О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 27 апреля 2010 года № 97

Приказ и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 2 августа 2011 года № 208. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 сентября 2011 года № 7154. Утратил силу приказом и.о. Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 12 декабря 2014 года № 81

      Сноска. Утратил силу приказом и.о. Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК от 12.12.2014 № 81 (вводится в действие с 01.01.2015).

      В соответствии с подпунктом 7) пункта 19 Положения об Агентстве Республики Казахстан по статистике, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2004 года № 1460, ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 27 апреля 2010 года № 97 "Об утверждении статистических форм и инструкций по их заполнению по ведомственным статистическим наблюдениям, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6201, опубликованный в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 14, 2010) следующие изменения:
      подпункты 3) и 4) пункта 1 указанного приказа исключить.
      2. Департаменту правового и организационного обеспечения совместно с Департаментом стратегического развития Агентства Республики Казахстан по статистике обеспечить в установленном законодательством порядке:
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
      2) официальное опубликование в средствах массовой информации настоящего приказа после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
      3. Департаменту стратегического развития Агентства Республики Казахстан по статистике довести настоящий приказ до сведения Национального Банка Республики Казахстан.
      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ответственного секретаря Агентства Республики Казахстан по статистике.
      5. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      Исполняющий
      обязанности Председателя                   Ж. Джаркинбаев

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының 2010 жылғы 27 сәуірдегі № 97 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының м.а. 2011 жылғы 2 тамыздағы № 208 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2011 жылы 1 қыркүйекте № 7154 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті Төрағасының 2014 жылғы 12 желтоқсандағы № 81 бұйрығымен

      Ескерту. Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті Төрағасының 12.12.2014 № 81 бұйрығымен.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 31 желтоқсандағы № 1460 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі туралы ереженің 19-тармағының 7) тармақшасына сәйкес,БҰЙЫРАМЫН:
      1. «Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі әзірлеген ведомстволық статистикалық байқаулар бойынша статистикалық нысандар мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының 2010 жылғы 27 сәуірдегі № 97бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6201 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдардың актілер жинағында 2010 жылы № 14 жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген бұйрықтың 1-тармағының 3) және 4) тармақшалары алынып тасталсын.
      2. Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің Құқықтық және ұйымдық қамтамасыз ету департаменті Стратегиялық даму департаментімен бірлесе отырып заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
      2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін оның бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.
      3. Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің Стратегиялық даму департаменті осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің назарына жеткізсін.
      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің жауапты хатшысына жүктелсін.
      5. Осы бұйрық оның Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Төрағаның
      міндетін атқарушы                             Ж. Жарқынбаев