"Астана қаласының Жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы" Астана қаласы әкімдігінің 2015 жылғы 17 қыркүйектегі № 158-1639 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Астана қаласы әкімдігінің 2017 жылғы 21 маусымдағы № 158-1281 қаулысы. Күші жойылды - Астана қаласы әкімдігінің 2018 жылғы 6 наурыздағы № 06-433 қаулысымен.

      Ескерту. Қаулының күші жойылды - Астана қаласы әкімдігінің 06.03.2018 № 06-433 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы, "Мемлекеттік мүлік туралы" 2011 жылғы 1 наурыздағы, "Құқықтық актілер туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі заңдарына сәйкес Астана қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Астана қаласының Жұмыспен қамту, еңбек және әлеуметтік қорғау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы" Астана қаласы әкімдігінің 2015 жылғы 17 қыркүйектегі 158-1639 қаулысына (Нормативтiк-құқықтық актілерді мемлекеттiк тіркеу тiзiлiмiнде № 953 болып тiркелген, 2015 жылғы 20 қазандағы "Астана ақшамы", "Вечерняя Астана" газеттерінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      жоғарыда көрсетілген қаулымен бекітілген "Астана қаласының Жұмыспен қамту, еңбек және әлеуметтік қорғау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің ережесінде:

      16-тармақтағы:

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 29 желтоқсандағы № 919 қаулысымен бекітілген Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде жұмыссыздық деңгейін төмендету бойынша іс-шараларды әзірлеу және іске асыру;";

      32-1) тармақша алынып тасталсын;

      "Басқарманың қарамағындағы мемлекеттік мекемелердің тізбесі" деген бөлім мынадай редакцияда жазылсын:

      "Басқарманың қарамағындағы мемлекеттік мекемелердің тізбесі

      1. Астана қаласы әкімдігінің "Нұрлы жүрек" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

      2. Астана қаласы әкімдігінің "Шарапат" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

      3. Астана қаласы әкімдігінің "Қамқор" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

      4. Астана қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қарттар мен мүгедектерге және мүгедек балаларға арналған оңалту орталығы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны.

      5. "Астана қаласы әкімдігінің Халықты жұмыспен қамту орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

      6. Астана қаласы әкімдігінің "Белгілі тұрағы жоқ адамдарға арналған әлеуметтік бейімделу орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

      7. Астана қаласы әкімдігінің "Зорлық-зомбылық немесе зорлық-зомбылық қаупі салдарынан қиын жағдайға тап болған адамдарға арналған дағдарыс орталығы-баспанасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

      8. Астана қаласы әкімдігінің "Әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны.

      9. Астана қаласы әкімдігінің "Оралмандарды бейімдеу және ықпалдастыру орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.".

      2. "Астана қаласының Жұмыспен қамту, еңбек және әлеуметтік қорғау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің басшысына осы қаулының көшірмесін мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялау, сондай-ақ "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жазба және электрондық түрде жолдау және Астана қаласы әкімдігінің интернет-ресурсында орналастыру жүктелсін.

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау Астана қаласы әкімінің орынбасары А.И. Лукинге жүктелсін.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Астана қаласының әкiмі Ә. Исекешев

О внесении изменений в постановление акимата города Астаны от 17 сентября 2015 года № 158-1639 "Об утверждении Положения государственного учреждения "Управление занятости, труда и социальной защиты города Астаны"

Постановление акимата города Астаны от 21 июня 2017 года № 158-1281. Утратило силу постановлением акимата города Астаны от 6 марта 2018 года № 06-433.

      Сноска. Утратило силу постановлением акимата города Астаны от 06.03.2018 № 06-433.

      В соответствии с законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе", от 6 апреля 2016 года "О правовых актах", акимат города Астаны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление акимата города Астаны от 17 сентября 2015 года № 158-1639 "Об утверждении Положения государственного учреждения "Управление занятости, труда и социальной защиты города Астаны" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 953, опубликовано в газетах "Астана ақшамы", "Вечерняя Астана" 20 октября 2015 года) следующие изменения:

      в Положении Государственного учреждения "Управление занятости, труда и социальной защиты города Астаны", утвержденном вышеуказанным постановлением:

      в пункте 16:

      подпункт 3) изложить в следующей редакции:

      "3) разработка и реализация мероприятий по снижению уровня безработицы в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919;";

      подпункт 32-1) исключить;

      раздел "Перечень государственных учреждений, находящихся в ведении Управления" изложить в следующей редакции:

      "Перечень государственных учреждений, находящихся в ведении Управления

      1. Коммунальное государственное учреждение "Центр социального обслуживания "Нұрлы жүрек" акимата города Астаны.

      2. Коммунальное государственное учреждение "Центр социального обслуживания "Шарапат" акимата города Астаны.

      3. Коммунальное государственное учреждение "Центр социального обслуживания "Қамқор" акимата города Астаны.

      4. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Реабилитационный центр для престарелых, инвалидов и детей-инвалидов" акимата города Астаны.

      5. Коммунальное государственное учреждение "Центр занятости населения акимата города Астаны".

      6. Коммунальное государственное учреждение "Центр социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства" акимата города Астаны.

      7. Коммунальное государственное учреждение "Кризисный центр-приют для лиц, попавших в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия" акимата города Астаны.

      8. Государственное коммунальное казенное предприятие "Центр социального обслуживания" акимата города Астаны.

      9. Коммунальное государственное учреждение "Центр адаптации и интеграции оралманов" акимата города Астаны.".

      2. Возложить на руководителя Государственного учреждения "Управление занятости, труда и социальной защиты города Астаны" направление копии настоящего постановления в печатном и электронном виде для официального опубликования в периодических печатных изданиях, а также в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" для включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан, и размещение на интернет-ресурс акимата города Астаны.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Астаны Лукина А.И.

      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

      Аким города Астаны А. Исекешев