Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998-2000 жылдарға арналған iс-қимыл бағдарламасын жүзеге асыру жөнiндегi шаралардың жоспары туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Қаулысы 1998 жылғы 19 ақпан N 119. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 1999.08.06. N 1108 қаулысымен. ~P991108

      "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi даму стратегиясын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 28 қаңтардағы N 3834 U983834_ Жарлығын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етедi:
      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998-2000 жылдарға арналған iс-қимыл бағдарламасын жүзеге асыру жөнiндегi шаралардың жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.
      2. Орталық және жергiлiктi атқарушы органдардың басшылары Жоспарда белгiленген шараларды сөзсiз iске асыруды қамтамасыз етсiн және тоқсан сайын, есептi тоқсаннан кейiнгi айдың 5-күнiнен кешiктiрмей Қазақстан Республикасының Экономикалық жоспарлау жөнiндегi агенттiгiне олардың орындалуы жөнiнде ақпарат ұсынсын.
      3. Жауапты атқарушылар болып табылатын орталық және жергiлiктi атқарушы органдар Қазақстан Республикасының Экономикалық жоспарлау жөнiндегi агенттiгiне жылына 2 рет 5 қаңтарға және 5 шiлдеге дейiн Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар жөніндегі

 

агенттік Жоспарға өзгерiстер мен толықтырулар туралы ұсыныс енгiзе алады

деп белгiленсiн.     Қазақстан Республикасының Экономикалық жоспарлау жөнiндегi

агенттiгi, қажет болған жағдайда, жыл сайын 25 қаңтарға және 25

шiлдеге дейiн Қазақстан Республикасының Үкiметiне тиiстi шешiмдердiң

жобаларын енгiзсiн.

     ЕСКЕРТУ. 3-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 1999.02.05. N 86 қаулысымен.P990086_
 


     4.     5.     ЕСКЕРТУ. 4,5-тармақтар алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 1999.02.05.

              N 86 қаулысымен. 


P990086_
 


     6. Осы қаулының орындалуына бақылау жасау Қазақстан

Республикасының Экономикалық жоспарлау жөнiндегi агенттiгiне жүктелсiн.


     ЕСКЕРТУ. Мәтініндегі сөздер ауыстырылды - ҚР Үкіметінің 1999.02.05.

              N 86 қаулысымен. 


P990086_
      Қазақстан Республикасының

        Премьер-Министрi                                                   Қазақстан Республикасы

                                                   Үкіметінің

                                                   1999 жылғы 5 ақпандағы

                                                   N 86 қаулысына

                                                   қосымша


     ЕСКЕРТУ. Қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 1999.02.05. N 86

              қаулысымен. 


P990086_
 
                                             Қазақстан Республикасы

                                             Үкіметінің

                                             1998 жылғы 19 ақпандағы

                                             N 119 қаулысымен

                                                   бекітілген


        Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998-2000 жылдарға арналған

       іс-қимыл бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары                                1998 жыл                         3-басымдық. Экономикалық өсу 
                         3.1 Макроэкономикалық тұрақтылық
 

 

     Мақсат: Орташа жылдық инфляция деңгейін төмендету, басқарылатын

           бюджеттік тапшылықты және теңгенің тұрақты бағамын сақтау

__________________________________________________________________________

|        Іс-шара             |  Аяқталу нысаны  |  Атқарылуына  |Орындалу 

|                            |                  |   жауаптылар  |мерзімі 

|____________________________|__________________|_______________|_________|

|           1                |        2         |       3       |    4    |

|____________________________|__________________|_______________|_________|

|                   3.1.1 Ақша-несие саясатын қатайту                     

|__________________________________________________________________________

|Ұлттық Банктің тәуелсіздігін нығайту                                     

|__________________________________________________________________________

|3.1.1.1. Ұлттық Банктің ақша-  |"Қазақстан Респуб.|Ұлттық Банк,   |ІІІ   

|несие саясатын жүргізудегі     |ликасының Ұлттық  |Қаржымині,     |тоқсан

|функциясын нақтылау және жауап.|Банкі туралы"     |Стратегиялық   |      

|кершілігін күшейту             |Қазақстан Респуб. |жоспарлау және |      

|                               |ликасы Президенті.|реформалар     |      

|                               |нің 1995 жылғы 30 |жөніндегі      |      

|                               |наурыздағы заң    |агенттік,      |      

|                               |күші бар Жарлығына|Әділетмині     |      

|                               |өзгерістер мен    |               |      

|                               |толықтырулар енгі.|               |      

|                               |зу туралы Заңның  |               |      

|                               |жобасы            |               |      

|_______________________________|__________________|_______________|_______

|. Ақша-несие саясатының жанама құралдарын пайдалануды кеңейту     |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.1.2. Мемлекеттік бағалы қа.|Қолданылып жүрген |Қаржымині,  |Жыл сайын

|ғаздар нарығына қатысушылардың |заң актілеріне    |Ұлттық Банк |Қазақстан

|шеңберін кеңейту, қайталама    |өзгерістер мен то.|            |Республи.

|рыноктың тиімді жұмыс істеуі   |лықтырулар енгізу |            |касы Үкі.

|мен ашықтығын арттыру мақсатын.|туралы заңдарының |            |метінің

|да мемлекеттік бағалы қағаздар.|жобалары, Үкімет. |            |заң жоба 

|мен жүргізілетін операцияларды |тің қаулысы, Ұлт. |            |лары жұ. 

|реттеу жөніндегі нормативтік   |тық Банктің норма.|            |мыстары.

|және құқықтық базаны жетілдіру |тивтік құқықтық   |            |ның жос. 

|                               |актілері          |            |парлары.

|                               |                  |            |мен     

|__________________________________________________________________________

|3.1.1.3. Ақша массасын Ұлттық  |Есеп              |Ұлттық Банк |

|Банктің қысқа мерзімді ноттары.|                  |            |Қазақстан

|ның эмиссиясымен реттеуден ашық|                  |            |Республи.

|рыноктағы операциялар арқылы   |                  |            |касының 

|реттеуге көшу                  |                  |            |Президент

|                               |                  |            |іне жыл  

|                               |                  |            |сайынғы

|                               |                  |            |есептің 

|                               |                  |            |құрамында

|__________________________________________________________________________

|3.1.1.4. Банктерге несиелерді  |Есеп              |Ұлттық Банк |Қазақстан|

|тек қысқа мерзімді өтімділікке |                  |            |Республи.|

|сұранысты қанағаттандыру үшін  |                  |            |касының  |

|ғана беру                      |                  |            |Президент|

|                               |                  |            |.іне жыл |

|                               |                  |            |сайынғы  |

|                               |                  |            |құрамында|

|__________________________________________________________________________

|3.1.1.5. Айналым мерзімдері    |Қаржы министрінің |Қаржымині   |Жыл сайын|

|неғұрлым ұзақ мемлекеттік баға.|бұйрығы           |            |рыноктағы|

|лы қағаздарды эмиссиялау       |                  |            |қарыз ка.|

|                               |                  |            |питалының|

|                               |                  |            |жағдайына|

|                               |                  |            |қарай    |

|__________________________________________________________________________

|3.1.1.6. Вексельдік айналымды  |Ұлттық Банк       |Ұлттық Банк,|ІІІ     |

|дамыту жөніндегі нормативтік   |Басқармасының     |БҚҰҚ        |тоқсан   |

|құқықтық актілерді әзірлеу     |қаулысы           |            |         |

|және қабылдау                  |                  |            |         |

|__________________________________________________________________________

|. Ұлттық Банктің талдамалық және болжау функцияларын күшейту             

|__________________________________________________________________________

|3.1.1.7. Шоттардың жаңа жоспары|Есеп              |Ұлттық Банк |Қазақстан|

|бойынша банктерде бухгалтерлік |                  |            |Республи.|

|есептің автоматтандырылған жү. |                  |            |касының  |

|йесін енгізуге әдістемелік     |                  |            |Прези.   |

|басшылықты қамтамасыз ету      |                  |            |дентіне  |

|                               |                  |            |жыл сай. |

|                               |                  |            |ынғы құ. |

|                               |                  |            |рамында  |

|__________________________________________________________________________

|3.1.1.8. Ашық экономика жағдай.|Есеп              |Ұлттық Банк |Қазақстан|

|ында Қазақстанның рыногындағы  |                  |            |Республи.|

|жағдайды талдау мен болжаудың  |                  |            |касының  |

|әдістемесін жетілдіру          |                  |            |Президен

|                               |                  |            |тіне жыл |

|                               |                  |            |сайынғы  |

|                               |                  |            |есептің  |

|                               |                  |            |құрамында|

|__________________________________________________________________________

|3.1.1.9. Қазақстан Ұлттық      |Есеп              |Ұлттық Банк |Қазақстан|

|Банкінің ақпарат алмасу, талдау|                  |            |Республи.|

|және болжау саласында шетелдер.|                  |            |касының  |

|дің орталық банктерімен және   |                  |            |Президен.|

|халықаралық талдау орталықтары.|                  |            |тіне жыл |

|мен ынтымақтастығын кеңейту    |                  |            |сайынғы  |

|                               |                  |            |есептің  |

|                               |                  |            |құрамында|

|__________________________________________________________________________

|         3.1.2. Қаржы институттарын дамыту және қаржы рыноктарын         

                               тереңдету 

|__________________________________________________________________________

|.Қаржы жүйесін дамыту үшін құқықтық базаны жетілдіру                     

|__________________________________________________________________________

|3.1.2.1. Төлем жүйесін қоса ал.|Нормативтік       |Ұлттық Банк    |Ұдайы 

|ғанда, банк жүйесін құқықтық   |құқықтық актілер  |               |      

|реттеуді жетілдіру             |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.2.2. Зейнетақы жүйесін     |Нормативтік       |Қаржымині, Ең. |Ұдайы 

|құқықтық реттеуді жетілдіру    |құқықтық актілер  |бекәлеуметмині,|      

|                               |                  |ҰЗА, Ұлттық    |      

|                               |                  |Банк, БҚҰК     |      

|_______________________________|__________________|_______________|_______

|3.1.2.3. Бағалы қағаздар рыно. |Нормативтік       |БҚҰК           |Ұдайы 

|гын реттеу жөніндегі норматив. |құқықтық актілер  |               |      

|тік базаны жетілдіру           |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|.Банк жүйесін нығайту                                                    

|__________________________________________________________________________

|3.1.2.4. Ашық тендердің негі.  |Есеп              |Қаржымині   |Жыл сайын|

|зінде мемлекеттік бағдарламалар|                  |            |         |

|жөніндегі агент-банктерді ірік.|                  |            |         |

|теуді жүзеге асыру             |                  |            |         |

|__________________________________________________________________________

|3.1.2.5. Банк секторының капи. |"Банктер және банк|Ұлттық Банк    |IV    

|талына шетелдік қатысудың жиын.|жүйелі туралы"    |               |тоқсан

|тық үлесіне 25 проценттік      |заңға өзгерістер  |               |      

|лимитті 50 процентке дейін     |енгізу туралы"    |               |      

|арттыру                        |Заңның жобасы     |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.2.6. Банкаралық ақша рыно. |Есеп              |Ұлттық Банк | Қазақстан

|гының дамуына жағдай тудыру    |                  |            |Республи.|

|                               |                  |            |касының  |

|                               |                  |            |Президен.|

|                               |                  |            |тіне жыл |

|                               |                  |            |сайынғы  |

|                               |                  |            |есептің  |

|                               |                  |            |құрамында|

|__________________________________________________________________________

|3.1.2.7. Екінші деңгейдегі     |Есеп              |Ұлттық Банк    |IV    

|банктердің халықаралық стан.   |                  |               |тоқсан

|дарттарға көшірілуін аяқтау    |                  |               |      

|1-топтағы банктер үшін         |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.2.8. Медетші Банкін Медетші|Қазақстан Респуб. |Қаржымині,    |ІІ    

|Қоры етіп қайта құру           |ликасы Үкіметінің |Ұлттық Банк   |тоқсан|

|                               |қаулысы           |              |      

|__________________________________________________________________________

|* Банктік емес қаржы институттарын дамыту                                

|__________________________________________________________________________

|3.1.2.9. Қор биржаларының қыз. |Нормативтік       |БҚҰК           |IV    

|метін реттеу жөніндегі норма.  |құқықтық актілер  |               |тоқсан

|тивтік базаны жетілдіру        |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.2.10. Мемлекеттік емес зей.|Нормативтік       |Еңбекәлеумет. |IV    

|нетақы қорларының қызметін     |құқықтық актілер  |мині          |тоқсаны

|реттеу жөніндегі нормативтік   |                  |              |      

|базаны жетілдіру               |                  |              |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.2.11. Айырбастау пункттері.|Нормативтік       |Ұлттық Банк   |IV    

|нің қызметін реттеу жөніндегі  |құқықтық актілер  |              |тоқсаны

|нормативтік базаны жетілдіру   |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.3. Салық-бюджет саясатының тиімділігін арттыру және бюджет тапшылығын

|          инфляциялық емес қаржыландыру                                  

|__________________________________________________________________________

|Салықтық әкімшіліктендіру реформасы                                      

|__________________________________________________________________________

|3.1.3.1. Салық қызметін функ.  |Бұйрық            |Қаржымині    |ІІ

|ционалдық принцип бойынша об.  |                  |             |тоқсан |

|лыстық деңгейде жетілдіру      |                  |             |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.3.2. Салық декларациясының |Бұйрық            |Қаржымині    |І

|нысандарын ұтымды ету және     |                  |             |тоқсан |

|оларды қабылдау рәсімін        |                  |             |      

|оңайландыру                    |                  |             |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.3.3. БАҚ-да салық төлеуші. |Бұйрық            |Қаржымині    |Жыл

|лерге салық және кеден заңдарын|                  |             |сайын

|түсіндіру бойынша науқан жүргі.|                  |             |деклара.

|зу                             |                  |             |цияны

|                               |                  |             |толтыру.

|                               |                  |             |дың ақыр.

|                               |                  |             |ғы мер. 

|                               |                  |             |зімінің 

|                               |                  |             |алдындағы

|                               |                  |             |екі айда

|__________________________________________________________________________

|"Орталық-аймақтардың" өзара қарым-қатынастарында бюджеттік реформа       

|                      жүргізу 

|__________________________________________________________________________

|3.1.3.4. Мемлекеттік сектордың |Заң жобасы        |Қаржымині,     |IV    

|шаруашылық жүргізуші субъекті. |                  |Стратегиялық   |тоқсан

|лері мен мемлекеттік бюджеттің |                  |жоспарлау және |      

|арасындағы өзара қарым-қатынас.|                  |реформалар     |      

|тарды заң тәртібімен айқындау  |                  |жөніндегі аген.|      

|                               |                  |ттік (келісім  |      

|                               |                  |бойынша)       |      

|__________________________________________________________________________

|. Мемлекеттік шығыстарды ұтымды ету және бюджеттің шығыс бөлігін құрудың 

|  бағдарламалық әдісіне көшу                                             

|__________________________________________________________________________

|3.1.3.5. Бюджет жүйесі туралы  |Заң жобасы        |Қаржымині,     |ІІІ   

|Заңға өзгерістер мен толықтыру.|                  |Стратегиялық   |тоқсан

|лар енгізу                     |                  |жоспарлау және |      

|                               |                  |реформалар жө. |      

|                               |                  |ніндегі агент. |      

|                               |                  |тік            |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.3.6. Мемлекеттік сатып алу.|Қазақстан Респуб. |Қаржымині,     |ІІІ   

|ды конкурстық негізде жүргізу. |ликасы Үкіметінің |               |тоқсан

|дің тетіктерін енгізу          |қаулысы           |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.3.7. Кедейлік шегін ресми  |Қазақстан Респуб. |Еңбекәлеумет.  |IV

|бекіту                         |ликасы Үкіметінің |мині, Страте.  |тоқсан

|                               |қаулысы           |гиялық жоспар. |      

|                               |                  |лау және рефор.|      

|                               |                  |малар жөніндегі|      

|                               |                  |агенттік,Қаржы.|      

|                               |                  |мині           |      

|__________________________________________________________________________

|. Мемлекеттік бюджет тапшылығын Ұлттық Банктің несиелерімен тікелей      

|  қаржыландыруға жол бермеу                                              

|__________________________________________________________________________

|3.1.3.8. Жоспардан тыс бюджет. |Қазақстан         |Қаржымині      |II    

|тік шығыстарды болдырмайтын    |Республикасы      |               |тоқсан

|рәсімдерді әзірлеу             |Үкіметінің        |               |      

|                               |қаулысы           |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.4. Ақша-несие саясатын салық және бюджет саясатымен және зейнетақы   

|       реформасын үйлестіру                                              

|__________________________________________________________________________

|.Ақша-несие, салық, бюджет саясатын және зейнетақы реформасын жүргізетін 

|   мемлекеттік органдарды тиімді үйлестіруді қамтамасыз ету              

|__________________________________________________________________________

|3.1.4.1. Жаңа жинақтаушы зей.  |Талдамалық жазба  |Еңбекәлеумет.  |ІІ

|нетақы жүйесі жұмысының нәтиже.|                  |мині,Қаржымині,|тоқсан

|лерін талдау және нормативтік  |                  |ҚРҰБ, БҚҰК     |      

|құқықтық базаны жетілдіру      |                  |               |      

|жөнінде ұсыныс беру            |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.4.2. Қаржыминінің кеден    |Бұйрық            |Қаржымині      |ІІ

|органдарын және басқа да бөлім.|                  |               |тоқсан

|шелерін компьютерлендірумен    |                  |               |      

|өзара байланысты салық қызметін|                  |               |      

|компьютерлендірудің тұжырымда. |                  |               |      

|масын әзірлеу                  |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.4.3. Банк және қаржы теле. |Есеп              |Ұлттық Банк, |Қазақстан

|коммуникациялары жүйесін дамыту|                  |Көліккоммині |Республи.

|                               |                  |             |касының

|                               |                  |             |Президен

|                               |                  |             |тіне жыл

|                               |                  |             |сайынғы

|                               |                  |             |есептің 

|                               |                  |             |құрамында

|__________________________________________________________________________

|. Салық-бюджет саясатының және зейнетақы реформасының макроэкономикалық  

|    орнықтылыққа әсерінің тұрақты мониторингін қамтамасыз ету            

|__________________________________________________________________________

|3.1.4.4. Зейнетақы реформасы   |Бірлескен шешім   |Қаржымині,     |ІІ

|мен салық және бюджет саясат.  |                  |Стратегиялық   |тоқсан

|тарындағы өзгерістердің макро. |                  |жоспарлау және |      

|экономикалық көрсеткіштерге    |                  |реформалар жө. |      

|әсерінің тұрақты мониторингін  |                  |ніндегі агент. |      

|қамтамасыз ету                 |                  |тік (келісім   |      

|                               |                  |бойынша)       |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.4.5. Жинақтаушы зейнетақы  |БҚҰҚ-ның ережесі  |БҚҰҚ, Еңбек.   |ІІ

|қорларының, зейнетақы активте. |                  |әлеуметмині,   |тоқсан

|рін басқару жөніндегі компания.|                  |Ұлттық Банк,   |      

|лардың және кастодиандардың    |                  |Қаржымині      |      

|зейнетақы активтері есебінің   |                  |               |      

|бірдейлігін қамтамасыз ету жө. |                  |               |      

|нінде шаралар әзірлеу          |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.5. Төлем балансын нығайту                                            

|__________________________________________________________________________

|. Экспорт пен импорттың құрылымын жақсарту                               

|__________________________________________________________________________

|3.1.5.1. Экономиканы қайта құ. |Қазақстан Респуб. |Энергетика, ин.|Жыл

|рылымдауға бағытталған импорт. |ликасы Үкіметінің |дустрия және   |сайын 

|тық тарифтердің реформасын     |қаулысы           |саудамині, Қар.|      

|жалғастыру                     |                  |жымині, Көлік. |      

|                               |                  |коммині, Ауыл, |      

|                               |                  |шармині        |      

|__________________________________________________________________________

|. Валюталық реттеу нысандары мен әдістерін жетілдіру                     

|__________________________________________________________________________

|3.1.5.2. Валюталық реттеу және |Қазақстан Респуб. |Ұлттық Банк,   |IV    

|бақылау саласындағы нормативтік|ликасы Үкіметінің |Қаржымині      |тоқсан

|құқықтық базаны жетілдіру      |қаулысы           |               |      

|__________________________________________________________________________

|. Ағымдағы шот тапшылығын қаржыландырудың ұтымды құрылымы                

|__________________________________________________________________________

|3.1.5.3. Шетелдік капитал      |Талдамалық жазба  |Ұлттық Банк    |Жыл

|ағынының құрылымын талдау      |                  |               |сайын

|                               |                  |               |IV    

|                               |                  |               |тоқсан

|__________________________________________________________________________

|. Мемлекеттің халықаралық резервтерін тиімді басқару                     

|__________________________________________________________________________

|3.1.5.4. Халықаралық қаржы ры. |Есеп              |Ұлттық Банк,   |Тоқсан

|ноктарының жағдайына және мем. |                  |Қаржымині      |сайын 

|лекеттің сыртқы міндеттемеле.  |                  |               |      

|ріне сүйене отырып Ұлттық Банк.|                  |               |      

|тің жалпы халықаралық резерв.  |                  |               |      

|тердегі валюталық құрылымын    |                  |               |      

|оңтайландыру                   |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.5.5. Ұлттық Банктің халық. |Есеп              |Ұлттық Банк    |Тоқсан

|аралық резервтерін басқарудың  |                  |               |сайын 

|белсенді саясатын жүргізу      |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.5.6. Ұлттық Банктің халық. |Есеп              |Ұлттық Банк    |Тоқсан

|аралық резервтерін басқаруда   |                  |               |сайын 

|туынды қаржы құралдарын        |                  |               |      

|пайдалану                      |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.5.7. Халықаралық қаржы     |Есеп              |Ұлттық Банк    Осындай

|рыноктарының күн сайынғы мони. |                  |               |      

|торингі және жай-күйін талдау  |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|. Теңгенің төлем балансын нығайтуға жәрдемдесетін айырбас бағамы саясатын

|             жүзеге асыру                                                

|__________________________________________________________________________

|3.1.5.8. Теңгенің айырбас баға.|Есеп              |Ұлттық Банк  |Қазақстан

|мының оңтайлы режимін ұстап    |                  |             |Республи.

|отыру                          |                  |             |касының

|                               |                  |             |Президен.

|                               |                  |             |тіне  

|                               |                  |             |Ұлттық

|                               |                  |             |Банктің

|                               |                  |             |жыл

|                               |                  |             |сайынғы 

|                               |                  |             |есебінің

|                               |                  |             |құрамында

|__________________________________________________________________________

|. Сырттан қарыз алу саясатын жақсарту                                    

|__________________________________________________________________________

|3.1.5.9. Кепілдікпен қамтамасыз|Есеп              |Ұлттық Банк |Қазақстан

|етілмеген ішкі міндеттемелердің|                  |            |Республи.

|мониторингі                    |                  |            |касының 

|                               |                  |            |Президен.

|                               |                  |            |тіне  

|                               |                  |            |Ұлттық

|                               |                  |            |Банктің 

|                               |                  |            |жыл   

|                               |                  |            |сайынғы

|                               |                  |            |есебінің

|                               |                  |            |құрамында

|__________________________________________________________________________


            3.2. Ашық нарықтық экономика және еркін сауда

     Мақсаты: Экономикадағы құрылымдық реформаларды негізінен аяқтау


__________________________________________________________________________

| 3.2.1. Экономиканы жекешелендіру және монополиясыздандыруды негізінен   

|                                аяқтау                                   

|__________________________________________________________________________

|* Мемлекеттік меншікті жекешелендіру негізінен аяқтап шығу               

|__________________________________________________________________________

|3.2.1.1. 2000 жылдың аяғына    |Қазақстан Респуб. |Қаржымині      |IV    

|дейін жекешелендіруге жатпайтын|ликасы Үкіметінің |               |тоқсан

|кәсіпорындардың тобын айқындау |қаулысы           |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.2.1.2. Мемлекеттік меншіктің |Қазақстан Респуб. |Қаржымині      |ІІ

|тізілімін жасау                |ликасы Үкіметінің |               |тоқсан

|                               |қаулысы           |               |      

|__________________________________________________________________________

|* Ішкі рыноктарды монополиясыздандыру, адал бәсекелестікті ынталандыру   

|      және табиғи монополиялардың қызметін қатаң бақылау негізінде бағаны

|                  ырықтандыруды әзірлеу                                  

|__________________________________________________________________________

|3.2.1.3. Табиғи монополиялар   |Қазақстан Респуб. |Табиғи монопо. |ІІІ   

|туралы Заңды іске асыру жөнінде|ликасы Табиғи     |лияларды реттеу|тоқсан

|бағдарлама әзірлеу             |монополияларды    |және бәсекелес.|      

|                               |реттеу және бәсе. |тікті қорғау   |      

|                               |келестікті қорғау |жөніндегі      |      

|                               |жөніндегі комите. |комитет        |      

|                               |тінің қаулысы     |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.2.1.4. Байланыс пен почта    |Табиғи монополия. |Табиғи монопо. |IV    

|қызметтерін монополиясызданды. |ларды реттеу және |лияларды реттеу|тоқсан

|рудың жоспарын әзірлеу         |бәсекелестікті    |және бәсекелес.|      

|                               |қорғау жөніндегі  |тікті қорғау   |      

|                               |комитеттің бұйрығы|жөніндегі      |      

|                               |                  |комитет жөнін. |      

|                               |                  |дегі комитет   |      

|__________________________________________________________________________

|. Нарық инфрақұрылымдардың дамуын ынталандыру                            

|__________________________________________________________________________

|3.2.1.5. Нарықтық инфрақұрылым.|Есеп              |Инвестком   |Қазақстан

|дарды жаңарту жөніндегі инвес. |                  |            |Республи.

|тициялық жобаларға қолдау      |                  |            |касының

|көрсету                        |                  |            |Үкіметіне|

|                               |                  |            |есептер. |

|                               |                  |            |дің   

|                                                               |құрамында

|__________________________________________________________________________

|    3.2.2. Экспорттық көлік инфрақұрылымы мен коммуникацияларды жедел    

|                               дамыту                                    

|__________________________________________________________________________

|* Халықаралық сауданың дамуына жәрдемдесетін көлік инфрақұрылымы мен

     коммуникацияларды негізгі объектілерін қайта жаңғырту мен салу       

|__________________________________________________________________________

|3.2.2.1. Достық станциясын,    |Қазақстан         |Көліккоммині |Қазақстан

|Ақтау портын, Азияаралық темір |Республикасының   |             |Республи.

|жолды және Европадан Азияға оп.|Үкіметіне баяндама|             |касының 

|тикалық-талшықтық желінің жоба.|                  |             |Үкіметіне

|сын қайта жаңғырту және салу   |                  |             |тоқсан

|жоспарларының орындалуын бақы. |                  |             |сайынғы 

|лауды жүзеге асыру. Жоғарыда   |                  |             |есептер.

|аталған жоспарлар "Инфрақұры.  |                  |             |дің   

|лым, көлік және байланыс"      |                  |             |құрамында

|басымдығында сипатталған       |                  |             |      

|__________________________________________________________________________

|*Экспорттық мұнай-газ құбырларын жобалау мен салу                        

|__________________________________________________________________________

|3.2.2.2.Экспорттық мұнай-газ құ|Қазақстан         |Энергетика,  |Қазақстан

|бырларының салыну жоспарларының|Республикасының  |индустрия және|Республи.

|орындалуын бақылауды жүзеге    |Үкіметіне есеп   |саудами

ні     |касының 

|асыру және стратегиясын жасау. |                 |              |Үкіметіне

|Шара "Инфрақұрылым, көлік және |                 |              |тоқсан

|байланыс" басымдығында         |                 |              |сайынғы 

|сипатталған                    |                 |              |есептер.

|                               |                 |              |дің   

|                               |                  |             |құрамында

|__________________________________________________________________________

|3.2.3. Сыртқы сауданы экспорт пен импорттың құрылымы мен географиясын    

|                 жақсарта отырып өркендету                               

|__________________________________________________________________________

|* Заңдарды ДСҰ-ның талаптарына сәйкес келтіру және ДСҰ-ға кіру           

|__________________________________________________________________________

|3.2.3.1. Қазақстанның ДСҰ-ға   |Қазақстан         |Энергетика,  |IV тоқсан

|кіруі туралы келіссөздерді     |Республикасының   |индустрия жә.|және жыл

|жалғастыру                     |Үкіметіне есеп    |не саудамині,|сайын 

|                               |                  |Ведомствоаралық|      

|                               |                  |комиссия       |      

|__________________________________________________________________________

|3.2.3.2. ДСҰ-ға кіру жөнінде   |Хаттамалар        |Энергетика,    |Жыл

|Кеден Одағы елдерімен бірлескен|                  |индустрия және |сайын 

|консультациялар өткізу         |                  |саудамині,     |      

|                               |                  |Мемкірісмині   |      

|__________________________________________________________________________

|Кеден Одағы, Орталық Азия  және ТМД шеңберінде сыртқы сауда заңдарын     

|               үйлесімді ету                                             

|__________________________________________________________________________

|3.2.3.4. Кеден одағы туралы ке.|Мемлекетаралық    |Энергетика,    |IV

|лісімге қатысушы мемлекеттердің|кеңестің шешімде. |индустрия және |тоқсан

|ортақ кедендік тарифтерін бір. |ріне сәйкес Қазақ.|саудамині,     |      

|дейлендіру жөніндегі жұмыстар  |стан Республикасы |Қаржымині,     |      

|жүргізу                        |Үкіметінің        |Ауылшармині,   |      

|                               |қаулысы           |Мемкірісмині   |      

|__________________________________________________________________________

|3.2.3.5. "Кеден одағын қалып.  |Интеграциялық     |Энергетика,   |Интегра.

|тастыру кезіндегі тарифтік емес|комитеттің        |индустрия және|циялық

|реттеудің бірыңғай шаралары    |отырысына ұсыныс  |саудамині,    |комитет

|туралы" Келісімді іске асыру   |                  |Қаржымині,    |тің

|мақсатында тарифтік емес шара. |                  |Мемкірісмині  |жұмыс

|ларды бірдейлендіру жөніндегі  |                  |              |кестесі

|жұмысты жүргізу                |                  |              |не     

|                               |                  |              |сәйкес 

|__________________________________________________________________________

|3.2.3.6. Кеден одағы елдерінің |"Кеден одағын және|Энергетика,   |IV

|экономикаларына экономикалық   |біртұтас экономи. |индустрия және|тоқсан 

|реформалар мен құрылымдық қайта|калық кеңістік    |саудамині,    |      

|құру жүргізудің принциптерін   |құру туралы"      |Қаржымині,    |      

|жасау                          |Шарттың жобасы    |Сыртқыісмині, |      

|                               |                  |Әділетмині,   |      

|                               |                  |Мемкірісмині  |      

|__________________________________________________________________________

|* Ішкі және сыртқы рыноктарда отандық тауарлардың үлесін ұлғайту         

|__________________________________________________________________________

|3.2.3.7. Демпингті болдырмау   |ҚР Президентінің  |Қаржымині,     |ІІІ   

|мақсатында тауарлардың экспор. |"Салық және бюд.  |Энергетика,    |тоқсан

|тын реттеу жөніндегі шаралар   |жетке төленетін   |индустрия және |      

|пакетін әзірлеу                |басқа да міндетті |саудамині      |      

|                               |төлемдер туралы"  |               |      

|                               |Жарлығына өзгеріс.|               |      

|                               |тер мен толықтыру.|               |      

|                               |лар енгізу туралы"|               |      

|                               |Заңның жобасы     |               |      

|__________________________________________________________________________

|            3.2.4. Басқа рыноктарда мемлекеттік реттеуді шектеу кезінде  

|              жекелеген рыноктарда мемлекеттік бақылауды күшейту         

|__________________________________________________________________________

|* Табиғи монополияларға мемлекеттік бақылауды күшейту                    

|__________________________________________________________________________

|3.2.4.1. Стратегиялық жоспарлау|Қазақстан         |Табиғи монопо. |ІІІ   

|және реформалар жөніндегі      |Республикасы      |лияларды реттеу|тоқсан

|агенттіктің Монополияға қарсы  |Үкіметінің        |және бәсекелес.|      

|комитетінің өкілеттігін нығайту|қаулысы           |тікті қорғау   |      

|                               |                  |жөніндегі      |      

|                               |                  |комитет        |      

|__________________________________________________________________________


                 3.3. Басым жекеменшік сектор

     Мақсаты: Ішкі жалпы өнімде және жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуде

              жекеменшік сектордың үлесін ұлғайтуға қол жеткізу,

              сондай-ақ өндірісті диверсификациялаудың негізін қалау

__________________________________________________________________________

|      3.3.1. Мемлекеттің жекеменшік сектордың дамуына заңсыз             

|               араласуын айтарлықтай қысқарту                            

|__________________________________________________________________________

|3.3.1.1. "Банкроттық туралы"   |Заң жобасы        |Энергетика,    |І

|Заңға өзгерістер мен толықтыру.|                  |индустрия және |тоқсан

|лар енгізу туралы" Заң жобасын |                  |саудамині      |      

|әзірлеу                        |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.3.1.2. Берешекті сот тәртібі.|Заң жобасы        |Әділетмині     |ІІІ   

|мен өндіріп алу жөніндегі құ.  |                  |               |тоқсан

|қықтық тетікті жетілдіру       |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.3.1.3. "Лицензиялау туралы"  |Заң жобасы        |Энергетика,    |IV    

|Қазақстан Республикасы Прези.  |                  |индустрия және |тоқсан

|дентінің заң күші бар Жарлығына|                  |саудамині, Мем.|      

|өзгерістер мен толықтырулар    |                  |кірісмині,     |      

|енгізу туралы" Заң жобасын     |                  |Әділетмині,    |      

|әзірлеу                        |                  |Көліккоммині   |      

|__________________________________________________________________________

|* Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске бағытталған мемлекеттік қызметті    

|     реформалау және мемлекеттік органдардың функциялары мен

                   өкілеттіктерін қайталауды жою                          

|__________________________________________________________________________

|3.3.1.4. Басқару жүйесін одан  |Қазақстан         |Стратегиялық   |IV    

|әрі жетілдіру және мемлекеттік |Республикасының   |жоспарлау және |тоқсан

|органдардың функцияларын нақты.|Президенті        |реформалар жө. |      

|лау жөніндегі шараларды жүзеге |Жарлығының жобасы,|ніндегі агент. |      

|асыру                          |Қазақстан Респуб. |тік (келісім   |      

|                               |ликасы Үкіметінің |бойынша),      |      

|                               |қаулысы           |Қаржымині,     |      

|                               |                  |Әділетмині     |      

|__________________________________________________________________________

|        3.3.2. Меншік құқықтарын қорғау және құрметтеу, келісім-шарттық  

|                            тәртіпті күшейту                             

|__________________________________________________________________________

|* Мемлекеттік органдардың өз келісім-шарттық міндеттемелерін сақтауы     

|__________________________________________________________________________

|3.3.2.1. Мемлекеттік органдар. |Кеңестің хаттамасы|Әділетмині,    |ІІ

|өз келісім-шарттық міндеттеме. |                  |Қаржымині,     |тоқсан

|лерін сақтауы мәселелері       |                  |Стратегиялық   |      

|бойынша кеңес өткізу           |                  |жоспарлау және |      

|                               |                  |реформалар     |      

|                               |                  |жөніндегі      |      

|                               |                  |агенттік (келі.|      

|                               |                  |сім бойынша)   |      

|__________________________________________________________________________

|          3.3.3. Компаниялардың қаржы ресурстарына қол жеткізуі үшін     

|                              жағдай жасау                               

|__________________________________________________________________________

|* Отандық банк жүйесін сауықтыру мен нығайту және жеке меншік секторды   

|              несиелендіруді ынталандыру                                 

|__________________________________________________________________________

|3.3.3.1. Екінші деңгейдегі     |Ұлттық Банк       |Ұлттық Банк    |ІІІ   

|банктер үшін пруденциалдық нор.|Басқармасының     |               |тоқсан

|мативтерді қатайту және олардың|қаулысы           |               |      

|орындалуын қатаң бақылау       |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.3.3.2. Жеке меншік секторды  |Қазақстан         |Шағын бизнесті |І

|несиелендірудің бағдарламасын  |Республикасы      |қолдау жөнінде.|тоқсан

|әзірлеу                        |Үкіметінің        |гі агенттік    |      

|                               |қаулысы           |               |      

|__________________________________________________________________________

|* Қазақстанның қор рыногын дамыту                                        

|__________________________________________________________________________

|3.3.3.3. Акционерлік қоғамдар  |Өткізу-қабылдау   |Әділетмині,    |IV    

|және олар эмиссиялаған бағалы  |актісі            |Энергетика,    |тоқсан

|қағаздар бойынша мәліметтердің |                  |индустрия және |      

|бірыңғай өзекті деректер база. |                  |саудамині,     |      

|сын құру                       |                  |Қаржымині,     |      

|                               |                  |Ұлттық Банк    |      

|__________________________________________________________________________

|3.3.3.4. Бухгалтерлік есептің  |Есеп              |Қаржымині      |Тоқсан

|жаңа қазақстандық стандарттары.|                  |               |сайынғы

|на жоспар-шарттардың конверсия.|                  |               |есеп  

|сын жүргізу                    |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|* Жеке меншік секторды қаржыландырудың нысандары мен әдістерін жетілдіру 

|__________________________________________________________________________

|3.3.3.5. Ипотекалық несиеленді.|Есеп              |Ұлттық Банк  |Қазақстан

|руді қолдануды және несие бер. |                  |             |Республи.

|ген кезде өзара кепілдік теті. |                  |             |касының

|гін ынталандыру                |                  |             |Президен.

|                               |                  |             |тіне жыл

|                               |                  |             |сайынғы 

|                               |                  |             |есептің 

|                               |                  |             |құрамында

|__________________________________________________________________________

|3.3.3.6. Бизнес-жоспарлардың   |Ұлттық Банк       |Ұлттық Банк    |ІІІ   

|бірлескен әзірлемелерінің тәр. |Басқармасының     |               |тоқсан

|тібін енгізу (банктердің және  |қаулысы           |               |      

|несиелендірілген кәсіпкерлер.  |                  |               |      

|дің)                           |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|    3.3.4. Мемлекет пен жеке меншік сектор арасындағы диалогқа           

|                 бастамашылық ету және қолдау                            

|__________________________________________________________________________

|* Жеке меншік бизнес пен Үкімет өкілдерінің жүйелі түрдегі кездесулерін  

|                             өткізу                                      

|__________________________________________________________________________

|3.3.4.1. Жеке меншік бизнесті  |Форумның шешімі   |Шағын бизнесті |IV    

|дамыту мәселелері бойынша бір. |                  |қолдау жөнінде.|тоқсан

|лескен құжат қабылдау мақсатын.|                  |гі агенттік,   |      

|да атқарушы өкіметтің қатысуы. |                  |Өнеркәсіпшілер |      

|мен жыл сайын Республикалық    |                  |мен кәсіпкерлер|      

|Форум өткізу                   |                  |-одағы         |      

|__________________________________________________________________________

|   3.3.5. Шетел инвестицияларын тарту және Қазақстан тауарларының жаңа   

|             нарыққа шығуын ынталандыру                                  

|__________________________________________________________________________

|. Қазіргі заманғы технологияларды басқару және маркетинг дағдыларын      

|      енгізумен ілесе жүретін тікелей инвестициялардың ағылуын

|                              ынталандыру 

|__________________________________________________________________________

|3.3.5.1. Экономиканың басым    |Инвестмемкомның   |Инвестмемком,  |IV    

|секторларында берілген лицен.  |қаулысы           |Қаржымині,     |тоқсан

|зиялар мен жасасылған келісім- |                  |Энергетика,    |      

|шарттар үшін мониторинг жүйесін|                  |индустрия және |      

|құру                           |                  |саудамині,     |      

|__________________________________________________________________________

|* Шетел инвестицияларының дәстүрлі емес секторлардағы үлесін ұлғайту     

|          үшін жеңілдіктер мен преференциялар берудің ашық болуын        

|                     қамтамасыз ету                                      

|__________________________________________________________________________

|3.3.5.2. БАҚ-да Инвестмемкоммен|БАҚ-да            |Инвестмемком   |Тоқсан

|жасалған жобалардың тізбесі    |жарияланымдар     |               |сайын 

|жобаларға салынған сомалар,    |                  |               |      

|құрылған жұмыс орындарының саны|                  |               |      

|туралы ақпарат жариялауды      |                  |               |      

|қамтамасыз ету                 |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

          3.4. Қолайлы инвестициялық ахуал

     Мақсаты: Одан әрі экономикалық өсу мақсатында ішкі және сыртқы

           инвестициялық ресурстарды жұмылдыру

__________________________________________________________________________

|            3.4.1. Капиталдың жинақталуына қолайлы жағдай жасау          

|__________________________________________________________________________

|* Капиталдың жинақталуын ынталандыратын ақша-несие және салық-бюджет     

|            саясатын жүргізу                                             

|__________________________________________________________________________

|3.4.1.1. Сыйақының (мүдденің)  |Есеп              |Ұлттық Банк |Қазақстан

|банктік ставкаларын нақты тү.  |                  |            |Республи.

|рінде оң тұрғыда ұстап отыруды |                  |            |касының

|қамтамасыз ету                 |                  |            |Президен.

|                               |                  |            |тіне жыл

|                               |                  |            |сайынғы

|                               |                  |            |есептің

|                               |                  |            |құрамында

|__________________________________________________________________________

|* Жеке инвесторлардың қаражатымен қаржылық құйтырқы жасаудың қатаң жолын 

|                              кесу                                       

|__________________________________________________________________________

|3.4.1.2. Жеке инвесторлардың   |Нормативтік       |БҚҰК, Ұлттық   |IV    

|қаражаттарын қорғауды реттеу   |құқықтық актілер  |Банк, Ұлттық   |тоқсан

|жөніндегі нормативтік құқықтық |                  |зейнетақы      |      

|актілерді әзірлеу              |                  |агенттігі      |      

|__________________________________________________________________________

|* Жеке жинақтарды ынталандыру                                            

|__________________________________________________________________________

|3.4.1.3. Банктердегі жеке депо.|Қазақстан         |Ұлттық Банк    |ІІІ   

|зиттерді міндетті қауіпсізден. |Республикасының   |               |тоқсан

|дірудің схемасын енгізудің мүм.|Үкіметіне ұсыныс  |               |      

|кіндігі мен орындылығы жөнінде |                  |               |      

|ұсыныс әзірлеу                 |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.4.1.4. Жинақтаушы зейнетақы  |Қазақстан         |Еңбек және     |IV    

|жүйесінің жұмыс істеуі үшін    |Республикасы      |халықты        |тоқсан

|қажетті нормативтік құқықтық   |Үкіметінің        |әлеуметмині    |      

|актілерді жетілдіру            |қаулысы, нұсқаулық|               |      

|                               |құжаттар          |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.4.2. Қазақстанның жоғары инвестициялық рейтингін қалыптастыру          

|__________________________________________________________________________

|* "Қазақстанға инвестиция жасау" халықаралық ақпараттық науқанды өрістету

|__________________________________________________________________________

|3.4.2.1.Қазақстан Республикасы |БАҚ-да            |АҚКМ           |Тоқсан

|Үкіметінің оның қызметін түсін.|жарияланымдар,    |               |сайын 

|діру мақсатында Қазақстан      |есеп              |               |      

|Республикасының және шет елдер.|                  |               |      

|дің бұқаралық ақпарат құралда. |                  |               |      

|рымен тұрақты байланыспен жолға|                  |               |      

|қою                            |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.4.2.2. "Қазақстанға инвести. |Қазақстан         |Инвестмемком,  |І

|ция жасау" және "Қазақстандағы |Республикасының   |Ұлттық Банк,   |тоқсан

|инвестициялық мүмкіндіктер"    |Үкіметі бекіткен  |БҚҰҚ, Қаржымині|      

|халықаралық ақпарат бағдарла.  |бағдарлама        |               |      

|маларын жүргізу                |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.4.2.3. Инвестицияларға мұқ.  |Қаржыландыруды    |Инвестмемком,  |ІІ

|таж басымдық салаларының       |қажет ететін ин.  |Энергетика,    |тоқсан

|жұмыс істеп тұрған шаруашылық  |вестициялық жоба. |индустрия және |      

|субъектілерінің тізілімін құру |лар бойынша дерек.|саудамині      |      

|және жүргізу                   |тердің ақпараттық |               |      

|                               |банкі             |               |      

|__________________________________________________________________________

|* Үкіметтің ұлтаралық корпорацияларымен өзара іс-қимылының мемлекеттік   

|           саясатын қалыптастыру                                         

|__________________________________________________________________________

|3.4.2.4. "Мемлекеттік өнеркәсіп|Қазақстан         |Энергетика,    |IV    

|саясатының 1999-2003 жылдардағы|Республикасы      |индустрия және |тоқсан

|негізгі бағыттарының" мемлекет.|Үкіметінің        |саудамині,     |      

|тік бағдарламасын әзірлеу      |қаулысы           |Инвестмемком,  |      

|                               |                  |Қаржымині      |      

|__________________________________________________________________________

                         3.5. Диверсификациялау

                        3.5.1. Өнеркәсіп саясаты

     Мақсаты: Елдің көбінесе отандық минералдық-шикізат ресурстарына

       жасалатын өнімдер және өнеркәсіптік-техникалық мақсаттағы

         өнімдер өндіруге негізделген, экспортқа бағдарланған

                 өнеркәсіптік кешенін қалыптастыру


__________________________________________________________________________

|          3.5.1. Дүниежүзілік деңгейдегі стандарттар жүйесін құру        

|__________________________________________________________________________

|* Стандарттау, метрология және сертификаттау органдарын реформалау және  

|            қайта ұйымдастыру                                            

|__________________________________________________________________________

|3.5.1.1.1.Мемстандарт жүйесін  |Қазақстан         |Энергетика,    |ІІ

|қайта ұйымдастыру              |Республикасы      |индустрия және |тоқсан

|                               |Үкіметінің        |саудамині      |      

|                               |қаулысы           |               |      

|__________________________________________________________________________

|* Басым бағыттарды айқындау, стандарттарды әзірлеу және сатып алу        

|__________________________________________________________________________

|3.5.1.1.2. Қазақстан өнімінің  |Қазақстан         |Энергетика,    |IV    

|әлемдік нарық талаптарына сәй. |Республикасы      |индустрия және |тоқсан

|кес келуін және сертификаттал. |Үкіметінің        |саудамині      |      

|ған өнімнің экспортын ұлғайтуды|қаулысымен        |Стратегиялық   |      

|қамтамасыз ететін стандарттар  |бекітілген        |жоспарлау және |      

|жүйесін құру                   |бағдарлама        |реформалар     |      

|                               |                  |жөніндегі      |      

|                               |                  |агенттік       |      

|__________________________________________________________________________

|          3.5.1.2. Минералдық-шикізат базасын озық дамыту                

|__________________________________________________________________________

|* Геологиялық барлау, геофизикалық және бұрғылау жұмыстарының озық       

|          техникалары мен технологияларын енгізу                         

|__________________________________________________________________________

|3.5.1.2.1.Геологиялық барлау,  |Министрлердің     |Экоресурсмині, |ІІ

|геофизикалық және бұрғылау     |бекіткен          |Ғылыммині-Ғылым|тоқсан

|жұмыстарын жүргізудің жоғары   |бағдарламасы      |академиясы,    |      

|технологияларын енгізу бағдар. |                  |Энергетика,    |      

|ламасын әзірлеу                |                  |индустрия және |      

|                               |                  |саудамині      |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.1.3. Тау-кен-металлургия кешенін (түсті және қара металлургия) қайта 

|          жаңарту                                                        

|__________________________________________________________________________

|3.5.1.4. Мұнай-газ өңдеу, мұнай-химия және химия салаларын дамытуды      

|          жеделдету                                                      

|__________________________________________________________________________

|3.5.1.5. Жеңіл және тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарын қайта жаңарту        

|__________________________________________________________________________

|3.5.1.6. Отандық өндірушілердің мұқтаждарына бағдарланған машина жасау   

|          өндірістерін дамыту                                            

|__________________________________________________________________________

|. Стандарттар мен нормативтік құжаттарды әзірлеу                         

|__________________________________________________________________________

|. Бәсекелестік қабілетін арттыру және озық ресурстық және энергия        

|  үнемдейтін технологияларды енгізу, ғылыми-зерттеу қызметін кеңейту     

|  ақпараттық жүйелер құру                                                

|__________________________________________________________________________

|. Қолда бар шикізатты ұтымды пайдалану, қалдықтар мен техногенді         

|  кен орындарын қайта өңдеуге тарту                                      

|__________________________________________________________________________

|3.5.1.3.1.ҚР қорғаныс өнеркәсі.|Бағдарламаның іске|Қорғанысмині, |Энерге.

|бін дамыту мен конверсиялаудың |асырылуы туралы   |Энергетика,   |тика, 

|ұзақ мерзімді кезеңге арналған |есеп              |индустрия және|индуст.

|мемлекеттік бағдарламасын іске |                  |саудамині,    |рия жә.

|асыру                          |                  |Ғылыммині-    |не сау.

|                               |                  |Ғылым         |да мині.

|                               |                  |академиясы    |не тоқ.

|                               |                  |              |сан сай

|                               |                  |              |ын есеп

|                               |                  |              |беру

|__________________________________________________________________________

|* Мұнай-химия және химия өнеркәсібі                                      

|__________________________________________________________________________

|3.5.1.3.2.Биотехнологиялардың  |Министрлер бекіт. |Энергетика,    |ІІ

|негізінде өнім шығаруды игеру  |кен жоспар        |индустрия және |тоқсан

|                               |                  |саудамині,     |      

|                               |                  |Ғылыммині-     |      

|                               |                  |Ғылым академия.|      

|                               |                  |сы             |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.1.3.3.Қазақстан Республи.  |Бағдарламаның іске|Білім,Мәдениет|Энергети

|касының фармацевтикалық және   |асырылуы туралы   |және денсаулық|ка, ин.

|медициналық өнеркәсібін дамыту |есеп              |мині,Ғылыммині|дустрия

|бағдарламасын іске асыру       |                  |-Ғылым акаде. |және  

|                               |                  |миясы,Энерге. |сауда.

|                               |                  |тика, индуст. |миніне

|                               |                  |рия және сауда|тоқсан

|                               |                  |мині          |сайын

|                               |                  |              |есеп

|                               |                  |              |беру

|__________________________________________________________________________

|* Жекешелендіру және шетел мен отандық фирмаларға басқаруға берген кезде 

|     келісім-шарттар талаптарының орындалуын қадағалауды жүзеге асыру    

|__________________________________________________________________________

|3.5.1.3.4. Иелігіне өнеркәсіп  |Қазақстан         |Инвестмемком,  |ІІ

|орындарын алған инвесторлардың |Республикасы      |Қаржымині,     |тоқсан

|міндеттемелерін және жер қой.  |Үкіметінің        |Энергетика,    |      

|науын пайдалануға лицензияларын|қаулысы           |индустрия және |      

|жүзеге асыруына бақылауды      |                  |саудамині,     |      

|ұйымдастыру                    |                  |Экобиоресурс.  |      

|                               |                  |мині,          |      

|__________________________________________________________________________

|. Халықаралық стандарттарға сәйкес басқарушы, инженерлік-техникалық және 

|  ғылыми кадрларды даярлау                                               

|__________________________________________________________________________

|3.5.1.3.5. Кәсіби кадрларды    |Министрлер бекіт. |Энергетика,  |Энергети.

|үздіксіз оқыту мен қайта даяр. |кен стандарттар   |индустрия жә.|ка индус.

|лаудың стандарттары мен бағдар.|мен бағдарламалар |не саудамині,|трия және

|ламаларын әзірлеу              |                  |Ғылыммині-   |саудами.

|                               |                  |Ғылым акаде. |ніне  

|                               |                  |миясы, Білім,|тоқсан

|                               |                  |мәдениет және|сайын 

|                               |                  |денсаулықмині|есеп беру

|__________________________________________________________________________

|            3.5.1.7. Қазақстан өнімін өткізу рыногын әзірлеу мен кеңейту 

|__________________________________________________________________________

|* Өнеркәсіп өніміне деген ішкі сұранысты кеңейтуге жәрдемдесу            

|__________________________________________________________________________

|* Машина жасау және металл өңдеу                                         

|__________________________________________________________________________

|3.5.1.7.1. Машина жасау кешенін|Министрлер бекіт. |Энергетика,    |IV    

|дамытудың 1998-2000 жылдарға   |кен бағдарлама    |индустрия және |тоқсан

|арналған мемлекеттік бағдарла. |                  |саудамині,     |      

|масын әзірлеу                  |                  |Ғылыммині-     |      

|                               |                  |Ғылым академия.|      

|                               |                  |сы, Ауылшармині|      

|__________________________________________________________________________


                 3.5.2. Ғылыми-технологиялық саясат

     Мақсат: Қазақстан Республикасын дамытудың стратегиялық басымдықтарын

             ғылыми-технологиялық қамтамасыз ету және отандық ғылым мен

             технологиялардың бәсекелестік қабілеттілігін арттыру

__________________________________________________________________________

|          3.5.2.1. Ғылыми-техникалық саланы реформалау және              

|                      қайта құрылымдау                                   

__________________________________________________________________________

|* Ғылыми-зерттеу жұмыстарын қаржыландыру және өзін-өзі қаржыландыру      

|     жүйелерін айтарлықтай жақсарту                                      

|___________________________________________________________

_______________

|3.5.2.1.1. Халықаралық қорлар. |Келісімдер        |Ғылыммині-Ғылым|Тоқсан

|дың қаражаттары мен тікелей    |                  |академиясы     |сайын 

|инвестицияларды ғылыми-техника.|                  |               |есеп бе

|лық салаға тарту тетіктерін    |                  |               |ру    

|әзірлеу                        |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|      3.5.2.2. Тұрмыстың сапасын арттыруға бағытталған зерттеулер мен    

|                       әзірлемелерді дамыту                              

|__________________________________________________________________________

|* Адамның тыныс-тірлігінің әлеуметтік-экономикалық жағдайларын зерттеу   

|__________________________________________________________________________

|3.5.2.2.1. Республика аумағына |Нормативтік       |Ғылыммині-   |Страте.

|радиациялық қауіпсіздіктің     |құжаттар          |Ғылым        |гиялық

|халықаралық ұсынымдарға бағдар.|                  |академиясы   |жоспарлау

|ланған нормалары мен ережелерін|                  |             |және ре.

|енгізу                         |                  |             |формалар

|                               |                  |             |жөніндегі

|                               |                  |             |агентті.

|                               |                  |             |гіне жыл

|                               |                  |             |сайын 

|                               |                  |             |есеп беру

|__________________________________________________________________________

|3.5.2.2.2. Республиканың орта  |Шаралар жоспары   |Білім,Мәдени.|Стратегия

|білім беру жүйесін ақпараттан. |                  |ет және денса|лық жос

|дыру жөніндегі мемлекеттік бағ.|                  |улықмині,Ғыл.|парлау

|дарламаны іске асыру           |                  |ыммині       |не 

|                               |                  |- Ғылым акад.|рефор.

|                               |                  |емиясы       |малар жө.

|                               |                  |             |ніндегі

|                               |                  |             |агентті

|                               |                  |             |гі не   

|                               |                  |             |жыл са. 

|                               |                  |             |йын есеп

|                               |                  |             |беру  

|__________________________________________________________________________

|     Тамақ өнімдерінің негізгі түрлері мен суға арналған мемлекеттік    

|              стандарттарды жетілдіру және дамыту                        


|__________________________________________________________________________

|3.5.2.2.3Тамақ және қайта өңдеу|Стандарттар       |Энергетика,    |IV    

|өндірістерін аттестациялаудың  |                  |индустрия және |тоқсан

|жүйесін құру. Тамақ өнімдерінің|                  |саудамині,     |      

|негізгі түрлері мен суға арнал.|                  |Ғылыммині-Ғылым|      

|ған мемлекеттік стандарттарды  |                  |академиясы     |      

|әзірлеу                        |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.2.3. Өнеркәсіптің басым салаларында қоршаған ортаға техногенді әсер  

|            етуді төмендететін, ғылымды көп қажет ететін және ресурсты   

|                   үнемдейтін технологияларды әзірлеу                    

|__________________________________________________________________________

|* Қазақстан ғылымының дүниежүзілік ғылыми кеңістікте интеграциялануы     

|              процесін жеделдету                                         

|__________________________________________________________________________

|3.5.2.3.1. Қазақстан Республи. |Министр бекіткен  |Ғылыммині-Ғылым|IV    

|касының Ғарыш кешенін дамыту   |тұжырымдама       |академиясы     |тоқсан

|тұжырымдамасын әзірлеу         |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.2.3.2."Ниокр бағдарламалары|Енгізу кестесі    |Ғылыммині-Ғылым|Страте.

|мен технологиялар алмасу жөнін.|                  |академиясы     |гиялық

|дегі бағдарламалар туралы" ҚР  |                  |               |жоспар.

|Ғылыммині-Ғылым академиясы мен |                  |               |лау

|АҚШ-тың Энергетикамині арасын. |                  |               |және ре

|дағы келісімнің шеңберінде рес.|                  |               |форма.

|публикада қашықтықтан байқап   |                  |               |лар жө.

|білу технологиясын енгізу      |                  |               |нінде.

|                               |                  |               |гі аг.

|                               |                  |               |енттіке

|                               |                  |               |тоқсан

|                               |                  |               |сайын

|                               |                  |               |есеп

|                               |                  |               |беру

|__________________________________________________________________________

|3.5.2.3.3. Қазақстан-американ  |Бірлескен бағдар. |Ғылыммині-Ғылым|IV    

|келісімдері және БН-350 реакто.|ламалар           |академиясы,    |тоқсан

|рының жұмыс істеп біткен отынын|                  |Энергетика,    |      

|жарату жөніндегі жобаның шеңбе.|                  |индустрия және |      

|рінде конверсиялық бағдарлама. |                  |саудамині      |      

|лардың орындалуын қамтамасыз   |                  |               |      

|ету                            |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.2.3.4. Ганновердегі ЭКСПО- |Келісімдер        |Ғылыммині-Ғылым|IV    

|2000 дүниежүзілік көрмесін     |                  |академиясы     |тоқсан

|дайындауға қатысу              |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|* Ғылым мен техниканың тиімді жетістіктерін іріктеу мен іске асырудың    

|     конкурстық жүйесін құру                                             

|__________________________________________________________________________

|3.5.2.3.5. Ғылымды көп қажет   |Деректер банкі    |Ғылыммині-Ғылым|IV    

|ететін тиімді ресурс үнемдеуші |                  |академиясы     |тоқсан

|технологияларды іріктеу және   |                  |               |      

|іске асыру үшін аяқталған Ниокр|                  |               |      

|-дың деректер банкін құру      |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.2.3.6.Өнеркәсіптік жоғары  |Жобалар, тәжірибе.|Ғылыммині-Ғылым|Страте

|технологиялық, оның ішінде:    |лік үлгілер       |академиясы,    |гиялық

|агроөнеркәсіп кешені, мұнай    |                  |Энергетика,    |жоспар.

|өндіру, мұнай өңдеу, тау-кен   |                  |индустрия және |және ре

|өндіру өнеркәсібі мен көлікке  |                  |саудамині      |форма.

|арналған машиналар мен жабдық. |                  |               |лар.

|тарды әзірлеу және игеру       |                  |               |жөнін.

|                               |                  |               |дегі 

|                               |                  |               |агент.

|                               |                  |               |тігіне

|                               |                  |               |жыл   

|                               |                  |               |сайын 

|                               |                  |               |есеп

|                               |                  |               |беру

|__________________________________________________________________________

|* Шағын жоғары технологиялық кәсіпорындарды құру мен олардың жұмыс істеуі

|            үшін қолайлы жағдайларды қалыптастыру                        

|__________________________________________________________________________

|3.5.2.3.7. Ғылыми-технологиялық|Министр бекіткен  |Ғылыммині-Ғылым|ІІ

|салада шағын және орта бизнесті|іс-шаралар жоспары|академиясы     |тоқсан

|қолдау және дамыту бағдарлама. |                  |               |      

|сын іске асыру жөніндегі шара. |                  |               |      

|лар кешенін әзірлеу            |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|.   Басым салаларда дүниежүзілік деңгейдегі ресурс үнемдеуші және

|  экологиялық жағынан таза технологияларды жедел өнеркәсіптік игеру      

|__________________________________________________________________________

|3.5.2.3.8. Қой шаруашылығының  |Министрдің        |Ғылыммині-Ғылым|III   

|КазНИТИ және қаракөл шаруашылы.|бұйрығы           |академиясы,    |тоқсан

|ғының ҚАЗҒЗИ жанынан қой шаруа.|                  |Ауылшармині,   |      

|шылығы жөнінде селекциялық-ген.|                  |Қаржымині      |      

|етикалық орталықтар құру       |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|              3.5.2.4. Жоғары білікті мамандарды даярлау                 

|__________________________________________________________________________

|* Басым бағыттарда кадрлық әлеуетті сақтау және дамыту                   

|__________________________________________________________________________

| * Ғылымды көп қажет ететін өндірістері бар ғылыми-білім беру мекемелерін

|            интеграциялау                                                

|__________________________________________________________________________

|3.5.2.4.1. Ғылымды көп қажет   |Министрлер бекіт. |Ғылыммині-Ғылым|IV    

|ететін өндірістері бар ғылыми- |кен тұжырымдама   |академиясы,    |тоқсан

|зерттеу мекемелері мен (ЖОО)   |                  |Білім, мәдениет|      

|Жоғары оқу орындарын интегра.  |                  |және денсаулық.|      

|циялаудың тұжырымдамасын       |                  |мині, Энергети.|      

|әзірлеу                        |                  |ка, индустрия  |      

|                               |                  |және саудамині |      

|__________________________________________________________________________

|. Басым бағыттар бойынша жоғары білікті ғылыми кадрлар даярлау және      

|      аттестациялау                                                      

|__________________________________________________________________________

|3.5.2.4.2. Басым бағыттар      |Министрліктің |Ғылыммині-Ғылым    |Страте.

|бойынша жоғары білікті ғылыми  |нормативтік   |академиясы         |гиялық

|кадрлар даярлау және аттеста.  |құжаттары     |                   |жоспар

|циялауды жүргізу               |              |                   |лау жә

|                               |              |                   |не ре.

|                               |              |                   |форма.

|                               |              |                   |лар жө

|                               |              |                   |ніндегі

|                               |              |                   |агентті

|                               |              |                   |гіне

|                               |              |                   |жыл   

|                               |              |                   |сайын 

|                               |              |                   |есеп

|                               |              |                   |беру

|__________________________________________________________________________


                 3.5.3. Шағын кәсіпкерлік

     Мақсат: Шағын кәсіпкерлікті дамыту үшін қолайлы жағдай жасау

__________________________________________________________________________

|3.5.3.1. Мемлекеттік, қоғамдық және донорлық ұйымдардың шағын            

|           кәсіпкерлікті қолдау жөніндегі өзара іс-қимылы                


|__________________________________________________________________________

|. Шағын кәсіпкерлікті дамытудың аймақтық стратегияларын әзірлеу          

|        және іске асыру                                                  

|__________________________________________________________________________

|3.5.3.1.1. Шағын кәсіпкерлікті |Әкімдердің Страте.|Облыстардың,   |Тоқсан

|дамытудың және қолдаудың аймақ.|гиялық жоспарлау  |Ақмола және    |сайын 

|тық бағдарламаларын іске асыру |және реформалар   |Алматы қалала. |      

|                               |жөніндегі агентті.|рының әкімдері,|      

|                               |гіне есеп беруі,  |Стратегиялық   |      

|                               |ҚР Президенті мен |жоспарлау және |      

|                               |Үкіметіне баяндама|реформалар     |      

|                               |                  |жөніндегі      |      

|                               |                  |агенттік       |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.3.1.2. Шағын кәсіпкерлікті |Қазақстан         |ҚР Шағын биз.  |IV    

|дамытудың және қолдаудың 1999- |Республикасы      |несті қолдау   |тоқсан

|2000 жылдарға арналған мемле.  |Президентінің     |жөніндегі      |      

|кеттік және аймақтық бағдарла. |Жарлығы           |агенттігі,     |      

|маларын әзірлеу                |                  |Қаржымині,     |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.3.1.3. Өндірістік және     |Қазақстан         |Қаржымині,     |Жарты 

|офистік үй-жайларды, жер учас. |Республикасының   |Ауылшармині,   |жылда 

|келерін және құрылысы аяқтал.  |Үкіметіне баяндама|Облыстардың,   |бір рет

|маған объектілерді шағын кәсіп.|                  |Астана және    |      

|керлік субъектілеріне беруді   |                  |Алматы қалала. |      

|жалғастыру                     |                  |рының әкімдері |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.3.1.4. Бұқаралық ақпарат   |Орталық және жер. |АҚКМ, Облыстар.|Жарты 

|құралдарында бақылау-инспек.   |гілікті БАҚ-ында  |дың, Астана    |жылда 

|циялау функцияларын жүзеге асы.|жарияланымдар     |және Алматы    |біррет

|руға және құнын көрсетіп, ақы. |                  |қалаларының    |      

|лы қызметтер жасауға құқықтары |                  |әкімдері       |      

|бар мемлекеттік органдардың    |                  |               |      

|тізбесін жариялау              |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.3.1.5. Әкімдердің шағын кә.|Қазақстан         |Шағын бизнесті |Тоқсан

|сіпкерлікті қолдау және дамыту |Республикасының   |қолдау жөнін.  |сайын 

|жөніндегі қызметіне мониторинг |Президентіне және |дегі агенттік, |      

|жүргізу                        |Үкіметіне баяндама|Облыстардың,   |      

|                               |                  |Астана және    |      

|                               |                  |Алматы қалала. |      

|                               |                  |рының әкімдері |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.3.1.6. Облыстардың әкімде. |Стратегиялық жос. |Шағын бизнесті |І

|ріне шағын кәсіпкерлікті қол.  |парлау және рефор.|қолдау жөнін.  |тоқсан

|даумен шұғылданатын құрылымдар.|малар жөніндегі   |дегі агенттік  |      

|дың базасында облыстық шағын   |агенттіктің облыс.|               |      

|кәсіпкерлікті қолдау басқарма. |тардың, Астана    |               |      

|ларын немесе бөлімдерін құруға |және Алматы қала. |               |      

|ұсыным жасау                   |ларының әкімдеріне|               |      

|                               |әдістемелік хаты  |               |      

|__________________________________________________________________________

|Шағын кәсіпкерлікті қолдау үшін шетелдік инвестициялар мен техникалық    

|       көмекті тарту                                                     

|__________________________________________________________________________

|3.5.3.1.7. ТМД елдері мен шағын|ТМД Елдері        |Шағын бизнесті |Ұдайы 

|кәсіпкерлікті қолдау бойынша   |Консультативтік   |қолдау жөнінде.|      

|тәжірибе алмасу және ортақ     |Кеңесінің мәжіліс.|гі агенттік,   |      

|шешімдер дайындау жөніндегі    |теріне қатысу     |мүдделі мемле. |      

|жұмысты ұйымдастыру            |                  |кеттік органдар|      

|__________________________________________________________________________

|3.5.3.1.8. Халықаралық қаржы   |Қазақстан         |Шағын бизнесті |IV    

|және экономикалық ұйымдармен   |Республикасының   |қолдау жөнінде.|тоқсан

|және донорлық елдермен шағын   |Үкіметіне есеп    |гі агенттік,   |      

|кәсіпкерлікті қолдау үшін ше.  |беру              |Қаржымині      |      

|телдік инвестициялар мен техни.|                  |               |      

|калық көмек тарту жөніндегі    |                  |               |      

|жұмысты ұйымдастыру            |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|         Шағын кәсіпкерлік идеяларын танымалдандыру                      

|__________________________________________________________________________

|3.5.3.1.9. Шағын кәсіпкерлік   |БАҚ-ында          |АҚКМ,          |Ұдайы 

|және оларға енгізілетін өзге.  |жарияланымдар     |Шағын бизнесті |      

|рістер бойынша заңдық және нор.|                  |қолдау жөнін.  |      

|мативтік құқықтық актілер тура.|                  |дегі агенттік  |      

|лы түсіндіру жұмысын жүргізу   |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|        3.5.3.2. Несиелендірудің тиімді және қол жеткізілетін            

|                       жүйелерін қалыптастыру                           

|__________________________________________________________________________

|* Шағын кәсіпкерлік субъектілерін несиелендірудің тетіктерін әзірлеу     

|__________________________________________________________________________

|3.5.3.2.1. Екінші деңгейдегі   |Ұсыным хат        |Ұлттық Банк    |І

|банктерге жергілікті жерлерде  |                  |               |тоқсан

|шағын кәсіпкерлік субъектілері.|                  |               |      

|не несиелер бөлу мәселелерін   |                  |               |      

|қарау жөніндегі функцияларды   |                  |               |      

|өздерінің филиалдарына беру    |                  |               |      

|туралы ұсыным хат әзірлеу      |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|* Қолданып жүрген заңдарды жетілдіру                                     

|__________________________________________________________________________

|3.5.3.2.2. Шағын кәсіпкерлік.  |Қазақстан         |ҚР Шағын       |ІІІ   

|нормативтік-құқықтық базасын   |Республикасы      |бизнесті дамыту|тоқсан

|жетілдіру жөнінде талдау жүргі.|Үкіметіне         |жөніндегі      |      

|зу және ұсыныстар әзірлеу      |баяндама          |агенттік       |      

|__________________________________________________________________________

|            3.5.3.3. Шағын кәсіпкерлікті қолдаудың инфрақұрылымын дамыту 

|__________________________________________________________________________

|* Қолданылып жүрген заңдарды жетілдіру                                   

|__________________________________________________________________________

|3.5.3.3.1. Әртүрлі тексеруші   |Қазақстан         |Облыстардың,   |Жарты 

|органдардың бюрократтық арала. |Республикасының   |Астана және    |жылда 

|суына байланысты проблемаларды |Үкіметіне баяндама|Алматы қалала. |бір рет

|анықтау үшін кәсіпкерлерге     |                  |рының әкімдері,|      

|сауалдама жүргізу              |                  |Шағын бизнесті |      

|                               |                  |қолдау жөнінде.|      

|                               |                  |гі агенттік,   |      

|                               |                  |Қазақстан      |      

|                               |                  |кәсіпкерлерінің|      

|                               |                  |конгресі,      |      

|                               |                  |КЦПРП          |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.3.3.2. Шағын кәсіпкерлік   |Жинақ             |Шағын бизнесті |ІІ

|жөніндегі нормативтік құқықтық |                  |қолдау жөнінде.|тоқсан

|актілердің жинағын дайындау    |                  |гі агенттік,   |      

|                               |                  |Мемкірісмині,  |      

|                               |                  |КЦПРП          |      

|__________________________________________________________________________


                      3.5.4. Тұрғын үй құрылысы

     Мақсат: Тұрғын үй құрылысын дамыту және тұрғын үй рыногын қалыптастыру

__________________________________________________________________________

|       3.5.4.1. Тұрғын үй құрылысын дамыту және несиелендірудің          

|                              тетігін қалыптастыру                       

|__________________________________________________________________________

|* Халықты ипотекалық несиелендірудің, тұрғын үйді сатып алу құқығымен    

|       жалға берудің (халықты әлеуметтік қорғалмаған бөлігі үшін)        

|             нысандары мен әдістерін дамыту                              

|__________________________________________________________________________

|3.5.4.1.1. Қазақстанда тұрғын  |Қазақстан         |Стратегиялық   |І

|үй құрылысы мен тұрғын үй ры.  |Республикасы      |жоспарлау және |тоқсан

|ногын дамытудың бағдарламасын  |Үкіметінің        |реформалар жө. |      

|әзірлеу                        |қаулысымен        |ніндегі агент. |      

|                               |бекітілген        |тік (келісім   |      

|                               |бағдарлама        |бойынша),      |      

|                               |                  |Энергетика,    |      

|                               |                  |индустрия және |      

|                               |                  |саудамині      |      

|__________________________________________________________________________

                        3.5.5. Туризм

     Мақсат: Елдің туристік кешенін дамыту

__________________________________________________________________________

|      3.5.5.1. Туристік әлеуетке егжей-тегжейлі баға беру                

|__________________________________________________________________________

|. Халықаралық туристік ұйымдармен, шетел мемлекеттерімен және

                    компаниялары

|        мен ынтымақтастықты нығайту және кеңейту                         

|__________________________________________________________________________

|3.5.5.1.1. Қазақстанның Дүние. |Қазақстан         |Білім, мәдениет|IV    

|жүзілік туристік ұйым желісі   |Республикасының   |және денсаулық.|тоқсан

|бойынша өткізілетін шараларға  |Үкіметіне баяндама|мині,          |      

|қатысуын қамтамасыз ету        |                  |Сыртқыісмині   |      

|__________________________________________________________________________

|               3.5.5.2. Саланың инфрақұрылымын дамыту                    

|__________________________________________________________________________

|. Дамудың бекітілген бағдарламаларын іске асыру                        

|__________________________________________________________________________

|3.5.5.2.1. Ұлы Жібек жолының   |Қазақстан Респуб. |Білім, мәдениет|IV    

|тарихи орталықтарын қайта өр.  |ликасының Прези.  |және денсаулық.|тоқсан

|кендетудің мемлекеттік бағдар. |дентіне және      |мині           |      

|ламасын іске асыру             |Қазақстан         |               |      

|                               |Республикасының   |               |      

|                               |Үкіметіне есеп    |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.5.2.2. "Түркістан қаласы.  |Қазақстан         |Қазақстан      |IV    

|ның 1500 жылдық мерейтойын     |Республикасы      |Республикасы   |тоқсан

|мерекелеуге дайындық туралы"   |Үкіметінің        |Үкіметінің     |      

|Қазақстан Республикасы Үкіметі.|қаулысына сәйкес  |қаулысына      |      

|нің қаулысына сәйкес туристік  |                  |сәйкес (Білім, |      

|маршрут құру                   |                  |мәдениет,      |      

|                               |                  |денсаулықмині) |      

|__________________________________________________________________________

|Салаға шетелдік және отандық инвестицияларды тарту                       

|__________________________________________________________________________

|3.5.5.2.3. Қазақстан-жаңа біре.|Өткізілуі туралы|Білім,мәдениет |Энергети.

|гей туристік объект-халықаралық|есеп            |және денсаулық.|ка, ин. 

|семинарларын, көрмелерін және  |                |мині, Қаржыми. |дустрия 

|конференцияларын ұйымдастыру   |                |ні., Сыртқыіс. |және  

|                               |                |мині           |саудами.

|                               |                |               |ніне жыл

|                               |                |               |сайын 

|                               |                |               |есеп

|                               |                |               |беру

|__________________________________________________________________________

|3.5.5.2.4. Туризмді дамыту үшін|Қазақстан         |Білім, мәдениет|IV    

|инвестициялар тартудың дүние.  |Республикасының   |және денсаулық.|тоқсан

|жүзілік тәжірибесіне талдау    |Үкіметіне баяндама|мині, Инвест.  |      

|жүргізу                        |                  |мемком         |      

|__________________________________________________________________________

|* Туристік объектілерді қайта жаңарту                                    

|__________________________________________________________________________

|3.5.5.2.5. Бірінші кезекте қай.|Қазақстан         |Білім, мәдениет|IV    

|та жаңартуға жататын пилоттық  |Республикасының   |және денсаулық.|тоқсан

|туристік объектілерді айқындау |Үкіметіне баяндама|мині           |      

|__________________________________________________________________________

|. Туристік қызмет көрсетудің дүниежүзілік стандарттарға сәйкес жеке

|     негізде екі пилоттық туристік объектісін айқындау және салу         

|__________________________________________________________________________

|3.5.5.2.6. Қазақстан Республи. |Министрдің бұйрығы|Білім, мәдениет|IV    

|касы аумағында пилоттық турис. |                  |және денсаулық.|тоқсан

|тік объектілерді айқындау      |                  |мині           |      

|__________________________________________________________________________

|           3.5.5.3.  Туристік қызмет көрсетулердің сапасын жақсарту      

|__________________________________________________________________________

|. Қазақстандық мамандарды оқыту және қайта оқыту                         

|__________________________________________________________________________

|3.5.5.3.1. ЖОО-на туристік ма. |Министр бекіткен  |Білім, мәдениет|ІІ

|мандар даярлауда әдістемелік   |жоспар-кесте      |және           |тоқсан

|көмек көрсету                  |                  |денсаулықмині  |      

|__________________________________________________________________________

|. Туристік қызмет көрсетудің дүниежүзілік деңгейге сәйкес стандарттарының

|                        жүйесін әзірлеу                                  

|__________________________________________________________________________

|3.5.5.3.3. Әлемдік стандарттар.|Қазақстан         |Білім, мәдениет|IV    

|ға сәйкес, туристік қызметтің  |Республикасы      |және денсаулық |тоқсан

|статистикалық есебінің жаңа    |Үкіметінің        |мині, Ұлттық   |      

|параметрлерін әзірлеу және     |қаулысы           |Статагенттік   |      

|енгізу                         |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|* Туристік қызметті лицензиялаудың тәртібін оңайлату                     

|__________________________________________________________________________

|3.5.5.3.4. Туристік қызметке   |Лицензиялау және  |Қаржымині,     |II

|салық салу және оны лицензиялау|салық салу тәрті. |Білім, мәдениет|тоқсан

|жөніндегі шетелдік тәжірибеге  |бін оңайлату жө.  |және денсаулық.|      

|талдау жүргізу                 |ніндегі ұсыныстар |мині           |      

|__________________________________________________________________________

                       3.5.6. Ауыл шаруашылығы

     Мақсат: Аграрлық секторда реформаларды жеделдетіп аяқтау

__________________________________________________________________________

|           3.5.6.1. Нақты және тиімді меншік иесін қалыптастыру          

|__________________________________________________________________________

|* Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының банкроттығы тетіктерін енгізу        

|__________________________________________________________________________

|3.5.6.1.1. Дәрменсіз ауыл ша.  |Қазақстан         |Ауылшармині,   |І

|руашылығы кәсіпорындарының     |Республикасы      |облыстардың    |тоқсан

|банкроттығы рәсімін жүргізу    |Үкіметінің        |әкімдері       |      

|                               |қаулысы           |               |      

|__________________________________________________________________________

|* Жерге меншік құқығын нақты дербестендіру                               

|__________________________________________________________________________

|3.5.6.1.2. Меншік иелерінің    |Министр бекіткен  |Ауылшармині,   |IV

|жер пайдалануға нақты құқықта. |шаралар жоспары   |барлық деңгей. |тоқсан

|рын бекіту жөніндегі жұмысты   |                  |дегі әкімдер   |      

|аяқтау                         |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|* Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының ұйымдық-құқықтық нысанын заңдық      

|                 ресімдеуді аяқтау                                       

|__________________________________________________________________________

|3.5.6.1.3. Экономиканың аграр. |Министрліктер мен |Ауылшармині,   |IV    

|лық сектор субъектілерінің     |ведомстволар      |Әділетмині,    |тоқсан

|ұйымдық-құқықтық нысанын қалып.|бекіткен шаралар  |Қаржымині,     |      

|тастыруды және заңдық бекітуді |жоспары           |барлық деңгей. |      

|аяқтау                         |                  |дегі әкімдер   |      

|__________________________________________________________________________

|    3.5.6.2. Аграрлық секторды қамтамасыз етудің инфрақұрылымын дамыту   

|__________________________________________________________________________

|. Консалтингтік, лизингтік, ақпараттық және маркетингтік қызмет          


|      көрсетулер жүйесін дамыту                                          

|__________________________________________________________________________

|3.5.6.2.1. Ауыл шаруашылығында |Министр бекіткен  |Ауылшармині   |Тоқсан

|консалтингтік, лизингтік қызмет|шаралар жоспары   |              |сайынғы

|көрсетулер жүйесін жетілдіру   |                  |              |есеп

|және ақпараттық-маркетингтік   |                  |              |беру   

|қызметтерін одан әрі дамытуды  |                  |              |      

|қамтамасыз ету                 |                  |              |      

|__________________________________________________________________________

|* Тауар биржаларының желілерін реттеу, көтерме және азық-түлік рыноктарын

|         дамыту                                                          

|__________________________________________________________________________

|3.5.6.2.2. Көтерме сауда азық- |Министр бекіткен  |Ауылшармині,   |IV    

|түлік рыноктарының желісін     |шаралар жоспары   |облыстардың    |тоқсан

|кеңейту                        |                  |әкімдері       |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.6.3. АӨК-індегі қайта өңдеу өндірістерін дамыту                      

|__________________________________________________________________________

|* Қайта өңдеу өндірісін ұйымдастыру үшін мүмкін болатын заемшылар

|           ретіндегі тиімді жеке кәсіпкерлерді анықтау                   

|__________________________________________________________________________

|3.5.6.3.1. Аграрлық секторда   |Қазақстан         |Ауылшармині,   |IV    

|жұмыс істейтін және қаржы-ша.  |Республикасының   |барлық деңгей. |тоқсан

|руашылық қызметінің тиімді нә. |Үкіметіне баяндама|дегі әкімдер   |      

|тижелері бар жеке компаниялар. |                  |               |      

|дың қалыптасу процесін аяқтау  |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|* Тікелей шетел инвестициялары мен озық технологияларды тарту            

|__________________________________________________________________________

|3.5.6.3.2. Ауыл шаруашылығына  |Қазақстан         |Ауылшармині,   |IV    

|тікелей шетел инвестициялары   |Республикасының   |Инвестмемком   |тоқсан

|мен озық технологияларды тарту |Үкіметіне баяндама|               |      

|жөніндегі жұмысты жалғастыру   |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|* Отандық тікелей инвестицияларды импортты алмастыруға тарту             

|__________________________________________________________________________

|3.5.6.3.3. Отандық инвесторлар.|Қазақстан         |Ауылшармині,   |IV    

|ға импортты алмастыратын өнді. |Республикасының   |Инвестмемком   |тоқсан

|рістерді дамытуда жәрдем көрсе.|Үкіметіне баяндама|               |      

|ту                             |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|         3.5.6.4. Тиімді жеке және фермерлік шаруашылықтарды мемлекеттік 

|                                қолдау                                   

|__________________________________________________________________________

|* Жеке және фермерлік шаруашылықтарды қаржыландырудың тиімді жүйесін     

|               қалыптастыру                                              

|__________________________________________________________________________

|3.5.6.4.1. Аграрлық сектордың  |Министр бекіткен  |Ауылшармині    |ІІ

|субъектілеріне қызмет көрсетуші|іс-қимыл жоспары  |               |тоқсан

|банктік емес қаржы компаниялар.|                  |               |      

|ының қалыптасуына және дамуына |                  |               |      

|жәрдем көрсету                 |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.6.4.2. Ауылда несиелік се. |Министр бекіткен  |Ауылшармині    |ІІ

|ріктестіктер желісін кеңейту   |іс-қимыл жоспары  |               |тоқсан

|__________________________________________________________________________

|* Тауар өндірушілердің өнімдерін өткізуге мемлекет тарапынан жәрдем

|                           көрсету

|__________________________________________________________________________

|3.5.6.4.3. Ауыл шаруашылығы    |Қазақстан         |Ауылшармині,   |IV    

|өнімдерінің стратегиялық түрле.|Республикасы      |Қазақстанның   |тоқсан

|рін өткізу рыноктарын дамыту   |Үкіметінің        |Астық Одағы    |      

|мен нығайтуды мемлекеттік      |қаулысы           |               |      

|қолдау                         |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

          4-Басымдық. Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білімі және

                                 игілігі

                             4.1. Денсаулық сақтау

     Мақсат: Сыртқаттанушылықтың алдын алу және оны төмендету

__________________________________________________________________________

|             4.1.1. Белсенді демографиялық саясат                        

|__________________________________________________________________________

|. Қазақстанның демографиялық саясатын әзірлеу                            

|. Заң базасын жасау                                                      

|. Отбасын жоспарлау принциптеріне біртіндеп көшу                         

|. Жастарды тұрғын үймен және жұмыс орнымен қамтамасыз етуді көздейтін    

|                 жастар саясатын әзірлеу                                 

|__________________________________________________________________________

|4.1.1.1. Ана мен баланың ден.  |Министрдің        |Білім, мәдениет|IV    

|саулығын қорғау кіші бағдарла. |бұйрығы           |және денсаулық.|тоқсан

|масын іске асыру жөніндегі ша. |                  |мині           |      

|ралар жоспарын әзірлеу         |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|4.1.1.2. "Неке және отбасы ту. |Заң жобасы        |Білім, мәдениет|І

|ралы кодекс" Заңының жобасын   |                  |және денсаулық.|тоқсан

|әзірлеу                        |                  |мині           |      

|__________________________________________________________________________

|               4.1.2. Салауатты өмір салтын қалыптастыру                 

|__________________________________________________________________________

|. Салауатты өмір салтын, бірінші кезекте, балалар мен жастар үшін        

|                насихаттау                                               

|__________________________________________________________________________

|4.1.2.1. Салауатты өмір салты, |Телерадиобағдарла.|МАҚКМ, Білім,|Энергети.

|дұрыс тамақтану, гигиена мен   |малары және баспа.|мәдениет және|ка,индус

|санитария ережелерін сақтауға  |сөз конференцияла.|денсаулықмині|трия жә.

|арналған науқандарды тұрақты   |ры                |облыстардың, |не сау.

|жүргізу                        |                  |Астана және  |даминіне

|                               |                  |Алматы қалала|тоқсан

|                               |                  |рының әкімдері|сайын 

|                               |                  |             |есеп беру

|__________________________________________________________________________

|4.1.2.2. Салауатты өмір салты, |Ақпараттық        |Білім, мәдениет|ІІ

|дұрыс тамақтану, гигиена, сани.|бюллетеньдер      |және денсаулық.|тоқсан

|тария жөнінде ақпараттық мате. |                  |мині, МАҚКМ    |      

|риалдар дайындау               |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|4.1.2.3. Салауатты өмір салтын |Министр бекіткен  |Білім, мәдениет|ІІІ   

|қалыптастыру мәселелері жөнінде|бағдарлама        |және денсаулық.|тоқсан

|мамандар даярлаудың бағдарлама.|                  |мині           |      

|сын әзірлеу                    |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|* Салауатты өмір салты мен толыққанды тамақтанудың стандарттарын әзірлеу 

|                   және енгізу                                           

|__________________________________________________________________________

|4.1.2.4. Салауатты өмір салты  |Қазақстан         |Ғылыммині-Ғылым|IV    

|мен толыққанды тамақтанудың    |Республикасы      |академиясы,    |тоқсан

|стандарттарын әзірлеу          |Үкіметі қаулысымен|Білім, мәдениет|      

|                               |бекітілген        |және денсаулық.|      

|                               |тұжырымдама       |мині, Энергети.|      

|                               |                  |ка, индустрия  |      

|                               |                  |және саудамині |      

|                               |                  |(Мемстандарт)  |      

|__________________________________________________________________________

|4.1.2.5. Адамгершілік-жыныстық |Ақпараттық        |Білім, мәдениет|ІІ

|тәрбие жөнінде әдістемелік     |бюллетеньдер      |және денсаулық.|тоқсан

|материалдар әзірлеу            |                  |мині, МАҚКМ,   |      

|                               |                  |облыстардың,   |      

|                               |                  |Астана және    |      

|                               |                  |Алматы қалала. |      

|                               |                  |рының әкімдері |      

|__________________________________________________________________________

|* Спорттық-сауықтыру ғимараттарының желісін кеңейту және бұқаралық

                       спортты дамыту                                     

|__________________________________________________________________________

|4.1.2.6. Спорттық-сауықтыру    |Министрдің бұйры. |Білім, мәдениет|IV    

|ғимараттарының жүйесін кеңейту |ғы, облыстардың,  |және денсаулық.|тоқсан

|жөнінде бағдарлама әзірлеу және|Астана және       |мині, Облыстар.|      

|іске асыру                     |Алматы қалалары   |дың және Астана|      

|                               |әкімдерінің       |және Алматы    |      

|                               |шешімдері         |қалаларының    |      

|                               |                  |әкімдері       |      

|__________________________________________________________________________

|* Зиянды әдеттерге қарсы күрес                                           

|__________________________________________________________________________

|4.1.2.7. Темекі бұйымдарын тұ. |Қазақстан         |Энергетика,    |ІІІ   

|тынуды қысқартуға және алкоголь|Республикасы      |индустрия және |тоқсан

|бұйымдарын сатуды реттеуге     |Үкіметінің        |саудамині, об. |      

|бағытталған іс-шаралар жоспарын|қаулысы           |лыстардың,     |      

|әзірлеу                        |                  |Астана және    |      

|                               |                  |Алматы қалала. |      

|                               |                  |рының әкімдері,|      

|                               |                  |Білім, мәдениет|      

|                               |                  |және денсаулық.|      

|                               |                  |мині, МАҚКМ    |      

|__________________________________________________________________________

|   4.1.3. Мақсатты экологиялық саясат және халықтың денсаулығын қорғау   

|__________________________________________________________________________

|. Медициналық-экологиялық бағдарламаларды іске асыру                     

|__________________________________________________________________________

|4.1.3.1. "Халықтың денсаулығы" |Қазақстан         |Білім, мәдениет|І

|Мемлекеттік бағдарламасын      |Республикасы      |және денсаулық.|тоқсан

|әзірлеу                        |Президентінің     |мині, облыстар.|      

|                               |Жарлығының жобасы,|дың, Астана    |      

|                               |Қазақстан         |және Алматы    |      

|                               |Республикасы      |қалаларының    |      

|                               |Үкіметінің        |әкімдері,      |      

|                               |қаулысы           |Қаржымині      |      

|__________________________________________________________________________

|. Аймақтық медициналық-экологиялық басымдықтарды белгілеу                

|__________________________________________________________________________

|4.1.3.2. Аймақтық медициналық- |Облыстардың,      |Облыстардың,   |ІІІ   

|бағдарламаларды әзірлеу        |Астана және Алматы|Астана және    |тоқсан

|                               |қалаларының       |Алматы қалала. |      

|                               |әкімдері бекіткен |рының әкімдері,|      

|                               |бағдарламалар     |Экоресурстар.  |      

|                               |                  |мині, Білім,   |      

|                               |                  |мәдениет және  |      

|                               |                  |денсаулықмині  |      

|__________________________________________________________________________

|* Медициналық-генетикалық мониторинг енгізу                              

|__________________________________________________________________________

|4.1.3.3. Медициналық-генетика. |Министрдің        |Білім, мәдениет|ІІ

|лық мониторинг пен ұлттық      |бұйрығы           |және денсаулық.|тоқсан

|генетикалық регистрді енгізу   |                  |мині           |      

|__________________________________________________________________________

|4.1.4. Денсаулық сақтау жүйесін институционалдық жаңғырту және

         медициналық қызмет көрсетулер рыногын қалыптастыру               

|__________________________________________________________________________

|. Денсаулық сақтауды басқарудың ұтымды жүйесін құру және медицина        

|           қызметкерлерін әлеуметтік қорғау                              

|__________________________________________________________________________

|4.1.4.1. Денсаулық сақтау      |Энергетика,       |Білім, мәдениет|ІІІ   

|жүйесін қайта ұйымдастыруды    |индустрия және    |және денсаулық |тоқсан

|жалғастыру                     |сауда министрлі.  |мині           |бастап

|                               |гіне тоқсан       |               |      

|                               |сайынғы есеп      |               |      

|__________________________________________________________________________

|* Денсаулық сақтаудағы мемлекетті емес секторды дамыту, медициналық      

|        қызмет көрсетулер рыногын қалыптастыру                           

|__________________________________________________________________________

|4.1.4.3. Денсаулық сақтаудағы  |Министрдің        |Білім, мәдениет|IV    

|мемлекеттік емес сектордың     |бұйрығы           |және денсаулық.|тоқсан

|одан әрі дамуына жәрдем көрсету|                  |мині, Қаржыми. |      

|                               |                  |ні, облыстар.  |      

|                               |                  |дың, Астана    |      

|                               |                  |және Алматы    |      

|                               |                  |қалаларының    |      

|                               |                  |әкімдері       |      

|__________________________________________________________________________

|. Медициналық сақтандыру жүйесін жетілдіру                               

|__________________________________________________________________________

|. Денсаулық сақтау жүйесінің ақпараттық қамтамасыз ету жүйесін жетілдіру 

|__________________________________________________________________________

|4.1.4.5. Денсаулық сақтау меке.|Министрдің        |Білім, мәдениет|ІІ    

|мелерінің, ғылыми-зерттеу      |бұйрығы, облыстар.|және денсаулық.|тоқсан

|институттары мен орталықтарының|дың, Астана және  |мині, облыстар.|      

|коммуникациялар және ақпараттық|Алматы қалалары   |дың, Астана    |      

|қамтамасыз ету жүйесін         |әкімдерінің       |және Алматы    |      

|жетілдіру                      |шешімдері         |қалаларының    |      

|                               |                  |әкімдері       |      

|__________________________________________________________________________

|. Медициналық көмектің, әсіресе селода, қол жетерлік және сапалы болуын  

|              қамтамасыз ету                                             

|__________________________________________________________________________

|4.1.4.6. Бастапқы медициналық  |Министрдің        |Білім, мәдениет|ІІ    

|көмекті дамыту кіші бағдарлама.|бұйрығы           |және денсаулық.|тоқсан

|сын іске асыру жөніндегі шара. |                  |мині, облыстар.|      

|лар жоспарын әзірлеу           |                  |дың, Астана    |      

|                               |                  |және Алматы    |      

|                               |                  |қалаларының    |      

|                               |                  |әкімдері       |      

|__________________________________________________________________________

|4.1.4.7. "Қазақстан Республи.  |Нормативтік       |Білім, мәдениет|ІІ

|касында азаматтардың денсаулы. |актілер           |және денсаулық.|тоқсан

|ғын сақтау туралы" Заңды іске  |                  |мині, облыстар.|      

|асыру жөнінде шаралар қолдану  |                  |дың, Астана    |      

|                               |                  |және Алматы    |      

|                               |                  |қалаларының    |      

|                               |                  |әкімдері       |      

|__________________________________________________________________________

|          4.1.5. Медициналық ғылым мен медициналық білім беруді дамыту   

|__________________________________________________________________________

|. Халықтың денсаулығының өзекті проблемалары жөніндегі ғылыми-техникалық 

|               бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру                   

|__________________________________________________________________________

|4.1.5.1. Ғылыми-техникалық бағ.|Министрлер бекіт. |Білім, мәдениет|ІІІ   

|дарламалар әзірлеу: Қазақстан. |кен бағдарламалар |және денсаулық.|тоқсан

|ның аймақтық ерекшеліктерін    |                  |мині, Ғылыммині|      

|ескере отырып аурудың алдын алу|                  |-Ғылым         |      

|валеология                     |                  |академиясы     |      

|__________________________________________________________________________

|. Медициналық ғылымды денсаулық сақтау реформалары мен практикасының     

|              сұраныстарына бағдарлау                                    

|__________________________________________________________________________

|4.1.3.2. Әлеуметтік мәні бар   |Министрлер,       |Білім, мәдениет|ІІІ   

|аурулардың алдын-алу жөнінде   |облыстардың,      |және денсаулық.|тоқсан

|кешенді бағдарламалар әзірлеу  |Астана және       |мині, облыстар.|      

|                               |Алматы қалалары   |дың, Астана    |      

|                               |әкімдері бекіткен |және Алматы    |      

|                               |бағдарламалар     |қалаларының    |      

|                               |                  |әкімдері,      |      

|                               |                  |Қаржымині      |      

|__________________________________________________________________________

|. Диагностика мен емдеудің жаңа технологияларын әзірлеу және енгізу,     

|    халықаралық ынтымақтастықты дамыту                                   

|__________________________________________________________________________

|. Медициналық және ғылыми кадрларды даярлаудың тұжырымдамасын жетілдіру  

|__________________________________________________________________________

|. Ғылыми мекемелердің, орталықтардың және медициналық оқу орындарының    

|      жүйесін оңтайландыру                                               

|__________________________________________________________________________

|4.1.5.4. Ғылыми мекемелердің,  |Қазақстан         |Білім, мәдениет|ІІ    

|орталықтардың және медициналық |Республикасы      |және денсаулық.|тоқсан

|оқу орындарының жүйесін оңтай. |Үкіметінің        |мині, Ғылыммині|      

|ландыру жөнінде шаралар        |қаулысы           |-Ғылым         |      

|қабылдау                       |                  |академиясы     |      

|__________________________________________________________________________

               4.2. Жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету

     Мақсаты: Жұмыспен қамту, кадрларды даярлау және қайта даярлау

              жүйесін қалыптастыру

__________________________________________________________________________

|         4.2.1. Кәсіпкерлікті қолдау мен дамыту                          

|__________________________________________________________________________

|. Өз ісін, отбасы немесе жеке бизнесін ашу үшін шағын несиелер бөлу      

|              жүйесін құру                                               

|__________________________________________________________________________

|4.2.1.1. Аз қамтамасыз етілген |Қазақстан         |Еңбекәлеумет.  |І

|азаматтарды шағын несиелендіру |Республикасы      |мині, Қаржыми. |тоқсан

|бағдарламасын әзірлеу          |Үкіметінің        |ні, облыстар.  |      

|                               |қаулысы           |дың, Астана    |      

|                               |                  |және Алматы    |      

|                               |                  |қалаларының    |      

|                               |                  |әкімдері       |      

|__________________________________________________________________________

|. Еңбекті көп қажет ететін салалар - жеңіл өнеркәсіп пен тамақ

            өнеркәсібін дамыту үшін жағдай жасау                          

|. Көлік-коммуникация инфрақұрылымын, әсіресе селода дамыту               

|. Еңбек рыногын ақпараттық қамтамасыз ету                                

|__________________________________________________________________________

|4.2.1.2. Мамандықтар мен қыз.  |Министрдің        |Еңбекәлеумет.  |IV    

|меттердің бос орындары туралы  |бұйрығы           |мині           |тоқсан

|ережені әзірлеу                |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|. Шағын кәсіпкерлікті дамыту                                             

|. Кадрларды даярлау және қайта даярлау жүйесін кеңейту                   

|__________________________________________________________________________

|                      4.2.2. Заң базасын жетілдіру                       

|__________________________________________________________________________

|. Елде қолданылып жүрген нормативтік құқықтық актілерді ХЕҰ-ның          

|  конвенцияларында көзделген халықаралық стандарттарға барынша жақындату 

|__________________________________________________________________________

|4.2.4.1. "Еңбек туралы" Заңның |Заңның жобасы     |Әділетмині,    |      

|жобасын әзірлеу                |                  |Еңбекәлеумет.  |      

|                               |                  |мині           |      

|__________________________________________________________________________

|4.2.4.2. Жұмыспен қамту сала.  |Заңның жобасы     |Еңбекәлеумет.  |ІІ

|сындағы ХЕҰ конвенцияларын     |                  |мині, Сыртқыіс.|тоқсан

|бекітуге дайындау              |                  |мині, Әділет.  |      

|                               |                  |мині           |      

|__________________________________________________________________________

             4.3. Әлеуметтік қорғау және кедейлікке қарсы күрес

     Мақсаты: Қазіргі бюджеттік шектеулер жағдайында әлеуметтік

              бағдарламалардың тиімділігін арттыру

__________________________________________________________________________

|4.3.1. Бюджеттік ұйымдарда зейнетақының, жәрдемақының және еңбекақының

                  толық және уақытылы төленуін қамтамасыз ету             


|__________________________________________________________________________

|. Барлық деңгейлерде нақты бюджеттерді қалыптастыру                      

|. Үкімет пен әкімшіліктердің бюджеттің атқарылу процесіне және           

|  зейнетақының, жәрдемақының және еңбекақының уақытылы төленуіне         

|  басым көңіл бөлуі                                                      

|__________________________________________________________________________

|4.3.1.1. Бюджеттік ұйымдарда   |Қазақстан         |Қаржымині,     |Тоқсан

|еңбекақы және зейнетақы төлеу. |Республикасының   |Еңбекәлеумет.  |сайын 

|дің жай-күйінің ұдайы монито.  |Үкіметіне         |мині, облыстар.|      

|рингін ұйымдастыру             |баяндама          |дың, Астана    |      

|                               |                  |және Алматы    |      

|                               |                  |қалаларының    |      

|                               |                  |әкімдері       |      

|__________________________________________________________________________

|4.3.1.2. Зейнетақы жүйесін     |Нормативтік       |Еңбекәлеумет.|Қазақстан

|реформалаудың іске асырылуын   |актілер           |мині,        |Республи.

|қамтамасыз ету                 |                  |Қаржымині,   |касының

|                               |                  |барлық деңгей|Үкіметіне

|                               |                  |дегі әкімдер,|жылына

|                               |                  |Ұлттық Банк, |2 рет 

|                               |                  |БҚҰК         |есеп

|                               |                  |             |беру

|__________________________________________________________________________

|4.3.2. Халықтың кірісінің өсуін қамтамасыз ету                           

|__________________________________________________________________________

|. Өндіріс пен қызмет көрсетулердің көлемі мен сапасының артуына қарай    

|  жұмыс күші бағасының көтерілуінің және еңбекақының өсуін ынталандыру   

|__________________________________________________________________________

|4.3.2.1. Еңбекке ақы төлеу     |Министрдің        |Еңбекәлеумет.  |ІІ

|мәселелері бойынша мынадай     |бұйрығы           |мині           |тоқсан

|нормативтік актілерді әзірлеу: |                  |               |      

|уақытынан тыс жұмыстар бойынша |                  |               |      

|әртүрлі біліктілік жұмыстарын  |                  |               |      

|орындау бойынша мамандықтарды  |                  |               |      

|қоса атқару бойынша түнгі      |                  |               |      

|уақыттағы жұмыс бойынша        |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|4.3.4. Тұрмысы төмен азаматтарға атаулы мемлекеттік қолдау жасау         

|__________________________________________________________________________

|. Мемлекеттік бюджеттің еңбекақы мен зейнетақылар жөніндегі берешегін

                                   толық өтеу                             

|__________________________________________________________________________

|. Барлық жәрдемақыны, өтемақы мен жеңілдіктерді алушыларға тікелей ақша  

|  төлемдерге көшіру                                                      

|__________________________________________________________________________

|4.3.4.1. Халықтың заттай және  |Қазақстан         |Еңбекәлеумет.  |ІІІ   

|ақшалай кірісін толық есепке   |Республикасы      |мині,          |тоқсан

|алудың есебінен халыққа атаулы |Үкіметінің        |Қаржымині,     |      

|әлеуметтік көмекті күшейту     |қаулысы           |Әділетмині     |      

|(Тұрмысы төмен азаматтарға     |                  |               |      

|жергілікті (аймақтық) деңгейде |                  |               |      

|атаулы көмек ұйымдастырудың    |                  |               |      

|тәртібі туралы ережеге өзгеріс.|                  |               |      

|тер енгізу)                    |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|4.3.4.3. Уақытша еңбекке жа.   |Қазақстан         |Еңбекәлеумет.  |ІІІ   

|рамсыздығы бойынша жәрдемақы   |Республикасы      |мині, Білім,   |тоқсан

|тағайындау мен төлеудің тәртібі|Үкіметінің        |мәдениет және  |      

|туралы ереже әзірлеу           |қаулысы           |денсаулықмині, |      

|                               |                  |Қаржымині      |      

|__________________________________________________________________________

|. Денсаулық сақтау және білім беру секторларындағы мемлекет кепілдік     

|  беретін қызмет көрсетулердің ең аз көлемін айқындаудың методологиясын  

|  әзірлеу                                                                

|__________________________________________________________________________

|4.3.4.6. Халыққа әлеуметтік    |Қазақстан         |Еңбекәлеумет.  |ІІ    

|көмектің бірыңғай орталығы     |Республикасы      |мині,          |тоқсан

|туралы ереже әзірлеу           |Үкіметінің        |Қаржымині      |      

|                               |қаулысы           |               |      

|__________________________________________________________________________

|4.3.4.7. Алматы қаласында ха.  |Қазақстан         |Еңбекәлеумет.  |ІІ

|лыққа әлеуметтік көмек көрсету.|Республикасы      |мині, Алматы   |тоқсан

|дің Бірыңғай эксперименттік    |Үкіметінің        |қаласының әкімі|      

|орталығын құру                 |қаулысы           |               |      

|__________________________________________________________________________

|. Алушылардың кірістері мен материалдық жағдайына қарай әлеуметтік       

|   көмек мөлшерін айқындаудың өлшемдерін әзірлеу                         

|__________________________________________________________________________

|4.3.4.8. Мемлекеттік әлеумет.  |Қазақстан         |Еңбекәлеумет.  |IV    

|тік сақтандыру қорын реформа.  |Республикасы      |мині, ММСҚ,    |тоқсан

|лауды жүзеге асыру             |Үкіметінің        |Білім, мәдениет|      

|                               | қаулысы,         |және денсаулық.|      

|                               |нормативтік       |мині, облыстар.|      

|                               |құқықтық актілер  |дың, Астана    |      

|                               |                  |және Алматы    |      

|                               |                  |қалаларының    |      

|                               |                  |әкімдері       |      

|__________________________________________________________________________


                        4.4. Білім беру

     Мақсаты: Білім берудің жаңа ұлттық моделін әзірлеу және оны жүзеге

                     асыра бастау


__________________________________________________________________________

|      4.4.1. Білім берудің жаңа ұлттық моделін қалыптастыру             

|__________________________________________________________________________

|* Үздіксіздік пен сабақтастықты қамтамасыз етуді есепке ала отырып,     


|  білім берудің әрбір деңгейі бойынша стратегиялар әзірлеу               

|__________________________________________________________________________

|* Білім берудің отандық стандарттарын жасау және енгізу                  

|__________________________________________________________________________

|* Оқу процесінде жаңа оқулықтар мен оқу құралдарын әзірлеу, шығару       

|  және игеру                                                             

|__________________________________________________________________________

|* Педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру                          

|__________________________________________________________________________

|4.4.1.2. Білім берудің барлық  |Министрдің        |Білім, мәдениет|ІІ    

|деңгейлерінің педагогикалық    |бұйрығы           |және денсаулық |тоқсан

|қызметкерлерін қайта даярлауды |                  |мині           |      

|және біліктілігін арттыруды    |                  |               |      

|ұйымдастыруды                  |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|4.4.2. Білім беру жүйесінің институционалдық жаңғыртуын аяқтау және      

|       білім беру жүйесінде қызмет көрсету рыногын қалыптастыру          

|__________________________________________________________________________

|* Аймақтық ерекшеліктерді есепке ала отырып, оқу орындарының желісі мен  

|     құрылымын диверсификациялау                                         

|__________________________________________________________________________

|4.4.2.1. Мектеп жасындағы      |Министрдің        |Білім, мәдениет|І

|балалардың міндетті оқуын қам. |бұйрығы           |және денсаулық.|тоқсан

|тамасыз ету                    |                  |мині, барлық   |      

|                               |                  |деңгейдегі     |      

|                               |                  |әкімдер        |      

|__________________________________________________________________________

|4.4.2.3. Бюджет қаражаты есебі.|Министрдің        |Білім, мәдениет|ІІ

|нен оқытылатын жоғары және     |бұйрығы           |және денсаулық.|тоқсан

|арнаулы орта білімді мамандарды|                  |мині, мүдделі  |      

|даярлауға мемлекеттік тапсырыс.|                  |министрліктер  |      

|ты айқындау                    |                  |мен ведомство. |      

|                               |                  |лар            |      

|__________________________________________________________________________

|4.4.2.5. Оқу орындарында салау.|Министрдің        |Білім, мәдениет|ІІ

|атты өмір салтына қатыстыру    |бұйрығы           |және денсаулық.|тоқсан

|бойынша бұқаралық жұмысты      |                  |мині, Барлық   |      

|ұйымдастыру                    |                  |деңгейдегі     |      

|                               |                  |әкімдер        |      

|__________________________________________________________________________

|4.4.2.6. Білім берудің барлық  |Қазақстан         |Білім, мәдениет|IV    

|деңгейлері бойынша жалпы мін.  |Республикасы      |және денсаулық.|тоқсан

|детті стандарттарды әзірлеу    |Үкіметінің        |мині           |      

|және енгізу                    |қаулылары         |               |      

|__________________________________________________________________________

|* Білім берудің кепілді деңгейін сақтай отырып, білім беру жүйесінің     

|    объектілерін жекешелендіру                                           

|__________________________________________________________________________

|4.4.2.9. Мемлекеттік білім беру|Министрдің        |Білім, мәдениет|IV    

|мекемелерінің жанындағы жеке   |бұйрықтары        |және денсаулық.|тоқсан

|меншік оқу орындарын бөлек     |                  |мині           |      

|шығару                         |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|* Білім берудің жеке меншік секторын дамыту                              

|__________________________________________________________________________

|4.4.2.10. Оқу процесінің сапа. |Қазақстан       |Білім, мәдениет|Энергети.

|сын қатаң бақылауды қамтамасыз |Республикасы    |және денсаулық.|ка,индус

|ете отырып:                    |Үкіметінің      |мині,          |трия    

|оқу-әдістемелік қолдауды       |қаулылары       |Қаржымині      |және  

|қамтамасыз ету босатылған үй-  |                |               |саудами.

|жайлар мен ғимараттарды беру   |                |               |ніне жыл

|кадрларды даярлауға конкурстық |                |               |сайын 

|мемлекеттік тапсырысты орналас.|                |               |есеп

|тыру жолымен білім берудің     |                |               |беру    

|мемлекеттік емес секторын дамы.|                |               |      

|туға жәрдемдесу                |                |               |      

|__________________________________________________________________________

|* Білім беру туралы заңдарды жетілдіру                                   

|__________________________________________________________________________

|4.4.2.11. "Білім беру туралы"  |Заңның жобасы,    |Білім, мәдениет|ІІ

|Қазақстан Республикасы Заңының |Қазақстан         |және денсаулық.|тоқсан

|жобасын(жаңа редакциясын)      |Республикасы      |мині, Ғылыммині|      

|әзірлеу                        |Үкіметінің        |-Ғылым         |      

|                               |қаулысы           |академиясы,    |      

|                               |                  |Қаржымині      |      

|__________________________________________________________________________

|4.4.3. Қазақстанның білім беру жүйесін жалпы әлемдік жүйеге интеграциялау

|__________________________________________________________________________

|* Білім беру жүйесін компьютер техникасымен жабдықтау және бағдарламалық 

|             қамтамасыз ету                                              

|__________________________________________________________________________

|4.4.3.1. Білім беру мекемелерін|Министрдің      |Білім, мәдениет|Қазақстан

|кезең-кезеңмен Интернет желісі.|бұйрығы,        |және денсаулық.|Республи.

|не қосуды қамтамасыз ету       |облыстардың,    |мині,          |касының

|                               |Астана және     |Қаржымині,     |Үкіметіне

|                               |Алматы қалалары |облыстардың,   |жыл сайын

|                               |әкімдерінің     |Астана және    |есеп беру

|                               |шешімдері       |Алматы қалала. |      

|                               |                |ры әкімдері    |      

|__________________________________________________________________________

|* Халықаралық шарттар мен келісімдерді әзірлеу және іске асыру           

|__________________________________________________________________________

|* Кадрларды шетелдерде даярлау және қайта даярлау                        

|__________________________________________________________________________

|4.4.3.2. Білім беру саласында  |Шарттар,          |Білім, мәдениет|IV    

|шет елдермен ынтымақтастық     |келісімдер        |және денсаулық.|тоқсан

|туралы халықаралық шарттардың, |                  |мині,          |      

|келісімдердің жобаларын әзірлеу|                  |Сыртқыісмині   |      

|__________________________________________________________________________

|4.4.3.3. Мәдениетті 1998-2000  |Үкімет            |Білім, мәдениет|ІІ

|жылдары қолдану және дамыту    |қаулысы, Министр. |және денсаулық.|тоқсан

|жөніндегі Бағдарлама мен іс-   |дің бұйрықтары    |мині           |      

|шараларды әзірлеу              |                  |               |      

|__________________________________________________________________________


           4.5. Экология және табиғи ресурстар

     Мақсаты: Қоршаған орта жай-күйінің нашарлау қарқынын төмендету

__________________________________________________________________________

|     4.5.1. Табиғат пайдалануды және қоршаған ортаны қорғауды басқарудың 

|                      тиімді жүйесін құру                                

|__________________________________________________________________________

|. Қоршаған ортаның жай-күйін және табиғат пайдалануды мемлекеттік        

|         басқару мен бақылау жүйесінің ұйымдастырылу құрылымын

|                           оңтайландыру

|__________________________________________________________________________

|4.5.1.1. Қоршаған ортаның жай- |Қазақстан         |Экоресурстар.  |ІІІ   

|күйі мен табиғат пайдалануды   |Республикасы      |мині           |тоқсан

|мемлекеттік басқару мен бақылау|                  |               |      

|жүйесінің ұйымдастырылу құрылы.|                  |               |      

|мының жобасын әзірлеу          |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|4.5.1.2. Бірінші кезектегі эко.|Министрдің        |Экоресурстар.  |IV    

|логиялық проблемаларды шешу    |бұйрығы           |мині           |тоқсан

|үшін Ұлттық бағдарламалар мен  |                  |               |      

|жобаларды басқарудың тетігін   |                  |               |      

|енгізу                         |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|4.5.1.3. Қазақстан Республика. |Келісімдер        |Экоресурстар.  |IV    

|сының қоршаған ортасын қорғау  |                  |мині,          |тоқсан

|бойынша жобаларды қаржыландыру |                  |Қаржымині,     |      

|мен іске асыруға халықаралық   |                  |Сыртқыісмині   |      

|қаржы және экологиялық ұйымдар.|                  |               |      

|ды тарту                       |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|  . Табиғат-ресурсы және өзге заңдарда экологиялық аспектіні күшейту     

|__________________________________________________________________________

|4.5.1.5. Қазақстан Республика. |Заңдардың         |Сыртқыісмині,  |IV    

|сының қоршаған ортаны қорғау   |жобалары          |Экоресурстар.  |тоқсан

|саласында мынадай халықаралық  |                  |мині,          |      

|конвенцияларға қосылуын әзірлеу|                  |Ауылшармині,   |ІІІ   

|және қамтамасыз ету            |                  |Әділетмині,    |тоқсан

|Қауіпті қалдықтарды шекараара. |                  |Қаржымині      |IV    

|лық тасымалдау мен олардың     |                  |               |тоқсан

|жойылуына бақылау жасау туралы |                  |               |      

|конвенция (Базель конвенциясы) |                  |               |      

|Жабайы жануарлар және өсімдік. |                  |               |      

|тердің жойылып кету қаупі төніп|                  |               |      

|тұрған түрлерімен халықаралық  |                  |               |      

|сауда туралы конвенция (Ситес) |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|4.5.1.6. Қоршаған ортаны қорғау|Қазақстан         |Экоресурстар.  |І

|қоры туралы ережені әзірлеу    |Республикасы      |мині           |тоқсан

|                               |Үкіметінің        |               |      

|                               |қаулысы           |               |      

|__________________________________________________________________________

|4.5.1.7. Жер қойнауын қорғау   |Нормативтік       |Экоресурстар.  |ІV    

|жөніндегі нормативтік құқықтық |құқықтық          |мині           |тоқсан

|актілерді әзірлеу              |актілер           |               |      

|__________________________________________________________________________

|        4.5.2. Табиғат ресурстарын теңгерімді пайдалану үшін негіздер    

|                              жасау                                      

|__________________________________________________________________________

|. Табиғат ресурстарының мемлекеттік кадастрларының банкін жасау          

|__________________________________________________________________________

|4.5.2.3. Қоршаған орта мен     |Министрдің        |Экоресурстар.  |ІІІ   

|табиғат ресурстары мониторингі.|бұйрығы           |мині           |тоқсан

|нің бірыңғай ақпараттық жүйесін|                  |               |      

|әзірлеу                        |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|. Шаруашылық қызметінің оның қоршаған ортаға әсер етуіне жан-жақты баға  

|     берудің негізінде қоршаған ортаға әсер етуін төмендету және         

|             экологиялық аудит                                           

|__________________________________________________________________________

|4.5.2.4. Тау-кен және мұнай-   |Стратегиялық      |Экоресурстар.  |IV    

|газ кешендерінің объектілеріне |жоспарлау және    |мині, Энергети.|тоқсан

|экологиялық аудит жүргізу      |реформалар жөнін. |ка, индустрия  |      

|                               |дегі агенттікке   |және саудамині |      

|                               |жыл сайын есеп    |               |      

|                               |беру              |               |      

|__________________________________________________________________________

|. Ресурс үнемдейтін технологияларды ендіру                               

|__________________________________________________________________________

|4.5.2.5. Барынша тиімді техно. |Министрлердің     |Экоресурстар.  |IV    

|логиялар мен жабдықтарды өңдеу |бұйрығы, облыстар.|мині, Энергети.|тоқсан

|мен таратуға арналған экология.|дың, Астана және  |ка, индустрия  |      

|лық таза технология орталықта. |Алматы қалалары   |және саудамині,|      

|рын құру                       |әкімдерінің       |Ауылшармині,   |      

|                               |шешімдері         |облыстардың,   |      

|                               |                  |Астана және    |      

|                               |                  |Алматы қалала. |      

|                               |                  |рының әкімдері |      

|__________________________________________________________________________

|. Экологиялық туризмді дамыту                                            

|__________________________________________________________________________

|4.5.2.6. Аң және балық аулау.  |Барлық деңгейдегі |Ауылшармині,   |IV    

|дың өркениетті аймақтарын құру |әкімдердің шешім. |барлық деңгей. |тоқсан

|                               |дері              |дегі әкімдер,  |      

|                               |                  |Экоресурстар.  |      

|                               |                  |мині           |      

|__________________________________________________________________________

|. Табиғат ресурстарын зерделеу және үдемелі өндіру                       

|__________________________________________________________________________

|4.5.2.7. Биологиялық алуан түр.|Министрлердің     |Экоресурстар.  |IV    

|лілікті сақтау мен теңгерімді  |бұйрықтары        |мині.          |тоқсан

|пайдалану жөніндегі іс-қимыл   |                  |Ауылшармині    |      

|жоспарын әзірлеу               |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|4.5.2.8. Жануарлардың бағалы   |Қазақстан         |Ауылшармині,   |IV    

|кәсіпшілік түрлерін: Киікті    |Республикасы      |Экоресурстар.  |тоқсан

|Су тышқанын                    |Үкіметінің        |мині           |      

|алу, сақтау және қорғаудың     |қаулысы           |               |      

|бағдарламаларын әзірлеуді      |                  |               |      

|аяқтау және бекіту             |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|4.5.2.9. Қалалар мен елді      |Стратегиялық      |Ауылшармині,   |Тоқсан

|мекендердің айналасында сани.  |жоспарлау және    |барлық деңгей. |сайын 

|тарлық-қорғаныштық жасыл желек |реформалар жөнін. |дегі әкімдер   |      

|аймақтарын құру                |дегі агенттікке   |               |      

|                               |есеп беру         |               |      

|__________________________________________________________________________

|4.5.2.10. Сарышаған полигоны,  |Министрдің      |Экоресурстар.  |Экоресур.

|Оңтүстік Балқаш маңы, Теңіз    |бұйрығы         |мині           |стармині

|ойпаты, Павлодар Ертісі маңы   |                |               |      

|аумағында мемлекеттік геоло.   |                |               |      

|гиялық суретке түсірулер, Арал |                |               |      

|маңы, Каспий маңы, Семей поли. |                |               |      

|гоны экологиялық апат аймақта. |                |               |      

|рының шегінде мемлекеттік гид. |                |               |      

|рогеологиялық, инженерлік-гео. |                |               |      

|логиялық, геоэкологиялық       |                |               |      

|зерттеулер жүргізу             |                |               |      

|__________________________________________________________________________

|4.5.2.11. Теңіз, Солтүстік     |Министрдің      |Экоресурстар.  |Экоресур.

|Торғай, Ертіс маңы аумақтарын. |бұйрығы         |мині           |стармині

|да аймақтық геологиялық-геофи. |                |               |      

|зикалық зерттеулер жүргізу     |                |               |      

|__________________________________________________________________________

|          4.5.3. Экологиялық оқу-ағарту                                  

|__________________________________________________________________________

| . Экологиялық білім беру мен тәрбиелеу жүйесінің негіздерін жасау       

|__________________________________________________________________________

|4.5.3.1. Экологиялық білім беру|Министрлер бекіт. |Білім, мәдениет|IV    

|мен тәрбие тұжырымдамасын және |кен тұжырымдама   |және денсаулық.|тоқсан

|бағдарламаларын әзірлеу        |мен бағдарламалар |мині,          |      

|                               |                  |Экоресурстар.  |      

|                               |                  |мині           |      

|__________________________________________________________________________

|4.5.3.2. Жер қойнауын және     |Министрлердің     |Білім, мәдениет|IV    

|қоршаған ортаны қорғау саласын.|бұйрықтары        |және денсаулық.|тоқсан

|да оқу-ағарту мен білім беруді |                  |мині МАҚКМ,    |      

|қамтамасыз ету                 |                  |Экоресурстар.  |      

|                               |                  |мині           |      

|__________________________________________________________________________

|. Қоршаған ортаны қорғау және табиғат ресурстарын ұтымды пайдалану       

|  мәселелері бойынша насихат және оқу-ағарту                             

|__________________________________________________________________________

|4.5.3.3. Экология және қоршаған|Басылымдар,     |Экоресурстар.  |Энергети.

|орта туралы журналдар, брошю.  |семинарлар,     |мині, МАҚКМ    |ка, ин.

|ралар, газеттер шығаруды; семи.|конференциялар, |               |дустрия 

|нарлар, конференциялар ұйымдас.|                |               |және сау.

|тыруды; тұрақты оқу-ағарту     |                |               |даминіне

|телебағдарламасын жасауды қам. |                |               |жыл сай.

|тамасыз ету, БАҚ-пен жұмыс     |                |               |ын есеп

|істеу                          |                |               |беру    

|__________________________________________________________________________

|                      4.6. Көші-қон                                      

     Мақсаты: көші-қон процестерінің теріс сальдосын төмендету

__________________________________________________________________________

|                  4.6.1. Халықтың сыртқы көші-қонын реттеу               

|__________________________________________________________________________

|. Заңдарды жетілдіру                                                     

|. Көші-қон саласында халықаралық ынтымақтастықты дамыту                  

|. Көшіп келуді реттеу                                                    

|. Эмиграциялық процестерге тұрақты кешенді бақылау жасау, талдау және    

|  болжамдау, олардың зардаптарын әлеуметтік-экономикалық және

|  демографиялық бағалау                               

|. ТМД елдерімен арадағы интеграциялық процестерге жәрдемдесу             

|__________________________________________________________________________

|4.6.1.1. "Халықтың көші-қон    |Нормативтік       |Көші-қон және  |IV    

|туралы" Заңды іске асыру жөнін.|құқықтық          |демография жө. |тоқсан

|дегі нормативтік құқықтық акті.|актілер           |ніндегі агент. |      

|лерді әзірлеу                  |                  |тік, Еңбекәлеу.|      

|                               |                  |метмині, Қаржы.|      

|                               |                  |мині, Ішкііс.  |      

|                               |                  |мині, Сыртқыіс.|      

|                               |                  |мині           |      

|__________________________________________________________________________

|       4.6.3. Көші-қон процестерін басқару және үйлестіру                

|__________________________________________________________________________

|. Көші-қон қызметтерін ұйымдастыру-техникалық қамтамасыз ету             

|. Халықтың көші-қоны мәселелері бойынша мамандарды кәсіби даярлау        

|__________________________________________________________________________

|4.6.3.1. Босқындардың мәртебесі|Заң жобасы,       |Көші-қон және  |III   

|туралы БҰҰ-ның 1951 жылғы Кон. |Қазақстан         |демография     |тоқсан

|венциясына және оған 1967 жылғы|Республикасы      |жөніндегі      |      

|Хаттамаға қосылу, оларды іске  |Үкіметінің        |агенттік,      |      

|асыру жөніндегі бақылау тетік. |қаулысы           |Сыртқыісмині,  |      

|терін әзірлеу                  |                  |Қаржымині,     |      

|                               |                  |Ішкіісмині,    |      

|                               |                  |Еңбекәлеумет.  |      

|                               |                  |мині           |      

|__________________________________________________________________________

|4.6.3.2. Көші-қон процестерін  |Келісімдер,       |Көші-қон және  |ІV    

|реттеу мақсатында келісімдерге |шарттар,          |демография жө. |тоқсан

|қол қою және оларды іске асыру |бағдарламалар     |ніндегі агент. |      

|                               |                  |тік, Сыртқыіс. |      

|                               |                  |мині, Еңбекәлеу|      

|                               |                  |метмині        |      

|__________________________________________________________________________

|4.6.3.4. Бұрынғы отандастар.   |Нұсқаулық,        |Көші-қон және  |ІІ

|дың Қазақстанға қоныс аударуы  |ережелер          |демография     |тоқсан

|жөнінде арнайы нұсқаулық және  |                  |жөніндегі      |      

|басқа да нормативтік құқықтық  |                  |агенттік, Ең.  |      

|актілерді әзірлеу              |                  |бекәлеуметмині,|      

|                               |                  |Ішкіісмині,    |      

|                               |                  |ҰҚК (келісім   |      

|                               |                  |бойынша)       |      

|__________________________________________________________________________

|4.6.3.7. Репатрианттардың кә.  |Қазақстан         |Көші-қон және  |ІІ

|сіпкерлік қызметіне жәрдемдесу,|Республикасы      |демография жө. |тоқсан

|ұлттық кәсіпті қайта өркендету,|Үкіметінің        |ніндегі агент. |      

|фермер және шаруа қожалықтарын |қаулысы           |тік, Еңбекәлеу.|      

|ұйымдастыру                    |                  |метмині, облыс.|      

|                               |                  |тардың, Астана |      

|                               |                  |және Алматы    |      

|                               |                  |қалаларының    |      

|                               |                  |әкімдері,      |      

|                               |                  |Ауылшармині    |      

|__________________________________________________________________________

|4.6.3.10. Халықаралық ұйымдар. |Консультациялар,  |Көші-қон және|Қазақстан

|мен(ДКҰ, БҰҰ БЖК, Қызыл Крест  |семинарлар, келі. |демография   |Республи.

|және Қызыл Жарты ай Халықаралық|сімдер, техникалық|жөніндегі    |касының

|Федерациясы және басқалары)    |және ізгілік көмек|агенттік,    |Үкіметіне

|халықтың көші-қон мәселелері   |жобалары          |Сыртқыісмині,|тоқсан

|бойынша ынтымақтастық жасау    |                  |Ішкіісмині,  |сайын 

|үшін жағдай тудыру: ДКҰ қызме. |                  |Еңбекәлеумет.|есеп беру

|тіне байқаушы ретінде қатысу   |                  |мині         |      

|халықаралық ұйымдармен норма.  |                  |             |      

|тивтік құқықтық актілерді әзір.|                  |             |      

|леу бойынша ынтымақтастық жасау|                  |             |      

|репатрианттар мен босқындарды  |                  |             |      

|сауат ашуға, мамандықтарға,    |                  |             |      

|кәсіпкерлік қызметтің негізде. |                  |             |      

|ріне оқыту жобаларын әзірлеу   |                  |             |      

|және іске асыру                |                  |             |      

|Қоныс аударушыларды жұмыспен   |                  |             |      

|қамту және өзін-өзі жұмыспен   |                  |             |      

|қамту бойынша техникалық көмек |                  |             |      

|жобаларын әзірлеу және іске    |                  |             |      

|асыру босқындар мен репатриант.|                  |             |      

|тарға ізгілік көмегі жөніндегі |                  |             |      

|жобаларды әзірлеу              |                  |             |      

|__________________________________________________________________________


                       4.7. Су ресурстары

     Мақсаты: Елдің су ресурстарын сақтау және ұтымды пайдалану

__________________________________________________________________________

|         4.7.1. Қазақстанның су ресурстарын қорғау                       

|__________________________________________________________________________

|. Ағын суларды биологиялық тазарту                                       

|__________________________________________________________________________

|4.7.1.1. Су объектілерінің     |Министрдің        |Экоресурстар.  |ІV    

|әкімшілік аумақтар мен өзендер.|бұйрығы           |мині,          |тоқсан

|дің бассейндері тұрғысында     |                  |Ауылшармині    |      

|өнеркәсіп, коммуналдық-тұрмыс. |                  |               |      

|тық және басқа да ағындылар мен|                  |               |      

|ластануының деректерінің ақпа. |                  |               |      

|раттық базасын дайындау, жер   |                  |               |      

|бетіндегі ағын сулардың сапасы.|                  |               |      

|на бағалау жүргізу, қайнарлар. |                  |               |      

|дың ластануына бақылау орнату  |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|. Шағын өзендерді қорғау, су қорғау аймақтарын көркейту                  

|__________________________________________________________________________

|4.7.1.2. Шағын өзен суларын    |Министрлер        |Ауылшармині,   |IV    

|ластанудан, қоқыстанудан және  |бекіткен үлгі     |барлық деңгей. |тоқсан

|сарқылудан қорғау жөніндегі іс-|жоспар            |дегі әкімдер   |      

|қимылдардың үлгі жоспарын      |                  |               |      

|әзірлеу                        |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|. Шекарааралық су көздерінің су ресурстарын бөлу мен сақтау кезінде елдің

|  мүддесін қорғау                                                        

___________________________________________________________________________

|4.7.1.3. Шекарааралық су объек.|Келісімдер        |Ауылшармині,   |IV    

|тілерінде судың әділетті бөлі. |                  |Сыртқыісмині,  |тоқсан

|нуіне бақылау жасау жөніндегі  |                  |Экоресурстар.  |      

|тұрақты жұмыс істейтін мемле.  |                  |мині           |      

|кетаралық комиссиялар құру     |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|            4.7.2. Су ресурстарын ұтымды пайдалану                       

|__________________________________________________________________________

|* Ауыз суды өнеркәсіптік мұқтаждарға тұтынуды қысқарту                   

|__________________________________________________________________________

|4.7.2.5. Кәсіпорындардың ауыз  |Министрдің        |Экоресурстар.  |IV    

|су сапасы бар жерасты суларын  |бұйрығы           |мині           |тоқсан

|пайдалануын есепке алу мен     |                  |Ауылшармині    |      

|бақылау жөніндегі инспекциялық |                  |               |      

|қызметтердің жұмысын жандандыру|                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|4.7.2.6. Кәсіпорындардың таза  |Министрдің        |Экоресурстар.  |IV    

|суды пайдалануын бақылау мен   |бұйрығы           |мині,          |тоқсан

|есепке алу жөніндегі инспекция.|                  |Ауылшармині    |      

|лық қызметтердің жұмысын жан.  |                  |               |      

|дандыру                        |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|4.7.2.8. Лицензиялау кезінде   |Министрдің        |Ауылшармині    |IV    

|ауыз суды өнеркәсіп мұқтажына  |бұйрығы           |               |тоқсан

|тұтынуды шектеу                |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|Шекарааралық су ресурстарын бірлесіп пайдалану мәселелерін реттейтін     

|    мемлекетаралық келісімдер қабылдау                                   

|__________________________________________________________________________

|4.7.2.1.5. Іргелес мемлекеттер-|Келісімдер        |Ауылшармині,   |IV    

|Қытаймен, Қырғызстанмен, Өзбек.|                  |Сыртқыісмині   |тоқсан

|станмен және Ресеймен жерүсті  |                  |               |      

|және жерасты суларын бірлесіп  |                  |               |      

|пайдалану мен қорғау мәселеле. |                  |               |      

|рін реттейтін келісімдер       |                  |               |      

|қабылдау                       |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|                   4.7.3. Су ресурстарын басқару                         

|__________

________________________________________________________________

|. Елді сумен қамтамасыз етудің мемлекеттік бағдарламасын әзірлеу,

       Қазақстанды сумен жабдықтаудың бас схемасын дайындау               

|__________________________________________________________________________

|4.7.3.4. Су шаруашылығы құры.  |Министрдің        |Ауылшармині    |IV    

|лыстарының, гидротораптардың   |бұйрығы           |               |тоқсан

|магистралды арналардың, су     |                  |               |      

|қоймаларының қауіпсіздігіне    |                  |               |      

|мемлекеттік бақылауды жүзеге   |                  |               |      

|асыру                          |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|. Су ресурстарын зерделеу мен пайдалану саласында ғылыми-зерттеу және    

|    жобалау-іздестіру жұмысын күшейту                                    

|__________________________________________________________________________

|4.7.3.10. Жерасты және жерүсті |Карталар          |Экоресурстар.  |IV    

|сулардың мемлекеттік мониторин.|                  |мині,          |тоқсан

|гін жүргізудің картографиялық  |                  |Ауылшармині    |      

|негізін дайындау               |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|4.7.3.12. Тау-кен өндіретін    |Министр бекіткен  |Экоресурстар.  |IV    

|кәсіпорындардың кадастрын құру |кадастр           |мині           |тоқсан

|және шахта суларының мониторин.|                  |               |      

|гін ұйымдастыру                |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|                 4.7.4. Ауыз судың сапасын арттыру                       

|__________________________________________________________________________

|. Су объектілерінің - ауыз су көздерінің жай-күйін жақсарту              

|__________________________________________________________________________

|4.7.4.1. Шаруашылық-ауыз сумен |Есеп              |Экоресурстар.  |IV    

|жабдықтау үшін пайдаланылатын  |                  |мині,          |тоқсан

|жерүсті және жераасты суларының|                  |Ауылшармині    |      

|жай-күйіне талдау жүргізу, су  |                  |               |      

|шаруашылығы бассейндерін негіз.|                  |               |      

|гі ластау көздері болып табы.  |                  |               |      

|латын өнеркәсіптік және ауыл   |                  |               |      

|шаруашылықтық объектілерді     |                  |               |      

|анықтау                        |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|         4.7.5. Қазақстанның оңтүстігі мен батысын су ресурстарымен      

|                     қамтамасыз ету                                      

|__________________________________________________________________________

|* Қазақстанның оңтүстігі мен батысын қосымша көздерден су ресурстарымен  

|        қамтамасыз ету мүмкіндіктерін зерделеу                           

|__________________________________________________________________________

|4.7.5.2. Елдің оңтүстігі мен   |Қазақстан         |Экоресурстар.  |IV    

|батысын су ресурстарымен қам.  |Республикасының   |мині,          |тоқсан

|тамасыз етудің қосымша көздерін|Үкіметіне баяндама|Ауылшармині    |      

|анықтау                        |                  |               |      

|__________________________________________________________________________


                 5-Басымдық. Энергетикалық ресурстар

     Мақсаты: Экспортқа бағдарланған, технологиялық байланыстағы

     отын-энергетика кешенін қалыптастыру

__________________________________________________________________________

|          5.1. Мұнайға, газ бен оларды ұқсату өнімдеріне деген ішкі      

|                    сұранысты қанағаттандыру                             

|__________________________________________________________________________

|. Мұнай мен газды өндіру көлемін өсіру                                   

|__________________________________________________________________________

|5.1.1. Жұмыс істеп тұрған кен  |Өндіру кестесі    |Энергетика,    |І

|орындарында мұнай өндіруді тұ. |Өндіру туралы     |индустрия және |тоқсан

|рақтандыру мен интенсивтендіру.|есеп              |саудамині,     |Тоқсан

|дің және жаңаларын іске қосудың|                  |"Қазақойл" ҰМК |сайын 

|есебінен мұнай өндіруді арттыру|                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|5.1.3. Түркменстанмен және     |Келісім           |Сыртқыісмині,  |IV    

|Өзбекстанмен газ өндіру мен    |                  |Энергетика,    |тоқсан

|тасымалдаудың аймақтық мәселе. |                  |индустрия және |      

|лерін шешу                     |                  |саудамині,     |      

|                               |                  |Инвестмемком   |      

|__________________________________________________________________________

|5.2. Экспорттық мұнай құбырлары мен газ құбырларының еуразиялық желісін

      құру    

|__________________________________________________________________________

|* Каспий теңізінің қазақстандық секторын игеруге байланысты саяси және   

|         заңдық проблемаларды шешу                                       

|__________________________________________________________________________

|5.2.1. Каспий теңізінің құқық. |Үкіметаралық      |Сыртқыісмині,  |Жыл   

|тық мәртебесін айқындау жөнін. |келісімдер        |Энергетика,    |ішінде

|дегі жұмысты тездету           |                  |индустрия және |      

|                               |                  |саудамині,     |Тоқсан

|                               |Қазақстан         |Экоресурстар.  |сайын 

|                               |Республикасының   |мині, "Қазақ.  |      

|                               |Үкіметіне есеп    |ойл" ҰМК,      |      

|                               |беру              |"Қазақстанкас. |      

|                               |                  |пийшельф" АҚ   |      

|__________________________________________________________________________

|5.2.2. Каспий Труба құбыры     |Іс-шаралар        |Энергетика,    |ІІ    

|Консорциумының жобасын іске    |жоспары           |индустрия және |тоқсан

|асыру жөніндегі іс-шаралардың  |                  |саудамині      |      

|жоспарын әзірлеу               |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|* Мұнай мен газды ішкі тұтыну және олардың экспорты мәселелері бойынша   

|   Орталық Азия мемлекеттерінің бірлескен аймақтық саясатын қалыптастыру 

|__________________________________________________________________________

|5.2.3. Қазақстанның, Түркменс. |Меморандумның     |Энергетика,    |IV    

|танның және Өзбекстанның газды |жобасы            |индустрия және |тоқсан

|ішкі тұтыну мен олардың экспор.|                  |саудамині,     |      

|ты мәселелеріндегі ынтымақтас. |                  |Сыртқыісмині   |      

|тық мәселелері жөнінде бірлес. |                  |               |      

|кен аймақтық саясатын жүргізу  |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|Әлеуетті шетелдік, оның ішінде азиялық рыноктарды айқындау               

__________________________________________________________________________

|5.2.4. Мұнай мен газдың және   |Талдаулық шолу    |Энергетика,    |IV    

|оларды қайта өңдеу өнімдерінің |                  |индустрия және |тоқсан

|тұтынылуына талдау және болжам |                  |саудамині,     |      

|жүргізу                        |                  |"Қазақойл" ҰМК |      

|__________________________________________________________________________

|. Экспорттық және ішкі мұнай құбырлары мен газ құбырларының түпкілікті   

|       нұсқаларын пысықтау                                               

|__________________________________________________________________________

|5.2.6. Жұмыс істеп тұрған мұнай|Шаралар жоспары   |Энергетика,    |ІІІ   

|құбырлары мен газ құбырларын   |                  |индустрия және |тоқсан

|жөндеу жөніндегі шаралардың    |                  |саудамині,     |      

|жоспарын әзірлеу               |                  |"ҚазТрансОйл"  |      

|                               |                  |МТҰК           |      

|__________________________________________________________________________

|5.4. Түрлі энергетикалық ресурстар пайдаланылатын тиімді энергетикалық   

|           технологиялар                                                 

|__________________________________________________________________________

|. Мұнайгаз кәсіпшілігінде энергетикалық технологиялық кешендер құру      

|__________________________________________________________________________

|5.4.1. Электр энергетикасын    |Қазақстан         |Энергетика,    |IV    

| дамытудың 2030 жылға дейінгі  |Республикасы      |индустрия және |тоқсан

|бағдарламасын әзірлеу          |Үкіметінің        |саудамині,     |      

|                               |қаулысы           |Қаржымині,     |      

|                               |                  |"Кегок" АҚ     |      

|__________________________________________________________________________

|5.4.4. Тәуелсіз реттеу коми.   |Табиғи монополия. |Табиғи         |IV    

|ссиясын құру және оның жұмыс   |ларды реттеу және |монополияларды |тоқсан

|істеуінің нормативтік құқықтық |бәсекелестікті    |реттеу және    |      

|актілерін әзірлеу              |қорғау жөніндегі  |бәсекелестікті |      

|                               |комитетінің       |қорғау комитеті|      

|                               |қаулысы           |               |      

|__________________________________________________________________________

|5.4.9. Газ есептегіштерін      |Қазақстан         |Барлық         |Тоқсан

|орнату                         |Республикасының   |деңгейдегі     |сайын 

|                               |Үкіметіне         |әкімдер        |      

|                               |есеп беру         |               |      

|__________________________________________________________________________

|* Көмір өндіруді тұрақтандыру                                            

|__________________________________________________________________________

|5.4.14. Көмір өндіру жөніндегі |Нормалар мен      |Төтенше жағдай.|ІІІ   

|жұмыстарды қауіпсіз жүргізудің |ережелер жүйесі   |лар жөн-і ком-т|тоқсан

|нормалары мен ережелерін қайта |                  |(ТЖА), Энерге. |      

|қарау                          |                  |тика, индустрия|      

|                               |                  |және саудамині |      

|__________________________________________________________________________

|* Атом энергетикасын және уран өнеркәсібін дамытудың бағдарламасын

                        әзірлеу және іске асыру                           

|__________________________________________________________________________

|5.4.15. Атом электр станциясы. |Министрдің        |Энергетика,    |ІІІ   

|ның ТЭН-сіне сараптама жүргізу |бұйрығы           |индустрия және |тоқсан

|(НКГРЭС алаңында)              |                  |саудамині,     |      

|                               |Сараптама         |Ғылыммині-Ғылым|      

|                               |жөнінде есеп      |академиясы,    |      

|                               |                  |Экоресурстар.  |      

|                               |                  |мині           |      

|__________________________________________________________________________

|5.4.16. Атом энергетикасы мен  |Қазақстан         |Энергетика,    |ІІ

|уран өнеркәсібін дамытудың     |Республикасы      |индустрия және |тоқсан

|мемлекеттік бағдарламасын      |Үкіметінің        |саудамині,     |      

|әзірлеу және бекіту            |қаулысы           |"Қазатомөнер.  |      

|                               |                  |кәсіп" ҰАК     |      

|__________________________________________________________________________

                   6-Басымдық. Инфрақұрылым, көлік және байланыс

  Мақсаты: Ұлттық экономика мен қоғамның тұтынысын толық қамтамасыз ететін

           бәсекелестік қабілетті көлік-коммуникациялық кешенді

           қалыптастыру

__________________________________________________________________________

|6 А Шағын және орта бизнесті   |Министрдің        |Көліккоммині,  |IV    

|қолдау мен дамытудың салалық   |бұйрығымен        |облыстардың    |тоқсан

|бағдарламасын әзірлеу          |бекітілген        |әкімдері, Шағын|      

|                               |бағдарлама        |бизнесті қолдау|      

|                               |                  |жөніндегі      |      

|                               |                  |агенттік       |      

|__________________________________________________________________________

|6 Б Ұлттық рынок пен мемлекет. |Нормативтік акті. |Көліккоммині,  |Жыл   

|тің экономикалық мүдделерін    |лер, халықаралық  |Сыртқыісмині,  |ішінде

|қорғау мақсатында нормативтік  |келісімдерге өзге.|Әділетмині,    |      

|актілер мен халықаралық келі.  |рістер енгізу     |Энергетика,    |      

|сімдерге өзгерістер енгізу     |туралы ұсыныстар  |индустрия және |      

|                               |                  |саудамині,     |      

|                               |                  |Қаржымині      |      

|__________________________________________________________________________

|                      6.1. Темір жол көлігі                              

|__________________________________________________________________________

|6.1.1. Достық және Достық-Мем. |Жоспарланған      |Көліккоммині,  |IV    

|шекара жолдарына қайта жаңарту |жұмыс көлемдерінің|Қаржымині      |тоқсан

|жүргізу                        |орындалуы туралы  |               |      

|                               |есеп              |               |      

|__________________________________________________________________________

|6.1.2. Алматы-Астана бағытында |Бұл да            |Бұл да         |IV    

|жүрдек қозғалысты ұйымдастыру  |                  |               |тоқсан

|__________________________________________________________________________

|6.1.3. Бейнеу-Маңғышлақ темір  |Пайдалануға       |Көліккоммині   |IV    

|жолын қайта жаңартуды жүргізу  |беру актісі       |               |тоқсан

|учаске - 40 км                 |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|6.1.4. Алматы қаласындағы жо.  |Жоспарланған      |Көліккоммині,  |IV    

|лаушылар вагондарын жөндеу     |жұмыс көлемдерінің|Қаржымині      |тоқсан

|зауытына қайта жаңарту жүргізу |орындалуы туралы  |               |      

|1-кезең                        |есеп              |               |      

|__________________________________________________________________________

|6.1.5. Өскемен-Шар темір жолын |Бұл да            |Көліккоммині   |IV    

|салу                           |                  |               |тоқсан

|__________________________________________________________________________

|6.1.6. Жезқазған-Қызылорда     |Бұл да            |Бұл да         |Бұл да

|темір жолын салу               |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|                        6.2. Автомобиль көлігі                           

|__________________________________________________________________________

|6.2.1. Әскерилендірілген авто. |Қазақстан         |Көліккоммині,  |Бұл да

|колонналарды қайта ұйымдастыру.|Республикасы      |Қорғанысмині,  |      

|ды жүргізу                     |Үкіметінің        |Қаржымині      |      

|                               |қаулысы           |               |      

|__________________________________________________________________________

|6.2.2. Астана, Алматы, Қараған.|Жоспарланған      |Көліккоммині,  |Бұл да

|ды, Шымкент қалаларында қалалық|жұмыс көлемдерінің|Қаржымині,     |      

|жолаушылар көлігін дамыту      |орындалуы туралы  |қалалардың     |      

|бойынша инвестициялық жобаларды|есеп              |әкімдері       |      

|іске асыру                     |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|6.2.3. Көліктік-экспедициялық  |Бұл да            |Бұл да         |Бұл да

|кәсіпорындардың ассоциациясын  |                  |               |      

|құру                           |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|6.2.4. Халықаралық және тран.  |Қазақстан         |Көліккоммині   |ІІІ   

|зиттік тасымалдаулардың сервис.|Республикасы      |               |тоқсан

|тік және ақпараттық қызметтері.|Үкіметінің        |               |      

|нің жүйесін құру жөніндегі мем.|қаулысы           |               |      

|лекеттік бағдарламаны әзірлеу  |                  |               |      

|және іске асыруды бастау       |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|                          6.3. Әуе көлігі                                

|__________________________________________________________________________

|6.3.1. Азаматтық авиацияның    |Қазақстан         |Көліккоммині,  |IV    

|қызметін тұрақтандыру жөніндегі|Республикасы      |Қаржымині      |тоқсан

|бірінші кезектегі шаралардың   |Үкіметінің        |               |      

|бағдарламасын әзірлеу          |қаулысы           |               |      

|__________________________________________________________________________

|6.3.2. Ірілендірілген аймақтық | -"-              |Бұл да         |ІІІ   

|әуе компанияларын құру         |                  |               |тоқсан

|__________________________________________________________________________

|6.3.3. Астана                  |Жоспарланған      |Қалалардың     |Тоқсан

|       Алматы                  |жұмыс көлемдерінің|әкімдері,      |сайын 

|       Ақтау                   |орындалуы туралы  |Көліккоммині   |      

|       Атырау қалаларындағы    |есеп              |               |      

|әуежайларды қайта жаңартуды    |                  |               |      

|жүргізу                        |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|6.3.4. Әуе жайлардың аэронави. |Бұл да            |Көліккоммині   |IV    

|гациялық жабдықтарын жаңартуды |                  |               |тоқсан

|жүргізу                        |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|                           6.4. Су көлігі                                

|__________________________________________________________________________

|6.4.1. Дербес жоба бойынша     |Қазақстан         |Қаржымині,     |ІІ    

|"Павлодар өзен порты" АҚ-на    |Республикасы      |Көліккоммині   |тоқсан

|жекешелендіруді жүргізу        |Үкіметінің        |               |      

|                               |қаулысы           |               |      

|__________________________________________________________________________

|6.4.2. Ақтау портын қайта      |Жоспарланған      |Көліккоммині,  |IV    

|жаңартуды жүргізу              |жұмыс көлемдерінің|Қаржымині      |тоқсан

|                               |орындалуы туралы  |               |      

|                               |есеп              |               |      

|__________________________________________________________________________

|6.4.3. Ақтау портында паром    |Бұл да            |Көліккоммині,  |Бұл да

|өткелін қайта жаңартуды жүргізу|                  |Инвестмемком   |      

|__________________________________________________________________________

|6.4.4. Ұлттық сауда флотын     |Қазақстан         |Көліккоммині,  |IV    

|құру                           |Республикасы      |Инвестмемком   |тоқсан

|                               |Үкіметінің        |               |      

|                               |қаулысы           |               |      

|                               |Пайдалануға беру  |               |2000

|                               |актісі            |               |жыл   

|__________________________________________________________________________

|6.4.5. Өскемен және Бұқтырма   |Жоспарланған      |Көліккоммині,  |IV    

|шлюздеріне қайта жаңарту мен   |жұмыс көлемдерінің|Инвестмемком   |тоқсан

|жөндеу жүргізу                 |орындалуы туралы  |               |      

|                               |есеп              |               |      

|__________________________________________________________________________

|6.4.6. Ақтау теңіз портының    |Бұл да            |Көліккоммині,  |Бұл да

|бөгеттері мен толқын қаққышта. |                  |Қаржымині      |      

|рын қайта жаңартуды жүргізу:   |                  |               |      

|екінші кезең                   |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|6.4.7. Кеме жүзудің қауіпсізді.|Нормативтік       |Көліккоммині,  |Жыл   

|гін және қоршаған ортаны қор.  |құқықтық          |Экоресурстар.  |ішінде

|ғауға экологиялық бақылауды    |актілер           |мині           |      

|қамтамасыз ету жөніндегі нор.  |                  |               |      

|мативтік құқықтық актілер      |                  |               |      

|әзірлеу                        |                  |               |      

|__________________________________________________________________________


             6.5. Автомобиль жолдары

__________________________________________________________________________

|6.5.1. Бензин және дизель отын.|Қазақстан         |Көліккоммині,  |ІІ    

|дарын сатуға салық жинау ныса. |Республикасы      |Қаржымині      |тоқсан

|нын бөлшек саудадан көтерме    |Үкіметінің        |               |      

|саудаға өзгерту                |қаулысы           |               |      

|__________________________________________________________________________

|6.5.2. "Жол қоры туралы"       |Заң жобасы        |Көліккоммині,  |І

|Қазақстан Республикасы Прези.  |                  |Әділетмині,    |тоқсан

|дентінің заң күші бар Жарлығына|                  |Қаржымині      |      

|өзгерістер енгізу              |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|6.5.3. Жол құрылысы кезінде    |Қазақстан         |Көліккоммині,  |Бұл да

|мердігерлердің түпкі өніміне   |Республикасы      |Қаржымині      |      

|қатаң бақылауды қамтамасыз ету |Үкіметінің        |               |      

|үшін шарттық және тендерлік    |қаулысы           |               |      

|практика жүйесін құру          |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|6.5.4. Коммерциялық негізде    |"Көлік туралы"    |Бұл да         |IV

|жеке меншік жолдар салу және   |Заңды өзгерту, нор|               |тоқсан

|концессиялық иелік ету жолдары.|мативтік құқықтық |               |      

|ның жүйесі үшін нормативтік    |актілер           |               |      

|құқықтық база құру             |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|            6.6. Байланыс және телекоммуникациялар жүйесі                

|__________________________________________________________________________

|6.6.1. Почта мен телекоммуника.|Нормативтік       |Көліккоммині   |Жыл

|цияларды дамыту бойынша норма. |құқықтық актілер  |               |ішінде

|тивтік құқықтық актілер әзірлеу|                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|6.6.2. GSM стандартының ұялы   |Тендер            |Көліккоммині   |ІІ

|байланысының тендерін өткізу   |комиссиясының     |               |тоқсан

|                               |шешімі            |               |      

|__________________________________________________________________________

|                      6.7. Сумен жабдықтау және сумен қамтамасыз ету     

|__________________________________________________________________________

|6.7.1. Астана қаласы суының са.|Жоспарланған      |Ауылшармині,   |IV

|пасын жақсарту және оны сумен  |жұмыс көлемдерінің|Қаржымині,     |тоқсан

|жабдықтауды ұлғайту            |орындалуы туралы  |Астана қаласы. |      

|                               |есеп              |ның әкімі      |      

|__________________________________________________________________________

                          7-Басымдық. Кәсіби үкімет

     Мақсаты: Қазақстан Республикасының жинақы және кәсіби үкіметін құру

__________________________________________________________________________

|                    7.1. Стратегиялық жоспарлардың негізіндегі жұмыс     

|__________________________________________________________________________

|. Мемлекеттік атқарушы органдардың қызметін стратегиялық жоспарлардың    

|  негізінде жүзеге асыру                                                 

|. Стратегиялық жоспарлау және бюджеттік бағдарламалау бойынша нормативтік

|  құқықтық актілер мен әдістемелік ұсынымдарды әзірлеу және қабылдау     

|__________________________________________________________________________

|7.1.2. Облыстардың, Астана мен |Қазақстан         |Энергетика,    |І

|Алматы қалаларының 1998-2000   |Республикасы      |индустрия және |тоқсан

|жылдарға арналған стратегиялық |Үкіметінің        |саудамині, об. |      

|дамуының жоспарын іске асыру   |қаулысы           |лыстардың,     |      

|                               |                  |Астана мен     |      

|                               |                  |Алматы қалала. |      

|                               |                  |рының әкімдері |      

|__________________________________________________________________________

|7.1.3. Стратегиялық жоспарлар  |Стратегиялық жос. |Стратегиялық   |IV

|жасау жөніндегі методикалық    |парлау және рефор.|жоспарлау және |тоқсан

|ұсынымдарды әзірлеу (2-нұсқа)  |малар жөніндегі   |реформалар     |      

|                               |агенттігінің      |жөніндегі      |      

|                               |шешімі            |агенттік       |      

|                               |                  |(келісім       |      

|                               |                  |бойынша)       |      

|__________________________________________________________________________

|                       7.2. Ведомствоаралық үйлестіру                    

|__________________________________________________________________________

|. Министрліктер мен ведомстволардың функцияларын нақтылау                

|. Атқарушы органдардың қызметін стратегиялық жоспарлау мен бақылаудың    

|  негізінде үйлестіру                                                    

|. Ведомствоаралық өзара іс-қимыл жүйесін ұйымдастыру                     

|. Рәсімдік тетіктерді күшейту және нығайту                               

|__________________________________________________________________________

|7.2.1. Мемлекеттік органдарды  |Қазақстан         |Қазақстан      |ІІ

|компьютерлендіру жағдайында іс |Республикасы      |Республикасы   |тоқсан

|жүргізудің қолданылып жүрген   |Үкіметінің        |Премьер-Мини.  |      

|жүйесін құжаттарды сақтау,     |қаулысы           |стрінің Кеңсе. |      

|өңдеу және олардан көшірме     |                  |сі, Қаржымині, |      

|жасау бөлігінде жетілдірудің   |                  |Стратегиялық   |      

|жоспарын әзірлеу               |                  |жоспарлау және |      

|                               |                  |реформалар     |      

|                               |                  |жөніндегі      |      

|                               |                  |агенттік       |      

|                               |                  |(келісім       |      

|                               |                  |бойынша)       |      

|__________________________________________________________________________

|7.2.2. 1999-2005 жылдарға      |Қазақстан         |Ұлттық Стат.   |III   

|арналған мемлекеттік стат-каны |Республикасы      |агенттік,      |тоқсан

|жетілдіру бағдарламасын әзірлеу|Үкіметінің        |Қаржымині      |      

|                               |қаулысы           |               |      

|__________________________________________________________________________

|                7.3. Мемлекеттік қызметшілерді іріктеу мен               

|                    жылжытудың жүйесін жетілдіру                         

|__________________________________________________________________________

|. Басым бағыттар бойынша мемлекеттік қызмет кадрларын даярлаудың ұлттық  

|  жүйесін дамыту бағдарламасын әзірлеу                                   

|__________________________________________________________________________

|. Мемлекеттік қызметшілердің санағын жүргізу                             

|. Мемлекеттік қызметшілердің әрбір санатына қойылатын біліктілік

|  талаптарын айқындау                                                    

|. Кадрларды конкурстық іріктеу мен аттестациялаудың, сондай-ақ

|  мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау мен жылжытудың бірыңғай тетігін

|  әзірлеу    

|. Мемлекеттік басқарудың бірыңғай ақпараттық жүйесін қалыптастыру        

|__________________________________________________________________________

|7.3.1. Жұмыс істеушілердің     |Белгіленген       |Қаржымині,     |І

|штаттық және іс-жүзіндегі санын|нысан бойынша     |министрліктер  |тоқсан

|ескере отырып мемлекеттік бюд. |санақ материалдары|мен ведомство. |      

|жеттің есебінен қаржыландырыла.|                  |лар, Астана    |      

|тын ұйымдардың мемлекеттік     |                  |және Алматы    |      

|қызметшілері мен қызметкерлері.|                  |қалаларының    |      

|нің санағын жүзеге асыру       |                  |әкімдері       |      

|__________________________________________________________________________

|                     7.4. Мемлекеттік қызметті нормативтік құқықтық      

|                               қамтамасыз ету                            

|__________________________________________________________________________

|. Мемлекеттік қызмет мәселелері жөніндегі заңдарды жетілдіру             

|. Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеу мәселелері жөніндегі     

|  заңдарды жетілдіру                                                     

|. Мемлекеттік бюджет жүйесі мәселелері жөніндегі заңдарды жетілдіру      

|. Атқарушы өкімет органдарының жүйесінде басқарудың барлық деңгейлерінде 

|  шешімдер қабылдау рәсімдерін әзірлеу                                   

|__________________________________________________________________________

|7.4.1. Министрліктер мен ведо. |Қазақстан         |Әділетмині,    |IV

|мстволар туралы бірдейленді.   |Республикасы      |Стратегиялық   |тоқсан


|рілген ереже әзірлеу           |Үкіметінің        |жоспарлау және |      

|                               |қаулысы           |реформалар     |      

|                               |                  |жөніндегі      |      

|                               |                  |агенттік       |      

|                               |                  |(келісім       |      

|                               |                  |бойынша),      |      

|                               |                  |Премьер-       |      

|                               |                  |Министрдің     |      

|                               |                  |Кеңсесі, Мем.  |      

|                               |                  |қызмет істері  |      

|                               |                  |жөніндегі      |      

|                               |                  |агенттік       |      

|__________________________________________________________________________

|7.4.2. Орталық және жергілікті |Қазақстан         |Әділетмині     |ІІІ   

|атқарушы органдар үшін шешімдер|Республикасы      |               |тоқсан

|қабылдаудың нормативтік рәсім. |Үкіметінің        |               |      

|дерін регламенттеу және бекіту |қаулысы           |               |      

|__________________________________________________________________________

|                        7.5. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес            

|__________________________________________________________________________

|. Сыбайлас жемқорлық пен күштеп ықпал жасаудың өлшемдерін айқындау

   бойынша анық құқықтық нормаларды әзірлеу                               

|. Шешімдерді қабылдау кезінде рұқсат беру және бөлу рәсімдерін қысқарту  

|. Мемлекеттік қызметшілердің сыбайлас жемқорлық фактілеріне қылмыстық    

|  және әкімшілік жауапкершілік белгілеу                                  

|__________________________________________________________________________

|7.5.1. Сыбайлас жемқорлық тура.|Сыбайлас жемқорлық|Әділетмині     |І

|лы Заң жобасын әзірлеу         |туралы Заң жобасы |               |тоқсан

|__________________________________________________________________________

|7.5.2. Қылмыс пен сыбайлас жем.|Қазақстан         |Ішкіісмині,    |ІІІ   

|қорлыққа қарсы күрестің мем.   |Республикасы      |Ұлттық қауіп.  |тоқсан

|лекеттік бағдарламасын әзірлеу |Президенті        |сіздік комитеті|      

|                               |Жарлығының жобасы |(келісім       |      

|                               |                  |бойынша),      |      

|                               |                  |Әділетмині,    |      

|                               |                  |Бас прокуратура|      

|                               |                  |(келісім       |      

|                               |                  |бойынша)       |      

|__________________________________________________________________________

                Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998-2000 жылдарға

        арналған іс-қимыл бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралардың

                                  жоспары

                                 1999 жыл

                       3-Басымдық. Экономикалық өсу

                     3.1. Макроэкономикалық тұрақтылық

   Мақсат: Орташа жылдық инфляция деңгейін төмендету, басқарылатын

          бюджеттік тапшылықты және теңгенің тұрақты бағамын сақтау


__________________________________________________________________________

|                     3.1.1. Ақша-несие саясатын қатайту                  

|__________________________________________________________________________

|Ақша-несие саясатының жанама құралдарын пайдалануды кеңейту              

|__________________________________________________________________________

|3.1.1.1. Ақша-несие саясатының |Қазақстан         |Ұлттық Банк    |IV

|жанама құралдарын пайдаланудың |Республикасының   |(келісім       |тоқсан

|тетігін жетілдіру:             |Президентіне      |бойынша),      |      

|банктерге несиелерді тек қысқа |есептің құрамында |Қаржымині      |      

|мерзімді өтемпаздық сұранысты  |                  |               |      

|қанағаттандыру үшін беру       |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.1.2. Айналым мерзімдері    |Қазақстан         |Қаржымині     |Қарыз 

|неғұрлым ұзақ мемлекеттік баға.|Республикасы      |              |капиталы

|лы қағаздарды эмиссиялау       |Үкіметінің        |              |рынокта.

|                               |қаулысы           |              |рындағы

|                               |                  |              |жағдайға

|                               |                  |              |қарай 

|__________________________________________________________________________

|       Ұлттық Банктің талдамалық және болжау функцияларын күшейту        

|__________________________________________________________________________

|3.1.1.3.  Талдау және болжау   |Қазақстан         |Ұлттық Банк    |IV    

|әдістемесін жетілдіру:         |Республикасының   |(келісім       |тоқсан

|шоттардың жаңа жоспары бойынша |Президентіне      |бойынша),      |      

|банктерде бухгалтерлік есептің |есептің құрамында |Қаржымині      |      

|автоматтандырылған жүйесін     |                  |               |      

|енгізуге әдістемелік басшылықты|                  |               |      

|қамтамасыз ету;                |                  |               |      

|ашық экономика жағдайында      |                  |               |      

|Қазақстанның ақша рыногындағы  |                  |               |      

|жағдайды талдау мен болжаудың  |                  |               |      

|әдісін жетілдіру;              |                  |               |      

|Қазақстан Ұлттық Банкінің      |                  |               |      

|ақпарат алысу, талдау және     |                  |               |      

|болжау саласындағы шетелдердің |                  |               |      

|орталық банктерімен және халық.|                  |               |      

|аралық талдау орталықтарымен   |                  |               |      

|ынтымақтастығын кеңейту;       |                  |               |      

|банк статистикасын жақсарту    |                  |               |      

|және оның халықаралық стандарт.|                  |               |      

|тарға сәйкестігін қамтамасыз   |                  |               |      

|ету                            |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|             3.1.2. Қаржы институттарын дамыту және қаржы рыноктарын     

|                                   тереңдету                             

|__________________________________________________________________________

| Қаржы жүйесін реттейтін мемлекеттік органдарды үйлестіру                

|__________________________________________________________________________

|3.1.2.1. Қаржы рыногының бір.  |Министрліктер мен |Ұлттық Банк    |І

|лескен мониторингін жүзеге     |ведомстволар бас. |(келісім бойын.|тоқсан

|асыру және Ұлттық Банктің,     |шыларының арасын. |ша), Қаржымині,|      

|Қаржыминінің, БҚҰК-ның және    |дағы меморандум   |БҚҰК (келісім  |      

|ҰЗА-нің қаржы жүйесін реттеу   |                  |бойынша),      |      

|мәселелері жөнінде өзара       |                  |Еңбекәлеумет.  |      

|іс-қимылының меморандумын      |                  |мині           |      

|қабылдау                       |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|     

| Қаржы жүйесін дамыту үшін құқықтық базаны жетілдіру                     

|__________________________________________________________________________

|3.1.2.2. Төлем жүйесін қоса    |Нормативтік       |Ұлттық Банк    |Ұдайы 

|алғанда, банк жүйесін құқықтық |құқықтық актілер  |(келісім       |      

|реттеуді жетілдіру             |                  |бойынша)       |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.2.3. Сақтандыру рыногын    |Нормативтік       |Ұлттық Банк    |Ұдайы 

|құқықтық реттеуді жетілдіру    |құқықтық актілер  |(келісім       |      

|                               |                  |бойынша)       |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.2.4. Сақтандыру ұйымдарының|Нормативтік       |Ұлттық Банк    |І

|қызметін реттеу және қадағалау |құқықтық актілер  |(келісім       |тоқсан

|жөніндегі нормативтік құқықтық |                  |бойынша)       |      

|базаны жетілдіру               |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.2.5. Зейнетақы жүйесін     |Нормативтік       |Еңбекәлеумет.  |Ұдайы 

|құқықтық реттеуді жетілдіру    |құқықтық актілер  |мині, Қаржы.   |      

|                               |                  |мині, Ұлттық   |      

|                               |                  |Банк (келісім  |      

|                               |                  |бойынша), БҚҰК |      

|                               |                  |(келісім       |      

|                               |                  |бойынша)       |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.2.6. Банктерге, сақтандыру |Нормативтік       |Қаржымині,     |Ұдайы 

|ұйымдарына, банктік қызмет     |құқықтық актілер  |Ұлттық Банк    |      

|көрсетулерді жүзеге асыратын   |                  |(келісім       |      

|ұйымдарға, бағалы қағаздар     |                  |бойынша), Мем. |      

|рыногына кәсіби қатысушыларға  |                  |кірісмині,     |      

|салық салу бөлігінде салық     |                  |БҚҰК (келісім  |      

|заңдарын жетілдіру             |                  |бойынша)       |      

|__________________________________________________________________________

|         Банк жүйесін нығайту                                            

|__________________________________________________________________________

|3.1.2.7. Ашық тендердің негі.  |Қазақстан         |Қаржымині      |IV

|зінде мемлекеттік бағдарламалар|Республикасының   |               |тоқсан

|жөніндегі агент банктерді ірік.|Үкіметіне есеп    |               |      

|теу                            |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.2.8. Банкаралық өзара іс-  |Қазақстан         |Ұлттық Банк    |IV

|қимыл жүйесін жетілдіру: банк. |Республикасының   |(келісім       |тоқсан

|аралық ақша рыногының дамуына  |Президентіне есеп |бойынша)       |      

|ықпал ету екінші деңгейдегі    |беру құрамында    |               |      

|банктерді халықаралық стандарт.|                  |               |      

|тарға көшіру бағдарламасын іске|                  |               |      

|асыруды жалғастыру;            |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.2.9. Мемлекеттік банктерді |Қазақстан         |Қаржымині,     |ІІ

|жекешелендіруді аяқтау         |Республикасының   |Ұлттық Банк    |тоқсан

|                               |Үкіметіне есеп    |(келісім       |      

|                               |беру              |бойынша)       |      

|__________________________________________________________________________

|         Банктік емес қаржы институттарын дамыту                         

|__________________________________________________________________________

|3.1.2.10. Тауар биржаларының   |Қазақстан         |Энергетика,    |ІІ

|қызметін реттеу жөніндегі нор. |Республикасы      |индустрия және |      

|мативтік базаны жетілдіру      |Үкіметінің        |саудамині      |      

|                               |қаулысы           |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.2.11. Несие серіктестік.   |Ұлттық Банк       |Ұлттық Банк    |І

|терінің қызметіне арналған нор.|Басқармасының     |(келісім       |тоқсан

|мативтік құқықтық базаны жетіл.|қаулысы           |бойынша)       |      

|діру                           |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.2.12. Ломбардтардың қызме. |Нормативтік       |Ұлттық Банк    |І

|тін реттеу жөніндегі норматив. |құқықтық актілер  |(келісім       |тоқсан

|тік құқықтық базаны жетілдіру  |                  |бойынша)       |      

|__________________________________________________________________________

|Банктік емес қаржы институттарын дамыту                                  

|__________________________________________________________________________

|3.1.2.13. Банк операцияларының |Ұлттық Банк       |Ұлттық Банк    |ІІ

|жекелеген түрлерін жүзеге асы. |басқармасының     |(келісім       |тоқсан

|ратын ұйымдар мен сақтандыру   |қаулысы           |бойынша)       |      

|ұйымдарының қаржылық есеп бе.  |                  |               |      

|руінің тәртібін әзірлеу        |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.2.14. Электрондық тәсілмен |Қазақстан         |Ұлттық Банк    |ІV

|жүргізілетін аударма арқылы    |Республикасының   |(келісім       |тоқсан

|төлемдердің жүйесін әзірлеу    |Президентіне      |бойынша)       |      

|                               |есептің құрамын.  |               |      

|                               |дағы бөлім        |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.2.15. Әлеуметтік жеке код. |Банктердің, зей.  |Еңбекәлеумет.  |ІІІ   

|тар берілгендігі туралы куәлік.|нетақы жинақтау   |мині, Ұлттық   |тоқсан

|терді (ЭЖК) микропроцессорлары |қорлары мен Мемле.|Банк (келісім  |      

|(чиптер) бар пластикалық       |кеттік зейнетақы  |бойынша)       |      

|карточка түрінде беруді бастау |төлеу орталығының |               |      

|                               |(МЗТО) бірлескен  |               |      

|                               |жобасы            |               |      

|__________________________________________________________________________

|       3.1.3. Салық-бюджет саясатының тиімділігін арттыру және бюджет    

|                       тапшылығын инфляциялық емес түрде қаржыландыру    

|__________________________________________________________________________

|Салықтық әкімшіліктендіру реформасы                                      

|__________________________________________________________________________

|3.1.3.1. Салық саясатының 2000 |Қазақстан         |Қаржымині,     |ІІІ   

|жылға арналған тұрақты эконо.  |Республикасы      |Мемкірісмині   |тоқсан

|микалық өсуге ықпал ететін не. |Үкіметінің        |               |      

|гізгі бағыттарын әзірлеу       | қаулысы          |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.3.2. Шаруашылық жүргізуші  |Министрдің        |Қаржымині,     |IV    

|субъектілерге салықтық тексеру.|бұйрығымен        |Мемкірісмині   |тоқсан

|лер жүргізу жөнінде нұсқаулық. |бекітілген        |               |      

|тар әзірлеу                    |нұсқаулықтар      |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.3.3. Кеден және салық ре.  |Нормативтік       |Қаржымині.     |Ұдайы 

|жимдері бойынша нормативтік    |құқықтық актілер  |Мемкірісмині   |      

|базаны жетілдіру               |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.3.4. Бірыңғай жіктемеге    |Қазақстан         |Мемкірісмині,  |ІІ

|көшіру мақсатында шаруашылық   |Республикасы      |Статистика     |тоқсан

|жүргізуші субъектілердің (са.  |Үкіметінің        |жөніндегі      |      

|лықтық, статистикалық, құқық.  |қаулысы           |агенттік,      |      

|тық және басқа да жіктемелерден|                  |Әділетмині,    |      

|тұратын) салыстырмалы жіктеме. |                  |Энергетика,    |      

|сін жасау                      |                  |индустрия және |      

|                               |                  |саудамині,     |      

|                               |                  |Еңбекәлеумет.  |      

|                               |                  |мині           |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.3.5. Спирт және алкогольді |Қазақстан         |Мемкірісмині   |ІІ

|өнімдерді өндіруді мемлекеттік |Республикасы      |               |тоқсан

|реттеуді күшейту және акциз    |Үкіметінің        |               |      

|постарының жұмысын тәртіпке    |қаулысы           |               |      

|келтіру                        |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.3.6. Акциздік алымның жаңа |Қазақстан         |Мемкірісмині,  |ІI

|үлгідегі маркаларын енгізу     |Республикасы      |Қаржымині      |тоқсан

|жөнінде ұсыныстар дайындау     |Үкіметіне         |               |      

|                               |баяндама          |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.3.7. "Заңды тұлға - салық  |Қазақстан         |Мемкірісмині,  |І

|төлеушінің салық               |Республикасы      |Қаржымині      |тоқсан

|және бюджетке төленетін басқа  |Үкіметінің        |               |      

|да міндетті төлемдер бойынша   |қаулысы           |               |      

|мемлекет алдындағы берешегіне  |                  |               |      

|байланысты салық қызметі орган.|                  |               |      

|дары пайдалануға тыйым салған  |                  |               |      

|мүлікті сату жөнінде мамандан. |                  |               |      

|дырылған ашық аукцион өткізудің|                  |               |      

|тәртібі мен шарттары туралы    |                  |               |      

|ережені бекіту туралы"         |                  |               |      

|Қазақстан Республикасы Үкіметі.|                  |               |      

|нің 1995 жылғы 12 шілдедегі    |                  |               |      

|N 952 қаулысына және "Салық    |                  |               |      

|және бюджетке төленетін басқа  |                  |               |      

|міндетті төлемдерді мерзімінде |                  |               |      

|төлемеген салық төлеушінің     |                  |               |      

|мүлкін пайдалануға тыйым салу  |                  |               |      

|тәртібі туралы ережені бекіту  |                  |               |      

|туралы" Қазақстан Республикасы |                  |               |      

|Үкіметінің 1995 жылғы 31 шілде.|                  |               |      

|дегі N 1041 қаулысына өзгеріс. |                  |               |      

|тер мен толықтырулар енгізу    |                  |               |      

|туралы" Қазақстан Республикасы |                  |               |      

|Үкіметінің қаулысын әзірлеу    |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.3.8. Сот шешімі бойынша    |Қазақстан         |Мемкірісмині,  |І

|қосымша эмиссия акцияларын     |Республикасы      |Қаржымині,     |тоқсан

|шығару, тіркеу, орналастыру    |Үкіметінің        |БҚҰК (келісім  |      

|тәртібі туралы ережені әзірлеу |қаулысы           |бойынша)       |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.3.9. Темір жол көлігімен   |Қазақстан Респуб. |Мемкірісмині   |І

|тасымалданатын транзиттік та.  |ликасы Үкіметінің |               |тоқсан

|уарларды кедендік ресімдеуді   |қаулысы           |               |      

|қамтамасыз ету                 |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.3.10. Заңды тұлғалардың    |Қазақстан         |Мемкірісмині   |І

|дебиторлық берешегін биржалық  |Республикасы      |               |тоқсан

|сауда мен аукциондар әдісімен  |Үкіметінің        |               |      

|сатудың тәртібін белгілеу      |қаулысы           |               |      

|__________________________________________________________________________

|"Орталық-аймақтар" өзара қарым-қатынастарында бюджеттік реформа жүргізу  

|__________________________________________________________________________

|3.1.3.11. Республикадағы ірі   |Қазақстан         |Мемкірісмині,  |Ай

|салық төлеушілер бойынша салық.|Республикасының   |               |сайын 

|тардың түсуіне мониторинг және |Үкіметіне есеп    |               |      

|талдау жүргізу                 |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|Мемлекеттік шығыстарды ұтымды ету және бюджеттің шығыс бөлігін қалыптас. 

|тырудың бағдарламалық әдісіне көшу                                       

|__________________________________________________________________________

|3.1.3.12. 2001 жылға қарай мем.|Қазақстан         |Қаржымині,     |IV

|лекеттік бюджетті қалыптастыру |Республикасы      |Стратегиялық   |тоқсан

|кезінде бюджеттік бағдарлама.  |Үкіметінің        |жоспарлау және |      

|лауды қолдануға біртіндеп      |қаулысы           |реформалар     |      

|көшудің бағдарламасын әзірлеу  |                  |жөніндегі      |      

|                               |                  |агенттік       |      

|                               |                  |(келісім       |      

|                               |                  |бойынша)       |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.3.13. "Қазынашылықты       |Қабылдауға,       |Қаржымині      |IV    

|жаңарту" жобасын іске асыру    |өткізу актісі     |               |тоқсан

|__________________________________________________________________________

|3.1.3.14. Қоғамдық жұмыстарды  |Қазақстан         | Еңбекәлеумет. |І

|қаржыландыруды ұйымдастыру мен |Республикасы      |мині           |тоқсан

|оның тәртібі туралы ережені    | Үкіметінің       |               |      

|әзірлеу                        |қаулысы           |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.3.15. 2001 жылға дейінгі   |Қазақстан         |Қаржымині,     |IV

|мемлекеттік шығыстарды үнемдеу |Республикасы      |Экономикалық   |тоқсан

|бағдарламасын әзірлеу          |Президенті        |жоспарлау      |      

|                               |Жарлығының        |жөніндегі      |      

|                               |жобасы            |агенттік,      |      

|                               |                  |Ұлттық Банк    |      

|                               |                  |(келісім       |      

|                               |                  |бойынша),      |      

|                               |                  |облыстардың    |      

|                               |                  |және Астана,   |      

|                               |                  |Алматы қалала. |      

|                               |                  |рының әкімдері,|      

|                               |                  |Мемлекеттік    |      

|                               |                  |сатып алу      |      

|                               |                  |жөніндегі      |      

|                               |                  |агенттік       |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.3.16. Бюджет саясатының    |Қазақстан         |Қаржымині,     |ІІІ   

|2000 жылға арналған негізгі    |Республикасы      |Экономикалық   |тоқсан

|бағыттарын әзірлеу             |Үкіметінің        |жоспарлау      |      

|                               |қаулысы           |жөніндегі      |      

|                               |                  |агенттік, Мем. |      

|                               |                  |кірісмині,     |      

|                               |                  |Мемлекеттік    |      

|                               |                  |сатып алу      |      

|                               |                  |жөніндегі      |      

|                               |                  |агенттік       |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.3.17. Қазақстан Республи.  |Қазақстан         |Қаржымині,     |ІІІ   

|касының Бюджет кодексін әзірлеу|Республикасы      |Әділетмині     |тоқсан

|жөніндегі жұмыс тобын құру     |Үкіметінің        |               |      

|                               |қаулысы           |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.3.18. Мемлекеттік бюджеттің|Қазақстан         |Мемлекеттік    |ІІІ   

|есебінен жүзеге асырылатын мем.|Республикасының   |сатып алу      |тоқсан

|лекеттік сатып алуды үйлестіру.|Үкіметіне         |жөніндегі      |      

|ді, бақылау мен оның мониторин.|есеп беру         |агенттік       |      

|гін жүзеге асыру               |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.3.19. Мемлекеттік сатып алу|Нормативтік       |Мемлекеттік    |Ұдайы 

|жөніндегі нормативтік құқықтық |құқықтық актілер  |сатып алу      |      

|базаны жетілдіру               |                  |жөніндегі      |      

|                               |                  |агенттік       |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.3.20. Мемлекеттік сатып    |Қазақстан         |Мемлекеттік    |І

|алу бюллетенін шығаруды қамта. |Республикасы      |сатып алу      |тоқсан

|масыз етсін                    |Үкіметінің        |жөніндегі      |      

|                               |қаулысы           |агенттік       |      

|__________________________________________________________________________

|Мемлекеттік міндеттемелердің оңтайлы портфелін қалыптастыру және елдің   

| несиелік рейтингін көтеру                                               

|__________________________________________________________________________

|3.1.3.21. 1999-2008 жылдарға   |Қазақстан         |Қаржымині,     |І

|арналған Қарыз алу стратегиясын|Республикасы      |Экономикалық   |тоқсан

|әзірлеу                        |Үкіметінің        |жоспарлау      |      

|                               |қаулысы           |жөніндегі      |      

|                               |                  |агенттік,      |      

|                               |                  |Ұлттық Банк    |      

|                               |                  |(келісім       |      

|                               |                  | бойынша)      |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.3.22. Рейтинг агенттіктері.|Қазақстан         |Қаржымині,     |І

|мен жұмыс жөнінде ведомство.   |Республикасы      |Экономикалық   |тоқсан

|аралық комиссия құру           |Үкіметінің        |жоспарлау      |      

|                               |қаулысы           |жөніндегі      |      

|                               |                  |агенттік,      |      

|                               |                  |Ұлттық Банк    |      

|                               |                  | (келісім      |      

|                               |                  |бойынша),      |      

|                               |                  |Инвестициялар  |      

|                               |                  |жөніндегі      |      

|                               |                  |агенттік       |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.3.23. Шет елдерде еліміздің|Қазақстан         |Сыртқыісмині,  |ІІІ   

|имидждік стратегиясын әзірлеу  |Республикасы      |Мәдениет,      |тоқсан

|                               |Үкіметінің        |ақпарат және   |      

|                               |қаулысы           |қоғамдық келі. |      

|                               |                  |сім министрлі. |      

|                               |                  |гі, Инвестиция.|      

|                               |                  |лар жөніндегі  |      

|                               |                  |агенттік, Энер.|      

|                               |                  |гетика, индус. |      

|                               |                  |трия және      |      

|                               |                  |саудамині      |      

|__________________________________________________________________________

| 3.1.4. Ақша-несие саясатын салық және бюджет саясатымен және зейнетақы  

|            реформасын үйлестіру                                         

|__________________________________________________________________________

|Ақша-несие, салық бюджет саясатын және зейнетақы реформасын жүргізетін   

|  мемлекеттік органдарды тиімді үйлестіруді қамтамасыз ету               

|__________________________________________________________________________

|3.1.4.1. Жинақтаушы зейнетақы  |Қазақстан         |Еңбекәлеумет.  |Тоқсан

|жүйесінің жұмыс істеу нәтижеле.|Республикасының   |мині           |сайын 

|рін талдау, нормативтік құқық. |Үкіметіне талда.  |               |      

|тық базаны жетілдіру жөнінде   |малық жазба       |               |      

|ұсыныстар әзірлеу              |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.4.2. Банк саласындағы      |Ұлттық Банк       |Ұлттық Банк    |І

|ақпараттық технологияларға     |басқармасының     |(келісім       |тоқсан

|негізгі талаптарды әзірлеу     |қаулысы           |бойынша)       |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.4.3. Банк және қаржы теле. |Қазақстан         |Ұлттық Банк    |IV

|коммуникациялары жүйесін       |Республикасының   |(келісім       |тоқсан

|дамыту                         |Президентіне      |бойынша),      |      

|                               |есептің құрамын.  |Көлікком және  |      

|                               |дағы бөлім        |туризммині     |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.4.4. Зейнетақы реформасы   |Қазақстан         |Қаржымині,     |І, ІІІ

|мен салық және бюджет саясат.  |Республикасының   |Еңбекәлеумет.  |тоқсан

|тарындағы өзгерістердің макро. |Үкіметіне         |мині, БҚҰК     |дар   

|экономикалық көрсеткіштерге    |есеп беру         |(келісім       |      

|әсеріне тұрақты мониторингін   |                  |бойынша), Мем. |      

|өткізуге қатысу                |                  |кірісмині      |      

|__________________________________________________________________________

|                  3.1.5. Төлем балансын нығайту                          

|__________________________________________________________________________

|Экспорт пен импорттың құрылымын жақсарту                             


|__________________________________________________________________________

|3.1.5.1. Антидемпингтік шаралар|Қазақстан         |Энергетика,    |І

|туралы                         |Республикасы      |индустрия және |тоқсан

|                               |Заңының           |саудамині,     |      

|                               |жобасы            |Мемкірісмині   |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.5.2. Субсидиялар және өтем |Қазақстан         |Энергетика,    |І

|шаралары туралы                |Республикасы      |индустрия және |тоқсан

|                               |Заңының жобасы    |саудамині,     |      

|                               |                  |Мемкірісмині   |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.5.3. Экономиканы қайта     |Қазақстан         |Энергетика,    |І, ІІІ

|құрылымдауға бағытталған       |Республикасы      |индустрия және |тоқсан

|импорттық тарифтер реформасын  |Үкіметінің        |саудамині,     |дар   

|жалғастыру                     |қаулысы           |Қаржымині,     |      

|                               |                  |Мемкірісмині   |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.5.4. Қазақстан Республика. |Қазақстан         |Энергетика,    |ІІ

|касының преференциялық жүйесін |Республикасы      |индустрия және |тоқсан

|жетілдіру жөніндегі жұмысты    |Үкіметінің        |саудамині,     |      

|жалғастыру                     |қаулысы           |Инвестициялар  |      

|                               |                  |жөніндегі      |      

|                               |                  |агенттік,      |      

|                               |                  |Мемкірісмині   |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.5.5. Қазақстан Республика. |Келісімнің жобасы |Энергетика,    |Жыл

|сының Үкіметі мен Көмір және   |                  |индустрия және |бойы

|Болат Европалық Бірлестігінің  |                  |саудамині      |      

|арасындағы болаттан жасалған   |                  |               |      

|белгілі бір бұйымдармен сауда  |                  |               |      

|жасау жөніндегі келісімді келі.|                  |               |      

|су және оған қол қою жөніндегі |                  |               |      

|келіссөздерді жалғастыру       |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|Валюталық реттеу нысандары мен әдістерін жетілдіру                       

|__________________________________________________________________________

|3.1.5.6. Валюттық реттеу сала. |Нормативтік       |Ұлттық Банк    |Ұдайы 

|сындағы нормативтік құқықтық   |құқықтық актілер  |(келісім       |      

|базаны жетілдіру               |                  |бойынша)       |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.5.7. ЕАВ-ны әкелуге кеден  |Қазақстан         |Энергетика,    |І

|бажын енгізу                   |Республикасының   |индустрия және |тоқсан

|                               |Үкіметінің        |саудамині,     |      

|                               |қаулысы           |Қаржымині,     |      

|                               |                  |Мемкірісмині,  |      

|                               |                  |Ұлттық Банк    |      

|                               |                  |(келісім       |      

|                               |                  | бойынша)      |      

|__________________________________________________________________________

|Ағымдағы шот тапшылығын қаржыландырудың ұтымды құрылымы                  

|__________________________________________________________________________

|3.1.5.8. Шетел капиталы ағымы. |Қазақстан         |Ұлттық Банк    |IV

|ның құрылымын талдау           |Республикасының   |(келісім       |тоқсан

|                               |Үкіметіне         | бойынша)      |      

|                               |талдамалық жазба  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.5.9. Халықаралық қаржы     |Қазақстан         |Ұлттық Банк    |Тоқсан

|рыноктарының жағдайына және    |Республикасының   |(келісім       |сайын 

|мемлекеттің сыртқы міндеттеме. |Үкіметіне         | бойынша),     |     

|леріне сүйене отырып Ұлттық    |есеп беру         |Қаржымині      |      

|Банктің алтын валюта резервінің|                  |               |      

|құрылымын оңтайландыру         |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.5.10. Ұлттық Банктің халық.|Қазақстан         |Ұлттық Банк    |Тоқсан

|аралық резервтерін басқарудың  |Республикасының   |(келісім       |сайын 

|белсенді саясатын жүргізу      |Үкіметіне         |бойынша)       |      

|                               |есеп беру         |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.5.11. Ұлттық Банктің халық.|Қазақстан         |Ұлттық Банк    |Тоқсан

|аралық резервтерін басқаруда   |Республикасының   |(келісім       |сайын 

|туынды қаржы құралдарын пайда. |Үкіметіне         | бойынша)      |      

|лану                           |есеп беру         |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.5.12. Халықаралық қаржы    |Қазақстан         |Ұлттық Банк    |Ай    

|рыноктарының жай-күйіне мони.  |Республикасының   |(келісім       |сайын 

|торинг пен талдау жүргізу      |Үкіметіне         | бойынша)      |      

|                               |есеп беру         |Қаржымині      |      

|__________________________________________________________________________

|Теңгенің төлем балансын нығайтуға жәрдемдесетін айырбас бағамы саясатын  

|                жүзеге асыру                                             

|__________________________________________________________________________

|3.1.5.13. Теңгенің айырбас     |Қазақстан         |Ұлттық Банк    |IV

|бағамының оңтайлы режимін      |Республикасы      |(келісім       |тоқсан

|ұстап отыру                    |Президентіне      | бойынша)      |      

|                               |есептің құрамын.  |               |      

|                               |дағы бөлім        |               |      

|__________________________________________________________________________

|Төлем балансын құрудың статистикалық базасын жетілдіру және сыртқы       

|       қарызға баға беруді қалыптастыру                                  

|__________________________________________________________________________

|3.1.5.14. Халықаралық қызмет   |Ұлттық Банк       |Ұлттық Банк    |ІІ

|көрсетулер, жұмыс істеушілерге |басқармасының     |(келісім       |тоқсан

|өтемақы төлеу, ДВҚ-ның ұсыным. |және Статистика   |бойынша)       |      

|дарын ескере отырып, трансферт.|жөніндегі агент.  |Статистика     |      

|тер мен тікелей инвестициялар  |тіктің қаулысы    |жөніндегі      |      

|бойынша ақпарат жинау үшін     |                  |агенттік       |      

|статистикалық есеп беру нысан. |                  |               |      

|дарын әзірлеу және бекіту      |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.1.5.15. Мемлекеттік кепілдік.|Қазақстан         |Ұлттық Банк    |Тоқсан

|пен қамтамасыз етілмеген сыртқы|Республикасының   |(келісім       |сайын 

|міндеттемелердің мониторингі   |Үкіметіне         |бойынша)       |      

|                               |талдамалық жазба  |               |      

|__________________________________________________________________________

                3.2. Ашық нарықтық экономика және еркін сауда

     Мақсаты: Экономикадағы құрылымдық реформаларды негізінен аяқтау

__________________________________________________________________________

|      3.2.1. Экономиканы жекешелендіруді және монополиясыздандыруды      

|                 негізінен аяқтап шығу                                   

|__________________________________________________________________________

|Экономиканы монополиясыздандыруды негізінен аяқтап шығу                  

|__________________________________________________________________________

|3.2.1.1. "Қазақстан Темір Жолы"|Қазақстан         |Табиғи монопо. |ІІ

|РМК-ын монополиясыздандырудың  |Республикасының   |лияларды реттеу|тоқсан

|бағдарламасын әзірлеу          |Үкіметінің        |және бәсекені  |      

|                               |қаулысы           |қорғау жөнінде.|      

|                               |                  |гі агенттік,   |      

|                               |                  |Қаржымині,     |      

|                               |                  |Көлікком және  |      

|                               |                  |туризммині     |      

|__________________________________________________________________________

|3.2.1.2. "Қазақтелеком" АҚ-ын  |Қазақстан         |Табиғи монопо. |III   

|монмополиясыздандыру,телекомму.|Республикасы      |лияларды реттеу|тоқсан

|никациялар рыногында бәсекені  |Үкіметінің        |және бәсекені  |      

|дамытудың бағдарламасын әзірлеу|қаулысы           |қорғау жөнін-гі|      

|                               |                  |агенттік, Қаржы|      

|                               |                  |мині, Көлікком |      

|                               |                  |және туризммині|      

___________________________________________________________________________

|Табиғи монополиялардың адал бәсекелестігін және олардың қызметіне қатаң  

|              бақылауды ынталандыру                                      

|__________________________________________________________________________

|3.2.1.3. Кейін оларды Қазақстан|Қазақстан         |Табиғи         |ІІ    

|Республикасының бүкіл аумағына |Республикасы      |монополияларды |тоқсан

|тарататындай етіп табиғи моно. |Үкіметінің        |реттеу және    |      

|полияшылардың және олардың     |қаулысы           |бәсекені қорғау|      

|тұтынушылардың қызмет көрсету. |                  |жөніндегі      |      

|лерінің үлгі шарттарын әзірлеу |                  |агенттік,      |      

|                               |                  |Мемлекеттік    |      

|                               |                  |сатып алу      |      

|                               |                  |жөніндегі      |      

|                               |                  |агенттік       |      

|__________________________________________________________________________

|3.2.1.4. Министрліктер мен     |Қазақстан         |Табиғи         |І

|ведомстволардың бақылау-нұсқау |Республикасы      |монополияларды |тоқсан

|органдары іске асыратын жеке.  |Үкіметінің        |реттеу және    |      

|леген функцияларды нақты ортаға|қаулысы           |бәсекені қорғау|      

|беру                           |                  |жөніндегі      |      

|                               |                  |агенттік,      |      

|                               |                  |Қаржымині      |      

|__________________________________________________________________________

|3.2.1.5. Электр бөлу желілері  |Қазақстан         |Энергетика,    |І

|компанияларын (ЭБЖ) жекешелен. |Республикасының   |индустрия және |тоқсан

|діру тұжырымдамасын әзірлеу    |Үкіметіне         |саудамині,     |      

|                               |баяндама          |Қаржымині,     |      

|                               |                  |Табиғи монопо. |      

|                               |                  |лияларды реттеу|      

|                               |                  |және бәсекені  |      

|                               |                  |қорғау жөнінде.|      

|                               |                  |гі агенттік    |      

|__________________________________________________________________________

|3.2.1.6. 1999-2000 жылдарға    |Қазақстан         |Қаржымині,     |І

|арналған мемлекеттік меншікті  |Республикасы      |Мемкірісмині   |тоқсан

|басқару мен жекешелендіру      |Үкіметінің        |               |      

|бағдарламасын әзірлеу          |қаулысы           |               |      

|__________________________________________________________________________

|Нарықтық инфроқұрылымды дамытуды ынталандыру                             

|__________________________________________________________________________

|3.2.1.7. Қазақстанның нарық    |Қазақстан         |Энергетика,    |ІІ

|инфрақұрылымдарының жағдайы    |Республикасының   |индустрия және |тоқсан

|туралы іскер топтармен сауал.  |Үкіметіне         |саудамині      |      

|нама өткізу                    |баяндама          |               |      

|__________________________________________________________________________

|     3.2.2. Экспорт пен импорттың құрылымы мен географиясын жақсарта     

|                 отырып, сыртқы сауданы өркендету                        

|__________________________________________________________________________

|Заңдарды ДСҰ талаптарына сәйкес келтіру және ДСҰ-ға кіру                 

|__________________________________________________________________________

|3.2.2.1. Қазақстан Республика. |Қазақстан         |Энергетика,    |Жыл   

|сының ДСҰ-ға кіруі жөнінде     |Республикасының   |индустрия және |ішінде

|материалдар дайындау және көп. |Үкіметіне келіс.  |саудамині,     |      

|жақты және екіжақты келіссөздер|сөздердің нәтижесі|Қаржымині      |      

|жүргізу                        |бойынша есеп      |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.2.2.2. ДСҰ-ға кіру жөнінде   |Консультациялар   |Энергетика,    |Жыл   

|Кеден Одағы елдерімен бірлескен|өткізу хаттамалары|индустрия және |ішінде

|консультациялар өткізу         |                  |саудамині,     |      

|                               |                  |Қаржымині      |      

|__________________________________________________________________________

|Кеден Одағы, Орталық Азия және ТМД шеңберінде сыртқы сауда заңдарын      

|        үйлесімді ету                                                    

|__________________________________________________________________________

|3.2.2.3. Кеден Одағы туралы    |Қазақстан          |Энергетика, |Интегра.

|келісімге қатысушы-мемлекеттер.|Республикасы       |индустрия жә|циялық

|дің ортақ кедендік тарифтерін  |Үкіметінің         |не саудамині|комитет.

|бірдейлендіру жөнінде жұмыс    |қаулысы            |Қаржымині   |тің жұ. 

|жүргізу                        |                   |            |мыс кес.

|                               |                   |            |тесіне  

|                               |                   |            |сәйкес

|__________________________________________________________________________

|Сыртқы сауда жүргізуге байланысты рәсімдерді, әсіресе күрделі тауарлар   

|    әкелу бөлігінде, реттеу                                              

|__________________________________________________________________________

|3.2.2.4. Тауар рыногын талдау  |Қазақстан         |Энергетика,    |Тоқсан

|және ішкі рынокты қорғау жөнін.|Республикасының   |индустрия және |сайын 

|де шаралар кешенін әзірлеу     |Үкіметінің        |саудамині,     |      

|                               |қаулысы           |Қаржымині      |      

|__________________________________________________________________________

|3.2.2.5. Заңдар тұлға құрмай   |Қазақстан         |Энергетика,    |І

|кәсіпкерлікпен айналысатын     |Республикасы      |индустрия және |тоқсан

|жеке тұлғалардың Қазақстан     |Үкіметінің        |саудамині,     |      

|аумағына тауар әкелуін реттеу  |қаулысы           |Мемкірісмині   |      

|__________________________________________________________________________

|3.2.2.6. Импортшылардың әкеле. |Қазақстан         |Сыртқыісмині,  |І

|тін тауарлары сапасының халық. |Республикасының   |Энергетика,    |тоқсан

|аралық талаптарға сәйкес болуы.|Үкіметіне         |индустрия және |      

|на бақылау және жауапкершілік  |есептер           |саудамині,     |      

|жөніндегі шараларды күшейту    |                  |Мемкірісмині   |      

|__________________________________________________________________________

|3.2.2.7 Қазақстан Республикасы.|Қазақстан         |Сыртқыісмині,  |Тоқсан

|ның сауда-экономикалық байланы.|Республикасының   |Энергетика,    |сайын 

|сының даму басымдықтарына сәй. |Үкіметіне         |индустрия және |      

|кес бірлескен үкіметаралық ком.|есептер           |саудамині      |      

|иссиялардың қызметін екіжақты  |                  |               |      

|ынтымақтастықты жандандыруға   |                  |               |      

|бағыттау                       |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.2.2.8. Қазақстан Республика. |Қазақстан         |Сыртқыісмині   |ІІ

|сының шекараға жақын облыстары.|Республикасы      |               |тоқсан

|ның басшылары мен Ресей Феде.  |Үкіметіне         |               |      

|рациясы субъектілерінің        |ақпарат           |               |      

|(Орынбор қаласы) жан-жақты     |                  |               |      

|ынтымақтастығын одан әрі дамы. |                  |               |      

|ту ішкі сауда тауар айналымын  |                  |               |      

|кеңейту, ТМД-ның Кеден одағының|                  |               |      

|шеңберінде интеграцияны нығайту|                  |               |      

|үшін кездесулер дайындау       |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|Экспорттық бақылауды жетілдіру                                           

|__________________________________________________________________________

|3.2.2.9. Лицензиялау және экс. |Нормативтік       |Энергетика,    |І

|порттық бақылау саласында нор. |құқықтық актілер  |индустрия және |тоқсан

|мативтік құқықтық базаны       |                  |саудамині      |      

|жетілдіру                      |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|      2.3. Жекелеген рыноктарда мемлекеттік реттеуді шектей              

|           отырып, жекелеген рыноктарда мемлекеттік бақылауды күшейту    

|__________________________________________________________________________

|Монополиясыздандырылған рыноктарда мемлекеттік реттеуді шектеу           

|__________________________________________________________________________

|3.2.3.1. Экономикалық өсуді    |Қазақстан         |Энергетика,    |ІІІ   

|тежейтін институционалдық      |Республикасының   |индустрия және |тоқсан

|факторларды анықтау мақсатында |Үкіметіне         |саудамині,     |      

|жағдайға микроэкономикалық     |баяндама          |Қаржымині      |      

|деңгейде талдау жасау          |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.2.3.2. Бәсекелестік дәрежесін|Қазақстан         |Табиғи монопо. |І

|зерделеу, сондай-ақ жаңа шаруа.|Республикасының   |лияларды реттеу|тоқсан

|шылық субъектілерінің рыноктар.|Үкіметіне         |және бәсекені  |      

|ға кіруінің ықтимал кедергілері|баяндама          |қорғау жөнін.  |      

|тұрғысынан ішкі рыноктарға     |                  |дегі агенттік  |      

|талдау жүргізу                 |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.2.3.3. Кемеліне жетпеген     |Қазақстан         |Мемкірісмині,  |І

|өнімді Қазақстан аумағына жап. |Республикасы      |Энергетика,    |тоқсан

|пай әкелуге кедергі келтіретін |Үкіметінің        |индустрия және |      

|техникалық бөгеттерді халықара.|қаулысы           |саудамині,     |      

|лық нормаларға сәйкес келтіру  |                  |Ауылшармині    |      

|__________________________________________________________________________

                    3.3. Басым жеке меншік сектор

     Мақсаты: Ішкі жалпы өнімді және жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуде

  жеке меншік сектордың үлесін ұлғайтуға қол жеткізу, сондай-ақ өндірісті

               диверсификациялаудың негізін қалау

__________________________________________________________________________

|      3.3.1. Компаниялардың қаржы ресурстарына қол жеткізуі              

|                    үшін жағдай жасау                                    

|__________________________________________________________________________

|Қазақстанның қор рыногын дамыту                                          

|__________________________________________________________________________

|3.3.1.1. Ұйымдастырылған бағалы|Қазақстан         |БҚҰК           |Тоқсан

|қағаздар қайталама қор рыногы. |Республикасы      |(келісім       |сайын 

|ның бағдарламасын іске асыру   |Үкіметіне және    | бойынша)      |      

|                               |Президентіне      |               |      

|                               |баяндама          |               |      

|__________________________________________________________________________

|Жеке меншік секторды қаржыландырудың нысандары мен әдістерін жетілдіру   

|__________________________________________________________________________

|3.3.1.2. Бизнес-жоспарларды    |Екінші деңгейдегі |Ұлттық Банк    |І

|бірлесіп әзірлеудің тәртібін   |банктерге ұсыным. |(келісім       |тоқсан

|енгізу (банктер және несиелен. |дар               |бойынша)       |      

|дірілуші кәсіпорындар)         |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.3.1.3. Кепілге алынған мүлік.|Нормативтік       |Қаржымині,     |І

|ті сатудың оңайлантылған тәрті.|құқықтық актілер  |Әділетмині,    |тоқсан

|бін көздейтін нормативтік      |                  |Ұлттық Банк    |      

|құқықтық актілерді әзірлеу     |                  |(келісім       |      

|                               |                  | бойынша)      |      

|__________________________________________________________________________

|        3.3.2. Мемлекет пен жеке меншік сектор арасындағы диалогқа       

|                        бастамашылық ету және қолдау                     

|__________________________________________________________________________

|Жеке бизнес пен Үкімет өкілдерінің жүйелі түрдегі кездесулерін өткізу    

|__________________________________________________________________________

|3.3.2.1. Жеке меншік бизнесті  |Форумның шешімдері|Шағын бизнесті |ІІ, IV

|дамыту мәселелелері бойынша бір|                  |қолдау жөнінде.|тоқсан

|лескен құжат қабылдау мақсатында                  |гі агенттік,   |дар   

|атқарушы өкіметтің қатысуымен  |                  |Қазақстан      |      

|жылына екі рет Республикалық   |                  |кәсіпкерлері   |      

|Форум өткізу                   |                  |кеңесінің фору.|      

|                               |                  |мы (келісім    |      

|                               |                  |бойынша)       |      

|__________________________________________________________________________

|   3.3.3. Шетел инвестицияларын тарту және Қазақстан тауарларының жаңа   

|                 рыноктарға шығуын ынталандыру                           

|__________________________________________________________________________

| Қазіргі заманғы технологияларды басқару және маркетинг дағдыларын  

| енгізумен ілесе жүретін тікелей инвестициялардың ағылуын ынталандыру    

|__________________________________________________________________________

|3.3.3.1. Қазақстан Республикасы|Қазақстан         |Инвестициялар  |ІІ

|Президентінің жанындағы шетел  |Республикасы      |жөніндегі      |тоқсан

|инвесторлары Кеңесінің қызметін|Президентінің     |агенттік       |      

|қамтамасыз ету жөніндегі ұйым. |жанындағы шетел   |               |      

|дастыру-дайындық жұмысы        |инвесторлары      |               |      

|                               |Кеңесінің отырысы |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.3.3.2. Өнімдер тарауы бойынша|Инвестициялар     |Инвестициялар  |ІІІ   

|модельдік келісім-шарттың      |жөніндегі агент.  |жөніндегі      |тоқсан

|жобасын әзірлеу                |тіктің қаулысы    |агенттік,      |      

|                               |                  |Табиғи ресурс. |      

|                               |                  |тар және қорша.|      

|                               |                  |ған ортаны қор.|      

|                               |                  |ғаумині,       |      

|                               |                  |Қаржымині      |      

|__________________________________________________________________________

|3.3.3.3. "Экономиканың басым   |Инвестициялар     |Инвестициялар  |ІІІ   

|секторларында инвестициялық    |жөніндегі агент.  |жөніндегі      |тоқсан

|қызметті жүзеге асыратын ин.   |тіктің қаулысы    |агенттік,      |      

|весторларға мемлекеттік қолдау |                  |Қаржымині,     |      

|және ынталандыру шараларын     |                  |Экономикалық   |      

|ұсыну туралы" негізгі келісім- |                  |жоспарлау      |      

|шарттың жобасын әзірлеу        |                  |жөніндегі      |      

|                               |                  |агенттік       |      

|__________________________________________________________________________

|3.3.3.4. 2005 жылға дейінгі    |Қазақстан         |Инвестициялар  |ІІІ   

|кезеңге арналған инвестициялық |Республикасының   |жөніндегі      |тоқсан

|басымдықтарды айқындау         |Президенті        |агенттік,      |      

|                               |Жарлығының        |Экономикалық   |      

|                               |жобасы            |жоспарлау      |      

|                               |                  |жөніндегі      |      

|                               |                  |агенттік,      |      

|                               |                  |Табиғи ресурс. |      

|                               |                  |тар және қорша.|      

|                               |                  |ған ортаны қор.|      

|                               |                  |ғаумині,       |      

|                               |                  |Қаржымині      |      

|__________________________________________________________________________

|3.3.3.5. Экономиканың басым    |Инвестициялар     |Инвестициялар  |І

|секторларына тікелей инвести.  |жөніндегі         |жөніндегі      |тоқсан

|цияны ынталандыру механизмін   |агенттіктің       |агенттік,      |      

|әрі қарай жетілдіру            |қаулысы           |Қаржымині      |      

|__________________________________________________________________________

|3.3.3.6. Тікелей инвестиция    |Қазақстан         |Инвестициялар  |ІІ

|тарту жөнінде ұзақ мерзімді    |Республикасы      |жөніндегі      |тоқсан

|бағдарлама әзірлеу             |Үкіметінің        |агенттік,      |      

|                               |қаулысы           |Стратегиялық   |      

|                               |                  |жоспарлау және |      

|                               |                  |реформалар     |      

|                               |                  |жөніндегі      |      

|                               |                  |агенттік       |      

|                               |                  |(келісім       |      

|                               |                  |бойынша)       |      

|__________________________________________________________________________

|Шетел тауар рыноктарының конъюнктурасын зерделеу                         

|__________________________________________________________________________

|3.3.3.7. Қазақстан тауарлары   |Қазақстан         |Энергетика,    |IV    

|мен қызмет көрсетулерін дүние. |Республикасының   |индустрия және |тоқсан

|жүзілік рыноктарға шығару      |Үкіметіне ұсыныс  |саудамині      |      

|жөніндегі үкіметтік емес сауда-|                  |               |      

|ақпарат орталығын құру жөнінде |                  |               |      

|ұсыныс енгізу                  |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|Қазақстан тауарларының шетелдегі өтімділігін мемлекеттік ақпараттық

|                                қолдау 

|__________________________________________________________________________

|3.3.3.8. Қазақстан Республика. |Қазақстан         |Инвестициялар  |ІІ

|сының инвестициялық мүмкіндік. |Республикасының   |жөніндегі      |тоқсан

|терін презентациялау жөніндегі |Үкіметі бекіткен  |агенттік,      |      

|ақпараттық жұмыстарды өткізу   |бағдарлама        |Сыртқыісмині,  |      

|                               |                  |Экономикалық   |      

|                               |                  |жоспарлау      |      

|                               |                  |жөніндегі      |      

|                               |                  |агенттік,      |      

|                               |                  |Қаржымині,     |      

|                               |                  |Табиғи ресурс. |      

|                               |                  |тар және қорша.|      

|                               |                  |ған ортаны     |      

|                               |                  |қорғаумині     |      

|__________________________________________________________________________

                     3.4. Қолайлы инвестициялық ахуал

     Мақсаты: Бұдан былайғы экономикалық өсу мақсатында ішкі және сыртқы

              инвестициялық ресурстарды жұмылдыру

__________________________________________________________________________

|       3.4.1. Капиталдың жинақталуына қолайлы жағдай жасау               

|__________________________________________________________________________

|Капиталдың жинақталуын ынталандыратын қаржы-несие және салық-бюджет      

|саясатын жүргізу                                                         

|__________________________________________________________________________

|3.4.1.1. Сыйақының (мүдденің)  |Қазақстан         |Ұлттық Банк    |IV

|банктік ставкаларын нақтылай   |Республикасының   |(келісім       |тоқсан

|алғанда қолайлы түрінде ұстап  |Президентіне      |бойынша)       |      

|отыруды қамтамасыз ету         |есептің құрамында.|               |      

|                               |ғы бөлім          |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.4.1.2. Инвестициялық тәуекел.|Қазақстан         |Инвестициялар  |IV

|ді төмендету жөнінде жүйелер   |Республикасы      |жөніндегі      |тоқсан

|құру                           |Үкіметінің        |агенттік,      |      

|                               |қаулысы, Инвести. |Қаржымині      |      

|                               |циялар жөніндегі  |               |      

|                               |агенттіктің       |               |      

|                               |қ

аулысы           |               |      

|__________________________________________________________________________

|          3.4.2. Қазақстанның жоғары инвестициялық рейтингін қалыптастыру

|__________________________________________________________________________

|"Қазақстанның инвестиция жасау" халықаралық ақпараттық науқанды өрістету 

|__________________________________________________________________________

|3.4.2.1. Қазақстан Республикасы|БАҚ-да            |Мәдениет,      |Тоқсан

|Үкіметінің оның қызметін түсін.|жарияланымдар,    |ақпарат және   |сайын 

|діру мақсатында Қазақстан      |Қазақстан         |қоғамдық       |      

|Республикасының және шет елдер.|Республикасы      |келісім        |      

|дің бұқаралық ақпарат құралда. |Үкіметіне есеп    |министрлігі    |      

|рымен тұрақты байланысын жолға |                  |               |      

|қою                            |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.4.2.2. Алматы инвестициялық  |Халықаралық       |Инвестициялар  |ІІ

|саммитін дайындау және өткізу  |жиын              |жөніндегі      |тоқсан

|                               |                  |агенттік,      |      

|                               |                  |Сыртқыісмині   |      

|__________________________________________________________________________

|3.4.2.3. Ел экономикасына донор|Қазақстан         |Сыртқыісмині,  |Екі ай

|елдерден (АҚШ, Жапония, Батыс  |Республикасының   |Инвестициялар  |да бір

|Европа және Парсы шығанағы     |Үкіметіне есеп    |жөніндегі      |рет   

|елдерінен) инвестиция тарту    |                  |агенттік       |      

|жөніндегі қызметті жандандыру  |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.4.2.4. Астанада құрылыс      |Қазақстан         |Сыртқыісмині,  |ІІ, IV

|объектілерін (Президент Сарайы,|Республикасының   |Астана қаласы. |тоқсан

|Сенат үйі, Дипломатиялық квар. |Үкіметіне есеп    |ның әкімі      |дар   

|тал, Қазақстан Республикасы    |                  |               |      

|Сыртқыісминінің қабылдау жүргі.|                  |               |      

|зілетін ғимараты, сауда-көрме  |                  |               |      

|орталығы) салуға гаранттар мен |                  |               |      

|инвестициялар тарту            |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.4.2.5. Қазақстан-американ    |Қазақстан         |Сыртқыісмині,  |ІІІ   

|біріккен комиссиясының кезекті |Республикасының   |Қорғанысмині,  |тоқсан

|отырысын дайындау (қазан,      |Үкіметіне ақпарат |Энергетика,    |      

|Вашингтон қаласы)              |                  |индустрия және |      

|                               |                  |саудамині,     |      

|                               |                  |Ғылым және     |      

|                               |                  |жоғары білім.  |      

|                               |                  |мині, Денсаулық|      

|                               |                  |сақтау, білім  |      

|                               |                  |және спортмині,|      

|                               |                  |Мемкірісмині,  |      

|                               |                  |Қаржымині,     |      

|                               |                  |Инвестициялар  |      

|                               |                  |жөніндегі      |      

|                               |                  |агенттік,      |      

|                               |                  |Әділетмині     |      

|__________________________________________________________________________

|3.4.2.6. Мынадай кездесулерді  |Қазақстан         |Сыртқыісмині   |ІІІ   

|дайындау: түркітілдес мемле.   |Республикасының   |               |тоқсан

|кеттердің басшылары (қыркүйек, |Үкіметіне ақпарат |               |І

|Баку қаласы) Солтүстік Атланти.|                  |               |тоқсан

|ка серіктестігі (НАТО)(сәуір,  |                  |               |IV

|Вашингтон қаласы) ОБСЕ-ге      |                  |               |тоқсан

|мүше мемлекет басшылары (қара. |                  |               |      

|ша, Стамбул қаласы)            |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|Үкіметтің ұлтаралық корпорациялармен өзара іс-қимылының мемлекеттік      

|саясатын қалыптастыру                                                    

|__________________________________________________________________________

|3.4.2.7. Инвесторлардың қаты.  |Инвестициялар     |Инвестициялар  |Тоқсан

|суымен қазақстан экономикасын  |жөніндегі агент.  |жөніндегі      |сайын 

|инвестициялаудың нақты пробле. |тік жанында       |агенттік       |      

|маларын қарау                  |инвесторлардың    |               |      

|                               |дөңгелек үстелі   |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.4.2.8. Жер қойнауын пайдалану|Қазақстан         |Инвестициялар  |І

|бойынша операцияларды жүргізуге|Республикасы      |жөніндегі      |тоқсан

|құқық беретін лицензиялар беру |Үкіметінің        |агенттік       |      

|жөнінде тендерлер ұйымдастыру, |қаулысы           |               |      

|келіссөздер жүргізу            |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.4.2.9. Жер қойнауын пайдалану|Инвестициялар     |Инвестициялар  |І

|бойынша операцияларды жүргізуге|жөніндегі         |жөніндегі      |тоқсан

|құқық беретін лицензиялар беру |агенттіктің       |агенттік,      |      

|үшін Қазақстан Республикасын.  |қаулысы           |Табиғи ресурс. |      

|дағы кеніштер мен аумақтардың  |                  |тар және қорша.|      

|тізбесін әзірлеу               |                  |ған ортаны қор.|      

|                               |                  |ғаумині,       |      

|                               |                  | Энергетика,   |      

|                               |                  |индустрия және |      

|                               |                  |саудамині      |      

|__________________________________________________________________________

|3.4.2.10. Шетел және отандық   |Қазақстан         |Инвестициялар  |ІІ

|инвесторлардың қатысуымен      |Республикасының   |жөніндегі      |тоқсан

|шикізатты өңдеу бойынша жаңа   |Үкіметіне есептің |агенттік,      |      

|кәсіпорындар ашу               |құрамында         |Энергетика,    |      

|                               |                  |индустрия және |      

|                               |                  |саудамині      |      

|__________________________________________________________________________

|3.4.2.11. Жер қойнауын пайда.  |Инвестициялар     |Инвестициялар  |І

|лануға берілген лицензиялар    |жөніндегі агент.  |жөніндегі      |тоқсан

|мен жасасқан шарттарға монито. |тіктің қаулысы    |агенттік,      |      

|ринг жүйесін құру              |                  |Табиғи ресурс. |      

|                               |                  |тар және қор.  |      

|                               |                  |шаған ортаны   |      

|                               |                  |қорғаумині     |      

|__________________________________________________________________________

|             3.4.3. Қор рыногын жедел дамыту                             

|__________________________________________________________________________

|Қазақстанның қор рыногын дамытудың бағдарламасын іске асыру              

|__________________________________________________________________________

|3.4.3.1. Үкіметтің 1997 жылғы  |Қазақстан         |Қаржымині,     |IV    

|15 қарашадағы N 1588 қаулысымен|Республикасының   |Бағалы қағаздар|тоқсан

|айқындалған акциялардың мемле. |Үкіметіне есеп    |жөніндегі ұлт. |      

|кеттік пакеттерін сату бағдар. |                  |тық комиссия   |      

|ламасын аяқтау                 |                  |(келісім       |      

|                               |                  |бойынша)       |      

|__________________________________________________________________________

                   3.5. Диверсификациялау

                  3.5.1. Өнеркәсіп саясаты

Мақсаты: Елдің көбінесе отандық минералдық-шикізат ресурстарына жасалатын

          өнімдер және өнеркәсіптік-техникалық мақсаттағы өнімдер өндіруге

              негізделген, экспортқа бағдарланған өнеркәсіптік кешенін

                           қалыптастыру

__________________________________________________________________________

|3.5.1.1. 1999 жылға арналған   |Қазақстан         |Энергетика,    |І

|өнеркәсіп саясатын жүзеге асыру|Республикасы      |индустрия және |тоқсан

|жөнінде іс-қимыл жоспарын әзір.|Үкіметінің        |саудамині,     |      

|леу                            |қаулысы           |Қаржымині,     |      

|                               |                  |Мемкірісмині   |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.1.2. 1999 жылға арналған   |Қазақстан         |Энергетика,    |Тоқсан

|өнеркәсіп саясатын іске асыру  |Республикасының   |индустрия және |сайын,

|жөнінде есеп дайындау          |Үкіметіне есеп    |саудамині,     |ІІ тоқ

|                               |                  |Қаржымині,     |саннан

|                               |                  |               |бастап

|                               |                  |Мемкірісмині   |      

|__________________________________________________________________________

|        3.5.1.3. Тау-кен металлургия кешенін (түсті және қара

|                        металлургия) қайта жаңғырту                      

|__________________________________________________________________________

|Сандық геоақпараттық жүйенің негізінде кадастрлар жүйесін құру           

|__________________________________________________________________________

|3.5.1.3.1. Сандық геоақпараттық|Қазақстан         |Табиғи ресурс. |ІІІ   

|жүйенің негізінде кадастрлар   |Республикасының   |тар және қорша.|тоқсан

|жүйесін құру                   |Үкіметінің        |ған ортаны     |      

|                               |қаулысы           |қорғаумині     |      

|__________________________________________________________________________

|Қолда бар шикізатты ұтымды пайдалану, қалдықтар мен техногенді кен       

|орындарын қайта өңдеуге тарту                                            

|__________________________________________________________________________

|3.5.1.3.2. 1999-2003 жылдары   |Министрлер        |Энергетика,    |І

|тау-кен металлургия кешендерін |бекіткен бірлескен|индустрия және |тоқсан

|дамыту бағдарламасын әзірлеу   |бағдарлама        |саудамині,     |      

|                               |                  |Ғылым және     |      

|                               |                  |жоғары білім.  |      

|                               |                  |мині           |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.1.3.3. Алтын өндіруші      |Қазақстан         |Энергетика,    |IV

|шағын кәсіпорындардың (алтын   |Республикасы      |индустрия және |тоқсан

|іздеуші артельдер) жұмыстары   |Үкіметінің        |саудамині,     |      

|туралы ережені әзірлеу         |қаулысы           |Ұлттық Банк,   |      

|                               |                  |Қаржымині,     |      

|                               |                  |Шағын бизнесті |      

|                               |                  |қолдау жөнінде.|      

|                               |                  |гі агенттік,   |      

|                               |                  |Табиғи ресурс. |      

|                               |                  |тар және қорша.|      

|                               |                  |ған ортаны қор.|      

|                               |                  |ғаумині, Инвес.|      

|                               |                  |тициялар жөнін.|      

|                               |                  |дегі агенттік  |      

|__________________________________________________________________________

| 3.5.1.4. Мұнай-газ өңдеу, мұнай-химия және химия салаларын дамытуды     

|                           жеделдету                                     

|__________________________________________________________________________

|3.5.1.4.1. Қазақстан Республи  |Қазақстан         |Денсаулық сақ. |Тоқсан

|касының 1999 жылға арналған    |Республикасының   |тау, білім және|сайын 

|фармацавтикалық және медицина. |Үкіметіне есеп    |спортмині,     |      

|лық өнеркәсібін дамытудың      |                  |Ғылым және     |      

|бағдарламасын іске асыру       |                  |жоғары білімми.|      

|                               |                  |ні, Энергетика,|      

|                               |                  |индустрия және |      

|                               |                  |саудамині      |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.1.5. Жеңіл және тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарын қайта жаңғырту       

|__________________________________________________________________________

|3.5.1.5.1. Жергілікті шикізатты|Министр бекіткен  |Энергетика,    |І

|пайдалану негізінде өзара      |бағдарлама        |индустрия және |тоқсан

|байланысты технологиялық про.  |                  |саудамині      |      

|цестердің шеңберінде тұтыну    |                  |               |      

|тауарларының отандық өндірісін |                  |               |      

|қайта жаңғырту және дамыту     |                  |               |      

|бағдарламасын әзірлеу          |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.1.6. Отандық өндірушілер мұқтаждарына бағдарланған машина жасау      

|                    өндірісін дамыту                                     

|__________________________________________________________________________

|3.5.1.6.1. Машина жасау кешенін|Қазақстан         |Энергетика,    |ІІІ   

|дамытудың 1999-2003 жылдарға   |Республикасы      |индустрия және |тоқсан

|арналған бағдарламасын әзірлеу |Үкіметі Президенті|саудамині,     |      

|                               |Жарлығының жобасы,|Ғылым және     |      

|                               |Қазақстан         |жоғары білім.  |      

|                               |Республикасы      |мині,          |      

|                               |Үкіметінің        |Ауылшармині    |      

|                               |қаулысы           |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.1.6.2. Қазақстан Республи. |Қазақстан         |Қорғанысмині,  |IV

|касының Қорғаныс өнеркәсібін   |Республикасының   |Ғылым және     |тоқсан

|дамыту мен конверсиялаудың     |Үкіметіне есеп    |жоғары білім.  |      

|ұзақ мерзімді кезеңге арналған |                  |мині           |      

|мемлекеттік бағдарламасын      |                  |               |      

|іске асыру                     |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.1.6.3. Ірі өнеркәсіп орын. |Қазақстан         |Энергетика,    |Ай

|дарының өндірісіне, қаржы-эко. |Республикасының   |индустрия және |сайын 

|номикалық жағдайына мониторинг |Үкіметіне есеп    |саудамині,     |      

|жүргізу                        |                  |Қаржымині,     |      

|                               |                  |Мемкірісмині,  |      

|                               |                  |Статистика     |      

|                               |                  |жөніндегі      |      

|                               |                  |агенттік,      |      

|                               |                  |Табиғи ресурс. |      

|                               |                  |тар және қорша.|      

|                               |                  |ған ортаны қор.|      

|                               |                  |ғаумині, облыс.|      

|                               |                  |тардың, Астана |      

|                               |                  |және Алматы    |      

|                               |                  |қалаларының    |      

|                               |                  |әкімдері       |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.1.6.4. Кәсіби кадрларды    |Министрлер        |Денсаулық      |Жыл   

|үздіксіз оқыту мен қайта       |бекіткен стандарт.|сақтау, білім  |ішінде

|даярлаудың стандарттары мен    |тар мен бағдар.   |және спортмині,|      

|бағдарламаларын әзірлеу        |ламалар           |Ғылым және     |      

|                               |                  |жоғары білім.  |      

|                               |                  |мині, Энергети.|      

|                               |                  |ка, индустрия  |      

|                               |                  |және саудамині |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.1.6.5. Қазақстан Республи. |Қазақстан         |Энергетика,    |ІІ

|касының Үкіметі мен Басқарушы  |Республикасы      |индустрия және |тоқсан

|компаниялар арасындағы модель. |Үкіметінің        |саудамині,     |      

|дік келісімдерді қайта қарау   |қаулысы           |Қаржымині,     |      

|                               |                  |Еңбекәлеумет.  |      

|                               |                  |мині, Табиғи   |      

|                               |                  |ресурстар және |      

|                               |                  |қоршаған ортаны|      

|                               |                  |қорғаумині,    |      

|                               |                  |Стратегиялық   |      

|                               |                  |жоспарлау және |      

|                               |                  |реформалар     |      

|                               |                  |жөніндегі      |      

|                               |                  |агенттік(келі. |      

|                               |                  |сім бойынша),  |      

|                               |                  |Инвестициялар  |      

|                               |                  |жөніндегі      |      

|                               |                  |агенттік       |      

|__________________________________________________________________________

                  3.5.2. Ғылыми - технологиялық саясат

     Мақсаты: Қазақстан Республикасын дамытудың стратегиялық басымдықтарын

              ғылыми-технологиялық қамтамасыз ету және отандық ғылым  

              мен технологиялардың бәсекелестік қабілетін арттыру

__________________________________________________________________________

|   3.5.2.1. Ғылыми-техникалық саланы реформалау және қайта құрылымдау    

|__________________________________________________________________________

|Ғылыми-зерттеу жұмыстарын қаржыландыру және өзін-өзі қаржыландыруы       

|жүйелерін айтарлықтай жақсарту                                           

|__________________________________________________________________________

|3.5.2.1.1. Халықаралық қорлар. |Келісімдер,       |Ғылым және     |Ұдайы 

|дың қаражаттары мен тікелей    |келісім-шарттар   |жоғары білім.  |      

|инвестицияларды ғылыми-техника.|                  |мині           |      

|лық салаға тарту тетіктерін    |                  |               |      

|әзірлеу                        |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.2.1.2. Қазақстан Республи. |Нормативтік       |Ғылым және     |ІІІ   

|касының Инновациялық қызметі   |құқықтық актілер  |жоғары білім.  |тоқсан

|тұжырымдамасын іске асыру      |                  |мині, Страте.  |      

|тетіктерін құру                |                  |гиялық жоспар. |      

|                               |                  |лау және рефор.|      

|                               |                  |малар жөніндегі|      

|                               |                  |агенттік (келі.|      

|                               |                  |сім бойынша)   |      

|__________________________________________________________________________

|       3.5.2.2. Тұрмыстың сапасын арттыруға бағытталған зерттеулер       

|                      мен әзірлемелерді дамыту                           

|__________________________________________________________________________

|Адамның тыныс-тірлігінің әлеуметтік-экономикалық жағдайларын зерттеу     

|__________________________________________________________________________

|3.5.2.2.1. Қазақстан Республи. |Министрлер бекіт. |Ғылым және     |ІІ

|касының әлеуметтік және мәдени |кен тұжырымдама   |жоғары білім.  |тоқсан

|дамуының тұжырымдамасын әзір.  |                  |мині, Мәдениет |      

|леу:                           |                  |ақпарат және   |      

|жалпыұлттық идея және жалпыұлт.|                  |қоғамдық       |      

|тық құндылықтар;               |                  |келісіммині    |      

|адамның дүниетанымдық бағдары. |                  |               |      

|ның әлеуметтік оқшаулануы және |                  |               |      

|өзгеруі                        |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.2.2.2. Орталық Азия халық. |Министрлер        |Ғылым және     |ІІ

|тары мәдениетінің сабақтастығы |бекіткен          |жоғары білім.  |тоқсан

|мен өзара ықпалдылығының тұжы. |тұжырымдама       |мині, Мәдениет |      

|рымдамасын әзірлеу             |                  |ақпарат және   |      

|                               |                  |қоғамдық       |      

|                               |                  |келісіммині    |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.2.2.3. Республиканың орта  |Қазақстан         |Денсаулық      |Тоқсан

|білім беру жүйесін ақпараттан. |Республикасының   |сақтау, білім  |сайын 

|дыру жөніндегі мемлекеттік     |Үкіметіне есеп    |және спортмині,|      

|бағдарламаны іске асыру        |                  |Ғылым және     |      

|                               |                  |жоғары         |      

|                               |                  |біліммині      |      

__________________________________________________________________________

|3.5.2.3. Өнеркәсіптің басым салаларында қоршаған ортаға техногенді әсер  

|         етуді төмендететін, ғылымды көп қажет ететін және ресурсты      

|         үнемдейтін технологияларды әзірлеу                              


|__________________________________________________________________________

|Ғылым мен техниканың тиімді жетістіктерін іріктеу мен іске асырудың      

|конкурстық жүйесін құру                                                  

|__________________________________________________________________________

|3.5.2.3.1. Қазақстан Республи. |Қазақстан         |Ғылым және     |ІІ    

|касының инновациялық қызметінің|Республикасы      |жоғары білім.  |тоқсан

|тұжырымдамасын әзірлеу         |Үкіметінің        |мині           |      

|                               |қаулысы           |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.2.3.2. Қазақстан Республи. |Қазақстан         |Энергетика,    |ІІ

|касындағы физикалық шамалар    |Республикасы      |индустрия және |тоқсан

|бірлігінің ұлттық эталондық    |Үкіметінің        |саудамині      |      

|базасын қолдау мен дамытудың   |қаулысы           |               |      

|бағдарламасын әзірлеу          |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|Басым салаларда ресурс үнемдейтін және экологиялық таза әлемдік          

|деңгейдегі технологияларды жедел өнеркәсіптік игеру                      

|__________________________________________________________________________

|3.5.2.3.3. "Отандық шикізат    |Министрлер        |Ғылым және     |І

|базасында технологиялық жағынан|бекіткен          |жоғары білім.  |тоқсан

|байланысты химиялық және мұнай-|бағдарлама        |мині, Энерге.  |      

|химия өндірістерін дамыту"     |                  |тика, индустрия|      

|кешенді ғылыми-техникалық      |                  |және саудамині |      

|бағдарламасын әзірлеу          |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.2.3.4. Қазақстан Республи. |Қабылдау акті     |Ғылым және     |І

|касының ауыл шаруашылығы өсім. |                  |жоғары білім.  |тоқсан

|діктерінің, жануарлар мен      |                  |мині,          |      

|микроорганизмдердің гендік     |                  |Ауылшармині    |      

|қорын сақтау мен пайдалану     |                  |               |      

|жөніндегі деректер банкін жасау|                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|            3.5.2.4. Жоғары білікті мамандарды даярлау                   

|__________________________________________________________________________

|Басым бағыттар бойынша жоғары білікті ғылыми кадрларды даярлау және      

|аттестациялау                                                            

|__________________________________________________________________________

|3.5.2.4.1. Басым бағыттар бой. |Министрліктің     |Ғылым және     |IV

|ынша жоғары білікті ғылыми     |нормативтік       |жоғары білім.  |тоқсан

|кадрларды даярлау және         |құжаттары         |мині           |      

|аттестациялау                  |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

                       3.5.3. Шағын кәсіпкерлік

     Мақсат: Шағын кәсіпкерлікті дамыту үшін қолайлы жағдай жасау

__________________________________________________________________________

|3.5.3.1. Мемлекеттік, қоғамдық және донорлық ұйымдардың шағын

|         кәсіпкерлікті қолдау жөніндегі өзара іс-қимылы                  

|__________________________________________________________________________

|Шағын кәсіпкерлікті дамытудың аймақтық стратегияларын әзірлеу және іске  

|асыру                          |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.3.1.1. Шағын кәсіпкерлікті |Қазақстан         |Шағын бизнесті |Тоқсан

|дамыту мен қолдаудың 1999-2000 |Республикасының   |қолдау жөнінде.|сайын 

|жылдарға арналған мемлекеттік  |Үкіметіне есеп    |гі агенттік    |      

|бағдарламасын іске асыру       |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.3.1.2. Шағын кәсіпкерлікті |Облыстардың,      |Облыстардың,   |І

|дамыту және қолдаудың 1999-2000|Астана және       |Астана және    |тоқсан

|жылдарға арналған аймақтық     |Алматы қалаларының|Алматы қалала. |      

|бағдарламаларын бекіту         |мәслихаттары      |рының әкімдері,|      

|                               |бекіткен бағдар.  |Шағын бизнесті |      

|                               |лама              |қолдау жөнін.  |      

|                               |                  |дегі агенттік  |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.3.1.3. Ақпарат құралдарында|Орталық және      |Мәдениет, ақпа.|ІІ, IV

|бақылау-нұсқау функцияларын    |жергілікті БАҚ-да |рат және қоғам.|тоқсан

|жүргізуге және олардың бағасын |жарияланым        |дық келісім.   |дар   

|көрсете отырып ақылы қызметтер |                  |мині, Табиғи   |      

|көрсетуге құқылы мемлекеттік   |                  |монополияларды |      

|органдардың тізбесін жариялау  |                  |реттеу және    |      

|                               |                  |қорғау жөнінде.|      

|                               |                  |гі агенттік,   |      

|                               |                  |Облыстардың,   |      

|                               |                  |Астана және    |      

|                               |                  |Алматы қалала. |      

|                               |                  |рының әкімдері |      

|__________________________________________________________________________

|Шағын кәсіпкерлік идеясын көпшілікке танымалдандыру                      

|__________________________________________________________________________

|3.5.3.1.4. Орта мектептерде    |Денсаулық сақтау, |Денсаулық      |ІІІ   

|шағын кәсіпкерліктің негіздері |білім және спорт. |сақтау, білім  |тоқсан

|туралы курс (сабақ) енгізу     |мині бойынша      |және спортмині |      

|                               |бұйрық            |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.3.1.5. Шағын кәсіпкерлік   |БАҚ-нда жарияла.  |Мәдениет,      |Тоқсан

|және оларға енгізілетін өзге.  |нымдар, Қазақстан |ақпарат және   |сайын 

|рістер бойынша заңдық және     |Республикасының   |қоғамдық келі. |      

|нормативтік құқықтық актілер   |Үкіметіне есеп    |сіммині,       |      

|туралы түсіндіру жұмыстарын    |                  |Шағын бизнесті |      

|жүргізу                        |                  |қолдау жөнін.  |      

|                               |                  |дегі агенттік  |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.3.1.6. Шағын кәсіпкерлік   |Облыс, Астана     |Облыс, Астана  |ІІ

|өнімдерінің көрмелері мен аук. |және Алматы       |және Алматы    |тоқсан

|циондарын ұйымдастыруға        |қалалары әкімдері.|қалаларының    |      

|жәрдемдесу                     |нің шешімдері     |әкімдері       |      

|__________________________________________________________________________

|         3.5.3.2. Шағын кәсіпкерлікті қолдаудың инфроқұрылымын дамыту    

|__________________________________________________________________________

| Тоқтап тұрған ірі кәсіпорындарды бөлшектеу                              

|__________________________________________________________________________

|3.5.3.2.1. Шағын кәсіпкерлік   |Қазақстан         |Қаржымині,     |ІІ, IV

|субъектілеріне өндірістік және |Республикасының   |Ауылшармині,   |тоқсан

|офистік үйлерді, жер учаскеле. |Үкіметіне         |облыстардың,   |дар   

|рін және аяқталмаған құрылыс   |баяндама          |Астана және    |      

|объектілерін беруді жалғастыру |                  |Алматы қалала. |      

|                               |                  |рының әкімдері |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.3.2.2. Тоқтап тұрған ірі   |Есеп              |Мемкірісмині   |IV

|кәсіпорындарды бөлшектеу және  |                  |               |тоқсан

|ола

рдың негізінде шағын        |                  |               |      

|кәсіпорындар құру              |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.3.2.3. ПИК-інде кәсіпкерлік|Қазақстан         |Табиғи монопо. |ІІ

|қызметтің даму тәжірибесіне    |Республикасының   |лияларды реттеу|тоқсан

|талдау жүргізу                 |Үкіметіне есеп    |және бәсекені  |      

|                               |                  |қорғау жөнінде.|      

|                               |                  |гі агенттік    |      

|__________________________________________________________________________

                  3.5.4. Тұрғын үй құрылысы

     Мақсат: Тұрғын үй құрылысын дамыту және тұрғын үй рыногын қалыптастыру

__________________________________________________________________________

|      3.5.4.1. Тұрғын үй құрылысын қаржыландыру мен несиелендірудің      

|                           тетігін қалыптастыру                          

|__________________________________________________________________________

|Халықты ипотекалық несиелендірудің, тұрғын үйді сатып алу құқығымен      

|жалға берудің (халықтың әлеуметтік қорғалмаған бөлігі үшін) нысандары    

|мен әдістерін дамыту                                                     

|__________________________________________________________________________

|3.5.4.1.1. Тұрғын үй құрылыста.|Қазақстан         |Энергетика,    |ІІІ   

|рын екінші деңгейдегі банктер. |Республикасы      |индустрия және |тоқсан

|дің ипотекалық несиелендіруін  |Үкіметінің        |саудамині,     |      

|қайта қаржыландыру жөнінде     |қаулысы           |Қаржымині,     |      

|республикалық агенттік құру    |                  |БҚҰК, Ұлттық   |      

|                               |                  |Банк (келісім  |      

|                               |                  |бойынша)       |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.4.1.2. Мердігерлік жұмыс.  |Қазақстан         |Энергетика,    |І

|тарға конкурсқа қатысқан кезде |Республикасы      |индустрия және |тоқсан

|отандық құрылыс ұйымдарына     |Үкіметінің        |саудамині,     |      

|қолдау көрсету жөнінде         |қаулысы           |Әділетмині     |      

|шаралар қабылдау               |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.4.1.3. Шетел және отандық  |Қазақстан         |Энергетика,    |ІІ

|инвестицияларды игеру кезінде  |Республикасы      |индустрия және |тоқсан

|мердігерлік құрылыс ұйымдарын  |Үкіметінің        |саудамині,     |      

|тартудың тәртібін жетілдіру    | қаулысы          |Әділетмині,    |      

|                               |                  |Инвестициялар  |      

|                               |                  |жөніндегі      |      

|                               |                  |агенттік       |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.4.1.4. Коммуналдық қызмет  |Табиғи монополия. |Табиғи         |І

|көрсетулердің есептеу қондыр.  |ларды реттеу және |монополияларды |тоқсан

|ғыларын қаржыландыру тетіктерін|бәсекені қорғау   |реттеу және    |      

|әзірлеу                        |жөніндегі агент.  |бәсекелестікті |      

|                               |тіктің бұйрығы    | қорғау жөнін. |      

|                               |                  |дегі агенттік  |      

|__________________________________________________________________________

|Құрылыс салушыларды қаржыландыру тетіктерін әзірлеу                      

|__________________________________________________________________________

|3.5.4.1.5. Пилоттық жобаларды  |Қазақстан         |Энергетика,    |І

|іске асыратын аймақтарда тұрғын|Республикасы      |индустрия және |тоқсан

|үй құрылысын қаржыландырудың   |Үкіметінің        |саудамині,     |      

|тетігі туралы ережені әзірлеу  |қаулысы           |Қаржымині,     |      

|                               |                  |Ұлттық Банк    |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.4.1.6. Мемлекеттік көздер. |Қазақстан         |Энергетика,    |ІІІ   

|ден жүзге асырылатын құрылысты |Республикасы      |индустрия және |тоқсан

|қаржыландыру мен несиелендіру  |Үкіметінің        |саудамині,     |      

|туралы ережені әзірлеу         |қаулысы           |Қаржымині,     |      

|                               |                  |Ұлттық Банк    |      

|                               |                  |(келісім       |      

|                               |                  | бойынша),     |      

|                               |                  |Мемлекеттік    |      

|                               |                  |сатып алу      |      

|                               |                  |жөніндегі      |      

|                               |                  |агенттік       |      

|__________________________________________________________________________

|Тұрғын үй-коммуналдық саласында нормативтік базаны жетілдіру             

|__________________________________________________________________________

|3.5.1.4.7. Тұрғын үй-коммунал. |Табиғи            |Табиғи монопо. |І, ІІІ

|дық саладағы қатынастарды рет. |монополияларды    |лияларды реттеу|тоқсан

|теу жөніндегі мынадай норматив.|реттеу және бәсе. |және бәсекелес.|дар   

|тік құқықтық актілерді қолда.  |келестікті қорғау |тікті қорғау   |      

|ныстағы заңдарға сәйкес келтіру|жөніндегі агент.  |жөніндегі      |      

|жөнінде жұмыс жүргізу:         |тігінің қаулысы   |агенттік, Энер.|      

|тұрғын үй-коммуналдық қызмет   |                  |гетика, индус. |      

|көрсетуді(тұрғын үй мен жер    |                  |трия және      |      

|учаскесін пайдалану, ұстау,    |                  |саудамині      |      

|жылумен, электрмен, сумен,     |                  |               |      

|газбен жабдықтау, суағарлар,   |                  |               |      

|қоқыстан адалау, лифт) ұсыну   |                  |               |      

|тәртібі;                       |                  |               |      

|үй-жай иелері кооперативтері.  |                  |               |      

|нің тұрғын үйді және үй жанын. |                  |               |      

|дағы учаскелерді ұстауының     |                  |               |      

|тәртібі;                       |                  |               |      

|электр энергиясын пайдалану    |                  |               |      

|ережесі;                       |                  |               |      

|жылу энергиясын пайдалану      |                  |               |      

|ережесі;                       |                  |               |      

|Қазақстан Республикасының      |                  |               |      

|қалалары мен елді мекендерінде |                  |               |      

|коммуналдық су құбыры мен су   |                  |               |      

|ағарлары пайдалану ережесі     |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

| 3.5.4.2. Салаға инвестиция тартуға және тұрғын үй рыногын дамытуға      

|             арналған жағдайларды жақсарту                               

|__________________________________________________________________________

|Тұрғын үй рыногын дамыту                                                 

|__________________________________________________________________________

|3.5.4.2.1. Қазақстан Республи. |Қазақстан         |Энергетика,    |І

|касының мемлекеттік тұрғын үй  |Республикасы      |индустрия және |тоқсан

|қорынан тұрғын үйді есепке алу,|Үкіметінің        |саудамині,     |      

|беру, жалға беру және пайдалану|қаулысы           | Қаржымині     |      

|тәртібі туралы нұсқаулықты     |                  |               |      

|әзірлеу                        |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.4.2.2. Құрылыста баға қа.  |Қазақстан         |Энергетика,    |ІІ

|лыптастыру жөнінде нормативтік |Республикасы      |индустрия және |тоқсан

|және ақпараттық базаны құру    |Үкіметінің        |саудамині      |      

|туралы бірінші кезектегі шара. |қаулысы           |               |      

|ларды әзірлеу                  |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

                          3.5.5. Туризм

          Мақсат: Елдің туристік кешенін дамыту

__________________________________________________________________________

|        3.5.5.1. Туристік әлеуетке егжей-тегжейлі баға беру              

|__________________________________________________________________________

|Дүниежүзілік туристік рыноктағы Қазақстанның тұрақты клиенттері мен орнын

|   айқындау мақсатында зерттеулер жүргізу                                

|__________________________________________________________________________

|3.5.5.1.1. Дүниежүзілік турис. |Қазақстан         |Көлікком және  |ІІІ   

|тік рыноктағы Қазақстанның     |Республикасының   |туризммині     |тоқсан

|тұрақты клиенттері мен орнын   |Үкіметіне         |               |      

|айқындау мақсатында зерттеулер |баяндама          |               |      

|жүргізу, зерттеулердің нәтиже. |                  |               |      

|лері туралы есеп дайындау      |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|Ел туралы кешенді туристік ақпаратты әзірлеу және белсенді жарнама

                    науқанын жүргізу                                      

|__________________________________________________________________________

|3.5.5.1.2. Қазақстан бойынша   |Тізілім           |Көлікком және  |IV

|бар және жаңадан құрылған      |                  |туризммині,    |тоқсан

|туристік бағыттардың тізілімін,|                  |Ғылым және     |      

|сондай-ақ перспективалық       |                  |жоғары білім.  |      

|бағыттары көрсетілген Қазақстан|                  |мині           |      

|карталарын жасау               |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|Халықаралық туристік ұйымдармен, шет мемлекеттермен және компаниялармен  

|      ынтымақтастықты нығайту және кеңейту                               

|__________________________________________________________________________

|3.5.5.1.3. Қазақстан Республи. |Министрлер        |Көлікком және  |ІІ

|касы елшіліктерінің туризм     |бекіткен          |туризммині,    |тоқсан

|саласындағы қатынастарды дамыту|бағдарлама        |Сыртқыісмині   |      

|мәселелері жөніндегі қызметтің |                  |               |      

|бағдарламасын дайындау және    |                  |               |      

|бекіту                         |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.5.1.4. Дүниежүзілік турис. |Қазақстан         |Көлікком және  |IV

|тік ұйымдар желісі арқылы өткі.|Республикасының   |туризммині,    |тоқсан

|зілетін шараларға Қазақстанның |Үкіметіне         |Сыртқыісмині   |      

|қатысуын қамтамасыз ету        |баяндама          |               |      

|__________________________________________________________________________

|                    3.5.5.2. Саланың инфроқұрылымын дамыту               

|__________________________________________________________________________

|Бекітілген даму бағдарламаларын іске асыру                               

|__________________________________________________________________________

|3.5.5.2.1. "Ұлы Жібек жолының  |Қазақстан         |Көлікком және  |IV

|тарихи орталықтарын қайта жа.  |Республикасының   |туризммині,    |тоқсан

|ңартудың, түркі тілдес мемле.  |Президентіне      |"Қазақстанның  |      

|кеттердің мәдени мұрасын сақтау|және Қазақстан    |Жібек жолы"    |      

|және сабақтастығын дамыту,     |Республикасының   |ұлттық компа.  |      

|туризмнің инфрақұрылымын құру  |Үкіметіне есеп    |ниясы (келісім |      

|мемлекеттік бағдарламасын іске |                  |бойынша)       |      

|асыруды жалғастыру             |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|Салаға шетелдік және отандық инвестицияларды тарту                       

|__________________________________________________________________________

|3.5.5.2.2. Қазақстан-жаңа біре.|Семинарлар,       |Көлікком және  |Жыл   

|гей туристік объект-халықаралық|көрмелер,         |туризммині,    |ішінде

|семинарларын, көрмелерін және  |конференциялар    |Сыртқыісмині   |      

|конференцияларын ұйымдастыру   |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|               3.5.5.3. Туристік қызмет көрсетулердің сапасын жақсарту   

|__________________________________________________________________________

|Туристік қызмет көрсетудің дүниежүзілік деңгейге сәйкес стандарттарының  

|   жүйесін әзірлеу                                                       

|__________________________________________________________________________

|3.5.5.3.1. Қазақстанда туристік|Қазақстан         |Көлікком және  |ІІІ   

|-экскурсиялық қызмет көрсетудің|Республикасы      |туризммині     |тоқсан

|ережелерін дайындау            |Үкіметінің        |               |      

|                               |қаулысы           |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.5.3.2. Қазақстанның және   |Қазақстан         |Көлікком және  |IV

|туристік фирмалардың төлқұжатын|Республикасы      |туризммині     |тоқсан

|әзірлеу                        |Үкіметінің        |               |      

|                               |қаулысы           |               |      

|__________________________________________________________________________

                   3.5.6. Ауыл шаруашылығы

     Мақсаты: Аграрлық сектордағы реформаларды жеделдетіп аяқтау

___________________________________________________________________________

|            3.5.6.1. Мемлекеттік реттеу                                 

__________________________________________________________________________

|3.5.6.1.1. Қазақстан Республи. |Қазақстан         |Ауылшармині,   |ІІІ   

|касының ауыл шаруашылығын рет. |Республикасының   |Ғылым және     |тоқсан

|теудің 2000-2005 жылдарға ар.  |Президенті        |жоғары білім.  |      

|налған мемлекеттік бағдарлама. |Жарлығының жобасы |мині           |      

|сын әзірлеу                    |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.6.1.2. Қазақстан Республи. |Қазақстан         |Статистика     |І

|касында 2000-2001 жылдары бі.  |Республикасы      |жөніндегі      |тоқсан

|рінші ұлттық ауыл шаруашылығы  |Үкіметінің        |агенттік,      |      

|санағын жүргізуге дайындық     |қаулысы           |Ауылшармині    |      

|жұмыстарын ұйымдастыру         |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.6.1.3. 1999-2003 жылдары   |Қазақстан         |Ауылшармині,   |IV    

|ауыл шаруашылығы жануарларын   |Республикасы      |Ғылым және     |тоқсан

|сауықтыру жөніндегі республика.|Үкіметінің        |жоғары         |      

|лық бағдарламаны әзірлеу:      |қаулысы           |біліммині      |      

|мүйізді ірі қара мал мен қой.  |                  |               |      

|лардың бруцеллезі бойынша;     |                  |               |      

|мүйізді ірі қара малдың тубер. |                  |               |      

|кулезі бойынша                 |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.6.5.1.4. Орталық Азия эконо. |Келісім           |Ауылшармині,   |ІІІ   

|микалық қауымдастығының шеңбе. |                  |Ғылым және     |тоқсан

|рінде малдәрігерлігі, тұқым    |                  |жоғары         |      

|өсіру, биопрепараттар және     |                  |біліммині,     |      

|өсімдіктерді қорғаудың басқа да|                  |Сыртқыісмині   |      

|құралдарын өндіру саласында    |                  |               |      

|келісілген шараларды жүзеге    |                  |               |      

|асыру жөніндегі шараларды      |                  |               |      

|ұйымдастыру                    |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|           3.5.6.2. Нақты және тиімді меншік иесін қалыптастыру          

|__________________________________________________________________________

|Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының банкроттығы тетігін енгізу             

|__________________________________________________________________________

|3.5.6.2.1. Ауыл экономикасын   |Қазақстан         |Ауылшармині,   |І

|қаржылық сауықтыру жөнінде     |Республикасының   |барлық деңгей. |тоқсан

|шаралар жүргізу:               |Үкіметіне         |дегі           |      

|үшінші топқа жататын ауыл шар. |есеп              |әкімдер        |      

|уашылығы ұйымдарының банкрот.  |                  |               |      

|тық рәсімдерін жүргізуді жедел.|                  |               |      

|дету;                          |                  |               |      

|дәрменсіз ауыл шаруашылығы     |                  |               |      

|құрылымдарын оңалту және       |                  |               |      

|санациялау                     |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|. Жерге меншік құқығын заттай дербестендіру                              

|__________________________________________________________________________

|3.5.6.2.2. Жерге меншік құқығын|Қазақстан         |Ауылшармині,   |ІІ

|заңдық бекітудің және осы      |Республикасы      |барлық деңгей. |тоқсан

|құқықтарды нақты қамтамасыз    |Үкіметінің        |дегі әкімдер   |      

|етудің бағдарламасын әзірлеу   |қаулысымен        |               |      

|                               |бекітілген        |               |      

|                               |бағдарлама        |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.6.2.3. Жер үлестерін заттай|Қазақстан         |Ауылшармині    |IV

|дербестендіруді жалғастыру     |Республикасының   |               |тоқсан

|                               |Үкіметіне         |               |      

|                               |есеп              |               |      

|__________________________________________________________________________

|           3.5.6.3. Аграрлық секторды қамтамасыз етудің инфрақұрылымын   

|                                 дамыту                                  

|__________________________________________________________________________

|. Консалтингтік, лизингтік, ақпараттық және маркетингтік қызмет

|  көрсетулер жүйесін дамыту                                              

|__________________________________________________________________________

|3.5.6.3.1. АӨК-де бірыңғай ақ. |Қазақстан         |Ауылшармині,   |І

|параттық жүйе құру             |Республикасының   |барлық деңгей. |тоқсан

|                               |Үкіметіне есеп    |дегі әкімдер   |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.6.3.2. Көтерме-азық-түлік  |Қазақстан         |Ауылшармині    |IV

|рыноктар, консалтингтік және   |Республикасының   |               |тоқсан

|лизингтік қызмет көрсетулер    |Үкіметіне есеп    |               |      

|жүйесін жетілдіру              |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.6.3.3. Ауылда отандық және |Қазақстан         |Ауылшармині,   |ІІ

|шетелдік инвесторлардың қаты.  |Республикасы      |облыстардың    |тоқсан

|суымен дайындау жүйесін дамыту,|Үкіметінің        |әкімдері       |      

|отандық және шетел капиталын   |қаулысы           |               |      

|қатыстыра отырып МТС жүйесін   |                  |               |      

|қосымша құру                   |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.6.3.4. Астықты ауыл тауар  |Қазақстан         |Мемлекеттік    |І

|өндірушілерінен арнаулы бағдар.|Республикасы      |сатып алу      |тоқсан

|лама бойынша сатып алуды қамта.|Үкіметінің        |жөніндегі      |      

|масыз ету және астық экспортын |қаулысы           |агенттік       |      

|дамыту                         |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.6.3.5. Мал дәрігерлігі қыз.|Қазақстан         |Ауылшармині    |І

|метін көрсету рыногын дамыту,  |Республикасы      |               |тоқсан

|мемлекеттік бақылау және       |Үкіметінің        |               |      

|шаруашылық функцияларын бөлу   |қаулысы           |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.6.3.6. Ауыл шаруашылығы    |Қазақстан         |Ауылшармині    |І

|министрлігінің ұйымдық құрылы. |Республикасы      |               |тоқсан

|мын жетілдіру:                 |Үкіметінің        |               |      

| АШМ инспекциялық қызметтерін  |қаулысы           |               |      

|құру;                          |                  |               |      

|фитосанитарлық және ветеринар. |                  |               |      

|лық қадағалау комитеттерін құру|                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.6.3.7. Республиканың агро. |Қазақстан         |Ауылшармині,   |І

|өнеркәсіп кешенін нарықтық     |Республикасы      |Ғылым және     |тоқсан

|экономика жағдайында кадрлық   |Үкіметінің        |жоғары білім.  |      

|қамтамасыз ету жүйесін жетіл.  |қаулысы           |мині, Денсау.  |      

|діру                           |                  |лық сақтау,    |      

|                               |                  |білім және     |      

|                               |                  |спортмині      |      

|__________________________________________________________________________

|     3.5.6.4. Тиімді жеке және фермерлік шаруашылықтарды мемлекеттік

                               қорғау

|__________________________________________________________________________

|Жеке және фермерлік шаруашылықтарды қаржыландырудың тиімді жүйесін       

|қалыптастыру                                                             

|__________________________________________________________________________

|3.5.6.4.1. Асыл тұқымды мал    |Қазақстан         |Ауылшармині,   |І

|шаруашылығын, элиталық тұқым   |Республикасы      |Қаржымині      |тоқсан

|алу шаруашылығын "Ауыл шаруашы.|Үкіметінің        |               |      

|лығын қаржылай қолдау қоры"    |қаулысы           |               |      

|ЖАҚ-ның қаражатын қолдау       |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.6.4.2. Ауыл шаруашылығын.  |Қазақстан         |Ауылшармині,   |І

|дағы сақтандыруды қамтамасыз   |Республикасы      |               |тоқсан

|ету                            |Үкіметінің        |               |      

|                               |қаулысы           |               |      

|__________________________________________________________________________

|3.5.6.4.3. Ауыл шаруашылығы    |Қазақстан         |Ауылшармині,   |І

|тауар өндірушілерін жанар-жағар|Республикасы      |Қаржымині,     |тоқсан

|материалдар, минералдық тыңайт.|Үкіметінің        |Энергетика,    |      

|қыштар, өсімдіктерді қорғаудың |қаулысы           |индустрия және |      

|химиялық құралдарын беріп оты. |                  |саудамині      |      

|руды қаржыландырудың рыноктық  |                  |               |      

|схемасын әзірлеу               |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

          4-Басымдық. Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білімі және

                                    игілігі

                            4.1. Денсаулық сақтау

     Мақсаты: Науқастанушылықтың алдын алу және оны төмендету

___________________________________________________________________________

|             4.1.1. Белсенді демографиялық саясат                        

___________________________________________________________________________

|Қазақстанның демографиялық саясатын әзірлеу                              

|Заңдар базасын жасау                                                     

|Отбасын жоспарлау принциптеріне бірте-бірте көшу                         

|Жастарды тұрғын үймен және жұмыс орындарымен қамтамасыз етуді көздейтін  

|жастар саясатын әзірлеу                                                  

|__________________________________________________________________________

|4.1.1.1. Қазақстан Республикасы|Қазақстан         |Еңбекәлеумет.  |IV

|демографиялық саясатын негізгі |Республикасы      |мині, Ғылым    |тоқсан

|бағыттарын әзірлеу және бекіту |Үкіметінің        |және жоғары    |      

|                               |қаулысы           |біліммині,     |      

|                               |                  |Денсаулық сақ. |      

|                               |                  |тау, білім және|      

|                               |                  |спортмині,     |      

|                               |                  |Қаржымині,     |      

|__________________________________________________________________________

|                 4.1.2. Салауатты өмір салтын қалыптастыру               

|__________________________________________________________________________

|Салауатты өмір салтын, бірінші кезекте балалар мен жастарға арналған     

|насихаттау                                                               

|__________________________________________________________________________

|4.1.2.1. Салауатты өмір салтын,|Қазақстан         |Мәдениет,      |Тоқсан

|дұрыс тамақтануды, жеке бастың |Республикасының   |ақпарат және   |сайын 

|гигиенасы мен санитарияны сақ. |Үкіметіне есеп    |қоғамдық келі. |      

|тау жолында кең ақпараттық-на. |                  |сіммині, Ден.  |      

|сихаттық қолдау науқанын қам.  |                  |саулық сақтау, |      

|тамасыз ету                    |                  |білім және     |      

|                               |                  |спортмині,     |      

|                               |                  |облыстардың    |      

|                               |                  |және Астана мен|      

|                               |                  |Алматы қалала. |      

|                               |                  |рының әкімдері |      

|__________________________________________________________________________

|4.1.2.2. Орталық Азиядағы      |Конференция       |Сыртқыісмині,  |ІІ

|есірткіге бақылау жасау пробле.|                  |Ішкіісмині,    |      

|малары жөнінде халықаралық     |                  |Бас Прокуратура|      

|ғылыми-практикалық конференция |                  |(келісім       |      

|өткізу (Алматы)                |                  |бойынша), Ден. |      

|                               |                  |саулық сақтау, |      

|                               |                  |білім және     |      

|                               |                  |спортмині,     |      

|                               |                  |Ауылшармині,   |      

|                               |                  |Есірткіге ба.  |      

|                               |                  |қылау жасау    |      

|                               |                  |жөніндегі мем. |      

|                               |                  |комиссия (келі.|      

|                               |                  |сім бойынша)   |      

|__________________________________________________________________________

|4.1.2.3. Салауатты өмір салтын |Министрлер        |Денсаулық сақ. |І

|қалыптастыру мәселелері бойынша|бекіткен          |тау, білім     |тоқсан

|мамандарды даярлау бағдарлама. |бағдарлама        |және спортмині,|      

|сын әзірлеу                    |                  |Ғылым және     |      

|                               |                  |жоғары білім.  |      

|                               |                  |мині           |      

|__________________________________________________________________________

|Спорттық-сауықтыру ғимараттарының желілерін кеңейту және бұқаралық

                       спортты дамыту                                     

|__________________________________________________________________________

|4.1.2.4. Қазақстан Республикасы|Қазақстан         |Денсаулық      |ІІ-ІІІ

|халықтарының спартакиадасын    |Республикасының   |сақтау, білім  |тоқсан

|өткізу                         |Үкіметіне есеп    |және спортмині |      

|__________________________________________________________________________

|4.1.2.5. Халықтың дене тәрбиесі|Қазақстан         |Денсаулық сақ. |IV

|даярлығының Президенттік тес.  |Республикасының   |тау, білім және|тоқсан

|терін енгізу                   |Үкіметіне есеп    |спортмині      |      

|__________________________________________________________________________

|4.1.3. Нысаналы бағытталған экологиялық саясат және халықтың денсаулығын 

|сақтау                                                                   

|__________________________________________________________________________

|Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалауды күшейту              

|Халықты денсаулығына мүмкін зиян келуден сақтандыру жүйесін енгізу       

|__________________________________________________________________________

|4.1.3.1. Туберкулезге қарсы    |Облыстардың,      |Облыстардың,   |ІІ

|күрестің 1999-2000 жылдарға    |Астана мен Алматы |Астана мен     |тоқсан

|арналған аймақтық бағдарламалар|қалалары әкімдері.|Алматы қалалары|      

|ын бекіту                      |нің шешімімен     |әкімдері, Ден. |      

|                               |бекітілген бағдар.|саулық сақтау, |      

|                               |лама              |білім және     |      

|                               |                  |спортмині      |      

|__________________________________________________________________________

|4.1.3.2. Санитарлық-эпидемиоло.|Министрлердің     |Денсаулық      |І

|гиялық бақылау мен медициналық |бұйрықтары        |сақтау, білім  |тоқсан

|-экологиялық мониторинг жүйесін|                  |және спортмині,|      

|жетілдіруді жалғастыру         |                  |Табиғи ресурс. |      

|                               |                  |тар және қорша.|      

|                               |                  |ған ортаны     |      

|                               |                  |қорғаумині     |      

|________________

__________________________________________________________

|4.1.3.3. Шаруашылық жүргізу    |Қазақстан         |Төтенше жағдай.|IV    

|объектілерінде өртке қарсы     |Республикасы      |лар жөніндегі  |тоқсан

|қызметтерді құру               |Үкіметінің        |агенттік       |      

|                               |қаулысы           |               |      

|__________________________________________________________________________

|4.1.4. Денсаулық сақтау жүйесін институционалдық қайта құру және

             медициналық қызмет көрсету рыногын қалыптастыру              

|__________________________________________________________________________

|Денсаулық сақтауды басқарудың ұтымды жүйелерін құру, медициналық

|              қызметкерлерді әлеуметтік қорғау                           

|__________________________________________________________________________

|4.1.4.1. Медициналық қызмет    |Министр бекіткен  |Денсаулық   |ІІI тоқсан

|көрсетулердің сапасын басқару  |нормативтік       |сақтау, білім|      

|жүйесін құру                   |актілер           |және спортмині|       

|__________________________________________________________________________

|Медициналық сақтандыру жүйесін жетілдіру                                 

|__________________________________________________________________________

|4.1.4.2. Ерікті медициналық    |Қазақстан         |Денсаулық      |ІІ

|сақтандыруды одан әрі дамыту   |Республикасы      |сақтау, білім  |тоқсан

|                               |Үкіметінің        |және спортмині |      

|                               |қаулысы           |               |      

|__________________________________________________________________________

|Медициналық көмектің, әсіресе ауылда қол жетімді болуы мен сапасын       

|қамтамасыз ету                                                           

|__________________________________________________________________________

|4.1.4.3. Емдеу-алдын алу дәрі. |Қазақстан         |Денсаулық      |ІІІ   

|ханалық мекемелерде өмірлік    |Республикасы      |сақтау, білім  |тоқсан

|маңызы бар дәрілік заттардың   |Үкіметінің        |және спортмині |      

|тапшылығын болдырмау жөніндегі |қаулысы           |               |      

|шаралардың жүйесін әзірлеу     |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|4.1.5. Медицина ғылымы мен медициналық білім беруді дамыту               

|__________________________________________________________________________

|Медицина ғылымын денсаулық сақтауды реформалауға және практиканың        

|сұраныстарына бағдарлау                                                  

|__________________________________________________________________________

|4.1.5.1. Жыныстық жолмен бері. |Министрлер,       |Денсаулық сақ. |І

|летін аурулардың алдын алу жө. |облыстардың,      |тау, білім     |тоқсан

|нінде кешенді бағдарлама       |Астана мен Алматы |және спортмині,|      

|әзірлеу                        |қалаларының       |облыстардың,   |      

|                               |әкімдері бекіткен |Астана мен     |      

|                               |бағдарламалар     |Алматы қалала. |      

|                               |                  |рының әкімдері,|      

|                               |                  |Қаржымині      |      

|__________________________________________________________________________

                     4.2. Жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету

     Мақсаты: жұмыспен қамтуды қамтамасыз етудің, кадрларды даярлау мен

              қайта біліктендірудің жүйесін қалыптастыру                  

__________________________________________________________________________

|                      4.2.1. Заңдардың базасын жетілдіру                 

|__________________________________________________________________________

|Жасырын жұмыссыздықты ресмилендіру                                       

|__________________________________________________________________________

|4.2.1.1. Жұмыссыз деп танылған |Қазақстан         |Еңбекәлеумет.  |І

|адамдарды кәсіби даярлауды     |Республикасы      |мині           |тоқсан

|ұйымдастыру туралы ережені     |Үкіметінің        |               |      

|әзірлеу                        |қаулысы           |               |      

|__________________________________________________________________________

|4.2.1.2. Жұмыссыз азаматтарды  |Қазақстан         |Еңбекәлеумет.  |І

|тіркеудің жұмыссыздық жөнінде  |Республикасы      |мині           |тоқсан

|жәрдемақы төлеуді тағайындаудың|Үкіметінің        |               |      

|тәртібі туралы ереже әзірлеу   |қаулысы           |               |      

|__________________________________________________________________________

|4.2.1.3. Шетел жұмыс күшін тар.|Қазақстан         |Еңбекәлеумет.  |І

|туға және жұмыс күшін Қазақстан|Республикасы      |мині           |тоқсан

|Республикасынан шетелге әкетуге|Үкіметінің        |               |      

|байланысты қызметті лицензия.  |қаулысы           |               |      

|лаудың тәртібін әзірлеу        |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|4.2.1.4. Әлеуметтік қорғалуға  |Қазақстан         |Еңбекәлеумет.  |ІІ

|мұқтаж және еңбекке орналасуда |Республикасы      |мині           |тоқсан

|қиыншылықтарды басынан кешіруші|Үкіметінің        |               |      

|адамдарды жұмысқа қабылдауды   |қаулысы           |               |      

|квоталау тәртібінің ережесін   |                  |               |      

|әзірлеу                        |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|4.2.1.5. 1999 жылға арналған   |Қазақстан         |Еңбекәлеумет.  |ІІ

|өнеркәсіп саясатын іске асыру  |Республикасы      |мині, Энергети.|тоқсан

|жөніндегі іс-қимыл жоспарына   |Үкіметінің        |ка индустрия   |      

|сәйкес жұмыс орындарын құрудың |қаулысы           |және саудамині |      

|ережесін әзірлеу               |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|4.2.1.6. 1999 жылға арналған   |Қазақстан         |Еңбекәлеумет.  |ІІ

|жұмыспен қамтудың республикалық|Республикасы      |мині           |тоқсан

|бағдарламасын әзірлеу          |Үкіметінің        |               |      

|                               |қаулысы           |               |      

|__________________________________________________________________________

|4.2.1.7. Мемлекеттік кәсіпорын-|Қазақстан         |Еңбекәлеумет.  |І

|еңбек биржасының үлгі жарғысын |Республикасы      |мині           |тоқсан

|әзірлеу                        |Үкіметінің        |               |      

|                               |қаулысы           |               |      

|__________________________________________________________________________

|4.2.1.8. Сақтандырушының (ұйым.|Қазақстан         |Еңбекәлеумет.|"Жұмыс

|ның) кәсіби тәуекелінің сыныбы.|Республикасы      |мині         |берушінің

|на қарай сақтандыру тарифтері. |Үкіметінің        |             |бақытсыз

|нің шекті мөлшерлері туралы    |қаулысы           |             |жағдайдың

|ережені әзірлеу                |                  |             |нәтиже.

|                               |                  |             |сінде не.

|                               |                  |             |месе ең.

|                               |                  |             |бек(қыз.

|                               |                  |             |мет) мін.

|                               |                  |             |деттерін

|                               |                  |             |атқару 

|                               |                  |             |кезінде 

|                               |                  |             |алған кә.

|                               |                  |             |сіби сыр.

|                               |                  |             |қатының

|                               |                  |             |нәтиже.

|                               |                  |             |сінде 

|                               |                  |             |зардап

|                               |                  |             |шеккен

|                               |                  |             |қызмет.

|                               |                  |             |керге зи.

|                               |                  |             |ян келтір

|                               |                  |             |гені үшін

|                               |                  |             |жауап.  

|                               |                  |             |кершілі.

|                               |                  |             |гін мін.

|                               |                  |             |детті 

|                               |                  |             |сақтан.

|                               |                  |             |дыру ту.

|                               |                  |             |ралы" 

|                                                                |Қазақстан

|                               |                  |             |Республи.

|                               |                  |             |касының

|                               |                  |             |Заңы қа.

|                               |                  |             |былдан.

|                               |                  |             |ғаннан

|                               |                  |             |кейінгі

|                               |                  |             |үш айлық

|                               |                  |             |мерзімде

|__________________________________________________________________________

|4.2.1.9. "Қоғамдық жұмыстарды  |Қазақстан         |Еңбекәлеумет.  |І

|ұйымдастыру туралы ережені     |Республикасы      |мині, Қаржымині|тоқсан

|бекіту туралы" Қазақстан       |Үкіметінің        |               |      

|Республикасы Үкіметінің 04.12. |қаулысы           |               |      

|98 ж. N 1242 қаулысына өзгеріс.|                  |               |      

|тер мен толықтырулар енгізу    |                  |               |      

|туралы" қаулының жобасын       |                  |               |      

|әзірлеу                        |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|4.2.1.10. Жұмыс істеп тұрған   |Қазақстан         |Еңбекәлеумет.  |І

|еңбекті қорғауды мемлекеттік   |Республикасы      |мині, Әділет.  |тоқсан

|инспекциялары мен Мемлекеттік  |Үкіметінің        |мині           |      

|жұмыспен қамту қызметі инспек. |қаулысы           |               |      

|циясын Қазақстан Республикасы. |                  |               |      

|ның Мемлекеттік еңбек инспек.  |                  |               |      

|циясы етіп қайта құру және ол  |                  |               |      

|туралы ережені әзірлеу         |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|4.2.1.11. Жастар саясатының    |Қазақстан         |Мәдениет,      |ІІ

|тұжырымдамасын әзірлеу         |Республикасы      |ақпарат, қоғам.|тоқсан

|                               |Үкіметінің        |дық келісімми. |      

|                               |қаулысы           |ні, Денсаулық  |      

|                               |                  |сақтау, білім  |      

|                               |                  |және спортмині |      

|__________________________________________________________________________

|4.2.1.12. "Еңбек туралы" Заңның|Заңның жобасы     |Еңбекәлеумет.  |І

|жобасын әзірлеу                |                  |мині,          |тоқсан

|                               |                  |Әділетмині     |      

|__________________________________________________________________________

              4.3. Әлеуметтік қорғау және кедейшілікке қарсы күрес

     Мақсаты: Қазіргі бар бюджеттік шектеулер жағдайында әлеуметтік

              бағдарламалардың тиімділігін арттыру

__________________________________________________________________________

|4.3.1. Бюджеттік ұйымдарда зейнетақыларды, жәрдемақыларды және           

|       еңбекақыны толық әрі уақытылы төлеуді қамтамасыз ету              

|__________________________________________________________________________

|Барлық деңгейлерде нақты бюджеттерді қалыптастыру                        

|Үкімет пен әкімшіліктердің бюджеттің атқарылуы және зейнетақыларды,      

|жәрдемақыларды және жалақыны уақытылы төлеу процесіне басым көңіл бөлуі  

|__________________________________________________________________________

|4.3.1.1. Зейнетақылар мен мем. |Қазақстан         |Еңбекәлеумет.  |Ай

|лекеттік жәрдемақыларды толық  |Республикасының   |мині, Қаржымині|сайын 

|және уақытылы төлеуді қамтама. |Үкіметіне есеп    |               |      

|сыз ету                        |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|4.2.1.2. Мемлекеттік әлеуметтік|Қазақстан         |Еңбекәлеумет.  |ІІ

|жәрдемақылардан зейнеткерлер   |Республикасы      |мині, Ұлттық   |тоқсан

|мен жәрдемақыларды алушылардың |Үкіметінің        |Банк (келісім  |      

|өздері таңдаған кез келген     |қаулысы           |бойынша)       |      

|банкінде ашқан жеке шоттарына  |                  |               |      

|есептеу жолымен ынтымақтастықты|                  |               |      

|зейнеткерлер төлеуге көшу      |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|           4.3.2. Тұрғындардың кірістерінің өсуін қамтамасыз ету         

|__________________________________________________________________________

|Өндіріс пен қызмет көрсетулердің көлемі мен сапасының өсуіне қарай жұмыс 

|күшінің бағасы артуын және жалақының өсуін ынталандыру                   

__________________________________________________________________________

|4.3.2.1. "Еңбек туралы" Заңда  |Қазақстан         |Еңбекәлеумет.  |"Еңбек

|көзделген еңбекке ақы төлеу    |Республикасы      |мині,Қаржымині |туралы"

|мәселелері жөніндегі норматив. |Үкіметінің        |               |Заң қа

|тік актілерді әзірлеу          |қаулысы           |               |былдан

|                               |                  |               |ғаннан

|                               |                  |               |кейін

|                               |                  |               |6     

|                               |                  |               |айдың 

|                               |                  |               |ішінде

|__________________________________________________________________________

|Еңбекке ақы төлеудің деңгейін реттеудің шарттық принципін күшейту        

|__________________________________________________________________________

|4.3.2.2. ТМД Мемлекетаралық    |Нормативтік       |Еңбекәлеумет.  |IV

|Экономикалық комитетінде ынты. |құқықтық актілер  |мині, Сыртқыіс.|тоқсан

|мақтастық шеңберінде еңбек жө. |                  |мині, Қаржымині|      

|ніндегі бірыңғай нормативтік   |                  |               |      

|базаны әзірлеуге қатысу және:  |                  |               |      

|Жұмыстар мен жұмысшылар маман. |                  |               |      

|дарының бірыңғай тарифтік-біл. |                  |               |      

|іктілік анықтамалықтарын (БТБА)|                  |               |      

|Қызметшілер лауазымдарының     |                  |               |      

|біліктілік анықтамалықтарын    |                  |               |      

|(БА) құру                      |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|4.3.2.3. Табиғи монополиялар   |Нормативтік       |Еңбекәлеумет.  |Жыл   

|субъектілері үшін жұмыс істей. |құқықтық актілер  |мині, Көлікком |ішінде

|тіндер санының нормативтерін   |                  |және туризмми. |      

|әзірлеу                        |                  |ні, Табиғи мо. |      

|                               |                  |нополияларды   |      

|                               |                  |реттеу және    |      

|                               |                  |бәсекені қорғау|      

|                               |                  |жөніндегі      |      

|                               |                  |агенттік       |      

|__________________________________________________________________________

|           4.3.3. Тұрмысы төмен адамдарды атаулы мемлекеттік қолдау      

|__________________________________________________________________________

|Денсаулық сақтау және білім беру секторларында мемлекет кепілдік берген  

|қызмет көрсетулердің ең төменгі көлемін айқындаудың методологиясын

|                           әзірлеу 

|__________________________________________________________________________

|4.3.3.1. Балалары бар отбасы.  |Қазақстан         |Еңбекәлеумет.  |І

|ларына әлеуметтік көмек көрсету|Республикасы      |мині, Қаржымині|тоқсан

|туралы ережеге өзгерістер мен  |Үкіметінің        |               |      

|толықтырулар енгізу            |қаулысы           |               |      

|__________________________________________________________________________

|4.3.3.2. Аз қамтамасыз етілген |Қазақстан         |Еңбекәлеумет.  |ІІ

|азаматтарға тұрғын үй жәрдем.  |Республикасы      |мині, Қаржыми. |тоқсан

|ақыларын берудің тәртібі туралы|Үкіметінің        |ні, Әділетмині |      

|ережеге өзгерістер мен толық.  |қаулысы           |               |      

|тырулар енгізу                 |                  |               |      

|__________________________________________________________________________

|4.3.3.3. Кедейліктің шегін     |Қазақстан         |Еңбекәлеумет.  |Тоқсан

|айқындау мақсатында халықтың   |Республикасының   |мині           |сайын 

|тұрмыс деңгейіне талдау жасауды|Үкіметіне         |               |      

|жүзеге асыру                   |ақпарат           |               |      

|__________________________________________________________________________

|4.3.3.4. Мүгедектерді қоғамға  |Қазақстан         |Еңбекәлеумет.  |ІІ

|кіріктіруге бағытталған, жоғал.|Республикасы      |мині,          |тоқсан

|ған функционалдық шектеулерді  |Үкіметінің        |Денсаулық      |      

|мүмкін болатын қалпына келтіру.|қаулысы           |сақтау, білім  |      

|ге, протез-ортопедиялық бұйым. |                  |және спортмині,|      

|дар мен мүгедектер техникасының|                  |Қаржымині,     |      

|отандық өндірісін құруға бағыт.|                  |Стратегиялық   |      

|талған мүгедектерді оңалту     |                  |жоспарлау және |      

|жөнінде Бағдарлама әзірлеу     |                  |реформалар     |      

|                               |                  |жөніндегі      |      

|                               |                  |агенттік       |      

|                               |                  |(келісім       |      

|                               |                  |бойынша)       |      

|__________________________________________________________________________

                       4.4. Білім беру

  Мақсаты: білім берудің жаңа ұлттық моделін әзірлеу және жүзеге асыра

          бастау

__________________________________________________________________________

|       4.4.1. Білім берудің жаңа ұлттық үлгісін қалыптастыру             

|__________________________________________________________________________

|Үздіксіздігі мен сабақтастығын қамтамасыз етуді ескере отырып білім

|берудің әрбір деңгейі бойынша стратегияларды әзірлеу                     

|__________________________________________________________________________

|4.4.1.1. Білім берудің барлық  |Қазақстан         |Денсаулық сақ. |"Білім

|деңгейін дамытудың тұжырымда.  |Республикасының   |тау, білім және|беру  

|масын әзірлеу және бекіту      |Үкіметіне есеп    |спортмині,     |туралы"

|                               |                  |Ғылым және     |Заң қа.

|                               |                  |жоғары білім.  |былдан

|                               |                  |мині           |ғаннан

|                               |                  |               |кейін

|                               |                  |               |екі

|                               |                  |               |айдың 

|                               |                  |               |ішінде

|__________________________________________________________________________

|4.4.2. Білім беру жүйесін институционалдық қайта құруды аяқтау және      

|       білім беру жүйесінде қызмет көрсетулер рыногын қалыптастыру       

|__________________________________________________________________________

|Аймақтық ерекшеліктерді ескере отырып оқу орындарының желісі мен