Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 13 тамыздағы № 613 Жарлығы

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.
      2. (құпия).
      3. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті:
      1) ведомстволық нормативтік құқықтық актілерді осы Жарлыққа сәйкес келтірсін;
      2) заңнамада белгіленген тәртіппен осы Жарлықтан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.
      4. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының                           Н.Назарбаев
      Президенті

Қазақстан Республикасы
Президентінің    
2013 жылғы 13 тамыздағы
№ 613 Жарлығымен   
БЕКІТІЛГЕН      

Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына
енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

      1. «Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 1996 жылғы 1 сәуірдегі № 2922 Жарлығына:
      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары туралы» 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабының 6) тармақшасына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:»;
      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті туралы ережеде:
      кіріспе алып тасталсын;
      1-тармақтың үшінші бөлігі алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ведомостволық бағынысты ұйымдары, аумақтық және өзге де органдары, сондай-ақ мынадай: Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі (құпия), Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Арнаулы ақпарат қызметі (құпия) ведомстволары бар.»;
      4 және 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Ұлттық қауіпсіздік комитеті азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан қатысады.
      5. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің, егер оған заңнамаға сәйкес уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастар тарапы болуға құқығы бар.»;
      мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:
      «5-1. Ұлттық қауіпсіздік комитеті өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен Ұлттық қауіпсіздік комитеті басшыларының бұйрықтарымен және заңнамада көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.»;
      9 және 10-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «9. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің толық атауы - «Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті» мемлекеттік мекемесі.
      (құпия).
      10. Осы Ереже Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрылтай құжаты болып табылады.»;
      мынадай мазмұндағы 10-1-тармақпен толықтырылсын:
      «10-1. Ұлттық қауіпсіздік комитетіне кәсіпкерлік субъектілерімен Ұлттық қауіпсіздік комитетінің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
      Егер Ұлттық қауіпсіздік комитетіне заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.»;
      2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің миссиясы және негізгі міндеттері»;
      мынадай мазмұндағы 10-2-тармақпен толықтырылсын:
      «10-2. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің миссиясы қарсыластың барлау-бүлдіру әрекетінен елдің конституциялық құрылысы негіздерінің, мемлекеттік егемендігі, аумақтық тұтастығы, экономикалық, ғылыми-техникалық және қорғаныс әлеуеті қорғалуының тиісті деңгейін қамтамасыз ету үшін қажетті жағдайларды құру, ұстап тұру және дамыту, Мемлекеттік шекараны күзету, үкіметтік байланысты ұстап тұру және қамтамасыз ету болып табылады.»;
      11-тармақта:
      мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «4-1) Қазақстан Республикасында терроризмге және экстремизмге қарсы іс-қимыл саласындағы қызметті үйлестіру;»;
      7) және 8) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарында, әскери басқару, ұлттық қауіпсіздік және ішкі істер органдарында шифрлау жұмысын ұйымдастыру;
      8) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын қорғауды және күзетуді қамтамасыз ету;»;
      мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «8-1) Қазақстан Республикасының шетелдердегі мекемелерін физикалық қорғауды қамтамасыз ету;»;
      3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің негізгі функциялары, міндеттері мен құқықтары»;
      12-тармақта:
      13)14) және 15) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «13) терроризмге және экстремизмге, Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күштеп өзгертуге, тұтастығын бұзуға және қауіпсіздігін әлсіретуге бағытталған өзге де іс-әрекеттерге қарсы іс-қимыл бойынша шараларды әзірлейді және іске асырады, терроризмге және экстремизмге қарсы іс-қимыл салаларындағы мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіруді жүзеге асырады. Терроризмге қарсы операцияларды өткізуді ұйымдастырады;
      14) террористік тұрғыдан осал объектілердің басшыларын террористік қатерлердің сипаты мен ерекшелігі туралы хабардар ету, терроризмге қарсы іс-қимыл мен терроризмге қарсы қорғалу жөніндегі ұсынымдарды әзірлеу, террористік тұрғыдан осал объектілерде терроризмге қарсы практикалық оқу-жаттығуларды өткізу арқылы олардың терроризмге қарсы қорғалуы деңгейін арттыруға ықпал етеді;
      15) Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қауіпсіздік жүйелерін жетілдіру және террористік қатерлерді бейтараптандыруға дайын болу жөніндегі шаралар кешенін іске асыруына бақылауды жүзеге асырады;»;
      17)19)23)26) тармақшалар алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 27-1), 27-2), 27-3), 27-4), 27-5) және 27-6) тармақшалармен толықтырылсын:
      (құпия);
      28) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «28) жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің мүдделеріне нұқсан келтіретін қылмыстық мақсаттарда желілер мен байланыс құралдарының пайдаланылуын анықтауды және оның жолын кесуді қамтамасыз етеді;»;
      29)30)31) тармақшалар алып тасталсын;
      32) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «32) шифрлау құралдарын есепке алу, тарату, тасымалдау, сүйемелдеу және олармен жұмыс істеу тәртібін белгілейді;»;
      33) және 38) тармақшалар алып тасталсын;
      39) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «39) ұлттық қауіпсіздік органдарының мемлекеттік қызметке кіретін және онда жұмыс істейтін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі және оның ведомстволары қызметшілерінің лауазымына орналасуға үміткер Қазақстан Республикасының азаматтарына заңнамада белгіленген тәртіппен және шекте міндетті арнайы тексеру жүргізуін ұйымдастырады;»;
      40)44) және 52) тармақшалар алып тасталсын;
      57), 58) және 59) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «57) өз өкілеттігі шегінде құрлықта, аумақтық суларда (теңізде) және ішкі суларда, құрлықтық қайраңда және өткізу пункттерінде Мемлекеттік шекараны қорғауды және күзетуді қамтамасыз етеді, Мемлекеттік шекарада жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің мүдделерін қорғауды қамтамасыз етеді;
      58) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының шекаралық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған барлау, қарсы барлау және жедел іздестіру қызметін ұйымдастырады және қамтамасыз етеді;
      59) Мемлекеттік шекараны межелеуге, шегендеуге және қайта шегендеуге, Мемлекеттік шекара режимін белгілеу мақсатында қажетті құжаттар мен материалдарды дайындауға қатысады;»;
      мынадай мазмұндағы 59-1), 59-2), 59-3) және 59-4) тармақшалармен толықтырылсын:
      «59-1) шекаралық кеңістікте және халықаралық қатынас арналарында саяси, әлеуметтік-экономикалық және қылмыстық ахуалды талдауды және болжамдауды жүзеге асырады;
      59-2) азаматтарды әскери қызметке шақыруды жүргізу кезеңінде әскерге шақыру комиссияларының жұмысына қатысады;
      59-3) Қазақстан Республикасының жергілікті әскери басқару органдары ұсынған жиынтық деректер негізінде Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің мұқтажы үшін шақырылатын контингентке мониторингті және оларды іріктеуді жүзеге асырады;
      59-4) шектес мемлекеттер аумақтарынан Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы жаппай өтуден; Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күштеп өзгертуге әрекеттенуден; терроризм актілерінен; билікті күштеп басып алуға немесе Қазақстан Республикасының Конституциясын бұза отырып, билікті күштеп ұстап тұруға бағытталған іс-әрекеттерден; диверсиялардан; қарулы бүліктен туындаған әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайларды анықтайды, олардың алдын алады және жолын кеседі, сондай-ақ «Төтенше жағдай туралы» 2003 жылғы 8 ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңында көзделген өзге де іс-әрекеттерді жүзеге асырады;»;
      мынадай мазмұндағы 12-1, 12-2 және 12-3-тармақтармен толықтырылсын:
      «12-1. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің (бұдан әрі - Шекара қызметі) функциялары:
      1) шекаралық саясатты іске асырады;
      2) Мемлекеттік шекарада жеке адамның, қоғамның және мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысты мемлекеттік және өзге де бағдарламаларды орындауға және әзірлеуге қатысады;
      3) Мемлекеттік шекара туралы Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарынан туындайтын міндеттерді орындауды ұйымдастырады;
      4) Мемлекеттік шекараны күзету мен қорғауға қатысты мәселелер бойынша өз құзыретінің шегінде халықаралық ұйымдардың іс-қимылына қатысады;
      5) Мемлекеттік шекараны межелеуге, шегендеуге және қайта шегендеуге қатысады;
      6) белгіленген тәртіппен басқа мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасауды жүзеге асырады;
      7) Шекара қызметінің құрылымына кіретін бөлімшелердің (бұдан әрі - Шекара қызметінің бөлімшелері) іс-қимылына басшылықты, үйлестіруді жүзеге асырады және келісімділігін қамтамасыз етеді, оларға практикалық және әдістемелік көмек көрсетеді;
      8) Шекара қызметі бөлімшелерінің тұрақты дайындығын жауынгерлік
және жедел-қызметтік дайындықтың түрлі дәрежесіне ауыстыруды қамтамасыз етеді;
      9) жауынгерлік кезекшілік пен жауынгерлік қызметті өткеруді ұйымдастырады;
      10) Шекара қызметі жедел бөлімшелерінің барлау, қарсы барлау, жедел іздестіру іс-қимылдарын ұйымдастырады;
      11) шекара маңы аудандарында радиотехникалық және радиоэлектрондық барлауды жүзеге асырады;
      12) Мемлекеттік шекара арқылы жүзеге асырылатын шет мемлекеттердің арнаулы қызметтері мен ұйымдарының Қазақстан Республикасының қауіпсіздігіне нұқсан келтіруге бағытталған барлау және өзге де іс-әрекетіне қарсы күрес жөніндегі Шекара қызметі тиісті бөлімшелері жүргізетін негізгі бағыттарын анықтайды;
      13) Шекара қызметі бөлімшелерінің қызметтік-жауынгерлік іс-қимылын моральдық-психологиялық қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды ұйымдастырады;
      14) жеке құрам арасында әскери тәртіп пен құқықтық тәртіпті сақтау, көпұлтты әскери ұжымдарды топтастыру, әскери қызметтің қауіпсіздігі үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз ету, құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі іс-шараларды әзірлейді және іске асырады;
      15) әскери тәртіп пен құқықтық тәртіпті нығайту, құқық бұзушылықтың алдын алу, әскери ұжымдарды топтастыру, әскери қызметтің қауіпсіздік жағдайларын қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды ұйымдастырады және жүргізеді;
      16) Шекара қызметінің бөлімшелерінде заңдылық пен құқықтық тәртіптің сақталуына бақылауды жүзеге асырады, олардың жеке құрамымен әлеуметтік-құқықтық жұмыстарды ұйымдастырады және әскери қызметшілердің, олардың отбасы мүшелерінің әлеуметтік және құқықтық кепілдігін қамтамасыз етеді;
      17) перспективалық жоспарлауды және Шекара қызметінің бөлімшелерін пәтерге орналастыруды қоса алғанда, жауынгерлік, техникалық, тылдық, қаржылық, кадрлық, ақпараттық, медициналық және басқа да қамтамасыз етуді жүзеге асырады;
      18) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес
қажеттіліктерді жоспарлауды жүзеге асырады;
      19) Шекара қызметі бөлімшелерінің бюджеттік қаражаттарды мақсатты пайдалануын қамтамасыз етеді;
      20) Шекара қызметі объектілерінің және оның бөлімшелерінің өртке қарсы қорғалуын қамтамасыз ету бойынша шараларды әзірлейді және қабылдайды;
      21) Шекара қызметін және оның бөлімшелерін мерзімдік қызмет, келісімшарт бойынша әскери қызметшілермен жасақтауды және жұмыскерлерді алуды жүргізеді және ұйымдастырады;
      22) кадрларды орналастыруды және әскери атақтарды беруді жүзеге асырады, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының қарауына номенклатураға сәйкес лауазымға тағайындау және әскери атақ беру бойынша ұсыныстар енгізеді;
      23) Академияны және өзге де оқу бөлімдерін басқаруды және олардың жұмысының сапасына бақылауды жүзеге асырады;
      24) Шекара қызметі академиясында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының және де шет мемлекеттердің басқа да оқу орындары мен орталықтарында кадрларды даярлауды, қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастырады;
      25) Шекара қызметі бөлімшелерінің жауынгерлік дайындығы оқу үдерісінің сапасын арттыруды қамтамасыз ету бойынша іс-шараларды өткізеді;
      26) белгіленген сан шегінде Шекара қызметі бөлімшелерінің ұйымдастырушылық құрылымы мен штаты бойынша ұсыныстарды әзірлейді;
      27) заңдармен және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерімен өз қарауына жатқызылған өзге де функцияларды жүзеге асырады.
      12-2. (құпия).
      12-3. Ұлттық қауіпсіздік комитеті өз құзыреті шегінде:
      1) мемлекеттік қызметке кіретін және онда жұмыс істейтін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі және оның ведомстволары қызметшілерінің лауазымына орналасуға үміткер Қазақстан Республикасының азаматтарына заңнамада белгіленген тәртіппен және шекте міндетті арнайы тексеруді жүргізуге;
      2) жеке қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша, оның ішінде мемлекеттік құпияларды құрайтын ұлттық қауіпсіздік органдарының мәліметтеріне техникалық енудің алдын алу бойынша шараларды жүзеге асыруға;
      3) ұлттық қауіпсіздік органдарының жұмылдыру дайындығын қамтамасыз етуге;
      4) мемлекеттік органдарға Қазақстан Республикасының аумағындағы заңсыз әскерилендірілген құрамалардың, басқа мемлекеттердің саяси партиялары мен кәсіби одақтарының, діни негіздегі партиялардың, сондай-ақ шетел заңды тұлғалары мен азаматтарының, шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың саяси партиялар мен кәсіби одақтарды қаржыландырудың алдын алуға және жолын кесуге көмек көрсетуге;
      5) тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін қорғаныс кешені, атом энергетикасы, көлік және байланыс объектілерінің, өңірлердің тұрмыс-тіршілігін қамтамасыз ету объектілерінің және басқа да стратегиялық объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнінде шаралар әзірлеуге және жүзеге асыруға қатысуға;
      6) ұлттық қауіпсіздік органдарына жүктелген міндеттерді іске асыру мақсатында ақпараттық-талдау жұмысын жүзеге асыруға;
      7) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау мен Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығуға, Қазақстан Республикасы азаматтарының шетелге баруына, шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдардың Қазақстан Республикасының аумағына келуіне және оның аумағынан тыс жерлерге кетуіне, сондай-ақ олардың Республика аумағында болу режиміне қатысты мәселелерді шешуге қатысуға;
      8) Қазақстан Республикасының аумағындағы шет мемлекеттер өкілдіктерінің және халықаралық ұйымдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша басқа құзыретті органдармен өзара іс-қимылда шаралар қолдануға;
      9) Қазақстан Республикасы Президентінің нұсқауы бойынша басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп Қазақстан Республикасында болған кезеңде мемлекет басшыларының, шетел үкіметтері мен халықаралық ұйым басшыларының, сондай-ақ ел аумағында өтетін маңызды қоғамдық-саяси іс-шаралардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысуға;
      10) Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің - Елбасының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысуға;
      11) Қазақстан Республикасының азаматтарына мемлекеттік және қызметтік құпияларды құрайтын мәліметтерге рұқсатты ресімдеуге (қайта ресімдеуге) рұқсат беруге арнайы тексеру жүргізуге;
      12) заңдармен және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерімен өз қарауына жатқызылған өзге де міндеттерді орындауға міндетті.»;
      13-тармақ мынадай мазмұндағы 1-1), 15-1) және 19-1) тармақшалармен толықтырылсын:
      «1-1) құқыққа қайшы іс-әрекеттің жолын кесу жөніндегі жедел-жауынгерлік іс-шараларды әзірленетін арнайы әдістемелерге сәйкес жүзеге асыруға, сондай-ақ арнайы құралдарды Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін тізбеге сәйкес пайдалануға;»;
      «15-1) Ұлттық қауіпсіздік комитеті функциясының бөлігін орындайтын және уәкілетті органда есептік тіркеуге жатпайтын оның орналасқан жерден тыс оқшауланған құрылымдық бөлімшелерін иеленуге;»;
      «19-1) радиоэлектрондық және радиотехникалық барлауды жүзеге асыруға;»;
      14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «14. Ұлттық қауіпсіздік комитетіне басшылықты Ұлттық қауіпсіздік комитетіне жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы (бірінші басшы) жүзеге асырады.»;
      мынадай мазмұндағы 14-1-тармақпен толықтырылсын:
      «14-1. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасын лауазымға Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының келісімімен Қазақстан Республикасының Президенті тағайындайды және Қазақстан Республикасының Президенті қызметтен босатады.»;
      16-тармақта:
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «16. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының өкілеттігі:»;
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жұмысын ұйымдастырады;»;
      7) тармақша алып тасталсын;
      9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «9) ұйымдастырушылық, кадрлық, құрылымдық-штаттық, қаржылық, өндірістік-шаруашылық және өзге де мәселелерді шешуде Ұлттық қауіпсіздік комитеті ведомстволарының, құрылымдық бөлімшелерінің, аумақтық органдарының ведомстволық бағынысты ұйымдарының басшылары мен лауазымды тұлғаларының өкілеттігін айқындайды;»;
      16) тармақша алып тасталсын;
      51) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «51) Сүңгуірлік түсу қағидаларын бекітеді;»;
      мынадай мазмұндағы 51-1) және 51-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      «51-1) Әуе-десанттық дайындық қағидаларын бекітеді;
      51-2) Биікте атқарылатын дайындық қағидаларын бекітеді;»;
      54) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «54) Ұлттық қауіпсіздік органдарында арнаулы мақсаттағы телекоммуникация желілерін техникалық пайдалануды ұйымдастыру қағидаларын, сондай-ақ оларды Ұйымдастыру қағидаларын бекітеді;»;
      72) және 117) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      (құпия);
      мынадай мазмұндағы 124-1), 124-2), 124-3), 124-4), 124-5), 124-6), 124-7), 124-8) және 124-9) тармақшалармен толықтырылсын:
      (құпия);
      мынадай мазмұндағы 125-1), 125-2), 125-3), 125-4), 125-5), 125-6), 125-7), 125-8), 125-9), 125-10), 125-11), 125-12), 125-13), 125-14), 125-15), 125-16), 125-17), 125-18), 125-19), 125-20), 125-21), 125-22), 125-23), 125-24), 125-25), 125-26) және 125-27) тармақшалармен толықтырылсын:
      «125-1) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнайы мақсаттағы бөлімшелерінің кинологиялық жұмысты жүргізу тәртібін анықтайды;
      125-2) ұлттық қауіпсіздік органдарында жоспарлау тәртібін анықтайды;
      125-3) ұлттық қауіпсіздік органдары заңды тұлғаларының шартты және шынайы атауларын қолдану тәртібін анықтайды;
      125-4) мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп Ұстау, Мемлекеттік шекарадан өтуді бақылау, заңды шектеу қойылған адамдарға қатысты кіруді және шығуды жабу жөніндегі қағидаларды бекітеді;
      125-5) «Бүркіт» бірыңғай ақпараттық жүйесінде жедел есепте тұрған адамдарды Мемлекеттік шекара арқылы өткізуді ұйымдастыру жөніндегі қағидаларды бекітеді;
      125-6) Ұлттық қауіпсіздік органдарындағы ақпараттық жүйелерді құру, жұмыс істеуін және дамытуды қамтамасыз ету қағидаларын бекітеді;
      125-7) Ұлттық қауіпсіздік органдарында электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыру, сақтау, өңдеу, беру және оған ену қағидаларын бекітеді;
      125-8) мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп Ұлттық қауіпсіздік комитетінің электрондық ақпараттық ресурстары мен мемлекеттік органдар деректерінің өзара іс-қимылын қамтамасыз ету қағидаларын бекітеді;
      125-9) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тиісті білім деңгейіндегі жоғары арнаулы (әскери) оқу орындарында білім беру қызметін ұйымдастыру қағидаларын бекітеді;
      125-10) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жоғары арнаулы (әскери) оқу орындарында оқитындарға тәжірибе (тағылымдама) ұйымдастыру қағидаларын бекітеді;
      125-11) Ұлттық қауіпсіздік органдарында жедел-жауынгерлік, арнаулы және дене шынықтыру дайындығын ұйымдастыру жөніндегі қағидаларды бекітеді;
      125-12) Ұлттық қауіпсіздік органдарында шифрды ашу жұмысын жүргізу қағидаларын бекітеді;
      125-13) Ұлттық қауіпсіздік органдарында радиожиілік спектрі мен радиоэлектрондық құралдарды пайдалану қағидаларын бекітеді;
      125-14) Ұлттық қауіпсіздік комитеті ведомстволарының, құрылымдық бөлімшелерінің, ведомстволық бағынысты ұйымдарының, аумақтық және өзге де органдарының өзара іс-қимылы тәртібін белгілейді;
      125-15) Ұлттық қауіпсіздік комитеті әскери полициясы органдарының гауптвахталарында ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери қызметшілерін ұстаудың ішкі тәртібінің қағидаларын бекітеді;
      125-16) Ұлттық қауіпсіздік комитеті әскери полициясы органдарының алдын алу іс-шараларын ұйымдастыру, жүзеге асыру және есепке алу жөніндегі нұсқаулықты бекітеді;
      125-17) Ұлттық қауіпсіздік комитеті әскери полициясы органдарының анықтау, тергеу және сот органдарынан жасырынған, сондай-ақ бөлім мен қызмет орнын өз бетімен тастап кеткен әскери қызметшілерін іздеуді ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықты бекітеді;
      125-18) Ұлттық қауіпсіздік органдары автокөлік құралдарының жол жүру қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықты бекітеді;
      125-19) Ұлттық қауіпсіздік органдары объектілерінің күштік  және техникалық қорғанысын қамтамасыз етуді үйлестіруді жүзеге асыру және бақылау қағидаларын бекітеді;
      125-20) Ұлттық қауіпсіздік комитеті «Арыстан» қызметінің жеке құрамын, қару-жарақ, оқ-дәрілерін және арнайы техникасын тасымалдау үшін Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің әуе көлігін тарту қағидаларын бекітеді;
      125-21) Қорғалған байланыс жабдықтары мен желілерін орналастыру  және монтаждау қағидаларын бекітеді;
      125-22) Соғыс уақытында жұмысқа ұлттық қауіпсіздік органдарының қажеттіліктерін қамтамасыз етуге арналған арнайы мақсаттағы телекоммуникация желілерін дайындау қағидаларын бекітеді;
      125-23) Соғыс уақытында жұмысқа ұлттық қауіпсіздік органдарының қажеттіліктерін қамтамасыз етуге арналған шифрланған, құпияландырылған және кодталған байланыс желілерін ұйымдастыру және дайындау қағидаларын бекітеді;
      125-24) Ұлттық қауіпсіздік органдарының жергілікті және қалааралық хабарландыру жүйелерін (желілерін) ұйымдастыру және пайдалану қағидаларын бекітеді;
      125-25) Ұлттық қауіпсіздік органдарында локальді есептеуіш желілерді ұйымдастыру және құру жөніндегі қағидаларды бекітеді;
      125-26) Ұлттық қауіпсіздік органдарында электронды поштаны ұйымдастыру және техникалық пайдалану жөніндегі қағидаларды бекітеді;
      125-27) Ұлттық қауіпсіздік органдарында Интернет желісіне ену шлюзін ұйымдастыру және техникалық пайдалану жөніндегі қағидаларды бекітеді;»;
      мынадай мазмұндағы 17-1-тармақпен толықтырылсын:
      «17-1. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы қолданыстағы заңнамаға сәйкес өз орынбасарларының өкілеттігін анықтайды.»;
      20 және 21-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «20. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің объектілері Қазақстан Республикасының режимдік немесе айрықша режимдік объектілерінің қатарына жатады. Оларды қорғау Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының бұйрығына сәйкес жүзеге асырылады.
      21. Ұлттық қауіпсіздік комитеті заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлікке ие болуы мүмкін.
      Ұлттық қауіпсіздік комитетінің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және заңнамада тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.»;
      мынадай мазмұндағы 22-1-тармақпен толықтырылсын:
      «22-1. Ұлттық қауіпсіздік комитеті егер заңнамада өзгеше көзделмесе, өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша оған бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзге тәсілмен иелік етуге құқығы жоқ.»;
      6-тарау мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Ұлттық қауіпсіздік комитетін қайта ұйымдастыру және тарату
      23. Ұлттық қауіпсіздік комитетін қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.»;
      мынадай мазмұндағы, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің және оның ведомстволарының қарамағындағы ұйымдардың, аумақтық органдардың және мемлекеттік мекемелердің тізбелерімен толықтырылсын:

«Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қарамағында тұрған ұйымдардың
тізбесі

       «Қазимпекс» республикалық орталығы» акционерлік қоғамы

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің және оның ведомстволарының
қарамағындағы аумақтық органдардың тізбесі

Ұлттық қауіпсіздік комитеті

      1. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің Ақмола облысы бойынша департаменті (құпия).
      2. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті (құпия).
      3. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті (құпия).
      4. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы облысы бойынша департаменті (құпия).
      5. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астана қаласы бойынша департаменті (құпия).
      6. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің Атырау облысы бойынша департаменті (құпия).
      7. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті (құпия).
      8. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаменті (құпия).
      9. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті (құпия).
      10. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаменті (құпия).
      11. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті (құпия).
      12. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Қызылорда облысы және Байқоңыр қаласы бойынша департаменті (құпия).
      13. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті (құпия).
      14. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті (құпия).
      15. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті (құпия).
      16. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті (құпия).

      Ескертпе: Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті аумақтық органдарының олардың орналасқан жерден тыс оқшауланған және уәкілетті органда есептік тіркеуге жатпайтын құрылымдық бөлімшелері - қалалық (аудандық) бөлімдері мен бөлімшелері бар.

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Арнаулы ақпарат қызметі
(құпия).

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің және оның ведомстволарының
қарамағындағы мемлекеттік мекемелердің тізбесі

Ұлттық қауіпсіздік комитеті

      1. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің «Арыстан» қызметі (құпия).
      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің академиясы (құпия).
      3. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ғылыми-зерттеу институты (құпия).
      4. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің орталық әскери госпиталі (құпия).
      5. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің өңірлік әскери госпиталі (құпия).
      6. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің республикалық емханасы.
      7. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің емханасы (құпия).
      8. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің санитарлық эпидемиологиялық отряды (құпия).
      9. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторы.
      10. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы қаласы бойынша департаментінің тергеу изоляторы.
      11. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті Қарағанды облысы бойынша департаментінің тергеу изоляторы.
      12. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша департаментінің тергеу изоляторы.
      13. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Спорт командаларын даярлау орталығы - «Ұшқын - Искра» спорт клубы.

      Ескертпе: Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қарамағындағы мемлекеттік мекемелер олардың орналасқан жерден тыс оқшауланған және уәкілетті органда есептік тіркеуге жатпайтын құрылымдық бөлімшелерін иеленуге құқылы.

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара
қызметі (құпия).».

      2. (құпия).
      3. «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің мәселелері» Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 10 желтоқсандағы № 282 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 54, 533-құжат; 2006 ж., № 1, 2-құжат; 2011 ж., № 60, 849-құжат):
      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі туралы ережесі осы өзгерістер мен толықтыруларға 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      4. (құпия).
      5. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 13 наурыздағы № 282 Жарлығында:
      1-тармақтың 2)3)4)5) және 6) тармақшалары алып тасталсын.

Қазақстан Республикасы Президентінің
2013 жылғы 13 тамыздағы     
№ 613 Жарлығымен бекітілген   
Қазақстан Республикасы Президентінің
кейбір жарлықтарына енгізілетін 
өзгерістер мен толықтыруларға  
2-ҚОСЫМША            

Қазақстан Республикасы  
Президентінің      
1999 жылғы 10 желтоқсандағы
№ 282 Жарлығымен    
БЕКІТІЛГЕН       

Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара
қызметі туралы
ЕРЕЖЕ

1. Жалпы ереже

      1. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі (бұдан әрі — Шекара қызметі) Мемлекеттік шекараның тұтастығын  және қол сұғылмаушылығын қамтамасыз ету, шекара кеңістігінде заңдылық пен белгіленген тәртіпті сақтау мақсатында құрлықта, аумақтық суларда (теңізде) және ішкі суларда (оның ішінде суасты ортасында) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын (бұдан әрі - Мемлекеттік шекара) қорғауды және күзетуді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ведомствосы болып табылады.
      2. Шекара қызметі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілер мен халықаралық шарттарға, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.
      3. Шекара қызметі мемлекеттік мекеменің ұйымдастырушылық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, оның пакты және шартты атаулары, өзінің нышаны мен айырым белгісі, мемлекеттік тілде жазылған өзінің атауы бар мөрлері мен мөртабандары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ заңнамаға сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылық органдарында шоттары бар.
      4. Шекара қызметінің құрылымын және оның әскери қызметшілері мен жұмыскерлерінің штат санын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте және ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының ұсынысы бойынша Қазақстан Республикасының Президенті бекіткен ұлттық қауіпсіздік органдары штат санының лимиті шегінде Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы бекітеді.
      5. Шекара қызметінің бірыңғай жүйесін:
      Шекара қызметі - Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ведомствосы (Орталық аппарат);
      бірлестіктер (өңірлік басқармалары);
      құрамалар (шекара жасақтары, шекаралық бақылау жасақтары, авиациялық базалар);
      жауынгерлік бөлімдер (жеке шекара комендатуралары, жеке бақылау-өткізу пункттері, шекаралық корабльдер мен катерлер дивизиондары, жеке авиациялық эскадрилья, жеке аралас авиациялық эскадрильялар, әскери бөлімдер);
      қамтамасыз ету бөлімдері (байланыс полкі, кинологиялық орталық, оқу шекара жасағы, жеке инженерлік-саперлік батальон, сақтау базалары, күзет және қамтамасыз ету комендатуралары, десанттық-шабуылдаушы маневрлік топтар, аудандық пайдалану бөлімдері және өзге де қамтамасыз етуші бөлімдер);
      бөлімшелер (шекара комендатуралары, шекара заставалары, шекара заставаларын техникалық бақылау, шекаралық бақылау бөлімдері, шекаралық бақылау бөлімшелері, шекаралық постылары, техникалық бақылау постылары, бақылау-өткізу пунктері, шекаралық корабльдер, шағын катерлер тобы, шекаралық катерлер, десанттық-шабуылдаушы мотоманеврлік топтар, десанттық-шабуылдаушы заставалар, барлау парашюттік-десанттық заставалары, авиациялық эскадрильялар, авиациялық жасақтар, авиациялық буындар, байланыс желілері, мамандарды дайындайтын мектептер, оқу орталықтары, оқу пункттері, оқу дивизиондары, оқу заставалары, оқу кавалериялық эскадроны, оқу жөндеу кавалериялық заставалары, қызметтік иттерді өсіру питомнигі, жылқыларды өсіру бойынша питомнигі және өзге де бөлімшелер);
      оқу орны (Шекара қызметінің академиясы) құрайды.
      6. Шекара қызметі заңнамаға сәйкес азаматтық-құқықтық қатынастарға қатысады.
      7. Шекара қызметінің, егер оған заңнамаға сәйкес уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
      8. Шекара қызметінің заңды мекенжайы: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 48.
      9. Шекара қызметінің іс-қимылын қаржыландыру республикалық бюджеттен жүзеге асырылады.
      10. Шекара қызметінің толық атауы - «Қазақстан Республикасы  ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі» мемлекеттік мекемесі.
      (құпия).
      11. Осы Ереже Шекара қызметінің құрылтай құжаты болып табылады.

2. Шекара қызметінің негізгі мақсаттары, функциялары,
міндеттері және құқықтары

      12. Шекара қызметінің негізгі міндеттері:
      1) Мемлекеттік шекараның режимін және өткізу пункттеріндегі режимді қамтамасыз ету;
      2) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы туралы халықаралық шарттарынан туындайтын міндеттемелерді орындау, оны межелеуге, шегендеуге және қайта шегендеуге қатысу;
      3) Қазақстан Республикасының қорғанысы мен ұлттық қауіпсіздігінің міндеттерін шешуге қатысу;
      4) Мемлекеттік шекарада және континенттік қайраңда Қазақстан Республикасының экономикалық мүдделерін қорғауға қатысу;
      5) шекаралық аймақта, аумақтық суларда (теңізде), ішкі суларда  және континенттік қайраңда белгіленген режимдердің сақталуын дербес немесе уәкілетті органдармен бірлесіп бақылауды жүзеге асыру;
      6) шекаралық кеңістікте азаматтарды, табиғи ресурстарды  және қоршаған ортаны қорғауда, Қазақстан Республикасының көші-қон заңнамасын сақтауда Қазақстан Республикасының құқық қорғау, табиғат қорғау органдарына жәрдем көрсету;
      7) заңдармен және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерімен белгіленген өзге де міндеттер болып табылады.
      13. Шекара қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және өз құзыреті шегінде мынадай функцияларды жүзеге асырады:
      1) шекаралық саясатты іске асырады;
      2) Мемлекеттік шекарада жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысты мемлекеттік және өзге де бағдарламаларды орындауға және әзірлеуге қатысады;
      3) Мемлекеттік шекара туралы Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарынан туындайтын міндеттерді орындауды ұйымдастырады;
      4) Мемлекеттік шекараны күзету мен қорғауға қатысты мәселелер бойынша өз құзыретінің шегінде халықаралық ұйымдардың іс-қимылына қатысады;
      5) Мемлекеттік шекараны межелеуге, шегендеуге және қайта шегендеуге қатысады;
      6) белгіленген тәртіппен басқа мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасауды жүзеге асырады;
      7) Шекара қызметінің құрылымына кіретін бөлімшелердің (бұдан әрі - Шекара қызметінің бөлімшелері) іс-қимылына басшылықты, үйлестіруді жүзеге асырады және келісімділігін қамтамасыз етеді, оларға практикалық және әдістемелік көмек көрсетеді;
      8) Шекара қызметі бөлімшелерінің тұрақты дайындығын жауынгерлік  және жедел-қызметтік дайындықтың түрлі дәрежесіне ауыстыруды қамтамасыз етеді;
      9) жауынгерлік кезекшілік пен жауынгерлік қызметті өткеруді ұйымдастырады;
      10) Шекара қызметі жедел бөлімшелерінің барлау, қарсы барлау  және жедел іздестіру іс-қимылдарын ұйымдастырады;
      11) шекара маңы аудандарында радиотехникалық және радиоэлектрондық барлауды жүзеге асырады;
      12) Мемлекеттік шекара арқылы жүзеге асырылатын шет мемлекеттердің арнаулы қызметтері мен ұйымдарының Қазақстан Республикасының қауіпсіздігіне нұқсан келтіруге бағытталған барлау және өзге де іс-әрекетіне қарсы күрес жөніндегі Шекара қызметі тиісті бөлімшелері жүргізетін негізгі бағыттарын анықтайды;
      13) Шекара қызметі бөлімшелерінің қызметтік-жауынгерлік іс-қимылын моральдық-психологиялық қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды ұйымдастырады;
      14) жеке құрам арасында әскери тәртіп пен құқықтық тәртіпті сақтау, көпұлтты әскери ұжымдарды топтастыру, әскери қызметтің қауіпсіздігі үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз ету, құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі іс-шараларды әзірлейді және іске асырады;
      15) әскери тәртіп пен құқықтық тәртіпті нығайту, құқық бұзушылықтың алдын алу, әскери ұжымдарды топтастыру, әскери қызметтің қауіпсіздік жағдайларын қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды ұйымдастырады және жүргізеді;
      16) Шекара қызметінің бөлімшелерінде заңдылық пен құқықтық тәртіптің сақталуына бақылауды жүзеге асырады, олардың жеке құрамымен әлеуметтік-құқықтық жұмыстарды ұйымдастырады және әскери қызметшілердің, олардың отбасы мүшелерінің әлеуметтік және құқықтық кепілдігін қамтамасыз етеді;
      17) перспективалық жоспарлауды және Шекара қызметінің бөлімшелерін пәтерге орналастыруды қоса алғанда, жауынгерлік, техникалық, тылдық, қаржылық, кадрлық, ақпараттық, медициналық және басқа да қамтамасыз етуді жүзеге асырады;
      18) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қажеттіліктерді жоспарлауды жүзеге асырады;
      19) Шекара қызметі бөлімшелерінің бюджеттік қаражаттарды мақсатты пайдалануын қамтамасыз етеді;
      20) Шекара қызметі объектілерінің және оның бөлімшелерінің өртке қарсы қорғалуын қамтамасыз ету бойынша шараларды әзірлейді және қабылдайды;
      21) Шекара қызметін және оның бөлімшелерін мерзімдік қызмет, келісімшарт бойынша әскери қызметшілермен жасақтауды және жұмыскерлерді алуды жүргізеді және ұйымдастырады;
      22) кадрларды орналастыруды және әскери атақтарды беруді жүзеге асырады, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының қарауына номенклатураға сәйкес лауазымға тағайындау және әскери атақ беру бойынша ұсыныстар енгізеді;
      23) Академияны және өзге де оқу бөлімдерін басқаруды және олардың жұмысының сапасына бақылауды жүзеге асырады;
      24) Шекара қызметі академиясында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының және де шет мемлекеттердің басқа да оқу орындары мен орталықтарында кадрларды даярлауды, қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастырады;
      25) Шекара қызметі бөлімшелерінің жауынгерлік дайындығы оқу үдерісінің сапасын арттыруды қамтамасыз ету бойынша іс-шараларды өткізеді;
      26) белгіленген сан шегінде Шекара қызметі бөлімшелерінің ұйымдастырушылық құрылымы мен штаты бойынша ұсыныстар тұжырымдайды;
      27) заңдармен және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерімен оның қарауына жатқызылған өзге де функцияларды жүзеге асырады.
      14. Мемлекеттік шекараны қорғау мен күзету кезінде Шекара қызметі:
      1) Мемлекеттік шекарадан өтуді өзгертудің, Қазақстан Республикасының аумағын игерудің кез келген әрекеттерінің жолын кесуге;
      2) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының қорғанысы бойынша міндеттерді шешуге, сондай-ақ төтенше және әскери жағдай режимдерін қамтамасыз етуге қатысуға;
      3) Қазақстан Республикасының аумағына әскери басып кірулерге тойтарыс беруге, Мемлекеттік шекарада қарулы және өзге де арандатушылықтардың жолын кесуге, аталған қылмыстық қол сұғушылықтардан халықты, мемлекеттік және жеке мүлікті қорғауға;
      4) Мемлекеттік шекарадан адамдардың және көлік құралдарының белгіленген өткізу пункттерінен тыс не өткізу пункттерінде заңсыз әдістермен өтудің алдын алуға және оның жолын кесуге, Мемлекеттік шекараны бұзушыларды және шекаралық кеңістікте өзге де құқық бұзушыларды анықтауға және ұстауға;
      5) тиісінше ресімделген құжаттар болған және бақылау түрлері белгіленген өткізу пункттерінде өту кезінде Мемлекеттік шекара арқылы адамдарды, көлік құралдарын, жүктерді өткізуді белгіленген тәртіпте жүзеге асыруға;
      6) Мемлекеттік шекара режимінің және өткізу пункттеріндегі режимнің орындалуын қамтамасыз етуге;
      7) шекаралық режимнің, аумақтық сулар (теңіз) мен ішкі сулар режимінің және континенттік қайраң режимінің сақталуын дербес немесе уәкілетті органдармен бірлесіп бақылауға, шекаралық аймаққа кіретін орындарда бақылау бекеттерінің қызметін ұйымдастыруға;
      8) өз құзыреті шегінде құқық бұзушылықтардың алдын алуды жүзеге асыруға;
      9) Мемлекеттік шекара арқылы өтетін адамдардың Қазақстан Республикасына келуіне немесе Қазақстан Республикасынан шығуына құқық беретін құжаттарын тексеруге, оларға тиісті белгілер соғуға және ондай құжаттарды уақытша алып қоюға, сондай-ақ жарамсыз құжаттарды алып қоюға;
      10) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасына кіруге рұқсат етілмеген шетелдіктердің және азаматтығы жоқ адамдардың, сондай-ақ айыппұл салу туралы сот шешімдерін және уәкілетті органдардың қаулыларын Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген мерзімде орындамаған шетелдіктердің және азаматтығы жоқ адамдардың кіруін шектеуге;
      11) шетелде немесе Қазақстан Республикасында болған кезеңде жеке басын куәландыратын құжаттарын жоғалтқан Қазақстан Республикасының азаматтары мен өзге де адамдардың жеке басы анықталғанға дейін оларды өткізу пункттерінде қалдыра отырып, өткізбеуге;
      12) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес адамдарды ұстауды және жеке тексеріп қарауды жүзеге асыруға;
      13) шекаралық кеңістікте белгіленген режимдерді бұзуға жол берген көлік құралдарын тоқтатуға, қарап тексеруге және ұстауға, құқық бұзушылық мән-жайларын анықтау үшін оларды Шекара қызметі бөлімшелерінің қарауына жеткізуге (айдауылмен жеткізуге);
      14) Қазақстан Республикасына әкелуге немесе Қазақстан Республикасынан әкетуге тыйым салынған, Мемлекеттік шекара арқылы өткізілетін жарылғыш, уландырғыш, радиоактивті, есірткі заттарды, қаруды, оқ-дәрілерді, өзге де жүктер мен тауарларды, сондай-ақ контрабандалық жолмен өткізілетін жүктер мен тауарларды белгіленген тәртіппен дербес немесе уәкілетті органдармен бірлесіп ұстауға және алып қоюға;
      15)әуе кеңістігінде Мемлекеттік шекараны күзетуге Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне жәрдем көрсетуге;
      16) шекаралық кеңістікте азаматтарды, табиғи ресурстарды және қоршаған ортаны қорғауда Қазақстан Республикасының құқық қорғау және табиғат қорғау органдарына жәрдем көрсетуге;
      17) Шекара қызметінің инженерлік-техникалық құралдарын, құрылыстарын және бөгеуіштерін жабайы жануарлардың қоныс аудару жолдарын ескере отырып, жануарлар дүниесін қорғау, молайту және пайдалану саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның ұсынысы бойынша орнатуға;
      18) Мемлекеттік шекарадан су астындағы орта арқылы кесіп өтуге бақылауды жүзеге асыруға;
      19) Мемлекеттік шекараны заңсыз кесіп өту қатері туындаған кезде немесе заңсыз кесіп өту кезінде Қазақстан Республикасының аумақтық суларында (теңізінде) және ішкі суларында, сондай-ақ олардың шегінен тыс жерлерде шет мемлекеттердің шекарасына дейінгі суларда су астындағы объектілерді танып айыру (жіктеу) үшін өздерінде бар құралдарды пайдалануға;
      20) Мемлекеттік шекараны қорғау мүддесінде су астындағы ортада сүңгуір қайыққа қарсы және диверсияға қарсы іс-шараларды жүзеге асыруға;
      21) Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына сәйкес өзінің қарауына жатқызылған әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша хаттамалар жасауға және іс жүргізуге;
      22) Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу заңнамасына сәйкес өзінің қарауына жатқызылған істер бойынша анықтау жүргізуге;
      23) Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің және сыртқы барлау саласындағы уәкілетті органның келісімі бойынша Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы ұйымдастыру және жүзеге асыру тәртібін айқындайтын шет елдердегі мекемелерді физикалық қорғауды жүзеге асыруға;
      24) Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде көзделген өзге де міндеттерді орындауға міндетті.
      15. Шекара қызметі Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте міндеттерін іске асыру мен өз функцияларын жүзеге асыру үшін:
      1) қажетті инженерлік-техникалық құралдарды, құрылыстар мен бөгеттерді салуға және орнатуға;
      2) байланыс және коммуникация желілерінің құрылысын жүзеге асыруға, техника мен қару-жарақты орналастыруға және пайдалануға;
      3) Мемлекеттік шекараны межелеуге, шегендеуге және қайта шегендеуге, шектес мемлекеттермен Мемлекеттік шекарадағы режимді орнату мақсатында қажетті құжаттар мен материалдарды әзірлеуге қатысуға;
      4) кез келген жергілікті жер учаскелерінде, оның ішінде ерекше қорғалатын аумақтарда және табиғат қорғау аймақтарында болуға (шекаралық нарядтарды орналастыруға), сондай-ақ қызметтік міндеттерді атқару кезінде олар арқылы жүріп-тұруға, жер учаскелерінің меншік иелерінен (жалға алушылардан) шекаралық нарядтардың жүріп-тұруына арналған орындарды бөлуді, қоршалымдар арқылы өтетін немесе өзге де кедергілер арқылы өтетін жерлерді жабдықтауды және тиісті түрде күтіп-ұстауды талап етуге;
      5) шекаралық саясат және Мемлекеттік шекараны, аумақтық суларды (теңізді) және континенттік қайраңды күзетуді жедел қамтамасыз ету саласында қарсы барлау және жедел-іздестіру қызметін, сондай-ақ барлау қызметін жүргізуге және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша шаралар қолдануға;
      6) өз өкілеттігі шегінде Қазақстан Республикасының шекаралық саясатын іске асыру және уәкілетті органдар мен ұйымдардың шекара қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы қызметін үйлестіруге, Мемлекеттік шекараны қорғауға қатысатын немесе Мемлекеттік шекараны қорғау мүдделерін қозғайтын қызметті жүзеге асыратын өз күштері мен уәкілетті органдардың өзара іс-қимыл жасауын ұйымдастыруға;
      7) мемлекеттік органдарға, қоғамдық бірлестіктерге, ұйымдарға шекаралық кеңістікте құқық бұзушылық жасауға ықпал ететін немесе Шекара қызметінің іс-қимылына кедергі келтіретін себептер мен жағдайларды жою туралы орындалуы міндетті ұсынулар енгізуге;
      8) халықаралық құқықтың жалпыға бірдей танылған қағидаттары мен нормалары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары негізінде шет мемлекеттердің шекаралық органдарымен Мемлекеттік шекараны қорғауда өзара іс-қимылды ұйымдастыруға және жүзеге асыруға;
      9) Қазақстан Республикасының шекара өкілдерінің қызметіне тікелей басшылықты жүзеге асыруға;
      10) шектес мемлекеттердің шекара өкілдерімен Мемлекеттік шекара режимін ұстап тұру, шекарадағы тосын оқиғаларды реттеу, ақпарат алмасу мәселелері бойынша хат-хабар алмасуды жүргізу, осы Заңда белгіленген тәртіппен шекара мәселелері жөнінде келіссөздер жүргізу үшін өзара уағдаластық бойынша шектес мемлекеттердің өкілдерін Қазақстан Республикасының аумағына шақыруға және шектес мемлекеттердің аумағына өтуге;
      11) міндеттерді орындау үшін уәкілетті органдардан, ұйымдардан  және қоғамдық бірлестіктерден қажетті ақпаратты сұратуға және өтеусіз алуға;
      12) Мемлекеттік шекараны қорғау саласындағы міндеттерді шешуге азаматтарды ерікті жасақтар құрамында, Шекара қызметінің штаттан тыс қызметкерлері ретінде және өзге де нысандарда ерікті негізде тартуға, Мемлекеттік шекараны қорғау кезінде көзге түскен азаматтарды көтермелеуге және қойылатын талаптарға сай келетін адамдарды Шекара қызметінің оқу орындарына түсу үшін ұсыным жасауға;
      13) Қазақстан Республикасының халқына құқықтық тәрбие беруге қатысуға, шекаралық кеңістікте құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған профилактикалық шараларды жүргізуге, құқық бұзушылықтар, құқық бұзушыларды іздестіру туралы халықты хабарландыру үшін және өзге де мақсаттарда бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалануға;
      14) «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы туралы» Заңға сәйкес қару-жарақ пен әскери техниканы, арнайы құралдарды, қызметтік жануарларды және дене күшін қолдануға;
      15) шекаралық кеңістікте жасалған немесе дайындалып жатқан құқық бұзушылықтар туралы мәлімдемелерді немесе хабарламаларды қарауға, оларды тіркеуге және олар бойынша тиісті шаралар қолдануға;
      16) Мемлекеттік шекараны қорғау жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ететін мамандандырылған есепке алуды және ақпараттық жүйелерді құруға және пайдалануға;
      17) Мемлекеттік шекараны қорғау саласында іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізуге;
      18) Мемлекеттік шекараны қорғауға қатысатын әскери қызметшілердің киім нысаны мен жарақтарды айқындауға;
      19) Мемлекеттік шекара арқылы өткізілетін көлік құралдарын, жүктер мен тауарларды заңнамамен белгіленген тәртіппен тексеріп қарауды жүзеге асыруға;
      20) көлік құралдарымен ілесіп жүруге және оларда шекаралық нарядтарды орналастыруға;
      21) Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігімен және Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігімен бірлескен шешімдерінде айқындалатын тәртіппен Мемлекеттік шекара күзетін күшейту кезінде олар бөлетін күштер мен құралдарды пайдалануға;
      22) құқық бұзушылардың ізіне түсу кезінде азаматтардың тұрғын  және тұрғын емес үй-жайларына, ұйымдардың аумақтары мен үй-жайларына кедергісіз (қажет болғанда жабатын құрылғыларды істен шығара отырып) тәуліктің кез келген уақытында кіруге, сондай-ақ (жиырма төрт сағат ішінде тиісті прокурорды кейіннен хабардар ете отырып) оларды қарап тексеруге;
      23) шекаралық іздеулер мен операцияларды, өзге де іздестіру іс-әрекеттерін жүргізу кезінде бақылау бекеттерін өз бетінше орнатуға, адамдар мен көлік құралдарының қозғалысын уақытша шектеуге немесе оған тыйым салуға, азаматтарды жергілікті жердің жекелеген учаскелеріне жібермеуге, адамдардың өмірі мен денсаулығын қорғау мақсатында олардың сонда қалуын немесе осы учаскелерді тастап шығуын міндеттеуге;
      24) Қазақстан Республикасының қауіпсіздігіне қатер төнген кезде Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы және өзге де уәкілетті органдарын хабардар ете отырып, қорғаныс мақсатындағы жұмыстарды, халықаралық міндеттемелерді орындау мен табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде туындаған салдарларды жоюға байланысты жұмыстарды қоспағанда, шекаралық белдеуде әртүрлі жұмыстарды жүргізуді уақытша шектеуге;
      25) қызметтік мақсаттарда байланыс құралдарын, ал Қазақстан Республикасының аумағына қарулы басып кіруге тойтарыс берген, Мемлекеттік шекарадағы заңсыз жаппай өтуге және өзге де арандатуларға кедергі келтірген, іздестіру іс-шараларын жүргізген, құқық бұзушылықтарды жасады деп күдік келтірілген адамдарды жеткізген кезде, ұйымдардың көлік құралдарын, ал қажет болған жағдайларда - Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен иелерінің талаптары бойынша кейіннен оларға шығындарды не келтірілген залалды өтей отырып, азаматтардың көлік құралдарын пайдалануға;
      26) Мемлекеттік шекараны кесіп өту, аумақтық суларда (теңізде)  және ішкі суларда жүзу кезінде немесе кемелер қазақстандық порттарда тұрған уақытта құқық бұзушылықтарға жол берген шетелдік әскери емес кемелер экипаждары мүшелерінің және оларда болған өзге де адамдардың жағаға шығуына және жағада болуына тыйым салуға;
      27) азаматтардан Мемлекеттік шекарада белгіленген тәртіпті сақтауды, Шекара қызметінің іс-әрекетіне кедергі келтіретін құқыққа қайшы әрекеттерді тоқтатуды талап етуге, бұл талаптарды орындамаған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тиісті шараларды қолдануға;
      28) шекаралық кеңістікте белгіленген режимді бұзушыларды Шекара қызметінің әкімшілік ұстауға алынған адамдарды ұстау үшін арнайы жабдықталған үй-жайларында ұстауға;
      29) Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу заңнамасына сәйкес әкімшілік ұстауға алынған адамдарды тергеу изоляторларында, уақытша ұстау изоляторларында және ұстау үшін арнайы жабдықталған үй-жайларда орналастыруға;
      30) шекаралық кеңістікте белгіленген режимдерді бұзудың өздеріне белгілі болған мән-жайлары туралы түсініктемелер алу мақсатында адамдарды Шекара қызметінің бөлімшелеріне шақыруға;
      31) қазақстандық-ресейлік мемлекеттік шекарада автомобиль өткізу пункттерінің инфрақұрылымын құруға;
      32) өткізу пункттерінің балансында тұрған инженерлік-техникалық құрылыстарды, бөгеуіштерді, коммуникацияларды күтіп-ұстауды жүзеге асыруға, сондай-ақ пайдаланылатын жабдықтың пайдаланылуы мен сақталуын қамтамасыз етуге;
      33) кеден органдары жоқ өткізу пункттерінде радиациялық бақылаудың техникалық құралдарын пайдалана отырып, радиациялық бақылауды автоматты түрде немесе қолмен тексеру режимінде жүзеге асыруға;
      34) құрамында радиоактивті заттар бар инспекциялық-тексеріп қарау кешендерінің пайдаланылуын ұйымдастыруды, сондай-ақ құрамында радиоактивті заттар бар немесе иондаушы сәуле өндірілетін радиоактивті заттармен, аспаптармен немесе аппаратурамен жұмыс істеген кезде ұлттық қауіпсіздік органдарында радиациялық қауіпсіздікті бақылауды жүзеге асыруға;
      35) аумақтық суларда (теңізде) және ішкі суларда, шекаралық өзендер, көлдер және өзге де су айдындары суларының қазақстандық бөлігінде қазақстандық және шетелдік (суүсті және суасты) кемелерге, мұз үстімен жылжитын құралдарға қатысты:
      егер кеме сұрау салу белгілеріне жауап бермесе, жүзуге тыйым салынған ауданда болса, Қазақстан Республикасының суларына кіру, онда жүзу және болу тәртібін бұзса, оны тоқтатуға және қарап тексеру жүргізуге құқығы бар. Кемені қарап тексеру кеме және навигация құжаттарын, экипаж мүшелері мен жолаушылардың құжаттарын, жүктерге арналған құжаттарды, қажет болған жағдайда кеменің жайларын да тексеруді қамтиды. Кемені қарап тексеру нәтижелері бойынша оған, белгіленген қағидаларды сақтай отырып, Қазақстан Республикасының суларында жүзуді (болуды) жалғастыруға рұқсат етілуі немесе Қазақстан Республикасының суларын тастап шығу ұсынылуы мүмкін немесе ол Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу немесе әкімшілік заңнамасына сәйкес ұсталуы мүмкін;
      егер Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қылмыстық немесе әкімшілік жауаптылыққа тартуға жататын адамдарды ұстауға, осы адамдарды анықтау және тергеу органдарына немесе тиісті органдарға тапсыруға; егер тоқтау туралы көзге көрінетін немесе дыбыстық белгіні (олардың осы белгіні көруі немесе естуі мүмкін болатындай ара қашықтықтан) бергеннен кейін ізге түсу Қазақстан Республикасының суларында басталса және үздіксіз жүргізілсе, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын немесе заңнамасын бұзған кемелер (мұз үстімен жылжитын құралдар) өз елінің немесе үшінші мемлекеттің аумақтық суларына кіргенге дейін аумақтық сулар (теңіз) шегінен тыс суларда олардың ізіне түсуге және оларды ұстауға;
      36) аумақтық суларда (теңізде) және ішкі суларда су астындағы ортаның жағдайын анықтау үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен басқа да уәкілетті органдардың күштері мен құралдарын тартуға;
      37) аумақтық суларда (теңізде) және ішкі суларда су астындағы объектілер табылған кезде бұл суларға кіру мақсаты туралы сұрау салу жүргізуге, бағытын өзгертуді талап етуге, оларға су астындағы жағдайдан шығуды, өз туын көрсетуді ұсынуға, тоқтатуға және оларды қарап тексеру жүргізуге, табылған су астындағы объектілер іс-әрекеттерінің алдын алу немесе оларды тоқтату бойынша өзге де шараларды қолдануға;
      38) су асты ортасында Мемлекеттік шекараны күзету кезінде, егер Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қылмыстық немесе әкімшілік жауаптылыққа тартылуға жататын адамдарды ұстауға, осы адамдарды анықтау және тергеу органдарына немесе тиісті органдарға беруге;
      39) аумақтық суларда (теңізде) және ішкі суларда Мемлекеттік шекараны кесіп өтудің және (немесе) жүзудің белгіленген тәртібін бұзған су астындағы құралдарды ұстауға, құқық бұзушылықтың мән-жайларын анықтау үшін оларды Қазақстан Республикасының порттарына, өзге де орындарға жеткізуге (айдауылмен алып жүруге), осы құралдарды анықтау және тергеу органдарына беруге;
      40) Мемлекеттік шекараға және Шекара қызметінің іс-қимылына қатысты өзге де мәселелер бойынша нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуге қатысуға;
      41) Қазақстан Республикасының заңдарымен және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерімен көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыруға құқығы бар.

3. Шекара қызметінің іс-қимылын ұйымдастыру

      16. Шекара қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Президенті лауазымға тағайындайтын және лауазымнан босататын Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының орынбасары - Шекара қызметінің директоры басқарады. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының номенклатурасындағы лауазымды тұлғаларды Шекара қызметі директорының ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады.
      17. Шекара қызметінің директоры Шекара қызметінің іс-қимылын ұйымдастырып, басшылық жасайды және оған жүктелген тапсырмалардың орындалуына дербес жауап береді.
      18. Шекара қызметі директорының:
      1) белгіленген тәртіппен Шекара қызметі әскери қызметшілерінің міндетті орындауы үшін бұйрықтар шығаруға және нұсқаулар беруге;
      2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен, сондай-ақ шет мемлекеттердің арнаулы және құқық қорғау қызметтерімен және халықаралық ұйымдарымен өзара қарым-қатынаста Шекара қызметінің атынан өкілдік етуге;
      3) өз орынбасарларының, сондай-ақ Шекара қызметінің өзге де лауазымды тұлғаларының құқықтары мен міндеттерін айқындауға, оларға Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес құқықтарының бір бөлігін беруге;
      4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Мемлекеттік шекарада, шекара кеңістігінде немесе шекара белдеуінде жүзеге асырылатын іс-қимылдарды шектеу немесе тоқтата тұру туралы шешімдер қабылдауға;
      5) өз құзыреті шегінде Шекара қызметінің әскери қызметшілерін лауазымға тағайындауға және лауазымнан босатуға;
      6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Шекара қызметінде мерзімді қызметтегі әскери қызметшілерді әскери қызметтен босатуға;
      7) Шекара қызметінің әскери қызметшілері мен жұмыскерлерін көтермелеу, материалдық көмек көрсету және тәртіптік жаза қолдану, сондай-ақ әскери атақ беру мәселелерін белгіленген тәртіппен шешуге;
      8) Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасына Шекара қызметінің әскери бөлімдерін құру, тарату, орындарын ауыстыру және қайта ұйымдастыру, сондай-ақ олардың құрылымдары және штаттары бойынша ұсыныстар енгізуге;
      9) Шекара қызметінің ведомстволық бағынысты бірлестіктерінің, құрамаларының, әскери бөлімдері мен бөлімшелерінің ережелерін (жарғыларын) бекітуге;
      10) Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасы белгілеген өкілеттіктер шегінде Шекара қызметі әскери қызметшілерінің әскери қызмет өткеруіне, сондай-ақ жұмыскерлерінің еңбек қатынастарына байланысты мәселелерді шешуге;
      11) Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасына белгіленген тәртіппен жоғары әскери атақ берілетін кандидаттар, Шекара қызметінің әскери қызметшілері мен жұмыскерлерін, сондай-ақ Мемлекеттік шекараны күзетуге қатысатын адамдарды ведомстволық наградалармен наградтау бойынша ұсыныстар енгізуге;
      12) Шекара қызметінің қызметтік-жауынгерлік, жедел-қызметтік, әскери-техникалық, әкімшілік-құқықтық, қылмыстық іс жүргізу, шекаралық өкілдік және өзге де іс-қимылдарына тексеру ұйымдастыруға;
      13) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыруға құқығы бар.
      19. Шекара қызметі директорының орынбасарлары, оның ішінде бір бірінші орынбасары бар, оларды белгіленген тәртіппен ҰҚК Төрағасы лауазымға тағайындайды және одан босатады.
      20. Шекара қызметінің директоры болмаған жағдайда, Шекара қызметі директорының тапсырмасы бойынша оның міндеттерін бірінші орынбасары немесе орынбасарларының бірі орындайды.
      21. Мемлекеттік шекараны күзету және қорғаудың, кадрлармен жұмыс жасау тәжірибелерінің маңызды мәселелерін қарастыру, келісімді шешім қабылдау үшін Шекара қызметінде Әскери кеңес құрылады. Әскери кеңес құрамының санын және әскери кеңес туралы ережені Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы бекітеді.

4. Шекара қызметінің мүлкі

      22. Заңнамамен көзделеген жағдайларда Шекара қызметінің жедел
басқару құқығындағы оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.
      Шекара қызметінің мүлкі оның меншігіне берілген мүліктер есебінен, сондай-ақ заңнамамен тыйым салынбаған жеке іс-қимылының нәтижесінде және өзге де көздерден (ақшалай кірістерді қосқанда) алынған мүліктерден құралады.
      23. Шекара қызметіне бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
      24. Егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, Шекара қызметінің оған бекітілген мүлікті және оған қаржыландыру жоспары бойынша бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті дербес иеліктен шығаруға немесе өзге тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.
      25. Шекара қызметінің объектілері Қазақстан Республикасының режимдік немесе айрықша режимдік объектілеріне жатады.

5. Шекара қызметін қайта ұйымдастыру және тарату

      26. Шекара қызметін қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан
Республикасының заңнамаларына сәйкес жүзеге асырылады.

О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 13 августа 2013 года № 613

      ПОСТАНОВЛЯЮ:
      1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые указы Президента Республики Казахстан.
      2. (секретно).
      3. Комитету национальной безопасности Республики Казахстан:
      1) привести ведомственные нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Указом;
      2) в установленном законодательством порядке принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.
      4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н.Назарбаев

УТВЕРЖДЕНЫ      
Указом Президента   
Республики Казахстан   
от 13 августа 2013 года № 613

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые указы
Президента Республики Казахстан

      1. В Указ Президента Республики Казахстан от 1 апреля 1996 года № 2922 «Об утверждении Положения о Комитете национальной безопасности Республики Казахстан»:
      преамбулу изложить в следующей редакции:
      «В соответствии с подпунктом 6) статьи 3 Закона Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года «Об органах национальной безопасности Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:»;
      в Положении о Комитете национальной безопасности Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:
      преамбулу исключить;
      часть третью пункта 1 исключить;
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      «1-1. Комитет национальной безопасности имеет подведомственные организации, территориальные и иные органы, а также ведомства: Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (секретно), Специальная информационная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (секретно).»;
      пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
      «4. Комитет национальной безопасности вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.
      5. Комитет национальной безопасности имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если он уполномочен на это в соответствии с законодательством.»;
      дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
      «5-1. Комитет национальной безопасности по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителей Комитета национальной безопасности и другими актами, предусмотренными законодательством.»;
      пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
      «9. Полное наименование Комитета национальной безопасности - государственное учреждение «Комитет национальной безопасности Республики Казахстан».
      (секретно).
      10. Настоящее Положение является учредительным документом Комитета национальной безопасности.»;
      дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
      «10-1. Комитету национальной безопасности запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Комитета национальной безопасности.
      Если Комитету национальной безопасности законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.»;
      заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:
      «2. Миссия и основные задачи Комитета национальной безопасности»;
      дополнить пунктом 10-2 следующего содержания:
      «10-2. Миссией Комитета национальной безопасности является создание, поддержание и развитие условий, необходимых для обеспечения должного уровня защищенности основ конституционного строя, государственного суверенитета, территориальной целостности, экономического, научно-технического и оборонного потенциала страны от разведывательно-подрывной деятельности противника, охраны Государственной границы, поддержания и обеспечения правительственной связью.»;
      в пункте 11:
      дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
      «4-1) координация деятельности в сфере противодействия терроризму и экстремизму в Республике Казахстан;»;
      подпункты 7) и 8) изложить в следующей редакции:
      «7) организация шифровальной работы в уполномоченных государственных органах, органах военного управления, национальной безопасности и внутренних дел Республики Казахстан;
      8) обеспечение защиты и охраны Государственной границы Республики Казахстан;»;
      дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:
      «8-1) обеспечение физической защиты загранучреждений Республики Казахстан;»;
      заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:
      «3. Основные функции, обязанности и права Комитета национальной безопасности»;
      в пункте 12:
      подпункты 13)14) и 15) изложить в следующей редакции:
      «13) разрабатывает и реализует меры по противодействию терроризму и экстремизму, иной деятельности, направленной на насильственное изменение конституционного строя, нарушение целостности и подрыв безопасности Республики Казахстан, осуществляет координацию деятельности государственных органов в сферах противодействия терроризму и экстремизму. Организует проведение антитеррористических операций;
      14) способствует повышению уровня антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, посредством информирования их руководителей о характере и специфике террористических угроз, разработки рекомендаций по противодействию терроризму и антитеррористической защите, проведения практических антитеррористических учений на объектах, уязвимых в террористическом отношении;
      15) осуществляет контроль за реализацией государственными органами и органами местного самоуправления Республики Казахстан комплекса мер по совершенствованию систем безопасности и готовности к нейтрализации террористических угроз;»;
      подпункты 17)19)23)26) исключить;
      дополнить подпунктами 27-1), 27-2), 27-3), 27-4), 27-5) и 27-6) следующего содержания:
      (секретно);
      подпункт 28) изложить в следующей редакции:
      «28) обеспечивает выявление и пресечение использования сетей и средств связи в преступных целях, наносящих ущерб интересам личности, общества и государства;»;
      подпункты 29)30) и 31) исключить;
      подпункт 32) изложить в следующей редакции:
      «32) устанавливает порядок учета, рассылки, перевозки, сопровождения и обращения с шифровальными средствами;»;
      подпункты 33) и 38) исключить;
      подпункт 39) изложить в следующей редакции:
      «39) организует проведение органами национальной безопасности обязательной специальной проверки граждан Республики Казахстан, поступающих и состоящих на государственной службе, а также претендующих на занятие должности служащего Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств, в порядке и пределах, установленных законодательством;»;
      подпункты 40)44) и 52) исключить;
      подпункты 57)58) и 59) изложить в следующей редакции:
      «57) обеспечивает в пределах своих полномочий защиту и охрану Государственной границы на суше, в территориальных водах (море) и внутренних водах, на континентальном шельфе и в пунктах пропуска, обеспечивает защиту интересов личности, общества и государства на Государственной границе;
      58) организует и обеспечивает разведывательную, контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность, направленную на обеспечение пограничной безопасности Республики Казахстан в пределах своей компетенции;
      59) участвует в делимитации, демаркации и редемаркации Государственной границы, подготовке необходимых документов и материалов с целью установления режима Государственной границы;»;
      дополнить подпунктами 59-1), 59-2), 59-3) и 59-4) следующего содержания:
      «59-1) осуществляет анализ и прогнозирование политической, социально-экономической и криминогенной обстановки в пограничном пространстве и на каналах международных сообщений;
      59-2) на период проведения призыва граждан на воинскую службу участвует в работе призывных комиссий;
      59-3) на основе представленных местными органами военного управления Республики Казахстан сводных данных осуществляет мониторинг и отбор призывного контингента для нужд Пограничной службы Комитета национальной безопасности;
      59-4) выявляет, предупреждает и пресекает чрезвычайные ситуации социального характера, вызванные массовым переходом Государственной границы Республики Казахстан с территорий сопредельных государств; попытками насильственного изменения конституционного строя Республики Казахстан; актами терроризма; действиями, направленными на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Республики Казахстан; диверсиями; вооруженным мятежом, а также осуществляет иные действия, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года «О чрезвычайном положении»;»;
      дополнить пунктами 12-1, 12-2 и 12-3 следующего содержания:
      «12-1. Функции Пограничной службы Комитета национальной безопасности (далее - Пограничная служба):
      1) реализует пограничную политику;
      2) принимает участие в разработке и выполнении государственных и иных программ, касающихся обеспечения безопасности личности, общества и государства на Государственной границе;
      3) организовывает выполнение обязательств, вытекающих из международных договоров Республики Казахстан о Государственной границе;
      4) участвует в пределах своей компетенции в деятельности международных организаций по вопросам, касающимся охраны и защиты Государственной границы;
      5) участвует в делимитации, демаркации и редемаркации Государственной границы;
      6) осуществляет в установленном порядке взаимодействие с другими государственными органами;
      7) осуществляет руководство, координацию и обеспечивает согласованность действий подразделений, входящих в структуру Пограничной службы (далее - подразделения Пограничной службы), оказывает им практическую и методическую помощь;
      8) обеспечивает постоянную готовность подразделений Пограничной службы к переводу в различные степени боевой и оперативно-служебной готовности;
      9) организует несение боевого дежурства и боевой службы;
      10) организовывает разведывательную, контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность оперативных подразделений Пограничной службы;
      11) осуществляет радиотехническую и радиоэлектронную разведку в приграничных районах;
      12) определяет основные направления проводимой соответствующими подразделениями Пограничной службы работы по борьбе с разведывательной и иной направленной на нанесение ущерба безопасности Республики Казахстан деятельностью специальных служб и организаций иностранных государств, осуществляемой через Государственную границу;
      13) организовывает работу по морально-психологическому обеспечению служебно-боевой деятельности подразделений Пограничной службы;
      14) вырабатывает и реализует мероприятия среди личного состава по поддержанию воинской дисциплины и правопорядка, сплочению многонациональных воинских коллективов, обеспечению необходимых условий для безопасности воинской службы, профилактике правонарушений;
      15) организовывает и проводит работу по укреплению воинской дисциплины и правопорядка, профилактике правонарушений, сплочению воинских коллективов, обеспечению безопасных условий воинской службы;
      16) осуществляет контроль за соблюдением законности и правопорядка в подразделениях Пограничной службы, организовывает социально-правовую работу с их личным составом и обеспечивает социальные и правовые гарантии военнослужащим, членам их семей;
      17) осуществляет перспективное планирование и боевое, техническое, тыловое, финансовое, кадровое, информационное, медицинское и другие виды обеспечения, включая расквартирование подразделений Пограничной службы;
      18) осуществляет планирование потребностей в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
      19) обеспечивает целевое использование подразделениями Пограничной службы бюджетных средств;
      20) вырабатывает и принимает меры по обеспечению противопожарной защиты объектов Пограничной службы и ее подразделений;
      21) организует и проводит комплектование Пограничной службы и ее подразделений военнослужащими срочной службы, по контракту и прием работников;
      22) осуществляет расстановку кадров и присвоение воинских званий, вносит на рассмотрение Председателю Комитета национальной безопасности Республики Казахстан предложения по назначению на должности и присвоению воинских званий согласно номенклатуре;
      23) осуществляет руководство Академией и иными учебными частями Пограничной службы и контроль за качеством их работы;
      24) организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в Академии Пограничной службы, а также в других учебных заведениях и центрах Республики Казахстан и иностранных государств;
      25) проводит мероприятия по обеспечению повышения качества учебного процесса боевой подготовки подразделений Пограничной службы;
      26) вырабатывает предложения по организационной структуре и штатам подразделений Пограничной службы в пределах установленной численности;
      27) осуществляет иные функции, отнесенные к ее ведению законами и актами Президента Республики Казахстан.
      12-2. (секретно).
      12-3. Комитет национальной безопасности в пределах своей компетенции обязан:
      1) проводить обязательную специальную проверку граждан Республики Казахстан, поступающих и состоящих на государственной службе, а также претендующих на занятие должности служащего Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств, в порядке и пределах, установленных законодательством;
      2) осуществлять меры по обеспечению собственной безопасности, в том числе по предотвращению технического проникновения к сведениям органов национальной безопасности, составляющим государственные секреты;
      3) обеспечивать мобилизационную готовность органов национальной безопасности;
      4) оказывать содействие государственным органам в предупреждении и пресечении деятельности на территории Республики Казахстан незаконных военизированных формирований, политических партий и профессиональных союзов других государств, партий на религиозной основе, а также финансирования политических партий и профессиональных союзов иностранными юридическими лицами и гражданами, иностранными государствами и международными организациями;
      5) участвовать в разработке и осуществлении мер по обеспечению безопасности объектов оборонного комплекса, атомной энергетики, транспорта и связи, объектов жизнеобеспечения регионов и других стратегических объектов, перечень которых определяет Правительство Республики Казахстан;
      6) вести информационно-аналитическую работу в целях реализации возложенных на органы национальной безопасности задач;
      7) участвовать в соответствии с законодательством Республики Казахстан в решении вопросов, касающихся приема в гражданство Республики Казахстан и выхода из гражданства Республики Казахстан, выезда за границу граждан Республики Казахстан, въезда на территорию Республики Казахстан и выезда за ее пределы иностранных граждан и лиц без гражданства, а также режима их пребывания на территории Республики;
      8) принимать во взаимодействии с другими компетентными органами меры по обеспечению безопасности представительств иностранных государств и международных организаций на территории Республики Казахстан;
      9) участвовать по указанию Президента Республики Казахстан совместно с другими государственными органами в обеспечении безопасности глав государств, правительств зарубежных стран и руководителей международных организаций на период их пребывания в Республике Казахстан, а также проводимых на территории страны важных общественно-политических мероприятий;
      10) участвовать в обеспечении безопасности Президента Республики Казахстан и Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации;
      11) проводить специальную проверку граждан Республики Казахстан, оформляемых (переоформляемых) на допуск к информации, составляющей государственную и служебную тайну;
      12) исполнять иные обязанности, отнесенные к его ведению законами и актами Президента Республики Казахстан.»;
      пункт 13 дополнить подпунктами 1-1), 15-1) и 19-1) следующего содержания:
      «1-1) осуществлять оперативно-боевые мероприятия по пресечению противоправной деятельности в соответствии с разрабатываемыми специальными методиками, а также использовать специальные средства в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Республики Казахстан;»;
      «15-1) иметь вне места его нахождения иные обособленные структурные подразделения, выполняющие часть функций Комитета национальной безопасности и не подлежащие учетной регистрации в уполномоченном органе;»;
      «19-1) осуществлять радиоэлектронную и радиотехническую разведку;»;
      пункт 14 изложить в следующей редакции:
      «14. Руководство Комитета национальной безопасности осуществляется Председателем Комитета национальной безопасности (первым руководителем), который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет национальной безопасности задач и осуществление им своих функций.»;
      дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:
      «14-1. Председатель Комитета национальной безопасности назначается на должность Президентом Республики Казахстан с согласия Сената Парламента Республики Казахстан и освобождается от должности Президентом Республики Казахстан.»;
      в пункте 16:
      абзац первый изложить в следующей редакции:
      «16. Полномочия Председателя Комитета национальной безопасности:»;
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      «1) организует работу Комитета национальной безопасности;»;
      подпункт 7) исключить;
      подпункт 9) изложить в следующей редакции:
      «9) определяет полномочия руководителей и должностных лиц ведомств, структурных подразделений, территориальных органов и подведомственных организаций Комитета национальной безопасности в решении организационных, кадровых, структурно-штатных, финансовых, производственно-хозяйственных и иных вопросов;»;
      подпункт 16) исключить;
      подпункт 51) изложить в следующей редакции:
      «51) утверждает Правила водолазных спусков;»;
      дополнить подпунктами 51-1) и 51-2) следующего содержания:
      «51-1) утверждает Правила воздушно-десантной подготовки;
      51-2) утверждает Правила высотной подготовки;»;
      подпункт 54) изложить в следующей редакции:
      «54) утверждает Правила организации технической эксплуатации сетей телекоммуникации специального назначения в органах национальной безопасности, а также Правила их организации;»;
      подпункты 72) и 117) изложить в следующей редакции:
      (секретно);
      дополнить подпунктами 124-1), 124-2), 124-3), 124-4), 124-5), 124-6), 124-7), 124-8) и 124-9) следующего содержания:
      (секретно);
      дополнить подпунктами 125-1), 125-2), 125-3), 125-4), 125-5), 125-6), 125-7), 125-8), 125-9), 125-10), 125-11), 125-12), 125-13), 125-14), 125-15), 125-16), 125-17), 125-18), 125-19), 125-20), 125-21), 125-22), 125-23), 125-24), 125-25), 125-26) и 125-27) следующего содержания:
      «125-1) определяет порядок проведения подразделениями специального назначения Комитета национальной безопасности кинологической работы;
      125-2) определяет порядок планирования в органах национальной безопасности;
      125-3) определяет порядок применения действительных и условных наименований юридических лиц органов национальной безопасности;
      125-4) утверждает совместно с заинтересованными государственными органами Правила по постановке на задержание, контроль пересечения Государственной границы, закрытие въезда и закрытие выезда лицам, в отношении которых имеются законные ограничения;
      125-5) утверждает Правила по организации пропуска через Государственную границу лиц, состоящих на оперативном учете в Единой информационной системе «Беркут»;
      125-6) утверждает Правила создания, обеспечения функционирования и развития информационных систем в органах национальной безопасности;
      125-7) утверждает Правила формирования, хранения, обработки, передачи и доступа к электронным информационным ресурсам в органах национальной безопасности;
      125-8) утверждает совместно с заинтересованными государственными органами Правила обеспечения взаимодействия электронных информационных ресурсов Комитета национальной безопасности и данных государственных органов;
      125-9) утверждает Правила организации образовательной деятельности в высших специальных (военных) учебных заведениях Комитета национальной безопасности соответствующих уровней образования;
      125-10) утверждает Правила организации практики (стажировки) обучающихся в высших специальных (военных) учебных заведениях Комитета национальной безопасности;
      125-11) утверждает Правила организации оперативно-боевой, специальной и физической подготовки в органах национальной безопасности;
      125-12) утверждает Правила ведения дешифровальной работы в органах национальной безопасности;
      125-13) утверждает Правила использования радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств в органах национальной безопасности;
      125-14) определяет порядок взаимодействия ведомств, структурных подразделений, подведомственных организаций, территориальных и иных органов Комитета национальной безопасности;
      125-15) утверждает Правила внутреннего распорядка содержания военнослужащих органов национальной безопасности на гауптвахтах органов военной полиции Комитета национальной безопасности;
      125-16) утверждает Инструкцию по организации, осуществлению и учету профилактических мероприятий органов военной полиции Комитета национальной безопасности;
      125-17) утверждает Инструкцию по организации органами военной полиции Комитета национальной безопасности розыска военнослужащих, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, а также самовольно оставивших части или место службы;
      125-18) утверждает Инструкцию по обеспечению безопасности дорожного движения автотранспортных средств органов национальной безопасности;
      125-19) утверждает Правила осуществления координации и контроля за обеспечением физической и технической защищенности объектов органов национальной безопасности;
      125-20) утверждает Правила привлечения воздушного транспорта Пограничной службы Комитета национальной безопасности для перевозки личного состава, вооружения, боеприпасов и специальной техники Службы «Арыстан» Комитета национальной безопасности;
      125-21) утверждает Правила размещения и монтажа оборудования и линий защищенной связи;
      125-22) утверждает Правила подготовки сетей телекоммуникаций специального назначения, предназначенных для обеспечения нужд органов национальной безопасности, к работе в военное время;
      125-23) утверждает Правила организации и подготовки сетей шифрованной, засекреченной и кодированной связи, предназначенных для обеспечения нужд органов национальной безопасности, к работе в военное время;
      125-24) утверждает Правила организации и эксплуатации систем (сетей) местного и междугородного оповещения органов национальной безопасности;
      125-25) утверждает Правила по организации и построению локальных вычислительных сетей в органах национальной безопасности;
      125-26) утверждает Правила по организации и технической эксплуатации электронной почты в органах национальной безопасности;
      125-27) утверждает Правила по организации и технической эксплуатации шлюза доступа к сети Интернет в органах национальной безопасности;»;
      дополнить пунктом 17-1 следующего содержания:
      «17-1. Председатель Комитета национальной безопасности определяет полномочия своих заместителей в соответствии с действующим законодательством.»;
      пункты 20 и 21 изложить в следующей редакции:
      «20. Объекты Комитета национальной безопасности относятся к числу режимных либо особорежимных объектов Республики Казахстан, охрана которых осуществляется в соответствии с приказом Председателя Комитета национальной безопасности.
      21. Комитет национальной безопасности может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.
      Имущество Комитета национальной безопасности формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством.»;
      дополнить пунктом 22-1 следующего содержания:
      «22-1. Комитет национальной безопасности не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.»;
      главу 6 изложить в следующей редакции:
                «6. Реорганизация и упразднение Комитета
                     национальной безопасности

      23. Реорганизация и упразднение Комитета национальной безопасности осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;
      дополнить перечнями организаций, территориальных органов и государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета национальной безопасности и его ведомств, следующего содержания:
           «Перечень организаций, находящихся в ведении
               Комитета национальной безопасности

        Акционерное общество «Республиканский центр «Казимпэкс»

      Перечень территориальных органов, находящихся в ведении
         Комитета национальной безопасности и его ведомств

                 Комитет национальной безопасности

      1. Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Акмолинской области (секретно).
      2. Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Актюбинской области (секретно).
      3. Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по городу Алматы (секретно).
      4. Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Алматинской области (секретно).
      5. Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по городу Астане (секретно).
      6. Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Атырауской области (секретно).
      7. Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области (секретно).
      8. Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Жамбылской области (секретно).
      9. Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области (секретно).
      10. Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Карагандинской области (секретно).
      11. Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Костанайской области (секретно).
      12. Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Кызылординской области и городу Байконыр (секретно).
      13. Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Мангистауской области (секретно).
      14. Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Павлодарской области (секретно).
      15. Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области (секретно).
      16. Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области (секретно).

      Примечание: территориальные органы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан имеют вне места их расположения обособленные структурные подразделения - городские (районные) отделы и отделения, не подлежащие учетной регистрации в уполномоченном органе.

                    Специальная информационная служба
              Комитета национальной безопасности (секретно)

             Перечень государственных учреждений, находящихся в
         ведении Комитета национальной безопасности и его ведомств

                  Комитет национальной безопасности

      1. Служба «Арыстан» Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (секретно).
      2. Академия Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (секретно).
      3. Научно-исследовательский институт Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (секретно).
      4. Центральный военный госпиталь Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (секретно).
      5. Региональный военный госпиталь Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (секретно).
      6. Республиканская поликлиника Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
      7. Поликлиника Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (секретно).
      8. Санитарный эпидемиологический отряд Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (секретно).
      9. Следственный изолятор Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
      10. Следственный изолятор Департамента Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по городу Алматы.
      11. Следственный изолятор Департамента Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Карагандинской области.
      12. Следственный изолятор Департамента Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области.
      13. Центр подготовки спортивных команд - Спортивный клуб «Ұшқын - Искра» Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

      Примечание: государственные учреждения, находящиеся в ведении Комитета национальной безопасности, вправе иметь вне места их расположения обособленные структурные подразделения, не подлежащие учетной регистрации в уполномоченном органе.

            Пограничная служба Комитета национальной безопасности
                  Республики Казахстан (секретно).».

      2. (секретно).
      3. В Указ Президента Республики Казахстан от 10 декабря 1999 года № 282 «Вопросы Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 54, ст. 533; 2006 г., № 1, ст. 2; 2011 г., № 60, ст. 849):
      Положение о Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, утвержденное вышеназванным Указом, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям и дополнениям.
      4. (секретно).
      5. В Указ Президента Республики Казахстан от 13 марта 2012 года № 282 «О некоторых вопросах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан»:
      подпункты 2)3)4)5) и 6) пункта 1 исключить.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2        
к изменениям и дополнениям, 
которые вносятся в некоторые указы
Президента Республики Казахстан,
утвержденным Указом Президента
Республики Казахстан    
от 13 августа 2013 года № 613

УТВЕРЖДЕНО         
Указом Президента     
Республики Казахстан    
от 10 декабря 1999 года № 282

ПОЛОЖЕНИЕ
о Пограничной службе Комитета национальной безопасности
Республики Казахстан 1. Общие положения

      1. Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (далее - Пограничная служба) является ведомством Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, осуществляющим защиту и охрану Государственной границы Республики Казахстан (далее - Государственная граница) на суше, в территориальных водах (море) и внутренних водах (в том числе в подводной среде) в целях обеспечения целостности и неприкосновенности Государственной границы, поддержания законности и установленного порядка в пограничном пространстве.
      2. Пограничная служба осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами и международными договорами, а также настоящим Положением.
      3. Пограничная служба является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет действительное и условное наименования, свою символику и знаки отличия, печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в соответствии с законодательством счета в органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.
      4. Структура Пограничной службы и штатная численность ее военнослужащих и работников утверждаются Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, и пределах лимита штатной численности органов национальной безопасности, утвержденного Президентом Республики Казахстан по представлению Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
      5. Единую систему Пограничной службы составляют:
      Пограничная служба - ведомство Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (Центральный аппарат);
      объединения (региональные управления);
      соединения (пограничные отряды, отряды пограничного контроля, авиационные базы);
      боевые части (отдельные пограничные комендатуры, отдельные контрольно-пропускные пункты, дивизионы пограничных кораблей и катеров, отдельные авиационные эскадрильи, отдельные смешанные авиационные эскадрильи, боевые части);
      части обеспечения (полк связи, кинологический центр, учебный пограничный отряд, отдельный инженерно-саперный батальон, базы снабжения, комендатуры охраны и обеспечения, десантно-штурмовые маневренные группы, районные эксплуатационные части и иные части обеспечения);
      подразделения (пограничные комендатуры, пограничные заставы, пограничные заставы технического контроля, отделы пограничного контроля, отделения пограничного контроля, пограничные посты, посты технического наблюдения, контрольно-пропускные пункты, пограничные корабли, группы малых катеров, пограничные катера, десантно-штурмовые мотоманевренные группы, десантно-штурмовые заставы, разведывательные парашютно-десантные заставы, авиационные эскадрильи, авиационные отряды, авиационные звенья, узлы связи, школы по подготовке специалистов, учебные центры, учебные пункты, учебные дивизионы, учебные заставы, учебный кавалерийский эскадрон, учебные ремонтные кавалерийские заставы, питомник по разведению служебных собак, питомник по разведению лошадей и иные подразделения);
      учебное заведение (Академия Пограничной службы).
      6. Пограничная служба вступает в гражданско-правовые отношения в соответствии с законодательством.
      7. Пограничная служба имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если она уполномочена на это в соответствии с законодательством.
      8. Юридический адрес Пограничной службы: 010000, Республика Казахстан, город Астана, улица Желтоксан, 48.
      9. Финансирование деятельности Пограничной службы осуществляется из республиканского бюджета.
      10. Полное наименование Пограничной службы - государственное учреждение «Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан».
      (секретно).
      11. Настоящее Положение является учредительным документом Пограничной службы.

2. Основные задачи, функции, обязанности и права
Пограничной службы

      12. Основными задачами Пограничной службы являются:
      1) обеспечение режима Государственной границы и режима в пунктах пропуска;
      2) выполнение обязательств, вытекающих из международных договоров Республики Казахстан о Государственной границе, участие в ее делимитации, демаркации и редемаркации;
      3) участие в решении задач обороны и национальной безопасности Республики Казахстан;
      4) участие в защите экономических интересов Республики Казахстан на Государственной границе и континентальном шельфе;
      5) осуществление контроля самостоятельно или совместно с уполномоченными органами за соблюдением установленных режимов в пограничной зоне, территориальных водах (море), внутренних водах и на континентальном шельфе;
      6) содействие правоохранительным, природоохранным органам Республики Казахстан в защите граждан, природных ресурсов и окружающей среды, соблюдении миграционного законодательства Республики Казахстан в пограничном пространстве;
      7) иные задачи, определяемые законами и актами Президента Республики Казахстан.
      13. Пограничная служба в установленном законодательством Республики Казахстан порядке и в пределах своей компетенции осуществляет следующие функции:
      1) реализует пограничную политику;
      2) принимает участие в разработке и выполнении государственных и иных программ, касающихся обеспечения безопасности личности, общества и государства на Государственной границе;
      3) организовывает выполнение обязательств, вытекающих из международных договоров Республики Казахстан о Государственной границе;
      4) участвует в пределах своей компетенции в деятельности международных организаций по вопросам, касающимся охраны и защиты Государственной границы;
      5) участвует в делимитации, демаркации и редемаркации Государственной границы;
      6) осуществляет в установленном порядке взаимодействие с другими государственными органами;
      7) осуществляет руководство, координацию и обеспечивает согласованность действий подразделений, входящих в структуру Пограничной службы (далее - подразделения Пограничной службы), оказывает им практическую и методическую помощь;
      8) обеспечивает постоянную готовность подразделений Пограничной службы к переводу в различные степени боевой и оперативно-служебной готовности;
      9) организует несение боевого дежурства и боевой службы;
      10) организовывает разведывательную, контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность оперативных подразделений Пограничной службы;
      11) осуществляет радиотехническую и радиоэлектронную разведку в приграничных районах;
      12) определяет основные направления проводимой соответствующими подразделениями Пограничной службы работы по борьбе с разведывательной и иной направленной на нанесение ущерба безопасности Республики Казахстан деятельностью специальных служб и организаций иностранных государств, осуществляемой через Государственную границу;
      13) организовывает работу по морально-психологическому обеспечению служебно-боевой деятельности подразделений Пограничной службы;
      14) вырабатывает и реализует мероприятия среди личного состава по поддержанию воинской дисциплины и правопорядка, сплочению многонациональных воинских коллективов, обеспечению необходимых условий для безопасности воинской службы, профилактике правонарушений;
      15) организовывает и проводит работу по укреплению воинской дисциплины и правопорядка, профилактике правонарушений, сплочению воинских коллективов, обеспечению безопасных условий воинской службы;
      16) осуществляет контроль за соблюдением законности и правопорядка в подразделениях Пограничной службы, организовывает социально-правовую работу с их личным составом и обеспечивает социальные и правовые гарантии военнослужащим, членам их семей;
      17) осуществляет перспективное планирование и боевое, техническое, тыловое, финансовое, кадровое, информационное, медицинское и другие виды обеспечения, включая расквартирование подразделений Пограничной службы;
      18) осуществляет планирование потребностей в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
      19) обеспечивает целевое использование подразделениями Пограничной службы бюджетных средств;
      20) вырабатывает и принимает меры по обеспечению противопожарной защиты объектов Пограничной службы и ее подразделений;
      21) организует и проводит комплектование Пограничной службы и ее подразделений военнослужащими срочной службы, по контракту и прием работников;
      22) осуществляет расстановку кадров и присвоение воинских званий, вносит на рассмотрение Председателю Комитета национальной безопасности Республики Казахстан предложения по назначению на должности и присвоению воинских званий согласно номенклатуре;
      23) осуществляет руководство Академией и иными учебными частями Пограничной службы и контроль за качеством их работы;
      24) организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в Академии Пограничной службы, а также в других учебных заведениях и центрах Республики Казахстан и иностранных государств;
      25) проводит мероприятия по обеспечению повышения качества учебного процесса боевой подготовки подразделений Пограничной службы;
      26) вырабатывает предложения по организационной структуре и штатам подразделений Пограничной службы в пределах установленной численности;
      27) осуществляет иные функции, отнесенные к ее ведению законами и актами Президента Республики Казахстан.
      14. При защите и охране Государственной границы Пограничная служба обязана:
      1) пресекать любые попытки изменения прохождения Государственной границы, освоения территории Республики Казахстан;
      2) участвовать в пределах своей компетенции в решении задач по обороне Республики Казахстан, а также обеспечении режимов чрезвычайного или военного положений;
      3) отражать вооруженное вторжение на территорию Республики Казахстан, пресекать вооруженные и иные провокации на Государственной границе, защищать от указанных преступных посягательств население, государственную и частную собственность;
      4) предупреждать и пресекать попытки пересечения Государственной границы лицами и транспортными средствами вне установленных пунктов пропуска либо в пунктах пропуска незаконными способами, выявлять и задерживать нарушителей Государственной границы и иных правонарушителей в пограничном пространстве;
      5) осуществлять в установленном порядке при наличии надлежаще оформленных документов и прохождении установленных в пункте пропуска видов контроля пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров;
      6) обеспечивать выполнение режима Государственной границы и режима в пунктах пропуска;
      7) контролировать самостоятельно или совместно с уполномоченными органами соблюдение пограничного режима, режима территориальных вод (моря) и внутренних вод, режима континентального шельфа, организовывать службу контрольных постов в местах въезда в пограничную зону;
      8) осуществлять профилактику правонарушений в пределах своей компетенции;
      9) проверять у лиц, следующих через Государственную границу, документы на право въезда в Республику Казахстан и выезда из Республики Казахстан, делать в них соответствующие отметки, временно изымать такие документы, а также изымать недействительные документы;
      10) ограничивать въезд иностранцев и лиц без гражданства, которым в соответствии с законами Республики Казахстан не разрешен въезд в Республику Казахстан, а также иностранцев и лиц без гражданства, не исполнивших в установленный законодательными актами Республики Казахстан срок судебные решения и постановления уполномоченных органов о наложении штрафа;
      11) не пропускать с оставлением в пунктах пропуска граждан Республики Казахстан и иных лиц, утративших документы, удостоверяющие личность, в период пребывания за границей или в Республике Казахстан, до установления их личности;
      12) осуществлять задержание и личный досмотр лиц в соответствии с законами Республики Казахстан;
      13) останавливать, осматривать и задерживать транспортные средства, допустившие нарушение установленных режимов в пограничном пространстве, доставлять (конвоировать) их в расположение подразделений Пограничной службы для выяснения обстоятельств правонарушения;
      14) задерживать и изымать в установленном порядке самостоятельно или совместно с уполномоченными органами перемещаемые через Государственную границу взрывчатые, отравляющие, радиоактивные, наркотические вещества, оружие, боеприпасы, иные грузы и товары, запрещенные к ввозу в Республику Казахстан или вывозу из Республики Казахстан, а также грузы и товары, перемещаемые контрабандным путем;
      15) оказывать содействие Вооруженным Силам Республики Казахстан в охране Государственной границы в воздушном пространстве;
      16) оказывать содействие правоохранительным и природоохранным органам Республики Казахстан в защите граждан, природных ресурсов и окружающей среды в пограничном пространстве;
      17) возводить инженерно-технические средства, сооружения и заграждения Пограничной службы с учетом путей миграции диких животных по предложению уполномоченного государственного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;
      18) осуществлять контроль за пересечением Государственной границы в подводной среде;
      19) использовать имеющиеся средства для опознавания (классификации) подводных объектов в территориальных водах (море) и внутренних водах, а также за их пределами до границ иностранных государств при возникновении угрозы незаконного пересечения или при незаконном пересечении Государственной границы;
      20) осуществлять противолодочные и противодиверсионные мероприятия в подводной среде в интересах защиты Государственной границы;
      21) составлять протоколы и вести производство по делам об административных правонарушениях, отнесенных к ее ведению в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;
      22) в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан вести дознание по делам, отнесенным к ее ведению;
      23) осуществлять физическую защиту загранучреждений, порядок организации и осуществления которой определяется Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по согласованию с Министерством иностранных дел Республики Казахстан и уполномоченным органом в сфере внешней разведки;
      24) исполнять иные обязанности, предусмотренные законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.
      15. Пограничная служба для реализации задач и осуществления своих функций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке имеет право:
      1) возводить и устанавливать необходимые инженерно-технические средства, сооружения и заграждения;
      2) осуществлять строительство линий связи и коммуникаций, размещать и использовать технику и вооружение;
      3) участвовать в делимитации, демаркации и редемаркации Государственной границы, разработке необходимых документов и материалов с целью установления режима Государственной границы с сопредельными государствами;
      4) находиться на любых участках местности (располагать пограничные наряды), в том числе на территориях особо охраняемых и природоохранных зон, а также передвигаться по ним при исполнении служебных обязанностей, требовать от собственников (арендаторов) земельных участков выделения мест для передвижения пограничных нарядов, оборудования и содержания в надлежащем состоянии проходов через ограждения или переходов через другие препятствия;
      5) проводить контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность, а также разведывательную деятельность в области пограничной политики и оперативного обеспечения охраны Государственной границы, территориальных вод (моря) и континентального шельфа и принимать меры по обеспечению собственной безопасности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      6) координировать в пределах своих полномочий деятельность уполномоченных органов и организаций в области реализации пограничной политики и обеспечения пограничной безопасности Республики Казахстан, организовывать взаимодействие своих сил и уполномоченных органов, участвующих в защите Государственной границы или осуществляющих деятельность, затрагивающую интересы защиты Государственной границы;
      7) вносить в государственные органы, общественные объединения, организации обязательные к исполнению представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений в пограничном пространстве или препятствующих деятельности Пограничной службы;
      8) на основе общепризнанных принципов и норм международного права, а также международных договоров Республики Казахстан организовывать и осуществлять взаимодействие в защите Государственной границы с пограничными органами иностранных государств;
      9) осуществлять непосредственное руководство деятельностью пограничных представителей Республики Казахстан;
      10) вести переписку с пограничными представителями сопредельных государств по вопросам поддержания режима Государственной границы, урегулирования пограничных инцидентов, обмена информацией, по взаимной договоренности приглашать представителей сопредельных государств на территорию Республики Казахстан и переходить на территорию сопредельных государств для ведения переговоров по пограничным вопросам в порядке, установленном Законом;
      11) запрашивать и получать безвозмездно от уполномоченных органов, организаций и общественных объединений информацию, необходимую для исполнения обязанностей;
      12) привлекать на добровольной основе к решению задач в области защиты Государственной границы граждан в составе добровольных дружин, в качестве внештатных сотрудников Пограничной службы и иных формах, поощрять граждан, отличившихся при защите Государственной границы, и лиц, отвечающих предъявляемым требованиям, рекомендовать для поступления в учебные заведения Пограничной службы;
      13) участвовать в правовом воспитании населения Республики Казахстан, проводить профилактические мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений в пограничном пространстве, использовать средства массовой информации для информирования населения о правонарушениях, розыске правонарушителей и в иных целях;
      14) применять вооружение и военную технику, специальные средства, служебных животных и физическую силу в соответствии с Законом «О Государственной границе Республики Казахстан»;
      15) рассматривать заявления или сообщения о совершенных или готовящихся правонарушениях в пограничном пространстве, регистрировать их и принимать по ним соответствующие меры;
      16) создавать и использовать специализированные учеты и информационные системы, обеспечивающие выполнение задач по защите Государственной границы;
      17) проводить фундаментальные и прикладные исследования в области защиты Государственной границы;
      18) определять форму одежды и экипировку военнослужащих, участвующих в защите Государственной границы;
      19) осуществлять в установленном законодательством порядке досмотр транспортных средств, грузов и товаров, перемещаемых через Государственную границу;
      20) сопровождать транспортные средства и располагать на них пограничные наряды;
      21) при усилении охраны Государственной границы в порядке, определяемом совместными решениями с Министерством обороны Республики Казахстан и Министерством внутренних дел Республики Казахстан, использовать выделяемые ими силы и средства;
      22) при преследовании правонарушителей беспрепятственно (при необходимости с повреждением запирающих устройств) в любое время суток входить в жилые и нежилые помещения граждан, на территорию и в помещения организаций, а также осматривать их (с последующим уведомлением в течение двадцати четырех часов соответствующего прокурора);
      23) при проведении пограничных поисков и операций, иных розыскных действий самостоятельно устанавливать контрольные посты, временно ограничивать или запрещать движение лиц и транспортных средств, не допускать граждан на отдельные участки местности, обязывать их остаться там или покинуть эти участки в целях защиты здоровья и жизни людей;
      24) при возникновении угрозы безопасности Республики Казахстан временно ограничивать с уведомлением местных исполнительных и иных уполномоченных органов Республики Казахстан производство различных работ в пограничной полосе, за исключением работ оборонного значения, работ, связанных с выполнением международных обязательств и ликвидацией последствий, возникших при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
      25) использовать в служебных целях средства связи, а при отражении вооруженных вторжений на территорию Республики Казахстан, воспрепятствовании незаконным массовым пересечениям и иным провокациям на Государственной границе, проведении поисковых мероприятий, доставлении лиц, подозреваемых в совершении правонарушений, - транспортные средства организаций, а в необходимых случаях - транспортные средства граждан с последующим возмещением расходов либо причиненного ущерба владельцам по их требованию в установленном законами Республики Казахстан порядке;
      26) запрещать сход на берег и пребывание на берегу членам экипажей иностранных невоенных судов и иным находящимся на них лицам, допустившим правонарушения при пересечении Государственной границы, плавании в территориальных водах (море) и внутренних водах или во время стоянки судов в казахстанских портах;
      27) требовать от граждан соблюдения установленного на Государственной границе порядка, прекращения противоправных действий, препятствующих деятельности Пограничной службы, в случае невыполнения этих требований принимать соответствующие меры, предусмотренные законами Республики Казахстан;
      28) содержать нарушителей установленных в пограничном пространстве режимов в помещениях Пограничной службы, специально оборудованных для содержания лиц, подвергнутых административному задержанию;
      29) помещать в следственные изоляторы, изоляторы временного содержания и помещения, специально оборудованные для содержания лиц, подвергнутых административному задержанию лиц в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;
      30) приглашать лиц в подразделения Пограничной службы с целью получения от них объяснений об известных им обстоятельствах нарушения установленных режимов в пограничном пространстве;
      31) создавать инфраструктуру автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-российской государственной границе;
      32) осуществлять содержание находящихся на балансе пунктов пропуска инженерно-технических сооружений, заграждений, коммуникаций, а также обеспечивать эксплуатацию и сохранность используемого оборудования;
      33) осуществлять радиационный контроль в пунктах пропуска, в которых отсутствуют таможенные органы, с использованием технических средств радиационного контроля в автоматическом или ручном режиме;
      34) осуществлять организацию эксплуатации инспекционно-досмотровых комплексов, содержащих радиоактивные вещества, а также контроль радиационной безопасности в органах национальной безопасности при обращении с радиоактивными веществами, приборами или аппаратурой, в которых содержатся радиоактивные вещества или генерируется ионизирующее излучение;
      35) в территориальных водах (море) и внутренних водах, казахстанской части вод пограничных рек, озер и иных водоемов по отношению к казахстанским и иностранным (надводным и подводным) судам, средствам передвижения по льду:
      остановить судно и произвести его осмотр, если оно не отвечает на сигналы опроса, находится в запрещенном для плавания районе, нарушает порядок захода в воды Республики Казахстан, плавания и пребывания в них. Осмотр судна включает проверку судовых и навигационных документов, документов членов экипажа и пассажиров, документы на грузы, а в необходимых случаях и судовых помещений. По результатам осмотра судна ему может быть разрешено продолжить плавание (пребывание) в водах Республики Казахстан с соблюдением установленных правил или предложено покинуть воды Республики Казахстан, или оно может быть задержано в соответствии с уголовно-процессуальным или административным законодательством Республики Казахстан;
      задерживать лиц, подлежащих уголовной или административной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, передавать этих лиц органам дознания и следствия или соответствующим органам, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Казахстан; преследовать и задерживать за пределами территориальных вод (моря) суда (средства передвижения по льду), нарушившие международные договоры или законодательство Республики Казахстан, до их захода в территориальные воды своей страны или третьего государства, если преследование было начато в водах Республики Казахстан после подачи зрительного или звукового сигнала об остановке (с дистанции, позволяющей им увидеть или услышать этот сигнал) и велось непрерывно;
      36) привлекать силы и средства других уполномоченных органов для выяснения обстановки в подводной среде в территориальных водах (море) и внутренних водах, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
      37) при обнаружении подводных объектов в территориальных водах (море) и внутренних водах произвести опрос о целях захода в эти воды, потребовать изменить курс, предложить им выйти из подводного состояния, показать свой флаг, остановить и произвести их осмотр, принимать иные меры по предупреждению или прекращению действий обнаруженных подводных объектов;
      38) при охране Государственной границы в подводной среде задерживать лиц, подлежащих уголовной или административной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, передавать этих лиц органам дознания и следствия или соответствующим органам, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Казахстан;
      39) задерживать подводные средства, допустившие нарушение установленного порядка пересечения Государственной границы и (или) плавания в территориальных водах (море) и внутренних водах, доставлять (конвоировать) их в порты Республики Казахстан, иные места для выяснения обстоятельств правонарушения, передавать эти средства органам дознания и следствия;
      40) принимать участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам Государственной границы и иным вопросам, касающимся деятельности Пограничной службы;
      41) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

3. Организация деятельности Пограничной службы

      16. Пограничную службу возглавляет заместитель Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - Директор Пограничной службы, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Республики Казахстан по представлению Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Должностные лица номенклатуры Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан назначаются на должности и освобождаются от должностей Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по представлению Директора Пограничной службы.
      17. Директор Пограничной службы организует и руководит деятельностью Пограничной службы и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на нее задач.
      18. Директор Пограничной службы вправе:
      1) в установленном порядке издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения военнослужащими Пограничной службы;
      2) представлять Пограничную службу во взаимоотношениях с государственными органами Республики Казахстан, а также специальными и правоохранительными службами иностранных государств и международными организациями;
      3) определять права и обязанности своих заместителей, а также иных должностных лиц Пограничной службы, делегировать им часть своих полномочий в соответствии с нормативными правовыми актами Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
      4) принимать в соответствии с законодательством Республики Казахстан решения об ограничении или приостановлении деятельности, осуществляемой на Государственной границе, в пограничном пространстве или в пограничной полосе;
      5) назначать на должности и освобождать от должностей военнослужащих Пограничной службы в пределах своей компетенции;
      6) увольнять с воинской службы военнослужащих срочной службы в Пограничной службе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
      7) решать в установленном порядке вопросы поощрения, оказания материальной помощи и налагать дисциплинарные взыскания на военнослужащих и работников Пограничной службы, а также присваивать воинское звание;
      8) вносить предложения Председателю Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по созданию, ликвидации, передислокации и реорганизации воинских частей Пограничной службы, а также по ее структуре и штатам;
      9) утверждать положения (уставы) о подведомственных объединениях, соединениях, воинских частях и подразделениях Пограничной службы;
      10) в пределах полномочий, определенных Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, решать вопросы, связанные с прохождением воинской службы военнослужащими, а также с трудовыми отношениями работников Пограничной службы;
      11) вносить Председателю Комитета национальной безопасности Республики Казахстан предложения по кандидатурам на присвоение высших воинский званий в установленном порядке, награждению военнослужащих и работников Пограничной службы, а также лиц, участвующих в защите Государственной границы, ведомственными наградами;
      12) организовывать проверки служебно-боевой, оперативно-служебной, военно-технической, административно-правовой, уголовно-процессуальной, погранпредставительской и иной деятельности Пограничной службы;
      13) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      19. Директор Пограничной службы имеет заместителей, в том числе одного первого, которые назначаются и освобождаются на должность Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в установленном порядке.
      20. В случае отсутствия Директора Пограничной службы его обязанности по поручению Директора Пограничной службы исполняет первый заместитель или один из заместителей.
      21. Для рассмотрения наиболее важных вопросов охраны и защиты Государственной границы, практики работы с кадрами, принятия согласованных решений в Пограничной службе образуется Военный совет. Численность, состав и Положение о Военном совете утверждаются Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

4. Имущество Пограничной службы

      22. Пограничная служба может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.
      Имущество Пограничной службы формируется за счет имущества, переданного ей собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством.
      23. Имущество, закрепленное за Пограничной службой, относится к республиканской собственности.
      24. Пограничная служба не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ней имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ей по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.
      25. Объекты Пограничной службы относятся к числу режимных либо особорежимных объектов Республики Казахстан.

5. Реорганизация и упразднение Пограничной службы

      26. Реорганизация и упразднение Пограничной службы осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.