Білім беру саласындағы лицензиарларды айқындау туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 21 қарашадағы № 934 қаулысы.

      "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 10-бабының 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 19.08.2022 № 581 қаулысымен.

      1. Мыналар:

      1) Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым және жоғары білім саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті кадрларды даярлау бағыттары және оқу нысандары бойынша жоғары білім, кадрларды даярлау бағыттары және оқу нысандары бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру үшін бiлiм беру саласындағы қызметпен айналысуға лицензия беруді жүзеге асыру жөніндегі лицензиар;

      2)  Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті діни білім беру үшін бiлiм беру саласындағы қызметпен айналысуға лицензия беруді жүзеге асыру жөніндегі лицензиар;

      3) Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі Білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің аумақтық білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаменттері бастауыш білім, негізгі орта білім, жалпы орта білім, біліктіліктер бойынша техникалық және кәсіптік білім, мамандықтар топтары бойынша әскери, арнаулы оқу орындары үшін, біліктіліктер бойынша орта білімнен кейінгі білім беру үшін бiлiм беру саласындағы қызметке лицензия беруді жүзеге асыру жөніндегі лицензиарлар;

      4) осы қаулыға қосымшаға сәйкес өтініш берушінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі бөлігінде білім беру қызметімен айналысуға лицензия беруді келісетін мемлекеттік органдар болып айқындалсын.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 19.08.2022 № 581 қаулысымен.

      2. Мыналардың күшi жойылды деп танылсын:

      1) "Білім беру қызметін лицензиялаудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 28 ақпандағы № 195 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж, № 18, 311-құжат);

      2) "Білім және ғылым саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту және "Білім беру қызметін лицензиялаудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 28 ақпандағы № 195 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 27 мамырдағы № 549 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 36, 341-құжат).

      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К.Мәсімов


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 21 қарашадағы
№ 934 қаулысына
қосымша

Өтініш берушінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі бөлігінде білім беру қызметімен айналысуға лицензия беруді келісетін мемлекеттік органдар

      Ескерту. Қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 19.08.2022 № 581 қаулысымен.

Р/с №

Мемлекеттік орган

Лицензияланатын қызмет түрі

Лицензияланатын кіші қызмет түрі

Лицензиар

1

2

3

4

5

1

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті

білім беру қызметі

кадрлар даярлау бағыттары және оқу нысандары бойынша жоғары білім беру

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті

кадрлар даярлау бағыттары және оқу нысандары бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

2

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті

білім беру қызметі

діни білім беру

Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті

3

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің аумақтық бөлімшелері

білім беру қызметі

бастауыш білім беру

Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі Білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің аумақтық білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаменттері

негізгі орта білім беру

жалпы орта білім беру

біліктіліктер бойынша техникалық және кәсіптік білім беру, мамандықтар топтары бойынша – әскери, арнаулы оқу орындары үшін

біліктіліктер бойынша орта білімнен кейінгі білім беру, мамандықтар топтары бойынша – әскери, арнаулы оқу орындары үшін

     

On Designation of Licensors in Education

Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan dated November 21, 2015 No. 934.

      Unofficial translation

      In accordance with subparagraph 2) of Article 10 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Permissions and Notifications", the Government of the Republic of Kazakhstan HEREBY RESOLVES:

      Footnote. The preamble is in the wording of the Resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan dated 19.08.2022 No. 581.

      1. To determine:

      1) The Committee for Quality Assurance in the Field of Science and higher education of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan as a licensor for licensing activities in the field of education for the provision of higher education in the areas of personnel training and forms of education, postgraduate education in the areas of personnel training and forms of education;

      2) The Committee for Quality Assurance in the Field of Education of the Ministry of Education of the Republic of Kazakhstan as a licensor for licensing activities in the field of education for the provision of spiritual education;

      3) territorial departments for quality assurance in the field of education of the Committee for Quality Assurance in the Field of Education of the Ministry of Education of the Republic of Kazakhstan as licensors for licensing activities in the field of education for the provision of primary education, basic secondary education, general secondary education, technical and vocational education for qualifications, for military, special educational institutions in groups of specialties, post-secondary education by qualifications, for the military, special educational institutions by groups of specialties;

      4) state bodies coordinating the issuance of a license to engage in educational activities in terms of the applicant's compliance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan, in accordance with the Annex to this resolution.

      Footnote. Paragraph 1 is in the wording of the Resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan dated 19.08.2022 No. 581.

      2. To invalidate:

      1) Resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan No. 195 “On Some Issues of Licensing Educational Activities” dated February 28, 2013 (CAPG of the Republic of Kazakhstan, 2013, No. 18, Article 311);

      2) Resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan No. 549 dated May 27, 2014 “On approval of standards of public services in the field of education and science and amendments and additions to the Resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan No. 195 “On some issues of licensing the educational activities” dated February 28, 2013 (CAPG of the Republic Kazakhstan, 2014, No. 36, Article 341).

      3. This resolution shall come into effect upon expiry of ten calendar days after the day its first official publication.

      Prime Minister
of the Republic of Kazakhstan
K. Massimov

  Annex to Resolution
No. 934 of the Government of the
Republic of Kazakhstan
dated November 21, 2015

State bodies coordinating the issuance of a license to engage in educational activities in terms
of the applicant's compliance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan

      Footnote. Annex is in the wording of the Resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan dated 19.08.2022 No. 581.

№ s/n

State body

Licensed type of activity

Subtype of licensed type of activity

Licensor

1

2

3

4

5

1

Committee for Sanitary and Epidemiological Control of the Ministry of Healthcare of the Republic of Kazakhstan
 

educational activity

provision of higher education in the areas of personnel training and forms of education

Committee for Quality Assurance in the Field of Science and Higher Education of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan

provision of postgraduate education in the areas of personnel training and forms of education
 

2

Committee for Sanitary and Epidemiological Control of the Ministry of Healthcare of the Republic of Kazakhstan

educational activity

provision of spiritual education
 

Committee for Quality Assurance in the Field of Education of the Ministry of Education of the Republic of Kazakhstan

3

Territorial subdivisions of the Committee for Sanitary and Epidemiological Control of the Ministry of Healthcare of the Republic of Kazakhstan

educational activity

provision of primary education

Territorial Departments for quality assurance in the Field of Education of the Committee for quality assurance in the Field of Education of the Ministry of Education of the Republic of Kazakhstan
 

provision of basic secondary education

provision of general secondary education

provision of technical and vocational education by qualifications, for military, special educational institutions by groups of specialties

provision of post-secondary education by qualifications, for military, special educational institutions by groups of specialties