Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі әзірлеген ведомстволық статистикалық байқаулар бойынша статистикалық нысандар мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының 2010 жылғы 27 сәуірдегі N 97 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2010 жылғы 30 сәуір Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 6201 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті Төрағасының 2014 жылғы 12 желтоқсандағы № 81 бұйрығымен

      Ескерту. Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті Төрағасының 12.12.2014 № 81 бұйрығымен.

      «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабының 7) тармақшасына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 31 желтоқсандағы № 1460 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі туралы ереженің 19-тармағының 3) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:
      1. Мыналар:
      1) «Айырбастау пунктерінің қолма-қол шетел валютасын сатып алуы/сатуы туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (индексі 6-СБ, кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес;
      2) «Айырбастау пунктерінің қолма-қол шетел валютасын сатып алуы/сатуы туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Статистика агенттігі төрағасының м.а. 2011.08.02 № 208 (мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      2. Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің Құқықтық және қамтамасыз ету департаменті (С.К. Бралина) Стратегиялық даму департаментімен (Қ.К. Орынханов) бірге заңнамада белгіленген тәртіпте:
      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін оны бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялауды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің жауапты хатшысына жүктелсін.
      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

      Төраға                                        Ә. Смайылов

Мемлекеттік статистика                    Қазақстан Республикасы
органдары құпиялылық                      Статистика агенттігі
сақтауға кепілдік береді                  төрағасының 2010 жылғы
Конфиденциальность гарантируется          27 сәуірдегі № 97
органами государственной статистики       бұйрығына 1-қосымша

Ведомстволық статистикалық                Приложение 1 к приказу
байқау бойынша статистикалық нысан        Председателя Агентства
Статистическая форма по                   Республики Казахстан
ведомственному статистическому            по статистике от  
наблюдению                                27 апреля 2010 года № 97

Ақпарат "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тапсырылады.
Информация представляется Национальному Банку Республики Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной статистике".

Статистикалық нысанды www.nationalbank.kz сайтынан алуға болады.
Статистическую форму можно получить на сайте www.nationalbank.kz.

Тиісті мемлекеттік статистика органдарына алғашқы статистикалық деректерден, уақытылы тапсырмау, дәйекті емес деректерді беру ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады.
Несвоевременное представление, предоставление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями и влекут за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.

Статистикалық нысан коды    Айырбастау пункттерінің қолма-қол
Код статистической формы     шетел валютасын сатып алуы/сатуы
                                         туралы есеп

№ 6-СБ                Отчет о покупке/продаже наличной иностранной
№ 6-СБ                          валюты обменными пунктами

                              _ _         _ _ _ _
Айлық         Есептік кезең  |_|_| ай    |_|_|_|_| жыл
Месячная      Отчетный период      месяц           год

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер, ұйымдар тапсырады. Тапсыру мерзімі - есепті кезеңнен кейінгі 7 күн.
Представляют банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций. Срок предоставления - 7 числа после отчетного периода.

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банк филиалдары, ұйым филиалдары тапсырады.
Тапсыру мерзімі - есепті кезеңнен кейінгі 6 күн.
Представляют филиалы банков, филиалы организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.
Срок предоставления - 6 числа после отчетного периода.

                _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _
КҰЖС коды      |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|
Код ОКПО

                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
БСН коды       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
код БИН

1. Айырбастау пункттерінің қолма-қол шетел валютасын сатып алуы
Покупка наличной иностранной валюты обменными пунктами

валюта бірлігімен
в единицах валюты

Валютаның атауы
Наименование валюты

Жол шифры
Шифр строки

Ең аз бағам (бір валюта үшін теңге, тиын)
Наименьший курс (тенге, тиын за единицу валюты)

Ең көп бағам (бір валюта үшін теңге, тиын)
Наибольший курс (тенге, тиын за единицу валюты)

Орташа алынған бағам (бір валюта үшін теңге, тиын)
Средневзвешенный курс (тенге, тиын за единицу валюты)

Жеке тұлғалардан шетел валютасын сатып алу көлемі
Объем покупки иностранной валюты у физических лиц

А

Б

1

2

3

4

АҚШ доллары – барлығы
Доллар США – всего

01

оның ішінде
в том числе


банктердің айырбастау пункттері
обменные пункты банков

02

банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың айырбастау пункттері
обменные пункты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций

03

Ресей рублі – барлығы
Российский рубль – всего

04

оның ішінде
в том числе


банктердің айырбастау пункттері
обменные пункты банков

05

банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың айырбастау пункттері
обменные пункты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций

06

ЕУРО – барлығы
ЕВРО – всего

07

оның ішінде
в том числе


банктердің айырбастау пункттері
обменные пункты банков

08

банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың айырбастау пункттері
обменные пункты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций

09

Ағылшын фунт стерлингі – барлығы
Английский фунт стерлингов – всего

10

оның ішінде
в том числе


банктердің айырбастау пункттері
обменные пункты банков

11

банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың айырбастау пункттері
обменные пункты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций

12

Қытай юані – барлығы
Китайский юань – всего

13

оның ішінде
в том числе


банктердің айырбастау пункттері
обменные пункты банков

14

банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың айырбастау пункттері
обменные пункты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций

15

2. Айырбастау пункттерінің қолма-қол шетел валютасын сатуы
Продажа наличной иностранной валюты обменными пунктами

валюта бірлігімен
в единицах валюты

Валютаның атауы
Наименование валюты

Жолцифры Шифр строки

Ең аз бағам(бір валюта үшін теңге, тиын)
Наименьший курс (тенге, тиын за единицу валюты)

Ең көп бағам (бір валюта үшін теңге, тиын)
Наибольший курс (тенге, тиын за единицу валюты)

Орташа алынған бағам (бір валюта үшін теңге, тиын)
Средневзвешенный курс (тенге, тиын за единицу валюты)

Жеке тұлғалардан шетел валютасын сатып алу көлемі
Объем покупки иностраннойвалюты у физических лиц

А

Б

1

2

3

4

АҚШ доллары – барлығы
Доллар США – всего

17

оның ішінде
в том числе


банктердің айырбастау
пункттері
обменные пункты банков

18

банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың айырбастау пункттері
обменные пункты организаций,
осуществляющих отдельные
виды банковских операций

19

Ресей рублі – барлығы
Российский рубль – всего

20

оның ішінде
в том числе


банктердің айырбастау
пункттері
обменные пункты банков

21

банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың айырбастау пункттері
обменные пункты организаций,
осуществляющих отдельные
виды банковских операций

22

ЕУРО – барлығы
ЕВРО – всего

23

оның ішінде
в том числе


банктердің айырбастау
пункттері
обменные пункты банков

24

банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың айырбастау пункттері
обменные пункты организаций,
осуществляющих отдельные
виды банковских операций

25

Ағылшын фунт стерлингі – барлығы
Английский фунт стерлингов – всего

26

оның ішінде
в том числе


банктердің айырбастау
пункттері
обменные пункты банков

27

банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың айырбастау пункттері
обменные пункты организаций,
осуществляющих отдельные
виды банковских операций

28

Қытай юані – барлығы
Китайский юань – всего

29

оның ішінде
в том числе


банктердің айырбастау
пункттері
обменные пункты банков

30

банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың айырбастау пункттері
обменные пункты организаций,
осуществляющих отдельные
виды банковских операций

31

Атауы      _________________________ Мекен-жайы _____________________
Наименование _______________________ Адрес __________________________
             ________________ Тел.: __________ E-mail _______________

Орындаушының аты-жөні және телефоны
Фамилия и телефон исполнителя __________________ Тел. _______________

Басшы _____________________ (Аты-жөні, тегі, қолы) __________________
Руководитель (Ф.И.О., подпись)

Бас бухгалтер _____________ (Аты-жөні, тегі, қолы) __________________
Главный бухгалтер (Ф.И.О., подпись)

М.О.
М.П.

Қазақстан Республикасы     
Статистика агенттігі төрағасының
2010 жылғы 27 сәуірдегі    
№ 97 бұйрығына 2-қосымша   

«Айырбастау пункттерінің қолма-қол шетел валютасын сатып
алуы/сатуы туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың
статистикалық нысанды толтыру жөніндегі нұсқаулық (6-СБ
индексі, кезеңділігі айлық)

      1. Осы нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабының 7) тармақшасына сәйкес дайындалды және ведомстволық статистикалық байқаудың «Айырбастау пунктерінің қолма-қол шетел валютасын сатып алуы/сатуы туралы есеп» (6-СБ индексі) статистикалық нысанын толтырудың тәртібін жан-жақты көрсетеді.
      2. Есепті қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыратын барлық айырбастау пунктері ай сайын жасайды. Егер есептік беру мерзімі демалыс күнге келсе одан кейінгі жұмыс күні есепті ұсыну күні болып саналады.
      3. Ұлттық Банктің аумақтық филиалдарына ұсынылғаннан кейін есепке өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу қажеттілігі болған жағдайда, есептіліктің субъектілері Ұлттық Банктің аумақтық филиалын бұл туралы қолда бар кез келген байланыс түрі бойынша хабардар етуге және есепті өзгерістерін және/немесе толықтыруларын ескере отырып Ұлттық Банктің аумақтық филиалына ұсынуға міндетті.
      4. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың айырбастау пункттеріне (мәтін бойынша бұдан әрі ұйымдардың айырбастау пункттері) ұйымдардың (қызметінің жалғыз түрі қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалардың), кредиттік серіктестіктердің және пошта байланысы ұйымдарының айырбастау пункттері жатады.
      5. Орташа алынған бағам былайша анықталады:

             K1 х Q1 + K2 х Q2 +... + Kn х Qn
      Kоp = ---------------------------------
                 Q1 + Q2 +... + Qn               ,мұндағы

      К1,2...n - 1,2…n -ші мәміле бойынша бағам,

      Q1,2...n - 1,2…n -ші мәміле бойынша көлем.

      6. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1) 1 бөлім. Айырбастау пункттерінің қолма-қол шетел валютасын сатып алуы:
      01 шифры бойынша банктердің айырбастау пунктерінің және ұйымдардың айырбастау пункттерінің тұтастай алғанда есепті айда жеке тұлғалардан валютаны сатып алудың көлемі көрсетіледі:
      1 графасы: 02 және 03 шифрларынан валютаны сатып алудың ең төменгі бағамы көрсетіледі;
      2 графасы: 02 және 03 шифрларынан валютаны сатып алудың ең жоғары бағамы көрсетіледі;
      3 графасы: валютаны сатып алудың орташа алынған бағамы көрсетіледі;
      4 графасы: графа бойынша 02 және 03 шифрларының сомасына сәйкес келеді;
      02 шифры бойынша банктердің айырбастау пунктерінің есепті айда жеке тұлғалардан валютаны сатып алу көлемі көрсетіледі:
      1 графасы: есепті айда валютаны сатып алудың ең төменгі бағамы көрсетіледі;
      2 графасы: есепті айда валютаны сатып алудың ең жоғары бағамы көрсетіледі;
      3 графасы: есепті айда валютаны сатып алудың орташа алынған бағамы көрсетіледі;
      4 графасы: есепті айда сатып алынған валютаның сомасы көрсетіледі;
      03 шифры бойынша ұйымдардың айырбастау пунктерінің есепті айда жеке тұлғалардан валютаны сатып алу көлемі көрсетіледі:
      1 графасы: есепті айда валютаны сатып алудың ең төменгі бағамы көрсетіледі;
      2 графасы: есепті айда валютаны сатып алудың ең жоғары бағамы көрсетіледі;
      3 графасы: есепті айда валютаны сатып алудың орташа алынған бағамы көрсетіледі;
      4 графасы: есепті айда сатып алынған валютаның сомасы көрсетіледі;
      04 - 15 шифрлары 01 - 03 шифрларына үлгісі бойынша толтырылады.
      2) 2 бөлім. Айырбастау пунктерінің қолма-қол шетел валютасын сатуы.
      17 шифры бойынша банктердің айырбастау пунктерінің және ұйымдардың айырбастау пунктерінің тұтастай алғанда есепті айда жеке тұлғаларға валютаны сату көлемі көрсетіледі:
      1 графасы: 18 және 19 шифрларынан валютаны сатудың ең төменгі бағамы көрсетіледі;
      2 графасы: 18 және 19 шифрларынан валютаны сатудың ең жоғары бағамы көрсетіледі;
      3 графасы: валютаны сатудың орташа алынған бағамы көрсетіледі;
      4 графасы: осы баған бойынша 18 және 19 шифрларының сомасына сәйкес келеді;
      18 шифры бойынша банктердің айырбастау пунктерінің есепті айда жеке тұлғаларға валютаны сату көлемі көрсетіледі:
      1 графасы: есепті айда валютаны сатудың ең төменгі бағамы көрсетіледі;
      2 графасы: есепті айда валютаны сатудың ең жоғары бағамы көрсетіледі;
      3 графасы: есепті айда валютаны сатудың орташа алынған бағамы көрсетіледі;
      4 графасы: есепті айда сатылған АҚШ доллары сомасы көрсетіледі;
      19 шифры бойынша ұйымдардың айырбастау пунктерінің есепті айда жеке тұлғаларға валютаны сату көлемі көрсетіледі:
      1 графасы: есептік айда валютаны сатудың ең төменгі бағамы көрсетіледі;
      2 графасы: есептік айда валютаны сатудың ең жоғары бағамы көрсетіледі;
      3 графасы: есептік айда валютаны сатудың орташа алынған бағамы көрсетіледі;
      4 графасы: есептік айда сатылған валютаның сомасы көрсетіледі;
      20 - 31 шифрлары 17 - 19 шифрларына үлгісі бойынша толтырылады.
      7. Операция болмаған жағдайда, бірақ шетел валютасын сатып алу/сату бойынша айырбастау бағамы белгіленгенде 1 және 2 графалары бойынша ең төменгі және ең жоғары бағам көрсетілуі тиіс.
      Ең төменгі және ең жоғары бағамдар есебінде мыналарды ескерген дұрыс:
      бір валютаны сатып алудың/сатудың ең төменгі бағамы – бұл есепті кезеңде айырбастау пункті белгілеген бағам, оның ішінде ең төменгі бағам бойынша операциялар болмаған кезде де;
      бір валютаны сатып алудың/сатудың ең жоғары бағамы – бұл есепті кезеңде айырбастау пункті белгілеген бағам, оның ішінде ең жоғары бағам бойынша операциялар болмаған кезде де.

      Ескерту. 3 және 4-қосымшалар алынып тасталды - ҚР Статистика агенттігі төрағасының м.а. 2011.08.02 № 208 (мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады