Аккредиттеу жөніндегі органды таңдау бойынша конкурс өткізу қағидаларын және аккредиттеу жөніндегі органға қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 1770 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 28 маусымдағы № 439 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 28.06.2021 № 439 қаулысымен.

      "Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы" 2008 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 5-бабының 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Аккредиттеу жөніндегі органды таңдау бойынша конкурс өткізу қағидалары және аккредиттеу жөніндегі органға қойылатын біліктілік талаптары бекітілсін.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

С. Ахметов


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2012 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1770 қаулысымен
бекітілген

Аккредиттеу жөніндегі органды таңдау бойынша конкурс өткізу
қағидалары және аккредиттеу жөніндегі органға қойылатын
біліктілік талаптары
1. Жалпы ережелер

      1. Осы Аккредиттеу жөніндегі органды таңдау бойынша конкурс өткізу қағидалары және аккредиттеу жөніндегі органға қойылатын біліктілік талаптары (бұдан әрі – Қағидалар) "Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы" 2008 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Заң) 5-бабының 2) тармақшасына сәйкес әзірленген және аккредиттеу жөніндегі органды таңдау бойынша конкурс өткізу тәртібі мен аккредиттеу жөніндегі органға қойылатын біліктілік талаптарын айқындайды.

      2. Осы Қағидаларда қолданылатын негізгі ұғымдар:

      1) уәкілетті орган – техникалық реттеу және өлшемдердің бірыңғайлығын қамтамасыз ету саласында мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

      2) қатысушы компания – белгіленген тәртіппен тіркелген, Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын, осы Қағидаларда көрсетілген талаптарға сәйкес конкурсқа қатысуға өтінімді ресімдеген және оны ақпараттық хабарламада белгіленген мерзімнен кешіктірмей ұсынған заңды тұлға.

      3. Осы Қағидаларда пайдаланылатын ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қолданылады.

2. Конкурсты өткізу тәртібі

      4. Аккредиттеу жөніндегі органды таңдау бойынша конкурсты уәкілетті орган өткізеді.

      5. Уәкілетті орган аккредиттеу жөніндегі органды таңдау бойынша конкурс өткізу туралы ақпараттық хабарламаны өзінің интернет-ресурсында, сондай-ақ республикалық мерзімді баспа басылымдарында, конкурс өткізгенге дейін кемінде күнтізбелік жиырма күн қалғанда жариялайды.

      Конкурсты өткізу туралы хабарламада мынадай мәліметтер қамтылуы тиic:

      1) уәкілетті органның атауы және орналасқан жері;

      2) толық ақпарат алуға болатын жері және тәсілі;

      3) конкурстық ұсыныстар ұсынылатын жер және соңғы мерзімі, сондай-ақ конкурстық ұсыныстар салынған конверттер ашылатын жер, күні және уақыты.

      6. Уәкілетті орган:

      1) қатысушы компаниялардан конкурстық ұсыныстар салынған конверттерді қабылдайды;

      2) келіп түскен конкурстық ұсыныстарды және конверттерді ашу рәсіміне қатысуға ниет білдірген қатысушы компаниялардың уәкілетті өкілдерін тіркеу журналын жүргізеді. Журналдарда қатысушы компанияның конкурстық ұсыныс салынған конвертті ұсыну уақыты мен күні, қатысушы компанияның уәкілетті өкілінің тегі, аты, әкесінің аты (конкурстық ұсыныс салынған конвертті ұсынған және конкурсқа қатысатын тұлға) көрсетіледі.

      7. Конкурсқа қатысуға ниет білдірген қатысушы компания ұсынған конкурстық ұсынысында мыналар қамтылуы тиic:

      1) осы Қағидаларға қосымшаға сәйкес конкурсқа қатысуға өтінім;

      2) қатысушы компанияға қойылатын біліктілік талаптарға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесі:

      заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің* немесе анықтаманың және жарғының көшірмесі.

      Ескертпе: *"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік заңды тұлғаның қызметi тоқтатылғанға дейін жарамды болып табылады;

      аккредиттеу жөніндегі халықаралық ұйымдарға мүшелікті растайтын құжаттар;

      бірінші басшының немесе оны алмастыратын тұлғаның қолы, банктің (банктердің) мөрі қойылған банк (банктер) алдында конверттер ашылатын күннің алдындағы үш айда мерзімі өткен берешектің жоқтығы туралы банк (банктер) анықтамасының түпнұсқасы (егер қатысушы компания екінші деңгейдегі бірнеше банктің немесе филиалдардың, сондай-ақ шетелдік банктің клиенті болған жағдайда, аталған анықтама осындай банктердің әрқайсысынан ұсынылады);

      бірінші басшы немесе оны алмастырушы тұлғаның, сондай-ақ бас бухгалтердің (бухгалтердің) қолы қойылған соңғы қаржы жылындағы бухгалтерлік теңгерімінің мөрмен расталған түпнұсқасы;

      Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен міндетті аудит жүргізу белгіленген заңды тұлғалардың соңғы қаржы жылындағы аудиторлық есебінің түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшiрмесi;

      растау құжаттарының көшірмесімен қоса білікті персоналдың (аккредиттеу жөніндегі сарапшы-аудиторлар) болуы туралы ақпарат;

      персоналда аккредиттеу жөніндегі жұмыстарды жүргізу бойынша жұмыс тәжірибесінің болуы туралы ақпарат.

      Ескерту. 7-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 N 1363 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      8. Конкурстық ұсынысты қатысушы компания беттерін нөмірлеп және мөрмен растап, тігілген түрде ұсынады.

      9. Конкурстық ұсыныстың жолдары арасына ендiрме, өшірулер немесе қосып жазулар енгізуге жол берілмейді.

      10. Конкурстық ұсыныс салынған конверт конкурс өткізу туралы ақпараттық хабарламада көрсетілген мекенжай бойынша уәкілетті органға жіберіледі және онда "Аккредиттеу жөніндегі органды таңдау бойынша конкурс" және "____________________________ дейін ашуға болмайды" деген (конверттерді ашу күні мен уақыты) сөздер жазылуға тиіс.

      11. Қатысушы компания өзінің конкурстық ұсынысын қайтарып алуға құқылы. Қайтарып алу туралы хабарламаны қатысушы компания жазбаша түрде, бірақ ресми ақпараттық хабарламада көрсетілген соңғы мерзімнен кешіктірмей жібереді.

      12. Уәкілетті орган конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді конкурстық құжаттамада көрсетілген мерзімде, уақытта және жерде ашады.

      Уәкілетті орган конкурсқа қатысуға өтінім салынған конвертті ашқан кезде конкурсқа қатысуға арналған өтінімде қамтылған құжаттар мен материалдар тізбесі туралы ақпаратты жариялайды.

      Конкурсқа қатысуға өтінім берген қатысушы компания және (немесе) сенімхат ұсыну шартымен оның уәкілетті өкілі аудиожазба немесе бейнетүсірілім жүргізу құқығымен конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашуға қатыса алады.

      Конкурсқа қатысуға өтінімдері салынған конверттерді ашқан кезде қатысатын тұлғалардың уәкілетті орган жұмысына араласуға құқығы жоқ.

      13. Уәкілетті орган конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашқан күннен кейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей, тиicтi хаттама жасайды.

      Конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу туралы хаттамаға уәкілетті орган қол қояды.

      14. Уәкілетті орган конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттер ашылған күннен кейін екі жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде:

      1) конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу хаттамасының көшірмесін қатысушы компанияларға не ашу рәсіміне қатысқан олардың уәкілетті өкілдеріне жіберуге немесе ұсынуға;

      2) уәкілетті органның интернет-ресурсында қол қойылған конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу хаттамасының мәтінін жариялауға міндетті.

      Конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу хаттамасында қамтылған және уәкілетті органның интернет-ресурсына да орналастырылған мәліметтер барлық мүдделі тұлғаларға танысу үшін ақысыз түрде қолжетімді болуы тиic.

      Конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу рәсіміне қатыспаған қатысушы компанияларға конверттерді ашу туралы хаттаманың көшірмесі олардың жазбаша сұрауы не олардың уәкілетті өкілдерінің уәкілетті органға жазбаша сұрауы бойынша, сондай сұрау түскен күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынылады.

      15. Көрсетілген өзгерістерді конкурстық құжаттамаға енгізбей және республикалық мерзімді баспа басылымында жарияламай конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашудың күнін, уақытын және жерін өзгертуге жол берілмейді.

      16. Мынадай:

      1) қатысушы компания өзінің конкурстық ұсынысында күмәнді ақпарат беру фактісі белгіленген;

      2) қатысушы компания осы Қағидалардың 24-тармағында көрсетілген біліктілік талаптарына сәйкес келмеген;

      3) осы Қағидалардың 7-тармағында көрсетілген құжаттар болмаған және (немесе) олар белгіленген талаптар сақтамай ұсынылған;

      4) конкурстық ұсыныстың жолдары арасында ендiрме, өшірулер немесе қосып жазулар болған жағдайларда уәкілетті орган қатысушы компаниялардың конкурстық ұсыныстарын қабылдамайды.

      17. Ұсынылған конкурстық ұсыныстарды мұқият қарау, шынайы бағалау және салыстыру мақсатында уәкілетті орган ұсынылған конкурстық ұсыныстар бойынша түсініктемелер сұратады. Ұсынылған конкурс ұсыныстары бойынша түсініктемелерді қатысушы компания уәкілетті органға 3 (үш) жұмыс күні ішінде беттері нөмірленген және мөрмен расталған түрінде ұсынады.

      18. Қатысушы компания біліктілік талаптарына сәйкес келетін және белгіленген талаптарға сай келетін қажетті құжаттарды қамтитын конкурстық ұсыныстарды ұсынған жағдайда уәкілетті орган жеңімпазды мынандай өлшемдерді ескере отырып айқындайды, бар болса ұпай беріледі:

      1) штатында білікті персоналдың (аккредиттеу жөніндегі сарапшы-аудиторлар) болуы:

      бір бірліктен он бірлікті қоса алғанда – бір ұпай беріледі;

      он бір бірліктен жиырма бірлікті қоса алғанда – екі ұпай беріледі;

      жиырма бір бірліктен отыз бірлікті қоса алғанда – үш ұпай беріледі;

      отыз бір бірліктен және одан да жоғары – төрт ұпай беріледі;

      2) персоналдың (аккредиттеу жөніндегі сарапшы-аудиторлар) аккредиттеу жөніндегі жұмыстарды жүргізу бойынша жұмыс тәжірибесінің болуы:

      бір жылдан екі жылға дейін – аккредиттеу жөніндегі әрбір бес сарапшы-аудитор үшін бір ұпай беріледі;

      екі жылдан астам және үш жылға дейін – аккредиттеу жөніндегі әрбір бес сарапшы-аудитор үшін екі ұпай беріледі;

      үш жылдан астам - аккредиттеу жөніндегі әрбір бес сарапшы-аудитор үшін үш ұпай беріледі.

      19. Ең жоғары жиынтық ұпай жинаған қатысушы компания жеңімпаз деп танылады.

      20. Екі және одан да көп қатысушы компанияның тең жиынтық ұпайы болған жағдайда персоналында аккредиттеу жөніндегі жұмыстарын жүргізу бойынша жұмыс тәжірибесінің болуына қатысты ең көп жиынтық ұпайы бар қатысушы компания жеңімпаз деп танылады.

      21. Белгіленген мерзімде конкурсқа қатысу үшін бірде бір конкурстық ұсыныс ұсынылмаған жағдайда немесе оларды конкурстық комиссия кейін қайтарса, уәкілетті орган он жұмыс күні ішінде осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен конкурсты қайта өткізу туралы хабарлайды.

      22. Конкурсқа қатысу үшін бір ғана конкурстық ұсыныс келіп түскен жағдайда уәкілетті орган конкурсқа қатысуға өтінім берген жалғыз қатысушы компанияны, егер оның осы Қағидалардың 24-тармағында көзделген біліктілік талаптарына сәйкес келсе және осы Қағидалардың 7-тармағында көрсетілген барлық қажетті құжаттарды ұсынған жағдайда жеңімпаз деп таниды.

      23. Уәкілетті орган конкурстық ұсыныстар салынған конверттерді ашқан күннен бастап, бес жұмыс күнінен аспайтын уақытта конкурс қорытындысын шығарады. Конкурстың қорытындысы туралы хаттамаға уәкілетті орган қол қояды. Конкурстың қорытындысы туралы хаттамаға өзгеріс енгізуге жол берілмейді.

3. Қатысушыға қойылатын біліктілік талаптары

      24. Конкурсқа қатысу үшін қатысушы компания мынадай біліктілік талаптарына сәйкес келуі тиіс:

      1) заңды тұлға, Қазақстан Республикасының резиденті мәртебесіне ие болу;

      2) штатында аккредиттеу жөніндегі сарапшы-аудиторлардың болуы;

      3) аккредиттеу жөніндегі халықаралық ұйымдарға мүше болуы;

      4) банкротқа ұшырау немесе таратылу процесінде болмауы;

      5) банктің (банктердің) алдынды салық және бюджетке төленетін өзге де міндетті төлемдер бойынша және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша үш айдан асатын берешегінің жоқ болуы;

      6) аккредиттеу субъектілерімен үлестес тұлға болмауы.

      Ескерту. 24-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 N 1363 қаулысымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).

  Аккредиттеу жөніндегі органды
таңдау бойынша конкурс өткізу
қағидаларына және
аккредиттеу жөніндегі органға
қойылатын біліктілік
талаптарына қосымша

      Кімге____________________________

      (уәкілетті органның атауы)

      Кімнен___________________________

      (қатысушы компанияның атауы)

Конкурсқа қатысуға өтінім ______________________________________________________________

      (қатысушы компанияның атауы)

      аккредиттеу жөніндегі органды таңдау бойынша конкурсқа қатысу ұсынысын қарап, "Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы" 2008 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес аккредиттеу жөніндегі органның функцияларын орындау үшін өзінің қызметтерін ұсынады.

      Осы конкурстық өтінім мыналардан тұрады:

      1.___________________________________________________________________

      2.___________________________________________________________________

      3.___________________________________________________________________

      4.___________________________________________________________________

      5.___________________________________________________________________

      6.___________________________________________________________________

      7.___________________________________________________________________

      8.___________________________________________________________________

      9.___________________________________________________________________

      10.__________________________________________________________________

      ______________ _____________________

      (қолы, күні) (лауазымы, Т.А.Ә.)

      М.О.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады