Кәсіптік бастауыш, кәсіптік орта және кәсіптік жоғары білім беретін білім беру ұйымдарында білім алушыларды ауыстыру және оқуға қайта алу ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2005 жылғы 13 қаңтардағы N 13 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 7 ақпанда тіркелді. Тіркеу N 3426. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 9 желтоқсандағы N 638 Бұйрығымен.

       Күші жойылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 2008.12.09  N 638 Бұйрығымен.

      "Білім туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында БҰЙЫРАМЫН :
     1. Қоса беріліп отырған Кәсіптік бастауыш, кәсіптік орта және кәсіптік жоғары білім беретін білім беру ұйымдарында білім алушыларды ауыстыру және оқуға қайта алу ережесі бекітілсін.
     2. Мектепке дейінгі және орта білім департаменті (С.Б.Есбосынова) белгіленген тәртіппен осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуге ұсынсын.
     3. "Кәсіптік бастауыш және орта оқу орындарына оқушыларды ауыстыру, оқуға қайта алу тәртібі туралы ережені бекіту туралы" Білім және ғылым министрінің 2000 жылғы 25 сәуірдегі N 391 бұйрығының (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1143 тіркелген, N 2655 тіркелген "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі міндетін атқарушының 2000 жылғы 25 сәуірдегі N 391 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2003 жылғы 13 желтоқсандағы N 827 бұйрығы );
     "Кәсіптік жоғары білім беретін оқу орындарындағы білім алушыларды оқуға қайта алу және ауыстыру тәртібі туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2000 жылғы 18 сәуірдегі N 350 бұйрығының (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1176 тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілердің бюллетенінде 2000 жылғы N 8 жарияланған, N 1367 тіркелген "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2000 жылғы 18 сәуірдегі N 350 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Білім және ғылым министрінің 2000 жылғы 11 желтоқсандағы N 1152 бұйрығы , N 2210 тіркелген, 2003 жылғы Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері бюллетенінде N 23-24, 857-бапта жарияланған, "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бірқатар бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2003 жылғы 13 ақпандағы N 82 бұйрығының күші жойылды деп танылсын.
     4. Осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.
     5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау вице-министр К.Шәмшидиноваға жүктелсін.

     Министр

Қазақстан Республикасы    
Білім және ғылым министрінің 
2005 жылғы 13 қаңтардағы   
N 13 бұйрығымен бекітілген  

Кәсіптік бастауыш, кәсіптік орта және кәсіптік
жоғары білім беретін білім беру ұйымдарында білім
алушыларды ауыстыру және оқуға қайта алу ережесі 1. Жалпы ережелер

     1. Осы Кәсіптік бастауыш, кәсіптік орта және кәсіптік жоғары білім беретін білім беру ұйымдарында білім алушыларды ауыстыру және оқуға қайта алу тәртібі туралы ереже (бұдан әрі - Ереже) "Білім туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленген.

     2. Ереже меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан кәсіптік бастауыш, кәсіптік орта және кәсіптік жоғары білім беретін білім беру ұйымдарында білім алушыларды ауыстыру және оқуға қайта алу тәртібін айқындайды.

     3. Оқу орындары "Білім туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және осы Үлгі ережеге сәйкес өз Жарғысын әзірлейді.
     Кәсіптік бастауыш, кәсіптік орта және кәсіптік жоғары білім беретін білім беру ұйымдарында білім алушыларға мыналар жатады:
 

     1) кәсіптік бастауыш және кәсіптік орта білім берудің оқыту бағдарламаларын меңгерген білім беру ұйымдарының оқушы - білім алушылары;
 

     2) жоғары базалық және жоғары арнайы білім берудің білім беру бағдарламаларын меңгерген білім беру ұйымдарының студент - білім алушылары;
 

     3) магистратураның білім беру бағдарламаларын меңгерген білім беру ұйымдарының магистрант - білім алушылары;
 

     4) кәсіптік бастауыш, кәсіптік орта және кәсіптік жоғары білім беретін білім беру ұйымдарының даярлық бөлімшелері мен курстарының тыңдаушы-білім алушылары;
 

     5) кәсіптік бастауыш, кәсіптік орта және кәсіптік жоғары білім беретін әскери оқу орындарының курсант-білім алушылары.

     4. Білім алушылар бір ұйымнан екіншісіне, бір мамандықтан екіншісіне, оқытудың бір нысанынан екіншісіне ауысуға құқықтары бар.

     5. Оқытудың күндізгі және кешкі нысандарында оқитын білім алушылардың оқуға қайта алу туралы өтініштерін жазғы және қысқы каникул кезеңінде білім беру ұйымының басшысы қарайды.
     Оқытудың сырттайғы нысанында оқитын білім алушылардың оқуға қайта алу туралы өтініштерін кезекті сынақ-емтихан сессиясының оқу сабақтары басталғанға дейін білім беру ұйымының басшысы қарайды.
     Білім беру ұйымының бірінен екіншісіне ауысуы туралы білім алушылардың өтініштерін жазғы және қысқы каникул кезінде ғана білім беру ұйымының басшысы қарайды.

     6. Білім алушыларды оқуға қайта алу және ауыстыру кезінде олар оқудың алдыңғы және ағымдағы кезеңінде оқыған жұмыс оқу жоспарындағы пәндердің айырмашылығы анықталады.

     7. Пәндер арасындағы айырмашылық оқуын аяқтамаған азаматтарға берілген анықтамасында көрсетілген меңгерілген пәндер тізбесін салыстырумен айқындалады, оның нысаны мамандықтың оқу жоспарының пәндерімен бірге нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3238 тіркелген, "Оқуын аяқтамаған азаматтарға берілетін анықтама нысанын бекіту туралы" Білім және ғылым министрінің 2004 жылғы 15 қарашадағы N 918 бұйрығымен бекітілген. Бұл орайда олардың атаулары, бағдарламалары мен көлемі салыстырылады.

     8. Оқу жоспары пәндерінің айырмашылығы білім алушының оқуға қайта алу және/немесе ауысу курсын анықтауға негіз болып табылады.

     9. Кәсіптік бастауыш және кәсіптік орта білім беретін білім беру ұйымдарында оқуға қабылдағаннан кейін қалған орындарға ұқсас мамандық бойынша бірінші семестр аяқталғаннан кейін білім алушыларды бірінші курсқа оқуға қайта алуға және/немесе ауыстыруға болады.
     Басқа оқу орындарында бұрын білім алған білім алушыларды оқуға қайта алу және/немесе ауыстыру курстар мен мамандықтар бойынша оқытудың тиісті оқу топтары болған кезде; қабылдайтын оқу орнының жұмыс оқу жоспарының оқу пәндері тізбесімен қоса оқушының анықтамасында немесе сынақ кітапшасында (үлгерім кітапшасында) көрсетілген 4 (төрт) оқу пәнінен аспаған айырмашылық болған жағдайларда болады. Осы тармағында көзделмеген жағдайда білім алушыларды оқуға қайта алу және/немесе ауыстыру бір курсқа төмен жүзеге асырылады.
     Азаматтарды өндірістен қол үзбей оқуға қайта алу және/немесе ауыстыру кезінде таңдап алынған мамандықтың бейіні жөніндегі жұмысты ескеру қажет.

     10. Оқу жоспарының пәндері мен оқу сағаттарындағы айырмашылықты кәсіптік бастауыш және кәсіптік орта білім беретін білім беру ұйымдарындағы оқу жұмысы жөніндегі директордың орынбасары белгілейді. Оқу жоспары пәндеріндегі айырмашылықты жоюдың тәртібі мен мерзімі білім беру ұйымы басшысының бұйрығымен ресімделеді.

     11. Кәсіптік жоғары білім беретін білім беру ұйымдарында тиісті курсқа оқуға қайта алу және/немесе ауыстыру егер оқу жоспары пәндеріндегі айырмашылық 5 (бес) пәннен аспайтын болса, оның ішінде 2-3 (екі-үш) пән міндетті құрамдағылар. Басқа жағдайда білім беру ұйымдарының білім алушыларын оқуға қайта алу және/немесе ауыстыру бір курс төмен жүзеге асырылады.

     12. Оқу жоспары пәндеріндегі айырмашылықты кәсіптік жоғары оқу білім беру ұйымы бөлімшесінің басшысы белгілейді. Оқу жоспары пәндеріндегі айырмашылықты жоюдың тәртібі мен мерзімі бөлімше басшысының өкімімен ресімделеді.
     Егер білім алушы оқу жоспары пәндеріндегі айырмашылықты белгіленген мерзімде жоймаған жағдайда, одан әрі ол академиялық сабақ қарызы ретінде ескерілетін болады және білім алушының курстан курсқа ауысуы кезінде ауысу балына әсер етеді.

2. Білім беру ұйымдарындағы білім
алушыларды оқуға қайта алу 1. Кәсіптік бастауыш және орта оқу
орындарында білім алушыларды оқуға қайта алу

     13. Оқу орындарының білім алушылары оқудан шығарылған уақытына қарамай оқуға қайта қабылдануына құқылы. Оқуға қайта қабылдану үшін білім алушы ең болмағанда бір академиялық кезеңді аяқтауы міндетті және ол оқытудың ақылы негізінде ғана жүргізіледі.

     14. Ақылы негізде оқитын, семестр бойы оқуға ақы төлемеген оқудан шығарылған білім алушы ақы төлеу бойынша берешегін өтеген жағдайда оқудан шығарылған сәттен бастап төрт апта ішінде оқуға қайта алынуға құқылы.

     15. Білім алушы басқа білім беру ұйымына оқуға қайта алынған жағдайда білім алушы бұрын оқыған білім беру ұйымының басшысы қабылдаушы тараптың жазбаша сұрауының негізінде оқушының жеке іс парағын жібереді, бұл ретте анықтаманың, сынақ кітапшасының (үлгерім кітабын) көшірмесін және жіберілген құжаттарының тізімдемесін өзінде қалдырады.

     16. Жеке меншік оқу орындарының білім алушыларын мемлекеттік оқу орнына оқуға қайта алу оқуға төленетін шығындарды толық қайтара отырып, ақылы негізде жазғы және қысқы каникул кезеңінде тиісті немесе ұқсас мамандыққа алу жүргізіледі.

     17. Оқуға қайта алыну үшін білім алушы өзінің оқуын жалғастырғысы келетінін білдіріп оқу орны басшысының атына өтініш білдіреді, бұл ретте өтінішке оқуға қайта алу туралы белгіленген үлгідегі анықтама қоса беріледі.
     Ұсынылған анықтама негізінде оқу орны оқуға қайта алу, оқу мерзімі, курсы туралы және қабылдаудың басқа шарттарын белгілеп екі апталық мерзімде қарау керек.

2. Жоғары оқу орындарына білім алушыларды
оқуға қайта алу тәртібі туралы

     18. Жоғары оқу орнынан шығарылған тұлға оқудың кез келген нысанына білім беру ұйымы басшысының бұйрығымен білім алушылар қатарына оқуға қайта алынуға құқылы.

     19. Білім алушы оқудан шығарылған мерзімге қарамастан оқуға қайта алынуға құқылы. Оқуға қайта алынудың міндетті шарты білім алушы ең болмағанда бір академиялық кезеңді аяқтауы қажет. Оқудан шығарылған білім алушы оның Анықтамасында қажетті меңгерілген білім беру бағдарламалары болған жағдайда кез келген мамандыққа және кез келген курсқа оқуға қайта алынады.

     20. Білім алушылар қатарына оқуға қайта алу оқудың ақылы негізінде ғана жүзеге асырылады.

     21. Ақылы негізде оқитын, семестр бойы оқуға ақы төлемеген немесе ақы төлеу бойынша академиялық берешегі үшін оқудан шығарылған білім алушы ақы төлеу бойынша берешегін өтеген жағдайда оқудан шығарылған сәттен бастап төрт апта ішінде оқуға қайта алынуына құқылы.

     22. Білім алушы оқуға қайта алыну үшін ол өзінің оқуын жалғастырғысы келген оқу орнының басшысының атына өтініш береді. Оқуға қайта алу туралы өтінішке белгіленген үлгідегі анықтама (түпнұсқа) қоса беріледі. Бөлімшенің басшысы ұсынылған Анықтаманың негізінде оқу курсын, оқу жоспарындағы пәндердің айырмашылығын белгілейді.

     23. Білім алушы білім беру ұйымына оқуға қайта алыну үшін білім алушы бұрын оқыған білім беру ұйымының басшысы қабылдаушы тараптың жазбаша сұрауының негізінде оқушының жеке іс парағын жібереді, бұл ретте анықтаманың, оқу карточкасының, сынақ кітапшасының, студенттік билетінің көшірмесін және жіберілген құжаттарының тізімдемесін өзінде қалдырады.

     24. Оқуға қайта алу туралы шешімді білім алушы оқу пәндеріне жазылуға және өзінің жеке оқу жоспарын жасауға мүмкіндік алу үшін оқу сабақтары басталғанға дейін екі апта бұрын білім беру ұйымының басшысы қабылдауы қажет.

3. Білім беру ұйымдарындағы білім
алушыларды ауыстыру 1. Кәсіптік бастауыш және орта оқу
орындарындағы білім алушыларды ауыстыру

     25. Оқушыларды бір оқу орнынан екінші оқу орнына, бір мамандықтан екінші мамандыққа немесе оқудың бір нысанынан екіншісіне, жеке меншік оқу орнынан мемлекеттік оқу орнына ауыстыру екі оқу орны басшысының келісімімен жүзеге асырылады. Бір оқу орнында бір мамандықтан екінші мамандыққа немесе бір оқу нысанынан екіншісіне ауысу білім беру ұйымы басшысының бұйрығымен жүзеге асырылады.
     Егер оқушы кәсіпорынмен (мекемемен, ұйыммен) жеке шарт жасасқан болса, онда оның екінші оқу орнына немесе бір мамандықтан екіншісіне ауысудан бұрын аталған шартты өзгертуі немесе бұзуы қажет.

     26. Кәсіптік білім беретін оқу орындарында бір курстан екінші курсқа ауысу теориялық және өндірістік оқытудың барлық пәндері бойынша жылдық және қорытынды жақсы бағалары болған жағдайда жүзеге асырылады.

     27. Кәсіптік орта білім беретін оқу орындарында бір курстан екінші курсқа ауыстыру аталған курстың барлық пәндері және кәсіби практика бойынша сараланған сынағы бойынша "3 (қанағаттанарлық)" бағадан кем емес баға болған кезде жүзеге асырылады.

     28. Кәсіптік бастауыш және орта білім беретін білім беру ұйымында шығындарды толық өтеумен бірге ақылы негізде оқитын білім алушылар мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша ауысуға құқылы. Бұл ретте ақылы негізде оқитын білім алушыларды мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша ауыстыру жазғы және қысқы каникул кезеңінде, конкурстық негізде бос орындарға мынадай тәртіппен:
     1) ақылы білім алатын оқушы білім беру ұйымының басшысына мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша одан әрі оқу үшін оның ауысуы туралы өтініш береді;
     2) білім беру ұйымының басшысы аталған өтінішті қарап, педагогикалық кеңестің шешімімен ағымдағы жылдың 15 тамызына дейінгі мерзімде соңғы шешімді қабылдау үшін білім беру саласындағы жергілікті атқарушы органға жібереді. Білім алушының өтінішіне қоса педагогикалық кеңестің шешімімен ауысатын оқушының сынақ кітапшасының (үлгерім кітапшасының) көшірмесі қоса беріледі;
     3) жергілікті атқарушы орган белгіленген тәртіппен түскен құжаттарды қарайды және оң шешім қабылданған жағдайда тиісті өтініш берген білім алушыға мемлекеттік білім беру тапсырысын беру туралы бұйрық шығарады;
     4) берілген куәліктің негізінде білім беру ұйымының басшысы білім алушыны ақылы бөлімшеден одан әрі мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға ауыстыру туралы бұйрық шығарады.

     29. Басқа кәсіптік немесе орта оқу орнына ауысуға ниет білдірген оқушы ауысу туралы ол оқып жатқан ұйым басшысының атына өтініш береді және мөрмен бекітілген ауысуға жазбаша келісім алып ол ауысқысы келетін білім беру ұйымының басшысына өтініш жасайды.
     Қабылдайтын білім беру ұйымы басшысының атына жазылған ауысу туралы өтінішке білім беру ұйымы басшысының қолымен расталған оқушының сынақ кітапшасының (үлгерім кітапшасының) көшірме қоса берілуі қажет.
     Ауыстыру туралы мәселе шешілген жағдайда оқушыны қабылдайтын білім беру ұйымының басшысы оның оқу сабақтарына жіберілуі, оқу жоспарындағы айырмашылықты тапсыруы туралы бұйрық шығарады, бұрын оқушы оқыған оқу орнына оның жеке ісін жіберу туралы жазбаша сұрау салады. Осы Ереженің 9-тармағында көзделмеген жағдайда білім беру ұйымының басшысының оқушыны ауыстырмауға құқығы бар.

     30. Оқу орнының оқушылары қатарына қабылдау туралы бұйрық ол оқыған оқу орнынан оқушының жеке ісі алынғаннан кейін шығарылады.

2. Жоғары оқу орындарына білім алушыларды ауыстыру

     31. Білім алушыны курстан курсқа ауыстыру білім беру ұйымы басшысының бұйрығымен жазғы сынақ-емтихан сессиясының қорытындысы бойынша жүзеге асырылады.

     32. Білім алушыны курстан курсқа ауыстыру оның ауысу балын ескере отырып жүзеге асырылады. Белгіленген ауысу балын жинай алмаған білім алушы қайта оқу курсында қалады.

     33. Қайта оқу курсында қалдырылған мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқитын білім алушылар одан әрі ақылы негізде ғана оқиды. Аталған ауыстыру білім беру ұйымы басшысының бұйрығымен жүзеге асырылады.

     34. Мемлекеттік білім беру гранты немесе мемлекеттік білім беру кредиті бойынша сынақ-емтихан сессиясының қорытындысы бойынша академиялық берешегі бар білім алушылар мемлекеттік білім беру гранты немесе мемлекеттік білім беру кредитінен білім беру ұйымы басшысының бұйрығымен айырылады.

     35. Білім алушы бір ұйымнан басқасына, бір мамандықтан екіншісіне немесе оқытудың бір нысанынан екіншісіне ауысуына құқылы.

     36. Бір білім беру ұйымынан екінші ұйымға ауысу оның бұрынғы оқуының жағдайына байланысты жүзеге асырылады.

     37. Білім алушыларды бір мамандықтан екінші мамандыққа немесе оқытудың бір нысанынан екіншісіне ауыстыру ақылы бөлімшеге ғана одан әрі оқыту бойынша шығындарды толық өтеумен қатар жүзеге асырылады.

     38. Мемлекеттік білім беру кредиті негізінде білім алатын тұлғаны бір білім беру ұйымынан екіншісіне ауыстыру кезінде осы білім беретін ұйымдардың мемлекеттік білім беру тапсырысының мөлшері үш жақты келісімге тиісті өзгертулер енгізе отырып, түзетуге жатады.

     39. Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде білім алушыларды бір білім беру ұйымынан екіншісіне ауыстыру кезінде жоғары оқу орындарын қаржыландыру көлемін түзету мақсатында осы Ереженің 41, 42-тармақтарына сәйкес қабылдаушы тараптың басшысы білім беру саласындағы орталық атқарушы органға оның оқудан шығарылуы және оқуға қабылдануы туралы өтініштерінің көшірмелерімен қоса білім алушының оқуға қабылдануы туралы бұйрықтың көшірмесін ұсынуы қажет.

     40. Шарт негізінде оқитын білім алушыларды бір оқу орнынан екінші оқу орнына немесе бір мамандықтан (оқыту нысаны) екіншісіне ауыстыру шартқа тиісті өзгерістер енгізумен қоса жүреді.

     41. Ауыстырудың барлық түрлері академиялық берешегі жоқ білім алушыларға рұқсат етіледі.

     42. Білім алушыны бір білім беру ұйымының ішінде оқытудың бір нысанынан немесе мамандығынан оқытудың екінші нысанына немесе мамандығына ауыстыру оның басшысының бұйрығымен ресімделеді.

     43. Мемлекеттік білім беру кредиті бойынша білім алушылар мемлекеттік білім беру гранты бойынша оқуға ауысуға құқылы. Бұл ретте мемлекеттік білім беру гранты бойынша оқуға ауысу құқығына оқудың бүкіл кезеңінде "жақсы" және "үздік" деген бағасы ғана бар білім алушылар ие болады.

     44. Мемлекеттік білім беру кредиті бойынша оқитын білім алушыларды мемлекеттік білім беру гранты бойынша оқуға ауыстыру бар бос орындарға конкурстық негізде жазғы және қысқы каникул кезеңінде мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:
 

     1) мемлекеттік білім беру кредиті негізінде оқитындар білім беру ұйымы басшысының атына оны одан әрі мемлекеттік білім беру гранты бойынша оқуға ауыстыру туралы ниетін білдіре отырып өтініш береді;
 

     2) білім беру ұйымының басшысы аталған өтінішті қарап, ғылыми кеңестің шешімімен қоса ағымдағы жылдың 15 тамызына дейінгі мерзімде оны соңғы шешімді қабылдау үшін білім беру саласындағы орталық атқарушы органға жібереді. Білім алушының өтінішіне қоса ғылыми кеңестің шешімімен жоғары оқу орнынан шығарылған мемлекеттік білім беру гранты иегерінің және бос орынға ауысып отырған мемлекеттік білім беру кредиті иегерінің куәлігі (түпнұсқа), ауысатын студенттің оқу карточкасының немесе сынақ кітапшасының көшірмесі қоса беріледі;
 

     3) білім беру саласындағы орталық атқарушы орган түскен құжаттарды белгіленген тәртіппен қарайды және мәселе оң шешілген жағдайда ауыстыру туралы бұйрық шығарады;
 

     4) білім беру саласындағы орталық атқарушы органның ауыстыру туралы бұйрығының негізінде Білім беру мен тестілеудің мемлекеттік стандарттары ұлттық орталығы мемлекеттік білім беру гранты иегерінің куәлігін оны ауыстыру туралы өтініш білдірген білім алушының атына қайта ресімдейді;
 

     5) берілген куәліктің негізінде білім беру ұйымының басшысы мемлекеттік білім беру кредитінен одан әрі мемлекеттік білім беру гранты бойынша оқуға ауыстыру туралы бұйрық шығарады;
 

     6) мемлекеттік білім беру кредиті бойынша оқитын білім алушының мемлекеттік білім беру гранты бойынша ауысуы кезінде үш жақты жасалған келісімді бұзады, ал алынған білім беру кредитінің сомасы "Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында кадрларды даярлауда мемлекеттік білім беруді кредиттеу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 20 шілдедегі N 1018 қаулысының 5, 6-тармақтарына сәйкес өтеуге жатады.

     45. Ақылы негізде оқитын білім алушы шығындарды толық өтеумен қатар мемлекеттік білім беру кредиті бойынша оқуға ауысуға құқылы. Бұл ретте білім алушыны ақылы негізде мемлекеттік білім беру кредиті бойынша оқуға ауыстыру бос орындарға конкурстық негізде жазғы және қысқы каникул кезеңінде мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:
 

     1) ақылы негізде оқитын білім алушы білім беру ұйымы басшысының атына оны одан әрі мемлекеттік білім беру кредиті бойынша оқуға ауыстыру туралы өтініш білдіреді;
 

     2) білім беру ұйымының басшысы аталған өтінішті қарап, ғылыми кеңестің шешімімен қоса ағымдағы жылдың 15 тамызына дейінгі мерзімде оны соңғы шешімді қабылдау үшін білім беру саласындағы орталық атқарушы органға жібереді. Білім алушының өтінішіне қоса ғылыми кеңестің шешімімен жоғары оқу орнынан шығарылған мемлекеттік білім беру кредиті иегерінің куәлігі (түпнұсқа), ауысатын студенттің сынақ кітапшасының көшірмесі қоса беріледі;
 

     3) білім беру саласындағы орталық атқарушы орган түскен құжаттарды белгіленген тәртіппен қарайды және мәселе оң шешілген жағдайда тиісті өтініш берген білім алушыға мемлекеттік білім беру кредитін беру туралы бұйрық шығарады;
 

     4) білім беру саласындағы орталық атқарушы органның білім алушыға мемлекеттік білім беру кредитін беру туралы бұйрығының негізінде Білім беру мен тестілеудің мемлекеттік стандарттары ұлттық орталығы мемлекеттік білім беру кредиті иегерінің куәлігін ауысу туралы өтініш білдірген білім алушының атына қайта ресімдейді;
 

     5) берілген куәліктің негізінде білім беру ұйымының басшысы ақылы бөлімшеден одан әрі мемлекеттік білім беру кредиті бойынша оқуға ауысу туралы бұйрық шығарады;
 

     6) ақылы негізде оқитын білім алушы мемлекеттік білім беру кредиті бойынша оқуға ауысуы кезінде ауысқан күнінен бастап, "Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында кадрларды даярлауда мемлекеттік білім беруді кредиттеу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 20 шілдедегі N 1018 қаулысына сәйкес үш жақты келісім жасасады.

     46. Аталған мамандық бойынша мемлекеттік білім беру кредиті нысанында мемлекеттік тапсырыстың болмаған жағдайында ақылы негізде оқитын білім алушыны осы Ереженің 44-тармағының 1)-5) тармақшаларымен белгіленген тәртіппен мемлекеттік білім беру гранты негізінде оқуға ауыстыруға рұқсат етіледі.

     47. Білім алушыны оқытудың барлық нысандары мен мамандықтары бойынша бір білім беру ұйымынан екінші ұйымға ауыстыру екі білім беру ұйымы басшыларының келісімімен жүргізіледі және тиісті бұйрықтармен ресімделеді.

     48. Басқа білім беру ұйымына ауысуға ниет білдірген білім алушы ауысу туралы ол оқитын ұйымның басшысының атына өтініш білдіреді және ауысуға байланысты мөрмен бекітілген жазбаша келісімді алып, ол ауысқысы келетін білім беру ұйымының басшысына өтініш жасайды.
     Қабылдаушы білім беру ұйымы басшысының атына жазылған ауысу туралы өтінішке оқу бөлімі бастығының (оқу-әдістемелік бөлімі немесе басқармасы), бөлімше басшысының қолымен расталған және мөрмен бекітілген білім алушының сынақ кітапшасы мен оқу карточкасының көшірмесі қоса берілуі қажет.

     49. Ауысу туралы мәселе оң шешілген кезде білім алушыны қабылдаушы білім беру ұйымының басшысы оның ауысуы туралы бұйрық шығарады. Бір уақытта үш күндік мерзімде білім алушы бұрын оқыған білім беру ұйымына оның жеке ісін жіберу туралы жазбаша сұрау салынады. Осы Ереженің 11-тармағында көзделмеген жағдайда білім беру ұйымының басшысының оқушыны ауыстырмауға құқығы бар.

Об утверждении Правил перевода и восстановления обучающихся в организациях образования, дающих начальное профессиональное, среднее профессиональное и высшее профессиональное образование

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 января 2005 года N 13. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 февраля 2005 года N 3426. Утратил силу приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 9 декабря 2008 года N 638

      Сноска. Утратил силу приказом Министра образования и науки РК от 09.12.2008 N 638 (порядок введения в действие см. п. 4 ).

      В целях реализации  Закона  Республики Казахстан «Об образовании»,  ПРИКАЗЫВАЮ:

     1. Утвердить прилагаемые Правила перевода и восстановления обучающихся в организациях образования, дающих начальное профессиональное, среднее профессиональное и высшее профессиональное образование.

     2. Департаменту дошкольного и среднего образования (Испусинова С. Б.) представить в установленном порядке настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан.

     3. Признать утратившими силу:
      приказ  Министра образования и науки Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года № 391 «Об утверждении Правил о порядке перевода, восстановления учащихся начальных и средних профессиональных учебных заведений» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1143,  Приказ  Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 декабря 2003 года № 827 «О внесении изменений и дополнений в приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года № 391», зарегистрированный за № 2655);
      приказ  Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 апреля 2000 года № 350 «О порядке восстановления и перевода обучающихся в организациях образования, дающих высшее профессиональное образование» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1176, опубликованный в Бюллетене нормативных правовых актов Республики Казахстан 2000 года № 8,  Приказ  Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 декабря 2000 года № 1152 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 апреля 2000 года № 350», зарегистрированный за № 1367,  Приказ  Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 февраля 2003 года № 82 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра образования и науки Республики Казахстан, зарегистрированный за № 2210, опубликованный в Бюллетене нормативных правовых актов Республики Казахстан 2003 года, № 23-24, статья № 857). 

     4. Настоящий приказ вступает в силу со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

     5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра К. Шамшидинову.

     Министр

     
 
Утверждены                 
приказом Министра образования и науки  
Республики Казахстан           
от 13 января 2005 года N 13        

Правила
перевода и восстановления обучающихся в 
организациях образования, дающих начальное 
профессиональное, среднее профессиональное и 
высшее профессиональное образование 

1. Общие положения

     1. Правила перевода и восстановления обучающихся в организациях образования, дающих начальное профессиональное, среднее профессиональное и высшее профессиональное образование (далее - Правила) разработаны в соответствии с  Законом  Республики Казахстан "Об образовании".

     2. Правила определяют порядок перевода и восстановления обучающихся в организациях образования, дающих начальное профессиональное, среднее профессиональное и высшее профессиональное образование, независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности.

     3. К обучающимся в организациях образования, дающих начальное профессиональное, среднее профессиональное и высшее профессиональное образование относятся:

     1) учащиеся - обучающиеся организаций образования, осваивающие образовательные программы начального профессионального и среднего профессионального образования;

     2) студенты - обучающиеся организаций образования, осваивающие образовательные программы высшего базового и высшего специального образования;

     3)  магистранты - обучающиеся организаций образования, осваивающие образовательные программы магистратуры;

     4) слушатели - обучающиеся подготовительных отделений и курсов организаций образования, предоставляющих начальное профессиональное, среднее профессиональное и высшее профессиональное образование;

     5) курсанты - обучающиеся в военных учебных заведениях, предоставляющих начальное профессиональное, среднее профессиональное и высшее профессиональное образование. 

     4. Обучающиеся имеют право на перевод с одной организации образования в другую, с одной специальности на другую, с одной формы обучения на другую. 

     5. Заявления обучающихся очной и вечерней форм обучения на восстановление  рассматриваются руководителем организации образования в период летних и зимних каникул.
     Заявления обучающихся заочной формы обучения на восстановление рассматриваются руководителем организации образования до начала учебных занятий очередной зачетно-экзаменационной сессии.
     Заявления обучающихся на перевод из одной организации образования в другую  рассматриваются руководителем организации образования только в период летних и зимних каникул.

     6. При восстановлении и переводе обучающихся определяется разница в дисциплинах рабочих учебных планов, изученных ими за предыдущие и текущие периоды обучения.

     7. Разница в дисциплинах определяется сопоставлением перечня освоенных дисциплин, отраженных в Справке, выдаваемой гражданам, не завершившим образование, форма которой утверждена  приказом  Министра образования Республики Казахстан от 15 ноября 2004 года № 918 "Об утверждении формы справки, выдаваемой гражданам, не завершившим образование", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3238, с дисциплинами учебного плана специальности. При этом сравнивается их наименование, программа и объем. 

     8. Разница в дисциплинах учебного плана служит основанием для определения курса восстановления и/или перевода обучающегося.

     9. В организациях образования, дающих начальное профессиональное и среднее профессиональное образование восстановление и/или перевод на первый курс обучающихся  допускается по завершению первого семестра по родственной специальности на места, оставшиеся после зачисления.
     Восстановление и/или перевод ранее обучавшихся в других учебных заведениях допускается: при наличии соответствующих учебных групп обучения по курсам и специальностям; при разнице не более 4 (четырех) учебных дисциплин, указанных в справке или зачетной книжке (книжке успеваемости) учащегося, с перечнем учебных дисциплин рабочего учебного плана, принимающего учебного заведения. 
     В случаях, непредусмотренных данным пунктом, восстановление и/или перевод обучающихся осуществляется на курс ниже.
     При переводе и восстановлении граждан на обучение по заочной форме обучения необходимо учитывать работу по профилю избранной специальности.

     10. Разница в дисциплинах и учебных часах учебного плана устанавливается заместителем директора по учебной работе в организациях образования, дающих начальное профессиональное и среднее профессиональное образование. Порядок и сроки ликвидации разницы в дисциплинах учебного плана оформляется приказом руководителя организации образования.

     11. В организациях образования, дающих высшее профессиональное образование, восстановление и/или перевод обучающегося на соответствующий курс осуществляется, если разница в дисциплинах учебного плана составляет не более 5 (пяти) дисциплин, из которых 2-3 (две-три) дисциплины обязательного компонента. В случаях, непредусмотренных данным пунктом, восстановление и/или перевод обучающихся организаций образования осуществляется на курс ниже.

     12. Разница в дисциплинах учебного плана устанавливается руководителем подразделения организации образования, дающих высшее профессиональное образование. Порядок и сроки ликвидации разницы в дисциплинах учебного плана оформляется распоряжением руководителя подразделения. 
     В случае, если обучающийся не ликвидировал разницу в дисциплинах учебного плана в установленный срок, в дальнейшем она может учитываться как академическая задолженность и, соответственно, влиять на переводной балл обучающегося при переводе с курса на курс.

  2. Восстановление обучающихся в организациях образования

1. Восстановление обучающихся в начальных и 
средних профессиональных учебных заведениях

     13. Обучающиеся учебных заведений имеют право на восстановление независимо от сроков отчисления. Обязательным условием восстановления является завершение обучающимся как минимум одного академического периода и производится только на платной основе обучения.

     14. Обучающиеся на платной основе, отчисленные в течение семестра за неуплату обучения, в случае погашения задолженности по оплате, имеют право на восстановление в течение четырех недель с момента отчисления. 

     15. При восстановлении обучающихся в другую организацию образования руководитель организации образования, где ранее обучался обучающийся, на основании письменного запроса принимающей стороны пересылает личное дело учащегося, при этом оставляя у себя копию Справки, зачетную книжку (книжку успеваемости) и опись пересылаемых документов.

     16. Восстановление обучающихся частных учебных заведений в государственные, производится на соответствующую или родственную специальность в период летних и зимних каникул на платной основе с полным возмещением затрат на обучение.

     17. Для восстановления обучающийся подает заявление на имя  руководителя учебного заведения, в котором он изъявляет желание продолжить свое обучение, при этом к заявлению о восстановлении прилагается Справка установленной формы.
     Учебное заведение на основании представленной Справки в двухнедельный срок должно рассмотреть заявление о восстановлении, определив сроки, курс и другие условия зачисления. 

  2. Восстановление обучающихся в высших 
учебных заведениях

     18. Лицо, отчисленное из высшего учебного заведения имеет право восстановиться в число обучающихся приказом руководителя организации образования на любую форму обучения.

     19. Обучающиеся имеет право на восстановление независимо от сроков отчисления. Обязательным условием восстановления является завершение обучающимся как минимум одного академического периода. Отчисленный может восстановиться на любую специальность и на любой курс при наличии необходимых освоенных образовательных программ в его Справке.

     20. Восстановление в число обучающихся осуществляется только на платной основе обучения.

     21. Обучающиеся на платной основе, отчисленные в течение семестра за неуплату или академическую задолженность по оплате за обучение, в случае погашения задолженности по оплате, имеют право на восстановление в течение четырех недель с момента отчисления. 

     22. Для восстановления в организации образования обучающийся подает заявление на имя руководителя организации образования, в котором он изъявляет желание продолжить свое обучение. К заявлению о восстановлении прилагается Справка установленной формы (подлинник). Руководитель подразделения на основании представленной Справки определяет курс обучения, разницу в дисциплинах учебного плана. 

     23. Если обучающийся восстанавливается в другую организацию образования, руководитель организации образования, где ранее обучался обучающийся, на основании письменного запроса принимающей стороны пересылает личное дело студента, оставив у себя копию справки, учебную карточку, зачетную книжку, студенческий билет и опись пересылаемых документов.

     24. Решение о восстановлении должно быть принято руководителем организации образования за две недели до начала учебных занятий с тем, чтобы обучающийся имел возможность записаться на учебные дисциплины и сформировать свой индивидуальный учебный план.

  3. Перевод обучающихся в организациях образования  

1. Перевод обучающихся в учебных заведениях 
начального и среднего профессионального образования

     25. Перевод учащихся из одного учебного заведения в другое, с одной специальности на другую или с одной формы обучения на другую, из частного в государственное учебное заведение осуществляется с согласия руководителей обоих учебных заведений. Перевод с одной специальности на другую или с одной формы обучения на другую в одном учебном заведении производится приказом руководителя организации.
     Если учащийся заключил индивидуальный договор с предприятием (учреждением, организацией), то его переводу в другое учебное заведение или с одной специальности на другую должно предшествовать изменение или расторжение указанного договора.

     26. В учебных заведениях начального профессионального образования перевод учащихся с курса на курс осуществляется при наличии положительных годовых и итоговых оценок по всем предметам теоретического и производственного обучения.

     27. В учебных заведениях среднего профессионального образования перевод учащихся с курса на курс осуществляется при наличии оценок не ниже "3 (удовлетворительно)" по всем предметам данного курса и дифференцированного зачета по профессиональной практике.

     28. Обучающиеся на платной основе с полным возмещением затрат, в организации образования, дающих начальное профессиональное и среднее профессиональное образование, имеют право на перевод обучения по государственному образовательному заказу. При этом перевод обучающегося на платной основе на обучение по государственному образовательному заказу осуществляется в период летних и зимних каникул, на имеющиеся вакантные места на конкурсной основе, в следующем порядке:
     1) обучающийся на платной основе подает заявление на имя руководителя организации образования с просьбой о его переводе на дальнейшее обучение по государственному образовательному заказу;
     2) руководитель организации образования, рассмотрев данное заявление, вместе с решением педагогического совета в срок до 15 августа текущего года направляет его в местный исполнительный орган в области образования для принятия окончательного решения. К заявлению обучающегося вместе с решением педагогического совета прилагается выписка из зачетной книжки (книжки успеваемости) переводимого учащегося;
     3) местный исполнительный орган рассматривает поступившие документы в установленном порядке и при положительном решении вопроса издает приказ о предоставлении государственного образовательного заказа обучающемуся, подавшему соответствующее заявление;
     4) на основании выданного свидетельства руководитель организации образования издает приказ о переводе обучающегося с платного отделения на дальнейшее обучение по государственному образовательному заказу.

     29. Обучающийся, желающий перевестись в другое начальное или среднее профессиональное учебное заведение, подает заявление о переводе на имя руководителя организации, где он обучается, и, получив письменное согласие на перевод, скрепленное печатью, обращается к руководителю интересующей его организации образования.
     К заявлению о переводе на имя руководителя принимающей организации образования должна быть приложена выписка из зачетной книжки (книжка успеваемости) учащегося, заверенная подписью руководителя организации образования. 
     При решении вопроса о переводе руководитель организации образования, принимающий учащегося, издает приказ о его допуске к учебным занятиям, сдаче разницы в учебном плане, направляет письменный запрос в организацию образования, где ранее обучался учащийся, о пересылке его личного дела. В случаях, непредусмотренных пунктом 9 настоящих Правил руководитель организации образования вправе не переводить учащегося.

     30. Приказ о зачислении в число обучающихся учебного заведения издается после получения личного дела учащегося из учебного заведения, где он ранее обучался. 

  2. Перевод обучающихся в высших учебных заведениях

     31. Перевод обучающего с курса на курс осуществляется по итогам летней зачетно-экзаменационной сессии приказом руководителя организации образования. 

     32. Перевод обучающегося с курса на курс осуществляется с учетом его переводного балла. Обучающийся, не набравший установленного переводного балла, остается на повторный курс обучения. 

     33. Обучающиеся по государственному образовательному заказу, оставленные на повторный курс, в дальнейшем обучаются только на платной основе. Данный перевод осуществляется приказом руководителя организации образования.  

     34. Обучающиеся по государственному образовательному гранту или государственному образовательному кредиту, имеющие академическую задолженность по итогам зачетно-экзаменационной сессии, лишаются государственного образовательного гранта или государственного образовательного кредита, приказом руководителя организации образования. 

     35. Обучающийся имеет право на перевод из одной организации в другую, с одной специальности на другую или с одной формы обучения на другую.

     36. Перевод из одной организации образования в другую осуществляется в зависимости от условий его прежнего обучения. 

     37. Перевод обучающегося с одной специальности на другую или с одной формы обучения на другую осуществляется только на платное отделение с полным возмещением затрат по дальнейшему обучению.

     38. При переводе лица, обучающегося на основании государственного образовательного кредита, из одной организации образования в другую размер государственного заказа по этим организациям подлежит корректировке с внесением соответствующих изменений в трехстороннее соглашение. 

     39. С целью корректировки объема финансирования высших учебных заведений при переводе обучающихся на основе государственного образовательного заказа из одной организации образования в другую в соответствии с пунктами 41, 42 настоящих Правил руководитель принимающей стороны должен представить в центральный исполнительный орган в области образования копию приказа о зачислении обучающегося вместе с копиями его заявлений об отчислении и приеме.

     40. Перевод обучающихся на договорной основе из одной организации образования в другую или с одной специальности (формы обучения) на другую сопровождается внесением соответствующих изменений в договор.

     41. Переводы разрешаются обучающимся, не имеющим академические задолженности.

     42. Перевод обучающегося с одной формы обучения или специальности на другую форму обучения или специальность внутри одной организации образования оформляется приказом ее руководителя.

     43. Обучающийся по государственному образовательному кредиту имеет право на перевод на обучение по государственному образовательному гранту. При этом правом перевода на обучение по государственному образовательному гранту пользуются обучающиеся, имеющие оценки только "хорошо" и "отлично" за весь период обучения.

     44. Перевод обучающегося по государственному образовательному кредиту на обучение по государственному образовательному гранту осуществляется в период летних и зимних каникул, на имеющиеся вакантные места на конкурсной основе, в следующем порядке:
     1) обучающийся на основе государственного образовательного кредита подает заявление на имя руководителя организации образования о его переводе на дальнейшее обучение по государственному образовательному гранту;
     2) руководитель организации образования, рассмотрев данное заявление, с учетом решения ученого совета в срок до 15 августа текущего года направляет его в центральный исполнительный орган в области образования для принятия окончательного решения. К заявлению обучающегося с решением ученого совета прилагаются свидетельство обладателя государственного образовательного гранта (подлинник), отчисленного из высшего учебного заведения, и обладателя государственного образовательного кредита, переводимого на вакантное место, выписка из учебной карточки или зачетной книжки переводимого студента;
     3) центральный исполнительный орган в области образования рассматривает поступившие документы в установленном порядке и при положительном решении вопроса издает приказ о переводе;
     4) на основании приказа центрального исполнительного органа в области образования о переводе Национальный центр государственных стандартов образования и тестирования переоформляет свидетельство обладателя государственного образовательного гранта на имя обучающегося, подавшего заявление о его переводе;
     5) на основании выданного свидетельства, руководитель организации образования издает приказ о переводе обучающегося с государственного образовательного кредита на дальнейшее обучение по государственному образовательному гранту;
     6) обучающийся по государственному образовательному кредиту при его переводе на обучение по государственному образовательному гранту расторгает заключенное трехстороннее соглашение, а полученная сумма образовательного кредита подлежит погашению согласно пунктам 5, 6  Постановления  Правительства Республики Казахстан от 20 июля 1999 года № 1018 "О государственном образовательном кредитовании подготовки кадров в высших учебных заведениях Республики Казахстан". 

     45. Обучающийся на платной основе с полным возмещением затрат имеет право на перевод на обучение по государственному образовательному кредиту. При этом перевод обучающегося на платной основе на обучение по государственному образовательному кредиту осуществляется в период летних и зимних каникул, на имеющиеся вакантные места на конкурсной основе, в следующем порядке:
     1) обучающийся на платной основе подает заявление на имя руководителя организации образования о его переводе на дальнейшее обучение по государственному образовательному кредиту;
     2) руководитель организации образования, рассмотрев данное заявление, с учетом решения ученого совета в срок до 15 августа текущего года направляет его в центральный исполнительный орган в области образования для принятия окончательного решения. К заявлению обучающегося с решением ученого совета прилагаются свидетельство обладателя государственного образовательного кредита (подлинник), отчисленного из высшего учебного заведения и выписка из зачетной книжки переводимого студента;
     3) центральный исполнительный орган в области образования рассматривает поступившие документы в установленном порядке и при положительном решении вопроса издает приказ о предоставлении государственного образовательного кредита обучающемуся, подавшему соответствующее заявление;
     4) на основании приказа центрального исполнительного органа в области образования о предоставлении обучающемуся государственного образовательного кредита, Национальный центр государственных стандартов образования и тестирования переоформляет свидетельство обладателя государственного образовательного кредита на имя обучающегося, подавшего заявление о переводе;
     5) на основании выданного свидетельства руководитель организации образования издает приказ о переводе обучающегося с платного отделения на дальнейшее обучение по государственному образовательному кредиту;
     6) обучающийся на платной основе при его переводе на дальнейшее обучение по государственному образовательному кредиту с даты перевода заключает трехстороннее соглашение в соответствии с  Постановлением  Правительства Республики Казахстан от 20 июля 1999 года № 1018 "О государственном образовательном кредитовании подготовки кадров в высших учебных заведениях Республики Казахстан". 

     46. В случае отсутствия государственного заказа в форме государственного образовательного кредита по данной специальности разрешается перевод обучающегося на платной основе на обучение на основе государственного образовательного гранта в порядке, установленном подпунктами 1) - 5) пункта 44 настоящих Правил.

     47. Перевод обучающегося из одной организации образования в другую по всем формам обучения и специальностям производится с согласия руководителей обеих организаций образования и оформляется соответствующими приказами.

     48. Обучающийся, желающий перевестись в другую организацию образования, подает заявление о переводе на имя руководителя организации, где он обучается, и, получив письменное согласие на перевод, скрепленное печатью, обращается к руководителю интересующей его организации образования.
     К заявлению о переводе на имя руководителя принимающей организации образования должна быть приложена выписка из зачетной книжки и копия учебной карточки обучающегося, заверенные подписью начальника учебного отдела (учебно-методического отдела или управления), руководителя подразделения и скрепленные печатью.

     49. При решении вопроса о переводе руководитель организации образования, принимающей обучающегося, издает приказ о его переводе. Одновременно в трехдневный срок направляется письменный запрос в организацию образования, где ранее обучался обучающийся, о пересылке его личного дела. В случаях, непредусмотренных пунктом 11 настоящих Правил руководитель организации образования вправе не переводить учащегося.