Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының Кодексі 2014 жылғы 3 шiлдедегі № 226-V ҚРЗ.

      МАЗМҰНЫ
      ЖАЛПЫ БӨЛІК
      1-БӨЛІМ. ҚЫЛМЫСТЫҚ ЗАҢ
      1-бап. Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасы
      2-бап. Қылмыстық кодекстiң мiндеттерi
      3-бап. Осы Кодексте қамтылған кейбір ұғымдарды түсіндіру
      4-бап. Қылмыстық жауаптылықтың негізі
      5-бап. Қылмыстық заңның уақыт бойынша қолданылуы
      6-бап. Қылмыстық заңның керi күшi
      7-бап. Қылмыстық заңның Қазақстан Республикасының аумағында қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамдарға қатысты қолданылуы
      8-бап. Қылмыстық заңның Қазақстан Республикасының шегiнен тысқары жерде қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамдарға қатысты қолданылуы
      9-бап. Қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамдарды ұстап беру
      2-БӨЛІМ. ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР
      10-бап. Қылмыс және қылмыстық теріс қылық ұғымдары
      11-бап. Қылмыс санаттары
      12-бап. Қылмыстық құқық бұзушылықтардың бiрнеше рет жасалуы
      13-бап. Қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығы
      14-бап. Қылмыстардың қайталануы, қылмыстардың қауіпті қайталануы
      15-бап. Қылмыстық жауаптылыққа жататын адамдар
      16-бап. Есi дұрыс еместiк
      17-бап. Есiнiң дұрыстығы жоққа шығарылмайтын психикасы бұзылған адамдардың қылмыстық жауаптылығы
      18-бап. Масаң күйде қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамдардың қылмыстық жауаптылығы
      19-бап. Кiнә
      20-бап. Қасақана жасалған қылмыстық құқық бұзушылық
      21-бап. Абайсызда жасалған қылмыстық құқық бұзушылық
      22-бап. Кiнәнiң екi нысанымен жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтар үшiн жауаптылық
      23-бап. Кінәсіздікпен зиян келтiру
      24-бап. Қылмысқа дайындалу және қылмысқа оқталу
      25-бап. Аяқталған қылмыстық құқық бұзушылық
      26-бап. Қылмыстық құқық бұзушылықтан өз еркімен бас тарту
      27-бап. Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысу ұғымы
      28-бап. Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысушылардың түрлерi
      29-бап. Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысушылардың жауаптылығы
      30-бап. Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысушының шектен шығуы
      31-бап. Топ жасаған қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін қылмыстық жауаптылық
      32-бап. Қажеттi қорғаныс
      33-бап. Қолсұғушылық жасаған адамды ұстап алу кезiнде зиян келтiру
      34-бап. Аса қажеттiлiк
      35-бап. Жедел-іздестіру, қарсы барлау іс-шараларын немесе жасырын тергеу іс-қимылдарын жүзеге асыру
      36-бап. Негізді тәуекел ету
      37-бап. Күштеп немесе психикалық мәжбүрлеу
      38-бап. Бұйрықты немесе өкiмдi орындау
      3-БӨЛІМ. ЖАЗА
      39-бап. Жаза ұғымы мен оның мақсаттары
      40-бап. Жаза түрлерi
      41-бап. Айыппұл
      42-бап. Түзеу жұмыстары
      43-бап. Қоғамдық жұмыстарға тарту
      44-бап. Бас бостандығын шектеу
      45-бап. Қамаққа алу
      46-бап. Бас бостандығынан айыру

      47-бап. Алып тасталды - ҚР 29.12.2021 № 89-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      48-бап. Мүлiктi тәркiлеу
      49-бап. Арнаулы, әскери немесе құрметтi атақтан, сыныптық шеннен, дипломатиялық дәрежеден, бiлiктiлiк сыныбынан және мемлекеттiк наградалардан айыру
      50-бап. Белгiлi бiр лауазымды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру
      50-1-бап. Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыру
      51-бап. Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге шығарып жіберу
      4-БӨЛІМ. ЖАЗА ТАҒАЙЫНДАУ
      52-бап. Жаза тағайындаудың жалпы негiздерi
      53-бап. Қылмыстық жауаптылық пен жазаны жеңiлдететiн мән-жайлар
      54-бап. Қылмыстық жауаптылық пен жазаны ауырлататын мән-жайлар
      55-бап. Белгілі бір қылмыстық құқық бұзушылық үшін көзделген жазадан гөрі неғұрлым жеңiл жаза тағайындау
      56-бап. Аяқталмаған қылмыс үшiн жаза тағайындау
      57-бап. Сыбайлас қатысып жасалған қылмыстық құқық бұзушылық үшiн жаза тағайындау
      58-бап. Қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығы бойынша жаза тағайындау
      59-бап. Қылмыстардың қайталануы, қылмыстардың қауіпті қайталануы кезінде жаза тағайындау
      60-бап. Үкiмдердiң жиынтығы бойынша жаза тағайындау
      61-бап. Жаза мерзiмдерiн қосу кезiнде мерзімдерді айқындау тәртiбi
      62-бап. Жаза мерзiмдерiн есептеу және жазаны есепке алу
      63-бап. Шартты түрде соттау
      64-бап. Шартты түрде соттаудың күшiн жою
      5-БӨЛІМ. ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПТЫЛЫҚТАН ЖӘНЕ ЖАЗАДАН БОСАТУ
      65-бап. Шынайы өкiнуiне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату
      66-бап. Қажеттi қорғаныс шегiнен шығу кезінде қылмыстық жауаптылықтан босату
      67-бап. Процестік келісімнің талаптары орындалған кезде қылмыстық жауаптылықтан босату
      67-1-бап. Кінәні мойындау және заңсыз иемденілген активтерді қайтару туралы процестік келісімнің шарттарын орындаған кезде қылмыстық жауаптылықтан босату
      68-бап. Татуласуға байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату
      69-бап. Кепiлгерлік белгілей отырып, жазадан босату
      70-бап. Жағдайдың өзгеруiне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату
      71-бап. Ескіру мерзімінің өтуiне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату
      72-бап. Жазаны өтеуден шартты түрде мерзiмiнен бұрын босату
      73-бап. Жазаның өтелмеген бөлiгiн неғұрлым жеңiл жаза түрiмен ауыстыру не тағайындалған жаза мерзімін қысқарту
      74-бап. Жүктi әйелдердiң және жас балалары бар әйелдердің, жас балаларын жалғыз өзі тәрбиелеп отырған еркектердің жазаны өтеуiн кейiнге қалдыру
      75-бап. Ауруына байланысты жазадан босату немесе жазаны өтеуді кейінге қалдыру
      76-бап. Ауыр мән-жайлардың тоғысуы салдарынан жазадан босату және жазаны өтеудi кейiнге қалдыру
      77-бап. Айыптау үкiмiнің ескіру мерзімінің өтуіне байланысты жазаны өтеуден босату
      78-бап. Рақымшылық немесе кешiрiм жасау актiсi негiзiнде қылмыстық жауаптылықтан және жазадан босату
      79-бап. Сотталғандық
      6-БӨЛІМ. КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПТЫЛЫҒЫ
      80-бап. Кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығы
      81-бап. Кәмелетке толмағандарға тағайындалатын жаза түрлерi
      82-бап. Кәмелетке толмаған адамға жаза тағайындау
      83-бап. Кәмелетке толмағандарды қылмыстық жауаптылықтан және жазадан босату
      84-бап. Тәрбиелiк ықпалы бар мәжбүрлеу шаралары
      85-бап. Тәрбиелік ықпалы бар мәжбүрлеу шараларының мазмұны және оларды қолдану мерзімдері
      86-бап. Кәмелетке толмағандарды жазаны өтеуден шартты түрде мерзiмiнен бұрын босату
      87-бап. Кәмелетке толмағандарға жазаның өтелмеген бөлігін ауыстыру
      88-бап. Ескіру мерзімдері
      89-бап. Сотталғандықты жою мерзiмдерi
      90-бап. Осы бөлiмнiң ережелерiн он сегiзден жиырма бір жасқа дейінгі адамдарға қолдану
      7-БӨЛІМ. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары. Өзге де қылмыстық-құқықтық ықпал ету шаралары
      91-бап. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану негiздерi
      92-бап. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану мақсаттары
      93-бап. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларының түрлерi
      94-бап. Амбулаториялық мәжбүрлеп байқау және психиатрда емдеу
      95-бап. Психиатриялық стационарда мәжбүрлеп емдеу
      96-бап. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын ұзарту, өзгерту және тоқтату
      97-бап. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары қолданылғаннан кейiн жаза тағайындау
      98-бап. Жазаны орындаумен біріктірілген медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары
      98-1-бап. Мәжбүрлі төлем
      98-2-бап. Мәжбүрлі төлем мөлшері
     
      ЕРЕКШЕ БӨЛIК
      1-тарау. ЖЕКЕ АДАМҒА ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР
      99-бап. Адам өлтiру
      100-бап. Жаңа туған баланы анасының өлтiруi
      101-бап. Аффект жағдайында жасалған адам өлтiру
      102-бап. Қажеттi қорғаныс шегiнен шығу кезiнде жасалған адам өлтіру
      103-бап. Қылмыс жасаған адамды ұстап алу үшiн қажеттi шаралар шегінен шығу кезiнде жасалған адам өлтiру
      104-бап. Абайсызда қазаға ұшырату
      105-бап. Өзiн-өзi өлтiруге дейiн жеткiзу
      106-бап. Денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтiру
      107-бап. Денсаулыққа қасақана ауырлығы орташа зиян келтiру
      108-бап. Алып тасталды - ҚР 03.07.2017 № 84-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      109-бап. Алып тасталды - ҚР 03.07.2017 № 84-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      110-бап. Қинау
      111-бап. Аффект жағдайында денсаулыққа зиян келтiру
      112-бап. Қажеттi қорғаныс шегiнен шығу кезiнде денсаулыққа ауыр зиян келтiру
      113-бап. Қылмыс жасаған адамды ұстап алу кезiнде денсаулыққа ауыр зиян келтiру
      114-бап. Денсаулыққа абайсызда зиян келтiру
      115-бап. Қорқыту
      116-бап. Адамның ағзалары мен тiндерiн алып қоюға мәжбүрлеу немесе заңсыз алып қою
      117-бап. Соз ауруын жұқтыру
      118-бап. Адамның иммун тапшылығы вирусын (АИТВ) жұқтыру
      119-бап. Қауiптi жағдайда қалдыру
      120-бап. Зорлау
      121-бап. Сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық әрекеттері
      122-бап. Он алты жасқа толмаған адаммен жыныстық қатынас немесе сексуалдық сипаттағы өзге де әрекеттер жасау
      123-бап. Жыныстық қатынас жасауға, еркек пен еркектiң жыныстық қатынас жасауына, әйел мен әйелдің жыныстық қатынас жасауына немесе сексуалдық сипаттағы өзге де әрекеттерге мәжбүр ету
      124-бап. Жас балаларды азғындық жолға түсіру
      125-бап. Адам ұрлау
      126-бап. Бас бостандығынан заңсыз айыру
      127-бап. Психиатриялық стационарға заңсыз орналастыру
      128-бап. Адам саудасы
      129-бап. Адамды клондау
      130-бап. Алып тасталды – ҚР 26.06.2020 № 349-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      131-бап. Қорлау
      2-тарау. ОТБАСЫНА ЖӘНЕ КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРҒА ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР
      132-бап. Кәмелетке толмаған адамды қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауға тарту
      133-бап. Кәмелетке толмаған адамды қоғамға жат әрекеттер жасауға тарту
      134-бап. Кәмелетке толмаған адамды жезөкшелікпен айналысуға тарту
      135-бап. Кәмелетке толмағандар саудасы
      136-бап. Баланы ауыстыру
      137-бап. Бала асырап алу жөнiндегi заңсыз әрекет
      138-бап. Бала асырап алу құпиясын жария ету
      139-бап. Балаларын күтіп-бағуға арналған қаражатты төлеу жөніндегі міндеттерді орындамау, еңбекке қабілетсіз ата-аналарын, еңбекке қабілетсіз жұбайын (зайыбын) күтіп-бағуға арналған қаражатты төлеуден жалтару
      140-бап. Кәмелетке толмаған адамды тәрбиелеу жөнiндегi мiндеттердi орындамау
      141-бап. Балалардың өмiрi мен денсаулығының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi мiндеттердi тиiсiнше орындамау
      142-бап. Қорғаншы немесе қамқоршы құқықтарын терiс пайдалану
      143-бап. Кәмелетке толмаған адамды Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге заңсыз әкету
      144-бап. Кәмелетке толмағандарды эротикалық мазмұндағы өнімді жасауға тарту
      3-тарау. АДАМНЫҢ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН БОСТАНДЫҚТАРЫНА ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР
      145-бап. Адамның және азаматтың тең құқықтылығын бұзу
      146-бап. Қатыгез, адамгершілікке жатпайтын немесе қадір-қасиетті қорлайтын қарым-қатынас, азаптаулар
      147-бап. Жеке өмiрге қолсұғылмаушылықты және Қазақстан Республикасының дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнамасын бұзу
      148-бап. Хат жазысу, телефонмен сөйлесу, пошта, телеграф хабарлары немесе өзге хабарлар құпиясын заңсыз бұзу
      149-бап. Тұрғынжайға қолсұғылмаушылықты бұзу
      150-бап. Сайлау құқықтарын жүзеге асыруға немесе сайлау комиссияларының жұмысына кедергi жасау
      151-бап. Сайлау құжаттарын, референдум құжаттарын бұрмалау немесе дауыстарды дұрыс есептемеу
      152-бап. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын бұзу
      153-бап. Кәмелетке толмағандарға қатысты Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын бұзу
      154-бап. Жұмыскерлер өкілдерінің заңды қызметіне кедергі жасау
      155-бап. Бейбіт жиналысты ұйымдастыруға, өткізуге немесе оған қатысуға кедергі жасау
      156-бап. Еңбектi қорғау қағидаларын бұзу
      157-бап. Ереуiлге қатысуға немесе ереуілге қатысудан бас тартуға мәжбүрлеу
      158-бап. Журналистiң заңды кәсіби қызметiне кедергi жасау
      159-бап. Ақпараттық ресурстарға қол жеткiзу құқығын заңсыз шектеу
      4-тарау. БЕЙБIТШIЛIК ПЕН АДАМЗАТ ҚАУIПСIЗДIГIНЕ ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТАР
      160-бап. Басқыншылық соғысты жоспарлау, дайындау, тұтандыру немесе жүргiзу
      161-бап. Басқыншылық соғысты тұтандыруға насихат жүргiзу немесе жария түрде шақыру
      162-бап. Жаппай жою қаруын өндiру, иемдену немесе өткізу
      163-бап. Соғыс жүргiзудiң тыйым салынған құралдары мен әдiстерiн қолдану
      164-бап. Соғыс заңдары мен дәстүрлерін бұзу
      165-бап. Қарулы қақтығыстар уақытында халықаралық гуманитарлық құқық нормаларын қылмыстық бұзушылықтар
      166-бап. Қарулы қақтығыс уақытындағы әрекетсіздік не қылмыстық бұйрық беру
      167-бап. Халықаралық шарттармен қорғалатын белгілерді заңсыз пайдалану
      168-бап. Геноцид
      169-бап. Экоцид
      170-бап. Жалдамалылық
      171-бап. Жалдамалыларды дайындайтын базалар (лагерьлер) құру
      172-бап. Шетелдік қарулы қақтығыстарға қатысу
      173-бап. Халықаралық қорғауды пайдаланатын адамдарға немесе ұйымдарға шабуыл жасау
      174-бап. Әлеуметтiк, ұлттық, рулық, нәсiлдiк, тектік-топтық немесе дiни алауыздықты қоздыру
      5-тарау. МЕМЛЕКЕТТIҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІНЕ
      ЖӘНЕ ҚАУIПСIЗДIГIНЕ ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР
      175-бап. Мемлекетке опасыздық жасау
      176-бап. Тыңшылық
      177-бап. Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентiнің – Елбасының өмiрiне қолсұғушылық
      178-бап. Қазақстан Республикасы Президентiнiң өмiрiне қолсұғушылық
      179-бап. Билікті басып алуды немесе ұстап тұруды насихаттау немесе оған жария түрде шақыру, сол сияқты билікті басып алу немесе ұстап тұру не Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күштеп өзгерту
      180-бап. Сепаратистік әрекет
      181-бап. Қарулы бүлік
      182-бап. Экстремистік топ құру, оған басшылық ету немесе оның әрекетіне қатысу
      183-бап. Бұқаралық ақпарат құралдарында экстремистік материалдарды жариялауға рұқсат беру
      184-бап. Диверсия
      185-бап. Мемлекеттiк құпияларды заңсыз жинау, тарату, жария ету
      186-бап. Мемлекеттiк құпиялары бар мәліметтер жеткізгіштерді жоғалту
      6-тарау. МЕНШIККЕ ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР
      187-бап. Ұсақ-түйек жымқыру
      188-бап. Ұрлық
      188-1-бап. Мал ұрлау
      189-бап. Сенiп тапсырылған бөтен мүлiктi иемденiп алу немесе талан-таражға салу
      190-бап. Алаяқтық
      191-бап. Тонау
      192-бап. Қарақшылық
      193-бап. Ерекше құндылығы бар заттарды жымқыру
      194-бап. Қорқытып алу
      195-бап. Алдау немесе сенiмді теріс пайдалану жолымен мүлiктiк залал келтiру
      196-бап. Көрiнеу қылмыстық жолмен табылған мүлiктi иемдену немесе өткізу
      197-бап. Мұнайдың және мұнай өнiмдерiнің шығарылу заңдылығын растайтын құжаттарсыз оларды тасымалдау, иемдену, өткiзу, сақтау, сондай-ақ мұнайды қайта өңдеу
      198-бап. Авторлық және (немесе) сабақтас құқықтарды бұзу
      199-бап. Өнертабыстарға, пайдалы модельдерге, өнеркәсiптiк үлгiлерге, селекциялық жетiстiктерге немесе интегралдық микросхемалар топологияларына құқықтарды бұзу
      200-бап. Автомобильдi немесе өзге де көлiк құралын жымқыру мақсатынсыз құқыққа сыйымсыз иеленіп алу
      201-бап. Жерге заттай құқықтарды бұзу
      202-бап. Бөтеннің мүлкiн қасақана жою немесе бүлдiру
      203-бап. Ерекше құндылығы бар заттарды қасақана жою, әкету немесе бүлдіру
      204-бап. Бөтеннің мүлкiн абайсызда жою немесе бүлдіру
      7-тарау. АҚПАРАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР
      205-бап. Ақпаратқа, ақпараттық жүйеге немесе ақпараттық-коммуникациялық желіге құқыққа сыйымсыз қол жеткізу
      206-бап. Ақпаратты құқыққа сыйымсыз жою немесе түрлендіру
      207-бап. Ақпараттық жүйенің немесе ақпараттық-коммуникациялық желінің жұмысын бұзу
      208-бап. Ақпаратты құқыққа сыйымсыз иеленіп алу
      209-бап. Ақпаратты беруге мәжбүрлеу
      210-бап. Зиян келтіретін компьютерлік бағдарламалар мен бағдарламалық өнімдерді жасау, пайдалану немесе тарату
      211-бап. Қолжетімділігі шектелген электрондық ақпараттық ресурстарды құқыққа сыйымсыз тарату
      212-бап. Құқыққа қайшы мақсаттарды көздейтін интернет-ресурстарды орналастыру үшін қызметтер ұсыну
      213-бап. Ұялы байланыстың абоненттiк құрылғысының сәйкестендiру кодын, абоненттi сәйкестендiру құрылғысын құқыққа сыйымсыз өзгерту, сондай-ақ абоненттiк құрылғының сәйкестендiру кодын өзгерту үшiн бағдарламаларды жасау, пайдалану, тарату
      8-тарау. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР
      214-бап. Заңсыз кәсiпкерлiк, заңсыз банктік, микроқаржылық немесе коллекторлық қызмет
      215-бап. Алып тасталды - ҚР 03.07.2017 № 84-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      216-бап. Іс жүзінде жұмыстар орындалмай, қызметтер көрсетілмей, тауарлар тиеп-жөнелтілмей шот-фактура жазу бойынша әрекеттер жасау
      217-бап. Қаржылық (инвестициялық) пирамиданы құру және оған басшылық ету
      217-1-бап. Қаржылық (инвестициялық) пирамиданы жарнамалау
      218-бап. Қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге мүлікті заңдастыру (жылыстату)
      218-1-бап. Заңсыз иемденілген активтерді мемлекет кірісіне айналдырудан жасыру, сондай-ақ оларды заңдастыру (жылыстату)
      219-бап. Кредиттi заңсыз алу немесе бюджеттік кредитті мақсатсыз пайдалану
      220-бап. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны мақсатсыз пайдалану
      221-бап. Монополистiк қызмет
      222-бап. Тауар белгісін, қызмет көрсету белгісін, фирмалық атауды, географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын заңсыз пайдалану
      223-бап. Коммерциялық не банктiк құпияны, деңгейлес мониторинг барысында алынған салықтық құпияны, микрокредит беру құпиясын, коллекторлық қызмет құпиясын құрайтын мәлiметтердi, сондай-ақ мүлiктi жария етумен байланысты ақпаратты заңсыз алу, жария ету немесе пайдалану
      224-бап. Эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар шығару тәртiбiн бұзуы
      225-бап. Бағалы қағаздар эмитентi лауазымды адамының ақпарат бермеуi не көрiнеу жалған мәлiметтер беруi
      226-бап. Бағалы қағаздарды ұстаушылар тiзiлiмiне көрiнеу жалған мәлiметтер енгiзу
      227-бап. Бағалы қағаздар нарығы кәсiби қатысушыларының көрiнеу жалған мәлiметтер беруi
      228-бап. Бағалы қағаздармен операциялар жүргiзу қағидаларын бұзу
      229-бап. Бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау
      230-бап. Инсайдерлік ақпаратқа қатысты заңсыз әрекеттер
      231-бап. Жалған ақша немесе бағалы қағаздар жасау, сақтау, алып өту немесе өткізу
      232-бап. Жалған төлем карточкалары мен өзге де төлем және есеп айырысу құжаттарын жасау немесе өткізу
      233-бап. Акцизделетiн тауарларды сәйкестендіру құралдарымен және (немесе) есепке алу-бақылау маркаларымен таңбалаудың тәртiбi мен қағидаларын бұзу, сәйкестендіру құралдарын және (немесе) есепке алу-бақылау маркаларын қолдан жасау және пайдалану
      234-бап. Экономикалық контрабанда
      235-бап. Алып тасталды – ҚР 12.07.2023 № 23-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      235-1-бап. Валюталық құндылықтарды Қазақстан Республикасынан заңсыз әкету, жөнелту және аудару

      236-бап. Кедендік баждарды, кедендік алымдарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын төлеуден жалтару
      237-бап. Оңалту және банкроттық кезіндегі құқыққа сыйымсыз әрекеттер
      238-бап. Әдейi банкроттық
      239-бап. Төлем қабiлетсiздiгiне дейiн жеткiзу
      240-бап. Алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      241-бап. Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамасын бұзу
      242-бап. Банк операциялары туралы көрiнеу жалған мәлiметтер ұсыну
      243-бап. Банктiң, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының ақшасын заңсыз пайдалану
      244-бап. Азаматтың салық және (немесе) бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi төлеуден жалтаруы
      245-бап. Ұйымдарға салынатын салықты және (немесе) бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi төлеуден жалтару
      246-бап. Салық төлеушiнiң салықтық берешегi, төлеушінің кедендік төлемдер, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары бойынша берешегі, өсімпұлдар, есепке жазылған жағдайда пайыздар есебіне билiк етуі шектелген мүлiкке қатысты заңсыз әрекеттер
      247-бап. Заңсыз сыйақы алу
      248-бап. Мәмiле жасауға немесе оны жасаудан бас тартуға мәжбүрлеу
      249-бап. Рейдерлiк
      9-тарау. КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ҰЙЫМДАРДАҒЫ ҚЫЗМЕТ МҮДДЕЛЕРIНЕ ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР
      250-бап. Өкiлеттiктердi терiс пайдалану
      251-бап. Жекеше нотариустардың, бағалаушылардың, жеке сот орындаушыларының, медиаторлардың және аудиторлық ұйым құрамында жұмыс iстейтiн аудиторлардың өкiлеттiктердi терiс пайдалануы
      252-бап. Жекеше күзет қызметтерi қызметшiлерiнiң өкiлеттiктерiн асыра пайдалануы
      253-бап. Параға коммерциялық сатып алу
      254-бап. Мiндеттерiне адал қарамау
      10-тарау. ҚОҒАМДЫҚ ҚАУIПСIЗДIККЕ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ТӘРТIПКЕ ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР
      255-бап. Терроризм актісі
      256-бап. Терроризмдi насихаттау немесе терроризм актiсiн жасауға жария түрде шақыру
      257-бап. Террористiк топ құру, оған басшылық ету және оның әрекетіне қатысу
      258-бап. Террористiк немесе экстремистiк әрекетті қаржыландыру және терроризмге не экстремизмге өзге де дем берушілік
      259-бап. Террористiк не экстремистiк әрекетті ұйымдастыру мақсатында адамдарды азғырып көндіру немесе даярлау не қаруландыру
      260-бап. Террористік немесе экстремистік даярлықтан өту
      261-бап. Адамды кепiлге алу
      262-бап. Ұйымдасқан топ, қылмыстық ұйым құру және оларға басшылық ету, сол сияқты оларға қатысу
      263-бап. Қылмыстық қоғамдастық құру және оған басшылық ету, сол сияқты оған қатысу
      264-бап. Трансұлттық ұйымдасқан топ, трансұлттық қылмыстық ұйым құру және оларға басшылық ету, сол сияқты оларға қатысу
      265-бап. Трансұлттық қылмыстық қоғамдастық құру және оған басшылық ету, сол сияқты оған қатысу
      266-бап. Қылмыстық топтың әрекетін қаржыландыру, сол сияқты мүлкін сақтау, бөлу, қаржыландыру арналарын әзiрлеу
      267-бап. Заңсыз әскерилендiрiлген құралымды ұйымдастыру
      268-бап. Бандитизм
      269-бап. Ғимараттарға, құрылыстарға, қатынас және байланыс құралдарына шабуыл жасау немесе оларды басып алу
      269-1-бап. Күзетілетін объектіге заңсыз кіру
      270-бап. Әуе немесе су кемесін не жылжымалы темiржол составын айдап әкету, сол сияқты басып алу
      271-бап. Теңiз қарақшылығы
      272-бап. Жаппай тәртiпсiздiктер
      273-бап. Терроризм актiсi туралы көрiнеу жалған хабарлау
      274-бап. Көрінеу жалған ақпарат тарату
      275-бап. Жаппай жою қаруын, қару-жарақты және әскери техниканы жасау кезiнде пайдаланылатын технологиялардың, ғылыми-техникалық ақпараттың және көрсетілетін қызметтердің заңсыз экспорты және импорты
      276-бап. Атом энергиясын пайдалану объектiлерiнде қауiпсiздiк қағидаларын бұзу
      277-бап. Тау-кен немесе құрылыс жұмыстарын жүргiзу кезiнде қауiпсiздiк қағидаларын бұзу
      278-бап. Сапасыз салынған құрылыс
      279-бап. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы қағидаларды немесе нормативтердің талаптарын бұзу
      280-бап. Сараптамалық жұмыстарды немесе инжинирингтiк қызметтер көрсетуді тиісінше орындамау
      281-бап. Жарылыс қаупi бар объектiлерде қауiпсiздiк қағидаларын бұзу
      282-бап. Ғарыш қызметiн жүзеге асыру кезiнде қауiпсiздiк қағидаларын бұзу
      283-бап. Радиоактивтi заттармен, радиоактивті қалдықтармен, ядролық материалдармен, сондай-ақ аса қауіпті инфекциялық аурулар туғызатын патогенді биологиялық агенттермен заңсыз жұмыс істеу
      284-бап. Радиоактивтi заттарды, радиоактивті қалдықтарды, ядролық материалдарды, сондай-ақ аса қауіпті инфекциялық аурулар туғызатын патогенді биологиялық агенттерді жымқыру не қорқытып алу
      285-бап. Радиоактивтi заттармен, радиоактивті қалдықтармен, ядролық материалдармен жұмыс iстеу қағидаларын немесе аса қауіпті инфекциялық аурулар туғызатын патогенді биологиялық агенттермен жұмыс істеу жөніндегі талаптарды бұзу
      286-бап. Айналыстан алып қойылған заттардың немесе айналысы шектелген заттардың контрабандасы
      287-бап. Қаруды, оқ-дәрiлердi, жарылғыш заттарды және жарылыс құрылғыларын заңсыз иемдену, беру, өткiзу, сақтау, тасымалдау немесе алып жүру
      288-бап. Қаруды заңсыз жасау
      289-бап. Атыс қаруын ұқыпсыз сақтау
      290-бап. Қаруды, оқ-дәрілердi, жарылғыш заттарды немесе жарылыс құрылғыларын күзету жөнiндегi мiндеттердi тиiсiнше орындамау
      291-бап. Қаруды, оқ-дәрiлердi, жарылғыш заттар мен жарылыс құрылғыларын жымқыру не қорқытып алу
      292-бап. Өрт қауiпсiздiгi талаптарын бұзу
      293-бап. Бұзақылық
      294-бап. Вандализм
      295-бап. Археологиялық жұмыстарды заңсыз жүргізу
      295-1-бап. Бағалы металдар мен асыл тастардың, құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларының заңсыз айналымы
      11-тарау. ХАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫНА ЖӘНЕ ИМАНДЫЛЫҚҚА ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР
      296-бап. Есірткі, психотроптық заттармен, сол тектестермен өткізу мақсатынсыз заңсыз жұмыс істеу
      297-бап. Есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестерді өткізу мақсатында заңсыз дайындау, қайта өңдеу, иемдену, сақтау, тасымалдау, жөнелту не өткізу
      298-бап. Есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестерді жымқыру не қорқытып алу
      299-бап. Есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестерді тұтынуға көндiру
      299-1-бап. Есірткі, психотроптық заттарды немесе сол тектестерді, прекурсорларды насихаттау немесе заңсыз жарнамалау
      300-бап. Құрамында есiрткi заттар бар, өсiруге тыйым салынған өсiмдiктердi заңсыз егіп-өсіру
      301-бап. Улы заттардың, сондай-ақ есiрткi, психотроптық заттарды, сол тектестерді немесе улы заттарды дайындау немесе қайта өңдеу үшін пайдаланылатын заттардың, құрал-саймандардың немесе жабдықтардың заңсыз айналымы
      302-бап. Есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестерді тұтыну үшiн притондар ұйымдастыру немесе оларды ұстау және осы мақсаттар үшiн үй-жайлар беру
      303-бап. Есiрткi, психотроптық немесе улы заттармен жұмыс істеу қағидаларын бұзу
      304-бап. Санитариялық қағидаларды немесе гигиеналық нормативтерді бұзу
      305-бап. Адамдардың өмiрiне немесе денсаулығына қауiп төндiретiн мән-жайлар туралы ақпаратты жасыру
      306-бап. Қауiпсiздiк талаптарына сай келмейтін тауарларды шығару немесе сату, жұмыстарды орындау не қызметтер көрсету
      307-бап. Заңсыз ойын бизнесiн ұйымдастыру
      308-бап. Жезөкшелiкпен айналысуға тарту
      309-бап. Жезөкшелiкпен айналысуға арналған притондар ұйымдастыру немесе оларды ұстау және жеңгетайлық
      310-бап. Дәрiлiк немесе басқа құралдарды пайдаланып есеңгiрету үшiн притондар ұйымдастыру немесе оларды ұстау
      311-бап. Порнографиялық материалдарды немесе заттарды заңсыз тарату
      312-бап. Кәмелетке толмағандардың порнографиялық бейнелерi бар материалдарды немесе заттарды дайындау және олардың айналымы не оларды порнографиялық сипаттағы ойын-сауық iс-шараларына қатысу үшiн тарту
      313-бап. Қатыгездiк пен күш қолдануға бас ұруды насихаттайтын туындыларды заңсыз тарату
      314-бап. Өлген адамдардың мәйiттерiн және олар жерленген жерлердi қорлау
      315-бап. Адам мәйiтiнiң ағзалары мен тiндерiн заңсыз алып қою
      316-бап. Жануарларға қатыгездiкпен қарау
      12-тарау. МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР
      317-бап. Медицина немесе фармацевтика жұмыскерiнiң кәсiптік мiндеттерiн тиiсiнше орындамауы
      318-бап. Клиникалық зерттеулер жүргiзу тәртiбiн және профилактиканың, диагностиканың, емдеудiң және медициналық оңалтудың жаңа әдiстерi мен құралдарын қолдану тәртiбiн бұзу
      319-бап. Жүктілікті жасанды үзуді заңсыз жүргізу
      320-бап. Медициналық көмек көрсетпеу
      321-бап. Медицина қызметкері құпиясын жария ету
      322-бап. Заңсыз медициналық және фармацевтикалық қызмет және есiрткi немесе психотроптық заттарды алуға құқық беретiн рецептілердi немесе өзге де құжаттарды заңсыз беру не оларды қолдан жасау
      323-бап. Жалған дәрілік заттармен немесе медициналық бұйымдармен жұмыс істеу
      13-тарау. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР
      324-бап. Шаруашылық немесе өзге де қызметке қойылатын экологиялық талаптарды бұзу
      325-бап. Экологиялық тұрғыдан әлеуетті қауіпті химиялық немесе биологиялық заттармен жұмыс істеу кезінде экологиялық талаптарды бұзу
      326-бап. Микробиологиялық немесе басқа да биологиялық агенттермен немесе уытты заттармен жұмыс iстеу кезінде экологиялық талаптарды бұзу
      327-бап. Ветеринариялық қағидаларды немесе өсiмдiктердiң аурулары мен зиянкестерiне қарсы күресу үшiн белгiленген қағидаларды бұзу
      328-бап. Суларды ластау, қоқыстау немесе сарқу
      329-бап. Атмосфераны ластау
      330-бап. Теңiз ортасын ластау
      331-бап. Қазақстан Республикасының континенттік қайраңы және Қазақстан Республикасының айрықша экономикалық аймағы туралы заңнаманы бұзу
      332-бап. Жердi бүлдiру
      333-бап. Жер қойнауын қорғау және пайдалану қағидаларын бұзу
      334-бап. Жер қойнауын өз бетінше пайдалану
      335-бап. Балық ресурстарын, басқа су жануарларын немесе өсiмдiктерін заңсыз алу
      336-бап. Балық қорларын қорғау қағидаларын бұзу
      337-бап. Заңсыз аңшылық
      338-бап. Жануарлар дүниесiн қорғау қағидаларын бұзу
      339-бап. Өсiмдiктердің немесе жануарлардың сирек кездесетiн және құрып кету қаупi төнген, сондай-ақ пайдалануға тыйым салынған түрлерімен, олардың бөліктерімен немесе дериваттарымен заңсыз айналысу
      340-бап. Ағаштар мен бұталарды заңсыз кесу, жою немесе зақымдау
      341-бап. Ормандарды жою немесе зақымдау
      342-бап. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды күзету режимiн бұзу
      343-бап. Экологиялық залалды ремедиациялау (жою) жөнінде шаралар қолданбау
      14-тарау. КӨЛIКТЕГI ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР
      344-бап. Темiржол, әуе, теңіз немесе өзен көлiгi жүрісі немесе оларды пайдалану қауiпсiздiгi қағидаларын бұзу
      345-бап. Көлiк құралдарын басқаратын адамдардың жол жүрісі немесе көлiк құралдарын пайдалану қағидаларын бұзуы
      345-1-бап. Алкогольдік, есірткілік және (немесе) уытқұмарлық масаң күйде көлік құралдарын басқаратын адамдардың жол жүрісі немесе көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзуы
      346-бап. Көлік құралдарын басқару құқығынан айырылған және алкогольдік, есірткілік және (немесе) уытқұмарлық масаң күйдегі адамның көлік құралын басқаруы, сол сияқты көлік құралын басқаруды осындай адамға беру немесе көлік құралын осындай адамның басқаруына жол беру
      347-бап. Жол-көлiк оқиғасы болған жерден кетіп қалу
      348-бап. Көлiк құралдарын сапасыз жөндеу немесе оларды техникалық ақауларымен пайдалануға шығару
      349-бап. Басқаруға құқығы жоқ жүргізушінің көлiк құралын басқаруына жол беру
      350-бап. Көлiк құралдарын немесе қатынас жолдарын қасақана жарамсыздыққа келтiру
      351-бап. Көлiктiң қауiпсiз жұмыс iстеуiн қамтамасыз ететiн қағидаларды бұзу
      352-бап. Пойызды қажет болмаған жағдайда өз бетiнше тоқтату
      353-бап. Көлiкте қолданылатын қағидаларды бұзу
      354-бап. Магистральдық құбырларды салу, пайдалану немесе жөндеу кезiнде қауiпсiздiк қағидаларын бұзу
      355-бап. Құбырларды қасақана зақымдау немесе қирату
      356-бап. Құбырларды абайсызда зақымдау немесе қирату
      357-бап. Кеме капитанының апатқа ұшырағандарға көмек көрсетпеуi
      358-бап. Алкогольдік, есірткілік және (немесе) уытқұмарлық масаң күйдегі адамның әуе, теңіз, өзен кемесiн немесе шағын көлемді кемені басқаруы, әуе, теңіз, өзен кемесiн немесе шағын көлемді кемені осындай адамның басқаруына беру немесе осындай адамның басқаруына жол беру
      359-бап. Басқаруға құқығы жоқ адамның әуе, теңіз немесе өзен кемесін басқаруына жол беру
      360-бап. Халықаралық ұшу қағидаларын бұзу
      15-тарау. МЕМЛЕКЕТТIК ҚЫЗМЕТ ПЕН МЕМЛЕКЕТТIК БАСҚАРУ МҮДДЕЛЕРIНЕ ҚАРСЫ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР
      361-бап. Лауазымдық өкiлеттiктерді теріс пайдалану
      362-бап. Билiктi немесе лауазымдық өкiлеттiктердi асыра пайдалану
      363-бап. Лауазымды адамның өкiлеттiктерiн иемденіп алу
      364-бап. Кәсіпкерлік қызметке заңсыз қатысу
      365-бап. Заңды кәсіпкерлік қызметпен айналысуға кедергі жасау
      366-бап. Пара алу
      367-бап. Пара беру
      368-бап. Парақорлыққа делдал болу
      369-бап. Қызметтiк жалғандық жасау
      370-бап. Қызметтегi әрекетсiздiк
      370-1-бап. Жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамның немесе құқық қорғау органының немесе арнаулы мемлекеттік органның өзге басшысының қызмет бойынша әрекетсіздігі
      370-2-бап. Құқық қорғау органы немесе арнаулы мемлекеттік орган қызметкерінің қызмет міндеттерін атқарудан бас тартуы немесе жалтаруы
      371-бап. Салғырттық
      16-тарау. БАСҚАРУ ТӘРТIБIНЕ ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР
      372-бап. Мемлекеттік рәміздерді қорлау
      373-бап. Алып тасталды – ҚР 12.07.2023 № 23-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      374-бап. Алып тасталды – ҚР 12.07.2023 № 23-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      375-бап. Қазақстан Республикасы Президентiнiң абыройы мен қадiр-қасиетiне қол сұғу және оның қызметiне кедергi жасау
      376-бап. Қазақстан Республикасы Парламенті депутатының абыройы мен қадiр-қасиетiне қол сұғу және оның қызметiне кедергi жасау
      377-бап. Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының қызметіне кедергi жасау
      378-бап. Билік өкiлiн қорлау
      379-бап. Билік өкіліне бағынбау
      380-бап. Билік өкіліне қатысты қорқыту немесе күш көрсету әрекеттері
      380-1-бап. Құқық қорғау органы, арнаулы мемлекеттік орган қызметкерінің, әскери қызметшінің, жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік инспектордың, жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мамандандырылған ұйым инспекторының, қорықшының өміріне қолсұғушылық
      380-2-бап. Жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік инспекторға, жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мамандандырылған ұйымның инспекторына, қорықшыға қатысты күш қолдану
      381-бап. Прокурордың қызметiне кедергi жасау және оның заңды талаптарын орындамау
      382-бап. Жауапты мемлекеттiк лауазымды атқаратын лауазымды адамға қатысты қолданылатын қауiпсiздiк шаралары туралы мәлiметтердi жария ету
      383-бап. Ресми құжаттарды және мемлекеттiк наградаларды иемдену немесе өткiзу
      384-бап. Құжаттарды заңсыз алып қою, құжаттарды, мөртабандарды, мөрлердi жымқыру, жою, бүлдіру немесе жасыру
      385-бап. Жалған құжаттарды, мөртабандарды, мөрлердi, бланкілерді, мемлекеттiк пошта төлемі белгілерін, мемлекеттiк наградаларды қолдан жасау, дайындау немесе өткiзу
      386-бап. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірін қолдан жасау, жою, көрінеу қолдан жасалған сәйкестендіру нөмірі бар көлік құралын өткізу
      387-бап. Әскери қызметтен жалтару
      388-бап. Жұмылдыруға шақырылудан жалтару
      388-1-бап. Жұмылдыру, соғыс жағдайы кезеңінде және соғыс уақытында жұмылдыру тапсырмаларын немесе жұмылдыру тапсырыстарын қасақана орындамау
      389-бап. Өзiнше билiк ету
      390-бап. Билік өкiлiнiң немесе жауапты мемлекеттiк лауазымды атқаратын лауазымды адамның атағын өз бетiмен иемденіп алу
      391-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк Туын заңсыз көтеру
      392-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасын қасақана заңсыз кесіп өту
      393-бап. Алып тасталды - ҚР 21.01.2019 № 217-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      394-бап. Заңсыз көші-қонды ұйымдастыру
      395-бап. Қазақстан Республикасында шетелдік жұмыс күшін тарту және пайдалану қағидаларын бірнеше рет бұзу
      396-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасын құқыққа қайшы өзгерту
      397-бап. Қызыл Жарты ай, Қызыл Крест, Қызыл Кристалл эмблемалары мен белгiлерiн заңсыз пайдалану
      398-бап. Байланыс желiлерi мен құрылыстарын, сондай-ақ мемлекеттік күзетілуге жататын объектілерді күзету қағидаларын бұзу
      399-бап. Ақпаратты жасырын алудың арнайы техникалық құралдарын заңсыз дайындау, жасау, иемдену, өткізу немесе пайдалану
      400-бап. Бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібін бұзу
      401-бап. Соғыс уақытында немесе төтенше жағдай кезінде тыйым салынған ереуiлге басшылық ету, ұйымның жұмысына кедергi жасау
      402-бап. Сот заңсыз деп таныған ереуілге қатысуды жалғастыруға арандататын әрекеттер
      403-бап. Қоғамдық бiрлестiктер мүшелерiнiң мемлекеттiк органдардың қызметiне заңсыз араласуы
      404-бап. Заңсыз қоғамдық және басқа да бiрлестiктер құру, олардың қызметiне басшылық ету және қатысу
      405-бап. Қоғамдық немесе дiни бiрлестiктiң не өзге де ұйымның экстремизмдi немесе терроризмді жүзеге асыруына байланысты олардың қызметiне соттың тыйым салу немесе тарату туралы шешiмiнен кейiн олардың қызметiн ұйымдастыру және оған қатысу
      406-бап. Шет мемлекеттердiң саяси партиялары мен кәсiптiк одақтарына жәрдем көрсету
      17-тарау. СОТ ТӨРЕЛIГIНЕ ЖӘНЕ ЖАЗАЛАРДЫҢ ОРЫНДАЛУ ТӘРТIБIНЕ, КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ІС ЖҮРГІЗУГЕ ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР
      407-бап. Сот төрелiгiн жүзеге асыруға және сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргiзуге кедергi жасау
      408-бап. Қазақстан Республикасы Конституциялық Соты судьясының, сот төрелігін немесе сотқа дейінгі тергеп-тексерудi жүзеге асыратын адамның өмiрiне қол сұғу
      409-бап. Конституциялық іс жүргізуді, сот төрелігін немесе сотқа дейінгі тергеп-тексерудi жүзеге асыруға байланысты қорқыту немесе күш көрсету әрекеттерi
      410-бап. Қазақстан Республикасының Конституциялық Сотын, сотты құрметтемеу
      411-бап. Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының судьясына, судьяға, алқабиге, прокурорға, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамға, сарапшыға, сот приставына, сот орындаушысына қатысты жала жабу
      412-бап. Көрiнеу кiнәсiз адамды қылмыстық жауаптылыққа тарту
      413-бап. Қылмыстық жауаптылықтан көрiнеу заңсыз босату
      414-бап. Көрiнеу заңсыз ұстап алу, күзетпен қамауға алу немесе күзетпен ұстау
      415-бап. Айғақтар беруге мәжбүрлеу
      416-бап. Дәлелдемелерді және жедел-іздестіру, қарсы барлау материалдарын бұрмалау
      417-бап. Парамен коммерциялық сатып алуға не парақорлыққа арандату
      418-бап. Көрiнеу әдiлетсiз сот үкiмiн, шешiмiн немесе өзге де сот актiсiн шығару
      419-бап. Көрiнеу жалған сөз жеткiзу
      420-бап. Сарапшының, маманның көрiнеу жалған айғақтары, қорытындылары немесе қате аударма
      421-бап. Куәнің немесе жәбiрленушiнiң айғақтар беруден бас тартуы
      412-1-бап. Қылмыс жасауға арандату
      422-бап. Жалған айғақтар беруді немесе айғақтар беруден жалтаруды, жалған қорытынды беруді не қате аударуды параға сатып алу немесе оларға мәжбүрлеу
      423-бап. Сотқа дейінгі іс жүргізудің немесе жабық сот талқылауының деректерiн жария ету
      424-бап. Мемлекеттік қорғауға жататын адамдарға қатысты қолданылатын қауiпсiздiк шаралары туралы мәлiметтердi және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдем көрсету туралы ақпаратты жария ету
      425-бап. Тізімдеме жасалған немесе тыйым салынған не тәркiлеуге жататын мүлiкке қатысты заңсыз әрекеттер
      426-бап. Бас бостандығынан айыру орындарынан, қамақтан немесе күзетпен ұстаудан қашу
      427-бап. Бас бостандығынан айыру түрiндегi жазаны өтеуден жалтару
      428-бап. Қылмыстық-атқару мекемесі әкімшілігінің заңды талаптарына бағынбау
      429-бап. Қоғамнан оқшаулауды қамтамасыз ететін мекеменің қызметкеріне не оның жақындарына, сондай-ақ сотталған адамға қатысты күш қолдану қатерін төндіру немесе олардың денсаулығына немесе өміріне қол сұғу
      430-бап. Сот үкімін, сот шешімін немесе өзге де сот актісін не атқарушылық құжатты орындамау
      431-бап. Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарға сот белгiлеген әкiмшiлiк қадағалаудан жалтару
      432-бап. Қылмысты жасырып қалу
      433-бап. Қылмыстық құқық бұзушылықты жасыру
      434-бап. Қылмыс туралы хабарламау
      435-бап. Адвокаттар мен өзге де адамдардың адамның және азаматтың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау, сондай-ақ жеке және заңды тұлғаларға заң көмегін көрсету жөніндегі заңды қызметіне кедергі жасау
      436-бап. Азаматтың алқаби міндетін орындауына кедергі жасау
      18-тарау. ӘСКЕРИ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР
      437-бап. Бұйрыққа бағынбау немесе оны өзгедей орындамау
      438-бап. Бастыққа қарсылық көрсету немесе оны қызметтiк мiндеттерiн бұзуға мәжбүрлеу
      439-бап. Бастыққа қатысты күш қолдану әрекеттерi
      440-бап. Әскери қызметшiлер арасында бағыныштылық қатынастар болмаған кезде олардың арасындағы өзара қарым-қатынасының жарғылық қағидаларын бұзу
      441-бап. Бөлімді немесе қызмет орнын өз бетімен тастап кету
      442-бап. Қашқындық
      443-бап. Әскери қызметті атқарудан жалтару немесе бас тарту
      444-бап. Жауынгерлiк кезекшiлiктi атқару қағидаларын бұзу
      445-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын күзету жөніндегі қағидаларды бұзу
      446-бап. Қарауыл (вахта) қызметiн атқарудың жарғылық қағидаларын бұзу
      447-бап. Iшкi қызмет атқарудың немесе гарнизонда патруль болудың жарғылық қағидаларын бұзу
      448-бап. Бақылаушы қызметін атқару қағидаларын бұзу
      449-бап. Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызмет атқару қағидаларын бұзу
      450-бап. Билiктi терiс пайдалану
      451-бап. Билiктi асыра пайдалану
      452-бап. Биліктің әрекетсіздігі
      452-1-бап. Бастықтың қызмет бойынша әрекетсіздігі
      453-бап. Қызметке салғырт қарау
      454-бап. Батып бара жатқан әскери корабльді тастап кету
      455-бап. Соғыс жүргiзу құралдарын қарсыласқа беру немесе қалдырып кету
      456-бап. Тұтқынға өз еркiмен берiлу
      457-бап. Морадерлік
      458-бап. Әскери сипаттағы құпия мәлiметтердi жария ету немесе әскери сипаттағы құпия мәлiметтер жеткізгіштерді жоғалту
      459-бап. Әскери мүлiктi қасақана жою немесе бүлдiру
      460-бап. Әскери мүлiктi абайсызда жою немесе бүлдiру
      461-бап. Әскери мүлiктi жоғалту
      462-бап. Қару-жарақпен, сондай-ақ айналадағыларға қауiп төндіретін заттармен және нәрселермен жұмыс істеу қағидаларын бұзу
      463-бап. Машиналарды жүргiзу немесе пайдалану қағидаларын бұзу
      464-бап. Ұшу немесе оған дайындалу қағидаларын бұзу
      465-бап. Корабль жүргiзу қағидаларын бұзу
      466-бап. Адамның алкогольдік, есірткілік немесе уытқұмарлық масаң күйде машиналарды жүргізуі, корабльдерді жүргізуі, әскери ұшу аппаратын басқаруы, әскери техниканы осындай адамның жүргізуіне немесе басқаруына беру не жүргізуіне немесе басқаруына жол беру
      ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
      467-бап. Осы Кодексті қолданысқа енгізу және Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілерінің күші жойылды деп тану туралы

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз