Қазақстан Республикасының 1997-1998 жылдарға арналған қылмысқа қарсы күрес және 2000 жылға дейiнгi құқық қорғау қызметiнiң негiзгi бағыттары жөнiндегi мемлекеттiк бағдарламасы туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1997 жылғы 20 маусымдағы N 3558 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы N 829 Жарлығымен

       Ескерту. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2009.06.18 N 829 Жарлығымен.

      Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-бабының
8) тармақшасына сәйкес қаулы етемiн:
      1. Қазақстан Республикасының 1997-1998 жылдарға арналған қылмысқа қарсы күрес және 2000 жылға дейiнгi құқық қорғау қызметiнiң негiзгi бағыттары жөнiндегi мемлекеттiк бағдарламасы бекiтiлсiн (қоса берiлiп отыр).
      2. Қазақстан Республикасының Үкiметi, орталық атқарушы органдар мен Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органдардың басшылары, облыстардың және Алматы қаласының әкiмдерi Мемлекеттiк бағдарламада көзделген iс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз ететiн болсын.
      3. Қазақстан Республикасының Үкiметi жыл сайын республикалық бюджеттi бекiту кезiнде Мемлекеттiк бағдарламаның iс-шараларын iске асыру үшiн жалпы бюджет саясатына негiздей отырып, қажеттi қаражат бөлiнуiн қарастыратын болсын.
      4. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентiнiң ұлттық қауiпсiздiк мәселелерi жөнiндегi көмекшiсi -
Қауiпсiздiк Кеңесiнiң хатшысы Б.Сәрсековке жүктелсiн.
      5. Осы Жарлық қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Президентi

Қазақстан Республикасы
Президентiнiң   
1997 жылғы 20 маусымдағы
N 3558 Жарлығымен 
бекiтiлген   

Қазақстан Республикасының 1997-1998 жылдарға арналған
қылмысқа қарсы күрес және 2000 жылға дейiнгi құқық
қорғау қызметiнiң негiзгi бағыттары жөнiндегi
Мемлекеттiк бағдарламасы

___________________________________________________________________
N |               Шаралар            | Атқарылуына     |Атқарылу
р/с|                                  | жауаптылар      |мерзiмi
___________________________________________________________________
1 |                   2              |        3        |    4
___________________________________________________________________

I. ҚЫЛМЫСҚА ҚАРСЫ КҮРЕСТIҢ НОРМАТИВТIК-ҚҰҚЫҚТЫҚ
БАЗАСЫН ЖЕТIЛДIРУ

1. Қазақстан Республикасының заң актiлерiн әзiрлеу
 

      1. Құқықтың өз саласында кодификациялық  Әдiлетминi, МТК,  1997-1998
   сипаты бар және базалық болып         Iшкiiсминi, Бас
   табылатын мынадай заң актiлерiмен     прокуратура,
   жұмыс iстеудi жалғастыру және оларды  Қаржыминi,
   күшiне енгiзудi қамтамасыз ету:       Ғылымминi-Ғылым
     Қымыстық-iс жүргiзу кодексi;        Академиясы
     Қылмыстық-атқару кодексi;
     Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар
     туралы кодекс
 
2. Аталған кодификацияланған заң         Әдiлетминi,       1998-2000
   актiлерiнiң түсiндiрмесiн әзiрлеу     Қорғанысминi,
   және шығару                           Ғылымминi-Ғылым
                                         академиясы
 
3. Қазақстан Республикасында атқару      Iшкiiсминi, МТК   1997
   жүйесiнiң тиiмдi қызметiн қамтамасыз  Бас прокуратура,
   ету мақсатында "Қазақстан             Әдiлетминi
   Республикасындағы Мемлекеттiк
   қылмыстық-атқару жүйесi туралы" Заңды
   пысықтауды жалғастыру және күшiне
   енгiзудi қамтамасыз ету

4. Қоғамды есiрткiқұмарлық нашақорлық    Әдiлетминi, МТК   1998
   және есiрткiбизнес сияқты әлеуметтiк  Iшкiiсминi, ҰҚК,
   жағымсыз құбылыстардан сақтау         Бас прокуратура,
   мақсатында "Есiрткiлiк және           Қаржыминi Салық
   психотроптық заттар, прекурсорлар     полициясының
   және олардың заңсыз айналымы мен      департаментi
   оларды терiс пайдалануға қарсы
   бағытталған шаралар туралы" Заңның
   жобасын әзiрлеу
 
5. Халыққа сапалы құқықтық қызмет        Әдiлетминi,       1998-2000
   көрсету мақсатында мына заңдармен     Iшкiiсминi, МТК
   жұмыс iстеудi аяқтап, оларды күшiне
   енгiзудi қамтамасыз ету:
     "Адвокатура туралы"
     "Қазақстан Республикасындағы күзет
     қызметi туралы"
 
6. "Салық полициясы туралы" заң          Әдiлетминi,       1998
   жобасын әзiрлеп, Парламенттiң         Қаржыминi, Салық
   қарауына енгiзу                       полициясының
                                         департаментi

2. Үкiметтiң қылмысқа қарсы күрес жөнiндегi
актiлерiн әзiрлеу

7. Қазақстан Республикасында             МТК, Iшкiiсминi,  1997-1998
   экономикалық қылмысқа қарсы күрес     Бас прокуратура,
   шараларын күшейту туралы              Әдiлетминi,
   нормативтiк-құқықтық актiлердi        Қаржыминi Салық
   жетiлдiру жөнiнде үлгiлiк             полициясының
   талдамалар дайындау                   департаментi

8. Қаржы-банк және шаруашылық қызметi    Бас прокуратура,  1997-1998
   саласындағы жолсыздықтарға қарсы      Ұлттық Банк,
   күрес жөнiнде қолданылып жүрген       Iшкiiсминi, МТК,
   нормативтiк құқықтық базаның          Әдiлетминi,
   тиiмдiлiгiн талдау, жетiлдiрiле       Экономсаудаминi,
   түсетiн құқықтық нормативтiк          Қаржыминi Салық
   актiлер жиынтығын әзiрлеу             полициясының
                                         департаментi

9. Әскери және өзге қызметтi өткеру      Қорғанысминi, ҰҚК, 1997
   тәртiбiн реттейтiн мынадай қосымша    МТК, Iшкiiсминi,
   заңдық нормативтiк құқықтық           Республикалық ұлан,
   актiлер жиынтығымен жұмысты аяқтау:   Президенттiң Күзет
     "Офицерлердiң, прапорщиктер мен     қызметi, Қаржыминi
     мичмандардың әскери қызметтi        Салық полициясы
     өткеруi туралы"                     департаментi,
     "МТК әскери-тергеу органдарында     Әдiлетминi
     қызмет өткеру туралы"
     "Тәртiптiк әскери бөлiмдер туралы"
     "Салық полициясында қызмет өткеру
     туралы"

3. Қазақстан Республикасы орталық мемлекеттiк органдардың
ведомстволық  нормативтiк құқықтық актiлерiн әзiрлеу

10.Қазақстан Республикасы мемлекеттiк    Iшкiiсминi, МТК,  1997-1998
   органдарының мынадай ведомстволық     ҰҚК, Қаржыминi
   нормативтiк құқықтық актiлерiн        Салық полициясының
   әзiрлеудi жүзеге асыру:               департаментi
     "Iшкiiсминiнiң түзеу мекемелерiн
     күзету туралы"
     "Ұсталған және қамауға алынған
     адамдарды күзету және айдап алып
     жүру туралы"

4. Қылмысқа қарсы күрестегi ынтымақтастықтың халықаралық-құқықтық базасы

1.Экстрадиция, қылмысты ашу, жасырынып  МТК,ҰҚК,Iшкiiсминi -"-
  жүрген қылмыскерлердi iздеу және      Бас прокуратура,
  тасымалданатын жүктi күзету жөнiнде   Қаржыминi Салық
  жедел-тергеу шараларын жүргiзуге      полициясының
  байланысты құқық қорғау органдары     департаментi,

  қызметкерлерiнiң қарулы топтарының    Сыртқыiсминi,
  басқа мемлекеттердiң аумағында        Әдiлетминi
  болуы мәселелерi бойынша басқа
  елдермен келiсiмдер жобаларын әзiрлеу

12.Ұйымдасқан қылмысқа және қылмыстың    МТК, ҰҚК,         1997-1998
   өзге де қауiптi түрлерiне қарсы       Iшкiiсминi,
   күрестi үйлестiру жөнiнде ТМД         Сыртқыiсминi,
   елдерi Бюросының шеңберiнде           Әдiлетминi,
   ынтымақтастықтың құқықтық базасын     Қорғанысминi,
   жетiлдiру жөнiндегi жұмысты           Мемкеденкомы,
   жалғастыру және Қазақстан құқық       Бас прокуратура
   қорғау органдарының ТМД-ның басқа
   да мемлекеттерiмен бiрлесiп
   келiсiлген шараларын жүргiзудi
   ұйымдастыру

13.Қарулы Күштерде құқықтық тәртiптi     Бас прокуратура,  -"-
   нығайту, әскери қылмыстардың алдын    Қорғанысминi,
   алу және тергеу мақсатында ТМД        Сыртқыiсминi, МТК,
   шеңберiнде құқық қорғау органдарының  Әдiлетминi,
   және қарулы күштердi басқару          Iшкiiсминi,
   органдарының қызметiн үйлестiру       Қаржыминi Салық
   жөнiнде көпжақты (екi жақты)          полициясының
   келiсiмдердiң үлгi жобасын әзiрлеу    департаментi

14.Мыналарға:
   Ұстап беру туралы Еуропа              МТК, Бас          1997-1998
   конвенциясына (1957 ж);               прокуратура,
   Өзара құқықтық көмек туралы Еуропа    Iшкiiсминi,
   конвенциясына (1959 ж);               ҰҚК, Мемкенденкомы,
   Қылмыстық iстер жөнiндегi шешiмдердiң  Сыртқыiсминi,
   халықаралық күшi туралы Еуропа        Әдiлетминi
   конвенциясына (1970 ж);
   Есiрткi заттары туралы бiрыңғай
   конвенцияға түзетулер жөнiндегi
   хаттамаға (1961 ж);
   Құқықтық көмек туралы өтiнiштер беру
   жөнiндегi Еуропалық келiсiмге (1977 ж)
   қосылудың мүмкiндiгiн зерделеу

15.Есiрткiнiң заңсыз айналымына, оның    Сыртқыiсминi,     1998-2000
   iшiнде кадрларды даярлау, есiрткiсi   Iшкiiсминi,
   бар өсiмдiктер егiстiктерiн басқа     МТК, ҰҚК,
   ауыл шаруашылығы дақылдарымен         Қаржыминi
   ауыстыру, есiрткi заттарын терiс
   пайдалануға және олардың заңсыз
   айналымына қарсы күрестi күшейтудi
   материалдық-техникалық қамтамасыз
   етуде көмек көрсетудi халықаралық
   бақылау бойынша БҰҰ Бағдарламалары
   шеңберiндегi ынтымақтастықты күшейту
   жөнiнде нақты шаралар қолдану

II. ҚЫЛМЫСҚА ҚАРСЫ КҮРЕСТIҢ ҰЙЫМДЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Қылмысқа қарсы күрестi күшейту жөнiндегi шаралар

16.Түрлi меншiк нысанындағы              Iшкiiсминi,       тұрақты
   объектiлердi, азаматтардың тұрғын     облыстардың,      түрде
   үйлерiн, қызметтiк үй-жайларды және   қалалардың
   қоймаларды күзет бөлiмшелерiнiң,      (аудандардың)
   кәсiпорындардың қауiпсiздiк           әкiмдерi
   қызметтерiнiң, жеке күзет
   қызметтерiнiң күшiмен күзетудi
   күшейту жөнiнде шаралар кешенiн
   жүзеге асыру

17.Қазақстан Республикасының аумағында   Iшкiiсминi,       тұрақты
   заңсыз жүрген және заңға қарсы        МТК, ҰҚК,         түрде
   қызметпен айналысушы шетелдiктердi    Қаржыминi Салық
   анықтау жөнiнде жедел-iздестiру       полициясының
   шараларын жүргiзу, оларды             департаментi
   жауапкершiлiкке тарту немесе
   қолданылып жүрген заңдарға сәйкес
   заңсыз тапқан капиталын (кiрiстерiн)
   бюджетке төлетудi қамтамасыз етiп,
   Республиканың шегiнен тысқары кетiру
   жөнiнде шаралар қолдану
 
18.Кәсiпкерлiк және банк қызметiмен      МТК, Iшкiiсминi,  жылына
   айналысатын адамдарды қасақана        ҰҚК, Бас          бiр рет
   өлтiрушiлiктердi ашу және тергеу      прокуратура,
   жөнiнде жедел-iздестiру шараларының   Қаржыминi Салық
   кешенiн жүзеге асыру. Құқық қорғау    полициясының
   органдарының қызметкерлерi үшiн       департаментi
   осындай қылмыстарды ашудың әдiстемесi
   мен тактикасын жетiлдiру жөнiнде
   семинарлар өткiзу

19.Жаппай тәртiпсiздiктiң, адамның      Iшкiiсминi, МТК,  1997-1998
   жеке басы мен мүлкiне топтық күшпен   ҰҚК, Әдiлетминi,
   қол сұғушылықтың, ұлтаралық           облыстардың,
   сипаттағы қақтығыстардың алдын алу    қалалардың
   және оларды тыю жөнiнде құқық         (аудандардың)
   қорғау және өзге де мемлекеттiк       әкiмдерi
   органдардың шаралары бағдарламасын
   әзiрлеу

20.Түрлi меншiк нысанындағы объектiлердi ТМЖК, Iшкiiсминi, 1997-1998
   және әуе, теңiз, өзен, темiр жол      Экономсаудаминi,
   және автомобиль көлiгiн, тұрғын үй    Көлiккомминi
   секторын өрт сөндiру құралдарымен
   қамтамасыз ету жөнiнде шаралар  
   кешенiн жүзеге асыру
 
21.Хабар-ошарсыз жоғалған азаматтарды    Iшкiiсминi, МТК,  тұрақты
   iздестiру жөнiндегi жедел iздестiру   ҰҚК, Бас          түрде
   шараларының орындалуын ұдайы          прокуратура
   бақылауды ұйымдастыру

22.Жастар арасындағы құқық бұзушылықтың  Әдiлетминi,      1997-1998
   алдын алу үшiн жалпыға бiрдей         Бiлiм және
   құқықтық оқулар өткiзу мақсатында     мәдениетминi,
   заң, бiлiм беру және денсаулық        Денсаулықминi
   сақтау органдарының әдiстемелiк
   нұсқаулықтарын пайдалана отырып,
   бiрлескен шаралар әзiрлеу
 
23.Мұғалiмдер мен педагогика             Бiлiм және       1997
   қызметкерлерiнiң басқа да             мәдениетминi,
   санаттарының бiлiктiлiгiн көтеру      Орталық мұғалiмдер
   курстарының бағдарламаларына          бiлiмiн жетiлдiру
   оқушылар арасындағы алкоголизм        институты
   мен нашақорлықтың әдiстемелiк,
   алдын алу мәселелерi жөнiнде тиiстi
   өзгерiстер енгiзу

24.Ұйымдасқан қылмыстық топтар мен       МТК, Iшкiiсминi,
   қоғамдастықтардың мүшелерi тарапынан  Мемкеденкомы,
   құқық қорғау органдары                ҰҚК, Қаржыминi
   қызметкерлерiнiң және олардың отбасы  Салық полициясының
   мүшелерiнiң өмiрiне, денсаулығына,    департаментi,
   ар-ожданына, жеке басына қол          Әдiлетминi
   сұғылмаушылығына және мүлкiне қауiп
   төнген кезде олардың қауiпсiздiгiн
   қамтамасыз ету шаралары жүйесiн әзiрлеу

25.Азаматтардың өздерiнiң конституциялық Баспасөз және     1997-1998
   құқықтары мен мүдделерiне қатысты     бұқаралық
   құжаттармен және шешiмдермен еркiн    ақпарат iстерi
   танысуға деген конституциялық         жөнiндегi
   құқығын қамтамасыз ету жөнiнде        ұлттық агенттiк,
   шаралар әзiрлеу                       Бас прокуратура

26.Конституциялық құрылыстың, адамның    МТК, Iшкiiсминi,  1997
   және Қазақстан Республикасы           ҰҚК, Бас
   азаматының құқықтары мен              прокуратура,
   бостандықтарының негiздерiне қарсы    Қаржыминi Салық
   қылмыстармен күрес жөнiнде            полициясының
   практикалық iс-қимылдардың мақсатты   департаментi,
   ведомствоаралық жоспарын әзiрлеу      Әдiлетминi

27.Мына мәселелер:                       Әдiлетминi        1997-1999
   мемлекеттiк қызмет жүйесiн және
   мемлекеттiк қызметшiлердiң құқықтық
   мәртебесiн жетiлдiру;
   жергiлiктi өзiн-өзi басқаруды
   ұйымдастыру және олардың жұмыс
   iстеуiнiң проблемалары;
   Қазақстан Республикасы азаматтарының
   құқығы мен бостандықтарын iске
   асырудың құқықтық режимiн жетiлдiру
   жөнiнде республикалық
   ғылыми-практикалық конференциялар,
   кеңестер, симпозиумдар мен
   семинарлар өткiзу

2. Құқық қорғау және құқық қолдану қызметiн
жетiлдiру жөнiндегi шаралар

28.Құқық қорғау органдары мен соттардың  Iшкiiсминi, МТК,  1997-2000
   оларды қазiргi материалдық-техникалық ҰҚК Бас прокуратура
   құралдармен жарақтандыру және         Әдiлетминi,
   кадрлар даярлау мен оқыту жөнiнде     Қаржыминi Салық
   Қаржыминiмен бiрлесiп әзiрленген      полициясының
   ұсыныстарын iске асыруды қамтамасыз   департаментi,
   ету                                   Қаржыминi
 
29.Жедел және тергеу жұмысын жетiлдiру,  МТК, ҰҚК,         1997-1998
   оның iшiнде: қылмыстық топтар мен     Iшкiiсминi,
   ұйымдарды (қоғамдастықтарды)          Сыртқыiсминi,
   айқындау және залалсыздандыруда       Бас прокуратура
   жаңа, отандық және шетелдiк құралдар  Қаржыминi Салық
   мен әдiстердi пайдалану жөнiнде;      полициясының
     ұрланған автокөлiктi алу және       департаментi,
     беру рәсiмi жөнiнде;                Қаржыминi
     ұрланған мүлiктi қайтару рәсiмi
     жөнiнде;
     шетел мемлекеттерi заңды немесе
     жеке тұлғаларының қылмыстық
     iс-әрекетiнен келген залалды өтеу
     рәсiмi жөнiнде практикалық
     ұсынымдар әзiрлеу
 
30.Ақпараттық-есептеу техникасын, несие  ҰҚК, МТК,Iшкiiсминi -"-
   карточкаларын және электрондық        Ұлттық Банк,
   таратқыштарда басқа да жалған төлем   Қаржыминi Салық
   құжаттарын пайдаланып ақша қаражатын  полициясының
   ұрлауды анықтау, болдырмау және       департаментi
   алдын алу әдiстемесiн әзiрлеу

31.ҰҚК Институтының жанынан террористiк  ҰҚК, Iшкiiсминi    -"-
   және өзге де құқыққа қарсы акцияларда Қорғанысминi
   қолданылатын жарғыш құрылғыларды
   анықтау және залалсыздандыру үшiн
   жарғыш-техник мамандар даярлау
   жөнiнде полигоны бар оқу орталығын
   құру

32.Құқық қорғау органдарының, iшкi       Iшкiiсминi, ҰҚК,  -"-
   әскерлерiнiң барлық құрылымдары       МТК, Мемлекеттiк
   үшiн маман-кинологтар даярлау,        кеден комитетi
   есiрткiлiк, уландырушы және
   психотроптық құралдарды, сондай-ақ
   жарылғыш заттар мен қаруларды табуға
   арналған қызметтiк iздестiрушi
   иттердi үйрету жөнiндегi
   республикалық ит өсiру орталығының
   Жамбыл бөлiмшесiн құру

33.Құқық қорғау органдары мен соттардың  Баспасөз және     1997-2000
   қызметiн халық арасында құқықтық      бұқаралық ақпарат
   насихаттау мен баяндау жөнiнде        iстерi жөнiндегi
   шаралар кешенiн әзiрлеу және жүзеге   ұлттық агенттiк
   асыру

3. Экономикалық қылмыстар мен сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес шаралары

34.Жеке адамдардың кiрiстерiн жаппай     Қаржыминiнiң      1997
   жариялауға кезең-кезеңмен көшудiң     Салық комитетi,
   тетiгiн әзiрлеу                       Бас прокуратура
 

35.Осы салада ұрлануын және терiс        Сауда-өнеркәсiп   -"-
   пайдаланылуын болдырмау мақсатында    палатасы,
   Ұйымдардың өнiмдерi мен фирмалық      Экономсаудаминi
   белгiлерi эталондық үлгiлерiнiң
   бүкiл қазақстандық банкiн құрып,
   оны үнемi толықтырып отыру

36.Қазақстан Республикасының аумағында   Iшкiiсминi,       -"-
   арақ-шарап және темекi өнiмдерi       Мемкеденкомы,
   импортының айналымын реттеу жөнiндегi Қаржыминi Салық
   нормативтiк құқықтық актiлердiң       полициясының
   атқарылуын қамтамасыз ету жөнiнде     департаментi,
   шаралар кешенiн әзiрлеу. Спирттiк     Экономсаудаминi   1997
   iшiмдiктердiң белгiлi бiр орындарда
   және уақыттарда сатылуын, сондай-ақ
   оны кәмелетке толмағандардың сатуын
   тәртiпке келтiру

37.Бағалы қағаздарды қолдан жасаудан     Бағалы қағаздар   -"-
   қорғау және қамтамасыз етiлмеген      жөнiндегi ұлткомы,
   бағалы қағаздар шығарудың жолын       Ұлттық Банк,
   кесу жөнiндегi шаралар жүйесiн        Қаржыминi,
   әзiрлеу және жүзеге асыру             Iшкiiсминi, МТК

38.Кеден органдары постыларын            Қаржыминi,        жыл сайын
   материалдық-техникалық нығайту,       Мемкеденкомы      республи.
   оларды қазiргi бақылау құралдарымен                     калық
   қамтамасыз ету жөнiндегi шаралар                        бюджеттiң
   кешенiн әзiрлеу және жүзеге асыру                       жобасын
                                                           жасау
                                                           кезiнде

39.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес      МТК, Қаржыминінiң 1997-1998
   жөнiнде нақты шаралар әзiрлеу, осы    Салық комитетi,
   мақсатта:                             Iшкiiсминi,
     үкiметтiк және ведомстволық         ҰҚК, Әдiлетминi,
     жоспарлар мен бағдарламалардағы     Бас прокуратура
     құқық қорғау қызметiне осындай
     бағыт бөлу. Мемлекеттiк
     қызметшiлердiң лауазымдық
     мiндеттерiн белгiленген өкiлеттiк
     аясы шегiнде орындауын бақылауды
     қатайтуды көздеу

III. ҚЫЛМЫС ПЕН ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТЫҢ АЛДЫН АЛУ

1. Құқық бұзушылықтың алдын алудың кешендi шаралары

40.Құқық бұзушылықтың алдын алудың       Облыстардың,      1997
   республикалық және аймақтық кешендi   қалалардың
   бағдарламаларын әзiрлеу               (аудандардың)
                                         әкiмдерi,
                                         Iшкiiсминi, МТК,
                                         Бас прокуратура
 
41.Заңдылықты нығайту, қылмысқа қарсы    Iшкiiсминi, МТК,  1997-1998
   күрестi күшейту, құқық тәртiбiн       Әдiлетминi, Бас
   сақтау мен құқық бұзушылықтың алдын   прокуратура,
   алу проблемалары жөнiнде аймақтық     Қаржыминi Салық
   ғылыми-практикалық конференциялар     полициясының
   өткiзу                                департаментi
                                         облыстардың,
                                         қалалардың
                                         (аудандардың)
                                         әкiмдерi
 
42.Спирттiк iшiмдiктердi, есiрткiлiк     Денсаулықминi,    -"-
   және басқа да естен айыратын          Iшкiiсминi,
   заттарды пайдалануға байланысты       Бас прокуратура,
   құқық бұзушылықтың әлеуметтiк         Еңбекәлеуметминi
   алдын алу жөнiнде шаралар жүйесiн
   әзiрлеу

43.Қаңғыбастықтың алдын алуға және оны   Iшкiiсминi,       -"-
   болдырмауға бағытталған шаралар       Еңбекәлеуметминi
   жүйесiн әзiрлеу
 
44.Қажет шараларды қолдану үшiн тиiстi   ТЖМК, Iшкiiсминi,
   қызметтер мен бөлiмшелердiң оқиға     МТК, Денсаулықминi,
   болған жерге уақтылы баруын           облыстар мен
   қамтамасыз ету, сондай-ақ қаза        қалалардың
   тапқан және медициналық мекемелерге   әкiмдерi
   жеткiзiлген адамдар туралы азаматтарға
   хабарлау мiндеттерiн жүктеп,
   адамдардың өмiрi мен денсаулығына
   қауiп төндiретiн кез-келген санаттағы
   оқиғалар туралы бiрыңғай байланыс
   арнасы (телефон номерi) бойынша
   ақпараттар қабылдау жөнiнде бiрлескен
   қызмет (орталық) құру

2. Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық
бұзушылықтың алдын алу

45.Облыстардың орталықтарында әлеуметтiк  Еңбекәлеуметминi, 1997
   оңалту, жасырын консультация беру,    Бiлiм және
   ата-анасының қамқорлығынсыз қалған    мәдениетминi,
   балаларға көмек көрсету, сондай-ақ    Iшкiiсминi,
   оқу орындарында психиологиялық-       облыстардың
   педагогикалық қызметтер құру, олар    әкiмдерi
   туралы үлгiлiк ережелердi әзiрлеу
 
46.Жоғары және арнаулы орта              Бiлiм және        1998-1999
   педагогикалық және мәдени-ағарту      мәдениетминi,
   оқу орындарында "тәуекел топтарына"   жоғары оқу
   кiретiн балалармен және               орындары, орта
   жасөспiрiмдермен жұмыс әдiстемесiн    оқу орындары
   ашатын "Кәмелетке толмағандармен
   және жастармен әлеуметтiк және
   әлеуметтiк-психиологиялық жұмыс"
   арнаулы курсын енгiзу

47.Психологиялық-педагогикалық қызмет,   Бiлiм және        -"-
   Құқық бұзуға бейiм кәмелетке          мәдениетминi,
   толмағандарды педагогикалық оңалту    Iшкiiсминi,
   орталығы туралы үлгi ережелер         облыстардың,
   әзiрлеу, оқу орындарының базасында    қалалардың
   осындай қызметтер мен орталықтар      (аудандардың)
   құру жөнiнде шаралар қолдану          әкiмдерi
 
48.Халықтың тұрғылықты жерi бойынша      Бiлiм және
   кәмелетке толмағандар арасындағы      мәдениетминi,
   құқық бұзушылықтың әлеуметтiк алдын   облыстардың,
   алуға ықпал ететiн физкультура-спорт  қалалардың
   орталықтарының, бос уақытты өткiзу    (аудандардың)
   және демалыс орталықтарының жұмысын   әкiмдерi
   қалпына келтiру

49.Жастарға жыныстық тәрбие беру         Бiлiм және
   жөнiндегi Қазақстан әдiстемелiк-      мәдениетминi,
   педагогикалық ассоциациясының         Денсаулықминi,
   бастамашылығын ескере отырып,         облыстардың,
   жалпы бiлiм беретiн оқу орындарында   қалалардың
   кәмелетке толмағандарға жыныстық      (аудандардың)
   тәрбие беру бағдарламасын әзiрлеу     әкiмдерi
   және оны енгiзу

50.Жалпы бiлiм беретiн мектептерге,      ТЖМК, Бiлiм және  1997-1998
   арнаулы орта және жоғары оқу          мәдениетминi,
   орындарына өрт қауiпсiздiгi,          Iшкiiсминi,
   салық заңдары жөнiнде арнаулы         Қаржыминiнiң Салық
   курстар енгiзу                        комитетi, облыстардың,
                                         қалалардың
                                         (аудандардың)
                                         әкiмдерi

3. Әскери қылмыстардың алдын алу жөнiндегi шаралар

51.Жастарға патриоттық тәрбие беру және  Бiлiм және        1997
   оларды әскери қызметке даярлау        мәдениетминi,
   бағдарламасын әзiрлеу                 Қорғанысминi
 
52.Қарулар, оқ-дәрiлер, жарылғыш         Қорғанысминi,
   заттар, ядролық жарылғыш материалдар, Атом энергиясы
   сақталатын объектiлерiне,             жөнiндегi
   радиоактивтiк сәулелену және күштi    агенттiк,
   әсер ететiн улы заттар көздерiне      Экономсаудаминi
   түгендеу жүргiзу және олардың
   заңдарда белгiленген талаптарға
   сәйкес сақталуы жағдайларын қамтамсыз
   ету жөнiнде шаралар қолдану

53.Әскери қылмыстарды анықтау және       Қорғанысминi, ҰҚК, -"-
   болғызбау жөнiнде шаралар кешенiн     Iшкiiсминi, МТК
   әзiрлеу және жүзеге асыру             Бас прокуратура
 
       54.Әскери қызметшiлердi қылмыстық қол    Қорғанысминi, МТК, 1997
   сұғушылықтан қорғанудың заңды         Денсаулықминi,
   тәсiлдерiн пайдалануға құқықтық       әскери құрамалары
   және психологиялық даярлау жөнiнде    бар министрлiктер
   ұйымдастыру және оқу-тәрбиелiк        мен ведомстволар,
   сипаттағы шаралар кешенiн әзiрлеу     Бас прокуратура
   және жүзеге асыру. Гарнизондарда,
   әскери бөлiмдер мен мекемелерде
   әскери қызметшiлерге құқықтық көмек
   көрсету жөнiнде консультациялық
   пункттер құру. Олардың жұмысына
   қоғамдық немесе шарт жасасу негiзiнде
   құқық қорғау қызметкерлерiнiң,
   социологтардың,
   нарколог-дәрiгерлердiң,
   психиатрлардың және басқа
   мамандардың қатысуын қамтамасыз ету
 
55.Әскери қызметшiлердiң қылмыс          Қорғанысминi,     1998
   жасауына ықпал ететiн себептер        Бас прокуратура,
   мен жағдайларға кешендi зерттеу       Iшкiiсминi, МТК
   жүргiзу және оларды жою жөнiнде
   шаралар әзiрлеу

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады