Бағалы металдар мен асыл тастар туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2016 жылғы 14 қаңтардағы № 444-V ҚРЗ.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 15-баптан қараңыз.
      Қолданушылар назарына!
      Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшін ЗҚАИ мазмұнды жасады.

МАЗМҰНЫ

      Осы Заң бағалы металдарды өндіру және бағалы металдар мен асыл тастардың, құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларының, бағалы металдар мен асыл тастардан жасалған зергерлік және басқа да бұйымдардың айналымы саласында туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді.

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) асыл тастар – табиғи алмастар, зүбәржаттар, лағылдар, жақұттар және александриттер, сондай-ақ шикі (табиғи) және өңделген түрдегі табиғи інжу. Асыл тастарға бірегей кәріптас түзілімдері теңестіріледі;

      2) асыл тастардың, бағалы металдар мен асыл тастардан жасалған зергерлік және басқа да бұйымдардың сараптамасы (бұдан әрі – сараптама) – асыл тастарды сәйкестендіруді және бағалы металдар мен асыл тастардан жасалған зергерлік және басқа да бұйымдардағы бағалы металдарды сынамалауды, сынамалау таңбалары бедерлерінің төлнұсқалығын тексеруді қамтитын, уәкілетті ұйымдар жүзеге асыратын сынақтарды ұйымдастыру және жүргізу;

      3) асыл тастарды сәйкестендіру – асыл тастардың сыныптамалық және құндық сипаттамаларының нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкестігін белгілеу;

      4) атаулы таңба – бағалы металдар мен асыл тастардан жасалған зергерлік және басқа да бұйымдарға салынатын және бағалы металдар мен асыл тастардан жасалған зергерлік және басқа да бұйымдарды дайындаушыны куәландыратын арнайы белгі;

      5) аффинаждау – бағалы металдарды қоспалардан және ілеспе құрауыштардан тазалау, бағалы металдарды ұлттық немесе халықаралық стандартқа сәйкес келетін сапаға дейін жеткізу процесі;

      6) аффинирленген алтын – аффинаждау нәтижесінде құймалар, тілімдер, түйіршіктер және ұнтақтар түрінде алынған алтын;

      6-1) аффинирленген бағалы металдар – бөгде қоспалардан және ілеспе құрамдастардан тазартылған, ұлттық немесе халықаралық стандартқа сәйкес келетін сапаға жеткізілген бағалы металдар;

      7) бағалы металдар – кез келген күйдегі және түрдегі алтын, күміс, платина және платина тобындағы металдар (палладий, иридий, родий, рутений және осмий);

      8) бағалы металдардың аффинаждауға жатпайтын саф түрлері – осы нақты кен орнындағы бағалы металдың басым бөлшектерінен өз мөлшері бойынша бірден ерекшеленетін және массасы 0,3 грамнан асатын, бағалы металдардың минералды шикізатынан бөлініп алынған, ішкі және сыртқы нарықтардағы айналысқа, өндірістік, ғылыми, әлеуметтік-мәдени мақсаттарда пайдалануға арналған бағалы металдардың саф түрлері;

      9) бағалы металдардың сынықтары мен қалдықтары – жөнделмейтін ақауды қоса алғанда, бағалы металдарды алу мақсатында кейіннен қайта өңдеу үшін пайдалануға болатын, жарамсыз болып қалған, пайдаланылу құндылығын жоғалтқан немесе жоюға жататын, құрамында бағалы металл бар бұйымдар және (немесе) олардың құрауыш бөліктері, сондай-ақ техникалық және тұрмыстық мақсаттағы өнімді өндіру және пайдалану кезінде түзілген, құрамында бағалы металл бар материалдардың, металлургиялық өндірістің аралық өнімдерінің қалдықтары;

      10) бағалы металдарды өндіру – құрамында бағалы металдар бар өндірілген кешенді кендерден, концентраттардан және басқа да жартылай өнімдерден, бағалы металдардың сынықтары мен қалдықтарынан бағалы металдарды алу, сондай-ақ бағалы металдарды аффинаждау;

      11) бағалы металдарды өндіру субъектілері – Қазақстан Республикасының аумағында бағалы металдарды өндіруді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары;

      12) бағалы металдар мен асыл тастардан жасалған зергерлік және басқа да бұйымдар (бұдан әрі – зергерлік және басқа да бұйымдар) – бағалы металдардан жасалған монеталарды қоспағанда, асыл тастардан және табиғи немесе жасанды жолмен алынған басқа да материалдардан жасалған көздері бар не онсыз, әртүрлі көркемдік өңдеу түрлерін пайдалана отырып, асыл тастардан, бағалы металдардан және олардың қорытпаларынан жасалған, әртүрлі әшекейлер, тұрмыстық кәдеге жарататын заттар ретінде және (немесе) діни әрі декоративтік мақсаттарда қолданылатын бұйымдар;

      13) бағалы металдар мен асыл тастардың, құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларының, зергерлік және басқа да бұйымдардың айналымы – бағалы металдар мен асыл тастарды, құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын, зергерлік және басқа да бұйымдарды өндіру, әкелу, әкету, олармен азаматтық-құқықтық мәмілелер жасау, мемлекеттің аффинирленген алтынды басым құқық шеңберінде сатып алуы, сондай-ақ бағалы металдар мен асыл тастарды инвестициялық және басқа да мұқтаждар үшін қолдану;

      14) зергерлік және басқа да бұйымдарды өндіру субъектілері – зергерлік және басқа да бұйымдарды дайындауды жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар;

      15) инвестициялық алтын – мынадай шарттарға сәйкес келетін алтын:

      алтын монеталар үшін:

      мұндай алтын монеталардың нумизматикалық құндылығы болмайды;

      алтын монеталардың тазалығы жалпы массасының 1000 үлесінің 900 мыңдық үлесіне тең немесе одан асады (бұл 900-сынамаға, 900 промиллеге, 90,0 пайызға немесе 21,6 каратқа сәйкес келеді).

      Бұл ретте алтын монета мынадай шарттардың біріне сәйкес болған кезде:

      1800 жылға дейін соғылған;

      "пруф" (proof) сапасымен бетінің айнадай болып шығуын қамтамасыз ететін технология бойынша соғылған;

      шығарылымының таралымы 1000 данадан аспаған;

      оның нарықтық бағасы монета құрамындағы алтын құнының 80 пайызынан асқан жағдайда, оның нумизматикалық құндылығы бар деп танылады.

      Монетаның құрамындағы алтынның құны алтын монетаны өткізу күні Лондон бағалы металдар нарығының қауымдастығы белгілеген (белгіленген) алтынның таңертеңгі фиксингін (баға белгіленімін) көрсетілген күні белгіленген валюта айырбасының нарықтық бағамына көбейту арқылы айқындалады.

      Қалған алтын үшін:

      мұндай алтын аффинирленген болып табылады (мұндай алтынның тазалығы лигатуралық массаның 1000 үлесінің 995 мыңдық үлесіне тең немесе одан асады (бұл 995-сынамаға, 995 промиллеге, 99,5 пайызға немесе 23,88 каратқа сәйкес келеді);

      мұндай алтын ұлттық немесе халықаралық стандартқа сәйкес келеді, өлшеуіш немесе стандартты құйма және (немесе) тілім түрінде дайындалып, мынадай таңбалау салынады:

      стандартты құйма және (немесе) тілім үшін:

      сериялық нөмірі (дайындалған жылы қамтылуы мүмкін);

      дайындаушының тауар белгісі;

      алтынның тазалығы (массалық үлесі);

      егер сериялық нөмірге енгізілмеген болса, дайындалған жылы;

      өлшеуіш құйма үшін:

      металдың атауы;

      дайындаушының тауар белгісі;

      алтынның тазалығы (массалық үлесі);

      құйманың массасы;

      16) құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарлары – өңделмеген бағалы металдар (оның ішінде, құйма түріндегі Доре қорытпасы, катодты металл), мырыш шөгінділері, бағалы металдардың сынықтары мен қалдықтары, бағалы металдардың кендері мен концентраттары, құрамында бағалы металдар бар түсті металдардың кендері, концентраттары және күлі, түсті металдар өндірісінің жартылай өнімдері;

      17) құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларындағы зиянды қоспалар мен бағалы металдар құрамының шекті мәндері – құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын Қазақстан Республикасының аумағынан әкету кезінде мемлекеттік бақылау мақсатында белгіленетін, құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларынан өнеркәсіптік алу мүмкіндігін айқындайтын, Қазақстан Республикасының аумағында бағалы металдарды өндіру субъектілері құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын қайта өңдеу мүмкіндігін (мүмкін еместігін) айқындау үшін пайдаланылатын зиянды қоспалардың жол берілетін барынша жоғары құрамы және бағалы металдардың ең аз құрамы;

      18) өңделмеген табиғи алмас – табиғи күйдегі, өңделмеген және (немесе) ішінара өңделген (шағылған, арамен тілінген, рундист жағылған) алмас;

      19) сынама – бағалы металл қорытпасының мың массалық бөлігіндегі таза бағалы металдың массалық бөліктерінің саны;

      20) сынамалау – бағалы металдардың, зергерлік және басқа да бұйымдардың сынамасын белгіленген әдістермен айқындау немесе растау;

      21) сынамалық таңба – зергерлік және басқа да бұйымдарға салынатын, осындай бұйымдардағы бағалы металл сынамасын куәландыратын белгіленген үлгідегі белгі;

      22) таңбалау – зергерлік және басқа да бұйымдарға сынамалық таңба бедерін салу;

      23) уәкілетті орган – бағалы металдарды өндіруді және бағалы металдар мен асыл тастардың, құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларының, зергерлік және басқа да бұйымдардың айналымын реттеу саласындағы басшылықты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шектерде салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

      24) уәкілетті ұйым – Қазақстан Республикасының сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы заңнамасына сәйкес сараптама жүргізуге аккредиттелген заңды тұлға.

      Ескерту. 1-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 02.07.2021 № 62-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 06.04.2024 № 71-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-бап. Қазақстан Республикасының бағалы металдар мен асыл тастар саласындағы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының бағалы металдар мен асыл тастар саласындағы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілерінен тұрады.

      2. Бағалы металдар мен асыл тастарды барлау және өндіру саласындағы қоғамдық қатынастар Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасымен реттеледі.

      3. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңда қамтылғаннан өзге де нормалар белгіленген болса, онда халықаралық шарттың нормалары қолданылады.

3-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті

      Қазақстан Республикасының Үкіметі:

      1) бағалы металдарды өндіру, бағалы металдар мен асыл тастардың, құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларының, зергерлік және басқа да бұйымдардың айналымы саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлейді және оларды жүзеге асыруды ұйымдастырады;

      2) алып тасталды – ҚР 05.07.2024 № 115-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      3) алып тасталды – ҚР 05.07.2024 № 115-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      4) алып тасталды – ҚР 05.07.2024 № 115-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      5) алып тасталды - ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      Ескерту. 3-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 05.07.2024 № 115-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

4-бап. Уәкілетті органның құзыреті

      Уәкілетті орган:

      1) бағалы металдарды өндіру, бағалы металдар мен асыл тастардың, құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларының, зергерлік және басқа да бұйымдардың айналымы саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастырады және іске асырады;

      2) бағалы металдарды және құрамында бағалы металдар бар шикiзат тауарларын Еуразиялық экономикалық одаққа кiрмейтiн елдерден Қазақстан Республикасының аумағына әкелу және Қазақстан Республикасының аумағынан осы елдерге әкету қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      3) асыл тастарды, зергерлік және басқа да бұйымдарды Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін елдерден Қазақстан Республикасының аумағына әкелу және Қазақстан Республикасының аумағынан осы елдерге әкету қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      4) Кимберлий процесінің сертификаттау схемасын ескере отырып, өңделмеген табиғи алмасты Қазақстан Республикасының аумағына әкелу және Қазақстан Республикасының аумағынан әкету қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      5) сараптама жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      5-1) атаулы таңбаны уәкілетті ұйымда міндетті тіркеу және тіркелген атаулы таңбалар туралы мәліметтерді уәкілетті органға ұсыну қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      6) құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларына нормативтік құжаттарды бекітеді;

      7) қайта өңдеу үшін Қазақстан Республикасының аумағына әкелу және Қазақстан Республикасының аумағынан әкету кезінде ұсынылған құжаттарда көрсетілген бағалы металдарды және құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларынан қайта өңдеу өнімдерінің шығу нормаларын растайды;

      8) алып тасталды – ҚР 06.04.2024 № 71-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      9) алып тасталды – ҚР 06.04.2024 № 71-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      10) бағалы металдарды өндіру субъектілерінің тізбесін қалыптастыру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      10-1) аффинаждауға дейінгі минералды шикізатқа және (немесе) өңделмеген бағалы тастарға меншік құқығының өтуіне, сондай-ақ оларды кепіл ретінде пайдалануға байланысты мәмілелерді есепке алу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      11) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентiнiң және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң актiлерiнде көзделген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.

      Ескерту. 4-бапқа өзгерістер енгізілді – ҚР 27.12.2021 № 87-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 06.04.2024 № 71-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 05.07.2024 № 115-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

5-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің құзыреті

      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі:

      1) бағалы металдардағы активтерді толықтыру үшін аффинирленген алтынды сатып алуға мемлекеттің басым құқығын іске асырады;

      2) бағалы металдардағы активтерді толықтыру үшін аффинирленген алтынды сатып алуға мемлекеттің басым құқығын іске асыру тәртібін айқындайды;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда бағалы металдардың және құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларының сынамаларына (үлгілеріне) бақылау сынақтарын жүзеге асырады;

      4) алып тасталды – ҚР 02.07.2018 № 168-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      5) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 5-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 02.07.2018 № 168-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

6-бап. Аффинирленген бағалы металдардың, бағалы металдар мен асыл тастардың, құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларының, зергерлік және басқа да бұйымдардың айналымы кезіндегі мемлекеттік бақылау

      Ескерту. 6-баптың тақырыбына өзгеріс енгізілді – ҚР 06.04.2024 № 71-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Уәкілетті орган:

      1) құрамында бағалы металдар бар түсті металдар кендерін, концентраттары мен күлдерін, түсті металдар өндірісінің жартылай өнімдерін қоспағанда, бағалы металдарды және құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін елдерден Қазақстан Республикасының аумағына әкелу және Қазақстан Республикасының аумағынан осы елдерге әкету кезінде;

      2) асыл тастарды, зергерлік және басқа да бұйымдарды, бағалы металдардан жасалған монеталарды Еуразиялық экономикалық одаққа кiрмейтiн елдерден Қазақстан Республикасының аумағына әкелу және Қазақстан Республикасының аумағынан осы елдерге әкету кезінде;

      3) құрамында бағалы металдар бар түсті металдар кендерін, концентраттары мен күлдерін, түсті металдар өндірісінің жартылай өнімдерін Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін елдерден Қазақстан Республикасының аумағына әкелу және Қазақстан Республикасының аумағынан осы елдерге әкету кезінде;

      4) алып тасталды – ҚР 30.12.2020 № 397-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      5) аффинирленген бағалы металдарды Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін елдерден Қазақстан Республикасының аумағына әкелу және Қазақстан Республикасының аумағынан осы елдерге әкету кезінде мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады.

      2. Осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көзделген мемлекеттік бақылау Еуразиялық экономикалық комиссияның шешімдеріне, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады және мыналарды:

      1) түсті металдар кендерін, концентраттары мен күлдерін, түсті металдар өндірісінің жартылай өнімдерін қоспағанда, бағалы металдар, құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарлары партиясының ілеспе құжаттарда, оның ішінде нормативтік техникалық және (немесе) техникалық құжаттамада көрсетілген деректерге сәйкестігін тексеруді;

      2) әлемдік нарықтағы бағаларды ескере отырып, бағалы металдар құнын бағалауды;

      3) бағалы металдардың, құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларының шығу көзін айқындауды;

      4) бағалы металдармен және құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларымен мәмілелер жасау кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарының сақталуын бақылауды;

      5) құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларындағы бағалы металдар мен ілеспе алынатын металдар құрамын бақылауды;

      6) бағалы металдар мен ілеспе алынатын металдар құрамы туралы құжаттар негізінде Қазақстан Республикасында шикізат тауарларынан бағалы металдарды өнеркәсіптік алудың мүмкіндігін (мүмкін еместігін) және экономикалық тұрғыдан орындылығын (орынсыздығын) тексеруді немесе Қазақстан Республикасының аумағында құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын қайта өңдеудің экономикалық тұрғыдан орынсыздығын немесе мүмкін еместігін бағалауды қамтиды.

      3. Осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көзделген мемлекеттік бақылау Еуразиялық экономикалық комиссияның шешімдеріне, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кеден ісі саласындағы уәкілетті орган айқындайтын кедендік бекеттер арқылы жүзеге асырылады.

      4. Осы баптың 1-тармағының 3) тармақшасында көзделген мемлекеттік бақылау Еуразиялық экономикалық комиссияның шешімдеріне, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады және осы баптың 2-тармағының 3), 4), 5) және 6) тармақшаларында көзделген әрекеттерді қамтиды.

      5. Зергерлік және басқа да бұйымдарды өткізу саласындағы мемлекеттік бақылауды Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы жоспардан тыс тексеру мен профилактикалық бақылау және Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне және осы Заңға сәйкес бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау нысанында техникалық реттеу саласындағы уәкілетті орган жүзеге асырады.

      5-1. Бұзушылықтардың уақтылы жолын кесу және оларға жол бермеу, бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша техникалық реттеу саласындағы уәкілетті орган анықтаған бұзушылықтарды өз бетінше жою құқығын бақылау субъектісіне беру және бақылау субъектісіне әкімшілік жүктемені төмендету бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылаудың мақсаттары болып табылады.

      5-2. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылауды техникалық реттеу саласындағы уәкілетті орган әртүрлі ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді, оның ішінде:

      1) мемлекеттік бақылау субъектілері, мемлекеттік органдар және өзге де ұйымдар берген;

      2) ақпараттық жүйелерден алынған;

      3) бұқаралық ақпарат құралдарынан және өзге де ашық көздерден, жеке және заңды тұлғалардың жолданымдарынан алынған мәліметтер негізінде зерделеу, талдау, салыстыру арқылы жүзеге асырады.

      5-3. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылауды техникалық реттеу саласындағы уәкілетті орган тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-інен кешіктірмей жүзеге асырады.

      5-4. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша бақылау субъектісінің әрекеттерінде (әрекетсіздігінде) бұзушылықтар анықталған жағдайда, техникалық реттеу саласындағы уәкілетті орган бұзушылықтар анықталған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде, анықталған бұзушылықтардың сипаттамасын қоса бере отырып, хабарлама ресімдейді және жібереді.

      5-5. Хабарлама бақылау субъектісіне қолын қойғызып, жеке өзіне немесе жөнелту мен алу фактілерін растайтын өзге де тәсілмен табыс етілуге тиіс.

      Бұл ретте төменде санамаланған тәсілдердің бірімен жіберілген хабарлама мынадай жағдайларда:

      1) қолма-қол – бақылау субъектісі алғаны туралы хабарламада белгі қойған күннен бастап;

      2) поштамен – тапсырысты хатпен;

      3) электрондық тәсілмен – бақылау субъектісінің электрондық мекенжайына жөнелтілген күннен бастап бақылау субъектісіне табыс етілді деп есептеледі.

      5-6. Сұрау салудың өзінде орындаудың неғұрлым ұзақ мерзімі көрсетілген жағдайларды қоспағанда, бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны бақылау субъектісі ол табыс етілген (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындауға тиіс.

      5-7. Бақылау субъектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарламаны жіберген техникалық реттеу саласындағы уәкілетті органға хабарлама табыс етілген (алынған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қарсылық жіберуге құқылы.

      5-8. Алып тасталды – ҚР 30.12.2020 № 397-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      5-9. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізудің жартыжылдық тізіміне енгізу жолымен бақылау субъектісіне қатысты бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау тағайындауға алып келеді.

      6. Мынадай:

      1) осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көзделген мемлекеттік бақылау нәтижелерін уәкілетті орган:

      әкелу кезінде – тауардың әрбір партиясына берілген мемлекеттік бақылау актісі нысанында;

      қайта өңдеуге әкелу кезінде – тауардың әрбір партиясына берілген мемлекеттік бақылау актісі, тауарларды қайта өңдеу шарттары туралы құжат нысанында;

      әкету кезінде – тауардың әрбір партиясына берілген мемлекеттік бақылау актісі, экспортқа берілген лицензия және Қазақстан Республикасында шикізат тауарларынан бағалы металдарды өнеркәсіптік алудың мүмкіндігі (мүмкін еместігі) және экономикалық тұрғыдан орындылығы (орынсыздығы) туралы қорытынды нысанында;

      қайта өңдеуге әкету кезінде – тауардың әрбір партиясына берілген мемлекеттік бақылау актісі, тауарларды қайта өңдеу шарттары туралы құжат, Қазақстан Республикасының аумағында құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын қайта өңдеудің экономикалық тұрғыдан орынсыздығы немесе мүмкін еместігі туралы қорытынды нысанында ресімдейді;

      2) осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көзделген мемлекеттік бақылау нәтижелерін уәкілетті орган тауардың әрбір партиясына берілген мемлекеттік бақылау актісі нысанында ресімдейді;

      3) осы баптың 1-тармағының 3) тармақшасында көзделген мемлекеттік бақылау нәтижелерін уәкілетті орган:

      қайта өңдеуге әкелу кезінде – тауарларды қайта өңдеу шарттары туралы құжат нысанында;

      әкету кезінде – экспортқа берілген лицензия және Қазақстан Республикасында шикізат тауарларынан бағалы металдарды өнеркәсіптік алудың мүмкіндігі (мүмкін еместігі) және экономикалық тұрғыдан орындылығы (орынсыздығы) туралы қорытынды нысанында;

      қайта өңдеуге әкету кезінде – тауарларды қайта өңдеу шарттары туралы құжат, Қазақстан Республикасының аумағында құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын қайта өңдеудің экономикалық тұрғыдан орынсыздығы немесе мүмкін еместігі туралы қорытынды нысанында ресімдейді.

      4) осы баптың 1-тармағының 5) тармақшасында көзделген мемлекеттік бақылау нәтижелерін уәкілетті орган:

      әкелу кезінде – тауардың әрбір партиясына берілген мемлекеттік бақылау актісі нысанында;

      әкету кезінде – тауардың әрбір партиясына берілген мемлекеттік бақылау актісі және экспортқа арналған лицензия нысанында ресімдейді.

      7. Құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларындағы әкетілетін бағалы металдар мен ілеспе алынатын металдар құрамын бақылау:

      экспортты лицензиялаудың рұқсат беру рәсімдері кезінде бағалы металдар мен ілеспе алынатын металдар құрамы туралы құжаттарды ұсыну;

      Қазақстан Республикасында шикізат тауарларынан бағалы металдарды өнеркәсіптік алудың мүмкіндігі (мүмкін еместігі) және экономикалық тұрғыдан орындылығы (орынсыздығы) туралы қорытынды беру;

      Қазақстан Республикасының аумағында құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын қайта өңдеудің экономикалық тұрғыдан орынсыздығы немесе мүмкін еместігі туралы қорытынды беру;

      құрамында бағалы металдар бар әкетілетін шикізат тауарларының әрбір партиясына мемлекеттік бақылау актісін ресімдеу арқылы жүзеге асырылады.

      Құрамында бағалы металдар бар әкетілетін шикізат тауарларынан олардағы бағалы металдар құрамын мемлекеттік бақылау мақсатында көрсетімдік сынамаларды іріктеу уәкілетті орган айқындаған тәртіппен және нысан бойынша сынамаларды іріктеу туралы акт ресімделе отырып, Қазақстан Республикасының нормативтік техникалық құжаттамасында белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

      Мемлекеттік бақылау мақсатында бағалы металдар құрамы туралы құжатты аккредиттелген сынақ зертханасы береді және онда құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларындағы барлық бағалы металдардың үлестік құрамы туралы мәлімет қамтылуға тиіс.

      8. Осы баптың 1-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген мемлекеттік бақылау:

      1) бағалы металдарды, оның ішінде бағалы металдардан жасалған монеталарды әкелу және (немесе) әкету кезінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне қатысты;

      2) жеке тұлғалардың бағалы металдарды және (немесе) асыл тастарды, оның ішінде зергерлік және басқа да бұйымдарды, бағалы металдардан жасалған монеталарды жеке пайдалануға арналған тауарлар ретінде әкелуі және (немесе) әкетуі кезінде;

      3) бағалы металдар мен олардың негізінде жасалған бұйымдардың радиоактивтік және тұрақты изотоптарын әкелу және (немесе) әкету кезінде;

      4) құрамында бағалы металдар және (немесе) асыл тастар бар мәдени құндылықтарды әкету кезінде жүзеге асырылмайды.

      Ескерту. 6-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.12.2020 № 397-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 06.04.2024 № 71-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

7-бап. Аффинирленген бағалы металдарды, бағалы металдарды, асыл тастарды, құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын, зергерлік және басқа да бұйымдарды Қазақстан Республикасының аумағына әкелу және Қазақстан Республикасының аумағынан әкету ерекшеліктері

      Ескерту. 7-баптың тақырыбына өзгеріс енгізілді – ҚР 06.04.2024 № 71-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Бағалы металдарды және құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін елдерден Қазақстан Республикасының аумағына әкелу және Қазақстан Республикасының аумағынан осы елдерге әкету кезінде уәкілетті орган бағалы металдар құрамы туралы құжаттар келісімшарт талаптарына және нормативтік техникалық құжаттамаға сәйкес келмеген жағдайда, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне бағалы металдардың және құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларының сынамаларына (үлгілеріне) бақылау сынақтарын жүзеге асыруға өтінім жібереді.

      2. Кедендік декларациялауға және кедендік тазартуға байланысты кедендік операциялар жасалғанға дейін асыл тастарды, зергерлік және басқа да бұйымдарды Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін елдерден Қазақстан Республикасының аумағына әкелу кезінде сараптама жүргізіледі және Еуразиялық экономикалық комиссияның шешімімен белгіленген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік бақылау жүзеге асырылады.

      3. Асыл тастарды, зергерлік және басқа да бұйымдарды Қазақстан Республикасының аумағынан Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін елдерге әкету кезінде сараптама жүргізіледі және мемлекеттік бақылау жүзеге асырылады.

      4. Аффинирленген бағалы металдарды, бағалы металдар мен асыл тастарды, зергерлік және басқа да бұйымдарды, құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын Қазақстан Республикасының аумағына әкелуді және Қазақстан Республикасының аумағынан әкетуді жүзеге асыру үшін дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар өз қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен уәкілетті органға хабар беруге міндетті.

      Осы тармақтың талаптары Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне қолданылмайды.

      5. Өңделмеген табиғи алмасты Қазақстан Республикасының аумағына әкелу және Қазақстан Республикасының аумағынан әкету Кимберлий процесінің сертификаттау схемасына сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескерту. 7-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 25.11.2019 № 272-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 06.04.2024 № 71-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

8-бап. Бағалы металдарды өндіру

      1. Бағалы металдардың аффинаждауға жатпайтын саф түрлерін қоспағанда, өндірілген және шығарылған бағалы металдар, құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарлары, осы бапта көзделген жағдайларды қоспағанда, қайта өңдеу және (немесе) аффинаждау үшін бағалы металдарды өндіру субъектілеріне келіп түсуге тиіс.

      2. Құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын Қазақстан Республикасының аумағынан әкетуге ниеті бар тұлға уәкілетті орган айқындаған тәртіппен, уәкілетті орган бекітетін тізбедегі бағалы металдарды өндірудің барлық субъектілерінен тиісті бас тартуды немесе осындай бас тартудың бар екені туралы уәкілетті органның растамасын алуға міндетті.

      Бұл ретте осы тармақтың бірінші бөлігінде аталған бағалы металдарды өндіру субъектілерінің уәкілетті орган белгіленген шарттарды орындамауы да – осы тармақтың мақсатындағы бас тарту болып табылады.

      Құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын қайта өңдеуден және (немесе) аффинаждаудан бас тарту үшін мыналар негіз болып табылуы мүмкін:

      1) қайта өңдеудің және (немесе) аффинаждаудың технологиялық тұрғыдан мүмкін болмауы, оның ішінде құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларындағы зиянды қоспалар мен бағалы металдар құрамының шекті мәндерге сәйкес келмеуі;

      Бағалы металдарды өндірудің уәкілетті орган бекітетін тізбеде тұрған әрбір субъектісі қайта өңдеудің және (немесе) аффинаждаудың технологиялық мүмкіндіктеріне қарай құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларындағы зиянды қоспалар мен бағалы металдар құрамының өз шекті мәндерін белгілейді;

      2) құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларының ұсынылатын көлемін қайта өңдеу және (немесе) аффинаждау үшін өндірістік қуаттылықтың болмауы немесе жеткіліксіз болуы;

      3) құрамында бағалы металдар бар түсті металдар кендерін, концентраттары мен күлдерін, түсті металдар өндірісінің жартылай өнімдерін қайта өңдеудің экономикалық тұрғыдан орынсыз болуы.

      3. Осы баптың 2-тармағында көзделген жағдайларда, құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын Қазақстан Республикасының аумағынан әкету Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      4. Қажетті қайта өңдеуден өткен бағалы металдарды, құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде жүзеге асырылатын аффинаждау бағалы металдарға меншік құқығының ауысуына әкеп соқпайды.

      Ескерту. 8-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 02.07.2021 № 62-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 06.04.2024 № 71-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

9-бап. Бағалы металдардағы активтерді толықтыру үшін аффинирленген алтынды сатып алуға мемлекеттің басым құқығы

      1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағалы металдардағы активтерін толықтыру үшін мемлекет бағалы металдарды өндіру субъектілерімен және қайта өңдеу нәтижесінде аффинирленген алтынның меншік иелеріне айналған тұлғалармен аффинирленген алтынды сатып алу жөнінде мәмілелер жасасуға басым құқыққа ие болады.

      2. Бағалы металдарды өндіру субъектілері және қайта өңдеу нәтижесінде аффинирленген алтынның меншік иелеріне айналған тұлғалар Қазақстан Республикасының аумағында немесе оның шегінен тыс жерде өндірілген аффинирленген алтынды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне басым тәртіппен өткізеді.

      3. Бағалы металдарды өндіру субъектілері және қайта өңдеу нәтижесінде аффинирленген алтынның меншік иелеріне айналған тұлғалар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне аффинирленген алтынды өндіру және сату болжамының графиктерін алдағы жылдың бірінші жартыжылдығына ағымдағы жылдың 1 қарашасына дейін, ағымдағы жылдың екінші жартыжылдығына – ағымдағы жылдың 1 мамырына дейін ұсынады.

      4. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі аффинирленген алтынды өндіру және сату болжамын, ақша нарығының жай-күйін, ақша-кредит саясатының және халықаралық қаржы нарықтары конъюктурасының көрсеткіштерін негізге ала отырып, алдағы жартыжылдыққа басым құқықты іске асыру шеңберінде сатып алу лимитін бекітеді не алдағы кезеңге (бір айдан жарты жылға дейін) басым құқықты тұтастай іске асырмау туралы шешім қабылдайды.

      Бекітілген сатып алу лимиті шеңберінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі аффинирленген алтынды өндіру және сату болжамының графигін ұсынған әрбір бағалы металдарды өндіру субъектісінен немесе қайта өңдеу нәтижесінде аффинирленген алтынның меншік иесіне айналған тұлғадан алдағы жартыжылдықта сатып алынатын аффинирленген алтынның көлемін айқындайды.

      Сатып алу көлемі не алдағы кезеңге аффинирленген алтынды сатып алуға мемлекеттің басым құқығын іске асырудан бас тарту туралы шешім бағалы металдарды өндіру субъектілерінің және қайта өңдеу нәтижесінде аффинирленген алтынның меншік иелеріне айналған тұлғалардың назарына алдағы жылдың бірінші жартыжылдығында ағымдағы жылдың 1 желтоқсанына дейін, ағымдағы жылдың екінші жартыжылдығында – ағымдағы жылдың 1 маусымына дейін жеткізіледі.

      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бағалы металдарды өндіру субъектілерінің және қайта өңдеу нәтижесінде аффинирленген алтынның меншік иелеріне айналған тұлғалардың назарына жеткізілген сатып алу көлемін толығымен сатып алуға міндетті.

      Егер аффинирленген алтынды өндірудің және сатудың күтілетін көлемі осы баптың 3-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсынылған аффинирленген алтынды өндіру және сату көлемінен асып түскен жағдайда, бағалы металдарды өндіру субъектілері және қайта өңдеу нәтижесінде аффинирленген алтынның меншік иелеріне айналған тұлғалар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне аффинирленген алтынды өндіру және сату болжамының өзгертілген графиктерін қосымша ұсынады.

      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі аффинирленген алтынды өндіру және сату болжамының өзгертілген графиктерін алған күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде аффинирленген алтынды сатып алудың тиісінше өзгертілген көлемін бағалы металдарды өндіру субъектілерінің және қайта өңдеу нәтижесінде аффинирленген алтынның меншік иелеріне айналған тұлғалардың назарына жеткізеді немесе өзгертілген графиктерге сәйкес жаңа көлемді сатып алудан бас тартуды жіберу арқылы бұрын назарына жеткізілген аффинирленген алтынды сатып алу көлемін өзгеріссіз қалдыру туралы хабарлайды.

      5. Бағалы металдарды өндіру субъектілерінің және қайта өңдеу нәтижесінде аффинирленген алтынның меншік иесіне айналған тұлғалардың аффинирленген алтынды зергерлік және басқа да бұйымдарды өндіру үшін шикізат ретінде Қазақстан Республикасының аумағында зергерлік және басқа да бұйымдарды өндіру субъектілеріне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі айқындайтын лимитке жеткенге дейін сатуы бағалы металдардағы активтерді толықтыру үшін аффинирленген алтынды сатып алуға мемлекеттің басым құқығын іске асыру тәртібіне сәйкес жүзеге асырылады.

      6. Мемлекеттің басым құқығын іске асыру шеңберінде аффинирленген алтынды сатып алу көлік шығыстары, өткізуге жұмсалатын шығындар және Лондон бағалы металдар нарығының қауымдастығы қабылдаған және "Лондондық сапалы өнім беру" ("London good delivery") стандарты ретінде осы қауымдастықтың құжаттарында белгіленген халықаралық сапа стандарттарына сай келмейтін аффинирленген алтынды сатып алған жағдайда қолданылатын сапа үшін жеңілдік шегеріле отырып, халықаралық нарықта қалыптасқан бағалар пайдаланыла отырып есептелген баға бойынша жүзеге асырылады.

      7. Мемлекеттің басым құқығын іске асыру шеңберінде аффинирленген алтынды сатып алу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі бағалы металдарды өндіру субъектісімен немесе қайта өңдеу нәтижесінде аффинирленген алтынның меншік иесіне айналған тұлғамен жасасқан бағалы металдардағы активтерді толықтыру үшін аффинирленген алтынды сатып алу-сатудың жалпы талаптары туралы шарт негізінде жүзеге асырылады.

      8. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі сатып алу лимитіне қол жеткізілген жағдайларда және (немесе) осы баптың 4-тармағының бірінші бөлігіне сәйкес алдағы кезеңге басым құқықты іске асырмау туралы қабылданған шешім болған кезде бағалы металдардағы активтерді толықтыру үшін аффинирленген алтынды сатып алуға мемлекеттің басым құқығын іске асырудан бас тартуға құқылы.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген негіздер бағалы металдарды өндіру субъектілеріне және қайта өңдеу нәтижесінде аффинирленген алтынның меншік иелеріне айналған тұлғаларға қатысты олардың назарына жеткізілген аффинирленген алтынды сатып алу көлемі шегінде қолданылмайды.

      9. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бағалы металдарды өндіру субъектілерінен немесе қайта өңдеу нәтижесінде аффинирленген алтынның меншік иелеріне айналған тұлғалардан аффинирленген алтынды сатып алуға мемлекеттің басым құқығын іске асырудан бас тартқан жағдайда, осы аффинирленген алтын үшінші тұлғаларға өткізілуі мүмкін.

10-бап. Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншігіне айналдырылған бағалы металдардың сынықтары мен қалдықтарын аффинаждау

      1. Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншігіне айналдырылған және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен қабылдап алған бағалы металдардың сынықтары мен қалдықтары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағалы металдардағы активтеріне аффинирленген алтынның құймаларын есепке жатқыза отырып аффинаждауға жатады.

      2. Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншігіне айналдырылған бағалы металдардың сынықтары мен қалдықтарын аффинирленген алтын құймалары етіп аффинаждауға беру және оларды аффинаждалғаннан кейін алу тәртібін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі айқындайды.

      3. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген аффинирленген алтын құймаларының құны бағалы металдардың сынықтары мен қалдықтарын қайта өңдеуге байланысты шығындар шегеріле отырып, бюджетке аударылады.

11-бап. Инвестициялық алтын айналымының ерекшеліктері

      1. Инвестициялық алтын айналымы мақсатында Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен екінші деңгейдегі банктерде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қызмет көрсететін заңды тұлғалар санаты үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде ашылған металл шоттары пайдаланылуы мүмкін.

      2. Инвестициялық алтынмен мәмілелерді жүзеге асырған кезде төлем мәміле жүргізу кезінде халықаралық нарықта қалыптасқан бағалар пайдаланыла отырып есептелген бағалар бойынша жүргізіледі.

12-бап. Сараптама жүргізу тәртібі

      1. Сараптама жүргізу қағидаларына, сондай-ақ стандарттау жөніндегі құжаттарға сәйкес сараптама өтеулі негізде жүргізіледі.

      2. Жеке және заңды тұлғалар сараптама жүргізу үшін уәкілетті ұйымға ерікті тәртіппен, сондай-ақ осы баптың 4-тармағында және осы Заңның 7-бабының 2 және 3-тармақтарында көзделген жағдайларда міндетті тәртіппен жүгінеді.

      3. Уәкілетті ұйым сараптама нәтижелері бойынша жеке немесе заңды тұлға жүгінген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде сараптама қорытындысын береді.

      4. Уәкілетті орган айқындағандарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген және (немесе) өткізілетін зергерлік және басқа да бұйымдар уәкілетті ұйымдарда міндетті түрде сынамалануға және таңбалануға жатады.

      Ескерту. 12-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 05.10.2018 № 184-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

13-бап. Зергерлік және басқа да бұйымдарды өткізудің ерекшеліктері

      1. Қазақстан Республикасының аумағында зергерлік және басқа да бұйымдарды өндіру субъектісі барлық меншікті зергерлік және басқа да бұйымдарға қоятын сынамалау таңбасынсыз, сондай-ақ атаулы таңба бедерінсіз зергерлік және басқа да бұйымдарды өткізуге жол берілмейді.

      Зергерлік және басқа да бұйымдар, оларды пайдалану құқығын техникалық реттеу саласындағы уәкілетті орган беретін уәкілетті ұйымдардың кодтары бар Қазақстан Республикасының бірыңғай сынамалау таңбасымен таңбаланады.

      Зергерлік және басқа да бұйымдарға көз ретінде жасанды жолмен алынған материалдар пайдаланылған кезде затбелгілерде осы тастың асыл тас емес екені көрсетілуге тиіс.

      2. Алып тасталды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      3. Алып тасталды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      4. Атаулы таңба уәкілетті орган айқындаған тәртіппен уәкілетті ұйымда міндетті тіркеуге жатады.

      5. Уәкілетті ұйым тіркелген атаулы таңбалар туралы мәліметтерді уәкілетті орган айқындаған тәртіппен уәкілетті органға тоқсан сайын ұсынады.

      Ескерту. 13-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.12.2020 № 397-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.12.2021 № 87-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

14-бап. Қазақстан Республикасының бағалы металдар мен асыл тастар саласындағы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      Қазақстан Республикасының бағалы металдар мен асыл тастар саласындағы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа алып келеді.

15-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      Осы Заң, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізілетін 12-бабының 4-тармағын және 13-бабын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. Назарбаев

On precious metals and precious stones

Law of the Republic of Kazakhstan dated 14 January 2016 № 444-IV.

      Unofficial translation

      This Law regulates the public relations that arise in the production of precious metals and the turnover of precious metals and precious stones, commodities containing precious metals, jewelry and other products made of precious metals and precious stones.

Article 1. Basic concepts used in this Law

      The following basic concepts are used in this Law:

      1) precious stones - natural diamonds, emeralds, rubies, sapphires and alexandrites, as well as natural pearls in raw (natural) and processed form. Unique amber formations are equated to precious stones;

      2) expertise of precious stones, jewelry and other items made of precious metals and precious stones (hereinafter - expertise) is organization and carrying out of tests carried out by authorized organizations, including identification of precious stones and testing of precious metals in jewelry and other products made of precious metals and precious stones , verification of authenticity of impressions of assay marks;

      3) identification of precious stones is establishing conformity of classification and cost characteristics of precious stones to the requirements of normative and technical documentation;

      4) name-registration is a special sign applied to jewelry and other products made of precious metals and precious stones and certifying the manufacturer of jewelry and other products made of precious metals and precious stones;

      5) affinage (refining) is the process of purification of precious metals from impurities and related components, bringing precious metals to the quality corresponding to the national or international standard;

      6) affined (refined) gold is gold, obtained as a result of refining in the form of bullions, plates, granules and powder;

      7) precious metals are gold, silver, platinum and metals of the platinum group (palladium, iridium, rhodium, ruthenium and osmium) in any state and form;

      8) precious metal nuggets that are not subjects to refining are nuggets of precious metals that differ sharply in size from the prevailing precious metal particles in this particular deposit and have a mass of more than 0.3 grams, isolated from minerals of precious metals, intended for circulation on the inside and external markets, use in production, scientific, socio-cultural purposes;

      9) scrap and waste of precious metals - products and (or) their constituent parts that are disreputable, lost operational value or subject to elimination which contain precious metal, as well as the remains of precious metal containing materials, intermediate products of metallurgical production, formed during the production and use of products of technical and domestic use, including incorrigible defect, which can be used for further processing to extract precious metals;

      10) production of precious metals is an extraction of precious metals from mined complex ores, concentrates and other intermediate products containing precious metals, from scrap and waste of precious metals, as well as refining of precious metals;

      11) subjects of precious metals production are legal entities of the Republic of Kazakhstan, which carry out the production of precious metals on the territory of the Republic of Kazakhstan;

      12) jewelry and other items made of precious metals and precious stones (hereinafter - jewelery and other products) are products, except for coins made of precious metals, precious stones, precious metals and their alloys using various types of artistic processing, with inserts from precious stones and other materials of natural or artificial origin or without them, used as various ornaments, utilitarian objects of everyday life and (or) for religious and decorative purposes;

      13) turnover of precious metals and precious stones, raw materials containing precious metals, jewelry and other products – extraction, import, export of precious metals and precious stones, raw materials containing precious metals, jewelry and other products, performing civil transactions with them, purchase of refined gold by the state within the framework of priority law, as well as the use of precious metals and precious stones for investment and other needs;

      14) subjects of production of jewelry and other products are individual entrepreneurs and legal entities that manufacture jewelry and other products;

      15) investment gold is gold, which meets the following requirements:

      for gold coins:

      such gold coins which do not have numismatic value;

      the purity of gold coins is equal to or greater than 900 thousand shares per 1,000 shares of the total mass (corresponding to 900 samples, 900 ppm, 90.0 percent or 21.6 carats).

      In this case, the gold coin is recognized as having numismatic value when one of the following requirements is met:

      minted before the year 1800;

      minted by technology providing a mirror surface, quality "proof" (proof);

      has a circulation of no more than 1,000 copies;

      its market price exceeds the value of gold contained in the coin by more than 80 percent.

      The value of gold contained in a coin is determined by multiplying the morning fixing (price quotation) of gold that is set (which is set) by London Association of Precious Metals Market at the date the gold coin sale to the market exchange rate established on that date.

      For the rest of the gold:

      such gold is affined (the purity of such gold is equal to or greater than 995 thousandths per 1,000 shares of the ligature mass (corresponding to 995 samples, 995 ppm, 99.5 percent or 23.88 carats);

      such gold corresponds to the national or international standard, is made in the form of a measured or standard bullion and / or plate with the following marking on them:

      for a standard bullion and (or) plate:

      serial number (may include year of manufacture);

      the manufacturer's trademark;

      purity (mass share) of gold;

      year of manufacture, if not included in the serial number;

      for a measured bullion:

      the name of the metal;

      the manufacturer's trademark;

      purity (mass share) of gold;

      mass of bullion;

      16) commodities containing precious metals are unprocessed precious metals (including Dore alloy in the form of bullions, cathode metals), zinc deposits, scrap and waste of precious metals, precious metal ores and concentrates, ores, concentrates and non-ferrous metals, intermediate products of non-ferrous metals, containing precious metals;

      17) threshold values ​​of content of harmful impurities and precious metals in raw materials containing precious metals - established for the purposes of state control when exporting commodities containing precious metals from the territory of the Republic of Kazakhstan, the maximum permissible content of harmful impurities and the minimum content of precious metals, determining the possibility of their industrial extraction from commodities containing precious metals used to determine the possibility (impossibility) of processing of primary commodities containing precious metals by subjects of precious metals production on the territory of the Republic of Kazakhstan;

      18) unprocessed natural diamonds are diamonds in their natural state, unprocessed and (or) partially processed (chopped, sawn, with a girdle applied);

      19) sample is the amount of mass shares of pure precious metal in a thousand shares of the precious metal alloy;

      20) sampling is determination or confirmation of a sample of precious metals, jewelry and other products using established methods;

      21) test mark is a sign of the established pattern, applied to jewelry and other products that certify the precious metal sample in such products;

      22) branding is drawing an imprint of assay stamps on jewelry and other products;

      23) the authorized body is the central executive body that carries out the management, and also within the limits stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan, intersectoral coordination in the field of regulation of precious metals production and turnover of precious metals and precious stones, raw materials containing precious metals, jewelry and other products;

      24) the authorized organization is a legal entity accredited in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on accreditation in the field of conformity assessment for conducting an expertise.

      Footnote. Article 1 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 02.07.2021 No. 62-VII (shall be enforced upon expiry of sixty calendar days after the day of its first official publication).

Article 2. Legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of precious metals and precious stones

      1. Legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of precious metals and precious stones is based on the Constitution of the Republic of Kazakhstan, consists of this Law and other normative legal acts of the Republic of Kazakhstan.

      2. Public relations in the field of exploration and extraction of precious metals and precious stones are regulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan on subsoil and subsoil use.

      3. If an international treaty ratified by the Republic of Kazakhstan establishes other norms than those contained in this Law, then the norms of the international treaty are applied.

Article 3. Competence of the Government of the Republic of Kazakhstan

      The Government of the Republic of Kazakhstan:

      1) develops the main directions of the state policy in the field of precious metals production, turnover of precious metals and precious stones, raw materials containing precious metals, jewelry and other products and organizes their realization;

      2) approves the rules for the import into the territory of the Republic of Kazakhstan from the countries that are not members of the Eurasian Economic Union, and the export from the territory of the Republic of Kazakhstan to these countries of precious metals and raw materials containing precious metals;

      3) approves the rules for the import into the territory of the Republic of Kazakhstan from countries that are not members of the Eurasian Economic Union and export from the territory of the Republic of Kazakhstan to these countries of precious stones, jewelry and other products;

      4) approves the rules for the import into the territory of the Republic of Kazakhstan and export from the territory of the Republic of Kazakhstan of unprocessed natural diamonds taking into account the Kimberley Process certification scheme;

      5) excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 19.04.2023 No. 223-VII (shall be enforced ten calendar days after the date of its first official publication).
      Footnote. Article 3 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 19.04.2023 No. 223-VII (shall be enforced ten calendar days after the date of its first official publication).

Article 4. Competence of the authorized body

      An authorized body:

      1) forms and implements the state policy in the production of precious metals, turnover of precious metals and precious stones, raw materials containing precious metals, jewelry and other wares;

      2) develops the rules for the import into the territory of the Republic of Kazakhstan from countries that are not members of the Eurasian Economic Union, and the export from the territory of the Republic of Kazakhstan to these countries of precious metals and raw materials containing precious metals;

      3) develops the rules for the import into the territory of the Republic of Kazakhstan from countries that are not members of the Eurasian Economic Union, and the export from the territory of the Republic of Kazakhstan to these countries of precious stones, jewelry and other products;

      4) develops the rules for the import into the territory of the Republic of Kazakhstan and export from the territory of the Republic of Kazakhstan of unprocessed natural diamonds taking into account the Kimberley Process certification scheme;

      5) develops and approves the rules for carrying out an expertise;

      5-1) develop and approve the rules for mandatory registration of a personal name in the authorized organization and submission of information about registered names to the authorized body;

      6) approves normative documents for commodities containing precious metals;

      7) confirms the exit rates of processed products from precious metals and raw materials containing precious metals reflected in the submitted documents when they are imported to the territory of the Republic of Kazakhstan and exported from the territory of the Republic of Kazakhstan for processing;

      8) develops and approves rules for determining threshold values ​​for the content of harmful impurities and precious metals in raw materials containing precious metals;

      9) establishes threshold values ​​for the content of harmful impurities and precious metals in raw materials containing precious metals for each subject of precious metals production which are on the list approved by the authorized body, taking into account their individual technological capabilities by types of commodities;

      10) develops and approves rules for the formation of the list of subjects of precious metals production;

      10-1) develop and approve the rules for accounting for transactions related to the transfer of ownership of mineral raw materials before refining and (or) rough precious stones, as well as their use as collateral;

      11) exercises other powers provided for by this Law, other laws of the Republic of Kazakhstan, acts of the President of the Republic of Kazakhstan and the Government of the Republic of Kazakhstan.

      Footnote. Article 4 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated December 27, 2021 No. 87-VII (shall come into effect sixty calendar days after the day of its first official publication); dated 19.04.2023 No. 223-VII (shall be enforced ten calendar days after the date of its first official publication).

Article 5. Competence of National Bank of the Republic of Kazakhstan

      National Bank of the Republic of Kazakhstan:

      1) implements the priority right of the state to purchase refined gold for the replenishment of assets in precious metals;

      2) determines the procedure for the implementation of the state's priority right to purchase refined gold for the replenishment of assets in precious metals;

      3) carries out control tests of samples (patterns) of precious metals and raw materials containing precious metals, in cases provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan;

      4) excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 02.07.2018 No. 168-VІ (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication);

      5) exercises other powers provided for by this Law, other laws of the Republic of Kazakhstan and acts of the President of the Republic of Kazakhstan.

      Footnote. Article 5 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 02.07.2018 No. 168-VІ (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication).

Article 6. State control over the circulation of precious metals and precious stones, commodities containing precious metals, jewelry and other products

      1. The authorized body exercises state control:

      1) when importing into the territory of the Republic of Kazakhstan from countries that are not members of the Eurasian Economic Union and exporting from the territory of the Republic of Kazakhstan to these countries of precious metals and raw materials containing precious metals, with the exception of ores, concentrates and non-ferrous metals containing precious metals;

      2) when importing into the territory of the Republic of Kazakhstan from countries that are not members of the Eurasian Economic Union and exporting from the territory of the Republic of Kazakhstan to these countries of precious stones, jewelry and other products, coins made of precious metals;

      3) when importing to the territory of the Republic of Kazakhstan from countries that are not members of the Eurasian Economic Union, and exporting from the territory of the Republic of Kazakhstan to these countries, ores, concentrates and non-ferrous metals cinders, non-ferrous metal intermediate products containing precious metals;

      4) is excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 30.12.2020 No. 397-VI (shall be enforced upon expiry of six months after the day of its first official publication) .

      2. The state control provided by subparagraph 1) of paragraph 1 of this article shall be carried out in accordance with the decisions of Eurasian Economic Commission, the legislation of the Republic of Kazakhstan and includes:

      1) verification of a batch of precious metals, raw materials containing precious metals, except for ores, concentrates and non-ferrous metals cinders, semi-products of non-ferrous metals, for compliance with the data specified in the accompanying documentation, including regulatory technical and / or technical documentation;

      2) evaluation of precious metals cost taking into account the prices of the world market;

      3) determination of the source of precious metals origin, commodities containing precious metals;

      4) control of compliance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan in dealing with precious metals and commodities containing precious metals;

      5) control of content of precious metals and associated recoverable metals in raw materials containing precious metals;

      6) verification of possibility (impossibility) and economic expediency (inexpediency) of industrial extraction of precious metals from commodities in the Republic of Kazakhstan on the basis of documents on the content of precious metals and associated recoverable metals or verification of economic inexpediency or impossibility of processing primary commodities containing precious metals on the territory of the Republic of Kazakhstan.

      3. The state control provided for in subparagraph 2) of paragraph 1 of this article shall be carried out in accordance with the decisions of the Eurasian Economic Commission, the legislation of the Republic of Kazakhstan through customs posts determined by the authorized body in the field of customs affairs.

      4. The state control provided by subparagraph 3) of paragraph 1 of this article shall be carried out in accordance with the decisions of the Eurasian Economic Commission, the legislation of the Republic of Kazakhstan and includes the actions provided for by subparagraphs 3), 4), 5) and 6) of paragraph 2 of this article.

      5. State control in the field of sale of jewelry and other products shall be carried out by the authorized body in the field of technical regulation in the form of an unscheduled inspection and preventive control with a visit to the subject (object) of control in accordance with the Entrepreneurial Code of the Republic of Kazakhstan and preventive control without visiting the subject (object) of control in accordance with the Entrepreneurial Code of the Republic of Kazakhstan and this Law.

      5-1. The objectives of preventive control without visiting the subject (object) of control shall be the timely suppression and prevention of violations, granting the subject of control the right to independently eliminate violations identified by the authorized body in the field of technical regulation based on the results of preventive control without visiting the subject (object) of control, and reducing the administrative burden on the subject control.

      5-2. Preventive control without visiting the subject (object) of control shall be carried out by the authorized body in the field of technical regulation by studying, analyzing, comparing information obtained from various sources of information, including on the basis of information:

      1) represented by the subjects of state control, state bodies and other organizations;

      2) received from information systems;

      3) received from the mass media and other open sources, appeals of individuals and legal entities.

      5-3. Preventive control without visiting the subject (object) of control shall be carried out by the authorized body in the field of technical regulation on a quarterly basis no later than the 25th day of the month following the reporting period.

      5-4. In case of detection of violations based on the results of preventive control without visiting the subject (object) of control in the actions (inaction) of the subject of control, the authorized body in the field of technical regulation shall draw up and send a notification with a description of the identified violations attached no later than five working days from the date of detection of violations.

      5-5. The notification must be handed over to the subject of control personally against signature or in any other way confirming the facts of sending and receiving.

      At the same time, a notification sent by one of the following methods shall be considered as delivered to the subject of control in the following cases:

      1) by personal delivery - from the date of the mark by the subject of control in the notification of receipt;

      2) by mail - by registered mail;

      3) electronically - from the date of sending to the electronic address of the subject of control.

      5-6. The notification on elimination of violations identified as a result of preventive control without visiting the subject (object) of control must be executed by the subject of control within ten working days from the day following the day of its delivery (receipt), unless a longer deadline is specified in the request itself.

      5-7. In case of disagreement with the violations specified in the notification, the subject of control shall have the right to send an objection to the authorized body in the field of technical regulation that sent the notification within five working days from the day following the day of delivery (receipt) of the notification.

      5-8. is excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 30.12.2020 No. 397-VI (shall be enforced upon expiry of six months after the day of its first official publication)

      5-9. Failure to comply within the established period with a notification on elimination of violations identified as a result of preventive control without visiting the subject (object) of control, shall entail the appointment of preventive control with a visit to the subject (object) of control in relation to the subject of control.

      6. Results of state control:

      1) provided for in subparagraph 1) of paragraph 1 of this article, shall be executed by the authorized body:

      when importing - in the form of state control act issued for each consignment of goods;

      when importing for processing - in the form of state control act issued for each consignment of goods, a document on the conditions of goods processing;

      when exporting - in the form of state control act issued for each consignment of goods, export licenses and conclusions on the possibility (impossibility) and economic expediency (inexpediency) of industrial extraction of precious metals from commodities in the Republic of Kazakhstan;

      when exporting for processing - in the form of state control act issued for each consignment of goods, a document on conditions for processing goods, a conclusion on economic inexpediency or impossibility of processing primary commodities containing precious metals on the territory of the Republic of Kazakhstan;

      2) provided for in subparagraph 2) of paragraph 1 of this article, shall be formalized by the authorized body in the form of state control act issued for each consignment of goods;

      3) provided for in subparagraph 3) of paragraph 1 of this article, shall be formalized by the authorized body:

      when importing for processing - in the form of a document on the conditions of processing of goods;

      when exporting - in the form of an export license and the conclusion on the possibility (impossibility) and economic expediency (inexpediency) of industrial extraction of precious metals from commodities in the Republic of Kazakhstan;

      when exporting for processing - in the form of a document on the conditions of goods processing, a conclusion on the economic inexpediency or impossibility of processing primary commodities containing precious metals on the territory of the Republic of Kazakhstan.

      7. Control of the contents of exported precious metals and associated recoverable metals in raw materials containing precious metals shall be carried out by:

      submission of documents on the content of precious metals and associated recoverable metals under licensing procedures;

      issue of a conclusion on the possibility (impossibility) and economic expediency (inexpediency) of industrial extraction of precious metals from commodities in the Republic of Kazakhstan;

      issue of a conclusion on economic inexpediency or impossibility of processing raw materials containing precious metals on the territory of the Republic of Kazakhstan;

      registration of state control act for each consignment of exported primary commodities containing precious metals.

      Selection of representative samples from exported primary commodities containing precious metals for the purposes of state control of the content of precious metals in them is carried out in accordance with the procedure established by the normative technical documentation of the Republic of Kazakhstan, with the formulation of an act on sampling in the order and form determined by the authorized body.

      The document on the content of precious metals for the purposes of state control is issued by an accredited testing laboratory and must contain information on the specific content of all precious metals in raw materials containing precious metals.

      8. The state control provided for by subparagraphs 1) and 2) of paragraph 1 of this article shall not be exercised:

      1) in relation to the National Bank of the Republic of Kazakhstan for the import and (or) export of precious metals, including coins made of precious metals;

      2) when importing and (or) exporting precious metals and (or) precious stones, including jewelry and other items, coins made of precious metals by individuals, as goods for personal use;

      3) when importing and (or) exporting radioactive and stable isotopes of precious metals and articles based on them;

      4) when exporting cultural assets containing precious metals and (or) precious stones.

      Footnote. Article 6 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 24.05.2018 № 156-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); dated 30.12.2020 No. 397-VI (shall be enforced upon expiry of six months after the day of its first official publication)

Article 7. Peculiarities of import into the territory of the Republic of Kazakhstan from countries that are not members of the Eurasian Economic Union and export from the territory of the Republic of Kazakhstan to these countries of precious metals, precious stones, commodities containing precious metals, jewelry and other products

      1. When importing into the territory of the Republic of Kazakhstan from countries that are not members of the Eurasian Economic Union and exporting from the territory of the Republic of Kazakhstan of precious metals and raw materials containing precious metals to these countries, the authorized body in case of inconsistency of documents on the content of precious metals with the terms of the contract and normative technical documentation sends an application to the National Bank of the Republic of Kazakhstan for exercising control tests of samples (patterns) of precious metals and raw materials containing precious metals.

      2. When importing into the territory of the Republic of Kazakhstan from countries that are not members of the Eurasian Economic Union, precious stones, jewelry and other products prior to customs operations related to customs declaration and customs clearance, an expertise shall be carried out and state control shall be exercised, except for the cases established by the decision of the Eurasian Economic Commission.

      3. When exporting from the territory of the Republic of Kazakhstan to countries that are not members of the Eurasian Economic Union, precious stones, jewelry and other products, expertise shall be carried out and state control shall be exercised.

      4. For importing into the territory of the Republic of Kazakhstan from countries that are not members of the Eurasian Economic Union and exporting from the territory of the Republic of Kazakhstan to these countries of precious metals and precious stones, jewelry and other products, commodities containing precious metals, individual entrepreneurs and legal entities shall be obliged to notify the authorized body on the beginning or termination of their activities in the manner prescribed by the Law of the Republic of Kazakhstan "On Permits and Notifications".

      The requirement of this paragraph does not apply to the National Bank of the Republic of Kazakhstan.

      5. Import to the territory of the Republic of Kazakhstan and export from the territory of the Republic of Kazakhstan of unprocessed natural diamonds shall be carried out in accordance with the certification scheme of the Kimberley Process.

      Footnote. Article 7 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated November 25, 2019 No. 272-VI (shall be enforced upon the expiration of ten calendar days after the day of its first official publication).

Article 8. Manufacture of precious metals

      1. Mined and produced precious metals, with the exception of nuggets of precious metals not subject to refining, raw materials containing precious metals, must be supplied for processing and (or) refining to precious metal production entities, except for the cases provided for by this Article.

      2. A person who intends to export commodities containing precious metals from the territory of the Republic of Kazakhstan shall be obliged, in the order determined by the authorized body, to receive an appropriate refusal from all subjects of precious metals production on the list approved by the authorized body, or confirmation of the authorized body on presence of such a refusal.

      At the same time, the refusal for the purposes of this paragraph will also be the failure by the entities of precious metals production specified in the first part of this clause to meet the conditions established by the authorized body.

      The reasons for refusing to process and (or) affinage of raw materials containing precious metals may be:

      1) technological impossibility of processing and (or) refining, including the inconsistency with the threshold values ​​of the content of harmful impurities and precious metals in raw materials containing precious metals;

      2) the lack or insufficient production capacity for processing and (or) refining the proposed volume of primary commodities containing precious metals;

      3) economic inexpediency of ores processing, concentrates and ashes of non-ferrous metals, semi-products of production of non-ferrous metals containing precious metals.

      3. In cases provided for in paragraph 2 of this article, the export of primary commodities containing precious metals from the territory of the Republic of Kazakhstan is carried out in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

      4. The affinage of precious metals, raw materials containing precious metals that have undergone the necessary processing performed outside the territory of the Republic of Kazakhstan, does not entail the transfer of ownership of precious metals.

      Footnote. Article 8 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 02.07.2021 No. 62-VII (shall be enforced upon expiry of sixty calendar days after the day of its first official publication).

Article 9. The priority right of the state to purchase refined gold for the replenishment of assets in precious metals

      1. The state shall have the priority right to conclude transactions for the acquisition of refined gold for the replenishment of assets of the National Bank of the Republic of Kazakhstan in precious metals with the subjects of precious metals production and persons who have become owners of refined gold as a result of processing.

      2. The subjects of precious metals production and persons who have become owners of refined gold as a result of processing, sell refined gold produced in the territory of the Republic of Kazakhstan or abroad, in priority order to the National Bank of the Republic of Kazakhstan.

      3. The subjects of precious metals production and persons who have become owners of refined gold as a result of processing, submit to the National Bank of the Republic of Kazakhstan charts of prognosis of production and sales of refined gold for the first half of the next year until November 1st of this year, for the second half of this year - until May 1st of current year.

      4. The National Bank of the Republic of Kazakhstan, based on the prognosis of production and sales of refined gold, money market state, monetary policy indicators and the situation on the international financial markets, approves the purchase limit in the framework of the priority right for the coming half-year, or takes a decision on non-implementation of the priority right in general for the forthcoming period (from one month to six months).

      Within the approved purchase limit, the National Bank of the Republic of Kazakhstan determines the volumes of refined gold that will be purchased in the coming half-year from each entity producing precious metals or a person who has become the owner of refined gold as a result of processing, who provided a prognosis chart for the production and sale of refined gold.

      The volumes of purchase or the decision to refuse to implement the state's priority right of purchasing refined gold for the upcoming period is brought to the attention of the subjects of precious metals production and persons who have become owners of refined gold as a result of processing for the first half of next year until December 1st of this year, for the second half of this year - until June 1st of this year.

      The National Bank of the Republic of Kazakhstan shall be obliged to fully purchase the acquisition volumes brought to the subjects of precious metals production and persons who have become owners of refined gold as a result of processing.

      In the case that the expected volume of production and sales of refined gold exceeds the volume of production and sales of refined gold submitted to the National Bank of the Republic of Kazakhstan in accordance with paragraph 3 of this article, subjects of production of precious metals and persons who have become owners of refined gold as a result of processing, additionally submit to the National Bank of the Republic of Kazakhstan changed charts for prognosis of production and sale of refined gold.

      Within fifteen working days from the date of receipt of the changed charts for prognosis of production and sale of refined gold, the National Bank of the Republic of Kazakhstan shall bring to the entities of precious metals production and persons who have become owners of refined gold as a result of processing, respectively the changed amount of refined gold purchase or informs about the abandonment of previously reported amount of refined gold purchase by sending a refusal to purchase a new amount in accordance with the changed charts.

      5. Sale of refined gold by the subjects of precious metals production and persons who have become owners of refined gold as a result of processing, as raw materials for the production of jewelry and other products to the subjects of production of jewelry and other products on the territory of the Republic of Kazakhstan, before reaching the limit determined by the National Bank of the Republic of Kazakhstan, shall be carried out in accordance with the order of realization of the priority right of the state to purchase refined gold for the replenishment of assets in precious metals.

      6. The purchase of refined gold in the framework of the implementation of the priority right of the state shall be carried out at prices calculated using the prices prevailing on the international market, minus transportation costs, implementation costs and quality discounts, which is applied in the case of purchase of refined gold that does not meet international quality standards , adopted by the London Association of precious metals market and designated in the documents of this association as the standard "London good delivery ".

      7. The purchase of refined gold in the framework of the priority right of the state shall be carried out on the basis of an agreement on general conditions for the purchase and sale of refined gold for the replenishment of assets in precious metals concluded by the National Bank of the Republic of Kazakhstan with a precious metal producing entity or a person who has become the owner of refined gold as a result of processing.

      8. The National Bank of the Republic of Kazakhstan shall have the right to refuse to implement the priority right of the state to purchase refined gold for the replenishment of assets in precious metals in cases of reaching the purchase limit and (or) if there is a decision on non-implementation of the priority right for the forthcoming period in accordance with the first part of paragraph 4 of this article.

      The grounds provided for in part one of this paragraph shall not be applied to the subjects of precious metals production and persons who have become owners of refined gold as a result of processing, within the limits of the volumes of purchase of refined gold brought to them.

      9. If the National Bank of the Republic of Kazakhstan refuses to implement the priority right of the state to purchase refined gold from the subjects of precious metals production or persons who have become owners of refined gold as a result of processing, this refined gold may be sold to third parties.

Article 10. Affinage of scrap and waste of precious metals, converted into state property on separate grounds

      1. Scrap and waste of precious metals converted to state property on separate grounds and adopted by the National Bank of the Republic of Kazakhstan in the manner prescribed by the legislation of the Republic of Kazakhstan are subject to refining with the transfer of refined gold bullions into the assets of the National Bank of the Republic of Kazakhstan in precious metals.

      2. The procedure for transferring scrap and waste of precious metals that are converted to state ownership on separate grounds for refining, into gold bullions and their receipt after refining shall be determined by the National Bank of the Republic of Kazakhstan.

      3. The cost of gold refined bullions specified in paragraph 1 of this Article shall be transferred to the budget, minus the costs associated with the processing of scrap and waste of precious metals.

Article 11. Peculiarities of investment gold turnover

      1. For the purposes of circulation of investment gold, metal accounts opened in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan in second-tier banks and also in the National Bank of the Republic of Kazakhstan for the category of legal entities serviced by the National Bank of the Republic of Kazakhstan may be used.

      2. When executing transactions with investment gold, payment shall be made at prices calculated using the prices prevailing on the international market at the time of transaction.

Article 12. Procedure for conducting an expertise

      1. An expertise shall be carried out on a reimbursable basis in accordance with the rules of carrying out an expertise, as well as normative documents on standardization.

      2. Individuals and legal entities apply to an authorized organization for an expert examination on a voluntary basis, as well as in mandatory order in the cases provided for by paragraph 4 of this article and paragraphs 2 and 3 of article 7 of this Law.

      3. Based on the results of the expertise, the authorized organization shall provide an expert opinion within five working days from the date of the request of the individual or legal entity.

      4. Jewelry and other wares produced and (or) sold on the territory of the Republic of Kazakhstan are subject to mandatory testing and branding in authorized organizations, with the exception of those established by the authorized body.

      Footnote. Article 12 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 05.10.2018 № 184-VI (shall be enforced upon expiry of six months after its first official publication); dated 19.04.2023 No. 223-VII (shall be enforced ten calendar days after the date of its first official publication).

Article 13. Features of jewelry and other products realization

      1. Realization of jewelry and other products without the presence of a platemark, as well as an imprint of the nameplate that the subject of jewelry and other items production makes on all of their own jewelry and other products shall not be allowed on the territory of the Republic of Kazakhstan.

      Jewelry and other products shall be branded with a single hallmark of the Republic of Kazakhstan with codes of authorized organizations, the right to use which is granted by the authorized body in the field of technical regulation.

      When used as insets in jewelry and other products of artificial origin, labels should include information that this stone is not precious.

      2. Is excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 24.05.2018 № 156-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication).
      3. Is excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 24.05.2018 № 156-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication).

      4. The nameplate shall be subject to mandatory registration with the authorized organization in the manner determined by the authorized body.

      5. The authorized organization shall quarterly submit information on registered nameplates to the authorized body in the manner determined by the authorized body.

      Footnote. Article 13 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 24.05.2018 № 156-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); dated 30.12.2020 No. 397-VI (shall be enforced upon expiry of six months after the day of its first official publication); dated December 27, 2021 No. 87-VII (shall come into effect upon the expiration of sixty calendar days after the day of its first official publication).

Article 14. Responsibility for violation of the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of precious metals and precious stones

      Violation of the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of precious metals and precious stones shall entail responsibility in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan.

Article 15. Procedure for enactment of this Law

      This Law shall enter into force upon the expiration of twenty-one calendar days after the date of its first official publication, with the exception of Article 12, paragraph 4, and Article 13, which shall enter into force six months after the day of its first official publication.

      The President
      of the Republic of Kazakhstan N. NAZARBAYEV