Жекешелендіру объектілерін сату қағидасын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы № 920 Қаулысы.

      "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы Заңының 100-бабының 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Жекешелендіру объектілерін сату қағидасы бекітілсін.

      2. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі К. Мәсімов

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 9 тамыздағы
№ 920 қаулысымен
бекітілген

Жекешелендіру объектілерін сату қағидасы

      Ескерту. Қағида жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1174 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Осы Жекешелендіру объектілерін сату қағидасы (бұдан әрі – Қағида) "Мемлекеттік мүлік туралы" 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 100-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді және аукцион, тендер, жабық тендер және екі кезеңді рәсімдер арқылы конкурс нысанында сауда-саттықта жекешелендіру объектілерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттердің аумағында жұмыс істейтін қор биржаларында мемлекетке тиесілі бағалы қағаздарды сату және акционерлік қоғамдардың мемлекетке тиесілі акцияларына құқықты куәландыратын туынды бағалы қағаздарды сату тәртібін реттейді.

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Қағидада мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) ағымдағы баға – жекешелендіру объектісінің аукциондағы сауда-саттық барысында қалыптасатын бағасы;

      2) алғашқы баға – мемлекеттік меншік объектілерін жекешелендіру мәселелері жөніндегі комиссия белгілейтін жекешелендіру объектісінің нарықтық құнының негізінде айқындалатын баға;

      3) аукцион – электрондық форматта тізілімнің веб-порталын пайдалана отырып, қатысушылар өздерiнiң ұсыныстарын жария түрде мәлiмдейтiн сауда-саттық нысаны;

      4) аукцион залы – аукционды өткізу үшін қажетті ақпаратты енгізу, сақтау және өңдеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін тізілім веб-порталының бөлімі;

      5) аукцион нөмірі – Қазақстан Республикасының ұлттық куәландырушы орталығы берген электрондық цифрлық қолтаңбасы болған кезде қатысушыға аукционға қатысу үшін берілетін нөмір;

      6) бастапқы баға – әрбір жекешелендіру объектiсi бойынша сауда-саттық басталатын баға;

      7) екi кезеңдi рәсiмдер арқылы конкурс – кезең-кезеңiмен келiссөздер жүргiзу арқылы тәуелсіз консультанттардың қатысуымен сатушы конкурс жеңiмпазын айқындайтын сауда-саттық нысаны;

      8) ең төменгі баға – жекешелендiру объектiсiн одан төмен бағаға сатуға болмайтын баға;

      9) жабық тендер – қатысушылардың шектеулi тобы қатысатын тендер;

      10) жекешелендіру объектісі – мүлiктiк кешен ретiндегi кәсіпорын; жекешелендiрiлуi тұйық технологиялық тізбекті бұзбайтын мүлiктiк кешен ретiндегi кәсiпорынның өндiрiстiк және өндiрiстiк емес бөлiмшелерi мен құрылымдық бiрлiктерi; мемлекеттік заңды тұлғалардың мүлкi; акционерлік қоғамдардың акциялары; жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктердiң жарғылық капиталындағы қатысу үлестері; акционерлік қоғамдардың мемлекетке тиесілі акцияларына құқықтарды куәландыратын туынды бағалы қағаздар;

      11) жекешелендіру объектісінің нарықтық құны – мәміле тараптары бағалау объектісі туралы барлық қолжетімді ақпаратқа ие бола отырып, есеппен және мәжбүрлеусіз әрекет ететін бәсекелестік жағдайларында, мәміле негізінде жекешелендіру объектісін иеліктен шығаруға болатын есептік ақшалай сома;

      12) жеңiмпаз – жекешелендiру объектiсi үшiн неғұрлым жоғары баға ұсынған аукционға, тендерге және жабық тендерге қатысушы; екi кезеңдi рәсiмдер арқылы ең үздік шарттар ұсынған конкурстың екiншi кезеңiне қатысушы;

      13) кепілдік жарна – сауда-саттыққа қатысу үшін жекешелендіру объектісінің алғашқы бағасының 15 %-ы мөлшерінде жеке немесе мемлекеттік емес заңды тұлға енгізетін, бірақ 30 000 еселенген айлық есептік көрсеткіштен аспайтын ақша сомасы;

      14) қатысушы – аукционға, тендерге, жабық тендерге немесе eкi кезеңдi рәсiм арқылы конкурсқа қатысу үшiн белгiленген тәртiппен тiркелген жеке немесе мемлекеттік емес заңды тұлға;

      15) мемлекеттік меншік объектілерін жекешелендіру мәселелері жөніндегі комиссия (бұдан әрі – комиссия) – Заңда көзделген жекешелендіру бойынша сауда-саттықты дайындау және өткізу үшін мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті орган не жергілікті атқарушы орган құратын алқалы орган;

      16) сату бағасы – сауда-саттық, сондай-ақ индекстеуді ескере отырып кейіннен сатып алу құқығымен сенімгерлік басқаруға беру не мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру жөніндегі тендер нәтижесінде белгіленген жекешелендіру объектісінің түпкілікті бағасы;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      17) тармақша 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап және халық саны екі мың адам және одан аз аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер үшін 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі

      17) сатушы (мүлікті иеліктен айыруды жүргізетін адам) – мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган не жергілікті атқарушы орган;

      18) сатып алушы (ие болушы) – мемлекеттiк мүлiктi иелiктен шығару процесiнде мүлiктi сатып алатын жеке тұлға немесе мемлекеттiк емес заңды тұлға;

      19) сауда-саттық – жекешелендіру түрі;

      20) сауда-саттықтың бағаны көтеру әдісі – бастапқы бағасы алдын ала жарияланған қадаммен арттырылатын сауда-саттық әдiсi;

      21) сауда-саттықтың бағаны төмендету әдісі – бастапқы бағасы алдын ала жарияланған қадаммен төмендетiлетiн сауда-саттық әдiсi;

      22) тәуелсіз консультанттар – заңды тұлғалар, оның ішінде шетелдіктер немесе олардың бірлестіктері, сатушы жекешелендіру объектісінің нарықтық құнын бағалауды жүргізу және (немесе) жекешелендіру объектілері бойынша мәмілені сүйемелдеу мақсатында тартатын, бағалау және (немесе) инвестициялық қызметке және (немесе) қаржылық консультация беруге қатысушылар;

      23) тендер – тізілімнің арнайы бөлінген веб-парақшасында жабық электрондық конвертке жүктелетін, қатысушылар өздерiнiң баға ұсыныстарын мәлiмдейтiн сауда-саттық нысаны;

      24) тізілімнің веб-порталы – www.gosreestr.kz мекенжайы бойынша Интернет желісінде орналастырылған, мемлекеттік мүлік тізілімінің (бұдан әрі – тізілім) сату объектілері жөніндегі электрондық дерекқорға бірыңғай қол жеткізу нүктесін ұсынатын интернет-ресурс;

      25) ұйымдастырушы – жекешелендіру объектілерін дайындауды және сатуды ұйымдастыратын сатушы не мемлекеттік сатып алу туралы заңнамада айқындалған тәртіппен тартылатын заңды немесе жеке тұлға;

      26) электрондық құжат – ақпарат электрондық-цифрлық нысанда берілген және электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған құжат;

      27) электрондық цифрлық қолтаңба (бұдан әрі – ЭЦҚ) – электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың дұрыстығын, оның тиесілігін және мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандар терімі.

      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 924 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т.қараңыз) қаулысымен
      РҚАО-ның ескертпесі!
      3-тармақтың бірінші бөлігі 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап және халық саны екі мың адам және одан аз аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер үшін 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі

      3. Объектіні жекешелендіру туралы шешімді мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті орган, жергілікті атқарушы орган не жергілікті қоғамдастық жиналысымен келісу бойынша аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты қабылдайды, олар күнтізбелік он күн ішінде жекешелендіру объектілері туралы ақпаратты (сату кестесі) тізілімге енгізуді қамтамасыз етеді.

      Табиғи монополия субъектілері немесе тиісті тауар нарығында басым немесе монополиялық жағдайға ие нарық субъектілері болып табылатын ұйымдарды жекешелендіру туралы шешімді Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдайды.

      Мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті орган республикалық мүлікті жекешелендіруді жүзеге асырады, оның ішінде республикалық мүлікті, сондай-ақ нарықта үстем немесе монополиялық жағдайға ие табиғи монополия субъектілері немесе нарық субъектілері болып табылмайтын мүліктік кешен ретіндегі кәсіпорындарды жекешелендіру туралы шешім қабылдайды, объектіні жекешелендіруге дайындау процесінде республикалық мүліктің сақталуын қамтамасыз етеді, жекешелендіру процесін ұйымдастыру үшін делдалды тартады, жекешелендіру объектісін бағалауды қамтамасыз етеді, жекешелендіру объектісін сатып алу-сату шарттарын дайындау мен жасасуды және сатып алу-сату шарттары талаптарының сақталуын бақылауды жүзеге асырады.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      3-тармақтың төртінші бөлігі 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап және халық саны екі мың адам және одан аз аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер үшін 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі

      Жергілікті атқарушы органдар және жергілікті қоғамдастық жиналысымен келісу бойынша аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараттары коммуналдық мүлікті жекешелендіруді жүзеге асырады, оның ішінде коммуналдық мүлікті, сондай-ақ мүліктік кешен ретінде кәсіпорындарды жекешелендіру туралы шешім қабылдайды, жекешелендіру процесін ұйымдастыру үшін делдалды тартады, жекешелендіру объектісін бағалауды қамтамасыз етеді, жекешелендіру объектісінің сатып алу-сату шарттарын дайындау мен жасасуды және сатып алу-сату шарттары талаптарының сақталуын бақылауды жүзеге асырады.

      Кәсіпорында мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтары болған жағдайда, кәсіпорынды мүліктік кешен ретінде жекешелендіру туралы шешім дайындау кезінде шешімнің жобасы мемлекеттік материалдық резерв, жұмылдыру даярлығы және қорғаныс саласындағы уәкілетті органдармен келісіледі.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 924 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т.қараңыз) қаулысымен

      4. Жекешелендіру объектілерін сату жекешелендіру объектісінің нарықтық құны бойынша жүзеге асырылады, ол жекешелендіру объектісінің теңгерімдік құнынан төмен болуы мүмкін.

      5. Мемлекеттік мүлікті иеліктен айыру түрлерін таңдау жөніндегі өлшемшарттарды республикалық мүлік бойынша – мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган, коммуналдық мүлік бойынша – тиісті жергілікті атқарушы органдар айқындайды.

      6. Эмиссиясы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркелмеген акцияларды сатуға жол берілмейді.

      7. Акционерлік қоғамдардың мемлекетке тиесілі акцияларын және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталындағы мемлекеттің қатысу үлесін сату Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы", "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша серіктестіктер туралы", "Бағалы қағаздар рыногы туралы" заңдарында және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында белгіленген талаптар сақталып жүргізіледі.

      8. Мемлекетке тиесілі акцияларды сату кезінде сатып алушы акционерлік қоғам егер соңғысы сатып алушының акцияларына иелік етсе, акционерлік қоғам акцияларының жиырма бес пайыздан астамын сатып ала алмайды.

      Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталындағы мемлекеттің қатысу үлесін сату кезінде жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің қатысушылары заңнамалық актілерде көзделген жағдайларды қоспағанда, қатысушылардың бірі қатысу үлесін немесе оның бір бөлігін сатқан кезде үшінші тұлғалардың алдында қатысушының үлесін немесе оның бір бөлігін сатып алу артықшылық құқығын пайдаланады.

      9. Мемлекеттік заңды тұлға мемлекеттік мүлікті сатуға ұсынған кезде осы мемлекеттік заңды тұлғаны басқаратын мемлекеттік органның жазбаша келісімі қажет. Бұл ретте сатушыға жекешелендіру объектісіне құқық белгілейтін құжаттарды, сондай-ақ ауыртпалықтар жоқ екендігін растайтын құжатты беру қажет.

      Қажет болған жағдайда сатушы жекешелендіру объектісінің техникалық және функционалдық сипаттамаларын айқындауға мүмкіндік беретін құжаттарды сұратады.

      Мемлекеттік мүліктің теңгерім ұстаушысы жекешелендіру объектісінің сақталуына және сатып алушыға меншік құқықтары өткенге дейін жекешелендіру объектісі бойынша мәліметтердің дұрыстығына жауап береді.

      Хабарлама жарияланғаннан кейін теңгерім ұстаушы жекешелендіру объектісін сатып алуды қалаушылардың жекешелендіру объектісін көруге еркін қатынауын қамтамасыз етеді.

      Акционерлік қоғам акцияларының мемлекеттік пакетін немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталындағы мемлекеттің қатысу үлесін сату кезінде мәліметтердің дұрыстығына акционерлік қоғамның немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің басшылығы жауап береді.

      Ескерту. 9-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 924 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      10. Жылжымайтын мүлікті жекешелендіру кезінде Қазақстан Республикасының Жер кодексіне сәйкес жер учаскесіне құқық сатып алушыға өтеді.

      Жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құнын сатып алушы Қазақстан Республикасының Жер кодексіне сәйкес жеке төлейді.

      11. Сатушы жекешелендiру объектiлерiн сатуды Заңда және осы Қағидада айқындалған тәртiппен жүзеге асырады.

      12. Сатушының функциялары:

      1) жекешелендіру объектісінің құнына бағалау жүргізуді қамтамасыз ету;

      2) осы Қағиданың 2-тармағының 7) және 9) тармақшаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, комиссия шешімінің негізінде әрбір жекешелендіру объектісі бойынша жекешелендіру жүргізу түрін, сауда-саттық шарттарын және нысандарын айқындау;

      3) сауда-саттық өткізу мерзiмiн белгiлеу;

      4) сауда-саттықты дайындауды және өткізуді жүзеге асыру;

      5) комиссия шешімінің негізінде жекешелендіру объектілерінің алғашқы бағасын айқындау;

      6) екі кезеңді рәсімдер арқылы конкурсқа қатысушылардың кепілдік жарнасын қабылдау;

      7) мемлекетке тиесілі бағалы қағаздарды комиссияның шешімі негізінде Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттердің аумағында жұмыс істейтін қор биржасында сатуды жүзеге асыру;

      8) Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттердің аумағында жұмыс істейтін қор биржаларында мемлекетке тиесілі бағалы қағаздарды сату кезінде брокерлік компанияның ұсынымдары бойынша сауда-саттық жүргізу әдісін айқындау;

      9) биржалық сауда-саттыққа акцияларды қою мерзімі мен ұзақтығын, сатудың шекті мерзімдері мен биржалық сауда-саттықтан алу күнін айқындау;

      10) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен жекешелендіру объектісінің нарықтық құнын бағалауды жүргізу және (немесе) жекешелендіру объектілері бойынша мәмілелерді сүйемелдеу мақсатында тәуелсіз консультанттарды тарту;

      11) жекешелендіру объектілерін сауда-саттықтан алу туралы шешім қабылдау;

      12) сатып алушының талабы бойынша жекешелендіру объектілерінің ауыртпалықтары, сондай-ақ егер жекешелендіру объектісі мүліктік кешен ретіндегі кәсіпорын болып табылса, жекешелендірілетін кәсіпорынның жасасқан шарттарының кредиторлық және дебиторлық берешектер сомасы туралы ақпаратты дайындау және ұсыну;

      13) жекешелендіру объектісінде мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтары болған жағдайда, сату туралы шешім қабылданғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде мемлекеттік материалдық резерв саласындағы уәкілетті органға және тиісті орталық атқарушы органдарға хабарлау;

      14) тендерге немесе жабық тендерге қатысушылардың құжаттарын олардың қосымша талаптарға сәйкестігі тұрғысынан қарау және оларды сауда-саттыққа жіберу;

      15) ұйымдастырушы тартылған жағдайда онымен сауда-саттықты ұйымдастыруға және өткізуге шарт жасасу;

      16) сауда-саттықты ұйымдастыру және өткізу барысын бақылауды жүзеге асыру;

      17) сауда-саттық жеңімпаздарымен сатып алу-сату шарттарын жасасу және олардың орындалуын бақылау;

      18) қатысушылармен, сатып алушылармен, ұйымдастырушымен сауда-саттық өткізу рәсімдеріне байланысты есептесулерді жүзеге асыру;

      19) жекешелендіру жүргізу үшін қажет басқа да іс-шараларды жүргізу болып табылады.

      13. Мыналар:

      1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне немесе құрылтай құжаттарына сәйкес қызметтiң жүзеге асырылуы объектiнi сауда-саттықтарда сатудың шарты болып табылатын түрлерiмен айналысуға құқығы жоқ заңды тұлғалар;

      2) ұйымдастырушы;

      3) жарғылық капиталының жиырма бес пайызынан астам мөлшердегі акциялары сауда-саттыққа шығарылған акционерлік қоғамға акциялары тиесілі акционерлік қоғамдар сауда-саттықтың қатысушысы ретінде тіркелуге жатпайды.

2. Комиссия

      14. Сауда-саттықты ұйымдастыру және өткізу үшін сатушы міндетті түрде комиссия құрады, оның құрамына сатушының және басқа да мемлекеттік органдардың өкілдері немесе олардың аумақтық бөлімшелері, "Атамекен" Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен өңірлік кәсіпкерлер палаталарының (жергілікті атқарушы органдар жанындағы комиссияларға) өкілдері енгізіледі. Комиссия мүшелерінің саны кемінде 5 адамды құрайды. Сатушының өкілі комиссия төрағасы болып табылады. Хатшы комиссия мүшесі болып табылмайды.

      Комиссия шешімдері қатысып отырған комиссия мүшелерінің жалпы санынан қарапайым көпшілік дауыспен қабылданады. Дауыстар тең болған кезде төраға дауысы шешуші болып табылады. Комиссия шешімі сатушы үшін ұсынымдық сипатта болады.

      15. Комиссия мынадай функцияларды жүзеге асырады:

      1) өз жұмысының регламентiн дербес әзiрлейдi;

      2) осы Қағиданың 2-тармағының 7) және 9) тармақшаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, әрбір жекешелендіру объектісі бойынша жекешелендіруді жүргізу түрі, сауда-саттық нысандары мен әдістері туралы шешім қабылдайды;

      3) Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттердің аумағында жұмыс істейтін қор биржаларында мемлекетке тиесілі бағалы қағаздарды сату туралы шешім қабылдайды;

      4) жекешелендіру объектiсiн бағалау негізінде жекешелендіру объектiсiнiң алғашқы бағасын белгілеу туралы шешім қабылдайды;

      5) биржалық сауда-саттыққа акцияларды қою мерзімі және ұзақтығы, сатудың шекті мерзімі және биржалық сауда-саттықтан алу күні туралы шешім қабылдайды;

      6) осы Қағиданың 61-тармағында көзделген жекешелендіру объектілерін сатуды қоспағанда, тендер шарттары туралы шешім қабылдайды;

      7) қатысушыларға (сатып алушыға) қойылатын қосымша талаптар туралы шешім қабылдайды;

      8) осы Қағиданың 39-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, жекешелендіру объектілерін кейіннен сауда-саттыққа қоюдың орындылығы туралы шешім қабылдайды;

      9) екі кезеңді рәсімдер арқылы конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қарайды және оларды сауда-саттыққа жібереді;

      10) екі кезеңді рәсімдер арқылы конкурс жеңімпазын жариялайды.

      16. Сауда-саттықты өткізуге дайындықты сатушы жүзеге асырады, ол сауда-саттықты өткізу туралы хабарламаның уақтылы жариялануын қамтамасыз етеді, өтiнiмдер қабылдауды және екі кезеңді рәсiмдер жолымен өтетін конкурсқа қатысушыларды тiркеудi жүргiзедi, екі кезеңді рәсімдер арқылы конкурстың келіп түскен материалдарын комиссияның қарауына береді.

3. Сауда-саттықты өткізуге дайындық

      17. Сауда-саттықтарды өткiзуге дайындық мынадай тәртiппен жүзеге асырылады:

      1) жекешелендіру объектісі бойынша қажеттi материалдарды жинау жүргiзiледi;

      2) жекешелендіру объектiсiн бағалау негізінде жекешелендіру объектiлерiнің алғашқы бағасы айқындалады;

      3) әрбiр жекешелендiру объектiсiнiң сатылу нысандары мен әдiсi айқындалады;

      4) жекешелендiру объектiлерi жекелеген сауда-саттықтар бойынша бөлiнедi;

      5) кепiлдiк жарнаны енгiзу тәртiбi айқындалады;

      6) сауда-саттықты өткізу мерзiмі белгiленедi;

      7) қажет болған кезде ұйымдастырушы тартылады;

      8) сауда-саттық өткiзу туралы хабарлама жарияланады;

      9) кепiлдiк жарналар қабылданады;

      10) қатысушыларды тiркеу жүргiзiледi;

      11) сатып алу-сату шартының жобасын дайындау жүзеге асырылады.

      18. Теңгерімдік құны республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданылатын айлық есептік көрсеткіштің 2500000 еселенген мөлшерінен астам болатын жекешелендіру объектілерін бағалауды халықаралық бағалау стандарттарына сәйкес тәуелсіз консультанттар жүзеге асырады.

      19. Теңгерімдік құны республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданылатын айлық есептік көрсеткіштің 2500000 еселенген мөлшерінен аз болатын жекешелендіру объектілерін бағалау Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      20. Аукционға, тендерге және жабық тендерге қатысуға кепілдік жарна мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы бірыңғай оператордың (бұдан әрі – бірыңғай оператор) деректемелеріне хабарламада белгіленген нысанда және тәртіппен енгізіледі.

      Екі кезеңді рәсімдер арқылы конкурсқа қатысу үшін кепілдік жарна сатушының деректемелеріне хабарламада белгіленген нысанда және тәртіппен енгізіледі.

      Кепілдік жарнаны қатысушы не қатысушының атынан кез келген жеке немесе заңды тұлға енгізеді.

      21. Қатысушыларға кепiлдiк жарнаның кез келген санын енгiзуге жол беріледі, бұл ретте бір кепілдік жарна қатысушыға ол бойынша сауда-саттыққа қатысу үшін осы кепілдік жарнаны енгізген жекешелендіру объектісін сатып алу құқығын береді.

      22. Сауда-саттықта жеңген және сатып алу-сату шартын жасасқан қатысушының кепiлдiк жарнасы сатып алу-сату шарты бойынша тиесілі төлемдер есебіне жатқызылады.

      Егер кепілдік жарнаның сомасы сату бағасынан артық болса, онда бірыңғай оператор тізілімнің веб-порталында сатып алушы мен сатушы сатып алу-сату шартын жасасқан күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде жеңімпазға айырмасын қайтарады.

      Ескерту. 22-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 924 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      23. Сатушы мынадай жағдайларда:

      1) жеңiмпазға – ол сауда-саттықтардың нәтижелерi туралы хаттамаға не сатып алу-сату шартына қол қоймаған жағдайда;

      2) сатып алушыға – сатып алу-сату шарты бойынша мiндеттемелерiн орындамаған немесе тиiсiнше орындамаған жағдайда кепiлдiк жарнаны қайтармайды.

      Қалған барлық жағдайларда кепілдік жарналар қатысушы бірыңғай операторға (аукционға, тендерге немесе жабық тендерге қатысушы) немесе сатушыға (екі кезеңді рәсімдер арқылы конкурсқа қатысушы) өтініш берген күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде қайтарылады.

      Кепілдік жарналар сауда-саттыққа қатысушы, жеке немесе мемлекеттік емес заңды тұлға кепілдік жарнаны қайтару туралы өтініште көрсететін деректемелерге қайтарылады.

      24. Сауда-саттық өткiзiлетiндiгi туралы хабарлама олар өткiзiлгенге дейiн кемiнде күнтізбелік он бес күн бұрын жариялануы тиiс.

      Хабарлама қазақ және орыс тiлдерiнде "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес сатушы конкурс тәсілімен анықтаған мерзімді баспа басылымдарында және тізілімнің веб-порталында жарияланады.

      Монополияға қарсы заңнаманың талаптарына жататын акцияларды, ұйымдардың жарғылық капиталдарындағы үлестерді, мемлекеттік кәсіпорындарды мүліктік кешендер ретінде сату туралы хабарламаны объекті (сату кестесі) бойынша ақпарат тізілімге енгізілген күннен бастап күнтізбелік алпыс күн өткеннен кейін жариялауға жол беріледі.

      25. Сауда-саттық өткізу туралы хабарламада мынадай мәліметтер қамтылады:

      1) сауда-саттықтың өткiзiлетiн күнi, орны және уақыты;

      2) сауда-саттықтың түрі, нысаны мен әдiсi;

      3) жекешелендiру объектiсi туралы мәлiметтер (акцияларды сату кезінде акциялар эмитентінің атауы мен олар туралы мәліметтер, сатылатын акциялардың саны);

      4) сатуға қойылатын жекешелендіру объектiлерiнiң бастапқы және ең төменгі (аукцион сауда-саттықтың голландтық әдiсiн қолдана отырып өткiзiлген кезде) бағалары;

      5) кепілдік жарнаның мөлшері мен оны аудару үшін банктік деректемелер;

      6) өтiнiмдердi қабылдау орны мен мерзімі;

      7) сауда-саттықтарды өткiзу, оның ішінде сауда-саттыққа қатысуды ресімдеу, сауда-саттық жеңімпазын анықтау шарттары туралы тәртіп;

      8) сатушының және/немесе сауда-саттықты ұйымдастырушының және теңгерім ұстаушының телефоны мен орналасқан жерi;

      9) сатушының шешiмi бойынша қосымша ақпарат.

      Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттердің аумағында жұмыс істейтін қор биржаларында мемлекетке тиесілі бағалы қағаздарды сату туралы хабарламада мынадай мәліметтер қамтылады:

      1) сауда-саттықтың басталатын күнi мен уақыты;

      2) сауда-саттықтың өткізілетін орны;

      3) акциялар эмитентінің атауы;

      4) эмитент туралы мәліметтер;

      5) сатылатын акциялардың саны;

      6) сауда-саттықты ұйымдастырушының телефоны мен орналасқан жерi;

      7) сатушының шешiмi бойынша қосымша ақпарат.

      26. Әрбiр жекешелендіру объектiсі бойынша сату туралы хабарлама жарияланғанға дейiн сатушы тізілімге мынадай құжаттардың:

      1) жекешелендіру объектісінің құнын бағалау туралы есептің;

      2) техникалық жағдайы туралы көріністі қамтамасыз ететін, кемінде 5 дана жекешелендіру объектісі фотосуретінің (тек жылжымайтын мүлік, көлік, жабдық және басқа да материалдық мүлік үшін);

      3) сатып алу-сату шарты жобасының электрондық көшiрмелерінің тізілімге енгізілуін қамтамасыз етеді.

      Жекешелендіру объектiсін сату туралы хабарлама жарияланғаннан кейiн сатушы тізілімнің веб-порталы арқылы барлық қалаушылардың жекешелендiру объектiсi туралы ақпаратқа еркін қол жеткізуін қамтамасыз етеді.

      27. Сауда-саттыққа қатысушыларды тіркеу хабарлама жарияланған күннен бастап жүргізіледі және аукцион, тендер, жабық тендер басталғанға дейін екі сағат бұрын және екі кезеңде ететін рәсімдер арқылы конкурс басталғанға дейін жиырма төрт сағат бұрын аяқталады, содан соң қатысушылар берген өтінімдерін кері қайтара алмайды.

      28. Аукционға тендерге және жабық тендерге қатысу үшін мыналарды:

      1) жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – ЖСН), тегін, атын, әкесінің атын (бар болса);

      2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – БСН), толық атауын, бірінші басшының тегін, атын, әкесінің атын (бар болса);

      3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп айырысу шотының деректемелерін;

      4) байланыс деректерін (почталық мекенжайы, телефоны, факс, е-mail) көрсете отырып, тізілімнің веб-порталында алдын ала тіркелу қажет.

      Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде қатысушы бір жұмыс күні ішінде тізілімнің веб-порталына енгізілген деректерді өзгертеді.

      29. Аукционға, тендерге және жабық тендерге қатысушы ретінде тіркелу үшін осы Қағидаға қосымшаға сәйкес нысан бойынша қатысушының ЭЦҚ қойылған сауда-саттыққа қатысуға өтінімді тізілімнің веб-порталында тіркеу қажет.

      Тендерге және жабық тендерге қатысушылар сауда-саттық шартымен келісуді қамтитын өтінімді және сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген қатысушыларға (сатып алушыға) қойылатын қосымша талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттардың электрондық (сканерленген) көшірмелерін қоса бере отырып, тізілімнің арнайы бөлінген веб-парақшасында электрондық конвертке жүктелетін баға ұсынысын тіркейді.

      Ескерту. 29-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 924 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      30. Аукционның, тендердің және жабық тендердің жеңімпазы сатып алу-сату шартына қол қойған кезде сатушыға салыстырып тексеру үшін мынадай құжаттардың:

      1) жеке тұлғалар үшін: паспорттың немесе жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың;

      2) заңды тұлғалар үшін: заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің не анықтаманың;

      заңды тұлға өкілінің өкілеттіктерін куәландыратын құжаттың, сондай-ақ заңды тұлғаның өкілі паспортының немесе оның жеке басын куәландыратын құжаттың;

      мемлекетке тиесілі акцияларды сату кезінде – қатысушының акцияларына иелік ететін акционерлік қоғамдар туралы ақпаратты қамтитын акционерлер тізілімінен (хабарламаның жариялану сәтінде) үзінді-көшірменің түпнұсқаларын міндетті түрде көрсете отырып, олардың көшірмелерін не нотариат куәландырған көшірмелерін ұсынады.

      Шетелдік заңды тұлғалар қазақ және/немесе орыс тілдерінде нотариат куәландырған аудармасы бар құрылтай құжаттарының нотариат растаған көшірмелерін ұсынады.

      Тендердің және жабық тендердің жеңімпазы да сатушыға сатып алу-сату шартына қол қойған кезде өтінімге қоса берілген құжаттардың түпнұсқаларын не нотариат куәландырған көшiрмелерін ұсынады.

      Құжаттардың түпнұсқалары салыстырылып тексерілгеннен кейін бір жұмыс сағаты ішінде қайтарылады.

      31. Сатушы мен ұйымдастырушыға мыналарға:

      1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, сауда-саттықты дайындау және оларды өткізудің бүкіл кезеңінің ішінде сауда-саттыққа қатысушыларға қатысы бар ақпаратты жариялауға;

      2) осы Қағиданың 29-тармағында көрсетілгендерден басқа, қосымша құжаттар ұсынуды талап етуге жол берілмейді.

      32. Тендерге және жабық тендерге қатысушылардың өтінімдері және оларға қоса берілетін электрондық (сканерленген) құжаттардың көшірмелері тізілімнің дерекқорында сақталады және сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген күн мен уақытқа дейін жүктеу және қарау үшін қолжетімсіз болады.

      33. Аукционға, тендерге және жабық тендерге қатысуға өтінім тіркелгеннен кейін тізілімнің веб-порталы үш минут ішінде өтінім берілген сату объектісі бойынша кепілді жарнаның түсуі туралы мәліметтердің тізілімнің дерекқорында болуы тұрғысынан автоматты түрде тексеру жүргізеді.

      Қатысушының осы Қағиданың 28 және 29-тармақтарында көрсетілген талаптарды сақтамауы, сондай-ақ бірыңғай оператордың арнайы транзиттік шотына сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген кепілді жарнаның сауда-саттық басталғанға дейін екі сағат бұрын түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдаудан бас тартуы үшін негіз болып табылады.

      Тізілімнің дерекқорында бірыңғай оператордың арнайы транзиттік шотына кепілді жарнаның түскені туралы мәліметтер болған жағдайда, тізілімнің веб-порталы өтінімді қабылдау және қатысушыны аукционға, тендерге және жабық тендерге жіберуді жүзеге асырады. Тізілімнің дерекқорында бірыңғай оператордың арнайы транзиттік шотына кепілді жарнаның түскені туралы мәлімет болмаған жағдайда, тізілім веб-порталы қатысушының өтінімін кері қайтарады.

      Тізілімнің веб-порталы автоматты тексеру нәтижелері бойынша тізілімнің веб-порталында көрсетілген қатысушының электрондық мекенжайына өтінімді қабылдау не өтінімді қабылдаудан бас тарту себептері туралы электрондық хабарлама жібереді.

      34. Тізілімнің веб-порталы аукционға қатысу үшін электрондық өтінімді кері қайтарған қатысушының аукцион нөмірін сауда-саттықты өткізу басталғанға дейін кемінде екі сағат бұрын жояды.

      35. Екі кезеңді рәсімдер арқылы конкурсқа қатысушы ретінде тіркелу үшін мыналарды ұсыну қажет:

      1) осы Қағидаға қосымшаға сәйкес нысан бойынша сауда-саттыққа қатысуға өтінім;

      2) жеке тұлғалар үшiн:

      салыстыру үшiн түпнұсқасын мiндеттi түрде көрсете отырып, паспорттың немесе жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың көшiрмесi не көрсетілген құжаттың нотариат куәландырған көшiрмесi;

      банктен ағымдағы шоттың бар-жоғын растайтын анықтаманың түпнұсқасы;

      заңды тұлғалар үшiн:

      салыстыру үшiн түпнұсқасын мiндеттi түрде көрсете отырып, жарғының көшiрмесi немесе көрсетілген құжаттың нотариат куәландырған көшiрмесi;

      салыстыру үшiн түпнұсқасын мiндеттi түрде көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің көшірмесі немесе көрсетілген құжаттың нотариат куәландырған көшiрмесi не заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама;

      банктен банктік шоттың бар-жоғын растайтын анықтаманың түпнұсқасы.

      Құжаттардың түпнұсқалары салыстырғаннан кейін бір жұмыс сағаты ішінде қайтарып беріледі.

      Акционерлік қоғамдар мемлекетке тиесілі акцияларды сату бойынша екі кезеңді рәсімдер арқылы конкурсқа қатысу кезінде өздерінің акцияларына иелік ететін акционерлік қоғамдар туралы ақпаратты қамтитын акционерлер тізілімінен (ақпараттық хабарлама жариялау сәтіндегі) үзінді-көшірменің түпнұсқасын ұсынады;

      3) кепілдік жарнаның енгізілгенін растайтын төлем құжатының түпнұсқасы мен көшірмесі. Қатысушы сауда-саттық өткізілгеннен кейін жүгінген кезде төлем құжатының түпнұсқасы қайтарылады;

      4) заңды тұлға өкілінің өкілеттіктерін куәландыратын құжаттың түпнұсқасы, сондай-ақ салыстырғаннан кейін қайтарылып берілетін түпнұсқасын қоса бере отырып, заңды тұлғаның өкілі паспортының немесе оның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі не заңды тұлғаның өкілі паспортының немесе оның жеке басын куәландыратын құжаттың нотариат куәландырған көшірмесі.

      Екі кезеңді рәсімдер арқылы конкурсқа қатысу үшін ұсыныстар жабық конвертте жазбаша ұсынылады.

      36. Шетелдік заңды тұлғалар қазақ және/немесе орыс тілдерінде нотариат куәландырған аудармасы бар құрылтай құжаттарының нотариат растаған көшірмелерін ұсынады.

      37. Екі кезеңді рәсімдер арқылы конкурсқа қатысуды қалайтын тұлғалардың өтінімдерін қабылдау және оларды тiркеу талап етілетін құжаттардың толық жиынтығы болған кезде жүргізіледі.

      Өтінім қолма-қол тәсілмен берілген кезде талап етілетін құжаттардың бар-жоғын тексеруді сатушы сол жерде, бір жұмыс сағаты ішінде жүзеге асырады және осы Қағиданың 35-тармағында көрсетілген құжаттардың біреуі болмаған жағдайда ұсынылған өтінім тіркелмейді.

      Өтінім поштамен келіп түскен кезде осы Қағиданың 35-тармағында көрсетілген құжаттардың біреуі болмаған жағдайда, ұсынылған өтінім тіркелмейді, бұл туралы сатушы өтінім берген тұлғаға бір жұмыс күні ішінде жазбаша нысанда хабарлайды.

      38. Екі кезеңді рәсімдер арқылы конкурсқа қатысушылардың құжаттары журналда тіркелгеннен кейін сейфте сақталады және оны өткiзетiн күні комиссияға қарау және екі кезеңді рәсімдер арқылы конкурсқа жіберу үшін берiледi.

      39. Егер мүліктік кешен ретіндегі мемлекеттік кәсіпорын өткізілген үш сауда-саттық нәтижесі бойынша сатылмаған жағдайда, аталған мемлекеттік кәсіпорын қосу не біріктіру жолымен қайта ұйымдастыруға жатады немесе таратуға жатады.

      Егер мемлекеттің қатысуы жүз пайызды құрайтын акционерлік қоғамдардың акциялары және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталдарындағы қатысу үлестері өткізілген үш сауда-саттық нәтижесі бойынша сатылмаған жағдайда, аталған заңды тұлғалар таратуға жатады.

      Ескерту. 39-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 05.06.2019 № 372 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

4. Аукцион өткiзу

      40. Аукцион сауда-саттықтың екі әдісімен өткізіледі: бағаны көтеру және бағаны төмендету арқылы.

      Аукционды өткiзу кезiнде жекешелендiру объектiсiнiң бастапқы бағасы жекешелендіру объектісінің алғашқы бағасына тең болады.

      Жекешелендіру объектісінің алғашқы бағасы жекешелендіру объектісінің нарықтық құнының негізінде айқындалады және оны комиссия белгілейді.

      41. Жекешелендiру объектiсi бірінші сауда-саттыққа аукционға бағаны көтеру әдісі қолданыла отырып шығарылады.

      Жекешелендiру объектiсi екінші сауда-саттыққа аукционға бағаны төмендету әдiсi қолданыла отырып, алғашқы бағаның елу пайызы мөлшеріндегі ең төмен баға белгіленіп шығарылады.

      Жекешелендiру объектiсi үшінші сауда-саттыққа аукционға бағаны төмендету әдiсi қолданыла отырып, ең төмен баға белгіленбей шығарылады.

      Кейінгі әрбір сауда-саттық әрбiр жиырма жұмыс күні сайын жүзеге асырылады.

      42. Аукционға жіберілген қатысушыға тізілімнің веб-порталы беретін аукцион нөмірі бойынша аукцион залына кіруге рұқсат беріледі.

      Аукционға қатысушылар аукцион басталғанға дейін бір сағат ішінде ЭЦҚ мен аукцион нөмірін пайдалана отырып, аукцион залына кіреді. Аукцион жекешелендіру объектісінің бастапқы құнын аукцион залында автоматты түрде орналастыру жолымен сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша басталады.

      Ескерту. 42-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 05.06.2019 № 372 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      43. Аукцион залында аукцион Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мереке және демалыс күндерін қоспағанда, сейсенбі – жұма аралығында өтеді. Аукцион Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша сағат 10:00-ден бастап сағат 17:00-ге дейінгі кезеңде өткізіледі, бұл ретте аукцион Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша сағат 15:00-ден кешіктірілмей басталады.

      Ескерту. 43-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 05.06.2019 № 372 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      44. Егер бағаны көтеру аукционы аяқталатын сәтте сағат 17:00-де аукцион жеңімпазы айқындалмаса, онда жекешелендіру объектісін сатып алуға өзінің ниетін растаған соңғы қатысушы жеңімпаз деп танылады және осы жекешелендіру объектісі бойынша аукцион өткізілген болып танылады.

      Егер бағаны төмендету аукционы аяқталатын сәтте сағат 17:00-де аукцион жеңімпазы айқындалмаса, онда осы жекешелендіру объектісі бойынша аукцион өтпеді деп танылады.

      45. Егер аукцион басталған сәтте жекешелендіру объектісі бойынша аукцион залында екі қатысушыдан аз тіркелсе және болса (жекешелендіру объектісін жалғыз қатысушыға сатуға жол берілетін аукцион бойынша үшінші және келесі сауда-саттықтарды қоспағанда), осы жекешелендіру объектісі бойынша аукцион өткізілмеген болып танылады.

      46. Бағаны өзгерту қадамы былайша белгіленеді:

      1) жекешелендiру объектiсiнiң бастапқы немесе ағымдағы бағасы айлық есептік көрсеткіш мөлшерінің 20 000 еселенгенге дейінгі мөлшерінде болған кезінде өзгерту қадамы бағаны көтеру аукционында – 10 пайыз мөлшерінде және бағаны төмендету аукционында 5 пайыз мөлшерінде белгiленедi;

      2) жекешелендiру объектiсiнiң бастапқы немесе ағымдағы бағасы айлық есептік көрсеткіш мөлшерінің 20 000 еселенгеннен бастап 50 000 еселенгенге дейінгі мөлшерінде болған кезінде өзгерту қадамы бағаны көтеру аукционында – 7 пайыз мөлшерінде және бағаны төмендету аукционында 5 пайыз мөлшерінде;

      3) жекешелендiру объектiсiнiң бастапқы немесе ағымдағы бағасы айлық есептік көрсеткіш мөлшерінің 50 000 еселенгеннен бастап 100 000 еселенгенге дейінгі мөлшерінде болған кезде өзгерту қадамы 5 пайыз мөлшерінде белгiленедi;

      4) жекешелендіру объектісінің бастапқы немесе ағымдағы бағасы айлық есептік көрсеткіш мөлшерінің 100 000 еселенгеннен бастап 250 000 еселенгенге дейінгі мөлшерінде болған кезде өзгерту қадамы бағаны көтеру аукционында – 2,5 пайыз мөлшерінде және бағаны төмендету аукционында 5 пайыз мөлшерінде белгіленеді;

      5) жекешелендіру объектісінің бастапқы немесе ағымдағы бағасы айлық есептік көрсеткіш мөлшерінің 250 000 еселенгеннен бастап 500 000 еселенгенге дейінгі мөлшерінде болған кезде өзгерту қадамы бағаны көтеру аукционында 1 пайыз мөлшерінде және бағаны төмендету аукционында 5 пайыз мөлшерінде белгіленеді;

      6) жекешелендіру объектісінің бастапқы немесе ағымдағы бағасы айлық есептік көрсеткіш мөлшерінің 500 000 еселенген мөлшерінде және одан жоғары болған кезде өзгерту қадамы бағаны көтеру аукционында 0,5 пайыз мөлшерінде және бағаны төмендету аукционында 5 пайыз мөлшерінде белгіленеді.

      Аукцион төменде көрсетілген екі әдістің біреуі бойынша жүргізіледі.

      47. Бағаны көтеру аукционы:

      1) егер аукцион залында аукцион басталған сәттен бастап жиырма минут ішінде қатысушылардың бірде-бірі осы Қағиданың 46-тармағына сәйкес белгіленген қадамға жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасын арттыру жолымен жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамайтын болса, онда осы жекешелендіру объектісі бойынша аукцион өткізілмеген болып танылады;

      2) егер аукцион залында аукцион басталған сәттен бастап жиырма минут ішінде қатысушылардың бірі осы Қағиданың 46-тармағына сәйкес белгіленген қадамға жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасын арттыру жолымен жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растайтын болса, онда бастапқы баға белгіленген қадамға артады;

      3) егер ағымдағы баға артқаннан кейін жиырма минут ішінде қатысушылардың бірде-бірі жекешелендіру объектісінің ағымдағы құнын арттыру жолымен жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамайтын болса, онда жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін соңғы растаған қатысушы жеңімпаз болып танылады, ал осы жекешелендіру объектісі бойынша аукцион өткізілген болып танылады.

      Жекешелендіру объектісі бойынша бағаны көтеру аукционы қатысушылардың бірі ұсынған ең жоғары бағаға дейін жүргізіледі.

      Жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасы бағаны арттырудың кемінде екі қадамына өскен жағдайда ғана жекешелендіру объектісі бойынша бағаны көтеру аукционы өткізілген болып танылады, бұл ретте бастапқы бағаның екі қадамға көтеруді кемінде екі қатысушы жүзеге асырады.

      48. Бағаны төмендету аукционы:

      1) егер аукцион басталған кезден бастап екі минут ішінде қатысушылардың бірде-бірі аукционда жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамайтын болса, жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасы осы Қағиданың 46-тармағына сәйкес белгіленген қадамға азаяды;

      2) егер баға азайғаннан кейін екі минут ішінде қатысушылардың бірде-біреуі жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамайтын болса, жекешелендіру объектісінің соңғы жарияланған бағасы белгіленген қадаммен азаяды.

      Жарияланған баға бойынша жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін бірінші болып растаған қатысушы бағаны төмендету аукционының жеңімпазы болып танылады және осы жекешелендіру объектісі бойынша аукцион өткізілген болып танылады;

      3) егер жекешелендіру объектісінің бағасы белгіленген ең төменгі мөлшерге жетсе және қатысушылардың бірде-бірі жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамаса, онда аукцион өткізілмеген болып танылады.

      Осы Қағиданың 44-тармағының екінші бөлігінде, 45-тармағында, 47-тармағының 1) тармақшасында және 48-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген жағдайларда сатушы тізілімнің веб-порталында қалыптастыратын аукционның өткізілмегені туралы актіге қол қояды.

      49. Әрбір сатылған жекешелендіру объектісі бойынша аукцион нәтижелері сауда-саттық нәтижелері туралы электрондық хаттамамен ресімделеді, оған сатушы және жеңімпаз ЭЦҚ пайдалана отырып, сауда-саттық өткiзiлген күнi тізілімнің веб-порталында қол қояды.

      50. Сауда-саттық нәтижелері туралы хаттама аукцион нәтижелерін және жеңімпаз бен сатушының жекешелендіру объектісін сату бағасы бойынша сатып алу-сату шартына қол қою міндеттемесін белгілейтін құжат болып табылады. Сатып алу-сату шарты электрондық форматта тізілімнің веб-порталында жасалады және сатушы мен сатып алушы ЭЦҚ пайдалана отырып сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап күнтізбелік он күннен аспайтын мерзімде оған қол қояды. Бұл ретте сатушы сатып алушыға сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамаға қол қойған күннен бастап күнтізбелік бес күннен аспайтын мерзімде қол қоюға сатып алу-сату шартының жобасын ұсынады.

      Ескерту. 50-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 924 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      51. Жеңімпаз сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамаға не сатып алу-сату шартына осы Қағиданың 49 және 50-тармақтарында көрсетілген мерзімдерде қол қоймаған жағдайда, сатушы тізілім веб-порталында қалыптастыратын аукцион нәтижелерінің күшін жою туралы актіге қол қояды және осы жекешелендіру объектісі күшін жойған сауда-саттық шарттарымен сауда-саттыққа қайтадан шығарылады.

      Ескерту. 50-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 924 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      52. Бірыңғай оператор тізілім веб-порталының жұмыс істеуін қамтамасыз етеді, сондай-ақ сауда-саттыққа қатысушылардың кепілдік жарналарын қабылдайды.

      Бірыңғай оператор:

      1) сатушы қол қойған кепілдік жарнаны аударуға өтінім негізінде сауда-саттықта жеңген қатысушының кепілдік жарнасын тізілімнің веб-порталында ЭЦҚ пайдалана отырып сатушының бюджет сыныптамасының тиісті кодына аударады;

      2) қатысушылар қол қойған кепілдік жарнаны қайтаруға өтінімдер негізінде тізілімнің веб-порталында ЭЦҚ пайдалана отырып, сауда-саттықтың басқа қатысушыларына кепілдік жарнаны қайтарады.

      Ескерту. 52-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 924 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      53. Аукцион барысында аукционға қатысуға кедергі болатын техникалық ақаулықтар туындаған кезде қатысушыға:

      1) тізілім веб-порталымен орнықты байланыс жоғалған кезден бастап 30 секунд ішінде аукционға қатысушының мониторында бірыңғай оператордың байланыс деректері бар электрондық хабарламаны шығару жолымен хабарлайды;

      2) бұл туралы бірыңғай оператордың байланыс деректері бойынша телефон немесе электрондық хабарлама арқылы дереу хабарлайды.

      54. Бірыңғай оператор техникалық ақаулықтар фактісін тіркейді және олар тізілім веб-порталы жағында болған кезде ақпаратты тізілім веб-порталында орналастыру жолымен аукционға қатысушылардың барлығын хабардар етеді.

      55. Қатысушының компьютерлік және/немесе телекоммуникация жабдығының техникалық ақаулықтары болғанда аукцион жалғаса береді.

      56. Аукционды жүргізуге немесе аукционды жүргізу рәсіміне кедергі болатын осы Қағиданың 54-тармағында көрсетілген тізілім веб-порталының техникалық ақаулықтар фактісі болған жағдайда, бірыңғай оператор бұл туралы сатушыға жазбаша түрде хабарлайды, ал сатушы осы аукционның жалғастырылатын күні мен уақыты туралы ақпаратты тізілім веб-порталында орналастыру және тізілімнің веб-порталында көрсетілген қатысушының электрондық мекенжайына электрондық хабарлама жіберу арқылы аукционға қатысқан қатысушыларды алдын ала міндетті түрде хабардар ете отырып, аукционды бірыңғай оператор техникалық ақаулықты жойған күннен кейін келесі жұмыс күніне ауыстырады.

5. Тендердi және жабық тендерді өткiзу

      57. Тендер ашық болуы тиіс. Мемлекеттiң қауiпсiздiгiн, қоршаған табиғи ортаны қорғауды, Қазақстан Республикасының сыртқы экономикалық жағдайын қозғайтын Қазақстан Республикасының Yкiметi айқындаған ерекше жағдайларда тендер жабық өткiзiлуi мүмкiн.

      Жабық тендерге мүдделі мемлекеттік органдардың ұсыныстары негізінде комиссия айқындайтын қатысушылардың шектеулi тобы қатысады. Сатушы жабық тендерге қатысуға арналған шақыруды жабық тендердiң барлық шарттарымен жiбередi. Жабық тендерге қатысуға шақыру жiберiлген және қатысуға тiлек бiлдiрген тұлғаларды тiркеу жазбаша шақыру жiберiлген күннен бастап тізілімнің веб-порталында жүргiзiледi және жабық тендердiң өткiзiлуiне екі сағат қалғанда аяқталады.

      58. Тендердi немесе жабық тендерді ұйымдастыру мен өткiзудi сатушы жүзеге асырады. Жекешелендіру объектiсін бiрiншi тендерге немесе жабық тендерге қойған кезде жекешелендiру объектiсiнiң бастапқы бағасы алғашқы бағасына тең болады.

      59. Тендер немесе жабық тендер Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мереке және демалыс күндерін қоспағанда, сейсенбі – жұма аралығында өтеді. Тендер немесе жабық тендер Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша сағат 10:00-ден бастап сағат 13:00-ге дейінгі кезеңде өткізіледі.

      Ескерту. 59-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 05.06.2019 № 372 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      60. Жекешелендіру объектісін екінші және үшінші сауда-саттыққа шығару кезінде бастапқы баға алдыңғы тендердің немесе жабық тендердің бастапқы бағасының елу пайызына төмендетіледі.

      61. Мүліктік кешендер ретінде мемлекеттік кәсіпорындар, жарғылық капиталындағы акцияларының (қатысу үлестерінің) бақылау пакеті мемлекетке тиесілі акционерлік қоғамдардың (жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің) акциялары (қатысу үлестері) сатылған жағдайда, тендердің немесе жабық тендердің шарты қызмет бейінін сақтау болып табылады.

      Мемлекеттік кәсіпорындардың, жарғылық капиталындағы акцияларының (қатысу үлестерінің) бақылау пакеті мемлекетке тиесілі акционерлік қоғамдардың (жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің) қызмет бейінін сақтау мерзімін сатушы айқындайды.

      62. Егер тендерге немесе жабық тендерге тiркелген қатысушылардың саны екеуден аз болса, онда жекешелендiру объектiсi бiр ғана қатысушыға сатылуы мүмкiн үшiншi және одан кейiнгi сауда-саттықты қоспағанда, тендер немесе жабық тендер өтпеген деп жарияланады.

      Егер тендер және жабық тендер өтпеген деп жарияланса, сатушы тізілімнің веб-порталында қалыптастырылатын тендердің өткізілмегені туралы актіге қол қояды.

      63. Тендерге немесе жабық тендерге қатысуға өтінімдерді ашу сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген күн мен уақыт келгенде тізілімнің веб-порталы арқылы автоматты түрде жүргізіледі.

      64. Тендерге немесе жабық тендерге қатысуға өтінімдерді сатып алушы сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген объектіге қатысушыларға (сатып алушыға) қойылатын қосымша талаптарға сәйкес келетін қатысушыларды айқындау мақсатында тізілімнің веб-порталында қарайды.

      65. Жекешелендiру объектiсi үшiн ең жоғары бағаны ұсынған қатысушы жеңiмпаз деп танылады. Егер тендерде немесе жабық тендерде екi және одан көп қатысушының ұсынысы бірдей ең жоғары бағаны қамтитын болса, онда осы қатысушылардың арасында қатысушылардың басқа өтінімдерінен өтінімі бұрын қабылданған қатысушы тендердің немесе жабық тендердің жеңімпазы болып танылады.

      66. Сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамада:

      1) себебі көрсетіле отырып, қатысушыларға (сатып алушыға) қойылатын талаптарды қанағаттандырмайтын қатысушылар тізімі;

      2) тізілімнің веб-порталында тендерге қатысушылардың баға ұсыныстарын автоматты салыстыру жүргізілетін, қатысушыларға (сатып алушыға) қойылатын талаптарға қанағаттандыратын қатысушылар тізімі;

      3) жекешелендіру объектісі үшін ең жоғары бағаны ұсынған жеңімпаз көрсетіледі.

      67. Тендер немесе жабық тендердің жеңімпазы сауда-саттық нәтижелері туралы электрондық хаттамаға қол қою үшін электрондық пошта арқылы сауда-саттық нәтижелері туралы хабардар етіледі.

      Сауда-саттық нәтижелері туралы хаттама тізілімнің веб-порталында қалыптастырылады, оған сауда-саттық өткізілетін күні сатушы мен тендердің немесе жабық тендердің жеңімпазы ЭЦҚ пайдалана отырып қол қояды.

      68. Сауда-саттық нәтижелерi туралы хаттама тендердің немесе жабық тендердің нәтижелерi мен жеңiмпаздың және сатушының тендер немесе жабық тендердің нәтижесi болып табылатын шарттармен жекешелендiру объектiсiн сатып алу-сату шартына қол қою міндеттемесін тiркейтiн құжат болып табылады. Сатып алу-сату шарты электрондық форматта тізілімнің веб-порталында жасалады және сатушы мен сатып алушы ЭЦҚ пайдалана отырып сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамаға қол қойған күннен бастап күнтізбелік он күннен аспайтын мерзімде қол қойылады. Бұл ретте сатушы сатып алушыға сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамаға қол қойған күннен бастап күнтізбелік бес күннен аспайтын мерзімде қол қоюға сатып алу-сату шартының жобасын ұсынады.

      Ескерту. 68-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 924 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      69. Жеңімпаз сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамаға не сатып алу-сату шартына белгіленген мерзімдерде қол қоймаған жағдайда, сатушы ЭЦҚ пайдалана отырып, тізілімнің веб-порталында қалыптастырылатын сауда-саттық нәтижелерінің күшін жою туралы актіге қол қояды және осы жекешелендіру объектісі күшін жойған сауда-саттық шарттарымен сауда-саттыққа қайтадан шығарылады.

      Ескерту. 69-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 924 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

6. Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттердің
аумағында жұмыс істейтін қор биржаларында мемлекетке
тиесілі бағалы қағаздарды сату

      70. Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттердің аумағында жұмыс істейтін қор биржаларында (бұдан әрі – қор биржасы) мемлекетке тиесілі бағалы қағаздарды сатуды комиссияның шешімі негізінде сатушы жүзеге асырады.

      71. Қор биржасында сатылуға жататын бағалы қағаздарды сатушы биржалық сауда-саттыққа брокерлік компаниялар арқылы қояды.

      72. Бағалы қағаздарды сатуға құқылы брокерлік компанияны айқындауды Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес сатушы жүзеге асырады.

      73. Мемлекетке тиесілі бағалы қағаздарды сату кезінде оларды сатуға байланысты сатушы мен брокерлік компаниялар арасында туындайтын қарым-қатынастар тиісті шартпен реттеледі.

      74. Қор биржасының сауда-саттық жүйелерінде бағалы қағаздарды сату тиісті қор биржасының биржалық сауда-саттық қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

7. Екi кезеңдi рәсiмдер арқылы конкурс

      75. Екi кезеңдi рәсiмдер арқылы конкурс тәуелсіз консультанттардың қатысуымен өткiзiледi.

      76. Екі кезеңді рәсімдер арқылы конкурс мынадай iс-шаралар жоспарын қамтиды:

      1) Заңның 100-1-бабында белгіленген тәртiппен, жекешелендiру объектiсiн жан-жақты талдауды, оның құнын бағалауды жүргізу үшін тәуелсіз консультантты тарту және әлеуетті сатып алушылар (инвесторлар) үшiн сату объектiсi туралы ақпараттық дерекқор қалыптастыру;

      2) сатушының жекешелендiру объектiсiн сату туралы хабарламаны мерзімді баспасөз басылымдарында және тізілімнің веб-порталында қазақ және орыс тiлдерiнде жариялауы, сондай-ақ тәуелсіз консультанттың әлеуетті сатып алушыларға (инвесторларға) сату туралы ұсынысты жіберуі;

      3) тәуелсіз консультанттың әлеуетті сатып алушылардың (инвесторлардың) ұсыныстары бар өтiнiмдерiнің тiзбесiн қалыптастыруы;

      4) келiссөздер барысында ең жақсы ұсыныстарды ұсынған (конкурстың бірінші кезеңі) кемiнде екi әлеуетті сатып алушыны (инвесторды) анықтау мақсатында, өтiнiмдердiң тiзбесi бойынша тәуелсіз консультанттың қатысуымен сатушының әлеуетті сатып алушылармен (инвесторлармен) келiссөздер жүргізуі;

      5) сатушының бұрын ұсынылған шарттарды жақсарту нысанасына тәуелсіз консультанттың қатысуымен конкурстың бiрiншi кезеңiнiң жеңiмпаздарымен келiссөздер жүргізуі (конкурстың екiншi кезеңi).

      77. Екі кезеңді рәсімдер арқылы конкурс кезінде комиссияның отырысында қатысушылардың ұсыныстары жазылған өтiнiмдердi комиссияның барлық мүшелерi зерделейдi және салыстырады. Комиссия барлық формальдылықтардың сақталуын тексередi, талап етiлетiн мәлiметтер мен құжаттардың бар-жоғын айқындайды.

      78. Сатушы, тәуелсіз консультант және екi кезеңдi рәсiмдер арқылы конкурстың барлық қатысушылары келiссөздiң әрбiр кезеңiнiң өткiзiлу қорытындылары бойынша оның нәтижелерi туралы хаттамаға қол қояды.

      79. Екi кезеңдi рәсiмдер арқылы конкурстың екiншi кезеңi барысында ең жақсы шарттарды ұсынған әлеуетті сатып алушы (инвестор) екi кезеңдi рәсiм арқылы конкурстың жеңiмпазы болып танылады.

      80. Екi кезеңдi рәсiмдер арқылы конкурстың жеңiмпазы сатып алу-сату шартына сатушы белгiлеген мерзiмде қол қоюдан бас тартқан немесе жалтарған жағдайда, сатушы оның кепілдік жарнасын ұстайды және ұсынысы конкурс жеңiмпазының ұсынысынан кейiн ең жақсы деп танылған әлеуетті сатып алушымен (инвестормен) сатып алу-сату шартына қол қояды.

8. Акционерлік қоғамдардың мемлекетке тиесілі акцияларына
құқықты куәландыратын туынды бағалы қағаздарды сату

      81. Акционерлік қоғамдардың мемлекетке тиесілі акцияларына құқықты куәландыратын туынды бағалы қағаздарды сату Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе тиісті жергілікті атқарушы органның шешімі бойынша жүзеге асырылады.

      82. Туынды бағалы қағаздарды сатудың негізгі шарттарын Қазақстан Республикасының Үкіметіне бекітуге – сатушы немесе тиісті жергілікті өкілдік органға бекітуге жергілікті атқарушы орган ұсынады.

      83. Туынды бағалы қағаздарды сату туралы шешімде оларға туынды бағалы қағаздар шығарылған мемлекетке тиесілі акциялардың саны, сатылатын туынды бағалы қағаздардың типі, аумағында туынды бағалы қағаздарды сатуды жүзеге асыру ұйғарылған шет мемлекет (шет мемлекеттер), мәмілені аяқтаудың ең ұзақ мерзімі, туынды бағалы қағаздардың меншік иелерінің құқықтарын сату шарттары мен тәртібі қамтылуы тиіс.

9. Тiкелей атаулы сату

      84. Кейiннен сатып алу құқығымен мүлiктiк жалдауға (жалға алуға) немесе сенiмгерлік басқаруға тиiсiнше жалдаушыға (жалға алушыға) немесе сенiмгерлік басқарушыға берiлген объектiлер, сондай-ақ стратегиялық инвесторға беруге жататын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен айқындалған объектілер тiкелей атаулы сатуға жатады.

      Жекешелендіру объектісін жалдаушыларға (жалға алушыларға) және сенімгерлік басқарушыларға сатуға олар тиісті шартты тиісінше орындаған жағдайда ғана жол беріледі.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша мемлекеттік мүлікті тікелей атаулы сату мынадай:

      сатылатын жекешелендіру объектісінің қызметімен байланысты салада қызмет тәжірибесінің болуы;

      технологиялар трансферті, оның ішінде ашылмаған ақпаратты (өндіріс құпияларын (ноу-хау) алу және жоғары білікті мамандарды тарту арқылы жекешелендіру объектісін басқаруға, сондай-ақ оны дамытуға қатысу үшін ірі акциялар пакетін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу өлшемшарттарына сай келетін стратегиялық инвесторға – қазақстандық немесе шетелдік заңды тұлғаға (олардың бірлестіктеріне) жүзеге асырылады.

      Стратегиялық инвестор:

      1) жекешелендiру объектiсiне инвестициялардың көлемдерi, түрлерi және мерзiмдерi;

      2) өндiрiс көлемiнiң белгiлi бiр деңгейiн, шығарылатын өнiмнің немесе көрсетiлетiн қызметтердiң номенклатурасын қамтамасыз ету;

      3) табиғат қорғау іс-шараларын жүргiзу;

      4) қызмет бейінін сақтау;

      5) жаңа жұмыс орындарын сақтау немесе ашу;

      6) Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын жұмыскерлермен штат санының кемінде үштен екісін қамтамасыз ету;

      7) өндiрiстiк және әлеуметтiк инфрақұрылым объектiлерiнiң бұрыннан бар тәртiбi мен пайдалану шартын сақтау;

      8) кредиторлық берешектi белгiленген мерзiмдерде өтеу;

      9) жалақы бойынша берешектi өтеу;

      10) мәмiлелер жасасуды (қайта сату, кепiлге қою, сенiмгерлік басқаруға беру және басқалар) және (немесе) жекешелендiру объектiсiне қатысты белгiлi бiр уақыт кезеңі iшiнде белгiлi бiр iс-қимылдарға тыйым салуды шектеу жөніндегі міндеттемелерді белгілеген және тиісінше қабылдаған кезде, тікелей атаулы сату жүзеге асырылады.

      Тікелей атаулы сату туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі жекешелендіру объектісінің атауын, сондай-ақ осы тармақта көрсетілген міндеттемелер тізбесінен міндеттемелерді қабылдау туралы стратегиялық инвесторға қойылатын талаптарды қамтиды.

      Стратегиялық инвесторға жекешелендіру объектісін тікелей атаулы сату тәуелсіз консультантты тарту арқылы жүргізіледі.

      Тәуелсіз консультантты тарту Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады.

      85. Жекешелендiру объектiсiн сату шарттары мүлiктiк жалдау (жалға алу) шартында немесе сенiмгерлік басқаруға беру туралы шартта көзделмеген болса, олар тараптардың келiсiмiмен айқындалады.

      86. Жекешелендіру объектісін сату Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы заңнамаға сәйкес сенімгерлік басқару не мүлiктiк жалдау (жалға алу) шартын жасау сәтінде айқындалатын нарықтық құны бойынша сатып алу-сату шартын жасау арқылы жүзеге асырылады.

      Мүлiктiк жалдау (жалға алу) немесе сенімгерлік басқару мерзімі ішінде нарықтық құн Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыруының ресми мөлшерлемесіне сәйкес индекстеуге жатады және сатып алу-сату шарты жасалған күннен кейін үш жылдан аспайтын мерзімге бөлу арқылы төленуі мүмкін. Жекешелендіру объектісін бөліп-бөліп төлей отырып, нарықтық құны бойынша сатып алу мүмкіндігі сатып алу құқығымен мүлiктiк жалдауға (жалға алуға) немесе сенімгерлік басқаруға беру жөніндегі тендердің шарттарына енгізіледі. Нарықтық бағаны бөліп-бөліп төлеудің мерзімі мен тәртібі сатып алу-сату шартында ескеріледі.

      Ескерту. 86-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 924 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

10. Есеп айырысу тәртiбi

      87. Сатып алу-сату шартына сатушы мен сатып алушы қол қояды. Шартта оны жасасудың негiзi ретiнде сауда-саттық нәтижелерi туралы хаттамаға жасалған сiлтеме көрсетіледі.

      88. Сауда-саттықта ұтқан тұлға сауда-саттық нәтижелерi туралы хаттамаға немесе сатып алу-сату шартына қол қоймаған кезде өзі енгізген кепілдік жарнасын жоғалтады және сатушыға кепілдік жарнамен жабылмаған бөлігінде оның іс жүзінде шеккен залалын өтейді.

      89. Сатып алу-сату шарты бойынша есеп айырысулар сатушы мен сатып алушы арасында жүргiзiледi, бұл орайда сатып алушы есеп айырысуларды мынадай тәртiппен жүргiзедi:

      1) аванстық төлем жекешелендiру объектiсiн сату бағасының кемiнде он бес пайызы мөлшерiнде сатып алу-сату шартына қол қойылған күннен бастап он жұмыс күнінен кешiктiрiлмей енгiзiледi (кепiлдiк жарна тиесiлi аванстық төлем есебiне есептеледi);

      2) қалған сома тараптардың уағдаласуы бойынша, бiрақ сатып алу-сату шартына қол қойылған күннен бастап күнтiзбелiк отыз күннен кешiктiрмей енгiзiледі.

      90. Аванстық немесе түпкiлiктi төлемнiң мерзiмi өткен жағдайда сатушының шартты бiржақты тәртiппен бұзуына және сатып алушыдан кепiлдiк жарнамен жабылмаған бөлiгiнде iс жүзiндегi зиянды өтеуді талап етуіне жол беріледі.

      Бұл жағдайда мүлік күшін жойған сауда-саттық шарттарымен қайта өтетін сауда-саттыққа қайтадан шығарылады.

      Ескерту. 90-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 924 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      91. Акциялардың мемлекеттiк пакеттерiн қоспағанда, жекешелендіру объектiсiн беру осы Қағиданың 95-тармағында көрсетілген жағдайды қоспағанда, сатып алу-сату шарты бойынша сатып алушы сату бағасын толық төлеген күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей қабылдап алу-беру актiсi бойынша жүргiзiледi.

      Сатып алушының қабылдап алу-беру актісіне қол қоюы туралы мәліметтерді сатушы екі күн мерзімде тізілімнің веб-порталына енгізеді.

      Қол қойылған қабылдап алу-беру актісі сатылған жекешелендіру объектісіне меншік иесінің өзгеруі туралы мемлекеттік тіркеуді жүргізу үшін негіз болып табылады.

      Жеңімпаз белгіленген мерзімде қабылдап алу-беру актісіне қол қоймаған жағдайда сатушы тізілімнің веб-порталында қалыптастырылатын сауда-саттық нәтижелерінің күшін жою туралы актіге қол қояды және осы мүлік сауда-саттыққа қайтадан шығарылады.

      Ескерту. 91-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 924 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      92. Акциялардың мемлекеттiк пакеттерiн беру сатып алушы сатып алу-сату шарты бойынша сатып алушы сату бағасын толық төлегеннен кейiн бағалы қағаздарды аудару туралы бұйрыққа қол қою жолымен жүргiзiледi.

      93. Ықтимал бөлiп-бөлiп төлеудiң шарттары сауда-саттыққа немесе кейіннен сатып алу құқығымен сенімгерлік басқаруға не мүлiктiк жалдауға (жалға алуға) беру жөніндегі тендерге қатысушылардың назарына алдын ала жеткiзiлген жағдайда ғана бөлiп-бөлiп төлеуге жол беріледi. Бұл ретте бастапқы жарнаның мөлшерi сату бағасының он бес пайызынан кем болмауға, ал бөлiп-бөлiп төлеу кезеңi үш жылдан аспауға тиiс.

      Ескерту. 93-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 924 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      94. Бастапқы жарнаны сатып алушы сатып алу-сату шартына қол қойылған күннен бастап күнтізбелік отыз күн iшiнде енгiзеді. Одан кейiнгi соманы енгiзген кезде, әлi енгiзiлмеген сомаға сатушы пайыздарды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесіне сүйене отырып есептейдi. Кейінгі сомаларды енгізу тоқсанына бір реттен сирек болмауы тиіс.

      Егер сатып алу-сату шартында қамтамасыз етудің өзге тәсілі көзделмеген болса, сатып алушы сатып алған жекешелендiру объектiсiне сатушының кепiл құқығы төлемдердiң уақтылы өтелуiн қамтамасыз ету болып табылады.

      95. Егер сатып алу-сату шартында қамтамасыз етудің өзге тәсілі көзделмеген болса, объектіні бөліп-бөліп төлеу арқылы сату кезінде беру тиісінше тіркелуі тиіс кепіл шартын бір уақытта жасаумен жекешелендіру объектісін қабылдап алу-беру актісіне қол қою арқылы бастапқы жарнаны төлегеннен кейін жүзеге асырылады.

      Акциялардың мемлекеттік пакетін бөліп-бөліп төлеуге сату кезінде беру тиісінше тіркелуі тиіс кепіл шартын бір мезгілде жасаумен бағалы қағаздарды аудару туралы бұйрыққа қол қою арқылы бастапқы жарнаны төлегеннен кейін жүзеге асырылады.

11. Жекешелендiру объектiсiн сатудан алынған қаражат

      96. Республикалық меншiк объектiлерiн жекешелендiруден алынған қаражат Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жiберiледi және олар туралы мәліметтерді сатушы сатып алушы сатып алу-сату шарты бойынша сату бағасын төлеген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде тізілімге енгізеді.

      Ескерту. 96-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 924 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      97. Жекешелендіру бойынша сауда-саттықты дайындау және өткізу бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

      98. Ұйымдастырушының және/немесе бірыңғай оператордың қызметтеріне ақы төлеу сатушының жекешелендіру бойынша сауда-саттықты дайындауға және өткізуге жұмсалатын шығыстарына қосылады.

  Жекешелендіру объектілерін
сату қағидасына
қосымша

      Жекешелендіру объектісін (объектілерін) сату бойынша ________________________________ қатысуға

      (сауда-саттық нысаны көрсетіледі)

ӨТІНІМ

      1. Жекешелендіру объектісінің (объектілерінің) сатылуы туралы

      жарияланған хабарламаны қарап және сату қағидасымен танысып,

      ___________________________________________________________________

      (жеке тұлғаның Т.А.Ә. немесе заңды тұлғаның атауы және заңды тұлға

      басшысының немесе заңды тұлғаның сенімхат негізінде әрекет ететін өкілінің Т.А.Ә.)

      20 __ жылғы "__" ___________ ____________________ мекенжайы бойынша

      болатын сауда-саттықта қатысуды қалайды.

      2. Мен (біз) сауда-саттықта қатысу үшін _______________________

      мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы бірыңғай оператордың

      арнайы транзиттік шотына жалпы сомасы ________ (____________________)

      (цифрмен) (сомасы жазумен)

      теңге _______ кепілдік жарнаны (жарналарды) енгіздім (енгіздік).

      (саны)

      Кепілдік жарна енгізілген жекешелендіру объектілері туралы мәліметтер:

Р/с

Жекешелендіру объектісінің атауы

Аударуға жататын кепілдік жарнаның сомасы, теңге

12
Жиыны      Енгізілген кепілдік жарналар туралы мәлімет:

Р/с

Кепілдік жарнаның мақсаты және сауда-саттыққа қатысу үшін кепілдік жарна енгізілген жекешелендіру объектісінің атауы

Төлем құжатының №

Төлем құжатының күні

Кепілдік жарнаның сомасы, теңге

1

2


Жиыны

      3. Қатысушыға қойылатын талаптарға менің (біздің) сәйкес келмегенім (келмегеніміз) анықталған жағдайда, мен (біз) сауда-саттыққа қатысу құқығынан айырылатыныммен (айырылатынымызбен), мен (біз) қол қойған сауда-саттық нәтижелері туралы хаттама және

      сатып алу-сату шарты жарамсыз деп танылатынымен келісемін (келісеміз).

      4. Мен (біз) сауда-саттық жеңімпаз(дар)ы болып танылған жағдайда, өзімізге сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамаға өткізілген күні қол қоюға және ол өткізілген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде сатып алу-сату шартына қол қоюға міндеттеме аламыз.

      5. Мынадай:

      1) сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамаға оны өткізу күнінде қол қоймаған;

      3) сатып алу-сату шарты бойынша мен (біз) міндеттемелерді орындамаған және тиісінше орындамаған жағдайда, енгізген кепілдік жарна сомасының қайтарылмайтынына және сатушыда қалатынына келісемін (келісеміз).

      6. Осы өтінімнің сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамамен бірге сатып алу-сату шарты жасалғанға дейін қолданылатын шарт күші бар.

      7. Өзім(із) туралы мынадай мәліметтерді ұсынамын:

      Заңды тұлға үшін:

      Атауы ________________________________________________________

      БСН __________________________________________________________

      Басшының Т.А.Ә. ______________________________________________

      Мекенжайы: ___________________________________________________

      Телефон (факс) нөмірі: _______________________________________

      Кепілдік жарнаны қайтару үшін банк деректемелері:

      ЖСК __________________________________________________________

      БСК __________________________________________________________

      Банктің атауы ________________________________________________

      Кбе __________________________________________________________

      Кепілдік жарнаны төлеген тұлғаның ЖСК/БСК ____________________

      Өтінімге мыналар қоса беріледі (аукционға өтінім бергенде толтырылмайды):

      1) ___________________________________________________________

      2) ___________________________________________________________

      3) ___________________________________________________________

      Жеке тұлға үшін:

      Т.А.Ә. _______________________________________________________

      ЖСН __________________________________________________________

      Паспорт деректері ____________________________________________

      Мекенжайы: ___________________________________________________

      Телефон (факс) нөмірі: _______________________________________

      Кепілдік жарнаны қайтару үшін банк деректемелері:

      ЖСК __________________________________________________________

      БСК __________________________________________________________

      Банктің атауы ________________________________________________

      Кбе __________________________________________________________

      Кепілдік жарнаны төлеген тұлғаның ЖСК/БСК ____________________

      Өтінімге мыналар қоса беріледі (аукционға өтінім бергенде толтырылмайды):

      1) ___________________________________________________________

      2) ___________________________________________________________

      3) ___________________________________________________________

      (қолы) (жеке тұлғаның Т.А.Ә. немесе заңды тұлғаның атауы және заңды тұлға басшысының немесе заңды тұлғаның сенімхат негізінде әрекет ететін өкілінің Т.А.Ә.)

      М.О.

      Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында

      20__ж. "__" __________ _______ сағат ____ минутта қабылданды.

      Қатысушының аукциондық нөмірі _____________________

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 9 тамыздағы
№ 920 қаулысына
қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. "Жекешелендiру объектiлерiнiң құнын бағалау жөнiндегi ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 6 мамырдағы № 562 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, № 19, 166-құжат).

      2. "Мемлекетке тиесiлi акцияларды бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногы арқылы сатудың ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 6 қарашадағы № 1137 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1998 ж., № 40, 367-құжат).

      3. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 6 қарашадағы № 1137 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 5 сәуірдегі № 508 қаулысы (Қазақстан Республикасың ПҮАЖ-ы, 2000 ж., № 18, 191-құжат).

      4. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу және олардың күшi жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 28 қазандағы № 1369 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 11-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2001 ж., № 36-37, 478-құжат).

      5. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 6 қарашадағы № 1137 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 16 қарашадағы № 1455 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2001 ж., № 39, 505-құжат).

      6. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 6 қарашадағы № 1137 және 2000 жылғы 26 маусымдағы № 942 қаулыларына өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 23 мамырдағы № 562 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., № 14, 155-құжат).

      7. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 6 қарашадағы № 1137 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 20 желтоқсандағы № 1333 қаулысы.

      8. "Жекешелендіру объектілерін сатудың ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 26 маусымдағы № 942 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2000 ж., № 27, 317-құжат).

      9. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 26 маусымдағы № 942 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 14 желтоқсандағы № 1639 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2001 ж., № 47, 557-құжат).

      10. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 26 маусымдағы № 942 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 11 сәуірдегі № 350 қаулысы.

      11. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 18 маусымдағы № 613 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 1-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 39, 342-құжат).

Об утверждении Правил продажи объектов приватизации

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 100 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила продажи объектов приватизации.

      2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

К. Масимов


  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 9 августа 2011 года № 920

Правила продажи объектов приватизации

      Сноска. Правила в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2015 № 1174 (вводится в действие с дня его первого официального опубликования).

      1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 100 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе" (далее - Закон) и регулируют порядок продажи объектов приватизации на торгах в формах аукциона, тендера, закрытого тендера и конкурса путем двухэтапных процедур, а также ценных бумаг, принадлежащих государству, на фондовых биржах, функционирующих на территории Республики Казахстан или иностранных государств, и продажи производных ценных бумаг, удостоверяющих права на акции акционерных обществ, принадлежащие государству.

1. Общие положения

      2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

      1) текущая цена – цена объекта приватизации, складывающаяся в ходе торгов на аукционе;

      2) начальная цена – цена, определяемая на основании рыночной стоимости объекта приватизации, устанавливаемая комиссией по вопросам приватизации объектов государственной собственности;

      3) аукцион – форма торгов, при которой участники заявляют свои предложения публично, проводимых с использованием веб-портала реестра в электронном формате;

      4) аукционный зал – раздел веб-портала реестра, обеспечивающий возможность ввода, хранения и обработки информации, необходимой для проведения аукциона;

      5) аукционный номер – номер, присваиваемый участнику для участия на аукционе при наличии электронной цифровой подписи, выданной национальным удостоверяющим центром Республики Казахстан;

      6) стартовая цена - цена, с которой начинаются торги по каждому объекту приватизации;

      7) конкурс путем двухэтапных процедур – форма торгов, при которой победитель конкурса определяется продавцом с участием независимых консультантов путем проведения поэтапных переговоров;

      8) минимальная цена – цена, ниже которой объект приватизации не может быть продан;

      9) закрытый тендер – тендер, на котором принимает участие ограниченный круг участников;

      10) объект приватизации – предприятие как имущественный комплекс; производственные и непроизводственные подразделения и структурные единицы предприятия как имущественного комплекса, приватизация которых не нарушает замкнутый технологический цикл; имущество государственных юридических лиц; акции акционерных обществ; доли участия в уставном капитале товариществ с ограниченной ответственностью; производные ценные бумаги, удостоверяющие права на акции акционерных обществ, принадлежащие государству;

      11) рыночная стоимость объекта приватизации – расчетная денежная сумма, по которой объект приватизации может быть отчужден на основании сделки в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют, располагая всей доступной информацией об объекте оценки, расчетливо и без принуждения;

      12) победитель – участник аукциона, тендера и закрытого тендера, предложивший наиболее высокую цену за объект приватизации; участник второго этапа конкурса путем двухэтапных процедур, предложивший наилучшие условия;

      13) гарантийный взнос – денежная сумма в размере 15 % от начальной цены объекта приватизации, вносимая физическим или негосударственным юридическим лицом для участия в торгах, но не более чем 30000-кратного месячного расчетного показателя;

      14) участник – физическое или негосударственное юридическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке для участия в аукционе, тендере, закрытом тендере или конкурсе путем двухэтапных процедур;

      15) комиссия по вопросам приватизации объектов государственной собственности (далее – комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый уполномоченным органом по управлению государственным имуществом либо местным исполнительным органом для подготовки и проведения торгов по приватизации, предусмотренных Законом;

      16) цена продажи – окончательная цена объекта приватизации, установленная в результате торгов, а также тендера по передаче в доверительное управление либо имущественный наем (аренду) с правом последующего выкупа с учетом индексации;

      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 17) вводится в действие с 1 января 2018 года для городов районного значения, сел, поселков, сельских округов с численностью населения более двух тысяч человек, с 1 января 2020 года для городов районного значения, сел, поселков, сельских округов с численностью населения две тысячи и менее человек.

      17) продавец (лицо, производящее отчуждение имущества) – уполномоченный орган по государственному имуществу, местный исполнительный орган либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа;

      18) покупатель (приобретатель) – физическое лицо или негосударственное юридическое лицо, приобретающее имущество в процессе отчуждения государственного имущества;

      19) торги – вид приватизации;

      20) метод торгов на повышение цены – метод при котором стартовая цена повышается с заранее объявленным шагом;

      21) метод торгов на понижение цены – метод при котором стартовая цена понижается с объявленным шагом;

      22) независимые консультанты – юридические лица, в том числе иностранные или их объединения, участники оценочной и (или) инвестиционной деятельности, и (или) финансового консультирования, привлекаемые продавцом в целях проведения оценки рыночной стоимости объекта приватизации и (или) сопровождения сделки по объектам приватизации;

      23) тендер – форма торгов, при которой участники заявляют свои ценовые предложения, загружаемые в закрытый электронный конверт на специально отведенной веб-странице реестра;

      24) веб-портал реестра – интернет-ресурс, размещенный в сети интернет по адресу: www.gosreestr.kz, предоставляющий единую точку доступа к электронной базе данных об объектах продажи реестра государственного имущества (далее – реестр);

      25) организатор - продавец либо юридическое или физическое лицо, привлекаемое в порядке, определенном законодательством о государственных закупках, организующее подготовку и продажу объектов приватизации;

      26) электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи;

      27) электронная цифровая подпись (далее – ЭЦП) – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.

      Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 29.12.2017 № 924 (порядок введения в действие см. п.2).
      Примечание РЦПИ!
      Часть первая пункта 3 вводится в действие с 1 января 2018 года для городов районного значения, сел, поселков, сельских округов с численностью населения более двух тысяч человек, с 1 января 2020 года для городов районного значения, сел, поселков, сельских округов с численностью населения две тысячи и менее человек.

      3. Решение о приватизации объекта принимается уполномоченным органом по государственному имуществу, местным исполнительным органом либо аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по согласованию с собранием местного сообщества, которые в течение десяти календарных дней обеспечивают внесение информации об объектах приватизации (график продаж) в реестр.

      Решение о приватизации организаций, являющихся субъектами естественной монополии или субъектами рынка, занимающими доминирующее или монопольное положение на соответствующем товарном рынке, принимается Правительством Республики Казахстан.

      Уполномоченный орган по управлению государственным имуществом осуществляет приватизацию республиканского имущества, в том числе принимает решение о приватизации республиканского имущества, а также предприятий как имущественного комплекса, не являющихся субъектами естественной монополии или субъектами рынка, занимающими доминирующее или монопольное положение на рынке, обеспечивает сохранность республиканского имущества в процессе подготовки объекта к приватизации, привлекает посредника для организации процесса приватизации, обеспечивает оценку объекта приватизации, осуществляет подготовку и заключение договоров купли-продажи объекта приватизации и контроль за соблюдением условий договоров купли-продажи.

      Примечание РЦПИ!
      Часть четвертая пункта 3 вводится в действие с 1 января 2018 года для городов районного значения, сел, поселков, сельских округов с численностью населения более двух тысяч человек, с 1 января 2020 года для городов районного значения, сел, поселков, сельских округов с численностью населения две тысячи и менее человек.

      Местные исполнительные органы и аппараты акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по согласованию с собранием местного сообщества осуществляют приватизацию коммунального имущества, в том числе принимают решение о приватизации коммунального имущества, а также предприятий как имущественного комплекса, привлекают посредника для организации процесса приватизации, обеспечивают оценку объекта приватизации, осуществляют подготовку и заключение договоров купли- продажи объекта приватизации и контроль за соблюдением условий договоров купли-продажи.

      При подготовке решения о приватизации предприятия как имущественного комплекса, в случае наличия на предприятии материальных ценностей государственного материального резерва, проект решения согласовывается с уполномоченными органами в области государственного материального резерва, мобилизационной подготовки и обороны.

      Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2017 № 924 (порядок введения в действие см. п.2).

      4. Продажа объектов приватизации осуществляется по рыночной стоимости объекта приватизации, которая может быть ниже балансовой стоимости объекта приватизации.

      5. Критерии по выбору видов отчуждения государственного имущества определяются по республиканскому имуществу - уполномоченным органом по государственному имуществу, по коммунальному имуществу - соответствующими местными исполнительными органами.

      6. Не допускается продажа акций, эмиссия которых не зарегистрирована в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

      7. Продажа акций акционерных обществ, принадлежащих государству, и долей участия государства в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью производится с соблюдением требований, установленных законами Республики Казахстан "Об акционерных обществах", "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", "О рынке ценных бумаг" и иными законами Республики Казахстан.

      8. При продаже принадлежащих государству акций покупатель - акционерное общество не может приобрести более двадцати пяти процентов акций акционерного общества, если последнее владеет акциями покупателя.

      При продаже долей участия государства в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью участники товарищества с ограниченной ответственностью пользуются преимущественным перед третьими лицами правом покупки доли участника или ее части при ее продаже кем-либо из участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

      9. При предложении государственным юридическим лицом государственного имущества на продажу необходимо письменное согласие государственного органа, в управлении которого находится данное государственное юридическое лицо. При этом, необходимо представить продавцу правоустанавливающие документы, а также документ, подтверждающий отсутствие обременений на объект приватизации.

      В случае необходимости продавец запрашивает документы, позволяющие определить технические и функциональные характеристики объекта приватизации.

      Балансодержатель государственного имущества несет ответственность за сохранность объекта приватизации и достоверность сведений по объекту приватизации до перехода прав собственности к покупателю.

      После публикации извещения балансодержатель обеспечивает свободный доступ к осмотру объекта приватизации желающим приобрести объект приватизации.

      При продаже государственного пакета акций акционерного общества или государственной доли в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью за достоверность сведений ответственность несет руководство акционерного общества или товарищества с ограниченной ответственностью.

      Сноска. Пункт 9 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 29.12.2017 № 924 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      10. При приватизации недвижимого имущества к покупателю переходит право на земельный участок в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан.

      Кадастровая (оценочная) стоимость земельного участка оплачивается покупателем отдельно в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан.

      11. Продавец осуществляет продажу объектов приватизации в порядке, определенном Законом и настоящими Правилами.

      12. Функциями продавца являются:

      1) обеспечение проведения оценки объекта приватизации;

      2) определение вида проведения приватизации, условия и формы торгов по каждому объекту приватизации на основании решения комиссии, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 7) и 9) пункта 2 настоящих Правил;

      3) установление сроков проведения торгов;

      4) осуществление подготовки и проведения торгов;

      5) определение начальной цены объектов приватизации на основании решения комиссии;

      6) принятие гарантийных взносов участников конкурса путем двухэтапных процедур;

      7) осуществление реализации ценных бумаг, принадлежащих государству, на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан или иностранных государств, на основании решения комиссии;

      8) определение метода проведения торгов по рекомендации брокерской компании при реализации ценных бумаг, принадлежащих государству, на фондовых биржах, функционирующих на территории Республики Казахстан или иностранных государств;

      9) определение сроков и длительности выставления акций на биржевые торги, предельных сроков реализации и даты снятия с биржевых торгов;

      10) привлечение независимых консультантов в целях проведения оценки рыночной стоимости объекта приватизации и (или) сопровождения сделки по объектам приватизации в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;

      11) принятие решения о снятии объектов приватизации с торгов;

      12) подготовка и представление по требованию покупателя информации об обременениях объектов приватизации, а также сумме кредиторской и дебиторской задолженности, заключенных приватизируемым предприятием договорах, если объектом приватизации является предприятие как имущественный комплекс;

      13) в случае наличия на объекте приватизации материальных ценностей государственного материального резерва уведомление уполномоченного органа в области государственного материального резерва и соответствующих центральных исполнительных органов в течение пяти рабочих дней после принятия решения о продаже;

      14) рассмотрение документов участников тендера или закрытого тендера на соответствие их дополнительным требованиям и допуск их к торгам;

      15) заключение договора на организацию и проведение торгов с организатором в случае его привлечения;

      16) осуществление контроля за ходом организации и проведения торгов;

      17) заключение договоров купли-продажи с победителями торгов и контроль за их исполнением;

      18) осуществление с участниками, покупателями, организатором расчетов, связанных с процедурами проведения торгов;

      19) проведение других мероприятий, необходимых для проведения приватизации.

      13. Не подлежат регистрации в качестве участника торгов:

      1) юридическое лицо, которое в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан или учредительными документами не вправе заниматься теми видами деятельности, осуществление которых является условием продажи объекта приватизации на торгах;

      2) организатор;

      3) акционерные общества, чьими акциями владеет акционерное общество, акции которого в размере, превышающем двадцать пять процентов от уставного капитала, выставлены на торги.

2. Комиссия

      14. Для организации и проведения торгов продавцом в обязательном порядке формируется комиссия, в состав которой включаются представители продавца и других государственных органов или их территориальных подразделений, Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" и региональных палат предпринимателей (в Комиссии при местных исполнительных органах). Число членов комиссии составляет не менее 5 человек. Председателем комиссии является представитель продавца. Секретарь не является членом комиссии.

      Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя является решающим. Решения комиссии носят рекомендательный характер для продавца.

      15. Комиссия осуществляет следующие функции:

      1) самостоятельно разрабатывает регламент своей работы;

      2) принимает решение о виде проведения приватизации, форме и методах торгов по каждому объекту приватизации, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 7) и 9) пункта 2 настоящих Правил;

      3) принимает решение о реализации ценных бумаг, принадлежащих государству, на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан или иностранных государств;

      4) принимает решение об установлении начальной цены объекта приватизации на основании оценки объекта приватизации;

      5) принимает решение о сроках и длительности выставления акций на биржевые торги, предельных сроках реализации и дате снятия с биржевых торгов;

      6) принимает решение об условиях тендера, за исключением продажи объектов приватизации, предусмотренных пунктом 61 настоящих Правил;

      7) принимает решение о дополнительных требованиях, предъявляемых к участникам (покупателю);

      8) принимает решение о целесообразности дальнейшего выставления объекта приватизации на торги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 39 настоящих Правил;

      9) рассматривает документы участников конкурса путем двухэтапных процедур и допускает их к торгам;

      10) объявляет победителя конкурса путем двухэтапных процедур.

      16. Подготовку к проведению торгов осуществляет продавец, который обеспечивает своевременное опубликование извещения о проведении торгов, проводит прием заявок и регистрацию участников конкурса путем двухэтапных процедур, передает поступившие материалы конкурса путем двухэтапных процедур для рассмотрения комиссией.

3. Подготовка к проведению торгов

      17. Подготовка к проведению торгов осуществляется в следующем порядке:

      1) производится сбор необходимых материалов по объекту приватизации;

      2) определяется начальная цена объектов приватизации на основании оценки объекта приватизации;

      3) определяется формы и методы торгов каждого объекта приватизации;

      4) объекты приватизации распределяются по отдельным торгам;

      5) определяется порядок внесения гарантийного взноса;

      6) устанавливаются сроки проведения торгов;

      7) при необходимости привлекается организатор;

      8) публикуется извещение о проведении торгов;

      9) принимаются гарантийные взносы;

      10) производится регистрация участников;

      11) осуществляется подготовка проекта договора купли-продажи.

      18. Оценка объектов приватизации, балансовая стоимость которых составляет более 2500000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, осуществляется независимыми консультантами в соответствии с международными стандартами оценки.

      19. Оценка объектов приватизации, балансовая стоимость которых составляет менее 2500000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности.

      20. Гарантийный взнос для участия в аукционе, тендере и закрытом тендере вносится на реквизиты единого оператора в сфере учета государственного имущества (далее - единый оператор) в форме и порядке, установленных в извещении.

      Гарантийный взнос для участия в конкурсе путем двухэтапных процедур вносится на реквизиты продавца в форме и порядке, установленных в извещении.

      Гарантийный взнос вносится участником либо от имени участника любым другим физическим или юридическим лицом.

      21. Участникам допускается внесение любого количества гарантийных взносов, при этом один гарантийный взнос дает право покупки того объекта приватизации, для участия в торгах по которому участником внесен данный гарантийный взнос.

      22. Гарантийный взнос участника, победившего на торгах и заключившего договор купли-продажи, относится в счет причитающихся платежей по договору купли-продажи.

      В случае, если сумма гарантийного взноса превышает цену продажи, то победителю единым оператором возвращается разница в срок не позднее трех рабочих дней с даты заключения продавцом и покупателем договора купли-продажи на веб-портале реестра.

      Сноска. Пункт 22 в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2017 № 924 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      23. Гарантийный взнос не возвращается продавцом:

      1) победителю - в случаях неподписания протокола о результатах торгов либо договора купли-продажи;

      2) покупателю - в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору купли-продажи.

      Во всех остальных случаях гарантийные взносы возвращаются в срок не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления единому оператору (от участника аукциона, тендера или закрытого тендера) или продавцу (от участника конкурса путем двухэтапных процедур).

      Гарантийные взносы возвращаются на реквизиты, указываемые участником торгов, физическим или негосударственным юридическим лицом в заявлении о возврате гарантийного взноса.

      24. Извещение о проведении торгов публикуется не менее чем за пятнадцать календарных дней до их проведения.

      Извещение публикуется в периодических печатных изданиях, определенных путем проведения продавцом конкурса в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках", и на веб-портале реестра на казахском и русском языках.

      Опубликование извещения о продаже акций, долей в уставных капиталах организаций, государственных предприятий как имущественных комплексов, подпадающих под требования антимонопольного законодательства, допускается по истечении шестидесяти календарных дней с даты включения информации по объекту (график продажи) в реестр.

      25. Извещение о проведении торгов содержит следующие сведения:

      1) дату, место и время проведения торгов;

      2) вид, форму и метод торгов;

      3) сведения об объекте приватизации (при продаже акций указываются наименование и сведения об эмитенте акций, количество реализуемых акций);

      4) стартовую и минимальную (при проведении аукциона на понижение цены) цены объектов приватизации, выставляемых на продажу;

      5) размер гарантийного взноса и банковские реквизиты для его перечисления;

      6) место и сроки приема заявок;

      7) порядок проведения торгов, в том числе об оформлении участия в торгах, условиях определения победителя торгов;

      8) телефоны и место нахождения продавца и/или организатора торгов и балансодержателя;

      9) дополнительную информацию по решению продавца.

      Извещение о продаже ценных бумаг, принадлежащих государству, на фондовых биржах, функционирующих на территории Республики Казахстан или иностранных государств, содержит следующие сведения:

      1) дату и время начала торгов;

      2) место проведения торгов;

      3) наименование эмитента акций;

      4) сведения об эмитенте;

      5) количество реализуемых акций;

      6) телефоны и место нахождения организатора торгов;

      7) дополнительную информацию по решению продавца.

      26. До публикации извещения о продаже по каждому объекту приватизации продавец обеспечивает включение в реестр электронные копии следующих документов:

      1) отчет об оценке стоимости объекта приватизации;

      2) фотографии объекта приватизации (только для недвижимого имущества, транспорта, оборудования и другого материального имущества), обеспечивающие представление о техническом состоянии в количестве не менее 5 штук;

      3) проект договора купли-продажи.

      После публикации извещения о продаже объекта приватизации продавец обеспечивает свободный доступ всем желающим к информации об объекте приватизации посредством веб-портала реестра.

      27. Регистрация участников торгов производится со дня публикации извещения и заканчивается за два часа до начала аукциона, тендера, закрытого тендера и за двадцать четыре часа до начала конкурса путем двухэтапных процедур, по истечении которых участники не могут отозвать поданную заявку.

      28. Для участия в аукционе, тендере и закрытом тендере необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-портале реестра с указанием:

      1) для физических лиц: индивидуального идентификационного номера (далее - ИИН), фамилии, имени и отчества (при наличии);

      2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее - БИН), полного наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого руководителя;

      3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса;

      4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail).

      При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего дня изменяет данные, внесенные в веб-портал реестра.

      29. Для регистрации в качестве участника аукциона, тендера и закрытого тендера необходимо на веб-портале реестра зарегистрировать заявку на участие в торгах по форме согласно приложению к настоящим Правилам, подписанную ЭЦП участника.

      Участники тендера и закрытого тендера регистрируют заявку, содержащую согласие с условиями торгов и ценовое предложение, загружаемое в электронный конверт на специально отведенной веб-странице реестра с приложением электронных (сканированных) копий документов, подтверждающих соответствие дополнительным требованиям к участникам (покупателю), указанным в извещении о проведении торгов.

      Сноска. Пункт 29 в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2017 № 924 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      30. Победитель аукциона, тендера и закрытого тендера представляет продавцу при подписании договора купли-продажи копии следующих документов, с обязательным предъявлением оригиналов для сверки либо нотариально засвидетельствованные копии указанных документов:

      1) для физических лиц: паспорта или документа, удостоверяющего личность физического лица;

      2) для юридических лиц: свидетельства либо справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

      документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица, а также паспорта или документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица;

      при продаже принадлежащих государству акций - выписки из реестра акционеров, содержащей информацию об акционерных обществах, которые владеют акциями участника (на момент опубликования извещения).

      Иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные копии учредительных документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки.

      Победитель тендера и закрытого тендера также представляет продавцу при подписании договора купли-продажи оригиналы либо нотариально заверенные копии документов, прикрепленных к заявке.

      Оригиналы документов после сверки возвращаются в течение одного рабочего часа.

      31. Продавцу и организатору не допускается:

      1) разглашать информацию, имеющую отношение к участникам торгов, в течение всего периода подготовки торгов и их проведения, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

      2) требовать представления дополнительных документов, кроме перечисленных в пункте 29 настоящих Правил.

      32. Заявки и прилагаемые к ним электронные (сканированные) копии документов участников тендера и закрытого тендера хранятся в базе данных реестра и не доступны для загрузки и просмотра до времени и даты, указанных в извещении о проведении торгов.

      33. После регистрации заявки на участие в аукционе, тендере и закрытом тендере веб-порталом реестра в течение трех минут производится автоматическая проверка на наличие в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного взноса по объекту продажи, на который подана заявка.

      Основаниями для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки являются несоблюдение участником требований, указанных в пунктах 28 и 29 настоящих Правил, а также непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, указанного в извещении о проведении торгов, на специальный транзитный счет единого оператора.

      В случае наличия в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного взноса на специальный транзитный счет единого оператора, веб-портал реестра осуществляет принятие заявки и допуск участников аукциона, тендера и закрытого тендера. При отсутствии в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного взноса на специальный транзитный счет единого оператора веб-портал реестра отклоняет заявку участника.

      По результатам автоматической проверки веб-портал реестра направляет на электронный адрес участника, указанный на веб-портале реестра, электронное уведомление о принятии заявки либо причинах отказа в принятии заявки.

      34. Веб-портал реестра аннулирует аукционный номер участника, отозвавшего электронную заявку для участия в аукционе не менее чем за два часа до начала проведения торгов.

      35. Для регистрации в качестве участника конкурса путем двухэтапных процедур необходимо представить:

      1) заявку на участие в торгах по форме согласно приложению к настоящим Правилам;

      2) для физических лиц:

      копию паспорта или документа, удостоверяющего личность физического лица, с обязательным предъявлением оригинала для сверки либо нотариально засвидетельствованную копию указанного документа;

      оригинал справки с банка, подтверждающей наличие текущего счета;

      для юридических лиц:

      копию устава с обязательным предъявлением оригинала для сверки или нотариально засвидетельствованную копию указанного документа;

      копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с обязательным предъявлением оригинала для сверки или нотариально засвидетельствованную копию указанного документа либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

      оригинал справки с банка, подтверждающей наличие банковского счета.

      Оригиналы документов после сверки возвращаются в течение одного рабочего часа.

      Оригинал справки из банка, подтверждающей наличие банковского (текущего) счета, не возвращается.

      Акционерные общества при участии в конкурсе путем двухэтапных процедур по продаже акций, принадлежащих государству, представляют оригинал выписки из реестра акционеров, содержащую информацию об акционерных обществах, которые владеют их акциями (на момент опубликования извещения).

      3) оригинал и копию платежного документа, подтверждающего внесение гарантийного взноса (оригинал платежного документа возвращается при обращении участника после проведения торгов);

      4) оригинал документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица, а также копию паспорта или документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица с представлением оригинала, возвращаемого после сверки, либо нотариально заверенную копию паспорта или документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица.

      Предложения для участия в конкурсе путем двухэтапных процедур заявляются письменно в закрытом конверте.

      36. Иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные копии учредительных документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки.

      37. Прием заявок и регистрация лиц, желающих принять участие в конкурсе путем двухэтапных процедур, производятся при наличии полного комплекта требуемых документов.

      При представлении заявки нарочным способом проверка наличия требуемых документов осуществляется продавцом на месте в течение одного рабочего часа и, в случае отсутствия одного из указанных в пункте 35 настоящих Правил документов, представленная заявка не регистрируется.

      При поступлении заявки по почте, в случае отсутствия одного из указанных в пункте 35 настоящих Правил документов, представленная заявка не регистрируется, о чем продавцом сообщается в письменной форме лицу, подавшему заявку, в течение одного рабочего дня.

      38. Документы участников конкурса путем двухэтапных процедур после регистрации в журнале хранятся в сейфе и передаются комиссии в день его проведения для рассмотрения и допуска к конкурсу путем двухэтапных процедур.

      39. В случае, если государственное предприятие как имущественный комплекс не реализовано по результатам трех проведенных торгов, данное государственное предприятие подлежит реорганизации путем присоединения либо слияния или подлежит ликвидации.

      В случае, если акции акционерных обществ и доли участия в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью, участие государства в которых составляет сто процентов, не реализованы по результатам трех проведенных торгов, данные юридические лица подлежат ликвидации.

      Сноска. Пункт 39 в редакции постановления Правительства РК от 05.06.2019 № 372 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

4. Проведение аукциона

      40. Аукцион проводится двумя методами торгов: на повышение цены и на понижение цены.

      При проведении аукциона стартовая цена объекта приватизации равна начальной цене объекта приватизации.

      Начальная цена объекта приватизации определяется на основании рыночной стоимости объекта приватизации и устанавливается комиссией.

      41. Объект приватизации на первые торги выставляется на аукцион с применением метода повышение цены.

      На вторые торги объект приватизации выставляется на аукцион с применением метода понижения цены с установлением минимальной цены в размере пятидесяти процентов от начальной цены.

      На третьи торги объект приватизации выставляется на аукцион с применением метода понижение цены без установления минимальной цены.

      Каждые последующие торги осуществляются через каждые двадцать рабочих дней.

      42. Участнику, допущенному к аукциону, представляется доступ к аукционному залу по аукционному номеру, присваиваемому веб-порталом реестра.

      Участники аукциона в течение одного часа до начала аукциона заходят в аукционный зал, используя ЭЦП и аукционный номер. Аукцион начинается в указанное в извещении о проведении торгов время города Нур-Султана путем автоматического размещения в аукционном зале стартовой цены объекта приватизации.

      Сноска. Пункт 42 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 05.06.2019 № 372 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      43. Аукцион в аукционном зале проходит со вторника по пятницу, за исключением праздничных и выходных дней, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Аукцион проводится в период с 10:00 до 17:00 часов по времени города Нур-Султана, при этом аукцион начинается не позднее 15:00 часов по времени города Нур-Султана.

      Сноска. Пункт 43 в редакции постановления Правительства РК от 05.06.2019 № 372 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      44. Если на момент завершения аукциона на повышение цены в 17:00 часов победитель аукциона не определен, то победителем признается участник, последний подтвердивший свое желание приобрести объект приватизации, и аукцион по данному объекту приватизации признается состоявшимся.

      Если на момент завершения аукциона на понижение цены в 17:00 часов победитель аукциона не определен, то аукцион по данному объекту приватизации признается несостоявшимся.

      45. В случае, если на момент начала аукциона в аукционном зале по объекту приватизации зарегистрировались и находятся менее двух участников аукциона, то аукцион по данному объекту приватизации признается не состоявшимся (за исключением третьего аукциона, на котором допускается продажа объекта приватизации единственному участнику).

      46. Шаг изменения цены устанавливается следующим образом:

      1) при стартовой или текущей цене объекта приватизации в размере до 20000-кратного размера месячного расчетного показателя шаг изменения устанавливается на аукционе на повышение цены в размере 10 процентов и на аукционе на понижение цены в размере 5 процентов;

      2) при стартовой или текущей цене объекта приватизации в размере от 20000 до 50000-кратного размера месячного расчетного показателя шаг изменения устанавливается на аукционе на повышение цены в размере 7 процентов и на аукционе на понижение цены в размере 5 процентов;

      3) при стартовой или текущей цене объекта приватизации в размере от 50000-кратного до 100000-кратного размера месячного расчетного показателя шаг изменения устанавливается в размере 5 процентов;

      4) при стартовой или текущей цене объекта приватизации в размере от 100000-кратного до 250000-кратного размера месячного расчетного показателя шаг изменения устанавливается на аукционе на повышение цены в размере 2,5 процента и на аукционе на понижение цены в размере 5 процентов;

      5) при стартовой или текущей цене объекта приватизации в размере от 250000-кратного до 500000-кратного размера месячного расчетного показателя шаг изменения устанавливается на аукционе на повышение цены в размере 1 процента и на аукционе на понижение цены в размере 5 процентов;

      6) при стартовой или текущей цене объекта приватизации в размере от 500000-кратного размера месячного расчетного показателя и выше шаг изменения устанавливается на аукционе на повышение цены в размере 0,5 процента и на аукционе на понижение цены в размере 5 процентов.

      Аукцион проводится по одному из двух ниже описанных методов.

      47. Аукцион на повышение цены:

      1) если в течение двадцати минут с начала аукциона в аукционном зале ни один из участников не подтвердил свое желание приобрести объект приватизации путем увеличения стартовой цены объекта приватизации на шаг, установленный согласно пункту 46 настоящих Правил, то аукцион по данному объекту приватизации признается не состоявшимся;

      2) если в течение двадцати минут с начала аукциона в аукционном зале один из участников подтвердит свое желание приобрести объект приватизации путем увеличения стартовой цены объекта приватизации на шаг, установленный согласно пункту 46 настоящих Правил, то стартовая цена увеличивается на установленный шаг;

      3) если в течение двадцати минут после увеличения текущей цены ни один из участников не подтвердит свое желание приобрести объект приватизации путем увеличения текущей цены, то победителем признается участник, последний подтвердивший свое желание приобрести объект приватизации, а аукцион по данному объекту приватизации признается состоявшимся.

      Аукцион по объекту приватизации на повышение цены идет до максимально предложенной цены одним из участников.

      Аукцион по объекту приватизации на повышение цены считается состоявшимся только в том случае, если стартовая цена объекта приватизации повысилась не менее чем на два шага увеличения цены, при этом повышение стартовой цены на два шага осуществляют не менее двух участников.

      48. Аукцион на понижение цены:

      1) если в течение двух минут с начала аукциона ни один из участников не подтвердит свое желание приобрести объект приватизации в аукционе, то стартовая цена объекта приватизации уменьшается на шаг, установленный согласно пункту 46 настоящих Правил;

      2) если в течение двух минут после уменьшения цены ни один из участников не подтвердил свое желание приобрести объект приватизации, то последняя объявленная цена объекта приватизации уменьшается с установленным шагом.

      Победителем аукциона на понижение цены признается участник, первый подтвердивший свое желание приобрести объект приватизации по объявленной цене, и аукцион по данному объекту приватизации признается состоявшимся.

      3) если цена объекта приватизации достигла установленного минимального размера, и ни один из участников не подтвердил свое желание приобрести объект приватизации, то аукцион признается не состоявшимся.

      В случаях, указанных в части второй пункта 44, в пункте 45, подпункте 1) пункта 47 и подпункте 3) пункта 48 настоящих Правил, продавцом подписывается акт о несостоявшемся аукционе, формируемый веб-порталом реестра.

      49. Результаты аукциона по каждому проданному объекту приватизации оформляются протоколом о результатах торгов, который подписывается на веб-портале реестра продавцом и победителем с использованием ЭЦП в день проведения торгов.

      50. Протокол о результатах торгов является документом, фиксирующим результаты аукциона и обязательства победителя и продавца подписать договор купли-продажи объекта приватизации по цене продажи. Договор купли-продажи заключается в электронном формате на веб-портале реестра и подписывается продавцом и покупателем с использованием ЭЦП в срок не более десяти календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов. При этом, продавец представляет покупателю проект договора купли-продажи на подписание в срок не более пяти календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

      Сноска. Пункт 50 в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2017 № 924 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      51. В случае неподписания победителем протокола о результатах торгов либо договора купли-продажи в сроки, указанные в пунктах 49 и 50 настоящих Правил, продавцом подписывается акт об отмене результатов аукциона, формируемый веб-порталом реестра, и данный объект приватизации вновь выставляется на торги с условиями отмененных торгов.

      Сноска. Пункт 51 в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2017 № 924 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      52. Единый оператор обеспечивает функционирование веб-портала реестра, а также принимает гарантийные взносы участников торгов.

      Единый оператор:

      1) перечисляет гарантийный взнос участника, победившего в торгах, на соответствующий код бюджетной классификации продавца - на основании заявления на перечисление гарантийного взноса, подписанного продавцом с использованием ЭЦП на веб-портале реестра;

      2) возвращает гарантийные взносы другим участникам торгов на основании заявлений на возврат гарантийных взносов, подписанных участниками с использованием ЭЦП на веб-портале реестра.

      Сноска. Пункт 52 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 29.12.2017 № 924 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      53. При возникновении в ходе аукциона технического сбоя, препятствующего участию в аукционе, участник:

      1) уведомляется в течение 30 секунд с момента отсутствия устойчивой связи с веб-порталом реестра путем выведения на монитор участника аукциона электронного уведомления с контактными данными единого оператора;

      2) незамедлительно посредством телефона или электронного сообщения ставит в известность об этом по контактным данным единого оператора.

      54. Единый оператор фиксирует факт технического сбоя и при его наличии на стороне веб-портала реестра уведомляет всех участников аукциона посредством размещения информации на веб-портале реестра.

      55. При техническом сбое компьютерного и/или телекоммуникационного оборудования участника аукцион продолжается.

      56. В случае наличия факта технического сбоя веб-портала реестра, указанного в пункте 54 настоящих Правил, препятствующего проведению аукциона или процедуре проведения аукциона, единый оператор письменно уведомляет об этом продавца и переносит аукцион на следующий рабочий день после дня исправления технического сбоя с обязательным предварительным уведомлением принимавших участие в аукционе участников о дате и времени продолжения данного аукциона посредством размещения информации на веб-портале реестра и направления электронного сообщения на электронный адрес участника, указанный на веб-портале реестра.

5. Проведение тендера и закрытого тендера

      57. Тендер должен быть открытым. В исключительных случаях, затрагивающих государственную безопасность, охрану окружающей природной среды, внешнеэкономическое положение Республики Казахстан, определяемых Правительством Республики Казахстан, тендер может быть закрытым.

      Участие на закрытом тендере принимает ограниченный круг участников, определяемый комиссией на основании предложений заинтересованных государственных органов. Приглашения на участие в закрытом тендере со всеми условиями закрытого тендера рассылает продавец. Регистрация заявок лиц, которым направлено приглашение на участие, желающих принять участие в закрытом тендере, производится на веб-портале реестра со дня рассылки письменных приглашений и заканчивается за два часа до начала закрытого тендера.

      58. Организация и проведение тендера или закрытого тендера осуществляются продавцом. При выставлении объекта приватизации на первый тендер или закрытый тендер стартовая цена объекта приватизации равна начальной цене.

      59. Тендер или закрытый тендер проходят на веб-портале реестра со вторника по пятницу, за исключением праздничных и выходных дней, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Тендер или закрытый тендер проводятся в период с 10:00 до 13:00 часов по времени города Нур-Султана.

      Сноска. Пункт 59 в редакции постановления Правительства РК от 05.06.2019 № 372 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      60. При выставлении объекта приватизации на вторые и третьи торги стартовая цена снижается на пятьдесят процентов от стартовой цены предыдущего тендера или закрытого тендера.

      61. В случае продажи государственных предприятий как имущественных комплексов, акций (долей участия) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью), в уставном капитале которых контрольный пакет акций (доля участия) принадлежит государству, условием тендера или закрытого тендера является сохранение профиля деятельности.

      Срок сохранения профиля деятельности государственных предприятий, акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) в уставном капитале которых контрольный пакет акций (доля участия) принадлежит государству, определяется продавцом.

      62. Если количество зарегистрированных участников тендера или закрытого тендера менее двух, то тендер объявляется несостоявшимся, за исключением третьих торгов, на которых объект приватизации может быть продан единственному участнику.

      Если тендер или закрытый тендер объявляются несостоявшимися, продавцом подписывается акт о несостоявшихся тендере или закрытом тендере, формируемый веб-порталом реестра.

      63. Вскрытие заявок на участие в тендере или в закрытом тендере производится посредством веб-портала реестра автоматически по наступлению даты и времени торгов, указанных в извещении о проведении торгов.

      64. Заявки на участие в тендере или закрытом тендере рассматриваются продавцом на веб-портале реестра в целях определения участников, соответствующих дополнительным требованиям к участникам (покупателю) объекта, указанным в извещении о проведении торгов.

      65. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект приватизации. В случае, если на тендере или закрытом тендере предложения двух и более участников содержат одинаковую наивысшую цену, то победителем тендера или закрытого тендера среди данных участников признается участник, заявка которого принята ранее других заявок участников.

      66. В протоколе о результатах торгов указываются:

      1) список участников, не удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к участникам (покупателю), с указанием причины;

      2) список участников, удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к участникам (покупателю), по которым веб-порталом реестра производится автоматическое сопоставление ценовых предложений участников тендера;

      3) победитель, предложивший наивысшую цену за объект приватизации.

      67. Победитель тендера или закрытого тендера уведомляется о результатах торгов по электронной почте для подписания протокола о результатах торгов.

      Протокол о результатах торгов формируется веб-порталом реестра, подписывается с использованием ЭЦП продавцом и победителем тендера или закрытого тендера в день проведения торгов.

      68. Протокол о результатах торгов является документом, фиксирующим результаты тендера или закрытого тендера и обязательства победителя и продавца подписать договор купли-продажи объекта приватизации на условиях, являющихся результатом тендера или закрытого тендера. Договор купли-продажи заключается в электронном формате на веб-портале реестра и подписывается продавцом и покупателем с использованием ЭЦП в срок не более десяти календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов. При этом, продавец представляет покупателю проект договора купли-продажи на подписание в срок не более пяти календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

      Сноска. Пункт 68 в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2017 № 924 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      69. В случае неподписания победителем в установленные сроки протокола о результатах торгов либо договора купли-продажи, продавцом подписывается с использованием ЭЦП акт об отмене результатов торгов, формируемый на веб-портале реестра, и данный объект приватизации вновь выставляется на торги с условиями отмененных торгов.

      Сноска. Пункт 69 в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2017 № 924 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

6. Продажа ценных бумаг, принадлежащих государству, на фондовых
биржах, функционирующих на территории Республики Казахстан или
иностранных государств

      70. Реализация ценных бумаг, принадлежащих государству, на фондовых биржах, функционирующих на территории Республики Казахстан или иностранных государств (далее - фондовая биржа), осуществляется продавцом на основании решения комиссии.

      71. Ценные бумаги, подлежащие реализации на фондовой бирже, выставляются на биржевые торги продавцом через брокерские компании.

      72. Определение брокерской компании на право реализации ценных бумаг осуществляется продавцом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

      73. При продаже ценных бумаг, принадлежащих государству, на фондовой бирже отношения, возникающие в связи с их реализацией между продавцом и брокерскими компаниями, регулируются соответствующим договором.

      74. Реализация ценных бумаг производится в торговых системах фондовой биржи в соответствии с правилами биржевой торговли соответствующей фондовой биржи.

7. Конкурс путем двухэтапных процедур

      75. Конкурс путем двухэтапных процедур проводится с участием независимых консультантов.

      76. Конкурс путем двухэтапных процедур включает в себя следующий план мероприятий:

      1) привлечение независимого консультанта в порядке, установленном статьей 100-1 Закона, для проведения всестороннего анализа объекта приватизации, оценку его стоимости и формирование для потенциальных покупателей (инвесторов) информационной базы данных об объекте приватизации;

      2) публикация продавцом извещения о продаже объекта приватизации в периодических печатных изданиях и на веб-портале реестра на казахском и русском языках, а также рассылка независимым консультантом предложения о продаже потенциальным покупателям (инвесторам);

      3) формирование независимым консультантом перечня заявок, содержащих предложения потенциальных покупателей (инвесторов);

      4) проведение продавцом с участием независимого консультанта переговоров с потенциальными покупателями (инвесторами) по перечню заявок с целью выявления не менее двух потенциальных покупателей (инвесторов), представивших в ходе переговоров наилучшие предложения (первый этап конкурса);

      5) проведение продавцом с участием независимого консультанта переговоров с победителями первого этапа на предмет улучшения ранее предложенных условий (второй этап конкурса).

      77. На заседании комиссии при конкурсе путем двухэтапных процедур заявки с предложениями участников изучаются и сравниваются всеми членами комиссии. Комиссия проверяет соблюдение всех формальностей, определяет наличие требуемых сведений и документов.

      78. По итогам проведения каждого этапа переговоров продавцом, независимым консультантом и всеми участниками конкурса путем двухэтапных процедур подписывается протокол о его результатах.

      79. Выигравшим конкурс путем двухэтапных процедур признается потенциальный покупатель (инвестор), предложивший в ходе второго этапа конкурса путем двухэтапных процедур наилучшие условия.

      80. В случаях отказа или уклонения победителя конкурса путем двухэтапных процедур от подписания договора купли-продажи в сроки, установленные продавцом, его гарантийный взнос удерживается продавцом и подписывается договор купли-продажи с потенциальным покупателем (инвестором), предложение которого признано наилучшим после предложения победителя конкурса.

8. Продажа производных ценных бумаг, удостоверяющих права
на акции акционерных обществ, принадлежащие государству

      81. Продажа производных ценных бумаг, удостоверяющих права на акции акционерных обществ, принадлежащие государству, осуществляется по решению Правительства Республики Казахстан или соответствующего местного исполнительного органа.

      82. Основные условия продажи производных ценных бумаг представляются продавцом на утверждение Правительству Республики Казахстан или местным исполнительным органом на утверждение соответствующему местному представительному органу.

      83. Решение о продаже производных ценных бумаг должно содержать сведения о количестве акций, принадлежащих государству, на которые выпущены производные ценные бумаги, типе продаваемых производных ценных бумаг, иностранном государстве (иностранных государствах), на территории которого (которых) предполагается осуществить продажу производных ценных бумаг, максимальных сроках завершения сделки, условия и порядок реализации прав собственников производных ценных бумаг.

9. Прямая адресная продажа

      84. Прямой адресной продаже подлежат объекты, переданные в имущественный наем (аренду) или доверительное управление с правом последующего выкупа соответственно нанимателю (арендатору) или доверительному управляющему, а также определенные решением Правительства Республики Казахстан, подлежащие передаче стратегическому инвестору.

      Продажа объекта приватизации нанимателям (арендаторам) и доверительным управляющим допускается лишь при условии надлежащего исполнения ими соответствующего договора.

      Прямая адресная продажа государственного имущества по решению Правительства Республики Казахстан осуществляется стратегическому инвестору - казахстанскому или иностранному юридическому лицу (их объединениям), отвечающему следующим критериям:

      наличие опыта деятельности в сфере, связанной с деятельностью продаваемого объекта приватизации;

      приобретение крупного пакета акций (долей участия в уставном капитале) для участия в управлении объектом приватизации, а также в его развитии путем трансферта технологий, в том числе получения нераскрытой информаций (секретов производства (ноу-хау) и привлечения высококвалифицированных специалистов.

      Прямая адресная продажа осуществляется при установлении и соответствующем принятии стратегическим инвестором обязательств по:

      1) объемам, видам и срокам инвестиций в объект приватизации;

      2) обеспечению определенного уровня объема производства, номенклатуры выпускаемой продукции или оказываемых услуг;

      3) проведению природоохранных мероприятий;

      4) сохранению профиля деятельности

      5) сохранению или созданию новых рабочих мест;

      6) обеспечению не менее двух третей от штатной численности работниками, являющимися гражданами Республики Казахстан;

      7) сохранению существующего порядка и условия использования объектов производственной и социальной инфраструктуры;

      8) погашению кредиторской задолженности в установленные сроки;

      9) погашению задолженности по заработной плате;

      10) ограничению на совершение сделок (перепродажа, залог, передача в управление и другие) и/или запрещение определенных действий в отношении объекта приватизации в течение определенного периода времени.

      Решение Правительства Республики Казахстан о прямой адресной продаже включает наименование объекта приватизации, а также требования к стратегическому инвестору о принятии обязательств из перечня обязательств, указанных в настоящем пункте.

      Прямая адресная продажа объекта приватизации стратегическому инвестору проводится с привлечением независимого консультанта.

      Привлечение независимого консультанта осуществляется в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

      85. Условия продажи объекта приватизации определяются соглашением сторон, если они не были предусмотрены договором имущественного найма (аренды) или договором о передаче в доверительное управление.

      86. Продажа объекта приватизации осуществляется посредством заключения договора купли-продажи по рыночной стоимости, определяемой на момент заключения договора доверительного управления либо имущественного найма (аренды) в соответствии с законодательством об оценочной деятельности в Республике Казахстан.

      Рыночная стоимость в течение срока имущественного найма (аренды) или доверительного управления подлежит индексации в соответствии с официальной ставкой рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан и может быть выплачена в рассрочку, которая предоставляется на срок не более трех лет после даты заключения договора купли-продажи. Возможность приобретения объекта приватизации по рыночной стоимости в рассрочку включается в условия тендера по передаче в имущественный найм (аренду) или доверительное управление с правом выкупа. Срок и порядок выплаты рыночной цены в рассрочку оговариваются в договоре купли-продажи.

      Сноска. Пункт 86 в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2017 № 924 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

10. Порядок расчетов

      87. Договор купли-продажи подписывается продавцом и покупателем. В договоре указывается ссылка на протокол о результатах торгов, как основание заключения договора.

      88. Лицо, выигравшее торги, при неподписании протокола о результатах торгов или договора купли-продажи утрачивает внесенный им гарантийный взнос и возмещает продавцу понесенный им реальный ущерб в части, не покрытой гарантийным взносом.

      89. Расчеты по договору купли-продажи производятся между продавцом и покупателем, при этом покупатель производит расчеты в следующем порядке:

      1) авансовый платеж вносится в размере не менее пятнадцати процентов от цены продажи объекта приватизации в срок не позднее десяти рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи (гарантийный взнос засчитывается в счет причитающегося авансового платежа);

      2) оставшаяся сумма вносится по договоренности сторон, но не позднее тридцати календарных дней со дня подписания договора купли-продажи.

      90. В случаях просрочки авансового или окончательного платежа, допускаются расторжение продавцом договора в одностороннем порядке и предъявление требования к покупателю о возмещении реальных убытков в части, не покрытой гарантийным взносом.

      В данном случае имущество вновь выставляется на повторные торги с условиями отмененных торгов.

      Сноска. Пункт 90 в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2017 № 924 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      91. Передача объекта приватизации, за исключением государственных пакетов акций, производится по акту приема-передачи не позднее тридцати календарных дней с даты полной оплаты покупателем цены продажи по договору купли-продажи, за исключением случая, указанного в пункте 95 настоящих Правил.

      Сведения о подписании акта приема-передачи покупателем вносятся продавцом на веб-портал реестра в двухдневный срок.

      Подписанный акт приема-передачи является основанием для проведения государственной регистрации об изменении собственника на проданный объект приватизации.

      В случае неподписания победителем акта приема-передачи в установленный срок, продавцом подписывается акт об отмене результатов торгов, формируемый на веб-портале реестра, и данное имущество вновь выставляется на торги.

      Сноска. Пункт 91 в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2017 № 924 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      92. Передача государственных пакетов акций производится после полной оплаты покупателем цены продажи по договору купли-продажи путем подписания приказа о переводе ценных бумаг.

      93. Оплата в рассрочку допускается лишь в случаях, когда условия возможной рассрочки были заблаговременно доведены до сведения участников торгов или тендера по передаче государственного имущества в доверительное управление либо имущественный наем (аренду) с правом последующего выкупа. При этом размер первоначального взноса не может быть меньше пятнадцати процентов от цены продажи, а период рассрочки не может превышать трех лет.

      Сноска. Пункт 93 в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2017 № 924 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      94. Первоначальный взнос вносится покупателем в течение тридцати календарных дней со дня подписания договора купли-продажи. При внесении последующих сумм, на еще не внесенные суммы продавцом начисляются проценты исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан. Внесение последующих сумм должно осуществляться не реже одного раза в квартал.

      Обеспечением своевременного погашения платежей служит право залога продавца на приобретенное покупателем имущество, если иной способ обеспечения не предусмотрен договором купли-продажи.

      95. При продаже объекта в рассрочку передача осуществляется путем подписания акта приема-передачи объекта приватизации после оплаты первоначального взноса с одновременным заключением договора залога, подлежащего соответствующей регистрации, если иной способ обеспечения не предусмотрен договором купли-продажи.

      При продаже государственного пакета акций в рассрочку передача осуществляется путем подписания приказа о переводе ценных бумаг после оплаты первоначального взноса с одновременным заключением договора залога, подлежащего соответствующей регистрации.

11. Средства, полученные от продажи объекта приватизации

      96. Средства, полученные от приватизации объектов республиканской собственности, направляются в Национальный фонд Республики Казахстан, и сведения о них включаются в реестр продавцом в течение пяти рабочих дней с даты оплаты покупателем цены продажи по договору купли-продажи.

      Средства, полученные от приватизации объектов коммунальной собственности, направляются в соответствующий местный бюджет, и сведения о них включаются в реестр продавцом в течение пяти рабочих дней с даты оплаты покупателем цены продажи по договору купли-продажи.

      Сноска. Пункт 96 в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2017 № 924 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      97. Подготовка и проведение торгов по приватизации осуществляются за счет бюджетных средств.

      98. Оплата услуг организатора и/или единого оператора включается в расходы продавца на подготовку и проведение торгов по приватизации.

  Приложение
к Правилам продажи
объектов приватизации

ЗАЯВКА

      на участие в ____________________ по продаже объекта приватизации

      (указывается форма торгов)

      1. Рассмотрев опубликованное извещение о продаже объекта(-ов)

      приватизации и ознакомившись с правилами продажи,

      _____________________________________________________________________

      (Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица и

      Ф.И.О. руководителя или представителя юридического лица,

      действующего на основании доверенности)

      желает принять участие в торгах, которые состоятся "___" ___________

      20___ года по адресу: ______________________________________________.

      2. Мною (нами) внесен(-о)______ гарантийный (-х) взнос (-ов)

      для участия (количество)

      в торгах общей суммой __________(____________________________) тенге

      (цифрами) (сумма прописью)

      на специальный транзитный счет единого оператора в сфере учета

      государственного имущества _________________________________________.

      Сведения об объектах приватизации, по которым внесен

      гарантийный взнос:

№ п/п

Наименование объекта приватизации

Сумма гарантийного взноса, подлежащая перечислению, тенге

12
Итого      Сведения о внесенных гарантийных взносах:

№ п/п

Назначение гарантийного взноса и наименование объекта приватизации, по которому внесен гарантийный взнос для участия в торгах

№ платежного документа

Дата платежного документа

Сумма гарантийного взноса, тенге

1

2


Итого

      3. Согласен(-ы) с тем, что в случае обнаружения моего(нашего)

      несоответствия требованиям, предъявляемым к участнику, я(мы)

      лишаюсь(-емся) права участия в торгах, подписанный мной (нами)

      протокол о результатах торгов и договор купли-продажи будут признаны

      недействительными.

      4. В случае, если я(мы) буду(-ем) определен(-ы)

      победителем(-ями) торгов, принимаю(-ем) на себя обязательства

      подписать протокол о результатах торгов в день их проведения и

      подписать договор купли-продажи в течение десяти календарных дней со

      дня их проведения.

      5. Согласен(-ы) с тем, что сумма внесенного мною (нами)

      гарантийного взноса не возвращается и остается у продавца в случаях:

      1) неподписания протокола о результатах торгов в день их проведения;

      2) неподписания договора купли-продажи в установленные сроки;

      3) неисполнения и/или ненадлежащего исполнения мною (нами)

      обязательств по договору купли-продажи.

      6. Настоящая заявка вместе с протоколом о результатах торгов

      имеет силу договора, действующего до заключения договора купли-продажи.

      7. Представляю(-ем) сведения о себе:

      Для юридического лица:

      Наименование __________________________________________________

      БИН ___________________________________________________________

      Ф.И.О. руководителя ___________________________________________

      Адрес: ________________________________________________________

      Номер телефона (факса): _______________________________________

      Банковские реквизиты для возврата гарантийного взноса:

      ИИК ___________________________________________________________

      БИК ___________________________________________________________

      Наименование банка ____________________________________________

      Кбе ___________________________________________________________

      ИИН/БИН лица, оплатившего гарантийный взнос ___________________

      К заявке прилагаются (не заполняется при подаче заявки на аукцион):

      1) ____________________________________________________________

      2) ____________________________________________________________

      3) ____________________________________________________________

      Для физического лица:

      Ф.И.О. ________________________________________________________

      ИИН ___________________________________________________________

      Паспортные данные _____________________________________________

      Адрес: ________________________________________________________

      Номер телефона (факса): _______________________________________

      Банковские реквизиты для возврата гарантийного взноса:

      ИИК ___________________________________________________________

      БИК ___________________________________________________________

      Наименование банка ____________________________________________

      Кбе ___________________________________________________________

      ИИН/БИН лица, оплатившего гарантийный взнос ___________________

      К заявке прилагаются (не заполняется при подаче заявки на аукцион):

      1) ____________________________________________________________

      2) ____________________________________________________________

      3) ____________________________________________________________

      (подпись) (Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица

      и Ф.И.О. руководителя или представителя юридического лица,

      действующего на основании доверенности)

      "___" ____________ 20 __ года.

      М.П.

      Принято веб-порталом реестра государственного имущества

      "___" __________ 20 __ года __________ часов _______ минут

      Аукционный номер участника _______________

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 9 августа 2011 года № 920

Перечень
утративших силу некоторых решений Правительства
Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 мая 1996 года № 562 "Об утверждении Положения по оценке стоимости объектов приватизации" (САПП Республики Казахстан, 1996 г., № 19, ст. 166).

      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 1998 года № 1137 "Об утверждении Правил продажи акций, принадлежащих государству, через организованный рынок ценных бумаг" (САПП Республики Казахстан, 1998 г., № 40, ст. 367).

      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 апреля 2000 года № 508 "О внесении изменений в постанавление Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 1998 года № 1137" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., № 18, ст. 191).

      4. Пункт 11 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2001 года № 1369 "О внесении изменений и дополнений и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан (САПП Республики Казахстан, 2001 г., № 36-37, ст. 478).

      5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 ноября 2001 года № 1455 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 1998 года № 1137" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., № 39, ст. 505).

      6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 мая 2002 года № 562 "О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 1998 года № 1137 и от 26 июня 2000 года № 942" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 14, ст. 155).

      7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2004 года № 1333 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 1998 года № 1137" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 49, ст. 632).

      8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2000 года № 942 "Об утверждении Правил продажи объектов приватизации" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., № 27, ст. 317).

      9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 2001 года № 1639 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2000 года № 942" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., № 47, ст. 557).

      10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 апреля 2003 года № 350 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2000 года № 942" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 16, ст. 166).

      11. Пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2010 года № 613 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 39, ст. 342).