Қазақстан Республикасында демократиялық реформалар бағдарламасын әзiрлеу мен нақтылау жөнiндегi мемлекеттiк комиссия туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 20 наурыздағы N 68 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы N 829 Жарлығымен

       Ескерту. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2009.06.18 N 829 Жарлығымен.

      "Президент пен Үкімет 
актілерінің жинағында"
жариялануға тиіс   

      Қазақстанның саяси жүйесiн жаңарту және елiмiздегi демократиялық өзгерiстердi тереңдету мәселелерi жөнiндегi жалпыұлттық үндесудi дамыту мақсатында Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-бабының 20) тармақшасына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМIН:

      1. Қазақстан Республикасында демократиялық реформалар бағдарламасын әзiрлеу мен нақтылау жөнiндегi мемлекеттiк комиссия (бұдан әрi - Мемлекеттiк комиссия) құрылсын.

      2. Қоса берiлiп отырған:
      1) Мемлекеттiк комиссия туралы ереже ;
      2) Мемлекеттiк комиссияның құрамы бекiтiлсiн.

      3. "Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Демократия және азаматтық қоғам мәселелерi жөнiндегi ұлттық комиссия туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 2 қарашадағы N 1467 Жарлығының (Қазақстан Республикасының ПYАЖ-ы, 2004 ж., N 44, 544-құжат) күшi жойылды деп танылсын.

      4.Осы Жарлық жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Президентi

Қазақстан Республикасы
Президентiнiң   
2006 жылғы 20 наурыздағы
N 68 Жарлығымен  
БЕКIТIЛГЕН    

Қазақстан Республикасында демократиялық реформалар
бағдарламасын әзiрлеу мен нақтылау жөнiндегi мемлекеттiк
комиссия туралы
ЕРЕЖЕ

1.Жалпы ережелер

      1. Қазақстан Республикасында демократиялық реформалар бағдарламасын әзiрлеу мен нақтылау жөнiндегi мемлекеттiк комиссия (бұдан әрi - Мемлекеттiк комиссия) Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы консультативтiк-кеңесшi орган болып табылады.

      2. Мемлекеттiк комиссия әз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына , Қазақстан Республикасы Президентiнiң актiлерiне, өзге де нормативтiк құқықтық актiлерге, сондай-ақ осы ережеге сәйкес жүзеге асырады.

      3. Мемлекеттiк комиссияның қызметiн қаржыландыру республикалық бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттiк комиссияның негiзгi мiндеттерi

      4. Мемлекеттік комиссияның негiзгi мiндеттерi:
      1) демократиялық реформалар бағдарламасын әзiрлеу мен нақтылау;
      2) қоғамдық-саяси жүйенiң демократиялық негiздерiнiң даму барысын талдау, қоғам мен мемлекеттiң одан әрi саяси жаңаруына бағытталған заңнамалық және өзге де шараларды тұжырымдау;
      3) мемлекеттiк органдардың, саяси партиялардың және азаматтық қоғамның өзге де институттарының саяси жүйенi жаңартуға бағытталған шараларды тұжырымдау мен iске асыру жөнiндегi келiсiмдi iс-қимылын қамтамасыз ету;
      4) демократиялық өзгерiстердi талқылау мен iске асыруға жағдай жасау және оған жалпыұлттық қатысуды ұйымдастыру болып табылады.

3. Мемлекеттiк комиссияның өкiлеттiктерi

      5. Мемлекеттiк комиссия өзiне жүктелген мiндеттердi шешу мақсатында:
      демократиялық реформалардың жалпыұлттық бағдарламасының жобасын әзiрлейдi;
      Қазақстанның саяси жүйесiн одан әрi демократияландыруға байланысты мәселелер бойынша заңнамалық және өзге де нормативтiк   құқықтық актiлердi әзiрлеуге қатысады, сондай-ақ ұсынымдарды енгiзедi;
      өз қызметiнiң жекелеген мәселелерi мен бағыттары бойынша ұсыныстарды тұжырымдау үшiн жұмыс топтарын құрады;
      Мемлекеттiк комиссияның жұмысына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiпте мамандарды, ғалымдар мен сарапшыларды, соның iшiнде шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың өкiлдерiн тартады; P990901 P010836
      Мемлекеттiк комиссия мiндеттерiн iске асыруға қажеттi құжаттар мен материалдарды мемлекеттiк органдардан және өзге де ұйымдардан сұратады және алады;
      Мемлекеттiк комиссия құзыретiнiң мәселелерi жөнiндегi заң жобаларына сараптама жүргiзудi ұйымдастырады;
      шетелдiк және халықаралық ұйымдармен өзара қарым-қатынас жасайды;
      Мемлекеттiк комиссия қызметiнiң мәселелерi бойынша мемлекеттiк органдар басшылары мен өзге де лауазымды тұлғаларды тыңдайды;
      Мемлекеттiк комиссияның құзыретiне кiретiн мәселелер бойынша мемлекеттiк органдардың, қоғамдық бiрлестiктердiң, өзге де ұйымдардың және азаматтардың ұсыныстарын қарайды;
      статистикалық, талдамалық, әдiстемелiк және өзге де ақпараттық материалдарды қарау үшiн тиiстi мемлекеттiк органдарға, қоғамдық бiрлестiктер мен өзге де ұйымдарға жiбередi;
      Мемлекеттiк комиссияның мiндеттерiнен туындайтын өзге де шараларды жүзеге асырады.

4. Мемлекеттiк комиссияның құрамы

      6. Мемлекеттік комиссия төрағадан, төрағаның орынбасарынан және Мемлекеттiк комиссия мүшелерiнен құралады.

      7. Мемлекеттiк комиссияның төрағасы Қазақстан Республикасының Президентi болып табылады.
      Төраға:
      Мемлекеттiк комиссияның қызметiне жалпы басшылық жасайды, оның жұмыс жоспарын бекiтедi;
      Мемлекеттiк комиссия отырыстарының өтетiн орны мен уақытын белгiлейдi;
      Мемлекеттiк комиссия отырыстарына төрағалық етедi;
      Мемлекеттiк комиссия төрағасы орынбасарының мiндеттерiн айқындайды.

      8. Мемлекеттiк комиссияның төрағасы болмаған жағдайда, Мемлекеттiк комиссия төрағасының мiндеттерiн, соның iшiнде Мемлекеттiк комиссия отырыстарында төрағалық етудi оның орынбасары атқарады.

      9. Төрағаның орынбасары төраға, осы ереже және Мемлекеттік комиссия жұмысының регламентi (ол қабылданған жағдайда) айқындап берген өз құзыретiнiң шегiнде Мемлекеттік комиссияның қызметiмен байланысты мәселелермен айналысады.

      10. Мемлекеттiк комиссияның құрамына Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк хатшысы; Парламент палаталары төрағаларының орынбасарлары; тiркелген саяси партиялардың және өзге де қоғамдық бiрлестiктердiң басшылығынан, Қазақстан Республикасы Парламентiндегi депутаттық фракциялардың басшылығынан бiр өкiлден; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң қос палатасының депутаттары; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң өкiлдерi; қоғам қайраткерлерi және ел Президентi айқындайтын өзге де адамдар кiредi.

5. Мемлекеттiк комиссияның жұмысын ұйымдастыру

      11. Мемлекеттiк комиссияның жұмысы оның отырыстарын, соның iшiнде өңiрлерге шығып өткiзiлетiн отырыстарын, жұмыс топтарының отырыстары мен "дөңгелек үстелдер" өткiзу, конференциялар мен өзге де iс-шараларды ұйымдастыру арқылы жүзеге асырылады.

      12. Мемлекеттiк комиссияның отырыстары (бұдан әрi - отырыс) қажеттiлiгiне қарай, бiрақ тоқсанына кемiнде бiр рет өткiзiледi.
      Отырысқа Мемлекеттiк комиссия мүшелерiнiң жалпы санының кемiнде үштен екiсi қатысқанда, ол заңдық құқылы болып табылады.

      13. Отырысқа төрағалық етушi:
      отырыстың күн тәртiбi мен жұмысының ретi туралы хабардар етедi;
      отырыстың осы ережеге сәйкес жүргiзiлуiн қамтамасыз етедi;
      ұсыныстардың түсу ретiне орай шығып сөйлеу үшiн сөз бередi, ал қажет болған жағдайларда ондай өзгерiстiң себебiн хабарлай отырып сөйлеу кезегiн өзгертедi;
      отырыстағы талқылаудың қорытындысын шығарады және хаттамаға қол қояды.

      14. Мемлекеттiк комиссияның мүшелерi:
      Мемлекеттiк комиссияның қызметiн жетілдiру, соның iшiнде Мемлекеттiк комиссия жұмысының жоспары, оның отырыстарының күн тәртiбi мен мәселелердi талқылау ретi жөнiнде ұсыныстар енгiзедi;
      Мемлекеттiк комиссияның отырыстарына материалдарды, оның шешiмдерiнiң жобаларын дайындауға және Мемлекеттiк комиссия қарайтын мәселелердi талқылауға қатысады.
      Мемлекеттiк комиссия мүшелерiнiң өз өкілеттiктерiн басқа адамдарға беру құқығы болмайды және оның отырыстарына алмастыру құқығынсыз қатысады.

      15. Мемлекеттiк комиссияның шешiмдерi хаттамалармен ресiмделедi және ұсынымдық сипатта болады, отырыста ашық дауыс беру арқылы жай көпшiлiк дауыспен қабылданады.
      Мемлекеттiк комиссияның шешiмдерi отырысқа қатысып отырған Мемлекеттiк комиссия мyшелерiнiң жалпы санының көпшiлiгi дауыс бергенде қабылданды деп саналады.
      Талқыланатын мәселе бойынша дауыстар тең түскен жағдайда, төрағалық етушiнiң даусы шешушi болып табылады.
      Мемлекеттiк комиссияның мүшелерi қабылданған шешiммен келiспеген жағдайда өзiнiң ерекше пiкiрiн айтуға хақылы.

      16. Мемлекеттiк комиссияның отырысына төрағалық етушiнiң шешiмiмен Мемлекеттiк комиссия құрамына кiрмейтiн Парламент депутаттары, мемлекеттiк органдардың, саяси партиялардың және үкiметтiк емес ұйымдардың өкiлдерi, ғалымдар мен тәуелсiз сарапшылар шақырылуы мүмкiн. Мемлекеттiк комиссияның отырысына шақырылған адамдар дауыс беруге қатыспайды.

      17. Мемлекеттiк комиссия осы ережеде көзделмеген, оның жұмысының ұйымдастырушылық мәселелерiн реттейтiн регламент қабылдауға хақылы.

      18. Мемлекеттiк комиссияның қызметiн ақпараттық-сараптау және ұйымдық қамтамасыз етудi жүзеге асыратын жұмыс органы Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшiлiгi болып табылады.
      Мемлекеттiк комиссияның жұмыс органы:
      Мемлекеттiк комиссияның жұмыс жоспарының жобасын әзiрлеудi қамтамасыз етедi;
      Мемлекеттiк комиссия мүшелерiнiң ұсыныстары мен ол бұрын қабылдаған шешiмдердiң негiзiнде отырыстардың күн тәртiбiнiң жобасын түзедi;
      Мемлекеттiк комиссияның отырыстарына материалдар дайындауды ұйымдастырады;
      Мемлекеттiк комиссияның мүшелерiне Мемлекеттiк комиссияның кезектi отырысының өтетiн орны, уақыты мен күн тәртiбi туралы хабарлайды, оларды қажеттi ақпараттық-анықтамалық материалдармен дер кезiнде қамтамасыз етедi;
      жұмыс топтарының қызметiн, конференциялар мен "дөңгелек үстелдер" өткiзудi ұйымдастырады;
      Мемлекеттiк комиссияның ұсынымдарын тиiстi мемлекеттiк органдарға қарауға жiбередi.

      19. Мемлекеттiк комиссияның төрағасы не оның орынбасары Мемлекеттiк комиссияның мүшелерiн қабылданған шешiмдердiң iске асырылу барысы туралы ұдайы хабардар етiп отырады.

      20. Орталық және жергiлiктi мемлекеттiк органдар Мемлекеттiк комиссияның өзiне жүктелген мiндеттердi орындауына жәрдемдесуге мiндеттi.

      21. Мемлекеттiк комиссия шешiмдерiнiң орындалуын бақылауды Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшiлiгi жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасы
Президентiнiң   
2006 жылғы 20 наурыздағы
N 68 Жарлығымен  
БЕКIТIЛГЕН    

      Қазақстан Республикасында демократиялық реформалар
  бағдарламасын әзiрлеу мен нақтылау жөнiндегi мемлекеттiк
                          комиссияның
                            ҚҰРАМЫ

Назарбаев                    - Қазақстан Республикасының
Нұрсұлтан Әбiшұлы              Президентi, төраға

Әбдiкәрiмов                  - Қазақстан Республикасының
Оралбай                        Мемлекеттiк хатшысы, төрағаның
                               орынбасары

            Мемлекеттiк комиссияның мүшелерi:

Әбділдин                     - Қазақстанның Коммунистiк
Серикболсын Әбдiлдаұлы         партиясының бiрiншi хатшысы
                               (келiсiм бойынша)

Әуезов                       - Республикалық ұлттық кiтапхананың
Мұрат Мұхтарұлы                бас директоры (келiсiм бойынша)

Ахметов                      - "Атамекен" Қазақстан кәсiпкерлерi
Серiк Нығметұлы                мен жұмыс берушілерiнiң жалпыұлттық
                               одағы" заңды тұлғалар бiрлестiгiнiң
                               атқарушы директоры (келiсiм бойынша)

Бәйменов                     - Қазақстанның "Ақ жол"
Әлихан Мұхамедияұлы            демократиялық партиясының төрағасы
                               (келiсiм бойынша)

Дьяченко                       Қазақстан Республикасы Парламентi
Сергей Александрович         - Мәжiлiсi Төрағасының орынбасары
                               (келiсiм бойынша)

Ертiсбаев                    - Қазақстан Республикасы Мәдениет,
Ермұхамет Қабиденұлы           ақпарат және спорт министрi

Жағанова                       Республикалық "Руханият"
Алтыншаш Қайыржанқызы        - партиясының төрайымы (келiсiм
                               бойынша)

Жолдасбеков                  - Президенттiк мәдениет орталығының
Мырзатай                       директоры

Жұмағұлов                    - Республикалық "Отан" саяси
Бақытжан Тұрсынұлы             партиясы төрағасының мiндетiн
                               атқарушы (келiсiм бойынша)

Қалиев                       - Қазақстанның "Ауыл" социал-
Ғани Әлiмұлы                   демократиялық партиясының төрағасы
                               (келiсiм бойынша)

Қасымов                      - Қазақстанның Патриоттар
Ғани Есенгелдiұлы              партиясының төрағасы (келiсiм
                               бойынша)

Кенжин                       - Қазақстан Коммунистiк халық
Төлеш Әукебайұлы               партиясының Орталық комитетiнiң
                               хатшысы (келiсiм бойынша)

Клебанова                    - Қазақстан Республикасы Парламентi
Дарья Владимировна             Мәжiлiсiнiң депутаты (келiсiм
                               бойынша)

Көпеев                       - Қазақстан Республикасы Парламентi
Мұхамбет Жұманазарұлы          Сенаты Төрағасының орынбасары
                               (келiсiм бойынша)

Мадинов                      - Қазақстан Республикасы Парламентi
Ромин Ризұлы                   Мәжiлiсiнiң депутаты, Қазақстанның
                               Аграрлық партиясының төрағасы,
                               "АИСТ" қоғамдық бiрлестiгiнiң
                               депутаттық фракциясының жетекшiсi
                               (келiсiм бойынша)

Мұқашев                      - Қазақстан кәсiподақтары
Сиязбек Өнербекұлы             федерациясының төрағасы (келiсiм
                               бойынша)

Назарбаева                   - Қазақстан Республикасы Парламентi
Дариға Нұрсұлтанқызы           Мәжiлiсiнiң депутаты, Республикалық
                               "Асар" партиясының төрайымы (келiсiм
                               бойынша)

Нәрiкбаев                    - Қазақстанның Демократиялық
Мақсұт Сұлтанұлы               партиясының төрағасы (келiсiм
                               бойынша)

Оразалинов                   - Қазақстан Республикасы Парламентi
Шәймерден Әбiлмәжiнұлы         Мәжiлiсiнiң депутаты, Республикалық
                               "Отан" саяси партиясы депутаттық
                               фракциясы жетекшiсiнiң орынбасары
                               (келiсiм бойынша)

Өтемұратов                   - Қазақстан Республикасы Қауiпсiздiк
Болат Жәмитұлы                 Кеңесiнiң Хатшысы

Перуашев                     - Қазақстанның Азаматтық партиясы
Азат Тұрлыбекұлы               Орталық комитетiнiң бiрiншi хатшысы
                               (келiсiм бойынша)

Рогов                        - Қазақстан Республикасы
Игорь Иванович                 Конституциялық Кеңесiнiң Төрағасы

Сиврюкова                    - Қазақстанның үкiметтiк емес
Валентина Андреевна            ұйымдары конфедерациясының
                               президентi - Қазақстанның Азаматтық
                               альянсының президентi (келiсiм
                               бойынша)

Сүлейменов                   - Қазақстан Республикасының
Олжас Омарұлы                  ЮНЕСКО жанындағы тұрақты өкiлi

Сұлтанов                     - Қазақстан Республикасы Парламентi
Қуаныш Сұлтанұлы               Сенатының депутаты (келiсiм бойынша)

Тәжин                        - Қазақстан Республикасы Президентi
Марат Мұхамбетқазыұлы          Әкiмшiлiгi Басшысының бiрiншi
                               орынбасары

Терещенко                    - Қазақстан халықтары Ассамблеясы
Сергей Александрович           төрағасының орынбасары

Тұяқбай                      - "Әдiлеттi Қазақстан үшiн"
Жармахан Айтбайұлы             қозғалысының төрағасы (келiсiм
                               бойынша)

О Государственной комиссии по разработке и конкретизации программы демократических реформ в Республике Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 20 марта 2006 года N 68. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 829

       Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 18.06.2009 № 829 .

      Подлежит опубликованию в  
"Собрании актов Президента
  и Правительства"          
 

            В целях развития общенационального диалога по вопросам модернизации политической системы Казахстана и углубления демократических преобразований в стране, в соответствии с подпунктом 20) статьи 44 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Образовать Государственную комиссию по разработке и конкретизации программы демократических реформ в Республике Казахстан (далее - Государственная комиссия).

      2. Утвердить прилагаемые:

      1) положение о Государственной комиссии;

      2) состав Государственной комиссии.

      3. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Казахстан от 2 ноября 2004 года N 1467 "О Национальной комиссии по вопросам демократии и гражданского общества при Президенте Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 44, ст. 544).

      4. Настоящий Указ вводится в действие со дня опубликования.

      Президент
Республики Казахстан

УТВЕРЖДЕНО             
Указом Президента         
Республики Казахстан        
от 20 марта 2006 года N 68     

ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственной комиссии по разработке
и конкретизации программы демократических реформ
в Республике Казахстан

1. Общие положения

      1. Государственная комиссия по разработке и конкретизации программы демократических реформ в Республике Казахстан (далее - Государственная комиссия) является консультативно-совещательным органом при Президенте Республики Казахстан.

      2. Государственная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим положением.

      3. Финансирование деятельности Государственной комиссии осуществляется за счет средств республиканского бюджета .

2. Основные задачи Государственной комиссии

      4. Основными задачами Государственной комиссии являются:

      1) разработка и конкретизация программы демократических реформ;

      2) анализ процесса развития демократических основ общественно-политической системы, выработка законодательных и иных мер, направленных на дальнейшую политическую модернизацию общества и государства;

      3) обеспечение согласованности действий государственных органов, политических партий и иных институтов гражданского общества по выработке и реализации мер, направленных на модернизацию политической системы;

      4) создание условий и организация общенационального участия в обсуждении и реализации демократических преобразований.

3. Полномочия Государственной комиссии

      5. В целях решения возложенных на нее задач Государственная комиссия:

      разрабатывает проект общенациональной программы демократических реформ;

      участвует в разработке проектов законодательных и иных нормативных правовых актов , а также вносит рекомендации по вопросам, связанным с дальнейшей демократизацией политической системы Казахстана;

      создает рабочие группы для выработки предложений по отдельным вопросам и направлениям своей деятельности;

      привлекает к работе Государственной комиссии в установленном законодательством Республики Казахстан порядке специалистов, ученых и экспертов, в том числе представителей иностранных государств и международных организаций; P990901 P010836 .

      запрашивает и получает от государственных органов и иных организаций документы и материалы, необходимые для реализации задач Государственной комиссии;

      организует экспертизу законопроектов по вопросам компетенции Государственной комиссии;

      осуществляет взаимодействие с международными и иностранными организациями;

      заслушивает руководителей государственных органов и иных должностных лиц по вопросам деятельности Государственной комиссии;

      рассматривает предложения государственных органов, общественных объединений, иных организаций и граждан по вопросам, входящим в компетенцию Государственной комиссии;

      направляет статистические, аналитические, методические и иные информационные материалы для рассмотрения в соответствующие государственные органы, общественные объединения и иные организации;

      осуществляет иные меры, вытекающие из задач Государственной комиссии.

4. Состав Государственной комиссии

      6. Государственная комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя и членов Государственной комиссии.

      7. Председателем Государственной комиссии является Президент Республики Казахстан.

      Председатель:
      осуществляет общее руководство деятельностью Государственной комиссии, утверждает план ее работы;
      определяет место и время проведения заседаний Государственной комиссии;
      председательствует на заседаниях Государственной комиссии;
      определяет обязанности заместителя председателя Государственной комиссии.

      8. В случае отсутствия председателя Государственной комиссии обязанности председателя Государственной комиссии, в том числе председательствование на заседаниях Государственной комиссии, исполняет его заместитель.

      9. Заместитель председателя ведает вопросами, связанными с деятельностью Государственной комиссии, в пределах своей компетенции, определяемой председателем, настоящим положением и регламентом работы Государственной комиссии (в случае его принятия).

      10. В состав Государственной комиссии входят Государственный секретарь Республики Казахстан; заместители председателей палат Парламента; по одному представителю от руководства зарегистрированных политических партий и иных общественных объединений, от руководства депутатских фракций в Парламенте Республики Казахстан; депутаты от обеих палат Парламента Республики Казахстан; представители от Правительства Республики Казахстан;
общественные деятели и иные лица, определяемые Президентом страны.

5. Организация работы Государственной комиссии

      11. Работа Государственной комиссии осуществляется путем проведения ее заседаний, в том числе выездных заседаний в регионах, заседаний рабочих групп и "круглых столов", организации конференций и иных мероприятий.

      12. Заседания Государственной комиссии (далее - заседание) проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

      Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов Государственной комиссии.

      13. Председательствующий на заседании:
      информирует о повестке дня и порядке работы заседания;
      обеспечивает ведение заседания в соответствии с настоящим положением;
      предоставляет в порядке поступления предложений слово для выступления, а в необходимых случаях изменяет очередность выступлений с объявлением мотивов такого изменения;
      подводит итоги обсуждения на заседании и подписывает протокол.

      14. Члены Государственной комиссии:
      вносят предложения по совершенствованию деятельности Государственной комиссии, в том числе по плану работы Государственной комиссии, повестке дня ее заседаний и порядку обсуждения вопросов;
      участвуют в подготовке материалов к заседаниям Государственной комиссии, проектов ее решений и обсуждении вопросов, рассматриваемых Государственной комиссией.

      Члены Государственной комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам и участвуют в ее заседаниях без права замены.

      15. Решения Государственной комиссии оформляются протоколами и носят рекомендательный характер, принимаются на заседаниях простым большинством голосов путем открытого голосования.

      Решения Государственной комиссии считаются принятыми, если за них проголосовало большинство от общего числа членов Государственной комиссии, присутствующих на заседании.

      В случае равенства голосов по обсуждаемому вопросу голос председательствующего является решающим.

      В случае несогласия с принятым решением члены Государственной комиссии вправе выразить свое особое мнение.

      16. По решению председательствующего на заседания Государственной комиссии могут приглашаться депутаты Парламента, представители государственных органов, политических партий и неправительственных организаций, не входящие в состав Государственной комиссии, ученые и независимые эксперты. Приглашенные на заседание Государственной комиссии лица в голосовании не участвуют.

      17. Государственная комиссия вправе принимать регламент, регулирующий организационные вопросы ее работы, не предусмотренные настоящим положением.

      18. Рабочим органом, осуществляющим информационно-аналитическое и организационное обеспечение деятельности Государственной комиссии, является Администрация Президента Республики Казахстан.

      Рабочий орган Государственной комиссии:
      обеспечивает разработку проекта плана работы Государственной комиссии;
      формирует проект повестки дня заседаний на основе предложений членов Государственной комиссии и ранее принятых ею решений;
      организует подготовку материалов к заседаниям Государственной комиссии;
      оповещает членов Государственной комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания Государственной комиссии, своевременно обеспечивает их необходимыми информационно-справочными материалами;
      организует деятельность рабочих групп, проведение конференций и заседаний "круглых столов";
      направляет рекомендации Государственной комиссии для рассмотрения в соответствующие государственные органы.

      19. Председатель Государственной комиссии либо его заместитель регулярно информирует членов Государственной комиссии о ходе реализации принятых решений.

      20. Центральные и местные государственные органы обязаны оказывать содействие Государственной комиссии в выполнении возложенных на нее задач.

      21. Контроль за исполнением решений Государственной комиссии осуществляется Администрацией Президента Республики Казахстан.
 

УТВЕРЖДЕН              
Указом Президента          
Республики Казахстан         
от 20 марта 2006 года N 68      

СОСТАВ
Государственной комиссии по разработке
и конкретизации программы демократических реформ
в Республике Казахстан
 

Назарбаев Нурсултан Абишевич     -  Президент Республики
                                    Казахстан, председатель

Абдыкаримов Оралбай              -  Государственный секретарь
                                    Республики Казахстан,
                                    заместитель председателя

                  члены Государственной комиссии:

Абдильдин                        -  первый секретарь
Серикболсын Абдильдаевич            Коммунистической партии
                                    Казахстана
                                    (по согласованию)

Ауэзов Мурат Мухтарович          -  генеральный директор
                                    Республиканской
                                    национальной библиотеки
                                    (по согласованию)

Ахметов Серик Ныгметович         -  исполнительный директор
                                    объединения юридических
                                    лиц "Общенациональный
                                    союз предпринимателей и
                                    работодателей Казахстана
                                    "Атамекен"
                                    (по согласованию)

Байменов Алихан Мухамедьевич     -  председатель
                                    Демократической партии
                                    Казахстана "Ақ жол"
                                    (по согласованию)

Джаганова Алтыншаш Каиржановна   -  председатель
                                    Республиканской партии
                                    "Руханият"
                                    (по согласованию)

Джолдасбеков Мырзатай            -  директор Президентского
                                    центра культуры

Дьяченко Сергей Александрович    -  заместитель Председателя
                                    Мажилиса Парламента
                                    Республики Казахстан
                                    (по согласованию)

Ертысбаев Ермухамет Кабидинович  -  Министр культуры,
                                    информации и спорта
                                    Республики Казахстан

Жумагулов Бакытжан Турсынович    -  исполняющий обязанности
                                    председателя
                                    Республиканской
                                    политической партии
                                    "Отан" (по согласованию)

Калиев Гани Алимович             -  председатель
                                    Казахстанской социал-
                                    демократической партии
                                    "Ауыл" (по согласованию)

Касымов Гани Есенгельдинович     -  председатель Партии
                                    патриотов Казахстана
                                    (по согласованию)

Кенжин Тулеш Аукебаевич          -  секретарь Центрального
                                    комитета Коммунистической
                                    народной партии
                                    Казахстана
                                    (по согласованию)

Клебанова Дарья Владимировна     -  депутат Мажилиса
                                    Парламента Республики
                                    Казахстан (по согласованию)

Копеев Мухамбет Жуманазарулы     -  заместитель Председателя
                                    Сената Парламента
                                    Республики Казахстан
                                    (по согласованию)

Мадинов Ромин Ризович            -  депутат Мажилиса
                                    Парламента Республики
                                    Казахстан председатель
                                    Аграрной партии
                                    Казахстана, руководитель
                                    депутатской фракции
                                    общественного объединения
                                    "АИСТ" (по согласованию)

Мукашев Сиязбек Онербекович      -  председатель Федерации
                                    профсоюзов Казахстана
                                    (по согласованию)

Назарбаева Дарига Нурсултановна  -  депутат Мажилиса
                                    Парламента Республики
                                    Казахстан председатель
                                    Республиканской партии
                                    "Асар" (по согласованию)

Нарикбаев Максут Султанович      -  председатель
                                    Демократической партии
                                    Казахстана
                                    (по согласованию)

Перуашев Азат Турлыбекулы        -  первый секретарь
                                    Центрального комитета
                                    Гражданской партии
                                    Казахстана
                                    (по согласованию)

Рогов Игорь Иванович             -  Председатель
                                    Конституционного Совета
                                    Республики Казахстан

Сиврюкова Валентина Андреевна    -  президент Конфедерации
                                    неправительственных
                                    организаций Казахстана -
                                    президент Гражданского
                                    альянса Казахстана
                                    (по согласованию)

Сулейменов Олжас Омарович        -  постоянный
                                    представитель
                                    Республики Казахстан
                                    при ЮНЕСКО

Султанов Куаныш Султанович       -  депутат Сената Парламента
                                    Республики Казахстан
                                    (по согласованию)

Тажин Марат Мухамбетказиевич     -  первый заместитель
                                    Руководителя Администрации
                                    Президента Республики
                                    Казахстан

Терещенко Сергей Александрович   -  заместитель Председателя
                                    Ассамблеи народов
                                    Казахстана

Туякбай Жармахан Айтбаевич       -  председатель движения
                                    "За справедливый
                                    Казахстан"
                                    (по согласованию)

Уразалинов                       -  депутат Мажилиса
Шаймерден Абильмажинович            Парламента Республики
                                    Казахстан заместитель
                                    руководителя депутатской
                                    фракции РПП "Отан"
                                    (по согласованию)

Утемуратов Булат Джамитович      -  Секретарь Совета
                                    Безопасности Республики
                                    Казахстан