Қазақстан Республикасында бухгалтерлiк есеп пен аудиттi дамыту мен жетiлдiрудiң 1998-2000 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi шаралардың жоспары туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Қаулысы 1998 жылғы 26 тамыздағы N 800. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2008 жылғы 17 шілдедегі N 691 Қаулысымен

       Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2008 жылғы 17 шілдедегі  N 691 (қолданысқа енгізілу тәртібін  3-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасында бухгалтерлiк есеп пен аудиттi дамыту мен жетiлдiрудiң 1998-2000 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 28 қаңтардағы N 3838  Жарлығын (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1998 ж., N 3, 11-құжат) iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етедi: 

      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасында бухгалтерлiк есеп пен аудиттi дамыту мен жетiлдiрудiң 1998-2000 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi шаралардың жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн. 

      2. Орталық және жергiлiктi атқарушы органдардың басшылары осы Жоспарда белгiленген шараларды сөзсiз iске асыруды қамтамасыз етсiн.

      3. Осы қаулының орындалуына бақылау жасау Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiне жүктелсiн.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрi

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң         
1998 жылғы 26 тамыздағы   
N 800 қаулысымен      
бекiтiлген      

  Қазақстан Республикасында бухгалтерлiк есеп пен аудиттi дамыту мен жетiлдiрудiң 1998-2000 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi шаралардың
ЖОСПАРЫ

___________________________________________________________________
  N |             Шаралар                 | Аяқтау нысаны
___________________________________________________________________
  1 |                   2                 |             3
___________________________________________________________________
1    |Бухгалтерлiк есеп пен аудиттi дамыту.|Қазақстан Республикасы
      |дың тұжырымдамалары (бухгалтерлiк    |Үкiметiнiң қаулысы
      |есептiң, қаржылық және басқару есебiн|
      |дамытудың теориялары (негiздерi)     |
      |бойынша)                             |
      |                                     |
2    |Заңдар базасын әзiрлеу:              |
2.1.  |Нормативтiк құқықтық актiлердi       |Нормативтiк құқықтық
      |бухгалтерлiк есеп пен аудит жөнiндегi|актiлердi қарау
      |қолданылып жүрген заң актiлерiне     |
      |сәйкес келтiру                       |
      |                                     |
2.2.  |Бухгалтерлiк есеп пен аудит жөнiндегi|Қазақстан Республикасы
      |нормативтiк құқықтық актiлердiң      |Қаржы министрiнiң
      |сақталуына бақылау жолдаудың жүйесiн |бұйрығы
      |әзiрлеу                              |
      |                                     |
3    |Бухгалтерлiк есептiң методологиясын  |
      |айқындайтын бухгалтерлiк есептiң     |
      |стандарттарын одан әрi әзiрлеу:      |
      |                                     |
3.1.  |Кәсiпкерлiктегi бухгалтерлiк есеп    |
      |                                     |
      |Жеке сектор субъектiлерiнiң бухгал.  |Бухгалтерлiк есеп пен
      |терлiк есебiнiң стандарттарын әзiрлеу|аудиттiң методологиясы
      |және бекiту:                         |департаментi
      |                                     |директорының бұйрығы
3.1.1.|Материалдық емес активтердiң есебi   |      бұл да
      |(НИОКР шығындары, ұйымдастыру және   |
      |басқа да шығындар)                   |
      |                                     |
3.1.2.|Заем бойынша шығындардың есебi       |      бұл да
      |                                     |
3.1.3.|Баланстық есеп беру күнiнен кейiн    |      бұл да
      |болған күтпеген жағдайларды және     |
      |шаруашылық қызмет жағдайларын        |
      |көрсету жөнiндегi стандарттар        |
      |                                     |
3.1.4.|Мемлекеттiк субсидиялар есебiнiң     |      бұл да
      |стандарттары                         |
      |Заңды тұлғалардың қайта ұйымдастырылуы
      |кезiндегi есеп стандарттары          |
      |                                     |
3.1.5.|Бухгалтерлiк есептiң қызметтiң       |      бұл да
      |салалық айрықшылықтары мен ерекшелiк.|
      |терiн көрсететiн мамандандырылған    |
      |стандарттар (ауыл шаруашылығындағы,  |
      |қаржы ұйымдарындағы есеп)            |
      |                                     |
3.1.6.|Коммерциялық емес ұйымдарда          |Бухгалтерлiк есеп пен
      |методологиялық есептi айқындайтын    |аудиттiң методологиясы
      |бухгалтерлiк есептiң стандарттары    |департаментi
      |                                     |директорының бұйрығы
      |                                     |
3.2.  |Жеке кәсiпкерлiктегi есептiң         |      бұл да
      |методологиясын айқындайтын           |
      |бухгалтерлiк есеп стандарттары       |
      |                                     |
3.3.  |Мемлекеттiк кәсiпорындардың          |      бұл да
      |бухгалтерлiк есебiнiң стандарттарын  |
      |әзiрлеу және бекiту                  |
      |                                     |
4.   |Бюджеттiң қаражаты есебiнен         |Қазынашылық департаментi
      |қаржыландырылатын ұйымдардың         |директорының бұйрығы
      |бухгалтерлiк есебi                   |
      |                                     |
4.1.  |Үкiметтiң қаражаты мен мiндеттемелерiн      бұл да
      |бақылауды қамтамасыз ету үшiн        |
      |бухгалтерлiк есептiң мамандандырылған|
      |рәсiмдерiн әзiрлеу және бекiту       |
      |                                     |
4.2.  |Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырыла.|      бұл да
      |тын мемлекеттiк органдар мен басқа   |
      |да ұйымдардың қаржылық жағдайы туралы|
      |қаржылық есеп пен ақпарат жасауды    |
      |қамтамасыз ететiн рәсiмдердi әзiрлеу |
      |                                     |
4.3.  |Бухгалтерлiк есептiң республикалық   |      бұл да
      |бюджет қаражатының түсуi мен         |
      |жұмсалуының орталықтандырылған       |
      |жазбаларын жүргiзудi қамтамасыз      |
      |ететiн интегралдық жүйесiн құру      |
      |                                     |
4.4.  |Бюджеттiк жүйеде қаржылық операция. |Қазынашылық департаментi
      |лардың есебi үшiн қолданылатын       |директорының бұйрығы
      |шоттардың бiрыңғай стандарттық       |
      |жоспарын әзiрлеу және оны            |
      |кезең-кезеңмен енгiзу                |
      |                                     |
4.5.  |Бюджеттiң есебiнен қаржыландырылатын |Қазақстан Республикасы
      |ұйымдардың негiзгi құралдарының тозу |Үкiметiнiң қаулысы
      |нормасын әзiрлеу                     |
      |                                     |
5.   |Банк жүйесiндегi бухгалтерлiк есептi |Ұлттық Банк
      |реформалауды жалғастыру:             |басқармасының қаулысы
      |                                     |
5.1.  |Бухгалтерлiк есептi автоматтандыруды |      бұл да
      |бағдарламалық қамтамасыз етудiң      |
      |технологиялық сипаттамасын жасау     |
      |                                     |
5.2.  |Бас бухгалтерлiк кiтап пен көмекшi   |      бұл да
      |бухгалтерлiк кiтапты жасауға         |
      |ұсынылатын талаптарды әзiрлеу        |
      |                                     |
5.3.  |Қаржы саласындағы ақпараттық жүйелер.|      бұл да
      |ді интеграциялау жөнiнде бағдарлама  |
      |әзiрлеу                              |
      |                                     |
6.   |Бухгалтерлiк есептiң бағдарламалық   |Қазақстан Республикасы
      |өнiмдерiн сертификаттаудың рәсiмдерiн|Үкiметiнiң қаулысы
      |әзiрлеу. Бухгалтерлiк есептi, аудиттi|
      |және қаржылық менеджменттi           |
      |бағдарламалық қамтамасыз етудi және  |
      |ақпараттық технологияларын стандарттау
      |                                     |
7.   |Бухгалтерлiк есеп бойынша компьютер. |Тексеру жүргiзу
      |лiк бағдарламаларды қолдану жөнiнде  |
      |субъектiлердi бiр жолғы тексеру      |
      |жүргiзудi ұйымдастыру                |
      |                                     |
8.   |Бухгалтерлiк есептi компьютерлендiрудi   Конференция
      |ұйымдастыру және дамыту мәселелерi   |
      |жөнiнде ғылыми-практикалық конференция
      |ұйымдастыру                          |
      |                                     |
9.   |Салық салу мақсатына арналған        |Қаржы министрiнiң
      |бухгалтерлiк есептiң базалық         |бұйрығы
      |деректерiн айқындауға бағытталған    |
      |шара әзiрлеу; кiрiстер мен шығыстар  |
      |бөлiгiнде салық заңдары мен бухгалтер|
      |лiк есептiң ведомстволық             |
      |нормативтiк құқықтық актiлерiнде     |
      |түсiнiсу аппаратының үйлесiмдiлiгiне |
      |қол жеткiзу                          |
      |                                     |
10.  |Бухгалтерлiк есептiң бастапқы        |Қаржы министрiнiң
      |құжаттарының нысандарына,бухгалтерлiк|бұйрығы
      |есептi тiркеу кiтабына ұсынылатын ең |
      |төменгi талаптарды әзiрлеу           |
      |                                     |
11.  |Бухгалтерлiк құжаттарды құжаттандыру |Қазақстан Республикасы
      |тәртiбi мен сақтаудың тәртiбiн қайта |Үкiметiнiң қаулысы
      |қарау                                |
      |                                     |
12.  |Әзiрлеу:                             |
12.1. |Iшкi бақылаудың тұжырымдамасын, iшкi |Қаржы министрiнiң
      |аудитке арналған стандарттарды       |бұйрығы
      |                                     |
13.  |Қаржылық есептiң тәуелсiз аудитi:    |Бухгалтерлiк есеп пен
      |                                     |аудиттiң методологиясы
      |                                     |департаментi
      |                                     |директорының бұйрығы
      |                                     |
13.1. |Жеке секторға арналған аудиттiң 12   |
      |стандартын пысықтау және бекiту      |
      |                                     |
13.2. |Аудиттiң стандарттарын одан әрi      |
      |әзiрлеу және бекiту:                 |
      |                                     |
      |жеке меншiк сектор үшiн              |
      |мемлекеттiк сектор үшiн              |
      |                                     |
13.3. |Қазақстан Республикасының заң        |      бұл да
      |базасына өзгерiстерге сәйкес         |
      |стандарттар мен аудитке өзгерiстер   |
      |мен толықтырулар енгiзу              |
      |                                     |
14.  |Мыналарға өзгерiстер мен толықтырулар|
      |енгiзiлсiн:                          |
      |                                     |
14.1. |"Аудит қызметi мен бiлiктiлiк        |Қазақстан Республикасы
      |талаптарын лицензиялау туралы ереженi|Үкiметiнiң қаулысы
      |бекiту туралы" Қазақстан Республикасы|
      |Үкiметiнiң 1997 жылғы 27 ақпандағы   |
      |N 274 қаулысына;                     |
      |                                     |
14.2. |Қазақстан Республикасы Қаржы         |Қаржы министрiнiң
      |министрлiгiнiң жанындағы Аудиторларды|бұйрығы
      |аттестациялау жөнiндегi бiлiктiлiк   |
      |комиссиясы туралы ереже              |
      |                                     |
15.  |Мынадай стратегиялық жоспарларды     |Қазақстан Республикасы
      |iске асыру үшiн кәсiпкер бухгалтер.  |Үкiметiнiң қаулысы
      |лердi бiрiктiру мақсатында Кәсiби    |
      |бухгалтерлердiң институтын құру:     |
      |                                     |
15.1. |Бухгалтерлердi, талдаушы бухгалтер.  |Жұмыс жоспары
      |лердi, бас бухгалтерлердi, салық     |
      |мәселелерi бойынша аудиторларды,     |
      |кеңесшiлердi, ұйым басшыларын,       |
      |экономикалық жоғары оқу орындары     |
      |мен колледждердiң және т.б.          |
      |оқытушыларын қайта даярлауға арналған|
      |үлгiлiк оқу бағдарламасын әзiрлеу    |
      |                                     |
15.2. |Кәсiби бухгалтерлердi үздiксiз       |бұл да
      |оқытудың және қайта даярлаудың       |
      |стандарттары мен бағдарламасын       |
      |әзiрлеу                              |
      |                                     |
15.3. |Қазақстандық бухгалтерлiк қызмет     |бұл да
      |көрсетудiң халықаралық нарық талабына|
      |сәйкес келуiн қамтамасыз ететiн      |
      |стандарттар жүйесiн әзiрлеу          |
      |                                     |
15.4. |Бухгалтерлiк есеп пен аудит саласында|бұл да
      |шеберлiктi насихаттайтын көрмелер    |
      |мен конкурстар ұйымдастыру           |
      |                                     |
15.5. |Жыл сайын бухгалтерлiк есеп пен аудит|Жинақ шығару
      |стандарттарының жинағын шығаруды     |
      |ұйымдастыру                          |
      |                                     |
15.6. |Бухгалтерлiк есеп стандарттарын      |Жұмыс жоспары
      |енгiзу процесi бойынша субъектiлердi |
      |бiр жолғы тексеру жүргiзу жөнiндегi  |
      |жұмыстарды ұйымдастыру               |
      |                                     |
15.7. |Бухгалтерлер құрамының саны мен      |      бұл да
      |сапасы жөнiнде субъектiлердi бiр     |
      |жолғы тексеру жөнiндегi жұмыстарды   |
      |ұйымдастыру                          |
      |                                     |
15.8. |Бухгалтерлер мен аудиторлардың       |
      |қоғамдық кәсiптiк бiрлестiктерiнiң   |
      |жұмысына жәрдемдесу                  |
      |                                     |
15.9. |Бухгалтерлiк есеп пен аудиттiң       |Бухгалтерлiк есеп пен
      |музейiн құру                         |аудиттiң методологиясы
      |                                     |департаментi
      |                                     |директорының бұйрығы
      |                                     |
16.  |Қазақ және орыс тiлдерiнде бухгалтер.|Оқулықтар, оқу
      |лiк есеп пен аудит бойынша оқулық.   |басылымдарын (көмекшi
      |тарды, оқу құралдарын әзiрлеу жөнiнде|құралдар) шығарудың
      |авторлар арасында конкурстар         |1998-2000 жылдарға
      |ұйымдастыру                          |арналған жиынтық
      |                                     |тақырыптық жоспары
      |                                     |
17.  |Экономикалық бiлiм беру саласындағы  |Мемстандарт, 0707
      |мемлекеттiк стандарттар мен үздiксiз |"Бухгалтерлiк есеп пен
      |дайындық бағдарламаларын және оқу   |аудит" мамандығы бойынша
      |бағдарламаларын (үлгiлiк және        |оқу бағдарламалары
      |жұмысшы) әзiрлеу                     |
      |                                     |
18.  |Бухгалтерлiк есеп пен аудит жөнiндегi|Басылымдар
      |оқу және әдiстемелiк әдебиеттердi,   |
      |бухгалтерлiк есеп пен аудит жөнiндегi|
      |терминдiк сөздiктердi қазақ тiлiне   |
      |аударуды және оларды шығаруды жүзеге |
      |асыру                                |
      |                                     |
19.  |Таяу және алыс шет елдердiң ғалымдарын   Конференция
      |тарта отырып, Қазақстанда бухгалтер. |
      |лiк есеп пен аудиттi дамыту мен      |
      |жетiлдiру мәселелерi жөнiнде         |
      |ғылыми-теориялық конференциялар өткiзу
      |                                     |
20.  |Радиода, теледидарда және басқа да   |Хабарлар жүргiзу
      |бұқаралық ақпарат құралдарында       |
      |бухгалтерлiк есеп пен аудит          |
      |проблемалары жөнiнде жариялау        |
      |                                     |
21.  |Бухгалтерлiк есеп жөнiнде журнал     |Журнал (Жаршы)
      |(жаршы) шығаруды ұйымдастыру         |
      |                                     |
22.  |Субъектiлердiң басшыларымен          |Семинар
      |бухгалтерлiк есеп пен аудиттi        |
      |реформалау процесi жөнiнде жұмысшы   |
      |семинар-кеңестер ұйымдастыру         |
___________________________________________________________________

___________________________________________________________
        Аяқтау мерзiмдерi      | Атқару үшiн жауаптылар
___________________________________________________________
                4              |              5
___________________________________________________________
1      2000 жылдың IV тоқсаны  | Қаржыминi
                               |
2.1.   Ұдайы                   | бұл да
                               |
2.2.   1999 жылдың I тоқсаны   | бұл да
3.1.   1998-1999 жылдар        | Қаржыминi
3.1.1. бұл да                  | бұл да
3.1.2. бұл да                  | бұл да
3.1.3. бұл да                  | бұл да
3.1.4. бұл да                  | бұл да
3.1.5. бұл да                  | бұл да
3.1.6. 1998-1999 жылдар        | Қаржыминi
3.2.   бұл да                  | бұл да
3.3.   1999-2000 жылдары       | бұл да
4.     бұл да                  | бұл да
4.1    2000 жылдың IV тоқсаны  | бұл да
4.2.   2000 жылдың III тоқсаны | бұл да
4.3.   2000 жылдың IV тоқсаны  | бұл да
4.4    2000 жылдың II тоқсаны  | Қаржыминi
4.5.   1999 жылдың III тоқсаны | бұл да
5.     1998 жылдың IV тоқсаны  | Ұлттық Банк, Қаржыминi
5.1.   бұл да                  | бұл да
5.2.   бұл да                  | бұл да
5.3.   бұл да                  | бұл да
6.     2000 жылдың I тоқсаны   | Ғылым министрлiгi - Ғылым
                               |академиясы, Қаржыминi және
                               |басқа да мүдделi ведомстволар
7.     1999 жылдың III тоқсаны | Ғылым министрлiгi - Ғылым
                               |академиясы, Ұлттық статистикалық
                               |агенттiк, Қаржыминi
8.     1999 жылдың IV тоқсаны  | Ғылым министрлiгi - Ғылым
                               |академиясы, Қаржыминi
9.     1998 жылдың IV тоқсаны  | Қаржыминi
10.    1999 жылдың IV тоқсаны  | Қаржыминi
11.    2000 жылдың IV тоқсаны  | Орталық мемлекеттiк архив,
                               |министрлiктер мен ведомстволар
12.    1998 жылдың желтоқсаны  | Қаржыминi
13.    1998 жылдың IV тоқсаны  | бұл да
13.1.                          |
13.2.  1999 жылдың IV тоқсаны  | бұл да
       2000 жылдың IV тоқсаны  |
13.3.  Ұдайы                   | бұл да
14.                            |
14.1.  1998 жылдың IV тоқсаны  | бұл да
14.2.  1998 жылдың IV тоқсаны  | Қаржыминi
15.    1999 жылдың II тоқсаны  | бұл да
15.1.  1999-2000 жылдары       | бұл да
15.2.  1998-1999 жылдары       | бұл да
15.3.  1999-2000 жылдары       | бұл да
15.4.  1998-2000 жылдары       | бұл да
15.5.  1998-2000 жылдары       | Қаржыминi
15.6.  1999-2000 жылдары       | бұл да
15.7.  бұл да                  | бұл да
15.8.  1998 жылы               | бұл да
15.9.  2000 жылдың IV тоқсаны  | бұл да
16.    1999 жылдың I тоқсаны   | Қаржыминi, Бiлiм,мәдениет
                               |және денсаулықминi, ҚазМБА
                               |жанындағы Экономикалық
                               |мамандықтар жөнiндегi
                               |оқу-әдiстемелiк бiрлестiк
17.    1998 жылдың IV тоқсаны  | бұл да
18.    1999-2000 жылдар        | Қаржыминi, Ақпарат және
                               |қоғамдық келiсiм министрлiгi
19.    1999 жылдың IV тоқсаны  | Қаржыминi
20.    Ұдайы                   | бұл да
21.    1998 жылдың IV тоқсаны  | бұл да
22.    Ұдайы                   | Қаржыминi, облыстардың,
                               |Астана, Алматы қалаларының
                               |әкiмдерi
___________________________________________________________________

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады