Білім беру саласындағы лицензиарларды айқындау туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 21 қарашадағы № 934 қаулысы.

      "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 10-бабының 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 19.08.2022 № 581 қаулысымен.

      1. Мыналар:

      1) Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым және жоғары білім саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті кадрларды даярлау бағыттары және оқу нысандары бойынша жоғары білім, кадрларды даярлау бағыттары және оқу нысандары бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру үшін бiлiм беру саласындағы қызметпен айналысуға лицензия беруді жүзеге асыру жөніндегі лицензиар;

      2)  Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті діни білім беру үшін бiлiм беру саласындағы қызметпен айналысуға лицензия беруді жүзеге асыру жөніндегі лицензиар;

      3) Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі Білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің аумақтық білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаменттері бастауыш білім, негізгі орта білім, жалпы орта білім, біліктіліктер бойынша техникалық және кәсіптік білім, мамандықтар топтары бойынша әскери, арнаулы оқу орындары үшін, біліктіліктер бойынша орта білімнен кейінгі білім беру үшін бiлiм беру саласындағы қызметке лицензия беруді жүзеге асыру жөніндегі лицензиарлар;

      4) осы қаулыға қосымшаға сәйкес өтініш берушінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі бөлігінде білім беру қызметімен айналысуға лицензия беруді келісетін мемлекеттік органдар болып айқындалсын.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 19.08.2022 № 581 қаулысымен.

      2. Мыналардың күшi жойылды деп танылсын:

      1) "Білім беру қызметін лицензиялаудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 28 ақпандағы № 195 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж, № 18, 311-құжат);

      2) "Білім және ғылым саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту және "Білім беру қызметін лицензиялаудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 28 ақпандағы № 195 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 27 мамырдағы № 549 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 36, 341-құжат).

      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К.Мәсімов


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 21 қарашадағы
№ 934 қаулысына
қосымша

Өтініш берушінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі бөлігінде білім беру қызметімен айналысуға лицензия беруді келісетін мемлекеттік органдар

      Ескерту. Қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 19.08.2022 № 581 қаулысымен.

Р/с №

Мемлекеттік орган

Лицензияланатын қызмет түрі

Лицензияланатын кіші қызмет түрі

Лицензиар

1

2

3

4

5

1

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті

білім беру қызметі

кадрлар даярлау бағыттары және оқу нысандары бойынша жоғары білім беру

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті

кадрлар даярлау бағыттары және оқу нысандары бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

2

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті

білім беру қызметі

діни білім беру

Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті

3

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің аумақтық бөлімшелері

білім беру қызметі

бастауыш білім беру

Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі Білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің аумақтық білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаменттері

негізгі орта білім беру

жалпы орта білім беру

біліктіліктер бойынша техникалық және кәсіптік білім беру, мамандықтар топтары бойынша – әскери, арнаулы оқу орындары үшін

біліктіліктер бойынша орта білімнен кейінгі білім беру, мамандықтар топтары бойынша – әскери, арнаулы оқу орындары үшін

     

Об определении лицензиаров в сфере образования

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 ноября 2015 года № 934.

      В соответствии с подпунктом 2) статьи 10 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      Сноска. Преамбула – в редакции постановления Правительства РК от 19.08.2022 № 581.

      1. Определить:

      1) Комитет по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан лицензиаром по осуществлению лицензирования деятельности в сфере образования на предоставление высшего образования по направлениям подготовки кадров и формам обучения, послевузовского образования по направлениям подготовки кадров и формам обучения;

      2) Комитет по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Республики Казахстан лицензиаром по осуществлению лицензирования деятельности в сфере образования на предоставление духовного образования;

      3) территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Республики Казахстан лицензиарами по осуществлению лицензирования деятельности в сфере образования на предоставление начального образования, основного среднего образования, общего среднего образования, технического и профессионального образования по квалификациям, для военных, специальных учебных заведений по группам специальностей, послесреднего образования по квалификациям, для военных, специальных учебных заведений по группам специальностей;

      4) государственные органы, согласующие выдачу лицензии на занятие образовательной деятельностью в части соответствия заявителя требованиям законодательства Республики Казахстан, согласно приложению к настоящему постановлению.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правительства РК от 19.08.2022 № 581.

      2. Признать утратившими силу:

      1) постановление Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2013 года № 195 "О некоторых вопросах лицензирования образовательной деятельности" (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 18, ст. 311);

      2) постановление Правительства Республики Казахстан от 27 мая 2014 года № 549 "Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере образования и науки и внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2013 года № 195 "О некоторых вопросах лицензирования образовательной деятельности" (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 36, ст. 341).

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

     
      Премьер-Министр
Республики Казахстан
К. Масимов

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 21 ноября 2015 года № 934

Государственные органы, согласующие выдачу лицензии на занятие образовательной деятельностью в части соответствия заявителя требованиям законодательства Республики Казахстан

      Сноска. Приложение - в редакции постановления Правительства РК от 19.08.2022 № 581.

№ п/п

Государственный орган

Лицензируемый вид деятельности

Подвид лицензируемого вида деятельности

Лицензиар

1

2

3

4

5

1

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

образовательная деятельность

предоставление высшего образования по направлениям подготовки кадров и формам обучения

Комитет по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

предоставление послевузовского образования по направлениям подготовки кадров и формам обучения

2

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

образовательная деятельность

предоставление духовного образования

Комитет по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Республики Казахстан

3

Территориальные подразделения Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

образовательная деятельность

предоставление начального образования

Территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Республики Казахстан

предоставление основного среднего образования

предоставление общего среднего образования

предоставление технического и профессионального образования по квалификациям, для военных, специальных учебных заведений по группам специальностей

предоставление послесреднего образования по квалификациям, для военных, специальных учебных заведений по группам специальностей