2017 - 2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының Заңы 2016 жылғы 29 қарашадағы № 25-VІ ҚРЗ.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заң 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      1-бап. 2017 – 2019 жылдарға арналған республикалық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2017 жылға мынадай көлемдерде бекiтiлсiн:

      1) кiрiстер – 9 609 031 675 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсiмдер бойынша – 4 810 958 061 мың теңге;

      салықтық емес түсiмдер бойынша – 140 197 027 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 1 604 797 мың теңге;

      трансферттер түсiмдерi бойынша – 4 656 271 790 мың теңге;

      2) шығындар – 10 699 154 559 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 200 057 736 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 282 483 824 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 82 426 088 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 195 718 279 мың теңге, оның iшiнде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 195 718 279 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы – -1 485 898 899 мың теңге немесе елдiң iшкi жалпы өнiмінің 2,9 пайызы;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 1 485 898 899 мың теңге.

      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда - ҚР 13.11.2017 № 109-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2-бап. 2017 жылға арналған республикалық бюджетте Ресей Федерациясының "Байқоңыр" кешенін пайдаланғаны үшін 40 024 295 мың теңге сомасында және әскери полигондарды пайдаланғаны үшін 6 455 965 мың теңге сомасында жалдау ақыларының түсiмдері көзделсiн.

      Ескерту. 2-бап жаңа редакцияда - ҚР 13.11.2017 № 109-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

3-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жiберiлетiн 2017 жылға арналған түсiмдердiң көлемдерi 4-қосымшаға сәйкес бекiтiлсiн.

      Ескерту. 3-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 13.11.2017 № 109-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

4-бап. 2017 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерден және республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінен республикалық бюджетке бюджеттiк алып қоюлардың көлемдерi 236 808 019 мың теңге сомасында көзделсiн, оның iшiнде:

      Атырау облысынан – 93 073 240 мың теңге;

      Маңғыстау облысынан – 28 977 170 мың теңге;

      Алматы қаласынан – 95 217 756 мың теңге;

      Астана қаласынан – 19 539 853 мың теңге.

      4-1-бап. 2017 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттердің түсімдері "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне денсаулық сақтау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жұмыс берушілердің аударымдары бойынша мөлшерлемелерді азайтуға байланысты 4 898 537 мың теңге сомасында көзделсін.

      Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен көрсетілген трансферттер сомаларының республикалық бюджетке түсімдері Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.

      Ескерту. Заң 4-1-баппен толықтырылды - ҚР 13.11.2017 № 109-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

5-бап. 2017 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепiлдендірiлген трансферт мөлшерi 2 880 000 000 мың теңге сомасында көзделсiн.

      6-бап. 2017 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығында айқындалған мақсаттарға нысаналы трансферт 1 534 565 234 мың теңге сомасында көзделсін.

      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы трансфертті бөлу және (немесе) оны пайдаланудың тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.

      Ескерту. 6-бап жаңа редакцияда - ҚР 20.02.2017 № 46-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы трансфертті бөлу және (немесе) оны пайдаланудың тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.

7-бап. 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап:

      1) жалақының ең төмен мөлшерi – 24 459 теңге;

      2) мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемiнiң мөлшерi – 12 802 теңге;

      3) зейнетақының ең төмен мөлшерi – 28 148 теңге;

      4) жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтiк төлемдердi есептеу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айыппұл санкцияларын, салықтарды және басқа да төлемдердi қолдану үшiн айлық есептiк көрсеткiш – 2 269 теңге;

      5) базалық әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерлерiн есептеу үшiн ең төмен күнкөрiс деңгейiнiң шамасы 24 459 теңге болып белгiленсiн.

      2017 жылғы 1 шілдеден бастап:

      1) мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшері – 14 466 теңге;

      2) зейнетақының ең төмен мөлшері – 31 245 теңге болып белгіленсін.

      Ескерту. 7-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 20.02.2017 № 46-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      8-бап. Жасына байланысты зейнетақы төлемдері мен еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдеріне жұмсалатын қаражат олардың мөлшерін:

      2017 жылғы 1 қаңтардан бастап тоғыз пайызға;

      2017 жылғы 1 шілдеден бастап он бір пайызға көтеру ескеріле отырып көзделді деп белгіленсін.

      Ескерту. 8-бап жаңа редакцияда - ҚР 20.02.2017 № 46-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

9-бап. 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап әскери қызметшілерге (мерзiмдi қызметтегі әскери қызметшілерден басқа) және арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің қызметкерлеріне тұрғынжайды күтіп-ұстауға және коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге ақшалай өтемақының айлық мөлшерi 3 739 теңге сомасында белгiленсiн.

10-бап. 2017 жылға арналған республикалық бюджетте республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге берiлетiн субвенциялар көлемдерi 1 488 290 236 мың теңге сомасында көзделсiн, оның iшiнде:

      Ақмола облысына – 98 876 923 мың теңге;

      Ақтөбе облысына – 52 075 219 мың теңге;

      Алматы облысына – 149 323 221 мың теңге;

      Шығыс Қазақстан облысына – 154 177 713 мың теңге;

      Жамбыл облысына – 148 950 489 мың теңге;

      Батыс Қазақстан облысына – 47 523 970 мың теңге;

      Қарағанды облысына – 98 979 375 мың теңге;

      Қызылорда облысына – 130 493 866 мың теңге;

      Қостанай облысына – 103 540 487 мың теңге;

      Павлодар облысына – 43 979 033 мың теңге;

      Солтүстiк Қазақстан облысына – 91 616 267 мың теңге;

      Оңтүстiк Қазақстан облысына – 368 753 673 мың теңге.

11-бап. Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне:

      1) дағдарыстық жағдай қаупі төнген және туындаған кезде іс-қимылдар бойынша оқу-жаттығулар жүргізуге;

      2) халықаралық маңызы бар іс-шараларды өткізу уақытында қоғамдық тәртіпті сақтауды қамтамасыз етуге;

      2-1) ішкі істер органдарының бөлімшелерін материалдық-техникалық жарақтандыруға;

      2-2) ішкі істер органдарының әкімшілік полиция қызметкерлерін оқытуға;

      2-3) ішкі істер органдары қызметкерлерінің сыныптық біліктілігі үшін үстемеақы мөлшерлерін ұлғайтуға;

      2-4) ішкі істер органдары қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларын көтеруге;

      2-5) асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялауға;

      3) инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеуге;

      4) агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің қарыздарын кепілдендіру және сақтандыру шеңберінде субсидиялауға;

      5) агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарға есептелген қосылған құн салығы шегінде бюджетке төленген қосылған құн салығының сомасын субсидиялауға;

      6) агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялауға;

      7) ауыл шаруашылығы жануарларын, техниканы және технологиялық жабдықты сатып алуға кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялауға;

      8) тілдік курстар бойынша тағылымдамадан өткен мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге;

      9) оқу кезеңінде негізгі қызметкерді алмастырғаны үшін мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге;

      10) "Өрлеу" жобасы бойынша шартты ақшалай көмекті ендіруге;

      11) жергілікті деңгейде тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсетуге;

      12) саламатты өмір салтын насихаттауға;

      13) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге;

      14) амбулаториялық деңгейде дәрiлiк заттарды, вакциналарды және басқа да иммундық-биологиялық препараттарды, сондай-ақ балаларға арналған және емдік мамандандырылған тамақ өнімдерін сатып алуға;

      15) алып тасталды - ҚР 13.11.2017 № 109-VI (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      16) арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету стандарттарын енгізуге;

      17) үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға;

      18) Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 – 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыруға;

      19) кохлеарлық импланттарға сөйлеу процессорларын ауыстыру және теңшеу жөніндегі көрсетілетін қызметтерге;

      20) көлік инфрақұрылымының басым жобаларын қаржыландыруға;

      21) мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алып қоюға;

      22) ауызсумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және оқшау жүйелерінен ауызсу беру жөнінде көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялауға;

      23) "Бизнестің жол картасы 2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялауға;

      24) бензин мен дизель отынына акциздердің жоғарылатылған мөлшерлемелерінің кезеңін қысқарту нәти68жесіндегі шығындарды өтеуге 2017 жылға арналған ағымдағы нысаналы трансферттерді бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.

      Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне осы баптың бірінші бөлігінің 814), 18) және 19) тармақшаларында көрсетілген, 2017 жылға арналған ағымдағы нысаналы трансферттерді пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.

      Ескерту. 11-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 20.02.2017 № 46-VI (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 13.11.2017 № 109-VI (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      12-бап. 2017 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің шығыстары шеңберінде тұрғын үй құрылыс жинақтарына салымдар бойынша өтемақы төлеуге "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамына аудару үшін 11 495 298 мың теңге мөлшерінде қаражат көзделсін.

      Ескерту. 12-бап жаңа редакцияда - ҚР 13.11.2017 № 109-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      12-1-бап. 2017 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің шығыстары шеңберінде салымшыларға алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беруге "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамына бюджеттік кредит беру үшін 8 000 000 мың теңге мөлшерінде қаражат көзделсін.

      Ескерту. Заң 12-1-баппен толықтырылды - ҚР 20.02.2017 № 46-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

13-бап. Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне облыс орталықтарында, Астана, Алматы, Түркістан, Семей қалаларында және моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге 2017 жылға кредиттер сомаларын бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.

14-бап. Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға арналған қаражатты бөлу және (немесе) оны пайдаланудың тәртiбi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде айқындалады.

      14-1-бап. "Қарағандышахтатарату" жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне берілген, таратылған шахталардың жұмыскерлеріне келтірілген залалды өтеуге берілетін қаражатты бөлу және (немесе) оны пайдаланудың тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.

      Ескерту. Заң 14-1-баппен толықтырылды - ҚР 20.02.2017 № 46-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      15-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2017 жылға арналған резервi 66 026 099 мың теңге сомасында бекiтiлсiн.

      Ескерту. 15-бап жаңа редакцияда - ҚР 13.11.2017 № 109-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      16-бап. Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі шығындарының құрамында мемлекеттiк материалдық резервті қалыптастыруға және сақтауға республикалық бюджет кірістерінде жаңарту тәртібінде шығарылған материалдық құндылықтарды өткізуден түскен 1 154 797 мың теңге сомасындағы қаражатты көрсете отырып, 8 706 520 мың теңге сомасында қаражат көзделгені ескерілсін.

      Ескерту. 16-бап жаңа редакцияда - ҚР 13.11.2017 № 109-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      16-1-бап. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі шығындарының құрамында мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарты бойынша міндеттемелерді орындауға "ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамына аудару үшін 50 108 098 мың теңге сомасында қаражат көзделгені ескерілсін.

      Ескерту. Заң 16-1-баппен толықтырылды - ҚР 20.02.2017 № 46-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР 13.11.2017 № 109-VI (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      17-бап. 2017 жылға арналған республикалық бюджетте мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды өтеу және оларға қызмет көрсету үшiн 576 831 мың теңге көзделсiн.

      Ескерту. 17-бап жаңа редакцияда - ҚР 13.11.2017 № 109-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

18-бап. 2017 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік кепiлдiктерiн беру лимитi 1 500 000 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.

      19-бап. 2017 жылғы 31 желтоқсанға үкiметтiк борыш лимитi 11 100 000 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.

      Ескерту. 19-бап жаңа редакцияда - ҚР 13.11.2017 № 109-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

20-бап. 2017 жылға мемлекеттiң кепiлгерлiк беру лимитi

      107 616 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.

21-бап. 2017 жылға Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерінің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық мiндеттемелерінің лимитi 1 578 982 955 мың теңге мөлшерінде белгіленсін.

22-бап. 2017 жылға арналған республикалық бюджеттi атқару процесiнде секвестрлеуге жатпайтын республикалық бюджеттiк бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) тiзбесi 5-қосымшаға сәйкес бекiтiлсiн.

      2017 жылға арналған жергiлiктi бюджеттердi атқару процесiнде 6-қосымшаға сәйкес жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалар секвестрлеуге жатпайды деп белгiленсiн.

23-бап. Осы Заң 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті Н. Назарбаев

  "2017 - 2019 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
2016 жылғы 29 қарашадағы
Қазақстан Республикасының
№ 25-VI Заңына
1-ҚОСЫМША

2017 жылға арналған республикалық бюджет

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР 13.11.2017 № 109-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Атауы

Cомасы, мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы


I. Кірістер

9 609 031 675

1

Салықтық түсімдер

4 810 958 061


1

Табыс салығы

1 625 226 200


1

Корпоративтік табыс салығы

1 625 226 200

5

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 059 087 636


1

Қосылған құн салығы

1 650 474 733

2

Акциздер

77 038 533

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

315 223 325

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

4 270 343

5

Ойын бизнесіне салық

12 080 702

6

Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

1 106 075 202


1

Кеден төлемдерi

1 081 737 682

2

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

24 337 520

8

Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

20 569 023


1

Мемлекеттік баж

20 569 023

2

Салықтық емес түсiмдер

140 197 027


1

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

87 090 114


1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

11 580 934

3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

13 555 322

4

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

2 774 341

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

47 980 260

6

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

900 000

7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

2 964 627

9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

7 334 630

2

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 687 960


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 687 960

3

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

112 500


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

112 500

4

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

25 546 230


1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

25 546 230

5

Гранттар

454 617


2

Қаржылық көмек

454 617

6

Басқа да салықтық емес түсiмдер

24 305 606


1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

24 305 606

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 604 797


1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

450 000


1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

450 000

2

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

1 154 797


1

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

1 154 797

4

Трансферттердің түсімдері

4 656 271 790


1

Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

241 706 556


1

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттер

241 706 556

4

Ұлттық қордан трансферттер

4 414 565 234


1

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

4 414 565 234

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


ӘкімшіБағдарлама


II. Шығындар

10 699 154 559

1

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

465 312 356


101

Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

6 850 536


001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

4 918 035

002

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

193 436

003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану жөніндегі қызметтер

271 476

008

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

900 064

009

Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

538 387

011

Қазақстан Республикасында әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту

29 138

104

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

2 431 281


001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 327 706

002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету және ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

103 575

106

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

79 781


001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қадағалау жөніндегі қызметтер

79 781

107

Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің Аппараты

149 928


001

Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің қызметін қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтер

149 928

201

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

65 708 790


001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстық-атқару жүйесі, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

65 708 790

204

Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

72 827 872


001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

3 272 547

003

Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын делимитациялау және демаркациялау

327 614

005

Шетелдік іссапарлар

3 286 288

008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

101 005

010

Шетелде Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

47 289 182

013

Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

375 021

017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

15 282 613

019

Ақпараттық-имидждік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету

2 833 257

020

Орталық Азия елдерінде гендермен байланысты тұрақты даму мақсаттарының ұлттандыруына жәрдем көрсету

60 345

217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

77 580 519


001

Бюджеттік жоспарлауды, орындалуын және мемлекеттік бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету және экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметтер

69 869 997

002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру

25 200

019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

12 614

030

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ақпараттық жүйелерін құру және дамыту

268 559

067

Саяси партияларды қаржыландыру

5 328 114

072

Салық әкімшілігі жүйесін реформалау

1 047 052

091

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің объектілерін және инфрақұрылымын салу

110 000

094

Мемлекеттік активтерді басқару

918 983

225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

32 901 556


130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

4 993 563

217

Ғылымды дамыту

27 907 993

241

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

4 566 841


001

Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

4 566 841

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

39 394 365


001

Стандарттау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, геология, индустриялық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды және бәсекелестік нарықты, көлік және коммуникацияны, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын дамыту саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

9 967 787

209

Тұрғын-үй құрылыс жинақтарына салымдар бойынша өтемақылар төлеу

11 495 298

222

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

17 641 154

232

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулердің іске асырылуын қамтамасыз ету

290 126

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

42 540 997


001

Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы саясатты қалыптастыру және дамыту, табиғи монополиялар субъектілерінің және статистика қызметі саласындағы қызметті peттеу, бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму және кәсіпкерлікті дамыту саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

18 325 879

006

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулердің іске асырылуын қамтамасыз ету

962 297

007

Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру

105 600

015

Қазақстан Республикасының ұлттық статистика жүйесін нығайту

623 475

057

Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен ынтымақтастығы шеңберінде Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бастамалары мен құралдарына қатысуы

394 085

073

Әріптестік туралы негіздемелік келісімдер шеңберінде халықаралық қаржы ұйымдарымен бірлесіп жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу жөніндегі жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету

19 489 980

081

Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету

1 885 481

096

Қазақстан Республикасы мен Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының арасындағы ынтымақтастық шеңберінде Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық жағдайына зерттеулер жүргізу

754 200

246

Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі

1 612 248


001

Дін істері және азаматтық қоғам саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

1 075 472

002

Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет саласындағы әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу

536 776

247

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

3 795 354


001

Қорғаныс, аэроғарыш өнеркәсібі және электрондық өнеркәсіп, ақпараттандыру және байланыс саласындағы ақпараттық қауіпсіздік (киберқауіпсіздік), жұмылдыру даярлығы және жұмылдыру саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және дамыту, бірыңғай әскери-техникалық саясатты және әскери-техникалық ынтымақтастықты жүргізуге қатысу, қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру, орналастыру және орындау саласындағы басшылық

2 531 242

002

Авариялар мен апаттар кезінде шұғыл шақыру ақпараттық жүйесін құру

1 264 112

406

Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi

1 389 378


001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 235 615

007

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүйесін жетілдіру

153 763

623

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

4 351 132


001

Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру мен іске асыру

3 368 284

008

Мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабты институционалдық қолдау және қызметтік этика, меритократияны қорғау және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу саласында мемлекеттік қызмет реформасын қолдау

680 153

012

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

302 695

637

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

397 777


001

Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету

397 777

690

Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

1 252 398


001

Сайлау өткізуді ұйымдастыру

590 431

002

Сайлау өткізу

661 967

693

Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасы

13 039 840


001

Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13 039 840

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

94 441 763


001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды адамдарының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

91 200 511

009

Мемлекеттік органдар үшін автомашиналар паркін жаңарту

3 241 252

2

Қорғаныс

428 942 775


201

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

45 517 932


060

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою саласындағы қызметті ұйымдастыру

45 517 932

208

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

383 424 843


001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

2 213 904

047

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік, жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету

381 210 939

3

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

550 744 164


104

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

891 712


003

Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

891 712

201

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

182 091 278


015

Халықты жеке басты куәландыратын құжаттармен, жүргізуші куәліктерімен, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттармен, нөмірлік белгілермен қамтамасыз ету

13 134 428

076

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

124 192 933

077

Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін ұйымдастыру

33 784 974

078

Ішкі істер органдарының жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

10 978 943

217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

6 060 495


096

Жедел - іздестіру қызметін және сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру

6 060 495

221

Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

38 091 076


001

Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету

12 782 747

005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

1 558 083

006

Заңнамалық актілердің және халықаралық шарттардың жобаларына ғылыми құқықтық сараптама

25 963

009

Құқықтық насихат

207 957

047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау, сот немесе төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау және жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар және инвестициялық шарттар жобаларына заңгерлік сараптама

15 905 948

050

Қазақстанда құқық қорғау тетіктерін жетілдіру және БҰҰ әмбебап кезеңдік шолу ұсынымдарын тиімді іске асыру

23 622

055

Қазақстан Республикасы Заңнама институтының қызметін қамтамасыз ету

334 259

059

Сот төрелігінің секторын институционалды түрде нығайту жобасын іске асыру

1 447 919

065

Сот сараптамалары бойынша қызметтер

5 804 578

410

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi

203 368 659


001

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

200 060 134

002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

3 308 525

411

Қазақстан Республикасы "Сырбар" Сыртқы барлау қызметі

11 513 403


001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

11 513 403

501

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

33 860 922


001

Сот органдарының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғауды қамтамасыз етуі

33 860 922

502

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

24 682 888


001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

24 340 701

015

Құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің жедел жүйесін құру

342 187

623

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

13 718 701


014

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

13 718 701

681

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі

36 465 030


001

Күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

25 806 264

002

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметін дамыту бағдарламасы

10 658 766

4

Бiлiм беру

458 635 965


104

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

687 301


009

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

687 301

201

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

10 294 890


079

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау

10 294 890

208

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

10 174 298


005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

1 172 200

011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

8 440 613

017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

561 485

221

Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

44 923


060

Сот-сараптама кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

44 923

225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

381 964 498


001

Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

6 050 503

060

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-ға нысаналы салым

21 303 962

092

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

53 847 807

098

Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруге қолжетімділікті қамтамасыз ету

325 261

099

Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету

135 452 789

203

Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

5 337 716

204

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

146 465 593

221

Мектепке дейінгі мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

194 271

222

Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

11 549 979

223

Техникалық және кәсіптік білім беру мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

945 445

224

Мемлекеттік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

491 172

226

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

31 419 633


003

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

587 526


005

Денсаулық сақтау мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

1 338 735

006

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

29 316 640

007

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

176 732

240

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

19 332 764


005

Мәдениеттегі және өнердегі дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

1 303 776

006

Мәдениет пен өнер саласындағы техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

1 395 553

007

Мәдениет пен өнер саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

7 733

038

Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

4 257 841

040

Спорт саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

7 045

041

Мәдениет пен өнер саласында кадрлар даярлау

12 360 816

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

8 000


048

Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

8 000

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

163 772


017

Кәсіпкерлік саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

163 772

247

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

32 960


005

Ғарыш саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

32 960

501

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

441 455


017

Сот кадрларына жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді ұйымдастыру, қайта даярлау және біліктілігін арттыру

441 455

502

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

1 592 869


018

Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату және жоғары білімнен кейінгі білім беру

1 592 869

623

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

2 301 702


002

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру

704 616

013

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер

1 597 086

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

176 900


011

Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

176 900

5

Денсаулық сақтау

1 022 481 404


201

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

5 468 400


014

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу және төтенше жағдай кезінде зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтер

5 467 070

111

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған "Саламатты Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында іс-шараларды жүргізу

1 330

208

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

4 990 005


008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

4 990 005

225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

510 845


019

Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру

510 845

226

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

998 905 832


001

Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

16 749 145

013

Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 382 148

020

Денсаулық сақтау жүйесін реформалау

14 608 695

024

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

10 709 694

052

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету

774 265 639

053

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету және инфрақұрылымды дамыту

167 150 712

059

Аурулар диагностикасының және емдеудің жоғары технологиялық әдістерінің әлеуетін арттыру және енгізу

130 844

061

Әлеуметтік медициналық сақтандыру: қолжетімділікті, сапаны, экономикалық тиімділікті және қаржылық қорғауды жақсарту

78 533

066

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде медициналық көмек көрсету және оны сүйемелдеу

139 970

069

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

143 520

070

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы іс-шараларды іске асыру

13 546 932

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

12 606 322


028

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасы медициналық ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

12 606 322

6

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 129 164 986


213

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

2 127 964 986


001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

3 750 632

027

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу

2 104 049 305

034

Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

96 240

048

Әлеуметтік жаңғыртудың басымдықтарына сәйкес халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру

197 780

056

Әлеуметтік-еңбек саласын ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтер, жұмыспен қамту саясатын жаңғырту

2 176 167

058

Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылымды дамыту

9 882 010

068

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасын іске асыру

7 812 852

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

1 200 000


094

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлік жөніндегі іс-шараларды іске асыру

1 200 000

7

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

194 791 351


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

194 791 351226

Алматы облысының бюджетіне тұрғын үйлерді және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу, жобалау үшін уәкілетті ұйымның жарғылық капиталын қалыптастыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

2 822 577

227

Қарағанды облысының бюджетіне бұзылу аумағынан тұрғындарды көшіру үшін тұрғын-үй және жатақхана құрылысына нысаналы даму трансферттері

11 497 328

228

"Нұрлы жер" тұрғын үй құрылысы бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

105 874 791

229

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру

73 197 606

230

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарлама шеңберінде қызметтік тұрғын үй салуға, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға, жастарға арналған жатақханаларды салуға, салып бітіруге берілетін нысаналы даму трансферттері

1 399 049

8

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

139 221 961


225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

2 238 162


040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар өткізу

199 025

219

Ғылыми-тарихи құндылықтарға, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету

2 039 137

240

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

89 829 006


001

Мәдениет, спорт және туристік қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

1 718 742

017

Ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмді нығайту

33 753

021

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

974 522

022

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

495 611

033

Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру

40 313 771

035

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

7 617 156

036

Жоғары жетістіктер спортын дамыту

38 013 068

043

Ұлттық туристік өнімді қалыптастыру мен оны халықаралық және ішкі нарықта ілгерілету

412 383

044

Астана қаласының бюджетіне Ұлттық пантеон салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

250 000

245

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

45 472 873


003

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

43 973 993

005

"Ұлттық ақпараттық кеңістікке автоматтандырылған мониторинг" ақпараттық жүйесін құру

1 498 880

246

Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі

799 206


003

Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым-қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету

671 689

005

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар өткізу

127 517

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

882 714


006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

470 464

015

Щучинск–Бурабай курорттық аймағының инфрақұрылымын дамыту

189 657

029

Щучинск –Бурабай курорттық аймағының туристік имиджін қалыптастыру

222 593

9

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

89 180 075


225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

418 266


024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

418 266

241

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

79 058 233


003

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

12 941 488

009

"Қарағандыкөмір" бұрынғы өндірістік бірлестігінің шахталары және көмір тіліктері қызметінің салдарын жою

1 675 170

036

Атомдық және энергетикалық жобаларды дамыту

3 277 205

041

Жылу-электр энергетикасын дамыту

61 164 370

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

9 703 576


056

Экономика салаларында энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету

426 659

089

Жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалануды және Қазақстан Республикасы аумағының геологиялық зерттелуін арттыру

9 276 917

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

234 069 395


212

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

223 412 973


001

Ауыл шаруашылығы, табиғатты пайдалану және жер ресурстарын пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару

11 699 926

249

Мал шаруашылығын дамыту үшін және мал шаруашылығы өнiмiн өндіруге, қайта өңдеуге, өткізуге жағдай жасау

32 729 714

250

Қаржылық көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін арттыру

106 312 713

254

Су ресурстарын тиімді басқару

37 474 567

255

Өсімдік шаруашылығы өнiмiн өндіруді, қайта өңдеуді, өткізуді дамыту үшін жағдай жасау

10 086 915

256

Орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтау мен дамытуды басқару, қамтамасыз ету

17 407 702

259

Жер ресурстары туралы ақпаратқа қол жетімділікті арттыру

7 567 007

261

Су бөлу жөнінде уағдаластыққа сәйкес трансшекаралық өзендердің ағындысын шекаралас елдерден келуін қамтамсыз ету

134 429

241

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

9 907 211


034

"Жасыл экономикаға" көшу жөніндегі тұжырымдаманы және "Жасыл көпір" серіктестік бағдарламасын іске асыру

93 439

037

Қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру және жақсарту

3 934 171

038

Парниктік газдар шығарындыларын қысқарту

137 150

039

Гидрометеорологиялық және экологиялық мониторингті дамыту

5 742 451

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

749 211


007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, өсімін молайту

749 211

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

8 884 479


241

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

133 200


040

Мұнай-газ химиясы өнеркәсібін және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардағы жергілікті қамтуды дамыту

133 200

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

8 379 611


057

Өнеркәсіп саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 720 939

090

Өнеркәсіп салаларының дамуына жәрдемдесу және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету

4 006 585

225

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін жетілдіру іс-шараларын іске асыру

2 652 087

247

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

371 668


006

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

371 668

12

Көлiк және коммуникация

676 465 512


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

610 011 135


003

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

266 319 001

013

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

2 051 613

015

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша теміржол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

23 566 595

016

Астана қаласының бюджетіне "Жаңа көлік жүйесі" жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

69 456 630

091

Ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарын жөндеу және олардың сапасын жақсартуға бағытталған күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру

167 359 809

092

Су көлігін және су инфрақұрылымын ұстау, дамыту

7 218 710

093

Азаматтық авиацияны және әуе көлігін дамыту

5 045 709

212

Әлеуметтік маңызды қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдаушының және вагондар (контейнерлер) операторының вагондарды сатып алуын несиелеуде немесе қаржы лизингінде сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау

3 482 772

213

Қалалық рельстік көліктің дамуын қамтамасыз ету

7 688 919

233

Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарты бойынша міндеттемелерін орындау

50 108 098

239

"Маңғыстау облысының бюджетіне "Құрық – Құрық порты" автомобиль жолын реконструкциялау" жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

7 713 279

245

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

61 657 540


001

Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

2 871 045

002

"Электрондық үкіметті", инфокоммуникациялық инфрақұрылымды және ақпараттық қауіпсіздікті дамыту

58 786 495

247

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

4 796 837


008

Ғарыш қызметі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

790 000

009

Ғылыми-технологиялық және тәжірибелік-эксперименттік базаны дамыту

642 658

010

Ғарыштық инфрақұрылымның сақталуын қамтамасыз ету және пайдалануды кеңейту

3 364 179

13

Басқалар

2 345 359 095


204

Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

3 214 042


006

Өкілдік шығындар

3 214 042

217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

2 172 041 608


010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

66 026 099

099

"Астана" халықаралық қаржы орталығының әкімшілігі" АҚ-ға нысаналы аударым

13 074 220

202

"Проблемалық кредиттер қоры" АҚ-ға нысаналы аударым

2 092 941 289

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

22 130 936


061

Техникалық реттеу және метрология саласындағы көрсетілетін қызметтер

4 311 972

204

Инвестициялар тарту үшін жағдай жасау

9 849 416

205

Қазақстан Республикасының инновациялық дамуын қамтамасыз ету

3 976 308

210

"Инновациялық технологиялар паркі" дербес кластерлік қорына нысаналы аударым

3 993 240

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

129 039 200


062

Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

895 000

065

"Астана ЭКСПО-2017" ұлттық компаниясы" АҚ-ға нысаналы аударым

96 973 963

082

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде моноқалаларда және өңірлерде іс-шараларды іске асыру

7 503 726

087

"Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

16 910 820

091

Азия Даму қорына Қазақстанның донорлық жарнасы

909 266

097

Атырау, Павлодар және Оңтүстік Қазақстан облыстарының облыстық бюджеттеріне бензин және дизель отынына акциздердің жоғарылатылған мөлшерлемелерінің кезеңін қысқарту нәтижесіндегі шығындарды өтеу үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 846 425

247

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

8 861 170


012

Жұмылдыру дайындығы, жұмылдыру және мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру іс-шараларын іске асыру

8 861 170

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

10 072 139


008

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының объектілерін салу және реконструкциялау

10 072 139

14

Борышқа қызмет көрсету

458 175 000


217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

458 175 000


013

Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

458 175 000

15

Трансферттер

1 497 726 041


217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

1 497 726 041


097

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан тартылған қаражаттың бір бөлігін қайтару

9 435 805

400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар

1 488 290 236


III. Таза бюджеттік кредит беру

200 057 736

Бюджеттік кредиттер

282 483 824

7

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

46 692 997


241

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

5 559 671


042

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жылумен жабдықтау жүйелерін реконструкциялау және құрылыс үшін кредит беру

5 559 671

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

41 133 326


224

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

41 133 326

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

98 113 996


212

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

87 113 884


262

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ-ға кредит беру

60 000 000

264

Облыстық бюджеттерге нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға кредит беру

27 113 884

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

11 000 112


034

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

11 000 112

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

10 000 000


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

10 000 000


240

Қазақстандық өндірістің жеңіл автокөлігін сатып алушы – жеке тұлғаларды кредиттеу үшін, сондай-ақ қазақстандық өндірістің ауыл шаруашылығы техникасын қоспағанда, автокөлік құралдарын және арнайы мақсаттағы автотехниканы лизингке сатып алатын заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлерді лизингтік қаржыландыру үшін екінші деңгейдегі банктерді шартты қаржыландыру арқылы отандық автомобиль өндірушілерді қаржыландыру үшін "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ кейіннен кредиттеумен "Бәйтерек "ҰБХ" АҚ кредиттеу

10 000 000

12

Көлiк және коммуникация

18 600 000


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

18 600 000


219

"ҚДБ-лизинг" АҚ арқылы жолаушылар вагон паркін жаңартуын қаржыландыру үшін кейіннен "Қазақстан Даму Банкі" АҚ-ның кредиттеу "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ кредиттеу

18 600 000

13

Басқалар

109 076 831


217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

576 831


011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

576 831

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

105 500 000


217

Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015 - 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының жобаларын қаржыландыру үшін "Қазақстан Даму Банкі" АҚ кейіннен кредит беру жолымен, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ арқылы кредит беру

80 000 000

220

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ кредиттеу

17 500 000

231

Алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшін "Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамына бюджеттік кредит беру

8 000 000

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

3 000 000


048

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне облыс орталықтарында, Астана, Алматы, Түркістан, Семей қалаларында және моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру

3 000 000

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Бюджеттік кредиттерді өтеу

82 426 088

5

Бюджеттік кредиттерді өтеу

82 426 088


1

Бюджеттік кредиттерді өтеу

80 644 418


1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

80 644 418

2

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

1 781 670


1

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

1 781 670

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

195 718 279

Қаржы активтерін сатып алу

195 718 279

1

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

11 750 444


217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

11 750 444


006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

11 750 444

2

Қорғаныс

10 178 220


247

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

10 178 220004

"Қазтехнологиялар" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

10 178 220

4

Бiлiм беру

790 957


212

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

734 300


263

Қазақстан Республикасын Индустриялық-инновациялық дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының" шеңберінде зертханалар құру үшін "Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы" КЕАҚ жарғылық капиталын ұлғайту

734 300

225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

56 657


228

"Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті" КЕАҚ жарғылық капиталын ұлғайту

56 657

7

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 000 000


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

10 000 000


083

"Үлестiк салымдарды кепілдендіру тетігін іске асыру үшін "Тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қоры" АҚ жарғылық капиталын кейіннен ұлғайта отырып, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

10 000 000

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

22 642 063


212

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

22 642 063


241

"Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайту

7 675 063


258

Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

14 967 000

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

20 000 000


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

20 000 000


238

"ҚДБ-Лизинг" АҚ арқылы өңдеу өнеркәсібі мен инфрақұрылым жобаларын лизингтік қаржыландыруды іске асыру үшін "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ-ның жарғылық капиталын кейіннен ұлғайтумен "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

20 000 000

12

Көлiк және коммуникация

31 904 595


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

3 469 905


079

"Астана халықаралық әуежайы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

3 469 905

245

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

10 074 731


004

Цифрлық телерадиохабарды енгізу және дамыту үшін "Зерде" ұлттық инфокоммуникациялық холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

10 074 731

247

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

18 359 959


003

"Ғарыштық техника және технологияларды әзірлеу және сынау ғылыми-эксперименталдық лабораторияны құру" жобасы бойынша "Ғарыштық техника және технологиялар институты" ЕЖШС жарғылық капиталын кейіннен ұлғайту үшін "Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

299 900

007

Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенін салу үшін "Қазақстан Ғарыш Сапары" ұлттық компаниясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

18 060 059

13

Басқалар

88 452 000


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

13 900 000


214

Отандық экспорттаушыларды қолдау үшін "ҚазЭкспортГарант" экспорттық-кредиттік сақтандыру корпорациясы" АҚ жарғылық капиталын кейіннен ұлғайта отырып, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

13 900 000

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

74 552 000


049

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

74 552 000

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0

6

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0


1

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

01

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0

Атауы

Cомасы, мың теңге


V. Бюджет тапшылығы

-1 485 898 899

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

1 485 898 899

     

  "2017 - 2019 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының
2016 жылғы 29 қарашадағы
№ 25-VI ҚРЗ Заңына
2-ҚОСЫМША

2018 жылға арналған республикалық бюджет

      Ескерту. 2-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР 11.07.2017 № 91-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Атауы

Cомасы, мың теңге

 
 
 

Сыныбы

 
 
 

Iшкi сыныбы

1

2

3


I. Кірістер

7 695 042 542

1


Салықтық түсімдер

4 419 682 333


1


Табыс салығы

1 565 992 200


1

Корпоративтік табыс салығы

1 565 992 200

5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 921 264 086


1

Қосылған құн салығы

1 651 218 691

2

Акциздер

77 086 111

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

176 539 582

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

4 860 185

5

Ойын бизнесіне салық

11 559 517

6


Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

912 025 234


1

Кеден төлемдерi

889 437 353

2

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

22 587 881

8


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

20 400 813


1

Мемлекеттік баж

20 400 813

2Салықтық емес түсiмдер

114 699 049


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

80 396 144


1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 320 443

3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

14 461 056

4

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

1 499 088

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

50 100 315

6

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

500 000

7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 902 713

9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

10 612 529

2


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 601 806


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 601 806

3


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

265 269


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

265 269

4


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 072 068


1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 072 068

5


Гранттар

232 989


2

Қаржылық көмек

232 989

6


Басқа да салықтық емес түсiмдер

28 130 773


1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

28 130 773

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

27 889 910


1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

212 710


1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

212 710

2


Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

27 677 200


1

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

27 677 200

4Трансферттердің түсімдері

3 132 771 250


1


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

252 771 250


1

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттер

252 771 250

4


Ұлттық қордан трансферттер

2 880 000 000


1

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

2 880 000 000

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы, мың теңге

 
 
 

Әкімші

 
 
 

Бағдарлама

1

2

3


II. Шығындар

8 125 720 335

1


Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

383 438 430


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

6 947 492


001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

5 165 647

002

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

169 123

003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану жөніндегі қызметтер

282 684

008

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

838 533

009

Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

475 780

011

Қазақстан Республикасында әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту

15 725

104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

2 317 739


001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 223 486

002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты қорғау қамтамасыз ету және ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

94 253

106


Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

83 326


001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қадағалау жөніндегі қызметтер

83 326

107


Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің Аппараты

137 120


001

Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің қызметін қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтер

137 120

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

59 648 440


001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстық-атқару жүйесі, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

59 648 440

204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

72 257 024


001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі кызметтер

3 125 324

003

Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын делимитациялау және демаркациялау

208 509

005

Шетелдік іссапарлар

3 509 000

008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

101 005

010

Шетелде Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

46 314 165

013

Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

428 426

017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

16 011 858

019

Ақпараттық-имидждік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету

2 558 737

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

77 635 462


001

Бюджеттік жоспарлау, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және орындалуын қамтамасыз ету және экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметтер

66 658 731

002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру

39 196

019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

13 762

067

Саяси партияларды қаржыландыру

5 647 901

072

Салық әкімшілігі жүйесін реформалау

4 257 265

094

Мемлекеттік активтерді басқару

1 018 607

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

27 024 444


130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

4 947 594

217

Ғылымды дамыту

22 076 850

239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

9 669 013


001

Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

9 669 013

240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

1 163 557


001

Мәдениет және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

1 163 557

241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

4 539 995


001

Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

4 539 995

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

9 120 762


001

Стандарттау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, геология, туристік индустрия, индустриялық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды және бәсекелестік нарықты, көлік және коммуникацияны дамыту саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

9 120 762

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

65 156 834


001

Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы саясатты қалыптастыру және дамыту, табиғи монополиялар субъектілерінің және статистика қызметі саласындағы қызметті peттеу, бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, кәсіпкерлікті дамыту саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

27 391 269

004

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

14 825 168

006

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулердің іске асырылуын қамтамасыз ету

1 481 240

057

Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен ынтымақтастығы шеңберінде Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бастамалары мен құралдарына қатысуы

8 086

073

Әріптестік туралы негіздемелік келісімдер шеңберінде халықаралық қаржы ұйымдарымен бірлесіп жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу жөніндегі жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету

19 662 532

081

Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету

1 788 539

246


Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі

759 445


001

Дін істері және азаматтық қоғам саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

384 876

002

Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет саласындағы әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу

372 069

004

Ғылымды дамыту

2 500

247


Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

789 082


001

Қорғаныс, аэроғарыш өнеркәсібі және электрондық өнеркәсіп, ақпараттандыру және байланыс саласындағы ақпараттық қауіпсіздік (киберқауіпсіздік), жұмылдыру даярлығы және жұмылдыру саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және дамыту, бірыңғай әскери-техникалық саясатты және әскери-техникалық ынтымақтастықты жүргізуге қатысу, қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру, орналастыру және орындау саласындағы басшылық

525 360

002

Авариялар мен апаттар кезінде шұғыл шақыру ақпараттық жүйесін құру

263 722

406


Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi

1 420 952


001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 267 189

007

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүйесін жетілдіру

153 763

623


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

3 590 355


001

Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру мен іске асыру

3 381 881

012

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

208 474

637


Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

404 653


001

Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету

404 653

690


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

1 003 929


001

Сайлау өткізуді ұйымдастыру

565 149

002

Сайлау өткізу

438 780

693


Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасы

11 065 263


001

Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11 065 263

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

28 703 543


001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды адамдарының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 703 543

2Қорғаныс

407 660 510


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

43 541 759


060

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою саласындағы қызметті ұйымдастыру

43 541 759

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

364 118 751


001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

2 089 775


047

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік, жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету

362 028 976

3Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

452 540 603


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

771 846


003

Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

771 846

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

134 480 358


015

Халықты жеке басты куәландыратын құжаттармен, жүргізуші куәліктерімен, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттармен, нөмірлік белгілермен қамтамасыз ету

12 229 797

076

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

81 904 027

077

Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін ұйымдастыру

31 212 893

078

Ішкі істер органдарының жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

9 133 641

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

5 790 774


096

Жедел-іздестіру қызметін және сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру

5 790 774

221


Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

43 123 299


001

Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету

13 144 022

002

Сот сараптамаларын жүргізу

2 890 465

005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

1 267 883

006

Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобаларына, заң жобаларының тұжырымдамаларына ғылыми сараптама

134 219

009

Құқықтық насихат

207 957

047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау, сот немесе төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау және жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар және инвестициялық шарттар жобаларына заңгерлік сараптама

14 205 948

050

Қазақстанда құқық қорғау тетіктерін жетілдіру және БҰҰ әмбебап кезеңдік шолу ұсынымдарын тиімді іске асыру

27 249

055

Қазақстан Республикасы Заңнама институтының қызметін қамтамасыз ету

351 801

059

Сот төрелігінің секторын институционалды түрде нығайту жобасын іске асыру

7 381 078

062

Сот-медицина, сот-наркологиялық, сот-психиатриялық сараптамалар бойынша қызметтер

3 512 677

410


Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi

174 253 864


001

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

174 253 864

411


Қазақстан Республикасы "Сырбар" сыртқы барлау қызметі

9 917 107


001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

9 917 107

501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

32 189 464


001

Сот органдарының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғауды қамтамасыз етуі

32 189 464

502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

21 788 508


001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

21 786 846

015

Құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің жедел жүйесін құру

1 662

623


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

11 566 754


014

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

11 566 754

681


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі

18 658 629


001

Күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

18 658 629

4Бiлiм беру

337 469 013


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

678 965


009

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

678 965

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

8 871 686


079

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау

8 871 686

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

9 584 941


005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

1 170 996

011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

7 870 508

017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

543 437

221


Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

10 132


060

Сот-сараптама кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

10 132

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

267 291 589


001

Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

4 716 810

060

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-ға нысаналы салым

25 179 137

092

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

7 979 948

098

Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруге қолжетімділікті қамтамасыз ету

282 695

099

Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету

59 033 442

203

Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

4 808 286

204

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

155 892 889

221

Мектепке дейінгі мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

194 271

222

Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

8 064 557

223

Техникалық және кәсіптік білім беру мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

488 628

224

Мемлекеттік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

650 926

239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

30 346 647


003

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

530 667

005

Денсаулық сақтау мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

1 768 748

006

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

28 047 232

240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

16 930 751


005

Мәдениеттегі және өнердегі дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

1 295 463

006

Мәдениет пен өнер саласындағы техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

1 403 972

007

Мәдениет пен өнер саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

7 733

038

Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

3 745 515

040

Спорт саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

7 045

041

Мәдениет пен өнер саласында кадрлар даярлау

10 471 023

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

10 436


048

Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

10 436

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

189 476


017

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау және санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылық саласындағы, кәсіпкерлік, тұрғын үй шаруашылығы саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

189 476

247


Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

33 404


005

Ғарыш саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

33 404

501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

443 476


017

Сот кадрларына жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді ұйымдастыру, қайта даярлау және біліктілігін арттыру

443 476

502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

927 189


018

Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату және жоғары білімнен кейінгі білім беру

927 189

623


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

1 973 421


002

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру

376 335

013

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер

1 597 086

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

176 900


011

Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

176 900

5Денсаулық сақтау

1 016 582 207


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

5 604 042


014

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу және төтенше жағдай кезінде зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтер

5 604 042

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

4 549 044


008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

4 549 044

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

516 539


019

Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру

516 539

239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

979 027 782


013

Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 368 909


024

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

3 703 487

053

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету және инфрақұрылымды дамыту

9 837 755

059

Аурулар диагностикасының және емдеудің жоғары технологиялық әдістерінің әлеуетін арттыру және енгізу

130 844

061

Әлеуметтік медициналық сақтандыру: қолжетімділікті, сапаны, экономикалық тиімділікті және қаржылық қорғауды жақсарту

8 332 297

066

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде медициналық көмек көрсету және оны сүйемелдеу

624 755 144

067

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемімен қамтамасыз ету

330 899 346

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

14 437 369


066

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

266 181

088

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы іс-шараларды іске асыру

14 171 188

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

12 447 431


028

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасы медициналық ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

12 447 431

6Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 411 101 673


239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

2 409 901 673


027

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу

2 389 349 194

034

Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

110 098

056

Әлеуметтік-еңбек саласын ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтер, жұмыспен қамту саясатын жаңғырту

2 255 914

058

Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылымды дамыту

9 877 260

062

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

206 980

068

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасын іске асыру

8 102 227

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

1 200 000


094

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлік жөніндегі іс-шараларды іске асыру

1 200 000

7Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

85 315 677


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

85 315 677


085

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру

47 000 000

086

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру

38 315 677

8Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

85 462 624


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

2 446 868


040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар өткізу

207 878


219

Ғылыми-тарихи құндылықтарға, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету

2 238 990

240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

37 119 165


017

Ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмді нығайту

21 967

021

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

814 548

022

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

416 878

033

Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру

20 548 058

035

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

261 770

036

Жоғары жетістіктер спортын дамыту

15 055 944

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

219 114


088

Ұлттық туристік өнімді қалыптастыру мен оны халықаралық және ішкі нарықта ілгерілету

219 114

245


Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

44 237 861


003

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

44 237 861

246


Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі

774 947


003

Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым-қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету

697 727

005

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар өткізу

77 220

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

664 669


006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

480 424

029

Щучинск–Бурабай курорттық аймағының туристік имиджін қалыптастыру

184 245

9Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

49 486 334


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

432 127


024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

432 127

241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

39 688 316


003

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

3 237 605

009

"Қарағандыкөмір" бұрынғы өндірістік бірлестігінің шахталары және көмір тіліктері қызметінің салдарын жою

1 505 315

036

Атомдық және энергетикалық жобаларды дамыту

2 698 135

041

Жылу-электр энергетикасын дамыту

32 247 261

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

9 365 891


056

Экономика салаларында энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету

426 659

089

Жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалануды және Қазақстан Республикасы аумағының геологиялық зерттелуін арттыру

8 939 232

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

160 042 396


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

152 307 222


001

Ауыл шаруашылығы, табиғатты пайдалану және жер ресурстарын пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару

12 328 354

249

Мал шаруашылығын дамыту үшін және мал шаруашылығы өнiмiн өндіруге, қайта өңдеуге, өткізуге жағдай жасау

21 528 940

250

Қаржылық көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін арттыру

70 818 142

254

Су ресурстарын тиімді басқару

16 048 509

255

Өсімдік шаруашылығы өнiмiн өндіруді, қайта өңдеуді, өткізуді дамыту үшін жағдай жасау

8 220 840

256

Орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтау мен дамытуды басқару, қамтамасыз ету

17 757 331

259

Жер ресурстары туралы ақпаратқа қол жетімділікті арттыру

5 447 152

261

Су бөлу жөнінде уағдаластыққа сәйкес трансшекаралық өзендердің ағындысын шекаралас елдерден келуін қамтамсыз ету

157 954

241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

6 985 364


037

Қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру және жақсарту

1 056 965

038

Парниктік газдар шығарындыларын қысқарту

137 295

039

Гидрометеорологиялық және экологиялық мониторингті дамыту

5 791 104

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

749 810


007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, өсімін молайту

749 810

11Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

8 086 418


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

133 200


040

Мұнай-газ химиясы өнеркәсібін және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардағы жергілікті қамтуды дамыту

133 200

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

6 053 501


057

Өнеркәсіп саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 720 939

090

Өнеркәсіп салаларының дамуына жәрдемдесу және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету

4 332 562

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

1 523 448


084

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін жетілдіру іс-шараларды іске асыру

1 523 448

247


Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

376 269


006

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

376 269

12Көлiк және коммуникация

382 354 504


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

315 681 368


003

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

141 101 646

013

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

1 174 684

015

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша теміржол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

23 628 847

091

Ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарын жөндеу және олардың сапасын жақсартуға бағытталған күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру

126 084 626

092

Су көлігін және су инфрақұрылымын ұстау, дамыту

6 641 565

093

Азаматтық авиацияны және әуе көлігін дамыту

4 000 000

095

Алматы қаласының бюджетіне метрополитен салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

11 300 000

212

Әлеуметтік маңызды қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдаушының және вагондар (контейнерлер) операторының вагондарды сатып алуын несиелеуде немесе қаржы лизингінде сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау

1 750 000

245


Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

63 202 129


001

Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

1 515 766

002

"Электрондық үкіметті", инфокоммуникациялық инфрақұрылымды және ақпараттық қауіпсіздікті дамыту

61 686 363

247


Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

3 471 007


008

Ғарыш қызметі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

395 000

010

Ғарыштық инфрақұрылымның сақталуын қамтамасыз ету және пайдалануды кеңейту

3 076 007

13Басқалар

282 359 434


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

1 000 000


006

Өкілдік шығындар

1 000 000

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

225 997 810


010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

116 033 396

042

Жаңа бастамаларға арналған шығыстар

106 964 414

099

"Астана" халықаралық қаржы орталығының әкімшілігі" АҚ-ға нысаналы аударым

3 000 000

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

8 074 789


061

Техникалық реттеу және метрология саласындағы көрсетілетін қызметтер

2 614 354

204

Инвестициялар тарту үшін жағдай жасау

2 198 565

205

Қазақстан Республикасының инновациялық дамуын қамтамасыз ету

3 261 870

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

38 498 692


062

Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

645 000

065

"Астана ЭКСПО-2017" ұлттық компаниясы" АҚ-ға нысаналы аударым

29 047 716

087

"Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

8 805 976

247


Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

8 788 143


012

Жұмылдыру дайындығы, жұмылдыру және мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру іс-шараларын іске асыру

8 788 143

14Борышқа қызмет көрсету

490 475 008


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

490 475 008


013

Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

490 475 008

15Трансферттер

1 573 345 504


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

1 573 345 504


400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар

1 573 345 504


III. Таза бюджеттік кредит беру

89 749 507

Бюджеттік кредиттер

219 152 274

10


Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

99 362 522


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

88 362 410


262

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ-ға кредит беру

60 000 000

264

Облыстық бюджеттерге нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға кредит беру

28 362 410

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

11 000 112


034

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

11 000 112

12Көлiк және коммуникация

19 500 000


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

19 500 000


219

"ҚДБ-лизинг" АҚ арқылы жолаушылар вагон паркін жаңартуын қаржыландыру үшін кейіннен "Қазақстан Даму Банкі" АҚ-ның кредиттеу "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ кредиттеу

19 500 000

13Басқалар

100 289 752


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

689 752


011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

689 752

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

96 600 000


217

Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015 - 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының жобаларын қаржыландыру үшін "Қазақстан Даму Банкі" АҚ кейіннен кредит беру жолымен, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ арқылы кредит беру

86 600 000

220

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ кредиттеу

10 000 000

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

3 000 000


048

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне облыс орталықтарында, Астана, Алматы, Түркістан, Семей қалаларында және моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру

3 000 000


Бюджеттік кредиттерді өтеу

129 402 767

5


Бюджеттік кредиттерді өтеу

129 402 767


1


Бюджеттік кредиттерді өтеу

127 376 519


1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

127 376 519

2


Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

2 026 248


1

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

2 026 248


IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

19 222 673

Қаржы активтерін сатып алу

21 422 673

1


Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

10 618 154


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

10 618 154


006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

10 618 154

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

5 665 541


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

5 665 541


241

"Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайту

5 665 541

12Көлiк және коммуникация

5 138 978


245


Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

3 617 138


004

Цифрлық телерадиохабарды енгізу және дамыту үшін "Зерде" ұлттық инфокоммуникациялық холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

3 617 138

247


Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

1 521 840


007

Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенін салу үшін "Қазақстан Ғарыш Сапары" ұлттық компаниясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

1 521 840


Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

2 200 000

6


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

2 200 000


1


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

2 200 000


1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

2 200 000


V. Бюджет тапшылығы

-539 649 973


VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

539 649 973

  "2017 - 2019 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының
2016 жылғы 29 қарашадағы
№ 25-VI ҚРЗ Заңына
3-ҚОСЫМША

2019 жылға арналған республикалық бюджет

      Ескерту. 3-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР 11.07.2017 № 91-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Атауы

Cомасы, мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы

1

2

3


I. Кірістер

8 043 140 255

1


Салықтық түсімдер

4 686 167 478


1


Табыс салығы

1 717 416 300


1

Корпоративтік табыс салығы

1 717 416 300

5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 023 752 879


1

Қосылған құн салығы

1 742 968 721

2

Акциздер

81 634 193

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

181 909 278

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

5 103 194

5

Ойын бизнесіне салық

12 137 493

6


Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

923 725 973


1

Кеден төлемдерi

899 374 463

2

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

24 351 510

8


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

21 272 326


1

Мемлекеттік баж

21 272 326

2Салықтық емес түсiмдер

163 947 548


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

128 059 861


1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 692 768

3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

60 453 545

4

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

1 603 608

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

50 095 933

6

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

500 000

7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 674 899

9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

12 039 108

2


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 601 806


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 601 806

3


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

278 532


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

278 532

4


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 225 400


1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 225 400

6


Басқа да салықтық емес түсiмдер

29 781 949


1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

29 781 949

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

27 053 144


1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

210 000


1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

210 000

2


Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

26 843 144


1

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

26 843 144

4Трансферттердің түсімдері

3 165 972 085


1


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

285 972 085


1

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттер

285 972 085

4


Ұлттық қордан трансферттер

2 880 000 000


1

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

2 880 000 000

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы, мың теңге


Әкімші


Бағдарлама

1

2

3


II. Шығындар

8 468 056 864

1


Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

371 113 543


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

6 973 699


001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

5 199 133

002

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

170 108

003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану жөніндегі қызметтер

284 318

008

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

843 378

009

Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

476 762

104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

2 330 434


001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 235 740

002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты қорғау қамтамасыз ету және ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

94 694

106


Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

83 771


001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қадағалау жөніндегі қызметтер

83 771

107


Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің Аппараты

137 773


001

Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің қызметін қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтер

137 773

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

59 682 850


001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстық-атқару жүйесі, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

59 682 850

204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

71 322 026


001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі кызметтер

3 137 700

003

Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын делимитациялау және демаркациялау

220 777

005

Шетелдік іссапарлар

3 509 000

008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

101 005

010

Шетелде Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

45 822 523

013

Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

428 426

017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

15 543 858

019

Ақпараттық-имидждік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету

2 558 737

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

73 818 015


001

Бюджеттік жоспарлау, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және орындалуын қамтамасыз ету және экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметтер

66 938 742

002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру

31 500

019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

11 054

067

Саяси партияларды қаржыландыру

5 930 220

094

Мемлекеттік активтерді басқару

906 499

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

28 509 483


130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

5 027 000

217

Ғылымды дамыту

23 482 483

239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

9 790 936


001

Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

9 790 936

240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

1 122 794


001

Мәдениет және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

1 122 794

241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

4 500 513


001

Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

4 500 513

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

9 155 898


001

Стандарттау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, геология, туристік индустрия, индустриялық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды және бәсекелестік нарықты, көлік және коммуникацияны дамыту саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

9 155 898

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

56 155 180


001

Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы саясатты қалыптастыру және дамыту, табиғи монополиялар субъектілерінің және статистика қызметі саласындағы қызметті peттеу, бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, кәсіпкерлікті дамыту саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

27 521 055

004

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

14 825 168

006

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулердің іске асырылуын қамтамасыз ету

1 070 550

073

Әріптестік туралы негіздемелік келісімдер шеңберінде халықаралық қаржы ұйымдарымен бірлесіп жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу жөніндегі жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету

10 949 868

081

Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету

1 788 539

246


Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі

753 748


001

Дін істері және азаматтық қоғам саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

380 710


002

Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет саласындағы әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу

373 038

247


Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

747 721


001

Қорғаныс, аэроғарыш өнеркәсібі және электрондық өнеркәсіп, ақпараттандыру және байланыс саласындағы ақпараттық қауіпсіздік (киберқауіпсіздік), жұмылдыру даярлығы және жұмылдыру саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және дамыту, бірыңғай әскери-техникалық саясатты және әскери-техникалық ынтымақтастықты жүргізуге қатысу, қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру, орналастыру және орындау саласындағы басшылық

531 439

002

Авариялар мен апаттар кезінде шұғыл шақыру ақпараттық жүйесін құру

216 282

406


Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi

1 425 562


001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 271 799

007

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүйесін жетілдіру

153 763

623


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

3 605 655


001

Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру мен іске асыру

3 397 181

012

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

208 474

637


Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

407 356


001

Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету

407 356

690


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

1 002 411


001

Сайлау өткізуді ұйымдастыру

568 360

002

Сайлау өткізу

434 051

693


Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасы

10 849 694


001

Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

10 849 694

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

28 738 024


001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды адамдарының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 738 024

2Қорғаныс

371 055 532


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

43 545 437


060

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою саласындағы қызметті ұйымдастыру

43 545 437

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

327 510 095


001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

2 091 202

047

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік, жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету

325 418 893

3Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

443 856 489


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

771 905


003

Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

771 905

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

133 892 250


015

Халықты жеке басты куәландыратын құжаттармен, жүргізуші куәліктерімен, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттармен, нөмірлік белгілермен қамтамасыз ету

12 229 797

076

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

81 280 386

077

Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін ұйымдастыру

31 252 741

078

Ішкі істер органдарының жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

9 129 326

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

5 878 479


096

Жедел-іздестіру қызметін және сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру

5 878 479

221


Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

35 862 548


001

Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету

13 250 589

002

Сот сараптамаларын жүргізу

2 905 026

005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

1 267 883

006

Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобаларына, заң жобаларының тұжырымдамаларына ғылыми сараптама

134 219

009

Құқықтық насихат

207 957

047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау, сот немесе төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау және жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар және инвестициялық шарттар жобаларына заңгерлік сараптама

14 205 948

055

Қазақстан Республикасы Заңнама институтының қызметін қамтамасыз ету

354 652

062

Сот-медицина, сот-наркологиялық, сот-психиатриялық сараптамалар бойынша қызметтер

3 536 274

410


Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi

173 164 509


001

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

173 164 509

411


Қазақстан Республикасы "Сырбар" сыртқы барлау қызметі

9 918 307


001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

9 918 307

501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

32 483 328


001

Сот органдарының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғауды қамтамасыз етуі

32 483 328

502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

21 595 501


001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

21 593 839

015

Құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің жедел жүйесін құру

1 662

623


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

11 572 515


014

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

11 572 515

681


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі

18 717 147


001

Күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

18 717 147

4Бiлiм беру

319 616 777


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

679 552


009

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

679 552

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

8 877 539


079

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау

8 877 539

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

9 593 346


005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

1 174 340

011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

7 874 932

017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

544 074

221


Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

10 132


060

Сот-сараптама кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

10 132

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

250 198 210


001

Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

4 811 947

060

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-ға нысаналы салым

24 086 004

092

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

7 266 782

098

Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруге қолжетімділікті қамтамасыз ету

285 952

099

Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету

43 141 921

203

Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

4 568 475

204

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

156 851 050

221

Мектепке дейінгі мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

194 271

222

Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

8 175 028

223

Техникалық және кәсіптік білім беру мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

503 656

224

Мемлекеттік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

313 124

239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

29 511 038


003

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

527 169

005

Денсаулық сақтау мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

1 636 507

006

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

27 347 362

240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

16 884 395


005

Мәдениеттегі және өнердегі дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

1 304 073

006

Мәдениет пен өнер саласындағы техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

1 425 649

007

Мәдениет пен өнер саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

7 733

038

Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

3 757 170

040

Спорт саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

7 045

041

Мәдениет пен өнер саласында кадрлар даярлау

10 382 725

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

10 668


048

Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

10 668

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

189 476


017

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау және санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылық саласындағы, кәсіпкерлік, тұрғын үй шаруашылығы саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

189 476

247


Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

33 404


005

Ғарыш саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

33 404

501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

445 112


017

Сот кадрларына жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді ұйымдастыру, қайта даярлау және біліктілігін арттыру

445 112

502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

1 033 584


018

Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату және жоғары білімнен кейінгі білім беру

1 033 584

623


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

1 973 421


002

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру

376 335

013

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер

1 597 086

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

176 900


011

Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

176 900

5Денсаулық сақтау

1 175 587 646


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

5 632 912


014

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу және төтенше жағдай кезінде зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтер

5 632 912

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

4 557 677


008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

4 557 677

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

517 980


019

Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру

517 980

239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

1 137 682 157


013

Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 245 357

024

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

4 531 940

053

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету және инфрақұрылымды дамыту

6 202 541

059

Аурулар диагностикасының және емдеудің жоғары технологиялық әдістерінің әлеуетін арттыру және енгізу

130 844

061

Әлеуметтік медициналық сақтандыру: қолжетімділікті, сапаны, экономикалық тиімділікті және қаржылық қорғауды жақсарту

7 053 385

066

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде медициналық көмек көрсету және оны сүйемелдеу

781 636 021

067

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемімен қамтамасыз ету

336 882 069

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

14 694 194


066

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

269 399

088

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы іс-шараларды іске асыру

14 424 795

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

12 502 726


028

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасы медициналық ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

12 502 726

6Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 741 274 437


239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

2 740 074 437


027

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу

2 720 252 769

034

Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

126 000

056

Әлеуметтік-еңбек саласын ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтер, жұмыспен қамту саясатын жаңғырту

2 393 305

058

Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылымды дамыту

7 176 552

062

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 412 731

068

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасын іске асыру

8 713 080

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

1 200 000


094

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлік жөніндегі іс-шараларды іске асыру

1 200 000

7Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

51 240 442


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

51 240 442


085

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру

30 000 000

086

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру

21 240 442

8Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

86 740 790


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

2 451 914


040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар өткізу

207 878

219

Ғылыми-тарихи құндылықтарға, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету

2 244 036

240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

37 347 686


017

Ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмді нығайту

21 967


021

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

814 548

022

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

423 307

033

Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру

20 729 675

035

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

262 370

036

Жоғары жетістіктер спортын дамыту

15 095 819

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

219 114


088

Ұлттық туристік өнімді қалыптастыру мен оны халықаралық және ішкі нарықта ілгерілету

219 114

245


Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

45 462 570


003

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

45 462 570

246


Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі

588 402


003

Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым-қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету

517 727

005

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар өткізу

70 675

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

671 104


006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

486 280

029

Щучинск–Бурабай курорттық аймағының туристік имиджін қалыптастыру

184 824

9Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

50 959 933


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

436 635


024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

436 635

241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

38 299 964


003

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

3 237 604

009

"Қарағандыкөмір" бұрынғы өндірістік бірлестігінің шахталары және көмір тіліктері қызметінің салдарын жою

505 314

036

Атомдық және энергетикалық жобаларды дамыту

2 740 712

041

Жылу-электр энергетикасын дамыту

31 816 334

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

12 223 334


056

Экономика салаларында энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету

426 659

089

Жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалануды және Қазақстан Республикасы аумағының геологиялық зерттелуін арттыру

11 796 675

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

153 948 393


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

145 671 358


001

Ауыл шаруашылығы, табиғатты пайдалану және жер ресурстарын пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару

12 259 316

249

Мал шаруашылығын дамыту үшін және мал шаруашылығы өнiмiн өндіруге, қайта өңдеуге, өткізуге жағдай жасау

21 667 568

250

Қаржылық көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін арттыру

65 734 062

254

Су ресурстарын тиімді басқару

13 937 053

255

Өсімдік шаруашылығы өнiмiн өндіруді, қайта өңдеуді, өткізуді дамыту үшін жағдай жасау

8 082 602

256

Орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтау мен дамытуды басқару, қамтамасыз ету

18 417 186

259

Жер ресурстары туралы ақпаратқа қол жетімділікті арттыру

5 447 152

261

Су бөлу жөнінде уағдаластыққа сәйкес трансшекаралық өзендердің ағындысын шекаралас елдерден келуін қамтамсыз ету

126 419

241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

7 522 559


037

Қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру және жақсарту

1 569 834

038

Парниктік газдар шығарындыларын қысқарту

137 295

039

Гидрометеорологиялық және экологиялық мониторингті дамыту

5 815 430

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

754 476


007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, өсімін молайту

754 476

11Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

7 636 882


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

133 200


040

Мұнай-газ химиясы өнеркәсібін және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардағы жергілікті қамтуды дамыту

133 200

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

6 055 680


057

Өнеркәсіп саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 720 939

090

Өнеркәсіп салаларының дамуына жәрдемдесу және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету

4 334 741

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

1 066 261


084

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін жетілдіру іс-шараларды іске асыру

1 066 261

247


Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

381 741


006

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

381 741

12Көлiк және коммуникация

375 274 131


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

309 677 897


003

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

142 036 637

013

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

1 174 684

015

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша теміржол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

23 897 840

091

Ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарын жөндеу және олардың сапасын жақсартуға бағытталған күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру

122 940 314

092

Су көлігін және су инфрақұрылымын ұстау, дамыту

6 628 422

095

Алматы қаласының бюджетіне метрополитен салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

11 250 000

212

Әлеуметтік маңызды қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдаушының және вагондар (контейнерлер) операторының вагондарды сатып алуын несиелеуде немесе қаржы лизингінде сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау

1 750 000

245


Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

62 158 029


001

Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

1 522 627

002

"Электрондық үкіметті", инфокоммуникациялық инфрақұрылымды және ақпараттық қауіпсіздікті дамыту

60 635 402

247


Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

3 438 205


008

Ғарыш қызметі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

395 000

010

Ғарыштық инфрақұрылымның сақталуын қамтамасыз ету және пайдалануды кеңейту

3 043 205

13Басқалар

213 694 026


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

1 000 000


006

Өкілдік шығындар

1 000 000

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

181 689 765


010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

119 659 848

042

Жаңа бастамаларға арналған шығыстар

59 029 917

099

"Астана" халықаралық қаржы орталығының әкімшілігі" АҚ-ға нысаналы аударым

3 000 000

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

7 946 109


061

Техникалық реттеу және метрология саласындағы көрсетілетін қызметтер

2 485 673

204

Инвестициялар тарту үшін жағдай жасау

2 198 565

205

Қазақстан Республикасының инновациялық дамуын қамтамасыз ету

3 261 871

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

14 262 162


062

Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

645 000

065

"Астана ЭКСПО-2017" ұлттық компаниясы" АҚ-ға нысаналы аударым

4 811 186

087

"Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

8 805 976

247


Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

8 795 990


012

Жұмылдыру дайындығы, жұмылдыру және мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру іс-шараларын іске асыру

8 795 990

14Борышқа қызмет көрсету

521 909 240


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

521 909 240


013

Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

521 909 240

15Трансферттер

1 584 148 603


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

1 584 148 603


400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар

1 584 148 603


III. Таза бюджеттік кредит беру

26 740 185

Бюджеттік кредиттер

148 301 110

7


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 000 000


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

4 000 000


072

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй жобалауға және (немесе) салуға кредит беру

4 000 000

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

99 627 323


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

88 627 211


262

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ-ға кредит беру

60 000 000

264

Облыстық бюджеттерге нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға кредит беру

28 627 211

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

11 000 112


034

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

11 000 112

11Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

38 500 000


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

38 500 000


218

Экспорттық операцияларды кредиттеу үшін "Қазақстанның Даму Банкі"" АҚ кейіннен кредиттеумен "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ кредиттеу

38 500 000

13Басқалар

6 173 787


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

673 787


011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

673 787

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

2 500 000


220

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ кредиттеу

2 500 000

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

3 000 000


048

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне облыс орталықтарында, Астана, Алматы, Түркістан, Семей қалаларында және моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру

3 000 000


Бюджеттік кредиттерді өтеу

121 560 925

5


Бюджеттік кредиттерді өтеу

121 560 925


1


Бюджеттік кредиттерді өтеу

119 533 997


1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

119 533 997

2


Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

2 026 928


1

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

2 026 928


IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

125 468 154

Қаржы активтерін сатып алу

128 618 154

1


Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

10 618 154


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

10 618 154


006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

10 618 154

11Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

118 000 000


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

118 000 000


215

Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды қолдау үшін "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ жарғылық капиталын кейіннен ұлғайтуымен "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

88 000 000

216

"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ қарыз алу деңгейін ұстау үшін "ҚДБ-Лизинг" АҚ арқылы жарғылық капиталын кейіннен ұлғайтуымен "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

30 000 000


Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

3 150 000

6


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

3 150 000


1


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

3 150 000


1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

3 150 000


V. Бюджет тапшылығы

-577 124 948


VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

577 124 948

  "2017 - 2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 29 қарашадағы № 25-VІ Заңына
4-қосымша

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жіберілетін 2017 жылға арналған түсімдердің көлемі

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР 13.11.2017 № 109-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы
БАРЛЫҒЫ

1 769 344 452

1

Салықтық түсімдер

1 736 841 726


01


Табыс салығы

638 443 9001

Корпоративтік табыс салығы

638 443 900


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 098 397 8263

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 098 397 826

2

Салықтық емес түсімдер

25 294 972


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

25 290 5602

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер мұнай секторы кәсіпорындарына салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

25 290 560


06


Өзге де салықтық емес түсімдер

4 4121

Өзге де салықтық емес түсімдер

4 412

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

274 190


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

274 1901

Жерді сату

274 190

6

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

6 933 564


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

6 933 5641

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

6 933 564

  "2017 - 2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының
2016 жылғы 29 қарашадағы № 25-VІ Заңына
5-қосымша

2017 жылға арналған республикалық бюджетті атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын республикалық бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) тізбесі

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - ҚР 20.02.2017 № 46-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

Функционалдық топ

Атауы


Әкімші


Бағдарлама


Кіші бағдарлама

1

2

04
Білім беру


225Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгi099


Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету
100

Дарынды балаларды республикалық білім беру ұйымдарында оқыту және тәрбиелеу
101

Назарбаев Зияткерлік мектептерінде мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру

05
Денсаулық сақтау


226Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi052


Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету
102

Мамандандырылған медициналық көмек көрсету
103

Жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсету
104

Онкологиялық аурулармен ауыратын науқастарға медициналық көмек көрсету
109

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жергілікті деңгейде тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсетуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер
112

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне саламатты өмір салтын насихаттауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
114

Халыққа аудандық маңызы бар және ауыл және амбулаториялық-емханалық көмектің денсаулық сақтау субъектілерінің медициналық көмек көрсетуі053


Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету және инфрақұрылымды дамыту
100

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
101

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне амбулаториялық деңгейде дәрiлiк заттарды, вакциналарды және басқа да иммундық-биологиялық препараттарды, сондай-ақ балаларға арналған және емдік мамандандырылған тамақ өнімдерін сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
102

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесі шеңберінде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, мамандандырылған медициналық көмек көрсету
103

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесі шеңберінде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсету
104

Санитариялық авиация түрінде жедел медициналық көмек көрсету
105

Қанды, оның құрамдарын және препараттарды өндіру бойынша қызмет көрсету
106

Саламатты өмір салтын насихаттау
107

Инновациялық медициналық технологияларды қолдану арқылы медициналық көмек көрсету070


Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы іс-шараларды іске асыру
100

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету

06
Әлеуметтік көмек пен әлеуметтік қамсыздандыру


213Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі027


Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу
100

Ортақ зейнетақыларды төлеу
101

Мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемдері
102

Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтар салдарынан зардап шеккен азаматтардың зейнетақыларына үстемеақылар
103

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында міндетті зейнетақы жарналары мен міндетті кәсiптiк зейнетақы жарналарының сақталуының мемлекеттiк кепiлдiгі бойынша міндеттеме төлеу
104

Мүгедектігі бойынша берілетін мемлекеттік базалық жәрдемақы
105

Асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша берілетін мемлекеттік базалық жәрдемақы
106

Жасына байланысты берілетін мемлекеттік базалық жәрдемақы
107

Жерлеуге берiлетiн жәрдемақы
108

Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар
109

Бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты табысынан айырылу жағдайына төленетін әлеуметтік төлемдерді алушыларға міндетті зейнетақы жарналарын субсидиялау
111

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, мемлекетке сот жүктеген, адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу
131

Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарға біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар
132

Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандары болған ақталған азаматтарға берілетін біржолғы ақшалай өтемақы
133

Бала тууға байланысты берілетін біржолғы мемлекеттік жәрдемақылар
134

Бiр жасқа дейiнгі баланы күту үшін төленетін мемлекеттік жәрдемақылар
135

Мүгедек балаларды тәрбиелеуші ата-аналарға, қамқоршыларға мемлекеттік жәрдемақылар
143

Арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар

  "2017 – 2019 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының
2016 жылғы 29 қарашадағы
№ 25-VI ҚРЗ Заңына
6-ҚОСЫМША

2017 жылға арналған жергілікті бюджеттерді атқару процесінде
секвестрлеуге жатпайтын жергілікті бюджеттік
бағдарламалардың тізбесі

Атауы

Білім беру

Жалпы білім беру

Арнаулы білім беру бағдарламалары бойынша жалпы білім беру

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру

Денсаулық сақтау

Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін медициналық көмекті қоспағанда, бастапқы медициналық-санитариялық көмек және медициналық ұйымдар мамандарының жіберуі бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің стационарлық және стационарды алмастыратын медициналық көмек көрсетуі

Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның құрамдауыштары мен препараттарын өндіру

Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер

Салауатты өмір салтын насихаттау

Туберкулез, жұқпалы аурулар, психикалық, оның ішінде психикаға белсенді әсер ететін заттарды қолдануға байланысты күйзелістен және мінез-құлқының бұзылуынан зардап шегетін адамдарға медициналық көмек көрсету

Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру

Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін медициналық көмекті қоспағанда, жедел медициналық көмек көрсету және санитариялық авиация

Патологоанатомиялық ашып тексеруді жүргізу

Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және балаларға арналған және емдік тағамдардың арнаулы өнімдерімен қамтамасыз ету

Туберкулезбен ауыратын науқастарды туберкулезге қарсы препараттармен қамтамасыз ету

Диабетпен ауыратын науқастарды диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету

Онкогематологиялық аурулармен ауыратын науқастарды химиялық препараттармен қамтамасыз ету

Созылмалы бүйрек функциясының жетіспеушілігі бар, аутоиммунды, орфандық аурулармен ауыратын, иммунитеті жеткіліксіз науқастарды, сондай-ақ ағзаларды транспланттаудан кейінгі науқастарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету

Гемофилиямен ауыратын науқастарды қанды ұйыту факторларымен қамтамасыз ету

Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау

Жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін күтіп-ұстау

Жіті миокард инфаркті бар науқастарды тромболитикалық препараттармен қамтамасыз ету

Тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шеңберінде скринингтік зерттеулер жүргізу

Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады