"Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті және оның аумақтық органдары көрсететін мемлекеттік қызметтер қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2020 жылғы 18 мамырдағы № 64 бұйрығына өзгерістер пен толықтыру енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының м.а. 2022 жылғы 21 шiлдедегi № 154 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 27 шiлдеде № 28924 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті және оның аумақтық органдары көрсететін мемлекеттік қызметтер қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2020 жылғы 18 мамырдағы № 64 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20674 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Мыналар:

      1) осы бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес "Соттылықтың болуы не болмауы туралы анықтама беру" мемлекеттік қызметті көрсету қағидалары;

      2) осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес "Прокуратура органдарынан, тергеу және анықтау органдарынан шығатын ресми құжаттарға апостиль қою" мемлекеттік қызметті көрсету қағидалары;

      3) осы бұйрықтың 3-қосымшасына сәйкес "Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті мен оның аумақтық органдары архивтерінің шегінде архивтік анықтамаларды және/немесе архивтік құжаттардың көшірмелерін беру" мемлекеттік қызметті көрсету қағидалары;

      4) осы бұйрықтың 4-1-қосымшасына сәйкес "Адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтер беру" мемлекеттік қызметті көрсету қағидалары бекітілсін.";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген "Соттылықтың болуы не болмауы туралы анықтама беру" мемлекеттік қызметті көрсету қағидаларында (бұдан әрі – Қағидалар):

      көрсетілген Қағидалардың 1-қосымшасы осы бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген Қағидалардың 4-қосымшасы осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген Қағидалардың 5-қосымшасы осы бұйрықтың 3-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген Қағидалардың 6-қосымшасы осы бұйрықтың 4-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген "Прокуратура органдарынан, тергеу және анықтау органдарынан шығатын ресми құжаттарға апостиль қою" мемлекеттік қызметті көрсету қағидаларында (бұдан әрі – Қағидалар):

      көрсетілген Қағидалардың 1-қосымшасы осы бұйрықтың 5-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген "Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті мен оның аумақтық органдары архивтерінің шегінде архивтік анықтамаларды және/немесе архивтік құжаттардың көшірмелерін беру" мемлекеттік қызметті көрсету қағидаларында (бұдан әрі – Қағидалар):

      көрсетілген Қағидалардың 1-қосымшасы осы бұйрықтың 6-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      "Адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтер беру" мемлекеттік қызметті көрсету қағидалары" 4-1-қосымшасымен осы бұйрықтың 7-қосымшасына сәйкес редакцияда толықтырылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті (бұдан әрі – Комитет):

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының ресми интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрықты Комитеттің аумақтық органдарына орындау үшін жіберуді қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Комитет төрағасына жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының міндетін атқарушы
Б. Дембаев

 

      "КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасы
Цифрлық даму, инновациялар
жəне аэроғарыш өнеркəсібі
министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының міндетін
атқарушысының
2022 жылғы 21 шілдедегі
№ 154 бұйрыққа 1-қосымша/

"Соттылықтың болуы не
болмауы туралы анықтама беру"
мемлекеттік қызметті көрсету
қағидаларына 1-қосымша
 
нысан
  Қазақстан Республикасы
Бас прокуратурасының
Құқықтық статистика және
арнайы есепке алу жөніндегі
комитетінің
____________________________
(өңірдің атауын көрсету керек)
бойынша аумақтық органының
бастығына көрсетілетін қызметті
алушы
____________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол
болған кезде)
көрсетілетін қызметті
алушының өкілі
____________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол
болған кезде)
____________________________
жеке куәліктің (паспорттың)
деректері,
құжаттың №___________
_________ ж.,
берілген _________ жеке
сәйкестендіру
нөмірі (бизнес-сәйкестендiру
нөмiрi):
___________ тұрғылықты
мекенжайы: _________________________
байланыс телефоны:_______________
__________________________________

Соттылықтың болуы не болмауы туралы анықтама беру туралы АРЫЗ

      Сізден соттылықтың болуы не болмауы туралы анықтаманы ______________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ беруіңізді сұраймын.
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), туған күні (күні, айы, жылы) (қажеттілік болған
кезде олар ауыстырылған жағдайда, бұрынғы анықтамалық деректерді де көрсету қажет)
анықтама сұратылып жатқан жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі, электрондық түрде
немесе қағаз тасымалдағышта қандай анықтама керек екенін көрсету қажет)

      Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің
пайдаланылуына келісемін.

      __________________________________________________________________________
көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

     
20_____ жылғы "__" ____________.

  Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының міндетін
атқарушысының 2022 жылғы
21 шілдедегі № 154
бұйрыққа 2-қосымша/
"Соттылықтың болуы не
болмауы туралы анықтама беру"
мемлекеттік қызметті көрсету
қағидаларына 4-қосымша
 
нысан
      ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАС ПРОКУРАТУРАСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ

      СТАТИСТИКА ЖӘНЕ АРНАЙЫ ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІ

      КОМИТЕТ ПО ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКЕ И СПЕЦИАЛЬНЫМ УЧЕТАМ

      ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

А Н Ы Қ Т А М А С П Р А В К А

      __________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)/фамилия, имя, отчество (при его наличии)

      ______________________________________________________________________________________

      (туған күні/дата рождения)

      ______________________________________________________________________________________

      (туған жері / место рождения)

      20___ жылғы "___"_________ жағдай бойынша соттылығы жоқ / бар.

      По состоянию на "__" ________ 20__ года судимости не имеет / имеет.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің мәліметтері қолданыстағы заңнамаға сәйкес пайдаланылады.
Осы анықтамада көрсетілген мәліметтер қылмыстық істер бойынша процестік шешімді қабылдау кезінде, мемлекеттік фунцияларды орындауға уәкілетті адамдарға және оларға теңестірілген адамдарға қатысты арнайы тексерулер жүргізу кезінде, сондай-ақ заңнамалық актілермен көзделген оларды қылмыстық жауаптылыққа тартумен байланысты шектеулер қойылған адамдарға қатысты қолдануға жатпайды.

ВНИМАНИЕ!!!

Сведения Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан используются в соответствии с действующим законодательством.
Указанные в настоящей справке сведения не подлежат использованию при принятии процессуальных решений по уголовным делам, при производстве специальных проверок в отношении лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, и лиц приравненных к ним, а также в отношении лиц, подпадающих под ограничения, связанные с привлечением их к уголовной ответственности, предусмотренные законодательными актами.

      Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бiрдей

      Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

      Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтынан, сондай-ақ "электрондық үкімет" веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.

      Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала "электронного правительства".
      штрих-код автоматтандырылған ақпараттық жүйесінен алынған жəне Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің құрылымдық бөлімшесі бастығының электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды.

      штрих-код содержит данные, полученные из автоматизированной информационной системы и подписанный электронно-цифровой подписью начальника структурного подразделения Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

  Қазақстан Республикасы
  Бас Прокурорының міндетін
  атқарушысының 2022 жылғы
  21 шілдедегі № 154
  бұйрыққа 3-қосымша/
  "Соттылықтың болуы не
  болмауы туралы анықтама беру"
  мемлекеттік қызметті көрсету
  қағидаларына 5-қосымша

      нысан

Соттылықтың болуы не болмауы туралы А Н Ы Қ Т А М А С П Р А В К А о наличии либо отсутствии судимости

      _____________________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)/фамилия, имя, отчество (при его наличии)

      _____________________________________________________________________________

      (туған күні / дата рождения)

      _____________________________________________________________________________

      (туған жері / место рождения)

      20__ жылғы "__" ____________ жағдай бойынша соттылығы жоқ / бар.

      По состоянию на "__" _________ 20_____года судимости не имеет / имеет.

      Осы анықтама шет елге шығу үшін беріледі.

      Настоящая справка выдается для выезда за границу.

      Аумақтық органы бастығы ______________________________________________

      Начальник территориального органа ____________________________________


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің мәліметтері қолданыстағы заңнамаға сәйкес пайдаланылады.
Осы анықтамада көрсетілген мәліметтер қылмыстық істер бойынша процестік шешімді қабылдау кезінде, мемлекеттік фунцияларды орындауға уәкілетті адамдарға және оларға теңестірілген адамдарға қатысты арнайы тексерулер жүргізу кезінде, сондай-ақ заңнамалық актілермен көзделген оларды қылмыстық жауаптылыққа тартумен байланысты шектеулер қойылған адамдарға қатысты қолдануға жатпайды.

ВНИМАНИЕ!!!

Сведения Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан используются в соответствии с действующим законодательством.
Указанные в настоящей справке сведения не подлежат использованию при принятии процессуальных решений по уголовным делам, при производстве специальных проверок в отношении лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, и лиц приравненных к ним, а также в отношении лиц, подпадающих под ограничения, связанные с привлечением их к уголовной ответственности, предусмотренные законодательными актами.

      (форматтың мөлшері А 4) (размер формата А 4)

  Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының міндетін
атқарушысының 2022 жылғы
21 шілдедегі
№ 154 бұйрыққа 4-қосымша/
"Соттылықтың болуы не
болмауы туралы анықтама беру"
мемлекеттік қызметті көрсету
қағидаларына 6-қосымша
 
нысан
  Қазақстан Республикасы
Бас прокуратурасының Құқықтық
статистика және арнайы есепке алу
жөніндегі комитетінің
________________________________
(өңірдің атауын көрсету керек)
бойынша аумақтық органының
бастығына көрсетілетін қызметті алушы
__________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)
көрсетілетін қызметті алушының өкілі
__________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)
жеке куәліктің (паспорттың) деректері,
құжаттың № _____________________
__________ ж., берілген ____________
жеке сәйкестендіру нөмірі (бизнес-
сәйкестендiру нөмiрi): ______________
тұрғылықты мекенжайы:
__________________________________
байланыс телефоны: ______________-
_________________________________

Апостилі бар соттылықтың болуы не болмауы туралы анықтама беру туралы арыз

      Сізден апостилі бар соттылықтың болуы не болмауы туралы анықтаманы__________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), туған күні (күні, айы, жылы) (қажеттілік
болған кезде олар ауыстырылған жағдайда, бұрынғы анықтамалық деректерді де көрсету қажет)
одан әрі ____________________________________________________________________
(шет ел мемлекетінің атауы) құзыретті органына ұсыну үшін беруіңізді сұраймын. Осы
арызға апостиль қою үшін мемлекеттік бажды төлеу туралы түбіртек қоса беріледі (әрбір құжатқа).
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің
пайдаланылуына келісемін.
_____________________________________________________________ _____________
көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      20_____ жылғы "__" ____________.

  Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының міндетін
атқарушысының
2022 жылғы 21 шілдедегі
№ 154 бұйрыққа 5-қосымша/
"Прокуратура органдарынан,
тергеу және анықтау
органдарынан шығатын ресми
құжаттарға апостиль қою"
мемлекеттік қызметті көрсету
қағидаларына
1-қосымша
 
нысан
  Қазақстан Республикасы Бас
прокуратурасының Құқықтық статистика
  және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің
  ____________________________
(өңірдің атауын көрсету керек)
бойынша аумақтық органының
бастығына көрсетілетін қызметті
алушы ____________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)
көрсетілетін қызметті
алушының өкілі
____________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол
болған кезде)
жеке куәліктің (паспорттың)
деректері,
құжаттың №__________
________ ж.,
берілген
_________________________
жеке сәйкестендіру нөмірі
(бизнес-сәйкестендiру
нөмiрi):_______________
тұрғылықты мекенжайы:
____________________________
байланыс телефоны: ___________

Прокуратура органдарынан, тергеу және анықтау органдарынан шығатын ресми құжаттарға апостиль қоюға арыз

      Маған ___________________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), туған күні (күні, айы, жылы)
____________________________________________________________________________
(қажеттілік болған кезде олар ауыстырылған жағдайда, бұрынғы анықтамалық деректерді
де көрсету қажет)
"Прокуратура органдарынан, тергеу және анықтау органдарынан шығатын ресми құжаттарға
апостиль қою" мемлекеттік көрсетілетін қызметті _________________________________
____________________________________________________________________________
(шет ел мемлекетінің атауы) құзыретті органына одан әрі ұсыну үшін беруді сұраймын.
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің
пайдаланылуына келісемін.
_____________________________________________________________ _____________
көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      20_____ жылғы "__" ____________.

  Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының міндетін
атқарушысының
2022 жылғы 21 шілдедегі
№ 154 бұйрыққа 6-қосымша/
"Қазақстан Республикасы
  Бас прокуратурасының Құқықтық
  статистика және арнайы есепке алу
  жөніндегі комитеті мен оның
  аумақтық органдары архивтерінің
  шегінде архивтік анықтамаларды және/
  немесе архивтік құжаттардың
  көшірмелерін беру"
  мемлекеттік қызметті көрсету
  қағидаларына 1-қосымша
 
нысан
  Қазақстан Республикасы
  Бас прокуратурасының Құқықтық
  статистика және арнайы есепке алу
  жөніндегі комитетінің
___________________________________
(өңірдің атауын көрсету керек)
  бойынша аумақтық органының
  бастығына көрсетілетін қызметті алушы
  ___________________________________
  (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)
  көрсетілетін қызметті алушының өкілі
  ___________________________________
  (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)
  ___________________________________
  жеке куәліктің (паспорттың) деректері,
  құжаттың №______________________
  __________ ж., берілген______________
  жеке сәйкестендіру нөмірі (бизнес-
  сәйкестендiру нөмiрi): ______________
  тұрғылықты мекенжайы:
  ___________________________________
  байланыс телефоны:_________________

Архивтік анықтамаларды және/немесе архивтік құжаттардың көшірмелерін беру туралы АРЫЗ

      Сізден маған, архивтік анықтама талап етілетін менің туыстарыма қатысты архивтік
анықтаманы, архивтік көшірмені немесе архивтік үзінді жазбаны беруіңізді сұраймын:
1.____________________,_____________________________________________________
(туыстық дәрежесі, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), ұлты)
_______________________________________________________________________________
19____жылы, ___________________________________________________________ туған
(туған жері, қоныс аударғанға дейін тұрғылықты жері)
________________________________________ (-дан, -ден, ...) қоныс аударды
_______________________________________________________________________________
(ауыл, колхоз, совхоз, аудан, қала, облыс, өлке, республика көрсетіледі)
және 19___жылы ______________________________________ (-қа, -ке,...) арнайы қонысқа келді __________________________________________________________________________
(арнайы қоныс аударуда болған ауыл, колхоз, совхоз, аудан, қала, облыс, өлке, республика
көрсетіледі)
_______________________________________________________________________
және басқа да болуы мүмкін мәліметтер)
2.____________________,_________________________________________________________
(туыстық дәрежесі, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), ұлты)
_______________________________________________________________________________
19____жылы,_______________________________________________________________ туған
(туған жері, қоныс аударғанға дейін тұрғылықты жері)
_____________________________________________________(-дан, -ден, ...) қоныс аударды
(ауыл, колхоз, совхоз, аудан, қала, облыс, өлке, республика көрсетіледі)
және 19___жылы __________________________________(-қа, -ке,...)
арнайы _________________________________________________________________________
(арнайы қоныс аударуда болған ауыл, колхоз, совхоз, аудан, қала, облыс, өлке, республика көрсетіледі
_______________________________________________________________________________
және басқа да болуы мүмкін мәліметтер)

      Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің
пайдаланылуына келісемін.
________________________________________________________ _____________
көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

      Көрсетілетін қызметті алушының телефон нөмірі:_____________.

      20_____ жылғы "__" ____________.

      Ескерту:

      Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), туған жылы және жері баспа әріптермен
толтырылады, арызды толтыру кезінде міндетті түрде бұрынғы және өзгертілген
сауалнамалық деректер көрсетілуге жатады.

  Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының міндетін
атқарушысының
  2022 жылғы 21 шілдедегі
№ 154 бұйрыққа 7-қосымша/
Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының
2020 жылғы 18 мамырдағы
№ 64 бұйрығына
4-1-қосымша

"Адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтер беру" мемлекеттік қызметті көрсету қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы "Адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтер беру" мемлекеттік қызметті көрсету қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 10-бабының 1) тармақшасына сәйкес әзірленді және мемлекеттік қызметті көрсетудің тәртібін айқындайды.

      2. "Адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтер беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметті (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

      3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке және (немесе) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) электрондық нысанда көрсетіледі.

2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсетудің тәртібі

      4. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтер беру туралы сұрау салуды осы Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша "электрондық үкімет" веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы береді.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің сипаттамасы, нысаны, мазмұны және нәтижесі, сондай-ақ мемлекеттік көрсетілетін қызметті ұсыну ерекшеліктерін ескере отырып, өзге де мәліметтер қамтылатын мемлекеттік қызметті көрсетуге негізгі талаптардың тізбесі осы Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес "Адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтер беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметтің стандартында (бұдан әрі – Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің стандарты) мазмұндалған.

      Портал арқылы жүгінген жағдайда көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған сұрау салуды қарау мәртебесі туралы ақпарат, сондай-ақ осы Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтің – адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтер беру (бұдан әрі – мәлімет) нәтижесін алу күні және уақыты көрсетілген хабарлама немесе осы Қағидалардың 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша түпкілікті процестік шешім қабылданбаған сыбайлас жемқорлық баптары бойынша қозғалған қылмыстық істің болуы туралы мәліметтерін қамтитын хабарлама жіберіледі.

      Мәліметте сауалнамалық деректер (тегі, аты және әкесінің аты (ол болған кезде), туған күні (күні, айы, жылы) және жері) "Жеке тұлғалар" Мемлекеттік деректер базасының мәліметтеріне сәйкес көрсетіледі.

      6. Сұрау салуды өңдеуді көрсетілетін қызметті беруші сұрау салудың автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне (бұдан әрі – ААЖ) келіп түскен кезден бастап жүзеге асырады.

      ААЖ-да көрсетілетін қызметті алушының сауалнамалық деректерінің ААЖ-ның тексеру сәйкестендірушісі бойынша сәйкестіктері болмаған кезде сұрау салуға осы Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтердің жоқтығы туралы жауап электрондық құжат түрінде 10 (он) минут ішінде жіберіледі.

      ААЖ-да көрсетілетін қызметті алушының сауалнамалық деректерінің ААЖ-ның тексеру сәйкестендіргіші бойынша сәйкес келуі анықталған кезде көрсетілетін қызметті беруші 4 (төрт) жұмыс күні ішінде ААЖ-ның деректері тексеріледі (өңделеді), одан кейін көрсетілетін қызметті алушыға сұрау салуға жауап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жіберілетіні туралы хабарланатын аралық жауапты бір уақытта жібере отырып, 1 (бір) жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының ЭЦҚ-сын электрондық цифрлық қолтаңбасың (бұдан әрі – ЭЦҚ) пайдалана отырып, электрондық құжат нысанында мемлекеттік қызметті көрсетудің нәтижесі ресімделеді.

      Түпкілікті процестік шешім қабылданбаған сыбайлас жемқорлық баптары бойынша қозғалған қылмыстық іс болған кезде көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыға осы Қағидалардың 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша электрондық құжат нысанында көрсетілген мәліметтердің болуы туралы хабарлама жібереді.

      Мемлекеттік қызметті көрсетудің нәтижесі порталға жіберіледі және көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының ЭЦҚ- сымен қол қойылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетінде" сақталады.

      7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – үшінші тұлғалар) портал арқылы электрондық нысанда басқа жеке тұлғаға қатысты оның келісімі болған жағдайда көрсетілуі мүмкін.

      Үшінші тұлғалар портал арқылы көрсетілетін қызметті алуға сұрау салуды жібереді. Үшінші тұлғалардың электрондық сұрау салуы өзіне қатысты мәліметтер сұратылып отырған адам порталда "жеке кабинеттен", сондай-ақ порталда тіркелген адамның ұялы байланыстың абоненттік нөмірі арқылы порталдың хабарламасына жауап ретінде бір реттік парольді жіберу немесе қысқа мәтіндік хабарлама жіберу жолымен келісім берген жағдайда орындалады.

      Мемлекеттік қызметті көрсетуге мәліметтер сұратылып отырған адамның келісімі (бас тартуы) сұрау салу келіп түскен кезден бастап 2 (екі) сағаттың ішінде жіберіледі. Келісім алынған кезде көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының ЭЦҚ-сын пайдалана отырып, ААЖ арқылы қалыптастырылған мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесі үшінші тұлғаның "жеке кабинетіне" жіберіледі.

      8. Көрсетілетін қызметті берушінің ААЖ-сы істен шыққан, электрондық байланыс болмаған немесе хабарламаны жіберуге кедергі келтіретін өзге де мән-жайлар туындаған жағдайларда, ақпараттық жүйелерді алып жүруге және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (бұдан әрі – АКТ) пайдалануға жауапты көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті бөлімшесі дереу техникалық істен шығудың табылуы анықталған кезден бастап 1 (бір) сағаттан кешіктірмей, көрсетілген себептерді анықтау және жою үшін шаралар қабылдайды (жұмыс күндері сағат 9:00-ден 18:30-ға дейін).

      Хабарламаларды жіберуді 1 (бір) сағаттан артық кешіктіруге әкеп соқтыратын әрбір жағдайды көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті бөлімшесінің ақпараттық жүйелерді алып жүруге және АКТ-ны пайдалануға жауапты орындаушысы арнайы журналда тіркейді.

      9. Көрсетілетін қызметті беруші Заңның 5-бабының 2-тармағының 11) тармақшасына сәйкес ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіппен мемлекеттік қызметті көрсету кезеңі туралы деректерді мемлекеттік қызметтер көрсету мониторингінің ақпараттық жүйесіне енгізуді қамтамасыз етеді.

3-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      10. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсету мәселелері бойынша шағымды шешіміне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалған көрсетілетін қызметті берушіге, лауазымды адамға береді.

      Шешіміне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалған көрсетілетін қызметті беруші, лауазымды адам шағым келіп түскен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде оны және әкімшілік істі шағымды қарайтын органға жібереді.

      Бұл ретте шешіміне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалған көрсетілетін қызметті беруші, лауазымды адам, егер 3 (үш) жұмыс күні ішінде шағымда көрсетілген талаптарды толық қанағаттандыратын қолайлы шешім қабылдаса, әрекет жасаса, ол шағымды қарайтын органға шағымды жібермейді.

      Заңның 25-бабының 2-тармағына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оның тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Егер заңда өзгеше көзделмесе, сотқа жүгінуге сотқа дейінгі тәртіппен шағым жасалғаннан кейін жол беріледі.

  "Адамның сыбайлас жемқорлық
қылмыс жасағаны туралы
мәліметтер беру" мемлекеттік
қызметті көрсету
қағидаларына 1-қосымша
 
нысан
____________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол
болған кезде)
не көрсетілетін қызметті
алушының ұйымының атауы)
____________________________
(көрсетілетін қызмет алушының
мекенжайы)
____________________________
жеке куәліктің (паспорттың)
деректері, құжаттың
№_______________________
_________ ж., берілген
______________
жеке сәйкестендіру нөмірі
(бизнес-сәйкестендiру нөмiрi):
______________
байланыс телефоны: _____________

Адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтер беру туралы сұрау салу

      Сізден ______________________________________________________
________________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), туған күні (күні, айы, жылы)
(қажеттілік болған кезде олар ауыстырылған жағдайда, бұрынғы анықтамалық деректерді
де көрсету қажет) анықтама сұратылып жатқан жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі)
сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәлімет беруіңізді сұраймын.
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің
пайдаланылуына келісемін.
_______________________________________________________________ ________
Көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы
20_____ жылғы "__" ____________.

  "Адамның сыбайлас жемқорлық
қылмыс жасағаны туралы
мәліметтер беру" мемлекеттік
қызметті көрсету
қағидаларына 2-қосымша

"Адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтер беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметтің стандарты

1

Көрсетілетін қызметті берушінің атауы

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті

2

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті ұсынудың тәсілдері (қол жеткізу арналары)

Мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттарды қабылдау және беру www.egov.kz "электрондық үкімет" веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

3

Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі

10 (он) минут; қосымша анықтамалық тексеріс жағдайында - 5 (бес) жұмыс күні.
Сұрау салуды беру күні мемлекеттік қызметті көрсету мерзіміне кірмейді. Көрсетілетін қызметті алушыға қосымша анықтамалық тексеріс жүргізген жағдайда, 3 (үш) жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті беруші өтінішті алған кезден бастап 20 (жиырма) жұмыс күні өткеннен кейін қайта жүгіну қажеттілігі туралы хабарланатын аралық жауап жібереді.

4

Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны

Электрондық (толық автоматтандырылған)

5

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі

Осы Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтер беру.
Осы Қағидалардың 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша түпкілікті процестік шешім қабылданбаған сыбайлас жемқорлық баптары бойынша қозғалған қылмыстық істің болуы туралы мәліметтері бар хабарлама.

6

Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген жағдайларда мемлекеттік қызметті көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан алынатын төлем мөлшері және оны алу тәсілдері

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке және (немесе) заңды тұлғаларға тегін көрсетіледі.

7

Жұмыс кестесі

1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне (бұдан әрі – Кодекс) сәйкес сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін түскі үзіліспен, демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі мен жұма аралығында белгіленген жұмыс кестесіне сәйкес сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;
2) порталдікі – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс күні аяқталғаннан кейін, Кодекске сәйкес демалыс және мереке күндері жүгінген кезде сұрау салуларды қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсетудің нәтижелерін беру келесі жұмыс күні жүргізіледі).
Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары: 1) көрсетілетін қызметті берушінің: www.pravstat.prokuror.kz, "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде;
2) www.egov.kz порталының интернет-ресурсында көрсетілген.

8

Мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі

Порталда көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен қол қойылған немесе ұялы байланыс операторымен берілген көрсетілетін қызметті алушының абоненттік нөмірі порталдың есепке алу жазбасына тіркелген және қосылған жағдайда, бір реттік парольмен куәландырылған электрондық сұрау салу беріледі.
Мәліметтер сұратылып отырған адам порталда "жеке кабинеттен", сондай-ақ порталда тіркелген адамның ұялы байланыстың абоненттік нөмірі арқылы портал хабарламасына жауап ретінде бір реттік парольді жіберу немесе қысқа мәтіндік хабарлама жіберу жолымен келісім берген кезде үшінші тұлғалардың электрондық сұрау салуы.

9

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздер

Жоқ

10

Мемлекеттік қызметті көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда  мемлекеттік қызметті көрсетудің ерекшеліктерін ескере отырып, өзге де талаптар

Үшінші тұлғалардың электрондық сұрау салуы мәліметтер сұратылып отырған адам порталда "жеке кабинеттен", сондай-ақ порталда тіркелген адамның ұялы байланыстың абоненттік нөмірі арқылы портал хабарламасына жауап ретінде бір реттік парольді жіберу немесе қысқа мәтіндік хабарлама жіберу жолымен келісім берген жағдайда орындалады.
Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі туралы ақпаратты көрсетілетін қызметті берушінің анықтама қызметі, сондай-ақ қашықтықтан қол жеткізу режимінде 1414, 8 800 080 7777 Бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.
Көрсетілетін қызметті алушы ЭЦҚ болған жағдайда, портал арқылы мемлекеттік көрсетілетін қызметті электрондық нысанда алуға мүмкіндігі бар
Цифрлық құжаттар сервисі мобильді қосымшада авторландырылған пайдаланушылар үшін қолжетімді.

  "Адамның сыбайлас жемқорлық
қылмыс жасағаны туралы
мәліметтер беру" мемлекеттік
қызметті көрсету
қағидаларына 3-қосымша
 
нысан
      ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАС ПРОКУРАТУРАСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ

      СТАТИСТИКА ЖӘНЕ АРНАЙЫ ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІ

      КОМИТЕТ ПО ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКЕ И СПЕЦИАЛЬНЫМ УЧЕТАМ

      ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

      азаматтық қызметке,

      квазимемлекеттік сектор субъектілеріне жұмысқа тұру кезінде

адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы М Ә Л І М Е Т С В Е Д Е Н И Я о совершении лицом коррупционного преступления

      для поступлении на гражданскую службу,

      на работу в субъекты квазигосударственного сектора

      __________________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)/фамилия, имя, отчество (при его наличии)
__________________________________________________________________
(туған күні /дата рождения)
__________________________________________________________________
(туған жері / место рождения)
20___ жылғы "___"_________ жағдай бойынша мәліметтер жоқ / бар.
по состоянию на "___" ________ 20__ года сведений не имеется / имеется.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің мәліметтері қолданыстағы заңнамаға сәйкес пайдаланылады.

ВНИМАНИЕ!!!

Сведения Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан используются в соответствии с действующим законодательством.

      Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бiрдей.

      Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

      Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтынан, сондай-ақ "электрондық үкімет" веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.

      Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала "электронного правительства".
      штрих-код автоматтандырылған ақпараттық жүйесінен алынған жəне Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің құрылымдық бөлімшесі бастығының электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды.

      штрих-код содержит данные, полученные из автоматизированной информационной системы и подписанный электронно-цифровой подписью начальника структурного подразделения Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

  "Адамның сыбайлас жемқорлық
қылмыс жасағаны туралы
мәліметтер беру" мемлекеттік
қызметті көрсету
 қағидаларына 4-қосымша

      нысан
      ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАС ПРОКУРАТУРАСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ

      СТАТИСТИКА ЖӘНЕ АРНАЙЫ ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІ

      КОМИТЕТ ПО ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКЕ И СПЕЦИАЛЬНЫМ УЧЕТАМ

      ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Хабарлама Уведомление

            ____________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) / фамилия, имя, отчество (при его наличии) __________________________________________________________________

      (туған күні /дата рождения)

      __________________________________________________________________

      (туған жері / место рождения)

      20___ жылғы "___"_________ жағдай бойынша сыбайлас жемқорлық баптары бойынша қозғалған қылмыстық іс туралы, түпкілікті процессуалдық шешім қабылданбаған, мәліметтер бар.

      /

      По состоянию на "___" ________ 20__ года имеются сведения об уголовном деле, возбужденном по коррупционным статьям, по которому не принято окончательное процессуальное решение.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің мәліметтері қолданыстағы заңнамаға сәйкес пайдаланылады.

ВНИМАНИЕ!!!

Сведения Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан используются в соответствии с действующим законодательством.

      Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бiрдей.

      Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

      Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтынан, сондай-ақ "электрондық үкімет" веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.

      Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала "электронного правительства".
      штрих-код автоматтандырылған ақпараттық жүйесінен алынған жəне Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің құрылымдық бөлімшесі бастығының электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды.

      штрих-код содержит данные, полученные из автоматизированной информационной системы и подписанный электронно-цифровой подписью начальника структурного подразделения Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады