"Шетелдіктерге және азаматтығы жоқ адамдарға Қазақстан Республикасында уақытша және тұрақты тұруға рұқсаттар беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 992 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2022 жылғы 8 ақпандағы № 48 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 16 ақпанда № 26814 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Шетелдіктерге және азаматтығы жоқ адамдарға Қазақстан Республикасында уақытша және тұрақты тұруға рұқсаттар беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 992 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12880 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Шетелдіктерге және азаматтығы жоқ адамдарға Қазақстан Республикасында уақытша және тұрақты тұруға рұқсаттар беру қағидаларында:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) арыз иесі – әкімшілік рәсімді жүзеге асыру үшін әкімшілік органға, лауазымды адамға жолданым берген адам, сондай-ақ өзіне қатысты әкімшілік акт қабылданатын, әкімшілік әрекет жасалатын (әрекетсіздік танылатын) адам (әкімшілік актінің адресаты);

      2) азаматтығы жоқ адам - Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын және өзге мемлекеттiң азаматтығына тиесілігінің дәлелдемелерi жоқ адам;

      3) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтерді, табиғи монополиялар субъектілерінің желілеріне қосуға арналған техникалық шарттарды беру жөніндегі қызметтерді көрсетуге өтініштерді қабылдау және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметтерін көрсету және олардың нәтижелерін көрсетілетін қызметті алушыға "бір терезе" қағидаты бойынша беру жұмыстарын ұйымдастыру, сондай-ақ мемлекеттік қызметтерді электрондық нысанда көрсетуді қамтамасыз ету үшін, жылжымайтын мүлікке құқықтарды оның орналасқан жері бойынша мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған заңды тұлға;

      4) "Астана" халықаралық қаржы орталығы (бұдан әрі - АХҚО) – қаржы саласында ерекше құқықтық режим қолданылатын, Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын нақты белгіленген шекаралары бар Нұр-Сұлтан қаласының шегіндегі аумақ;

      5) АХҚО инвестициялық резиденті – АХҚО инвестициялық салық резиденттігінің бағдарламасына сәйкес, сондай-ақ "Астана" халықаралық қаржы орталығы туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында көзделген шарттарға сәйкес келетін инвестицияларды жүзеге асырған шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам;

      6) әкімшілік акт – жария-құқықтық қатынастарда әкімшілік орган, лауазымды адам қабылдайтын, белгілі бір тұлғаның немесе жеке-дара айқындалған тұлғалар тобының Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген құқықтары мен міндеттерін іске асыратын шешім;

      7) әкімшілік орган – Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әкімшілік актіні қабылдау, әкімшілік әрекет жасау (әрекетсіздік таныту) жөнінде өкілеттіктер берілген мемлекеттік орган, жергілікті өзін-өзі басқару органы, мемлекеттік заңды тұлға, сондай-ақ өзге ұйым;

      8) әкімшілік рәсім – әкімшілік органның, лауазымды адамның әкімшілік істі қарау, ол бойынша шешімді қабылдау және орындау жөніндегі, жолданым негізінде немесе өз бастамасы бойынша жасалатын қызметі, сондай-ақ оңайлатылған әкімшілік рәсім тәртібімен жүзеге асырылатын қызмет;

      9) бизнес-көшіп келуші – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру мақсатында келген көшіп келуші;

      10) бұрынғы отандас – Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасында немесе Қазақстан Республикасында туған немесе бұдан бұрын азаматтығында болған және шетелде тұрақты тұратын адам;

      11) "Бүркіт" бірыңғай ақпараттық жүйесі (бұдан әрі – "Бүркіт" БАЖ) – Қазақстан Республикасына көшіп келушілердің кіруін - шығуын бақылайтын бірыңғай ақпараттық жүйе;

      12) жақын туыстары – ата-аналары, балалары, асырап алушылар, асырап алынғандар, ата-анасы бiр және ата-анасы бөлек ағалы-iнiлiлер мен апалы-сiңлiлер, атасы, әжесi, немерелерi;

      13) жеке кабинет – "электрондық үкіметтің" веб-порталындағы пайдаланушының кабинеті;

      14) жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - ЖСН) – жеке тұлғаға бір рет және өмір бойы берілетін он екі таңбалы цифрлық код;

      15) жол жүру құжаты – шетелдікке немесе азаматтығы жоқ адамға Қазақстан Республикасы аумағынан тыс шығу үшін берілетін құжат;

      16) келуге және кетуге берілетін рұқсат (бұдан әрі - виза) – осыған уәкілеттік берілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының көшіп-қонушының паспортындағы немесе оны ауыстыратын құжатындағы белгісі, ол визада белгіленген уақытқа, мақсаттарда және шарттармен Қазақстан Республикасының аумағына келуге, оның аумағы арқылы жүріп-тұруға, онда болуға және Қазақстан Республикасының аумағынан кетуге құқық береді;

      17) корпоративішілік ауыстыру – Дүниежүзілік сауда ұйымына мүше елдің аумағында құрылған, Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде орналасқан және сонда жұмыс істейтін заңды тұлғада басшы, менеджер немесе маман лауазымында еңбек қызметін жүзеге асыратын шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды осы заңды тұлғаның Қазақстан Республикасының аумағында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған филиалдарына, еншілес ұйымдарына, өкілдіктеріне еңбек шартында айқындалған, бірақ үш жылдан аспайтын мерзімге, бір жылға ұзарту құқығымен уақытша ауыстыру;

      18) көшіп келу – шетелдіктердің немесе азаматтығы жоқ адамдардың Қазақстан Республикасына уақытша немесе тұрақты тұру үшін келуі;

      19) көшіп келуші – Қазақстан Республикасына уақытша немесе тұрақты тұру үшін келген шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам;

      20) Көші-қон полициясының ақпараттық жүйесі (бұдан әрі - КҚП АЖ) – Ішкі істер министрлігінің ішкі және сыртқы көші-қон процестері дерекқорын қалыптастыру бойынша, сондай-ақ "электронды үкімет" шеңберінде құрылып жатқан басқа ақпараттық жүйелермен және деректер базаларымен интеграциялық қарым-қатынас процестерін автоматтандыратын ақпараттық жүйесі;

      21) қабылдаушы тұлға – көшіп келушілерді Қазақстан Республикасына уақытша тұру үшін шақыру туралы өтінішхат беретін және (немесе) олардың тұруына орын беретін Қазақстан Республикасының азаматы, Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетелдік және азаматтығы жоқ адам немесе Қазақстан Республикасында тіркелген заңды тұлға;

      22) қандас – бұрын Қазақстан Республикасының азаматтығында болмаған, тарихи отанына келген және осы Заңмен белгіленген тәртіпте тиісті мәртебесін алған этникалық қазақ және (немесе) оның ұлты қазақ отбасы мүшелері;

      23) құжаттың электрондық көшірмесі – түпнұсқа құжаттың түрін және ақпаратын (деректерін) электрондық-цифрлық нысанда толығымен көрсететін құжат;

      24) қызмет көрсету орталықтарының біріктірілген ақпараттық жүйесі (бұдан әрі – ХҚО БАЖ) – Қазақстан Республикасының Халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы халыққа (жеке және заңды тұлғаларға) қызмет көрсету процесін автоматтандыруға арналған ақпараттық жүйе;

      25) тұрақты тұруға арналған рұқсат – Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарды сақтаған кезде көшіп келушілерге ішкі істер органдары беретін және оларға Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұру құқығын беретін құжат;

      26) уақытша тұруға арналған рұқсат – Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарды сақтаған кезде көшіп келушілерге ішкі істер органдары беретін және болу мақсатына қарай оларға Қазақстан Республикасының аумағында белгілі бір мерзімге тұру құқығын беретін құжат;

      27) шетелдік – Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын өзге мемлекеттің азаматтығына тиесілігінің дәлелдемелері бар адам;

      28) шет елдердегi мекемелер – Қазақстан Республикасының шет елдегі дипломатиялық және оларға теңестiрiлген өкілдiктерi, сондай-ақ консулдық мекемелерi;

      29) мемлекеттік қызметтің стандарты – мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктерін ескере отырып, қызмет көрсету процесінің сипаттамаларын, нысанын, мазмұны мен нәтижесін, сондай-ақ өзге де мәліметтерді қамтитын мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі;

      30) миссионерлік қызмет – Қазақстан Республикасында тіркелген діни бірлестіктер атынан Қазақстан Республикасы азаматтарының, шетелдіктердің, азаматтығы жоқ адамдардың Қазақстан Республикасы аумағында діни ілімді таратуға бағытталған қызметі;

      31) өз бетінше жұмысқа орналасу үшін біліктілігінің сәйкестігі туралы анықтама (бұдан әрі – біліктілігінің сәйкестігі туралы анықтама) – "Халықты жұмыспен қамту туралы" Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі Заңында айқындалған Қазақстан Республикасында экономиканың басым салаларындағы (экономикалық қызмет түрлерінде) сұранысқа ие кәсіптер бойынша өз бетінше жұмысқа орналасу үшін біліктілік талаптары мен білім деңгейіне сәйкес келетін шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға берілетін құжат;

      32) цифрлық құжаттар сервисі - операторға бекітілген және мемлекеттік функцияларды және олардан туындайтын көрсетілген мемлекеттік қызметтерді іске асыру мақсатында, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалармен өзара іс-қимыл жасау, электрондық нысанда қызметтер алу және көрсету кезінде электрондық құжаттарды жасауға, сақтауға және пайдалануға арналған "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымының объектісі.

      33) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) – нормативтік құқықтық базаны қоса алғанда бүкіл шоғырландырылған үкіметтік ақпаратқа және электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметтерге, табиғи монополиялар субъектілерінің желілеріне қосуға техникалық шарттарды беру жөніндегі қызметтерге және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметтеріне қол жеткізудің бірыңғай терезесі болатын ақпараттық жүйе;

      34) электрондық цифрлық қолтаңба (бұдан әрі - ЭЦҚ) – электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың дұрыстығын, оның тиесілігі мен мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық символдардың жинағы;

      35) этникалық қазақ – ұлты қазақ шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам.";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат беру қағидалары "Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат беру" мемлекеттік қызметі көрсету (бұдан әрі – УТР мемлекеттік көрсетілетін қызмет) тәртібін айқындайды.

      Қазақстан Республикасында уақытша болатын көшіп келушілерге аумақтық полиция органдары алатын рұқсаттың санатына қарай бір жылға дейінгі мерзімге, кейіннен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 21 қаңтардағы № 148 қаулысымен бекітілген "Көшіп келушілердің Қазақстан Республикасына келуінің және онда болуының, сондай-ақ олардың Қазақстан Республикасынан кетуінің қағидаларына" сәйкес ұзарта отырып, Қазақстан Республикасында уақытша тұруға рұқсат (бұдан әрі - УТР) көшіп келушінің ұлттық паспортының қолданылу мерзімінен аспайтын кезеңге ресімделеді.";

      9-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "9-1. Көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті қызметкері құжаттарды, оның ішінде Мемлекеттік корпорация немесе портал арқылы келіп түскен өтінімдерді қабылдағаннан кейін:

      1) ұсынылған құжаттарды қабылдайды және толықтығын тексереді;

      2) "Бүркіт" БАЖ мәліметтері бойынша шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын кесіп өтуі туралы ақпаратты тексереді;

      3) ішкі істер органдары мен Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің деректер қоры бойынша соттылығы және іздестірілуі, алдыңғы болу кезеңінде оған салынған қылмыстық немесе әкімшілік бұзушылық жасағаны үшін орындалмаған міндеттемелердің болуы туралы мәліметтерді тексереді;

      4) ақпараттық жүйеде шетелдіктің және оның бірге келген отбасы мүшелерінің жеке сәйкестендіру номерлерінің бар-жоғын тексереді.

      Өтінімнің дұрыстығы және УТР бойынша стандарттың 9-тармағында көзделген мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіздер болмаған жағдайда, көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті қызметкері КҚП АЖ-да осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес УТР қалыптастырады, басып шығарады және көрсетілетін қызметті алушыға береді.

      Егер УТР беруге өтінім Мемлекеттік корпорация арқылы келіп түскен жағдайда, уәкілетті қызметкер КҚП АЖ-да УТР қалыптастырады және біріктіру арқылы ХҚКО БАЖ-ға жолдайды. Мемлекеттік корпорация операторы УТР басып шығарады және көрсетілетін қызметті алушыға береді.

      Мемлекеттік корпорация арқылы жүгінген кезде дайын құжаттарды беру жеке басты куәландыратын құжаттарды не цифрлық құжаттар сервисінен алынған электрондық құжатты не өкілдің тиісті өкілеттіктері көрсетілетін, Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес берілген құжат негізінде әрекет ететін оның өкілін көрсеткен кезде Мемлекеттік корпорацияның жұмыс кестесіне сәйкес жүзеге асырылады.

      Егер УТР беруге өтінім портал арқылы келіп түскен жағдайда, уәкілетті қызметкер КҚП АЖ-да осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес УТР қалыптастырады және біріктіру арқылы көрсетілетін қызметті алушының порталдағы жеке кабинетіне жолдайды.

      Келіп түскен электрондық өтінім көрсетілетін қызметті алушының анықтамалық деректеріне сәйкес келмеген не егер өтінімге құжаттардың сапасыз электрондық көшірмелері берілген жағдайларда не осы Қағидалардың 9-3-тармағында көрсетілген негіздер бойынша уәкілетті қызметкер қате туралы тиісті хабарлама қалыптастырады, ол Мемлекеттік корпорацияға немесе порталға жолданады.";

      14-тармақ мынадай редакцияда жазылысын:

      "14. Көрсетілетін қызметті алушы Мемлекеттік корпорация арқылы жүгінген кезде:

      Халыққа қызмет көрсету орталықтарының біріктірілген ақпараттық жүйесіне (бұдан әрі - ХҚКО АЖ) "Жеке тұлға" мемлекеттік деректер базасында (бұдан әрі - ЖТ МДБ) көрсетілетін қызметті алушыда жеке сәйкестендіру нөмірінің (бұдан әрі - ЖСН) бар-жоғына сұрау салуды қалыптастырады;

      ЖСН болған жағдайда мемлекеттік қызмет көрсету үшін барлық қажетті құжаттардың электрондық көшірмелерді бекіте отырып, ХҚКО АЖ өтінімді қалыптастырады.

      ХҚКО АЖ-дан КҚП АЖ-ге өтінім келіп түскеннен кейін не көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде мынадай іс-шаралар жүзеге асырылады:

      көрсетілетін қызметті беруші:

      1) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті барлық құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, көрсетілетін қызметті алушы туралы мәліметті КҚП АЖ-ге енгізеді (мәліметтер болмаған кезде);

      2) тұрақты сақтау мерзімімен жекелеген жеке іске қабылданған материалдарды қалыптастырады, олар осы Қағидалардың 8-қосымшасына сәйкес нысан бойынша тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды істерді есепке алу журналында тіркеледі. Журнал бойынша реттік нөмірі біруақытта істің реттік нөмірі болып табылады;

      3) күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде:

      КҚП АЖ арналары бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың Полиция департаменттері Көші-қон қызметтері басқармасына (бұдан әрі - ПД КҚҚБ) келісуге есепке алу ісі жолданады;

      4) күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде:

      банктік мекемеге төлемқабілеттігін растау туралы құжаттардың тұпнұсқалығы мәніне сұрау салуды жолдайды;

      ішкі істер органдарының есептері бойынша тексеруді жүзеге асырады;

      Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің есептері бойынша тексеруді жүзеге асырады;

      "Бүркіт" БАЖ арналары арқылы Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдарымен келісуге материалдарды жолдайды.

      Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары материалдарды келісуді күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде жүзеге асырады;

      5) күнтізбелік 10 (он) күн ішінде тексеріс нәтижесі бойынша мүдделі органдардан жауап алғаннан кейін рұқсатты беру туралы не осы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша рұқсатты беруден бас тарту туралы дәлелді қорытынды шығарады, қабылданған шешім туралы ақпаратты КҚП АЖ-ға енгізеді;

      6) күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат беру туралы не рұқсатты беруден бас тарту туралы осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жазбаша хабарлама көрсетілетін қызметті берушіге не Мемлекеттік корпорацияға жолданады.";

      мынадай мазмұндағы 16-1-тармақпен толықтырылсын:

      "16-1. Көрсетілетін қызметті алушы осы қағидалдарда көзделген тізбеге сәйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолдану мерзімі өткен құжаттарды ұсынған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші өтініш беруден бас тартады. ерікті нысан түрінде құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.";

      17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "17. Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіздер "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 19-1-бабында және Заңныңы 49-бабында көзделген.

      Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат беру туралы өтінішті қабылдаған Қазақстан Республикасының ішкі істер органы мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіздер болған кезде әкімшілік акті қабылданғанға дейін алдын ала, бірақ үш жұмыс күнінен кешіктірмей өтініш берушіге әкімшілік іс бойынша алдын ала шешімге ұстанымын білдіру үшін тыңдау жүргізілетіні туралы хабарлама жолдайды. Тыңдау хабардар етілген күннен бастап 2 жұмыс күнінен кешіктірілмей жүргізіледі.

      Тыңдау нәтижелері бойынша өтінішхатты (өтінішті) одан әрі қарау туралы шешім қабылданады.

      Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат беруден бас тарту үшін негіздер болған кезде өтініш берушіге бас тарту себебін көрсете отырып, осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша рұқсат беруден бас тарту туралы хабарлама жолданады. Хабарламаның екінші данасы өтініш берушінің жеке ісіне тігіледі.";

      18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "18. Көрсетілетін қызметті алушы рұқсаттың күшін жою үшін негіз болып табылатын іс-әрекеттерді жасаған кезде осы Қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Заңның 49-бабына сәйкес бұрын берілген рұқсаттың күшін жою туралы қорытынды шығарылады.";

      19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "19. Қабылданған шешім туралы көрсетілетін қызметті алушыға осы Қағидаларға 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тұрақты тұруға рұқсаттың күшін жою туралы хабарлама жіберіледі. Қабылданған шешім туралы ақпарат КҚП АЖ-да адамның есепке алу ісіне енгізіледі.";

      23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "23. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша шағымды әкімшілік орган, лауазымды тұлға, мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – шағымды қарайтын орган) жүргізеді.

      Шағым шешіміне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалатын көрсетілетін қызметті берушіге, лауазымды адамға беріледі.

      Шешіміне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалатын көрсетілетін қызмет беруші, лауазымды адам шағым келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей оны және әкімшілік істі шағымды қарайтын органға жолдайды.

      Бұл ретте шешіміне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалатын көрсетілетін қызметті беруші, егер ол үш жұмыс күні ішінде шағымда көрсетілген талаптарды толық қанағаттандыратын қолайлы әкімшілік акт қабылдаса, әкімшілік әрекет жасаса, шағымда көрсетілген талаптарды толық қанағаттандырса, шағымды қарайтын органға шағымды жібермеуге құқылы.";

      24-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "Көрсетілетін қызметті берушінің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 25-бабының 2-тармағына сәйкес оны тіркеген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.";

      26-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "26. Мемлекеттік корпорация арқылы қызметтер көрсету кезінде Мемлекеттік корпорация қызметкерлерінің әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым Мемлекеттік корпорация басшысының атына беріледі.";

      27-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "27. Егер заңмен өзгеше көзделмесе, сотқа жүгіну сот тәртібінде шағымданғаннан кейін рұқсат етіледі.";

      1-1-қосымшада:

      реттік нөмірі 8-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8

Мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі

Көрсетілетін қызметті беруші және Мемлекеттік корпорация арқылы УТР беру туралы өтініш берген кезде:
1. Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес УТР беру туралы өтініш-сауалнама.
2. визасыз болу туралы келісімдер ратификацияланған шетелдіктің не азаматтығы жоқ адамның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі (түпнұсқа салыстыру үшін ұсынылады);
3. медициналық сақтандырудың көшірмесі (түпнұсқа салыстыру үшін ұсынылады) (Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің азаматтарын қоспағанда (бұданәрі-ЕАЭО);
Келу мақсатына байланысты мыналарды қосымша ұсынады:
1) отбасын біріктіру мақсатында: Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын адаммен отбасылық қатынастарды растайтын құжат;
2) еңбек қызметін жүзеге асыру мақсатында-мынадай құжаттардың бірі: жергілікті атқарушы орган берген шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат;
Жергілікті атқарушы орган берген шетелдіктің біліктілік сәйкестігі туралы анықтама немесе рұқсат; еңбекші көшіп келушіге жеке тұлғаларда еңбек қызметін жүзеге асыру үшін жергілікті атқарушы орган берген рұқсат;
ЕАЭО азаматтары үшін - уәкілетті органда (Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі) – "ЕШЕБЖ" еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесінде тіркелген еңбек шарты немесе жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) жөніндегі азаматтық-құқықтық шарт;
Қазақстан Республикасының халықтың көші - қоны саласындағы заңнамасына және/немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес осы тармақшаның бірінші, екінші, үшінші, төртінші абзацтарында көрсетілген рұқсаттарды алу талап етілмейтін көшіп келушілерге, сондай-ақ олардың отбасы мүшелеріне уақытша тұруға рұқсат жыл сайын ұзарту мүмкіндігімен бір жылға ресімделеді, бірақ еңбек шартының немесе жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) жөніндегі азаматтық-құқықтық шарттың қолданылу мерзімінен аспауға тиіс;
АХҚО-да қызметін жүзеге асыру мақсатында келудің және болудың визасыз тәртібі туралы ратификацияланған халықаралық шарттары бар елдерден Қазақстан Республикасына келген көшіп келушілерге, сондай-ақ олардың отбасы мүшелеріне уақытша тұруға рұқсат жыл сайын ұзарту мүмкіндігімен бір жылға ресімделеді, бірақ ол еңбек шартының немесе жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) жөніндегі азаматтық-құқықтық шарттың қолданылу мерзімінен аспауға тиіс;
Келудің және болудың визасыз тәртібі туралы ратификацияланған халықаралық шарттар бар мемлекеттерден келген АХҚО инвестициялық резиденттеріне, сондай-ақ олардың отбасы мүшелеріне уақытша тұруға рұқсат АХҚО әкімшілігінің өтінішхаты бойынша жыл сайын ұзарту мүмкіндігімен бір жылға, бірақ бес жылдан аспайтын мерзімге ресімделеді. Бұл ретте, инвестициялық резиденттің отбасы мүшелерінің уақытша тұруына арналған рұқсаттың қолданылу мерзімі инвестициялық резиденттің уақытша тұруына арналған рұқсаттың қолданылу мерзімінен аспауға тиіс;
3) миссионерлік қызметті жүзеге асыру мақсатында – діни қызмет саласында мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының уәкілетті органы берген куәлік;
4) бизнес-көшіп келушілер үшін – Заңның 40-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы орган берген құжат;
5) емделуге – Қазақстан Республикасында орналасқан медициналық ұйым берген, шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының медициналық ұйымдарында емдеу немесе Қазақстан Республикасының медициналық ұйымдарында емделіп жатқан шетелдік пациентке, сондай-ақ жақын туыстарына - Қазақстан Республикасының азаматтарына не Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктерге тұрақты күтім жасау қажеттігін растайтын құжаттар;
6) оқуға - Қазақстан Республикасындағы оқу орнының қолдаухаты негізінде;
Шет тілінде жасалған құжаттар мемлекеттік не орыс тіліне аударылуға жатады.
"Нотариат туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 80-бабына сәйкес нотариус бір тілден екінші тілге аударманың дұрыстығын куәландырады.
Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта өзгеше көзделмесе, шет мемлекеттер билігінің қатысуымен жасалған немесе осы биліктен шығатын құжаттар мен актілер "Қазақстан Республикасының Консулдық жарғысын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 25 сәуірдегі № 240 Жарлығының 60-тармағына сәйкес заңдастырылған жағдайда қарауға қабылданады.";

  ";

      3-қосымшада:

      реттік нөмірі 8-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8

Мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі

Рұқсат беру туралы өтінішті қызмет көрсетуші немесе Мемлекеттік корпорация арқылы берген кезде:
1) Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсатты беру туралы өтініш-сауалнама осы Қағидалардың 4-қосымшасына сәйкес;
2) Көрсетілетін қызметті алушының ұлттық паспортының көшірмесі және түпнұсқасы (салыстыра тексеру үшін) азаматтығы жоқ адамның құжаты, жарамдылық мерзімі өтініш берген күнге күнтізбелік 180 күннен астам болуы тиіс;
бірлескен өтініш берген кезде баланың туу туралы куәлігі немесе он алты жасқа толмаған баланың жеке басын куәландыратын басқа да құжаттың көшірмесі және түпнұсқасы (салыстыра тексеру үшін);
3) "Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсаттар алуға үміткер шетелдіктердің және азаматтығы жоқ адамдардың Қазақстан Республикасында болу кезеңінде өздерінің төлем жасау қабілеттігін растау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 26 қарашадағы № 1185 қаулысына сәйкес өзінің төлем қабілеттілігін растау және Заңның 49-бабы 4) тармақшасына сәйкес төлем жасау қабілеттігін растаудан босату үшін негіздердің бар/жоғын куәландыру туралы құжат;
4) азаматтығы тиесілілігі немесе тұрақты тұратын мемлекетте соттылығы (соттылығының болмауы) туралы тиісті мемлекеттің құзыретті органы берген құжат (егер өзге халықаралық шарттарда көзделмесе, Қытай Халық Республикасы азаматтарының этникалық қазақтарын қоспағанда);
5) Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға 14-тен 18 жасқа дейінгі баланың нотариалды куәландырылған келісімі;
6) өтініш берушіге тұруға тұрғын үй ұсыну және тұрақты тіркеу есебіне қою туралы жеке немесе заңды тұлғамен нотариалды куәландырылған шарт (Қазақстан Республикасында болу кезеңінде өзінің төлем қабілеттілігін растайтын көрсетілетін қызметті берушілер үшін) не жеке немесе заңды тұлғамен нотариалды куәландырылған өтініш;
7) "Шетелдіктерде және азаматтығы жоқ адамдарда болуы олардың Қазақстан Республикасына келуіне тыйым салатын аурулардың тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы 30 қыркүйектегі № 664 бұйрығына сәйкес (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7274 тіркелген) шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға келуге тыйым салынатын сырқаттардың бар-жоғы туралы шетелдіктің медициналық куәландыру туралы анықтамасы (028/у медицинская анықтама);
8) мөлшері 35х45 мм бір фотосурет;
9) мемлекеттік бажды төлеу туралы құжат.
3), 4), 7) тармақшаларда көрсетілген құжаттардың жарамдылық мерзімі 180 күнтізбелік күннен аспауы тиіс.
Өзге мемлекеттің азаматтығын, Қазақстан Республикасында орналасқан дипломатиялық өкілдік және консулдық мекеме арқылы ресімдеген және Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тіркеуі бар көрсетілетін қызметті алушы 1), 2), 4), 8), 9) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды ұсынады.
Ата-анасының бірімен келген жасы он сегізге толмаған көрсетілетін қызметті алушы, егер оның заңды өкілі (ата-анасы, қамқоршысы, жанашыры) Қазақстан Республикасының азаматы немесе шетел азаматы, азаматтығы жоқ адам Қазақстан Республикасы аумағында тұрақты тұратын болып табылған жағдайда 1), 2), 6), 8), 9) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасынан тыс жерде тұратын екінші ата-анасынан нотариалдық расталған өтініш-келісім ұсынады.
Басқа мемлекеттің азаматтығы жоқ адам мәртебесінде елімізге келген ж көрсетілетін қызметті алушыға қатысты осы Қағидалардың 5-қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасында азаматтығы жоқ адам мәртебесін беру туралы қорытынды шығарылады.
Шет тілінде жасалған құжаттар қазақ не орыс тіліне аударылуы тиіс.
Бір тілден екінші тілге аударманың дұрыстығын "Нотариат туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 80-бабына сәйкес нотариус куәландырады.
Егер өзгеше Қазақстан Республикасы заңнамаларымен немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттармен көзделмесе, шетел мемлекеті өкілеттерінің қатысуымен немесе сол өкімет тарапынан шыққан құжаттар мен актілер "Қазақстан Республикасы Елшілік жарғысын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 25 сәуірдегі № 240 Жарлығының 60-тармағына сәйкес заңдастырылған кезде қаралуға қабылданады.";

  ";

      4-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      5-қосымша алып тасталсын;

      9-қосымша осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Көші-қон қызметі комитеті:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің жетекшілік ететін орынбасарына және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Көші-қон қызметі комитетіне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Ішкі істер Министрі
Е. Тургумбаев
      "КЕЛІСІЛГЕН"
Қазақстан Республикасы
Цифрлық даму, инновациялар және
аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі
      "КЕЛІСІЛГЕН"
Қазақстан Республикасы
Еңбек және халықты әлеуметтік
қорғау министрлігі
      "КЕЛІСІЛГЕН"
Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Ішкі істер Министрінің
2022 жылғы 8 ақпандағы
№ 48 Бұйрығына
1-қосымша
Шетелдіктерге және
азаматтығы жоқ адамдарға
Қазақстан Республикасында
уақытша және тұрақты тұруға
рұқсат беру қағидаларына
4-қосымша

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТҰРАҚТЫ ТҰРУҒА АРНАЛҒАН РҰҚСАТ БЕРУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШ-САУАЛНАМА ____________________________________________________________________ полиция органының атауы


фотосурет орны
(35 x 45 мм)

      Өтініш беруші (өтініш берушілер) туралы мәлімет

      1. Құқықтық мәртебесі

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      (азаматтығы жоқ адам, шетелдік)

      Жеке сәйкестендіру нөмірі (егер болса)

      __________________________________________________________________________

      куәлік нөмірі, берілген күні мен орны, оны берген органның атауы

      2. Тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      __________________________________________________________________________

      тегін, атын, әкесінің атын (ол болған жағдайда) өзгерткен жағдайда бұрынғы тегін,

      атын, әкесінің атын (ол болған жағдайда), өзгерту себебі мен күнін көрсетсін, жеке

      басын куәландыратын құжатқа сәйкес тегі мен аты орыс және латын алфавиттерінің

      әріптерімен жазылады

      3. Туған күні, айы, жылы және жері ________________________________________

      __________________________________________________________________________

      4. Қазіргі уақытта қандай шет мемлекеттің азаматтығы (тиесілігі) бар

      __________________________________________________________________________

      5. Бұрынғы азаматтығы______________________________________________________

      қайда, қашан және қандай негізде алынды, айырылды

      6. Жыныс ________________________________________________________________

      7. Отбасылық жағдайы _____________________________________________________

      үйленген (тұрмыста), бойдақ (тұрмыста емес)

      __________________________________________________________________________

      ажырасқан (неке қию (бұзу) туралы куәлік), берілген күні және орны)

      8. Ұлты ____________________________________________________________

      9. Жеке басын куәландыратын құжаттар туралы мәліметтер

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      берген ел, құжат түрі, құжаттың нөмірі, сериясы, берілшген күні, жарамдылық мерзімі

      10. ҚР-да нақты тұратын жерінің мекенжайы, телефоны ________________________

      __________________________________________________________________________

      11. Отбасы мүшелері:

Туысқандық дәрежесі

Тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

Туған жылы және елі

Азаматтығы (тиесілігі)

Тұратын жерінің мекенжайы

ЖСН болған кезде

      12. Бұрын Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға арналған рұқсат беру туралы

      өтінішпен жүгіндіңіз бе?____________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      егер жүгінсеңіз, қашан және қай органға, қандай шешім қабылданды

      13. Оқуын қоса отырып, еңбек қызметі туралы мәліметтер:

Қабылданған және босатылған күні, айы және жылы

Оқу орнын, ұйымды көрсетумен лауазымы

Оқу, жұмыстың мекенжайы

      14. Сіз ауыр немесе аса ауыр қылмыстық әрекет не қауіпті деп танылған қылмысты

      қайта жасағаныңыз үшін заңды күшіне енген сот үкімімен сотталдыңыз ба егер

      сотталсаңыз, неше рет және қашан)

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      15. біруақытта Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға арналған рұқсат беру

      туралы өтініш берушілердің отбасы мүшелері туралы мәліметтер

Туысқандық дәрежесі

Тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

Туған жылы және елі

Азаматтығы (тиесілігі)

Тұратын жерінің мекенжайы

ЖСН болған кезде

      Өтінішпен бірге мынадай құжаттарды ұсынамын

      ________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      Маған Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға арналған рұқсат беруден

      "Халықтың көші- қоны туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 49-бабымен

      көзделген жағдайларда бас тартылуы не бұрын берілген рұқсат жойылуы мүмкін екені

      туралы ескертілді. Ұсынылған құжаттардың тұпнұсқалығын және жазылған

      мәліметтердің шынайылығын растаймын.

      20__ жылғы "___" _________________________.

      (өтініш берілген күні) (өтініш берушінің қолы,)

      20__ жылғы "___" ________________ _________

      өтініш қарауға қабылданды.

      Өтініштің толтырылғанының дұрыстығын және қажетті құжаттардың бар- жоғын

      тексердім, өтінішке мен болған кезде қол қойылды, өтініш берушінің қолының

      түпнұсқалығын растаймын ________________________________________

      __________________________________________________________________________

      құжатты қабылдаған уәкілетті лауазымды адамның арнаулы атағы (егер болса),

      лауазымы, тегі, аты-жөні

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      (лауазымды адамның қолы)

      Өтініш қысқартуларсыз, аббревиатураларсыз, түзетулерсіз және шимайсыз қолмен

      немесе техникалық құралдарды (жазу машинкалары, компьютерлер) пайдалана отырып

      толтырылады.

      Сұрақтарға жауап толық болуы тиіс. Қолмен орындалған мәтін түсінікті болуы тиіс.

      Өтінішті қабылдаған көші-қон қызметі бөлінісінің мөртабаны, мөрі қойылады.

  Қазақстан Республикасы
Ішкі істер Министрінің
2022 жылғы 8 ақпандағы
№ 48 Бұйрығына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрінің
"__"_________________
№______________________
бұйрығына
2-қосымша
Шетелдіктерге және азаматтығы
жоқ адамдарға
Қазақстан Республикасында
уақытша және тұрақты тұруға
рұқсат беру қағидаларына
9-қосымша
Нысан
Бекітемін
Бастық не орынбасар
____________________________
(арнаулы атағы)
____________________________
(қолы) (тегі, а. ә. ол болған
кезде)
20 __ ж. "__" ______________

Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға арналған рұқсат беру/ не рұқсат беруден бас тарту туралы ҚОРЫТЫНДЫ

      _________________________________________________________________________

      қызметкердің лауазымы, арнаулы атағы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

      _________________________________________________________________________,

      _________________________________________________________________________

      өтініш берушінің азаматтығы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

      _________________________________________________________________________

      Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға арналған рұқсат беру туралы өтінішті

      қарап, БЕЛГІЛЕЙДІ:

      Мыналар:

      өтініш берушінің толық сауалнамалық деректері, өтініш берушінің уақытша/тұрақты

      тіркеу орны, өтінішпен жүгінуге себеп болған салдар;

      білім, кәсібі, бұрын Қазақстан Республикасының аумағында уақытша/тұрақты тұрған

      кезеңде айналысқан ісі, тұрғылықты жері, Қазақстан Республикасынан тыс жерге

      шығуы, шығу мерзімдері;

      егер біруақытта Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсатты өтініш

      берушімен бірге балалары алса, онда бұл туралы айқындамалық сияқты қаулы ету

      бөлігінде де көрсетіледі. Егер баланың басқа тегі болған жағдайда, оның тегі

      көрсетіледі;

      өтініш берушінің жеке басының ерекшеліктері, жүзеге асыруға қаражат көзі, отбасы

      жағдайы, туысқандары туралы қысқаша мәлімет;

      адамды ішкі істер органдарының және басқа да мемлекеттік органдардың есептері

      бойынша тексеру нәтижелері, әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы мәлімет;

      балалары және толық айқындамалық деректер туралы мәлімет;

      өтініш берушінің мінездемесі көрсетіледі.

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1. Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға арналған рұқсат беру туралы оң немесе

      теріс шешім қабылдауға дәлелді негіздеме жазылады.

      2. Қабылданған шешім туралы хабарлама жолданатын ішкі істер органының атауы

      көрсетіледі.

      3. Есепке алуға өзгерістерді қамтамасыз ететін бөлініс көрсетіледі.

      __________________________________________________________________________

      (қызметкердің лауазымы, арнаулы атағы, (қолы) тегі, аты, әкесінің аты (ол болған

      жағдайда)

      "КЕЛІСЕМІН"

      Көші-қон қызметі бөлінісінің басшысы не орынбасары

      ______________________________________ _____________________________

      (арнаулы атағы, Т.А.Ә. (ол болған жағдайда) (қолы)

      20__ жылғы "__" ____________

      Егер шешім қабылдау құқығы берілген орынбасары бекітсе, оның лауазымы, тегі, аты,

      әкесінің аты (ол болған кезде) және арнаулы атағы көрсетіледі.

      Егер біруақытта рұқсатты өтініш берушімен оның кәмелетке толмаған балалары алса,

      онда бұл туралы айқындамалық және белгілеу бөлігінде көрсетіледі.

      Егер баланың басқа тегі болған жағдайда, оның тегі көрсетіледі.

      Қазақстан Республикасында тұрақты тұрауға арналған рұсат беруден бас тарту туралы

      шешім қабылданған жағдайда "Халықтың көші-қоны туралы" Қазақстан Республикасы

      Заңының нақты бабына (бөлік, тармақ) сілтеме міндетті.

      Қол қою құқығы берілген орынбасар шешімге қол қойған жағдайда оның лауазымы,

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) және арнаулы атағы көрсетіледі.

О внесении изменений и дополнения в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 992 "Об утверждении Правил выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан"

Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 8 февраля 2022 года № 48. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 февраля 2022 года № 26814

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 992 "Об утверждении Правил выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12880) следующие изменения и дополнение:

      в Правилах выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан, утвержденных указанным приказом:

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

      1) заявитель – лицо, подавшее обращение в административный орган, должностному лицу для осуществления административной процедуры, а также лицо, в отношении которого принимается административный акт, совершается административное действие (бездействие) (адресат административного акта);

      2) лицо без гражданства – лицо, не являющееся гражданином Республики Казахстан и не имеющее доказательство своей принадлежности к гражданству иного государства;

      3) государственная корпорация "Правительство для граждан" (далее – Государственная корпорация) – юридическое лицо, созданное по решению Правительства Республики Казахстан для оказания государственных услуг, услуг по выдаче технических условий на подключение к сетям субъектов естественных монополий и услуг субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с законодательством Республики Казахстан, организации работы по приему заявлений на оказание государственных услуг, услуг по выдаче технических условий на подключение к сетям субъектов естественных монополий, услуг субъектов квазигосударственного сектора и выдаче их результатов услугополучателю по принципу "одного окна", а также обеспечения оказания государственных услуг в электронной форме, осуществляющее государственную регистрацию прав на недвижимое имущество по месту его нахождения;

      4) Международный финансовый центр "Астана" (далее - МФЦА) – территория в пределах города Нур-Султан с точно обозначенными границами, определяемыми Президентом Республики Казахстан, в которой действует особый правовой режим в финансовой сфере;

      5) инвестиционный резидент МФЦА – иностранец или лицо без гражданства, осуществившие инвестиции в соответствии с программой инвестиционного налогового резидентства МФЦА, а также соответствующее условиям, предусмотренным Конституционным законом Республики Казахстан "О Международном финансовом центре "Астана";

      6) административный акт – решение, принимаемое административным органом, должностным лицом в публично-правовых отношениях, реализующее установленные законами Республики Казахстан права и обязанности определенного лица или индивидуально определенного круга лиц;

      7) административный орган – государственный орган, орган местного самоуправления, государственное юридическое лицо, а также иная организация, которые в соответствии с законами Республики Казахстан наделены полномочиями по принятию административного акта, совершению административного действия (бездействия);

      8) административная процедура - это деятельность административного органа, должностного лица по рассмотрению административного дела, принятию и исполнению по нему решения, совершаемая на основании обращения или по собственной инициативе, а также деятельность, осуществляемая в порядке упрощенной административной процедуры;

      9) бизнес-иммигрант – иммигрант, прибывший с целью осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      10) бывший соотечественник – лицо, родившееся или ранее состоявшее в гражданстве Казахской Советской Социалистической Республики или Республики Казахстан и постоянно проживающее за рубежом;

      11) единая информационная система "Беркут" (далее – ЕИС "Беркут") – единая информационная система по контролю за въездом – выездом и пребыванием иммигрантов в Республике Казахстан;

      12) близкие родственники – родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки;

      13) личный кабинет – кабинет пользователя на веб-портал "электронного правительства";

      14) индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН) – двенадцатизначный цифровой код, присваиваемый физическому лицу один раз и пожизненно;

      15) проездной документ – документ, выдаваемый иностранцам и лицам без гражданства для выезда за пределы Республики Казахстан;

      16) разрешение на въезд и выезд (далее - виза) – отметка уполномоченных на то государственных органов Республики Казахстан в паспорте мигранта или заменяющем его документе либо отметка уполномоченных на то государственных органов Республики Казахстан в информационной системе, которая дает право на въезд на территорию Республики Казахстан, проезд по ее территории, пребывание на ней и выезд из территории Республики Казахстан на время, в целях и на условиях, установленных в визе;

      17) внутрикорпоративный перевод – временный на срок, определенный трудовым договором, но не более трех лет, с правом продления на один год перевод иностранца или лица без гражданства, осуществляющего трудовую деятельность на должности руководителя, менеджера или специалиста в юридическом лице, учрежденном на территории страны-члена Всемирной торговой организации, находящемся и действующем за пределами территории Республики Казахстан, в филиалы, дочерние организации, представительства данного юридического лица, учрежденные на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      18) иммиграция – въезд иностранцев или лиц без гражданства в Республику Казахстан для временного или постоянного проживания;

      19) иммигрант – иностранец или лицо без гражданства, прибывшие в Республику Казахстан для временного или постоянного проживания;

      20) информационная система миграционной полиции (далее – ИС МП) – информационная система Министерства внутренних дел по формированию банка данных о внутренних и внешних миграционных процессах, а также автоматизации процессов интеграционного взаимодействия с другими информационными системами и базами данных, создаваемыми в рамках "электронного правительства";

      21) принимающее лицо – гражданин Республики Казахстан, иностранец и лицо без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан, или юридическое лицо, зарегистрированное в Республике Казахстан, ходатайствующие о приглашении иммигрантов в Республику Казахстан для временного проживания и (или) предоставляющие место для их проживания;

      22) кандас – этнический казах и (или) члены его семьи казахской национальности, ранее не состоявшие в гражданстве Республики Казахстан, прибывшие на историческую родину и получившие соответствующий статус в порядке, установленном настоящим Законом;

      23) электронная копия документа – документ, полностью воспроизводящий вид и информацию (данные) подлинного документа в электронно-цифровой форме;

      24) интегрированная информационная система центров обслуживания населения (далее – ИИС ЦОН) – информационная система, предназначенная для автоматизации процесса предоставления услуг населению (физическим и юридическим лицам) через Центры обслуживания населения Республики Казахстан;

      25) разрешение на постоянное проживание – документ, выдаваемый органами внутренних дел иммигрантам при соблюдении требований, установленных законодательством Республики Казахстан, и предоставляющий им право на постоянное проживание на территории Республики Казахстан;

      26) разрешение на временное проживание – документ, выдаваемый органами внутренних дел иммигрантам, при соблюдении требований, установленных законодательством Республики Казахстан, и предоставляющий им право проживания на определенный срок на территории Республики Казахстан в зависимости от цели пребывания;

      27) иностранец – лицо, не являющееся гражданином Республики Казахстан имеющее доказательство своей принадлежности к гражданству иного государства;

      28) загранучреждения – находящиеся за границей дипломатические и приравненные к ним представительства, а также консульские учреждения Республики Казахстан;

      29) стандарт государственной услуги – перечень основных требований к оказанию государственной услуги, включающий характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги;

      30) миссионерская деятельность – деятельность граждан Республики Казахстан, иностранцев, лиц без гражданства от имени религиозных объединений, зарегистрированных в Республике Казахстан, направленная на распространение вероучения на территории Республики Казахстан;

      31) справка о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства (далее – справка о соответствии квалификации) – документ, определяемый Законом Республики Казахстан "О занятости населения", выдаваемый иностранцам и лицам без гражданства, соответствующему требованиям квалификации и уровню образования, для самостоятельного трудоустройства в Республике Казахстан по профессиям, востребованным в приоритетных отраслях экономики (видах экономической деятельности);

      32) сервис цифровых документов – объект информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", закрепленный за оператором и предназначенный для создания, хранения и использования электронных документов в целях реализации государственных функций и вытекающих из них государственных услуг, а также при взаимодействии с физическими и юридическими лицами, получении и оказании услуг в электронной форме;

      33) веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz, (далее – портал) – информационная система, представляющая собой единое окно доступа ко всей консолидированной правительственной информации, включая нормативную правовую базу, и к государственным услугам, услугам по выдаче технических условий на подключение к сетям субъектов естественных монополий и услугам субъектов квазигосударственного сектора, оказываемым в электронной форме;

      34) электронная цифровая подпись (далее – ЭЦП) – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания;

      35) этнический казах – иностранец или лицо без гражданства казахской национальности.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Республике Казахстан определяют порядок оказания государственной услуги "Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Республике Казахстан" (далее – Государственная услуга РВП).

      Иммигрантам, временно пребывающим в Республике Казахстан территориальными органами полиции разрешение на временное проживание в Республике Казахстан (далее – РВП) оформляется на период, не превышающий срока действия национального паспорта иммигранта, сроком до одного года в зависимости от категории получаемого разрешения, с последующим продлением в соответствии с Правилами въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 года № 148.";

      пункт 9-1 изложить в следующей редакции:

      "9-1. Уполномоченным сотрудником услугодателя после приема документов, в том числе заявок, поступивших через Государственную корпорацию или портал осуществляется:

      1) прием и проверка полноты предоставленных документов;

      2) проверка по сведениям ЕИС "Беркут" информации о пересечении иностранцем или лицом без гражданства Государственной границы Республики Казахстан;

      3) проверка по базам данных органов внутренних дел и Комитета по правовой статистике и специальным учетам при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан сведений о судимости и розыске, наличии неисполненных обязательств за совершение уголовного или административного нарушения, наложенного на него в период предыдущего пребывания;

      4) проверка в информационной системе сведений о наличии у иностранца и членов его семьи, прибывших совместно, индивидуальных идентификационных номеров.

      В случае корректности заявки и отсутствия оснований для отказа в оказании государственной услуги, предусмотренных пунктом 9 Стандарта по РВП, уполномоченный сотрудник услугодателя в ИС МП формирует РВП по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам, распечатывает и выдает услугополучателю.

      В случае, если заявка на выдачу РВП поступила через Государственную корпорацию, уполномоченный сотрудник ИС МП формирует РВП и посредством интеграции направляет в ИИС ЦОН. Оператор Государственной корпорации распечатывает РВП и выдаҰт услугополучателю.

      Выдача готовых документов при обращении через Государственную корпорацию осуществляется в соответствии с графиком работы Государственной корпорации при предъявлении документов, удостоверяющих личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов, либо его представителя, действующего на основании документа, выданного в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, в которой указываются соответствующие полномочия представителя.

      В случае, если заявка на выдачу РВП поступила через портал, уполномоченный сотрудник в ИС МП формирует РВП и посредством интеграции направляет в личный кабинет услугополучателя на портале.

      В случаях несоответствия поступившей электронной заявки установочным данным услугополучателя, либо если к заявке приложены некачественные электронные копии документов, либо по основаниям, указанным в пункте 9-3 настоящих Правил, уполномоченный сотрудник формирует соответствующее сообщение об ошибке, которое направляется в Государственную корпорацию или портал.";

      пункт 14 изложить в следующей редакции:

      "14. При обращении услугополучателя через Государственную корпорацию:

      формируется запрос в интегрированную информационную систему Центров обслуживания населения (далее - ИС ЦОН) в "Государственную базу данных "Физические лица" (далее – ГБД ФЛ) на наличие у услугополучателя индивидуального идентификационного номера (далее - ИИН);

      при наличии ИИН формируется заявка ИС ЦОН, с прикреплением электронных копий всех необходимых документов, для оказания государственной услуги.

      После поступления заявки из ИС ЦОН в ИС МП, либо при обращении услугополучателя к услугодателю осуществляются следующие мероприятия:

      услугодатель:

      1) вносит сведения об услугополучателе в ИС МП (при отсутствии сведений) с прикреплением электронных копий всех документов, необходимых для оказания государственной услуги;

      2) формирует принятые материалы в отдельное учетное дело на каждое совершеннолетнее лицо, со сроком постоянного хранения, которое регистрируется в журнале учета дел постоянно проживающих иностранцев и лиц без гражданства по форме, согласно приложению 8 настоящих Правил. Порядковый номер по журналу одновременно является порядковым номером дела;

      3) в течение 5 (пяти) календарных дней:

      по каналам ИС МП направляет учетное дело на согласование в Управление миграционной службы Департамента полиции областей, городов республиканского значения и столицы (далее – УМС ДП);

      4) в течении 7 (семи) календарных дней:

      направляет запрос в банковское учреждение на предмет подлинности документов о подтверждении платежеспособности;

      осуществляет проверку по учетам органов внутренних дел;

      осуществляет проверку по учетам Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

      по каналам ЕИС "Беркут" направляет материалы на согласование с органами национальной безопасности Республики Казахстан.

      Согласование материалов органами национальной безопасности Республики Казахстан осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней;

      5) в течение 10 (десяти) календарных дней, после получения ответов от заинтересованных органов, по результатам проверки выносит заключение о выдаче разрешения на постоянное жительство в Республике Казахстан либо отказе в выдаче разрешения по форме согласно приложению 9 к настоящим Правилам, вносит информацию о принятом решении в ИС МП;

      6) течение 3 (трех) календарных дней, услугодателю либо в Государственную корпорацию направляется письменное уведомление о выдаче разрешения на постоянное жительство в Республике Казахстан либо отказе в выдаче разрешения по форме согласно приложению 10 к настоящим Правилам.";

      дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:

      "16-1. В случаях представления услугополучателем неполного пакета документов согласно перечню, предусмотренному настоящими правилами, и (или) документов с истекшим сроком действия услугодатель отказывает в приеме заявления.";

      пункт 17 изложить в следующей редакции:

      "17. Основания для отказа в оказании государственной услуги предусмотрены статьей 19-1 Закона Республики Казахстан "О государственных услугах", и статьей 49 Закона.

      При наличии оснований для отказа в оказании государственной услуги органом внутренних дел Республики Казахстан, принявшим заявление о выдаче разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан, заранее, но не позднее чем за три рабочих дня до принятия административного акта заявителю направляется уведомление о проведении заслушивания для выражения позиции к предварительному решению по административному делу. Заслушивание проводится не позднее 2 рабочих дней со дня уведомления.

      По результатам заслушивания принимается решение о дальнейшем рассмотрении ходатайства (заявления).

      При наличии оснований для отказа в выдаче разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан, заявителю направляется уведомление об отказе в выдаче разрешения по форме согласно приложению 10 к настоящим Правилам с указанием причины отказа. Второй экземпляр уведомления приобщается к личному делу заявителя.";

      пункт 18 изложить в следующей редакции:

      "18. При совершении услугополучателем действий, являющихся основанием для аннулирования разрешения, выносится заключение об аннулировании ранее выданного разрешения в соответствии со статьей 49 Закона по форме, согласно приложению 11 к настоящим Правилам.";

      пункт 19 изложить в следующей редакции:

      "19. О принятом решении, услугополучателю, направляется уведомление об аннулировании разрешения на постоянное жительство по форме, согласно приложению 12 к настоящим Правилам. Информация о принятом решении вводится в учетное дело лица в ИС МП.";

      пункт 23 изложить в следующей редакции:

      "23. Рассмотрение жалобы по вопросам оказания государственных услуг производится вышестоящим административным органом, должностным лицом, уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг (далее – орган, рассматривающий жалобу).

      Жалоба подается услугодателю, должностному лицу, чьҰ решение, действие (бездействие) обжалуются.

      Услугодатель, должностное лицо, чьҰ решение, действие (бездействие) обжалуются, не позднее трех рабочих дней со дня поступления жалобы направляют ее и административное дело в орган, рассматривающий жалобу.

      При этом услугодатель, должностное лицо, чьҰ решение, действие (бездействие) обжалуется, вправе не направлять жалобу в орган, рассматривающий жалобу, если он в течение трех рабочих дней примет благоприятный административный акт, совершит административное действие, полностью удовлетворяющее требованиям, указанным в жалобе.";

      пункт 24 изложить в следующей редакции:

      "Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона Республики Казахстан "О государственных услугах" подлежит рассмотрению в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

      Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.";

      пункт 26 изложить в следующей редакции:

      "26. Жалоба на действие (бездействие) работников Государственной корпорации при оказании услуг через Государственную корпорацию подается на имя руководителя Государственной корпорации чье административное действие (бездействие) обжалуется.";

      пункт 27 изложить в следующей редакции:

      "27. Обращение в суд допускается после обжалования в досудебном порядке, если иное не предусмотрено законом.";

      в приложении 1-1:

      строку порядковый номер 8 изложить в следующей редакции:

      "

8

Перечень документов необходимых для оказания государственной услуги

При подаче заявления о выдаче РВП через услугодателя и Государственную корпорацию:
1. заявление-анкету о выдаче РВП согласно приложению 1 к Правилам.
2. копия документа, удостоверяющего личность иностранца либо лица без гражданства, с которыми ратифицированы соглашения о безвизовом пребывании (оригинал предоставляется для сверки);
3. копия медицинской страховки (оригинал предоставляется для сверки) (за исключением граждан стран Евразийского экономического Союза (далее - ЕАЭС).
В зависимости от цели прибытия дополнительно представляют:
1) с целью воссоединения семьи:
документ, подтверждающий семейные отношения с лицом, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан;
2) с целью осуществления трудовой деятельности – один из следующих документов:
разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, выданное местным исполнительным органом;
справку или разрешение, выданные местным исполнительным органом Республики Казахстан о соответствии квалификации иностранца; разрешение трудовому иммигранту, выданное местным исполнительным органом, для осуществления трудовой деятельности у физических лиц;
для граждан ЕАЭС – трудовой договор, зарегистрированный в уполномоченном органе (Министерство труда и социальной защиты населения) – в единой системе учета трудовых договоров "ЕСУТД" или гражданско-правовой договор по выполнению работ (оказанию услуг);
иммигрантам, которым в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области миграции населения и/или международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, не требуется получения разрешений, указанных в абзацах первый, второй, третий и четвертый настоящего подпункта, а также членам их семей РВП оформляется на один год с возможностью ежегодного продления, но не может превышать срока действия трудового договора или гражданско-правового договора по выполнению работ (оказанию услуг);
Иммигрантам, прибывшим в Республику Казахстан из стран, с которыми имеются ратифицированные международные договоры о безвизовом порядке въезда и пребывания, с целью осуществления деятельности в МФЦА, а также членам их семей разрешение на временное проживание оформляется на один год с возможностью ежегодного продления, но не может превышать срока действия трудового договора или гражданско-правового договора по выполнению работ (оказанию услуг).
Инвестиционным резидентам МФЦА, прибывшим из государств, с которыми имеются ратифицированные международные договоры о безвизовом порядке въезда и пребывания, а также членам их семей разрешение на временное проживание оформляется по ходатайству администрации МФЦА на один год с возможностью ежегодного продления, но не более пяти лет. При этом срок действия разрешения на временное проживание членов семьи инвестиционного резидента МФЦА не может превышать срока действия разрешения на временное проживание инвестиционного резидента;
3) с целью осуществления миссионерской деятельности – свидетельство, выданное уполномоченным органом Республики Казахстан, осуществляющим государственное регулирование в сфере религиозной деятельности;
4) для бизнес-иммигрантов – документ, выданный местным исполнительным органом Республики Казахстан в соответствии со статьей 40 Закона;
5) на лечение – документы, выданные медицинской организацией, расположенной в Республике Казахстан, подтверждающие необходимость лечения иностранца или лица без гражданства в медицинских организациях Республики Казахстан или постоянного ухода за иностранным пациентом, находящимся на лечении в медицинских организациях Республики Казахстан, а так же за близкими родственниками – гражданами Республики Казахстан, либо иностранцами, постоянно проживающими на территории Республики Казахстан;
6) на учебу – ходатайство учебного заведения Республики Казахстан.
Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на государственный либо русский язык.
Верность перевода с одного языка на другой, свидетельствует нотариус в соответствии со статьей 80 Закона Республики Казахстан "О нотариате".
Документы и акты, составленные при участии властей иностранных государств или исходящие от этих властей, принимаются к рассмотрению при наличии легализации, в соответствии с пунктом 60 Указа Президента Республики Казахстан от 25 апреля 2016 года № 240 "Об утверждении Консульского устава Республики Казахстан", если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан.";

      ";

      в приложении 3:

      строку порядковый номер 8 изложить в следующей редакции:

      "

8

Перечень документов необходимых для оказания государственной услуги

При подаче заявления о выдаче разрешения через услугодателя и Государственную корпорацию:
1) заявление-анкета о выдаче разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан согласно приложению 4 к настоящим Правилам;
2) копия и подлинник (для сверки) национального паспорта, документ лица без гражданства услугополучателя, срок действия, которых на день подачи заявления свыше 180 календарных дней.
Копия и подлинник (для сверки) свидетельства о рождении или другого документа, удостоверяющего личность ребенка не достигшего шестнадцатилетнего возраста, при совместном обращении;
3) документ о подтверждении своей платежеспособности согласно Правилам подтверждения иностранцами и лицами без гражданства, претендующими на получение разрешений на постоянное проживание в Республике Казахстан, своей платежеспособности в период пребывания в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2003 года № 1185, либо свидетельствующий наличие оснований для освобождения от подтверждения платежеспособности в соответствии с подпунктом 4 статьи 49 Закона;
4) документ о судимости (отсутствии судимости) в государстве гражданской принадлежности и или постоянного проживания, выданный компетентным органом соответствующего государства (за исключением этнических казахов граждан Китайской Народной Республики, если иное не предусмотрено международными договорами);
5) нотариально удостоверенное согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на постоянное проживание в Республике Казахстан;
6) нотариально заверенный договор с физическим или юридическим лицом (для услугополучателей, подтверждающих свою платежеспособность в период пребывания в Республике Казахстан) либо нотариально заверенное заявление физического или юридического лица о предоставлении заявителю жилища для проживания и постановки на постоянный регистрационный учет;
7) справка о медицинском освидетельствовании иностранца об отсутствии, заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в Республику Казахстан в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 664 "Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в Республику Казахстан" (медицинская справка формы 028/у), (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7274);
8) одна фотография размером 35х45 мм;
9) документ об уплате государственной пошлины.
Срок действия документов, указанных в подпунктах 3), 4), 7) не более 180 календарных дней.
Услугополучатель, оформивший гражданство иного государства через дипломатические представительства и консульские учреждения других государств в Республике Казахстан и имеющий постоянную регистрацию на территории Республики Казахстан, представляет документы, указанные в подпунктах 1), 2), 4), 8), 9).
Услугополучатель, не достигший восемнадцатилетнего возраста, прибывший совместно с одним из родителей, либо законный представитель (родитель, опекун, попечитель) которого, является гражданином Республики Казахстан либо иностранцем или лицом без гражданства, постоянно проживающим в Республике Казахстан, предоставляет документы, указанные в подпунктах 1), 2), 5), 6), 8), 9), а также нотариально заверенное заявление-согласие от второго родителя, в случае его проживания вне пределов Республики Казахстан.
Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на казахский либо русский язык. Верность перевода с одного языка на другой, свидетельствует нотариус в соответствии со статьей 80 Закона Республики Казахстан "О нотариате".
Документы и акты, составленные при участии властей иностранных государств или исходящие от этих властей, принимаются к рассмотрению при наличии легализации, в соответствии с пунктом 60 Указа Президента Республики Казахстан от 25 апреля 2016 года № 240 "Об утверждении Консульского устава Республики Казахстан", если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан.";

      ";

      приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

      приложение 5 исключить;

      приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

      2. Комитету миграционной службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства внутренних дел Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан и Комитет миграционной службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр внутренних дел
Республики Казахстан
Е. Тургумбаев

      "СОГЛАСОВАНО"
Министерство цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАНО"
Министерство труда и
социальной защиты населения
Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАНО"
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

  Приложение 1 к приказу
Министра внутренних дел
Республики Казахстан
от 8 февраля 2022 года № 48
  Приложение 4
к Правилам выдачи иностранцам
и лицам без гражданства
разрешения на временное
и постоянное проживание
в Республике Казахстан

ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТА О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

      ____________________________________________________________________
наименование органа полиции


Место для фотографии (35 x 45 мм)

Сведения о заявителе (заявителях)

      1. Правовой статус
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(лицо без гражданства, иностранец)
Индивидуальный идентификационный номер (если имеется)
__________________________________________________________________________
номер свидетельства, дата и место выдачи, наименование органа, его выдавшего
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
__________________________________________________________________________
в случае изменения фамилии, имени, отчества (при наличии) указать прежнюю
фамилию, имя, отчество (при наличии) причину и дату изменения, фамилия и имя
пишутся буквами русского и латинского алфавитов соответствии с документом,
удостоверяющим личность
3. Число, месяц, год и страна рождения ________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Гражданство (подданство) какого иностранного государства имеете в настоящее время
__________________________________________________________________________
5. Прежнее гражданство _____________________________________________________
где, когда и на каком основании приобретено, утрачено
6. Пол ____________________________________________________________________
7. Семейное положение _____________________________________________________
женат (замужем), холост (незамужняя)
__________________________________________________________________________
разведен(а), номер свидетельства о браке (разводе), дата и место выдачи)
8. Национальность _________________________________________________________
9. Сведения о документах, удостоверяющий личность
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
страна выдачи, тип документа, номер, серия, дата выдачи, срок действия
10. Адрес места фактического проживания в РК, телефон ________________________
__________________________________________________________________________
11. Члены семьи:

Степень родства

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Год и страна рождения

Гражданство (подданство)

Адрес место проживания

ИИН при наличии

      12. Обращались ли ранее с заявлением о выдаче разрешения на постоянное
проживание в Республике Казахстан
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
если да, то, когда и в какой орган, какое было принято решение
13. Сведения о трудовой деятельности, включая учебу:

Дата месяц и год приема и увольнения

Должность с указанием учебного заведения, организации

Адрес места учебы, работы

      14. Были ли Вы осуждены вступившим в законную силу приговором суда
за совершение тяжкого или особо тяжкого уголовного проступка либо уголовного
проступка, рецидив которого признан опасным, если да, то сколько раз и когда
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
15. Сведения о членах семьи, одновременно ходатайствующих о выдаче разрешения
на постоянное жительство в Республике Казахстан

Степень родства

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Год и страна рождения

Гражданство (подданство)

Адрес место проживания

ИИН при наличии

      Вместе с заявлением представляю следующие документы:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Я предупрежден(а) о том, что в выдаче разрешения на постоянное проживание
в Республике Казахстан отказывается либо ранее выданное аннулируется в случаях,
предусмотренных статьей 49 Закона Республики Казахстан "О миграции населения".
Подлинность представленных документов и достоверность изложенных сведений подтверждаю.
"__" _____________________20___г. _______________________________
(дата подачи заявления) (подпись заявителя)
Заявление принято к рассмотрению "__" ____________ 20___ г.
Правильность заполнения заявления и наличие необходимых документов проверил,
заявление подписано в моем присутствии, подлинность подписи заявителя подтверждаю
__________________________________________________________________________
специальное звание (если имеется), должность, фамилия,
__________________________________________________________________________
инициалы уполномоченного должностного лица, принявшего документы
__________________________________________________________________________
(подпись должностного лица)
Заявление заполняется от руки или с использованием технических средств
(пишущих машинок, компьютеров), без сокращений, аббревиатур, исправлений и прочерков.
Ответы на вопросы исчерпывающие. Текст, выполненный от руки, должен быть разборчивым.
Проставляется штамп печать подразделения миграционной службы, принявшего заявление.

  Приложение 2 к приказу
Министра внутренних дел
Республики Казахстан
от 8 февраля 2022 года № 48
  Приложение 9
к Правилам выдачи иностранцам
и лицам без гражданства
разрешения на временное
и постоянное проживание
в Республике Казахстан
  Форма
  Утверждаю
Начальник либо заместитель
____________________________
(специальное звание)
____________________________
(подпись) (фамилия, и. о.
при его наличии)
"__" ______________ 20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о выдаче разрешения на постоянное жительство в Республике Казахстан /либо отказе в выдаче разрешения

      __________________________________________________________________________
должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество (при его наличии) сотрудника
_________________________________________________________________________,
рассмотрев заявление
__________________________________________________________________________
гражданство, фамилия, имя, отчество (при его наличии) заявителя
_________________________________________________________________________,
о выдаче разрешения на постоянное жительство в Республике Казахстан,

УСТАНОВИЛ:

      Указываются:
полные анкетные данные, место временной/постоянной регистрации заявителя,
мотивы, побудившие обратиться с заявлением;
образование, профессия, род занятий, период временного/постоянного проживания
на территории Республики Казахстан ранее, места жительства, выезды за пределы
Республики Казахстан, сроки выездов;
если одновременно с заявителем получают разрешение на постоянное жительство
в Республики Казахстан дети, то об этом указывается как в установочной, так и
в постановляющей частях. В случае, если ребенок имеет другую фамилию, также
указывается его фамилия;
особенности личности заявителя, источник средств к существованию, семейное
положение, краткие сведения о родственниках;
результаты проверок личности по учетам органов внутренних дел и других
государственных органов, сведения о привлечении к административной ответственности;
сведения о детях и их полные анкетные данные;
характеристика заявителя.

ПОСТАНОВИЛ:

      1. Излагается аргументированное обоснование принятия положительного или
отрицательного решения о выдаче разрешения на постоянное проживание
в Республике Казахстан.
2. Указывается наименование органа внутренних дел, в которое направляется
сообщение о принятом решении.
3. Указывается подразделение, которое обеспечивает внесение изменений в учеты.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
должность, специальное звание, (подпись) Ф.И.О. (при его наличии) сотрудника
"СОГЛАСЕН"
Руководитель подразделения миграционной службы либо заместителя
_______________________________________________________________________
специальное звание, Ф.И.О. (при его наличии)
(подпись) "__" ____________ 20__ г.
Если утверждает заместитель, которому предоставлено право принятия решения,
указывается его должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) и специальное звание.
Если одновременно с заявителем получают разрешение его несовершеннолетние дети,
то об этом указывается как в установочной, так и в констатирующей части.
В случае, если ребенок имеет другую фамилию, также указывается его фамилия.
В случае принятия решения об отказе в выдаче в выдаче разрешения на постоянное
жительство в Республике Казахстан обязательна ссылка на конкретную статью
(часть, пункт) Закона Республики Казахстан "О миграции населения".
В случае подписания решения заместителем, котором предоставлено право подписи,
указывается его должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) и специальное звание.