О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2021 года № 213.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 7 апреля 2021 года № 213

Перечень утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2007 года № 1270 "Об утверждении Правил государственной аттестации организаций образования".

      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2012 года № 265 О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2007 года № 1270 "Об утверждении Правил государственной аттестации организаций образования".

      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2013 года № 635 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2007 года № 1270 "Об утверждении Правил государственной аттестации организаций образования".

      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2016 года № 290 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2007 года № 1270 "Об утверждении Правил государственной аттестации организаций образования".

      5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2018 года № 871 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2007 года № 1270 "Об утверждении Правил государственной аттестации организаций образования".

      6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 2020 года № 254 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2007 года № 1270 "Об утверждении Правил государственной аттестации организаций образования".

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 7 сәуірдегі № 213 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
  2021 жылғы 7 сәуірдегі
№ 213 қаулысына
қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. "Білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 24 желтоқсандағы № 1270 қаулысы.

      2. "Білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 24 желтоқсандағы № 1270 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 28 ақпандағы № 265 қаулысы.

      3. "Білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 24 желтоқсандағы № 1270 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 19 маусымдағы № 635 қаулысы.

      4. "Білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 24 желтоқсандағы № 1270 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 13 мамырдағы № 290 қаулысы.

      5. "Білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 24 желтоқсандағы № 1270 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 871 қаулысы.

      6. "Білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 24 желтоқсандағы № 1270 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 29 сәуірдегі № 254 қаулысы.