Техникалық паспорттардың нысандарын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2007 жылғы 24 тамыздағы N 235 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінде 2007 жылғы 19 қыркүйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 4937 болып енгізілді.

      "Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында, "Әділет органдары туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабын басшылыққа ала отырып, БҰЙЫРАМЫН:

      Ескерту: Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 2011.06.21 № 230 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткеннен бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      1. Қоса беріліп отырған Техникалық паспорттардың нысандары бекітілсін.

      2. Осы бұйрық ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Министрдің м.а.  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің м.а.
2007 жылғы 24 тамыздағы
N 235 бұйрығымен
бекітілген
Н-1 нысаны

      ____________________________________________________________________

      (мемлекеттік кәсіпорынның атауы)

      Тіркелетін жылжымайтын мүлік объектісіне

      (жеке меншік үй, саяжайлар, көлікжайлар)

      ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-1)

      1. Облысы _________________________________________________________

      2. Ауданы _________________________________________________________

      3. Қаласы (кенті, елді мекені) __________________________________

      4. Қаладағы ауданы _______________________________________________

      5. Мекен-жайы ____________________________________________________

      6. Кадастр нөмірі _________________________________________________

      7. Түгендеу нөмірі ________________________________________________

      Паспорт

      "___"_____________________ _______ ж. жағдайы бойынша жасалған

      Директор:___________________

      (қолы) М.О.

      ЖЕР УЧАСКЕСІНІҢ ЖОСПАРЫ

      Масштабы__________

 
 
______________________________
|
Өз бетінше салған құрылыстар: |
|
|
|


      ЖЕР УЧАСКЕСІНІҢ ЭКСПЛИКАЦИЯСЫ

Барлығы

Соның ішінде

құжат бойынша

нақты

салын-ған

аула жабыны

әсемдік бағы

бақша
тротуар-
лар

жиегі

топырағы1

2

3

4

5

6

7

8


      ҚҰРЫЛЫС ЖОСПАРЫ

      Масштабы__________      ҮЙ-ЖАЙДЫҢ ЭКСПЛИКАЦИЯСЫ

Пәтер саны

Тұрғын
бөлме
саны

Жалпы ауданы

Соның ішінде

Пәтер
саны

Тұрғын
бөлме
саны

тұрғын

тұрғын
емес

1

2

3

4

5

6

7
      кестенің жалғасы

Жалпы ауданы

Соның ішінде

тұрғын

тұрғын
емес

8

9

10
      ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Литер

Атауы (тұрғын
үй, мезонин,
жертөле, суық
құрылыс, сарай
және т.б.)

Салынған
жылы

Конструктивтік элементтер сипаттамасы

іргетасы

қабырғасы

Шатыр жабыны

1

2

3

4

5

6


      кестенің жалғасы

Көркейту

Құрылыс алаңы, м 2

Ауқымы,
м 3

Тозу, %

электрмен жабдық

сумен жабдық

кәріз

газбен жабдық

7

8

9

10

11

12

13
      ТҰРҒЫН ҮЙДІ ЖЫЛЫТУ ТҮРІ

Пешті

Орталықтан

АГВ-дан

Жеке жылу
қондырғы-
ларынан

ТЭЦ-тен

Аудандық қазандықтан

1

2

3

4

5

      ЕРЕКШЕ БЕЛГІЛЕРІ
      Маман орындады__________________ Бөлім бастығы:___________________

      (Т.А.Ә., қолы) (Т.А.Ә., қолы)

      "____"_________________ ________ жылы

  Қазақстан Республикасы
  Әділет министрінің м.а.
  2007 жылғы 24 тамыздағы
  N 235 бұйрығымен
  бекітілген

      Ескерту: Н-2 нысанға өзгеріс енгізілді - ҚР Әділет министрінің 2011.06.21 № 230 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткеннен бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

  Н-2 нысаны

      ____________________________________________________________________

      (мемлекеттік кәсіпорынның атауы)

      Тіркелетін жылжымайтын мүлік объектісіне

      (көппәтерлі тұрғын үйлер, офистар, өндірістік,

      сауда объектілері және т.б)

      ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-2)

      1. Облысы _________________________________________________________

      2. Ауданы _________________________________________________________

      3. Қаласы (кенті, елді мекені) __________________________________

      4. Қаладағы ауданы _______________________________________________

      5. Мекен-жайы _____________________________________________________

      6. Кадастр нөмірі _________________________________________________

      7. Түгендеу нөмірі ________________________________________________

      8. Нысаналы мақсаты (жоспары бойынша литер) ____________________

      9. Қордың санаты __________________________________________________

      (тұрғын емес/тұрғын, егер кейінгі объект

      көп пәтерлі тұрғын үйде орналасса,

      "КПТҮ құрамындағы КО" деп көрсету қажет)

      ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

      1. Сериясы, _______ _______

      жобаның түрі |_______| 8. Тұрғын емес үй- |_______|

      жайдың ауданы

      _______ _______

      2. Қабат саны |_______| 9. Пәтер саны |_______|

      _______ _______

      3. Құрылыс ауданы |_______| 10. Үй-жайлар, |_______|

      бөлмелер саны

      _______ _______

      4. Ғимараттың |_______| 11. Қабырға |_______|

      ауқымы материалы

      _______ _______

      5. Жалпы алаңы |_______| 12. Салынған |_______|

      жылы

      _______ _______

      6. Балконның, |_______| 13. Табиғи тозу |_______|

      лоджияның және

      т.б. алаңы

      _______

      7. Тұрғын ауданы |_______|

      Паспорт

      "___"_____________________ ________ж. жағдайы бойынша жасалған

      Директор:___________________ М.О.

      (қолы)

      АУДАНДАРДЫ БӨЛУ

N


Жекелеген пәтерлер-
де

Дәліз тә-
різді үй-
жайлар

Жатақха-
наларда

Қонақ-
үйлерде


мансард-
тарда

01

Тұрғын пәтер
саны


02

Тұрғын бөлме
саны


03

Жалпы ауданы, м 2


04

Тұрғын ауданы, м 2      кестенің жалғасы

Ортақ аудан есебінен

Бөлмелер саны бойынша пәтердің
орналасуы

жертө-
лелер-
де

төмен-
гі қа-
бат-
тарда

барак-
тарда

1-бөл-
мелі

2-бөл-
мелі

3-бөл-
мелі

4-бөл-
мелі

5-бөл-
мелі


      ТҰРҒЫН ЕМЕС ҮЙ-ЖАЙЛАР

Ауданы

Тұрғын емес
үй-жайлардағы
тұрғын ауданы

Сауда-
саттық

Өнеркәсіптік-
өндірістік ғимараттар
мен құрылыс-
тар

Қойма-
лық

Тұрмыс-
тық қыз-
мет көр-
сету

Гараж-
дар

1

2

3

4

5

6

7

НегізгіҚосалқы
      кестенің жалғасы

Ғылыми, банктік,
қоғамдық басқару
ұйымдары және
мекемелері т.б.

Қоғамдық тамақтан-
дыру

Білім меке-
мелері

Көлік ғима-
раттары мен
құрылыстары

Емдеуге арналған денсаулық сақтаулар

Дене-
шынық-
тыру
және
спорт

8

9

10

11

12

13


      кестенің жалғасы

Мәдениет және
өнер мекемелері

Инженерлік желі-
лер құрлыстары

Басқалар

Барлығы

14

15

16

17


      КОНСТРУКТИВТІК ЭЛЕМЕНТТЕРДІҢ ЖӘНЕ ИНЖЕНЕРЛІК

      ҚҰРАЛ-ЖАБДЫҚТАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

N

Конструктивтік
элементтердің атауы

Конструк-
тивтік
элемент-
тердің
сипатта-
масы
(материа-
лы, әрле-
нуі және
т.б.)

Техни-
калық
жағдайы (отыруы,
шіруі,
жарылуы
және
т.б.)

Тозу,
%

Ағым-
дағы өзге-
рістер

1

2

3

4

5

6

1

Іргетасы

2

а) ішкі және сыртқы тұрақты қабырғалары

б) ара қабырға

3

Аража-
бын

шатырлық

қабатаралық

4

Төбе

5

Еден

1-ші қабаттың

келесі қабат-
тардың

6

Ойық-
тар

терезелер

есіктер

7

Әрлеу жұмыс-тары

ішкі

сыртқы

8

Ыстық сумен қамтамастандырылған

9

Су құбыры

10

Канализация

11

Электрмен
жарықтандыру

12

Жылу

пешті

13

газ пешті

14

ЖЭО-нан

15

АГВ-дан

16

жеке жылу қон-
дыр-
ғыла-
рынан

газбен

17

қатты отын- мен

18

ау-
дан-
дық қа-
зан-
дығы-
нан

газбен

19

қатты
жылу- мен

20

Басқа жұмыстар


      Техникалық паспортқа қоса берілетін құжаттардың тізбесі:

      1. Қабаттық жоспарлар_______________________________________________

      2. Қабаттық жоспарларға экспликация_________________________________

      3. _________________________________________________________________

      Ерекше белгілері:___________________________________________________

      ЖЕР УЧАСКЕСІНІҢ ЭКСПЛИКАЦИЯСЫ, М 2

Жер кесіп
беру құжат-
тары бойынша

Нақты қолда-
нылғаны бойынша

Құрылысы бар алаң

асфальт-
тік жабын

басқа-
дай жа-
бындар

барлығы

негізгі құрылым-
дар

берік құрылым-дар мен ғимарат-тар

1

2

3

4

5

6

7
      кестенің жалғасы

Салынбаған алаң

топырақ

жабдықталған алаңдар

барлығы

соның ішінде

барлығы

спорттық

балалар

шаруашылық

ағаш отыр-
ылғызылған
газон

8

9

10

11

12

13

14      кестенің жалғасы
Жеміс бағы

гүл егілген
газон

бау-бақша

басқалары

15

16

17

18


      Негізгі және қызметтік құрылымдардың, суық жапсаржай,

      жертөле, аулалық ғимараттар, жабындардың қолдану орны мен

      сипаттамасы

Жоспардағы литер

Қолданылу орны

Ауданы, м 2

Көлемі, м 3

Тозу, %

1

2

3

4

5      кестенің жалғасы

Конструктивтік элементтердің сипаттамасы

іргетас

қабырға
және ара
қабырға-
лар

аражабын

шатыр

еден

ойықтар

6

7

8

9

10

11


      Орындаған маман_________________ Бөлім бастығы:___________________

      (Т.А.Ә., қолы) (Т.А.Ә., қолы)

      "____" ______________ _______жылы

      ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК ОБЪЕКТІСІНІҢ ЖОСПАРЫНА ЭКСПЛИКАЦИЯСЫ

Жазылған күні

Жоспар
бойынша
литер

Қабаты

Үй-жайлар-
дың, бөлме-
лердің нө-
мірі

Үй-жйлар-дың, бөл-
мелердің
бөлікте-
рінің нө-
мірі

Үй-жайлар-
дың, пәтер-
лердің бө-
ліктерінің
мақсаты


Жалпы

1

2

3

4

5

6

7
      кестенің жалғасы

Ішкі өлшем бойынша ауданы (ш.м), оның ішінде

Пайдалы

Тұрғын

Тұрғын емес

Жеке пәтер-
лерде

Жатақханалар-да

Қонақ
үйлерде

Сауда-саттық

8

9

10

11

12

13

14
      кестенің жалғасы


Өндіріс-
тік-өнер-
кәсіптік ғимарат-
тар мен құрылыс-
тар

Қойма-
лық

Білім
беру ме-
кемелері

Халыққа тұр-
мыстық қыз-
мет көрсету кәсіпорын-
дары

Басқарма, ғы-
лыми, банкі-
лік, қоғамдық
ұйымдар мен
мекемелер және т.б.

Қоғамдық тамақтан-
дыру кәсіп-
орындары

15

16

17

18

19

20


      кестенің жалғасы


Денсаулық сақтау, емдеу мекемелері

Физкультура-спорттық

Мәде-
ниет
және
өнер
меке-
меле-рі

көліктік құрылыс-
тар мен
ғимарат-тар

Инжене-
рлік же-
лілер
мекеме-
лері

Гараж-
дар

Басқа-
лар

21

22

23

24

25

26

27
      Орындаған маман__________________ Бөлім бастығы:___________________

      (Т.А.Ә., қолы) (Т.А.Ә., қолы)

      "___"_____________ ______ж.

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің м.а.
2007 жылғы 24 тамыздағы N 235
бұйрығымен бекітілген
Н-3 нысаны

      ____________________________________________________________________

      (мемлекеттік кәсіпорынның атауы) Көп пәтерлі тұрғын үйдегі (жатақханадағы) пәтерге (бөлмеге (-лерге)

      Ескерту. Н-3 нысан жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 27.12.2018 № 1609 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-3)

      1. Облысы_________________________________________________________________

      2. Ауданы_________________________________________________________________

      3. Қаласы (кенті, елді мекені)_________________________________________________

      4. Қаладағы аудан __________________________________________________________

      5. Мекен-жайы_____________________________________________________________

      6. Кадастрлық нөмірі________________________________________________________

      7. Түгендеу нөмірі__________________________________________________________

ПӘТЕРДІҢ (БӨЛМЕНІҢ (-ЛЕРДІҢ) ЖОСПАРЫ

      Масштабы _________

      Қабырға материалы: ______ Қабаты: ___ Қабаттылығы: ___ Салынған жылы:____

      Экспликациясы

N

атауы

жалпы ауданы

тұрғын ауданы

тұрғын емес ауданы

лоджия

балкон

Қорытынды


      Берген күні "____" ______________ _______ж.

      Директор: _______________________________
(Тегі Аты Әкесінің Аты ол болған кезде, қолы)

      Бөлім бастығы: ___________________________
М.О. (Тегі Аты Әкесінің Аты ол болған кезде, қолы)
Орындаушы: _____________________________
(Тегі Аты Әкесінің Аты ол болған кезде, қолы)

      (Т.А.Ә., қолы)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің м.а.
2007 жылғы 24 тамыздағы N 235
бұйрығымен бекітілген
Н-4 нысаны

      НЕГІЗГІ ҚҰРЫЛЫСТЫҢ КОНСТРУКТИВТІК ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ

      ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

N

Конструктивтік
элементтердің атауы

Конструк-
тивтік
элемент-
тердің
сипатта-
масы
(материа-
лы, әрле-
нуі және
т.б.)

Техни-
калық
жағдайы (отыруы,
шіруі,
жарылуы
және
т.б.)

Тозу,
%

Ағым-
дағы өзге-
рістер

1

2

3

4

5

6

1

Іргетасы

2

а) ішкі және сыртқы тұрақты қабырғалары

б) ара қабырға

3

Аража-
бын

шатырлық

қабатаралық

4

Төбе

5

Еден

1-ші қабаттың

келесі қабат-
тардың

6

Ойық-
тар

терезелер

есіктер

7

Әрлеу жұмыс-тары

ішкі

сыртқы

8

Ыстық сумен қамтамастандырылған

9

Су құбыры

10

Канализация

11

Электрмен
жарықтандыру

12

Жылу

пешті

13

газ пешті

14

ЖЭО-нан

15

АГВ-дан

16

жеке жылу қон-
дыр-
ғыла-
рынан

газбен

17

қатты отын- мен

18

ау-
дан-
дық қа-
зан-
дығы-
нан

газбен

19

қатты
жылу- мен

20

Басқа жұмыстар


      ҚЫЗМЕТТІК ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Көрсеткіштері

Қызметтік құрылыстардың жоспары мен атауы бойынша литер


Салынған жылы


Ауданы, м 2


Құрылыстың биіктігі, м


Құрылыстың ауқымы, м 3


Іргетас


Қабырғалары


Жабыны


Төбесі


Едені


Терезелері


Есіктері


Ішкі әрленуі


Сыртқы әрленуі


Пештері


Тозу, %


      Аулаішілік құрылыстардың техникалық сипаттамасы

Жоспар бойынша литер

Құрылыс-
тардың атауы

Метрдегі мөлшері

Ауқы-
мы м 3

Мате-
риал

Тозу,
%

ұзын-
дығы

ені

ауданы

биік-
тігі немесе терең-
дігі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

      ҚҰРЫЛЫСТЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН БӨЛІКТЕРІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

      (жертөлелер, жартылай жертөлелер, мезониндер, мамандарды)

Жоспар бойынша литер

Құрылыстың жеке бөлікте-
рінің атауы мен мақсаты

Жоспарланған жер
бетінің жертөле еденіне дейінгі тереңдігі


қабырғалары

жабыны

1

2

3

4

5


      кестенің жалғасы

Элементтердің сипаттамасы

ағымдағы
өзгерістер

едені

ішкі әрленуі

төбесі

қосымша құрылғысы

% тозу

6

7

8

9

10

11
      НЕГІЗГІ ҚҰРЫЛЫСҚА ТҰРҒЫН ЕМЕС ЖАПСАРЖАЙЛАРДЫҢ

      ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Жоспар бйынша литер

Салынған жылы

Конструктивтік элементтедің атауы

Конструк-
тивтік эле-
менттедің
техникалық
сипаттамасы

Конс-
трук-
тивтік
эле-
мент-
тердің
техни-
калық
жағ-
дайы

тозу,
%

1

2

3

4

5

6Іргетасы


Қабырғалары мен арақабырғалары


Төбесі


Едені


аражабыны


ойықтары

терезесі


есіктері


Әрлеу жұмыстары

ішкі


сыртқы


Әртүрлі жұмыстар


Қорытындысы:


Іргетасы


Қабырғалары мен арақабырғалары


Төбесі


Едені


аражабыны


ойықтары

терезесі


есіктері


Әрлеу жұмыстары

ішкі


сыртқы


Ойықтары


Қорытындысы:


Іргетасы


Қабырғалары мен арақабырғалары


Төбесі


Едені


аражабыны


ойықтары

терезесі


есіктері


Әрлеу жұмыстары

ішкі


сыртқы


Әртүрлі жұмыстары


Қорытындысы:

      ҚҰРЫЛЫМДАРДЫҢ НЕГІЗГІ ЖӘНЕ ЖЕКЕЛЕГЕН БӨЛІКТЕРІНІҢ АУДАНДАРЫ

      МЕН АУҚЫМДАРЫН ЕСЕПТЕУ (ЖЕРТӨЛЕ, ЖАРТЫЛАЙ ЖЕРТӨЛЕ,

      МЕЗОНИНДЕР, МАНСАРДА, ТӨБЕСІ ЖАПСАРЖАЙ ЖӘНЕ Т.Б.)

Жоспар бойынша
литер

Құрылыс бөлік-
терінің және жапсаржайлар-
дың атауы

Сыртқы өл-
шеуі бойынша
алаңдардың формуласы

Ауданы, м 2

Биіктігі, м

Ауқымы, м 3

1

2

3

4

5

6


      кестенің жалғасы

Жоспар бойынша
литер

Құрылыс бөлік-
терінің және жапсаржайлар-
дың атауы

Сыртқы өл-
шеуі бойынша
алаңдардың формуласы

Ауданы, м 2

Биіктігі, м

Ауқымы, м 3

7

8

9

10

11

12


      Орындаған маман_________________ Бөлім бастығы:_________________

      (Т.А.Ә., қолы) (Т.А.Ә., қолы)

      "___"__________________ ____ж.

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрлігінің м.а.
2007 жылғы 24 тамыздағы N 235
бұйрығымен бекітілген

      Ескерту: Н-5 нысанға өзгеріс енгізілді - ҚР Әділет министрінің 2011.06.21 № 230 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткеннен бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      Н-5 нысаны

      ____________________________________________________________________

      (мемлекеттік кәсіпорыннның атауы)

      Электрберу желісіне

      ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-5)

      1. Облысы _________________________________________________________

      2. Ауданы _________________________________________________________

      3. Қаласы (кенті, елді мекені) __________________________________

      4. Қаладағы ауданы _______________________________________________

      5. Мекен-жайы _____________________________________________________

      6. Кадастр нөмірі ________________________________________________

      7. Түгендеу нөмірі _______________________________________________

      Паспорт

      "____"___________________ _______ж. жағдайы бойынша жасалған

      Директор: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Бөлім бастығы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы) М.О.

      Орындаушы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Берген күні "___"___________ _____ж.

      Жалпы мәліметтер

N р/с

Атауы

Өлшем бір-
лігі

Са-ны

Пайда-
лануға
берген
жылы

Қызмет-
тік нор-
мативтік
мерзімі

Қызмет-
тік
болжам-
ды
мерзімі

Тозу %

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Төмен кернеудегі
әуе ӘБЖ...

км


2

10 кВ Жоғары
кернеудегі әуе
ӘБЖ...

км


3

Төмен кернеудегі
кабельді ӘБЖ...

км


4

Жоғары кернеу-
дегі кабельді
ӘБЖ...

км


5

Тіркеуші ауданы

м 2


6

Тіркеуіштер:
а) металл

данаб) ағаш қойғышы-
мен ағыш

данав) темірбетон
қойғышымен ағыш

данаг) темірбетон

данад) тросты аспа-
лар

дана


7

Сымдар:
а) мыстан

кмб) алюминиден

кмв) құрышалюмини-
ден

км


8

Жарықтандырғыш-
тар үшін кронш-
тейндер:
а) темірбетонды

данаб) металл

дана


9

Көше жарығы ар-
матурасы:
а) қыздыру лам-
пасы бар жарық-
тандырғыштар

данаб) сынап шамды жарықтандырғыш-
тар

данав) люминесцент-
ті шамдары бар жарықтандырғыш-
тар

дана


10

Кабельдер:
а)...кернеулі маркілер...

кмб)...кернеулі маркілер...

кмв)......
г)......11

Біріктіретін жалғастырғыштар
...

дана


12

Соңғы жалғастыр-
ғыштар

дана


13

Жерге қосу сұлбасы

дана


14

Найзағайдан қор-
ғау құрылғысы

дана


15

кабель желілерін
жол жабындысы:
а) асфальтбетон

м 2б) жұмырлық тас

м 2в) тротуарлар

м 2  Қазақстан Республикасы
Әділет министрлігінің м.а.
2007 жылғы 24 тамыздағы N 235
бұйрығымен бекітілген

      Ескерту: Н-6 нысанға өзгеріс енгізілді - ҚР Әділет министрінің 2011.06.21 № 230 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткеннен бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.
      Н-6 нысаны

      ____________________________________________________________________

      (мемлекеттік кәсіпорынның атауы)

      Темір жол желілеріне

      ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-6)

      1. Облысы _________________________________________________________

      2. Ауданы _________________________________________________________

      3. Қаласы (кенті, елді мекені) __________________________________

      4. Қаладағы ауданы _______________________________________________

      5. Мекен-жайы _____________________________________________________

      6. Кадастр нөмірі ________________________________________________

      7. Түгендеу нөмірі _______________________________________________

      Паспорт

      "____"___________________ _______ж. жағдайы бойынша жасалған

      Директор: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Бөлім бастығы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы) М.О.

      Орындаушы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Берген күні "___"___________ _____ж.

      Жалпы мәліметтер

N р/с

Конструктивтік элементтердің
атауы

Өлшем бірлігі

Саны, ұзақтығы

Ескертпе

1

2

3

4

5

1

Салынған жылы
2

Т/ж жолдары (жалпы ұзақтығы):

км
- қабылдау-жөнелту

км
- сұрыптау

км
- тартпа

км
- жүк арту-жүк түсіру

км
- қозғалғыш

км
- арнайы подъезділік

км3

Шпалдар:

- ағаштан

дана
- темірбетоннан

дана4

Ауыстырғыш көрсеткіш:

- рельстің түрі

- рельстің негізі

- білеулер

дана
- шпалдар

дана
- қабат түрі

- қалыңдығы

см5

Рельс түрі:

- Р 38

км
- Р 43

км
- Р 50

км
- Р 65

км
- Р 75

км6

Қабат түрі (қабаттарының қалыңдығы):

- шағылтас

см
- гравии

см
- асбест

см
- қабыршақты

см
- құмды

см7

Айдауға қарсы қоюшы:

- пружиналы

дана
- өзі тұрып қалатын

дана8

Жолдарды мамандандыру:

- N____беттен N____бетке дейін

- N____беттен N____бетке дейін

9

Пикетажды бағандар

дана


10

Километрлі бағандар

дана


11

Дабылды белгілер

дана


12

Кабельді желілер СЦБ

км


13

Байланыс желілері

км  Қазақстан Республикасы
Әділет министрлігінің м.а.
2007 жылғы 24 тамыздағы N 235
бұйрығымен бекітілген

      Ескерту: Н-7 нысанға өзгеріс енгізілді - ҚР Әділет министрінің 2011.06.21 № 230 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткеннен бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.
      Н-7 нысаны

      ____________________________________________________________________

      (мемлекеттік кәсіпорынның атауы)

      Темір жол платформасына

      ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-7)

      1. Облысы _________________________________________________________

      2. Ауданы _________________________________________________________

      3. Қаласы (кенті, елді мекені) __________________________________

      4. Қаладағы ауданы _______________________________________________

      5. Мекен-жайы _____________________________________________________

      6. Кадастр нөмірі ________________________________________________

      7. Түгендеу нөмірі _______________________________________________

      Паспорт

      "____"___________________ _______ж. жағдайы бойынша жасалған

      Директор: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Бөлім бастығы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы) М.О.

      Орындаушы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Берген күні "___"___________ _____ж.

      Жалпы мәліметтер

N р/с

Конструктивтік элементтердің
атауы

Өлшем
бірлігі

Саны

Конструктив-
тік элемент-
тердің сипат-
тамасы

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

1

Салынған жылы

2

Негіздеме

3

Жабыны

4

Платформаның ұзындығы

5

Платформаның ені

6

Платформаның биіктігі

7

Платформаның рельс-
тің басынан биіктігі

8

Сатылық қадамдар

9

Сыртқы әрлеу

10

Ішкі әрлеу

11

Инженерлік коммуника-
циялар:


- суқұбыры


- кәріз


- электржарықтандыру


- желдету


- ыстық сумен жабдық-
тау


- тогы әлсіз құрылғы-
лар


  Қазақстан Республикасы
Әділет министрлігінің м.а.
2007 жылғы 24 тамыздағы N 235
бұйрығымен бекітілген

      Ескерту: Н-8 нысанға өзгеріс енгізілді - ҚР Әділет министрінің 2011.06.21 № 230 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткеннен бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.
      Н-8 нысаны

      ____________________________________________________________________

      (мемлекеттік кәсіпорынның атауы)

      Көпірге

      ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-8)

      1. Облысы _________________________________________________________

      2. Ауданы _________________________________________________________

      3. Қаласы (кенті, елді мекені) __________________________________

      4. Қаладағы ауданы _______________________________________________

      5. Мекен-жайы _____________________________________________________

      6. Кадастр нөмірі ________________________________________________

      7. Түгендеу нөмірі _______________________________________________

      Паспорт

      "____"___________________ _______ж. жағдайы бойынша жасалған

      Директор: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Бөлім бастығы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы) М.О.

      Орындаушы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Берген күні "___"___________ _____ж.

      Жалпы мәліметтер

N р/с

Конструктивтік элементтердің
атауы

Өлшем
бірлігі

Саны

Конструктив-
тік элемент-
тердің сипат-
тамасы

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

1

Салынған жылы

2

Тіркеуіш өрісі арасындағы жеке аралықтардың ұзындығы

3

Таяныш қанаттардың аралық ені

4

Тротуарлардың ені

5

Көпірдің биіктігі

6

Көпірдің еркін биіктігі

7

Көпірдің саңлауы

8

Аралықтардың саңлауы

9

Аралық құрылыстың биіктігі

10

Аралық құрылыстың ұзындығы

11

Аралық құрылыс ені

12

Аралық құрылыс қимасы

13

Ферм өстерінің арасындағы қашықтық

14

Электржарықтандыру


  Қазақстан Республикасы
Әділет министрлігінің м.а.
2007 жылғы 24 тамыздағы N 235
бұйрығымен бекітілген

      Ескерту: Н-9 нысанға өзгеріс енгізілді - ҚР Әділет министрінің 2011.06.21 № 230 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткеннен бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.
      Н-9 нысаны

      ____________________________________________________________________

      (мемлекеттік кәсіпорынның атауы)

      Тоннельге

      ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-9)

      1. Облысы _________________________________________________________

      2. Ауданы _________________________________________________________

      3. Қаласы (кенті, елді мекені) __________________________________

      4. Қаладағы ауданы _______________________________________________

      5. Мекен-жайы _____________________________________________________

      6. Кадастр нөмірі ________________________________________________

      7. Түгендеу нөмірі _______________________________________________

      Паспорт

      "____"___________________ _______ж. жағдайы бойынша жасалған

      Директор: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Бөлім бастығы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы) М.О.

      Орындаушы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Берген күні "___"___________ _____ж.

      Жалпы мәліметтер

N р/с

Конструктивтік элементтердің
атауы

Өлшем
бірлігі

Саны

Конструктив-
тік элемент-
тердің сипат-
тамасы

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

1

Салынған жылы

2

Ұзындығы

3

Жүретін бөліктің ені

4

Тротуардың ені

5

Таянғыш қанаттардың аралық ені

6

Сыртқы аралықтардың өс аралық ені

7

Аралықтарының саны

8

Аралықтардың ұзындығы

9

Жүретін бөліктің бетінен жабынның жоғарысына дейінгі биіктігі

10

Электржарықтандырғышы


  Қазақстан Республикасы
Әділет министрлігінің м.а.
2007 жылғы 24 тамыздағы N 235
бұйрығымен бекітілген

      Ескерту: Н-10 нысанға өзгеріс енгізілді - ҚР Әділет министрінің 2011.06.21 № 230 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткеннен бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.
      Н-10 нысаны

      ____________________________________________________________________

      (мемлекеттік кәсіпорынның атауы)

      Жол құбырына

      ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-10)

      1. Облысы _________________________________________________________

      2. Ауданы _________________________________________________________

      3. Қаласы (кенті, елді мекені) __________________________________

      4. Қаладағы ауданы _______________________________________________

      5. Мекен-жайы _____________________________________________________

      6. Кадастр нөмірі ________________________________________________

      7. Түгендеу нөмірі _______________________________________________

      Паспорт

      "____"___________________ _______ж. жағдайы бойынша жасалған

      Директор: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Бөлім бастығы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы) М.О.

      Орындаушы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Берген күні "___"___________ _____ж.

      Жалпы мәліметтер

N р/с

Конструктивтік элементтердің
атауы

Өлшем
бірлігі

Саны

Конструктив-
тік элемент-
тердің сипат-
тамасы

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

1

Салынған жылы

2

Жол құбырының ұзақтығы

м
3

Салыну тереңдігі

м
4

Ені

м
5

Биіктігі

м
6

Трубаның диаметрі

м
7

Трубаның материалы

8

Труба басының мөлшері, материалы

м
9

Науаның материалы

10

Науаның ұзындығы

м
11

Үйінділердің биіктігі

м
12

Жүретін бөліктің деңгейінен құбырдың сыртқы қабырғасының деңгейіне дейінгі арақашықтық

м
13

Құбырлардың саны

дана

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрлігінің м.а.
2007 жылғы 24 тамыздағы N 235
бұйрығымен бекітілген

      Ескерту: Н-11 нысанға өзгеріс енгізілді - ҚР Әділет министрінің 2011.06.21 № 230 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткеннен бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      Н-11 нысаны

      ____________________________________________________________________

      (мемлекеттік кәсіпорынның атауы)

      Қалалық электр көлігіне

      ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-11)

      1. Облысы _________________________________________________________

      2. Ауданы _________________________________________________________

      3. Қаласы (кенті, елді мекені) __________________________________

      4. Қаладағы ауданы _______________________________________________

      5. Мекен-жайы _____________________________________________________

      6. Кадастр нөмірі ________________________________________________

      7. Түгендеу нөмірі _______________________________________________

      Паспорт

      "____"___________________ _______ж. жағдайы бойынша жасалған

      Директор: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Бөлім бастығы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы) М.О.

      Орындаушы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Берген күні "___"___________ _____ж.

      Жалпы мәліметтер

N р/с

Атауы

Өлшем
бірлігі

20..ж.

20..ж.

20..ж.

1

2

3

4

5

6

1

Тіреулер

дана

а) темір бетон

дана

б) металл торкөздер

дана

в) -//- құбырлы (тұтас)

дана

г) -//- құбырлы (телескопты)

дана
2

Ілу жүйесі:


а) қатты (қарапайым)

қума метр

б) эластик көлденең-шынжырлы

қума метр

в) ұзын-шынжырлы

қума метр

г) полигонды

қума метр

д)


е)


ж)

3

Қатты аспалар

жиынтық
4

Сырғанақ аспалар

жиынтық
5

Қабырға ілгектері

дана
6

Қосарлы ілгектер

дана
7

Көтеріп тұратын тростар жүйесі:


а) құрыш тостар d=

қума метр

б) -//- d=

қума метр

в) -//- d=

қума метр

г) -//- d=

қума метр

д) -//- d=

қума метр
8

Байланыс желісі:


а) мыс сым

қума метр

б) қола

қума метр

в) биметалл

қума метр
9

троллейбустың бағыты


а) ұқсас

жиынтық

б) басқаратын

жиынтық
10

Электромаңдайшалар

дана
11

Қисық ұстағыштар

жиынтық
12

Орнын толтыратындар:


а) екіблокты

дана

б) үшблокты

дана

в)

13

Тұрақты токтың кабелді желілерін қоректендіретін, сіңіретін және сорып шығаратын (кері қайтару) қосалғыштар пункттері

дана

      Трамвай жолдары бойынша жалпы мәліметтер

N р/с

Атауы

Өлшем
бірліктері

19..ж.

19..ж.

19..ж.

1

2

3

4

5

6

1

Рельстер:


а) трамвай

қума метр

б) темір жол

қума метр

в) жиынтықты

қума метр
2

Бағыттар:


а) тұтас

жұп

б) жиналған

жұп
3

Орнын толтырғыштар

жұп
4

Электр қосқыштары (қосқыштар)

дана
5

Айқастырмалар:


а) тұтас

дана

б) балқытылған

дана

в) трамвай жиынтықты

дана

г) темір жол жиынтықты

дана
6

Бағыттамалы өтетіндер:


а) тұтас

жұп

б) жиынтықты

жұп

в) балқытылған

жұп
7

Негіздеме:


а) ағаш шпалдар

дана

б) темірбетон шпалдар

дана

в) металл шпалдар

дана

г) рамалық конструкция-
лар

дана
8

Балласты қабаттар:


а) құмды

м 2

б) қиыршық тасты

м 2

в) гравии

м 2

г)


д)

9

Жол жабыны:


а) асфальтты

м 2

б) темір бетон плиталар

м 2

в) төсемтас

м 2

г) жұмырлық тас

м 2

д)

10

Суағарлар:


а) жол құдықтар

дана

б) су қабылдайтын қораптар

дана

в) бағыттардан суайырықтары

дана

г) дренаж

дана

      Маршрутты байланыс желілерінің конструктивтік

      элементтері

N р/с

Жазған күні

Есептік учаске-
лердің N

Пайдалануға берген жылы

N кіші стан-
циядан қорек
алу көзі


жалпы ұзақтығы, км

1

2

3

4

5

6


      кестенің жалғасы

Байланыс желісі

Тросс
жүйесі

оның ішінде сымдар

жүкпен орнын толтыру

ұзақтығы, км

тип

қола

мыс

құрыш-алюминий

құрышмыс

7

8

9

10

11

12

13

      кестенің жалғасы

Ілу жүйесі, м

Жүйенің сипаттамасы
14

15

16

17

18

19

20
      кестенің жалғасы

Аспалардың биіктігі, м

Тіреуіштері (дана)


орна-
тылған жылы

материалдар

жиынтық биікті-
гі, м

бағыттары, жиынтық

темір-
бетон

металл


ұқсас

басқа-
ратын

21

22

23

24

25

26

27

28


      кестенің жалғасы

Арнайы бөлігі (саны)

кесу

электрлі қосу (ара-
лық), дана

қисық ұста-
ғыштар, жи-
ынтық

қатты аспалар, жиынтық

сырғанақ аспалар, жиынтық

саны (жиын-
тығы)

түрі

29

30

31

32

33

34


      Трамвай жолдарының конструктивтік элементтері

N р/с

Жазылған күні

есептік
учаске-
лердің N

Ұзақтығы

Қисық радиус-
тары, м

Есептік учаскенің жалпы ұзын-
дығы, м

түзу учас-
келер

қисық
учас-
келер

1

2

3

4

5

6

7
      кестенің жалғасы

Жалғыз жолдың рельстері, м

төселген жылы

Тв-69 және Тв-65

Р-43

Р-50


түйісулер

учаскедегі түйісулер саны

түйісулердің түрлері

8

9

10

11

12

13

14
      кестенің жалғасы

Негіздеме


есепті учаскедегі шпалалар

Есепті учаскенің балласты қабаты, м 2

төсеген жылы

ағаш, дана

металл, дана

темір бетон

құмды

шағыл-
тасты

қиыр-
шық- тастытүрі

саны, дана

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24


      кестенің жалғасы

Жолдардың беткі жабыны, м 2

Бекіту түрі

асфальтты

төсемтас

жұмырлық тас

темірбетон плиталары25

26

27

28

29

30

31
      кестенің жалғасы

Жол дренажы, м

Жол құдықтары
мен қораптар,
дана

Жасанды құрылыс-
тарының болуы (атауы)

32

33

34
      Трамвай жолдарының арнайы бөліктері

Учаскелердің N, қиылыстар-
дың литерле-
рінің N, эпюр
N

Бағыттар, жұп

төсе-
ген
жыл

завод нөмірі

радиус, м және бағыты

тұтас немесе жинақ-
талған

электр-
айыры-
ғымен жабдық-
талған

электр
жылуымен
жабдық-
талған

1

2

3

4

5

6

7
      кестенің жалғасы

Жалғыз айқастырғыш (бағытты)


төселген жылы

бағыты

тұтас, жинақ-
талған немесе қайнатылған

завод N

төсеген жылы

8

9

10

11

12
      кестенің жалғасы

Бағытты қиылыс

Тұйық қиылыс

бағыты

тұтас, жинақты не-
месе қайнатылған

завод N

төсеген жылы

түрі

13

14

15

16

17
      Трамвай жолдары элементтерінің құны, теңге

N р/с

Жазған жылы

Есептік учаске-
лердің N

Конструктив-
тік элемент-
тердің атауы

Жиын-
тық N

Бағалау кестесі-
нің N

Өлшеуіш

1

2

3

4

5

6

7      кестенің жалғасы

Кесте
бойынша
өлшеу-
іштің
құны

Түзетулер

Түзету-
лерімен өлшеуіш құны

Саны

климатты
ауданға

рельстер-
дің түріне

балласт-
қа


8

9

10

11

12

13

14
      кестенің жалғасы

Қалпына келтіру
құны

% тозу

Жарамды құны

Ағымдағы өзгерістер

% тозу

Жарамды құны

15

16

17

18

19
      Қазақстан Республикасы

      Әділет министрлігінің м.а.

      2007 жылғы 24 тамыздағы N 235

      бұйрығымен бекітілген

      Ескерту: Н-12 нысанға өзгеріс енгізілді - ҚР Әділет министрінің 2011.06.21 № 230 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткеннен бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.
      Н-12 нысаны

      ____________________________________________________________________

      (мемлекеттік кәсіпорынның атауы)

      Автомобиль көлігіне

      ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-12)

      1. Облысы _________________________________________________________

      2. Ауданы _________________________________________________________

      3. Қаласы (кенті, елді мекені) __________________________________

      4. Қаладағы ауданы _______________________________________________

      5. Мекен-жайы _____________________________________________________

      6. Кадастр нөмірі ________________________________________________

      7. Түгендеу нөмірі _______________________________________________

      Паспорт

      "____"___________________ _______ж. жағдайы бойынша жасалған

      Директор: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Бөлім бастығы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы) М.О.

      Орындаушы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Берген күні "___"___________ _____ж.

      Жалпы мәліметтер

N р/с

Конструктивтік
элементтердің
атауы

Өлшем бірлігі

Саны

Конструктивтік
элементтердің
сипаттамасы

Ескертпе

1

Салынған жылы

2

Жолдың ұзақтығы

3

Жүретін жолдың ені

4

Тротуарлардың ені

5

Жаяу жүретін
жолдың ені

6

Бөлінетін топы-
рақты жолақтың
ені

7

Жиегінің ені

8

Еңістік бұрышы

9

Үйіндінің биік-
тігі

10

Қосымша көлік
жолдары

11

Жолақтардың саны

12

Жол белгілері

13

Жарықтандыру элементтері

14

Жасыл егістер

15

Жол жабындысы

16

Электржарықтан-дыру


  Қазақстан Республикасы
Әділет министрлігінің м.а.
2007 жылғы 24 тамыздағы N 235
бұйрығымен бекітілген

      Ескерту: Н-13 нысанға өзгеріс енгізілді - ҚР Әділет министрінің 2011.06.21 № 230 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткеннен бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.
      Н-13 нысаны

      ____________________________________________________________________

      (мемлекеттік кәсіпорынның атауы)

      Жағалаулыққа

      ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-13)

      1. Облысы _________________________________________________________

      2. Ауданы _________________________________________________________

      3. Қаласы (кенті, елді мекені) __________________________________

      4. Қаладағы ауданы _______________________________________________

      5. Мекен-жайы _____________________________________________________

      6. Кадастр нөмірі ________________________________________________

      7. Түгендеу нөмірі _______________________________________________

      Паспорт

      "____"___________________ _______ж. жағдайы бойынша жасалған

      Директор: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Бөлім бастығы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы) М.О.

      Орындаушы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Берген күні "___"___________ _____ж.

      Жалпы мәліметтер

N р/с

Жазыл-
ған кү-
ні

Жағалаулық пен жағалауды бекіту
құрылыстарының элементтері

жоспар бойынша учаске-
нің N

Жабыны

салын-
ған жылы

мате-
риалы

Беткі қа-
баттың қа-
лыңдығы,
см

1

2

3

4

5

6

7      кестенің жалғасы

Ені (м), биіктігі (см)

Ұзындығы, қума метр

ауданы, м 2

Ескертпе

ең көп

ең аз

орташа

8

9

10

11

12

13
  Қазақстан Республикасы
Әділет министрлігінің м.а.
2007 жылғы 24 тамыздағы N 235
бұйрығымен бекітілген

      Ескерту: Н-14 нысанға өзгеріс енгізілді - ҚР Әділет министрінің 2011.06.21 № 230 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткеннен бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.
      Н-14 нысаны

      ____________________________________________________________________

      (мемлекеттік кәсіпорынның атауы)

      Жасыл егіске

      ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-14)

      1. Облысы _________________________________________________________

      2. Ауданы _________________________________________________________

      3. Қаласы (кенті, елді мекені) __________________________________

      4. Қаладағы ауданы _______________________________________________

      5. Мекен-жайы _____________________________________________________

      6. Кадастр нөмірі ________________________________________________

      7. Түгендеу нөмірі _______________________________________________

      Паспорт

      "____"___________________ _______ж. жағдайы бойынша жасалған

      Директор: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Бөлім бастығы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы) М.О.

      Орындаушы: _________________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Берген күні "___"___________ _____ж.

      Жалпы мәліметтер

N р/с

Атауы

Саны

Ескерт-
пе

ауданы,
м 2

қума метр

дана

1

2

3

4

5

6

1

Көшенің ұзындығы

2

Оның ішіндегі жасыл
егісті бөлігі

3

Жүретін жолдың орташа ені

4

Объектінің жалпы ауданы (жүретін жол, гүл бақ,
саябақ, бульвар)

5

Жасыл егістер-
дегі, оның
ішінде

ағаштардағы

бұталардағы

гүл көшетте-
ріндегі

гүлзарлардағы

оның ішінде:
- кәдімгі

- партерлік

- шабындық

6

Тас төселген-
дер, оның
ішінде

асфальт
жабыны

шағылтас
жабыны

плитамен

топырақпен
жақсартылғаны

топырақты

7

құрылыстағысы

8

құрылыстардағы

9

су қоймаларындағы

10

басқа


      Объектіде тұр

N

Жоспар бойынша N

Атауы

Өлшем бірліктері

Саны

Ескертпе


      Ағаштар, бұталар, гүл көшеттері, ағашсыз гүлзарлар

Жазылған
күні

Есепті учаскенің N

Есепті учаскенің ауданы

Ағаш N

тегі

диаметр, см (биіктікте 1,3 м)

Жасы

1

2

3

4

5

6

7
      кестенің жалғасы

Қалыптас-
тыратын

Саны

Егістердің толықтығы


қума метр

дана

Ағаштар үшін 15 жылғы дейін, бұтақтар үшін 5 жылғы дейін

жақсы

қанағат-
тан.

қанағатсыз.

8

9

10

11

12

13

14
      кестенің жалғасы

Ахуалы

Ағаштар үшін 15 жылдан 25
жылғы дейін, бұтақтар үшін
5 жылдан жоғары

Ағаштар үшін 25-тен жоғары

жақсы

қанағат-
тан.

қанағатсыз.

жақсы

қанағат-
тан.

қанағат-
сыз.

15

16

17

18

19

20
  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің м.а.
2007 жылғы 24 тамыздағы
N 235 бұйрығымен бекітілген

      Ескерту. Н-15 нысан жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 2008.10.28 N 288; өзгеріс енгізілді - 2011.06.21 № 230 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткеннен бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрықтарымен.
      Н-15 нысаны

      __________________________________________________________________

      (мемлекеттік кәсіпорынның атауы)

      ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-15)

      ____________________________________________________

      (желілер, су құбырлары, коллекторлар және т.б.)

      1. Облысы ________________________________________________________

      2. Ауданы ________________________________________________________

      3. Қаласы (кенті, елді мекені) ___________________________________

      4. Қаладағы ауданы _______________________________________________

      5. Мекен-жайы ____________________________________________________

      6. Кадастр нөмірі ________________________________________________

      7. Түгендеу нөмірі _______________________________________________

      Паспорт

      "___"__________________ ______ ж. жағдайы бойынша жасалған

      Директор: ______________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Бөлім бастығы: ______________________ М.О.

      (Т.А.Ә., қолы)

      Орындаушы: ______________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Берген күні "___"__________________ ______ ж.

      Жалпы мәліметтер

N
р/с

Атауы

Өлшем
бірліктері

Саны,
ұзақтығы

Ескерту

1

2

3

4

5

СУ ТАРТҚЫШТАР

1

Су тартқыштар (жалпы ұзақтығы)

қума метр
- болат құбырынан

қума метр
- шойын құбырынан

қума метр
- асбестоцемент құбырынан

қума метр
- темірбетон құбырынан

қума метр
-

қума метр
-

қума метр2

Желі бөлгіш (жалпы ұзақтығы)

қума метр
- болат құбырынан

қума метр
- шойын құбырынан

қума метр
- асбестоцемент құбырынан

қума метр
- полиэтилен құбырынан

қума метр
-

қума метр
-

қума метр4

Өзге құрылғылар

Көру құдығы

дана
Тартпа d-

дана
" d-

дана
" d-

дана
" d-

дана
Бұрандалар d-

дана
" d-

дана
" d-

дана
" d-

дана
" d-

дана
Кран d-

дана
" d-

дана
" d-

дана
" d-

дана
" d-

дана
Гидрант

дана
Су құбыры шүмегі

дана
Су бөлгіш колонка

дана
Болат футляр

дана
Ішетін су бүргіш

дана
      Жалпы мәліметтер

N р/с

Атауы

Өлшем
бірліктері

Саны,
ұзақтығы

Ескерту

1

2

3

4

5

КӘРІЗ

1

Коллекторлар (жалпы ұзақтығы)

қума метр
- керамика құбырларынан

қума метр
- болат құбырларынан

қума метр
- бетон құбырларынан

қума метр
- асбестоцемент құбырларынан (атқылаусыз)

қума метр
- темірбетон құбырынан (атқылаусыз)

қума метр
-

қума метр
-

қума метр2

Кәріз желісі (жалпы ұзақтығы)

қума метр
- керамика құбырларынан

қума метр
- болат құбырларынан

қума метр
- бетон құбырларынан

қума метр
- асбестоцемент құбырларынан (атқылаусыз)

қума метр
- темірбетон құбырынан (атқылаусыз)

қума метр
-

қума метр
-

қума метр4

Өзге құрылғылар

Көру құдығы

дана
Шығарылым

дана
      КӨРУГЕ БОЛМАЙТЫН ҚҰБЫР ЖЕЛІЛЕРІН,

      ФУТЛЯРЛАРДЫ ЖӘНЕ Т.Б. ТОЗЫҒЫН АЙҚЫНДАУ

Күні

Учаскелердің N

Құбыр желілерінің, футлярлардың және т.б. атаулары, олардың қысқа сипаттамасы

Құбырлардың, футлярлардың диаметрлері, арналар үшін қиылыстар (мм)

Нақты қызмет еткен уақыты, жылы

      кестенің жалғасы

Қалған қызмет мерзімі, жылы

Орташа нормативтік қызмет мерзімі, жылы

Тозу, %

Ескерту


      Орындаған маман_________________ Бөлім бастығы: ________________

      (Т.А.Ә., қолы) (Т.А.Ә., қолы)

      "____" _____________ ______ ж.

      ҚҰДЫҚТЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ЕСЕПКЕ АЛУДЫҢ

      ТҮГЕНДЕУ КАРТОЧКАСЫ

      _______________ қ. _________________________________ көшесі (өтпелі)

      кадастр нөмірі _______________________________ түген. N_________

Құдықтың көлденең кескіні Масштабы ______


Құдықтың тік кескіні
Масштабы______


      ЕРЕКШЕЛІГІ

N р/с

Атауы

Маркасы

Материалы

Диаметрі (өлшемі),мм

Саны

Ескерту


Салынған жылыТозу, %
      Құдықты тұрақты бағдар-нүктесіне байлап қою сызбасыМемлекеттік кәсіпорынның атауы

Су құбырлы (кәріз) құдығының N

Масштабы___

Парақ N

күні

қызметі

Т.А.Ә.

Қолы

Орындады:

Тексерді:      Қазақстан Республикасы

      Әділет министрінің м.а.

      2007 жылғы 24 тамыздағы N 235

      бұйрығымен бекітілген

      Ескерту. Н-16 нысан жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 2008.10.28 N 288; өзгеріс енгізілді - 2011.06.21 № 230 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткеннен бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрықтарымен.

      Н-16 нысаны

      ____________________________________________________________

      (мемлекеттік кәсіпорынның атауы)

      ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-16)

      Жылу трассасына __________________________________________________

      ________________________________________ N _______________________

      ____________________________________________________ (жылыту, ТЭЦ)

      1. Облысы _______________________________________________________

      2. Ауданы ________________________________________________________

      3. Қаласы (кенті, елді мекені) ___________________________________

      4. Қаладағы ауданы _______________________________________________

      5. Мекен-жайы ____________________________________________________

      6. Кадастр нөмірі ________________________________________________

      7. Түгендеу нөмірі _______________________________________________

      Паспорт

      "___"__________________ ______ ж. жағдайы бойынша жасалған

      Директор: ______________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Бөлім бастығы: ______________________ М.О.

      (Т.А.Ә., қолы)

      Орындаушы: ______________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Берген күні "___"__________________ ______ ж.

      Жалпы мәліметтер

N р/с

Атауы

Өлшем
бірліктері

Саны,
ұзақтығы

Ескерту

1

Жылу трассасының ұзақтығы

қума метр
Ауа төсемінің ұзақтығы:

қума метр
а) эстакадтарда

қума метр
б) тіреуіштерде

қума метр
Тіреуіштер саны

дана
Жер асты төсемінің ұзақтығы:

қума метр
а) өту арналарында

қума метр
б) жартылау өту арналарында

қума метр
в) арнасыз төселім

қума метр2

Құдықтар саны (камер)

дана3

Компенсаторлар саны

дана4

Кіріктірулер саны

дана5

Суырмалар саны

дана


      Құбыр желілерінің, эстакадалардың, тіректердің

      және т.б. тозу пайызын айқындау кестесі

Есептік учаскелердің, камералардың, тіректердің нөмірі

Құбыр желілерінің, эстакадалардың, тіректердің және т.б. атауы

Материалдары (құбыр желілері, эстакадалар, тіреуі
дана және т.б.)

Құбыр желілерін оқшаулау материалдары

Қ.м. ұзақтығы, тіректер үшін - саны

Диаметр, мм тіректер үшін - қиылысы

Нақты қызмет уақыты, жылы

Болжам бойынша қызмет ету (қалған) уақыты, жылы

Орта нормативтік уақыты, жылы

Тозу, %
      ҚҰДЫҚТЫ (КАМЕРАНЫ) ТЕХНИКАЛЫҚ ЕСЕПКЕ АЛУДЫҢ

      ТҮГЕНДЕУ КАРТОЧКАСЫ

      ___________ қ. ____________________________________ көшесі (өтпелі)

      кадастр нөмірі _______________________________ түген. N_________

Құдықтың көлденең кескіні
Масштабы ______


Құдықтың тік кескіні
Масштабы______


      ЕРЕКШЕЛІГІ

N р/с

Атауы

Маркасы

Материалы

Диаметрі (өлшемі), мм

Саны

Ескерту


Салынған жылыТозу, %
      Құдықты (камераны) тұрақты бағдар-нүктесіне байлап қою сызбасыМемлекеттік кәсіпорынның атауы

Құдықтың (камераның) N

Масштабы___

Парақ N

күні

қызметі

Т.А.Ә.

Қолы

Орындады:

Тексерді:  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің м.а.
2007 жылғы 24 тамыздағы N 235
бұйрығымен бекітілген

      Ескерту. Н-17 нысан жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 2008.10.28 N 288; өзгеріс енгізілді - 2011.06.21 № 230 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткеннен бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрықтарымен.
      Н-17 нысаны

      _____________________________________________________________

      (мемлекеттік кәсіпорынның атауы)

      ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-17)

      _______________________________________________________

      (Газ құбырына, мұнай құбырына)

      1. Облысы ________________________________________________________

      2. Ауданы ________________________________________________________

      3. Қаласы (кенті, елді мекені) ___________________________________

      4. Қаладағы ауданы _______________________________________________

      5. Мекен-жайы ____________________________________________________

      6. Кадастр нөмірі ________________________________________________

      7. Түгендеу нөмірі _______________________________________________

      Паспорт

      "___"__________________ ______ ж. жағдайы бойынша жасалған

      Директор: ______________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Бөлім бастығы: ______________________ М.О.

      (Т.А.Ә., қолы)

      Орындаушы: ______________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Берген күні "___"__________________ ______ ж.

      Жалпы мәліметтер

N р/с

Атауы

Өлшем бірліктері

Саны, ұзақтығы

Ескертпе

1

Жылу трассасының ұзақтығы

қума метр
Ауа төсемінің ұзақтығы:

қума метр
а) эстакадаларда

қума метр
б) тіректерде

қума метр
Тіректер саны

дана
Жер асты төсемінің ұзақтығы:

қума метр
а) өту арналарында

қума метр
б) жартылау өту арналарында

қума метр
в) арнасыз төселім

қума метр2

Құдықтар (камералар) саны

дана3

Компенсаторлар саны

дана4

Кіріктірулер саны

дана5

Суырмалар саны

дана
d =

дана
d =

дана6

Бұрандалар (клапан) d =

дана
d =

дана7

Өту краны d =

дана
d =

дана8

Сифондар (сутығындар)

дана9

Ауыстырғыштар

дана10

Бұратын тығындар

дана11

Қысым реттегіштер

дана12

Скважиналар

дана13

Әткеншек станоктер (үлгісі _____ , маркісі ____ )

дана
- // - (үлгі __ , маркі __ )

дана
- // - (үлгі __ , маркі __ )

дана
      Құбыр желілерінің, эстакадалардың, тіректердің

      және т.б. тозу пайызын айқындау кестесі

Есептік учаскелердің, камералардың, тіректердің нөмірі

Құбыр желілерінің, эстакадалардың, тіректердің және т.б. атауы

Материалдары (құбыр желілері, эстакадалар, тіреуі дана және т.б.)

Құбыр желілерін оқшаулау материалдары

Қ.м. ұзақтығы, тіректер үшін - саны

Диаметр, мм тіректер үшін - қиылысы

Нақты қызмет уақыты, жылы

Болжам бойынша қызмет ету (қалған) уақыты, жылы

Орта нормативтік уақыты, жылы

Тозу, %
      СКВАЖИНАНЫ (ҚҰДЫҚТЫ) ТЕХНИКАЛЫҚ ЕСЕПКЕ АЛУДЫҢ

      ТҮГЕНДЕУ КАРТОЧКАСЫ

      ______________ қ. _________________________________ көшесі (өтпелі)

      кадастр нөмірі __________________________________ түген. N_______

Скважинаның (құдықтың) көлденең кескіні
Масштабы ______


Скважинаның (құдықтың) тік кескіні
Масштабы______


      ЕРЕКШЕЛІГІ

N р/с

Атауы

Маркасы

Материалы

Диаметрі (өлшемі), мм

Саны

Ескерту


Салынған жылыТозу, %
      Скважинаны (құдықты) тұрақты бағдар-нүктесіне

      байлап қою сызбасыМемлекеттік кәсіпорынның атауы

Скважинаның (құдықтың) N

Масштабы___

Парақ N

күні

қызметі

Т.А.Ә.

Қолы

Орындады:

Тексерді:  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің м.а.
2007 жылғы 24 тамыздағы N 235
бұйрығымен бекітілген

      Ескерту. Н-18 нысан жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 2008.10.28 N 288; өзгеріс енгізілді - 2011.06.21 № 230 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткеннен бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрықтарымен.

      Н-18 нысаны

      __________________________________________________________

      (мемлекеттік кәсіпорынның атауы)

      Байланыс желісіне

      ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-18)

      1. Облысы _______________________________________________________

      2. Ауданы ________________________________________________________

      3. Қаласы (кенті, елді мекені) ___________________________________

      4. Қаладағы ауданы _______________________________________________

      5. Мекен-жайы ____________________________________________________

      6. Кадастр нөмірі ________________________________________________

      7. Түгендеу нөмірі _______________________________________________

      Паспорт

      "___"__________________ ______ ж. жағдайы бойынша жасалған

      Директор: ______________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Бөлім бастығы: ______________________ М.О.

      (Т.А.Ә., қолы)

      Орындаушы: ______________________

      (Т.А.Ә., қолы)

      Берген күні "___"__________________ ______ ж.

      Жалпы мәліметтер

Рет N

Атауы

Өлшем бірліктері

Саны, ұзақтығы

Пайдалануға берген уақыты

Нормативтік қызмет мерзімі

Болжамды қызмет мерзімі

Тозу %

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Әуе байланыс желісі,
оның ішінде:

км.а) маркісі

км.б) маркісі

км.в) маркісі

км.


2

Кабельді байланыс желісі,
оның ішінде:

км.а) маркісі

км.б) маркісі

км.в) маркісі

км.


3

Тіректер,
оның ішінде:

данаа) металды

данаб) ағаштан

данав) анкерлі

данаг) темірбетонды

данад) тросты ілгіштер

дана


4

Желілі құдықтар,
оның ішінде:

данаа) ККС 1

данаб) ККС 2

данав) ККС 3

данаг) ККС 4

данад) ККС 5

дана


5

Қосқыш муфталар

дана


6

Коллекторлар коммуникациялық,
оның ішінде:
а) керамикалық

км.б) бетонды

км.в) асбестцементті

км.г) пластмассалы

км.


7

ҚКО (қызмет көрсетілмейтін күшейткіш орындар)

дана


8

Өзге де құрылғылар
      БАЙЛАНЫС КАБЕЛЬ ЖЕЛІСІНІҢ ҚҰДЫҒЫН

      ТЕХНИКАЛЫҚ ЕСЕПКЕ АЛУДЫҢ

      ТҮГЕНДЕУ КАРТОЧКАСЫ

      _____________ қ. ________________________________ көшесі (өтпелі)

      кадастр нөмірі __________________________________ түген. N ______

Құдықтың көлденең кескіні
Масштабы ______


Құдықтың тік кескіні
Масштабы ______


      ЕРЕКШЕЛІГІ

N р/с

Атауы

Маркасы

Материалы

Диаметрі (өлшемі), мм

Саны

Ескерту


Салынған жылыТозу, %
      ҚКО-дың (қызмет көрсетілмейтін күшейткіш орындар)

      ТҮГЕНДЕУ КАРТОЧКАСЫ

      __________ қ. ____________________________________ көшесі (өтпелі)

      кадастр нөмірі ________________________________ түген. N _______

ҚКО көлденең кескіні
Масштабы ______


ҚКО тік кескіні
Масштабы ______


      ЕРЕКШЕЛІГІ

Рет N

Атауы

Маркасы

Материалы

Диаметрі (өлшемі), мм

Саны

Ескерту


Салынған жылыТозу, %
      Байланыс кабель желілерінің құдықтары мен ҚКО-ы

      тұрақты бағдар-нүктесіне байлап қою сызбасыМемлекеттік кәсіпорынның атауы

Байланыс кабель желісі құдығының (ҚКО) N

Масштабы___

Парақ N

күні

қызметі

Т.А.Ә.

Қолы

Орындады:

Тексерді:  Қазақстан Республикасының
Әділет министрінің
2007 жылғы 24 тамыздағы
№ 235 бұйрығына
қосымша

      Ескерту. Бұйрық Техникалық паспорт Н-19 нысанмен толықтырылды – Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 22.12.2016 № 1179 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

  Н-19 нысаны

      _________________________________________________________________________

      (көрсетілетін қызметті берушінің атауы)

      Көлік қою орнына

      ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-19)

      1. Облысы _________________________________________________________________

      2. Ауданы _________________________________________________________________

      3. Қаласы (кенті, елді мекені) _________________________________________________

      4. Қаладағы ауданы _________________________________________________________

      5. Мекенжай _______________________________________________________________

      6. Мекенжайдың тіркеу коды _________________________________________________

      7. Кадастр нөмірі ___________________________________________________________

      8. Түгендеу нөмірі __________________________________________________________

      КӨЛІК ҚОЮ ОРНЫНЫҢ ЖОСПАРЫ

      Масштаб

Экспликациясы

Көлік қою орнының түрі Ені Ұзындығы Ауданы Қабат Қабаттылығы Қабырға материалы Салынған жылы

1

2

3

4

5

6

7

8

      Орындаған маман _____________________________

      (Т.А.Ж.) (болған кезде), қолы)

      Бөлім бастығы: _______________________________            М.О.

      (Т.А.Ж.) (болған кезде), қолы)

      "____" _____________ ______ жылы


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады