Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 9 ақпандағы кеңейтілген мәжілісінде айтылған тапсырмаларын орындау жөніндегі іс-шаралардың жоспарын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің ҚАУЛЫСЫ 2000 жылғы 29 ақпан N 327. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2002.04.24. N 470 ~P020470 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 9 ақпандағы кеңейтілген мәжілісінде айтылған тапсырмаларын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 9 ақпандағы кеңейтілген мәжілісінде айтылған тапсырмаларын орындау жөніндегі іс-шаралардың жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.
      2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағыныстағы және есеп беретін мемлекеттік органдар (келісім бойынша), Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (келісім бойынша) Жоспардың іс-шараларын уақытылы және сапалы

 

орындауды қамтамасыз етсін.

     3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрі Кеңсесінің Басшысы Қ.Б. Саудабаевқа жүктелсін.

     4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
     Қазақстан Республикасының

         Премьер-Министрі                                                  Қазақстан Республикасы

                                                       Үкіметінің

                                                  2000 жылғы 29 ақпандағы

                                                     N 327 қаулысымен

                                                        бекітілген


   Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан Республикасы Үкіметінің

         2000 жылғы 9 ақпандағы кеңейтілген мәжілісінде айтылған

          тапсырмаларын орындау жөніндегі іс-шаралардың жоспары


---------------------------------------------------------------------------

             Іс-шара              !  Аяқтау   !   Атқаруға   !  Атқару

                                  !  нысаны   !  жауаптылар  !  мерзімі

---------------------------------------------------------------------------

                 1                !     2     !      3       !      4

---------------------------------------------------------------------------

БІРІНШІ ТАПСЫРМА. ӘЛЕУМЕТТІК АХУАЛДЫ ЖАҚСАРТУ

---------------------------------------------------------------------------

1.1. !Кедейлікпен және жұмыссыз.  !Президент  !Е.Ә. Өтембаев,!2000 жылдың

     !дықпен күрес жөніндегі      !Жарлығының !Экономикамині,!1 сәуірі

     !мемлекеттік бағдарламаны    !жобасы     !ЕХҚМ, Білім   !    

     !әзірлеу                     !           !және ғылыммині!

     !                            !           !Статагенттігі !

---------------------------------------------------------------------------

1.2. !Отбасында ең кемінде бір    !Нормативтік!Барлық аумақ. !2000 жылдың

     !адамды жұмыспен қамтуды қам.!құқықтық   !тық-әкімшілік.!наурызы

     !тамасыз етуді көздей отырып !актілердің !тік бірліктер.!

     !кедейлікпен және жұмыссыз.  !жобасы     !дің әкімдері  !

     !дықпен күрес жөніндегі ай.  !           !              !

     !мақтық бағдарламаларды әзір.!           !              !

     !леу                         !           !              !

---------------------------------------------------------------------------

1.3. !Барлық аумақтық-әкімшіліктік!Президентке!Премьер-Мини. !Ай сайын

     !бірліктер әкімдерінің Кедей.!есеп, Үкі. !стрдің Кеңсесі!есептіден

     !лікпен және жұмыссыздықпен  !метке ақпа.!барлық аумақ. !кейінгі     

     !күрес жөніндегі мемлекеттік !рат        !тық-әкімшілік.!айдың 5 кү.

     !бағдарламаны (ол қабылдан.  !           !тік бірліктер.!ніне

     !ғаннан кейін) орындау жөнін.!           !дің әкімдері  !

     !дегі есептілігін қамтамасыз !           !              !

     !ету                         !           !              !

---------------------------------------------------------------------------

1.4. !Денсаулық сақтау жүйесін    !Үкіметке   !Денсаулық сақ.!2000 жылдың

     !жетілдіру жөнінде ұсыныс    !ұсыныс     !тау ісі жөнін.!наурызы

     !әзірлеу                     !           !дегі агенттік !

---------------------------------------------------------------------------

1.5. !Ана мен баланың денсаулығын !Агенттіктің!Денсаулық сақ.!2000 жылдың

     !қорғауға, балалар өлімін    !нормативтік!тау ісі жөнін.!ақпаны

     !азайтуға, туберкулезге қарсы!құқықтық   !дегі агентттік!

     !күрестің жүргізілуін бақыла.!актісінің  !              !

     !лауды күшейту               !жобасы,    !              !

     !                            !Президентке!              !Тоқсан сайын

     1                            !есеп, Үкі. !              !

     !                            !метке ақпа.!              !

     !                            !рат        !              !

---------------------------------------------------------------------------

1.6. !Жоғары оқу орындарын олардың!Президентке!Білім және ғы.!Тоқсан сайын

     !қолданылып жүрген заңдардың !есеп,      !лыммині, Ден. !

     !талаптарына сәйкестігіне ат.!Үкіметке   !саулық сақтау !

     !тестациялауды жүргізу       !ақпарат    !ісі жөніндегі !

     !                            !           !агенттік      !

---------------------------------------------------------------------------

1.7. !Бастауыш, орта және жоғары  !Министрлік.!Білім және    !2000 жылдың 

     !кәсіптік білімнің жалпы мін.!тің норма. !ғылыммині     !наурызы

     !детті стандарттарды орындау.!тивтік құ. !              !

     !ына қатаң бақылау орнату    !қықтық     !              !

     !                            !актісінің  !              !

     !                            !жобасы,    !              !

     !                            !Президентке!              !

     !                            !есеп және  !              !Тоқсан сайын

     !                            !Үкіметке   !              !

     !                            !ақпарат    !              !

---------------------------------------------------------------------------

1.8. !Жекешелендіруге жатпайтын   !Үкімет қау.!Білім және ғы.!2000 жылдың

     !жоғары оқу орындарының тіз. !лысының    !лыммині, Ден. !мамыры

     !бесін айқындау              !жобасы     !саулық сақтау !

     !                            !           !ісі жөніндегі !

     !                            !           !агенттік,     !

     !                            !           !Қаржымині     !

---------------------------------------------------------------------------

1.9. !Қазақстан Республикасы тәу. !Үкіметке   !Білім және ғы.!2001 жылдың

     !елсіздігінің 10 жылдығына   !есеп       !лыммині барлық!желтоқсаны.

     !республиканың барлық мемле. !           !аумақтық-әкім.!

     !кеттік жалпы білім беретін  !Іске асыру !шіліктік бір. !Тоқсан сайын

     !орта мектептерін компьютер. !барысы ту. !ліктердің     !

     !лендіруді аяқтау. Бұл ретте !ралы ақпа. !әкімдері      !

     !отандық есептеу техникалары !рат        !              !

     !тауар өндірушілерін осы про.!           !              !

     !цеске барынша тартуды қамта.!           !              !

     !масыз ету                   !           !              !

---------------------------------------------------------------------------

1.10.!Қазақ тілін оқытудың озық   !Үкіметке   !Білім және ғы.!2000 жылдың

     !әдістемесін айқындау мақса. ! есеп      !лыммині, Мәде.!қазаны

     !тында конкурс өткізу        !           !ниетақпаратми.!

     !                            !           !ні            !            

---------------------------------------------------------------------------

ЕКІНШІ ТАПСЫРМА. БАСҚАРУДЫҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ

---------------------------------------------------------------------------

2.1. !Оған мемлекеттік кәсіпорын. !Нормативтік!Мемлекеттік   !2000 жылдың 

     !дар мен ұлттық компаниялар  !құқықтық   !қызмет істері !аяғына дейін

     !басшыларының, сондай-ақ ық. !актінің жо.!жөніндегі     !Жыл сайын

     !тимыл үміткерлердің (кадрлық!басы.      !агенттік (ке. !ақпарат,

     !резерв) деректерін енгізе   !Үкіметке   !лісім бойынша)!желтоқсан   

     !отырып "Ұлттық менеджерлер" !ақпарат    !Білім және    !

     !деректер базасын құру. Бұл  !           !ғылыммині, ми.!   

     !ретте КИМЭП-те, Мемлекеттік !           !нистрліктер   !

     !қызмет академиясында, "Бола.!           !мен ведомство.!

     !шақ" бағдарламасы бойынша   !           !лар, басқа да !

     !шетелде оқыған және қайта   !           !орталық мемле.!

     !даярлаудан өткен перспекти. !           !кеттік орган. !

     !валы оқу бітірушілерді есеп.!           !дар (келісім  !

     !ке алу және соның негізінде !           !бойынша),ұл.  !

     !олардың экономиканың сектор.!           !ттық компания.!

     !ларындағы қызметі бойынша   !           !лар, Ұлттық   !

     !бағдарлама жасау            !           !Банк (келісім !

     !                            !           !бойынша),     !

     !                            !           !облыстардың   !  

     !                            !           !әкімдері      !

---------------------------------------------------------------------------

2.2  !2001 жылға арналған бюджетті!Нормативтік!Қаржымині,    !2000 жылдың

     !қалыптастыру кезінде "Стра. !құқықтық   !Экономикамині,!сәуірі

     !тегия 2030" сәйкес басымдық.!акт        !Стратегиялық  !

     !тарды айқындау              !           !жоспарлау     !

     !                            !           !жөніндегі     !

     !                            !           !агенттік      !

---------------------------------------------------------------------------

2.3. !Олардағы өзгеріске ден қою. !Үкіметке   !Экономикамині,!

     !дың жедел шараларын қабылдау!талдау мен !СІМ, Қаржымині!Тоқсан сайын

     !үшін дүние-жүзілік рыноктар.!ұсыныс     !Мемкірісмині, !

     !дың конъюнктураларын жүйелі !           !Статагенттігі,!

     !талдауды қамтамасыз ету     !           !Ұлттық Банк   !

     !                            !           !(келісім      !

     !                            !           !бойынша), ҰҚК !

     !                            !           !(келісім      !

     !                            !           !бойынша)      !

---------------------------------------------------------------------------

2.4. !Экспорттық-импорттық ағын.  !Президентке!Экономикамині,!2000 жылдың

     !дарды талдаудың негізінде   !баяндама   !ЭИСМ, Ауылшар.!мамыры

     !мемлекеттің қолдауын пайда. !           !мині, Көлік.  !

     !лануы тиіс тауарлардың, өн. !           !коммині, Мем. !

     !дірістердің және салалардың !           !кірісмині, Мо.!

     !тізбесін айқындау           !           !нополиябизнес.!

     !                            !           !агенттігі,    !

     !                            !           !Статагенттігі !

---------------------------------------------------------------------------

2.5. !Ішкі рыноктың қажеттілігі   !Үкімет қау.!ЭИСМ, Экономи.!2000 жылдың

     !мен экспорттық мүмкіндіктер.!лысының,   !камині, Білім !маусымы    

     !ді жабуды ескере отырып,    !Бағдарлама.!және ғылыммині!

     !отандық кәсіпорындарда өнім.!ның жобасы !Ауылшармині,  !

     !дер өндіруді (республикаға  !           !Мемкірісмині, !

     !импортталатындардың орнына) !           !Монополиябиз. !

     !ұйымдастыру мақсатында Им.  !           !несагенттігі, !

     !портты алмастыру бағдарлама.!           !облыстардың,  !

     !сын әзірлеу                 !           !Астана және   !

     !                            !           !Алматы қала.  !

     !                            !           !ларының әкім. !

     !                            !           !дері          !

---------------------------------------------------------------------------

2.6. !Шикізатты өңдеудің тереңді. !Президентке!ЭИСМ, Ауылшар.!2000 жылдың

     !гін арттыруды қамтамасыз    !баяндама,  !мині, Экономи.!маусымы

     !ететін ұйымдардың тізбесін  !Үкіметке   !камині, Мем.  !

     !айқындау. Қазақстандық экс. !есеп       !кірісмині     !

     !порттың құрылымындағы түпкі.!           !              !

     !лікті және аралық өнімдердің!           !              !

     !үлестерін арттыру жөнінде   !           !              !

     !шаралар жасау               !           !              !

---------------------------------------------------------------------------

2.7. !Мемлекеттік жекешелендіруге !Үкімет     !Қаржымині,    !2000 жылдың

     !жатпайтын объектілердің     !шешімінің  !орталық атқа. !ақпаны

     !(ұйымдардың) атаулы тізбесін!жобасы     !рушы органдар !

     !бекіту                      !           !              !

---------------------------------------------------------------------------

2.8. !Бағалы қағаздар рыногының   !Үкіметке   !Қаржымині, Ба.!2000 жылдың

     !отандық қатысушыларын басым.!ұсыныс     !ғалы қағаздар !наурызы

     !дықпен тарта отырып респуб. !           !жөніндегі ұл. !

     !ликаның қор рыногында "кө.  !           !ттық комиссия !

     !гілдер фишкалар" бағдарлама.!           !(келісім бой. !

     !сын іске асыруды қамтамасыз !           !ынша), Монопо.!

     !ету                         !           !лиябизнесаген.!

     !                            !           !ттігі, Инвест.!

     !                            !           !агенттігі     !

---------------------------------------------------------------------------

2.9. !Үстіміздегі жылы оларды ашық!Үкіметке   !Қаржымині, са.!2000 жылдың

     !саудаластықтарда сату жолы. !есеп       !лалық министр.!желтоқсаны

     !мен мемлекеттік меншікте    !           !ліктер        !

     !қалдырылатындардың тізбесіне!           !              !

     !енгізілмеген объектілерді   !           !              !

     !жекешелендіруді негізінен   !           !              !

     !аяқтау                      !           !              !

---------------------------------------------------------------------------

2.10.!Экономиканың қаржы және     !Нормативтік!ЭИСМ, Эконом. !2000 жылдың

     !өнеркәсіп секторларының өза.!құқықтық   !мині, Қаржы.  !  маусымы

     !ра іс-қимылын күшейту жөнін.!актілердің !мині, Ұлттық  !

     !де шаралар қабылдау. Қаржы- !жобасы,    !Банк (келісім !

     !өнеркәсіптік топтарды құру. !Үкіметке   !бойынша)      !2000 жылдың

     !дың орындылығын қарау       !есеп пен   !              !наурызы

     !                            !ұсыныс     !              !

---------------------------------------------------------------------------

2.11.!Әрбір аймақ бойынша жұмыс   !Кәсіпорын. !Д.К. Ахметов, !2000 жылдың

     !істемейтін және өз қызметін !дардың өн. !ЭИСМ, облыс.  !ақпаны

     !2000 жылы қайта бастайтын   !дірісін    !тардың, Астана!

     !кәсіпорындардың тізімін жа. !қайта жаңа.!және Алматы   !

     !сау және мониторинг жүйесін !ртудың ай. !қалаларының   !

     !жолға қою                   !мақтық бағ.!әкімдері      !Ай сайын

     !                            !дарламалары!              !

     !                            !Үкіметке   !              !

     !                            !есеп       !              !

---------------------------------------------------------------------------

2.12.!Қазақстан Республикасының   !Президентке!Көліккоммині, !2000 жылдың

     !аумағы арқылы транзиттік    !баяндама,  !СІМ, Экономи. !10 наурызын.

     !ағынды арттыру жөніндегі ке.!Үкіметке   !камині, Қаржы.!да,

     !шенді шараларды пысықтау жә.!есеп, Қа.  !мині, Мемкі.  !шілдесінде,

     !не іске асыру               !зақстан Ре.!рісмині, ЭИСМ,!желтоқсанын.

     !                            !спубликасы.!Монополиябиз. !да

     !                            !ның Үкіметі!несагенттігі  !

     !                            !шешімінің  !              !

     !                            !жобасы     !              !

---------------------------------------------------------------------------

2.13.!Бұл жобаларға отандық құры. !Президентке!Д.К. Ахметов, !Ай сайын

     !лыс компанияларының басым.  !есеп,      !Көліккоммині, !

     !дықты қатысуын қамтамасыз   !Үкіметке   !облыстардың   !

     !ете отырып автомобиль жолда.!ақпарат    !әкімдері      !

     !рының құрылысын салудың,    !           !              !

     !сондай-ақ жолдардың құрылы. !           !              !

     !сына арналған шетелдік не.  !           !              !

     !сиелердің игерілуінің жай-  !           !              !

     !күйіне бақылауды күшейту    !           !              !

---------------------------------------------------------------------------

2.14.!"Эйр Қазақстан" компаниясы  !Президентке!Д.К. Ахметов, !2000 жылдың

     !лизингке алған А-310, Боинг-!есеп       !Көліккоммині  !10 наурызы

     !731 ұшақтарын пайдалануға   !           !              !

     !байланысты мәселелердің бү. !           !              !

     !кіл кешенін қарау және олар.!           !              !

     !ды одан әрі тиімді пайдалану!           !              !

     !жөніндегі шаралар туралы ба.!           !              !

     !яндау                       !           !              1        

---------------------------------------------------------------------------

2.15.!Отандық авиацияны дамытудың !Бағдарлама !Көліккоммині, !2000 жылдың

     !бағдарламасын әзірлеу       !           !Эйр Қазақстан !наурызы

     !                            !           !тобы, Монопо. !

     !                            !           !лиябизнесаген.!

     !                            !           !ттігі         !

---------------------------------------------------------------------------

2.16.!Шығыстардың әкімшіліктік жә.!Президентке!Көліккоммині, !2000 жылдың

     !не басқа да түрлерін қысқар.!есеп       !Монополиябиз. !10 наурызы

     !тудың есебінен ішкі тасымал.!           !несагенттігі  !

     !даулардың авиабилеттеріне   !           !              !

     !арналған бағаларды төмендету!           !              !

     !туралы мәселені қарау       !           !              !

---------------------------------------------------------------------------

2.17.!"Қазақстан-2030 стратегиясы.!Іс-шаралар.!Мәдениетақпа. !Ұдайы

     !ның" идеологиясын түсіндіру !дың жоспары!ратмині, мини.!

     !жөніндегі насихат жұмыстарын!Президент  !стрліктер мен !

     !күшейту                     !пен Үкімет.!ведомстволар  !

     !                            !ке есеп    !              !

---------------------------------------------------------------------------

2.18.!Мемлекеттік кәсіпорындардан !Үкіметке   !Монополиябиз. !2000 жылдың

     !реттеу жөніндегі мемлекеттік!ақпарат    !несагенттігі, !наурызы

     !бақылау, қадағалау және тек.!           !Әділетмині,   !

     !серу функцияларын бөлу про. !           !Мемкірісмині, !

     !цесін аяқтау                !           !Бас прокурату.!

     !                            !           !ра (келісім   !

     !                            !           !бойынша)      !

---------------------------------------------------------------------------

2.19.!Мемлекеттік органдарға бюд. !Парламентке!Қаржымині,    !2000 жылдың

     !жеттен тыс қаржыландыру көз.!заң жобасы !Мемкірісмині, !наурызы

     !дері болуы мүмкіндіктеріне  !           !ЭИСМ, Экономи.!

     !жол бермейтін тетікті белгі.!           !камині, Ауыл. !

     !леу                         !           !шармині, Әді. !

     !                            !           !летмині       !

---------------------------------------------------------------------------

2.20.!Қазақстан Республикасының   !Президент. !Монополиябиз. !Тоқсан сайын

     !қабылданған нормативтік ак. !тің Әкімші.!несагенттігі, !

     !тілерінің базасында кәсіп.  !лігіне,    !Мемкірісмині, !

     !керлердің құқықтарын қорғау.!Үкіметке   !Әділетмині,   !

     !ды жандандыру, бақылау-қада.!ақпарат,   !Бас прокурату.!

     !ғалау органдарының шағын    !Парламентке!ра (келісім   !

     !бизнес субъектілерінің қыз. !заң жобасы !бойынша), об. !

     !метін тексеруді жүзеге асыру!           !лыстардың, Ас.!

     !құқықтарын одан әрі шектеу  !           !тана және Ал. !

     !жөнінде заң шараларын қабыл.!           !маты қалалары.!

     !дау                         !           !ның әкімдері  !

---------------------------------------------------------------------------

2.21.!Компанияларды басқарушылар. !Президентке!Мемкірісмині, !Тоқсан сайын

     !дың қызметінің мониторингін !баяндама,  !Қаржымині     !

     !жүргізуді, олардың қаржылық !Үкіметке   !              !

     !ағымдарының ашықтығын       !ақпарат    !              !

     !(жасалған және сатылған     !           !              !

     !өнімдердің көлемі, сату     !           !              !

     !бағасы, пайда және т.б.)    !           !              !

     !қамтамасыз ету              !           !              !

---------------------------------------------------------------------------

2.22.!Мұнайды квоталандыру мәселе.!Үкіметке   !ЭИСМ, Монопо. !2000 жылдың

     !сін, оны шетелге сатудың    !ақпарат    !лиябизнесагент!сәуірі

     !шарттары мен бағаларын қа.  !           !тігі, "Қазақ. !

     !рау. Аталған қызметті реттеу!           !ойл", Мемкі.  !

     !және сыбайлас жемқорлық құ. !           !рісмині, ҰҚК  !

     !қық бұзушылықтардың алдын   !           !(келісім      !

     !алу жөнінде түпкілікті шара.!           !бойынша)      !  

     !лар қабылдау. Мұнайды отан. !ЭИСМ мен   !              !2000 жылдың

     !дық МӨЭ-на беру жөніндегі   !Мемкірісми.!              !наурызы

     !2000 жылға арналған ережені !нінің Кеден!              !

     !әзірлеу және бекіту         !комитеті   !              !

     !                            !бекіткен   !              !

     !                            !ереже      !              ! 

---------------------------------------------------------------------------

2.23.!Қазақстандық металдарды -   !Үкіметке   !ЭИСМ          !2000 жылдың

     !мысты, мырышты және қорға.  !есеп       !              !аяғына дейін

     !сынды Лондонның металдар    !           !              !

     !биржасында тіркеу жөніндегі !           !              !

     !барлық қажетті шараларды    !           !              !

     !қабылдау                    !           !              !

---------------------------------------------------------------------------

2.24.!Қазақстан Республикасы      !Бағдарлама !Мәдениетақпа. !2000 жылдың

     !Президентінің 2000 жылға    !           !ратмині, Пре. !сәуірі

     !арналған тапсырмаларын      !           !мьер-Министр  !

     !орындау жөніндегі Қазақстан !           !Кеңсесі, мини.!

     !Республикасы Үкіметінің қыз.!           !стрліктер, ве.! 

     !метін ақпараттық-насихаттау.!           !домстволар    !

     !лық қамтамасыз етудің бағ.  !           !              !

     !дарламасын әзірлеу          !           !              !

---------------------------------------------------------------------------

2.25.!БАҚ-да экономикадағы оң     !Президент. !Мәдениетақпа. !Тоқсан сайын

     !өзгерістерді тұрақты түрде  !тің Әкімші.!ратмині       !

     !көрсетуді қамтамасыз ету    !лігіне     !              !

     !                            !ақпарат,   !              !            

     !                            !Үкіметке   !              !

     !                            !есеп       !              !

---------------------------------------------------------------------------

2.26.!БАҚ-да отандық мәдениет,    !Президент. !Мәдениетақпа. !Тоқсан сайын

     !спорт және бизнес қайраткер.!тің Әкімші.!ратмині       !

     !лерінің жетістіктерін жария.!лігіне     !              !

     !лауды қамтамасыз ету        !ақпарат,   !              !     

     !                            !Үкіметке   !              !

     !                            !есеп       !              !

---------------------------------------------------------------------------

2.27.!Барлық аумақтық-әкімшіліктік!Бағдарлама !Мәдениетақпа. !2000 жылдың

     !бірліктердің әкімдері Қазақ.!           !ратмині, бар. !шілдесі

     !стан Республикасы тәуелсіз. !           !лық аумақтық- !

     !дігінің 10 жылында атқарыл. !           !әкімшіліктік  !

     !ған қызметтердің қорытынды. !           !бірліктердің  !

     !лары туралы халыққа хабарлау!           !әкімдері      !

     !жөніндегі бағдарламаларды   !           !              !

     !қалыптастыруды қамтамасыз   !           !              !

     !ету                         !           !              !

---------------------------------------------------------------------------

2.28.!Үкімет, орталық атқарушы    !Үкіметке   !Мәдениетақпа. !2000 жылдың

     !органдар, әкімдер құрылтайшы!ақпарат    !ратмині, Пре. !ақпаны

     !болып табылатын БАҚ-тардың  !           !мьер-Министр. !

     !тізімін ұсыну               !           !дің Кеңсесі,  !

     !                            !           !облыстар мен  !

     !                            !           !аудандардың,  !

     !                            !           !Астана және   !

     !                            !           !Алматы қалала.!

     !                            !           !рының әкімдері!

---------------------------------------------------------------------------

2.29.!Министрліктердің, ведомство.!Үкіметке   !Мәдениетақпа. !2000 жылдың

     !лардың, ұлттық компаниялар. !есеп       !ратмині, Пре. !наурызы

     !дың, әкімдердің баспасөз    !           !мьер-Министр. !

     !қызметтері қызметкерлерінің !           !дің Кеңсесі,  !

     !семинар-кеңесін ұйымдастыру !           !министрліктер !

     !                            !           !мен ведомство.!

     !                            !           !лар, ұлттық   !

     !                            !           !компаниялар   !

---------------------------------------------------------------------------

2.30.!Үкіметтің, министрліктер мен!Премьер-Ми.!Мәдениетақпа. !2000 жылдың

     !ведомстволардың, әкімдердің !нистр өкі. !ратмині, Пре. !наурызы

     !және БАҚ арасында ақпарат   !мінің жоба.!мьер-Министр. !

     !алмасуды үйлестірудің       !сы         !дің Кеңсесі,  !

     !схемасын әзірлеу            !           !министрліктер,!

     !                            !           !ведомстволар, !

     !                            !           !облыстар мен  !

     !                            !           !Астана және   !

     !                            !           !Алматы қалала.!

     !                            !           !рының әкімдері!

---------------------------------------------------------------------------

2.31.!Үкіметтің, орталық атқарушы !Премьер-   !Мәдениетақпа. !2000 жылдың

     !органдар басшыларының баспа.!Министр    !ратмині, Пре. !10 наурызы

     !сөзде және электронды БАҚ-да!өкімінің   !мьер-Министр. !

     !сөйлеуінің (брифингінің)    !жобасы     !дің Кеңсесі,  !

     !кестесін ұсыну              !           !министрліктер !

     !                            !           !мен ведомство.!

     !                            !           !лар           !

---------------------------------------------------------------------------

2.32.!Қазақстан Республикасы      !Кеңес      !ІІМ, Сыбайлас !2000 жылдың

     !Президентінің Әкімшілігімен !           !жемқорлыққа   !сәуірі

     !бірлесіп республиканың құқық!           !қарсы күрес   !

     !қорғау және сот органдарының!           !жөніндегі мем.!

     !ұйымдасқан қылмыс пен сыбай.!           !комиссия (ке. !

     !лас жемқорлыққа қарсы күрес !           !лісім бойынша)!

     !жөніндегі кеңесін ұйымдасты.!           !Бас прокурату.!

     !ру                          !           !ра (келісім   !

     !                            !           !бойынша), Әді.!

     !                            !           !летмині, Жо.  !

     !                            !           !ғарғы Сот (ке.!

     !                            !           !лісім бойынша)!

     !                            !           !ҰҚК (келісім  !

     !                            !           !бойынша)      !

---------------------------------------------------------------------------

2.33.!Әкімдердің мемлекеттің ішкі !Есеп       !Президенттің  !Тоқсан сайын

     !саясатын түсіндіруді қамта. !           !Әкімшілігімен !

     !масыз ету жөніндегі қызметі.!           !(келісім      !

     !не талдау жасау             !           !бойынша) бір. !

     !                            !           !лесіп Премьер-!

     !                            !           !Министрдің    !

     !                            !           !Кеңсесі       !

---------------------------------------------------------------------------

  ҮШІНШІ ТАПСЫРМА. ӨНДІРІСТІК СЕКТОРДЫ НЕСИЕЛЕНДІРУ

---------------------------------------------------------------------------

3.1. !Өндірістік секторды несие.  !Президентке!Ұлттық Банк   !2000 жылдың

     !лендірудің көлемдерін артты.!есеп,      !(келісім      !наурызы,

     !руды қамтамасыз ету         !Үкіметке   !бойынша),     !Тоқсан сайын

     !                            !ақпарат    !Қаржымині     !

---------------------------------------------------------------------------

3.2. !Мемлекеттік меншікті жекеше.!Нормативтік!Монополиябиз. !2000 жылдың

     !лендіруден түскен қаражаттың!құқықтық   !несагенттігі, !10 наурызы

     !бір бөлігін қаржыландыру    !актінің    !Ауылшармині,  !

     !көзі ретінде белгілей отырып!жобасы     !Қаржымині, Ұл.!

     !шағын және орта бизнесті,   !           !ттық Банк (ке.!

     !ауыл шаруашылығын қолдау    !           !лісім бойынша)!

     !үшін инвестициялық қорлар   !           !Қазақстан Рес.!

     !құру мәселелерін пысықтау   !           !публикасы Пре.!

     !                            !           !зидентінің жа.!

     !                            !           !нындағы Отбасы!

     !                            !           !және әйелдер  !

     !                            !           !істері жөнін. !

     !                            !           !дегі ұлттық   !

     !                            !           !комиссия      !

---------------------------------------------------------------------------

3.3. !Көлеңкедегі капиталдарды    !Президентке!Қаржымині,    !2000 жылдың

     !заңдандыру мәселелері       !баяндама,  !Мемкірісмині, !наурызы

     !бойынша түпкілікті айқындау !Үкіметке   !ІІМ, Әділетми.!

     !және ұсыныс енгізу          !ақпарат    !ні, ҰҚК (келі.!

     !                            !           !сім бойынша), !

     !                            !           !Экономикамині,!

     !                            !           !Бас прокурату.!

     !                            !           !ра (келісім   !

     !                            !           !бойынша), Ұл. !

     !                            !           !ттық Банк (ке.!

     !                            !           !лісім бойынша)!

     !                            !           !Бағалы қағаз. !

     !                            !           !дар жөніндегі !

     !                            !           !ұлттық комис. !

     !                            !           !сия (келісім  !

     !                            !           !бойынша)      !

---------------------------------------------------------------------------

3.4. !Астана қаласының құрылыс    !Үкіметке   !Д.К. Ахметов, !Ай сайын

     !объектілеріне инвестиция.   !есеп       !Экономикамині,!

     !ларды тарту және 2000 жылы  !           !Қаржымині, Ин.!

     !жаңа астананы дамытудың бағ.!           !вестициялар   !

     !дарламасын сөзсіз орындау   !           !жөніндегі     !

     !жөніндегі жұмысты жандандыру!           !агенттік, СІМ,!

     !                            !           !Астана қаласы.!

     !                            !           !ның әкімі     !

---------------------------------------------------------------------------

3.5. !Астана қаласының құрылысы,  !Үкіметке   !Облыстардың   !Бір айдың

     !астананың құрылысын салудың !ақпарат    !және Алматы   !ішінде

     !Бас жоспарына сәйкес аймақ. !           !қаласының     !

     !тардың қаражаты есебінен    !           !әкімдерімен   !

     !жүзеге асырылатын нақты     !           !бірлесіп Д.К. !

     !объектілерін пысықтау және  !           !Ахметов, Ә.Р. !

     !белгілеу                    !           !Жақсыбеков    !

---------------------------------------------------------------------------

3.6. !Облыстардың, Астана және    !Президентке!Облыстардың,  !Жыл сайын

     !Алматы қалалары әкімдерінің !есеп       !Астана және   !желтоқсан

     !республика астанасында бір- !           !Алматы қалала.!

     !бірден сауда немесе қызмет  !           !рының әкімдері!

     !көрсету объектілерін салуы  !           !              !

---------------------------------------------------------------------------3.7. !Араб елдерінің - донорлардың!Президентке!Қаржымині,    !2000 жылдың

     !Астана қаласын дамытуға     !есеп,      !Ә.Р. Жақсыбе. !маусымы

     !арналған гранттарын игеру   !Үкіметке   !ков           !

     !жөнінде шаралар қабылдау    !ақпарат    !              !

---------------------------------------------------------------------------

3.8. !Тиісті мемлекеттік органдар !Президентке!Қаржымині,    !Ай сайын,  

     !бірінші басшыларының сыртқы !есеп,      !Экономикамині,!есептіден

     !заемдары игеруді бақылауы   !Үкіметке   !басқа да орта.!кейінгі

     !мен жауапкершілігін күшейту !ақпарат    !лық атқарушы  !айдың 25   

     !                            !           !органдар      !күніне

---------------------------------------------------------------------------

3.9. !"Әйелдердің кәсіпкерлігін   !Үкімет қау.!Экономикамині,!2000 жылдың

     !қолдау жөніндегі шаралар    !лысының    !Қаржымині, Қа.!І тоқсаны

     !туралы" Қазақстан Республи. !жобасы     !зақстан Респу.!

     !касының Үкіметі қаулысының  !           !бликасы Прези.!

     !жобасын әзірлеу             !           !дентінің жа.  !

     !                            !           !нындағы Отбасы!

     !                            !           !және әйелдер  !

     !                            !           !істері жөнін. !

     !                            !           !дегі ұлттық   !

     !                            !           !комиссия      !

---------------------------------------------------------------------------

  ТӨРТІНШІ ТАПСЫРМА. ЭКОНОМИКАНЫҢ ШИКІЗАТТЫҚ БАҒЫТТЫЛЫҒЫН ӨЗГЕРТУ

---------------------------------------------------------------------------

4.1. !Бәсекелестік қабілетті қайта!Іс-шаралар.!ЭИСМ          !2000 жылдың

     !өңдеу өнеркәсібін құру      !дың жоспары!              !10 наурызы  

     !жөніндегі шараларды әзірлеу !Президентке!              !2000 жылдың

     !                            !баяндама   !              !қарашасы   

---------------------------------------------------------------------------

4.2. !Машина жасау кәсіпорында.   !Іс-шаралар.!ЭИСМ          !2000 жылдың

     !рында энергетикалық, көлік. !дың жоспары!              !10 наурызы

     !тік және металлургиялық     !Президентке!              !

     !кешенге арналған жабдықтар. !баяндама   !              !

     !дың өндірісін ұйымдастыру   !           !              !

     !жөнінде ұсыныс енгізу       !           !              !

---------------------------------------------------------------------------

4.3. !Мұнай өңдеу өнеркәсібін одан!Президентке!ЭИСМ          !2000 жылдың

     !әрі дамыту жөнінде ұсыныс   !есеп,      !              !10 наурызы

     !енгізу                      !Үкіметке   !              !

     !                            !ақпарат    !              !

---------------------------------------------------------------------------

4.4. !Химия және мұнайхимия өнер. !Үкімет     !ЭИСМ          !2000 жылдың

     !кәсіптерін пластмасса мен   !қаулысының !              !ІV тоқсаны

     !полимерлік бұйымдардың өнді.!жобасы     !              !

     !рісін қалпына келтірудің    !           !              !

     !бағдарламасын әзірлеу       !           !              !

---------------------------------------------------------------------------

4.5. !Жоғары технологиялық өнді.  !Президентке!ЭИСМ, ЕХҚМ,   !2000 жылдың

     !рістер бойынша кәсіпорындар !есеп,      !Монополиябиз. !наурызы

     !құру туралы ұсыныс енгізу.  !Үкіметке   !несагенттігі  !

     !Білікті қызметкерлерді даяр.!ақпарат    !              !

     !лау жөніндегі шараларды     !           !              !

     !әзірлеу                     !           !              !

---------------------------------------------------------------------------

   БЕСІНШІ ТАПСЫРМА. АЙМАҚТЫҚ ҮЙЛЕСІМСІЗДІКТЕРДІ ЖЕҢУ

---------------------------------------------------------------------------

5.1. !Қазақстан Республикасының   !Президентке!Экономикамині,!Желтоқсан

     !артта қалған аудандарының   !баяндама   !ЕХҚМ, ЭИСМ,   !Жыл сайын

     !экономикасын оздыра дамыту  !           !Көліккоммині, !

     !арқылы аймақтық тұрғыда     !           !Статагенттігі,!

     !халықтың ақшалай кірістерін !           !Ауылшармині   !

     !теңестіруді қамтамасыз ету !           !              !

---------------------------------------------------------------------------

5.2. !Аймақтарға арналған кедей.  !Ұсыным     !ЕХҚМ, Қаржыми.!2000 жылдың

     !ліктің шегіне қарай атаулы  !           !ні, Экономмині!шілдесі

     !әлеуметтік көмек көрсетуге  !           !облыстардың,  !

     !сындарлы қадам жасауды      !           !Астана және   !

     !қамтамасыз ету жөніндегі    !           !Алматы қалала.!

     !әдістемелік ұсынымдарды     !           !рының әкімдері!

     !әзірлеу                     !           !              !

---------------------------------------------------------------------------

5.3. !Елдің газ-энергиялық тәуел. !Үкімет қау.!ЭИСМ, тиісті  !2000 жылдың

     !сіздігін қамтамасыз ететін  !лысының    !облыстардың   !наурызы

     !іс-шаралардың жоспарын      !жобасы     !әкімдері      !

     !әзірлеу                     !           !              !

---------------------------------------------------------------------------

5.4. !Қазақстан Республикасының   !Үкімет қау.!Көші-қон және !2000 жылдың

     !көші-қон саясаты тұжырымда. !лысының    !демография жө.!маусымы

     !масының жобасын әзірлеу     !жобасы     !ніндегі агент.!

     !                            !           !тік, ЕХҚМ,    !

     !                            !           !Стратегиялық  !

     !                            !           !жоспарлау жө. !

     !                            !           !ніндегі агент.!

     !                            !           !тік (келісім  !

     !                            !           !бойынша),     !

     !                            !           !Мәдениетақпа. !

     !                            !           !ратмині, ІІМ, !            

     !                            1           !Білімғылымми. !

     !                            !           !ні, Табиғат.  !

     !                            !           !қорғаумині,   !

     !                            !           !Ауылшармині,  !            

     !                            !           !ЭИСМ,Әділетми.!

     !                            !           !ні, ҰҚК (келі.!

     !                            !           !сім бойынша), !            

     !                            !           !Денсаулықсақ. !

     !                            !           !тауагенттігі, !

     !                            !           !Отбасы және   !

     !                            !           !әйелдер істері!

     !                            !           !жөніндегі ұлт.!

     !                            !           !тық комиссия  !

     !                            !           !(келісім      !

     !                            !           !бойынша)      !

---------------------------------------------------------------------------

     Оқығандар:

    Қобдалиева Н.М.

    Орынбекова Д.К.         

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады