Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне аудиторлық қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 20 ақпандағы N 138-IV Заңы

       1-бап . Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., N 5-6, 24-құжат; N 17-18, 241-құжат; 21-22, 281-құжат; 2002 ж., N 4, 33-құжат; N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 1-2, 3-құжат; N 4, 25-құжат; N 5, 30-құжат; N 11, 56, 64, 68-құжаттар; N 14, 109-құжат; N 15, 122, 139-құжаттар; N 18, 142-құжат; N 21-22, 160-құжат; N 23, 171-құжат; 2004 ж., N 6, 42-құжат; N 10, 55-құжат; N 15, 86-құжат; N 17, 97-құжат; N 23, 139, 140-құжаттар; N 24, 153-құжат; 2005 ж., N 5, 5-құжат; N 7-8, 19-құжат; N 9, 26-құжат; N 13, 53-құжат; N 14, 58-құжат; N 17-18, 72-құжат; N 21-22, 86, 87-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 2, 19, 20-құжаттар; N 3, 22-құжат; N 5-6, 31-құжат; N 8, 45-құжат; N 10, 52-құжат; N 11, 55-құжат; N 12, 72, 77-құжаттар; N 13, 85, 86-құжаттар; N 15, 92, 95-құжаттар; N 16, 98, 102-құжаттар; N 23, 141-құжат; 2007 ж., N 1, 4-құжат; N 2, 16, 18-құжаттар; N 3, 20, 23-құжаттар; N 4, 28, 33-құжаттар; N 5-6, 40-құжат; N 9, 67-құжат; N 10, 69-құжат; N 12, 88-құжат; N 13, 99-құжат; N 15, 106-құжат; N 16, 131-құжат; N 17, 136, 139, 140-құжаттар; N 18, 143, 144-құжаттар; N 19, 146, 147-құжаттар; N 20, 152-құжат; N 24, 180-құжат; 2008 ж., N 6-7, 27-құжат; N 12, 48, 51-құжаттар; N 13-14, 54, 57, 58-құжаттар; N 15-16, 62-құжат; N 20, 88-құжат; 2008 жылғы 6 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бюджет процесін жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы ; 2008 жылғы 23 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және 2008 жылғы 20 желтоқсанда "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы ; 2008 жылғы 30 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бәсекелестік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2008 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы ; 2008 жылғы 31 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне арнаулы әлеуметтік қызметтер мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2008 жылғы 29 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы ; 2008 жылғы 31 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне тәуелсіз салалық реттеуіштер қызметінің мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2008 жылғы 29 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы ):

      1) 183-бапта :
      тақырыптағы "немесе өзге адамның" деген сөздер алып тасталсын;
      бірінші абзацтағы "немесе бухгалтерлік құжаттамаға қол жеткізе алатын өзге адамның" деген сөздер алып тасталсын;
      екінші абзацтағы "айлық есептік көрсеткіштің елуден жүзге дейінгі" деген сөздер "жетпіс бес айлық есептік көрсеткіш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 184-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "184-бап. Аудитордың және аудиторлық ұйымның дұрыс емес
                аудиторлық есепті жасауы

      1. Осы Кодекстің 185-бабында көзделген жағдайды қоспағанда, аудитордың және аудиторлық ұйымның дұрыс емес аудиторлық есепті жасауы -
      аудиторларға - сексен айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, аудиторлық қызметті жүзеге асыруға лицензияның қолданылуын тоқтата тұрып не онсыз, аудиторлық ұйымға жүз сексен айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Аудитордың және аудиторлық ұйымның көрінеу дұрыс емес аудиторлық есепті жасауы -
      біліктілік куәлігінен айыра отырып, аудиторларға - жүз он айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, аудиторлық қызметті жүзеге асыруға лицензияның қолданылуын тоқтата тұрып, аудиторлық ұйымдарға екі жүз жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, аудитор әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасаған іс-әрекет -
      біліктілік куәлігінен айыра отырып, аудиторларға жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың бірінші және екінші бөліктерінде көзделген, аудиторлық ұйым әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасаған іс-әрекеттер -
      аудиторлық қызметті жүзеге асыруға лицензиядан айыра отырып, аудиторлық ұйымдарға екі жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      3) 184-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "184-1-бап. Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы
                  заңнамасын бұзу

      1. Аудиторлық ұйымның Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасында көзделмеген қызмет түрлерін жүзеге асыруы -
      аудиторлық ұйымдарға жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Аудитті "Аудиторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңында тыйым салынған жағдайларда жүргізу -
      лицензияның қолданылуын тоқтата тұрып, аудиторлық ұйымдарға жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Өздері үшін аудит жүргізу міндетті қаржы ұйымдарына аудит жүргізу нәтижесінде анықталған Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау туралы заңнамасын бұзушылықтар туралы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға хабарламау және аудиттелетін осы ұйымдарды хабардар етпеу -
      аудиторлық ұйымдарға жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдардың Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес берілуі талап етілетін ақпаратты тиісті уәкілетті органдарға уақтылы табыс етпеуі немесе табыс етпеуі, сол сияқты дұрыс емес мәліметтерді беруі -
      аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдарға жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік кәсіпорындар, сондай-ақ мемлекет қатысатын заңды тұлғалар болып табылатын аудиттелетін субъектілердің мемлекеттік қаржылық бақылау органдарына осы ұйымдарға аудит жүргізу нәтижесінде анықталған бюджет қаражатын, кредиттерді, байланысты гранттарды, мемлекет активтерін, мемлекет кепілдік берген қарыздарды пайдалану кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтар туралы хабарламауы -
      заңды тұлғаларға жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      6. Аудиторлық ұйымдардың уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша өзінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру жөніндегі ақпаратты уақтылы бермеуі немесе бермеуі -
      аудиторлық ұйымдарға жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      7. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның белгіленген мерзімде аудиторлық есепті табыс ету туралы жазбаша нұсқамасын аудиторлық ұйымдардың орындамауы не қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға аудиторлық ұйымдардың аудиторлық есепті табыс етпеуі -
      аудиторлық қызметті жүзеге асыруға лицензияның қолданылуын тоқтата тұрып не онсыз, аудиторлық ұйымдарға екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      4) 185-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "185-бап. Аудиттелетін субъектінің аудиторлық ұйымға уақтылы
                емес, дұрыс емес немесе толық емес ақпарат беруі

      Аудиттелетін субъектінің аудиторлық ұйымға аудит жүргізу барысында дұрыс емес аудиторлық есеп жасауға әкеп соғатын уақтылы емес, дұрыс емес немесе толық емес ақпарат беруі -
      лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма бес, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      5) 186-баптың екінші абзацы "субъектілері" деген сөзден кейін "немесе коммерциялық емес ұйымдар" деген сөздермен толықтырылсын;

      6) 541-баптың бірінші бөлігі "184," деген цифрдан кейін "184-1, 185," деген цифрлармен толықтырылсын;

      7) 571-бапта :
      бірінші және екінші бөліктердегі "184-1," және "185," деген цифрлар алып тасталсын;
      екінші бөліктің 2) тармақшасы "аумақтық органдардың басшылары" деген сөздерден кейін "; аудиторлық қызмет саласындағы реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органның басшысы" деген сөздермен толықтырылсын;

      8) 636-бапта :
      бірінші бөліктің 1) тармақшасында:
      жиырма төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі органдарының (158 (бұл бұзушылықтарды аудиторлар, аудиторлық ұйымдар жасаса), 175 (екінші бөлігі) (бұл бұзушылықтарды аудиторлық ұйымдар жасаса), 177, 177-1, 177-2, 177-3, 177-4, 177-5, 179, 179-1, 183, 184, 184-1 (үшінші және бесінші бөліктерді қоспағанда), 185-баптар);";
      жиырма алтыншы абзац "184," деген цифрдан кейін "184-1 (үшінші бөлігі)," деген сөздермен толықтырылсын;
      қырық алтыншы абзац "177-5," деген цифрдан кейін "184-1 (бесінші бөлігі)," деген сөздермен толықтырылсын.

      2. "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 15-16, 106-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 2, 184-құжат; N 15, 281-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж., N 5, 58-құжат; N 13-14, 205-құжат; N 22, 333-құжат; 1998 ж., N 11-12, 176-құжат; N 17-18, 224-құжат; 1999 ж., N 20, 727-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; N 9, 86-құжат; 2002 ж., N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 5, 31-құжат; N 10, 51-құжат; N 11, 56, 67-құжаттар; N 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., N 11-12, 66-құжат; N 15, 86-құжат; N 16, 91-құжат; N 23, 140-құжат; 2005 ж., N 7-8, 24-құжат; N 14, 55, 58-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 4, 24-құжат; N 8, 45-құжат; N 11, 55-құжат; N 16, 99-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат; N 4, 28, 33-құжаттар; 2008 ж., N 17-18, 72-құжат; N 20, 88-құжат; 2008 жылғы 23 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және 2008 жылғы 20 желтоқсанда "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы ):
       57-баптың 1-1-тармағының үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын бас ұйым мен оның еншілес ұйымдары ретінде банк конгломератына кіретін ұйымдардың аудитін бір сол аудиторлық ұйым жүзеге асырады. Резидент еместердің бас ұйымы мен оның еншілес ұйымдарының аудитін, мұндай аудитті жүргізу олардың резиденттілік елі заңнамасының талаптарына қайшы келмейтін жағдайларда, бір сол аудиторлық ұйым жүзеге асыруға тиіс.".

      3. "Аудиторлық қызмет туралы" 1998 жылғы 20 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., N 22, 309-құжат; 2000 ж., N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 5-құжат; N 8, 52-құжат; 2002 ж., N 23-24, 193-құжат; 2003 ж., N 11, 56-құжат; N 12, 86-құжат; N 15, 139-құжат; 2004 ж., N 23, 138-құжат; 2005 ж., N 14, 58-құжат; 2006 ж., N 8, 45-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат; N 4, 28-құжат):

      1) 1-бапта :
      1) тармақшадағы "аудиторлар мен аудиторлық ұйымдардың өзін-өзі реттейтін бірлестігі болып табылатын" деген сөздер "аудиторлар мен аудиторлық ұйымдарды біріктіретін" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) тармақшада:
      "жасау" деген сөз алып тасталсын;
      "өзге де" деген сөз "қаржылық есептілікке байланысты басқа да" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) аудитор - Аудиторларға кандидаттарды аттестаттау жөніндегі біліктілік комиссиясы (бұдан әрі - Біліктілік комиссиясы) аттестаттаған, "аудитор" біліктілігін беру туралы біліктілік куәлігін алған жеке тұлға;";
      6) тармақшада:
      "қаржылық есептілігі мен" деген сөздер "қаржылық есептіліктің және қаржылық есептілікке байланысты" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "өзге де" деген сөздер алып тасталсын;
      8) және 9) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      "8) аудиттелетін субъект - өзіне қатысты аудит жүргізілетін заңды тұлға, заңды тұлғаның атынан өкілдік ететін оның филиалдары және (немесе) өкілдіктері, дара кәсіпкер;
      9) аттестаттау - Біліктілік комиссиясының аудиторларға кандидаттардың білімдері мен дағдыларын айқындау рәсімі;";
      мынадай мазмұндағы жаңа 10-1) және 10-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      "10-1) мүдделер қақтығысы - аудиторлық ұйымның мүдделілігі аудиттелетін субъектінің қаржылық есептілігінің дұрыстығы туралы оның пікіріне әсер етуі мүмкін жағдай;
      10-2) дұрыс емес аудиторлық есеп - Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасын бұза отырып жасалған, қаржылық есептілік туралы және аудит стандарттарында көзделген ақпарат туралы дұрыс емес және (немесе) толық емес мәліметтерді қамтитын, пайдаланушыларды шатастыратын аудиторлық есеп;";
      12) тармақша алып тасталсын;
      13) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "13) ұйымдардың стандарттары - аудиторлық ұйымның Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін, аудит жүргізу тәртібіне бірыңғай талаптарды белгілейтін ішкі құжаттары;";

      2) 3-бапта :
      2-тармақтың 12) тармақшасы алып тасталсын;
      3-тармақтағы "өз қызметінің бейініне жатпайтын" деген сөздер алып тасталсын;

      3) 4-баптың 1-тармағында:
      жетінші абзацтағы "және Әдеп кодексін" деген сөздер алып тасталсын;
      сегізінші абзац алып тасталсын;

      4) 5-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Міндетті аудитке:
      акционерлік қоғамдар;
      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары мен сақтандыру брокері;
      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акцияларының жиырма бес және одан да көп процентін иеленетін (дауыс беру құқығы бар) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушылары, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы едәуір қатысатын заңды тұлғалар;
      жинақтаушы зейнетақы қорлары және зейнетақы активтеріне инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар;
      ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушылары, сондай-ақ ашық жинақтаушы қоры едәуір қатысатын заңды тұлғалар;
      жер қойнауын пайдаланушылар;
      банктер, банк холдингтері мен ірі қатысушылары банк және (немесе) банк холдингтері болып табылатын ұйымдар;
      қуаттылығы аз табиғи монополия субъектілерін қоспағанда, табиғи монополия субъектілері;
      Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тізбе бойынша авиациялық жұмыстарды жүзеге асыратын авиакомпанияларды қоспағанда, азаматтық авиация ұйымдары;
      астық қабылдау кәсіпорындары;
      сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры;
      инвестициялық преференцияларды көздейтін инвестицияларды жүзеге асыруға келісімшарт жасасқан Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары;
      мақта өңдеу ұйымдары жатады.";

      5) 6-бап мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:
      "3) аудиторлық қызметті лицензиялау ережелерін және аудиторлық қызметті лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарын бекітеді.";

      6) 7-бапта :
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) аудиторлық қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз етеді;";
      мынадай мазмұндағы 1-1) және 1-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      "1-1) аудиторлар тізілімін жүргізеді;
      "1-2) міндетті аудит жүргізуге жіберілетін аудиторлық ұйымдарға қойылатын, ал қаржы ұйымдарының міндетті аудитіне қатысты - қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен келісім бойынша біліктілік талаптарын әзірлейді және бекітеді;";
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) аудиторлық қызметті лицензиялау ережелерін және аудиторлық қызметті лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарын әзірлейді;";
      13) тармақша "кәсіби" деген сөзден кейін "және аудиторлық" деген сөздермен толықтырылсын;
      14) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "14) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен аудиторлық ұйымдардың қызметін тексеруді жүзеге асырады;";
      мынадай мазмұндағы 15) және 16) тармақшамен толықтырылсын:
      "15) аудиторлық және кәсіби ұйымдар тізілімдерінің нысандарын бекітеді;
      16) басқа да мемлекеттік органдармен, кәсіби ұйымдармен және өзге де ұйымдармен аудиторлық қызмет мәселелері бойынша өзара іс-қимыл жасайды.";

      7) мынадай мазмұндағы 7-1-баппен толықтырылсын:

      "7-1-бап. Уәкілетті орган жүргізетін тексерулер

      Заңнаманы бұзушылық туралы материалдар болған кезде аудиторларға, аудиторлық ұйымдарға қатысты уәкілетті орган жүргізетін тексерудің нысанасы олардың қызметінің Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі болып табылады.";

      8) 8-баптың 1-тармағындағы "аудиторлық қызметті" деген сөздер "өз қызметін аудитор ретінде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      9) 9-бапта :
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Шетелдік ұйым, егер оның мәртебесін өзі резиденті болып табылатын елдің кәсіби ұйымы растаса, аудиторлық ұйым деп танылады.
      Шетелдік аудиторлық ұйымның мәртебесін растайтын кәсіби ұйым Халықаралық бухгалтерлер федерациясының мүшесі болуға тиіс.
      Шетелдік ұйым, егер оның мәртебесін өзі резиденті болып табылатын мемлекеттің құзыретті органы растаса да, аудиторлық ұйым деп танылады.";
      4-тармақтағы "үш" деген сөз "екі" деген сөзбен ауыстырылсын;
      5-тармақтағы "аудиторларға және (немесе) шетелдік аудиторлық ұйымдарға" деген сөздер "аудиторға (аудиторларға) және (немесе) шетелдік аудиторлық ұйымға (ұйымдарға)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес лицензиясынан айырылған аудиторлық ұйымға бұрын жетекшілік еткен аудитор лицензиядан айыру туралы сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап бір жыл бойы басқа аудиторлық ұйымның басшысы бола алмайды.";

      10) 10-бапта :
      4-тармақта:
      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Аудиторлар мен аудиторлық ұйымдар ғана кәсіби ұйымдардың құрылтайшылары және қатысушылары бола алады. Аудиторлар мен аудиторлық ұйымдар бір ғана кәсіби ұйымның мүшелері бола алады.";
      екінші бөліктегі "кәсіби ұйымдар" деген сөздер "кәсіби ұйым" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5-тармақ алып тасталсын;

      11) 11-бапта :
      1-тармақта:
      1) және 2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) аудиторлық ұйымдардың сапасына сыртқы бақылауды жүзеге асыруға;
      2) уәкілетті орган белгілеген тәртіппен аудиторлардың біліктілігін арттыру жөніндегі курстарды өткізуге, курстан өткені туралы сертификаттар беруге;";
      10) тармақшадағы "шығаруға құқылы." деген сөздер "шығаруға;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын:
      "11) аудиторлардың біліктілігін арттырудың оқу бағдарламаларын әзірлеуге және бекітуге құқылы.";
      2-тармақта:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) аккредиттеуді алған кезден бастап алты ай ішінде Біліктілік комиссиясын құруға;";
      мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "4-1) аудиттің дамуына, оның тиімділігін арттыруға, аудиторлар мен аудиторлық ұйымдардың қызметін ұйымдастыруға және үйлестіруге ықпал етуге;";
      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "5) аудиторлар мен аудиторлық ұйымдардың аудит стандарттарының талаптарын, Әдеп кодексін сақтауын қамтамасыз етуге;";
      6), 7) және 9) тармақшалар алып тасталсын;

      12) 12-баптың 1-тармағында:
      1) тармақша алып тасталсын;
      2) және 3) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) аккредиттеуді алған кезден бастап алты ай ішінде Біліктілік комиссиясын құрмаса;
      3) кәсіби ұйым тарапынан өтініш жасалмай, күнтізбелік он екі ай ішінде осындай кәсіби ұйым мүшелері - аудиторлық ұйымдардың орташа санының он проценті, бірақ кемінде бесеуі аудиторлық қызметті жүзеге асыруға берілген лицензиясынан айырылса;";
      4) тармақшадағы "соңғы үш жыл" деген сөздер "бір жыл" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6) тармақшадағы "жойылмаса, аккредиттеу туралы куәлігінен айырылады." деген сөздер "жойылмаса;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:
      "7) Әдеп кодексі Халықаралық бухгалтерлер федерациясының Әдеп кодексінің талаптарына сәйкес келмесе, аккредиттеу туралы куәлігінен айырылады.";

      13) 13-бапта :
      1-тармақтағы "Жоғары білімі бар және соңғы бес жыл еңбек стажының кемінде үш жылында" деген сөздер "Жоғары білімі және" деген сөздермен, "істеген" деген сөз "кемінде үш жыл еңбек стажы бар" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Аттестаттаудан өтпеген адамдар одан қайтадан өтуге Біліктілік комиссиясының шешімі қабылданған кезден бастап үш ай өткен  соң жіберіледі.";

      14) 14 , 15 және 16-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "14-бап. Біліктілік комиссиялары

      1. Біліктілік комиссиясын саны он аудиторлық ұйымнан кем емес оның құрылтайшысы болып табылатын кәсіби ұйым құрады.
      2. Біліктілік комиссиясы мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған коммерциялық емес ұйым болып табылады және ол ереженің (жарғының) негізінде жұмыс істейді.
      3. Біліктілік комиссиясының филиалдар мен өкілдіктер құруға құқығы жоқ.
      4. Біліктілік комиссияларының құрамына уәкілетті органнан бір-бір өкілден кіреді.
      5. Біліктілік комиссияларының төрағалары болып олардың мүшелерінің қатарынан жай көпшілік дауыспен аудиторлық қызметпен айналысатын аудиторлар үш жыл мерзімге сайланады. Төраға болып бір адам екі рет қатарынан сайлана алмайды.
      6. Біліктілік комиссияларының қызметін қаржыландыруды және материалдық-техникалық қамтамасыз етуді құрылтайшылар (қатысушылар) өз қаражаты есебінен және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен жүзеге асырады.
      7. Біліктілік комиссиясы аудиторларға кандидаттарды аттестаттау бағдарламасын әзірлейді және бекітеді, ол Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары комитетінің Қоры бекіткен халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына, аудит стандарттарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келуге тиіс.
      8. Біліктілік комиссиялары шешім қабылданған күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға "аудитор" біліктілігі берілген адамдардың біліктілік куәлігінің нөмірін көрсете отырып, отырыстың хаттамасын және олардың Біліктілік комиссиясына ұсынған құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелерін беруге міндетті.
      9. Аудиторларға кандидаттарды аттестаттауды жүргізудің тәртібі бұзылған жағдайда, уәкілетті орган біліктілік комиссияларының шешіміне сот тәртібімен шағымдануға құқылы.

      15-бап. "Аудитор" біліктілік куәлігінен айыру

      "Аудитор" біліктілік куәлігінен айыру Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
      "Аудитор" біліктілік куәлігінен айыру туралы шешімді уәкілетті орган кәсіби ұйымдарға хабарлайды және мерзімді баспа басылымында мемлекеттік тілде және орыс тілінде жариялайды.
      "Аудитор" біліктілік куәлігінен айырылған адамдар қайта аттестаттауға кемінде үш жыл өткеннен кейін жіберіледі.

      16-бап. Аудиторлық қызметті лицензиялау

      1. Аудиторлық қызмет Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен лицензиялануға жатады.
      2. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда ғана лицензия өзінің қолданылуын тоқтатады.
      3. Лицензияның қолданылуын тоқтата тұру және одан айыру Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
      4. Лицензияның қолданылуы тоқтатылған, оның ішінде одан айырған жағдайда, аудиторлық ұйымдар лицензияның қолданылуын тоқтату, оның ішінде одан айыру туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде уәкілетті органға лицензияны қайтаруға міндетті.
      Лицензиядан айырған кезде мерзім соттың қаулысы заңды күшіне енген күннен бастап есептеледі.
      5. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес лицензиясынан айырылған аудиторлық ұйымның лицензия беруге арналған өтініші кемінде бір жылдан кейін қаралады.";

      15) 17-бапта :
      2-тармақ "жауапкершілігі" деген сөзден кейін ", алынған ақпараттың құпиялылығы, сондай-ақ кәсіби ұйымға мүшелігі" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      "4. Аудитордың және (немесе) аудиторлық ұйымның аудит жүргізуге арналған шартты орындау кезінде алған мәліметтері коммерциялық құпияны құрайды.
      Коммерциялық құпияны қамтитын мәліметтерді сақтау міндеттерін бұзу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады.";

      16) 18-бапта :
      1-тармақтың екінші бөлігінде:
      "және (немесе) серіктестің" деген сөздер алып тасталсын;
      "қаржылық есептілігінің жасалуы мен өзге де" деген сөздер "қаржылық есептілігі және қаржылық есептілікке байланысты басқа да" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақта:
      бірінші бөліктегі "және (немесе) серіктесі куәландырады" деген сөздер алып тасталсын;
      төртінші бөлік алып тасталсын;

      17) 18-1-баптың 1-тармағы "уәкілетті" деген сөз "қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік" деген сөздермен ауыстырылсын;

      18) 19-баптың 3-тармағының екінші бөлігіндегі "аудитті жүзеге асырушы" деген сөздер "өз қызметін аудитор ретінде жүзеге асыратын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      19) 20-бапта :
      1-тармақ мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "1-1) кәсіби ұйымға кіруге;";
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Аудиторлар:
      1) Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасын, аудит стандарттарын сақтауға;
      2) коммерциялық құпияны жария етпеуге;
      3) аудиттелетін субъектіге бухгалтерлік есеп жүргізуде, қаржылық есептілікте және қаржылық есептілікке байланысты басқа да ақпаратта анықталған бұзушылықтар туралы ақпаратты беруге міндетті.";

      20) 21-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Аудиторлық ұйымдар:
      1) Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасын, аудит стандарттарын сақтауға;
      2) сапаны сыртқы бақылаудың жүргізілуіне, уәкілетті орган жүргізетін тексерулерге кедергі жасамауға;
      3) аудиторлық қызметті жүзеге асыруға лицензия алған немесе кәсіби ұйымнан ерікті түрде шыққан немесе одан шығарылған күннен бастап бір ай ішінде кәсіби ұйымға кіруге;
      4) өздері мүшелері болып табылатын кәсіби ұйымды аккредиттеуден айырған кезде үш ай ішінде басқа кәсіби ұйымға кіруге;
      5) коммерциялық құпияны жария етпеуге;
      6) аудиттелетін субъектіге бухгалтерлік есеп жүргізуде, қаржылық есептілікте және қаржылық есептілікке байланысты басқа да ақпаратта анықталған бұзушылықтар туралы ақпаратты беруге міндетті.
      Аудиторлық ұйымдар мемлекеттік мекемелерде, мемлекеттік кәсіпорындарда, мемлекет қатысатын заңды тұлғаларда аудит жүргізген жағдайда аудиттелетін субъектіге бюджет қаражатын, кредиттерді, байланысты гранттарды, мемлекет активтерін, мемлекет кепілдік берген қарыздарды пайдалану кезінде анықталған Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтар туралы ақпаратты да беруге міндетті;
      7) өздері үшін аудит жүргізу міндетті болып табылатын қаржы ұйымдарына аудит жүргізу нәтижесінде анықталған Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтар туралы аудиттелетін субъектілерді хабардар ете отырып, қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға хабарлауға;
      8) уәкілетті органға аудиторлық қызметті лицензиялау ережелері мен лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес есептілікті, сондай-ақ уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша өзінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру жөніндегі ақпаратты табыс етуге;
      9) қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға қаржылық ұйымдардың аудиторлық есебін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде табыс етуге міндетті.";

      21) 23-баптағы "Аудиторлық қызмет туралы заңнаманы" деген сөздер "Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      22) 24-баптың жетінші абзацындағы "міндеттемелері бар болса, аудит жүргізуіне тыйым салынады." деген сөздер "міндеттемелері бар болса;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы сегізінші абзацпен толықтырылсын:
      "жасалған жария шарттардан туындайтын міндеттемелерді қоспағанда, мүдделер қақтығысының пайда болуына әкелетін немесе осындай қақтығыстың пайда болу қатерін туғызатын жағдайларда, аудит жүргізуіне тыйым салынады.";

      23) 25-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "25-бап. Аудиттелетін субъектінің құқықтары мен міндеттері

      1. Аудиттелетін субъект:
      1) аудиторлық ұйымнан Қазақстан Республикасы заңнамасының аудит жүргізуге қатысты талаптары туралы қажетті ақпаратты алуға;
      2) аудиторлық ұйымның ескертпелері мен қорытындылары негізделетін нормативтік құқықтық актілермен танысуға;
      3) аудитордан, аудиторлық ұйымнан бухгалтерлік есеп жүргізуде, қаржылық есептілікте және қаржылық есептілікке байланысты басқа да ақпаратта анықталған бұзушылықтар туралы ақпаратты алуға;
      4) шарттың талаптарын бұзған жағдайда, аудиторлық ұйымның қызметтерінен бас тартуға құқылы.
      2. Аудиттелетін субъект:
      1) уақтылы және сапалы аудит жүргізуі үшін аудиторлық ұйымға жағдай жасауға, қажетті құжаттаманы табыс етуге, ауызша немесе жазбаша нысанда түсіндірулер мен түсінік беруге;
      2) егер шартта өзгеше көзделмесе, аудитке жатқызылған мәселелер ауқымын шектеу мақсатында аудиторлық ұйымның қызметіне араласпауға;
      3) аудиторлық ұйымның талабы бойынша қажетті ақпаратты алу үшін үшінші тұлғаның атына өз атынан жазбаша сауал жіберуге міндетті.
      3. Мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік кәсіпорындар, мемлекет қатысатын заңды тұлғалар болып табылатын аудиттелетін субъектілер өз қызметтерінің қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін бір ай мерзімде мемлекеттік қаржылық бақылау органдарына бюджет қаражатын, кредиттерді, байланысты гранттарды, мемлекет активтерін, мемлекет кепілдік берген қарыздарды пайдалану кезінде анықталған Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтар туралы ақпарат береді.
      4. Аудиторлық ұйымның шарт бойынша міндеттемелерден туындайтын талаптарын орындау аудиттелетін субъект үшін міндетті.";

      24) 26-бап алып тасталсын;

      25) 27-баптың 1-тармағындағы "қаржылық есептілік пен өзге де" деген сөздер "қаржылық есептіліктің және қаржылық есептілікке байланысты басқа да" деген сөздермен ауыстырылсын.

      4. "Жеке кәсіпкерлік туралы" 2006 жылғы 31 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2006 ж., N 3, 21-құжат; N 16, 99-құжат; N 23, 141-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат; N 3, 20-құжат; N 17, 136-құжат; 2008 ж., N 13-14, 57, 58-құжаттар; N 15-16, 60-құжат; 2008 жылғы 23 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және 2008 жылғы 20 желтоқсанда "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы ; 2008 жылғы 31 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне арнаулы әлеуметтік қызметтер мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2008 жылғы 29 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы ; 2008 жылғы 31 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне тәуелсіз салалық реттеуіштер қызметінің мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2008 жылғы 29 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы ):
      аталған Заңға қосымша мынадай мазмұндағы 30-тармақпен толықтырылсын:
      "30. Аудиторлық қызмет саласындағы мемлекеттік орган:
      Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасының сақталуын бақылау.".

      5. "Мемлекеттік сатып алу туралы" 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 17, 135-құжат; 2008 ж., N 13-14, 58-құжат; N 20, 87-құжат; 2008 жылғы 6 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бюджет процесін жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы ; 2008 жылғы 31 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне арнаулы әлеуметтік қызметтер мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2008 жылғы 29 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы ):

      1) 8-баптың 6-тармағының 2) тармақшасындағы "үзінді көшірмесін;" деген сөздер "үзінді көшірмесін беру арқылы растауға құқылы." деген сөздермен ауыстырылып, 3) тармақшасы алып тасталсын;

      2) 13-баптың 4) тармақшасындағы ", аудиторлық ұйымдардың" деген сөздер алып тасталсын.

       2-бап . Осы Заң алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                       Н. Назарбаев

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аудиторской деятельности

Закон Республики Казахстан от 20 февраля 2009 года № 138-IV

       Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 5-6, ст. 24; № 17-18, ст. 241; № 21-22, ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 33; № 17, ст. 155; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 4, ст. 25; № 5, ст. 30; № 11, ст. 56, 64, 68; № 14, ст. 109; № 15, ст. 122, 139; № 18, ст. 142; № 21-22, ст. 160; № 23, ст. 171; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 55; № 15, ст. 86; № 17, ст. 97; № 23, ст. 139, 140; № 24, ст. 153; 2005 г., № 5, ст. 5; № 7-8, ст. 19; № 9, ст. 26; № 13, ст. 53; № 14, ст. 58; № 17-18, ст. 72; № 21-22, ст. 86, 87; № 23, ст. 104; 2006 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 19, 20; № 3, ст. 22; № 5-6, ст. 31; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 12, ст. 72, 77; № 13, ст. 85, 86; № 15, ст. 92, 95; № 16, ст. 98, 102; № 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 16, 18; № 3, ст. 20, 23; № 4, ст. 28, 33; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 12, ст. 88; № 13, ст. 99; № 15, ст. 106; № 16, ст. 131; № 17, ст. 136, 139, 140; № 18, ст. 143, 144; № 19, ст. 146, 147; № 20, ст. 152; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 12, ст. 48, 51; № 13-14, ст. 54, 57, 58; № 15-16, ст. 62; № 20, ст. 88; Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного процесса", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 6 декабря 2008 г.; Закон Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 23 декабря 2008 г. и "Казахстанская правда" 20 декабря 2008 г.; Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2008 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 30 декабря 2008 г.; Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам специальных социальных услуг", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 31 декабря 2008 г.; Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности независимых отраслевых регуляторов", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 31 декабря 2008 г.):
      1) в статье 183 :
      в заголовке слова "или иным лицом" исключить;
      в абзаце первом слова "либо иным лицом, имевшим доступ к бухгалтерской документации," исключить;
      в абзаце втором слова "от пятидесяти до ста" заменить словами "семидесяти пяти";
      2) статью 184 изложить в следующей редакции:
      "Статья 184. Составление аудитором и аудиторской организацией
                   недостоверного аудиторского отчета
      1. Составление аудитором и аудиторской организацией недостоверного аудиторского отчета, за исключением случая, предусмотренного статьей 185 настоящего Кодекса, -
      влечет штраф на аудиторов в размере восьмидесяти месячных расчетных показателей, на аудиторскую организацию - в размере ста восьмидесяти месячных расчетных показателей с приостановлением действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности либо без таковой.
      2. Составление аудитором и аудиторской организацией заведомо недостоверного аудиторского отчета -
      влечет штраф на аудиторов в размере ста десяти месячных расчетных показателей с лишением квалификационного свидетельства, на аудиторские организации - в размере двухсот двадцати месячных расчетных показателей с приостановлением действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности.
      3. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно аудитором в течение года после наложения административного взыскания, -
      влечет штраф на аудиторов в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей с лишением квалификационного свидетельства.
      4. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно аудиторской организацией в течение года после наложения административного взыскания, -
      влекут штраф на аудиторские организации в размере двухсот пятидесяти месячных расчетных показателей с лишением лицензии на осуществление аудиторской деятельности.";
      3) статью 184-1 изложить в следующей редакции:
      "Статья 184-1. Нарушение законодательства Республики
                     Казахстан об аудиторской деятельности
      1. Осуществление аудиторской организацией видов деятельности, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, -
      влечет штраф на аудиторские организации в размере ста месячных расчетных показателей.
      2. Проведение аудита в запрещенных Законом Республики Казахстан "Об аудиторской деятельности" случаях -
      влечет штраф на аудиторские организации в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей с приостановлением действия лицензии.
      3. Несообщение уполномоченному государственному органу по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и неуведомление аудируемых финансовых организаций, для которых проведение аудита обязательно, о нарушениях законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций, выявленных в результате аудита данных организаций, -
      влекут штраф на аудиторские организации в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.
      4. Несвоевременное предоставление или непредоставление, а равно представление недостоверных сведений аккредитованными профессиональными аудиторскими организациями в соответствующие уполномоченные органы информации, предоставление которой требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, -
      влекут штраф на аккредитованные профессиональные аудиторские организации в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.
      5. Несообщение аудируемыми субъектами в лице государственных учреждений и государственных предприятий, а также юридических лиц с участием государства органам государственного финансового контроля о нарушениях законодательства Республики Казахстан при использовании бюджетных средств, кредитов, связанных грантов, активов государства, гарантированных государством займов, выявленных в результате аудита данных организаций, -
      влечет штраф на юридических лиц в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.
      6. Несвоевременное предоставление или непредоставление аудиторскими организациями информации по страхованию своей гражданско-правовой ответственности по форме, утвержденной уполномоченным органом, -
      влечет штраф на аудиторские организации в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.
      7. Неисполнение аудиторскими организациями письменного предписания уполномоченного государственного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций о представлении аудиторского отчета в установленный срок либо непредставление аудиторского отчета аудиторскими организациями в уполномоченный государственный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций -
      влечет штраф на аудиторские организации в размере двухсот месячных расчетных показателей с приостановлением действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности либо без таковой.";
      4) статью 185 изложить в следующей редакции:
      "Статья 185. Предоставление аудируемым субъектом
                   несвоевременной, недостоверной или неполной
                   информации аудиторской организации
      Предоставление аудируемым субъектом аудиторской организации в ходе проведения аудита несвоевременной, недостоверной или неполной информации, приведшей к составлению недостоверного аудиторского отчета, -
      влечет штраф на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, в размере двадцати пяти, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере ста месячных расчетных показателей.";
      5) абзац второй статьи 186 после слов "среднего предпринимательства" дополнить словами "или некоммерческими организациями";
      6) часть первую статьи 541 после цифр "184," дополнить цифрами "184-1, 185,";
      7) в статье 571 :
      в частях первой и второй цифры "184-1," и "185," исключить;
      подпункт 2) части второй дополнить словами "; руководитель уполномоченного государственного органа, осуществляющего регулирование в области аудиторской деятельности";
      8) в статье 636 :
      в подпункте 1) части первой:
      абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
      "органов Министерства финансов Республики Казахстан (статьи 158 (когда эти нарушения совершены аудиторами, аудиторскими организациями), 175 (часть вторая) (когда эти нарушения совершены аудиторскими организациями), 177, 177-1, 177-2, 177-3, 177-4, 177-5, 179, 179-1, 183, 184, 184-1 (за исключением частей третьей и пятой), 185);";
      абзац двадцать шестой после цифр "184," дополнить словами "184-1 (часть третья),";
      абзац сорок шестой после цифр "177-5," дополнить словами "184-1 (часть пятая),".

      2. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 15-16, ст. 106; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 184; № 15, ст. 281; № 19, ст. 370; 1997 г., № 5, ст. 58; № 13-14, ст. 205; № 22, ст. 333; 1998 г., № 11-12, ст. 176; № 17-18, ст. 224; 1999 г., № 20, ст. 727; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 22, ст. 408; 2001 г., № 8, ст. 52; № 9, ст. 86; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 5, ст. 31; № 10, ст. 51; № 11, ст. 56, 67; № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 15, ст. 86; № 16, ст. 91; № 23, ст. 140; 2005 г., № 7-8, ст. 24; № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 11, ст. 55; № 16, ст. 99; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28, 33; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; Закон Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 23 декабря 2008 г. и "Казахстанская правда" 20 декабря 2008 г.):
      часть третью пункта 1-1 статьи 57 изложить в следующей редакции:
      "Аудит организаций, входящих в банковский конгломерат в качестве родительской организации и ее дочерних организаций, являющихся резидентами Республики Казахстан, осуществляется одной и той же аудиторской организацией. Аудит родительской организации и ее дочерних организаций-нерезидентов должен осуществляться одной и той же аудиторской организацией в случаях, когда проведение такого аудита не противоречит требованиям законодательства страны их резидентства.".

      3. В Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года "Об аудиторской деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 22, ст. 309; 2000 г., № 22, ст. 408; 2001 г., № 1, ст. 5; № 8, ст. 52; 2002 г., № 23-24, ст. 193; 2003 г., № 11, ст. 56; № 12, ст. 86; № 15, ст. 139; 2004 г., № 23, ст. 138; 2005 г., № 14, ст. 58; 2006 г., № 8, ст. 45; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28):
      1) в статье 1 :
      в подпункте 1) слова "являющаяся саморегулируемым объединением аудиторов и аудиторских организаций" заменить словами "объединяющая аудиторов и аудиторские организации";
      в подпункте 3):
      слово "составлении" исключить;
      после слова "информации" дополнить словами ", связанной с финансовой отчетностью,";
      подпункт 4) изложить в следующей редакции:
      "4) аудитор - физическое лицо, аттестованное Квалификационной комиссией по аттестации кандидатов в аудиторы (далее - Квалификационная комиссия), получившее квалификационное свидетельство о присвоении квалификации "аудитор";";
      в подпункте 6):
      после слова "информации" дополнить словами ", связанной с финансовой отчетностью,";
      слово "иных" исключить;
      подпункты 8) и 9) изложить в следующей редакции:
      "8) аудируемый субъект - юридическое лицо, филиалы и (или) представительства юридического лица, выступающие от его имени, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проводится аудит;
      9) аттестация - процедура определения Квалификационной комиссией знаний и навыков кандидатов в аудиторы;";
      дополнить подпунктами 10-1) и 10-2) следующего содержания:
      "10-1) конфликт интересов - ситуация, при которой заинтересованность аудиторской организации может повлиять на ее мнение о достоверности финансовой отчетности аудируемого субъекта;
      10-2) недостоверный аудиторский отчет - аудиторский отчет, составленный с нарушением законодательства Республики Казахстан об аудиторской деятельности, содержащий недостоверные и (или) неполные сведения о финансовой отчетности и об информации, предусмотренной стандартами аудита, вводящие пользователей в заблуждение;";
      подпункт 12) исключить;
      подпункт 13) изложить в следующей редакции:
      "13) стандарты организаций - внутренние документы аудиторской организации, которые устанавливают единые требования к порядку проведения аудита, не противоречащие законодательству Республики Казахстан;";
      2) в статье 3 :
      подпункт 12) пункта 2 исключить;
      в пункте 3 слова ", не относящимися к профилю своей деятельности" исключить;
      3) в пункте 1 статьи 4 ;
      в абзаце седьмом слова "и Кодекса этики" исключить;
      абзац восьмой исключить;
      4) часть первую пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
      "2. Обязательному аудиту подлежат:
      акционерные общества;
      страховые (перестраховочные) организации и страховой брокер;
      крупные участники страховой (перестраховочной) организации, владеющие (имеющие право голосовать) двадцатью пятью и более процентами голосующих акций страховой (перестраховочной) организации, а также юридические лица, в которых страховая (перестраховочная) организация имеет значительное участие;
      накопительные пенсионные фонды и организации, осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами;
      крупные участники открытого накопительного пенсионного фонда, а также юридические лица, в которых открытый накопительный пенсионный фонд имеет значительное участие;
      недропользователи;
      банки, банковские холдинги и организации, в которых банк и (или) банковский холдинг являются крупными участниками;
      субъекты естественной монополии, за исключением субъектов естественной монополии малой мощности;
      организации гражданской авиации, за исключением авиакомпаний, осуществляющих авиационные работы по перечню, определяемому Правительством Республики Казахстан;
      хлебоприемные предприятия;
      фонд гарантирования страховых выплат;
      юридические лица Республики Казахстан, заключившие контракт на осуществление инвестиций, предусматривающий инвестиционные преференции;
      хлопкоперерабатывающие организации.";
      5) статью 6 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
      "3) утверждает правила лицензирования аудиторской деятельности и квалификационные требования, предъявляемые при лицензировании аудиторской деятельности.";
      6) в статье 7 :
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      "1) обеспечивает реализацию государственной политики в области аудиторской деятельности;";
      дополнить подпунктами 1-1) и 1-2) следующего содержания:
      "1-1) ведет реестр аудиторов;
      1-2) разрабатывает и утверждает квалификационные требования к аудиторским организациям, которые допускаются к проведению обязательного аудита, а в отношении обязательного аудита финансовых организаций - по согласованию с уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;";
      подпункт 4) изложить в следующей редакции:
      "4) разрабатывает правила лицензирования аудиторской деятельности и квалификационные требования, предъявляемые при лицензировании аудиторской деятельности;";
      подпункт 13) после слова "профессиональными" дополнить словами "и аудиторскими";
      подпункт 14) изложить в следующей редакции:
      "14) осуществляет проверку деятельности аудиторских организаций в порядке, установленном законами Республики Казахстан;";
      дополнить подпунктами 15) и 16) следующего содержания:
      "15) утверждает формы реестров аудиторских и профессиональных организаций;
      16) взаимодействует с другими государственными органами, профессиональными организациями и иными организациями по вопросам аудиторской деятельности.";
      7) дополнить статьей 7-1 следующего содержания:
      "Статья 7-1. Проверки, проводимые уполномоченным органом
      Предметом проверки, проводимой уполномоченным органом в отношении аудиторов, аудиторских организаций при имеющихся материалах о нарушении законодательства, является соответствие их деятельности требованиям законодательства Республики Казахстан об аудиторской деятельности.";
      8) в пункте 1 статьи 8 слова "аудиторскую деятельность" заменить словами "свою деятельность в качестве аудитора";
      9) в статье 9 :
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Иностранная организация признается аудиторской, если ее статус подтверждается профессиональной организацией страны, резидентом которой она является.
      Профессиональная организация, подтверждающая статус иностранной аудиторской организации, должна являться членом Международной федерации бухгалтеров.
      Иностранная организация также признается аудиторской, если ее статус подтверждается компетентным органом государства, резидентом которого она является.";
      в пункте 4 слово "трех" заменить словом "двух";
      в пункте 5 слова "аудиторам и (или) иностранным" заменить словами "аудитору (аудиторам) и (или) иностранной (иностранным)";
      часть вторую пункта 6 изложить в следующей редакции:
      "Аудитор, ранее возглавлявший аудиторскую организацию, которая в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан была лишена лицензии, в течение года с даты вступления в законную силу решения суда о лишении лицензии не может быть руководителем другой аудиторской организации.";
      10) в статье 10 :
      в пункте 4:
      часть первую изложить в следующей редакции:
      "4. Учредителями и участниками профессиональных организаций могут быть только аудиторы и аудиторские организации. Аудиторы и аудиторские организации выступают членами только одной профессиональной организации.";
      в части второй слова "профессиональных организаций" заменить словами "профессиональной организации";
      пункт 5 исключить;
      11) в статье 11 :
      в пункте 1:
      подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:
      "1) осуществлять внешний контроль качества аудиторских организаций;
      2) проводить курсы по повышению квалификации аудиторов, выдавать сертификаты о прохождении курсов в порядке, установленном уполномоченным органом;";
      дополнить подпунктом 11) следующего содержания:
      "11) разрабатывать и утверждать учебные программы повышения квалификации аудиторов.";
      в пункте 2:
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      "2) в течение шести месяцев с момента получения аккредитации создать Квалификационную комиссию;";
      дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
      "4-1) способствовать развитию аудита, повышению его эффективности, организации и координации деятельности аудиторов и аудиторских организаций;";
      подпункт 5) изложить в следующей редакции:
      "5) обеспечивать соблюдение аудиторами и аудиторскими организациями требований стандартов аудита, Кодекса этики;";
      подпункты 6), 7) и 9) исключить;
      12) в пункте 1 статьи 12 :
      подпункт 1) исключить;
      подпункты 2) и 3) изложить в следующей редакции:
      "2) в течение шести месяцев с момента получения аккредитации не создает Квалификационную комиссию;
      3) десять процентов от средней численности, но не менее пяти аудиторских организаций - членов профессиональной организации за двенадцать календарных месяцев были лишены лицензии на осуществление аудиторской деятельности без ходатайства со стороны такой профессиональной организации;";
      в подпункте 4) слова "последних трех лет" заменить словом "года";
      дополнить подпунктом 7) следующего содержания:
      "7) несоответствие Кодекса этики требованиям Кодекса этики Международной федерации бухгалтеров.";
      13) в статье 13 :
      в пункте 1 слова "из последних пяти" исключить;
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Лица, не прошедшие аттестацию, допускаются к ее повторному прохождению по истечении трех месяцев с момента принятия решения Квалификационной комиссией.";
      14) статьи 14, 15 и 16 изложить в следующей редакции:
      "Статья 14. Квалификационные комиссии
      1. Квалификационная комиссия создается профессиональной организацией, являющейся ее учредителем, с численностью не менее десяти аудиторских организаций.
      2. Квалификационная комиссия является некоммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме учреждения, и действует на основании положения (устава).
      3. Квалификационная комиссия не вправе создавать филиалы и представительства.
      4. В состав квалификационных комиссий входят по одному представителю от уполномоченного органа.
      5. Председателями квалификационных комиссий избираются аудиторы, занимающиеся аудиторской деятельностью, из числа их членов простым большинством голосов сроком на три года. Одно и то же лицо не может быть избрано председателем два раза подряд.
      6. Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности квалификационных комиссий осуществляются учредителями (участниками) за счет собственных средств и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
      7. Квалификационная комиссия разрабатывает и утверждает программу аттестации кандидатов в аудиторы, которая должна соответствовать международным стандартам финансовой отчетности, утвержденным Фондом Комитета международных стандартов финансовой отчетности, стандартам аудита и законодательству Республики Казахстан.
      8. Квалификационные комиссии обязаны представлять в уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения протокол заседания с указанием номера квалификационного свидетельства и нотариально удостоверенные копии документов, представленных в Квалификационную комиссию лицами, которым была присвоена квалификация "аудитор".
      9. В случае нарушения порядка проведения аттестации кандидатов в аудиторы уполномоченный орган вправе обжаловать решение квалификационных комиссий в судебном порядке.

      Статья 15. Лишение квалификационного свидетельства "аудитор"
      Лишение квалификационного свидетельства "аудитор" осуществляется в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.
      Решение о лишении квалификационного свидетельства "аудитор" уполномоченным органом сообщается профессиональным организациям и публикуется на государственном и русском языках в периодическом печатном издании.
      Лица, которые были лишены квалификационного свидетельства "аудитор", к повторной аттестации допускаются не ранее чем через три года.

      Статья 16. Лицензирование аудиторской деятельности
      1. Аудиторская деятельность подлежит лицензированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
      2. Лицензия прекращает свое действие только в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.
      3. Приостановление действия и лишение лицензии осуществляются в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.
      4. В случае прекращения действия лицензии, в том числе ее лишения, аудиторские организации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о прекращении действия лицензии, в том числе ее лишении, обязаны возвратить в уполномоченный орган лицензию.
      При лишении лицензии срок исчисляется со дня вступления в законную силу постановления суда.
      5. Заявление на выдачу лицензии аудиторской организации, которая в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан была лишена лицензии, рассматривается не ранее чем через год.";
      15) в статье 17 :
      пункт 2 после слов "ответственность сторон," дополнить словами "конфиденциальность полученной информации,";
      дополнить пунктом 4 следующего содержания:
      "4. Сведения, полученные аудитором и (или) аудиторской организацией при исполнении договора на проведение аудита, составляют коммерческую тайну.
      Нарушение обязанности сохранения сведений, содержащих коммерческую тайну, влечет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.";
      16) в статье 18 :
      в части второй пункта 1:
      слова "и (или) партнера", "составлении" исключить;
      после слова "информации" дополнить словами ", связанной с финансовой отчетностью,";
      в пункте 2:
      в части первой слова "и (или) партнером" исключить;
      часть четвертую исключить;
      17) в пункте 1 статьи 18-1 слово "орган" заменить словами "государственный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций";
      18) в части второй пункта 3 статьи 19 слова "аудиторскую деятельность" заменить словами "свою деятельность в качестве аудитора";
      19) в статье 20 :
      пункт 1 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
      "1-1) вступить в профессиональную организацию;";
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Аудиторы обязаны:
      1) соблюдать законодательство Республики Казахстан об аудиторской деятельности, стандарты аудита;
      2) не разглашать коммерческую тайну;
      3) предоставлять аудируемому субъекту информацию о выявленных нарушениях в ведении бухгалтерского учета, финансовой отчетности и прочей информации, связанной с финансовой отчетностью.";
      20) пункт 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
      "2. Аудиторские организации обязаны:
      1) соблюдать законодательство Республики Казахстан об аудиторской деятельности, стандарты аудита;
      2) не препятствовать проведению внешнего контроля качества, проверкам, проводимым уполномоченным органом;
      3) в течение одного месяца со дня получения лицензии на осуществление аудиторской деятельности или добровольного выхода из профессиональной организации, или исключения из нее вступить в профессиональную организацию;
      4) при лишении аккредитации профессиональной организации, членами которой они являются, в течение трех месяцев вступить в другую профессиональную организацию;
      5) не разглашать коммерческую тайну;
      6) предоставлять аудируемому субъекту информацию о выявленных нарушениях в ведении бухгалтерского учета, финансовой отчетности и прочей информации, связанной с финансовой отчетностью.
      В случае проведения аудита в государственных учреждениях, государственных предприятиях, в юридических лицах с участием государства аудиторские организации обязаны также предоставлять аудируемым субъектам информацию о выявленных нарушениях законодательства Республики Казахстан при использовании бюджетных средств, кредитов, связанных грантов, активов государства, гарантированных государством займов;
      7) сообщать уполномоченному государственному органу по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций с уведомлением аудируемых субъектов о выявленных в результате аудита финансовых организаций, для которых проведение аудита является обязательным, нарушениях законодательства Республики Казахстан;
      8) предоставлять отчетность в уполномоченный орган в соответствии с правилами лицензирования аудиторской деятельности и квалификационными требованиями, предъявляемыми при лицензировании, а также информацию по страхованию своей гражданско-правовой ответственности по форме, утвержденной уполномоченным органом;
      9) представлять в установленные законодательством Республики Казахстан сроки аудиторский отчет финансовых организаций в уполномоченный государственный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.";
      21) статью 23 после слова "законодательства" дополнить словами "Республики Казахстан";
      22) статью 24 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
      "в случаях, влекущих возникновение конфликта интересов или создающих угрозу возникновения такого конфликта, за исключением обязательств, возникающих из заключенных публичных договоров.";
      23) статью 25 изложить в следующей редакции:
      "Статья 25. Права и обязанности аудируемого субъекта
      1. Аудируемый субъект вправе:
      1) получать от аудиторской организации необходимую информацию о требованиях законодательства Республики Казахстан, касающихся проведения аудита;
      2) знакомиться с нормативными правовыми актами, на которых основываются замечания и выводы аудиторской организации;
      3) получать от аудитора, аудиторской организации информацию о выявленных нарушениях в ведении бухгалтерского учета, финансовой отчетности и прочей информации, связанной с финансовой отчетностью;
      4) отказаться от услуг аудиторской организации в случае нарушения ею условий договора.
      2. Аудируемый субъект обязан:
      1) создавать условия аудиторской организации для своевременного и качественного проведения аудита, представлять необходимую документацию, давать разъяснения и объяснения в устной или письменной форме;
      2) не вмешиваться в деятельность аудиторской организации в целях ограничения круга вопросов, подлежащих аудиту, если иное не предусмотрено договором;
      3) направлять по требованию аудиторской организации письменный запрос от своего имени в адрес третьих лиц для получения необходимой информации.
      3. Аудируемые субъекты в лице государственных учреждений и государственных предприятий, юридических лиц с участием государства в месячный срок после проведенного аудита финансовой отчетности их деятельности предоставляют в органы государственного финансового контроля информацию о выявленных нарушениях законодательства Республики Казахстан при использовании бюджетных средств, кредитов, связанных грантов, активов государства, гарантированных государством займов.
      4. Выполнение требований аудиторской организации, вытекающих из обязательств по договору, для аудируемого субъекта обязательно.";
      24) статью 26 исключить;
      25) пункт 1 статьи 27 после слова "информации," дополнить словами "связанной с финансовой отчетностью,".

      4. В Закон Республики Казахстан от 31 января 2006 года "О частном предпринимательстве" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 3, ст. 21; № 16, ст. 99; № 23, ст. 141; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 17, ст. 136; 2008 г., № 13-14, ст. 57, 58; № 15-16, ст. 60; Закон Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 23 декабря 2008 г. и "Казахстанская правда" 20 декабря 2008 г.; Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам специальных социальных услуг", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 31 декабря 2008 г.; Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности независимых отраслевых регуляторов", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 31 декабря 2008 г.):
       приложение к указанному Закону дополнить пунктом 30 следующего содержания:
      "30. Государственный орган в области аудиторской деятельности:
      контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан об аудиторской деятельности.".

      5. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О государственных закупках" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 17, ст. 135; 2008 г., № 13-14, ст. 58; № 20, ст. 87; Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного процесса", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 6 декабря 2008 г.; Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам специальных социальных услуг", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 31 декабря 2008 г.):
      1) подпункт 3) пункта 6 статьи 8 исключить;
      2) в подпункте 4) статьи 13 слова "аудиторских организаций," исключить.

       Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. Назарбаев