Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2020 жылғы 25 мамырдағы № 333-VІ ҚРЗ.

      Қолданушылардың назарына!
      Қолданушыларға қолайлы болуы үшін ЗҚАИ мазмұнды жасады.

      МАЗМҰНЫ

      Осы Заң Қазақстан Республикасының Конституциясында белгіленген Қазақстан Республикасы азаматтарының бейбіт және қарусыз жиналып, жиналыстар, митингілер мен демонстрациялар, шерулер мен пикеттеу өткізу құқығын іске асыруға бағытталған қоғамдық қатынастарды реттейді.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) бейбіт жиналыс – сипатына қарай бейбіт, күш қолданылмайтын және қаруланбайтын, мемлекеттік қауіпсіздік, қоғамдық тәртіп, денсаулық сақтау, халықтың имандылығын, басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау мүдделеріне қатер төндірмейтін болып табылатын, Қазақстан Республикасының азаматтары жиналыс, митинг пен демонстрация, шеру мен пикеттеу нысанында өткізетін жария іс-шара;

      2) бейбіт жиналысқа қатысушы – бейбіт жиналысқа өз еркімен қатысатын Қазақстан Республикасының азаматы;

      3) бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орын – республикалық маңызы бар қаланың, астананың немесе ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті өкілді органы бейбіт жиналыстар өткізу үшін айқындаған жалпыға ортақ пайдаланылатын орын немесе жүру маршруты;

      4) бейбіт жиналысты ұйымдастырушы – бейбіт жиналыс өткізуге бастамашы болатын, оны өткізуді ұйымдастыратын және бейбіт жиналыс барысы мен оған қатысушыларға басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының кәмелетке толған азаматы немесе кәмелетке толған азаматтарының тобы немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркелген заңды тұлға;

      5) демонстрация – қоғамдық маңызы бар мәселелер және (немесе) адамдардың және (немесе) органдардың, ұйымдардың әрекеттері (әрекетсіздігі) бойынша пікірін жария білдіру мақсатында Қазақстан Республикасы азаматының немесе азаматтары тобының белгілі бір уақытта белгілі бір маршрут бойынша қозғалысы, бұл көлік құралдары пайдаланыла отырып, дыбыс күшейткіш техникалық құралдар, плакаттар, транспаранттар және өзге де көрнекі үгіттеу құралдары пайдаланыла отырып немесе пайдаланылмай, талаптар қойыла отырып немесе онсыз жүзеге асырылады;

      6) жергілікті атқарушы орган – республикалық маңызы бар қаланың және астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) әкімі басқаратын, өз құзыреті шегінде тиісті аумақта жергілікті мемлекеттік басқаруды және өзін-өзі басқаруды жүзеге асыратын алқалы атқарушы орган;

      7) жиналыс – қоғамдық маңызы бар мәселелерді және (немесе) адамдардың және (немесе) органдардың, ұйымдардың әрекеттерін (әрекетсіздігін) ұжымдық жария талқылау мақсатында Қазақстан Республикасы азаматтарының белгілі бір жерде, белгілі бір уақытта бірлесіп болуы;

      8) митинг – қоғамдық маңызы бар мәселелер және (немесе) адамдардың және (немесе) органдардың, ұйымдардың әрекеттері (әрекетсіздігі) бойынша пікірін жария білдіру үшін Қазақстан Республикасы азаматтарының белгілі бір жерде, белгілі бір уақытта бірлесіп болуы, бұл дыбыс күшейткіш техникалық құралдар, плакаттар, транспаранттар және өзге де көрнекі үгіттеу құралдары пайдаланыла отырып немесе онсыз, талаптар қойыла отырып немесе онсыз жүзеге асырылады;

      9) өтінішті келісу – жергілікті атқарушы орган демонстрация, шеру нысанында бейбіт жиналыс өткізуге беретін құжат;

      10) пикеттеу – қоғамдық маңызы бар мәселелер және (немесе) адамдардың және (немесе) органдардың, ұйымдардың әрекеттері (әрекетсіздігі) бойынша пікірін жария білдіру мақсатында Қазақстан Республикасының бір азаматының белгілі бір жерде, белгілі бір уақытта болуы, бұл қозғалыссыз және дыбыс күшейткіш техникалық құралдар пайдаланылмай, плакаттар, транспаранттар және өзге де көрнекі үгіттеу құралдары пайдаланыла отырып немесе онсыз жүзеге асырылады;

      11) хабарлама – бейбіт жиналысты ұйымдастырушы жергілікті атқарушы органға жіберетін, белгілі бір жерде және белгілі бір уақытта пикеттеу, жиналыс немесе митинг нысанында бейбіт жиналыс өткізу ниеті туралы алдын ала құлақтандыру;

      12) шеру – қоғамдық маңызы бар мәселелер және (немесе) адамдардың және (немесе) органдардың, ұйымдардың әрекеттері (әрекетсіздігі) бойынша пікірін жария білдіру мақсатында Қазақстан Республикасы азаматының немесе азаматтары тобының көлік құралдарын пайдаланбай белгілі бір уақытта, белгілі бір маршрут бойынша жүріп өтуі, бұл дыбыс күшейткіш техникалық құралдар, плакаттар, транспаранттар және өзге де көрнекі үгіттеу құралдары пайдаланыла отырып немесе онсыз, талаптар қойыла отырып немесе онсыз жүзеге асырылады.

2-бап. Қазақстан Республикасының бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

      2. Мемлекеттік қауіпсіздік, қоғамдық тәртіп, денсаулық сақтау, басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау мүддесінде осы Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, бейбіт жиналыстар бостандығы құқығы шектелмейді.

      3. Осы Заңды бұза отырып, жиналыс, митинг, демонстрация, шеру және пикеттеу өткізуге тыйым салынады.

      4. Төтенше, соғыс жағдайы немесе терроризмге қарсы операцияның құқықтық режимі енгізілген кезде олардың қолданылу кезеңінде бейбіт жиналыстар өткізуге "Төтенше жағдай туралы", "Соғыс жағдайы туралы" және "Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен тыйым салынуы немесе шектеу қойылуы мүмкін.

      5. Осы Заңның күші жабық үй-жайларда іс-шаралар, ресми, мәдени, ойын-сауық мәдени-бұқаралық, дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шаралар, жергілікті қоғамдастықтардың жиналыстары мен жиындарын, көппәтерлі тұрғын үй пәтерлері, тұрғын емес үй-жайлары меншік иелерінің жиналыстарын, сондай-ақ құдайға құлшылық ету, діни жоралар, рәсімдер және (немесе) жиналыстар өткізуге байланысты қоғамдық қатынастарға қолданылмайды, оларды өткізу тәртібі "Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы", "Мәдениет туралы", "Дене шынықтыру және спорт туралы", "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы", "Тұрғын үй қатынастары туралы", "Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы" Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалады.

      6. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңда қамтылғаннан өзгеше қағидалар белгіленсе, онда халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.

3-бап. Бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу қағидаттары

      Бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу мынадай қағидаттарға негізделеді:

      1) күш қолданылмайтын сипат;

      2) заңдылық;

      3) мемлекеттік қауіпсіздікті, қоғамдық тәртіпті, денсаулық сақтауды, басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету;

      4) қатысу еріктілігі;

      5) бейбіт жиналыстар өткізу пайдасына презумпция;

      6) тараптар жауаптылығы.

2-тарау. БЕЙБІТ ЖИНАЛЫСТАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ

4-бап. Бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру

      Бейбіт жиналыстарды ұйымдастыруға мыналар жатады:

      1) бейбіт жиналыстарға ықтимал қатысушыларды құлақтандыру;

      2) жергілікті атқарушы органға бейбіт жиналыстар өткізу туралы хабарлама немесе келісуді алу туралы өтініш беру;

      3) бейбіт жиналыстарды өткізу кезінде мемлекеттік органдардың және (немесе) ұйымдардың бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушыларға медициналық және өзге де қажетті көмек беруге құзыреті шегінде жәрдем көрсетуі;

      4) үгіттеуді Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған кез келген тәсілдермен жүргізу;

      5) бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушының мемлекеттік кауіпсіздікті, қоғамдық тәртіпті, денсаулық сақтауды, басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету мақсатында бейбіт жиналыстарға қатысушылармен түсіндіру жұмысын жүргізуі;

      6) бейбіт жиналыстар өткізу кезінде қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету;

      7) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін, бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу мақсатында жасалатын өзге де әрекеттер.

5-бап. Бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушы

      1. Бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушының:

      1) пікірлерін, талаптарын жария білдіруге, бейбіт жиналыстар өткізу кезінде шешімдер қабылдауға;

      2) осы Заңда белгіленген тәртіппен бейбіт жиналыстар өткізуге;

      3) осы Заңның 15-бабында белгіленген тәртіппен үгіттеу жүргізуге;

      4) мемлекеттік органдардың және (немесе) ұйымдардың құзыреті шегінде қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге, медициналық көмекті және өзге де қажетті көмекті ұйымдастыруға жәрдемдесу жөнінде қолданып жатқан шаралары туралы ақпарат алуға;

      5) азаматтардың талаптарына, өтініштеріне қол жинауды ұйымдастыруға;

      6) осы Заңда көзделген жағдайларда бейбіт жиналыстар өткізу кезінде дыбыс деңгейі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келетін дыбыс күшейткіш техникалық құралдарды, плакаттарды, транспаранттарды және өзге де көрнекі үгіттеу құралдарын, сондай-ақ көлік құралдарын пайдалануға;

      7) бейбіт жиналыстар өткізу кезінде аудиовизуалды техника құралдарын пайдалануға, сондай-ақ бейне- және фототүсірілім жасауға;

      8) медициналық көмек көрсетуге және бейбіт жиналыстар өткізу орнынан қауіпсіз эвакуациялауға жүгінуге;

      9) бейбіт жиналыстарды тоқтата тұруға немесе тоқтатуға;

      10) бейбіт жиналыстар өткізуден бас тартуға;

      11) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

      2. Бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушы:

      1) осы Заңның талаптарын сақтауға;

      2) бейбіт жиналыстар өткізу кезінде жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін құрметтеуге;

      3) жергілікті атқарушы орган өкілінің және құқық қорғау органдары қызметкерлерінің заңды талаптарын орындауға;

      4) бейбіт жиналыстарға қатысушылардан қоғамдық тәртіпті және оларды өткізу регламентін сақтауды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуға жол бермеуді талап етуге;

      5) осы Заңның 17 және 18-баптарында көзделген жағдайларда жергілікті атқарушы орган өкілінің, құқық қорғау органдары қызметкерлерінің талап етуі бойынша, бейбіт жиналыстарға қатысушыларға осындай талапты орындау қажеттігі туралы ақпарат бере отырып, бейбіт жиналыстарды тоқтата тұруға немесе тоқтатуға;

      6) бейбіт жиналыстар өткізілу кезінде оларға қатысушылардың қауіпсіздігі үшін жағдай жасауға, ғимараттардың, құрылысжайлардың, шағын сәулет нысандарының, жасыл екпелердің, сондай-ақ өзге де мүліктің сақталуын қамтамасыз етуге;

      7) бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушының айырым белгісін тағып жүруге;

      8) бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушы бейбіт жиналыс өткізуден бас тарту туралы шешім қабылдаған жағдайда дереу жергілікті атқарушы органға және азаматтарға бұқаралық ақпарат құралдары, телекоммуникация желілері арқылы және Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған өзге де тәсілдермен ақпарат беруге, сондай-ақ үгіттеуді тоқтатуға;

      9) бейбіт жиналыстар өткізу кезінде оларға қатысушылардың және басқа да адамдардың өмірін, денсаулығын қорғауға, қоғамдық тәртіпті қорғауға және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған ішкі істер және (немесе) прокуратура органдары қызметкерлерінің талаптарын орындауға, ішкі істер органдарына қоғамдық тәртіпті қорғауды қамтамасыз етуде жәрдемдесуге;

      10) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де міндеттерді жүзеге асыруға міндетті.

      3. Бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушыға бейбіт жиналыстар өткізу кезінде:

      1) Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық актілерін бұзуға, жаппай тәртіпсіздіктерге, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тектік-топтық және рулық алауыздықты қоздыруға үндеуге, билікті басып алуға немесе ұстап тұруға, Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күштеп өзгертуге насихаттауға немесе жария үндеуге;

      2) көліктің, инфрақұрылым объектілерінің іркіліссіз жұмыс істеуіне, жасыл екпелер мен шағын сәулет нысандарының, өзге де мүліктің сақталуына бөгет жасайтын, сондай-ақ бейбіт жиналыстарға қатыспайтын азаматтардың еркін жүріп-тұруына кедергі келтіретін әрекеттер жасауға;

      3) бейбіт жиналыстар өткізу кезінде мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, лауазымды адамдардың адам мен азаматтың өмірін, денсаулығын, құқықтары мен бостандықтарын, қоғам мен мемлекеттің мүдделерін қорғау, қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі шаралар кешенін орындауы кезінде олардың қызметіне кедергі келтіруге;

      4) қоғамдық тәртіпті және бейбіт жиналыстарға қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жеке күзет ұйымдарын тартуға;

      5) жергілікті атқарушы органмен келіспей киіз үйлер, шатырлар, өзге де құрылысжайлар орнатуға;

      6) өзімен бірге суық, атыс қаруын және өзге де қаруды, сондай-ақ адамдардың өмірі мен денсаулығына қарсы, азаматтарға және заңды тұлғалардың меншігіне материалдық нұқсан келтіру үшін пайдаланылуы мүмкін арнайы дайындалған немесе бейімделген нәрселерді (заттарды, бұйымдарды) алып жүруге;

      7) алкоголь өнімін, есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестерді таратумен және (немесе) тұтынумен айналысуға, сондай-ақ алкогольдік, есірткілік және (немесе) уытқұмарлық масаң күйде болуға;

      8) денсаулықты сақтауға арналған жеке қорғаныш құралдарын қоспағанда, бет-әлпетін тануға кедергі келтіретін киім-кешекті және (немесе) өзге де заттарды пайдалануға;

      9) үгіттеу мен бейбіт жиналыстар өткізу кезінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық актілерін бұзуға, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тектік-топтық және рулық алауыздықты қоздыруға бағытталған нышанды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тыйым салынған террористік немесе экстремистік ұйымдардың нышанын, иллюстрациялық материалдарын пайдалануға тыйым салынады.

      4. Ұйымдастырушы немесе ұйымдастырушының өкілі болмаған кезде бейбіт жиналыстар өткізуге жол берілмейді.

      5. Бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушының өкілдері ұйымдастырушы сияқты дәл сондай құқықтарды пайдаланады және дәл сондай міндеттерді атқарады.

      6. Мыналар:

      1) сот әрекетке қабілетсіз не әрекет қабілеті шектеулі деп таныған немесе сот үкімімен жазасын өтеу кезеңінде түзеу жұмыстары, қоғамдық жұмыстарға тарту, бас бостандығын шектеу, қамаққа алу, бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалған Қазақстан Республикасының азаматы;

      2) жаппай тәртіпсіздіктерге қатысқаны, мемлекетке опасыздық жасағаны, тыңшылық, экстремистік және террористік қылмыстар, бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібін бұзғаны үшін өтелмеген немесе алынбаған сотталғандығы бар Қазақстан Республикасының азаматы;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркеуден өтпеген заңды тұлға;

      4) қызметі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен тоқтатыла тұрған немесе оған тыйым салынған ұйым бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушы бола алмайды.

6-бап. Бейбіт жиналыстарға қатысушы

      1. Бейбіт жиналыстарға қатысушының:

      1) пікірін жария білдіруге;

      2) бейбіт жиналыстар өткізу кезінде шешімдерді талқылауға және қабылдауға, өзге де ұжымдық әрекеттерге қатысуға;

      3) бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушыдан және (немесе) жергілікті атқарушы органнан бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу жөнінде қолданылып жатқан шаралар туралы ақпарат алуға;

      4) бейбіт жиналыстар мәселелері бойынша келісетінін не келіспейтінін білдіруге;

      5) осы Заңда көзделген жағдайларда бейбіт жиналыстар өткізу кезінде дыбыс деңгейі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келетін дыбыс күшейткіш техникалық құралдарды, плакаттарды, транспаранттарды және өзге де көрнекі үгіттеу құралдарын, сондай-ақ көлік құралдарын пайдалануға;

      6) бейбіт жиналыстар өткізу кезінде аудиовизуалды техника құралдарын пайдалануға, сондай-ақ бейне- және фототүсірілім жасауға;

      7) медициналық көмек көрсетуге және бейбіт жиналыстар өткізу орнынан қауіпсіз эвакуациялауға жүгінуге;

      8) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

      2. Бейбіт жиналыстарға қатысушы:

      1) осы Заңның талаптарын сақтауға;

      2) бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушының, жергілікті атқарушы орган өкілінің және құқық қорғау органдары қызметкерлерінің заңды талаптарын орындауға;

      3) бейбіт жиналыстар өткізу кезінде жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін құрметтеуге;

      4) қоғамдық тәртіпті және бейбіт жиналыстар өткізу регламентін сақтауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуға жол бермеуге;

      5) бейбіт жиналыстарға қатыспайтын азаматтардың еркін жүріп-тұруына кедергі келтірмеуге;

      6) ғимараттардың, құрылысжайлардың, шағын сәулет нысандарының, жасыл екпелердің, сондай-ақ өзге де мүліктің сақталуын қамтамасыз етуге;

      7) бейбіт жиналыстар өткізу кезінде оларға қатысушылардың және басқа да адамдардың өмірін, денсаулығын қорғауға, қоғамдық тәртіпті қорғауға және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған ішкі істер және (немесе) прокуратура органдары қызметкерлерінің талаптарын орындауға;

      8) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де міндеттерді жүзеге асыруға міндетті.

      3. Бейбіт жиналыстарға қатысушыға:

      1) Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық актілерін бұзуға, жаппай тәртіпсіздіктерге, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тектік-топтық және рулық алауыздықты қоздыруға үндеуге, билікті басып алуға немесе ұстап тұруға, Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күштеп өзгертуге насихаттауға немесе жария үндеуге;

      2) көліктің, инфрақұрылым объектілерінің іркіліссіз жұмыс істеуіне, жасыл екпелер мен шағын сәулет нысандарының, өзге де мүліктің сақталуына бөгет жасайтын, сондай-ақ бейбіт жиналыстарға қатыспайтын азаматтардың еркін жүріп-тұруына кедергі келтіретін әрекеттер жасауға;

      3) бейбіт жиналыстар өткізу кезінде мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, лауазымды адамдардың адам мен азаматтың өмірін, денсаулығын, құқықтары мен бостандықтарын, қоғам мен мемлекеттің мүдделерін қорғау, қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі шаралар кешенін орындауы кезінде олардың қызметіне кедергі келтіруге;

      4) бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушыда жергілікті атқарушы органның тиісті келісімі болмаған кезде киіз үйлер, шатырлар, өзге де құрылысжайлар орнатуға;

      5) өзімен бірге суық, атыс қаруын және өзге де қаруды, сондай-ақ адамдардың өмірі мен денсаулығына қарсы, азаматтарға және заңды тұлғалардың меншігіне материалдық нұқсан келтіру үшін пайдаланылуы мүмкін арнайы дайындалған немесе бейімделген нәрселерді (заттарды, бұйымдарды) алып жүруге;

      6) алкоголь өнімін, есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестерді таратумен және (немесе) тұтынумен айналысуға, сондай-ақ алкогольдік, есірткілік және (немесе) уытқұмарлық масаң күйде болуға;

      7) денсаулықты сақтауға арналған жеке қорғаныш құралдарын қоспағанда, бет-әлпетін тануға кедергі келтіретін киім-кешекті және (немесе) өзге де заттарды пайдалануға;

      8) бейбіт жиналыстар өткізу кезінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық актілерін бұзуға, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тектік-топтық және рулық алауыздықты қоздыруға бағытталған нышанды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тыйым салынған террористік немесе экстремистік ұйымдардың нышанын, иллюстрациялық материалдарын пайдалануға;

      9) бейбіт жиналыстарға қатысқаны үшін материалдық сыйақы алуға тыйым салынады.

7-бап. Журналистің (бұқаралық ақпарат құралы өкілінің) қызметі

      1. Журналист (бұқаралық ақпарат құралының өкілі) бейбіт жиналыстар өткізілу кезінде Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген құқықтарды пайдаланады.

      2. Журналист (бұқаралық ақпарат құралының өкілі) бейбіт жиналыстар кезінде:

      1) бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушы мен оларға қатысушылардың, сондай-ақ мемлекеттік органдар, ұйымдар қызметкерлерінің заңды әрекеттеріне кедергі келтірмеуге;

      2) көліктің, инфрақұрылым объектілерінің іркіліссіз жұмыс істеуі, мүліктің сақталуы үшін бөгет жасайтын, сондай-ақ бейбіт жиналыстарға қатыспайтын азаматтардың еркін жүріп-тұруына кедергі келтіретін әрекеттер жасамауға міндетті.

8-бап. Мемлекеттік органдардың құзыреті

      1. Мемлекет пен азаматтық қоғамның өзара іс-қимылы саласындағы уәкілетті орган бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушының айырым белгілерінің нысандарын әзірлейді және бекітеді.

      2. Республикалық маңызы бар қаланың, астананың немесе ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті өкілді органы:

      1) бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындарды, бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындарды пайдалану тәртібін, олардың шекті толу нормаларын, сондай-ақ бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындарды материалдық-техникалық және ұйымдастырушылық қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды айқындайды;

      2) пикеттеуді өткізуге тыйым салынған іргелес аумақтардың шекараларын айқындайды;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету бойынша өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      3. Жергілікті атқарушы орган:

      1) бейбіт жиналыстар өткізу туралы хабарламаларды немесе келісуді алу туралы өтініштерді осы Заңның 11 және 13-баптарында белгіленген мерзімдерде қарайды;

      2) бейбіт жиналыстар өткізу туралы хабарламаны немесе келісуді алу туралы өтінішті қарау нәтижелері бойынша осы Заңның 11 және 13-баптарында белгіленген мерзімдерде бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушыларға қабылданған шешім туралы хабарлайды;

      3) бейбіт жиналыстар өткізу кезінде мемлекеттік қауіпсіздікке, қоғамдық тәртіпке, денсаулық сақтауға, басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуына қатер төнген жағдайда шатырларды, киіз үйлерді, құрылысжайларды орнатудан, дыбыс күшейткіш техникалық құралдарды, көлік құралдарын пайдаланудан бас тартады;

      4) осы Заңның 11 және 13-баптарында белгіленген жағдайларда және мерзімдерде бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушыға бейбіт жиналыстардың өзге өткізу орнын және (немесе) жүру маршрутын не уақытын ұсынады;

      5) бейбіт жиналыстардың нысанына және оған қатысушылардың санына қарай бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушыға осы Заңға сәйкес бейбіт жиналыстар өткізуге жәрдем көрсету мақсатында өз өкілдерін тағайындайды;

      6) бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушылар мен оларға қатысушыларға бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу жөнінде қолданылып жатқан шаралар туралы ақпарат береді;

      7) бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушыдан осы Заңның 17 және 18-баптарына сәйкес бейбіт жиналыстарды тоқтата тұруды немесе тоқтатуды талап етеді;

      8) осы Заңның 17 және 18-баптарында көзделген жағдайларда бейбіт жиналыстарды тоқтата тұрады немесе тоқтатады;

      9) бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушының жазбаша немесе электрондық нысанда білдірген, бейбіт жиналыстардың өткізу орнын және (немесе) жүру маршрутын не уақытын өзгертуге келісетіні туралы жауабы болмаған немесе келіспеген жағдайда, бейбіт жиналыстарды өткізуден бас тарту туралы шешім шығарады;

      10) өзінің интернет-ресурсында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындардың тізбесін, сондай-ақ олардың бос-бос еместігі туралы ақпаратты орналастырады;

      11) өзіне Қазақстан Республикасының заңнамасымен жүктелген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      4. Құқық қорғау органдарының құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалады.

9-бап. Бейбіт жиналыстарды өткізу орны мен уақыты

      1. Бейбіт жиналыстар бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындарда өткізіледі. Пикеттеуді қоспағанда, өзге орындарда бейбіт жиналыстар өткізуге тыйым салынады.

      Осы баптың 5-тармағында көрсетілген орындарда пикеттеуді өткізуге тыйым салынады.

      2. Бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындарды айқындаған және оларды пайдалану тәртібін белгілеген кезде бейбіт жиналыстардың мақсатына қол жеткізу мүмкіндігі, бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындарды әкімшілік-аумақтық бірліктердің орталық және өзге де бөліктерінде белгілеу, ұйымдастыру ыңғайлылығы, бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушылар мен оларға қатысушылардың инфрақұрылым объектілерін пайдалану мүмкіндігі, санитариялық нормалар мен қағидаларды сақтау, бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушылар мен оларға қатысушылардың, басқа да адамдардың қауіпсіздігі қамтамасыз етілуге тиіс.

      Республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, сондай-ақ облыстардың әкімшілік орталықтары аудандарының орталық бөліктеріндегі пикеттеу, жиналыстар немесе митингілер ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындар саны үштен кем болмауға тиіс.

      3. Дәл сол бір жерде және (немесе) дәл сол бір жүру маршруты бойынша не дәл сол бір уақытта бейбіт жиналыс өткізуге бір мезгілде бірнеше бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушы үміткер болған жағдайда, көрсетілген орынды пайдалану кезектілігін жергілікті атқарушы орган бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушыдан тиісті хабарламаны немесе өтінішті алған уақытын негізге ала отырып айқындайды.

      4. Бейбіт жиналыстарды бейбіт жиналыстар өткізілетін күні әкімшілік-аумақтық бірліктің жергілікті уақыты бойынша сағат 9-дан ерте бастауға және сағат 20-дан кеш аяқтауға болмайды.

      5. Пикеттеуді өткізуге:

      1) жаппай жерлеу орындарында;

      2) теміржол, су, әуе және автомобиль көлігі объектілерінде және оларға іргелес жатқан аумақтарда;

      3) мемлекеттің қорғаныс қабілетін, қауіпсіздігін және халықтың тыныс-тіршілігін қамтамасыз ететін ұйымдарға іргелес жатқан аумақтарда;

      4) Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының резиденцияларына іргелес жатқан аумақтарда;

      5) қауіпті өндірістік объектілерге және пайдалануы арнайы қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтауды талап ететін өзге де объектілерге іргелес жатқан аумақтарда;

      6) магистральдық теміржол желілерінде, магистральдық құбыржолдарда, ұлттық электр желісінде, магистральдық байланыс желілерінде және оларға іргелес жатқан аумақтарда тыйым салынады.

      6. Бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындарды қоспағанда, дәл сол бір жерде дәл сол бір уақытта дәл сол бір объектіде екі және одан көп пикет өткізуге жол берілмейді.

      Пикеттеу ұзақтығы, бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындарды қоспағанда, дәл сол бір жерде дәл сол бір объектіде күніне екі сағаттан аспауға тиіс.

10-бап. Бейбіт жиналыстар өткізу туралы хабарлама

      1. Пикеттеу, жиналыс, митинг нысанында бейбіт жиналыстар өткізу туралы хабарламаны бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушы жергілікті атқарушы органға өткізілетін күніне дейін бес жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде қағаз жеткізгіште немесе электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған электрондық құжат нысанында береді.

      2. Хабарламаның жергілікті атқарушы органда тіркелген күні бейбіт жиналыстар өткізу туралы хабарламаны беру күні болып табылады.

      3. Бейбіт жиналыстар өткізу туралы хабарламада:

      1) бейбіт жиналыстың мақсаты;

      2) бейбіт жиналыстың нысаны;

      3) бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушы Қазақстан Республикасы азаматының, оның өкілінің (болған кезде) тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), жеке сәйкестендіру нөмірі, тұрғылықты жері немесе уақытша болатын (тұратын) жері не бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушы заңды тұлғаның атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, орналасқан жері;

      4) бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орын, пикеттер үшін – өткізу орны;

      5) бейбіт жиналыстың басталатын және аяқталатын күні, уақыты;

      6) қатысушылардың болжамды саны;

      7) киіз үйлер, шатырлар мен өзге де құрылысжайлар орнату туралы мәліметтер;

      8) осы Заңда көзделген жағдайларда дыбыс күшейткіш техникалық құралдарды, плакаттарды, транспаранттарды және өзге де көрнекі үгіттеу құралдарын пайдалану ниеті;

      9) пикеттеуді қоспағанда, ұйымдастырушы бекіткен бейбіт жиналыстар өткізу регламенті;

      10) бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушының, оның өкілінің (болған кезде) электрондық пошталық мекенжайы, ұялы байланыстың абоненттік нөмірі;

      11) бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушының, оның өкілінің (болған кезде) хабарламада көрсетілген өз дербес деректерін жинауға, өңдеуге келісімі;

      12) бейбіт жиналыстар өткізуді қаржыландыру көздері;

      13) бейбіт жиналыстар өткізу туралы хабарламаның берілген күні және ұйымдастырушының немесе оның өкілінің (болған кезде) қолтаңбасы көрсетіледі.

11-бап. Хабарламаны қарау тәртібі

      1. Жергілікті атқарушы орган хабарлама тіркелген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде бейбіт жиналысты ұйымдастырушыға:

      1) киіз үйлерді, шатырларды, өзге де құрылысжайларды орнатпай, дыбыс күшейткіш техникалық құралдарды пайдаланбай пикеттеу, жиналыс, митинг өткізу туралы;

      2) осы Заңның 14-бабында көзделген негіздер бойынша пикеттеуді, жиналысты, митингіні өткізуден бас тарту туралы;

      3) адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, мемлекеттік қауіпсіздікті, сондай-ақ көліктің, инфрақұрылым объектілерінің іркіліссіз жұмыс істеуін, жасыл екпелер мен шағын сәулет нысандарының, өзге де мүліктің сақталуын қамтамасыз ету мақсатында пикеттеудің, жиналыстың, митингінің орнын және (немесе) уақытын өзгерту ұсынысы туралы хабарлайды.

      Хабарламаны қарау мерзімі өткен соң жергілікті атқарушы органның жауабы болмаған жағдайда, ұйымдастырушы берілген хабарламаға сәйкес бейбіт жиналыс өткізеді.

      2. Жергілікті атқарушы орган бейбіт жиналысты ұйымдастырушыға қабылданған шешім туралы мынадай тәсілдердің бірімен:

      1) қолма-қол;

      2) табыс етілгені туралы хабарламасы бар тапсырысты пошта жөнелтілімі нысанында;

      3) электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған электрондық құжат арқылы;

      4) ұйымдастырушы көрсеткен электрондық поштаның мекенжайы бойынша;

      5) ұйымдастырушы көрсеткен ұялы байланыстың абоненттік нөмірі бойынша хабарлайды.

      Жергілікті атқарушы органның шешімі осы тармақтың бірінші бөлігінің 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген тәсілдермен жіберілген жағдайда, шешім табыс етілгені туралы хабарламасы бар тапсырысты пошта жөнелтілімімен де жіберіледі.

      3. Бейбіт жиналысты ұйымдастырушы бейбіт жиналыстардың өткізу орнын және (немесе) уақытын өзгерту туралы ұсынысты алған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде жергілікті атқарушы органға бейбіт жиналыстардың өткізу орнын және (немесе) уақытын өзгертуге өзінің келісетіні немесе келіспейтіні туралы мынадай нысандардың бірімен:

      жазбаша (қолма-қол);

      электрондық нысанда (ұсыныс келіп түскен электрондық поштаның мекенжайына немесе электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған электрондық құжат арқылы);

      ұсыныс келіп түскен ұялы байланыстың абоненттік нөмірі бойынша хабарлайды.

      Бейбіт жиналысты ұйымдастырушы бейбіт жиналыстардың өткізу орнын және (немесе) уақытын өзгертуге келіскен жағдайда, жергілікті атқарушы орган бейбіт жиналыстарды өткізуден бас тартуға құқылы емес.

      Бейбіт жиналысты ұйымдастырушының бейбіт жиналыстардың өткізу орнын және (немесе) уақытын өзгертуге келісетіні туралы жауабы болмаған немесе келіспеген жағдайда, жергілікті атқарушы орган бейбіт жиналыстарды өткізуден бас тарту туралы шешім шығарады.

12-бап. Келісуді алу туралы өтініш

      1. Демонстрация, шеру нысанында бейбіт жиналыстар өткізуге келісуді алу туралы өтінішті бейбіт жиналысты ұйымдастырушы жергілікті атқарушы органға өткізілетін күніне дейін он жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде қағаз жеткізгіште немесе электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған электрондық құжат нысанында береді.

      Өтініштің жергілікті атқарушы органда тіркелген күні келісуді алу туралы өтінішті беру күні болып табылады.

      2. Келісуді алу туралы өтініште:

      1) бейбіт жиналыстың мақсаты;

      2) бейбіт жиналыстың нысаны;

      3) бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушы Қазақстан Республикасы азаматының, оның өкілінің (болған кезде) тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), жеке сәйкестендіру нөмірі, тұрғылықты жері немесе уақытша болатын (тұратын) жері не бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушы заңды тұлғаның атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, орналасқан жері;

      4) бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орын және (немесе) қатысушылардың жүру маршруты;

      5) бейбіт жиналыстың басталатын және аяқталатын күні, уақыты;

      6) қатысушылардың болжамды саны;

      7) осы Заңда көзделген жағдайларда қоғамдық тәртіпті қорғауды, медициналық көмек ұйымдастыруды, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жәрдемдесу шаралары, дыбыс күшейткіш техникалық құралдарды, плакаттарды, транспаранттарды және өзге де көрнекі үгіттеу құралдарын, көлік құралдарын пайдалану ниеті;

      8) қажет болған жағдайда – көлік құралдарының жалпы саны мен санаттары, маршруттың ұзындығын, басталатын және аяқталатын орнын қоса алғанда, олардың қозғалыс маршруты;

      9) ұйымдастырушы бекіткен бейбіт жиналыстар өткізу регламенті;

      10) бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушының, оның өкілінің (болған кезде) электрондық пошталық мекенжайы, ұялы байланыстың абоненттік нөмірі;

      11) бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушының, оның өкілінің (болған кезде) өтініште көрсетілген өз дербес деректерін жинауға, өңдеуге келісімі;

      12) бейбіт жиналыстар өткізуді қаржыландыру көздері;

      13) келісуді алу туралы өтініштің берілген күні және ұйымдастырушының немесе оның өкілінің (болған кезде) қолтаңбасы көрсетіледі.

13-бап. Келісуді алу туралы өтінішті қарау тәртібі

      1. Жергілікті атқарушы орган өтінішті қарайды және тіркелген күнінен бастап жеті жұмыс күні ішінде бейбіт жиналысты ұйымдастырушыға:

      1) демонстрация, шеру өткізудің келісілгені туралы;

      2) демонстрацияны, шеруді дыбыс күшейткіш техникалық құралдарды, көлік құралдарын пайдаланбай өткізудің келісілгені туралы;

      3) осы Заңның 14-бабында көзделген негіздер бойынша өткізуден бас тартылғаны туралы;

      4) адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, мемлекеттік қауіпсіздікті, сондай-ақ көліктің, инфрақұрылым объектілерінің іркіліссіз жұмыс істеуін, жасыл екпелер мен шағын сәулет нысандарының, өзге де мүліктің сақталуын қамтамасыз ету мақсатында бейбіт жиналыстардың өткізу орнын және (немесе) жүру маршрутын не уақытын өзгерту ұсынысы туралы хабарлайды.

      2. Жергілікті атқарушы орган бейбіт жиналысты ұйымдастырушыға қабылданған шешім туралы мынадай тәсілдердің бірімен:

      1) қолма-қол;

      2) табыс етілгені туралы хабарламасы бар тапсырысты пошта жөнелтілімі нысанында;

      3) электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған электрондық құжат арқылы;

      4) ұйымдастырушы көрсеткен электрондық поштаның мекенжайы бойынша;

      5) бейбіт жиналысты ұйымдастырушы көрсеткен ұялы байланыстың абоненттік нөмірі бойынша хабарлайды.

      Жергілікті атқарушы органның шешімі осы тармақтың бірінші бөлігінің 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген тәсілдермен жіберілген жағдайда, шешім табыс етілгені туралы хабарламасы бар тапсырысты пошта жөнелтілімімен де жіберіледі.

      3. Бейбіт жиналысты ұйымдастырушы бейбіт жиналыстардың өткізу орнын және (немесе) жүру маршрутын не уақытын өзгерту туралы ұсынысты алған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде жергілікті атқарушы органға бейбіт жиналыстардың өткізу орнын және (немесе) жүру маршрутын не уақытын өзгертуге өзінің келісетіні немесе келіспейтіні туралы мынадай нысандардың бірімен:

      жазбаша (қолма-қол);

      электрондық нысанда (ұсыныс келіп түскен электрондық поштаның мекенжайына немесе электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған электрондық құжат арқылы);

      ұсыныс келіп түскен ұялы байланыстың абоненттік нөмірі бойынша хабарлайды.

      Бейбіт жиналысты ұйымдастырушы бейбіт жиналыстардың өткізу орнын және (немесе) жүру маршрутын не уақытын өзгертуге келіскен жағдайда, жергілікті атқарушы орган бейбіт жиналыстарды өткізуден бас тартуға құқылы емес.

      Бейбіт жиналысты ұйымдастырушының бейбіт жиналыстардың өткізу орнын және (немесе) жүру маршрутын не уақытын өзгертуге келісетіні туралы жауабы болмаған немесе келіспеген жағдайда, жергілікті атқарушы орган бейбіт жиналыстарды өткізуден бас тарту туралы шешім шығарады.

14-бап. Бейбіт жиналыстар өткізуден бас тарту

      1. Жергілікті атқарушы орган осы Заңның 11-бабының 1-тармағында және 13-бабының 1-тармағында белгіленген мерзімдерде бейбіт жиналыстар өткізуден:

      1) егер олардың мақсаттары Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күштеп өзгерту, Қазақстан Республикасының тұтастығын бұзу, мемлекеттің қауіпсіздігіне нұқсан келтіру, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тектік-топтық және рулық алауыздықты қоздыру, Қазақстан Республикасы Конституциясының, Қазақстан Республикасының заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық актілерінің басқа да ережелерін бұзу болып табылса;

      2) егер бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушы осы Заңның 5-бабының 6-тармағында аталған тұлға болса;

      3) егер мемлекеттік қауіпсіздікке, қоғамдық тәртіптің бұзылуына, денсаулық сақтауға, басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуына қатер төнсе;

      4) егер бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушы осы Заңның 10 және 12-баптарында белгіленген, бейбіт жиналыстар өткізу туралы хабарламаның немесе келісуді алу туралы өтініштің мерзімдерін бұзса;

      5) осы Заңның 10-бабының 3-тармағында және 12-бабының 2-тармағында көрсетілген ақпарат толық берілмеген немесе бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушының немесе оның өкілінің (болған кезде) қолтаңбасы болмаған жағдайда;

      6) ұсынылған құжаттардың анық емес екендігі немесе бейбіт жиналыстарды өткізу үшін қажетті құжаттардың, деректер мен мәліметтердің Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі анықталған жағдайда;

      7) егер бейбіт жиналыстардың ұйымдастырылуы мен өткізілуін қаржыландыруды:

      жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен адамдардың тізбесіне және (немесе) терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен адамдардың тізбесіне енгізілген жеке тұлғалар және (немесе) заңды тұлғалар;

      қызметі Қазақстан Республикасының заңында белгіленген тәртіппен тоқтатыла тұрған немесе оған тыйым салынған заңды тұлға;

      шетелдіктер, азаматтығы жоқ адамдар және шетелдік заңды тұлғалар жүзеге асырса;

      8) осы Заңның 2-бабының 4-тармағында, 9-бабының 5 және 6-тармақтарында көзделген жағдайларда;

      9) егер қатысушылардың болжамды саны бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындардың шекті толу нормаларынан асып түссе;

      10) егер осындай іс-шараларды өткізудің болжамды уақытында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындарда басқа ресми, мәдени, ойын-сауық мәдени-бұқаралық, дене шынықтыру-сауықтыру, спорттық және өзге де іс-шаралардың өткізілуі жоспарланса, құрылыс-монтаждау жұмыстары жүзеге асырылып жатса, бас тартады.

      2. Бейбіт жиналыстар өткізуден бас тарту туралы шешім негізді әрі уәжді болуға тиіс және оған Қазақстан Республикасының заңына сәйкес шағым жасалуы мүмкін.

15-бап. Үгіттеу

      1. Бейбіт жиналысты ұйымдастырушының және Қазақстан Республикасының өзге де азаматтарының:

      1) осы Заңның 11 және 13-баптарына сәйкес бейбіт жиналыстар өткізу туралы хабарламаны және келісуді алу туралы өтінішті қарау немесе жергілікті атқарушы органның шешімін алу мерзімдері өткеннен;

      2) осы Заңның 11-бабының 3-тармағына және 13-бабының 3-тармағына сәйкес бейбіт жиналысты ұйымдастырушы бейбіт жиналыстардың өткізу орнын және (немесе) жүру маршрутын не уақытын өзгерту туралы келісімін бергеннен кейін бейбіт жиналыстардың өткізу орны және (немесе) жүру маршруты не уақыты, бейбіт жиналыстарды өткізу мақсаттары туралы ақпаратты және оларды ұйымдастыру мен өткізуге байланысты өзге де ақпаратты хабарлай отырып, үгіттеуді кедергісіз жүргізуге, осы Заңда тыйым салынбаған нышанды, иллюстрациялық материалдарды пайдалануға, сондай-ақ осы іс-шараларға қатысуға үгіттеуге құқығы бар.

      2. Үгіттеу жүргізу үшін үндеухаттар, плакаттар мен хабарландырулар таратылуы, бұқаралық ақпарат құралдары, телекоммуникация желілері, Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған өзге де тәсілдер пайдаланылуы мүмкін.

16-бап. Бейбіт жиналыстар өткізуді материалдық-техникалық және ұйымдастырушылық қамтамасыз ету

      1. Бейбіт жиналыстар өткізуді материалдық-техникалық және ұйымдастырушылық қамтамасыз етуді оларды ұйымдастырушы мен оларға қатысушылар өз қаражаты есебінен, сондай-ақ осы бейбіт жиналыстарды өткізу үшін жиналған және (немесе) берілген қаражат пен мүлік есебінен, егер осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында өзгеше белгіленбесе, жүзеге асырады.

      2. Бейбіт жиналыстарды ұйымдастыруды және өткізуді:

      жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен адамдардың тізбесіне және (немесе) терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен адамдардың тізбесіне енгізілген жеке тұлғалардың және (немесе) заңды тұлғалардың;

      қызметі Қазақстан Республикасының заңында белгіленген тәртіппен тоқтатыла тұрған немесе оған тыйым салынған заңды тұлғаның;

      шетелдіктердің, азаматтығы жоқ адамдардың және шетелдік заңды тұлғалардың қаржыландыруына тыйым салынады.

      3. Жергілікті атқарушы органның келісімінсіз бейбіт жиналыстар ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындарда киіз үйлер, шатырлар, өзге де құрылысжайлар орнатуға тыйым салынады.

17-бап. Бейбіт жиналыстарды тоқтата тұру негіздері мен тәртібі

      1. Егер бейбіт жиналыстар өткізу кезінде оған қатысушылардың кінәсінан адамдардың өмірі мен денсаулығына қатер төндірмейтін құқықтық тәртіпті бұзу орын алса, жергілікті атқарушы органның өкілі бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушыдан осы бұзушылықты өз бетінше немесе өзімен бірлесіп жоюды талап етуге құқылы.

      2. Бұзушылықты жою туралы заңды талап орындалмаған жағдайда жергілікті атқарушы органның өкілі бұзушылықты жою үшін өзі белгілеген уақытқа бейбіт жиналыстарды тоқтата тұрады. Бұзушылық жойылған кезде бейбіт жиналыстар өткізу оларды ұйымдастырушы мен жергілікті атқарушы органның өкілі арасындағы келісу бойынша жалғасады.

      3. Егер бұзушылық жергілікті атқарушы органның өкілі белгілеген уақыт өткеннен кейін жойылмаса, бейбіт жиналыстар осы Заңның 18-бабында көзделген тәртіппен тоқтатылуға тиіс.

18-бап. Бейбіт жиналыстарды тоқтату негіздері мен тәртібі

      1. Бейбіт жиналыстарды тоқтату негіздері мыналар болып табылады:

      1) азаматтардың өмірі мен денсаулығына, қоғамдық тәртіпке және (немесе) қоғамдық қауіпсіздікке нақты қатердің төнуі, мүлікке, оның ішінде бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орынның шекті толу нормасынан асып түсу салдарынан нұқсан келтіру;

      2) әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тектік-топтық және рулық алауыздықты қоздыру, Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күштеп өзгертуге, Қазақстан Республикасының аумақтық тұтастығына қол сұғуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Конституциясының, Қазақстан Республикасының заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық актілерінің басқа да ережелерін бұзуға үндеулер;

      3) бейбіт жиналыстарды өткізу нысанын өзгерту;

      4) осы Заңның 17-бабының 3-тармағында көзделген жағдай;

      5) ұйымдастырушының бейбіт жиналыс өткізуден бас тартуы;

      6) бейбіт жиналыс өткізу уақытының өтуі.

      2. Бейбіт жиналыстарды тоқтату туралы шешім қабылданған жағдайда, жергілікті атқарушы органның өкілі:

      1) бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушыдан не оларға қатысушылардан бейбіт жиналыстарды өз еркімен тоқтатуды талап етеді;

      2) бейбіт жиналыстарды тоқтату туралы талапты орындау үшін уақыт белгілейді.

      3. Бейбіт жиналыстарды тоқтату туралы талап орындалмаған жағдайда ішкі істер органдарының қызметкерлері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бейбіт жиналыстарды мәжбүрлеп тоқтату жөнінде қажетті шараларды қолданады.

      4. Бейбіт жиналыстарға қатысушының (қатысушылардың) осы Заңның талаптарын бұзуы оның (олардың) бейбіт жиналыстарға қатысуын тоқтатуға алып келеді және ол жойылған жағдайда, бейбіт жиналыстарды тоқтату үшін негіз болып табылмайды.

3-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

19-бап. Бейбіт жиналыстар бостандығы құқығын бұзатын шешімдер мен әрекеттерге (әрекетсіздікке) шағым жасау

      Мемлекеттік органдардың, жергілікті атқарушы органдардың, олардың лауазымды адамдарының шешімдері мен әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

20-бап. Қазақстан Республикасының бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      Қазақстан Республикасының бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа алып келеді.

21-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      1. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      2. "Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстар, митингілер, шерулер, пикеттер және демонстрациялар ұйымдастыру мен өткізу тәртібі туралы" 1995 жылғы 17 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 1-2, 19-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 23, 142-құжат) күші жойылды деп танылсын.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ

О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан

Закон Республики Казахстан от 25 мая 2020 года № 333-VІ ЗРК.

      Примечание ИЗПИ!
      Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст. 21
      Вниманию пользователей!
      Для удобства пользования ИЗПИ создано ОГЛАВЛЕНИЕ

      Настоящий Закон регулирует общественные отношения, направленные на реализацию установленного Конституцией Республики Казахстан права граждан Республики Казахстан собираться мирно и без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) мирное собрание – публичное мероприятие, являющееся по своему характеру мирным, ненасильственным и невооруженным, не создающим угрозу интересам государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты нравственности населения, прав и свобод других лиц, проводимое в форме собрания, митинга и демонстрации, шествия и пикетирования гражданами Республики Казахстан;

      2) участник мирного собрания – гражданин Республики Казахстан, который принимает добровольное участие в мирном собрании;

      3) специализированное место для организации и проведения мирных собраний – место общего пользования или маршрут следования, определенные местным представительным органом города республиканского значения, столицы или района (города областного значения) для проведения мирных собраний;

      4) организатор мирного собрания – совершеннолетний гражданин или группа совершеннолетних граждан Республики Казахстан, или юридическое лицо, зарегистрированное в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, выступающие инициаторами проведения мирного собрания, организующие его проведение и осуществляющие руководство ходом мирного собрания и его участниками;

      5) демонстрация – передвижение гражданина или группы граждан Республики Казахстан в определенное время по определенному маршруту с целью публичного выражения мнения по общественно значимым вопросам и (или) действиям (бездействию) лиц и (или) органов, организаций, осуществляемое с использованием транспортных средств, с использованием или без использования звукоусиливающих технических средств, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации, с выдвижением требований или без такового;

      6) местный исполнительный орган – коллегиальный исполнительный орган, возглавляемый акимом города республиканского значения и столицы, района (города областного значения), осуществляющий в пределах своей компетенции местное государственное управление и самоуправление на соответствующей территории;

      7) собрание – совместное присутствие граждан Республики Казахстан в определенном месте в определенное время с целью коллективного публичного обсуждения общественно значимых вопросов и (или) действий (бездействия) лиц и (или) органов, организаций;

      8) митинг – совместное присутствие граждан Республики Казахстан в определенном месте в определенное время для публичного выражения мнения по общественно значимым вопросам и (или) действиям (бездействию) лиц и (или) органов, организаций, осуществляемое с использованием звукоусиливающих технических средств, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации или без такового, с выдвижением требований или без такового;

      9) согласование заявления – документ, выдаваемый местным исполнительным органом на проведение мирного собрания в форме демонстрации, шествия;

      10) пикетирование – присутствие одного гражданина Республики Казахстан в определенном месте в определенное время с целью публичного выражения мнения по общественно значимым вопросам и (или) действиям (бездействию) лиц и (или) органов, организаций, осуществляемое без передвижения и без использования звукоусиливающих технических средств, с использованием плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации или без такового;

      11) уведомление – предварительное оповещение о намерении провести в определенном месте и в определенное время мирное собрание в форме пикетирования, собрания или митинга, направляемое организатором мирного собрания местному исполнительному органу;

      12) шествие – прохождение гражданина или группы граждан Республики Казахстан без использования транспортных средств в определенное время по определенному маршруту с целью публичного выражения мнения по общественно значимым вопросам и (или) действиям (бездействию) лиц и (или) органов, организаций, осуществляемое с использованием звукоусиливающих технических средств, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации или без такового, с выдвижением требований или без такового.

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний

      1. Законодательство Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Право на свободу мирных собраний не может быть ограничено, за исключением случаев, установленных настоящим Законом в интересах государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц.

      3. Запрещается проведение собрания, митинга, демонстрации, шествия и пикетирования в нарушение настоящего Закона.

      4. При введении чрезвычайного, военного положения или правового режима антитеррористической операции на период их действия проведение мирных собраний может быть запрещено или ограничено в порядке, установленном законами Республики Казахстан "О чрезвычайном положении", "О военном положении" и "О противодействии терроризму".

      5. Действие настоящего Закона не распространяется на общественные отношения, связанные с проведением мероприятий в закрытых помещениях, официальных, культурных, зрелищных культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, собраний и сходов местных сообществ, собраний собственников квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома, а также богослужений, религиозных обрядов, церемоний и (или) собраний, порядок проведения которых определяется законами Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан", "О культуре", "О физической культуре и спорте", "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", "О жилищных отношениях", "О религиозной деятельности и религиозных объединениях".

      6. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Принципы организации и проведения мирных собраний

      Организация и проведение мирных собраний основываются на следующих принципах:

      1) ненасильственного характера;

      2) законности;

      3) обеспечения государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц;

      4) добровольности участия;

      5) презумпции в пользу проведения мирных собраний;

      6) ответственности сторон.

Глава 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МИРНЫХ СОБРАНИЙ

Статья 4. Организация мирных собраний

      К организации мирных собраний относятся:

      1) оповещение возможных участников мирных собраний;

      2) подача уведомления о проведении мирных собраний или заявления о получении согласования местному исполнительному органу;

      3) оказание содействия в пределах компетенции государственными органами и (или) организациями организаторам мирных собраний в предоставлении медицинской и иной необходимой помощи во время проведения мирных собраний;

      4) проведение агитации любыми не запрещенными законами Республики Казахстан способами;

      5) проведение организатором мирных собраний в целях обеспечения государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц разъяснительной работы с участниками мирных собраний;

      6) обеспечение общественного порядка при проведении мирных собраний;

      7) иные действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, совершаемые в целях организации и проведения мирных собраний.

Статья 5. Организатор мирных собраний

      1. Организатор мирных собраний имеет право:

      1) публично выражать мнения, требования, принимать решения при проведении мирных собраний;

      2) проводить мирные собрания в порядке, установленном настоящим Законом;

      3) проводить агитацию в порядке, установленном статьей 15 настоящего Закона;

      4) получать информацию о принимаемых в пределах компетенции государственными органами и (или) организациями мерах по содействию в обеспечении общественного порядка, организации медицинской помощи и иной необходимой помощи;

      5) организовывать сбор подписей под требованиями, обращениями граждан;

      6) использовать при проведении мирных собраний звукоусиливающие технические средства с уровнем звука, соответствующим законодательству Республики Казахстан, плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации, а также транспортные средства в случаях, предусмотренных настоящим Законом;

      7) использовать средства аудиовизуальной техники, а также производить видео- и фотосъемку при проведении мирных собраний;

      8) обращаться за оказанием медицинской помощи и безопасной эвакуацией с места проведения мирных собраний;

      9) приостанавливать или прекращать мирные собрания;

      10) отказаться от проведения мирных собраний;

      11) осуществлять иные права, предусмотренные законами Республики Казахстан.

      2. Организатор мирных собраний обязан:

      1) соблюдать требования настоящего Закона;

      2) уважать права и законные интересы физических и юридических лиц при проведении мирных собраний;

      3) выполнять законные требования представителя местного исполнительного органа и сотрудников правоохранительных органов;

      4) требовать от участников мирных собраний соблюдения общественного порядка и регламента их проведения, а также недопущения нарушения законодательства Республики Казахстан;

      5) по требованию представителя местного исполнительного органа, сотрудников правоохранительных органов приостанавливать или прекращать мирные собрания в случаях, предусмотренных статьями 17 и 18 настоящего Закона, с информированием участников мирных собраний о необходимости исполнения такого требования;

      6) создавать условия для безопасности участников мирных собраний при их проведении, обеспечивать сохранность зданий, сооружений, малых архитектурных форм, зеленых насаждений, а также иного имущества;

      7) носить отличительный знак организатора мирных собраний;

      8) в случае принятия организатором мирных собраний решения отказаться от проведения мирного собрания незамедлительно информировать местный исполнительный орган и граждан через средства массовой информации, сети телекоммуникаций и иными способами, не запрещенными законами Республики Казахстан, а также прекратить агитацию;

      9) выполнять требования сотрудников органов внутренних дел и (или) прокуратуры, направленные на защиту жизни, здоровья участников мирных собраний и других лиц при их проведении, охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, содействовать органам внутренних дел в обеспечении охраны общественного порядка;

      10) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законами Республики Казахстан.

      3. Организатору мирных собраний при проведении мирных собраний запрещается:

      1) призывать к нарушению Конституции Республики Казахстан, законов и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, массовым беспорядкам, разжиганию социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, пропагандировать или публично призывать к захвату или удержанию власти, насильственному изменению конституционного строя Республики Казахстан;

      2) совершать действия, которые создают помехи для бесперебойного функционирования транспорта, объектов инфраструктуры, сохранности зеленых насаждений и малых архитектурных форм, иного имущества, а также препятствуют свободному передвижению граждан, не участвующих в мирных собраниях;

      3) препятствовать деятельности государственных органов, организаций, должностных лиц при выполнении ими комплекса мер по защите жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства, охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности при проведении мирных собраний;

      4) привлекать к обеспечению общественного порядка и безопасности участников мирных собраний частные охранные организации;

      5) устанавливать юрты, палатки, иные сооружения без согласования с местным исполнительным органом;

      6) иметь при себе холодное, огнестрельное и иное оружие, а также специально подготовленные или приспособленные предметы (вещества, изделия), которые могут быть использованы против жизни и здоровья людей, для причинения материального ущерба гражданам и собственности юридических лиц;

      7) заниматься распространением и (или) потреблением алкогольной продукции, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также находиться в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения;

      8) использовать предметы одежды и (или) иные средства, препятствующие распознаванию лица, за исключением средств индивидуальной защиты, направленных на охрану здоровья;

      9) использовать при проведении агитации и мирных собраний символику, направленную на нарушение Конституции Республики Казахстан, законов и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, разжигание социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, а также символику, иллюстративные материалы террористических или экстремистских организаций, запрещенных в соответствии с законами Республики Казахстан.

      4. Проведение мирных собраний в отсутствие организатора или представителя организатора не допускается.

      5. Представители организатора мирных собраний пользуются такими же правами и несут такие же обязанности как организатор.

      6. Организатором мирных собраний не может быть:

      1) гражданин Республики Казахстан, признанный судом недееспособным либо ограниченно дееспособным или которому назначено наказание по приговору суда в виде исправительных работ, привлечения к общественным работам, ограничения свободы, ареста, лишения свободы, на период отбытия наказания;

      2) гражданин Республики Казахстан, имеющий непогашенную или неснятую судимость за участие в массовых беспорядках, государственную измену, шпионаж, экстремистские и террористические преступления, нарушение порядка организации и проведения мирных собраний;

      3) юридическое лицо, не прошедшее регистрацию в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

      4) организация, деятельность которой приостановлена или запрещена в установленном законами Республики Казахстан порядке.

Статья 6. Участник мирных собраний

      1. Участник мирных собраний имеет право:

      1) публично выражать мнение;

      2) участвовать в обсуждении и принятии решений, иных коллективных действиях при проведении мирных собраний;

      3) получать от организатора мирных собраний и (или) местного исполнительного органа информацию о принимаемых мерах по организации и проведению мирных собраний;

      4) выражать согласие либо несогласие по вопросам мирных собраний;

      5) использовать при проведении мирных собраний звукоусиливающие технические средства с уровнем звука, соответствующим законодательству Республики Казахстан, плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации, а также транспортные средства в случаях, предусмотренных настоящим Законом;

      6) использовать средства аудиовизуальной техники, а также производить видео- и фотосъемку при проведении мирных собраний;

      7) обращаться за оказанием медицинской помощи и безопасной эвакуацией с места проведения мирных собраний;

      8) осуществлять иные права, предусмотренные законами Республики Казахстан.

      2. Участник мирных собраний обязан:

      1) соблюдать требования настоящего Закона;

      2) выполнять законные требования организатора мирных собраний, представителя местного исполнительного органа и сотрудников правоохранительных органов;

      3) уважать права и законные интересы физических и юридических лиц при проведении мирных собраний;

      4) соблюдать общественный порядок и регламент проведения мирных собраний, а также не допускать нарушения законодательства Республики Казахстан;

      5) не препятствовать свободному передвижению граждан, не участвующих в мирных собраниях;

      6) обеспечивать сохранность зданий, сооружений, малых архитектурных форм, зеленых насаждений, а также иного имущества;

      7) выполнять требования сотрудников органов внутренних дел и (или) прокуратуры, направленные на защиту жизни, здоровья участников мирных собраний и других лиц при их проведении, охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;

      8) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законами Республики Казахстан.

      3. Участнику мирных собраний запрещается:

      1) призывать к нарушению Конституции Республики Казахстан, законов и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, массовым беспорядкам, разжиганию социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, пропагандировать или публично призывать к захвату или удержанию власти, насильственному изменению конституционного строя Республики Казахстан;

      2) совершать действия, которые создают помехи для бесперебойного функционирования транспорта, объектов инфраструктуры, сохранности зеленых насаждений и малых архитектурных форм, иного имущества, а также препятствуют свободному передвижению граждан, не участвующих в мирных собраниях;

      3) препятствовать деятельности государственных органов, организаций, должностных лиц при выполнении ими комплекса мер по защите жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства, охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности при проведении мирных собраний;

      4) устанавливать юрты, палатки, иные сооружения при отсутствии у организатора мирных собраний соответствующего согласия местного исполнительного органа;

      5) иметь при себе холодное, огнестрельное и иное оружие, а также специально подготовленные или приспособленные предметы (вещества, изделия), которые могут быть использованы против жизни и здоровья людей, для причинения материального ущерба гражданам и собственности юридических лиц;

      6) заниматься распространением и (или) потреблением алкогольной продукции, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также находиться в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения;

      7) использовать предметы одежды и (или) иные средства, препятствующие распознаванию лица, за исключением средств индивидуальной защиты, направленных на охрану здоровья;

      8) использовать при проведении мирных собраний символику, направленную на нарушение Конституции Республики Казахстан, законов и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, разжигание социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, а также символику, иллюстративные материалы террористических или экстремистских организаций, запрещенных в соответствии с законами Республики Казахстан;

      9) получать материальное вознаграждение за участие в мирных собраниях.

Статья 7. Деятельность журналиста (представителя средства массовой информации)

      1. Журналист (представитель средства массовой информации) во время проведения мирных собраний пользуется правами, установленными законами Республики Казахстан.

      2. Журналист (представитель средства массовой информации) во время мирных собраний обязан:

      1) не препятствовать законным действиям организатора и участников мирных собраний, а также сотрудников государственных органов, организаций;

      2) не совершать действия, которые создают помехи для бесперебойного функционирования транспорта, объектов инфраструктуры, сохранности имущества, а также препятствуют свободному передвижению граждан, не участвующих в мирных собраниях.

Статья 8. Компетенция государственных органов

      1. Уполномоченный орган в сфере взаимодействия государства и гражданского общества разрабатывает и утверждает формы отличительных знаков организатора мирных собраний.

      2. Местный представительный орган города республиканского значения, столицы или района (города областного значения):

      1) определяет специализированные места для организации и проведения мирных собраний, порядок использования специализированных мест для организации и проведения мирных собраний, нормы их предельной заполняемости, а также требования к материально-техническому и организационному обеспечению специализированных мест для организации и проведения мирных собраний;

      2) определяет границы прилегающих территорий, в которых запрещено проведение пикетирования;

      3) осуществляет в соответствии с законодательством Республики Казахстан иные полномочия по обеспечению прав и законных интересов граждан.

      3. Местный исполнительный орган:

      1) рассматривает уведомления о проведении мирных собраний или заявления о получении согласования в сроки, установленные статьями 11 и 13 настоящего Закона;

      2) по результатам рассмотрения уведомления о проведении мирных собраний или заявления о получении согласования сообщает организаторам мирных собраний о принятом решении в сроки, установленные статьями 11 и 13 настоящего Закона;

      3) в случае угрозы государственной безопасности, общественному порядку, охране здоровья, защите прав и свобод других лиц отказывает в установлении палаток, юрт, сооружений, использовании звукоусиливающих технических средств, транспортных средств при проведении мирных собраний;

      4) предлагает организатору мирных собраний иные место и (или) маршрут следования либо время проведения мирных собраний в случаях и сроки, установленные статьями 11 и 13 настоящего Закона;

      5) в зависимости от формы мирных собраний и количества его участников назначает своих представителей в целях оказания организатору мирных собраний содействия в проведении мирных собраний в соответствии с настоящим Законом;

      6) предоставляет информацию о принимаемых мерах по организации и проведению мирных собраний организаторам и участникам мирных собраний;

      7) требует от организатора мирных собраний приостановления или прекращения мирных собраний в соответствии со статьями 17 и 18 настоящего Закона;

      8) приостанавливает или прекращает мирные собрания в случаях, предусмотренных статьями 17 и 18 настоящего Закона;

      9) в случае отсутствия ответа о согласии или несогласия организатора мирных собраний с изменением места и (или) маршрута следования либо времени проведения мирных собраний, выраженного в письменной или электронной форме, выносит решение об отказе в проведении мирных собраний;

      10) размещает на своем интернет-ресурсе перечень специализированных мест для организации и проведения мирных собраний, а также информацию об их занятости;

      11) осуществляет иные полномочия, возлагаемые на него законодательством Республики Казахстан.

      4. Права и обязанности правоохранительных органов определяются законами Республики Казахстан.

Статья 9. Место и время проведения мирных собраний

      1. Мирные собрания проводятся в специализированных местах для организации и проведения мирных собраний. Запрещается проведение мирных собраний в иных местах, за исключением пикетирования.

      Проведение пикетирования запрещается в местах, указанных в пункте 5 настоящей статьи.

      2. При определении специализированных мест для организации и проведения мирных собраний и установлении порядка их использования должны обеспечиваться возможность достижения цели мирных собраний, установление специализированных мест для организации и проведения мирных собраний в центральных и иных частях административно-территориальных единиц, удобство организации, возможность использования организаторами и участниками мирных собраний объектов инфраструктуры, соблюдение санитарных норм и правил, безопасность организаторов и участников мирных собраний, других лиц.

      В центральных частях районов в городах республиканского значения, столицы, а также в административных центрах областей количество специализированных мест для организации и проведения пикетирования, собраний или митингов должно составлять не менее трех.

      3. В случае, если на проведение мирного собрания в одном и том же месте и (или) по одному и тому же маршруту следования либо в одно и то же время одновременно претендует несколько организаторов мирных собраний, очередность использования указанного места определяется местным исполнительным органом исходя из времени получения им соответствующего уведомления или заявления от организатора мирных собраний.

      4. Мирные собрания не могут начинаться ранее 9 часов и заканчиваться позднее 20 часов по местному времени административно-территориальной единицы в день проведения мирных собраний.

      5. Проведение пикетирования запрещается:

      1) в местах массовых захоронений;

      2) на объектах железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного транспорта и прилегающих к ним территориях;

      3) на территориях, прилегающих к организациям, обеспечивающим обороноспособность, безопасность государства и жизнедеятельность населения;

      4) на территориях, прилегающих к резиденциям Президента Республики Казахстан, Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы;

      5) на территориях, прилегающих к опасным производственным объектам и иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности;

      6) на магистральных железнодорожных сетях, магистральных трубопроводах, национальной электрической сети, магистральных линиях связи и прилегающих к ним территориях.

      6. Не допускается проведение двух и более пикетов в одном и том же месте в одно и то же время у одного и того же объекта, за исключением специализированных мест для организации и проведения мирных собраний.

      Продолжительность пикетирования не должна превышать двух часов в день в одном и том же месте у одного и того же объекта, за исключением специализированных мест для организации и проведения мирных собраний.

Статья 10. Уведомление о проведении мирных собраний

      1. Уведомление о проведении мирных собраний в форме пикетирования, собрания, митинга подается организатором мирных собраний местному исполнительному органу на бумажном носителе или в форме электронного документа, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи, в срок не позднее чем за пять рабочих дней до дня его проведения.

      2. Днем подачи уведомления о проведении мирных собраний является день регистрации уведомления в местном исполнительном органе.

      3. В уведомлении о проведении мирных собраний указываются:

      1) цель мирного собрания;

      2) форма мирного собрания;

      3) фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер, место жительства или место временного пребывания (проживания) гражданина Республики Казахстан – организатора мирных собраний, его представителя (при наличии) либо наименование, бизнес-идентификационный номер, место нахождения юридического лица – организатора мирных собраний;

      4) специализированное место для организации и проведения мирных собраний, для пикетов – место проведения;

      5) дата, время начала и окончания мирного собрания;

      6) предполагаемое количество участников;

      7) сведения об установлении юрт, палаток и иных сооружений;

      8) намерение использовать звукоусиливающие технические средства, плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации в случаях, предусмотренных настоящим Законом;

      9) регламент проведения мирных собраний, утвержденный организатором, за исключением пикетирования;

      10) электронный почтовый адрес, абонентский номер сотовой связи организатора мирных собраний, его представителя (при наличии);

      11) согласие организатора мирных собраний, его представителя (при наличии) на сбор, обработку его персональных данных, указанных в уведомлении;

      12) источники финансирования проведения мирных собраний;

      13) дата подачи уведомления о проведении мирных собраний и подпись организатора или его представителя (при наличии).

Статья 11. Порядок рассмотрения уведомления

      1. Местный исполнительный орган в течение трех рабочих дней со дня регистрации уведомления сообщает организатору мирного собрания:

      1) о проведении пикетирования, собрания, митинга без установления юрт, палаток, иных сооружений, использования звукоусиливающих технических средств;

      2) об отказе в проведении пикетирования, собрания, митинга по основаниям, предусмотренным статьей 14 настоящего Закона;

      3) о предложении изменения места и (или) времени пикетирования, собрания, митинга в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина, государственной безопасности, а также бесперебойного функционирования транспорта, объектов инфраструктуры, сохранности зеленых насаждений и малых архитектурных форм, иного имущества.

      В случае отсутствия ответа местного исполнительного органа по истечении срока рассмотрения уведомления организатор проводит мирное собрание согласно поданному уведомлению.

      2. Местный исполнительный орган сообщает организатору мирного собрания о принятом решении одним из следующих способов:

      1) нарочно;

      2) в форме заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;

      3) посредством электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью;

      4) по адресу электронной почты, указанному организатором;

      5) по абонентскому номеру сотовой связи, указанному организатором.

      В случае направления решения местного исполнительного органа способами, указанными в подпунктах 4) и 5) части первой настоящего пункта, решение также направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

      3. Организатор мирного собрания в течение одного рабочего дня со дня получения предложения об изменении места и (или) времени проведения мирных собраний сообщает местному исполнительному органу о своем согласии или несогласии с изменением места и (или) времени проведения мирных собраний в одной из следующих форм:

      письменной (нарочно);

      электронной (на адрес электронной почты, с которого поступило предложение, или посредством электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью);

      по абонентскому номеру сотовой связи, с которого поступило предложение.

      В случае согласия организатора мирного собрания с изменением места и (или) времени проведения мирных собраний местный исполнительный орган не вправе отказать в проведении мирных собраний.

      В случае отсутствия ответа о согласии или несогласия организатора мирного собрания с изменением места и (или) времени проведения мирных собраний местный исполнительный орган выносит решение об отказе в проведении мирных собраний.

Статья 12. Заявление о получении согласования

      1. Заявление о получении согласования проведения мирных собраний в форме демонстрации, шествия подается организатором мирного собрания местному исполнительному органу на бумажном носителе или в форме электронного документа, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи, в срок не позднее чем за десять рабочих дней до дня его проведения.

      Днем подачи заявления о получении согласования является день регистрации заявления в местном исполнительном органе.

      2. В заявлении о получении согласования указываются:

      1) цель мирного собрания;

      2) форма мирного собрания;

      3) фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер, место жительства или место временного пребывания (проживания) гражданина Республики Казахстан – организатора мирных собраний, его представителя (при наличии) либо наименование, бизнес-идентификационный номер, место нахождения юридического лица – организатора мирных собраний;

      4) специализированное место для организации и проведения мирных собраний и (или) маршрут следования участников;

      5) дата, время начала и окончания мирного собрания;

      6) предполагаемое количество участников;

      7) меры содействия в обеспечении охраны общественного порядка, организации медицинской помощи, пожарной безопасности, намерение использовать звукоусиливающие технические средства, плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации, транспортные средства в случаях, предусмотренных настоящим Законом;

      8) в случае необходимости – общее количество и категории транспортных средств, маршрут их движения, включая протяженность, место начала и окончания маршрута;

      9) регламент проведения мирных собраний, утвержденный организатором;

      10) электронный почтовый адрес, абонентский номер сотовой связи организатора мирных собраний, его представителя (при наличии);

      11) согласие организатора мирных собраний, его представителя (при наличии) на сбор, обработку его персональных данных, указанных в заявлении;

      12) источники финансирования проведения мирных собраний;

      13) дата подачи заявления о получении согласования и подпись организатора или его представителя (при наличии).

Статья 13. Порядок рассмотрения заявления о получении согласования

      1. Местный исполнительный орган рассматривает заявление и в течение семи рабочих дней со дня его регистрации сообщает организатору мирного собрания:

      1) о согласовании проведения демонстрации, шествия;

      2) о согласовании проведения демонстрации, шествия без использования звукоусиливающих технических средств, транспортных средств;

      3) об отказе в проведении по основаниям, предусмотренным статьей 14 настоящего Закона;

      4) о предложении изменения места и (или) маршрута следования либо времени проведения мирных собраний в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина, государственной безопасности, а также бесперебойного функционирования транспорта, объектов инфраструктуры, сохранности зеленых насаждений и малых архитектурных форм, иного имущества.

      2. Местный исполнительный орган сообщает организатору мирного собрания о принятом решении одним из следующих способов:

      1) нарочно;

      2) в форме заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;

      3) посредством электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью;

      4) по адресу электронной почты, указанному организатором;

      5) по абонентскому номеру сотовой связи, указанному организатором мирного собрания.

      В случае направления решения местного исполнительного органа способами, указанными в подпунктах 4) и 5) части первой настоящего пункта, решение также направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

      3. Организатор мирного собрания в течение одного рабочего дня со дня получения предложения об изменении места и (или) маршрута следования либо времени проведения мирных собраний сообщает местному исполнительному органу о своем согласии или несогласии с изменением места и (или) маршрута следования либо времени проведения мирных собраний в одной из следующих форм:

      письменной (нарочно);

      электронной (на адрес электронной почты, с которого поступило предложение, или посредством электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью);

      по абонентскому номеру сотовой связи, с которого поступило предложение.

      В случае согласия организатора мирного собрания с изменением места и (или) маршрута следования либо времени проведения мирных собраний местный исполнительный орган не вправе отказать в проведении мирных собраний.

      В случае отсутствия ответа о согласии или несогласия организатора мирного собрания с изменением места и (или) маршрута следования либо времени проведения мирных собраний местный исполнительный орган выносит решение об отказе в проведении мирных собраний.

Статья 14. Отказ в проведении мирных собраний

      1. Местный исполнительный орган отказывает в проведении мирных собраний в сроки, установленные пунктом 1 статьи 11 и пунктом 1 статьи 13 настоящего Закона:

      1) если их целями являются насильственное изменение конституционного строя Республики Казахстан, нарушение целостности Республики Казахстан, подрыв безопасности государства, разжигание социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, нарушение других положений Конституции Республики Казахстан, законов и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      2) если организатором мирных собраний выступает лицо, указанное в пункте 6 статьи 5 настоящего Закона;

      3) если существует угроза государственной безопасности, нарушения общественного порядка, охране здоровья, защите прав и свобод других лиц;

      4) если организатором мирных собраний нарушены сроки уведомления о проведении мирных собраний или заявления о получении согласования, установленные статьями 10 и 12 настоящего Закона;

      5) в случае предоставления неполной информации, указанной в пункте 3 статьи 10 и пункте 2 статьи 12 настоящего Закона, или отсутствия подписи организатора мирных собраний или его представителя (при наличии);

      6) в случае установления недостоверности представленных документов или несоответствия документов, данных и сведений, необходимых для проведения мирных собраний, требованиям, установленным нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

      7) если финансирование организации и проведения мирных собраний осуществляется:

      физическими лицами и (или) юридическими лицами, включенными в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, и (или) в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;

      юридическим лицом, деятельность которого приостановлена или запрещена в установленном законом Республики Казахстан порядке;

      иностранцами, лицами без гражданства и иностранными юридическими лицами;

      8) в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 2, пунктами 5 и 6 статьи 9 настоящего Закона;

      9) если предполагаемое количество участников превышает нормы предельной заполняемости специализированных мест для организации и проведения мирных собраний;

      10) если в предполагаемое время проведения таких мероприятий в специализированных местах для организации и проведения мирных собраний запланировано проведение других официальных, культурных, зрелищных культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, осуществляются строительно-монтажные работы.

      2. Решение об отказе в проведении мирных собраний должно быть обоснованным и мотивированным и может быть обжаловано в соответствии с законом Республики Казахстан.

Статья 15. Агитация

      1. Организатор мирного собрания и иные граждане Республики Казахстан имеют право беспрепятственно проводить агитацию, сообщая информацию о месте и (или) маршруте следования либо времени проведения мирных собраний, целях проведения мирных собраний и иную информацию, связанную с их организацией и проведением, использовать символику, иллюстративные материалы, не запрещенные настоящим Законом, а также агитировать к участию в этих мероприятиях после:

      1) истечения сроков рассмотрения уведомления о проведении мирных собраний и заявления о получении согласования или получения решения местного исполнительного органа в соответствии со статьями 11 и 13 настоящего Закона;

      2) предоставления организатором мирного собрания согласия об изменении места и (или) маршрута следования либо времени проведения мирных собраний в соответствии с пунктом 3 статьи 11 и пунктом 3 статьи 13 настоящего Закона.

      2. Для проведения агитации могут распространяться листовки, плакаты и объявления, использоваться средства массовой информации, сети телекоммуникаций, иные не запрещенные законами Республики Казахстан способы.

Статья 16. Материально-техническое и организационное обеспечение проведения мирных собраний

      1. Материально-техническое и организационное обеспечение проведения мирных собраний осуществляется их организатором и участниками за счет собственных средств, а также за счет средств и имущества, собранных и (или) переданных для проведения данных мирных собраний, если настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан не установлено иное.

      2. Запрещается финансирование организации и проведения мирных собраний:

      физическими лицами и (или) юридическими лицами, включенными в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, и (или) в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;

      юридическим лицом, деятельность которого приостановлена или запрещена в установленном законом Республики Казахстан порядке;

      иностранцами, лицами без гражданства и иностранными юридическими лицами.

      3. Запрещается установление юрт, палаток, иных сооружений в специализированных местах для организации и проведения мирных собраний без согласия местного исполнительного органа.

Статья 17. Основания и порядок приостановления мирных собраний

      1. Если во время проведения мирных собраний по вине его участников произошло нарушение правопорядка, не влекущее угрозы для жизни и здоровья людей, представитель местного исполнительного органа вправе потребовать от организатора мирных собраний самостоятельно или совместно с ним устранить данное нарушение.

      2. В случае невыполнения законного требования об устранении нарушения представитель местного исполнительного органа приостанавливает мирные собрания на время, установленное им для устранения нарушения. При устранении нарушения проведение мирных собраний по согласованию между их организатором и представителем местного исполнительного органа продолжается.

      3. Если нарушение не было устранено по истечении времени, установленного представителем местного исполнительного органа, мирные собрания должны быть прекращены в порядке, предусмотренном статьей 18 настоящего Закона.

Статья 18. Основания и порядок прекращения мирных собраний

      1. Основаниями прекращения мирных собраний являются:

      1) создание реальной угрозы жизни и здоровью граждан, общественному порядку и (или) общественной безопасности, причинение ущерба имуществу, в том числе в результате превышения нормы предельной заполняемости специализированного места для организации и проведения мирных собраний;

      2) разжигание социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, призывы к насильственному свержению конституционного строя Республики Казахстан, посягательству на территориальную целостность Республики Казахстан, а также нарушение других положений Конституции Республики Казахстан, законов и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) изменение формы проведения мирных собраний;

      4) случай, предусмотренный пунктом 3 статьи 17 настоящего Закона;

      5) отказ организатора от проведения мирного собрания;

      6) истечение времени проведения мирного собрания.

      2. В случае принятия решения о прекращении мирных собраний представитель местного исполнительного органа:

      1) требует от организатора либо участников мирных собраний добровольно прекратить мирные собрания;

      2) устанавливает время для выполнения требования о прекращении мирных собраний.

      3. В случае невыполнения требования о прекращении мирных собраний сотрудники органов внутренних дел принимают необходимые меры по принудительному прекращению мирных собраний в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      4. Нарушение участником (участниками) мирных собраний требований настоящего Закона влечет прекращение его (их) участия в мирных собраниях и не является основанием для прекращения мирных собраний в случае его устранения.

Глава 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 19. Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих право на свободу мирных собраний

      Решения и действия (бездействие) государственных органов, местных исполнительных органов, их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Статья 20. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний

      Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 21. Порядок введения в действие настоящего Закона

      1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 17 марта 1995 года "О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 1-2, ст.19; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 23, ст.142).

      Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ