Техникалық паспорттардың нысандарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2007 жылғы 24 тамыздағы N 235 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінде 2007 жылғы 19 қыркүйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 4937 болып енгізілді.

      "Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында, "Әділет органдары туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабын басшылыққа ала отырып, БҰЙЫРАМЫН:

      Ескерту: Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 2011.06.21 № 230 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткеннен бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      1. Қоса беріліп отырған Техникалық паспорттардың нысандары бекітілсін.

      2. Осы бұйрық ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Министрдің м.а.  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің м.а.
2007 жылғы 24 тамыздағы
N 235 бұйрығымен
бекітілген
Н-1 нысаны

      ____________________________________________________________________

      (мемлекеттік кәсіпорынның атауы)

      Тіркелетін жылжымайтын мүлік объектісіне

      (жеке меншік үй, саяжайлар, көлікжайлар)

      ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-1)

      1. Облысы _________________________________________________________

      2. Ауданы _________________________________________________________

      3. Қаласы (кенті, елді мекені) __________________________________

      4. Қаладағы ауданы _______________________________________________

      5. Мекен-жайы ____________________________________________________

      6. Кадастр нөмірі _________________________________________________

      7. Түгендеу нөмірі ________________________________________________

      Паспорт

      "___"_____________________ _______ ж. жағдайы бойынша жасалған

      Директор:___________________

      (қолы) М.О.

      ЖЕР УЧАСКЕСІНІҢ ЖОСПАРЫ

      Масштабы__________

 
 
______________________________
|
Өз бетінше салған құрылыстар: |
|
|
|


      ЖЕР УЧАСКЕСІНІҢ ЭКСПЛИКАЦИЯСЫ

Барлығы

Соның ішінде

құжат бойынша

нақты

салын-ған

аула жабыны

әсемдік бағы

бақша
тротуар-
лар

жиегі

топырағы1

2

3

4

5

6

7

8


      ҚҰРЫЛЫС ЖОСПАРЫ

      Масштабы__________      ҮЙ-ЖАЙДЫҢ ЭКСПЛИКАЦИЯСЫ

Пәтер саны

Тұрғын
бөлме
саны

Жалпы ауданы

Соның ішінде

Пәтер
саны

Тұрғын
бөлме
саны

тұрғын

тұрғын
емес

1

2

3

4

5

6

7
      кестенің жалғасы

Жалпы ауданы

Соның ішінде

тұрғын

тұрғын
емес

8

9

10
      ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Литер

Атауы (тұрғын
үй, мезонин,
жертөле, суық
құрылыс, сарай
және т.б.)

Салынған
жылы

Конструктивтік элементтер сипаттамасы

іргетасы

қабырғасы

Шатыр жабыны

1

2

3

4

5

6


      кестенің жалғасы

Көркейту

Құрылыс алаңы, м 2

Ауқымы,
м 3

Тозу, %

электрмен жабдық

сумен жабдық

кәріз

газбен жабдық

7

8

9

10

11

12

13
      ТҰРҒЫН ҮЙДІ ЖЫЛЫТУ ТҮРІ

Пешті

Орталықтан

АГВ-дан

Жеке жылу
қондырғы-
ларынан

ТЭЦ-тен

Аудандық қазандықтан

1

2

3

4

5

      ЕРЕКШЕ БЕЛГІЛЕРІ
      Маман орындады__________________ Бөлім бастығы:___________________

      (Т.А.Ә., қолы) (Т.А.Ә., қолы)

      "____"_________________ ________ жылы

  Қазақстан Республикасы
  Әділет министрінің м.а.
  2007 жылғы 24 тамыздағы
  N 235 бұйрығымен
  бекітілген

      Ескерту: Н-2 нысанға өзгеріс енгізілді - ҚР Әділет министрінің 2011.06.21 № 230 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткеннен бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

  Н-2 нысаны

      ____________________________________________________________________

      (мемлекеттік кәсіпорынның атауы)

      Тіркелетін жылжымайтын мүлік объектісіне

      (көппәтерлі тұрғын үйлер, офистар, өндірістік,

      сауда объектілері және т.б)

      ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-2)

      1. Облысы _________________________________________________________

      2. Ауданы _________________________________________________________

      3. Қаласы (кенті, елді мекені) __________________________________

      4. Қаладағы ауданы _______________________________________________

      5. Мекен-жайы _____________________________________________________

      6. Кадастр нөмірі _________________________________________________

      7. Түгендеу нөмірі ________________________________________________

      8. Нысаналы мақсаты (жоспары бойынша литер) ____________________

      9. Қордың санаты __________________________________________________

      (тұрғын емес/тұрғын, егер кейінгі объект

      көп пәтерлі тұрғын үйде орналасса,

      "КПТҮ құрамындағы КО" деп көрсету қажет)

      ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

      1. Сериясы, _______ _______

      жобаның түрі |_______| 8. Тұрғын емес үй- |_______|

      жайдың ауданы

      _______ _______

      2. Қабат саны |_______| 9. Пәтер саны |_______|

      _______ _______

      3. Құрылыс ауданы |_______| 10. Үй-жайлар, |_______|

      бөлмелер саны

      _______ _______

      4. Ғимараттың |_______| 11. Қабырға |_______|

      ауқымы материалы

      _______ _______

      5. Жалпы алаңы |_______| 12. Салынған |_______|

      жылы

      _______ _______

      6. Балконның, |_______| 13. Табиғи тозу |_______|

      лоджияның және

      т.б. алаңы

      _______

      7. Тұрғын ауданы |_______|

      Паспорт

      "___"_____________________ ________ж. жағдайы бойынша жасалған

      Директор:___________________ М.О.

      (қолы)

      АУДАНДАРДЫ БӨЛУ

N


Жекелеген пәтерлер-
де

Дәліз тә-
різді үй-
жайлар

Жатақха-
наларда

Қонақ-
үйлерде


мансард-
тарда

01

Тұрғын пәтер
саны


02

Тұрғын бөлме
саны


03

Жалпы ауданы, м 2


04

Тұрғын ауданы, м 2      кестенің жалғасы

Ортақ аудан есебінен

Бөлмелер саны бойынша пәтердің
орналасуы

жертө-
лелер-
де

төмен-
гі қа-
бат-
тарда

барак-
тарда

1-бөл-
мелі

2-бөл-
мелі

3-бөл-
мелі

4-бөл-
мелі

5-бөл-
мелі


      ТҰРҒЫН ЕМЕС ҮЙ-ЖАЙЛАР

Ауданы

Тұрғын емес
үй-жайлардағы
тұрғын ауданы

Сауда-
саттық

Өнеркәсіптік-
өндірістік ғимараттар
мен құрылыс-
тар

Қойма-
лық

Тұрмыс-
тық қыз-
мет көр-
сету

Гараж-
дар

1

2

3

4

5

6

7

НегізгіҚосалқы
      кестенің жалғасы

Ғылыми, банктік,
қоғамдық басқару
ұйымдары және
мекемелері т.б.

Қоғамдық тамақтан-
дыру

Білім меке-
мелері

Көлік ғима-
раттары мен
құрылыстары

Емдеуге арналған денсаулық сақтаулар

Дене-
шынық-
тыру
және
спорт

8

9

10

11

12

13


      кестенің жалғасы

Мәдениет және
өнер мекемелері

Инженерлік желі-
лер құрлыстары

Басқалар

Барлығы

14

15

16

17


      КОНСТРУКТИВТІК ЭЛЕМЕНТТЕРДІҢ ЖӘНЕ ИНЖЕНЕРЛІК

      ҚҰРАЛ-ЖАБДЫҚТАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

N

Конструктивтік
элементтердің атауы

Конструк-
тивтік
элемент-
тердің
сипатта-
масы
(материа-
лы, әрле-
нуі және
т.б.)

Техни-
калық
жағдайы (отыруы,
шіруі,
жарылуы
және
т.б.)

Тозу,
%

Ағым-
дағы өзге-
рістер

1

2

3

4

5

6

1

Іргетасы

2

а) ішкі және сыртқы тұрақты қабырғалары

б) ара қабырға

3

Аража-
бын

шатырлық

қабатаралық

4

Төбе

5

Еден

1-ші қабаттың

келесі қабат-
тардың

6

Ойық-
тар

терезелер

есіктер

7

Әрлеу жұмыс-тары

ішкі

сыртқы

8

Ыстық сумен қамтамастандырылған

9

Су құбыры

10

Канализация

11

Электрмен
жарықтандыру

12

Жылу

пешті

13

газ пешті

14

ЖЭО-нан

15

АГВ-дан

16

жеке жылу қон-
дыр-
ғыла-
рынан

газбен

17

қатты отын- мен

18

ау-
дан-
дық қа-
зан-
дығы-
нан

газбен

19

қатты
жылу- мен

20

Басқа жұмыстар


      Техникалық паспортқа қоса берілетін құжаттардың тізбесі:

      1. Қабаттық жоспарлар_______________________________________________

      2. Қабаттық жоспарларға экспликация_________________________________

      3. _________________________________________________________________

      Ерекше белгілері:___________________________________________________

      ЖЕР УЧАСКЕСІНІҢ ЭКСПЛИКАЦИЯСЫ, М 2

Жер кесіп
беру құжат-
тары бойынша

Нақты қолда-
нылғаны бойынша

Құрылысы бар алаң

асфальт-
тік жабын

басқа-
дай жа-
бындар

барлығы

негізгі құрылым-
дар

берік құрылым-дар мен ғимарат-тар

1

2

3

4

5

6

7
      кестенің жалғасы

Салынбаған алаң

топырақ

жабдықталған алаңдар

барлығы

соның ішінде

барлығы

спорттық

балалар

шаруашылық

ағаш отыр-
ылғызылған
газон

8

9

10

11

12

13

14      кестенің жалғасы
Жеміс бағы

гүл егілген
газон

бау-бақша

басқалары

15

16

17

18


      Негізгі және қызметтік құрылымдардың, суық жапсаржай,

      жертөле, аулалық ғимараттар, жабындардың қолдану орны мен

      сипаттамасы

Жоспардағы литер

Қолданылу орны

Ауданы, м 2

Көлемі, м 3

Тозу, %

1

2

3

4

5      кестенің жалғасы

Конструктивтік элементтердің сипаттамасы

іргетас

қабырға
және ара
қабырға-
лар

аражабын

шатыр

еден

ойықтар

6

7

8

9

10

11


      Орындаған маман_________________ Бөлім бастығы:___________________

      (Т.А.Ә., қолы) (Т.А.Ә., қолы)

      "____" ______________ _______жылы

      ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК ОБЪЕКТІСІНІҢ ЖОСПАРЫНА ЭКСПЛИКАЦИЯСЫ

Жазылған күні

Жоспар
бойынша
литер

Қабаты

Үй-жайлар-
дың, бөлме-
лердің нө-
мірі

Үй-жйлар-дың, бөл-
мелердің
бөлікте-
рінің нө-
мірі

Үй-жайлар-
дың, пәтер-
лердің бө-
ліктерінің
мақсаты


Жалпы

1

2

3

4

5

6

7
      кестенің жалғасы

Ішкі өлшем бойынша ауданы (ш.м), оның ішінде

Пайдалы

Тұрғын

Тұрғын емес

Жеке пәтер-
лерде

Жатақханалар-да

Қонақ
үйлерде

Сауда-саттық

8

9

10

11

12

13

14
      кестенің жалғасы


Өндіріс-
тік-өнер-
кәсіптік ғимарат-
тар мен құрылыс-
тар

Қойма-
лық

Білім
беру ме-
кемелері

Халыққа тұр-
мыстық қыз-
мет көрсету кәсіпорын-
дары

Басқарма, ғы-
лыми, банкі-
лік, қоғамдық
ұйымдар мен
мекемелер және т.б.

Қоғамдық тамақтан-
дыру кәсіп-
орындары

15

16

17

18

19

20


      кестенің жалғасы


Денсаулық сақтау, емдеу мекемелері

Физкультура-спорттық

Мәде-
ниет
және
өнер
меке-
меле-рі

көліктік құрылыс-
тар мен
ғимарат-тар

Инжене-
рлік же-
лілер
мекеме-
лері

Гараж-
дар

Басқа-
лар

21

22

23

24

25

26

27
      Орындаған маман__________________ Бөлім бастығы:___________________

      (Т.А.Ә., қолы) (Т.А.Ә., қолы)

      "___"_____________ ______ж.

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің м.а.
2007 жылғы 24 тамыздағы N 235
бұйрығымен бекітілген
Н-3 нысаны

      ____________________________________________________________________

      (мемлекеттік кәсіпорынның атауы) Көп пәтерлі тұрғын үйдегі (жатақханадағы) пәтерге (бөлмеге (-лерге)

      Ескерту. Н-3 нысан жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 27.12.2018 № 1609 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-3)

      1. Облысы_________________________________________________________________

      2. Ауданы_________________________________________________________________

      3. Қаласы (кенті, елді мекені)_________________________________________________

      4. Қаладағы аудан __________________________________________________________

      5. Мекен-жайы_____________________________________________________________

      6. Кадастрлық нөмірі________________________________________________________

      7. Түгендеу нөмірі__________________________________________________________

ПӘТЕРДІҢ (БӨЛМЕНІҢ (-ЛЕРДІҢ) ЖОСПАРЫ

      Масштабы _________

      Қабырға материалы: ______ Қабаты: ___ Қабаттылығы: ___ Салынған жылы:____

      Экспликациясы

N

атауы

жалпы ауданы

тұрғын ауданы

тұрғын емес ауданы

лоджия

балкон

Қорытынды


      Берген күні "____" ______________ _______ж.

      Директор: _______________________________
(Тегі Аты Әкесінің Аты ол болған кезде, қолы)

      Бөлім бастығы: ___________________________
М.О. (Тегі Аты Әкесінің Аты ол болған кезде, қолы)
Орындаушы: _____________________________
(Тегі Аты Әкесінің Аты ол болған кезде, қолы)

      (Т.А.Ә., қолы)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің м.а.
2007 жылғы 24 тамыздағы N 235
бұйрығымен бекітілген
Н-4 нысаны

      НЕГІЗГІ ҚҰРЫЛЫСТЫҢ КОНСТРУКТИВТІК ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ

      ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

N

Конструктивтік
элементтердің атауы

Конструк-
тивтік
элемент-
тердің
сипатта-
масы
(материа-
лы, әрле-
нуі және
т.б.)

Техни-
калық
жағдайы (отыруы,
шіруі,
жарылуы
және
т.б.)

Тозу,
%

Ағым-
дағы өзге-
рістер

1

2

3

4

5

6

1

Іргетасы

2

а) ішкі және сыртқы тұрақты қабырғалары

б) ара қабырға

3

Аража-
бын

шатырлық

қабатаралық

4

Төбе

5

Еден

1-ші қабаттың

келесі қабат-
тардың

6

Ойық-
тар

терезелер

есіктер

7

Әрлеу жұмыс-тары

ішкі

сыртқы

8

Ыстық сумен қамтамастандырылған

9

Су құбыры

10

Канализация

11

Электрмен
жарықтандыру

12

Жылу

пешті

13

газ пешті

14

ЖЭО-нан

15

АГВ-дан

16

жеке жылу қон-
дыр-
ғыла-
рынан

газбен

17

қатты отын- мен

18

ау-
дан-
дық қа-
зан-
дығы-
нан

газбен

19

қатты
жылу- мен

20

Басқа жұмыстар


      ҚЫЗМЕТТІК ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Көрсеткіштері

Қызметтік құрылыстардың жоспары мен атауы бойынша литер


Салынған жылы


Ауданы, м 2


Құрылыстың биіктігі, м


Құрылыстың ауқымы, м 3


Іргетас


Қабырғалары


Жабыны


Төбесі


Едені


Терезелері


Есіктері


Ішкі әрленуі


Сыртқы әрленуі


Пештері


Тозу, %


      Аулаішілік құрылыстардың техникалық сипаттамасы

Жоспар бойынша литер

Құрылыс-
тардың атауы

Метрдегі мөлшері

Ауқы-
мы м 3

Мате-
риал

Тозу,
%

ұзын-
дығы

ені

ауданы

биік-
тігі немесе терең-
дігі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

      ҚҰРЫЛЫСТЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН БӨЛІКТЕРІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

      (жертөлелер, жартылай жертөлелер, мезониндер, мамандарды)

Жоспар бойынша литер

Құрылыстың жеке бөлікте-
рінің атауы мен мақсаты

Жоспарланған жер
бетінің жертөле еденіне дейінгі тереңдігі


қабырғалары

жабыны

1

2

3

4

5


      кестенің жалғасы

Элементтердің сипаттамасы

ағымдағы
өзгерістер

едені

ішкі әрленуі

төбесі

қосымша құрылғысы

% тозу

6

7

8

9

10

11
      НЕГІЗГІ ҚҰРЫЛЫСҚА ТҰРҒЫН ЕМЕС ЖАПСАРЖАЙЛАРДЫҢ

      ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Жоспар бйынша литер

Салынған жылы

Конструктивтік элементтедің атауы

Конструк-
тивтік эле-
менттедің
техникалық
сипаттамасы

Конс-
трук-
тивтік
эле-
мент-
тердің
техни-
калық
жағ-
дайы

тозу,
%

1

2

3

4

5

6Іргетасы


Қабырғалары мен арақабырғалары


Төбесі


Едені


аражабыны


ойықтары

терезесі


есіктері


Әрлеу жұмыстары

ішкі


сыртқы


Әртүрлі жұмыстар


Қорытындысы:


Іргетасы


Қабырғалары мен арақабырғалары


Төбесі


Едені


аражабыны


ойықтары

терезесі


есіктері


Әрлеу жұмыстары

ішкі


сыртқы


Ойықтары


Қорытындысы:


Іргетасы


Қабырғалары мен арақабырғалары


Төбесі


Едені


аражабыны


ойықтары

терезесі


есіктері


Әрлеу жұмыстары

ішкі


сыртқы


Әртүрлі жұмыстары


Қорытындысы:

      ҚҰРЫЛЫМДАРДЫҢ НЕГІЗГІ ЖӘНЕ ЖЕКЕЛЕГЕН БӨЛІКТЕРІНІҢ АУДАНДАРЫ

      МЕН АУҚЫМДАРЫН ЕСЕПТЕУ (ЖЕРТӨЛЕ, ЖАРТЫЛАЙ ЖЕРТӨЛЕ,

      МЕЗОНИНДЕР, МАНСАРДА, ТӨБЕСІ ЖАПСАРЖАЙ ЖӘНЕ Т.Б.)

Жоспар бойынша
литер

Құрылыс бөлік-
терінің және жапсаржайлар-
дың атауы

Сыртқы өл-
шеуі бойынша
алаңдардың формуласы

Ауданы, м 2

Биіктігі, м

Ауқымы, м 3

1

2

3

4

5

6


      кестенің жалғасы

Жоспар бойынша
литер

Құрылыс бөлік-
терінің және жапсаржайлар-
дың атауы

Сыртқы өл-
шеуі бойынша
алаңдардың формуласы

Ауданы, м 2

Биіктігі, м

Ауқымы, м 3

7

8

9

10

11

12


      Орындаған маман_________________ Бөлім бастығы:_________________

      (Т.А.Ә., қолы) (Т.А.Ә., қолы)

      "___"__________________ ____ж.

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрлігінің м.а.
2007 жылғы 24 тамыздағы N 235
бұйрығымен бекітілген

      Ескерту: Н-5 нысанға өзгеріс енгізілді - ҚР Әділет министрінің 2011.06.21 № 230 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткеннен бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      Н-5 нысаны

      ____________________________________________________________________

      (мемлекеттік кәсіпорыннның атауы)

      Электрберу желісіне

      ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-5)

      1. Облысы _________________________________________________________

      2. Ауданы _________________________________________________________

      3. Қаласы (кенті, елді мекені) __________________________________

      4. Қаладағы ауданы _______________________________________________

      5. Мекен-жайы _____________________________________________________

      6. Кадастр нөмірі ________________________________________________

      7. Түгендеу нөмірі _______________________________________________

      Паспорт

      "____"___________________ _______ж. жағдайы бойынша жасалған

      Директор: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Бөлім бастығы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы) М.О.

      Орындаушы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Берген күні "___"___________ _____ж.

      Жалпы мәліметтер

N р/с

Атауы

Өлшем бір-
лігі

Са-ны

Пайда-
лануға
берген
жылы

Қызмет-
тік нор-
мативтік
мерзімі

Қызмет-
тік
болжам-
ды
мерзімі

Тозу %

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Төмен кернеудегі
әуе ӘБЖ...

км


2

10 кВ Жоғары
кернеудегі әуе
ӘБЖ...

км


3

Төмен кернеудегі
кабельді ӘБЖ...

км


4

Жоғары кернеу-
дегі кабельді
ӘБЖ...

км


5

Тіркеуші ауданы

м 2


6

Тіркеуіштер:
а) металл

данаб) ағаш қойғышы-
мен ағыш

данав) темірбетон
қойғышымен ағыш

данаг) темірбетон

данад) тросты аспа-
лар

дана


7

Сымдар:
а) мыстан

кмб) алюминиден

кмв) құрышалюмини-
ден

км


8

Жарықтандырғыш-
тар үшін кронш-
тейндер:
а) темірбетонды

данаб) металл

дана


9

Көше жарығы ар-
матурасы:
а) қыздыру лам-
пасы бар жарық-
тандырғыштар

данаб) сынап шамды жарықтандырғыш-
тар

данав) люминесцент-
ті шамдары бар жарықтандырғыш-
тар

дана


10

Кабельдер:
а)...кернеулі маркілер...

кмб)...кернеулі маркілер...

кмв)......
г)......11

Біріктіретін жалғастырғыштар
...

дана


12

Соңғы жалғастыр-
ғыштар

дана


13

Жерге қосу сұлбасы

дана


14

Найзағайдан қор-
ғау құрылғысы

дана


15

кабель желілерін
жол жабындысы:
а) асфальтбетон

м 2б) жұмырлық тас

м 2в) тротуарлар

м 2  Қазақстан Республикасы
Әділет министрлігінің м.а.
2007 жылғы 24 тамыздағы N 235
бұйрығымен бекітілген

      Ескерту: Н-6 нысанға өзгеріс енгізілді - ҚР Әділет министрінің 2011.06.21 № 230 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткеннен бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.
      Н-6 нысаны

      ____________________________________________________________________

      (мемлекеттік кәсіпорынның атауы)

      Темір жол желілеріне

      ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-6)

      1. Облысы _________________________________________________________

      2. Ауданы _________________________________________________________

      3. Қаласы (кенті, елді мекені) __________________________________

      4. Қаладағы ауданы _______________________________________________

      5. Мекен-жайы _____________________________________________________

      6. Кадастр нөмірі ________________________________________________

      7. Түгендеу нөмірі _______________________________________________

      Паспорт

      "____"___________________ _______ж. жағдайы бойынша жасалған

      Директор: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Бөлім бастығы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы) М.О.

      Орындаушы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Берген күні "___"___________ _____ж.

      Жалпы мәліметтер

N р/с

Конструктивтік элементтердің
атауы

Өлшем бірлігі

Саны, ұзақтығы

Ескертпе

1

2

3

4

5

1

Салынған жылы
2

Т/ж жолдары (жалпы ұзақтығы):

км
- қабылдау-жөнелту

км
- сұрыптау

км
- тартпа

км
- жүк арту-жүк түсіру

км
- қозғалғыш

км
- арнайы подъезділік

км3

Шпалдар:

- ағаштан

дана
- темірбетоннан

дана4

Ауыстырғыш көрсеткіш:

- рельстің түрі

- рельстің негізі

- білеулер

дана
- шпалдар

дана
- қабат түрі

- қалыңдығы

см5

Рельс түрі:

- Р 38

км
- Р 43

км
- Р 50

км
- Р 65

км
- Р 75

км6

Қабат түрі (қабаттарының қалыңдығы):

- шағылтас

см
- гравии

см
- асбест

см
- қабыршақты

см
- құмды

см7

Айдауға қарсы қоюшы:

- пружиналы

дана
- өзі тұрып қалатын

дана8

Жолдарды мамандандыру:

- N____беттен N____бетке дейін

- N____беттен N____бетке дейін

9

Пикетажды бағандар

дана


10

Километрлі бағандар

дана


11

Дабылды белгілер

дана


12

Кабельді желілер СЦБ

км


13

Байланыс желілері

км  Қазақстан Республикасы
Әділет министрлігінің м.а.
2007 жылғы 24 тамыздағы N 235
бұйрығымен бекітілген

      Ескерту: Н-7 нысанға өзгеріс енгізілді - ҚР Әділет министрінің 2011.06.21 № 230 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткеннен бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.
      Н-7 нысаны

      ____________________________________________________________________

      (мемлекеттік кәсіпорынның атауы)

      Темір жол платформасына

      ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-7)

      1. Облысы _________________________________________________________

      2. Ауданы _________________________________________________________

      3. Қаласы (кенті, елді мекені) __________________________________

      4. Қаладағы ауданы _______________________________________________

      5. Мекен-жайы _____________________________________________________

      6. Кадастр нөмірі ________________________________________________

      7. Түгендеу нөмірі _______________________________________________

      Паспорт

      "____"___________________ _______ж. жағдайы бойынша жасалған

      Директор: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Бөлім бастығы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы) М.О.

      Орындаушы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Берген күні "___"___________ _____ж.

      Жалпы мәліметтер

N р/с

Конструктивтік элементтердің
атауы

Өлшем
бірлігі

Саны

Конструктив-
тік элемент-
тердің сипат-
тамасы

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

1

Салынған жылы

2

Негіздеме

3

Жабыны

4

Платформаның ұзындығы

5

Платформаның ені

6

Платформаның биіктігі

7

Платформаның рельс-
тің басынан биіктігі

8

Сатылық қадамдар

9

Сыртқы әрлеу

10

Ішкі әрлеу

11

Инженерлік коммуника-
циялар:


- суқұбыры


- кәріз


- электржарықтандыру


- желдету


- ыстық сумен жабдық-
тау


- тогы әлсіз құрылғы-
лар


  Қазақстан Республикасы
Әділет министрлігінің м.а.
2007 жылғы 24 тамыздағы N 235
бұйрығымен бекітілген

      Ескерту: Н-8 нысанға өзгеріс енгізілді - ҚР Әділет министрінің 2011.06.21 № 230 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткеннен бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.
      Н-8 нысаны

      ____________________________________________________________________

      (мемлекеттік кәсіпорынның атауы)

      Көпірге

      ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-8)

      1. Облысы _________________________________________________________

      2. Ауданы _________________________________________________________

      3. Қаласы (кенті, елді мекені) __________________________________

      4. Қаладағы ауданы _______________________________________________

      5. Мекен-жайы _____________________________________________________

      6. Кадастр нөмірі ________________________________________________

      7. Түгендеу нөмірі _______________________________________________

      Паспорт

      "____"___________________ _______ж. жағдайы бойынша жасалған

      Директор: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Бөлім бастығы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы) М.О.

      Орындаушы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Берген күні "___"___________ _____ж.

      Жалпы мәліметтер

N р/с

Конструктивтік элементтердің
атауы

Өлшем
бірлігі

Саны

Конструктив-
тік элемент-
тердің сипат-
тамасы

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

1

Салынған жылы

2

Тіркеуіш өрісі арасындағы жеке аралықтардың ұзындығы

3

Таяныш қанаттардың аралық ені

4

Тротуарлардың ені

5

Көпірдің биіктігі

6

Көпірдің еркін биіктігі

7

Көпірдің саңлауы

8

Аралықтардың саңлауы

9

Аралық құрылыстың биіктігі

10

Аралық құрылыстың ұзындығы

11

Аралық құрылыс ені

12

Аралық құрылыс қимасы

13

Ферм өстерінің арасындағы қашықтық

14

Электржарықтандыру


  Қазақстан Республикасы
Әділет министрлігінің м.а.
2007 жылғы 24 тамыздағы N 235
бұйрығымен бекітілген

      Ескерту: Н-9 нысанға өзгеріс енгізілді - ҚР Әділет министрінің 2011.06.21 № 230 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткеннен бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.
      Н-9 нысаны

      ____________________________________________________________________

      (мемлекеттік кәсіпорынның атауы)

      Тоннельге

      ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-9)

      1. Облысы _________________________________________________________

      2. Ауданы _________________________________________________________

      3. Қаласы (кенті, елді мекені) __________________________________

      4. Қаладағы ауданы _______________________________________________

      5. Мекен-жайы _____________________________________________________

      6. Кадастр нөмірі ________________________________________________

      7. Түгендеу нөмірі _______________________________________________

      Паспорт

      "____"___________________ _______ж. жағдайы бойынша жасалған

      Директор: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Бөлім бастығы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы) М.О.

      Орындаушы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Берген күні "___"___________ _____ж.

      Жалпы мәліметтер

N р/с

Конструктивтік элементтердің
атауы

Өлшем
бірлігі

Саны

Конструктив-
тік элемент-
тердің сипат-
тамасы

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

1

Салынған жылы

2

Ұзындығы

3

Жүретін бөліктің ені

4

Тротуардың ені

5

Таянғыш қанаттардың аралық ені

6

Сыртқы аралықтардың өс аралық ені

7

Аралықтарының саны

8

Аралықтардың ұзындығы

9

Жүретін бөліктің бетінен жабынның жоғарысына дейінгі биіктігі

10

Электржарықтандырғышы


  Қазақстан Республикасы
Әділет министрлігінің м.а.
2007 жылғы 24 тамыздағы N 235
бұйрығымен бекітілген

      Ескерту: Н-10 нысанға өзгеріс енгізілді - ҚР Әділет министрінің 2011.06.21 № 230 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткеннен бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.
      Н-10 нысаны

      ____________________________________________________________________

      (мемлекеттік кәсіпорынның атауы)

      Жол құбырына

      ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-10)

      1. Облысы _________________________________________________________

      2. Ауданы _________________________________________________________

      3. Қаласы (кенті, елді мекені) __________________________________

      4. Қаладағы ауданы _______________________________________________

      5. Мекен-жайы _____________________________________________________

      6. Кадастр нөмірі ________________________________________________

      7. Түгендеу нөмірі _______________________________________________

      Паспорт

      "____"___________________ _______ж. жағдайы бойынша жасалған

      Директор: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Бөлім бастығы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы) М.О.

      Орындаушы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Берген күні "___"___________ _____ж.

      Жалпы мәліметтер

N р/с

Конструктивтік элементтердің
атауы

Өлшем
бірлігі

Саны

Конструктив-
тік элемент-
тердің сипат-
тамасы

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

1

Салынған жылы

2

Жол құбырының ұзақтығы

м
3

Салыну тереңдігі

м
4

Ені

м
5

Биіктігі

м
6

Трубаның диаметрі

м
7

Трубаның материалы

8

Труба басының мөлшері, материалы

м
9

Науаның материалы

10

Науаның ұзындығы

м
11

Үйінділердің биіктігі

м
12

Жүретін бөліктің деңгейінен құбырдың сыртқы қабырғасының деңгейіне дейінгі арақашықтық

м
13

Құбырлардың саны

дана

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрлігінің м.а.
2007 жылғы 24 тамыздағы N 235
бұйрығымен бекітілген

      Ескерту: Н-11 нысанға өзгеріс енгізілді - ҚР Әділет министрінің 2011.06.21 № 230 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткеннен бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      Н-11 нысаны

      ____________________________________________________________________

      (мемлекеттік кәсіпорынның атауы)

      Қалалық электр көлігіне

      ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-11)

      1. Облысы _________________________________________________________

      2. Ауданы _________________________________________________________

      3. Қаласы (кенті, елді мекені) __________________________________

      4. Қаладағы ауданы _______________________________________________

      5. Мекен-жайы _____________________________________________________

      6. Кадастр нөмірі ________________________________________________

      7. Түгендеу нөмірі _______________________________________________

      Паспорт

      "____"___________________ _______ж. жағдайы бойынша жасалған

      Директор: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Бөлім бастығы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы) М.О.

      Орындаушы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Берген күні "___"___________ _____ж.

      Жалпы мәліметтер

N р/с

Атауы

Өлшем
бірлігі

20..ж.

20..ж.

20..ж.

1

2

3

4

5

6

1

Тіреулер

дана

а) темір бетон

дана

б) металл торкөздер

дана

в) -//- құбырлы (тұтас)

дана

г) -//- құбырлы (телескопты)

дана
2

Ілу жүйесі:


а) қатты (қарапайым)

қума метр

б) эластик көлденең-шынжырлы

қума метр

в) ұзын-шынжырлы

қума метр

г) полигонды

қума метр

д)


е)


ж)

3

Қатты аспалар

жиынтық
4

Сырғанақ аспалар

жиынтық
5

Қабырға ілгектері

дана
6

Қосарлы ілгектер

дана
7

Көтеріп тұратын тростар жүйесі:


а) құрыш тостар d=

қума метр

б) -//- d=

қума метр

в) -//- d=

қума метр

г) -//- d=

қума метр

д) -//- d=

қума метр
8

Байланыс желісі:


а) мыс сым

қума метр

б) қола

қума метр

в) биметалл

қума метр
9

троллейбустың бағыты


а) ұқсас

жиынтық

б) басқаратын

жиынтық
10

Электромаңдайшалар

дана
11

Қисық ұстағыштар

жиынтық
12

Орнын толтыратындар:


а) екіблокты

дана

б) үшблокты

дана

в)

13

Тұрақты токтың кабелді желілерін қоректендіретін, сіңіретін және сорып шығаратын (кері қайтару) қосалғыштар пункттері

дана

      Трамвай жолдары бойынша жалпы мәліметтер

N р/с

Атауы

Өлшем
бірліктері

19..ж.

19..ж.

19..ж.

1

2

3

4

5

6

1

Рельстер:


а) трамвай

қума метр

б) темір жол

қума метр

в) жиынтықты

қума метр
2

Бағыттар:


а) тұтас

жұп

б) жиналған

жұп
3

Орнын толтырғыштар

жұп
4

Электр қосқыштары (қосқыштар)

дана
5

Айқастырмалар:


а) тұтас

дана

б) балқытылған

дана

в) трамвай жиынтықты

дана

г) темір жол жиынтықты

дана
6

Бағыттамалы өтетіндер:


а) тұтас

жұп

б) жиынтықты

жұп

в) балқытылған

жұп
7

Негіздеме:


а) ағаш шпалдар

дана

б) темірбетон шпалдар

дана

в) металл шпалдар

дана

г) рамалық конструкция-
лар

дана
8

Балласты қабаттар:


а) құмды

м 2

б) қиыршық тасты

м 2

в) гравии

м 2

г)


д)

9

Жол жабыны:


а) асфальтты

м 2

б) темір бетон плиталар

м 2

в) төсемтас

м 2

г) жұмырлық тас

м 2

д)

10

Суағарлар:


а) жол құдықтар

дана

б) су қабылдайтын қораптар

дана

в) бағыттардан суайырықтары

дана

г) дренаж

дана

      Маршрутты байланыс желілерінің конструктивтік

      элементтері

N р/с

Жазған күні

Есептік учаске-
лердің N

Пайдалануға берген жылы

N кіші стан-
циядан қорек
алу көзі


жалпы ұзақтығы, км

1

2

3

4

5

6


      кестенің жалғасы

Байланыс желісі

Тросс
жүйесі

оның ішінде сымдар

жүкпен орнын толтыру

ұзақтығы, км

тип

қола

мыс

құрыш-алюминий

құрышмыс

7

8

9

10

11

12

13

      кестенің жалғасы

Ілу жүйесі, м

Жүйенің сипаттамасы
14

15

16

17

18

19

20
      кестенің жалғасы

Аспалардың биіктігі, м

Тіреуіштері (дана)


орна-
тылған жылы

материалдар

жиынтық биікті-
гі, м

бағыттары, жиынтық

темір-
бетон

металл


ұқсас

басқа-
ратын

21

22

23

24

25

26

27

28


      кестенің жалғасы

Арнайы бөлігі (саны)

кесу

электрлі қосу (ара-
лық), дана

қисық ұста-
ғыштар, жи-
ынтық

қатты аспалар, жиынтық

сырғанақ аспалар, жиынтық

саны (жиын-
тығы)

түрі

29

30

31

32

33

34


      Трамвай жолдарының конструктивтік элементтері

N р/с

Жазылған күні

есептік
учаске-
лердің N

Ұзақтығы

Қисық радиус-
тары, м

Есептік учаскенің жалпы ұзын-
дығы, м

түзу учас-
келер

қисық
учас-
келер

1

2

3

4

5

6

7
      кестенің жалғасы

Жалғыз жолдың рельстері, м

төселген жылы

Тв-69 және Тв-65

Р-43

Р-50


түйісулер

учаскедегі түйісулер саны

түйісулердің түрлері

8

9

10

11

12

13

14
      кестенің жалғасы

Негіздеме


есепті учаскедегі шпалалар

Есепті учаскенің балласты қабаты, м 2

төсеген жылы

ағаш, дана

металл, дана

темір бетон

құмды

шағыл-
тасты

қиыр-
шық- тастытүрі

саны, дана

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24


      кестенің жалғасы

Жолдардың беткі жабыны, м 2

Бекіту түрі

асфальтты

төсемтас

жұмырлық тас

темірбетон плиталары25

26

27

28

29

30

31
      кестенің жалғасы

Жол дренажы, м

Жол құдықтары
мен қораптар,
дана

Жасанды құрылыс-
тарының болуы (атауы)

32

33

34
      Трамвай жолдарының арнайы бөліктері

Учаскелердің N, қиылыстар-
дың литерле-
рінің N, эпюр
N

Бағыттар, жұп

төсе-
ген
жыл

завод нөмірі

радиус, м және бағыты

тұтас немесе жинақ-
талған

электр-
айыры-
ғымен жабдық-
талған

электр
жылуымен
жабдық-
талған

1

2

3

4

5

6

7
      кестенің жалғасы

Жалғыз айқастырғыш (бағытты)


төселген жылы

бағыты

тұтас, жинақ-
талған немесе қайнатылған

завод N

төсеген жылы

8

9

10

11

12
      кестенің жалғасы

Бағытты қиылыс

Тұйық қиылыс

бағыты

тұтас, жинақты не-
месе қайнатылған

завод N

төсеген жылы

түрі

13

14

15

16

17
      Трамвай жолдары элементтерінің құны, теңге

N р/с

Жазған жылы

Есептік учаске-
лердің N

Конструктив-
тік элемент-
тердің атауы

Жиын-
тық N

Бағалау кестесі-
нің N

Өлшеуіш

1

2

3

4

5

6

7      кестенің жалғасы

Кесте
бойынша
өлшеу-
іштің
құны

Түзетулер

Түзету-
лерімен өлшеуіш құны

Саны

климатты
ауданға

рельстер-
дің түріне

балласт-
қа


8

9

10

11

12

13

14
      кестенің жалғасы

Қалпына келтіру
құны

% тозу

Жарамды құны

Ағымдағы өзгерістер

% тозу

Жарамды құны

15

16

17

18

19
      Қазақстан Республикасы

      Әділет министрлігінің м.а.

      2007 жылғы 24 тамыздағы N 235

      бұйрығымен бекітілген

      Ескерту: Н-12 нысанға өзгеріс енгізілді - ҚР Әділет министрінің 2011.06.21 № 230 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткеннен бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.
      Н-12 нысаны

      ____________________________________________________________________

      (мемлекеттік кәсіпорынның атауы)

      Автомобиль көлігіне

      ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-12)

      1. Облысы _________________________________________________________

      2. Ауданы _________________________________________________________

      3. Қаласы (кенті, елді мекені) __________________________________

      4. Қаладағы ауданы _______________________________________________

      5. Мекен-жайы _____________________________________________________

      6. Кадастр нөмірі ________________________________________________

      7. Түгендеу нөмірі _______________________________________________

      Паспорт

      "____"___________________ _______ж. жағдайы бойынша жасалған

      Директор: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Бөлім бастығы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы) М.О.

      Орындаушы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Берген күні "___"___________ _____ж.

      Жалпы мәліметтер

N р/с

Конструктивтік
элементтердің
атауы

Өлшем бірлігі

Саны

Конструктивтік
элементтердің
сипаттамасы

Ескертпе

1

Салынған жылы

2

Жолдың ұзақтығы

3

Жүретін жолдың ені

4

Тротуарлардың ені

5

Жаяу жүретін
жолдың ені

6

Бөлінетін топы-
рақты жолақтың
ені

7

Жиегінің ені

8

Еңістік бұрышы

9

Үйіндінің биік-
тігі

10

Қосымша көлік
жолдары

11

Жолақтардың саны

12

Жол белгілері

13

Жарықтандыру элементтері

14

Жасыл егістер

15

Жол жабындысы

16

Электржарықтан-дыру


  Қазақстан Республикасы
Әділет министрлігінің м.а.
2007 жылғы 24 тамыздағы N 235
бұйрығымен бекітілген

      Ескерту: Н-13 нысанға өзгеріс енгізілді - ҚР Әділет министрінің 2011.06.21 № 230 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткеннен бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.
      Н-13 нысаны

      ____________________________________________________________________

      (мемлекеттік кәсіпорынның атауы)

      Жағалаулыққа

      ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-13)

      1. Облысы _________________________________________________________

      2. Ауданы _________________________________________________________

      3. Қаласы (кенті, елді мекені) __________________________________

      4. Қаладағы ауданы _______________________________________________

      5. Мекен-жайы _____________________________________________________

      6. Кадастр нөмірі ________________________________________________

      7. Түгендеу нөмірі _______________________________________________

      Паспорт

      "____"___________________ _______ж. жағдайы бойынша жасалған

      Директор: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Бөлім бастығы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы) М.О.

      Орындаушы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Берген күні "___"___________ _____ж.

      Жалпы мәліметтер

N р/с

Жазыл-
ған кү-
ні

Жағалаулық пен жағалауды бекіту
құрылыстарының элементтері

жоспар бойынша учаске-
нің N

Жабыны

салын-
ған жылы

мате-
риалы

Беткі қа-
баттың қа-
лыңдығы,
см

1

2

3

4

5

6

7      кестенің жалғасы

Ені (м), биіктігі (см)

Ұзындығы, қума метр

ауданы, м 2

Ескертпе

ең көп

ең аз

орташа

8

9

10

11

12

13
  Қазақстан Республикасы
Әділет министрлігінің м.а.
2007 жылғы 24 тамыздағы N 235
бұйрығымен бекітілген

      Ескерту: Н-14 нысанға өзгеріс енгізілді - ҚР Әділет министрінің 2011.06.21 № 230 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткеннен бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.
      Н-14 нысаны

      ____________________________________________________________________

      (мемлекеттік кәсіпорынның атауы)

      Жасыл егіске

      ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-14)

      1. Облысы _________________________________________________________

      2. Ауданы _________________________________________________________

      3. Қаласы (кенті, елді мекені) __________________________________

      4. Қаладағы ауданы _______________________________________________

      5. Мекен-жайы _____________________________________________________

      6. Кадастр нөмірі ________________________________________________

      7. Түгендеу нөмірі _______________________________________________

      Паспорт

      "____"___________________ _______ж. жағдайы бойынша жасалған

      Директор: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Бөлім бастығы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы) М.О.

      Орындаушы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Берген күні "___"___________ _____ж.

      Жалпы мәліметтер

N р/с

Атауы

Саны

Ескерт-
пе

ауданы,
м 2

қума метр

дана

1

2

3

4

5

6

1

Көшенің ұзындығы

2

Оның ішіндегі жасыл
егісті бөлігі

3

Жүретін жолдың орташа ені

4

Объектінің жалпы ауданы (жүретін жол, гүл бақ,
саябақ, бульвар)

5

Жасыл егістер-
дегі, оның
ішінде

ағаштардағы

бұталардағы

гүл көшетте-
ріндегі

гүлзарлардағы

оның ішінде:
- кәдімгі

- партерлік

- шабындық

6

Тас төселген-
дер, оның
ішінде

асфальт
жабыны

шағылтас
жабыны

плитамен

топырақпен
жақсартылғаны

топырақты

7

құрылыстағысы

8

құрылыстардағы

9

су қоймаларындағы

10

басқа


      Объектіде тұр

N

Жоспар бойынша N

Атауы

Өлшем бірліктері

Саны

Ескертпе


      Ағаштар, бұталар, гүл көшеттері, ағашсыз гүлзарлар

Жазылған
күні

Есепті учаскенің N

Есепті учаскенің ауданы

Ағаш N

тегі

диаметр, см (биіктікте 1,3 м)

Жасы

1

2

3

4

5

6

7
      кестенің жалғасы

Қалыптас-
тыратын

Саны

Егістердің толықтығы


қума метр

дана

Ағаштар үшін 15 жылғы дейін, бұтақтар үшін 5 жылғы дейін

жақсы

қанағат-
тан.

қанағатсыз.

8

9

10

11

12

13

14
      кестенің жалғасы

Ахуалы

Ағаштар үшін 15 жылдан 25
жылғы дейін, бұтақтар үшін
5 жылдан жоғары

Ағаштар үшін 25-тен жоғары

жақсы

қанағат-
тан.

қанағатсыз.

жақсы

қанағат-
тан.

қанағат-
сыз.

15

16

17

18

19

20
  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің м.а.
2007 жылғы 24 тамыздағы
N 235 бұйрығымен бекітілген

      Ескерту. Н-15 нысан жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 2008.10.28 N 288; өзгеріс енгізілді - 2011.06.21 № 230 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткеннен бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрықтарымен.
      Н-15 нысаны

      __________________________________________________________________

      (мемлекеттік кәсіпорынның атауы)

      ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-15)

      ____________________________________________________

      (желілер, су құбырлары, коллекторлар және т.б.)

      1. Облысы ________________________________________________________

      2. Ауданы ________________________________________________________

      3. Қаласы (кенті, елді мекені) ___________________________________

      4. Қаладағы ауданы _______________________________________________

      5. Мекен-жайы ____________________________________________________

      6. Кадастр нөмірі ________________________________________________

      7. Түгендеу нөмірі _______________________________________________

      Паспорт

      "___"__________________ ______ ж. жағдайы бойынша жасалған

      Директор: ______________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Бөлім бастығы: ______________________ М.О.

      (Т.А.Ә., қолы)

      Орындаушы: ______________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Берген күні "___"__________________ ______ ж.

      Жалпы мәліметтер

N
р/с

Атауы

Өлшем
бірліктері

Саны,
ұзақтығы

Ескерту

1

2

3

4

5

СУ ТАРТҚЫШТАР

1

Су тартқыштар (жалпы ұзақтығы)

қума метр
- болат құбырынан

қума метр
- шойын құбырынан

қума метр
- асбестоцемент құбырынан

қума метр
- темірбетон құбырынан

қума метр
-

қума метр
-

қума метр2

Желі бөлгіш (жалпы ұзақтығы)

қума метр
- болат құбырынан

қума метр
- шойын құбырынан

қума метр
- асбестоцемент құбырынан

қума метр
- полиэтилен құбырынан

қума метр
-

қума метр
-

қума метр4

Өзге құрылғылар

Көру құдығы

дана
Тартпа d-

дана
" d-

дана
" d-

дана
" d-

дана
Бұрандалар d-

дана
" d-

дана
" d-

дана
" d-

дана
" d-

дана
Кран d-

дана
" d-

дана
" d-

дана
" d-

дана
" d-

дана
Гидрант

дана
Су құбыры шүмегі

дана
Су бөлгіш колонка

дана
Болат футляр

дана
Ішетін су бүргіш

дана
      Жалпы мәліметтер

N р/с

Атауы

Өлшем
бірліктері

Саны,
ұзақтығы

Ескерту

1

2

3

4

5

КӘРІЗ

1

Коллекторлар (жалпы ұзақтығы)

қума метр
- керамика құбырларынан

қума метр
- болат құбырларынан

қума метр
- бетон құбырларынан

қума метр
- асбестоцемент құбырларынан (атқылаусыз)

қума метр
- темірбетон құбырынан (атқылаусыз)

қума метр
-

қума метр
-

қума метр2

Кәріз желісі (жалпы ұзақтығы)

қума метр
- керамика құбырларынан

қума метр
- болат құбырларынан

қума метр
- бетон құбырларынан

қума метр
- асбестоцемент құбырларынан (атқылаусыз)

қума метр
- темірбетон құбырынан (атқылаусыз)

қума метр
-

қума метр
-

қума метр4

Өзге құрылғылар

Көру құдығы

дана
Шығарылым

дана
      КӨРУГЕ БОЛМАЙТЫН ҚҰБЫР ЖЕЛІЛЕРІН,

      ФУТЛЯРЛАРДЫ ЖӘНЕ Т.Б. ТОЗЫҒЫН АЙҚЫНДАУ

Күні

Учаскелердің N

Құбыр желілерінің, футлярлардың және т.б. атаулары, олардың қысқа сипаттамасы

Құбырлардың, футлярлардың диаметрлері, арналар үшін қиылыстар (мм)

Нақты қызмет еткен уақыты, жылы

      кестенің жалғасы

Қалған қызмет мерзімі, жылы

Орташа нормативтік қызмет мерзімі, жылы

Тозу, %

Ескерту


      Орындаған маман_________________ Бөлім бастығы: ________________

      (Т.А.Ә., қолы) (Т.А.Ә., қолы)

      "____" _____________ ______ ж.

      ҚҰДЫҚТЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ЕСЕПКЕ АЛУДЫҢ

      ТҮГЕНДЕУ КАРТОЧКАСЫ

      _______________ қ. _________________________________ көшесі (өтпелі)

      кадастр нөмірі _______________________________ түген. N_________

Құдықтың көлденең кескіні Масштабы ______


Құдықтың тік кескіні
Масштабы______


      ЕРЕКШЕЛІГІ

N р/с

Атауы

Маркасы

Материалы

Диаметрі (өлшемі),мм

Саны

Ескерту


Салынған жылыТозу, %
      Құдықты тұрақты бағдар-нүктесіне байлап қою сызбасыМемлекеттік кәсіпорынның атауы

Су құбырлы (кәріз) құдығының N

Масштабы___

Парақ N

күні

қызметі

Т.А.Ә.

Қолы

Орындады:

Тексерді:      Қазақстан Республикасы

      Әділет министрінің м.а.

      2007 жылғы 24 тамыздағы N 235

      бұйрығымен бекітілген

      Ескерту. Н-16 нысан жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 2008.10.28 N 288; өзгеріс енгізілді - 2011.06.21 № 230 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткеннен бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрықтарымен.

      Н-16 нысаны

      ____________________________________________________________

      (мемлекеттік кәсіпорынның атауы)

      ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-16)

      Жылу трассасына __________________________________________________

      ________________________________________ N _______________________

      ____________________________________________________ (жылыту, ТЭЦ)

      1. Облысы _______________________________________________________

      2. Ауданы ________________________________________________________

      3. Қаласы (кенті, елді мекені) ___________________________________

      4. Қаладағы ауданы _______________________________________________

      5. Мекен-жайы ____________________________________________________

      6. Кадастр нөмірі ________________________________________________

      7. Түгендеу нөмірі _______________________________________________

      Паспорт

      "___"__________________ ______ ж. жағдайы бойынша жасалған

      Директор: ______________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Бөлім бастығы: ______________________ М.О.

      (Т.А.Ә., қолы)

      Орындаушы: ______________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Берген күні "___"__________________ ______ ж.

      Жалпы мәліметтер

N р/с

Атауы

Өлшем
бірліктері

Саны,
ұзақтығы

Ескерту

1

Жылу трассасының ұзақтығы

қума метр
Ауа төсемінің ұзақтығы:

қума метр
а) эстакадтарда

қума метр
б) тіреуіштерде

қума метр
Тіреуіштер саны

дана
Жер асты төсемінің ұзақтығы:

қума метр
а) өту арналарында

қума метр
б) жартылау өту арналарында

қума метр
в) арнасыз төселім

қума метр2

Құдықтар саны (камер)

дана3

Компенсаторлар саны

дана4

Кіріктірулер саны

дана5

Суырмалар саны

дана


      Құбыр желілерінің, эстакадалардың, тіректердің

      және т.б. тозу пайызын айқындау кестесі

Есептік учаскелердің, камералардың, тіректердің нөмірі

Құбыр желілерінің, эстакадалардың, тіректердің және т.б. атауы

Материалдары (құбыр желілері, эстакадалар, тіреуі
дана және т.б.)

Құбыр желілерін оқшаулау материалдары

Қ.м. ұзақтығы, тіректер үшін - саны

Диаметр, мм тіректер үшін - қиылысы

Нақты қызмет уақыты, жылы

Болжам бойынша қызмет ету (қалған) уақыты, жылы

Орта нормативтік уақыты, жылы

Тозу, %
      ҚҰДЫҚТЫ (КАМЕРАНЫ) ТЕХНИКАЛЫҚ ЕСЕПКЕ АЛУДЫҢ

      ТҮГЕНДЕУ КАРТОЧКАСЫ

      ___________ қ. ____________________________________ көшесі (өтпелі)

      кадастр нөмірі _______________________________ түген. N_________

Құдықтың көлденең кескіні
Масштабы ______


Құдықтың тік кескіні
Масштабы______


      ЕРЕКШЕЛІГІ

N р/с

Атауы

Маркасы

Материалы

Диаметрі (өлшемі), мм

Саны

Ескерту


Салынған жылыТозу, %
      Құдықты (камераны) тұрақты бағдар-нүктесіне байлап қою сызбасыМемлекеттік кәсіпорынның атауы

Құдықтың (камераның) N

Масштабы___

Парақ N

күні

қызметі

Т.А.Ә.

Қолы

Орындады:

Тексерді:  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің м.а.
2007 жылғы 24 тамыздағы N 235
бұйрығымен бекітілген

      Ескерту. Н-17 нысан жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 2008.10.28 N 288; өзгеріс енгізілді - 2011.06.21 № 230 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткеннен бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрықтарымен.
      Н-17 нысаны

      _____________________________________________________________

      (мемлекеттік кәсіпорынның атауы)

      ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-17)

      _______________________________________________________

      (Газ құбырына, мұнай құбырына)

      1. Облысы ________________________________________________________

      2. Ауданы ________________________________________________________

      3. Қаласы (кенті, елді мекені) ___________________________________

      4. Қаладағы ауданы _______________________________________________

      5. Мекен-жайы ____________________________________________________

      6. Кадастр нөмірі ________________________________________________

      7. Түгендеу нөмірі _______________________________________________

      Паспорт

      "___"__________________ ______ ж. жағдайы бойынша жасалған

      Директор: ______________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Бөлім бастығы: ______________________ М.О.

      (Т.А.Ә., қолы)

      Орындаушы: ______________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Берген күні "___"__________________ ______ ж.

      Жалпы мәліметтер

N р/с

Атауы

Өлшем бірліктері

Саны, ұзақтығы

Ескертпе

1

Жылу трассасының ұзақтығы

қума метр
Ауа төсемінің ұзақтығы:

қума метр
а) эстакадаларда

қума метр
б) тіректерде

қума метр
Тіректер саны

дана
Жер асты төсемінің ұзақтығы:

қума метр
а) өту арналарында

қума метр
б) жартылау өту арналарында

қума метр
в) арнасыз төселім

қума метр2

Құдықтар (камералар) саны

дана3

Компенсаторлар саны

дана4

Кіріктірулер саны

дана5

Суырмалар саны

дана
d =

дана
d =

дана6

Бұрандалар (клапан) d =

дана
d =

дана7

Өту краны d =

дана
d =

дана8

Сифондар (сутығындар)

дана9

Ауыстырғыштар

дана10

Бұратын тығындар

дана11

Қысым реттегіштер

дана12

Скважиналар

дана13

Әткеншек станоктер (үлгісі _____ , маркісі ____ )

дана
- // - (үлгі __ , маркі __ )

дана
- // - (үлгі __ , маркі __ )

дана
      Құбыр желілерінің, эстакадалардың, тіректердің

      және т.б. тозу пайызын айқындау кестесі

Есептік учаскелердің, камералардың, тіректердің нөмірі

Құбыр желілерінің, эстакадалардың, тіректердің және т.б. атауы

Материалдары (құбыр желілері, эстакадалар, тіреуі дана және т.б.)

Құбыр желілерін оқшаулау материалдары

Қ.м. ұзақтығы, тіректер үшін - саны

Диаметр, мм тіректер үшін - қиылысы

Нақты қызмет уақыты, жылы

Болжам бойынша қызмет ету (қалған) уақыты, жылы

Орта нормативтік уақыты, жылы

Тозу, %
      СКВАЖИНАНЫ (ҚҰДЫҚТЫ) ТЕХНИКАЛЫҚ ЕСЕПКЕ АЛУДЫҢ

      ТҮГЕНДЕУ КАРТОЧКАСЫ

      ______________ қ. _________________________________ көшесі (өтпелі)

      кадастр нөмірі __________________________________ түген. N_______

Скважинаның (құдықтың) көлденең кескіні
Масштабы ______


Скважинаның (құдықтың) тік кескіні
Масштабы______


      ЕРЕКШЕЛІГІ

N р/с

Атауы

Маркасы

Материалы

Диаметрі (өлшемі), мм

Саны

Ескерту


Салынған жылыТозу, %
      Скважинаны (құдықты) тұрақты бағдар-нүктесіне

      байлап қою сызбасыМемлекеттік кәсіпорынның атауы

Скважинаның (құдықтың) N

Масштабы___

Парақ N

күні

қызметі

Т.А.Ә.

Қолы

Орындады:

Тексерді:  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің м.а.
2007 жылғы 24 тамыздағы N 235
бұйрығымен бекітілген

      Ескерту. Н-18 нысан жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 2008.10.28 N 288; өзгеріс енгізілді - 2011.06.21 № 230 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткеннен бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрықтарымен.

      Н-18 нысаны

      __________________________________________________________

      (мемлекеттік кәсіпорынның атауы)

      Байланыс желісіне

      ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-18)

      1. Облысы _______________________________________________________

      2. Ауданы ________________________________________________________

      3. Қаласы (кенті, елді мекені) ___________________________________

      4. Қаладағы ауданы _______________________________________________

      5. Мекен-жайы ____________________________________________________

      6. Кадастр нөмірі ________________________________________________

      7. Түгендеу нөмірі _______________________________________________

      Паспорт

      "___"__________________ ______ ж. жағдайы бойынша жасалған

      Директор: ______________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Бөлім бастығы: ______________________ М.О.

      (Т.А.Ә., қолы)

      Орындаушы: ______________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Берген күні "___"__________________ ______ ж.

      Жалпы мәліметтер

Рет N

Атауы

Өлшем бірліктері

Саны, ұзақтығы

Пайдалануға берген уақыты

Нормативтік қызмет мерзімі

Болжамды қызмет мерзімі

Тозу %

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Әуе байланыс желісі,
оның ішінде:

км.а) маркісі

км.б) маркісі

км.в) маркісі

км.


2

Кабельді байланыс желісі,
оның ішінде:

км.а) маркісі

км.б) маркісі

км.в) маркісі

км.


3

Тіректер,
оның ішінде:

данаа) металды

данаб) ағаштан

данав) анкерлі

данаг) темірбетонды

данад) тросты ілгіштер

дана


4

Желілі құдықтар,
оның ішінде:

данаа) ККС 1

данаб) ККС 2

данав) ККС 3

данаг) ККС 4

данад) ККС 5

дана


5

Қосқыш муфталар

дана


6

Коллекторлар коммуникациялық,
оның ішінде:
а) керамикалық

км.б) бетонды

км.в) асбестцементті

км.г) пластмассалы

км.


7

ҚКО (қызмет көрсетілмейтін күшейткіш орындар)

дана


8

Өзге де құрылғылар
      БАЙЛАНЫС КАБЕЛЬ ЖЕЛІСІНІҢ ҚҰДЫҒЫН

      ТЕХНИКАЛЫҚ ЕСЕПКЕ АЛУДЫҢ

      ТҮГЕНДЕУ КАРТОЧКАСЫ

      _____________ қ. ________________________________ көшесі (өтпелі)

      кадастр нөмірі __________________________________ түген. N ______

Құдықтың көлденең кескіні
Масштабы ______


Құдықтың тік кескіні
Масштабы ______


      ЕРЕКШЕЛІГІ

N р/с

Атауы

Маркасы

Материалы

Диаметрі (өлшемі), мм

Саны

Ескерту


Салынған жылыТозу, %
      ҚКО-дың (қызмет көрсетілмейтін күшейткіш орындар)

      ТҮГЕНДЕУ КАРТОЧКАСЫ

      __________ қ. ____________________________________ көшесі (өтпелі)

      кадастр нөмірі ________________________________ түген. N _______

ҚКО көлденең кескіні
Масштабы ______


ҚКО тік кескіні
Масштабы ______


      ЕРЕКШЕЛІГІ

Рет N

Атауы

Маркасы

Материалы

Диаметрі (өлшемі), мм

Саны

Ескерту


Салынған жылыТозу, %
      Байланыс кабель желілерінің құдықтары мен ҚКО-ы

      тұрақты бағдар-нүктесіне байлап қою сызбасыМемлекеттік кәсіпорынның атауы

Байланыс кабель желісі құдығының (ҚКО) N

Масштабы___

Парақ N

күні

қызметі

Т.А.Ә.

Қолы

Орындады:

Тексерді:  Қазақстан Республикасының
Әділет министрінің
2007 жылғы 24 тамыздағы
№ 235 бұйрығына
қосымша

      Ескерту. Бұйрық Техникалық паспорт Н-19 нысанмен толықтырылды – Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 22.12.2016 № 1179 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

  Н-19 нысаны

      _________________________________________________________________________

      (көрсетілетін қызметті берушінің атауы)

      Көлік қою орнына

      ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-19)

      1. Облысы _________________________________________________________________

      2. Ауданы _________________________________________________________________

      3. Қаласы (кенті, елді мекені) _________________________________________________

      4. Қаладағы ауданы _________________________________________________________

      5. Мекенжай _______________________________________________________________

      6. Мекенжайдың тіркеу коды _________________________________________________

      7. Кадастр нөмірі ___________________________________________________________

      8. Түгендеу нөмірі __________________________________________________________

      КӨЛІК ҚОЮ ОРНЫНЫҢ ЖОСПАРЫ

      Масштаб

Экспликациясы

Көлік қою орнының түрі Ені Ұзындығы Ауданы Қабат Қабаттылығы Қабырға материалы Салынған жылы

1

2

3

4

5

6

7

8

      Орындаған маман _____________________________

      (Т.А.Ж.) (болған кезде), қолы)

      Бөлім бастығы: _______________________________            М.О.

      (Т.А.Ж.) (болған кезде), қолы)

      "____" _____________ ______ жылы


Об утверждении форм технического паспорта

Приказ и.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 24 августа 2007 года № 235. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 сентября 2007 года № 4937.

      В целях реализации Закона Республики Казахстан "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество", руководствуясь статьей 7 Закона Республики Казахстан "Об органах юстиции", ПРИКАЗЫВАЮ:

      Сноска. Преамбула в редакции приказа Министра юстиции РК от 21.06.2011 № 230 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Утвердить прилагаемые формы технического паспорта.

      2. Настоящий приказ вводится в действие со дня его официального опубликования.

И.о. Министра  Утвержден
приказом и.о. Министра юстиции
Республики Казахстан
от 24 августа 2007 года N 235
Форма Ф-1

      _________________________________________________________________________

      (наименование государственного предприятия)

      ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (Ф-1)

      на регистрируемый объект недвижимости

      (частный дом, дачи, гаражи)

      1. Область __________________________________________________________

      2. Район ____________________________________________________________

      3. Город (поселок, населенный пункт) ________________________________

      4. Район в городе ___________________________________________________

      5. Адрес ____________________________________________________________

      6. Кадастровый номер ________________________________________________

      7. Инвентарный номер ________________________________________________

      Паспорт составлен по состоянию

      на "___"______________ _____ г.

      Директор:_______________________ М.П.

      (подпись)

      ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

      Масштаб ________

_________________________

|

Самовольно возведенные |

строения: |

|

|


      ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Всего

В том числе

по

доку-

ментам

факти-

ческая

заст-

роен-

ная

дворовое покрытие

деко-

ратив-

ный

сад

огород

тро-

туа-

ры

от-

мост-

ки

грунт

1

2

3

4

5

6

7

8


      ПЛАН СТРОЕНИЯ

      Масштаб ________

      Экспликация помещений

Кол-во квартир

Кол-

во

жилых

ком

нат

Об

щая

пло

щадь

В том числе

Кол-

во

квар

тир

Кол-

во

жилых

ком

нат

Общая

пло

щадь

В том числе

жилая

нежи-

лая

жилая

нежи

лая

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


      ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Литер

Наименование

(жилой дом, мезонин,

подвал, холодная

постройка, сарай

и т.п.)

Год

постройки

Описание

конструктивных элементов

фунда-

мент

стены

кровля

1

2

3

4

5

6


      продолжение таблицы

Благоустройство

Площадь

заст-

ройки,

м 2

Объем,

м 3

Износ,

%

электро-

снабжение

водоснаб-

жение

канали-

зация

газоснаб-

жение

7

8

9

10

11

12

13

      ВИД ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

Печное

Центральное

от АГВ

От индивидуальных

отопительных

установок

от ТЭЦ

от районной

котельной

1

2

3

4

5

      ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
      Выполнил специалист__________________________________________

      (Ф.И.О., подпись)

      Начальник отдела: ___________________________________________

      (Ф.И.О., подпись)

      "___" ______________ _______ год

  Утвержден
приказом и.о. Министра юстиции
Республики Казахстан
от 24 августа 2007 года N 235
Форма Ф-2

      Сноска. Форма Ф-2 с изменениями, внесенными приказом Министра юстиции РК от 21.06.2011 № 230 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      ______________________________________________________________________

      (наименование государственного предприятия)

      ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (Ф-2)

      на регистрируемые объекты недвижимости

      (многоквартирные жилые дома, офисы, промышленные,

      торговые объекты и т.п.)

      1. Область _______________________________________________________

      2. Район _________________________________________________________

      3. Город (поселок, населенный пункт) _____________________________

      4. Район в городе ________________________________________________

      5. Адрес _________________________________________________________

      6. Кадастровый номер _____________________________________________

      7. Инвентарный номер _____________________________________________

      8. Целевое назначение (литер по плану) ___________________________

      9. Категория фонда _______________________________________________

      (нежилой/жилой, если вторичный объект расположен

      в многоквартирном жилом доме, необходимо указать

      "ВО в составе МЖД")

      ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

      ________ _________

      1. Серия, тип проекта |________| 8. Площадь нежилых помещений |_________|

      ________ _________

      2. Число этажей |________| 9. Число квартир |_________|

      ________ _________

      3. Площадь застройки |________| 10. Число помещений, комнат |_________|

      ________ _________

      4. Объем здания |________| 11. Материал стен |_________|

      ________ _________

      5. Общая площадь |________| 12. Год постройки |_________|

      ________ _________

      6. Площадь балкона, |________| 13. Физический износ |_________|

      лоджии и т.п.

      ________

      7. Жилая площадь |________|

      Паспорт составлен по состоянию

      на "___"__________________ _____ г.

      Директор:_______________________ М.П.

      (подпись)

      РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ

N


В

отдельных

квартирах

В

помещениях

коридорного

типа

В обще-

житиях

В гос-

тиницах

01

Количество жилых

квартир

02

Количество жилых

комнат

03

Общая площадь, м 2

04

Жилая площадь, м 2


      продолжение таблицы

Из общего числа площади

Распределение квартир по числу комнат

в ман-

сардах

в под-

валах

в

цоко-

льных

этажах

в

бара-

ках

1-ком-

натные

2-ком-

натные

3-ком-

натные

4-ком-

натные

5-ком-

натные


      Нежилые помещения

Площадь

Жилая

площадь

в нежи-

лых

поме-

щениях

Тор-

го-

вая

Промыш-

ленно-

произ-

водст-

венных

зданий и

соору-

жений

Склад-

ская

Быто-

вого

обслу-

живания

Га-

ра-

жи

Организаций

и учреждений

управления,

научных,

банковский,

общественных

и т.п.

1

2

3

4

5

6

7

8

Основная
Вспомога-

тельная

      продолжение таблицы

Общест-

венного

питания

Учреж-

дений

образо-

вания

Транс-

портных

зданий

и

соору-

жений

Здраво-

охра-

нения,

лечеб-

ного

назна-

чения

Физ-

куль-

туры

и

спорта

Учреж-

дений

куль-

туры и

искус-

ства

Соору-

жений

инже-

нерных

сетей

Про-

чие

Все-

го

9

10

11

12

13

14

15

16

17
      ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ

      ЭЛЕМЕНТОВ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

N

Наименование

конструктивных элементов

Описание

конструктивных

элементов

(материал,

отделка и т.д.)

Техническое

состояние

(осадка,

гниль,

трещины

и т.д.)

И

з

н

о

с

%

Текущие

изме-

нения

1

2

3

4

5

6

1

Фундамент

2

а) наружные и внутренние

капитальные стены

б) перегородки

3

Пере-

крытия

чердачное

междуэтажное

4

Крыша

5

Полы

1-го этажа

последующих

этажей

6

Проемы

окна

двери

7

Отде-

лочные

работы

внутренние

наружные

8

Горячее водоснабжение

9

Водопровод

10

Канализация

11

Электроосвещение

12

Отоп-

ление

печное

13

печное газовое

14

от ТЭЦ

15

от АГВ

16

от

инди-

видуа-

льной

отопи-

тель-

ной

уста-

новки

на газе

17

на

твердом

топливе

18

от

район-

ной

коте-

льной

на газе

19

на

твердом

топливе

20

Разные работы


      Перечень документов, прилагаемых к техническому паспорту:

      1. Поэтажные планы _______________________________________________________

      2. Экспликация к поэтажным планам ________________________________________

      3. _______________________________________________________________________

      Особые отметки:

      __________________________________________________________________________

      ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, м 2

По земле-

отводным

документам

По факти-

ческому

исполь-

зованию

Застроенная площадь

Незастроенная площадь

асфаль-

товые

покрытия

прочие

замо-

щения

грунт

всего

под

основ-

ными

строе-

ниями

под

прочими

построй-

ками и

соору-

жениями

1

2

3

4

5

6

7

8


      продолжение таблицы

Незастроенная площадь

оборудованные площадки

зеленые насаждения

всего

спор-

тивные

дет-

ские

хозяй-

ствен-

ные

всего

в том числе

газон

с дере-

вьями

пло-

довый

сад

газоны,

цветоч-

ные

клумбы

ого-

род

про-

чие

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
      Назначение и характеристика основных и служебных строений,

      холодных пристроек, подвалов, дворовых сооружений, замощений

Литер

по

плану

Наз-

наче-

ние

Пло-

щадь,

м 2

Объ-

ем,

м 3

И

з

н

о

с,

%

Описание конструктивных элементов

фун-

да-

мент

сте-

ны и

пере-

город-

ки

пере-

кры-

тия

к

р

о

в

л

я

п

о

л

ы

п

р

о

е

м

ы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


      Выполнил специалист__________________________________________

      (Ф.И.О., подпись)

      Начальник отдела: ___________________________________________

      (Ф.И.О., подпись)

      "___" ______________ _______ год

      Экспликация к плану объекта недвижимого имущества

Дата

записи

Литер

по

плану

Этаж

Номер

поме-

щения,

квар-

тиры

Номера

частей

поме-

щения,

квар-

тиры

Назначение

частей

помещения,

квартиры

Площадь по

внутреннему

обмеру (кв.м),

в том числе

О

б

щ

а

я

По-

лез-

ная

Жи-

лая

Нежи-

лая

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Площадь по внутреннему обмеру (кв.м), в том числе

В

от-

дель-

ных

квар-

тирах

В

обще-

жи-

тиях

В

гос-

тини-

цах

Тор-

го-

вая

Промыш-

ленно-

производ-

ственных

зданий и

сооруже-

ний

Склад-

ская

Учреж-

дений

образо-

вания

Пред-

приятий

бытового

обслужи-

вания

Органи-

заций и

учреж-

дений

управ-

ления,

научных,

банков-

ских,

общест-

венных

и т.п.

11

12

13

14

15

16

17

18

19


Площадь по внутреннему обмеру (кв.м), в том числе

Пред-

приятий

общест-

венного

питания

Учреж-

дений

здраво

охране-

ния,

лечебного

назна-

чения

Физкуль-

турно-

спортив-

ная

Учреж-

дений

культуры и

искусства

Транс-

портных

зданий и

соору-

жений

Соору-

жений

инже-

нерных

сетей

Гара-

жей

Про-

чие

20

21

22

23

24

25

26

27


      Выполнил специалист__________________________________________

      (Ф.И.О., подпись)

      Начальник отдела: ___________________________________________

      (Ф.И.О., подпись)

      "___" ______________ _______ г.

  Утвержден
приказом и.о. Министра юстиции
Республики Казахстан
от 24 августа 2007 года N 235

      Сноска. Форма в редакции приказа Министра юстиции РК от 27.12.2018 № 1609 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

 
Форма Ф-3

      ______________________________________________________________
                                    (наименование государственного предприятия)
                                          ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (Ф-3)
      на квартиру (комнату (-ы) в многоквартирном жилом доме (общежитии)
      1. Область _______________________________________________________________
      2. Район _________________________________________________________________
      3. Город (поселок, населенный пункт) ________________________________________
      4. Район в городе _________________________________________________________
      5. Адрес _________________________________________________________________
      6. Кадастровый номер _____________________________________________________
      7. Инвентарный номер ____________________________________________________
                              ПЛАН КВАРТИРЫ (КОМНАТ (-Ы)
                                                Масштаб _________
      Материал стен: ________ Этаж: _____ Этажность: _____ Год постройки: ______
      Экспликация

наименование

общая
площадь

жилая
площадь

нежилая
площадь

лоджия

балкон

Итого


      Дата выдачи "___" ___________ _____ г.
      Директор: ____________________________________________
            (Фамилия Имя Отчество (при его наличии, подпись)
      Начальник отдела: __________________________________________ М.П.
            (Фамилия Имя Отчество (при его наличии, подпись)
      Исполнитель: ____________________________________________
            (Фамилия Имя Отчество (при его наличии, подпись)


  Утвержден
приказом и.о. Министра юстиции
Республики Казахстан
от 24 августа 2007 года N 235
Форма Ф-4

      ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

      ОСНОВНОГО СТРОЕНИЯ

N

Наименование

конструктивных

элементов

Описание

конструктивных

элементов

(материал,

отделка и т.д.)

Техническое

состояние

(осадка,

гниль,

трещины и

т.д.)

И

з

н

о

с

%

Текущие

изменения

1

2

3

4

5

6

1

Фундамент

2

а) наружные и

внутренние

капитальные стены

б) перегородки

3

Пере-

кры-

тия

чердачное

междуэтажное

4

Крыша

5

Полы

1-го этажа

последующих

этажей

6

Проемы

окна

двери

7

Отде-

лоч-

ные

рабо-

ты

внутренние

наружные

8

Горячее

водоснабжение

9

Водопровод

10

Канализация

11

Электроосвещение

12

Отоп-

ление

печное

13

печное

газовое

14

от ТЭЦ

15

от АГВ

16

от

инди-

видуа-

льной

отопи-

тель-

ной

уста-

новки

на

газе

17

на

твер-

дом

топ-

ливе

18

от

район-

ной

коте-

льной

на

газе

19

на

твер-

дом

топ-

ливе

20

Разные работы


      Техническое описание служебных построек

Показатели

Литер по плану и наименование служебных построек


Год постройки


Площадь, м 2


Высота строения, м


Объем строения, м 3


Фундамент


Стены


Перекрытия


Крыша


Полы


Окна


Двери


Внутренняя

отделка


Наружная

отделка


Печи


Износ, %      ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ВНУТРИДВОРОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

Литер

по

плану

Наиме-

нование

соору-

жений

Размер в метрах

Объем,

м 3

Мате-

риал

Из-

нос,

%

длина

ширина

пло-

щадь

высота

или

глубина

1

2

3

4

5

6

7

8

9

      ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ СТРОЕНИЯ

      (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Ли-

тер

по

пла-

ну

Наиме-

нова-

ние и

назна-

чение

отдель-

ных

частей

строе-

ния

Заглуб-

ление

спла-

ниро-

ванной

поверх-

ности

земли

до пола

подвала

Описание элементов

Теку-

щие

изме-

нения

с

т

е

н

ы

пере-

кры-

тия

по-

лы

внут-

рен-

няя

от-

дел-

ка

к

р

ы

ш

а

допол-

нитель-

ные

устрой-

ства

%

из-

носа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

      ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ НЕЖИЛЫХ ПРИСТРОЕК К ОСНОВНОМУ СТРОЕНИЮ

Литер

по

плану

Год

пост-

ройки

Наименование

конструктивных

элементов

Техническое

описание

конструк-

тивных

элементов

Техническое

состояние

конструк-

тивных

элементов

% из-

носа

1

2

3

4

5

6Фундамент


Стены и

перегородки


Крыша


Полы


Перекрытия


Проемы

окна


двери


Отде-

лоч-

ные

работы

внутрен-

ние


наружные


Разные работы


Итого:


Фундамент


Стены и

перегородки


Крыша


Полы


Перекрытия


Проемы

окна


двери


Отде-

лочные

работы

внутрен-

ние


наружные


Разные работы


Итого:


Фундамент


Стены и

перегородки


Крыша


Полы


Перекрытия


Проемы

окна


двери


Отде-

лочные

работы

внутрен-

ние


наружные


Разные работы


Итого:

      Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения

      (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Ли-

тер

по

пла-

ну

Наи-

мено-

вание

час-

тей

строе-

ния и

прист-

роек

Формула

для под-

счета

площа-

дей по

наруж-

ному

обмеру

П

л

о

щ

а

д

ь,

м 2

В

ы

с

о

т

а,

м

О

б

ъ

е

м,

м 3

Ли-

тер

по

пла-

ну

Наиме-

нование

частей

строе-

ния и

прист-

роек

Форму-

ла для

под-

счета

площа-

дей по

наруж-

ному

обмеру

П

л

о

щ

а

д

ь,

м 2

В

ы

с

о

т

а,

м

О

б

ъ

е

м,

м 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


      Выполнил специалист__________________________________________

      (Ф.И.О., подпись)

      Начальник отдела: ___________________________________________

      (Ф.И.О., подпись)

      "___" ______________ _______ год

  Утвержден
приказом и.о. Министра юстиции
Республики Казахстан
от 24 августа 2007 года N 235
Форма Ф-5

      Сноска. Форма Ф-5 с изменениями, внесенными приказом Министра юстиции РК от 21.06.2011 № 230 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      ________________________________________________________________________

      (наименование государственного предприятия)

      ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (Ф-5)

      на линии электропередач

      1. Область __________________________________________________________

      2. Район ____________________________________________________________

      3. Город (поселок, населенный пункт) ________________________________

      4. Район в городе ___________________________________________________

      5. Адрес ____________________________________________________________

      6. Кадастровый номер ________________________________________________

      7. Инвентарный номер ________________________________________________

      Паспорт составлен по состоянию

      на "___"__________________ ______ г.

      Директор: ______________________

      (Ф.И.О., подпись)

      Начальник отдела: ______________________ М.П.

      (Ф.И.О., подпись)

      Исполнитель: ______________________

      (Ф.И.О., подпись)

      Дата выдачи "___" ___________ _____ г.

      Общие сведения

N

п/п

Наименование

Ед.

изм.

Кол-

во

Год

ввода

в экс-

плуа-

тацию

Норма-

тивный

срок

службы

Предпо-

ложи-

тельный

срок

службы

Износ

%

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Воздушные ЛЭП

низкого напряжения...

км


2

Воздушные ЛЭП

высокого напряжения

10 кВ ...

км


3

Кабельные ЛЭП

низкого напряжения...

км


4

Кабельные ЛЭП

высокого

напряжения...

км


5

Площадь опор

м 2


6

Опоры:
а) металлические

шт.б) деревянные

с деревянными

приставками

шт.в) деревянные с

железобетонными

приставками

шт.г) железобетонные

шт.д) тросовые подвесы

шт.


7

Провода:
а) медные

кмб) алюминиевые

кмв) сталеалюминиевые

км


8

Кронштейны для

светильников:
а) железобетонные

шт.б) металлические

шт.


9

Арматура уличного

освещения:
а) светильники с

лампами накаливания

шт.б) светильники с

ртутными лампами

шт.в) светильники

с люминесцетными

лампами

шт.


10

Кабели:
а) марки...

напряжением...

кмб) марки...

напряжением...

кмв) .....
г) .....11

Муфты

соединительные...

шт.


12

Муфты концевые

шт.


13

Контуры заземления

шт.


14

Устройства

грозозащиты

шт.


15

Дорожные покрытия

кабельных сетей:
а) асфальтобетонные

м 2б) булыжные

м 2в) тротуары

м 2


  Утвержден
приказом и.о. Министра юстиции
Республики Казахстан
от 24 августа 2007 года N 235
Форма Ф-6

      __________________________________________________________________________

      (наименование государственного предприятия)

      ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (Ф-6)

      на железнодорожные пути

      1. Область __________________________________________________________

      2. Район ____________________________________________________________

      3. Город (поселок, населенный пункт) ________________________________

      4. Район в городе ___________________________________________________

      5. Адрес ____________________________________________________________

      6. Кадастровый номер земельного участка______________________________

      7. Инвентарный номер ________________________________________________

      Паспорт составлен по состоянию

      на "___"__________________ ______ г.

      Директор: ______________________

      (Ф.И.О., подпись)

      Начальник отдела: ______________________ М.П.

      (Ф.И.О., подпись)

      Исполнитель: ______________________

      (Ф.И.О., подпись)

      Дата выдачи "___" ___________ _____ г.

      Общие сведения

N

п.п.

Наименование конструктивных элементов

Еди-

ницы

измер.

Коли-

чество,

протя-

женность

При-

меча-

ние

1

2

3

4

5

1

Год постройки
2

Ж/д пути (общая протяженность):

- приемочно-отправочные

км
- сортировочные

км
- вытяжные

км
- погрузочно-разгрузочные

км
- ходовые

км
- специальные подъездные

км3

Шпалы:

- деревянные

шт.
- железобетонные

шт.4

Переводные стрелка:

- тип рельса

- подрельсовое основание

- брусья

шт.
- шпалы

шт.
- род балласта

- толщина

см5

Тип рельса:

- Р 38

км
- Р 43

км
- Р 50

км
- Р 65

км
- Р 75

км6

Род балласта (толщина слоя):

- щебеночный

см
- гравийный

см
- асбестовый

см
- ракушечный

см
- песчаный

см7

Противоугоны:

- пружинные

шт.
- самозаклинивающие

шт.8

Специализация путей:

- от стр. N ______

до стр. N ________

- от стр. N ______

до стр. N ________

9

Пикетажные столбики

шт.


10

Километровые столбики

шт.


11

Сигнальные знаки

шт.


12

Кабельные линии СЦБ

км


13

Линии связи

км
  Утвержден
приказом и.о. Министра юстиции
Республики Казахстан
от 24 августа 2007 года N 235
Форма Ф-7

      __________________________________________________________________________

      (наименование государственного предприятия)

      ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (Ф-7)

      на железнодорожную платформу

      1. Область __________________________________________________________

      2. Район ____________________________________________________________

      3. Город (поселок, населенный пункт) ________________________________

      4. Район в городе ___________________________________________________

      5. Адрес ____________________________________________________________

      6. Кадастровый номер земельного участка______________________________

      7. Инвентарный номер ________________________________________________

      Паспорт составлен по состоянию

      на "___"__________________ ______ г.

      Директор: ______________________

      (Ф.И.О., подпись)

      Начальник отдела: ______________________ М.П.

      (Ф.И.О., подпись)

      Исполнитель: ______________________

      (Ф.И.О., подпись)

      Дата выдачи "___" ___________ _____ г.

      Общие сведения

N

п.п.

Наименование

конструктивных

элементов

Еди-

ницы измер.

Коли-

чество

Описание

конструктивных

элементов

При-

меча-

ние

1

2

3

4

5

6

1

Год постройки

2

Основание

3

Покрытие

4

Длина платформы

5

Ширина платформы

6

Высота платформы

7

Высота платформы от

головки рельса

8

Лестничные марши

9

Наружная отделка

10

Внутренняя отделка

11

Инженерные

коммуникации:


- водопровод


- канализация


- электроосвещение


- вентиляция


- горячее водоснабжение


- слаботочные

устройства

  Утвержден
приказом и.о. Министра юстиции
Республики Казахстан
от 24 августа 2007 года N 235
Форма Ф-8

      __________________________________________________________________________

      (наименование государственного предприятия)

      ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (Ф-8)

      на мост

      1. Область __________________________________________________________

      2. Район ____________________________________________________________

      3. Город (поселок, населенный пункт) ________________________________

      4. Район в городе ___________________________________________________

      5. Адрес ____________________________________________________________

      6. Кадастровый номер земельного участка______________________________

      7. Инвентарный номер ________________________________________________

      Паспорт составлен по состоянию

      на "___"__________________ ______ г.

      Директор: ______________________

      (Ф.И.О., подпись)

      Начальник отдела: ______________________ М.П.

      (Ф.И.О., подпись)

      Исполнитель: ______________________

      (Ф.И.О., подпись)

      Дата выдачи "___" ___________ _____ г.

      Общие сведения

N

п.п.

Наименование

конструктивных

элементов

Еди-

ницы

измер.

Коли-

чество

Описание

конструктивных

элементов

При-

меча-

ние

1

2

3

4

5

6

1

Год постройки

2

Длина отдельных

пролетов между осями

опор

3

Ширина между перилами

4

Ширина тротуаров

5

Высота моста

6

Свободная высота моста

7

Отверстие моста

8

Отверстие пролетов

9

Высота пролетного

строения

10

Длина пролетного

строения

11

Ширина пролетного

строения

12

Сечение пролетного

строения

13

Расстояние между

осями ферм

14

Электроосвещение

  Утвержден
приказом и.о. Министра юстиции
Республики Казахстан
от 24 августа 2007 года N 235
Форма Ф-9

      __________________________________________________________________________

      (наименование государственного предприятия)

      ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (Ф-9)

      на тоннель

      1. Область __________________________________________________________

      2. Район ____________________________________________________________

      3. Город (поселок, населенный пункт) ________________________________

      4. Район в городе ___________________________________________________

      5. Адрес ____________________________________________________________

      6. Кадастровый номер земельного участка______________________________

      7. Инвентарный номер ________________________________________________

      Паспорт составлен по состоянию

      на "___"__________________ ______ г.

      Директор: ______________________

      (Ф.И.О., подпись)

      Начальник отдела: ______________________ М.П.

      (Ф.И.О., подпись)

      Исполнитель: ______________________

      (Ф.И.О., подпись)

      Дата выдачи "___" ___________ _____ г.

      Общие сведения

N

п.п.

Наименование

конструктивных

элементов

Еди-

ницы

измер.

Коли-

чество

Описание

конструктивных

элементов

При-

меча-

ние

1

2

3

4

5

6

1

Год постройки

2

Длина

3

Ширина проезжей части

4

Ширина тротуаров

5

Ширина между перилами

6

Ширина между осями

наружных балок

7

Количество пролетов

8

Длина пролетов

9

Высота от поверхности

проезжей части до

верха перекрытия

10

Электроосвещение

  Утвержден
приказом и.о. Министра юстиции
Республики Казахстан
от 24 августа 2007 года N 235
Форма Ф-10

      __________________________________________________________________________

      (наименование государственного предприятия)

      ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (Ф-10)

      на путепровод

      1. Область __________________________________________________________

      2. Район ____________________________________________________________

      3. Город (поселок, населенный пункт) ________________________________

      4. Район в городе ___________________________________________________

      5. Адрес ____________________________________________________________

      6. Кадастровый номер земельного участка______________________________

      7. Инвентарный номер ________________________________________________

      Паспорт составлен по состоянию

      на "___"__________________ ______ г.

      Директор: ______________________

      (Ф.И.О., подпись)

      Начальник отдела: ______________________ М.П.

      (Ф.И.О., подпись)

      Исполнитель: ______________________

      (Ф.И.О., подпись)

      Дата выдачи "___" ___________ _____ г.

      Общие сведения

N

п.п.

Наименование

конструктивных

элементов

Еди-

ницы

измер.

Коли-

чество

Описание

конструктивных

элементов

При-

меча-

ние

1

2

3

4

5

6

1

Год постройки

2

Протяженность

путепровода

м
3

Глубина заложения

м
4

Ширина

м
5

Высота

м
6

Диаметр трубы

м
7

Материал трубы

8

Размеры оголовка

трубы, материал

м
9

Материал лотка

10

Длина лотка

м
11

Высота насыпи

м
12

Расстояние от уровня

проезжей части до

уровня внешней стенки

трубы

м
13

Количество труб

шт.
  Утвержден
приказом и.о. Министра юстиции
Республики Казахстан
от 24 августа 2007 года N 235
Форма Ф-11

      __________________________________________________________________________

      (наименование государственного предприятия)

      ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (Ф-11)

      на городской электротранспорт

      1. Область __________________________________________________________

      2. Район ____________________________________________________________

      3. Город (поселок, населенный пункт) ________________________________

      4. Район в городе ___________________________________________________

      5. Адрес ____________________________________________________________

      6. Кадастровый номер земельного участка______________________________

      7. Инвентарный номер ________________________________________________

      Паспорт составлен по состоянию

      на "___"__________________ ______ г.

      Директор: ______________________

      (Ф.И.О., подпись)

      Начальник отдела: ______________________ М.П.

      (Ф.И.О., подпись)

      Исполнитель: ______________________

      (Ф.И.О., подпись)

      Дата выдачи "___" ___________ _____ г.

      Общие сведения

N

п.п.

Наименование

Единицы

измерения

20..

г.

20..

г.

20..

г.

1

2

3

4

5

6

1

Опоры

шт.

а) железобетонная

шт.

б) металлические решетчатые

шт.

в) - // -

трубчатые (цельные)

шт.

г) - // -

трубчатые (телескопические)

шт.
2

Система подвески:


а) жесткая (простая)

пог.м

б) эластичная поперчно-цепная

пог.м

в) продольно-цепная

пог.м

г) полигонная

пог.м

д)


е)


ж)

3

Жесткие подвесы

компл.
4

Скользящие подвесы

компл.
5

Стенные крюки

шт.
6

Сдвоенные крюки

шт.
7

Система несущих тросов:


а) стальные тросы d =

пог.м

6) - // - d =

пог.м

в) - // - d =

пог.м

г) - // - d =

пог.м

д) - // - d =

пог.м
8

Контактная сеть:


а) медные провода

пог.м

б) бронзовые

пог.м

в) биметаллические

пог.м
9

Стрелки троллейбуса


а) сходные

компл.

б) управляемые

компл.
10

Электроперемычки

шт.
11

Кривые держатели

компл.
12

Компенсаторы:


а) двухблочные

шт.

б) трехблочные

шт.

в)

13

Пункты присоединения

питающих, подпитывающих

и отсасывающих (обратных)

кабельных линий постоянного

тока

шт.

      Общие сведения по маршруту трамвайных путей

N

п.п.

Наименование

Единицы

измерения

19..

г.

19..

г.

19..

г.

1

2

3

4

5

6

1

Рельсы:


а) трамвайные

пог.м

б) железнодорожные

пог.м

в) комплектные

пог.м
2

Стрелки:


а) литые

пар

б) сборные

пар
3

Компенсаторы

пар
4

Электросоединители (перемычки)

шт.
5

Крестовины:


а) литые

шт.

б) сварные

шт.

в) трамвайные сборные

шт.

г) железнодорожные сборные

шт.
6

Стрелочные пересечения:


а) литые

пар

б) сборные

пар

в) сварные

пар
7

Основания:


а) шпалы деревянные

шт.

б) шпалы железобетонные

шт.

в) шпалы металлические

шт.

г) рамные конструкции

шт.
8

Балластный слой:


а) песчаный

м 2

б) щебеночный

м 2

в) гравийный

м 2

в)


д)

9

Дорожное покрытие:


а) асфальтовое

м 2

б) железобетонные плиты

м 2

в) брусчатка

м 2

г) булыжное

м 2

д)

10

Водостоки:


а) путевые колодцы

шт.

б) водоприемные коробки

шт.

в) водоотводы от стрелок

шт.

г) дренаж

шт.

      Конструктивные элементы контактных сетей маршрута

N

п.п.

Дата

записи

N

учетных

участков

Год

ввода в

эксплуа-

тацию

Источник

питания

от под-

станции

N

Контактная сеть

общая

протя-

жен-

ность,

км

в том числе

провода

брон-

зового

мед-

ного

1

2

3

4

5

6

7

8


Контактная сеть

Тросовая система

Система подвески, м

в том числе провода

с грузовой

компен-

сацией

протя-

жен-

ность,

км

тип
стале-

алюми-

ниевого

стале-

медного

9

10

11

12

13

14

15

16


Описание системы

Высота

под-

вески,

м

Опоры (шт.)

год

уста-

новки

материал

сво-

бод-

ная

вы-

сота,

м

железо-

бетон-

ные

метал-

личес-

кие


17

18

19

20

21

22

23

24

25

26


Специальные части (количество)

стрелки,

компл.

пересечения

электри-

ческие

соеди-

нения

(пере-

мычки),

шт.

кривые

держатели,

компл.

жесткие

подвески,

компл.

сколь-

зящие

подвесы,

компл.

сход-

ные

управ-

ляемые

коли-

чест-

во

(компл.)

тип

27

28

29

30

31

32

33

34


      Конструктивные элементы трамвайных путей

N

п.п.

Дата

записи

N

учетных

участков

Протяженность

Ради-

усы

кри-

вых,

м

Общая

длина

учет-

ного

участ-

ка, м

Рельсы одиночного

пути, м

прямых

участ-

ков

кривых

участ-

ков

Год

уклад-

ки

Тв-69

и

Тв-65

Р-43

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Рельсы одиночного пути, м

Основание

Р-50


стыки

год

укладки

шпал на учетном участке

кол-во

стыков на

участке

вид

стыков

дере-

вянных,

шт.

метал-

личес-

ких,

шт.

железобетонные

тип

кол-во,

шт.

11

12

13

14

15

16

17

18

19
Основания

Верхнее покрытие пути, м 2

балластный слой на учетном участке, м 2

асфальт

брус-

чатка

булыж-

ник

песчаный

щебе-

ночный

грави-

йный20

21

22

23

24

25

26

27


Верхнее покрытие пути, м 2

Вид

креп-

ления

Путевой

дренаж,

м

Путевые

колодцы и

коробки,

шт.

Наличие

(наименование)

искусственных

сооружений

железо-

бетонные

плиты28

29

30

31

32

33

34
      Спецчасти трамвайных путей

N

участков,

литеры

пересе-

чений,

N эпюр

Стрелки, пар

год

укладки

завод-

ской

номер

радиус,

м и

направ-

ление

литые

или

сборные

оборудо-

ванные

электро-

приводом

оборудо-

ванные

электро-

обогревом

1

2

3

4

5

6

7
Одиночная крестовина

(стрелочная)

Стрелочное пересечение

Глухое

пересечение

год

уклад-

ки

нап-

рав-

ление

литая,

сборная

или

сварная

завод-

ской

N

год

уклад-

ки

нап-

рав-

ление

литое,

сборное

или

сварное

завод-

ской

N

год

укладки

тип

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


      Стоимость элементов трамвайного пути, тенге

N

п.п.

Дата

записи

N

учет-

ных участ-

ков


Наиме-

нование

конструк-

тивных

элементов

№N

сбор-

ника

N

оценоч-

ной

таблицы

Из-

ме-

ри-

те

ль

Стои-

мость

изме-

рителя

по

таблице

Поправки

на

клима-

тичес-

кий

район

на

тип

рель-

сов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Поправки

Стои-

мость

измери-

теля с

поправ-

ками

Коли-

чест-

во

Вос-

стано-

витель-

ная

стои-

мость

% из-

носа

Действи-

тельная

стоимость

Текущие

изменения

на

бал-

ласт


% из-

носа

дейст-

витель-

ная

стои-

мость

11

12

13

14

15

16

17

18

19  Утвержден
приказом и.о. Министра юстиции
Республики Казахстан
от 24 августа 2007 года N 235
Форма Ф-12

      __________________________________________________________________________

      (наименование государственного предприятия)

      ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (Ф-12)

      на автомобильные дороги

      1. Область __________________________________________________________

      2. Район ____________________________________________________________

      3. Город (поселок, населенный пункт) ________________________________

      4. Район в городе ___________________________________________________

      5. Адрес ____________________________________________________________

      6. Кадастровый номер земельного участка______________________________

      7. Инвентарный номер ________________________________________________

      Паспорт составлен по состоянию

      на "___"__________________ ______ г.

      Директор: ______________________

      (Ф.И.О., подпись)

      Начальник отдела: ______________________ М.П.

      (Ф.И.О., подпись)

      Исполнитель: ______________________

      (Ф.И.О., подпись)

      Дата выдачи "___" ___________ _____ г.

      Общие сведения

N

п.п.

Наименование

конструктивных

элементов

Единицы

измер.

Коли-

чество

Описание

конструктивных

элементов

При-

меча-

ние

1

Год постройки

2

Протяженность дороги

3

Ширина проезжей части

4

Ширина тротуаров

5

Ширина пешеходных

дорог

6

Ширина разделительной

грунтовой полосы

7

Ширина обочины

8

Угол откоса

9

Высота насыпи

10

Дополнительные

транспортные пути

11

Количество полос

12

Дорожные знаки

13

Элементы освещения

14

Зеленые насаждения

15

Дорожное покрытие

16

Электроосвещение

  Утвержден
приказом и.о. Министра юстиции
Республики Казахстан
от 24 августа 2007 года N 235
Форма Ф-13

      __________________________________________________________________________

      (наименование государственного предприятия)

      ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (Ф-13)

      на набережные

      1. Область __________________________________________________________

      2. Район ____________________________________________________________

      3. Город (поселок, населенный пункт) ________________________________

      4. Район в городе ___________________________________________________

      5. Адрес ____________________________________________________________

      6. Кадастровый номер земельного участка______________________________

      7. Инвентарный номер ________________________________________________

      Паспорт составлен по состоянию

      на "___"__________________ ______ г.

      Директор: ______________________

      (Ф.И.О., подпись)

      Начальник отдела: ______________________ М.П.

      (Ф.И.О., подпись)

      Исполнитель: ______________________

      (Ф.И.О., подпись)

      Дата выдачи "___" ___________ _____ г.

      Общие сведения

N

п.п.

Дата

запи-

си

Эле-

менты

набе-

режных

и

берего-

укрепи-

тельных

соору-

жений

N

участ-

ка по

плану

Покрытие

Ширина (м),

высота (см)

Дли-

на,

пог.

м

Пло-

щадь,

м 2

При-

ме-

ча-

ние

год

пост-

ройки

ма-

те-

ри-

ал

тол-

щина

верх-

него

слоя,

см

наи-

боль-

шая

наи-

мень-

шая

с

р

е

д

н

я

я

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13  Утвержден
приказом и.о. Министра юстиции
Республики Казахстан
от 24 августа 2007 года N 235
Форма Ф-14

      __________________________________________________________________________

      (наименование государственного предприятия)

      ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (Ф-14)

      на зеленые насаждения

      1. Область __________________________________________________________

      2. Район ____________________________________________________________

      3. Город (поселок, населенный пункт) ________________________________

      4. Район в городе ___________________________________________________

      5. Адрес ____________________________________________________________

      6. Кадастровый номер земельного участка______________________________

      7. Инвентарный номер ________________________________________________

      Паспорт составлен по состоянию

      на "___"__________________ ______ г.

      Директор: ______________________

      (Ф.И.О., подпись)

      Начальник отдела: ______________________ М.П.

      (Ф.И.О., подпись)

      Исполнитель: ______________________

      (Ф.И.О., подпись)

      Дата выдачи "___" ___________ _____ г.

      Общие сведения

N

п.п.

Наименование

Количество

При-

меча-

ние

пло-

щадь,

кв.м

пог.м

шт.

1

2

3

4

5

6

1

Длина улицы

2

В т.ч. озелененная часть

3

Средняя ширина проезда

4

Общая площадь объекта (проезд,

сквер, парк, бульвар)

5

Под

зелеными

насаж-

дениями,

из них

под деревьями

под кустарниками

под цветниками

под газонами

в т.ч. - обыкновенные

- партерные

- луговые

6

Под

замо-

щением,

из них

асфальтовое покрытие

щебеночное покрытие

плитами

грунтовые улучшенные

грунтовые

7

Под строениями

8

Под сооружениями

9

Под водоемами

10

Прочие


      На объекте находятся

N

N по

плану

Наименование

Единицы

измерения

Кол-во

Примечание


      Деревья, кустарники, цветники, газоны без деревьев

Дата

запи-

си

N

учет-

ного

участ-

ка

Пло-

щадь

учет-

ного

участ-

ка

N

де-

ре-

ва

По-

ро-

да

Диа-

метр,

см

(на

высо-

те

1,3 м)

Воз-

раст

Форми-

рую-

щиеся

Количество

пог.м

шт.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Пол-

нота

насаж-

дений

Состояние

для

деревьев до 15

лет, кустарники

до 5 лет

для деревьев

от 15 до 25 лет,

кустарники

свыше 5 лет

для деревьев

свыше 25 лет

хо-

ро-

шее

удов-

летв.

не-

удовл.

хо-

ро-

шее

удов-

летв.

не-

удовл.

хо-

ро-

шее

удов-

лет.

не-

удовл.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

  Утвержден
приказом и.о. Министра юстиции
Республики Казахстан
от 24 августа 2007 года № 235
Форма Ф-15

      Сноска. Приказ дополнен формой Ф-15 в соответствии с приказом Министра юстиции РК от 28.10.2008 № 288 (порядок введения в действие см. п. 3 ).

      ____________________________________________________________________

      (наименование государственного предприятия)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (Ф-15)

      на ____________________________________________________

      (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

      1. Область _________________________________________________________

      2. Район ___________________________________________________________

      3. Город (поселок, населенный пункт) _______________________________

      4. Район в городе __________________________________________________

      5. Адрес ___________________________________________________________

      6. Кадастровый номер земельного участка ____________________________

      7. Инвентарный номер _______________________________________________

      Паспорт составлен по состоянию

      на "___"__________________ ______ г.

      Директор: ______________________

      (Ф.И.О., подпись)

      Начальник отдела: ______________________ М.П.

      (Ф.И.О., подпись)

      Исполнитель: ______________________

      (Ф.И.О., подпись)

      Дата выдачи "___"__________________ ______ г.

Общие сведения

п/п

Наименование

Единицы

измерения

Количество,

протяженность

Примечание

1

2

3

4

5

ВОДОПРОВОД

1

Водоводы (общая

протяженность)

пог.м
- из стальных труб

пог.м
- из чугунных труб

пог.м
- из асбестоцементных труб

пог.м
- из железобетонных труб

пог.м
-

пог.м
-

пог.м2

Распределительная сеть

(общая протяженность)

пог.м
- из стальных труб

пог.м
- из чугунных труб

пог.м
- из асбестоцементных труб

пог.м
- из полиэтиленовых труб

пог.м
-

пог.м
-

пог.м4

Прочие устройства


Смотровой колодец

шт.
Задвижка d-

шт.
" d-

шт.
" d-

шт.
" d-

шт.
Вентили d-

шт.
" d-

шт.
" d-

шт.
" d-

шт.
" d-

шт.
Кран d-

шт.
" d-

шт.
" d-

шт.
" d-

шт.
" d-

шт.
Гидрант

шт.
Водопроводный ввод

шт.
Водоразборная колонка

шт.
Стальной футляр

шт.
Питьевой фонтанчик

шт.Общие сведения

п/п

Наименование

Единицы

измерения

Количество,

протяженность

Примечание

1

2

3

4

5

КАНАЛИЗАЦИЯ

1

Коллекторы (общая

протяженность)

пог.м
- из керамических труб

пог.м
- из чугунных труб

пог.м
- из бетонных труб

пог.м
- из асбестоцементных труб

(безнапорная)

пог.м
- из железобетонных труб

(безнапорная)

пог.м
-

пог.м
-

пог.м2

Канализационная сеть

(общая протяженность)

пог.м
- из керамических труб

пог.м
- из чугунных труб

пог.м
- из бетонных труб

пог.м
- из асбестоцементных труб

(безнапорная)

пог.м
- из железобетонных труб

(безнапорная)

пог.м
-

пог.м
-

пог.м4

Прочие устройства

Смотровой колодец

шт.
Выпуск

шт.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗНОСА НЕДОСТУПНЫХ ОСМОТРУ
ТРУБОПРОВОДОВ, ФУТЛЯРОВ И Т.П.

дата

участ-

ков

Наиме-

нование

трубо-

проводов,

футляров

и т.п.,

их

краткая

характе-

ристика

Диаметр

труб,

фут-

ляров,

сечение

для

каналов

(мм)

Факти-

чески

прослу-

женное

время,

лет

Оста-

точный

срок

службы,

лет

Средний

норма-

тивный

срок

службы,

лет

Износ,

%

Приме-

чание
      Выполнил специалист ______________ Начальник отдела: _______________

      (Ф.И.О., подпись) (Ф.И.О., подпись)

      "____" _____________ ______ г.

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА КОЛОДЦА

      г. _________________ улица (проезд) ________________________________

      кадастровый номер ___________________________________ инв. № _______

      _________________________________ _______________________________

      | Горизонтальный разрез колодца | | Вертикальный разрез колодца |

      | Масштаб ______ | | Масштаб ______ |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      |_________________________________| |______________________________|

СПЕЦИФИКАЦИЯ

п/п

Наименование

Марка

Материал

Диаметр

(размеры),

мм

Коли-

чество

Примечание


Год постройкиИзнос, %Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

      ___________________________________________________________________

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      |__________________________________________________________________|

Наименование государственного предприятия

Водопроводный (канализационный)

колодец №

Масштаб____

Лист №

дата

должность

Ф.И.О.

подпись

Исполнил:

Проверил:


  Утвержден
приказом и.о. Министра юстиции
Республики Казахстан
от 24 августа 2007 года № 235

      Сноска. Приказ дополнен формой Ф-16 в соответствии с приказом Министра юстиции РК от 28.10.2008 № 288 (порядок введения в действие см. п. 3 ).

      Форма Ф-16

      ____________________________________________________________________

      (наименование государственного предприятия)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (Ф-16)

      на тепловую трассу _________________________________________________

      от ________________________________________ № ______________________

      ___________________________________________________ (котельной, ТЭЦ)

      1. Область _________________________________________________________

      2. Район ___________________________________________________________

      3. Город (поселок, населенный пункт) _______________________________

      4. Район в городе __________________________________________________

      5. Адрес ___________________________________________________________

      6. Кадастровый номер земельного участка_____________________________

      7. Инвентарный номер _______________________________________________

      Паспорт составлен по состоянию

      на "___"__________________ ______ г.

      Директор: ______________________

      (Ф.И.О., подпись)

      Начальник отдела: ______________________ М.П.

      (Ф.И.О., подпись)

      Исполнитель: ______________________

      (Ф.И.О., подпись)

      Дата выдачи "___"__________________ ______ г.

Общие сведения

п/п

Наименование

Единицы

измерения

Количество,

протяженность

Приме-

чание

1

Протяженность тепловой трассы

пог.м
Протяженность воздушной

прокладки:

пог.м
а) на эстакадах

пог.м
б) на опорах

пог.м
Количество опор

шт.
Протяженность подземной

прокладки:

пог.м
а) в проходных каналах

пог.м
б) в полупроходных каналах

пог.м
в) бесканальная прокладка

пог.м2

Количество колодцев (камер)

шт.3

Количество компенсаторов

шт.4

Количество вводов

шт.5

Количество задвижек

шт.

Таблица определения процента износа трубопроводов,
эстакад, опор и т.д.

Номер

учетных

участков,

камер,

опор

Наименование

трубопроводов,

эстакад,

опор и т.д.

Материал

(трубо-

проводов,

эстакад,

опор и др.)

Материал

изоляции

трубопро-

водов

Протяженность

в п.м,

для опор -

количество      продолжение таблицы

Диаметр

в мм,

для опор -

сечение

Фактически

прослужившее

время, лет

Предположительный

(остаточный)

срок службы, лет

Средний

нормативный

срок

службы,

лет

Износ,

%ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА КОЛОДЦА (КАМЕРЫ)

      г. _________________ улица (проезд) ________________________________

      кадастровый номер ___________________________________ инв. № _______

      _________________________________ _______________________________

      | Горизонтальный разрез колодца | | Вертикальный разрез колодца |

      | (камеры) | | (камеры) |

      | Масштаб ______ | | Масштаб ______ |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      |_________________________________| |______________________________|

СПЕЦИФИКАЦИЯ

п/п

Наименование

Марка

Материал

Диаметр

(размеры),

мм

Коли-

чество

Примечание


Год постройкиИзнос, %Схема привязки колодца (камеры) к постоянным точкам-ориентирам

      ___________________________________________________________________

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      |__________________________________________________________________|

Наименование государственного предприятия

Колодец (камера) №

Масштаб____

Лист №

дата

должность

Ф.И.О.

подпись

Исполнил:

Проверил:


  Утвержден
приказом и.о. Министра юстиции
Республики Казахстан
от 24 августа 2007 года № 235

      Сноска. Приказ дополнен формой Ф-17 в соответствии с приказом Министра юстиции РК от 28.10.2008 № 288 (порядок введения в действие см. п. 3 ).

      Форма Ф-17

      ____________________________________________________________________

      (наименование государственного предприятия)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (Ф-17)

      на _________________________________________________________________

      (газопровод, нефтепровод)

      1. Область _________________________________________________________

      2. Район ___________________________________________________________

      3. Город (поселок, населенный пункт) _______________________________

      4. Район в городе __________________________________________________

      5. Адрес ___________________________________________________________

      6. Кадастровый номер земельного участка_____________________________

      7. Инвентарный номер _______________________________________________

      Паспорт составлен по состоянию

      на "___"__________________ ______ г.

      Директор: ______________________

      (Ф.И.О., подпись)

      Начальник отдела: ______________________ М.П.

      (Ф.И.О., подпись)

      Исполнитель: ______________________

      (Ф.И.О., подпись)

      Дата выдачи "___"__________________ ______ г.

Общие сведения

п/п

Наименование

Единицы

измерения

Количество,

протяженность

Приме-

чание

1

Протяженность трубопровода

пог.м
Протяженность воздушной

прокладки:

пог.м
а) на эстакадах

пог.м
б) на опорах

пог.м
в) безопорная прокладка

пог.м
Количество опор

шт.
Протяженность подземной

прокладки:

пог.м
а) в проходных каналах

пог.м
б) в полупроходных каналах

пог.м
в) бесканальная прокладка

пог.м2

Количество колодцев (камер)

шт.3

Количество компенсаторов

шт.4

Количество вводов

шт.5

Количество задвижек d =

шт.
d =

шт.
d =

шт.6

Вентили (клапан) d =

шт.
d =

шт.7

Кран проходной d =

шт.
d =

шт.8

Сифоны (гидрозатворы)

шт.9

Переходники

шт.10

Затворы поворотные

шт.11

Регуляторы давления

шт.12

Скважины

шт.13

Станки-качалки

(тип ______ , марка ____ )

шт.
-//- (тип____, марка ____)

шт.
-//- (тип____, марка ____)

шт.Таблица определения процента износа трубопроводов,
эстакад, опор и т.д.

Номер

учетных

участков,

камер,

опор

Наименование

трубопроводов,

эстакад,

опор и т.д.

Материал

(трубо-

проводов,

эстакад,

опор и др.)

Материал

изоляции

трубопро-

водов

Протяженность

в п.м,

для опор -

количество


      продолжение таблицы

Диаметр

в мм,

для опор -

сечение

Фактически

прослужившее

время, лет

Предположительный

(остаточный)

срок службы, лет

Средний

нормативный

срок

службы,

лет

Износ,

%


ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА СКВАЖИНЫ (КОЛОДЦА)

      г. _________________ улица (проезд) ________________________________

      кадастровый номер ___________________________________ инв. № _______

      _________________________________ _______________________________

      | Горизонтальный разрез скважины | | Вертикальный разрез скважины |

      | (колодца) | | (колодца) |

      | Масштаб ______ | | Масштаб ______ |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      |_________________________________| |______________________________|

СПЕЦИФИКАЦИЯ

п/п

Наименование

Марка

Материал

Диаметр

(размеры),

мм

Коли-

чество

Примечание


Год постройкиИзнос, %Схема привязки скважины (колодца) к постоянным
точкам-ориентирам

      ___________________________________________________________________

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      |__________________________________________________________________|

Наименование государственного предприятия

Скважина (колодец) №

Масштаб____

Лист №

дата

должность

Ф.И.О.

подпись

Исполнил:

Проверил:


  Утвержден
приказом и.о. Министра юстиции
Республики Казахстан
от 24 августа 2007 года № 235
Форма Ф-18

      Сноска. Приказ дополнен формой Ф-18 в соответствии с приказом Министра юстиции РК от 28.10.2008 № 288 (порядок введения в действие см. п. 3); с изменениями, внесенными приказом Министра юстиции РК от 21.06.2011 № 230 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      ____________________________________________________________________

      (наименование государственного предприятия)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (Ф-18)

      на линии связи

      1. Область _________________________________________________________

      2. Район ___________________________________________________________

      3. Город (поселок, населенный пункт) _______________________________

      4. Район в городе __________________________________________________

      5. Адрес ___________________________________________________________

      6. Кадастровый номер _______________________________________________

      7. Инвентарный номер _______________________________________________

      Паспорт составлен по состоянию

      на "___"__________________ ______ г.

      Директор: ______________________

      (Ф.И.О., подпись)

      Начальник отдела: ______________________ М.П.

      (Ф.И.О., подпись)

      Исполнитель: ______________________

      (Ф.И.О., подпись)

      Дата выдачи "___"__________________ ______ г.

Общие сведения

п/п

Наименование

Ед.

изм.

Коли-

чество,

протя-

женность

Год

ввода в

эксплу-

атацию

Норма-

тивный

срок

службы

Предполо-

жительный

срок

службы

Износ

%

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Воздушные линии

связи,

в том числе:

км.а) марка

км.б) марка

км.в) марка

км.


2

Кабельные линии

связи,

в том числе:

км.а) марка

км.б) марка

км.в) марка

км.


3

Опоры, в том

числе:

шт.а) металлические

шт.б) деревянные

шт.в) анкерные

шт.г) железобетонные

шт.д) тросовые

подвесы

шт.


4

Колодцы

сетевые,

в том числе:

шт.а) ККС 1

шт.б) ККС 2

шт.в) ККС 3

шт.г) ККС 4

шт.д) ККС 5

шт.


5

Муфты

соединительные

шт.


6

Коллекторы

коммуникацион-

ные,

в том числе:
а) керамические

км.б) бетонные

км.в) асбесто-

цементные

км.г) пластмассовые

км.


7

НУП (необслу-

живаемые

усилительные

пункты)

шт.


8

Прочие

устройстваИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА КОЛОДЦА
КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ

      г. _________________ улица (проезд) ________________________________

      кадастровый номер ___________________________________ инв. № _______

      _________________________________ _______________________________

      | Горизонтальный разрез колодца | | Вертикальный разрез колодца |

      | Масштаб ______ | | Масштаб ______ |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      |_________________________________| |______________________________|

СПЕЦИФИКАЦИЯ

п/п

Наименование

Марка

Материал

Диаметр

(размеры),

мм

Коли-

чество

Примечание


Год постройкиИзнос, %ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
НУП (Необслуживаемые усилительные пункты)

      г. _________________ улица (проезд) ________________________________

      кадастровый номер ___________________________________ инв. № _______

      _________________________________ _______________________________

      | Горизонтальный разрез НУП | | Вертикальный разрез НУП |

      | Масштаб ______ | | Масштаб ______ |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      | | | |

      |_________________________________| |______________________________|

СПЕЦИФИКАЦИЯ

п/п

Наименование

Марка

Ед. изм.

Материал

Коли-

чество

(раз-

меры)

Примечание


Год постройкиИзнос, %Схема привязки колодцев кабельной линии связи и НУП
к постоянным точкам-ориентирам

      ___________________________________________________________________

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      | |

      |__________________________________________________________________|

Наименование государственного предприятия

Колодец кабельной линии связи (НУП) №

Масштаб____

Лист №

дата

должность

Ф.И.О.

подпись

Исполнил:

Проверил:


  Утвержден приказом
Министра юстиции
Республики Казахстан
от 24 августа 2007 года № 235

      Сноска. Приказ дополнен Формой технических паспортов ф-19 в соответствии с приказом Министра юстиции РК от 22.12.2016 № 1179 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Форма Ф - 19

      _____________________________________________________________________

      (наименование услугодателя)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (Ф-19)
на парковочное место

      1. Область __________________________________________________________

      2. Район ____________________________________________________________

      3. Город(поселок, населенный пункт) _________________________________

      4. Район в городе ___________________________________________________

      5. Адрес ____________________________________________________________

      6. Регистрационный код адреса _______________________________________

      7. Кадастровый номер ________________________________________________

      8. Инвентарный номер ________________________________________________

ПЛАН ПАРКОВОЧНОГО МЕСТА

      Масштаб

Экспликация

Тип парковочного места

Ширина

Длина

Площадь

Этаж

Этажность

Материал стен

Год постройки

1

2

3

4

5

6

7

8


      Выполнил специалист: ________________________________________________

      (Ф.И.О.(при его наличии), подпись)

      М.П.

      Начальник отдела: ___________________________________________________

      (Ф.И.О.(при его наличии), подпись)

      "____" _____________ ______ года