Жеке шоттарын жүргізу қағидаларын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 27 ақпандағы № 306 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 14 наурызда № 16601 болып тіркелді.

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 97-бабының 2, 7-тармақтарына, 100-бабының 2-тармағына, 101-бабының 7-тармағына, 400-бабының 1-тармағының 3)-тармақшасына, 429-бабының 8-тармағына, 457-бабының 3-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Жеке шоттарын жүргізу қағидалары бекітілсін.

      2. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің күші жойылды деп танылсын.

      3. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (А.М.Теңгебаев) заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электрондық түрдегі көшірмелерін ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жолдануын;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін;

      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
Б. Сұлтанов

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2018 жылғы 27 ақпандағы
№ 306 бұйрығымен
бекітілген

Жеке шоттарын жүргізу қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

1-параграф. Кіріспе

      1. Осы Қағидалар "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" (Салық кодексі) 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес әзірленген және салық төлеушілердің (салық агенттерінің) жеке шоттарын жүргізуді және мемлекеттік кірістер органдарында салықтарды, бюджетке төленетін төлемдерді, сондай-ақ әлеуметтік төлемдерді есепке алуды айқындайды.

      2. Салық төлеушінің (салық агенттің) жеке шоты салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің, әлеуметтік төлемдердің есептелген, есепке жазылған (кемітілген), аударылған және төленген (есепке жатқызылғандарды және қайтарылғандарды есепке ала отырып) сомасын, сондай-ақ өсімпұлдар мен айыппұлдардың сомасын есепке алуға арналған құжатты, оның ішінде электрондық нысандағы құжатты білдіреді.

      Салық төлеушілердің (салық агенттерінің) жеке шоттары ұлттық валютада жүргізіледі.

      3. Салықтар, бюджетке төленетін төлемдер түсімдерінің есепке алуы бірыңғай бюджеттік сыныптамасына сәйкес жүргізіледі.

      Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді республикалық және жергілікті бюджет арасында бөлу 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне (бұдан әрі – Бюджет кодексі) сәйкес жүргізіледі.

      4. Мемлекеттік кірістер органдары осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес мемлекеттік кірістер органдарында есеп жүргізілетін, салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің, әлеуметтік төлемдердің тізбесіне сәйкес (бұдан әрі – тізбесі) кірістердің, әлеуметтік төлемдердің бюджеттік жіктеуішінің тиісті кодтары бойынша әрбір салық төлеушіге (салық агентіне) жеке шот ашады.

2-параграф. Осы Қағидаларда қолданылатын терминдер мен анықтамалар

      5. Осы Қағидаларда пайдаланылатын терминдер мен анықтамалар Салық кодексінде және Бюджет кодексінде қалай жазылса, сол мәнде қолданылады.

      6. Осы Қағидаларда мынадай анықтамалар пайдаланылады:

      1) артық төлем - ағымдағы жылдың алдындағы жыл үшін жеке шоттан есеп-қисаптар сальдосы ескеріле отырып, ағымдағы жыл үшін жеке жеке көрсетілген салықтың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемнің, міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының, әлеуметтік аударымдардың, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың және (немесе) жарналардың төленген (есепке жатқызылғандарын, қайтарылғандарын шегергенде) және есептелген, есепке жазылған (кемітілгендерін шегергенде) сомалары арасындағы оң айырма.

      2) есепке алуды жүргізуге жауапты лауазымды тұлға - салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, міндетті зейнетақы жарналарының, әлеуметтік аударымдардың, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың және (немесе) жарналардың, сондай-ақ жеке шоттардағы өсімпұлдар мен айыппұлдардың есепке жазылған (есептелген, кемітілген) және төленген (есепке жатқызылған, қайтарылған) сомаларының есепке алуының дұрыс жүргізілуіне бақылау және есептілікті жасау функцияларын атқаратын тұлға;

      3) міндеттемелердің орындалуына бақылау бойынша лауазымды тұлға - салық төлеушінің (салық агентінің) салық міндеттемелерін, міндетті зейнетақы жарналарын аудару, әлеуметтік аударымдарды, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды және (немесе) жарналарды төлеу бойынша міндеттемелерін орындауына бақылау функцияларын атқаратын тұлға;

      4) салық есептілігі бойынша бақылауды жүзеге асыратын лауазымды тұлға - салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, міндетті зейнетақы жарналарының, әлеуметтік аударымдардың, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың және (немесе) жарналардың есепке жазылған (есептелген, кемітілген) сомалары бойынша ақпаратты енгізу және (немесе) бақылау функцияларын орындайтын тұлға;

      5) салық тексеруін жүзеге асыратын лауазымды тұлға - мемлекеттік кірістер органының салық тексеруін тағайындау (жүргізу) туралы актісімен белгіленген тұлға;

      6) салық төлеушінің жанама салықтарды төлеу бойынша салық міндеттемелерін орындауына бақылауды жүзеге асыратын лауазымды тұлға - Еуразиялық экономикалық одағына мүше мемлекеттердің аумақтарынан Қазақстан Республикасының аумағына тауарлар импорты кезінде салық төлеушінің жанама салықтарды төлеу бойынша салық міндеттемелерін орындауына бақылау функциясын орындайтын тұлға;

      7) салықтың және басқа да міндетті төлемнің коды - Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасы бойынша бюджет кірістерін жіктеу бойынша төлемнің цифрлық белгіленуі;

      8) іріктеу - бұрын жеке шотта жүргізілген соманы нөлге келтіру мақсатында растайтын құжаттар негізінде жеке шоттың тиісті бағандарындағы ("Есепке жазылған", "Кемітілді") қосымша есепке алу жазбасы.

3-параграф. Салықтарды, бюджетке төленетін төлемдерді, сондай-ақ әлеуметтік төлемдерді есепке алу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру

      7. Мемлекеттік кірістер органдарында салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің, әлеуметтік төлемдердің, сондай-ақ өсімпұлдар мен айыппұлдардың есепке алуы "Орталықтандырылған біріздендірілген жеке шот" ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі - ОБЖШ АЖ) жүргізіледі.

      8. Жеке шоттарда бар ақпаратқа қол жеткізу мүмкіндігі мемлекеттік кірістер органдарының лауазымды тұлғаларына беріледі. Ақпараттық жүйе ақпаратқа рұқсат етілмеген қол жеткізуден қорғауды және оның сақталуын қамтамасыз етеді.

      9. Есепке алуды жүргізуге жауапты лауазымды тұлғалар есептелген (есепке жазылған, кемітілген), түскен (есепке жатқызылған, қайтарылған) салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің, әлеуметтік төлемдер сомаларының, сондай-ақ салық төлеушілердің жеке шоттарындағы өсімпұлдар мен айыппұлдар сомасының есепке алуын жүргізудің дұрыстығын бақылайды.

      10. Жеке шоттардағы барлық жазбалар, жазба жүргізілген күнді, сондай-ақ мұндай жазбалардың заңдылығын растайтын құжаттарды көрсете отырып, хронологиялық тәртіпте жүргізіледі.

      11. Салықтарды, бюджетке төленетін төлемдерді, әлеуметтік төлемдерді, сондай-ақ өсімпұлдар мен айыппұлдарды есепке алу жөніндегі құжаттама қағаз және (немесе) электронды тасымалдағыштарда жүргізіледі:

      1) уәкілетті мемлекеттік органдардан алынған құжаттар;

      2) салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің, өсімпұлдардың және айыппұлдардың артық (қате) төленген сомаларын есепке жатқызу және қайтару жөніндегі құжаттар;

      3) қосылған құн салығын есепке жатқызу және қайтару жөніндегі құжаттар;

      4) жеке шоттарын беру жөніндегі құжаттар;

      5) салықтарды және төлемақыларды төлеу бойынша салық міндеттемелерін орындау мерзімдерінің өзгеруі туралы құжаттар;

      6) банкрот деп танылған салық төлеушілердің салық берешегі жөніндегі құжаттары;

      7) таратылған салық төлеушілердің, сондай-ақ заңды тұлғаның қайта ұйымдастырылуы кезіндегі салық міндеттемелерін орындауы жөніндегі құжаттар.

2-тарау. Жеке шоттарын жүргізу.

1-параграф. Жеке шоттарын ашу тәртібі

      12. Салық төлеушілердің (салық агенттерінің) салықтар, бюджетке төленетін төлемдер бойынша салық міндеттемелерінің, әлеуметтік төлемдерді аудару, сондай-ақ өсімпұлдар мен айыппұлдар төлеу бойынша міндеттерінің орындауына есепке алуын жүргізу үшін мемлекеттік кірістер органдарында жеке шоттар ашылады.

      13. Салық төлеушінің (салық агентінің) жеке шотын жүргізу өзіне есептелген, есепке жазылған, кемітілген, төленген, есепке жатқызылған, қайтарылған салықтың, бюджетке төленетін төлемнің, әлеуметтік төлемдердің сомаларын жеке шотта көрсетуді, жеке шотты беруді және жабуды қамтиды.

      14. Жеке шотты ашу кезінде салық төлеушінің (салық агентінің) сәйкестендіру нөмірі мен тіркеу деректері негіз болады.

      15. Жеке шоттар заңды тұлға, оның құрылымдық бөлімшесі, сондай-ақ бейрезидент-заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі, жеке практикамен айналысатын дара кәсіпкер, Қазақстан Республикасында филиал, өкілдік ашпай тұрақты мекеме арқылы қызметін жүзеге асыратын бейрезидент-заңды тұлға, тәуелді агент арқылы қызметін жүзеге асыратын, сондай-ақ салық агенті болып табылатын бейрезидент тұлға үшін орналасқан орны, салықтар және бюджетке төленетін төлемдердің төлеуі бойынша ашылады.

      Жеке тұлға үшін жеке шоттар:

      резиденттің тұрғылықты орны, салықтар және бюджетке төленетін төлемдердің төлеуі бойынша;

      бейрезиденттің келу орны бойынша, банктің орналасқан жері бойынша ашылады.

      16. Жеке шот бюджет кірістерінің сыныптама кодтары бойынша әлеуметтік төлемдер тізбесіне сәйкес ашылады:

      салықтардың (қосылған құн салығынды қоспағанда), бюджетке төленетін төлемдердің – осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша;

      қосылған құн салығы бойынша жеке шот – осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша;

      қосылған құн салығының сомасын қайтару бойынша – осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша;

      әлеуметтік төлемдер бойынша – осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша.

      17. Жеке шот салық төлеушіге (салық агентіне) ағымдағы жылдың басына немесе бересі немесе артық төлем сомасын қамтитын есеп айырысулар сальдосын көрсете отырып, салық міндеттемесі, әлеуметтік төлемдерді аудару бойынша міндеті туындаған күнге ашылады. Салық төлеушіде (салық агентінде) бересісі немесе артық төлем болмаған жағдайда, есеп айырысулар сальдосы нөлге тең деп саналады.

      18. Салық төлеушінің (салық агентінің) жеке шотында көрсету күнін, жүргізілген іс-әрекеттің мазмұнын, оның негізінде мұндай көрініс жүргізілген құжаттың атауын көрсете отырып, есептелген, есепке жазылған, кемітілген, төленген, есепке жатқызылған, қайтарылған сомалар көрсетіледі.

      19. Салықтар, бюджетке төленетін төлемдер, әлеуметтік төлемдер бойынша есеп айырысулардың сальдосы жеке шоттың "Сальдо" деген тиісті бағанында берешегі болған кезде "алу" (-) белгісімен, артық төлем сомасы болған кезде "қосу" (+) белгісімен көрсетіледі.

      20. Дара кәсіпкерлерді қоса алғанда, жеке тұлғалардың жеке шоттарында:

      1) жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - ЖСН);

      2) төлеушінің тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса);

      3) дара кәсіпкердің атауы;

      4) бюджеттiк кiрiстердiң сыныптамасы бойынша салық (төлемақы) коды көрсетіледі.

      21. Жеке шоттарын ашу, жүргізу, беру, жабу кезінде тіркеу деректерінен салық төлеушілер (салық агенттері) туралы қажетті ақпарат пайдаланылады.

      Заңды тұлғалардың құрылымдық бөлімшелерінің жеке шоттарын ашу кезінде жоғарыда көрсетілген деректемелерден басқа заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – БСН) көрсетіледі.

      22. Жеке шоттарын ашу, жүргізу, жабу, беру кезінде, заңды тұлғаның таратылуы, қайта ұйымдастырылуы, салық төлеушіні банкрот деп тану, соттың жеке тұлғаны хабарсыз жоғалған деп тануы, жеке тұлғаны қайтыс болды деп жариялау туралы сот шешімінің күшіне енуі кезінде мемлекеттік кірістер органдары:

      1) заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркеуін, қайта тіркеуін және таратуын жүзеге асыратын (бұдан әрі – әділет органдары);

      2) статистика;

      3) салық салу объектілерінің есепке алуын және (немесе) тіркеуін жүзеге асыратын;

      4) лицензияларды, куәліктерді немесе өзге де рұқсат ететін құжаттар және хабарлау сипаттағы беретін;

      5) Қазақстан Республикасында олардың тұрғылықты орны бойынша жеке тұлғалардың тіркеуін жүзеге асыратын;

      6) азаматтық ахуал актілерінің тіркеуін жүзеге асыратын;

      7) қамқорлық және қамқоршылық;

      8) сот органдары тиісті уәкілетті мемлекеттік органдар табыс еткен құжаттарды басшылыққа алады.

2-параграф. Жеке шоттарын жүргізу тәртібі

      23. Жеке шоттар теңгеде және тиында жүргізіледі.

      24. Жеке шоттарында салықтарды, бюджетке төленетін төлемдерді, әлеуметтік төлемдерді, өсімпұлдарды және айыппұлдарды есептеу, есепке жазылған, кеміту, төлеу, есепке жатқызу, қайтару бойынша жазбалар мыналардың:

      осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес салықтар, бюджетке төленетін төлемдер, әлеуметтік төлемдер және өсімпұлдар сомаларын есепке жазылған (кемітуге) тізілімнің;

      осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес салық тексерулерінің нәтижелері мен әкімшілік жазаларды қолдану туралы қаулылар бойынша салықтар, бюджетке төленетін төлемдер, әлеуметтік төлемдер, өсімпұлдар мен айыппұлдар сомаларын есепке жазылған (кемітуге) тізілімнің;

      төлеуге қоса берілген төлем құжаттарымен бірге күнделікті түсімдер бойынша ведомосінің;

      осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес салықтарды, төлемақылар мен өсімпұлдарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту жөніндегі тізілімнің негізінде жүргізіледі.

      25. Жеке шотта әрбір операцияны өткізу кезінде операция жазбасы жазылған күн, операция мазмұны және (немесе) оның негізінде жазба жүргізілген құжат көрсетіледі.

      26. Операция жазбасы жазылған әрбір күні салық төлеушінің (салық агентінің) салықтар, бюджетке төленетін төлемдер, әлеуметтік төлемдер, өсімпұлдар мен айыппұлдар бойынша есеп айырысулардың сальдосы айқындалады.

      27. Жеке шот бойынша ай сайын, тоқсан сайын есепті ай үшін, тоқсан үшін және өспелі жиынтықпен жыл үшін салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің, әлеуметтік төлемдердің, өсімпұлдар мен айыппұлдардың есептелген, есепке жазылған, кемітілген, төленген, есепке жатқызылған, қайтарылған сомасы бойынша жалпы қорытынды шығарылады.

      28. Салықтарды, бюджетке төленетін төлемдерді, әлеуметтік төлемдерді есептеу, есепке жазылған, кеміту, төлеу, есепке жатқызу, қайтару бойынша барлық жазбалар "Есепке жазылған", "Кемітілді", "Төленді", "Қайтарылды" деген бағандарға бөлінетін "Салық және төлемдер бойынша есеп айырысулар" деген бағанда жүргізіледі.

      Жеке шоттың "Есеп айырысулар сальдосы (бересі (-) немесе артық төлем (+))" деген бағаны мынадай арифметикалық әрекет негізінде есептеледі:

      "Есеп айырысулар сальдосы (бересі (-) немесе артық төлем (+))" деген баған алу "Есепке жазылған" деген бағаны қосу "Кемітілді" деген баған қосу "Төленді" деген баған алу "Қайтарылды" деген баған қосу "Өзгертілген салық міндеттемесін орындау мерзімі бойынша салық (төлем) сомасы" деген баған.

      29. Өсімпұлдарды есепке жазылған, кеміту, төлеу, есепке жатқызу, қайтару бойынша барлық жазбалар "Өсімпұлдар есепке жазылған", "Кезең", "Өсімпұлдар төленді (қайтарылды)", "Өсімпұлдар сальдосы" деген бағандарға бөлінетін "Өсімпұлдарды есепке жазылған бойынша есеп айырысулар" деген жалпы бағанда жүргізіледі.

      "Өсімпұлдар сальдосы (бересі (-) немесе артық төлем (+))" деген бағаны мынадай арифметикалық әрекет негізінде есептеледі:

      "Өсімпұлдар сальдосы (бересі (-) немесе артық төлем (+))" деген баған алу "Өсімпұл есепке жазылған" деген бағаны қосу "Өсімпұл кемітілді" деген баған қосу "Өсімпұл төленді" деген баған алу "Өсімпұл қайтарылды" деген баған қосу "Өзгертілген салық міндеттемесін орындау мерзімі бойынша өсімпұлдар сомасы" деген баған.

      30. Айыппұлдарды есепке жазу, кеміту, төлеу, қайтару бойынша барлық жазбалар "Айыппұл есепке жазылған", "Айыппұл төленді (қайтарылды)", "Айыппұл сальдосы" деген бағандарға бөлінетін "Айыппұлды есепке жазу бойынша есеп айырысулар" деген жалпы бағанда жүргізіледі.

      "Айыппұл сальдосы (бересі (-) немесе артық төлем (+))" деген бағаны мынадай арифметикалық әрекет негізінде есептеледі.

      "Есепті кезеңнің басына айыппұлдар сальдосы" деген баған алу "Айыппұл есепке жазылған" деген баған қосу "Айыппұл кемітілді" деген баған қосу "Айыппұл төленді" деген баған алу "Айыппұл қайтарылды" деген баған қосу "Өзгертілген салық міндеттемесін орындау мерзімі бойынша айыппұл сомасы" деген баған.

      31. "Қайтарымдарды шегерумен жылдың басынан бастап барлығы енгізілді" деген баған "Қайтарылды (-)" деген баған бойынша тиісінше қайтарымдар сомасын есепке ала отырып, салық жылының басынан өспелі жиынтықпен салықтарды, бюджетке төленетін төлемдерді, әлеуметтік төлемдерді, өсімпұлдар мен айыппұлдарды төлеудің жиынтықтау көрсеткіші негізінде есептеледі.

      32. Жеке шоттың "Салық міндеттемесін орындау мерзімінің өзгерісі жөніндегі мәліметтер" деген бағанында есепке алуды жүргізуге жауапты лауазымды тұлғаға міндеттемелердің орындалуына бақылау бойынша лауазымды тұлға беретін Салықтарды, төлемақы мен өсімпұлдарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту жөніндегі тізілім негізінде салықты (төлемді) өтеу сомасы мен кестесі бөлек көрсетіледі.

      33. Салық төлеушілердің төлеу бойынша салық міндеттемелерінің орындалуын есепке алу төлем құжаттарында көрсетілген төлем белгілеу кодтары есепке алына отырып жүргізіледі.

      33-1. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы" Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Заңы 57-1-бабының ережелерін қолдану мақсатында 2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша салық төлеушінің дербес шотында есептелген:

      1) бересі бойынша - салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлем сомасы:

      2018 жылғы 1 қазанға салық төлеушінің жеке шотында көрсетілген "Төлем сальдосы (бересі (-) немесе артық төлем (+)" деген бағанда;

      "Есептелген" деген бағанда салықтық тексеру нәтижесі бойынша есептелген және салық төлеушінің жеке шотында көрсетілген, "Төлем мерзімі" деген бағанда 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін төлем мерзімі көрсетілген;

      қосымша салықтық есепті ұсыну жолымен салық төлеушінің есептелген "Төлем мерзімі" деген бағанда 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін төлем мерзімі көрсетілген;

      2) өсімпұл бойынша - өсімпұл сомасы:

      2018 жылғы 1 қазанға салық төлеушінің жеке шотында көрсетілген "Өсімпұл сальдосы (+,-)" деген бағанда;

      "Есептелген өсімпұл" деген бағанда салықтық тексеру нәтижесі бойынша есептелген және салық төлеушінің жеке шотында көрсетілген, "Төлем мерзімі" деген бағанда 2018 жылғы 1 қазанға дейін төлем мерзімі көрсетілген;

      қосымша салықтық есебі бойынша уақытылы төленбеген салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлем үшін есептелген, "Төлем мерзімі" деген бағанда 2018 жылғы 1 қазанға дейін төлем мерзімі көрсетілген, "Есептелген өсімпұл" деген бағанда көрсетілген және 2019 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша төленбеген;

      3) айыппұл бойынша - салық төлеушінің жеке шотында салықтың сол түрі және ол бойынша бересі төленген, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлем бойынша көрсетілген айыппұл сомасы:

      "Айыппұл сальдосы" деген бағанда (+,-)" 2018 жылғы 1 қазанға;

      "Есептелген айыппұл" деген бағанда тексеру нәтижесі бойынша қосылған, "Есептелген" деген бағанда есептелген салық сомасы мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлем салық төлеушінің жеке шотында көрсетілген, "Төлем мерзімі" деген бағанда 2018 жылғы 1 қазанға дейін төлем мерзімі көрсетілген сома айқындалады.

      Ескерту. 2-параграф 33-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары – ҚР Қаржы министрінің 06.08.2019 № 829 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

3-параграф. Салық және бюджетке төленетін төлемдердің есептелген (есепке жазылған) сомасын есепке алу

      34. Салық және бюджетке төленетін төлемдерді төлеу бойынша салық міндеттемелерінің жазбасы жеке шоттың "Есепке жазылған", "Кемітілді" деген бағандарында есепке алуды жүргізуге жауапты лауазымды тұлғаға берілген Салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің, әлеуметтік төлемдер мен өсімпұлдардың сомасын есепке жазылған (кемітуге) тізілімнің (бұдан әрі – Есептеу тізілімі) негізінде жүзеге асырылады.

      35. Салық есептілігі бойынша бақылауды жүзеге асыратын лауазымды тұлға Есептеу тізілімді мынадай құжаттардың негізінде:

      салық төлеуші (салық агенті) жасауға тиісті салық декларацияларының, есеп айырысулардың;

      уәкілетті мемлекеттік органдардан алынған мәліметтердің;

      мемлекеттік кірістер органы шешімдерінің негізінде жасайды.

      36. Есептеу тізілімі салық төлеушінің жанама салықтарды төлеу бойынша салық міндеттемелерін орындауына бақылауды жүзеге асыратын лауазымды тұлға:

      1) жанама салықтардың сомаларын есепке жазылған туралы мемлекеттік кірістер органының қорытындысы;

      2) қайта өңдеу өнімдерін әкелу туралы міндеттеме;

      3) қайта өңдеу өнімдерін әкету туралы міндеттеме;

      4) қайта өңдеу өнімдерін әкету туралы міндеттеменің орындалуы туралы есеп;

      5) қайта өңдеу өнімдерін әкелу туралы міндеттеменің орындалуы туралы есеп;

      6) көрме-жәрмеңкелік сауда өткізу туралы хабарлама;

      7) көрме-жәрмеңкелік сауда өткізу туралы хабарлама бойынша есеп негізінде жасайды.

      37. Есептеу тізілімінде:

      1) салық төлеушінің атауы және БСН/ЖСН;

      2) салық (төлемақы) түрі және бюджет сыныптамасының коды;

      3) "Есепке жазылған (кемітуге)" деген бағандарда – салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің, әлеуметтік төлемдердің есепке жазылған немесе кемітуге сомасы;

      4) оның негізінде жеке шотқа жазба жүргізілетін құжаттың атауы, күні және нөмірі;

      5) төлеу кезеңі мен мерзімі;

      6) тиісінше тізілімді тапсырған және қабылдаған күні, қызметкерлердің тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса) және қолы.

      38. Тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтінішті қағаз тасымалдағышта ұсынбаған не ол электрондық түрде Салық кодексінің 457-бабының 1-тармағында белгіленген мерзімде мемлекеттік кірістер органына түспеген кезде, жанама салықтардың есептелген сомасы бойынша жеке шотқа жазба Есептеу тізілімнің негізінде жүргізіледі.

      39. Есептеу тізілімнің 9-бағанында оның негізінде жеке шотқа жазба жүргізілетін құжаттың атауы көрсетіледі – осы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес жанама салықтардың сомаларын есепке жазылған туралы мемлекеттік кірістер органының қорытындысы.

      40. Есептеу тізілімін оның жасалуына жауапты лауазымды тұлға жасайды және Салық кодексінің 457-бабының 1-тармағында көзделген мерзімі болғаннан кейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей есепке алудың жүргізілуіне жауапты лауазымды тұлғаға табыс етеді.

      Есепке алудың жүргізілуіне жауапты лауазымды тұлға Есептеу тізілімін алған күні оның негізінде жеке шотқа жазба жүргізілген құжатты - жанама салықтар сомаларын есептеу туралы мемлекеттік кірістер органының қорытындысын көрсете отырып, тиісті бюджет сыныптамасының коды бойынша жеке шоттың "Есепке жазылған" деген бағанына есептелген салық сомасының қосылған құн салығы бойынша жеке шотта таратып жазады.

      41. Қазақстан Республикасының мемлекеттік кірістер органына Салық кодексінің 457-бабының 1-тармағында белгіленген мерзім өткеннен кейін тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтінішті қағаз тасымалдағышта ұсынған не электрондық түрде түскен жағдайда, салық төлеушінің жанама салықтарды төлеу бойынша салық міндеттемелерін орындауына бақылауды жүзеге асыратын лауазымды тұлға мұндай өтінішті салық төлеуші қағаз тасымалдағышта ұсынған не электрондық түрде түскен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде есептің жүргізілуіне жауапты лауазымды тұлғаға бұрын "кемітуге" есептелген салық сомасы көрсетілетін жанама салық сомаларын есептеу туралы мемлекеттік кірістер органының қорытындысы негізінде жасалған Есептеу тізілімін жолдайды. Есепке алудың жүргізілуіне жауапты лауазымды тұлға Есептеу тізілімді алған күні тиісті бюджет сыныптамасының коды бойынша жеке шоттың "Кемітілді" деген бағанына салық сомасын таратып жазады.

      Бұл ретте Салық кодексінің 457-бабының 1-тармағында белгіленген мерзімде тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтініш қағаз тасымалдағышта ұсынылмаған не оны электрондық түрде алмаған кезде салық сомасына есепке жазылған өсімпұл жеке шоттан іріктеуге жатпайды.

      42. Салық төлеуші орналасқан орны бойынша мемлекеттік кірістер органына Қайта өңдеу өнімдерін әкету туралы міндеттемені, Қайта өңдеу өнімдерін әкелу туралы міндеттемені ұсынған кезде салық төлеушінің жанама салықтарды төлеу бойынша салық міндеттемелерін орындауын бақылауды жүзеге асыратын лауазымды тұлға оларды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде осы міндеттемелердің негізінде бір уақытта:

      1) салық төлеу мерзімін көрсете отырып, Есептеу тізілімді:

      Еуразиялық экономикалық одағына мүше мемлекеттердің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына қайта өңдеу үшін алыс-беріс шикізатын әкелген кезде - алыс-беріс шикізатын әкелу күні;

      Қазақстан Республикасының аумағынан Еуразиялық экономикалық одағына мүше мемлекеттердің аумағына қайта өңдеу үшін алыс-беріс шикізатын әкеткен кезде - алыс-беріс шикізатын әкету күні;

      2) Салықтарды, төлемақыларды және өсімпұлдарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімін өзгерту бойынша тізілімді жасайды.

      Бұл ретте Салықтарды, төлемақыларды және өсімпұлдарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімін өзгерту бойынша тізілімнің 7-бағанында:

      Қайта өңдеу өнімдерін әкету туралы міндеттемені тапсырған кезде:

      Қайта өңдеу өнімдерін әкету туралы міндеттемені орындағаны туралы есепті тапсыру үшін белгіленген мерзімге дейін алыс-беріс шикізатын әкелген күннен бастап салық міндеттемесінің орындалуын өзгерту мерзімі көрсетіледі. Қазақстан Республикасының аумағында алыс-беріс шикізатының қайта өңдеу өнімдерін іске асырған кезде – тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтінішті ұсыну үшін белгіленген мерзімге дейін. Еуразиялық экономикалық одағына мүше болып табылмайтын мемлекеттің аумағына Еуразиялық экономикалық одақ мүшесі басқа мемлекеттің аумағынан қайта өңдеу үшін Қазақстан Республикасының аумағына бұрын әкелінген алыс-беріс шикізатының қайта өңдеу өнімдерін одан әрі экспорттаған жағдайда – Қайта өңдеу өнімдерін әкету туралы міндеттемені орындағаны туралы есепті ұсыну үшін белгіленген мерзімге дейін, бұл ретте Есепке Еуразиялық экономикалық одақ мүшесі болып табылмайтын мемлекеттің аумағына тауарларды әкеткен кезде ресімделген жүк кедендік декларациясының көшірмесі қоса беріледі;

      Қайта өңдеу өнімдерін әкелу туралы міндеттемені тапсырған кезде:

      Қайта өңдеу өнімдерін әкелу туралы міндеттемені орындағаны туралы есепті тапсыру үшін белгіленген мерзімге дейін алыс-беріс шикізатын әкеткен күннен бастап салық міндеттемесінің орындалуын өзгерту мерзімі көрсетіледі. Қазақстан Республикасының аумағынан Еуразиялық экономикалық одағына мүше басқа мемлекеттің аумағына бұрын әкетілген алыс-беріс шикізатының қайта өңдеу өнімдерін Еуразиялық экономикалық одағына мүше мемлекеттің аумағында өткізген жағдайда, - тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтінішті тапсыру үшін белгіленген мерзімге дейін көрсетіледі. Қазақстан Республикасының аумағынан қайта өңдеу үшін Еуразиялық экономикалық одағына мүше басқа мемлекеттің аумағына бұрын әкетілген алыс-беріс шикізатының қайта өңдеу өнімдерін Еуразиялық экономикалық одағына мүше болып табылмайтын мемлекеттің аумағына одан әрі экспорттаған жағдайда – Қайта өңдеу өнімдерін әкелу туралы міндеттемені орындағаны туралы есепті тапсыру үшін белгіленген күнге дейін, бұл ретте мемлекеттік кірістер органына тапсырылатын Есептің орнына кедендік декларация табыс етіледі.

      43. Есепке алуды жүргізуге жауапты лауазымды тұлға Есептеу тізілімді және Салықтарды, өсімпұлдарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімін өзгерту бойынша тізілімді алған күні бір мезгілде "Есепке жазылған" және қосылған құн салығы бойынша жеке шоттың "Төлеу бойынша (салық сомасы) салық міндеттемесінің орындалуын өзгерту (тоқтата тұру) бойынша мәліметтер" деген бағандарына есептелген салықтың сомаларын таратып жазады. Бұл ретте есептелген салықтың сомасы "Төлеу бойынша (салық сомасы) салық міндеттемесінің орындалуын өзгерту (тоқтата тұру) бойынша мәліметтер" деген бағанында мынадай күндердің бірі басталғанға дейін көрсетіледі:

      Қайта өңдеу өнімдерін әкету туралы міндеттеме бойынша:

      Еуразиялық экономикалық одағына мүше мемлекеттердің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына қайта өңдеу үшін алыс-беріс шикізатын әкелген кезде - Қайта өңдеу өнімдерін әкету туралы міндеттемені орындағаны туралы есепті тапсыру үшін белгіленген мерзімге дейін. Алыс-беріс шикізатының қайта өңдеу өнімдерін Қазақстан Республикасының аумағында сатқан жағдайда - тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтінішті тапсыру үшін белгіленген мерзімге дейін көрсетіледі. Еуразиялық экономикалық одағына мүше басқа мемлекеттің аумағынан қайта өңдеу үшін Қазақстан Республикасының аумағына бұрын әкелген алыс-беріс шикізатының қайта өңдеу өнімдерін Еуразиялық экономикалық одағына мүше болып табылмайтын мемлекеттің аумағына одан әрі экспорттаған жағдайда - кедендік декларациясының көшірмесін қоса бере отырып, Қайта өңдеу өнімдерін әкету туралы міндеттемені орындағаны туралы есепті тапсыру үшін белгіленген мерзімге дейін табыс етіледі;

      Қайта өңдеу өнімдерін әкелу туралы міндеттеме бойынша:

      алыс-беріс шикізатын Қазақстан Республикасының аумағынан Еуразиялық экономикалық одағына мүше басқа мемлекеттің аумағына әкеткен кезде - Қайта өңдеу өнімдерін әкелу туралы міндеттемені орындағаны туралы есепті тапсыру үшін белгіленген мерзімге дейін. Қазақстан Республикасының аумағынан Еуразиялық экономикалық одағына мүше басқа мемлекеттің аумағына қайта өңдеу үшін бұрын әкетілген алыс-беріс шикізатын қайта өңдеу өнімдерін Еуразиялық экономикалық одағына мүше мемлекеттің аумағында сатқан жағдайда - тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтінішті тапсыру үшін белгіленген мерзімге дейін. Алыс-беріс шикізатының қайта өңдеу өнімдерін Еуразиялық экономикалық одағына мүше болып табылмайтын мемлекеттің аумағына одан әрі экспорттаған жағдайда - Қайта өңдеу өнімдерін әкелу туралы міндеттемені орындағаны туралы есепті тапсыру үшін белгіленген мерзімге дейін.

      44. Салық төлеуші Қайта өңдеу өнімдерін әкету туралы міндеттемені орындау туралы есепті, Қайта өңдеу өнімдерін әкелу туралы міндеттемені орындау туралы есепті табыс еткен жағдайда, салық төлеушінің жанама салықтарды төлеу бойынша салық міндеттемелерінің орындалуына бақылауды жүзеге асыратын лауазымды тұлға оны табыс еткен күннен бастап бір жұмыс күннің ішінде есепке алуды жүргізу үшін жауапты лауазымды тұлғаға төлеу мерзімін кемітуге есептелген салық сомасы көрсетілетін Есептеу тізілімін жолдайды - көрсетілген есептерді табыс ету үшін белгіленген күні. Салық төлеуші көрсетілген есептерді тауарларды әкету, қайта өңдеу өнімдерін әкету (әкелу) мерзімі басталғанға дейін табыс еткен кезде салық төлеушінің жанама салықтарды төлеу бойынша салық міндеттемелерінің орындауына бақылауды жүзеге асыратын лауазымды тұлға Есептеу тізіліммен бір уақытта Салықтарды, төлемақыларды және өсімпұлдарды төлеу бойынша салық міндеттемелерін орындау мерзімін өзгерту жөніндегі тізілімді күнін түзете отырып, жолдайды:

      қайта өңдеу өнімдерін әкеткен кезде - Қайта өңдеу өнімдерін әкелу туралы міндеттемені орындау туралы есепті табыс ету үшін белгіленген күн;

      қайта өңдеу өнімдерін әкелген кезде - Қайта өңдеу өнімдерін әкету туралы міндеттемені орындау туралы есепті табыс ету үшін белгіленген күн.

      Есепке алуды жүргізетін жауапты лауазымды тұлғаға Есептеу тізілімді және Салықтарды, төлемақыларды және өсімпұлдарды төлеу бойынша салық міндеттемелерін орындау мерзімін өзгерту жөніндегі тізілімді алған күні қосылған құн салығы бойынша жеке шоттың "Кемітілді" деген бағанына, сондай-ақ "Төлеу (өтеу кестесі) бойынша салық міндеттемелерінің орындалуын өзгерту (тоқтата тұру) жөніндегі мәліметтер" деген бағанына салықтың есептелген сомаларын таратып жазуды жүргізеді.

      45. ҚР Қаржы министрінің 2010.16.07. № 347 Бұйрығымен 59-8-тармақпен толықтырылды Көрме-жәрмеңкелік сауданы ұйымдастырушы Көрме-жәрмеңкелік сауданы өткізгені туралы хабарлама бойынша есепті табыс еткен кезде және көрме-жәрмеңкелік саудасына қатысушымен келісімнің (шарттың) болмаған жағдайда - Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің салық төлеуші (төлеуші) жанама салықтар жөнінде салық міндеттемелерін орындауына бақылауды жүзеге асыратын лауазымды тұлға оны алған күннен үш жұмыс күні ішінде есепке алуды жүргізетін жауапты лауазымды тұлғаға осы есептің негізінде Есептеуге арналған тізілімді жасайды.

      Есептеуге арналған тізілім оны жасаған күні есепке алуды жүргізетін жауапты лауазымды тұлғаға жіберіледі.

      Есепке алуды жүргізетін жауапты лауазымды тұлға Есептеуге арналған тізілімді алған күні көрме-жәрмеңкелік саудада өткізілген тауарлар бойынша бюджеттік сыныптаманың тиісті коды бойынша көрме-жәрмеңкелік сауданы ұйымдастырушының жеке шотындағы "Есептелді" деген бағанда есептеуге салықтың есептелген сомаларын таратып жазуды жүргізеді.

      Көрме-жәрмеңкелік сауданы ұйымдастырушы көрме-жәрмеңкелік сауданы өткізгені туралы хабарлама негізінде көрме-жәрмеңкелік сауданы өткізгені туралы хабарлама бойынша есепті табыс еткен кезде, салық төлеушінің жанама салықтар жөнінде салық міндеттемелерін орындауына бақылауды жүзеге асыратын лауазымды тұлға Есептеуге арналған тізілімді жасап және оны есепке алуды жүргізетін жауапты лауазымды тұлғаға береді. Осы Тізілімнің негізінде бюджеттік сыныптаманың тиісті коды бойынша көрме-жәрмеңкелік сауданы ұйымдастырушының жеке шотындағы "Есепке жазылған" деген бағанына жазба жүргізіледі.ҚР Қаржы министрінің 2010.16.07. № 347 Бұйрығымен 59-9-тармақпен толықтырылды

      46. Есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға жеке шотта тиісті жазбадан кейін күнді, есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлғаның тегін, атын, әкесінің атын (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген болса) көрсетіп және қол қоя отырып, жеке шотта жүргізілген жазба туралы Есептеуге арналған тізілімде белгі жүргізеді.

      47. Салық төлеуші салық есептілігін жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардың ережелеріне сәйкес шетелдік валютада табыс еткен жағдайда, бюджетке есептелген салықтар мен төлемдердің сомасы салық төлеушінің жеке шотында салық есептілігін берген күннің алдындағы соңғы жұмыс күні айқындалған, валюта айырбасының нарықтық бағамын қолданумен ұлттық валютада көрсетіледі.

      Салық төлеуші қосымша салық есептілігін (оның ішінде хабарлама бойынша қосымша) жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардың ережелеріне сәйкес шетелдік валютада табыс еткен кезде, бюджетке есептелген салықтар мен төлемдердің сомасы салық төлеушінің жеке шотында салық есептілігін берген күннің алдындағы соңғы жұмыс күні айқындалған, валюта айырбасының нарықтық бағамын қолданумен ұлттық валютада көрсетіледі.

      Салық төлеушіге тексеру нәтижелері туралы хабарламаны шетелдік валютада жіберген жағдайда, бюджетке салықтар мен төлемдердің сомасы салық төлеушінің жеке шотында хабарламаны жіберген күннің алдындағы соңғы жұмыс күні айқындалған, валюта айырбасының нарықтық бағамын қолданумен ұлттық валютада көрсетіледі.

      48. Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттарының ережелерінде салық міндеттемелерін шетелдік валютада орындауы көзделген жер қойнауын пайдаланушылар бюджетке салықты, төлемді төлеген кезде бюджетке төленген салық пен төлемнің сомасы туралы жазба салық төлеушінің жеке шотында төлем құжаттары мен бюджетті атқару бойынша уәкілетті орган берген есептер бойынша ұлттық валютада жүргізіледі.

      49. Мемлекеттік кіріс органы салық төлеушінің жеке шотында есептелген, есепке жазылған соманы валюта айырбасының нарықтық бағамының өзгеруі нәтижесінде салық төлеушінің жеке шотында туындаған, есептелген, есепке жазылған, бюджетке салықтар мен төлемдердің есептеген, есепке жазылған және төлеген соммалары арасындағы айырма сомасына түзету жүргізеді.

      Салық есептілігін табыс еткен күнге және салықты, төлемді бюджетке төлеу күніне белгіленген валюта айырбасының нарықтық бағамының өзгеруінен салық төлеушінің жеке шотында туындаған валюта бағамындағы айырма сомасы жеке шоттың "Есепке жазылған" немесе "Кемітілді" деген бағандары бойынша тиісті жазба жүргізу жолымен түзетіледі.

      50. Салық төлеуші (салық агенті) салық төлеушінің (салық агентінің) жеке шоттарында көрсетілуге жататын тиісті ұяшықтарда деректері жоқ салық есептілігін берген кезде Есептеуге арналған тізілімде "Есепке жазылған" бағанында нөл көрсетіледі, тиісінше жеке шоттың "Есепке жазылған" және "Кемітілді" бағандарында да нөл көрсетіледі.

4-параграф. Жеке тұлғалардың жеке шоттарындағы салықтардың есептелген сомасының есебі

      51. Жеке тұлғаларға салынатын мүлік салығы, жер салығы, көлік құралдарына салықтың сомасын есептеуді салық салу объектілері және (немесе) салық салуға байланысты объектілерді тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органдар берген мәліметтер негізінде мемлекеттік кіріс органдары жүргізеді.

      Осы мәліметтердің негізінде міндеттемелердің орындалуына бақылау бойынша лауазымды тұлға әрбір жеке тұлға - салық төлеушіге, оның ішінде резидент емес - салық төлеушіге жеке тұлғаларға салынатын мүлік салығы, жер салығы, көлік құралдарына салықты есептеуді жүргізеді және мемлекеттік кіріс органы есептеген салықтар сомасы туралы хабарлама жазып береді.

      Мемлекеттік кіріс органы есептеген салықтың сомасы туралы хабарламаның негізінде жеке шотта көрсету үшін Есептеуге арналған тізілім толтырылады.

5-параграф. Салық тексерулерінің актілері бойынша салықтар мен төлемдердің есебі

      52. Салық кодексінде белгіленген мерзімдердегі салық тексерулерінің және салық төлеушінің (салық агентінің) шағымдарын қарау нәтижелері бойынша салық төлеушіге (салық агентіне):

      1) салық тексеруінің нәтижелері туралы;

      2) тарату салық есептілігін табыс еткен күннен бастап тарату салық тексеруі аяқталған күнге дейінгі кезең ішінде салықтар мен бюджетке төленетін төлемдердің, әлеуметтік төлемдердің есептелген сомалары туралы;

      3) салық төлеушінің (салық агентінің) салық тексеруінің нәтижелері туралы хабарламаға және (немесе) хабарламаға шағымды қарау нәтижелері туралы хабарламалар жіберіледі.

      53. Хабарламаның негізінде салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің, өсімпұлдардың есептелген сомалары салық тексерулерінің нәтижелері мен әкімшілік жазаларды қолдану туралы қаулылар бойынша осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің, әлеуметтік төлемдердің, өсімпұлдар мен айыппұлдардің сомаларын есептеуге (кемітуге) Тізілімде (осы тараудың мақсатында бұдан әрі – Тізілім) көрсетіледі. Тізілімнің деректерін салық төлеушінің (салық агентінің) жеке шотында көрсету үшін ОБЖШ АЖ жіберіледі.

      54. Тізілімде:

      1) салық төлеушінің (салық агентінің) атауы;

      2) БСН/ЖСН;

      3) салықтың (төлемнің) атауы;

      4) бюджет кірісі жіктемесінің коды;

      5) хабарлама нөмірі және күні;

      6) салық тексеруі аяқталған күн (салық тексеруінің актісі серверде өңделген күн);

      7) салықтың (төлемнің), өсімпұлдардың сомасы;

      8) салық тексеруі нәтижелері бойынша есептелген сомаларды төлеу мерзімін ұзарту туралы деректер;

      9) "Хабарлама бойынша есептеуге (кемітуге)" бағанында - осы Қағидалардың 52-тармағында көрсетілген хабарламалардың негізінде есептеуге немесе кемітуге салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің, өсімпұлдардың, әлеуметтік төлемдердің сомасы;

      10) "Әкімшілік жаза қолдану туралы қаулы бойынша есептеуге" бағанында - қаулылар негізінде айыппұлдар сомасы көрсетіледі.

      55. Тізілім негізінде жеке шоттың "Есептелді" немесе "Кемітілді" бағандарында тиісінше:

      салықтың (төлемнің) сомасы;

      өсімпұлдар сомасы;

      айыппұл сомасы көрсетіледі.

      Бұл ретте есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға жеке шоттарға көрсетілген сомалардың толықтығын және дұрыстығын тексереді.

      56. Осы Қағидалардың 52-тармағы 1), 3) және 3) тармақшаларында көрсетілген хабарлама табыс етілген сәттен бастап отыз жұмыс күні ішінде салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің және өсімпұлдардың есептелген сомаларына мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдері мен салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары қолданылмайды.

      57. Осы Қағидалардың 52-тармағы 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген хабарлама табыс етілген сәттен бастап және (немесе) хабарламаға жасалған шағымды қарау нәтижелері бойынша шығарылған уәкілетті органының шешімін алған сәттен бастап отыз жұмыс күні өткен соң, салық төлеушінің шағымы болмаған жағдайда мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдері мен салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары қолданылады.

      58. Салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің есептелген сомалары бойынша өсімпұлдар жеке шотта салық тексеруі аяқталған төлеген күннен бастап төленген күнін қоса алғанда, есептелген сомаларын төлеген күнге дейін есептеледі.

      59. Салық кодексінің 159-бабы 8-тармағына сәйкес салық тексерулерінің нәтижелері бойынша салық міндеттемесін, сондай-ақ өсімпұлдарды төлеу бойынша міндеттемелерді орындау мерзімдері салық төлеушінің өтініші бойынша алпыс жұмыс күніне ұзартылуы мүмкін.

      Бұл ретте салықтардың және басқа міндетті төлемдердің аталған сомасы бюджетке төлеу мерзімінің ұзартылған әрбір күні үшін өсімпұлды есептеумен төленуге жатады және осы кезеңнің әрбір он бес жұмыс күні сайын тең үлестермен төленеді.

      60. Салық тексеруінің нәтижелері бойынша есептелген сомалар төлеу мерзімін ұзарту кезінде салық төлеушінің жеке шотында "Салық міндеттемесін орындау мерзімін өзгерту бойынша мәліметтер" бағанында көрсетіледі.

      61. Салық төлеуші осы Қағидалардың 52-тармағы 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген хабарламаға шағым берген жағдайда, осы шағым бойынша шешім шыққанға дейін салық төлеуші шағым жасаған хабарлама бойынша есептелген сома салық төлеушінің жеке шотында "Салық міндеттемесін орындау мерзімін өзгерту бойынша мәліметтер" бағанында көрсетіледі. Бұл сомаларға мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдері мен салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары қолданылмайды.

      62. Салық төлеуші осы Қағидалардың 52-тармағы 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген хабарламаға салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің және өсімпұлдардың барлық сомасына шағым жасамаған жағдайда салық төлеуші даулаған хабарлама бойынша соманың бөлігі салық төлеушінің жеке шотында "Салық міндеттемесін орындау мерзімін өзгерту бойынша мәліметтер" бағанында көрсетіледі. Хабарлама бойынша есептелген салықтардың, бюджетке төленетін төлемдер және өсімпұлдар сомаларының даулы болып отырған бөлігіне осы шағым бойынша шешім шыққанға дейін мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдері мен салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары қолданылмайды.

      63. Шағымды қарау нәтижелері бойынша шағымдалған хабарламаның толық немесе бір бөлігінде күшін жою туралы шешім шығарылған жағдайда, ол бойынша осындай шешім шығарылған хабарлама бойынша есептелген сомалар жеке шоттарда тиісінше толық немесе бөлігінде іріктеледі. Бұл ретте салық тексеруін жүзеге асыратын лауазымды тұлға есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлғаға бақылау мемлекеттік кіріс органының немесе соттың шығарған шешімінде көрсетілген "азайтуға" салықтардың, бюджетке төленетін

      төлемдердің және өсімпұлдардың сомалары көрсетілген Тізілім береді. Жеке шотта салықтар және бюджетке төленетін төлемдердің осы сомасына хабарлама бойынша есептелген өсімпұл сомалары іріктеледі.

      64. Шағымды қарау нәтижелері бойынша уәкілетті органының немесе сот салық төлеушінің (салық агентінің) шағымын қанағаттандырусыз қалдырса, осы сомалар уақтылы төленбеген кезде салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын қолдана отырып, өндіріп алуға жатады. Жеке шотта салық тексеруі аяқталған күннен кейінгі күннен бастап салық берешегін орындауды кейінге қалдырудың әр күні үшін өсімпұл есептеледі.

      65. 1Н "Салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің, әлеуметтік төлемдердің түскен сомалары туралы" нысанның есебінде салық төлеуші шағым жасаған хабарлама бойынша есептелген салықтардың, хабарлама бойынша төлемдердің сомалары көрсетілмейді.

      66. Әкімшілік айыппұл сомасы салық төлеушіге (салық агентіне) әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қаулының көшірмесі табыс етілген күні Тізілімде көрсетіледі және сәйкесінше салық төлеушінің (салық агентінің) жеке шотында көрсетіледі.

      67. Салық төлеуші келіскен және белгіленген мерзімде әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қаулыны әкімшілік айыппұл салынған сомаға мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары қолданылады. Бұл ретте мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары қаулы заңды күшіне енгеннен кейін және ерікті орындау үшін берілген қаулының мерзімі өткеннен кейін қолданылады

      68. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қаулыға белгіленген мерзімде шағым берген жағдайда, қаулы бойынша салынған әкімшілік айыппұл сомасын өндіріп алу уәкілетті орган немесе сот шешім шығарғанға дейін тоқтатыла тұрады.

      69. Шағымды қарау қорытындысы бойынша қаулыны өзгеріссіз, ал шағымды (наразылықты) қанағаттандырусыз қалдыру туралы шешім шығарған жағдайда, бұл сомаларды мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын қолдана отырып, өндіріп алуға жатады.

      70. Шағымды қарау қорытындысы бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс жөніндегі қаулының күшін жою туралы шешім шығарған жағдайда салық төлеушінің (салық агентінің) жеке шотында көрсетілген сомалар азайтуға жатады.

      71. Шағымды қарау қорытындысы бойынша қаулыны өзгерту және жаңа қаулы шығару туралы жаңа шешім шығарған жағдайда, салық тексеруінің нәтижелеріне жауапты лауазымды тұлға есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлғаға бақылау үшін уәкілетті органының не соттың қабылдаған шешімінде көрсетілген әкімшілік айыппұл сомасына сәйкес Тізілім береді.

6-параграф. Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер түсімдерінің есебі

      72. Жеке шоттарда салықтар мен бюджетке төленетін төлемдердің түскен сомасының есебі бюджетті орындау бойынша уәкілетті орган берген төлем құжаттары негізінде жүргізіледі:

      1) салықтар мен бюджетке төленетін төлемдердің түскені туралы төлем құжаттары;

      2) артық немесе қате есептелген салықтар мен бюджетке төленетін төлемдерді, өсімпұлдар мен айыппұлдарды есепке жатқызуға және қайтаруға мемлекеттік кіріс органдарының төлем тапсырмалары;

      3) салықтар мен бюджетке төленетін төлемдердің төленген соммалары туралы "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы екінші деңгейдегі банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар берген мәліметтер мен ақпараттар.

      73. Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдердің түскен сомалары салық төлеушінің БСН/ЖСН) белгісі бойынша бюджет кірісі жіктемесінің кодтары бойынша жеке шоттарда:

      1) жазба жүргізу күні;

      2) төлем құжатының нөмірі және күні;

      3) салық төлеушінің (салық агентінің, төлемдерді банкомат және өзге де электронды құрылғылар арқылы енгізу күні және жүзеге асыру күні) банктік шотынан салық және төлемдерді есептен шығарған күн;

      4) салықтар мен бюджетке төленетін төлемдерді есептеу күні;

      5) салықтың (төлемнің), өсімпұлдардың, айыппұлдардың сомасы;

      6) есепке жатқызу кезінде - есепке жатқызу жүзеге асырылатын бюджет кірістері жіктемесінің коды көрсетіле отырып, автоматты түрде көрсетіледі.

      74. Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдердің түскен сомалары туралы жеке шоттарда жазба бюджетті орындау бойынша уәкілетті органнан төлем құжаттарын алған күні жүргізіледі.

      75. Салық төлеуші үшін жеке шотта көрсетілген салық міндеттемесін орындау күні деп:

      1) қолма-қол ақшасыз төлемді жүзеге асыру кезінде банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың салықтар мен бюджетке төлемдерді төлеуге төлем тапсырмасын, банкоматтар арқылы төлеу күнін немесе электрондық терминалдар арқылы орындауға алған күні;

      2) бюджетке қолма-қол ақшамен төлеген жағдайда - банктерге немесе банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға, уәкілетті органдарға, жергілікті атқарушы органдарға салық төлеуші (салық агенті) ақша енгізген күн;

      3) есепке жатқызуды жүргізу күні есептеледі.

      Ескерту. 75-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары – ҚР Қаржы министрінің 26.06.2019 № 636 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      76. Бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органнан төлем құжаттарын алған кезде, тиісті мемлекеттік кірістер органдарына салықтар мен төлемдердің есептеу дұрыстығын тексеру АЖ-да жүргізіледі.

      77. Алшақтықтар мен қателіктер фактісі анықталған жағдайда есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға қате төленген салықтың, бюджетке төленетін төлемнің сомаларының туындау себептері туралы хаттама (бұдан әрі- қателер бойынша хаттама) жасайды.

      Қателер бойынша хаттамада төлем құжатының күні мен нөмірі, сомасы, көрсетілген сома жатқызылуы тиіс болған бюджет жіктемесінің коды, көрсетілген сома жатқызылуы тиіс болған бюджет жіктемесінің коды көрсетіле отырып, қателердің себебі көрсетіледі.

      Қателер бойынша хаттаманы есеп жүргізуді жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшенің басшысы бекітеді.

      Қате төленген салықтың, бюджетке төленетін төлемнің, айыппұлдардың, өсімпұлдардың сомаларын есепке жатқызу, қайтару қателер бойынша хаттама негізінде қате төлеу фактісі табылған күннен бастап он жұмыс күннен кешіктірмей жүргізіледі.

      Ескерту. 77-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары – ҚР Қаржы министрінің 26.06.2019 № 636 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      78. Бюджетке түсетін және есепке алынған, бюджеттен қайтарылған салықтар мен төлемдерді есепке алу үшін ОБЖШ АЖ-де осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес Төлемдер журналы (бұдан әрі – Төлемдер журналы) жүргізіледі.

      Төлемдер журналы бюджет кірісі жіктемесінің коды бойынша жүргізіледі.

7-параграф. Салықтарды, төлемдерді және өсімпұлдарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту кезіндегі есеп

      79. Республикалық бюджетке түсетін, сондай-ақ республикалық және жергілікті бюджеттер арасында бөлінетін салықтарды, төлемдерді және өсімпұлдарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту үшін салық төлеуші мемлекеттік кірістер органына, жергілікті бюджетке толық көлемде түсетін салықтарды, төлемдерді, өсімпұлдарды төлеу бойынша - салық төлеушінің тіркеу есебінің орны бойынша мемлекеттік кірістер органына негізделген өтініш береді.

      Салық төлеушінің өтінішін қарағаннан және салықтарды, төлемдерді және өсімпұлдарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту туралы шешім шығаруға уәкілетті орган шешім шығарғаннан кейін міндеттемелердің орындалуын бақылау бойынша лауазымды тұлға:

      1) осы Қағидаға 11-қосымшаға сәйкес салықтарды, төлемдерді және өсімпұлдарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерінің өзгергенін тіркеу журналы;

      2) салықтарды, төлемдерді және өсімпұлдарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерінің өзгеруі бойынша тізілім жүргізеді.

      Салықтарды, төлемдерді және өсімпұлдарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту бойынша тізілімді жеке шотта көрсетілген салықтар сомасын көрсету үшін салықтарды, төлемдерді және өсімпұлдарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерінің өзгеруі туралы шешім қабылданған күні есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлғаға міндеттемелердің орындалуын бақылау бойынша лауазымды тұлға береді.

      80. Жеке шотта мынадай жазбалар жүргізіледі:

      "Төлеу мерзімі" бағанында бекітілген салықты, төлемді төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау кестесіне сәйкес салықты, төлемді төлеу күні көрсетіледі;

      "Салықтың (төлемнің) сомасы" бағанында салықты, төлемді төлеу мерзімін өзгертумен, салықтың, төлемнің жалпы сомасы көрсетіледі;

      "Өсімпұлдың сомасы" бағанында өсімпұлды төлеу мерзімін өзгертумен, өсімпұлдың жалпы сомасы көрсетіледі;

      "Өтеу кестесі" бағанында салықтарды, төлемдерді және өсімпұлдарды төлеу бойынша Салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту бойынша тізілімде көрсетілген салықты төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау кестесіне сәйкес төлеу мерзімі өзгертілген салықтың, төлемнің және өсімпұлдың сомасы көрсетіледі.

      "Өтеу кестесі" бағанындағы төлеу мерзімі өзгертілген салық сомасының жиынтығы "Салықтың (төлемнің) сомасы" бағанындағы салықтың, төлемнің, өсімпұлдың жалпы сомасына тең болуы тиіс.

      81. "Салықтар, бюджетке төленетін төлемдер, әлеуметтік төлемдер сомаларының түсімдері туралы" 1H-нысанның есебінде осы Қағидаларға 12-қосымшаға сәйкес салықты, төлемді төлеу бойынша салық міндеттемесін орындаудың өзгертілген мерзімімен салықтың сомасы бересі сомасында көрсетілмейді.

      82. Төлеу мерзімі өзгертілген салықтың, төлемнің сомасы бюджетке түскен кезде жеке шоттың "Салық сомасы" деген бағанында жеке шоттың "Төленді" деген бағанында көрсетілетін сома көрсетіледі, бірақ "алу" белгісімен көрсетіледі.

      Төлеу мерзімдері өзгертілген салық, төлем сомасының өтелуіне қарай жеке шоттың "Салықтың (төлемнің) сомасы" бағаны бюджетке түскен бюджеттердің сомасына азайтылатын болады.

      Салық төлеуші төлеу мерзімі өзгертілген салықтың, төлемнің сомасын толық өтеген жағдайда жеке шоттың "Салықтың (төлемнің) сомасы" бағанының жиынтығы нөлге тең болады.

      83. Салықты, төлемді төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту салық төлеушіні бюджетке салық сомаларын уақтылы төлемегені үшін өсімпұл төлеуден босатпайды. Төлеудің өзгертілген мерзімдері бойынша салықтың, төлемнің сомасына өсімпұл есептеу осы Қағидалардың 3-бөлімінде көрсетілген тәртіпте жүргізіледі.

      84. Салық төлеуші шешімде белгіленген мерзім өткенге дейін салықтардың, төлемдердің барлық сомасын төлеген немесе салықтарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту шарттарын бұзған жағдайда, салықтарды, төлемдерді төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту туралы шешімнің күші мерзімінен бұрын тоқтатыла