Мемлекеттiк ақпараттық ресурстарды қалыптастыру үшін мiндеттi түрде берiлетiн құжаттандырылған ақпарат пен электрондық құжаттар түрлерiнiң тiзбесiн бекiту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 10 ақпандағы N 165 қаулысы

      "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы Заңына  сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттiк ақпараттық ресурстарды қалыптастыру үшiн мiндетті түрде берiлетiн құжаттандырылған ақпарат пен электрондық құжаттар түрлерiнің тiзбесі бекітілсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің        
2004 жылғы 10 ақпандағы
N 165 қаулысымен    
бекiтiлген      

Мемлекеттік ақпараттық ресурстарды қалыптастыру үшін
мiндеттi түрде берiлетiн құжаттандырылған ақпарат пен
электрондық құжаттар түрлерiнiң тiзбесi

      "Жеке тұлғалар" мемлекеттiк дерекқоры
___________________________________________________________________
Р/с| Мемлекеттiк органның |  Жеке тұлғаның негiзгi есеп деректерi
 N |        атауы         |      деректемесінің атауы мен
   |                      |     атрибуттарының сипаттамасы
___________________________________________________________________
 1             2                              3
___________________________________________________________________
1. Қазақстан               Жалпы ақпарат
   Республикасының         Сәйкестендiру нөмiрi (деректердi
   Әдiлет министрлiгi      жаңартқан кезде)
                           Куәлiктiң (туу, неке, ажырасу, қайтыс
                           болуы туралы) атауы (түрi)
                           Куәлiктiң типографиялық нөмiрi
                           АХАЖ аумақтық органының атауы (коды)
                           Куәлiктiң берiлген күнi
                           Туған/жерленген жерi
                           Туу туралы куәлiк үшiн ақпарат
                           Тегi
                           Аты
                           Әкесiнiң аты
                           Жынысы
                           Ұлты
                           Туған күнi
                           Елi
                           Облысы
                           Ауданы
                           Қаласы / ауылы
                           Неке, ажырасу туралы куәлiк үшiн ақпарат
                           Тегі (ата-анасының, жұбайының)
                           Аты (ата-анасының, жұбайының)
                           Әкесінің аты (ата-анасының, жұбайының)
                           Туған күнi (ата-анасының, жұбайының)
                           Сәйкестендiру нөмiрi СН (eгep ата-анасы
                           мен жұбайында болса)
                           Қайтыс болуы туралы куәлiк үшiн ақпарат
                           Қайтыс болған күнi
                           Елi
                           Облысы
                           Ауданы
                           Қаласы / ауылы
                           Қайтыс болуы туралы қорытынды берген
                           медициналық мекеме
2. Қазақстан               Жеке тұлғаның дербес деректерi:
   Республикасының         Сәйкестендiру нөмiрi (деректердi
   Iшкi iстер министрлiгi  жаңартқан кезде)
                           Тегi
                           Аты
                           Әкесінің аты
                           Жынысы
                           Ұлты
                           Туу туралы деректерi:
                           Туған күнi
                           Туған жерi
                           Жеке басын куәландыратын құжат туралы
                           деректер:
                           Құжаттың атауы (түрi)
                           Нөмiрi
                           Берiлген күнi
                           Қолданылу мерзiмi
                           Құжат берген орган
                           Азаматтылығы туралы деректер:
                           Азаматтығы
                           Азаматтық алған күнi
                           Мекен-жайы жөнiнде деректер:
                           Құжаттандыру сәтінде азаматтың тұрғылықты
                           мекен-жайы
                           Елi
                           Облысы
                           Ауданы
                           Қаласы / ауылы

3. Қазақстан               Салық төлеушi (азамат) туралы ақпарат
   Республикасының         Сәйкестендiру нөмiрi (деректердi
   Қаржы министрлігі       жаңартқан кезде)
                           Тегi
                           Аты
                           Әкесiнiң аты
                           Аумақтық CК (коды, атауы)
                           СК-де тiркелген күнi (тұрғылықты жерi
                           бойынша)
                           СТН
                           CTH-дi берген күнi
                           СТН-дi берген СК
___________________________________________________________________

      "Заңды тұлғалар" мемлекеттiк дерекқоры
___________________________________________________________________
Р/с| Мемлекеттiк органның |  Заңды тұлғаның негiзгi есеп деректерi
 N |        атауы         |      деректемесінің атауы мен
   |                      |      атрибуттарының сипаттамасы
___________________________________________________________________
 1             2                              3
___________________________________________________________________
1. Қазақстан               Заңды тұлғаның атауы
   Республикасының         Заңды тұлғаның орыс тiлiнде толық атауы;
   Әдiлет министрлiгi      Заңды тұлғаның орыс тiлiнде қысқартылған
                           атауы;
                           Заңды тұлғаның мемлекеттiк тiлде толық
                           атауы;
                           Заңды тұлғаның мемлекеттiк тiлде
                           қысқартылған атауы;
                           Егерде Құрылтайшы құжаттарында
                           ескерiлген болса, басқа тiлдегі толық
                           және қысқартылған атауы;
                           Бизнес-сәйкестендiру нөмiрi (деректердi
                           жаңартқан кезде)
                           Заңды тұлғаны тіркеу туралы мәліметтер:
                           Заңды тұлғаны мемлекеттік тiркеу,
                           филиалды, өкiлдiктi есептiк тiркеуге алу
                           туралы куәлiктiң нөмiрi;
                           Заңды тұлғалардың бiрыңғай мемлекеттік
                           тiркелiмiне заңды тұлғаны тiркеу
                           туралы жазба енгiзiлген күнi, филиалдар
                           мен өкiлдiктердiң тiркелiмi;
                           Тiркеушi органның атауы
                           Заңды тұлғаның орналасқан жерi мен
                           деректемелерi:
                           Индекс, облыс, қала, көше түрi, көше
                           атауы, үйдiң нөмiрi, телефон, факс
                           Заңды тұлғаны құру тәсiлi:
                           Құрылуы немесе қайта ұйымдастырылуы
                           Заңды тұлғаның құрылтайшылары туралы
                           мәлiметтер
                           Заңды тұлға үшін (атауы, орналасқан
                           жерi, мекен-жайы, банктік деректемелерi);
                           Жеке тұлға үшін (тегi, аты, әкесінің аты,
                           тұрғылықты жерi, жеке басын
                           куәландыратын құжаттың деректерi);
                           Заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу кезiнде
                           ұсынылған құжаттардың атауы мен
                           деректемелерi;
                           Жарғылық капиталының мөлшерi
                           Заңды тұлғаның қайта тiркелген күнi
                           Заңды тұлғаның (филиалдың, өкiлдiктiң)
                           қайта тiркелген күнi
                           Заңды тұлғаны қайта тiркеу туралы
                           шешiмнiң нөмiрi
                           Қайта тiркеу органы
                           Қайта тiркеу органының атауы
                           Заңды тұлғаның қызметiн тоқтату туралы
                           мәлiметтер
                           Заңды тұлғаның қызметiн тоқтату тәсiлi;
                           Қызметтi тоқтату туралы шешiмнiң
                           қабылданған күнi;
                           Заңды тұлғаның қызметiн тоқтату туралы
                           шешiмдi қабылдаған органның атауы;
                           Заңды тұлға атынан сенiмхатсыз iс-әрекет
                           жасауға құқығы бар тұлға туралы
                           мәліметтер
                           Teгі, аты, әкесiнiң аты, лауазымы,
                           Қазақстан Республикасының заңнамасына
                           сәйкес жеке басын куәландыратын құжаттың
                           деректемелерi, сәйкестендiру нөмiрi (бар
                           болса)

2. Қазақстан               Салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрiн беру
   Республикасының         туралы деректер
   Қаржы министрлігі       Бизнес-сәйкестендiру нөмiрi
                           (деректердi жаңартқан кезде)
                           Аумақтық CК (коды, атауы)
                           CK-де тiркелген күні (тұрғылықты жерi
                           бойынша)
                           CTH
                           CTH-дi берген күнi
                           CTH-дi берген СК
                           Салық төлеушi ретінде есепке тұрғаны
                           туралы куәлiктiң нөмiрi

3. Лицензияны берудi       Заңды тұлға алған лицензиялар туралы
   жүзеге асыратын         мәлiметтер
   органдар                Лицензиялау органының атауы, лицензия
                           нөмiрi, лицензия беру (лицензияның
                           бар-жоғын растайтын құжаттарды қайта
                           ресiмдеу, тоқтата тұру, қайта жаңғырту,
                           қайтарып алу) туралы шешім қабылданған
                           күн, лицензияның қолданылу мерзiмi,
                           лицензия қолданылатын аумақтың атауы,
                           лицензияланған қызмет түрi

4. Қазақстан               Заңды тұлғаның аумақтық тиесілілігі
   Республикасының         Әкiмшiлiк-аумақтық бiрлестiктердiң
   Статистика жөнiндегi    жiктеуiшi (ӘАБЖ) бойынша коды
   агенттігі               Меншiк нысаны
                           Меншiк нысанын жiктеу (МНЖ) бойынша коды
                           Әрiптес - елдер (үш мәнге дейiн)
                           Әрiптес - елдiң коды
                           Саны бойынша мөлшерi
                           Кәсiпорын мөлшерiнiң жiктеуiшi (КМЖ)
                           бойынша коды
                           Кодтардың өзгеру күнi
                           Ағымдағы күн (атрибуттары 17-20)
                           Негiзгi қызмет түрi
                           Экономикалық қызметтiң жалпы жiктеуішіне
                           (ЭҚЖЖ) сәйкес коды
                           Қызметтiң басқа түрлерi (бес мәнге дейiн)
                           ЭҚЖЖ сәйкес коды
                           Ахуалды код (белсендiлiк белгi)
                           0-бiрлік әзiрге қолданылмайды;
                           2-бiрлiк қолданылмайды;
                           4-бiрлік туралы ақпарат жоқ;
                           9-банкрот деп танылған бiрлік
                           Ахуалдың өзгерген күнi
                           Ағымдағы күн (атрибут 24)
                           Кәсiпорындардың, ұйымдардың жалпы
                           жіктеуiшi (КҰЖЖ) кодын берген күн
                           Тек қана жаңадан тiркелген заңды
                           тұлғаларға (өкілдiкке филиалдарға)
                           ағымдағы күн
                           КҰЖЖ кодын берген орган
___________________________________________________________________

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады