N 1991 тiркелген "Қазақстан Республикасының аумағында пайдалануға рұқсат етiлген фискалдық жады бар бақылау-кассалық машиналарының Мемлекеттiк тiзiлiмiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгі Салық комитетi Төрағасының 2002 жылғы 20 қыркүйектегi N 727 Бұйрығына толықтыру енгiзу туралы

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгі Салық комитеті төрағасының 2004 жылғы 24 маусымдағы N 312 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2004 жылғы 12 шілдеде тіркелді. Тіркеу N 2945. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 30 желтоқсандағы N 635 Бұйрығымен.

       Күші жойылды - ҚР Қаржы министрінің 2008.12.30 N 635 Бұйрығымен.

      -------------------- Бұйрықтан үзінді -------------------

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 651-бабына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. ...
      2. Осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің күші жойылды деп танылсын.
      3. ...
      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күшіне енеді және 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап туындаған қатынастарға қолданылады.

      Министр                                    Б. Жәмішев

                                         Қазақстан Республикасы
                                            Қаржы министрінің
                                       2008 жылғы 30 желтоқсандағы
                                             N 635 бұйрығына
                                                 2-қосымша

Қазақстан Республикасының күшi жойылған кейбiр
нормативтік құқықтық актілерінің тiзбесi

      1. ...
      ........
      9. 1991-нөмірмен тіркелген "Қазақстан Республикасының аумағында пайдалануға рұқсат етілген фискалдық жады бар бақылау-кассалық машиналарының Мемлекеттік тізілімін бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Салық комитеті Төрағасының 2002 жылғы 20 қыркүйектегі N 727 Бұйрығына толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2004 жылғы 24 маусымдағы N 312 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiн мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде N 2945 тiркелген, Қазақстан Республикасының орталық орындаушы және басқа мемлекеттік органдарының Нормативтік-құқықтық актілер бюллетенінде 2004 жылы N 33-36, 985 б. жарияланған).
      ........
      25. ...

      "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексiнiң (Салық кодексi) 546-бабының 3-тармағына сәйкес Бұйырамын:
      1. "Қазақстан Республикасының аумағында пайдалануға рұқсат етiлген фискалдық жады бар бақылау-кассалық машиналарының Мемлекеттiк тiзiлiмiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Салық комитетi Төрағасының 2002 жылғы 20 қыркүйектегi N 727 бұйрығына (Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеудiң тiзiлiмiне 2002 жылдың 2 қазанында N 1991 тiркелген, "Егемен Қазақстан" газетiнiң 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 4-5 сандарында жарияланған; Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеудiң тiзiлiмiне 2003 жылғы 7 қаңтарда NN 2108, 2109, 2110 нөмiрлермен тiркелген Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Салық комитетi Төрағасының 2002 жылғы 25 желтоқсандағы N 895 , 2002 жылғы 28 желтоқсандағы N 902 , 903 , Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеудiң тiзiлiмiне 2003 жылғы 3 сәуiрде N 2226 нөмiрмен тiркелген 2003 жылғы 27 наурыздағы N 143 , Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеудiң тiзiлiмiне 2003 жылғы 6 маусымдағы N 2353 нөмiрмен тiркелген 2003 жылғы 21 мамырдағы N 210 , Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеудiң тiзiлiмiне 2003 жылғы 26 маусымдағы N 2380 нөмiрмен тiркелген 2003 жылғы 2 маусымдағы N 221 , Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеудiң тiзiлiмiне 2003 жылғы 14 қарашадағы N 2559 нөмiрмен тiркелген 2003 жылғы 21 қазандағы N 404 бұйрықтарымен енгiзiлген толықтыруларымен) мынадай толықтыру енгiзiлсiн:
      Көрсетiлген бұйрықпен бекiтiлген Қазақстан Республикасының аумағында пайдалануға рұқсат етiлген фискалдық жады бар бақылау-кассалық машиналарының Мемлекеттiк тiзiлiмi мынадай мазмұндағы 82 тармақпен толықтырсын:
      "82. ОРИОН-100Ф KZ".
      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Салық комитетiнiң Салық әдiстеме басқармасы (А.М.Қыпшақов) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiне мемлекеттiк тiркеуге жiберсiн.
      3. Осы бұйрық мемлекеттiк тiркеуден өткен күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Қаржы министрлiгi
      Салық комитетiнiң
      Төрағасы

О внесении дополнений в приказ Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 20 сентября 2002 года N 727 "Об утверждении Государственного реестра контрольно-кассовых машин с фискальной памятью, разрешенных к использованию на территории Республики Казахстан", зарегистрированный за номером 1991

Приказ Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 24 июня 2004 года N 312. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 июля 2004 года N 2945. Утратил силу приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2008 года N 635.

       Сноска. Утратил силу приказом Министра финансов РК от 30.12.2008 N 635 (порядок введения в действие см. п.4 ).

      В соответствии с пунктом 3  статьи 546  Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) приказываю:      

      1. Внести в  Приказ  Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 20 сентября 2002 года N 727 "Об утверждении Государственного реестра контрольно-кассовых машин с фискальной памятью, разрешенных к использованию на территории Республики Казахстан" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 2 октября 2002 года за N 1991, опубликованный в газете "Казахстанская правда" от 7 января 2003 года N 4-5; с дополнениями, внесенными приказами Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 25 декабря 2002 года  N 895 , от 28 декабря 2002 года NN  902,   903,  зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 7 января 2003 года за NN 2108, 2109, 2110 соответственно, и от 27 марта 2003 года  N 143 , зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 3 апреля 2003 года за N 2226, от 21 мая 2003 года  N 210 , зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 6 июня 2003 года за N 2353, от 2 июня 2003 года  N 221 , зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 26 июня 2003 года за N 2380, от 21 октября 2003 года  N 404 , зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 14 ноября 2003 года за N 2559) следующее дополнение:
      Государственный реестр контрольно-кассовых машин с фискальной памятью, разрешенных к использованию на территории Республики Казахстан, утвержденный указанным приказом, дополнить пунктом 82 следующего содержания:
      "82. ОРИОН-100Ф KZ".

      2. Управлению налогового администрирования Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (Кипшаков А.М.) направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан.

      3. Настоящий приказ вводится в действие со дня государственной регистрации. 

       Председатель