Қазақстан Республикасының Кедендiк тарифi туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 14 тамыздағы N 765 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28 желтоқсандағы N 1317 Қаулысымен

      Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007.12.28. N 1317 (алғаш рет ресми жарияланған күнiнен бастап отыз күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.
      Кедендiк баж ставкаларын жүйелеу және олардың Дүниежүзiлiк сауда ұйымының қағидаттары мен ережелерiне сәйкестiгiн қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI :
 
      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасының Кедендiк тарифi бекiтiлсiн.
 
      2. Мыналар:
      1) Қазақстан Республикасының Кедендiк тарифiне 1-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмдерiне сай уақытша негiзде қолданылатын кедендiк әкелу баждарының ставкалары;
      2) Қазақстан Республикасының Кедендiк тарифiне 2-қосымшаға сәйкес тауарлардың атаулары негiзiнде қолданылатын кедендiк әкелу баждарының ставкалары белгiленсiн;
      3) Қазақстан Республикасының Кедендiк тарифiне 3-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмдерiне сай уақытша негiзде қолданылатын кедендiк әкету баждарының ставкалары.
      Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.02.15. N 114 (алғаш рет ресми жарияланған күнiнен бастап отыз күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.
 
      3. Қоса берiлiп отырған:
      1) Қазақстан Республикасының ұлттық преференциялар жүйесiн
пайдаланатын дамушы мемлекеттердiң тiзбесi ;
      2) Қазақстан Республикасының ұлттық преференциялар жүйесiн
пайдаланатын мейлiнше төмен дамыған мемлекеттердiң тiзбесi ;
      3) преференциялық режим қолданылатын, дамушы және мейлiнше төмен дамыған мемлекеттерден шығарылатын және Қазақстан Республикасының аумағына әкелiнетiн тауарлардың тiзбесi бекiтiлсiн.
 
      4. Мыналар:
      1) преференциялық режим қолданылатын, Қазақстан Республикасының ұлттық преференциялар жүйесiн пайдаланатын дамушы мемлекеттерден шығарылатын және Қазақстан Республикасының аумағына әкелiнетiн тауарларға қатысты Қазақстан Республикасының Кедендiк тарифiнде және Қазақстан Республикасының Кедендiк тарифiне қосымшаларда көрсетiлгендердiң 75 пайызы мөлшерiнде кедендiк баждардың ставкалары қолданылады;
      2) преференциялық режим қолданылатын, Қазақстан
Республикасының ұлттық преференциялар жүйесiн пайдаланатын мейлiнше төмен дамыған мемлекеттерден шығарылатын және Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін тауарлар кедендік баж салудан босатылады деп белгіленсін.
 
      5. Кедендiк баждардың ставкаларын өзгерту және бекiту сыртқы сауда тиiмдiлiгiнiң көрсеткiштерiне, әлемдiк нарықтың конъюнктурасына байланысты және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық келiсiмдерге сәйкес жүргiзiледi деп белгіленсiн.
      Кедендiк баждардың ставкаларын қайта қарауға өтiнiмдер осы қаулыға 1 және 2-қосымшаларға сәйкес белгiленген нысандар бойынша Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгiне жолданады.
 
      6. Қазақстан Республикасының кеден органдары осы қаулының
2-тармағында көзделген жағдайларда тауарларды әкелу және әкету кезiнде кедендiк
ресiмдеудi және кедендiк баждар алуды Қазақстан Республикасының Кедендiк тарифiне қосымшаға сәйкес кедендiк баждардың ставкалары бойынша жүзеге асырсын.
      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.02.15. N 114 (алғаш рет ресми жарияланған күнiнен бастап отыз күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.
 
      7. Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi екi апта мерзiмде Еуразия экономикалық қоғамдастығы Интеграциялық Комитетiнiң
Хатшылығына Қазақстан Республикасының Үкiметi қабылдайтын сыртқы
сауда қызметiн реттеу шаралары туралы хабарласын.
 
      8. Осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiнiң күшi жойылды деп танылсын.
 
      9. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнiнен бастап отыз
күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзіледi.
 
      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                                           Қазақстан Республикасы
                                                Үкіметінің
                                          2006 жылғы 14 тамыздағы
                                               N 765 қаулысымен
                                                 бекітілген
 
Қазақстан Республикасының Кедендік тарифі
 
Қазақстан Республикасы Сыртқы экономикалық қызметiнiң тауар номенклатурасын интерпретациялаудың негiзгi ережелерi
 
      Сыртқы экономикалық қызметтiң тауар номенклатурасында (бұдан әрi - ҚР СЭҚ ТН) тауарларды жiктеу мынадай ережелер бойынша жүзеге
асырылады:
      1. Бөлiмдердiң, топтар мен кiшi топтардың атаулары ҚР СЭҚ ТН-ды пайдаланудың қолайлылығы үшiн ғана келтiрiледi; заңдық мақсаттар үшiн ҚP СЭҚ ТН-де тауарларды жiктеу тауар позицияларының мәтiндерiн және бөлiмдерге немесе топтарға тиiстi ескертпелердi негiзге ала отырып, және, егер осындай мәтiндермен өзгеше көзделмесе, мынадай ережелерге сәйкес жүзеге асырылады:
      2. а) тауар позициясы атауындағы қандай да бiр тауарға кез келген сiлтеме, жинақталымды емес немесе аяқталмаған түрде ұсыныла отырып, бұл тауардың жинақталымды емес немесе аяқталған тауардың негiзгi қасиеттерiне ие болуы шартымен жинақталымды емес немесе аяқталмаған түрдегi осындай тауарға сiлтеме ретiнде қарастырылуға тиiс, сондай-ақ жиналмаған немесе ажыратылған түрде ұсынылған жинақталымды немесе аяқталған тауарға (немесе қарастырылып отырған тауар позициясында осы Ережеге байланысты жинақталымды немесе аяқталған түрде жiктелетiн) сiлтеме ретiнде қарастырылуға тиiс;
      б) тауар позициясы атауындағы қандай да бiр материалға немесе затқа кез келген сiлтеме осы материалдың немесе заттардың басқа материалдармен немесе заттармен қоспасына немесе қосылыстарына сiлтеме ретiнде қарастырылуға тиiс. Белгiлi бiр материалдан немесе заттан жасалған тауарға кез келген сiлтеме толық немесе iшiнара осы материалдан немесе заттан тұратын тауарларға сiлтеме ретiнде қарастырылуға тиiс. Бiрден астам материалдан немесе заттан тұратын тауарларды жiктеу 3-Ереженiң талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.
      3. Егер 2 (б) Ережеге байланысты немесе қандай да бiр басқа себептер бойынша prima facie, тауарларды екi немесе одан да көп тауар позициясына жатқызу мүмкiндiгi болса, мұндай тауарларды жiктеу мынадай үлгiде жүзеге асырылады:
      а) артықшылық, неғұрлым ортақ сипаттамасы бар тауар позициясымен салыстырғанда, неғұрлым нақты сипаттаманы қамтитын тауар позициясына берiледi. Алайда, екi немесе одан да көп тауар позициясының әрқайсысының қоспалардың немесе көп бөлiктi бұйымдардың құрамына кiретiн материалдардың немесе заттардың бөлiктерiне ғана немесе бөлшек саудаға арналып ұсынылған тауарлардың бөлiгiне ғана қатысы болса, онда осы тауар позициялары, тiптi олардың бiреуi тауардың неғұрлым толық немесе дәл сипаттамасын берсе де, осы тауарға қатысы бойынша тең мәндi ретiнде
қарастырылуға тиiс;
      б) әр түрлi материалдардан тұратын немесе әр түрлi бөлiктерден
дайындалатын қоспалар, көп бөлiктi бұйымдар, және оларды жiктеу 3(а)
Ереженiң талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы мүмкiн болмайтын бөлшек
саудаға арналған жинақталымдарда ұсынылған тауарлар, осы өлшемнiң қолданылуы шартымен, осы тауарларға негiзгi қасиет беретiн материал немесе құрамдас бөлiк бойынша жiктелуге тиiс;
      в) жiктелуi Ереженiң 3 (а) немесе 3 (б) талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы мүмкiн болмайтын тауарлар осы тауарларды жiктеу кезiнде қарау үшiн тең дәрежеде қолайлы тауар позициялары арасында кодтардың өсу тәртiбiндегi соңғы тауар позициясында жiктелуге тиiс.
      4. Жоғарыда жазылған ережелердiң талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы мүмкiн болмайтын тауарлар қарастырылып отырған тауарларға барынша ұқсас (жақын) тауарларға сәйкес келетiн тауар позициясында жiктеледi.
      5. Төменде аталған тауарларға қатысты жоғарыда аталған ережелерге толықтыру ретiнде мынадай ережелер қолданылуға тиiс:
      а) фотоаппараттарға, музыкалық аспаптарға, мылтықтарға, сызу керек-жарақтарына, алқаларға арналған тысқаптар мен футлярлар, сондай-ақ ұзақ пайдалану үшiн жарамды және оның өзiне арналған бұйымдармен бiрге ұсынылатын тиiстi бұйымдарды немесе бұйымдар жинақталымын орналастыру үшiн арнайы нысаны бар ұқсас ыдыс, егер ыдыстың осындай түрi әдетте сатуға арналған бұйымдармен бiрге түссе, оларда қапталған бұйымдармен бiрге жiктелуге тиiс. Алайда, осы Ереже оралған бұйыммен бiртұтас бүтiндi құрай отырып, соңғыға негiзгi қасиет беретiн ыдысқа қолданылмайды;
      б) жоғарыда келтiрiлген Ереженiң 5 (а) талабына сәйкес өзiндегi тауарлармен бiрге ұсынылатын орама материалдар және ыдыстар, егер олар әдетте осы тауарлардың орамасы үшiн пайдаланылатындай түрде болса, бiрге жiктелуге тиiс. Алайда, егер осындай орама материалдар немесе ыдыстар қайта пайдалану үшiн жарамды болса, бұл ереже мiндеттi болып табылмайды.
      6. Заңдық мақсаттар үшiн тауар позициясының қосалқы
позицияларындағы тауарларды жiктеу тек қосалқы позициялар бiр деңгейде салыстырмалы болуы шартымен қосалқы позициялар мен ескертпелердiң қосалқы позицияларға қатысы бар атауларына, сондай-ақ mutatis mutandis жоғарыда аталған ережелердің талаптарына сәйкес асырылуға тиіс. Осы Ереженің мақсаттары үшін, егер мәтінде өзгеше келісілмесе, бөлімдер мен топтарға тиісті ескертпелер де қолданылуы мүмкін.
 
                      Өлшем бірліктері
 
өлшем бірліктерінің атауы
 
Шартты
белгілеу
 
өлшем бірліктерінің коды
 
Негізгі бірлік
 
Килограмм
 
Кг
 
166
 
Қосымша өлшем бірліктері
 
Грамм 
 
Г
 
163
 
Бөлінетін изотоптар грамы
 
гД/И
 
306
 
Жүккөтергіштік тоннамен   
 
т грп
 
185
 
Шаршы метр
 
м2
 
055
 
Азоттың килограмы
 
кг N
 
861
 
Калий гидроксидінің килограмы
 
кг КОН
 
859
 
Натрий гидроксидінің килограмы
 
кг№Na ОН
 
863
 
Калий оксидінің килограмы
 
кг К2О
 
852
 
Сутегі пероксидінің килограмы
 
кг Н2O2
 
841
 
Фосфор бес қышқылының килограмы
 
кг Р2О5
 
865
 
90% құрғақ заттың килограмы
 
кг 90 % с/в
 
845
 
Уранның килограмы
 
кг U
 
867
 
Текше метр
 
м3
 
113
 
Кюри
 
КИ
 
305
 
Литр
 
Л
 
112
 
Таза (100 %) спирттің литрі
 
л 100% спирт
 
831
 
Метр
 
М
 
006
 
Метрлік карат (1 карат = 2*10-4 кг)
 
Кар
 
162
 
Жұп
 
Жұп
 
715
 
Жүз дана
 
100 дана
 
797
 
Мың дана
 
1000 дана
 
798
 
Дана
 
Дана
 
796
 
1000 киловатт-сағ
 
1000кВт*с
 
246
 
1000 текше метр
 
1000 м3
 
114
 
1000 литр
 
1000 л
 
130
 

 
Кедендiк әкелу баждары ставкаларының ерекше және құрама түрлерiн қолдану ерекшелiктерi
 
      Тауарлар салмағының килограмы үшiн евромен белгiленген ерекше
ставкалары немесе тауар салмағының килограмы үшiн евродағы ерекше
құрамасымен құрамдастырылған ставкалар бойынша алынатын кедендiк
баждар сомаларын есептеу кезiнде есептiк база ретiнде оны тұтынғанға дейiн тауардан ажырамайтын және онда тауар бөлшек сауда үшiн ұсынылатын оның бастапқы орамасы ескерiле отырып, тауар салмағы пайдаланылады.
 
Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін тауарларға кедендік баждардың ставкалары
 
      Ескерту. Ставкаларға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.04.11. N 287 (алғаш рет ресми жарияланған күнiнен бастап отыз күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2007.07.26. N 630 (алғаш рет ресми жарияланған күнiнен бастап отыз күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) қаулыларымен.
 
I бөлім
Тірі жануарлар; жануарлардан алынатын өнімдер
 
      Ескертпелер :
      1. Бұл бөлімдегі жануарлардың нақты тегіне немесе түріне арналған кез келген сілтеме, егер өзгеше келісілмесе, осы тектің немесе түрдің төлдеріне де жатады.
      2. Бүкіл Номенклатура бойынша "келтірілген" өнімдер термині, егер өзгеше келісілмесе, майсыздандыруға, буландыруға немесе сублимациялық кептіруге ұшыраған өнімдерді де білдіреді.
 
01-топ
Тірі жануарлар
 
      Ескертпе :
      1. Бұл топқа:
      а) балықтарды, шаян тектестерді, ұлуларды және 0301, 0306 немесе 0307 тауар позициясының өзге де су омыртқасыздарын;
      б) микроорганизмдер дақылдары мен 3002 тауар позициясының басқа да өнімдерін; және
      в) 9508 тауар позициясының жануарларын қоспағанда, барлық
жануарлар енгізіледі.
 
СЭҚ ТН
коды
 
Позицияның атауы

 
Қос. өлш. бір.
 
Баж ставкалары (кеден құнының пайызымен не евромен)
 
0101
 
Тірі жылқылар, есектер, қашырлар және лошактар:
 

   

   
0101 10
 
- таза тұқымды текті жануарлар:
 

   

   
0101 10 100 0
 
-- жылқылар
 
дана
 
0
 
0101 10 900 0
 
-- өзгелері
 
дана
 
5
 
0101 90
 
- өзгелері:
 

   

   

   
-- жылқылар:
 

   

   
0101 90 110 0
 
--- сойылатындары
 
дана
 
5
 
0101 90 190 0
 
--- өзгелері
 
дана
 
5
 

 
0101 90 300 0
 
-- есектер
 
дана
 
5
 
0101 90 900 0
 
-- қашырлар мен лошактар
 
дана
 
5
 
0102
 
Тірі мүйізді ірі қара мал:
 

   

 
0102 10
 
- таза тұқымды текті жануарлар:
 

   

 
0102 10 100 0
 
-- құнажындар (мүйізді ірі қара малдың бірінші бұзаулағанға дейінгі ұрғашылары)
 
дана
 
0
 
0102 10 300 0
 
-- сиырлар
 
дана
 
0
 
0102 10 900 0
 
-- өзгелері
 
дана
 
0
 
0102 90
 
- өзгелері:
 

   

 

   
-- үй жануарларының түрлері:
 

   

 
0102 90 050 0
 
--- салмағы 80 кг-нан аспайтын
 
дана
 
5
 

   
--- салмағы 80 кг-нан аспайтын, бірақ 160 кг-нан асатын:
 

   

 
0102 90 210 0
 
---- сойылатыны
 
дана
 
5
 
0102 90 290 0
 
---- өзгелері
 
дана
 
5
 

   
--- салмағы 160 кг-нан асатын, бірақ
300 кг-нан аспайтын:
 

   

 
0102 90 410 0
 
---- сойылатыны
 
дана
 
5
 
0102 90 490 0
 
---- өзгелері
 
дана
 
5
 

   
--- салмағы 300 кг-нан асатын:
 

   

 

   
---- құнажындар (мүйізді ірі қара
малдың бірінші бұзаулағанға дейінгі
ұрғашылары):
 

   

 
0102 90 510 0
 
----- сойылатыны
 
дана
 
5
 
0102 90 590 0
 
----- өзгелері
 
дана
 
5
 

   
---- сиырлар:
 

   

 
0102 90 610 0
 
----- сойылатыны
 
дана
 
5
 
0102 90 690 0
 
----- өзгелері
 
дана
 
5
 

   
----  өзгелері:
 

   

 
0102 90 710 0
 
----- сойылатыны
 
дана
 
5
 
0102 90 790 0
 
----- өзгелері
 
дана
 
5
 
0102 90 900 0
 
-- өзгелері
 
дана
 
5
 
0103
 
Тірі шошқалар:
 

   

 
0103 10 000 0
 
- таза тұқымды тектес жануарлар
 
дана
 
0
 

   
- өзгелері:
 

   

 
0103 91
 
-- салмағы 50 кг-нан аспайтын:
 

   

 
0103 91 100 0
 
---үй жануарларының түрлері
 
дана
 
5
 
0103 91 900 0
 
--- өзгелері
 
дана
 
5
 
0103 92
 
-- салмағы 50 кг-нан немесе одан астам:
 

   

 

   
--- үй жануарларының түрлері:
 

   

 

 
0103 92 110 0
 
---- салмағы 160 кг-нан кем емес,
кемінде бір рет торайлаған мегежіндер
 
дана
 
5
 
0103 92 190 0
 
---- өзгелері
 
дана
 
5
 
0103 92 900 0
 
--- өзгелері
 
дана
 
5
 
0104
 
Тірі қойлар мен ешкілер:
 

   

 
0104 10
 
- қойлар:           
 

   

 
0104 10 100 0
 
-- таза тұқымды текті жануарлар
 
дана
 
0
 

   
-- өзгелері:       
 

   

 
0104 10 300 0
 
--- қозылар (бір жасқа дейін)
 
дана
 
5
 
0104 10 800 0
 
--- өзгелері
 
дана
 
5
 
0104 20
 
- ешкілер:
 

 

 
0104 20 100 0
 
-- таза тұқымды текті жануарлар
 
дана
 
0
 
0104 20 900 0
 
-- өзгелері
 
дана
 
5
 
0105
 
Тірі үй құстары, яғни үй тауықтары (Gаllus domesticus), үйректер, қаздар, күркетауықтар мен мысыр тауықтары:
 

   

 

   
- салмағы 185 г-нан аспайтын:
 

   

 
0105 11
 
-- үй тауықтары (Gallus domesticus):
 

   

 

   
--- аталық және аналық жағынан асыл
тұқымды балапандар:
 

   

 
0105 11 110 0
 
---- ұябасар желілері
 
дана
 
5
 
0105 11 190 0
 
---- өзгелері
 
дана
 
5
 

   
--- өзгелері:      
 

   

 
0105 11 910 0
 
---- ұябасар желілері
 
дана
 
5
 
0105 11 990 0
 
---- өзгелері
 
дана
 
5
 
0105 12 000 0
 
-- күркетауықтар
 
дана
 
5
 
0105 19
 
-- өзгелері:
 

   

 
0105 19 200 0
 
--- қаздар
 
дана
 
5
 
0105 19 900 0
 
--- үйректер мен ұябасар желілері
 
дана
 
5
 

   
- өзгелері:
 

   

 
0105 92 000 0
 
-- салмағы 2000 г-нан аспайтын (Gallus domesticus) үй тауықтары
 
дана
 
5
 
0105 93 000 0
 
--салмағы 2000 г-нан асатын (Gallus domesticus) үй тауықтары
 
дана
 
5
 
0105 99
 
-- өзгелері:
 

   

 
0105 99 100 0
 
--- үйректер
 
дана
 
5
 
0105 99 200 0
 
--- қаздар
 
дана
 
5
 
0105 99 300 0
 
--- күрке тауықтар
 
дана
 
5
 
0105 99 500 0
 
--- ұябасар желілері
 
дана
 
5
 
0106
 
Өзге де тірі жануарлар:
 

   

 

   
- сүт қоректілер:
 

   

 
0106 11 00
 
-- маймылдар:
 

   

 

 
0106 11 001 0
 
--- ғылыми-зерттеу мақсаттары үшін
 
дана
 
0
 
0106 11 009 0
 
--- өзгелері
 
дана
 
5
 
0106 12 00
 
-- киттер, дельфиндер мен теңіз шошқалары (Cetacea тобының сүтқоректілері);
ламантиндер және дюгондар (Sirenia тобының сүтқоректілері):
 

   

 
0106 12 001 0
 
--- ғылыми-зерттеу мақсаттары үшін
 
дана
 
0
 
0106 12 009 0
 
--- өзгелері
 
дана
 
5
 
0106 19
 
-- өзгелері:
 

   

 
0106 19 100 0
 
--- үй қояндары
 
дана
 
5
 
0106 19 90
 
--- өзгелері:
 

   

 
0106 19 901 0
 
---- ғылыми-зерттеу мақсаттары үшін
 
дана
 
0
 
0106 19 909
 
---- өзгелері:
 

   

 
0106 19 909 1
 
----- түлкілер
 
дана
 
5
 
0106 19 909 2
 
----- поляр түлкісі
 
дана
 
5
 
0106 19 909 3
 
----- бұлғындар
 
дана
 
5
 
0106 19 909 4
 
----- қара күзендер
 
дана
 
5
 
0106 19 909 9
 
----- өзгелері
 
дана
 
5
 
0106 20 00
 
- рептильдер (жыландар мен тасбақаларды қоса алғанда):
 

   

 
0106 20 001 0
 
-- ғылыми-зерттеу мақсаттары үшін
 
дана
 
0
 
0106 20 009 0
 
-- өзгелері
 
дана
 
5
 

   
- құстар:
 

   

 
0106 31 00
 
-- жыртқыш құстар:
 

   

 
0106 31 001 0
 
--- ғылыми-зерттеу мақсаттары үшін
 
дана
 
0
 
0106 31 009 0
 
--- өзгелері
 
дана
 
5
 
0106 32 00
 
-- тотықұс тектестер (тотықұс, ұзын құйрықты тотықұстарды, ара және какадуды қоса алғанда):
 

   

 
0106 32 001 0
 
--- ғылыми-зерттеу мақсаттары үшін
 
дана
 
0
 
0106 32 009 0
 
--- өзгелері
 
дана
 
5
 
0106 39
 
-- өзгелері:
 

   

 
0106 39 100 0
 
--- көгершіндер
 
дана
 
5
 
0106 39 90
 
--- өзгелері:
 

   

 
0106 39 901 0
 
---- ғылыми-зерттеу мақсаттары үшін
 
дана
 
0
 
0106 39 909 0
 
---- өзгелері
 
дана
 
5
 
0106 90 00
 
- өзгелері:
 

   

 
0106 90 001 0
 
-- ғылыми-зерттеу мақсаттарына арналған жануарлар
 
дана
 
0
 
0106 90 009
 
-- өзгелері:
 

   

 

   
--- бал жинайтын аралар:
 

   

 
0106 90 009 1
 
---- бал жинайтын аналықтар
 
дана
 
5
 
0106 90 009 2
 
---- балпакеттер
 
дана
 
5
 
0106 90 009 3
 
---- өзгелері
 
дана
 
5
 
0106 90 009 9
 
--- өзгелері
 
дана
 
5
 

 
02-топ
Ет және тағамдық қосымша ет өнiмдерi
 
      Ескертпелер :
      1. Аталған топқа:
      а) тамаққа пайдалануға жарамсыз 0201-0208 немесе 0210 тауар
позицияларының өнiмдерi;
      б) iшектер, жануарлардың көпiршiктерi немесе асқазандары (0511 немесе 3002 тауар позициясы); немесе жануарлардың қаны (0511 немесе 3002 тауар позициясы);
      в) жануарлардың тоң майлары, 0209 тауар позициясының өнiмдерiнен басқа (15-топ) енгiзiлмейдi.
      Қосымша ескертпелер :
      1A. Төмендегi терминдер мыналарды бiлдiредi:
      а) 0201 10 және 0202 10 қосалқы позициялардағы "iрi қара малдың ұшасы" - сойылған малдың қаны ағызылып кейiн, басымен немесе бассыз, аяқтарымен немесе аяқсыз, басқа да бөлiнбеген қосымша ет өнiмдерiмен немесе оларсыз импортталатын тұтас ұшалары. Егер ұша бассыз импортталатын болса, онда соңғысы ұшадан сүйектiң желке тұсынан ажыратылуға тиiс. Аяқтарсыз ұшаны импорттау кезiнде соңғылары тiлерсегiнен немесе тiлерсек алды буынға тиiс; "ұша" барлық сүйектерiмен және кесiндiлерiмен ұшаның алдыңғы бөлiгiн
қамтуға тиiс, әрi жауырындық бөлiктiң мойын жағы мен қабырға қыртысында қабырғалардың 10-нан аса жұбы болуы тиiс;
      б) 0201 10 және 0202 10 қосалқы позициялардағы "iрi қара малдың жартылай ұшасы" - тұтас ұшаны мойын, төс, арқа және бел омыртқалардың және төс пен құйымшақ бойынша ортасынан симметриялы шабу нәтижесiнде алынған өнiм; "жартылай ұша" барлық сүйектерiмен және кесiндiлерiмен жартылай ұшаның алдыңғы бөлiгiн қамтуы тиiс, әрi жауырындық бөлiктiң мойын жағы мен қабырға қыртысында қабырғалардың 10-нан аса жұбы болуы тиiс;
      в) 0201 20 200 0 және 0202 20 100 0 кiшi қосалқы позицияларындағы "еселенген ширектер" - ұшаның:
      - не барлық сүйектерiмен және кесiндiлерiнен, желке бөлiгiмен және оныншы қабырғаның деңгейiнде шабылған қабырғаның жауырын жақ шетiмен және үшiншi қабырға деңгейiнде шабылған алдыңғы ширегiнен және жамбас және сан етiмен барлық сүйектерi бар артқы бөлiгiнен;
      - не барлық сүйектерiмен және кесiндiлерiнен, желке бөлiгiмен және бесінші қабырға деңгейiнде шабылған және барлық кеудесі мен кеуделігі бар қабырғаның жауырын жақ шетiмен алдыңғы ширегiнен және сегізінші қабырға деңгейінде шабылған жамбас және сан етiмен барлық сүйектерi бар артқы ширектерінен тұратын ұшаның бөлігі.
      "Еселенген ширектерді" құрайтын алдыңғы және артқы ширектер бiр уақытта және бiрдей санда импортталуға тиiс, әрi алдыңғы ширектердiң жалпы салмағы артқы ширектердiң жалпы салмағына тең болуға тиiс. Бұл ретте тауардың екi партия бөлiктерiнiң салмағында (алдыңғы және артқы ширектердiң) партияның неғұрлым ауыр бөлiгi салмағының 5%-дан аспайтын белгiлi бiр алшақтыққа жол берiледi;
      г) 0201 20 300 0 және 0202 20 300 0 кiшi қосалқы позицияларында "мүшеленбеген алдыңғы ширектер" - ұшаның барлық сүйектерiмен және кесiндiлерiмен, желке бөлiгiмен және ең aзы төрт жұп, ең көбi он жұп (қабырғалардың бiрiншi төрт жұбы тұтас, қалғандары шабылған болуы мүмкiн) болатын қабырғаның жауырын жақ шетiмен алғы бөлiгi;
      д) 0201 20 300 0 және 0202 20 300 0 кішi қосалқы позицияларындағы "мүшеленген алдыңғы ширектер" - жартылай ұшаның барлық сүйектерiмен және кесiндiлерiмен, желке бөлiгiмен және ең азы төрт, ең көбi он (қабырғалардың бiрiншi төрт жұбы тұтас, қалғандары шабылған болуы мүмкiн) болатын қабырғаның жауырын жақ шетiмен түпкi бөлiксiз алғы бөлiгi;
      е) 0201 20 500 0 және 0202 20 500 0 шағын қосалқы позицияларындағы "мүшеленбеген алдыңғы ширектер" - ұшаның барлық сүйектерiмен, жамбасымен және сан етiмен, ең азы тұтас үш жұп немесе шабылған үш жұп болатын жiлiншiктi немесе жiлiншiксiз еттi бөлiгiн қоса алғанда, түпкi бөлiксiз артқы бөлiгi;
      ж) 0201 20 500 0 және 0202 20 500 0 кiшi қосалқы позицияларындағы "мүшеленген артқы ширектер" - жартылай ұшаның барлық сүйектерiмен, жамбасымен және сан етiмен, тұтас үш жұп немесе шабылған үш жұп болатын жiлiншiктi немесе жiлiншiксiз еттiң бөлiгiн қоса алғанда, түпкi бөлiксiз артқы бөлiгi;
      з') 0202 30 500 0 кiшi қосалқы позициясындағы "жауырын" шабылған еттерi және "мойын-жауырын бөлiгi" - төстiң бiрiншi сүйегiмен оныншы қабырғадағы көк еттiң қайырмаланатын нүктесiне дейiн мүшелену нүктесi арқылы туралап ұшаны шабу жолымен ең азы төрт және ең көбi он қабырғаның алдыңғы ширегiнен алынатын жауырын бөлiгiнiң жоталық шетiнiң жоғарғы бөлiгiн қамтитын алғы ширектiң қабырғалық бөлiгi;
      з") 0202 30 500 0 кiшi қосалқы позицияларындағы "төс" шабылған еттерi" - төстің артқы шетiн және төстiң алдыңғы шетiн қамтитын алдыңғы ширектiң төменгi бөлiгi.
      1Б. 1A-тармағына сәйкес тұтас немесе шабылған қабырғалардың санын анықтау кезiнде омыртқадан ажыратылмаған қабырғалар ғана есепке алынады.
      2А. Төменде аталған терминдер мыналарды бiлдiредi:
      а) 0203 11 100 0 және 0203 21 100 0 кiшi қосалқы позицияларындағы "ұшалар немесе жартылай ұшалар" - қаны ағызылғаннан және iшi тазартылып, жүнi мен тұяқтары алынғаннан кейiн үй шошқаларының ұшасы түрiндегi сойылған шошқалар. Жартылай ұшалар тұтас ұшаны мойын, төс және сегiзкөз омыртқаларымен және құйымшақ-шат сүйегiнiң бойымен тұтас ұшаны шабу жолымен алынады. Тұтас ұшалар немесе жартылай ұшалар баспен немесе бассыз, аяқтарымен, бүйрек майымен, көкетiмен немесе онсыз болуы мүмкiн.
Жартылай ұшаларда жұлынның, бас мидың немесе тiлiнiң алыну немесе
алынбауы мүмкiн. Мегежiндердiң ұшаларында немесе жартылай ұшаларында
емшегiнiң (сүт безiнiң) қалдырылуы немесе алынуы мүмкiн;
      б) 0203 12 110 0, 0203 22 110 0, 0210 11 110 0 және 0210 11 310 0 кiшi қосалқы позицияларындағы "сан ет" (артқы сан ет) - аяқтарын немесе аяқтарынсыз, жiлiншiгiмен, терiсiмен және терi астындағы майымен немесе оларсыз сүйектерiн қоса алғанда жартылай ұшаның артқы (құйрық) бөлiгi.
      Сан ет (артқы сан ет) ұшалар немесе жартылай ұшалардың қалған
бөлiгiнен соңғы сегiзкөз омыртқасының ең үлкенiн қамтитын желi бойынша бөлiнедi;
      в) 0203 19 110 0, 0203 29 110 0, 0210 19 300 0 және 0210 19 600 0 кiшi қосалқы позицияларындағы "алдыңғы бөлiк" - жартылай ұшаның бассыз аяқтары, еттерi, терiсi және терi астындағы майы бар және оларсыз сүйектерiн қоса алғанда алдыңғы (бас) бөлiгi.
      Алдыңғы жиек жартылай ұшаның ең үлкен төс омыртқасын қамтитын
жерi бойынша бөлiнедi.
      Алдыңғы жиектiң бекiтiлген бұлшық еттерiмен жауырын сүйегiн (мойын бөлiгi жас түрiнде немесе мойын бөлiгi тұздалған түрiнде бекондық жартылай) қамтитын немесе қамтымайтын жоғары (арқа) бөлiгi, егер ол алдыңғы жиегiнiң төменгi (құрсақ) бөлiгiнен тiкелей омыртқа жотасы бойынша өтетiн ең үлкен жолақ бойынша шабу жолымен бөлiнген болса, төстiң шабылған етi болып есептеледi;
      г) 0203 12 190 0, 0203 22 190 0, 0210 11 190 0 және 0210 11 390 0 кiшi қосалқы позицияларындағы "жауырын" (алдыңғы сан ет)" - алдыңғы жиегi, аяқтары, еттерi, терiсi, терi астындағы майы бар және оларсыз және сүйектердi қоса алғанда, бекiтiлген бұлшық еттерi бар жауырын сүйегiн қамтитын немесе қамтитын төменгi бөлiгi.
      Жеке импортталатын бекiтiлген бұлшық еттерiмен жауырын бөлiгi
алдыңғы сан еттiң бөлiгi ретiнде осы тауар позициясына жатады;
      д) 0203 19 130 0, 0203 29 130 0, 0210 19 400 0 және 0210 19 700 0 кiшi қосалқы позицияларындағы "төс ет" - кесiлген еттерi, жауырын сүйектерi, терi астындағы майы, терiсi бар немесе оларсыз сүйектердi қоса алғанда, бiрiншi мойын омыртқадан бастап құйрық омыртқасына дейiнгi жартылай ұшаның жоғарғы бөлiгi.
      Төс ет жартылай ұшаның төменгi бөлiгiнен тiкелей омыртқаның астынан өтетiн желi бойынша шабу жолымен бөлiнедi;
      e) 0203 19 150 0, 0203 29 150 0, 0210 12 110 0 және 0210 12 190 0 кiшi қосалқы позицияларындағы "омырау етi" - артқы сан ет пен алдыңғы сан ет арасында орналасқан, әдетте "алқаның" (беконды жартысының кеуде бөлiгi) деген атаумен белгiлi, сүйектерiмен немесе сүйектерiнсiз, бiрақ терiсiмен және терi астын майымен жартылай ұшаның төменгi бөлiгi;
      ж) 0210 19 100 0 кiшi қосалқы позицияларындағы "беконды жартысы" - бассыз, щековинасыз, аяқтарынсыз, құйрықсыз, бүйрек майсыз, бүйрексiз, кесiндiсiз, жауырын сүйегiнсiз, омырау етiнсiз, омыртқасыз, бөксе сүйегiнсiз және көк еттерiнсiз шошқаның жартылай ұшасы;
      з) 0210 19 100 0 кiшi қосалқы позицияларындағы "спенсер" - сан еттерiнсiз, сүйегiнен ажыратылған немесе ажыратылмаған беконды жартысы;
      и) 0210 19 200 0 кiшi қосалқы позицияларындағы "шошқа сүбесiнiң 3/4" - алдыңғы жиегi жоқ, сүйегiнен ажыратылған немесе ажыратылмаған беконды жартысы;
      к) 0210 19 200 0 кiшi қосалқы позицияларындағы "шошқаның белдемесi" - сан еттерi және алдыңғы жиегi жоқ, сүйегiнен ажыратылған немесе ажыратылмаған беконды жартысы.
      Бұл кiшi қосалқы позициясы, төс және омыраудың олардың тұтастай табиғи белдемесi бөлiгiне барабар шошқа белдемесiнiң шабылған еттерiнде қамтиды.
      2Б. 2А(е) тармағында көрсетiлген шабылған еттердiң бөлiктерi, егер олардың терiсi мен терi асты майы болған жағдайда ғана, сол бiр кiшi қосалқы позицияларына жатады.
      Егер, 0210 11 110 0 және 0210 11 190 0, сондай-ақ 0210 11 310 0, 0210 11 390 0, 0210 19 300 0 және 0210 19 600 0 кiшi қосалқы позицияларына жататын шабылған еттер 2А(ж) тармағында аталған сүйектерiнен ендi ажыратылған беконды жартысынан алынған болса, онда бөлшектеу жолақтары 2А(б, в, г) тармағында көрсетiлген тиiстi желiлерi бойынша өтуге тиiс; кез келген жағдайда бұл шабылған еттердiң немесе олардың бөлiктерiнiң сүйектерi болуға тиiс.
      2B. 0206 30 300, 0206 49 200 және 0210 99 490 0 кiшi қосалқы
позициялары, атап айтқанда, миы алынған немесе алынбаған, тұмсығы немесе тiлi және олардың бөлiктерi бар үй шошқаларының бастары немесе бастарының жартысын қамтуға тиiс.
      Бас жартылай ұшаның қалған бөлiгiнен бас қаңқасына параллель тура кесу арқылы бөлiнедi.
      Тұмсығы, шошқаның танауы мен құлақтары, сондай-ақ басқа жанасатын, атап айтқанда, сыртқы жағының жұмсақ етi (жақтарын қоса алғанда), бастың бөлiктерiне жатады. Алдыңғы жиегiнiң сүйексiз етi (тұмсығын қосатын) нақты жағдайларға байланысты 0203 19 550 0, 0203 29 550 0, 0210 19 510 0 немесе 0210 19 810 0 кiшi қосалқы позициясына кiредi.
      2Г. 0209 00 110 0 және 0209 00 190 0 кiшi қосалқы позицияларындағы "Терi асты шошқа майы" оның алынған ұша бөлiктерi екенiне қарамастан, терiнiң астына жинақталатын мал және онымен байланысты май талшықтарын бiлдiредi; кез келген жағдайда май талшықтарының салмағы терiлердiң салмағынан асып түсуге тиiс.
      Бұл кiшi қосалқы позициялар терiден ажыратылған терi асты шошқа майын да қамтиды.
      2Д. 0210 11 310 0, 0210 11 390 0, 0210 12 190 0 және 0210 19 600 0 - 0210 19 890 0 кiшi қосалқы позицияларында еттегi су/белок қатынасы 2,8-гe тең (белок = азоттың құрамы x 6,25) немесе одан кем болса, "құрғатылған немесе қақталған" болып есептеледi.
      3А. 0204 тауар позициясында пайдаланылатын төмендегi терминдер
мыналарды бiлдiредi:
      а) 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41 кiшi қосалқы позицияларына және 0204 50 110 0 және 0204 50 510 0 кiшi қосалқы позицияларына енгiзiлген "ұшалар" - сойылған малдың тұтас ұшасы" - сойылған жануардың қаны ағызылғаннан кейiн, басымен немесе бассыз, аяқтарымен немесе аяқсыз, және басқа да бөлiнбеген қосымша ет өнiмдерiн немесе оларсыз импортталатын тұтас ұшалары. Егер ұша бассыз импортталатын болса, онда соңғысы ұшадан сүйектiң желке тұсынан ажыратылуға тиiс. Аяқтарсыз ұшаны импорттау кезiнде соңғылары тiлерсегiнен немесе тiлерсекалды буыннан шабылуы тиiс;
      б) 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41 қосалқы позицияларындағы және 0204 50 110 0 және 0204 50 510 0 кiшi қосалқы позицияларындағы "жартылай ұшалар" - тұтас ұшаны мойын, төс, арқа және бел омыртқалардың ортасынан және төс пен құйымшақ ортасынан симметриялы шабу нәтижесiнде алынған өнiм;
      в) 0204 22 100 0, 0204 42 100 0, 0204 50 130 0 және 0204 50 530 0 кiшi қосалқы позицияларындағы" қысқа шабылған алдыңғы ширектер" - омырау еттерiмен немесе омырау еттерiнсiз, барлық сүйектерiмен және жауырындарымен, кесiлген еттерiн және мойын-арқа бөлiгiмен бiрге омыртқаға қарай тiк бұрышпен шабылған, ең азы бес және ең көбi жетi тұтас немесе шабылған қабырғаларды қамтитын жартылай ұшаның алдыңғы бөлiгi;
      г) 0204 22 100 0, 0204 42 100 0, 0204 50 130 0 және 0204 50 530 0 шағын қосалқы позицияларындағы" қысқа шабылған алдыңғы  ширек" - омырау еттерiмен немесе омырау еттерiнсiз, барлық сүйектерiмен және жауырындарымен, кесiлген еттерiн, жауырын сүйектерiн, сан еттерiн, сойылған және мойын-арқа бөлiгiмен бiрге омыртқаға тiк бұрышпен шабылған, ең азы бес және ең көбi жетi жұп тұтас немесе шабылған омыртқаларды қабырғаларын қамтитын бiрiншi омыртқадан бастап бел омыртқаға дейiнгi жартылай ұшаның алдыңғы бөлiгi;
      д) 0204 22 300 0, 0204 42 300 0, 0204 50 150 0 және 0204 50 550 0 кiшi қосалқы позицияларындағы" арқа бөлiгiнiң жоталық жиектерi және/немесе бүйрек бөлiктерi" - бөксе-жамбас бөлiктерi жiлiншiгiмен және бүйрегiмен немесе бүйрексiз қысқа ширектерi алынғаннан кейiнгi ұшаның қалған бөлiгi; арқа бөлiгiнiң жоталық жиегiн бүйрек бөлiгiнен ажырату кезiнде ең азы бес белдемелiк омыртқалары болуға тиiс; бүйрек бөлiгi жоталық жиегiнен ажыратылғаннан кейiн ең азы бес тұтас немесе шабылған қабырғалары болуға тиiс;
      e) 0204 22 300 0, 0204 42 300 0, 0204 50 150 0 және 0204 50 550 0 кiшi қосалқы позицияларындағы "арқа бөлiгiнiң жоталық жиегi және/немесе бүйрек бөлiгi" - бөксе-жамбас бөлiктерi жiлiншiгiмен және бүйрегiмен немесе бүйрексiз қысқа алдыңғы ширектерi алынғаннан кейiнгi ұшаның қалған бөлiгi; арқа бөлiгiнiң жоталық жиегiн бүйрек бөлiгiнен ажырату кезiнде ең азы бес белдемелiк омыртқалары болуға тиiс; бүйрек бөлiгi жоталық жиегiнен ажыратылғаннан кейiн ең азы бес тұтас немесе шабылған қабырғалары болуға тиiс;
      ж) 0204 22 500 0, 0204 42 500 0, 0204 50 190 0 және 0204 50 590 0 кiшi қосалқы позицияларындағы "бөксе-жамбас бөлiктерi жiлiншiгiмен" - барлық сүйектерiн және артқы жiлiншiктерiн қоса алғанда, тiкелей жамбастың кемiк басының астындағы алтыншы бел омыртқа деңгейiнде немесе құйымшақ-шат сүйегi бағыты бойынша жамбастың кемiк басы арқылы төртiншi бел омыртқа деңгейiнде омыртқаға тiк бұрышпен шабылған ұшаның артқы бөлiгi;
      з) 0204 22 500 0, 0204 42 500 0, 0204 50 190 0 және 0204 50 590 0 кiшi қосалқы позицияларындағы "бөксе-жамбас бөлiгi жiлiншiгiмен" - барлық сүйектерiн және артқы жiлiншiктерiн қоса алғанда, тiкелей жамбастың кемiк басының астындағы алтыншы бел омыртқа деңгейiнде немесе құйымшақ-шат сүйегi бағыты бойынша жамбастың кемiк басы арқылы төртiншi бел омыртқа деңгейiнде омыртқаға тiк бұрышпен шабылған ұшаның артқы бөлiгi.
      3Б. 3А-тармағына сәйкес тұтас немесе шабылған қабырғалардың санын анықтау кезiнде тек омыртқаға бекiген қабырғалар ғана есепке алынады.
      4. Төменде келтiрiлген терминдер мыналарды бiлдiредi:
      а) 0207 13 200 0 - 0207 13 600 0, 0207 14 200 0 - 0207 14 600 0, 0207 26 200 0 - 0207 26 700 0, 0207 27 200 0 - 0207 27 700 0, 0207 35 210 0 - 0207 35 630 және 0207 36 210 0 - 0207 36 630 кiшi қосалқы позицияларындағы "сүйегiнен ажыратылмаған ұшалардың бөлiктерi" - барлық сүйектердi енгiзетiн бөлiктердi бiлдiредi.
      (а) тармағында сипатталған ұшалардың, бiрақ сүйектерiнен
ажыратылмаған бөлiктерi, 0207 13 700 0, 0207 14 700 0, 0207 26 800 0, 0207 35 790 немесе 0207 36 790 кiшi қосалқы позицияларына енгiзiледi;
      б) 0207 13 200 0, 0207 14 200 0, 0207 26 200 0, 0207 27 200 0,
0207 35 210 0, 0207 35 230 0, 0207 35 250 0, 0207 36 210 0, 0207 36 230 0 және 0207 36 250 0 кiшi қосалқы позицияларындағы "жарты еттер" - омырауының және арқа жамбасының бойымен кесу кезiнде алынған үй құстары ұшаларының жартысы;
      в) 0207 13 200 0, 0207 14 200 0, 0207 26 200 0, 0207 27 200 0,
0207 35 210 0, 0207 35 230 0, 0207 35 250 0, 0207 36 210 0, 0207 36 230 0 және 0207 36 250 0 кiшi қосалқы позицияларындағы "ширектер" - жарты еттерiн кесу кезiнде алынған аяқ ширектерi мен омырау ширектерi;
      г) 0207 13 300 0, 0207 14 300 0, 0207 26 300 0, 0207 27 300 0, 0207 35 310 және 0207 36 310 кiшi қосалқы позицияларындағы "жұқа шетi бар немесе онсыз тұтас қанаттар" - жанасатын бұлшық еттерiмен иық сүйегiнен, бiлек сүйегiнен және шынтақ сүйегiнен тұратын ұшаның бөлiктерi. Бiлезiк бөлiгiн құрайтын жұқа шетi алынуы мүмкiн. Бұл шабылған ет ұшадан сүйектерi бойынша ажыратылуға тиiс;
      д) 0207 13 500 0, 0207 14 500 0, 0207 26 500 0, 0207 27 500 0,
0207 35 510 0, 0207 35 530, 0207 36 510 0 және 0207 36 530 кiшi
қосалқы позицияларындағы "төстiктер" - жанасатын бұлшық еттерiмен бiрге оның екi жағындағы төсi мен қабырғаларынан тұратын ұшаның бөлiктерi;
      e) 0207 13 600 0, 0207 14 600 0, 0207 35 610 0, 0207 35 630, 0207 36 610 0 және 0207 36 630 кiшi қосалқы позицияларындағы "аяқтар" - жанасатын бұлшық еттерiмен бiрге сан сүйектерi және ұршықтан тұратын үй тауықтарының шабылған еттерi. Бұл шабылған ет ұшадан сүйектерi бойынша ажыратылуға тиiс;
      ж) 0207 26 600 0 және 0207 27 600 0 кiшi қосалқы позицияларындағы "күркетауықтардың жiлiншiктерi" - жанасатын бұлшық еттерiмен бiрге сан сүйектерi және ұршықтан тұратын үй тауықтарының шабылған еттерi. Бұл шабылған ет ұшадан сүйектерi бойынша ажыратылуға тиiс;
      з) 0207 26 700 0 және 0207 27 700 0 кiшi қосалқы позицияларындағы "күркетауықтардың жiлiншiгiнен басқа аяқтары" - жанасатын бұлшық еттерiмен бiрге сан сүйектерi және ұршықтан тұратын үй тауықтарының шабылған еттерi. Бұл шабылған ет ұшадан сүйектерi бойынша ажыратылуға тиiс;
      и) 0207 35 710 0 және 0207 36 710 0 кiшi қосалқы позицияларындағы "қаз немесе үйрек палетоттары" - жүнi жұлынған және ішек-қарыны алынған, бассыз және табан сүйектерiнсiз, қаңқа сүйектерi алынғаннан (төс сүйегi, қабырғалары, омыртқасы мен құйымшағы) кейiнгi, бiрақ жамбас және сан сүйектері сақталған қаздардың немесе үйректердің ұшалары.
      5. Осы топтың қоспасы үшiн алымның мөлшерi былайша есептелуге тиiс:
      а) кемiнде 90 салм. %-ды құрайтын компоненттерден тұратын қоспалар үшiн осы компонентке пайдаланылатын кеден бажының ставкасы қолданылады;
      б) өзге де қоспалар үшiн неғұрлым жоғары баж беретiн сол компоненттiң кеден бажының ставкасы қолданылады.
      6а. Тұздықты ет жылу кулинарлық өңдеусiз 16-топқа қосылады.
"Тұздықты ет" жылу кулинарлық өңдеуге ұшырамауы тиiс, әрi тұздық iшiнде немесе бүкiл өнiмнiң бетiнде болуы тиiс, және ол жай көзге көрiнiп тұруға немесе дәмi анық бiлiнуге тиiс.
      6б. 0210 тауар позициясының дайындау процесiнде тұздықталған
өнiмдерi тұздықтарды қосу олардың ерекшелiк белгiлерiн өзгертпеген жағдайда осы тауар позициясына қосылады.
      7. 0210 тауар позициясындағы "ет және тағамдық қосымша ет өнімдері, тұздалғандары, тұздықтағы" терминдері тұзды біркелкі сіңірген, кемінде 1,2 салм. %-дық тұзы бар етті және жеуге жарамды еттік қосымша ет өнімдерін білдіреді.

СЭҚ ТН
коды
 
Позицияның атауы
 
Қос. өлш.бір.
 
Баж ставкалары (кеден құнының пайызымен не евромен)
 
0201
 
Ірі қара малдың еті, жас немесе тоңазытылған:
 

   

   
0201 10 000
 
- ұша және жартылай ұша:
 

   

   
0201 10 000 1
 
-- жаңа сойылған
 
-
 
25
 
0201 10 000 9
 
-- өзгелері
 
-
 
25
 
0201 20
 
- сүйегі сылынбаған өзге де шабылған ет:
 

   

   
0201 20 200
 
-- "еселенген" ширектер:
 

   

   
0201 20 200 1
 
--- жаңа сойылған
 
-
 
25
 
0201 20 200 9
 
--- өзгелері
 
-
 
25
 
0201 20 300
 
-- бөлшектелген немесе бөлшектелмеген алдыңғы ширектер:
 

   

   
0201 20 300 1
 
--- бөлшектелмеген
 
-
 
25
 
0201 20 300 9
 
--- өзгелері
 
-
 
25
 
0201 20 500
 
-- бөлшектелген немесе бөлшектелмеген артқы ширектер:
 

   

   
0201 20 500 1
 
--- бөлшектелмеген
 
-
 
25
 
0201 20 500 9
 
-- өзгелері
 
-
 
25
 
0201 20 900
 
-- өзгелері:
 

   

   
0201 20 900 1
 
--- жаңа сойылған
 

   
25
 
0201 20 900 9
 
--- өзгелері
 

   
25
 
0201 30 000
 
- сүйектен айырылған:
 

   

   
0201 30 000 1
 
-- жаңа сойылған
 

   
25
 
0201 30 000 9
 
-- өзгелері
 

   
25
 

        
0202
 
Мұздатылған ірі қара малдың еті:
 

   

   
0202 10 000
 
- ұша және жартылай ұша:
 

   

   
0202 10 000 1
 
-- ұша
 
-
 
25, бірақ
1 кг үшін
0,35
евро-дан кем емес
 
0202 10 000 9
 
-- өзгелері
 
-
 
25, бірақ
1 кг үшін
0,35
евро-дан кем емес
 
0202 20
 
- сүйегі сылынған өзге де шабылған ет:
 

   

   
0202 20 100
 
-- "еселенген" ширектер:
 

   

   
0202 20 100 1
 
--- барлық
сүйектерімен және
кесінділерімен,
мойын бөлігімен
және оныншы
қабырғаның
деңгейінде шабылған
жауырын бөлігінің
қабырғалық шетінен тұратын алдыңғы
ширегінен және үшінші қабырға
деңгейінде шабылған
жамбас және
жаясымен барлық
сүйектері бар
алдыңғы ширегінен
тұратын ұшаның
бөлігі
 

   
25, бірақ
1 кг үшін
0,35
евро-дан кем емес
 
0202 20 100 9
 
--- өзгелері
 
-
 
25, бірақ
1 кг үшін
0,35
евро-дан кем емес
 
0202 20 300
 
-- бөлшектелген немесе бөлшектелмеген алдыңғы ширектер:
 

   

   
0202 20 300 1
 
--- бөлшектелмеген
 
-
 
25, бірақ
1 кг үшін
0,35
евро-дан кем емес
 
0202 20 300 9
 
--- өзгелері
 
-
 
25, бірақ
1 кг үшін
0,35
евро-дан кем емес
 
0202 20 500
 
-- бөлшектелген немесе бөлшектелмеген алдыңғы ширектер:
 

   

   
0202 20 500 1
 
--- бөлшектелмеген
 
-
 
25, бірақ
1 кг үшін
0,35
евро-дан кем емес
 
0202 20 500 9
 
--- өзгелері
 
-
 
25, бірақ
1 кг үшін
0,35
евро-дан кем емес
 
0202 20 900
 
-- өзгелері:
 

   

   
0202 20 900 1
 
--- өзге де
шабылған ет
 
-
 
25, бірақ
1 кг үшін
0,35
евро-дан кем емес
 
0202 20 900 9
 
--- өзгелері
 
-
 
25, бірақ
1 кг үшін
0,35
евро-дан кем емес
 
0202 30
 
- сүйегі сылынған:
 

   

   
0202 30 100
 
-- тұтас немесе ең
көбі бес кесекке
бөлшектелген алғы
ширектер, әрі
әрбір ширек бір
блокпен берілген;
"еселенген"
ширектер екі блокпен берілген,
олардың бірі тұтас
немесе бес кесекке
бөлшектелген, ал
екіншісі бір кесек
кесінділерді
қоспағанда, артқы
ширекті қамтиды:
 

   

   
0202 30 100 1
 
--- тұтас немесе
ең көбі бес кесекке
бөлшектелген алғы
ширектер, әрі әрбір
ширек бір блокпен
берілген
 
-
 
25, бірақ
1 кг үшін
0,35
евро-дан кем емес
 
0202 30 100 9
 
--- өзгелері
 
-
 
25, бірақ
1 кг үшін
0,35
евро-дан кем емес
 
0202 30 500
 
-- жауырын, мойын-жауырын бөлігі және төстік:
 

   

   
0202 30 500 1
 
--- жауырын
 
-
 
25, бірақ
1 кг үшін
0,35
евро-дан кем емес
 
0202 30 500 9
 
--- өзгелері
 
-
 
25, бірақ
1 кг үшін
0,35
евро-дан кем емес
 
0202 30 900
 
-- өзгелері:
 

   

   
0202 30 900 1
 
--- өзге ет
 
-
 
25, бірақ
1 кг үшін
0,35
евро-дан кем емес
 
0202 30 900 9
 
--- өзгесі
 
-
 
25, бірақ
1 кг үшін
0,35
евро-дан кем емес
 
0203
 
Шошқаның жас тоңазытылған немесе мұздатылған еті:
 

   

   

   
- жас немесе мұздатылған:
 

   

   
0203 11
 
-- ұша және жартылай ұша:
 

   

   
0203 11 100
 
--- үй шошқалары:
 

   

   
0203 11 100 1
 
---- жаңа сойылған
 
-
 
25
 
0203 11 100 9
 
---- өзгелері
 
-
 
25
 
0203 11 900
 
--- өзгелері:
 

   

   
0203 12
 
-- сан еті, жауырындары және олардың сүйегі сылынған шабылған еттері:
 

   

   

   
--- үй шошқалары:
 

   

   
0203 12 110
 
--- сан еттері және олардың шабылған еттері:
 

   

   
0203 12 110 1
 
----- сан еттері
 

   
25
 
0203 12 110 9
 
--- өзгелері
 
-
 
25
 
0203 12 190
 
---- жауырындар және олардың сүйегі сылынған шабылған еттері:
 

   

   
0203 12 190 1
 
----- жауырындар
 
-
 
25
 
0203 12 190 9
 
----- өзгелері
 
-
 
25
 
0203 12 900
 
--- өзгелері:
 

   

   
0203 12 900 1
 
---- сан еті және
олардың шабылған
еттері
 
-
 
25
 
0203 12 900 9
 
---- өзгелері
 
-
 
25
 
0203 19
 
-- өзгелері:
 

   

   

   
--- үй шошқалары:
 

   

   
0203 19 110
 
---- алдыңғы жиектер және олардың шабылған еттері:
 

   

   
0203 19 110 1
 
----- алдыңғы жиектер
 
-
 
25
 
0203 19 110 9
 
----- өзгелері
 
-
 
25
 
0203 19 130
 
---- төс ет және олардың сүйегі
сылынған шабылған еттері
 

   

   
0203 19 130 1
 
----- төс ет
 
-
 
25
 
0203 19 130 9
 
----- өзгелері
 
-
 
25
 
0203 19 150
 
---- қабаттары бар төстік және
олардың шабылған еттері:
 

   

   
0203 19 150 1
 
----- қабаттары бар төстік
 
-
 
25
 
0203 19 150 9
 
----- өзгелері
 

   
25
 

   
---- өзгелері:
 

   

   
0203 19 550
 
----- сүйегі сылынған:
 

   

   
0203 19 550 1
 
----- жаңа сойылған
 
-
 
25
 
0203 19 550 9
 
----- өзгелері
 
-
 
25
 
0203 19 590
 
----- өзгелері:
 

   

   
0203 19 590 1
 
------ жаңа сойылған
 
-
 
25
 
0203 19 590 9
 
----- өзгелері
 
-
 
25
 
0203 19 900
 
--- өзгелері:
 

   

   
0203 19 900 1
 
---- жаңа сойылған
 
-
 
25
 
0203 19 900 9
 
---- өзгелері
 
-
 
25
 

   
- мұздатылған:
 

   

   

 
0203 21
 
-- ұша және жартылай ұша:
 

   

   
0203 21 100
 
--- үй шошқалары:
 

   

   
0203 21 100 1
 
---- ұша
 
-
 
25
 
0203 21 100 9
 
---- өзгелері
 
-
 
25
 
0203 21 900
 
--- өзгелері:
 

   

   
0203 21 900 1
 
---- ұша
 
-
 
25
 
0203 21 900 9
 
---- өзгелері
 
-
 
25
 
0203 22
 
-- сан еті, жауырындары және олардың сүйегі сылынған шабылған еттері:
 

   

   

   
--- үй шошқалары:
 

   

   
0203 22 110
 
---- сан еттері және олардың
шабылған еттері:
 

   

   
0203 22 110 1
 
----- сан еттері
 
-
 
25
 
0203 22 110 9
 
----- өзгелері
 
-
 
25
 
0203 22 190
 
---- жауырындары және олардың
сүйегі сылынған шабылған еттері:
 

   

   
0203 22 190 1
 
----- жауырындары
 
-
 
25
 
0203 22 190 9
 
----- өзгелері
 
-
 
25
 
0203 22 900
 
--- өзгелері:
 

   

   
0203 22 900 1
 
---- сан еті және олардың шабылған еттері
 
-
 
25
 
0203 22 900 9
 
---- өзгелері
 
-
 
25
 
0203 29
 
-- өзгелері:
 

   

   

   
--- үй шошқалары:
 

   

   
0203 29 110
 
---- алдыңғы жиектегі және олардың шабылған еттері:
 

   

   
0203 29 110 1
 
----- алдыңғы жиектер
 
-
 
25
 
0203 29 110 9
 
----- өзгелері
 
-
 
25
 
0203 29 130
 
---- қабаттары бар төс еттер және
олардың шабылған еттері:
 

   

   
0203 29 130 1
 
----- қабаттары бар төстік
 
-
 
25
 
0203 29 130 9
 
----- өзгелері
 
-
 
25
 
0203 29 150
 
---- қабаттары бар төстіктер және
олардың шабылған еттері:
 

   

   
0203 29 150 1
 
----- қабаттары бар төстіктер
 
-
 
25
 
0203 29 150 9
 
----- өзгелері
 
-
 
25
 

   
---- өзгелері:
 

   

   
0203 29 550
 
----- сүйегі сылынған:
 

   

   
0203 29 550 1
 
------ қабаттары бар төс еттер және
олардың шабылған еттері
 
-
 
25
 
0203 29 550 9
 
----- өзгелері
 
-
 
25
 
0203 29 590
 
----- өзгесі:
 

   

   
0203 29 590 1
 
------ қабаттары бар төстіктер және
олардың шабылған еттері
 
-
 
25
 
0203 29 590 9
 
------ өзгелері
 
-
 
25
 
0203 29 900
 
--- өзгелері:
 

   

   
0203 29 900 1
 
---- алдыңғы жиектер және олардың шабылған еттері
 
-
 
25
 
0203 29 900 9
 
---- өзгелері
 
-
 
25
 
0204
 
Жас қой немесе ешкі еті, тоңазытылған немесе мұздатылған:
 

   

   
0204 10 000 0
 
- қозылардың ұшасы немесе жартылай ұшасы, жас немесе тоңазытылған
 
-
 
25
 

   
- жас немесе тоңазытылған өзге қой еті:
 

   

   
0204 21 000 0
 
-- ұша немесе жартылай ұша
 
-
 
25
 
0204 22
 
-- сүйегі сылынған өзге де шабылған ет:
 

   

   
0204 22 100 0
 
--- қысқа кесілген алдыңғы ширектер
 
-
 
25
 
0204 22 300 0
 
--- арқа бөлігінің жоталық жиегі және/немесе бүйрек бөліктері
 
-
 
25
 
0204 22 500 0
 
--- жіліншігі бар сан-жамбас бөліктері
 
-
 
25
 
0204 22 900 0
 
--- өзгелері
 
-
 
25
 
0204 23 000 0
 
-- сүйегі сылынған
 
-
 
25
 
0204 30 000 0
 
- қозылардың ұшасы немесе жартылай ұшасы, мұздатылған
 
-
 
25
 

   
- өзге қой еті, мұздатылған: 
 

   

   
0204 41 000 0
 
-- ұша немесе жартылай ұша
 
-
 
25
 
0204 42
 
- - сүйегі сылынбаған өзге де шабылған ет:
 

   

   
0204 42 100 0
 
--- қысқа кесілген алдыңғы ширектері
 
-
 
25
 
0204 42 300 0
 
--- арқа бөлігінің жоталық жиегі
және/немесе бүйрек бөліктері
 
-
 
25
 
0204 42 500 0
 
-- жіліншігі бар сан-жамбас бөліктері
 
-
 
25
 
0204 42 900 0
 
--- өзгелері
 
-
 
25
 
0204 43
 
-- сүйегі сылынған:
 

   

   
0204 43 100 0
 
--- қозылардың еті
 
-
 
25
 
0204 43 900 0
 
--- өзгесі
 
-
 
25
 
0204 50
 
-- ешкінің еті
 
-
 
15
 

   
-- жас немесе тоңазытылған:
 

   

   
0204 50 110 0
 
--- ұша және жартылай ұша
 
-
 
25
 
0204 50 130 0
 
--- қысқа кесілген алдыңғы ширектері
 
-
 
25
 
0204 50 150 0
 
--- арқа бөлігінің жоталық жиегі
және/немесе бүйрек бөліктері
 
-
 
25
 
0204 50 190 0
 
--- жіліншігі бар сан-жамбас бөліктері
 
-
 
25
 

   
--- өзгелері:
 

   

   
0204 50 310 0
 
---- сүйегі сылынбаған шабылған ет
 
-
 
25
 
0204 50 390 0
 
---- сүйегі сылынған шабылған ет
 
-
 
25
 

   
-- мұздатылған:
 

   

   
0204 50 510 0
 
--- ұша және жартылай ұша
 
-
 
25
 
0204 50 530 0
 
--- қысқа кесілген алдыңғы ширектері
 
-
 
25
 
0204 50 550 0
 
--- арқа бөлігінің жоталық жиектері
және/немесе бүйрек бөліктері
 
-
 
25
 
0204 50 590 0
 
--- жіліншігі бар сан-жамбас бөліктері
 
-
 
25
 

   
--- өзгелері:
 

   

   
0204 50 710 0
 
---- сүйегі сылынбаған шабылған ет
 
-
 
25
 
0204 50 790 0
 
---- сүйегі сылынған шабылған ет
 
-
 
25
 
0205 00
 
Жылқылардың, есектердің, қашырлардың немесе лошактардың еті, жас, тоңазытылған немесе мұздатылған:
 

   

   

   
- жылқылардың еті:
 

   

   
0205 00 110 0
 
-- жас немесе мұздатылған
 
-
 
25, бірақ 1 кг үшін 0,35 евродан кем емес
 
0205 00 190 0
 
-- мұздатылған
 
-
 
25, бірақ 1 кг үшін 0,35 евродан кем емес
 
0205 00 900 0
 
- есектердің, қашырлардың немесе лошактардың еті
 
-
 
25, бірақ 1 кг үшін 0,35 евродан кем емес
 
0206
 
Ірі қара малдың, шошқалардың, қойлардың, ешкілердің, жылқылардың, есектердің, қашырлардың немесе лошактардың жас тағамдық қосымша, тоңазытылған немесе мұздатылған өнімдері:
 

   

   
0206 10
 
- ірі қара малдың жас немесе тоңазытылған:
 

   

   
0206 10 100 0
 
-- фармацевтикалық өнім өндіру үшін
 
-
 
5
 

   
-- өзгелері:
 

   

   
0206 10 910 0
 
--- бауыры
 
-
 
25, бірақ 1 кг үшін 0,35 евродан кем емес
 
0206 10 950 0
 
--- жуан көк ет және жіңішке көк ет
 
-
 
25, бірақ 1 кг үшін 0,35 евродан кем емес
 
0206 10 990 0
 
--- өзгелері
 
-
 
25, бірақ 1 кг үшін 0,35 евродан кем емес
 

   
- ірі қара малдың мұздатылған:
 

   

   
0206 21 000 0
 
-- тілдері
 
-
 
25, бірақ 1 кг үшін 0,8 евродан кем емес
 
0206 22 000
 
-- бауыры:
 

   

   
0206 22 000 1
 
--- фармацевтикалық
өнім өндіру үшін
 
-
 
5
 
0206 22 000 9
 
--- өзгелері
 
-
 
25, бірақ 1 кг үшін 0,35 евродан кем емес
 
0206 29
 
-- өзгелері:
 

   

   
0206 29 100 0
 
--- фармацевтикалық
өнім өндіру үшін
 
-
 
5
 

   
--- өзгелері:
 

   

   
0206 29 910 0
 
---- жуан көк ет және жіңішке көк ет
 
-
 
25, бірақ 1 кг үшін 0,35 евродан кем емес
 
0206 29 990 0
 
---- өзгелері
 
-
 
25, бірақ 1 кг үшін 0,35 евродан кем емес
 
0206 30
 
- шошқаның жас немесе тоңазытылған
еті:
 

   

   

   
-- үй шошқалары:
 

   

   
0206 30 200
 
--- бауыры:
 

   

   
0206 30 200 1
 
----фармацевтикалық өнім өндіру үшін
 
-
 
5
 
0206 30 200 9
 
---- өзгесі
 
-
 
25, бірақ 1 кг үшін 0,35 евродан кем емес
 
0206 30 300
 
--- өзгелері:
 

   

   
0206 30 300 1
 
----фармацевтикалық өнім өндіру үшін
 
-
 
5
 
0206 30 300 9
 
---- өзгелері
 
-
 
25, бірақ 1 кг үшін 0,35 евродан кем емес
 
0206 30 800
 
-- өзгелері:
 

   

   
0206 30 800 1
 
---фармацевтикалық өнім өндіру үшін
 
-
 
5
 
0206 30 800 9
 
---- өзгелері
 
-
 
25, бірақ 1 кг үшін 0,35 евродан кем емес
 

   
- жас, тоңазытылған:
 

   

   
0206 41
 
-- бауыры:
 

   

   
0206 41 200
 
--- үй шошқалары:
 

   

   
0206 41 200 1
 
----фармацевтикалық өнім өндіру үшін
 
-
 
5
 
0206 41 200 9
 
---- өзгесі
 
-
 
25, бірақ 1 кг үшін 0,35 евродан кем емес
 
0206 41 800
 
--- өзгелері:
 

   

   
0206 41 800 1
 
----фармацевтикалық өнім өндіру үшін
 
-
 
5
 
0206 41 800 9
 
---- өзгелері
 

   
25, бірақ 1 кг үшін 0,35 евродан кем емес
 
0206 49
 
-- өзгелері:
 

   

   
0206 49 200
 
--- үй шошқалары:
 

   

   
0206 49 200 1
 
----фармацевтикалық өнім өндіру үшін
 
-
 
5
 
0206 49 200 9
 
---- өзгесі
 
-
 
25, бірақ 1 кг үшін 0,35 евродан кем емес
 
0206 49 800
 
--- өзгелері:
 

   

   
0206 49 800 1
 
----фармацевтикалық өнім өндіру үшін
 
-
 
5
 
0206 49 800 9
 
---- өзгелері
 
-
 
25, бірақ 1 кг үшін 0,35 евродан кем емес
 
0206 80
 
- жас немесе тоңазытылған өзгелері:
 

   

   
0206 80 100 0
 
-- фармацевтикалық өнім өндіру үшін
 
-
 
5
 

   
-- өзгелері:
 

   

   
0206 80 910 0
 
--- жылқылардың, есектердің,
қашырлардың немесе лошактардың
 
-
 
25, бірақ 1 кг үшін 0,35 евродан кем емес
 
0206 80 990 0
 
--- қойлар мен ешкілердің
 
-
 
25, бірақ 1 кг үшін 0,35 евродан кем емес
 
0206 90
 
- мұздатылған өзгелері:
 

   

   
0206 90 100 0
 
-- фармацевтикалық өнім өндіру үшін
 
-
 
5
 

   
-- өзгелері:
 

   

   
0206 90 910 0
 
--- жылқылардың, есектердің,
қашырлардың немесе лошактардың
 
-
 
25, бірақ 1 кг үшін 0,35 евродан кем емес
 
0206 90 990 0
 
--- қойлар мен ешкілердің
 
-
 
25, бірақ 1 кг үшін 0,35 евродан кем емес
 
0207
 
0105 тауар позициясында көрсетілген үй құсының еті және тағамдық қосымша өнімдері, жас тоңазытылған немесе мұздатылған:
 

   

   

   
- үй құстары (Gаllus domesticus):
 

   

   
0207 11
 
-- бөліктерге мүшеленбеген, жас немесе тоңазытылған:
 

   

   
0207 11 100 0
 
--- жүні жұлынған және жартылай
ішек-қарыны алынған, бастары мен аяқ сүйектері бар, "83%-дық балапандар" ретінде ұсынылғандар
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 11 300 0
 
--- жүні жұлынған және ішек-қарыны
алынған, басы мен аяқ сүйектерінсіз,
бірақ мойыны, жүрегі, бауыры және
бұлшық етті асқазаны бар, "70%-дық балапандар" ретінде ұсынылғандар
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 11 900 0
 
--- жүні жұлынған және ішек-қарыны
алынған, басы мен аяқ сүйектерінсіз
және мойыны, жүрегі, бауыры мен
бұлшық етті асқазаны бар, "65%-дық
балапандар" ретінде ұсынылғандар
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 12
 
-- бөліктерге мүшеленбеген,
мұздатылған
 

   

   
0207 12 100 0
 
--- жүні жұлынған және ішек-қарыны
алынған, басы мен аяқ сүйектерінсіз,
бірақ мойыны, жүрегі, бауыры және
бұлшық етті асқазаны бар, "70%-дық
балапандар" ретінде ұсынылғандар
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 12 900 0
 
--- жүні жұлынған және ішек-қарыны
алынған, басы мен аяқ сүйектерінсіз
және мойыны, жүрегі, бауыры мен
бұлшық етті асқазаны жоқ, "65%-дық
балапандар" ретінде немесе қандай да бір басқа бөлімде ұсынылғандар
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 13
 
--- жас немесе тоңазытылған ұшаның
бөліктері қосымша өнімдері:
 

   

   

   
--- ұшалардың бөліктері:
 

   

   
0207 13 100 0
 
---- сүйегі сылынбаған
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 

   
---- сүйегі сылынбаған:
 

   

   
0207 13 200 0
 
----- жартылары немесе ширектері
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 13 300 0
 
----- тұтас қанаттары, жұқа шетімен немесе онсыз
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 13 400 0
 
----- омыртқалары, мойындары, арқалығы мойындарымен бірге,
құйыршық және қанаттарының жұқа
шеттері
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 13 500 0
 
----- төстіктер және олардың
кесектері
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 13 600 0
 
----- аяқтары және олардың кесектері
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 13 700 0
 
----- өзгелері
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 

   
--- қосымша ет өнімдері:
 

   

   
0207 13 910 0
 
---- бауыры
 
-
 
25, бірақ 1 кг үшін 0,35 евродан кем емес
 
0207 13 990 0
 
---- өзгелері
 
-
 
25, бірақ 1 кг үшін 0,35 евродан кем емес
 
0207 14
 
-- ұшаның бөліктері мен қосымша ет өнімдері, мұздатылған:
 

   

   

   
--- ұшаның бөліктері:
 

   

   
0207 14 100 0
 
---- сүйегі сылынған
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 

   
---- сүйегі сылынбаған:
 

   

   
0207 14 200 0
 
----- жартылары немесе ширектері
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 14 300 0
 
----- тұтас қанаттары, жұқа шеттерімен немесе онсыз
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 14 400 0
 
----- арқа, мойын, мойынымен бірге
арқалықтар, құйыршықтар және
қанаттарының жұқа шеттері
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 14 500 0
 
----- төстіктер және олардың кесектері
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 14 600 0
 
----- аяқтар және олардың кесектері
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 14 700 0
 
----- өзгелері
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 

   
--- қосымша ет тағамдары:
 

   

   
0207 14 910 0
 
---- бауыры
 
-
 
25, бірақ 1 кг үшін 0,35 евродан кем емес
 
0207 14 990 0
 
---- өзгелері
 

   
25, бірақ 1 кг үшін 0,35 евродан кем емес
 

   
- күркетауықтардың:
 

   

   
0207 24
 
-- бөліктерге мүшеленбеген, жас немесе тоңазытылған:
 

   

   
0207 24 100 0
 
--- жүні жұлынған және ішек-қарыны
алынған, басы мен аяқ сүйектерінсіз,
бірақ мойыны, жүрегі және бұлшық етті асқазаны бар, "80%-дық күркетауықтар" ретінде ұсынылғандар
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 24 900 0
 
--- жүні жұлынған және ішек-қарыны
алынған, басы мен аяқ сүйектерінсіз
және мойыны, жүрегі, бауыры мен
бұлшық етті асқазаны жоқ, "73%-дық
күркетауықтар" ретінде ұсынылғандар
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 25
 
-- бөлшектерге мүшеленбеген, мұздатылған:
 

   

   
0207 25 100 0
 
--- жүні жұлынған және ішек-қарыны
алынған, басы мен аяқ сүйектерінсіз,
бірақ мойыны, жүрегі және бұлшық етті асқазаны бар, "80%-дық
күркетауықтар" ретінде ұсынылғандар
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 25 900 0
 
--- жүні жұлынған және ішек-қарыны
алынған, басы мен аяқ сүйектерінсіз
және мойыны, жүрегі, бауыры мен
бұлшық етті асқазаны жоқ, "73%-дық
күркетауықтар" ретінде немесе қандай да бір басқа бөлімді ұсынылғандар
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 26
 
-- ұшаның бөліктері және қосымша ет тағамдары, жас немесе тоңазытылған:
 

   

   

   
--- ұшаның бөліктері:
 

   

   
0207 26 100 0
 
---- сүйегі сылынған
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 

   
---- сүйегі сылынбаған:
 

   

   
0207 26 200 0
 
----- жартылары немесе ширектері
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 26 300 0
 
----- тұтас қанаттар, қанаттарының жұқа шеттері немесе онсыз
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 26 400 0
 
---- арқа, мойын, мойыны бар арқалық, құйыршықтар және
қанаттарының жұқа шеттері
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 26 500 0
 
----- төстіктер және олардың
кесектері
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 

   
----- аяқтары және олардың кесектері:
 

   

   
0207 26 600 0
 
------ жіліншіктері
және олардың кесектері
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 26 700 0
 
------ өзгелері
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 26 800 0
 
----- өзгелері
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 

   
--- қосымша ет өнімдері:
 

   

   
0207 26 910 0
 
---- бауыры
 

   
25, бірақ 1 кг үшін 0,35 евродан кем емес
 
0207 26 990 0
 
---- өзгелері
 

   
25, бірақ 1 кг үшін 0,35 евродан кем емес
 
0207 27
 
-- ұшаның бөліктері және қосымша ет өнімдері, мұздатылған:
 

   

   

   
--- ұшаның бөліктері:
 

   

   
0207 27 100 0
 
---- сүйегі сылынған
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 

   
---- сүйегі сылынбаған:
 

   

   
0207 27 200 0
 
----- жартылары немесе ширектері
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 27 300 0
 
---- тұтас қанаттар, қанаттарының жұқа шетімен немесе онсыз
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 27 400 0
 
----- арқа, мойын, мойыны бар
арқалық, құйыршықтар және
қанаттарының жұқа шеттері
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 27 500 0
 
----- төстіктер және олардың
кесектері
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 

   
----- аяқтары және олардың кесек
еттері:
 

   

   
0207 27 600 0
 
------ жіліншіктері және олардың
кесектері
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 27 700 0
 
------ өзгелері
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 27 800 0
 
----- өзгелері
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 

   
--- қосымша ет өнімдері:
 

   

   
0207 27 910 0
 
---- бауыры
 
-
 
25, бірақ 1 кг үшін 0,35 евродан кем емес
 
0207 27 990 0
 
---- өзгелері
 
-
 
25, бірақ 1 кг үшін 0,35 евродан кем емес
 

   
- үйректердің, қаздардың немесе цесаркалардың:
 

   

   
0207 32
 
-- бөліктерге мүшеленбеген, жас немесе тоңазытылған:
 

   

   

   
--- үйректердің:
 

   

   
0207 32 110 0
 
---- жүні жұлынған, қаны ағызылған,
ішектерсіз, бірақ ішек-қарыны
алынбаған, басымен және аяқ
сүйектерімен, "85%-дық үйректер"
ретінде ұсынылғандар
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 32 150 0
 
--- жүні жұлынған және ішек-қарыны
алынған, басы мен аяқ сүйектерінсіз,
бірақ мойыны, жүрегі және бұлшық етті асқазаны бар, "70%-дық үйректер" ретінде ұсынылғандар 
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 32 190 0
 
---- жүні жұлынған және ішек-қарыны алынған, басы мен аяқ сүйектерінсіз, мойыны, жүрегі, бауыры мен бұлшық етті асқазаны жоқ, "63%-дық үйректер" ретінде ұсынылғандар
немесе қандай да бір басқа бөлімде
ұсынылғандар
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 

   
--- қаздардың:
 

   

   
0207 32 510 0
 
---- жүні жұлынған, қаны ағызылған, ішек-қарыны алынған, басымен және аяқ сүйектерімен "82%-дық үйректер"
ретінде ұсынылғандар
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 32 590 0
 
---- жүні жұлынған және ішек-қарыны алынған, басы мен аяқ сүйектерінсіз, жүрегі, бауыры мен
бұлшық етті асқазаны бар "75%-дық
үйректер" ретінде ұсынылған немесе
қандай да бір басқа бөлімде
ұсынылғандар
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 32 900 0
 
--- цесаркалардың
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 33
 
-- бөлшектерге мүшеленбеген, мұздатылған:
 

   

   

   
--- үйректердің:
 

   

   
0207 33 110 0
 
---- жүні жұлынған және ішек-қарыны алынған, басы мен аяқ сүйектерінсіз, бірақ мойыны, жүрегі және бұлшық етті асқазаны бар,
"70%-дық үйректер" ретінде
ұсынылғандар
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 33 190 0
 
---- жүні жұлынған және ішек-қарыны алынған, басы мен аяқ сүйектерінсіз, мойыны, жүрегі, бауыры мен бұлшық етті асқазаны жоқ,
63%-дық үйректер" ретінде ұсынылған
немесе қандай да бір басқа бөлімде
ұсынылғандар
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 

   
--- қаздардың:
 

   

   
0207 33 510 0
 
---- жүні жұлынған, қаны ағызылған, ішек-қарыны алынған, басымен және аяқ сүйектерімен, "82%-дық үйректер" ретінде ұсынылғандар
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 33 590 0
 
---- жүні жұлынған және ішек-қарыны алынған, басы мен аяқ сүйектерінсіз, жүрегі, бауыры мен
бұлшық етті асқазаны бар, "75 %-дық үйректер" ретінде ұсынылған немесе қандай да бір басқа бөлімде ұсынылғандар
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 33 900 0
 
--- цесаркалардың
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 34
 
-- семіз бауыр, жас немесе тоңазытылған:
 

 

   
0207 34 100 0
 
--- қаздың
 
-
 
5, бірақ 1 кг үшін 1 евродан кем емес
 
0207 34 900 0
 
--- үйректің
 
-
 
5, бірақ 1 кг үшін 1 евродан кем емес
 
0207 35
 
-- жас немесе
тоңазытылған өзгелері:
 

 

   

   
--- ұшаларының бөліктері:
 

 

   

   
---- сүйегі сылынған:
 

 

   
0207 35 110 0
 
----- қаздардың
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 35 150
 
----- үйректердің және цесаркалардың:
 

 

   
0207 35 150 1
 
------ үйректердің
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 35 150 9
 
------цесаркалардың
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 

   
---- сүйектен айырылмаған:
 

 

   

   
----- жартысы немесе ширектері:
 

 

   
0207 35 210 0
 
------ үйректің
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 35 230 0
 
------ қаздардың
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 35 250 0
 
------цесаркалардың
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 35 310
 
----- тұтас қанаттары, жұқа шетімен немесе онсыз:
 

 

   
0207 35 310 1
 
------цесаркалардың
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 35 310 9
 
------ өзгелері
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 35 410
 
----- арқа, мойын, мойынмен бірге
арқалығы, құйыршықтар және
қанаттарының жұқа шеттері:
 

 

   
0207 35 410 1
 
------ цесаркалардың
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 35 410 9
 
------ өзгелері
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 

   
----- төстіктер және олардың
кесектері:
 

 

   
0207 35 510 0
 
------ қаздардың
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 35 530
 
------ үйректердің және цесаркалардың:
 

 

   
0207 35 530 1
 
------ үйректердің
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 35 530 9
 
------цесаркалардың
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 

   
----- аяқтары және олардың кесектері:
 

 

   
0207 35 610 0
 
------ қаздардың
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 35 630
 
------ үйректердің және цесаркалардың:
 

 

   
0207 35 630 1
 
------ үйректердің
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 35 630 9
 
------цесаркалардың
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 35 710 0
 
----- қаздардың немесе үйректердің
палетоттары
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 35 790
 
----- өзгелері:
 

 

   
0207 35 790 1
 
------цесаркалардың
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 35 790 9
 
------ өзгелері
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 

   
--- қосымша ет өнімдері:
 

 

   
0207 35 910 0
 
---- бауыр, семізінен басқа
 
-
 
25, бірақ 1 кг үшін 0,35 евродан кем емес
 
0207 35 990 0
 
---- өзгелері
 
-
 
25, бірақ  1 кг үшін 0,35 евродан кем емес
 
0207 36
 
-- мұздатылған өзгелері:
 

 

   

   
--- ұшаның бөлшектері:
 

 

   

   
---- сүйегі сылынған:
 

 

   
0207 36 110 0
 
----- қаздардың
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 36 150
 
----- үйректер мен цесаркалардың:
 

 

   
0207 36 150 1
 
------ үйректердің
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 36 150 9
 
------цесаркалардың
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 

   
---- сүйектен айырылмаған:
 

 

   

   
----- жартысы немесе ширектері:
 

 

   
0207 36 210 0
 
------ үйректің
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 36 230 0
 
------ қаздардың
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 36 250 0
 
------цесаркалардың
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 36 310
 
----- тұтас қанаттары, жұқа шетімен немесе онсыз:
 

 

   
0207 36 310 1
 
------цесаркалардың
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 36 310 9
 
------ өзгелері
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 36 410
 
----- арқа, мойындар, мойынмен
бірге арқалықтар, құйыршықтар және
қанаттарының жұқа шеттері:
 

 

   
0207 36 410 1
 
------цесаркалардың
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 36 410 9
 
------ өзгелері
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 

   
----- төстіктер және олардың
кесектері:
 

 

   
0207 36 510 0
 
------ қаздардың
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 36 530
 
------ үйректердің және цесаркалардың:
 

 

   
0207 36 530 1
 
------- үйректердің
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 36 530 9
 
------цесаркалардың
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 

   
----- аяқтары және олардың кесектері:
 

 

   
0207 36 610 0
 
------ қаздардың
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 36 630
 
------ үйректердің және цесаркалардың:
 

 

   
0207 36 630 1
 
------ үйректердің
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 36 630 9
 
------цесаркалардың
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 36 710 0
 
----- қаздардың немесе үйректердің палетоттары
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 36 790
 
----- өзгелері:
 

 

   
0207 36 790 1
 
------цесаркалардың
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0207 36 790 9
 
------ өзгелері
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 

   
--- қосымша ет өнімдері:
 

 

   

   
---- бүйрегі:
 

 

   
0207 36 810 0
 
----- қаздың майлы бауыры
 
-
 
25, бірақ 1 кг үшін 0,35 евродан кем емес
 
0207 36 850 0
 
----- үйректің майлы бауыры
 
-
 
25, бірақ 1 кг үшін 0,35 евродан кем емес
 
0207 36 890 0
 
----- өзгелері
 
-
 
25, бірақ 1 кг үшін 0,35 евродан кем емес
 
0207 36 900 0
 
---- өзгелері
 
-
 
25, бірақ 1 кг үшін 0,35 евродан кем емес
 
0208
 
Өзге де ет және тағамдық қосымша, ет өнімдері, жас тоңазытылған:
 

 

   
0208 10
 
- үй қояндарының немесе қояндардың:
 

 

   

   
-- үй қояндарының:
 

 

   
0208 10 110 0
 
--- жас немесе тоңазытылған
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,15 евродан кем емес
 
0208 10 190 0
 
--- мұздатылған
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,15 евродан кем емес
 
0208 10 900 0
 
-- өзгелері
 

 
15, бірақ 1 кг үшін 0,15 евродан кем емес
 
0208 20 000 0
 
- бақаның табандары
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,15 евродан кем емес
 
0208 30 000 0
 
- маймылдардың
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,15 евродан кем емес
 
0208 40
 
- киттердің, дельфиндердің және теңіз шошқаларының (Сetacea отряды сүтқоректілерінің); ламантиндер мен дюгендердің (Sirenia отряды сүтқоректілерінің):
 

 

   
0208 40 100 0
 
-- киттердің еттері
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,15 ерводан кем емес
 
0208 40 900 0
 
-- өзгелері
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,15 евродан кем емес
 
0208 50 000 0
 
- рептилдер (жыландар мен тасбақаларды қоса алғанда)
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,15 евродан кем емес
 
0208 90
 
- өзгелері:
 

 

   
0208 90 100 0
 
-- үй көгершіндері
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,15 евродан кем емес
 

   
-- үй қояндарын немесе қояндарды қоспағанда:
 

 

   
0208 90 200 0
 
--- бөденелердің
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,15 евродан кем емес
 
0208 90 400 0
 
--- өзгелері
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,15 евродан кем емес
 
0208 90 550 0
 
-- итбалықтардың еті
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,15 евродан кем емес
 
0208 90 600 0
 
-- солтүстік бұғыларының
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0208 90 950 0
 
-- өзгелері
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,15 евродан кем емес
 
0209 00
 
Арық еттен сылынып алынған шошқа тоң майы мен үй құсының тоң майы, шыжғырылмаған немесе басқа тәсілмен алынбаған, жас, тоңазытылған, мұздатылған, тұздалған, тұздық судағы, кептірілген
немесе ысталған:
 

 

   

   
- шошқаның тері астындағы тоң майы:
 

 

   
0209 00 110 0
 
-- жас, тоңазытылған, мұздатылған, тұздалған немесе тұздық судағы
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,15 евродан кем емес
 
0209 00 190 0
 
-- кептірілген немесе ысталған
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,15 евродан кем емес
 
0209 00 300 0
 
- 0209 00 110 0 немесе 0209 00 190 0 кіші қосалқы позицияларында көрсетілгеннен басқа шошқаның майы
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,15 евродан кем емес
 
0209 00 900 0
 
- үй құсының майы
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,15 евродан кем емес
 
0210
 
Тұздалған, тұздық судағы, кептірілген немесе тұздалған ет және тағамдық қосымша ет өнімдері; еттен немесе қосымша ет өнімдерінен жасалған тағамдық ұн:
 

 

   

   
- шошқа еті:
 

 

   
0210 11
 
-- сан еті, жауырындары және олардың шабылған еті, сүйегі сылынған еттері:
 

 

   

   
--- үй шошқаларының:
 

 

   

   
---- тұздалған немесе тұздық судағы:
 

 

   
0210 11 110 0
 
----- сан еттері және олардың шабылған еті
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0210 11 190 0
 
----- жауырындар және олардың шабылған еті
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 

   
---- кептірілген немесе ысталған:
 

 

   
0210 11 310 0
 
----- сан еттері және олардың шабылған еті
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0210 11 390 0
 
----- жауырындар және олардың шабылған еті 
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0210 11 900 0
 
--- өзгелері
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0210 12
 
-- төстіктер (қабаттарымен) және олардың шабылған еті:
 

 

   

   
--- үй шошқаларының:
 

 

   
0210 12 110 0
 
---- тұздалған немесе тұздық судағы
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0210 12 190 0
 
---- кептірілген немесе ысталған
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0210 12 900 0
 
--- өзгелері
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0210 19
 
-- өзгелері:
 

 

   

   
--- үй шошқаларының:
 

 

   

   
---- тұздалған немесе тұздық судағы:
 

 

   
0210 19 100 0
 
----- бекондық жарты еттер немесе
спенсерлер
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0210 19 200 0
 
----- шошқа бүйірінің
3/4-і немесе шошқаның орта бөліктері
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0210 19 300 0
 
------ алдыңғы бөліктері және
олардың шабылған еті
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0210 19 400 0
 
----- төстіктер және олардың шабылған еті
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін  0,4 евродан кем емес
 

   
----- өзгелері:
 

 

 
0210 19 510 0
 
------ сүйегі сылынған
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0210 19 590 0
 
------ өзгелері
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 

   
---- кептірілген немесе ысталған:
 

 

   
0210 19 600 0
 
----- алдыңғы бөліктері және олардың шабылған еті
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0210 19 700 0
 
----- төстіктер және олардың
шабылған еті
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 

   
----- өзгелері:
 

 

   
0210 19 810 0
 
------ сүйегі сылынған
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0210 19 890 0
 
------ өзгелері
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0210 19 900 0
 
--- өзгелері
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0210 20
 
- ірі қара малдың еті:
 

 

   
0210 20 100 0
 
-- сүйегі сылынбаған
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0210 20 900 0
 
-- сүйегі сылынған
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 

   
- еттен немесе қосымша ет
өнімдерінен алынған тағамдық ұн мен ірі тартылған ұнды қоса алғанда, өзгелері:
 

 

   
0210 91 000 0
 
-- примастардың
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0210 92 000 0
 
-- киттердің, дельфиндердің және теңіз шошқаларының (Сеtасеа отряды сүтқоректілерінің); ламантиндер мен дюгендердің (Sirenia отряды сүтқоректілерінің)
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0210 93 000 0
 
-- рептилдер (жыландар мен тасбақаларды қоса алғанда)
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0210 99
 
-- өзгелері:
 

 

   

   
--- еті:
 

 

   
0210 99 100 0
 
---- тұздалған жылқының, тұзды
судағы немесе кептірілген
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 

   
---- қойдың және ешкінің:
 

 

   
0210 99 210 0
 
----- сүйегі сылынбаған
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0210 99 290 0
 
----- сүйегі сылынған
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0210 99 310 0
 
---- солтүстік бұғылары
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 
0210 99 390 0
 
---- өзгелері
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес
 

   
--- қосымша ет өнімдері
 

 

   

   
---- үй шошқаларының:
 

 

   
0 210 99 410 0
 
----- бауыры
 
-
 
15
 
0210 99 490 0
 
----- өзгелері
 
-
 
15
 

   
---- ірі қара малдың:
 

 

   
0210 99 510 0
 
----- жуан көк ет және жұқа көк ет
 
-
 
15
 
0210 99 590 0
 
----- өзгелері
 
-
 
15
 
0210 99 600 0
 
---- қойлар мен ешкілердің
 
-
 
15
 

   
---- өзгелері:
 

 

   

   
----- үй құстарының бауыры:
 

 

   
0210 99 710 0
 
------ қаздардың немесе үйректердің семіз бауырлары, тұздалған немесе тұздық судағы
 
-
 
15
 
0210 99 790 0
 
------ өзгелері
 
-
 
15
 
0210 99 800 0
 
----- өзгелері
 
-
 
15
 
0210 99 900 0
 
--- еттен немесе қосымша ет
өнімдерінен жасалған тағамдық ұн
 
-
 
15
 

 
03-топ
Балық және шаянтектестер, ұлулар және басқа да су омыртқасыздары
 
      Ескертпелер :
      1. Аталған топқа
      а) 0106 тауар позициясының сүтқоректілері;
      б) 0106 тауар позициясы сүтқоректілерінің еті (0208 немесе 0210 тауар позициясы);
      в) өлген немесе өзінің табиғаты бойынша немесе өздерінің жай-күйіне байланысты тамаққа пайдалану үшін жарамсыз (05 топ) балық немесе шаянтектестер, ұлулар немесе өзге де су омыртқасыздары; тамаққа пайдалануға жарамсыз майда және ірі тартылған балық ұны немесе балықтан немесе шаянтектестерден, ұлулардан немесе өзге де су омыртқасыздарынан алынған түйіршіктер (2301 тауар позициясы); немесе
      г) бекіре уылдырықтары немесе оның балық уылдырықтарынан дайындалған алмастырғыштары (1604 тауар позициясы) енгізілмейді.
      2. Аталған топтағы "түйіршіктер" термині тікелей сығымдау жолымен, не аз мөлшерде байланыстырғыш зат қосу арқылы шоғырландырылған өнімдерді білдіреді.
 
СЭҚ ТН
коды
 
Позицияның атауы
 
Қос. өлш. бір.
 
Баж ставкалары (кеден құнының пайызымен не евромен
 
0301
 
Тірі балық:
 

   

   
0301 10
 
- сәндік балық:
 

   

   
0301 10 100 0
 
--тұщы су балығы
 
-
 
10
 
0301 10 900 0
 
--теңіз балығы
 
-
 
10
 

   
-өзге де тірі балық:
 

   

   
0301 91
 
--патшабалық (Salmo truttf, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus apache және Oncorhynchus chrysogaster):
 

   

   
0301 91 100 0
 
---Oncorhynchus apache және Oncorhynchus
chrysogaster түрлері
 
-
 
10
 
0301 91 900 0
 
---өзгелері
 

   
10
 
0301 92 000 0
 
--жыланбалық (Anguilla spp.)
 
-
 
10
 
0301 93 000 0
 
--тұқы балық
 
-
 
10
 
0301 99
 
--өзгелері:
 

   

   

   
---тұщы су балығы:
 

   

   
0301 99 110 0
 
---тынық мұхитының албырт балығы (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus masou және Oncorhynchus rhodurus),
атланттық албырт балығы (Salmo salar)
және дунай албырт балығы (Hucho hucho)          
 
-
 
10
 
0301 99 19
 
----өзгелері:
 

 

   

   
-----бекірелер:
 

 

   
0301 99 191 0
 
------ұсақтары
 
-
 
10
 
0301 99 198 0
 
------өзгелері
 
-
 
10
 
0301 99 199 0
 
-----өзгелері
 
-
 
10
 
0301 99 900 0
 
---теңіз балығы
 
-
 
10
 
0302
 
0304 тауар позициясының балық сүбесі мен балықтың өзге де етін қоспағанда, жас немесе тоңазытылған балық:
 

 

   

   
-бауырын, уылдырығын және мологын қоспағанда албырт балықтың:
 

 

   
0302 11
 
--патшабалық (Salmo trutta, Oncorhynchyus mykiss Oncorhynchyus clarki,Oncorhynchyus aguabonita, Oncorhynchyus gilae, Oncorhynchyus apache және Oncorhynchyus chrysogaster):
 

 

   
0302 11 100 0
 
---Oncorhynchyus apache және
Oncorhynchyus chrysogaster түрлері
 
-
 
10
 
0302 11 900 0
 
---өзгелері
 
-
 
10
 
0302 12 000 0
 
---тынық мұхитының албырт балығы
(Oncorhynchyus nerka, Oncorhynchyus
gorbuscha, Oncorhynchyus keta, Oncorhynchyus tschawytscha, Oncorhynchyus kisutch, Oncorhynchyus masou және Oncorhynchyus rhodurus),
атланттық албырт балығы (Salmo salar)
және дунай албырт балығы (Hucho hucho)
 
-
 
10
 
0302 19 000 0
 
--өзгелері
 
-
 
10
 

   
-түйетабан тектестер (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,Scophthalmidae және Citharidae), бауырын, уылдырығын және мологын қоспағанда:
 

 

   
0302 21
 
--сутіл (Reinhardardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):
 

 

   
0302 21 100 0
 
--- қара сутіл, немесе көкқабықты
сутіл (Reinhardtius hippoglossoides)
 
-
 
10
 
0302 21 300 0
 
---атланттық сутіл (Hippoglossus hippoglossus)
 
-
 
10
 
0302 21 900 0
 
--- тынық мұхиттық аққабықты сутіл
(Hippoglossus stenolepis)
 
-
 
10
 
0302 22 000 0
 
--теңіз түйетабаны (Pleuronectes platessa)
 
-
 
10
 
0302 23 000 0
 
--теңіз тілі (Solea spp.)
 
-
 
10
 
0302 29
 
--өзгелері:
 

 

   
0302 29 100 0
 
---мегрим (Lepidorhombus spp.)
 
-
 
10
 
0302 29 900 0
 
---өзгелері
 
-
 
10
 

   
тунец (Thunnus), скипджек немесе ала тунец (Euthynnus (Katsuwonus) реlamis), бауырын, уылдырығын және мологын қоспағанда:
 

 

   

 

 
0302 31
 
--ұзын қауырсынды тунец немесе альбакор (Тhunnus alalunga):
 

 

   
0302 31 100 0
 
---1604 тауар позициясының
өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін
 
-
 
10
 
0302 31 900 0
 
---өзгелері
 
-
 
10
 
0302 32
 
--сары қауырсынды тунец (Тhunnus albacares):
 

 

   
0302 32 100 0
 
---1604 тауар позициясының
өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін
 
-
 
10
 
0302 32 900 0
 
---өзгелері
 
-
 
10
 
0302 33
 
--скипджек немесе ала тунец:
 

 

   
0302 33 100 0
 
---1604 тауар позициясының
өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін
 
-
 
10
 
0302 33 900 0
 
---өзгелері
 
-
 
10
 
0302 34
 
--үлкен көзді тунец (Тhunnus obesus):
 

 

   
0302 34 100 0
 
---1604 тауар позициясының
өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін
 
-
 
10
 
0302 34 900 0
 
---өзгелері
 
-
 
10
 
0302 35
 
--көк немесе кәдімгі тунец (Thunnus thynnus):
 

 

   
0302 35 100 0
 
---1604 тауар позициясының
өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін
 
-
 
10
 

 

 
0302 35 900 0
 
---өзгелері   
 
-
 
10
 
0302 36
 
--оңтүстіктің көк тунеці (Тhunnus maccoyii):
 

 

   
0302 36 100 0
 
---1604 тауар позициясының
өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін
 
-
 
10
 
0302 36 900 0
 
---өзгелері
 
-
 
10
 
0302 39
 
--өзгелері:   
 

 

   
0302 39 100 0
 
---1604 тауар позициясының  
өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін
 
-
 
10
 
0302 39 900 0
 
---өзгелері
 
-
 
10
 
0302 40 000 0
 
-майшабақ (Сlupea harengus, Clupea pallasii), бауырын, уылдырығын және мологын қоспағанда
 

 
10
 
0302 50
 
-нәлім (Gadus morhua, Gadus ogas Gadus macrocephalus), бауырын, уылдырығын және мологын қоспағанда:
 

 

   
0302 50 100 0
 
--Gadus morhua түрлері
 
_
 
10
 
0302 50 900 0
 
--өзгелері
 
-
 
10
 

   
-өзгеде балықтар бауырын, уылдырығын және мологын қоcпағанда:
 

 

   
0302 61
 
--сардиналар (Sardina pilchardus, Sardinors spp.), сардинелла (Sardinors spp.), килькалар немесе шпроттар (Sprattus spattus):
 

 

   
0302 61 100 0
 
---Sardina pilchardus түрдегі
сардиндер
 
-
 
10
 
0302 61 300 0
 
---Sardinops тектес сардиндер;
(Sardinella spp.) сардинелла
 
-
 
10
 
0302 61 800 0
 
---(Spattus sprattus) килькалар
немесе шпроттар
 
-
 
10
 
0302 62 000 0
 
-пикша (Melanogrammus aeglefinus)
 
-
 
10
 
0302 63 000 0
 
-- сайда (Рollachius virens)
 
-
 
10
 
0302 64 000 0
 
-- скумбрия (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
 
-
 
10
 
0302 65
 
--акулалар:
 

 

   
0302 65 200 0
 
--- Squalus acanthias тікенді акулалар
 
-
 
10
 
0302 65 500 0
 
--- Scyliorhinus spp. мысық тәріздес акула
 
-
 
10
 
0302 65 900 0
 
---өзге де акулалар
 
-
 
10
 
0302 66 000 0
 
--жыланбалық (Anguilla spp.)
 
-
 
10
 
0302 69
 
--өзгелері:
 

 

   

   
---тұщы су балығы:
 

 

   

 

 
0302 69 110 0
 
----карп
 
-
 
10
 
0302 69 19
 
----өзгелері:
 

 

   

   
-----бекірелер:
 

 

   

   
------1604 тауар позициясының
өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін:
 

 

   
0302 69 191 0
 
-------бөлшектелмеген
 
-
 
10
 
0302 69 192 0
 
-------желбезексіз және іш құрылысынсыз
 
-
 
10
 
0302 69 193 0
 
-------өзге де бөлшектелгені
 
-
 
10
 
0302 69 198 0
 
------өзгелері
 
-
 
10
 
0302 69 199 0
 
-----өзгелері
 
-
 
10
 

   
---теңіз балығы:
 

 

   

   
----Euthynnus тектес балықтар, скипджек немесе ала тунец (Euthynnus
(Каtsuwonus) реlamis), 0302 33
субпозиция:
 

 

   
0302 69 210 0
 
-----1604 тауар позициясының
өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін
 
-
 
10
 
0302 69 250 0
 
-----өзгелері
 
-
 
10
 

   
----теңіз алабұғасы (Sebastes spp.):
 

 

   
0302 69 310 0
 
-----Sebastes marinus түрі
 
-
 
10
 
0302 69 330 0
 
-----өзгелері
 
_
 
10
 
0302 69 350 0
 
--- Boreogadus saiba  түрі балығы
 

 
10
 
0302 69 410 0
 
----мерланг (Мerlangius merlangus)
 
-
 
10
 
0302 69 450 0
 
----мольва (Моlva sрр.)
 
-
 
10
 
0302 69 510 0
 
----минтай (Тher)
және күміс түстес сайда (Роllасhіus
роllасhius)
 
-
 
10
 
0302 69 550 0
 
----анчоустар (Engraulis spp.)
 
-
 
10
 
0302 69 610 0
 
----теңіз табаны (Dentex dentex және Pagellus sрр.)
 
-
 
10
 

   
---- мерлуза (Меrluccius sрр.) және америка нәлім (Urophycis sрр.):
 

 

   

   
-----Меrluccius  тектес мерлуза:
 

 

   
0302 69 660 0
 
------кап мерлузасы (таяз сулы)
(Меrluccius capensis) және намибий мерлуза (терең сулы) (Меrluccius
paradoxus)
 
-
 
10
 
0302 69 670 0
 
------жаңазеландия мерлузасы
(Меrluccius аustralis)
 
-
 
10
 
0302 69 680 0
 
------өзгелері
 

 
10
 
0302 69 690 0
 
-----Urophycis тектес америка нәлім
 
-
 
10
 

 

 
0302 69 750 0
 
----(Вrama sрр.) әдеттегі теңіз тыраны
 
-
 
10
 
0302 69 810 0
 
----қармақшы (Lophius sрр.)
 
-
 
10
 
0302 69 850 0
 
----путассу (Місromesistius poutassou
немесе Gadus роutassou)
 
-
 
10
 
0302 69 860 0
 
----оңтүстік путассуы
(Місromesistius australis)
 
-
 
10
 
0302 69 870 0
 
----семсер-балық (Хірhias gladius)
 
-
 
10
 
0302 69 880 0
 
----клыкач (Dissostichus spp.)
 
-
 
10
 
0302 69 910 0
 
----ставрида (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)
 
-
 
10
 
0302 69 920 0
 
----қара конгрио (Genypterus blacodes)  
 
-
 
10
 
0302 69 940 0
 
----лаврак (Dicentrarchus labrax)
 
-
 
10
 
0302 69 950 0
 
----аурата (Sparus aurata)
 

 
10
 
0302 69 990 0
 
----өзгелері
 
-
 
10
 
0302 70 000 0
 
-бауыр, уылдырық және молоктар
 
-
 
10
 
0303
 
Мұздатылған балық, 0304 тауар позициясының балық сүбесі мен балық етін қоспағанда:
 

 

   

   
-тынық мұхитының албырт балығы (Oncorhynchus nerka Oncorhynchus gorbuscha,Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou және Oncorhynchus rhodurus), бауыр, уылдырық және молоктарды қоспағанда:
 

 

   
0303 11 000 0
 
--қызыл немесе нерка (Oncorhynchus nerka)
 
-
 
10
 
0303 19 000 0
 
--өзгелері
 
-
 
10
 

   
-өзге де албырт балықтар, бауыр, уылдырық және молоктарды қоспағанда:
 

 

   
0303 21
 
--патшабалық (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus apache, және Oncorhynchus chrysogaster):
 

 

   
0303 21 100 0
 
---Oncorhynchus apache және
Oncorhynchus chrysjgaster түрлері
 
-
 
10
 
0303 21 900 0
 
---өзгелері
 
-
 
10
 

 

 
0303 22 000 0
 
--Атлант албырт балығы (Salmo salar ) және Дунай албырт балығы (Hucho hucho)
 
-
 
10
 
0303 29 000 0
 
--өзгелері
 
-
 
10
 

   
-түйетабан тектестер (Pleuronectudae,  Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae және Citharidae), бауырын, уылдырығын және мологын қоспағанда:
 

 

   
0303 31
 
--сутіл (Reinhardtius hippoglossoides,  Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):
 

 

   
0303 31 100 0
 
---қара сутіл, немесе көкқабықты
сутіл (Reinhardtius hippoglossoides)
 
-
 
10
 
0303 31 300 0
 
---атлант сутілі (Hippoglossus hippoglossus)
 
-
 
10
 
0303 31 900 0
 
аққабықты теңіз сутілі (Hippoglossus stenolepis)
 
-
 
10
 
0303 32 000 0
 
--теңіз түйетабаны (Pleuronectes platessa)
 
-
 
10
 
0303 33 000 0
 
--теңіз тілі (Solea spр.)
 
-
 
10
 
0303 39
 
--өзгелері:
 

 

   
0303 39 100 0
 
--түйетабан (Platichthys flesus)
 
-
 
10
 
0303 39 200 0
 
---мегрим (Lepidorhombus sрр.)
 
-
 
10
 
0303 39 300 0
 
---Rhombosolea тектес балығы
 
-
 
10
 
0303 39 800 0
 
---өзгелері
 
-
 
10
 

   
-тунец (Tunnus тектес), скипджек немесе ала тунец (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), бауырын, уылдырығын және мологын қоспағанда:
 

 

   
0303 41
 
--ұзын қауырсынды тунец немесе альбакор (Thunnus alalunga):
 

 

   

   
---1604 тауар позициясының өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін:
 

 

   
0303 41 110 0
 
----бөлшектелмеген
 
-
 
10
 
0303 41 130 0
 
----желбезектерсіз және іш құрылысынсыз
 
-
 
10
 
0303 41 190 0
 
----өзге бөлшектелген (мысалы, "басы алынған")
 
-
 
10
 
0303 41 900 0
 
---өзгелері
 

 
10
 
0303 42
 
--сары қауырсынды тунец (Tuhnnus albacares):
 

 

   

 

 

   
---1604 тауар позициясының
өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін:
 

 

   

   
----бөлшектелмеген:
 

 

   
0303 42 120 0
 
-----әрқайсының салмағы 10 кг-нан
астам
 
-
 
10
 
0303 42 180 0
 
-----өзгелері
 
-
 
10
 

   
----желбезектерсіз және іш құрылысынсыз:
 

 

   
0303 42 320 0
 
-----әрқайсының салмағы 10 кг-нан
астам   
 
-
 
10
 
0303 42 380 0
 
-----өзгелері
 
-
 
10
 

   
----өзге бөлшектелген (мысалы, "басы алынған"):
 

 

   
0303 42 520 0
 
-----әрқайсысының салмағы 10 кг-
нан астам
 
-
 
10
 
0303 42 580 0
 
-----өзгелері
 
-
 
10
 
0303 42 900 0
 
---өзгелері   
 
-
 
10
 
0303 43
 
--скипджек немесе ала тунец:
 

 

   

   
---1604 тауар позициясының
өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін:
 

 

   
0303 43 110 0
 
----бөлінбеген
 
-
 
10
 
0303 43 130 0
 
----желбезектерсіз және іш құрылысынсыз
 
-
 
10
 
0303 43 190 0
 
----өзге бөлшектелген (мысалы,
"басы алынған")
 
-
 
10
 
0303 43 900 0
 
---өзгелері
 
-
 
10
 
0303 44
 
--үлкен көзді тунец (Thunnus obesus):
 

 

   

   
---1604 тауар позициясының
өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін:
 

 

   
0303 44 110 0
 
----бөлшектелмеген
 
-
 
10
 
0303 44 130 0
 
----желбезектерсіз және іш құрылысынсыз
 
-
 
10
 
0303 44 190 0
 
----өзге бөлшектелген (мысалы,
"басы алынған")
 
-
 
10
 
0303 44 900 0
 
---өзгелері
 
-
 
10
 
0303 45
 
--көк немесе кәдімгі тунец (Thunnus thynnus):
 

 

   

   
---1604 тауар позициясының
өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін:
 

 

   
0303 45 110 0
 
----өңделмеген
 
-
 
10
 
0303 45 130 0
 
----желкен тыныссыз және іш
құрылысынсыз
 
-
 
10
 

 

 
0303 45 190 0
 
----өзге бөлшектелген (мысалы,
"басы алынған")
 
-
 
10
 
0303 45 900 0
 
---өзгелері
 
-
 
10
 
0303 46
 
--оңтүстіктің көк тунеці (Tuhnnus maccoyii):
 

 

   

   
---1604 тауар позициясының өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін:
 

 

   
0303 46 110 0
 
----бөлшектелмеген
 
-
 
10
 
0303 46 130 0
 
----желбезектерсіз және іш құрылысынсыз
 
-
 
10
 
0303 46 190 0
 
----өзге бөлшектелген (мысалы,
"басы алынған")
 
-
 
10
 
0303 46 900 0
 
---өзгелері
 
-
 
10
 
0303 49
 
--өзгелері:
 

 

   

   
---1604 тауар позициясының
өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін:
 

 

   
0303 49 310 0
 
----бөлшектелмеген
 
-
 
10
 
0303 49 330 0
 
----желбезектерсіз және іш
құрылысынсыз
 
-
 
10
 
0303 49 390 0
 
----өзге бөлшектелген (мысалы,
"басы алынған")
 
-
 
10
 
0303 49 800 0
 
---өзгелері
 
-
 
10
 
0303 50 000 0
 
-майшабақ (Clupea harengus, Clupea pallasii), бауырын, уылдырығын және мологын қоспағанда
 
-
 
10
 
0303 60
 
-треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), бауырын, уылдырығын және мологын қоспағанда:
 

 

   
0303 60 110 0
 
--Gadus morhua түрі
 
-
 
10
 
0303 60 190 0
 
--Gadus ogac түрі
 
-
 
10
 
0303 60 900 0
 
--Gadus macrocephalus түрі
 
-
 
10
 

   
-өзге де балық, бауырын, уылдырығын және мологын қоспағанда:
 

 

   
0303 71
 
-сардиналар (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинелла (Sardinella sрр.), килькалар немесе шпроттар (Sprattus sprattus):
 

 

   
0303 71 100 0
 
---Sardina pilchardus түрі
 
-
 
10
 
0303 71 300 0
 
---Sardinops тектес сардина;
сардинелла (Sardinella sрр.)
 
-
 
10
 
0303 71 800 0
 
- килькалар немесе шпроттар (Sprattus sprattus)
 
-
 
10
 

 

 
0303 72 000 0
 
--пикша (Melanogrammus aeglefinus)
 
-
 
10
 
0303 73 000 0
 
--сайда (Pollachius virens)
 
-
 
10
 
0303 74
 
--скумбрия (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):
 

 

   
0303 74 300 0
 
--- Scomber scombrus түрі және Scomber japonicus
 
-
 
10
 
0303 74 900 0
 
---Scomber australasicus түрі
 
-
 
10
 
0303 75
 
--акулалар:  
 

 

   
0303 75 200 0
 
---тікенді акула Squalus acanthias
 
-
 
10
 
0303 75 500 0
 
---мысық тәріздес акула Scyliorhinus spp.
 
-
 
10
 
0303 75 900 0
 
---өзге де акулалар
 
-
 
10
 
0303 76 000 0
 
--жыланбалық (Anguilla sрр.).
 
-
 
10
 
0303 77 000 0
 
--лаврак (Dicentrarchus ladrax, Dicentrarchus punctatus)
 
-
 
10
 
0303 78
 
--мерлуза (Меrluccius sрр.) жөне америка нәлімі (Urophycis sрр.):
 

 

   

   
---Меrluccius тектес мерлуза:
 

 

   
0303 78 110 0
 
----кап мерлузасы (таяз сулы)
(Меrluccius capensis) және намибий
мерлузасы (Меrluccius paradoxus) (терең
сулы)
 
-
 
10
 
0303 78 120 0
 
----аргентина мерлузасы (Меrluccius hubbsi)
 
-
 
10
 
0303 78 130 0
 
----жаңазеландия мерлузасы
(Меrluccius austrlis)
 
-
 
10
 
0303 78 190 0
 
----өзгелері
 

 
10
 
0303 78 900 0
 
---Urophycis тектес америка нәлімі
 
-
 
10
 
0303 79
 
--өзгелері:
 

 

   

   
---тұщы су балығы:
 

 

   
0303 79 110 0
 
----карп
 
-
 
10
 
0303 79 19
 
----өзгелері:
 

 

   

   
-----бекіре:
 

 

   

   
------1604 тауар позициясының
өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін:
 

 

   
0303 79 191 0
 
-------бөлшектелмеген
 

 
10
 
0303 79 192 0
 
-------желбезектерсіз және іш
құрылысынсыз
 
-
 
10
 
0303 79 193 0
 
-------өзге де бөлшектелгені
 
-
 
10
 
0303 79 198 0
 
------өзгелері
 
-
 
10
 

 

 
0303 79 199 0
 
-----өзгелері
 
-
 
10
 

   
---теңіз балығы:
 

 

   

   
----Euthynnus тектес балық, скипджекті, немесе ала тунецті
қоспағанда (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), 0303 43 қосалқы позициясы:
 

 

   

   
-----1604 тауар позициясының
өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін:
 

 

   
0303 79 210 0
 
------бөлшектелмеген
 
-
 
10
 
0303 79 230 0
 
------желбезексіз және іш құрылысынсыз
 
-
 
10
 
0303 79 290 0
 
------өзге бөлшектелген (мысалы,
"басы алынған")
 

 
10
 
0303 79 310 0
 
-----өзгелері
 
-
 
10
 

   
----теңіз алабұғасы (Sebastes sрр.):
 

 

   
0303 79 350 0
 
-----Sebastes marinus түрі
 
-
 
10
 
0303 79 370 0
 
-----өзгелері
 
-
 
10
 
0303 79 410 0
 
----Boreogadus saida тектес балық
 
-
 
10
 
0303 79 450 0
 
----мерланг (Merlangius merlangus)
 
-
 
10
 
0303 79 510 0
 
----мольва (Molva sрр.)
 
-
 
10
 
0303 79 550 0
 
----минтай (Theragra chalcogramma)
күміс түстес сайда (Роllachius роllachius)
 
-
 
10
 
0303 79 580 0
 
----Orcynopsis unicolor түріндегі
балық
 
-
 
10
 
0303 79 650 0
 
----анчоустар (Engraulis sрр.)
 
-
 
10
 
0303 79 710 0
 
----теңіз табаны (Dentex dentex және Oagellus sрр.)
 
-
 
10
 
0303 79 750 0
 
----әдеттегі теңіз тираны (Вrama
sрр.)
 
-
 
10
 
0303 79 810 0
 
----қармақшы (Lophius sрр.)
 
-
 
10
 
0303 79 830 0
 
----путассу (Місromesistius poutassou
немесе Gadus poutassou)
 
-
 
10
 
0303 79 850 0
 
----оңтүстік путассуы
(Місromesistius australis)
 
-
 
10
 
0303 79 870 0
 
----семсер-балық (Xiphias gladius)
 
-
 
10
 
0303 79 880 0
 
----клыкач (Dissostichus sрр.)
 
-
 
10
 
0303 79 910 0
 
ставрида (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)
 
-
 
10
 
0303 79 920 0
 
----жаңазеландия макруронусы
(Macruronus novaevealandiae)
 
-
 
10
 
0303 79 930 0
 
----қара конгрио (Genypterus blacodes)
 
-
 
10
 

 

 
0303 79 940 0
 
----Pelotreis flavilatus және
Peltorhamphus novaezealandiae түріндегі балық
 
-
 
10
 
0303 79 980 0
 
----өзгелері
 
-
 
10
 
0303 80
 
-бауыр, уылдырық және молоктар
 

 

   
0303 80 100 0
 
--дезоксирибонуклеинді қышқыл немесе протамина сульфатын өндіруге арналған уылдырық және молоктар
 
-
 
10
 
0303 80 900 0
 
--өзгелері
 
-
 
10
 
0304
 
Балықтың сүбесі және балықтың өзге де еті (фаршты қоса алғанда), жас, тоңазытылған немесе мұздатылған:
 

 

   
0304 10
 
-жас немесе салқындатылған:
 

 

   

   
--сүбе:
 

 

   

   
---тұщы су балығы:
 

 

   
0304 10 110 0
 
----патшабалық түрлері Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita және Oncorhynchus gilae
 
-
 
10
 
0304 10 130 0
 
----тынық мұхитының албырт
балығы (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou және Oncorhynchus rhodurus), атлант (Salmo salar) және дунай албырт балығы (Hucho hucho)
 
-
 
10
 
0304 10 19
 
----өзге де тұщы су балықтары:
 

 

   
0304 10 191 0
 
-----бекіре
 
-
 
10
 
0304 10 199 0
 
-----өзгелері
 
-
 
10
 

   
---өзгелері:
 

 

   
0304 10 310 0
 
-----трескалар (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) және Boreogadus saida түріндегі балық
 
-
 
10
 
0304 10 330 0
 
----сайда (Pollachius virens)
 
-
 
10
 
0304 10 350 0
 
----теңіз алабұғасы (Sebastes sрр.)
 
-
 
10
 
0304 10 380 0
 
----өзгелері
 
-
 
10
 

   
-балықтың өзге де еті (фаршты қоса алғанда):
 

 

   
0304 10 910 0
 
---тұщы су балықтары
 
-
 
10
 

   
---өзгелері:
 

 

   
0304 10 970 0
 
----майшабақтың шабылған еті
 
-
 
10
 

 

 
0304 10 980 0
 
----өзгелері
 

 
10
 
0304 20
 
-мұздатылған сүбе:
 

 

   

   
--тұщы су балықтары:
 

 

   
0304 20 110 0
 
---патшабалықтың  Salmo trutta,
Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita және
Oncorhynchus gilae түрлері
 
-
 
10
 
0304 20 130 0
 
---тынық мұхитының албырт балығы
(Oncorhynchus nrka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou және Oncorhynchus rhodurus), атлант (Salmo salar) және дунай тынық мұхитының албырт балығы (Hucho hucho)
 
-
 
10
 
0304 20 19
 
----өзге де тұщы су балықтары:
 

 

   
0304 20 191 0
 
----бекіре
 
-
 
10
 
0304 20 199 0
 
----өзгелері
 
-
 
10
 

   
--трескалар (Gadus morhua, Gadus macrocephalus) және Boreogadus saida түріндегі балықтар:
 

 

   
0304 20 210 0
 
---Gadus macrocephalus  түріндегі трескалар
 
-
 
10
 
0304 20 290 0
 
---өзгелері
 
-
 
10
 
0304 20 310 0
 
--сайдалар (Pollachius virens)
 
-
 
10
 
0304 20 330 0
 
--пикшилер (Melanogrammus aeglefinus)
 
-
 
10
 

   
--теңіз алабұғасы (Sebastes sрр.):
 

 

   
0304 20 350 0
 
---Sebastes marinus түрлері
 
-
 
10
 
0304 20 370 0
 
---өзгелері
 
-
 
10
 
0304 20 410 0
 
--мерланга (Merlangius merlangius)
 
_
 
10
 
0304 20 430 0
 
--мольвалар (Molva sрр.)
 
-
 
10
 
0304 20 450 0
 
--тунецтің (Thunnus тектес) және Euthnnus тектес түрлері
 
-
 
10
 

   
--скумбриялар (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) және Orcynopsis unicolor тектес түрлері:
 

 

   
0304 20 510 0
 
---скумбрияның Scomber australasicus
түрлері
 
-
 
10
 
0304 20 530 0
 
---өзгелері
 
-
 
10
 

   
--мерлузалар (Merluccius spp.) және америка нәлімі (Urophycis spp)
 

 

   

   
--Merluccius тектес мерлузалар:
 

 

   
0304 20 550 0
 
---кап мерлузалар (таяз сулы) (Merluccius capensis) және намибий мерлузалары (терең сулы) (Merluccius paradoxus)
 
-
 
10
 
034 20 560 0
 
----аргентина мерлузасы (Merluccius hubbsi)
 
-
 
10
 
034 20 580 0
 
----өзгелері
 
-
 
10
 
034 20 590 0
 
---Urophycis тектес америка нәлімі
 
-
 
10
 

   
--акулалар:
 

 

   
0304 20 610 0
 
---тікенді акулалар (Squalus acanthias spp) және мысық тәріздес акулалар (Scyliorhinus spp.)
 
-
 
10
 
0304 20 690 0
 
---өзге де акулалар
 
-
 
10
 
0304 20 710 0
 
--теңіз камбалалары (Pleuronectes platessa)
 
-
 
10
 
0304 20 730 0
 
--өзен түйетабандары (Platichthys flesus)
 
-
 
10
 
0304 20 750 0
 
--майшабақтар (Clupea harengus, Clupea pallasi)
 
-
 
10
 
0304 20 790 0
 
--мегрима (Lepidorhombus spp.)
 
-
 
10
 
304 20 810 0
 
--әдеттегі теңіз балығы (Brama spp.)
 
-
 
10
 
0304 20 830 0
 
--қармақшы (Lophius spp.)
 
-
 
10
 
0304 20 850 0
 
--минтай (Theragra chalcogramma)
 
-
 
10
 
0304 20 870 0
 
--семсер-балық (Xiphias gladius)
 
-
 
10
 
0304 20 880 0
 
--клыкач (Dissostichus spp.)
 
-
 
10
 
0304 20 910 0
 
--жаңазеландия макруронусы (Macruronus novaezealandiae)
 
-
 
10
 
0304 20 950 0
 
--өзгелері
 
-
 
10
 
0304 90
 
-өзгелері:
 

 

   
0304 90 050 0
 
--сурими
 
-
 
10
 

   
--өзгелері:
 

 

   
0304 90 100 0
 
---тұщы су балықтары
 
-
 
10
 

   
---өзгелері:
 

 

   
0304 90 220 0
 
----майшабақтар (Clupea harengus, Clupea pallasii)
 
-
 
10
 
0304 90 310 0
 
----теңіз алабұғасы (Sebastes spp.)
 
-
 
10
 

   
----трескалар (Gadus marhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) және Boreogadus saida түріндегі балықтар:
 

   

   

 

 
0304 90 350 0
 
-----Gadus macrocephalus түріндегі трескалар
 
-
 
10
 
0304 90 380 0
 
-----Gadus morhua түріндегі трескалар
 
-
 
10
 
0304 90 390 0
 
-----өзгелері
 
-
 
10
 
0304 90 410 0
 
----сайдалар (Pollachius virens)
 
-
 
10
 
0304 90 450 0
 
----пикшилер (Melanogrammus aeglefinus)
 
-
 
10
 

   
----мерлузалар (Merluccius  sрр.)
және америка нәлімі (Urophycis sрр.):
 

 

   
0304 90 470 0
 
-----Merluccius тектес мерзулалар
 
-
 
10
 
0304 90 490 0
 
-----Urophycis тектес америка
нәлімі
 
-
 
10
 
0304 90 510 0
 
----мегрима (Lepidorhombus sрр.)
 
-
 
10
 
0304 90 550 0
 
----әдеттегі теңіз тыраны (Brama sрр.)
 
-
 
10
 
0304 90 570 0
 
----қармақшы (Lophius sрр.)
 
-
 
10
 
0304 90 590 0
 
----путассу (Micromesistius poutassou немесе Gadus poutassou)
 
-
 
10
 
0304 90 610 0
 
----минтай (Theragra chalcogramma)
 
-
 
10
 
0304 90 650 0
 
---семсер-балық (Xiphias gladius)
 
-
 
10
 
0304 90 970 0
 
----өзгелері
 
-
 
10
 
0305
 
Кептірілген, тұздалған немесе тұздық судағы балық; ыстық немесе суықтай ысталған балық; тамаққа пайдалануға жарамды ұсақ немесе ірі тартылған балық ұны және түйіршіктері:
 

 

   
0305 10 000 0
 
-тамаққа пайдалануға жарамды ұсақ немесе ірі тартылған балық ұны және түйіршіктері
 
-
 
5
 
0305 20 000 0
 
-балықтың бауыры, уылдырығы және мологы, кептірілген,  ысталған, тұздалған немесе тұздық судағы
 
-
 
10
 
0305 30
 
-балық сүбесі, кептірілген, тұздалған немесе тұздық судағы, бірақ ысталмаған:
 

 

   

   
--трескалар (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) және Boreogadus saida түріндегі балықтар:
 

 

   
0305 30 110 0
 
---Gadus macrocephalus  түріндегі трескалар
 
-
 
10
 

 

 
0305 30 190 0
 
---өзгелері  
 
-
 
10
 
0305 30 300 0
 
--тынық мұхитының албырт балығы (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou және Oncorhynchus rhodurus), атлант (Salmo salar) және дунай албырт балығы (Hucho hucho), тұздалған немесе тұздық судағы
 
-
 
10
 
0305 30 500 0
 
--қара сутілі, немесе көкқабықты сутіл (Reinhardtius hippoglogossoides), тұздалған немесе тұздық судағы
 
-
 
10
 
0305 30 90
 
--өзгелері:
 

 

   
0305 30 901 0
 
---бекіре
 
-
 
10
 
0305 30 909 0
 
---өзгелері
 
-
 
10
 

   
-ысталған балық, сүбені қоса алғанда:
 

 

   
0305 41 000 0
 
--тынық мұхитының албырт балығы (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou және Oncorhynchus rhodurus), атлант (Salmo salar) және дунай албырт балығы (Hucho hucho)
 
-
 
10
 
0305 42 000 0
 
--майшабақ (Clupea
harengus, Clupea pallasii)
 
-
 
10
 
0305 49
 
--өзгелері:
 

 

   
0305 49 100 0
 
---қара сутілі, немесе көкқабықты
сутіл (Reinhardtius
hippoglossoides), тұздалған немесе тұздық судағы
 
-
 
10
 
0305 49 200 0
 
---атлант сутілі (Hippoglossus
hippoglossus)
 
-
 
10
 
0305 49 300 0
 
---скумбрия (Scomber scombrus,
Scomber australasicus,
Scomber japonicus)
 
-
 
10
 
0305 49 450 0
 
---патшабалық (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus
aguabonita және
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus
apache және Oncorhynchus
chrysogaster)
 
-
 
10
 
0305 49 500 0
 
---жылан балық (Anguilla spp.)
 
-
 
10
 
0305 49 80
 
---өзгелері:
 

 

   

 

 
0305 49 801 0
 
----бекіре
 
-
 
10
 
0305 49 809 0
 
----өзгелері
 
-
 
10
 

   
-кептірілген балық, тұздалған немесе тұздалмаған, бірақ қақталмаған:
 

   

   
0305 51
 
--треска (Gadus
morhua, Gadus ogac,
Gadus macrocephalus):
 

   

   
0305 51 100 0
 
---кептірілген, тұздалмаған
 
-
 
10
 
0305 51 900 0
 
---кептірілген, тұздалған
 
-
 
10
 
0305 59
 
--өзгелері:
 

   

   

   
---Boreogadus saida түріндегі балық:
 

   

   
0305 59 110 0
 
----кептірілген, тұздалмаған
 
-
 
10
 
0305 59 190 0
 
----кептірілген, тұздалған
 
-
 
10
 
0305 59 300 0
 
---майшабақ (Clupea
harengus, Clupea
pallasii)
 
-
 
10
 
0305 59 500 0
 
---анчоустар (Engraulis spp.)
 
-
 
10
 
0305 59 600 0
 
---қара сутілі, немесе көкқабықты
сутіл (Reinhardtius
hippoglossoides), және тынық мұхиттың аққабықты сутілі (Hippoglossus
stenolepis)
 
-
 
10
 
0305 59 700 0
 
---атлант сутілі (Hippoglossus
lippoglossus)
 
-
 
10
 
0305 59 900 0
 
---өзгелері
 
-
 
10
 

   
-тұздалған балық, бірақ кептірілмеген және ысталмаған, тұздық судағы балық:
 

   

   
0305 61 000 0
 
--майшабақ (Clupea
harengus, Clupea
pallasii)
 
-
 
10
 
0305 62 000 0
 
--треска (Gadus
morhua, Gadus ogac,
Cradus macrocephalus)
 
-
 
10
 
0305 63 000 0
 
--анчоустар (Engraulis spp.)
 
-
 
10
 
0305 69
 
--өзгелері:
 

   

   
0305 69 100 0
 
---балық түрі Boreogadus saida
 
-
 
10
 
0305 69 200 0
 
---қара сутілі, немесе көкқабықты
сутіл (Reinhardtius
hippoglossoides), және тынық мұхиттың аққабықты сутілі(Hippoglossus stenolepis)
 
-
 
10
 
0305 69 300 0
 
---атлант сутілі (Hippoglossus
hippoglossus)
 
-
 
10
 
0305 69 500 0
 
---тынық мұхитының албырт балығы
(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
gorbuscha,
Oncorhynchus
keta, Oncorhyncus
tschawytscha,
Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou және Oncorhynchus
rhodurus), атлант (Salmo salar) және дунай албырт балығы (Hucho hucho)
 

   
10
 

 

 
0305 69 900 0
 
---өзгелері
 
-
 
10
 
0306
 
Шаянтектестер, сауыттағы немесе сауытсыз, тірі, жас, тоңазытылған, мұздатылған, кептірілген, тұздалған немесе тұздық судағы; сауыттағы шаянтектестер, буға немесе ыстық суға пісірілген, тоңазытылған немесе тоңазытылмаған, мұздатылған, кептірілген, тұздалған немесе тұздық судағы; шаян тектестерден алынатын тамаққа пайдалану үшін жарамды майда және ірі тартылған ұн және түйіршіктер:
 

 

   

   
--мұздатылған:
 

 

   
0306 11
 
--еуропалық қысқышсыз шаян және өзге де қысқышсыз шаяндар (Palinurus spp.,
Panulirus spp., Jasus spp.):
 

 

   
0306 11 100 0
 
---қысқышсыз шаянның құйрықтары
 
-
 
10
 
0306 11 900 0
 
---өзгелері
 
-
 
10
 
0306 12
 
--омарлар (Homarus
spp.):
 

 

   
0306 12 100 0
 
---бөлшектелмеген
 
-
 
10
 
0306 12 900 0
 
---өзгелері
 
-
 
10
 
0306 13
 
--ас шаяндар және тісті ас шаяндар:
 

 

   
0306 13 100 0
 
---Pandalidae тұқымдастар
 
-
 
10
 
0306 13 300 0
 
---Crangon тектес ас шаяндар
 
-
 
10
 
0306 13 400 0
 
---терең судағы  алқызыл ас шаяндар (Parapenaeus
longirostris)
 
-
 
10
 
0306 13 500 0
 
---Penaeus тектес ас шаяндар
 
-
 
10
 
0306 13 800 0
 
---өзгелері
 
-
 
10
 
0306 14
 
--теңіз шаяндары:
 

 

   
0306 14 100 0
 
---Paralithodes
сamchaticus,
Chionoecetes spp. және Callinectes sapidus түріндегі теңіз шаяндары
 
-
 
10
 
0306 14 300 0
 
---Cancer pagurus түріндегі шаяндар
 
-
 
10
 
0306 14 900 0
 
---өзгелері
 

 

   
0306 19
 
--өзгелері, шаянтектестерден алынатын тамаққа пайдалану үшін жарамды майда және ірі тартылған ұн және түйіршіктерін қоса алғанда:
 

 

   

 

 
0306 19 100 0
 
---тұщы су шаяндары
 
-
 
10
 
0306 19 300 0
 
---норвегия омары (Nephrops norvegicus)
 
_
 
10
 
0306 19 900 0
 
---өзгелері
 
-
 
10
 

   
-мұздатылмаған:
 

 

   
0306 21 000 0
 
--еуропалық қысқышсыз шаян және өзге де қысқышсыз шаяндар (Palinurus spp., Panulirus spp.,
Jasus spp.):
 
-
 
10
 
0306 22
 
--омарлар (Homarus
spp.):
 

 

   
0306 22 100 0
 
---тірілері
 
-
 
10
 

   
---өзгелері:
 

 

   
0306 22 910 0
 
----бөлшектелмеген
 
-
 
10
 
0306 22 990 0
 
----өзгелері
 
-
 
10
 
0306 23
 
--ас шаяндар және тісті ас шаяндар:
 

 

   
0306 23 100 0
 
---Pandalidae тұқымдастар
 
-
 
10
 

   
---Сrangon тектес ұсақ шаян тектестер:
 

 

   
0306 23 310 0
 
----жас, тоңазытылған немесе буға немесе суға пісірілгендері
 

 
10
 
0306 23 390 0
 
----өзгелері
 
-
 
10
 
0306 23 900 0
 
---өзгелері
 
-
 
10
 
0306 24
 
--ас шаяндар:
 

 

   
0306 24 100 0
 
Paralithodes
camchaticus,
Chionoecetes spp. және Callinectes sapidus тектес ас шаяндар
 
-
 
10
 
0306 24 300 0
 
---Cancer pagurus тектес ас шаяндар
 
-
 
10
 
0306 24 900 0
 
---өзгелері
 
-
 
10
 
0306 29
 
--өзгелері, шаянтектестерден алынатын тамаққа пайдалану үшін жарамды майда және ірі тартылған ұн және түйіршіктерін қоса алғанда:
 

 

   
0306 29 100 0
 
---тұщы су шаяндары
 
-
 
10
 
0306 29 300 0
 
---норвегия омары (Nephrops
norvegicus)
 
-
 
10
 
0306 29 900 0
 
---өзгелері
 

 
10
 
0307
 
Ұлулар, бақалшықты немесе бақалшықсыз, тірі, жас, тоңазытылған, мұздатылған, кептірілген, тұздалған немесе тұздық судағы; шаянтектестер мен ұлулардан ерекшеленетін өзге де су омыртқасыздары, тірі, жас, тоңазытылған, мұздатылған, кептірілген, тұздалған немесе тұздық судағы; өзге де суомыртқасыздарынан алынатын тамаққа пайдалану үшін жарамды майда және ірі тартылған ұн және түйіршіктер:
 

 

   

 

 
0307 10
 
-устрицалар: 
 

   

   
0307 10 100 0
 
--жалпақ устрицалар
(Ostrea тектес), тірі және массалы (раковинаны қоса алғанда) әрқайсысы 40 г-нан аспайтын
 
-
 
10
 
0307 10 900 0
 
--өзгелері
 
-
 
10
 

   
-айдаршықтар Pecten, Chlamys немесе Placopecten тектерінің корольдік айдаршықтарын қоса алғанда:
 

 

   
0307 21 000 0
 
--тірі, жас немесе тоңазытылған
 
-
 
10
 
0307 29
 
--өзгелері:
 

 

   
0307 29 100 0
 
қасиетті Яков айдаршықтары, (Pecten maximus), мұздатылған
 
-
 
10
 
0307 29 900 0
 
---өзгелері
 
_
 
10
 

   
-мидии (Mytilus spp., Perna spp.)
 

 

   
0307 31
 
--тірі, жас немесе тоңазытылған:
 

 

   
0307 31 100 0
 
---Mytilus spp.
 

 
10
 
0307 31 900 0
 
---Perna spp.
 
-
 
10
 
0307 39
 
--өзгелері:
 

 

   
0307 39 100 0
 
---Mytilus spp.
 
-
 
10
 
0307 39 900 0
 
---Perna spp.
 
-
 
10
 

   
-каракатицалар (Sepia officinalis, Rossia
macrosoma, Sepiola
spp.) мен кальмарлар (Ommastrephes spp.,
Loligo spp.,
Nototodarus spp.,
Sepioteuthis spp.):
 

 

   
0307 41
 
--тірі, жас немесе тоңазытылған:
 

 

   
0307 41 100 0
 
---каракатицалар (Sepia officinalis, Rossia
macrosoma, Sepiola
spp.)
 
-
 
10
 

   
---кальмарлар (Ommastrephes spp.,
Loligo spp.,
Nototodarus spp.,
Sepioteuthis spp.):
 

 

   
0307 41 910 0
 
----Loligo spp.,
Ommastrephes sagittatus
 
-
 
10
 
0307 41 990 0
 
----өзгелері
 
-
 
10
 
0307 49
 
--өзгелері:
 

 

   

   
---мұздатылған:
 

 

   

 

 

   
----каракатицалар (Sepia
officinalis, Rossia
macrosoma, Sepiola
spp.):
 

 

   

   
-----Sepiola тектес:
 

 

   
0307 49 010 0
 
------шағын каракатица (Sepiola rondeleti)
 
-
 
10
 
0307 49 110 0
 
------өзгелері
 
-
 
10
 
0307 49 180 0
 
-----өзгелері
 
_
 
10
 

   
----кальмарлар (Ommastrephes spp.,
Loligo spp.,
Nototodarus spp.,
Sepioteuthis spp.):
 

 

   

   
-----Loligo spp.:
 

 

   
0307 49 310 0
 
------Loligo vulgaris
 

 
10
 
0307 49 330 0
 
------Loligo pealei
 
-
 
10
 
0307 49 350 0
 
------Loligo
patagonica
 
-
 
10
 
0307 49 380 0
 
------өзгелері
 
-
 
10
 
0307 49 510 0
 
-----Ommastrephes sagittatus
 
-
 
10
 
0307 49 590 0
 
-----өзгелері
 
-
 
10
 

   
---өзгелері:
 

 

   
0307 49 710 0
 
----каракатицалар (Sepia officinalis,
Rossia macrosoma,
Sepiola spp.)
 
-
 
10
 

   
----кальмарлар (Ommastrephes spp.,
Loligo spp.,
Nototodarus spp.,
Sepioteuthis spp.):
 

 

   
0307 49 910 0
 
-----Loligo spp.,
Ommastrephes
sagittatus
 
-
 
10
 
0307 49 990 0
 
-----өзгелері
 
-
 
10
 

   
-сегізаяқтар (Octopus spp.):
 

 

   
0307 51 000 0
 
--тірі, жас немесе тоңазытылған
 
-
 
10
 
0307 59
 
--өзгелері:
 

 

   
0307 59 100 0
 
---мұздатылған
 
-
 
10
 
0307 59 900 0
 
---өзгелері
 
-
 
10
 
0307 60 000 0
 
-ұлулар, липаристен басқа
 
-
 
10
 

   
-өзге де су омыртқасыздарынан алынатын тамаққа пайдалану үшін жарамды майда және ірі тартылған ұнды және түйіршіктерді қоса алғанда, өзгелері:
 

 

   
0307 91 000 0
 
--тірі, жас немесе тоңазытылған
 
-
 
10
 
0307 99
 
--өзгелері:
 

 

   

   
---мұздатылған:
 

 

   
0307 99 110 0
 
----Illex spp.
 
-
 
10
 
0307 99 130 0
 
----ала венус басқа да Veneridae
тұқымдастар
 
-
 
10
 
0307 99 150 0
 
----медузалары (Rhopilema spp.)
 
-
 
10
 
0307 99 180 0
 
----өзге де су омыртқасыздары
 
-
 
10
 
0307 99 900 0
 
---өзгелері
 
-
 
10
 

 
04-топ
Басқа жерде аталмаған немесе енгiзiлмеген сүт өнiмдерi; құстардың жұмыртқалары; табиғи бал; жануарлардан алынатын тамақ өнiмдерi
 
      Ескертпелер :
      1. "Сүт" терминi қаймағы алынбаған сүттi, сондай-ақ қаймағы iшiнара немесе толық алынған сүттi бiлдiредi.
      2. 0405 тауар позициясында:
      а) құрамында 80 салм.%-дан немесе одан да көп, бiрақ 95 салм.%-дан аспайтын құрамында сүт майы бар ең көп 2 салм.%-дан құрғақ (майсыздандырылған) сүт қалдығы және ең көп 16 салм.%-дан су бар сүттен ғана дайындалған табиғи кiлегейлi майды, сарысулы майды немесе рекомбинацияланған майды (консервіленген майды қоса алғанда, жас, тұздалған немесе ашыған) бiлдiредi. Кiлегейлi майдың құрамында қосымша эмульгаторлар болмайды, бiрақ натрий хлоридi, тамақтық бояғыштар, бейтараптандырғыш тұздар мен сүт қышқылын түзетiн зиянсыз бактериялардың дақылдары болуы мүмкiн;
      б) "сүт пасталары" терминi өнiмде 39 салм.%-дан немесе одан да көп, бiрақ 80 мас.%-дан мөлшерiндегi жалғыз тоң май ретiнде сүт майы бар майдағы су түрiнде жазылуға қабiлеттi эмульсияны бiлдiредi.
      3. Сүт сарысуын концентрациялау кезiнде және сүттi немесе сүт тоң майын қоса отырып алынған өнiмдер, олардың мынадай үш сипаттамаға ие болуы шартымен 0406 тауар позициясына iрiмшiк ретiнде енгiзiледi:
      а) құрғақ затқа қайта есептегенде, құрамында 5 салм.%-дан немесе одан да көп сүт майының болуы;
      б) құрамында 70 салм.%-дан кем емес, бiрақ 85 салм.%-дан аспайтын құрғақ заттың болуы; және
      в) олардың қалыптасуы немесе қалыптасуының мүмкiн болуы.
      4. Аталған топқа:
      а) құрғақ затқа қайта есептегенде құрамында сусыз лактоза ретiнде бiлiнетiн 95 салм.%-дан астам лактоза бар сүт сарысуынан алынған өнiмдер (1702 тауар позициясы); немесе
      б) альбуминдер (құрғақ затқа қайта есептегенде құрамында 80 салм.%-дан астам сарысу белогы бар екi немесе одан да көп сарысу белоктарының концентраттарын (3502 тауар позициясы) қоса алғанда) немесе глобулиндер (3504 тауар позициясы).
      Қосалқы позицияларға ескертпелер:
      1. 0404 10 қосалқы позициясында "түрi өзгерген сүт сарысуы" терминi сарысудың құрамдас бөлiктерiнен тұратын өнiмдердi, яғни лактоза, протеиндер немесе минералды заттар толық немесе iшiнара аластатылған сарысуды, оған сарысудың табиғи компоненттерi мен сарысудың табиғи құрамдас бөлiктерiнiң араластыру жолымен алынған өнiмдердi бiлдiредi.
      2. 0405 10 қосалқы позициясында "кiлегейлi май" терминi сусызданған майды немесе қорытылған майды (0405 90 қосалқы позиция) бiлдiрмейдi.
      Қосымша ескертпелер :
      1. 0401-0406 тауар позицияларында көрсетiлген қоспалар үшiн баж ставкалары мынадай үлгiмен айқындалады:
      а) компоненттерiнiң бiрiнiң ең көп дегенде 90 салм. %-ды құрайтын қоспалар үшiн баж ставкасы осы компонент үшiн баж ставкасымен анықталады;
      б) өзге де қоспалар үшiн баж ставкасы ол үшiн баж ставкасы неғұрлым жоғары болып табылатын компонентпен анықталады.
      2. 0406 90 020 0 және 0406 90 030 0, қосалқы позициясында "тұтас iрiмшiктер" терминi мынадай таза салмағы бар тұтас iрiмшiктердi бiлдiредi:
      - Эмменталер: 60 кг-нан кем емес, бiрақ 130 кг-нан аспайтын,
      - Грюйер және Сбринц: 20 кг-нан кем емес, бiрақ 45 кг-нан аспайтын,
      - Бергказе: 20 кг-нан кем емес, бiрақ 60 кг-нан аспайтын,
      - Аппенцеллер: 6 кг-нан кем емес, бiрақ 8 кг-нан аспайтын.    
 
СЭҚ ТН
коды
 
Позицияның атауы
 
Қос. өлш. бір.
 
Баж ставкалары (кеден құнының пайызымен не евромен)
 
0401
 
Қоюлатылмаған және қант немесе 0401 басқа да тәттiлендiретiн заттар қосылмаған сүт және кiлегей:
 

   

   
0401 10
 
- құрамында 1 мас. %-дан аспайтын майы бар;
 

   

   
0401 10 100 0
 
-- таза көлемi 2 л-ден аспайтын 15 бастапқы орамдардағы
 
-
 
15
 
0401 10 900 0
 
-- өзгелері
 

 

 
0401 20
 
- құрамында 1 мас.%-дан астам, бiрақ 6 салм. %-дан аспайтын майы бар:
 

 

 

   
-- 3%-дан аспайтын:
 

 

 
0401 20 110 0
 
--- таза көлемi 2 л-ден аспайтын бастапқы орамдардағы
 
-
 
15
 
0401 20 190 0
 
--- өзгелері
 

   

   

   
-- 3%-дан аспайтын:
 

   

   
0401 20 910 0
 
--- таза көлемi 2 л-ден аспайтын бастапқы орамдардағы
 
-
 
15
 
0401 20 990 0
 
--- өзгелері
 
-
 
15
 
0401 30
 
- құрамында 6 салм.%-дан астам майы бар
 

   

   

   
-- 21%-дан аспайтын:
 

   

   
0401 30 110 0
 
--таза көлемi 2 л-ден аспайтын бастапқы орамдардағы
 
-
 
15
 
0401 30 190 0
 
--- өзгелері
 
-
 
15
 

   
21 %-дан астам, бiрақ 45 %-дан аспайтын:
 

 

 
0401 30 310 0
 
---таза көлемi 2 л-ден аспайтын бастапқы орамдардағы
 
-
 
15
 
0401 30 390 0
 
---- өзгелерi
 
-
 
15
 

   
-- 21%-дан астам, бiрақ 45%-дан аспайтын:
 

 

 
0401 30 910 0
 
--- таза көлемi 2 л-ден аспайтын бастапқы орамдардағы
 
-
 
15
 
0401 30 990 0
 
--- өзгелері
 
-
 
15
 
0402
 
қоюлатылған және қант немесе басқа да тәттiлендiретiн заттар қосылмаған сүт және кiлегей:
 

   

   
0402 10
 
құрамында 1,5 салм. %-дан аспайтын майы бар ұнтақ, түйiршiктi немесе басқа да затты түрлердегi:
 

   

   

   
-- қант немесе басқа да тәттiлендiретiн заттар қосылмаған:
 

   

   
0402 10 110 0
 
--- таза салмағы 2,5 кг-нан аспайтын бастапқы орамдардағы
 
-
 
15
 
0402 10 190 0
 
--- өзгелері
 
-
 
15
 

   
-- өзгелері:
 

 

 
0402 10 910 0
 
--- таза салмағы 2,5 кг-нан аспайтын бастапқы орамдардағы
 
-
 
15
 
0402 10 990 0
 
--- өзгелері
 
-
 
15
 

   
- құрамында 1,5 салм. %-дан аспайтын майы бар ұнтақ, түйiршiктi немесе басқа да қатты түрлердегi:
 

   

   
0402 21
 
-- қант немесе басқа да тәттiлендiретiн заттар қосылмаған:
 

   

   

   
--- 27 салм.%-дан астам майы бар:
 

   

   
0402 21 110 0
 
---- таза салмағы 2,5 кг-нан аспайтын бастапқы орамдардағы
 
-
 
15
 

   
---- өзгелері:
 

 

 
0402 21 170 0
 
----- 11 салм. %-дан астам майы бар
 
-
 
15
 
0402 21 190 0
 
----- құрамында 11 мас. %-дан астам майы бар, бiрақ 27 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15
 

   
---- құрамында 27 салм. %-дан астам майы бар:
 

   

   
0402 21 910 0
 
----таза салмағы 2,5 кг-нан аспайтын бастапқы орамдардағы
 
-
 
15
 
0402 21 990 0
 
----өзгелері
 
-
 
15
 
0402 29
 
--өзгелері:
 

   

   

   
----құрамында 27 салм.%-дан астам майы бар:
 

   

   
0402 29 110 0
 
----құрамында майы 10 салм.%-дан астам, ауасыз орамдағы салмағы 500 г-нан аспайтын, емшектегі балаларға арналған арнайы сүт
 
-
 
5
 

   
----өзгелері:
 

   

   
0402 29 150 0
 
-----таза салмағы 2,5 кг-нан аспайтын бастапқы орамдардағы
 
-
 
15
 
0402 29 190 0
 
-----өзгелері
 
-
 
15
 

   
----құрамында 27 салм.%-дан:
 

   

   
0402 29 910 0
 
---таза салмағы 2,5 кг-нан аспайтын бастапқы орамдардағы
 
-
 
15
 
0402 29 990 0
 
----өзгелері
 
-
 
15
 

   
-өзгелері:
 

   

   
0402 91
 
--қант немесе басқа да тәттілендіретін заттар қосылмаған:
 

   

   

   
----құрамында 8 салм.%-дан:
 

   

   
0402 91 110 0
 
---таза салмағы 2,5 кг-нан аспайтын бастапқы орамдардағы
 
-
 
15
 
0402 91 190 0
 
----өзгелері
 
-
 
15
 

   
---8 салм.%-дан астам майы бар, бірақ 10 салм.%-дан аспайтын:
 

   

   
0402 91 310 0
 
----таза салмағы 2,5 кг-нан аспайтын бастапқы орамдардағы
 
-
 
15
 
0402 91 390 0
 
----өзгелері
 
-
 
15
 

   
---10 салм.%-дан астам майы бар, бірақ 45 салм.%-дан аспайтын:
 

   

   
0402 91 510 0
 
----таза салмағы 2,5 кг-нан аспайтын бастапқы орамдардағы
 
-
 
15
 
0402 91 590 0
 
----өзгелері
 
-
 
15
 

   
----құрамында 45 салм.%-дан астам майы бар:
 

   

   
0402 91 910 0
 
---таза салмағы 2,5 кг-нан аспайтын бастапқы орамдардағы
 
-
 
15
 
0402 91 990 0
 
----өзгелері
 
-
 
15
 
0402 99
 
--өзгелері:
 

   

   

   
----құрамында 9,5 салм.%-дан астам майы бар:
 

   

   

 

 
0402 99 110 0
 
----таза салмағы 2,5 кг-нан аспайтын бастапқы орамдардағы
 
-
 
15
 
0402 99 190 0
 
----өзгелері
 
-
 
15
 

   
----құрамында 9,5 салм.%-дан астам майы бар, бірақ 45 салм.%-дан аспайтын:
 

   

   
0402 99 310 0
 
----таза салмағы 2,5 кг-нан аспайтын бастапқы орамдардағы
 
-
 
15
 
0402 99 390 0
 
----өзгелері
 
-
 
15
 

   
---45 салм.%-дан астам майы бар:
 

   

   
0402 99 910 0
 
----таза салмағы 2,5 кг-нан аспайтын бастапқы орамдардағы
 
-
 
15
 
0402 99 990 0
 
----өзгелері
 
-
 
15
 
0403
 
Шайқалған май, ұйыған сүт және кілегей, йогурт, айран және өзге де ферменттелген немесе ашытылған сүт және кілегей, қоюлатылған немесе қоюлатылмаған, қант немесе басқа да тәттілендіретін заттар қосылған немесе қосылмаған, дәмді-хош иісті қоспалармен немесе оларсыз, жемістер, жаңғақ немесе какао қосылған немесе қосылмаған:
 

   

   
0403 10
 
-йогурт:
 

   

   

   
--дәмді-хош иісті қоспалармен немесе оларсыз, жемістер, жаңғақтар немесе какао қосылған:
 

   

   

   
---қант немесе басқа да тәттілендіретін заттар қосылмаған, майы бар:
 

   

   
0403 10 110 0
 
----3 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,18 евродан кем емес
 
0403 10 130 0
 
----3 салм.%-дан астам, бірақ 6 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,18 евродан кем емес
 
0403 10 190 0
 
----6 салм.%-дан астам
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,18 евродан кем емес
 

   
---майы бар өзгесі:
 

   

   
0403 10 310 0
 
----3 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,18 евродан кем емес
 

 

 
0403 10 330 0
 
----3 салм.%-дан астам, бірақ 6 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,18 евродан кем емес
 
0403 10 390 0
 
----6 салм.%-дан астам
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,18 евродан кем емес
 

   
--дәмдік-хош иісті қоспалармен немесе оларсыз, жемістер, жаңғақтар немесе какао қосылған:
 

   

   

   
---құрамында сүті жоқ майы бар ұнтақ, түйіршікті немесе басқа да қатты түрлердегі:
 

   

   
0403 10 510 0
 
----1,5 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,18 евродан кем емес
 
0403 10 530 0
 
----1,5 салм.%-дан астам, бірақ 27 салм.%-дан аспайтын
 

 
15, бірақ 1 кг үшін 0,18 евродан кем емес
 
0403 10 590 0
 
----27 салм.%-дан астам
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,18 евродан кем емес
 

   
---өзгесі, құрамында сүті жоқ майы бар:
 

   

   
0403 10 910 0
 
----3 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,18 евродан кем емес
 
0403 10 930 0
 
----3 салм.%-дан астам, бірақ 6 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,18 евродан кем емес
 
0403 10 990 0
 
----6 салм.%-дан астам
 
-
 
15, бірақ 1  кг үшін 0,18 евродан кем емес
 
0403 90
 
-өзгелері:
 

   

   

   
--дәмді-хош иісті қоспалармен немесе оларсыз, жемістер, жаңғақтар немесе какао қосылған:
 

   

   

   
---құрамында сүті жоқ майы бар ұнтақ, түйіршікті немесе басқа да қатты түрлердегі:
 

   

   

   
----қант немесе басқа да тәттілендіретін заттар қосылмаған:
 

   

   

 

 
0403 90 110 0
 
-----1,5 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,18 евродан кем емес
 
0403 90 130 0
 
-----1,5 салм.%-дан астам, бірақ 27 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,18 евродан кем емес
 
0403 90 190 0
 
-----27 салм.%-дан астам
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,18 евродан кем емес
 

   
----өзгесі, майы бар:
 

   

   
0403 90 310 0
 
-----1,5 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,18 евродан кем емес
 
0403 90 330 0
 
-----1,5 салм.%-дан астам, бірақ 27 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,18 евродан кем емес
 
0403 90 390 0
 
-----27 салм.%-дан астам
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,18 евродан кем емес
 

   
---өзгелері:
 

   

   

   
----қант немесе басқа да тәттілендіретін заттар қосылмаған:
 

   

   
0403 90 510 0
 
-----3 салм.%-дан асатын
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,18 евродан кем емес
 
0403 90 530 0
 
-----3 салм.%-дан астам, бірақ 6 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,18 евродан кем емес
 
0403 90 590 0
 
-----6 салм.%-дан астам
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,18 евродан кем емес
 

   
----өзгесі, майы бар:
 

   

   
0403 90 610 0
 
-----3 салм.%-дан астам
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,18 евродан кем емес
 
0403 90 630 0
 
-----3 салм.%-дан астам бірақ 6 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,18 евродан кем емес
 
0403 90 690 0
 
-----6 салм.%-дан астам
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,18 евродан кем емес
 

 

 

   
--дәмді-хош иісті қоспалармен немесе оларсыз, жемістер, жаңғақтар немесе какао қосылған:
 

   

   

   
---құрамында сүті жоқ майы бар ұнтақ, түйіршікті немесе басқа да қатты түрлердегі:
 

   

   
0403 90 710 0
 
----1,5 салм.%-дан астам
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,18 евродан кем емес
 
0403 90 730 0
 
----1,5 салм.%-дан астам, бірақ 27 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,18 евродан кем емес
 
0403 90 790 0
 
----27 салм.%-дан астам
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,18 евродан кем емес
 

   
---өзгесі, құрамында майы бар:
 

   

   
0403 90 910 0
 
----3 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,18 евродан кем емес
 
0403 90 930 0
 
----3 салм.%-дан астам, бірақ 6 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,18 евродан кем емес
 
0403 90 990 0
 
----6 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,18 евродан кем емес
 
0404
 
Қоюлатылған немесе қоюлатылмаған, қант немесе басқа да тәттілендіретін заттар қосылған немесе қосылмаған сүт сарысуы; басқа жерде аталмаған немесе енгізілмеген, қант немесе басқа да тәттілендіретін заттар қосылған немесе қосылмаған сүттің табиғи құрамдас бөліктерінен алынған өнімдер:
 

   

   
0404 10
 
- қоюлатылған немесе қоюлатылмаған, қант немесе басқа да тәттілендіретін заттар қосылған немесе қосылмаған сүт сарысуы және түрі өзгертілген сүт сарысуы:
 

   

   

   
--ұнтақ, түйіршікті немесе басқа да қатты түрлердегі:
 

   

   

 

 

   
---қант немесе басқа да тәттілендіретін заттар қосылмаған, белогы бар (азоттың болуы х 6,38):
 

   

   

   
----15 салм.%-дан аспайтын және майы бар:
 

   

   
0404 10 020 0
 
-----1,5 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15
 
0404 10 040 0
 
-----1,5 салм.%-дан астам, бірақ 27 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15
 
0404 10 060 0
 
-----27 салм.%-дан астам
 
-
 
15
 

   
----15 салм.%-дан аспайтын және майы бар:
 

   

   
0404 10 120 0
 
-----1,5 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15
 
0404 10 140 0
 
-----1,5 салм.%-дан астам, бірақ 27 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15
 
0404 10 160 0
 
-----27 салм.%-дан астам
 
-
 
15
 

   
---өзге де белогы бар (азоттың болуы х 6,38):
 

   

   

   
----15 салм.%-дан аспайтын және майы бар:
 

   

   
0404 10 260 0
 
-----1,5 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15
 
0404 10 280 0
 
-----1,5 салм.%-дан астам, бірақ 27 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15
 
0404 10 320 0
 
-----27 салм.%-дан астам
 
-
 
15
 

   
----15 салм.%-дан аспайтын және майы бар:
 

   

   
0404 10 340 0
 
-----1,5 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15
 
0404 10 360 0
 
-----1,5 салм.%-дан астам, бірақ 27 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15
 
0404 10 380 0
 
-----27 салм.%-дан астам
 
-
 
15
 

   
--өзгелері:
 

   

   

   
---қант немесе басқа да тәттілендіретін заттар қосылмаған, белогы бар (азоттың болуы х 6,38):
 

   

   

   
----15 салм.%-дан аспайтын және майы бар:
 

   

   
0404 10 480 0
 
-----1,5 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15
 
0404 10 520 0
 
-----1,5 салм.%-дан астам, бірақ 27 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15
 
0404 10 540 0
 
-----27 салм.%-дан астам
 
-
 
15
 

   
----15 салм.%-дан астам және майы бар:
 

   

   
0404 10 560 0
 
-----1,5 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15
 

 

 
0404 10 580 0
 
-----1,5 салм.%-дан астам, бірақ 27 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15
 
0404 10 620 0
 
-----27 салм.%-дан астам
 
-
 
15
 

   
---қант немесе басқа да тәттілендіретін заттар қосылмаған, белогы бар (азоттың болуы х 6,38):
 

   

   

   
----15 салм.%-дан аспайтын және майы бар:
 

   

   
0404 10 720 0
 
-----1,5 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15
 
0404 10 740 0
 
-----1,5 салм.%-дан астам, бірақ 27 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15
 
0404 10 760 0
 
-----27 салм.%-дан астам
 

   
15
 

   
----15 салм.%-дан астам және майы бар:
 

   

   
0404 10 780 0
 
-----1,5 салм.%-дан аспайтын
 

   
15
 
0404 10 820 0
 
-----1,5 салм.%-дан астам, бірақ 27 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15
 
0404 10 840 0
 
-----27 салм.%-дан астам
 
-
 
15
 
0404 90
 
-өзгелері:
 

   

   

   
--қант немесе басқа да тәттілендіретін заттар қосылмаған, құрамында майы бар:
 

   

   
0404 90 210 0
 
---1,5 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15
 
0404 90 230 0
 
---1,5 салм.%-дан астам, бірақ 27 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15
 
0404 90 290 0
 
---27 салм.%-дан астам
 
-
 
15
 

   
--өзгелері, майы бар:
 

   

   
0404 90 810 0
 
---1,5 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15
 
0404 90 830 0
 
---1,5 салм.%-дан астам, бірақ 27 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15
 
0404 90 890 0
 
---27 салм.%-дан астам
 
-
 
15
 
0405
 
Кілегейлі май және сүттен дайындалатын өзге де тоң майлар мен майлар; сүт пасталары:
 

   

   
0405 10
 
-кілегейлі май:
 

   

   

   
--85 салм.%-дан аспайтын майы бар:
 

   

   

   
---табиғи кілегейлі май:
 

   

   
0405 10 110 0
 
----таза салмағы 1 кг-нан аспайтын бастапқы ормдардағы
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0405 10 190 0
 
----өзгелері
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 

 

 
0405 10 300 0
 
---қайта құрамдастырылған май
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0405 10 500 0
 
---сарысулы май
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0405 10 900 0
 
--өзгелері
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0405 20
 
-сүт пасталары:
 

   

   
0405 20 100 0
 
--майы 39 салм.%-дан немесе одан да астам, бірақ 60 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0405 20 300 0
 
--майы 60 салм.%-дан немесе одан да астам, бірақ 75 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0405 20 900 0
 
--майы 75 салм.%-дан астам, бірақ 80 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0405 90
 
-өзгелері:
 

   

   
0405 90 100 0
 
--майы 99,3 салм.%-дан астам және суы 0,5 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0405 90 900 0
 
--өзгелері
 
-
 
20, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406
 
Сырлар мен ірімшік:
 

   

   
0406 10
 
-жас сырлар (жете піспеген немесе кептірілмеген), сарысулы-альбуминді сырлар, және ірімшікті қоса алғанда:
 

   

   
0406 10 200
 
--майы 40 салм.%-дан аспайтын:
 

   

   
0406 10 200 1
 
---ірімшік
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 10 200 9
 
---өзгелері
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 10 800 0
 
--өзгелері
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 20
 
-ұсақталған ірімшіктер немесе барлық сорттағы ұнтақты ірімшіктер:
 

   

   

 

 
0406 20 100 0
 
--Гларск цигері (сондай-ақ "Шабцигер" деп аталатын), жұқа ұнтақталған хош иісті шөптер қосылған, қаймағы алынған сүттен дайындалған
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 20 900 0
 
--өзгелері
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 30
 
-балқытылған ірімшіктер, ұсақталмаған және ұнтақталмаған:
 

   

   
0406 30 100 0
 
--өндірілуі кезінде тек қана Эмменталер, Грюйер және Аппенцеллер сырлары пайдаланылған және Гларск цигері қосымша ингредиент ретінде қосылуы мүмкін (сондай-ақ "Шабцигер" деп аталатын); бөлшек сауда үшін оралған, құрғақ заттағы майы 56 салм.%-дан аспайтын
 

   
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 

   
--өзгелері:
 

   

   

   
---оны құрғақ затта ұстау кезінде майы 36 салм.%-дан аспайтын:
 

   

   
0406 30 310 0
 
----48 салм.%-дан аспайтын
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 30 390 0
 
----48 салм.%-дан астам
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 30 900 0
 
---майы 36 салм.%-дан астам
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 40
 
-көгілдір ірімшіктер:
 

   

   
0406 40 100 0
 
--Рокфор
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 40 500 0
 
--Горгонзола
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 40 900 0
 
--өзгелері
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 90
 
- өзге де ірімшіктер:
 

   

   

 

 
0406 90 010 0
 
--балқытылған ірімшіктер өндіру үшін
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 

   
--өзгелері:
 

   

   

   
---Эмменталер, Грюйер, Сбринц, Бергказе және Аппенцеллер:
 

   

   
0406 90 020 0
 
----100 кг таза салмағының құны франко-шекара елдеріне әкелу шартында 401,85 евродан астам, бірақ 430,62 евродан аспайтын, майы 45 салм.%-дан немесе үш немесе құрғақ затқа есептегенде одан да көп айлар ұсталған
 

   
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 90 030 0
 
----100 кг таза салмағының құны франко-шекара елдеріне әкелу шартында 401,85 евродан астам, бірақ 430,62 евродан аспайтын, майы 45 салм.%-дан немесе үш немесе құрғақ затқа есептегенде одан да көп айлар ұсталған
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 90 040 0
 
----тұтас ірімшіктер ауасыз орамдағы немесе инертті газ орамындағы таза салмағы 1 кг және одан да көп, бірақ таза салмағы 5 кг-нан кем емес, 100 кг таза салмағының құны франко-шекара елдеріне әкелу шартында 430,62 евродан астам, бірақ 459,39 евродан аспайтын, майы 45 салм.%-дан немесе үш немесе құрғақ затқа есептегенде одан да көп айлар ұсталған ең болмағанда қабықты бір жағынан кесектеліп туралған
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 90 050 0
 
----тұтас ірімшіктер ауасыз орамдағы немесе инертті газ орамасындағы таза салмағы 1 кг және одан да көп, бірақ таза салмағы 5 кг-нан кем емес, 100 кг таза салмағының құны франко-шекара елдеріне әкелу шартында 459,39 евродан астам, майы 45 салм.%-дан немесе үш немесе құрғақ затқа есептегенде одан да көп айлар ұсталған ең болмағанда қабықты бір жағынан кесектеліп туралған
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 

 

 
0406 90 060 0
 
----таза салмағы 450 г-нан аз, қабықсыз кесектеліп туралған, сырдың атауы, майдың болуы, отандық ораушының және шығарушы елдің аты көрсетілген ауасыз орамдағы немесе инертті газ орамындағы 100 кг таза салмағының құны франко-шекара елдеріне әкелу үшін 459,39 евродан астам, майы 45 салм.%-дан немесе құрғақ затқа есептегенде үш немесе одан да көп айлар ұсталған
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 

   
----өзгелері:
 

 

   
0406 90 130 0
 
-----Эмменталер
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 90 150 0
 
-----Грюйер, Сбринц
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 90 170 0
 
-----Бергказе, Аппенцеллер
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 90 180 0
 
---фрибуржск ірімшігі, Вашеран мон дор және Тет де муан
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 90 190 0
 
---Гларск цигері (сондай-ақ "Шабцигер" деп аталатын), жұқа ұсақталған хош иісті шөптер қосыла отырып қаймағы алынған сүттен дайындалған
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 90 210 0
 
---Чеддер
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 90 230 0
 
---Эдамский
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 90 250 0
 
---Тильзит
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 90 270 0
 
---Буттерказе
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 90 290 0
 
---Качкавал
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 

 

 

   
---Фета:
 

   

   
0406 90 310 0
 
----контейнерлерде, тұздық судағы, немесе қойдың немесе ешкінің местеріндегі қой сүтінен немесе қодастардың сүтінен
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 90 330 0
 
----өзгелері
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 90 350 0
 
---Кефало-тири
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 90 370 0
 
---Финляндия
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 90 390 0
 
---Ярлсберг
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 

   
---өзгелері:
 

   

   
0406 90 500 0
 
----контейнерлерде, тұздық судағы, немесе қойдың немесе ешкінің местеріндегі қой сүтінен немесе қодастардың сүтінен
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 

   
----өзгелері:
 

   

   

   
-----майы 40 салм. %-дан аспайтын және майсыздандырылған затқа есептегенде суы бар:
 

   

   

   
------47 салм.%-дан аспайтын:
 

   

   
0406 90 610 0
 
-------Грана Падано, Пармезан Реджано
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 90 630 0
 
-------Фиоре Сардо, Пикорино
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 90 690 0
 
-------өзгелері
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 

   
------47 салм.%-дан астам, бірақ 72 салм. %-дан аспайтын:
 

   

   
0406 90 730 0
 
-------Проволон
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 

 

 
0406 90 750 0
 
-------Айсяго, Качкавал, Монтазио, Рагузано
 
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 90 760 0
 
-------Данбо, Фонталь, Фонтина, Финбо, Гаварти, Марибо, Самсоэ
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 90 780 0
 
-------Гауда
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 90 790 0
 
-------Эсром, Италико, Кернгем, Сан-Нектар, Сан-Паулин, Талежео
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 90 810 0
 
-------Канталь, Чешир, Уэнслидайль, Ланкашир, Дабл Глостер, Бларней, Колби, Монтерей
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 90 820 0
 
-------Камамбер
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 90 840 0
 
-------Бри
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 90 850 0 
 
-------Кефалогравиера, Казери
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 

   
-------майсыздандырылған затқа есептегенде суы бар өзге де сырлар:
 

   

   
0406 90 860 0
 
--------47 салм.%-дан астам, бірақ 52 салм. %-дан аспайтын
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 90 870 0
 
--------52 салм.%-дан астам, бірақ 62 салм. %-дан аспайтын
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 90 880 0
 
--------62 салм.%-дан астам, бірақ 72 салм. %-дан аспайтын
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0406 90 930 0
 
------72 салм.%-дан астам
 

   
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес 
 
0406 90 990 0
 
-----өзгелері
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,3 евродан кем емес
 
0407 00
 
Құстардың жас, консервіленген немесе пісірілген қабықты жұмыртқалары:
 

   

   

 

 

   
-үй құстарының:
 

   

   

   
--басып шығару үшін:
 

   

   
0407 00 110 0
 
---күркетауықтың немесе қаздың
 
дана
 
0
 
0407 00 190 0
 
---өзгелері
 
дана
 
0
 
0407 00 300 0
 
--өзгелері
 
1000 дана
 
15
 
0407 00 900 0
 
-өзгелері
 
1000 дана
 
15
 
0408
 
Құстардың қабықсыз жұмыртқалары мен сары уыздары, жас, кептірілген, буға немесе ыстық суға пісірілген, пішінделген, мұздатылған немесе қант немесе басқа да тәттілейтін заттар қосылып немесе қосылмай басқа да тәсілмен консервіленген:
 

   

   

   
-жұмыртқаның сары уыздары:
 

   

   
0408 11
 
-кептірілген:
 

   

   
0408 11 200 0
 
---тамаққа тұтыну үшін жарамсыздары
 

   
15
 
0408 11 800 0
 
---өзгелері
 

   
15
 
0408 19
 
--өзгелері:
 

   

   
0408 19 200 0
 
---тамаққа тұтыну үшін жарамсыздары
 
-
 
15
 

   
---өзгелері:
 

   

   
0408 19 810 0
 
----сұйық
 
-
 
15
 
0408 19 890 0
 
----өзгелері, мұздатылғандарды қоса алғанда
 
-
 
15
 

   
-өзгелері:
 

   

   
0408 91
 
--кептірілген:
 

   

   
0408 91 200 0
 
---тамаққа тұтыну үшін жарамсыздары
 
-
 
15
 
0408 91 800 0
 
---өзгелері
 
-
 
15
 
0408 99
 
--өзгелері:
 

   

   
0408 99 200 0
 
---тамаққа тұтыну үшін жарамсыздары
 
-
 
15
 
0408 99 800 0
 
---өзгелері
 
-
 
15
 
0409 00 000 0
 
Табиғи бал
 
-
 
15
 
0410 00 000 0
 
Басқа жерде аталмаған немесе енгізілмеген малдан алынатын тамақ өнімдері
 
-
 
15
 

 
05-топ
Жануарлардан алынатын басқа жерде аталмаған немесе
енгізілмеген өнімдер
 
      Ескертпелер:
      1. Аталған топқа:
      а) тамақ өнімдері (жануарлардың бүтін және бөлшектелген ішектерінен, көпіршіктерінен және асқазандарынан, сойдай-ақ жануарлардың сұйық немесе құрғақ қандарынан басқа);
      б) 0505 тауар позициясындағы тауарлардан, сондай-ақ 0511 тауар позициясындағы өңделмеген терілердің кесінділері мен ұқсас қалдықтарынан басқа, терілер немесе былғары (үлбірді қоса алғанда) (41 немесе 43-топ);
      в) жылқының жалы мен оның қалдықтарынан басқа, жануарлардан алынатын тоқыма материалдары (ХІ-бөлім); немесе
      г) сыпырғыштар немесе шөтке бұйымдарын дайындау үшін әзірленген байламдар немесе түйіндер (9603 тауар позициясы).
      2. 0501 тауар позициясындағы ұзындығы бойынша сұрыпталған шаш өңделмеген болып саналады (шаштың түбі мен оның шектері тиісті тәртіппен орналаспауы шартымен).
      3. Бүкіл Номенклатура бойынша "піл сүйегі" термині пілдің, бегемоттың, морждың, сытқының және қабанның мүйіздерін немесе азуларын, мүйізтұмсықтың мүйіздерін және барлық жануарлардың тістерін білдіреді.
      4. Бүкіл Номенклатура бойынша "жылқының жалы" термині жылқының немесе ірі қараның жалының немесе құйрығының қылдарын білдіреді.
 
СЭҚ ТН коды
 
Позицияның атауы
 
Қос. өлш. бір
 
Баж ставкалары (кеден құнының пайызымен не евромен)
 
0501 00 000 0
 
Өңделмеген, жуылған немесе жуылмаған, тазаланған немесе тазаланбаған адам шашы; оның қалдықтары
 
-
 
10
 
0502
 
Шошқаның немесе қабанның қылтандары; шөтке бұйымдарын өндіру үшін пайдаланылатын борсықтың немесе өзге де қылдары; олардың қалдықтары:
 

 

 
0502 10 000 0
 
- шошқаның немесе қабанның қылтанақтары және осы қылтанақтардың қалдықтары
 
-
 
10
 
0502 90 000 0
 
-өзгелері
 
-
 
10
 

 

 
0503 00 000 0
 
Жылқының жалы және оның қалдықтары, оның ішінде қолтықтағы кесінді түріндегісі немесе онсыз
 
 
10
 
0504 00 000 0
 
Жануарлардың (балықтардан басқа) бүтін немесе бөлшектелген, жас, тоңазытылған, мұздатылған, тұздалған, тұздық судағы, кептірілген немесе қапталған ішектері, көпіршіктері және асқазандары
 
-
 
10
 
0505
 
Қауырсындармен немесе түбіттерімен бірге құстардың терілері мен өзге де бөліктері, тазаланған, дезинфекцияланған немесе сақтау үшін өңделген, бірақ одан арғы өңдеуге ұшырамаған қауырсындар
мен қауырсындардың бөліктері (шеттері кесілген немесе кесілмеген) және түбіттері; қауырсындар мен олардың бөліктерінің ұнтағы және қалдықтары:
 

   

   
0505 10
 
-толтыру үшін пайдаланылатын құс қауырсыны; түбіт:
 

   

   
0505 10 100 0
 
--өңделмеген
 
-
 
10
 
0505 10 900 0
 
--өзгелері
 
-
 
10
 
0505 90 000 0
 
-өзгелері
 
-
 
10
 
0506
 
Өңделмеген, майсыздандырылған, бастапқы өңдеуге ұшыраған (пішін берілместен), қышқылмен өңделген немесе желатинделген сүйектер және мүйіздің өзектері:
 

   

   
0506 10 000 0
 
-қышқылмен өңделген оссеин мен сүйектер
 
-
 
10
 
0506 90 000 0
 
-өзгелері
 
-
 
10
 
0507
 
Өңделмеген немесе бірінші өңдеуге ұшыраған (пішін берместен) піл сүйегі, тасбақалардың сауыттары, киттердің немесе басқа да теңіз сүтқоректілерінің мұрттары, мүйіздері, бұғы мүйіздері, тұяқтар, тырнақтар, аяқ тырнақтары мен тұмсықтары; осы өнімдердің ұнтақтары мен қалдықтары:
 

   

   
0507 10 000 0
 
-піл сүйегі; ұнтақ және қалдықтар
 
-
 
10
 
0507 90 000 0
 
-өзгелері
 
-
 
10
 

 

 
0508 00 000 0
 
Өңделмеген немесе алғашқы өңдеуге ұшыраған маржандар мен ұқсас материалдар; ұлулардың, шаян тәріздестердің немесе тікентерілілердің бақалшықтары мен сауыттары, өңделмеген немесе пішінін берместен алғашқы өңдеуге ұшыраған каракатицалардың қаңқалық пластиналары, осы өнімдердің ұнтағы мен қалдықтары
 
-
 
10
 
0509 00
 
Жануарлардан алынатын табиғи кеміктер:
 

 

   
0509 00 100 0
 
-өңделмеген
 
-
 
10
 
0509 00 900 0
 
-өзгелері
 
-
 
10
 
0510 00 000 0
 
сұр амбра, кәмшаттың тобылғысы, циветта мен мускус; шпонкалар; өт оның ішінде құрғағы, фармацевтік өнімдерді өндіруде пайдаланатын бездер мен жануарлардан алынған өзге де өнімдер, жас, тоңазытылған, мұздатылған, немесе қысқы мерзімге сақтау үшін өзге де тәсілмен өңделген
 
-
 
5
 
0511
 
Басқа жерде аталмаған немесе енгізілмеген жануарлардан алынатын өнімдер; тамаққа пайдалану үшін жарамсыз 1 немесе 3-топтағы өлген жануарлар:
 

   

   
0511 10 000 0
 
-бұқаның шәуһаты
 
-
 
5
 

   
-өзгелері:
 

   

   
0511 91
 
---балықтың және шаян тектестердің, ұлулар және басқа да су омыртқасыздардың өнімдері; 3-топтың өлген жануарлары:
 

   

   
0511 91 100 0
 
---балық қалдықтары
 
-
 
5
 
0511 91 90
 
---өзгелері:
 

   

   
0511 91 901
 
----балықтардың ұрықтанған уылдырығы:
 

   

   
0511 91 901 1
 
-----бекіре
 
-
 
10
 
0511 91 901 9
 
-----өзгелері
 
-
 
10
 
0511 91 902 0
 
----балықтардың криоконсервіленген шәуһаты
 
-
 
10
 
0511 91 909 0
 
----өзгелері
 
-
 
10
 

 

 
0511 99
 
--өзгелері:
 

   

   
0511 99 100 0
 
---шандырлар мен сіңірлер; өңделмеген терілердің кесінділері мен ұқсас қалдықтары
 
-
 
10
 
0511 99 80
 
---өзгелері:
 

   

   
0511 99 801 0
 
----тұт ағашы жібек құртының ұрығы
 
-
 
5
 
0511 99 802
 
----эмбриондар:
 

   

   
0511 99 802 1
 
-----жылқылардың
 
-
 
5
 
0511 99 802 2
 
-----қойлар мен ешкілердің
 
-
 
5
 
0511 99 802 3
 
-----ірі қара малдың
 
-
 
5
 
0511 99 802 9
 
-----өзгелері
 
-
 
5
 
0511 99 803
 
----шәуһат:
 

   

   
0511 99 803 1
 
-----айғырлардың
 
-
 
5
 
0511 99 803 2
 
-----қошқарлар мен текелердің
 
-
 
5
 
0511 99 803 9
 
-----өзгелері
 
-
 
5
 
0511 99 809
 
----өзгелері:
 

   

   
0511 99 809 1
 
-----балықтардың бекіре түрлерінің личинкалары
 
-
 
5
 
0511 99 809 9
 
-----өзгелері
 
-
 
5
 

 
II бөлім
Өсімдіктен алынатын өнімдер
 
      Ескертпелер:
      1. Аталған бөлімде "түйіршіктер" термині не тікелей тығыздау не 3 салм.%-дан аспайтын мөлшердегі байланыстырғыш затты қоса отырып біріктірілген өнімді білдіреді.
 
06-топ
Тірі ағаштар және басқа да өсімдіктер; пияздар және
өсімдіктердің өзге де ұқсас бөліктері, кесіп алынған гүлдер
және сәндік өсімдіктер
 
      Ескертпелер:
      1. 0601 тауар позициясындағы атаулардың 2-бөлігінде келісілген ерекшеліктердің сақталуы шарттарымен аталған топқа әдетте отырғызу үшін немесе сәндік мақсаттар үшін питомниктерден немесе оранжереялардан жеткізілетін тірі ағаштар мен өсімдіктер ғана көкөністік дақылдардың көшеттерін қоса алғанда енгізіледі; алайда, аталған топқа картоптың түйнектері, пияз, шалотты пияз, сарымсақ немесе 7-топтың өзге де өнімдері кірмейді.
      2. 0603 немесе 0604 тауар позициясында көрсетілген кез келген түрдегі тауарларға кез келген сілтемені гүлшоқтарға, гүлі бар себеттерге, басқа материалдардан жасалған аксессуарларды қоспағанда, осындай текті тауарлардан толығымен немесе ішінара орындалған гүл шоқтары мен ұқсас бұйымдарға сілтеме ретінде қарастыру қажет. Алайда, бұл тауар позициялары коллаждарды немесе 9701 тауар позициясының ұқсас әсемдік бейнелерін қамтымайды.
 
СЭҚ ТН коды
 
Позицияның атауы
 
Қос.өлш.бір.
 
Баж ставкалары (кеден құнының пайызымен не евромен)
 
0601
 
Пияздар, түйнектер, түйнек тәрізді тамырлар, түйнекті пияздар, бұтақталғандарды қоса алғанда, вегетативтік тыныштықтағы, вегетация немесе гүлдену жағдайындағы тамыр сабақтары; 1212 тауар позициясындағы тамырлардан басқа, өсімдіктер және шашыратқының тамырлары:
 

   

   

 

 
0601 10
 
- вегетативтік тыныштық жағдайындағы бұтақталғандарды қоса алғанда, пияздар, түйнектер, түйнек тәрізді тамырлар, түйнекті пияздар:
 

   

   
0601 10 100 0
 
--гиацинттер
 
дана
 
5
 
0601 10 200 0
 
--нарцистер
 
дана
 
5
 
0601 10 300 0
 
--қызғалдақтар
 
дана
 
5
 
0601 10 400 0
 
--гладиолустар
 
дана
 
5
 
0601 10 900 0
 
--өзгелері
 
дана
 
5
 
0601 20
 
-Пияздар, түйнектер, түйнек тәрізді тамырлар, түйнекті пияздар, бұтақталғандарды қоса алғанда, вегетативтік тыныштықтағы немесе гүлдену жағдайындағы тамыр сабақтары, өсімдіктер және шашыратқының тамырлары:
 

   

   
0601 20 100 0
 
--өсімдіктер және шашыратқының тамырлары
 
дана
 
5
 
0601 20 300 0
 
--орхидеилер, гиацинттер, нарцистер және қызғалдақтар
 
дана
 
5
 
0601 20 900 0
 
--өзгелері
 
дана
 
5
 
0602
 
Өзге де тірі өсімдіктер (олардың тамырларын қоса алғанда), қаламшалар немесе сұлатпа бұтақтар; саңырауқұлақтың жіпшумағы:
 

   

   
0602 10
 
-тамырланбаған қаламшалар мен сұлатпа бұтақтар:
 

   

   
0602 10 100 0
 
--жүзімнің
 
дана
 
15
 
0602 10 900 0
 
-өзгелері
 
дана
 
15
 
0602 20
 
-телінген немесе телінбеген, жеуге жарайтын жемістер немесе жаңғақтар беретін ағаштар, бұталар және бұташықтар:
 

   

   
0602 20 100 0
 
--тамырланбаған қаламшалар мен сұлатпа бұтақтар
 
дана
 
15
 
0602 20 900 0
 
--өзгелері
 
дана
 
15
 
0602 30 000 0
 
-телінген немесе телінбеген рододендрондар мен азалиялар
 
дана
 
15
 

 

 
0602 40
 
-телінген немесе телінбеген раушандар:
 

   

   
0602 40 100 0
 
--телінбеген немесе қаламшаланған
 
дана
 
15
 
0602 40 900 0
 
- телінген немесе қаламшаланған
 
дана
 
15
 
0602 90
 
-өзгелері:
 

   

   
0602 90 100 0
 
-саңырауқұлақтың жіпшумағы
 
-
 
5
 
0602 90 200 0
 
--ананас өсімдіктері
 
дана
 
15
 
0602 90 300 0
 
--көкөніс дақылдарының өсімдіктері, бүлдірген және құлпынай
 
дана
 
15
 

   
--өзгелері:
 

   

   

   
---ашық топыраққа арналған өсімдіктер:
 

   

   

   
----ағаштар, бұталар және бұташықтар:
 

   

   
0602 90 410 0
 
-----орман ағаштары
 
дана
 
15
 

   
-----өзгелері:
 

   

   
0602 90 450 0
 
------тамырланған қаламшалар және жас өсімдіктер
 
дана
 
15
 
0602 90 490 0
 
------өзгелері
 
дана
 
15
 

   
----ашық топыраққа арналған өзге де өсімдіктер:
 

   

   
0602 90 510 0
 
-----көпжылдық өсімдіктер
 
дана
 
15
 
0602 90 590 0
 
-----өзгелері
 
дана
 
15
 

   
---қорғалған топыраққа арналған өсімдіктер:
 

   

   
0602 90 700 0
 
----кактустарды қоспағанда, тамырланған қаламшалар және жас өсімдіктер
 
дана
 
15
 

   
----өзгелері:
 

   

   
0602 90 910 0
 
-----кактустарды қоспағанда, гүлшанақтар немесе гүлі бар гүлдейтін өсімдіктер
 
дана
 
15
 
0602 90 990 0
 
-----өзгелері
 
дана
 
15
 
0603
 
Гүлшоқтар жасау үшін немесе сәндік мақсаттар үшін жарамды, жас, кептірілген, боялған, ағартылған, сіңдірілген немесе басқа да тәсілдермен дайындалып, кесіп алынған гүлдер және гүлшанақтар:
 

   

   
0603 10
 
-жас:
 

   

   
0603 10 100 0
 
--раушандар
 
дана
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,9 евродан кем емес
 

 

 
0603 10 200 0
 
--қалампырлар
 
дана
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,9 евродан кем емес
 
0603 10 300 0
 
--орхидеилер
 
дана
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,9 евродан кем емес
 
0603 10 400 0
 
--гладиолустар
 
дана
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,9 евродан кем емес
 
0603 10 500 0
 
--хризантемалар
 
дана
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,9 евродан кем емес
 
0603 10 800 0
 
--өзгелері
 

 
15, бірақ 1 кг үшін 0,9 евродан кем емес
 
0603 90 000 0
 
--өзгелері
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,9 евродан кем емес
 
0604
 
Жапырақтар, бұтақтар және гүлсіз және гүлшанақтарсыз өсімдіктердің басқа да бөліктері, гүлшоқтар жасау үшін немесе сәндік мақсаттар үшін жарамды, жас кептірілген, боялған, ағартылған, сіңдірілген немесе басқа да тәсілдермен дайындалған шөптер, мүктер және қыналар:
 

   

   
0604 10
 
-мүктер және қыналар:
 

   

   
0604 10 100 0
 
--ягель
 
-
 
15
 
0604 10 900 0
 
-----өзгелері
 
-
 
15
 

   
-өзгелері:
 

   

   
0604 91
 
--жас:
 

   

   

   
---рождестволық ағаштар:
 

   

   
0604 91 210 0
 
----кавказ пихтасы (Аbіеs nordmanniana (Stev.) Sрасh) (Аbіеs procera Rеhd.)
 
дана
 
15
 
0604 91 290 0
 
----өзгелері
 
дана
 
15
 

   
---қылқанды ағаш жапырақтары:
 

   

   
0604 91 410 0
 
----кавказ пихтасы (Аbіеs nordmanniana (Stev.) Sрасh) және асыл пихта (Аbіеs procera Rеhd.)
 
-
 
15
 
0604 91 490 0
 
----өзгелері
 
-
 
15
 
0604 91 900 0
 
---өзгелері
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,9 евродан кем емес
 
0604 99
 
--өзгелері:
 

 

 
0604 99 100 0
 
---кептірілген, одан әрі өңделмеген
 
-
 
15
 
0604 99 900 0
 
---өзгелері
 
-
 
15
 

 
07-топ
Көкөністер және кейбір жеуге жарайтын тамыр
тұқымдары мен түйнек жемістер
 
      Ескертпелер :
      1. Аталған топқа 1214 тауар позициясының азық өнімдері
енгізілмейді.
      2. 0709 - 0712 тауар позицияларындағы "көкөністер" термині жеуге жарамды саңырауқұлақтарға, трюфельдерге, зәйтүндерге немесе ливкаларға, каперсаларға, кәділерге, асқабақтарға, баклажандарға, қант жүгерісіне (Zеа mays маг. saccharata), Сарsicum текті немесе Ріmenta текті ұрықтарға, фенхельге, ақжелкенге, купырге, экстрагонға, кресс салатына және бақшалық майоранға (Маjorana hortensis немесе Origanum majorana) да жатады.
      3. 0712 тауар позициясына:
      а) кептірілген, аршылған бұршаққап көкөністерінен (0703 тауар позициясы);
      б) 1102-1104 тауар позицияларында көрсетілген түрдегі қант жүгерісінен;
      в) майда және ірі тартылған картоп ұнынан, ұнтағынан, үлпектерінен, түйіршіктерінен (1105 тауар позициясы);
      г) 0713 тауар позициясының майда және ірі тартылған ұнынан және кептірілген бұршаққап көкөністерінің ұнтағынан басқа (1106 тауар позициясы) 0701-0711 тауар позициясының барлық түрлерінің кептірілген көкөністері енгізілген.
      4. Аталған топқа Capsicum тектес немесе Pimenta тектес кептірілген, бөлшектелген немесе бастырылған ұрықтар (0904 тауар позициясы) енгізілмейді.
      Қосымша ескертпе :
      1. 0714 10 100 0 қосалқы кіші позициясында»ірі және майда тартылған үн түйіршіктері»термині суда шашырату кезінде тесігінің көлемі 2 мм-ден тығыз металл сым елеуіш арқылы өтетін құрғақ затқа есептегенде 95 салм.%-дан түйіршіктерді білдіреді.
 
СЭҚ ТН коды
 
Позицияның атауы
 
Қос. өлш. бір.
 
Баж ставкалары (кеден құнының пайызымен не евромен)
 
0701
 
Жаңадан піскен және тоңазытылған картоп:
 

 

 
0701 10 000 0
 
- тұқымдық
 
-
 
5
 
0701 90
 
-өзгесі:
 

 

 
0701 90 100 0
 
-крахмал өндіру үшін
 
-
 
25
 

   
--өзгесі:
 
-
 
25
 
0701 90 500 0
 
---жас, 1 қаңтардан 30 маусым аралығы
 
-
 
25
 
0701 90 900 0
 
---өзгелері
 
-
 
25
 
0702 00 000
 
Жаңадан піскен және тоңазытылған қызанақтар:
 

   

   
0702 00 000 1
 
-1 қаңтар - 31 наурыз
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,08 евродан кем емес
 
0702 00 000 2
 
-1 сәуір - 30 сәуір
 

   
15, бірақ 1 кг үшін 0,08 евродан кем емес
 
0702 00 000 3
 
-1 мамыр - 14 мамыр
 

 
15, бірақ 1 кг үшін 0,08 евродан кем емес
 
0702 00 000 4
 
-15 мамыр - 31 мамыр
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,12 евродан кем емес
 
0702 00 000 5
 
-1 маусым - 30 қыркүйек
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,12 евродан кем емес
 
0702 00 000 6
 
-1 қазан - 31 қазан
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,12 евродан кем емес
 
0702 00 000 7
 
-1 қараша - 20 желтоқсан
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,08 евродан кем емес
 
0702 00 000 9
 
-21 желтоқсан - 31 желтоқсан
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,08 евродан кем емес
 
0703
 
пияз, шалот пиязы, сарымсақ, порей пиязы және өзге де пиязшық көкөністер, жас және тоңазытылған:
 

   

   
0703 10
 
- пияз және шалот пиязы:
 

   

   

   
--сарымсақ:
 

   

   
0703 10 110 0
 
---себілетін пияз
 
-
 
15
 
0703 10 190 0
 
---өзгелері
 
-
 
15
 
0703 10 900 0
 
--шалот пиязы
 
-
 
15
 
0703 20 000 0
 
-сарымсақ
 
-
 
15
 
0703 90 000 0
 
-порей пиязы және өзге де пиязшық көкөністер
 
-
 
15
 
0704
 
қаудандық қырыққабат, түрлі-түсті қырыққабат, кольраби, жапырақты қырыққабат және Brassica туысынан ұқсас жеуге жарамды көкөністер, жас және тоңазытылған:
 

   

   

 

 
0704 10 000 0
 
-түрлі-түсті қырыққабат және брокколи
 
-
 
15
 
0704 20 000 0
 
-брюссельдік қырыққабат
 
-
 
15
 
0704 90
 
-өзгелері:
 

   

   
0704 90 100 0
 
--аққауданда және қызылқауқанды қырыққабат
 
-
 
15
 
0704 90 900 0
 
--өзгелері
 
-
 
15
 
0705
 
латук салаты (Lactuca sativa) және цикорий (Сісhorium sрр.), жас және тоңазытылған:
 

   

   

   
-латук салаты:
 

   

   
0705 11 000 0
 
--қаудандық латук салаты (қаудандық салаты)
 
-
 
15
 
0705 19 000 0
 
--өзгелері
 
_
 
15
 

   
-цикорий:
 

   

   
0705 21 000 0
 
--кәдімгі цикорий (Сісhorium intybus var. foliosum)
 
-
 
15
 
0705 29 000 0
 
--өзгелері
 
-
 
15
 
0706
 
сәбіз, тұрып, асханалық қызылша, козлобородник, тамырлы балдыркөк, шалқан және өзге де ұқсас жеуге жарайтын тамыр тұқымдары, жас және тоңазытылған:
 

   

   
0706 10 000 0
 
-сәбіз және шалқан
 
-
 
15
 
0706 90
 
-өзгелері:
 

   

   
0706 90 100 0
 
--тамырлы сельдерей
 
-
 
15
 
0706 90 300 0
 
-кәдімгі хрен (Сісhlearia armoracia)
 
-
 
15
 
0706 90 900 0
 
--өзгелері
 
-
 
15
 
0707 00
 
қиярлар және корнишондар, жас және тоңазытылған:
 

   

   
0707 00 050
 
-қиярлар:
 

   

   
0707 00 050 1
 
--1 қаңтар - ақпанның аяғы
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,08 евродан кем емес
 
0707 00 050 2
 
--1 наурыз - 30 сәуір
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,08 евродан кем емес
 
0707 00 050 3
 
--1 мамыр - 15 мамыр
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,08 евродан кем емес
 

 

 
0707 00 050 4
 
--16 мамыр - 30 қыркүйек
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,12 евродан кем емес
 
0707 00 050 5
 
--1 қазан - 31 қазан
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,12 евродан кем емес
 
0707 00 050 6
 
--1 қараша - 10 қараша
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,08 евродан кем емес
 
0707 00 050 9
 
--11 қараша - 31 желтоқсан
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,08 евродан кем емес
 
0707 00 900 0
 
-корнишондар
 
-
 
15, бірақ 1 кг үшін 0,12 евродан кем емес
 
0708
 
аршылған немесе аршылмаған бұршаққап көкөністері, жас немесе тоңазытылған:
 

   

   
0708 10 000 0
 
-бұршақ (Pisum sativum)
 
-
 
15
 
0708 20 000 0
 
- үрме бұршақ (Vigna spp., Phaseolus spp.)
 
-
 
15
 
0708 90 000 0
 
- өзге де бұршақ көкөністер
 
-
 
15
 
0709
 
өзге де көкеністер, жас және тоңазытылған:
 

   

   
0709 10 000 0
 
- бөрікгүлдер
 
_
 
15
 
0709 20 000 0
 
- қасқыржем
 
-
 
15
 
0709 30 000 0
 
- баялдылар (бадриджандар)
 
-
 
15
 
0709 40 000 0
 
- тамырлы балдыркөктен басқа, өзге де балдыркөк
 
-
 
15
 

   
- саңырауқұлақтар және трюфельдер:
 

   

   
0709 51 000 0
 
--Agaricus ентес саңырауққлактар
 
-
 
15
 
0709 52 000 0
 
--трюфелдер
 
-
 
15
 
0709 59
 
--өзгелері:
 

   

   
0709 59 100 0
 
---лисичкалар
 
-
 
15
 
0709 59 300 0
 
---мүктілер
 
-
 
15
 
0709 59 900 0
 
---өзгелері
 
-
 
15
 
0709 60
 
--Capsicum тектес немесе Pimenta тектес тұқымдар:
 

   

   
0709 60 100 0
 
--сабақты тәтті бұрыш
 
-
 
15
 

   
--өзгелері:
 

   

   
0709 60 910 0
 
---Capsicum, текті тұқымдар, апсицина немесе бұрыштық жанды бояғыштар өндіру үшін
 
-
 
15
 

 

 
0709 60 950 0
 
---эфирлі майды немесе резиноидтерді өнеркәсіптік өндіру үшін
 
-
 
15
 
0709 60 990 0
 
---өзгелері
 
-
 
15
 
0709 70 000 0
 
-саумалдық, жаңа зеланлия саумалдық және алпамса саумалдық (бақшалық саумалдық)
 
-
 
15
 
0709 90
 
-өзгелері:
 

   

   
0709 90 100 0
 
--салаттық көкөністер, салат-латуктен (Lactuca sativa) және цикорийден (Cichorium spp.) басқа
 
-
 
15
 
0709 90 200 0
 
-жапырақты қызылша және кардон
 
-
 
15
 

   
-зәйтүн немесе зәйтүн жемісі:
 

   

   
0709 90 310 0
 
---майға өңдеуден басқа пайдалану үшін
 
-
 
15
 
0709 90 390 0
 
--өзгелері
 
-
 
15
 
0709 90 400 0
 
--каперстер
 
-
 
15
 
0709 90 500 0
 
--фенхель
 
-
 
15
 
0709 90 600 0
 
--қантты жүгері
 
-
 
15
 
0709 90 700 0
 
--асқабақтар
 
-
 
15
 
0709 90 900 0
 
--өзгелері
 
-
 
15
 
0710
 
Мұздатылған көкөністер (шикі немесе суда немесе буда пісірілген):
 

   

   
0710 10 000 0
 
-картоп
 
-
 
15
 

   
-бұршақ көкөністері, аршылған немесе аршылмаған:
 

   

   
0710 21 000 0
 
--бұршақ (Pisum sativum)
 
-
 
15
 
0710 22 000 0
 
--үрме бұршақ (Vigna spp., Phaseolus spp.)
 
-
 
15
 
0710 29 000 0
 
--өзгелері
 

   
15
 
0710 30 000 0
 
-саумалдық, жаңа зеланлия саумалдық және алпамса саумалдық (бақшалық саумалдық)
 
-
 
15
 
0710 40 000 0
 
-қант жүгерісі
 
-
 
15
 
0710 80
 
-өзге де көкөністер:
 

   

   
0710 80 100 0
 
--зәйтүн немесе зәйтүн жемістері
 
-
 
15
 

   
--Capsicum тектес немесе Pimenta тектес тұқымдар:
 

   

   
0710 80 510 0
 
---сабақты тәтті бұрыш
 
-
 
15
 
0710 80 590 0
 
---өзгелері
 
-
 
15
 

   
--саңырауқұлақтар:
 

   

   
0710 80 610 0
 
---Agaricus тектес
 
-
 
15
 
0710 80 690 0
 
---өзгелері
 
-
 
15
 

 

 
0710 80 700 0
 
--томаттар
 
-
 
15
 
0710 80 800 0
 
--бөрікгүлдер
 
-
 
15
 
0710 80 850 0
 
--спаржа
 

   
15
 
0710 80 950 0
 
--өзгелері
 
-
 
15
 
0710 90 000 0
 
-- көкөніс қоспалары
 
-
 
15
 
0711
 
Қысқа уақытқа сақтау үшін консервіленген, бірақ мұндай түрде тікелей тамаққа пайдалануға жарамсыз түрдегі көкөністер (мысалы, тұздық судағы, күкіртті судағы немесе басқа да уақытша консервілейтін ерітіндідегі циоксид күкірттері):
 

   

   
0711 20
 
-зәйтүн немесе зәйтүн жемістері:
 

   

   
0711 20 100 0
 
--майға өңдеуден басқа пайдалану үшін
 
-
 
15
 
0711 20 900 0
 
--өзгелері
 
-
 
15
 
0711 30 000 0
 
-каперстер
 
-
 
15
 
0711 40 000 0
 
-қиярлар мен корнишондар
 
-
 
15
 

   
-саңырауқұлақтар мен трюфелдер:
 

   

   
0711 51 000 0
 
--Agaricus тектес саңырауқұлақтар
 
-
 
15
 
0711 59 000 0
 
--өзгелері
 
-
 
15
 
0711 90
 
-өзге де көкөністер; көкөніс қоспалары:
 

   

   

   
--көкөністер:
 

   

   
0711 90 100 0
 
---Capsicum тектес немесе Pimenta тектес тұқымдар, тәтті сабақты бұрыштан басқа
 
-
 
15
 
0711 90 300 0
 
--қантты жүгері
 
-
 
15
 
0711 90 500 0
 
---пияз
 
-
 
15
 
0711 90 800 0
 
---өзгелері
 
-
 
15
 
0711 90 900 0
 
-өзге де көкөністер, көкөніс қоспалары
 
-
 
15
 
0712
 
Кептірілген, бүтін, бөлшектерге, тілімдерге кесілген, ұсақталған немесе ұнтақ түріндегі, бірақ одан арғы өңдеуге ұшырамаған көкөністер:
 

   

   
0712 20 000 0
 
-басты пияз
 
-
 
15
 

   
-саңырауқұлақтар, сүрек бездері немесе аурикуляциялар (Аuricularia spp.) (Аuricularia spp.), ашытқылық саңырауқұлақтар (Тremella spp.) және трюфелдер:
 

   

   
0712 31 000 0
 
--Agaricus тектес
 
_
 
15
 
0712 32 000 0
 
-сүрек бездері немесе аурикуляциялар (Auricularia spp.)
 
-
 
15
 

 

 
0712 33 000 0
 
--ашытқылық саңырауқұлақтар (Tremella spp.)
 

   
15
 
0712 39 000 0
 
--өзгелері
 
-
 
15
 
0712 90
 
--өзге де көкөністер; көкөніс қоспалары:
 

   

   
0712 90 050 0
 
--картоп, тұтас немесе тілімделіп кесілген, бірақ одан арғы өңдеуге ұшырамаған
 
-
 
15
 

   
--қант жүгерісі (Zea mays var. saccharata):
 

   

   
0712 90 110 0
 
---егу үшін будандастырылған
 
-
 
15
 
0712 90 190 0
 
---өзгелері
 
-
 
15
 
0712 90 300 0
 
--томаттар
 
-
 
15
 
0712 90 500 0
 
--сәбіз
 
-
 
15
 
0712 90 900 0
 
--өзгелері
 
-
 
15
 
0713
 
Кептірілген, аршылған, тұқымдық қауызынан тазартылған немесе тазартылмаған, уатылған немесе уатылмаған бұршаққап көкөністері:
 

   

   
0713 10
 
-бұршақ (Pisum sativum):
 

   

   
0713 10 100 0
 
--егу үшін
 
-
 
15
 
0713 10 900 0
 
--өзгелері
 
-
 
15
 
0713 20 000 0
 
-нут
 
-
 
15
 

   
-үрме бұршақ (Vigna spp., Phaseolus spp.):
 

   

   
0713 31 000 0
 
--Vigna mungo (L.) Hepper немесе Vigna radiata (L.)
Wilczek түрлердегі үрме бұршақ
 
-
 
15
 
0713 32 000 0
 
--ұсақ қызыл үрме бұршақ (адзуки) (Phaseolus немесе
Vigna angularis)
 
-
 
15
 
0713 33
 
--ақ ұсақ тұқымды үрме бұршақты қоса алғанда (Phaseolus vulgaris), жай үрме бұршақ
 

   

   
0713 33 100 0
 
---егу үшін
 
 
15
 
0713 33 900 0
 
---өзгесі
 
-
 
15
 
0713 39 000 0
 
--өзгесі
 
-
 
15
 
0713 40 000 0
 
-жасымық
 
-
 
15
 
0713 50 000 0
 
-жасымық бұршаққаптар, немесе ірі тектес (Vicia faba var. major) және азықтық бұршаққаптар, немесе ұсақ тектес (Vicia faba var. Equina, Vicia faba var. minor)
 

   
15
 
0713 90
 
-өзгелері:
 

   

   

 

 
0713 90 100 0
 
--егу үшін
 
-
 
15
 
0713 90 900 0
 
--өзгелері
 
-
 
15
 

   

   

   

   
0714
 

   

   

   

   

   
маниок, маранта, салеп, жер алмұрты немесе топинамбур, тәтті картоп немесе батат және құрамында крахмалдың немесе инулиннің жоғары мөлшері бар басқа да ұқсас тамыр тұқымдары мен түйнек тұқымдары, жас, тоңазытылған, мұздатылған немесе кептірілген бүтін немесе тілімдерге кесілген немесе түйіршік түріндегі; снго пальмасының өзегі
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
0714 10
 
-маниок (кассава):
 

   

   
0714 10 100 0
 

   
--ірі немесе ұсақ тартылған ұнның түйіршектері
 

   

   
15
 

   

   
--өзгелері:
 

   

   

   

   
0714 10 910 0
 

   

   
---бастапқы орамда таза салмағы 28 кг-нан аспайтын тағамға пайдалануға арналған, не жас және тұтас, не қабықсыз және мұздатылған, тілімделіп кесілген немесе кесілмеген
 

   

-
 

   

15
 

   

   
0714 10 990 0
 
---өзгелері
 
-
 
15
 
0714 20
 
тәтті картоп, немесе батат:
 

   

   
0714 20 100 0
 
--жас, тұтас, тамаққа пайдалануға арналған
 
-
 
15
 
0714 20 900 0
 
--өзгелері
 
-
 
15
 
0714 90
 
-өзгелері:
 

   

   

   

   
--маранта, салеп және ұқсас тамыр жемістер мен түйнек жемістер:
 

   

   

   

   

   

   
0714 90 110 0
 

   

   
- бастапқы орамдарында таза салмағы 28 кг-нан аспайтын тағамға пайдалануға арналған, не жас және тұтас, не қабықсыз және мұздатылған, тілімделіп кесілген немесе кесілмеген
 

   

   
-
 

   

   

   

   
15
 

   

   
0714 90 190 0
 
---өзгелері
 
-
 
15
 
0714 90 900 0
 
--өзгелері
 
-
 
15
 

 
08-топ
Жеуге жарайтын жемістер мен жаңғақтар; цитрустардың немесе қауындардың қабығы мен қабықшалары
 
      Ескертпелер:
      1. Аталған топқа жеуге жарамайтын жаңғақтар немесе жемістер
енгізілмейді.
      2. Тоңазытылған жемістер мен жаңғақтар тиісті жаңа піскен жемістер мен жаңғақтар сияқты тауар позицияларына енгізілуі тиіс.
      3. Аталған топтың кептірілген жемістері немесе жаңғақтары ішінара қайталама регидратацияға немесе:
      а) сақталуын немесе тұрақтылығын арттыру (мысалы, жай жылы өңдеу, сульфурирлеу, сорбин қышқылын немесе калий сорбатын қосу жолымен);
      б) олардың бұл ретте кептірілген жемістердің немесе жаңғақтардың ерекшелік қасиеттерін сақтауы шартымен олардың сыртқы түрін жақсарту немесе сақтау (мысалы, өсімдік майын немесе глюкоза шәрбетінің азғантай мөлшерін қосу жолымен) мақсатында басқа да өңдеуге ұшырауы мүмкін.
      Қосымша ескертпелер:
      1. Осы топтың өнімдеріндегі сахарозаға есептегенде түрлі қанттардың қатынасы 20оС температура кезінде 0,95 коэффициентіне көбейтілген рефрактометрдің көрсеткішіне сәйкес келеді.
      2. 0811 90 110 0, 0811 90 310 0 және 0811 90 850 0 кіші қосалқы позицияларындағы "тропикалық жемістер" деп гуайява, манго, мангостан, немесе гарциния, папайя, тамаринд, анакардия, немесе акажу, личи, джекфрут, немесе нан ағашы, саподилла, пассифлора, немесе страстоцвет, карамбола және питайя жемістері түсініледі.
      3. 0811 90 110 0, 0811 90 310 0, 0811 90 850 0, 0812 90 700 0 және 0813 50 310 0 кіші қосалқы позицияларындағы "тропикалық жаңғақтар" деп кокостар, кешью жаңғақтары, бразилия жаңғақтары, ареки (немесе бетеля) жаңғақтары, қола жаңғақтары және макадамия жаңғақтары түсініледі.
 
СЭҚ ТН коды
 
Позицияның атауы
 
Қос. өлш. бір.
 
Баж ставкасы (кедендік құнының пайызымен не евромен)
 
0801
 
кокос, бразилиялық және кешью жаңғақтары, жаңа піскен немесе кептірілген, қауызынан аршылған немесе аршылмаған, қабығымен немесе қабықсыз:
 

   

   

   
- кокос жаңғақтары:
 

   

   
0801 11 000 0
 
кептіріп алынған
 
-
 
5
 
0801 19 000 0
 
--өзгелері
 
-
 
5
 

   
-бразилиялық жаңғақтар:
 

   

   
0801 21 000 0
 
--қауызында
 
-
 
5
 
0801 22 000 0
 
-қауызынан тазартылған
 
-
 
5
 

   
-кешью жаңғақтары:
 

   

   
0801 31 000 0
 
--қауызында
 
-
 
5
 
0801 32 000 0
 
--қауызынан тазартылған
 
-
 
5
 
0802
 
өзге де жаңғақтар, жаңа піскен немесе кептірілген, қауызынан аршылған немесе аршылмаған, қабығымен немесе қабықсыз:
 

   

   

   
-бадам:
 

   

   
0802 11
 
---қабығымен
 

   

   
0802 11 100 0
 
---ащы
 
-
 
5
 
0802 11 900 0
 
---өзгелері
 
-
 
5
 
0802 12
 
---қабығынан аршылған
 

   

   
0802 12 100 0
 
---ащы
 
-
 
5
 
0802 12 900 0
 
---өзгелері
 

   
5
 

   
-орман жаңғағы, немесе бұтажаңғағы (Corylus spp.):
 

   

   
0802 21 000 0
 
--қауызында
 
-
 
5
 
0802 22 000 0
 
--қауызынан аршылған
 
-
 
5
 

   
-грек жаңғақтары:
 

   

   
0802 31 000 0
 
-қауызында
 
-
 
5
 
0802 32 000 0
 
-қауызынан аршылған
 
-
 
5
 
0802 40 000 0
 
-талшындар (Castanea
spp.)
 
-
 
5
 
0802 50 000 0
 
-ірі пістелер
 
-
 
5
 
0802 90
 
-өзгелері:
 

   

   
0802 90 200 0
 
--ареки (немесе бетель) жаңғақтары, кола немесе пеан жаңғақтары
 
-
 
5
 
0802 90 500 0
 
--кедр жаңғақтары
 
-
 
5
 
0802 90 600 0
 
--макадамии жаңғақтары
 
-
 
5
 
0802 90 850 0
 
--өзгелері
 
-
 
5
 
0803 00
 
плантайындарды қоса алғанда, жаңа піскен немесе кептірілген банандар:
 

   

   

   
-жаңа піскен:
 

   

   
0803 00 110 0
 
--плантайындар
 
-
 
5
 

 

 
0803 00 190 0
 
--өзгелері
 
-
 
5
 
0803 00 900 0
 
-кептірілген
 

   
5
 
0804
 
құрмалар, інжір, ананастар, авокадо, гуайява, манго және мангоста, немесе гарциния, жаңа піскен немесе кептірілген:
 

   

   
0804 10 000
 
-құрмалар:
 

   

   
0804 10 000 1
 
--жаңа піскен
 
-
 
5
 
0804 10 000 9
 
--кептірілген
 
-
 
5
 
0804 20
 
-інжір:
 

   

   
0804 20 100 0
 
--жаңа піскен
 
-
 
5
 
0804 20 900 0
 
--кептірілген
 
-
 
5
 
0804 30 000
 
--ананастар:
 

   

   
0804 30 000 1
 
--жаңа піскен
 
-
 
5
 
0804 30 000 9
 
--кептірілген
 
-
 
5
 
0804 40 000 0
 
-авокадо
 
-
 
5
 
0804 50 000
 
-гуайява, манго және мангостан, немесе гарциния:
 

   

   
0804 50 000 1
 
--жаңа піскен
 
-
 
5
 
0804 50 000 9
 
--кептірілген
 
-
 
5
 
0805
 
Жаңа піскен немесе кептірілген цитрустардың жемістері:
 

   

   
0805 10
 
-апельсиндер:
 

   

   

   
--тәтті, жаңа піскен апельсиндер:
 

   

   
0805 10 100 0
 
---королектер мен жартылай королектер
 
-
 
5
 

   
---өзгелері:
 

   

   
0805 10 300 0
 
----Навел, Навелин, Навелат, Салустиана, Верна, кеш пісетін Заленсия, Мальтеза, Шамоутис, Овалис, Гровита және Гамлин сорттары
 
-
 
5
 
0805 10 500 0
 
----өзгелері
 
-
 
5
 
0805 10 800 0
 
--өзгелері
 
-
 
5
 
0805 20
 
-мандариндер (танжериндарды және сатсумаларды қосқанда); клементиналар, вилкингтер және цитрустарға ұқсас будандар
 

   

   
0805 20 100 0
 
--клементиналар
 
-
 
5
 
0805 20 300 0
 
--монреаль және сатсума
 
-
 
5
 

 

 
0805 20 500 0
 
--мандариндер және вилкингтер
 
-
 
5
 
0805 20 700 0
 
--танжериндар
 
-
 
5
 
0805 20 900 0
 
--өзгелері
 
-
 
5
 
0805 40 000 0
 
--грейп жемістері
 
-
 
5
 
0805 50
 
--лимондар (Citrus
limon, Citrus limonum)
және лаймалар (Citrus
aurantifolia, Citrus
latifolia):
 

   

   
0805 50 100 0
 
--лимондар (Сіtrus limon, Сitrus limonum)
 
-
 
5
 
0805 50 900 0
 
--лаймалар (Citrus
limon, Citrus limonum)
 
-
 
5
 
0805 90 000 0
 
-өзгелері
 
-
 
5
 
0806
 
Жүзім, жаңа піскен немесе кептірілген:
 

   

   
0806 10
 
-жаңа піскен:
 

   

   
0806 10 100 0
 
--асханалық сорттар
 
-
 
5
 
0806 10 900 0
 
--өзгелері
 
-
 
5
 
0806 20
 
-кептірілген:
 

   

   

   
--таза салмағы 2 кг-нан аспайтын бастапқы орамада:
 

   

   
0806 20 110 0
 
---коринка
 
-
 
5
 
0806 20 120 0
 
---султана
 
-
 
5
 
0806 20 180 0
 
---өзгелері
 
-
 
5
 

   
--өзгелері:
 

   

   
0806 20 910 0
 
---коринка
 
-
 
5
 
0806 20 920 0
 
---султана
 
-
 
5
 
0806 20 980 0
 
---өзгелері
 
-
 
5
 
0807
 
Жаңа піскен қауындар (қарбыздарды қоса алғанда) және папайя:
 

   

   

   
-қауындар (қарбызды қоса алғанда):
 

   

   
0807 11 000 0
 
--қарбыздар
 
-
 
5
 
0807 19 000 0
 
--өзгелері
 

   
5
 
0807 20 000 0
 
--папайя
 
-
 
5
 
0808
 
Алмалар, алмұрттар және беже, жаңа піскен:
 

   

   
0808 10
 
-алмалар:
 

   

   
0808 10 100 0
 
--сидра өндіру үшін, көп, 16-қыркүйек 15 - желтоқсан
 
-
 
1 кг үшін 0,2 евро
 

   
--өзгелері:
 

   

   
0808 10 200
 
---Голден Делишес сорты:
 

   

   
0808 10 200 1
 
----1 қаңтар - 31 наурыз
 
-
 
1 кг үшін 0,1 евро
 

 

 
0808 10 200 2
 
----1 сәуір - 30 маусым
 
-
 
1 кг үшін 0,1 евро
 
0808 10 200 3
 
----1 маусым - 31 шілде
 
-
 
1 кг үшін 0,1 евро
 
0808 10 200 4
 
----1 тамыз - 31 желтоқсан
 
-
 
1 кг үшін 0,2 евро
 
0808 10 500
 
---Гранни Смит сорты:
 

   

   
0808 10 500 1
 
----1 қаңтар - 31 наурыз
 
-
 
1 кг үшін 0,1 евро
 
0808 10 500 2
 
----1 сәуір - 30 маусым
 
-
 
1 кг үшін 0,1 евро
 
0808 10 500 3
 
----1 маусым - 31 шілде
 
-
 
1 кг үшін 0,1 евро
 
0808 10 500 4
 
----1 тамыз - 31 желтоқсан
 
-
 
1 кг үшін 0,2 евро
 
0808 10 900
 
---өзгелері:
 

   

   
0808 10 900 1
 
----1 қаңтар - 31 наурыз
&nbs