"Бірлескен және басқа да жұмыстарды орындауға байланысты мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді беру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 31 мамырдағы № 743 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 22 сәуірдегі № 259 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Бірлескен және басқа да жұмыстарды орындауға байланысты мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді беру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 31 мамырдағы № 743 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бірлескен және басқа да жұмыстарды орындауға байланысты мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді беру қағидаларын бекіту туралы";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Бірлескен және басқа да жұмыстарды орындауға байланысты мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді беру ережесі осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2021 жылғы 22 сәуірдегі
№ 259 қаулысына
қосымша
  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 31 мамырдағы
№ 743 қаулысымен
бекітілген

Бірлескен және басқа да жұмыстарды орындауға байланысты мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді беру қағидалары

      1. Осы Бірлескен және басқа да жұмыстарды орындауға байланысты мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді беру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Мемлекеттік құпиялар туралы" 1999 жылғы 15 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 26-бабына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларын құрайтын мәліметтерді (бұдан әрі – мемлекеттік құпиялар) бірлескен және басқа да жұмыстарды орындауға байланысты беру тәртібін белгілейді.

      2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) бірлескен және басқа да жұмыстар – тапсырыс беруші мен тапсырысты орындаушы мемлекеттік құпияларды пайдалана отырып жүргізетін жұмыстар;

      2) тапсырыс беруші – тапсырысы бойынша мемлекеттік құпияларды пайдалануға байланысты жұмыстар жүргізілетін мемлекеттік орган немесе ұйым;

      3) тапсырысты орындаушы – орындау үшін мемлекеттік құпияларды пайдалану талап етілетін тапсырысты орындайтын Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес (коммерциялық) ұйымдары немесе азаматы.

      3. Тапсырыс берушінің бірлескен және басқа да жұмыстарды орындауға байланысты мемлекеттік құпияларды орындаушыға беруі мынадай ретте қарастырылады:

      1) Заңның 15-бабына сәйкес тапсырыс берушінің мемлекеттік құпияларға билік ететін мемлекеттік органнан тапсырысты орындаушыға тиісті мәліметтерді және осы жұмыстарды орындау үшін қажетті көлемде ғана орындаушыға беру мүмкіндігі туралы жазбаша рұқсат алуы;

      2) тапсырыс берушінің тапсырысты орындаушымен бірлескен және басқа да жұмыстарды жүргізуге шарт жасасуы;

      3) тапсырыс берушінің тапсырысты орындаушы іс-әрекетті жүзеге асыратын жердегі Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдарына (бұдан әрі – ұлттық қауіпсіздік органдары) бірлескен және басқа да жұмыстарды жүргізуге жасалған шарт пен қажетті мемлекеттік құпияларды беру туралы жазбаша хабарлама жолдауы.

      4. Тапсырысты орындаушыға мемлекеттік құпияларды беру мүмкіндігі туралы жазбаша рұқсат алу үшін тапсырыс беруші мәліметтерді мемлекеттік құпияларға жатқызу жөніндегі өкілеттіктер берілген мемлекеттік органның атына жазбаша сұрау жібереді.

      Сұрауда:

      1) басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) көрсетілген орындаушының толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды мекенжайы не жеке сәйкестендіру нөмірі, жұмыс (оқу) орны, атқаратын лауазымы мен тұрғылықты жері, сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжатты берген орган көрсетіліп, азаматтың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);

      2) беру жоспарланған мемлекеттік құпиялардың тізбесі, оларды жеткізгіштердің атаулары, құпиялылық белгілері, есептік нөмірлері, даналар нөмірлері, құпия құжаттар немесе өзге де құпия материалдар парақтарының саны;

      3) мемлекеттік құпияларды беру қажеттігінің негіздемесі;

      4) мемлекеттік құпиялардың беру жоспарланып отырған мерзімдер;

      5) мемлекеттік құпияларды пайдалана отырып жұмыстар жүргізуге рұқсаттың және (немесе) лауазымды тұлғаның немесе Қазақстан Республикасы азаматының мемлекеттік құпияларға рұқсатының (нөмірі, күні, жарамдылық мерзімі және кім берген) болуы туралы мәліметтер көрсетіледі.

      Сұрауға тапсырыс беруші мен тапсырысты орындаушының арасында жасалатын бірлескен және басқа да жұмыстарды жүргізуге арналған шарт жобасы қоса беріледі.

      5. Басшысына мәліметтерді мемлекеттік құпияларға жатқызу бойынша өкілеттік берілген мемлекеттік орган тапсырыс берушінің сұрауын ол келіп түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде қарастырады және оның атына басшы не оны алмастыратын адам қол қойған мемлекеттік құпияларды тапсырысты орындаушыға беру мүмкіндігі туралы жазбаша жауап не мемлекеттік құпияларды тапсырысты орындаушыға беруге кедергі келтіретін себептерді көрсете отырып, дәлелді бас тарту жібереді.

      6. Мемлекеттік құпияларды Қазақстан Республикасының ұйымдарына немесе азаматтарына беру тапсырыс беруші мен тапсырысты орындаушы арасында жасалатын бірлескен және басқа да жұмыстар жүргізуге арналған шарттың негізінде жүзеге асырылады.

      Тапсырыс беруші мен тапсырысты орындаушының арасында жасалатын бірлескен және басқа да жұмыстарды жүргізуге арналған шартта азаматтық заңнамаға сәйкес мынадай мәселелерді реттеу қажет:

      1) жұмыстарды жүргізу процесінде де, олар аяқталғаннан кейін де мемлекеттік құпиялардың сақталуын қамтамасыз ету бойынша тапсырыс берушінің бақылауды жүзеге асыру тәртібі мен тапсырысты орындаушының жауапкершілігі;

      2) мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі жұмыстарды (көрсетілген қызметтерді) қаржыландыру шарттары;

      3) ұлттық қауіпсіздік органдарының мемлекеттік құпияларды пайдалана отырып жұмыстарды жүргізуге рұқсатының не лауазымды тұлғаның немесе Қазақстан Республикасы азаматының мемлекеттік құпияларға ресімделген рұқсатының (нөмірі, күні, жарамдылық мерзімі және кім берген) болуы туралы мәліметтер;

      4) беру жоспарланған мемлекеттік құпиялардың тізбесі (тізбе бірлескен және басқа да жұмыстарды жүргізуге арналған шартқа бөлек қосымша ретінде ресімделеді, онда берілетін құжаттардың (жеткізгіштердің) атаулары, құпиялылық белгілері, есептік нөмірлері, даналар нөмірлері, парақтарының саны көрсетіледі).

      Бірлескен және басқа да жұмыстарды жүргізуге арналған шарттың нысанасы тапсырыс берушіге тиесілі, мемлекеттік құпияларға жатқызылған, қорғалып орындалған ақпараттық жүйелерге қызмет көрсету болса, онда берілетін құжаттардың (жеткізгіштердің) атауларының орнына бірлескен және басқа да жұмыстарды жүргізуге арналған шартқа қызмет көрсетілетін ақпараттық жүйелердегі мемлекеттік құпияларды құрайтын айналымда жүрген мәліметтердің қысқаша сипаттамасы көрсетілетін еркін нысандағы анықтама қоса беріледі.

      Бірлескен және басқа да жұмыстарды жүргізуге шарт жасасуға, сондай-ақ оның орындалуын бақылауға жауапты құрылымдық бөлімшені тапсырыс берушінің басшысы айқындайды.

      7. Мемлекеттік құпияларға билік ету өкілеттіктері берілген мемлекеттік органның өздерінің мемлекеттік құпияларын беру мүмкіндігі туралы жазбаша рұқсатын алғанға дейін бірлескен және өзге де жұмыстарды жүргізуге шарт жасасуға және мемлекеттік құпияларды беруге жол берілмейді.

      8. Бірлескен және басқа да жұмыстарды орындау шеңберінде тапсырысты орындаушы жүзеге асыратын мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі қызметті ұйымдастыру:

      1) шетелдің қатысуынсыз жұмыс істейтін тапсырысты орындаушының;

      2) бірлескен және басқа да жұмыстар орындалатын жердегі тапсырыс берушінің;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес олармен үлестес заңды (жеке) тұлғаларға қатысты квазимемлекеттік сектор субъектілерінің;

      4) іс жүзінде тапсырысты орындаушымен бір қалада (елді мекенде) орналасқан, шетелдің қатысуынсыз жұмыс істейтін және жарғылық капиталында мемлекет жүз пайыз қатысатын әрі мемлекеттік құпияларды қорғау саласында қызметтер көрсетуге Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген өкілеттіктер берілген басқа ұйымдардың (бұл жағдайда тапсырысты орындаушы іс жүзінде орындаушымен бір қалада (елді мекенде) орналасқан осы ұйыммен оның мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі бөлімшесінің көрсетілетін қызметтерін пайдалану туралы шарт жасасады, бұл туралы уағдаласушы екі тараптың мемлекеттік құпияларды пайдалана отырып жұмыс жүргізуге рұқсатында тиісті белгі жасалады) бірінің мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі бөлімшелеріне жүктеледі.

      Мемлекеттік құпияларды қорғау саласында қызметтер көрсету бойынша шарт жасалғаны туралы ұйым фельдъегерлік қызмет және арнайы пошта байланысы қызметінің филиалдарын жазбаша нысанда хабардар етеді.

      9. Бірлескен және басқа да жұмыстарды жүргізу кезінде мемлекеттік құпиялардың қорғалуын бақылауды ұйымдастыру тараптар жасасқан шарттың ережелеріне сәйкес осы жұмыстарға тапсырыс берушіге жүктеледі.

      Бірлескен және басқа да жұмыстардың барысында тапсырысты орындаушы өзіне алған мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі міндеттемелерді бұзатын болса, тапсырыс беруші тапсырыстың орындалуын бұзушылықтар жойылғанға дейін тоқтата тұруға, ал бұзушылықтар қайталанған жағдайда – мемлекеттік құпияларды пайдалана отырып жұмыстар жүргізуге арналған тапсырыс пен рұқсаттың күшін жою және кінәлі тұлғаларды жауапқа тарту туралы мәселе қоюға құқылы. Бұл ретте тапсырыс беруші арқылы мемлекетке тапсырысты орындаушы келтірген материалдық зияны Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өндіріп алынуға тиіс.

      10. Тапсырыс берушінің функциялары, меншік нысандары өзгерген, ол таратылған немесе мемлекеттік құпиялар пайдаланылатын жұмыстар тоқтатылған жағдайларда, егер бірлескен және басқа да жұмыстарға тапсырыс берушінің құқықтық мирасқорының көрсетілген мәліметтерді пайдалана отырып жұмыстар жүргізуге өкілеттіктері болса, тапсырысты орындаушымен шартқа толықтырулар жасалып, осы құқықтық мирасқор көрсетіледі. Бұл ретте, тапсырысты орындаушы қызметін жүзеге асыратын жердегі ұлттық қауіпсіздік органын және мемлекеттік құпиялары пайдаланылатын болса, мемлекеттік органдар міндетті түрде жазбаша хабардар етіледі.

      Тапсырысты орындаушының функциялары, меншік нысандары өзгерген, ол таратылған немесе мемлекеттік құпиялар пайдаланылатын жұмыстар тоқтатылған жағдайларда, тапсырыс беруші тапсырысты орындаушымен бірге мемлекеттік құпияларды және оларды жеткізгіштерді қорғауды қамтамасыз ету бойынша шаралар қолданады. Бұл ретте тапсырысты орындаушыға бірлескен және басқа да жұмыстарды жүргізу шартының шеңберінде берілген мемлекеттік құпиялар тапсырыс берушіге қайтарылады.

      11. Ұлттық қауіпсіздік органдарының мемлекеттік құпияларды пайдалануға байланысты қызметті жүзеге асыруға рұқсатын алмай және лауазымды тұлғаға немесе Қазақстан Республикасының азаматына мемлекеттік құпияларға рұқсат ресімдемей, мемлекеттік құпияларды тапсырысты орындаушыға беруге жол берілмейді.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады