О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2016 года № 244

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                   К. МАСИМОВ

Приложение         
к постановлению Правительства
Республики Казахстан  
от 25 апреля 2016 года № 244

Перечень
утративших силу некоторых решений
Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года № 553 «Об утверждении Положения и состава Межведомственной комиссии Республики Казахстан по координации работ в сфере информатизации и обеспечения информационной безопасности» (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 23, ст. 259).
      2. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 27 сентября 2007 года № 852 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года № 549 и от 30 июня 2007 года № 553» (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 35, ст. 396).
      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июля 2011 года № 787 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года № 553 «Об утверждении Положения и состава Межведомственной комиссии Республики Казахстан по координации работ в сфере информатизации» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 46, ст. 623).
      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 апреля 2012 года № 492 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года № 553 «Об утверждении Положения и состава Межведомственной комиссии Республики Казахстан по координации работ в сфере информатизации» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 44, ст. 592).
      5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 августа 2012 года № 1025 «О государственной технической службе в области телерадиовещания» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 65, ст. 922).
      6. Пункт 15 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2012 года № 1445 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 79, ст. 1166).
      7. Пункт 10 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 января 2013 года № 49 «О некоторых вопросах государственной технической службы» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 12, ст. 226).
      8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 861 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года № 553 «Об утверждении Положения и состава Межведомственной комиссии Республики Казахстан по координации работ в сфере информатизации и обеспечения информационной безопасности» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 50, ст. 702).
      9. Пункт 28 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2014 года № 329 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 26, ст. 212).
      10. Пункт 27 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 сентября 2014 года № 970 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан и распоряжений Премьер-Министра Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 55-56 ст. 540).

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiнiң күшi жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2016 жылғы 25 сәуірдегі № 244 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Yкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiнiң күшi жойылды деп танылсын.
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                    К.Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнiң      
2016 жылғы 25 сәуірдегі
№ 244 қаулысына    
қосымша        

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. «Қазақстан Республикасының ақпараттандыру және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы жұмыстарды үйлестіру жөніндегі ведомствоаралық комиссиясының ережесі мен құрамын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 30 маусымдағы № 553 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 23, 259-құжат).
      2. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 30 маусымдағы № 549 және 2007 жылғы 30 маусымдағы № 553 қаулыларына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 27 қыркүйектегі № 852 қаулысының 1-тармағының 2) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 35, 396-құжат).
      3. «Қазақстан Республикасының ақпараттандыру саласындағы жұмыстарды үйлестіру жөніндегі ведомствоаралық комиссиясының ережесі мен құрамын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 30 маусымдағы № 553 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 12 шілдедегі № 787 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 46, 623-құжат).
      4. «Қазақстан Республикасының ақпараттандыру саласындағы жұмыстарды үйлестіру жөніндегі ведомствоаралық комиссиясының ережесі мен құрамын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2007 жылғы 30 маусымдағы № 553 қаулыcына өзгерістер мен толықтырулар енгiзу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 сәуірдегі № 492 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 44, 592-құжат).
      5. «Телерадио хабарларын тарату саласындағы мемлекеттік техникалық қызмет туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 6 тамыздағы № 1025 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 65, 922-құжат).
      6. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкіміне өзгерiстер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 13 қарашадағы № 1445 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкіміне енгізілетін өзгерiстердің 15-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 79, 1166-құжат).
      7. «Мемлекеттік техникалық қызметтің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 28 қаңтардағы № 49 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 10-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 12, 226-құжат).
      8. «Қазақстан Республикасының ақпараттандыру және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы жұмыстарды үйлестіру жөніндегі ведомствоаралық комиссиясының ережесі мен құрамын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 30 маусымдағы № 553 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 27 тамыздағы № 861 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 50, 702-құжат).
      9. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдеріне өзгерiстер мен толықтырулар енгізу және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 9 сәуірдегі № 329 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдеріне енгізілетін өзгерiстер мен толықтырулардың 28-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 26, 212-құжат).
      10. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдеріне өзгерiстер енгізу және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдерінің күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 4 қыркүйектегі № 970 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдеріне енгізілетін өзгерiстердің 27-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 55-56, 540-құжат).