Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару деңгейлері арасында өкілеттіктердің аражігін ажырату жөніндегі шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 25 тамыздағы № 898 Жарлығы.

      Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-бабының 3) тармақшасына, "Қазақстан Республикасының Президенті туралы" 1995 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 10-бабының 14) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының жинақы және тиімді атқарушы билігін құруға, мемлекеттік басқару жүйесін реттеу мен оның тиімділігін арттыруға бағытталған мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мақсатында және біртұтас мемлекеттік құрылыс қағидаттарына негіздей отырып ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы функциялар мен өкілеттіктердің аражігін ажыратуға, орталық және жергілікті атқарушы органдардың дербестігі мен жауапкершілігін арттыруға негізделген мемлекеттік басқарудың мынадай қағидаттары айқындалсын:

      1) атқарушы органдар жүйесін басқаратын және олардың қызметіне басшылық етуді жүзеге асыратын орган ретінде Қазақстан Республикасының Үкіметіне мынадай негізгі бағыттар бойынша:

      мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық саясатының, оның қорғаныс қабілетінің, қауіпсіздігінің, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуінің негізгі бағыттарын әзірлеу және олардың жүзеге асырылуын ұйымдастыру;

      мемлекеттік меншікті басқаруды ұйымдастыру;

      мемлекеттің сыртқы саясатын жүргізу жөніндегі шараларды тұжырымдау;

      мемлекеттік валюталық, қаржылық және материалдық ресурстарды құру мен пайдалану кезінде заңдылықтың сақталуын бақылауды қамтамасыз ету;

      еңбекақы төлеу, азаматтардың әлеуметтік қорғалуы, мемлекеттік әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік сақтандыру жүйесі мен шарттарын қалыптастыру;

      құқықтық саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету; азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын сақтау және қорғау, заңдылық пен құқықтық тәртіпті, Қазақстан Республикасының қауіпсіздігі мен қорғаныс қабілеттілігін, Қазақстан Республикасы мемлекеттік шекараларының аумақтық біртұтастығы мен қорғалуын қамтамасыз ету шараларын әзірлеу және іске асыру;

      Қазақстан Республикасының Үкіметіне Қазақстан Республикасының Конституциясымен, заңдарымен және Президентінің актілерімен жүктелген өзге де функциялар мен бағыттарды жүзеге асыру бойынша функциялар жүктелсін;

      2) орталық атқарушы органдарға:

      өздерінің құзыреті шегінде стратегиялық, реттеу, іске асыру және бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру;

      басқарудың тиісті саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру;

      тиісті салада (аяда) мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі нормативтік құқықтық актілерді бекіту;

      орталық және жергілікті атқарушы органдардың тиісті салада (аяда) мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметін үйлестіруді жүзеге асыру;

      құзыреті шегінде жеке және заңды тұлғалардың қызметін бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру;

      министрліктердің өкілеттіктеріне жататын мәселелер бойынша орталық және жергілікті атқарушы органдардың қызметін бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыру;

      нормативтік құқықтық актілерді, стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды орындау, тиісті саладағы (аядағы) мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу;

      жеке кәсіпкерлік субъектілерінің орындауы үшін міндетті талаптарды белгілеу және бекіту;

      мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттары мен регламенттерін әзірлеу және бекіту;

      мемлекеттік қызметтер көрсету;

      орталық атқарушы органдарға Қазақстан Республикасының Конституциясымен, заңдарымен, Президенті мен Үкіметінің актілерімен жүктелген өзге де функциялар мен бағыттарды жүзеге асыру жүктелсін;

      3) орталық атқарушы органдардың құрамына кіретін ведомстволарға:

      ведомствоның құзыреті шегінде реттеу, іске асыру және бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру және ведомствоның құзыреті шегінде орталық атқарушы органның стратегиялық функцияларын орындауға қатысу;

      адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қозғайтын нормативтік құқықтық актілерді қоспағанда, ведомствоның құзыретіне кіретін мәселелер бойынша және министрліктердің актілерінде оларды бекіту бойынша тікелей құзыреті болған кезде нормативтік құқықтық актілерді бекіту;

      құзыреті шегінде жеке және заңды тұлғалардың қызметін бақылауды және қағадалауды жүзеге асыру;

      ведомствоның өкілеттіктеріне жататын мәселелер бойынша жергілікті атқарушы органдардың қызметін бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыру;

      ведомствоға Қазақстан Республикасының заңнамасымен жүктелген өзге де функциялар мен бағыттарды жүзеге асыру жүктелуі мүмкін;

      4) жергілікті атқарушы органдарға:

      тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік шегінде жергілікті маңызы бар міндеттердің шешілуін қамтамасыз ететін реттеу, іске асыру және бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру;

      атқарушы биліктің жалпымемлекеттік саясат жүргізуін тиісті аумақтың мүдделерімен және даму қажеттіліктерімен үйлесімде қамтамасыз ету;

      жергілікті маңызы бар міндеттердің шешілуін және тиісті аумақта мемлекеттік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ететін нормативтік құқықтық актілерді қабылдау;

      коммуналдық меншікті басқару;

      аумақтарды дамытудың жоспарларын, экономикалық және әлеуметтік бағдарламаларын, жергілікті бюджетті әзірлеу және олардың орындалуын қамтамасыз ету;

      тиісті аумақ шегінде жеке және заңды тұлғалардың қызметін бақылауды және қағадалауды жүзеге асыру;

      тиісті аумақта қоғамдық тәртіпті сақтау мен қауіпсіздік жөніндегі қызметті қамтамасыз етуге қатысу;

      жергілікті маңызы бар мемлекеттік қызметтер көрсету;

      жергілікті атқарушы органдарға Қазақстан Республикасының заңнамасымен жүктелетін өзге де өкілеттіктер жүктелсін.

      2. Осы Жарлыққа 1-қосымшаға сәйкес функциялар осы Жарлықтың 1-тармағында белгіленген өкілеттіктердің аражігін ажырату қағидаттарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметінен орталық атқарушы органдардың қарамағына, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдардың қарамағына берілсін.

      3. Осы Жарлыққа 2-қосымшаға сәйкес функциялар орталық атқарушы органдардан тиісті орталық атқарушы органдардың қарамағына берілсін.

      4. Осы Жарлыққа 3-қосымшаға сәйкес функциялар орталық атқарушы органдардан жергілікті атқарушы органдардың қарамағына берілсін.

      5. Осы Жарлыққа 4-қосымшаға сәйкес функциялар облыстардың, Астана, Алматы қалаларының жергілікті атқарушы органдарынан аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарының қарамағына берілсін.

      6. Осы Жарлыққа 5-қосымшаға сәйкес мемлекеттік функциялар мемлекеттік емес сектор саласына берілсін, сондай-ақ мемлекеттік органдардың жекелеген функциялары алып тасталсын.

      7. Қазақстан Республикасының Үкіметі:

      1) басқару тиімділігі және жеделдігін қамтамасыз ету мақсатында министрліктер мен жергілікті атқарушы органдар арасындағы материалдық-техникалық қамтамасыз етуді, штат санын беру және республикалық мемлекеттік кәсіпорындарды оңтайландыру мәселелері бойынша қажетті шаралар қабылдасын;

      2) Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен келісім бойынша орталық атқарушы органдар мен ведомстволар арасында олардың салалық ерекшеліктеріне сәйкес функциялар мен міндеттердің бөлінуін қамтамасыз етсін;

      3) осы Жарлықта айқындалған өкілеттіктердің аражігін ажырату қағидаттарына сәйкес қажет болған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген және осы Жарлыққа қосымшаларда көрсетілмеген өзге де функциялардың қайта бөлінуін қамтамасыз етсін;

      4) 2014 жылғы 1 қыркүйекке дейін осы Жарлықты іске асыруға бағытталған заң жобасын Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжілісінің қарауына енгізсін;

      5) осы Жарлықты іске асыру бойынша өзге де шаралар қабылдасын.

      8. "Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 29 қыркүйектегі № 1449 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., № 36, 474-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      1-тармақ алып тасталсын.

      9. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін.

      10. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н.Назарбаев


  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2014 жылғы 25 тамыздағы
№ 898 Жарлығына
1-ҚОСЫМША

Қазақстан Республикасының Үкіметінен орталық атқарушы
органдардың қарамағына, сондай-ақ жергілікті атқарушы
органдардың қарамағына берілетін функциялардың
ТІЗБЕСІ
1. Қазақстан Республикасының Үкіметінен орталық атқарушы
органдардың қарамағына берілетін функциялардың
ТІЗБЕСІ

      1. Салықтар және кеден ісі саласында:

      1) кеден өкілінің кеден органдарына, оның ішінде ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, есептілік ұсыну тәртібін бекіту;

      2) кедендік транзиттің кедендік рәсіміне сәйкес тасымалданатын тауарларды есепке алуды жүргізу тәртібін бекіту және кеден органдарына осындай тауарларды, оның ішінде ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, тасымалдау туралы есептілік ұсыну;

      3) сақталатын тауарларды есепке алуды жүргізу тәртібін бекіту және кеден органдарына, оның ішінде ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, олар туралы есептілік ұсыну;

      4) кедендік қоймада сақталатын тауарларды есепке алуды жүргізу тәртібін бекіту және кеден органдарына, оның ішінде ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, осындай тауарлар туралы есептілік ұсыну;

      5) кеден органдарының еркін қоймалардың иелерімен өзара қарым-қатынастары тәртібін бекіту;

      6) кеден органдарының арнайы экономикалық аймаққа қатысушылармен өзара қарым-қатынастары тәртібін бекіту;

      7) "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" Кодексімен және Кеден одағының Кеден кодексімен реттелмеген кедендік баждардың, салықтардың, өсімпұлдардың бюджеттен артық (қате) төленген немесе артық өндіріп алынған сомаларын қайтару (есепке алу), бюджетке аудару қағидаларын бекіту;

      8) кедендік баждардың, салықтардың, кедендік алымдар мен өсімпұлдардың бюджетке түсімдерін есепке алу, сондай-ақ "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" Кодексімен реттелмеген бөлігінде төлеушінің жеке шоттарын жүргізу тәртібін бекіту;

      9) кеден органдарында кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз етуді есепке алу тәртібін бекіту;

      10) әкету кедендік баждарының, салықтар мен кедендік алымдардың артық (қате) төленген немесе артық өндіріліп алынған сомаларын, аванстық төлемдердің сомаларын, кедендік баждар, салықтар төлеуді қамтамасыз ету сомаларын қайтару (есепке алу) тәртібін бекіту;

      11) әкелу кедендік баждарының артық (қате) төленген немесе артық өндіріліп алынған сомаларын қайтару (есепке алу) тәртібін бекіту;

      12) кедендік бақылаудың техникалық құралдары тізбесін және қолданылу тәртібін бекіту;

      13) кедендік бақылау мақсаттары үшін кеден органдарының су және әуе кемелерін пайдалану тәртібін бекіту;

      14) кедендік бақылаудағы тауарларды есепке алу тәртібі мен нысанын бекіту;

      15) Қазақстан Республикасының кеден органдарында тәуекелдерді басқару жүйесін қолдану тәртібін бекіту;

      16) ұсталған тауарларды сақтау бойынша шығыстарды өтеу тәртібін бекіту;

      17) тауарларды сату, жою немесе өзгеше пайдалану тәртібін бекіту;

      18) кедендік сүйемелдеу тәртібін бекіту;

      19) кеден органдары лауазымды адамдарының тауарлар сынамалары мен үлгілерін іріктеу тәртібін бекіту;

      20) кеден органдарының лауазымды адамдарының тауарларды кедендік тазартуды жүргізу тәртібін бекіту;

      21) бажсыз сауда жасау дүкендерінде тауарларды сату тәртібін бекіту;

      22) тіркелген активтердің түсуі және кетуі кезінде құнын айқындау тәртібін бекіту;

      23) электрондық түрде жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымы тәртібін белгілеу;

      24) көрме-жәрмеңкелік сауда бойынша қосылған құн салығының төленуін бақылау тәртібін айқындау;

      25) Қазақстан Республикасының аумағы арқылы автокөлік құралдарының жүріп өту және рұқсат ету құжаттарын беру тәртібін белгілеу;

      26) радиожиілік спектрін пайдалануға рұқсат беру тәртібін белгілеу;

      27) алкоголь өнімін есепке алу-бақылау маркаларымен және темекі бұйымдарын акциздік маркалармен таңбалау тәртібін белгілеу;

      28) акциздік тауарлардың жекелеген түрлерін таңбалау (қайта таңбалау) қағидаларын бекіту;

      29) акциздік және есепке алу-бақылау маркаларын алу, есепке алу, сақтау және беру қағидаларын бекіту;

      30) акциздік тауарлардың жекелеген түрлерін ресімдеу, тапсырыс беру, алу, беру, есепке алу, сақтау және олардың ілеспе жүкқұжаттарын ұсыну қағидаларын бекіту;

      31) акциздік бекеттің қызметін ұйымдастыру тәртібін бекіту;

      32) салықтық есептілік нысандарын және оларды жасау қағидаларын бекіту;

      33) тауарларды әкелу туралы өтінішті алу және жанама салықтарды төлеу туралы хабарлама нысанын бекіту.

      2. Сауда саласында:

      1) ішкі сауда қағидаларын бекіту;

      2) әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бөлшек сауда бағаларының және олардың шекті жол берілетін бөлшек сауда бағалары мөлшерінің шекті мәндерін белгілеу тәртібін бекіту;

      3) әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бөлшек сауда бағаларының шекті мәндерін бекіту;

      4) әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының шекті жол берілетін бөлшек сауда бағаларының мөлшерлерін бекіту;

      5) биржалық сауданың үлгі қағидаларын бекіту;

      6) тауар биржаларының, биржалық брокерлер мен дилерлердің қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын бекіту.

      3. Мемлекеттік және бюджеттік жоспарлау, аудит қызметі, мемлекеттік сатып алу, мемлекеттік мүлік саласында:

      1) бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда мемлекеттік мекемелердің шоттар ашуы, жүргізуі және жабуы тәртібін бекіту;

      2) бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда мемлекеттік концессиялық міндеттемелерді тіркеу және есепке алу тәртібін бекіту;

      3) бюджеттен субсидиялар төлеу тәртібін бекіту;

      4) нысаналы салым салуға бағытталған бюджеттік бағдарламаларды қаржыландыру тәртібін бекіту;

      5) бюджеттік бағдарламалар әкімшілері шығыстарының лимиттерін, жаңа бастамаларға арналған лимиттерді айқындау тәртібін бекіту;

      6) мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын бекіту;

      7) кәсіби аудиторлық ұйымдарды аккредиттеу тәртібін бекіту;

      8) бухгалтерлік есепке алуды жүргізу тәртібін бекіту;

      9) бюджетті атқару және оның кассалық қызмет көрсету қағидаларын бекіту;

      10) инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларын бекіту;

      11) мемлекеттік сатып алу саласында тізілімдер қалыптастыру және жүргізу тәртібін айқындау;

      12) электрондық мемлекеттік сатып алуды жүргізу қағидаларын бекіту;

      13) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіпке сәйкес республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісінің бір бөлігін аудару нормативін белгілеу.

      4. Сәулет, қала құрылысы қызметі, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, табиғи монополиялар, бәсекелестікті қорғау саласында:

      1) реттелетін қызмет көрсетулерді тұтынушыларға тең жағдайлар ұсыну тәртібін бекіту;

      2) сумен жабдықтау саласында жеке тұлғалардың реттелетін қызмет көрсетулерді тұтыну көлемінің негізделген шамасын айқындау тәртібін белгілеу;

      3) табиғи монополиялар субъектілерінің реттелетін қызмет көрсетулерді тұтынушылармен жасасатын үлгі шарттарды бекіту;

      4) табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламасын бекіту тәртібін айқындау;

      5) жария тыңдаулар өткізу тәртібін айқындау;

      6) сатып алуды жүргізу тәртібін айқындау;

      7) бағаларына мемлекеттік реттеу белгіленетін мұнай өнімдерін бөлшек саудада өткізуге шекті бағаны айқындау тәртібін әзірлеу;

      8) тауарлық және сұйытылған мұнай газын ішкі нарықта көтерме саудада өткізуге шекті бағалардың деңгейін белгілеу;

      9) салынып жатқан (салынуы көзделген) объектілер мен кешендерге мониторинг жүргізу тәртібін айқындау;

      10) сәулет, қала құрылысы мен құрылыс қызметі саласында инжинирингтік қызметтер көрсету қағидаларын бекіту;

      11) техникалық регламенттерді бекіту;

      12) сәулет-құрылыстық бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік құрылыс инспекторларын аттестаттау тәртібін белгілеу;

      13) бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын жобалар бойынша инжинирингтік қызметтер көрсету жөніндегі ұйымдарды тарту тәртібін белгілеу;

      14) сәулет, қала құрылысы мен құрылыс қызметі саласында сараптамалық жұмыстар мен инжинирингтік қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын сарапшыларды аттестаттау тәртібін бекіту;

      15) сәулет, қала құрылысы мен құрылыс қызметі істері жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның жергілікті атқарушы органдардың сәулет, қала құрылысы мен құрылыс қызметі саласындағы қызметін бақылау мен қадағалауды жүзеге асыру қағидаларын бекіту;

      16) авторлық қадағалауды ұйымдастыру және жүргізу қағидаларын бекіту;

      17) ғимараттар мен құрылыстарды жобалаудың техникалық және (немесе) технологиялық күрделі объектілеріне жатқызу қағидаларын бекіту;

      18) құрылыс салудың үлгі қағидаларын бекіту;

      19) жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғаудың үлгі қағидаларын, қалалар мен елді мекендердің аумақтарын абаттандыру қағидаларын бекіту.

      5. Жер қатынастары, геодезия және картография, тұрғын үй қатынастары саласында:

      1) республикалық бюджет қаражаты есебінен орындалатын топографиялық-геодезиялық және картографиялық жұмыстар тізбесін бекіту;

      2) геодезия және картография саласындағы жеке кәсіпкерлік субъектілеріне қойылатын талаптарды белгілейтін нормативтік құқықтық актілерді бекіту;

      3) Қазақстан Республикасының Ұлттық картографиялық-геодезиялық қорының құжаттарын қалыптастыру, жинақтау, сақтау және пайдалану қағидаларын бекіту;

      4) геодезиялық пункттерді қорғау туралы қағидаларды бекіту;

      5) орман қоры жерлерін орман шаруашылығын жүргізуге байланысты емес мақсаттар үшін басқа санаттар жерлеріне аудару тәртібін бекіту;

      6) мемлекеттік жер кадастрын жүргізу және жерлерді мониторингтеу тәртібін бекіту;

      7) аумақтық сулар алып жатқан жер учаскелерін жасанды құрылыстар салу үшін беру қағидаларын бекіту;

      8) жер учаскелеріне құқықтарды жеке тұрғын үй құрылысына беру қағидаларын бекіту;

      9) ауыл шаруашылығын жүргізуге байланысты емес мақсаттарда пайдалану үшін ауыл шаруашылығы алқаптарын алып қоюға байланысты болған ауыл шаруашылығы өндірісінің шығындарын өтеу нормативтерін белгілеу;

      10) алқаптарды қалпына келтіруге жұмсалатын сомаларды есепке ала отырып, шығындарды өтеу тәртібін бекіту;

      11) жерді мониторингтеуді жүргізу және оның деректерін пайдалану тәртібін бекіту;

      12) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін ұстау қағидаларын бекіту;

      13) Қазақстан Республикасының тұрғын үй қорын мемлекеттік есепке алуды жүзеге асырудың бірыңғай тәртібін айқындау.

      6. Қорғаныс саласында:

      1) жоғары оқу орындарында және жоғары кәсіби білім беру ұйымдары жанындағы әскери факультеттерде әскери даярлау қағидаларын бекіту;

      2) әскери міндеттілер мен әскерге шақырылушыларды әскери есепке алуды жүргізу туралы қағидаларды бекіту;

      3) Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың арсеналдары, базалары мен қоймалары жанындағы тыйым салынған аймақтарды және Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың арсеналдары, базалары мен қоймалары жанындағы тыйым салынған аудандарды белгілеу қағидаларын ведомствоаралық актімен бекіту;

      4) Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің әскери атташелер аппараты қызметкерлерінің қызметін ұйымдастыру және қызметін өткеру қағидаларын бекіту;

      5) олардың жедел басқаруындағы әскери мүлікті есепке алуды жүргізу;

      6) жергілікті әскери басқару органдары туралы ережені бекіту;

      7) авиациялық оқиғалар мен инциденттерді тексеру қағидаларын бекіту;

      8) заттай және өзге мүлік түрімен жабдықтау нормаларын бекіту;

      9) азаматтарды әскери қызметке даярлау қағидаларын бекіту;

      10) бастапқы әскери даярлықты ұйымдастыру және өткізу, сондай-ақ оқу-материалдық базасын қалыптастыру тәртібін бекіту;

      11) жалпыға бірдей әскери оқыту бағдарламасын бекіту;

      12) әскери міндеттілер мен әскерге шақырылушыларды әскери есепке алу қағидаларын және әскери-дәрігерлік сараптама өткізу қағидаларын бекіту;

      13) әскери жиындарға шақыруды жүзеге асыру;

      14) ұшу жұмыстарында, корабльдік қызметте болатын, жауынгерлік кезекшілік, жауынгерлік қызмет атқаратын әскери қызметшілерге еңбек сіңірген жылдарына қарамастан, ұзақтығы 40 тәулік жыл сайынғы негізгі демалыс беру құқығын беретін қызмет өткеру жерлерінің тізбесін бекіту;

      15) мерзімді қызметтегі әскери қызметшілерге, әскери оқу орындарының бірінші және екінші курстарының курсанттарына почта жөнелтілімдері үшін ақшалай өтемақы мөлшерін бекіту;

      16) арнайы көлік құралдарының тізбесін бекіту;

      17) Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының механикалық көлік құралдары мен олардың тіркемелерін мемлекеттік тіркеу қағидаларын бекіту.

      7. Жер қойнауын пайдалану және қоршаған орта саласында:

      1) елді мекендердің сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану қағидаларын бекіту;

      2) есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін сумен жабдықтау және су бұру жөніндегі коммуналдық қызметтерді тұтыну нормаларын есептеудің үлгі қағидаларын әзірлеу;

      3) елді мекендердің сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін техникалық пайдалану қағидаларын әзірлеу;

      4) қалалар мен ауылдық елді мекендерді сумен жабдықтауды қамтамасыз ететін су шаруашылығы құрылыстарын жалға және сенімгерлік басқаруға беру тәртібін бекіту;

      5) жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібін бекіту;

      6) жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің және осы тізілімге енгізу үшін оларды бағалау критерийлерін қоса алғанда, оларды өндірушілердің тізілімін қалыптастыру және жүргізу тәртібін бекіту;

      7) келісімшарттар талаптарын орындаудың сақталуын мониторингтеу мен бақылауды жүзеге асыру тәртібін айқындау;

      8) жер қойнауына мемлекеттік мониторингті жүзеге асыру тәртібін белгілеу;

      9) жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар жобаларының сараптамасын жүзеге асыру қағидаларын белгілеу;

      10) пайдалы қазбаларды барлау мен өндіру кезінде жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалану жөніндегі бірыңғай қағидаларды бекіту;

      11) мемлекет меншігіндегі геологиялық ақпаратты оқу, ғылыми, коммерциялық мақсаттарда пайдалану және геологиялық ақпаратты Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерге шығару қағидаларын бекіту;

      12) пайдалы қазбалар қорларын мемлекеттік теңгерімге қосу және оларды мемлекеттік теңгерімнен шығару тәртібін белгілеу;

      13) кен орындарының және пайдалы қазбалар көрініс белгілерінің мемлекеттік кадастрын жүргізу тәртібін белгілеу;

      14) жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерделеуге арналған келісімшартты (шартты) жасасу тәртібін белгілеу;

      15) табиғи ресурстардың әрбір түрін мемлекеттік есепке алу, мемлекеттік кадастрын және мемлекеттік мониторингін жүргізу тәртібін бекіту;

      16) қоршаған ортаны қорғау саласындағы жобалардың ашық конкурстарын өткізу тәртібін айқындау;

      17) парниктік газ шығарындыларына квоталар беру тәртібін белгілеу.

      8. Арнайы экономикалық аймақтар, энергия үнемдеу және энергия тиімділігі саласында:

      1) басқарушы компанияны басқару үшін тұлғаларға конкурстық іріктеуді жүргізу қағидаларын, сондай-ақ оларға қойылатын талаптарды бекіту;

      2) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеу қағидаларын бекіту;

      3) үйлердің, құрылыстардың, ғимараттардың және олардың қоршау конструкцияларының бөлігі болып табылатын элементтерінің энергия тиімділігі жөніндегі талаптарды белгілеу;

      4) сыртқы нарықтарға ілгерілету бойынша шығындар ішінара өтелетін отандық өңделген тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесін бекіту;

      5) технологияларды коммерцияландыруға арналған инновациялық гранттар беру қағидаларын бекіту;

      6) тауар шығарылған елді айқындау және тауардың шығу тегі туралы сертификат беру жөніндегі қағидаларды бекіту;

      7) өнімді таңбалау тәртібін белгілеу.

      9. Көлік және коммуникация саласында:

      1) жаңа магистральдық жолдар салу жөнінде шешімдер қабылдау;

      2) магистральдық теміржол желісін пайдалану қағидаларын бекіту;

      3) магистральдық, станциялық және кірме жолдарда жүру қауіпсіздігі талаптарының сақталуын тексеру қағидаларын бекіту;

      4) жолаушыларды, багажды, жүктерді, жүк-багажды және почта жөнелтілімдерін тасымалдау қағидаларын бекіту;

      5) тасымалдаушының әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдауды жүзеге асыруына байланысты шығындарын субсидиялау қағидаларын бекіту;

      6) әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдауды жүзеге асыратын тасымалдаушылардың шығындарын субсидиялау көлемдерін айқындау әдістемесін бекіту;

      7) теміржол көлігіндегі қауіпсіздік қағидаларын бекіту;

      8) теміржол вокзалдарының қызметін ұйымдастыру қағидаларын бекіту;

      9) жолаушыларды облысаралық және халықаралық қатынастарда тасымалдауды ұйымдастыру қағидаларын бекіту;

      10) теміржол көлігін техникалық пайдалану қағидаларын бекіту;

      11) әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша көрсетілетін жолаушыларды тасымалдау қызметтеріне бағаларды айқындау әдістемесін бекіту;

      12) әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастардың тізбесін айқындау;

      13) механикалық көлік құралдарын және олардың тіркемелерін міндетті техникалық байқауды ұйымдастыру және жүргізу, механикалық көлік құралдарын және олардың тіркемелерін міндетті техникалық байқаудан өткізудің кезеңділігі қағидаларын бекіту;

      14) техникалық байқау операторларының тізілімін жүргізу тәртібін бекіту;

      15) міндетті техникалық байқау жүргізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын айқындау әдістемесін бекіту;

      16) шұғыл шақыру жүйесі операторының функцияларын жүзеге асыратын заңды тұлғаны айқындау;

      17) шұғыл шақыру жүйесін ұйымдастыру және пайдалану қағидаларын бекіту;

      18) автомобиль көлігімен жолаушылар мен багажды тасымалдау қағидаларын бекіту;

      19) жүргізушілердің еңбегі мен тынығуын ұйымдастыру, сондай-ақ тахографтарды қолдану қағидаларын бекіту;

      20) әлеуметтік маңызы бар жолаушылар тасымалдарын жүзеге асыруға байланысты тасымалдаушылардың шығындарын бюджет қаражаты есебінен субсидиялау қағидаларын бекіту;

      21) автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдау қағидаларын бекіту;

      22) Қазақстан Республикасының аумағында жүк тасымалдауды жүзеге асыру кезінде автокөлік құралдарының жүру тәртібін айқындау;

      23) автомобиль көлігімен қауіпті жүктерді тасымалдау қағидаларын бекіту;

      24) халықаралық автомобильмен жүк тасымалдауды жүзеге асыруға автомобильмен тасымалдаушыларға рұқсат беру қағидаларын бекіту;

      25) Қазақстан Республикасының аумағында автомобиль көлігімен тасымалдауға рұқсат берілетін қауіпті жүктердің тізбесін бекіту;

      26) автомобиль жолдарын пайдалану қағидаларын бекіту;

      27) жалпы пайдаланымдағы халықаралық және республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын жөндеуді және күтіп-ұстауды қаржыландыру нормативтерін бекіту;

      28) автокөлік құралдарының Қазақстан Республикасының аумағында жүргені үшін алымдар төлеу тәртібін және мөлшерлемелерін бекіту;

      29) жалпы пайдаланымдағы халықаралық және республикалық маңызы бар ақылы автомобиль жолдары мен көпір өткелдерін пайдаланудың тәртібі мен шарттарын бекіту;

      30) жалпы пайдаланымдағы халықаралық және республикалық маңызы бар автомобиль жолын (жол бөлігін) ақылы негізде пайдалану туралы шешім қабылдау;

      31) жалпы пайдаланымдағы халықаралық және республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының, оның ішінде қорғаныстық пайдаланымдағы автомобиль жолдарының тізбесін бекіту;

      32) жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарының жолақ бөлігінде сыртқы (көрнекі) жарнама орналастыру тәртібін бекіту;

      33) астананың, республикалық маңызы бар қалалардың көшелерін, облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын жөндеуді және күтіп-ұстауды қаржыландыру нормативтерін бекіту;

      34) Қазақстан Республикасының азаматтық әуе кемелерінің ұшу жарамдылығы нормаларын бекіту;

      35) ұшудың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тікелей қатысатын авиация персоналын кәсіптік даярлау қағидаларын бекіту;

      36) азаматтық және эксперименттік авиацияның авиация персоналының аттестаттауға жататын лауазымдары мен кәсіптерінің тізбесін бекіту;

      37) жалпы мақсаттағы авиация пайдаланушыларды ұшуға жіберу қағидаларын бекіту;

      38) Қазақстан Республикасының азаматтық авиация ұйымдарын азаматтық авиация саласындағы халықаралық ұйымдардың авиациялық стандарттарын қолдануға жіберу қағидаларын бекіту;

      39) азаматтық авиацияда әуеайлақтық қамтамасыз ету қағидаларын бекіту;

      40) азаматтық әуе кемелерін авиациялық жанар-жағармай материалдарымен қамтамасыз ету қағидаларын бекіту;

      41) Қазақстан Республикасының әуежайларында жолаушыларға қызмет көрсетуді ұйымдастыру қағидаларын бекіту;

      42) Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясындағы өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту;

      43) Қазақстан Республикасының әуежайларында ұшуды авариялық-құтқарумен қамтамасыз ету қағидаларын бекіту;

      44) әуе кемелерін ұшу алдында және арнайы қарап тексеру қағидаларын бекіту;

      45) авиакомпанияларға тұрақты ішкі коммерциялық әуемен тасымалдауларды орындауға рұқсат беру қағидаларын бекіту;

      46) жолаушыларды, багажды және жүктерді әуе көлігімен тасымалдау қағидаларын бекіту;

      47) кемелер мен оларға құқықтарды мемлекеттік тіркеу қағидаларын бекіту;

      48) жолаушыларды, багажды және жүктерді тасымалдау қағидаларын бекіту;

      49) кеме жүргізушілерін шағын көлемді кемені басқару құқығына аттестаттау қағидаларын бекіту;

      50) кемелермен тасымалдауға арналған қауіпті жүктердің тізбесін бекіту;

      51) Ұлттық теңіз тасымалдаушысын айқындау және оның ережесін бекіту;

      52) теңіз портының міндетті түрде көрсететін қызметтерінің тізбесін бекіту;

      53) кеме жүргізушілерін шағын көлемді кемені басқару құқығына аттестаттау қағидаларын бекіту;

      54) ішкі су жолдарында жүзу қағидаларын бекіту;

      55) телерадио хабарларын тарату мақсаты үшін жиіліктердің белдеулерін, радиожиіліктерді (радиожиілік арналарын) бөлу қағидаларын бекіту;

      56) есептік тарифті айқындау, шекті және жеке тарифтерді бекіту тәртібін бекіту.

      10. Энергетика, мұнай және газ, өнеркәсіп саласында:

      1) энергетикалық сараптама жүргізу қағидаларын бекіту;

      2) электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларын бекіту;

      3) электр энергиясын пайдалану қағидаларын бекіту;

      4) жылу энергиясын пайдалану қағидаларын бекіту;

      5) тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидаларын бекіту;

      6) энергетика кәсіпорындары үшін өрт қауіпсіздігінің қағидаларын бекіту;

      7) иондаушы сәулелендіру әсеріне байланысты аурулардың тізбесін және себептік байланысын анықтау тәртібін бекіту;

      8) теңізде, ішкі су айдындарында, төтенше экологиялық жағдай аймақтарында және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда мұнай операцияларын жүргізу тәртібін бекіту;

      9) мұнай операцияларын жүргізген кезде ілеспе және (немесе) табиғи газды жағудың нормативтері мен көлемдерін есептеу әдістемесін бекіту;

      10) ілеспе және (немесе) табиғи газды алау етіп жағуға рұқсат беру тәртібін бекіту;

      11) газ желісі ұйымдарын аккредиттеу қағидаларын бекіту;

      12) тауарлық және сұйытылған мұнай газын бөлшек саудада өткізу және пайдалану тәртібін бекіту;

      13) магистральдық мұнай құбырларын пайдалану қағидаларын және магистральдық газ құбырларын пайдалану қағидаларын бекіту;

      14) магистральдық құбырларды күзетуді ұйымдастыру қағидаларын бекіту;

      15) мұнай өнімдерін өндіру және өткізу мониторингін жүзеге асыру тәртібін бекіту;

      16) бірыңғай оператордың мұнай өнімдерін Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметіне, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Ішкі әскерлеріне, Қазақстан Республикасының Республикалық ұланына, азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органға жеткізу бойынша мұнай өнімдерін жеткізу қағидаларын бекіту.

      11. Ауыл шаруашылығы, су ресурстары, орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі саласында:

      1) өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыруды қолдау үшін бөлінетін ақшаны пайдалану тәртібін және агент көрсететін қызметтерге төленетін ақының мөлшерін бекіту;

      2) астық өндіруді мемлекеттік қолдау саласында саясаттың негізгі бағыттарын әзірлеу және оларды жүзеге асыруды ұйымдастыру;

      3) астықты экспорттаушылардың мемлекеттік ресурстарға экспортталатын көлемге пайыздық арақатынаста есептелетін астық жеткізу көлемін айқындау;

      4) астықтың сандық-сапалық есебін жүргізу, астықты сақтауды, беруді, астық қолхаттары айналымы және өтеу, нан қабылдау өнеркәсібін уақытша басқаруды жүргізу, электрондық астық қолхаттары жүйесін пайдалану қағидаларын бекіту;

      5) аса қауіпті зиянды организмдердің тізбесін бекіту;

      6) пестицидтерді (улы химикаттарды) тіркеу, өндірістік сынақтар мен мемлекеттік тіркеуді жүргізу қағидаларын бекіту;

      7) ветеринариялық есепке алу мен есептілікті жүргізу, табыс ету тәртібін бекіту;

      8) ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) қағидаларды бекіту;

      9) ветеринария саласындағы кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғаларды аттестаттау қағидаларын бекіту;

      10) өндірістік бақылау бөлімшелерінің ветеринариялық дәрігерлерін аттестаттау тәртібін бекіту;

      11) ветеринариялық-санитариялық сараптама жүргізу қағидаларын бекіту;

      12) шектеу іс-шаралары мен карантинді белгілеу және алып тастау қағидаларын бекіту;

      13) мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау туралы ережені бекіту;

      14) биологиялық қалдықтарды кәдеге жарату, жою тәртібін бекіту;

      15) тиісті аумақтардағы эпизоотиялық жағдайды бағалауды ескере отырып, орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді экспорттауға, импорттауға және транзиттеуге рұқсат беру тәртібін бекіту;

      16) жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығы үшін қауіп төндіретін жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты міндетті түрде алып қою және жою жүргізілетін жануарлардың аса қауіпті ауруларының тізбесін бекіту;

      17) Қазақстан Республикасының аумағын карантиндік объектілерден және бөтен текті түрлерден қорғау жөніндегі қағидаларды бекіту;

      18) оларға қатысты өсімдіктер карантині жөніндегі іс-шаралар белгіленетін және жүзеге асырылатын карантиндік объектілер мен бөтен текті түрлердің тізбесін бекіту;

      19) әкелінетін карантинге жатқызылған өнімге қойылатын фитосанитариялық талаптарды бекіту;

      20) уәкілетті органның ұсынысы бойынша тұқымның мемлекеттік ресурстарын қалыптастыру, сақтау және пайдалану тәртібін, олардың құрылымы мен көлемін айқындау;

      21) Қазақстан Республикасында пайдалануға рұқсат етілген бірегей және элиталық сорттардың тұқымдарын өндіруді, іске асыруды және сатып алуды субсидиялау тәртібін айқындау;

      22) сорттық және тұқымдық бақылауды, жерге егіп бағалауды, зертханалық сорттық сынақтардан өткізуді, тұқым сапасына сараптама жасауды жүзеге асыру тәртібін бекіту;

      23) тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау қағидаларын бекіту;

      24) асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды және мал шаруашылығы өнімінің өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларын бекіту;

      25) акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімінің өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларын бекіту;

      26) басым дақылдар өндіруді субсидиялау арқылы өсімдік шаруашылығы өнімінің шығымдылығы мен сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларын, жанар-жағармай материалдарының және көктемгі-егіс пен егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті басқа да тауарлық-материалдық құндылықтардың құнын бекіту;

      27) тракторларды және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер мен механизмдерді, монтаждалған арнаулы жабдығы бар тіркемелерді қоса алғанда, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауылшаруашылық, мелиорациялық және жол құрылысы машиналары мен механизмдерін, жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы машиналарды мемлекеттік тіркеу қағидаларын бекіту;

      28) топырақты агрохимиялық зерттеп тексеру жүргізу қағидаларын бекіту;

      29) мақта талшығы сапасына сараптама жүргізу және мақта талшығы сапасының паспортын беру қағидаларын бекіту;

      30) мақта тұқымының мемлекеттік ресурстарын қалыптастыру, сақтау және пайдалану қағидаларын бекіту;

      31) шитті мақтаның сапасына сараптама жүргізу және шитті мақтаның сапасы туралы куәлік беру қағидаларын бекіту;

      32) биоотын өндірісі мен айналымын мемлекеттік реттеу және қолдау саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлеу;

      33) алғаш өндірілген (дайындалған) және Қазақстан Республикасының аумағына алғаш әкелінетін (импортталатын) жемшөп қоспаларын мемлекеттік тіркеу тәртібін бекіту;

      34) жеке және заңды тұлғалардың бюджет қаражаты есебінен сатып алынған асыл тұқымды малды пайдалану тәртібін бекіту;

      35) асыл тұқымды мал мәртебесін беру тәртібін бекіту;

      36) асыл тұқымды мал шаруашылығын мемлекеттік қолдаудың негізгі бағыттарын айқындау;

      37) суларды және олардың пайдаланылуын мемлекеттік есепке алуды, мемлекеттік су кадастры мен су объектілерінің мемлекеттік мониторингін жүргізу тәртібін айқындау;

      38) су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәртібін айқындау;

      39) мемлекеттік орман қоры аумағында шайырды, ағаш шырынын, қосалқы сүрек ресурстарын дайындау, орманды жанама пайдалану қағидаларын бекіту;

      40) орман қорын мемлекеттік есепке алуды, мемлекеттік орман кадастрын, ормандардың мемлекеттік мониторингін жүргізу қағидаларын бекіту;

      41) ормандарды қалпына келтіру және орман өсіру қағидаларын бекіту;

      42) мемлекеттік орман қоры аумағында өрт келтірген залалды есепке алу, айқындау және өтеу қағидаларын бекіту;

      43) мемлекеттік орман күзеті туралы ережені бекіту;

      44) жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсаттар беру қағидаларын бекіту;

      45) жануарлар дүниесін мемлекеттік есепке алуды, оның кадастры мен мониторингін жүргізу қағидаларын бекіту;

      46) жануарлар дүниесі объектілерін алып қою квоталарын бөлу қағидаларын бекіту;

      47) аңшылық алқаптарды және балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерін бекіту бойынша конкурс өткізу қағидаларын және конкурсқа қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптарын бекіту;

      48) аквамәдениетті дамыту үшін балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерін пайдалану қағидаларын бекіту;

      49) республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтар тізбесін бекіту.

      12. Білім және ғылым саласында:

      1) білім берудің жалпыға міндетті мемлекеттік стандарттарын әзірлеу тәртібін айқындау;

      2) мемлекеттік үлгідегі білім беру туралы құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру тәртібін айқындау;

      3) білім беруді мониторингтеуді жүзеге асыру тәртібін белгілеу;

      4) мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламаларды және олардың орындалуы жөніндегі есептерді мемлекеттік есепке алу қағидаларын бекіту;

      5) мемлекеттік-жекешелік әріптестік негізінде ғылыми зерттеулерді және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу тәртібін бекіту;

      6) орта білім беру ұйымдарында тамақтандыруды ұйымдастыру қағидаларын бекіту.

      13. Денсаулық сақтау саласында:

      1) денсаулық сақтау ұйымдарында ақылы қызметтерді көрсету тәртібі мен шарттарын айқындау;

      2) Қазақстан Республикасының азаматтарын бюджет қаражаты есебінен шетелге емделуге жіберу тәртібін айқындау;

      3) азаматтарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету тәртібін айқындау;

      4) Қазақстан Республикасында тіркелген дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың қауіпсіздігі мен сапасына бағалау жүргізу қағидаларын бекіту;

      5) әлеуметтік мәні бар аурулардың және айналадағылар үшін қауіп төндіретін аурулардың тізбесін бекіту;

      6) еңбекке уақытша жарамсыздыққа сараптама жүргізу, еңбекке уақытша жарамсыздық парағын және анықтамасын беру тәртібін бекіту;

      7) медициналық және фармацевтикалық қызметке қойылатын біліктілік талаптарын бекіту;

      8) денсаулық сақтау ұйымдарының шығындарын бюджет қаражатының есебінен өтеу тәртібін айқындау;

      9) медициналық көмек көрсету тәртібін бекіту;

      10) әлеуметтік мәні бар аурулардан зардап шегетін азаматтарға ұсынылатын медициналық-элеуметтік көмек көрсету тәртібін бекіту;

      11) алғашқы медициналық-санитариялық көмек көрсетудің түрлерін, көлемдерін, тәртібін, сондай-ақ азаматтарды, алғашқы медициналық-санитариялық көмек ұйымдарына бекіту тәртібін бекіту;

      12) консультациялық-диагностикалық көмек көрсету тәртібін бекіту;

      13) стационарлық көмек көрсету тәртібін бекіту;

      14) стационарды алмастыратын көмек көрсету тәртібін бекіту;

      15) жедел медициналық көмек көрсету тәртібін бекіту;

      16) санитариялық авиация нысанында медициналық көмек көрсету тәртібін бекіту;

      17) қалпына келтіру емі және медициналық оңалту, оның ішінде балаларды медициналық оңалту тәртібін бекіту.

      14. Еңбек және әлеуметтік қорғау саласында:

      1) азаматтық қызметке кіру және азаматтық қызметшінің бос лауазымына орналасуға конкурс өткізу тәртібін айқындау;

      2) қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру және қаржыландыру тәртібін бекіту;

      3) әлеуметтік жұмыс орындарын ұйымдастыру және қаржыландыру тәртібін бекіту;

      4) жастар практикасын ұйымдастыру және қаржыландыру тәртібін бекіту;

      5) жеке оңалту бағдарламасына сәйкес әлеуметтік қызметтер көрсету тәртібін бекіту;

      6) арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету стандарттарын бекіту;

      7) мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін бюджет қаражаты есебінен беру, сондай-ақ зейнетақы төлемдерін тағайындау және жүзеге асыру қағидаларын бекіту;

      8) отбасының жиынтық табысын есептеу тәртібін бекіту;

      9) жәрдемақы тағайындау тәртібін айқындау;

      10) атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау және төлеу тәртібін айқындау.

      15. Мәдениет және өнер саласында:

      1) мәдениет саласындағы мемлекеттік мекемелердің ақылы қызметтер көрсету қағидаларын айқындау;

      2) мемлекет меншігіндегі тарих және мәдениет ескерткіштерін пайдаланғаны үшін жалға алу төлемақысының мөлшерлемелерін белгілеу;

      3) тарих және мәдениет ескерткіштерін күзету және күтіп-ұстау қағидаларын бекіту.

      16. Өзге салаларда:

      1) мемлекеттік органдардың өзара іс-қимыл жасау және пайдаланушыларға одан мәліметтер ұсыну тәртібін қоса алғанда, мемлекеттік мүлік тізілімін жүргізу қағидаларын бекіту;

      2) акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегиялары мен даму жоспарларының орындалуы бойынша есептерді әзірлеу және ұсыну тәртібін айқындау;

      3) мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің және мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын орындау бойынша есептерді әзірлеу және ұсыну тәртібін айқындау;

      4) байқау кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау және мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу лимитін айқындау тәртібін бекіту;

      5) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін жүргізу қағидаларын бекіту;

      6) есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін жылумен жабдықтау және электрмен жабдықтау бойынша коммуналдық қызметтерді тұтыну нормаларын есептеудің үлгі қағидаларын бекіту;

      7) тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы үлгі шартты бекіту;

      8) ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну тәртібін айқындау;

      9) статистикалық жұмыстар жоспарын бекіту;

      10) оңтайландыруға және автоматтандыруға жататын мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізбесін және оларды электрондық нысанға ауыстыру мерзімдерін бекіту;

      11) халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы көрсетілуге жататын мемлекеттік қызметтерді іріктеу қағидаларын бекіту;

      12) мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді оңтайландыру және автоматтандыру қағидаларын бекіту;

      13) сот сарапшыларының мемлекеттік тізілімін жүргізу тәртібін бекіту;

      14) туристік қызмет көрсету қағидаларын бекіту;

      15) біліктілік талаптары мен ойын бизнесі саласында лицензияланатын қызмет түрлеріне құжаттардың тізбесін қоспағанда, біліктілік талаптары мен оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесін бекіту;

      16) ойын бизнесін ұйымдастырушының біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттардың тізбесі мен нысандарын бекіту;

      17) лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны, лицензия нысанын және (немесе) лицензияға қосымшаны алу және қайта ресімдеу үшін өтініштердің нысандарын бекіту;

      18) екінші санаттағы рұқсаттар алу үшін өтініштердің нысандарын, екінші санаттағы рұқсаттар нысандарын бекіту;

      19) заңда рұқсат беру тәртібі енгізілген рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асыру қағидаларын және қызметті немесе іс-әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыру қағидаларын бекіту;

      20) хабарламалар нысандарын және мемлекеттік органдардың хабарламаларды қабылдау қағидаларын бекіту, хабарламалар қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды айқындау;

      21) рұқсаттар мен хабарламалардың электрондық мемлекеттік тізілімін жүргізу қағидаларын бекіту;

      22) рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібінің реттеушілік әсеріне талдау жүргізу және оны пайдалану қағидаларын бекіту.

2. Қазақстан Республикасының Үкіметінен жергілікті атқарушы
органдардың қарамағына берілетін функциялардың
ТІЗБЕСІ

      1. Облыстық және аудандық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы ақылы автомобиль жолдарын және көпір өткелдерін, астананың, республикалық маңызы бар қалалардың көшелерін пайдалану тәртібі мен шарттарын бекіту.

      2. Облыстық және аудандық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолын (учаскесін), астананың, республикалық маңызы бар қалалардың көшелерін ақылы негізде пайдалану туралы шешім қабылдау.

      3. Облыстық және аудандық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы ақылы автомобиль жолдарын сыныптау тәртібі мен шарттарын бекіту.

      4. Облыстық және аудандық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы ақылы автомобиль жолымен, астананың, республикалық маңызы бар қалалардың көшелерімен жүріп өту үшін ақыны өндіріп алу қағидаларын бекіту.

      5. Облыстық және аудандық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарының тізбесін бекіту.

      6. Облыстық және аудандық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдары индекстерінің атауларын бекіту.

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2014 жылғы 25 тамыздағы
№ 898 Жарлығына
2-ҚОСЫМША

Орталық атқарушы органдардан тиісті орталық атқарушы
органдардың қарамағына берілетін функциялардың
ТІЗБЕСІ

      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігінен:

      Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігіне:

      бағаларды мемлекеттік реттеу белгіленген мұнай өнімдерін бөлшек саудада сатудың шекті бағаларын белгілеу;

      Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігіне:

      инвестицияларды қолдау мен қолайлы инвестициялық ахуал жасаудың мемлекеттік саясатын қалыптастыру;

      индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдауды жүзеге асыратын операторларды айқындау.

      2. Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігінен Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне – бағаларды мемлекеттік реттеу белгіленген мұнай өнімдерін бөлшек саудада өткізудің шекті бағаларын келісу жөніндегі және ішкі нарықта тауарлық және сұйытылған мұнай газын көтерме саудада сатудың шекті бағаларын келісу.

      3. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінен Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігіне республикалық меншікке айналған (түскен) мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және одан әрі пайдалану жұмыстарын ұйымдастыру.

      4. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінен және жергілікті атқарушы органдардан Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне сот-медициналық, сот-наркологиялық және сот-психиатриялық сараптамалар жүргізу.

      5. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінен Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігіне мәдениет, өнер және спорт саласындағы білім беру қызметін ұйымдастыру.

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2014 жылғы 25 тамыздағы
№ 898 Жарлығына
3-ҚОСЫМША

Орталық атқарушы органдардан жергілікті атқарушы органдардың
қарамағына берілетін функциялардың
ТІЗБЕСІ

      1. Жер қатынастары, құрылыс, тұрғын үй қатынастары саласында:

      1) мемлекеттік органдардың, кәсіпорындардың, мекемелердің, ұйымдар мен азаматтардың Қазақстан Республикасының жер заңнамасын, жер учаскелерін нысаналы мақсатына сәйкес пайдаланудың белгіленген режимін сақтауы;

      2) жер учаскелерінің меншік иелері мен жерді пайдаланушылардың жерлердің бар екені, жай-күйі мен пайдаланылуы туралы мәліметтерді мемлекеттік органдарға уақтылы ұсынуы;

      3) жер учаскелерін өз еркімен алуға жол бермеу;

      4) жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылардың құқықтарын сақтау;

      5) өздеріне жер учаскелерін беру жөніндегі азаматтардың өтініштерін (қолдаухаттарын) қараудың белгіленген мерзімін сақтау;

      6) жер учаскелерінің меншік иелері мен жерді пайдаланушылардың жердің құнарлылығын қалпына келтіру мен сақтау жөніндегі ұйымдастырушылық-шаруашылық, агротехникалық, орман-мелиоративтік және гидротехникалық эрозияға қарсы іс-шаралар кешенін уақтылы және дұрыс жүргізу;

      7) жерлердің жай-күйіне әсер ететін тұрғын және өндірістік объектілерді жобалау, орналастыру және салу;

      8) жерлерді жақсарту, топырақ эрозиясы, тұздалу, батпақтану, су басу, шөлдену, құрғау, қайта тығыздалу, қоқыстану, ластану және жердің тозуына алып келетін басқа процестер салдарының алдын алу және жою жөніндегі іс-шараларды уақтылы және сапалы орындау;

      9) межелік белгілерді сақтау;

      10) жергілікті атқарушы органдар уақытша пайдалануға берген жерлерді уақтылы қайтару;

      11) бұзылған жерлерді рекультивациялау;

      12) жерлердің бұзылуына байланысты жұмыстар жүргізген кезде топырақтың құнарлы қабатын алу, сақтау және пайдалану;

      13) жерге орналастыру жобалары мен жерлерді пайдалану және қорғау жөніндегі басқа жобаларды бекіту;

      14) жерлердің пайдаланылуы мен қорғалуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

      15) анықталған жер заңнамасын бұзушылықтарды жою жөнінде орындау үшін міндетті нұсқамалар беру;

      16) жер заңнамасы саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарау;

      17) Қазақстан Республикасы Жер кодексінде көрсетілген мәселелер бойынша сотқа талап-арыздар дайындау және беру;

      18) егер құрылыс, пайдалы қазбалардың кен орындарын игеру, объектілерді пайдалану, геологиялық барлау және басқа да жұмыстар жер заңнамасын, жерді пайдаланудың белгіленген режимін бұза отырып жүзеге асырылса, сондай-ақ осы жұмыстар сараптамадан өтпеген немесе теріс қорытынды алған жобалар бойынша жүргізілсе, оларды тоқтата тұру;

      19) жеке және заңды тұлғалар Қазақстан Республикасы Жер кодексінде белгіленген міндеттемелерді орындамаған жағдайда, жергілікті атқарушы органдар мен олардың арасында жасалған, жерді уақытша пайдалану туралы шарттарды біржақты тәртіппен бұзу мәселелері бойынша жергілікті атқарушы органға ұсыныстар енгізу;

      20) пайдаланылмайтын не Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып пайдаланылатын жерлерді анықтау және мемлекеттік меншікке қайтару;

      21) құрылыс және тұрғын үй қатынастары саласындағы бақылау және қадағалау;

      22) ашық және жабық аумақтарда кеміргіштерді жою жөніндегі дезинсекциялық және дератизациялық жұмыстарды, таяз су айдындары мен ашық аумақтарда шыбын-шіркейді жою жұмысын жүргізуді ұйымдастыру;

      23) коммуналдық-тұрмыстық мақсаттағы объектілерге (тұрғын үй қоры, ойын-сауық, сауда және қонақ үй кешендері) бекітілген қауіпті техникалық құрылғыларды (лифтілерді, экскалаторларды, фуникулерлерді) пайдаланатын ұйымдардың кондоминиум объектілерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

      24) сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы қызметті лицензиялау мен аттестаттау;

      25) бас жоспарды бекіту;

      26) жеке және заңды тұлғалардың жобалау-іздестіру, сарапшылық, құрылыс-монтаждау жұмыстарын, құрылыс материалдарын, бұйымдар мен конструкцияларды өндіру бойынша жұмыстарды орындауын бақылау және қадағалау.

      Тиісті саладағы орталық атқарушы органның қарамағында мынадай:

      жергілікті атқарушы органдардың Қазақстан Республикасының жер заңнамасы саласында қабылдаған шешімдерінің заңдылығын бақылауды, жер заңнамасының анықталған бұзушылықтарын жою бойынша орындау үшін міндетті нұсқамалар беруді жүзеге асыру жөніндегі;

      геодезиялық және картографиялық қызметті мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру жөніндегі;

      жерлерге мониторинг жүргізуді ұйымдастыру жөніндегі;

      мемлекеттік жер кадастрын жүргізу дұрыстығына бақылауды жүзеге асыру жөніндегі;

      сәулет, қала құрылысы және құрылыс, мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау істері жөніндегі, оның ішінде бұзушыларға заңнамада көзделген шараларды қолдана отырып, сәулет-құрылыс қызметі саласында лицензиялау және аттестаттау бойынша жергілікті атқарушы органдардың қызметіне бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі;

      лицензиялар мен аттестаттар тізілімін интернет-ресурста орналастыруды жүргізу жөніндегі функциялар сақталады.

      2. Табиғи монополия саласында:

      1) Табиғи монополиялар субъектілері мемлекеттік тізілімінің жергілікті бөліміне енгізілген әкімшілік-аумақтық бірліктің тиісті аумағында реттелетін қызметтер көрсететін табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламасын (жобасын) келісу;

      2) жұмыс істеп тұрған ғимараттар мен құрылыстарды реконструкциялау, оның ішінде тұрғын ғимараттардың мансардты және типтік қабаттарын қосымша салу.

      3. Экология саласында:

      1) өз құзыреті шегінде қалдықтарды басқару бағдарламасын келісу;

      2) өз құзыреті шегінде табиғат қорғау іс-шаралары жоспарларын келісу;

      3) жасанды аралдарды, бөгеттерді, құрылыстар мен қондырғыларды құруды, қолдану мен пайдалануды келісу;

      4) коммуналдық қалдықтармен жұмыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;

      5) коммуналдық қалдықтармен жұмыс істеу саласында ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуді ұйымдастыру;

      6) инновациялық технологиялар мен энергия үнемдеуді енгізу саласындағы жұмысты үйлестіру және ұйымдастыру.

      4. Ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі саласында:

      1) сақтанушыдан, сақтандырушыдан, агенттен және қоғамнан өздерінің бақылау функцияларын жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты және құжаттарды сұрату және алу;

      2) өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндірушілердің міндетті сақтандыру шартын жасасу бойынша міндеттерін орындауына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

      3) агенттің, қоғамның қызметіне олардың өсімдік шаруашылығындағы Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру туралы заңнамасын сақтауына бақылауды жүзеге асыру;

      4) сақтанушылардың міндетті сақтандыру шарттарын жасасудан жалтаруы және қоғамның өзара сақтандыру туралы заңнаманың талаптарын сақтамауы туралы істерді қарау;

      5) астықтың мемлекеттік ресурстарының көлемдері, құрылымы, қалыптастыру, сақтау, жаңарту, орнын ауыстыру және пайдалану қағидалары бойынша ұсыныстарды енгізу;

      6) әкімшілік-аумақтық бірліктің шегінде астық нарығын мониторингтеуді жүзеге асыру;

      7) астық нарығына қатысушылардың тұқымның іс жүзінде болуы мен сапасы және оның есеп беру деректеріне сәйкестігін тексеру;

      8) астық қабылдау кәсіпорнын уақытша басқаруды енгізу, сондай-ақ уақытша басқаруды мерзімінен бұрын аяқтау туралы шешім қабылдау;

      9) астық қабылдау кәсіпорындарының мынадай: астықты сандық-сапалық есепке алуды жүргізу; астықты сақтау; астық қолхаттарын беру, олармен жұмыс істеу және өтеу қағидаларын сақтауына бақылауды жүзеге асыру;

      10) астық қабылдау кәсіпорындарының астық қолхаттары тізілімінің деректеріне сәйкес астықтың сандық-сапалық есепке алынуын және сақталуын қамтамасыз етуді жүргізу жөніндегі талаптарды сақтау қызметін инспекциялау (тексеру);

      11) астық қабылдау кәсіпорнынан астықты кез келген көлік түрімен тиеп-жөнелтуге тыйым салу;

      12) астық қолхаттарын бере отырып, қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензияның қолданысын тоқтата тұру және (немесе) лицензиядан айыру туралы облыстың жергілікті атқарушы органына ұсыныстар енгізу;

      13) астық қабылдау кәсіпорнын уақытша басқаруды енгізу жөніндегі ұсыныстарды енгізу;

      14) мемлекеттік астық инспекторының астық нарығына қатысушыларда астықтың іс жүзінде болуы мен сапасын және оның есептік деректерге сәйкестігін тексеру бойынша функцияны іске асыруы;

      15) мемлекеттік астық инспекторының астықтың сандық-сапалық, оның ішінде мемлекеттік ресурстар астығының жай-күйін бақылау бойынша функцияны іске асыруы;

      16) мақта саласын дамыту аясында мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ету;

      17) мақта тұқымының мемлекеттік ресурстарын қалыптастыруды және басқаруды қамтамасыз ету;

      18) мақта нарығына мониторинг жүргізу;

      19) мақта өңдеу ұйымын уақытша басқаруды енгізу туралы шешім қабылдау;

      20) мақта өңдеу ұйымдарының мақта қолхаттарын беру, олармен жұмыс істеу, оларды жою және өтеу қағидаларын сақтауын бақылауды жүзеге асыру;

      21) сарапшылық ұйымның мақта талшығының сапасына сараптама жүргізу және мақта талшығы сапасының паспортын беру қағидаларын сақтауына жыл сайынғы бақылауды жүзеге асыру;

      22) тексеру жүргізудің жартыжылдық жоспарларын бекіту;

      23) өз құзыреті шегінде биоотын өндірісін мемлекеттік реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;

      24) биоотын өндірісі бойынша зауыттың құрылысына техникалық-экономикалық негіздемеге салалық сараптама жүргізу;

      25) биоотын өндірісіне мониторинг жүргізу;

      26) биоотын өндірісі саласында мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

      27) аңшылық алқаптардың резервтік қорында және балық шаруашылығы су айдындарында және (немесе) учаскелерінде қорғауды ұйымдастыру және қамтамасыз ету;

      28) рекреациялық балық аулау аймағын белгілеу;

      29) сирек кездесетін және жойылу қаупі бар жануарларды интродукциялау, реинтродукциялау және будандастыру, сондай-ақ жасанды көбейту бойынша қызметті ұйымдастыру;

      30) ғылыми ұсынымдар негізінде балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерін паспорттауды жүргізу;

      31) балық шаруашылығы учаскелерінің шекараларын белгілеу, ұйықтарды (ұйықтық учаскелерді) ашу және жабу;

      32) сирек кездесетін және жойылу қаупі бар жануарлар түрлерін қоспағанда, жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсаттар беру;

      33) облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдарының қарамағындағы ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды басқару жоспарларын келісу;

      34) мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысы болғанда жергілікті маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды функционалдық аймаққа бөлуді түзету жобаларын келісу;

      35) жергілікті маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құру және кеңейту бойынша табиғи-ғылыми және техникалық-экономикалық негіздемелерді келісу;

      36) жергілікті маңызы бар мемлекеттік табиғи қорық қоры объектілерінің тізбесін келісу;

      37) мемлекеттік орман қорының учаскелерінде орманды пайдалану құқығын, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдардың функционалдық қарамағындағы ормандардың жай-күйі мен өндірісі үшін қауіп төндіретін жұмыстарды тоқтата тұру, шектеу, тоқтату;

      38) жергілікті атқарушы органдардың функционалдық қарамағындағы мемлекеттік орман қоры учаскелерінде орман ресурстарын ұзақ мерзімді орман пайдалануға беру бойынша тендерлер ұйымдастыру және жүргізу;

      39) орман пайдаланушыларға орман ресурстары сауықтыру, рекреациялық, тарихи-мәдени, туристік және спорттық мақсаттарда; аңшылық шаруашылығы қажеттіліктері; жанама орман пайдалану үшін ұзақ мерзімді орман пайдалануға берілген мемлекеттік орман қорының жерлерінде құрылыс объектілеріне учаскелер беру және осы учаскелерді осындай объектілерді салу үшін пайдалануға рұқсаттар беру;

      40) мемлекеттік орман қорының учаскелеріндегі ұзақ мерзімді орман пайдалану шартын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру;

      41) қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмейтін ауыл шаруашылығы машиналары мен жабдықтарын өндіруді, өткізуді және нарықтағы айналымын тоқтата тұру туралы ұйғарымдар беру;

      42) тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің шегінде Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасын жеке және заңды тұлғалардың сақтауына мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды ұйымдастыру және жүзеге асыру;

      43) эпизоотиялық мониторингі жүргізу, егер эпизоотиялық ошақтар пайда болған жағдайда оларды тексеру;

      44) тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен техникалық регламенттерде белгіленген талаптардың сақталуын мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды ұйымдастыру және жүзеге асыру;

      45) жануарларды өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, қайта өңдеуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне, сондай-ақ ветеринариялық препараттарды, жемшөп және жемшөп қоспаларын сақтау және өткізу жөніндегі ұйымдарға есептік нөмірлерді беру;

      46) эпизоотологиялық тексеру актісін беру;

      47) Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасы талаптарының сақталуы тұрғысынан мыналарда:

      ішкі сауда объектілерінде;

      жануарларды өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, қайта өңдеуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілерінде, сондай-ақ ветеринариялық препараттарды, жемшөп және жемшөп қоспаларын сақтау және өткізу жөніндегі ұйымдарда;

      ветеринариялық препараттарды өндіруді қоспағанда, ветеринария саласындағы кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын адамдарда;

      экспорттау (импорттау) мен транзиттеуді қоспағанда, тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің шегінде орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді тасымалдау (орнын ауыстыру), тиеу, түсіру кезінде;

      экспорттауды (импорттауды) және транзиттеуді қоспағанда, жануарлар ауруларын қоздырғыштарды тарату факторлары болуы мүмкін ыдыстарды, орама материалдарының барлық түрлері бойынша көлік құралдарының барлық түрлерінде;

      тасымалдау (орнын ауыстыру) бағыттары өтетін мал айдау трассаларында, маршруттарында, жануарлардың жайылым аумақтары мен суаттарында;

      аумақтарда, өндірістік үй-жайларда және экспорттауды (импорттауды) және транзиттеуді қоспағанда, орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді өсіретін, сақтайтын, қайта өңдейтін, өткізетін немесе пайдаланатын жеке және заңды тұлғалардың қызметіне;

      орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді ұстауға, өсіруге, пайдалануға, өндіруге, дайындауға (союға), сақтауға, қайта өңдеу мен өткізуге байланысты мал көмінділерін (биотермиялық шұңқырларды), мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау объектілерін орналастыру, салу, реконструкциялау және пайдалануға беру кезінде, сондай-ақ оларды тасымалдау (орнын ауыстыру) кезінде зоогигиеналық және ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) талаптардың сақталуына мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру;

      48) жеке және заңды тұлғаларға қатысты мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау актілерін жасау;

      49) мемлекеттік ветеринариялық дәрігерлердің орындау үшін міндетті актілерін шығару;

      50) мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау объектілеріне ветеринариялық-санитариялық қорытынды беру құқығы бар мемлекеттік ветеринариялық дәрігерлер тізімін бекіту.

      Орталық атқарушы органның қарамағында мынадай:

      1) ветеринариялық бақылау және қадағалау саласында:

      жергілікті атқарушы органдардың қабылдаған шешімдерінің заңдылығын бақылауды, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасын сақтауын, сондай-ақ техникалық регламенттерде белгіленген талаптарды орындауын жергілікті атқарушы органдардың лауазымды адамдарының бақылауын қамтамасыз етуін жүзеге асыру жөніндегі;

      эпизоотиялық ошақтардың пайда болуы себептерін белгілеу және қарсы тексерулерді қоса алғанда, жануарлар ауруларының таралуына ықпал ететін немесе кедергі келтіретін жағдайларды анықтау жөніндегі;

      ұйымдарда ветеринария саласында пайдаланылатын жануарлар ауруларын қоздырушы штамдардың пайдаланылуын, тасымалдануын (жеткізілуін), сақталуын және жойылуын бақылауды жүзеге асыру жөніндегі;

      ветеринариялық препараттарды орталықтандырылған сатып алуды жүзеге асыру жөніндегі;

      заңнамада көзделген шараларды бұзушыларға қолдана отырып, экспорттау (импорттау) кезінде – жануарлар өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, қайта өңдеуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне, сондай-ақ ветеринариялық препараттарды, жемшөп және жемшөп қоспаларын өндіру, сақтау және өткізу жөніндегі ұйымдарда мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі;

      эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізу жөніндегі;

      бұзушыларға заңнамада көзделген шараларды қолдана отырып, ветеринариялық препараттар мен жемшөп қоспаларын өндіру ұйымдарында мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі;

      экспорттау (импорттау) кезінде аумақтарда, өндірістік үй-жайларда және орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді өсіретін, сақтайтын, өңдейтін, сататын немесе пайдаланатын жеке және заңды тұлғалардың қызметін бұзушыларға заңнамада көзделген шараларды қолдана отырып, мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі;

      бұзушыларға заңнамада көзделген шараларды қолдана отырып, мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарда мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі;

      Кеден одағының кедендік шекарасымен сәйкес келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді тасымалдау (орнын ауыстыру) кезінде шекаралық және кеден пункттерінде өткізу кезінде шекара және кеден бекеттерінде (Кеден одағының кедендік шекарасымен сәйкес келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде) бұзушыларға заңнамада көзделген шараларды қолдана отырып, мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі;

      2) агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекциялау саласында:

      жергілікті атқарушы органдардың Қазақстан Республикасының астық заңнамасы, Қазақстан Республикасының мақта, тұқым шаруашылығы мен биоотын, өсімдік шаруашылығындағы сақтандыру саласында қабылдаған шешімдерінің заңдылығын бақылауды жүзеге асыру, анықталған астық заңнамасын, мақта, өсімдік шаруашылығы мен биоотын, өсімдік шаруашылығындағы сақтандыру саласы бойынша заңнаманы бұзушылықтарды жою бойынша орындау үшін міндетті нұсқамалар беру жөніндегі;

      өсімдіктер карантині және оларды қорғау саласында мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі;

      асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі;

      бұзушыларға заңнамада көзделген шараларды қолдана отырып, барлық бақылау және қадағалау объектілеріне кедергісіз баруын қоса алғанда, оларға қатысты бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын астық нарығы мен тұқым шаруашылығы саласындағы қызметті жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органдардың қызметін бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі;

      өсімдіктерді қорғау препараттарын орталықтандырылған сатып алу жөніндегі функциялар сақталады.

      5. Көлік саласында:

      1) Жолаушыларды метрополитенмен тасымалдау қағидаларын бекіту;

      2) Жолаушыларды метрополитенмен тасымалдауды субсидиялау қағидаларын бекіту;

      3) теңіз портының акваториясын қоса алғанда, теңіз портының шекараларын айқындау;

      4) жағалау объектілерін жобалауды, орналастыруды, салуды және пайдалануды келісу.

      6. Энергетика және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында:

      1) тұтынушылардың жылу пайдаланатын қондырғыларын пайдалануын және техникалық жай-күйін бақылауды жүзеге асыру;

      2) жылу желілері бойынша жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын дайындау мен жүзеге асыруды және олардың күзгі-қысқы кезеңде жұмыс істеуін бақылау;

      3) жылу желілеріндегі (магистральдық, орамішілік) технологиялық бұзушылықтарды тексеруді жүргізу;

      4) жылу желілерін (магистральдық, орамішілік) жөндеу жоспарларын келісу;

      5) барлық қуаттағы жылыту қазандықтары мен жылу желілерінің (магистральдық, орамішілік) күзгі-қысқы жағдайларда жұмысқа әзірлігі паспорттарын беру;

      6) қайталанатын (шунтталатын) электр беру желілері мен қосалқы станцияларды жобалауды және салуды келісу;

      7) 110 кВ және одан төмен, 220 кВ және одан жоғары объектілер үшін қайталанатын (шунтталатын) электр беру желілері мен қосалқы станцияларды салудың техникалық орындылығы туралы қорытынды беру;

      8) 0,07 Мегапаскальдан жоғары және судың 115 градус Цельсийден жоғары қызу температурасында жұмыс істейтін қауіпті техникалық құрылғылардың қауіпсіз пайдаланылуын бақылау;

      9) қауіпті техникалық құрылғыларды есепке қоюды және есептен шығаруды жүзеге асыру;

      10) тұрмыстық баллондар мен газбен жабдықтау жүйелерінің объектілерін қауіпсіз пайдалануға қойылатын талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру.

      7. Туризм саласында:

      1) туроператорлық қызметті лицензиялау;

      2) гидті (гид – аудармашы) кәсіптік даярлауды ұйымдастыру;

      3) туристік саланы дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспарын уәкілетті органмен келісім бойынша бекіту;

      4) туристік маршруттар мен соқпақтардың мемлекеттік тізілімін жүргізу;

      5) туристік қызметті жүзеге асыратын адамдардың және туристік маршруттар мен соқпақтардың мемлекеттік тізілімдерін жүргізу.

      8. Білім және ғылым саласында:

      1) орта білім беру ұйымдарындағы психологиялық қызмет жұмысының қағидаларын әзірлеуді және бекітуді ұйымдастыру;

      2) білім беру ұйымы ішкі тәртібінің үлгі қағидаларын әзірлеу және бекіту.

      9. Денсаулық сақтау саласында:

      1) дәрі-дәрмек құралдарын, медициналық мақсаттағы бұйымдарды аудан орталығынан қашық елді мекендерде денсаулық сақтау ұйымдарындағы дәріхана пункттері, жылжымалы дәріханалық пункттер арқылы сатуды жүзеге асыру үшін медициналық білімі бар мамандарды оқыту және аттестаттау;

      2) денсаулық сақтау саласындағы мамандарды кәсіби құзыреттілігі тұрғысынан аттестаттау жүргізу.

      10. Әділет саласында:

      1) нормативтік-әдістемелік қамтамасыз ету, азаматтық хал актілерін тіркеуді бақылау және тиісті дерекқорлардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөніндегі функцияларды қоспағанда, азаматтық хал актілерін тіркеу;

      2) туу туралы куәліктерді беру кезінде жеке сәйкестендіру нөмірлерін қалыптастыру.

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2014 жылғы 25 тамыздағы
№ 898 Жарлығына
4-ҚОСЫМША

Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының жергілікті атқарушы
органдарынан аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)
жергілікті атқарушы органдарының қарамағына берілетін
функциялардың
ТІЗБЕСІ

      1. Облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) аумағында спорттық құрылыстар салу мәселелерін үйлестіру.

      2. Спорттық ұйымдарға әдістемелік және консультативтік көмек көрсету.

      3. Такси тасымалдаушысы ретінде қызметті жүзеге асыруды бастағаны туралы хабарлама берген жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың тізілімін жүргізу тәртібін бекіту.

      4. Тахографтарды орнату және оларға қызмет көрсету бойынша қызметті жүзеге асыруды бастағаны туралы хабарлама берген жеке және заңды тұлғалардың тізілімін жүргізу тәртібін бекіту.

      5. Шалғай елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беретін мектептерге тасымалдау схемасы мен тәртібін әзірлеу және бекіту.

      6. Аудандық және қалалық мамандандырылмаған балалар-жасөспірімдер спорт мектептері қызметін қамтамасыз ету.

      7. Патронаттық тәрбиешінің ағымдағы шотына ақша қаражатын аудару арқылы еңбегіне ақы төлеу.

      8. Балалардың және жасөспірімдердің психикалық денсаулығын тексеруді және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық көмек көрсетуді қамтамасыз ету.

      9. Су объектілерін конкурстық негізде оқшауланған немесе бірлесіп пайдалануға беру тәртібін бекіту.

      10. Балық шаруашылығы су айдындарын және жергілікті маңызы бар учаскелерді бекіту бойынша конкурс өткізу және шешім қабылдау.

      11. Нөмірлік тіркеу белгілерін бере отырып, тракторларды және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер мен механизмдерді, олардың тіркемелерін тіркеу, қайта тіркеу.

      12. Аудандағы туристік маршруттар мен соқпақтардың тізілімін жүргізу.

      13. Аттестатталған тұқым өндірушілер қызметін олардың біліктілік талаптарына сәйкестігі тұрғысынан инспекциялау.

      14. Ашық және жабық аумақтарда кеміргіштерді жою жөніндегі дезинсекциялық және дератизациялық жұмыстарды, таяз су айдындарында және ашық аумақтарда шыбын-шіркейді жою жұмысын жүргізуді ұйымдастыру.

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2014 жылғы 25 тамыздағы
№ 898 Жарлығына
5-ҚОСЫМША

Мемлекеттік емес сектор саласына берілетін, сондай-ақ
мемлекеттік органдардың алып тасталатын жекелеген
функцияларының
ТІЗБЕСІ

      1. Қазақстан Республикасы Президентінің "Алтын сапа" сыйлығын алуға арналған конкурсты және "Қазақстанның үздік тауары" конкурс-көрмесін ұйымдастыру және өткізу.

      2. Туындыларды пайдалануға арналған құқықтардың импорты мен экспортын ұйымдастыруға жәрдемдесу.

О мерах по разграничению полномочий между уровнями государственного управления Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 25 августа 2014 года № 898.

      В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 14) статьи 10 Конституционного закона Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года "О Президенте Республики Казахстан" в целях разграничения полномочий между уровнями государственного управления, направленного на создание компактной и эффективной исполнительной власти Республики Казахстан, упорядочение и повышение эффективности системы государственного управления, и основываясь на принципах унитарного государственного устройства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Определить следующие принципы государственного управления, основанные на разграничении функций и полномочий между уровнями государственного управления в Республике Казахстан, повышении самостоятельности и ответственности центральных и местных исполнительных органов:

      1) на Правительство Республики Казахстан как орган, возглавляющий систему исполнительных органов и осуществляющий руководство их деятельностью, возложить функции по следующим базовым направлениям:

      разработка основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка и организация их осуществления;

      организация управления государственной собственностью;

      выработка мер по проведению внешней политики государства;

      обеспечение контроля за соблюдением законности при образовании и использовании государственных валютных, финансовых и материальных ресурсов;

      формирование системы и условий оплаты труда, социальной защищенности граждан, государственного социального обеспечения и социального страхования;

      обеспечение реализации правовой политики; разработка и реализация мер по охране и защите прав и свобод граждан, обеспечению законности и правопорядка, безопасности и обороноспособности Республики Казахстан, территориальной целостности и охраны государственных границ Республики Казахстан;

      осуществление иных функций и направлений, возложенных на Правительство Республики Казахстан Конституцией, законами и актами Президента Республики Казахстан;

      2) на центральные исполнительные органы возложить:

      осуществление стратегических, регулятивных, реализационных и контрольно-надзорных функций в пределах их компетенции;

      формирование и реализацию государственной политики в соответствующей сфере управления;

      утверждение нормативных правовых актов по реализации государственной политики в соответствующей отрасли (сфере);

      осуществление координации деятельности центральных и местных исполнительных органов по реализации государственной политики в соответствующей отрасли (сфере);

      осуществление контроля и надзора за деятельностью физических и юридических лиц в пределах компетенции;

      осуществление контрольных и надзорных функций за деятельностью центральных и местных исполнительных органов по вопросам, относящимся к полномочиям министерств;

      исполнение нормативных правовых актов, стратегических и программных документов, достижение целей и задач в соответствующей отрасли (сфере);

      установление и утверждение требований, обязательных для исполнения субъектами частного предпринимательства;

      разработка и утверждение стандартов и регламентов государственных услуг;

      оказание государственных услуг;

      осуществление иных функций и направлений, возложенных на центральные исполнительные органы Конституцией, законами, актами Президента и Правительства Республики Казахстан;

      3) на ведомства, входящие в состав центральных исполнительных органов, могут быть возложены:

      осуществление регулятивных, реализационных и контрольно-надзорных функций и участие в выполнении стратегических функций центрального исполнительного органа в пределах компетенции ведомства;

      утверждение нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию ведомства, и при наличии прямой компетенции по их утверждению в актах министерств, за исключением нормативных правовых актов, затрагивающих права и свободы человека и гражданина;

      осуществление контроля и надзора за деятельностью физических и юридических лиц в пределах компетенции;

      осуществление контрольных и надзорных функций за деятельностью местных исполнительных органов по вопросам, относящимся к полномочиям ведомства;

      осуществление иных функций и направлений, возложенных на ведомство законодательством Республики Казахстан;

      4) на местные исполнительные органы возложить:

      осуществление регулятивных, реализационных и контрольно-надзорных функций, обеспечивающих решение задач местного значения в пределах соответствующей административно-территориальной единицы;

      обеспечение проведения общегосударственной политики исполнительной власти в сочетании с интересами и потребностями развития соответствующей территории;

      принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих решение задач местного значения и реализацию государственной политики на соответствующей территории;

      управление коммунальной собственностью;

      разработка планов, экономических и социальных программ развития территории, местного бюджета и обеспечение их исполнения;

      осуществление контроля и надзора за деятельностью физических и юридических лиц в пределах соответствующей территории;

      участие в обеспечении деятельности по охране общественного порядка и безопасности на соответствующей территории;

      оказание государственных услуг местного значения;

      иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

      2. В соответствии с принципами разграничения полномочий, установленными пунктом 1 настоящего Указа, передать от Правительства Республики Казахстан в ведение центральных исполнительных органов, а также в ведение местных исполнительных органов функции согласно приложению 1 к настоящему Указу.

      3. Передать от центральных исполнительных органов в ведение соответствующих центральных исполнительных органов функции согласно приложению 2 к настоящему Указу.

      4. Передать от центральных исполнительных органов в ведение местных исполнительных органов функции согласно приложению 3 к настоящему Указу.

      5. Передать от местных исполнительных органов областей, городов Астаны, Алматы в ведение местных исполнительных органов районов (городов областного значения) функции согласно приложению 4 к настоящему Указу.

      6. Передать в сферу негосударственного сектора государственные функции, а также исключить отдельные функции государственных органов согласно приложению 5 к настоящему Указу.

      7. Правительству Республики Казахстан:

      1) в целях эффективности управления и обеспечения оперативности принять необходимые меры по вопросам передачи материально-технического обеспечения, штатной численности между министерствами и местными исполнительными органами и оптимизации республиканских государственных предприятий;

      2) обеспечить по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан распределение функций и задач между центральными исполнительными органами и ведомствами в соответствии с их отраслевыми особенностями;

      3) в соответствии с принципами разграничения полномочий, определенными настоящим Указом, обеспечить, при необходимости, перераспределение иных функций, предусмотренных в законодательных актах Республики Казахстан и не указанных в приложениях к настоящему Указу;

      4) до 1 сентября 2014 года внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект закона, направленный на реализацию настоящего Указа;

      5) принять иные меры по реализации настоящего Указа.

      8. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 29 сентября 2004 года № 1449 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 36, ст. 474) следующее изменение:

      пункт 1 исключить.

      9. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

      10. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент


Республики Казахстан

Н. Назарбаев


  ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Указу Президента
Республики Казахстан
от 25 августа 2014 года № 898

ПЕРЕЧЕНЬ
функций, передаваемых от Правительства Республики Казахстан в
ведение центральных исполнительных органов, а также в ведение
местных исполнительных органов
1. Перечень
функций, передаваемых от Правительства Республики Казахстан в
ведение центральных исполнительных органов

      1. В сфере налогов и таможенного дела:

      1) утверждение порядка представления таможенным представителем в таможенные органы отчетности, в том числе с использованием информационных технологий;

      2) утверждение порядка ведения учета товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, и представление в таможенные органы отчетности о перевозке таких товаров, в том числе с использованием информационных технологий;

      3) утверждение порядка ведения учета хранимых товаров и представление в таможенные органы отчетности о них, в том числе с использованием информационных технологий;

      4) утверждение порядка ведения учета товаров, хранящихся на таможенном складе, и представление таможенным органам отчетности о таких товарах, в том числе с использованием информационных технологий;

      5) утверждение порядка взаимоотношений таможенных органов с владельцами свободных складов;

      6) утверждение порядка взаимоотношений таможенных органов с участниками специальной экономической зоны;

      7) утверждение правил перечисления в бюджет, возврата (зачета) излишне (ошибочно) уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов, пеней из бюджета, не урегулированных Кодексом "О таможенном деле в Республике Казахстан" и Таможенным кодексом Таможенного союза;

      8) утверждение порядка учета поступлений в бюджет таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов и пеней, а также ведения лицевых счетов плательщика в части не урегулированной Кодексом "О таможенном деле в Республике Казахстан";

      9) утверждение порядка учета в таможенных органах обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов;

      10) утверждение порядка возврата (зачет) излишне (ошибочно) уплаченных или излишне взысканных сумм вывозных таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов, сумм авансовых платежей, сумм обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов;

      11) утверждение порядка возврата (зачет) излишне (ошибочно) уплаченных или излишне взысканных сумм ввозных таможенных пошлин;

      12) утверждение перечня и порядка применения технических средств таможенного контроля;

      13) утверждение порядка использования водных и воздушных судов таможенных органов для целей таможенного контроля;

      14) утверждение порядка и формы учета товаров, находящихся под таможенным контролем;

      15) утверждение порядка применения системы управления рисками в таможенных органах Республики Казахстан;

      16) утверждение порядка возмещения расходов по хранению задержанных товаров;

      17) утверждение порядка реализации, уничтожения или иного использования товаров;

      18) утверждение порядка таможенного сопровождения;

      19) утверждения порядка отбора проб и образцов товаров должностными лицами таможенных органов;

      20) утверждение порядка совершения таможенной очистки товаров должностными лицами таможенных органов;

      21) утверждение порядка реализации товаров в магазинах беспошлинной торговли;

      22) утверждение порядка определения стоимости при поступлении и выбытии фиксированных активов;

      23) установление порядка документооборота счетов-фактур выписываемых в электронном виде;

      24) определение порядка контроля за уплатой налога на добавленную стоимость по выставочно-ярмарочной торговле;

      25) установление порядка проезда автотранспортных средств по территории Республики Казахстан и выдачи разрешительных документов;

      26) установление порядка выдачи разрешения за использование радиочастотного спектра;

      27) установление порядка маркировки алкогольной продукции учетно-контрольными марками и табачных изделий акцизными марками;

      28) утверждение правил маркировки (перемаркировки) отдельных видов подакцизных товаров;

      29) утверждение правил получения, учета, хранения и выдачи акцизных и учетно-контрольных марок;

      30) утверждение правил оформления, заказа, получения, выдачи, учета, хранения и представления сопроводительных накладных на отдельные виды подакцизных товаров;

      31) утверждение порядка организации деятельности акцизного поста;

      32) утверждение форм налоговой отчетности и правил их составления;

      33) утверждение формы уведомления о получении заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

      2. В сфере торговли:

      1) утверждение правил внутренней торговли;

      2) утверждение порядка установления пороговых значений розничных цен на социально значимые продовольственные товары и размера предельно допустимых розничных цен на них;

      3) утверждение пороговых значений розничных цен на социально значимые продовольственные товары;

      4) утверждение размеров предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары;

      5) утверждение типовых правил биржевой торговли;

      6) утверждение квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и дилеров.

      3. В сфере государственного и бюджетного планирования, аудиторской деятельности, государственных закупок, государственного имущества:

      1) утверждение порядка открытия, ведения и закрытия счетов государственных учреждений в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета;

      2) утверждение порядка регистрации и учета государственных концессионных обязательств в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета;

      3) утверждение порядка выплаты субсидий из бюджета;

      4) утверждение порядка финансирования бюджетных программ, направленных на вложение целевого вклада;

      5) утверждение порядка определения лимитов расходов администраторов бюджетных программ, лимитов на новые инициативы;

      6) утверждение стратегических планов государственных органов;

      7) утверждение порядка аккредитации профессиональных аудиторских организаций;

      8) утверждение порядка ведения бухгалтерского учета;

      9) утверждение правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания;

      10) утверждение правил разработки и корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций;

      11) определение порядка формирования и ведения реестров в сфере государственных закупок;

      12) утверждение правил проведения электронных государственных закупок;

      13) установление в соответствии с порядком, определяемым Правительством Республики Казахстан, норматива отчисления части чистого дохода республиканских государственных предприятий.

      4. В сфере архитектурной, градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, естественных монополий, защиты конкуренции:

      1) утверждение порядка предоставления равных условий потребителям регулируемых услуг;

      2) установление порядка определения обоснованной величины объема потребления физическими лицами регулируемых услуг в сфере водоснабжения;

      3) утверждение типовых договоров, заключаемых субъектами естественных монополий с потребителями регулируемых услуг;

      4) определение порядка утверждения инвестиционной программы субъекта естественной монополии;

      5) определение порядка проведения публичных слушаний;

      6) определение порядка проведения закупок;

      7) по разработке порядка определения предельной цены на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен;

      8) установление уровня предельных цен на оптовую реализацию товарного и сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке;

      9) определение порядка ведения мониторинга строящихся (намечаемых к строительству) объектов и комплексов;

      10) утверждение правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

      11) утверждение технических регламентов;

      12) установление порядка аттестации государственных строительных инспекторов, осуществляющих архитектурно-строительный контроль и надзор;

      13) установление порядка привлечения организаций по оказанию инжиниринговых услуг по проектам, финансируемым из бюджетных средств;

      14) утверждение порядка аттестации экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

      15) утверждение правил осуществления контроля и надзора уполномоченным государственным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства за деятельностью местных исполнительных органов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

      16) утверждение правил организации и ведения авторского надзора;

      17) утверждение правил отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам проектирования;

      18) утверждения типовых правил застройки;

      19) утверждения типовых правил содержания и защиты зеленых насаждений, правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов.

      5. В сфере земельных отношений, геодезии и картографии, жилищных отношений:

      1) утверждение перечня топографо-геодезических и картографических работ, выполняемых за счет средств республиканского бюджета;

      2) утверждение нормативных правовых актов, устанавливающих требования к субъектам частного предпринимательства, в области геодезии и картографии;

      3) утверждение правил формирования, сбора, хранения и использования документов Национального картографо-геодезического фонда Республики Казахстан;

      4) утверждение правил об охране геодезических пунктов;

      5) утверждение порядка перевода земель лесного фонда в земли других категорий для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства;

      6) утверждение порядка ведения государственного земельного кадастра и мониторинга земель;

      7) утверждение правил предоставления земельных участков, занятых территориальными водами, для строительства искусственных сооружений;

      8) утверждение правил предоставления прав на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство;

      9) установление нормативов возмещения потерь сельскохозяйственного производства, вызванных изъятием сельскохозяйственных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства;

      10) утверждение порядка возмещения потери с зачетом сумм, затрачиваемых на восстановление угодий;

      11) утверждение порядка ведения мониторинга земель и пользования его данными;

      12) утверждение правил содержания общего имущества объекта кондоминиума;

      13) определение единого порядка осуществления государственного учета жилищного фонда Республики Казахстан.

      6. В сфере обороны:

      1) утверждение правил военной подготовки в высших учебных заведениях и военных факультетах при организациях высшего профессионального образования;

      2) утверждение правил о порядке ведения воинского учета военнообязанных и призывников;

      3) утверждение межведомственным актом правил установления запретных зон при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований;

      4) утверждение правил организации деятельности и условий прохождения службы сотрудников аппаратов военных атташе Министерства обороны Республики Казахстан;

      5) ведение учета военного имущества, находящегося в их оперативном управлении;

      6) утверждение положения о местных органах военного управления;

      7) утверждение правил расследования авиационных происшествий и инцидентов;

      8) утверждение норм снабжения вещевым и иными видами имущества;

      9) утверждение правил подготовки граждан к воинской службе;

      10) утверждение порядка организации и проведения, а также формирования учебно-материальной базы начальной военной подготовки;

      11) утверждение программы всеобщего военного обучения;

      12) утверждение правил воинского учета военнообязанных и призывников и правил проведения военно-врачебной экспертизы;

      13) осуществление призыва на воинские сборы;

      14) утверждение перечня местностей, при прохождении в которых военнослужащим, находящимся на летной работе, корабельной службе, несущим боевое дежурство, боевую службу, продолжительность отпуска 40 суток устанавливается независимо от выслуги лет;

      15) утверждение размеров компенсаций на почтовые отправления военнослужащим срочной службы, курсантам первых и вторых курсов военных учебных заведений;

      16) утверждение перечня специальных транспортных средств;

      17) утверждение правил государственной регистрации механических транспортных средств и прицепов к ним Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан.

      7. В сфере недропользования и окружающей среды:

      1) утверждение правил пользования системами водоснабжения и водоотведения населенных пунктов;

      2) утверждение типовых правил расчета норм потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению для потребителей, не имеющих приборов учета;

      3) утверждение правил технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов;

      4) утверждение порядка предоставления в аренду и доверительное управление водохозяйственных сооружений, обеспечивающих водоснабжение городов и сельских населенных пунктов;

      5) утверждение порядка приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию;

      6) утверждение порядка формирования и ведения реестра товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей, включая критерии их оценки для внесения в данный реестр;

      7) определение порядка осуществления мониторинга и контроля за соблюдением выполнения условий контрактов;

      8) установление порядка осуществления государственного мониторинга недр;

      9) установление правил осуществления экспертизы проектов контрактов на недропользование;

      10) утверждение единых правил по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче полезных ископаемых;

      11) утверждение правил использования геологической информации, находящейся в государственной собственности, в учебных, научных, коммерческих целях и вывоза геологической информации за пределы территории Республики Казахстан;

      12) установление порядка включения запасов полезных ископаемых в государственный баланс и их списания с государственного баланса;

      13) установление порядка ведения государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых;

      14) установление порядка заключения контракта (договора) на государственное геологическое изучение недр;

      15) утверждение порядка ведения государственного учета, государственного кадастра и государственного мониторинга каждого вида природных ресурсов;

      16) определение порядка проведения открытых конкурсов проектов в области охраны окружающей среды;

      17) установление порядка выдачи квот на выбросы парниковых газов.

      8. В сфере специальных экономических зон, энергосбережения и энергоэффективности:

      1) утверждение правил проведения конкурсного отбора лиц для управления управляющей компанией, а также требований к ним;

      2) утверждение правил аккредитации в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

      3) установление требований по энергоэффективности зданий, строений, сооружений и их элементов, являющихся частью ограждающих конструкций;

      4) утверждение перечня отечественных обработанных товаров, услуг, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению на внешние рынки;

      5) утверждение правил предоставления инновационных грантов на коммерциализацию технологий;

      6) утверждение правил по определению страны происхождения товара и выдаче сертификата о происхождении товара;

      7) установление порядка маркировки продукции.

      9. В сфере транспорта и коммуникаций:

      1) принятие решений по строительству новых магистральных путей;

      2) утверждение правил пользования магистральной железнодорожной сетью;

      3) утверждение правил проверки соблюдения требований безопасности движения на магистральных, станционных и подъездных путях;

      4) утверждение правил перевозок пассажиров, багажа, грузов, грузобагажа и почтовых отправлений;

      5) утверждение правил субсидирования убытков перевозчика, связанных с осуществлением пассажирских перевозок по социально значимым сообщениям;

      6) утверждение методики определения объемов субсидирования убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров по социально значимым сообщениям;

      7) утверждение правил безопасности на железнодорожном транспорте;

      8) утверждение правил организации деятельности железнодорожных вокзалов;

      9) утверждение правил организации перевозок пассажиров в межобластном и международном сообщениях;

      10) утверждение правил технической эксплуатации железнодорожного транспорта;

      11) утверждение методики определения цен за услуги перевозок пассажиров по социально значимым сообщениям;

      12) определение перечня социально значимых межобластных сообщений;

      13) утверждение правил организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, периодичности прохождения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним;

      14) утверждение порядка ведения реестра операторов технического осмотра;

      15) утверждение методики определения стоимости услуг по проведению обязательного технического осмотра;

      16) определение юридического лица, осуществляющего функции оператора системы экстренного вызова;

      17) утверждение правил организации и эксплуатации системы экстренного вызова;

      18) утверждение правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;

      19) утверждение правил организации труда и отдыха водителей, а также применения тахографов;

      20) утверждение правил субсидирования за счет бюджетных средств убытков перевозчиков, связанных с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров;

      21) утверждение правил перевозок грузов автомобильным транспортом;

      22) определение порядка проезда автотранспортных средств при осуществлении перевозок по территории Республики Казахстан;

      23) утверждение правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом;

      24) утверждение правил допуска автомобильных перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов;

      25) утверждение перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан;

      26) утверждение правил пользования автомобильными дорогами;

      27) утверждение нормативов финансирования на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения;

      28) утверждение порядка уплаты и ставок сборов за проезд по территории Республики Казахстан автотранспортных средств;

      29) утверждение порядка и условий эксплуатации платных автомобильных дорог и мостовых переходов общего пользования международного и республиканского значения;

      30) принятие решения об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования международного и республиканского значения на платной основе;

      31) утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения, в том числе перечня автомобильных дорог оборонного пользования;

      32) утверждение порядка размещения наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования;

      33) утверждение нормативов финансирования на ремонт и содержание улиц столицы, городов республиканского значения, автомобильных дорог областного и районного значения;

      34) утверждение норм летной годности гражданских воздушных судов Республики Казахстан;

      35) утверждение правил профессиональной подготовки авиационного персонала, непосредственно участвующего в обеспечении безопасности полетов;

      36) утверждение перечня должностей и профессий авиационного персонала гражданской и экспериментальной авиации, подлежащего аттестации;

      37) утверждение правил допуска к полетам эксплуатантов авиации общего назначения;

      38) утверждение правил допуска организаций гражданской авиации Республики Казахстан к применению авиационных стандартов международных организаций в сфере гражданской авиации;

      39) утверждение правил аэродромного обеспечения в гражданской авиации;

      40) утверждение правил обеспечения авиационными горюче-смазочными материалами гражданских воздушных судов;

      41) утверждение правил организации обслуживания пассажиров в аэропортах Республики Казахстан;

      42) утверждение правил пожарной безопасности в гражданской авиации Республики Казахстан;

      43) утверждение правил аварийно-спасательного обеспечения полетов в аэропортах Республики Казахстан;

      44) утверждение правил предполетного и специального досмотров воздушных судов;

      45) утверждение правил допуска авиакомпаний к выполнению регулярных внутренних коммерческих воздушных перевозок;

      46) утверждение правил перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте;

      47) утверждение правил государственной регистрации судов и прав на них;

      48) утверждение правил перевозок пассажиров, багажа и грузов;

      49) утверждение правил аттестации судоводителей на право управления маломерным судном;

      50) утверждение перечня опасных грузов, предназначенных для перевозки судами;

      51) определение Национального морского перевозчика и утверждение его положения;

      52) утверждение перечня обязательных услуг морского порта;

      53) утверждение правил аттестации судоводителей на право управления маломерным судном;

      54) утверждение правил плавания по внутренним водным путям;

      55) утверждение правил по распределению полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания;

      56) утверждение порядка определения расчетного тарифа, утверждения предельного и индивидуального тарифов.

      10. В сфере энергетики, нефти и газа, промышленности:

      1) утверждение правил проведения энергетической экспертизы;

      2) утверждение правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок;

      3) утверждение правил пользования электрической энергией;

      4) утверждение правил пользования тепловой энергией;

      5) утверждение правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;

      6) утверждение правил пожарной безопасности для энергетических предприятий;

      7) утверждение перечня заболеваний, связанных с воздействием ионизирующего излучения, и порядок установления причинной связи;

      8) утверждение порядка проведения нефтяных операций на море, внутренних водоемах, в зонах чрезвычайной экологической ситуации и на особо охраняемых природных территориях;

      9) утверждение методики расчетов нормативов и объемов сжигания попутного и (или) природного газа при проведении нефтяных операций;

      10) утверждение порядка выдачи разрешений на сжигание в факелах попутного и (или) природного газа;

      11) утверждение правил аккредитации газосетевых организаций;

      12) утверждение порядка розничной реализации и пользования товарным и сжиженным нефтяным газом;

      13) утверждение правил эксплуатации магистральных нефтепроводов и правил эксплуатации магистральных газопроводов;

      14) утверждение правил организации охраны магистральных трубопроводов;

      15) утверждение порядка осуществления мониторинга производства и реализации нефтепродуктов;

      16) утверждение правил поставки нефтепродуктов единым оператором по поставке нефтепродуктов Вооруженным Силам Республики Казахстан, Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Внутренним войскам Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Республиканской гвардии Республики Казахстан, уполномоченному органу в сфере гражданской защиты.

      11. В сфере сельского хозяйства, водных ресурсов, лесного хозяйства и животного мира:

      1) утверждение порядка использования денег, выделяемых для поддержки обязательного страхования в растениеводстве, и размера оплаты услуг агента;

      2) разработка основных направлений политики в области государственной поддержки производства зерна и организация их осуществления;

      3) определение размера поставок зерна экспортерами зерна в государственные ресурсы зерна, исчисляемого в процентном соотношении к экспортируемому объему;

      4) утверждение правил ведения количественно-качественного учета зерна, хранения зерна, выдачи, обращения и погашения зерновых расписок, проведения временного управления хлебоприемным предприятием, использования системы электронных зерновых расписок;

      5) утверждение перечня особо опасных вредных организмов;

      6) утверждение правил проведения регистрационных, производственных испытаний и государственной регистрации пестицидов (ядохимикатов);

      7) утверждение порядка ведения, представления ветеринарного учета и отчетности;

      8) утверждение ветеринарных (ветеринарно-санитарных) правил;

      9) утверждение правил аттестации физических и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в области ветеринарии;

      10) утверждение порядка аттестации ветеринарных врачей подразделений производственного контроля;

      11) утверждение правил проведения ветеринарно-санитарной экспертизы;

      12) утверждение правил установления или снятия ограничительных мероприятий и карантина;

      13) утверждение положения о государственном ветеринарно-санитарном контроле и надзоре;

      14) утверждение порядка утилизации, уничтожения биологических отходов;

      15) утверждение порядка выдачи разрешения на экспорт, импорт и транзит перемещаемых (перевозимых) объектов с учетом оценки эпизоотической ситуации на соответствующей территории;

      16) утверждение перечня особо опасных болезней животных, при которых проводятся обязательное изъятие и уничтожение животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека;

      17) утверждение правил по охране территории Республики Казахстан от карантинных объектов и чужеродных видов;

      18) утверждение перечня карантинных объектов и чужеродных видов, по отношению к которым устанавливаются и осуществляются мероприятия по карантину растений;

      19) утверждение фитосанитарных требований, предъявляемых к ввозимой подкарантинной продукции;

      20) определение по представлению уполномоченного органа порядка формирования, хранения и использования государственных ресурсов семян, их структуры и объема;

      21) определение порядка субсидирования производства, реализации и закупа оригинальных и элитных семян сортов, допущенных к использованию в Республике Казахстан;

      22) утверждение порядка осуществления сортового и семенного контроля, грунтовой оценки, лабораторных сортовых испытаний, экспертизы качества семян;

      23) утверждение правил субсидирования развития семеноводства;

      24) утверждение правил субсидирования повышения продуктивности и качества продукции животноводства и развития племенного животноводства;

      25) утверждение правил субсидирования повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства);

      26) утверждение правил субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства, стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур;

      27) утверждение правил государственной регистрации тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, специальных машин повышенной проходимости;

      28) утверждение правил проведения агрохимического обследования почв;

      29) утверждение правил проведения экспертизы качества хлопка-волокна и выдачи паспорта качества хлопка-волокна;

      30) утверждение правил формирования, хранения и использования государственных ресурсов семян хлопчатника;

      31) утверждение правил проведения экспертизы качества хлопка-сырца и выдачи удостоверения о качестве хлопка-сырца;

      32) разработка основных направлений государственной политики в области государственного регулирования и поддержки производства и оборота биотоплива;

      33) утверждение порядка по государственной регистрации впервые производимых (изготавливаемых) и впервые ввозимых (импортируемых) на территорию Республики Казахстан кормовых добавок;

      34) утверждение порядка использования физическими и юридическими лицами племенных животных, приобретенных за счет бюджетных средств;

      35) утверждение порядка присвоения статуса племенного животного;

      36) определение направлений государственной поддержки племенного животноводства;

      37) определение порядка ведения государственного учета вод и их использования, государственного водного кадастра и государственного мониторинга водных объектов;

      38) определение порядка обеспечения безопасности водохозяйственных систем и сооружений;

      39) утверждение правил заготовки живицы, древесных соков, второстепенных древесных ресурсов, побочного пользования лесом на территории государственного лесного фонда;

      40) утверждение правил ведения государственного учета лесного фонда, государственного лесного кадастра, государственного мониторинга лесов;

      41) утверждение правил воспроизводства лесов и лесоразведения;

      42) утверждение правил учета, определения и возмещения ущерба, причиняемого пожарами на территории лесного фонда;

      43) утверждение положения о государственной лесной охране;

      44) утверждение правил выдачи разрешений на пользование животным миром;

      45) утверждение правил ведения государственного учета, кадастра и мониторинга животного мира;

      46) утверждение правил распределения квот изъятия объектов животного мира;

      47) утверждение правил проведения конкурса по закреплению охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов и (или) участков и квалификационных требований, предъявляемых к участникам конкурса;

      48) утверждение правил использования рыбохозяйственных водоемов и (или) участков для развития аквакультуры;

      49) утверждение перечня особо охраняемых природных территорий республиканского значения.

      12. В сфере образования и науки:

      1) определение порядка разработки государственных общеобязательных стандартов образования;

      2) определение видов и форм документов об образовании государственного образца и порядок их выдачи;

      3) установление порядка осуществления образовательного мониторинга;

      4) утверждение правил государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из государственного бюджета, и отчетов по их выполнению;

      5) утверждение порядка организации и проведения научных исследований и опытно-конструкторских работ на основе государственно-частного партнерства;

      6) утверждение правил организации питания в организациях среднего образования.

      13. В сфере здравоохранения:

      1) определение порядка и условий оказания платных услуг в организациях здравоохранения;

      2) определение порядка направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж за счет бюджетных средств;

      3) определение порядка обеспечения лекарственными средствами граждан;

      4) утверждение правил проведения оценки безопасности и качества лекарственных средств и изделий медицинского назначения, зарегистрированных в Республике Казахстан;

      5) утверждение перечня социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

      6) утверждение порядка проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа и справки о временной нетрудоспособности;

      7) утверждение квалификационных требований, предъявляемых к медицинской и фармацевтической деятельности;

      8) определение порядка возмещения затрат организациям здравоохранения за счет бюджетных средств;

      9) утверждение порядка оказания медицинской помощи;

      10) утверждение порядка оказания медико-социальной помощи, предоставляемой гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями;

      11) утверждение порядка оказания первичной медико-санитарной помощи, а также порядка прикрепления граждан к организациям первичной медико-санитарной помощи;

      12) утверждение порядка оказания консультативно-диагностической помощи;

      13) утверждение порядка оказания стационарной помощи;

      14) утверждение порядка оказания стационарозамещающей помощи;

      15) утверждение порядка оказания скорой медицинской помощи;

      16) утверждение порядка предоставления медицинской помощи в форме санитарной авиации;

      17) утверждение порядка восстановительного лечения и медицинской реабилитации, в том числе и детской медицинской реабилитации.

      14. В сфере труда и социальной защиты:

      1) определение порядка поступления на гражданскую службу и проведения конкурса на занятие вакантной должности гражданского служащего;

      2) утверждение порядка организации и финансирования общественных работ;

      3) утверждение порядка организации и финансирования социальных рабочих мест;

      4) утверждение порядка организации и финансирования молодежной практики;

      5) утверждение порядка предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;

      6) утверждение стандартов оказания специальных социальных услуг;

      7) утверждение правил предоставления государственной базовой пенсионной выплаты за счет бюджетных средств, а также назначения и осуществления пенсионных выплат;

      8) утверждение порядка исчисления совокупного дохода семьи;

      9) определение порядка назначения пособия;

      10) определение порядка назначения и выплаты адресной социальной помощи.

      15. В сфере культуры и искусства:

      1) определение правил оказания платных услуг государственными учреждениями в области культуры;

      2) установление ставки арендной платы за использование памятников истории и культуры, находящихся в государственной собственности;

      3) утверждение правил охраны и содержания памятников истории и культуры.

      16. В прочих сферах:

      1) утверждение правил ведения реестра государственного имущества, включая порядок взаимодействия государственных органов и представления пользователям сведений из него;

      2) определение порядка разработки и представления отчетов по исполнению стратегий развития и планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционером которых является государство;

      3) определение порядка разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий;

      4) утверждение порядка оценки деятельности членов наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета государственного предприятия;

      5) утверждение правил ведения реестра государственных услуг;

      6) утверждение типовых правил расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета;

      7) утверждение типового договора о долевом участии в жилищном строительстве;

      8) определение порядка предоставления мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты;

      9) утверждение плана статистических работ;

      10) утверждение перечня государственных услуг, подлежащих оптимизации и автоматизации, и сроков их перевода в электронную форму;

      11) утверждение правил отбора государственных услуг, подлежащих оказанию через центры обслуживания населения;

      12) утверждение правил оптимизации и автоматизации государственных услуг;

      13) утверждения порядка ведения государственного реестра судебных экспертов;

      14) утверждение правил предоставления туристских услуг;

      15) утверждение квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, за исключением квалификационных требований и перечня документов к лицензируемым видам деятельности в сфере игорного бизнеса;

      16) утверждение перечня и форм документов, подтверждающих соответствие организатора игорного бизнеса квалификационным требованиям;

      17) утверждение форм заявлений для получения и переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии, формы лицензии и (или) приложения к лицензии;

      18) утверждение форм заявлений для получения разрешений второй категории, форм разрешений второй категории;

      19) утверждение правил осуществления разрешительных процедур и правил осуществления деятельности или действий (операций), для которых законом введен разрешительный порядок;

      20) утверждение форм уведомлений и правил приема уведомлений государственными органами, определение государственных органов, осуществляющих прием уведомлений;

      21) утверждение правил ведения государственного электронного реестра разрешений и уведомлений;

      22) утверждение правил проведения и использования анализа регуляторного воздействия разрешительного или уведомительного порядка.

2. Перечень функций, передаваемых от Правительства Республики
Казахстан в ведение местных исполнительных органов

      1. Утверждение порядка и условий эксплуатации платных автомобильных дорог и мостовых переходов общего пользования областного и районного значения, улиц столицы, городов республиканского значения.

      2. Принятие решения об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования областного и районного значения, улиц столицы, городов республиканского значения на платной основе.

      3. Утверждение порядка и условий классификации автомобильных дорог общего пользования областного и районного значения.

      4. Утверждение правил взимания платы за проезд по платной автомобильной дороге общего пользования областного и районного значения, улиц столицы, городов республиканского значения.

      5. Утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования областного и районного значения.

      6. Утверждение наименований индексов автомобильных дорог общего пользования областного и районного значения.

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Указу Президента
Республики Казахстан
от 25 августа 2014 года № 898

ПЕРЕЧЕНЬ
функций, передаваемых от центральных исполнительных органов в
ведение соответствующих центральных исполнительных органов

      1. От Министерства национальной экономики Республики Казахстан:

      Министерству энергетики Республики Казахстан:

      по установлению предельной цены на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен;

      Министерству по инвестициям и развитию Республики Казахстан:

      по формированию государственной политики поддержки инвестиций и созданию благоприятного инвестиционного климата;

      по определению операторов, осуществляющих государственную поддержку индустриально-инновационной деятельности.

      2. От Министерства энергетики Республики Казахстан Министерству национальной экономики Республики Казахстан – по согласованию предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен, и по согласованию уровня предельных цен на оптовую реализацию товарного и сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке.

      3. От Министерства юстиции Республики Казахстан Министерству финансов Республики Казахстан - по организации работы по учету, хранению, оценке и дальнейшему использованию имущества, обращенного (поступившего) в республиканскую собственность.

      4. От Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан и местных исполнительных органов Министерству юстиции Республики Казахстан - по проведению судебно-медицинской, судебно-наркологической и судебно-психиатрической экспертиз.

      5. От Министерства образования и науки Республики Казахстан Министерству культуры и спорта Республики Казахстан - по организации образовательной деятельности в сфере культуры, искусства и спорта.

  ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Указу Президента
Республики Казахстан
от 25 августа 2014 года № 898

ПЕРЕЧЕНЬ
функций, передаваемых от центральных исполнительных органов в
ведение местных исполнительных органов

      1. В сфере земельных отношений, строительства, жилищных отношений и недропользования:

      1) соблюдение государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами земельного законодательства Республики Казахстан, установленного режима использования земельных участков в соответствии с их целевым назначением;

      2) своевременное предоставление в государственные органы собственниками земельных участков и землепользователями сведений о наличии, состоянии и использовании земель;

      3) недопущение самовольного занятия земельных участков;

      4) соблюдение прав собственников земельных участков и землепользователей;

      5) соблюдение установленных сроков рассмотрения заявлений (ходатайств) граждан о предоставлении им земельных участков;

      6) своевременное и правильное проведение собственниками земельных участков и землепользователями комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических противоэрозионных мероприятий по восстановлению и сохранению плодородия почв;

      7) проектирование, размещение и строительство жилых и производственных объектов, оказывающих влияние на состояние земель;

      8) своевременное и качественное выполнение мероприятий по улучшению земель, предотвращению и ликвидации последствий эрозии почвы, засоления, заболачивания, подтопления, опустынивания, иссушения, переуплотнения, захламления, загрязнения и других процессов, вызывающих деградацию земель;

      9) сохранность межевых знаков;

      10) своевременный возврат земель, предоставленных местными исполнительными органами, во временное землепользование;

      11) рекультивация нарушенных земель;

      12) снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель;

      13) утверждение проектов землеустройства и других проектов по использованию и охране земель;

      14) осуществление государственного контроля за использованием и охраной земель;

      15) выдача обязательных для исполнения предписаний по устранению выявленных нарушений земельного законодательства;

      16) рассмотрение дел об административных правонарушениях в области земельного законодательства;

      17) подготовка и предъявление исков в суд по вопросам, указанным Земельным кодексом Республики Казахстан;

      18) приостановление строительства, разработки месторождений полезных ископаемых, эксплуатации объектов, геологоразведочных и других работ, если они осуществляются с нарушением земельного законодательства, установленного режима использования земель, а также если эти работы ведутся по проектам, не прошедшим экспертизу или получившим отрицательное заключение;

      19) внесение предложений местному исполнительному органу по вопросам расторжения в одностороннем порядке договоров о временном землепользовании, заключенных между местными исполнительными органами и физическими или юридическими лицами, в случае невыполнения ими обязанностей, установленных Земельным кодексом Республики Казахстан;

      20) выявление и возврат в государственную собственность земель, неиспользуемых либо используемых с нарушением законодательства Республики Казахстан;

      21) контроль и надзор в сфере строительства и жилищных отношений;

      22) организация проведения дезинсекционных и дератизационных работ по истреблению грызунов на открытых и закрытых территориях, гнусо-истребительной работы на мелководных водоемах и открытых территориях;

      23) обеспечение безопасности объектов кондоминиума организациями, эксплуатирующими опасные технические устройства (лифты, эскалаторы, фуникулеры), смонтированные на объектах коммунально-бытового назначения (жилищный фонд, развлекательные, торговые и гостиничные комплексы);

      24) лицензирование деятельности и аттестация в сфере архитектуры, градостроительства и строительства;

      25) утверждение генерального плана;

      26) контроль и надзор выполнения физическими и юридическими лицами проектно-изыскательских, экспертных, строительно-монтажных работ, работ по производству строительных материалов, изделий и конструкций.

      В ведении центрального исполнительного органа в соответствующей сфере сохраняются следующие функции:

      по осуществлению контроля за законностью принятых решений местных исполнительных органов в области земельного законодательства Республики Казахстан, выдаче обязательных для исполнения предписаний по устранению выявленных нарушений земельного законодательства;

      по осуществлению государственного контроля за геодезической и картографической деятельностью;

      по организации ведения мониторинга земель;

      по осуществлению контроля за правильностью ведения государственного земельного кадастра;

      по осуществлению контроля и надзора за деятельностью местных исполнительных органов по делам архитектуры, градостроительства и строительства, государственного архитектурно-строительного контроля, в том числе по лицензированию и аттестации в сфере архитектурно-строительной деятельности с применением к нарушителям предусмотренных законодательством мер;

      по ведению, размещению на интернет-ресурсе реестра лицензий и аттестатов.

      2. В сфере естественных монополий:

      1) согласование инвестиционной программы (проекта) субъекта естественной монополии, оказывающего регулируемые услуги на соответствующей территории административно-территориальной единицы, включенного в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий;

      2) утверждение правил регулирования процесса реконструкции существующих зданий и сооружений, в том числе надстройки мансардных и типовых этажей жилых зданий.

      3. В сфере экологии:

      1) согласование программы управления отходами в пределах своей компетенции;

      2) согласование планов природоохранных мероприятий в пределах своей компетенции;

      3) согласование создания, эксплуатации и использования искусственных островов, дамб, сооружений и установок;

      4) реализация государственной политики в области обращения с коммунальными отходами;

      5) организация проведения прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области обращения с коммунальными отходами;

      6) координация и организация работы в сфере внедрения инновационных технологий и энергосбережения.

      4. В сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства и животного мира:

      1) запрашивание и получение от страхователя, страховщика, агента и общества информации и документов, необходимых для осуществления им своих контрольных функций;

      2) осуществление государственного контроля за выполнением производителями продукции растениеводства обязанности по заключению договора обязательного страхования;

      3) осуществление контроля за деятельностью агента, общества, соблюдением ими законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании в растениеводстве;

      4) рассмотрение дел об уклонении от заключения договоров обязательного страхования страхователями и несоблюдении обществом требований законодательства о взаимном страховании;

      5) внесение предложений по объемам, структуре, правилам формирования, хранения, освежения, перемещения и использования государственных ресурсов зерна;

      6) осуществление мониторинга зернового рынка в пределах административно территориальной единицы;

      7) проверка фактического наличия и качества зерна у участников зернового рынка и соответствия его отчетным данным;

      8) принятие решения о введении временного управления хлебоприемным предприятием, а также досрочном завершении временного управления;

      9) осуществление контроля за соблюдением хлебоприемными предприятиями правил: ведения количественно-качественного учета зерна; хранения зерна; выдачи, обращения и погашения зерновых расписок;

      10) инспектирование (проверка) деятельности хлебоприемных предприятий на предмет соблюдения требований по ведению количественно-качественного учета и обеспечению сохранности зерна в соответствии с данными реестра зерновых расписок;

      11) наложение запрета на отгрузку любым видом транспорта зерна с хлебоприемного предприятия;

      12) внесение предложения в местный исполнительный орган области о приостановлении действия и (или) лишении лицензии на право осуществления деятельности по оказанию услуг по складской деятельности с выдачей зерновых расписок;

      13) внесение предложений по введению временного управления хлебоприемным предприятием;

      14) реализация государственным зерновым инспектором функции по проверке фактического наличия и качества зерна у участников зернового рынка и соответствия его отчетным данным;

      15) реализация государственным зерновым инспектором функции по контролю количественно-качественного состояния зерна, в том числе зерна государственных ресурсов;

      16) обеспечение реализации государственной политики в области развития хлопковой отрасли;

      17) обеспечение формирования и управления государственными ресурсами семян хлопчатника;

      18) проведение мониторинга хлопкового рынка;

      19) принятие решения о введении временного управления хлопкоперерабатывающей организацией;

      20) осуществление контроля за соблюдением хлопкоперерабатывающими организациями правил выдачи, обращения, аннулирования и погашения хлопковых расписок;

      21) осуществление ежегодного контроля за соблюдением экспертной организацией правил проведения экспертизы качества хлопка-волокна и выдачи паспорта качества хлопка-волокна;

      22) утверждение полугодовых планов проведения проверок;

      23) реализация государственной политики в области государственного регулирования производства биотоплива в пределах своей компетенции;

      24) проведение отраслевой экспертизы технико-экономического обоснования на строительство завода по производству биотоплива;

      25) ведение мониторинга производства биотоплива;

      26) осуществление государственного контроля в области производства биотоплива;

      27) организация и обеспечение охраны в резервном фонде охотничьих угодий и в рыбохозяйственных водоемах и (или) участках;

      28) установление зоны рекреационного рыболовства;

      29) организация деятельности по интродукции, реинтродукции и гибридизации, а также по искусственному разведению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных;

      30) ведение паспортизации рыбохозяйственных водоемов и (или) участков на основании научных рекомендаций;

      31) установление границ рыбохозяйственных участков, открытия и закрытия тони (тоневые участки);

      32) выдача разрешений на пользование животным миром, за исключением редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных;

      33) согласование планов управления особо охраняемыми природными территориями, находящимися в ведении местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы;

      34) согласование проектов корректировки функционального зонирования особо охраняемых природных территорий местного значения при положительном заключении государственной экологической экспертизы;

      35) согласование естественно-научных и технико-экономических обоснований по созданию и расширению особо охраняемых природных территорий местного значения;

      36) согласование перечня объектов государственного природно-заповедного фонда местного значения;

      37) приостановление, ограничение, прекращение права лесопользования на участках государственного лесного фонда, а также работ, представляющих опасность для состояния и воспроизводства лесов, находящихся в функциональном ведении местных исполнительных органов;

      38) организация и проведение тендеров по предоставлению лесных ресурсов в долгосрочное лесопользование на участках государственного лесного фонда, находящихся в функциональном ведении местных исполнительных органов;

      39) предоставление лесопользователям участков под объекты строительства на землях государственного лесного фонда, где лесные ресурсы предоставлены в долгосрочное лесопользование для оздоровительных, рекреационных, историко-культурных, туристских и спортивных целей; нужд охотничьего хозяйства; побочного лесного пользования, и выдача разрешений на использование этих участков под строительство таких объектов;

      40) осуществление государственной регистрации договора долгосрочного лесопользования на участках государственного лесного фонда;

      41) выдача предписаний о приостановлении производства, реализации и обращении на рынке сельскохозяйственных машин и оборудования, не соответствующих требованиям безопасности;

      42) организация и осуществление государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора за соблюдением физическими и юридическими лицами законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии в пределах соответствующей административно-территориальной единицы;

      43) проведение эпизоотического мониторинга, обследования эпизоотических очагов в случае их возникновения;

      44) организация и осуществление государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора за выполнением требований, установленных техническими регламентами, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан в пределах соответствующей административно-территориальной единицы;

      45) присвоение учетных номеров объектам производства, осуществляющим выращивание животных, заготовку (убой), хранение, переработку и реализацию животных, продукции и сырья животного происхождения, а также организациям по производству, хранению и реализации ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок;

      46) выдача акта эпизоотологического обследования;

      47) осуществление государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии:

      на объектах внутренней торговли;

      на объектах производства, осуществляющих выращивание животных, заготовку (убой), хранение, переработку и реализацию животных, продукции и сырья животного происхождения, а также в организациях по хранению и реализации ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок;

      у лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в области ветеринарии, за исключением производства ветеринарных препаратов;

      при транспортировке (перемещении), погрузке, выгрузке перемещаемых (перевозимых) объектов в пределах соответствующей административно-территориальной единицы, за исключением их экспорта (импорта) и транзита;

      на всех видах транспортных средств, по всем видам тары, упаковочных материалов, которые могут быть факторами передачи возбудителей болезней животных, за исключением экспорта (импорта) и транзита;

      на скотопрогонных трассах, маршрутах, территориях пастбищ и водопоя животных, по которым проходят маршруты транспортировки (перемещения);

      на территориях, в производственных помещениях и за деятельностью физических и юридических лиц, выращивающих, хранящих, перерабатывающих, реализующих или использующих перемещаемые (перевозимые) объекты, за исключением экспорта (импорта) и транзита;

      за соблюдением зоогигиенических и ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований при размещении, строительстве, реконструкции и вводе в эксплуатацию скотомогильников (биотермических ям), объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора, связанных с содержанием, разведением, использованием, производством, заготовкой (убоем), хранением, переработкой и реализацией, а также при транспортировке (перемещении) перемещаемых (перевозимых) объектов;

      48) составление акта государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора в отношении физических и юридических лиц;

      49) издание обязательных к исполнению актов государственных ветеринарных врачей;

      50) утверждение списка государственных ветеринарных врачей, имеющих право выдачи ветеринарно-санитарного заключения на объекты государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора.

      В ведении центрального исполнительного органа сохраняются следующие функции:

      1) в сфере ветеринарного контроля и надзора:

      по осуществлению контроля за законностью принятых решений местных исполнительных органов, а также за обеспечением должностными лицами местных исполнительных органов контроля за соблюдением физическими и юридическими лицами законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии, а также выполнением требований, установленных техническими регламентами;

      по установлению причин возникновения эпизоотических очагов и выявлению условий, способствующих или препятствующих распространению болезни животных, включая встречные проверки;

      по осуществления контроля за использованием, транспортировкой (доставкой), хранением и уничтожением используемых в области ветеринарии штаммов возбудителей болезней животных в организациях;

      по осуществлению централизованного закупа ветеринарных препаратов;

      по осуществлению государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора с применением к нарушителям предусмотренных законодательством мер при экспорте (импорте) - на объектах производства, осуществляющих выращивание животных, заготовку (убой), хранение, переработку и реализацию животных, продукции и сырья животного происхождения, а также в организациях по производству, хранению и реализации ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок;

      по проведению противоэпизоотических мероприятий;

      по осуществлению государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора с применением к нарушителям предусмотренных законодательством мер в организациях по производству ветеринарных препаратов и кормовых добавок;

      по осуществлению государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора с применением к нарушителям предусмотренных законодательством мер при экспорте (импорте) на территориях, в производственных помещениях и за деятельностью физических и юридических лиц, выращивающих, хранящих, перерабатывающих, реализующих или использующих перемещаемые (перевозимые) объекты;

      по осуществлению государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора с применением к нарушителям предусмотренных законодательством мер в государственных ветеринарных организациях;

      по осуществлению государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора с применением к нарушителям предусмотренных законодательством мер в пограничных и таможенных пунктах (пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Таможенного союза) при транспортировке (перемещении) перемещаемых (перевозимых) объектов через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Таможенного союза;

      2) в сфере государственной инспекции в агропромышленном комплексе:

      по осуществлению контроля за законностью принятых решений местных исполнительных органов в области зернового законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан по хлопковой отрасли, семеноводства и биотоплива, страхования в растениеводстве, выдачи обязательных для исполнения предписаний по устранению выявленных нарушений зернового законодательства, законодательства по хлопковой отрасли, семеноводства и биотоплива, страхования в растениеводстве;

      по осуществлению государственного контроля и надзора в области карантина и защиты растений;

      по реализации государственной политики в области племенного животноводства;

      по осуществлению контроля и надзора за деятельностью местных исполнительных органов, осуществляющих деятельность в области зернового рынка и семеноводства, включая беспрепятственное посещение всех объектов контроля и надзора, в отношении которых ими осуществляется контроль и надзор с применением к нарушителям предусмотренных законодательных мер;

      по централизованному закупу препаратов по защите растений.

      5. В сфере транспорта:

      1) утверждение Правил перевозок пассажиров метрополитеном;

      2) утверждение Правил субсидирования пассажирских перевозок метрополитеном;

      3) определение границ морского порта, включая акваторию морского порта;

      4) согласование проектирования, размещения, строительства и эксплуатации береговых объектов.

      6. В сфере энергетики и промышленной безопасности:

      1) осуществление контроля за эксплуатацией и техническим состоянием теплоиспользующих установок потребителей;

      2) контроль за подготовкой и осуществлению ремонтно-восстановительных работ по тепловым сетям и их функционирования в осенне-зимний период;

      3) проведение расследований технологических нарушений на тепловых сетях (магистральных, внутриквартальных);

      4) согласование планов ремонта тепловых сетей (магистральных, внутриквартальных);

      5) выдача паспортов готовности отопительных котельных всех мощностей и тепловых сетей (магистральных, внутриквартальных) к работе осенне-зимних условиях;

      6) согласование проектирования и строительства дублирующих (шунтирующих) линий электропередачи и подстанций;

      7) выдача заключения о технической целесообразности строительства дублирующих (шунтирующих) линий электропередачи и подстанций для объектов 110 кВ и ниже, 220 кВ и выше;

      8) контроль за безопасной эксплуатацией опасных технических устройств, работающих под давлением более 0,07 мегаПаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров, лифтов;

      9) осуществление постановки на учет и снятие с учета опасных технических устройств;

      10) осуществление контроля за соблюдением требований безопасной эксплуатации бытовых баллонов и объектов систем газоснабжения.

      7. В сфере туризма:

      1) лицензирование туроператорской деятельности;

      2) организация профессиональной подготовки гида (гида - переводчика);

      3) утверждение по согласованию с уполномоченным органом плана мероприятий по развитию туристской отрасли;

      4) ведение государственного реестра туристских маршрутов и троп;

      5) ведение государственных реестров лиц, осуществляющих туристскую деятельность и туристских маршрутов и троп.

      8. В сфере образования и науки:

      1) организация разработки и утверждение правил деятельности психологической службы в организациях среднего образования;

      2) разработка и утверждение типовых правил внутреннего распорядка организации образования.

      9. В сфере здравоохранения:

      1) обучение и аттестация специалистов с медицинским образованием для осуществления реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения в отдаленных от районного центра населенных пунктах через аптечные пункты в организациях здравоохранения, передвижные аптечные пункты;

      2) проведение аттестации на профессиональную компетентность специалистов в области здравоохранения.

      10. В сфере юстиции:

      1) регистрация актов гражданского состояния, за исключением функций по нормативно-методологическому обеспечению, контролю за регистрацией актов гражданского состояния и по обеспечению функционирования соответствующих баз данных;

      2) формирование индивидуальных идентификационных номеров при выдаче свидетельств о рождении.

  ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Указу Президента
Республики Казахстан
от 25 августа 2014 года № 898

ПЕРЕЧЕНЬ
функций, передаваемых от местных исполнительных органов
областей, городов Астаны, Алматы в ведение местных
исполнительных органов районов (городов областного значения)

      1. Координация вопросов строительства спортивных сооружений на территории области (города республиканского значения, столицы).

      2. Оказание методической и консультативной помощи спортивным организациям.

      3. Утверждение порядка ведения реестра индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, подавших уведомление о начале осуществления деятельности в качестве перевозчика такси.

      4. Утверждение порядка ведения реестра физических и юридических лиц, подавших уведомление о начале осуществления деятельности по установке и обслуживанию тахографов.

      5. Разработка и утверждение схемы и порядка перевозки в общеобразовательные школы детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах.

      6. Обеспечение деятельности районных и городских неспециализированных детско-юношеских спортивных школ.

      7. Оплата труда патронатного воспитателя путем перечисления денежных средств на его текущий счет.

      8. Обеспечение обследования психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению.

      9. Утверждение порядка предоставления водных объектов в обособленное или совместное пользование на конкурсной основе.

      10. Проведение конкурса и принятие решения по закреплению рыбохозяйственных водоемов и участков местного значения.

      11. Регистрация, перерегистрация тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним с выдачей регистрационных номерных знаков.

      12. Ведение реестра туристских маршрутов и троп в районе.

      13. Инспектирование деятельности аттестованных производителей семян на предмет их соответствия квалификационным требованиям.

      14. Организация проведения дезинсекционных и дератизационных работ по истреблению грызунов на открытых и закрытых территориях, гнусо-истребительной работы на мелководных водоемах и открытых территориях.

  ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Указу Президента
Республики Казахстан
от 25 августа 2014 года № 898

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных функций, передаваемых в сферу
негосударственного сектора, а также отдельных функций,
исключаемых у государственных органов

      1. Организация и проведение конкурса на соискание премии Президента Республики Казахстан "Алтын сапа" и конкурса-выставки "Лучший товар Казахстана".

      2. Содействие организации импорта и экспорта прав на использование произведений.