, Аудит бағдарламасына және Аудиторлық тапсырмаларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу:

      Аудит жоспарына – Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізудің негіздемелерін көрсете отырып, мемлекеттік аудит жүргізуге, жоспарлауға және сапа бақылауына жауапты құрылымдық бөлімшелер басшыларының бұрыштамасы алынған, Тексеру комиссиясы төрағасының атына жазбаша қолдаухатының негізінде;

      Аудит бағдарламасына – мемлекеттік аудит тобы жетекшісінің өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізудің негіздемелерін көрсете отырып, мемлекеттік аудитті жоспарлауға, жүргізуге және сапа бақылауына жауапты құрылымдық бөлімшелер басшыларының келісімі бойынша Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің атына қызметтік жазбасының негізінде;

      Аудиторлық тапсырмаға – мемлекеттік аудитордың мемлекеттік аудит тобының жетекшісімен келісілген, Тексеру комиссиясы мүшесінің атына қызметтік жазбасының негізінде немесе Аудит жоспары мен Аудит бағдарламасына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайда осы Қағидлардың 90-92 тармақшаларында көзделген негіздер бойынша жүзеге асырылады.

      Бұл ретте Аудит жоспарын – Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесіне (қажет болғанда) бір мезгілде өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізе отырып, Тексеру комиссиясының төрағасы, Аудит бағдарламасын және Аудиторлық тапсырманы – Өтінімге (қажет болғанда) бір мезгілде өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізе отырып, енгізілген өзгерістер және (немесе) толықтыруларды ескеріп, аудиторлық іс-шара жүргізу мерзімін өзгертіп немесе өзгеріссіз қалдырып, келісу рәсімдерін сақтай отырып, Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі қайта бекітеді.

      95. Аудиторлық іс-шараны жүзеге асыру кезінде аудиторлық іс-шараның қойылған мақсатына және мәселелеріне сәйкес аудиторлық дәлелдемелер қалыптастыруға қажетті нақты деректерді жинау, талдау жүргізіледі.

      Нақты деректерді жинау мынадай тәсілдермен:

      1) бір мезгілде;

      2) үздіксіз процесс жолымен, белгілі бір уақыт аралығында;

      3) аудиторлық іс-шара жүргізілетін бүкіл мерзім ішінде жүзеге асырылады.

      Аудиторлық іс-шараны жүргізу барысында жиналған аудиторлық дәлелдемелер мемлекеттік аудит объектісінде анықталған құқықтық актілер, мемлекеттік аудит объектілерінің актілері бұзушылықтарының, заңнамадағы олқылықтар мен коллизиялардың, жүйелі және өзге де кемшіліктердің негіздемесі болып табылады.

      Жиналған аудиторлық дәлелдемелердің негізінде аудиторлық іс-шараның нәтижелері бойынша Аудиторлық қорытындыда тұжырымдар мен ұсынымдар қалыптастырылады

      96. Мемлекеттік аудиторлар іс жүзінде тауарларды жеткізу, қызметтерді көрсету және жекелеген жұмыс түрлерін (көлемін) орындау мәнінің анықтығын растау және (немесе) осыған байланысты аудиторлық дәлелдемелер жинау үшін мемлекеттік аудит объектісінің басшысы уәкілеттік берген адаммен бірге аудиторлық рәсімдерді қолдану негізінде бақылау өлшемін, тексеріп қарауды (бұдан әрі – бақылау өлшемі (тексеріп қарау)) жүргізеді.

      Мемлекеттік аудит объектісінің басшылығы тапсырыс берушінің және (немесе) өнім берушінің (мердігердің) өкілдерінің және басқа да қатысы бар адамдардың толыққанды бақылау өлшемін (тексеріп қарауды) жүргізуге қажетті бақылау-өлшеу аспаптарымен қатысуын қамтамасыз ету қажеттілігі туралы жазбаша нысанда хабардар етіледі.";

      99 және 100-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "99. Мемлекеттік аудиторлар күн сайын мемлекеттік аудит тобы жетекшісіне ауызша есеп беріп отырады, апта сайын соңғы жұмыс күнінің алдындағы күні қорғалған байланыс арналары арқылы осы Қағидаларға 17-қосымшаға сәйкес нысан бойынша немесе Тексеру комиссиясының Регламентінде көзделген нысан бойынша атқарылған жұмыс туралы есепті күнге толтырылған (жасалған) апта сайынғы есебін жіберіп отырады. Көрсетілген есеп осындай тәртіппен мәлімет үшін Есеп комитетінің аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесіне, сондай-ақ аудиторлық іс-шараға бекітілген, құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшенің қызметкеріне (леріне) ұсынылады.

      Аудиторлық іс-шараға тартылған сарапшылар Мемлекеттік аудит туралы заңның 8-бабына сәйкес өз жұмысының барысы туралы есеп береді.

      100. Мемлекеттік аудит тобының жетекшісі мемлекеттік аудиторлардың жұмысын үйлестіреді, аудиторлық іс-шара мәселелерінің толық қамтылуына мониторинг жүргізеді, аудиторлық іс-шараның жекелеген бағыттарын түзетеді, мемлекеттік аудиторлардың арасында туындайтын проблемалық мәселелерді шешеді, апта сайын аптаның соңғы жұмыс күні қорғалған байланыс арналары арқылы мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты бөлімшенің басшысына және Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесіне осы Қағидалардың 99-тармағында көзделген нысан бойынша немесе Тексеру комиссиясының Регламентінде көзделген нысан бойынша атқарылған жұмыс туралы есепті күнге толтырылған (жасалған) мемлекеттік аудит тобы жетекшісінің жиынтық апта сайынғы есебін талдау үшін ұсынып отырады.";

      104-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "104. Сарапшыларды тартудың мақсаты сапалы аудиторлық іс-шарамен қамтамасыз ету және мемлекеттік аудит нәтижелерін мемлекеттік аудиттің арнайы білімдерді қажет ететін мәселелері жөніндегі тәуелсіз сараптаманың қорытындысымен растау болып табылады.

      Мемлекеттік органдардың мамандарын аудиторлық іс-шараға қатысуға жіберуге мүмкіндік болмаған не оларды жіберуден бас тартылған жағдайда, Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі, қажет болғанда, сынақтардың, бақылау өлшемдерінің (тексеріп қараулардың) нәтижелерін қажетті қорытындыларды алу мақсатында уәкілетті органдар мен ұйымдарға жібереді.

      Сарапшылардың қорытындылары Аудиторлық есепке, анықталған бұзұшылықтар мен кемшіліктер тізіліміне енгізіледі.";

      109-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "109. Үстеме тексеру жүргізу үшін әрбір мемлекеттік аудит объектісіне осы Қағидалардың 72-тармағында көзделген нысан бойынша үстеме тексеру жүргізуге жеке Тапсырма ресімделеді және қажет болған жағдайда осы Қағидалардың 80-тармағына сәйкес Талап ұсынылады.";

      111-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "111. Үстеме тексеруді жүргізген мемлекеттік аудитор мен тартылған сарапшылар Аудиторлық есепті екі данада жасайды және оларға қол қояды.

      Мемлекеттік аудитор Аудиторлық есептің екінші парағынан бастап барлық беттеріне қол қояды.

      Аудиторлық есептің екінші данасы үстеме тексеру аяқталған күні мемлекеттік аудит объектісінің кіріс хат-хабарын есепке алу жүйесінде тіркеледі не болмаса хабардар етіле отырып, поштамен жіберіледі.";

      139-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "139. Тексеру комиссиясы мемлекеттік органдардың Тексеру жоспары мен бағдарламасының жобаларын Тексеру комиссиясына келіп түскен күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде келіседі, қажет болған жағдайда, Тексеру жоспарына, бағдарламасына және Аудиторлық тапсырмаларға түзетулер енгізеді. Тексеру комиссиясының тарапынан жазбаша ескертулер болмаған жағдайда, көрсетілген мерзімдерде жіберілген мемлекеттік аудит органдарының тексеру Жоспары мен Бағдарламасының жобалары келісілген деп есептеледі.";

      159 және 160-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "159. Аудиторлық есептің құрылымы Аудит бағдарламасындағы барлық мәселелердің толық көрсетілуін, онда жазылған мәліметтердің анықтығын, объективтілігін қамтамасыз етеді.

      Есептердің мазмұны жүйеленген және қайталауларды болдырмауы тиіс, ойға қонымды және қабылдау үшін жеңіл болуы қажет.

      160. Аудиторлық есеп Аудит бағдарламасындағы және Аудиторлық тапсырмалардағы мәселелердің тізбесіне сәйкестікте жасалады.

      Анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктер Аудиторлық есептегі жазбалардың анықтығын растайтын құжаттардың түпнұсқаларының деректемелеріне қажетті сілтемелер көрсетіле отырып, объективті және дәл сипатталады. Анықталған бұзушылықтар ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптары, тармақтары мен тармақшалары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің оларды іске асыру үшін қабылдаған актілері көрсетіле отырып, сипатталады.

      Егер, талдау сипатындағы мәселелерді қоспағанда, аудиторлық іс-шара мәселесі бойынша бұзушылықтар мен кемшіліктер анықталмаса, мемлекеттік аудитор:

      1) Аудиторлық есепте анықталған кемшіліктер мен бұзушылықтардың болмағандығы, Аудит бағдарламасы бойынша қысқаша ақпарат көрсетіледі;

      2) мемлекеттік аудит (тексеру) жүргізілген құжаттардың деректемелерін көрсете отырып, олардың тізбесін Аудиторлық есепке қоса береді.

      Тиімділік аудитінің немесе сәйкестік аудитінің нәтижелері бойынша Аудиторлық есепке мемлекеттік аудиттің қолданылған көрсеткіштерінің сипаттамасы кіреді.

      Тиімділік аудитінің немесе сәйкестік аудитінің нәтижелері бойынша Аудиторлық есепке қолданылған көрсеткіштердің атаулары, олардың сипаттамасы, сондай-ақ мемлекеттік аудит саласын немесе мемлекеттік аудит объектілері қызметін қолданылған көрсеткіштердің сәйкестігі мәніне бағалау кіреді.";

      162-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "162. Аудиторлық есепке оның ажырамас бөлігі болып табылатын мынадай аудиторлық дәлелдемелер:

      1) мемлекеттік аудит объектісі басшысының міндеттерін атқару жөніндегі талап;

      2) мемлекеттік аудиторлар қол қойған және осы Қағидаларға 20-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалған аудиторлық іс-шараның нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің тізілімі (бұдан әрі – Тізілім);

      3) құжаттардың, кестелердің түпнұсқалары немесе белгіленген тәртіппен куәландырылған көшірмелері, сондай-ақ қажет болған жағдайда, бұзушылық фактілерін көрсететін анықтамалар, фотосуреттер;

      4) функционалдық және лауазымдық міндеттеріне сүйене отырып, жол берілген бұзушылықтар бойынша адамдардың жазбаша түсініктемелері;

      5) бақылау өлшемдері (тексеріп қараулар) актілері (олар жасалған жағдайда);

      6) зерттеулердің (сынақтардың), сараптамалардың қорытындылары, хаттамалардың көшірмелері, аудиторлық іс-шараның нәтижелеріне байланысты басқа да құжаттар немесе олардың көшірмелері (олар жасалған жағдайда);

      7) сарапшылардың сараптамалық қорытындылары (тартылған жағдайда);

      8) мемлекеттік қызметтерді алушылардың қанағаттануы тұрғысынан халық арасында сауалнама жүргізу нәтижелері (қажет болған жағдайда);

      9) ақы төлеу фактісін растайтын құжаттар (көшірмелері) (аудиторлық іс-шара барысында қаражат өтелген (қалпына келтірілген) жағдайда):

      төлем тапсырмалары (төлеуге арналған шоттар, түбіртектер, чектер және (немесе) басқалары);

      ведомостар, ордерлер, нарядтар;

      10) мемлекеттік аудит объектісінің басшысына (лауазымды адамына) Аудиторлық есептің тапсырылған күнін растайтын құжат (көшірмесі) (оны қабылдағаны туралы мемлекеттік аудит объектісінің мөртабаны болмаған жағдайда);

      11) талдау материалдары және мемлекеттік аудит объектісінің қызметіндегі бұзушылықтар мен кемшіліктер фактісін растайтын материалдар;

      12) басқа мемлекеттік аудит органдарының мемлекеттік аудит нәтижелерін тану рәсімінің қорытындылары бойынша сараптамалық қорытындылар және тану жүргізілген материалдар (Есеп комитеті тану рәсімін жүргізген жағдайда);

      13) аудиторлық іс-шара жүргізу барысында осы Қағидалардың 20-1-тармақшасына сәйкес нысан бойынша аудит объектісі ұсынған ақпараттар мен құжаттардың толықтығы және анықтығы туралы ұсыныс хаты қоса беріледі.

      Аудиторлық есепке қоса берілетін құжаттардың көшірмелері белгіленген тәртіппен уәкілетті лауазымды адамдардың қолымен, мемлекеттік аудит объектісінің мөрімен және мөртабанымен (болған жағдайда) расталады. Аудиторлық есепте қосымшаларының реттік нөмірі, әрбір қосымша бойынша жеке-жеке парақ саны көрсетіле отырып, оларға сілтеме жасалады.";

      164-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "164. Аудиторлық есепте жазылып, Аудиторлық есепте соларға сілтеме жасалған бұзушылықтарды растайтын құжаттардың болмауы, сондай-ақ оларды толықтыру мүмкіндігінің болмауы сапа бақылауы қорытындылары бойынша оларды аудиторлық қорытындыға қоспауға негіз болып табылады.";

      167-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "167. Аудиторлық есептің екінші данасы аудиторлық іс-шара аяқталған күннен кешіктірілмей мемлекеттік аудит объектісінің кіріс хат-хабарын есепке алу жүйесінде тіркеледі не болмаса хабардар етіле отырып, поштамен жіберіледі.";

      172 және 173-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "172. Мемлекеттік аудит тобының жетекшісі (мемлекеттік аудитор) Аудиторлық есеп мемлекеттік аудит объектісіне тапсырылғаннан кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей, Аудиторлық есептерді, Тізілімдерді, кестелерді және басқа да қосымшаларды (болған жағдайда) мынадай қолайлы тәсілдердің бірі арқылы:

      1) мемлекеттік аудитордың өзі қолма-қол;

      2) сканерден өткізілгендерін – қорғалған байланыс арналары бойынша;

      3) Аудиторлық есептің тұпнұсқасын (құпиясын қоспағанда) – фельдъегерлік байланыс не хабарламасы бар тапсырыс хатпен пошта арқылы;

      4) құпия сипаты бар Аудиторлық есептерді – Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларын қорғау жөніндегі заңнамада белгіленген талаптарды сақтай отырып, Тексеру комиссиясына жібереді және (немесе) ұсынады;

      5) электрондық нұсқалар ТК ВАЖ-да орналастырылады (құпия және ҚПБҮ белгісі барларды қоспағанда).

      Аудиторлық есептің бір данасы (№ 2 дана) анықталған бұзушылықтарды жою жөнінде шаралар қабылдау және басқа да іс-әрекеттер жасау үшін мемлекеттік аудит объектісінің басшысында қалдырылады.

      173. Мемлекеттік аудиторлар іссапардан келген күннен бастап келесі жұмыс күнінен кешіктірмей құжаттардың атауы мен аудиторлық іс-шараның қалған материалдарын жасақтағанға дейін жинақтау папкасында қалыптастырылатын парақ санын тізімдемеде көрсете отырып, алдын ала зерделеу нәтижелері туралы материалдардың, Өтінімге енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы қызметтік жазбалардың, Аудит жоспарының, Аудит бағдарламасының, Аудиторлық тапсырмалардың, Тапсырмалардың, Аудиторлық есептің (№ 1 дана), Тізілімнің және Аудиторлық есепке басқа да қосымшалардың түпнұсқаларын, мемлекеттік аудит объектілерінің қарсылықтарын (болған жағдайда) және оларға жауаптарды құжат айналымына жауапты құрылымдық бөлімшеге тапсырады.

      Құжат айналымына жауапты құрылымдық бөлімше немесе Тексеру комиссиясының Регламентінде айқындалған құрылымдық бөлімше Аудиторлық есептердің, Тізілімнің және Аудиторлық есепке басқа да қосымшалардың түпнұсқаларын, мемлекеттік аудит объектілерінің қарсылықтарын олар Тексеру комиссиясына түскен күннен бастап, үш жұмыс күні ішінде сканерлейді, ЭҚАБЖ-да тіркейді және Тексеру комиссиясының мүшесіне, аудиторлық іс-шараны ұйымдастыруға және жүзеге асыруға, мемлекеттік аудит және сапа бақылауын жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшелерге беріледі.

      Аудиторлық іс-шара шеңберінде қалыптастырылған құжаттар олардың сканерленген нұсқаларын жинақтай отырып, ТК ВАЖ-да орналастырылады.";

      178 және 178-1-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "178. Аудиторлық қорытындының, Жиынтық тізілімнің, Қаулының және Нұсқаманың жобаларын Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі бір мезгілде сапа бақылауына және құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшелерге жібереді.

      Аудиторлық қорытындының, Жиынтық тізілімнің, Қаулының және Нұсқаманың жобалары бойынша заң сараптамасы үш жұмыс күні ішінде не Тексеру комиссиясының Регламентінде белгіленген мерзімде өткізіледі, содан кейін заң сараптамасының қорытындысы сапа бақылауына жауапты құрылымдық бөлімшеге жіберіледі.

      Сапа бақылауы Мемлекеттік аудит туралы заңның 8-бабына сәйкес, заң сараптамасының қорытындысы келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде Аудиторлық қорытындының, Жиынтық тізілімнің, Қаулының және Нұсқаманың жобалары бойынша жүргізіледі.

      178-1. Аудиторлық қорытындының және Жиынтық тізілімнің жобалары сапа бақылауы және құқықтық сараптама жүргізілген соң Есеп комитетінің аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің қолы қойылып, Тексеру комиссиясының отырысы өтетін күнге дейін екі жұмыс күнінен кешіктірілмей не болмаса Регламентте белгіленген мерзімдерде, Тексеру комиссиясының отырысына дайындалу мақсатында танысу үшін негізгі мемлекеттік аудит объектісіне және оларға қатысты бөлігінде басқа мүдделі тараптарға жіберіледі.";

      180-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "180. Сапа бақылауының сараптамалық қорытындысында жасалған Аудиторлық есептердің Мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың жалпы стандарттарына және Мемлекеттік аудит туралы заңның 8-бабына сәйкессіздігін растайтын фактілер көрсетілген жағдайда, Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі ескертулерді ескере отырып, аудиторлық іс-шараның материалдарын Тексеру комиссиясының отырысына шығарудың орындылығы және Аудиторлық қорытындыға қайта тексеру тағайындау не оны пысықтау туралы сапа бақылауын жүргізуге жауапты бөлім басшысының келісімі бойынша Тексеру комиссиясы Төрағасының атына қызметтік жазба енгізеді.";

      183-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "183. Аудиторлық қорытындының қорытынды бөлігінде:

      1) аудиторлық іс-шараның негізгі нәтижелері;

      2) олардың туындауының себеп-салдарлық байланысын анықтай отырып, бұзушылықтар мен кемшіліктер жинақтап қорытылған талдау, сондай-ақ оларды жою және мемлекеттік аудит объектілерінің қызметін регламенттейтін, сондай-ақ экономиканы немесе экономиканың жекелеген саласын, әлеуметтік саланы, мемлекеттік басқарудың басқа да салаларын дамытуға бағытталған құқықтық актілерді, квазимемлекеттік сектор актілерін жетілдіру бойынша тұжырымдар мен ұсыныстар жинақталады, жүйеленеді және қысқаша нысанда көрсетіледі.

      Аудиторлық есепте көрсетілген және құжаттармен расталған бұзушылықтардың, кемшіліктердің анықталған фактілері Жиынтық тізілімде көрсетіледі.

      Аудиторлық қорытындыда Қазақстан Республикасы заңнамасы нормаларының, сондай-ақ оларды іске асыру үшін қабылданған квазимемлекеттік сектор субъектілері актілерінің анықталған бұзушылықтарының жалпы сомасы, соның ішінде:

      1) қаржылық бұзушылықтар;

      1) бюджет қаражатын, активтерді тиімсіз пайдалану;

      2) бюджет қаражатын, активтерді тиімсіз жоспарлау;

      4) Қазақстан Республикасының заңнамасы нормаларын іске асыру үшін қабылданған, квазимемлекеттік сектор субъектілері актілері бұзушылықтарының сомалары көрсетіледі.

      Рәсімдік бұзушылықтар бойынша олардың саны көрсетіледі.";

      214-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "214. Аудит объектісінің лауазымды адамдарының іс-қимылында Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі Қылмыстық кодексінің баптарымен көзделген қылмыстық белгілер және олар бойынша қарау мен процестік шешім қабылдау әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарауға уәкілетті органдардың құзыретіне жататын әкімшілік құқық бұзушылық құрамының белгілері анықталған жағдайларда, мемлекеттік аудиторлар кейіннен құқық қорғау органдарына және әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарауға уәкілетті органдарға беру үшін құқық бұзушылықтарға жол берген адамдардан жазбаша түсініктемелер және анықталған құқық бұзушылықтың белгілерін растайтын, лауазымды адамдардың қолымен немесе ұйымның мөрімен расталған құжаттардың түпнұсқаларының көшірмелерін (бұдан әрі – құжаттар тізбесі) жасауды талап етеді:

      1) бұзушылық фактісін тікелей растайтын құжаттар:

      бұзушылық фактілерін көрсететін және аудиторлық есептің ажырамас бөлігі болып табылатын фотоматериалдар;

      жүргізілген зерттеулердің (сынақтардың, бақылау өлшемдерінің (тексеріп қараулардың) және тағы басқаларының) актілері;

      сараптаманың және мемлекеттік емес аудиторлық ұйымдардың қорытындылары (жүргізілген жағдайларда);

      функционалдық және лауазымдық міндеттеріне сүйене отырып, адамдардың жазбаша түсініктемелері (не түсініктеме беруден бас тарту туралы акт), олардың жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмелері;

      бұзушылық фактілерін тікелей растайтын өзге де құжаттар;

      2) операция немесе әрекет фактісін қамтитын құжаттар немесе олардың көшірмелері, соның ішінде шешімдер:

      орындалған жұмыс актілері (тауарларды қабылдау-өткізу, қызметтерді көрсету, есептен шығару, жою актілері);

      мемлекеттік сатып алу туралы бұйрықтар, хаттамалар және мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, лауазымды адамдардың басқа да шешімдері;

      шарттар;

      бұзушылық фактілерін тікелей растайтын өзге де құжаттар;

      3) ақы төлеу фактісін растайтын құжаттар немесе олардың көшірмелері:

      төлем тапсырмалары (төлеуге арналған шоттар, түбіртектер, чектер және (немесе) басқалары);

      ведомостар, ордерлер, нарядтар;

      4) лауазымды адамдардың өкілеттіктерін растайтын құжаттар немесе олардың көшірмелері:

      жарғылар, ережелер, лауазымдық нұсқаулықтар;

      анықталған бұзушылықтарға қатысы бар лауазымды адамдарды тағайындау (жұмыстан босату) туралы бұйрықтар;

      5) мемлекетке, мемлекеттің қатысуымен құрылған заңды тұлғалардың мүдделеріне келтірілген залалдың сомасын растайтын құжаттар:

      анықтамалар, кестелер, диаграммалар;

      есептеулер;

      бұзушылық фактілерін тікелей растайтын өзге де құжаттар.";

      214-2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "214-2. Мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше әкімшілік іс жүргізуді қозғау және процестік шешім қабылдау үшін материалдарды жіберуді мемлекеттік аудиторлар бастамашылық жасаған және Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі қол қойған әкімшілік құқық бұзушылық белгілері көзделген бұзушылық фактілеріне заң қорытындысын алған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей жүзеге асырады.";

      5-параграфтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5-параграф. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, соның ішінде бюджетке өтеуді қамтамасыз ету, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету, тауарлар беру және (немесе) анықталған бұзушылықтар сомасын есепке алу бойынша көрсету жолымен қалпына келтіру және нұсқамаларды орындау мақсатында сотқа талап қоюды беру.";

      215-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "215. Сапа бақылауын жүзеге асыру қағидаттары мыналар болып табылады:

      1) тәуелсіздік – сапа бақылауын жүзеге асырып жатқан кезде қызметкерлердің қызметіне араласуға кез-келген жол бермеу;

      2) объективтілік – сапа бақылауын Қазақстан Республикасының заңнамасына қатаң сәйкестікте жүргізу, сапа бақылауын жүргізу және сапа бақылауының қорытындыларын ресімдеу кезінде құжаттамалық негізделген және расталған тұжырымдармен бірыңғай тәсілді қамтамасыз ету, мүдделер қақтығысын болғызбау;

      3) ашықтық – сапа бақылауының нәтижелерін баяндаудың анықтығы, сапа бақылауы нәтижелерінің барлық мүдделі тараптарға түсініктілігі мен анықтығын қамтамасыз ететін, сапа бақылауын жүргізудің әдістері мен өлшемшарттарын қолдану;

      4) құзыреттілік – сапа бақылауын жүзеге асыру үшін қызметкерлердің қажетті кәсіби білімдері мен дағдыларының жиынтығы;

      5) анықтық – сапа бақылауы нәтижелерін құжаттардың түпнұсқаларымен немесе олардың сканерленген нұсқаларымен, сондай-ақ ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілерге сілтемелермен растау.";

      226 және 227-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "226. Сапаны бақылауға жауапты немесе Тексеру комиссиясының Регламентінде айқындалған құрылымдық бөлімше жартыжылдықтың қорытындылары бойынша есепті кезеңнен кейінгі айдың екінші айының 20 күнінен кешіктірмей, Тексеру комиссиясының төрағасына аудиторлық іс-шаралар материалдарының сапасын бақылаудың нәтижелері туралы, сондай-ақ талдаудың қорытындылары бойынша Тексеру комиссиясының Аудиторлық қорытындыларында, Қаулыларында (Нұсқамаларында) қамтылған ұсынымдардың орындалу сапасы жөнінде жинақталып қорытылған ақпарат ұсынады.

      227. Мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше Аудиторлық қорытындыда берілген ұсынымдардың және міндетті түрде орындау үшін жіберілген нұсқамалардың орындалуына жауапты Тексеру комиссиясының мүшесімен бірлесіп, тұрақты және жүйелі негізде мыналардың:

      1) Аудиторлық қорытындыда берілген ұсынымдарды аудит объектілерінің қарауы, соның ішінде қарау нәтижелері туралы ақпараттар және оларды қарау мен қабылданған шешімдер туралы растайтын құжаттардың;

      2) Нұсқамалдардың, соның ішінде Нұсқамаларды орындау нәтижелері туралы ақпараттарды және мемлекеттік аудит объектілеріне және өзге де мүдделі адамдарға жіберілетін растайтын құжаттардың уақтылылығы мен толықтығына бақылау және талдау жүргізеді.";

      229 және 229-1-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "229. Сапа бақылауын жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше мемлекеттік аудит объектісінен ақпараттар (растайтын құжаттар) алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде Аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдардың және Нұсқама тармақтарының мемлекеттік аудит объектілерінің орындауына, Үкіметтің қарауына сапа бақылауын жүргізеді.

      Сапа бақылауы:

      1) Аудиторлық қорытындыда (соның ішінде бірлескен) қамтылған ұсынымдардың және Нұсқама тармақтарының орындалу толықтығы, растайтын құжаттардың болуы;

      2) Аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдардың және Нұсқама тармақтарының орындалу мерзімдерін ұзарту туралы ұсыныстар енгізудің негізділігі;

      3) бақылаудан алу негізділігі мәніне жүргізіледі.

      Сапа бақылауының қорытындысы бойынша сапа бақылауын жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше сараптамалық қорытынды дайындайды және Тексеру комиссиясының мүшесіне енгізеді.

      Сараптамалық қорытындының негізінде сапа бақылауын жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше, Тексеру комиссиясының мүшесі екі жұмыс күні ішінде ұсынымдар мен нұсқамалардың орындалу нәтижелері немесе аудит объектісінен және өзге де мүдделі адамдардан қосымша ақпараттар қажеттігі жөнінде Төрағаның атына қызметтік жазба дайындау туралы шешім қабылдайды.

      Тексеру комиссиясының мүшесінің тапсырмасы бойынша мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше Төрағаның атына қызметтік жазба жобасын немесе аудит объектісіне және өзге де мүдделі адамдарға қосымша сұрау салу дайындайды. Төрағаның атына жазылатын қызметтік жазбаның жобасы сапа бақылауына жауапты құрылымдық бөлімшемен келісіледі.

      229-1. Ұсынымдар және (немесе) нұсқамалар тармақтарының орындалу мерзімін аудиторлық іс-шаралардың негізінде сот тәртібімен қарау және (немесе) қылмыстық іс жүргізіліп жатса немесе аудит объектісіне байланысты емес өзге де негіздерді қоспағанда екі реттен көп емес ұзартуға жол беріледі. Орындалу мерзімін қайта ұзарту уақтылы орындалмаған ретінде есептеледі. Аудит объектісі орындау мерзімі бұрын екі рет ұзартылған тапсырмалар бойынша орындау мерзімін ұзарту туралы ұсыныс енгізген кезде Тексеру комиссиясының мүшесі осы Қағидалардың 236-тармағында көзделген шаралар қабылдайды.

      Егер сапа бақылауына жауапты құрылымдық бөлімше ұсынымдардың және (немесе) нұсқамалардың тармақтарын орындау мерзімін ұзарту үшін аудит объектісі ұсынған негіздемені негізсіз деп таныған жағдайда мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше аудит объектісіне Тексеру комиссиясы мүшесінің қол қоюымен нұсқамалардың және/немесе аудиторлық қорытынды ұсынымдарының тармақтарын тиісінше орындамау туралы тұжырымдарды тіркей отырып, хат жібереді. Аудит объектісінің нұсқама тармақтарын белгіленген мерзімде орындау және (немесе) ұзарту үшін дәйекті негіздемелермен толықтыруды қамтамасыз ету мүмкінкіндігі болмаған жағдайда кейіннен негізсіз ұзарту фактісі туралы белгі қоя отырып, орындалу мерзімін ұзарту туралы ұсыныс қолдау табады.";

      229-2 және 230-тармақтар алып тасталсын:

      231, 232, 233 және 234-тармақтар мынадай редакциядар жазылсын:

      "231. Тескеру комиссиясының төрағасы аудиторлық іс-шараға жауапты Тексеру комиссиясы мүшесінің қызметтік жазбасының негізінде Тексеру комиссиясының Регламентінде айқындалған негізде Аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдарды және Нұсқаманың, Қаулының тармақтарын бақылаудан алу, орындау мерзімдерін ұзарту туралы шешім қабылдайды.

      232. Тексеру комиссиясының төрағасы шешім қабылдаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі мемлекеттік аудит объектісін Тексеру комиссиясының Аудиторлық қорытындысында қамтылған ұсынымдарды және (немесе) Нұсқамасының, Қаулысының тармақтарын бақылаудан алу не олардың орындалуын жалғастыру туралы хабардар етеді.

      Мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше Тексеру комиссиясы төрағасының бұрыштамасы бар Тексеру комиссиясының жауапты мүшесінің қызметтік жазбасын және мемлекеттік аудит объектілерінің Аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдарды және Тексеру комиссиясының Нұсқама, Қаулы тармақтарын орындауы туралы ақпаратты ТК ВАЖ-ды жүктеуді жүзеге асырады.

      233. Тексеру комиссиясының Аудиторлық қорытындысында қамтылған ұсынымдарды және Нұсқамасының, Қаулының тармақтарын орындалуын жалғастыру туралы Тексеру комиссиясы төрағасының бұрыштамасы қабылданған күннен бастап жоспарлауға жауапты құрылымдық бөлімше олардың орындалуын әрі қарай мониторингтеуді жүзеге асырады.

      234. Аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдардың және Нұсқаманың, Қаулының тармақтарының орындалу барысы туралы мәселені талқылау қажет болған жағдайда олардың ақпараттарын тыңдау үшін мемлекеттік аудит объектілерінің, уәкілетті мемлекеттік органдардың және өзге де ұйымдардың лауазымды адамдарын шақыра отырып, Тексеру комиссиясының отырысына шығарылады, оны қараудың қорытындысы бойынша тиісті шешім қабылданады.";

      мынадай мазмұндағы 2-1-параграфпен толықтырылсын:

      "2-1-параграф. Шешімдердің орындалуына постаудит жүргізу

      234-1. Мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше аудиторлық іс-шараға жауапты Тексеру комиссиясы мүшесінің басшылығымен Аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдардың және Нұсқамалар тармақтарының толық орындалуы туралы мемлекеттік аудит объектісінен ақпарат алған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде қажет болған кезде бұзушылықтардың жойылуын және ұсынымдардың орындалуын растау үшін объекті қабылдаған шараларды жергілікті жерде тексеріп қарау үшін Тексеру комиссиясы төрағасының атына оны жүргізу күнін келісе отырып, Тексеру комиссиясы шешімдерінің орындалуына постаудит жүргізу туралы (бұдан әрі - постаудит) сапа бақылауына жауапты құрылымдық бөлімшемен келісілген қызметтік жазба дайындайды.

      234-2. Постаудит жүргізу туралы шешімді Тексеру комиссиясының төрағасы қабылдайды.

      234-3. Постаудит мынадай тәсілдердің біреуі арқылы жүзеге асырылады:

      1) постаудит объектісіне шыға отырып, Аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдардың және Нұсқама тармақтарының орындалу толықтығы мен анықтығына аудит жүргізу;

      2) объект постаудит объектісі болып табылатын аудиторлық іс-шара бағдарламасына постаудит жүргізу мәселелерін қосу.

      234-4. Постаудит жүргізу мыналардың;

      1) осы Қағидалардың 234-3 тармағының 1) тармақшасында көрсетілген тәсіл кезінде ұсынымдардың орындалуына мониторинг және бақылау жүргізуге жауапты Тексеру комиссиясы мүшесінің тапсырмасы;

      2) осы Қағидалардың 234-3-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген тәсіл кезінде аудиторлық іс-шараға жауапты Тексеру комиссиясы мүшесінің тапсырмасы негізінде жүргізіледі.

      234-5. Тексеру комиссиясының төрағасы сапа бақылауына жауапты құрылымдық бөлімшемен келісілген Есеп комитеті мүшесінің қызметтік жазбасының негізінде Тексеру комиссиясының шешімдерін толық бақылаудан алу не болмаса жекелеген тармақтарының орындалуын жалғастыру туралы шешім қабылдайды.

      234-6. Тексеру комиссиясының мүшесі Тексеру комиссиясы төрағасының бұрыштамасын алғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде мемлекеттік аудит объектісіне Тексеру комиссиясы шешімінің толық бақылаудан алынуы немесе оның орындалуының жалғасатыны туралы хабарлама жібереді.

      234-7. Тексеру комиссиясы төрағасының бұрыштамасы қойылған жүргізілген постаудиттің нәтижелері бойынша қорытынды, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектісінің ақпараты ТК ВАЖ-ға енгізіледі.";

      236-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "236. Аудиторлық іс-шараға жауапты Тексеру комиссиясының мүшесі мемлекеттік аудит объектісі ақпарат ұсынбаған жағдайда – бір жұмыс күнінің ішінде, ал көрсетілген мерзімде Нұсқама тармақтарын орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда – Нұсқамада көрсетілген мерзім аяқталғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде Тексеру комиссиясы төрағасының атына мемлекеттік аудит объектісіне әкімшілік ықпал ету шарасын қолдану туралы қызметтік жазба дайындап, сараптама жүргізу үшін құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшеге жібереді.";

      239-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "239. Аудиторлық іс-шаралардың нәтижелерін қарау жөнінде отырыс өткізу қорытындылары бойынша Тексеру комиссиясының интернет-ресурсына тиісті баспасөз релизі орналастырылады.";

      мынадай мазмұндағы 239-1-тармақпен толықтырылсын:

      "239-1. Аудиторлық іс-шаралардың нәтижелерін қарау бойынша Тексеру комиссиясының алдағы отырыстары туралы анонс Тексеру комиссиясының интернет-ресурсына оны өткізгенге дейін бір жұмыс күнінен кешіктірілмей орналастырылады.";

      241-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "241. Тексеру комиссиясының Аудиторлық қорытындысын бекітіп, Нұсқамасына қол қойғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде мемлекеттік аудит тобының жетекшісі Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің келесімі бойынша мемлекеттік аудит материалдарын (алдын ала зерделеу материалдарының, Аудит жоспарының, Аудит бағдарламасының, Аудиторлық тапсырмалардың, Тапсырмалардың түпнұсқаларын, сараптамалық қорытындыны, Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі қол қойған Аудиторлық қорытындыны, Жиынтық тізілімді, Тексеру комиссиясының төрағасы қол қойған отырыс хаттамасын, қаулы, нұсқамалар) алдын ала зерделеу жүргізу туралы хабарлама, аудиторлық іс-шара жүргізу туралы хабарлама, құжаттарды ұсыну туралы талап, мемлекеттік аудит объектілерінің қарсылықтары мен түсіндірмелері (болған жағдайда) және Тексеру комиссиясының қарсылықтарға уәжделген жауаптары, құқықтық қамтамасыз етуге және сапа бақылауына жауапты құрылымдық бөлімшелердің сараптамалық талдаулары, материалдарды қоса тіркеу туралы қызметтік жазбаны (болған жағдайда) қамтыған аудиторлық іс-шара материалдары бар жинақ папканы толықтырып, кейіннен архивке өткізу үшін құжат айналымына жауапты құрылымдық бөлімшеге тапсырады, аудиторлық іс-шара материалдарының электрондық нұсқалары Бірыңғай дерекқордың электрондық архивіне және ТК ВАЖ-ға енгізіледі.";

      1-қосымша алып тасталсын:

      2-қосымша осы нормативтік қаулыға 18-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      3-қосымша осы нормативтік қаулыға 19-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      4-қосымша осы нормативтік қаулыға 20-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      6-қосымша осы нормативтік қаулыға 21-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      осы нормативтік қаулыға 22-қосымша сәйкес 6-1-қосымшамен толықтырылсын;

      8-қосымша осы нормативтік қаулыға 23-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      9-қосымша осы нормативтік қаулыға 24-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      10-қосымша осы нормативтік қаулыға 25-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      11-қосымша осы нормативтік қаулыға 26-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      12-қосымша осы нормативтік қаулыға 27-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      13-қосымша осы нормативтік қаулыға 28-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      14-қосымша осы нормативтік қаулыға 29-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      17-қосымша осы нормативтік қаулыға 30-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      19-қосымша осы нормативтік қаулыға 31-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      20-қосымша осы нормативтік қаулыға 32-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      осы нормативтік қаулыға 33-қосымшаға сәйкес 20-1-қосымшамен толықтырылсын;

      21-қосымша осы нормативтік қаулыға 34-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Заң бөлімі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы нормативтік қаулының Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы нормативтік қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электрондық түрдегі көшірмелерінің Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу үшін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберілуін;

      3) осы нормативтік қаулының Есеп комитетінің интернет-ресурсына орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы нормативтік қаулының орындалуын бақылау Есеп комитетінің аппарат басшысына жүктелсін.

      4. Осы нормативтік қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

      Республикалық бюджеттің
атқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің Төрайымы
Н. Годунова

  Республикалық бюджеттің
атқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің
2018 жылғы 14 маусымдағы
№ 13-НҚ нормативтық
қаулысына 1-қосымша
  Есеп комитетінің сыртқы
мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау
жүргізу қағидаларына
3-қосымша
  нысан

Аудиторлық іс-шараны жүргізуге өтінім

Мемлекеттік (бұдан әрі – мем.) аудит объектісі (-лері)

Мем. аудиттің типі

Тексерудің түрі

Аудиторлық іс- шараның қысқаша атауы

Тәуекел тобы (ең жоғары, орташа, ең төмен)

ББӘ

ББ №, активтер

Аудиторлық іс-шарамен қамтылатын жоспарланған сомалар бойынша болжам

Аудиторлық іс- шарамен қамту кезеңі

Аудиторлық іс-шара бойынша мерзімдер (тоқсандарға бөліне отырып көрсетіледі)

Мем. аудитордың ассистенттерін, сарапшыларды (аудиторлық іс-шараны жүргізу барысында мем. аудиторларды) тартуға қажеттілік

Алдыңғы жылғы

Есепті жылғы

Жоспар-ланатын жылға

БАРЛЫҒЫ

Дайындық кезеңі

Негізгі кезең

Қорытынды кезең

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
1.2.

Өтінімге бастамашы:

___________________________ ________________ __________________
(Есеп комитеті мүшесінің (Қолы) (Күні) ТАӘ (болған жағдайда)
Мемлекеттік аудитті жүргізуге
жауапты құрылымдық
бөлімше басшысының

Негіздеме:

________________________________________________________________

      Аталған бағыт бойынша алдыңғы аудиторлық іс-шара (тексеру) туралы мәлімет:

      __________________________________________________________________________

  Республикалық бюджеттің
атқарылуын бақылау
жөніндегі есеп комитетінің
2018 жылғы 14 маусымдағы
№ 13-НҚ нормативтық
қаулысына 2-қосымша
  Есеп комитетінің
сыртқы мемлекеттік
аудит және қаржылық
бақылау жүргізу қағидаларына
4-қосымша
  нысан

Мемлекеттік аудит объектілерінің ________ жылға арналған тізбесі

Р/с

Мем. аудит объектісі (лері)

Мем. аудиттің типі

Тексерудің түрі

Аудиторлық іс-шараның қысқаша атауы

Аудиторлық іс-шара бойынша мерзімдер (тоқсандарға бөліне отырып көрсетіледі)

Мем. аудитпен қамтылатын бюджет қаражатының және активтердің жоспарланған сомалары бойынша болжам, жылдар бөлінісінде (миллион теңге (бұдан әрі - млн. теңге)
(өзгерістер болған жағдайда түзетуге жатпайды)

Мем. аудитор(лар)дың ассистентерін,
тексеру комиссияларын, Уәкілетті органды, сарапшылар мен мемлекеттік емес аудиторларды тарту бойынша ақпарат

дайындық

негізгі

қорытынды

20_
жыл

20_
жыл

20__
жыл

бар-
ығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

2.

 
  Республикалық бюджеттің
атқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің
2018 жылғы 14 маусымдағы
№ 13-НҚ нормативтық
қаулысына 3-қосымша
  Есеп комитетінің сыртқы
мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау
жүргізу қағидаларына
5-қосымша
  нысан
  "Бекітемін"
Республикалық бюджеттің
aтқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің Төрағасы
____________________________
ТАӘ (болған жағдайда)
(қолы)
201___ жылғы "___"__________

Мемлекеттік аудит объектілерінің ______ жылға нақтыланған тізбесі

Р/с

Мемлекеттік аудит объектісі (лері)

Мемлекеттік аудиттің типі

Тексерудің түрі

Аудиторлық іс-шараның қысқаша атауы

Мемлекеттік аудит объектілерін мемлекеттік аудитпен қамтудың болжамдалған кезеңі

Мем. аудитпен қамтылатын бюджет қаражатының және активтердің жоспарланған сомалары бойынша болжам (млн. теңге) (өзгерістер болған жағдайда түзетуге жатпайды)

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды

Бюджеттік бағдарламаның нөмірі

Бюджеттік бағдарламаның атауы/активтер

20__ жыл

...

20__ жыл

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12

 
  Республикалық бюджеттің
атқарылуын бақылау
жөніндегі есеп комитетінің
2018 жылғы 14 маусымдағы
№ 13-НҚ нормативтық
қаулысына
4-қосымша
  Есеп комитетінің сыртқы
мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау
жүргізу қағидаларына
7-қосымша
  нысан
  ____________________________
мемлекеттік органның немесе
ұйымның атауы

Алдын ала зерделеуді (аудиторлық іс-шараны, тексеруді) жүргізу туралы хабарлама

      Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің мемлекеттік аудит объектілерінің___жылға арналған тізбесіне сәйкес

      ____________________аралығында

      (ұзақтығы көрсетіледі)

      _________________________________________________________________________

      (мақсаты көрсетіледі)

      алдын ала зерделеу (аудиторлық іс-шара, тексеру) жүргізіледі.

      Сіздерден:

      1) алдын ала зерделеу (аудиторлық іс-шара, тексеру) жүргізуге және жауапты лауазымды адамдарды

      белгілеуге жәрдем көрсетулеріңізді;

      2) оны жүргізуге кедергі келтірмеулеріңізді және барлық сұратылған ақпаратпен қамтамасыз

      етулеріңізді;

      3) қажетті жағдай жасауларыңызды, дайындық жұмыстарын жүзеге асырып, қызметкерлерді жұмыс

      орындарымен қамтамасыз етулеріңізді сұраймыз*.

      Есеп комитетінің мүшесі ________________________

      (аты-жөні, тегі)

      Ескертпе:

      Алдын ала зерделеу (аудиторлық іс-шара, тексеру) жүргізу туралы хабарлама Есеп комитетінің ресми бланкісінде ресімделеді.

      *3) тармақшада хабарламада аудиторлық іс-шараны, тексеруді жүргізу кезінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын аудиторлық іс-шаралар бойынша мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеу жағдайында көрсетіледі.

      Аудиторлық іс-шараны, тексеруді жүргізу туралы хабарламаға Есеп комитетінің әдеп жөніндегі уәкілінің сенім телефоны туралы ақпарат міндетті түрде қоса беріледі.

  Республикалық бюджеттің
атқарылуын бақылау
жөніндегі есеп комитетінің
2018 жылғы 14 маусымдағы
№ 13-НҚ нормативтық
қаулысына
5-қосымша
  Есеп комитетінің сыртқы
мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
7-1-қосымша
  нысан      ________________________________________________________

      (Есеп комитетінің әдеп жөніндегі уәкілінің телефоны көрсетіледі)

      Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің сенім телефоны, бұған Сіздер бюджет қаражатын пайдалану кезінде жол берілген қаржылық бұзушылықтар, сондай-ақ Есеп комитетінің қызметкерлері тарапынан жасалған заңсыз іс-әрекеттер және олардың Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексінің нормаларын сақтамауы фактілері туралы хабарлай аласыздар.

  Республикалық бюджеттің
атқарылуын бақылау
жөніндегі есеп комитетінің
2018 жылғы 14 маусымдағы
№ 13-НҚ нормативтық
қаулысына
6-қосымша
Есеп комитетінің сыртқы
мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына 9-қосымша

Мемлекеттік аудит объектісінің қызметін алдын ала зерделеу барысында зерделенетін
мәселелердің үлгі тізбесі*

Мәселелер

Ақпарат көздері

1

2

1. Сәйкестік аудиті (жалпы мәселелер)**

Мемлекеттік аудит объектісінің қызметі

Нормативтік құқықтық актілер, ақпараттық-құқықтық жүйелер

Мемлекеттік аудит объектісінің құрылтай құжаттары (Ереже, Жарғы және мемлекеттік аудит объектісінің қызметін регламенттейтін басқа да құжаттар)

Аумақтық бөлімшелері мен ведомстволық бағынысты ұйымдарын қоса алғанда, мемлекеттік аудит объектісінің құрылымы

Құқық белгілейтін және өзге де бастапқы құжаттарды құқық қорғау органдарының алып қоюы

Мемлекеттік аудит объектісі бойынша алдыңғы аудиторлық іс-шараның нәтижелері

Есеп комитетінің аудиторлық есептері, қаулылары және мемлекеттік аудит объектісінің аудиторлық іс-шараның қорытындысы бойынша қабылдаған шаралары

Мемлекеттік аудит объектісінің ішкі аудит қызметінің жұмысы

Ішкі аудит қызметінің ережесі, аудиторлық іс-шаралардың жылдық жоспары, ішкі аудит нәтижелері туралы есептер, ішкі аудит қызметінің жұмысы туралы жиынтық ақпарат (Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің тоқсан сайынғы ақпараты)

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджетті уақтылы және сапалы орындауы

Тиісті бюджеттік бағдарламалар әкімшісі бойынша тиісті есепті жылға арналған республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есеп (Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі ұсынатын ақпарат, төлемдер бойынша қаржыландыру жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспары)

Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің мемлекеттік аудит объектісіне қатысты бөлігінде даму жоспарлары, тиісті бюджеттік бағдарлама әкімшісінің стратегиялық жоспары

Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалардың (іс-шаралар жоспарларының), квазимемлекеттік сектор субъектілерінің мемлекеттік аудит объектісіне қатысты бөлігінде даму жоспарларының, тиісті бюджеттік бағдарлама әкімшісінің стратегиялық жоспарларының орындалуы туралы есептер

Мемлекеттік сатып алуды өткізу тәсілдері, тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің номенклатурасы, бюджеттен бөлінген қаражат шегінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жеткізу мерзімдері

Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспары, мемлекеттік сатып алудың нақтыланған жоспары (ақпараттық жүйелер)

Мемлекеттік аудит объектісі туралы жинақталған ақпарат

Тексерілетін мемлекеттік аудит объектісінің ақпараттық базалары, ресми статистикалық деректер, бұқаралық ақпарат құралдарының және басқа да көздердің деректері

Мемлекеттік аудит объектілері лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) қатысты жеке және заңды тұлғалардың өтініштері (шағымдары) (болған жағдайда)

Жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарлама әкімшісі мен тиісті жергілікті атқарушы органның арасында Нысаналы трансферттер бойынша нәтижелер туралы келісімдер жасасу

Жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарлама әкімшісі мен тиісті жергілікті атқарушы органның арасындағы Нысаналы трансферттер бойынша нәтижелер туралы келісім. Нысаналы трансферттер бойынша нәтижелер туралы келісімдердің көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы есептер.

Жергілікті атқарушы органдардың бұрын пайдаланылмаған нысаналы трансферттер сомаларын толық пайдалануы

Нысаналы трансферттер қаражатын толық пайдалануға рұқсат ету туралы мәслихаттар мен әкімдіктердің қабылдаған шешімдері, ҚР Үкіметінің қаулылары (ақпараттық-құқықтық жүйелер)

Байланысты гранттарды тарту және пайдалану

Ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша Байланысты грант туралы келісім, алынған және пайдаланылған байланысты гранттар туралы ақпарат, байланысты гранттарды пайдалану бойынша қол жеткізілген нәтижелер жөніндегі есеп, байланысты гранттардың пайдаланылуын мониторингтеу

Бюджеттік кредиттерді тарту және пайдалану

Кредит берушінің, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің және қарыз алушының арасындағы кредиттік шарттар. Бюджеттік кредиттерді мақсатына сәйкес және тиімді пайдалану, өтеу және оған қызмет көрсету туралы ақпарат.

Үкіметтік сыртқы қарыздар есебінен қаржыландырылатын жобалардың іске асырылуы

Инвестициялық жобаларды іске асыруға бағытталған сыртқы қарыздар және республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру қаражатын игеру туралы ақпарат, мемлекеттік сыртқы қарыз қаражатын игеру туралы жиынтық есеп

Тартылған қарыздар есебінен қаржыландырылатын жобалардың қымбаттауы

Тартылған қарыздар есебінен қаржыландырылатын жобалардың қымбаттауы туралы ақпарат

Қазақстан Республикасының Үкіметіне халықаралық қаржы ұйымдары ұсынатын қарыз шарттары шеңберіндегі қарыз қаражатының пайдаланылуын мониторингтеу

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын жобалар туралы ақпарат

Үкіметтік қарыздарды өтеу және оларға қызмет көрсету жөніндегі операциялар

Үкіметтік сыртқы қарыздардың қолданыстағы портфелін игеру, өтеу және оған қызмет көрсету туралы ақпарат

2. Қаржылық есептілік аудиті

Мемлекеттік аудит объектісінің қызметі

Нормативтік құқықтық актілер (ақпараттық-құқықтық жүйелер)

Құқық белгілейтін және өзге де бастапқы құжаттарды құқық қорғау органдарының алып қоюы

Мемлекеттік аудит объектісінің ішкі аудит қызметінің жұмысы

Ішкі аудит нәтижелері бойынша қорытындылар, ішкі аудит нәтижелері туралы есептер, ішкі аудит қызметінің нұсқамалары, қабылданған шаралар туралы ақпарат, ішкі аудит қызметінің жұмысы туралы жиынтық ақпарат (Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің тоқсан сайынғы ақпараты)

Мемлекеттік аудит объектісі бойынша алдыңғы аудиторлық іс-шараның нәтижелері

Есеп комитетінің аудиторлық есептері (мемлекеттік аудит актілері), қаулылары және мемлекеттік аудит объектісінің аудиторлық іс-шараның қорытындысы бойынша қабылдаған шаралары

Бухгалтерлік есеп және бюджеттік бағдарламаларды орындау бойынша есептер

Қаржылық есептілік, шоғырландырылған қаржылық есептілік (бухгалтерлік баланс, активтер мен міндеттемелердегі өзгерістер туралы есеп, қаржыландыру көздері бойынша шоттардағы ақша қозғалысы туралы есеп; түсіндірме жазба, қаржыландыру жоспарларын орындау туралы есеп) және басқалары

Есеп саясаты

Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген Квазимемлекеттік сектор субъектісінің есеп саясаты

Мемлекеттік аудит объектісінің міндеттемелерді қабылдауының, бюджеттік бағдарламалар бойынша төлемдерді жүргізуінің, бюджет түсімдері мен шығыстарының атқарылу болжамын жасауының уақтылылығы

Тиісті бюджеттік бағдарлама әкімшісінің бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуын мониторингтеу нәтижелері туралы есептері

Қазақстан Республикасы Ұлттық қоры қаражатының дұрыстығы мен пайдаланылуының аудиті

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының түсімдері және оны пайдалану туралы есеп (Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ай сайынғы ақпараты)

Республикалық бюджетке түсетiн түсiмдердiң, республикалық бюджеттен түсетiн түсiмдер сомаларының қайтарылуының толықтығы мен уақтылылығы аудиті, салықтық және кедендiк әкiмшiлендірудің тиiмдiлiгі

Бюджетке түсетін төлемдер туралы № 1-Н және № 2-Н салықтық есептер (Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ай сайынғы ақпараты)

Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың талаптары мен міндеттемелері

Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың талаптары мен міндеттемелері туралы есеп (Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ай сайынғы ақпараты)

Республикалық бюджет бойынша тауарларды, жұмыстарды және көрсетiлетiн қызметтердi сатудан түскен ақша түсiмдерi мен шығыстары жоспарларының орындалуы

Республикалық бюджет бойынша тауарларды, жұмыстарды және көрсетiлетiн қызметтердi сатудан түскен ақша түсiмдерi мен шығыстары жоспарларының орындалуы туралы есеп

Есепті қаржы жылына арналған бюджетті бекіту, нақтылау, түзету

Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның бекітілген, нақтыланған, түзетілген республикалық бюджетті, бюджеттік бағдарламалар бойынша қабылданған, төленбеген міндеттемелерді және (немесе) төленген міндеттемелерді көрсете отырып, тиісті бюджеттік бағдарлама әкімшісі бойынша республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есебі, жүргізілген бюджеттік мониторингтеу мен нәтижелерді бағалаудың негізінде республикалық бюджеттік бағдарламаларды орындау бөлігіндегі республикалық бюджеттің атқарылуы туралы талдамалық есеп; елдегі экономикалық ахуал мен республиканың тиісті кезеңге арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамында қабылданған салық-бюджет саясатының негізгі бағыттарының іске асырылуы туралы, тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заң баптарының орындалуы туралы талдамалық ақпаратты қамтитын түсіндірме жазба (Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ай сайынғы ақпараты)

Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері баланстарының есептік баптары бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек

Мемлекеттік, республикалық бюджеттің, соның ішінде өткен жылдардың дебиторлық берешегі туралы есептер, мемлекеттік, республикалық бюджеттің кредиторлық берешегі туралы есеп (Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ай сайынғы ақпараты)

3. Тиімділік аудиті (жалпы мәселелер)***

Мемлекеттік аудит объектісінің қызметі

Нормативтік құқықтық актілер
(ақпараттық-құқықтық жүйелер)

Мемлекеттік аудит объектісінің құрылтай құжаттары (Ереже, Жарғы және мемлекеттік аудит объектісінің қызметін регламенттейтін басқа да құжаттар) (ақпараттық-құқықтық жүйелер)

Құқық белгілейтін және өзге де бастапқы құжаттарды құқық қорғау органдарының алып қоюы

Ішкі аудит қызметінің жұмысы

Аудиторлық іс-шаралардың жылдық жоспары, ішкі аудит нәтижелері бойынша қорытындылар, ішкі аудит нәтижелері туралы есептер, ішкі аудит қызметтерінің нұсқамалары, қабылданған шаралар туралы ақпарат, ішкі аудит қызметтерінің жұмысы туралы жиынтық ақпарат (Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің тоқсан сайынғы ақпараты)

Мемлекеттік аудит объектісі бойынша бағалау мәніне байланысты алдыңғы аудиторлық іс-шараның нәтижелері

Аудиторлық іс-шараны жүргізу қорытындысы бойынша Есеп комитетінің аудиторлық есептері (мемлекеттік аудит актілері), қаулылары, мемлекеттік аудит объектісінің аудиторлық іс-шара жүргізу қорытындылары бойынша қабылдаған шаралары

Мемлекеттік аудит объектісі қызметінің нәтижелері мен проблемалары

Мемлекеттік аудит объектісі дайындаған ішкі есептілік, талдамалық жазбалар мен шолулар

Сыртқы ақпарат көздері (ресми статистикалық деректер, бағдарламаның (стратегиялық жоспардың) мәніне байланысты проблемалармен айналысатын ғылыми-зерттеу институттарының материалдары, бұқаралық ақпарат құралдары). Тексерілетін мемлекеттік аудит объектісінің ақпараттық базасы

Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды қаржылық қамтамасыз ету

Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар

Бюджеттік бағдарламалар бөлінісінде стратегиялық жоспарды қаржылық қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің стратегиялық жоспары

Мемлекеттік, үкіметтік бағдарламалар (орталық мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарлары)

Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар, мемлекеттік органдардың стратегиялық және операциялық жоспарлары, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің даму жоспарлары (ақпараттық-құқықтық жүйелер)
Мемлекеттік қызметтерді алушыларға сауалнама жүргізу (бұқаралық ақпарат құралдарының деректері) негізінде алынған оларды ұсынудың сапасы туралы үкіметтік емес ұйымдардың (қоғамдық бірлестіктердің) ақпараты

Негізгі іс-қимылдарды жүзеге асыру және бағдарламаны (стратегиялық жоспарды) іске асыру шарттарын орындау/орындамау

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің тиісті жылдардағы стратегиялық жоспарын іске асыруы туралы есеп

Мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарларының орындалуы туралы есеп

Қаржыландыру жоспарларының және бағалау мәніне байланысты басқа да қаржылық құжаттардың орындалуы туралы есеп

Бюджеттік инвестициялық жобалар

Қаражаты есебінен бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру жүргізілетін бюджеттік бағдарламалар бөлігінде бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің стратегиялық жоспары

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің стратегиялық жоспарын іске асыруы туралы есеп

Сатып алуды жүзеге асыру

Мемлекеттік аудит объектісінің сатып алуының жылдық жоспары

Басым бюджеттік инвестициялар тізбесі

Жобаны іске асыру кезеңін, мердігер ұйымдарды, сметалық және шарттық құнды, құрылыс объектілерін енгізуді, ақпараттық жүйені тәжірибелік және өнеркәсіптік пайдалануға беруді көрсете отырып, бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша ақпарат

Инвестициялық жобаларды қоса алғанда, басым бюджеттік инвестициялардың тізбесі

Концессиялық жобалар тізбесі

Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыруды талап ететін жоспарлы кезеңге арналған концессиялық жобалардың объектілер бөлінісіндегі тізбесі

Концессиялық жобалар бойынша қорытындылар және Республикалық бюджет комиссиясының қарауына шығару

Концессиялық жобалар бойынша қорытынды және Республикалық бюджет комиссиясының қорытындысы

Квазимемлекеттік сектор субъектілері қызметінің басым бағыттары, даму жоспарлары

Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің даму жоспарлары

Республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік өтінімдері және олар бойынша шешім шығару

Республикалық бюджет комиссиясының тиісті бюджеттік бағдарлама әкімшісі бойынша қорытындысы

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың іске асырылуын мониторингтеу

Квазимемлекеттік сектор субъектісінің бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне бюджеттік инвестициялар есебінен іске асырылып жатқан іс-шаралардың іске асырылуын мониторингтеу жөніндегі есебі, квазимемлекеттік сектор субъектісінің соңғы есепті кезеңге түсіндірме жазбасы, қаржылық есептілігі, квазимемлекеттік сектор субъектісінің стратегиялық даму құжаттары; бюджеттік инвестицияларды іске асыратын бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға бюджеттік инвестициялар есебінен іске асырылып жатқан іс-шаралардың іске асырылуын мониторингтеу жөніндегі есебі

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар

Республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік инвестицияларды іске асыруын бағалау жөніндегі ақпарат

4. Квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiндегі акциялары (қатысу үлестерi) мемлекетке тиесiлi квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiнiң активтері

Мемлекеттік аудит объектісінің қызметі

Мемлекеттік аудит объектісінің қызметін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілер (ақпараттық-құқықтық жүйелер)

Мемлекеттік аудит объектісінің ішкі аудит қызметінің жұмысы

Аудиторлық іс-шаралардың жылдық жоспары, ішкі аудит нәтижелері бойынша қорытындылар, ішкі аудит нәтижелері туралы есептер, ішкі аудит қызметтерінің нұсқамалары, қабылданған шаралар туралы ақпарат

Мемлекеттік аудит объектісі бойынша алдыңғы аудиторлық іс-шаралардың нәтижелері

Аудиторлық іс-шараны жүргізу қорытындылары бойынша Есеп комитетінің аудиторлық есептері (мемлекеттік аудит актілері), қаулылары, басқа бақылаушы-қадағалаушы органдар жүргізген алдыңғы аудиторлық іс-шараның материалдары бойынша анықталған бұзушылықтарды жою жөнінде қабылданған шаралар

Мемлекеттік аудит объектісі туралы жинақталған ақпарат

Ресми статистикалық деректер, бұқаралық ақпарат құралдарының деректері, басқа көздерден алынған деректер

Мемлекеттік аудит объектісінің құрылтай құжаттары (Жарғы және мемлекеттік аудит объектісінің қызметін регламенттейтін басқа да құжаттар) (ақпараттық-құқықтық жүйелер)

Квазимемлекеттік сектор субъектісінің қаржылық есептілігі

Бухгалтерлік баланс, табыстар мен залалдар туралы есеп, ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп, капиталдағы өзгерістер туралы есеп, түсіндірме жазба. Мемлекет активтерінің пайдаланылуы туралы есеп

Жұмыстың сандық және сапалық көрсеткіштерін айқындау

Квазимемлекеттік сектор субъектісінің даму стратегиясы, жоспары (ақпараттық-құқықтық жүйелер)

Стратегиялық даму жоспарларының мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізу

Даму жоспарларының іске асырылуы туралы есептер

Акцияларының (қатысу үлестерінің) бақылау пакеті мемлекетке тиесілі ұйымдардың ақшасын қаржы құралдарына орналастырудың талаптары мен нормаларының сақталуы

Акцияларының (қатысу үлестерінің) бақылау пакеті мемлекетке тиесілі ұйымдардың ақшасын қаржы құралдарына орналастыру жөніндегі ақпарат

Мемлекеттік аудит объектісін басқару (филиалдар, негізгі бөлімшелер арасындағы өзара байланыс тәртібі, өзара тәуелділік). Құрылымның негізділігі және басқару аппаратының саны

Басқару аппаратының штат кестесі, құрылымы мен саны, ішкі нұсқаулықтар (бұйрықтар, өкімдер, нұсқаулықтар, кеңес хаттамалары)

      Ескертпе:

      *Осы тізбе толыққанды болып табылмайды. Аудиторлық іс-шараны жүргізу барысында қосымша құжаттар және (немесе) ақпарат сұратуға жол беріледі.

      **"Сәйкестік аудиті" типі бойынша алдын ала зерделеу кезінде жалпы мәселелер және осы типке жататын мемлекеттік аудиттің тиісті мақсаты бойынша қосымша мәселелер зерделенеді.

      *** "Тиімділік аудиті" типі бойынша алдын ала зерделеу кезінде жалпы мәселелер және осы типке жататын мемлекеттік аудиттің тиісті мақсаты бойынша қосымша мәселелер зерделенеді.

      **** Аудит тобы Есеп комитеті мемлекеттік аудиторларының (мемлекеттік аудиторлар ассистенттерінің) үлестестік тізілімін аудит тобы мүшелерінің мемлекеттік аудит объектілерімен үлестестігі тұрғысынан міндетті түрде зерделейді.

  Республикалық бюджеттің
атқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің
2018 жылғы 14 маусымдағы
№ 13-НҚ нормативтық
қаулысына
7-қосымша
  Есеп комитетінің сыртқы
мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
10-қосымша
  нысан
  Республикалық бюджеттің
атқарылуын бақылау
жөніндегі есеп комитетінің
мүшесі
____________________________
ТАӘ (болған жағдайда)

Мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеу нәтижелері туралы ақпарат

      1. ________________________________________________________________________

      (мемлекеттік аудит объектілерінің атауы)

      мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеу барысында

      __________________________________________________________________________

      (аудиторлық іс-шараның мақсаты көрсетіледі)

      жүргізуге маңызы бар мынадай құжаттар зерделенді:

      1) ________________________________________________________________________

      (зерделенген құжаттардың, есептердің және басқа да ақпараттың, соның ішінде

      қаржыландырудыңбекітілген сомаларының тиісті бюджеттік бағдарлама бойынша

      бөлінуі мен игерілуін жылдар бөлінісінде көрсете отырып, мемлекеттік аудит

      объектісінен талап ету бойынша алынғандарының тізбесі көрсетіледі)

      2) ________________________________________________________________________

      3) ________________________________________________________________________

      (мемлекеттік (үкіметтік) бағдарламаға, стратегиялық жоспарға, квазимемлекеттік

      сектор субъектісінің даму стратегиясына бағалау жүргізген жағдайда, мемлекеттік

      (үкіметтік) бағдарламаны, даму стратегиясын іске асыруға арналған жоспарлы

      шығыстар – қаржыландыру көздері бөлінісінде, бекітілген сомалар–Бағдарламаны,

      даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарына сәйкес, нақты бөлінген

      және игерілген сомалар – жылдар бөлінісінде, стратегиялық жоспармен бекітілген

      бюджеттік бағдарламалар және активтер–қаржыландыру көлемі, нақтыланған,

      түзетілген және игерілген сомалары көрсетіле отырып, жылдар бөлінісінде,

      қол жеткізілген нысаналы индикаторлардың, мемлекеттік (үкіметтік) бағдарлама,

      стратегиялық жоспар, даму стратегиялары нәтижелері көрсеткіштерінің саны

      жоспарланғандардың ішінен - кезеңдер бөлінісінде, қол жеткізілмеген жағдайда

      себебі көрсетіледі, Бағдарламаны, даму тратегияларын іске асыру жөніндегі іс-шаралар

      жоспары іс-шараларының орындалғандарының/ орындалмағандарының саны,

      орындалмаған жағдайда себебі көрсетіледі)

      4) ________________________________________________________________________

      (аудит объектілерінің саны болмашы болған жағдайда мемлекеттік аудит объектілерін

      таңдау өлшемшарттарының сипаты және негіздемесі қолданылмайды)

      5) ________________________________________________________________________

      (Есеп комитетінің мемлекеттік аудиторларының (мемлекеттік аудиторлар

      ассистенттерінің) үлестестік тізілімін аудит тобы мүшелерінің мемлекеттік аудит

      объектілерімен үлестестігі тұрғысынан талдау)

      2. Мемлекеттік аудит объектісін алдын ала зерделеудің және жүргізілген талдаудың

      қорытындысы бойынша мыналарды ұсынамыз:

      2.1. Аудит бағдарламасына мыналар енгізілсін:

      1) аудиторлық іс-шарамен қамтылатын бюджет қаражаты мен активтердің көлемі

      __________________________________________________________________________

      (тексерілетін жылдар және бюджеттік бағдарламалар бөлінісінде аудиторлық

      іріктеудің қорытындылары бойынша мемлекеттік аудитпен қамтылатын қаражат

      пен активтер көлемі көрсетіледі)

      2) мемлекеттік аудит объектілері және оларды мемлекеттік аудиторлар (олар тартылған

      жағдайда мемлекеттік аудитордың ассистенті) арасында бөлу, соның ішінде бірлескен

      және қатар тексеру жүргізілген кезде, мемлекеттік органдар мен мемлекеттік аудит

      және қаржылық бақылау органдарының арасында бөлу:

      ________________________________

      3) зерделенген мемлекеттік аудит объектілеріне қатысты қолданылатын аудит типі мен

      тексеру түрі:____________________________

      4) тиімділік аудитін немесе сәйкестік аудитін жүргізу кезіндегі көрсеткіштер және

      көрсеткіштердің әрбіреуіне мәселелер:

      _____________________________________________________________________

      2.2. Аудиторлық іс-шарадан мынадай негіздер

      __________________________________________________________________________

      (тиісті негіздер, аудиторлық іріктеудің нәтижелері көрсетіледі)

      бойынша ____________________________________________ мемлекеттік аудит

      объектісі (мемлекеттік аудит объектісінің атауы) алынып тасталсын.

      2.3. Аудиторлық іс-шаралар жүргізу мерзімі мынадай негіздер __________________

      бойынша қайта қаралсын (ұлғайтылсын/қысқартылсын).

      2.4. Мемлекеттік аудит тобы мүшелерінің аудит объектілерімен үлестестігі тізілімін

      талдау нәтижелері бойынша мемлекеттік аудит тобының мынадай құрамы ұсынылады:

      __________________________________________________________________________

      (мүдделер қақтығысының болуы немесе болмауы расталады)

      Мемлекеттік аудит тобының жетекшісі ___________________________

      (қолы, аты-жөні, тегі)

      Мемлекеттік аудит тобына қатысушылар ___________________________

      (қолы, аты-жөні, тегі)

      Ескертпе: 2.2, 2.3-тармақтар қажет болған жағдайда толтырылады.

  Республикалық бюджеттің
атқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің
2018 жылғы 14 маусымдағы
№ 13-НҚ нормативтық
қаулысына
8-қосымша
  Есеп комитетінің сыртқы
мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
11-қосымша
  нысан
  "Бекітемін"
Республикалық бюджеттің
aтқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің Төрағасы
___________________________
ТАӘ (болған жағдайда)
(қолы)
201___ жылғы "___"__________

АУДИТ ЖОСПАРЫ

      1. Аудиторлық іс-шараның (бірлескен, қатар тексерудің) негізі: _________________________________________

      2. Аудиторлық іс-шараның (бірлескен, қатар тексерудің) мақсаты:________________________________________

      3. Мемлекеттік аудиттің типі, тексерудің түрі: _________________________________________________________

      4. Мемлекеттік аудит тобының құрамы: ___________________________________________________________

      5. Мемлекеттік аудит объектілері:

Р/с

Мем. аудит объектісінің атауы

Мем. аудит объектісінің орналасқан жері (облыс/қала)

1

2

3

1.2.      6. Аудиторлық іс-шарамен (бірлескен, қатар тексерумен) қамтылатын қаражаттың және (немесе) активтердің көлемі:_________________________

      7. Аудиторлық іс-шарамен (бірлескен, қатар тексерумен) қамтылатын кезең: ______________________

      8. Аудиторлық іс-шараны (бірлескен, қатар тексеруді) жүргізу мерзімдері:

      ______________________________________________________________аралығы

      Есеп комитетінің мүшесі: _______________ (қолы, аты-жөні, тегі)

      Ескертпе: Мемлекеттік аудит жүргізу жоспарын (бұдан әрі – Аудит жоспары) жасау.

      1. Аудиторлық іс-шараның (тексерудің) негізі.

      Есеп комитетінің мемлекеттік аудит объектілерінің жылдық тізбесіне сілтеме көрсетіледі.

      2. Аудиторлық іс-шараның (тексерудің) мақсаты.

      Жоспарланған мемлекеттік аудиттің тақырыбына (аудиторлық іс-шараның, бірлескен, қатар тексерудің атауы) және типіне қарай, мақсаты ретінде Мемлекеттік аудит туралы заңның 12-бабының 1, 2, 3-тармақтарында көзделген бағыттар көрсетіледі.

      3. Мемлекеттік аудит типі (тексеру түрі).

      Жүргізілетін мемлекеттік аудиттің тиісті типі: сәйкестік, қаржылық есептілік, тиімділік аудиті көрсетіледі. Тексеру жүргізілген жағдайда, оның түрі көрсетіледі. Үстеме тексеру жүргізілген кезде мемлекеттік аудиттің типі көрсетілмейді.

      4. Мемлекеттік аудит тобының құрамы.

      Осы мемлекеттік аудит объектісінде аудиторлық іс-шараны (бірлескен, қатар тексеруді) жүзеге асыратын Есеп комитеті қызметкерлерінің (қызметкерінің), мемлекеттік аудиторының(-ларының) және мемлекеттік аудитор(-лар) ассистент(-тер)інің, мемлекеттік органдар мамандарының, мемлекеттік емес аудиторлық ұйымдар қызметкерлерінің және сарапшылардың (олар тартылған жағдайда) тегі, аты-жөні, лауазымы көрсетіледі.

      5. Мемлекеттік аудит объектілері.

      Көрсетілген кестеде:

      1-бағанда – рет саны нөмірі;

      2-бағанда – барлық мемлекеттік аудит объектілерінің, соның ішінде өңірлерде орналасқандардың толық атауы;

      3-бағанда – облысты, қаланы көрсете отырып, мемлекеттік аудит объектісінің орналасқан жері толтырылады.

      6. Аудиторлық іс-шарамен (бірлескен, қатар тексерумен) қамтылатын қаражат және (немесе) активтер көлемі*.

      Жүргізілетін аудиторлық іс-шараның (бірлескен, қатар тексерудің) шеңберінде аудиторлық іс-шарамен (бірлескен, қатар тексерумен) қамтуға жататын республикалық бюджет қаражатының және (немесе) активтердің жалпы көлемі көрсетіледі.

      *Осы бөлім республикалық бюджетке түсетiн түсiмдердiң толықтығы мен уақтылылығына, республикалық бюджеттен түсетiн түсiмдер сомаларының қайтарылуына, салықтық және кедендiк әкiмшiлендірудің, талдамалық іс-шараның тиiмдiлiгiне мемлекеттік аудит жүргізу кезінде толтырылмайды.

      7. Аудиторлық іс-шарамен (тексерумен) қамтылатын кезең. Мемлекеттік аудит объектілері қызметінің аудиторлық іс-шарамен (бірлескен, қатар тексерумен) қамтылатын кезеңі (күндері, айлары, жылдары) көрсетіледі.

      8. Аудиторлық іс-шараны (бірлескен, қатар тексеруді) жүргізу мерзімі.

      Аудиторлық іс-шараны (тексеруді) жүргізудің басталған және аяқталған күндері көрсетіледі.

  Республикалық бюджеттің
атқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің
2018 жылғы 14 маусымдағы
№ 13-НҚ нормативтық
қаулысына
9-қосымша
  Есеп комитетінің сыртқы
мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
12-қосымша
  нысан
  "Бекітемін"
Республикалық бюджеттің
aтқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің мүшесі
___________________________
ТАӘ (болған жағдайда)
(қолы)
201___ жылғы "___"__________

АУДИТ БАҒДАРЛАМАСЫ

      1. ________________________________________________________________________

      (мемлекеттік аудит объектісінің атауы)

      Аудиторлық іс-шараның (бірлескен, қатар тексерудің) мақсаты: ________________________________

      __________________________________________________________________________

      Мемлекеттік аудиттің типі, тексерудің түрі: ____________________________________________________

      Аудиторлық іс-шарамен (бірлескен, қатар тексерумен) қамтылатын кезең: __________________________

      __________________________________________________________________________

      Аудиторлық іс-шараны (бірлескен, қатар тексеруді) жүргізу мерзімдері: ____________________________

      _______________________________ аралығы

      Мемлекеттік аудит тобының құрамы: _______________________________________________________

      Аудиторлық іс-шарамен (бірлескен, қатар тексерумен) қамтылатын қаражат және (немесе) активтер көлемі:

Р/с

Аудиторлық іс-шарамен (бірлескен, қатар тексерумен) қамтылуға жататын бюджеттік бағдарлама (нөмірі мен атауы) және (немесе) активтер

Жыл/жартыжылдық/ айлар

Аудиторлық іс-шарамен (бірлескен, қатар тексерумен) қамтылуға жататын республикалық бюджет қаражатының және (немесе) активтердің көлемі (мың теңге)

1

2

3

4

1.
2.

Жиыны:      Мемлекеттік аудит көрсеткіштері және көрсеткіштердің әрқайсысына аудиторлық іс-шараның (бірлескен, қатар тексерудің)

      мәселелері:_____________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      Аудиторлық іс-шараның (бірлескен, қатар тексерудің)

      нормативтік құқықтық және әдіснамалық қамтамасыз етілуі:

      _____________________________________________________________________________

      2. ____________________________________________________________

      (мемлекеттік аудит объектісінің атауы)

      …

      Аудиторлық іс-шараның (бірлескен, қатар тексерудің)

      нормативтік құқықтық және әдіснамалық қамтамасыз етілуі:

      ________________________________________________________________________________

      Мемлекеттік аудитті жүргізуге       ___________________________

      жауапты құрылымдық бөлімшенің            (қолы, аты-жөні, тегі)

      басшысы

      Мемлекеттік аудит тобының      ___________________________

      Жетекшісі                        (қолы, аты-жөні, тегі)

      Ескертпе: Мемлекеттік аудит жүргізу бағдарламасын (бұдан әрі – Аудит бағдарламасын) жасау.

      1. Аудиторлық іс-шара (тексеру) объектісінің атауы.

      Реттік нөмірі, мемлекеттік аудит объектісінің атауы көрсетіледі.

      2. Аудиторлық іс-шараның (тексерудің) мақсаты.

      Жоспарланған мемлекеттік аудиттің тақырыбына (аудиторлық іс-шараның (бірлескен, қатар тексерудің) атауы) және типіне қарай, мақсаты ретінде Мемлекеттік аудит туралы заңның 12-бабының 1, 2, 3-тармақтарында көзделген бағыттар көрсетіледі.

      3. Мемлекеттік аудиттің типі.

      Осы мемлекеттік аудит объектісінде жүргізілетін мемлекеттік аудиттің тиісті типі: сәйкестік, қаржылық есептілік, тиімділік аудиті көрсетіледі. Тексеру жүргізілген жағдайда, оның түрі көрсетіледі. Үстеме тексеру жүргізілген кезде мемлекеттік аудиттің типі көрсетілмейді.

      4. Аудиторлық іс-шарамен (бірлескен, қатар тексерумен) қамтылатын кезең.

      Мемлекеттік аудит объектісі қызметінің аудиторлық іс-шарамен (бірлескен, қатар тексерумен) қамтылатын кезеңі (күндері, айлары, жылдары) көрсетіледі.

      5. Аудиторлық іс-шараны (бірлескен, қатар тексеруді) жүргізу мерзімі.

      Аудиторлық іс-шараны (бірлескен, қатар тексеруді) жүргізудің басталған және аяқталған күндері көрсетіледі.

      6. Мемлекеттік аудит тобының құрамы.

      Осы мемлекеттік аудит объектісінде аудиторлық іс-шараны (бірлескен, қатар тексеруді) жүзеге асыратын Есеп комитеті қызметкерлерінің (қызметкерінің), мемлекеттік аудитор(-лар)дың және мемлекеттік аудитор(-лар) ассистент(-тер)інің, мемлекеттік органдар мамандарының, мемлекеттік емес аудиторлық ұйымдар қызметкерлерінің және сарапшылардың (олар тартылған жағдайда) тегі, аты-жөні, лауазымы көрсетіледі.

      7. Аудиторлық іс-шарамен (бірлескен, қатар тексерумен) қамтылатын қаражат көлемі*.

      Көрсетілген кесте бюджеттік бағдарламалар мен активтер бөлінісінде:

      1-бағанда – рет саны нөмірі;

      2-бағанда – осы мемлекеттік аудит объектісінде аудиторлық іс-шарамен (тексерумен) қамтылуға жататын бюджеттік бағдарламаның нөмірі мен атауы және активтер;

      3-бағанда – аудиторлық іс-шара (тексеру) жүргізілетін тиісті жыл, жартыжылдық, айлардың саны;

      4-бағанда – аудиторлық іс-шарамен (тексерумен) қамтылуға жататын республикалық бюджет қаражатының және активтердің көлемі толтырылады.

      4-бағанның соңында осы мемлекеттік аудит объектісінде аудиторлық іс-шарамен (тексерумен) қамтылуға жататын республикалықбюджет қаражаты мен активтер көлемінің жиынтық сомасы көрсетіледі.

      Осы мемлекеттік аудит объектісіне мемлекеттік органдардың мамандары, мемлекеттік емес аудиторлық ұйымдардың қызметкерлері және сарапшылар тартылған жағдайда, олардың аты-жөндері, тектері, лауазымдары, мемлекеттік органның, мемлекеттік емес аудиторлық ұйымның атауы көрсетіледі.

      *Осы бөлім республикалық бюджетке түсетiн түсiмдердiң толықтығы мен уақтылылығына, республикалық бюджеттен түсетiн түсiмдер сомаларының қайтарылуына, салықтық және кедендiк әкiмшiлендірудің тиiмдiлiгiне мемлекеттік аудит жүргізу, талдамалық іс-шара жүргізу кезінде толтырылмайды.

      8. Мемлекеттік аудит көрсеткіштері және көрсеткіштердің әрбіреуіне аудиторлық іс-шараның (бірлескен, қатар тексерудің) мәселелері.

      Мемлекеттік аудит көрсеткіштері және көрсеткіштердің әрбіреуіне аудиторлық іс-шараның (бірлескен, қатар тексерудің) мәселелері Мемлекеттік аудит туралы заңның 12-бабының 1, 2, 3-тармақтарында көзделген бағыттарға сәйкес көрсетіледі.

      Келесі мемлекеттік аудит объектілері бойынша мәліметтер осыған ұқсас тәртіппен толтырылады.

      9. Аудиторлық іс-шараны (бірлескен, қатар тексеруді) нормативтік құқықтық және әдіснамалық қамтамасыз ету.

      Аудиторлық іс-шара (бірлескен, қатар тексеру) барысында пайдаланылатын Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің, сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандарттарының және Есеп комитетінің әдіснамалық құжаттарының тізбесі көрсетіледі.

      Мемлекеттік аудиттің келесі объектілері бойынша мәліметтер осындай тәртіппен толтырылады.

  Республикалық бюджеттің
атқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің
2018 жылғы 14 маусымдағы
№ 13-НҚ нормативтық
қаулысына
10-қосымша
  Есеп комитетінің сыртқы
мемлекеттік аудит
және қаржылық бақылау
жүргізу қағидаларына
13-қосымша
  нысан
  "Бекітемін"
Республикалық бюджеттің
атқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің мүшесі
____________________________
20___ жылғы "___"___________

Аудиторлық тапсырма

      Есеп комитетінің қызметкері (аудитке тартылған маман, мемлекеттік емес аудитор, сарапшы)*:______________________________________________

      (ТАӘ (болған жағдайда), лауазымы)

      Аудиторлық іс-шараның (тексерудің) атауы: ___________________________

      Аудиторлық іс-шараның (тексерудің) жалпы мерзімі: ___ күнтізбелік күн

Р/с

Мемлекеттік аудит объектісі (аудит бағдарламасынан)

Аудиторлық іс-шарамен (тексерумен) қамтылатын кезең (жыл, жартыжылдық, айлар)

Іссапардың бағдары мен мерзімі (аудит жоспарынан)

Аудиторлық іс-шараның (тексерудің) мәселелері (аудит бағдарламасынан)

Аудиторлық іс-шараны (тексеруді) жүргізу мерзімі (кезеңдері)

Аудит бағдарламасының мәселесін қараудың басталған күні

Аудит бағдарламасының мәселесін қараудың аяқталған күні

Аудиторлық есепке қосу үшін материалдарды ұсыну (мем. аудит объектісіне 1-ден көп мем. аудитор шыққан кезде)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.
1)
2)      Мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты      ___________________________________

      құрылымдық бөлімше басшысы             (қолы, ТАӘ (болған жағдайда))

      Мемлекеттік аудит тобының жетекшісі ___________________________________

      (қолы, ТАӘ (болған жағдайда))

      Есеп комитетінің қызметкері (аудитке тартылған маман, мемлекеттік

      емес аудитор)      ___________________________________

      (қолы, ТАӘ (болған жағдайда))

      Ескертпе:*-осы мемлекеттік аудит объектісінде аудиторлық іс-шараны (бірлескен, қатар тексеруді) жүзеге асыратын Есеп комитетінің қызметкерінің, мемлекеттік аудитордың және мемлекеттік аудитор ассистентінің, мемлекеттік органдар маманының, мемлекеттік емес аудиторлық ұйым қызметкерінің және сарапшының (олар тартылған жағдайда) ТАӘ (болған жағдайда), лауазымы көрсетіледі.

  Республикалық бюджеттің
атқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің
2018 жылғы 14 маусымдағы
№ 13-НҚ нормативтық
қаулысына
11-қосымша
  Есеп комитетінің сыртқы
мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
14-қосымша
  нысан

Аудиторлық іс-шара жүргізуге ТАПСЫРМА

      (Үстеме (бірлескен, қатар) тексеру жүргізуге тапсырма)

      (Тексеру тағайындау туралы акт)

      "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабына және Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің Мемлекеттік аудит объектілерінің 20__ жылға арналған тізбесіне сәйкес,

      __________________________________________________________________________

      (аудиторлық іс-шара (тексеру) жүргізу тапсырылған Есеп комитеті қызметкерінің ТАӘ

      (болған жағдайда) және лауазымы көрсетіледі)

      __________________________________________________________________________

      (мемлекеттік аудит объектісінің ұйымдық-құқықтық нысаны, толық атауы,

      __________________________________________________________________________

      оның орналасқан жері, ЖСН, БСН, басшысының ТАӘ (болған жағдайда) көрсетіледі)

      ____________________________________________________

      мәселесі бойынша аудиторлық іс-шара (үстеме, бірлескен, қатар тексеру) жүргізу тапсырылады.

      Аудиторлық іс-шараның мақсаты _________________________________

      Мемлекеттік аудиттің типі ____________________________________*

      Тексерудің түрі _______________________________________________

      Аудиторлық іс-шарамен (тексерумен) қамтылатын кезең ___________

      Аудиторлық іс-шара (тексеру) жүргізудің мерзімі________ аралығы

      Салық құпиясын құрайтын мәліметтерге рұқсаты бар лауазымды адамдар ____________**

      Есеп комитетінің мүшесі __________________________

      (қолы, ТАӘ (болған жағдайда)

      Аудиторлық іс-шараның (тексерудің) мерзімі ____ жылғы "__"_____ бастап, ____ жылғы "__" ______ дейін ұзартылды.*

      Есеп комитетінің Төрағасы __________________________

      (қолы, ТАӘ (болған жағдайда))

      *Үстеме тексеру жүргізілген кезде көрсетілмейді.

      ** - салық құпиясын құрайтын мәліметтерге мемлекеттік аудит объектілерінің рұқсат беруін көздейтін тексерулерді жүргізу кезінде көрсетіледі.

      Ескертпе: Аудиторлық іс-шара (тексеру) жүргізуге тапсырманы (бұдан әрі – Тапсырма) жасау.

      Тапсырма мынадай деректерді:

      нөмірі мен берілген күнін;

      аудиторлық іс-шара (тексеру) жүргізу тапсырылған Есеп комитеті қызметкер(-лер)і мемлекеттік аудитор(-лар)дың және ассистенттің (тердің) тегін, атын, әкесінің атын (болған жағдайда) және лауазымын, аудиторлық іс-шара (тексеру) жүргізуге тартылған мемлекеттік органдар мамандарының, мемлекеттік емес аудиторлық ұйымдар қызметкерлерінің және (немесе) сарапшылардың тегін, атын, әкесінің атын (болған жағдайда);

      Есеп комитетінің аудиторлық іс-шараны жүргізуге жауапты мүшесінің аты-жөні мен тегін, оның қолын не оның міндетін атқарушы адамның деректерін, сондай-ақ Есеп комитетінің мөрін;

      бастапқыда белгіленген аудиторлық іс-шара (тексеру) мерзімі асып кеткен жағдайда, күнін көрсете отырып, аудиторлық іс-шара (тексеру) мерзімінің ұзартылғаны туралы мәліметтерді қамтиды.

  Республикалық бюджеттің
атқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің
2018 жылғы 14 маусымдағы
№ 13-НҚ нормативтық
қаулысына
12-қосымша
Есеп комитетінің сыртқы
мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
15-қосымша
  нысан
  күні, айы, жылы
Мемлекеттік аудит объектісінің басшысы
(министрліктің, агенттіктің жауапты хатшысы)
____________________________
(ТАӘ (болған жағдайда)

Мемлекеттік аудит объектісі басшысының міндеттерін атқару жөніндегі талап

      1. "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Мемлекеттік аудит туралы заң) 21-бабына, 37-бабының 2-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектісінің басшысы:

      1) мемлекеттiк аудит және қаржылық бақылау органының қызметкерлерiн жұмыс орындарымен қамтамасыз етуге;

      2) мемлекеттiк аудит және қаржылық бақылау органының қызметкерлерiн мемлекеттiк аудитті жүзеге асыру үшiн сұратылып отырған барлық қажеттi ақпаратпен____________________________________________

      (басшысының немесе бас

      __________________________________________________________________________

      бухгалтерінің қолы қойылған қажетті құжаттар мен ақпараттың тізбесі көрсетіледі)

      _______________________________ дейін қамтамасыз етуге;

      (күні көрсетіледі)

      3) мемлекеттiк қаржылық бақылау органы қызметкерлерiнiң ақпараттық және есептік жүйелерге, соның ішінде ЭҚАБЖ-ға кіруін қамтамасыз етуге;

      4) мемлекеттiк аудит және қаржылық бақылау органы қызметкерлерiнiң iс-әрекеттерiне, соның ішінде мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының лауазымды адамдары аудит объектісіне бару арқылы аудиторлық іс-шараның барысын қадағалауды жүзеге асырған кезде олардың іс-әрекеттеріне араласпауға және мемлекеттік аудит жүргiзуге кедергi келтiрмеуге;

      5) аудиторлық іс-шараның нәтижелерiмен келiспеген жағдайда, Аудиторлық есепке жазбаша қарсылықтарын Есеп комитетіне қол қойылған Аудиторлық есеп мемлекеттік аудит объектісіне берілген күннен бастап он жұмыс күнінен аспайтын мерзімде ұсынуға міндетті.

      2. Мемлекеттік аудит туралы заңның 21-бабы және 37-бабының 2-тармағы негізінде мемлекеттiк аудит және қаржылық бақылау органдарының лауазымды адамдарына олардың өз құзыреттерiне сәйкес қызметтiк мiндеттерiн орындауда аудит жүргiзуге жiберуден бас тарту, қажеттi құжаттарды, материалдарды, қызмет туралы ақпаратты және өзге де мәлiметтердi беруден бас тарту, анық емес ақпарат беру түрiндегi кедергi келтiру, аудитті жүзеге асыруға өзге де кедергi жасау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (бұдан әрі – ӘҚтК) 462-бабына сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы ӘҚтК-нің 803-бабына сәйкес хаттаманы жасай отырып әкімшілік жауаптылыққа әкеп соқтырады.

      Есеп комитетінің қызметкері _________________________________________________

      (лауазымы, ТАӘ (болған жағдайда) қолы

      Ескертпе: Талаптың бірінші данасы Аудиторлық есептің бланкісінде ресімделеді.

  Республикалық бюджеттің
атқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің
2018 жылғы 14 маусымдағы
№ 13-НҚ нормативтық
қаулысына
13-қосымша
  Есеп комитетінің сыртқы
мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
18-қосымша
  нысан

Атқарылған жұмыстар туралы апта сайынғы есеп

      Аудиторлық іс-шара: "_________________________________________"

      Жүргізу мерзімі: басталған және аяқталған күні: 20__ жылғы

      _______________________________ аралығы

      Мемлекеттік аудиттің типі: _________________________________

Мемлекеттік аудит тобының құрамы (ТАӘ (болған жағдайда) (мемлекеттік аудиторлар, ассистенттер бөлінісінде)

Мемлекеттік аудит объектісінің атауы

Мемлекеттік аудит кезеңі (Мемлекеттік аудит жүргізу күндерінің саны)

Есепті кезеңде анықталды

жоспар

нақты

қаржылық бұзушылықтар

рәсімдік бұзушылықтар

заңнама нормаларын іске асыру үшін қабылданған мемлекеттік аудит объектілері актілерінің бұзушылықтары

(мың теңге ) оның ішінде мемлекеттік аудит кезінде (мың теңге) өтелді (қалпына келтірілді)

1) бұзушылық түрінің қысқаша сипаттамасы;
2) НҚА-ның бұзылған ережелеріне сілтеме;
3) аудиторлық дәлелдеме (құжат түрі мен деректемелері)
4) аудит барысында негізсіз пайдаланылған қаражатты өтеу (қалпына келтіру) бойынша қабылданған шаралар

(мың теңге)

1) бұзушылық түрінің қысқаша сипаттамасы;
2) НҚА-ның бұзылған ережелеріне сілтеме;
3) аудиторлық дәлелдеме (құжат түрі мен деректемелері)

(мың теңге)

1) бұзушылық түрінің қысқаша сипаттамасы;
2) актінің бұзылған ережелеріне сілтеме;
3) аудиторлық дәлелдеме (құжат түрі мен деректемелері)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

      кестенің жалғасы

Есепті кезеңде анықталды

бюджет қаражатын, мемлекет пен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерін тиімсіз пайдалану

бюджет қаражатын, мемлекет пен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерін тиімсіз жоспарлау

Бұрын анықталған бұзушылықтарды алып тастаудың себептері мен негіздемелері (алып тастауға негіз болған дәлеледемелерді көрсетіп) соның ішінде енгізу/алып тастау күні

қозғалған және/немесе әкімшілік іс жүргізуді қозғау үшін жіберілген материалдар (заңды және /немесе жеке тұлғаны көрсетіп)

(мың теңге)

1) қысқаша сипаттама;
2) аудиторлық дәлелдеме (құжат түрі мен деректемелері)

(мың теңге)

1) қысқаша сипаттама;
2) аудиторлық дәлелдеме (құжат түрі мен деректемелері)11

12

13

14

15

16

      Мемлекеттік аудитордың, мемлекеттік аудитор ассистентінің ( мемлекеттік аудит тобы жетекшісінің) ТАӘ (болған жағдайда) ___________

      Ескертпе: мемлекеттік аудиторлар ЕК АЖ-ға апта сайынғы есепке зерделенген ақпаратты, сондай-ақ Аудиторлық есептің жобасын қоса береді.

  Республикалық бюджеттің
атқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің
2018 жылғы 14 маусымдағы
№ 13-НҚ нормативтік
қаулысына
14-қосымша
Есеп комитетінің сыртқы
мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
20-қосымша
  нысан

Аудиторлық есептің үлгілік нысаны

      ___________________ 20___жылғы "____"_________№_______

      (жасалған орны)

      I. Кіріспе бөлік

      1.1. Мемлекеттік аудит объектісінің атауы:__________________

      1.2. Аудиторлық іс-шараның атауы:_______________________

      1.3. Мемлекеттік аудит объектісіндегі мемлекеттік аудиттің мақсаты: __________________________________________________________________

      1.4. Мемлекеттік аудиттің мәні:_____________________

      1.5. Аудиттің типі, тексерудің түрі:______________________________ (үстеме, бірлескен немесе қатар тексеру жүргізу кезінде толтырылады)

      1.6. Мемлекеттік аудит тобының құрамы (мемлекеттік аудиторлар сертификаттарының нөмірлері көрсетіле отырып):_______________________

      1.7. __________ "____" №__________ Мемлекеттік аудит (тексеру) жүргізуге тапсырма

      1.8. Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең: _________________

      1.9. Мемлекеттік аудит жүргізу мерзімі: ________- _________ аралығы

      1.10. Мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдары:_____________

      1.11. Үстеме тексеру жүргізілген объектілердің тізбесі:____________ (жүргізілген кезде көрсетіледі)

      1.12. Алдыңғы мемлекеттік аудиттің нәтижелері туралы қысқаша мәліметтер:________________________________________________________

      II. Негізгі бөлік

      2.1. Аудит бағдарламасын ашып жазу:

      Мемлекеттік аудит жүргізу кезінде қолданылатын көрсеткіштер:

      ______________________________________________

      (болған жағдайда)

      2.1.1. Аудит бағдарламасындағы _____ мәселенің атауы:_______________

      2.1.1.2. Аудит бағдарламасының мәселесін талдау, соның ішінде: ________________________________________________ ___________

      * аудиттелетін саланың, соның ішінде мемлекеттік басқарудың және (немесе) экономика саласының ағымдағы жай-күйін өңірлік және (немесе) елдік бөліністе талдау;

      * бюджет қаражатын және Ұлттық қор қаражатын, бюджеттік кредиттерді, нысаналы трансферттерді, қарыздарды игеру және шарттарды, келісімдерді, инвестициялық және концессиялық жобаларды және т.б. іске асыру кезінде заңнаманың сақталуын талдау;

      * квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қаржы-шаруашылық қызметін, мемлекет активтерінің басқарылу тиімділігін талдау және қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізуге бағалау жүргізу;

      * бюджетке түсетін түсімдердің болжануын, бюджет қаражатының және Ұлттық қор қаражатының, қарыздардың жоспарлануының және (немесе) пайдаланылу тиімділігінің негізділігін, олардың бюджеттік бағдарламалардың тікелей және түпкілікті нәтижелерге қол жеткізуге әсерін талдау;

      * Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің бағаланатын құжатының көрсеткіштері мен индикаторларына өзгерістер мен түзетулер енгізуді, оларға қол жеткізуді, төмендеуін және (немесе) кемуін талдау, сондай-ақ Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының және (немесе) аудит объектісінің жұмыс жоспарларының (стратегиялық жоспарлар әзірлемейтін мемлекеттік органдар үшін) бюджеттік бағдарламалардың жоспарланған нәтижелерімен өзара байланысын бағалау;

      - жүйелі кемшіліктерге, бюджет қаражатын және активтерді тиімсіз жоспарлауға және пайдалануға, нәтижелерге қол жеткізбеуге байланысты, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектісінің қызметіндегі өзге де проблемалық мәселелер бойынша бұзушылықтарға ықпал еткен себептер мен жағдайларды талдау:

      ________________________________________________________________________

      (топтастырылған біртектес бұзушылықтар, сондай-ақ осы талдауды жүргізуге

      мүмкіндік беретін бағдарламалық мәселелер ескеріле отырып жүргізіледі)

      - себептерді, соның ішінде жүйелі проблемаларға әкеп соқтырған нормативтік құқықтық базаны талдау:

      ________________________________________________________________________

      (заңнамада коллизиялар мен олқылықтар болған кезде жүргізіледі)

      - мемлекеттік аудит объектісінің жіберіп алған пайдасы мен экономикалық шығындарын бағалау (бюджетке қаражаттың толық түспеуі, бюджеттің атқарылмауы, бюджет қаражаты мен активтердің тиімсіз пайдаланылуы, бюджет қаражаты мен активтердің шығындалуы, мемлекеттік меншіктің шығындалуы, бюджет қаражаты мен активтердің артық шығыстары, бюджет кірісінің тікелей және ықтимал (бағалық) шығындары, бюджет және өзге де заңнаманың сақталмауы, өндіріс өтімділігі төмен және өндірілген өнімнің, тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің өзіндік құны жоғары, шығыстардың нәтижесіздігі және т.б. болған жағдайда):________________________).

      - сарапшылардың сарапшылық қорытындыларының қысқаша қорытындылары:

      __________________________________________________

      (олар тартылған жағдайда)

      2.1.1.3. Үстеме тексерудің қысқаша нәтижелері:______________________ (ол жүргізілген кезде)

      * 2.2. Мемлекеттік аудит объектісі қызметінің қойылған мақсаттарға, міндеттерге, функцияларға және өкілеттіктерге, мыналарға:

      - мемлекеттік органдарға;

      - квазимемлекеттік сектор субъектілеріне мемлекеттік аудит жүргізу мәнімен байланысты бағыттарға (аудит объектісінің ережесіне, жарғысына сәйкес) қол жеткізуге әсерін талдау және бағалау.

      III. Қорытынды бөлік

      3.1. Мемлекеттік аудит объектісі бойынша жалпы тұжырымдар:

      3.1.1 Заңнаманың, ішкі нормативтік актілердің және құжаттардың сақталуын және (немесе) бағдарламаның мақсатына, көрсеткіштеріне (өлшемшарттарына) сәйкес мемлекеттік аудит объектісі қызметінің тиімділігін бағалау:

      - көрсеткіштің атауы, ол бойынша тұжырым:___________________

      * 3.1.2. Аудиторлық іс-шараның негізгі нәтижелері:

      3.1.2.1. Аудит объектісінің (өңірлік және елдік бөліністе аудиттелетін саланың, соның ішінде мемлекеттік басқарудың және (немесе) экономика саласының, жалпы экономиканың) мезо/макро деңгейде әлеуметтік-экономикалық дамуға әсерін бағалау __________________________________________________

      3.1.2.2. Мемлекеттік аудит объектісінің жіберіп алған пайдасы мен экономикалық шығындарының анықталған фактілері

      ________________________________

      (болған жағдайда)

      ** 3.1.2.3. Негізгі аудит объектісі қызметінің тиімділігін (өңірлік және елдік бөліністе аудиттелетін саланың, соның ішінде мемлекеттік басқарудың және (немесе) экономика саласының, әлеуметтік-экономикалық дамудың) жетілдіру және арттыру үшін анықталған резервтер

      _______________________________________________________

      (осы талдауды жүргізуге мүмкіндік беретін бағдарламалық мәселелер ескеріле отырып жүргізіледі)

      3.2. Мемлекеттік аудит жүргізудегі кедергілер:_____________

      3.3. Мемлекеттік аудит барысында қабылданған шаралар:_____________

      * Мемлекеттік аудит бағдарламасында тиісті мәселе болған жағдайда ашып жазылады

      ** мемлекеттік аудиттің негізгі объектісінде ашып жазылады

      IV. Қосымшалар:

      1) мемлекеттік аудит объектісі басшысының міндеттерін атқару жөніндегі талап;

      2) мемлекеттік аудиторлар қол қойған және Қағидаларға 21-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалған аудиторлық іс-шараның нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің тізілімі (бұдан әрі - Тізілім);

      3) аудиторлық дәлелдемелер:

      - құжаттардың төлнұсқалары немесе белгіленген тәртіппен расталған көшірмелері, кестелер, сондай-ақ қажет болған жағдайда бұзушылық фактілерін көрсететін анықтамалар, фотосуреттер;

      - функционалдық және лауазымдық міндеттеріне сүйене отырып, жол берілген бұзушылықтарға қатысы бар адамдардың жазбаша түсініктемелері;

      - бақылау өлшемдері (тексеріп қараулар) актілері (олар жасалған жағдайда);

      - зерттеулердің (сынақтардың), сараптамалардың қорытындылары, хаттамалардың көшірмелері, аудиторлық іс-шараның нәтижелеріне байланысты басқа да құжаттар немесе олардың көшірмелері (олар жасалған жағдайда);

      - талдау материалдары және мемлекеттік аудит объектісінің қызметіндегі бұзушылықтар мен кемшіліктер фактісін растайтын материалдар;

      4 егер аудиторлық есептің мәтінінде көрсетілмесе, аудиторлық іріктеудің негіздемесі (қажет болған жағдайда мәнділік деңгейін айқындау);

      5) сарапшылардың сарапшылық қорытындылары (тартылған жағдайда);

      6) мемлекеттік қызметтерді алушылардың қанағаттануы тұрғысынан халық арасында сауалнама жүргізу нәтижелері (қажет болған жағдайда);

      7) ақы төлеу фактісін растайтын құжаттар (көшірмелері) (аудиторлық іс-шара барысында қаражат өтелген (қалпына келтірілген) жағдайда):

      төлем тапсырмалары (төлеуге арналған шоттар, түбіртектер, чектер және (немесе) басқалары);

      ведомостар, ордерлер, нарядтар;

      8) мемлекеттік аудит объектісінің басшысына (лауазымды адамына) Аудиторлық есептің тапсырылған күнін растайтын құжат (көшірмесі) (оны қабылдағаны туралы мемлекеттік аудит объектісінің мөртабаны болмаған жағдайда);

      9) сыртқы ақпарат көздерінің тізбесі:

      статистикалық деректер;

      мемлекеттік органның қызметін және (немесе) аудитпен қамтылатын кезеңдегі қызметін бағалау нәтижелері;

      ұқсас мемлекеттік және квазимемлекеттік құрылымдардың шетелдік жұмыс тәжірибесі;

      отандық салалық және шетелдік сарапшылардың, агенттіктердің зерттеулері;

      мемлекеттік басқарудың және (немесе) экономика саласының тиісті аясындағы мемлекеттік реттеу мәселелері бойынша халықаралық ұйымдар мен агенттіктердің есептері, рейтингтері, шолулары;

      халықаралық ұйымдар мен агенттіктердің сайттары;

      уәкілетті органдардың мемлекеттік аудит объектісінің қызметін тексерулерінің нәтижелері;

      жеке және заңды тұлғалардың өтініштері;

      БАҚ және тағы басқалары.

      Мемлекеттік органдардың немесе квазимемлекеттік сектор органдарының ресми ақпараттық жүйелерінен алынған құжаттарда штрих код немесе өзге де тану белгілері болған жағдайда олар куәландырылмайды. Аудиторлық есепке қоса берілетін құжаттардың көшірмелері белгіленген тәртіппен уәкілетті лауазымды адамдардың қолтаңбаларымен, мемлекеттік аудит объектісінің мөрімен немесе мөртабанымен (болған жағдайда) куәландырылады. Аудиторлық есепте қосымшаларының реттік нөмірі көрсетіле отырып, оларға сілтеме, әрбір қосымша бойынша бөлек парақтар саны көрсетіледі. Көлемді құжаттар (5 немесе одан көп беттен тұратын бір құжат) тігілген күйінде соңғы артқы парағына мөр мен қолтаңба қою арқылы куәландырылуы мүмкін.

      Есеп комитетінің қызметкері(-лері): ______________________________

      (лауазымы, қолы, ТАӘ (болған жағдайда)

      Мемлекеттік органдардан тартылған мамандар, мемлекеттік емес аудиторлық ұйымдардың жұмыскерлері, сарапшылар: ______________

      (лауазымы)

      _____________________________________________________________

      (қолы, ТАӘ (болған жағдайда)

      Аудиторлық есеп _____________ данада жасалды.

      (саны)

      Ескертпе:

      Аудиторлық есептің жоғары бөлігінде оның жасалған орны (қаланың, басқа да елді мекеннің (ауыл, кент және тағы басқаларының) атауы), Аудиторлық есептің жасалған күні, Аудиторлық есеп данасының нөмірі көрсетіледі (№ 1 дана – Есеп комитеті үшін, № 2 дана – мемлекеттік аудит объектісі үшін жасалады. Бірлескен тексеру кезінде № 1 дана – Есеп комитеті үшін, № 2 дана – бірлескен тексеруге қатысушы мемлекеттік орган үшін, № 3 дана – мемлекеттік аудит объектісі үшін жасалады).

      Аудиторлық есепте мынадай деректер көрсетіледі:

      Аудиторлық есептің кіріспе бөлігінің 1-бөлімінде мыналар қысқаша сипатталады:

      1.1. Мемлекеттік аудит объектісінің атауы - мемлекеттік аудит объектісінің толық атауы, мемлекеттік тіркеу туралы деректері, банктік және салықтық деректемелері, БСН (ЖСН) көрсетіледі.

      1.2. Аудиторлық іс-шараның атауы – тиісті жылға арналған Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесіне сәйкес аудиторлық іс-шараның толық атауы көрсетіледі.

      1.3. Мемлекеттік аудит объектісінде жүргізілетін мемлекеттік аудиттің мақсаты - Аудит бағдарламасының мәселелеріне сүйене отырып, осы объектіде жүргізілетін мемлекеттік аудиттің мақсаты көрсетіледі.

      1.4. Аудиттің мәні – жүргізілетін мемлекеттік аудиттің, бюджеттік бағдарламалардың және (немесе) активтердің мәні көрсетіледі.

      1.5. Аудиттің типі, тексерудің түрі - осы мемлекеттік аудит объектісінде жүргізілетін аудиттің тиісті типі және түрі көрсетіледі: үстеме, бірлескен немесе қатар.

      1.6. Мемлекеттік аудит тобының құрамы (мемлекеттік аудиторлардың сертификаттарының нөмірлері көрсетіле отырып) – мемлекеттік аудитті жүргізетін Есеп комитеті жұмыскерінің, мемлекеттік органдардың мамандарының, мемлекеттік емес аудиторлық ұйымдардың жұмыскерлерінің және мемлекеттік аудитті жүргізуге тартылған сарапшылардың аты-жөні, тегі, лауазымы, мемлекеттік аудитор сертификаты болған жағдайда, оның нөмірі көрсетіледі.

      1.7. Мемлекеттік аудит жүргізуге тапсырма (Тексеру тағайындау туралы акт) – Тапсырманың күні және нөмірі, Тапсырмаға қол қойған лауазымды адамның аты-жөні, тегі, лауазымы көрсетіледі.

      1.8. Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең - мемлекеттік аудит объектісі қызметінің іс жүзінде тексерілген кезеңі көрсетіледі (қажет болған жағдайда бюджеттік бағдарламалар немесе мәселелерді көрсете отырып, ("қажет болған жағдайда басқа да кезеңдер" сөздерін көрсетпей) жылдары, айлары және Аудит бағдарламасына сәйкес келеді).

      1.9. Мемлекеттік аудит жүргізу мерзімі - осы мемлекеттік аудит объектісінде мемлекеттік аудитті жүргізудің басталған және аяқталған күні көрсетіледі (Аудит бағдарламасына сәйкес келеді).

      1.10. Мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдары - мемлекеттік аудит объектісінің келісімімен мемлекеттік аудит жүзеге асырылған лауазымды адамдарының аты-жөні, тегі, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектісінің мемлекеттік аудитпен қамтылған кезеңде жұмыс істеген және құжаттарға қол қою құқығы болған лауазымды адамдарының аты-жөні, тегі көрсетіледі.

      1.11. Үстеме тексеру жүргізілетін объектілердің тізбесі – үстеме тексеру жүргізілетін мемлекеттік аудит объектісінің (лерінің) толық атауы көрсетіледі.

      1.12. Алдыңғы мемлекеттік аудиттің нәтижелері туралы мәліметтер – басқа мемлекеттік қаржылық бақылау органдары мен құқық қорғау органдарының бұрын қамтыған тексеру мәні Есеп комитеті жүргізген мемлекеттік аудиттің мәселелерімен сәйкес келетін мәселелер бойынша қысқаша мәліметтер, мемлекеттік аудит объектісінің анықталған бұзушылықтарды жою жөнінде қабылдаған шаралары көрсетіледі. Есеп комитетінің бақылауда тұрған Аудиторлық қорытындылары (Нұсқамалары) бойынша орындалу мерзімі өткен тапсырмалық тармақтар бойынша шаралар көрсетіледі. Егер мұндайлар болмаса олардың болмауын көрсету қажет.

      Аудиторлық есептің негізгі бөлігінің 2-бөлімінде мынадай деректер көрсетіледі:

      2.1. Мемлекеттік аудитті жүргізу кезінде қолданылатын көрсеткіштер (өлшемшарттар) – аудиторлық есепте көрсеткіштің атауы және Аудит бағдарламасына сәйкес оны қолдану бойынша түсіндірме келтіріледі.

      2.1.1.2 Жүргізілген мемлекеттік аудиттің нәтижелері туралы мемлекеттік аудит мақсатына қол жеткізілгенін растауға жеткілікті мәліметтер көрсетіледі. Одан әрі Аудит бағдарламасының мәселелеріне жауаптар тіркеледі, бұл ретте Аудит бағдарламасының әрбір мәселесінің атауы көрсетіледі. Аудит мәселелеріне жауаптар толық, нақты, объективті және кесімді жазылады. Бағдарламаның мәселесін ашып көрсету Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарымен байланысын бағалай отырып, тікелей және түпкілікті нәтижелерге қол жеткізуге арналған бюджет қаражатының, мемлекет активтерінің негізділігін және пайдаланылуын талдауды ескере отырып, жүзеге асырылады.

      Аудиторлық есепте жүргізілген үстеме тексерудің (тек бұзушылықтардың тармақтарын үстеме тексерудің аудиторлық есебіне сәйкес нөмірлей отырып, олар негізгі объектінің бұзушылықтар тізіліміне қосылмайды), бақылау өлшемінің (тексеріп қарау) қысқаша нәтижелері көрсетіледі, сондай-ақ бұзушылық фактілері, соның ішінде мемлекеттік аудит объектісі болып табылмайтын басқа да мемлекеттік органдардың бөлінетін бюджеттік бағдарлама қаражатын пайдалану кезінде жасаған себептері мен салдарын көрсете отырып, кемшіліктер мен жүйелі проблемалар жазылады. Бұзушылықтар бойынша ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме көрсетіледі және тиісті бұзушылыққа дәлел болатын құжаттар көрсетіледі. Бұзушылыққа, кемшілікке және жүйелі проблемаға әкеп соққан себеп-салдарлық байланыстар талданады.

      Аудит бағдарламасының мәселесі бойынша бұзушылықтар, кемшіліктер және жүйелі проблемалар анықталмаса, қысқаша ақпарат келтіріледі және мынадай жазба жасалады "Бағдарламаның (атауы) мәселесі тексерілді. Бұзушылықтар, кемшіліктер және жүйелі проблемалар анықталған жоқ.". Аудиторлық есепке тексеру жүргізілген құжаттардың деректемелері көрсетіле отырып, олардың тізбесі қоса беріледі.

      Аудит бағдарламасының мәселелерін қарау шеңберінде мемлекеттік аудиторлар қажет болған кезде аудит объектісінің жіберіп алған пайдаларына және шығындарына бағалау жүргізеді, сарапшылар тартқан жағдайда, олардың қорытындыларының қысқаша нәтижелерін сипаттайды.

      Аудиторлық есептің Қорытынды бөлігінің 3-бөлімінде мынадай мәліметтер көрсетіледі.

      3.1. Аудит объектісінде жүргізілген мемлекеттік аудиттің қорытындылары бойынша жалпы тұжырымдарда объект қызметінің, мемлекеттік аудиттің көрсеткіштеріне (өлшемшарттарына) сәйкес Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын іске асыру тиімділігіне баға беріледі. Мемлекеттік аудиттің көрсеткіштерін (өлшемшарттарын) сипаттау кезінде аудит объектісіне баға беруге сәйкес олардың толық атаулары көрсетіледі. Аудиторлық есепте аудит объектісінің ағымдағы жағдайына, сондай-ақ оның қызметінің мемлекеттік басқару саласын және (немесе) экономика саласын дамытуға беретін әсеріне талдау жасалады және баға беріледі, сондай-ақ негізгі объектіде тиімділікті арттыру және аудиттің негізгі объектісінің қызметін жетілдіру үшін анықталған резервтер көрсетіледі.

      3.2. Есеп комитетінің қызметкерлері мемлекеттік аудит жүргізгенде мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдарының кедергі келтіруі фактілері туралы мәліметтер көрсетіледі. Есеп комитетінің қызметкері әкімшілік құқық бұзушылықтың жасалғаны туралы хаттама жасаған жағдайда, оның нөмірі және күні көрсетіледі (хаттама мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдары мемлекеттік аудит объектісіне жіберуден бас тартқан кезде, мемлекеттік аудит жүргізу үшін қажетті құжаттарды ұсынбаған немесе анық емес, объективті емес және (немесе) толық емес ақпаратты, материалдарды және өзге де мәліметтерді ұсынған кезде толтырылады).

      3.3. Мемлекеттік аудит жүргізу барысында анықталған құқық бұзушылықтарды жою бойынша мемлекеттік аудит объектісі қабылдаған шаралар туралы мәліметтер көрсетіледі (салықтарды, айыппұлдарды, өсімпұлдарды қосымша есептеу, негізсіз пайдаланылған қаражатты бюджетке өтеу, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік бойынша қаражатты қалпына келтіру, тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер бойынша өнім берушілердің шарттық міндеттемелерін орындауы, мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдарына қатысты қабылданған тәртіптік жазалау шаралары және басқалар). Шаралар қабылданбаған жағдайда олардың болмауын көрсету қажет.

      Аудиторлық есепке қосымшаларда Қағидалардың 185-тармағында көзделген аудиторлық дәлелдемелер тіркеледі. Жүргізілетін мемлекеттік аудиттің мақсатына байланысты мемлекеттік аудитті жүзеге асыратын қызметкерлер Аудиторлық есепке қосымшалар ретінде ресімделетін мынадай кестелерді толтырады:

      1) 1-кесте. Әкімшілердің мемлекеттік аудитпен қамтылған бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) орындауы туралы ақпарат;

      2) 2-кесте. Құрылыс жұмыстарының орындалған (қабылданған) көлемі және құрылыс объектілерін пайдалануға берудің уақтылылығы туралы ақпарат;

      3) 3-кесте. ____ жылы объектілерді салу және реконструкциялау құнының қымбаттағаны туралы мәліметтер (қымбаттаған жағдайда);

      4) 4-кесте. Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне жарғылық капиталын толықтыруға бөлінген бюджет қаражатының пайдаланылуы туралы мәліметтер.

      Мемлекеттік аудитті жүзеге асырып жатқан қызметкерлер Аудиторлық есепке қосымша болып табылатын өзге де қажетті кестелер жасауы мүмкін. Аудиторлық есепте көрсетілген қосымшаларға сілтеме жасау міндетті.

      4. Мемлекеттік аудитті жүргізген Есеп комитеті қызметкерлерінің (мемлекеттік аудит жүргізуге тартылған мемлекеттік органдар мамандарының, мемлекеттік емес аудиторлық ұйымдар қызметкерлерінің, сарапшылардың) қолдары.

      Аудиторлық есептің соңғы бетінде адресатты және бланк нөмірін көрсете отырып, Аудиторлық есептің екі данада (Аудиторлық есептің № 1 данасы – Есеп комитетіне, Аудиторлық есеп бланкісінің №__; № 2 дана – мемлекеттік аудит объектісіне, бланк № __) жасалғаны туралы жазба жасалады.

      Мемлекеттік аудитті жүргізген мемлекеттік аудиторлар екінші парағынан бастап, Аудиторлық есептің барлық беттеріне қол қояды. Мемлекеттік аудит объектісінде бірыңғай топ бірлескен тексеру жүргізген кезде Аудиторлық есеп Есеп комитетінің бланкісінде үш данада ресімделеді, оның бірінші данасы – Есеп комитетіне, екінші данасы – бірлескен тексеруге қатысушы мемлекеттік органға, үшінші данасы – мемлекеттік аудит объектісіне беріледі.

  20___ жылғы "____" _________
Аудиторлық есепке №__
қосымша

1-кесте. Мемлекеттік аудитпен қамтылған бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) орындалуы туралы ақпарат

  (мың теңге)

Р/с

Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың), ерекшеліктердің атауы

Бюджет жобасына бюджеттік өтінім бойынша қаражат қажеттілігі

Жыл басына қаржыландыру жоспарының бекітілген сомасы

Бекітілген соманың бюджеттік өтінімнің қажеттілігінен ауытқуы (+;-)

Жыл соңына қаржыландыру жоспарының түзетілген (нақтыланған) сомасы

Жыл қорытындысы бойынша төленген міндеттемелер (кассалық шығыстар)

Түзетілген (нақтыланған) сома мен төленген міндеттемелер арасындағы ауытқу, қаражаттың игерілмеу себептері көрсетіледі

Жыл қорытындысы бойынша іс жүзіндегі шығыстар

Төленген міндеттемелердің (кассалық шығыстардың) жыл қорытындысы бойынша іс жүзінде жүргізілген шығыстардан ауытқу себептері

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Бюджеттік бағдарлама

кіші бағдарлама


ерекшеліктер


Барлығы  20___ жылғы "____" _________
Аудиторлық есепке №__
қосымша

2-кесте. Құрылыс жұмыстарының көлемін орындау және құрылыс объектілерін пайдалануға берудің уақтылылығы туралы ақпарат

Р/с

Бюджеттік бағдарламаның/ объектінің атауы

Мемлекеттік сараптаманың қорытындысы бойынша құрылыстың сметалық құны
(мың теңге)

Іске асыру кезеңі

Құрылыстың шарттық құны
(мың теңге)

Құрылыстың бас кезінен бастап, орындалған (қабылданған) жұмыстар көлемі
(мың теңге)

Шартқа сәйкес объектіні пайдалануға берудің жоспарланған мерзімі

Объектіні пайдалануға берудің іс жүзіндегі мерзімі

Объектілердің пайдалануға уақтылы берілмеу себептері

құрылыстың нормативтік ұзақтығы

шарт бойынша

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.


2.  20___ жылғы "____" _________
Аудиторлық есепке №__
қосымша

3-кесте. ___ жылы объектілерді салу және реконструкциялау құнының қымбаттағаны туралы мәліметтер

Р/с №

Бюджеттік бағдарламаның атауы

Объектінің атауы, қымбаттауды мақұлдаған бюджет комиссиясы шешімдерінің нөмірлері және күні

Мемлекеттік сараптаманың қорытындысы бойынша объектінің бастапқы құны
(мың теңге)

Түзетуден кейінгі құрылыс құны
(мың теңге)

Қымбаттау
(мың теңге)

Себебі

1

2

3

4

5

6

7

1.2.

  20___ жылғы "____" _________
Аудиторлық есепке №__
қосымша

4-кесте. Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне жарғылық капиталын толықтыруға бөлінген бюджет қаражатының пайдаланылуы туралы мәліметтер

Р/с

Бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесі

Бюджет қаражаты қандай мақсатқа бөлінді

Жарғылық капиталдың көзделген қаражатының жоспарлы мақсаты

Жарғылық капиталдың бөлінген қаражатының іс жүзінде пайдаланылуы

Жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларға қол жеткізу нәтижелері

іс-шаралар

сомасы (мың теңге)

іс-шаралар

сомасы (мың теңге)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.
...
 
  Республикалық бюджеттің
атқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің
2018 жылғы 14 маусымдағы
№ 13-НҚ нормативтік
қаулысына
15-қосымша
  Есеп комитетінің сыртқы
мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
21-қосымша
  нысан

Аудиторлық іс-шараның нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің ТІЗІЛІМІ

      (Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің ЖИЫНТЫҚ ТІЗІЛІМІ)

      1) қаражат бюджетке түскен кезде (мың теңге)

Р/с №

Жыл

Мем. аудит объектісінің атауы

Мем. аудит объектісінің БСН-і

Өңірдің коды

ББС бойынша бюджетке түсетін түсімдер коды

Бюджетке түсетін түсімдер бойынша анықталған қаржылық бұзушылықтардың жалпы сомасы (10-баған+13-баған+16-баған+ 19-баған+22 баған)

соның ішінде

Бюджетке түсетін қаражаттың уақтылы, толық есепке жатқызылмауы

Барлығы

оның ішінде

барлығы

оның ішінде

түсуге жататыны

мем. аудит барысында түскені

түсуге жататыны

мем. аудит барысында түскені

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.
Жиыны
(соның ішінде мем. аудитке қатысқан адамдар бөлінісінде):

1

ТАӘ (болған жағдайда)

2

ТАӘ (болған жағдайда)

Жиыны

      кестенің жалғасы

соның ішінде

Артық (қате) төленген түсімдер сомаларын бюджеттен қайтаруды және (немесе) есепке жатқызуды ҚР заңнамасын бұза отырып жүзеге асыру

Мемлекеттік кірістер органдарының салық түсімдерінің, әкімшілік айыппұлдардың, кедендік және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің толықтығы мен уақтылылығын қамтамасыз етпеуі

Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, сондай-ақ салықтық емес түсімдердің, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдердің, трансферттердің, бюджеттік кредиттерді өтеуден, мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен сомалардың, қарыздардың бюджетке түсуін бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті органдардың толық өндіріп алмауы және уақтылы аудармауы

барлығы

оның ішінде

барлығы

оның ішінде

барлығы

оның ішінде

түсуге жататыны

мем. аудит барысында түскені

түсуге жататыны

мем. аудит барысында түскені

түсуге жататыны

мем. аудит барысында түскені      кестенің жалғасы

соның ішінде

Рәсімдік бұзушылықтар, өлшем бірлігі

Бюджеттің тікелей шығындары (болған жағдайда)

Бұзушылық фактісін сипаттау, НҚА-ның бұзылған ережелеріне сілтеме жасау

Бұзушылықтар сыныптауышының тармағы (болған жағдайда)

Бюджетке қаражаттың түсуі кезіндегі заңнаманың өзге де қаржылық бұзушылықтары

барлығы

оның ішінде

түсуге жататыны

мем. аудит барысында түскені

22

23

24

25

26

27

28

      2) бюджет қаражаты мен активтерді пайдалану кезінде (мың теңге)

Р/с

Жыл

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің, мемлекеттік (үкіметтік) бағдарламаны әзірлеушінің/ бірлесіп орындаушының атауы

Мем. аудит объектісінің атауы

Мем.аудит объектісінің БСН-і

Өңірдің коды

Бюджеттік бағдарлама коды

Бюджеттік бағдарламаның атауы

Мем. аудитпен қамтылған қаражат көлемі

Барлығы

оның ішінде:

Бюджет қаражаты

соның ішінде трансферттерді пайдалану кезінде

активтер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Жиыны (соның ішінде мем. аудитке қатысқан адамдар бөлінісінде):

1

ТАӘ (болған жағдайда)

2

ТАӘ (болған жағдайда)

Жиыны

      кестенің жалғасы

Анықталған қаржылық бұзушылықтардың жалпы сомасы (23-баған+28-баған+33-баған)

барлығы

Соның ішінде трансферттерді пайдалану кезінде

соның ішінде қалпына келтіруге (өтелуге) жататыны (24-баған+26-баған+29-баған+31-баған+34-баған)

барлығы

оның ішінде:

соның ішінде трансферттер

оның ішінде мем. аудит барысында қалпына келтірілгені (өтелгені)

қалпына келтіруге жататыны

өтелуге жататыны

мем.аудит барысында қалпына келтірілгені

мем.аудит барысында өтелгені

Соның ішінде трансферттер

14

15

16

17

18

19

20

21

22

      кестенің жалғасы

Соның ішінде

Бюджет қаражатын пайдалану кезіндегі бюджет заңнамасының және өзге де заңнаманың бұзушылықтары

барлығы

оның ішінде:

қалпына келтіруге жататыны

соның ішінде мем.аудитбарысында қалпына келтірілгені

өтелуге жататыны

Соның ішінде мем.аудит барысында өтелгені

23

24

25

26

27

      кестенің жалғасы

Соның ішінде

Анықталған рәсімдік бұзушылықтардың барлығы, бірлік, саны

Бұзушылық фактісін сипаттау, нормативтық құқықтық актінің бұзылған ережелеріне сілтеме жасау

Бұзушылықтар сыныптауышының тармағы (болған жағдайда)

Активтерді пайдалану кезіндегі бюджет және өзге де заңнама бұзушылықтары

Бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық есептілікті жасау кезіндегі заңнама бұзушылықтары


барлығы

соның ішінде:

барлығы

оның ішінде:

қалпына келтіруге жататыны

соның ішінде мем. аудит барысында қалпына келтірілгені

өтелуге жататыны

соның ішінде мем. аудит барысында өтелгені

қалпына келтіруге жататыны

соның ішінде мем. аудит барысында қалпына келтірілгені


28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38      кестенің жалғасы

      3) мемлекеттік аудит объектісінің міндеттері мен функцияларын іске асыруға байланысты кемшіліктер мен олқылықтар

Р/с №

Жыл

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің, мемлекеттік (үкіметтік) бағдарламаны әзірлеушінің/ бірлесіп орындаушының атауы

Мем. аудит объектісінің атауы

Мем. аудит объектісінің бизнес-сәйкес-тендiру нөмiрі (БСН-і)

Өңірдің коды

Бюджеттік бағдарлама коды

Бюджеттік бағдарлама атауы

Тиімсіз жоспарланған бюджет қаражатының (активтердің) сомасы (мың теңге)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.


Жиыны (соның ішінде мем. аудитке қатысқан адамдар бөлінісінде):

ТАӘ (болған жағдайда)

ТАӘ (болған жағдайда)
Жиыны
      кестенің жалғасы

Тиімсіз пайдаланылған бюджет қаражатының (активтердің) сомасы (мың теңге)

Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын іске асыру үшін қабылданған, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің актілері бұзушылықтарының сомасы (мың теңге)

Жүйелі проблемалар мен кемшіліктер (бірлік саны)

Тиісті нормативтік және құқықтық актілерге сілтеме жасай отырып, өзге де салалық заңнамадағы кемшілік, бұзушылық фактісін, жүйелі проблемаларды сипаттау

11

12

13

14

      Есеп комитетінің мемлекеттік аудит жүргізген қызметкерлері _________________________ (қолы, ТАӘ (болған жағдайда))

      *Келісілді: Есеп комитетінің аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі _________________________ (қолы, ТАӘ (болған жағдайда))

      *Мемлекеттік аудитті жүргізген аудит тобының жетекшісі мен қатысушылары Есеп комитетінің аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесімен

      келісілетін Аудиторлық қорытындыға қоса берілетін Анықталған бұзушылықтардың жиынтық тізіліміне қол қояды.

      Ескертпе:

      Анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің тізілімі әрбір мемлекеттік аудит объектісінде толтырылып, Аудиторлық есепке қоса беріледі.

      Анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің жиынтық тізілімі мемлекеттік аудит объектілерінің қарсылықтары қаралғаннан кейін сапаны ақылаудың қорытындысы ескеріле отырып, Аудиторлық қорытындыға қоса беріледі.

      Анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің тізілімі (Жиынтық тізілімі) Есеп комитетінің ____ "__" ____ № __ нормативтік қаулысымен бекітілген Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілерінде анықталатын бұзушылықтар сыныптауышына (бұдан әрі – Сыныптауыш) сәйкес жасалады.

      1-бөлім. Қаражат бюджетке түскен кезде:

      "Р/с №" деген 1-бағанда – мемлекеттік аудит объектілерінің реттік нөмірлері (1, 2, 3 және т.б.) көрсетіледі;

      "Жыл" деген 2-бағанда – есепті кезеңдер көрсетіле отырып, мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең көрсетіледі;

      "Мемлекеттік аудит объектісінің атауы" деген 3-бағанда – мемлекеттік кірістер органдары, квазимемлекеттік сектор субъектілері, сондай-ақ алықтық емес төлемдер бойынша уәкілетті органдар көрсетіледі;

      "Мемлекеттік аудит объектісінің БСН-і" деген 4-бағанда – мемлекеттік аудит объектісінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі (болған жағдайда) көрсетіледі;

      "Өңірдің коды" деген 5-бағанда мемлекеттік аудит объектісі тіркелген аумақтың коды көрсетіледі;

      "ББС бойынша бюджетке түсетін түсімдер коды" деген 6-бағанда – Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасына (бұдан әрі – ББС) сәйкес бюджет түсімдерінің коды көрсетіледі;

      "Бюджетке түсетін түсімдер бойынша анықталған қаржылық бұзушылықтардың жалпы сомасы" деген 7-бағанда – түсімдер бойынша анықталған қаржылық бұзушылықтардың жалпы сомасы, оның ішінде 8-бағанда – бюджетке түсуге жататын бұзушылық сомасы, 9-бағанда – мемлекеттік аудит барысында түскен бұзушылық сомасы көрсетіледі;

      "Бюджетке түсетін қаражаттың уақтылы, толық есепке жатқызылмауы" деген 10-бағанда – қазынашылық органдарының уақтылы және толық есепке жатқызбаған бюджетке түсетін түсімдердің жалпы сомасы, оның ішінде 11-бағанда – бюджетке түсуге жататын, уақтылы, толық есепке жатқызылмаған қаражат сомасы, 12-бағанда – бюджетке түскен қаражаттың уақтылы, толық есепке жатқызылмауына жүргізілген мемлекеттік аудит барысында түскен сома көрсетіледі;

      "Артық (қате) төленген түсімдер сомаларын бюджеттен қайтаруды және (немесе) есепке жатқызуды Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып жүзеге асыру" деген 13-бағанда – бюджеттен қайтарылуы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып жүзеге асырылған бюджетке түскен түсімдердің сомасы, оның ішінде 14-бағанда – Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып артық (қате) төленген түсімдер сомаларын бюджеттен қайтарудың және (немесе) есепке жатқызудың түсуге жататын сомасы, 15-бағанда – Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып артық (қате) төленген түсімдер сомаларын бюджетке қайтаруға және (немесе) есепке жатқызуға мемлекеттік аудит жүргізу барысында түскен сомасы көрсетіледі;

      "Мемлекеттік кірістер органдарының салық түсімдерінің, әкімшілік айыппұлдардың, кедендік және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің толықтығы мен уақтылылығын қамтамасыз етпеуі" деген 16-бағанда – салықтық және кедендік әкімшілендіру шараларының қамтамасыз тілмеуіне байланысты, бюджетке түспеген салықтардың, әкімшілік айыппұлдардың, кедендік және басқа да міндетті төлемдердің сомалары, оның ішінде 17-бағанда – мемлекеттік кірістер органдары толықтығы мен уақтылылығын қамтамасыз етпеген салық түсімдерінің, әкімшілік айыппұлдардың, кедендік және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің бюджетке түсуге жататын сомасы, 18-бағанда – мемлекеттік кірістер органдары толықтығы мен уақтылылығын қамтамасыз етпеген салық түсімдеріне, әкімшілік айыппұлдарға, кедендік және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерге мемлекеттік аудит жүргізу барысында бюджетке түскен сомасы көрсетіледі;

      "Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, сондай-ақ салықтық емес түсімдердің, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдердің, трансферттердің, бюджеттік кредиттерді өтеуден, мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен сомалардың, қарыздардың бюджетке түсуін бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті органдардың толық өндіріп алмауы және уақтылы аудармауы" деген 19-бағанда – уәкілетті органдардың толық өндіріп алмауы және уақтылы аудармауы салдарынан бюджетке түспеген (бюджетке уақтылы түспеген) салықтық емес түсімдердің, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдердің, трансферттердің, бюджеттік кредиттерді өтеуден, мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен сомалар, қарыздардың сомалары, оның ішінде 20-бағанда – уәкілетті органдардың толық өндіріп алмауы және уақтылы аудармауы салдарынан, бюджетке түспеген (бюджетке уақтылы түспеген) салықтық емес түсімдердің, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдердің, трансферттердің, бюджеттік кредиттерді өтеуден, мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдердің, қарыздардың бюджетке түсуге жататын сомалары, 21-бағанда – уәкілетті органдардың толық өндіріп алмауы және уақтылы аудармауы салдарынан, бюджетке түспеген (бюджетке уақтылы түспеген) салықтық емес түсімдерге, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдерге, трансферттерге, бюджеттік кредиттерді өтеуден, мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдерге, қарыздарға мемлекеттік аудит жүргізу барысында түскен сомалары көрсетіледі;

      "Бюджетке қаражаттың түсуі кезіндегі заңнаманың өзге де қаржылық бұзушылықтары" деген 22-бағанда – барлық өзге бұзушылықтар, оның ішінде 23-бағанда түсуге жататын сома, 24-бағанда – мемлекеттік аудит барысында түскен сома көрсетіледі;

      "Рәсімдік бұзушылықтар" деген 25-бағанда – жүргізілген мемлекеттік аудит барысында анықталған рәсімдік бұзушылықтардың саны көрсетіледі;

      "Бюджеттің тікелей (жанама) шығындары" деген 26-бағанда – салық және кедендік әкімшілендірудің белгіленген тәртібін сақтаған жағдайда есепке жатқызылуы мүмкін бюджетке толық түспеген сомалар көрсетіледі.

      "Бұзушылық фактісін сипаттау, нормативтік құқықтық актілердің бұзылған ережелеріне сілтеме жасау" деген 27-бағанда құқықтың бұзылған нормаларының тармақтарына сілтеме жасай отырып, бұзушылық фактісі қысқаша түрде сипатталады. Жүргізілген мемлекеттік аудит барысында анықталған қаржылық бұзушылықтар сомасы түскен жағдайда, мемлекеттік аудит материалдарына қоса берілетін растайтын құжаттарға сілтеме жасай отырып, қабылданған шаралар көрсетіледі.

      "Бұзушылықтар сыныптауышының тармағы (болған жағдайда)" деген 28-бағанда Сыныптауыштың тармағы көрсетіледі;

      "Жиыны" деген жолда – мемлекеттік аудит объектілерінің бөлінісінде тізілім (жиынтық тізілім) деректері көрсетіледі (1-жол+ 2-жол+3-жол...).

      2-бөлім. Бюджет қаражаты мен активтерді пайдалану кезінде:

      "Р/с №" деген 1-бағанда – мемлекеттік аудит объектілерінің реттік нөмірлері (1, 2, 3 және тағы басқалар) көрсетіледі;

      "Жыл" деген 2-бағанда – есепті кезеңдер көрсетіле отырып, мемлекеттік аудитпен қамту кезеңі көрсетіледі;

      "Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды" деген 3-бағанда – ББС-ға сәйкес бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды көрсетіледі;

      "Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің, мемлекеттік (үкіметтік) бағдарламаны әзірлеушінің/бірлесіп орындаушының атауы" деген 4-бағанда – джеттік бағдарламаларды, мемлекеттік (үкіметтік) бағдарламаны жоспарлауға, негіздеуге және іске асыруға жауапты мемлекеттік орган, әзірлеуші/бірлесіп орындаушы көрсетіледі;

      "Мемлекеттік аудит объектісінің атауы" деген 5-бағанда – Аудит жоспарында, Аудит бағдарламасында және Аудиторлық тапсырмада көзделген мемлекеттік аудит объектісінің толық атауы көрсетіледі;

      "Мемлекеттік аудит объектісінің БСН-і" деген 6-бағанда – мемлекеттік аудит объектісінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі (болған жағдайда) көрсетіледі;

      "Өңірдің коды" деген 7-бағанда - мемлекеттік аудит объектісі тіркелген аумақтың коды көрсетіледі;

      "Бюджеттік бағдарламаның коды" деген 8-бағанда – ББС-ға сәйкес бюджеттік бағдарламаның коды көрсетіледі; бұл ретте, республикалық бюджеттен жергілікті бюджетке бөлінген трансферттер, кредиттер мен басқа да қаражат қамтылған жағдайда, жергілікті бюджеттік бағдарламаның коды көрсетіледі. Мұндай жағдайда республикалық бюджеттік бағдарламаның коды ақпарат түрінде 47-бағанда көрсетіледі;

      "Бюджеттік бағдарламаның атауы" деген 9-бағанда – ББС-ға сәйкес бюджеттік бағдарламаның атауы көрсетіледі. Бұл ретте, республикалық бюджеттен жергілікті бюджетке бөлінген трансферттер, кредиттер мен басқа да қаражат қамтылған жағдайда, жергілікті бюджеттік бағдарламаның коды көрсетіледі. Мұндай жағдайда республикалық бюджеттік бағдарламаның атауы ақпарат түрінде 47-бағанда көрсетіледі;

      "Мемлекеттік аудитпен қамтылған қаражат көлемі, барлығы" деген 10-бағанда – мемлекеттік аудитпен қамтылатын қаражат көлемі, бұл ретте мемлекеттік аудитпен қамтылған есепті кезеңде енгізілген түзетулер мен нақтылауларды ескере отырып, бюджеттік бағдарламалар бойынша, оның ішінде 11-бағанда – бюджет қаражатының қамтылған көлемі, 12-бағанда – мемлекеттік аудитпен қамтылған трансферттердің сомасы, 13-бағанда – мемлекет пен квазимемлекеттік сектор активтерінің қамтылған сомасы көрсетіледі;

      "Анықталған қаржылық бұзушылықтардың жалпы сомасы, барлығы (23-бағ.+28-бағ.+33-бағ.)" деген 14-бағанда – бюджет қаражатын пайдалану кезінде анықталған бюджет заңнамасы және өзге де заңнама бұзушылықтарының жалпы сомасы (23-бағ.), активтерді пайдалану кезіндегі бюджет және өзге де заңнама бұзушылықтары (28-бағ.), бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық есептілікті жасау кезіндегі заңнама бұзушылықтары (33-бағ.), оның ішінде 15-бағанда – трансферттерді пайдалану кезінде анықталған бұзушылықтардың сомасы көрсетіледі;

      "соның ішінде қалпына келтіруге (өтелуге) жататыны" деген 16-бағанда (24-бағ.+26-бағ.+29-бағ.+31-бағ.+34-бағ.) – бюджет қаражатын пайдалану кезінде бюджет заңнамасының және өзге де заңнаманың сақталуына мемлекеттік аудит жүргізу қорытындысы бойынша қалпына келтіруге және өтелуге жататын сома (24-бағ. және 26-бағ.), активтерді пайдалану кезіндегі бюджет және өзге де заңнама бұзушылықтары (29-бағ. және 31-бағ.), бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық есептілікті жасау кезіндегі заңнама бұзушылықтары (34-бағ.) көрсетіледі, оның ішінде 19-бағанда – трансферттерді пайдалану кезінде анықталып, қалпына келтіруге (өтелуге) жататын бұзушылықтардың сомасы көрсетіледі;

      "Оның ішінде қалпына келтіруге жататыны" деген 17-бағанда (24-бағ.+29-бағ.+34-бағ.)" – бюджет қаражатын пайдалану кезінде бюджет заңнамасының және өзге де заңнаманың сақталуына мемлекеттік аудит жүргізу қорытындысы бойынша қалпына келтіруге жататын сома (24-бағ.), активтерді пайдалану кезіндегі бюджет және өзге де заңнама бұзушылықтары (29-бағ.), бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық есептілікті жасау кезіндегі заңнама бұзушылықтары (34-бағ.) көрсетіледі;

      "Оның ішінде өтелуге жататыны" деген 18-бағанда (26-бағ.+31-бағ.)" – бюджет қаражатын пайдалану кезінде бюджет заңнамасының және өзге де заңнаманың сақталуына мемлекеттік аудит жүргізу қорытындысы бойынша өтелуге жататын сома (26-бағ.), активтерді пайдалану кезіндегі бюджет және өзге де заңнама бұзушылықтары (31-бағ.) көрсетіледі;

      "Оның ішінде мемлекеттік аудит барысында қалпына келтірілгені" деген 20-бағанда (25-бағ.+30-бағ.+35-бағ.)" – бюджет қаражатын пайдалану кезінде бюджет заңнамасы және өзге де заңнама бұзушылықтарының анықталған фактілері бойынша мемлекеттік аудит барысында қалпына келтірілген қаржылық бұзушылықтар сомасы (25-бағ.), активтерді пайдалану кезіндегі бюджет және өзге де заңнама бұзушылықтары (30-бағ.), бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық есептілікті жасау кезіндегі заңнама бұзушылықтары (35-бағ.) көрсетіледі;

      "Оның ішінде мемлекеттік аудит барысында өтелгені" деген 21-бағанда (27-бағ.+32-бағ.)" – бюджет қаражатын пайдалану кезінде бюджет заңнамасы және өзге де заңнама бұзушылықтарының анықталған фактілері бойынша мемлекеттік аудит жүргізу барысында өтелген қаржылық бұзушылықтар сомасы (27-бағ.), активтерді пайдалану кезіндегі бюджет және өзге де заңнама бұзушылықтары (32-бағ.) көрсетіледі;

      "Оның ішінде қалпына келтірілгені (өтелгені), соның ішінде трансферттер" деген 22-бағанда – трансферттерді пайдалану кезінде қалпына келтірілген және өтелген сома көрсетіледі;

      "Бюджет қаражатын пайдалану кезіндегі бюджет заңнамасының және өзге де заңнама бұзушылықтары, барлығы" деген 23-бағанда – республикалық бюджет қаражатын, соның ішінде жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджетке бөлінген нысаналы трансферттер мен кредиттерді, байланысты гранттарды, мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыздарды, концессиялық жобаларды бюджеттен қоса қаржыландыруды, сондай-ақ кепілгерліктерді пайдалану кезінде анықталған бұзушылықтардың сомасы көрсетіледі;

      "Активтерді пайдалану кезіндегі бюджет және өзге де заңнама бұзушылықтары, барлығы" деген 28-бағанда – мемлекет пен квазимемлекеттік сектордың активтерін, квазимемлекеттік сектор субъектілеріне мемлекеттік және бюджеттік бағдарламаларда көзделген мақсаттар мен іс-шараларға бөлінген бюджет қаражатын пайдалану кезіндегі бұзушылықтардың анықталған сомасы көрсетіледі;

      "Бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық есептілікті жасау кезіндегі заңнама бұзушылықтары, барлығы" деген 33-бағанда – анықталған бұзушылықтардың сомасы, атап айтқанда бухгалтерлік есепті жүргізудегі бұзушылықтар, бюджеттік есепті жүргізу, есептілікті жасау және ұсыну қағидаларының бұзушылықтары, активтерді, материалдарды, құндылығы төмен тез тозатын заттарды негізсіз есептен шығару, жазалау шараларын қабылдамау, сондай-ақ дебиторлық берешекті жасыру немесе негізсіз есептен шығару, квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiнің лауазымды адамдарының іс-әрекеттері нәтижесінде қаражатты өтеу немесе қалпына келтіру қажеттілігі туындап, олардың Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасында көзделген міндеттерді орындамауы және (немесе) тиісінше орындамауы көрсетіледі;

      "Анықталған рәсімдік бұзушылықтардың жалпы саны" деген 36-бағанда – мемлекеттік аудит барысында анықталған рәсімдік бұзушылықтардың жалпы саны, оның ішінде:

      "Бұзушылық фактісін сипаттау, НҚА-ның бұзылған ережелеріне сілтеме жасау" деген 37-бағанда – құқық нормалары бұзылған тармаққа сілтеме жасала отырып, бұзушылық фактісі қысқаша түрде сипатталады. Жүргізілген мемлекеттік аудит барысында анықталған қаржылық бұзушылықтардың сомалары қалпына келтірілген (өтелген) жағдайда, мемлекеттік аудит материалдарына қоса берілетін растайтын құжаттарға сілтеме жасала отырып, қабылданған шаралар көрсетіледі;

      "Бұзушылықтар сыныптауышының тармағы (болған жағдайда)" деген 38-бағанда – Сыныптауыштың тармағы көрсетіледі;

      "Жиыны" деген жолда – мемлекеттік аудит объектілерінің бөлінісінде тізілім (жиынтық тізілім) деректері көрсетіледі (1-жол+2-жол+3-жол+...).

      3-бөлім. Мемлекеттік аудит объектісі қызметіндегі өзге де заңнама бұзушылықтары, сондай-ақ оның міндеттері мен функцияларын іске асыруға байланысты кемшіліктер мен олқылықтар:

      "Р/с №" деген 1-бағанда – мемлекеттік аудит объектілерінің реттік нөмірлері (1, 2, 3 және т.б.) көрсетіледі;

      "Жыл" деген 2-бағанда – есепті кезеңдер көрсетіле отырып, мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең көрсетіледі;

      "Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды" деген 3-бағанда – ББС-ға сәйкес бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды көрсетіледі;

      "Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің, мемлекеттік (үкіметтік) бағдарламаны әзірлеушінің/бірлесіп орындаушының атауы" деген 4-бағанда – бюджеттік бағдарламаларды, мемлекеттік (үкіметтік) бағдарламаны жоспарлауға, негіздеуге және іске асыруға жауапты мемлекеттік орган, әзірлеуші/бірлесіп орындаушы көрсетіледі;

      "Мемлекеттік аудит объектісінің атауы" деген 5-бағанда – Аудит жоспарында, Аудит бағдарламасында және Аудиторлық тапсырмаларда көзделген мемлекеттік аудит объектісінің толық атауы көрсетіледі;

      "Мемлекеттік аудит объектісінің БСН-і" деген 6-бағанда – мемлекеттік аудит объектісінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі (болған жағдайда) көрсетіледі;

      "Өңірдің коды" деген 7-бағанда – мемлекеттік аудит объектісі тіркелген аумақтың коды көрсетіледі;

      "Бюджеттік бағдарламаның коды" деген 8-бағанда – ББС-ға сәйкес бюджеттік бағдарламаның коды көрсетіледі; бұл ретте, республикалық бюджеттен жергілікті бюджетке бөлінген трансферттер, кредиттер мен басқа да қаражат қамтылған жағдайда, жергілікті бюджеттік бағдарламаның коды көрсетіледі. Мұндай жағдайда республикалық бюджеттік бағдарламаның коды ақпарат түрінде 14-бағанда көрсетіледі;

      "Бюджеттік бағдарламаның атауы" деген 9-бағанда – ББС-ға сәйкес бюджеттік бағдарламаның атауы көрсетіледі. Бұл ретте, республикалық бюджеттен жергілікті бюджетке бөлінген трансферттер, кредиттер мен басқа да қаражат қамтылған жағдайда, жергілікті бюджеттік бағдарламаның коды көрсетіледі. Мұндай жағдайда республикалық бюджеттік бағдарламаның атауы ақпарат түрінде 14-бағанда көрсетіледі;

      "Тиімсіз жоспарланған бюджет қаражатының (активтердің) сомасы (мың теңге)" деген 10-бағанда тиімсіз жоспарланған қаражаттың (активтердің) анықталған сомасы көрсетіледі;

      "Тиімсіз пайдаланылған бюджет қаражатының (активтердің) сомасы (мың теңге)" деген 11-бағанда – тиімсіз пайдаланылған бюджет қаражатының, мемлекет пен квазимемлекеттік сектор активтерінің анықталған сомасы көрсетіледі;

      "Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын іске асыру үшін қабылданған, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің актілері бұзушылықтарының сомасы (мың теңге)" деген 12-бағанда - Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын іске асыру үшін қабылданған квазимемлекеттік сектор субъектілерінің актілеріне мемлекеттік аудит жүргізу барысында анықталған бұзушылықтардың сомасы көрсетіледі.

      "Жүйелі бұзушылықтар (саны, бірлікпен) деген 13-бағанда –жүргізілген мемлекеттік аудит барысында анықталған, соның ішінде мемлекеттік аудит объектісі болып табылмайтын заңды және лауазымды тұлғалардың заңнаманың жетілдірілмеуіне (НҚА арасындағы қайшылықтар, құқықтық реттеудегі олқылықтар, коллизиялар) және/немесе жұмыстың ұйымдастырылуына (құзыретінің болмауы немесе жеткіліксіздігі, өкілеттіктерді қайталау, басқа ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау тетігінің жасалмауы және тағы басқалары) байланысты қызметіндегі жүйелі бұзушылықтар көрсетіледі;

      "Тиісті нормативтік және құқықтық актілерге сілтеме жасай отырып, өзге де салалық заңнамадағы кемшілік, бұзушылық фактісін, жүйелі проблеманы сипаттау" деген 14-бағанда – мемлекеттік аудит барысында анықталған бюджет қаражаты, активтер түскен және оларды пайдаланған кезде заңнамадағы кемшіліктер мен олқылықтар, бюджет қаражатын қалыптастыру және пайдалану, мемлекеттік органға, квазимемлекеттік сектор субъетілеріне жүктелген функциялар мен міндеттерді орындау процесінің нормативтік құқықтық актілермен және әдіснамалық құжаттармен реттелмеген фактілері және тағы басқалары қысқаша түрде көрсетіледі.

  Республикалық бюджеттің
атқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің
2018 жылғы 14 маусымдағы
№ 13-НҚ нормативтік
қаулысына
16-қосымша
  Есеп комитетінің сыртқы
мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
21-1-қосымша
нысан

Ұсыным хат

      (аудиторлық іс-шара объектісінің фирмалық бланкісінде жасалады)

  Есеп комитетінің мүшесі
  ___________________________
  (Есеп комитетінің аудиторлық
  іс-шараға жауапты мүшесінің
  ТАӘ (болған жағдайда)

      Осы ұсыным хат Сіз жүргізген________________________________________________

      _______________________________________________________________________

      (аудитіне (аудиторлық іс-шараның атауы көрсетіледі)

      байланысты жолданып отыр.

      "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Заңның 37-бабына сәйкес, мен, (аудит объектісінің атауы) басшысы, өзімнің жауаптылығымды мойындаймын және барлық бухгалтерлік және бастапқы құжаттардың толықтығы мен анықтығын, сондай-ақ аудиторлық іс-шараны жүргізу барысында ұсынылған барлық ақпараттың толықтығы мен анықтығын растаймын. Бұдан басқа, "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Заңның 37-бабының 2-тармағында көзделген барлық міндеттемелердің орындалғанын растаймын.

      Басшы __________________________ _________________________________________

      (аудит объектісінің басшысы лауазымының атауы, қолы, ТАӘ (болған жағдайда)

  Республикалық бюджеттің
  атқарылуын бақылау жөніндегі
  есеп комитетінің
2018 жылғы 14 маусымдағы
№ 13-НҚ нормативтік
қаулысына
17-қосымша
  Есеп комитетінің сыртқы
мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
22-қосымша
  нысан
  Республикалық бюджеттің
атқарылуын
бақылау жөніндегі
есеп
комитетінің Төрағасына
________________________

(ТАӘ (болған жағдайда)

АУДИТОРЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫНЫҢ ҮЛГІЛІК НЫСАНЫ

      I. Кіріспе бөлік

      1.1. Аудиторлық іс-шараның атауы:_______________________

      1.2. Мемлекеттік аудиттің мақсаты: ________________________________

      1.3. Мемлекеттік аудиттің объектілері: _____________________________

      1.4. Мемлекеттік аудит тобының құрамы (мемлекеттік аудиторлардың сертификаттарының нөмірлерін көрсете отырып): _____________________________

      1.5. Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең: ________________

      II. Негізгі (талдамалық) бөлік:

      2.1. Өңірлік және (немесе) елдік бөліністе аудиттелетін саланың, соның ішінде мемлекеттік басқарудың және (немесе) экономика саласының, әлеуметтік-экономикалық дамудың ағымдағы жай-күйін жиынтық талдау: _________________________________________________________

      2.2. Өңірлік және (немесе) елдік бөліністе аудиттелетін салаға, соның ішінде мемлекеттік басқаруға және (немесе) экономика саласына, әлеуметтік-экономикалық дамуға жүргізілген мемлекеттік аудиттің жиынтық нәтижелері _________________________________________________________

      2.2.1. Бюджет қаражатының, Ұлттық қор қаражатының, қарыздар мен активтердің бюджеттік бағдарламалардың түпкілікті тікелей және түпкілікті нәтижелеріне, сондай-ақ қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізуге пайдаланылу тиімділігін жиынтық талдау және бағалау, аудиттелетін саланың дамуына әсері және саланың, экономиканың ілеспе бағыттарына мультипликативтік әсері (анықталған біртектес бұзушылықтардың, кемшіліктер мен проблемалардың жинақтап қорытылған нәтижелері, жүйелі кемшіліктерге, бюджет қаражаты мен активтерді тиімсіз жоспарлауға және пайдалануға, нәтижелерге қол жеткізбеуге байланысты, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектісінің қызметіндегі өзге де проблемалық мәселелер, соның ішінде жүйелі проблемаларға әкеп соқтырған мәселелер бойынша бұзушылықтарға ықпал еткен себептер мен жағдайларды анықтау):____________________________________________________________________

      2.2.2. Мемлекеттік қызметтер көрсетудің толықтығы мен сапасын жиынтық талдау

      ____________________________________________________

      (көрсетілген кезде)

      * 2.3. Құжаттың Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған деңгейдегі құжаттарымен декомпозициясын (мақсаттары, міндеттері, нысаналы индикаторлары, көрсеткіштері, қаржыландыру көлемдері бойынша) талдау:

      ____________________________________________________________

      (МЖЖ құжаттарына аудит жүргізілген кезде)

      * 2.3.1. Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің бағаланатын құжатына енгізілген түзетулерді талдау (себептері, бұрын қабылданған шешімдерде сабақтастықтың сақталуы, енгізілген түзетулердің Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарының нысаналы индикаторлары мен көрсеткіштеріне қол жеткізуге әсері):

      _______________________________________________________

      (МЖЖ құжаттарына аудит жүргізілген кезде)

      * 2.4. Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының іске асырылу тиімділігін талдау:

      2.4.1 Міндеттердің іске асырылуын бағалау

      1-міндет________________________________________________

      Нысаналы индикатор

      Нысаналы индикаторлардың тиісті іс-шаралармен және қаржыландырумен қамтамасыз етілуінің негізділігі мен жеткіліктілігін бағалау (Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің бағаланатын құжатының көрсеткіштері мен нысаналы индикаторларына қол жеткізу, олардың төмендеуі және (немесе) кемуі, сондай-ақ Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының бюджеттік бағдарламалардың жоспарланған нәтижелерімен өзара байланысын бағалау):_________________________

      2-міндет________________________________________________

      2.5. Қоғамның қанағаттануын бағалау нәтижелері:______________

      (бағалау жүргізілген кезде)

      2.6. Мемлекеттік аудит объектілері қызметінің әлеуметтік-экономикалық дамуға әсерін бағалау (өңірлік және (немесе) елдік бөліністе):____________________

      2.7. Мемлекеттік аудит объектілерінің жіберіп алған пайдасының және экономикалық шығындарының анықталған фактілері:

      _____________________

      (болған кезде)

      II. Жиынтық бөлік

      3.1. Мемлекеттік аудит барысында қабылданған шаралар ______________

      3.2. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша тұжырымдар _____________

      3.3. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша ұсынымдар ________

      3.4. Қосымша: ( __ парақ) _______________________________

      Есеп комитетінің мүшесі ____________________________

      (қолы, ТАӘ (болған жағдайда)

      * Мемлекеттік аудит бағдарламасында тиісті мәселе болған кезде ашып жазылады

      Ескертпе:

      Аудиторлық қорытындының кіріспе бөлігінде мынадай деректер көрсетіледі:

      1. Аудиторлық іс-шараның атауы – Мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесіне сәйкес аудиторлық іс-шараның атауы көрсетіледі.

      2. Мемлекеттік аудиттің мақсаты - бекітілген Аудит жоспарына сәйкес мемлекеттік аудиттің мақсаты көрсетіледі.

      3. Мемлекеттік аудит объектілері - мемлекеттік аудит объектілерінің атауы, соның ішінде үстеме тексеру объектілері көрсетіледі.

      4. Мемлекеттік аудит тобының құрамы - мемлекеттік аудитті жүргізген лауазымды адамдар, болған жағдайда мемлекеттік аудитор сертификатының нөмірі көрсетіледі.

      5. Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең – мемлекеттік аудит объектісі қызметінің нақты тексерілген кезеңі көрсетіледі (жылдары, айлары, қажет болған жағдайда бюджеттік бағдарламалардың нөмірлері немесе сұрақтар көрсетіле отырып ("қажет болған жағдайда басқа кезеңдер" деген сөздер көрсетілмей) және Аудит бағдарламасына сәйкес келеді).

      Аудиторлық қорытындының негізгі (талдамалық) бөлігінің 2-бөліміндегі өңірлік және (немесе) елдік бөліністе аудиттелетін саланың, соның ішінде мемлекеттік басқарудың және (немесе) экономика саласының, әлеуметтік-экономикалық дамудың ағымдағы жай-күйіне талдау жүргізіледі, анықталған біртектес бұзушылықтардың, кемшіліктер мен жүйелі проблемалардың жинақтап қорытылған нәтижелері бойынша бюджет қаражатының, Ұлттық қор қаражатының, қарыздар мен активтердің пайдаланылу тиімділігіне, көрсетілген жағдайда мемлекеттік қызметтерді көрсетудің толықтығы мен сапасына жиынтық талдау және бағалау беріледі. Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатына бағалау жүргізу кезінде бағаланатын құжаттың мақсаттары, міндеттері, нысаналы индикаторлары, көрсеткіштері, қаржыландыру көлемдері бойынша Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарымен декомпозициясына, түзетулердің себептеріне және Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарының нысаналы индикаторлары мен көрсеткіштеріне қол жеткізуге әсеріне талдау жүргізіледі, нысаналы индикаторлардың тиісті іс-шаралармен және қаржыландырумен қамтамасыз етілуінің негізділігіне және жеткіліктілігіне, Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаты міндеттерінің іске асырылу тиімділігіне, Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарында қойылған мақсаттарға, міндеттерге және көрсеткіштерге (индикаторларға) қол жеткізуге баға беріледі.

      Аталған бөлімде болған жағдайда уәкілетті орган мен ұйымдардың қорытындыларының нәтижелері, Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының іске асырылуына қоғамның қанағаттануының нәтижелері келтіріледі.

      Аудиторлық қорытындының талдамалық бөлігінде әлеуметтік-экономикалық саланың дамуына аудит объектілерінің қызметінің әсеріне баға беріледі, аудиттің негізгі объектісінің қызметін жетілдіру және тиімділігін арттыру үшін, сондай-ақ өңірлік және (немесе) елдік бөліністе аудиттелетін салада, соның ішінде мемлекеттік басқаруда және (немесе) экономика саласында, әлеуметтік-экономикалық дамуда анықталған резервтер көрсетіледі.

      Аудиторлық қорытындының жиынтық бөлігінің 3-бөлімінде мынадай бөлімдер қамтылады:

      Мемлекеттік аудит барысында қабылданған шаралар - есептелген (толық есептелген) салықтар, айыппұлдар, өсімпұлдар туралы, бюджетке түсімдер енгізудің қамтамасыз етілгені және негізсіз пайдаланылған қаражаттың өтелгені, тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді берушілердің шарттық міндеттемелерін орындағаны, мемлекеттік аудит объектісінің бұзушылықтарға жол берген лауазымды адамдарына қолданылған тәртіптік жазалау шаралары туралы, мемлекеттік аудитті жүзеге асыру процесінде және мемлекеттік аудиттің қорытындысы бойынша отырыс өткізілгенге дейін мемлекеттік аудит объектісінің бұзушылықтарды жоюына қатысты басқа да ақпарат, сондай-ақ мемлекеттік аудит материалдарын әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарауға уәкілетті органдарға беру туралы мәліметтер мен оларды қараудың нәтижелері (болған жағдайда) көрсетіледі.

      7. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша тұжырымдарда – Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатында қойылған міндеттердің тиімсіз іске асырылуының/қол жеткізілмеуінің себептері мен салдарын, кемшіліктер мен жүйелі проблемалар, сондай-ақ олар әкеп соқтыруы мүмкін салдар сипаттала отырып, аудиттің көрсеткіштері және жүргізілген мемлекеттік аудит мәселелері бойынша мемлекеттік аудит объектілері қызметінің нәтижелерін жалпы бағалау көрсетіледі.

      Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша ұсынымдарда Есеп комитетінің аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің тұжырымдармен негізделген және анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің себептерін жоюға бағытталған ұсынымдары, сондай-ақ Есеп комитетінің отырысында аудиторлық іс-шараның қорытындыларын қарау туралы оның пікірі көрсетіледі.

      Бөлімде:

      1) Қазақстан Республикасының Үкіметіне, уәкілетті мемлекеттік органдарға, жергілікті атқарушы органдарға, басқа да консультативтік-кеңесші органдарға нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру жөніндегі ұсынымдар;

      2) нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру, Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының сақталуын қамтамасыз ету бойынша қызметті ұйымдастыру жөніндегі Есеп комитетінің ұсынымдары;

      3) мемлекеттік аудит объектісі басшылығының бюджет және өзге де заңнама талаптарының бұрын жол берген бұзушылықтарының салдарын барынша азайтуға бағытталған, аудиторлық іс-шара барысында және отырыс өткізілгенге дейін жасаған іс-әрекеттерін назарға алу туралы ұсыныстар көрсетіледі.

      Аудиторлық қорытындыға мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің жиынтық тізілімі, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілері қалпына келтірген және өтеген қаражат (жұмыстар, тауарлар, көрсетілетін қызметтер) жөніндегі ақпарат міндетті түрде қоса беріледі.

      Жекелеген бұзушылықтарды неғұрлым толығырақ ашу үшін негізгі (талдамалық) бөлік қосымшалармен (кестелер, есептеулер, таратып жазулар) толықтырылады. Қосымшалар Аудиторлық қорытындының негізгі мәтінімен бірге біртұтас бүтінді құрайды.

  Республикалық бюджеттің
aтқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің
2018 жылғы 14 маусымдағы
№ 13-НҚ нормативтік
қаулысына
18-қосымша
  Тексеру комиссияларының
сыртқы мемлекеттік аудит
және қаржылық бақылау
жүргізу қағидаларына
2-қосымша
  нысан

Аудиторлық іс-шараны жүргізуге өтінім

Мем. аудит объектісі(лері)

Мем. аудиттің типі

Тексерудің түрі

Ауди-торлық іс-шараның қысқаша атауы

Тәуекел тобы (ең жоғары, орташа, ең төмен)

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі

Бюджеттік бағдарламаның №, активтер

Аудиторлық іс-шарамен қамтылатын жоспарланған
сомалар бойынша болжам

Алдыңғы жылғы

Есепті жылғы

Жоспар-ланатын жылға

БАРЛЫҒЫ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
1.


2.


_.      кестенің жалғасы

Ауди-торлық іс-шарамен қамту кезеңі

Аудиторлық іс-шара бойынша мерзімдер (тоқсандарға бөле отырып көрсетіледі)

Мем. аудитордың ассистенттерін, сарапшыларды (аудиторлық іс-шараны жүргізу барысында мем. аудиторларды) тартуға қажеттілік

Дайын-дық кезеңі

Негізгі кезең

Қоры-тынды кезең

12

13

14

15

16


 
Өтінімге бастамашы:

___________________________
Тексеру комиссиясы мүшесінің, бөлім меңгерушісінің Мемлекеттік аудитті жүргізуге
жауапты құрылымдық
бөлімше басшысының ТАӘ (болған жағдайда)
_______________
(Қолы)
___________
(Күні)

Негіздеме

_____________________________________________________________________
Аталған бағыт бойынша алдыңғы аудиторлық іс-шара (тексеру) туралы мәлімет:
_____________________________________________________________________

 
  Республикалық бюджеттің
aтқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің
2018 жылғы 14 маусымдағы
№ 13-НҚ нормативтік
қаулысына
19-қосымша
  Тексеру комиссияларының
сыртқы мемлекеттік аудит
және қаржылық бақылау
жүргізу қағидаларына
3-қосымша
  Нысан

Мемлекеттік аудит объектілерінің ________ жылға арналған тізбесі

Р/с

Мем. аудит объектісі (лері)

Мем. аудиттің типі

Тексерудің түрі

Аудиторлық іс-шараның қысқаша атауы

Аудиторлық іс-шара бойынша мерзімдер (тоқсандарға бөле отырып көрсетіледі)

Мем. аудитпен қамтылатын бюджет қаражатының және активтердің жоспарланған сомалары бойынша болжам, жылдар бөлінісінде (млн. теңге)
(өзгерістер болған жағдайда түзетуге жатпайды)

Мем. аудитор(лар)дың ассистентерін,
тексеру комиссияларын, Уәкілетті органды, сарапшылар мен мемлекеттік емес аудиторларды тарту бойынша ақпарат

дайындық

негізгі

қорытынды

20_

Дайындық

негізгі

қорытынды

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

2.

 
  Республикалық бюджеттің
aтқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің
2018 жылғы 14 маусымдағы
№ 13-НҚ нормативтік
қаулысына
20-қосымша
  Тексеру комиссияларының
сыртқы мемлекеттік аудит
және қаржылық бақылау
жүргізу қағидаларына
4-қосымша
  нысан
  "Бекітемін"
___________________бойынша
тексеру комиссиясының төрағасы
____________________________
ТАӘ (болған жағдайда)
(қолы)
201___ жылғы "___"__________

Мемлекеттік аудит объектілерінің ______ жылға нақтыланған тізбесі

№,
п/п

Мем. аудит объектісі (лері)

Аудиттің типі

Тексерудің түрі

Аудиторлық іс-шараның қысқаша атауы

Мемлекеттік аудит объектілерін мемлекеттік аудитпен қамтудың болжамдалған кезеңі

Бюджет қаражатын, активтерді мемлекеттік аудитпен қамту сомалары бойынша болжам (млн. теңге) (өзгерістер болған жағдайда түзетуге жатпайды)

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды

Бюджеттік бағдарламаның нөмірі

Бюджеттік бағдарламаның атауы/активтер

20__ жыл

20__ жыл

барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

 
  Республикалық бюджеттің
aтқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің
2018 жылғы 14 маусымдағы
№ 13-НҚ нормативтік қаулысына
21-қосымша
  Тексеру комиссияларының
сыртқы мемлекеттік аудит
және қаржылық бақылау
жүргізу қағидаларына
6-қосымша
  нысан
  ____________________________
мемлекеттік органның немесе ұйымның атауы

Алдын ала зерделеуді (аудиторлық іс-шараны, тексеруді) жүргізу туралы хабарлама

      __________________________ бойынша тексеру комиссиясының мемлекеттік аудит

      объектілерінің___жылға арналған тізбесіне сәйкес _____________________аралығында

      (ұзақтығы көрсетіледі)

      _____________________________________________________________________

      (мақсаты көрсетіледі)

      алдын ала зерделеу (аудиторлық іс-шара, тексеру) жүргізіледі.

      Сіздерден:

      1) алдын ала зерделеу (аудиторлық іс-шара, тексеру) жүргізуге және жауапты лауазымды адамдарды белгілеуге жәрдем көрсетулеріңізді;

      2) оны жүргізуге кедергі келтірмеулеріңізді және барлық сұратылған ақпаратпен қамтамасыз етулеріңізді;

      3) қажетті жағдай жасауларыңызды, дайындық жұмыстарын жүзеге асырып, қызметкерлерді жұмыс орындарымен қамтамасыз етулеріңізді сұраймыз*.

      Тексеру комиссиясының мүшесі ________________________

      (ТАӘ (болған жағдайда)

      Ескертпе:

      Алдын ала зерделеу (аудиторлық іс-шара, тексеру) жүргізу туралы хабарлама Тексеру комиссиясының ресми бланкісінде ресімделеді.

      *3) тармақшада хабарламада аудиторлық іс-шараны, тексеруді жүргізу кезінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын аудиторлық іс-шаралар бойынша мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеу жағдайында көрсетіледі.

      Аудиторлық іс-шараны, тексеруді жүргізу туралы хабарламаға Тексеру комиссиясының әдеп жөніндегі уәкілінің сенім телефоны туралы ақпарат міндетті түрде қоса беріледі.

  Республикалық бюджеттің
aтқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің
2018 жылғы 14 маусымдағы
№ 13-НҚ нормативтік
қаулысына
22-қосымша
  Тексеру комиссияларының
сыртқы мемлекеттік аудит
және қаржылық бақылау
жүргізу қағидаларына
6-1-қосымша
  нысан      __________________________________________________________________________

      (Тексеру комиссиясының логотипі және әдеп жөніндегі уәкілдің телефоны)

      Тексеру комиссиясының сенім телефоны, бұған Сіздер бюджет қаражатын пайдалану кезінде жол берілген қаржылық бұзушылықтар, сондай-ақ Есеп комитетінің қызметкерлері тарапынан жасалған заңсыз іс-әрекеттер және олардың Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексінің нормаларын сақтамауы фактілері туралы хабарлай аласыздар.

  Республикалық бюджеттің
aтқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің
2018 жылғы 14 маусымдағы
№ 13-НҚ нормативтік
қаулысына
23-қосымша
  Тексеру комиссияларының
сыртқы мемлекеттік аудит
және қаржылық бақылау
жүргізу қағидаларына
8-қосымша

Мемлекеттік аудит объектісінің қызметін алдын ала зерделеу барысында зерделенетін мәселелердің үлгі тізбесі*

Мәселелер

Ақпарат көздері

1

2

1. Сәйкестік аудиті (жалпы мәселелер)**

Мемлекеттік аудит объектісінің қызметі

Нормативтік құқықтық актілер, ақпараттық-құқықтық жүйелер

Мемлекеттік аудит объектісінің құрылтай құжаттары (Ереже, Жарғы және мемлекеттік аудит объектісінің қызметін регламенттейтін басқа да құжаттар)

Аумақтық бөлімшелері мен ведомстволық бағынысты ұйымдарын қоса алғанда, мемлекеттік аудит объектісінің құрылымы

Құқық белгілейтін және өзге де бастапқы құжаттарды құқық қорғау органдарының алып қоюы

Мемлекеттік аудит объектісі бойынша алдыңғы аудиторлық іс-шараның нәтижелері

Тексеру комиссиясының аудиторлық есептері, қаулылары және мемлекеттік аудит объектісінің аудиторлық іс-шараның қорытындысы бойынша қабылдаған шаралары

Мемлекеттік аудит объектісінің ішкі аудит қызметінің жұмысы

Ішкі аудит қызметінің ережесі, аудиторлық іс-шаралардың жылдық жоспары, ішкі аудит нәтижелері туралы есептер, ішкі аудит қызметінің жұмысы туралы жиынтық ақпарат (Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің тоқсан сайынғы ақпараты)

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджетті уақтылы және сапалы орындауы

Тиісті бюджеттік бағдарламалар әкімшісі бойынша тиісті есепті жылға арналған республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есеп (Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі ұсынатын ақпарат, төлемдер бойынша қаржыландыру жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспары)

Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің мемлекеттік аудит объектісіне қатысты бөлігінде даму жоспарлары, тиісті бюджеттік бағдарлама әкімшісінің стратегиялық жоспары

Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалардың (іс-шаралар жоспарларының), квазимемлекеттік сектор субъектілерінің мемлекеттік аудит объектісіне қатысты бөлігінде даму жоспарларының, тиісті бюджеттік бағдарлама әкімшісінің стратегиялық жоспарларының орындалуы туралы есептер

Мемлекеттік сатып алуды өткізу тәсілдері, тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің номенклатурасы, бюджеттен бөлінген қаражат шегінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жеткізу мерзімдері

Тексерілетін мемлекеттік аудит объектісінің ақпараттық базалары, ресми статистикалық деректер, бұқаралық ақпарат құралдарының және басқа да көздердің деректері

Мемлекеттік аудит объектісі туралы жинақталған ақпарат

Мемлекеттік аудит объектілері лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) қатысты жеке және заңды тұлғалардың өтініштері (шағымдары) (болған жағдайда)

Жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарлама әкімшісі мен тиісті жергілікті атқарушы органның арасындағы Нысаналы трансферттер бойынша нәтижелер туралы келісім. Нысаналы трансферттер бойынша нәтижелер туралы келісімдердің көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы есептер.

Жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарлама әкімшісі мен тиісті жергілікті атқарушы органның арасында Нысаналы трансферттер бойынша нәтижелер туралы келісімдер жасасу

Нысаналы трансферттер қаражатын толық пайдалануға рұқсат ету туралы мәслихаттар мен әкімдіктердің қабылдаған шешімдері, ҚР Үкіметінің қаулылары (ақпараттық-құқықтық жүйелер)

Жергілікті атқарушы органдардың бұрын пайдаланылмаған нысаналы трансферттер сомаларын толық пайдалануы

Ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша Байланысты грант туралы келісім, алынған және пайдаланылған байланысты гранттар туралы ақпарат, байланысты гранттарды пайдалану бойынша қол жеткізілген нәтижелер жөніндегі есеп, байланысты гранттардың пайдаланылуын мониторингтеу

Байланысты гранттарды тарту және пайдалану

Кредит берушінің, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің және қарыз алушының арасындағы кредиттік шарттар. Бюджеттік кредиттерді мақсатына сәйкес және тиімді пайдалану, өтеу және оған қызмет көрсету туралы ақпарат.

Бюджеттік кредиттерді тарту және пайдалану

Инвестициялық жобаларды іске асыруға бағытталған сыртқы қарыздар және республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру қаражатын игеру туралы ақпарат, мемлекеттік сыртқы қарыз қаражатын игеру туралы жиынтық есеп

Үкіметтік сыртқы қарыздар есебінен қаржыландырылатын жобалардың іске асырылуы

Тексерілетін мемлекеттік аудит объектісінің ақпараттық базалары, ресми статистикалық деректер, бұқаралық ақпарат құралдарының және басқа да көздердің деректері

Тартылған қарыздар есебінен қаржыландырылатын жобалардың қымбаттауы

Тартылған қарыздар есебінен қаржыландырылатын жобалардың қымбаттауы туралы ақпарат

Қазақстан Республикасының Үкіметіне халықаралық қаржы ұйымдары ұсынатын қарыз шарттары шеңберіндегі қарыз қаражатының пайдаланылуын мониторингтеу

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын жобалар туралы ақпарат

Үкіметтік қарыздарды өтеу және оларға қызмет көрсету жөніндегі операциялар

Үкіметтік сыртқы қарыздардың қолданыстағы портфелін игеру, өтеу және оған қызмет көрсету туралы ақпарат

2. Қаржылық есептілік аудиті

Мемлекеттік аудит объектісінің қызметі

Нормативтік құқықтық актілер (ақпараттық-құқықтық жүйелер)

Құқық белгілейтін және өзге де бастапқы құжаттарды құқық қорғау органдарының алып қоюы

Мемлекеттік аудит объектісінің ішкі аудит қызметінің жұмысы

Ішкі аудит нәтижелері бойынша қорытындылар, ішкі аудит нәтижелері туралы есептер, ішкі аудит қызметінің нұсқамалары, қабылданған шаралар туралы ақпарат, ішкі аудит қызметінің жұмысы туралы жиынтық ақпарат (Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің тоқсан сайынғы ақпараты)

Мемлекеттік аудит объектісі бойынша алдыңғы аудиторлық іс-шараның нәтижелері

Тексеру комиссиясының аудиторлық есептері (мемлекеттік аудит актілері), қаулылары және мемлекеттік аудит объектісінің аудиторлық іс-шараның қорытындысы бойынша қабылдаған шаралары

Бухгалтерлік есеп және бюджеттік бағдарламаларды орындау бойынша есептер

Қаржылық есептілік, шоғырландырылған қаржылық есептілік (бухгалтерлік баланс, активтер мен міндеттемелердегі өзгерістер туралы есеп, қаржыландыру көздері бойынша шоттардағы ақша қозғалысы туралы есеп; түсіндірме жазба, қаржыландыру жоспарларын орындау туралы есеп) және басқалары

Есеп саясаты

Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген Квазимемлекеттік сектор субъектісінің есеп саясаты

Мемлекеттік аудит объектісінің міндеттемелерді қабылдауының, бюджеттік бағдарламалар бойынша төлемдерді жүргізуінің, бюджет түсімдері мен шығыстарының атқарылу болжамын жасауының уақтылылығы

Тиісті бюджеттік бағдарлама әкімшісінің бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуын мониторингтеу нәтижелері туралы есептері

Қазақстан Республикасы Ұлттық қоры қаражатының дұрыстығы мен пайдаланылуының аудиті

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының түсімдері және оны пайдалану туралы есеп (Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ай сайынғы ақпараты)

Республикалық бюджетке түсетiн түсiмдердiң, республикалық бюджеттен түсетiн түсiмдер сомаларының қайтарылуының толықтығы мен уақтылылығы аудиті, салықтық және кедендiк әкiмшiлендірудің тиiмдiлiгі

Бюджетке түсетін төлемдер туралы № 1-Н және № 2-Н салықтық есептер (Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ай сайынғы ақпараты)

Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың талаптары мен міндеттемелері

Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың талаптары мен міндеттемелері туралы есеп (Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ай сайынғы ақпараты)

Республикалық бюджет бойынша тауарларды, жұмыстарды және көрсетiлетiн қызметтердi сатудан түскен ақша түсiмдерi мен шығыстары жоспарларының орындалуы

Республикалық бюджет бойынша тауарларды, жұмыстарды және көрсетiлетiн қызметтердi сатудан түскен ақша түсiмдерi мен шығыстары жоспарларының орындалуы туралы есеп

Есепті қаржы жылына арналған бюджетті бекіту, нақтылау, түзету

Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның бекітілген, нақтыланған, түзетілген республикалық бюджетті, бюджеттік бағдарламалар бойынша қабылданған, төленбеген міндеттемелерді және (немесе) төленген міндеттемелерді көрсете отырып, тиісті бюджеттік бағдарлама әкімшісі бойынша республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есебі, жүргізілген бюджеттік мониторингтеу мен нәтижелерді бағалаудың негізінде республикалық бюджеттік бағдарламаларды орындау бөлігіндегі республикалық бюджеттің атқарылуы туралы талдамалық есеп; елдегі экономикалық ахуал мен республиканың тиісті кезеңге арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамында қабылданған салық-бюджет саясатының негізгі бағыттарының іске асырылуы туралы, тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заң баптарының орындалуы туралы талдамалық ақпаратты қамтитын түсіндірме жазба (Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ай сайынғы ақпараты)

Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері баланстарының есептік баптары бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек

Мемлекеттік, республикалық бюджеттің, соның ішінде өткен жылдардың дебиторлық берешегі туралы есептер, мемлекеттік, республикалық бюджеттің кредиторлық берешегі туралы есеп (Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ай сайынғы ақпараты)

3. Тиімділік аудиті (жалпы мәселелер)***

Мемлекеттік аудит объектісінің қызметі

Нормативтік құқықтық актілер

(ақпараттық-құқықтық жүйелер)

Мемлекеттік аудит объектісінің құрылтай құжаттары (Ереже, Жарғы және мемлекеттік аудит объектісінің қызметін регламенттейтін басқа да құжаттар) (ақпараттық-құқықтық жүйелер)

Ішкі аудит қызметінің жұмысы

Құқық белгілейтін және өзге де бастапқы құжаттарды құқық қорғау органдарының алып қоюы

Мемлекеттік аудит объектісі бойынша бағалау мәніне байланысты алдыңғы аудиторлық іс-шараның нәтижелері

Аудиторлық іс-шаралардың жылдық жоспары, ішкі аудит нәтижелері бойынша қорытындылар, ішкі аудит нәтижелері туралы есептер, ішкі аудит қызметтерінің нұсқамалары, қабылданған шаралар туралы ақпарат, ішкі аудит қызметтерінің жұмысы туралы жиынтық ақпарат (Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің тоқсан сайынғы ақпараты)

Мемлекеттік аудит объектісі қызметінің нәтижелері мен проблемалары

Аудиторлық іс-шараны жүргізу қорытындысы бойынша Тексеру комиссиясының аудиторлық есептері (мемлекеттік аудит актілері), қаулылары, мемлекеттік аудит объектісінің аудиторлық іс-шара жүргізу қорытындылары бойынша қабылдаған шаралары

Мемлекеттік аудит объектісі дайындаған ішкі есептілік, талдамалық жазбалар мен шолулар

Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды қаржылық қамтамасыз ету

Сыртқы ақпарат көздері (ресми статистикалық деректер, бағдарламаның (стратегиялық жоспардың) мәніне байланысты проблемалармен айналысатын ғылыми-зерттеу институттарының материалдары, бұқаралық ақпарат құралдары). Тексерілетін мемлекеттік аудит объектісінің ақпараттық базасы

Бюджеттік бағдарламалар бөлінісінде стратегиялық жоспарды қаржылық қамтамасыз ету

Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар

Мемлекеттік, үкіметтік бағдарламалар (орталық мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарлары)

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің стратегиялық жоспары

Негізгі іс-қимылдарды жүзеге асыру және бағдарламаны (стратегиялық жоспарды) іске асыру шарттарын орындау/орындамау

Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар, мемлекеттік органдардың стратегиялық және операциялық жоспарлары, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің даму жоспарлары (ақпараттық-құқықтық жүйелер)

Мемлекеттік қызметтерді алушыларға сауалнама жүргізу (бұқаралық ақпарат құралдарының деректері) негізінде алынған оларды ұсынудың сапасы туралы үкіметтік емес ұйымдардың (қоғамдық бірлестіктердің) ақпараты

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің тиісті жылдардағы стратегиялық жоспарын іске асыруы туралы есеп

Бюджеттік инвестициялық жобалар

Мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарларының орындалуы туралы есеп

Қаржыландыру жоспарларының және бағалау мәніне байланысты басқа да қаржылық құжаттардың орындалуы туралы есеп

Сатып алуды жүзеге асыру

Қаражаты есебінен бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру жүргізілетін бюджеттік бағдарламалар бөлігінде бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің стратегиялық жоспары

Басым бюджеттік инвестициялар тізбесі

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің стратегиялық жоспарын іске асыруы туралы есеп

Мемлекеттік аудит объектісінің сатып алуының жылдық жоспары

Концессиялық жобалар тізбесі

Жобаны іске асыру кезеңін, мердігер ұйымдарды, сметалық және шарттық құнды, құрылыс объектілерін енгізуді, ақпараттық жүйені тәжірибелік және өнеркәсіптік пайдалануға беруді көрсете отырып, бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша ақпарат

Концессиялық жобалар бойынша қорытындылар және Республикалық бюджет комиссиясының қарауына шығару

Инвестициялық жобаларды қоса алғанда, басым бюджеттік инвестициялардың тізбесі

Квазимемлекеттік сектор субъектілері қызметінің басым бағыттары, даму жоспарлары

Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыруды талап ететін жоспарлы кезеңге арналған концессиялық жобалардың объектілер бөлінісіндегі тізбесі

Республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік өтінімдері және олар бойынша шешім шығару

Концессиялық жобалар бойынша қорытынды және Республикалық бюджет комиссиясының қорытындысы

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың іске асырылуын мониторингтеу

Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің даму жоспарлары

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар

Республикалық бюджет комиссиясының тиісті бюджеттік бағдарлама әкімшісі бойынша қорытындысы

4. Квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiндегі акциялары (қатысу үлестерi) мемлекетке тиесiлi квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiнiң активтері

Мемлекеттік аудит объектісінің қызметі

Республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік инвестицияларды іске асыруын бағалау жөніндегі ақпарат

Мемлекеттік аудит объектісінің ішкі аудит қызметінің жұмысы

4. Квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiндегі акциялары (қатысу үлестерi) мемлекетке тиесiлi квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiнiң активтері

Мемлекеттік аудит объектісі бойынша алдыңғы аудиторлық іс-шаралардың нәтижелері

Мемлекеттік аудит объектісінің қызметін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілер (ақпараттық-құқықтық жүйелер)

Мемлекеттік аудит объектісі туралы жинақталған ақпарат

Аудиторлық іс-шаралардың жылдық жоспары, ішкі аудит нәтижелері бойынша қорытындылар, ішкі аудит нәтижелері туралы есептер, ішкі аудит қызметтерінің нұсқамалары, қабылданған шаралар туралы ақпарат

Аудиторлық іс-шараны жүргізу қорытындылары бойынша Тексеру комиссиясының аудиторлық есептері (мемлекеттік аудит актілері), қаулылары, басқа бақылаушы-қадағалаушы органдар жүргізген алдыңғы аудиторлық іс-шараның материалдары бойынша анықталған бұзушылықтарды жою жөнінде қабылданған шаралар

Квазимемлекеттік сектор субъектісінің қаржылық есептілігі

Ресми статистикалық деректер, бұқаралық ақпарат құралдарының деректері, басқа көздерден алынған деректер

Жұмыстың сандық және сапалық көрсеткіштерін айқындау

Мемлекеттік аудит объектісінің құрылтай құжаттары (Жарғы және мемлекеттік аудит объектісінің қызметін регламенттейтін басқа да құжаттар) (ақпараттық-құқықтық жүйелер)

Стратегиялық даму жоспарларының мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізу

Бухгалтерлік баланс, табыстар мен залалдар туралы есеп, ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп, капиталдағы өзгерістер туралы есеп, түсіндірме жазба. Мемлекет активтерінің пайдаланылуы туралы есеп

Акцияларының (қатысу үлестерінің) бақылау пакеті мемлекетке тиесілі ұйымдардың ақшасын қаржы құралдарына орналастырудың талаптары мен нормаларының сақталуы

Квазимемлекеттік сектор субъектісінің даму стратегиясы, жоспары (ақпараттық-құқықтық жүйелер)

Мемлекеттік аудит объектісін басқару (филиалдар, негізгі бөлімшелер арасындағы өзара байланыс тәртібі, өзара тәуелділік). Құрылымның негізділігі және басқару аппаратының саны

Даму жоспарларының іске асырылуы туралы есептер

      Ескертпе:

      *Осы тізбе толыққанды болып табылмайды. Аудиторлық іс-шараны жүргізу барысында қосымша құжаттар және (немесе) ақпарат сұратылуы мүмкін.

      **"Сәйкестік аудиті" типі бойынша алдын ала зерделеу кезінде жалпы мәселелер және осы типке жататын мемлекеттік аудиттің тиісті мақсаты бойынша қосымша мәселелер зерделенеді.

      *** "Тиімділік аудиті" типі бойынша алдын ала зерделеу кезінде жалпы мәселелер және осы типке жататын мемлекеттік аудиттің тиісті мақсаты бойынша қосымша мәселелер зерделенеді.

      **** Аудит тобы Тексеру комиссиясы мемлекеттік аудиторларының (мемлекеттік аудиторлар ассистенттерінің) үлестестік тізілімін аудит тобы мүшелерінің мемлекеттік аудит объектілерімен үлестестігі тұрғысынан міндетті түрде зерделейді.

  Республикалық бюджеттің
aтқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің
2018 жылғы 14 маусымдағы
№ 13-НҚ нормативтік
қаулысына
24-қосымша
  Тексеру комиссияларының
сыртқы мемлекеттік аудит
және қаржылық бақылау
жүргізу қағидаларына
9-қосымша
  нысан
  _________________бойынша тексеру комиссиясының мүшесі
__________________________
ТАӘ (болған жағдайда)

Мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеу нәтижелері туралы ақпарат

      1. _______________________________________________________________________

      (мемлекеттік аудит объектілерінің атауы)

      мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеу барысында

      __________________________________________________________________________

      (аудиторлық іс-шараның мақсаты көрсетіледі)

      Жүргізу үшін маңызы бар мынадай құжаттар зерделенді:

      1) _______________________________________________________________________

      (зерделенген құжаттардың, есептердің және басқа да ақпараттың, соның ішінде қаржыландырудың бекітілген сомаларының тиісті бюджеттік бағдарлама бойынша бөлінуі мен игерілуін жылдар бөлінісінде көрсете отырып, мемлекеттік аудит объектісінен талап ету бойынша алынғандарының тізбесі көрсетіледі)

      2) ____________________________________________________________

      3) _______________________________________________________________________

      (мемлекеттік (үкіметтік) бағдарламаға, стратегиялық жоспарға, квазимемлекеттік сектор субъектісінің даму стратегиясына бағалау жүргізген жағдайда, мемлекеттік (үкіметтік) бғдарламаны, даму стратегиясын іске асыруға арналған жоспарлы шығыстар – қаржыландыру көздері бөлінісінде, бекітілген сомалар – Бағдарламаны, даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарына сәйкес, нақты бөлінген және игерілген сомалар – жылдар бөлінісінде, стратегиялық жоспармен бекітілген бюджеттік бағдарламалар және активтер–қаржыландыру көлемі, нақтыланған, түзетілген және игерілген сомалары көрсетіле отырып, жылдар бөлінісінде, қол жеткізілген нысаналы индикаторлардың, мемлекеттік (үкіметтік) бағдарлама, стратегиялық жоспар, даму стратегиялары нәтижелері көрсеткіштерінің саны жоспарланғандардың ішінен - кезеңдер бөлінісінде, қол жеткізілмеген жағдайда себебі көрсетіледі, Бағдарламаны, даму тратегияларын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары іс-шараларының орындалғандарының/орындалмағандарының саны, орындалмаған жағдайда себебі көрсетіледі)

      4) ________________________________________________________________________

      (мемлекеттік аудит объектілерін таңдау өлшемшарттарының сипаты және негіздемесі, аудит объектілерінің саны болмашы болған жағдайда қолданылмайды)

      5) ________________________________________________________________________

      (мемлекеттік аудиторлардың (мемлекеттік аудиторлар ассистенттерінің) үлестестік тізілімін аудит тобы мүшелерінің мемлекеттік аудит объектілерімен үлестестігі тұрғысынан талдау)

      2. Мемлекеттік аудит объектісін алдын ала зерделеудің және жүргізілген талдаудың қорытындысы бойынша мыналарды ұсынамыз:

      2.1. Аудит бағдарламасына мыналар енгізілсін:

      1) аудиторлық іс-шарамен қамтылатын бюджет қаражаты мен активтердіңкөлемі

      _______________________________________________________________

      (тексерілетін жылдар және бюджеттік бағдарламалар бөлінісінде аудиторлық іріктеудің қорытындылары бойынша мемлекеттік аудитпен қамтылатын қаражат пен активтер көлемі көрсетіледі)

      2) мемлекеттік аудит объектілері және оларды мемлекеттік аудиторлар (ол тартылған жағдайда мемлекеттік аудитордың ассистенті) арасында бөлу, соның ішінде бірлескен және қатар тексеру жүргізілген кезде, мемлекеттік органдар мен мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының арасында бөлу: ______________________________________

      __________________________________________________________________________

      3) зерделенген мемлекеттік аудит объектілеріне қатысты қолданылатын аудит типі мен тексеру түрі:____________________________________________________________________________

      4) тиімділік аудитін немесе сәйкестік аудитін жүргізу кезіндегі көрсеткіштер және көрсеткіштердің әрбіреуіне мәселелер: _____________________________________________________

      2.2. Аудиторлық іс-шарадан мынадай негіздер ___________________(тиісті негіздерді көрсету) бойынша _______________ мемлекеттік аудит объектісі алынып тасталсын. (мемлекеттік аудит объектісінің атауы)

      2.3. Аудиторлық іс-шаралар жүргізу мерзімі мынадай негіздер _____________________ бойынша қайта қаралсын (ұлғайтылсын/қысқартылсын).

      2.4. Мемлекеттік аудит тобы мүшелерінің аудит объектілерімен үлестестігі тізілімін талдау нәтижелері бойынша мемлекеттік аудит тобының мынадай құрамы ұсынылады:

      __________________________________________________________________________

      (мүдделер қақтығысының болуын немесе болмауы расталады)

      Мемлекеттік аудит тобының жетекшісі ___________________________

      ТАӘ (болған жағдайда)

      Мемлекеттік аудит тобына қатысушылар __________________________

      ТАӘ (болған жағдайда)

      Ескертпе: 2.2, 2.3-тармақтар қажет болған жағдайда толтырылады.

  Республикалық бюджеттің
aтқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің
2018 жылғы 14 маусымдағы
№ 13-НҚ нормативтік
қаулысына
25-қосымша
  Тексеру комиссияларының
сыртқы мемлекеттік аудит
және қаржылық бақылау
жүргізу қағидаларына
10-қосымша
  нысан
  "Бекітемін"
____________________бойынша
тексеру комиссиясының төрағасы
___________________________
ТАӘ (болған жағдайда)
(қолы)
201___ жылғы "___"__________

АУДИТ ЖОСПАРЫ

      1. Аудиторлық іс-шараның (бірлескен, қатар тексерудің) негізі: ______

      _____________________________________________________________________

      2. Аудиторлық іс-шараның (бірлескен, қатар тексерудің) мақсаты:______

      3. Мемлекеттік аудиттің типі, тексерудің түрі: ______________________

      4. Мемлекеттік аудит тобының құрамы: ________________________________________

      5. Объекты государственного аудита:

Р/с

Мем. аудит объектісінің атауы

Мем. аудит объектісінің орналасқан жері (облыс/қала)

1

2

3

1.2.      6. Аудиторлық іс-шарамен (бірлескен, қатар тексерумен) қамтылатын қаражаттың және (немесе) активтердің көлемі:_________________________

      7. Аудиторлық іс-шарамен (бірлескен, қатар тексерумен) қамтылатын кезең: ______________________

      8. Аудиторлық іс-шараны (бірлескен, қатар тексеруді) жүргізу мерзімі:

      ______________________________________________________________аралығы

      Тексеру комиссиясының мүшесі: _______________ (қолы, ТАӘ (болған жағдайда)

      Ескертпе: Мемлекеттік аудит жүргізу жоспарын (бұдан әрі – Аудит жоспары) жасау.

      1. Аудиторлық іс-шараның (тексерудің) негізі.

      Тексеру комиссиясының мемлекеттік аудит объектілерінің жылдық тізбесіне сілтеме көрсетіледі.

      2. Аудиторлық іс-шараның (тексерудің) мақсаты.

      Жоспарланған мемлекеттік аудиттің тақырыбына (аудиторлық іс-шараның, бірлескен, қатар тексерудің атауы) және типіне қарай, мақсаты ретінде Мемлекеттік аудит туралы заңның 12-бабының 1, 2, 3-тармақтарында көзделген бағыттар көрсетіледі.

      3. Мемлекеттік аудит типі (тексеру түрі).

      Жүргізілетін мемлекеттік аудиттің тиісті типі: сәйкестік, қаржылық есептілік, тиімділік аудиті көрсетіледі. Тексеру жүргізілген жағдайда, оның түрі көрсетіледі. Үстеме тексеру жүргізілген кезде мемлекеттік аудиттің типі көрсетілмейді.

      4. Мемлекеттік аудит тобының құрамы.

      Осы мемлекеттік аудит объектісінде аудиторлық іс-шараны (бірлескен, қатар тексеруді) жүзеге асыратын Тексеру комиссиясы қызметкерлерінің (қызметкерінің), мемлекеттік аудитор(-лар)дың және мемлекеттік аудитор(-лар) ассистент(-тер)інің, мемлекеттік органдар мамандарының, мемлекеттік емес аудиторлық ұйымдар қызметкерлерінің және сарапшылардың (олар тартылған жағдайда) тегі, аты-жөні, лауазымы көрсетіледі.

      5. Мемлекеттік аудит объектілері.

      Көрсетілген кестеде:

      1-бағанда – рет саны нөмірі;

      2-бағанда – барлық мемлекеттік аудит объектілерінің, соның ішінде өңірлерде орналасқандардың толық атауы;

      3-бағанда – облысты, қаланы көрсете отырып, мемлекеттік аудит объектісінің орналасқан жері толтырылады.

      6. Аудиторлық іс-шарамен (бірлескен, қатар тексерумен) қамтылатын қаражат және (немесе) активтер көлемі*.

      Жүргізілетін аудиторлық іс-шараның (бірлескен, қатар тексерудің) шеңберінде аудиторлық іс-шарамен (бірлескен, қатар тексерумен) қамтуға жататын республикалық бюджет қаражатының және (немесе) активтердің жалпы көлемі көрсетіледі.

      * Осы бөлім республикалық бюджетке түсетiн түсiмдердiң толықтығы мен уақтылылығына, республикалық бюджеттен түсетiн түсiмдер сомаларының қайтарылуына, салықтық және кедендiк әкiмшiлендірудің, талдамалық іс-шараның тиiмдiлiгiне мемлекеттік аудит жүргізу кезінде толтырылмайды.

      7. Аудиторлық іс-шарамен (тексерумен) қамтылатын кезең. Мемлекеттік аудит объектілері қызметінің аудиторлық іс-шарамен (бірлескен, қатар тексерумен) қамтылатын кезеңі (күндері, айлары, жылдары) көрсетіледі.

      8. Аудиторлық іс-шараны (бірлескен, қатар тексеруді) жүргізу мерзімі.

      Аудиторлық іс-шараны (тексеруді) жүргізудің басталған және аяқталған күндері көрсетіледі.

  Республикалық бюджеттің
aтқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің
2018 жылғы 14 маусымдағы
№ 13-НҚ нормативтік
қаулысына
26-қосымша
Тексеру комиссияларының
сыртқы мемлекеттік аудит
және қаржылық бақылау
жүргізу қағидаларына
11-қосымша
  нысан
  "Бекітемін"
____________________бойынша
тексеру комиссиясының төрағасы
___________________________
ТАӘ (болған жағдайда)
(қолы)
20___ жылғы "___"__________

АУДИТ БАҒДАРЛАМАСЫ

      1. ______________________________________________________________________

      (мемлекеттік аудит объектісінің атауы)

      Аудиторлық іс-шараның (бірлескен, қатар тексерудің) мақсаты:

      __________________________________________________________________________

      Мемлекеттік аудиттің типі, тексерудің түрі: _____________________________________

      Аудиторлық іс-шарамен (бірлескен, қатар тексерумен) қамтылатын

      кезең: ______________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      Аудиторлық іс-шараны (бірлескен, қатар тексеруді) жүргізу

      мерзімі: ____________________________________________________________

      _______________________________ аралығы

      Мемлекеттік аудит тобының құрамы (мемлекеттік аудитор):

      _____________________________________________________________________

      Мемлекеттік аудит тобының құрамы: __________________________________________

      Аудиторлық іс-шарамен (бірлескен, қатар тексерумен) қамтылатын қаражат және (немесе) активтер көлемі:

Р/с№

Аудиторлық іс-шарамен (бірлескен, қатар тексерумен) қамтылуға жататын бюджеттік бағдарлама (нөмірі мен атауы) және (немесе) активтер

Жыл/жартыжылдық/ айлар

Аудиторлық іс-шарамен (бірлескен, қатар тексерумен) қамтылуға жататын республикалық бюджет қаражатының және (немесе) активтердің көлемі (мың теңге)

1

2

3

4

1.
      Мемлекеттік аудит көрсеткіштері және көрсеткіштердің әрбіреуіне аудиторлық іс-шараның (бірлескен, қатар тексерудің) мәселелері:__________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      2. ____________________________________________________________ (мемлекеттік аудит объектісінің атауы)

      …

      Аудиторлық іс-шараның (бірлескен, қатар тексерудің) нормативтік құқықтық және әдіснамалық қамтамасыз етілуі: ____________________________________________________

      Мемлекеттік аудит жүргізуге жауапты      ____________________________

      құрылымдық бөлімшенің басшысы      (қолы, ТАӘ (болған жағдайда)


      Мемлекеттік аудит тобының      ____________________________

      жетекшісі                        ((қолы, ТАӘ (болған жағдайда)


      Ескертпе: Мемлекеттік аудит жүргізу бағдарламасын (бұдан әрі – Аудит бағдарламасын) жасау.

      1. Аудиторлық іс-шара (тексеру) объектісінің атауы. Реттік нөмірі, мемлекеттік аудит объектісінің атауы көрсетіледі.

      2. Аудиторлық іс-шараның (тексерудің) мақсаты. Жоспарланған мемлекеттік аудиттің тақырыбына (аудиторлық іс-шараның (бірлескен, қатар тексерудің) атауы) және типіне қарай, мақсаты ретінде Мемлекеттік аудит туралы заңның 12-бабының 1, 2, 3-тармақтарында көзделген бағыттар көрсетіледі.

      3. Мемлекеттік аудиттің типі. Осы мемлекеттік аудит объектісінде жүргізілетін мемлекеттік аудиттің тиісті типі: сәйкестік, қаржылық есептілік, тиімділік аудиті көрсетіледі. Тексеру жүргізілген жағдайда, оның түрі көрсетіледі. Үстеме тексеру жүргізілген кезде мемлекеттік аудиттің типі көрсетілмейді.

      4. Аудиторлық іс-шарамен (бірлескен, қатар тексерумен) қамтылатын кезең.

      Мемлекеттік аудит объектісі қызметінің аудиторлық іс-шарамен (бірлескен, қатар тексерумен) қамтылатын кезеңі (күндері, айлары, жылдары) көрсетіледі.

      5. Аудиторлық іс-шараны (бірлескен, қатар тексеруді) жүргізу мерзімі. Аудиторлық іс-шараны (бірлескен, қатар тексеруді) жүргізудің басталған және аяқталған күндері көрсетіледі.

      6. Мемлекеттік аудит тобының құрамы.

      Осы мемлекеттік аудит объектісінде аудиторлық іс-шараны (бірлескен, қатар тексеруді) жүзеге асыратын Тексеру комиссиясы қызметкерлерінің (қызметкерінің), мемлекеттік аудитор(-лар)дың және мемлекеттік аудитор(-лар) ассистент(-тер)інің, мемлекеттік органдар мамандарының, мемлекеттік емес аудиторлық ұйымдар қызметкерлерінің және сарапшылардың (олар тартылған жағдайда) тегі, аты-жөні, лауазымы көрсетіледі.

      7. Аудиторлық іс-шарамен (бірлескен, қатар тексерумен) қамтылатын қаражат көлемі*.

      Көрсетілген кесте бюджеттік бағдарламалар мен активтер бөлінісінде:

      1-бағанда – рет саны нөмірі;

      2-бағанда – осы мемлекеттік аудит объектісінде аудиторлық іс-шарамен (тексерумен) қамтылуға жататын бюджеттік бағдарламаның нөмірі мен атауы және активтер;

      3-бағанда – аудиторлық іс-шара (тексеру) жүргізілетін тиісті жыл, жартыжылдық, айлардың саны;

      4-бағанда – аудиторлық іс-шарамен (тексерумен) қамтылуға жататын республикалық бюджет қаражатының және активтердің көлемітолтырылады.

      4-бағанның соңында осы мемлекеттік аудит объектісінде аудиторлық іс-шарамен (тексерумен) қамтылуға жататын республикалықбюджет қаражаты мен активтер көлемінің жиынтық сомасы көрсетіледі.

      Осы мемлекеттік аудит объектісіне мемлекеттік органдардың мамандары, мемлекеттік емес аудиторлық ұйымдардың қызметкерлері және сарапшылар тартылған жағдайда, олардың аты-жөндері, тектері, лауазымдары, мемлекеттік органның, мемлекеттік емес аудиторлық ұйымның атауы көрсетіледі.

      *Осы бөлім жергілікті бюджетке түсетiн түсiмдердiң толықтығы мен уақтылылығына, жергілікті бюджеттен түсетiн түсiмдер сомаларының қайтарылуына, салықтық және кедендiк әкiмшiлендірудің тиiмдiлiгiне мемлекеттік аудит жүргізу, талдамалық іс-шара жүргізу кезінде толтырылмайды.

      8. Мемлекеттік аудит көрсеткіштері және көрсеткіштердің әрбіреуіне аудиторлық іс-шараның (бірлескен, қатар тексерудің) мәселелері.

      Мемлекеттік аудит көрсеткіштері және көрсеткіштердің әрбіреуіне аудиторлық іс-шараның (бірлескен, қатар тексерудің) мәселелері Мемлекеттік аудит туралы заңның 13-бабының 1, 2, 3-тармақтарында көзделген бағыттарға сәйкес көрсетіледі.

      Келесі мемлекеттік аудит объектілері бойынша мәліметтер осыған ұқсас тәртіппен толтырылады.

      9. Аудиторлық іс-шараны (бірлескен, қатар тексеруді) нормативтік құқықтық және әдіснамалық қамтамасыз ету.

      Аудиторлық іс-шара (бірлескен, қатар тексеру) барысында пайдаланылатын Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің, сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандарттарының және Тексеру комиссиясының әдіснамалық құжаттарының тізбесі көрсетіледі.

  Республикалық бюджеттің
aтқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің
2018 жылғы 14 маусымдағы
№ 13-НҚ нормативтік
қаулысына
27-қосымша
  Тексеру комиссияларының
сыртқы мемлекеттік аудит
және қаржылық бақылау
жүргізу қағидаларына
12-қосымша
  нысан
  "Бекітемін"
____________________бойынша
тексеру комиссиясының төрағасы
___________________________
ТАӘ (болған жағдайда)
(қолы)
201___ жылғы "___"__________

Аудиторлық тапсырма

      Тексеру комиссиясының қызметкері (аудитке тартылған маман, мемлекеттік емес аудитор, сарапшы)

      ___________________________________________ (ТАӘ (болған жағдайда), лауазымы)

      Аудиторлық іс-шараның (тексерудің) атауы: ___________________________

      Аудиторлық іс-шараның (тексерудің) жалпы мерзімі: ___ күнтізбелік күн


п/п

Мемлекеттік
аудит
объектісі
(аудит
бағдарламасынан)

Аудиторлық
іс-шарамен
(тексерумен)
қамтылатын
кезең (жыл,
жартыжылдық,
айлар)

Іссапардың
бағдары
мен
мерзімі
(аудит жоспарынан)

Аудиторлық
іс-шараның
(тексерудің)
мәселелері
(аудит
бағдарламасынан)

Аудиторлық іс-шараны (тексеруді)
жүргізу мерзімі (кезеңдері)

Аудит
бағдарла-
масының
мәселесін
қараудың
басталған
күні

Аудит
бағдарла-
масының
мәселесін
қараудың
аяқталған
күні

Аудиторлық
есепке қосу
үшін
материалдарды
ұсыну (мем.
аудит
объектісіне
1-ден көп
мем. аудитор
шыққан кезде)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.
1)
2)      Мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты      __________________________

      құрылымдық бөлімше басшысы             (қолы, ТАӘ (болған жағдайда)

      Мемлекеттік аудит тобының      __________________________

      жетекшісі                         (қолы, ТАӘ (болған жағдайда)

      Тексеру комиссиясының қызметкері (аудитке тартылған маман, мемлекеттік

      емес аудитор) __________________________

      (қолы, ТАӘ (болған жағдайда)

      Ескертпе:*-осы мемлекеттік аудит объектісінде аудиторлық іс-шараны (бірлескен, қатар тексеруді) жүзеге асыратын Тексеру комиссиясы қызметкерінің, мемлекеттік аудитордың және мемлекеттік аудитор ассистентінің, мемлекеттік орган маманының, мемлекеттік емес аудиторлық ұйым қызметкерінің және сарапшының (олар тартылған жағдайда) тегі, аты-жөні, лауазымы көрсетіледі.

  Республикалық бюджеттің
aтқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің
2018 жылғы 14 маусымдағы
№ 13-НҚ нормативтік
қаулысына
28-қосымша
  Тексеру комиссияларының
сыртқы мемлекеттік аудит
және қаржылық бақылау
жүргізу қағидаларына
13-қосымша
  нысан

Аудиторлық іс-шара жүргізуге ТАПСЫРМА

      (Үстеме (бірлескен, қатар) тексеру жүргізуге тапсырма)

      (Тексеру тағайындау туралы акт)

      "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 13-бабына және _________________________ тексеру комиссиясының мемлекеттік аудит объектілерінің 20__ жылға арналған тізбесіне сәйкес,

      _________________________________________________________________________

      (Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шара (тексеру) жүргізу тапсырылған қызметкер(лер)інің

      ТАӘ (болған жағдайда) мен лауазымы көрсетіледі)

      _________________________________________________________________________

      (мемлекеттік аудит объектісінің ұйымдық-құқықтық нысаны, толық атауы,

      _________________________________________________________________________

      оның орналасқан жері, ЖСН, БСН, басшысының ТАӘ (болған жағдайда) көрсетіледі)

      ____________________________________________________ мәселесі бойынша аудиторлық іс-шара (үстеме, бірлескен, қатар тексеру) жүргізу

      тапсырылады.

      Аудиторлық іс-шараның мақсаты _________________________________

      Мемлекеттік аудиттің типі ____________________________________*

      Тексерудің түрі _______________________________________________

      Аудиторлық іс-шарамен (тексерумен) қамтылатын кезең ___________

      Аудиторлық іс-шара (тексеру) жүргізудің мерзімі________ аралығы

      Салық құпиясын құрайтын мәліметтерге рұқсаты бар лауазымды адамдар ____________**

      Тексеру комиссиясының мүшесі __________________________

      (қолы, ТАӘ (болған жағдайда)

      Аудиторлық іс-шараның (тексерудің) мерзімі ____ жылғы "__"_____ бастап, ____ жылғы "__" ______ дейін ұзартылды.*

      Тексеру комиссиясының Төрағасы __________________________

      (қолы, ТАӘ (болған жағдайда)

      *Үстеме тексеру жүргізілген кезде көрсетілмейді.

      ** - салық құпиясын құрайтын мәліметтерге мемлекеттік аудит объектілерінің рұқсат беруін көздейтін тексерулерді жүргізу кезінде көрсетіледі.

      Ескертпе: Аудиторлық іс-шара (тексеру) жүргізуге тапсырманы (бұдан әрі – Тапсырма) жасау.

      Тапсырма мынадай деректерді:

      нөмірі мен берілген күнін;

      аудиторлық іс-шара (тексеру) жүргізу тапсырылған Тексеру комиссиясы қызметкер(-лер)інің, мемлекеттік аудитор(-лар)дың және ассистенттің (тердің) тегін, атын, әкесінің атын (болған жағдайда) және лауазымын, аудиторлық іс-шара (тексеру) жүргізуге тартылған мемлекеттік органдар мамандарының, мемлекеттік емес аудиторлық ұйымдар қызметкерлерінің және (немесе) сарапшылардың тегін, атын, әкесінің атын (болған жағдайда);

      Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараны жүргізуге жауапты мүшесінің аты-жөні мен тегін, оның қолын не оның міндетін атқарушы адамның деректерін, сондай-ақ Тексеру комиссиясының мөрін;

      бастапқыда белгіленген аудиторлық іс-шара (тексеру) мерзімі асып кеткен жағдайда, күнін көрсете отырып, аудиторлық іс-шара (тексеру) мерзімінің ұзартылғаны туралы мәліметтерді қамтиды.

  Республикалық бюджеттің
aтқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің
2018 жылғы 14 маусымдағы
№ 13-НҚ нормативтік
қаулысына
29-қосымша
  Тексеру комиссияларының
сыртқы мемлекеттік аудит
және қаржылық бақылау
жүргізу қағидаларына
14-қосымша
  нысан
  күні, айы, жылы
Мемлекеттік аудит объектісінің
басшысы
_________________________
(ТАӘ (болған жағдайда)

Мемлекеттік аудит объектісі басшысының міндеттерін атқару жөніндегі талап

      1. "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Мемлекеттік аудит туралы заң) 21-бабына, 37-бабының 2-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектісінің басшысы:

      1) мемлекеттiк аудит және қаржылық бақылау органының қызметкерлерiн жұмыс орындарымен қамтамасыз етуге;

      2) мемлекеттiк аудит және қаржылық бақылау органының қызметкерлерiн мемлекеттiк аудитті жүзеге асыру үшiн сұратылып отырған барлық қажеттi ақпаратпен ___________________________________

      (басшысының немесе бас

      _____________________________________________________________________ бухгалтерінің қолы қойылған қажетті құжаттар мен ақпараттың тізбесі көрсетіледі)

      _______________________________ дейін қамтамасыз етуге;

      (күні көрсетіледі)

      3) мемлекеттiк қаржылық бақылау органы қызметкерлерiнiң ақпараттық және есептік жүйелерге, соның ішінде ЭҚАБЖ-ға кіруін қамтамасыз етуге;

      4) мемлекеттiк аудит және қаржылық бақылау органы қызметкерлерiнiң iс-әрекеттерiне, соның ішінде мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының лауазымды адамдары аудит объектісіне бару арқылы аудиторлық іс-шараның барысын қадағалауды жүзеге асырған кезде олардың іс-әрекеттеріне араласпауға және мемлекеттік аудит жүргiзуге кедергi келтiрмеуге;

      5) аудиторлық іс-шараның нәтижелерiмен келiспеген жағдайда, Аудиторлық есепке жазбаша қарсылықтарын Тексеру комиссиясына қол қойылған Аудиторлық есеп мемлекеттік аудит объектісіне берілген күннен бастап он жұмыс күнінен аспайтын мерзімде ұсынуға міндетті.

      2. Мемлекеттік аудит туралы заңның 21-бабы және 37-бабының 2-тармағы негізінде мемлекеттiк аудит және қаржылық бақылау органдарының лауазымды адамдарына олардың өз құзыреттерiне сәйкес қызметтiк мiндеттерiн орындауда аудит жүргiзуге жiберуден бас тарту, қажеттi құжаттарды, материалдарды, қызмет туралы ақпаратты және өзге де мәлiметтердi беруден бас тарту, анық емес ақпарат беру түрiндегi кедергi келтiру, аудитті жүзеге асыруға өзге де кедергi жасау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (бұдан әрі – ӘҚтК) 462-бабына сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы ӘҚтК-нің 803-бабына сәйкес хаттаманы жасай отырып әкімшілік жауаптылыққа әкеп соқтырады.

      Тексеру комиссиясының қызметкері __________________________________________

      лауазымы, ТАӘ (болған жағдайда) қолы

      Ескертпе: Талаптың бірінші данасы Аудиторлық есептің бланкісінде ресімделеді.

  Республикалық бюджеттің
aтқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің
2018 жылғы 14 маусымдағы
№ 13-НҚ нормативтік
қаулысына
30-қосымша
  Тексеру комиссияларының
сыртқы мемлекеттік аудит
және қаржылық бақылау
жүргізу қағидаларына
17-қосымша
  нысан

Атқарылған жұмыстар туралы апта сайынғы есеп

      Аудиторлық іс-шара: "_________________________________________"

      Жүргізу мерзімі: басталған және аяқталған күні: 20__ жылғы ______________________ аралығы

      Мемлекеттік аудиттің типі: _________________________________

Мемлекеттік аудит тобының құрамы ТАӘ (болған жағдайда) (мемлекеттік аудиторлар, ассистенттер бөлінісінде)

Мемлекеттік аудит объектісінің атауы

Мемлекеттік аудит кезеңі (Мемлекеттік аудит жүргізу күндерінің саны)

Есепті кезеңде анықталды

жоспар

нақты

қаржылық бұзушылықтар

рәсімдік бұзушылықтар

заңнама нормаларын іске асыру үшін қабылданған мемлекеттік аудит объектілері актілерінің бұзушылықтары

(мың теңге ) оның ішінде мемлекеттік аудит кезінде (мың теңге) өтелді (қалпына келтірілді)

1) бұзушылық түрінің қысқаша сипаттамасы;
2) НҚА-ның бұзылған ережелеріне сілтеме;
3) аудиторлық дәлелдеме (құжат түрі мен деректемелері)
4) аудит барысында негізсіз пайдаланылған қаражатты өтеу (қалпына келтіру) бойынша қабылданған шаралар

(бірлік)

1) бұзушылық түрінің қысқаша сипаттамасы;
2) НҚА-ның бұзылған ережелеріне сілтеме;
3) аудиторлық дәлелдеме (құжат түрі мен деректемелері)

(мың теңге)

1) бұзушылық түрінің қысқаша сипаттамасы;
2) актінің бұзылған ережелеріне сілтеме;
3) аудиторлық дәлелдеме (құжат түрі мен деректемелері)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

      кестенің жалғасы

Есепті кезеңде анықталды

бюджет қаражатын, мемлекет пен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерін тиімсіз пайдалану

бюджет қаражатын, мемлекет пен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерін тиімсіз жоспарлау

Бұрын анықталған бұзушылықтарды алып тастаудың себептері мен негіздемелері (алып тастауға негіз болған дәлеледемелерді көрсетіп) соның ішінде енгізу/алып тастау күні

қозғалған және/немесе әкімшілік іс жүргізуді қозғау үшін жіберілген материалдар (заңды және /немесе жеке тұлғаны көрсетіп)

(мың теңге)

1) қысқаша сипаттама;
2) аудиторлық дәлелдеме (құжат түрі мен деректемелері)

(мың теңге)

1) қысқаша сипаттама;
2) аудиторлық дәлелдеме (құжат түрі мен деректемелері)

11

12

13

14

15

16

      Мемлекеттік аудитордың, мемлекеттік аудитор ассистентінің ( мемлекеттік аудит тобы жетекшісінің) ТАӘ (болған жағдайда) ___________

      Ескертпе: мемлекеттік аудиторлар ТК ВАЖ-ға апта сайынғы есепке зерделенген ақпаратты, сондай-ақ Аудиторлық есептің жобасын қоса береді.

  Республикалық бюджеттің
aтқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің
2018 жылғы 14 маусымдағы
№ 13-НҚ нормативтік
қаулысына
31-қосымша
  Тексеру комиссияларының
сыртқы мемлекеттік аудит
және қаржылық бақылау
жүргізу қағидаларына
19-қосымша
  нысан

Аудиторлық есептің үлгілік нысаны

      ___________________ 20___жылғы "____"_________№_______

      (жасалған орны)

      III. Кіріспе бөлік

      1.1. Мемлекеттік аудит объектісінің атауы:__________________

      1.2. Аудиторлық іс-шараның атауы:_______________________

      1.3. Мемлекеттік аудит объектісіндегі мемлекеттік аудиттің мақсаты: __________________________________________________________________

      1.4. Мемлекеттік аудиттің мәні:_____________________

      1.5. Аудиттің типі, тексерудің түрі:_______________________________________

      (үстеме, бірлескен немесе қатар тексеру жүргізу кезінде толтырылады)

      1.6. Мемлекеттік аудит тобының құрамы (мемлекеттік аудиторлар сертификаттарының нөмірлері көрсетіле отырып):_______________________

      1.7. __________ "____" №__________ Мемлекеттік аудит (тексеру) жүргізуге тапсырма

      1.8. Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең: _________________

      1.9. Мемлекеттік аудит жүргізу мерзімі: ________- _________ аралығы

      1.10. Мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдары:_____________

      1.11. Үстеме тексеру жүргізілген объектілердің тізбесі:_________________________

      (жүргізілген кезде көрсетіледі)

      1.12. Алдыңғы мемлекеттік аудиттің нәтижелері туралы қысқаша мәліметтер:________________________________________________________

      II. Негізгі бөлік

      2.1. Аудит бағдарламасын ашып жазу:

      Мемлекеттік аудит жүргізу кезінде қолданылатын көрсеткіштер:

      ______________________________________________

      (болған жағдайда)

      2.1.1. Аудит бағдарламасындағы мәселенің атауы:_______________

      2.1.1.2. Аудит бағдарламасының мәселесін талдау, соның ішінде: ________________________________________________ ___________

      * аудиттелетін саланың, соның ішінде мемлекеттік басқарудың және (немесе) экономика саласының ағымдағы жай-күйін өңірлік бөліністе талдау;

      * бюджет қаражатын және Ұлттық қор қаражатын, нысаналы трансферттерді, қарыздарды игеру және шарттарды, келісімдерді, концессиялық жобаларды және т.б. іске асыру кезінде заңнаманың сақталуын талдау;

      * квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қаржы-шаруашылық қызметін, мемлекет активтерінің басқарылу тиімділігін талдау және қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізуге бағалау жүргізу;

      * бюджетке түсетін түсімдердің болжануын, бюджет қаражатының және Ұлттық қор қаражатының, қарыздардың жоспарлануының және (немесе) пайдаланылу тиімділігінің негізділігін, олардың бюджеттік бағдарламалардың тікелей және түпкілікті нәтижелерге қол жеткізуге әсерін талдау;

      * Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің бағаланатын құжатының көрсеткіштері мен индикаторларына өзгерістер мен түзетулер енгізуді, оларға қол жеткізуді, төмендеуін және (немесе) кемуін талдау, сондай-ақ Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының және (немесе) аудит объектісінің жұмыс жоспарларының (стратегиялық жоспарлар әзірлемейтін мемлекеттік органдар үшін) бюджеттік бағдарламалардың жоспарланған нәтижелерімен өзара байланысын бағалау;

      - жүйелі кемшіліктерге, бюджет қаражатын және активтерді тиімсіз жоспарлауға және пайдалануға, нәтижелерге қол жеткізбеуге байланысты, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектісінің қызметіндегі өзге де проблемалық мәселелер бойынша бұзушылықтарға ықпал еткен себептер мен жағдайларды талдау :

      ________________________________________________________________________

      (топтастырылған біртектес бұзушылықтар, сондай-ақ осы талдауды жүргізуге

      мүмкіндік беретін бағдарламалық мәселелер ескеріле отырып жүргізіледі)

      - себептерді, соның ішінде жүйелі проблемаларға әкеп соқтырған нормативтік құқықтық базаны талдау:

      ________________________________________________________________________

      (заңнамада коллизиялар мен олқылықтар болған кезде жүргізіледі)

      - мемлекеттік аудит объектісінің жіберіп алған пайдасы мен экономикалық шығындарын бағалау (бюджетке қаражаттың толық түспеуі, бюджеттің атқарылмауы, бюджет қаражаты мен активтердің тиімсіз пайдаланылуы,бюджет қаражаты мен активтердің шығындалуы, мемлекеттік меншіктің шығындалуы, бюджет қаражаты мен активтердің артық шығыстары, бюджет кірісінің тікелей және ықтимал (бағалық) шығындары, бюджет және өзге де заңнаманың сақталмауы, өндіріс өтімділігі төмен және өндірілген өнімнің, тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің өзіндік құны жоғары, шығыстардың нәтижесіздігі және т.б. болған жағдайда):________________________).

      - сарапшылардың сарапшылық қорытындыларының қысқаша қорытындылары:

      __________________________________________

      (олар тартылған жағдайда)

      2.1.1.3. Үстеме тексерудің қысқаша нәтижелері:______________________ (ол жүргізілген кезде)

      * 2.2. Мемлекеттік аудит объектісі қызметінің қойылған мақсаттарға, міндеттерге, функцияларға және өкілеттіктерге, мыналарға:

      - мемлекеттік органдарға;

      - квазимемлекеттік сектор субъектілеріне мемлекеттік аудит жүргізу мәніне байланысты бағыттарға (аудит объектісінің ережесіне, жарғысына сәйкес) қол жеткізуге әсерін талдау және бағалау.

      III. Қорытынды бөлік

      3.1. Мемлекеттік аудит объектісі бойынша жалпы тұжырымдар:

      3.1.1 Заңнаманың, ішкі нормативтік актілердің және құжаттардың сақталуын және (немесе) бағдарламаның мақсатына, көрсеткіштеріне (өлшемшарттарына) сәйкес мемлекеттік аудит объектісі қызметінің тиімділігін бағалау:

      - көрсеткіштің атауы, ол бойынша тұжырым:___________________

      * 3.1.2. Аудиторлық іс-шараның негізгі нәтижелері:

      3.1.2.1. Аудит объектісінің (өңірлік және елдік бөліністе аудиттелетін саланың, соның ішінде мемлекеттік басқарудың және (немесе) экономика саласының, жалпы экономиканың) мезо/макро деңгейде әлеуметтік-экономикалық дамуға әсерін бағалау __________________________________________________

      3.1.2.2. Мемлекеттік аудит объектісінің жіберіп алған пайдасы мен экономикалық шығындарының анықталған фактілері

      ________________________________

      (болған жағдайда)

      ** 3.1.2.3. Негізгі аудит объектісінің қызметінің тиімділігін (өңірлік бөліністе аудиттелетін саланың, соның ішінде мемлекеттік басқарудың және (немесе) экономика саласының, әлеуметтік-экономикалық дамудың) жетілдіру және арттыру үшін анықталған резервтер

      __________________________________________________________________________ (осы талдауды жүргізуге мүмкіндік беретін бағдарламалық мәселелер ескеріле отырып жүргізіледі)

      3.2. Мемлекеттік аудит жүргізудегі кедергілер:_____________

      3.3. Мемлекеттік аудит барысында қабылданған шаралар:_____________

      * Мемлекеттік аудит бағдарламасында тиісті мәселе болған жағдайда ашып жазылады

      ** мемлекеттік аудиттің негізгі объектісінде ашып жазылады

      IV. Қосымшалар:

      1) мемлекеттік аудит объектісі басшысының міндеттерін атқару жөніндегі талап;

      2) мемлекеттік аудиторлар қол қойған және Қағидаларға 21-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалған аудиторлық іс-шараның нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің тізілімі (бұдан әрі - Тізілім);

      3) аудиторлық дәлелдемелер:

      - құжаттардың төлнұсқалары немесе белгіленген тәртіппен расталған көшірмелері, кестелер, сондай-ақ қажет болған жағдайда бұзушылық фактілерін көрсететін анықтамалар, фотосуреттер;

      - функционалдық және лауазымдық міндеттеріне сүйене отырып, жол берілген бұзушылықтарға қатысы бар адамдардың жазбаша түсініктемелері;

      - бақылау өлшемдері (тексеріп қараулар) актілері (олар жасалған жағдайда);

      - зерттеулердің (сынақтардың), сараптамалардың қорытындылары, хаттамалардың көшірмелері, аудиторлық іс-шараның нәтижелеріне байланысты басқа да құжаттар немесе олардың көшірмелері (олар жасалған жағдайда);

      - талдау материалдары және мемлекеттік аудит объектісінің қызметіндегі бұзушылықтар мен кемшіліктер фактісін растайтын материалдар;

      4) егер аудиторлық есептің мәтінінде көрсетілмесе, аудиторлық іріктеудің негіздемесі (қажет болған жағдайда мәнділік деңгейін айқындау);

      5) сарапшылардың сарапшылық қорытындылары (тартылған жағдайда);

      6) мемлекеттік қызметтерді алушылардың қанағаттануы тұрғысынан халық арасында сауалнама жүргізу нәтижелері (қажет болған жағдайда);

      7) ақы төлеу фактісін растайтын құжаттар (көшірмелері) (аудиторлық іс-шара барысында қаражат өтелген (қалпына келтірілген) жағдайда):

      төлем тапсырмалары (төлеуге арналған шоттар, түбіртектер, чектер және (немесе) басқалары);

      ведомостар, ордерлер, нарядтар;

      8) мемлекеттік аудит объектісінің басшысына (лауазымды адамына) Аудиторлық есептің тапсырылған күнін растайтын құжат (көшірмесі) (оны қабылдағаны туралы мемлекеттік аудит объектісінің мөртабаны болмаған жағдайда);

      9) сыртқы ақпарат көздерінің тізбесі:

      статистикалық деректер;

      мемлекеттік органның қызметін және (немесе) аудитпен қамтылатын кезеңдегі қызметін бағалау нәтижелері;

      ұқсас мемлекеттік және квазимемлекеттік құрылымдардың шетелдік жұмыс тәжірибесі;

      отандық салалық және шетелдік сарапшылардың, агенттіктердің зерттеулері;

      мемлекеттік басқарудың және (немесе) экономика саласының тиісті аясындағы мемлекеттік реттеу мәселелері бойынша халықаралық ұйымдар мен агенттіктердің есептері, рейтингтері, шолулары;

      халықаралық ұйымдар мен агенттіктердің сайттары;

      уәкілетті органдардың мемлекеттік аудит объектісінің қызметін тексерулерінің нәтижелері;

      жеке және заңды тұлғалардың өтініштері;

      БАҚ және тағы басқалары.

      Мемлекеттік органдардың немесе квазимемлекеттік сектор органдарының ресми ақпараттық жүйелерінен алынған құжаттарда штрих код немесе өзге де тану белгілері болған жағдайда олар куәландырылмайды. Аудиторлық есепке қоса берілетін құжаттардың көшірмелері белгіленген тәртіппен уәкілетті лауазымды адамдардың қолтаңбаларымен, мемлекеттік аудит объектісінің мөрімен немесе мөртабанымен (болған жағдайда) куәландырылады. Аудиторлық есепте қосымшаларының реттік нөмірі көрсетіле отырып, оларға сілтеме, әрбір қосымша бойынша бөлек парақтар саны көрсетіледі. Көлемді құжаттар (5 немесе одан көп беттен тұратын бір құжат) тігілген күйінде соңғы артқы парағына мөр мен қолтаңба қою арқылы куәландырылуы мүмкін.

      Тексеру комиссиясының жұмыскері(-лері): ________________________________

      (лауазымы, қолы, ТАӘ (болған жағдайда)

      Мемлекеттік органдардан тартылған мамандар, мемлекеттік емес аудиторлық ұйымдардың жұмыскерлері, сарапшылар: ______________

      (лауазымы)

      ________________________________________________________________________

      (қолы, ТАӘ (болған жағдайда)

      Аудиторлық есеп _____________ данада жасалды.

      (саны)

      Ескертпе:

      Аудиторлық есептің жоғары бөлігінде оның жасалған орны (қаланың, басқа да елді мекеннің (ауыл, кент және тағы басқаларының) атауы), Аудиторлық есептің жасалған күні, Аудиторлық есеп данасының нөмірі көрсетіледі (№ 1 дана – Тексеру комиссиясы үшін, № 2 дана – мемлекеттік аудит объектісі үшін жасалады. Бірлескен тексеру кезінде № 1 дана – Тексеру комиссиясы үшін, № 2 дана – бірлескен тексеруге қатысушы мемлекеттік орган үшін, № 3 дана – мемлекеттік аудит объектісі үшін жасалады).

      Аудиторлық есепте мынадай деректер көрсетіледі:

      Аудиторлық есептің кіріспе бөлігінің 1-бөлімінде мыналар қысқаша сипатталады:

      1.1. Мемлекеттік аудит объектісінің атауы - мемлекеттік аудит объектісінің толық атауы, мемлекеттік тіркеу туралы деректері, банктік және салықтық деректемелері, БСН (ЖСН) көрсетіледі.

      1.2. Аудиторлық іс-шараның атауы – тиісті жылға арналған Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесіне сәйкес аудиторлық іс-шараның толық атауы көрсетіледі.

      1.3. Мемлекеттік аудит объектісінде жүргізілетін мемлекеттік аудиттің мақсаты - Аудит бағдарламасының мәселелеріне сүйене отырып, осы объектіде жүргізілетін мемлекеттік аудиттің мақсаты көрсетіледі.

      1.4. Аудиттің мәні – жүргізілетін мемлекеттік аудиттің, бюджеттік бағдарламалардың және (немесе) активтердің мәні көрсетіледі.

      1.5. Аудиттің типі, тексерудің түрі - осы мемлекеттік аудит объектісінде жүргізілетін аудиттің тиісті типі және түрі көрсетіледі: үстеме, бірлескен немесе қатар.

      1.6. Мемлекеттік аудит тобының құрамы (мемлекеттік аудиторлардың сертификаттарының нөмірлері көрсетіле отырып) – мемлекеттік аудитті жүргізетін Тексеру комиссиясы жұмыскерінің, мемлекеттік органдардың мамандарының, мемлекеттік емес аудиторлық ұйымдардың жұмыскерлерінің және мемлекеттік аудитті жүргізуге тартылған сарапшылардың аты-жөні, тегі, лауазымы, мемлекеттік аудитор сертификаты болған жағдайда, оның нөмірі көрсетіледі.

      1.7. Мемлекеттік аудит жүргізуге тапсырма (Тексеру тағайындау туралы акт) – Тапсырманың күні және нөмірі, Тапсырмаға қол қойған лауазымды адамның аты-жөні, тегі, лауазымы көрсетіледі.

      1.8. Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең - мемлекеттік аудит объектісі қызметінің іс жүзінде тексерілген кезеңі көрсетіледі (қажет болған жағдайда бюджеттік бағдарламалар немесе мәселелерді көрсете отырып, ("қажет болған жағдайда басқа да кезеңдер" сөздерін көрсетпей) жылдары, айлары және Аудит бағдарламасына сәйкес келеді).

      1.9. Мемлекеттік аудит жүргізу мерзімі - осы мемлекеттік аудит объектісінде мемлекеттік аудитті жүргізудің басталған және аяқталған күні көрсетіледі (Аудит бағдарламасына сәйкес келеді).

      1.10. Мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдары - мемлекеттік аудит объектісінің келісімімен мемлекеттік аудит жүзеге асырылған лауазымды адамдарының аты-жөні, тегі, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектісінің мемлекеттік аудитпен қамтылған кезеңде жұмыс істеген және құжаттарға қол қою құқығы болған лауазымды адамдарының аты-жөні, тегі көрсетіледі.

      1.11. Үстеме тексеру жүргізілетін объектілердің тізбесі – үстеме тексеру жүргізілетін мемлекеттік аудит объектісінің (лерінің) толық атауы көрсетіледі.

      1.12. Алдыңғы мемлекеттік аудиттің нәтижелері туралы мәліметтер – басқа мемлекеттік қаржылық бақылау органдары мен құқық қорғау органдарының бұрын қамтыған тексеру мәні Тексеру комиссиясы жүргізген мемлекеттік аудиттің мәселелерімен сәйкес келетін мәселелер бойынша қысқаша мәліметтер, мемлекеттік аудит объектісінің анықталған бұзушылықтарды жою жөнінде қабылдаған шаралары көрсетіледі. Тексеру комиссиясының бақылауда тұрған Аудиторлық қорытындылары (Нұсқамалары) бойынша орындалу мерзімі өткен тапсырмалық тармақтар бойынша шаралар көрсетіледі. Егер мұндайлар болмаса олардың болмауын көрсету қажет.

      Аудиторлық есептің негізгі бөлігінің 2-бөлімінде мынадай деректер көрсетіледі:

      2.1. Мемлекеттік аудитті жүргізу кезінде қолданылатын көрсеткіштер (өлшемшарттар) – аудиторлық есепте көрсеткіштің атауы және Аудит бағдарламасына сәйкес оны қолдану бойынша түсіндірме келтіріледі.

      2.1.1.2. Жүргізілген мемлекеттік аудиттің нәтижелері туралы мемлекеттік аудит мақсатына қол жеткізілгенін растауға жеткілікті мәліметтер көрсетіледі. Одан әрі Аудит бағдарламасының мәселелеріне жауаптар тіркеледі, бұл ретте Аудит бағдарламасының әрбір мәселесінің атауы көрсетіледі. Аудит мәселелеріне жауаптар толық, нақты, объективті және кесімді жазылады. Бағдарламаның мәселесін ашып көрсету Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарымен байланысын бағалай отырып, тікелей және түпкілікті нәтижелерге қол жеткізуге арналған бюджет қаражатының, мемлекет активтерінің негізділігін және пайдаланылуын талдауды ескере отырып, жүзеге асырылады.

      Аудиторлық есепте жүргізілген үстеме тексерудің (тек бұзушылықтардың тармақтарын үстеме тексерудің аудиторлық есебіне сәйкес нөмірлей отырып, олар негізгі объектінің бұзушылықтар тізіліміне қосылмайды), бақылау өлшемінің (тексеріп қарау) қысқаша нәтижелері көрсетіледі, сондай-ақ бұзушылық фактілері, соның ішінде мемлекеттік аудит объектісі болып табылмайтын басқа да мемлекеттік органдардың бөлінетін бюджеттік бағдарлама қаражатын пайдалану кезінде жасаған себептері мен салдарын көрсете отырып, кемшіліктер мен жүйелі проблемалар жазылады. Бұзушылықтар бойынша ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме көрсетіледі және тиісті бұзушылыққа дәлел болатын құжаттар көрсетіледі. Бұзушылыққа, кемшілікке және жүйелі проблемаға әкеп соққан себеп-салдарлық байланыстар талданады.

      Аудит бағдарламасының мәселесі бойынша бұзушылықтар, кемшіліктер және жүйелі проблемалар анықталмаса, қысқаша ақпарат келтіріледі және мынадай жазба жасалады "Бағдарламаның (атауы) мәселесі тексерілді. Бұзушылықтар, кемшіліктер және жүйелі проблемалар анықталған жоқ.". Аудиторлық есепке тексеру жүргізілген құжаттардың деректемелері көрсетіле отырып, олардың тізбесі қоса беріледі.

      Аудит бағдарламасының мәселелерін қарау шеңберінде мемлекеттік аудиторлар қажет болған кезде аудит объектісінің жіберіп алған пайдаларына және шығындарына бағалау жүргізеді, сарапшылар тартқан жағдайда, олардың қорытындыларының қысқаша нәтижелерін сипаттайды.

      Аудиторлық есептің Қорытынды бөлігінің 3-бөлімінде мынадай мәліметтер көрсетіледі.

      3.1. Аудит объектісінде жүргізілген мемлекеттік аудиттің қорытындылары бойынша жалпы тұжырымдарда объект қызметінің, мемлекеттік аудиттің көрсеткіштеріне (өлшемшарттарына) сәйкес Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын іске асыру тиімділігіне баға беріледі. Мемлекеттік аудиттің көрсеткіштерін (өлшемшарттарын) сипаттау кезінде аудит объектісіне баға беруге сәйкес олардың толық атаулары көрсетіледі. Аудиторлық есепте аудит объектісінің ағымдағы жағдайына, сондай-ақ оның қызметінің мемлекеттік басқару саласын және (немесе) экономика саласын дамытуға беретін әсеріне талдау жасалады және баға беріледі, сондай-ақ негізгі объектіде тиімділікті арттыру және аудиттің негізгі объектісінің қызметін жетілдіру үшін анықталған резервтер көрсетіледі.

      3.2. Тексеру комиссиясының жұмыскерлері мемлекеттік аудит жүргізу барысында мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдарының кедергі келтіру фактілері туралы мәліметтер көрсетіледі. Тексеру комиссиясының жұмыскері әкімшілік құқық бұзушылықтың жасалғаны туралы хаттама жасаған жағдайда, оның нөмірі және күні көрсетіледі (хаттама мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдары мемлекеттік аудит объектісіне жіберуден бас тартқан кезде, мемлекеттік аудит жүргізу үшін қажетті құжаттарды ұсынбаған немесе анық емес, объективті емес және (немесе) толық емес ақпаратты, материалдарды және өзге де мәліметтерді ұсынған кезде толтырылады).

      3.3. Мемлекеттік аудит жүргізу барысында анықталған құқық бұзушылықтарды жою бойынша мемлекеттік аудит объектісі қабылдаған шаралар туралы мәліметтер көрсетіледі (салықтарды, айыппұлдарды, өсімпұлдарды қосымша есептеу, негізсіз пайдаланылған қаражатты бюджетке өтеу, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік бойынша қаражатты қалпына келтіру, тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер бойынша өнім берушілердің шарттық міндеттемелерін орындауы, мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдарына қатысты қабылданған тәртіптік жазалау шаралары және басқалар). Шаралар қабылданбаған жағдайда олардың болмауын көрсету қажет.

      Аудиторлық есепке қосымшаларда Қағидалардың 185-тармағында көзделген аудиторлық дәлелдемелер тіркеледі. Жүргізілетін мемлекеттік аудиттің мақсатына байланысты мемлекеттік аудитті жүзеге асыратын жұмыскерлер Аудиторлық есепке қосымшалар ретінде ресімделетін мынадай кестелерді толтырады:

      1) 1-кесте. Әкімшілердің мемлекеттік аудитпен қамтылған бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) орындауы туралы ақпарат;

      2) 2-кесте. Құрылыс жұмыстарының орындалған (қабылданған) көлемі және құрылыс объектілерін пайдалануға берудің уақтылылығы туралы ақпарат;

      3) 3-кесте. ____ жылы объектілерді салу және реконструкциялау құнының қымбаттағаны туралы мәліметтер (қымбаттаған жағдайда);

      4) 4-кесте. Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне жарғылық капиталын толықтыруға бөлінген бюджет қаражатының пайдаланылуы туралы мәліметтер.

      Мемлекеттік аудитті жүзеге асырып жатқан жұмыскерлер Аудиторлық есепке қосымша болып табылатын өзге де қажетті кестелер жасауы мүмкін. Аудиторлық есепте көрсетілген қосымшаларға сілтеме жасау міндетті.

      4. Мемлекеттік аудитті жүргізген Тексеру комиссиясы жұмыскерлерінің (мемлекеттік аудит жүргізуге тартылған мемлекеттік органдар мамандарының, мемлекеттік емес аудиторлық ұйымдар қызметкерлерінің, сарапшылардың) қолдары.

      Аудиторлық есептің соңғы бетінде адресатты және бланк нөмірін көрсете отырып, Аудиторлық есептің екі данада (Аудиторлық есептің № 1 данасы – Тексеру комиссиясына, Аудиторлық есеп бланкісінің №__; № 2 дана – мемлекеттік аудит объектісіне, бланк № __) жасалғаны туралы жазба жасалады.

      Мемлекеттік аудитті жүргізген мемлекеттік аудиторлар екінші парағынан бастап, Аудиторлық есептің барлық беттеріне қол қояды. Мемлекеттік аудит объектісінде бірыңғай топ бірлескен тексеру жүргізген кезде Аудиторлық есеп Тексеру комиссиясының бланкісінде үш данада ресімделеді, оның бірінші данасы – Тексеру комиссиясына, екінші данасы – бірлескен тексеруге қатысушы мемлекеттік органға, үшінші данасы – мемлекеттік аудит объектісіне беріледі.

  20___ жылғы "____" _________
  Аудиторлық есепке №__
қосымша

1-кесте. Мемлекеттік аудитпен қамтылған бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) орындалуы туралы ақпарат

      (мың тенге)

Р/с

Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың), ерекшеліктердің атауы

Бюджет жобасына бюджеттік өтінім бойынша қаражат қажеттілігі

Жыл басына қаржыландыру жоспарының бекітілген сомасы

Бекітілген соманың бюджеттік өтінімнің қажеттілігінен ауытқуы (+;-)

Жыл соңына қаржыландыру жоспарының түзетілген (нақтыланған) сомасы

Жыл қорытындысы бойынша төленген міндеттемелер (кассалық шығыстар)

Түзетілген (нақтыланған) сома мен төленген міндеттемелер арасындағы ауытқу, қаражаттың игерілмеу себептері көрсетіледі

Жыл қорытындысы бойынша іс жүзіндегі шығыстар

Төленген міндеттемелердің (кассалық шығыстардың) жыл қорытындысы бойынша іс жүзінде жүргізілген шығыстардан ауытқу себептері

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Бюджеттік бағдарлама

кіші бағдарлама


ерекшеліктер


Барлығы  20___ жылғы "____" _________
Аудиторлық есепке №__
қосымша

2-кесте. Құрылыс жұмыстарының көлемін орындау және құрылыс объектілерін пайдалануға берудің уақтылылығы туралы ақпарат

Р/с

Бюджеттік бағдарламаның/ объектінің атауы

Мемлекеттік сараптаманың қорытындысы бойынша құрылыстың сметалық құны
(мың теңге)

Іске асыру кезеңі

Құрылыстың шарттық құны
(мың теңге)

Құрылыстың бас кезінен бастап, орындалған (қабылданған) жұмыстар көлемі
(мың теңге)

Шартқа сәйкес объектіні пайдалануға берудің жоспарланған мерзімі

Объектіні пайдалануға берудің іс жүзіндегі мерзімі

Объектілердің пайдалануға уақтылы берілмеу себептері

құрылыстың нормативтік ұзақтығы

шарт бойынша

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.


2.
  20___ жылғы "____" _________
Аудиторлық есепке №__
қосымша

3-кесте. ___ жылы объектілерді салу және реконструкциялау құнының қымбаттағаны туралы мәліметтер

Р/с №

Бюджеттік бағдарламаның атауы

Объектінің атауы, қымбаттауды мақұлдаған бюджет комиссиясы шешімдерінің нөмірлері және күні

Мемлекеттік сараптаманың қорытындысы бойынша объектінің бастапқы құны

Құрылыстың түзетуден кейінгі құны (мың теңге)

Қымбаттау (мың теңге)

Себебі

1

2

3

4

5

6

7

1.2.

  20___ жылғы "____" _________
Аудиторлық есепке №__
қосымша

4-кесте. Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне жарғылық капиталын толықтыруға бөлінген бюджет қаражатының пайдаланылуы туралы мәліметтер

Р/с

Бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесі

Бюджет қаражаты қандай мақсатқа бөлінді

Жарғылық капиталдың көзделген қаражатының жоспарлы мақсаты

Жарғылық капиталдың бөлінген қаражатының іс жүзінде пайдаланылуы

Жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларға қол жеткізу нәтижелері

іс-шаралар

сомасы (мың теңге)

іс-шаралар

сомасы (мың теңге)


2

3

4

5

6

7

8

1.
...
 
  Республикалық бюджеттің
aтқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің
2018 жылғы 14 маусымдағы
№ 13-НҚ нормативтік
қаулысына
32-қосымша
  Тексеру комиссияларының
сыртқы мемлекеттік аудит
және қаржылық бақылау
жүргізу қағидаларына
20-қосымша
  нысан

Аудиторлық іс-шараның нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің ТІЗІЛІМІ

      1) қаражат бюджетке түскен кезде (мың теңге)

Р/с №

Жыл

Мем. аудит объектісінің атауы

Мем. аудит объектісінің БСН-і

Өңірдің коды

ББС бойынша бюджетке түсетін түсімдер коды

Бюджетке түсетін түсімдер бойынша анықталған қаржылық бұзушылықтардың жалпы сомасы (10-баған+13-баған+16-баған+ 19-баған+22-баған)

соның ішінде

Бюджетке түсетін қаражаттың уақтылы, толық есепке жатқызылмауы

барлығы

оның ішінде

барлығы

оның ішінде

түсуге жататыны

мем. аудит барысында түскені

түсуге жататыны

мем. аудит барысында түскені

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.
Жиыны
(соның ішінде мем. аудитке қатысқан адамдар бөлінісінде):

1

ТАӘ (болған жағдайда)

2

ТАӘ (болған жағдайда)

Жиыны

      кестенің жалғасы

соның ішінде

Артық (қате) төленген түсімдер сомаларын бюджеттен қайтаруды және (немесе) есепке жатқызуды ҚР заңнамасын бұза отырып жүзеге асыру

Мемлекеттік кірістер органдарының салық түсімдерінің, әкімшілік айыппұлдардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің толықтығы мен уақтылылығын қамтамасыз етпеуі

Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, сондай-ақ салықтық емес түсімдердің, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдердің, трансферттердің, бюджеттік кредиттерді өтеуден, мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен сомалардың, қарыздардың бюджетке түсуін бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті органдардың толық өндіріп алмауы және уақтылы аудармауы

барлығы

оның ішінде

барлығы

оның ішінде

барлығы

оның ішінде

түсуге жататыны

мем. аудит барысында түскені

түсуге жататыны

мем. аудит барысында түскені

түсуге жататыны

мем. аудит барысында түскені

13

14

15

16

17

18

19

20

21


      кестенің жалғасы

соның ішінде

Рәсімдік бұзушылықтар, өлшем бірлігі

Бюджеттің тікелей шығындары (болған жағдайда)

Бұзушылық фактісін сипаттау, НҚА-ның бұзылған ережелеріне сілтеме жасау

Бұзушылықтар сыныптауышының тармағы (болған жағдайда)

Бюджетке қаражаттың түсуі кезіндегі заңнаманың өзге де қаржылық бұзушылықтары

барлығы

оның ішінде

түсуге жататыны

мем. аудит барысында түскені

22

23

24

25

26

27

28
      2) бюджет қаражаты мен активтерді пайдалану кезінде (мың теңге)

Р/с

Жыл

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің, мемлекеттік (үкіметтік) бағдарламаны әзірлеушінің/ бірлесіп орындаушының атауы

Мем. аудит объектісінің атауы

Мем.аудит объектісінің бизнес-сәйкес-тендiру нөмiрі (БСН)

Өңірдің коды

Бюджеттік бағдарлама коды

Бюджеттік бағдарламаның атауы

Мем. аудитпен қамтылған қаражат көлемі

Барлығы

оның ішінде:

Бюджет қаражаты

соның ішінде трансферттерді пайдалану кезінде

активтер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Жиыны (соның ішінде мем. аудитке қатысқан адамдар бөлінісінде):

1

ТАӘ (болған жағдайда)

2

ТАӘ (болған жағдайда)

Жиыны

      кестенің жалғасы

Анықталған қаржылық бұзушылықтардың жалпы сомасы(23-бағ.+28-бағ.+33-бағ.)

барлығы

соныңішіндетрансферттердіпайдаланукезінде

соның ішінде қалпына келтіруге (өтелуге) жататыны (24-бағ.+26-бағ.+29-бағ.+31-бағ.+34-бағ.)

барлығы

оның ішінде:

соның ішінде трансферттер

из них восстановлено (возмещено) в ходе гос.аудитақалпына келтіруге жататыны

өтелуге жататыны

мем.аудитбарысында қалпынакелтірілгені

мем.аудитбарысындаөтелгені

соныңішіндетрансферттер

14

15

16

17

18

19

20

21

22


      кестенің жалғасы

Соның ішінде

Бюджет қаражатын пайдалану кезіндегі бюджет заңнамасының және өзге де заңнаманың бұзушылықтары

барлығы

оның ішінде:

қалпына келтіруге жататыны

соның ішінде мем.аудитбарысындақалпынакелтірілгені

өтелуге жататыны

соныңішіндемем.аудитбарысындаөтелгені

23

24

25

26

27


      кестенің жалғасы

Соның ішінде

Анықталған рәсімдік бұзушылықтардың жалпы саны, бірлік саны

Бұзушылық фактісін сипаттау, нормативтік құқықтық актінің бұзылған ережелеріне сілтеме жасау

Бұзушылықтар сыныптауышының тармағы (болған жағдайда)

Активтерді пайдалану кезіндегі бюджет және өзге де заңнама бұзушылықтары

Бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық есептілікті жасау кезіндегі заңнама бұзушылықтары

барлығы

оның ішінде:

барлығы

оның ішінде:

қалпына келтіруге жататыны


қалпына келтіруге жататыны

соның ішінде мем. аудит барысында қалпына келтірілгені

подлежит восстано-влению

в т.ч. восстано-влено в ходе гос. аудита

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38
      3) мемлекеттік аудит объектісінің міндеттері мен функцияларын іске асыруға байланысты кемшіліктер мен олқылықтар

Р/с №

Жыл

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің, мемлекеттік (үкіметтік) бағдарламаны әзірлеушінің/ бірлесіп орындаушының атауы

Мем. аудит объектісінің атауы

Мем. аудит объектісінің бизнес-сәйкес-тендiру нөмiрі (БСН)

Өңірдің коды

Бюджеттік бағдарлама коды

Бюджеттік бағдарлама атауы

Тиімсіз жоспарланған бюджет қаражатының (активтердің) сомасы (мың теңге)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.


Жиыны (соның ішінде мем. аудитке қатысқан адамдар бөлінісінде):

ТАӘ (болған жағдайда)

ТАӘ (болған жағдайда)

ТАӘ (болған жағдайда)

ТАӘ (болған жағдайда)
Жиыны
Тиімсіз пайдаланылған бюджет қаражатының (активтердің) сомасы (мың теңге)

Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын іске асыру үшін қабылданған, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің актілері бұзушылықтарының сомасы (мың теңге)

Жүйелі олқылықтар мен кемшіліктер (саны, бірлік)

Тиісті нормативтік және құқықтық актілерге сілтеме жасай отырып, өзге де салалық заңнамадағы кемшілік, бұзушылық фактісін, жүйелі проблемаларды сипаттау

11

12

13

14

      Тексеру комиссиясының мемлекеттік аудит жүргізген қызметкерлері ___________________

      (қолы, ТАӘ (болған жағдайда))

      *Келісілді: Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі _________________________

      (қолы, ТАӘ (болған жағдайда))

      *Мемлекеттік аудитті жүргізген аудит тобының жетекшісі мен қатысушылары Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесімен келісілетін Аудиторлық қорытындыға қоса берілетін Анықталған бұзушылықтардың жиынтық тізіліміне қол қояды.

      Ескертпе:

      Анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің тізілімі әрбір мемлекеттік аудит объектісінде толтырылып, Аудиторлық есепке қоса беріледі.

      Анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің жиынтық тізілімі мемлекеттік аудит объектілерінің қарсылықтары қаралғаннан кейін сапаны ақылаудың қорытындысы ескеріле отырып, Аудиторлық қорытындыға қоса беріледі.

      Анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің тізілімі (Жиынтық тізілімі) Есеп комитетінің ____ "__" ____ № __ нормативтік қаулысымен бекітілген Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілерінде анықталатын бұзушылықтар сыныптауышына (бұдан әрі – Сыныптауыш) сәйкес жасалады.

      1-бөлім. Қаражат бюджетке түскен кезде:

      "Р/с №" деген 1-бағанда – мемлекеттік аудит объектілерінің реттік нөмірлері (1, 2, 3 және т.б.) көрсетіледі;

      "Жыл" деген 2-бағанда – есепті кезеңдер көрсетіле отырып, мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең көрсетіледі;

      "Мемлекеттік аудит объектісінің атауы" деген 3-бағанда – мемлекеттік кірістер органдары, квазимемлекеттік сектор субъектілері, сондай-ақ алықтық емес төлемдер бойынша уәкілетті органдар көрсетіледі;

      "Мемлекеттік аудит объектісінің БСН-і" деген 4-бағанда – мемлекеттік аудит объектісінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі (болған жағдайда) rөрсетіледі;

      "Өңірдің коды" деген 5-бағанда мемлекеттік аудит объектісі тіркелген аумақтың коды көрсетіледі;

      "ББС бойынша бюджетке түсетін түсімдер коды" деген 6-бағанда – Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасына (бұдан әрі – ББС) сәйкес бюджет түсімдерінің коды көрсетіледі;

      "Бюджетке түсетін түсімдер бойынша анықталған қаржылық бұзушылықтардың жалпы сомасы" деген 7-бағанда – түсімдер бойынша анықталған қаржылық бұзушылықтардың жалпы сомасы, оның ішінде 8-бағанда – бюджетке түсуге жататын бұзушылық сомасы, 9-бағанда – мемлекеттік аудит барысында түскен бұзушылық сомасы көрсетіледі;

      "Бюджетке түсетін қаражаттың уақтылы, толық есепке жатқызылмауы" деген 10-бағанда – қазынашылық органдарының уақтылы және толық есепке жатқызбаған бюджетке түсетін түсімдердің жалпы сомасы, оның ішінде 11-бағанда – бюджетке түсуге жататын, уақтылы, толық есепке жатқызылмаған қаражат сомасы, 12-бағанда – бюджетке түскен қаражаттың уақтылы, толық есепке жатқызылмауына жүргізілген мемлекеттік аудит барысында түскен сома көрсетіледі;

      "Артық (қате) төленген түсімдер сомаларын бюджеттен қайтаруды және (немесе) есепке жатқызуды Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып жүзеге асыру" деген 13-бағанда – бюджеттен қайтарылуы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып жүзеге асырылған бюджетке түскен түсімдердің сомасы, оның ішінде 14-бағанда – Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып артық (қате) төленген түсімдер сомаларын бюджеттен қайтарудың және (немесе) есепке жатқызудың түсуге жататын сомасы, 15-бағанда – Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып артық (қате) төленген түсімдер сомаларын бюджетке қайтаруға және (немесе) есепке жатқызуға мемлекеттік аудит жүргізу барысында түскен сомасы көрсетіледі;

      "Мемлекеттік кірістер органдарының салық түсімдерінің, әкімшілік айыппұлдардың, кедендік және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің толықтығы мен уақтылылығын қамтамасыз етпеуі" деген 16-бағанда – салықтық және кедендік әкімшілендіру шараларының қамтамасыз тілмеуіне байланысты, бюджетке түспеген салықтардың, әкімшілік айыппұлдардың, кедендік және басқа да міндетті төлемдердің сомалары, оның ішінде 17-бағанда – мемлекеттік кірістер органдары толықтығы мен уақтылылығын қамтамасыз етпеген салық түсімдерінің, әкімшілік айыппұлдардың, кедендік және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің бюджетке түсуге жататын сомасы, 18-бағанда – мемлекеттік кірістер органдары толықтығы мен уақтылылығын қамтамасыз етпеген салық түсімдеріне, әкімшілік айыппұлдарға, кедендік және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерге мемлекеттік аудит жүргізу барысында бюджетке түскен сомасы көрсетіледі;

      "Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, сондай-ақ салықтық емес түсімдердің, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдердің, трансферттердің, бюджеттік кредиттерді өтеуден, мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен сомалардың, қарыздардың бюджетке түсуін бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті органдардың толық өндіріп алмауы және уақтылы аудармауы" деген 19-бағанда – уәкілетті органдардың толық өндіріп алмауы және уақтылы аудармауы салдарынан бюджетке түспеген (бюджетке уақтылы түспеген) салықтық емес түсімдердің, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдердің, трансферттердің, бюджеттік кредиттерді өтеуден, мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен сомалар, қарыздардың сомалары, оның ішінде 20-бағанда – уәкілетті органдардың толық өндіріп алмауы және уақтылы аудармауы салдарынан, бюджетке түспеген (бюджетке уақтылы түспеген) салықтық емес түсімдердің, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдердің, трансферттердің, бюджеттік кредиттерді өтеуден, мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдердің, қарыздардың бюджетке түсуге жататын сомалары, 21-бағанда – уәкілетті органдардың толық өндіріп алмауы және уақтылы аудармауы салдарынан, бюджетке түспеген (бюджетке уақтылы түспеген) салықтық емес түсімдерге, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдерге, трансферттерге, бюджеттік кредиттерді өтеуден, мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдерге, қарыздарға мемлекеттік аудит жүргізу барысында түскен сомалары көрсетіледі;

      "Бюджетке қаражаттың түсуі кезіндегі заңнаманың өзге де қаржылық бұзушылықтары" деген 22-бағанда – барлық өзге бұзушылықтар, оның ішінде 23-бағанда түсуге жататын сома, 24-бағанда – мемлекеттік аудит барысында түскен сома көрсетіледі;

      "Рәсімдік бұзушылықтар" деген 25-бағанда – жүргізілген мемлекеттік аудит барысында анықталған рәсімдер бұзушылықтарының саны көрсетіледі;

      "Бюджеттің тікелей (жанама) шығындары" деген 26-бағанда – салық және кедендік әкімшілендірудің белгіленген тәртібін сақтаған жағдайда түсуі мүмкін бюджетке толық түспеген сомалары көрсетіледі;

      "Бұзушылық фактісін сипаттау, нормативтік құқықтық актілердің бұзылған ережелеріне сілтеме жасау" деген 27-бағанда құқықтың бұзылған нормаларының тармақтарына сілтеме жасай отырып, бұзушылық фактісі қысқаша түрде сипатталады. Жүргізілген мемлекеттік аудит барысында анықталған қаржылық бұзушылықтар сомасы түскен жағдайда, мемлекеттік аудит материалдарына қоса берілетін растайтын құжаттарға сілтеме жасай отырып, қабылданған шаралар көрсетіледі.

      "Бұзушылықтар сыныптауышының тармағы (болған жағдайда)" деген 28-бағанда Сыныптауыштың тармағы көрсетіледі;

      "Жиыны" деген жолда – мемлекеттік аудит объектілерінің бөлінісінде тізілім (жиынтық тізілім) деректері көрсетіледі (1-жол+ 2-жол+3-жол...).

      2-бөлім. Бюджет қаражаты мен активтерді пайдалану кезінде:

      "Р/с №" деген 1-бағанда – мемлекеттік аудит объектілерінің реттік нөмірлері (1, 2, 3 және тағы басқалар) көрсетіледі;

      "Жыл" деген 2-бағанда – есепті кезеңдер көрсетіле отырып, мемлекеттік аудитпен қамту кезеңі көрсетіледі;

      "Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды" деген 3-бағанда – ББС-ға сәйкес бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды көрсетіледі;

      "Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің, мемлекеттік (үкіметтік) бағдарламаны әзірлеушінің/бірлесіп орындаушының атауы" деген 4-бағанда – джеттік бағдарламаларды, мемлекеттік (үкіметтік) бағдарламаны жоспарлауға, негіздеуге және іске асыруға жауапты мемлекеттік орган, әзірлеуші/бірлесіп орындаушы көрсетіледі;

      "Мемлекеттік аудит объектісінің атауы" деген 5-бағанда – Аудит жоспарында, Аудит бағдарламасында және Аудиторлық тапсырмада көзделген мемлекеттік аудит объектісінің толық атауы көрсетіледі;

      "Мемлекеттік аудит объектісінің БСН-і" деген 6-бағанда – мемлекеттік аудит объектісінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі (болған жағдайда) көрсетіледі;

      "Өңірдің коды" деген 7-бағанда - мемлекеттік аудит объектісі тіркелген аумақтың коды көрсетіледі;

      "Бюджеттік бағдарламаның коды" деген 8-бағанда – ББС-ға сәйкес бюджеттік бағдарламаның коды көрсетіледі; бұл ретте, республикалық бюджеттен жергілікті бюджетке бөлінген трансферттер, кредиттер мен басқа да қаражат қамтылған жағдайда, жергілікті бюджеттік бағдарламаның коды көрсетіледі. Мұндай жағдайда республикалық бюджеттік бағдарламаның коды ақпарат түрінде 47-бағанда көрсетіледі;

      "Бюджеттік бағдарламаның атауы" деген 9-бағанда – ББС-ға сәйкес бюджеттік бағдарламаның атауы көрсетіледі. Бұл ретте, республикалық бюджеттен жергілікті бюджетке бөлінген трансферттер, кредиттер мен басқа да қаражат қамтылған жағдайда, жергілікті бюджеттік бағдарламаның коды көрсетіледі. Мұндай жағдайда республикалық бюджеттік бағдарламаның атауы ақпарат түрінде 47-бағанда көрсетіледі;

      "Мемлекеттік аудитпен қамтылған қаражат көлемі, барлығы" деген 10-бағанда – мемлекеттік аудитпен қамтылатын қаражат көлемі, бұл ретте мемлекеттік аудитпен қамтылған есепті кезеңде енгізілген түзетулер мен нақтылауларды ескере отырып, бюджеттік бағдарламалар бойынша, оның ішінде 11-бағанда – бюджет қаражатының қамтылған көлемі, 12-бағанда – мемлекеттік аудитпен қамтылған трансферттердің сомасы, 13-бағанда – мемлекет пен квазимемлекеттік сектор активтерінің қамтылған сомасы көрсетіледі;

      "Анықталған қаржылық бұзушылықтардың жалпы сомасы, барлығы (23-бағ.+28-бағ.+33-бағ.)" деген 14-бағанда – бюджет қаражатын пайдалану кезінде анықталған бюджет заңнамасы және өзге де заңнама бұзушылықтарының жалпы сомасы (23-бағ.), активтерді пайдалану кезіндегі бюджет және өзге де заңнама бұзушылықтары (28-бағ.), бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық есептілікті жасау кезіндегі заңнама бұзушылықтары (33-бағ.), оның ішінде 15-бағанда – трансферттерді пайдалану кезінде анықталған бұзушылықтардың сомасы көрсетіледі;

      "соның ішінде қалпына келтіруге (өтелуге) жататыны" деген 16-бағанда (24-бағ.+26-бағ.+29-бағ.+31-бағ.+34-бағ.) – бюджет қаражатын пайдалану кезінде бюджет заңнамасының және өзге де заңнаманың сақталуына мемлекеттік аудит жүргізу қорытындысы бойынша қалпына келтіруге және өтелуге жататын сома (24-бағ. және 26-бағ.), активтерді пайдалану кезіндегі бюджет және өзге де заңнама бұзушылықтары (29-бағ. және 31-бағ.), бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық есептілікті жасау кезіндегі заңнама бұзушылықтары (34-бағ.) көрсетіледі, оның ішінде 19-бағанда – трансферттерді пайдалану кезінде анықталып, қалпына келтіруге (өтелуге) жататын бұзушылықтардың сомасы көрсетіледі;

      "Оның ішінде қалпына келтіруге жататыны" деген 17-бағанда (24-бағ.+29-бағ.+34-бағ.)" – бюджет қаражатын пайдалану кезінде бюджет заңнамасының және өзге де заңнаманың сақталуына мемлекеттік аудит жүргізу қорытындысы бойынша қалпына келтіруге жататын сома (24-бағ.), активтерді пайдалану кезіндегі бюджет және өзге де заңнама бұзушылықтары (29-бағ.), бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық есептілікті жасау кезіндегі заңнама бұзушылықтары (34-бағ.) көрсетіледі;

      "Оның ішінде өтелуге жататыны" деген 18-бағанда (26-бағ.+31-бағ.)" – бюджет қаражатын пайдалану кезінде бюджет заңнамасының және өзге де заңнаманың сақталуына мемлекеттік аудит жүргізу қорытындысы бойынша өтелуге жататын сома (26-бағ.), активтерді пайдалану кезіндегі бюджет және өзге де заңнама бұзушылықтары (31-бағ.) көрсетіледі;

      "Оның ішінде мемлекеттік аудит барысында қалпына келтірілгені" деген 20-бағанда (25-бағ.+30-бағ.+35-бағ.)" – бюджет қаражатын пайдалану кезінде бюджет заңнамасы және өзге де заңнама бұзушылықтарының анықталған фактілері бойынша мемлекеттік аудит барысында қалпына келтірілген қаржылық бұзушылықтар сомасы (25-бағ.), активтерді пайдалану кезіндегі бюджет және өзге де заңнама бұзушылықтары (30-бағ.), бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық есептілікті жасау кезіндегі заңнама бұзушылықтары (35-бағ.) көрсетіледі;

      "Оның ішінде мемлекеттік аудит барысында өтелгені" деген 21-бағанда (27-бағ.+32-бағ.)" – бюджет қаражатын пайдалану кезінде бюджет заңнамасы және өзге де заңнама бұзушылықтарының анықталған фактілері бойынша мемлекеттік аудит жүргізу барысында өтелген қаржылық бұзушылықтар сомасы (27-бағ.), активтерді пайдалану кезіндегі бюджет және өзге де заңнама бұзушылықтары (32-бағ.) көрсетіледі;

      "Оның ішінде қалпына келтірілгені (өтелгені), соның ішінде трансферттер" деген 22-бағанда – трансферттерді пайдалану кезінде қалпына келтірілген және өтелген сома көрсетіледі;

      "Бюджет қаражатын пайдалану кезіндегі бюджет заңнамасының және өзге де заңнама бұзушылықтары, барлығы" деген 23-бағанда – республикалық бюджет қаражатын, соның ішінде жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджетке бөлінген нысаналы трансферттер мен кредиттерді, байланысты гранттарды, мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыздарды, концессиялық жобаларды бюджеттен қоса қаржыландыруды, сондай-ақ кепілгерліктерді пайдалану кезінде анықталған бұзушылықтардың сомасы көрсетіледі;

      "Активтерді пайдалану кезіндегі бюджет және өзге де заңнама бұзушылықтары, барлығы" деген 28-бағанда – мемлекет пен квазимемлекеттік сектордың активтерін, квазимемлекеттік сектор субъектілеріне мемлекеттік және бюджеттік бағдарламаларда көзделген мақсаттар мен іс-шараларға бөлінген бюджет қаражатын пайдалану кезіндегі бұзушылықтардың анықталған сомасы көрсетіледі;

      "Бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық есептілікті жасау кезіндегі заңнама бұзушылықтары, барлығы" деген 33-бағанда – анықталған бұзушылықтардың сомасы, атап айтқанда бухгалтерлік есепті жүргізудегі бұзушылықтар, бюджеттік есепті жүргізу, есептілікті жасау және ұсыну қағидаларының бұзушылықтары, активтерді, материалдарды, құндылығы төмен тез тозатын заттарды негізсіз есептен шығару, жазалау шараларын қабылдамау, сондай-ақ дебиторлық берешекті жасыру немесе негізсіз есептен шығару, квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiнің лауазымды адамдарының іс-әрекеттері нәтижесінде қаражатты өтеу немесе қалпына келтіру қажеттілігі туындап, олардың Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасында көзделген міндеттерді орындамауы және (немесе) тиісінше орындамауы көрсетіледі;

      "Анықталған рәсімдік бұзушылықтардың жалпы саны" деген 36-бағанда – мемлекеттік аудит барысында анықталған рәсімдік бұзушылықтардың жалпы саны көрсетіледі, оның ішінде:

      "Бұзушылық фактісін сипаттау, НҚА-ның бұзылған ережелеріне сілтеме жасау" деген 37-бағанда – құқық нормалары бұзылған тармаққа сілтеме жасала отырып, бұзушылық фактісі қысқаша түрде сипатталады. Жүргізілген мемлекеттік аудит барысында анықталған қаржылық бұзушылықтардың сомалары қалпына келтірілген (өтелген) жағдайда, мемлекеттік аудит материалдарына қоса берілетін растайтын, құжаттарға сілтеме жасала отырып, қабылданған шаралар көрсетіледі;

      "Бұзушылықтар сыныптауышының тармағы (болған жағдайда)" деген 38-бағанда – Сыныптауыштың тармағы көрсетіледі;

      "Жиыны" деген жолда – мемлекеттік аудит объектілерінің бөлінісінде тізілім (жиынтық тізілім) деректері көрсетіледі (1-жол+2-жол+3-жол+...).

      3-бөлім. Мемлекеттік аудит объектісі қызметіндегі өзге де заңнама бұзушылықтары, сондай-ақ оның міндеттері мен функцияларын іске асыруға байланысты кемшіліктер мен олқылықтар:

      "Р/с №" деген 1-бағанда – мемлекеттік аудит объектілерінің реттік нөмірлері (1, 2, 3 және т.б.) көрсетіледі;

      "Жыл" деген 2-бағанда – есепті кезеңдер көрсетіле отырып, мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең көрсетіледі;

      "Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды" деген 3-бағанда – ББС-ға сәйкес бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды көрсетіледі;

      "Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің, мемлекеттік (үкіметтік) бағдарламаны әзірлеушінің/бірлесіп орындаушының атауы" деген 4-бағанда – бюджеттік бағдарламаларды, мемлекеттік (үкіметтік) бағдарламаны жоспарлауға, негіздеуге және іске асыруға жауапты мемлекеттік орган, әзірлеуші/бірлесіп орындаушы көрсетіледі;

      "Мемлекеттік аудит объектісінің атауы" деген 5-бағанда – Аудит жоспарында, Аудит бағдарламасында және Аудиторлық тапсырмаларда көзделген мемлекеттік аудит объектісінің толық атауы көрсетіледі;

      "Мемлекеттік аудит объектісінің БСН-і" деген 6-бағанда – мемлекеттік аудит объектісінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі (болған жағдайда) көрсетіледі;

      "Өңірдің коды" деген 7-бағанда – мемлекеттік аудит объектісі тіркелген аумақтың коды көрсетіледі;

      "Бюджеттік бағдарламаның коды" деген 8-бағанда – ББС-ға сәйкес бюджеттік бағдарламаның коды көрсетіледі; бұл ретте, республикалық бюджеттен жергілікті бюджетке бөлінген трансферттер, кредиттер мен басқа да қаражат қамтылған жағдайда, жергілікті бюджеттік бағдарламаның коды көрсетіледі. Мұндай жағдайда республикалық бюджеттік бағдарламаның коды ақпарат түрінде 14-бағанда көрсетіледі;

      "Бюджеттік бағдарламаның атауы" деген 9-бағанда – ББС-ға сәйкес бюджеттік бағдарламаның атауы көрсетіледі. Бұл ретте, республикалық бюджеттен жергілікті бюджетке бөлінген трансферттер, кредиттер мен басқа да қаражат қамтылған жағдайда, жергілікті бюджеттік бағдарламаның коды көрсетіледі. Мұндай жағдайда республикалық бюджеттік бағдарламаның атауы ақпарат түрінде 14-бағанда көрсетіледі;

      "Тиімсіз жоспарланған бюджет қаражатының (активтердің) сомасы (мың теңге)" деген 10-бағанда тиімсіз жоспарланған қаражаттың (активтердің) анықталған сомасы көрсетіледі;

      "Тиімсіз пайдаланылған бюджет қаражатының (активтердің) сомасы (мың теңге)" деген 11-бағанда – тиімсіз пайдаланылған бюджет қаражатының, мемлекет пен квазимемлекеттік сектор активтерінің анықталған сомасы көрсетіледі;

      "Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын іске асыру үшін қабылданған, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің актілері бұзушылықтарының сомасы (мың теңге)" деген 12-бағанда - Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын іске асыру үшін қабылданған квазимемлекеттік сектор субъектілерінің актілеріне мемлекеттік аудит жүргізу барысында анықталған бұзушылықтардың сомасы көрсетіледі.

      "Жүйелі кемшіліктер (саны, бірлікпен)" деген 13-бағанда – Сыныптауышта ескерілмей, жүргізілген мемлекеттік аудит барысында анықталған, соның ішінде мемлекеттік аудит объектісі болып табылмайтын заңды және лауазымды тұлғалардың заңнаманың жетілдірілмеуіне (НҚА арасындағы қайшылықтар, құқықтық реттеудегі олқылықтар, коллизиялар) және/немесе жұмыстың ұйымдастырылуына (біліктілігінің болмауы немесе жеткіліксіздігі, өкілеттіктерді қайталау, басқа ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау тетігінің жасалмауы және тағы басқалары) байланысты жүйелі қызметіндегі жүйелі бұзушылықтар көрсетіледі;

      "Тиісті нормативтік және құқықтық актілерге сілтеме жасай отырып, өзге де салалық заңнамадағы кемшілік, бұзушылық фактісін, проблемаларды сипаттау" деген 14-бағанда – мемлекеттік аудит барысында анықталған бюджет қаражаты, активтер түскен және оларды пайдаланған кезде заңнамадағы кемшіліктер мен олқылықтар, бюджет қаражатын қалыптастыру және пайдалану, мемлекеттік органға, квазимемлекеттік сектор субъетілеріне жүктелген функциялар мен міндеттерді орындау процесінің нормативтік құқықтық актілермен және әдіснамалық құжаттармен реттелмеген фактілері және тағы басқалары қысқаша түрде көрсетіледі.

  Республикалық бюджеттің
aтқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің
2018 жылғы 14 маусымдағы
№ 13-НҚ нормативтік
қаулысына
33-қосымша
  Тексеру комиссияларының
сыртқы мемлекеттік аудит
және қаржылық бақылау
жүргізу қағидаларына
20-1-қосымша
  нысан

Ұсыным хат

      (аудиторлық іс-шара объектісінің фирмалық бланкісінде жасалады)

  Тексеру комиссиясының мүшесі
  ___________________________
  (Тексеру комиссиясының
  аудиторлық іс-шараны
  ұйымдастыруға және жүзеге
  асыруға жауапты мүшесінің
  ТАӘ (болған жағдайда))

      Осы ұсыным хат Сіз жүргізген________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      аудитіне (аудиторлық іс-шараның атауы көрсетіледі) байланысты жолданып отыр.

      "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Заңның 37-бабына сәйкес, мен, (аудит объектісінің атауы) басшысы, өзімнің жауаптылығымды мойындаймын және барлық бухгалтерлік және бастапқы құжаттардың толықтығы мен анықтығын, сондай-ақ аудиторлық іс-шараны жүргізу барысында ұсынылған барлық ақпараттың толықтығы мен анықтығын растаймын. Бұдан басқа, "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Заңның 37-бабының 2-тармағында көзделген барлық міндеттемелердің орындалғанын растаймын.

      Басшы _____________________________ ______________________________________

      (аудит объектісінің басшысы лауазымының атауы, қолы ТАӘ (болған жағдайда))

  Республикалық бюджеттің
aтқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің
2018 жылғы 14 маусымдағы
№ 13-НҚ нормативтік
қаулысына
34-қосымша
  Тексеру комиссияларының
сыртқы мемлекеттік аудит
және қаржылық бақылау
жүргізу қағидаларына
21-қосымша
  нысан
  ___________________________
  бойынша
тексеру комиссиясының төрағасы
____________________________
(ТАӘ (болған жағдайда)

АУДИТОРЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫНЫҢ ҮЛГІЛІК НЫСАНЫ

      II. Кіріспе бөлік

      1.1. Аудиторлық іс-шараның атауы:_______________________

      1.2. Мемлекеттік аудиттің мақсаты: ________________________________

      1.3. Мемлекеттік аудиттің объектілері: _____________________________

      1.4. Мемлекеттік аудит тобының құрамы (мемлекеттік аудиторлардың сертификаттарының нөмірлерін көрсете отырып): _____________________________

      1.5. Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең: ________________

      II. Негізгі (талдамалық) бөлік:

      2.1. Өңірлік бөліністе аудиттелетін саланың, соның ішінде мемлекеттік басқарудың және (немесе) экономика саласының, әлеуметтік-экономикалық дамудың ағымдағы жай-күйін жиынтық талдау: _________________________________________________________

      2.2. Өңірлік бөліністе аудиттелетін салаға, соның ішінде мемлекеттік басқаруға және (немесе) экономика саласына, әлеуметтік-экономикалық дамуға жүргізілген мемлекеттік аудиттің жиынтық нәтижелері _________________________________________________________

      2.2.1. Бюджет қаражатының, Ұлттық қор қаражатының, қарыздар мен активтердің бюджеттік бағдарламалардың түпкілікті тікелей және түпкілікті нәтижелеріне, сондай-ақ қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізуге пайдаланылу тиімділігін жиынтық талдау және бағалау, аудиттелетін саланың дамуына әсері және саланың, экономиканың ілеспе бағыттарына мультипликативтік әсері (анықталған біртектес бұзушылықтардың, кемшіліктер мен проблемалардың жинақтап қорытылған нәтижелері, жүйелі кемшіліктерге, бюджет қаражаты мен активтерді тиімсіз жоспарлауға және пайдалануға, нәтижелерге қол жеткізбеуге байланысты, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектісінің қызметіндегі өзге де проблемалық мәселелер, соның ішінде жүйелі проблемаларға әкеп соқтырған мәселелер бойынша бұзушылықтарға ықпал еткен себептер мен жағдайларды анықтау):____________________________________________________________________

      2.2.2. Мемлекеттік қызметтер көрсетудің толықтығы мен сапасын жиынтық талдау

      ____________________________________________________

      (көрсетілген кезде)

      * 2.3. Құжаттың Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған деңгейдегі құжаттарымен декомпозициясын (мақсаттары, міндеттері, нысаналы индикаторлары, көрсеткіштері, қаржыландыру көлемдері бойынша) талдау:

      ____________________________________________________________

      (МЖЖ құжаттарына аудит жүргізілген кезде)

      * 2.3.1. Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің бағаланатын құжатына енгізілген түзетулерді талдау (себептері, бұрын қабылданған шешімдерде сабақтастықтың сақталуы, енгізілген түзетулердің Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарының нысаналы индикаторлары мен көрсеткіштеріне қол жеткізуге әсері):

      _______________________________________________________

      (МЖЖ құжаттарына аудит жүргізілген кезде)

      * 2.4. Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының іске асырылу тиімділігін талдау:

      2.4.1 Міндеттердің іске асырылуын бағалау

      1-міндет________________________________________________

      Нысаналы индикатор

      Нысаналы индикаторлардың тиісті іс-шаралармен және қаржыландырумен қамтамасыз етілуінің негізділігі мен жеткіліктілігін бағалау (Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің бағаланатын құжатының көрсеткіштері мен нысаналы индикаторларына қол жеткізу, олардың төмендеуі және (немесе) кемуі, сондай-ақ Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының бюджеттік бағдарламалардың жоспарланған нәтижелерімен өзара байланысын бағалау):_________________________

      2-міндет________________________________________________

      2.5. Қоғамның қанағаттануын бағалау нәтижелері:______________

      (бағалау жүргізілген кезде)

      2.6. Мемлекеттік аудит объектілері қызметінің әлеуметтік-экономикалық дамуға әсерін бағалау (өңірлік және (немесе) елдік бөліністе):____________________

      2.7. Мемлекеттік аудит объектілерінің жіберіп алған пайдасының және экономикалық шығындарының анықталған фактілері:

      _____________________

      (болған кезде)

      IV. Жиынтық бөлік

      3.1. Мемлекеттік аудит барысында қабылданған шаралар ______________

      3.2. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша тұжырымдар _____________

      3.3. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша ұсынымдар ________

      3.4. Қосымша: ( __ парақ) _______________________________

      Тексеру комиссиясының мүшесі ____________________________

      (қолы, ТАӘ (болған жағдайда)

      * Мемлекеттік аудит бағдарламасында тиісті мәселе болған кезде ашып жазылады

      Ескертпе:

      Аудиторлық қорытындының кіріспе бөлігінде мынадай деректер көрсетіледі:

      1. Аудиторлық іс-шараның атауы – Мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесіне сәйкес аудиторлық іс-шараның атауы көрсетіледі.

      2. Мемлекеттік аудиттің мақсаты - бекітілген Аудит жоспарына сәйкес мемлекеттік аудиттің мақсаты көрсетіледі.

      3. Мемлекеттік аудит объектілері - мемлекеттік аудит объектілерінің атауы, соның ішінде үстеме тексеру объектілері көрсетіледі.

      4. Мемлекеттік аудит тобының құрамы - мемлекеттік аудитті жүргізген лауазымды адамдар, болған жағдайда мемлекеттік аудитор сертификатының нөмірі көрсетіледі.

      5. Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең – мемлекеттік аудит объектісі қызметінің нақты тексерілген кезеңі көрсетіледі (жылдары, айлары, қажет болған жағдайда бюджеттік бағдарламалардың нөмірлері немесе сұрақтар көрсетіле отырып ("қажет болған жағдайда басқа кезеңдер" деген сөздер көрсетілмей) және Аудит бағдарламасына сәйкес келеді).

      Аудиторлық қорытындының 2-бөліміндегі негізгі (талдамалық) бөлікте өңірлік және (немесе) елдік бөліністе аудиттелетін саланың, соның ішінде мемлекеттік басқарудың және (немесе) экономика саласының, әлеуметтік-экономикалық дамудың ағымдағы жай-күйіне талдау жүргізіледі, анықталған біртектес бұзушылықтардың, кемшіліктер мен жүйелі проблемалардың жинақтап қорытылған нәтижелері бойынша бюджет қаражатының, Ұлттық қор қаражатының, қарыздар мен активтердің пайдаланылу тиімділігіне, көрсетілген жағдайда мемлекеттік қызметтерді көрсетудің толықтығы мен сапасына жиынтық талдау және бағалау беріледі. Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатына бағалау жүргізу кезінде бағаланатын құжаттың мақсаттары, міндеттері, нысаналы индикаторлары, көрсеткіштері, қаржыландыру көлемдері бойынша Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарымен декомпозициясына, түзетулердің себептеріне және Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарының нысаналы индикаторлары мен көрсеткіштеріне қол жеткізуге әсеріне талдау жүргізіледі, нысаналы индикаторлардың тиісті іс-шаралармен және қаржыландырумен қамтамасыз етілуінің негізділігіне және жеткіліктілігіне, Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаты міндеттерінің іске асырылу тиімділігіне, Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарында қойылған мақсаттарға, міндеттерге және көрсеткіштерге (индикаторларға) қол жеткізуге баға беріледі.

      Аталған бөлімде болған жағдайда уәкілетті орган мен ұйымдардың қорытындыларының нәтижелері, Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының іске асырылуына қоғамның қанағаттануының нәтижелері келтіріледі.

      Аудиторлық қорытындының талдамалық бөлігінде әлеуметтік-экономикалық саланың дамуына аудит объектілерінің қызметінің әсеріне баға беріледі, аудиттің негізгі объектісінің қызметін жетілдіру және тиімділігін арттыру үшін, сондай-ақ өңірлік және (немесе) елдік бөліністе аудиттелетін салада, соның ішінде мемлекеттік басқаруда және (немесе) экономика саласында, әлеуметтік-экономикалық дамуда анықталған резервтер көрсетіледі.

      Аудиторлық қорытындының жиынтық бөлігі 3-бөлімде мынадай бөлімдер қамтылады:

      Мемлекеттік аудит барысында қабылданған шаралар - есептелген (толық есептелген) салықтар, айыппұлдар, өсімпұлдар туралы, бюджетке түсімдер енгізудің қамтамасыз етілгені және негізсіз пайдаланылған қаражаттың өтелгені, тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді берушілердің шарттық міндеттемелерін орындағаны, мемлекеттік аудит объектісінің бұзушылықтарға жол берген лауазымды адамдарына қолданылған тәртіптік жазалау шаралары туралы, мемлекеттік аудитті жүзеге асыру процесінде және мемлекеттік аудиттің қорытындысы бойынша отырыс өткізілгенге дейін мемлекеттік аудит объектісінің бұзушылықтарды жоюына қатысты басқа да ақпарат, сондай-ақ мемлекеттік аудит материалдарын әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарауға уәкілетті органдарға беру туралы мәліметтер мен оларды қараудың нәтижелері (болған жағдайда) көрсетіледі.

      7. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша тұжырымдарда – Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатында қойылған міндеттердің тиімсіз іске асырылуының/қол жеткізілмеуінің себептері мен салдарын, кемшіліктер мен жүйелі проблемалар, сондай-ақ олар әкеп соқтыруы мүмкін салдар сипаттала отырып, аудиттің көрсеткіштері және жүргізілген мемлекеттік аудит мәселелері бойынша мемлекеттік аудит объектілері қызметінің нәтижелерін жалпы бағалау көрсетіледі.

      Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша ұсынымдарда Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің тұжырымдармен негізделген және анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің себептерін жоюға бағытталған ұсынымдары, сондай-ақ Тексеру комиссиясының отырысында аудиторлық іс-шараның қорытындыларын қарау туралы оның пікірі көрсетіледі.

      Бөлімде:

      1) Қазақстан Республикасының Үкіметіне, уәкілетті мемлекеттік органдарға, жергілікті атқарушы органдарға, басқа да консультативтік-кеңесші органдарға нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру жөніндегі ұсынымдар;

      2) нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру, Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының сақталуын қамтамасыз ету бойынша қызметті ұйымдастыру жөніндегі Тексеру комиссиясының ұсынымдары;

      3) мемлекеттік аудит объектісі басшылығының бюджет және өзге де заңнама талаптарының бұрын жол берген бұзушылықтарының салдарын барынша азайтуға бағытталған, аудиторлық іс-шара барысында және отырыс өткізілгенге дейін жасаған іс-әрекеттерін назарға алу туралы ұсыныстар көрсетіледі.

      Аудиторлық қорытындыға мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің жиынтық тізілімі, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілері қалпына келтірген және өтеген қаражат (жұмыстар, тауарлар, көрсетілетін қызметтер) жөніндегі ақпарат міндетті түрде қоса беріледі.

      Жекелеген бұзушылықтарды неғұрлым толығырақ ашу үшін негізгі (талдамалық) бөлік қосымшалармен (кестелер, есептеулер, таратып жазулар) толықтырылады. Қосымшалар Аудиторлық қорытындының негізгі мәтінімен бірге біртұтас бүтінді құрайды.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады