Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 28 ақпандағы N 290 қаулысына өзгерістер енгізу және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 17 шілдедегі N 691 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 17 шiлдедегi № 602 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 17.07.2023 № 602 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Кейбір акционерлік қоғамдар мен республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың қызметін тиімді басқару мен бақылауды ұйымдастыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 28 ақпандағы N 290 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2001 ж., N 8, 85-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен міндетті аудитті жүргізу жөніндегі біліктілік талаптарға сәйкес келетін аудиторлық ұйымдардың қаржы жылының қорытындылары бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына және Бухгалтерлердің халықаралық федерациясы жанындағы Халықаралық аудиторлық практика жөніндегі комитеттен Қазақстан Республикасында халықаралық қаржылық есептілік пен аудит стандарттарын ресми жариялауға жазбаша рұқсаты бар ұйым мемлекеттік және орыс тілдерінде жариялаған халықаралық қаржылық есептілік пен аудит стандарттарына сәйкес ұйымның жыл сайынғы аудитінің жүргізілуін;";

      2-1-тармақта "7)," деген сан алынып тасталсын;

      көрсетілген қаулыға 1-қосымша осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К. Мәсімов


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2008 жылғы 17 шілдедегі
N 691 қаулысына
1-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 28 ақпандағы
N 290 қаулысына
1-қосымша

Кейбір акционерлік қоғамдардың және республикалық
мемлекеттік кәсіпорындардың тізбесі

      1. "Сарыарқа" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" ұлттық компаниясы" АҚ

      2. "Оңтүстік" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" ұлттық компаниясы" АҚ

      3. "Ертіс" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" ұлттық компаниясы" АҚ

      4. "Жетісу" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" ұлттық компаниясы" АҚ

      5. "Каспий" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" ұлттық компаниясы" АҚ

      6. "Тобыл" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" ұлттық компаниясы" АҚ

      7. "Батыс" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" ұлттық компаниясы" АҚ

      8. "Қазақстан Ғарыш сапары" ұлттық компаниясы" АҚ

      9. "Қазақ ақпарат агенттігі (Қазақпарат)" ұлттық компаниясы" АҚ

      10. "Қазатомөнеркәсіп" ұлттық атом компаниясы" АҚ

      11. "Ақтау халықаралық теңіз сауда порты" РМК

      12. "Қазаэронавигация" РМК

      Ескертпе : аббревиатуралардың толық жазылуы :

      АҚ - акционерлік қоғамы

      РМК - республикалық мемлекеттік кәсіпорын

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2008 жылғы 17 шілдедегі
N 691 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған
кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. "Қазақстан Республикасында бухгалтерлік есеп пен аудитті дамыту мен жетілдірудің 1998 - 2000 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі шаралардың жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 26 тамыздағы N 800 қаулысы .

      2. "Өкілдері Аудиторлыққа кандидаттарды аттестаттау жөніндегі біліктілік комиссиясының құрамына енетін мемлекеттік органдар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 18 сәуірдегі N 517 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2001 ж., N 14, 182-құжат).

      3. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу және олардың күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 28 қазандағы N 1369 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 23-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2001 ж., N 36-37, 478-құжат).

      4. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 18 сәуірдегі N 517 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 29 желтоқсандағы N 1420 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., N 48, 483-құжат).

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2001 года N 691 и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2008 года N 691. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2023 года № 602.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 17.07.2023 № 602.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2001 года N 290 "О мерах по организации эффективного управления и контроля за деятельностью некоторых акционерных обществ и республиканских государственных предприятий" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 8, ст. 85) следующие изменения:

      подпункт 5) пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "5) проведение ежегодного аудита организации в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными стандартами финансовой отчетности и аудита, не противоречащими законодательству Республики Казахстан, опубликованными на государственном и русском языках организацией, имеющей письменное разрешение на их официальную публикацию в Республике Казахстан от Комитета по международной аудиторской практике при Международной федерации бухгалтеров по итогам финансового года аудиторскими организациями, соответствующими квалификационным требованиям по проведению обязательного аудита, утвержденным уполномоченным государственным органом;";

      в пункте 2-1 цифру "7)," исключить;

      приложение 1 к указанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

      2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

К. Масимов


  Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 17 июля 2008 года N 691
Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 28 февраля 2001 года N 290

Перечень
некоторых акционерных обществ и республиканских
государственных предприятий

      1. АО "Национальная компания "Социальная-предпринимательская корпорация "Сарыарка"

      2. АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Оңтүстік"

      3. АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Ертіс"

      4. АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Жетісу"

      5. АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Каспий"

      6. АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Тобол"

      7. АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Батыс"

      8. АО "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш сапары"

      9. АО "Национальная компания "Казахское информационное агентство (Казинформ)"

      10. АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"

      11. РГП "Актауский международный морской торговый порт"

      12. РГП "Казаэронавигация"

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      АО - акционерное общество

      РГП - Республиканское государственное предприятие

  Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 17 июля 2008 года N 691

Перечень
утративших силу некоторых решений
Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 августа 1998 года N 800 "О Плане мероприятий по реализации Государственной программы развития и совершенствования бухгалтерского учета и аудита в Республике Казахстан на 1998-2000 годы".

      2. Постановление Правительства Республики Казахстан 18 апреля 2001 года N 517 "О государственных органах, представители которых входят в состав Квалификационной комиссии по аттестации кандидатов в аудиторы" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 14, ст. 182).

      3. Пункт 23 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2001 года N 1369 "О внесении изменений и дополнений и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 36-37, ст. 478).

      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2002 года N 1420 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2001 года N 517" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 48, ст. 483).