Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің аумақтық органдарын құру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2000 жылғы 28 желтоқсан N 1920.

      "Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 10 желтоқсандағы Заңына сәйкес және жергiлiктi жерлерде еңбек туралы заңнаманың сақталуын бақылауды ұйымдастыру Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау органдарының жүйесiн жетiлдiру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. Облыстық, Астана және Алматы қалаларының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау басқармаларының мемлекеттiк еңбек инспекцияларының және Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнiң зейнетақылар мен жәрдемақылар тағайындау жөнiндегi өкiлдiктерiнің (бұдан әрi - Аумақтық органдар) базасында жалпы штат саны 520 бiрлiк лимитiмен мемлекеттiк мекемелерi - аумақтық органдары құрылсын.

      2. Облыстардың және Астана мен Алматы қалаларының өкiлдерiне облыстық еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау басқармалары мүлігінің бiр бөлiгiн Аумақтық органдарға беру ұсынылсын.

      3. Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi белгiленген тәртiппен:

      1) Аумақтық органдар туралы ереженi бекiтсiн және оларды мемлекеттiк тiркеудi қамтамасыз етсiн;

      2) екi айлық мерзiмде "Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 102-бабын iске асыру жөнiнде Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсыныс енгiзсiн;

      3) бiр айлық мерзiмде Қазақстан Республикасы Үкiметiнің бұрын қабылдаған шешiмдерiн осы қаулыға сәйкес келтiру туралы ұсыныстаренгiзсiн;

      4) осы қаулыдан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.

      4. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне мынадай

      өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1) күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2001.07.21 N 985 қаулысымен.
      2) күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2001.02.09 N 214 қаулысымен.
      Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2001.07.21 N 985; 2001.02.09. N 214 қаулысымен.

      5. "Еңбек қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңын күшiне енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің 1993 жылғы 22 қаңтардағы N 1915-ХII қаулысын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнің 1993 жылғы 17 желтоқсандағы N 1270 қаулысының (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1993 ж., 49, N 593-құжат) күшi жойылды деп танылсын.

      6. Осы қаулы 2001 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасы

      Премьер-Министрінің

      бірінші орынбасары

      Мамандар:

      Қобдалиева Н.М.

      Орынбекова Д.К.

О создании территориальных органов Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2000 года N 1920.

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 10 декабря 1999 года Z990493_ "О труде в Республике Казахстан" и в целях организации контроля за соблюдением законодательства о труде на местах, совершенствования системы органов труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Создать государственные учреждения - территориальные органы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на базе государственной инспекции труда областных, городов Астаны и Алматы управлений труда и социальной защиты населения и представительств Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по назначению пенсий и пособий (далее - Территориальные органы) с общим лимитом штатной численности 520 единиц.

      2. Рекомендовать акимам областей и городов Астаны и Алматы передать часть имущества областных управлений труда и социальной защиты населения в Территориальные органы.

      3. Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в установленном порядке:

      1) утвердить Положения о Территориальных органах и обеспечить их государственную регистрацию;

      2) в двухмесячный срок внести в Правительство Республики Казахстан предложение по реализации статьи 102 Закона Республики Казахстан Z990493_ "О труде в Республике Казахстан";

      3) в месячный срок внести предложения о приведении ранее принятых решений Правительства Республики Казахстан в соответствие с настоящим постановлением;

      4) принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.

      4. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

      следующие изменения и дополнения:

      1) утратил силу - постановлением Правительства РК от 21 июля 2001 г. N 985 P010985_.

      2) утратил силу - постановлением Правительства РК от 9 февраля 2001 года N 214 P010214_.

      Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 09.02.2001 P010214_; от 21.07.2001 P010985_.

      5. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров

      Республики Казахстан от 17 декабря 1993 года N 1270 P931270_ "О реализации

      постановления Верховного Совета Республики Казахстан от 22 января 1993

      года N 1915-XII "О введении в действие Закона Республики Казахстан

      Z990493_ "Об охране труда" (САПП Республики Казахстан, 1993 г., N 49, ст. 593).

      6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2001 года.

      Первый заместитель

      Премьер-Министра

      Республики Казахстан

      (Специалисты: Склярова И.В.,

       Умбетова А.М.)