Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне денсаулық сақтау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2017 жылғы 30 маусымдағы № 80-VI ҚРЗ.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

      Баспасөз релизі

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 16-17, 642-құжат; № 23, 929-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 10, 244-құжат; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 23, 309-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 10, 102-құжат; 2003 ж., № 1-2, 7-құжат; № 4, 25-құжат; № 11, 56-құжат; № 14, 103-құжат; № 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., № 3-4, 16-құжат; № 5, 25-құжат; № 6, 42-құжат; № 16, 91-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 21-22, 87-құжат; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 4, 24, 25-құжаттар; № 8, 45-құжат; № 11, 55-құжат; № 13, 85-құжат; 2007 ж., № 3, 21-құжат; № 4, 28-құжат; № 5-6, 37-құжат; № 8, 52-құжат; № 9, 67-құжат; № 12, 88-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16-құжат; № 9-10, 48-құжат; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 3-4, 12-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50, 53-құжаттар; № 16, 129-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 13, 14, 15-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 12, 85-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 92-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 4, 21-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 15, 82-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 11, 61, 69-құжаттар; № 14, 84-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 7, 34-құжат; № 8, 42, 45-құжаттар; № 13, 68-құжат; № 15, 78-құжат; № 19-I, 100-құжат; № 19-II, 102-құжат; № 20-VII, 117, 119-құжаттар; № 22-I, 143-құжат; № 22-II, 145-құжат; № 22-III, 149-құжат; № 22-VI, 159-құжат; № 22-VII, 161-құжат; 2016 ж., № 7-I, 49-құжат; № 7-II, 53-құжат; № 8-I, 62-құжат; № 12, 87-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат):

      1) 740-баптың 1-тармағының үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мүлікке билік етуге уақытша шектеу, мүлікпен мәмілелер және өзге де операциялар жасауға шектеулер белгілеуге, мыналарға:

      1) мемлекеттік бюджеттен және (немесе) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін жәрдемақылар мен әлеуметтік төлемдерді есепке жатқызуға арналған банктік шоттардағы ақшаға;

      2) тұрғын үй төлемдерін есепке жатқызуға арналған банктік шоттардағы ақшаға;

      3) нотариус депозиті шарттарында енгізілген ақшаға;

      4) "Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған білім беру жинақтау салымы туралы шарт бойынша банктік шоттардағы ақшаға;

      5) банктік шоттардағы әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтеріне;

      6) уәкілетті мемлекеттік орган лицензиядан айырған және (немесе) мәжбүрлеп тарату процесінде тұрған банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының ақшасына тыйым салуға жол берілмейді.";

      2) 741-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "741-бап. Клиенттің келісімінсіз ақшаны алып қою

      Азаматтар мен заңды тұлғалардың банктердегi және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын өзге де ұйымдардағы ақшасын олардың келiсiмiнсiз алып қою заңды күшiне енген сот актiсi негiзiнде ғана, сондай-ақ "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі), Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында, "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы", "Мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру туралы", "Төлемдер және төлем жүйелері туралы", "Мiндеттi әлеуметтiк медициналық сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда жүргiзiлуi мүмкiн.

      Мыналарға:

      1) мемлекеттік бюджеттен және (немесе) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін жәрдемақылар мен әлеуметтік төлемдерді есепке жатқызуға арналған банктік шоттардағы ақшаға;

      2) тұрғын үй төлемдерін есепке жатқызуға арналған банктік шоттардағы ақшаға;

      3) нотариус депозиті шарттарында енгізілген ақшаға;

      4) "Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған білім беру жинақтау салымы туралы шарт бойынша банктік шоттардағы ақшаға;

      5) әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының банктік шоттардағы активтеріне өндіріп алуды қолдануға жол берілмейді.".

      2. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 21, 93-құжат; 2009 ж., № 23, 112-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 15, 71-құжат; № 24, 146, 149, 150-құжаттар; 2011 ж., № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 7, 54-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 125-құжат; № 16, 129-құжат; № 20, 151-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 16-құжат; № 3, 21-құжат; № 4, 30, 32-құжаттар; № 5, 36, 41-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 94-құжат; № 18-19, 119-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 5-6, 30-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 20, 113-құжат; № 2122, 114-құжат; 2014 ж., № 1, 6-құжат; № 2, 10, 12-құжаттар; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 44-құжат; № 11, 63, 69-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 128, 131-құжаттар; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 11, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 78-құжат; № 19-І, 100-құжат; № 19-ІІ, 106-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 117-құжат; № 21-I, 121, 124-құжаттар; № 21-II, 130, 132-құжаттар; № 22I, 140, 143-құжаттар; № 22-II, 144-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22-VI, 159-құжат; № 23-II, 172-құжат; 2016 ж., № 7-ІІ, 53-құжат; № 8-І, 62-құжат; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; № 23, 119-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; №6, 11-құжат; № 9, 18-құжат; № 10, 23-құжат):

      1) 70-баптың 1-тармағында:

      "Білім беру," деген сөздерден кейін "дене шынықтыру және спорт," деген сөздермен толықтырылсын;

      "спорт саласында маманданатын мемлекеттік мекемелері" деген сөздер "спорт саласында, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету саласында маманданатын, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету саласындағы мемлекеттік мекемелері" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 71-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:

      "әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына төленуге жататын, мемлекеттің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға арналған жарналарының мөлшері;".

      3. 2008 жылғы 10 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 22-I, 22-II, 112-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18-құжаттар; № 13-14, 63-құжат; № 15-16, 74-құжат; № 17, 82-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 28, 29-құжаттар; № 11, 58-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; № 22, 130, 132-құжаттар; № 24, 145, 146, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 116-құжат; № 14, 117-құжат; № 15, 120-құжат; № 16, 128-құжат; № 20, 151-құжат; № 21, 161-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 11, 15-құжаттар; № 3, 21, 22, 25, 27-құжаттар; № 4, 32-құжат; № 5, 35-құжат; № 6, 43, 44-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 11, 80-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 2, 7, 10-құжаттар; № 3, 15-құжат; № 4, 21-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 12, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 76, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 21-22, 114, 115-құжаттар; № 23-24, 116-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 44, 49-құжаттар; № 10, 52-құжат; № 11, 63, 64, 65, 69-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 128, 131-құжаттар; № 23, 143-құжат; № 24, 145-құжат; 2015 ж., № 7, 34-құжат; № 8, 44, 45-құжат; № 11, 52-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 78-құжат; № 19-I, 99, 100, 101-құжаттар; № 20-I, 110-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115, 119-құжаттар; № 21-I, 124-құжат; № 21-II, 130-құжат; № 21-III, 136, 137-құжаттар; № 22-I, 140, 143-құжаттар; № 22-II, 144, 145-құжаттар; № 22-III, 149-құжат; № 22-V, 156, 158-құжаттар; № 22-VI, 159-құжат; № 22-VII, 161-құжат; № 23-I, 169-құжат; 2016 ж., № 1, 4-құжат; № 6, 45-құжат; № 7-II, 53, 55, 57-құжаттар; № 8-I, 62-құжат; № 8-II, 66, 72-құжаттар; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; № 24, 124-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 9, 22-құжат; № 10, 23-құжат):

      1) мазмұнында:

      83-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "83-тарау. Салық міндеттемесінің, міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын аудару мен әлеуметтік аударымдарды, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды және (немесе) жарналарды төлеу бойынша міндеттердің орындалуын есепке алу";

      605-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "605-бап. Салық салу, Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру, мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы заңнамасы саласындағы құқық бұзушылықтар бойынша құқыққа сыйымсыз салынған айыппұлдың төленген сомасын, сондай-ақ артық төленген соманы қайтару";

      2) 166-бапта:

      1-тармақ мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:

      "7) "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналардың сомасы.";

      5-тармақта:

      бірінші абзацтағы "3) - 5)" деген цифрлар "3), 4), 5) және 7)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) тармақшадағы "құжат болған кезде беріледі." деген сөздер "құжат;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:

      "4) "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналардың төленгенін растайтын құжаттар болған кезде беріледі.";

      3) 168-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Жеке тұлғаның салық агентінен алған, төлем көзінен салық салынатын кірісі осы Кодекстің 156-бабында көзделген түзетулер және осы Кодекстің 166-бабы 1-тармағының 7) тармақшасында көзделген салық шегерімі ескеріле отырып, жеке тұлғаның салық агентінен алған, салық салуға жататын кірісі ретінде айқындалады.";

      4) 182-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Жекеше нотариустардың, жеке сот орындаушыларының, адвокаттардың, кәсіби медиаторлардың кірістері бойынша жеке табыс салығының сомасы осы Кодекстің 166-бабы 1-тармағының 7) тармақшасында көзделген салық шегерімі алып тастала отырып, алынған кіріс сомасына осы Кодекстің 158-бабының 1-тармағында белгіленген мөлшерлемені қолдану арқылы әрбір айдың қорытындылары бойынша, бір айда алынған кірістер бойынша есептеледі.";

      5) 83-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "83-тарау. Салық міндеттемесінің, міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын аудару мен әлеуметтік аударымдарды, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды және (немесе) жарналарды төлеу бойынша міндеттердің орындалуын есепке алу";

      6) 596-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "596-бап. Қаулыны орындаудың мерзімі өтуіне байланысты айыппұл төлеу бойынша міндеттеменің тоқтатылуы

      Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген қаулыны орындаудың мерзімі өтуіне байланысты орындалуы мүмкін емес, салық салу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру, міндетті әлеуметтік сақтандыру, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы заңнамасы саласындағы құқық бұзушылықтар үшін әкімшілік жаза қолдану туралы қаулы бойынша айыппұл сомасы салық органының шешімі негізінде салық төлеушінің (салық агентінің) жеке шотынан салық органының есептен шығаруына жатады.";

      7) 605-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "605-бап. Салық салу, Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру, мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы заңнамасы саласындағы құқық бұзушылықтар бойынша құқыққа сыйымсыз салынған айыппұлдың төленген сомасын, сондай-ақ артық төленген соманы қайтару";

      1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Салық салу, Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру, мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы заңнамасы саласындағы құқық бұзушылықтар бойынша құқыққа сыйымсыз салынған айыппұлдың күшін жою немесе мөлшерін азайту салдарынан оның төленген сомасын қайтару уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша салықтық өтініш (бұдан әрі осы баптың мақсаттары үшін - айыппұл сомасын қайтаруға өтініш) негізінде жүргізіледі.";

      8) 615-баптың 1-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы тармақтың ережелерi Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі, сақтандыру қызметі, атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі, зейнетақымен қамсыздандыру, төлемдер және төлем жүйелері, міндетті әлеуметтік сақтандыру, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, жобалық қаржыландыру және секьюритилендіру, инвестициялық қорлар туралы заңнамалық актілеріне сәйкес өндiрiп алуға жол берiлмейтiн банктік шоттарға қолданылмайды.".

      4. 2009 жылғы 18 қыркүйектегі "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2009 ж., № 20-21, 89-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 32-құжат; № 15, 71-құжат; № 24, 149, 152-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 2, 21-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 17, 136-құжат; № 21, 161-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 26-құжат; № 4, 32-құжат; № 8, 64-құжат; № 12, 83-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 5-6, 30-құжат; № 7, 36-құжат; № 9, 51-құжат; № 12, 57-құжат; № 13, 62-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 65-құжат; № 84, 86-құжаттар; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 7, 33-құжат; № 10, 50-құжат; № 19-II, 102-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115-құжат; № 22-I, 143-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 23-II, 170-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 8-II, 67, 70-құжаттар; № 23, 119-құжат; 2017 ж., № 1-2, 3-құжат; № 4, 7-құжат; № 9, 22-құжат):

      1) мазмұнында:

      135-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "135-бап. Әскери қызметшілерге, ғарышкерлікке кандидаттарға, ғарышкерлерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне, олардың отбасы мүшелеріне және еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін алушыларға медициналық көмек көрсету";

      2) 1-баптың 1-тармағында:

      5-1) тармақша "жүзеге асыратын" деген сөздердің алдынан "және Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалған өзге де функцияларды" деген сөздермен толықтырылсын;

      16-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "16-1) бірыңғай дистрибьютор - тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде осы Кодекстің 77-бабына сәйкес қызметін жүзеге асыратын заңды тұлға;";

      33) тармақша алып тасталсын;

      43-1) және 43-2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "43-1) денсаулық сақтау ұйымының дәрiлiк формуляры - қазақстандық ұлттық дәрілік формулярдың негізінде қалыптастырылған және уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен денсаулық сақтау ұйымының басшысы бекіткен, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсетуге арналған дәрілік заттардың тізбесі;

      43-2) дератизация - кеміргіштерді жоюға немесе олардың санын азайтуға бағытталған профилактикалық және қырып-жою іс-шараларының кешені;";

      мынадай мазмұндағы 43-3) тармақшамен толықтырылсын:

      "43-3) детоксикация - адам организмiнен эндоген немесе экзоген текті уытты заттарды шығаруға бағытталған медициналық iс-шаралар кешенi;";

      61-1) және 99) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "61-1) қазақстандық ұлттық дәрілік формуляр – дәрілік заттар мен бағалар туралы ақпаратты қамтитын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау ұйымдарының дәрілік формулярларын әзірлеу және дәрілік заттарды сатып алу тізімдерін қалыптастыру үшін міндетті негіз болып табылатын, клиникалық тиімділігі мен қауіпсіздігі дәлелденген дәрілік заттардың тізбесі;";

      "99) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі – Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктерге және азаматтығы жоқ адамдарға Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тізбе бойынша бюджет қаражаты есебінен берілетін медициналық көмектің көлемі;";

      99-1) тармақша алып тасталсын;

      99-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "99-2) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік затқа және медициналық мақсаттағы бұйымға арналған шекті баға (бұдан әрі – шекті баға) – тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде бірыңғай дистрибьютор мен медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдары одан жоғары бағамен сатып алуды жүргізуге болмайтын, дәрілік затқа және медициналық мақсаттағы бұйымға арналған баға;";

      мынадай мазмұндағы 99-3), 109-2) және 111-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "99-3) телемедицина – пациент немесе пациентті тікелей зерттеп-қарауды немесе емдеуді жүргізетін дәрігер ұлттық стандарттарға қайшы келмейтін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, қашықтықтан басқа дәрігердің консультациясын алатын, қашықтықтан консультациялық медициналық көрсетілетін қызметтерді жүзеге асыруды қамтамасыз ететін ұйымдастырушылық, қаржылық және технологиялық іс-шаралар кешені;";

      "109-2) үстеме баға - дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың айналысы саласындағы субъектілер көрсететін қызметтердің құнын көрсететін, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде сатып алынатын дәрілік заттың, медициналық мақсаттағы бұйымның бағасына үстемеақы;";

      "111-2) фармацевтикалық көрсетілетін қызмет – тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды және медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алуды, тасымалдауды, сақтауды, есепке алу мен өткізуді қоса алғанда, халықты амбулаториялық дәрілік қамтамасыз етуге байланысты дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың және медициналық техниканың айналысы саласындағы субъектілердің қызметі;";

      3) 2-баптың 2-тармағы 5) тармақшасындағы "сатып алу бөлігінде қолданылмайды." деген сөздер "сатып алу;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 6) және 7) тармақшалармен толықтырылсын:

      "6) фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу;

      7) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды есепке алу және өткізу бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу бөлігінде қолданылмайды.";

      4) 6-баптың 12) және 12-2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "12) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді, сондай-ақ тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету, эпидемиологиялық ауруларды емдеу және олардың профилактикасы үшін және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық техниканы сатып алуды ұйымдастыру мен өткізу тәртібін айқындайды;";

      "12-2) бірыңғай дистрибьютордың тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сақтау және тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтерді, дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды есепке алу және өткізу бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібін айқындайды;";

      5) 7-баптың 1-тармағында:

      11) және 20) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "11) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің жұмыскерлерін көтермелеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;";

      "20) шекті бағаларды және үстеме бағаларды қалыптастыру және бекіту;";

      22) және 22-1) тармақшалар алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 69-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "69-1) қазақстандық ұлттық дәрілік формулярды бекіту;";

      77) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "77) Қазақстан Республикасы азаматтарының, оралмандардың, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін алуы қағидаларын әзірлеу және бекіту;";

      81) тармақша алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 83-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "83-1) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу тізімдерін қалыптастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;";

      111) тармақшадағы "(ерекше зиянды)" деген сөздер алып тасталсын;

      112) және 119) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "112) шекті бағаларды және үстеме бағаларды қалыптастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;";

      "119) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде профилактикалық медициналық қарап тексеруге жататын адамдарға осы қарап-тексеруден өтуі үшін жұмыс берушілердің жағдай жасауы қағидаларын әзірлеу және бекіту;";

      мынадай мазмұндағы 122-2) және 122-3) тармақшалармен толықтырылсын:

      "122-2) психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтыну және масаң күйде болу фактісін анықтау үшін медициналық куәландыруды жүргізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      122-3) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларын әзірлеу және бекіту;";

      6) 9-баптың 2-тармағының 3), 3-2) және 14) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) Қазақстан Республикасы азаматтарының, оралмандардың, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлеміне және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекке құқықтарының іске асырылуын қамтамасыз етеді;";

      "3-2) коммуналдық заңды тұлғалар болып табылатын денсаулық сақтау ұйымдарының қызметіндегі тұрақтылықты қамтамасыз етеді;";

      "14) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік қамтамасыз етуді қоса алғанда, халыққа медициналық көмек көрсетуді, оның ішінде әлеуметтік мәні бар аурулардың және айналасындағыларға қауіп төндіретін аурулардың профилактикасын және оларды емдеуді ұйымдастырады;";

      7) 10-баптың 3) және 7) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) Қазақстан Республикасының азаматтарын, оралмандарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды медициналық көмекпен және дәрілік заттармен, медициналық мақсаттағы бұйымдармен қамтамасыз етеді;";

      "7) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфикациялаушы) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алуды және сақтауды жүзеге асырады;";

      8) 23-бапта:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге арналған тарифтерді қалыптастыру тәртібі мен әдістемесін уәкілетті орган айқындайды.

      Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге арналған тарифтерді уәкілетті орган бекітеді.";

      3-тармақ алып тасталсын;

      9) 25-бапта:

      1-тармақта:

      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде денсаулық сақтау субъектілерінің көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеуге;";

      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "1-1) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеуге;";

      2-тармақ алып тасталсын;

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Денсаулық сақтау субъектілерінің көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеу медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасы мен көлемі бойынша шарттық міндеттемелер мониторингінің нәтижелері ескеріле отырып, уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен жүргізіледі.";

      мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

      "4. Дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың айналысы саласындағы субъектілерге фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің құнын төлеуді бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері немесе әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен жүзеге асырады.";

      10) 34-бапта:

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде дәрілік заттармен және медициналық мақсаттағы бұйымдармен қамтамасыз ету:

      1) жедел, стационарлық және стационарды алмастыратын көмек көрсету кезінде - денсаулық сақтау ұйымдарының дәрілік формулярларына сәйкес;

      2) амбулаториялық-емханалық көмек көрсету кезінде – белгілі бір аурулары (жай-күйі) бар азаматтардың жекелеген санаттарын тегін және (немесе) жеңілдікті қамтамасыз ету үшін уәкілетті орган бекітетін дәрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдер тізбесіне сәйкес жүзеге асырылады.";

      4-тармақ алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:

      "4-1. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде денсаулық сақтау субъектілерінен көрсетілетін қызметтерді сатып алуды әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры жүзеге асырады.";

      5-тармақтың 3) тармақшасындағы "тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету бойынша" деген сөздер алып тасталсын;

      11) 35-бапта:

      2-тармақта:

      2) тармақшадағы "дәрілік формулярға" деген сөздер "денсаулық сақтау ұйымының дәрілік формулярына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "9) осы Кодекстің 88-бабының 5-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға медициналық көмек көрсету кезінде ұсынылады.";

      5-тармақтың екінші бөлігі алып тасталсын;

      12) 47-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Тәулік бойы медициналық бақылау жасалатын, дәрігерге дейінгі, білікті, мамандандырылған медициналық көмекті, оның ішінде жоғары технологиялы медициналық көрсетілетін қызметтерді қолдана отырып ұсыну нысаны стационарлық көмек болып табылады.";

      13) 48-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Медициналық бақылау жасалатын, дәрігерге дейінгі, білікті, мамандандырылған медициналық көмекті, оның ішінде жоғары технологиялы медициналық көрсетілетін қызметтерді қолдана отырып ұсыну нысаны стационарды алмастыратын көмек болып табылады.";

      14) 77-баптың 1-тармағының екінші бөлігі мынадай мазмұндағы 6-1) және 6-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "6-1) фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу;

      6-2) дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды есепке алу және өткізу жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алу;";

      15) 88-бапта:

      1-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттармен және медициналық бұйымдармен қамтамасыз етілуге, оның ішінде белгілі бір аурулары (жай-күйлері) бар азаматтардың жекелеген санаттары уәкілетті орган бекітетін тізбеге сәйкес амбулаториялық деңгейде тегін және (немесе) жеңілдікпен берілетін дәрілік заттармен, медициналық бұйымдармен және мамандандырылған емдік өнімдермен қамтамасыз етілуге;";

      2-тармақтың екінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) ұрпақты болу жасындағы әйелдерге тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қарап-тексеру жүргізу, оларды динамикалық байқау және сауықтыру;";

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін Қазақстан Республикасының азаматтарымен тең дәрежеде алуға құқығы бар.

      Егер заңдарда және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасында уақытша болатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың айналадағыларға қауіп төндіретін қатты аурулары болған кезде уәкілетті орган айқындайтын тізбеге сәйкес тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін алуға құқығы бар.";

      16) 89-баптың 1-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қарап-тексерілуге және динамикалық байқалуға, емделуге, дәрілік қамтамасыз етілуге, сауықтырылуға және вакцинация алуға құқығы бар.";

      17) 97-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Жүкті, босанатын және босанған әйелдерге денсаулық сақтау субъектілерінде медициналық, консультациялық көмек тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде беріледі.";

      18) 135-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "135-бап. Әскери қызметшілерге, ғарышкерлікке кандидаттарға, ғарышкерлерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне, олардың отбасы мүшелеріне және еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін алушыларға медициналық көмек көрсету

      Әскери қызметшілерге, ғарышкерлікке кандидаттарға, ғарышкерлерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне, олардың отбасы мүшелеріне және еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін алушыларға медициналық көмек Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес көрсетіледі.";

      19) 135-1-бап мынадай мазмұндағы екінші, үшінші және төртінші бөліктермен толықтырылсын:

      "Осы бапқа сәйкес медициналық көмек:

      1) осы Кодекске сәйкес тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде;

      2) "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде;

      3) Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы айқындайтын түрлер бойынша және көлемдерде бюджет қаражаты есебінен көрсетіледі.

      Осы баптың екінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларына сәйкес медициналық көмек көрсеткені үшін көрсетілетін қызметтерге ақы төлеуді әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры жүзеге асырады.

      Осы баптың бірінші бөлігінде көрсетілген адамдар медициналық көмекті тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде өзге де денсаулық сақтау субъектілерінде алуға құқылы.";

      20) 148-баптың 1-тармағындағы "(ерекше зиянды)" деген сөздер алып тасталсын;

      21) 167-баптың 3-тармағындағы "(ерекше зиянды)" деген сөздер алып тасталсын.

      5. 2010 жылғы 30 маусымдағы "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., № 14, 70-құжат; № 24, 145-құжат; 2011 ж., № 1, 3-құжат; № 11, 102-құжат; № 19, 145-құжат; 2012 ж., № 2, 15-құжат; № 13, 91-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23- 24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 2, 13-құжат; № 7, 36-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 81-құжат; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 21, 122, 123-құжаттар; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 11, 52-құжат; № 15, 78-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115-құжат; № 22-ІІ, 144, 145-құжаттар; № 22-V, 156-құжат; № 23-I, 169-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 8-І, 65-құжат; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; № 24, 124-құжат):

      1) 162-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі 2) тармақшасының үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "еңбек шарты бойынша жұмыс істейтін адамдарға жұмыстан шығу жәрдемақыларын төлеу және еңбегіне ақы төлеу, авторлық шарт бойынша сыйақылар төлеу, клиенттің міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аудару жөніндегі міндеттемелері және Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарды, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды және (немесе) жарналарды төлеу бойынша есеп айырысу үшін ақшаны алып қоюды көздейтін атқару құжаттары бойынша;";

      2) 165-баптың 1-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы тармақтың ережелері банк берген қарыздар бойынша қамтамасыз ету болып табылатын, көрсетілген қарыздың өтелмеген негізгі борышы мөлшеріндегі ақша сомасына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру, жобалық қаржыландыру және секьюритилендіру, банктер және банк қызметі, сақтандыру қызметі, атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі, төлемдер және төлем жүйелері, міндетті әлеуметтік сақтандыру, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, инвестициялық қорлар туралы заңнамалық актілеріне сәйкес өндіріп алуға жол берілмейтін банктік шоттарға қолданылмайды.".

      6. 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 22-ІV, 151-құжат; 2016 ж., № 7-І, 49-құжат; 2017 жылғы 15 маусымда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қорғаныс және әскери қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      122-баптың 3-тармағының үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Денсаулықтың зақымдануынан туындаған шығыстарды өтеу бойынша төлем осы шығыстарды шеккен жұмыскер не тұлға ұсынған, осы шығыстарды растайтын құжаттардың негізінде жүзеге асырылады. Бұл ретте, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы заңнамасына сәйкес тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде ұсынылатын медициналық көмекке жұмсалатын шығыстар өтелуге жатпайды.".

      7. "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 15-16, 106-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 2, 184-құжат; № 15, 281-құжат; № 19, 370-құжат; 1997 ж., № 5, 58-құжат; № 13-14, 205-құжат; № 22, 333-құжат; 1998 ж., № 11-12, 176-құжат; № 17-18, 224-құжат; 1999 ж., № 20, 727-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 8, 52-құжат; № 9, 86-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 5, 31-құжат; № 10, 51-құжат; № 11, 56, 67-құжаттар; № 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., № 11-12, 66-құжат; № 15, 86-құжат; № 16, 91-құжат; № 23, 140-құжат; 2005 ж., № 7-8, 24-құжат; № 14, 55, 58-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 11, 55-құжат; № 16, 99-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28, 33-құжаттар; 2008 ж., № 17-18, 72-құжат; № 20, 88-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18, 21-құжаттар; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; № 17-18, 111-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 116-құжат; № 14, 117-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 15-құжат; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 13, 91-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; № 15, 76-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 6, 27-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 12, 82-құжат; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 21, 122-құжат; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат; № 13, 68-құжат; № 15, 78-құжат; № 16, 79-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115-құжат; № 21-II, 130-құжат; № 21-III, 137-құжат; № 22-I, 140, 143-құжаттар; № 22-III, 149-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22- VI, 159-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-II, 55-құжат; № 8-I, 65-құжат; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 9, 21-құжат):

      51-баптың 1-тармағында:

      бірінші және екінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Жеке немесе заңды тұлғаның банктік шоттардағы ақшасына және басқа да мүлкiне сот актілері негізінде соттар және сот орындаушыларының сот санкциялаған қаулылары негізінде сот орындаушылары тыйым салуы мүмкін. Жеке немесе заңды тұлғаның банктік шоттардағы ақшасына және басқа да мүлкiне Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік заңнамасында көзделген негіздер бойынша және тәртіппен мүлікке билік етуге уақытша шектеу, мүлікпен мәмілелер және өзге де операциялар жасауға шектеулер белгіленуі мүмкін.

      Мүлікке билік етуге уақытша шектеу, мүлікпен мәмілелер және өзге де операциялар жасауға шектеулер белгілеуге, мыналарға:

      1) мемлекеттік бюджеттен және (немесе) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін жәрдемақылар мен әлеуметтік төлемдерді есепке жатқызуға арналған банктік шоттардағы ақшаға;

      2) тұрғын үй төлемдерін есепке жатқызуға арналған банктік шоттардағы ақшаға;

      3) нотариус депозиті шарттарында енгізілген ақшаға;

      4) "Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған білім беру жинақтау салымы туралы шарт бойынша банктік шоттардағы ақшаға;

      5) банктік шоттардағы әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтеріне;

      6) уәкілетті орган лицензиядан айырған және (немесе) мәжбүрлеп тарату процесінде тұрған банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының ақшасына тыйым салуға жол берілмейді.";

      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Талап қою талаптарын қамтамасыз ету үшін тыйым салынған кезде тыйым салынатын ақша сомасы талап қою сомасы мен мемлекеттік баж мөлшерінен және соттың шешімдерін, үкімдерін, ұйғарымдары мен қаулыларын орындауға байланысты шығыстардан аспауға тиіс. Сот орындаушысы атқарушылық құжаттың орындалуын қамтамасыз ету үшін тыйым салған кезде тыйым салынатын ақша сомасы мен мүлік құны өндіріп алушыға ұйғарылған соманы өтеуге қажетті сомадан, сондай-ақ атқарушылық құжатты орындау процесінде борышкерге салынған айыппұлдардан, жеке сот орындаушысының қызметіне ақы төлеу сомаларынан және орындау жөніндегі шығыстардан аспауға тиіс.".

      8. "Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 24, 157-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 10, 108-құжат; № 12, 184-құжат; 1998 ж., № 23, 416-құжат; № 24, 436-құжат; 1999 ж., № 8, 233-құжат; № 23, 920-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2001 ж., № 20, 257-құжат; 2002 ж., № 6, 72-құжат; № 17, 155-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 7, 32-құжат; № 10, 48-құжат; 2011 ж., № 1, 3, 7-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; № 8, 63-құжат; 2013 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 10-құжат; № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 33-құжат; № 11, 61-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 21, 118-құжат; 2015 ж., № 21-III, 135-құжат; № 22-V, 154, 156-құжаттар; 2016 ж., № 23, 118-құжат; № 24, 126, 131-құжаттар; 2017 ж., № 1-2, 3-құжат; № 8, 16-құжат; 2017 жылғы 15 маусымда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қорғаныс және әскери қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      23-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Ұлттық қауіпсіздік органдарын қаржыландыру, материалдық-техникалық және әлеуметтік-тұрмыстық қамтамасыз ету бюджет қаражаты есебінен, сондай-ақ медициналық көмек көрсеткені үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан алынған қаражат есебінен жүзеге асырылады.".

      9. "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 3, 17-құжат; № 9, 86-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 10, 103-құжат; 2004 ж., № 10, 56-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 142-құжат; № 24, 144-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 13, 86, 87-құжаттар; № 15, 92, 95-құжаттар; № 16, 99-құжат; № 18, 113-құжат; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 14-құжат; № 10, 69-құжат; № 12, 88-құжат; № 17, 139-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114, 124-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 9-құжат; № 24, 133-құжат; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 3, 7-құжаттар; № 2, 28-құжат; № 6, 49-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 118-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 2, 11-құжат; № 3, 21-құжат; № 5, 35-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 81-құжат; № 20, 113-құжат; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 2, 10-құжат; № 3, 21-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 49-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 67-құжат; № 12, 82-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 21, 118, 122-құжаттар; № 22, 131-құжат; 2015 ж., № 9, 46-құжат; № 19-I, 101-құжат; № 19-II, 103-құжат; № 21-I, 121, 124, 125-құжаттар; № 21-II, 130, 132-құжаттар; № 22-I, 140-құжат; № 22-V, 154, 156, 158-құжаттар; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-I, 47, 49-құжаттар; № 8-IІ, 72-құжат; № 23, 118-құжат; 2017 ж., № 3, 6-құжат; № 8, 16-құжат):

      27-баптың 1-тармағының 14) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "14) Қазақстан Республикасы азаматтарының, оралмандардың, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлеміне және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекке құқықтарының іске асырылуын қамтамасыз етеді;".

      10. Алып тасталды - ҚР 25.12.2017 № 122-VI Заңымен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).

      11. "Қазақстан Республикасының қорғанысы және Қарулы Күштері туралы" 2005 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., № 1-2, 1-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; 2010 ж., № 7, 32-құжат; № 10, 48-құжат; 2011 ж., № 1, 7-құжат; № 5, 43-құжат; № 8, 64-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; № 5, 41-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 19-II, 104-құжат; № 22-I, 140-құжат; 2017 жылғы 15 маусымда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қорғаныс және әскери қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      24-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

      "2-1. Қарулы Күштердің тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету саласында маманданатын мемлекеттік мекемелері кіріс әкелетін қызметті жүзеге асыруға құқылы.".

      12. "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., № 3-4, 2-құжат; 2007 ж., № 8, 52-құжат; 2009 ж., № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2012 ж., № 13, 91-құжат; 2014 ж., № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат; № 22-V, 152-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат):

      19-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Жұмыскерге кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айырылу дәрежесі белгіленген жағдайда оның денсаулығының зақымдануынан туындаған қосымша шығыстарды өтеуді сақтандырушы осы шығыстарды шеккен жұмыскер не тұлға ұсынған, осы шығыстарды растайтын құжаттардың негізінде жүзеге асырады. Бұл ретте, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде ұсынылатын медициналық көмекке жұмсалатын шығыстар өтелуге жатпайды.".

      13. "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 20, 151-құжат; 2008 ж., № 23, 124-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 21-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 16, 128-құжат; № 18, 142-құжат; 2012 ж., № 2, 11-құжат; № 4, 32-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 2, 7-құжат; № 7, 34-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 81-құжат; 2014 ж., № 1, 4, 6-құжаттар; № 3, 21-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 10, 50-құжат; № 14, 72-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 21-III, 135-құжат; № 22-I, 140-құжат; № 22-V, 156, 158-құжаттар; № 23-II, 170, 172-құжаттар; 2016 ж., № 8-II, 67-құжат; № 23, 119-құжат; 2017 ж., № 8, 16-құжат; № 9, 17, 18-құжаттар):

      43-баптың 3-тармағында:

      11-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "11-1) интернаттық ұйымдарға жатпайтын орта білім беру ұйымдарын қоспағанда, білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілеріне медициналық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету;";

      мынадай мазмұндағы 11-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "11-2) білім алушылар мен тәрбиеленушілердің денсаулығын сақтау мен нығайтуды қамтамасыз ету;".

      14. "Құқық қорғау қызметі туралы" 2011 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 1, 4-құжат; № 19, 145-құжат; 2012 ж., № 3, 26-құжат; № 5, 41-құжат; № 8, 64-құжат; 2013 ж., № 7, 34, 36-құжаттар; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат; № 8, 49-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-І, 111-құжат; № 21-ІІІ, 135-құжат; № 22-ІІ, 148-құжат; № 22-III, 149-құжат; № 22-V, 154-құжат; 2016 ж., № 7-I, 50-құжат; № 24, 123-құжат):

      70-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "70-бап. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен зейнеткерлерін медициналық және санаториялық-курорттық қамтамасыз ету

      1. Қызметкерлерді медициналық қамтамасыз ету Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тәртіппен ішкі істер органдарының медициналық ұйымдарында бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

      Тізбесін Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен келісу бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы бекітетін қызметкерлердің жекелеген санаттарына медициналық көмек Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының медициналық ұйымдарында:

      1) "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде;

      2) "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде;

      3) Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы айқындайтын түрлер бойынша және көлемдерде бюджет қаражаты есебінен көрсетіледі.

      2. Қызметкерлердің құқық қорғау қызметін өткеру орнында немесе тұрғылықты жерінде ішкі істер органдарының медициналық ұйымдары немесе оларда тиісті бөлімшелер, мамандар не арнаулы жабдық болмаған кезде медициналық көрсетілімдер бойынша қызметкерлерге медициналық көмекті денсаулық сақтау субъектілері:

      1) "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде;

      2) "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетеді.

      Қызметкерлерге осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген медициналық көмек көрсету бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеуді әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры жүзеге асырады.

      Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде қызметкерлерге медициналық көмек көрсету бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеуге әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының шығындарын өтеу денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органға көзделген бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

      3. Қызметкерлер Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тәртіппен тиісті денсаулық сақтау ұйымдарында санаториялық-курорттық емделумен қамтамасыз етіледі.

      Қызметтік міндеттерін атқару кезінде мертіккен (жараланған, жарақаттанған, контузия алған) қызметкерлер бюджет қаражаты есебінен санаториялық-курорттық емделуге жіберіледі.

      4. Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің өздерімен бірге тұратын отбасы мүшелерінің, сондай-ақ зейнеткерлерінің ішкі істер органдарының медициналық ұйымдарында медициналық көмекке құқығы бар.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген адамдарға медициналық көмек көрсету бойынша ішкі істер органдарының медициналық ұйымдарының көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеуді әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры:

      1) "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде;

      2) "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде жүзеге асырады.

      5. Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің өздерімен бірге тұратын отбасы мүшелері, сондай-ақ зейнеткерлері Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тәртіппен ішкі істер органдарының медициналық ұйымдарында медициналық және санаториялық-курорттық қызмет көрсетуді пайдаланады.

      6. Ішкі істер органдарының тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету саласындағы мемлекеттік мекемелері кіріс әкелетін қызметті жүзеге асыруға құқылы.".

      15. "Мемлекеттік мүлік туралы" 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 5, 42-құжат; № 15, 118-құжат; № 16, 129-құжат; № 17, 136-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 11, 16-құжаттар; № 4, 30, 32-құжаттар; № 5, 41-құжат; № 6, 43-құжат; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 95-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 15, 82-құжат; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 2, 10, 12-құжаттар; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 12, 82-құжат; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 11, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 19-І, 99-құжат; № 19-ІІ, 103, 105-құжаттар; № 20-ІV, 113-құжат; № 20-VІІ, 117-құжат; № 21-І, 124-құжат; № 21-ІІ, 130-құжат; № 21-ІІІ, 135-құжат; № 22-ІІ, 145, 148-құжаттар; № 22-VІ, 159-құжат; № 23-ІІ, 170, 172-құжаттар; 2016 ж., № 7-І, 47-құжат; № 7-ІІ, 56-құжат; № 8-І, 62-құжат; № 24, 124-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 9, 22-құжат; 2017 жылғы 15 маусымда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қорғаныс және әскери қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) 161-баптың 2-тармағында:

      "Білім беру," деген сөздерден кейін "дене шынықтыру және спорт," деген сөздермен толықтырылсын;

      "спорт саласында маманданатын мемлекеттік мекемелері" деген сөздер "спорт саласында, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету саласында маманданатын, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету саласындағы мемлекеттік мекемелері" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "мемлекеттік мұражайлар мен мұражай-қорықтар" деген сөздер "мемлекеттік музейлер, музей-қорықтар және мемлекеттік архивтер" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 164-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін, Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдарын қоспағанда, мемлекеттік органдар болып табылатын мемлекеттік мекемелер кіріс әкелетін қызметпен айналысуға құқылы емес. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларда және тәртіппен кіріс әкелетін қызметпен айналысуға құқылы.

      Арнаулы мемлекеттік органдар "Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 83-бабына сәйкес кіріс әкелетін қызметпен айналысуға құқылы.".

      16. "Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы" 2012 жылғы 13 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., № 4, 31-құжат; 2013 ж., № 2, 10-құжат; № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат; № 8, 49-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 15, 78-құжат; № 21-III, 135-құжат; № 22-II, 148-құжат; № 22-III, 149-құжат; № 22-V, 154-құжат; 2016 ж., № 7-I, 49-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 жылғы 15 маусымда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қорғаныс және әскери қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) 75-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қызметкерлерді медициналық қамтамасыз ету Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының және Мемлекеттік күзет қызметінің әскери-медициналық бөлімшелерінде және мекемелерінде (бұдан әрі - әскери-медициналық бөлімшелер), сондай-ақ өзге де денсаулық сақтау субъектілерінде бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

      Тізбесін Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен келісу бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы бекітетін қызметкерлердің жекелеген санаттарына медициналық көмек Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының медициналық ұйымдарында:

      1) "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде;

      2) "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде;

      3) Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы айқындайтын түрлер бойынша және көлемдерде бюджет қаражаты есебінен көрсетіледі.";

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Қызметкерлердің қызмет өткеру орнында немесе тұрғылықты жерінде әскери-медициналық бөлімшелер немесе оларда тиісті бөлімшелер, мамандар не арнайы жабдық болмаған кезде медициналық көрсетілімдер бойынша қызметкерлерге медициналық көмекті денсаулық сақтау субъектілері:

      1) "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде;

      2) "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетеді.

      Қызметкерлерге осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген медициналық көмекті көрсету бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеуді әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры жүзеге асырады.

      Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде қызметкерлерге медициналық көмек көрсету бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеуге әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының шығындарын өтеу денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органға көзделген бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.";

      2) 78-баптың 1, 2, 3 және 5-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қызметкерлердің отбасы мүшелерінің, сондай-ақ олардың асырауындағы адамдардың әскери-медициналық бөлімшелерде медициналық көмекке құқығы бар.

      Медициналық көмек көрсету бойынша әскери-медициналық бөлімшелердің көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеуді әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры:

      1) "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде;

      2) "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде жүзеге асырады.

      2. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ақы алынбайтын жағдайларды қоспағанда, амбулаториялық емделу кезінде отбасы мүшелеріне дәрі-дәрмек ақысы төленіп беріледі.

      3. Қызметкерлердің отбасы мүшелерінің осы баптың 1 және 2-тармақтарында көзделген құқықтары арнаулы мемлекеттік органдардағы қызметтен денсаулық жағдайына (қызметтік міндеттерін атқару кезінде алған ауруына, мертігуіне, мүгедектігіне), сондай-ақ қызметте болудың шекті жасына толуына немесе штаттардың қысқартылуына байланысты шығарылған және күнтізбелік жиырма және одан да көп еңбек сіңірген жылдары бар қызметкерлердің отбасы мүшелеріне қолданылады.";

      "5. Қызмет өткеру кезінде қайтыс болған немесе мүгедек болған қызметкердің отбасы мүшелерінің осы баптың 1 және 2-тармақтарына сәйкес медициналық көмек алу құқығы сақталады.";

      3) 79-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Арнаулы мемлекеттік органдардағы қызметтен денсаулық жағдайына (қызметтік міндеттерін атқару кезінде алған ауруына, мертігуіне, мүгедектігіне), сондай-ақ қызметте болудың шекті жасына толуына немесе штаттардың қысқартылуына байланысты шығарылған және күнтізбелік жиырма және одан да көп еңбек сіңірген жылдары бар қызметкерлерге әскери-медициналық бөлімшелерде мемлекет есебінен медициналық қамтамасыз етілу және санаториялық-курорттық емделу құқығы сақталады.

      Олардың тұрғылықты жерінде әскери-медициналық бөлімшелер немесе оларда тиісті бөлімшелер, мамандар не арнайы жабдық болмаған кезде медициналық көмекті денсаулық сақтау субъектілері:

      1) "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде;

      2) "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетеді.

      Осы тармақта көрсетілген адамдарға медициналық көмек көрсету бойынша әскери-медициналық бөлімшелердің көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеуді әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры:

      1) "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде;

      2) "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде жүзеге асырады.

      Көрсетілген адамдарды санаториялық-курорттық емдеу және оларды дәрілік қамтамасыз ету арнаулы мемлекеттік органдарға көзделген бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.";

      4) 83-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Арнаулы мемлекеттік органдарды қаржылық қамтамасыз ету:

      республикалық бюджет қаражаты есебінен;

      медициналық көмек көрсеткені үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан алынған қаражат есебінен жүзеге асырылады.

      Әскери-медициналық бөлімшелер тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету саласында кіріс әкелетін қызметті жүзеге асыруға құқылы.";

      5) 84-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Арнаулы мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық қамтамасыз ету:

      республикалық бюджет қаражаты есебінен;

      медициналық көмек көрсеткені үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан алынған қаражат есебінен жүзеге асырылады.".

      17. "Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы" 2012 жылғы 16 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., № 5, 40-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 2, 10-құжат; № 3, 15-құжат; № 14, 72-құжат; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат; № 8, 49-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., № 11, 56-құжат; № 15, 78-құжат; № 19-I, 100-құжат; № 21-III, 135-құжат; № 23-II, 170-құжат; 2017 жылғы 15 маусымда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қорғаныс және әскери қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) 44-бапта:

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Әскери қызметшілерді әскери-медициналық мекемелерде (ұйымдарда, бөлімшелерде) медициналық қамтамасыз ету бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.";

      мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:

      "5-1. Әскери қызметшілердің әскери қызмет өткеру орнында немесе тұрғылықты жерінде әскери-медициналық мекемелер (ұйымдар, бөлімшелер) немесе оларда тиісті бөлімшелер, мамандар не арнайы жабдық болмаған кезде медициналық көрсетілімдер бойынша әскери қызметшілерге медициналық көмекті денсаулық сақтау субъектілері:

      1) "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде;

      2) "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетеді.

      Әскери қызметшілерге осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген медициналық көмекті көрсету бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеуді әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры жүзеге асырады.

      Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде әскери қызметшілерге медициналық көмек көрсету бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеуге әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының шығындарын өтеу денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органға көзделген бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

      Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек алуға әскери қызметшілердің жұмсаған меншікті қаражатын, құрылымында олар әскери қызметті өткеретін уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен өтейді.

      Әскери қызмет міндеттерін атқару кезінде жараланған, контузия, жарақат алған, мертіккен немесе ауырған әскери қызметшілер, құрылымында олар әскери қызметті өткеретін Қарулы Күштердің қаражаты есебінен санаториялық-курорттық емделуге жіберіледі.

      Мерзімді қызметтің әскери қызметшілері және әскери оқу орындарының курсанттары медициналық көрсетілімдер болған кезде мемлекет есебінен санаториялық-курорттық емделумен қамтамасыз етіледі.";

      2) 50-бапта:

      1-тармақтың екінші және үшінші бөліктері алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген адамдарға медициналық көмек көрсету бойынша әскери-медициналық мекемелердің (ұйымдардың, бөлімшелердің) көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеуді әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры:

      1) "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде;

      2) "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде жүзеге асырады.

      Осы баптың 1-тармағында көрсетілген адамдардың тұрғылықты жерінде әскери-медициналық мекемелер (ұйымдар, бөлімшелер) немесе оларда тиісті бөлімшелер, мамандар не арнайы жабдық болмаған кезде медициналық көрсетілімдер бойынша медициналық көмекті денсаулық сақтау субъектілері:

      1) "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде;

      2) "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетеді.

      Осы тармақтың екінші бөлігінің 1 және 2) тармақшаларында көрсетілген медициналық көмекті көрсету бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеуді әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры жүзеге асырады.

      Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі мөлшерінің шегінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде емделуге жұмсалған жеке қаражатты көрсетілген адамдарға, құрылымында олар әскери қызметті өткерген уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен өтейді.";

      3) 52-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Келісімшарт бойынша әскери қызметшілердің отбасы мүшелерінің әскери-медициналық мекемелерде (ұйымдарда, бөлімшелерде) медициналық көмек алуға құқығы бар.

      Медициналық көмек көрсету бойынша әскери-медициналық мекемелердің (ұйымдардың, бөлімшелердің) көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеуді әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры:

      1) "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде;

      2) "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде жүзеге асырады.".

      18. "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 22-I, 142-құжат; 2016 ж., № 7-І, 49-құжат; № 23, 119-құжат):

      1) 1-бапта:

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры (бұдан әрі - қор) - аударымдар мен жарналарды шоғырландыруды жүргізетін, сондай-ақ медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің көрсетілетін қызметтерін медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартында көзделген көлемдерде және талаптармен сатып алу мен оларға ақы төлеуді және Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асыратын коммерциялық емес ұйым;";

      мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "7-1) инвестициялық кіріс - қор активтерін инвестициялау нәтижесінде алынған олардың ақшалай көріністегі өсімі;";

      8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "8) қордың активтері - қордың қызметін қамтамасыз етуге арналған комиссиялық сыйақыны шегергендегі аударымдар және жарналар, аударымдарды және (немесе) жарналарды төлеу мерзімі өтіп кеткендігі үшін алынған өсімпұл, инвестициялық кіріс, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған, қорға түсетін өзге де түсімдер;";

      15) және 16) тармақшалар алып тасталсын;

      2) 2-бапта:

      1-тармақ алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:

      "3. Егер заңдар мен халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасының аумағында уақытша болатын шетелдіктер мен олардың отбасы мүшелері міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі құқықтарды Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттың талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасының азаматтарымен тең дәрежеде пайдаланады және міндеттерді атқарады.

      Шетелдіктердің бірге тұратын жұбайы (зайыбы) және балалары олардың отбасы мүшелері болып табылады.";

      3) 5-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "5-бап. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекке құқық

      1. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекке өздері үшін қорға аударымдар және (немесе) жарналар төлеу жүзеге асырылған, сондай-ақ осы Заңның 28-бабының 7-тармағына сәйкес қорға жарналар төлеуден босатылған адамдардың құқығы бар.

      2. Аударымдарды және (немесе) жарналарды төлемеген жағдайда адамдар міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекті осындай аударымдарды және (немесе) жарналарды төлеу тоқтатылған кезден бастап үш айдан артық алмайды. Бұл құқық адамдарды төленбеген кезең үшін қорға жарналар төлеу міндетінен босатпайды.

      3. Қорға өздері үшін аударымдар және (немесе) жарналар төленбеген адамдар міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекке құқық алу үшін қорға төленбеген кезең үшін жарналар төлеуге міндетті, бірақ олар республикалық бюджет туралы заңда ағымдағы қаржы жылына белгіленген жалақының ең төмен мөлшерінің 5 пайызы мөлшерінде төлем күнінің алдындағы он екі айдан аспауға тиіс.

      Егер төленбеген кезеңді есептеу кезінде мұндай кезең 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін туындаған кезді қамтыса, онда ол есептелетін төленбеген кезеңге қосылмайды.

      4. Қорға өздері үшін аударымдар және (немесе) жарналар түспеген не қорға жарналар төлемеген адамдарға "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі ұсынылады.";

      4) 7-бапта:

      1-тармақта:

      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) стационарлық көмек (әлеуметтік мәні бар аурулар, уәкілетті орган айқындайтын тізбе бойынша айналасындағыларға қауіп төндіретін аурулар кезінде медициналық көмекті қоспағанда):

      ауруханаға жатқызу жағдайларының жоспарланатын саны шеңберінде алғашқы медициналық-санитариялық көмек маманының немесе медициналық ұйымның жолдамасы бойынша;

      алғашқы медициналық-санитариялық көмек маманының немесе медициналық ұйым жолдамасының болу-болмауына қарамастан – шұғыл көрсетілімдер бойынша;";

      3) тармақшадағы "қоспағанда);" деген сөз "қоспағанда) ұсынылады." деген сөздермен ауыстырылып, 4) тармақша алып тасталсын;

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттармен және медициналық мақсаттағы бұйымдармен қамтамасыз ету:

      белгілі бір аурулары (жай-күйі) бар азаматтардың жекелеген санаттарын тегін және (немесе) жеңілдікпен қамтамасыз ету үшін дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың және арнайы емдік өнімдердің уәкілетті орган бекітетін тізбесіне сәйкес - амбулаториялық-емханалық көмек;

      денсаулық сақтау ұйымдарының дәрілік формулярларына сәйкес - стационарлық және стационарды алмастыратын көмек көрсету кезінде жүзеге асырылады.";

      5) 10-бапта:

      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) қордың күтпеген шығыстарды жабуға арналған резервінің мөлшерін белгілейді;";

      мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "5-1) қордың күтпеген шығыстарды жабуға арналған резервін қалыптастыру және пайдалану тәртібін айқындайды;";

      6) 11-бапта:

      2) тармақша алып тасталсын;

      2-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "2-1) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көрсетілетін қызметтерге тарифтерді қалыптастыру тәртібі мен әдістемесін әзірлейді және айқындайды;";

      3) тармақшадағы "резервтерінің мөлшерін" деген сөздер "резервінің мөлшерін" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "3-1) қордың күтпеген шығыстарды жабуға арналған резервін қалыптастыру және пайдалану тәртібін әзірлейді;";

      7) 12-баптың 1) тармақшасындағы "азаматтардың" деген сөз "Қазақстан Республикасы азаматтарының, оралмандардың, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 14-бапта:

      2 және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Жарналарды төлеушілер:

      1) мемлекет;

      2) әскери қызметшілерді, құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін қоспағанда, жұмыскерлер, оның ішінде мемлекеттік және азаматтық қызметшілер;

      3) дара кәсіпкерлер;

      4) жекеше нотариустар;

      5) жеке сот орындаушылары;

      6) адвокаттар;

      7) кәсіби медиаторлар;

      8) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салық агентімен жасалған азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша кіріс алатын жеке тұлғалар (бұдан әрі – азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша кіріс алатын жеке тұлғалар);

      9) мыналарды:

      осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) және 8) тармақшаларында;

      Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықтық есептілікті ұсынуды тоқтата тұрғандарды немесе әрекетсіз деп танылғандарды қоспағанда, осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасында;

      Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықтық есептілікті ұсынуды тоқтата тұрғандарды қоспағанда, осы тармақтың бірінші бөлігінің 4) - 7) тармақшаларында көрсетілген адамдарды қоспағанда, "Халықты жұмыспен қамту туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген өзге де адамдар (бұдан әрі – өзге де төлеушілер), оның ішінде өзін-өзі жұмыспен қамтығандар;

      10) заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге тұрақты тұруға кеткен азаматтарды және Қазақстан Республикасында өздері үшін аударымдар және (немесе) жарналар төлеу жүзеге асырылатын азаматтарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге кеткен Қазақстан Республикасының азаматтары (бұдан әрі – Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге кеткен азаматтар) болып табылады.

      Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын адамдар мен оралмандарды қоспағанда, егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар жарналарды төлеушілер болып табылмайды.

      3. Жұмыскерлердің жарналарын есептеуді (ұстап қалуды) және қорға аударуды жұмыс берушілер жұмыскерлердің кірістері есебінен жүзеге асырады.

      Жұмысынан айырылған жағдайда Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемдерден жарналарды есептеуді (ұстап қалуды) және аударуды Мемлекеттік корпорация жүзеге асырады.";

      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:

      "4-1. Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге кеткен азаматтардың және өзге де төлеушілердің жарналарын есептеуді және аударуды олардың өздері не олардың пайдасына үшінші тұлға жүзеге асырады.";

      9) 17-бапта:

      1-тармақта:

      7) тармақша алып тасталсын:

      мынадай мазмұндағы 8) және 9) тармақшалармен толықтырылсын:

      "8) өздері үшін аударымдар және (немесе) жарналар төленген, сондай-ақ осы Заңның 26-бабының 1-тармағына сәйкес мемлекеттің жарналар төлеуі көзделген жеке тұлғалардың дерекқорын жаңартып отырады;

      9) жұмысынан айырылған жағдайда Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемдерден жарналарды есептеуді (ұстап қалуды) және аударуды жүзеге асырады.";

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін қоспағанда, орталық атқарушы органдар және Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасының ақпараттандыру және мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасында көзделген талаптардың сақталуын ескере отырып, Мемлекеттік корпорацияның өз құзыреті шегінде олардың қарамағындағы ақпараттық жүйелерге қол жеткізуін қамтамасыз етеді.

      Мемлекеттік корпорация Қазақстан Республикасының ақпараттандыру және мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасында көзделген талаптарға сәйкес осы тармақтың бірінші бөлігін іске асыру шеңберінде келіп түсетін мәліметтердің қорғалуын қамтамасыз ету бойынша қажетті жағдайлар жасауға міндетті.";

      10) 18-баптың 5-тармағының бірінші абзацы және 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Қордың активтері Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде ашылған шоттарда орналастырылады және олар тек қана мынадай:

      1) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеу;";

      11) 19-бапта:

      2 және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Қордың меншікті қаражаты (мүлкі) қордың жарғылық капиталынан, комиссиялық сыйақыдан және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған, қорға түсетін өзге де түсімдерден құралады және солардан тұрады.

      3. Қор мемлекеттік монополияға жататын мынадай қызмет түрлерін:

      1) аударымдар мен жарналарды шоғырландыруды;

      2) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеуді;

      3) "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес қызметтің өзге түрлерін жүзеге асырады.";

      4-тармақтың 1) тармақшасында орыс тіліндегі мәтінге түзету енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

      12) 20-баптың 2-тармағының 6) тармақшасындағы "жабу үшін резервтер" деген сөздер "жабуға арналған резервті" деген сөздермен ауыстырылсын;

      13) 25-баптың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) аударымдар, жарналар, аударымдарды және (немесе) жарналарды төлеу мерзімінің өтіп кеткендігі үшін алынған өсімпұл және инвестициялық кіріс;";

      14) 26-баптың 1, 2 және 4-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Мемлекеттің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналары мынадай адамдар:

      1) балалар;

      2) жұмыссыз ретінде тіркелген адамдар;

      3) жұмыс істемейтін жүкті әйелдер;

      4) бала (балалар) үш жасқа толғанға дейін оны (оларды) іс жүзінде тәрбиелеп отырған жұмыс істемейтін адамдар;

      5) бала (балаларды) тууға, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуға байланысты, бала (балалар) үш жасқа толғанға дейін оның (олардың) күтіміне байланысты демалыста жүрген адамдар;

      6) мүгедек балаға күтім жасауды жүзеге асыратын жұмыс істемейтін адамдар;

      7) зейнетақы төлемдерін алушылар, оның ішінде Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектері;

      8) қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде (қауіпсіздігі барынша төмен мекемелерді қоспағанда) сот үкімі бойынша жазасын өтеп жатқан адамдар;

      9) тергеу изоляторларындағы адамдар;

      10) жұмыс істемейтін оралмандар;

      11) "Алтын алқа", "Күміс алқа" алқаларымен наградталған немесе бұрын "Батыр ана" атағын алған, сондай-ақ I және II дәрежелі "Ана даңқы" ордендерімен наградталған көпбалалы аналар;

      12) мүгедектер;

      13) орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білім беру, сондай-ақ жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында күндізгі оқу нысанында білім алып жатқан адамдар;

      14) оқу аяқталған айдан кейінгі күнтізбелік үш ай ішінде орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білім беру, сондай-ақ жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында күндізгі оқу нысанында оқуын аяқтаған адамдар үшін Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінде айқындалатын тәртіппен ай сайын ағымдағы айдың алғашқы бес жұмыс күні ішінде төленеді.

      2. Қорға төленуге жататын, мемлекеттің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналары:

      2018 жылғы 1 қаңтардан бастап – мемлекеттің жарналарын есептеу объектісінің 3,75 пайызы;

      2019 жылғы 1 қаңтардан бастап – мемлекеттің жарналарын есептеу объектісінің 4 пайызы;

      2022 жылғы 1 қаңтардан бастап – мемлекеттің жарналарын есептеу объектісінің кемінде 4 пайызы, бірақ 5 пайызынан аспайтын мөлшерде белгіленеді. Бұл ретте мемлекет жарналарының мөлшері жыл сайын республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленеді.";

      "4. Осы баптың 1-тармағының 2), 8) және 14) тармақшаларында көрсетілген азаматтар үшін аударымдарды және (немесе) жарналарды аудару кезінде мемлекеттің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналарын төлеу уәкілетті орган айқындаған тәртіппен тоқтатылады.";

      15) 27-баптың 1 және 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Жұмыс берушілердің қорға төленуге жататын аударымдары:

      2017 жылғы 1 шілдеден бастап – аударымдарды есептеу объектісінің 1 пайызы;

      2018 жылғы 1 қаңтардан бастап – аударымдарды есептеу объектісінің 1,5 пайызы;

      2020 жылғы 1 қаңтардан бастап – аударымдарды есептеу объектісінің 2 пайызы;

      2022 жылғы 1 қаңтардан бастап – аударымдарды есептеу объектісінің 3 пайызы мөлшерінде белгіленеді.";

      "3. Жұмыс берушілер:

      1) осы Заңның 26-бабы 1-тармағының 1), 5), 7), 11), 12) және 13) тармақшаларында көрсетілген адамдар;

      2) әскери қызметшілер;

      3) арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлері;

      4) құқық қорғау органдарының қызметкерлері үшін аударымдар төлеуден босатылады.";

      16) 28 және 29-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "28-бап. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналары

      1. Жұмыскерлердің қорға төленуге жататын жарналары:

      2019 жылғы 1 қаңтардан бастап – жарналарды есептеу объектісінің 1 пайызы;

      2020 жылғы 1 қаңтардан бастап – жарналарды есептеу объектісінің 2 пайызы мөлшерінде белгіленеді.

      2. Жұмысынан айырылған жағдайда Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемдерді алушылардың жарналары:

      2019 жылғы 1 қаңтардан бастап – жұмысынан айырылған жағдайда төленетін тағайындалған әлеуметтік төлем сомасының 1 пайызы;

      2020 жылғы 1 қаңтардан бастап – жұмысынан айырылған жағдайда төленетін тағайындалған әлеуметтік төлем сомасының 2 пайызы мөлшерінде белгіленеді.

      3. Дара кәсіпкерлердің, жекеше нотариустардың, жеке сот орындаушыларының, адвокаттардың, кәсіби медиаторлардың, азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша кіріс алатын жеке тұлғалардың жарналары 2017 жылғы 1 шілдеден бастап жарналарды есептеу объектісінің 5 пайызы мөлшерінде белгіленеді.

      4. Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге кеткен азаматтардың, сондай-ақ өзге де төлеушілердің жарналары 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап жарналарды есептеу объектісінің 5 пайызы мөлшерінде белгіленеді.

      5. Жұмыскерлердің, азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша кіріс алатын жеке тұлғалардың осы Заңның 29-бабына сәйкес есептелген кірістері олардың жарналарын есептеу объектісі болып табылады.

      Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықтық есептілікті ұсынуды тоқтата тұрған жекеше нотариустарды, жеке сот орындаушыларын, адвокаттарды, кәсіби медиаторларды және Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықтық есептілікті ұсынуды тоқтата тұрған немесе әрекетсіз деп танылған дара кәсіпкерлерді қоспағанда, республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген жалақының екі еселенген ең төмен мөлшері дара кәсіпкерлердің, жекеше нотариустардың, жеке сот орындаушыларының, адвокаттардың, кәсіби медиаторлардың жарналарын есептеу объектісі болып табылады.

      6. Республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген жалақының ең төмен мөлшері Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге кеткен азаматтардың, сондай-ақ өзге де төлеушілердің, оның ішінде Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықтық есептілікті ұсынуды тоқтата тұрған жекеше нотариустардың, жеке сот орындаушыларының, адвокаттардың, кәсіби медиаторлардың және Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықтық есептілікті ұсынуды тоқтата тұрған немесе әрекетсіз деп танылған дара кәсіпкерлердің жарналарын есептеу объектісі болып табылады.

      7. Қорға жарналар төлеуден мыналар:

      1) жұмысынан айырылған жағдайда Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемдер алушыларды қоспағанда, осы Заңның 26-бабының 1-тармағында көрсетілген адамдар;

      2) әскери қызметшілер;

      3) арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлері;

      4) құқық қорғау органдарының қызметкерлері босатылады.

      29-бап. Аударымдарды және (немесе) жарналарды есептеу үшін қабылданатын кірістер

      1. Осы баптың 4-тармағында белгіленген кірістерді қоспағанда, жұмыс берушілер есепке жазған кірістер жұмыскерлердің аударымдар мен жарналарды есептеу үшін қабылданатын кірістері болып табылады.

      Кәсіби қызметін жүзеге асырумен байланысты шет мемлекеттің аумағында болуы кезеңінде осы баптың 4-тармағында белгіленген кірістерді қоспағанда, жұмыс беруші Қазақстан Республикасының аумағында ұлттық валютада есепке жазған кірістер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының шетелдік мекемесіне жұмысқа жіберілген дипломатиялық қызмет персоналының кірістері болып табылады.

      2. Осы баптың 4-тармағында белгіленген кірістерді қоспағанда, азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша барлық есепке жазылған кірістер аталған шарттар бойынша жеке тұлғаның кірістері болып табылады.

      3. Аударымдарды есептеу үшін қабылданатын ай сайынғы объект республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген жалақының он бес еселенген ең төмен мөлшерінен аспауға тиіс.

      Жарналарды есептеу үшін қабылданатын ай сайынғы кіріс жеке тұлғаның кірістерінің барлық түрінің сомасы бойынша есептелуге тиіс және республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген жалақының он бес еселенген ең төмен мөлшерінен аспауға тиіс.

      Республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген жалақының он бес еселенген ең төмен мөлшеріне тең, жұмыскердің кіріс сомасынан жарналарды төлеу кезінде жеке тұлғаның басқа табысынан жарналар төлеу осындай жарналар төлеуді растайтын құжаттар болған кезде талап етілмейді.

      Салық органы берген, алынған кірістердің, есептелген және төленген жарналардың сомалары туралы анықтама осындай құжат болып табылады.

      Егер күнтізбелік ай үшін аударымдарды және (немесе) жарналарды есептеу объектісі республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын жалақының ең төмен мөлшерінен аз болған жағдайда, осы Заңның 28-бабы 5-тармағының екінші бөлігінде белгіленген жағдайды қоспағанда, аударымдар және (немесе) жарналар жалақының ең төмен мөлшері негізге алына отырып есептеледі және аударылады.

      4. Қорға аударымдар және (немесе) жарналар мынадай төлемдер мен кірістерден ұсталмайды:

      1) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 155-бабының 3-тармағында көрсетілген кірістер;

      2) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 156-бабы 1-тармағының 8-2), 10), 12), 13), 13-2) тармақшаларында белгіленген кірістерді қоспағанда, "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 156-бабының 1-тармағында белгіленген кірістер;

      3) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 200-1-бабы 1-тармағының 13) тармақшасында белгіленген кірістер;

      4) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 357-бабының 2-тармағы екінші бөлігінің 1), 2) және 4) тармақшаларында көрсетілген кірістер.";

      17) 30-бапта:

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Дара кәсіпкерлердің, жекеше нотариустардың, жеке сот орындаушыларының, адвокаттардың, кәсіби медиаторлардың ай сайынғы жарналарын есептеу және төлеу Мемлекеттік корпорацияның қордың шотына кейіннен аударуы үшін банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы жүзеге асырылады.";

      мынадай мазмұндағы 3-1 және 3-2-тармақтармен толықтырылсын:

      "3-1. Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге кеткен азаматтардың, сондай-ақ өзге де төлеушілердің жарналарын қорға төлеу Мемлекеттік корпорацияның қордың шотына кейіннен аударуы үшін банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы жүргізіледі.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген адамдар қорға алдағы кезеңге жарналар төлеуді жүзеге асыруға құқылы.

      3-2. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының шетелдік мекемесіне жұмысқа жіберілген, Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі персоналымен бірге жүретін жұбайының (бірге жүретін зайыбының) жарналарын төлеу олардың өтініші бойынша Мемлекеттік корпорация арқылы қордың шотына кейіннен аудару үшін дипломатиялық қызмет персоналының жалақысынан ұлттық валютада ұстап қалу жолымен жүргізілуі мүмкін.";

      6-тармақта:

      бірінші абзацтағы "Мемлекеттік корпорация арқылы" деген сөздер "Мемлекеттік корпорацияның кейіннен аударуы үшін банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      1) және 2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар (осы тармақтың 2) және 5) тармақшаларында көрсетілген тұлғалардан басқа), жекеше нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар мен кәсіби медиаторлар - кіріс төленген айдан кейінгі айдың 25-інен кешіктірмей;

      2) дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар (осы тармақтың 5) тармақшасында көрсетілген тұлғалардан басқа), жекеше нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар мен кәсіби медиаторлар өз пайдасына – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 25-інен кешіктірмей;";

      3) және 4) тармақшалар алып тасталсын;

      5) тармақшадағы "көзделген мерзімде аударады." деген сөздер "көзделген мерзімде;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:

      "6) Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге кеткен азаматтар, сондай-ақ өзге де төлеушілер – есепті айдан кейінгі айдың 25-інен кешіктірмей аударады.";

      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Осы Заңның 14-бабы 2-тармағының 1), 9) және 10) тармақшаларында көрсетілген төлеушілердің жарналарды төлеуін қоспағанда, аударымдарды және (немесе) жарналарды және (немесе) осы Заңның 31-бабының 1-тармағына сәйкес есептелген өсімпұлды төлеудің толықтығын және уақтылығын бақылауды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік кіріс органдары жүзеге асырады.";

      18) 34-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

      "4. Осы баптың 1, 2 және 3-тармақтарының талаптары дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық техниканы, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуға қолданылмайды, оның тәртібі "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне айқындалады.";

      19) 36-баптың 1-тармағының 1) тармақшасындағы "бақылау" деген сөз "мониторингтеу" деген сөзбен ауыстырылсын;

      20) 40 және 41-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "40-бап. Өтпелі ережелер

      2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 31 наурызға дейін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекке құқық барлық адамдарға, оның ішінде өздері үшін қорға аударымдар және (немесе) жарналар түспеген адамдарға қолданылады деп белгіленсін.

      41-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      1. Осы Заң:

      2018 жылғы 31 наурыздан бастап қолданысқа енгізілетін 5-баптың 1-тармағын;

      2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 5-баптың 2 - 4-тармақтарын, 6 және 7-баптарын қоспағанда, 2016 жылғы 1 наурыздан бастап қолданысқа енгізіледі.

      2. Осы Заңның 5-бабы 3-тармағының екінші бөлігі 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданылады деп белгіленсін.".

      19. "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 22-І, 143-құжат; 2016 ж., № 7-І, 49-құжат; № 23, 119-құжат):

      1) 1-бапта:

      3-тармақта:

      1) тармақшада:

      бесінші, алтыншы және жетінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "2-2. Республикалық бюджеттен:

      әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде қызметтер көрсеткені үшін ақы төлеуі мақсатында;

      әскери қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеуге әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының шығындарын өтеу мақсатында;";

      сегізінші абзацтағы "ақша қаражатын" деген сөздер "ақша" деген сөзбен ауыстырылсын;

      2), 3) және 4) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) 53-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) денсаулық сақтау:

      жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын шығыстардан басқа, денсаулық сақтау ұйымдарының тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсетуі;

      республикалық деңгейде әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде шұғыл медициналық көмек қызметін ұйымдастыру;

      сот-медициналық, сот-психиатриялық және сот-наркологиялық сараптама жүргізу;

      айрықша қауіпті инфекцияларға қарсы іс-қимыл;

      санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз етуі;

      Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес әскери қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне және мемлекеттік қызметшілер мен азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық қызмет көрсету;

      жергілікті бюджеттерден және әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан қаржыландырылатын шығыстардан басқа, азаматтардың денсаулығын сақтау саласындағы қызмет;

      әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына трансферттер;";

      3) 54-баптың 1-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) денсаулық сақтау:

      облыстардың жергілікті өкілді органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемімен қосымша қамтамасыз ету;

      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес вакциналарды, иммундық-биологиялық және басқа да медициналық препараттарды сатып алу және сақтау;

      республикалық бюджеттен және әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы басқа да іс-шаралар;";

      4) 55-баптың 1-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) денсаулық сақтау:

      республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті өкілді органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемімен қосымша қамтамасыз ету;

      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес вакциналарды, иммундық-биологиялық және басқа да медициналық препараттарды сатып алу және сақтау;

      республикалық бюджеттен және әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы басқа да іс-шаралар;";

      4-тармақта:

      24) тармақшаның бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "31-2) Қазақстан Республикасының міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы заңнамасына сәйкес міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек ұсыну;";

      25) тармақша алып тасталсын;

      5-тармақта:

      мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "3-1) 2-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "4-1) тегін медициналық көмектiң кепiлдiк берілген көлемiн көрсету жөніндегі қызметтер берушілерді таңдау және денсаулық сақтау субъектілерінің шығындарын өтеу;";";

      5) және 6) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) 7-баптың 1-тармағында:

      75) тармақша алып тасталсын;

      123) тармақшадағы "бекіту жөніндегі функцияларды жүзеге асырады." деген сөздер "бекіту;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 124) тармақшамен толықтырылсын:

      "124) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің тізбесін қалыптастыру жөніндегі функцияларды жүзеге асырады.";

      6) 9-баптың 2-тармағының 4-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4-1) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде жоғары технологиялы медициналық көрсетілетін қызметтерді қолдана отырып, мамандандырылған медициналық көмекті алу үшін тұрақты тұратын елді мекеннен тыс жерге шығатын азаматтардың жекелеген санаттарына облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті өкілді органдары айқындайтын тізбе бойынша ел ішінде жол жүру ақысын төлейді;";

      7) тармақшаның екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүзеге асырады;";

      13) тармақшада:

      бірінші абзацтағы "1, 2 және 4" деген сөздер "1 және 2" деген сөздермен ауыстырылсын;

      он бірінші абзацтағы "жолдаманың" деген сөз "алғашқы медициналық-санитариялық көмек маманының немесе медициналық ұйымның жолдамасының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      он төртінші абзац алып тасталсын;

      2) 2-бап алып тасталсын;

      3) мынадай мазмұндағы 2-1-баппен толықтырылсын:

      "2-1-бап. Осы Заңның 1-бабы 5-тармағының 3-1) тармақшасы 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады деп белгіленсін.";

      4) 3-бапта:

      үшінші абзацтағы "5), 7), 9) тармақшаларын, 13) тармақшасының он төртінші абзацын" деген сөздер "5), 9) тармақшаларын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      төртінші абзацтағы "6), 11) тармақшаларын" деген сөздер "6), 7), 11) тармақшаларын" деген сөздермен ауыстырылсын.

      20. "Халықты жұмыспен қамту туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2016 ж., № 7-І, 48-құжат):

      1) 8-баптың 2-тармағы 3) тармақшасындағы "ұсынуды жүзеге асырады." деген сөздер "ұсынуды;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:

      "4) халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен және жағдайларда әскери қызметшілердің, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдары қызметкерлерінің отбасы мүшелерін, сондай-ақ олардың асырауындағы, еңбек қызметін жүзеге асырмайтын адамдарды жұмыссыздар ретінде тіркеуді және есептен шығаруды жүзеге асырады.";

      2) 14-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы Заңның осы бабының 5-тармағында және 8-бабы 2-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген адамдарды қоспағанда, халықты жұмыспен қамту орталығы өтініш білдірген күннен бастап он жұмыс күні ішінде лайықты жұмыс таңдалмаған жұмыс іздеп жүрген жұмыссыз адамды жұмыссыз ретінде тіркеу туралы шешім қабылдайды.";

      3) 16-баптың 1-тармағының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Халықты жұмыспен қамту орталығы жұмыссызды (осы Заңның 8-бабы 2-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген адамдарды қоспағанда) мынадай жағдайларда:".

      21. "Төлем және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2016 ж., № 12, 86-құжат; № 23, 119-құжат):

      27-бапта:

      10-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мыналарға:

      1) мемлекеттік бюджеттен және (немесе) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін жәрдемақылар мен әлеуметтік төлемдерді есепке жатқызуға арналған банктік шоттардағы ақшаға;

      2) тұрғын үй төлемдерін есепке жатқызуға арналған банктік шоттардағы ақшаға;

      3) нотариус депозиті шарттарында енгізілген ақшаға;

      4) "Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған білім беру жинақтау салымы туралы шарт бойынша банктік шоттардағы ақшаға;

      5) әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының банктік шоттардағы активтеріне өндіріп алуды қолдануға жол берілмейді.";

      11-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттік бюджеттен және (немесе) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін жәрдемақылар мен әлеуметтік төлемдерді, тұрғын үй төлемдерін есепке жатқызуға арналған банктік шоттар бойынша, сондай-ақ нотариус депозиті шарттарында енгізілген, "Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған білім беру жинақтау салымы туралы шарт бойынша банктік шоттардағы ақшаға, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының банктік шоттардағы активтеріне, уәкілетті мемлекеттік орган лицензиядан айырған және (немесе) мәжбүрлеп тарату процесінде тұрған банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының ақшасына тыйым салуға, шығыс операцияларын тоқтата тұруға, мүлікке билік етуге уақытша шектеу қоюға, мүлікпен мәмілелер және өзге де операциялар жасауға шектеулер қоюға жол берілмейді.".

      Ескерту. 1-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 25.12.2017 № 122-VI (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі); 28.12.2018 № 211-VІ (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 13.12.2019 № 280-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-бап. Осы Заң:

      2017 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 3-тармағын;

      2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 4-тармағы 2) тармақшасының он үшінші абзацын, 5) тармақшасының бесінші абзацын, 7) тармақшасын, 9) тармақшасының екінші – төртінші, жетінші – он бірінші абзацтарын, 10) тармақшасының алтыншы абзацын, 15) тармақшасының алтыншы, жетінші және сегізінші абзацтарын, 18-тармағы 17) тармақшасының оныншы - он үшінші абзацтарын;

      2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 2-тармағының 1) тармақшасын, 4-тармағы 5) тармақшасының оныншы абзацын, 9) тармақшасының бесінші және алтыншы абзацтарын, 15) тармақшасының екінші, үшінші, төртінші және бесінші абзацтарын, 17) және 19) тармақшаларын, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 және 17-тармақтарын;

      2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 2-тармағының 2) тармақшасын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Осы Заңның 4-тармағы 6) тармақшасының екінші және төртінші абзацтары 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 2020 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңде мынадай:

      "3) Қазақстан Республикасы азаматтарының, оралмандардың, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлеміне құқығын іске асыруын қамтамасыз етеді;";

      "14) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде дәрілік қамтамасыз етуді қоса алғанда, халыққа медициналық көмек көрсетуді, оның ішінде әлеуметтік мәні бар аурулардың және айналасындағыларға қауіп төндіретін аурулардың профилактикасын және оларды емдеуді ұйымдастырады;" деген редакцияда қолданылады деп белгіленіп, осы абзацтардың қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын.

      Осы Заңның 4-тармағының 16) тармақшасы 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 2020 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңде мынадай:

      "16) 89-баптың 1-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде медициналық қарап-тексерілуге және динамикалық байқалуға, емделуге, дәрілік қамтамасыз етілуге, сауықтырылуға және вакцинация алуға құқығы бар." деген редакцияда қолданылады деп белгіленіп, осы тармақшаның қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын.".

      Ескерту. 2-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 25.12.2017 № 122-VI Заңымен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н.НАЗАРБАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения

Закон Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 80-VI.

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст.2

      ПРЕСС-РЕЛИЗ

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 16-17, ст. 642; № 23, ст. 929; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 10, ст. 244; № 22, ст. 408; 2001 г., № 23, ст. 309; № 24, ст. 338; 2002 г., № 10, ст. 102; 2003 г., № 1-2, ст. 7; № 4, ст. 25; № 11, ст. 56; № 14, ст. 103; № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 3-4, ст. 16; № 5, ст. 25; № 6, ст. 42; № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 21-22, ст. 87; № 23, ст. 104; 2006 г., № 4, ст. 24, 25; № 8, ст. 45; № 11, ст. 55; № 13, ст. 85; 2007 г., № 3, ст. 21; № 4, ст. 28; № 5-6, ст. 37; № 8, ст. 52; № 9, ст. 67; № 12, ст. 88; 2009 г., № 2-3, ст. 16; № 9-10, ст. 48; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г., № 3-4, ст. 12; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50, 53; № 16, ст. 129; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 13, 14, 15; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 12, ст. 85; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 4, ст. 21; № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 82; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 11, ст. 61, 69; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 7, ст. 34; № 8, ст. 42, 45; № 13, ст. 68; № 15, ст. 78; № 19-I, cт. 100; № 19-II, ст. 102; № 20-VII, ст. 117, 119; № 22-I, ст. 143; № 22-II, ст. 145; № 22-III, ст. 149; № 22-VI, ст. 159; № 22-VII, ст. 161; 2016 г., № 7-I, ст. 49; № 7-II, ст. 53; № 8-I, ст. 62; № 12, cт. 87; № 24, ст. 126; 2017 г., № 4, ст. 7):

      1) часть третью пункта 1 статьи 740 изложить в следующей редакции:

      "Не допускаются установление временного ограничения на распоряжение имуществом, ограничений на совершение сделок и иных операций с имуществом, наложение ареста:

      1) на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования;

      2) на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления жилищных выплат;

      3) на деньги, внесенные на условиях депозита нотариуса;

      4) на деньги, находящиеся на банковских счетах по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Государственной образовательной накопительной системе";

      5) на активы фонда социального медицинского страхования, находящиеся на банковских счетах;

      6) на деньги банков, страховых (перестраховочных) организаций, добровольных накопительных пенсионных фондов, лишенных уполномоченным государственным органом лицензии и (или) находящихся в процессе принудительной ликвидации.";

      2) статью 741 изложить в следующей редакции:

      "Статья 741. Изъятие денег без согласия клиента

      Изъятие находящихся в банках и иных организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, денег граждан и юридических лиц без их согласия может быть произведено только на основании вступившего в законную силу судебного акта, а также в случаях, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан, законами Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", "Об обязательном социальном страховании", "О платежах и платежных системах", "Об обязательном социальном медицинском страховании".

      Не допускается обращение взыскания:

      1) на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования;

      2) на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления жилищных выплат;

      3) на деньги, внесенные на условиях депозита нотариуса;

      4) на деньги, находящиеся на банковских счетах по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Государственной образовательной накопительной системе";

      5) на активы фонда социального медицинского страхования, находящиеся на банковских счетах.".

      2. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 21, ст. 93; 2009 г., № 23, ст. 112; № 24, ст. 129; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; № 15, ст. 71; № 24, ст. 146, 149, 150; 2011 г., № 2, ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50; № 7, ст. 54; № 11, ст. 102; № 13, ст. 115; № 15, ст. 125; № 16, ст. 129; № 20, ст. 151; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 16; № 3, ст. 21; № 4, ст. 30, 32; № 5, ст. 36, 41; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 14, ст. 94; № 18-19, ст. 119; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 2, ст. 13; № 5-6, ст. 30; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 13, ст. 63; № 14, ст. 72; № 15, ст. 81, 82; № 16, ст. 83; № 20, ст. 113; № 21-22, ст. 114; 2014 г., № 1, ст. 6; № 2, ст. 10, 12; № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 8, ст. 44; № 11, ст. 63, 69; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84, 86; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 128, 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 2, ст. 3; № 11, ст. 57; № 14, ст. 72; № 15, ст. 78; № 19-I, ст. 100; № 19-II, ст. 106; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 117; № 21-I, ст. 121, 124; № 21-II, ст. 130, 132; № 22-I, ст. 140, 143; № 22-II, ст. 144; № 22-V, ст. 156; № 22-VI, ст. 159; № 23-II, ст. 172; 2016 г., № 7-II, ст. 53; № 8-I, ст. 62; № 12, ст. 87; № 22, ст. 116; № 23, ст. 119; № 24, ст. 126; 2017 г., № 4, ст. 7; № 6, ст. 11; № 9, ст. 18; № 10, ст. 23):

      1) пункт 1 статьи 70:

      после слов "в сферах образования," дополнить словами "физической культуры и спорта,";

      после слов "в области спорта," дополнить словами "сфере оказания медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, специальных государственных и правоохранительных органов в сфере оказания медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования,";

      2) пункт 3 статьи 71 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

      "размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащих уплате в фонд социального медицинского страхования;".

      3. В Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 22-I, 22-II, ст. 112; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 13-14, ст. 63; № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 82; № 18, ст. 84; № 23, ст. 100; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 29; № 11, ст. 58; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; № 22, ст. 130, 132; № 24, ст. 145, 146, 149; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 2, ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 13, ст. 116; № 14, ст. 117; № 15, ст. 120; № 16, ст. 128; № 20, ст. 151; № 21, ст. 161; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 11, 15; № 3, ст. 21, 22, 25, 27; № 4, ст. 32; № 5, ст. 35; № 6, ст. 43, 44; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 11, ст. 80; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92; № 15, ст. 97; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 3; № 2, ст. 7, 10; № 3, ст. 15; № 4, ст. 21; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 12, ст. 57; № 14, ст. 72; № 15, ст. 76, 81, 82; № 16, ст. 83; № 21-22, ст. 114, 115; № 23-24, ст. 116; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 8, ст. 44, 49; № 10, ст. 52; № 11, ст. 63, 64, 65, 69; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 128, 131; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145; 2015 г., № 7, ст. 34; № 8, ст. 44, 45; № 11, ст. 52; № 14, ст. 72; № 15, ст. 78; № 19-I, ст. 99, 100, 101; № 20-I, ст. 110; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115, 119; № 21-I, ст. 124; № 21-II, ст. 130; № 21-III, ст. 136, 137; № 22-I, ст. 140, 143; № 22-II, ст. 144, 145; № 22-III, ст. 149; № 22-V, ст. 156, 158; № 22-VI, ст. 159; № 22-VII, ст. 161; № 23-I, ст. 169; 2016 г., № 1, ст. 4; № 6, cт. 45; № 7-II, cт. 53, 55, 57; № 8-I, cт. 62; № 8-II, cт. 66, 72; № 12, ст. 87; № 22, ст. 116; № 24, ст. 124; 2017 г., № 4, ст. 7; № 9, ст. 22; № 10, ст. 23):

      1) в оглавлении:

      заголовок главы 83 изложить в следующей редакции:

      "Глава 83. Учет исполнения налогового обязательства, обязанности по перечислению обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и уплате социальных отчислений, отчислений и (или) взносов на обязательное социальное медицинское страхование";

      заголовок статьи 605 изложить в следующей редакции:

      "Статья 605. Возврат уплаченной суммы неправомерно наложенного штрафа по правонарушениям в области налогообложения, законодательства Республики Казахстан о пенсионном обеспечении, об обязательном социальном страховании, обязательном социальном медицинском страховании, а также излишне уплаченной суммы";

      2) в статье 166:

      пункт 1 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

      "7) сумма взносов на обязательное социальное медицинское страхование в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном социальном медицинском страховании".";

      в пункте 5:

      в абзаце первом цифры "3) – 5)" заменить словами "3), 4), 5) и 7)";

      дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

      "4) подтверждающих уплату взносов на обязательное социальное медицинское страхование в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном социальном медицинском страховании".";

      3) часть первую пункта 1 статьи 168 изложить в следующей редакции:

      "1. Доход физического лица от налогового агента, облагаемый у источника выплаты, определяется как доход физического лица от налогового агента, подлежащий налогообложению, с учетом корректировок, предусмотренных статьей 156 настоящего Кодекса, и налогового вычета, предусмотренного подпунктом 7) пункта 1 статьи 166 настоящего Кодекса.";

      4) пункт 1 статьи 182 изложить в следующей редакции:

      "1. Сумма индивидуального подоходного налога по доходам частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов исчисляется по доходам, полученным за месяц, по итогам каждого месяца путем применения ставки, установленной пунктом 1 статьи 158 настоящего Кодекса, к сумме полученного дохода за минусом налогового вычета, предусмотренного подпунктом 7) пункта 1 статьи 166 настоящего Кодекса.";

      5) заголовок главы 83 изложить в следующей редакции:

      "Глава 83. Учет исполнения налогового обязательства, обязанности по перечислению обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и уплате социальных отчислений, отчислений и (или) взносов на обязательное социальное медицинское страхование";

      6) статью 596 изложить в следующей редакции:

      "Статья 596. Прекращение обязательства по уплате штрафа в силу истечения срока давности исполнения постановления

      Сумма штрафа по постановлению о наложении административного взыскания за правонарушения в области налогообложения, а также законодательства Республики Казахстан о пенсионном обеспечении, об обязательном социальном страховании, обязательном социальном медицинском страховании, исполнение которого невозможно в силу истечения срока давности исполнения постановления, установленного законодательством Республики Казахстан, подлежит списанию налоговым органом с лицевого счета налогоплательщика (налогового агента) на основании решения налогового органа.";

      7) в статье 605:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 605. Возврат уплаченной суммы неправомерно наложенного штрафа по правонарушениям в области налогообложения, законодательства Республики Казахстан о пенсионном обеспечении, об обязательном социальном страховании, обязательном социальном медицинском страховании, а также излишне уплаченной суммы";

      часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Возврат уплаченной суммы неправомерно наложенного штрафа по правонарушениям в области налогообложения, законодательства Республики Казахстан о пенсионном обеспечении, об обязательном социальном страховании, обязательном социальном медицинском страховании вследствие его отмены или уменьшения размера производится на основании налогового заявления по форме, утвержденной уполномоченным органом (далее в целях настоящей статьи – заявление на возврат суммы штрафа).";

      8) часть вторую пункта 1 статьи 615 изложить в следующей редакции:

      "Положения настоящего пункта не распространяются на банковские счета, по которым в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан о банках и банковской деятельности, страховой деятельности, исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей, пенсионном обеспечении, платежах и платежных системах, обязательном социальном страховании, обязательном социальном медицинском страховании, проектном финансировании и секьюритизации, инвестиционных фондах наложение взыскания не допускается.".

      4. В Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2009 г., № 20-21, ст. 89; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 32; № 15, ст. 71; № 24, ст. 149, 152; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 2, ст. 21; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 17, ст. 136; № 21, ст. 161; 2012 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 26; № 4, ст. 32; № 8, ст. 64; № 12, ст. 83; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 1, ст. 3; № 5-6, ст. 30; № 7, ст. 36; № 9, ст. 51; № 12, ст. 57; № 13, ст. 62; № 14, ст. 72, 75; № 16, ст. 83; 2014 г., № 1, ст. 4; № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; № 11, ст. 65; № 14, ст. 84, 86; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 1, ст. 2; № 7, ст. 33; № 10, ст. 50; № 19-II, ст. 102; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115; № 22-I, ст. 143; № 22-V, ст. 156; № 23-II, ст. 170; 2016 г., № 6, cт. 45; № 8-II, cт. 67, 70; № 23, ст. 119; 2017 г., № 1-2, ст. 3; № 4, ст. 7; № 9, ст. 22):

      1) в оглавлении:

      заголовок статьи 135 изложить в следующей редакции:

      "Статья 135. Оказание медицинской помощи военнослужащим, кандидатам в космонавты, космонавтам, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, членам их семей и получателям пенсионных выплат за выслугу лет";

      2) в пункте 1 статьи 1:

      подпункт 5-1) дополнить словами ", и иные функции, определенные законами Республики Казахстан";

      подпункт 16-1) изложить в следующей редакции:

      "16-1) единый дистрибьютор – юридическое лицо, осуществляющее в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования деятельность в соответствии со статьей 77 настоящего Кодекса;";

      подпункт 33) исключить;

      подпункты 43-1) и 43-2) изложить в следующей редакции:

      "43-1) лекарственный формуляр организации здравоохранения – перечень лекарственных средств для оказания медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, сформированный на основе казахстанского национального лекарственного формуляра и утвержденный руководителем организации здравоохранения в порядке, определяемом уполномоченным органом;

      43-2) дератизация – комплекс профилактических и истребительных мероприятий, направленных на уничтожение или снижение числа грызунов;";

      дополнить подпунктом 43-3) следующего содержания:

      "43-3) детоксикация – комплекс медицинских мероприятий, направленных на выведение из организма человека токсических веществ эндогенного или экзогенного происхождения;";

      подпункты 61-1) и 99) изложить в следующей редакции:

      "61-1) казахстанский национальный лекарственный формуляр – перечень лекарственных средств с доказанной клинической эффективностью и безопасностью, содержащий информацию о лекарственных средствах и ценах, являющийся обязательной основой для разработки лекарственных формуляров организаций здравоохранения и формирования списков закупа лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования;";

      "99) гарантированный объем бесплатной медицинской помощи – объем медицинской помощи, предоставляемой за счет бюджетных средств по перечню, определяемому Правительством Республики Казахстан, гражданам Республики Казахстан, оралманам, а также иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан;";

      подпункт 99-1) исключить;

      подпункт 99-2) изложить в следующей редакции:

      "99-2) предельная цена на лекарственное средство и изделие медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования (далее – предельная цена) – цена на лекарственное средство и изделие медицинского назначения, выше которой не может быть произведен закуп единым дистрибьютором и организациями здравоохранения, оказывающими медицинскую помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования;";

      дополнить подпунктами 99-3), 109-2) и 111-2) следующего содержания:

      "99-3) телемедицина – комплекс организационных, финансовых и технологических мероприятий, обеспечивающих осуществление дистанционной консультационной медицинской услуги, при которой пациент или врач, непосредственно проводящий обследование или лечение пациента, получает дистанционную консультацию другого врача с использованием информационно-коммуникационных технологий, не противоречащих национальным стандартам;";

      "109-2) наценка – надбавка к цене лекарственного средства, изделия медицинского назначения, закупаемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, отражающая стоимость услуг субъектов в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники;";

      "111-2) фармацевтическая услуга – деятельность субъектов в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, связанная с амбулаторным лекарственным обеспечением населения, включая закуп, транспортировку, хранение, учет и реализацию лекарственных средств и изделий медицинского назначения, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования;";

      3) пункт 2 статьи 2 дополнить подпунктами 6) и 7) следующего содержания:

      "6) закупа фармацевтических услуг;

      7) закупа услуг по учету и реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования.";

      4) подпункты 12) и 12-2) статьи 6 изложить в следующей редакции:

      "12) определяет порядок организации и проведения закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, а также медицинской техники для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, лечения и профилактики эпидемиологических заболеваний и в системе обязательного социального медицинского страхования;";

      "12-2) определяет порядок закупа услуг по хранению и транспортировке лекарственных средств и изделий медицинского назначения, услуг по учету и реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения единым дистрибьютором в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования;";

      5) в пункте 1 статьи 7:

      подпункты 11) и 20) изложить в следующей редакции:

      "11) разработке и утверждению правил поощрения работников субъектов здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования;";

      "20) формированию и утверждению предельных цен и наценок;";

      подпункты 22) и 22-1) исключить;

      дополнить подпунктом 69-1) следующего содержания:

      "69-1) утверждению казахстанского национального лекарственного формуляра;";

      подпункт 77) изложить в следующей редакции:

      "77) разработке и утверждению правил получения гражданами Республики Казахстан, оралманами, а также иностранцами и лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории Республики Казахстан, гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;";

      подпункт 81) исключить;

      дополнить подпунктом 83-1) следующего содержания:

      "83-1) разработке и утверждению правил формирования списков закупа лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования;";

      в подпункте 111) слова "(особо вредными)" исключить;

      подпункты 112) и 119) изложить в следующей редакции:

      "112) разработке и утверждению правил формирования предельных цен и наценок;";

      "119) разработке и утверждению правил создания условий работодателями для прохождения профилактических медицинских осмотров лицам, подлежащим данным осмотрам в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования;";

      дополнить подпунктами 122-2) и 122-3) следующего содержания:

      "122-2) разработке и утверждению правил проведения медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения;

      122-3) разработке и утверждению правил закупа услуг у субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования;";

      6) подпункты 3), 3-2) и 14) пункта 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:

      "3) обеспечивают реализацию гражданами Республики Казахстан, оралманами, а также иностранцами и лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории Республики Казахстан, права на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования;";

      "3-2) обеспечивают стабильность в деятельности организаций здравоохранения, являющихся коммунальными юридическими лицами;";

      "14) организуют оказание населению медицинской помощи, в том числе профилактику и лечение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, включая лекарственное обеспечение в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования;";

      7) подпункты 3) и 7) статьи 10 изложить в следующей редакции:

      "3) обеспечивают граждан Республики Казахстан, оралманов, а также иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан, медицинской помощью и лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения;";

      "7) осуществляют закуп и хранение лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;";

      8) в статье 23:

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Порядок и методика формирования тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, определяются уполномоченным органом.

      Тарифы на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, утверждаются уполномоченным органом.";

      пункт 3 исключить;

      9) в статье 25:

      в пункте 1:

      подпункт 1) изложить в следующей редакции:

      "1) оплату услуг субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;";

      дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

      "1-1) оплату услуг субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования;";

      пункт 2 исключить;

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Оплата услуг субъектов здравоохранения производится с учетом результатов мониторинга договорных обязательств по качеству и объему медицинских услуг в порядке, определяемом уполномоченным органом.";

      дополнить пунктом 4 следующего содержания:

      "4. Оплату стоимости фармацевтических услуг субъектам в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники осуществляют администраторы бюджетных программ или фонд социального медицинского страхования в порядке, определяемом уполномоченным органом.";

      10) в статье 34:

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи осуществляется:

      1) при оказании скорой, стационарной и стационарозамещающей помощи – в соответствии с лекарственными формулярами организаций здравоохранения;

      2) при оказании амбулаторно-поликлинической помощи – в соответствии с утверждаемым уполномоченным органом перечнем лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных лечебных продуктов для бесплатного и (или) льготного обеспечения отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями).";

      пункт 4 исключить;

      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

      "4-1. Закуп услуг у субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи осуществляется фондом социального медицинского страхования.";

      в подпункте 3) пункта 5 слова "по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" исключить;

      11) в статье 35:

      в пункте 2:

      подпункт 2) дополнить словами "организации здравоохранения";

      подпункт 9) изложить в следующей редакции:

      "9) оказании медицинской помощи иностранцам и лицам без гражданства, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 88 настоящего Кодекса.";

      часть вторую пункта 5 исключить;

      12) пункт 1 статьи 47 изложить в следующей редакции:

      "1. Стационарной помощью является форма предоставления доврачебной, квалифицированной, специализированной медицинской помощи, в том числе с применением высокотехнологичных медицинских услуг, с круглосуточным медицинским наблюдением.";

      13) пункт 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:

      "1. Стационарозамещающей помощью является форма предоставления доврачебной, квалифицированной, специализированной медицинской помощи, в том числе с применением высокотехнологичных медицинских услуг, с медицинским наблюдением.";

      14) часть вторую пункта 1 статьи 77 дополнить подпунктами 6-1) и 6-2) следующего содержания:

      "6-1) закуп фармацевтических услуг;

      6-2) закуп услуг по учету и реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения;";

      15) в статье 88:

      подпункт 2) пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "2) обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне в соответствии с перечнем, утверждаемым уполномоченным органом;";

      подпункт 1) части второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "1) проведением медицинских осмотров в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, динамическим наблюдением и оздоровлением женщин репродуктивного возраста;";

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      "5. Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, имеют право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи наравне с гражданами Республики Казахстан.

      Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике Казахстан, имеют право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи при острых заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, в соответствии с перечнем, определяемым уполномоченным органом, если иное не предусмотрено законами и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.";

      16) подпункт 3) пункта 1 статьи 89 изложить в следующей редакции:

      "3) медицинские осмотры и динамическое наблюдение, лечение, лекарственное обеспечение, оздоровление и вакцинацию в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования.";

      17) пункт 2 статьи 97 изложить в следующей редакции:

      "2. Медицинская, консультативная помощь беременным, роженицам и родильницам в субъектах здравоохранения предоставляется в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования.";

      18) статью 135 изложить в следующей редакции:

      "Статья 135. Оказание медицинской помощи военнослужащим, кандидатам в космонавты, космонавтам, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, членам их семей и получателям пенсионных выплат за выслугу лет

      Военнослужащим, кандидатам в космонавты, космонавтам, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, членам их семей и получателям пенсионных выплат за выслугу лет медицинская помощь оказывается в соответствии с законами Республики Казахстан.";

      19) статью 135-1 дополнить частями второй, третьей и четвертой следующего содержания:

      "Медицинская помощь в соответствии с настоящей статьей оказывается:

      1) в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в соответствии с настоящим Кодексом;

      2) в системе обязательного социального медицинского страхования в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном социальном медицинском страховании";

      3) за счет бюджетных средств по видам и в объемах, определяемых Управлением Делами Президента Республики Казахстан.

      Оплата услуг за оказание медицинской помощи в соответствии с подпунктами 1) и 2) части второй настоящей статьи осуществляется фондом социального медицинского страхования.

      Лица, указанные в части первой настоящей статьи, вправе получать медицинскую помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования в иных субъектах здравоохранения.";

      20) в пункте 1 статьи 148 слова "(особо вредными)" исключить;

      21) в пункте 3 статьи 167 слова "(особо вредными)" исключить.

      5. В Кодекс Республики Казахстан "О таможенном деле в Республике Казахстан" от 30 июня 2010 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 14, ст. 70; № 24, ст. 145; 2011 г., № 1, ст. 3; № 11, ст. 102; № 19, ст. 145; 2012 г., № 2, ст. 15; № 13, ст. 91; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 3; № 2, ст. 13; № 7, ст. 36; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 72; № 15, ст. 81; № 16, ст. 83; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 21, ст. 122, 123; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 42; № 11, ст. 52; № 15, ст. 78; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115; № 22-ІІ, ст. 144, 145; № 22-V, ст. 156; № 23-I, ст. 169; 2016 г., № 6, ст. 45; № 8-І, ст. 65; № 12, ст. 87; № 22, ст. 116; № 24, ст. 124):

      1) абзац третий подпункта 2) части первой пункта 2 статьи 162 изложить в следующей редакции:

      "по исполнительным документам, предусматривающим изъятие денег для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, выплате вознаграждений по авторскому договору, обязательствам клиента по перечислению обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и уплате социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, отчислений и (или) взносов на обязательное социальное медицинское страхование в фонд социального медицинского страхования;";

      2) часть вторую пункта 1 статьи 165 изложить в следующей редакции:

      "Положения настоящего пункта не распространяются на суммы денег, являющихся обеспечением по займам, выданным банком, в размере непогашенного основного долга указанного займа, а также на банковские счета, по которым в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан о пенсионном обеспечении, проектном финансировании и секьюритизации, банках и банковской деятельности, страховой деятельности, исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей, платежах и платежных системах, обязательном социальном страховании, обязательном социальном медицинском страховании, инвестиционных фондах наложение взыскания не допускается.".

      6. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 22-IV, ст. 151; 2016 г., № 7-I, cт. 49; Закон Республики Казахстан от 13 июня 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обороны и воинской службы", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 15 июня 2017 г.):

      часть третью пункта 3 статьи 122 изложить в следующей редакции:

      "Выплата по возмещению расходов, вызванных повреждением здоровья, осуществляется на основании документов, подтверждающих эти расходы, представленных работником либо лицом, понесшим эти расходы. При этом возмещению не подлежат расходы на медицинскую помощь, предоставляемую в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения.".

      7. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 15-16, ст. 106; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 184; № 15, ст. 281; № 19, ст. 370; 1997 г., № 5, ст. 58; № 13-14, ст. 205; № 22, ст. 333; 1998 г., № 11-12, ст. 176; № 17-18, ст. 224; 1999 г., № 20, ст. 727; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 22, ст. 408; 2001 г., № 8, ст. 52; № 9, ст. 86; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 5, ст. 31; № 10, ст. 51; № 11, ст. 56, 67; № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 15, ст. 86; № 16, ст. 91; № 23, ст. 140; 2005 г., № 7-8, ст. 24; № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 11, ст. 55; № 16, ст. 99; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28, 33; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18, 21; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 12, ст. 111; № 13, ст. 116; № 14, ст. 117; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 15; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 13, ст. 91; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 76; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 6, ст. 27; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 12, ст. 82; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 45; № 13, cт. 68; № 15, ст. 78; № 16, ст. 79; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115; № 21-II, ст. 130; № 21-III, ст. 137; № 22-I, ст. 140, 143; № 22-III, ст. 149; № 22-V, ст. 156; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 6, ст. 45; № 7-II, ст. 55; № 8-I, ст. 65; № 12, ст. 87; № 22, ст. 116; № 24, ст. 126; 2017 г., № 4, ст. 7; № 9, ст. 21):

      в пункте 1 статьи 51:

      части первую и вторую изложить в следующей редакции:

      "1. На деньги и другое имущество физического или юридического лица, находящиеся на банковских счетах, арест может быть наложен судами на основании судебных актов и судебными исполнителями на основании постановлений судебных исполнителей, санкционированных судом. На деньги и другое имущество физического или юридического лица, находящиеся на банковских счетах, могут быть установлены временное ограничение на распоряжение имуществом, ограничения на совершение сделок и иных операций с имуществом по основаниям и в порядке, предусмотренным уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан.

      Не допускаются установление временного ограничения на распоряжение имуществом, ограничений на совершение сделок и иных операций с имуществом, наложение ареста:

      1) на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования;

      2) на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления жилищных выплат;

      3) на деньги, внесенные на условиях депозита нотариуса;

      4) на деньги, находящиеся на банковских счетах по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Государственной образовательной накопительной системе";

      5) на активы фонда социального медицинского страхования, находящиеся на банковских счетах;

      6) на деньги банков, страховых (перестраховочных) организаций, добровольных накопительных пенсионных фондов, лишенных уполномоченным органом лицензии и (или) находящихся в процессе принудительной ликвидации.";

      дополнить частью третьей следующего содержания:

      "При наложении ареста в обеспечение исковых требований сумма денег, на которую налагается арест, не должна превышать сумму иска и размер государственной пошлины и расходов, связанных с исполнением решений, приговоров, определений и постановлений суда. При наложении ареста судебным исполнителем в обеспечение исполнения исполнительного документа сумма денег и стоимость имущества, на которые налагается арест, не должны превышать сумму, необходимую для погашения присужденной взыскателю суммы, а также штрафов, наложенных на должника в процессе исполнения исполнительного документа, сумм оплаты деятельности частного судебного исполнителя и расходов по исполнению.".

      8. В Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года "Об органах национальной безопасности Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 24, ст. 157; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 10, ст. 108; № 12, ст. 184; 1998 г., № 23, ст. 416; № 24, ст. 436; 1999 г., № 8, ст. 233; № 23, ст. 920; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 20, ст. 257; 2002 г., № 6, ст. 72; № 17, ст. 155; 2004 г., № 23, ст. 142; 2007 г., № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 20, ст. 152; 2009 г., № 19, ст. 88; 2010 г., № 7, ст. 32; № 10, ст. 48; 2011 г., № 1, ст. 3, 7; № 11, ст. 102; № 16, ст. 129; 2012 г., № 4, ст. 32; № 8, ст. 63; 2013 г., № 1 ст. 2; № 2, ст. 10; № 14, ст. 72; 2014 г., № 1, ст. 4; № 7, ст. 33; № 11, ст. 61; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 21, ст. 118; 2015 г., № 21-III, ст. 135; № 22-V, cт. 154, 156; 2016 г., № 23, ст. 118; № 24, ст. 126, 131; 2017 г., № 1-2, ст. 3; № 8, ст. 16; Закон Республики Казахстан от 13 июня 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обороны и воинской службы", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 15 июня 2017 г.):

      пункт 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:

      "1. Финансирование, материально-техническое и социально-бытовое обеспечение органов национальной безопасности осуществляются за счет бюджетных средств, а также за счет средств, полученных за оказание медицинской помощи от фонда социального медицинского страхования в соответствии с законодательством Республики Казахстан.".

      9. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 3, ст. 17; № 9, ст. 86; № 24, ст. 338; 2002 г., № 10, ст. 103; 2004 г., № 10, ст. 56; № 17, ст. 97; № 23, ст. 142; № 24, ст. 144; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2006 г., № 1, ст. 5; № 13, ст. 86, 87; № 15, ст. 92, 95; № 16, ст. 99; № 18, ст. 113; № 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 14; № 10, ст. 69; № 12, ст. 88; № 17, ст. 139; № 20, ст. 152; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114, 124; 2009 г., № 2-3, ст. 9; № 24, ст. 133; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 3, 7; № 2, ст. 28; № 6, ст. 49; № 11, ст. 102; № 13, ст. 115; № 15, ст. 118; № 16, ст. 129; 2012 г., № 2, ст. 11; № 3, ст. 21; № 5, ст. 35; № 8, ст. 64; № 14, ст. 92; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 2, 3; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; № 15, ст. 81; № 20, ст. 113; № 21-22, ст. 115; 2014 г., № 2, ст. 10; № 3, ст. 21; № 7, ст. 37; № 8, ст. 49; № 10, ст. 52; № 11, ст. 67; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84, 86; № 19-І, 19-II, ст. 94, 96; № 21, ст. 118, 122; № 22, ст. 131; 2015 г., № 9, ст. 46; № 19-I, ст. 101; № 19-II, ст. 103; № 21-I, ст. 121, 124, 125; № 21-II, ст. 130, 132; № 22-I, ст. 140; № 22-V, ст. 154, 156, 158; 2016 г., № 6, cт. 45; № 7-I, cт. 47, 49; № 8-II, cт. 72; № 23, ст. 118; 2017 г., № 3, ст. 6; № 8, ст. 16):

      подпункт 14) пункта 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:

      "14) обеспечивает реализацию гражданами Республики Казахстан, оралманами, а также иностранцами и лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории Республики Казахстан, права на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования;".

      10. Исключен Законом РК от 25.12.2017 № 122-VI (вводится в действие с 01.01.2018).

      11. В Закон Республики Казахстан от 7 января 2005 года "Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 1-2, ст. 1; 2007 г., № 9, ст. 67; 2008 г., № 6-7, ст. 27; 2010 г., № 7, ст. 32; № 10, ст. 48; 2011 г., № 1, ст. 7; № 5, ст. 43; № 8, ст. 64; № 11, ст. 102; 2012 г., № 4, ст. 32; № 5, ст. 41; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 7, ст. 37; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; 2015 г., № 1, ст. 2; № 19-II, cт. 104; № 22-I, cт. 140; Закон Республики Казахстан от 13 июня 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обороны и воинской службы", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 15 июня 2017 г.):

      статью 24 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

      "2-1. Государственные учреждения Вооруженных Сил, специализирующиеся в сфере оказания медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, вправе осуществлять приносящую доходы деятельность.".

      12. В Закон Республики Казахстан от 7 февраля 2005 года "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 3-4, ст. 2; 2007 г., № 8, ст. 52; 2009 г., № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; 2012 г., № 13, ст. 91; 2014 г., № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 45; № 22-V, ст. 152; № 22-VI, ст. 159; 2017 г., № 4, ст. 7):

      часть первую пункта 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:

      "2. Возмещение дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья работника в случае установления ему степени утраты профессиональной трудоспособности, осуществляется страховщиком на основании документов, подтверждающих эти расходы, представленных работником либо лицом, понесшим эти расходы. При этом возмещению не подлежат расходы на медицинскую помощь, предоставляемую в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования.".

      13. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 20, ст. 151; 2008 г., № 23, ст. 124; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 21; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 16, ст. 128; № 18, ст. 142; 2012 г., № 2, ст. 11; № 4, ст. 32; № 15, ст. 97; 2013 г., № 2, ст. 7; № 7, ст. 34; № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; № 15, ст. 81; 2014 г., № 1, ст. 4, 6; № 3, ст. 21; № 10, ст. 52; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 2, ст. 3; № 10, ст. 50; № 14, ст. 72; № 20-IV, ст. 113; № 21-III, ст. 135; № 22-I, ст. 140; № 22-V, ст. 156, 158; № 23-II, ст. 170, 172; 2016 г., № 8-II, cт. 67; № 23, ст. 119; 2017 г., № 8, ст. 16; № 9, ст. 17, 18):

      в пункте 3 статьи 43:

      подпункт 11-1) изложить в следующей редакции:

      "11-1) обеспечение медицинским обслуживанием обучающихся и воспитанников организаций образования, за исключением организаций среднего образования, не относящихся к интернатным организациям;";

      дополнить подпунктом 11-2) следующего содержания:

      "11-2) обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников;".

      14. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года "О правоохранительной службе" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 1, ст. 4; № 19, ст. 145; 2012 г., № 3, ст. 26; № 5, ст. 41; № 8, ст. 64; 2013 г., № 7, ст. 34, 36; № 14, ст. 75; 2014 г., № 7, ст. 37; № 8; ст. 49; № 14, ст. 84; № 16; ст. 90; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 20-I, cт. 111; № 21-III, cт. 135; № 22-II, cт. 148; № 22-ІІІ, ст. 149; № 22-V, cт. 154; 2016 г., № 7-I, cт. 50; № 24, ст. 123):

      статью 70 изложить в следующей редакции:

      "Статья 70. Медицинское и санаторно-курортное обеспечение сотрудников и пенсионеров правоохранительных органов

      1. Медицинское обеспечение сотрудников осуществляется в медицинских организациях органов внутренних дел в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан, за счет бюджетных средств.

      Медицинская помощь отдельным категориям сотрудников, перечень которых утверждается Управлением Делами Президента Республики Казахстан по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан, оказывается в медицинских организациях Управления Делами Президента Республики Казахстан:

      1) в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения";

      2) в системе обязательного социального медицинского страхования в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном социальном медицинском страховании";

      3) за счет бюджетных средств по видам и в объемах, определяемых Управлением Делами Президента Республики Казахстан.

      2. При отсутствии по месту прохождения правоохранительной службы или месту жительства сотрудников медицинских организаций органов внутренних дел или соответствующих отделений в них, специалистов либо специального оборудования по медицинским показаниям медицинская помощь сотрудникам оказывается субъектами здравоохранения:

      1) в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения";

      2) в системе обязательного социального медицинского страхования в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном социальном медицинском страховании".

      Оплата услуг субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи сотрудникам, указанной в подпунктах 1) и 2) части первой настоящего пункта, осуществляется фондом социального медицинского страхования.

      Возмещение затрат фонда социального медицинского страхования на оплату услуг субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи сотрудникам в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования осуществляется за счет бюджетных средств, предусмотренных уполномоченному органу в области здравоохранения.

      3. Санаторно-курортным лечением сотрудники обеспечиваются в соответствующих организациях здравоохранения в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан.

      Сотрудники, получившие увечья (ранения, травмы, контузии) при исполнении служебных обязанностей, направляются на санаторно-курортное лечение за счет бюджетных средств.

      4. Члены семей сотрудников, проживающие совместно с ними, а также пенсионеры правоохранительных органов имеют право на медицинскую помощь в медицинских организациях органов внутренних дел.

      Оплата услуг медицинских организаций органов внутренних дел по оказанию медицинской помощи лицам, указанным в части первой настоящего пункта, осуществляется фондом социального медицинского страхования:

      1) в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения";

      2) в системе обязательного социального медицинского страхования в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном социальном медицинском страховании".

      5. Члены семей сотрудников, проживающие совместно с ними, а также пенсионеры правоохранительных органов пользуются медицинским и санаторно-курортным обслуживанием в медицинских организациях органов внутренних дел в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан.

      6. Государственные учреждения органов внутренних дел в сфере оказания медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования вправе осуществлять приносящую доходы деятельность.".

      15. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 5, ст. 42; № 15, ст. 118; № 16, ст. 129; № 17, ст. 136; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 11, 16; № 4, ст. 30, 32; № 5, ст. 41; № 6, ст. 43; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 14, ст. 95; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 2, ст. 13; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 15, ст. 82; № 16, ст. 83; 2014 г., № 1, ст. 9; № 2, ст. 10, 12; № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 12, ст. 82; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 42; № 11, ст. 57; № 14, ст. 72; № 19-І, ст. 99; № 19-ІІ, ст. 103, 105; № 20-ІV, ст. 113; № 20-VІІ, ст. 117; № 21-I, ст. 124; № 21-II, ст. 130; № 21-ІІІ, ст. 135; № 22-ІІ, ст. 145, 148; № 22-VI, ст. 159; № 23-ІІ, ст. 170, 172; 2016 г., № 7-I, cт. 47; № 7-II, cт. 56; № 8-I, cт. 62; № 24, ст. 124; 2017 г., № 4, ст. 7; № 9, ст. 22; Закон Республики Казахстан от 13 июня 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обороны и воинской службы", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 15 июня 2017 г.):

      1) в пункте 2 статьи 161:

      после слов "в сферах образования," дополнить словами "физической культуры и спорта,";

      после слов "в области спорта," дополнить словами "сфере оказания медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, специальных государственных и правоохранительных органов в сфере оказания медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования,";

      слова "государственными музеями и музеями-заповедниками" заменить словами "государственными музеями, музеями-заповедниками и государственными архивами";

      2) пункт 3 статьи 164 изложить в следующей редакции:

      "3. Государственные учреждения, являющиеся государственными органами, за исключением Национального Банка Республики Казахстан, специальных государственных органов Республики Казахстан, не вправе заниматься деятельностью, приносящей доходы. Национальный Банк Республики Казахстан вправе заниматься деятельностью, приносящей доходы, в случаях и порядке, которые предусмотрены Законом Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан".

      Специальные государственные органы вправе заниматься деятельностью, приносящей доходы, в соответствии со статьей 83 Закона Республики Казахстан "О специальных государственных органах Республики Казахстан".".

      16. В Закон Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года "О специальных государственных органах Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 4, ст. 31; 2013 г., № 2, ст. 10; № 14, ст. 72; 2014 г., № 7, ст. 37; № 8, ст. 49; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; 2015 г., № 1, ст. 2; № 15, ст. 78; № 21-III, cт. 135; № 22-ІІ, ст. 148; № 22-III, cт. 149; № 22-V, cт. 154; 2016 г., № 7-I, cт. 49; № 24, ст. 126; Закон Республики Казахстан от 13 июня 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обороны и воинской службы", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 15 июня 2017 г.):

      1) в статье 75:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Медицинское обеспечение сотрудников осуществляется в военно-медицинских подразделениях и учреждениях органов национальной безопасности и Службы государственной охраны Республики Казахстан (далее – военно-медицинские подразделения), а также иных субъектах здравоохранения за счет бюджетных средств.

      Медицинская помощь отдельным категориям сотрудников, перечень которых утверждается Управлением Делами Президента Республики Казахстан по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан, оказывается в медицинских организациях Управления Делами Президента Республики Казахстан:

      1) в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения";

      2) в системе обязательного социального медицинского страхования в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном социальном медицинском страховании";

      3) за счет бюджетных средств по видам и в объемах, определяемых Управлением Делами Президента Республики Казахстан.";

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. При отсутствии по месту прохождения службы или месту жительства сотрудников военно-медицинских подразделений или соответствующих отделений в них, специалистов либо специального оборудования по медицинским показаниям медицинская помощь сотрудникам оказывается субъектами здравоохранения:

      1) в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения";

      2) в системе обязательного социального медицинского страхования в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном социальном медицинском страховании".

      Оплата услуг субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи сотрудникам, указанной в подпунктах 1) и 2) части первой настоящего пункта, осуществляется фондом социального медицинского страхования.

      Возмещение затрат фонда социального медицинского страхования на оплату услуг субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи сотрудникам в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования осуществляется за счет бюджетных средств, предусмотренных уполномоченному органу в сфере здравоохранения.";

      2) пункты 1, 2, 3 и 5 статьи 78 изложить в следующей редакции:

      "1. Члены семей сотрудников, а также лица, находящиеся на их иждивении, имеют право на медицинскую помощь в военно-медицинских подразделениях.

      Оплата услуг военно-медицинских подразделений по оказанию медицинской помощи осуществляется фондом социального медицинского страхования:

      1) в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения";

      2) в системе обязательного социального медицинского страхования в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном социальном медицинском страховании".

      2. При амбулаторном лечении лекарства членам семей отпускаются за плату, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан плата не взимается.

      3. Права членов семей сотрудников, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, распространяются на членов семей сотрудников, уволенных со службы в специальных государственных органах по состоянию здоровья (заболеваниям, увечьям, инвалидности, полученным при исполнении служебных обязанностей), а также достижении предельного возраста состояния на службе или сокращению штатов и имеющих выслугу двадцать и более календарных лет.";

      "5. За членами семьи сотрудника, погибшего или получившего инвалидность при прохождении службы, сохраняется право на получение медицинской помощи в соответствии пунктами 1 и 2 настоящей статьи.";

      3) пункт 4 статьи 79 изложить в следующей редакции:

      "4. За сотрудниками, уволенными со службы в специальных государственных органах по состоянию здоровья (заболеваниям, увечьям, инвалидности, полученным при исполнении служебных обязанностей), а также достижении предельного возраста состояния на службе или сокращению штатов и имеющими выслугу двадцать и более календарных лет, сохраняется право на медицинское обеспечение за счет государства в военно-медицинских подразделениях и санаторно-курортное лечение.

      При отсутствии военно-медицинских подразделений по месту их жительства или соответствующих отделений в них, специалистов либо специального оборудования медицинская помощь оказывается субъектами здравоохранения:

      1) в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения";

      2) в системе обязательного социального медицинского страхования в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном социальном медицинском страховании".

      Оплата услуг военно-медицинских подразделений по оказанию медицинской помощи лицам, указанным в настоящем пункте, осуществляется фондом социального медицинского страхования:

      1) в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения";

      2) в системе обязательного социального медицинского страхования в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном социальном медицинском страховании".

      Санаторно-курортное лечение и лекарственное обеспечение указанных лиц осуществляются за счет бюджетных средств, предусмотренных специальным государственным органам.";

      4) пункт 1 статьи 83 изложить в следующей редакции:

      "1. Финансовое обеспечение специальных государственных органов осуществляется:

      за счет средств республиканского бюджета;

      за счет средств, полученных за оказание медицинской помощи от фонда социального медицинского страхования в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Военно-медицинские подразделения вправе осуществлять приносящую доходы деятельность в сфере оказания медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования.";

      5) пункт 1 статьи 84 изложить в следующей редакции:

      "1. Материально-техническое обеспечение специальных государственных органов осуществляется:

      за счет средств республиканского бюджета;

      за счет средств, полученных за оказание медицинской помощи от фонда социального медицинского страхования в соответствии с законодательством Республики Казахстан.".

      17. В Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года "О воинской службе и статусе военнослужащих" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 5, ст. 40; 2013 г., № 1, ст. 3; № 2, ст. 10; № 3, ст. 15; № 14, ст. 72; № 16, ст. 83; 2014 г., № 7, ст. 37; № 8, ст. 49; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; 2015 г., № 11, ст. 56; № 15, ст. 78; № 19-I, cт. 100; № 21-III, cт. 135; № 23-II, cт. 170; Закон Республики Казахстан от 13 июня 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обороны и воинской службы", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 15 июня 2017 г.):

      1) в статье 44:

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      "5. Медицинское обеспечение военнослужащих в военно-медицинских учреждениях (организациях, подразделениях) осуществляется за счет бюджетных средств.";

      дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

      "5-1. При отсутствии по месту прохождения воинской службы или месту жительства военнослужащих военно-медицинских учреждений (организаций, подразделений) или соответствующих отделений в них, специалистов либо специального оборудования по медицинским показаниям медицинская помощь военнослужащим оказывается субъектами здравоохранения:

      1) в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения";

      2) в системе обязательного социального медицинского страхования в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном социальном медицинском страховании".

      Оплата услуг субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи военнослужащим, указанной в подпунктах 1) и 2) части первой настоящего пункта, осуществляется фондом социального медицинского страхования.

      Возмещение затрат фонда социального медицинского страхования на оплату услуг субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи военнослужащим в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования осуществляется за счет бюджетных средств, предусмотренных уполномоченному органу в сфере здравоохранения.

      Собственные средства, затраченные военнослужащими на получение медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, возмещаются уполномоченным органом, в структуре которого они проходят воинскую службу, в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

      Военнослужащие, получившие ранения, контузии, травмы, увечья или заболевания при исполнении обязанностей воинской службы, направляются на санаторно-курортное лечение за счет средств Вооруженных Сил, в структуре которых они проходят воинскую службу.

      Военнослужащие срочной службы и курсанты военных учебных заведений при наличии медицинских показаний обеспечиваются за счет государства санаторно-курортным лечением.";

      2) в статье 50:

      части вторую и третью пункта 1 исключить;

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Оплата услуг военно-медицинских учреждений (организаций, подразделений) по оказанию медицинской помощи лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется фондом социального медицинского страхования:

      1) в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения";

      2) в системе обязательного социального медицинского страхования в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном социальном медицинском страховании".

      При отсутствии военно-медицинских учреждений (организаций, подразделений) по месту жительства лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, или соответствующих отделений в них, специалистов либо специального оборудования по медицинским показаниям медицинская помощь оказывается субъектами здравоохранения:

      1) в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения";

      2) в системе обязательного социального медицинского страхования в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном социальном медицинском страховании".

      Оплата услуг субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи, указанной в подпунктах 1) и 2) части второй настоящего пункта, осуществляется фондом социального медицинского страхования.

      Затраченные на лечение собственные средства в пределах размера гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования возмещаются указанным лицам уполномоченным органом, в структуре которого они проходили воинскую службу, в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.";

      3) пункт 1 статьи 52 изложить в следующей редакции:

      "1. Члены семей военнослужащих по контракту имеют право на получение медицинской помощи в военно-медицинских учреждениях (организациях, подразделениях).

      Оплата услуг военно-медицинских учреждений (организаций, подразделений) по оказанию медицинской помощи осуществляется фондом социального медицинского страхования:

      1) в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения";

      2) в системе обязательного социального медицинского страхования в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном социальном медицинском страховании".".

      18. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года "Об обязательном социальном медицинском страховании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 22-I, ст. 142; 2016 г., № 7-I, cт. 49; № 23, ст. 119):

      1) в статье 1:

      подпункт 3) изложить в следующей редакции:

      "3) фонд социального медицинского страхования (далее – фонд) – некоммерческая организация, производящая аккумулирование отчислений и взносов, а также осуществляющая закуп и оплату услуг субъектов здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в объемах и на условиях, предусмотренных договором закупа медицинских услуг, и иные функции, определенные законами Республики Казахстан;";

      дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

      "7-1) инвестиционный доход – прирост активов фонда в денежном выражении, полученный в результате их инвестирования;";

      подпункт 8) изложить в следующей редакции:

      "8) активы фонда – отчисления и взносы, пеня, полученная за просрочку уплаты отчислений и (или) взносов, инвестиционный доход, за минусом комиссионного вознаграждения на обеспечение деятельности фонда, а также иные поступления в фонд, не запрещенные законодательством Республики Казахстан;";

      подпункты 15) и 16) исключить;

      2) в статье 2:

      пункт 1 исключить;

      дополнить пунктом 3 следующего содержания:

      "3. Иностранцы и члены их семей, временно пребывающие на территории Республики Казахстан в соответствии с условиями международного договора, ратифицированного Республикой Казахстан, пользуются правами и несут обязанности в системе обязательного социального медицинского страхования наравне с гражданами Республики Казахстан, если иное не предусмотрено законами и международными договорами.

      Членами семьи иностранцев являются совместно проживающие супруг (супруга) и дети.";

      3) статью 5 изложить в следующей редакции:

      "Статья 5. Право на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования

      1. Право на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования имеют лица, за которых осуществлялась уплата отчислений и (или) взносов в фонд, а также освобожденные от уплаты взносов в фонд в соответствии с пунктом 7 статьи 28 настоящего Закона.

      2. В случае неуплаты отчислений и (или) взносов лица получают медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования не более трех месяцев с момента прекращения уплаты таких отчислений и (или) взносов. Это право не освобождает лиц от обязанности уплаты взносов в фонд за неуплаченный период.

      3. Лица, за которых не произведена уплата отчислений и (или) взносов в фонд, для приобретения права на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования обязаны оплатить взносы в фонд за неуплаченный период, но не более двенадцати месяцев, предшествующих дате оплаты, в размере 5 процентов от минимального размера заработной платы, установленного на текущий финансовый год законом о республиканском бюджете.

      В случае если при исчислении неуплаченного периода такой период охватывает момент, возникший до 1 января 2018 года, то он не включается в исчисляемый неуплаченный период.

      4. Лицам, за которых не поступили отчисления и (или) взносы в фонд либо которые не уплатили взносы в фонд, предоставляется гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения".";

      4) в статье 7:

      в пункте 1:

      подпункт 2) изложить в следующей редакции:

      "2) стационарная помощь (за исключением медицинской помощи при социально значимых заболеваниях, заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, по перечню, определяемому уполномоченным органом):

      по направлению специалиста первичной медико-санитарной помощи или медицинской организации в рамках планируемого количества случаев госпитализации;

      по экстренным показаниям – вне зависимости от наличия направления специалиста первичной медико-санитарной помощи или медицинской организации;";

      подпункт 4) исключить;

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения в системе обязательного социального медицинского страхования осуществляется при оказании:

      амбулаторно-поликлинической помощи – в соответствии с утверждаемым уполномоченным органом перечнем лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных лечебных продуктов для бесплатного и (или) льготного обеспечения отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями);

      стационарной и стационарозамещающей помощи – в соответствии с лекарственными формулярами организаций здравоохранения.";

      5) в статье 10:

      подпункт 4) изложить в следующей редакции:

      "4) устанавливает размер резерва фонда на покрытие непредвиденных расходов;";

      дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

      "5-1) определяет порядок формирования и использования резерва фонда на покрытие непредвиденных расходов;";

      6) в статье 11:

      подпункт 2) исключить;

      подпункт 2-1) изложить в следующей редакции:

      "2-1) разрабатывает и определяет порядок и методику формирования тарифов на медицинские услуги в системе обязательного социального медицинского страхования;";

      в подпункте 3) слова "размеры резервов" заменить словами "размер резерва";

      дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

      "3-1) разрабатывает порядок формирования и использования резерва фонда на покрытие непредвиденных расходов;";

      7) подпункт 1) статьи 12 после слова "граждан" дополнить словами "Республики Казахстан, оралманов, а также иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан,";

      8) в статье 14:

      пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

      "2. Плательщиками взносов являются:

      1) государство;

      2) работники, в том числе государственные и гражданские служащие, за исключением военнослужащих, сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов;

      3) индивидуальные предприниматели;

      4) частные нотариусы;

      5) частные судебные исполнители;

      6) адвокаты;

      7) профессиональные медиаторы;

      8) физические лица, получающие доходы по заключенным с налоговым агентом договорам гражданско-правового характера в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее – физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера);

      9) иные лица (далее – иные плательщики), в том числе самостоятельно занятые, установленные Законом Республики Казахстан "О занятости населения", за исключением лиц, указанных:

      в подпунктах 2) и 8) части первой настоящего пункта;

      в подпункте 3) части первой настоящего пункта, кроме приостановивших представление налоговой отчетности или признанных бездействующими в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;

      в подпунктах 4) – 7) части первой настоящего пункта, кроме приостановивших представление налоговой отчетности в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;

      10) граждане Республики Казахстан, выехавшие за пределы Республики Казахстан, за исключением граждан, выехавших на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан в установленном законодательством порядке, и граждан, за которых в Республике Казахстан осуществляется уплата отчислений и (или) взносов (далее – граждане, выехавшие за пределы Республики Казахстан).

      Плательщиками взносов не являются иностранцы и лица без гражданства, за исключением лиц, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан, и оралманов, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

      3. Исчисление (удержание) и перечисление взносов работников в фонд осуществляются работодателями за счет доходов работников.

      Исчисление (удержание) и перечисление взносов из социальных выплат на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования осуществляются Государственной корпорацией.";

      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

      "4-1. Исчисление и перечисление взносов граждан, выехавших за пределы Республики Казахстан, и иных плательщиков осуществляются самостоятельно либо третьим лицом в их пользу.";

      9) в статье 17:

      в пункте 1:

      подпункт 7) исключить;

      дополнить подпунктами 8) и 9) следующего содержания:

      "8) актуализирует базу данных физических лиц, за которых уплачены отчисления и (или) взносы, а также предусмотрена уплата взносов государством в соответствии с пунктом 1 статьи 26 настоящего Закона;

      9) осуществляет исчисление (удержание) и перечисление взносов из социальных выплат на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования.";

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Центральные исполнительные органы и государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан, за исключением Национального Банка Республики Казахстан, обеспечивают доступ Государственной корпорации в пределах ее компетенции к информационным системам, находящимся в их ведении, с учетом соблюдения требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об информатизации и о государственных секретах.

      Государственная корпорация обязана создать необходимые условия по обеспечению защиты поступающих в рамках реализации части первой настоящего пункта сведений в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан об информатизации и о государственных секретах.";

      10) абзац первый и подпункт 1) пункта 5 статьи 18 изложить в следующей редакции:

      "5. Активы фонда размещаются на счетах, открытых в Национальном Банке Республики Казахстан, и могут быть использованы исключительно для следующих целей:

      1) оплата услуг субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования;";

      11) в статье 19:

      пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

      "2. Собственные средства (имущество) фонда формируются и состоят из уставного капитала фонда, комиссионного вознаграждения и иных поступлений в фонд, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

      3. Фонд осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся к государственной монополии:

      1) аккумулирование отчислений и взносов;

      2) оплата услуг субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования;

      3) иные виды деятельности в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения".";

      подпункт 1) пункта 4 после слова "обязательного" дополнить словом "социального";

      12) в подпункте 6) пункта 2 статьи 20 слова "резервы для покрытия" заменить словами "резерв на покрытие";

      13) подпункт 1) статьи 25 изложить в следующей редакции:

      "1) отчисления, взносы, пеня, полученная за просрочку уплаты отчислений и (или) взносов, и инвестиционный доход;";

      14) пункты 1, 2 и 4 статьи 26 изложить в следующей редакции:

      "1. Взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование уплачиваются ежемесячно в течение первых пяти рабочих дней текущего месяца в порядке, определяемом Бюджетным кодексом Республики Казахстан, за следующих лиц:

      1) дети;

      2) лица, зарегистрированные в качестве безработных;

      3) неработающие беременные женщины;

      4) неработающие лица, фактически воспитывающие ребенка (детей) до достижения им (ими) возраста трех лет;

      5) лица, находящиеся в отпусках в связи с рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми) до достижения им (ими) возраста трех лет;

      6) неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом;

      7) получатели пенсионных выплат, в том числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

      8) лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы (за исключением учреждений минимальной безопасности);

      9) лица, содержащиеся в следственных изоляторах;

      10) неработающие оралманы;

      11) многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени;

      12) инвалиды;

      13) лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования;

      14) лица, завершившие обучение по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования в течение трех календарных месяцев, следующих за месяцем, в котором завершено обучение.

      2. Взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащие уплате в фонд, устанавливаются в размере:

      с 1 января 2018 года – 3,75 процентов от объекта исчисления взносов государства;

      с 1 января 2019 года – 4 процентов от объекта исчисления взносов государства;

      с 1 января 2022 года – не менее 4, но не более 5 процентов от объекта исчисления взносов государства. При этом размер взносов государства ежегодно устанавливается на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.";

      "4. При перечислении отчислений и (или) взносов за граждан, указанных в подпунктах 2), 8) и 14) пункта 1 настоящей статьи, уплата взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование прекращается в порядке, определенном уполномоченным органом.";

      15) пункты 1 и 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:

      "1. Отчисления работодателей, подлежащие уплате в фонд, устанавливаются в размере:

      с 1 июля 2017 года – 1 процента от объекта исчисления отчислений;

      с 1 января 2018 года – 1,5 процентов от объекта исчисления отчислений;

      с 1 января 2020 года – 2 процентов от объекта исчисления отчислений;

      с 1 января 2022 года – 3 процентов от объекта исчисления отчислений.";

      "3. От уплаты отчислений освобождаются работодатели за:

      1) лиц, указанных в подпунктах 1), 5), 7), 11), 12) и 13) пункта 1 статьи 26 настоящего Закона;

      2) военнослужащих;

      3) сотрудников специальных государственных органов;

      4) сотрудников правоохранительных органов.";

      16) статьи 28 и 29 изложить в следующей редакции:

      "Статья 28. Взносы на обязательное социальное медицинское страхование

      1. Взносы работников, подлежащие уплате в фонд, устанавливаются в размере:

      с 1 января 2019 года – 1 процента от объекта исчисления взносов;

      с 1 января 2020 года – 2 процентов от объекта исчисления взносов.

      2. Взносы получателей социальных выплат на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования устанавливаются в размере:

      с 1 января 2019 года – 1 процента от суммы назначенной социальной выплаты на случай потери работы;

      с 1 января 2020 года – 2 процентов от суммы назначенной социальной выплаты на случай потери работы.

      3. Взносы индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, с 1 июля 2017 года устанавливаются в размере 5 процентов от объекта исчисления взносов.

      4. Взносы граждан, выехавших за пределы Республики Казахстан, а также иных плательщиков устанавливаются с 1 января 2018 года в размере 5 процентов от объекта исчисления взносов.

      5. Объектом исчисления взносов работников, физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, являются их доходы, исчисленные в соответствии со статьей 29 настоящего Закона.

      Объектом исчисления взносов индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов является двукратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, за исключением приостановивших представление налоговой отчетности в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов и приостановивших представление налоговой отчетности или признанных бездействующими в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан индивидуальных предпринимателей.

      6. Объектом исчисления взносов граждан, выехавших за пределы Республики Казахстан, а также иных плательщиков, в том числе приостановивших представление налоговой отчетности в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов и приостановивших представление налоговой отчетности или признанных бездействующими в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан индивидуальных предпринимателей, является минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

      7. Освобождаются от уплаты взносов в фонд:

      1) лица, указанные в пункте 1 статьи 26 настоящего Закона, за исключением получателей социальных выплат на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования;

      2) военнослужащие;

      3) сотрудники специальных государственных органов;

      4) сотрудники правоохранительных органов.

      Статья 29. Доходы, принимаемые для исчисления отчислений и (или) взносов

      1. Доходами работников, принимаемыми для исчисления отчислений и взносов, являются доходы, начисленные работодателями, за исключением доходов, установленных пунктом 4 настоящей статьи.

      Доходами персонала дипломатической службы, направленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан на работу в загранучреждение Республики Казахстан, в период пребывания на территории иностранного государства в связи с осуществлением профессиональной деятельности являются доходы, начисленные работодателем на территории Республики Казахстан в национальной валюте, за исключением доходов, установленных пунктом 4 настоящей статьи.

      2. Доходами физического лица по договорам гражданско-правового характера являются все начисленные доходы по данным договорам, за исключением доходов, установленных пунктом 4 настоящей статьи.

      3. Ежемесячный объект, принимаемый для исчисления отчислений, не должен превышать пятнадцатикратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

      Ежемесячный доход, принимаемый для исчисления взносов, должен исчисляться по сумме всех видов доходов физического лица и не должен превышать пятнадцатикратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

      При уплате взносов с суммы дохода работника, равной пятнадцатикратному минимальному размеру заработной платы, установленному на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, уплата взносов с других доходов физического лица при наличии документа, подтверждающего уплату таких взносов, не требуется.

      Таким документом является справка о суммах полученных доходов, исчисленных и уплаченных взносов, выданная налоговым агентом.

      В случае, если объект исчисления отчислений и (или) взносов за календарный месяц менее минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, отчисления и (или) взносы исчисляются и перечисляются исходя из минимального размера заработной платы, за исключением случая, установленного частью второй пункта 5 статьи 28 настоящего Закона.

      4. Отчисления и (или) взносы в фонд не удерживаются со следующих выплат и доходов:

      1) доходы, указанные в пункте 3 статьи 155 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс);

      2) доходы, установленные в пункте 1 статьи 156 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), за исключением доходов, установленных в подпунктах 8-2), 10), 12), 13), 13-2) пункта 1 статьи 156 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс);

      3) доходы, установленные в подпункте 13) пункта 1 статьи 200-1 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс);

      4) доходы, указанные в подпунктах 1), 2) и 4) части второй пункта 2 статьи 357 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).";

      17) в статье 30:

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Исчисление и уплата ежемесячных взносов индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов осуществляются через банки или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, для последующего перечисления Государственной корпорацией на счет фонда.";

      дополнить пунктами 3-1 и 3-2 следующего содержания:

      "3-1. Уплата взносов граждан, выехавших за пределы Республики Казахстан, а также иных плательщиков в фонд производится через банки или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, для последующего перечисления Государственной корпорацией на счет фонда.

      Лица, указанные в части первой настоящего пункта, вправе осуществлять уплату взносов в фонд на предстоящий период.

      3-2. Уплата взносов сопровождающего супруга (сопровождающей супруги) персонала дипломатической службы Республики Казахстан, направленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан на работу в загранучреждение Республики Казахстан, может производиться путем удержания из заработной платы персонала дипломатической службы в национальной валюте для последующего перечисления на счет фонда через Государственную корпорацию по их заявлению.";

      в пункте 6:

      в абзаце первом слова "через Государственную корпорацию" заменить словами "через банки или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, для последующего перечисления Государственной корпорацией";

      подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

      "1) индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами (кроме лиц, указанных в подпунктах 2) и 5) настоящего пункта), частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами – не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов;

      2) индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами (кроме лиц, указанных в подпункте 5) настоящего пункта), частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами в свою пользу – ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным;";

      подпункты 3) и 4) исключить;

      дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

      "6) гражданами, выехавшими за пределы Республики Казахстан, а также иными плательщиками – не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным.";

      пункт 8 изложить в следующей редакции:

      "8. Контроль за полнотой и своевременностью уплаты отчислений и (или) взносов, и (или) пени, начисленной в соответствии с пунктом 1 статьи 31 настоящего Закона, осуществляется органами государственных доходов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением уплаты взносов плательщиками, указанными в подпунктах 1), 9) и 10) пункта 2 статьи 14 настоящего Закона.";

      18) статью 34 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

      "4. Требования пунктов 1, 2 и 3 настоящей статьи не распространяются на закуп лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг, порядок которого определяется Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения".";

      19) в подпункте 1) пункта 1 статьи 36 слово "контроля" заменить словом "мониторинга";

      20) статьи 40 и 41 изложить в следующей редакции:

      "Статья 40. Переходные положения

      Установить, что с 1 января до 31 марта 2018 года право на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования распространяется на всех лиц, в том числе на лиц, за которых отчисления и (или) взносы в фонд не поступали.

      Статья 41. Порядок введения в действие настоящего Закона

      1. Настоящий Закон вводится в действие с 1 марта 2016 года, за исключением:

      пункта 1 статьи 5, который вводится в действие с 31 марта 2018 года;

      пунктов 2–4 статьи 5, статей 6 и 7,которые вводятся в действие с 1 января 2018 года.

      2. Установить, что часть вторая пункта 3 статьи 5 настоящего Закона действует до 31 декабря 2018 года.".

      19. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 22-I, cт. 143; 2016 г., № 7-I, cт. 49; № 23, ст. 119):

      1) в статье 1:

      в пункте 3:

      в подпункте 1):

      абзацы пятый, шестой и седьмой изложить в следующей редакции:

      "2-2. Трансфертами фонду социального медицинского страхования являются перечисления данному фонду денег из республиканского бюджета:

      в целях оплаты фондом социального медицинского страхования за оказание услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

      в целях возмещения затрат фонда социального медицинского страхования на оплату услуг субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов;";

      в абзац восьмой внесено изменение в текст на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

      подпункты 2), 3) и 4) изложить в следующей редакции:

      "2) подпункт 5) пункта 1 статьи 53 изложить в следующей редакции:

      "5) здравоохранение:

      оказание организациями здравоохранения гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, кроме расходов, финансируемых из местных бюджетов;

      организация службы экстренной медицинской помощи при ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера на республиканском уровне;

      проведение судебно-медицинской, судебно-психиатрической и судебно-наркологической экспертизы;

      противодействие особо опасным инфекциям;

      обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения санитарно-эпидемиологической службой;

      медицинское обслуживание военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов и отдельных категорий государственных служащих и граждан в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

      деятельность в сфере охраны здоровья граждан, кроме расходов, финансируемых из местных бюджетов и фонда социального медицинского страхования;

      трансферты фонду социального медицинского страхования;";

      3) подпункт 4) пункта 1 статьи 54 изложить в следующей редакции:

      "4) здравоохранение:

      дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей;

      приобретение и хранение вакцин, иммунобиологических и других медицинских препаратов в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      другие мероприятия в области здравоохранения, за исключением направлений, финансируемых из республиканского бюджета и фонда социального медицинского страхования;";

      4) подпункт 4) пункта 1 статьи 55 изложить в следующей редакции:

      "4) здравоохранение:

      дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов городов республиканского значения и столицы;

      приобретение и хранение вакцин, иммунобиологических и других медицинских препаратов в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      другие мероприятия в области здравоохранения, за исключением направлений, финансируемых из республиканского бюджета и фонда социального медицинского страхования;";

      в пункте 4:

      абзац пятый подпункта 24) изложить в следующей редакции:

      "31-2) предоставление медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обязательном социальном медицинском страховании;";

      подпункт 25) исключить;

      в пункте 5:

      дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

      "3-1) пункт 2 статьи 2 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

      "4-1) выбора поставщиков услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и возмещения затрат субъектам здравоохранения;";";

      подпункты 5) и 6) изложить в следующей редакции:

      "5) в пункте 1 статьи 7:

      подпункт 75) исключить;

      дополнить подпунктом 124) следующего содержания:

      "124) формированию перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.";

      6) подпункт 4-1) пункта 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:

      "4-1) оплачивают проезд внутри страны отдельным категориям граждан по перечню, определяемому местными представительными органами областей, городов республиканского значения и столицы, выезжающих за пределы населенного пункта постоянного проживания для получения специализированной медицинской помощи с применением высокотехнологичных медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования;";

      абзац второй подпункта 7) изложить в следующей редакции:

      "6) осуществляют закуп фармацевтических услуг;";

      в подпункте 13):

      в абзаце первом слова "1, 2 и 4" заменить словами "1 и 2";

      абзац одиннадцатый дополнить словами "специалиста первичной медико-санитарной помощи или медицинской организации";

      абзац четырнадцатый исключить;

      2) статью 2 исключить;

      3) дополнить статьей 2-1 следующего содержания:

      "Статья 2-1. Установить, что подпункт 3-1) пункта 5 статьи 1 настоящего Закона действует до 1 января 2018 года.";

      4) в статье 3:

      в абзаце третьем слова "подпунктов 5), 7), 9), абзаца четырнадцатого подпункта 13)," заменить словами "подпунктов 5), 9),";

      в абзаце четвертом слова "подпунктов 6), 11)" заменить словами "подпунктов 6), 7), 11)".

      20. В Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О занятости населения" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2016 г., № 7-I, cт. 48):

      1) пункт 2 статьи 8 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

      "4) регистрацию и снятие с учета в качестве безработных членов семей военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, а также лиц, находящихся на их иждивении, не осуществляющих трудовую деятельность, в порядке и случаях, определяемых уполномоченным органом по вопросам занятости населения.";

      2) пункт 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:

      "1. Центр занятости населения принимает решение о регистрации в качестве безработного лица, ищущего работу, которому в течение десяти рабочих дней со дня обращения не подобрана подходящая работа, за исключением лиц, указанных в пункте 5 настоящей статьи и подпункте 4) пункта 2 статьи 8 настоящего Закона.";

      3) абзац первый пункта 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:

      "1. Центр занятости населения снимает с учета безработного (за исключением лиц, указанных в подпункте 4) пункта 2 статьи 8 настоящего Закона) в случаях:".

      21. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2016 г., № 12, cт. 86; № 23, ст. 119):

      в статье 27:

      часть третью пункта 10 изложить в следующей редакции:

      "Не допускается обращение взыскания:

      1) на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования;

      2) на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления жилищных выплат;

      3) на деньги, внесенные на условиях депозита нотариуса;

      4) на деньги, находящиеся на банковских счетах по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Государственной образовательной накопительной системе";

      5) на активы фонда социального медицинского страхования, находящиеся на банковских счетах.";

      часть вторую пункта 11 изложить в следующей редакции:

      "Не допускаются наложение ареста, приостановление расходных операций, временное ограничение на распоряжение имуществом, ограничения на совершение сделок и иных операций с имуществом, по банковским счетам, предназначенным для зачисления пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, жилищных выплат, а также на деньги, внесенные на условиях депозита нотариуса, находящиеся на банковских счетах по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Государственной образовательной накопительной системе", активы фонда социального медицинского страхования, находящиеся на банковских счетах, деньги банков, страховых (перестраховочных) организаций, добровольных накопительных пенсионных фондов, лишенных уполномоченным государственным органом лицензии и (или) находящихся в процессе принудительной ликвидации.".

      Сноска. Статья 1 с изменениями, внесенными законами РК от 25.12.2017 № 122-VI (вводится в действие с 01.01.2018); от 28.12.2018 № 211-VI (вводится в действие с 01.01.2020); от 13.12.2019 № 280-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

      пункта 3 статьи 1, который вводится в действие с 1 июля 2017 года;

      абзаца тринадцатого подпункта 2), абзаца пятого подпункта 5), подпункта 7), абзацев второго – четвертого, седьмого – одиннадцатого подпункта 9), абзаца шестого подпункта 10), абзацев шестого, седьмого и восьмого подпункта 15) пункта 4, абзацев десятого – тринадцатого подпункта 17) пункта 18 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2018 года;

      подпункта 1) пункта 2, абзаца десятого подпункта 5), абзацев пятого и шестого подпункта 9), абзацев второго, третьего, четвертого и пятого подпункта 15), подпунктов 17) и 19) пункта 4, пунктов 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2020 года;

      подпункта 2) пункта 2 статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2021 года.

      Приостановить до 1 января 2020 года действие абзацев второго и четвертого подпункта 6) пункта 4 настоящего Закона, установив, что в период с 1 января 2018 года до 1 января 2020 года данные абзацы действуют в следующей редакции:

      "3) обеспечивают реализацию гражданами Республики Казахстан, оралманами, а также иностранцами и лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории Республики Казахстан, права на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи;";

      "14) организуют оказание населению медицинской помощи, в том числе профилактику и лечение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, включая лекарственное обеспечение в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;".

      Приостановить до 1 января 2020 года действие подпункта 16) пункта 4 настоящего Закона, установив, что в период с 1 января 2018 года до 1 января 2020 года данный подпункт действует в следующей редакции:

      "16) подпункт 3) пункта 1 статьи 89 изложить в следующей редакции:

      "3) медицинские осмотры и динамическое наблюдение, лечение, лекарственное обеспечение, оздоровление и вакцинацию в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.".

      Сноска. Статья 2 с изменениями, внесенными Законом РК от 25.12.2017 № 122-VI (вводится в действие с 01.01.2018).

      Президент
      Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ