"2017-2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Заңы 2017 жылғы 20 ақпандағы № 46-VІ ҚРЗ.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заң 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

1-бап. "2017 – 2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" 2016 жылғы 29 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2016 ж., № 21, 115-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) 1, 2 және 6-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-бап. 2017 – 2019 жылдарға арналған республикалық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2017 жылға мынадай көлемдерде бекiтiлсiн:

      1) кiрiстер – 9 543 305 694 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсiмдер бойынша – 4 787 775 502 мың теңге;

      салықтық емес түсiмдер бойынша – 102 758 432 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 1 398 507 мың теңге;

      трансферттер түсiмдерi бойынша – 4 651 373 253 мың теңге;

      2) шығындар – 10 740 128 973 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 191 542 795 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 273 866 697 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 82 323 902 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 159 496 347 мың теңге, оның iшiнде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 162 396 347 мың теңге;

      мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер – 2 900 000 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы – - 1 547 862 421 мың теңге немесе елдiң iшкi жалпы өнiмінің 3,1 пайызы;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 1 547 862 421 мың теңге.

      2-бап. 2017 жылға арналған республикалық бюджетте Ресей Федерациясының "Байқоңыр" кешенін пайдаланғаны үшін 37 950 000 мың теңге сомасында және әскери полигондарды пайдаланғаны үшін 6 612 870 мың теңге сомасында жалдау ақыларының түсiмдері көзделсiн."

      "6-бап. 2017 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығында айқындалған мақсаттарға нысаналы трансферт 1 534 565 234 мың теңге сомасында көзделсін.

      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы трансфертті бөлу және (немесе) оны пайдаланудың тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.";

      2) 7-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "2017 жылғы 1 шілдеден бастап:

      1) мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшері – 14 466 теңге;

      2) зейнетақының ең төмен мөлшері – 31 245 теңге болып белгіленсін.";

      3) 8-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "8-бап. Жасына байланысты зейнетақы төлемдері мен еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдеріне жұмсалатын қаражат олардың мөлшерін:

      2017 жылғы 1 қаңтардан бастап тоғыз пайызға;

      2017 жылғы 1 шілдеден бастап он бір пайызға көтеру ескеріле отырып көзделді деп белгіленсін.";

      4) 11-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 2-1), 2-2), 2-3) тармақшалармен және 20) тармақшадағы "қаржыландыруға 2017 жылға арналған ағымдағы нысаналы трансферттерді бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады." деген сөздер "қаржыландыруға;" деген сөзбен ауыстырылып, 21) тармақшамен толықтырылсын:

      "2-1) ішкі істер органдарының бөлімшелерін материалдық-техникалық жарақтандыруға;

      2-2) ішкі істер органдарының әкімшілік полиция қызметкерлерін оқытуға;

      2-3) ішкі істер органдары қызметкерлерінің сыныптық біліктілігі үшін үстемеақы мөлшерлерін ұлғайтуға;";

      "21) мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алып қоюға 2017 жылға арналған ағымдағы нысаналы трансферттерді бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.";

      5) мынадай мазмұндағы 12-1 және 14-1-баптармен толықтырылсын:

      "12-1-бап. 2017 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің шығыстары шеңберінде салымшыларға алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беруге "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамына бюджеттік кредит беру үшін 8 000 000 мың теңге мөлшерінде қаражат көзделсін.";

      "14-1-бап. "Қарағандышахтатарату" жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне берілген, таратылған шахталардың жұмыскерлеріне келтірілген залалды өтеуге берілетін қаражатты бөлу және (немесе) оны пайдаланудың тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.";

      6) 15 және 16-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "15-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2017 жылға арналған резервi 137 105 624 мың теңге сомасында бекiтiлсiн.

      16-бап. Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі шығындарының құрамында мемлекеттiк материалдық резервті қалыптастыруға және сақтауға республикалық бюджет кірістерінде жаңарту тәртібінде шығарылған материалдық құндылықтарды өткізуден түскен 1 154 797 мың теңге сомасындағы қаражатты көрсете отырып, 8 710 511 мың теңге сомасында қаражат көзделгені ескерілсін.";

      7) мынадай мазмұндағы 16-1-баппен толықтырылсын:

      "16-1-бап. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі шығындарының құрамында мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарты бойынша міндеттемелерді орындауға "ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамына аудару үшін 43 738 098 мың теңге сомасында қаражат көзделгені ескерілсін.";

      8) 19-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "19-бап. 2017 жылғы 31 желтоқсанға үкiметтiк борыш лимитi 11 200 000 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.";

      9) көрсетілген Заңға 1, 4 және 5-қосымшалар осы Заңға 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.

2-бап. Осы Заң 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті Н.НАЗАРБАЕВ

  "2017 - 2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы"
2017 жылғы 20 ақпандағы Қазақстан Республикасының № 46-VI ҚРЗ Заңына
1-ҚОСЫМША
  "2017 - 2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы"
2016 жылғы 29 қарашадағы Қазақстан Республикасының № 25-VI Заңына
1-ҚОСЫМША

2017 жылға арналған республикалық бюджет

Санаты

Атауы

Cомасы, мың теңге


Сыныбы
Iшкi сыныбы1

2

3


I. Кірістер

9 543 305 694

1

Салықтық түсімдер

4 787 775 502


1

Табыс салығы

1 563 908 600


1

Корпоративтік табыс салығы

1 563 908 600

5

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 082 288 327


1

Қосылған құн салығы

1 730 804 561

2

Акциздер

96 091 541

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

239 553 241

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

4 585 081

5

Ойын бизнесіне салық

11 253 903

6

Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

1 121 009 552


1

Кеден төлемдерi

1 096 672 032

2

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

24 337 520

8

Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

20 569 023


1

Мемлекеттік баж

20 569 023

2

Салықтық емес түсiмдер

102 758 432


1

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

73 020 361


1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 848 947

3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

13 555 322

4

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

1 393 669

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

45 784 947

6

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

500 0007

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

2 202 846

9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

7 734 630


2

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 666 685


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 666 685

3

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

250 254


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

250 254

4

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 868 486


1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 868 486

5

Гранттар

996 245


2

Қаржылық көмек

996 245

6

Басқа да салықтық емес түсiмдер

21 956 401


1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

21 956 401

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 398 507


1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

243 710


1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

243 710

2

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

1 154 797


1

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

1 154 797

4

Трансферттердің түсімдері

4 651 373 253


1

Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

236 808 019


1

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттер

236 808 019

4

Ұлттық қордан трансферттер

4 414 565 234


1

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

4 414 565 234

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы, мың теңге


Әкімші
Бағдарлама1

2

3


II. Шығындар

10 740 128 973

1

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

452 852 179


101

Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

6 888 524


001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

4 918 035

002

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

206 836

003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану жөніндегі қызметтер

271 476

008

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

900 064

009

Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

562 975

011

Қазақстан Республикасында әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту

29 138

104

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

2 242 531


001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 137 706

002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты қорғау қамтамасыз ету және ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

104 825

106

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

80 027


001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қадағалау жөніндегі қызметтер

80 027

107

Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің Аппараты

150 291


001

Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің қызметін қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтер

150 291

201

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

61 570 608


001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстық-атқару жүйесі, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

61 570 608

204

Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

71 766 822


001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

3 197 618

003

Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын делимитациялау және демаркациялау

370 208

005

Шетелдік іссапарлар

3 384 200

008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

101 005

010

Шетелде Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

45 543 191

013

Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

399 685

017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

15 482 613

019

Ақпараттық-имидждік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету

3 227 957

020

Орталық Азия елдерінде гендермен байланысты тұрақты даму мақсаттарының ұлттандыруына жәрдем көрсету

60 345


217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

84 824 824


001

Бюджеттік жоспарлау, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және орындалуын қамтамасыз ету және экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметтер

69 452 527

002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру

43 500

019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

12 614

030

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ақпараттық жүйелерін құру және дамыту

4 600 297

067

Саяси партияларды қаржыландыру

5 328 114

072

Салық әкімшілігі жүйесін реформалау

4 323 789

094

Мемлекеттік активтерді басқару

1 063 983

225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

33 192 135


130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

5 336 806

217

Ғылымды дамыту

27 855 329

241

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

4 564 918


001

Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

4 564 918

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

40 761 017


001

Стандарттау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, геология, индустриялық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды және бәсекелестік нарықты, көлік және коммуникацияны, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын дамыту саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

10 051 188

209

Тұрғын-үй құрылыс жинақтары үлестері бойынша төлем ақы төлеу

12 600 000

222

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

17 819 703

232

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулердің іске асырылуын қамтамасыз ету

290 126

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

74 007 804


001

Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы саясатты қалыптастыру және дамыту, табиғи монополиялар субъектілерінің және статистика қызметі саласындағы қызметті peттеу, бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму және кәсіпкерлікті дамыту саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

18 676 298

006

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулердің іске асырылуын қамтамасыз ету

965 670

007

Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру

105 600

015

Қазақстан Республикасының ұлттық статистика жүйесін нығайту

657 495

057

Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен ынтымақтастығы шеңберінде Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бастамалары мен құралдарына қатысуы

371 435

073

Әріптестік туралы негіздемелік келісімдер шеңберінде халықаралық қаржы ұйымдарымен бірлесіп жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу жөніндегі жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету

50 688 567


081

Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету

1 788 539

096

Қазақстан Республикасы мен Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының арасындағы ынтымақтастық шеңберінде Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық жағдайына зерттеулер жүргізу

754 200

245

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

461 799


006

Жоғарғы деңгейдің домендік атаулары серверлерінің істен шығуға қарсы тұруын қамтамасыз ету бөлігінде ақпараттық-коммуникациялық желілер мониторингінің ақпараттық жүйесін құру

461 799

246

Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі

1 726 828


001

Дін істері және азаматтық қоғам саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

1 113 333

002

Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет саласындағы әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу

613 495

247

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

3 800 954


001

Қорғаныс, аэроғарыш өнеркәсібі және электрондық өнеркәсіп, ақпараттандыру және байланыс саласындағы ақпараттық қауіпсіздік (киберқауіпсіздік), жұмылдыру даярлығы және жұмылдыру саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және дамыту, бірыңғай әскери-техникалық саясатты және әскери-техникалық ынтымақтастықты жүргізуге қатысу, қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру, орналастыру және орындау саласындағы басшылық

2 536 842

002

Авариялар мен апаттар кезінде шұғыл шақыру ақпараттық жүйесін құру

1 264 112

406

Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi

1 392 802


001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 239 039

007

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүйесін жетілдіру

153 763

623

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

4 359 870


001

Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру мен іске асыру

3 377 022

008

Мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабты институционалдық қолдау және қызметтік этика, меритократияны қорғау және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу саласында мемлекеттік қызмет реформасын қолдау

680 153

012

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

302 695

637

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

399 025


001

Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету

399 025

690

Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

1 035 485


001

Сайлау өткізуді ұйымдастыру

581 020

002

Сайлау өткізу

454 465

693

Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасы

11 572 195


001

Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11 572 195

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

48 053 720


001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды адамдарының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 888 034

009

Мемлекеттік органдар үшін автомашиналар паркін жаңарту

3 165 686

2

Қорғаныс

412 341 681


201

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

43 848 077


060

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою саласындағы қызметті ұйымдастыру

43 848 077

208

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

368 493 604


001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

2 049 008

047

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік, жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету

366 444 596

3

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

527 619 452


104

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

818 198


003

Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

818 198

201

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

163 809 148


015

Халықты жеке басты куәландыратын құжаттармен, жүргізуші куәліктерімен, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттармен, нөмірлік белгілермен қамтамасыз ету

12 648 232

076

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

109 042 809

077

Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін ұйымдастыру

32 447 435

078

Ішкі істер органдарының жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

9 670 672

217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

6 060 495


096

Жедел-іздестіру қызметін және сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру

6 060 495

221

Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

40 842 225


001

Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету

12 974 392

002

Сот сараптамаларын жүргізу

2 429 404

005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

1 267 883

006

Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобаларына, заң жобаларының тұжырымдамаларына ғылыми сараптама

85 139

009

Құқықтық насихат

207 957

047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау, сот немесе төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау және жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар және инвестициялық шарттар жобаларына заңгерлік сараптама

14 205 948

050

Қазақстанда құқық қорғау тетіктерін жетілдіру және БҰҰ әмбебап кезеңдік шолу ұсынымдарын тиімді іске асыру

23 622

055

Қазақстан Республикасы Заңнама институтының қызметін қамтамасыз ету

335 617

059

Сот төрелігінің секторын институционалды түрде нығайту жобасын іске асыру

5 937 089

062

Сот-медицина, сот-наркологиялық, сот-психиатриялық сараптамалар бойынша қызметтер

3 375 174

410

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi

197 608 195


001

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

192 165 195

002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

5 443 000

411

Қазақстан Республикасы "Сырбар" Сыртқы барлау қызметі

11 713 403


001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

11 713 403

501

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

33 685 307


001

Сот органдарының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғауды қамтамасыз етуі

33 685 307

502

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

24 614 951


001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

24 272 764

015

Құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің жедел жүйесін құру

342 187

623

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

13 381 703


014

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

13 381 703

681

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі

35 085 827


001

Күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

20 317 401

002

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметін дамыту бағдарламасы

14 768 426

4

Бiлiм беру

450 943 720


104

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

687 301


009

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

687 301

201

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

9 908 838


079

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау

9 908 838

208

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

9 396 704


005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

1 131 437

011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

7 746 554

017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

518 713

221

Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

44 923


060

Сот-сараптама кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

44 923

225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

377 035 468


001

Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

5 514 012

060

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-ға нысаналы салым

26 120 756

092

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

31 942 530

098

Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруге қолжетімділікті қамтамасыз ету

357 942

099

Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету

141 780 032

203

Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

5 794 221

204

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

152 446 165

221

Мектепке дейінгі мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

194 271

222

Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

11 593 611

223

Техникалық және кәсіптік білім беру мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

471 606

224

Мемлекеттік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

820 322

226

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

31 264 928


003

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

564 675

005

Денсаулық сақтау мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

1 538 123

006

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

28 631 189

007

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

530 941

240

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

17 888 163


005

Мәдениеттегі және өнердегі дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

1 308 081

006

Мәдениет пен өнер саласындағы техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

1 399 515

007

Мәдениет пен өнер саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

7 733

038

Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

4 264 365

040

Спорт саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

7 045

041

Мәдениет пен өнер саласында кадрлар даярлау

10 901 424

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

10 217


048

Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

10 217

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

163 772


017

Кәсіпкерлік саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

163 772

247

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

33 404


005

Ғарыш саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

33 404

501

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

431 323


017

Сот кадрларына жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді ұйымдастыру, қайта даярлау және біліктілігін арттыру

431 323

502

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

1 593 427


018

Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату және жоғары білімнен кейінгі білім беру

1 593 427

623

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

2 308 352


002

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру

711 266

013

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер

1 597 086

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

176 900


011

Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

176 900

5

Денсаулық сақтау

1 030 018 587


201

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

5 406 567


014

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу және төтенше жағдай кезінде зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтер

5 405 237

111

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған "Саламатты Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында іс-шараларды жүргізу

1 330

208

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

4 500 488


008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

4 500 488

225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

511 148


019

Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру

511 148

226

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

1 006 997 699


001

Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

17 147 303

013

Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 414 014

020

Денсаулық сақтау жүйесін реформалау

18 117 861

024

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

10 458 450

052

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету

766 305 211

053

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету және инфрақұрылымды дамыту

173 112 503

059

Аурулар диагностикасының және емдеудің жоғары технологиялық әдістерінің әлеуетін арттыру және енгізу

130 844

061

Әлеуметтік медициналық сақтандыру: қолжетімділікті, сапаны, экономикалық тиімділікті және қаржылық қорғауды жақсарту

6 122 727

066

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде медициналық көмек көрсету және оны сүйемелдеу

139 970

069

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

342 871

070

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы іс-шараларды іске асыру

13 705 945

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

12 602 685


028

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасы медициналық ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

12 602 685

6

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 141 129 127


213

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

2 139 929 127


001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

3 765 739

027

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу

2 114 632 174

034

Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

107 588

048

Әлеуметтік жаңғыртудың басымдықтарына сәйкес халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру

197 780


056

Әлеуметтік-еңбек саласын ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтер, жұмыспен қамту саясатын жаңғырту

2 177 615

058

Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылымды дамыту

11 393 192

068

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасын іске асыру

7 655 039

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

1 200 000


094

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлік жөніндегі іс-шараларды іске асыру

1 200 000

7

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

211 755 918


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

211 755 918


227

Қарағанды облысының бюджетіне бұзылу аумағынан тұрғындарды көшіру үшін тұрғын-үй құрылысына нысаналы даму трансферттері

10 454 439

228

"Нұрлы жер" тұрғын үй құрылысы бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

131 179 798

229

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру

68 722 632

230

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарлама шеңберінде қызметтік тұрғын үй салуға, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға, жастарға арналған жатақханаларды салуға, салып бітіруге берілетін нысаналы даму трансферттері

1 399 049

8

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

135 162 007


225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

2 366 172


040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар өткізу

207 878

219

Ғылыми-тарихи құндылықтарға, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету

2 158 294

240

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

85 744 633


001

Мәдениет, спорт және туристік қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

1 352 341

017

Ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмді нығайту

37 553

021

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

974 522

022

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

495 611

033

Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру

35 308 535

035

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

7 588 835

036

Жоғары жетістіктер спортын дамыту

38 068 122

043

Ұлттық туристік өнімді қалыптастыру мен оны халықаралық және ішкі нарықта ілгерілету

219 114

044

Астана қаласының бюджетіне Ұлттық пантеон салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 700 000

245

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

45 143 702


003

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

43 643 702


005

"Ұлттық ақпараттық кеңістікке автоматтандырылған мониторинг" ақпараттық жүйесін құру

1 500 000

246

Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі

822 849


003

Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым-қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету

695 332

005

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар өткізу

127 517

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

1 084 651


006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

462 112

015

Щучинск–Бурабай курорттық аймағының инфрақұрылымын дамыту

399 656

029

Щучинск –Бурабай курорттық аймағының туристік имиджін қалыптастыру

222 883

9

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

77 141 941


225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

418 266


024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

418 266

241

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

66 398 420


003

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

11 451 259

009

"Қарағандыкөмір" бұрынғы өндірістік бірлестігінің шахталары және көмір тіліктері қызметінің салдарын жою

1 684 357

036

Атомдық және энергетикалық жобаларды дамыту

3 277 205

041

Жылу-электр энергетикасын дамыту

49 985 599

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

10 325 255


056

Экономика салаларында энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету

426 659

089

Жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалануды және Қазақстан Республикасы аумағының геологиялық зерттелуін арттыру

9 898 596

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

215 896 903


212

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

206 282 848


001

Ауыл шаруашылығы, табиғатты пайдалану және жер ресурстарын пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару

11 841 476

249

Мал шаруашылығын дамыту үшін және мал шаруашылығы өнiмiн өндіруге, қайта өңдеуге, өткізуге жағдай жасау

24 064 221

250

Қаржылық көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін арттыру

106 312 713

254

Су ресурстарын тиімді басқару

28 335 736

255

Өсімдік шаруашылығы өнiмiн өндіруді, қайта өңдеуді, өткізуді дамыту үшін жағдай жасау

10 401 142

256

Орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтау мен дамытуды басқару, қамтамасыз ету

17 589 822

259

Жер ресурстары туралы ақпаратқа қол жетімділікті арттыру

7 569 907

261

Су бөлу жөнінде уағдаластыққа сәйкес трансшекаралық өзендердің ағындысын шекаралас елдерден келуін қамтамсыз ету

167 831

241

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

8 862 211


034

"Жасыл экономикаға" көшу жөніндегі тұжырымдаманы және "Жасыл көпір" серіктестік бағдарламасын іске асыру

93 439

037

Қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру және жақсарту

2 889 171

038

Парниктік газдар шығарындыларын қысқарту

137 150

039

Гидрометеорологиялық және экологиялық мониторингті дамыту

5 742 451

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

751 844


007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, өсімін молайту

751 844

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

10 217 509


241

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

133 200


040

Мұнай-газ химиясы өнеркәсібін және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардағы жергілікті қамтуды дамыту

133 200

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

9 711 547


057

Өнеркәсіп саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 720 939

090

Өнеркәсіп салаларының дамуына жәрдемдесу және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету

5 338 521

225

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін жетілдіру іс-шараларды іске асыру

2 652 087

247

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

372 762


006

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

372 762

12

Көлiк және коммуникация

707 782 976


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

638 489 659


003

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

312 497 768

013

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

2 051 613

015

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша теміржол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

23 566 595

016

Астана қаласының бюджетіне "Жаңа көлік жүйесі" жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

69 456 630

091

Ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарын жөндеу және олардың сапасын жақсартуға бағытталған күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру

160 683 461

092

Су көлігін және су инфрақұрылымын ұстау, дамыту

7 165 888

093

Азаматтық авиацияны және әуе көлігін дамыту

5 045 709

212

Әлеуметтік маңызды қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдаушының және вагондар (контейнерлер) операторының вагондарды сатып алуын несиелеуде немесе қаржы лизингінде сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау

6 577 064

213

Қалалық рельстік көліктің дамуын қамтамасыз ету

7 706 833

233

Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарты бойынша міндеттемелерін орындау

43 738 098

245

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

63 934 095


001

Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

2 847 833

002

"Электрондық үкіметті", инфокоммуникациялық инфрақұрылымды және ақпараттық қауіпсіздікті дамыту

61 086 262

247

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

5 359 222


008

Ғарыш қызметі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

790 000


009

Ғылыми-технологиялық және тәжірибелік-эксперименттік базаны дамыту

722 658

010

Ғарыштық инфрақұрылымның сақталуын қамтамасыз ету және пайдалануды кеңейту

3 846 564

13

Басқалар

2 395 421 482


204

Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

3 214 042


006

Өкілдік шығындар

3 214 042

217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

2 243 121 144


010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

137 105 624

099

"Астана" халықаралық қаржы орталығының әкімшілігі" АҚ-ға нысаналы аударым

13 074 220

202

"Проблемалық кредиттер қоры" АҚ-ға нысаналы аударым

2 092 941 300

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

25 032 132


061

Техникалық реттеу және метрология саласындағы көрсетілетін қызметтер

4 488 972

204

Инвестициялар тарту үшін жағдай жасау

12 236 433

205

Қазақстан Республикасының инновациялық дамуын қамтамасыз ету

4 313 487

210

"Инновациялық технологиялар паркі" дербес кластерлік қорына нысаналы аударым

3 993 240

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

104 955 354


062

Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

895 000

065

"Астана ЭКСПО-2017" ұлттық компаниясы" АҚ-ға нысаналы аударым

76 973 963

082

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде моноқалаларда және өңірлерде іс-шараларды іске асыру

7 223 415

087

"Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

18 905 976

091

Азия Даму қорына Қазақстанның донорлық жарнасы

957 000

247

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

8 865 161


012

Жұмылдыру дайындығы, жұмылдыру және мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру іс-шараларын іске асыру

8 865 161

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

10 233 649


008

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының объектілерін салу және реконструкциялау

10 233 649

14

Борышқа қызмет көрсету

474 451 978


217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

474 451 978


013

Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

474 451 978

15

Трансферттер

1 497 393 513


217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

1 497 393 513


097

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан тартылған қаражаттың бір бөлігін қайтару

9 103 277400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар

1 488 290 236


III. Таза бюджеттік кредит беру

191 542 795

Бюджеттік кредиттер

273 866 697

7

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

48 000 000


241

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

5 716 563


042

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жылумен жабдықтау жүйелерін реконструкциялау және құрылыс үшін кредит беру

5 716 563

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

42 283 437


224

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

42 283 437

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

98 113 996


212

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

87 113 884


262

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ-ға кредит беру

60 000 000

264

Облыстық бюджеттерге нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға кредит беру

27 113 884

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

11 000 112


034

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

11 000 112

12

Көлiк және коммуникация

18 600 000


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

18 600 000


219

"ҚДБ-лизинг" АҚ арқылы жолаушылар вагон паркін жаңартуын қаржыландыру үшін кейіннен "Қазақстан Даму Банкі" АҚ-ның кредиттеу "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ кредиттеу

18 600 000

13

Басқалар

109 152 701


217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

652 701


011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

652 701

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

105 500 000


217

Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015 - 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының жобаларын қаржыландыру үшін "Қазақстан Даму Банкі" АҚ кейіннен кредит беру жолымен, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ арқылы кредит беру

80 000 000

220

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ кредиттеу

17 500 000

231

Алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшін "Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамына бюджеттік кредит беру

8 000 000

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

3 000 000


048

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне облыс орталықтарында, Астана, Алматы, Түркістан, Семей қалаларында және моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру

3 000 000


Бюджеттік кредиттерді өтеу

82 323 902

5

Бюджеттік кредиттерді өтеу

82 323 902


1

Бюджеттік кредиттерді өтеу

80 549 841


1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

80 549 841

2

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

1 774 061


1

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

1 774 061


IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

159 496 347

Қаржы активтерін сатып алу

162 396 347

1

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

12 836 320


217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

12 836 320


006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

12 836 320

2

Қорғаныс

11 045 254


247

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

11 045 254


004

"Қазтехнологиялар" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

11 045 254

4

Бiлiм беру

292 817


212

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

292 817


263

Қазақстан Республикасын Индустриялық-инновациялық дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының" шеңберінде зертханалар құру үшін "Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы" КЕАҚ жарғылық капиталын ұлғайту

292 817

5

Денсаулық сақтау

545 203


226

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

545 203


064

"Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры" КЕАҚ жарғылық капиталын ұлғайту

545 203

7

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 000 000


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

10 000 000


083

"Үлестiк салымдарды кепілдендіру тетігін іске асыру үшін "Тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қоры" АҚ жарғылық капиталын кейіннен ұлғайта отырып, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

10 000 000

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

22 642 063


212

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

22 642 063


241

"Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайту

7 675 063

258

Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

14 967 000

12

Көлiк және коммуникация

33 434 690


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

5 000 000


079

"Астана халықаралық әуежайы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

5 000 000

245

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

10 074 731


004

Цифрлық телерадиохабарды енгізу және дамыту үшін "Зерде" ұлттық инфокоммуникациялық холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

10 074 731

247

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

18 359 959


003

"Ғарыштық техника және технологияларды әзірлеу және сынау ғылыми-эксперименталдық лабораторияны құру" жобасы бойынша "Ғарыштық техника және технологиялар институты" ЕЖШС жарғылық капиталын ұлғайту үшін "Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

299 900

007

Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенін салу үшін "Қазақстан Ғарыш Сапары" ұлттық компаниясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

18 060 059

13

Басқалар

71 600 000


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

13 900 000


214

Отандық экспорттаушыларды қолдау үшін "ҚазЭкспортГарант" экспорттық-кредиттік сақтандыру корпорациясы" АҚ жарғылық капиталын кейіннен ұлғайта отырып, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

13 900 000

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

57 700 000


049

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

57 700 000


Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

2 900 000

6

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

2 900 000


1

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

2 900 000


1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

2 900 000


V. Бюджет тапшылығы

-1 547 862 421


VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

1 547 862 421

  "2017 - 2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 20 ақпандағы № 46-VI ҚРЗ Заңына
2-қосымша
  "2017 - 2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 29 қарашадағы № 25-VІ Заңына
4-қосымша

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жіберілетін 2017 жылға арналған бюджет түсімдерінің көлемі

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


СыныбыКіші сыныбы
БАРЛЫҒЫ

1 574 296 298

1Салықтық түсімдер

1 574 296 298


01


Табыс салығы

596 078 5141

Корпоративтік табыс салығы

596 078 514


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

978 217 7843

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

978 217 784

2Салықтық емес түсімдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

02

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер мұнай секторы кәсіпорындарына салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Өзге де салықтық емес түсімдер

01

Өзге де салықтық емес түсімдер

0

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

01

Жерді сату

0

  "2017 - 2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының
2017 жылғы 20 ақпандағы № 46-VI ҚРЗ Заңына
3-қосымша
  "2017 - 2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының
2016 жылғы 29 қарашадағы № 25-VІ Заңына
5-қосымша

2017 жылға арналған республикалық бюджетті атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын республикалық бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) тізбесі

Функционалдық топ

Атауы


Әкімші


Бағдарлама


Кіші бағдарлама

1

2

04
Білім беру


225Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгi099


Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету
100

Дарынды балаларды республикалық білім беру ұйымдарында оқыту және тәрбиелеу
101

Назарбаев Зияткерлік мектептерінде мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру

05
Денсаулық сақтау


226Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi052


Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету
102

Мамандандырылған медициналық көмек көрсету
103

Жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсету
104

Онкологиялық аурулармен ауыратын науқастарға медициналық көмек көрсету
109

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жергілікті деңгейде тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсетуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер
112

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне саламатты өмір салтын насихаттауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
114

Халыққа аудандық маңызы бар және ауыл және амбулаториялық-емханалық көмектің денсаулық сақтау субъектілерінің медициналық көмек көрсетуі053


Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету және инфрақұрылымды дамыту
100

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
101

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне амбулаториялық деңгейде дәрiлiк заттарды, вакциналарды және басқа да иммундық-биологиялық препараттарды, сондай-ақ балаларға арналған және емдік мамандандырылған тамақ өнімдерін сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
102

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесі шеңберінде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, мамандандырылған медициналық көмек көрсету
103

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесі шеңберінде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсету
104

Санитариялық авиация түрінде жедел медициналық көмек көрсету
105

Қанды, оның құрамдарын және препараттарды өндіру бойынша қызмет көрсету
106

Саламатты өмір салтын насихаттау
107

Инновациялық медициналық технологияларды қолдану арқылы медициналық көмек көрсету070


Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы іс-шараларды іске асыру
100

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету

06
Әлеуметтік көмек пен әлеуметтік қамсыздандыру


213Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі027


Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу
100

Ортақ зейнетақыларды төлеу
101

Мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемдері
102

Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтар салдарынан зардап шеккен азаматтардың зейнетақыларына үстемеақылар
103

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында міндетті зейнетақы жарналары мен міндетті кәсiптiк зейнетақы жарналарының сақталуының мемлекеттiк кепiлдiгі бойынша міндеттеме төлеу
104

Мүгедектігі бойынша берілетін мемлекеттік базалық жәрдемақы
105

Асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша берілетін мемлекеттік базалық жәрдемақы
106

Жасына байланысты берілетін мемлекеттік базалық жәрдемақы
107

Жерлеуге берiлетiн жәрдемақы
108

Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар
109

Бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты табысынан айырылу жағдайына төленетін әлеуметтік төлемдерді алушыларға міндетті зейнетақы жарналарын субсидиялау
111

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, мемлекетке сот жүктеген, адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу
131

Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарға біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар
132

Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандары болған ақталған азаматтарға берілетін біржолғы ақшалай өтемақы
133

Бала тууға байланысты берілетін біржолғы мемлекеттік жәрдемақылар
134

Бiр жасқа дейiнгі баланы күту үшін төленетін мемлекеттік жәрдемақылар
135

Мүгедек балаларды тәрбиелеуші ата-аналарға, қамқоршыларға мемлекеттік жәрдемақылар
143

Арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады