Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсiздiктi төмендетудiң 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын бекiту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 13 қазандағы N 995 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 14 сәуірдегі № 302 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2010.04.14 № 302 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсiздiктi төмендетудiң 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы (бұдан әрi - Бағдарлама) бекiтiлсiн.

      2. Қазақстан Республикасының орталық және жергiлiктi атқарушы органдары және өзге де ұйымдар Бағдарламада көзделген iс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсiн және жыл сайын, 30 маусымға және 30 желтоқсанға олардың орындалуы жөнiндегi ақпаратты Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттiгiне ұсынсын.

      3. Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттiгi жыл сайын, 10 шiлдеге және 10 қаңтарға Бағдарламаның орындалу барысы туралы жиынтық ақпаратты Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсынсын.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

  Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң     
2006 жылғы 13 қазандағы
N 995 қаулысымен  
бекiтiлген  

  Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсiздiктi төмендетудiң
2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы

Мазмұны

1.  Бағдарламаның паспорты
2.  Кiрiспе
3.  Проблеманың қазiргi жай-күйiн талдау
4.  Бағдарламаның мақсаты мен мiндетi
5.  Бағдарламаны iске асыру бағыттары мен тетiгi
5.1. Нормативтiк құқықтық қамтамасыз етудi жетiлдiру
5.2. Халықты компьютерлiк сауаттылыққа оқыту үшiн оқытушыларды даярлау
5.3. Қашықтықтан және күндiзгi оқыту нысандары бойынша халықты компьютерлiк сауаттылыққа оқыту үдерiсiн әдiстемелiк қамтамасыз ету
5.4. Халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту
5.5. Бағдарламаны iске асырудың мониторингi жүйесiн құру және кезеңдiк талдау жүргiзу
5.6. Интернетке қол жеткiзуге арналған тарифтердi төмендету және халыққа құны бойынша қол жетiмдi компьютерлік техниканы қамтамасыз ету
5.7. Отандық АТ-сы мамандарын даярлау
5.8. Ақпаратты-коммуникациялық технологияларды игеруде азаматтардың қызығушылығын қалыптастыру
5.9. Бағдарлама ic-шараларының орындалуына қоғамдық қолдауды қалыптастыру
6.  Қажеттi ресурстар және оларды қаржыландырудың көздерi
7.  Бағдарламаны iске асырудан күтiлетiн нәтиже
8.  Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары

  1. Бағдарламаның паспорты

Атауы                   Қазақстан Республикасында ақпараттық
                        теңсiздiктi төмендетудiң 2007-2009
                        жылдарға арналған бағдарламасы

Әзiрлеу үшiн            Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004
негiздеме               жылғы 10 қарашадағы N 1471 Жарлығымен
                        бекiтiлген "Қазақстан Республикасында
                        "электрондық үкiмет" қалыптастырудың
                        2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк
                        бағдарламасы"
 
  Әзiрлеушi                Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және
мемлекеттiк орган       байланыс агенттiгi
 
  Бағдарламаның           Қазақстан Республикасында ақпараттық 
мақсаты                 теңсiздiктi төмендету, Қазақстан Республикасында
                        халықтың компьютерлiк сауаттылығының және
                        Интернет желiсiн пайдаланушылардың деңгейiн
                        20%-ға жеткiзу
 
  Бағдарламаның           Интернет желiсiн күнделiктi өмiрде тиiмдi 
мiндеттерi              пайдалану үшiн кемiнде 20% Қазақстан халқына
                        қолайлы жағдай жасау
                        Қазақстан халқының өмiрiнде ақпараттық
                        ресурстардың әлеуметтiк және экономикалық
                        маңыздылығын арттыру

Iске асыру мерзiмi      2007-2009 жылдар

Қаржыландырудың         Бағдарламаның жалпы құны: 15 584 676 мың
көздерiмен көлемi       теңге, оның iшiнде республикалық бюджет
                         қаражатынан қаржыландыру көлемi -  13 701 595
                         мың теңге, оның iшiнде жылдар бойынша:
                             2007 жылға - 4 901 052 мың теңге;
                             2008 жылға - 4 398 361 мың теңге;
                             2009 жылға - 4 402 182 мың теңгенi құрайды
                             және  1 883 081 мың теңге - жергiлiктi
                             бюджет, оның iшiнде жылдар бойынша:
                             2007 жылға - 588 633 мың теңге;
                             2008 жылға - 647 224 мың теңге;
                             2009 жылға - 647 224 мың теңге.
                        Тиiстi қаржы жылына арналған республикалық
                        және жергiлiктi бюджеттердi қалыптастыру кезiнде
                        қаржыландыру көлемi анықталатын болады.

Күтiлетiн               Бағдарламаны iске асыру 2009 жылдың аяғына қарай
нәтижелер               мынадай мақсатты индикаторларға жетуге
                        бағытталатын болады:
                        Қазақстан халқының компьютерлік сауаттылығының
                        көрсеткiшi - жалпы санынан 20%, ол ағымдағы
                        жағдайдан 15,7%-ға асып түседi;
                        Қазақстанда Интернет желiсiн пайдаланушылардың
                        көрсеткiшi - 20% төмен емес, бұл қазiргi
                        сәттегiден 17,2%-ға жоғары

  2. Кiрiспе

      Осы "Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсiздiктi төмендетудiң 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы (бұдан әрi - Бағдарлама) "Қазақстан Республикасында "электрондық үкiмет" қалыптастырудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 10 қарашадағы N 1471 Жарлығын iске асыру мақсатында әзiрлендi.
      Бүгiн бiздiң мемлекет, экономиканың жалпы құрылымындағы қызметтерi саласы бөлiгiнiң өсуi мен озық дамуын сипаттайтын және келесi кезеңдi индустриалау, экономикалық дамыту сатысы - индустриалдан кейiнгi қоғамының құрылысына бағыт алды. Индустриалдан кейiнгi қоғамның тұжырымдамасы - өндiрiстiң басты өнiмдерi болып табылатын ақпарат пен бiлiм, ақпараттық қоғам - мәдениеттi дамытудың жаңа тарихтық фазасы болып табылады. Ақпараттық қоғамның айрықша белгiлерi:
      қоғам өмiрiндегi ақпарат пен бiлiмнiң ролiн өсiру;
      жалпы iшкi өнiмде ақпараттық коммуникациялар, өнiмдер мен қызметтер бөлiгiн өсiру;
      мыналарды қамтамасыз ететін ғаламдық ақпараттық кеңiстiк:
      а) адамдардың тиiмдi ақпараттық өзара іс-қимылы;
      б) әлемдiк ақпараттық ресурстарға олардың қол жеткiзуi;
      в) ақпараттық өнiмдер мен қызметтерде олардың тұтынушылығын қанағаттандыру болып табылады.
      Цифрлық технологияларды қабылдамау, оларды әлсiз дамыту болашақтағы ақпараттық қоғамның басымдығы және экономикалық өсуi үшiн бүкiл әлемдiк жарыста жеңiлгенiн бiлдiредi. Нақтылығы бүкiл әлемде ақпараттық кеңiстiктi шектеуді құра отырып, өндiрiстi, бiлiмдi және адамдардың өмiрiн түбiрiмен өзгертедi.
      Бүгiн Қазақстанда бiрыңғай емес, көп өлшемнiң негiзiнде қалыптасқан ақпараттық кеңiстiгi әртүрлi мүгедектер үшiн оларды ақпаратқа бiр тектi емес қол жеткiзуiн бiрдей емес бөлумен, толығынан жоқтығы ерекшеленедi. Ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдаланудың тең емес мүмкiндiгiн бiлдiретiн "ақпараттық теңсiздiктi" жою туралы, оның iшiнде:
      азаматтардың компьютерлiк және басқа цифрлық, коммуникациялық техниканы тең емес иелену;
      азаматтардың Интернет ресурстарына тең емес қол жеткiзу;
      компьютерлiк технологияларды пайдалану дағдыларын азаматтардың тең емес иелену мәселелерi тұр.
      Ақпараттық теңсiздiк аумақтар, iрi, орта және ұсақ елдi мекендермен, қалалар және ауылдар арасында пайда болады. Iрi қалаларда ғылыми-бiлiмдiк әлеуетiн әлдеқайда шоғырландыру байқалады, ол орта және ұсақ мекендерден өздерiнiң мүмкiндiктерi бойынша әлдеқайда оларды айырықшылайды.
      Осы Бағдарлама ақпаратты-коммуникациялық және инновациялық технологияларды кеңiрек пайдалану және ақпараттық теңсiздiктi жеңу бойынша Қазақстан Республикасында жағдайларды жасауға бағытталған.
      Бағдарламаны iске асыру мемлекеттiк органдардың бағдарламаларын салалық және жергiлiктi атқарушы органдардың өңiрлiк бағдарламаларын ескере отырып iс-шаралар жоспарын (бұдан әрi - жоспар) орындау жолымен орындалатын болады.
      Бағдарламаның жұмыстарын үйлестiру және iске асырылуын бақылау ақпараттандыру саласындағы уәкiлеттi органмен жүзеге асырылады.

  3. Проблеманың қазiргi жай-күйiн талдау

      Ескерту. 3-бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.12.30  № 2305 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

      "Ақпараттық теңсiздiктiң" проблемасы жаhандық және адам табысының тәуелдiлiк феноменiне, оның компьютерлiк және телекоммуникациялық революцияға қатынасы, сондай-ақ, жекелеген мемлекет пен қоғамның даму деңгейiмен тығыз байланысты болып табылады. Проблеманың мәнi әлеуметтiк және экономикалық мақсаттардың жетiстiктерi үшiн ұсынылатын қазiргi заманғы ақпараттық технологиялардың мүмкiндiгiне теңсiз қол жеткiзуден тұрады. Бұл адамзат әлеуетiнiң жеткiлiксiз деңгейiмен де, адамдарда қажеттi аппараттық және бағдарламалық құралдардың, сондай-ақ коммуникацияларға қол жеткiзуiнiң болмауымен де байланысты.
      Жыл сайын британдық "Экономист" (2006 ж.) журналының талдау бөлiмi өткiзетiн Бүкiлдүниежүзiлiк Банк деректерi бойынша (2006 ж.), Қазақстан соңғы "2005 жылғы e-дайындық рейтингiде" 68 елдiң iшiнде 64 орынды алды, ал Ресей мен Украина тиiсiнше 52 және 61-орынды иелендi. Осы рейтинг Интернет желiсiне қосу, бизнес орта, құқықтық, саяси, әлеуметтiк және мәдени орта, электрондық қызметтердi қолдау мүмкiндiгi сияқты осындай санаттарды қоса алғанда, 100-гe жуық сандық және сапалық өлшемдерден тұратын орташа өлшенген индекс арқылы елдiң электрондық бизнес ортасын өлшейдi.
      Одан басқа, Қазақстан жағдайды жақсартуда тұрақты прогрестi көрсететiнiн атап өту қажет. Бұл туралы БҰҰ жүргiзiлген 2005 жылғы электрондық үкiметке жаhандық дайындық туралы есебiнiң деректерiнде айтылған. Электрондық үкiметке елдiң және оның қоғамының дайындық деңгейiн бағалайтын бүкiл дүниежүзiлiк 179 елдердiң рейтингiнде Қазақстан 65 орынды алады, оған қоса веб-өлшемдердiң индексi*, телекоминфрақұрылымы** және адамзаттық капитал***. 2005 жылы Қазақстанның рейтингi 2004 жылмен салыстырғанда 4 позицияға жақсарды, 2003 жылға қарағанда 14 тармаққа жоғары.
      Еуропа сегiздiгiндегi елдер 19 және 40-орындар арасындағы кластерде орын алады, ал жетекшi бес ел - Құрама Штаттар, Дания, Швеция, Ұлыбритания және Корея Республикасы - бiрнеше жыл қатарынан дәйектi түрде жоғарғы балл алып жүрдi.
      Еуропа сегiздiгi елдерiнен және басқа да жетекшi елдерден Қазақстанның артта қалуының негiзгi себебi телекоммуникациялар бойынша оның нашар баллдық бағасымен қорытындылады. Деректер көрсеткендей елде телефондық желiлердiң бар болуы абсолюттiк бiлдiрiмде барынша төмен. Елдiң 1000 тұрғынына телефондық желiлердiң тиiмдi тығыздылығы 17,91 құрайды, ол ортадан төмен табыспен елдiң орта деңгейiнен төмен.
      Алайда бiрқатар жағымды үрдiстер бар. 1999 және 2004 жылдар кезеңiнде, жылдық өсiмнiң жиынтық қарқыны кезiнде (ЖӨЖҚ) 8,5%-ға ұлғайды. 100 тұрғынға магистральдық телефондық желiлердiң саны көбейдi. ЖӨЖҚ ескерулi, мобильдiк желiлiк абоненттер сол кезеңге 123,5% өстi.
      Бұған 2005 жылға Интернеттi пайдалану туралы Халықаралық телекоммуникациялар жөнiндегi одақтың деректерiне сәйкес, Қазақстанда - 400 000 Интернеттi пайдаланушылар немесе жалпы халықтың санынан 2,7% төменгi табыс деңгейiндегi ел үшiн орташадан сәл ғана көп. Салыстырма үшiн Оңтүстiк Кореяда, Сингапурда, Жапонияда Интернеттi пайдаланушылар пайыздық ара қатынасы 67% құрайды, Ұлыбританияда - 63%, Данияда - 70%, АҚШ және Канадада - 68%, Ресейде - 16,5% және Эстонияда - 50%. Интернет-хостар саны Қазақстанның 10 000 тұрғынына тек қана 14,69 құрайды, олай болса Ресейде - 59,24, ал Украинада 27,03. Сонымен қатар статистика Интернеттi пайдаланушылар тұрақты өсiм санын көрсетедi, 2000-2005 жылдардағы Қазақстанның 471,5% құрады, Ресейде ондай көрсеткiш 664,5% құрады, Эстонияда - 82,8%, Канадада - 67,8%, Ұлыбританияда - 145,5%.
      Барлық жоғарыда көрсетiлген елдер ендiгi ақпараттық теңсiздiктi жеңу бойынша мемлекеттiк, аймақтық және жаhандық бағдарламаларды жүргiздi және жүргiзуiн жалғастыруда, тұтастай мынадай iс-шаралар топтарына табыстырады:
      телекоммуникациялық инфрақұрылымды жақсарту;
      қол жетiмдi көпарналы инфрақұрылымды қамтамасыз ету;
      мемлекеттiк органдардың электрондық қызметтерiне қоғамдық қол жеткiзудi жақсарту;
      жалғыз терезе қағидаты бойынша халыққа әмбебап қызмет көрсету орталығына акцент;
      "электрондық үкiметке" халықтың сұранысын арттыру;
      тұтас топтармен стратегиялық коммуникациялардың бiлгiрлiгiн жоғарлату;
      халықты электрондық сауаттылыққа оқыту.
      Сонымен, мысалға жалпыеуропалық "Барлығы үшiн ақпараттық қоғам" iс-қимылының жоспары Интернет арқылы жұмыс жасау үшiн мүмкiншiлiк және тренингтiк қызметтердi беруiмен Интернетке және телеорталыққа қоғамдық қол жеткiзу орталықтарын ендiру, орталықтандырылмаған сертификаттау рәсiмдерiмен ақпараттық технологиялар (бұдан әрi - AT) саласында жалпыеуропалық стандарттың дағдысын енгiзу, оқытушыларды оқыту, мультимедиялық оқу материалдарын әзiрлеу, электрондық оқу және тренинг сияқты, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық секторын күшейту және жақсарту жөнiндегi мемлекеттiк бағдарламалары осындай бағыттарды қосты.
      Қазақстанның ағымдағы жағдайын талдау және ақпараттық теңсiздiктi жеңу саласында әлемдiк тәжiрибенi үйрену, шараларды жүргiзудiң өткiр қажеттiлiгiн көрсетедi, мыналарға бағытталған:
      қысым жасалған топтарға ерекше назармен компьютерлiк сауаттылықты жоғарлату және әлеуеттерiн күшейту (оның iшiнде тұрмысы төмендерге, жетiмдерге және жұмыссыздарға);
      жаңа бәсекеге қабiлеттi деңгейдегi ұлттық АТ-мамандарын дамыту;
      интернет желiсiне қол жеткiзу бағасын төмендету, сондай-ақ ұсынылатын АКТ қызметтерiнiң әртүрлiгiн және сапасын жақсарту мақсатында телекоммуникациялар нарығында бәсекелестiктi нығайту;
      бiлiм беру қызметтерiн көрсету және Интернет желiсiне жұртшылықтың қол жеткiзу инфрақұрылымын кеңейту, жеке пайдалану үшiн аса қол жетiмдi компьютерлердi қамтамасыз ету;
      ақпараттық теңсiздiктi төмендету үдерiсiне халықтың қалың тобын тарту және жұртшылық тарапынан бағдарламаны қолдауды қамтамасыз ету мақсатында және Бағдарламаның iске асырылу барысын жан-жақты жария ету.
      Қорытындысында осы шаралар Қазақстан халқының компьютерлiк сауаттылығын арттыруға әкелуге тиiс, Интернет желiсiн пайдаланушылардың санын әртүрлi мақсаттарда (жеке өзiн дамыту, жұмыс үшiн және күнделiктi өмiрде) 20%-ға дейiн арттыру.
_______________________________________

* Beб-өлшем - ресми интернет-ресурста және/немесе салалық сайттарда арнайы электрондық құралдардың/қызметтердiң бар болу/жоқ болмау өлшемi мысалға, денсаулық сақтау, бiлiм бepу, әлеуметтiк қамтамасыз ету бойынша.
** Телеком-инфрақұрылым индексi - орташа өлшенген индекс, 1000 тұрғынға ДК саны, Интернеттi пайдаланушылар, телефондық желiлерi, мобилдiк телефондар мен телевизорлар сияқты, сондай-ақ, осындай санаттар бойынша он-лайн режимiнде жұмыс жасайтын халықтың саны.
*** Адамзат капиталының индексi БҰҰДБ-ның "бiлiм беру индексiне" иек артады.

  4. Бағдарламаның мақсаты мен мiндетi

      Осы Бағдарламаның негiзгi мақсаты Қазақстанда халықтың компьютерлiк сауаттылығының және Интернет желiсiн пайдаланушылардың деңгейiн 20 %-ға жеткiзу болып табылады.
      Бағдарламаның мақсатына жетуi мынадай мiндеттердi орындаумен қамтамасыз етiледi:
      Қазақстан халқының кемiнде 20%-ы Интернет желiсiн күнделiктi өмiрде тиiмдi пайдалануы үшiн қолайлы жағдай жасау;
      Қазақстан халқының өмiрiнде ақпараттық ресурстардың әлеуметтiк және экономикалық маңызын арттыру.

  5. Бағдарламаны iске асыру бағыттары мен тетiгi

      Бағдарламаның мiндеттерiн iске асыру мынадай iс-шаралардың орындалуымен қамтамасыз етiледi:
      1. Нормативтiк құқықтық қамтамасыз етудi жетiлдiру.
      2. Халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту үшiн оқытушыларды даярлау.
      3. Қашықтықтан және күндiзгi оқыту нысандары бойынша халықты компьютерлiк сауаттылыққа оқыту үдерiсiн әдiстемелiк қамтамасыз ету.
      4. Халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту.
      5. Бағдарламаны iске асырудың мониторингi жүйесiн құру және кезеңдiк талдау жүргiзу.
      6. Интернетке қол жеткiзу тарифтерiн төмендету және халықтың компьютерлiк техниканың құны бойынша қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ету.
      7. Отандық АТ-сы мамандарын даярлау.
      8. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгеруде азаматтардың қызығушылығын қалыптастыру.
      9. Мемлекеттiк және орыс тiлдерiндегi бағдарламаның iс-шараларын орындауға қоғамдық қолдауды қалыптастыру.
      Бағдарламаның орындалуы iс-шаралар жоспарын iске асыру жолымен жүзеге асырылады.
      Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi жұмыстарды үйлестiру Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын, ақпараттандыру үдерiстерiн қалыптастыру және дамыту бойынша жұмыстарды үйлестiру жөнiндегi ведомствоаралық Комиссия жүзеге асырады.
      Бағдарламаның iске асырылуы мен бақылауын ақпараттандыру және байланыс саласындағы уәкiлеттi органмен жүзеге асырылатын болады.
      Бiрыңғай техникалық саясатты iске асыру мақсатында бағдарламаның iс-шараларын орындау кезiндегi оқу орталықтарының жобаларын басқару және техникалық сүйемелдеу функциялары ақпараттандыру саласындағы ұлттық операторға жүктелетiн болады.

  5.1. Нормативтiк құқықтық қамтамасыз етудi жетiлдiру

      Нормативтiк құқықтық және әдiснамалық қамтамасыз етудi дамыту қазiргi заманғы техникалық құралдарды игеру және ақпаратты-коммуникациялық технологияларға, ақпараттық ресурстарға және оларды пайдалануға азаматтардың құқықтарын қамтамасыз етуге қол жеткiзу әдiстерi бойынша тең мүмкiндiгiн Қазақстанның халқы үшiн құруға қатысты ақпараттандыру саласындағы қатынастарды реттеуге бағытталатын болады.
      Нормативтiк құқықтық және әдiснамалық қамтамасыз етудi жетiлдiру жөнiндегi iс-шараларды iске асыру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық нормаларына сәйкес және жүйелiлiк, объективтiк ұстанымдарымен жүзеге асырылатын болады.
      Бағдарламаның алдына қойған мақсаттарына жету үшiн құқықтық негiздемелердi қалыптастыру мақсатында мынадай iс-шаралар көзделетiн болады:
      бiлiм беру деңгейiн тиiстi сертификаттай отырып АКТ бойынша курстарды бiлiм беру, мәдениет және денсаулық сақтау саласы қызметкерлерiнiң бiлiктiлiгiн арттыру жүйесiн оқу жоспарына енгiзу;
      мемлекеттiк қызметке қабылдау және мемлекеттiк қызметшiлердi аттестаттау кезiнде компьютерлiк сауаттылықты растайтын құжаттың болу мiндеттiлiгiн енгiзу;
      бiлiм беру, мәдениет және денсаулық сақтау саласындағы қызметкерлердi кезеңдiк аттестаттаудан өткiзу кезiнде компьютерлік сауаттылықты растайтын құжаттың болу мiндеттiлiгiн енгiзу;
      халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту және тестiлеудi жүргiзудiң тәртiбi туралы ережесiн әзiрлеу;
       Ескерту. 5.1.-кіші бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.11.07 N 1058 Қаулысымен.

  5.2. Халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту үшiн оқытушыларды даярлау

      Бiлiктi оқытушы кадрларды даярлау халықты компьютерлік сауаттылыққа оқытудың маңызды аспектiлерiнiң бiрi болып табылады. Осыған байланысты мынадай iс-шараларды орындау жоспарлануда:
      "Компьютерлiк сауаттылық" оқу бағдарламасын әзiрлеу және бекiту;
      Оқытушыларды даярлау және компьютерлік сауаттылыққа қашықтықтан оқыту мен сертификаттау жөнiндегi орталығын құру, оны аппаратты-техникалық қамтамасыз ету;
      Қазақстанның барлық өңiрлерi үшiн (компьютерлік сауаттылықты растайтын, құжатты (сертификат) берумен) АТ-мамандығының 1000 оқытушылары мен 2000 студенттер-практиканттары үшiн компьютерлiк сауаттылықтың тренингтiк курстарын жүргiзу.

  5.3. Қашықтықтан және күндiзгi оқыту нысандары бойынша халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту үдерiсiн әдiстемелiк қамтамасыз ету

      Компьютердi және басқа да ақпараттық технологияларды пайдалану дағдысын меңгеру қазiргi өмiрдiң ажырамас бөлiгi болып тұр. Осыған байланысты мемлекеттiк және орыс тiлдерiндегi оқу-әдiстемелiк құралдарды, электрондық оқулықтарды (қашықтықтан және автономды оқыту үшiн), сондай-ақ бiлiмiн бақылау бойынша тестердi және бағдарламалық қамтамасыз етудi әзiрлеуiн қосқанда, халықты компьютерлiк сауаттылыққа оқыту үдерiсiн әдiстемелiк қамтамасыз етуiн дамытуға көңiл бөлiнетiн болады.

  5.4. Халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту

       Ескерту. 5.4. кіші бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.05.08 N 435 Қаулысымен.

      Осы бағыттың негiзгi мақсаты Қазақстанда компьютерлiк технологиялар саласындағы халықтың сауаттылық үлесiн 20%-ға дейiн ұлғайту үшiн жағдай жасаудан тұрады.
      Қойылған мақсат халықты компьютерлiк сауаттылыққа оқыту орталықтарының инфрақұрылымын дамыту, сондай-ақ әртүрлi жiктегi халықтың компьютерлiк сауаттылығын арттыруға бағытталған бiрқатар iс-шаралар есебiнен жететiн болады:
      Қазақстанның өңiрлерiнде орталық мемлекеттiк органдардың облыстық және аудандық бөлiмшелерiнiң, жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттiк қызметшiлерiн оқытуды ұйымдастыру (877491 адам - 0,58 %);
      Қазақстанның өңірлерінде халықты оқытуды ұйымдастыру (666 135 адам - 4,44%);
      әскери қызметшiлердi компьютерлiк сауаттылыққа оқытуды ұйымдастыру (62 560 - 0,41 %);
      балалар үйлерiнде 69 компьютерлiк сыныптарды құру (6 ДК-ден) (компьютерлiк және ұйымдастыру техникасын, лицензияланған бағдарламалық қамтамасыз етудi сатып алу, оларды балалар үйлерiне тапсыру, 47 610 адам - 0,3%);
      мектептерде 9, 10, 11 сынып оқушыларын, кәсiби мектептердi, колледждердi және жоғарғы оқу орындарының студенттерiн тестiлеудi ұйымдастыру (990 000 - 6,6 %);
      Қазақстанның өңірлерінде "жазғы компьютерлік мектептерде" халықты оқытуды ұйымдастыру (330 000 адам - 2,2 %);
      холдингтер, ұлттық компаниялар және акционерлiк қоғамдардың қызметкерлерiн компьютерлік сауаттылыққа оқытуды және сертификаттауды (180 000 - 1,2 %) ұйымдастыруды қосқанда.
      Азаматтардың компьютерлiк сауаттылығын анықтайтын өлшемдер Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң, Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгiнiң, Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттiгiнiң бiрлескен бұйрығымен бекiтiлген бағдарламаның "Компьютерлiк сауаттылық" курсына оқыту және осы курс бойынша табысты жүргiзiлген тестiлеу болып табылады.

  5.5. Бағдарламаны iске асырудың мониторингi жүйесiн құру
және кезеңдiк талдау жүргiзу

      Бағдарламаны iске асыруды бағалауға бiрыңғай әдiстердi жүзеге асыру мақсатында халықтың Интернет қызметтерiне қол жеткiзу деңгейiн және компьютерлік сауаттылығының деңгейiн анықтау үшiн статистикалық ақпараттарды жинақтау және өңдеу әдiстерiн әзiрлеу және жалпы статистикалық индикаторларды анықтауды қарастыратын мониторингi мен талдауды жүргiзудiң әдiснамалық базасы әзiрленетiн болады.
      Бұл ретте талдау ақпараттарын даярлауды және мәлiметтердi жинауды қамтамасыз ететiн негiзгi iс-шаралар:
      статистикалық ақпараттарды жинақтау әдiстерiн әзiрлеу және халықтың компьютерлiк сауаттылығының индикаторларын анықтау жөнiндегi консалтингтiк жұмыстарды жүргiзу;
      Интернет-ресурстарды пайдалану бойынша статистикалық ақпаратты жинақтау әдiстерiн әзiрлеу және Интернет желiсiн пайдаланушылардың санатын анықтау жөнiндегi консалтингтiк жұмыстарды жүргiзу;
      халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыру серпiнi мен нәтижелерiн талдау, тиiстi ақпараттарды жинақтаудың әзiрленген әдiстерiн пайдалана отырып Интернет желiсiн пайдаланушылардың санаттары мен Интернет-ресурстарын пайдаланудың дәрежесiн, халықтың компьютерлік сауаттылығының деңгейiн анықтау жөнiндегi жұмыстарды жүргiзу;
      Қазақстан халқының өмiрiнде Интернеттiң маңызының дәрежелерi мен өлшемдерiн анықтау жөнiндегi жұмыстарды жүргiзу;
      халықты компьютерлік сауаттылыққа оқытудың нәтижелерiн талдау және мониторингiн жүргізу;
      оқытылатын компьютерлік сауаттылықтың мониторингiн жүргiзу;
      Қазақстанда ақпараттық теңсiздiктi төмендету бойынша iс-шараларды iске асыруға қатысу үшiн жеке бизнестi тарту тетiгiн әзiрлеу жөнiндегi жұмыстарды жүргiзу.

  5.6. Интернетке қол жеткiзуге арналған тарифтерді төмендету және халыққа құны бойынша қол жетімдi компьютерлiк техниканы қамтамасыз ету

      Осы бағыттың негiзгi мақсаты Қазақстанның әл-ауқаты деңгейінен және олардың өмiр сүру орнына тәуелсiз барлық санаттағы азаматтарын ашық ақпараттық ресурстарға қосу үшiн жағдайды қамтамасыз ету.
      Қойылған мақсат Интернетке азаматтардың қол жеткізуін қамтамасыз ету үдерiсiнiң мониторингiн ұйымдастырудың және бар телекоммуникациялық қамтамасыз ету инфрақұрылымның даму есебiнен жетiстiкке жетуге болады.
      Осыған байланысты:
      Телефон желiлерi бойынша Интернетке қол жеткізу үшін төмендету;
      бөлiнген желiлер бойынша Интернет желiсiне қол жеткiзуге тарифтерді төмендету; барлық мектептердi Интернет желiсiне тегiн қол жеткізу;
      Интернет - Мегалайн - Хит желiсiне лимитсiз кең жолақты қызметіне тарифтердi төмендету;
      қазақстанда телефондық және оптикалық талшықтық желілерді дамыту;
      (Wi-Fi) сымсыз байланысы арқылы Интернет желісiне қол жетімділігін берудi дамытуды қамтамасыз ету талап етiледi.
      Компьютерлiк техниканы сатып алу үшiн халыққа жағдайлар жасау мақсатында ақпараттық технологиялар Паркiнiң базасында құны бойынша қол жетімді компьютерлерді шығару жоспарлануда, сондай-ақ, олармен компьютерлік техниканы сатып алған кезде азаматтарды eкінші деңгейдегі банктермен немесе өзгеде қаржылық ұйымдармен жеңiлдік несиелеу.

  5.7. Отандық АТ-сы мамандарын даярлау

      Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсіздікті төмендету бағдарламасындағы маңызды бағыт АКТ саласындағы отандық жоғары бiлiктi кадрлық әлеуеттi даярлау болып табылады.
      Осы бағыттағы негiзгi мiндеттер - АКТ саласындағы мамандардың номенклатурасын анықтау мен кеңейту, ақпаркоммуникациялық технологиялар саласындағы мамандар мен педагогтық кадрлардың фундаменталді даярлау бiлiмiн жетiлдiру, АКТ саласындағы Қазақстанның ғылыми әлеуетін дамыту, АКТ саласындағы жоғарғы бiлiм мен ғылымды біріктіру, ЖОО және мектептерде ақпаркоммуникациялық технологиялар жөніндегі оқу бағдарламаларын жетiлдiру, ЖОО және мектеп оқушыларының өмірiнде АКТ рөлiн арттыру, бiлiмi жоғарғы софтверлiк компаниялармен және компьютерлік техниканы шығарушылармен кәсiби-техникалық мекемелердің ынтымақтастығы үшiн қолайлы жағдайлар жасау.
      Отандық АТ-саласындағы қажеттiлiк өсiмiнен AT-сы мамандарын даярлау қарқынының қалып қоюын қысқарту, сондай-ақ мамандандырылған АТ-кадрларын (тестiлеушiлердiң, АТ-жобалары менеджерлерінің және басқа да компьютерлiк мамандарды) даярлау және бiлiктiлiк деңгейiн жоғарылату мақсатында мынадай iс-шаралар iске асырылатын болады:
      менеджменттер мен ақпараттық технологиялар саласында қашықтықтан және күндiзгi оқытудың оқу-консалтингтiк орталығын құру;
      қазақстандық ақпаратты-бiлiмдiк ақпараттық технологиялар Интернет университетiн ұйымдастыру;
      АКТ саласындағы жетекшi бiлiм, тренингтiк ұйымдармен халықаралық ынтымақтастықты дамыту.

  5.8. Ақпаратты-коммуникациялық технологияларды игеруде
азаматтардың қызығушылығын қалыптастыру

      Ескерту. 5.8-кіші бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.12.30 № 2305 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

      Осы бағыттағы негiзгi мақсат ақпаратты-коммуникациялық технологияларды игеруге азаматтардың қызығушылығын ынталандыру болып табылады. Қойылған мақсат Интернет желiсiнде электрондық сервистер саласын кеңейту есебiнен қазiргi заманғы АКТ игеру мен компьютерлік сауаттылыққа оқуда, халықтың тұтынушылығын арттыруға бағытталған шаралар жүйесiн құру жолымен жететiн болады:
      ақпаратты-танымдық, ақпараттық көңiл көтеру порталдарында ақпараттық ресурстардың зияткерлiк iздестiру жүйесiн әзiрлеу;
      республикалық және облыстық БАҚ-тың меншiктi интернет-ресурстарын құру және өзектiленуiнiң мониторингi мен бақылауын ұйымдастыру;
      индустрия және сауда саласындағы ақпаратты-танымдық веб-порталын құру және өзектiленуiн қамтамасыз ету;
      заңды тұлғалардың ақпараттық веб-порталын құру және өзектiленуiн қамтамасыз ету;
      ақпараттық технологиялар саласындағы ақпаратты-танымдық веб-порталын құру және өзектiленуiн қамтамасыз ету;
      "Ұлттық-мұра" ақпаратты-танымдық веб-порталын құру және өзектiленуiн қамтамасыз ету;
      "Қазақстанның кiтапханасы" электрондық мемлекеттiк кiтапханалық қорын қалыптастыру;
      денсаулық сақтау саласындағы ақпаратты-танымдық веб-порталын құру және өзектiленуiн қамтамасыз ету;
      қазақстандық білім беру ақпаратты-танымдық веб-порталын құру және өзектiленуiн қамтамасыз ету.
      Компьютерлiк сауаттылыққа оқыту үшiн халықты тарту мақсатында қосымша ынталандыруды құру жоспарлануда:
      тыңдаушыларға 10 сағат Интернет желiсiнде тегiн жұмысты беру;
      кез келген күрделi деңгейдегi сертификаттаудан өткен компьютерлік сауаттылық курстарын тыңдаушылар үшiн компьютерлік техниканы, компьютерлік әдебиеттердi және Интернет желiсiнiң қызметтерiн сатып алған кезде шегерiмдерiнiң жүйесiн енгiзу;
      "электрондық үкiмет" порталында журналдың электрондық болжамасын орналастыру және (қазақстандық сайттардың каталогы) "Қазақстанның сары беттерi" журналын шығару.

  5.9. Бағдарлама iс-шараларының орындалуына қоғамдық
қолдауды қалыптастыру

      Ескерту. 5.9-кіші бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.12.30 № 2305 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

      Осы бағыт шеңберiнде мынадай iс-шараларды жүзеге асыру жоспарлануда:
      Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсiздiктi төмендету жөнiнде халықаралық сараптамашылардың қатысуымен бейнеконференцияларды, семинарларды өткiзу;
      Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсiздiктi төмендету бағдарламасының iс-шараларын iске асыру барысында БАҚ (жарнамалық материалдар, PR-мақалалар, ТД-роликтерi, баспаматериалдары - үндеу хаттар, плакаттар және интернет-ресурстар) арқылы мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде жария ету;
      Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгiнiң Қазақстанның статистикалық жылнамасында компьютерлiк сауаттылықтың және Интернеттi пайдаланушылардың көрсеткiштерiн жариялау;
      қазақстандық интернет-ресурстардың мемлекеттiк және мемлекеттiк емес конкурстарын өткiзу;
      өңiрлерде ақпараттық технологиялардың айлығын жүргiзу:
      Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсiздiктi төмендету бағдарламасы бойынша дөңгелек үстелдердi өткiзу;
      ақпараттық технологиялар мамандарының лауазымының бос орындарына жәрмеңкелердi және АКТ бойынша көрмелердi ұйымдастыру;
      жоғарғы оқу орындарында, колледждерде, кәсiби мектептерде және мектептерде бағдарламалау бойынша конкурстарды ұйымдастыру;
      шектелген мүмкiндiктерiмен ауыл халқы мен адамдарды Интернет желiсiне тегiн қол жеткiзуiн қамтамасыз ету;
      компьютерлік курстарын тегін оқытуды жүргізу;
      шектелген мүмкiндiктерiмен оқушылар, студенттер және адамдар үшiн құны 50%-ғa төмендетiлген компьютерлердi сату бойынша акция;
      АТ-сы мамандарын даярлауды қамтамасыз ететiн техникалық жоғарғы оқу орындарында "Ашық есiктер" күндерiн өткiзу.

  6. Қажеттi ресурстар және оларды қаржыландырудың көздерi

      Бағдарламаны қаржыландыру республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң есебiнен жүзеге асырылады.
      Жоспарланған iс-шаралардың есебi бойынша және сараптамалық баға негiзiнде Бағдарламаның жалпы құны: 15 584 676 мың теңгенi құрайды, республикалық бюджет қаражатынан қаржыландыру көлемi  13 701 595 мың теңгенi құрайды, оның iшiнде:
      2007 жылға - 4 901 052 мың теңге,
      2008 жылға - 4 398 361 мың теңге;
      2009 жылға - 4 402 182 мың теңге
      және жергiлiктi бюджет - 1 883 081 мың теңге, оның iшiнде жылдар бойынша:
      2007 жылға - 588 633 мың теңге,
      2008 жылға - 647 224 мың теңге;
      2009 жылға - 647 224 мың теңге.
      Көрсетiлген шығыстар сервистiк жүйелi-техникалық қызмет көрсетуге және Интернет қызметiнiң ағымдағы шығынына 1 124 804 мың теңге көлемiнде кiредi, оның iшiнде жылдар бойынша:
      2007 жылға - 269 042 мың теңге;
      2008 жылға - 426 040 мың теңге;
      2009 жылға - 429 722 мың теңге.
      Осы бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарында қаржыландыру көлемi кесiндi бағытында көрсетiледi.
      Бағдарламаға түзету енгiзу Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес республикалық және жергiлiктi бюджеттен қаржыландыру көлемiнiң өзгерту бөлiгінде жүзеге асырылады.
      Қаржыландырудың мөлшерi тиiстi қаржылық жылға республикалық және жергiлiктi бюджеттi қалыптастырған кезде анықталатын болады.

  7. Бағдарламаны iске асырудан күтiлетiн нәтиже

      Бағдарламаны табысты iске асыру Қазақстанға мынадай көрсеткiштерге жетуiне мүмкiндiк бередi:
      1) Қазақстан халқының компьютерлiк сауаттылығы 20%-дан төмен емес, ол ағымдағы жағдайдан 15,7%-ғa асып түседi;
      2) Қазақстанда Интернеттi пайдаланушылар халықтың жалпы санынан 20%-дан төмен емес, бұл қазiргi сәттегiден 17,2%-ға жоғары;
      отандық АТ-сы мамандарының кәсiби сапаларын арттыру;
      Интернет желiсiнiң қазақстандық сегментiн өзектiленген және танымдық ақпаратпен толықтыру;
      Интернет желiсiн пайдаланудың арзан тарифтiк жоспарларымен және халықты құны бойынша қол жетiмдi компьютерлiк техникамен қамтамасыз ету;
      барынша пайдалануға бағытталған "электрондық үкiметтiң" қызметтерiмен Қазақстан халқын белсендiру.
      Осы көрсеткiштерге жету қоғамның инфрақұрылымын дамытуға және Қазақстанды индустриалдық қоғамнан индустриалдан кейiнгi - ақпараттық-қоғамға даярлауға жәрдемдеседi.

  8. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АҚПАРАТТЫҚ ТЕҢСІЗДІКТІ
ТӨМЕНДЕТУДІҢ 2007-2009 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫН
ІСКЕ АСЫРУ ЖӨНІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

       Ескерту. 8-бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.11.07 N 1058, 2008.05.08 N 435, 2009.12.30 № 2305 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулыларымен.

р/с
N

Іс-шаралар

Аяқтау нысаны

Жауапты
орындаушылар

Орындалу
мерзімі

Болжанып отырған шығыстар (мың теңге)

Қаржыландыру көзі

2007

2008

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Нормативтік құқықтық қамтамасыз етуді жетілдіру

1.

Білім беру деңгейін тиісті сертификаттай отырып АКТ бойынша курстарды білім беру, мәдениет және денсаулық сақтау саласы қызметкерлерінің біліктілігін арттыру жүйесін оқу жоспарына енгізу

Бұйрық

БҒМ, МАМ, ДСМ

2007 жылғы 1-тоқсан
Талап етілмейді

2.

Мемлекеттік қызметке қабылдау және мемлекеттік қызметшілерді аттестаттау кезінде компьютерлік сауаттылықты растайтын құжаттың болу міндеттілігін енгізу

Бұйрық

МҚА

2009 жылғы 2-тоқсан
Талап етілмейді

3.

Білім беру, мәдениет және денсаулық сақтау саласындағы қызметкерлерді кезеңдік аттестаттаудан өткізу кезінде компьютерлік сауаттылықты растайтын құжаттың болу міндеттілігін енгізу

Бұйрық

БҒМ, МАМ, ДСМ

2009 жылғы 2-тоқсан
Талап етілмейді

4.

Халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту және тестілеуді жүргізудің тәртібі туралы ережесін әзірлеу

Біріккен бұйрық

АБА, БҒМ

2006 жылғы 4-тоқсан
Талап етілмейді

5.

алынып тасталды - 2007.11.07. N 1058

6.

алынып тасталды - 2007.11.07. N 1058

2. Халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту үшін оқытушыларды даярлау

1.

"Компьютерлік сауаттылық" оқу бағдарламасын әзірлеу және бекіту

Бірлескен бұйрық

АБА, БҒМ, МҚА

2006 жылғы шілде
Талап етілмейді

2.

Оқытушыларды даярлау және халықты компьютерлік сауаттылыққа қашықтықтан оқыту мен сертификаттау жөніндегі орталығын құру

АБА-ға ақпарат

БҒМ

жыл сайын 30 маусым және 30 желтоқсан

2.1.

Оқытушыларды даярлау және халықты компьютерлік сауаттылыққа қашықтықтан оқыту мен сертификаттау жөніндегі орталығын аппаратты-техникалық қамтамасыз ету

АБА-ға ақпарат

БҒМ

жыл сайын 30 маусым және 30 желтоқсан

80373

10000

10000

Республикалық бюджет

2.2.

Қазақстан аумақтарының оқытушылары үшін компьютерлік сауаттылықтың тренингтік курстарын жүргізу (халықты компьютерлік сауаттылыққа оқытуды жүргізуге құқығын растайтын құжатты берумен) 2007 жыл - компьютерлік сауаттылыққа 1000 оқытушыларды, жоғарғы оқу орындарының 2000 студенттерін - аудан орталықтарындағы "жазғы компьютерлік мектептер үшін"
оқыту;
2008 жыл - 100 адам;
2009 жыл - 100 адам.

АБА-ға ақпарат

БҒМ

жыл сайын 30 маусым және 30 желтоқсан

56000

15600

15600

Республикалық бюджет

Нәтиже: Қазақстанның барлық аймақтарында халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту үшін сертификатталған тренерлерді даярлау

3. Қашықтықтан және күндізгі оқыту нысандары бойынша халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту үдерісін әдістемелік қамтамасыз ету

1

Бекітілген бағдарламалық курстарға сәйкес халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту бойынша мемлекеттік және орыс тілдеріндегі оқу-әдістемелік құралдарын әзірлеу

АБА-ға ақпарат

БҒМ

2007 жылғы 30 маусым

1500Республикалық бюджет

2.

Халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту бойынша оқу-әдістемелік құралдарын тираждау:
2007 жыл - 500 000 даналарын 300 теңгеден; 2008 жыл - 500 000 даналарын 300 теңгеден; 2009 жыл -500 000 даналарын 300 теңгеден.

АБА-ға ақпарат

БҒМ

жыл сайын 30 маусым және 30 желтоқсан

150000

280400

280500

Республикалық бюджет

3.

Бекітілген бағдарламалық курстарға сәйкес халықты компьютерлік сауаттылыққа (қашықтықтан және автономдық оқыту нысандары үшін) оқыту бойынша мемлекеттік және орыс тілдеріндегі электрондық оқу басылымдарын әзірлеу

АБА-ға ақпарат

БҒМ

2007 жылғы 30 маусым

18000Республикалық бюджет

4.

Халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту бойынша электрондық оқу басылымдарын тираждау:
2007 жыл - 500 000 даналарын 200 теңгеден;
2008 жыл - 500 000 даналарын
200 теңгеден;
2009 жыл -500 000 даналарын
200 теңгеден.

АБА-ға ақпарат

БҒМ

жыл сайын 30 маусым және 30 желтоқсан

100000

100000

100000

Республикалық бюджет

5.

"Электрондық үкімет" Web-порталында халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту бойынша электрондық оқулықты және оқу-әдістемелік құралдарын орналастыру

«"Электрондық үкімет" Web-порталында ақпарат

АБА (жинақтау), БҒМ

2007 жылғы 2-тоқсан

5 000Республикалық бюджет

6.

Халықтың компьютерлік сауаттылығын сертификаттауды жүргізу үшін мемлекеттік және орыс тілдеріндегі тестілерді әзірлеу

АБА-ға ақпарат

БҒМ, МҚА, АБА

2007 жылғы 30 маусым

5 000Республикалық бюджет

7.

Компьютерлік сауаттылық курстарында оқитын тыңдаушыларды тестілеу бойынша мемлекеттік және орыс тілдеріндегі бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу (қашықтан және автономды нысандары үшін тестілеуді жүргізу)

АБА-ға ақпарат

БҒМ

2007 жылғы 30 желтоқсан

6 000Республикалық бюджет

8.

Компьютерлік сауаттылықтың  күрделі деңгейіне сәйкес компьютерлік сауаттылықты растайтын құжаттың түрін әзірлеу, бекіту және дайындау 2007 жыл - 1 000 000 даналарын 200 теңгеден;
2008 жыл - 1 250 000 даналарын 200 теңгеден;
2009 жыл -1 250 000 даналарын 200 теңгеден.

Компьютерлік сауаттылықты растайтын құжат

АБА, БҒМ

жыл сайын 2-тоқсан

200500

250000

250000

Республикалық бюджет

4. Халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту

1

Халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту және сертификаттау, техникалық құралдар мен лицензияланған бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу және бөлу бойынша жұмыстарды жоспарлау, үйлестіру және бақылау; орталық мемлекеттік органдардың аумақтық бөлімшелері мен жергілікті атқарушы органдардың өзара іс-қимыл жасауы

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА (жинақтау), ҰАТАҚ

2008 - 2010 жылдар 10 қаңтар

64000

67 200

70560

Республикалық бюджет

2.

Қазақстанның өңірлерінде орталық мемлекеттік органдардың облыстық және аудандық бөлімшелерінің және жергілікті атқарушы органдардың, мемлекеттік қызметшілерін оқыту (87 749 адам -   0,58  % )

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, АБА (жинақтау), МҚА, БҒМ

жыл сайын 10 шілде, 10 қаңтар

2.1.

ОСК-нан берілген техниканың негізінде облыстық, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жалпы жиынтығы 75 компьютерлік сыныптарды (15 ДК-ден) құру

АБА-ға ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, ОСК ҰАТАҚ

2007 жылғы 30 маусым

33480Жергілікті бюджет

2.2.

75 компьютерлік сыныптарды техникалық жарақтандыру: жергілікті есептеу желісі үшін жиынтықтарын сатып алу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА

2007 жылғы 10 шілде

31571Республикалық бюджет

2.3.

Жергілікті есептеу желісін салу (ЖЕЖ)

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА (жинақтау), ҰАТАҚ

2007 жылғы 10 шілде

9 844Республикалық бюджет

2.4.

Мемлекеттік қызметшілерді оқыту үдерістерін ұйымдастыруды қамтамасыз ету: тыңдаушылардың тізімдерін, оқытудың жоспар-кестелерін құру

АБА-ға ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, мемлекеттік органдар

жыл сайын 30 желтоқсан
Талап етілмейді

2.5.

Орталық мемлекеттік органдардың облыстық және аудандық, бөлімшелерінің, жергілікті атқарушы органдардың, мемлекеттік қызметшілерін компьютерлік сауаттылыққа оқыту:
2008 жыл - 61750 адам;
2009 жыл - 26000 адам.

АБА-ға ақпарат

МҚА, БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

Жыл сайын 30 желтоқсан


238050

76107

Республикалық бюджет

2.6.

Қазақстанның өңірлерінде 75 компьютерлік сыныптардың техникалық жабдықтарына жүйелі-техникалық қызмет көрсету

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА (жинақтау), ҰАТАҚ

2008 - 2010 жылдар 10 қаңтар

14742

30958

32506

Республикалық бюджет

2.7.

Қазақстанның өңірлеріндегі 75 компьютерлік сыныптардың Интернет желісіне қол жеткізу қызметтері

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА

2008 - 2010 жылдар 10 қаңтар

9450

13971

13133

Республикалық бюджет

2.8.

Оқу сыныбының: электрэнергиясы, жылу энергиясы, байланыс, су, кәріз қызметтерін ұстау

АБА-ға ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

жыл сайын 30 желтоқсан

39745

79490

79490

Жергілікті бюджет

3.

Қазақстанның өңірлерінде халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту (666135 адам  -  4,44%)

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, БҒМ

2008 - 2010 жылдар 10 қаңтар

3.1.

Қазақстанның барлық облыстарында және Астана және Алматы қалаларында жалпы жиынтығы 300 компьютерлік сыныптарды ұйымдастыру: үй-жайды бөлу, жиһаздарды сатып алу, күзетті қамтамасыз ету және телефон нөмірін бөлу

АБА-ға ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

2007 жылғы 30 маусым

133920Жергілікті бюджет

3.2.

300 компьютерлік сыныптарды техникалық жарақтандыру: жергілікті есептеу желісі үшін жиынтықталған компьютерлер мен ұйымдастыру техникаларын, лицензияланған бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА

2007 жылғы 10 шілде
Республикалық бюджет

3.3.

Жергілікті есептеу желісін салу (ЖЕЖ)

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА (жинақтау), ҰАТАҚ

2007 жылғы 10 шілде

31500Республикалық бюджет

3.4.

Оқыту үдерістерін ұйымдастыруды қамтамасыз ету: тыңдаушылардың тізімдерін, оқытудың жоспар-кестелерін құру

АБА-ға ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

жыл сайын 30 желтоқсан
Талап етілмейді

3.5.

Халықты компьютерлік сауаттылыққа оқытуға республикалық бюджеттен трансферттер бөлу:
2007 жыл - 133 748 адам; 2008 жыл - 248 591 адам;
2009 жыл - 248 591 адам;
2009 жыл -
35 205 адам 75 оқу сыныптарында;

АБА-ға ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, БҒМ, ДСМ, МАМ

жыл сайын 30 желтоқсан

615241

1143519

1305462

Республикалық бюджет

3.6.

Қазақстанның өңірлерінде 300 компьютерлік сыныптардағы техникалық жабдықтарына жүйелі-техникалық қызмет көрсету

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА (жинақтау), ҰАТАҚ

2008 - 2010 жылдар 10 қаңтар

58 968

123833

130024

Республикалық бюджет

3.7.

Қазақстаның өңірлеріндегі 300 компьютерлік сыныптардың Интернет желісіне қол жеткізу қызметтері

АБА-ға ақпарат

АБА

2008-2010 жылдар 10 қаңтар

37800

58212

54719

Республикалық бюджет

3.8.

Оқу сыныбын: электрэнергиясы, жылу энергиясы, байланыс, су, кәріз қызметтерін ұстау

АБА-ға ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

жыл сайын 30 желтоқсан

158980

317959

317959

Жергілікті бюджет

4.

Әскери қызметшілерді компьютерлік сауаттылыққа оқыту (62560-0,41 %)

АБА-ға ақпарат

Қорғанысмині

жыл сайын 30 желтоқсан

4.1.

68 компьютерлік сыныптарды (8 ДК-ден) ұйымдастыру: оқыту үшін үй-жайды бөлу, жиһаздарды сатып алу, телефон нөмірін бөлу, шығыс материалдары

АБА-ға ақпарат

Қорғанысмині

2007 жылғы 30 маусым

13944

6650

6650

Республикалық бюджет

4.2.

68 компьютерлік сыныптарды техникалық жарақтандыру: жергілікті есептеу желісі үшін жиынтықталған компьютерлер мен ұйымдастыру техникаларын, лицензияланған бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА

2007 жылғы 10 шілде

91 222Республикалық бюджет

4.3.

Жергілікті есептеу желісін салу (ЖЕЖ)

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА (жинақтау), ҰАТАҚ

2007 жылғы 10 шілде

7140Республикалық бюджет

4.4.

Оқыту үдерістерін ұйымдастыруды қамтамасыз ету: тыңдаушылардың тізімдерін, оқытудың жоспар-кестелерін құру

АБА-ға ақпарат

Қорғанысмині

жыл сайын 30 желтоқсан
Талап етілмейді

4.5.

Әскери қызметшілерді компьютерлік сауаттылыққа оқыту:
2007 жыл - 12512 адам;
2008 жыл - 25024 адам;
2009 жыл - 25024 адам.

АБА-ға ақпарат

Қорғанысмині, БҒМ

жыл сайын 30 желтоқсан

56637

115110

115110

Республикалық бюджет

4.6.

Қазақстан өңірлеріндегі 68 компьютерлік сыныптардың техникалық жабдықтарына жүйелі-техникалық кызмет көрсету

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА (жинақтау), ҰАТАҚ

2008 - 2010 жылдар 10 қаңтар

7 129

14257

14970

Республикалық бюджет

4.7.

Қазақстан өңірлеріндегі 68 компьютерлік сыныптардың Интернет желісіне қол жеткізу қызметтері

АБА-ға ақпарат

Қорғанысмині

жыл сайын 30 желтоқсан

41280

82560

82560

Республикалық бюджет

4.8.

Оқу сыныбын: электрэнергиясы, жылу энергиясы, байланыс, су, кәріз қызметтерін ұстау

АБА-ға ақпарат

Қорғанысмині

жыл сайын 30 желтоқсан
Талап етілмейді

5.

Қазақстанның балалар үйлерінде, мектеп-интернаттарында, жасөспірімдер үйлерінде жалпы жиынтығы 69 компьютерлік сыныптарды (6 ДК-ден) құру: (47610-0,3%)

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, БҒМ

2008 жылғы 10 қаңтар

5.1.

Қазақстанның балалар үйлерінде, мектеп-интернаттарында, жасөспірімдер үйлерінде жалпы жиынтығы 69 компьютерлік сыныптарды ұйымдастыру: үй-жайды бөлу, жиһаздарды сатып алу, күзетті қамтамасыз ету және телефон нөмірін бөлу

АБА-ға ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

жыл сайын 30 желтоқсан

9 300Жергілікті бюджет

5.2.

69 компьютерлік сыныптарды техникалық жарақтандыру: жергілікті есептеу желісі үшін жиынтықталған компьютерлер мен ұйымдастыру техникаларын, лицензияланған бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА

2007 жылғы 10 шілде

59 717Республикалық бюджет

5.3.

Жергілікті есептеу желісін салу (ЖЕЖ)

Қазакстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА (жинақтау), ҰАТАҚ

2007 жылғы 10 шілде

9056Республикалық бюджет

5.4.

Балалар үйлерінде тәрбиеленушілерді және қызметкерлерді компьютерлік сауаттылыққа оқыту үшін республикалық бюджеттен трансферттерді бөлу:
2007 жыл - 9522 адам;
2008 жыл - 19044 адам;
2009 жыл - 19044 адам.

АБА-ға ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, БҒМ

жыл сайын 30 желтоқсан

43254

87602

87602

Республикалық бюджет

5.5.

Қазақстан өңірлеріндегі 69 компьютерлік сыныптардың техникалық жабдықтарына жүйелі-техникалық қызмет көрсету

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА (жинақтау), ҰАТАҚ

2008 - 2010 жылдар 10 қаңтар

5425

10850

10850

Республикалық бюджет

5.6.

Қазақстан өңірлеріндегі 69 компьютерлік сыныптардың Интернет желісіне қол жеткізу қызметтері

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА

2008 - 2010 жылдар 10 қаңтар

8568

13195

12403

Республикалық бюджет

5.7.

Оқу сыныбын: электрэнергиясы, жылу энергиясы, байланыс, су, байланыс, су, кәріз қызметтерін ұстау

АБА-ға ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

жыл сайын 30 желтоқсан

36 565

73131

73131

Жергілікті бюджет

6.

Мектептердің, лицейлердің» кәсіби мектептердің оқушыларын және колледждер мен жоғарғы оқу орындарының студенттерін тестілеу (990 000  -  6,6%)

АБА-ға ақпарат

БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

жыл сайын 30 желтоқсан
Республикалық бюджет

6.1.

Мектептердің, лицейлердің, кәсіби мектептердің оқушыларын және колледждер мен жоғарғы оқу орындарының студенттерін тестілеу: 2007 жыл - 330 000 адам;
2008 жыл - 330 000 адам;
2009 жыл - 330 000 адам

АБА-ға ақпарат

БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

жыл сайын 30 желтоқсан 

49998

50000

50000

Республикалық бюджет

7.

Қазақстанның барлық өңірлерінде жазғы мектептерде" халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту (330 000 -2,2 %)

АБА-ға ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, БҒМ

жыл сайын 30 желтоқсан 
Республикалық бюджет

7.1.

Білім беру ұйымдарында 2000 компьютерлік сыныптарды техникалық жарақтандыру үшін республикалық бюджеттен трансферттерді бөлу:
компьютерлік және ұйымдастыру техникасын, лицензияланған бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу (10 жиынтық)

АБА-ға ақпарат

БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

жыл сайын 30 желтоқсан

829200

833000

833000

Республикалық бюджет

7.2.

"Жазғы компьютерлік мектептерде" халықты оқыту үдерістерін ұйымдастыруды қамтамасыз ету:
тыңдаушылардың тізімдерін, оқытудың жоспар-кестелерін құру

АБА-ға ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

жыл сайын 30 желтоқсан
Талап етілмейді

7.3.

Халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту үшін Қазақстанның барлық өңірлеріндегі "жазғы мектептерде" 2000 компьютерлік сыныпты ұйымдастыру

АБА-ға ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

жыл сайын 30 желтоқсан
Талап етілмейді

7.4.

"Жазғы компьютерлік мектептерде"» халықты компьютерлік сауаттылықка оқытуға жоғарғы оқу орындарының студенттерін тарту

АБА-ға ақпарат

БҒМ

жыл сайын 30 желтоқсан
Талап етілмейді

7.5.

Бір айдың ішінде халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту үшін республикалық бюджеттен трансферттерді бөлу:
2007 жыл - 110 000 адам;
2008 жыл - 110 000 адам;
2009 жыл - 110 000 адам.

АБА-ға ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

жыл сайын 30 желтоқсан

275000

275000

275000

Республикалық бюджет

7.6.

Бір айдың ішінде Қазақстанның өңірлеріндегі 2000 компьютерлік сыныптардың техникалық жабдықтарына жүйелі-техникалық қызмет көрсету

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА (жинақтау), ҰАТАҚ

2008-2010 жылдар 10 қаңтар

43680

45864

48157

Республикалық бюджет

7.7.

Бір айдың ішінде Қазақстанның өңірлеріндегі 2000 компьютерлік сыныптардың Интернет желісіне қол жеткізу қызметтері

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА

2008 - 2010 жылдар 10 қаңтар

42000

32340

30400

Республикалық бюджет

7.8.

Оқу сыныбын: электр энергиясы, жылу энергиясы, байланыс, су, кәріз қызметтерін ұстау

АБА-ға ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

жыл сайын 30 желтоқсан

176644

176644

176644

Жергілікті бюджет

8.

Компьютерлік сауаттылыққа холдингтердің, ұлттық компаниялардың және акционерлік қоғамдардың қызметкерлерін оқыту және сертификаттауды ұйымдастыру   (180 000 адам - 1,2%)

АБА-ға ақпарат

Холдингтер, ұлттық компаниялар, АҚ

жыл сайын 30 желтоқсан
Талап етілмейді

Нәтиже: Кемінде 20% халықты оқыту (2 364 054 адам - 15,7%)

5. Бағдарламаны іске асырудың мониторингі жүйесін құру және кезеңдік талдау жүргізу

1.

Халықтың компьютерлік сауаттылығының деңгейін анықтау жөніндегі статистикалық ақпараттарды өңдеу әдістемесін әзірлеу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

СА

2008 жылғы 10 қаңтар

2500Республикалық бюджет

2.

Ақпараттық қоғамның қазіргі заманғы статистикасын қалыптастыру жөніндегі зерттеу жұмыстарын жүргізу

Қазакстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

СА

2009 жылғы 10 қаңтар


2500


Республикалық бюджет

3.

Халыққа Интернет қызметтерін қамтамасыз ету деңгейін анықтау жөніндегі статистикалық ақпараттарды өңдеу әдістемесін әзірлеу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

СА

2008 жылғы 10 қаңтар

3 000Республикалық бюджет

4.

Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыру серпіні мен нәтижелерін талдау, тиісті ақпараттарды жинақтаудың әзірленген әдістерін пайдалана отырып Интернетті пайдаланушылардың санаттары мен Интернет- ресурстарын пайдаланудың дәрежесін, халықтың компьютерлік сауаттылығының деңгейін анықтау жөніндегі жұмыстарды жүргізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

СА

2008 - 2010 жылдар 10 қаңтар

5 500

11630

12521

Республикалық бюджет

5.

Халықтың компьютерлік сауаттылығының көрсеткішін әкімдердің қызметін рейтингілік бағалау жүйесіне қосу

ЭБЖМ-ге ақпарат

АБА, БҒМ

2007-2009 жылдар 4-тоқсан

5 000

5 250

5513

Республикалық бюджет

6.

Халықты компьютерлік сауаттылыққа оқытудың мониторингі мен талдау нәтижелерін жүргізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА

2008-2010 жылдар 10 қаңтар

5 000

5 000

5 000

Республикалық бюджет

7.

Қазақстан халқының өмірінде Интернеттің маңыздылығының дәрежелері мен өлшемдерін анықтау жөніндегі жұмыстарды жүргізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА

2008 - 2010 жылдар 10 қаңтар

10000

10500

11025

Республикалық бюджет

8.

Қазақстанда ақпараттық теңсіздікті төмендету бойынша іс-шараларды іске асыруға қатысу үшін жеке бизнесті тарту тетігін әзірлеу жөніндегі жұмыстарды жүргізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА

2007 жылғы 10 шілде

5 000Республикалық бюджет

Нәтиже: Бағдарламаны іске асыру бойынша талдау есептері

6. Интернетке қол жеткізуге арналған   тарифтерді төмендету және халыққа бағасы бойынша қол жетімді компьютерлік техниканы қамтамасыз ету

1.

Телефон желілері бойынша Интернетке қол жеткізу үшін тарифтерді төмендету

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА (жинақтау),»Самұрық холдингі АҚ,»Қазақтелеком АҚ

2008 - 2010 жылдар 10 қаңтар
Талап етілмейді

1.1.

Интернет қызметтерінің ағымдағы тарифтерін 23 %-ға төмендету

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА (жинақтау,»Самұрық холдингі АҚ,»Қазақтелеком АҚ

2008 жылғы 10 қаңтар
Талап етілмейді

1.2.

Интернет қызметтерінің ағымдағы тарифтерін 6%-ға төмендету

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА (жинақтау),»Самұрық холдингі  АҚ,»Қазақтелеком АҚ

2009 жылғы 10 қаңтар
Талап етілмейді

2.

Құрылымына тәуелді емес халық үшін Интернет қызметтерін беруге арналған тарифтерді төмендету

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА (жинақтау), Самұрық холдингі» АҚ, Қазақтелеком АҚ

2008 - 2009 жылдар 10 қаңтар
Талап етілмейді

3.

Wі-Ғі желісі қызметтерін дамыту есебінен электрондық қызметтерге қол жеткізу саласын кеңейту

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА

2008-2009 жылдар 10 қаңтар
Талап етілмейді

4.

Интернетке кең ауқымды қол жеткізу үшін тарифтерді төмендету

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА (жинақтау),»Самұрық холдингі  АҚ,»Қазақтелеком АҚ

2008 - 2010 жылдар 10 қаңтар
Талап етілмейді

4.1.

а) жылдамдығы 128 Кбит/с 35% Мегалайн-Хит (бір айға 3887 теңге) Интернет-желісіне лимитсіз кең жолақты қол жеткізу қызметіне тарифтерді төмендету

АБА-ға ақпарат

"Самұрық холдингі"»АҚ,»Қазақтелеком»АҚ

2007 жылғы 30 маусым
Талап етілмейді

4.2.

Құрылымына байланысты Мегалайн-Хит Интернет-желісіне лимитсіз қол жеткізуге арналған тарифтерді төмендету

АБА-ға ақпарат

«Самұрық холдингі АҚ,»Қазақтелеком» АҚ

2007-2008 жылдар 30 желтоқсан
Талап етілмейді

5.

Халық үшін қол жетімді бағасы бойынша Ақпараттық технологиялар паркінің базасында компьютерлік техниканы шығару

АБА-ға ақпарат

ИСМ,»"Қазына" орнықты даму қоры АҚ, "Ұлттық инновациялық қоры" АҚ

2007 - 2009 жылдар 30 қаңтар
Талап етілмейді

6.

Азаматтар компьютерлік техниканы сатып алған кезде екінші деңгейдегі банктермен және өзге де қаржылық ұйымдармен жеңілдік несиелеу жөніндегі ұсыныстарды қалыптастыру

АБА-ға ақпарат

ҚР ҰБ, ҚҚА

2007- 2008 жылдар 30 желтоқсан
Талап етілмейді

Нәтиже: Қазақстан халқы үшін күнделікті өмірде интернетті пайдалану және компьютерлік техниканы сатып алу үшін қолайлы жағдайлар туғызу

7. Отандық АТ-сы мамандарын даярлау

1.

Менеджменттер мен ақпараттық технологиялар саласында қашықтықтан және күндізгі оқытудың оқу-консалтингтік орталығын құру

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА

2008-2010 жылдар 10 қаңтар

63298

30000

30000

Республикалық бюджет

2.

Қазақстандық ақпаратты-білім ақпараттық технологиялар Интернет университетін ұйымдастыру

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА (жинақтау), БҒМ

2008 - 2010 жылдар 10 қаңтар

108570

60000

60000

Республикалық бюджет

3.

АКТ саласындағы жетекші білім, тренингтік ұйымдармен халықаралық ынтымақтастықты дамыту

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА

2008 - 2010 жылдар 10 қаңтар
Талап етілмейді

Нәтиже: Халықаралық деңгейдегі бәсекеге қабілетті, отандық АТ-мамандарын даярлау

8. Ақпаратты-коммуникациялық технологияларды игеруде азаматтардың қызығушылығын қалыптастыру

1.

Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі отандық ақпаратты-танымдық және іздестіру порталдарын құру (білім беру сайты, денсаулық сақтау және   т.с.с)

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА, БҒМ, ИСМ, ДСМ, МАМ

2008 - 2010 жылдар 10 қаңтар

1.1.

Ақпаратты-танымдық және іздестіру порталдары үшін ақпараттық ресурстардың зияткерлік жүйесін әзірлеу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА

2008-2009 жылдар 10 қаңтар

23 824

5 000


Республикалық бюджет

1.2.

Республикалық және облыстық БАҚ меншікті интернет-ресурстарын құрудың және өзектіленуінің мониторингі мен бақылауын ұйымдастыру

АБА-ға ақпарат

МАМ

2007-2009 жылдар 30 қаңтар
Талап етілмейді

1.3.

Индустрия және сауда саласындағы ақпаратты-танымдық веб порталын құру және өзектіленуін қамтамасыз ету

АБА-ға ақпарат

ИСМ

2007-2009 жылдар 30 қаңтар

123700

5 000

5000

Республикалық бюджет

1.4.

Заңды тұлғалардың ақпараттық ресурстарын құру және өзектіленуін қамтамасыз ету

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

Әділетмині

2008 - 2010 жылдар 10 қаңтар

19 800

5 000

5000

Республикалық бюджет

1.5.

Ақпараттық технологиялар саласындағы ақпаратты-танымдық веб-порталын құру және өзектіленуін қамтамасыз ету

Қазакстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА

2008-2010 жылдар 10 қаңтар

85 000

5 000

5000

Республикалық бюджет

1.6.

"Ұлттық-мұра" ақпаратты-танымдық веб-порталын құру және өзектіленуін қамтамасыз ету

АБА-ға ақпарат  

МАМ

2007-2009 жылдар 30 қаңтар

150000

50 000

50000

Республикалық бюджет

1.7.

"Қазақстанның кітапханасы"» электрондық мемлекеттік кітапханалық қорын қалыптастыру

АБА-ға ақпарат

МАМ

2007-2009 жылдар 30 қаңтар

233000

200 000

200 000

Республикалық бюджет

1.8.

Денсаулық сақтау саласындағы ақпаратты-танымдық веб-порталын құру және өзектіленуін қамтамасыз ету

АБА-ға ақпарат

ДСМ

2007-2009 жылдар 30 қаңтар

111270

5 000

5000

Республикалық бюджет

1.9.

Қазақстандық білім беру ақпаратты-танымдық веб-порталын құру және өзектіленуін қамтамасыз ету

АБА-ға ақпарат

БҒМ

2007 - 2009 жылдар 30 қаңтар

150000

15000

15000

Республикалық бюджет

2.

Компьютерлік сауаттылыққа оқытуға халықты тарту үшін қосымша ынталандыруларды құру

АБА-ға ақпарат

"Қазақтелеком"» АҚ, АТ қауымдастығы және софтверлік компаниялар, МАМ

2007 - 2009 жылдар 30 қаңтар

2.1.

Тыңдаушыларға 10 сағат Интернет желісінде тегін жұмысты беру

АБА-ға ақпарат

"Қазақтелеком" АҚ

жыл сайын 30 маусым және 30 желтоқсан
Талап етілмейді

2.2.

Кез келген күрделі деңгейдегі сертификаттаудан өткен компьютерлік сауаттылық курстарын тыңдаушылар үшін компьютерлік техниканы, компьютерлік әдебиеттерді және Интернет желісінің қызметтерін сатып алған кезде шегерімдерінің жүйесін енгізу

АБА-ға ақпарат

АТ қауымдастығы және софтверлік компаниялар

2007-2009 жылдар 30 қаңтар
Талап етілмейді

2.3

"Электрондық үкімет" порталында журналдың электрондық болжамасын орналастыру және (қазақстандық сайттардың каталогы) Қазақстанның сары беттері журналын шығару

АБА-ға ақпарат

МАМ

2007-2009 жылдар 4-тоқсан

10 000

10 000

10 000

Республикалық бюджет

Нәтиже: Интернет желісінің қазақстандық сегментін ақпараттық толықтыру және оқыту үшін халықты ынталандыруды құру

9. Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі бағдарлама іс-шараларының орындалуына қоғамдық қолдауды қалыптастыру

1.

Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсіздікті төмендету бойынша халықаралық сараптамашылардың қатысуымен бейнеконференцияларды, семинарларды жүргізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА, АТ қауымдастығы және софтверлік компаниялар

2008 - 2010 жылдар 10 шілде, 10 қаңтар

4 700

4 700

4 700

Республикалық бюджет

2.

Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсіздікті төмендету Бағдарламасының іс-шараларын іске асыру барысында БАҚ (жарнамалық материалдар, РR-мақалалар, ТД-роликтері, баспа материалдары - үндеу хаттар, плакаттар және т.б.) арқылы интернет-ресурстарды, дөңгелек үстелдерді мемлекеттік және орыс тілдерінде жария ету

Қазакстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА

2008 - 2010 жылдар 10 шілде, 10 қаңтар

49 350

49 900

49900

Республикалық бюджет

3.

Қазақстан Республикасы статистика агенттігінің Қазақстанның  статистикалық жылнамасында компьютерлік сауаттылықтың және Интернетті пайдаланушылардың көрсеткіштерін жариялау

Қазақстанның статистикалық жылнамасы

СА (жинақтау), АБА

2007- 2009 жылдар 4-тоқсан

3 000

3 210

3210

Республикалық бюджет

4.

Қазақстандық интернет-ресурстардың мемлекеттік және мемлекеттік емес конкурстарын өткізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

АБА, АТ қауымдастығы және софтверлік компаниялар

2008-2010 жылдар 10 қаңтар
Талап етілмейді

5.

Өңірлерде ақпараттық технологиялардың айлығын жүргізуге республикалық бюджеттен трансферттерді бөлу: "Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсіздікті төмендетудің" бағдарламасы бойынша дөңгелек үстелдерді жүргізу; АТ-сы мамандарының бос орындарына жәрмеңкелерді және АКТ технологиялары бойынша көрмелерді ұйымдастыру; жоғарғы оқу орындарында, колледждерде, кәсіби мектептерде, лицейлерде және мектептерде бағдарламалаубойынша конкурстарды ұйымдастыру; ауыл халқы және шектелген мүмкіндіктерімен адамдар үшін Интернет желісіне тегін қол жеткізуін қамтамасыз ету;
қосымша компьютерлік курстарға тегін оқытуды жүргізу;
оқушылар, студенттер және шектелген мүмкіндіктерімен адамдар үшін бағасы 50%-ға төмендетілген бойынша компьютерлерді сату жөніндегі
акция;
- АТ-сы мамандарын даярлауды қамтамасыз ететін техникалық жоғарғы оқу орындарында Ашық есіктер күнін өткізу

АБА-ға ақпарат

Облыстардың Астана және Алматы қалаларының әкімдері, БҒМ, холдингтер, АТ қауымдастығы және софтверлік компаниялар

2007-2009 жылдар 30 қаңтар

21547

20 000

20000

Республикалық бюджет, АТ-компаниялары, холдингтер

НӘТИЖЕ: бағдарламаның іске асырылу барысы туралы азаматтарды хабардар ету жүйесін құру және бағдарламаның жағымды имиджін қалыптастыру


Жиыны:
5   489 685

5 045 585

5   049 406

15 584 676


республикалық бюджет
4   901 052

4   398 361

4   402 182

13 701 595


Жергілікті атқарушы органдардың бюджеті
588 633

647 224

647 224

1   883 081

Ескертпе:
БҒМ           - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
МАМ           - Казақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі
ДСМ           - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Әділетмині    - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
Қорғанысмині  - Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі
ИСМ           - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі
ОСК           - Орталық Сайлау Комиссиясы
МҚА           - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі
АБА           - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі
СА            - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі
ҚҚА           - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі
ҚР ҰБ         - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
ҰАТ АҚ        - "Ұлттық ақпараттық технологиялар"»акционерлік қоғамы
АТ            - ақпараттық технологиялар
АКТ           - Ақпараттық коммуникациялық технологиялар
БАҚ           - Бұқаралық ақпараттық құралдары  

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады