Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 17 қаңтардағы N 49 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 28 қазандағы N 1082 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 10 тамыздағы № 622 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 10.08.2015 № 622 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Қазақстан Республикасының заңнамасын жетiлдiру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. "Кемелер мен оларға құқықтарды мемлекеттiк тiркеу ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 17 қаңтардағы N 49  қаулысына  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 1, 17-құжат) мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      кiрiспеде "Заңының" деген сөз "Заңын" деген сөзбен ауыстырылсын;
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Кемелер мен оларға құқықтарды мемлекеттiк тiркеудiң ережесiнде:
      мәтiндегi "Мемлекеттiк кеме тiзiлiмiнде", "Мемлекеттік кеме тiзiлiмiне", "Мемлекеттiк кеме тiзiлiмiнен", "Мемлекеттік кеме тiзiлiмiнiң", "Мемлекеттiк кеме тiзiлiмiндегі", "Мемлекеттiк кеме тiзiлiмiн", "Мемлекеттiк кеме тiзiлiмi" деген сөздер тиiсiнше "Теңiз кемелерiнiң мемлекеттік кеме тiзiлiмiнде", "Теңiз кемелерiнiң мемлекеттiк кеме тiзiлiмiне", "Теңiз кемелерiнiң мемлекеттiк кеме тiзiлiмiнен", "Теңiз кемелерiнiң мемлекеттiк кеме тiзiлiмiнiң", "Теңiз кемелерiнiң мемлекеттiк кеме тiзілімiндегі", "Теңiз кемелерiнiң мемлекеттiк кеме тiзiлiмiн", "Теңiз кемелерiнiң мемлекеттiк кеме тiзiлiмi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақта:
      жетiншi абзацта:
      "аралас (өзен-теңiз)" деген сөздер алынып тасталсын;
      "жүзетiн кеме" деген сөздiң алдынан "өзен-теңiз суларында" деген сөздермен толықтырылсын;
      тоғызыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "өзен-теңiз" суларында жүзетiн кеме - өзiнiң техникалық сипаттамалары бойынша жарамды әрi белгiленген тәртiппен теңiз және iшкi су жолдарында кеме қатынасы мақсатында пайдалануға рұқсат етiлген кеме;";
      мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
      "кеме ипотекасы - мемлекеттік тiркелуге жататын теңiз кемесiнiң, iшкi суда жүзетiн кеменiң, "өзен-теңiз" суларында жүзетiн кеменiң, сондай-ақ жасалынып жатқан кеменiң тиiстi тiзiлiмде тiркелген шарт негiзiнде туындайтын ипотекасы;
      қазақстандық жалдаушы - жолаушыларды, багаж бен жүктi тасымалдау немесе сауда мақсатында теңiзде жүзудiң өзге де мақсаттары үшiн белгiлi бiр мерзiмге кеме немесе бiрнеше кеме берiлетiн және "Сауда мақсатында теңiзде жүзу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының  11-бабының  3-1-тармағында көзделген талаптарға сәйкес келетiн жалдау шартының тарабы.";
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Кеменi мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) үшiн, сондай-ақ кеменiң мемлекеттік тiркелгенiн куәландыратын құжаттың телнұсқасын алу кезiнде Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгiленген тәртiппен алым алынады.
      Кеменiң немесе жасалынып жатқан кеменiң ипотекасын мемлекеттік тiркеу үшiн Қазақстан Республикасының салық  заңнамасында  белгiленген тәртiппен алым алынады.";
      7-тармақтағы "органнан" деген сөз "органның" деген сөзбен, "рұқсат" деген сөз "шешiмiн" деген сөзбен ауыстырылсын;
      12-тармақта:
      екiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Кеменi бербоут-чартерлiк шарттарда пайдаланатын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен тiркелген кез келген азамат немесе заңды тұлға мұндай кемеге Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк туын көтерiп жүзу құқығын уақытша беру туралы шешiм қабылданған күннен бастап отыз күннiң iшiнде оны бербоут-чартерлiк тiзiлiмде тiркейдi.";
      алтыншы абзацтағы "кеменi" деген сөз "теңiз, өзен және шағын өлшемдi кемелердi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      он үшiншi абзацтағы "растайтын" деген сөзден кейiн ", сондай-ақ кеменiң ипотека ауыртпалығы туралы мәлiметтерден тұратын" деген сөздермен толықтырылсын;
      19-тармақтағы "кеменiң" деген сөз "теңiз, өзен және шағын өлшемдi кемелердiң" деген сөздермен ауыстырылсын;
      20-тармақтағы "уәкiлеттi органның шешiмi негізiнде" деген сөздерден кейiн "әр екi жыл сайын одан әрi ұзарту құқығымен екi жылдан аспайтын, бiрақ бербоут-чартердiң қолданылу мерзiмiнен артық емес мерзiмге" деген сөздермен толықтырылсын;
      27-тармақтағы "рұқсатында" деген сөз "шешiмiнде" деген сөзбен ауыстырылсын;
      29-тармақта:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) кемеге меншік құқығын растайтын құжат;";
      2) тармақшадағы "бұл мемлекеттің тiзілімiнен шығарылғанын" деген сөздерден кейiн "және ипотека ауыртпалығы жоқтығын" деген сөздермен толықтырылсын;
      30-тармақ алынып тасталсын;
      35-тармақтағы "18" деген сандар "18-1" деген сандармен ауыстырылсын;
      36 және 37-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "36. Кеменi мемлекеттік қайта тiркеудi ресiмдеу үшiн порттың теңiз әкiмшiлігіне мынадай құжаттарды қоса бере отырып, кеме тiзiлiмiнiң сауалнамасын қамтитын кеменi мемлекеттiк қайта тiркеу туралы өтiнiштi ұсыну қажет:
      кемеге меншiк құқығын растайтын құжат;
      өлшем куәлiгi;
      қайта тiркеу кезiнде теңiз, өзен және шағын өлшемдi кемелердiң мемлекеттік тiркелгенi үшiн бюджетке алым сомасының төленгендiгiн растайтын құжат;
      бiлiктiлiк куәлiгi;
      жолаушы куәлiгi (жолаушылар кемесi үшiн);
      жүзуге жарамдылығы туралы куәлiк.
      Кеменi мемлекеттік қайта тiркеуге ұсынылған құжаттар осы Ереженiң 13-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес келуi тиiс.
      37. Кемелердi мемлекеттiк қайта тiркеу осы Ереженiң 14-тармағында белгіленген мерзімде жүзеге асырылады.";
      мынадай мазмұндағы 37-1, 37-2, 37-3, 37-4, 37-5, 37-6, 37-7, 37-8, 37-9, 37-10, 37-11, 37-12, 37-13-тармақтармен толықтырылсын:
      "37-1. Кеменiң немесе жасалынып жатқан кеменiң ипотекасын "Сауда мақсатында теңiзде жүзу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 211 және 212-баптарына сәйкес порттың теңiз әкiмшiлiгi тiркейдi.
      Кеменiң немесе жасалынып жатқан кеменiң ипотекасын мемлекеттiк тiркеуге ұсынылған құжаттар осы Ереженiң 13-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес келуi тиiс.
      37-2. Кеменiң немесе жасалынып жатқан кеменiң ипотекасын мемлекеттік тiркеу туралы мәлiметтер кiрiс құжаттарын есепке алу кiтабына және осы кеме тiркелген тиiсті тiзiлiмге енгiзiледi.
      Кеменiң немесе жасалынып жатқан кеменiң ипотекасын мемлекеттік тiркеу кеменiң немесе жасалынып жатқан кеменiң ипотекасын мемлекеттік тіркеу туралы куәлiк (7-1-қосымша) берумен расталады және осы Ереженiң 14-тармағында белгiленген мерзiмде жүзеге асырылады.
      37-3. Кеменiң мемлекеттiк тіркелгенін куәландыратын құжатты жоғалтқан жағдайда порттың теңiз әкімшілiгi кеме иесiнiң өтiнiшi бойынша оған кеменiң мемлекеттiк тіркелгенiн куәландыратын құжаттың телнұсқасын бередi.
      Кеменiң мемлекеттiк тіркелгенiн куәландыратын құжаттың телнұсқасын беру туралы өтiнiшпен бiрге порттың теңiз әкiмшiлігіне кеменiң мемлекеттiк тiркелгенiн куәландыратын құжаттың телнұсқасын берген кезде теңiз, өзен және шағын өлшемдi кемелердiң мемлекеттік тіркелгенi үшiн алым сомасының бюджетке төленгендiгiн растайтын құжат ұсынылады.
      37-4. Кеменiң мемлекеттiк тіркелгенiн куәландыратын құжаттың телнұсқасының берiлгендiгi туралы мәлiметтер кiрiс құжаттарын есепке алу кiтабына және осы кеме тiркелген тиiстi тiзiлiмге енгiзiледi.
      Кеменiң мемлекеттiк тіркелгенiн куәландыратын құжаттың телнұсқасын беру осы Ереженiң 14-тармағында белгiленген мерзiмде жүзеге асырылады.
      37-5. Порттың теңiз әкiмшiлiгi Теңiз кемелерiнiң мемлекеттік кеме тiзiлiмiнен немесе кеме кiтабынан мынадай кеменi шығарады:
      1) опат болған немесе хабарсыз жоғалып кеткен;
      2) конструкциялық жағынан күйреген;
      3) қайта жасау немесе кез келген басқа өзгерiстер нәтижесiнде кеме сапасын жоғалтқан;
      4) "Сауда мақсатында теңiзде жүзу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 3-1-тармағында көзделген талаптарға сәйкес келмей қалған.
      37-6. Зақымдалған кеме, егер:
      1) кеменi тұрған жерiнде не кеме жеткiзiлуi мүмкiн кез келген басқа жерде қалпына келтiру мүмкiн болмаса;
      2) кеменi жөндеу экономикалық тұрғыдан орынсыз болса конструкциялық жағынан күйреген деп саналады.
      37-7. Осы Ереженiң 37-5-тармағының 1), 2), 3) тармақшаларында көрсетiлген жағдайларда Теңiз кемелерiнiң мемлекеттiк кеме тiзiлiмiнен немесе кеме кiтабынан шығаруды порттың теңiз әкiмшiлiгi кеме иесiнiң өтiнiшi негiзiнде жүргiзедi. Өтінiшке онда баяндалған фактілердi растайтын құжаттар, сондай-ақ кеменi мемлекеттiк тiркеу кезiнде берiлген куәлiктер қоса берiледi.
      37-8. "Сауда мақсатында теңiзде жүзу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 3-1-тармағында көзделген талаптарға сәйкес келмей қалған кеменi Теңiз кемелерiнiң мемлекеттiк кеме тiзiлiмiнен немесе кеменiң кеме кiтабынан шығаруды порттың теңiз әкiмшiлiгi кеме иесiнiң (шарттың тараптары) құқық белгiлейтiн құжаттарды қоса берген өтiнiшi негiзiнде жүргiзедi.
      37-9. Теңiз кемелерiнiң мемлекеттік кеме тiзiлiмiнде, кеме кiтабында немесе жасалынып жатқан кемелер тiзiлiмiнде кеме немесе жасалынып жатқан кемеге меншiк құқығы тиiсiнше тiркелген порттың теңiз әкiмшiлігі кепiл ұстаушылар өз мүдделерiн қорғау үшiн тиiстi шаралар қолдануы үшiн кепiл ұстаушыға кеменiң немесе жасалынып жатқан кемеге меншiк құқығының тиiстi тiзiлiмнен шығарылатыны туралы хабарлама жiбередi. Олардың келiсiмi алынбаған кезде кеме немесе жасалынып жатқан кемеге меншiк құқығы кепiл ұстаушыларға хабарланғаннан кейiн үш ай өткен соң тиiстi тiзiлiмнен шығарылады.
      37-10. Теңiз кемелерiнiң мемлекеттiк кеме тiзiлiмiнен, кеме кiтабынан немесе жасалынып жатқан кемелер тiзiлiмiнен шығару, егер кеменiң барлық тiркелген ипотекалары алдын ала қанағаттандырылған немесе барлық кепiлге ұстаушылардың жазбаша келiсiмi алынған жағдайда ғана жүргiзiледi.
      37-11. Қазақстан Республикасының тиiстi уәкiлеттi органы кеменi шетел азаматына немесе шетелдiк заңды тұлғаға мәжбүрлеп сатқан кезде Теңiз кемелерiнiң мемлекеттік кеме тiзiлiмiнен, кеме кiтабынан немесе жасалынып жатқан кемелер тiзiлiмiнен шығару көрсетiлген орган кеменiң немесе жасалынып жатқан кеменiң сатылғанын және сатып алушының өзi қабылдағандарын қоспағанда, ешқандай ипотекалар ауыртпалығы болмағанын куәландыратын құжатты ұсынған кезде жүргiзiледi.
      37-12. Осы Ереженiң 37-5, 37-6, 37-7-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, кеменi немесе жасалынып жатқан кемеге құқықтарды тиiстi тiзiлiмнен шығару өтiнiш берiлген күннен бастап жетi күн iшiнде жүргiзiледi. Порттың теңіз әкiмшiлiгi тиiсті тiзiлiмге шығару туралы жазба енгiзедi және кеменiң Теңiз кемелерiнiң мемлекеттiк кеме тiзiлiмiнен, кеме кітабынан немесе жасалынып жатқан кемелер тiзілiмiнен шығарылғаны туралы куәлiк (7-2-қосымша) бередi.
      37-13. Кеменi экипажсыз (бербоут-чартер) жалдау шарты бойынша қазақстандық жалдаушыға пайдалануға және иелiк етуге берiлген шетел кемесi мынадай жағдайда бербоут-чартерлiк тiзiлiмнен шығарылады:
      1) бербоут-чартерлiк шарттың қолданылуы тоқтаған;
      2) кемеге Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк туын көтерiп жүзуге уақытша құқық беру мерзiмi аяқталған;
      3) уәкiлеттi органның кемеге Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк туын көтерiп жүзуге уақытша құқық беру туралы шешiмінiң күшi жойылған.
      Бербоут-чартерлiк тiзiлiмде тiркелген шетел кемесiне Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын көтерiп жүзуге уақытша құқық бepу мерзімі өткенге дейiнгi бiр айдың iшiнде порттың теңiз әкiмшiлiгi қазақстандық жалдаушыға тиiсті хабарлама жiбередi.
      Қазақстандық жалдаушы кеме бербоут-чартерлік тiзiлiмге енгiзiлген порттың теңiз әкiмшiлiгiне тиiстi куәлiктi қайтарады.";
      мынадай мазмұндағы 40-1-тармақпен толықтырылсын:
      "40-1. Жасалынып жатқан кемеге меншiк құқығы кильдiң салынуы немесе сарапшының қорытындысымен расталған тең бағалы құрылыс жұмыстарының жүргiзiлуi шартымен жасалынып жатқан кемелер тiзiлiмiнде тiркелуi мүмкiн.";
      41-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Кеменi жасалынып жатқан кемелердiң тiзiлiмiне енгізу жасалынып жатқан кемеге құқықтарды мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiк (9-1-қосымша) берумен куәландырылады.";
      43-тармақта:
      екiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Шет мемлекеттің кеме тiзiлiмiнде тiркелген кеме "Iшкi су көлiгі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының  24-бабының  11-тармағына сәйкес мұндай кемеге Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк туын көтерiп жүзуге уақытша құқық беру туралы шешiм қабылданған күннен бастап бiр ай iшiнде жалға алынған шетел кемелерi тiзiлiмiнде мемлекеттiк тiркеуге жатады.";
      алтыншы абзацта:
      "аралас (теңiз-өзен) жүзген" деген сөздер алынып тасталсын;
      "кемелер" деген сөздiң алдынан "өзен-теңiз" суларында жүзетін" деген сөздермен толықтырылсын;
      он алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Жасалынып жатқан кемеге құқықтарды мемлекеттiк тiркеу құқық иеленушінің немесе онда кеменiң жасалынуы фактiсiн растайтын құжаттар, атап айтқанда:
      кеменi жасауға арналған шарт;
      киль салынғаны туралы кеме жасаушы ұйымның жазбаша растауы немесе тең бағалы құрылыс жұмыстары жүргiзiлгенiн растайтын сарапшының қорытындысы қоса беріле отырып, тиiстi үлгiде ресiмделген сенiмхаттың болуы шартымен ол (олар) өкiлеттiк берген тұлғаның өтiнiші негізiнде жүргiзiледi.
      Кемелерді және оған құқықтарды Мемлекеттiк кеме тiзiлiмiнде, жалға алынған шетелдiк кемелер тiзiлiмiнде, жасалынып жатқан кемелер тiзiлiмiнде мемлекеттік тiркеу кезiнде осы Ереженiң 41-тармағында көрсетілген құжаттар оларға тиiстi тiркеу нөмiрлерi қойыла отырып берiледi.";
      45-тармақтың үшiншi абзацы алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 45-1, 45-2, 45-3, 45-4, 45-5, 45-6, 45-7, 45-8, 45-9, 45-10, 45-11-тармақтармен толықтырылсын:
      "45-1. Кеменi және оған құқықтарды мемлекеттiк тiркеуден, егер:
      1) мемлекеттiк тiркеу туралы өтiнiшпен тиiстi емес тұлға жүгiнген;
      2) осы Ережеде көзделген талаптар сақталмаған;
      3) мемлекеттiк тiркеу үшін ұсынылған құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген талаптарға сәйкес келмеген жағдайларда бас тартылуы мүмкiн.
      Бас тартылғаны туралы кеменi мемлекеттiк тiркеуге ұсынған кеме иесiне бас тартудың негiздемесi көрсетiле отырып, жазбаша түрде хабарланады.
      45-2. Кеменi мемлекеттiк тiркеу орны кеменiң меншiк иесiнiң кеме мемлекеттiк тiркеуде тұрған аумақтық уәкілетті органға және кеме жаңадан мемлекеттiк тiркелген орынның аумақтық уәкiлетті органына жiберетiн өтiнiшi (еркiн нысандағы) негiзiнде өзгертiлуi мүмкiн.
      45-3. Кеменiң мемлекеттiк тiркеу орны өзгерген жағдайда кеменiң бұрын мемлекеттiк тiркелген орнының аумақтық уәкiлетті органы кеме жаңадан мемлекеттiк тіркелген орнының аумақтық уәкiлеттi органына кеме ісiн жiбередi, бұл туралы Мемлекеттiк кеме тiзiлiмiнiң "Ескертпе" деген бағанына тиiсті жазба енгізіледi.
      Кеменiң мемлекеттiк тiркеу орнын алдағы уақытта өзгерту туралы кеменiң меншiк иесi тiркелген ипотеканың немесе кеменiң осындай сипаттағы өзге ауыртпалықтарының кепiл ұстаушысына хабарлайды.
      45-4. Кеме iсiн алған аумақтық уәкiлетті орган кемеге жаңа реттiк тiркеу нөмiрiн бередi және кеме бұрынғы мемлекеттiк тiркелген орында жүргiзiлген Мемлекеттiк кеме тізілімiнде қамтылған барлық мәлiметтердi осы Ережеге сәйкес кеменiң жаңадан мемлекеттiк тiркеген орнында жүргiзiлетiн Мемлекеттiк кеме тiзiлiмiне енгiзедi.
      Кеменің жаңадан мемлекеттік тiркелген орнының аумақтық уәкілеттi органы бұрынғы мемлекеттiк тiркелген орнының аумақтық уәкілетті органына кеменi тiркеу рәсiмінің аяқталғаны туралы хабарлайды. Кеменiң бұрынғы мемлекеттiк тiркелген орнының аумақтық уәкiлетті органы осы хабарды алысымен кеменiң жаңадан мемлекеттiк тiркелген орнын және жаңа реттiк тiркеу нөмiрiн көрсете отырып, Мемлекеттiк кеме тiзiлiмiне жазба енгізедi.
      45-5. Кеменің мемлекеттiк тiркелген орнын өзгерту туралы өтiнiшпен бiрге кеменiң жаңадан мемлекеттiк тiркелген аумақтық уәкiлетті органына теңiз, өзен және шағын өлшемдi кемелердi мемлекеттiк тiркегенi үшiн бюджетке алым сомасының төленгендiгiн растайтын құжат ұсынылады.
      45-6. Егер кеме оқиға немесе кез келген басқа себеп салдарынан Мемлекеттiк кеме тiзілiмiне бұрын енгiзiлген мәлiметтерге сәйкес келмей қалса, кеменi мемлекеттiк қайта тiркеу жүзуге жарамдылығы куәландырылғаннан және ол туралы куәлiк алынғаннан кейiн жүргiзiлуi мүмкін.
      45-7. Кеменi мемлекеттiк қайта тiркеудi ресiмдеу үшiн аумақтық уәкілетті органға "Iшкi су көлiгі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының  28-бабының  1-тармағында көрсетiлген құжаттарды қоса бере отырып, кеме тiзілiмi сауалнамасын қамтитын кеменi мемлекеттік қайта тiркеу туралы өтiнiш беру қажет.
      Кемелердi мемлекеттік қайта тiркеуге ұсынылған құжаттар осы Ереженiң 44-тармағының талаптарына сәйкес болуы тиiс.
      45-8. Кемелердi мемлекеттiк қайта тiркеу осы Ереженiң 45-тармағында көрсетiлген мерзiмде жүзеге асырылады.
      45-9. Кеменiң немесе жасалынып жатқан кеменiң ипотекасын аумақтық уәкiлеттi орган сол кеме тiркелген тiзiлiмге тiркейдi.
      Жасалынып жатқан кеменің ипотекасы жасалынып жатқан кемеге меншік құқығы тiркелген жасалынып жатқан кемелердің тiзiлiмiнде тiркеледi.
      "Iшкi су көлiгi туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 24-бабының 7 және 11-тармақтарына сәйкес Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк туын көтеріп жүзуге уақытша құқық берiлген шетел кемесiнiң ипотекасы, сондай-ақ шетел алушысы үшін жасалынып жатқан кеменің ипотекасы Қазақстан Республикасында тiркелмейдi.
      45-10. Кеменiң немесе жасалынып жатқан кеменiң ипотекасы кемеге немесе жасалынып жатқан кемеге меншiк құқығы мемлекеттiк тiркелгеннен кейiн кепiлге берушiнiң өтiнiшi негiзiнде тiркеледi.
      Кеменiң немесе жасалынып жатқан кеменiң ипотекасын мемлекеттiк тiркеу туралы өтiнiште мыналар көрсетiледi:
      1) кеменiң (кеменiң атауы, тiркеу нөмiрi, тiркелген орны, тiркелiм нөмiрi, үлгiсi және сыныбы, кеменiң тоннажы) немесе жасалынып жатқан кеменiң (кеменi жасау жүзеге асырылып жатқан орын, жасау нөмiрi, кеменiң үлгiсi, килiнiң ұзындығы және басқа негiзгі өлшемдерi, тіркелiм нөмiрi) сәйкестендiру деректерi;
      2) ипотекаға кепiл берушiнiң аты мен мекен-жайы;
      3) ипотекаға кепiл ұстаушының аты мен мекен-жайы немесе оның ұсынушыға белгіленгенi туралы мәлiметтер;
      4) екi немесе одан да көп кемелерге не жасалынып жатқан кемелерге ипотека белгiлегенде ипотекамен қамтамасыз етілген мiндеттеменiң ең жоғары мөлшерi - тараптардың ол туралы келiсiмi болған жағдайда, мiндеттеменi жеке алғанда әрбір кеме қамтамасыз ететін мөлшер;
      5) кеменiң немесе жасалынып жатқан кеме ипотекасының аяқталу күнi.
      Кеменiң немесе жасалынып жатқан кеменiң ипотекасын мемлекеттiк тiркеу туралы өтiнiшке кеменiң немесе жасалынып жатқан кеменiң ипотекасы туралы шарт мұндай шартта көрсетiлген құжаттармен қоса берiледi.
      Кеменiң немесе жасалынып жатқан кеменiң ипотекасы мемлекеттiк тiркеу туралы өтiнiш алынған күнге тiркеледi.
      Кеменiң немесе жасалынып жатқан кеменiң ипотекасын мемлекеттiк тiркеуге ұсынылған құжаттар осы Ереженiң 44-тармағының талаптарына сәйкес келуi тиiс.
      45-11. Кеменiң немесе жасалынып жатқан кеменiң ипотекасын мемлекеттік тiркеу туралы мәлiметтер кiрiс құжаттарын есепке алу кiтабына және осы кеме тiркелген тиiстi тiзiлiмге енгiзiледi.
      Кеменiң ипотекасын мемлекеттік тiркеген кезде бұл туралы кеме құжаттарына қандай да бiр жазбалар енгізу талап етiлмейдi.
      Кеменiң немесе жасалынып жатқан кеменiң ипотекасын мемлекеттiк тiркеу кеменiң немесе жасалынып жатқан кеменiң ипотекасын мемлекеттiк тіркеу туралы куәлiк (10-1-қосымша) берумен куәландырылады және осы Ереженiң 45-тармағында көрсетiлген мерзiмде жүзеге асырылады.";
      46-тармақ алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 56-1, 56-2, 56-3, 56-4, 56-5, 56-6-тармақтармен толықтырылсын:
      "56-1. Аумақтық уәкiлеттi орган Мемлекеттік кеме тiзiлiмiнен мынадай кеменi шығарады:
      1) опат болған немесе хабарсыз жоғалып кеткен;
      2) конструкциялық жағынан күйреген;
      3) қайта жасау немесе кез келген басқа өзгерiстер нәтижесiнде кеме сапасын жоғалтқан;
      4) "Iшкi су көлiгi туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 24-бабының 3-тармағында көзделген талаптарға сәйкес келмей қалған.
      56-2. Зақымдалған кеме осы Ереженiң 37-6-тармағының талаптарына сәйкес келгенде конструкциялық жағынан күйреген деп саналады.
      56-3. Мемлекеттік кеме тiзiлiмiнен шығару кеменiң меншiк иесiнiң өтiнiшi негiзiнде жүргiзiледi. Өтiнiшке онда баяндалған фактiлердi растайтын құжаттар, сондай-ақ құқық белгілейтiн құжаттармен бiрге өзен кемесiн мемлекеттiк тiркеу кезiнде берiлген куәлiктер қоса берiледi.
      56-4. Мемлекеттiк кеме тiзiлiмiнде немесе жасалынып жатқан кемелер тiзiлiмiнде кеме немесе жасалынып жатқан кемеге меншiк құқығы тиiсiнше тiркелген аумақтық уәкiлеттi орган кепiл ұстаушылар өз мүдделерiн қорғауға тиiстi шаралар қолдануы үшiн кепiл ұстаушыға кеменiң немесе жасалынып жатқан кемеге меншiк құқығының тиiсті тiзiлiмнен алдағы уақытта шығарылатыны туралы хабарлама жiбередi. Олардың келiсiмi алынбаған жағдайда кеме немесе жасалынып жатқан кемеге меншiк құқығы кепiл ұстаушыларға хабарланғаннан кейiн үш ай өткен соң тиiстi тiзiлiмнен шығарылады.
      56-5. Мемлекеттік кеме тiзiлiмiнен немесе жасалынып жатқан кемелер тiзiлiмiнен шығару, егер кеменiң барлық тiркелген ипотекалары алдын ала қанағаттандырылған немесе барлық кепiл ұстаушылардың жазбаша келiсiмi алынған жағдайда ғана жүргiзiледi.
      Аумақтық уәкiлеттi орган тиiстi тiзiлiмге шығару туралы жазба енгiзедi және Мемлекеттiк кеме тiзiлiмiнен немесе жасалынып жатқан кемелер тiзiлiмiнен шығарылғандығы туралы куәлiк (11-1-қосымша) бередi.
      56-6. Кеменi экипажсыз (бербоут-чартер) жалдау шартымен қазақстандық жалға алушыға пайдалануға және иелiк етуге берiлген шетел кемесi мынадай жағдайда жалға алынған шетелдiк кемелер тiзiлiмiнен шығарылады:
      1) кеменi жалға алу шартының (бербоут-чартердiң) қолданылуы тоқтаған;
      2) кемеге Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк туын көтерiп жүзуге уақытша құқық беру мерзiмi аяқталған;
      3) уәкiлеттi органның кемеге Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк туын көтерiп жүзуге уақытша құқық беру туралы шешiмiнiң күшi жойылған.
      Жалға алынған шетелдiк кемелер тiзілiмiнде тiркелген шетел кемесiне Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк туын көтерiп жүзуге уақытша құқық беру мерзiмi өткенге дейiнгi бiр айдың iшiнде аумақтық уәкiлеттi орган қазақстандық жалға алушыға тиiсті хабарлама жiбередi.
      Қазақстандық жалға алушы кеме жалға алынған шетелдiк кемелер тiзiлiмiне енгiзiлген аумақтық уәкiлеттi органға тиiсті куәлiкті қайтарады.";
      мынадай мазмұндағы 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 63-5, 63-6, 63-7, 63-8-тармақтармен толықтырылсын:
      "63-1. "Iшкi су көлiгi туралы" Қазақстан Республикасы Заңының  26-бабының  7-тармағында көзделген жағдайларда шағын өлшемдi кеменi және оған құқықтарды мемлекеттiк тiркеуден бас тартылуы мүмкін.
      Бас тарту туралы шағын өлшемдi кеменi мемлекеттiк тiркеуге ұсынған кеме иесiне бас тартудың негiздемесi көрсетiле отырып жазбаша түрде хабарланады.
      63-2. Шағын өлшемдi кеменi мемлекеттiк тiркеу орны шағын өлшемдi кеменiң меншік иесінің шағын өлшемдi кеме мемлекеттiк тiркеуде тұрған аумақтық уәкілеттi органға және шағын өлшемдi кеме жаңадан мемлекеттiк тiркелген орынның аумақтық уәкілетті органына жiберілетін өтініші (еркiн нысандағы) негiзінде өзгертілуi мүмкiн. Бұл ретте шағын өлшемдi кеменің жаңадан мемлекеттік тiркелген орнының аумақтық уәкілетті органына жiберiлетiн өтiнiште шағын өлшемдi кеменің ауыртпалығы туралы мәлiметтер көрсетіледi.
      Шағын өлшемдi кеменің мемлекеттік тiркеу орны өзгерген кезде шағын өлшемдi кеме бұрын мемлекеттiк тiркелген орнының аумақтық уәкілеттi органы шағын өлшемдi кеменің жаңадан мемлекеттiк тiркелген орнының аумақтық уәкілетті органына шағын өлшемдi кеменің ауыртпалығы туралы ақпаратты көрсете отырып, тiркеу карточкасын бередi. Шағын өлшемдi кеменiң мемлекеттiк тiркеу орнын алдағы уақытта өзгерту туралы шағын өлшемдi кеменің меншiк иесi тiркелген ипотеканың немесе шағын өлшемдi кеменiң осындай сипаттағы өзге де ауыртпалықтарының кепiл ұстаушысына хабарлайды.
      63-3. Кеме iсiн алған аумақтық уәкілетті орган шағын өлшемдi кемеге жаңа реттік тiркеу нөмiрiн бередi және шағын өлшемдi кеме бұрын мемлекеттік тiркелген орында жүргiзiлген кеме кiтабында қамтылған барлық мәлiметтердi осы Ережеге сәйкес шағын өлшемдi кеменің жаңадан мемлекеттiк тiркелген орнында жүргiзiлетiн кеме кiтабына енгiзедi.
      63-4. Шағын өлшемдi кеменiң мемлекеттік тiркелген орнын өзгерту туралы өтiнiшпен бiрге шағын өлшемдi кеменiң жаңадан мемлекеттiк тiркелген орнының аумақтық уәкілетті органын теңiз, өзен және шағын өлшемді кемелердi мемлекеттiк тіркегенi үшiн алым сомасының бюджетке төленгенiн растайтын құжат ұсынылады.
      63-5. Егер кеме оқиғаның немесе кез келген басқа себептің салдарынан шағын өлшемдi кеме кеме кiтабына бұрын енгiзiлген мәліметтерге сәйкес келмей қалған жағдайда шағын өлшемдi кеменi мемлекеттiк қайта тiркеу жүргiзiлуi мүмкiн.
      63-6. Шағын өлшемдi кеменi мемлекеттiк қайта тiркеу үшiн аумақтық уәкілеттi органға осы Ереженiң 66-тармағында көрсетілген құжаттарды қоса бере отырып, шағын өлшемдi кеменi мемлекеттiк қайта тiркеу туралы өтiнiш беру қажет.
      63-7. Шағын өлшемдi кемелердi мемлекеттiк қайта тiркеу осы Ереженiң 63-тармағында көрсетілген мерзiмде жүзеге асырылады.
      63-8. Шағын өлшемді кеменің ипотекасын аумақтық уәкiлеттi орган шағын өлшемді кемеге меншiк құқығы мемлекеттiк тiркелгеннен кейiн кепiл берушiнiң өтiнiшi негiзінде шағын өлшемді кеме тіркелген кеме кiтабында тiркейдi.
      Шағын өлшемдi кеменiң ипотекасын мемлекеттiк тiркеу туралы өтiнiште мыналар көрсетiлуі тиіс:
      1) ипотекаға кепiл берушінің аты мен мекен-жайы;
      2) ипотекаға кепiл ұстаушының аты мен мекен-жайы немесе оның ұсынушыға белгiленгенi туралы мәлiметтер;
      3) екі немесе одан да көп шағын өлшемдi кемелерге ипотека белгiлегенде ипотекамен қамтамасыз етілген мiндеттеменiң ең жоғары мөлшері - тараптардың ол туралы келiсiмi болған жағдайда, мiндеттеменi жеке алғанда әрбір шағын өлшемді кеме қамтамасыз ететін мөлшер;
      4) шағын өлшемдi кеме ипотекасының аяқталу күнi.
      Шағын өлшемдi кеменiң ипотекасын мемлекеттiк тiркеу туралы өтiнiшке шағын өлшемді кеменiң ипотекасы туралы шарт осындай шартта көрсетiлген құжаттармен қоса беріледі.
      Шағын өлшемдi кеменiң ипотекасы мемлекеттiк тiркеу туралы өтiнiш алынған күні тiркеледi.
      Шағын өлшемдi кеменiң ипотекасын мемлекеттiк тiркеу кезiнде бұл туралы кеме құжаттарына қандай да бір жазбалар енгізу талап етілмейді.
      Шағын өлшемдi кеменiң ипотекасын мемлекеттiк тiркеу шағын өлшемдi кеменің ипотекасын мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiк (10-2-қосымша) берумен куәландырылады.
      Шағын өлшемдi кеменiң ипотекасын мемлекеттiк тiркеу үшiн Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгiленген тәртiппен алым өндiрiп алынады.";
      64-тармақтағы "Кемелер" деген сөздер "Шағын өлшемдi кемелер" деген сөздермен ауыстырылсын;
      66-тармақтың төртiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "теңiз, өзен және шағын өлшемдi кемелердi мемлекеттiк тіркегені үшiн бюджетке алым сомасы төленгенін растайтын құжатты;";
      68-тармақтың 10) тармақшасында мемлекеттiк тiлдегi мәтiнi өзгерiссiз қалады;
      70-тармақтағы "Тiркеу нөмiрi" деген сөздерден кейiн "шағын өлшемдi" деген сөздермен толықтырылсын;
      71-тармақтағы "кемелердi", "кеменi" деген сөздер тиiсiнше "шағын өлшемдi кемелердi", "шағын өлшемді кеменi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      1 және 2-қосымшалардың мәтiнiнде "Мемлекеттiк кеме тізiлiмiне" деген сөздер "Теңiз кемелерінің мемлекеттiк кеме тiзiлiмiне" деген сөздермен ауыстырылсын;
      осы қаулыға 1, 2, 3, 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес 7-1, 7-2, 9-1, 10-1, 10-2 және 11-1-қосымшалармен толықтырылсын.

      2. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі
            

Қазақстан Республикасы                        Приложение 1
    Yкiметiнiң                        к постановлению Правительства
2005 жылғы 28 қазандағы                    Республики Казахстан
  N 1082 қаулысына                    от 28 октября 2005 года N 1082
      1-қосымша

 Қазақстан Республикасы                       Приложение 7-1
      Yкiметiнiң                        к Правилам государственной
2003 жылғы 17 қаңтардағы            регистрации судов и прав на них,
N 49 қаулысымен бекiтілген             утвержденным постановлением
Кемелер мен оларға құқықтарды     Правительства Республики Казахстан
мемлекеттік тіркеу ережесіне           от 17 января 2003 года N 49
     7-1-қосымша

                    ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
                     РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

          КЕМЕНIҢ НЕМЕСЕ ЖАСАЛЫНЫП ЖАТКАН КЕМЕНIҢ ИПОТЕКАСЫН
                       МЕМЛЕКЕТТIК ТIРКЕУ ТУРАЛЫ
                               КУӘЛIК
 
                            СВИДЕТЕЛЬСТВО
           О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИПОТЕКИ СУДНА ИЛИ
                           СТРОЯЩЕГОСЯ СУДНА

                     2___ жылғы "___"________ N______
                     от "___"________2_____года N____

      2___ жылғы "___"________ N______ Теңiз кемелерiнің
мемлекеттiк кеме тiзілімiне, Кеме кiтабына немесе Жасалынып
жатқан кемелер тiзiлiмiне (керегінің астын сызу) енгізiлген
деректердiң негiзiнде осымен кеме немесе жасалынып жатқан
кеменiң ипотекасын мемлекеттiк тiркеу куәландырылады
      На основании данных, внесенных в Государственный судовой
реестр морских судов, Судовую книгу или Реестр строящихся судов
(нужное подчеркнуть) под N_от "___"________ 2__ г., настоящим
удостоверяется государственная регистрация ипотеки судна 
________________________________________________________________
                (кеменің атауы) (наименование судна)
или строящегося судна.
      Кеменiң немесе жасалынып жатқан кеменің ипотекасы затының
сипаттамасы
       Описание предмета ипотеки судна или строящегося судна
________________________________________________________________
  (кеменің немесе жасалынып жатқан кеменің ипотекасы шартының
                        деректемелерi)
    (реквизиты договора ипотеки судна или строящегося судна)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Кепіл беруші ___________________________________________________
Залогодатель   (басқару органының атауы, орналасқан жері,
             (наименование, место нахождения, адрес органа
________________________________________________________________
   мекен-жайы (заңды тұлғалар үшін); тегі, аты, әкесiнiң аты,
    управления (для юридических лиц); фамилия, имя, отчество,
________________________________________________________________
     азаматтығы, толық мекен-жайы (жеке тұлғалар үшiн),
      гражданство, полный адрес (для физических лиц),
________________________________________________________________
     сондай-ақ телефон, факс, телекс, электрондық почта)
       а также телефон, факс, телекс, электронная почта)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Кепіл ұстаушы __________________________________________________
Залогодержатель  (басқару органының атауы, орналасқан жері,
               (наименование, место нахождения, адрес органа
________________________________________________________________
    мекен-жайы (заңды тұлғалар үшін); тегі, аты, әкесiнiң аты,
     управления (для юридических лиц); фамилия, имя, отчество,
________________________________________________________________
        азаматтығы, толық мекен-жайы (жеке тұлғалар үшiн),
      гражданство, полный адрес (для физических лиц), а также
________________________________________________________________
       сондай-ақ телефон, факс, телекс, электрондық почта)
             телефон,  факс, телекс, электронная почта)
________________________________________________________________
      Кеменiң немесе жасалынып жатқан кеменiң ипотекасымен
қамтамасыз етілген мiндеттеменің ең көп мөлшерi
      Максимальный размер обязательства обеспеченный ипотекой
судна или строящегося судна_____________________________________
________________________________________________________________
      Кеме немесе жасалынып жатқан кеме ипотекасының
      аяқталу күні                                     _________
      Дата окончания ипотеки судна или строящегося судна _______
      Ерекше белгiлер __________________________________________
      Особые отметки ___________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

                     Кеме туралы мәлiметтер
                        Сведения о судне

1. Кеменiң үлгiсi және мақсаты _________________________________
Тип и назначение судна _________________________________________
2. Тіркеу порты ________________________________________________
Порт регистрации _______________________________________________
3. Жасалған орны мен уақыты ____________________________________
Место и время постройки ________________________________________
4. Басты мөлшерлер:
Главные размерения:
Ұзындығы ______________________
Длина
Ені ___________________________
Ширина
Бортының биіктігі _____________
Высота борта
5. Сыйымдылығы ________________
Вместимость:
Жалпы _____________________ Таза __________________
Валовая                     Чистая

              Жасалынып жатқан кеме туралы мәліметтер
                     Сведения о строящемся судне

1. Жасалу орны _________________________________________________
Место строительства
2. Кеме жасайтын ұйымның атауы _________________________________
Наименование судостроительной организации
3. Жасалу нөмірі _______________________________________________
Построечный номер
4. Тіркеу порты ________________________________________________
Порт регистрации
5. Кеменің үлгісі ______________________________________________
Тип судна
6. Кильдiң ұзындығы және кеме туралы басқа да негiзгi техникалық
деректер
Длина киля и другие основные технические данные о судне
________________________________________________________________
Теңіз портының капитаны ________________________
Капитан морского порта     (аты-жөні) (Ф.И.О.)

Қолы __________________
Подпись

Мөрі
Печать
                                           Сериясы хх N ххххххх
                                           Серия
 

Қазақстан Республикасы                        Приложение 2
    Yкiметiнiң                        к постановлению Правительства
2005 жылғы 28 қазандағы                    Республики Казахстан
  N 1082 қаулысына                    от 28 октября 2005 года N 1082
      2-қосымша

Қазақстан Республикасы                       Приложение 7-2
      Yкiметiнiң                        к Правилам государственной
2003 жылғы 17 қаңтардағы            регистрации судов и прав на них,
N 49 қаулысымен бекiтілген             утвержденным постановлением
Кемелер мен оларға құқықтарды     Правительства Республики Казахстан
мемлекеттік тіркеу ережесіне           от 17 января 2003 года N 49
      7-2-қосымша

                    ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
                     РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

          КЕМЕНI ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТЕҢIЗ КЕМЕЛЕРІНІҢ
          МЕМЛЕКЕТТIК КЕМЕ ТIЗІЛІМІНЕН, КЕМЕ КIТАБЫНАН НЕМЕСЕ
          ЖАСАЛЫНЫП ЖАТҚАН КЕМЕЛЕР ТIЗIЛIМIНЕН ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ
                               КУӘЛIК

         СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ СУДНА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО
           СУДОВОГО РЕЕСТРА МОРСКИХ СУДОВ, СУДОВОЙ КНИГИ ИЛИ
             РЕЕСТРА СТРОЯЩИХСЯ СУДОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

      Осымен, кеменің
      Настоящим подтверждается, что судно
      1. Атауы _________________________________________________
      Название
      2. Мемлекеттік тіркеу порты ______________________________
      Порт государственной регистрации
      3. Тіркеу нөмірі _________________________________________
      Регистрационный номер
      4. Мемлекеттік тіркелген күні ____________________________
      Дата государственной регистрации
      5. Кеменің үлгісі ________________________________________
      Тип судна
      6. Жасалған орны мен уақыты ______________________________
      Место и время постройки
      7. Ұзындығы ______________________________________________
      Длина
      8. Ені ___________________________________________________
      Ширина
      9. Биіктігі ______________________________________________
      Высота
      10. Меншік иесі және оның мекен-жайы _____________________
      Собственник и его адрес
________________________________________________________________

      барлық тiркеген құқықтар мен ауыртпалықтар тоқтатыла
отырып, Теңiз кемелерiнің мемлекеттiк кеме тiзілімінен, Кеме
кiтабынан немесе Жасалынып жатқан кемелер тiзілімiнен (керегінің
астын сызу) шығарылғандығы расталады.

      исключено из Государственного судового реестра морских
судов, Судовой книги или Реестра строящихся судов (нужное
подчеркнуть) с прекращением всех зарегистрированных прав и
обременений.

      Теңіз портының капитаны  ________________________
      Капитан морского порта     (аты-жөні) (Ф.И.О.)

      Қолы ____________________________________________
      Подпись

      Мөрі
      Печать

      Күні ____________________________________________

 
                                           Сериясы хх N ххххххх
                                           Серия


Қазақстан Республикасы                        Приложение 3
     Yкiметiнiң                        к постановлению Правительства
2005 жылғы 28 қазандағы                    Республики Казахстан
  N 1082 қаулысына                    от 28 октября 2005 года N 1082
      3-қосымша

Қазақстан Республикасы                       Приложение 9-1
      Yкiметiнiң                        к Правилам государственной
2003 жылғы 17 қаңтардағы            регистрации судов и прав на них,
N 49 қаулысымен бекiтілген             утвержденным постановлением
Кемелер мен оларға құқықтарды     Правительства Республики Казахстан
мемлекеттік тіркеу ережесіне           от 17 января 2003 года N 49
      9-1-қосымша

                    ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
                     РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

                   ЖАСАЛЫНЫП ЖАТҚАН КЕМЕГЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ
                      МЕМЛЕКЕТТIК ТIРКЕУ ТУРАЛЫ
                                КУӘЛIК

                             СВИДЕТЕЛЬСТВО
       О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА СТРОЯЩЕЕСЯ СУДНО

                     2___ жылғы "___"________ N _____
                     от "___"________2_____года N ___

      Жасалып жатқан кемелер тiзiлiмiне 2___ жылғы "___"________
N ____ енгiзiлген деректер негізiнде осымен кеме
________________________________________________________________
      (меншік иесiнiң атауы, олардың негiзiнде құқық тiркелген 
________________________________________________________________
                      құжаттардың деректемелерi)
________________________________________________________ тиесілі
 
      На основании данных, внесенных в Реестр строящихся судов
под N __ от "__"______ 2____ г., настоящим удостоверяется, что
судно принадлежит_______________________________________________
             (наименование собственника, реквизиты документов,
________________________________________________________________
             на основании которых зарегистрировано право)
________________________________________________________________

               Жасалынып жатқан кеме туралы мәлiметтер
                     Сведения о строящемся судне

1. Жасалу орны _________________________________________________
Место строительства
2. Кеме жасайтын ұйымның атауы _________________________________
Наименование судостроительной организации
3. Жасалу нөмірі _______________________________________________
Построечный номер
4. Тіркеу орны  ________________________________________________
Место регистрации
5. Кеменің үлгісі ______________________________________________
Тип судна
6. Кильдiң ұзындығы және кеме туралы басқа да негiзгi техникалық
деректер
Длина киля и другие основные технические данные о судне
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7. Корпустың басты материалы ___________________________________
Главный материал корпуса

Облыс бойынша Көлiктiк бақылау басқармасының бастығы ___________
Начальник Управления транспортного
контроля по области ____________________________________________
                              (аты-жөні) (Ф.И.О.)

Қолы __________________
Подпись

Мөрі
Печать
                                           Сериясы хх N ххххххх
                                           Серия


Қазақстан Республикасы                        Приложение 4
     Yкiметiнiң                        к постановлению Правительства
2005 жылғы 28 қазандағы                    Республики Казахстан
  N 1082 қаулысына                    от 28 октября 2005 года N 1082
      4-қосымша

Қазақстан Республикасы                       Приложение 10-1
      Yкiметiнiң                        к Правилам государственной
2003 жылғы 17 қаңтардағы            регистрации судов и прав на них,
N 49 қаулысымен бекiтілген             утвержденным постановлением
Кемелер мен оларға құқықтарды     Правительства Республики Казахстан
мемлекеттік тіркеу ережесіне           от 17 января 2003 года N 49
     10-1-қосымша

                    ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
                     РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

               КЕМЕHIҢ НЕМЕСЕ ЖАСАЛЫНЫП ЖАТҚАН КЕМЕНІҢ
                ИПОТЕКАСЫН МЕМЛЕКЕТТIК ТІРКЕУ ТУРАЛЫ
                              КУӘЛIК

                           СВИДЕТЕЛЬСТВО
           О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИПОТЕКИ СУДНА ИЛИ
                          СТРОЯЩЕГОСЯ СУДНА

                    2___ жылғы "___"________ N _____
                    от "___"________2_____года N ___

      Мемлекеттік кеме тiзiлiмiне немесе Жасалынып жатқан
кемелер тiзiлiмiне (керегінің астын сызу) 2___ жылғы "___"______
N ____ енгiзiлген деректер негiзiнде осымен кеменiң немece
жасалынып жатқан кеменiң ипотекасын мемлекеттiк тiркеу
куәландырылады
      На основании данных, внесенных в Государственный судовой
реестр или Реестр строящихся судов (нужное подчеркнуть) под N__
от "__"________2___ г., настоящим удостоверяется государственная
регистрация ипотеки судна
________________________________________________________________
                (кеменің атауы) (наименование судна)
или строящегося судна.

      Кеменiң немесе жасалып жатқан кеменiң ипотекасы затының
сипаттамасы
      Описание предмета ипотеки судна или строящегося судна
________________________________________________________________
   (кеменiң немесе жасалып жатқан кеменің ипотекасы шартының
                         деректемелерi)
   (реквизиты договора ипотеки судна или строящегося судна)
________________________________________________________________

Кепіл беруші ___________________________________________________
Залогодатель  (басқару органының атауы, орналасқан жерi,
            (наименование, место нахождения, адрес органа
________________________________________________________________
   мекен-жайы (заңды тұлғалар үшін); тегi, аты, әкесiнiң аты,
   управления (для юридических лиц); фамилия, имя, отчество,
________________________________________________________________
          азаматтығы, толық мекен-жайы (жеке тұлғалар үшін),
     гражданство, полный адрес (для физических лиц), а также
________________________________________________________________
      сондай-ақ телефон, факс, телекс, электрондық почта)
            телефон, факс, телекс, электронная почта)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Кепіл ұстаушы __________________________________________________
Залогодержатель  (басқару органының атауы, орналасқан жері,
                (наименование, место нахождения, адрес органа
________________________________________________________________
    мекен-жайы (заңды тұлғалар үшін); тегі, аты, әкесiнiң аты,
     управления (для юридических лиц); фамилия, имя, отчество,
________________________________________________________________
        азаматтығы, толық мекен-жайы (жеке тұлғалар үшiн),
      гражданство, полный адрес (для физических лиц), а также
________________________________________________________________
       сондай-ақ телефон, факс, телекс, электрондық почта)
             телефон,факс, телекс, электронная почта)
________________________________________________________________
 
      Кеме немесе жасалынып жатқан кеменiң ипотекасымен
қамтамасыз етілген мiндеттеменің ең көп мөлшерi
      Максимальный размер обязательства обеспеченный ипотекой
судна или строящегося судна_____________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

      Кеме немесе жасалынып жатқан кеме ипотекасының
аяқталу күні                                           _________
      Дата окончания ипотеки судна или строящегося судна _______

      Ерекше белгiлер __________________________________________
      Особые отметки ___________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

                     Кеме туралы мәлiметтер
                        Сведения о судне

1. Кеменiң үлгiсi және мақсаты _________________________________
Тип и назначение судна _________________________________________
2. Тіркеу орны _________________________________________________
Мест регистрации _______________________________________________
3. Жасалған орны мен уақыты ____________________________________
Место и время постройки ________________________________________
4. Басты мөлшерлер:
Главные размерения:
Ұзындығы ______________________
Длина
Ені ___________________________
Ширина
Бортының биіктігі _____________
Высота борта
5. Сыйымдылығы ________________
Вместимость:
Жалпы _____________________ Таза __________________
Валовая                     Чистая

               Жасалынып жатқан кеме туралы мәліметтер
                     Сведения о строящемся судне

1. Жасалу орны _________________________________________________
Место строительства
2. Кеме жасайтын ұйымның атауы _________________________________
Наименование судостроительной организации
3. Жасалу нөмірі _______________________________________________
Построечный номер
4. Тіркеу орны _________________________________________________
Место регистрации
5. Кеменің үлгісі ______________________________________________
Тип судна
6. Кильдiң ұзындығы және кеме туралы басқа да негiзгi техникалық
деректер
Длина киля и другие основные технические данные о судне
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Облыс бойынша Көліктік бақылау басқармасының бастығы ___________
Начальник Управления транспортного
контроля по области ________________________________________
                              (аты-жөні) (Ф.И.О.)

Қолы __________________
Подпись

Мөрі
Печать
                                            Сериясы хх N ххххххх
                                            Серия


Қазақстан Республикасы                        Приложение 5
     Yкiметiнiң                        к постановлению Правительства
2005 жылғы 28 қазандағы                    Республики Казахстан
  N 1082 қаулысына                    от 28 октября 2005 года N 1082
      5-қосымша

Қазақстан Республикасы                       Приложение 10-2
      Yкiметiнiң                        к Правилам государственной
2003 жылғы 17 қаңтардағы            регистрации судов и прав на них,
N 49 қаулысымен бекiтілген             утвержденным постановлением
Кемелер мен оларға құқықтарды     Правительства Республики Казахстан
мемлекеттік тіркеу ережесіне           от 17 января 2003 года N 49
     10-2-қосымша

                    ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
                     РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

                        ШАҒЫН ӨЛШЕМДI КЕМЕНIҢ
             ИПОТЕКАСЫН MEMЛEКETTІК TIPКEУ ТУРАЛЫ КУӘЛIК

                            СВИДЕТЕЛЬСТВО
           О ГОСУДАРСТВЕНОИ РЕГИСТРАЦИИ ИПОТЕКИ МАЛОМЕРНОГО
                               СУДНА

                     2___ жылғы "___"________ N _____
                     от "___"________2_____года N ___

      Кеме кiтабына 2___ жылғы "___"________ N _____ енгiзiлген
деректер негiзiнде осымен шағын өлшемдi кеменiң ипотекасын
мемлекеттiк тiркеу куәландырылады
      На основании данных, внесенных в судовую книгу под N__ от
"___" __________ 2___ г., настоящим удостоверяется
государственная регистрация ипотеки маломерного судна
________________________________________________________________
 (шағын өлшемдi кеменің атауы) (наименование маломерного судна)

      Шағын өлшемдi кеменің ипотекасы затының сипаттамасы
      Описание предмета ипотеки маломерного судна
________________________________________________________________
     (шағын өлшемді кеменің ипотекасы шартының деректемелері)
         (реквизиты договора ипотеки маломерного судна)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Кепіл беруші ___________________________________________________
Залогодатель (басқару органының атауы, орналасқан жерi,
                (наименование, место нахождения, адрес органа
________________________________________________________________
    мекен-жайы (заңды тұлғалар үшін); тегi, аты, әкесiнiң аты,
   управления (для юридических лиц); фамилия, имя, отчество,
________________________________________________________________
        азаматтығы, толық мекен-жайы (жеке тұлғалар үшін),
     гражданство, полный адрес (для физических лиц), а также
________________________________________________________________
      сондай-ақ телефон, факс, телекс, электрондық почта)
            телефон,факс, телекс, электронная почта)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Кепіл ұстаушы __________________________________________________
Залогодержатель  (басқару органының атауы, орналасқан жері,
                (наименование, место нахождения, адрес органа
________________________________________________________________
    мекен-жайы (заңды тұлғалар үшін); тегі, аты, әкесiнiң аты,
     управления (для юридических лиц); фамилия, имя, отчество,
________________________________________________________________
        азаматтығы, толық мекен-жайы (жеке тұлғалар үшiн),
      гражданство, полный адрес (для физических лиц), а также
________________________________________________________________
       сондай-ақ телефон, факс, телекс, электрондық почта)
             телефон, факс, телекс, электронная почта)
________________________________________________________________
 
      Шағын өлшемді кеменiң ипотекасымен қамтамасыз етілген
мiндеттеменің ең көп мөлшерi
      Максимальный размер обязательства обеспеченный ипотекой
маломерного судна ______________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

      Шағын өлшемді кеме ипотекасының аяқталу күні _____________
      Дата окончания ипотеки маломерного судна

      Ерекше белгілер __________________________________________
      Особые отметки
________________________________________________________________
________________________________________________________________

                Шағын өлшемді кеме туралы мәліметтер
                    Сведения о маломерном судне

1. Шағын өлшемдi кеменің үлгiсi және мақсаты ___________________
Тип и назначение маломерного судна
2. Тіркеу орны _________________________________________________
Место регистрации
3. Жасалған орны мен уақыты ____________________________________
Место и время постройки
4. Басты мөлшерлер:
Главные размерения:
Ұзындығы ________________________
Длина
Ені _____________________________
Ширина

Облыс бойынша Көлiктік бақылау басқармасының бастығы ___________
Начальник Управления транспортного контроля по области
________________________________________________________________
                        (аты-жөні) (Ф.И.О.)

Қолы __________________
Подпись

Мөрі
Печать
                                            Сериясы хх N ххххххх
                                            Серия
 

Қазақстан Республикасы                        Приложение 6
     Yкiметiнiң                        к постановлению Правительства
2005 жылғы 28 қазандағы                    Республики Казахстан
  N 1082 қаулысына                    от 28 октября 2005 года N 1082
      6-қосымша

Қазақстан Республикасы                       Приложение 11-1
      Yкiметiнiң                        к Правилам государственной
2003 жылғы 17 қаңтардағы            регистрации судов и прав на них,
N 49 қаулысымен бекiтілген             утвержденным постановлением
Кемелер мен оларға құқықтарды     Правительства Республики Казахстан
мемлекеттік тіркеу ережесіне           от 17 января 2003 года N 49
     11-1-қосымша

                    ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
                     РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

          КЕМЕНI ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТIК КЕМЕ
      ТIЗIЛIМIНЕН НЕМЕСЕ ЖАСАЛЫНЫП ЖАТҚАН КЕМЕЛЕР ТIЗIЛIМIНЕН
                            ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ
                                КУӘЛIК

                             СВИДЕТЕЛЬСТВО
       ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ СУДНА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУДОВОГО РЕЕСТРА
           ИЛИ РЕЕСТРА СТРОЯЩИХСЯ СУДОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Осымен, кеменiң
Настоящим подтверждается, что судно
1. Атауы _______________________________________________________
Название
2. Мемлекеттік тіркеу орны _____________________________________
Место государственной регистрации
3. Тiркеу нөмiрi _______________________________________________
Регистрационный номер
4. Мемлекеттік тiркелген күнi __________________________________
Дата государственной регистрации
5. Кеменің үлгісі ______________________________________________
Тип судна
6. Жасалған орны мен уақыты ____________________________________
Место и время постройки
7. Ұзындығы ____________________________________________________
Длина
8. Ені _________________________________________________________
Ширина
9. Биіктігі ____________________________________________________
Высота
10. Меншік иесі және оның мекен-жайы ___________________________
Собственник и его адрес
________________________________________________________________
      барлық тіркелген құқықтары мен ауыртпалықтары тоқтатыла
отырып, мемлекеттік кеме тізілімінен немесе Жасалынып жатқан
кемелер тізілімінен (керегінің астын сызу) шығарылғандығы
расталады.
      исключено из Государственного судового реестра или Реестра
строящихся судов (нужное подчеркнуть) с прекращением всех
зарегистрированных прав и обременении.

Облыс бойынша Көліктік бақылау басқармасының бастығы ___________
Начальник Управления транспортного контроля по области
________________________________________________________________
                       (аты-жөні) (Ф.И.О.)

Қолы ___________________________________________________________
Подпись

Мөрі
Печать

Күні ___________________________________________________________
Дата

                                            Сериясы хх N ххххххх
                                            Серия

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады