О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 мая 2022 года № 317.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
19 мая 2022 года № 317

Перечень утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2011 года № 1197 "Об утверждении Правил заключения Соглашения по применению трансфертного ценообразования".

      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июля 2012 года № 905 "О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2011 года № 1197 "Об утверждении Правил заключения Соглашения по применению трансфертного ценообразования" и от 11 ноября 2011 года № 1324 "Об утверждении форм отчетности по мониторингу сделок и Правил осуществления мониторинга сделок".

      3. Пункт 8 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 июня 2013 года № 574 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан".

      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 528 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2011 года № 1197 "Об утверждении Правил заключения Соглашения по применению трансфертного ценообразования".

      __________________________

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 19 мамырдағы № 317 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2022 жылғы 19 мамырдағы
№ 317 қаулысына
қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. "Трансферттік баға белгілеуді қолдану жөніндегі келісім жасасу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 24 қазандағы № 1197 қаулысы.

      2. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Трансферттік баға белгілеуді қолдану жөніндегі келісім жасасу қағидаларын бекіту туралы" 2011 жылғы 24 қазандағы № 1197 және "Мәмілелер мониторингі бойынша есептілік нысандарын және Мәмілелер мониторингін жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" 2011 жылғы 11 қарашадағы № 1324 қаулыларына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 4 шілдедегі № 905 қаулысы.

      3. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 5 маусымдағы № 574 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 8-тармағы.

      4. "Трансферттік баға белгілеуді қолдану жөніндегі келісім жасасу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 24 қазандағы № 1197 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 27 тамыздағы № 528 қаулысы.