"2017 - 2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Заңы 2017 жылғы 13 қарашадағы № 109-VІ ҚРЗ.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заң 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

1-бап. "2017 – 2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" 2016 жылғы 29 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2016 ж., № 21, 115-құжат; 2017 ж., № 3, 4-құжат; № 16, 56-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) 1 және 2-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-бап. 2017 – 2019 жылдарға арналған республикалық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2017 жылға мынадай көлемдерде бекiтiлсiн:

      1) кiрiстер – 9 609 031 675 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсiмдер бойынша – 4 810 958 061 мың теңге;

      салықтық емес түсiмдер бойынша – 140 197 027 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 1 604 797 мың теңге;

      трансферттер түсiмдерi бойынша – 4 656 271 790 мың теңге;

      2) шығындар – 10 699 154 559 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 200 057 736 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 282 483 824 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 82 426 088 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 195 718 279 мың теңге, оның iшiнде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 195 718 279 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы – -1 485 898 899 мың теңге немесе елдiң iшкi жалпы өнiмінің 2,9 пайызы;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 1 485 898 899 мың теңге.

      2-бап. 2017 жылға арналған республикалық бюджетте Ресей Федерациясының "Байқоңыр" кешенін пайдаланғаны үшін 40 024 295 мың теңге сомасында және әскери полигондарды пайдаланғаны үшін 6 455 965 мың теңге сомасында жалдау ақыларының түсiмдері көзделсiн.";

      2) 3-баптағы "бюджетке түсетiн" деген сөздер алып тасталсын;

      3) мынадай мазмұндағы 4-1-баппен толықтырылсын:

      "4-1-бап. 2017 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттердің түсімдері "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне денсаулық сақтау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жұмыс берушілердің аударымдары бойынша мөлшерлемелерді азайтуға байланысты 4 898 537 мың теңге сомасында көзделсін.

      Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен көрсетілген трансферттер сомаларының республикалық бюджетке түсімдері Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.";

      4) 11-бапта:

      бірінші бөлікте:

      мынадай мазмұндағы 2-4) және 2-5) тармақшалармен толықтырылсын:

      "2-4) ішкі істер органдары қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларын көтеруге;

      2-5) асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялауға;";

      15) тармақша алып тасталсын;

      21) тармақшадағы "алып қоюға 2017 жылға арналған ағымдағы нысаналы трансферттерді бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады." деген сөздер "алып қоюға;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 22), 23) және 24) тармақшалармен толықтырылсын:

      "22) ауызсумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және оқшау жүйелерінен ауызсу беру жөнінде көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялауға;

      23) "Бизнестің жол картасы 2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялауға;

      24) бензин мен дизель отынына акциздердің жоғарылатылған мөлшерлемелерінің кезеңін қысқарту нәтижесіндегі шығындарды өтеуге 2017 жылға арналған ағымдағы нысаналы трансферттерді бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.";

      екінші бөліктегі "15)" деген цифрлар "14)" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      5) 12, 15, 16, 16-1, 17 және 19-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "12-бап. 2017 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің шығыстары шеңберінде тұрғын үй құрылыс жинақтарына салымдар бойынша өтемақы төлеуге "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамына аудару үшін 11 495 298 мың теңге мөлшерінде қаражат көзделсін.";

      "15-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2017 жылға арналған резервi 66 026 099 мың теңге сомасында бекiтiлсiн.

      16-бап. Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі шығындарының құрамында мемлекеттiк материалдық резервті қалыптастыруға және сақтауға республикалық бюджет кірістерінде жаңарту тәртібінде шығарылған материалдық құндылықтарды өткізуден түскен 1 154 797 мың теңге сомасындағы қаражатты көрсете отырып, 8 706 520 мың теңге сомасында қаражат көзделгені ескерілсін.

      16-1-бап. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі шығындарының құрамында мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарты бойынша міндеттемелерді орындауға "ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамына аудару үшін 50 108 098 мың теңге сомасында қаражат көзделгені ескерілсін.

      17-бап. 2017 жылға арналған республикалық бюджетте мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды өтеу және оларға қызмет көрсету үшiн 576 831 мың теңге көзделсiн.";

      "19-бап. 2017 жылғы 31 желтоқсанға үкiметтiк борыш лимитi 11 100 000 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.";

      6) көрсетілген Заңға 1 және 4-қосымшалар осы Заңға 1 және 2-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.

2-бап. Осы Заң 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. НАЗАРБАЕВ

  "2017 - 2019 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының Заңына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы"
2017 жылғы 13 қарашадағы
Қазақстан Республикасының
№ 109-VI Заңына
1-ҚОСЫМША
  "2017 - 2019 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
2016 жылғы 29 қарашадағы
Қазақстан Республикасының
№ 25-VI Заңына
1-ҚОСЫМША

2017 жылға арналған республикалық бюджет

Санаты

Атауы

Cомасы, мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы


I. Кірістер

9 609 031 675

1

Салықтық түсімдер

4 810 958 061


1

Табыс салығы

1 625 226 200


1

Корпоративтік табыс салығы

1 625 226 200

5

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 059 087 636


1

Қосылған құн салығы

1 650 474 733

2

Акциздер

77 038 533

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

315 223 325

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

4 270 343

5

Ойын бизнесіне салық

12 080 702

6

Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

1 106 075 202


1

Кеден төлемдерi

1 081 737 682

2

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

24 337 520

8

Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

20 569 023


1

Мемлекеттік баж

20 569 023

2

Салықтық емес түсiмдер

140 197 027


1

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

87 090 114


1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

11 580 934

3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

13 555 322

4

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

2 774 341

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

47 980 260

6

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

900 000

7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

2 964 627

9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

7 334 630

2

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 687 960


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 687 960

3

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

112 500


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

112 500

4

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

25 546 230


1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

25 546 230

5

Гранттар

454 617


2

Қаржылық көмек

454 617

6

Басқа да салықтық емес түсiмдер

24 305 606


1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

24 305 606

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 604 797


1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

450 000


1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

450 000

2

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

1 154 797


1

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

1 154 797

4

Трансферттердің түсімдері

4 656 271 790


1

Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

241 706 556


1

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттер

241 706 556

4

Ұлттық қордан трансферттер

4 414 565 234


1

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

4 414 565 234

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


ӘкімшіБағдарлама


II. Шығындар

10 699 154 559

1

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

465 312 356


101

Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

6 850 536


001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

4 918 035

002

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

193 436

003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану жөніндегі қызметтер

271 476

008

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

900 064

009

Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

538 387

011

Қазақстан Республикасында әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту

29 138

104

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

2 431 281


001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 327 706

002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету және ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

103 575

106

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

79 781


001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қадағалау жөніндегі қызметтер

79 781

107

Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің Аппараты

149 928


001

Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің қызметін қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтер

149 928

201

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

65 708 790


001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстық-атқару жүйесі, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

65 708 790

204

Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

72 827 872


001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

3 272 547

003

Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын делимитациялау және демаркациялау

327 614

005

Шетелдік іссапарлар

3 286 288

008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

101 005

010

Шетелде Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

47 289 182

013

Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

375 021

017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

15 282 613

019

Ақпараттық-имидждік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету

2 833 257

020

Орталық Азия елдерінде гендермен байланысты тұрақты даму мақсаттарының ұлттандыруына жәрдем көрсету

60 345

217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

77 580 519


001

Бюджеттік жоспарлауды, орындалуын және мемлекеттік бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету және экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметтер

69 869 997

002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру

25 200

019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

12 614

030

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ақпараттық жүйелерін құру және дамыту

268 559

067

Саяси партияларды қаржыландыру

5 328 114

072

Салық әкімшілігі жүйесін реформалау

1 047 052

091

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің объектілерін және инфрақұрылымын салу

110 000

094

Мемлекеттік активтерді басқару

918 983

225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

32 901 556


130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

4 993 563

217

Ғылымды дамыту

27 907 993

241

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

4 566 841


001

Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

4 566 841

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

39 394 365


001

Стандарттау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, геология, индустриялық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды және бәсекелестік нарықты, көлік және коммуникацияны, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын дамыту саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

9 967 787

209

Тұрғын-үй құрылыс жинақтарына салымдар бойынша өтемақылар төлеу

11 495 298

222

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

17 641 154

232

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулердің іске асырылуын қамтамасыз ету

290 126

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

42 540 997


001

Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы саясатты қалыптастыру және дамыту, табиғи монополиялар субъектілерінің және статистика қызметі саласындағы қызметті peттеу, бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму және кәсіпкерлікті дамыту саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

18 325 879

006

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулердің іске асырылуын қамтамасыз ету

962 297

007

Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру

105 600

015

Қазақстан Республикасының ұлттық статистика жүйесін нығайту

623 475

057

Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен ынтымақтастығы шеңберінде Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бастамалары мен құралдарына қатысуы

394 085

073

Әріптестік туралы негіздемелік келісімдер шеңберінде халықаралық қаржы ұйымдарымен бірлесіп жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу жөніндегі жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету

19 489 980

081

Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету

1 885 481

096

Қазақстан Республикасы мен Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының арасындағы ынтымақтастық шеңберінде Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық жағдайына зерттеулер жүргізу

754 200

246

Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі

1 612 248


001

Дін істері және азаматтық қоғам саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

1 075 472

002

Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет саласындағы әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу

536 776

247

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

3 795 354


001

Қорғаныс, аэроғарыш өнеркәсібі және электрондық өнеркәсіп, ақпараттандыру және байланыс саласындағы ақпараттық қауіпсіздік (киберқауіпсіздік), жұмылдыру даярлығы және жұмылдыру саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және дамыту, бірыңғай әскери-техникалық саясатты және әскери-техникалық ынтымақтастықты жүргізуге қатысу, қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру, орналастыру және орындау саласындағы басшылық

2 531 242

002

Авариялар мен апаттар кезінде шұғыл шақыру ақпараттық жүйесін құру

1 264 112

406

Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi

1 389 378


001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 235 615

007

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүйесін жетілдіру

153 763

623

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

4 351 132


001

Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру мен іске асыру

3 368 284

008

Мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабты институционалдық қолдау және қызметтік этика, меритократияны қорғау және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу саласында мемлекеттік қызмет реформасын қолдау

680 153

012

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

302 695

637

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

397 777


001

Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету

397 777

690

Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

1 252 398


001

Сайлау өткізуді ұйымдастыру

590 431

002

Сайлау өткізу

661 967

693

Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасы

13 039 840


001

Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13 039 840

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

94 441 763


001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды адамдарының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

91 200 511

009

Мемлекеттік органдар үшін автомашиналар паркін жаңарту

3 241 252

2

Қорғаныс

428 942 775


201

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

45 517 932


060

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою саласындағы қызметті ұйымдастыру

45 517 932

208

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

383 424 843


001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

2 213 904

047

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік, жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету

381 210 939

3

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

550 744 164


104

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

891 712


003

Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

891 712

201

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

182 091 278


015

Халықты жеке басты куәландыратын құжаттармен, жүргізуші куәліктерімен, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттармен, нөмірлік белгілермен қамтамасыз ету

13 134 428

076

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

124 192 933

077

Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін ұйымдастыру

33 784 974

078

Ішкі істер органдарының жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

10 978 943

217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

6 060 495


096

Жедел - іздестіру қызметін және сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру

6 060 495

221

Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

38 091 076


001

Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету

12 782 747

005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

1 558 083

006

Заңнамалық актілердің және халықаралық шарттардың жобаларына ғылыми құқықтық сараптама

25 963

009

Құқықтық насихат

207 957

047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау, сот немесе төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау және жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар және инвестициялық шарттар жобаларына заңгерлік сараптама

15 905 948

050

Қазақстанда құқық қорғау тетіктерін жетілдіру және БҰҰ әмбебап кезеңдік шолу ұсынымдарын тиімді іске асыру

23 622

055

Қазақстан Республикасы Заңнама институтының қызметін қамтамасыз ету

334 259

059

Сот төрелігінің секторын институционалды түрде нығайту жобасын іске асыру

1 447 919

065

Сот сараптамалары бойынша қызметтер

5 804 578

410

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi

203 368 659


001

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

200 060 134

002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

3 308 525

411

Қазақстан Республикасы "Сырбар" Сыртқы барлау қызметі

11 513 403


001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

11 513 403

501

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

33 860 922


001

Сот органдарының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғауды қамтамасыз етуі

33 860 922

502

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

24 682 888


001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

24 340 701

015

Құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің жедел жүйесін құру

342 187

623

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

13 718 701


014

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

13 718 701

681

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі

36 465 030


001

Күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

25 806 264

002

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметін дамыту бағдарламасы

10 658 766

4

Бiлiм беру

458 635 965


104

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

687 301


009

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

687 301

201

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

10 294 890


079

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау

10 294 890

208

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

10 174 298


005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

1 172 200

011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

8 440 613

017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

561 485

221

Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

44 923


060

Сот-сараптама кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

44 923

225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

381 964 498


001

Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

6 050 503

060

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-ға нысаналы салым

21 303 962

092

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

53 847 807

098

Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруге қолжетімділікті қамтамасыз ету

325 261

099

Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету

135 452 789

203

Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

5 337 716

204

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

146 465 593

221

Мектепке дейінгі мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

194 271

222

Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

11 549 979

223

Техникалық және кәсіптік білім беру мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

945 445

224

Мемлекеттік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

491 172

226

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

31 419 633


003

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

587 526


005

Денсаулық сақтау мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

1 338 735

006

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

29 316 640

007

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

176 732

240

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

19 332 764


005

Мәдениеттегі және өнердегі дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

1 303 776

006

Мәдениет пен өнер саласындағы техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

1 395 553

007

Мәдениет пен өнер саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

7 733

038

Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

4 257 841

040

Спорт саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

7 045

041

Мәдениет пен өнер саласында кадрлар даярлау

12 360 816

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

8 000


048

Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

8 000

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

163 772


017

Кәсіпкерлік саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

163 772

247

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

32 960


005

Ғарыш саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

32 960

501

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

441 455


017

Сот кадрларына жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді ұйымдастыру, қайта даярлау және біліктілігін арттыру

441 455

502

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

1 592 869


018

Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату және жоғары білімнен кейінгі білім беру

1 592 869

623

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

2 301 702


002

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру

704 616

013

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер

1 597 086

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

176 900


011

Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

176 900

5

Денсаулық сақтау

1 022 481 404


201

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

5 468 400


014

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу және төтенше жағдай кезінде зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтер

5 467 070

111

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған "Саламатты Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында іс-шараларды жүргізу

1 330

208

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

4 990 005


008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

4 990 005

225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

510 845


019

Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру

510 845

226

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

998 905 832


001

Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

16 749 145

013

Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 382 148

020

Денсаулық сақтау жүйесін реформалау

14 608 695

024

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

10 709 694

052

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету

774 265 639

053

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету және инфрақұрылымды дамыту

167 150 712

059

Аурулар диагностикасының және емдеудің жоғары технологиялық әдістерінің әлеуетін арттыру және енгізу

130 844

061

Әлеуметтік медициналық сақтандыру: қолжетімділікті, сапаны, экономикалық тиімділікті және қаржылық қорғауды жақсарту

78 533

066

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде медициналық көмек көрсету және оны сүйемелдеу

139 970

069

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

143 520

070

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы іс-шараларды іске асыру

13 546 932

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

12 606 322


028

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасы медициналық ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

12 606 322

6

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 129 164 986


213

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

2 127 964 986


001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

3 750 632

027

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу

2 104 049 305

034

Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

96 240

048

Әлеуметтік жаңғыртудың басымдықтарына сәйкес халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру

197 780

056

Әлеуметтік-еңбек саласын ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтер, жұмыспен қамту саясатын жаңғырту

2 176 167

058

Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылымды дамыту

9 882 010

068

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасын іске асыру

7 812 852

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

1 200 000


094

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлік жөніндегі іс-шараларды іске асыру

1 200 000

7

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

194 791 351


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

194 791 351226

Алматы облысының бюджетіне тұрғын үйлерді және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу, жобалау үшін уәкілетті ұйымның жарғылық капиталын қалыптастыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

2 822 577

227

Қарағанды облысының бюджетіне бұзылу аумағынан тұрғындарды көшіру үшін тұрғын-үй және жатақхана құрылысына нысаналы даму трансферттері

11 497 328

228

"Нұрлы жер" тұрғын үй құрылысы бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

105 874 791

229

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру

73 197 606

230

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарлама шеңберінде қызметтік тұрғын үй салуға, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға, жастарға арналған жатақханаларды салуға, салып бітіруге берілетін нысаналы даму трансферттері

1 399 049

8

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

139 221 961


225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

2 238 162


040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар өткізу

199 025

219

Ғылыми-тарихи құндылықтарға, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету

2 039 137

240

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

89 829 006


001

Мәдениет, спорт және туристік қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

1 718 742

017

Ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмді нығайту

33 753

021

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

974 522

022

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

495 611

033

Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру

40 313 771

035

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

7 617 156

036

Жоғары жетістіктер спортын дамыту

38 013 068

043

Ұлттық туристік өнімді қалыптастыру мен оны халықаралық және ішкі нарықта ілгерілету

412 383

044

Астана қаласының бюджетіне Ұлттық пантеон салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

250 000

245

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

45 472 873


003

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

43 973 993

005

"Ұлттық ақпараттық кеңістікке автоматтандырылған мониторинг" ақпараттық жүйесін құру

1 498 880

246

Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі

799 206


003

Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым-қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету

671 689

005

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар өткізу

127 517

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

882 714


006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

470 464

015

Щучинск–Бурабай курорттық аймағының инфрақұрылымын дамыту

189 657

029

Щучинск –Бурабай курорттық аймағының туристік имиджін қалыптастыру

222 593

9

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

89 180 075


225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

418 266


024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

418 266

241

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

79 058 233


003

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

12 941 488

009

"Қарағандыкөмір" бұрынғы өндірістік бірлестігінің шахталары және көмір тіліктері қызметінің салдарын жою

1 675 170

036

Атомдық және энергетикалық жобаларды дамыту

3 277 205

041

Жылу-электр энергетикасын дамыту

61 164 370

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

9 703 576


056

Экономика салаларында энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету

426 659

089

Жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалануды және Қазақстан Республикасы аумағының геологиялық зерттелуін арттыру

9 276 917

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

234 069 395


212

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

223 412 973


001

Ауыл шаруашылығы, табиғатты пайдалану және жер ресурстарын пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару

11 699 926

249

Мал шаруашылығын дамыту үшін және мал шаруашылығы өнiмiн өндіруге, қайта өңдеуге, өткізуге жағдай жасау

32 729 714

250

Қаржылық көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін арттыру

106 312 713

254

Су ресурстарын тиімді басқару

37 474 567

255

Өсімдік шаруашылығы өнiмiн өндіруді, қайта өңдеуді, өткізуді дамыту үшін жағдай жасау

10 086 915

256

Орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтау мен дамытуды басқару, қамтамасыз ету

17 407 702

259

Жер ресурстары туралы ақпаратқа қол жетімділікті арттыру

7 567 007

261

Су бөлу жөнінде уағдаластыққа сәйкес трансшекаралық өзендердің ағындысын шекаралас елдерден келуін қамтамсыз ету

134 429

241

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

9 907 211


034

"Жасыл экономикаға" көшу жөніндегі тұжырымдаманы және "Жасыл көпір" серіктестік бағдарламасын іске асыру

93 439

037

Қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру және жақсарту

3 934 171

038

Парниктік газдар шығарындыларын қысқарту

137 150

039

Гидрометеорологиялық және экологиялық мониторингті дамыту

5 742 451

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

749 211


007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, өсімін молайту

749 211

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

8 884 479


241

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

133 200


040

Мұнай-газ химиясы өнеркәсібін және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардағы жергілікті қамтуды дамыту

133 200

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

8 379 611


057

Өнеркәсіп саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 720 939

090

Өнеркәсіп салаларының дамуына жәрдемдесу және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету

4 006 585

225

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін жетілдіру іс-шараларын іске асыру

2 652 087

247

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

371 668


006

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

371 668

12

Көлiк және коммуникация

676 465 512


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

610 011 135


003

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

266 319 001

013

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

2 051 613

015

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша теміржол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

23 566 595

016

Астана қаласының бюджетіне "Жаңа көлік жүйесі" жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

69 456 630

091

Ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарын жөндеу және олардың сапасын жақсартуға бағытталған күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру

167 359 809

092

Су көлігін және су инфрақұрылымын ұстау, дамыту

7 218 710

093

Азаматтық авиацияны және әуе көлігін дамыту

5 045 709

212

Әлеуметтік маңызды қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдаушының және вагондар (контейнерлер) операторының вагондарды сатып алуын несиелеуде немесе қаржы лизингінде сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау

3 482 772

213

Қалалық рельстік көліктің дамуын қамтамасыз ету

7 688 919

233

Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарты бойынша міндеттемелерін орындау

50 108 098

239

"Маңғыстау облысының бюджетіне "Құрық – Құрық порты" автомобиль жолын реконструкциялау" жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

7 713 279

245

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

61 657 540


001

Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

2 871 045

002

"Электрондық үкіметті", инфокоммуникациялық инфрақұрылымды және ақпараттық қауіпсіздікті дамыту

58 786 495

247

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

4 796 837


008

Ғарыш қызметі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

790 000

009

Ғылыми-технологиялық және тәжірибелік-эксперименттік базаны дамыту

642 658

010

Ғарыштық инфрақұрылымның сақталуын қамтамасыз ету және пайдалануды кеңейту

3 364 179

13

Басқалар

2 345 359 095


204

Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

3 214 042


006

Өкілдік шығындар

3 214 042

217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

2 172 041 608


010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

66 026 099

099

"Астана" халықаралық қаржы орталығының әкімшілігі" АҚ-ға нысаналы аударым

13 074 220

202

"Проблемалық кредиттер қоры" АҚ-ға нысаналы аударым

2 092 941 289

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

22 130 936


061

Техникалық реттеу және метрология саласындағы көрсетілетін қызметтер

4 311 972

204

Инвестициялар тарту үшін жағдай жасау

9 849 416

205

Қазақстан Республикасының инновациялық дамуын қамтамасыз ету

3 976 308

210

"Инновациялық технологиялар паркі" дербес кластерлік қорына нысаналы аударым

3 993 240

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

129 039 200


062

Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

895 000

065

"Астана ЭКСПО-2017" ұлттық компаниясы" АҚ-ға нысаналы аударым

96 973 963

082

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде моноқалаларда және өңірлерде іс-шараларды іске асыру

7 503 726

087

"Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

16 910 820

091

Азия Даму қорына Қазақстанның донорлық жарнасы

909 266

097

Атырау, Павлодар және Оңтүстік Қазақстан облыстарының облыстық бюджеттеріне бензин және дизель отынына акциздердің жоғарылатылған мөлшерлемелерінің кезеңін қысқарту нәтижесіндегі шығындарды өтеу үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 846 425

247

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

8 861 170


012

Жұмылдыру дайындығы, жұмылдыру және мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру іс-шараларын іске асыру

8 861 170

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

10 072 139


008

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының объектілерін салу және реконструкциялау

10 072 139

14

Борышқа қызмет көрсету

458 175 000


217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

458 175 000


013

Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

458 175 000

15

Трансферттер

1 497 726 041


217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

1 497 726 041


097

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан тартылған қаражаттың бір бөлігін қайтару

9 435 805

400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар

1 488 290 236


III. Таза бюджеттік кредит беру

200 057 736

Бюджеттік кредиттер

282 483 824

7

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

46 692 997


241

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

5 559 671


042

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жылумен жабдықтау жүйелерін реконструкциялау және құрылыс үшін кредит беру

5 559 671

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

41 133 326


224

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

41 133 326

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

98 113 996


212

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

87 113 884


262

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ-ға кредит беру

60 000 000

264

Облыстық бюджеттерге нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға кредит беру

27 113 884

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

11 000 112


034

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

11 000 112

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

10 000 000


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

10 000 000


240

Қазақстандық өндірістің жеңіл автокөлігін сатып алушы – жеке тұлғаларды кредиттеу үшін, сондай-ақ қазақстандық өндірістің ауыл шаруашылығы техникасын қоспағанда, автокөлік құралдарын және арнайы мақсаттағы автотехниканы лизингке сатып алатын заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлерді лизингтік қаржыландыру үшін екінші деңгейдегі банктерді шартты қаржыландыру арқылы отандық автомобиль өндірушілерді қаржыландыру үшін "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ кейіннен кредиттеумен "Бәйтерек "ҰБХ" АҚ кредиттеу

10 000 000

12

Көлiк және коммуникация

18 600 000


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

18 600 000


219

"ҚДБ-лизинг" АҚ арқылы жолаушылар вагон паркін жаңартуын қаржыландыру үшін кейіннен "Қазақстан Даму Банкі" АҚ-ның кредиттеу "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ кредиттеу

18 600 000

13

Басқалар

109 076 831


217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

576 831


011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

576 831

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

105 500 000


217

Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015 - 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының жобаларын қаржыландыру үшін "Қазақстан Даму Банкі" АҚ кейіннен кредит беру жолымен, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ арқылы кредит беру

80 000 000

220

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ кредиттеу

17 500 000

231

Алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшін "Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамына бюджеттік кредит беру

8 000 000

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

3 000 000


048

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне облыс орталықтарында, Астана, Алматы, Түркістан, Семей қалаларында және моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру

3 000 000

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Бюджеттік кредиттерді өтеу

82 426 088

5

Бюджеттік кредиттерді өтеу

82 426 088


1

Бюджеттік кредиттерді өтеу

80 644 418


1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

80 644 418

2

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

1 781 670


1

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

1 781 670

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

195 718 279

Қаржы активтерін сатып алу

195 718 279

1

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

11 750 444


217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

11 750 444


006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

11 750 444

2

Қорғаныс

10 178 220


247

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

10 178 220004

"Қазтехнологиялар" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

10 178 220

4

Бiлiм беру

790 957


212

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

734 300


263

Қазақстан Республикасын Индустриялық-инновациялық дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының" шеңберінде зертханалар құру үшін "Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы" КЕАҚ жарғылық капиталын ұлғайту

734 300

225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

56 657


228

"Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті" КЕАҚ жарғылық капиталын ұлғайту

56 657

7

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 000 000


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

10 000 000


083

"Үлестiк салымдарды кепілдендіру тетігін іске асыру үшін "Тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қоры" АҚ жарғылық капиталын кейіннен ұлғайта отырып, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

10 000 000

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

22 642 063


212

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

22 642 063


241

"Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайту

7 675 063


258

Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

14 967 000

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

20 000 000


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

20 000 000


238

"ҚДБ-Лизинг" АҚ арқылы өңдеу өнеркәсібі мен инфрақұрылым жобаларын лизингтік қаржыландыруды іске асыру үшін "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ-ның жарғылық капиталын кейіннен ұлғайтумен "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

20 000 000

12

Көлiк және коммуникация

31 904 595


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

3 469 905


079

"Астана халықаралық әуежайы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

3 469 905

245

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

10 074 731


004

Цифрлық телерадиохабарды енгізу және дамыту үшін "Зерде" ұлттық инфокоммуникациялық холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

10 074 731

247

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

18 359 959


003

"Ғарыштық техника және технологияларды әзірлеу және сынау ғылыми-эксперименталдық лабораторияны құру" жобасы бойынша "Ғарыштық техника және технологиялар институты" ЕЖШС жарғылық капиталын кейіннен ұлғайту үшін "Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

299 900

007

Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенін салу үшін "Қазақстан Ғарыш Сапары" ұлттық компаниясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

18 060 059

13

Басқалар

88 452 000


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

13 900 000


214

Отандық экспорттаушыларды қолдау үшін "ҚазЭкспортГарант" экспорттық-кредиттік сақтандыру корпорациясы" АҚ жарғылық капиталын кейіннен ұлғайта отырып, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

13 900 000

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

74 552 000


049

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

74 552 000

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0

6

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0


1

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

01

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0

Атауы

Cомасы, мың теңге


V. Бюджет тапшылығы

-1 485 898 899

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

1 485 898 899

  "2017– 2019 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының Заңына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы"
2017 жылғы 13 қарашадағы № 109-VI
Қазақстан Республикасының Заңына
2 – қосымша
  "2017– 2019 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
2016 жылғы 29 қарашадағы -№ 25-VI
Қазақстан Республикасының Заңына
4 – қосымша

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жіберілетін 2017 жылға арналған түсімдердің көлемі

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы
БАРЛЫҒЫ

1 769 344 452

1

Салықтық түсімдер

1 736 841 726


01


Табыс салығы

638 443 9001

Корпоративтік табыс салығы

638 443 900


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 098 397 8263

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 098 397 826

2

Салықтық емес түсімдер

25 294 972


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

25 290 5602

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер мұнай секторы кәсіпорындарына салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

25 290 560


06


Өзге де салықтық емес түсімдер

4 4121

Өзге де салықтық емес түсімдер

4 412

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

274 190


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

274 1901

Жерді сату

274 190

6

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

6 933 564


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

6 933 5641

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

6 933 564


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады