"Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу (жұмыспен қамту орталығы)" кәсіптік стандартын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 714 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 31 желтоқсанда № 19810 болып тіркелді.

      2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 117-бабының 2-1-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған "Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу (жұмыспен қамту орталығы)" кәсіптік стандарты бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Ұлттық біліктілік жүйесін дамыту және болжау департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрық ресми жариялағаннан кейін Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі Е. Ж. Жылқыбаевқа жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі
Б. Нурымбетов

  Қазақстан Республикасы
Еңбек және халықты әлеуметтік
қорғау министрінің
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 714 бұйрығымен
бекітілген

"Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу (жұмыспен қамту орталығы)" кәсіптік стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. "Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу (Жұмыспен қамту орталығы)" кәсіптік стандарты біліктілік және құзыреттілік деңгейіне, еңбек мазмұнына, сапасына және жағдайларына қойылатын талаптарды айқындауға арналған және мемлекеттік заңды тұлғалар көрсететін қызметтерге қолданылады.

      2. Осы кәсіптік стандартта мынадай терминдер мен анықтамалар қолданылады:

      1) әлеуметтік кәсіптік бағдар - кәсіптік білімді, дағдыларды, жеке адамның мүдделерін және еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, кәсіптер таңдауда, жұмыс түрін ауыстыруда және біліктілікті арттыруға практикалық көмек көрсетуге бағытталған өзара байланысты іс-шаралар кешені;

      2) біліктілік - қызметкердің кәсіби даярлық дәрежесі, жұмыстың белгілі бір күрделілік дәрежесін орындау үшін қажетті білімінің, шеберлігінің және дағдыларының болуы;

      3) біліктілік деңгейі - еңбек әрекеттерінің күрделілік, стандарттан тыс болуы, жауапкершілігі мен дербестігі параметрлері бойынша сараланатын қызметкердің дайындығы мен құзыреттілігі деңгейіне қойылатын талаптар жиынтығы;

      4) білім - оқыту және жеке тәжірибе арқылы ақпаратты меңгеру нәтижесі, оқу немесе жұмыс саласына қатысты фактілер, қағидаттар, теория және практика жиынтығы; міндетті түрде бағалауға жататын біліктілік компоненті;

      5) бос орын - жұмыс берушідегі бос жұмыс орны (лауазымы);

      6) еңбек нарығы - жұмыс күшіне сұраныс пен ұсынысты қалыптастыру саласы;

      7) еңбек функциясы - еңбек процесінің бір немесе бірнеше міндеттерін шешуге бағытталған өзара байланысты іс-қимылдар жиынтығы;

      8) жеке жұмыспен қамту агенттігі - Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркелген, еңбек делдалдығын көрсететін жеке немесе заңды тұлға;

      9) жұмыс беруші - қызметкер еңбек қатынастарында тұрған жеке немесе заңды тұлға;

      10) жұмысқа орналастыру - халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге жәрдемдесуге арналған ұйымдастырушылық, экономикалық және құқықтық іс-шаралар кешені;

      11) жұмыссыз адам - жұмыс іздеуді жүзеге асыратын және жұмысқа кірісуге дайын жеке тұлға;

      12) жұмыссыздық - жұмыс күшінің бір бөлігінің еңбек нарығында талап етілмегендіктен болатын әлеуметтік-экономикалық құбылыс;

      13) жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғау - Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен мемлекет жүзеге асыратын шаралар кешені;

      14) консультант - өтініш берген адамға консультация беретін халықты жұмыспен қамту орталығының қызметкері;

      15) кәсіп - қызметкердің кәсіби даярлық дәрежесі, жұмыстың белгілі бір күрделілік дәрежесін орындау үшін қажетті білімінің, шеберлігінің және дағдыларының болуы;

      16) кәсіптік кіші топ - еңбек функцияларының тұтас жиынтығымен және оларды орындау үшін қажетті құзыреттіліктермен қалыптастырылған кәсіптер жиынтығы;

      17) кәсіптік оқыту - Қазақстан Республикасының "Халықты жұмыспен қамту туралы" Заңында көзделген жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шаралары шеңберінде жаңа мамандықтар (кәсіптер) алу мақсатында кәсіптік даярлауды, қайта даярлауды және біліктілікті арттыруды қамтитын білім беру ұйымдарында не білім беру қызметіне құқығы бар жұмыс берушілер ұйымдарының жанындағы оқу орталықтарында оқыту;

      18) кәсіптік топ - ортақ интеграциялық негізі бар (мақсаты, объектілері, технологиялары, оның ішінде еңбек құралдары ұқсас немесе жақын) және ұқсас еңбек функциялары мен оларды орындау үшін құзыреттердің жиынтығын көздейтін кәсіби кіші топтардың жиынтығы;

      19) құзыреттілік - қызметкердің кәсіптік және еңбек қызметінде білімін, білігі мен тәжірибесін қолдану қабілеті;

      20) салалық біліктілік шеңбері - салада танылатын біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы;

      21) халықты жұмыспен қамту - жеке және қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыруға байланысты, Қазақстан Республикасы заңнамасына қайшы келмейтін, табыс немесе кіріс әкелетін еңбек қызметі;

      22) халықты жұмыспен қамту орталығы - жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларын іске асыру, жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғауды ұйымдастыру және жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің өзге де шараларын іске асыру мақсатында ауданның, облыстық және республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органы құратын заңды тұлға;

      23) халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шаралары - Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылатын жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғау және халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын жұмыссыздар, жұмыспен қамтылғандардың жекелеген санаттары қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары мен оралмандарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының "Халықты жұмыспен қамту туралы" Заңында көзделген жағдайларда өзге де адамдарды мемлекеттік қолдау шаралары;

      24) ізденуші - консультация, ақпарат алу үшін және еңбек делдалдығына жәрдемдесу үшін халықты жұмыспен қамту орталығына өтініш білдірген азамат;

      25) ізденушілермен жұмыс жөніндегі маман - ізденушілер үшін еңбек делдалдығын жүзеге асыруға, жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шаралары, лайықты жұмыс таңдау және оқуға тарту жөнінде консультация беру жөніндегі уәкілетті халықты жұмыспен қамту орталығының лауазымды адамы.

      3. Осы кәсіптік стандартта келесі қысқартулар қолданылады:

      БА-басшылар, мамандар және басқа да қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығы;

      ҰБШ - Ұлттық біліктілік шеңбері;

      СБШ - Салалық біліктілік шеңбері;

      ҚР - Қазақстан Республикасы;

      ХЖҚО - халықты жұмыспен қамту орталығы.

2-тарау. Кәсіптік стандарттың паспорты

      4. Кәсіптік стандарттың атауы: "Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу (жұмыспен қамту орталығы)".

      5. Кәсіптік стандартты әзірлеу мақсаты: халықты жұмыспен қамту саласындағы кәсіби қызметке қойылатын бірыңғай талаптарды әзірлеу, еңбек нарығының заманауи қажеттіліктеріне, еңбек функцияларына, қызметкерлердің біліміне, шеберлігіне, дағдылары мен жеке құзыреттеріне қойылатын талаптарға сәйкес келетін жүйелік және құрылымдық сипаттама.

      6. Кәсіптік стандарттың қысқаша сипаттамасы:

      жұмыспен қамтуға жәрдемдесу (жұмыспен қамтуға орталығы) кәсіптік қызметті қарайтын:

      халықты жұмыспен қамтудың жай-күйін бағалауды және даму болжамын жүзеге асыру, халықты еңбек нарығының жай-күйі туралы хабардар ету;

      жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларын, сондай-ақ бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің қосымша шараларын іске асыруды жүзеге асыру;

      өтініш білдірген адамдарды жұмыс іздеушілер ретінде тіркеуді жүзеге асыру;

      Қазақстан Республикасының дербес деректерді қорғау саласындағы заңнамасының талаптарын ескере отырып, жеке және заңды тұлғаларға әлеуметтік-еңбек саласындағы ақпараттық және консультациялық көрсетілетін қызметтерді ұсынуды;

      жұмысынан айырылған жағдайда әлеуметтік төлем тағайындау үшін қажетті құжаттарды қабылдауды жүзеге асыру;

      әлеуметтік кәсіби бағдарлау бойынша қызмет көрсету;

      жұмыс іздеп жүрген адамдарға және жұмыссыздарға қолайлы жұмыс таңдауда көмек көрсету;

      Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорымен өзара іс - қимылды жүзеге асыру;

      бос жұмыс орындарының (бос орындардың) есебін жүргізу;

      жұмыспен қамтудың жеке картасын жүргізу;

      жұмыс іздеп жүрген адамдарға, жұмыссыздарға және өзге де өтініш білдірген адамдарға еңбек делдалдығын көрсету;

      халықты жұмыспен қамту саласындағы қызметтердің аутсорсингін жүзеге асыру және халықты жұмыспен қамту саласындағы қызметтердің аутсорсингі туралы шарттың іске асырылу барысына мониторинг пен бақылауды жүзеге асыру;

      әлеуметтік келісімшарт жасасу;

      жұмыссыз ретінде тіркеу туралы анықтама беруді жүзеге асыру;

      атаулы әлеуметтік көмек тағайындау бойынша өтінішті тіркеуді жүзеге асыру;

      Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасында көзделген жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің өзге де шараларын көрсету қарастырады.

      7. Кәсіптік топ:

      бизнес және әкімшілік саласындағы кәсіби мамандар;

      құқық, гуманитарлық облыстар мен мәдениет саласындағы кәсіби мамандар;

      экономикалық және әкімшілік қызмет бойынша қосалқы кәсіби персонал.

      8. Кәсіптік кіші топ:

      адам ресурстарын басқару саласындағы кәсіби мамандар;

      персоналды іріктеу және пайдалану саласындағы кәсіби мамандар;

      персоналды оқыту және дамыту жөніндегі кәсіби мамандар;

      халықтың әлеуметтік осал топтарымен әлеуметтік жұмыс бойынша кәсіби мамандар;

      адам ресурстарын басқару жөніндегі қосалқы кәсіби персонал.

3-тарау. Кәсіптер карточкалары

      9. Кәсіптер тізбесі:

      1) жұмыспен қамту орталығының құрылымдық бөлімшесінің (бөлімінің, секторының) басшысы - СБШ бойынша 7 біліктілік деңгейі;

      2) ізденушілермен жұмыс жөніндегі маман – СБШ бойынша біліктіліктің 5-6 деңгейі;

      3) жұмыс берушілермен жұмыс жөніндегі маман – СБШ бойынша біліктіліктің 5-6 деңгейі;

      4) кәсіптік бағдарлау маманы – СБШ бойынша біліктіліктің 5-6 деңгейі;

      5) болжау және мониторинг жөніндегі маман – СБШ бойынша біліктіліктің 5-6 деңгейі;

      6) жұмыспен қамту жөніндегі консультацияші – СБШ бойынша біліктіліктің 4-5 деңгейі.

      Кәсіптер карточкалары осы кәсіби стандарт қосымшасында келтірілген.

  "Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу
(жұмыспен қамту орталығы)"
кәсіптік стандартына
қосымша

      Ескерту. Қосымшада барлық мәтін бойынша "2003 жылғы 25 сәуірдегі "Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңы" сөздерін "2019 жылғы 26 желтоқсандағы "Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңы" деген сөздермен алмастырылды – ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 02.04.2020 № 121 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

"ЖҚО құрылымдық бөлімшесінің (бөлімінің, секторының) басшысы" кәсіп карточкасы

Кәсіп коды


Кәсіп атауы

ЖҚО құрылымдық бөлімшесінің (бөлімінің, секторының) басшысы

СБШ бойынша біліктілік деңгейі

7 деңгей

Халықты әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту ұйымдарының басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларына сәйкес кәсібі үшін біліктілік деңгейі

Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім (әлеуметтік, экономикалық, заңгерлік) және халықты әлеуметтік қорғау ұйымдарындағы немесе тиісті бейіндегі лауазымдарда кемінде 1 жыл жұмыс өтілі болуы тиіс.

Кәсіптік білім беру деңгейі

Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім (әлеуметтік, экономикалық, заңгерлік)

1 еңбек функциясы:
ХЖҚО құрылымдық бөлімшесінің қызметіне басшылық ету

1 міндет:
ХЖҚО қызмет көрсету бойынша жұмысты ұйымдастыру

Біліктер мен дағдылар:
1. Халықты жұмыспен қамтудың жай-күйін бағалауды және даму болжамын жүзеге асыру, халықты еңбек нарығының жай-күйі туралы хабардар ету.
2. Халықтың әртүрлі топтарын ескере отырып, жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларын іске асыру жөнінде ұсыныстар әзірлеу.
3. Жұмыс берушілермен өзара іс-қимыл жасау; ізденушілердің жұмысқа орналасуына жәрдемдесу, оның ішінде жұмысқа орналасу үшін квоталар белгіленетін жұмыстарды ұйымдастыру.
4. Жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғау шараларын көрсету және халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды үйлестіру.
5. Халықты жұмыспен қамту мәселелері бойынша ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізу және консультация беру қызметтерін көрсету бойынша жұмыстарды үйлестіру.
6. Халықты ХЖҚО қызметтері туралы хабардар етуді ұйымдастыру мақсатында іскерлік келіссөздер жүргізу және көпшілік алдында сөз сөйлеу тәсілдерін пайдалану, әлеуметтік әріптестермен іскерлік қарым-қатынас орнату.
7. Халықты жұмыспен қамту саласындағы қызметтердің аутсорсингі туралы шарттың іске асырылу барысына мониторингті және бақылауды жүзеге асыру.
8. Жеке және заңды тұлғаларды қабылдауды жүзеге асыру.
9. Жаңа техника мен технологияларды, еңбекті басқару мен ұйымдастырудың прогрессивті нысандарын пайдалану.
10. ХЖҚО мамандары үшін қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларын жасау, ұжымда қолайлы психологиялық атмосфераны сақтау бойынша мәселелерді шешу.
11. Еңбек және өндірістік тәртіпті нығайту жөніндегі жұмыстарды жүргізу.
12. Көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау.

Білім:
1. Нормативтік құқықтық актілер:
2019 жылғы 26 желтоқсандағы "Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңы.
"Қазақстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 13 сәуірдегі Заңы.
"Халықты жұмыспен қамту туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы.
"Еңбек" нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 - 2021 жылдарға арналған бағдарламасына қатысушыларға жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік гранттар беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 23 тамыздағы № 513 қаулысы.
"Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 - 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 13 қарашадағы № 746 қаулысы.
"Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмектi тағайындау және төлеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 5 мамырдағы № 320 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11426 болып тіркелген).
"Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аудару қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 515 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13921 болып тіркелген).
"Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 516 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13938 болып тіркелген).
"Жұмыспен қамтудың жеке картасын және оны толтыру нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 28 маусымдағы № 576 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14056 болып тіркелген).
"Мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құратын жұмыс берушілердің шығындарын субсидиялау қағидалары мен шарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2017 жылғы 28 тамыздағы № 280 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15858 болып тіркелген).
"Жұмыс іздеп жүрген адамдарды, жұмыссыздарды тіркеу және халықты жұмыспен қамту орталықтары көрсететін еңбек делдалдығын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 259 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде №17199 болып тіркелген).
"Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингі туралы шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 256 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17186 болып тіркелген).
"Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрларды даярлауды, қысқа мерзімді кәсіптік оқытуды, "Мәңгілік ел жастары - индустрияға!" ("Серпін") жобасы бойынша кадрлар даярлауды, еңбек ресурстарын және қысқартылатын жұмыскерлерді қайта даярлауды, "100/200" қағидаты бойынша "Жас маман" жобасы шеңберінде еңбек нарығында сұранысқа ие білікті кадрлар даярлау, сондай-ақ колледждер мен ЖОО-ларда кәсіпкерлік негіздеріне оқытуды ұйымдастыру және қаржыландыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 26 қарашадағы № 646 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17800 болып тіркелген).
"Қалаларда және моноқалаларда кредит беру/микрокредит беру қағидаларын және Қалаларда микроқаржы ұйымдары /екінші деңгейдегі банктер беретін кредиттер/микрокредиттер бойынша кепілдік беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2018 жылғы 27 қарашадағы № 84 бұйрығы (Норматитвтік құқытық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17810 болып тіркелген).
"Еңбек биржасы" мемлекеттік интернет-ресурсын қолдап отыруды және оның жұмыс істеуін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2019 жылғы 22 ақпандағы № 92 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18343 болып тіркелген).
"Еңбек ресурстарын болжаудың ұлттық жүйесін қалыптастыру және оның нәтижелерін пайдалану қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2019 жылғы 29 наурыздағы № 154 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18445 болып тіркелген).
2. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және санитария-гигиеналық нормалар саласындағы Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері.
3. ХЖҚО бейіні, мамандануы және ерекшеліктері.
4. Жұмыспен қамту саласындағы автоматтандырылған ақпараттық жүйелердің функциялары.
5. Өңірдің (қаланың, ауданның) әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшелігі.
6. Өңірдің (қаланың, ауданның) ұйымдарының даму перспективалары және құрылымдық өзгерістері.
7. Өңірлік еңбек нарығын дамытудың негізгі үрдістері мен бағыттары.
8. 8. Өмірлік қиын жағдайда жүрген адамдарға көмек көрсетудің әлеуметтік-психологиялық аспектілері.

2-міндет:
ХЖҚО мамандарының іс-әрекетінің тиімділігін мониторингтеу және бақылау

Біліктер мен дағдылар:
1. Халықты жұмыспен қамту мәселелері бойынша халыққа қызмет көрсету жөніндегі мамандар қызметінің тиімділігіне мониторинг және талдау жүргізу.
2. ХЖҚО мамандарын аттестаттаудан өткізу.
3. Мамандардың олардың лауазымдық нұсқаулықтарын орындауын, сапасы мен мерзімі бойынша құжаттардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру.

Білім:
1. Нормативтік құқықтық актілер:
2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі.
"Денсаулық сақтау және әлеуметтік-еңбек саласындағы азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидаларын және шарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1041 бұйрығы (Норматитвтік құқытық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12666 болып тіркелген).
2. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және санитарлық-гигиеналық нормалар саласындағы Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері.

Жеке құзыреттілікке қойылатын талаптар

Коммуникация дағдылары, клиентке бағдарлау, эмоционалдық қайырымдылық, күйзеліске төзімділік, нәтижеге бағдарлау, тәлімгерлік, жауапкершілік, орындаушылық, риясыздық.

СБШ шеңберіндегі басқа мамандықтармен байланыс

8 деңгей

ХЖҚО директоры (мекеменің, ұйымның және кәсіпорынның бірінші басшысы).

БА-мен байланыс

ХЖҚО директоры

"Халықты әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту ұйымдарының басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің міндетін атқарушының 2017 жылғы 25 қазандағы № 360 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16057 болып тіркелген) (бұдан әрі - халықты әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту ұйымдарының басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары).

"Ізденушілермен жұмыс жөніндегі маман" кәсіп карточкасы

Кәсіп коды


Кәсіп атауы

Ізденушілермен жұмыс жөніндегі маман

СБШ бойынша біліктілік деңгейі

5 деңгей
6 деңгей

Халықты әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту ұйымдарының басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларына сәйкес кәсібі үшін біліктілік деңгейі

Біліктілігі орта деңгейлі маман:
жоғары санатты: техникалық және кәсіптік білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі орта деңгейдегі бірінші санатты маман лауазымында 3 жылдан кем емес еңбек өтілі;
бірінші санатты: техникалық және кәсіптік білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі орта деңгейдегі екінші санатты маман лауазымында кемінде 2 жыл еңбек өтілі;
екінші санатты: техникалық және кәсіптік білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі орта деңгейдегі санаты жоқ маман лауазымында 1 жылдан кем емес еңбек өтілі;
санаты жоқ: техникалық және кәсіптік білім, мамандығы бойынша еңбек өтіліне талап қойылмайды.
Біліктілігі жоғары деңгейлі маман:
Жоғары санатты: жоғары білім және жұмыспен қамту жүйесінде біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты маман лауазымындағы еңбек өтілі 3 жылдан кем емес;
бірінші санатты: жоғары білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты маман лауазымында кемінде 2 жыл еңбек өтілі;
екінші санатты: жоғары білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ маман лауазымында кемінде 1 жыл еңбек өтілі;
санаты жоқ: жоғары білім, еңбек өтіліне талаптар қойылмайды.

Кәсіптік білім беру деңгейі

Техникалық және кәсіптік білім.
Жоғары білім.

1 еңбек функциясы:
Еңбек делдалдығын көрсету

1 міндет:
ХЖҚО өтініш берген тұлғаларды бастапқы қабылдау және тіркеуді жүргізу

Біліктер мен дағдылар:
1. Ізденушіге құрмет көрсете отырып, ізденушінің қажеттілігіне, оның ХЖҚО -на жүгіну себептерін мұқият тыңдап және ден қоя отырып, ХЖҚО-на жүгінген адамдардың қажеттіліктерін түсіну.
2. ХЖҚО-на жүгінген адамдармен өзара түсіністікті орнату: әңгімелесуді ашықтық, сенім жағдайында қолдау және ізденушінің оң көңіл-күйін қалыптастыру, лайықты жұмыс іздеу бойынша бірлескен қызметке ынталандыру.
3. Ізденушінің алдыңғы жұмыс тәжірибесін, мансаптық күтуін және қалауын ескере отырып, жұмысқа орналасуға жәрдемдесуге мұқтаждығын талдау және анықтау.
4. Ізденушілерді жұмыс іздеуші адамдар, жұмыссыздар ретінде тіркеу мақсатында ізденушінің құжаттарын бастапқы тексеру және талдау жүргізу.
5. Жұмыссыздықтың болжамды ұзақтығын ескере отырып, ізденушілерді санаттар бойынша бөле білу.
6. 6. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы жұмыс істеу дағдысын және әлеуметтік-еңбек саласының ақпараттық жүйелерін қолдана білу.

Білім:
1. Нормативтік құқықтық актілер:
2019 жылғы 26 желтоқсандағы "Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңы.
"Халықты жұмыспен қамту туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы.
"Жұмыспен қамтудың жеке картасын және оны толтыру нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 28 маусымдағы № 576 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14056 болып тіркелген).
"Жұмыс іздеп жүрген адамдарды, жұмыссыздарды тіркеу және халықты жұмыспен қамту орталықтары көрсететін еңбек делдалдығын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 259 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде №17199 болып тіркелген).
2. Өңірдің (қаланың, ауданның) әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшелігі, демографиялық жағдайы.
3. Өңір (қала, аудан) ұйымдарының құрылымдық өзгерістерінің перспективалары.
4. Өңірлік еңбек нарығын дамытудың негізгі ұрдістері мен бағыттары.
5. Жеке тұлға психологиясының және азаматтардың жекелеген санаттарының ерекшеліктері.
6. Өмірлік қиын жағдайда жүрген адамдарға көмек көрсетудің әлеуметтік-психологиялық аспектілері.

2 міндет:
Бос жұмыс орындарын таңдау (лайықты жұмыс)

1. Ізденушінің кәсібін (лауазымын), оның кәсіби дайындығы мен біліктілік деңгейін, жұмыс тәжірибесі мен дағдысын, еңбек ақысының деңгейін, жұмыс уақытының режимін, сондай-ақ ізденушінің бос жұмыс орындары үшін жұмыс берушілер белгілеген басқа талаптар мен шарттарға сәйкестігін бағалау.
2. Ізденушіге жұмыс берушінің талаптарын ізденушіні түсіну үшін қолжетімді тілмен түсіндіру.
3. Еңбек делдалдығы мәселелері бойынша жеке жұмыспен қамту агенттігімен өзара іс-қимыл.
4. Жұмыс берушінің талаптарын ізденушіге лайықты жұмыс ұсынғанда ізденушінің күткенімен салыстыру және талдау.
5. Жұмыс іздеушіні мәлімделген бос жұмыс орнына жұмысқа орналастыру кезінде жұмыс берушілермен келіссөздер жүргізу.

Білім:
1. Нормативтік құқықтық актілер:
2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі.
"Халықты жұмыспен қамту туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы.
"Жұмыспен қамтудың жеке картасын және оны толтыру нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 28 маусымдағы № 576 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14056 болып тіркелген).
"Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингін ұйымдастыру және қаржыландыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 255 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17193 болып тіркелген).
"Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингі туралы шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 256 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17186 болып тіркелген).
"Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингі шеңберінде ұсынылатын, көрсетілетін қызметтердің тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 258 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17170 болып тіркелген).
2. Өңірлік (қаланың, ауданның) әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшелігі, демографиялық жағдайы.
3. Өңір (қала, аудан) ұйымдарының құрылымдық өзгерістерінің перспективалары.
4. Өңірлік еңбек нарығын дамытудың негізгі үрдістері мен бағыттары.
5. Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шаралары іс-шараларының тиімділігін бағалау.
6. Жеке тұлға психологиясының және азаматтардың жекелеген санаттарының ерекшеліктері.
7. Өмірлік қиын жағдайда жүрген адамдарға көмек көрсетудің әлеуметтік-психологиялық аспектілері.

3 міндет:
Атқарылған жұмыстарды қорытындылау және талдау

Біліктер мен дағдылар:
1. Консультация алу, ақпарат алу үшін және еңбек делдалдығына көмек көрсету үшін ХЖҚО-на жүгінген адамдардың есебін жүргізу.
2. Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларын іске асыру іс-шаралары бойынша ұсыныстар әзірлеу.
3. Өңірлік еңбек нарығына талдау жүргізу.
4. Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шаралары саласында тиісті құжаттаманы ресімдеу.
5. 5. Халықты жұмыспен қамту саласындағы талдамалық және статистикалық ақпаратты белгіленген мерзімде қорыту және мемлекеттік органдарға ұсыну.

Білім:
1. Нормативтік құқықтық актілер:
2019 жылғы 26 желтоқсандағы "Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңы.
"Халықты жұмыспен қамту туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы.
"Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыруға жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдардың жұмыс орындарын құруына, жұмыс орындарын құру туралы мәліметтер ұсынуына мониторингті жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 260 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17198 болып тіркелген).
"Жұмыс іздеп жүрген адамдарды, жұмыссыздарды тіркеу және халықты жұмыспен қамту орталықтары көрсететін еңбек делдалдығын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 259 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17199 болып тіркелген).
"Еңбек және жұмыспен қамту статистикасы бойынша жалпы мемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті Төрағасының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы № 4 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17952 болып тіркелген).
"Еңбек ресурстарын болжаудың ұлттық жүйесін қалыптастыру және оның нәтижелерін пайдалану қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2019 жылғы 29 наурыздағы № 154 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18445 болып тіркелген).
2. Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шаралары іс-шараларының тиімділігін бағалау.
3. Халықты жұмыспен қамту саласындағы тәртіп және құжаттама.

2 еңбек
функциясы: Ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу

1 міндет:
Халықты жұмыспен қамту мәселелері бойынша ізденушілерді хабардар ету

Біліктер мен дағдылар:
1. ХЖҚО мемлекеттік шаралары және жұмыспен қамту орталығы көрсететін қызметтер туралы ізденушілерді хабардар ету.
2. Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына қатысу мүмкіндігі туралы ізденушілерге түсінікті тілде қолжетімді түрде түсіндіру.
3. 3. Бос орындар жәрмеңкесін ұйымдастыру және өткізу.

Білім:
1. Нормативтік құқықтық актілер:
"Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы" 2001 жылғы 17 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы.
2019 жылғы 26 желтоқсандағы "Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңы.
"Халықты жұмыспен қамту туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы.
"Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" бағдарламасына қатысушыларға жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік гранттар беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 23 тамыздағы № 513 қаулысы.
"18 – 29 жас аралығындағы NEET жастарды, оның ішінде 2018 жылғы түлектерді жұмыспен қамту және әлеуметтендіру бойынша жол картасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 21 қыркүйектегі № 583 қаулысы.
"Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 - 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 13 қарашадағы № 746 қаулысы.
"Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алуға үміткер адамның (отбасының) жиынтық табысын есептеудің ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2009 жылғы 28 шілдедегі № 237-ө бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5757 болып тіркелген).
"Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмектi тағайындау және төлеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 5 мамырдағы № 320 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11426 болып тіркелген).
"Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 516 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13938 болып тіркелген).
"Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аудару қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 515 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13921 болып тіркелген).
"Мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құратын жұмыс берушілердің шығындарын субсидиялау қағидалары мен шарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2017 жылғы 28 тамыздағы № 280 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15858 болып тіркелген).
Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрларды даярлауды, қысқа мерзімді кәсіптік оқытуды, "Мәңгілік ел жастары - индустрияға!" ("Серпін") жобасы бойынша кадрлар даярлауды, еңбек ресурстарын және қысқартылатын жұмыскерлерді қайта даярлауды, "100/200" қағидаты бойынша "Жас маман" жобасы шеңберінде еңбек нарығында сұранысқа ие білікті кадрлар даярлау, сондай-ақ колледждер мен ЖОО-ларда кәсіпкерлік негіздеріне оқытуды ұйымдастыру және қаржыландыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 26 қарашадағы № 646 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17800 болып тіркелген).
"Қалаларда және моноқалаларда кредит беру/микрокредит беру қағидаларын және Қалаларда микроқаржы ұйымдары /екінші деңгейдегі банктер беретін кредиттер/микрокредиттер бойынша кепілдік беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2018 жылғы 27 қарашадағы № 84 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17810 болып тіркелген).
Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шаралары іс-шараларының тиімділігін бағалау.
"Бастау Бизнес" жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздеріне оқыту қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2019 жылғы 19 ақпандағы № 70 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18347 болып тіркелген).
2. Өңірдің (қаланың, ауданның) әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшелігі, демографиялық жағдайы.
3. Өңір (қала, аудан) ұйымдарының құрылымдық өзгерістерінің перспективалары.
4. Өңірлік еңбек нарығын дамытудың негізгі үрдістері мен бағыттары.
5. Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шаралары іс-шараларының тиімділігін бағалау.

Жеке құзыреттілікке қойылатын талаптар

Ізденушіге бағдарлау, нәтижеге бағдарлау, күйзеліске төзімділік, эмоционалдық қайырымдылық, шыдамдылық, талдау және салыстыру қабілеті, командада жұмыс істеу, жауапкершілік, орындаушылық, риясыздық.

СБШ шеңберіндегі басқа мамандықтармен байланыс

7 деңгей

ХЖҚО құрылымдық бөлімшесінің (бөлімінің, секторының) басшысы

БА-мен байланыс

ХЖҚО әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультацияшісі
ХЖҚО құрылымдық бөлімшесінің (бөлімінің, секторының, тобының) маманы
ХЖҚО ассистенті

Халықты әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту ұйымдарының басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары.

"Жұмыс берушілермен жұмыс жөніндегі маман" кәсіп карточкасы

Кәсіп коды

2422-1-022

Кәсіп атауы

Жұмыс берушілермен жұмыс жөніндегі маман

СБШ бойынша біліктілік деңгейі

5 деңгей
6-деңгей

Халықты әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту ұйымдарының басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларына сәйкес кәсібі үшін біліктілік деңгейі

Біліктілігі орта деңгейдегі маман:
жоғары санатты: техникалық және кәсіптік (арнайы орта, кәсіптік орта) білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі орта деңгейдегі бірінші санатты маман лауазымында 3 жылдан кем емес еңбек өтілі;
бірінші санатты: техникалық және кәсіптік (арнайы орта, кәсіптік орта) білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі орта деңгейдегі екінші санатты маман лауазымында кемінде 2 жыл еңбек өтілі;
екінші санатты: техникалық және кәсіптік (арнайы орта, кәсіптік орта) білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі орта деңгейдегі санаты жоқ маман лауазымында 1 жылдан кем емес еңбек өтілі;
санаты жоқ: техникалық және кәсіптік (орта арнайы, орта кәсіптік) білім, мамандығы бойынша жұмыс өтіліне талап қойылмайды.
Біліктілігі жоғары деңгейлі маман:
жоғары санатты: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім және жұмыспен қамту жүйесінде біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты маман лауазымында кемінде 3 жыл еңбек өтілі болуы тиіс;
бірінші санатты: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты маман лауазымында кемінде 2 жыл еңбек өтілі;
екінші санатты: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ маман лауазымында 1 жылдан кем емес еңбек өтілі;
санаты жоқ: жоғары білім, еңбек өтіліне талап қойылмайды.

Кәсіптік білім беру деңгейі

Техникалық және кәсіптік білім.
Жоғары білім.

1 еңбек функциясы:
Жұмыс берушілерді ХЖҚО-мен жұмыс істеуге тарту және бос жұмыс орындарын жинау үшін олармен өзара әрекеттесу

1 міндет:
Бос жұмыс орындарын жинау бойынша жұмыс берушілермен ынтымақтастық

Біліктер мен дағдылар:
1. Тиімді коммуникациялар құру: жұмыс берушілермен бос жұмыс орындарын жинау жөнінде тұрақты байланыс орнату және оларды ХЖҚО-мен ынтымақтастыққа тарту.
2. Жұмыс берушілердің өзекті деректер базасын қалыптастыру.
3. Жергілікті еңбек нарығының кадрларға қажеттілігін бағалау және салыстыру.
4. Өңірлік еңбек нарығында сұранысқа ие кәсіптерді анықтау мәселелері бойынша жұмыс берушілерге консультация беру.
5. 5. Ынтымақтастықты кеңейту үшін сату әдістерін пайдалана отырып, жұмыс берушілермен іскерлік тілде келіссөздер жүргізу.

Білім:
1. Нормативтік құқықтық актілер:
2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Кодексі.
2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі.
"Халықты жұмыспен қамту туралы" Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі Заңы.
"Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аудару қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 515 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13921 болып тіркелген).
"Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 516 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13938 болып тіркелген).
"Мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құратын жұмыс берушілердің шығындарын субсидиялау қағидалары мен шарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2017 жылғы 28 тамыздағы № 280 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15858 болып тіркелген).
2. Өңірдің (қаланың, ауданның) әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшелігі, демографиялық жағдайы.
3. Өңірлік еңбек нарығын дамытудың негізгі үрдістері мен бағыттары.
4. Іскерлік қарым-қатынас негіздері.
5. Сату әдістері.

2 міндет:
Бос жұмыс орындарын тіркеу

Біліктер мен дағдылар:
1. Жұмыс берушінің бос лауазымға орналасуға ізденушілерге қойылатын талаптарын талдау.
2. Жұмыс берушілерден бос орындар базасын құру.
3. Бос орындар туралы мәліметтерді өзектендіру.
4. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және әлеуметтік-еңбек саласындағы ақпараттық жүйелерді пайдалану арқылы жұмыс дағдыларына ие болу.

Білім:
1. Нормативтік құқықтық актілер:
"Еңбек биржасы" мемлекеттік интернет-ресурсын қолдап отыруды және оның жұмыс істеуін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2019 жылғы 22 ақпандағы № 92 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18343 болып тіркелген).
"Еңбек ресурстарын болжаудың ұлттық жүйесін қалыптастыру және оның нәтижелерін пайдалану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2019 жылғы 29 наурыздағы № 154 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18445 болып тіркелген).
2. Өңірдің (қаланың, ауданның) әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшелігі, демографиялық жағдайы.
3. Өңір (қала, аудан) ұйымдарының құрылымдық өзгерістерінің перспективалары.
4. Өңірлік еңбек нарығын дамытудың негізгі үрдістері мен бағыттары.

2 еңбек функциясы:
Жұмыс берушілерге қажетті қызметкерлерді іріктеуге жәрдемдесу

1 міндет:
Жұмыс берушілермен жұмысты ұйымдастыру

Біліктер мен дағдылар:
1. Жұмыс берушілердің қызметкерлерге қоятын талаптары мен күтулерін талдау.
2. Ізденушінің нақты кәсіпке (жұмыс орнына, лауазымына) кәсіби жарамдылық дәрежесін анықтау.
3. Тіркелген ізденушілерді жұмысқа орналастыру үшін әңгімелесуге жіберу мәселелері бойынша жұмыс берушілермен келіссөздер жүргізу.
4. Бос лауазымға орналасу кезінде ізденушінің жетістіктерін бақылау.
5. 5. Жұмыс беруші мен жұмыс іздеушінің бос лауазымға орналасу кезінде олардың қажеттіліктерін ескере отырып қанағаттануын қамтамасыз ету.

Білім:
1. Нормативтік құқықтық актілер:
"Халықты жұмыспен қамту туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы.
"Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аудару қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 515 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13921 болып тіркелген).
"Мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құратын жұмыс берушілердің шығындарын субсидиялау қағидалары мен шарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2017 жылғы 28 тамыздағы № 280 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2017 жылы 6 қазанда № 15858 болып тіркелген).
"Еңбек биржасы" мемлекеттік интернет-ресурсын қолдап отыруды және оның жұмыс істеуін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2019 жылғы 22 ақпандағы № 92 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18343 болып тіркелген).
2. Өңірдің (қаланың, ауданның) әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшелігі, демографиялық жағдайы.
3. Өңір (қала, аудан) ұйымдарының құрылымдық өзгерістерінің перспективалары.
4. Өңірлік еңбек нарығын дамытудың негізгі үрдістері мен бағыттары.
5. Халықты жұмыспен қамту саласындағы тәртіп пен құжаттама.
6. Персоналды басқару теориясы.
7. Мансап дамуының теориясы мен модельдері.

3 еңбек функциясы:
Субсидияланатын жұмыс орындарын, оның ішінде жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларын ұйымдастыру бойынша жұмыс берушілермен жұмыс жүргізу

1 міндет:
Мемлекет субсидиялайтын жұмыс орындарын ұйымдастыруға жәрдемдесу

Біліктер мен дағдылар:
1. Мемлекет субсидиялайтын жұмыс орындары мәселелері бойынша жұмыс берушілерге консультация беру.
2. Қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру және қаржыландыру мәселелері бойынша жұмыс берушілерге консультация беру.
3. Әлеуметтік жұмыс орындарын құру және қаржыландыру мәселелері бойынша жұмыс берушілерге консультация беру.
4. 4. Жастар практикасын құру және қаржыландыру мәселелері бойынша жұмыс берушілерге консультация беру.
5. 5. Субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыруға қатысуға ниет білдірген жұмыс берушілерден өтінімдерді жинауды және талдауды жүзеге асыру.
6. 6. Субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыру бойынша тиісті құжаттаманы ресімдеу.
7. 7. Субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыру және қаржыландыру мониторингі.

Білім:
1. Нормативтік құқықтық актілер:
"Халықты жұмыспен қамту туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы.
"Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аудару қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 515 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13921 болып тіркелген).
"Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 516 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13938 болып тіркелген).
"Мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құратын жұмыс берушілердің шығындарын субсидиялау қағидалары мен шарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2017 жылғы 28 тамыздағы № 280 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15858 болып тіркелген).
2. Өңірдің (қаланың, ауданның) әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшелігі, демографиялық жағдайы.
3. Өңірлік еңбек нарығын дамытудың негізгі үрдістері мен бағыттары.
4. Іскерлік қарым-қатынас.

4 еңбек функциясы:
Халықты жұмыспен қамту мәселелері бойынша жұмыс берушілерді хабардар ету

1 міндет:
Жұмыс берушілермен кездесулер өткізу

Біліктер мен дағдылар:
1. ХЖҚО-мен көрсетілетін қызметтер туралы жұмыс берушілерді хабардар ету және консультация беру.
2. ХЖҚО қызметкерлерінің жұмыс берушілермен олардың қызметіне қатысты мәселелер бойынша кездесулер өткізу.
3. Жұмыс берушілермен бірлесіп бос орындары, бос жұмыс және оқу орындары, ақылы қоғамдық жұмыстар және халықты уақытша жұмыспен қамту жәрмеңкелерін ұйымдастыру және өткізу.

Білім:
1. Нормативтік құқықтық актілер:
"Халықты жұмыспен қамту туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы.
"Мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құратын жұмыс берушілердің шығындарын субсидиялау қағидалары мен шарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2017 жылғы 28 тамыздағы № 280 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2017 жылы 6 қазанда № 15858 болып тіркелген).
2. Өңірдің (қаланың, ауданның) әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшелігі, демографиялық жағдайы.
3. Өңірлік еңбек нарығын дамытудың негізгі үрдістері мен бағыттары.
4. Іскерлік қарым-қатынас негіздері.

Жеке құзыреттілікке қойылатын талаптар

Ізденушіге бағдарлау, нәтижеге бағдарлау, күйзеліске төзімділік, эмоционалдық қайырымдылық, шыдамдылық, талдау және салыстыру қабілеті, командада жұмыс істеу, жауапкершілік, орындаушылық, риясыздық.

СБШ шеңберіндегі басқа мамандықтармен байланыс

7-деңгей

ХЖҚО құрылымдық бөлімшесінің (бөлімінің, секторының) басшысы

БА-мен байланыс

ХЖҚО әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультацияшісі
ХЖҚО құрылымдық бөлімшесінің (бөлімінің, секторының, тобының) маманы
ХЖҚО ассистенті

Халықты әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту ұйымдарының басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары.

"Кәсіби бағдарлау маманы" кәсіп карточкасы

Кәсіп коды

2422-1-022

Кәсіп атауы

Кәсіби бағдарлау маманы

СБШ бойынша біліктілік деңгейі

5-деңгей
6-деңгей

Халықты әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту ұйымдарының басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларына сәйкес кәсібі үшін біліктілік деңгейі

Біліктілігі орта деңгейлі маман:
жоғары санатты: техникалық және кәсіптік білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі орта деңгейдегі бірінші санатты маман лауазымында 3 жылдан кем емес еңбек өтілі;
бірінші санатты: техникалық және кәсіптік білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі орта деңгейдегі екінші санатты маман лауазымында кемінде 2 жыл еңбек өтілі;
екінші санатты: техникалық және кәсіптік білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі орта деңгейдегі санаты жоқ маман лауазымында 1 жылдан кем емес еңбек өтілі;
санаты жоқ: техникалық және кәсіптік білім, мамандығы бойынша еңбек өтіліне талап қойылмайды.
Біліктілігі жоғары деңгейлі маман:
жоғары санатты: жоғары білім және жұмыспен қамту жүйесінде біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты маман лауазымындағы еңбек өтілі 3 жылдан кем емес;
бірінші санатты: жоғары білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты маман лауазымында кемінде 2 жыл еңбек өтілі;
екінші санатты: жоғары білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ маман лауазымында кемінде 1 жыл еңбек өтілі;
санаты жоқ: жоғары білім еңбек өтіліне талаптар қойылмайды.

Кәсіптік білім беру деңгейі

Техникалық және кәсіптік білім.
Жоғары білім.

1 еңбек функциясы:
Әлеуметтік кәсіптік бағдарлауды ұйымдастыру

1 міндет:
Ересектерге арналған мансаптық бағдар

Біліктер мен дағдылар:
1. Үміткерлердің кәсіби білімін, дағдылары мен қызығушылықтарын анықтау.
2. Жұмыс іздеушілермен жұмыс жасау кезінде психологиялық және кәсіби диагностика әдістерін қолдану.
3. Өтініш берушілерге еңбек нарығының жай-күйі, қазіргі мамандығы немесе кәсіптік білімі бойынша жұмысқа орналасу мүмкіндігі туралы хабарлау.
4. Әлеуметтік кәсіптік бағдар беру бойынша жеке жұмыспен қамту агенттігімен өзара әрекеттесу.
5. Жұмыспен қамту орталығының алаңында әр түрлі кәсіп өкілдерімен семинарлар, тренингтер, дөңгелек үстелдер мен кездесулерді, жұмыс берушілер ұйымдарына экскурсияларды жоспарлау және ұйымдастыру.

Білім:
1. Нормативтік құқықтық актілер:
"Еңбек" нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 - 2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының қатысушыларына жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін мемлекеттік гранттар беру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 23 тамыздағы № 513 қаулысы.
"18-29 жас аралығындағы жастарды, оның ішінде 2018 жылғы түлектерді жұмысқа орналастыру және әлеуметтендіруді қамтамасыз етудің Жол картасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 21 қыркүйектегі № 583 қаулысы.
"Еңбек" нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 13 қарашадағы № 746 қаулысы.
"Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аудару қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 515 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13921 болып тіркелген).
"Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 516 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13938 болып тіркелген).
"Жұмыспен қамтудың жеке картасын және оны толтыру нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 28 маусымдағы № 576 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14056 болып тіркелген).
"Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингін ұйымдастыру және қаржыландыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 255 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17193 болып тіркелген).
"Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингі шеңберінде ұсынылатын, көрсетілетін қызметтердің тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 258 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17170 болып тіркелген).
"Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрларды даярлауды, қысқа мерзімді кәсіптік оқытуды, "Мәңгілік ел жастары - индустрияға!" ("Серпін") жобасы бойынша кадрлар даярлауды, еңбек ресурстарын және қысқартылатын жұмыскерлерді қайта даярлауды, "100/200" қағидаты бойынша "Жас маман" жобасы шеңберінде еңбек нарығында сұранысқа ие білікті кадрлар даярлау, сондай-ақ колледждер мен ЖОО-ларда кәсіпкерлік негіздеріне оқытуды ұйымдастыру және қаржыландыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 26 қарашадағы № 646 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17800 болып тіркелген).
"Қалаларда және моноқалаларда кредит беру/микрокредит беру қағидаларын және Қалаларда микроқаржы ұйымдары /екінші деңгейдегі банктер беретін кредиттер/микрокредиттер бойынша кепілдік беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2018 жылғы 27 қарашадағы № 84 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17810 болып тіркелген).
"Бастау бизнесінде кәсіпкерлік негіздерін оқыту ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2019 жылғы 19 ақпандағы № 70 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18347 тіркелген).
2. Өңірдің (қаланың, ауданның) әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшелігі, демографиялық жағдайы.
3. Өңір (қала, аудан) ұйымдарының құрылымдық өзгерістерінің перспективалары.
4. Өңірлік еңбек нарығын дамытудың негізгі үрдістері мен бағыттары.
5. Жеке тұлға психологиясының және азаматтардың жекелеген санаттарының ерекшеліктері.
6. Өмірлік қиын жағдайда жүрген адамдарға көмек көрсетудің әлеуметтік-психологиялық аспектілері.

2-міндет:
Студенттерді, жалпы білім беретін мектептердің жоғары сынып оқушыларын ақпараттандыру және консультация беру

Біліктер мен дағдылар:
1. Студенттерге, жалпы білім беретін мектептердің жоғары сынып оқушыларына еңбек нарығының жағдайы, экономиканың білікті кадрларға деген болжамды қажеттілігі туралы ақпараттандыру және консультация беру.
2. Жалпы білім беретін мектептердің жоғары сынып оқушылары мен студенттерін экономиканың түрлі салаларындағы қызметпен таныстыру бойынша кәсіби бағдар жүргізу.
3. 3. Студенттер арасында жұмыспен қамту саласында мемлекеттік қолдау шаралары бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүзеге асыру.

Білім:
1. Нормативтік құқықтық актілер:
"Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы" 2001 жылғы 17 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы.
"Халықты жұмыспен қамту туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы.
"Еңбек" нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған бағдарламасына қатысушыларға жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік гранттар беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкімет 2018 жылғы 23 тамыздағы № 513 қаулысы.
"Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 - 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкімет 2018 жылғы 13 қарашадағы № 746 қаулысы.
"Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аудару қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 515 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13921 болып тіркелген).
"Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 516 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13938 болып тіркелген).
"Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрларды даярлауды, қысқа мерзімді кәсіптік оқытуды, "Мәңгілік ел жастары - индустрияға!" ("Серпін") жобасы бойынша кадрлар даярлауды, еңбек ресурстарын және қысқартылатын жұмыскерлерді қайта даярлауды, "100/200" қағидаты бойынша "Жас маман" жобасы шеңберінде еңбек нарығында сұранысқа ие білікті кадрлар даярлау, сондай-ақ колледждер мен ЖОО-ларда кәсіпкерлік негіздеріне оқытуды ұйымдастыру және қаржыландыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 26 қарашадағы № 646 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17800 болып тіркелген).
"Бастау Бизнес" жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздеріне оқыту қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2019 жылғы 19 ақпандағы № 70 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18347 болып тіркелген).
"Қалаларда және моноқалаларда кредит беру/микрокредит беру қағидаларын және Қалаларда микроқаржы ұйымдары /екінші деңгейдегі банктер беретін кредиттер/микрокредиттер бойынша кепілдік беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2018 жылғы 27 қарашадағы № 84 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17810 болып тіркелген).
"Еңбек ресурстарын болжаудың ұлттық жүйесін қалыптастыру және оның нәтижелерін пайдалану қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2019 жылғы 29 наурыздағы № 154 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18445 болып тіркелген).
2. Өңірдің (қаланың, ауданның) әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшелігі, демографиялық жағдайы.
3. Өңір (қала, аудан) ұйымдарының құрылымдық өзгерістерінің перспективалары.
4. Өңірлік еңбек нарығын дамытудың негізгі үрдістері мен бағыттары.

Жеке құзыреттілікке қойылатын талаптар

Ізденушіге бағдарлау, нәтижеге бағдарлау, күйзеліске төзімділік, эмоционалдық қайырымдылық, шыдамдылық, талдау және салыстыру қабілеті, командада жұмыс істеу, жауапкершілік, орындаушылық, риясыздық.

СБШ шеңберіндегі басқа мамандықтармен байланыс

7-деңгей

ЖҚО құрылымдық бөлімшесінің (бөлімінің, секторының) басшысы

БА-мен байланыс

ХЖҚО әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультацияшісі
ХЖҚО құрылымдық бөлімшесінің (бөлімінің, секторының, тобының) маманы
ХЖҚО ассистенті

Халықты әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту ұйымдарының басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары.

"Болжау және мониторинг бойынша маман" кәсіп карточкасы

Кәсіп коды

2422-1-022

Кәсіп атауы

Болжау және мониторинг жөніндегі маман

СБШ бойынша біліктілік деңгейі

5-деңгей
6-деңгей

Халықты әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту ұйымдарының басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларына сәйкес кәсібі үшін біліктілік деңгейі

жоғары санатты: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім және жұмыспен қамту жүйесінде біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты маман лауазымында кемінде 3 жыл еңбек өтілі болуы тиіс;
бірінші санатты: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты маман лауазымында кемінде 2 жыл еңбек өтілі;
екінші санатты: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ маман лауазымында 1 жылдан кем емес еңбек өтілі;
санаты жоқ: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім, еңбек өтіліне талап қойылмайды;
біліктілігі орта деңгейдегі маман:
жоғары санатты: техникалық және кәсіптік (арнайы орта, кәсіптік орта) білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі орта деңгейдегі бірінші санатты маман лауазымында 3 жылдан кем емес еңбек өтілі;
бірінші санатты: техникалық және кәсіптік (арнайы орта, кәсіптік орта) білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі орта деңгейдегі екінші санатты маман лауазымында кемінде 2 жыл еңбек өтілі;
екінші санатты: техникалық және кәсіптік (арнайы орта, кәсіптік орта) білім және халықты жұмыспен қамту саласындағы біліктілігі орта деңгейдегі санаты жоқ маман лауазымында 1 жылдан кем емес еңбек өтілі;
санаты жоқ: техникалық және кәсіптік (орта арнайы, орта кәсіптік) білім, мамандығы бойынша еңбек өтіліне талап қойылмайды.

Кәсіптік білім беру деңгейі

Техникалық және кәсіптік білім.
Жоғары білім.

1 еңбек функциясы:
Халықты жұмыспен қамтудың дамуын болжау

1 міндет:
Еңбек нарығының болжамын жүргізу

Біліктер мен дағдылар:
1. Өңірлік еңбек нарығының жай-күйіне талдау және бағалау жүргізу.
2. Өңірлік еңбек нарығында сұранысқа ие кәсіптер тізбесін анықтау.
3. Өңірлік еңбек нарығындағы, оның ішінде кәсіптік-біліктілік бөлінісіндегі еңбек ресурстарына қажеттілікті болжау.
4. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы жұмыс істеу дағдысын және әлеуметтік-еңбек саласының ақпараттық жүйелерін пайдалана білу.

Білім:
1.Нормативтік құқықтық актілер:
"Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыруға жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдардың жұмыс орындарын құруына, жұмыс орындарын құру туралы мәліметтер ұсынуына мониторингті жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" (Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 260 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17198 болып тіркелген).
"Еңбек биржасы" мемлекеттік интернет-ресурсын қолдап отыруды және оның жұмыс істеуін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2019 жылғы 22 ақпандағы № 92 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18343 болып тіркелген).
"Еңбек ресурстарын болжаудың ұлттық жүйесін қалыптастыру және оның нәтижелерін пайдалану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2019 жылғы 29 наурыздағы № 154 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18445 болып тіркелген).
2. Демографиялық жағдай, облыстың (қаланың, ауданның) әлеуметтік-экономикалық даму ерекшелігі.
3. Облыс (қала, аудан) ұйымдарындағы құрылымдық өзгерістердің болашағы.
4. Өңірлік еңбек нарығын дамытудың негізгі үрдістері мен бағыттары.

2 міндет:
Ақпараттар мен есептер дайындау

Біліктер мен дағдылар:
1. Жұмыспен қамту саласында аналитикалық және статистикалық ақпарат және есептер жасау.
2. Жұмыс берушілердің салалар мен кәсіптер бойынша жұмыс күшіне қажеттіліктеріне талдау жүргізу.

Білім:
1. Нормативтік құқықтық актілер:
"Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыруға жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдардың жұмыс орындарын құруына, жұмыс орындарын құру туралы мәліметтер ұсынуына мониторингті жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 260 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17198 болып тіркелген).
"Еңбек және жұмыспен қамту статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті Төрағасының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы № 4 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17952 болып тіркелген).
"Еңбек ресурстарын болжаудың ұлттық жүйесін қалыптастыру және оның нәтижелерін пайдалану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2019 жылғы 29 наурыздағы № 154 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18445 болып тіркелген).
2. Өңірдің (қаланың, ауданның) әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшелігі, демографиялық жағдайы.
3. Өңір (қала, аудан) ұйымдарының құрылымдық өзгерістерінің перспективалары.
4. Өңірлік еңбек нарығын дамытудың негізгі үрдістері мен бағыттары.
5. Халықты жұмыспен қамту саласындағы тәртіп және құжаттама.

2 еңбек функциясы:
Халықты жұмыспен қамту саласындағы мониторинг және азаматтарды еңбек нарығындағы жағдай туралы ақпараттандыру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру

1 міндет:
Еңбек нарығының мониторинг

Біліктер мен дағдылар:
1. Еңбек нарығындағы жағдайға мониторинг және бағалау жүргізу.
2. Жұмыс іздеп жүрген адамдарға, жұмыссыз азаматтарға, ХЖҚО қызметін көрсетуге мониторинг жүргізу.
3. Өңірдегі еңбек ресурстарының қозғалысы мен жұмыспен қамтылу есебін жүргізу

Білім:
1. Нормативтік құықтық актілер:
"Халықты жұмыспен қамту туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы.
"Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыруға жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдардың жұмыс орындарын құруына, жұмыс орындарын құру туралы мәліметтер ұсынуына мониторингті жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 260 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17198 болып тіркелген).
"Еңбек ресурстарын болжаудың ұлттық жүйесін қалыптастыру және оның нәтижелерін пайдалану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2019 жылғы 29 наурыздағы № 154 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18445 болып тіркелген).
2. Өңірдің (қаланың, ауданның) әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшелігі, демографиялық жағдайы.
3. Өңір (қала, аудан) ұйымдарының құрылымдық өзгерістерінің перспективалары.
4. Өңірлік еңбек нарығын дамытудың негізгі үрдістері мен бағыттары.
5. Халықты жұмыспен қамту саласындағы тәртіп және құжаттама.

2-міндет:
Халықты еңбек нарығындағы жағдай туралы хабардар ету

Біліктер мен дағдылар:
1. ХЖҚО-на жүгінген адамға еңбек нарығындағы жағдай туралы түсінікті нысанда және тілде ақпарат беру.
2. Өңірдің еңбек нарығы мониторингінің нәтижелері туралы есептер мен ақпаратты дайындау.

Білім:
1. Нормативтік құқықтық актілер:
2019 жылғы 26 желтоқсандағы "Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңы.
"Халықты жұмыспен қамту туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы.
"Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасына қатысушыларға жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік гранттар беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 23 тамыздағы № 513 қаулысы.
"18 – 29 жас аралығындағы NEET жастарды, оның ішінде 2018 жылғы түлектерді жұмыспен қамту және әлеуметтендіру бойынша жол картасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 21 қыркүйектегі № 583 қаулысы.
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 13 қарашадағы №746 қаулысы.
"Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аудару қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 515 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13921 болып тіркелген).
"Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 516 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13938 болып тіркелген).
"Мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құратын жұмыс берушілердің шығындарын субсидиялау қағидалары мен шарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2017 жылғы 28 тамыздағы № 280 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15858 болып тіркелген).
"Жұмыс іздеп жүрген адамдарды, жұмыссыздарды тіркеу және халықты жұмыспен қамту орталықтары көрсететін еңбек делдалдығын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 259 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17199 болып тіркелген).
"Жұмыс іздеп жүрген адамдарды, жұмыссыздарды тіркеу және халықты жұмыспен қамту орталықтары көрсететін еңбек делдалдығын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 259 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17199 болып тіркелген).
"Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрларды даярлауды, қысқа мерзімді кәсіптік оқытуды, "Мәңгілік ел жастары – индустрияға!" ("Серпін") жобасы бойынша кадрлар даярлауды, еңбек ресурстарын және қысқартылатын жұмыскерлерді қайта даярлауды, "100/200" қағидаты бойынша "Жас маман" жобасы шеңберінде еңбек нарығында сұранысқа ие білікті кадрлар даярлау, сондай-ақ колледждер мен ЖОО-ларда кәсіпкерлік негіздеріне оқытуды ұйымдастыру және қаржыландыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 26 қарашадағы № 646 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018 жылғы 27 қарашада № 17800 болып тіркелген).
"Қалаларда және моноқалаларда кредит беру/микрокредит беру қағидаларын және Қалаларда микроқаржы ұйымдары /екінші деңгейдегі банктер беретін кредиттер/микрокредиттер бойынша кепілдік беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2018 жылғы 27 қарашадағы № 84 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018 жылғы 28 қарашада № 17810 болып тіркелген).
"Бастау Бизнес" жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздеріне оқыту қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2019 жылғы 19 ақпандағы № 70 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18347 тіркелген).
2. Өңірдің (қаланың, ауданның) әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшелігі, демографиялық жағдайы.
3. Өңір (қала, аудан) ұйымдарының құрылымдық өзгерістерінің перспективалары.
4. Өңірлік еңбек нарығын дамытудың негізгі үрдістері мен бағыттары.
5. Іскерлік қарым-қатынас негіздері.

Жеке құзыреттілікке қойылатын талаптар

Ізденушіге бағдарлау, нәтижеге бағдарлау, күйзеліске төзімділік, эмоционалдық қайырымдылық, шыдамдылық, талдау және салыстыру қабілеті, командада жұмыс істеу, жауапкершілік, орындаушылық, риясыздық.

СБШ шеңберіндегі басқа мамандықтармен байланыс

7-деңгей

ХЖҚО құрылымдық бөлімшесінің (бөлімінің, секторының) басшысы

БА-мен байланыс

ХЖҚО әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультанты
ХЖҚО құрылымдық бөлімшесінің (бөлімінің, секторының, тобының) маманы
ХЖҚО ассистенті

Халықты әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту ұйымдарының басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары.

"Жұмыспен қамту жөніндегі консультанты" кәсіп карточкасы

Кәсіп коды

3333-0-009

Кәсіп атауы

Жұмыспен қамту жөніндегі консультацияші

СБШ бойынша біліктілік деңгейі

4 деңгей
5 деңгей

Халықты әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту ұйымдарының басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларына сәйкес кәсібі үшін біліктілік деңгейі

Орта, техникалық және кәсіптік білім, еңбек өтіліне талап қойылмайды.

Кәсіптік білім беру деңгейі

Орта, техникалық және кәсіптік

1 еңбек функциясы:
Консультациятік қызметтер көрсету

1 міндет:
Ізденушілер мен жұмыс берушілерге ХЖҚО қызметтері туралы ақпарат беру

Біліктер мен дағдылар:
1. Ізденушілердің өтініш беру себептерін, олардың жұмыспен қамтылмауын, мемлекеттік қолдауға мұқтаждық деңгейін анықтау мақсатында әңгімелесуді ұйымдастыру және қолдау.
2. ХЖҚО мамандарына ағындарды бөлу үшін жүгінген азаматтарды санаттау жүргізу.
3. ХЖҚО өзіне-өзі қызмет көрсету жұмыс бойынша ізденушілерге ақпараттық қолдау көрсету.
4. Қажетті нысандарды, сауалнамаларды және басқа да құжаттарды толтыру тәртібі бойынша азаматтарға ақпараттық қолдау көрсету.
5. 5. Өз қызметінде әлеуметтік-еңбек саласындағы ақпараттық жүйелерді, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, оның ішінде интернет-ресурстарды пайдалану.

Білім:
1. Нормативтік құқықтық актілер:
2019 жылғы 26 желтоқсандағы "Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңы.
"Халықты жұмыспен қамту туралы"
2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы.
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 13 қарашадағы № 746 қаулысы.
"Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аудару қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы
14 маусымдағы № 515 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13921 болып тіркелген).
"Жұмыс іздеп жүрген адамдарды, жұмыссыздарды тіркеу және халықты жұмыспен қамту орталықтары көрсететін еңбек делдалдығын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің
2018 жылғы 19 маусымдағы № 259 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде №17199 болып тіркелген).
2. Жеке тұлға психологиясының және азаматтардың жекелеген санаттарының ерекшеліктері.
3. Өмірлік қиын жағдайда жүрген адамдарға көмек көрсетудің әлеуметтік-психологиялық аспектілері.

Жеке құзыреттілікке қойылатын талаптар

Ізденушіге бағдарлау, нәтижеге бағдарлау, күйзеліске төзімділік, эмоционалдық қайырымдылық, шыдамдылық, талдау және салыстыру қабілеті, командада жұмыс істеу, жауапкершілік, орындаушылық, риясыздық.

СБШ шеңберіндегі басқа мамандықтармен байланыс

6 деңгей

Еңбек қатынастары жөніндегі маман
Еңбек ресурстары жөніндегі маман
Жұмыстан босатылған қызметкерлерді жұмысқа орналастыру жөніндегі маман
Кәсіби бейімделу инженері
Оқыту бойынша үйлестіруші
Еңбек ресурстарын дайындау жөніндегі маман

БА-мен байланыс

ХЖҚО әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультацияшісі ХЖҚО құрылымдық бөлімшесінің (бөлімінің, секторының, тобының) маманы ХЖҚО ассистенті

Халықты әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту ұйымдарының басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары.


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады