О признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 19 апреля 2019 года № 29.

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Признать утратившими силу некоторые указы Президента Республики Казахстан согласно приложению к настоящему Указу.

      2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

      Президент
Республики Казахстан
К. Токаев

  ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Президента Республики
Казахстан от 19 апреля 2019
года № 29

Перечень
утративших силу некоторых указов Президента Республики Казахстан

      1. Указ Президента Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 110 "О Государственной программе развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011 - 2020 годы" (САПП Республики Казахстан, 2011г., № 43, ст. 555).

      2. Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2015 года № 1030 "Об утверждении Государственной программы инфраструктурного развития "Нұрлы жол" на 2015 - 2019 годы и внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 "Об утверждении Перечня государственных программ" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 18-19, ст. 93).

      3. Указ Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 126 "О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 110 "О Государственной программе развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011 - 2020 годы" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 62, ст. 483).

      4. Указ Президента Республики Казахстан от 15 января 2016 года № 176 "Об утверждении Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан "Денсаулық" на 2016 - 2019 годы и внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 "Об утверждении Перечня государственных программ" (САПП Республики Казахстан, 2016 г., № 5-6, ст. 19).

      5. Указ Президента Республики Казахстан от 11 мая 2016 года № 255 "О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2015 года № 1030 "Об утверждении Государственной программы инфраструктурного развития "Нұрлы жол" на 2015 - 2019 годы и внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 "Об утверждении Перечня государственных программ" (САПП Республики Казахстан, 2016 г., № 27, ст. 152).

      6. Указ Президента Республики Казахстан от 12 декабря 2016 года № 389 "О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2015 года № 1030 "Об утверждении Государственной программы инфраструктурного развития "Нұрлы жол" на 2015 - 2019 годы и внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 "Об утверждении Перечня государственных программ" и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2016 г., № 66, ст. 430).

      7. Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 398 "О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2015 года № 1030 "Об утверждении Государственной программы инфраструктурного развития "Нұрлы жол" на 2015 - 2019 годы и внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 "Об утверждении Перечня государственных программ" (САПП Республики Казахстан, 2016 г., № 67, ст. 450).

      8. Указ Президента Республики Казахстан от 14 февраля 2017 года № 420 "Об утверждении Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 - 2021 годы и внесении изменения и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 "Об утверждении Перечня государственных программ" (САПП Республики Казахстан, 2017 г., № 4, ст. 20).

Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарының күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 19 сәуірдегі № 29 Жарлығы.

  Қазақстан Республикасының Президенті
мен Үкіметі актілерінің жинағында
жариялануға тиіс

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Осы Жарлыққа қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарының күші жойылды деп танылсын.

      2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ.Тоқаев

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2019 жылғы 19 сәуірдегі
№ 29 Жарлығына
ҚОСЫМША

Қазақстан Республикасы Президентінің күші жойылған кейбір жарлықтарының тізбесі

      1. "Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 29 маусымдағы № 110 Жарлығы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 43, 555-құжат).

      2. "Инфрақұрылымды дамытудың 2015 - 2019 жылдарға арналған "Нұрлы жол" мемлекеттік бағдарламасын бекіту және "Мемлекеттік бағдарламалар тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 957 Жарлығына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 6 сәуірдегі № 1030 Жарлығы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 18-19, 93-құжат).

      3. "Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 29 маусымдағы № 110 Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 126 Жарлығы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 62, 483-қркат).

      4. "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016 - 2019 жылдарға арналған "Денсаулық" мемлекеттік бағдарламасын бекіту және "Мемлекеттік бағдарламалар тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 957 Жарлығына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 15 қаңтардағы № 176 Жарлығы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., № 5-6, 19-құжат).

      5. "Инфрақұрылымды дамытудың 2015 - 2019 жылдарға арналған "Нұрлы жол" мемлекеттік бағдарламасын бекіту және "Мемлекеттік бағдарламалар тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 957 Жарлығына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 6 сәуірдегі № 1030 Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 11 мамырдағы № 255 Жарлығы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., № 27, 152-құжат).

      6. "Нұрлы жол" инфрақұрылымды дамытудың 2015 - 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту және "Мемлекеттік бағдарламалар тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 957 Жарлығына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 6 сәуірдегі № 1030 Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу және Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарының күшін жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 12 желтоқсандағы № 389 Жарлығы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., № 66, 430-құжат).

      7. "Нұрлы жол" инфрақұрылымды дамытудың 2015 - 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту және "Мемлекеттік бағдарламалар тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 957 Жарлығына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 6 сәуірдегі № 1030 Жарлығына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 29 желтоқсандағы № 398 Жарлығы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., № 67, 450-құжат).

      8. "Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017 - 2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту және "Мемлекеттік бағдарламалар тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 957 Жарлығына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 14 ақпандағы № 420 Жарлығы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2017 ж., № 4, 20-құжат).