"Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті және оның аумақтық органдары көрсететін мемлекеттік қызметтер қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2020 жылғы 18 мамырдағы № 64 бұйрығына өзгерістер пен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының м.а. 2022 жылғы 21 шiлдедегi № 154 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 27 шiлдеде № 28924 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті және оның аумақтық органдары көрсететін мемлекеттік қызметтер қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2020 жылғы 18 мамырдағы № 64 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20674 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Мыналар:

      1) осы бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес "Соттылықтың болуы не болмауы туралы анықтама беру" мемлекеттік қызметті көрсету қағидалары;

      2) осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес "Прокуратура органдарынан, тергеу және анықтау органдарынан шығатын ресми құжаттарға апостиль қою" мемлекеттік қызметті көрсету қағидалары;

      3) осы бұйрықтың 3-қосымшасына сәйкес "Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті мен оның аумақтық органдары архивтерінің шегінде архивтік анықтамаларды және/немесе архивтік құжаттардың көшірмелерін беру" мемлекеттік қызметті көрсету қағидалары;

      4) осы бұйрықтың 4-1-қосымшасына сәйкес "Адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтер беру" мемлекеттік қызметті көрсету қағидалары бекітілсін.";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген "Соттылықтың болуы не болмауы туралы анықтама беру" мемлекеттік қызметті көрсету қағидаларында (бұдан әрі – Қағидалар):

      көрсетілген Қағидалардың 1-қосымшасы осы бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген Қағидалардың 4-қосымшасы осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген Қағидалардың 5-қосымшасы осы бұйрықтың 3-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген Қағидалардың 6-қосымшасы осы бұйрықтың 4-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген "Прокуратура органдарынан, тергеу және анықтау органдарынан шығатын ресми құжаттарға апостиль қою" мемлекеттік қызметті көрсету қағидаларында (бұдан әрі – Қағидалар):

      көрсетілген Қағидалардың 1-қосымшасы осы бұйрықтың 5-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген "Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті мен оның аумақтық органдары архивтерінің шегінде архивтік анықтамаларды және/немесе архивтік құжаттардың көшірмелерін беру" мемлекеттік қызметті көрсету қағидаларында (бұдан әрі – Қағидалар):

      көрсетілген Қағидалардың 1-қосымшасы осы бұйрықтың 6-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      "Адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтер беру" мемлекеттік қызметті көрсету қағидалары" 4-1-қосымшасымен осы бұйрықтың 7-қосымшасына сәйкес редакцияда толықтырылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті (бұдан әрі – Комитет):

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының ресми интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрықты Комитеттің аумақтық органдарына орындау үшін жіберуді қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Комитет төрағасына жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының міндетін атқарушы
Б. Дембаев

 

      "КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасы
Цифрлық даму, инновациялар
жəне аэроғарыш өнеркəсібі
министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының міндетін
атқарушысының
2022 жылғы 21 шілдедегі
№ 154 бұйрыққа 1-қосымша/

"Соттылықтың болуы не
болмауы туралы анықтама беру"
мемлекеттік қызметті көрсету
қағидаларына 1-қосымша
 
нысан
  Қазақстан Республикасы
Бас прокуратурасының
Құқықтық статистика және
арнайы есепке алу жөніндегі
комитетінің
____________________________
(өңірдің атауын көрсету керек)
бойынша аумақтық органының
бастығына көрсетілетін қызметті
алушы
____________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол
болған кезде)
көрсетілетін қызметті
алушының өкілі
____________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол
болған кезде)
____________________________
жеке куәліктің (паспорттың)
деректері,
құжаттың №___________
_________ ж.,
берілген _________ жеке
сәйкестендіру
нөмірі (бизнес-сәйкестендiру
нөмiрi):
___________ тұрғылықты
мекенжайы: _________________________
байланыс телефоны:_______________
__________________________________

Соттылықтың болуы не болмауы туралы анықтама беру туралы АРЫЗ

      Сізден соттылықтың болуы не болмауы туралы анықтаманы ______________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ беруіңізді сұраймын.
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), туған күні (күні, айы, жылы) (қажеттілік болған
кезде олар ауыстырылған жағдайда, бұрынғы анықтамалық деректерді де көрсету қажет)
анықтама сұратылып жатқан жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі, электрондық түрде
немесе қағаз тасымалдағышта қандай анықтама керек екенін көрсету қажет)

      Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің
пайдаланылуына келісемін.

      __________________________________________________________________________
көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

     
20_____ жылғы "__" ____________.

  Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының міндетін
атқарушысының 2022 жылғы
21 шілдедегі № 154
бұйрыққа 2-қосымша/
"Соттылықтың болуы не
болмауы туралы анықтама беру"
мемлекеттік қызметті көрсету
қағидаларына 4-қосымша
 
нысан
      ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАС ПРОКУРАТУРАСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ

      СТАТИСТИКА ЖӘНЕ АРНАЙЫ ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІ

      КОМИТЕТ ПО ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКЕ И СПЕЦИАЛЬНЫМ УЧЕТАМ

      ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

А Н Ы Қ Т А М А С П Р А В К А

      __________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)/фамилия, имя, отчество (при его наличии)

      ______________________________________________________________________________________

      (туған күні/дата рождения)

      ______________________________________________________________________________________

      (туған жері / место рождения)

      20___ жылғы "___"_________ жағдай бойынша соттылығы жоқ / бар.

      По состоянию на "__" ________ 20__ года судимости не имеет / имеет.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің мәліметтері қолданыстағы заңнамаға сәйкес пайдаланылады.
Осы анықтамада көрсетілген мәліметтер қылмыстық істер бойынша процестік шешімді қабылдау кезінде, мемлекеттік фунцияларды орындауға уәкілетті адамдарға және оларға теңестірілген адамдарға қатысты арнайы тексерулер жүргізу кезінде, сондай-ақ заңнамалық актілермен көзделген оларды қылмыстық жауаптылыққа тартумен байланысты шектеулер қойылған адамдарға қатысты қолдануға жатпайды.

ВНИМАНИЕ!!!

Сведения Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан используются в соответствии с действующим законодательством.
Указанные в настоящей справке сведения не подлежат использованию при принятии процессуальных решений по уголовным делам, при производстве специальных проверок в отношении лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, и лиц приравненных к ним, а также в отношении лиц, подпадающих под ограничения, связанные с привлечением их к уголовной ответственности, предусмотренные законодательными актами.

      Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бiрдей

      Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

      Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтынан, сондай-ақ "электрондық үкімет" веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.

      Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала "электронного правительства".
      штрих-код автоматтандырылған ақпараттық жүйесінен алынған жəне Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің құрылымдық бөлімшесі бастығының электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды.

      штрих-код содержит данные, полученные из автоматизированной информационной системы и подписанный электронно-цифровой подписью начальника структурного подразделения Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

  Қазақстан Республикасы
  Бас Прокурорының міндетін
  атқарушысының 2022 жылғы
  21 шілдедегі № 154
  бұйрыққа 3-қосымша/
  "Соттылықтың болуы не
  болмауы туралы анықтама беру"
  мемлекеттік қызметті көрсету
  қағидаларына 5-қосымша

      нысан

Соттылықтың болуы не болмауы туралы А Н Ы Қ Т А М А С П Р А В К А о наличии либо отсутствии судимости

      _____________________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)/фамилия, имя, отчество (при его наличии)

      _____________________________________________________________________________

      (туған күні / дата рождения)

      _____________________________________________________________________________

      (туған жері / место рождения)

      20__ жылғы "__" ____________ жағдай бойынша соттылығы жоқ / бар.

      По состоянию на "__" _________ 20_____года судимости не имеет / имеет.

      Осы анықтама шет елге шығу үшін беріледі.

      Настоящая справка выдается для выезда за границу.

      Аумақтық органы бастығы ______________________________________________

      Начальник территориального органа ____________________________________


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің мәліметтері қолданыстағы заңнамаға сәйкес пайдаланылады.
Осы анықтамада көрсетілген мәліметтер қылмыстық істер бойынша процестік шешімді қабылдау кезінде, мемлекеттік фунцияларды орындауға уәкілетті адамдарға және оларға теңестірілген адамдарға қатысты арнайы тексерулер жүргізу кезінде, сондай-ақ заңнамалық актілермен көзделген оларды қылмыстық жауаптылыққа тартумен байланысты шектеулер қойылған адамдарға қатысты қолдануға жатпайды.

ВНИМАНИЕ!!!

Сведения Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан используются в соответствии с действующим законодательством.
Указанные в настоящей справке сведения не подлежат использованию при принятии процессуальных решений по уголовным делам, при производстве специальных проверок в отношении лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, и лиц приравненных к ним, а также в отношении лиц, подпадающих под ограничения, связанные с привлечением их к уголовной ответственности, предусмотренные законодательными актами.

      (форматтың мөлшері А 4) (размер формата А 4)

  Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының міндетін
атқарушысының 2022 жылғы
21 шілдедегі
№ 154 бұйрыққа 4-қосымша/
"Соттылықтың болуы не
болмауы туралы анықтама беру"
мемлекеттік қызметті көрсету
қағидаларына 6-қосымша
 
нысан
  Қазақстан Республикасы
Бас прокуратурасының Құқықтық
статистика және арнайы есепке алу
жөніндегі комитетінің
________________________________
(өңірдің атауын көрсету керек)
бойынша аумақтық органының
бастығына көрсетілетін қызметті алушы
__________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)
көрсетілетін қызметті алушының өкілі
__________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)
жеке куәліктің (паспорттың) деректері,
құжаттың № _____________________
__________ ж., берілген ____________
жеке сәйкестендіру нөмірі (бизнес-
сәйкестендiру нөмiрi): ______________
тұрғылықты мекенжайы:
__________________________________
байланыс телефоны: ______________-
_________________________________

Апостилі бар соттылықтың болуы не болмауы туралы анықтама беру туралы арыз

      Сізден апостилі бар соттылықтың болуы не болмауы туралы анықтаманы__________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), туған күні (күні, айы, жылы) (қажеттілік
болған кезде олар ауыстырылған жағдайда, бұрынғы анықтамалық деректерді де көрсету қажет)
одан әрі ____________________________________________________________________
(шет ел мемлекетінің атауы) құзыретті органына ұсыну үшін беруіңізді сұраймын. Осы
арызға апостиль қою үшін мемлекеттік бажды төлеу туралы түбіртек қоса беріледі (әрбір құжатқа).
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің
пайдаланылуына келісемін.
_____________________________________________________________ _____________
көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      20_____ жылғы "__" ____________.

  Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының міндетін
атқарушысының
2022 жылғы 21 шілдедегі
№ 154 бұйрыққа 5-қосымша/
"Прокуратура органдарынан,
тергеу және анықтау
органдарынан шығатын ресми
құжаттарға апостиль қою"
мемлекеттік қызметті көрсету
қағидаларына
1-қосымша
 
нысан
  Қазақстан Республикасы Бас
прокуратурасының Құқықтық статистика
  және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің
  ____________________________
(өңірдің атауын көрсету керек)
бойынша аумақтық органының
бастығына көрсетілетін қызметті
алушы ____________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)
көрсетілетін қызметті
алушының өкілі
____________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол
болған кезде)
жеке куәліктің (паспорттың)
деректері,
құжаттың №__________
________ ж.,
берілген
_________________________
жеке сәйкестендіру нөмірі
(бизнес-сәйкестендiру
нөмiрi):_______________
тұрғылықты мекенжайы:
____________________________
байланыс телефоны: ___________

Прокуратура органдарынан, тергеу және анықтау органдарынан шығатын ресми құжаттарға апостиль қоюға арыз

      Маған ___________________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), туған күні (күні, айы, жылы)
____________________________________________________________________________
(қажеттілік болған кезде олар ауыстырылған жағдайда, бұрынғы анықтамалық деректерді
де көрсету қажет)
"Прокуратура органдарынан, тергеу және анықтау органдарынан шығатын ресми құжаттарға
апостиль қою" мемлекеттік көрсетілетін қызметті _________________________________
____________________________________________________________________________
(шет ел мемлекетінің атауы) құзыретті органына одан әрі ұсыну үшін беруді сұраймын.
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің
пайдаланылуына келісемін.
_____________________________________________________________ _____________
көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      20_____ жылғы "__" ____________.

  Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының міндетін
атқарушысының
2022 жылғы 21 шілдедегі
№ 154 бұйрыққа 6-қосымша/
"Қазақстан Республикасы
  Бас прокуратурасының Құқықтық
  статистика және арнайы есепке алу
  жөніндегі комитеті мен оның
  аумақтық органдары архивтерінің
  шегінде архивтік анықтамаларды және/
  немесе архивтік құжаттардың
  көшірмелерін беру"
  мемлекеттік қызметті көрсету
  қағидаларына 1-қосымша
 
нысан
  Қазақстан Республикасы
  Бас прокуратурасының Құқықтық
  статистика және арнайы есепке алу
  жөніндегі комитетінің
___________________________________
(өңірдің атауын көрсету керек)
  бойынша аумақтық органының
  бастығына көрсетілетін қызметті алушы
  ___________________________________
  (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)
  көрсетілетін қызметті алушының өкілі
  ___________________________________
  (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)
  ___________________________________
  жеке куәліктің (паспорттың) деректері,
  құжаттың №______________________
  __________ ж., берілген______________
  жеке сәйкестендіру нөмірі (бизнес-
  сәйкестендiру нөмiрi): ______________
  тұрғылықты мекенжайы:
  ___________________________________
  байланыс телефоны:_________________

Архивтік анықтамаларды және/немесе архивтік құжаттардың көшірмелерін беру туралы АРЫЗ

      Сізден маған, архивтік анықтама талап етілетін менің туыстарыма қатысты архивтік
анықтаманы, архивтік көшірмені немесе архивтік үзінді жазбаны беруіңізді сұраймын:
1.____________________,_____________________________________________________
(туыстық дәрежесі, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), ұлты)
_______________________________________________________________________________
19____жылы, ___________________________________________________________ туған
(туған жері, қоныс аударғанға дейін тұрғылықты жері)
________________________________________ (-дан, -ден, ...) қоныс аударды
_______________________________________________________________________________
(ауыл, колхоз, совхоз, аудан, қала, облыс, өлке, республика көрсетіледі)
және 19___жылы ______________________________________ (-қа, -ке,...) арнайы қонысқа келді __________________________________________________________________________
(арнайы қоныс аударуда болған ауыл, колхоз, совхоз, аудан, қала, облыс, өлке, республика
көрсетіледі)
_______________________________________________________________________
және басқа да болуы мүмкін мәліметтер)
2.____________________,_________________________________________________________
(туыстық дәрежесі, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), ұлты)
_______________________________________________________________________________
19____жылы,_______________________________________________________________ туған
(туған жері, қоныс аударғанға дейін тұрғылықты жері)
_____________________________________________________(-дан, -ден, ...) қоныс аударды
(ауыл, колхоз, совхоз, аудан, қала, облыс, өлке, республика көрсетіледі)
және 19___жылы __________________________________(-қа, -ке,...)
арнайы _________________________________________________________________________
(арнайы қоныс аударуда болған ауыл, колхоз, совхоз, аудан, қала, облыс, өлке, республика көрсетіледі
_______________________________________________________________________________
және басқа да болуы мүмкін мәліметтер)

      Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің
пайдаланылуына келісемін.
________________________________________________________ _____________
көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Көрсетілетін қызметті алушының телефон нөмірі:_____________.

      20_____ жылғы "__" ____________.

      Ескерту:

      Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), туған жылы және жері баспа әріптермен
толтырылады, арызды толтыру кезінде міндетті түрде бұрынғы және өзгертілген
сауалнамалық деректер көрсетілуге жатады.

  Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының міндетін
атқарушысының
  2022 жылғы 21 шілдедегі
№ 154 бұйрыққа 7-қосымша/
Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының
2020 жылғы 18 мамырдағы
№ 64 бұйрығына
4-1-қосымша

"Адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтер беру" мемлекеттік қызметті көрсету қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы "Адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтер беру" мемлекеттік қызметті көрсету қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 10-бабының 1) тармақшасына сәйкес әзірленді және мемлекеттік қызметті көрсетудің тәртібін айқындайды.

      2. "Адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтер беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметті (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

      3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке және (немесе) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) электрондық нысанда көрсетіледі.

2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсетудің тәртібі

      4. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтер беру туралы сұрау салуды осы Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша "электрондық үкімет" веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы береді.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің сипаттамасы, нысаны, мазмұны және нәтижесі, сондай-ақ мемлекеттік көрсетілетін қызметті ұсыну ерекшеліктерін ескере отырып, өзге де мәліметтер қамтылатын мемлекеттік қызметті көрсетуге негізгі талаптардың тізбесі осы Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес "Адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтер беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметтің стандартында (бұдан әрі – Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің стандарты) мазмұндалған.

      Портал арқылы жүгінген жағдайда көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған сұрау салуды қарау мәртебесі туралы ақпарат, сондай-ақ осы Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтің – адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтер беру (бұдан әрі – мәлімет) нәтижесін алу күні және уақыты көрсетілген хабарлама немесе осы Қағидалардың 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша түпкілікті процестік шешім қабылданбаған сыбайлас жемқорлық баптары бойынша қозғалған қылмыстық істің болуы туралы мәліметтерін қамтитын хабарлама жіберіледі.

      Мәліметте сауалнамалық деректер (тегі, аты және әкесінің аты (ол болған кезде), туған күні (күні, айы, жылы) және жері) "Жеке тұлғалар" Мемлекеттік деректер базасының мәліметтеріне сәйкес көрсетіледі.

      6. Сұрау салуды өңдеуді көрсетілетін қызметті беруші сұрау салудың автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне (бұдан әрі – ААЖ) келіп түскен кезден бастап жүзеге асырады.

      ААЖ-да көрсетілетін қызметті алушының сауалнамалық деректерінің ААЖ-ның тексеру сәйкестендірушісі бойынша сәйкестіктері болмаған кезде сұрау салуға осы Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтердің жоқтығы туралы жауап электрондық құжат түрінде 10 (он) минут ішінде жіберіледі.

      ААЖ-да көрсетілетін қызметті алушының сауалнамалық деректерінің ААЖ-ның тексеру сәйкестендіргіші бойынша сәйкес келуі анықталған кезде көрсетілетін қызметті беруші 4 (төрт) жұмыс күні ішінде ААЖ-ның деректері тексеріледі (өңделеді), одан кейін көрсетілетін қызметті алушыға сұрау салуға жауап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жіберілетіні туралы хабарланатын аралық жауапты бір уақытта жібере отырып, 1 (бір) жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының ЭЦҚ-сын электрондық цифрлық қолтаңбасың (бұдан әрі – ЭЦҚ) пайдалана отырып, электрондық құжат нысанында мемлекеттік қызметті көрсетудің нәтижесі ресімделеді.

      Түпкілікті процестік шешім қабылданбаған сыбайлас жемқорлық баптары бойынша қозғалған қылмыстық іс болған кезде көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыға осы Қағидалардың 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша электрондық құжат нысанында көрсетілген мәліметтердің болуы туралы хабарлама жібереді.

      Мемлекеттік қызметті көрсетудің нәтижесі порталға жіберіледі және көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының ЭЦҚ- сымен қол қойылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетінде" сақталады.

      7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – үшінші тұлғалар) портал арқылы электрондық нысанда басқа жеке тұлғаға қатысты оның келісімі болған жағдайда көрсетілуі мүмкін.

      Үшінші тұлғалар портал арқылы көрсетілетін қызметті алуға сұрау салуды жібереді. Үшінші тұлғалардың электрондық сұрау салуы өзіне қатысты мәліметтер сұратылып отырған адам порталда "жеке кабинеттен", сондай-ақ порталда тіркелген адамның ұялы байланыстың абоненттік нөмірі арқылы порталдың хабарламасына жауап ретінде бір реттік парольді жіберу немесе қысқа мәтіндік хабарлама жіберу жолымен келісім берген жағдайда орындалады.

      Мемлекеттік қызметті көрсетуге мәліметтер сұратылып отырған адамның келісімі (бас тартуы) сұрау салу келіп түскен кезден бастап 2 (екі) сағаттың ішінде жіберіледі. Келісім алынған кезде көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының ЭЦҚ-сын пайдалана отырып, ААЖ арқылы қалыптастырылған мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесі үшінші тұлғаның "жеке кабинетіне" жіберіледі.

      8. Көрсетілетін қызметті берушінің ААЖ-сы істен шыққан, электрондық байланыс болмаған немесе хабарламаны жіберуге кедергі келтіретін өзге де мән-жайлар туындаған жағдайларда, ақпараттық жүйелерді алып жүруге және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (бұдан әрі – АКТ) пайдалануға жауапты көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті бөлімшесі дереу техникалық істен шығудың табылуы анықталған кезден бастап 1 (бір) сағаттан кешіктірмей, көрсетілген себептерді анықтау және жою үшін шаралар қабылдайды (жұмыс күндері сағат 9:00-ден 18:30-ға дейін).

      Хабарламаларды жіберуді 1 (бір) сағаттан артық кешіктіруге әкеп соқтыратын әрбір жағдайды көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті бөлімшесінің ақпараттық жүйелерді алып жүруге және АКТ-ны пайдалануға жауапты орындаушысы арнайы журналда тіркейді.

      9. Көрсетілетін қызметті беруші Заңның 5-бабының 2-тармағының 11) тармақшасына сәйкес ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіппен мемлекеттік қызметті көрсету кезеңі туралы деректерді мемлекеттік қызметтер көрсету мониторингінің ақпараттық жүйесіне енгізуді қамтамасыз етеді.

3-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      10. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсету мәселелері бойынша шағымды шешіміне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалған көрсетілетін қызметті берушіге, лауазымды адамға береді.

      Шешіміне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалған көрсетілетін қызметті беруші, лауазымды адам шағым келіп түскен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде оны және әкімшілік істі шағымды қарайтын органға жібереді.

      Бұл ретте шешіміне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалған көрсетілетін қызметті беруші, лауазымды адам, егер 3 (үш) жұмыс күні ішінде шағымда көрсетілген талаптарды толық қанағаттандыратын қолайлы шешім қабылдаса, әрекет жасаса, ол шағымды қарайтын органға шағымды жібермейді.

      Заңның 25-бабының 2-тармағына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оның тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Егер заңда өзгеше көзделмесе, сотқа жүгінуге сотқа дейінгі тәртіппен шағым жасалғаннан кейін жол беріледі.

  "Адамның сыбайлас жемқорлық
қылмыс жасағаны туралы
мәліметтер беру" мемлекеттік
қызметті көрсету
қағидаларына 1-қосымша
 
нысан
____________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол
болған кезде)
не көрсетілетін қызметті
алушының ұйымының атауы)
____________________________
(көрсетілетін қызмет алушының
мекенжайы)
____________________________
жеке куәліктің (паспорттың)
деректері, құжаттың
№_______________________
_________ ж., берілген
______________
жеке сәйкестендіру нөмірі
(бизнес-сәйкестендiру нөмiрi):
______________
байланыс телефоны: _____________

Адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтер беру туралы сұрау салу

      Сізден ______________________________________________________
________________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), туған күні (күні, айы, жылы)
(қажеттілік болған кезде олар ауыстырылған жағдайда, бұрынғы анықтамалық деректерді
де көрсету қажет) анықтама сұратылып жатқан жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі)
сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәлімет беруіңізді сұраймын.
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің
пайдаланылуына келісемін.
_______________________________________________________________ ________
Көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы
20_____ жылғы "__" ____________.

  "Адамның сыбайлас жемқорлық
қылмыс жасағаны туралы
мәліметтер беру" мемлекеттік
қызметті көрсету
қағидаларына 2-қосымша

"Адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтер беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметтің стандарты

1

Көрсетілетін қызметті берушінің атауы

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті

2

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті ұсынудың тәсілдері (қол жеткізу арналары)

Мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттарды қабылдау және беру www.egov.kz "электрондық үкімет" веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

3

Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі

10 (он) минут; қосымша анықтамалық тексеріс жағдайында - 5 (бес) жұмыс күні.
Сұрау салуды беру күні мемлекеттік қызметті көрсету мерзіміне кірмейді. Көрсетілетін қызметті алушыға қосымша анықтамалық тексеріс жүргізген жағдайда, 3 (үш) жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті беруші өтінішті алған кезден бастап 20 (жиырма) жұмыс күні өткеннен кейін қайта жүгіну қажеттілігі туралы хабарланатын аралық жауап жібереді.

4

Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны

Электрондық (толық автоматтандырылған)

5

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі

Осы Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтер беру.
Осы Қағидалардың 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша түпкілікті процестік шешім қабылданбаған сыбайлас жемқорлық баптары бойынша қозғалған қылмыстық істің болуы туралы мәліметтері бар хабарлама.

6

Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген жағдайларда мемлекеттік қызметті көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан алынатын төлем мөлшері және оны алу тәсілдері

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке және (немесе) заңды тұлғаларға тегін көрсетіледі.

7

Жұмыс кестесі

1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне (бұдан әрі – Кодекс) сәйкес сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін түскі үзіліспен, демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі мен жұма аралығында белгіленген жұмыс кестесіне сәйкес сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;
2) порталдікі – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс күні аяқталғаннан кейін, Кодекске сәйкес демалыс және мереке күндері жүгінген кезде сұрау салуларды қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсетудің нәтижелерін беру келесі жұмыс күні жүргізіледі).
Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары: 1) көрсетілетін қызметті берушінің: www.pravstat.prokuror.kz, "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде;
2) www.egov.kz порталының интернет-ресурсында көрсетілген.

8

Мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі

Порталда көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен қол қойылған немесе ұялы байланыс операторымен берілген көрсетілетін қызметті алушының абоненттік нөмірі порталдың есепке алу жазбасына тіркелген және қосылған жағдайда, бір реттік парольмен куәландырылған электрондық сұрау салу беріледі.
Мәліметтер сұратылып отырған адам порталда "жеке кабинеттен", сондай-ақ порталда тіркелген адамның ұялы байланыстың абоненттік нөмірі арқылы портал хабарламасына жауап ретінде бір реттік парольді жіберу немесе қысқа мәтіндік хабарлама жіберу жолымен келісім берген кезде үшінші тұлғалардың электрондық сұрау салуы.

9

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздер

Жоқ

10

Мемлекеттік қызметті көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда  мемлекеттік қызметті көрсетудің ерекшеліктерін ескере отырып, өзге де талаптар

Үшінші тұлғалардың электрондық сұрау салуы мәліметтер сұратылып отырған адам порталда "жеке кабинеттен", сондай-ақ порталда тіркелген адамның ұялы байланыстың абоненттік нөмірі арқылы портал хабарламасына жауап ретінде бір реттік парольді жіберу немесе қысқа мәтіндік хабарлама жіберу жолымен келісім берген жағдайда орындалады.
Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі туралы ақпаратты көрсетілетін қызметті берушінің анықтама қызметі, сондай-ақ қашықтықтан қол жеткізу режимінде 1414, 8 800 080 7777 Бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.
Көрсетілетін қызметті алушы ЭЦҚ болған жағдайда, портал арқылы мемлекеттік көрсетілетін қызметті электрондық нысанда алуға мүмкіндігі бар
Цифрлық құжаттар сервисі мобильді қосымшада авторландырылған пайдаланушылар үшін қолжетімді.

  "Адамның сыбайлас жемқорлық
қылмыс жасағаны туралы
мәліметтер беру" мемлекеттік
қызметті көрсету
қағидаларына 3-қосымша
 
нысан
      ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАС ПРОКУРАТУРАСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ

      СТАТИСТИКА ЖӘНЕ АРНАЙЫ ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІ

      КОМИТЕТ ПО ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКЕ И СПЕЦИАЛЬНЫМ УЧЕТАМ

      ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

      азаматтық қызметке,

      квазимемлекеттік сектор субъектілеріне жұмысқа тұру кезінде

адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы М Ә Л І М Е Т С В Е Д Е Н И Я о совершении лицом коррупционного преступления

      для поступлении на гражданскую службу,

      на работу в субъекты квазигосударственного сектора

      __________________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)/фамилия, имя, отчество (при его наличии)
__________________________________________________________________
(туған күні /дата рождения)
__________________________________________________________________
(туған жері / место рождения)
20___ жылғы "___"_________ жағдай бойынша мәліметтер жоқ / бар.
по состоянию на "___" ________ 20__ года сведений не имеется / имеется.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің мәліметтері қолданыстағы заңнамаға сәйкес пайдаланылады.

ВНИМАНИЕ!!!

Сведения Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан используются в соответствии с действующим законодательством.

      Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бiрдей.

      Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

      Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтынан, сондай-ақ "электрондық үкімет" веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.

      Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала "электронного правительства".
      штрих-код автоматтандырылған ақпараттық жүйесінен алынған жəне Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің құрылымдық бөлімшесі бастығының электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды.

      штрих-код содержит данные, полученные из автоматизированной информационной системы и подписанный электронно-цифровой подписью начальника структурного подразделения Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

  "Адамның сыбайлас жемқорлық
қылмыс жасағаны туралы
мәліметтер беру" мемлекеттік
қызметті көрсету
 қағидаларына 4-қосымша

      нысан
      ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАС ПРОКУРАТУРАСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ

      СТАТИСТИКА ЖӘНЕ АРНАЙЫ ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІ

      КОМИТЕТ ПО ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКЕ И СПЕЦИАЛЬНЫМ УЧЕТАМ

      ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Хабарлама Уведомление

            ____________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) / фамилия, имя, отчество (при его наличии) __________________________________________________________________

      (туған күні /дата рождения)

      __________________________________________________________________

      (туған жері / место рождения)

      20___ жылғы "___"_________ жағдай бойынша сыбайлас жемқорлық баптары бойынша қозғалған қылмыстық іс туралы, түпкілікті процессуалдық шешім қабылданбаған, мәліметтер бар.

      /

      По состоянию на "___" ________ 20__ года имеются сведения об уголовном деле, возбужденном по коррупционным статьям, по которому не принято окончательное процессуальное решение.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің мәліметтері қолданыстағы заңнамаға сәйкес пайдаланылады.

ВНИМАНИЕ!!!

Сведения Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан используются в соответствии с действующим законодательством.

      Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бiрдей.

      Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

      Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтынан, сондай-ақ "электрондық үкімет" веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.

      Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала "электронного правительства".
      штрих-код автоматтандырылған ақпараттық жүйесінен алынған жəне Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің құрылымдық бөлімшесі бастығының электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды.

      штрих-код содержит данные, полученные из автоматизированной информационной системы и подписанный электронно-цифровой подписью начальника структурного подразделения Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

О внесении изменений и дополнения в приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 18 мая 2020 года № 64 "Об утверждении Правил оказания государственных услуг Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и его территориальными органами"

Приказ и.о. Генерального Прокурора Республики Казахстан от 21 июля 2022 года № 154. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 июля 2022 года № 28924

      Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие см. п.4

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 18 мая 2020 года № 64 "Об утверждении Правил оказания государственных услуг Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и его территориальными органами" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 20674) следующие изменения и дополнение:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить:

      1) Правила оказания государственной услуги "Выдача справки о наличии либо отсутствии судимости" согласно приложению 1 к настоящему приказу;

      2) Правила оказания государственной услуги "Апостилирование официальных документов, исходящих из органов прокуратуры, органов следствия и дознания" согласно приложению 2 к настоящему приказу;

      3) Правила оказания государственной услуги "Выдача архивных справок и/или копий архивных документов в пределах архивов Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и его территориальных органов" согласно приложению 3 к настоящему приказу;

      4) Правила оказания государственной услуги "Выдача сведений о совершении лицом коррупционного преступления" согласно приложению 4-1 к настоящему приказу.";

      в Правилах оказания государственной услуги "Выдача справки о наличии либо отсутствии судимости", утвержденных указанным приказом (далее – Правила):

      приложение 1 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

      приложение 4 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

      приложение 5 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу;

      приложение 6 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу;

      в Правилах оказания государственной услуги "Апостилирование официальных документов, исходящих из органов прокуратуры, органов следствия и дознания", утвержденных указанным приказом (далее – Правила):

      приложение 1 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему приказу;

      в Правилах оказания государственной услуги "Выдача архивных справок и/или копий архивных документов в пределах архивов Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и его территориальных органов", утвержденных указанным приказом (далее – Правила):

      приложение 1 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему приказу;

      дополнить приложением 4-1 "Правила оказания государственной услуги "Выдача сведений о совершении лицом коррупционного преступления" в редакции согласно приложению 7 к настоящему приказу.

      2. Комитету по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее – Комитет) обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

      3) направление настоящего приказа территориальным органам Комитета для исполнения.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Председателя Комитета.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Исполняющий обязанности
Генерального Прокурора
Республики Казахстан
Б. Дембаев

      "СОГЛАСОВАНО"
Министерство цифрового
развития, инноваций и
аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан

  Приложение 1 к приказу/
исполняющего обязанности
Генерального Прокурора
Республики Казахстан
от 21 июля 2022 года № 154
  Приложение 1
к Правилам оказания
государственной услуги
"Выдача справки о наличии
либо отсутствии судимости"
  форма
  Начальнику территориального
органа Комитета по правовой
статистике и специальным учетам
Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан по
____________________________
(указать наименование региона)
от
услугополучателя_____________
____________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)
от представителя услугополучателя
____________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)
____________________________
данные удостоверения личности
(паспорта) №
документа____________
от __________,
выданный___________
индивидуальный
идентификационный номер
(бизнес-идентификационный
номер)______________________
проживающий (ая) по адресу:
___________________________
контактный телефон:_______________
__________________________

                                    ЗАЯВЛЕНИЕ
                  о выдаче справки о наличии либо отсутствии судимости

      Прошу Вас предоставить справку о наличии либо отсутствии судимости
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения (день, месяц, год)
      (при необходимости также указать прежние установочные данные в случае
      их перемены) индивидуальный идентификационный номер физического лица, на
      которое запрашивается справка, указать какая справка нужна в электронном виде или
      на бумажном носителе)
Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну,
содержащихся в информационных системах.
________________________________________________________________________________
      фамилия, имя, отчество (при его наличии) услугополучателя подпись
"___"________20____года

  Приложение 2 к приказу/
исполняющего обязанности
Генерального Прокурора
Республики Казахстан
от 21 июля 2022 года № 154
  Приложение 4
к Правилам оказания
государственной услуги
"Выдача справки о наличии
либо отсутствии судимости"
  форма

     


      ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАС ПРОКУРАТУРАСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ

      СТАТИСТИКА ЖӘНЕ АРНАЙЫ ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІ

      КОМИТЕТ ПО ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКЕ И СПЕЦИАЛЬНЫМ УЧЕТАМ

      ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

      А Н Ы Қ Т А М А

      С П Р А В К А

      _________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)/фамилия, имя, отчество (при его наличии)

      ___________________________________________________________________________________

      (туған күні/дата рождения)

      ___________________________________________________________________________________

      (туған жері / место рождения)

      20___ жылғы "___"_________ жағдай бойынша соттылығы жоқ / бар.

      По состоянию на "__" ________ 20__ года судимости не имеет / имеет.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің мәліметтері қолданыстағы заңнамаға сәйкес пайдаланылады.
Осы анықтамада көрсетілген мәліметтер қылмыстық істер бойынша процестік шешімді қабылдау кезінде, мемлекеттік фунцияларды орындауға уәкілетті адамдарға және оларға теңестірілген адамдарға қатысты арнайы тексерулер жүргізу кезінде, сондай-ақ заңнамалық актілермен көзделген оларды қылмыстық жауаптылыққа тартумен байланысты шектеулер қойылған адамдарға қатысты қолдануға жатпайды.
ВНИМАНИЕ!!!
Сведения Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан используются в соответствии с действующим законодательством.
Указанные в настоящей справке сведения не подлежат использованию при принятии процессуальных решений по уголовным делам, при производстве специальных проверок в отношении лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, и лиц приравненных к ним, а также в отношении лиц, подпадающих под ограничения, связанные с привлечением их к уголовной ответственности, предусмотренные законодательными актами.

      Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бiрдей

      Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

      Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтынан, сондай-ақ "электрондық үкімет" веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.

      Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала "электронного правительства".

     


      штрих-код автоматтандырылған ақпараттық жүйесінен алынған жəне Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің құрылымдық бөлімшесі бастығының электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды.

      штрих-код содержит данные, полученные из автоматизированной информационной системы и подписанный электронно-цифровой подписью начальника структурного подразделения Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

  Приложение 3 к приказу/
исполняющего обязанности
Генерального Прокурора
Республики Казахстан
от 21 июля 2022 года № 154
  Приложение 5
к Правилам оказания
государственной услуги
"Выдача справки о наличии
либо отсутствии судимости"
  форма

Соттылықтың болуы не болмауы туралы
А Н Ы Қ Т А М А

С П Р А В К А
о наличии либо отсутствии судимости

      _____________________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)/фамилия, имя, отчество (при его наличии)

      _____________________________________________________________________________

      (туған күні / дата рождения)

      _____________________________________________________________________________

      (туған жері / место рождения)

      20__ жылғы "__" ____________ жағдай бойынша соттылығы жоқ / бар.

      По состоянию на "__" _________ 20_____года судимости не имеет / имеет.

      Осы анықтама шет елге шығу үшін беріледі.

      Настоящая справка выдается для выезда за границу.

      Аумақтық органы бастығы ______________________________________________

      Начальник территориального органа ____________________________________

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің мәліметтері қолданыстағы заңнамаға сәйкес пайдаланылады.
Осы анықтамада көрсетілген мәліметтер қылмыстық істер бойынша процестік шешімді қабылдау кезінде, мемлекеттік фунцияларды орындауға уәкілетті адамдарға және оларға теңестірілген адамдарға қатысты арнайы тексерулер жүргізу кезінде, сондай-ақ заңнамалық актілермен көзделген оларды қылмыстық жауаптылыққа тартумен байланысты шектеулер қойылған адамдарға қатысты қолдануға жатпайды.
ВНИМАНИЕ!!!
Сведения Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан используются в соответствии с действующим законодательством.
Указанные в настоящей справке сведения не подлежат использованию при принятии процессуальных решений по уголовным делам, при производстве специальных проверок в отношении лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, и лиц приравненных к ним, а также в отношении лиц, подпадающих под ограничения, связанные с привлечением их к уголовной ответственности, предусмотренные законодательными актами.

      (форматтың мөлшері А 4) (размер формата А 4)

  Приложение 4 к приказу/
исполняющего обязанности
Генерального Прокурора
Республики Казахстан
от 21 июля 2022 года № 154
  Приложение 6
к Правилам оказания
государственной услуги
"Выдача справки о наличии
либо отсутствии судимости"
  форма
  Начальнику территориального органа
Комитета по правовой статистике
и специальным учетам
Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан
по ________________________________
(указать наименование региона)
от услугополучателя
__________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)
от представителя услугополучателя
__________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)
данные удостоверения личности
(паспорта) № документа _____________
от __________, выданный ____________
индивидуальный идентификационный
номер (бизнес-идентификационный номер):
_____________________________________
проживающий (ая) по адресу:
__________________________________
контактный телефон:
______________________________________

      Заявление о выдаче справки о наличии либо отсутствии судимости с апостилем

      Прошу Вас предоставить справку о наличии либо отсутствии судимости с апостилем
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения (день, месяц, год) (при
      необходимости также указать прежние установочные данные в случае их перемены)
      для дальнейшего представления в компетентный орган
_____________________________________________________________________________
                  (наименование иностранного государства)
            К настоящему заявлению прилагается квитанция об оплате государственной пошлины
за апостилирование (за каждый документ).
      Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну,
содержащихся в информационных системах.
_____________________________________________________________ _____________
фамилия, имя, отчество (при его наличии) услугополучателя                   подпись
"___"________20____года

  Приложение 5 к приказу/
исполняющего обязанности
Генерального Прокурора
Республики Казахстан
от 21 июля 2022 года № 154
  Приложение 1
к Правилам оказания
государственной услуги
"Апостилирование официальных
документов, исходящих из
органов прокуратуры,
органов следствия и дознания"
  форма
  Начальнику территориального
органа Комитета по правовой
статистике и специальным учетам
Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан
по ________________________
(указать наименование региона)
от услугополучателя
____________________________
(фамилия, имя, отчество (при
его наличии)
от представителя услугополучателя
____________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)
данные удостоверения личности
(паспорта) № документа
__________________________
от ___________, выданный
индивидуальный
идентификационный номер
(бизнес-идентификационный
номер):
____________________________
проживающий (ая) по адресу:
____________________________
контактный
телефон:___________________

            Заявление на апостилирование официальных документов,
      исходящих из органов прокуратуры, органов следствия и дознания

      Прошу Вас предоставить мне _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения (день, месяц, год)
_______________________________________________________________________________
(при необходимости также указать прежние установочные данные в случае их перемены,
индивидуальный идентификационный номер физического лица) государственную услугу
"Апостилирование официальных документов, исходящих из органов прокуратуры, органов
следствия и дознания" для дальнейшего представления в компетентный
орган___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование иностранного государства) Согласен на использование сведений,
составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.
____________________________________________________________ __________________
      фамилия, имя, отчество (при его наличии) услугополучателя             подпись
"___"________20____года

  Приложение 6 к приказу/
исполняющего обязанности
Генерального Прокурора
Республики Казахстан
от 21 июля 2022 года № 154
  Приложение 1
к Правилам оказания
государственной услуги
"Выдача архивных справок и/
или копий архивных документов
в пределах архивов Комитета
по правовой статистике и
специальным учетам
Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан
и его территориальных органов"
  форма
  Начальнику территориального
органа Комитета по правовой
статистике и специальным учетам
Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан
по _______________________
(указать наименование региона)
от услугополучателя __________
____________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)
от представителя услугополучателя
____________________________
____________________________
(фамилия, имя, отчество (при
его наличии)
____________________________
____________________________
данные удостоверения личности
(паспорта)
№ документа
______________________
от __________,
выданный___________
индивидуальный
идентификационный номер
(бизнес-идентификационный
номер):
____________________________
____________________________
проживающий (ая) по адресу:
____________________________
____________________________
контактный телефон:________
____________________________

      ЗАЯВЛЕНИЕ о выдаче архивных справок и/или копий архивных документов

      Прошу Вас выдать архивную справку, архивную копию или архивную выписку в
отношении меня, моих родственников, на которых требуется архивная справка:
1.____________________,_____________________________________________________
      (степень родства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) национальность)
_______________________________________________________________________________
19____года рождения, родился (-ась) в _____________________________________________
                                    (место рождения, место жительства до выселения)
выселен (-а) из __________________________________________________________________
(указать аул, колхоз, совхоз, село, район, город, область, край, республику) и прибыл (-а) в
19___году на спецпоселение в________________________________________
_______________________________________________________________________________
(указать аул, колхоз, совхоз, село, район, город, область, край, республику нахождения на
_____________________________________________________________________________
      спецпоселении и другие возможно имеющиеся сведения)

      2.____________________,____________________________________________________
            (степень родства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) национальность)
_______________________________________________________________________________
19____года рождения, родился (-ась) в ____________________________________________
      (место рождения, место жительства до выселения) выселен (-а)
из__________________________________________________________________ (указать аул,
колхоз, совхоз, село, район, город, область, край, республику) и прибыл (-а) в 19___году на
спецпоселение в_______________________________________
______________________________________________________________________________
(указать аул, колхоз, совхоз, село, район, город, область, край, республику нахождения на
______________________________________________________________________________
            спецпоселении и другие возможно имеющиеся сведения)
      Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну,
содержащихся в информационных системах.
_______________________________________________________ _____________ фамилия,
      имя, отчество (при его наличии) услугополучателя             подпись

      Номер телефона услугополучателя:_____________.
"___"________20____года

      Примечание: фамилия, имя и отчество (при его наличии), дата и место рождения
заполняется печатными буквами, при заполнении заявления в обязательном порядке
подлежат указанию прежние и измененные анкетные данные.

  Приложение 7 к приказу/
исполняющего обязанности
Генерального Прокурора
Республики Казахстан
от 21 июля 2022 года № 154
  Приложение 4-1 к приказу
Генерального Прокурора
Республики Казахстан
от 18 мая 2020 года № 64

Правила оказания государственной услуги "Выдача сведений о совершении лицом коррупционного преступления"

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила оказания государственной услуги "Выдача сведений о совершении лицом коррупционного преступления" (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан "О государственных услугах" (далее – Закон) и определяют порядок оказания государственной услуги.

      2. Государственная услуга "Выдача сведений о совершении лицом коррупционного преступления" (далее – государственная услуга) оказывается Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее – услугодатель).

      3. Государственная услуга оказывается физическим и (или) юридическим лицам (далее – услугополучатель) в электронной форме.

Глава 2. Порядок оказания государственной услуги

      4. Для получения государственной услуги услугополучатель подает услугодателю через веб-портал "электронного правительства" (далее – портал) запрос о выдаче сведений о совершении лицом коррупционного преступления по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

      5. Перечень основных требований к оказанию государственной услуги, включающий характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги изложены в стандарте государственной услуги "Выдача сведений о совершении лицом коррупционного преступления" (далее - Стандарт государственной услуги) согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

      При обращении через портал услугополучателю в "личный кабинет" направляется информация о статусе рассмотрения запроса на оказание государственной услуги, а также уведомление с указанием даты и времени получения результата государственной услуги – выдача сведений о совершении лицом коррупционного преступления (далее - сведения) по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам либо уведомление со сведениями о наличии уголовного дела, возбужденного по коррупционным статьям, по которому не принято окончательное процессуальное решение по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

      Анкетные данные (фамилия, имя и отчество (при его наличии), дата (день, месяц, год) и место рождения) в сведениях отражаются согласно данным Государственной базы данных "Физические лица".

      6. Обработка запроса осуществляется услугодателем с момента поступления запроса в автоматизированную информационную систему (далее - АИС).

      При отсутствии в АИС совпадений анкетных данных услугополучателя по идентификатору проверки АИС на запрос в течение 10 (десяти) минут направляется ответ об отсутствии сведений о совершении лицом коррупционного преступления в виде электронного документа по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

      При установлении АИС совпадений анкетных данных услугополучателя по идентификатору проверки АИС услугодателем в течение 4 (четырех) рабочих дней проверяются (обрабатываются) данные АИС, после чего в течение 1 (одного) рабочего дня оформляется результат оказания государственной услуги в форме электронного документа с использованием электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя, с одновременным направлением промежуточного ответа услугополучателю, где сообщается о том, что ответ на запрос будет направлен в течение 5 (пяти) рабочих дней.

      При наличии уголовного дела, возбужденного в отношении услугополучателя по коррупционным статьям, по которому не принято окончательное процессуальное решение, услугодатель направляет услугополучателю уведомление о наличии указанных сведений в форме электронного документа по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

      Результат оказания государственной услуги направляется на портал и хранится в "личном кабинете" услугополучателя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

      7. Государственная услуга может оказываться физическим и юридическим лицам (далее – третьи лица) в отношении другого физического лица в электронной форме посредством портала, при условии его согласия.

      Третьими лицами через портал направляется запрос на получение услуги. Электронный запрос третьих лиц исполняется при условии согласия лица, в отношении которого запрашиваются сведения, предоставленного из "личного кабинета" на портале, а также посредством зарегистрированного на портале абонентского номера сотовой связи лица, путем передачи одноразового пароля или путем отправления короткого текстового сообщения в качестве ответа на уведомление портала.

      Согласие (отказ) лица, в отношении которого запрашиваются сведения на оказание государственной услуги, направляется в течение 2 (двух) часов с момента получения запроса. При получении согласия результат государственной услуги, сформированный посредством АИС с использованием ЭЦП уполномоченного лица услугодателя, направляется в "личный кабинет" третьего лица.

      8. В случаях сбоя АИС услугодателя, отсутствия электронной связи или возникновения иных обстоятельств, препятствующих отправке сообщений, уполномоченное подразделение услугодателя, ответственное за сопровождение информационных систем и использование информационного-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) незамедлительно не позднее чем через 1 (один) час с момента обнаружения технических сбоев принимает меры для выявления и устранения указанных причин (в рабочие дни с 9:00 до 18:30 часов).

      Каждый случай, приводящий к задержке отправки сообщений более 1 (одного) часа, фиксируется ответственным исполнителем за сопровождение информационных систем и использование ИКТ уполномоченного подразделения услугодателя в специальном журнале.

      9. Услугодатель обеспечивает внесение данных о стадии оказания государственной услуги в информационную систему мониторинга оказания государственных услуг в порядке, установленном уполномоченным органом в сфере информатизации в соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 5 Закона.

Глава 3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

      10. Жалоба по вопросам оказания государственных услуг услугополучателем подается услугодателю, должностному лицу, чье решение, действие (бездействие) обжалуются.

      Услугодатель, должностное лицо, чье решение, действие (бездействие) обжалуются не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня поступления жалобы направляют ее и административное дело в орган, рассматривающий жалобу.

      При этом услугодатель, должностное лицо, чье решение, действие (бездействие) обжалуются, не направляет жалобу в орган, рассматривающий жалобу, если он в течение 3 (трех) рабочих дней примет благоприятное решение, совершит действие, полностью удовлетворяющее требованиям, указанным в жалобе.

      Жалоба услугополучателя в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона подлежит рассмотрению в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

      Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

      Если иное не предусмотрено законом, обращение в суд допускается после обжалования в досудебном порядке.

  Приложение 1
к Правилам оказания
государственной услуги
"Выдача сведений о совершении
лицом коррупционного преступления"
форма
  от__________________________
(фамилия, имя, отчество (при
его наличии) либо наименование
организации услугополучателя)
____________________________
(адрес услугополучателя)
____________________________
данные удостоверения личности
(паспорта) № документа
_____________ от _________,
выданный_____________
индивидуальный идентификационный
номер (бизнес-идентификационный
номер):_____________________
контактный телефон:_________
____________________________

                              З а п р о с
      о выдаче сведений о совершении лицом коррупционного преступления

      Прошу Вас предоставить сведения о совершении лицом коррупционного
преступления ______________________________________________________
_________________________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения (день, месяц, год)
(при необходимости также указать прежние установочные данные в случае их перемены)
индивидуальный идентификационный номер физического лица, на которое
запрашиваются сведения)
      Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну,
содержащихся в информационных системах.
________________________________________________________ ________
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) услугополучателя подпись
"___"________20____года.

  Приложение 2
к Правилам оказания
государственной услуги
"Выдача сведений о совершении
лицом коррупционного преступления"

Стандарт государственной услуги "Выдача сведений о совершении лицом коррупционного преступления"

1

Наименование услугодателя

Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан

2

Способы предоставления государственной услуги (каналы доступа)

Прием и выдача документов для оказания государственной услуги осуществляется через: веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz (далее – портал).

3

Срок оказания государственной услуги

10 (десять) минут; в случаях дополнительной установочной проверки – 5 (пять) рабочих дней.
День подачи запроса не входит в срок оказания государственной услуги. В случае проведения дополнительной установочной проверки услугополучателю в течение 3 (трех) рабочих дней направляется промежуточный ответ, где сообщается о необходимости повторного обращения услугополучателя по истечении 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения услугодателем запроса.

4

Форма оказания государственной услуги

Электронная (полностью автоматизированная)

5

Результат оказания государственной услуги

Выдача сведений о совершении лицом коррупционного преступления по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.
Уведомление со сведениями о наличии уголовного дела, возбужденного по коррупционным статьям, по которому не принято окончательное процессуальное решение по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

6

Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан

Государственная услуга оказывается физическим и (или) юридическим лицам бесплатно.

7

График работы

1) услугодателя – с понедельника по пятницу включительно, в соответствии с установленным графиком работы с 9.00 до 18.30 часов, за исключением выходных и праздничных дней, согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан (далее – Кодекс) с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов; 2) портала – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Кодексу, прием запросов и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем). Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе: 1) услугодателя: www.pravstat.prokuror.kz, в разделе "Государственные услуги"; 2) портала www.egov.kz.

8

Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги

На портале подается электронный запрос, подписанный ЭЦП услугополучателя или удостоверенный одноразовым паролем, в случае регистрации и подключения абонентского номера услугополучателя, предоставленного оператором сотовой связи к учетной записи портала.
Электронный запрос третьих лиц, при условии согласия лица, в отношении которого запрашиваются сведения, предоставленного из "личного кабинета" на портале, а также посредством зарегистрированного на портале абонентского номера сотовой связи лица путем передачи одноразового пароля или отправления короткого текстового сообщения в качестве ответа на уведомление портала.

9

Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законодательством Республики Казахстан

Отсутствуют

10

Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной

Электронный запрос третьих лиц исполняется при условии согласия лица, в отношении которого запрашиваются сведения, предоставленного из "личного кабинета" на портал, а также посредством зарегистрированного на портале абонентского номера сотовой связи лица путем передачи одноразового пароля или путем отправления короткого текстового сообщения в качестве ответа на уведомление портала. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке оказания государственной услуги посредством справочных служб услугодателя, а также в режиме удаленного доступа посредством Единого контакт-центра 1414, 8 800 080 7777. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.
Сервис цифровых документов доступен для пользователей, авторизованных в мобильном приложении.

  Приложение 3
к Правилам оказания
государственной услуги
"Выдача сведений о совершении
лицом коррупционного преступления"
  форма

     


      ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАС ПРОКУРАТУРАСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ

      СТАТИСТИКА ЖӘНЕ АРНАЙЫ ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІ

      КОМИТЕТ ПО ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКЕ И СПЕЦИАЛЬНЫМ УЧЕТАМ

      ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

      азаматтық қызметке,

      квазимемлекеттік сектор субъектілеріне жұмысқа тұру кезінде

      адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы

      М Ә Л І М Е Т

      С В Е Д Е Н И Я

      о совершении лицом коррупционного преступления

      для поступлении на гражданскую службу,

      на работу в субъекты квазигосударственного сектора

      __________________________________________________________________ (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)/фамилия, имя, отчество (при его наличии) __________________________________________________________________ (туған күні /дата рождения) __________________________________________________________________ (туған жері / место рождения)

      20___ жылғы "___"_________ жағдай бойынша мәліметтер жоқ / бар. по состоянию на "___" ________ 20__ года сведений не имеется / имеется.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің мәліметтері қолданыстағы заңнамаға сәйкес пайдаланылады.
ВНИМАНИЕ!!!
Сведения Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан используются в соответствии с действующим законодательством.

      Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бiрдей.

      Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

      Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтынан, сондай-ақ "электрондық үкімет" веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.

      Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала "электронного правительства".

     


      штрих-код автоматтандырылған ақпараттық жүйесінен алынған жəне Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің құрылымдық бөлімшесі бастығының электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды.

      штрих-код содержит данные, полученные из автоматизированной информационной системы и подписанный электронно-цифровой подписью начальника структурного подразделения Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

  Приложение 4
к Правилам оказания
государственной услуги
"Выдача сведений о совершении
лицом коррупционного преступлениях
  форма

     


      ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАС ПРОКУРАТУРАСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ

      СТАТИСТИКА ЖӘНЕ АРНАЙЫ ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІ

      КОМИТЕТ ПО ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКЕ И СПЕЦИАЛЬНЫМ УЧЕТАМ

      ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Хабарлама

Уведомление

      ___________________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) / фамилия, имя, отчество (при его наличии)
__________________________________________________________________
      (туған күні /дата рождения)
__________________________________________________________________
(туған жері / место рождения)

      20___ жылғы "___"_________ жағдай бойынша сыбайлас жемқорлық баптары бойынша қозғалған қылмыстық іс туралы, түпкілікті процессуалдық шешім қабылданбаған, мәліметтер бар.

      /

      По состоянию на "___" ________ 20__ года имеются сведения об уголовном деле, возбужденном по коррупционным статьям, по которому не принято окончательное процессуальное решение.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің мәліметтері қолданыстағы заңнамаға сәйкес пайдаланылады.
ВНИМАНИЕ!!!
Сведения Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан используются в соответствии с действующим законодательством.

      Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бiрдей.

      Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

      Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтынан, сондай-ақ "электрондық үкімет" веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.

      Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала "электронного правительства".

     


      штрих-код автоматтандырылған ақпараттық жүйесінен алынған жəне Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің құрылымдық бөлімшесі бастығының электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды.

      штрих-код содержит данные, полученные из автоматизированной информационной системы и подписанный электронно-цифровой подписью начальника структурного подразделения Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.