2017 - 2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2016 жылғы 29 қарашадағы № 25-VІ ҚРЗ.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заң 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      1-бап. 2017 – 2019 жылдарға арналған республикалық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2017 жылға мынадай көлемдерде бекiтiлсiн:

      1) кiрiстер – 9 609 031 675 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсiмдер бойынша – 4 810 958 061 мың теңге;

      салықтық емес түсiмдер бойынша – 140 197 027 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 1 604 797 мың теңге;

      трансферттер түсiмдерi бойынша – 4 656 271 790 мың теңге;

      2) шығындар – 10 699 154 559 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 200 057 736 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 282 483 824 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 82 426 088 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 195 718 279 мың теңге, оның iшiнде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 195 718 279 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы – -1 485 898 899 мың теңге немесе елдiң iшкi жалпы өнiмінің 2,9 пайызы;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 1 485 898 899 мың теңге.

      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда - ҚР 13.11.2017 № 109-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2-бап. 2017 жылға арналған республикалық бюджетте Ресей Федерациясының "Байқоңыр" кешенін пайдаланғаны үшін 40 024 295 мың теңге сомасында және әскери полигондарды пайдаланғаны үшін 6 455 965 мың теңге сомасында жалдау ақыларының түсiмдері көзделсiн.

      Ескерту. 2-бап жаңа редакцияда - ҚР 13.11.2017 № 109-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

3-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жiберiлетiн 2017 жылға арналған түсiмдердiң көлемдерi 4-қосымшаға сәйкес бекiтiлсiн.

      Ескерту. 3-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 13.11.2017 № 109-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

4-бап. 2017 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерден және республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінен республикалық бюджетке бюджеттiк алып қоюлардың көлемдерi 236 808 019 мың теңге сомасында көзделсiн, оның iшiнде:

      Атырау облысынан – 93 073 240 мың теңге;

      Маңғыстау облысынан – 28 977 170 мың теңге;

      Алматы қаласынан – 95 217 756 мың теңге;

      Астана қаласынан – 19 539 853 мың теңге.

      4-1-бап. 2017 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттердің түсімдері "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне денсаулық сақтау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жұмыс берушілердің аударымдары бойынша мөлшерлемелерді азайтуға байланысты 4 898 537 мың теңге сомасында көзделсін.

      Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен көрсетілген трансферттер сомаларының республикалық бюджетке түсімдері Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.

      Ескерту. Заң 4-1-баппен толықтырылды - ҚР 13.11.2017 № 109-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

5-бап. 2017 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепiлдендірiлген трансферт мөлшерi 2 880 000 000 мың теңге сомасында көзделсiн.

      6-бап. 2017 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығында айқындалған мақсаттарға нысаналы трансферт 1 534 565 234 мың теңге сомасында көзделсін.

      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы трансфертті бөлу және (немесе) оны пайдаланудың тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.

      Ескерту. 6-бап жаңа редакцияда - ҚР 20.02.2017 № 46-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы трансфертті бөлу және (немесе) оны пайдаланудың тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.

7-бап. 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап:

      1) жалақының ең төмен мөлшерi – 24 459 теңге;

      2) мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемiнiң мөлшерi – 12 802 теңге;

      3) зейнетақының ең төмен мөлшерi – 28 148 теңге;

      4) жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтiк төлемдердi есептеу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айыппұл санкцияларын, салықтарды және басқа да төлемдердi қолдану үшiн айлық есептiк көрсеткiш – 2 269 теңге;

      5) базалық әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерлерiн есептеу үшiн ең төмен күнкөрiс деңгейiнiң шамасы 24 459 теңге болып белгiленсiн.

      2017 жылғы 1 шілдеден бастап:

      1) мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшері – 14 466 теңге;

      2) зейнетақының ең төмен мөлшері – 31 245 теңге болып белгіленсін.

      Ескерту. 7-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 20.02.2017 № 46-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      8-бап. Жасына байланысты зейнетақы төлемдері мен еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдеріне жұмсалатын қаражат олардың мөлшерін:

      2017 жылғы 1 қаңтардан бастап тоғыз пайызға;

      2017 жылғы 1 шілдеден бастап он бір пайызға көтеру ескеріле отырып көзделді деп белгіленсін.

      Ескерту. 8-бап жаңа редакцияда - ҚР 20.02.2017 № 46-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

9-бап. 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап әскери қызметшілерге (мерзiмдi қызметтегі әскери қызметшілерден басқа) және арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің қызметкерлеріне тұрғынжайды күтіп-ұстауға және коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге ақшалай өтемақының айлық мөлшерi 3 739 теңге сомасында белгiленсiн.

10-бап. 2017 жылға арналған республикалық бюджетте республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге берiлетiн субвенциялар көлемдерi 1 488 290 236 мың теңге сомасында көзделсiн, оның iшiнде:

      Ақмола облысына – 98 876 923 мың теңге;

      Ақтөбе облысына – 52 075 219 мың теңге;

      Алматы облысына – 149 323 221 мың теңге;

      Шығыс Қазақстан облысына – 154 177 713 мың теңге;

      Жамбыл облысына – 148 950 489 мың теңге;

      Батыс Қазақстан облысына – 47 523 970 мың теңге;

      Қарағанды облысына – 98 979 375 мың теңге;

      Қызылорда облысына – 130 493 866 мың теңге;

      Қостанай облысына – 103 540 487 мың теңге;

      Павлодар облысына – 43 979 033 мың теңге;

      Солтүстiк Қазақстан облысына – 91 616 267 мың теңге;

      Оңтүстiк Қазақстан облысына – 368 753 673 мың теңге.

11-бап. Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне:

      1) дағдарыстық жағдай қаупі төнген және туындаған кезде іс-қимылдар бойынша оқу-жаттығулар жүргізуге;

      2) халықаралық маңызы бар іс-шараларды өткізу уақытында қоғамдық тәртіпті сақтауды қамтамасыз етуге;

      2-1) ішкі істер органдарының бөлімшелерін материалдық-техникалық жарақтандыруға;

      2-2) ішкі істер органдарының әкімшілік полиция қызметкерлерін оқытуға;

      2-3) ішкі істер органдары қызметкерлерінің сыныптық біліктілігі үшін үстемеақы мөлшерлерін ұлғайтуға;

      2-4) ішкі істер органдары қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларын көтеруге;

      2-5) асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялауға;

      3) инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеуге;

      4) агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің қарыздарын кепілдендіру және сақтандыру шеңберінде субсидиялауға;

      5) агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарға есептелген қосылған құн салығы шегінде бюджетке төленген қосылған құн салығының сомасын субсидиялауға;

      6) агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялауға;

      7) ауыл шаруашылығы жануарларын, техниканы және технологиялық жабдықты сатып алуға кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялауға;

      8) тілдік курстар бойынша тағылымдамадан өткен мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге;

      9) оқу кезеңінде негізгі қызметкерді алмастырғаны үшін мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге;

      10) "Өрлеу" жобасы бойынша шартты ақшалай көмекті ендіруге;

      11) жергілікті деңгейде тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсетуге;

      12) саламатты өмір салтын насихаттауға;

      13) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге;

      14) амбулаториялық деңгейде дәрiлiк заттарды, вакциналарды және басқа да иммундық-биологиялық препараттарды, сондай-ақ балаларға арналған және емдік мамандандырылған тамақ өнімдерін сатып алуға;

      15) алып тасталды - ҚР 13.11.2017 № 109-VI (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      16) арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету стандарттарын енгізуге;

      17) үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға;

      18) Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 – 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыруға;

      19) кохлеарлық импланттарға сөйлеу процессорларын ауыстыру және теңшеу жөніндегі көрсетілетін қызметтерге;

      20) көлік инфрақұрылымының басым жобаларын қаржыландыруға;

      21) мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алып қоюға;

      22) ауызсумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және оқшау жүйелерінен ауызсу беру жөнінде көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялауға;

      23) "Бизнестің жол картасы 2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялауға;

      24) бензин мен дизель отынына акциздердің жоғарылатылған мөлшерлемелерінің кезеңін қысқарту нәти68жесіндегі шығындарды өтеуге 2017 жылға арналған ағымдағы нысаналы трансферттерді бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.

      Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне осы баптың бірінші бөлігінің 814), 18) және 19) тармақшаларында көрсетілген, 2017 жылға арналған ағымдағы нысаналы трансферттерді пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.

      Ескерту. 11-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 20.02.2017 № 46-VI (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 13.11.2017 № 109-VI (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      12-бап. 2017 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің шығыстары шеңберінде тұрғын үй құрылыс жинақтарына салымдар бойынша өтемақы төлеуге "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамына аудару үшін 11 495 298 мың теңге мөлшерінде қаражат көзделсін.

      Ескерту. 12-бап жаңа редакцияда - ҚР 13.11.2017 № 109-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      12-1-бап. 2017 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің шығыстары шеңберінде салымшыларға алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беруге "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамына бюджеттік кредит беру үшін 8 000 000 мың теңге мөлшерінде қаражат көзделсін.

      Ескерту. Заң 12-1-баппен толықтырылды - ҚР 20.02.2017 № 46-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

13-бап. Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне облыс орталықтарында, Астана, Алматы, Түркістан, Семей қалаларында және моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге 2017 жылға кредиттер сомаларын бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.

14-бап. Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға арналған қаражатты бөлу және (немесе) оны пайдаланудың тәртiбi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде айқындалады.

      14-1-бап. "Қарағандышахтатарату" жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне берілген, таратылған шахталардың жұмыскерлеріне келтірілген залалды өтеуге берілетін қаражатты бөлу және (немесе) оны пайдаланудың тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.

      Ескерту. Заң 14-1-баппен толықтырылды - ҚР 20.02.2017 № 46-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      15-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2017 жылға арналған резервi 66 026 099 мың теңге сомасында бекiтiлсiн.

      Ескерту. 15-бап жаңа редакцияда - ҚР 13.11.2017 № 109-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      16-бап. Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі шығындарының құрамында мемлекеттiк материалдық резервті қалыптастыруға және сақтауға республикалық бюджет кірістерінде жаңарту тәртібінде шығарылған материалдық құндылықтарды өткізуден түскен 1 154 797 мың теңге сомасындағы қаражатты көрсете отырып, 8 706 520 мың теңге сомасында қаражат көзделгені ескерілсін.

      Ескерту. 16-бап жаңа редакцияда - ҚР 13.11.2017 № 109-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      16-1-бап. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі шығындарының құрамында мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарты бойынша міндеттемелерді орындауға "ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамына аудару үшін 50 108 098 мың теңге сомасында қаражат көзделгені ескерілсін.

      Ескерту. Заң 16-1-баппен толықтырылды - ҚР 20.02.2017 № 46-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР 13.11.2017 № 109-VI (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      17-бап. 2017 жылға арналған республикалық бюджетте мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды өтеу және оларға қызмет көрсету үшiн 576 831 мың теңге көзделсiн.

      Ескерту. 17-бап жаңа редакцияда - ҚР 13.11.2017 № 109-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

18-бап. 2017 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік кепiлдiктерiн беру лимитi 1 500 000 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.

      19-бап. 2017 жылғы 31 желтоқсанға үкiметтiк борыш лимитi 11 100 000 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.

      Ескерту. 19-бап жаңа редакцияда - ҚР 13.11.2017 № 109-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

20-бап. 2017 жылға мемлекеттiң кепiлгерлiк беру лимитi

      107 616 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.

21-бап. 2017 жылға Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерінің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық мiндеттемелерінің лимитi 1 578 982 955 мың теңге мөлшерінде белгіленсін.

22-бап. 2017 жылға арналған республикалық бюджеттi атқару процесiнде секвестрлеуге жатпайтын республикалық бюджеттiк бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) тiзбесi 5-қосымшаға сәйкес бекiтiлсiн.

      2017 жылға арналған жергiлiктi бюджеттердi атқару процесiнде 6-қосымшаға сәйкес жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалар секвестрлеуге жатпайды деп белгiленсiн.

23-бап. Осы Заң 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті Н. Назарбаев

  "2017 - 2019 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
2016 жылғы 29 қарашадағы
Қазақстан Республикасының
№ 25-VI Заңына
1-ҚОСЫМША

2017 жылға арналған республикалық бюджет

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР 13.11.2017 № 109-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Атауы

Cомасы, мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы


I. Кірістер

9 609 031 675

1

Салықтық түсімдер

4 810 958 061


1

Табыс салығы

1 625 226 200


1

Корпоративтік табыс салығы

1 625 226 200

5

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 059 087 636


1

Қосылған құн салығы

1 650 474 733

2

Акциздер

77 038 533

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

315 223 325

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

4 270 343

5

Ойын бизнесіне салық

12 080 702

6

Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

1 106 075 202


1

Кеден төлемдерi

1 081 737 682

2

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

24 337 520

8

Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

20 569 023


1

Мемлекеттік баж

20 569 023

2

Салықтық емес түсiмдер

140 197 027


1

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

87 090 114


1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

11 580 934

3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

13 555 322

4

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

2 774 341

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

47 980 260

6

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

900 000

7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

2 964 627

9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

7 334 630

2

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 687 960


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 687 960

3

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

112 500


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

112 500

4

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

25 546 230


1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

25 546 230

5

Гранттар

454 617


2

Қаржылық көмек

454 617

6

Басқа да салықтық емес түсiмдер

24 305 606


1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

24 305 606

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 604 797


1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

450 000


1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

450 000

2

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

1 154 797


1

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

1 154 797

4

Трансферттердің түсімдері

4 656 271 790


1

Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

241 706 556


1

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттер

241 706 556

4

Ұлттық қордан трансферттер

4 414 565 234


1

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

4 414 565 234

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


ӘкімшіБағдарлама


II. Шығындар

10 699 154 559

1

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

465 312 356


101

Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

6 850 536


001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

4 918 035

002

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

193 436

003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану жөніндегі қызметтер

271 476

008

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

900 064

009

Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

538 387

011

Қазақстан Республикасында әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту

29 138

104

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

2 431 281


001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 327 706

002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету және ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

103 575

106

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

79 781


001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қадағалау жөніндегі қызметтер

79 781

107

Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің Аппараты

149 928


001

Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің қызметін қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтер

149 928

201

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

65 708 790


001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстық-атқару жүйесі, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

65 708 790

204

Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

72 827 872


001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

3 272 547

003

Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын делимитациялау және демаркациялау

327 614

005

Шетелдік іссапарлар

3 286 288

008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

101 005

010

Шетелде Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

47 289 182

013

Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

375 021

017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

15 282 613

019

Ақпараттық-имидждік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету

2 833 257

020

Орталық Азия елдерінде гендермен байланысты тұрақты даму мақсаттарының ұлттандыруына жәрдем көрсету

60 345

217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

77 580 519


001

Бюджеттік жоспарлауды, орындалуын және мемлекеттік бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету және экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметтер

69 869 997

002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру

25 200

019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

12 614

030

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ақпараттық жүйелерін құру және дамыту

268 559

067

Саяси партияларды қаржыландыру

5 328 114

072

Салық әкімшілігі жүйесін реформалау

1 047 052

091

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің объектілерін және инфрақұрылымын салу

110 000

094

Мемлекеттік активтерді басқару

918 983

225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

32 901 556


130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

4 993 563

217

Ғылымды дамыту

27 907 993

241

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

4 566 841


001

Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

4 566 841

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

39 394 365


001

Стандарттау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, геология, индустриялық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды және бәсекелестік нарықты, көлік және коммуникацияны, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын дамыту саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

9 967 787

209

Тұрғын-үй құрылыс жинақтарына салымдар бойынша өтемақылар төлеу

11 495 298

222

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

17 641 154

232

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулердің іске асырылуын қамтамасыз ету

290 126

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

42 540 997


001

Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы саясатты қалыптастыру және дамыту, табиғи монополиялар субъектілерінің және статистика қызметі саласындағы қызметті peттеу, бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму және кәсіпкерлікті дамыту саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

18 325 879

006

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулердің іске асырылуын қамтамасыз ету

962 297

007

Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру

105 600

015

Қазақстан Республикасының ұлттық статистика жүйесін нығайту

623 475

057

Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен ынтымақтастығы шеңберінде Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бастамалары мен құралдарына қатысуы

394 085

073

Әріптестік туралы негіздемелік келісімдер шеңберінде халықаралық қаржы ұйымдарымен бірлесіп жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу жөніндегі жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету

19 489 980

081

Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету

1 885 481

096

Қазақстан Республикасы мен Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының арасындағы ынтымақтастық шеңберінде Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық жағдайына зерттеулер жүргізу

754 200

246

Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі

1 612 248


001

Дін істері және азаматтық қоғам саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

1 075 472

002

Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет саласындағы әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу

536 776

247

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

3 795 354


001

Қорғаныс, аэроғарыш өнеркәсібі және электрондық өнеркәсіп, ақпараттандыру және байланыс саласындағы ақпараттық қауіпсіздік (киберқауіпсіздік), жұмылдыру даярлығы және жұмылдыру саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және дамыту, бірыңғай әскери-техникалық саясатты және әскери-техникалық ынтымақтастықты жүргізуге қатысу, қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру, орналастыру және орындау саласындағы басшылық

2 531 242

002

Авариялар мен апаттар кезінде шұғыл шақыру ақпараттық жүйесін құру

1 264 112

406

Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi

1 389 378


001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 235 615

007

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүйесін жетілдіру

153 763

623

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

4 351 132


001

Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру мен іске асыру

3 368 284

008

Мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабты институционалдық қолдау және қызметтік этика, меритократияны қорғау және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу саласында мемлекеттік қызмет реформасын қолдау

680 153

012

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

302 695

637

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

397 777


001

Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету

397 777

690

Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

1 252 398


001

Сайлау өткізуді ұйымдастыру

590 431

002

Сайлау өткізу

661 967

693

Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасы

13 039 840


001

Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13 039 840

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

94 441 763


001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды адамдарының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

91 200 511

009

Мемлекеттік органдар үшін автомашиналар паркін жаңарту

3 241 252

2

Қорғаныс

428 942 775


201

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

45 517 932


060

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою саласындағы қызметті ұйымдастыру

45 517 932

208

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

383 424 843


001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

2 213 904

047

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік, жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету

381 210 939

3

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

550 744 164


104

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

891 712


003

Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

891 712

201

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

182 091 278


015

Халықты жеке басты куәландыратын құжаттармен, жүргізуші куәліктерімен, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттармен, нөмірлік белгілермен қамтамасыз ету

13 134 428

076

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

124 192 933

077

Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін ұйымдастыру

33 784 974

078

Ішкі істер органдарының жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

10 978 943

217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

6 060 495


096

Жедел - іздестіру қызметін және сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру

6 060 495

221

Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

38 091 076


001

Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету

12 782 747

005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

1 558 083

006

Заңнамалық актілердің және халықаралық шарттардың жобаларына ғылыми құқықтық сараптама

25 963

009

Құқықтық насихат

207 957

047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау, сот немесе төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау және жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар және инвестициялық шарттар жобаларына заңгерлік сараптама

15 905 948

050

Қазақстанда құқық қорғау тетіктерін жетілдіру және БҰҰ әмбебап кезеңдік шолу ұсынымдарын тиімді іске асыру

23 622

055

Қазақстан Республикасы Заңнама институтының қызметін қамтамасыз ету

334 259

059

Сот төрелігінің секторын институционалды түрде нығайту жобасын іске асыру

1 447 919

065

Сот сараптамалары бойынша қызметтер

5 804 578

410

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi

203 368 659


001

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

200 060 134

002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

3 308 525

411

Қазақстан Республикасы "Сырбар" Сыртқы барлау қызметі

11 513 403


001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

11 513 403

501

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

33 860 922


001

Сот органдарының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғауды қамтамасыз етуі

33 860 922

502

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

24 682 888


001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

24 340 701

015

Құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің жедел жүйесін құру

342 187

623

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

13 718 701


014

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

13 718 701

681

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі

36 465 030


001

Күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

25 806 264

002

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметін дамыту бағдарламасы

10 658 766

4

Бiлiм беру

458 635 965


104

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

687 301


009

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

687 301

201

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

10 294 890


079

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау

10 294 890

208

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

10 174 298


005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

1 172 200

011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

8 440 613

017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

561 485

221

Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

44 923


060

Сот-сараптама кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

44 923

225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

381 964 498


001

Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

6 050 503

060

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-ға нысаналы салым

21 303 962

092

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

53 847 807

098

Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруге қолжетімділікті қамтамасыз ету

325 261

099

Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету

135 452 789

203

Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

5 337 716

204

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

146 465 593

221

Мектепке дейінгі мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

194 271

222

Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

11 549 979

223

Техникалық және кәсіптік білім беру мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

945 445

224

Мемлекеттік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

491 172

226

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

31 419 633


003

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

587 526


005

Денсаулық сақтау мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

1 338 735

006

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

29 316 640

007

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

176 732

240

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

19 332 764


005

Мәдениеттегі және өнердегі дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

1 303 776

006

Мәдениет пен өнер саласындағы техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

1 395 553

007

Мәдениет пен өнер саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

7 733

038

Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

4 257 841

040

Спорт саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

7 045

041

Мәдениет пен өнер саласында кадрлар даярлау

12 360 816

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

8 000


048

Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

8 000

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

163 772


017

Кәсіпкерлік саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

163 772

247

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

32 960


005

Ғарыш саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

32 960

501

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

441 455


017

Сот кадрларына жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді ұйымдастыру, қайта даярлау және біліктілігін арттыру

441 455

502

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

1 592 869


018

Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату және жоғары білімнен кейінгі білім беру

1 592 869

623

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

2 301 702


002

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру

704 616

013

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер

1 597 086

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

176 900


011

Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

176 900

5

Денсаулық сақтау

1 022 481 404


201

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

5 468 400


014

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу және төтенше жағдай кезінде зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтер

5 467 070

111

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған "Саламатты Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында іс-шараларды жүргізу

1 330

208

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

4 990 005


008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

4 990 005

225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

510 845


019

Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру

510 845

226

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

998 905 832


001

Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

16 749 145

013

Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 382 148

020

Денсаулық сақтау жүйесін реформалау

14 608 695

024

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

10 709 694

052

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету

774 265 639

053

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету және инфрақұрылымды дамыту

167 150 712

059

Аурулар диагностикасының және емдеудің жоғары технологиялық әдістерінің әлеуетін арттыру және енгізу

130 844

061

Әлеуметтік медициналық сақтандыру: қолжетімділікті, сапаны, экономикалық тиімділікті және қаржылық қорғауды жақсарту

78 533

066

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде медициналық көмек көрсету және оны сүйемелдеу

139 970

069

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

143 520

070

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы іс-шараларды іске асыру

13 546 932

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

12 606 322


028

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасы медициналық ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

12 606 322

6

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 129 164 986


213

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

2 127 964 986


001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

3 750 632

027

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу

2 104 049 305

034

Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

96 240

048

Әлеуметтік жаңғыртудың басымдықтарына сәйкес халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру

197 780

056

Әлеуметтік-еңбек саласын ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтер, жұмыспен қамту саясатын жаңғырту

2 176 167

058

Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылымды дамыту

9 882 010

068

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасын іске асыру

7 812 852

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

1 200 000


094

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлік жөніндегі іс-шараларды іске асыру

1 200 000

7

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

194 791 351


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

194 791 351226

Алматы облысының бюджетіне тұрғын үйлерді және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу, жобалау үшін уәкілетті ұйымның жарғылық капиталын қалыптастыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

2 822 577

227

Қарағанды облысының бюджетіне бұзылу аумағынан тұрғындарды көшіру үшін тұрғын-үй және жатақхана құрылысына нысаналы даму трансферттері

11 497 328

228

"Нұрлы жер" тұрғын үй құрылысы бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

105 874 791

229

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру

73 197 606

230

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарлама шеңберінде қызметтік тұрғын үй салуға, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға, жастарға арналған жатақханаларды салуға, салып бітіруге берілетін нысаналы даму трансферттері

1 399 049

8

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

139 221 961


225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

2 238 162


040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар өткізу

199 025

219

Ғылыми-тарихи құндылықтарға, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету

2 039 137

240

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

89 829 006


001

Мәдениет, спорт және туристік қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

1 718 742

017

Ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмді нығайту

33 753

021

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

974 522

022

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

495 611

033

Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру

40 313 771

035

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

7 617 156

036

Жоғары жетістіктер спортын дамыту

38 013 068

043

Ұлттық туристік өнімді қалыптастыру мен оны халықаралық және ішкі нарықта ілгерілету

412 383

044

Астана қаласының бюджетіне Ұлттық пантеон салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

250 000

245

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

45 472 873


003

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

43 973 993

005

"Ұлттық ақпараттық кеңістікке автоматтандырылған мониторинг" ақпараттық жүйесін құру

1 498 880

246

Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі

799 206


003

Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым-қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету

671 689

005

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар өткізу

127 517

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

882 714


006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

470 464

015

Щучинск–Бурабай курорттық аймағының инфрақұрылымын дамыту

189 657

029

Щучинск –Бурабай курорттық аймағының туристік имиджін қалыптастыру

222 593

9

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

89 180 075


225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

418 266


024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

418 266

241

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

79 058 233


003

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

12 941 488

009

"Қарағандыкөмір" бұрынғы өндірістік бірлестігінің шахталары және көмір тіліктері қызметінің салдарын жою

1 675 170

036

Атомдық және энергетикалық жобаларды дамыту

3 277 205

041

Жылу-электр энергетикасын дамыту

61 164 370

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

9 703 576


056

Экономика салаларында энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету

426 659

089

Жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалануды және Қазақстан Республикасы аумағының геологиялық зерттелуін арттыру

9 276 917

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

234 069 395


212

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

223 412 973


001

Ауыл шаруашылығы, табиғатты пайдалану және жер ресурстарын пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару

11 699 926

249

Мал шаруашылығын дамыту үшін және мал шаруашылығы өнiмiн өндіруге, қайта өңдеуге, өткізуге жағдай жасау

32 729 714

250

Қаржылық көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін арттыру

106 312 713

254

Су ресурстарын тиімді басқару

37 474 567

255

Өсімдік шаруашылығы өнiмiн өндіруді, қайта өңдеуді, өткізуді дамыту үшін жағдай жасау

10 086 915

256

Орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтау мен дамытуды басқару, қамтамасыз ету

17 407 702

259

Жер ресурстары туралы ақпаратқа қол жетімділікті арттыру

7 567 007

261

Су бөлу жөнінде уағдаластыққа сәйкес трансшекаралық өзендердің ағындысын шекаралас елдерден келуін қамтамсыз ету

134 429

241

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

9 907 211


034

"Жасыл экономикаға" көшу жөніндегі тұжырымдаманы және "Жасыл көпір" серіктестік бағдарламасын іске асыру

93 439

037

Қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру және жақсарту

3 934 171

038

Парниктік газдар шығарындыларын қысқарту

137 150

039

Гидрометеорологиялық және экологиялық мониторингті дамыту

5 742 451

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

749 211


007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, өсімін молайту

749 211

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

8 884 479


241

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

133 200


040

Мұнай-газ химиясы өнеркәсібін және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардағы жергілікті қамтуды дамыту

133 200

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

8 379 611


057

Өнеркәсіп саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 720 939

090

Өнеркәсіп салаларының дамуына жәрдемдесу және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету

4 006 585

225

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін жетілдіру іс-шараларын іске асыру

2 652 087

247

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

371 668


006

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

371 668

12

Көлiк және коммуникация

676 465 512


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

610 011 135


003

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

266 319 001

013

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

2 051 613

015

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша теміржол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

23 566 595

016

Астана қаласының бюджетіне "Жаңа көлік жүйесі" жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

69 456 630

091

Ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарын жөндеу және олардың сапасын жақсартуға бағытталған күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру

167 359 809

092

Су көлігін және су инфрақұрылымын ұстау, дамыту

7 218 710

093

Азаматтық авиацияны және әуе көлігін дамыту

5 045 709

212

Әлеуметтік маңызды қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдаушының және вагондар (контейнерлер) операторының вагондарды сатып алуын несиелеуде немесе қаржы лизингінде сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау

3 482 772

213

Қалалық рельстік көліктің дамуын қамтамасыз ету

7 688 919

233

Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарты бойынша міндеттемелерін орындау

50 108 098

239

"Маңғыстау облысының бюджетіне "Құрық – Құрық порты" автомобиль жолын реконструкциялау" жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

7 713 279

245

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

61 657 540


001

Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

2 871 045

002

"Электрондық үкіметті", инфокоммуникациялық инфрақұрылымды және ақпараттық қауіпсіздікті дамыту

58 786 495

247

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

4 796 837


008

Ғарыш қызметі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

790 000

009

Ғылыми-технологиялық және тәжірибелік-эксперименттік базаны дамыту

642 658

010

Ғарыштық инфрақұрылымның сақталуын қамтамасыз ету және пайдалануды кеңейту

3 364 179

13

Басқалар

2 345 359 095


204

Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

3 214 042


006

Өкілдік шығындар

3 214 042

217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

2 172 041 608


010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

66 026 099

099

"Астана" халықаралық қаржы орталығының әкімшілігі" АҚ-ға нысаналы аударым

13 074 220

202

"Проблемалық кредиттер қоры" АҚ-ға нысаналы аударым

2 092 941 289

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

22 130 936


061

Техникалық реттеу және метрология саласындағы көрсетілетін қызметтер

4 311 972

204

Инвестициялар тарту үшін жағдай жасау

9 849 416

205

Қазақстан Республикасының инновациялық дамуын қамтамасыз ету

3 976 308

210

"Инновациялық технологиялар паркі" дербес кластерлік қорына нысаналы аударым

3 993 240

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

129 039 200


062

Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

895 000

065

"Астана ЭКСПО-2017" ұлттық компаниясы" АҚ-ға нысаналы аударым

96 973 963

082

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде моноқалаларда және өңірлерде іс-шараларды іске асыру

7 503 726

087

"Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

16 910 820

091

Азия Даму қорына Қазақстанның донорлық жарнасы

909 266

097

Атырау, Павлодар және Оңтүстік Қазақстан облыстарының облыстық бюджеттеріне бензин және дизель отынына акциздердің жоғарылатылған мөлшерлемелерінің кезеңін қысқарту нәтижесіндегі шығындарды өтеу үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 846 425

247

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

8 861 170


012

Жұмылдыру дайындығы, жұмылдыру және мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру іс-шараларын іске асыру

8 861 170

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

10 072 139


008

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының объектілерін салу және реконструкциялау

10 072 139

14

Борышқа қызмет көрсету

458 175 000


217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

458 175 000


013

Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

458 175 000

15

Трансферттер

1 497 726 041


217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

1 497 726 041


097

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан тартылған қаражаттың бір бөлігін қайтару

9 435 805

400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар

1 488 290 236


III. Таза бюджеттік кредит беру

200 057 736

Бюджеттік кредиттер

282 483 824

7

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

46 692 997


241

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

5 559 671


042

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жылумен жабдықтау жүйелерін реконструкциялау және құрылыс үшін кредит беру

5 559 671

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

41 133 326


224

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

41 133 326

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

98 113 996


212

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

87 113 884


262

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ-ға кредит беру

60 000 000

264

Облыстық бюджеттерге нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға кредит беру

27 113 884

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

11 000 112


034

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

11 000 112

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

10 000 000


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

10 000 000


240

Қазақстандық өндірістің жеңіл автокөлігін сатып алушы – жеке тұлғаларды кредиттеу үшін, сондай-ақ қазақстандық өндірістің ауыл шаруашылығы техникасын қоспағанда, автокөлік құралдарын және арнайы мақсаттағы автотехниканы лизингке сатып алатын заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлерді лизингтік қаржыландыру үшін екінші деңгейдегі банктерді шартты қаржыландыру арқылы отандық автомобиль өндірушілерді қаржыландыру үшін "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ кейіннен кредиттеумен "Бәйтерек "ҰБХ" АҚ кредиттеу

10 000 000

12

Көлiк және коммуникация

18 600 000


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

18 600 000


219

"ҚДБ-лизинг" АҚ арқылы жолаушылар вагон паркін жаңартуын қаржыландыру үшін кейіннен "Қазақстан Даму Банкі" АҚ-ның кредиттеу "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ кредиттеу

18 600 000

13

Басқалар

109 076 831


217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

576 831


011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

576 831

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

105 500 000


217

Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015 - 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының жобаларын қаржыландыру үшін "Қазақстан Даму Банкі" АҚ кейіннен кредит беру жолымен, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ арқылы кредит беру

80 000 000

220

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ кредиттеу

17 500 000

231

Алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшін "Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамына бюджеттік кредит беру

8 000 000

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

3 000 000


048

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне облыс орталықтарында, Астана, Алматы, Түркістан, Семей қалаларында және моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру

3 000 000

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Бюджеттік кредиттерді өтеу

82 426 088

5

Бюджеттік кредиттерді өтеу

82 426 088


1

Бюджеттік кредиттерді өтеу

80 644 418


1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

80 644 418

2

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

1 781 670


1

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

1 781 670

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

195 718 279

Қаржы активтерін сатып алу

195 718 279

1

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

11 750 444


217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

11 750 444


006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

11 750 444

2

Қорғаныс

10 178 220


247

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

10 178 220004

"Қазтехнологиялар" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

10 178 220

4

Бiлiм беру

790 957


212

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

734 300


263

Қазақстан Республикасын Индустриялық-инновациялық дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының" шеңберінде зертханалар құру үшін "Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы" КЕАҚ жарғылық капиталын ұлғайту

734 300

225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

56 657


228

"Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті" КЕАҚ жарғылық капиталын ұлғайту

56 657

7

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 000 000


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

10 000 000


083

"Үлестiк салымдарды кепілдендіру тетігін іске асыру үшін "Тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қоры" АҚ жарғылық капиталын кейіннен ұлғайта отырып, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

10 000 000

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

22 642 063


212

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

22 642 063


241

"Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайту

7 675 063


258

Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

14 967 000

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

20 000 000


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

20 000 000


238

"ҚДБ-Лизинг" АҚ арқылы өңдеу өнеркәсібі мен инфрақұрылым жобаларын лизингтік қаржыландыруды іске асыру үшін "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ-ның жарғылық капиталын кейіннен ұлғайтумен "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

20 000 000

12

Көлiк және коммуникация

31 904 595


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

3 469 905


079

"Астана халықаралық әуежайы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

3 469 905

245

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

10 074 731


004

Цифрлық телерадиохабарды енгізу және дамыту үшін "Зерде" ұлттық инфокоммуникациялық холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

10 074 731

247

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

18 359 959


003

"Ғарыштық техника және технологияларды әзірлеу және сынау ғылыми-эксперименталдық лабораторияны құру" жобасы бойынша "Ғарыштық техника және технологиялар институты" ЕЖШС жарғылық капиталын кейіннен ұлғайту үшін "Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

299 900

007

Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенін салу үшін "Қазақстан Ғарыш Сапары" ұлттық компаниясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

18 060 059

13

Басқалар

88 452 000


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

13 900 000


214

Отандық экспорттаушыларды қолдау үшін "ҚазЭкспортГарант" экспорттық-кредиттік сақтандыру корпорациясы" АҚ жарғылық капиталын кейіннен ұлғайта отырып, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

13 900 000

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

74 552 000


049

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

74 552 000

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0

6

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0


1

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

01

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0

Атауы

Cомасы, мың теңге


V. Бюджет тапшылығы

-1 485 898 899

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

1 485 898 899

     

  "2017 - 2019 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының
2016 жылғы 29 қарашадағы
№ 25-VI ҚРЗ Заңына
2-ҚОСЫМША

2018 жылға арналған республикалық бюджет

      Ескерту. 2-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР 11.07.2017 № 91-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Атауы

Cомасы, мың теңге

 
 
 

Сыныбы

 
 
 

Iшкi сыныбы

1

2

3


I. Кірістер

7 695 042 542

1


Салықтық түсімдер

4 419 682 333


1


Табыс салығы

1 565 992 200


1

Корпоративтік табыс салығы

1 565 992 200

5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 921 264 086


1

Қосылған құн салығы

1 651 218 691

2

Акциздер

77 086 111

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

176 539 582

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

4 860 185

5

Ойын бизнесіне салық

11 559 517

6


Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

912 025 234


1

Кеден төлемдерi

889 437 353

2

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

22 587 881

8


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

20 400 813


1

Мемлекеттік баж

20 400 813

2Салықтық емес түсiмдер

114 699 049


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

80 396 144


1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 320 443

3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

14 461 056

4

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

1 499 088

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

50 100 315

6

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

500 000

7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 902 713

9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

10 612 529

2


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 601 806


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 601 806

3


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

265 269


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

265 269

4


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 072 068


1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 072 068

5


Гранттар

232 989


2

Қаржылық көмек

232 989

6


Басқа да салықтық емес түсiмдер

28 130 773


1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

28 130 773

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

27 889 910


1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

212 710


1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

212 710

2


Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

27 677 200


1

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

27 677 200

4Трансферттердің түсімдері

3 132 771 250


1


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

252 771 250


1

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттер

252 771 250

4


Ұлттық қордан трансферттер

2 880 000 000


1

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

2 880 000 000

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы, мың теңге

 
 
 

Әкімші

 
 
 

Бағдарлама

1

2

3


II. Шығындар

8 125 720 335

1


Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

383 438 430


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

6 947 492


001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

5 165 647

002

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

169 123

003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану жөніндегі қызметтер

282 684

008

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

838 533

009

Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

475 780

011

Қазақстан Республикасында әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту

15 725

104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

2 317 739


001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 223 486

002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты қорғау қамтамасыз ету және ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

94 253

106


Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

83 326


001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қадағалау жөніндегі қызметтер

83 326

107


Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің Аппараты

137 120


001

Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің қызметін қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтер

137 120

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

59 648 440


001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстық-атқару жүйесі, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

59 648 440

204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

72 257 024


001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі кызметтер

3 125 324

003

Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын делимитациялау және демаркациялау

208 509

005

Шетелдік іссапарлар

3 509 000

008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

101 005

010

Шетелде Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

46 314 165

013

Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

428 426

017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

16 011 858

019

Ақпараттық-имидждік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету

2 558 737

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

77 635 462


001

Бюджеттік жоспарлау, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және орындалуын қамтамасыз ету және экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметтер

66 658 731

002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру

39 196

019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

13 762

067

Саяси партияларды қаржыландыру

5 647 901

072

Салық әкімшілігі жүйесін реформалау

4 257 265

094

Мемлекеттік активтерді басқару

1 018 607

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

27 024 444


130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

4 947 594

217

Ғылымды дамыту

22 076 850

239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

9 669 013


001

Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

9 669 013

240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

1 163 557


001

Мәдениет және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

1 163 557

241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

4 539 995


001

Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

4 539 995

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

9 120 762


001

Стандарттау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, геология, туристік индустрия, индустриялық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды және бәсекелестік нарықты, көлік және коммуникацияны дамыту саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

9 120 762

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

65 156 834


001

Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы саясатты қалыптастыру және дамыту, табиғи монополиялар субъектілерінің және статистика қызметі саласындағы қызметті peттеу, бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, кәсіпкерлікті дамыту саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

27 391 269

004

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

14 825 168

006

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулердің іске асырылуын қамтамасыз ету

1 481 240

057

Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен ынтымақтастығы шеңберінде Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бастамалары мен құралдарына қатысуы

8 086

073

Әріптестік туралы негіздемелік келісімдер шеңберінде халықаралық қаржы ұйымдарымен бірлесіп жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу жөніндегі жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету

19 662 532

081

Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету

1 788 539

246


Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі

759 445


001

Дін істері және азаматтық қоғам саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

384 876

002

Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет саласындағы әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу

372 069

004

Ғылымды дамыту

2 500

247


Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

789 082


001

Қорғаныс, аэроғарыш өнеркәсібі және электрондық өнеркәсіп, ақпараттандыру және байланыс саласындағы ақпараттық қауіпсіздік (киберқауіпсіздік), жұмылдыру даярлығы және жұмылдыру саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және дамыту, бірыңғай әскери-техникалық саясатты және әскери-техникалық ынтымақтастықты жүргізуге қатысу, қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру, орналастыру және орындау саласындағы басшылық

525 360

002

Авариялар мен апаттар кезінде шұғыл шақыру ақпараттық жүйесін құру

263 722

406


Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi

1 420 952


001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 267 189

007

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүйесін жетілдіру

153 763

623


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

3 590 355


001

Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру мен іске асыру

3 381 881

012

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

208 474

637


Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

404 653


001

Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету

404 653

690


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

1 003 929


001

Сайлау өткізуді ұйымдастыру

565 149

002

Сайлау өткізу

438 780

693


Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасы

11 065 263


001

Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11 065 263

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

28 703 543


001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды адамдарының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 703 543

2Қорғаныс

407 660 510


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

43 541 759


060

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою саласындағы қызметті ұйымдастыру

43 541 759

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

364 118 751


001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

2 089 775


047

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік, жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету

362 028 976

3Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

452 540 603


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

771 846


003

Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

771 846

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

134 480 358


015

Халықты жеке басты куәландыратын құжаттармен, жүргізуші куәліктерімен, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттармен, нөмірлік белгілермен қамтамасыз ету

12 229 797

076

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

81 904 027

077

Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін ұйымдастыру

31 212 893

078

Ішкі істер органдарының жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

9 133 641

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

5 790 774


096

Жедел-іздестіру қызметін және сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру

5 790 774

221


Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

43 123 299


001

Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету

13 144 022

002

Сот сараптамаларын жүргізу

2 890 465

005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

1 267 883

006

Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобаларына, заң жобаларының тұжырымдамаларына ғылыми сараптама

134 219

009

Құқықтық насихат

207 957

047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау, сот немесе төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау және жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар және инвестициялық шарттар жобаларына заңгерлік сараптама

14 205 948

050

Қазақстанда құқық қорғау тетіктерін жетілдіру және БҰҰ әмбебап кезеңдік шолу ұсынымдарын тиімді іске асыру

27 249

055

Қазақстан Республикасы Заңнама институтының қызметін қамтамасыз ету

351 801

059

Сот төрелігінің секторын институционалды түрде нығайту жобасын іске асыру

7 381 078

062

Сот-медицина, сот-наркологиялық, сот-психиатриялық сараптамалар бойынша қызметтер

3 512 677

410


Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi

174 253 864


001

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

174 253 864

411


Қазақстан Республикасы "Сырбар" сыртқы барлау қызметі

9 917 107


001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

9 917 107

501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

32 189 464


001

Сот органдарының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғауды қамтамасыз етуі

32 189 464

502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

21 788 508


001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

21 786 846

015

Құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің жедел жүйесін құру

1 662

623


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

11 566 754


014

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

11 566 754

681


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі

18 658 629


001

Күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

18 658 629

4Бiлiм беру

337 469 013


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

678 965


009

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

678 965

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

8 871 686


079

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау

8 871 686

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

9 584 941


005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

1 170 996

011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

7 870 508

017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

543 437

221


Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

10 132


060

Сот-сараптама кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

10 132

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

267 291 589


001

Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

4 716 810

060

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-ға нысаналы салым

25 179 137

092

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

7 979 948

098

Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруге қолжетімділікті қамтамасыз ету

282 695

099

Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету

59 033 442

203

Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

4 808 286

204

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

155 892 889

221

Мектепке дейінгі мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

194 271

222

Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

8 064 557

223

Техникалық және кәсіптік білім беру мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

488 628

224

Мемлекеттік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

650 926

239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

30 346 647


003

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

530 667

005

Денсаулық сақтау мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

1 768 748

006

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

28 047 232

240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

16 930 751


005

Мәдениеттегі және өнердегі дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

1 295 463

006

Мәдениет пен өнер саласындағы техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

1 403 972

007

Мәдениет пен өнер саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

7 733

038

Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

3 745 515

040

Спорт саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

7 045

041

Мәдениет пен өнер саласында кадрлар даярлау

10 471 023

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

10 436


048

Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

10 436

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

189 476


017

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау және санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылық саласындағы, кәсіпкерлік, тұрғын үй шаруашылығы саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

189 476

247


Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

33 404


005

Ғарыш саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

33 404

501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

443 476


017

Сот кадрларына жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді ұйымдастыру, қайта даярлау және біліктілігін арттыру

443 476

502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

927 189


018

Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату және жоғары білімнен кейінгі білім беру

927 189

623


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

1 973 421


002

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру

376 335

013

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер

1 597 086

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

176 900


011

Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

176 900

5Денсаулық сақтау

1 016 582 207


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

5 604 042


014

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу және төтенше жағдай кезінде зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтер

5 604 042

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

4 549 044


008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

4 549 044

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

516 539


019

Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру

516 539

239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

979 027 782


013

Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 368 909


024

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

3 703 487

053

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету және инфрақұрылымды дамыту

9 837 755

059

Аурулар диагностикасының және емдеудің жоғары технологиялық әдістерінің әлеуетін арттыру және енгізу

130 844

061

Әлеуметтік медициналық сақтандыру: қолжетімділікті, сапаны, экономикалық тиімділікті және қаржылық қорғауды жақсарту

8 332 297

066

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде медициналық көмек көрсету және оны сүйемелдеу

624 755 144

067

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемімен қамтамасыз ету

330 899 346

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

14 437 369


066

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

266 181

088

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы іс-шараларды іске асыру

14 171 188

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

12 447 431


028

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасы медициналық ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

12 447 431

6Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 411 101 673


239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

2 409 901 673


027

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу

2 389 349 194

034

Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

110 098

056

Әлеуметтік-еңбек саласын ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтер, жұмыспен қамту саясатын жаңғырту

2 255 914

058

Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылымды дамыту

9 877 260

062

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

206 980

068

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасын іске асыру

8 102 227

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

1 200 000


094

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлік жөніндегі іс-шараларды іске асыру

1 200 000

7Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

85 315 677


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

85 315 677


085

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру

47 000 000

086

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру

38 315 677

8Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

85 462 624


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

2 446 868


040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар өткізу

207 878


219

Ғылыми-тарихи құндылықтарға, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету

2 238 990

240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

37 119 165


017

Ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмді нығайту

21 967

021

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

814 548

022

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

416 878

033

Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру

20 548 058

035

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

261 770

036

Жоғары жетістіктер спортын дамыту

15 055 944

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

219 114


088

Ұлттық туристік өнімді қалыптастыру мен оны халықаралық және ішкі нарықта ілгерілету

219 114

245


Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

44 237 861


003

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

44 237 861

246


Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі

774 947


003

Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым-қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету

697 727

005

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар өткізу

77 220

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

664 669


006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

480 424

029

Щучинск–Бурабай курорттық аймағының туристік имиджін қалыптастыру

184 245

9Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

49 486 334


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

432 127


024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

432 127

241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

39 688 316


003

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

3 237 605

009

"Қарағандыкөмір" бұрынғы өндірістік бірлестігінің шахталары және көмір тіліктері қызметінің салдарын жою

1 505 315

036

Атомдық және энергетикалық жобаларды дамыту

2 698 135

041

Жылу-электр энергетикасын дамыту

32 247 261

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

9 365 891


056

Экономика салаларында энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету

426 659

089

Жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалануды және Қазақстан Республикасы аумағының геологиялық зерттелуін арттыру

8 939 232

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

160 042 396


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

152 307 222


001

Ауыл шаруашылығы, табиғатты пайдалану және жер ресурстарын пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару

12 328 354

249

Мал шаруашылығын дамыту үшін және мал шаруашылығы өнiмiн өндіруге, қайта өңдеуге, өткізуге жағдай жасау

21 528 940

250

Қаржылық көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін арттыру

70 818 142

254

Су ресурстарын тиімді басқару

16 048 509

255

Өсімдік шаруашылығы өнiмiн өндіруді, қайта өңдеуді, өткізуді дамыту үшін жағдай жасау

8 220 840

256

Орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтау мен дамытуды басқару, қамтамасыз ету

17 757 331

259

Жер ресурстары туралы ақпаратқа қол жетімділікті арттыру

5 447 152

261

Су бөлу жөнінде уағдаластыққа сәйкес трансшекаралық өзендердің ағындысын шекаралас елдерден келуін қамтамсыз ету

157 954

241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

6 985 364


037

Қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру және жақсарту

1 056 965

038

Парниктік газдар шығарындыларын қысқарту

137 295

039

Гидрометеорологиялық және экологиялық мониторингті дамыту

5 791 104

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

749 810


007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, өсімін молайту

749 810

11Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

8 086 418


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

133 200


040

Мұнай-газ химиясы өнеркәсібін және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардағы жергілікті қамтуды дамыту

133 200

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

6 053 501


057

Өнеркәсіп саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 720 939

090

Өнеркәсіп салаларының дамуына жәрдемдесу және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету

4 332 562

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

1 523 448


084

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін жетілдіру іс-шараларды іске асыру

1 523 448

247


Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

376 269


006

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

376 269

12Көлiк және коммуникация

382 354 504


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

315 681 368


003

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

141 101 646

013

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

1 174 684

015

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша теміржол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

23 628 847

091

Ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарын жөндеу және олардың сапасын жақсартуға бағытталған күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру

126 084 626

092

Су көлігін және су инфрақұрылымын ұстау, дамыту

6 641 565

093

Азаматтық авиацияны және әуе көлігін дамыту

4 000 000

095

Алматы қаласының бюджетіне метрополитен салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

11 300 000

212

Әлеуметтік маңызды қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдаушының және вагондар (контейнерлер) операторының вагондарды сатып алуын несиелеуде немесе қаржы лизингінде сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау

1 750 000

245


Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

63 202 129


001

Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

1 515 766

002

"Электрондық үкіметті", инфокоммуникациялық инфрақұрылымды және ақпараттық қауіпсіздікті дамыту

61 686 363

247


Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

3 471 007


008

Ғарыш қызметі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

395 000

010

Ғарыштық инфрақұрылымның сақталуын қамтамасыз ету және пайдалануды кеңейту

3 076 007

13Басқалар

282 359 434


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

1 000 000


006

Өкілдік шығындар

1 000 000

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

225 997 810


010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

116 033 396

042

Жаңа бастамаларға арналған шығыстар

106 964 414

099

"Астана" халықаралық қаржы орталығының әкімшілігі" АҚ-ға нысаналы аударым

3 000 000

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

8 074 789


061

Техникалық реттеу және метрология саласындағы көрсетілетін қызметтер

2 614 354

204

Инвестициялар тарту үшін жағдай жасау

2 198 565

205

Қазақстан Республикасының инновациялық дамуын қамтамасыз ету

3 261 870

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

38 498 692


062

Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

645 000

065

"Астана ЭКСПО-2017" ұлттық компаниясы" АҚ-ға нысаналы аударым

29 047 716

087

"Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

8 805 976

247


Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

8 788 143


012

Жұмылдыру дайындығы, жұмылдыру және мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру іс-шараларын іске асыру

8 788 143

14Борышқа қызмет көрсету

490 475 008


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

490 475 008


013

Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

490 475 008

15Трансферттер

1 573 345 504


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

1 573 345 504


400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар

1 573 345 504


III. Таза бюджеттік кредит беру

89 749 507

Бюджеттік кредиттер

219 152 274

10


Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

99 362 522


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

88 362 410


262

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ-ға кредит беру

60 000 000

264

Облыстық бюджеттерге нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға кредит беру

28 362 410

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

11 000 112


034

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

11 000 112

12Көлiк және коммуникация

19 500 000


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

19 500 000


219

"ҚДБ-лизинг" АҚ арқылы жолаушылар вагон паркін жаңартуын қаржыландыру үшін кейіннен "Қазақстан Даму Банкі" АҚ-ның кредиттеу "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ кредиттеу

19 500 000

13Басқалар

100 289 752


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

689 752


011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

689 752

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

96 600 000


217

Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015 - 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының жобаларын қаржыландыру үшін "Қазақстан Даму Банкі" АҚ кейіннен кредит беру жолымен, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ арқылы кредит беру

86 600 000

220

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ кредиттеу

10 000 000

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

3 000 000


048

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне облыс орталықтарында, Астана, Алматы, Түркістан, Семей қалаларында және моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру

3 000 000


Бюджеттік кредиттерді өтеу

129 402 767

5


Бюджеттік кредиттерді өтеу

129 402 767


1


Бюджеттік кредиттерді өтеу

127 376 519


1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

127 376 519

2


Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

2 026 248


1

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

2 026 248


IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

19 222 673

Қаржы активтерін сатып алу

21 422 673

1


Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

10 618 154


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

10 618 154


006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

10 618 154

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

5 665 541


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

5 665 541


241

"Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайту

5 665 541

12Көлiк және коммуникация

5 138 978


245


Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

3 617 138


004

Цифрлық телерадиохабарды енгізу және дамыту үшін "Зерде" ұлттық инфокоммуникациялық холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

3 617 138

247


Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

1 521 840


007

Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенін салу үшін "Қазақстан Ғарыш Сапары" ұлттық компаниясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

1 521 840


Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

2 200 000

6


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

2 200 000


1


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

2 200 000


1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

2 200 000


V. Бюджет тапшылығы

-539 649 973


VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

539 649 973

  "2017 - 2019 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының
2016 жылғы 29 қарашадағы
№ 25-VI ҚРЗ Заңына
3-ҚОСЫМША

2019 жылға арналған республикалық бюджет

      Ескерту. 3-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР 11.07.2017 № 91-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Атауы

Cомасы, мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы

1

2

3


I. Кірістер

8 043 140 255

1


Салықтық түсімдер

4 686 167 478


1


Табыс салығы

1 717 416 300


1

Корпоративтік табыс салығы

1 717 416 300

5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 023 752 879


1

Қосылған құн салығы

1 742 968 721

2

Акциздер

81 634 193

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

181 909 278

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

5 103 194

5

Ойын бизнесіне салық

12 137 493

6


Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

923 725 973


1

Кеден төлемдерi

899 374 463

2

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

24 351 510

8


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

21 272 326


1

Мемлекеттік баж

21 272 326

2Салықтық емес түсiмдер

163 947 548


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

128 059 861


1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 692 768

3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

60 453 545

4

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

1 603 608

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

50 095 933

6

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

500 000

7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 674 899

9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

12 039 108

2


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 601 806


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 601 806

3


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

278 532


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

278 532

4


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 225 400


1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 225 400

6


Басқа да салықтық емес түсiмдер

29 781 949


1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

29 781 949

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

27 053 144


1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

210 000


1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

210 000

2


Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

26 843 144


1

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

26 843 144

4Трансферттердің түсімдері

3 165 972 085


1


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

285 972 085


1

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттер

285 972 085

4


Ұлттық қордан трансферттер

2 880 000 000


1

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

2 880 000 000

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы, мың теңге


Әкімші


Бағдарлама

1

2

3


II. Шығындар

8 468 056 864

1


Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

371 113 543


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

6 973 699


001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

5 199 133

002

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

170 108

003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану жөніндегі қызметтер

284 318

008

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

843 378

009

Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

476 762

104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

2 330 434


001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 235 740

002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты қорғау қамтамасыз ету және ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

94 694

106


Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

83 771


001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қадағалау жөніндегі қызметтер

83 771

107


Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің Аппараты

137 773


001

Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің қызметін қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтер

137 773

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

59 682 850


001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстық-атқару жүйесі, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

59 682 850

204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

71 322 026


001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі кызметтер

3 137 700

003

Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын делимитациялау және демаркациялау

220 777

005

Шетелдік іссапарлар

3 509 000

008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

101 005

010

Шетелде Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

45 822 523

013

Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

428 426

017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

15 543 858

019

Ақпараттық-имидждік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету

2 558 737

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

73 818 015


001

Бюджеттік жоспарлау, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және орындалуын қамтамасыз ету және экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметтер

66 938 742

002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру

31 500

019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

11 054

067

Саяси партияларды қаржыландыру

5 930 220

094

Мемлекеттік активтерді басқару

906 499

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

28 509 483


130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

5 027 000

217

Ғылымды дамыту

23 482 483

239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

9 790 936


001

Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

9 790 936

240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

1 122 794


001

Мәдениет және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

1 122 794

241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

4 500 513


001

Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

4 500 513

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

9 155 898


001

Стандарттау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, геология, туристік индустрия, индустриялық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды және бәсекелестік нарықты, көлік және коммуникацияны дамыту саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

9 155 898

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

56 155 180


001

Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы саясатты қалыптастыру және дамыту, табиғи монополиялар субъектілерінің және статистика қызметі саласындағы қызметті peттеу, бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, кәсіпкерлікті дамыту саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

27 521 055

004

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

14 825 168

006

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулердің іске асырылуын қамтамасыз ету

1 070 550

073

Әріптестік туралы негіздемелік келісімдер шеңберінде халықаралық қаржы ұйымдарымен бірлесіп жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу жөніндегі жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету

10 949 868

081

Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету

1 788 539

246


Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі

753 748


001

Дін істері және азаматтық қоғам саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

380 710


002

Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет саласындағы әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу

373 038

247


Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

747 721


001

Қорғаныс, аэроғарыш өнеркәсібі және электрондық өнеркәсіп, ақпараттандыру және байланыс саласындағы ақпараттық қауіпсіздік (киберқауіпсіздік), жұмылдыру даярлығы және жұмылдыру саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және дамыту, бірыңғай әскери-техникалық саясатты және әскери-техникалық ынтымақтастықты жүргізуге қатысу, қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру, орналастыру және орындау саласындағы басшылық

531 439

002

Авариялар мен апаттар кезінде шұғыл шақыру ақпараттық жүйесін құру

216 282

406


Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi

1 425 562


001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 271 799

007

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүйесін жетілдіру

153 763

623


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

3 605 655


001

Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру мен іске асыру

3 397 181

012

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

208 474

637


Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

407 356


001

Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету

407 356

690


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

1 002 411


001

Сайлау өткізуді ұйымдастыру

568 360

002

Сайлау өткізу

434 051

693


Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасы

10 849 694


001

Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

10 849 694

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

28 738 024


001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды адамдарының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 738 024

2Қорғаныс

371 055 532


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

43 545 437


060

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою саласындағы қызметті ұйымдастыру

43 545 437

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

327 510 095


001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

2 091 202

047

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік, жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету

325 418 893

3Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

443 856 489


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

771 905


003

Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

771 905

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

133 892 250


015

Халықты жеке басты куәландыратын құжаттармен, жүргізуші куәліктерімен, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттармен, нөмірлік белгілермен қамтамасыз ету

12 229 797

076

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

81 280 386

077

Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін ұйымдастыру

31 252 741

078

Ішкі істер органдарының жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

9 129 326

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

5 878 479


096

Жедел-іздестіру қызметін және сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру

5 878 479

221


Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

35 862 548


001

Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету

13 250 589

002

Сот сараптамаларын жүргізу

2 905 026

005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

1 267 883

006

Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобаларына, заң жобаларының тұжырымдамаларына ғылыми сараптама

134 219

009

Құқықтық насихат

207 957

047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау, сот немесе төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау және жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар және инвестициялық шарттар жобаларына заңгерлік сараптама

14 205 948

055

Қазақстан Республикасы Заңнама институтының қызметін қамтамасыз ету

354 652

062

Сот-медицина, сот-наркологиялық, сот-психиатриялық сараптамалар бойынша қызметтер

3 536 274

410


Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi

173 164 509


001

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

173 164 509

411


Қазақстан Республикасы "Сырбар" сыртқы барлау қызметі

9 918 307


001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

9 918 307

501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

32 483 328


001

Сот органдарының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғауды қамтамасыз етуі

32 483 328

502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

21 595 501


001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

21 593 839

015

Құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің жедел жүйесін құру

1 662

623


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

11 572 515


014

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

11 572 515

681


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі

18 717 147


001

Күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

18 717 147

4Бiлiм беру

319 616 777


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

679 552


009

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

679 552

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

8 877 539


079

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау

8 877 539

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

9 593 346


005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

1 174 340

011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

7 874 932

017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

544 074

221


Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

10 132


060

Сот-сараптама кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

10 132

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

250 198 210


001

Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

4 811 947

060

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-ға нысаналы салым

24 086 004

092

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

7 266 782

098

Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруге қолжетімділікті қамтамасыз ету

285 952

099

Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету

43 141 921

203

Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

4 568 475

204

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

156 851 050

221

Мектепке дейінгі мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

194 271

222

Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

8 175 028

223

Техникалық және кәсіптік білім беру мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

503 656

224

Мемлекеттік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

313 124

239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

29 511 038


003

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

527 169

005

Денсаулық сақтау мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

1 636 507

006

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

27 347 362

240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

16 884 395


005

Мәдениеттегі және өнердегі дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

1 304 073

006

Мәдениет пен өнер саласындағы техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

1 425 649

007

Мәдениет пен өнер саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

7 733

038

Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

3 757 170

040

Спорт саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

7 045

041

Мәдениет пен өнер саласында кадрлар даярлау

10 382 725

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

10 668


048

Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

10 668

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

189 476


017

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау және санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылық саласындағы, кәсіпкерлік, тұрғын үй шаруашылығы саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

189 476

247


Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

33 404


005

Ғарыш саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

33 404

501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

445 112


017

Сот кадрларына жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді ұйымдастыру, қайта даярлау және біліктілігін арттыру

445 112

502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

1 033 584


018

Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату және жоғары білімнен кейінгі білім беру

1 033 584

623


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

1 973 421


002

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру

376 335

013

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер

1 597 086

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

176 900


011

Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

176 900

5Денсаулық сақтау

1 175 587 646


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

5 632 912


014

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу және төтенше жағдай кезінде зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтер

5 632 912

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

4 557 677


008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

4 557 677

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

517 980


019

Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру

517 980

239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

1 137 682 157


013

Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 245 357

024

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

4 531 940

053

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету және инфрақұрылымды дамыту

6 202 541

059

Аурулар диагностикасының және емдеудің жоғары технологиялық әдістерінің әлеуетін арттыру және енгізу

130 844

061

Әлеуметтік медициналық сақтандыру: қолжетімділікті, сапаны, экономикалық тиімділікті және қаржылық қорғауды жақсарту

7 053 385

066

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде медициналық көмек көрсету және оны сүйемелдеу

781 636 021

067

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемімен қамтамасыз ету

336 882 069

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

14 694 194


066

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

269 399

088

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы іс-шараларды іске асыру

14 424 795

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

12 502 726


028

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасы медициналық ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

12 502 726

6Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 741 274 437


239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

2 740 074 437


027

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу

2 720 252 769

034

Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

126 000

056

Әлеуметтік-еңбек саласын ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтер, жұмыспен қамту саясатын жаңғырту

2 393 305

058

Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылымды дамыту

7 176 552

062

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 412 731

068

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасын іске асыру

8 713 080

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

1 200 000


094

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлік жөніндегі іс-шараларды іске асыру

1 200 000

7Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

51 240 442


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

51 240 442


085

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру

30 000 000

086

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру

21 240 442

8Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

86 740 790


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

2 451 914


040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар өткізу

207 878

219

Ғылыми-тарихи құндылықтарға, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету

2 244 036

240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

37 347 686


017

Ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмді нығайту

21 967


021

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

814 548

022

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

423 307

033

Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру

20 729 675

035

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

262 370

036

Жоғары жетістіктер спортын дамыту

15 095 819

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

219 114


088

Ұлттық туристік өнімді қалыптастыру мен оны халықаралық және ішкі нарықта ілгерілету

219 114

245


Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

45 462 570


003

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

45 462 570

246


Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі

588 402


003

Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым-қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету

517 727

005

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар өткізу

70 675

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

671 104


006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

486 280

029

Щучинск–Бурабай курорттық аймағының туристік имиджін қалыптастыру

184 824

9Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

50 959 933


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

436 635


024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

436 635

241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

38 299 964


003

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

3 237 604

009

"Қарағандыкөмір" бұрынғы өндірістік бірлестігінің шахталары және көмір тіліктері қызметінің салдарын жою

505 314

036

Атомдық және энергетикалық жобаларды дамыту

2 740 712

041

Жылу-электр энергетикасын дамыту

31 816 334

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

12 223 334


056

Экономика салаларында энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету

426 659

089

Жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалануды және Қазақстан Республикасы аумағының геологиялық зерттелуін арттыру

11 796 675

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

153 948 393


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

145 671 358


001

Ауыл шаруашылығы, табиғатты пайдалану және жер ресурстарын пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару

12 259 316

249

Мал шаруашылығын дамыту үшін және мал шаруашылығы өнiмiн өндіруге, қайта өңдеуге, өткізуге жағдай жасау

21 667 568

250

Қаржылық көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін арттыру

65 734 062

254

Су ресурстарын тиімді басқару

13 937 053

255

Өсімдік шаруашылығы өнiмiн өндіруді, қайта өңдеуді, өткізуді дамыту үшін жағдай жасау

8 082 602

256

Орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтау мен дамытуды басқару, қамтамасыз ету

18 417 186

259

Жер ресурстары туралы ақпаратқа қол жетімділікті арттыру

5 447 152

261

Су бөлу жөнінде уағдаластыққа сәйкес трансшекаралық өзендердің ағындысын шекаралас елдерден келуін қамтамсыз ету

126 419

241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

7 522 559


037

Қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру және жақсарту

1 569 834

038

Парниктік газдар шығарындыларын қысқарту

137 295

039

Гидрометеорологиялық және экологиялық мониторингті дамыту

5 815 430

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

754 476


007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, өсімін молайту

754 476

11Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

7 636 882


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

133 200


040

Мұнай-газ химиясы өнеркәсібін және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардағы жергілікті қамтуды дамыту

133 200

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

6 055 680


057

Өнеркәсіп саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 720 939

090

Өнеркәсіп салаларының дамуына жәрдемдесу және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету

4 334 741

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

1 066 261


084

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін жетілдіру іс-шараларды іске асыру

1 066 261

247


Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

381 741


006

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

381 741

12Көлiк және коммуникация

375 274 131


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

309 677 897


003

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

142 036 637

013

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

1 174 684

015

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша теміржол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

23 897 840

091

Ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарын жөндеу және олардың сапасын жақсартуға бағытталған күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру

122 940 314

092

Су көлігін және су инфрақұрылымын ұстау, дамыту

6 628 422

095

Алматы қаласының бюджетіне метрополитен салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

11 250 000

212

Әлеуметтік маңызды қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдаушының және вагондар (контейнерлер) операторының вагондарды сатып алуын несиелеуде немесе қаржы лизингінде сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау

1 750 000

245


Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

62 158 029


001

Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

1 522 627

002

"Электрондық үкіметті", инфокоммуникациялық инфрақұрылымды және ақпараттық қауіпсіздікті дамыту

60 635 402

247


Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

3 438 205


008

Ғарыш қызметі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

395 000

010

Ғарыштық инфрақұрылымның сақталуын қамтамасыз ету және пайдалануды кеңейту

3 043 205

13Басқалар

213 694 026


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

1 000 000


006

Өкілдік шығындар

1 000 000

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

181 689 765


010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

119 659 848

042

Жаңа бастамаларға арналған шығыстар

59 029 917

099

"Астана" халықаралық қаржы орталығының әкімшілігі" АҚ-ға нысаналы аударым

3 000 000

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

7 946 109


061

Техникалық реттеу және метрология саласындағы көрсетілетін қызметтер

2 485 673

204

Инвестициялар тарту үшін жағдай жасау

2 198 565

205

Қазақстан Республикасының инновациялық дамуын қамтамасыз ету

3 261 871

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

14 262 162


062

Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

645 000

065

"Астана ЭКСПО-2017" ұлттық компаниясы" АҚ-ға нысаналы аударым

4 811 186

087

"Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

8 805 976

247


Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

8 795 990


012

Жұмылдыру дайындығы, жұмылдыру және мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру іс-шараларын іске асыру

8 795 990

14Борышқа қызмет көрсету

521 909 240


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

521 909 240


013

Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

521 909 240

15Трансферттер

1 584 148 603


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

1 584 148 603


400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар

1 584 148 603


III. Таза бюджеттік кредит беру

26 740 185

Бюджеттік кредиттер

148 301 110

7


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 000 000


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

4 000 000


072

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй жобалауға және (немесе) салуға кредит беру

4 000 000

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

99 627 323


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

88 627 211


262

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ-ға кредит беру

60 000 000

264

Облыстық бюджеттерге нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға кредит беру

28 627 211

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

11 000 112


034

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

11 000 112

11Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

38 500 000


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

38 500 000


218

Экспорттық операцияларды кредиттеу үшін "Қазақстанның Даму Банкі"" АҚ кейіннен кредиттеумен "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ кредиттеу

38 500 000

13Басқалар

6 173 787


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

673 787


011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

673 787

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

2 500 000


220

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ кредиттеу

2 500 000

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

3 000 000


048

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне облыс орталықтарында, Астана, Алматы, Түркістан, Семей қалаларында және моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру

3 000 000


Бюджеттік кредиттерді өтеу

121 560 925

5


Бюджеттік кредиттерді өтеу

121 560 925


1


Бюджеттік кредиттерді өтеу

119 533 997


1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

119 533 997

2


Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

2 026 928


1

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

2 026 928


IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

125 468 154

Қаржы активтерін сатып алу

128 618 154

1


Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

10 618 154


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

10 618 154


006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

10 618 154

11Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

118 000 000


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

118 000 000


215

Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды қолдау үшін "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ жарғылық капиталын кейіннен ұлғайтуымен "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

88 000 000

216

"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ қарыз алу деңгейін ұстау үшін "ҚДБ-Лизинг" АҚ арқылы жарғылық капиталын кейіннен ұлғайтуымен "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

30 000 000


Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

3 150 000

6


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

3 150 000


1


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

3 150 000


1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

3 150 000


V. Бюджет тапшылығы

-577 124 948


VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

577 124 948

  "2017 - 2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 29 қарашадағы № 25-VІ Заңына
4-қосымша

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жіберілетін 2017 жылға арналған түсімдердің көлемі

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР 13.11.2017 № 109-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы
БАРЛЫҒЫ

1 769 344 452

1

Салықтық түсімдер

1 736 841 726


01


Табыс салығы

638 443 9001

Корпоративтік табыс салығы

638 443 900


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 098 397 8263

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 098 397 826

2

Салықтық емес түсімдер

25 294 972


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

25 290 5602

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер мұнай секторы кәсіпорындарына салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

25 290 560


06


Өзге де салықтық емес түсімдер

4 4121

Өзге де салықтық емес түсімдер

4 412

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

274 190


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

274 1901

Жерді сату

274 190

6

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

6 933 564


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

6 933 5641

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

6 933 564

  "2017 - 2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының
2016 жылғы 29 қарашадағы № 25-VІ Заңына
5-қосымша

2017 жылға арналған республикалық бюджетті атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын республикалық бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) тізбесі

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - ҚР 20.02.2017 № 46-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

Функционалдық топ

Атауы


Әкімші


Бағдарлама


Кіші бағдарлама

1

2

04
Білім беру


225Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгi099


Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету
100

Дарынды балаларды республикалық білім беру ұйымдарында оқыту және тәрбиелеу
101

Назарбаев Зияткерлік мектептерінде мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру

05
Денсаулық сақтау


226Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi052


Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету
102

Мамандандырылған медициналық көмек көрсету
103

Жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсету
104

Онкологиялық аурулармен ауыратын науқастарға медициналық көмек көрсету
109

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жергілікті деңгейде тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсетуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер
112

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне саламатты өмір салтын насихаттауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
114

Халыққа аудандық маңызы бар және ауыл және амбулаториялық-емханалық көмектің денсаулық сақтау субъектілерінің медициналық көмек көрсетуі053


Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету және инфрақұрылымды дамыту
100

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
101

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне амбулаториялық деңгейде дәрiлiк заттарды, вакциналарды және басқа да иммундық-биологиялық препараттарды, сондай-ақ балаларға арналған және емдік мамандандырылған тамақ өнімдерін сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
102

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесі шеңберінде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, мамандандырылған медициналық көмек көрсету
103

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесі шеңберінде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсету
104

Санитариялық авиация түрінде жедел медициналық көмек көрсету
105

Қанды, оның құрамдарын және препараттарды өндіру бойынша қызмет көрсету
106

Саламатты өмір салтын насихаттау
107

Инновациялық медициналық технологияларды қолдану арқылы медициналық көмек көрсету070


Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы іс-шараларды іске асыру
100

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету

06
Әлеуметтік көмек пен әлеуметтік қамсыздандыру


213Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі027


Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу
100

Ортақ зейнетақыларды төлеу
101

Мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемдері
102

Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтар салдарынан зардап шеккен азаматтардың зейнетақыларына үстемеақылар
103

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында міндетті зейнетақы жарналары мен міндетті кәсiптiк зейнетақы жарналарының сақталуының мемлекеттiк кепiлдiгі бойынша міндеттеме төлеу
104

Мүгедектігі бойынша берілетін мемлекеттік базалық жәрдемақы
105

Асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша берілетін мемлекеттік базалық жәрдемақы
106

Жасына байланысты берілетін мемлекеттік базалық жәрдемақы
107

Жерлеуге берiлетiн жәрдемақы
108

Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар
109

Бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты табысынан айырылу жағдайына төленетін әлеуметтік төлемдерді алушыларға міндетті зейнетақы жарналарын субсидиялау
111

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, мемлекетке сот жүктеген, адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу
131

Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарға біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар
132

Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандары болған ақталған азаматтарға берілетін біржолғы ақшалай өтемақы
133

Бала тууға байланысты берілетін біржолғы мемлекеттік жәрдемақылар
134

Бiр жасқа дейiнгі баланы күту үшін төленетін мемлекеттік жәрдемақылар
135

Мүгедек балаларды тәрбиелеуші ата-аналарға, қамқоршыларға мемлекеттік жәрдемақылар
143

Арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар

  "2017 – 2019 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының
2016 жылғы 29 қарашадағы
№ 25-VI ҚРЗ Заңына
6-ҚОСЫМША

2017 жылға арналған жергілікті бюджеттерді атқару процесінде
секвестрлеуге жатпайтын жергілікті бюджеттік
бағдарламалардың тізбесі

Атауы

Білім беру

Жалпы білім беру

Арнаулы білім беру бағдарламалары бойынша жалпы білім беру

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру

Денсаулық сақтау

Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін медициналық көмекті қоспағанда, бастапқы медициналық-санитариялық көмек және медициналық ұйымдар мамандарының жіберуі бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің стационарлық және стационарды алмастыратын медициналық көмек көрсетуі

Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның құрамдауыштары мен препараттарын өндіру

Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер

Салауатты өмір салтын насихаттау

Туберкулез, жұқпалы аурулар, психикалық, оның ішінде психикаға белсенді әсер ететін заттарды қолдануға байланысты күйзелістен және мінез-құлқының бұзылуынан зардап шегетін адамдарға медициналық көмек көрсету

Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру

Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін медициналық көмекті қоспағанда, жедел медициналық көмек көрсету және санитариялық авиация

Патологоанатомиялық ашып тексеруді жүргізу

Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және балаларға арналған және емдік тағамдардың арнаулы өнімдерімен қамтамасыз ету

Туберкулезбен ауыратын науқастарды туберкулезге қарсы препараттармен қамтамасыз ету

Диабетпен ауыратын науқастарды диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету

Онкогематологиялық аурулармен ауыратын науқастарды химиялық препараттармен қамтамасыз ету

Созылмалы бүйрек функциясының жетіспеушілігі бар, аутоиммунды, орфандық аурулармен ауыратын, иммунитеті жеткіліксіз науқастарды, сондай-ақ ағзаларды транспланттаудан кейінгі науқастарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету

Гемофилиямен ауыратын науқастарды қанды ұйыту факторларымен қамтамасыз ету

Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау

Жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін күтіп-ұстау

Жіті миокард инфаркті бар науқастарды тромболитикалық препараттармен қамтамасыз ету

Тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шеңберінде скринингтік зерттеулер жүргізу

Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру


О республиканском бюджете на 2017 - 2019 годы

Закон Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года № 25-VІ ЗРК.

      Примечание РЦПИ!
      Вводится в действие с 01.01.2017.

Статья 1. Утвердить республиканский бюджет на 2017 – 2019 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:

      1) доходы – 9 609 031 675 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 4 810 958 061 тысяча тенге;

      неналоговым поступлениям – 140 197 027 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 1 604 797 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 4 656 271 790 тысяч тенге;

      2) затраты – 10 699 154 559 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 200 057 736 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 282 483 824 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 82 426 088 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 195 718 279 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 195 718 279 тысяч тенге;

      5) дефицит бюджета – - 1 485 898 899 тысяч тенге, или 2,9 процента к валовому внутреннему продукту страны;

      6) финансирование дефицита бюджета – 1 485 898 899 тысяч тенге.

      Сноска. Статья 1 в редакции Закона РК от 13.11.2017 № 109-VI (вводится в действие с 01.01.2017).

Статья 2. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2017 год поступления арендных плат за пользование Российской Федерацией комплексом "Байконур" в сумме 40 024 295 тысяч тенге и военными полигонами в сумме 6 455 965 тысяч тенге.

      Сноска. Статья 2 в редакции Закона РК от 13.11.2017 № 109-VI (вводится в действие с 01.01.2017).

Статья 3. Утвердить объемы поступлений на 2017 год, направляемых в Национальный фонд Республики Казахстан, согласно приложению 4.

      Сноска. Статья 3 с изменением, внесенным Законом РК от 13.11.2017 № 109-VI (вводится в действие с 01.01.2017).

Статья 4. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2017 год объемы бюджетных изъятий из областных бюджетов и бюджетов города республиканского значения, столицы в республиканский бюджет в сумме 236 808 019 тысяч тенге, в том числе:

      Атырауской – 93 073 240 тысяч тенге;

      Мангистауской – 28 977 170 тысяч тенге;

      города Алматы – 95 217 756 тысяч тенге;

      города Астаны – 19 539 853 тысяч тенге.

Статья 4-1. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2017 год поступления трансфертов из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы в связи с уменьшением ставок по отчислениям работодателей на обязательное социальное медицинское страхование в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 июня 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения" в сумме 4 898 537 тысяч тенге.

      Поступления в республиканский бюджет указанных сумм трансфертов из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Закон дополнен статьей 4-1 в соответствии с Законом РК от 13.11.2017 № 109-VI (вводится в действие с 01.01.2017).

Статья 5. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2017 год размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 2 880 000 000 тысяч тенге.

Статья 6. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2017 год целевой трансферт из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 1 534 565 234 тысячи тенге на цели, определенные Указом Президента Республики Казахстан.

      Распределение и (или) порядок использования целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 6 в редакции Закона РК от 20.02.2017 № 46-VI (вводится в действие с 01.01.2017).

Статья 7. Установить с 1 января 2017 года:

      1) минимальный размер заработной платы – 24 459 тенге;

      2) размер государственной базовой пенсионной выплаты – 12 802 тенге;

      3) минимальный размер пенсии – 28 148 тенге;

      4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 2 269 тенге;

      5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 24 459 тенге.

      Установить с 1 июля 2017 года:

      1) размер государственной базовой пенсионной выплаты – 14 466 тенге;

      2) минимальный размер пенсии – 31 245 тенге.

      Сноска. Статья 7 с изменением, внесенным Законом РК от 20.02.2017 № 46-VI (вводится в действие с 01.01.2017).

Статья 8. Установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров:

      с 1 января 2017 года на девять процентов;

      с 1 июля 2017 года на одиннадцать процентов.

      Сноска. Статья 8 в редакции Закона РК от 20.02.2017 № 46-VI (вводится в действие с 01.01.2017).

Статья 9. Установить с 1 января 2017 года месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в сумме 3 739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы.

Статья 10. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2017 год объемы субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в областные бюджеты, в сумме 1 488 290 236 тысяч тенге, в том числе:

      Акмолинской – 98 876 923 тысяч тенге;

      Актюбинской – 52 075 219 тысяч тенге;

      Алматинской – 149 323 221 тысячи тенге;

      Восточно-Казахстанской – 154 177 713 тысяч тенге;

      Жамбылской – 148 950 489 тысяч тенге;

      Западно-Казахстанской – 47 523 970 тысяч тенге;

      Карагандинской – 98 979 375 тысяч тенге;

      Кызылординской – 130 493 866 тысяч тенге;

      Костанайской – 103 540 487 тысяч тенге;

      Павлодарской – 43 979 033 тысяч тенге;

      Северо-Казахстанской – 91 616 267 тысяч тенге;

      Южно-Казахстанской – 368 753 673 тысяч тенге.

Статья 11. Распределение целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на 2017 год определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан на:

      1) проведение учений по действиям при угрозе и возникновении кризисной ситуации;

      2) обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятий международного значения;

      2-1) материально-техническое оснащение подразделений органов внутренних дел;

      2-2) обучение сотрудников административной полиции органов внутренних дел;

      2-3) увеличение размеров надбавки за классную квалификацию сотрудников органов внутренних дел;

      2-4) повышение должностных окладов сотрудников органов внутренних дел;

      2-5) субсидирование развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства;

      3) возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях;

      4) субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса;

      5) субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость;

      6) субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса;

      7) субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования;

      8) доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам;

      9) доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника;

      10) внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу";

      11) оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на местном уровне;

      12) пропаганду здорового образа жизни;

      13) обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

      14) закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов, а также специализированных продуктов детского и лечебного питания на амбулаторном уровне;

      15) исключен Законом РК от 13.11.2017 № 109-VI (вводится в действие с 01.01.2017);

      16) введение стандартов оказания специальных социальных услуг;

      17) размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях;

      18) реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы;

      19) услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам;

      20) финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры;

      21) изъятие земельных участков для государственных нужд;

      22) субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения;

      23) субсидирование процентных ставок по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020";

      24) компенсацию потерь в результате сокращения периода повышенных ставок акцизов на бензин и дизельное топливо.

      Порядок использования целевых текущих трансфертов областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на 2017 год, указанных в подпунктах 8) – 14), 18) и 19) части первой настоящей статьи, определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 11 с изменениями, внесенными законами РК от 20.02.2017 № 46-VI (вводится в действие с 01.01.2017); от 13.11.2017 № 109-VI (вводится в действие с 01.01.2017).

Статья 12. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2017 год в рамках расходов Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан средства в размере 11 495 298 тысяч тенге для перечисления акционерному обществу "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" на выплату компенсаций по вкладам в жилищные строительные сбережения.

      Сноска. Статья 12 в редакции Закона РК от 13.11.2017 № 109-VI (вводится в действие с 01.01.2017).

Статья 12-1. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2017 год в рамках расходов Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан средства в размере 8 000 000 тысяч тенге для бюджетного кредитования акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов вкладчикам.

      Сноска. Закон дополнен статьей 12-1 в соответствии с Законом РК от 20.02.2017 № 46-VI (вводится в действие с 01.01.2017).

Статья 13. Распределение сумм кредитов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содействие развитию предпринимательства в областных центрах, городах Астане, Алматы, Туркестане, Семее и моногородах на 2017 год определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан.

Статья 14. Распределение и (или) порядок использования средств на развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.

Статья 14-1. Распределение и (или) порядок использования средств на возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных товариществу с ограниченной ответственностью "Карагандаликвидшахт", определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Закон дополнен статьей 14-1 в соответствии с Законом РК от 20.02.2017 № 46-VI (вводится в действие с 01.01.2017).

Статья 15. Утвердить резерв Правительства Республики Казахстан на 2017 год в сумме 66 026 099 тысяч тенге.

      Сноска. Статья 15 в редакции Закона РК от 13.11.2017 № 109-VI (вводится в действие с 01.01.2017).

Статья 16. Учесть, что в составе затрат Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан предусмотрены средства на формирование и хранение государственного материального резерва в сумме 8 706 520 тысяч тенге с отражением в доходах республиканского бюджета средств от реализации материальных ценностей, выпущенных в порядке освежения, в сумме 1 154 797 тысяч тенге.

      Сноска. Статья 16 в редакции Закона РК от 13.11.2017 № 109-VI (вводится в действие с 01.01.2017).

Статья 16-1. Учесть, что в составе затрат Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан предусмотрены средства для перечисления акционерному обществу "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" на выполнение обязательств по договору доверительного управления государственным имуществом в сумме 50 108 098 тысяч тенге.

      Сноска. Закон дополнен статьей 16-1 в соответствии с Законом РК от 20.02.2017 № 46-VI (вводится в действие с 01.01.2017); в редакции Закона РК от 13.11.2017 № 109-VI (вводится в действие с 01.01.2017).

Статья 17. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2017 год 576 831 тысячу тенге для погашения и обслуживания гарантированных государством займов.

      Сноска. Статья 17 в редакции Закона РК от 13.11.2017 № 109-VI (вводится в действие с 01.01.2017).

Статья 18. Установить лимит предоставления государственных гарантий Республики Казахстан в 2017 году в размере 1 500 000 000 тысяч тенге.

Статья 19. Установить лимит правительственного долга на 31 декабря 2017 года в размере 11 100 000 000 тысяч тенге.

      Сноска. Статья 19 в редакции Закона РК от 13.11.2017 № 109-VI (вводится в действие с 01.01.2017).

Статья 20. Установить лимит предоставления поручительств государства на 2017 год в размере 107 616 000 тысяч тенге.

Статья 21. Установить лимит государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств Правительства Республики Казахстан на 2017 год, в размере 1 578 982 955 тысяч тенге.

Статья 22. Утвердить перечень республиканских бюджетных программ (подпрограмм), не подлежащих секвестру в процессе исполнения республиканского бюджета на 2017 год, согласно приложению 5.

      Установить, что в процессе исполнения местных бюджетов на 2017 год не подлежат секвестру местные бюджетные программы согласно приложению 6.

Статья 23.Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2017 года.

     
      Президент
Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Казахстан
"О республиканском бюджете
на 2017 - 2019 годы"
от 29 ноября 2016 года № 25-VI

Республиканский бюджет на 2017 год

      Сноска. Приложение 1 в редакции Закона РК от 13.11.2017 № 109-VI (вводится в действие с 01.01.2017).

Категория

Наименование

Сумма,
тыс. тенге


Класс


ПодклассI. Доходы

9 609 031 675

1

Налоговые поступления

4 810 958 061


1

Подоходный налог

1 625 226 200


1

Корпоративный подоходный налог

1 625 226 200

5

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 059 087 636


1

Налог на добавленную стоимость

1 650 474 733

2

Акцизы

77 038 533

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

315 223 325

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

4 270 343

5

Налог на игорный бизнес

12 080 702

6

Налоги на международную торговлю и внешние операции

1 106 075 202


1

Таможенные платежи

1 081 737 682

2

Прочие налоги на международную торговлю и операции

24 337 520

8

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

20 569 023


1

Государственная пошлина

20 569 023

2

Неналоговые поступления

140 197 027


1

Доходы от государственной собственности

87 090 114


1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

11 580 934

3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

13 555 322

4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

2 774 341

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

47 980 260

6

Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах

900 000

7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

2 964 627

9

Прочие доходы от государственной собственности

7 334 630

2

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 687 960


1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 687 960

3

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

112 500


1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

112 500

4

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

25 546 230


1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

25 546 230

5

Гранты

454 617


2

Финансовая помощь

454 617

6

Прочие неналоговые поступления

24 305 606


1

Прочие неналоговые поступления

24 305 606

3

Поступления от продажи основного капитала

1 604 797


1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

450 000


1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

450 000

2

Продажа товаров из государственного материального резерва

1 154 797


1

Продажа товаров из государственного материального резерва

1 154 797

4

Поступления трансфертов

4 656 271 790


1

Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

241 706 556


1

Трансферты из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы

241 706 556

4

Трансферты из Национального фонда

4 414 565 234


1

Трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет

4 414 565 234


Функциональная группа

Наименование

Сумма,
тыс. тенге


Администратор


Программа

II Затраты

10 699 154 559

1

Государственные услуги общего характера

465 312 356


101

Администрация Президента Республики Казахстан

6 850 536


001

Услуги по обеспечению деятельности Главы государства

4 918 035

002

Услуги по прогнозно-аналитическому обеспечению стратегических аспектов внутренней и внешней политики государства

193 436

003

Услуги по обеспечению сохранности архивного фонда, печатных изданий и их специальному использованию

271 476

008

Услуги по обеспечению деятельности Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации

900 064

009

Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана

538 387

011

Расширение прав и возможностей женщин в Республике Казахстан

29 138

104

Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

2 431 281


001

Услуги по обеспечению деятельности Премьер-Министра Республики Казахстан

2 327 706

002

Услуги по организации и обеспечению защиты информации в государственных органах и учреждениях

103 575

106

Национальный центр по правам человека

79 781


001

Услуги по наблюдению за соблюдением прав и свобод человека и гражданина

79 781

107

Аппарат Высшего Судебного Совета Республики Казахстан

149 928


001

Услуги по обеспечению деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан

149 928

201

Министерство внутренних дел Республики Казахстан

65 708 790


001

Услуги по определению и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, уголовно-исполнительной системы, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

65 708 790

204

Министерство иностранных дел Республики Казахстан

72 827 872


001

Услуги по координации внешнеполитической деятельности

3 272 547

003

Делимитация и демаркация государственной границы Республики Казахстан

327 614

005

Заграничные командировки

3 286 288

008

Обеспечение специальной, инженерно-технической и физической защиты дипломатических представительств за рубежом

101 005

010

Представление интересов Республики Казахстан за рубежом

47 289 182

013

Представление интересов Республики Казахстан в международных организациях, уставных и других органах Содружества Независимых Государств

375 021

017

Участие Республики Казахстан в международных организациях, иных международных и прочих органах

15 282 613

019

Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики

2 833 257

020

Содействие национализации гендерно-связанных Целей устойчивого развития в странах Центральной Азии

60 345

217

Министерство финансов Республики Казахстан

77 580 519


001

Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета и противодействию экономическим и финансовым преступлениям и правонарушениям

69 869 997

002

Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями

25 200

019

Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам

12 614

030

Создание и развитие информационных систем Министерства финансов Республики Казахстан

268 559

067

Финансирование политических партий

5 328 114

072

Реформирование системы налогового администрирования

1 047 052

091

Строительство объектов и инфраструктуры Министерства финансов Республики Казахстан

110 000

094

Управление государственными активами

918 983


225

Министерство образования и науки Республики Казахстан

32 901 556


130

Базовое финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности

4 993 563

217

Развитие науки

27 907 993

241

Министерство энергетики Республики Казахстан

4 566 841


001

Услуги по координации деятельности в сфере энергетики, атомной энергии, нефтегазовой и нефтехимической промышленности и охраны окружающей среды

4 566 841

242

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

39 394 365


001

Формирование и реализация политики государства в сфере стандартизации, метрологии, промышленности, привлечения инвестиций, геологии, формирования индустриальной политики, развития инфраструктуры и конкурентного рынка, транспорта и коммуникаций, строительства, жилищно-коммунального хозяйства

9 967 787

209

Выплата компенсаций по вкладам в жилищные строительные сбережения

11 495 298

222

Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения

17 641 154

232

Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями

290 126

243

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

42 540 997


001

Услуги по формированию и развитию экономической, торговой политики, политики в области защиты прав потребителей, регулированию деятельности субъектов естественных монополий и в области статистической деятельности, обеспечению защиты конкуренции, координации деятельности в области регионального развития и развития предпринимательства

18 325 879

006

Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями

962 297

007

Повышение конкурентоспособности регионов и совершенствование государственного управления

105 600

015

Укрепление национальной статистической системы Республики Казахстан

623 475

057

Участие Казахстана в инициативах и инструментах Организации экономического сотрудничества и развития в рамках сотрудничества Казахстана с Организацией экономического сотрудничества и развития

394 085


073

Обеспечение реализации проектов по содействию устойчивому развитию и росту Республики Казахстан, осуществляемых совместно с международными финансовыми организациями в рамках Рамочных соглашений о партнерстве

19 489 980

081

Обеспечение представления статистической информации

1 885 481

096

Проведение исследования социально-экономического положения Республики Казахстан в рамках сотрудничества между Республикой Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития

754 200


246

Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан

1 612 248


001

Формирование государственной политики в сфере религий и гражданского общества

1 075 472

002

Развитие международного сотрудничества в сфере религиозной деятельности, проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических услуг в сфере религиозной деятельности

536 776

247

Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

3 795 354


001

Формирование и реализация политики государства в сфере оборонной, аэрокосмической и электронной промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации и связи (кибербезопасности), мобилизационной подготовки и мобилизации, формирование и развитие государственного материального резерва, участие в проведении единой военно-технической политики и военно-технического сотрудничества, руководство в области формирования, размещения и выполнения оборонного заказа

2 531 242

002

Создание информационной системы экстренного вызова при авариях и катастрофах

1 264 112

406

Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета

1 389 378


001

Услуги по обеспечению контроля за исполнением республиканского бюджета

1 235 615

007

Совершенствование системы государственного аудита и финансового контроля

153 763

623

Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции

4 351 132


001

Формирование и реализация единой государственной политики в сфере государственной службы

3 368 284

008

Институциональная поддержка регионального хаба в сфере государственной службы и поддержка реформы государственной службы в области служебной этики, защиты меритократии и предупреждения коррупции

680 153

012

Услуги по тестированию кадров государственной службы республики

302 695

637

Конституционный Совет Республики Казахстан

397 777


001

Обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан на территории республики

397 777

690

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан

1 252 398


001

Организация проведения выборов

590 431

002

Проведение выборов

661 967

693

Управление материально-технического обеспечения

13 039 840


001

Услуги по обеспечению деятельности Парламента Республики Казахстан

13 039 840

694

Управление Делами Президента Республики Казахстан

94 441 763


001

Услуги по обеспечению деятельности Главы государства, Премьер-Министра и других должностных лиц государственных органов

91 200 511

009

Обновление парка автомашин для государственных органов

3 241 252

2

Оборона

428 942 775


201

Министерство внутренних дел Республики Казахстан

45 517 932


060

Организация деятельности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

45 517 932

208

Министерство обороны Республики Казахстан

383 424 843


001

Услуги по определению и реализации государственной политики в области организации обороны и Вооруженных Сил Республики Казахстан

2 213 904

047

Обеспечение боевой, мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан

381 210 939

3

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

550 744 164


104

Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

891 712


003

Услуги по обеспечению фельдъегерской связью государственных учреждений

891 712

201

Министерство внутренних дел Республики Казахстан

182 091 278


015

Обеспечение населения документами, удостоверяющими личность, водительскими удостоверениями, документами, номерными знаками для государственной регистрации транспортных средств

13 134 428

076

Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности

124 192 933

077

Организация деятельности уголовно-исполнительной системы

33 784 974

078

Осуществление оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел

10 978 943

217

Министерство финансов Республики Казахстан

6 060 495


096

Осуществление оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования

6 060 495

221

Министерство юстиции Республики Казахстан

38 091 076


001

Правовое обеспечение деятельности государства

12 782 747

005

Оказание юридической помощи адвокатами

1 558 083

006

Научная правовая экспертиза проектов законодательных актов и международных договоров

25 963

009

Правовая пропаганда

207 957

047

Представление и защита интересов государства, оценка перспектив судебных или арбитражных разбирательств и юридическая экспертиза проектов контрактов на недропользование и инвестиционных договоров

15 905 948

050

Совершенствование правозащитных механизмов в Казахстане и эффективная реализация рекомендаций Универсального периодического обзора ООН

23 622

055

Обеспечение деятельности Института законодательства Республики Казахстан

334 259

059

Реализация проекта институционального укрепления сектора правосудия

1 447 919

065

Услуги по судебным экспертизам

5 804 578

410

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

203 368 659


001

Обеспечение национальной безопасности

200 060 134


002

Программа развития системы национальной безопасности

3 308 525


411

Служба внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар"

11 513 403


001

Обеспечение внешней разведки

11 513 403

501

Верховный Суд Республики Казахстан

33 860 922


001

Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций

33 860 922

502

Генеральная прокуратура Республики Казахстан

24 682 888


001

Осуществление высшего надзора за точным и единообразным применением законов и подзаконных актов в Республике Казахстан

24 340 701

015

Создание оперативной системы обеспечения правовой статистической информацией

342 187

623

Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции

13 718 701


014

Формирование и реализация единой государственной политики по противодействию коррупционным преступлениям

13 718 701

681

Служба государственной охраны Республики Казахстан

36 465 030


001

Обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов

25 806 264

002

Программа развития Службы государственной охраны Республики Казахстан

10 658 766

4

Образование

458 635 965


104

Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

687 301


009

Целевой вклад в АОО "Назарбаев Университет"

687 301

201

Министерство внутренних дел Республики Казахстан

10 294 890


079

Обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров Министерства внутренних дел Республики Казахстан

10 294 890

208

Министерство обороны Республики Казахстан

10 174 298


005

Общеобразовательное обучение в специализированных организациях образования

1 172 200

011

Подготовка специалистов с высшим и послевузовским профессиональным образованием

8 440 613

017

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

561 485

221

Министерство юстиции Республики Казахстан

44 923


060

Повышение квалификации и переподготовка судебно-экспертных кадров

44 923

225

Министерство образования и науки Республики Казахстан

381 964 498


001

Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки

6 050 503

060

Целевой вклад в АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

21 303 962

092

Целевой вклад в АОО "Назарбаев Университет"

53 847 807

098

Обеспечение доступности дошкольного воспитания и обучения

325 261

099

Обеспечение доступности качественного школьного образования

135 452 789

203

Обеспечение кадрами с техническим и профессиональным образованием

5 337 716


204

Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием

146 465 593

221

Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций дошкольного образования

194 271

222

Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций среднего образования

11 549 979

223

Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций технического и профессионального образования

945 445

224

Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций высшего и послевузовского образования

491 172


226

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

31 419 633


003

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся

587 526

005

Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций здравоохранения

1 338 735

006

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся

29 316 640

007

Строительство и реконструкция объектов образования

176 732

240

Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

19 332 764


005

Обучение и воспитание одаренных в культуре и искусстве детей

1 303 776

006

Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся в области культуры и искусства

1 395 553

007

Повышение квалификации и переподготовка кадров в области культуры и искусства

7 733

038

Обучение и воспитание одаренных в спорте детей

4 257 841

040

Повышение квалификации и переподготовка кадров в области спорта

7 045

041

Подготовка кадров в области культуры и искусства

12 360 816

242

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

8 000


048

Переподготовка и повышение квалификации кадров в области технического регулирования и метрологии

8 000

243

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

163 772


017

Повышение квалификации и переподготовка кадров в сфере предпринимательства

163 772

247

Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

32 960


005

Переподготовка и повышение квалификации кадров в космической отрасли

32 960

501

Верховный Суд Республики Казахстан

441 455


017

Организация послевузовского образования, переподготовка и повышение квалификации судейских кадров

441 455


502

Генеральная прокуратура Республики Казахстан

1 592 869


018

Повышение профессионального уровня и послевузовское образование сотрудников правоохранительных органов

1 592 869

623

Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции

2 301 702


002

Повышение квалификации государственных служащих

704 616

013

Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных служащих

1 597 086

694

Управление Делами Президента Республики Казахстан

176 900


011

Повышение квалификации и переподготовка кадров медицинских организаций

176 900

5

Здравоохранение

1 022 481 404


201

Министерство внутренних дел Республики Казахстан

5 468 400


014

Услуги по лечению военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей и оказанию медицинской помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций

5 467 070

111

Проведение мероприятий в рамках реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан "Саламатты Қазақстан" на 2011-2015 годы

1 330

208

Министерство обороны Республики Казахстан

4 990 005


008

Медицинское обеспечение Вооруженных Сил

4 990 005

225

Министерство образования и науки Республики Казахстан

510 845


019

Оздоровление, реабилитация и организация отдыха детей

510 845

226

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

998 905 832


001

Формирование государственной политики в области здравоохранения

16 749 145

013

Прикладные научные исследования в области здравоохранения

1 382 148

020

Реформирование системы здравоохранения

14 608 695

024

Целевой вклад в АОО "Назарбаев Университет"

10 709 694

052

Обеспечение населения медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения

774 265 639

053

Обеспечение населения медицинской помощью, за исключением направлений, финансируемых в рамках Единой национальной системы здравоохранения, и развитие инфраструктуры

167 150 712

059

Повышение потенциала и внедрение высокотехнологичных методов диагностики и лечения заболеваний

130 844

061

Социальное медицинское страхование: повышение доступности, качества, экономической эффективности и финансовой защиты

78 533

066

Оказание медицинской помощи в рамках обязательного социального медицинского страхования и его сопровождение

139 970

069

Прикладные научные исследования в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения

143 520

070

Реализация мероприятий в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения

13 546 932

694

Управление Делами Президента Республики Казахстан

12 606 322


028

Обеспечение деятельности медицинских организаций Управления Делами Президента Республики Казахстан

12 606 322

6

Социальная помощь и социальное обеспечение

2 129 164 986


213

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

2 127 964 986


001

Формирование государственной политики в области труда, занятости, социальной защиты и миграции населения

3 750 632

027

Социальное обеспечение отдельных категорий граждан и их сопровождение по выплатам

2 104 049 305

034

Прикладные научные исследования в области охраны труда

96 240

048

Совершенствование системы социальной защиты населения в соответствии c приоритетами социальной модернизации

197 780

056

Оказание услуг по информационно-аналитическому обеспечению социально-трудовой сферы, модернизация политики занятости

2 176 167

058

Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры

9 882 010

068

Реализация Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

7 812 852

243

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

1 200 000


094

Реализация мероприятий по продуктивной занятости и массового предпринимательства

1 200 000

7

Жилищно-коммунальное хозяйство

194 791 351


242

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

194 791 351


226

Целевые трансферты на развитие бюджету Алматинской области на формирование уставного капитала уполномоченной организации для строительства, проектирования жилья и инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 822 577

227

Целевые трансферты на развитие бюджету Карагандинской области на строительство жилых домов и общежитий для переселения жителей из зон обрушения

11 497 328

228

Реализация мероприятий в рамках программы жилищного строительства "Нұрлы жер"

105 874 791

229

Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках Программы развития регионов до 2020 года

73 197 606

230

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройку общежитий для молодежи в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

1 399 049

8

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

139 221 961


225

Министерство образования и науки Республики Казахстан

2 238 162


040

Проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию граждан

199 025

219

Обеспечение доступа к научно-историческим ценностям, научно-технической и научно-педагогической информации

2 039 137

240

Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

89 829 006


001

Формирование государственной политики в сфере культуры, спорта и туристской деятельности

1 718 742

017

Обеспечение внутриполитической стабильности и укрепление казахстанского патриотизма

33 753

021

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

974 522

022

Прикладные научные исследования

495 611


033

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела

40 313 771

035

Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта

7 617 156

036

Развитие спорта высших достижений

38 013 068

043

Формирование национального туристского продукта и продвижение его на международном и внутреннем рынке

412 383

044

Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на строительство Национального пантеона

250 000


245

Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан

45 472 873


003

Проведение государственной информационной политики

43 973 993

005

Создание информационной системы "Автоматизированный мониторинг национального информационного пространства"

1 498 880

246

Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан

799 206


003

Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства

671 689

005

Проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию граждан

127 517

694

Управление Делами Президента Республики Казахстан

882 714


006

Проведение государственной информационной политики

470 464

015

Развитие инфраструктуры Щучинско-Боровской курортной зоны

189 657

029

Формирование туристского имиджа в Щучинско-Боровской курортной зоне

222 593

9

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

89 180 075


225

Министерство образования и науки Республики Казахстан

418 266


024

Мониторинг сейсмологической информации

418 266

241

Министерство энергетики Республики Казахстан

79 058 233


003

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие газотранспортной системы

12 941 488

009

Ликвидация последствий деятельности шахт и угольных разрезов бывшего производственного объединения "Карагандауголь"

1 675 170

036

Развитие атомных и энергетических проектов

3 277 205

041

Развитие тепло-электроэнергетики

61 164 370

242

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

9 703 576


056

Обеспечение повышения энергоэффективности отраслей экономики

426 659

089

Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан

9 276 917

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

234 069 395


212

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

223 412 973


001

Планирование, регулирование, управление в сфере сельского хозяйства, природопользования и использования земельных ресурсов

11 699 926

249

Создание условий для развития животноводства и производства, переработки, реализации продукции животноводства

32 729 714

250

Повышение доступности финансовых услуг

106 312 713

254

Эффективное управление водными ресурсами

37 474 567

255

Создание условий для развития производства, переработки, реализации продукции растениеводства

10 086 915

256

Управление, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира

17 407 702

259

Повышение доступности информации о земельных ресурсах

7 567 007

261

Обеспечение поступления из сопредельных стран стока трансграничных рек в соответствии с договоренностями по вододелению

134 429


241

Министерство энергетики Республики Казахстан

9 907 211


034

Реализация Концепции по переходу к "зеленой экономике" и Программы партнерства "Зеленый Мост"

93 439

037

Стабилизация и улучшение качества окружающей среды

3 934 171

038

Сокращение выбросов парниковых газов

137 150

039

Развитие гидрометеорологического и экологического мониторинга

5 742 451

694

Управление Делами Президента Республики Казахстан

749 211


007

Охрана, защита, воспроизводство лесов и животного мира

749 211

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

8 884 479


241

Министерство энергетики Республики Казахстан

133 200


040

Развитие нефтегазохимической промышленности и местного содержания в контрактах на недропользование

133 200

242

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

8 379 611


057

Прикладные научные исследования технологического характера в области промышленности

1 720 939

090

Содействие развитию отраслей промышленности и обеспечение промышленной безопасности

4 006 585

225

Реализация мероприятий по совершенствованию архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

2 652 087

247

Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

371 668


006

Обеспечение хранения информации

371 668

12

Транспорт и коммуникации

676 465 512


242

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

610 011 135


003

Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне

266 319 001

013

Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок

2 051 613

015

Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям

23 566 595

016

Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта "Новая транспортная система"

69 456 630

091

Ремонт и организация содержания, направленная на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования

167 359 809


092

Развитие, содержание водного транспорта и водной инфраструктуры

7 218 710

093

Развитие гражданской авиации и воздушного транспорта

5 045 709

212

Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании и финансовом лизинге на приобретение вагонов перевозчиками пассажиров по социально значимым сообщениям и операторами вагонов (контейнеров)

3 482 772

213

Обеспечение развития городского рельсового транспорта

7 688 919

233

Выполнение обязательств по договору доверительного управления государственным имуществом

50 108 098

239

Целевые трансферты на развитие бюджету Мангистауской области на увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта "Реконструкция автомобильной дороги "Курык - порт Курык"

7 713 279


245

Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан

61 657 540


001

Формирование и реализация политики государства в сфере связи, информации и информатизации

2 871 045

002

Развитие "электронного правительства", инфокоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности

58 786 495

247

Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

4 796 837


008

Прикладные научные исследования в области космической деятельности

790 000

009

Развитие научно-технологической и опытно-экспериментальной базы

642 658

010

Обеспечение сохранности и расширения использования космической инфраструктуры

3 364 179

13

Прочие

2 345 359 095


204

Министерство иностранных дел Республики Казахстан

3 214 042


006

Представительские затраты

3 214 042

217

Министерство финансов Республики Казахстан

2 172 041 608


010

Резерв Правительства Республики Казахстан

66 026 099

099

Целевое перечисление в АО "Администрация Международного финансового центра "Астана"

13 074 220

202

Целевое перечисление в АО "Фонд проблемных кредитов"

2 092 941 289

242

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

22 130 936


061

Услуги в сфере технического регулирования и метрологии

4 311 972

204

Создание условий для привлечения инвестиций

9 849 416

205

Обеспечение инновационного развития Республики Казахстан

3 976 308

210

Целевое перечисление автономному кластерному фонду "Парк инновационных технологий"

3 993 240

243

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

129 039 200


062

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

895 000

065

Целевое перечисление в АО "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017"

96 973 963


082

Реализация мероприятий в моногородах и регионах в рамках Программы развития регионов до 2020 года

7 503 726

087

Реализация мероприятий в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020"

16 910 820

091

Донорский взнос Казахстана в Азиатский Фонд Развития

909 266

097

Целевые текущие трансферты областным бюджетам Атырауской, Павлодарской и Южно-Казахстанской областей для компенсации потерь в результате сокращения периода повышенных ставок акцизов на бензин и дизельное топливо

5 846 425


247

Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

8 861 170


012

Реализация мероприятий мобилизационной подготовки, мобилизации и формирования государственного материального резерва

8 861 170

694

Управление Делами Президента Республики Казахстан

10 072 139


008

Строительство и реконструкция объектов Управления Делами Президента Республики Казахстан

10 072 139

14

Обслуживание долга

458 175 000


217

Министерство финансов Республики Казахстан

458 175 000


013

Обслуживание правительственного долга

458 175 000

15

Трансферты

1 497 726 041


217

Министерство финансов Республики Казахстан

1 497 726 041


097

Возврат части средств, привлеченных из Национального фонда Республики Казахстан

9 435 805

400

Субвенции областным бюджетам

1 488 290 236


III Чистое бюджетное кредитование

200 057 736

Бюджетные кредиты

282 483 824

7

Жилищно-коммунальное хозяйство

46 692 997


241

Министерство энергетики Республики Казахстан

5 559 671


042

Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на реконструкцию и строительство систем теплоснабжения

5 559 671

242

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

41 133 326


224

Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

41 133 326

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

98 113 996


212

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

87 113 884


262

Кредитование АО "Аграрная кредитная корпорация" для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса

60 000 000

264

Кредитование областных бюджетов на развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства

27 113 884

243

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

11 000 112


034

Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов

11 000 112

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

10 000 000


242

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

10 000 000


240

Кредитование АО "НУХ "Байтерек" с последующим кредитованием АО "Банк Развития Казахстана" для финансирования отечественных автопроизводителей путем обусловленного финансирования банков второго уровня для кредитования физических лиц – покупателей легкового автотранспорта казахстанского производства, а также лизингового финансирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приобретающих в лизинг автотранспортные средства и автотехнику специального назначения, за исключением сельскохозяйственной техники казахстанского производства

10 000 000

12

Транспорт и коммуникации

18 600 000


242

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

18 600 000


219

Кредитование АО "Национальный управляющий холдинг Байтерек" с последующим кредитованием АО "Банк Развития Казахстана" для финансирования обновления парка пассажирских вагонов через АО "БРК-Лизинг"

18 600 000

13

Прочие

109 076 831


217

Министерство финансов Республики Казахстан

576 831


011

Выполнение обязательств по государственным гарантиям

576 831

242

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

105 500 000


217

Кредитование АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" с последующим кредитованием АО "Банк Развития Казахстана" для финансирования проектов Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 - 2019 годы

80 000 000

220

Кредитование АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики

17 500 000

231

Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов

8 000 000


243

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

3 000 000


048

Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на содействие развитию предпринимательства в областных центрах, городах Астане, Алматы, Туркестане, Семее и моногородах

3 000 000


Категория

Наименование

Сумма,
тыс. тенге


Класс


Подкласс

Погашение бюджетных кредитов

82 426 088

5

Погашение бюджетных кредитов

82 426 088


1

Погашение бюджетных кредитов

80 644 418


1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

80 644 418

2

Возврат требований по оплаченным государственным гарантиям

1 781 670


1

Возврат юридическими лицами требований по оплаченным государственным гарантиям

1 781 670


Функциональная группа

Наименование

Сумма,
тыс. тенге


Администратор


Программа

IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

195 718 279

Приобретение финансовых активов

195 718 279

1

Государственные услуги общего характера

11 750 444


217

Министерство финансов Республики Казахстан

11 750 444


006

Приобретение акций международных финансовых организаций

11 750 444

2

Оборона

10 178 220


247

Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

10 178 220


004

Увеличение уставного капитала "АО Казтехнологии"

10 178 220

4

Образование

790 957


212

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

734 300


263

Увеличение уставного капитала НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" для создания лабораторий в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы

734 300

225

Министерство образования и науки Республики Казахстан

56 657


228

Увеличение уставного капитала НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева"

56 657

7

Жилищно-коммунальное хозяйство

10 000 000


242

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

10 000 000


083

Увеличение уставного капитала АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" с последующим увеличением уставного капитала АО "Фонд гарантирования жилищного строительства" для реализации механизма гарантирования долевых вкладов"

10 000 000

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

22 642 063


212

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

22 642 063


241

Увеличение уставного капитала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз"

7 675 063

258

Увеличение уставного капитала АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса

14 967 000

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

20 000 000


242

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

20 000 000


238

Увеличение уставного капитала АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" с последующим увеличением уставного капитала АО "Банк развития Казахстана" для реализации лизингового финансирования проектов обрабатывающей промышленности и инфраструктуры через АО "БРК-Лизинг"

20 000 000

12

Транспорт и коммуникации

31 904 595


242

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

3 469 905


079

Увеличение уставного капитала АО "Международный аэропорт Астана"

3 469 905


245

Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан

10 074 731


004

Увеличение уставного капитала АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде" для внедрения и развития цифрового телерадиовещания

10 074 731

247

Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

18 359 959


003

Увеличение уставного капитала АО "Национальный центр космических исследований и технологий" для последующего увеличения уставного капитала ДТОО "Институт космической техники и технологий" по проекту "Создание научно-экспериментальной лаборатории разработки и испытания космической техники и технологий"

299 900

007

Увеличение уставного капитала АО "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары" на создание целевых космических систем, технологий и их использование, а также строительство Сборочно-испытательного комплекса

18 060 059

13

Прочие

88 452 000


242

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

13 900 000


214

Увеличение уставного капитала АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" с последующим увеличением уставного капитала АО "Экспортно-кредитная страховая корпорация "КазЭкспортГарант" для поддержки отечественных экспортеров

13 900 000

243

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

74 552 000


049

Увеличение уставного капитала АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики

74 552 000


Категория

Наименование

Сумма,
тыс. тенге


Класс


Подкласс

Поступления от продажи финансовых активов

0

6

Поступления от продажи финансовых активов государства

0


1

Поступления от продажи финансовых активов государства

0


1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0


V. Дефицит бюджета

-1 485 898 899

VI. Финансирование дефицита бюджета

1 485 898 899


  ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Казахстан
"О республиканском бюджете на 2017 - 2019 годы"
от 29 ноября 2016 года № 25-VI ЗРК

Республиканский бюджет на 2018 год

      Сноска. Приложение 2 с изменением, внесенным Законом РК от 11.07.2017 № 91-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Категория

Наименование

Сумма,
тыс. тенге


Класс


Подкласс

1

2

3


I. Доходы

7 695 042 542

1

Налоговые поступления

4 419 682 333


1

Подоходный налог

1 565 992 200


1

Корпоративный подоходный налог

1 565 992 200

5

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 921 264 086


1

Hалог на добавленную стоимость

1 651 218 691

2

Акцизы

77 086 111

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

176 539 582

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

4 860 185

5

Налог на игорный бизнес

11 559 517

6

Hалоги на международную торговлю и внешние операции

912 025 234


1

Таможенные платежи

889 437 353

2

Прочие налоги на международную торговлю и операции

22 587 881

8

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

20 400 813


1

Государственная пошлина

20 400 813

2

Неналоговые поступления

114 699 049


1

Доходы от государственной собственности

80 396 144


1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

1 320 443

3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

14 461 056

4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

1 499 088

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

50 100 315

6

Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах

500 000

7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

1 902 713

9

Прочие доходы от государственной собственности

10 612 529

2

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 601 806


1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 601 806

3

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

265 269


1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

265 269


4

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

3 072 068


1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

3 072 068

5

Гранты

232 989


2

Финансовая помощь

232 989

6

Прочие неналоговые поступления

28 130 773


1

Прочие неналоговые поступления

28 130 773

3

Поступления от продажи основного капитала

27 889 910


1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

212 710


1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

212 710

2

Продажа товаров из государственного материального резерва

27 677 200


1

Продажа товаров из государственного материального резерва

27 677 200

4

Поступления трансфертов

3 132 771 250


1

Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

252 771 250


1

Трансферты из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы

252 771 250

4

Трансферты из Национального фонда

2 880 000 000


1

Трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет

2 880 000 000

Функциональная группа

Наименование

Сумма,
тыс. тенге


Администратор


Программа

1

2

3


II. Затраты

8 125 720 335

1

Государственные услуги общего характера

383 438 430


101

Администрация Президента Республики Казахстан

6 947 492


001

Услуги по обеспечению деятельности Главы государства

5 165 647

002

Услуги по прогнозно-аналитическому обеспечению стратегических аспектов внутренней и внешней политики государства

169 123

003

Услуги по обеспечению сохранности архивного фонда, печатных изданий и их специальному использованию

282 684

008

Услуги по обеспечению деятельности Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

838 533

009

Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана

475 780

011

Расширение прав и возможностей женщин в Республике Казахстан

15 725

104

Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

2 317 739


001

Услуги по обеспечению деятельности Премьер-Министра Республики Казахстан

2 223 486

002

Услуги по организации и обеспечению защиты информации в государственных органах и учреждениях

94 253

106

Национальный центр по правам человека

83 326


001

Услуги по наблюдению за соблюдением прав и свобод человека и гражданина

83 326

107

Аппарат Высшего Судебного Совета Республики Казахстан

137 120


001

Услуги по обеспечению деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан

137 120

201

Министерство внутренних дел Республики Казахстан

59 648 440


001

Услуги по определению и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, уголовно-исполнительной системы, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

59 648 440

204

Министерство иностранных дел Республики Казахстан

72 257 024


001

Услуги по координации внешнеполитической деятельности

3 125 324

003

Делимитация и демаркация государственной границы Республики Казахстан

208 509

005

Заграничные командировки

3 509 000

008

Обеспечение специальной, инженерно-технической и физической защиты дипломатических представительств за рубежом

101 005

010

Представление интересов Республики Казахстан за рубежом

46 314 165

013

Представление интересов Республики Казахстан в международных организациях, уставных и других органах Содружества Независимых Государств

428 426

017

Участие Республики Казахстан в международных организациях, иных международных и прочих органах

16 011 858

019

Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики

2 558 737

217

Министерство финансов Республики Казахстан

77 635 462


001

Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета и противодействию экономическим и финансовым преступлениям и правонарушениям

66 658 731


002

Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями

39 196

019

Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам

13 762

067

Финансирование политических партий

5 647 901

072

Реформирование системы налогового администрирования

4 257 265

094

Управление государственными активами

1 018 607


225

Министерство образования и науки Республики Казахстан

27 024 444


130

Базовое финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности

4 947 594

217

Развитие науки

22 076 850

239

Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

9 669 013


001

Формирование государственной политики в области здравоохранения и социального развития

9 669 013

240

Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

1 163 557


001

Формирование государственной политики в сфере культуры и спорта

1 163 557

241

Министерство энергетики Республики Казахстан

4 539 995


001

Услуги по координации деятельности в сфере энергетики, атомной энергии, нефтегазовой и нефтехимической промышленности и охраны окружающей среды

4 539 995

242

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

9 120 762


001

Формирование и реализация политики государства в сфере стандартизации, метрологии, промышленности, привлечения инвестиций, геологии, туристской индустрии, формирования индустриальной политики, развития инфраструктуры и конкурентного рынка, транспорта и коммуникаций

9 120 762

243

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

65 156 834


001

Услуги по формированию и развитию экономической, торговой политики, политики в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, регулированию деятельности субъектов естественных монополий и в области статистической деятельности, обеспечению защиты конкуренции, координации деятельности в области регионального развития, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, развития предпринимательства

27 391 269

004

Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения

14 825 168

006

Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями

1 481 240

057

Участие Казахстана в инициативах и инструментах Организации экономического сотрудничества и развития в рамках сотрудничества Казахстана с Организацией экономического сотрудничества и развития

8 086

073

Обеспечение реализации проектов по содействию устойчивому развитию и росту Республики Казахстан, осуществляемых совместно с международными финансовыми организациями в рамках Рамочных соглашений о партнерстве

19 662 532

081

Обеспечение представления статистической информации

1 788 539


246

Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан

759 445


001

Формирование государственной политики в сфере религий и гражданского общества

384 876

002

Развитие международного сотрудничества в сфере религиозной деятельности, проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических услуг в сфере религиозной деятельности

372 069

004

Развитие науки

2 500

247

Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

789 082


001

Формирование и реализация политики государства в сфере оборонной, аэрокосмической и электронной промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации и связи (кибербезопасности), мобилизационной подготовки и мобилизации, формирование и развитие государственного материального резерва, участие в проведении единой военно-технической политики и военно-технического сотрудничества, руководство в области формирования, размещения и выполнения оборонного заказа

525 360

002

Создание информационной системы экстренного вызова при авариях и катастрофах

263 722

406

Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета

1 420 952


001

Услуги по обеспечению контроля за исполнением республиканского бюджета

1 267 189

007

Совершенствование системы государственного аудита и финансового контроля

153 763

623

Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции

3 590 355


001

Формирование и реализация единой государственной политики в сфере государственной службы

3 381 881

012

Услуги по тестированию кадров государственной службы республики

208 474

637

Конституционный Совет Республики Казахстан

404 653


001

Обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан на территории республики

404 653

690

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан

1 003 929


001

Организация проведения выборов

565 149

002

Проведение выборов

438 780

693

Управление материально-технического обеспечения

11 065 263


001

Услуги по обеспечению деятельности Парламента Республики Казахстан

11 065 263

694

Управление Делами Президента Республики Казахстан

28 703 543


001

Услуги по обеспечению деятельности Главы государства, Премьер-Министра и других должностных лиц государственных органов

28 703 543

2

Оборона

407 660 510


201

Министерство внутренних дел Республики Казахстан

43 541 759


060

Организация деятельности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

43 541 759

208

Министерство обороны Республики Казахстан

364 118 751


001

Услуги по определению и реализации государственной политики в области организации обороны и Вооруженных Сил Республики Казахстан

2 089 775


047

Обеспечение боевой, мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан

362 028 976

3

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

452 540 603


104

Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

771 846


003

Услуги по обеспечению фельдъегерской связью государственных учреждений

771 846

201

Министерство внутренних дел Республики Казахстан

134 480 358


015

Обеспечение населения документами, удостоверяющими личность, водительскими удостоверениями, документами, номерными знаками для государственной регистрации транспортных средств

12 229 797

076

Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности

81 904 027

077

Организация деятельности уголовно-исполнительной системы

31 212 893

078

Осуществление оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел

9 133 641

217

Министерство финансов Республики Казахстан

5 790 774


096

Осуществление оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования

5 790 774

221

Министерство юстиции Республики Казахстан

43 123 299


001

Правовое обеспечение деятельности государства

13 144 022

002

Проведение судебных экспертиз

2 890 465

005

Оказание юридической помощи адвокатами

1 267 883

006

Научная экспертиза проектов нормативных правовых актов, международных договоров, концепций законопроектов

134 219

009

Правовая пропаганда

207 957

047

Представление и защита интересов государства, оценка перспектив судебных или арбитражных разбирательств и юридическая экспертиза проектов контрактов на недропользование и инвестиционных договоров

14 205 948

050

Совершенствование правозащитных механизмов в Казахстане и эффективная реализация рекомендаций Универсального периодического обзора ООН

27 249

055

Обеспечение деятельности Института законодательства Республики Казахстан

351 801

059

Реализация проекта институционального укрепления сектора правосудия

7 381 078

062

Услуги по судебно-медицинской, судебно-наркологической, судебно-психиатрической экспертизам

3 512 677

410

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

174 253 864


001

Обеспечение национальной безопасности

174 253 864

411

Служба внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар"

9 917 107


001

Обеспечение внешней разведки

9 917 107

501

Верховный Суд Республики Казахстан

32 189 464


001

Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций

32 189 464

502

Генеральная прокуратура Республики Казахстан

21 788 508


001

Осуществление высшего надзора за точным и единообразным применением законов и подзаконных актов в Республике Казахстан

21 786 846


015

Создание оперативной системы обеспечения правовой статистической информацией

1 662


623

Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции

11 566 754


014

Формирование и реализация единой государственной политики по противодействию коррупционным преступлениям

11 566 754

681

Служба государственной охраны Республики Казахстан

18 658 629


001

Обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов

18 658 629

4

Образование

337 469 013


104

Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

678 965


009

Целевой вклад в АОО "Назарбаев Университет"

678 965

201

Министерство внутренних дел Республики Казахстан

8 871 686


079

Обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров Министерства внутренних дел Республики Казахстан

8 871 686

208

Министерство обороны Республики Казахстан

9 584 941


005

Общеобразовательное обучение в специализированных организациях образования

1 170 996

011

Подготовка специалистов с высшим и послевузовским профессиональным образованием

7 870 508

017

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

543 437

221

Министерство юстиции Республики Казахстан

10 132


060

Повышение квалификации и переподготовка судебно-экспертных кадров

10 132

225

Министерство образования и науки Республики Казахстан

267 291 589


001

Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки

4 716 810

060

Целевой вклад в АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

25 179 137

092

Целевой вклад в АОО "Назарбаев Университет"

7 979 948

098

Обеспечение доступности дошкольного воспитания и обучения

282 695

099

Обеспечение доступности качественного школьного образования

59 033 442

203

Обеспечение кадрами с техническим и профессиональным образованием

4 808 286

204

Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием

155 892 889

221

Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций дошкольного образования

194 271

222

Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций среднего образования

8 064 557

223

Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций технического и профессионального образования

488 628

224

Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций высшего и послевузовского образования

650 926


239

Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

30 346 647


003

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся

530 667

005

Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций здравоохранения

1 768 748

006

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся

28 047 232

240

Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

16 930 751


005

Обучение и воспитание одаренных в культуре и искусстве детей

1 295 463

006

Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся в области культуры и искусства

1 403 972

007

Повышение квалификации и переподготовка кадров в области культуры и искусства

7 733

038

Обучение и воспитание одаренных в спорте детей

3 745 515

040

Повышение квалификации и переподготовка кадров в области спорта

7 045

041

Подготовка кадров в области культуры и искусства

10 471 023

242

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

10 436


048

Переподготовка и повышение квалификации кадров в области технического регулирования и метрологии

10 436

243

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

189 476


017

Повышение квалификации и переподготовка кадров в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия, в сфере предпринимательства, жилищного хозяйства

189 476

247

Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

33 404


005

Переподготовка и повышение квалификации кадров в космической отрасли

33 404

501

Верховный Суд Республики Казахстан

443 476


017

Организация послевузовского образования, переподготовка и повышение квалификации судейских кадров

443 476

502

Генеральная прокуратура Республики Казахстан

927 189


018

Повышение профессионального уровня и послевузовское образование сотрудников правоохранительных органов

927 189

623

Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции

1 973 421


002

Повышение квалификации государственных служащих

376 335

013

Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных служащих

1 597 086

694

Управление Делами Президента Республики Казахстан

176 900


011

Повышение квалификации и переподготовка кадров медицинских организаций

176 900

5

Здравоохранение

1 016 582 207


201

Министерство внутренних дел Республики Казахстан

5 604 042


014

Услуги по лечению военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей и оказанию медицинской помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций

5 604 042


208

Министерство обороны Республики Казахстан

4 549 044


008

Медицинское обеспечение Вооруженных Сил

4 549 044

225

Министерство образования и науки Республики Казахстан

516 539


019

Оздоровление, реабилитация и организация отдыха детей

516 539

239

Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

979 027 782


013

Прикладные научные исследования в области здравоохранения

1 368 909

024

Целевой вклад в АОО "Назарбаев Университет"

3 703 487

053

Обеспечение населения медицинской помощью, за исключением направлений, финансируемых в рамках Единой национальной системы здравоохранения, и развитие инфраструктуры

9 837 755

059

Повышение потенциала и внедрение высокотехнологичных методов диагностики и лечения заболеваний

130 844

061

Социальное медицинское страхование: повышение доступности, качества, экономической эффективности и финансовой защиты

8 332 297

066

Оказание медицинской помощи в рамках обязательного социального медицинского страхования и его сопровождение

624 755 144

067

Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

330 899 346

243

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

14 437 369


066

Прикладные научные исследования в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения

266 181

088

Реализация мероприятий в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения

14 171 188

694

Управление Делами Президента Республики Казахстан

12 447 431


028

Обеспечение деятельности медицинских организаций Управления Делами Президента Республики Казахстан

12 447 431

6

Социальная помощь и социальное обеспечение

2 411 101 673


239

Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

2 409 901 673


027

Социальное обеспечение отдельных категорий граждан и их сопровождение по выплатам

2 389 349 194

034

Прикладные научные исследования в области охраны труда

110 098

056

Оказание услуг по информационно-аналитическому обеспечению социально-трудовой сферы, модернизация политики занятости

2 255 914

058

Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры

9 877 260

062

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов

206 980


068

Реализация Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

8 102 227


243

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

1 200 000


094

Реализация мероприятий по продуктивной занятости и массового предпринимательства

1 200 000

7

Жилищно-коммунальное хозяйство

85 315 677


243

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

85 315 677


085

Реализация мероприятий в сфере жилищного хозяйства в рамках Программы развития регионов до 2020 года

47 000 000

086

Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках Программы развития регионов до 2020 года

38 315 677

8

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

85 462 624


225

Министерство образования и науки Республики Казахстан

2 446 868


040

Проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию граждан

207 878

219

Обеспечение доступа к научно-историческим ценностям, научно-технической и научно-педагогической информации

2 238 990

240

Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

37 119 165


017

Обеспечение внутриполитической стабильности и укрепление казахстанского патриотизма

21 967

021

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

814 548

022

Прикладные научные исследования

416 878

033

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела

20 548 058

035

Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта

261 770

036

Развитие спорта высших достижений

15 055 944

242

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

219 114


088

Формирование национального туристского продукта и продвижение его на международном и внутреннем рынке

219 114

245

Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан

44 237 861


003

Проведение государственной информационной политики

44 237 861

246

Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан

774 947


003

Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства

697 727

005

Проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию граждан

77 220

694

Управление Делами Президента Республики Казахстан

664 669


006

Проведение государственной информационной политики

480 424

029

Формирование туристского имиджа в Щучинско-Боровской курортной зоне

184 245

9

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

49 486 334


225

Министерство образования и науки Республики Казахстан

432 127


024

Мониторинг сейсмологической информации

432 127

241

Министерство энергетики Республики Казахстан

39 688 316


003

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие газотранспортной системы

3 237 605

009

Ликвидация последствий деятельности шахт и угольных разрезов бывшего производственного объединения "Карагандауголь"

1 505 315

036

Развитие атомных и энергетических проектов

2 698 135

041

Развитие тепло-электроэнергетики

32 247 261

242

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

9 365 891


056

Обеспечение повышения энергоэффективности отраслей экономики

426 659

089

Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан

8 939 232

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

160 042 396


212

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

152 307 222


001

Планирование, регулирование, управление в сфере сельского хозяйства, природопользования и использования земельных ресурсов

12 328 354

249

Создание условий для развития животноводства и производства, переработки, реализации продукции животноводства

21 528 940

250

Повышение доступности финансовых услуг

70 818 142

254

Эффективное управление водными ресурсами

16 048 509

255

Создание условий для развития производства, переработки, реализации продукции растениеводства

8 220 840

256

Управление, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира

17 757 331

259

Повышение доступности информации о земельных ресурсах

5 447 152

261

Обеспечение поступления из сопредельных стран стока трансграничных рек в соответствии с договоренностями по вододелению

157 954

241

Министерство энергетики Республики Казахстан

6 985 364


037

Стабилизация и улучшение качества окружающей среды

1 056 965

038

Сокращение выбросов парниковых газов

137 295

039

Развитие гидрометеорологического и экологического мониторинга

5 791 104

694

Управление Делами Президента Республики Казахстан

749 810


007

Охрана, защита, воспроизводство лесов и животного мира

749 810

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

8 086 418


241

Министерство энергетики Республики Казахстан

133 200


040

Развитие нефтегазохимической промышленности и местного содержания в контрактах на недропользование

133 200

242

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

6 053 501


057

Прикладные научные иследования технологического характера в области промышленности

1 720 939

090

Содействие развитию отраслей промышленности и обеспечение промышленной безопасности

4 332 562


243

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

1 523 448


084

Реализация мероприятий по совершенствованию архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

1 523 448

247

Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

376 269


006

Обеспечение хранения информации

376 269

12

Транспорт и коммуникации

382 354 504


242

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

315 681 368


003

Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне

141 101 646

013

Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок

1 174 684

015

Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям

23 628 847

091

Ремонт и организация содержания, направленная на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования

126 084 626

092

Развитие, содержание водного транспорта и водной инфраструктуры

6 641 565

093

Развитие гражданской авиации и воздушного транспорта

4 000 000

095

Целевые трансферты на развитие бюджету города Алматы на строительство метрополитена

11 300 000

212

Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании и финансовом лизинге на приобретение вагонов перевозчиками пассажиров по социально значимым сообщениям и операторами вагонов (контейнеров)

1 750 000

245

Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан

63 202 129


001

Формирование и реализация политики государства в сфере связи, информации и информатизации

1 515 766

002

Развитие "электронного правительства", инфокоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности

61 686 363

247

Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

3 471 007


008

Прикладные научные исследования в области космической деятельности

395 000

010

Обеспечение сохранности и расширения использования космической инфраструктуры

3 076 007

13

Прочие

282 359 434


204

Министерство иностранных дел Республики Казахстан

1 000 000


006

Представительские затраты

1 000 000

217

Министерство финансов Республики Казахстан

225 997 810


010

Резерв Правительства Республики Казахстан

116 033 396

042

Расходы на новые инициативы

106 964 414

099

Целевое перечисление в АО "Администрация Международного финансового центра "Астана"

3 000 000

242

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

8 074 789


061

Услуги в сфере технического регулирования и метрологии

2 614 354


204

Создание условий для привлечения инвестиций

2 198 565

205

Обеспечение инновационного развития Республики Казахстан

3 261 870


243

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

38 498 692


062

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

645 000

065

Целевое перечисление в АО "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017"

29 047 716

087

Реализация мероприятий в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020"

8 805 976

247

Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

8 788 143


012

Реализация мероприятий мобилизационной подготовки, мобилизации и формирования государственного материального резерва

8 788 143

14

Обслуживание долга

490 475 008


217

Министерство финансов Республики Казахстан

490 475 008


013

Обслуживание правительственного долга

490 475 008

15

Трансферты

1 573 345 504


217

Министерство финансов Республики Казахстан

1 573 345 504


400

Субвенции областным бюджетам

1 573 345 504


III. Чистое бюджетное кредитование

89 749 507

Бюджетные кредиты

219 152 274

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

99 362 522


212

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

88 362 410


262

Кредитование АО "Аграрная кредитная корпорация" для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса

60 000 000

264

Кредитование областных бюджетов на развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства

28 362 410

243

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

11 000 112


034

Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов

11 000 112

12

Транспорт и коммуникации

19 500 000


242

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

19 500 000


219

Кредитование АО "Национальный управляющий холдинг Байтерек" с последующим кредитованием АО "Банк Развития Казахстана" для финансирования обновления парка пассажирских вагонов через АО "БРК-Лизинг"

19 500 000

13

Прочие

100 289 752


217

Министерство финансов Республики Казахстан

689 752


011

Выполнение обязательств по государственным гарантиям

689 752

242

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

96 600 000


217

Кредитование АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" с последующим кредитованием АО "Банк Развития Казахстана" для финансирования проектов Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 - 2019 годы

86 600 000

220

Кредитование АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики

10 000 000

243

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

3 000 000


048

Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на содействие развитию предпринимательства в областных центрах, городах Астане, Алматы, Туркестане, Семее и моногородах

3 000 000


Погашение бюджетных кредитов

129 402 767

5

Погашение бюджетных кредитов

129 402 767


1

Погашение бюджетных кредитов

127 376 519


1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

127 376 519

2

Возврат требований по оплаченным государственным гарантиям

2 026 248


1

Возврат юридическими лицами требований по оплаченным государственным гарантиям

2 026 248


IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

19 222 673

Приобретение финансовых активов

21 422 673

1

Государственные услуги общего характера

10 618 154


217

Министерство финансов Республики Казахстан

10 618 154


006

Приобретение акций международных финансовых организаций

10 618 154

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

5 665 541


212

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

5 665 541


241

Увеличение уставного капитала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз"

5 665 541

12

Транспорт и коммуникации

5 138 978


245

Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан

3 617 138


004

Увеличение уставного капитала АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде" для внедрения и развития цифрового телерадиовещания

3 617 138

247

Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

1 521 840


007

Увеличение уставного капитала АО "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары" на создание целевых космических систем, технологий и их использование, а также строительство Сборочно-испытательного комплекса

1 521 840


Поступления от продажи финансовых активов

2 200 000

6

Поступления от продажи финансовых активов государства

2 200 000


1

Поступления от продажи финансовых активов государства

2 200 000


1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

2 200 000


V. Дефицит бюджета

-539 649 973


VI. Финансирование дефицита бюджета

539 649 973

  ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Республики Казахстан
"О республиканском бюджете на 2017 - 2019 годы"
от 29 ноября 2016 года № 25-VI ЗРК

Республиканский бюджет на 2019 год

      Сноска. Приложение 3 с изменением, внесенным Законом РК от 11.07.2017 № 91-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Категория

Наименование

Сумма,
тыс. тенге


Класс


Подкласс

1

2

3


I. Доходы

8 043 140 255

1

Налоговые поступления

4 686 167 478


1

Подоходный налог

1 717 416 300


1

Корпоративный подоходный налог

1 717 416 300

5

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 023 752 879


1

Hалог на добавленную стоимость

1 742 968 721

2

Акцизы

81 634 193

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

181 909 278

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

5 103 194

5

Налог на игорный бизнес

12 137 493

6

Hалоги на международную торговлю и внешние операции

923 725 973


1

Таможенные платежи

899 374 463

2

Прочие налоги на международную торговлю и операции

24 351 510

8

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

21 272 326


1

Государственная пошлина

21 272 326

2

Неналоговые поступления

163 947 548


1

Доходы от государственной собственности

128 059 861


1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

1 692 768

3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

60 453 545

4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

1 603 608

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

50 095 933

6

Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах

500 000

7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

1 674 899

9

Прочие доходы от государственной собственности

12 039 108

2

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 601 806


1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 601 806

3

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

278 532


1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

278 532


4

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

3 225 400


1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

3 225 400

6

Прочие неналоговые поступления

29 781 949


1

Прочие неналоговые поступления

29 781 949

3

Поступления от продажи основного капитала

27 053 144


1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

210 000


1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

210 000

2

Продажа товаров из государственного материального резерва

26 843 144


1

Продажа товаров из государственного материального резерва

26 843 144

4

Поступления трансфертов

3 165 972 085


1

Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

285 972 085


1

Трансферты из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы

285 972 085

4

Трансферты из Национального фонда

2 880 000 000


1

Трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет

2 880 000 000

Функциональная группа

Наименование

Сумма,
тыс. тенге


Администратор

 
 
 

Программа

1

2

3


II. Затраты

8 468 056 864

1

Государственные услуги общего характера

371 113 543


101

Администрация Президента Республики Казахстан

6 973 699


001

Услуги по обеспечению деятельности Главы государства

5 199 133

002

Услуги по прогнозно-аналитическому обеспечению стратегических аспектов внутренней и внешней политики государства

170 108

003

Услуги по обеспечению сохранности архивного фонда, печатных изданий и их специальному использованию

284 318

008

Услуги по обеспечению деятельности Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

843 378

009

Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана

476 762

104

Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

2 330 434


001

Услуги по обеспечению деятельности Премьер-Министра Республики Казахстан

2 235 740

002

Услуги по организации и обеспечению защиты информации в государственных органах и учреждениях

94 694

106

Национальный центр по правам человека

83 771


001

Услуги по наблюдению за соблюдением прав и свобод человека и гражданина

83 771

107

Аппарат Высшего Судебного Совета Республики Казахстан

137 773


001

Услуги по обеспечению деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан

137 773

201

Министерство внутренних дел Республики Казахстан

59 682 850


001

Услуги по определению и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, уголовно-исполнительной системы, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

59 682 850

204

Министерство иностранных дел Республики Казахстан

71 322 026


001

Услуги по координации внешнеполитической деятельности

3 137 700

003

Делимитация и демаркация государственной границы Республики Казахстан

220 777

005

Заграничные командировки

3 509 000

008

Обеспечение специальной, инженерно-технической и физической защиты дипломатических представительств за рубежом

101 005

010

Представление интересов Республики Казахстан за рубежом

45 822 523

013

Представление интересов Республики Казахстан в международных организациях, уставных и других органах Содружества Независимых Государств

428 426

017

Участие Республики Казахстан в международных организациях, иных международных и прочих органах

15 543 858

019

Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики

2 558 737

217

Министерство финансов Республики Казахстан

73 818 015


001

Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета и противодействию экономическим и финансовым преступлениям и правонарушениям

66 938 742

002

Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями

31 500


019

Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам

11 054

067

Финансирование политических партий

5 930 220

094

Управление государственными активами

906 499


225

Министерство образования и науки Республики Казахстан

28 509 483


130

Базовое финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности

5 027 000

217

Развитие науки

23 482 483

239

Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

9 790 936


001

Формирование государственной политики в области здравоохранения и социального развития

9 790 936

240

Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

1 122 794


001

Формирование государственной политики в сфере культуры и спорта

1 122 794

241

Министерство энергетики Республики Казахстан

4 500 513


001

Услуги по координации деятельности в сфере энергетики, атомной энергии, нефтегазовой и нефтехимической промышленности и охраны окружающей среды

4 500 513

242

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

9 155 898


001

Формирование и реализация политики государства в сфере стандартизации, метрологии, промышленности, привлечения инвестиций, геологии, туристской индустрии, формирования индустриальной политики, развития инфраструктуры и конкурентного рынка, транспорта и коммуникаций

9 155 898

243

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

56 155 180


001

Услуги по формированию и развитию экономической, торговой политики, политики в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, регулированию деятельности субъектов естественных монополий и в области статистической деятельности, обеспечению защиты конкуренции, координации деятельности в области регионального развития, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, развития предпринимательства

27 521 055

004

Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения

14 825 168

006

Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями

1 070 550

073

Обеспечение реализации проектов по содействию устойчивому развитию и росту Республики Казахстан, осуществляемых совместно с международными финансовыми организациями в рамках Рамочных соглашений о партнерстве

10 949 868

081

Обеспечение представления статистической информации

1 788 539

246

Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан

753 748


001

Формирование государственной политики в сфере религий и гражданского общества

380 710

002

Развитие международного сотрудничества в сфере религиозной деятельности, проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических услуг в сфере религиозной деятельности

373 038


247

Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

747 721


001

Формирование и реализация политики государства в сфере оборонной, аэрокосмической и электронной промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации и связи (кибербезопасности), мобилизационной подготовки и мобилизации, формирование и развитие государственного материального резерва, участие в проведении единой военно-технической политики и военно-технического сотрудничества, руководство в области формирования, размещения и выполнения оборонного заказа

531 439

002

Создание информационной системы экстренного вызова при авариях и катастрофах

216 282

406

Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета

1 425 562


001

Услуги по обеспечению контроля за исполнением республиканского бюджета

1 271 799

007

Совершенствование системы государственного аудита и финансового контроля

153 763

623

Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции

3 605 655


001

Формирование и реализация единой государственной политики в сфере государственной службы

3 397 181

012

Услуги по тестированию кадров государственной службы республики

208 474

637

Конституционный Совет Республики Казахстан

407 356


001

Обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан на территории республики

407 356

690

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан

1 002 411


001

Организация проведения выборов

568 360

002

Проведение выборов

434 051

693

Управление материально-технического обеспечения

10 849 694


001

Услуги по обеспечению деятельности Парламента Республики Казахстан

10 849 694

694

Управление Делами Президента Республики Казахстан

28 738 024


001

Услуги по обеспечению деятельности Главы государства, Премьер-Министра и других должностных лиц государственных органов

28 738 024

2

Оборона

371 055 532


201

Министерство внутренних дел Республики Казахстан

43 545 437


060

Организация деятельности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

43 545 437

208

Министерство обороны Республики Казахстан

327 510 095


001

Услуги по определению и реализации государственной политики в области организации обороны и Вооруженных Сил Республики Казахстан

2 091 202

047

Обеспечение боевой, мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан

325 418 893

3

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

443 856 489


104

Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

771 905


003

Услуги по обеспечению фельдъегерской связью государственных учреждений

771 905

201

Министерство внутренних дел Республики Казахстан

133 892 250


015

Обеспечение населения документами, удостоверяющими личность, водительскими удостоверениями, документами, номерными знаками для государственной регистрации транспортных средств

12 229 797

076

Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности

81 280 386

077

Организация деятельности уголовно-исполнительной системы

31 252 741

078

Осуществление оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел

9 129 326


217

Министерство финансов Республики Казахстан

5 878 479


096

Осуществление оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования

5 878 479

221

Министерство юстиции Республики Казахстан

35 862 548


001

Правовое обеспечение деятельности государства

13 250 589

002

Проведение судебных экспертиз

2 905 026

005

Оказание юридической помощи адвокатами

1 267 883

006

Научная экспертиза проектов нормативных правовых актов, международных договоров, концепций законопроектов

134 219

009

Правовая пропаганда

207 957

047

Представление и защита интересов государства, оценка перспектив судебных или арбитражных разбирательств и юридическая экспертиза проектов контрактов на недропользование и инвестиционных договоров

14 205 948

055

Обеспечение деятельности Института законодательства Республики Казахстан

354 652

062

Услуги по судебно-медицинской, судебно-наркологической, судебно-психиатрической экспертизам

3 536 274

410

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

173 164 509


001

Обеспечение национальной безопасности

173 164 509

411

Служба внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар"

9 918 307


001

Обеспечение внешней разведки

9 918 307

501

Верховный Суд Республики Казахстан

32 483 328


001

Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций

32 483 328

502

Генеральная прокуратура Республики Казахстан

21 595 501


001

Осуществление высшего надзора за точным и единообразным применением законов и подзаконных актов в Республике Казахстан

21 593 839

015

Создание оперативной системы обеспечения правовой статистической информацией

1 662

623

Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции

11 572 515


014

Формирование и реализация единой государственной политики по противодействию коррупционным преступлениям

11 572 515

681

Служба государственной охраны Республики Казахстан

18 717 147


001

Обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов

18 717 147

4

Образование

319 616 777


104

Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

679 552


009

Целевой вклад в АОО "Назарбаев Университет"

679 552


201

Министерство внутренних дел Республики Казахстан

8 877 539


079

Обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров Министерства внутренних дел Республики Казахстан

8 877 539

208

Министерство обороны Республики Казахстан

9 593 346


005

Общеобразовательное обучение в специализированных организациях образования

1 174 340

011

Подготовка специалистов с высшим и послевузовским профессиональным образованием

7 874 932

017

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

544 074

221

Министерство юстиции Республики Казахстан

10 132


060

Повышение квалификации и переподготовка судебно-экспертных кадров

10 132

225

Министерство образования и науки Республики Казахстан

250 198 210


001

Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки

4 811 947

060

Целевой вклад в АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

24 086 004

092

Целевой вклад в АОО "Назарбаев Университет"

7 266 782

098

Обеспечение доступности дошкольного воспитания и обучения

285 952

099

Обеспечение доступности качественного школьного образования

43 141 921

203

Обеспечение кадрами с техническим и профессиональным образованием

4 568 475

204

Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием

156 851 050

221

Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций дошкольного образования

194 271

222

Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций среднего образования

8 175 028

223

Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций технического и профессионального образования

503 656

224

Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций высшего и послевузовского образования

313 124

239

Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

29 511 038


003

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся

527 169

005

Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций здравоохранения

1 636 507

006

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся

27 347 362

240

Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

16 884 395


005

Обучение и воспитание одаренных в культуре и искусстве детей

1 304 073


006

Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся в области культуры и искусства

1 425 649

007

Повышение квалификации и переподготовка кадров в области культуры и искусства

7 733

038

Обучение и воспитание одаренных в спорте детей

3 757 170

040

Повышение квалификации и переподготовка кадров в области спорта

7 045

041

Подготовка кадров в области культуры и искусства

10 382 725


242

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

10 668


048

Переподготовка и повышение квалификации кадров в области технического регулирования и метрологии

10 668

243

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

189 476


017

Повышение квалификации и переподготовка кадров в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия, в сфере предпринимательства, жилищного хозяйства

189 476

247

Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

33 404


005

Переподготовка и повышение квалификации кадров в космической отрасли

33 404

501

Верховный Суд Республики Казахстан

445 112


017

Организация послевузовского образования, переподготовка и повышение квалификации судейских кадров

445 112

502

Генеральная прокуратура Республики Казахстан

1 033 584


018

Повышение профессионального уровня и послевузовское образование сотрудников правоохранительных органов

1 033 584

623

Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции

1 973 421


002

Повышение квалификации государственных служащих

376 335

013

Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных служащих

1 597 086

694

Управление Делами Президента Республики Казахстан

176 900


011

Повышение квалификации и переподготовка кадров медицинских организаций

176 900

5

Здравоохранение

1 175 587 646


201

Министерство внутренних дел Республики Казахстан

5 632 912


014

Услуги по лечению военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей и оказанию медицинской помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций

5 632 912

208

Министерство обороны Республики Казахстан

4 557 677


008

Медицинское обеспечение Вооруженных Сил

4 557 677

225

Министерство образования и науки Республики Казахстан

517 980


019

Оздоровление, реабилитация и организация отдыха детей

517 980

239

Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

1 137 682 157


013

Прикладные научные исследования в области здравоохранения

1 245 357

024

Целевой вклад в АОО "Назарбаев Университет"

4 531 940

053

Обеспечение населения медицинской помощью, за исключением направлений, финансируемых в рамках Единой национальной системы здравоохранения, и развитие инфраструктуры

6 202 541

059

Повышение потенциала и внедрение высокотехнологичных методов диагностики и лечения заболеваний

130 844

061

Социальное медицинское страхование: повышение доступности, качества, экономической эффективности и финансовой защиты

7 053 385

066

Оказание медицинской помощи в рамках обязательного социального медицинского страхования и его сопровождение

781 636 021

067

Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

336 882 069


243

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

14 694 194


066

Прикладные научные исследования в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения

269 399

088

Реализация мероприятий в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения

14 424 795

694

Управление Делами Президента Республики Казахстан

12 502 726


028

Обеспечение деятельности медицинских организаций Управления Делами Президента Республики Казахстан

12 502 726

6

Социальная помощь и социальное обеспечение

2 741 274 437


239

Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

2 740 074 437


027

Социальное обеспечение отдельных категорий граждан и их сопровождение по выплатам

2 720 252 769

034

Прикладные научные исследования в области охраны труда

126 000

056

Оказание услуг по информационно-аналитическому обеспечению социально-трудовой сферы, модернизация политики занятости

2 393 305

058

Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры

7 176 552

062

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов

1 412 731

068

Реализация Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

8 713 080

243

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

1 200 000


094

Реализация мероприятий по продуктивной занятости и массового предпринимательства

1 200 000

7

Жилищно-коммунальное хозяйство

51 240 442


243

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

51 240 442


085

Реализация мероприятий в сфере жилищного хозяйства в рамках Программы развития регионов до 2020 года

30 000 000


086

Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках Программы развития регионов до 2020 года

21 240 442

8

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

86 740 790


225

Министерство образования и науки Республики Казахстан

2 451 914


040

Проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию граждан

207 878

219

Обеспечение доступа к научно-историческим ценностям, научно-технической и научно-педагогической информации

2 244 036

240

Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

37 347 686


017

Обеспечение внутриполитической стабильности и укрепление казахстанского патриотизма

21 967

021

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

814 548

022

Прикладные научные исследования

423 307

033

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела

20 729 675

035

Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта

262 370

036

Развитие спорта высших достижений

15 095 819

242

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

219 114


088

Формирование национального туристского продукта и продвижение его на международном и внутреннем рынке

219 114

245

Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан

45 462 570


003

Проведение государственной информационной политики

45 462 570

246

Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан

588 402


003

Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства

517 727

005

Проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию граждан

70 675

694

Управление Делами Президента Республики Казахстан

671 104


006

Проведение государственной информационной политики

486 280

029

Формирование туристского имиджа в Щучинско-Боровской курортной зоне

184 824

9

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

50 959 933


225

Министерство образования и науки Республики Казахстан

436 635


024

Мониторинг сейсмологической информации

436 635

241

Министерство энергетики Республики Казахстан

38 299 964


003

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие газотранспортной системы

3 237 604

009

Ликвидация последствий деятельности шахт и угольных разрезов бывшего производственного объединения "Карагандауголь"

505 314

036

Развитие атомных и энергетических проектов

2 740 712


041

Развитие тепло-электроэнергетики

31 816 334


242

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

12 223 334


056

Обеспечение повышения энергоэффективности отраслей экономики

426 659

089

Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан

11 796 675

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

153 948 393


212

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

145 671 358


001

Планирование, регулирование, управление в сфере сельского хозяйства, природопользования и использования земельных ресурсов

12 259 316

249

Создание условий для развития животноводства и производства, переработки, реализации продукции животноводства

21 667 568

250

Повышение доступности финансовых услуг

65 734 062

254

Эффективное управление водными ресурсами

13 937 053

255

Создание условий для развития производства, переработки, реализации продукции растениеводства

8 082 602

256

Управление, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира

18 417 186

259

Повышение доступности информации о земельных ресурсах

5 447 152

261

Обеспечение поступления из сопредельных стран стока трансграничных рек в соответствии с договоренностями по вододелению

126 419

241

Министерство энергетики Республики Казахстан

7 522 559


037

Стабилизация и улучшение качества окружающей среды

1 569 834

038

Сокращение выбросов парниковых газов

137 295

039

Развитие гидрометеорологического и экологического мониторинга

5 815 430

694

Управление Делами Президента Республики Казахстан

754 476


007

Охрана, защита, воспроизводство лесов и животного мира

754 476

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

7 636 882


241

Министерство энергетики Республики Казахстан

133 200


040

Развитие нефтегазохимической промышленности и местного содержания в контрактах на недропользование

133 200

242

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

6 055 680


057

Прикладные научные иследования технологического характера в области промышленности

1 720 939

090

Содействие развитию отраслей промышленности и обеспечение промышленной безопасности

4 334 741

243

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

1 066 261


084

Реализация мероприятий по совершенствованию архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

1 066 261

247

Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

381 741


006

Обеспечение хранения информации

381 741

12

Транспорт и коммуникации

375 274 131


242

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

309 677 897


003

Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне

142 036 637

013

Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок

1 174 684

015

Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям

23 897 840

091

Ремонт и организация содержания, направленная на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования

122 940 314

092

Развитие, содержание водного транспорта и водной инфраструктуры

6 628 422

095

Целевые трансферты на развитие бюджету города Алматы на строительство метрополитена

11 250 000

212

Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании и финансовом лизинге на приобретение вагонов перевозчиками пассажиров по социально значимым сообщениям и операторами вагонов (контейнеров)

1 750 000

245

Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан

62 158 029


001

Формирование и реализация политики государства в сфере связи, информации и информатизации

1 522 627

002

Развитие "электронного правительства", инфокоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности

60 635 402

247

Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

3 438 205


008

Прикладные научные исследования в области космической деятельности

395 000

010

Обеспечение сохранности и расширения использования космической инфраструктуры

3 043 205

13

Прочие

213 694 026


204

Министерство иностранных дел Республики Казахстан

1 000 000


006

Представительские затраты

1 000 000

217

Министерство финансов Республики Казахстан

181 689 765


010

Резерв Правительства Республики Казахстан

119 659 848

042

Расходы на новые инициативы

59 029 917

099

Целевое перечисление в АО "Администрация Международного финансового центра "Астана"

3 000 000

242

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

7 946 109


061

Услуги в сфере технического регулирования и метрологии

2 485 673

204

Создание условий для привлечения инвестиций

2 198 565

205

Обеспечение инновационного развития Республики Казахстан

3 261 871

243

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

14 262 162


062

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

645 000


065

Целевое перечисление в АО "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017"

4 811 186

087

Реализация мероприятий в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020"

8 805 976


247

Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

8 795 990


012

Реализация мероприятий мобилизационной подготовки, мобилизации и формирования государственного материального резерва

8 795 990

14

Обслуживание долга

521 909 240


217

Министерство финансов Республики Казахстан

521 909 240


013

Обслуживание правительственного долга

521 909 240

15

Трансферты

1 584 148 603


217

Министерство финансов Республики Казахстан

1 584 148 603


400

Субвенции областным бюджетам

1 584 148 603


III. Чистое бюджетное кредитование

26 740 185

Бюджетные кредиты

148 301 110

7

Жилищно-коммунальное хозяйство

4 000 000


243

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

4 000 000


072

Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на проектирование и (или) строительство жилья в рамках Программы развития регионов до 2020 года

4 000 000

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

99 627 323


212

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

88 627 211


262

Кредитование АО "Аграрная кредитная корпорация" для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса

60 000 000

264

Кредитование областных бюджетов на развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства

28 627 211

243

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

11 000 112


034

Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов

11 000 112

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

38 500 000


242

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

38 500 000


218

Кредитование АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" с последующим кредитованием АО "Банк развития Казахстана" для кредитования экспортных операций

38 500 000

13

Прочие

6 173 787


217

Министерство финансов Республики Казахстан

673 787


011

Выполнение обязательств по государственным гарантиям

673 787

242

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

2 500 000


220

Кредитование АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики

2 500 000

243

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

3 000 000


048

Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на содействие развитию предпринимательства в областных центрах, городах Астане, Алматы, Туркестане, Семее и моногородах

3 000 000


Погашение бюджетных кредитов

121 560 925

5

Погашение бюджетных кредитов

121 560 925


1

Погашение бюджетных кредитов

119 533 997


1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

119 533 997

2

Возврат требований по оплаченным государственным гарантиям

2 026 928


1

Возврат юридическими лицами требований по оплаченным государственным гарантиям

2 026 928


IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

125 468 154

Приобретение финансовых активов

128 618 154

1

Государственные услуги общего характера

10 618 154


217

Министерство финансов Республики Казахстан

10 618 154


006

Приобретение акций международных финансовых организаций

10 618 154

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

118 000 000


242

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

118 000 000


215

Увеличение уставного капитала АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" с последующим увеличением уставного капитала АО "Банк развития Казахстана" для поддержки действующих предприятий

88 000 000

216

Увеличение уставного капитала АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" с последующим увеличением уставного капитала АО "Банк развития Казахстана" для поддержания уровня заимствования через АО "БРК-Лизинг"

30 000 000


Поступления от продажи финансовых активов

3 150 000

6

Поступления от продажи финансовых активов государства

3 150 000


1

Поступления от продажи финансовых активов государства

3 150 000


1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

3 150 000


V. Дефицит бюджета

-577 124 948


VI. Финансирование дефицита бюджета

577 124 948

  Приложение 4
к Закону Республики Казахстан
"О республиканском бюджете
на 2017-2019 годы"
от 29 ноября 2016 года № 25-VI

Объемы поступлений на 2017 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан

      Сноска. Приложение 4 в редакции Закона РК от 13.11.2017 № 109-VI (вводится в действие с 01.01.2017).

Категория

Наименование

Сумма,
тыс. тенге


Класс


Подкласс
ВСЕГО

1 769 344 452

1Налоговые поступления

1 736 841 726


01


Подоходный налог

638 443 9001

Корпоративный подоходный налог

638 443 900


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 098 397 8263

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 098 397 826

2Неналоговые поступления

25 294 972


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

25 290 5602

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, на предприятия нефтяного сектора

25 290 560


06


Прочие неналоговые поступления

4 4121

Прочие неналоговые поступления

4 412

3Поступления от продажи основного капитала

274 190


03


Продажа земли и нематериальных активов

274 1901

Продажа земли

274 190

6Поступления от продажи финансовых активов государства

6 933 564


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

`6 933 5641

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

6 933 564


  ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Закону Республики Казахстан
"О республиканском бюджете на 2017 - 2019 годы"
от 29 ноября 2016 года № 25-VI ЗРК

Перечень республиканских бюджетных программ
(подпрограмм), не подлежащих секвестру в процессе
исполнения республиканского бюджета на 2017 год

      Сноска. Приложение 5 в редакции Закона РК от 20.02.2017 № 46-VI (вводится в действие с 01.01.2017).

Функциональная группа

Наименование


Администратор


Программа


Подпрограмма

1

2

04
Образование


225Министерство образования и науки Республики Казахстан099


Обеспечение доступности качественного школьного образования
100

Обучение и воспитание детей в республиканских организациях образования
101

Реализация государственного образовательного заказа в Назарбаев Интеллектуальных школах

05
Здравоохранение


226Министерство здравоохранения Республики Казахстан052


Обеспечение населения медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения
102

Оказание специализированной медицинской помощи
103

Оказание высокоспециализированной медицинской помощи
104

Оказание медицинской помощи онкологическим больным
109

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на местном уровне
112

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на пропаганду здорового образа жизни
114

Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи053


Обеспечение населения медицинской помощью, за исключением направлений, финансируемых в рамках Единой национальной системы здравоохранения, и развитие инфраструктуры
100

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
101

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов, а также специализированных продуктов детского и лечебного питания на амбулаторном уровне
102

Оказание специализированной медицинской помощи, за исключением направлений, финансируемых в рамках Единой национальной системы здравоохранения
103

Оказание высокоспециализированной медицинской помощи, за исключением направлений, финансируемых в рамках Единой национальной системы здравоохранения
104

Оказание медицинской помощи в форме санитарной авиации
105

Оказание услуг по производству крови, ее компонентов и препаратов
106

Пропаганда здорового образа жизни
107

Оказание медицинской помощи с применением инновационных медицинских технологий070


Реализация мероприятий в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения
100

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения

06
Социальная помощь и социальное обеспечение


213Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан027


Социальное обеспечение отдельных категорий граждан и их сопровождение по выплатам
100

Выплаты солидарных пенсий
101

Государственные базовые пенсионные выплаты
102

Надбавки к пенсиям граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне
103

Выплата обязательств по государственной гарантии сохранности обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде
104

Государственное базовое пособие по инвалидности
105

Государственное базовое пособие по случаю потери кормильца
106

Государственное базовое пособие по возрасту
107

Пособие на погребение
108

Государственные специальные пособия
109

Субсидирование обязательных пенсионных взносов получателям социальных выплат в случае потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года
111

Возмещение за вред, причиненный жизни и здоровью, возложенное судом на государство в случае прекращения деятельности юридического лица
131

Единовременные государственные денежные компенсации гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне
132

Единовременная денежная компенсация реабилитированным гражданам - жертвам массовых политических репрессий
133

Единовременные государственные пособия в связи с рождением ребенка
134

Государственные пособия по уходу за ребенком до одного года
135

Государственные пособия родителям, опекунам, воспитывающим детей-инвалидов
143

Специальные государственные пособия


  ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Закону Республики Казахстан
"О республиканском бюджете на 2017 - 2019 годы"
от 29 ноября 2016 года № 25-VI ЗРК

Перечень местных бюджетных программ,
не подлежащих секвестру в процессе исполнения
местных бюджетов на 2017 год

Наименование

Образование

Общеобразовательное обучение

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

Здравоохранение

Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета

Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения

Услуги по охране материнства и детства

Пропаганда здорового образа жизни

Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета

Проведение патологоанатомического вскрытия

Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне

Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами

Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами

Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами

Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации органов

Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией

Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения

Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения

Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда

Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайщей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь