Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Ресей Федерациясының Үкiметi арасында "KAZSAT" байланыс және хабар таратудың қазақстандық спутнигін жасау жөнiндегі ынтымақтастық туралы келiсiм жасасу туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 21 желтоқсандағы N 1351 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Ресей Федерациясының Үкiметi арасындағы "KAZSAT" байланыс және хабар таратудың қазақстандық спутнигін жасау жөнiндегi ынтымақтастық туралы келiсiмнiң жобасы мақұлдансын.
      2. Оның мәтiнiне қағидаттық сипаты жоқ өзгерiстер енгiзуге рұқсат бере отырып, Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Ресей Федерациясының Үкiметi арасында "KAZSAT" байланыс және хабар таратудың қазақстандық спутнигiн жасау жөнiндегі ынтымақтастық туралы келiсiм жасалсын.
      3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

ЖОБА  

Қазақстан Республикасының Үкiметi мен
Ресей Федерациясының Үкiметi арасындағы "KAZSAT"
байланыс және хабар таратудың қазақстандық
спутнигін жасау жөнiндегі ынтымақтастық туралы
КЕЛIСIМ 

      Ескерту. Келісім жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2005.01.20.  N 20 қаулысымен.

      Бұдан әрi Тараптар деп аталатын Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Ресей Федерациясының Үкiметi,
      1994 жылғы 28 наурыздағы Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы "Байқоңыр" ғарыш айлағын пайдаланудың негiзгi қағидаттары мен шарттары туралы келiсiмдi, 2004 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы "Байқоңыр" кешенiн тиiмдi пайдалану жөнiндегi ынтымақтастықты дамыту туралы келiсiмдi және 1994 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы "Байқоңыр" кешенiн жалдау шартын назарға ала отырып,
      Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы ғарыш кеңiстiгiн игеру және пайдалану саласында өзара тиiмдi ынтымақтастықты дамыту мүдделерiн негiзге ала отырып,
      төмендегiлер туралы келісті:

  1-бап

      Осы Келiсiмнің мақсаты Тараптардың геостационарлық орбитада "KAZSAT" байланыс және хабар таратудың қазақстандық спутнигiн жасау жөнiндегi ынтымақтастығын жүзеге асыруға арналған негiзгi қағидаттар мен шарттарды айқындау және оның базасында ғарыштық байланыс пен хабар таратудың қазақстандық жүйесiн жасау болып табылады.

  2-бап

      Осы Келiсiмдi орындау үшiн ынтымақтастық халықаралық құқықтың жалпы танылған нормалары мен қағидаттары сақтала отырып және Тараптардың өз мемлекеттерi қатысушылары болып табылатын басқа Келiсiмдер бойынша мiндеттемелердi орындауына залал келтiрiлместен Тараптар мемлекеттерiнiң осы Келiсiмге қайшы келмейтiн заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

  3-бап

      Осы Келiсiм бойынша уәкілетті органдар:
      Қазақстан Тарапынан - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі, Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi;
      Ресей Тарапынан - Федералдық ғарыш агенттігі мен Ресей Федерациясы Ақпараттық технологиялар және байланыс министрлігі болып табылады.
      Осы Келiсiмнiң мақсаты үшiн "ынтымақтас ұйымдар" терминi осы Келiсiмнiң шеңберiнде нақты жұмыстарды (қызметтердi) орындайтын (көрсететiн) ұйымдарды бiлдiредi.
      Қазақстандық "KAZSAT" спутнигін әзiрлеу, дайындау, геостационарлық орбитаға ұшыру және кейiннен пайдалану жөнiндегі мiндеттемелердi орындаумен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында жерүстi басқару кешенiн және байланыс мониторингi жүйесiн жасаумен байланысты нақты жұмыстарды (қызметтердi) орындау (көрсету) жөнiндегі ынтымақтас ұйымдар:
      Қазақстан Тарапынан - "Ғарыштық байланыс және радиоэлектрондық құралдардың электромагниттiк үйлесiмдiлігі республикалық орталығы" акционерлiк қоғамы, "Казсат" акционерлiк қоғамы Ресей Тарапынан - "M.B. Хруничев атындағы Мемлекеттiк ғарыш ғылыми-өндiрiстік орталығы" Федералдық мемлекеттiк бiртұтас кәсiпорны, "Ғарыштық байланыс" Федералды мемлекеттік бiртұтас кәсiпорны болып табылады.
      Тараптар өздерiнiң уәкiлетті органдары мен ынтымақтас ұйымдары өзгерген жағдайда дипломатиялық арналар бойынша бiр-бiрiн жедел хабардар eтеді.

  4-бап

      "KAZSAT" спутнигi геостационарлық орбитаға шығарылады және Тараптардың байланыс әкiмшiлiктерiнiң арасындағы орбиталық-жиiлiктiк ресурсты халықаралық үйлестiру мәселелерiн айқындайтын жеке келiсiм бойынша "KAZSAT" спутнигi үшiн қажетті жиiлiктiк-поляризациялық жоспармен Тараптардың келiсiмi бойынша айқындалатын геостационарлық орбитада уақытша берiлген үйлестiрiлген ресейлiк орбиталық позицияда орналастырылады.

  5-бап

      Ынтымақтас ұйымдар спутниктiң, жерүсті басқару кешенi мен "KAZSAT" байланыс және хабар тарату ғарыштық жүйесi байланыс мониторингi жүйесiнiң, орбиталық-жиіліктiк ресурсының келiсiлген талаптары мен сипаттамаларын, "KAZSAT" спутнигі мен жерүстi басқару кешенi объектілерiн және байланыс мониторингі жүйелерiн пайдалануға тапсыру-қабылдап алу, қазақстандық персоналды даярлау мен оқыту шарттарын айқындайды және оларды келiсiм-шарт шеңберiнде iске асырады.

  6-бап

      Осы Келiсiмнiң шеңберiнде жүргізілетiн ұйымдастырушылық, қаржылық, құқықтық және техникалық сипаттағы жұмыстар жөнiндегi қағидаттар, нормалар және рәсімдер жекелеген келiсiм-шарттардың (шарттардың) нысанасы болып табылады.
      Тараптар ынтымақтас ұйымдар жасасқан жекелеген келісім-шарттардан (шарттардан) туындайтын мiндеттемелер бойынша жауаптылықта болмайды.

  7-бап

      Қазақстан Тарабы осы Келiсiмнiң шеңберiнде:
      қажетті көлемдегi жұмыстар мен қызметтердi қаржыландыруды;
      Қазақстан Республикасының аумағында "KAZSAT" спутнигін жерүсті басқару кешенi мен байланыс мониторингi жүйесiн орналастыру және пайдалану үшін қажеттi жерүсті инфрақұрылым объектілерiн құруды қамтамасыз етедi.

  8-бап

      Қазақстандық спутниктiк жүйе бойынша Халықаралық электр байланысы одағындағы үйлестiру іс-шаралары рәсімін ескере отырып, "KAZSAT" спутнигiн ұшыру сәтiнде геостационарлық орбитадағы уақытша бос орбиталық-жиілiктiк ресурсқа иелік ететiн Ресей Тарабы Қазақстан Тарабына уақытша негiзде (спутниктiң орбитада белсендi түрде болу мерзiмiне, бiрақ 15 жылдан көп емес) Тараптардың келiсiмi бойынша, сондай-ақ қолданыстағы халықаралық үйлестiру келiсiмдерiн ескере отырып, "KAZSAT" спутнигi үшін қажеттi жиiлiктiк-поляризациялық жоспармен үйлестірілген орбиталық-жиіліктік ресурсты бередi.
      Тараптар радиожиiлiктік спектрді бөлу мәселелерi бойынша ақпаратпен алмасуды жүзеге асырады және жиiлiктердiң бөлiнуiн бiрлесiп қорғау мәселелерін қоса алғанда, Халықаралық электр байланысы одағында орбиталық-жиіліктiк берулерді үйлестiру мәселелерiнде бір-біріне жәрдемдеседі.

  9-бап

      Тараптар 1975 жылғы 14 қаңтардағы Ғарыш кеңiстігіне ұшыратын объектiлердi тiркеу туралы конвенцияға сәйкес "КAZSAT" спутнигін геостационарлық орбитадағы ғарыштық объект ретiнде тiркеудi бiрлесiп қамтамасыз етедi.

  10-бап

      Қазақстан Республикасының кедендiк аумағына, соның iшiнде қазақстандық "KAZSAT" спутнигін, жерүстi басқару кешенi мен байланыс мониторингi жүйесін жасау мен оны орбитаға жеткiзу жобасын іске асыру мақсаты үшiн үшiншi елдерден әкелiнетiн қосалқы жабдықты, бағдарламалық қамтамасыз етудi (бұдан әрi - Жабдық) қоса алғанда, жабдық және оның жиынтықтары Қазақстан Республикасының аумағында кедендiк төлемдер алудан, салықтар мен өзге де алымдардан толық босатылады деп келiстi.
      Жабдықты кедендiк ресiмдеу Қазақстан Тарабы мемлекеттiк органдарының лицензиялары мен басқа да рұқсаттары ұсынылмастан, тек Қазақстан Тарабының уәкілеттi органы беретiн, осы Келiсiмнiң мақсатында Жабдықтың пайдаланылатынын растайтын құжат болған кезде жүзеге асырылады.

  11-бап

      Тараптар осы Келiсiм бойынша ынтымақтастық барысында пайдаланылатын зияткерлiк меншiктi қорғауды Тараптар мемлекеттерiнiң заңнамасына, сондай-ақ қатысушысы бiр уақытта Тараптардың мемлекеттерi болып табылатын халықаралық шарттарға сәйкес қамтамасыз етедi.
      Осы Келiсiм шеңберiндегi ынтымақтастық ынтымақтас ұйымдар мен Тараптардың олар осы Келiсiм шеңберiнде немесе одан тыс бiрлескен қызмет басталғанға дейiн алған зияткерлiк меншiк құқықтарын қозғамайды.

  12-бап

      Тараптар, уәкілеттi органдар және ынтымақтас ұйымдар Тараптар мемлекеттерiнiң заңнамасында және осы Келiсiмде белгіленген тәртiппен жасырын ақпарат алмасуды жүзеге асырады.
      Жасырын ақпаратты Тараптар, уәкілеттi органдар және ынтымақтас ұйымдар көрсетiлген ақпараттың жеткiзгiшiне "Жасырын" деген белгi қою жолымен таңбалайды. Мұндай таңбалау үшiн жауапкершiлiк ақпараты осындай жасырындылықты талап ететiн Тарапқа, уәкілеттi органға немесе ынтымақтас ұйымға жүктеледi.
      Құпия ақпаратты беру және қорғау берушi Тарап мемлекетiнiң заңнамасында және 2004 жылғы 7 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Ресей Федерациясының Үкiметi арасындағы Құпия ақпаратты өзара қорғау туралы келiсiмде көзделген тәртiппен жүзеге асырылады. 
      Әрбiр Тарап, оның уәкiлетті органы немесе ынтымақтас ұйым екiншi Тараптан, оның уәкілеттi органынан немесе ынтымақтас ұйымнан алған құпия және/немесе жасырын ақпаратты өз мемлекетiнiң заңнамасына сәйкес қорғайды.
      Осы Келiсiм шеңберiнде орындалған бiрлескен әзiрлемелер туралы кез келген ақпарат оның қатысушысы болып табылмайтын үшiншi тараптарға тек Тараптардың жазбаша түрде ресiмделген келiсiмi бойынша берiлуi мүмкiн.

  13-бап

      Тараптар және олардың уәкiлеттi органдары бiр-бiрiмен өздерiнiң iс-қимылын күнi бұрын үйлестiре отырып, осы Келiсiм бойынша қызмет туралы жұртшылықты хабардар етуi мүмкiн.

  14-бап

      Тараптардың немесе олардың уәкілеттi органдарының арасында осы Келiсiмдi түсiндiруге және/немесе жүзеге асыруға байланысты даулар туындаған жағдайда Тараптар немесе олардың уәкілетті органдары достық реттеуге қол жеткiзу үшiн дипломатиялық арналар арқылы бiрiншi кезекте консультациялар немесе келiссөздер жүргiзедi.
      Осы баптың бiрiншi бөлігінде көзделген рәсiмдерге сәйкес реттелмеген даулар реттеудiң басқа әдiстерiне қатысты келiсiм болмаған кезде Тараптардың бipeуi екiншi Тарапқа реттеу туралы жазбаша сұрау жiбергеннен кейiн 6 ай iшiнде Тараптардың кез келгенiнiң өтiнiшi бойынша ЮНСИТРАЛ ережелерiне сәйкес құрылатын Төрелiк соттың талқылауына жiберiлуi мүмкiн.

  15-бап

      Осы Келiсiм қол қойылған күнiнен бастап уақытша қолданылады және оның күшiне енуi үшiн қажеттi мемлекетiшілiк рәсiмдердi Тараптардың орындағаны туралы соңғы жазбаша хабарлама алынған күнiнен бастап күшiне енедi.
      Осы Келiсiм Тараптар өздерiне алған мiндеттемелердi толық орындағанға дейiн қолданылады.
      Кез келген Тарап екiншi Тарапқа осы Келiсiмнiң қолданылуын тоқтату болжамдалған күнге дейiн кемiнде 6 алты ай бұрын оның қолданылуын тоқтату ниетi туралы жазбаша хабарлама жiберу жолымен оны тоқтата алады.
      Осы Келiсiмнiң қолданылуын тоқтату оның қолданылуы тоқтатылғанға дейiн заңды тұлғалардың осы Келiсiмнiң орындалуына байланысты туындаған құқықтарын немесе мiндеттемелерiн қайта қарау үшiн құқықтық негiз бола алмайды.
      Осы Келiсiмге Тараптар арасында жеке хаттамалар жасасу жолымен өзгерiстер мен толықтырулар енгізілуi мүмкiн. Аталған хаттамалар олардың күшіне енуi үшiн қажеттi мемлекетiшілiк рәсiмдердiң орындалғаны туралы соңғы жазбаша хабарлама алынған күнi күшiне енедi.
 
        Осы Келiсiм 2005 жылғы "____" ________ _______ қаласында қазақ және орыс тiлдерiнде екi түпнұсқа данада жасалды әрi екi мәтiннiң күшi бiрдей.

       Қазақстан Республикасының           Ресей Федерациясының
      Yкiметi үшiн                        Yкiметi үшiн

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады