Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсiздiктi төмендетудiң 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 13 қазандағы N 995 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 14 сәуірдегі № 302 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2010.04.14 № 302 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсiздiктi төмендетудiң 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы (бұдан әрi - Бағдарлама) бекiтiлсiн.

      2. Қазақстан Республикасының орталық және жергiлiктi атқарушы органдары және өзге де ұйымдар Бағдарламада көзделген iс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсiн және жыл сайын, 30 маусымға және 30 желтоқсанға олардың орындалуы жөнiндегi ақпаратты Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттiгiне ұсынсын.

      3. Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттiгi жыл сайын, 10 шiлдеге және 10 қаңтарға Бағдарламаның орындалу барысы туралы жиынтық ақпаратты Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсынсын.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

  Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң     
2006 жылғы 13 қазандағы
N 995 қаулысымен  
бекiтiлген  

  Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсiздiктi төмендетудiң
2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы

Мазмұны

1.  Бағдарламаның паспорты
2.  Кiрiспе
3.  Проблеманың қазiргi жай-күйiн талдау
4.  Бағдарламаның мақсаты мен мiндетi
5.  Бағдарламаны iске асыру бағыттары мен тетiгi
5.1. Нормативтiк құқықтық қамтамасыз етудi жетiлдiру
5.2. Халықты компьютерлiк сауаттылыққа оқыту үшiн оқытушыларды даярлау
5.3. Қашықтықтан және күндiзгi оқыту нысандары бойынша халықты компьютерлiк сауаттылыққа оқыту үдерiсiн әдiстемелiк қамтамасыз ету
5.4. Халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту
5.5. Бағдарламаны iске асырудың мониторингi жүйесiн құру және кезеңдiк талдау жүргiзу
5.6. Интернетке қол жеткiзуге арналған тарифтердi төмендету және халыққа құны бойынша қол жетiмдi компьютерлік техниканы қамтамасыз ету
5.7. Отандық АТ-сы мамандарын даярлау
5.8. Ақпаратты-коммуникациялық технологияларды игеруде азаматтардың қызығушылығын қалыптастыру
5.9. Бағдарлама ic-шараларының орындалуына қоғамдық қолдауды қалыптастыру
6.  Қажеттi ресурстар және оларды қаржыландырудың көздерi
7.  Бағдарламаны iске асырудан күтiлетiн нәтиже
8.  Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары

  1. Бағдарламаның паспорты

Атауы                   Қазақстан Республикасында ақпараттық
                        теңсiздiктi төмендетудiң 2007-2009
                        жылдарға арналған бағдарламасы

Әзiрлеу үшiн            Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004
негiздеме               жылғы 10 қарашадағы N 1471 Жарлығымен
                        бекiтiлген "Қазақстан Республикасында
                        "электрондық үкiмет" қалыптастырудың
                        2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк
                        бағдарламасы"
 
  Әзiрлеушi                Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және
мемлекеттiк орган       байланыс агенттiгi
 
  Бағдарламаның           Қазақстан Республикасында ақпараттық 
мақсаты                 теңсiздiктi төмендету, Қазақстан Республикасында
                        халықтың компьютерлiк сауаттылығының және
                        Интернет желiсiн пайдаланушылардың деңгейiн
                        20%-ға жеткiзу
 
  Бағдарламаның           Интернет желiсiн күнделiктi өмiрде тиiмдi 
мiндеттерi              пайдалану үшiн кемiнде 20% Қазақстан халқына
                        қолайлы жағдай жасау
                        Қазақстан халқының өмiрiнде ақпараттық
                        ресурстардың әлеуметтiк және экономикалық
                        маңыздылығын арттыру

Iске асыру мерзiмi      2007-2009 жылдар

Қаржыландырудың         Бағдарламаның жалпы құны: 15 584 676 мың
көздерiмен көлемi       теңге, оның iшiнде республикалық бюджет
                         қаражатынан қаржыландыру көлемi -  13 701 595
                         мың теңге, оның iшiнде жылдар бойынша:
                             2007 жылға - 4 901 052 мың теңге;
                             2008 жылға - 4 398 361 мың теңге;
                             2009 жылға - 4 402 182 мың теңгенi құрайды
                             және  1 883 081 мың теңге - жергiлiктi
                             бюджет, оның iшiнде жылдар бойынша:
                             2007 жылға - 588 633 мың теңге;
                             2008 жылға - 647 224 мың теңге;
                             2009 жылға - 647 224 мың теңге.
                        Тиiстi қаржы жылына арналған республикалық
                        және жергiлiктi бюджеттердi қалыптастыру кезiнде
                        қаржыландыру көлемi анықталатын болады.

Күтiлетiн               Бағдарламаны iске асыру 2009 жылдың аяғына қарай
нәтижелер               мынадай мақсатты индикаторларға жетуге
                        бағытталатын болады:
                        Қазақстан халқының компьютерлік сауаттылығының
                        көрсеткiшi - жалпы санынан 20%, ол ағымдағы
                        жағдайдан 15,7%-ға асып түседi;
                        Қазақстанда Интернет желiсiн пайдаланушылардың
                        көрсеткiшi - 20% төмен емес, бұл қазiргi
                        сәттегiден 17,2%-ға жоғары

  2. Кiрiспе

      Осы "Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсiздiктi төмендетудiң 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы (бұдан әрi - Бағдарлама) "Қазақстан Республикасында "электрондық үкiмет" қалыптастырудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 10 қарашадағы N 1471 Жарлығын iске асыру мақсатында әзiрлендi.
      Бүгiн бiздiң мемлекет, экономиканың жалпы құрылымындағы қызметтерi саласы бөлiгiнiң өсуi мен озық дамуын сипаттайтын және келесi кезеңдi индустриалау, экономикалық дамыту сатысы - индустриалдан кейiнгi қоғамының құрылысына бағыт алды. Индустриалдан кейiнгi қоғамның тұжырымдамасы - өндiрiстiң басты өнiмдерi болып табылатын ақпарат пен бiлiм, ақпараттық қоғам - мәдениеттi дамытудың жаңа тарихтық фазасы болып табылады. Ақпараттық қоғамның айрықша белгiлерi:
      қоғам өмiрiндегi ақпарат пен бiлiмнiң ролiн өсiру;
      жалпы iшкi өнiмде ақпараттық коммуникациялар, өнiмдер мен қызметтер бөлiгiн өсiру;
      мыналарды қамтамасыз ететін ғаламдық ақпараттық кеңiстiк:
      а) адамдардың тиiмдi ақпараттық өзара іс-қимылы;
      б) әлемдiк ақпараттық ресурстарға олардың қол жеткiзуi;
      в) ақпараттық өнiмдер мен қызметтерде олардың тұтынушылығын қанағаттандыру болып табылады.
      Цифрлық технологияларды қабылдамау, оларды әлсiз дамыту болашақтағы ақпараттық қоғамның басымдығы және экономикалық өсуi үшiн бүкiл әлемдiк жарыста жеңiлгенiн бiлдiредi. Нақтылығы бүкiл әлемде ақпараттық кеңiстiктi шектеуді құра отырып, өндiрiстi, бiлiмдi және адамдардың өмiрiн түбiрiмен өзгертедi.
      Бүгiн Қазақстанда бiрыңғай емес, көп өлшемнiң негiзiнде қалыптасқан ақпараттық кеңiстiгi әртүрлi мүгедектер үшiн оларды ақпаратқа бiр тектi емес қол жеткiзуiн бiрдей емес бөлумен, толығынан жоқтығы ерекшеленедi. Ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдаланудың тең емес мүмкiндiгiн бiлдiретiн "ақпараттық теңсiздiктi" жою туралы, оның iшiнде:
      азаматтардың компьютерлiк және басқа цифрлық, коммуникациялық техниканы тең емес иелену;
      азаматтардың Интернет ресурстарына тең емес қол жеткiзу;
      компьютерлiк технологияларды пайдалану дағдыларын азаматтардың тең емес иелену мәселелерi тұр.
      Ақпараттық теңсiздiк аумақтар, iрi, орта және ұсақ елдi мекендермен, қалалар және ауылдар арасында пайда болады. Iрi қалаларда ғылыми-бiлiмдiк әлеуетiн әлдеқайда шоғырландыру байқалады, ол орта және ұсақ мекендерден өздерiнiң мүмкiндiктерi бойынша әлдеқайда оларды айырықшылайды.
      Осы Бағдарлама ақпаратты-коммуникациялық және инновациялық технологияларды кеңiрек пайдалану және ақпараттық теңсiздiктi жеңу бойынша Қазақстан Республикасында жағдайларды жасауға бағытталған.
      Бағдарламаны iске асыру мемлекеттiк органдардың бағдарламаларын салалық және жергiлiктi атқарушы органдардың өңiрлiк бағдарламаларын ескере отырып iс-шаралар жоспарын (бұдан әрi - жоспар) орындау жолымен орындалатын болады.
      Бағдарламаның жұмыстарын үйлестiру және iске асырылуын бақылау ақпараттандыру саласындағы уәкiлеттi органмен жүзеге асырылады.

  3. Проблеманың қазiргi жай-күйiн талдау

      Ескерту. 3-бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.12.30  № 2305 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

      "Ақпараттық теңсiздiктiң" проблемасы жаhандық және адам табысының тәуелдiлiк феноменiне, оның компьютерлiк және телекоммуникациялық революцияға қатынасы, сондай-ақ, жекелеген мемлекет пен қоғамның даму деңгейiмен тығыз байланысты болып табылады. Проблеманың мәнi әлеуметтiк және экономикалық мақсаттардың жетiстiктерi үшiн ұсынылатын қазiргi заманғы ақпараттық технологиялардың мүмкiндiгiне теңсiз қол жеткiзуден тұрады. Бұл адамзат әлеуетiнiң жеткiлiксiз деңгейiмен де, адамдарда қажеттi аппараттық және бағдарламалық құралдардың, сондай-ақ коммуникацияларға қол жеткiзуiнiң болмауымен де байланысты.
      Жыл сайын британдық "Экономист" (2006 ж.) журналының талдау бөлiмi өткiзетiн Бүкiлдүниежүзiлiк Банк деректерi бойынша (2006 ж.), Қазақстан соңғы "2005 жылғы e-дайындық рейтингiде" 68 елдiң iшiнде 64 орынды алды, ал Ресей мен Украина тиiсiнше 52 және 61-орынды иелендi. Осы рейтинг Интернет желiсiне қосу, бизнес орта, құқықтық, саяси, әлеуметтiк және мәдени орта, электрондық қызметтердi қолдау мүмкiндiгi сияқты осындай санаттарды қоса алғанда, 100-гe жуық сандық және сапалық өлшемдерден тұратын орташа өлшенген индекс арқылы елдiң электрондық бизнес ортасын өлшейдi.
      Одан басқа, Қазақстан жағдайды жақсартуда тұрақты прогрестi көрсететiнiн атап өту қажет. Бұл туралы БҰҰ жүргiзiлген 2005 жылғы электрондық үкiметке жаhандық дайындық туралы есебiнiң деректерiнде айтылған. Электрондық үкiметке елдiң және оның қоғамының дайындық деңгейiн бағалайтын бүкiл дүниежүзiлiк 179 елдердiң рейтингiнде Қазақстан 65 орынды алады, оған қоса веб-өлшемдердiң индексi*, телекоминфрақұрылымы** және адамзаттық капитал***. 2005 жылы Қазақстанның рейтингi 2004 жылмен салыстырғанда 4 позицияға жақсарды, 2003 жылға қарағанда 14 тармаққа жоғары.
      Еуропа сегiздiгiндегi елдер 19 және 40-орындар арасындағы кластерде орын алады, ал жетекшi бес ел - Құрама Штаттар, Дания, Швеция, Ұлыбритания және Корея Республикасы - бiрнеше жыл қатарынан дәйектi түрде жоғарғы балл алып жүрдi.
      Еуропа сегiздiгi елдерiнен және басқа да жетекшi елдерден Қазақстанның артта қалуының негiзгi себебi телекоммуникациялар бойынша оның нашар баллдық бағасымен қорытындылады. Деректер көрсеткендей елде телефондық желiлердiң бар болуы абсолюттiк бiлдiрiмде барынша төмен. Елдiң 1000 тұрғынына телефондық желiлердiң тиiмдi тығыздылығы 17,91 құрайды, ол ортадан төмен табыспен елдiң орта деңгейiнен төмен.
      Алайда бiрқатар жағымды үрдiстер бар. 1999 және 2004 жылдар кезеңiнде, жылдық өсiмнiң жиынтық қарқыны кезiнде (ЖӨЖҚ) 8,5%-ға ұлғайды. 100 тұрғынға магистральдық телефондық желiлердiң саны көбейдi. ЖӨЖҚ ескерулi, мобильдiк желiлiк абоненттер сол кезеңге 123,5% өстi.
      Бұған 2005 жылға Интернеттi пайдалану туралы Халықаралық телекоммуникациялар жөнiндегi одақтың деректерiне сәйкес, Қазақстанда - 400 000 Интернеттi пайдаланушылар немесе жалпы халықтың санынан 2,7% төменгi табыс деңгейiндегi ел үшiн орташадан сәл ғана көп. Салыстырма үшiн Оңтүстiк Кореяда, Сингапурда, Жапонияда Интернеттi пайдаланушылар пайыздық ара қатынасы 67% құрайды, Ұлыбританияда - 63%, Данияда - 70%, АҚШ және Канадада - 68%, Ресейде - 16,5% және Эстонияда - 50%. Интернет-хостар саны Қазақстанның 10 000 тұрғынына тек қана 14,69 құрайды, олай болса Ресейде - 59,24, ал Украинада 27,03. Сонымен қатар статистика Интернеттi пайдаланушылар тұрақты өсiм санын көрсетедi, 2000-2005 жылдардағы Қазақстанның 471,5% құрады, Ресейде ондай көрсеткiш 664,5% құрады, Эстонияда - 82,8%, Канадада - 67,8%, Ұлыбританияда - 145,5%.
      Барлық жоғарыда көрсетiлген елдер ендiгi ақпараттық теңсiздiктi жеңу бойынша мемлекеттiк, аймақтық және жаhандық бағдарламаларды жүргiздi және жүргiзуiн жалғастыруда, тұтастай мынадай iс-шаралар топтарына табыстырады:
      телекоммуникациялық инфрақұрылымды жақсарту;
      қол жетiмдi көпарналы инфрақұрылымды қамтамасыз ету;
      мемлекеттiк органдардың электрондық қызметтерiне қоғамдық қол жеткiзудi жақсарту;
      жалғыз терезе қағидаты бойынша халыққа әмбебап қызмет көрсету орталығына акцент;
      "электрондық үкiметке" халықтың сұранысын арттыру;
      тұтас топтармен стратегиялық коммуникациялардың бiлгiрлiгiн жоғарлату;
      халықты электрондық сауаттылыққа оқыту.
      Сонымен, мысалға жалпыеуропалық "Барлығы үшiн ақпараттық қоғам" iс-қимылының жоспары Интернет арқылы жұмыс жасау үшiн мүмкiншiлiк және тренингтiк қызметтердi беруiмен Интернетке және телеорталыққа қоғамдық қол жеткiзу орталықтарын ендiру, орталықтандырылмаған сертификаттау рәсiмдерiмен ақпараттық технологиялар (бұдан әрi - AT) саласында жалпыеуропалық стандарттың дағдысын енгiзу, оқытушыларды оқыту, мультимедиялық оқу материалдарын әзiрлеу, электрондық оқу және тренинг сияқты, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық секторын күшейту және жақсарту жөнiндегi мемлекеттiк бағдарламалары осындай бағыттарды қосты.
      Қазақстанның ағымдағы жағдайын талдау және ақпараттық теңсiздiктi жеңу саласында әлемдiк тәжiрибенi үйрену, шараларды жүргiзудiң өткiр қажеттiлiгiн көрсетедi, мыналарға бағытталған:
      қысым жасалған топтарға ерекше назармен компьютерлiк сауаттылықты жоғарлату және әлеуеттерiн күшейту (оның iшiнде тұрмысы төмендерге, жетiмдерге және жұмыссыздарға);
      жаңа бәсекеге қабiлеттi деңгейдегi ұлттық АТ-мамандарын дамыту;
      интернет желiсiне қол жеткiзу бағасын төмендету, сондай-ақ ұсынылатын АКТ қызметтерiнiң әртүрлiгiн және сапасын жақсарту мақсатында телекоммуникациялар нарығында бәсекелестiктi нығайту;
      бiлiм беру қызметтерiн көрсету және Интернет желiсiне жұртшылықтың қол жеткiзу инфрақұрылымын кеңейту, жеке пайдалану үшiн аса қол жетiмдi компьютерлердi қамтамасыз ету;
      ақпараттық теңсiздiктi төмендету үдерiсiне халықтың қалың тобын тарту және жұртшылық тарапынан бағдарламаны қолдауды қамтамасыз ету мақсатында және Бағдарламаның iске асырылу барысын жан-жақты жария ету.
      Қорытындысында осы шаралар Қазақстан халқының компьютерлiк сауаттылығын арттыруға әкелуге тиiс, Интернет желiсiн пайдаланушылардың санын әртүрлi мақсаттарда (жеке өзiн дамыту, жұмыс үшiн және күнделiктi өмiрде) 20%-ға дейiн арттыру.
_______________________________________

* Beб-өлшем - ресми интернет-ресурста және/немесе салалық сайттарда арнайы электрондық құралдардың/қызметтердiң бар болу/жоқ болмау өлшемi мысалға, денсаулық сақтау, бiлiм бepу, әлеуметтiк қамтамасыз ету бойынша.
** Телеком-инфрақұрылым индексi - орташа өлшенген индекс, 1000 тұрғынға ДК саны, Интернеттi пайдаланушылар, телефондық желiлерi, мобилдiк телефондар мен телевизорлар сияқты, сондай-ақ, осындай санаттар бойынша он-лайн режимiнде жұмыс жасайтын халықтың саны.
*** Адамзат капиталының индексi БҰҰДБ-ның "бiлiм беру индексiне" иек артады.

  4. Бағдарламаның мақсаты мен мiндетi

      Осы Бағдарламаның негiзгi мақсаты Қазақстанда халықтың компьютерлiк сауаттылығының және Интернет желiсiн пайдаланушылардың деңгейiн 20 %-ға жеткiзу болып табылады.
      Бағдарламаның мақсатына жетуi мынадай мiндеттердi орындаумен қамтамасыз етiледi:
      Қазақстан халқының кемiнде 20%-ы Интернет желiсiн күнделiктi өмiрде тиiмдi пайдалануы үшiн қолайлы жағдай жасау;
      Қазақстан халқының өмiрiнде ақпараттық ресурстардың әлеуметтiк және экономикалық маңызын арттыру.

  5. Бағдарламаны iске асыру бағыттары мен тетiгi

      Бағдарламаның мiндеттерiн iске асыру мынадай iс-шаралардың орындалуымен қамтамасыз етiледi:
      1. Нормативтiк құқықтық қамтамасыз етудi жетiлдiру.
      2. Халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту үшiн оқытушыларды даярлау.
      3. Қашықтықтан және күндiзгi оқыту нысандары бойынша халықты компьютерлiк сауаттылыққа оқыту үдерiсiн әдiстемелiк қамтамасыз ету.
      4. Халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту.
      5. Бағдарламаны iске асырудың мониторингi жүйесiн құру және кезеңдiк талдау жүргiзу.
      6. Интернетке қол жеткiзу тарифтерiн төмендету және халықтың компьютерлiк техниканың құны бойынша қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ету.
      7. Отандық АТ-сы мамандарын даярлау.
      8. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгеруде азаматтардың қызығушылығын қалыптастыру.
      9. Мемлекеттiк және орыс тiлдерiндегi бағдарламаның iс-шараларын орындауға қоғамдық қолдауды қалыптастыру.
      Бағдарламаның орындалуы iс-шаралар жоспарын iске асыру жолымен жүзеге асырылады.
      Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi жұмыстарды үйлестiру Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын, ақпараттандыру үдерiстерiн қалыптастыру және дамыту бойынша жұмыстарды үйлестiру жөнiндегi ведомствоаралық Комиссия жүзеге асырады.
      Бағдарламаның iске асырылуы мен бақылауын ақпараттандыру және байланыс саласындағы уәкiлеттi органмен жүзеге асырылатын болады.
      Бiрыңғай техникалық саясатты iске асыру мақсатында бағдарламаның iс-шараларын орындау кезiндегi оқу орталықтарының жобаларын басқару және техникалық сүйемелдеу функциялары ақпараттандыру саласындағы ұлттық операторға жүктелетiн болады.

  5.1. Нормативтiк құқықтық қамтамасыз етудi жетiлдiру

      Нормативтiк құқықтық және әдiснамалық қамтамасыз етудi дамыту қазiргi заманғы техникалық құралдарды игеру және ақпаратты-коммуникациялық технологияларға, ақпараттық ресурстарға және оларды пайдалануға азаматтардың құқықтарын қамтамасыз етуге қол жеткiзу әдiстерi бойынша тең мүмкiндiгiн Қазақстанның халқы үшiн құруға қатысты ақпараттандыру саласындағы қатынастарды реттеуге бағытталатын болады.
      Нормативтiк құқықтық және әдiснамалық қамтамасыз етудi жетiлдiру жөнiндегi iс-шараларды iске асыру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық нормаларына сәйкес және жүйелiлiк, объективтiк ұстанымдарымен жүзеге асырылатын болады.
      Бағдарламаның алдына қойған мақсаттарына жету үшiн құқықтық негiздемелердi қалыптастыру мақсатында мынадай iс-шаралар көзделетiн болады:
      бiлiм беру деңгейiн тиiстi сертификаттай отырып АКТ бойынша курстарды бiлiм беру, мәдениет және денсаулық сақтау саласы қызметкерлерiнiң бiлiктiлiгiн арттыру жүйесiн оқу жоспарына енгiзу;
      мемлекеттiк қызметке қабылдау және мемлекеттiк қызметшiлердi аттестаттау кезiнде компьютерлiк сауаттылықты растайтын құжаттың болу мiндеттiлiгiн енгiзу;
      бiлiм беру, мәдениет және денсаулық сақтау саласындағы қызметкерлердi кезеңдiк аттестаттаудан өткiзу кезiнде компьютерлік сауаттылықты растайтын құжаттың болу мiндеттiлiгiн енгiзу;
      халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту және тестiлеудi жүргiзудiң тәртiбi туралы ережесiн әзiрлеу;
       Ескерту. 5.1.-кіші бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.11.07 N 1058 Қаулысымен.

  5.2. Халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту үшiн оқытушыларды даярлау

      Бiлiктi оқытушы кадрларды даярлау халықты компьютерлік сауаттылыққа оқытудың маңызды аспектiлерiнiң бiрi болып табылады. Осыған байланысты мынадай iс-шараларды орындау жоспарлануда:
      "Компьютерлiк сауаттылық" оқу бағдарламасын әзiрлеу және бекiту;
      Оқытушыларды даярлау және компьютерлік сауаттылыққа қашықтықтан оқыту мен сертификаттау жөнiндегi орталығын құру, оны аппаратты-техникалық қамтамасыз ету;
      Қазақстанның барлық өңiрлерi үшiн (компьютерлік сауаттылықты растайтын, құжатты (сертификат) берумен) АТ-мамандығының 1000 оқытушылары мен 2000 студенттер-практиканттары үшiн компьютерлiк сауаттылықтың тренингтiк курстарын жүргiзу.

  5.3. Қашықтықтан және күндiзгi оқыту нысандары бойынша халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту үдерiсiн әдiстемелiк қамтамасыз ету

      Компьютердi және басқа да ақпараттық технологияларды пайдалану дағдысын меңгеру қазiргi өмiрдiң ажырамас бөлiгi болып тұр. Осыған байланысты мемлекеттiк және орыс тiлдерiндегi оқу-әдiстемелiк құралдарды, электрондық оқулықтарды (қашықтықтан және автономды оқыту үшiн), сондай-ақ бiлiмiн бақылау бойынша тестердi және бағдарламалық қамтамасыз етудi әзiрлеуiн қосқанда, халықты компьютерлiк сауаттылыққа оқыту үдерiсiн әдiстемелiк қамтамасыз етуiн дамытуға көңiл бөлiнетiн болады.

  5.4. Халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту

       Ескерту. 5.4. кіші бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.05.08 N 435 Қаулысымен.

      Осы бағыттың негiзгi мақсаты Қазақстанда компьютерлiк технологиялар саласындағы халықтың сауаттылық үлесiн 20%-ға дейiн ұлғайту үшiн жағдай жасаудан тұрады.
      Қойылған мақсат халықты компьютерлiк сауаттылыққа оқыту орталықтарының инфрақұрылымын дамыту, сондай-ақ әртүрлi жiктегi халықтың компьютерлiк сауаттылығын арттыруға бағытталған бiрқатар iс-шаралар есебiнен жететiн болады:
      Қазақстанның өңiрлерiнде орталық мемлекеттiк органдардың облыстық және аудандық бөлiмшелерiнiң, жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттiк қызметшiлерiн оқытуды ұйымдастыру (877491 адам - 0,58 %);
      Қазақстанның өңірлерінде халықты оқытуды ұйымдастыру (666 135 адам - 4,44%);
      әскери қызметшiлердi компьютерлiк сауаттылыққа оқытуды ұйымдастыру (62 560 - 0,41 %);
      балалар үйлерiнде 69 компьютерлiк сыныптарды құру (6 ДК-ден) (компьютерлiк және ұйымдастыру техникасын, лицензияланған бағдарламалық қамтамасыз етудi сатып алу, оларды балалар үйлерiне тапсыру, 47 610 адам - 0,3%);
      мектептерде 9, 10, 11 сынып оқушыларын, кәсiби мектептердi, колледждердi және жоғарғы оқу орындарының студенттерiн тестiлеудi ұйымдастыру (990 000 - 6,6 %);
      Қазақстанның өңірлерінде "жазғы компьютерлік мектептерде" халықты оқытуды ұйымдастыру (330 000 адам - 2,2 %);
      холдингтер, ұлттық компаниялар және акционерлiк қоғамдардың қызметкерлерiн компьютерлік сауаттылыққа оқытуды және сертификаттауды (180 000 - 1,2 %) ұйымдастыруды қосқанда.
      Азаматтардың компьютерлiк сауаттылығын анықтайтын өлшемдер Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң, Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгiнiң, Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттiгiнiң бiрлескен бұйрығымен бекiтiлген бағдарламаның "Компьютерлiк сауаттылық" курсына оқыту және осы курс бойынша табысты жүргiзiлген тестiлеу болып табылады.

  5.5. Бағдарламаны iске асырудың мониторингi жүйесiн құру
және кезеңдiк талдау жүргiзу

      Бағдарламаны iске асыруды бағалауға бiрыңғай әдiстердi жүзеге асыру мақсатында халықтың Интернет қызметтерiне қол жеткiзу деңгейiн және компьютерлік сауаттылығының деңгейiн анықтау үшiн статистикалық ақпараттарды жинақтау және өңдеу әдiстерiн әзiрлеу және жалпы статистикалық индикаторларды анықтауды қарастыратын мониторингi мен талдауды жүргiзудiң әдiснамалық базасы әзiрленетiн болады.
      Бұл ретте талдау ақпараттарын даярлауды және мәлiметтердi жинауды қамтамасыз ететiн негiзгi iс-шаралар:
      статистикалық ақпараттарды жинақтау әдiстерiн әзiрлеу және халықтың компьютерлiк сауаттылығының индикаторларын анықтау жөнiндегi консалтингтiк жұмыстарды жүргiзу;
      Интернет-ресурстарды пайдалану бойынша статистикалық ақпаратты жинақтау әдiстерiн әзiрлеу және Интернет желiсiн пайдаланушылардың санатын анықтау жөнiндегi консалтингтiк жұмыстарды жүргiзу;
      халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыру серпiнi мен нәтижелерiн талдау, тиiстi ақпараттарды жинақтаудың әзiрленген әдiстерiн пайдалана отырып Интернет желiсiн пайдаланушылардың санаттары мен Интернет-ресурстарын пайдаланудың дәрежесiн, халықтың компьютерлік сауаттылығының деңгейiн анықтау жөнiндегi жұмыстарды жүргiзу;
      Қазақстан халқының өмiрiнде Интернеттiң маңызының дәрежелерi мен өлшемдерiн анықтау жөнiндегi жұмыстарды жүргiзу;
      халықты компьютерлік сауаттылыққа оқытудың нәтижелерiн талдау және мониторингiн жүргізу;
      оқытылатын компьютерлік сауаттылықтың мониторингiн жүргiзу;
      Қазақстанда ақпараттық теңсiздiктi төмендету бойынша iс-шараларды iске асыруға қатысу үшiн жеке бизнестi тарту тетiгiн әзiрлеу жөнiндегi жұмыстарды жүргiзу.

  5.6. Интернетке қол жеткiзуге арналған тарифтерді төмендету және халыққа құны бойынша қол жетімдi компьютерлiк техниканы қамтамасыз ету

      Осы бағыттың негiзгi мақсаты Қазақстанның әл-ауқаты деңгейінен және олардың өмiр сүру орнына тәуелсiз барлық санаттағы азаматтарын ашық ақпараттық ресурстарға қосу үшiн жағдайды қамтамасыз ету.
      Қойылған мақсат Интернетке азаматтардың қол жеткізуін қамтамасыз ету үдерiсiнiң мониторингiн ұйымдастырудың және бар телекоммуникациялық қамтамасыз ету инфрақұрылымның даму есебiнен жетiстiкке жетуге болады.
      Осыған байланысты:
      Телефон желiлерi бойынша Интернетке қол жеткізу үшін төмендету;
      бөлiнген желiлер бойынша Интернет желiсiне қол жеткiзуге тарифтерді төмендету; барлық мектептердi Интернет желiсiне тегiн қол жеткізу;
      Интернет - Мегалайн - Хит желiсiне лимитсiз кең жолақты қызметіне тарифтердi төмендету;
      қазақстанда телефондық және оптикалық талшықтық желілерді дамыту;
      (Wi-Fi) сымсыз байланысы арқылы Интернет желісiне қол жетімділігін берудi дамытуды қамтамасыз ету талап етiледi.
      Компьютерлiк техниканы сатып алу үшiн халыққа жағдайлар жасау мақсатында ақпараттық технологиялар Паркiнiң базасында құны бойынша қол жетімді компьютерлерді шығару жоспарлануда, сондай-ақ, олармен компьютерлік техниканы сатып алған кезде азаматтарды eкінші деңгейдегі банктермен немесе өзгеде қаржылық ұйымдармен жеңiлдік несиелеу.

  5.7. Отандық АТ-сы мамандарын даярлау

      Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсіздікті төмендету бағдарламасындағы маңызды бағыт АКТ саласындағы отандық жоғары бiлiктi кадрлық әлеуеттi даярлау болып табылады.
      Осы бағыттағы негiзгi мiндеттер - АКТ саласындағы мамандардың номенклатурасын анықтау мен кеңейту, ақпаркоммуникациялық технологиялар саласындағы мамандар мен педагогтық кадрлардың фундаменталді даярлау бiлiмiн жетiлдiру, АКТ саласындағы Қазақстанның ғылыми әлеуетін дамыту, АКТ саласындағы жоғарғы бiлiм мен ғылымды біріктіру, ЖОО және мектептерде ақпаркоммуникациялық технологиялар жөніндегі оқу бағдарламаларын жетiлдiру, ЖОО және мектеп оқушыларының өмірiнде АКТ рөлiн арттыру, бiлiмi жоғарғы софтверлiк компаниялармен және компьютерлік техниканы шығарушылармен кәсiби-техникалық мекемелердің ынтымақтастығы үшiн қолайлы жағдайлар жасау.
      Отандық АТ-саласындағы қажеттiлiк өсiмiнен AT-сы мамандарын даярлау қарқынының қалып қоюын қысқарту, сондай-ақ мамандандырылған АТ-кадрларын (тестiлеушiлердiң, АТ-жобалары менеджерлерінің және басқа да компьютерлiк мамандарды) даярлау және бiлiктiлiк деңгейiн жоғарылату мақсатында мынадай iс-шаралар iске асырылатын болады:
      менеджменттер мен ақпараттық технологиялар саласында қашықтықтан және күндiзгi оқытудың оқу-консалтингтiк орталығын құру;
      қазақстандық ақпаратты-бiлiмдiк ақпараттық технологиялар Интернет университетiн ұйымдастыру;
      АКТ саласындағы жетекшi бiлiм, тренингтiк ұйымдармен халықаралық ынтымақтастықты дамыту.

  5.8. Ақпаратты-коммуникациялық технологияларды игеруде
азаматтардың қызығушылығын қалыптастыру

      Ескерту. 5.8-кіші бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.12.30 № 2305 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

      Осы бағыттағы негiзгi мақсат ақпаратты-коммуникациялық технологияларды игеруге азаматтардың қызығушылығын ынталандыру болып табылады. Қойылған мақсат Интернет желiсiнде электрондық сервистер саласын кеңейту есебiнен қазiргi заманғы АКТ игеру мен компьютерлік сауаттылыққа оқуда, халықтың тұтынушылығын арттыруға бағытталған шаралар жүйесiн құру жолымен жететiн болады:
      ақпаратты-танымдық, ақпараттық көңiл көтеру порталдарында ақпараттық ресурстардың зияткерлiк iздестiру жүйесiн әзiрлеу;
      республикалық және облыстық БАҚ-тың меншiктi интернет-ресурстарын құру және өзектiленуiнiң мониторингi мен бақылауын ұйымдастыру;
      индустрия және сауда саласындағы ақпаратты-танымдық веб-порталын құру және өзектiленуiн қамтамасыз ету;
      заңды тұлғалардың ақпараттық веб-порталын құру және өзектiленуiн қамтамасыз ету;
      ақпараттық технологиялар саласындағы ақпаратты-танымдық веб-порталын құру және өзектiленуiн қамтамасыз ету;
      "Ұлттық-мұра" ақпаратты-танымдық веб-порталын құру және өзектiленуiн қамтамасыз ету;
      "Қазақстанның кiтапханасы" электрондық мемлекеттiк кiтапханалық қорын қалыптастыру;
      денсаулық сақтау саласындағы ақпаратты-танымдық веб-порталын құру және өзектiленуiн қамтамасыз ету;
      қазақстандық білім беру ақпаратты-танымдық веб-порталын құру және өзектiленуiн қамтамасыз ету.
      Компьютерлiк сауаттылыққа оқыту үшiн халықты тарту мақсатында қосымша ынталандыруды құру жоспарлануда:
      тыңдаушыларға 10 сағат Интернет желiсiнде тегiн жұмысты беру;
      кез келген күрделi деңгейдегi сертификаттаудан өткен компьютерлік сауаттылық курстарын тыңдаушылар үшiн компьютерлік техниканы, компьютерлік әдебиеттердi және Интернет желiсiнiң қызметтерiн сатып алған кезде шегерiмдерiнiң жүйесiн енгiзу;
      "электрондық үкiмет" порталында журналдың электрондық болжамасын орналастыру және (қазақстандық сайттардың каталогы) "Қазақстанның сары беттерi" журналын шығару.

  5.9. Бағдарлама iс-шараларының орындалуына қоғамдық
қолдауды қалыптастыру

      Ескерту. 5.9-кіші бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.12.30 № 2305 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

      Осы бағыт шеңберiнде мынадай iс-шараларды жүзеге асыру жоспарлануда:
      Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсiздiктi төмендету жөнiнде халықаралық сараптамашылардың қатысуымен бейнеконференцияларды, семинарларды өткiзу;
      Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсiздiктi төмендету бағдарламасының iс-шараларын iске асыру барысында БАҚ (жарнамалық материалдар, PR-мақалалар, ТД-роликтерi, баспаматериалдары - үндеу хаттар, плакаттар және интернет-ресурстар) арқылы мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде жария ету;
      Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгiнiң Қазақстанның статистикалық жылнамасында компьютерлiк сауаттылықтың және Интернеттi пайдаланушылардың көрсеткiштерiн жариялау;
      қазақстандық интернет-ресурстардың мемлекеттiк және мемлекеттiк емес конкурстарын өткiзу;
      өңiрлерде ақпараттық технологиялардың айлығын жүргiзу:
      Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсiздiктi төмендету бағдарламасы бойынша дөңгелек үстелдердi өткiзу;
      ақпараттық технологиялар мамандарының лауазымының бос орындарына жәрмеңкелердi және АКТ бойынша көрмелердi ұйымдастыру;
      жоғарғы оқу орындарында, колледждерде, кәсiби мектептерде және мектептерде бағдарламалау бойынша конкурстарды ұйымдастыру;
      шектелген мүмкiндiктерiмен ауыл халқы мен адамдарды Интернет желiсiне тегiн қол жеткiзуiн қамтамасыз ету;
      компьютерлік курстарын тегін оқытуды жүргізу;
      шектелген мүмкiндiктерiмен оқушылар, студенттер және адамдар үшiн құны 50%-ғa төмендетiлген компьютерлердi сату бойынша акция;
      АТ-сы мамандарын даярлауды қамтамасыз ететiн техникалық жоғарғы оқу орындарында "Ашық есiктер" күндерiн өткiзу.

  6. Қажеттi ресурстар және оларды қаржыландырудың көздерi

      Бағдарламаны қаржыландыру республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң есебiнен жүзеге асырылады.
      Жоспарланған iс-шаралардың есебi бойынша және сараптамалық баға негiзiнде Бағдарламаның жалпы құны: 15 584 676 мың теңгенi құрайды, республикалық бюджет қаражатынан қаржыландыру көлемi  13 701 595 мың теңгенi құрайды, оның iшiнде:
      2007 жылға - 4 901 052 мың теңге,
      2008 жылға - 4 398 361 мың теңге;
      2009 жылға - 4 402 182 мың теңге
      және жергiлiктi бюджет - 1 883 081 мың теңге, оның iшiнде жылдар бойынша:
      2007 жылға - 588 633 мың теңге,
      2008 жылға - 647 224 мың теңге;
      2009 жылға - 647 224 мың теңге.
      Көрсетiлген шығыстар сервистiк жүйелi-техникалық қызмет көрсетуге және Интернет қызметiнiң ағымдағы шығынына 1 124 804 мың теңге көлемiнде кiредi, оның iшiнде жылдар бойынша:
      2007 жылға - 269 042 мың теңге;
      2008 жылға - 426 040 мың теңге;
      2009 жылға - 429 722 мың теңге.
      Осы бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарында қаржыландыру көлемi кесiндi бағытында көрсетiледi.
      Бағдарламаға түзету енгiзу Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес республикалық және жергiлiктi бюджеттен қаржыландыру көлемiнiң өзгерту бөлiгінде жүзеге асырылады.
      Қаржыландырудың мөлшерi тиiстi қаржылық жылға республикалық және жергiлiктi бюджеттi қалыптастырған кезде анықталатын болады.

  7. Бағдарламаны iске асырудан күтiлетiн нәтиже

      Бағдарламаны табысты iске асыру Қазақстанға мынадай көрсеткiштерге жетуiне мүмкiндiк бередi:
      1) Қазақстан халқының компьютерлiк сауаттылығы 20%-дан төмен емес, ол ағымдағы жағдайдан 15,7%-ғa асып түседi;
      2) Қазақстанда Интернеттi пайдаланушылар халықтың жалпы санынан 20%-дан төмен емес, бұл қазiргi сәттегiден 17,2%-ға жоғары;
      отандық АТ-сы мамандарының кәсiби сапаларын арттыру;
      Интернет желiсiнiң қазақстандық сегментiн өзектiленген және танымдық ақпаратпен толықтыру;
      Интернет желiсiн пайдаланудың арзан тарифтiк жоспарларымен және халықты құны бойынша қол жетiмдi компьютерлiк техникамен қамтамасыз ету;
      барынша пайдалануға бағытталған "электрондық үкiметтiң" қызметтерiмен Қазақстан халқын белсендiру.
      Осы көрсеткiштерге жету қоғамның инфрақұрылымын дамытуға және Қазақстанды индустриалдық қоғамнан индустриалдан кейiнгi - ақпараттық-қоғамға даярлауға жәрдемдеседi.

  8. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АҚПАРАТТЫҚ ТЕҢСІЗДІКТІ
ТӨМЕНДЕТУДІҢ 2007-2009 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫН
ІСКЕ АСЫРУ ЖӨНІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

       Ескерту. 8-бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.11.07 N 1058, 2008.05.08 N 435, 2009.12.30 № 2305 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулыларымен.

р/с
N

Іс-шаралар

Аяқтау нысаны

Жауапты
орындаушылар

Орындалу
мерзімі

Болжанып отырған шығыстар (мың теңге)

Қаржыландыру көзі

2007

2008

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Нормативтік құқықтық қамтамасыз етуді жетілдіру

1.

Білім беру деңгейін тиісті сертификаттай отырып АКТ бойынша курстарды білім беру, мәдениет және денсаулық сақтау саласы қызметкерлерінің біліктілігін арттыру жүйесін оқу жоспарына енгізу

Бұйрық

БҒМ, МАМ, ДСМ

2007 жылғы 1-тоқсан
Талап етілмейді

2.

Мемлекеттік қызметке қабылдау және мемлекеттік қызметшілерді аттестаттау кезінде компьютерлік сауаттылықты растайтын құжаттың болу міндеттілігін енгізу

Бұйрық

МҚА

2009 жылғы 2-тоқсан
Талап етілмейді

3.

Білім беру, мәдениет және денсаулық сақтау саласындағы қызметкерлерді кезеңдік аттестаттаудан өткізу кезінде компьютерлік сауаттылықты растайтын құжаттың болу міндеттілігін енгізу

Бұйрық

БҒМ, МАМ, ДСМ

2009 жылғы 2-тоқсан
Талап етілмейді

4.

Халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту және тестілеуді жүргізудің тәртібі туралы ережесін әзірлеу

Біріккен бұйрық

АБА, БҒМ

2006 жылғы 4-тоқсан
Талап етілмейді

5.

алынып тасталды - 2007.11.07. N 1058

6.

алынып тасталды - 2007.11.07. N 1058

2. Халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту үшін оқытушыларды даярлау

1.

"Компьютерлік сауаттылық" оқу бағдарламасын әзірлеу және бекіту

Бірлескен бұйрық

АБА, БҒМ, МҚА

2006 жылғы шілде
Талап етілмейді

2.

Оқытушыларды даярлау және халықты компьютерлік сауаттылыққа қашықтықтан оқыту мен сертификаттау жөніндегі орталығын құру

АБА-ға ақпарат

БҒМ

жыл сайын 30 маусым және 30 желтоқсан

2.1.

Оқытушыларды даярлау және халықты компьютерлік сауаттылыққа қашықтықтан оқыту мен сертификаттау жөніндегі орталығын аппаратты-техникалық қамтамасыз ету

АБА-ға ақпарат

БҒМ

жыл сайын 30 маусым және 30 желтоқсан

80373

10000

10000

Республикалық бюджет

2.2.

Қазақстан аумақтарының оқытушылары үшін компьютерлік сауаттылықтың тренингтік курстарын жүргізу (халықты компьютерлік сауаттылыққа оқытуды жүргізуге құқығын растайтын құжатты берумен) 2007 жыл - компьютерлік сауаттылыққа 1000 оқытушыларды, жоғарғы оқу орындарының 2000 студенттерін - аудан орталықтарындағы "жазғы компьютерлік мектептер үшін"
оқыту;
2008 жыл - 100 адам;
2009 жыл - 100 адам.

АБА-ға ақпарат

БҒМ

жыл сайын 30 маусым және 30 желтоқсан

56000

15600

15600

Республикалық бюджет

Нәтиже: Қазақстанның барлық аймақтарында халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту үшін сертификатталған тренерлерді даярлау

3. Қашықтықтан және күндізгі оқыту нысандары бойынша халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту үдерісін әдістемелік қамтамасыз ету

1

Бекітілген бағдарламалық курстарға сәйкес халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту бойынша мемлекеттік және орыс тілдеріндегі оқу-әдістемелік құралдарын әзірлеу

АБА-ға ақпарат

БҒМ

2007 жылғы 30 маусым

1500Республикалық бюджет

2.

Халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту бойынша оқу-әдістемелік құралдарын тираждау:
2007 жыл - 500 000 даналарын 300 теңгеден; 2008 жыл - 500 000 даналарын 300 теңгеден; 2009 жыл -500 000 даналарын 300 теңгеден.

АБА-ға ақпарат

БҒМ

жыл сайын 30 маусым және 30 желтоқсан

150000

280400

280500

Республикалық бюджет

3.

Бекітілген бағдарламалық курстарға сәйкес халықты компьютерлік сауаттылыққа (қашықтықтан және автономдық оқыту нысандары үшін) оқыту бойынша мемлекеттік және орыс тілдеріндегі электрондық оқу басылымдарын әзірлеу

АБА-ға ақпарат

БҒМ

2007 жылғы 30 маусым

18000Республикалық бюджет

4.

Халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту бойынша электрондық оқу басылымдарын тираждау:
2007 жыл - 500 000 даналарын 200 теңгеден;
2008 жыл - 500 000 даналарын
200 теңгеден;
2009 жыл -500 000 даналарын
200 теңгеден.

АБА-ға ақпарат

БҒМ

жыл сайын 30 маусым және 30 желтоқсан

100000

100000

100000

Республикалық бюджет

5.

"Электрондық үкімет" Web-порталында халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту бойынша электрондық оқулықты және оқу-әдістемелік құралдарын орналастыру

«"Электрондық үкімет" Web-порталында ақпарат

АБА (жинақтау), БҒМ

2007 жылғы 2-тоқсан

5 000Республикалық бюджет

6.

Халықтың компьютерлік сауаттылығын сертификаттауды жүргізу үшін мемлекеттік және орыс тілдеріндегі тестілерді әзірлеу

АБА-ға ақпарат

БҒМ, МҚА, АБА

2007 жылғы 30 маусым

5 000Республикалық бюджет

7.

Компьютерлік сауаттылық курстарында оқитын тыңдаушыларды тестілеу бойынша мемлекеттік және орыс тілдеріндегі бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу (қашықтан және автономды нысандары үшін тестілеуді жүргізу)

АБА-ға ақпарат

БҒМ

2007 жылғы 30 желтоқсан

6 000Республикалық бюджет

8.

Компьютерлік сауаттылықтың  күрделі деңгейіне сәйкес компьютерлік сауаттылықты растайтын құжаттың түрін әзірлеу, бекіту және дайындау 2007 жыл - 1 000 000 даналарын 200 теңгеден;
2008 жыл - 1 250 000 даналарын 200 теңгеден;
2009 жыл -1 250 000 даналарын 200 теңгеден.

Компьютерлік сауаттылықты растайтын құжат

АБА, БҒМ

жыл сайын 2-тоқсан

200500

250000

250000

Республикалық бюджет

4. Халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту

1

Халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту және сертификаттау, техникалық құралдар мен лицензияланған бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу және бөлу бойынша жұмыстарды жоспарлау, үйлестіру және бақылау; орталық мемлекеттік органдардың аумақтық бөлімшелері мен жергілікті атқарушы органдардың өзара іс-қимыл жасауы

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА (жинақтау), ҰАТАҚ

2008 - 2010 жылдар 10 қаңтар

64000

67 200

70560

Республикалық бюджет

2.

Қазақстанның өңірлерінде орталық мемлекеттік органдардың облыстық және аудандық бөлімшелерінің және жергілікті атқарушы органдардың, мемлекеттік қызметшілерін оқыту (87 749 адам -   0,58  % )

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, АБА (жинақтау), МҚА, БҒМ

жыл сайын 10 шілде, 10 қаңтар

2.1.

ОСК-нан берілген техниканың негізінде облыстық, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жалпы жиынтығы 75 компьютерлік сыныптарды (15 ДК-ден) құру

АБА-ға ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, ОСК ҰАТАҚ

2007 жылғы 30 маусым

33480Жергілікті бюджет

2.2.

75 компьютерлік сыныптарды техникалық жарақтандыру: жергілікті есептеу желісі үшін жиынтықтарын сатып алу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА

2007 жылғы 10 шілде

31571Республикалық бюджет

2.3.

Жергілікті есептеу желісін салу (ЖЕЖ)

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА (жинақтау), ҰАТАҚ

2007 жылғы 10 шілде

9 844Республикалық бюджет

2.4.

Мемлекеттік қызметшілерді оқыту үдерістерін ұйымдастыруды қамтамасыз ету: тыңдаушылардың тізімдерін, оқытудың жоспар-кестелерін құру

АБА-ға ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, мемлекеттік органдар

жыл сайын 30 желтоқсан
Талап етілмейді

2.5.

Орталық мемлекеттік органдардың облыстық және аудандық, бөлімшелерінің, жергілікті атқарушы органдардың, мемлекеттік қызметшілерін компьютерлік сауаттылыққа оқыту:
2008 жыл - 61750 адам;
2009 жыл - 26000 адам.

АБА-ға ақпарат

МҚА, БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

Жыл сайын 30 желтоқсан


238050

76107

Республикалық бюджет

2.6.

Қазақстанның өңірлерінде 75 компьютерлік сыныптардың техникалық жабдықтарына жүйелі-техникалық қызмет көрсету

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА (жинақтау), ҰАТАҚ

2008 - 2010 жылдар 10 қаңтар

14742

30958

32506

Республикалық бюджет

2.7.

Қазақстанның өңірлеріндегі 75 компьютерлік сыныптардың Интернет желісіне қол жеткізу қызметтері

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА

2008 - 2010 жылдар 10 қаңтар

9450

13971

13133

Республикалық бюджет

2.8.

Оқу сыныбының: электрэнергиясы, жылу энергиясы, байланыс, су, кәріз қызметтерін ұстау

АБА-ға ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

жыл сайын 30 желтоқсан

39745

79490

79490

Жергілікті бюджет

3.

Қазақстанның өңірлерінде халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту (666135 адам  -  4,44%)

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, БҒМ

2008 - 2010 жылдар 10 қаңтар

3.1.

Қазақстанның барлық облыстарында және Астана және Алматы қалаларында жалпы жиынтығы 300 компьютерлік сыныптарды ұйымдастыру: үй-жайды бөлу, жиһаздарды сатып алу, күзетті қамтамасыз ету және телефон нөмірін бөлу

АБА-ға ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

2007 жылғы 30 маусым

133920Жергілікті бюджет

3.2.

300 компьютерлік сыныптарды техникалық жарақтандыру: жергілікті есептеу желісі үшін жиынтықталған компьютерлер мен ұйымдастыру техникаларын, лицензияланған бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА

2007 жылғы 10 шілде
Республикалық бюджет

3.3.

Жергілікті есептеу желісін салу (ЖЕЖ)

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА (жинақтау), ҰАТАҚ

2007 жылғы 10 шілде

31500Республикалық бюджет

3.4.

Оқыту үдерістерін ұйымдастыруды қамтамасыз ету: тыңдаушылардың тізімдерін, оқытудың жоспар-кестелерін құру

АБА-ға ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

жыл сайын 30 желтоқсан
Талап етілмейді

3.5.

Халықты компьютерлік сауаттылыққа оқытуға республикалық бюджеттен трансферттер бөлу:
2007 жыл - 133 748 адам; 2008 жыл - 248 591 адам;
2009 жыл - 248 591 адам;
2009 жыл -
35 205 адам 75 оқу сыныптарында;

АБА-ға ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, БҒМ, ДСМ, МАМ

жыл сайын 30 желтоқсан

615241

1143519

1305462

Республикалық бюджет

3.6.

Қазақстанның өңірлерінде 300 компьютерлік сыныптардағы техникалық жабдықтарына жүйелі-техникалық қызмет көрсету

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА (жинақтау), ҰАТАҚ

2008 - 2010 жылдар 10 қаңтар

58 968

123833

130024

Республикалық бюджет

3.7.

Қазақстаның өңірлеріндегі 300 компьютерлік сыныптардың Интернет желісіне қол жеткізу қызметтері

АБА-ға ақпарат

АБА

2008-2010 жылдар 10 қаңтар

37800

58212

54719

Республикалық бюджет

3.8.

Оқу сыныбын: электрэнергиясы, жылу энергиясы, байланыс, су, кәріз қызметтерін ұстау

АБА-ға ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

жыл сайын 30 желтоқсан

158980

317959

317959

Жергілікті бюджет

4.

Әскери қызметшілерді компьютерлік сауаттылыққа оқыту (62560-0,41 %)

АБА-ға ақпарат

Қорғанысмині

жыл сайын 30 желтоқсан

4.1.

68 компьютерлік сыныптарды (8 ДК-ден) ұйымдастыру: оқыту үшін үй-жайды бөлу, жиһаздарды сатып алу, телефон нөмірін бөлу, шығыс материалдары

АБА-ға ақпарат

Қорғанысмині

2007 жылғы 30 маусым

13944

6650

6650

Республикалық бюджет

4.2.

68 компьютерлік сыныптарды техникалық жарақтандыру: жергілікті есептеу желісі үшін жиынтықталған компьютерлер мен ұйымдастыру техникаларын, лицензияланған бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА

2007 жылғы 10 шілде

91 222Республикалық бюджет

4.3.

Жергілікті есептеу желісін салу (ЖЕЖ)

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА (жинақтау), ҰАТАҚ

2007 жылғы 10 шілде

7140Республикалық бюджет

4.4.

Оқыту үдерістерін ұйымдастыруды қамтамасыз ету: тыңдаушылардың тізімдерін, оқытудың жоспар-кестелерін құру

АБА-ға ақпарат

Қорғанысмині

жыл сайын 30 желтоқсан
Талап етілмейді

4.5.

Әскери қызметшілерді компьютерлік сауаттылыққа оқыту:
2007 жыл - 12512 адам;
2008 жыл - 25024 адам;
2009 жыл - 25024 адам.

АБА-ға ақпарат

Қорғанысмині, БҒМ

жыл сайын 30 желтоқсан

56637

115110

115110

Республикалық бюджет

4.6.

Қазақстан өңірлеріндегі 68 компьютерлік сыныптардың техникалық жабдықтарына жүйелі-техникалық кызмет көрсету

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА (жинақтау), ҰАТАҚ

2008 - 2010 жылдар 10 қаңтар

7 129

14257

14970

Республикалық бюджет

4.7.

Қазақстан өңірлеріндегі 68 компьютерлік сыныптардың Интернет желісіне қол жеткізу қызметтері

АБА-ға ақпарат

Қорғанысмині

жыл сайын 30 желтоқсан

41280

82560

82560

Республикалық бюджет

4.8.

Оқу сыныбын: электрэнергиясы, жылу энергиясы, байланыс, су, кәріз қызметтерін ұстау

АБА-ға ақпарат

Қорғанысмині

жыл сайын 30 желтоқсан
Талап етілмейді

5.

Қазақстанның балалар үйлерінде, мектеп-интернаттарында, жасөспірімдер үйлерінде жалпы жиынтығы 69 компьютерлік сыныптарды (6 ДК-ден) құру: (47610-0,3%)

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, БҒМ

2008 жылғы 10 қаңтар

5.1.

Қазақстанның балалар үйлерінде, мектеп-интернаттарында, жасөспірімдер үйлерінде жалпы жиынтығы 69 компьютерлік сыныптарды ұйымдастыру: үй-жайды бөлу, жиһаздарды сатып алу, күзетті қамтамасыз ету және телефон нөмірін бөлу

АБА-ға ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

жыл сайын 30 желтоқсан

9 300Жергілікті бюджет

5.2.

69 компьютерлік сыныптарды техникалық жарақтандыру: жергілікті есептеу желісі үшін жиынтықталған компьютерлер мен ұйымдастыру техникаларын, лицензияланған бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА

2007 жылғы 10 шілде

59 717Республикалық бюджет

5.3.

Жергілікті есептеу желісін салу (ЖЕЖ)

Қазакстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА (жинақтау), ҰАТАҚ

2007 жылғы 10 шілде

9056Республикалық бюджет

5.4.

Балалар үйлерінде тәрбиеленушілерді және қызметкерлерді компьютерлік сауаттылыққа оқыту үшін республикалық бюджеттен трансферттерді бөлу:
2007 жыл - 9522 адам;
2008 жыл - 19044 адам;
2009 жыл - 19044 адам.

АБА-ға ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, БҒМ

жыл сайын 30 желтоқсан

43254

87602

87602

Республикалық бюджет

5.5.

Қазақстан өңірлеріндегі 69 компьютерлік сыныптардың техникалық жабдықтарына жүйелі-техникалық қызмет көрсету

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА (жинақтау), ҰАТАҚ

2008 - 2010 жылдар 10 қаңтар

5425

10850

10850

Республикалық бюджет

5.6.

Қазақстан өңірлеріндегі 69 компьютерлік сыныптардың Интернет желісіне қол жеткізу қызметтері

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА

2008 - 2010 жылдар 10 қаңтар

8568

13195

12403

Республикалық бюджет

5.7.

Оқу сыныбын: электрэнергиясы, жылу энергиясы, байланыс, су, байланыс, су, кәріз қызметтерін ұстау

АБА-ға ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

жыл сайын 30 желтоқсан

36 565

73131

73131

Жергілікті бюджет

6.

Мектептердің, лицейлердің» кәсіби мектептердің оқушыларын және колледждер мен жоғарғы оқу орындарының студенттерін тестілеу (990 000  -  6,6%)

АБА-ға ақпарат

БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

жыл сайын 30 желтоқсан
Республикалық бюджет

6.1.

Мектептердің, лицейлердің, кәсіби мектептердің оқушыларын және колледждер мен жоғарғы оқу орындарының студенттерін тестілеу: 2007 жыл - 330 000 адам;
2008 жыл - 330 000 адам;
2009 жыл - 330 000 адам

АБА-ға ақпарат

БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

жыл сайын 30 желтоқсан 

49998

50000

50000

Республикалық бюджет

7.

Қазақстанның барлық өңірлерінде жазғы мектептерде" халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту (330 000 -2,2 %)

АБА-ға ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, БҒМ

жыл сайын 30 желтоқсан 
Республикалық бюджет

7.1.

Білім беру ұйымдарында 2000 компьютерлік сыныптарды техникалық жарақтандыру үшін республикалық бюджеттен трансферттерді бөлу:
компьютерлік және ұйымдастыру техникасын, лицензияланған бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу (10 жиынтық)

АБА-ға ақпарат

БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

жыл сайын 30 желтоқсан

829200

833000

833000

Республикалық бюджет

7.2.

"Жазғы компьютерлік мектептерде" халықты оқыту үдерістерін ұйымдастыруды қамтамасыз ету:
тыңдаушылардың тізімдерін, оқытудың жоспар-кестелерін құру

АБА-ға ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

жыл сайын 30 желтоқсан
Талап етілмейді

7.3.

Халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту үшін Қазақстанның барлық өңірлеріндегі "жазғы мектептерде" 2000 компьютерлік сыныпты ұйымдастыру

АБА-ға ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

жыл сайын 30 желтоқсан
Талап етілмейді

7.4.

"Жазғы компьютерлік мектептерде"» халықты компьютерлік сауаттылықка оқытуға жоғарғы оқу орындарының студенттерін тарту

АБА-ға ақпарат

БҒМ

жыл сайын 30 желтоқсан
Талап етілмейді

7.5.

Бір айдың ішінде халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту үшін республикалық бюджеттен трансферттерді бөлу:
2007 жыл - 110 000 адам;
2008 жыл - 110 000 адам;
2009 жыл - 110 000 адам.

АБА-ға ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

жыл сайын 30 желтоқсан

275000

275000

275000

Республикалық бюджет

7.6.

Бір айдың ішінде Қазақстанның өңірлеріндегі 2000 компьютерлік сыныптардың техникалық жабдықтарына жүйелі-техникалық қызмет көрсету

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА (жинақтау), ҰАТАҚ

2008-2010 жылдар 10 қаңтар

43680

45864

48157

Республикалық бюджет

7.7.

Бір айдың ішінде Қазақстанның өңірлеріндегі 2000 компьютерлік сыныптардың Интернет желісіне қол жеткізу қызметтері

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА

2008 - 2010 жылдар 10 қаңтар

42000

32340

30400

Республикалық бюджет

7.8.

Оқу сыныбын: электр энергиясы, жылу энергиясы, байланыс, су, кәріз қызметтерін ұстау

АБА-ға ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

жыл сайын 30 желтоқсан

176644

176644

176644

Жергілікті бюджет

8.

Компьютерлік сауаттылыққа холдингтердің, ұлттық компаниялардың және акционерлік қоғамдардың қызметкерлерін оқыту және сертификаттауды ұйымдастыру   (180 000 адам - 1,2%)

АБА-ға ақпарат

Холдингтер, ұлттық компаниялар, АҚ

жыл сайын 30 желтоқсан
Талап етілмейді

Нәтиже: Кемінде 20% халықты оқыту (2 364 054 адам - 15,7%)

5. Бағдарламаны іске асырудың мониторингі жүйесін құру және кезеңдік талдау жүргізу

1.

Халықтың компьютерлік сауаттылығының деңгейін анықтау жөніндегі статистикалық ақпараттарды өңдеу әдістемесін әзірлеу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

СА

2008 жылғы 10 қаңтар

2500Республикалық бюджет

2.

Ақпараттық қоғамның қазіргі заманғы статистикасын қалыптастыру жөніндегі зерттеу жұмыстарын жүргізу

Қазакстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

СА

2009 жылғы 10 қаңтар


2500


Республикалық бюджет

3.

Халыққа Интернет қызметтерін қамтамасыз ету деңгейін анықтау жөніндегі статистикалық ақпараттарды өңдеу әдістемесін әзірлеу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

СА

2008 жылғы 10 қаңтар

3 000Республикалық бюджет

4.

Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыру серпіні мен нәтижелерін талдау, тиісті ақпараттарды жинақтаудың әзірленген әдістерін пайдалана отырып Интернетті пайдаланушылардың санаттары мен Интернет- ресурстарын пайдаланудың дәрежесін, халықтың компьютерлік сауаттылығының деңгейін анықтау жөніндегі жұмыстарды жүргізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

СА

2008 - 2010 жылдар 10 қаңтар

5 500

11630

12521

Республикалық бюджет

5.

Халықтың компьютерлік сауаттылығының көрсеткішін әкімдердің қызметін рейтингілік бағалау жүйесіне қосу

ЭБЖМ-ге ақпарат

АБА, БҒМ

2007-2009 жылдар 4-тоқсан

5 000

5 250

5513

Республикалық бюджет

6.

Халықты компьютерлік сауаттылыққа оқытудың мониторингі мен талдау нәтижелерін жүргізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА

2008-2010 жылдар 10 қаңтар

5 000

5 000

5 000

Республикалық бюджет

7.

Қазақстан халқының өмірінде Интернеттің маңыздылығының дәрежелері мен өлшемдерін анықтау жөніндегі жұмыстарды жүргізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА

2008 - 2010 жылдар 10 қаңтар

10000

10500

11025

Республикалық бюджет

8.

Қазақстанда ақпараттық теңсіздікті төмендету бойынша іс-шараларды іске асыруға қатысу үшін жеке бизнесті тарту тетігін әзірлеу жөніндегі жұмыстарды жүргізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА

2007 жылғы 10 шілде

5 000Республикалық бюджет

Нәтиже: Бағдарламаны іске асыру бойынша талдау есептері

6. Интернетке қол жеткізуге арналған   тарифтерді төмендету және халыққа бағасы бойынша қол жетімді компьютерлік техниканы қамтамасыз ету

1.

Телефон желілері бойынша Интернетке қол жеткізу үшін тарифтерді төмендету

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА (жинақтау),»Самұрық холдингі АҚ,»Қазақтелеком АҚ

2008 - 2010 жылдар 10 қаңтар
Талап етілмейді

1.1.

Интернет қызметтерінің ағымдағы тарифтерін 23 %-ға төмендету

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА (жинақтау,»Самұрық холдингі АҚ,»Қазақтелеком АҚ

2008 жылғы 10 қаңтар
Талап етілмейді

1.2.

Интернет қызметтерінің ағымдағы тарифтерін 6%-ға төмендету

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА (жинақтау),»Самұрық холдингі  АҚ,»Қазақтелеком АҚ

2009 жылғы 10 қаңтар
Талап етілмейді

2.

Құрылымына тәуелді емес халық үшін Интернет қызметтерін беруге арналған тарифтерді төмендету

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА (жинақтау), Самұрық холдингі» АҚ, Қазақтелеком АҚ

2008 - 2009 жылдар 10 қаңтар
Талап етілмейді

3.

Wі-Ғі желісі қызметтерін дамыту есебінен электрондық қызметтерге қол жеткізу саласын кеңейту

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА

2008-2009 жылдар 10 қаңтар
Талап етілмейді

4.

Интернетке кең ауқымды қол жеткізу үшін тарифтерді төмендету

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА (жинақтау),»Самұрық холдингі  АҚ,»Қазақтелеком АҚ

2008 - 2010 жылдар 10 қаңтар
Талап етілмейді

4.1.

а) жылдамдығы 128 Кбит/с 35% Мегалайн-Хит (бір айға 3887 теңге) Интернет-желісіне лимитсіз кең жолақты қол жеткізу қызметіне тарифтерді төмендету

АБА-ға ақпарат

"Самұрық холдингі"»АҚ,»Қазақтелеком»АҚ

2007 жылғы 30 маусым
Талап етілмейді

4.2.

Құрылымына байланысты Мегалайн-Хит Интернет-желісіне лимитсіз қол жеткізуге арналған тарифтерді төмендету

АБА-ға ақпарат

«Самұрық холдингі АҚ,»Қазақтелеком» АҚ

2007-2008 жылдар 30 желтоқсан
Талап етілмейді

5.

Халық үшін қол жетімді бағасы бойынша Ақпараттық технологиялар паркінің базасында компьютерлік техниканы шығару

АБА-ға ақпарат

ИСМ,»"Қазына" орнықты даму қоры АҚ, "Ұлттық инновациялық қоры" АҚ

2007 - 2009 жылдар 30 қаңтар
Талап етілмейді

6.

Азаматтар компьютерлік техниканы сатып алған кезде екінші деңгейдегі банктермен және өзге де қаржылық ұйымдармен жеңілдік несиелеу жөніндегі ұсыныстарды қалыптастыру

АБА-ға ақпарат

ҚР ҰБ, ҚҚА

2007- 2008 жылдар 30 желтоқсан
Талап етілмейді

Нәтиже: Қазақстан халқы үшін күнделікті өмірде интернетті пайдалану және компьютерлік техниканы сатып алу үшін қолайлы жағдайлар туғызу

7. Отандық АТ-сы мамандарын даярлау

1.

Менеджменттер мен ақпараттық технологиялар саласында қашықтықтан және күндізгі оқытудың оқу-консалтингтік орталығын құру

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА

2008-2010 жылдар 10 қаңтар

63298

30000

30000

Республикалық бюджет

2.

Қазақстандық ақпаратты-білім ақпараттық технологиялар Интернет университетін ұйымдастыру

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА (жинақтау), БҒМ

2008 - 2010 жылдар 10 қаңтар

108570

60000

60000

Республикалық бюджет

3.

АКТ саласындағы жетекші білім, тренингтік ұйымдармен халықаралық ынтымақтастықты дамыту

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА

2008 - 2010 жылдар 10 қаңтар
Талап етілмейді

Нәтиже: Халықаралық деңгейдегі бәсекеге қабілетті, отандық АТ-мамандарын даярлау

8. Ақпаратты-коммуникациялық технологияларды игеруде азаматтардың қызығушылығын қалыптастыру

1.

Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі отандық ақпаратты-танымдық және іздестіру порталдарын құру (білім беру сайты, денсаулық сақтау және   т.с.с)

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА, БҒМ, ИСМ, ДСМ, МАМ

2008 - 2010 жылдар 10 қаңтар

1.1.

Ақпаратты-танымдық және іздестіру порталдары үшін ақпараттық ресурстардың зияткерлік жүйесін әзірлеу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА

2008-2009 жылдар 10 қаңтар

23 824

5 000


Республикалық бюджет

1.2.

Республикалық және облыстық БАҚ меншікті интернет-ресурстарын құрудың және өзектіленуінің мониторингі мен бақылауын ұйымдастыру

АБА-ға ақпарат

МАМ

2007-2009 жылдар 30 қаңтар
Талап етілмейді

1.3.

Индустрия және сауда саласындағы ақпаратты-танымдық веб порталын құру және өзектіленуін қамтамасыз ету

АБА-ға ақпарат

ИСМ

2007-2009 жылдар 30 қаңтар

123700

5 000

5000

Республикалық бюджет

1.4.

Заңды тұлғалардың ақпараттық ресурстарын құру және өзектіленуін қамтамасыз ету

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

Әділетмині

2008 - 2010 жылдар 10 қаңтар

19 800

5 000

5000

Республикалық бюджет

1.5.

Ақпараттық технологиялар саласындағы ақпаратты-танымдық веб-порталын құру және өзектіленуін қамтамасыз ету

Қазакстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА

2008-2010 жылдар 10 қаңтар

85 000

5 000

5000

Республикалық бюджет

1.6.

"Ұлттық-мұра" ақпаратты-танымдық веб-порталын құру және өзектіленуін қамтамасыз ету

АБА-ға ақпарат  

МАМ

2007-2009 жылдар 30 қаңтар

150000

50 000

50000

Республикалық бюджет

1.7.

"Қазақстанның кітапханасы"» электрондық мемлекеттік кітапханалық қорын қалыптастыру

АБА-ға ақпарат

МАМ

2007-2009 жылдар 30 қаңтар

233000

200 000

200 000

Республикалық бюджет

1.8.

Денсаулық сақтау саласындағы ақпаратты-танымдық веб-порталын құру және өзектіленуін қамтамасыз ету

АБА-ға ақпарат

ДСМ

2007-2009 жылдар 30 қаңтар

111270

5 000

5000

Республикалық бюджет

1.9.

Қазақстандық білім беру ақпаратты-танымдық веб-порталын құру және өзектіленуін қамтамасыз ету

АБА-ға ақпарат

БҒМ

2007 - 2009 жылдар 30 қаңтар

150000

15000

15000

Республикалық бюджет

2.

Компьютерлік сауаттылыққа оқытуға халықты тарту үшін қосымша ынталандыруларды құру

АБА-ға ақпарат

"Қазақтелеком"» АҚ, АТ қауымдастығы және софтверлік компаниялар, МАМ

2007 - 2009 жылдар 30 қаңтар

2.1.

Тыңдаушыларға 10 сағат Интернет желісінде тегін жұмысты беру

АБА-ға ақпарат

"Қазақтелеком" АҚ

жыл сайын 30 маусым және 30 желтоқсан
Талап етілмейді

2.2.

Кез келген күрделі деңгейдегі сертификаттаудан өткен компьютерлік сауаттылық курстарын тыңдаушылар үшін компьютерлік техниканы, компьютерлік әдебиеттерді және Интернет желісінің қызметтерін сатып алған кезде шегерімдерінің жүйесін енгізу

АБА-ға ақпарат

АТ қауымдастығы және софтверлік компаниялар

2007-2009 жылдар 30 қаңтар
Талап етілмейді

2.3

"Электрондық үкімет" порталында журналдың электрондық болжамасын орналастыру және (қазақстандық сайттардың каталогы) Қазақстанның сары беттері журналын шығару

АБА-ға ақпарат

МАМ

2007-2009 жылдар 4-тоқсан

10 000

10 000

10 000

Республикалық бюджет

Нәтиже: Интернет желісінің қазақстандық сегментін ақпараттық толықтыру және оқыту үшін халықты ынталандыруды құру

9. Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі бағдарлама іс-шараларының орындалуына қоғамдық қолдауды қалыптастыру

1.

Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсіздікті төмендету бойынша халықаралық сараптамашылардың қатысуымен бейнеконференцияларды, семинарларды жүргізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА, АТ қауымдастығы және софтверлік компаниялар

2008 - 2010 жылдар 10 шілде, 10 қаңтар

4 700

4 700

4 700

Республикалық бюджет

2.

Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсіздікті төмендету Бағдарламасының іс-шараларын іске асыру барысында БАҚ (жарнамалық материалдар, РR-мақалалар, ТД-роликтері, баспа материалдары - үндеу хаттар, плакаттар және т.б.) арқылы интернет-ресурстарды, дөңгелек үстелдерді мемлекеттік және орыс тілдерінде жария ету

Қазакстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА

2008 - 2010 жылдар 10 шілде, 10 қаңтар

49 350

49 900

49900

Республикалық бюджет

3.

Қазақстан Республикасы статистика агенттігінің Қазақстанның  статистикалық жылнамасында компьютерлік сауаттылықтың және Интернетті пайдаланушылардың көрсеткіштерін жариялау

Қазақстанның статистикалық жылнамасы

СА (жинақтау), АБА

2007- 2009 жылдар 4-тоқсан

3 000

3 210

3210

Республикалық бюджет

4.

Қазақстандық интернет-ресурстардың мемлекеттік және мемлекеттік емес конкурстарын өткізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА, АТ қауымдастығы және софтверлік компаниялар

2008-2010 жылдар 10 қаңтар
Талап етілмейді

5.

Өңірлерде ақпараттық технологиялардың айлығын жүргізуге республикалық бюджеттен трансферттерді бөлу: "Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсіздікті төмендетудің" бағдарламасы бойынша дөңгелек үстелдерді жүргізу; АТ-сы мамандарының бос орындарына жәрмеңкелерді және АКТ технологиялары бойынша көрмелерді ұйымдастыру; жоғарғы оқу орындарында, колледждерде, кәсіби мектептерде, лицейлерде және мектептерде бағдарламалаубойынша конкурстарды ұйымдастыру; ауыл халқы және шектелген мүмкіндіктерімен адамдар үшін Интернет желісіне тегін қол жеткізуін қамтамасыз ету;
қосымша компьютерлік курстарға тегін оқытуды жүргізу;
оқушылар, студенттер және шектелген мүмкіндіктерімен адамдар үшін бағасы 50%-ға төмендетілген бойынша компьютерлерді сату жөніндегі
акция;
- АТ-сы мамандарын даярлауды қамтамасыз ететін техникалық жоғарғы оқу орындарында Ашық есіктер күнін өткізу

АБА-ға ақпарат

Облыстардың Астана және Алматы қалаларының әкімдері, БҒМ, холдингтер, АТ қауымдастығы және софтверлік компаниялар

2007-2009 жылдар 30 қаңтар

21547

20 000

20000

Республикалық бюджет, АТ-компаниялары, холдингтер

НӘТИЖЕ: бағдарламаның іске асырылу барысы туралы азаматтарды хабардар ету жүйесін құру және бағдарламаның жағымды имиджін қалыптастыру


Жиыны:
5   489 685

5 045 585

5   049 406

15 584 676


республикалық бюджет
4   901 052

4   398 361

4   402 182

13 701 595


Жергілікті атқарушы органдардың бюджеті
588 633

647 224

647 224

1   883 081

Ескертпе:
БҒМ           - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
МАМ           - Казақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі
ДСМ           - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Әділетмині    - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
Қорғанысмині  - Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі
ИСМ           - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі
ОСК           - Орталық Сайлау Комиссиясы
МҚА           - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі
АБА           - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі
СА            - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі
ҚҚА           - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі
ҚР ҰБ         - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
ҰАТ АҚ        - "Ұлттық ақпараттық технологиялар"»акционерлік қоғамы
АТ            - ақпараттық технологиялар
АКТ           - Ақпараттық коммуникациялық технологиялар
БАҚ           - Бұқаралық ақпараттық құралдары  

Об утверждении Программы снижения информационного неравенства в Республике Казахстан на 2007-2009 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2006 года N 995. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года N 302

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 14.04.2010 N 302.

      Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемую Программу снижения информационного неравенства в Республике Казахстан на 2007-2009 годы (далее - Программа).

      2. Центральным и местным исполнительным органам Республики Казахстан и иным организациям обеспечить своевременное исполнение мероприятий, предусмотренных Программой и ежегодно, к 30 июня и 30 декабря представлять в Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи информацию по их исполнению.

      3. Агентству Республики Казахстан по информатизации и связи ежегодно, к 10 июля и 10 января представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе выполнения Программы.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утверждена           
постановлением Правительства  
Республики Казахстан      
от 13 октября 2006 года N 995 
 

Программа
снижения информационного неравенства
в Республике Казахстан
на 2007-2009 годы

  Содержание

1.    Паспорт Программы
2.    Введение
3.    Анализ современного состояния
4.    Цель и задачи Программы
5.    Основные направления и механизм реализации Программы
5.1. Совершенствование нормативного правового обеспечения
5.2. Подготовка преподавателей для обучения населения компьютерной
     грамотности
5.3. Методическое обеспечение процесса обучения населения
     компьютерной грамотности по дистанционной и очной формам
     обучения
5.4. Обучение населения компьютерной грамотности
5.5. Создание системы мониторинга и проведение периодического
     анализа реализации Программы
5.6. Снижение тарифов на доступ в Интернет и обеспечение населения
     доступной по цене компьютерной техникой
5.7. Подготовка отечественных ИТ-специалистов
5.8. Формирование заинтересованности граждан в освоении
     информационно-коммуникационных технологий
5.9. Формирование общественной поддержки выполнения мероприятий
     Программы на государственном и русском языках
6.    Необходимые ресурсы и источники их финансирования
7.    Ожидаемые результаты от реализации Программы
8.    План мероприятий по реализации Программы

  1. Паспорт программы

Наименование           Программа снижения информационного
                       неравенства в Республике Казахстан на
                       2007-2009 годы

Основание для          Государственная программа формирования
разработки             "электронного правительства"
                       в Республике Казахстан на 
                       2005-2007 годы, утвержденная  Указом
                       Президента Республики Казахстан от
                       10 ноября 2004 года N 1471

Государственный        Агентство Республики Казахстан по
орган - разработчик    информатизации и связи

Цель Программы         снижение информационного неравенства в
                       Республике Казахстан, достижение 20 % уровня
                       компьютерной грамотности населения и
                       пользователей сети Интернет в Республике
                       Казахстан

Задачи Программы       создать благоприятные условия для
                       эффективного использования в повседневной
                       жизни сети Интернет не менее 20 %-там
                       населения Казахстана повысить социальную и
                       экономическую значимость информационных
                       ресурсов в жизни населения Казахстана

Срок реализации        2007-2009 годы

Источники и            общая стоимость Программы составит:
объемы                  15 584 676 тыс. тенге, из них объем
финансирования         финансирования из средств республиканского
                       бюджета -  13 701 595 тыс. тенге, в том числе
                       по годам:
                          на 2007 год - 4 901 052 тыс. тенге,
                          на 2008 год - 4 398 361 тыс. тенге;
                          на 2009 год - 4 402 182 тыс. тенге.
                       и  1 883 081 тыс. тенге - местный бюджет, в
                       том числе по годам:
                          на 2007 год - 588 633 тыс. тенге,
                          на 2008 год - 647 224 тыс. тенге;
                          на 2009 год - 647 224 тыс. тенге.
                       Объемы финансирования будут уточняться при
                       формировании республиканского и местных
                       бюджетов на соответствующий финансовый год.

Ожидаемые              Реализация Программы к концу 2009 года будет
результаты             направлена на достижение следующих целевых
                       индикаторов:
                       показатель компьютерной грамотности
                       населения Казахстана - 20 % от общей
                       численности, который на 15,7 % превысит
                       текущее состояние
                       показатель пользователей сети Интернет в
                       Казахстане - не ниже 20 %, что на 17,2 %
                       выше, чем в настоящий момент

  2. Введение

      Настоящая Программа снижения информационного неравенства в Республике Казахстан на 2007-2009 годы (далее - Программа) разработана в целях реализации  Указа Президента Республики Казахстан от 10 ноября 2004 года N 1471 "О Государственной программе формирования "электронного правительства" в Республике Казахстан на 2005-2007 годы".
      Сегодня наше государство взяло курс на строительство постиндустриального общества - ступени экономического развития, следующей за периодом индустриализации и характеризующейся опережающим развитием и ростом доли сферы услуг в общей структуре экономики. Концепцией постиндустриального общества является информационное общество - новая историческая фаза развития цивилизации, в которой главными продуктами производства являются информация и знания. Отличительными чертами информационного общества являются:
      увеличение роли информации и знаний в жизни общества;
      возрастание доли информационных коммуникаций, продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте;
      создание глобального информационного пространства, обеспечивающего:
      а) эффективное информационное взаимодействие людей;
      б) их доступ к мировым информационным ресурсам;
      в) удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах.
      Неприятие цифровых технологий, слабое их развитие означает поражение во всемирной гонке за экономическим процветанием и политическим доминированием в будущем информационном обществе. Виртуальная реальность коренным образом меняет производство, образование и жизнь людей, создавая безграничное информационное пространство во всем мире.
      Информационное пространство, формируемое сегодня в Казахстане, в основе своей многомерно, неоднородно и отличается отсутствием целостности, неравномерным распределением информации, неодинаковым доступом ее для различных индивидов. Остро встал вопрос о ликвидации так называемого "информационного неравенства", означающего неравные возможности пользования информационно-коммуникационными технологиями, в том числе:
      неравное владение гражданами компьютерной и другой цифровой, коммуникационной техникой;
      неравный доступ граждан к ресурсам Интернет;
      неравное владение гражданами навыками пользования компьютерными технологиями.
      Информационное неравенство проявляется между регионами, крупными, средними и мелкими населенными пунктами, городом и деревней. В крупных городах наблюдается значительная концентрация научно-образовательного потенциала, что значительно отличают их по своим возможностям от средних и мелких поселений.
      Настоящая Программа направлена на создание в Республике Казахстан условий по преодолению информационного неравенства и широкому использованию информационно-коммуникационных и инновационных технологий.
      Реализация Программы будет выполняться путем исполнения плана мероприятий (далее - план) с учетом отраслевых программ государственных органов и региональных программ местных исполнительных органов.
      Координация работ и контроль реализации Программы будет осуществляться уполномоченным органом в сфере информатизации и связи.

  3. Анализ современного состояния проблемы

      Сноска. Раздел 3 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 30.12.2009 № 2305 (порядок введения в действие см. п. 2).

      Проблема "информационного неравенства" является глобальной и тесно связана с феноменом зависимости успеха человека от его отношения к компьютерной и телекоммуникационной революции, а также с уровнем развития отдельного государства и общества. Суть проблемы состоит в неравном доступе к возможностям, предоставляемым современными информационными технологиями для достижения социальных и экономических целей. Это связано как с недостаточным уровнем развития человеческого потенциала, так и с отсутствием у людей необходимых аппаратных и программных средств, а также доступа к коммуникациям.
      По данным Всемирного Банка (2006 г.), Казахстан занял 64 место среди 68 стран в последнем "рейтинге е-готовности за 2005 год", ежегодно проводимом аналитическим отделом британского журнала "Экономист" (2006 г.), а Россия и Украина заняли 52-е и 61-е места соответственно. Данный рейтинг измеряет среду электронного бизнеса страны через средневзвешенный индекс, состоящий из около 100 количественных и качественных критериев, включая такие категории, как возможность подключения к сети Интернет, бизнес среда, правовая, политическая, социальная и культурная среда, поддержка электронных услуг.
      В дополнение необходимо отметить, что Казахстан демонстрирует стабильный прогресс в улучшении положения. Об этом говорят данные отчета о глобальной готовности к электронному правительству за 2005 г., проводимом ООН. Казахстан занимает 65 место в рейтинге 179 стран мира, оценивающем уровень готовности страны и ее общества к услугам электронного правительства, включающий индексы веб-меры*, телеком-инфраструктуры** и человеческого капитала***. Рейтинги Казахстана в 2005 году улучшились на 4 позиции по сравнению с 2004 годом, и на 14 пунктов выше, чем в 2003 году.
_____________________________
      * Веб-мера - мера присутствия/отсутствия специальных электронных средств/услуг на официальном интернет-ресурсе и/или отраслевых сайтах, например, по здравоохранению, образованию, социальному обеспечению.
      ** Индекс телеком-инфраструктуры - средневзвешенный индекс по таким категориям, как число ПК, пользователей Интернет, телефонных линий, мобильных телефонов и телевизоров на 1000 населения, а также количество населения, работающего в режиме он-лайн.
      *** Индекс человеческого капитала опирается на "индекс образования" ПРООН.

      Страны европейской восьмерки занимают место в кластере между 19-м и 40-м местами, а ведущие пять стран - Соединенные Штаты, Дания, Швеция, Великобритания и Республика Корея - получали последовательно высокие баллы на протяжении ряда лет.
      Основная причина того, что Казахстан отстает от стран европейской восьмерки и других лидирующих стран, заключается в его слабой балльной оценке по телекоммуникациям. Данные показывают, что наличие имеющихся телефонных линий в стране в абсолютном выражении достаточно низкое. Эффективная плотность телефонных сетей на 1000 жителей Казахстана составляет 17,91.
      Однако есть ряд положительных тенденций. В период с 1999 по 2004 годы число магистральных телефонных линий на 100 жителей увеличилось при совокупных темпах годового роста (СТГР) на 8,5 %. СТГР учтенных мобильных сетевых абонентов вырос на 123,5 % (за тот же период).
      К этому надо добавить, что согласно данным Международного союза по телекоммуникациям об использовании Интернет на 2005 год, в Казахстане - 400 тыс. пользователей Интернет или 2,7 % от общей численности населения. Для сравнения, в Южной Корее, Сингапуре, Японии процентное соотношение пользователей Интернета составляет 67 %, в Великобритании - 63 %, Дании - 70 %, США и Канаде - 68 %, России - 16,5 % и Эстонии - 50 %. Число Интернет-хостов на 10 000 жителей Казахстана составляет лишь 14,69, тогда как в России - 59,24, а на Украине 27,03. Статистика также показывает устойчивый рост числа пользователей Интернета, прирост которых в Казахстане за 2000-2005 гг. составил 471,5 %, в России такой показатель составил 664,5 %, Эстонии - 82,8 %, Канаде - 67,8 %, Великобритании - 145,5 %.
      Необходимо отметить, что все вышеуказанные страны уже проводили и продолжают проводить государственные, региональные и глобальные программы по преодолению информационного неравенства, которые, в целом, сводятся к следующим группам мероприятий:
      улучшение телекоммуникационной инфраструктуры;
      обеспечение инфраструктуры многоканального доступа;
      улучшение общественного доступа к электронным услугам государственных органов;
      акцент на центры универсального обслуживания населения по принципу одного окна;
      повышение спроса населения на "электронное правительство";
      повышение осведомленности, стратегические коммуникации с целевыми группами;
      обучение электронной грамотности населения;
      Так, например, общеевропейский план действий "Информационное общество для всех" включало такие направления как электронное обучение и тренинг, разработка мультимедийных обучающих материалов, обучение преподавателей, введение общеевропейского стандарта навыков в области информационных технологий (далее - ИТ) с децентрализованными процедурами сертификации, внедрение центров общественного доступа к Интернету и телецентров с предоставлением тренинговых услуг и возможностей для работы через Интернет, а также государственные программы по усилению и улучшению информационно-коммуникационного сектора.
      Изучение мирового опыта в области преодоления информационного неравенства и анализ текущего положения Казахстана показывает острую необходимость в проведении мер, направленных на:
      усиление потенциала и повышения компьютерной грамотности населения, с особым вниманием к социально защищаемым слоям населения (в том числе, малоимущим, сиротам и безработным);
      развитие отечественных ИТ-специалистов нового конкурентоспособного уровня;
      укрепление конкуренции на рынке телекоммуникаций с целью снижения цены доступа к сети Интернет, а также улучшения качества и разнообразия предоставляемых ИКТ-услуг;
      расширение инфраструктуры общественного доступа к сети Интернет и оказания образовательных услуг, обеспечение населения более доступными компьютерами для личного пользования;
      всестороннее освещение хода реализации Программы с целью вовлечения широких масс населения в процесс снижения информационного неравенства и обеспечения поддержки Программы со стороны общественности.
      Данные меры в итоге должны привести к повышению компьютерной грамотности населения Казахстана, увеличения количества пользователей сетью Интернет в различных целях (для личного развития, работы и в повседневной жизни) до 20 %.

  4. Цели и задачи Программы

      Целью настоящей Программы является достижение 20 % уровня компьютерной грамотности населения и пользователей сети Интернет в Казахстане.
      Достижение цели Программы обеспечивается выполнением следующих задач:
      создать благоприятные условия для эффективного использования в повседневной жизни сети Интернет не менее 20 %-там населения Казахстана;
      повысить социальную и экономическую значимость информационных ресурсов в жизни населения Казахстана.

  5. Направления и механизм реализации Программы

      Реализация задач Программы обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
      1. Совершенствование нормативного правового обеспечения.
      2. Подготовка преподавателей для обучения населения компьютерной грамотности.
      3. Методическое обеспечение процесса обучения населения компьютерной грамотности по дистанционной и очной формам обучения.
      4. Обучение населения компьютерной грамотности.
      5. Создание системы мониторинга и проведение периодического анализа реализации Программы.
      6. Снижение тарифов на доступ в Интернет и обеспечение населения доступной по цене компьютерной техникой.
      7. Подготовка отечественных ИТ-специалистов.
      8. Формирование заинтересованности граждан в освоении информационно-коммуникационных технологий.
      9. Формирование общественной поддержки выполнения мероприятий Программы на государственном и русском языках.
      Выполнение Программы будет осуществляться путем реализации плана мероприятий.
      Координация работы по реализации Программы будет осуществляться Межведомственной комиссией по координации работ по формированию и развитию национальной информационной инфраструктуры, процессов информатизации Республики Казахстан.
      Контроль и реализация Программы будут осуществляться уполномоченным органом в сфере информатизации и связи.
      В целях реализации единой технической политики при выполнении мероприятий Программы функции управления проектами и технического сопровождения учебных центров будут возложены на национального оператора в сфере информатизации.

  5.1. Совершенствование нормативного правового
обеспечения

      Развитие нормативного правового и методологического обеспечения будет направлено на регулирование отношений в сфере информатизации, касающихся создания для населения Казахстана равных возможностей по освоению современных технических средств и методов доступа к информационно-коммуникационным технологиям, информационным ресурсам и обеспечение прав граждан на их использование.
      Реализация мероприятий по совершенствованию нормативного правового и методологического обеспечения будет осуществлена на принципах системности, объективности и соответствия нормам действующего законодательства Республики Казахстан.
      С целью формирования правовых основ для достижения поставленных Программой целей будут предусмотрены следующие мероприятия:
      введение в учебный план системы повышения квалификации работников сферы образования, культуры и здравоохранения курсов по ИКТ с соответствующей сертификацией уровня образования;
      введение обязательности наличия документа, подтверждающего компьютерную грамотность, при приеме на государственную службу и аттестации государственных служащих;
      введение обязательности наличия документа, подтверждающего компьютерную грамотность, при прохождении периодической аттестации работников сферы образования, культуры и здравоохранения;
      разработка положения о порядке проведения обучения населения компьютерной грамотности и тестирования;
       Сноска. Подраздел 5.1. с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 7 ноября 2007 года N  1058 .

  5.2. Подготовка преподавателей для обучения
населения компьютерной грамотности

      Одним из важных аспектов обучения населения компьютерной грамотности является подготовка квалифицированных преподавательских кадров. В этой связи планируется выполнение следующих мероприятий:
      разработка и утверждение учебной программы "Компьютерная грамотность";
      создание Центра по подготовке преподавателей и дистанционного обучения компьютерной грамотности и сертификации, его аппаратно-техническое обеспечение;
      проведение тренинговых курсов компьютерной грамотности для 1000 преподавателей и 2000 студентов-практикантов ИТ-специальностей для всех регионов Казахстана (с выдачей документа, подтверждающего компьютерную грамотность (сертификат).

  5.3. Методическое обеспечение процесса обучения
населения компьютерной грамотности по дистанционным и
очным формам обучения

      Владение навыками пользования компьютером и другими информационными технологиями становятся неотъемлемой частью современной жизни. В этой связи будет уделено внимание развитию методического обеспечения процесса обучения населения компьютерной грамотности, включающего разработку учебно-методического пособия, электронных учебников (для дистанционного и автономного обучения) на государственном и русском языках, а также тестов и программного обеспечения по контролю знаний.

  5.4. Обучение населения компьютерной грамотности

      Цель данного направления состоит в создании условий для увеличения в Казахстане доли грамотного населения в сфере компьютерных технологий до 20 %.
      Поставленная цель будет достигнута за счет развития инфраструктуры центров обучения населения компьютерной грамотности, а также ряда мероприятий, направленных на повышение компьютерной грамотности различных слоев населения, включающих:
      организацию обучения в регионах Казахстана государственных служащих местных исполнительных органов, областных и районных подразделений центральных государственных органов (87 749 чел - 0,58 %);
      организацию обучения населения в регионах Казахстана (666 135 чел. - 4,44 %);
      организацию обучения компьютерной грамотности военнослужащих (62 560 - 0,41 %);
      создание 69 компьютерных классов (по 6 ПК) в детских домах (приобретение компьютерной и оргтехники, лицензионного программного обеспечения с последующей передачей их в детские дома, обучение 47 610 чел. - 0,3 %);
      организацию тестирования учащихся 9, 10, 11 классов школ, профшкол, колледжей и студентов вузов (990 000 - 6,6 %);
      организацию обучения населения в регионах Казахстана "в летних компьютерных школах" (330 000 чел. - 2,2 %);
      организацию обучения и сертификацию работников холдингов, нацкомпаний и акционерных обществ компьютерной грамотности (180 000 чел. - 1,2 %).
      Критерием, определяющим компьютерную грамотность граждан, является обучение на курсе "Компьютерная грамотность", программа которого утверждена совместным приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан, Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы, Агентством Республики Казахстан по информатизации и связи, и успешное прохождение тестирования по данному курсу.
       Сноска. Раздел 5.4. с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 08.05.2008  N 435 .

  5.5. Создание системы мониторинга и проведение
периодического анализа реализации Программы

      В целях осуществления единых подходов к оценке реализации Программы будет разработана методологическая база проведения мониторинга и анализа, предусматривающая определение общих статистических индикаторов и разработку методов сбора и обработки статистической информации для определения уровня компьютерной грамотности населения и уровня доступности услуг Интернет.
      Основными мероприятиями, обеспечивающими при этом сбор сведений и подготовку аналитической информации, будут:
      проведение консалтинговых работ по определению индикаторов компьютерной грамотности населения и разработка методов сбора статистической информации;
      проведение консалтинговых работ по определению категорий пользователей сети Интернет и разработка методов сбора статистической информации по использованию Интернет-ресурсов;
      проведение работ по определению уровня компьютерной грамотности населения, степени использования Интернет-ресурсов и категорий пользователей сети Интернет с использованием разработанных методов сбора соответствующей информации, анализ результатов и динамики повышения компьютерной грамотности населения;
      проведение работ по определению критериев и степени значимости Интернета в жизни населения Казахстана;
      проведение мониторинга компьютерной грамотности обучаемых;
      проведение работ по разработке механизма привлечения частного бизнеса для участия в реализации мероприятий по снижению информационного неравенства в Казахстане.

  5.6. Снижение тарифов на доступ в Интернет и обеспечение
населения доступной по цене компьютерной техникой

      Цель данного направления состоит в обеспечении условий для подключения к открытым информационным ресурсам всех категорий граждан Казахстана независимо от места их проживания и уровня благосостояния.
      Поставленная цель будет достигнута за счет развития существующей телекоммуникационной инфраструктуры и организации мониторинга процесса обеспечения граждан доступом в Интернет.
      В этой связи потребуется обеспечить:
      снижение тарифов на доступ к сети Интернет по телефонным линиям;
      снижение тарифов на доступ к сети Интернет по выделенным линиям;
      все школы бесплатным доступом к сети Интернет;
      снижение тарифов на услугу безлимитного широкополосного доступа к сети Интернет - Мегалайн - Хит;
      развитие телефонной и оптоволоконной сетей в Казахстане;
      развитие предоставления доступа к сети Интернет через беспроводную связь (Wi-Fi).
      С целью создания условий населению для приобретения компьютерной техники планируется выпуск компьютеров на базе Парка информационных технологий по доступной цене, а также льготное кредитование банками второго уровня и иными финансовыми организациями граждан при приобретении ими компьютерной техники.

  5.7. Подготовка отечественных ИТ-специалистов

      Важным направлением в программе снижения информационного неравенства в Республике Казахстан является подготовка высококвалифицированного отечественного кадрового потенциала в сфере ИКТ.
      Задачи данного направления - уточнение и расширение номенклатуры специальностей в сфере ИКТ, адекватной потребностям рынка, совершенствование фундаментальной подготовки специалистов и педагогических кадров в области инфокоммуникационных технологий, развитие научного потенциала Казахстана в сфере ИКТ, интеграция высшего образования и науки в сфере ИКТ, совершенствование учебных программ по инфокоммуникационным технологиям в школах и ВУЗах, повышение роли ИКТ в жизни учащихся школ и ВУЗов, создание благоприятных условий для сотрудничества учреждений профессионально-технического и высшего образования с софтверными компаниями и производителями компьютерной техники.
      С целью сокращения отставания темпов подготовки ИТ-специалистов от роста потребностей отечественной ИТ-отрасли, а также повышения уровня квалификации и подготовки специализированных ИТ-кадров (тестировщиков, аналитиков и менеджеров ИТ-проектов и прочих компьютерных специальностей) будут реализованы следующие мероприятия:
      создание учебно-консалтингового Центра дистанционного и очного обучения в области информационных технологий и менеджмента;
      организация казахстанского информационно-образовательного Интернет-университета информационных технологий;
      развитие международного сотрудничества с ведущими образовательными, тренинговыми организациями в сфере ИКТ.

  5.8. Формирование заинтересованности граждан в освоении
информационно-коммуникационных технологий

      Сноска. Подраздел 5.8 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 30.12.2009 № 2305 (порядок введения в действие см. п. 2).

      Основной целью данного направления является стимулирование заинтересованности граждан в освоении информационно-коммуникационных технологий. Поставленная цель будет достигнута путем создания системы мер, направленных на повышение потребности населения в обучении компьютерной грамотности и освоении современных ИКТ за счет расширения области электронных сервисов в сети Интернет, включающей:
      разработку системы интеллектуального поиска информационных ресурсов на информационно-познавательных, информационно-развлекательных порталах;
      организацию контроля и мониторинга создания и актуализации республиканскими и областными СМИ собственных интернет-ресурсов;
      создание и обеспечение актуализации информационно-познавательного веб-портала в сфере индустрии и торговли;
      создание и обеспечение актуализации информационного веб-портала юридических лиц;
      создание и обеспечение актуализации информационно-познавательного веб-портала в сфере информационных технологий;
      создание и обеспечение актуализации информационно-познавательного веб-портала "Национальное наследие";
      формирование электронного государственного библиотечного фонда "Библиотека Казахстана";
      создание и обеспечение актуализации информационно-познавательного веб-портала в сфере здравоохранения;
      создание и обеспечение актуализации казахстанского образовательного веб-портала.
      С целью привлечения широких слоев населения на обучение компьютерной грамотности планируется создание дополнительных стимулов: предоставление слушателям бесплатной работы в сети Интернет на 10 часов; введение системы скидок при покупке компьютерной техники, компьютерной литературы и услуг сети Интернет для слушателей курсов компьютерной грамотности, прошедших сертификацию на любой уровень сложности; выпуск журнала "Желтые страницы Казахстана" (каталог казахстанских сайтов) и размещение электронной версии журнала на портале "электронного правительства".

  5.9. Формирование общественной поддержки
выполнения мероприятий Программы

      Сноска. Подраздел 5.9 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 30.12.2009 № 2305 (порядок введения в действие см. п. 2).

      В рамках данного направления планируется осуществить следующие мероприятия:
      проведение видеоконференций, семинаров с участием международных экспертов по снижению информационного неравенства в Республике Казахстан;
      освещение на государственном и русском языках хода реализации мероприятий Программы снижения информационного неравенства в Республике Казахстан посредством СМИ (рекламных материалов, PR-статей, ТВ-роликов, печатных материалов - листовок, плакатов и интернет-ресурсов);
      публикация показателей компьютерной грамотности и пользователей Интернет в статистическом ежегоднике Казахстана Агентства Республики Казахстан по статистике;
      проведение государственных и негосударственных конкурсов казахстанских интернет-ресурсов;
      проведение в регионах месячников информационных технологий:
      проведение круглых столов по Программе снижения информационного неравенства в Республике Казахстан;
      организация выставок по ИКТ технологиям и ярмарок вакансий ИТ-специальностей;
      организация конкурсов по программированию в вузах, колледжах, профшколах и школах;
      обеспечение бесплатным доступом к сети Интернет сельское население и людей с ограниченными возможностями;
      проведение бесплатного обучения на компьютерных курсах;
      акция по продаже компьютеров по сниженным на 50 % ценам для учащихся, студентов и людей с ограниченными возможностями;
      проведение дней "Открытых дверей" в технических вузах, обеспечивающих подготовку ИТ-специальностей.

  6. Необходимые ресурсы и источники их финансирования

      Финансирование Программы осуществляется за счет средств республиканского и местных бюджетов.
      На основании экспертных оценок и расчетов по планируемым мероприятиям общая стоимость Программы составит:  15 584 676 тыс. тенге, из них объем финансирования из средств республиканского бюджета составит  13 701 595 тыс. тенге, в том числе:
      на 2007 год - 4 901 052 тыс. тенге,
      на 2008 год - 4 398 361 тыс. тенге;
      на 2009 год - 4 402 182 тыс. тенге.
      и  1 883 081 тыс. тенге - местный бюджет, в том числе по годам:
      на 2007 год - 588 633 тыс. тенге,
      на 2008 год - 647 224 тыс. тенге;
      на 2009 год - 647 224 тыс.тенге.
      В указанные расходы входят текущие затраты на сервисное системно-техническое обслуживание и услуги Интернет в объеме 1 124 804 тыс. тенге, в том числе по годам:
      на 2007 год - 269 042 тыс. тенге;
      на 2008 год - 426 040 тыс. тенге;
      на 2009 год - 429 722 тыс. тенге.
      Объем финансирования в разрезе направлений указывается в плане мероприятий по реализации настоящей Программы.
      Внесение корректировок в Программу в части изменения объемов финансирования из республиканского и местного бюджета осуществляется в соответствии с действующим бюджетным законодательством Республики Казахстан.
      Объемы финансирования будут уточняться при формировании республиканского и местных бюджетов на соответствующий финансовый год.

  7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

      Успешная реализация Программы позволит Казахстану достичь следующих показателей:
      компьютерной грамотности населения Казахстана не ниже 20 %, который на 15,7 % превысит текущий показатель;
      пользователей Интернет в Казахстане не ниже 20 % от общей численности населения, что на 17,2 % выше, чем в настоящий момент;
      повышения профессиональных качеств отечественных ИТ-специалистов;
      наполнение актуальной и познавательной информацией казахстанского сегмента сети Интернет;
      обеспечение населения доступной по цене компьютерной техникой и недорогими тарифными планами пользования сетью Интернет;
      активизация населения Казахстана, направленная на максимальное пользование услугами "электронного правительства".
      Достижение этих показателей способствует развитию информационной инфраструктуры общества и подготовке Казахстана к переходу от индустриального общества к постиндустриальному - информационному обществу.

        8. План мероприятий но реализации Программы снижения
         информационного неравенства в Республике Казахстан
                         на 2007-2009 годы

       Сноска. Раздел 8 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 07.11.2007 N 1058; от 08.05.2008 N 435; от 30.12.2009 № 2305 (порядок введения в действие см. п. 2).

N
п/п

Мероприятия

Форма
завер-
шения

Ответ-
ствен-
ные
испол-
нители

Срок
испол-
нения

Предполагаемые
расходы (тыс.тенге)

Ис-
точник
финан-
сиро-
вания

2007

2008

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Совершенствование нормативного правового обеспечения

1.

Включить в
учебный план
системы
повышения
квалификации
работников
сферы
образования,
культуры и
здравоохра-
нения курсы
по ИКТ с
соответ-
ствующей
сертифика-
цией уровня
образования

Приказ

МОН,
МКИ,
МЗ

1
квартал
2007
года
Не
тре-
буется

2.

Введение
обязатель-
ности
наличия
документа,
подтверждаю-
щего компью-
терную
грамотность,
при приеме
на государ-
ственную
службу и
аттестации
государст-
венных
служащих

Приказ

АДГС

2
квартал
2009
года
Не
тре-
буется

3.

Введение
обязатель-
ности
наличия
документа,
подтверждаю-
щего компью-
терную
грамотность,
при прохож-
дении
периодиче-
ской
аттестации
работников
сферы
образования,
культуры и
здравоохра-
нения

Приказ

МОН,
МКИ,
МЗ

2
квартал
2009
года
Не
тре-
буется

4.

Разработка
положения о
порядке
проведения
обучения
населения
компьютерной
грамотности
и тестирова-
ния

Сов-
мест-
ный
приказ

АИС,
МОН

4
квартал
2006
года
Не
тре-
буется

5.

(исключен - от 7 ноября 2007 года N  1058 )

6.

(исключен - от 7 ноября 2007 года N  1058 )

2. Подготовка преподавателей для обучения
населения компьютерной грамотности

1.

Разработка и
утверждение
учебной
программы
"Компьютер-
ная
грамотность"

Сов-
местный
приказ

АИС,
МОН,
АДГС

Июль
2006
года
Не
тре-
буется

2.

Создание
Центра по
подготовке
преподава-
телей и
дистанцион-
ного
обучения
населения
компьютерной
грамотности
и сертифици-
кации

Инфор-
мация
в АИС

МОН

30
июня и
30
декабря
ежегод-
но

2.1.

Аппаратно-
техническое
обеспечение
Центра по
подготовке
преподава-
телей и
дистанцион-
ного
обучения
населения
компьютерной
грамотности
и
сертификации

Инфор-
мация в
АИС

МОН

30
июня и
30
декабря
2007
года

80 373

10 000

10 000

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

2.2.

Проведение
тренинговых
курсов
компьютерной
грамотности
для препо-
давателей
регионов
Казахстана
(с выдачей
документа,
подтверждаю-
щего право
проведения
обучения
населения
компьютерной
грамотнос-
ти):
2007 год -
1000 препо-
давателей
компьютерной
грамотности,
2000
студентов
вузов для
"летних
компьютерных
школ" - в
районных
центрах
обучения;
2008 год -
100 чел.;
2009 год -
100 чел.

Инфор-
мация в
АИС

МОН

30
июня и
30
декабря
ежегод-
но  

56 000

15 600

15 600

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет  

Результат: Подготовка сертифицированных тренеров для всех регионов
Казахстана для обучения населения компьютерной грамотности

3. Методическое обеспечение процесса обучения населения
компьютерной грамотности по дистанционным и очным формам обучения

1.

Разработка
учебно-
методиче-
ского
пособия на
государст-
венном и
русском
языках по
обучению
населения
компьютерной
грамотности
в соответ-
ствии с
утвержденной
программой
курсов

Инфор-
мация в
АИС

МОН

30 июня
2007
года  

1 500Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

2.

Тиражирова-
ние учебно-
методическо-
го пособия
по обучению
населения
компьютерной
грамотности:
2007 год -
500 000 экз.
по 300
тенге;
2008 год -
500 000 экз.
по 300
тенге;
2009 год -
500 000 экз.
по 300
тенге.

Инфор-
мация в
АИС

МОН

30
июня и
30
декабря
ежегод-
но

150 000

280 400

280 500

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

3.

Разработка
электронного
учебного
издания на
государст-
венном и
русском
языках по
обучению
населения
компьютерной
грамотности
(для дистан-
ционной и
автономной
форм
обучения) в
соответствии
с утвержден-
ной
программой
курсов

Инфор-
мация в
АИС

МОН

30 июня
2007
года  

18 000Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

4.

Тиражирова-
ние
электронного
учебного
издания по
обучению
населения
компьютерной
грамотности:
2007 год -
500 000 экз.
по 200
тенге;
2008 год -
500 000 экз.
по 200
тенге;
2009 год -
500 000 экз.
по 200
тенге.

Инфор-
мация в
АИС

МОН

30
июня и
30
декабря
ежегод-
но

100 000

100 000

100 000

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

5.

Размещение
учебно-мето-
дического
пособия и
электронного
учебника по
обучению
населения
компьютерной
грамотности
на
Web-портале
"электрон-
ного прави-
тельства"

Инфор-
мация
на
Web-
портале
"элек-
трон-
ного
прави-
тель-
ства"

АИС
(со-
зыв),
МОН

2
квартал
2007
года

5 000Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет  

6.

Разработка
тестов  на
государст-
венном и
русском
языках для
проведения
сертификации
компьютерной
грамотности
населения

Инфор-
мация в
АИС

МОН,
АДГС,
АИС

30 июня
2007
года

5 000Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

7.

Разработка
программного
обеспечения 
на государ-
ственном и
русском
языках по
тестированию
слушателей
обучающих
курсов
компьютерной
грамотности
(для дистан-
ционной и
автономной
форм
проведения
тестирова-
ния)

Инфор-
мация
в АИС

МОН

30
декабря
2007
года

6 000Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

8.

Разработка,
утверждение
и изготовле-
ние вида
документа,
подтверждаю-
щего
компьютерную
грамотность,
в соответ-
ствии с
уровнями
сложности
компьютерной
грамотности
2007 год -
1 000 000
экз. по 200
тенге;
2008 год -
1 250 000
экз. по 200
тенге;
2009 год -
1 250 000
экз. по 200
тенге.

Доку-
мент,
под-
тверж-
дающий
компью-
терную
грамот-
ность

АИС,
МОН

2
квартал
ежегод-
но

200 500

250 000

250 000

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

4. Обучение населения компьютерной грамотности

1.

Планирова-
ние,
координация
и контроль
работ по
обучению и
сертифици-
рованию
населения
компьютерной
грамотности,
закупу и
распределе-
нию
технических
средств и
лицензион-
ного
программного
обеспечения;
взаимодей-
ствие с
местными
исполнитель-
ными
органами и
террито-
риальными
подразделе-
ниями
центральных
государст-
венных
органов

Инфор-
мация в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС
(со-
зыв),
АО
НИТ

10
января
2008-
2010
года

64 000

67 200

70 560

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

2.

Обучение в
регионах
Казахстана
государ-
ственных
служащих
местных
исполнитель-
ных органов,
областных и
районных
подразделе-
ний
центральных
государ-
ственных
органов
(87 749 чел
- 0,58 %)

Инфор-
мация
в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

Акимы
облас-
тей,
гг.
Астаны
и
Алма-
ты,
АИС
(со-
зыв),
АДГС,
МОН

10
июля,
10
января
ежегод-
но

2.1.

Создание
акимами
областей,
гг. Астаны
и Алматы на
основе
передаваемой
техники из
ЦИК в общей
совокупности
75 компью-
терных
классов (по
15 ПК)

Инфор-
мация
в АИС

Акимы
облас-
тей,
гг.
Астаны
и
Алма-
ты,
ЦИК,
АО
НИТ

30
июня
2007
года

33 480Мест-
ный
бюджет

2.2.

Техническое
оснащение 75
компьютерных
классов:
закуп ком-
плектующих
для
локальной
вычислитель-
ной сети

Инфор-
мация
в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС

10
июля
2007
года

31 571Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

2.3.

Прокладка
локальной
вычислитель-
ной сети
(ЛВС)

Инфор-
мация
в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС
(со-
зыв),
АО
НИТ

10
июля
2007
года

9 844Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

2.4.

Организа-
ционное
обеспечение
процессов
обучения
государ-
ственных
служащих:
составление
списков
слушателей,
плана-
графиков
обучения

Инфор-
мация
в АИС

Акимы
облас-
тей,
гг.
Астаны
и
Алма-
ты,
госу-
дар-
ствен-
ные
органы

30
декабря
ежегод-
но
Не
тре-
буется

2.5.

Обучение
компьютерной
грамотности
госслужащих
местных
исполнитель-
ных органов,
областных и
районных
подразделе-
ний
центральных
государст-
венных
органов:
2008 год -
61 750 чел;
2009 год -
26 000 чел.

Инфор-
мация
в АИС

АДГС,
МОН,
акимы
облас-
тей,
гг.
Астаны
и
Алматы

30
декабря
ежегод-
но


238 050

76 107

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

2.6.

Системно-
техническое
обслуживание
в регионах
Казахстана
технического
оборудования
75-ти
компьютерных
классов

Инфор-
мация в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС
(со-
зыв),
АО НИТ

10
января
2008-
2010
года

14 742

30 958

32 506

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

2.7.

Услуги
доступа в
регионах
Казахстана
к сети    
Интернет
75-ти
компьютерных
классов

Инфор-
мация в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС

10
января
2008-
2010
года

9 450

13 971

13 133

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

2.8.

Содержание
учебного
класса:
электроэнер-
гия, тепло-
энергия,
услуги
связи, вода,
канализация

Инфор-
мация
в АИС

Акимы
облас-
тей,
гг.
Астаны
и
Алматы

30
декабря
ежегод-
но

39 745

79 490

79 490

Мест-
ный
бюджет

3.

Обучение населения компьютерной грамотности в регионах Казахстана (666 135 чел - 4,44 %)

Инфор-
мация в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС
(со-
зыв),
акимы
облас-
тей,
гг.
Астаны
и
Алма-
ты,
МОН

10
января
2008-
2010
года

3.1.

Организация
во всех
областях
Казахстана и
гг. Астаны,
Алматы в
общей
совокупности
300 компью-
терных
классов:
выделение
помещений,  
закуп
мебели,
обеспечение
охраны и
выделение
телефонного
номера

Инфор-
мация
в АИС

Акимы
облас-
тей,
гг.
Астаны
и
Алматы

30
июня
2007
года

133 920Мест-
ный
бюджет

3.2.

Техническое
оснащение
300
компьютерных
классов:
закуп ком-
пьютеров и
оргтехники,
лицензион-
ного ПО,
комплектую-
щих для
локальной
вычислитель-
ной сети

Инфор-
мация
в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС

10
июля
2007
года

629 254Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

3.3.

Прокладка
локальной
вычислитель-
ной сети
(ЛВС)

Инфор-
мация в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС
(со-
зыв),
АО
НИТ

10
июля
2007
года  

31 500 Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

3.4.

Организа-
ционное
обеспечение
процессов
обучения:
составление
списков
слушателей,
плана-
графиков
обучения

Инфор-
мация в
АИС

Акимы
облас-
тей,
гг.
Астаны
и
Алматы

30
декабря
ежегод-
но
Не
тре-
буется

3.5.

Выделение трансфертов из респуб-
ликанского бюджета на обучение населения компьютерной грамотности:
2007 год - 133 748 чел;
2008 год - 248 591 чел;
2009 год - 248 591 чел;
2009 год - 35 205 чел. в 75 учебных классах

Инфор-
мация в
АИС

Акимы
облас-
тей,
гг.
Астаны
и
Алма-
ты,
МОН,
МЗ,
МКИ

30
декабря
ежегод-
но

615 241

1143519

1305462

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

3.6.

Системно-
техническое
обслуживание
в регионах
Казахстана
технического
оборудования
300
компьютерных
классов

Инфор-
мация в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС
(со-
зыв),
АО НИТ

10
января
2008-
2010
года

58 968

123 833

130 024

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет  

3.7.

Услуги
доступа в
регионах
Казахстана
к сети
Интернет 300
компьютерных
классов

Инфор-
мация в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС

10
января
2008-
2010
года

37 800

58 212

54 719

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

3.8.

Содержание
учебного
класса:
электро-
энергия,
теплоэнер-
гия, услуги
связи, вода,
канализация

Инфор-
мация
в АИС

Акимы
облас-
тей,
гг.
Астаны
и
Алматы

30
декабря
ежегод-
но

158 980

317 959

317 959

Мест-
ный
бюджет

4.

Обучение
компьютерной
грамотности
военнослу-
жащих
(62 560 -
0,41 %)

Инфор-
мация
в АИС

МО

30
декабря
ежегод-
но

4.1.

Организация
68 компью-
терных
классов (по
8 ПК):
выделение
помещений,
закуп
мебели,
выделение
телефонного
номера,
расходные
материалы
на обучение

Инфор-
мация
в АИС

МО

30
июня
2007
года

13 944

6 650

6 650

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

4.2.

Техническое
оснащение
68-и компью-
терных
классов:
закуп
компьютеров 
и
оргтехники,
лицензионно-
го ПО, ком-
плектующих
для локаль-
ной вычис-
лительной
сети

Инфор-
мация в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС

10
июля
2007
года

91 222Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

4.3.

Прокладка
локальной
вычислитель-
ной сети
(ЛВС)

Инфор-
мация
в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС
(со-
зыв),
АО
НИТ

10
июля
2007
года

7 140Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

4.4.

Организа-
ционное 
обеспечение
процессов
обучения:
составление
списков
слушателей,
план-графи-
ков обучения

Инфор-
мация
в АИС

МО

30
декабря
ежегод-
но
Не
тре-
буется

4.5.

Обучение
компьютерной
грамотности
военнослужа-
щих:
2007 год -
12 512 чел;
2008 год -
25 024 чел;
2009 год -
25 024 чел.

Инфор-
мация
в АИС

МО,
МОН

30
декабря
ежегод-
но

56 637

115 110

115 110

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

4.6.

Системно-
техническое
обслуживание
в регионах
Казахстана
технического
оборудования
68 компью-
терных
классов

Инфор-
мация
в Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС
(со-
зыв),
АО
НИТ

10
января
2008-
2010
года

7 129

14 257

14 970

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

4.7.

Услуги
доступа в
регионах
Казахстана
к сети
Интернет 68
компьютерных
классов

Инфор-
мация
в АИС

МО

30
декабря
ежегод-
но

41 280

82 560

82 560

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

4.8.

Содержание
учебного
класса:
электро-
энергия,
теплоэнер-
гия, услуги
связи, вода,
канализация

Инфор-
мация
в АИС

МО

30
декабря
ежегод-
но
Не
тре-
буется

5.

Создание в
детских
домах,
школах-ин-
тернатах,
домах
юношества
Казахстана
в общей
совокупности
69-ти
компьютерных
классов
(по 6 ПК):
(47 610 -
0,3 %)

Инфор-
мация
в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС
(со-
зыв),
акимы
облас-
тей,
гг.
Астаны
и
Алма-
ты,
МОН

10
января
2008
года

5.1.

Организация
в общей
совокупности
69-ти
компьютерных
классов в
детских
домах,
школах-ин-
тернатах,
домах
юношества
Казахстана:
выделение
помещений,
закуп
мебели,
обеспечение
охраны и
выделение
телефонного
номера

Инфор-
мация
в АИС

Акимы
облас-
тей,
гг.
Астаны
и
Алматы

30
июня
2007
года

9 300Мест-
ный
бюджет

5.2.

Техническое
оснащение
69-ти
компьютерных
классов:
закуп ком-
пьютеров и
оргтехники,
лицензионно-
го ПО, ком-
плектующие
для локаль-
ной вычис-
лительной
сети

Инфор-
мация
в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС

10
июля
2007
года

59717Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

5.3.

Прокладка
локальной
вычислитель-
ной сети
(ЛВС)

Инфор-
мация
в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС
(со-
зыв),
АО
НИТ

10
июля
2007
года

9 056Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

5.4.

Выделение
трансфертов
из респуб-
ликанского
бюджета на
обучение
компьютерной
грамотности
воспитанни-
ков и сотрудников
детских
домов:
2007 год -
9 403 чел;
2008 год -
19 044 чел;
2009 год -
19 044 чел.

Инфор-
мация
в АИС

Акимы
облас-
тей,
гг.
Астаны
и 
Алма-
ты,
МОН

30
декабря
ежегод-
но

43 254

87 602

87 602

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

5.5.

Системно-
техническое
обслуживание
в регионах
Казахстана
технического
оборудования
69 компью-
терных
классов

Инфор-
мация
в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС
(со-
зыв),
АО
НИТ

10
января 2008-
2010
года

5 425

10 850

10 850

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

5.6.

Услуги
доступа в
регионах
Казахстана
к сети
Интернет 69
компьютерных
классов

Инфор-
мация
в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС

10
января
2008-
2010
года

8 568

13 195

12 403

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

5.7.

Содержание
учебного
класса:
электроэнер-
гия, тепло-
энергия,
услуги
связи, вода,
канализация

Инфор-
мация
в АИС

Акимы
облас-
тей,
гг.
Астаны
и
Алматы

30
декабря
ежегод-
но

36 565

73 131

73 131

Мест-
ный
бюджет

6.

Тестирование
учащихся
школ,
лицеев,
профшкол,
колледжей и
студентов
ВУЗов
(990 000 -
6,6 %)

Инфор-
мация
в АИС

МОН,
акимы
облас-
тей,
гг.
Астаны
и
Алматы

30
декабря
ежегод-
но

6.1.

Тестирование
учащихся
школ,
лицеев,
профшкол,
колледжей и
студентов
ВУЗов:
2007 год -
330 000 чел;
2008 год -
330 000 чел;
2009 год -
330 000 чел.

Инфор-
мация
в АИС

МОН,
акимы
облас-
тей,
гг.
Астаны
и
Алматы

30
декабря
ежегод-
но

49 998

50 000

50 000

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

7.

Обучение населения компьютерной грамотности "в летних школах во всех регионах Казахстана" (330 000 чел. - 2,2 %)

Инфор-
мация
в АИС

Акимы
облас-
тей,
гг.
Астаны
и
Алма-
ты,
МОН

30
декабря
ежегод-
но

7.1.

Выделение
трансфертов
из республи-
канского
бюджета на
техническое
оснащение
2000
компьютерных
классов
(по 10 ПК) в
организациях
образования:
закуп
компьютерной
и оргтехни-
ки, лицен-
зионного ПО

Инфор-
мация
в АИС

МОН,
акимы
облас-
тей,
гг.
Астаны
и
Алматы

30
декабря
ежегод-
но

829 200

833 000

833 000

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

7.2.

Организа-
ционное
обеспечение
процессов
обучения
населения в
"летних
компьютерных
школах":
составление
списков
слушателей,
плана-
графиков
обучения

Инфор-
мация
в АИС

Акимы
облас-
тей,
гг.
Астаны
и
Алматы

30
декабря
ежегод-
но
Не
тре-
буется

7.3.

Организация 2000 компьютерных классов в "летних школах во всех регионах Казахстана для обучения населения компьютерной грамотности

Инфор-
мация
в АИС

Акимы
облас-
тей,
гг.
Астаны
и
Алматы

30
декабря
ежегод-
но
Не
тре-
буется

7.4.

Привлечение
студентов
вузов к
обучению
населения
компьютерной
грамотности
в "летних
компьютерных
школах"

Инфор-
мация
в АИС

МОН

30
декабря
ежегод-
но
Не
тре-
буется

7.5.

Выделение
трансфертов
из республи-
канского
бюджета на
обучение
в течение
одного
месяца
компьютерной
грамотности
населения:
2007 год -
110 000 чел;
2008 год -
110 000 чел;
2009 год -
110 000 чел.

Инфор-
мация
в АИС

Акимы
облас-
тей,
гг.
Астаны
и
Алма-
ты, МОН

30
декабря
ежегод-
но

275 000

275 000

275 000

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

7.6.

Системно-
техническое
обслуживание
в регионах
Казахстана
технического
оборудования
2000
компьютерных
классов в
течение
одного
месяца

Инфор-
мация
в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС
(со-
зыв),
АО
НИТ

10
января
2008-
2010
года

43 680

45 864

48 157

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

7.7.

Услуги
доступа в
регионах
Казахстана
к сети
Интернет
2000
компьютерных
классов в
течение
одного
месяца

Инфор-
мация
в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС

10
января
2008-
2010
года

42 000

32 340

30 400

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

7.8.

Содержание
учебного
класса:
электроэнер-
гия, тепло-
энергия,
услуги
связи, вода,
канализация

Инфор-
мация
в АИС

Акимы
облас-
тей,
гг.
Астаны
и
Алматы

30
декабря
ежегод-
но

176 644

176 644

176 644

Мест-
ный
бюджет

8.

Организация
обучения
компьютерной
грамотности
и
тестирования
работников
холдингов,
нацкомпаний
и акционер-
ных обществ,
50 % акций
которых и
более
принадлежит
государству 
(180 000
чел. - 1,2%)

Инфор-
мация
в АИС

Хол-
динги,
нац-
компа-
ний,
АО

30
декабря
ежегод-
но
Не
тре-
буется

Результат: Обучение не менее 20 % населения (2 364 054 чел. - 15,7 %)

5. Создание системы мониторинга и проведение периодического
анализа реализации Программы

1.

Разработка
методики
обработки
статистичес-
кой
информации
по опреде-
лению уровня
компьютерной
грамотности
населения

Инфор-
мация
в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АС

10
января
2008 года

2 500Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

2.

Проведение
исследова-
тельских
работ по
формированию
современной
статистики
информацион-
ного
общества

Инфор-
мация
в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АС

10
января
2009
года


2 500


Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

3.

Разработка
методики
обработки
статистичес-
кой
информации
по опреде-
лению уровня
обеспечен-
ности
населения
услугами
Интернет

Инфор-
мация
в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АС

10
января
2008
года

3 000Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

4.

Проведение
работ по
определению
уровня
компьютерной
грамотности
населения,
степени
использова-
ния
Интернет-
ресурсов и
категорий
пользовате-
лей Интернет
с использо-
ванием
разработан-
ных методов
сбора
соответ-
ствующей
информации,
анализ
результатов
и динамики
повышения
компьютерной
грамотности
населения

Инфор-
мация
в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АС

10
января
2008-
2010
года

5 500

9 130

12 521

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

5.

Включение в
систему
рейтинговой
оценку
деятельности
акимов
показатель
компьютерной
грамотности
населения

Инфор-
мация
в МЭБП

АИС,
МОН

4
квартал
2007-
2009
года

5 000

5 250

5 513

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

6.

Проведение
мониторинга
и анализа
результатов
обучения
компьютерной
грамотности
населения

Инфор-
мация
в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС

10
января
2008-
2010
года

5 000

5 000

5 000

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

7.

Проведение
работ по
определению
критериев и
степени
значимости
Интернета в
жизни
населения
Казахстана

Инфор-
мация
в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС

10
января
2008-
2010
года

10 000

10 500

11025

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

8.

Проведение
работ по
разработке
механизма
привлечения
частного
бизнеса для
участия в
реализации
мероприятий
по снижению
информацион-
ного
неравенства
в Казахстане

Инфор-
мация
в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС

10
июля
2007
года

5 000Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

Результат: аналитические отчеты по реализации Программы

6. Снижение тарифов на доступ в Интернет и обеспечение
населения доступной по цене компьютерной техникой

1.

Снижение
тарифов на
доступ в
Интернет по
телефонным
линиям

Инфор-
мация
в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС
(со-
зыв),
АО
"Хол-
динг
"Сам-
рук",
АО
"Ка-
зах-
теле-
ком"

10
января
2008-
2010
года
Не
тре-
буется

1.1.

Снижение
текущих
тарифов
услуг
Интернет на
23 %

Инфор-
мация
в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС
(со-
зыв),
АО
"Хол-
динг
"Сам-
рук",
АО
"Ка-
зах-
теле-
ком"

10
января
2008
года
Не
тре-
буется

1.2.

Снижение
текущих
тарифов
услуг
Интернет на
6 %

Инфор-
мация
в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС
(со-
зыв),
АО
"Хол-
динг
"Сам-
рук",
АО
"Ка-
зах-
теле-
ком"

10
января
2009
года
Не
тре-
буется

2.

Снижение
тарифов на
предоставле-
ние услуг
Интернет для
населения
вне зависи-
мости от
конъюнктуры

Инфор-
мация
в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС
(со-
зыв),
АО
"Хол-
динг
"Сам-
рук",
АО
"Ка-
зах-
теле-
ком"

10
января
2008-
2009
года
Не
тре-
буется

3.

Расширение
сферы
доступа к
электронным
услугам за
счет разви-
тия услуг
сети Wi-Fi

Инфор-
мация
в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС

10
января
2008-
2009
года
Не
тре-
буется

4.

Снижение
тарифов на
широкополос-
ный доступ
в Интернет

Инфор-
мация
в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС
(со-
зыв),
АО
"Хол-
динг
"Сам-
рук",
АО
"Ка-
зах-
теле-
ком"

10
января
2008-
2010
года
Не
тре-
буется

4.1.

Снижение
тарифов на
услугу
безлимитного
широкополос-
ного доступа
к сети
Интернет
Мегалайн -
Хит скорость
128 Кбит/с
на 35 %
(3 887 тенге
в месяц)

Инфор-
мация
в АИС

АО
"Хол-
динг
"Сам-
рук",
АО
"Ка-
зах-
теле-
ком"

30
июня
2007
года
Не
тре-
буется

4.2.

Снижение
тарифов на
услугу
безлимитного
широкополос-
ного доступа
к сети
Интернет
Мегалайн -
Хит в
зависимости
от
конъюнктуры

Инфор-
мация
в АИС

АО
"Хол-
динг
"Сам-
рук",
АО
"Ка-
зах-
теле-
ком"

30
декабря
2007-
2008
года
Не
тре-
буется

5.

Выпуск
компьютерной
техники на
базе Парка
информацион-
ных
технологий
по доступной
цене для
населения

Инфор-
мация
в АИС

МИТ,
АО
"Фонд
устой-
чивого
разви-
тия
"Қазы-
на",
АО
"На-
цио-
наль-
ный
инно-
вацио-
нный
фонд"

30
января
2007-
2009
года
Не
тре-
буется

6.

Выработка
предложений
по льготному
кредитованию
банками
второго
уровня
и иными
финансовыми
организация-
ми граждан
при
приобретении
ими компью-
терной
техники

Инфор-
мация
в АИС

НБ РК,
АРНФР

30
декабря
2007-
2008
года
Не
тре-
буется

Результат: Создание для населения Казахстана благоприятных условий
для использования в повседневной жизни Интернет и приобретения
компьютерной техники

7. Подготовка отечественных ИТ-специалистов

1.

Создание
учебно-кон-
салтингового
центра
дистанцион-
ного и
очного
обучения
в области
информацион-
ных
технологий и
менеджмента

Инфор-
мация
в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС

10
января
2008-
2010
года

63 298

30 000

30 000

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

2.

Организация
казахстан-
ского инфор-
мационно-
образова-
тельного
Интернет-
университета
информацион-
ных
технологий

Инфор-
мация
в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС
(со-
зыв),
МОН

10
января
2008-
2010
года

108 570

60 000

60 000

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

3.

Развитие
международ-
ного сотруд-
ничества с
ведущими
образова-
тельными,
тренинговыми
организация-
ми в сфере
ИКТ

Инфор-
мация
в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС

10
января
2008-
2010
года
Не
тре-
буется

Результат: подготовка отечественных ИТ-специалистов,
конкурентоспособных на международном уровне

8. Формирование заинтересованности граждан в освоении
информационно-коммуникационных технологий

1.

Создание
отечествен-
ных инфор-
мационно-
познаватель-
ных и
поисковых
порталов
(образова-
тельные
сайты, сайты
здравоохра-
нения и др.)
на государ-
ственном и
русском
языках

Инфор-
мация
в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС
(со-
зыв),
МОН,
МИТ,
МЗ,
МКИ

10
января
2008-
2010
года

1.1.

Разработка
системы
интеллекту-
ального
поиска
информацион-
ных ресурсов
на информа-
ционно-поз-
навательных
и поисковых
порталах

Инфор-
мация
в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС

10
января
2008-
2009
года

23 824

5 000


Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

1.2.

Организация
контроля и
мониторинга
создания и
актуализации
республикан-
скими и
областными
СМИ собст-
венных
интернет-
ресурсов

Инфор-
мация
в АИС

МКИ

30
декабря
2007-
2009
года
Не
тре-
буется

1.3.

Создание и
обеспечение
актуализации
информацион-
но-познава-
тельного
веб-портала
в сфере
индустрии и
торговли

Инфор-
мация
в АИС

МИТ

30
декабря
2007-
2009
года

123 700

5 000

5 000

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

1.4.

Создание и
обеспечение
актуализации
информацион-
ных ресурсов
юридических
лиц

Инфор-
мация
в АИС

МЮ

30
декабря
2007-
2009
года

19 800

5 000

5 000

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

1.5.

Создание и
обеспечение
актуализации
информацион-
но-познава-
тельного
веб-портала
в сфере
информацион-
ных техноло-
гий

Инфор-
мация
в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС

10
января
2008-
2010
года

85 000

5 000

5 000

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

1.6.

Создание и
обеспечение
актуализации
информацион-
но-познава-
тельного
веб-портала
"Националь-
ное
наследие"

Инфор-
мация
в АИС

МКИ

30
декабря
2007-
2009
года

150 000

50 000

50 000

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

1.7.

Формирование
электронного
государст-
венного
библиотечно-
го фонда
"Библиотека
Казахстана"

Инфор-
мация
в АИС

МКИ

30
декабря
2007-
2009
года

233 000

200 000

200 000

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

1.8.

Создание и
обеспечение
актуализации
информацион-
но-познава-
тельного
веб-портала
в сфере
здравоохра-
нения

Инфор-
мация
в АИС

МЗ

30
декабря
2007-
2009
года

111 270

5 000

5 000

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

1.9.

Создание и
обеспечение
актуализации
казахстан-
ского обра-
зовательного
веб-портала

Инфор-
мация
в АИС

МОН

30
декабря
2007-
2009
года

150 000

15 000

15 000

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

2.

Создание
дополнитель-
ных стимулов
для привле-
чения
населения на
обучение
компьютерной
грамотности

Инфор-
мация
в АИС

АО
"Ка-
зах-
теле-
ком",
Ассо-
циация
ИТ и
соф-
твер-
ных
ком-
паний,
МКИ

30
декабря
2007-
2009
года

2.1.

Предостав-
ление
слушателям
бесплатной
работы в
сети
Интернет на
10 часов

Инфор-
мация
в АИС

АО
"Ка-
зах-
теле-
ком"

30
июня и
30
декабря
ежегод-
но
Не
тре-
буется

2.2.

Введение
системы
скидок при
покупке
компьютерной
техники,
компьютерной
литературы и
услуг
Интернет
для слушате-
лей курсов
компьютерной
грамотности,
прошедших
сертификацию
на любой
уровень
сложности

Инфор-
мация
в АИС

Ассо-
циация
ИТ и
софт-
верных
компа-
ний

30
декабря
2007-
2009
года
Не
тре-
буется

2.3.

Выпуск
журнала
"Желтые
страницы
Казахстана"
(каталог
казахстан-
ских
сайтов),
размещение
электронной
версии
журнала на
портале
"электронно-
го прави-
тельства"

Инфор-
мация
в АИС

МКИ

30
декабря
2007-
2009
года

10 000

10 000

10 000

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

Результат: Информационное наполнение казахстанского сегмента сети
Интернет и создание стимулов населению для обучения

9. Формирование общественной поддержки выполнения мероприятий
Программы на государственном и русском языках

1.

Проведение
видеоконфе-
ренций,
семинаров с
участием
международ-
ных
экспертов по
снижению
информацион-
ного
неравенства
в Республике
Казахстан

Инфор-
мация
в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС
(со-
зыв),
Ассо-
циация
ИТ и
софт-
верных
компа-
ний

10
июля,
10
января
2008-
2010
года

4 700

4 700

4 700

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

2.

Освещение на
государст-
венном и
русском
языках хода
реализации
мероприятий
Программы
снижения
информацион-
ного
неравенства
в Республике
Казахстан
посредством
СМИ (с
использова-
нием реклам-
ных
материалов,
PR-статей,
ТВ-роликов,
печатных
материалов -
листовок,
плакатов и
т.п.),
интернет-
ресурсов,
"круглых
столов"

Инфор-
мация
в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС

10
июля,
10
января
2008-
2010
года

49 350

49 900

49 900

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

3.

Публикация
показателей
компьютерной
грамотности
и пользова-
телей
Интернет в
статистичес-
ком
ежегоднике
Казахстана
Агентства
РК по
статистике

Статис-
тиче-
ский
ежегод-
ник
Казах-
стана

АС
(со-
зыв),
АИС

4
квартал
2007-
2009
года

3 000

3 210

3 210

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

4.

Проведение
государ-
ственных и
негосудар-
ственных
конкурсов
казахстан-
ских
интернет-
ресурсов

Инфор-
мация
в
Прави-
тельст-
во
Респуб-
лики
Казах-
стан

АИС
(со-
зыв),
Ассо-
циация
ИТ и
софт-
верных
компа-
ний

10
января
2008-
2010
года
Не
тре-
буется

5.

Выделение
трансфертов
из республи-
канского
бюджета на
проведение
в регионах 
месячников 
информацион-
ных техноло-
гий:
проведение
круглых
столов по
Программе
снижения
информацион-
ного
неравенства
в Республике
Казахстан;
организация
выставок по
ИКТ
технологиям
и ярмарок
вакансий
ИТ-специаль-
ностей;
организация
конкурсов по
программиро-
ванию в
вузах,
колледжах,
профшколах,
лицеях и
школах;
обеспечение
бесплатным
доступом к
сети
Интернет для
сельского
населения и
людей с
ограниченным
и возможнос-
тями;
проведение
бесплатного
обучения на
дополнитель-
ных
компьютерных
курсах;
акция по
продаже
компьютеров
по сниженным
на 50 %
ценам для
учащихся,
студентов
и людей с
ограниченны-
ми возмож-
ностями;
проведение
дней
"Открытых
дверей" в
технических
вузах,
обеспечиваю-
щих
подготовку
ИТ-специаль-
ностей

Инфор-
мация
в АИС

Акимы
облас-
тей,
гг.
Астаны
и
Алма-
ты,
МОН,
хол-
динги
Ассо-
циация
ИТ и
софт-
верных
компа-
ний

30
июня
2007-
2009
года

21 547

20 000

20 000

Рес-
публи-
кан-
ский
бюд-
жет,
ИТ-
компа-
ний,
хол-
дингов

Результат: создание системы информированности граждан о ходе
реализации программы и формирование положительного имиджа Программы


Итого:
5489685

5045585

5049406

15584676


Республикан-
ский бюджет
4901052

4398361

4402182

13701595


Бюджет
местных
исполнитель-
ных органов
588633

647224

647224

1883080

Примечание:
МОН    - Министерство образования и науки Республики Казахстан
МКИ    - Министерство культуры и информации Республики Казахстан
МЗ     - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
МЮ     - Министерство юстиции Республики Казахстан
МО     - Министерство обороны Республики Казахстан
МИТ    - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
ЦИК    - Центральная избирательная комиссия
АДГС   - Агентство Республики Казахстан по делам государственной
         службы
АИС    - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи
АС     - Агентство Республики Казахстан по статистике
АРНФР  - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору
         финансового рынка
НБ РК  - Национальный банк Республики Казахстан
АО НИТ - Акционерное общество "Национальные информационные
         технологии"
ИТ     - информационные технологии
ИКТ    - информационно-коммуникационные технологии
СМИ    - средства массовой информации
ПК     - персональный компьютер